Page 1

VZW

UNIEKE VAK ANTIES, MEER DAN OPVANG

FREE-TIME Kammerstraat 19 9000 GENT Huisstijlhandboek info@freetime.be www.freetime.be 09 233 77 88 F 09 233 66 01

Huisstijlhandboek vzw Free-Time


Huisstijl vzw Free-Time Verbetering huisstijl vzw Free-Time De huisstijl of visuele identiteit is het nieuwe gezicht van de vzw Free-Time en omvat alles van het logo en waar het logo op staat. Ze zorgt voor een constante herkenbaarheid in het straatbeeld en in de thuissituatie. Daarnaast structureert en ordent de huisstijl de uitingen en zegt impliciet waarvoor we staan. De bouwstenen van de huisstijl (logo, kleuren, lettertype, ...) past iedereen dan ook toe. Kennis over de huisstijl is noodzakelijk om een homogeen geheel te bekomen. Lees daarom met aandacht deze handleiding door met inspiratievoorbeelden en richtlijnen zodat je de huisstijl kent.

Ontwikkelingen huisstijl Free-Time De organisatie is in de afgelopen jaren flink veranderd. De vzw probeert telkens te vernieuwen, maar de huisstijl werd vergeten waardoor hij sterk verouderd was. De vzw wil een duidelijk onderscheid maken tussen hen en andere concurrenten. Men wou de speelsheid duidelijk maken met deze huisstijl, de jeugdigheid en de veelzijdigheid. Deze huisstijl verbindt al de communicatiestijlen met als resultaat eenheid in verscheidenheid en een optimale herkenbaarheid van onze organisatie. Dit alles leidde tot een herbezinning op de bestaande huissitjl.

Sterker beeldmerk past bij de organisatie Ook het logo is doorontwikkeld. De vzw is een sterke organisatie. Daar werken we samen aan, iedere dag. We staan voor een jeugdige, communicatieve en leerzame vzw. Onze presentatie is herkenbaar, doelgericht en vernieuwend. We zijn betrokken, integer en toonaangevend in onze branche. Hiermee geven we de richting aan wie we zijn, hoe we handelen en hoe we gezien willen worden. Dit alles komt tot uiting in de huisstijl van onze vzw, waarin helderheid, dynamiek en zakelijkheid, jeugdigheid worden gecombineerd. De affiniteit met kinderen en jongeren is groot, gesymboliseerd door ons logo, waarin de kenwaarden van kinderen en jongeren centraal staan: vernieuwing, jeugdigheid, speelsheid en plezier.

Arteveldehogeschool Deze huisstijl is een initiatief van de Arteveldehogeschool. De studenten van de richting Grafische en Digitale Media met afstudeerrichting Crossmedia Ontwerp kregen de opdracht om een vzw te kiezen waarvoor ze een volledige huisstijl ontwikkelden als eindwerk.Hierdoor helpen we als richting de vzw’s en krijgen we de kans om eens onze eigen ontwerpen aan een klant voor te leggen en hierover te onderhandelen.

Karen De Rycke juni 2010


Klanten/doelgroepen vzw Kinderen, toekomstige monitoren en monitoren

kampen met en zonder overnachting gebaseerd op sport en cultuur monitoropleidingen om monitor bij Free Time te worden monitorcursussen om bij te scholen

Waarden Eén van de belangrijkste waarden voor Free-Time is neutraliteit. Door een onpartijdige houding verzekert de unieke vereniging zich ervan zonder discriminatie iedereen te bereiken en hen de mogelijkheid te bieden deel te nemen aan het Free-Time gebeuren, één van de idealen van de VZW. Dit idealisme, maar ook duidelijkheid, openheid, creativiteit en integriteit naar de doelgroep zijn waarden die door hoog in het vaandel worden gedragen en zijn meteen ook eigenschappen die de vereniging bij al de medewerkers zoekt. Door op deze manier een team van gelijkgestemden te vormen vergemakkelijkt dit de taak van Free-Time bij het creëren van een goede groepsgeest en uitgesproken loyaliteit tussen alle mensen die deel uitmaken van de vereniging. Dit laatste zorgt ook voor de goede uitstraling van de VZW.

Concept Het logo van de vzw Free-Time straalt alles uit waar de vzw voor staat. De kleuren staan voor geluk, creativiteit en natuur, de vlek straalt leven en beweging uit met een jeugdige toets. Dit alles zijn de belangrijkste onderdelen van de vzw en vond zowel ik als de vzw belangrijk om te benadrukken. Alle foto’s en figuren die worden gebruikt doorheen de huisstijl hebben afgeronde hoeken. Dit omdat het op deze mannier meer kindvriendelijkheid uitstraalt aangezien kinderen zich rap pijn doen aan scherpe kanten. De lettertypes die werden gebruikt zijn standaardletterypes zodat men deze zonder problemen kan gebruiken zonder de rechten ervan te moeten aankopen. Ook zijn het cleane lettertypes die toch speelser zijn dan een geschreefd lettertype. De jeugdigheid werd ook hierbij bekeken.


BASIS HUISSTIJL

1.1 Logo

1

AFFICHES

49 50

2

9.1 Poster staand

1.1.1 Logo plaatsen

3

9.2 Opmaak poster staand

51

1.1.2 Niet doen met logo

4

9.3 Opmaak poster liggend

52

1.2 Kleurgebruik

5

MULTIMEDIA

53

1.3 Terugkerende elementen

6

54

10.1 Nieuwsbrief

1.3.1 Plaatsing elementen

7

1.3.2 Niet doen bij elementen

8

9

10.2.1 Opbouw Website

55

10

10.2.2 Structuurdocumenten

56

11

10.2.3 Website

57

COMPUTERFORMULIEREN

12

10.2.4 Opmaak Website

58

13

2.1.1 Correspondentie

13

2.1.2 Sjabloon briefhoofd

14

VENSTERBEKLEDING

61

2.1.3 Sjabloon brief + vervolg

15

11.1 Vensterbekleding

62

2.1.4 Sjabloon fax

16

11.2 Vensterbekleding opmaak

2.1.5 Sjabloon factuur

17

AUTOBELETTERING

64

2.1.6 Sjabloon interne brief

18

STOFBEDRUKKINGEN

66

19

13.1 T-shirts

67

20

13.2 Petten

68 69

1.4 Typografie

2.1 Brieven

1.4.1 Spelregels typografie

1.5 Fotografie

2.2 Visitekaartje

2.2.1 Sjabloon Visitekaartje

10.1.1 Opmaak Nieuwsbrief

10.2 Website

10.3 Powerpoint 10.3.1 Opmaak Powerpoint

54 55

59 60

63

ENVELOPPES

21

BEURSSTAND

3.1 Verzending

22

SPANDOEKEN & BEWEGWIJZERING

71

3.2 Opmaak verzending

23

15.1 Spandoeken

72

INSTEEKMAP

24

15.2 Opmaak spandoek

73

4.1 Insteekmap

25

15.3 Bewegwijzering groot

74

4.2 Opmaak insteekmap

15.4 Bewegwijzering klein

26

BROCHURES

27

GADGETS

76

28

16.1 Gadgets

77

5.1 Brochure staand

75

5.1.1 Cover

28

16.2 Stickers

78

5.1.2 Opmaak cover

29

16.3 Schrijfmateriaal

79

5.1.3 Binnenwerk

30

16.4 Notitieblok

80

5.1.4 Grid binnenwerk

31

PRIJS

81

32

17.1 PRIJSAANVRAGEN

82

17.2 PRIJSVERGELIJKING

85

5.3 Brochure liggend

5.2.1 Cover

32

5.2.2 Opmaak cover

33

5.2.3 Binnenwerk

34

5.2.4 Grid binnenwerk

UITNODIGING

35 36

6.1 Uitnodiging

37

6.2 Opmaak uitnodiging

38

FLYERS

39

40

7.1 3-luik

7.2 4-luik

7.1.1 Opmaak folder 3-luik 7.2.1 Opmaak folder 4-luik

7.3 Strooibrief

7.3.1 Opmaak strooibrief

COVER RAPPORT

41 42 43 44 45 46

8.1 Rapport omslag

47

8.2 Opmaak rapport omslag

48


BASIS HUISSTIJL

1.1

LOGO

1.2

KLEURGEBRUIK

1.3

TERUGKERENDE ELEMENTEN

1.4

TYPOGRAFIE

1.5

FOTOGRAFIE


1.1 Logo Kleurbetekenis In het logo van de vzw Free-Time worden de kleuren met betekenis groen, oranje en zwart gebruikt. Groen staat voor het milieu, oranje voor de speelsheid en creativiteit.

Contrast logo (zwart/wit) Het contrastlogo is als het ware een doordruk van het kleurenlogo. Het zwart/wit logo wordt gebruikt voor de faxformulieren en voor eventuele andere toepassingen.

Constructie Het logo bestaat uit 2 onderdelen: Het woordbeeld Free-Time en het beeldmerk (spat boven de i). In dit logo zijn deze beiden gecombineerd. De maatvoering van het woordbeeld en beeldmerk ten opzichtte van elkaar is bepaald en onveranderlijk. De componenten A en B mogen NIET los van elkaar gebruikt worden!

Woordbeeld

VZW

Het woordbeeld is gezet in een speciaal voor het logo ontwikkeld lettertype. Dit lettertype geeft de kindvriendelijkheid aan. Het is alsof een kind het heeft geschreven in verf. Het veranderen van het lettertype is niet toegestaan.

UNIEKE VAK ANTIES, MEER DAN OPVANG

Beeldmerk Het beeldmerk is een specifiek ontworpen vorm die alleen in het logo in deze vorm wordt gebruikt. Deze spat stelt de originaliteit en jeugdigheid voor.

KAREN DE RYCKE

2009-2010

HUISSTIJL VZW FREE-TIME

CROSS-MEDIA ONTWERP

2


1.1.1 Logo plaatsen Logozone Rondom het logo is een zone gedefinieerd die het logo moet ‘beschermen’. Dit is de minimale witruimte rondom het logo die absoluut vrij moet blijven. Binnen deze logozone mogen geen elementen worden geplaatst.

Logozone

Plaatsen Binnen de huissijl is afgesproken om het logo van vzw Free-Time een vaste plek te geven op de uitingen.

VZW

UNIEKE VAK ANTIES, MEER DAN OPVANG

Er zijn 4 posities moglijk: linksboven, centraal boven, centraal onder of rechtsonder.

Linksboven

Bovenmidden

VZW

UNIEKE VAK ANTIES, MEER DAN OPVANG

VZW

UNIEKE VAK ANTIES, MEER DAN OPVANG

VZW

VZW

UNIEKE VAK ANTIES, MEER DAN OPVANG

UNIEKE VAK ANTIES, MEER DAN OPVANG

VZW

VZW

UNIEKE VAK ANTIES, MEER DAN OPVANG

UNIEKE VAK ANTIES, MEER DAN OPVANG

VZW

UNIEKE VAK ANTIES, MEER DAN OPVANG

VZW

UNIEKE VAK ANTIES, MEER DAN OPVANG

Rechtsonder

Ondermidden

VZW

UNIEKE VAK ANTIES, MEER DAN OPVANG

VZW

UNIEKE VAK ANTIES, MEER DAN OPVANG

VZW

UNIEKE VAK ANTIES, MEER DAN OPVANG

VZW

UNIEKE VAK ANTIES, MEER DAN OPVANG

VZW

VZW

UNIEKE VAK ANTIES, MEER DAN OPVANG

UNIEKE VAK ANTIES, MEER DAN OPVANG

VZW

VZW

UNIEKE VAK ANTIES, MEER DAN OPVANG

UNIEKE VAK ANTIES, MEER DAN OPVANG

KAREN DE RYCKE

2009-2010

HUISSTIJL VZW FREE-TIME

CROSS-MEDIA ONTWERP

3


1.1.2 Niet doen met logo te klein

Woordbeeld t.o.v. beeldmerk

Voorbeelden van foutief logogebruik Het gekleurde logo mag niet op een achtergrond geplaatst worden van hetzelfde groen of oranje van het logo. Dan moet een gradatie gebruikt worden of een van de andere logo’s waarvan de achtergrondkleur in het logo in het wit is geplaatst.

VZW

UNIEKE VAK ANTIES, MEER DAN OPVANG

Het logo mag niet vervormd worden of op een andere manier worden aangetast.

VZW

UNIEKE VAK ANTIES, MEER DAN OPVANG

Voorbeelden van aantastingen zijn: • Te klein (minimum 13 mm hoog en 25 breed) • Uitrekken • Spiegelen • Woordbeeld verplaatsen t.o.v. beeldmerk • Veranderen lettertype • Random roteren (enkel -16° > < 16°)

Uitrekken

Veranderen lettertype U N I E K E

V A K A N T I E S ,

M E E R

D A N

VZW

O P V A N G

Het logo mag enkel voor de T-shirt meer geroteerd worden. Dit omdat het onderschrift op de achterzijde niet wordt ge plaatst en de leesbaarheid door de grootte al goed genoeg is.

VZW

UNIEKE VAKANTIES, MEER DAN OPVANG

VZW

UNIEKE VAK ANTIES, MEER DAN OPVANG

Random roteren

IE KE VA KA NT

WZV

I ES ,

GNAVPO NAD REEM ,SEITNA KAV EKEINU

M EE R D AN OP

UNIEKE VAK ANTIES, MEER DAN OPVANG

VZW

NG

VZ W

VA

UNIEKE VAK ANTIES, MEER DAN OPVANG

UN

VZW

Spiegelen

KAREN DE RYCKE

2009-2010

HUISSTIJL VZW FREE-TIME

CROSS-MEDIA ONTWERP

4


1.2 Kleurgebruik Pantone®

CMYK

RGB

RAL

Avery®

Pantone en CMYK

Gamma

Pantone

CMYK

RGB

RAL

Avery

Gamma verf

Pantone

CMYK

RGB

RAL

Avery

Gamma verf

Bij de reproductie van de kleuren dien je te komen tot een zo helder mogelijke vertaling van de kleurwaarden zoals deze gedefinieerd zijn door Pantone®. CMYK dient voor drukwerk in vier kleuren. Er is een waarde gedefinieerd die dicht in de buurt komt van de Pantone®-waarden.

RGB Pantone 144 C

Pantone

C 0 M 58 Y 100 K0

R 233 G 131 B0

CMYK

RGB

RAL 2004

RAL

866 PC Light Orange

Avery

IG 183-A

Gamma verf

In geval van digitale bestanden worden RGB kleuren gebruikt, omdat deze dichter bij de Pantonekleuren liggen maar niet bruikbaar zijn voor drukwerk.

RAL en Avery RAL is om je deuren en raamlijsten in je huisstijlkleuren te bekomen. Avery zijn zelfklevende Premium Cast films en zijn zeer geschikt voor duurzame markeringen op vlakke en gebogen oppervlakken, met name voor graphics op gebouwen, voertuigen en winkels.

Gamma Pantone 357 C

C 93 M 19 Y 94 K 69

R 39 G 89 B 55

RAL 6022

878 Leaf Green

IG 072-D Dit is voor het verven van muren, hout, ... Dit zijn de kleurwaarden van de Gamma winkel.

Let op! Kleuren in deze vastlegging dienen niet als kleurenreferentie. Voor de afdeling communicatie is een handmatige ‘quick reference card’ gemaakt. Hierin zijn de huisstijlkleuren optimaal gedrukt. Met de kleurenreferentiekaart toets je de huisstijlkleuren op correct kleurgebruik. Maar vergeet niet, op scherm zien deze kleuren er steeds anders uit dan ze gedrukt zullen worden, dus hou je aan onze waarden!

Pantone Pro Black C

C 0 M 0 Y 0 K 100

R 30 G 30 B 30

RAL 9005

801 PC Black

IG 059-A

KAREN DE RYCKE

2009-2010

HUISSTIJL VZW FREE-TIME

CROSS-MEDIA ONTWERP

5


1.3 Terugkerende elementen Spatten Het terugkomend element wordt gebruikt voor herkenbaarheid en eenheid te brengen in de huisstijl. Er zijn 2 soorten vlekken. Bij voorkeur wordt gebruik gemaakt van de uiteenspattende vlek, maar in sommige onderdelen is dit niet aan te raden voor de leesbaarheid of de rust in het ontwerp en dan wordt gebruik gemaakt van de vlek zonder spat. De spatten staan voor enthousiasme, cultuur en jeugdigheid. Deze spatten moeten in ieder ontwerp toch 1 maal aan bod gekomen zijn. De spat zorgt ook voor de herkenbaarheid op straat. In een oogopslag valt dit direct op tussen andere verenigingen.

Bewegende lijn De bewegende lijn wordt vooral gebruikt om de adresgevens in te plaatsen of voor een scheiding tussen verschillende onderdelen aan te geven. De beweging in de lijn staat voor de sport en gedrevenheid. Deze vorm heeft afgeronde hoeken omdat kinderen zich pijn doen aan scherpe hoeken.

KAREN DE RYCKE

2009-2010

HUISSTIJL VZW FREE-TIME

CROSS-MEDIA ONTWERP

6


1.3.1 Plaatsing elementen 0°, 90° of -90° De elementen mogen enkel rechtop gebruikt worden, op 90° of -90° gedraaid. Dit zodat men steeds het geheel bekomt wat we zoeken.

0°, 90° of -90°

Enkel de vlekken mogen ook 180° worden gedraaid.

Bouwelement is altijd herkenbaar Het bouwelement moet altijd herkenbaar zijn in de compositie. Er mogen niet teveel vlekken (maximaal 3) worden gebruikt over elkaar want dan zie je niet meer dat het vlekken voorstellen en verliest het zijn kracht.

Herkenbaar

KAREN DE RYCKE

2009-2010

HUISSTIJL VZW FREE-TIME

CROSS-MEDIA ONTWERP

7


1.3.2 Niet doen bij elementen spiegelen

kleurtinten

Spiegelen, vervormen, vrij roteren Het element mag niet worden gespiegeld. De terugkomende elementen mogen absoluut niet uitgerekt worden. Alleen 180째 roteren van de elementen is toegestaan.

Tekst op uiteenspattende vlek tekst op uiteenspattende vlek

vervomen

De uiteenspattende vlek mag niet gebruikt worden als tekstkader en op dit element mag dan ook geen tekst worden geplaatst.

Outline De terugkomende elementen mogen niet voorzien worden van een lijn rondom. De elementen zijn een vlak waar geen lijn mag rond staan.

A outline

vrij roteren

Transparantie De elementen mogen niet transparant worden geplaatst in de reguliere middelen. Alleen voor speciale toepassingen zoals raambelettering, mag een transparante folie gebruikt worden.

Kleurtinten transparantie

in het midden van een foto

De terugkomende elementen mogen alleen de huisstijlkleuren bevatten. Van de huisstijlkleuren worden alleen de 100% tinten gebruikt. Geen halftoon of andere afvlakking van de kleuren.

In het midden van een foto De elementen mogen niet in het midden van een foto worden gebruikt. De elementen mogen maar gedeeltelijk over de foto komen.

KAREN DE RYCKE

2009-2010

HUISSTIJL VZW FREE-TIME

CROSS-MEDIA ONTWERP

8


Myriad Pro regular

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 123456789,;:=?./+`$-)£*_°@&”’(§è!çà-#

Myriad Pro Semibold

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 123456789,;:=?./+`$-)£*_°@&”’(§è!çà-#

Myriad Pro Bold

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 123456789,;:=?./+`$-)£*_°@&”’(§è!çà-#

Myriad Pro Italic

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 123456789,;:=?./+`$-)£*_°@&”’(§è!çà-#

Myriad Pro Condensed

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 123456789,;:=?./+`$-)£*_°@&”’(§è!çà-#

Myriad Pro Bold Condensed

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 123456789,;:=?./+`$-)£*_°@&”’(§è!çà-#

Verdana Regular

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 123456789,;:=?./+`$-)£*_°@&”’(§è!çà-#

Verdana Bold

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 123456789,;:=?./+`$-)£*_°@&”’(§è!çà-#

Wingdings Regular

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 123456789,;:=?./+`$- )£*_°@&(§è!çà-#

1.4 Typografie Print (kantooromgeving) en drukwerk Alle brieven en rapporten die worden gemaakt met de intern beschikbare templates voor Word, gebruiken het standaardletterype Myriad Pro.

Italic In alle varianten van de huisstijllettertypes is ook de italic (cursief) beschikbaar. De italic wordt in de huisstijl radactioneel toegepast om citaten en gedichten of iets ter verduidelijking weer te geven.

Digitale media Voor alle redactionele teksten in de digitale media (nieuwsbrief, e-mail, powerpointpresentatie, website) is gebruik gemaakt van de Verdana. In digitale media kunnen de koppen, buttons e.d. door ontwerpers ook toegepast worden in het huisstijllettertype Myriad Pro.

KAREN DE RYCKE

2009-2010

HUISSTIJL VZW FREE-TIME

CROSS-MEDIA ONTWERP

9


1.4.1 Spelregels typografie

Titels en grote koppen Koppen

Koppen

Koppen

SubkopNum zzrilis molobore consectem eros num

SubkopNum zzrilis molobore consectem eros num

SubkopNum zzrilis molobore consectem eros num

nulpute veniamet utpat. Ut la faccumsan vulput am,

nulpute veniamet utpat. Ut la faccumsan vulput am,

nulpute veniamet utpat. Ut la faccumsan vulput am,

summy nullam veliscilla augait laorer aliquisit ad dolor-

summy nullam veliscilla augait laorer aliquisit ad dolor-

summy nullam veliscilla augait laorer aliquisit ad dolor-

ti onsequis nos er sustie mincilla ad et num dolorer ius-

ti onsequis nos er sustie mincilla ad et num dolorer ius-

ti onsequis nos er sustie mincilla ad et num dolorer ius-

tio con eugait velenisim augiamcore do cortie eu faci

tio con eugait velenisim augiamcore do cortie eu faci

tio con eugait velenisim augiamcore do cortie eu faci

Titels en grote koppen

bla feumsandre dolobortie feugiat pratinibh elesenibh

bla feumsandre dolobortie feugiat pratinibh elesenibh

bla feumsandre dolobortie feugiat pratinibh elesenibh

ex ero od ming ea consequatum doloreetue

ex ero od ming ea consequatum doloreetue

ex ero od ming ea consequatum doloreetue

Altijd linksuitgelijnd

Altijd linksuitlijnend

Alle typografie binnen de huisstijl is linkslijnend: geen teksten worden gecentreerd! Tenzij bij de adresingeving.

Koppen

Koppen

Koppen

SubkopNum zzrilis molobore consectem eros num

SubkopNum zzrilis molobore consectem eros num

SubkopNum zzrilis molobore consectem eros num

nulpute veniamet utpat. Ut la faccumsan vulput am,

nulpute veniamet utpat. Ut la faccumsan vulput am,

nulpute veniamet utpat. Ut la faccumsan vulput am,

summy nullam veliscilla augait laorer aliquisit ad dolor-

summy nullam veliscilla augait laorer aliquisit ad dolor-

summy nullam veliscilla augait laorer aliquisit ad dolor-

ti onsequis nos er sustie mincilla ad et num dolorer ius-

ti onsequis nos er sustie mincilla ad et num dolorer ius-

ti onsequis nos er sustie mincilla ad et num dolorer ius-

tio con eugait velenisim augiamcore do cortie eu faci bla feumsandre dolobortie feugiat pratinibh elesenibh ex ero od ming ea consequatum doloreetue

Grote opvallende teksten worden steeds in de boldversie van de Myriad Pro geplaatst. Om zeker een goede herkenbaarheid en leesbaarheid te bekomen. Enkel bij de website en nieuwsbrieven mag gebruik worden gemaakt van de Verdana.

tio con eugait velenisim augiamcore do cortie eu faci bla feumsandre dolobortie feugiat pratinibh elesenibh

tio con eugait velenisim augiamcore do cortie eu faci bla feumsandre dolobortie feugiat pratinibh elesenibh

ex ero od ming ea consequatum doloreetue

Geen outlines Outlines zijn in geen geval toegestaan!

Kleurbepaling bodytekst en titels

ex ero od ming ea consequatum doloreetue

Bodytekst mag enkel in het oranje op een witte achtergrond. Op een oranje achtergrond wordt de bodytekst in het zwart geplaatst of in het groen, en de titels in het wit. Op een groene achtergrond wordt de bodytekst in het wit of het zwart geplaatst.

Kleurbepaling Koppen

Koppen

Koppen

SubkopNum zzrilis molobore consectem eros num

SubkopNum zzrilis molobore consectem eros num

SubkopNum zzrilis molobore consectem eros num

Minimum grootte lettertypes

nulpute veniamet utpat. Ut la faccumsan vulput am,

nulpute veniamet utpat. Ut la faccumsan vulput am,

nulpute veniamet utpat. Ut la faccumsan vulput am,

summy nullam veliscilla augait laorer aliquisit ad dolor-

summy nullam veliscilla augait laorer aliquisit ad dolor-

summy nullam veliscilla augait laorer aliquisit ad dolor-

ti onsequis nos er sustie mincilla ad et num dolorer ius-

ti onsequis nos er sustie mincilla ad et num dolorer ius-

ti onsequis nos er sustie mincilla ad et num dolorer ius-

tio con eugait velenisim augiamcore do cortie eu faci

tio con eugait velenisim augiamcore do cortie eu faci

tio con eugait velenisim augiamcore do cortie eu faci

bla feumsandre dolobortie feugiat pratinibh elesenibh

bla feumsandre dolobortie feugiat pratinibh elesenibh

bla feumsandre dolobortie feugiat pratinibh elesenibh

ex ero od ming ea consequatum doloreetue

ex ero od ming ea consequatum doloreetue

ex ero od ming ea consequatum doloreetue

Italic redactioneel toepassen

Minimum corps Koppen

Koppen

Koppen

SubkopNum zzrilis molobore consectem eros num nulpute veniamet utpat.

SubkopNum zzrilis molobore consectem eros num nulpute veniamet utpat. Ut la faccumsan vulput am, summy nullam

SubkopNum zzrilis molobore consectem eros num

De minimum corpsgrootte van de lettertypes is 6 pt. Men mag in geen geval kleiner gaan dan dit anders kan het maar moeilijk gedrukt worden en is het niet goed leesbaar meer.

In alle varianten van de huisstijllettertypes is ook de italic (cursief) beschikbaar. De italic wordt in de huisstijl redactioneel toegepast om citaten, gedichten of iets ter verduidelijking weer te geven. Dit kan dan ook niet voor hoofdtitels gebruikt worden aangezien hoofdtitels telkens groter staan dan de lopende tekst.

Ut la faccumsan vulput am, summy nullam veliscilla augait laorer aliquisit ad

veliscilla augait laorer aliquisit ad dolorti onsequis nos er sustie mincilla ad et num dolorer iustio con eugait velenisim

nulpute veniamet utpat. Ut la faccumsan vulput am,

dolorti onsequis nos er sustie mincilla ad et num dolorer iustio con eugait

augiamcore do cortie eu faci bla feumsandre dolobortie feugiat pratinibh elesenibh ex ero od ming ea consequatum

summy nullam veliscilla augait laorer aliquisit ad dolor-

velenisim augiamcore do cortie eu faci bla feumsandre dolobortie feugiat

doloreetueUptat. Bore eugait elit prat. Sequisl dolortis euip ercing eu feu faciduis num in hendit ametue vulla atio

ti onsequis nos er sustie mincilla ad et num dolorer ius-

pratinibh elesenibh ex ero od ming ea consequatum doloreetueOmmy nibh eu

odolortis am nismodigna conseni atumsan utpatue dunt aliscinibh etue dolestrud et augiamcor iril ex essi tem dolobore

tio con eugait velenisim augiamcore do cortie eu faci

facil dolobore faccum vendrem velis dolestion henit lor aliquis dolese modigna

facipit laore dolenis non veliquat. Incipis dunt nulputpat ullam, con hent ullaortie dolutpat. Usto enibh et at veliquisl

bla feumsandre dolobortie feugiat pratinibh elesenibh

feu facipit ulluptat. Ut ad min volore dolore veraessectem dignit lore tem eum

ut amet wis doluptat wisit nonulput wis nonullutpat. Rud dolut ipsustrud modolum sandio et, quis amconse molesed

ex ero od ming ea consequatum doloreetue

KAREN DE RYCKE

2009-2010

HUISSTIJL VZW FREE-TIME

CROSS-MEDIA ONTWERP

10


1.5 Fotografie Kerwaarden vzw Free-Time Jeugdig enthousiast en speels samen met frisheid, blijdschap en geluk. Ook sportief, beweging, cultuur, creatief en educatief moeten aan bod komen en dit allemaal met de nadruk op kinderen en jongeren.

Mensbeelden Eerlijk en recht voor de raap. Geen filters op de foto’s toepassen. Plezier, focus en aandacht van de persoon in beeld voor dat wat de persoon is of doet. Zelfverzekerd in doen en laten. Lachende gezichten spreken het meeste aan.

Omgeving In de omgevingsfoto’s wordt vooral de natruk op de natuur gelegd. Dit moet dus duidelijk overheersend in het beeld zijn. Maar de menselijke bedrijvigheid moet ook steeds in de omgevingsfoto’s te zien zijn. Bijvoorbeeld spelende kinderen, bewegende jongeren, maar in mindere mate dan de natuur.

Kleurgebruik Felle en contrastrijke kleuren. Dit spreekt kinderen en jongeren aan en maakt de foto’s tot een aandachtstrekker. Monotone (afbeelding in één kleur) fotografie alleen in de huisstijlkleuren. De foto moet hiervoor contrastrijk zijn. In de huisstijl mogen geen duotones (afbeelding in 2 kleuren) worden gebruikt. De huisstijlkleuren lenen zich niet voor vertaling naar een heldere duotone.

Afgeronde hoeken De foto’s met afgeronde hoeken van 5 tot 10°. Dit legt de naduk op het feit dat kinderen zich geen pijn kunnen doen aan de scherpe randen en de vzw dus aan de veiligheid van het kind denkt.

KAREN DE RYCKE

2009-2010

HUISSTIJL VZW FREE-TIME

CROSS-MEDIA ONTWERP

11


COMPUTER FORMU LIEREN

2.1

BRIEVEN

2.2

VISITEKAARTJE


2.1 Brieven 2.1.1 Correspondentie Het briefhoofdformulier, vervolgbrief formulier, het faxformulier en het factuurformulier worden in een Office-template opgemaakt zodat iedereen dit vlot kan afhalen van de computer en de gewenste teksten intypen op de duidleijk voorbehouden plaatsen. Dit kan dan afgeprint met gewone printers of doorgestuurd worden met de fax.

Papierkeuze Voor huisstijltoepassingen wordt gebruik gemaakt van ‘Lessebo papier’, van papierfabrikant IGEPA. Deze papierlijn is voor elke drukker verkrijgbaar en heeft een uitgebreid aantal mogelijkheden. ‘Lessebo’ heeft een FSC keurmerk. Door de manier van werken van FSC worden de verschillende belangen - milieu, mens en economie - evenwichtig afgewogen. Als er gebruik gemaakt wordt van FSC-gecertificeerd papier mag men het FSC-logo hierop afbeelden. Als dit te duur is kan men altijd gebruik maken van het papier dat de drukker voorstelt van het juiste grammage. Het zal dan enkel minder milieuvriendelijk papier zijn, maar wel budgetvriendelijker.

Drukgegevens Formaat open: A4 gesloten: A4 Druk recto 3 kleuren (pantone)

Gramgewichten Briefpapier: 90 g/m² Lessebo Design of 90 g/m² standaard papier coated mat wit

KAREN DE RYCKE

2009-2010

HUISSTIJL VZW FREE-TIME

CROSS-MEDIA ONTWERP

13


33 10

2.1.2 Sjabloon briefhoofd

157

1 Myriad Pro Regular C 10 links uitgelijnd 2 bovenaan Myriad Pro Bold C 10 links uitgelijnd

35

onderaan Myriad Pro Regular C10 links uitgelijnd

3 bovenaan Myriad Pro Bold C 10 links uitgelijnd

12,5

1

onderaan Myriad Pro Regular C10 links uitgelijnd TAB links 7,25 cm

De heer Guido De Paepe Functie Firmanaam Turnhoutsetsteenweg 597 bus 4 BE-9000 GENT BELGIË

4 bovenaan Myriad Pro Bold C 10 links uitgelijnd

3

2 6

uw bericht van 4 januarie 2009

4

uw lidnummer 5598-13-46-54

contactpersoon Voornaam Achternaam

onderaan Myriad Pro Regular C10 links uitgelijnd TAB links 11,25 cm

5 GENT 16 May 2010

5 bovenaan Myriad Pro Bold C 10 (KAP) links uitgelijnd onderaan Myriad Pro Regular C10 links uitgelijnd TAB links 15,25 cm

Onderwerp

6 Myriad Pro Bold C 10 links uitgelijnd 7

Geachte heer of mevrouw

7 Myriad Pro Regular C 10 links uitgelijnd

Tekst

297 202,5

Het sjabloon dat je nodig hebt om deze opmaak te krijgen wordt aan u geleverd en is beschikbaar in Word. Dit zodat alle brieven identiek opgemaakt zullen zijn en het niet afhangt van wie het opmaakt.

Met vriendelijke groeten

Alle gegevens ingeven op de balken, door te dubbelklikken in de balken. Dan kan je in dat venster je tekst ingeven die correct zal staan volgens de opmaak.

Namens Achternaam Voornaam Functie

Alle afmetingen hierboven staan vermeld van aan de bladspiegel. Alle afmetingen op het sjabloon staan in mm!

37

5,5

20 210 KAREN DE RYCKE

2009-2010

HUISSTIJL VZW FREE-TIME

CROSS-MEDIA ONTWERP

14


33

2.1.3 Sjabloon brief + vervolg

157

10

1 Myriad Pro Regular C10 links uitgelijnd 35

Het sjabloon dat je nodig hebt om deze opmaak te krijgen wordt aan u geleverd en is beschikbaar in Word. Dit zodat alle brieven met vervolg identiek opgemaakt zullen zijn en het niet afhangt van wie het opmaakt.

12,5 Tekst 8

1

Tekst 9

Alle gegevens ingeven op de balken, door te dubbelklikken in de balken. Dan kan je in dat venster je tekst ingeven die correct zal staan volgens de opmaak.

Met vriendelijke groeten

Alle afmetingen hierboven staan vermeld van aan de bladspiegel. Alle afmetingen op het sjabloon staan in mm!

Namens Achternaam Voornaam Functie

150,5

297

89

2â&#x20AC;Š â&#x20AC;Š

20 210 KAREN DE RYCKE

2009-2010

HUISSTIJL VZW FREE-TIME

CROSS-MEDIA ONTWERP

15


33

2.1.4 Sjabloon fax

157

10

1 Myriad Pro Bold C10 links uitgelijnd 2 Myriad Pro Regular C10 links uitgelijnd

35

3 Myriad Pro Regular C10 links uitgelijnd TAB links 5 cm 12,5

1 2

5

FAX Aan: Van: Aantal: Datum: Plaats:

3

4 Myriad Pro Regular C10 links uitgelijnd

4

TAB links 8,75 cm

Correspondent Fax: Faxnummer correspondent Afzender Fax: Faxnummer afzender (aantal pagina's) 1 16/05/10 PLAATS VAN AFZENDER

5 Myriad Pro Bold C10 links uitgelijnd 6 Myriad Pro Regular C10 links uitgelijnd

Onderwerp

Het sjabloon dat je nodig hebt om deze opmaak te krijgen wordt aan u geleverd en is beschikbaar in Word. Dit zodat alle faxen identiek opgemaakt zullen zijn en het niet afhangt van wie het opmaakt.

Geachte heer of mevrouw

6

Tekst Met vriendelijke groeten

Alle gegevens ingeven op de balken, door te dubbelklikken in de balken. Dan kan je in dat venster je tekst ingeven die correct zal staan volgens de opmaak.

297 201,5 Namens Naam afzender Functie afzenderâ&#x20AC;Š

Alle afmetingen hierboven staan vermeld van aan de bladspiegel. Alle afmetingen op het sjabloon staan in mm!

38

20 210 KAREN DE RYCKE

2009-2010

HUISSTIJL VZW FREE-TIME

CROSS-MEDIA ONTWERP

16


33

2.1.5 Sjabloon factuur

157

10

1 Myriad Pro Bold C10 rechts uitgelijnd 2 Myriad Pro Bold C10 links uitgelijnd

40

1 VZW

17,5

4 Myriad Pro Regular C10 links uitgelijnd

Subtotaal

TAB 16,3 cm uitlijnen op teken

Kinderkamp 03/04/2009 - 08/04/2009 Internaatkamp Externaatkamp

4

Border below

2

Omschrijving

3

3 Myriad Pro Bold C10 links uitgelijnd

factuur

UNIEKE VAK ANTIES, MEER DAN OPVANG

456,5 6978,5

Bijkomende kosten: T-shirt Pet Notitieblok Stylo

Het sjabloon dat je nodig hebt om deze opmaak te krijgen wordt aan u geleverd en is beschikbaar in Word. Dit zodat alle facturen identiek opgemaakt zullen zijn en het niet afhangt van wie het opmaakt.

12 7 25 4

Totaal

102

Alle gegevens ingeven op de balken, door te dubbelklikken in de balken. Dan kan je in dat venster je tekst ingeven die correct zal staan volgens de opmaak.

7394,45

Datum betaling .../.../....

Alle afmetingen hierboven staan vermeld van aan de bladspiegel. Alle afmetingen op het sjabloon staan in mm!

•

09 266 84 96 • F 123 456 8

6 57

e.

be

297

FREE-TIME •  Kammerstraat 323 • 9000 GENT • info@free time.b e • w w w. f r e e t i m

Signature(s) Handtekening(en)

Si complété à la main, n’indiquer qu’une seule MAJUSCULE ou un seul chiffre noir (ou blue) par case Bij invulling met de hand, één HOOFDLETTER of cijfer in zwart (of blauw) per vakje Date d’exécution souhaltée dans le futur / Gewenste uitvoeringsdatum in de toekomst

Montant/Bedrag

Compte donneur d’ordre (IBAN) Rekening opdrachtgever (IBAN)

127,5

ORDE DE VIREMENT OVERSCHRIJVINGSOPDRACHT

EUR

,

CENT

Nom et adresse donneur d’ordre Naam en adres opdrachtgever

T

Compte bénéficiaire (IBAN) Rekening begunstigde (IBAN) BIC bénéficiaire BIC begunstigde Nom et adresse bénéficiaire Naam en adres begunstigde

F r e e - t i m e v z w K a m m e r s t r a a t 1 9 9 0 0 0 G e n t

Communication Mededeling

20 210 KAREN DE RYCKE

2009-2010

HUISSTIJL VZW FREE-TIME

CROSS-MEDIA ONTWERP

17


33 10

2.1.6 Sjabloon interne brief

157

1 Myriad Pro Bold (KAP) C10 links uitgelijnd 2 Myriad Pro Regular C10 links uitgelijnd

30

TAB 5 cm links uitgelijnd

3 Myriad Pro Bold C10 links uitgelijnd

15

1 2

3

INTERN RAPPORT 16 May 2010 Aan: Van:

4 Myriad Pro Regular C10 links uitgelijnd

Correspondent Afzender

Het sjabloon dat je nodig hebt om deze opmaak te krijgen wordt aan u geleverd en is beschikbaar in Word. Dit zodat alle interne rappoten identiek opgemaakt zullen zijn en het niet afhangt van wie het opmaakt.

Onderwerp

Geachte heer of mevrouw

Alle gegevens ingeven op de balken, door te dubbelklikken in de balken. Dan kan je in dat venster je tekst ingeven die correct zal staan volgens de opmaak.

Tekst 1

4 153

Alle afmetingen hierboven staan vermeld van aan de bladspiegel. Alle afmetingen op het sjabloon staan in mm!

Met vriendelijke groeten

297

Namens Achternaam Voornaam Functie

89

1
 


20 210 KAREN DE RYCKE

2009-2010

HUISSTIJL VZW FREE-TIME

CROSS-MEDIA ONTWERP

18


2.2 Visitekaartje De voorzijde van het visitekaartje wordt in de twee huisstijlkleuren groen en oranje gedrukt gecombineerd met zwart. De achterzijde is voorzien van alle info over de vzw en de persoon van het naamkaartje. De functienaam en je naam is steeds volledig in kapitalen zoals in het voorbeeld.

Drukgegevens Formaat open: 85 x 55 mm + 3 mm afloop Formaat gesloten: 85 x 55 mm+ 3 mm afloop Druk recto/verso 2 kleuren (pantone)

Gramgewichten 250 g/m² Lessebo Design of 250 g/m² standaard papier coated mat wit

KAREN DE RYCKE

2009-2010

HUISSTIJL VZW FREE-TIME

CROSS-MEDIA ONTWERP

19


61

85

73

12

2.2.1 Sjabloon Visitekaartje

61

1 Bovenaan Myriad Pro SemiBold C10 (KAP) Bovenaan rechts uitgelijnd, insprong links 16,9 cm, insprong rechts 7,3 cm, Ruimte achter 6,5 cm Onderaan Myriad Pro Regualr C9 (KAP) rechts uitgelijnd Onderaan insprong links 16,9 cm, insprong rechts 8,9 cm, ruimte achter 66 cm

30

NAAM ACHTERNAAM FUNCTIE

1 55

 naam@freetime.be

2

2 Myriad Pro Regular (wit) C9 rechts uitgelijnd insprong links 16 cm, insprong rechts 8 cm, ruimte achter 63 cm

5 NAAM ACHTERNAAM

3 Alles idem als 2 behalve ruimte achter 64 cm

FUNCTIE

 naam@freetime.be

4 Alles idem als 2 behalve ruimte achter 62 cm

3

5 Alles idem als 2 behalve ruimte achter 64,4 cm 6 Alles idem als 2 behalve ruimte achter 63 cm

NAAM ACHTERNAAM FUNCTIE

7 Alles idem als 2 behalve ruimte achter 64,4 cm  naam@freetime.be

4 420

Het sjabloon dat je nodig hebt om deze opmaak te krijgen wordt aan u geleverd en is beschikbaar in Word. Dit zodat alle naamkaartjes identiek opgemaakt zullen zijn en het niet afhangt van wie het opmaakt.

NAAM ACHTERNAAM FUNCTIE

 naam@freetime.be

5

Alle gegevens ingeven op de balken, door te dubbelklikken in de balken. Dan kan je in dat venster je tekst ingeven die correct zal staan volgens de opmaak.

NAAM ACHTERNAAM FUNCTIE

 naam@freetime.be

Alle afmetingen hierboven staan vermeld van aan de bladspiegel. Alle afmetingen op het sjabloon staan in mm!

6

NAAM ACHTERNAAM FUNCTIE

 naam@freetime.be

7

5 297 KAREN DE RYCKE

2009-2010

HUISSTIJL VZW FREE-TIME

CROSS-MEDIA ONTWERP

20


ENVELOPPES

3.1

VERZENDING

3.2

OPMAAK VERZENDING


3.1 Verzending De vzw Free-Time maakt gebruik van corporate enveloppes met de volgende formaten: VZW

UNIEKE VAK ANTIES, MEER DAN OPVANG

Free-Time Kammerstraat 16 • 9000 GENT 09 233 77 88 • F: 09 233 66 01 info@freetime.be • www.freetime.be

Free-Time Kammerstraat 16 • 9000 GENT 09 233 77 88 • F: 09 233 66 01 info@freetime.be • www.freetime.be

VZW

UNIEKE VAK ANTIES, MEER DAN OPVANG

VZW

UNIEKE VAK ANTIES, MEER DAN OPVANG

220 x314 mm (links venster) 220 x 312 mm (zonder venster) C5 16,2 x 22,9 cm (links venster) C5 16,2 x 22,9 cm (zonder venster) 114 x 229 mm (links venster) 114 x 229 mm (zonder venster)

De enveloppen zijn niet voorzien van een binnendruk of versodruk om de kosten te sparen. Als men toch zou denken om een binnendruk te doen, neem dan het pantone oranje als kleur. Er is wel een kleefstrip op de enveloppen aanwezig. Op de achterzijde staat het FSC-logo.

Free-Time Kammerstraat 16 • 9000 GENT 09 233 77 88 • F: 09 233 66 01 info@freetime.be • www.freetime.be

Drukgegevens

Free-Time Kammerstraat 16 • 9000 GENT 09 233 77 88 • F: 09 233 66 01 info@freetime.be • www.freetime.be

VZW

UNIEKE VAK ANTIES, MEER DAN OPVANG

Formaten hierboven vermeld Met kleefstrip Druk recto 3 kleuren (pantone)

Gramsgewichten 120 g/m² Lessebo Design papier of 120 g/m² Standaard papier coated mat wit VZW

UNIEKE VAK ANTIES, MEER DAN OPVANG

Free-Time Kammerstraat 16 • 9000 GENT 09 233 77 88 • F: 09 233 66 01 info@freetime.be • www.freetime.be

VZW

UNIEKE VAK ANTIES, MEER DAN OPVANG

Free-Time Kammerstraat 16 • 9000 GENT 09 233 77 88 • F: 09 233 66 01 info@freetime.be • www.freetime.be

KAREN DE RYCKE

2009-2010

HUISSTIJL VZW FREE-TIME

CROSS-MEDIA ONTWERP

22


3.2 Opmaak verzending

71

20 11

1 Myriad Pro Regular en Windings Regular C7/9 14,5

links uitgelijnd

1

11,5

VZW

UNIEKE VAK ANTIES, MEER DAN OPVANG

2 Myriad Pro Regular en Windings Regular C7/9

Free-Time Kammerstraat 16 • 9000 GENT 09 233 77 88 • F: 09 233 66 01 info@freetime.be • www.freetime.be

links uitgelijnd

Opgelet! Gemeente of stad steeds in kapitalen! Alle afmetingen hierboven staan vermeld van aan de bladspiegel. Alle afmetingen op het sjabloon staan in mm!

20

71

39

11

14,5

11,5

2

VZW

UNIEKE VAK ANTIES, MEER DAN OPVANG

Free-Time Kammerstraat 16 • 9000 GENT 09 233 77 88 • F: 09 233 66 01 info@freetime.be • www.freetime.be

10

40

KAREN DE RYCKE

2009-2010

HUISSTIJL VZW FREE-TIME

CROSS-MEDIA ONTWERP

23


INSTEEKMAP

4.1

INSTEEKMAP

4.2

OPMAAK INSTEEKMAP


4.1 Insteekmap Algemene A4+ insteekmap voorzien van de vouwlijnen. Te gebruiken tot 3 mm dikte A4 papier.

Drukgegevens Formaat open: 515 x 390 mm + 3 mm aflloop Formaat gesloten: 209 x 305 mm + 3 mm afloop Aantal 1.000 ex Druk recto 3 kleuren (pantone) Druk verso 1 kleur (pantone) Afwerking 3 vouwlijnen

Gramgewichten 150 g/m² Lessebo Design of 150 g/m² Standaard papier coated mat wit

KAREN DE RYCKE

2009-2010

HUISSTIJL VZW FREE-TIME

CROSS-MEDIA ONTWERP

25


4.2 Opmaak insteekmap 1 Myriad Pro Regular C10/12 links uitgelijnd 73,3

85

73,3

87

2 Myriad Pro Bold C10/18 links uitgelijnd

103,1

Eerste en laatste regel 30 pt, tweede regel 20pt uit elkaar gezet

101

Alle afmetingen hierboven staan vermeld van aan de bladspiegel. Alle afmetingen op het sjabloon staan in mm!

1 VZW Free-Time biedt een kwaliteitsvolle vrijetijdsbesteding aan.

VZW

UNIEKE VAK ANTIES, MEER DAN OPVANG

Ouders, kinderen en jongeren staan centraal bij het maken van beslissingen. VZW Free-Time biedt een brede waaier van activiteiten aan. Hierbij krijgt de jeugd een gevarieerd aanbod van culturele, sportieve, internaat- of externaatsvakanties. De inhoud van de activiteiten wordt voortdurend verbeterd en aangepast aan de interesses en leefwereld van kinderen en jongeren. Contstante vorming en evaluatie van monitoren garandeert kwaliteitsvolle begeleiding. De vereniging heeft een jonge huisstijl die terug te vinden is in de volledige werking.

185

Klantvriendelijheid, vlotte service en integriteit zijn de VZW van groot belang.

305

Naast de vakanties, organiseert de VZW ook sport- en cultuurprojecten. VZW Free-Time blijft zich inzetten om zowel kwalitatief als kwantitatief nog te groeien. Rekrutering gebeurt op basis van publieksbereik op eigen cultuur- en sportprojecten.

2

 Kammerstraat 323 • 9000 G ENT  09 266 84 96 • F 123 456 86 57  info@freetime.be • www.freetime.be

VZW

UNIEKE VAK ANTIES, MEER DAN OPVANG

19

45 85 UNIEKE VAK ANTIES, MEER DAN OPVANG

VZW

24,5 15,5

73,3

20

KAREN DE RYCKE

2009-2010

HUISSTIJL VZW FREE-TIME

CROSS-MEDIA ONTWERP

26


BROCHURES

5.1

BROCHURE STAAND

5.2

BROCHURE LIGGEND COVER


5.1 Brochure staand 5.1.1 Cover Het is belangrijk dat alle brochures dezelfde universele indruk geven en dus ligt het toe te passen grid aan deze basis. In de cover is een gedoseerd gebruik van het terugkerend element mogelijk. Ook wordt telkens gebruik gemaakt van één vlak en één foto bij de staande brochures. Het vlak en de foto moeten zoals altijd wel afgeronde hoeken krijgen om binnen het concept te passen.

Drukgegevens Formaat open: 210 x 297 mm + 3 mm afloop gesloten: 420 x 297 mm + 3 mm afloop Soft cover / 32 pagina’s (kaft inbegrepen) Druk recto/verso quadri Afwerking 2 x geniet in de rug

Gramgewichten 150 g/m² Lessebo Design of 150 g/m² Standaard papier coated mat wit

KAREN DE RYCKE

2009-2010

HUISSTIJL VZW FREE-TIME

CROSS-MEDIA ONTWERP

28


15

185

5.1.2 Opmaak cover

10

De pagina wordt in het basislijnstramien opgemaakt. Dit houdt in dat de zetspiegel 10 kolommen heeft met een tussenruimte van 5 mm.

10

Alle afmetingen hierboven staan vermeld van aan de bladspiegel. Alle afmetingen op het sjabloon staan in mm!

267

297

20

210

KAREN DE RYCKE

2009-2010

HUISSTIJL VZW FREE-TIME

CROSS-MEDIA ONTWERP

29


5.1.3 Binnenwerk Het is belangrijk dat alle brochures dezelfde universele indruk geven en dus ligt het toe te passen grid aan deze basis. In het binnenwerk is een gedoseerd gebruik van het terugkerend element mogelijk. Ook worden telkens enkel de huisstijlkleuren gebruikt, tenzij bij de foto’s of de verschillende kleuren voor de leeftijden aan te geven. Alle foto’s en vlakken moeten zoals altijd afgeronde hoeken krijgen om binnen het concept te passen. De kleuren die behalve de huisstijlkleuren mogen gebruikt worden zijn: 4-5 jaar 6-9 jaar 7-12 jaar 10-13 jaar 12-15 jaar buitenland

C 14 C 23 C 74 C 100 C 0 C 0

M 0 M 100 M 0 M 0 M 85 M 0

Y 100 Y 0 Y 100 Y 37 Y 100 Y 100

K6 K0 K0 K 21 K0 K0

Drukgegevens Formaat open: 210 x 297 mm + 3 mm afloop gesloten: 420 x 297 mm + 3 mm afloop Soft cover / 32 pagina’s (kaft inbegrepen) Druk recto/verso quadri Afwerking 2 x geniet in de rug

Gramgewichten 150 g/m² Lessebo Design of 150 g/m² Standaard papier coated mat wit

KAREN DE RYCKE

2009-2010

HUISSTIJL VZW FREE-TIME

CROSS-MEDIA ONTWERP

30


5.1.4 Grid binnenwerk

420 185

185

Het binnenwerk wordt in het basislijnstramien opgemaakt. Dit houdt in dat de zetspiegel 10 kolommen heeft met e en tussenruimte van 5 mm.

10

Alle afmetingen hierboven staan vermeld van aan de bladspiegel. Alle afmetingen op het sjabloon staan in mm!

267

297

20 10

15

15

10

KAREN DE RYCKE

2009-2010

HUISSTIJL VZW FREE-TIME

CROSS-MEDIA ONTWERP

31


5.2 Brochure liggend 5.2.1 Cover Het staande formaat heeft bij brochures steeds voorrang, enkel bij kleine formaten wordt soms wel eens het liggende formaat voor een brochure gebruikt. De regels zijn hier hetzelfde als bij het staande formaat. Het is belangrijk dat alle brochures dezelfde universele indruk geven en dus het ligt het toe te passen grid aan de basis. In het binnenwerk is een gedoseerd gebruik van het terugkerend element mogelijk. De kleuren zijn van de huisstijl. De foto’s en vlakken hebben ook hier afgeronde hoeken, dit om een lijn te vormen met al het overige drukwerk.

Drukgegevens Formaat open: 162 x 97 mm + 3 mm afloop gesloten: 324 x 97 mm + 3 mm afloop Soft cover / 66 pagina’s (kaft inbegrepen) Cover recto 3 kleuren (pantone) Druk recto/verso quadri Afwerking 2 x geniet in de rug

Gramgewichten 150 g/m² Lessebo Design of 150 g/m² Standaard papier coated mat wit

KAREN DE RYCKE

2009-2010

HUISSTIJL VZW FREE-TIME

CROSS-MEDIA ONTWERP

32


51

15

21

5.2.2 Opmaak cover

68

5

1 Myriad Pro Regular C67 links uitgelijnd

1

2 Myriad Pro bold C9/9 gecentreerd

2

3 Myriad Pro Regular C67/50 links uitgelijnd

3

insprong 23mm 82

4

4 Myriad Pro Regular C67/40 links uitgelijnd

97

insprong 21mm

5 Myriad Pro Regular C67/45 links uitgelijnd,

5

optisch juist geplaatst

6 Myriad Pro Regular C67/52 links uitgelijnd insprong 1mm 6 3

7 Myriad Pro Regular en Windings Regular C7

7

links uitgelijnd

7

2

8 Myriad Pro Regular C67 links uitgelijnd

5 162

14

9 Myriad Pro Regular C8/10 links uitgelijnd insprong 14mm 10 Myriad Pro Regular en Windings Regular C7/8

15

128

rechts uitgelijnd

5

Alle afmetingen hierboven staan vermeld van aan de bladspiegel. Alle afmetingen op het sjabloon staan in mm!

8 9

82

97

10 10 5 162 KAREN DE RYCKE

2009-2010

HUISSTIJL VZW FREE-TIME

CROSS-MEDIA ONTWERP

33


5.2.3 Binnenwerk resultaat Het is belangrijk dat alle brochures dezelfde universeel indruk geven en ligt het toe te passen grid ligt aan de basis. In het binnenwerk is een gedoseerd gebruik van het terugkerend element mogelijk. Ook worden telkens enkel de huisstijlkleuren gebruikt, tenzij bij de foto’s of de verschillende kleuren voor groepen of leeftijden aan te tonen. Alle foto’s en vlakken moeten zoals altijd afgeronde hoeken krijgen om binnen het concept te passen. De kleuren die behalve de huisstijlkleuren mogen gebruikt worden zijn: 7-12 jaar 10-13 jaar 12-15 jaar buitenland

Waarom sporten?

milieu Opladers die in of aan het stopcontact zitten verbruiken ook stroom als er niet opgeladen wordt. Vele kleintjes maken één grote. Als één oplader aanstaat verbruikt dat vaak zo’n 3 Watt. En dat is, door de vele opladers die je in huis hebt, vele centjes per jaar.

Sporten is goed voor je lichaam, maar ook voor je weerstand en je sociale contacten. Sporten heeft een positief effect op de ontwikkeling van de hersenen en verbetert op die manier de schoolprestaties van je kind. Door actief lid te zijn van een sportclub hoort je kind echt ergens bij. Je kind krijgt daardoor meer zelfvertrouwen en leert bovendien wat winnen en verliezen kan betekenen. Maar sporten hou je pas vol als je er echt plezier in hebt.

sporten

C 74 C 100 C 0 C 0

M 0 M 0 M 85 M 0

Y 100 Y 37 Y 100 Y 100

K0 K 21 K0 K0

Drukgegevens Formaat open: 162 x 97 mm + 3 mm afloop gesloten: 324 x 97 mm + 3 mm afloop Soft cover / 66 pagina’s (kaft inbegrepen) Cover recto 3 kleuren (pantone) Druk recto/verso quadri Afwerking 2 x geniet in de rug

Gramgewichten

5

150 g/m² Lessebo Design of 150 g/m² Standaard papier coated mat wit

KAREN DE RYCKE

2009-2010

HUISSTIJL VZW FREE-TIME

CROSS-MEDIA ONTWERP

34


5.2.4 Grid binnenwerk Het binnenwerk wordt in het basislijnstramien d.m.v. hulplijnen opgemaakt. Dit houdt in dat de zetspiegel 6 kolommen heeft zonder tussenruimtes. Alle afmetingen op het sjabloon staan in mm!

22

27

27

27

27

15

24

15

27

27

27

27

22 5

11 16

16 97 16

16 6 10 5

5 324

KAREN DE RYCKE

2009-2010

HUISSTIJL VZW FREE-TIME

CROSS-MEDIA ONTWERP

35


UITNO DIGING

6.1

UITNODIGING

6.2

OPMAAK UITNODING


6.1 Uitnodiging Het is de bedoeling dat de bedanking of de korte boodschap wordt genoteerd met de hand op de uitnodiging. Dit geeft een toegankelijkere en vertrouwelijkere indruk dan getypte tekst.

Drukgegevens Formaat open: 210 x 105 mm + 3 mm afloop Formaat gesloten: 210 x 105 mm + 3 mm afloop Druk recto/verso 3 kleuren (pantone)

Gramgewichten 250 g/m² Lessebo Design of 250 g/m² Standaard papier coated mat wit

KAREN DE RYCKE

2009-2010

HUISSTIJL VZW FREE-TIME

CROSS-MEDIA ONTWERP

37


6.2 Opmaak uitnodiging De groetenkaart of uitnodiging wordt geleverd als PDF (de AcrobatPDF-reader is gratis te downloaden van internet). Een PDF kan geopend worden op iedere computer en men kan er rechtstreeks mee naar de drukker gaan of het hem doorsturen. Alle afmetingen op het sjabloon staan in mm!

10

145,2

10

19

105

69,3

6,7

39,8

15 210

KAREN DE RYCKE

2009-2010

HUISSTIJL VZW FREE-TIME

CROSS-MEDIA ONTWERP

38


FLYERS

7.1

3-LUIK

7.2

4-LUIK

7.3

STROOIBRIEF


7.1 3-luik Bij het drieluik is een gedoseerd gebruik van het terugkerend element mogelijk. Ook worden telkens enkel de huisstijlkleuren gebruikt, tenzij bij de foto’s of de verschillende kleuren voor groepen of leeftijden aan te tonen. Alle foto’s en vlakken moeten zoals altijd afgeronde hoeken krijgen om binnen het concept te passen. De kleuren die behalve de huisstijlkleuren mogen gebruikt worden zijn: 4-5 jaar 6-9 jaar 7-12 jaar 10-13 jaar 12-15 jaar buitenland

C 14 C 23 C 74 C 100 C 0 C 0

M 0 M 100 M 0 M 0 M 85 M 0

Y 100 Y 0 Y 100 Y 37 Y 100 Y 100

K6 K0 K0 K 21 K0 K0

Drukgegevens Formaat open: 219 x 204 mm + 3 mm afloop gesloten: 98 x 204 mm + 3 mm afloop Afwerking 3-luik rolvouw Druk recto/verso quadri

Gramgewichten 150 g/m² Lessebo Design of 150 g/m² Standaard papier coated mat wit

KAREN DE RYCKE

2009-2010

HUISSTIJL VZW FREE-TIME

CROSS-MEDIA ONTWERP

40


84

84

7.1.1 Opmaak folder 3-luik

85 5

Het drieluik wordt geleverd als PDF. Een PDF kan men openen op iedere computer en men kan er rechtstreeks mee naar de drukker gaan of het hem doorsturen.

17

Alle afmetingen op het sjabloon staan in mm!

204

177

5 5

14

14

5

291 5

14

14

5 5

194

5 85

84 291

84

KAREN DE RYCKE

2009-2010

HUISSTIJL VZW FREE-TIME

CROSS-MEDIA ONTWERP

41


EDUCATIEF

Skivakantie

4-6 10-12

Infoavond: 13/01 om 20 uur in de stedelijke jeugddienst (Kammerstraat 10, Gent) Snel inschrijven, plaatsen beperkt!

8-10

7.2 4-luik

CREA

Herfstvakantie 02/11 - 06/11

Krokus 2010 13/02 - 21/02 van 7 - 17 jaar (Oostenrijk) optie Franse les

Keukenprinsen en prinsessen € 125 Lekker zelf koken en fijn proeven in prinselijke stijl ... Niet te missen!

3-5

Herfstknutselen € 110 Wij halen de herfst in huis en knutselen kleurrijke hersttaferelen in elkaar!

Wetenschap en techniek € 130 Een weekje vol proefjes doen, opstellen, falsifiëren en verifiëren ...

6-9

Under construction € 125 Een hele week houden wij, architecten-in-spe, ons bezig met bouen en construeren

Cuisine exotique € 125 Samen trekken we onze koksmuts aan en leren alle geheimen van Afrikaanse, Chinese, Thaise en Griekse keuken kennen!

Gentse openluchtijspiste

8-12

13-16

04/12 - 10/01 E. Braunplein, Gent

Striptekenen € 127 Droom je van een eigen strip als Jef Nys, Willy Vandersteen of Merho? Hier komen dromen uit!

UN

Dance and lifestyle € 130 We maken onze eigen gezonde levensstijl die goed is voor lichaam en geest!

E V AK

AN

TIE

S, M E

ER

vaka ntiek a

Gratis voor Free-Time verwenpashouders JOVO en VDK-rekeninghouders 6 euro (schaatsen gratis beschikbaar)

DAN

OPV

VZW

AN

G

Alle foto’s en vlakken moeten zoals altijd afgeronde hoeken krijgen om binnen het concept te passen.

m

herf pen 2010 st & kers t

Kerstvakantie week 1 21/12 - 24/12

Cursus animator in het jeugdwerk vanaf 16 jaar

6-9

herfst 2010: 02/11 - 07/11 Krokus 2010: 15/02 - 20/02 Pasen 2010: 12/04 - 17/04

8-10

Kersthapjes € 110 Niet te missen voor kleine lekkerbekjes, smulpapen en fijnproevers! Wetenschapskamp € 130 Einstein, Mendeljev en Edison, here we come!

Info of inschrijven voor een kamp of cursus?

4-6

6-9

10-12

www.freetime.be, 09 233 77 88 of info@freetime.be vzw Free-Time, Kammerstraat 19, Gent

Knutselen met Rudolph € 102 Helpen jullie samen met Rudolph de kerstman mee met het maken van de kerstversiering?

De kleuren die behalve de huisstijlkleuren mogen gebruikt worden zijn:

Sint-

Paulu 3-18 jaa r sinst utuu t

Kerstatelier € 108 Verblij iedereen met je teken-, boetseer-, knutsel-, schilder- en andere creatieve talenten! Camera kameraden € 130 leer hier een eigen filmpje in elkaar te steken met een zelfgeschreven scenario! i.s.m. Javi TV

4-5 jaar 6-9 jaar 7-12 jaar 10-13 jaar 12-15 jaar buitenland

Kerstvakantie week2 28/12 - 31/12

Locatie van kampen in herfst of kerst Sint Paulusinstituut E. De Deynestraat 2, 9000 Gent.

4-6

kampen lopen van 9u tot 16u opvang vannaf 7u45 en tot 18u 2 gratis drankjes de kampen zijn fiscaal aftrekbaar

8-10

Keukenprinsen en prinsessen € 110 Lekker zelf koken en fijn proeven in prinselijke stijl ... Niet te missen! Nieuwjaarskokkerellen € 110 We toveren met behulp van ons wonderkookboek heerlijke hapjes en lekkernijen op tafel!

3-5

8-12

Concertissimo € 110 Is het nu do, re, mi, fa, sol, la of si? Samen met dansen en swingen op ons eigen kleurconcert! Theatertriathlon € 125 Krijg jij ook soms theaterkriebels in je lijf? Dan wordt deze week zeker iets voor jou! i.s.m. Theaterfestival Spekken.

= workshop of uitstap

VZW

UNIEKE VAK ANTIES, MEER DAN OPVANG

THEMA

SPORT

Herfstvakantie 02/11 - 06/11 3-5

Wonderwereld € 120 Deze week ontdekken we de wonderen van de onderwaterwereld!

3-5

Sport en spel € 108 Een week vol sport en spel ... wie doomt daar niet van?

4-6

Prinsessenkamp € 108 Ontdek samen met andere prinsessen-in-wording hoe je een echte princes wordt!

4-6

Zing, swing en spring € 108 We zingen uit volle borst, swingen de pannen van het dak en springen er op los!

6-9

Heksenjacht € 115 We roeren in een heksenketel, vliegen op een bezemsteel tot aan ... de volle maan!

6-9

6-9

Halloween € 110 Griezelen, spookverhalen vertellen, op spooktocht? Wie durft?

Zwemmen en spel € 145 Als echte rivierrottertjes, chloorwatervisjes, Neptunusjes en zeemeerminnen gaan we elke halve dag in het water springen!

Magische magiërs € 110 Haal je toverstaf van onder het stof, we leven deze week als een echte magiër!

ww

re w.f

SPORT 6-9

Dans en spel € 109 Voor alle discokings en -queens die niet kunnen blijven stilzitten bij het horen van hun lievenlingsmuziek.

8-12

Quadadvonture € 160 Lijken brullende motoren en crossen over een echt parcour met quads je iets?

8-12

Bowling en omni € 140 Een eerste kennismaking of je strike-technieken verbeteren? Wij maken van jou een kampioen!

13-16

Scherpschutters € 145 Word deze week ondergedompeld in de kunst van allerlei schietsporten!

6-9

Scherpschutters € 110 Word deze week ondergedompeld in de kunst van allerlei schietsporten!

C 14 C 23 C 74 C 100 C 0 C 0

M 0 M 100 M 0 M 0 M 85 M 0

Y 100 Y 0 Y 100 Y 37 Y 100 Y 100

K6 K0 K0 K 21 K0 K0

e e.b

m eti

www.freetime.be

8-12

IEK

Bij het vierluik is een gedoseerd gebruik van het terugkerend element mogelijk. Ook worden telkens enkel de huisstijlkleuren gebruikt, tenzij bij de foto’s of de verschillende kleuren voor groepen of leeftijden aan te tonen.

Drukgegevens Formaat open: 390 x 204 mm + 3 mm afloop gesloten: 99 x 204 mm + 3 mm afloop Aantal 50.000 ex Afwerking 4-luik zigzagvouw Druk recto/verso quadri

ONTDEKKING 10-12

Archeologenkamp € 140 Als een echte Indiana Jones beleven we deze week heuse avonturen! i.s.m. Archeologiemuseum

8-10

Gamezone € 150 Niet te missen; een maffe mix van computergames en levende spelen!

Gramgewichten 150 g/m² Lessebo Design of 150 g/m² Standaard papier coated mat wit

Kerstvakantie week 1 21/12 - 24/12 3-5

Dierenpret € 102 Samen met Bartje Bever, Kaatje de kat & Oscar de olifant beleven we dolle dierenpret!

4-6

Kleine Einsteins € 102 Samen doen we gekke proeven, stellen hypotheses op en treden zo in Einstreins voetsporen!

6-9

Disney festival € 112 Deze week ontdekken we alle figuren van de enige echte Walt Disney!

3-5

Kleuterfit € 120 Wij zorgen dat zelfs onze allerkleinsten tegen het einde van de week in topconditie zijn!

4-6

Schaatsen en omni € 108 Gewapend met muts, sjaal en handschoenen maken we de ijspiste onveilig!

6-9

Bowling en omni € 115 Een eerste kennismaking of je strik-technieken verbeteren? Wij maken van jou een kampioen!

3-5

Bal en spel € 102 Holderdebolder ... Van kelder tot zolder ... werpen, vangen ... en laten vallen, die ballen!

4-6

Zing, swing en spring € 102 We zingen uit volle borst, swingen de pannen van het dak en springen er op los!

6-7

Dansatelier € 110 Begint de dansmicrobe bij jou ook te kriebelen zodra de muziek start? Kom je hier uitleven!

8-12

Dans en omni € 110 Voor alle discokings en -queens die niet kunnen blijven stilzitten bij het horen van hun lievenlingsmuziek.

8-12

Bowling en schaatsen € 110 Een halve dag bowlen en een halve dag schaatsen ... en dit een hele week lang!

10-12

Gamezone € 140 Niet te missen; een maffe mix van computergames en levende spelen!

8-12

Van archeoloog tot bioloog € 130 Als een echte Indiana Jones beleven we deze week heuse avonturen! i.s.m. Archeologiemuseum

Kerstvakantie week2 28/12 - 31/12 3-5

Elfjeswereld € 102 Een tikje met de toverstaf en je beleeft een twinkelend avondtuur!

4-6

Op avontuur met Casper € 102 Kennen jullie Casper, het sprookje? Samen met hem beleven we een knotsgek avondtuur!

6-9

Piratenkamp € 108 Hijs de piratenvlag en kom mee met ons op een echt piratenavontuur!

8-12

Mission impossible € 108 Een hele week vol onmogelijke opdrachten! Alhoewel ... onmogelijk?!

8-10

Schaatsen en omni € 115 Gewapend met muts, sjaal en handschoenen maken we de ijspiste onveilig!

10-12

Schaatsen en omni € 115 Gewapend met muts, sjaal en handschoenen maken we de ijspiste onveilig!

10-12

Schermen en omni € 125 Zorro, de drie Musketiers, ... elke dag laten we ons 2 uur onderdompelen in de kunst van het schermen!

8-12 13-16

Racketsporten € 115 Slagsporten liggen je wel, maar je kan niet kiezen? Dan is dit de vakantie voor jou! Zumba en omni € 140 De nieuwste rage!! Maak hier kennis met een opzwepende combinatie van fitness en dans!

= workshop of uitstap

KAREN DE RYCKE

2009-2010

HUISSTIJL VZW FREE-TIME

CROSS-MEDIA ONTWERP

42


4

4

4

4

7.2.1 Opmaak folder 4-luik

4

5

Het vierluik wordt geleverd als PDF. Een PDF kan geopend worden op iedere computer en men kan er rechtstreeks mee naar de drukker gaan of het hem doorsturen. Alle afmetingen op het sjabloon staan in mm!

194 204

5 76,5

67,5

67,5

67,5

390

KAREN DE RYCKE

2009-2010

HUISSTIJL VZW FREE-TIME

CROSS-MEDIA ONTWERP

43


7.3 Strooibrief Bij de strooibrief is een gedoseerd gebruik van het terugkerend element mogelijk. Ook worden telkens enkel de huisstijlkleuren gebruikt. Alle foto’s en vlakken moeten zoals altijd afgeronde hoeken krijgen om binnen het concept te passen.

Drukgegevens Formaat: 148 x 100 mm + 3 mm afloop Druk recto quadri

Gramgewichten 250 g/m² Lessebo Design of 250 g/m² Standaard papier coated mat wit

KAREN DE RYCKE

2009-2010

HUISSTIJL VZW FREE-TIME

CROSS-MEDIA ONTWERP

44


6

7.3.1 Opmaak strooibrief

6 51

85

De strooibrief wordt geleverd als PDF. Een PDF kan geopend worden op iedere computer en men kan er rechtstreeks mee naar de drukker gaan of het hem doorsturen.

5

24

Alle afmetingen op het sjabloon staan in mm!

100

66

5 148

5 55

80

5

5

100

90

5 3 148 KAREN DE RYCKE

2009-2010

HUISSTIJL VZW FREE-TIME

CROSS-MEDIA ONTWERP

45


COVER RAPPORT

8.1

RAPPORT

8.2

OPMAAK RAPPORT


8.1 Rapport omslag Bij het intern rapport is een gedoseerd gebruik van het terugkerend element mogelijk. Ook worden telkens enkel de huisstijlkleuren gebruikt, tenzij bij de foto’s of de verschillende kleuren voor groepen of leeftijden aan te tonen. Alle foto’s en vlakken moeten zoals altijd afgeronde hoeken krijgen om binnen het concept te passen.

Drukgegevens Formaat open: A4 gesloten: A4 Aantal 1.000 ex Druk recto/verso 3 (pantone)

Gramgewichten 90 g/m² Lessebo Design of 90 g/m² Standaard papier coated mat wit

Rapport

over accomodaties 2010

VZW

UNIEKE VAK ANTIES, MEER DAN OPVANG

Kammerstraat 16 • 9000 Gent 09 233 77 88 info@freetime.be • www.freetime.be

Kammerstraat 16 9000 Gent 09 233 77 88 info@freetime.be www.freetime.be

VZW

UNIEKE VAK ANTIES, MEER DAN OPVANG

KAREN DE RYCKE

2009-2010

HUISSTIJL VZW FREE-TIME

CROSS-MEDIA ONTWERP

47


8.2 Opmaak rapport omslag

15

1 Myriad Pro Regular en Windings Regular C9/11 links uitgelijnd

2 Myriad Pro SemiBold C67 rechts uitgelijnd 3 Ondertitel Myriad Pro SemiBold C41/43, rechts uitgelijnd insprong 29 mm Jaartal Myriad Pro SemiBold C41/43, rechts uitgelijnd insprong 29 mm, 16° schuin

197 15

4 Myriad Pro Regular en Windings Regular C9/11 rechts uitgelijnd

Het document krijgt u geleverd in een PDF-formaat, daardoor kan u dit rechtstreeks bij de drukker afgeven of doorsturen. Dit zodat alle brieven identiek van opmaak zullen zijn en het niet afhangt van wie het opmaakt. 36

21

Kammerstraat 16 9000 Gent 09 233 77 88 info@freetime.be www.freetime.be

197

Alle afmetingen hierboven staan vermeld van aan de bladspiegel. Alle afmetingen op het sjabloon staan in mm! VZW

UNIEKE VAK ANTIES, MEER DAN OPVANG

1

18

297

25

80

115 210

2

Rapport

over accomodaties 2010

3

40

35 VZW

UNIEKE VAK ANTIES, MEER DAN OPVANG

Kammerstraat 16 • 9000 Gent 09 233 77 88 info@freetime.be • www.freetime.be

4

10 15

122

73 210 KAREN DE RYCKE

2009-2010

HUISSTIJL VZW FREE-TIME

CROSS-MEDIA ONTWERP

48


AFFICHES

9.1

POSTER STAAND

9.2

OPMAAK POSTER STAAND

9.3

OPMAAK POSTER LIGGEND


9.1 Poster staand Bij de affiches staand en liggend is een gedoseerd gebruik van het terugkerend element mogelijk. Ook worden telkens enkel de huisstijlkleuren gebruikt. Alle foto’s en vlakken moeten zoals altijd afgeronde hoeken krijgen om in het concept te passen.

Drukgegevens Formaat: A3 + 3 mm afloop Druk recto quadri

Gramgewichten 150 g/m² Lessebo Design of 150 g/m² Standaard papier coated mat wit

KAREN DE RYCKE

2009-2010

HUISSTIJL VZW FREE-TIME

CROSS-MEDIA ONTWERP

50


9.2 Opmaak poster staand

10

5 191

1339

N E R O T MONZI OCHT GE 1

66

en

mp antieka k a v n a nv geleide ngeren e b t e h jo voor eren en 3 voor kind

2

61

1 Myriad Pro SemiBold C108 (KAP), 100° 2 Myriad Pro SemiBold C108/89 (KAP) insprong 31mm, 100° 3 Eerste regel Myriad Pro Regular C38/45, 100° insprong 53mm Tweede regel Myriad Pro Regular C38/39 insprong 53mm 100°

4 Plaats waar iets mag kiezen om te plaatsen 100° 33

420

215

127,5

126,5

C25/89 100° Tweede en derde regel Myriad Regular en Windings Regular C25/35, 100°

6

TITEL OT l 7 GRO l of subtite ite Ondert

6 Myriad Pro SemiBold C80/73 (KAP), 10°

8

7 Myriad Pro SemiBold C80/73 (KAP), insprong 29mm, 10° 8 Myriad Pro Regular C35/42 insprong 49mm, 10°

5

e.be freetim info@ : r a a n Mail 3 77 88 0 GENT 09 23 19 • 900 t a ra t s r me Kam

UN

VAK IEKE

MEER

DAN

OPVA

NG

9 Plaats waar iets mag kiezen om te plaatsen 10 Myriad Pro Regular en Windings Regular C13/16

en

kamp catieve - en edu

a

-, them

n vonture crea-, a Sport-,

233

VZW

ES, ANTI

297

Het sjabloon dat je nodig hebt om deze opmaak te krijgen wordt aan u geleverd en is beschikbaar in Word. Dit zodat alle affiches identiek van opmaak zullen zijn en het niet afhangt van wie het opmaakt.

420

Alle gegevens ingeven op de balken, door te dubbelklikken in de balken. Dan kan je in dat venster je tekst ingeven die correct zal staan volgens de opmaak.

103 vu: Dirk Schockaert Kammerstraat 19 Gent

vu: Dirk Schockaert Kammerstraat 19 Gent

78

5 Eerste regel Myriad Regular en Windings Regular

10

4

9

Alle afmetingen hierboven staan vermeld van aan de bladspiegel. Alle afmetingen op het sjabloon staan in mm!

77 VZW

UNIEKE VAK ANTIES, MEER DAN OPVANG

10

Kammerstraat 16 • 9000 Gent 09 233 77 88 info@freetime.be • www.freetime.be

7

297 KAREN DE RYCKE

2009-2010

HUISSTIJL VZW FREE-TIME

CROSS-MEDIA ONTWERP

51


9.3 Opmaak poster liggend 56

212

1 Myriad Pro SemiBold C80 (KAP) links uitgelijnd 10°

5

147

2 Myriad Pro SemiBold C80 (KAP) links uitgelijnd 10° insprong 29 mm

TITEL OT l ubtite s GROnO f o l e t derti 1

3 Myriad Pro Regular C35/42 links uitgelijnd 10° insprong 49mm 84

4 Plaats waar iets mag kiezen om te plaatsen

2

5 Myriad Pro Regular en Wingdings Regular C13/16

3

links uitgelijnd

Het sjabloon dat je nodig hebt om deze opmaak te krijgen wordt aan u geleverd en is beschikbaar in Word. Dit zodat alle affiches identiek van opmaak zullen zijn en het niet afhangt van wie het opmaakt.

62

297

Alle gegevens ingeven op de balken, door te dubbelklikken in de balken. Dan kan je in dat venster je tekst ingeven die correct zal staan volgens de opmaak.

vu: Dirk Schockaert Kammerstraat 19 Gent

126

Alle afmetingen hierboven staan vermeld van aan de bladspiegel. Alle afmetingen op het sjabloon staan in mm!

4

VZW

UNIEKE VAK ANTIES, MEER DAN OPVANG

5

Kammerstraat 16 • 9000 Gent 09 233 77 88 info@freetime.be • www.freetime.be

25

420

KAREN DE RYCKE

2009-2010

HUISSTIJL VZW FREE-TIME

CROSS-MEDIA ONTWERP

52


MULTIMEDIA

10.1 NIEUWSBRIEF 10.2 WEBSITE 10.3 POWERPOINT


10.1 Nieuwsbrief Digitale nieuwsbrief

110

De typografie, achtergrondkleur en indeling van de pagina zijn opgemaakt en zelf door de vzw makkelijk in te vullen.

110

532

48

237

10.1.1 Opmaak Nieuwsbrief 1

181

Digitale nieuwsbrief

30

De typografie, achtergrondkleur en indeling van de pagina zijn opgemaakt en zelf door de vzw makkelijk in te vullen.

2

1 Titel Myriad Pro Regular C22/24 links uitgelijnd

3

Tekst Myriad Pro Regular C12/18 links uitgelijnd Link Myriad Pro Regular onderlijnd C12/18 links uitlijnen

1432 1928

2 Myriad Pro Bold C14/18 links uitgelijnd 4

3 Eerste regel Myriad Pro Regular C12/18 links uitgelijnd Tekst Myriad Pro Regular C12/14 links uitgelijnd

4 Myriad Pro Bold onderlijnd C14/18 links uitgelijnd 5 Myriad Pro Regular C9/19 links uitgelijnd

Alle afmetingen hierboven staan vermeld van aan de bladspiegel. Alle afmetingen op het sjabloon staan in pixels!

5 24

24 800

KAREN DE RYCKE

2009-2010

HUISSTIJL VZW FREE-TIME

CROSS-MEDIA ONTWERP

54


10.2 Website 10.2.1 Opbouw Website De oud-leerlingen MMP hadden mij aangeraden om te beginnen met de oude website goed te bekijken en te evalueren. Wat is belangrijk voor de vzw: het inschrijven op kampen en de nieuwsbrief. Dus deze onderdelen moesten vlot te bereiken zijn van op bepaalde paginaâ&#x20AC;&#x2122;s in de website. Ook moest er een mogelijkheid zijn om je in te schrijven op een kamp eens je de informatie over een bepaald kamp had gelezen. Zo wordt de bezoeker de gewenste informatie en formulieren aangereikt wanneer men ze zou nodig hebben. Dit alles werd in een diagram verwerkt om makkelijker structuurdocumenten voor iedere webpagina te kunnen maken en zo vlotter en beter alle onderdelen van de website te plaatsen. Ik heb dit gemaakt via een gratis te downloaden programma FreeMind. Hierbij kan je vlot de linken leggen naar waar je moet kunnen klikken vanop welke pagina. Dit geeft al de eerste gedachten weer voor de website en daardoor kan je later vlotter de structuurdocumenten aanmaken.

KAREN DE RYCKE

2009-2010

HUISSTIJL VZW FREE-TIME

CROSS-MEDIA ONTWERP

55


10.2.2 Structuurdocumenten De oud-leerlingen MMP hadden mij aangeraden om structuurdocumenten aan te maken van verschillende paginaâ&#x20AC;&#x2122;s. Dit zodat men dat onderdeel de vzw niet meer kon aanrekenen en zodat de webdesigner vlotter de website kan maken zoals ik het in het ontwerp heb gemaakt. Alles van de opbouw van de website werd hier duidelijk een plaats gegeven. De onderdelen zijn fictief maar het is al duidelijk wat op elke pagina aanwezig zal zijn, en wat niet. Door deze manier toe te passen kan je ook vlotter je ontwerpen voor de webpaginaâ&#x20AC;&#x2122;s maken en moet je enkel kijken wat je waar ging plaatsen.

KAREN DE RYCKE

2009-2010

HUISSTIJL VZW FREE-TIME

CROSS-MEDIA ONTWERP

56


10.2.3 Website De basis voor de diverse types webpagina’s zijn vastgelegd en verbeterd zoals typografie, achtergrondkleur en indeling pagina, manier van foto’s plaatsen en buttons. Het bestaande ontwerp van de website is aangepast naar de nieuwe huisstijleisen van de vzw Free-Time. Zowel de homepage (startpagina) als de binnenpagina’s zijn ontworpen en bepaald. De plaatsing van alle documenten en informatie is duidelijker met de vorige huisstijl en de jeugdigheid en het plezier is ook hier heel belangrijk! Ook wordt men geleid om zich in te schrijven wat vlot kan gebeuren vanuit hun huis. De foto’s moeten op 72 dpi in RGB staan en de kleuren die moeten worden gebruikt voor de website zijn de RGB waarden.

1

KAREN DE RYCKE

2009-2010

HUISSTIJL VZW FREE-TIME

CROSS-MEDIA ONTWERP

57


169

78

88

198

58

274

70

196

10.2.4 Opmaak Website

169

1 Myriad Pro Bold C15 (KAP) links uitgelijnd, 5pt tracking 2

2 Verdana Bold C16/22 links uitgelijnd

245

3 Verdana Regular C16/22 links uitgelijnd

3

4 Myriad Pro SemiBold C12 links uitgelijnd

1

gedraaid 22 of 16째 (afhankelijk van het titelblokje)

5 Verdana Regular C10/12 links uitgelijnd

4

Link Verdana Bold C10/12 (KAP) onderlijnd links uitgelijnd

5

6

6 Verdana Bold C14 links uitgelijnd

7

7 Verdana Regular C10/12 links uitgelijnd Link Verdana Bold C10/12 (KAP) onderlijnd links uitgelijnd

923 1339

8 Verdana Regular C10 links uitgelijnd

Alle afmetingen hierboven staan vermeld van aan de bladspiegel. Alle afmetingen op het sjabloon staan in pixels! De breedte is afhankelijk van het scherm waarop je de website bekijkt. De buitenste afmetingen zijn gewoon een richtlijn voor de webdesigner die de site zal verwezenlijken. Ook de hoogte is afhankelijk van de hoeveelheid informatie die op de pagina moet komen.

171

8

1300 KAREN DE RYCKE

2009-2010

HUISSTIJL VZW FREE-TIME

CROSS-MEDIA ONTWERP

58


10.3 Powerpoint Standaardpresentatie Voor Powerpointpresentaties gelden de vzw Free-Time huisstijlafspraken. Deze zijn verwerkt in een standaardpresentatie die je kan aanpassen. Hiernaast staan de tekst- en eindpagina.

Teksten altijd linkslijnend Alle typografie binnen de huisstijl is linkslijnend: teksten niet centreren! Teksten steeds kort en bondig typen. Men heeft tijdens presentaties niet genoeg tijd om volledige zinnen te lezen, maak daarom gebruik van korte opsommingen. Het moet de korte inhoud zijn van wat er gezegd wordt.

KAREN DE RYCKE

2009-2010

HUISSTIJL VZW FREE-TIME

CROSS-MEDIA ONTWERP

59


174

93

981

10.3.1 Opmaak Powerpoint

624

1 Myriad Pro Bold C30 links uitlijnen

438

2 Myriad Pro Bold C16 links uitlijnen Plaats erboven 1,27 pt insprong links 0,24 pt

1

3 Tweede regel Myriad Pro Regular C16 links uitlijnen Plaats erboven1,27 pt , insprong 3,84 pt

2 795

1440

4 Myriad Pro Regular C20 links uitlijnen Plaats erboven 4,8 pt

3

De fotoâ&#x20AC;&#x2122;s moeten op 72 dpi staan en de kleuren die moeten worden gebruikt voor de website zijn de RGB waarden.

4

U krijgt het document geleverd in een Powerpointversie. Zodat je makkelijk de tekst kan aanpassen aan de presentatie die je wil geven.

207

1872

416

386

658

412

103

520

1440

687

130

1872 KAREN DE RYCKE

2009-2010

HUISSTIJL VZW FREE-TIME

CROSS-MEDIA ONTWERP

60


VENSTER BEKLEDING

11.1 VENSTERBEKLEDING 11.2 VENSTERBEKLEDING OPMAAK


11.1 Vensterbekleding Enkel de lokalen die alleen door Free-Time worden gebruikt krijgen een opvallende vlek op de venster. Zo is het duidelijk van op de straatkant te zien waar de vzw zit en trekt het onmiddellijk de aandacht. De ruiten op de gelijkvloers krijgen ook het logo onderaan op de ruit geplaatst, zodat men kan zien dat het van Free-Time is. Het valt op en is jong. De vensters zijn opgebouwd uit 8 ruiten die individueel staan, maar toch een geheel vormen. Indien het mogelijk is om de deuren te schilderen word dit in RAL kleuren gedaan. Zo kan je opnieuw monitoren en/of klanten van ver al duidelijk maken waar ze bij jullie terecht kunnen.

Drukgegevens 8 vlakken van 44,5 op 57 cm Druk 2 kleur (pantone) of Avery kleuren Materiaal naargelang het aanbod van de drukker (liefst transparante folie)

KAREN DE RYCKE

2009-2010

HUISSTIJL VZW FREE-TIME

CROSS-MEDIA ONTWERP

62


445

148,3

11.2 Vensterbekleding opmaak

445

Alle afmetingen op het sjabloon staan in mm!

570

190

570

2584

57

570

57

570 VZW

VZW

UNIEKE VAK ANTIES, MEER DAN OPVANG

UNIEKE VAK ANTIES, MEER DAN OPVANG

1038,3

KAREN DE RYCKE

2009-2010

HUISSTIJL VZW FREE-TIME

CROSS-MEDIA ONTWERP

63


AUTOBELET TERING


12 Autobelettering Bij de belettering zoals deze nu wordt vastgelegd, is uitgegaan van het huidige wagenpark. Voor andere autoâ&#x20AC;&#x2122;s zal dit moeten worden aangepast aan de andere modellen. Ook hier wordt duidelijk de link gelegd naar de huisstijl d.m.v. het logo, de terugkerende elementen en de kleuren Hier staan dan ook de belangrijke gegevens op de voertuigen duidelijk vermeld. De voertuigen zijn precies door de verf gereden wat direct de aandacht trekt tussen de gewone autoâ&#x20AC;&#x2122;s of andere autobeletteringen en hierdoor wordt opnieuw de speelsheid en jeugdigheid benadrukt.

Kleurgebruik De kleuren die voor de autobelettering worden gebruikt zijn de pantone huisstijlkleuren of als dit niet mogelijk is bij de drukker de Avery kleuren die in het begin van dit huisstijlhandboek beschreven staan.

KAREN DE RYCKE

2009-2010

HUISSTIJL VZW FREE-TIME

CROSS-MEDIA ONTWERP

65


STOF BEDRUK KINGEN

13.1 T-SHIRTS 13.2 PETTEN


13.1 T-shirts Duidelijk opvallend De T-shirts vallen op tussen andere t-shirts. Dit zorgt voor een duidelijke herkenbaarheid in het straatbeeld met een duidelijke link naar de huisstijl.

Fris, speels en jeugdig Alles waar de vzw Free-Time voor staat is duidelijk te zien aan de t-shirts. Ook zal iedereen trots zijn om deze hippe t-shirts aan te doen door de felle kleuren en leuke bedrukkingen.

Functies Iedere functie zal zijn eigen kleur hebben. Dit zodat men duidelijk als ouder ook de verantwoordelijke herkent op het kamp en dat de monitoren ook vlot te herkennen zijn tussen de ouders. Voor kinderen is dit ook makkelijker om in een oogopslag direct te kunnen zien waar de monitoren zijn. Het kleurenverschil in de t-shirts maakt het ook de monitoren makkelijker doordat men zeer vlot kan zien waar iedereen is. Men herkent bij uitstappen onmiddelijk wie bij hen hoort, zodat men zeker niemand uit het oog verliest.

Voorstel functiekleur Het oranje stel ik voor de kinderen voor, dit zodat ze goed opvallen in het verkeer en men hen makkelijker in het oog kan houden. De groene t-shirts zijn voor de monitoren. Dit kan goed tegen het vuil. De witte t-shirts zijn voor de hoofdmonitoren aangezien ook zij goed moeten kunnen opvallen in de omgeving. De zwarte t-shirts zijn voor de medewerkers.

Drukgegevens Druk recto 3 kleuren (pantone) Druk verso 2 kleuren (pantone) Materiaal naargelang het aanbod van de drukker

KAREN DE RYCKE

2009-2010

HUISSTIJL VZW FREE-TIME

CROSS-MEDIA ONTWERP

67


13.2 Petten Duidelijk opvallend De petten vallen op tussen andere petten. Dit zorgt voor een duidelijke herkenbaarheid in het straatbeeld met een duidelijke link naar de huisstijl.

Fris, speels en jeugdig Alles waar de vzw Free-Time voor staat is duidelijk te zien aan de petten. Ook zal iedereen trots zijn om deze hippe petten aan te doen door de felle kleuren en leuke bedrukkingen.

Functies Iedere functie zal zijn eigen kleur hebben. Dit zodat men duidelijk als ouder ook de verantwoordelijke herkent op het kamp en dat de monitoren ook vlot te herkennen zijn tussen de ouders. Voor kinderen is dit ook makkelijker om in een oogopslag direct te kunnen zien waar de monitoren zijn. Het kleurenverschil in de petten maakt het ook de monitoren makkelijker doordat men zeer vlot kan zien waar iedereen is. Men herkent bij uitstappen onmiddelijk wie bij hen hoort, zodat men zeker niemand uit het oog verliest.

Voorstel functiekleur Het oranje stel ik voor de kinderen voor, dit zodat ze goed opvallen in het verkeer en men hen makkelijker in het oog kan houden. De groene petten zijn voor de monitoren. Dit kan goed tegen het vuil. De witte petten zijn voor de hoofdmonitoren aangezien ook zij goed moeten kunnen opvallen in de omgeving.

Drukgegevens Formaat Naargelang het aanbod van de drukker Druk recto 3 kleuren (pantone) Materiaal naargelang het aanbod van de drukker

KAREN DE RYCKE

2009-2010

HUISSTIJL VZW FREE-TIME

CROSS-MEDIA ONTWERP

68


BEURSSTAND


14 Beursstand De beursstand is zodanig bedacht dat de kleine en grote zittingen makkelijk te verplaatsen zijn en dat ze enorm licht zijn. De balie is uit elkaar te halen en men kan hier makkelijk de tijdelijke affiches op kleven en afhalen, zonder sporen na te laten. Op de achtergrond word bij een beurs een affiche opgehangen en men heeft een proffessionele, mooie beursstand, volledig in lijn met de huisstijl.

Drukgegevens Beursstand balie Formaat 3 m lang en 1,12 m hoog Druk recto 1 (pantone) materiaal naargelang uw aanbod maar middelste deel in soort bewegelijke plastiek (zodat er vlot posters kunnen opgekleefd en afgehaald worden) en bovenste en onderste deel afneembaar (met gleuf voor plastiek in)

Beursstand zitting klein Formaat 480 mm breed x hoogte (dikte karton tot 310 mm) Druk recto 1 (pantone) Materiaal 4 lagig karton Afwerking (op elkaar lagen) gelijmd en gestanst

Beursstand zitting groot Formaat 600 mm breed x hoogte (dikte karton tot 500 mm) Druk recto 1 (pantone) Materiaal 4 lagig karton Afwerking (op elkaar lagen) gelijmd en gestanst

KAREN DE RYCKE

2009-2010

HUISSTIJL VZW FREE-TIME

CROSS-MEDIA ONTWERP

70


SPAN DOEKEN & BEWEGWIJ ZERING

15.1 SPANDOEKEN 15.2 OPMAAK SPANDOEKEN 15.3 BEWEGWIJZERING GROOT 15.4 BEWEGWIJZERING KLEIN


15.1 Spandoeken We hebben in totaal 3 spandoeken. Deze zijn gebaseerd op de huidige spandoeken maar aangepast aan de volledige nieuwe huisstijl.

Drukgegevens Spandoek klein: formaat: 2 x 1 m + 3 mm afloop Spandoek midden: formaat: 3 x 1 m + 3 mm afloop Spandoek groot: formaat: 5 x 2 m + 3 mm afloop

VZW

UNIEKE VAK ANTIES, MEER DAN OPVANG

Druk recto 3 kleuren (pantone) Afwerking ringen Materiaal naargelang het aanbod van de drukker

KAREN DE RYCKE

2009-2010

HUISSTIJL VZW FREE-TIME

CROSS-MEDIA ONTWERP

72


284

1474

147

15.2 Opmaak spandoek

96

999

1 Myriad Pro Regular C400/400 links uitlijnen 445

1

2 Myriad Pro Bold C1000 insprong op 40 mm links uitlijnen 3 Myriad Pro Regular C800 insprong op 1214 mm links uitlijnen

1000

435

120

4 Eerste regel Myriad Pro Regular C500/1200 insprong op 2480 mm links uitlijnen Tweede regel Myriad Pro Regular C500/520 insprong op 2480 mm links uitlijnen

5 Eerste regel Myriad Pro Regular C350/1030 insprong op 2480 mm links uitlijnen Tweede regel Myriad Pro Regular C344/326 insprong op 2480 mm links uitlijnen

3000

U krijgt de spandoeken mee in PDF. We gebruiken PDF- bestanden omdat men deze gewoon rechtstreeks bij de drukker kan binnen steken of kan opsturen. Alle afmetingen hierboven staan vermeld van aan de bladspiegel. Alle afmetingen op het sjabloon staan in mm! 464

344

1164

1264

1764

2 3

2000

1112

4

664

5 224

5000 KAREN DE RYCKE

2009-2010

HUISSTIJL VZW FREE-TIME

CROSS-MEDIA ONTWERP

73


INSCHRIJVINGGROTE

INSCHRIJVINGGROTE VZW

UNIEKE VAK ANTIES, MEER DAN OPVANG

INSCHRIJVINGCURSUS VZW

UNIEKE VAK ANTIES, MEER DAN OPVANG

INSCHRIJVINGKLEUTERS VZW

UNIEKE VAK ANTIES, MEER DAN OPVANG

VZW

UNIEKE VAK ANTIES, MEER DAN OPVANG

INSCHRIJVINGCURSUS VZW

UNIEKE VAK ANTIES, MEER DAN OPVANG

INSCHRIJVINGKLEUTERS VZW

UNIEKE VAK ANTIES, MEER DAN OPVANG

VZW

UNIEKE VAK ANTIES, MEER DAN OPVANG

INFO GROTE VZW

UNIEKE VAK ANTIES, MEER DAN OPVANG

INFO CURSUS VZW

UNIEKE VAK ANTIES, MEER DAN OPVANG

INFO KLEUTERS VZW

UNIEKE VAK ANTIES, MEER DAN OPVANG

15.3 Bewegwijzering groot

INSCHRIJVINGGROTE

VZW

UNIEKE VAK ANTIES, MEER DAN OPVANG

INFO GROTE VZW

UNIEKE VAK ANTIES, MEER DAN OPVANG

INFO CURSUS VZW

UNIEKE VAK ANTIES, MEER DAN OPVANG

INFO KLEUTERS VZW

UNIEKE VAK ANTIES, MEER DAN OPVANG

De bewegwijzering bestaat uit een gerichte boodschap. Het logo is duidelijk zichtbaar en de vlek is ook een directe blikvanger. Zo weet men in één oogoplag direct naar welke borden men moet kijken of zoeken. De titels zijn onderverdeeld in 1 of 2 delen: de boodschap en de doelgroep.

VZW

UNIEKE VAK ANTIES, MEER DAN OPVANG

INSCHRIJVINGCURSUS

Ook hier worden afgeronde hoeken gebruikt om het concept volledig door te trekken met de huisstijl.

VZW

Drukgegevens

UNIEKE VAK ANTIES, MEER DAN OPVANG

Formaat 2000 x 600 mm + 3 mm afloop Druk recto 3 kleuren (pantone) Materiaal naargelang het aanbod van de drukker (wel weersbestendig) Afwerking stansen voor de pijlvorm (afgerond)

INSCHRIJVINGKLEUTERS VZW

UNIEKE VAK ANTIES, MEER DAN OPVANG

VZW

UNIEKE VAK ANTIES, MEER DAN OPVANG

INFO GROTE VZW

UNIEKE VAK ANTIES, MEER DAN OPVANG

INFO CURSUS VZW

UNIEKE VAK ANTIES, MEER DAN OPVANG

INFO KLEUTERS VZW

UNIEKE VAK ANTIES, MEER DAN OPVANG

KAREN DE RYCKE

2009-2010

HUISSTIJL VZW FREE-TIME

CROSS-MEDIA ONTWERP

74


15.4 Bewegwijzering klein De bewegwijzering bestaat uit een gerichte boodschap. Het pictogram is duidelijk zichtbaar en de vlek is ook een directe blikvanger. Zo weet men in ĂŠĂŠn oogoplag direct naar welke borden met moet kijken of zoeken. De titels zijn erboven geplaatst, voor bij eventuele twijfel van het pictogram. Ook hier worden afgeronde hoeken gebruikt om het concept volledig door te trekken met de huisstijl.

Drukgegevens Formaat 200 x 100 mm + 3 mm afloop Druk recto 3 kleuren (pantone) Materiaal naargelang het aanbod van de drukker Afwerking stansen voor de pijlvorm (afgerond)

KAREN DE RYCKE

2009-2010

HUISSTIJL VZW FREE-TIME

CROSS-MEDIA ONTWERP

75


16.1 GADGETS

GADGETS

16.2 STICKERS 16.3 SCHRIJFMATERIAAL 16.4 NOTITIEBLOK


16.1 Gadgets Alle gadgets hebben een duidelijke link met de huisstijl. Het logo en de vlekken trekken telkens de aandacht tussen andere gadgets.

Kleurgebruik De kleuren zijn enkel de huisstijlkleuren die gebruikt worden bij de gadgets. Andere zijn niet toegelaten omdat dit tot storing van de herkenbaarheid van de huisstijl kan leiden.

Drukgegevens Sleutelhanger Formaat 75 x 41 mm (ovaalvorm) Druk recto 3 kleuren (pantone) Druk verso 2 kleuren (pantone) Afwerking uitkapvorm Materiaal naargelang het aanbod van de drukker

Afbakenlint Formaat open: 700 mm x 500 m + 3 mm afloop Druk recto 1 kleur (pantone) Materiaal naargelang het aanbod van de drukker (wel weersbestendig)

Bal Formaat Naargelang uw aanbod Druk 3 kleuren (pantone) Materiaal naargelang het aanbod van de drukker

KAREN DE RYCKE

2009-2010

HUISSTIJL VZW FREE-TIME

CROSS-MEDIA ONTWERP

77


16.2 Stickers Alle stickers hebben een duidelijke link met de huisstijl. Het logo en de vlek of slogan trekken telkens de aandacht tussen andere gadgets. Ze hebben trendy boodschappen waarbij er voor iedere leeftijd wel iets toepasselijk tussen zit.

Kleurgebruik Enkel de huisstijlkleuren worden gebruikt bij de stickers. Andere zijn niet toegelaten omdat dit voor storing van de herkenbaarheid met de huisstijl kan leiden.

Drukgegevens Formaat naargelang het aanbod van de drukker (cirkelvorm min 70 mm diameter) Druk recto 3 kleuren (pantone) Afwerking stansen

KAREN DE RYCKE

2009-2010

HUISSTIJL VZW FREE-TIME

CROSS-MEDIA ONTWERP

78


16.3 Schrijfmateriaal Al het schrijfmateriaal heeft een duidelijke link met de huisstijl. Het logo en de vlekken trekken telkens de aandacht tussen andere gadgets. Men zal het schrijfmateriaal ook gebruiken thuis, op school en bij vriendjes, wat onrechtstreekse reclame is voor de vzw, aangezien men dit dan herkent en een gespreksonderwerp kan worden.

Kleurgebruik Enkel de huisstijlkleuren worden gebruikt. Andere zijn niet toegelaten omdat dit voor storing van de herkenbaarheid met de huisstijl kan leiden.

Drukgegevens Stylo Formaat Naargelang het aanbod van de drukker Druk 3 kleuren (pantone) Materiaal naargelang het aanbod van de drukker

Potlood Formaat Naargelang het aanbod van de drukker Druk 3 kleuren (pantone) Materiaal naargelang het aanbod van de drukker

KAREN DE RYCKE

2009-2010

HUISSTIJL VZW FREE-TIME

CROSS-MEDIA ONTWERP

79


16.4 Notitieblok Een notitieblok is zeer handig om te gebruiken in de burelen van Free-Time, zo kom je professioneler over dan je concurrenten. Ook is het leuk om aan al je cursisten een notitieblok te geven. Deze kunnen ze handig gebruiken en heeft ook opnieuw een duidelijke link met de huisstijl die dan zichtbaar zal zijn.

Kleurgebruik Enkel de huisstijlkleuren worden gebruikt. Andere zijn niet toegelaten omdat dit voor storing van de herkenbaarheid met de huisstijl kan leiden.

Drukgegevens Formaat open: 148 x 210 mm + 3 mm afloop Formaat gesloten: 148 x 210 mm + 3 mm afloop Druk recto 3 kleuren (pantone) Afwerking gelijmd

Gramgewicht 90 g/m² Lessebo Design of 90 g/m² standaard papier coated mat wit

KAREN DE RYCKE

2009-2010

HUISSTIJL VZW FREE-TIME

CROSS-MEDIA ONTWERP

80


PRIJS

17.1 PRIJSAANVRAGEN 17.2 PRIJSVERGELIJKING


Briefhoofd

Visitekaart

Envelop 5

Formaat open: A4 gesloten: A4 Aantal 5.000 ex Druk recto 3 kleuren (pantone) Standaard papier coated mat wit 90 g/m² en verschil met Lessebo Design 90 g/m² Vanaf geleverde digitale bestanden met opmaak. Prijs 5.000 ex 1.000 ex extra

Formaat open: 85 x 55 mm + 3 mm afloop Formaat gesloten: 85 x 55 mm+ 3 mm afloop Aantal 500 ex Druk recto/verso 2 kleuren (pantone) Standaard papier coated mat wit 250 g/m² en verschil met Lessebo Design 250 g/m² Vanaf geleverde digitale bestanden met opmaak. Prijs 500 ex 100 ex extra

Formaat gesloten: 220 x314 mm (links venster) Met kleefstrip Aantal 10.000 ex Druk recto 3 kleuren (pantone) Standaard papier coated mat wit 120 g/m² en verschil met Lessebo Design 120 g/m² Vanaf geleverde digitale bestanden met opmaak. Prijs 3.000 ex 1.000 ex extra

Vervolgbrief

Envelop 1

Envelop 6

Formaat open: A4 gesloten: A4 Aantal 3.000 ex Druk recto 3 kleuren (pantone) Standaard papier coated mat wit 90 g/m² en verschil met Lessebo Design 90 g/m² Vanaf geleverde digitale bestanden met opmaak. Prijs 3.000 ex 1.000 ex extra

Formaat gesloten: 114 x 229 mm (links venster) Met kleefstrip Aantal 3.000 ex Druk recto 3 kleuren (pantone) Standaard papier coated mat wit 120 g/m² en verschil met Lessebo Design 120 g/m² Vanaf geleverde digitale bestanden met opmaak. Prijs 3.000 ex 1.000 ex extra

Formaat gesloten: 220 x 312 mm (zonder venster) Met kleefstrip Aantal 10.000 ex Druk recto 3 kleuren (pantone) Standaard papier coated mat wit 120 g/m² en verschil met Lessebo Design 120 g/m² Vanaf geleverde digitale bestanden met opmaak. Prijs 3.000 ex 1.000 ex extra

Fax

Envelop 2

Beursstand balie

Formaat open: A4 gesloten: A4 Aantal 1.000 ex Druk recto 1 kleur Standaard papier coated mat wit 90 g/m² en verschil met Lessebo Design 90 g/m² Vanaf geleverde digitale bestanden met opmaak. Prijs 1.000 ex 200 ex extra

Formaat gesloten: 114 x 229 mm (zonder venster) Met kleefstrip Aantal 10.000 ex Druk recto 3 kleuren (pantone) Standaard papier coated mat wit 120 g/m² en verschil met Lessebo Design 120 g/m² Vanaf geleverde digitale bestanden met opmaak. Prijs 3.000 ex 1.000 ex extra

Factuur

Envelop 3

Formaat 3 m lang en 1,12 m hoog Aantal 1 Druk recto 1 (pantone) materiaal naargelang uw aanbod maar middelste deel in soort bewegelijke plastiek (zodat vlot posters op kleven en aftrekken van materiaal) en bovenste en onderste deel afneembaar (met gleuf voor plastiek in) Vanaf geleverde digitale bestanden met opmaak. Prijs 1 ex 1 ex extra

Formaat open: A4 gesloten: A4 Aantal 1.000 ex Druk recto 4 kleuren Standaard papier coated mat wit 90 g/m² en verschil met Lessebo Design 90 g/m² Vanaf geleverde digitale bestanden met opmaak. Prijs 1.000 ex 200 ex extra

Formaat gesloten: 162 x 229 mm (links venster) Met kleefstrip Aantal 10.000 ex Druk recto 3 kleuren (pantone) Standaard papier coated mat wit 120 g/m² en verschil met Lessebo Design 120 g/m² Vanaf geleverde digitale bestanden met opmaak. Prijs 3.000 ex 1.000 ex extra

Groetenkaart

Envelop 4

Formaat open: 210 x 105 mm + 3 mm afloop Formaat gesloten: 210 x 105 mm + 3 mm afloop Aantal 2.000 ex Druk recto/verso 3 kleuren (pantone) Standaard papier coated mat wit 250 g/m² en verschil met Lessebo Design 250 g/m² Vanaf geleverde digitale bestanden met opmaak. Prijs 2.000 ex 400 ex extra

Formaat gesloten: 162 x 229 mm (zonder venster) Met kleefstrip Aantal 10.000 ex Druk recto 3 kleuren (pantone) Standaard papier coated mat wit 120 g/m² en verschil met Lessebo Design 120 g/m² Vanaf geleverde digitale bestanden met opmaak. Prijs 3.000 ex 1.000 ex extra

Beursstand zitting klein Formaat 480 mm breed x hoogte (dikte karton tot 310 mm) Aantal 5 Druk recto 1 (pantone) Materiaal 4 lagig karton Afwerking (op elkaar lagen) gelijmd en gestanst Vanaf geleverde digitale bestanden met opmaak. Prijs 5 ex 1 ex extra

17.1 PRIJSAANVRAGEN


Beursstand zitting groot

Wagenpark

3-luik

Formaat 600 mm breed x hoogte (dikte karton tot 500 mm) Aantal 5 Druk recto 1 (pantone) Materiaal 4 lagig karton Afwerking (op elkaar lagen) gelijmd en gestanst Vanaf geleverde digitale bestanden met opmaak. Prijs 5 ex 1 ex extra

Formaat over volledige auto (Volkswagen bus, Volkswagen mono en Opel Combo) Aantal 3 ex Druk 3 kleuren (pantone) Materiaal naargelang uw aanbod Vanaf geleverde digitale bestanden met opmaak. Prijs 3 ex 1 ex extra

Formaat open: 219 x 204 mm + 3 mm afloop gesloten: 98 x 204 mm + 3 mm afloop Aantal 50.000 ex Afwerking 3-luik rolvouw Druk recto/verso quadri Standaard papier coated mat wit 150 g/m² en verschil met Lessebo Design 150 g/m² Vanaf geleverde digitale bestanden met opmaak. Prijs 50.000 ex 10.000 ex extra

Signalisatie groot Formaat 2000 x 600 mm + 3 mm afloop Aantal 65 ex Druk recto 3 kleuren (pantone) Materiaal naargelang uw aanbod Afwerking stansen Vanaf geleverde digitale bestanden met opmaak. Prijs 65 ex 10 ex extra

Signalisatie klein Formaat 200 x 100 mm + 3 mm afloop Aantal 63 ex Druk recto 3 kleuren (pantone) Materiaal naargelang uw aanbod Afwerking stansen Vanaf geleverde digitale bestanden met opmaak. Prijs 80 ex 10 ex extra

Schrijfmateriaal stylo Formaat Naargelang uw aanbod Aantal 1.000 ex Druk 3 kleuren (pantone) Materiaal naargelang uw aanbod Vanaf geleverde digitale bestanden met opmaak. Prijs 1.000 ex 200 ex extra

Schrijfmateriaal poltood Formaat Naargelang uw aanbod Aantal 1.000 ex Druk 3 kleuren (pantone) Materiaal naargelang uw aanbod Vanaf geleverde digitale bestanden met opmaak. Prijs 1.000 ex 200 ex extra

Boekje kampen Formaat open: 210 x 297 mm + 3 mm afloop gesloten: 420 x 297 mm + 3 mm afloop Aantal 5.000 ex Soft cover / 32 pagina’s (kaft inbegrepen) Druk recto/verso quadri Afwerking 2 x geniet in de rug Standaard papier coated mat wit 150 g/m² en verschil met Lessebo Design 150 g/m² Vanaf geleverde digitale bestanden met opmaak. Prijs 5.000 ex 1.000 ex extra

Boekje cursisten Formaat open: 162 x 97 mm + 3 mm afloop gesloten: 324 x 97 mm + 3 mm afloop Aantal 1.000 ex Soft cover / 66 pagina’s (kaft inbegrepen) Cover recto 3 kleuren (pantone) Druk recto/verso quadri Afwerking 2 x geniet in de rug Standaard papier coated mat wit 150 g/m² en verschil met Lessebo Design 150 g/m² Vanaf geleverde digitale bestanden met opmaak. Prijs 1.000 ex 200 ex extra

Rapport Formaat open: A4 gesloten: A4 Aantal 1.000 ex Druk recto/verso 3 (pantone) Standaard papier coated mat wit 90 g/m² en verschil met Lessebo Design 90 g/m² Vanaf geleverde digitale bestanden met opmaak. Prijs 1.000 ex 200 ex extra

4-luik Formaat open: 390 x 204 mm + 3 mm afloop gesloten: 99 x 204 mm + 3 mm afloop Aantal 50.000 ex Afwerking 4-luik zigzagvouw Druk recto/verso quadri Standaard papier coated mat wit 150 g/m² en verschil met Lessebo Design 150 g/m² Vanaf geleverde digitale bestanden met opmaak. Prijs 50.000 ex 10.000 ex extra

Affiche Formaat: A3 + 3 mm afloop Aantal 1.000 ex Druk recto quadri Standaard papier coated mat wit 150 g/m² en verschil met Lessebo Design 150 g/m² Vanaf geleverde digitale bestanden met opmaak. Prijs 1.000 ex 200 ex extra

Strooibrief Formaat: 148 x 100 mm + 3 mm afloop Aantal 100.000 ex Druk recto quadri Standaard papier coated mat wit 250 g/m² en verschil met Lessebo Design 250 g/m² Vanaf geleverde digitale bestanden met opmaak. Prijs 100.000 ex 20.000 ex extra

T-shirts Aantal 5.000 ex Druk recto 3 kleuren (pantone) Druk verso 2 kleuren (pantone) Vanaf geleverde digitale bestanden met opmaak. Prijs 5.000 ex 1.000 ex extra


Sleutelhanger

Spandoek klein

Website

Formaat 75 x 41 mm (ovaalvorm) Aantal 500 ex Druk recto 3 kleuren (pantone) Druk verso 2 kleuren (pantone) Afwerking uitkapvorm Materiaal naargelang uw aanbod Vanaf geleverde digitale bestanden met opmaak. Prijs 500 ex 100 ex extra

Formaat: 2 x 1 m + 3 mm afloop Aantal 1 ex Druk recto 3 kleuren (pantone) Afwerking ringen Materiaal naargelang uw aanbod Vanaf geleverde digitale bestanden met opmaak. Prijs 1 ex

Vanaf geleverde digitale bestanden met opmaak. - CMS - Nieuws - E-mailnieuwsbrief - formulieren om materiaal aan te vragen - contatformulier - Fotoalbum - Inschrijfmogelijkheid op de website

Stikkers Formaat Naargelang uw aanbod (cirkelvorm min 70 mm diameter) Aantal 1.000 ex Druk recto 3 kleuren (pantone) Materiaal naargelang uw aanbod Afwerking stansen Vanaf geleverde digitale bestanden met opmaak. Prijs 1.000 ex 200 ex extra

Petten Formaat Naargelang uw aanbod Aantal 5.000 ex Druk recto 3 kleuren (pantone) Materiaal naargelang uw aanbod Vanaf geleverde digitale bestanden met opmaak. Prijs 5.000 ex 1.000 ex extra

Notitieblok Formaat open: 148 x 210 mm + 3 mm afloop Formaat gesloten: 148 x 210 mm + 3 mm afloop Aantal 500 ex Druk recto 3 kleuren (pantone) Afwerking gelijmd Standaard papier coated mat wit 90 g/m² en verschil met Lessebo Design 90 g/m² Vanaf geleverde digitale bestanden met opmaak. Prijs 500 ex 100 ex extra

Documentatiemap Formaat open: 515 x 390 mm + 3 mm aflloop Formaat gesloten: 209 x 305 mm + 3 mm afloop Aantal 1.000 ex Druk recto 3 kleuren (pantone) Druk verso 1 kleur (pantone) Afwerking 3 vouwlijnen Standaard papier coated mat wit 150 g/m² en verschil met Lessebo Design 150 g/m² Vanaf geleverde digitale bestanden met opmaak. Prijs 1.000 ex 200 ex extra

Spandoek midden Formaat: 3 x 1 m + 3 mm afloop Aantal 1 ex Druk recto 3 kleuren (pantone) Afwerking ringen Materiaal naargelang uw aanbod Vanaf geleverde digitale bestanden met opmaak. Prijs 1 ex

Spandoek groot Formaat: 5 x 2 m + 3 mm afloop Aantal 1 ex Druk recto 3 kleuren (pantone) Afwerking ringen Materiaal naargelang uw aanbod Vanaf geleverde digitale bestanden met opmaak. Prijs 1 ex

Afbakenlint Formaat open: 700 mm x 500 m + 3 mm afloop Aantal 10 ex Druk recto 1 kleur (pantone) Materiaal naargelang uw aanbod Vanaf geleverde digitale bestanden met opmaak. Prijs 3 ex

Bal Formaat Naargelang uw aanbod Aantal 500 ex Druk 3 kleuren (pantone) Materiaal naargelang uw aanbod Vanaf geleverde digitale bestanden met opmaak. Prijs 500 ex 50 ex extra

Raamfolie 8 vlakken van 44,5 op 57 cm Aantal 7 ex Druk 2 kleur (pantone) Materiaal naargelang uw aanbod (liefst transparante folie) Vanaf geleverde digitale bestanden met opmaak. Prijs 7 ex 1 ex extra


Onderwerp

Bedrijf

Briefhoofd

Vervolgbrief

Fax

Factuur

Groetenkaart

Visitekaart

Hoeveel

Bedrag

bijvoeg

Control media Control media Zwartopwit Flyer.be Factor50 Virtual printer.be Print concept.be Logiprint.nl

5000

€ 224,00

Offsetpapier

5000

€ 253,00

Lessebo design papier

5000

€ 274,40

Bio FSC, CMYK

5000

€ 205,00

Bio line, CMYK

5000

€ 174,00

CMYK

5000

€ 280,00

CMYK

5000

€ 205,00

Cyclus papier, CMYK

5000

€ 194,00

Offset Preprin,t CMYK

Control media Control media Zwartopwit Flyer.be Factor50 Virtual printer.be Print concept.be Logiprint.nl

3000

€ 192,00

3000

€ 217,00

Offsetpapier Lessebo design papier

2000

€ 155,00

Bio FSC, CMYK

2000

€ 130,00

Bio line, CMYK

2500

€ 117,00

CMYK

2500

€ 205,00

CMYK

2500

€ 160,00

Cyclus papier, CMYK

2500

€ 127,00

Offset Preprint, CMYK

Control media Control media Logiprint.nl

1000

€ 104,00

1000

€ 115,00

Offsetpapier Lessebo design papier

1000

€ 90,95

Offset Preprint, CMYK

Control media Control media Zwartopwit Flyer.be Factor50 Virtual printer.be Print concept.be Logiprint.nl

1000

€ 219,00

1000

€ 235,00

Offsetpapier Lessebo design papier

1000

€ 115,00

Bio FSC, CMYK

1000

€ 105,00

Bio line, CMYK

1000

€ 69,00

CMYK

1250

€ 180,00

CMYK

1000

€ 104,00

Cyclus papier, CMYK

1000

€ 105,00

Offset Preprint, CMYK

Control media Control media Zwartopwit Flyer.be Factor50 Print concept.be Logiprint.nl

2000

€ 335,00

2000

€ 355,00

Offsetpapier Lessebo design papier

Control media Control media Zwartopwit Flyer.be Factor50 Virtual printer.be Print concept.be Logiprint.nl

2000

€ 80,00

2000

€ 157,00

Maco Silk FSC, CMYK

2500

€ 63,00

2500

€ 135,00

Cyclus papier, CMYK

2500

€ 135,00

Offsetpapier, CMYK

500

€ 120,00

500

€ 155,00

Offsetpapier Lessebo design papier

500

€ 40,00

Maco Silk FSC, CMYK

500

€ 40,00

Budget Glossy, CMYK

500

€ 39,00

Glanslaminaat, CMYK

625

€ 45,00

CMYK

500

€ 45,00

Cyclus papier, CMYK

500

€ 38,85

Fotodruk glans, CMYK

Bio line, CMYK MC Gloss, CMYK

Tot.exl BTW € 224,00 € 253,00 € 274,40 € 205,00 € 174,00 € 280,00 € 205,00 € 194,00 € 192,00 € 217,00 € 155,00 € 130,00 € 117,00 € 205,00 € 160,00 € 127,00 € 104,00 € 115,00 € 90,95 € 219,00 € 235,00 € 115,00 € 105,00 € 69,00 € 180,00 € 104,00 € 105,00 € 335,00 € 355,00 € 80,00 € 157,00 € 63,00 € 135,00 € 135,00 € 120,00 € 155,00 € 40,00 € 40,00 € 39,00 € 45,00 € 45,00 € 38,85

17.2 PRIJSVERGELIJKING


Envelop1

Control media Zwartopwit Flyer.be Print concept.be De Vroede Logiprint.nl

3000

€ 563,00

Ordonnans papier

3000

€ 260,00

C5/6 US, bio FSC, CMYK

3000

€ 227,00

US plus

3000

€ 176,00

Cyclus papier, CMYK

3000

€ 581,13

Lessebo Design wit Pantone

3000

€ 499,00

CMYK

Control media Zwartopwit Flyer.be Print concept.be De Vroede Logiprint.nl

10000

€ 546,00

Ordonnans papier

10000

€ 512,00

C5/6 US, bio FSC, CMYK

10000

€ 479,00

US plus

10000

€ 338,00

Cyclus papier, CMYK

10000

€ 868,00

Lessebo Design wit Pantone

1000

€ 328,00

CMYK

Control media De Vroede Zwartopwit Print concept.be

10000

€ 665,00

Ordonnans papier

10000

€ 1.247,60

10000

€ 741,00

C5, bio FSC, CMYK

10000

€ 417,00

Cyclus papier, CMYK

Control media De Vroede Zwartopwit Print concept.be

10000

€ 642,00

Ordonnans papier

10000

€ 1.029,70

10000

€ 660,00

C5, bio FSC, CMYK

10000

€ 397,00

Cyclus papier, CMYK

Control media De Vroede Zwartopwit

10000

€ 1.295,00

Ordonnans papier

10000

€ 1.832,60

Lessebo Design wit Pantone

10000

€ 1.795,00

C4, bio FSC, CMYK

Control media De Vroede Zwartopwit

10000

€ 1.178,00

Ordonnans papier

10000

€ 1.560,60

Lessebo Design wit Pantone

10000

€ 1.695,00

C4, bio FSC, CMYK

Publitony Dael

65

34,83/st

65

33,4/st

Publitony Dael

80

3,28/st

Recht

80

3,62/st

Gestanst

Van Helden Eurogifts

1000

0,39€/stuk + 87€

1000

€ 383,00

potlood

Van Helden

1000

0,12€/stuk + 29€

wagenpark

Publitony

3

€ 4.370,00

Envelop 2

Envelop 3

Envelop 4

Envelop 5

Envelop 6

signalisatie groot

signalisatie klein

stylo

Lessebo Design wit Pantone

Lessebo Design wit Pantone

Recht Gestanst

€ 563,00 € 260,00 € 227,00 € 176,00 € 581,13 € 499,00 € 546,00 € 512,00 € 479,00 € 338,00 € 868,00 € 328,00 € 665,00 € 1.247,60 € 741,00 € 417,00 € 642,00 € 1.029,70 € 660,00 € 397,00 € 1.295,00 € 1.832,60 € 1.795,00 € 1.178,00 € 1.560,60 € 1.695,00 € 2.264,00 € 2.171,31 € 262,40 € 289,72

Kogelpen Script

€ 477,00 € 383,00

Potlood ART 2541, 1kleur

€ 149,00

Balpen Oslo ART 2250

Avery SC900-vinyl

€ 4.370,00


boekje kampen

boekje cursisten

rapport

3-luik

4-luik

affiche

strooibrief

Control media Control media Zwartopwit Flyer.be Virtual printer.be Print concept.be Logiprint.nl

5000

€ 2.785,00

Silk papier

5000

€ 4.222,00

Lessebo design papier

2500

€ 2.174,00

Maco Medium silk, CMYK

5000

€ 2.717,00

Bio line, CMYK

5000

€ 3.325,00

CMYK

5000

€ 2.305,00

Budget boekje, CMYK

5000

€ 4.990,00

Offsetpapier, CMYK

Control media Control media

1000

€ 1.017,00

Silk papier

1000

€ 1.135,00

Lessebo design papier

Control media Control media Zwartopwit Flyer.be Factor50 Virtual printer.be Print concept.be

1000

€ 177,00

Lasergeschikt offset

1000

€ 220,00

Lessebo design papier

1000

€ 115,00

Bio FSC, CMYK

1000

€ 105,00

1000

€ 69,00

CMYK

1250

€ 180,00

CMYK

1000

€ 104,00

Cyclus papier, CMYK

Control media Control media Virtual printer.be Logiprint.nl

50000

€ 1.960,00

Silk papier

50000

€ 2.456,00

Lessebo design papier

20000

€ 969,00

50000

€ 1.828,00

Offsetpapier, CMYK

Control media Control media Logiprint.nl

50000

€ 2.535,00

Silk papier

50000

€ 3.862,00

Lessebo design papier

50000

€ 2.263,00

Offsetpapier, CMYK

Control media Control media Zwartopwit Flyer.be Factor50 Virtual printer.be Print concept.be Logiprint.nl

1000

€ 195,00

Silk papier

1000

€ 215,00

Lessebo design papier

1000

€ 118,00

Maco gloss, CMYK

1000

€ 172,00

Bio line, CMYK

1000

€ 101,00

MC Gloss, CMYK

1000

€ 181,00

CMYK

1000

€ 169,00

Cyclus papier, CMYK

1000

€ 128,00

Offsetpapie,r CMYK

Control media Control media Zwartopwit Flyer.be Factor50 Virtual printer.be Print concept.be Logiprint.nl

100000

€ 2.029,00

Silk papier

100000

€ 2.999,00

Lessebo design papier

Bio line, CMYK

CMYK

20000

€ 473,00

100000

€ 4.060,00

Maco Silk FSC, CMYK

100000

€ 714,00

MC Gloss, CMYK

CMYK

20000

€ 245,00

CMYK

100000

€ 979,00

FSC, CMYK

100000

€ 1.060,00

Foto glans, CMYK

€ 2.785,00 € 4.222,00 € 2.174,00 € 2.717,00 € 3.325,00 € 2.305,00 € 4.990,00 € 1.017,00 € 1.135,00 € 177,00 € 220,00 € 115,00 € 105,00 € 69,00 € 180,00 € 104,00 € 1.960,00 € 2.456,00 € 969,00 € 1.828,00 € 2.535,00 € 3.862,00 € 2.563,00 € 195,00 € 215,00 € 118,00 € 172,00 € 101,00 € 181,00 € 169,00 € 128,00 € 2.029,00 € 2.999,00 € 473,00 € 4.060,00 € 714,00 € 245,00 € 979,00 € 1.060,00


T-shirts

sleutelhanger

stikkers

petten

notitieblok

documentatiemap

spandoek klein

spandoek midden

spandoek groot

Suburban Artiflock EMF Van Helden De Decker Promovision volw. Promovision kind Eurogifts Promovision Van Helden

5000

2,95/st

5000

€ 14.550,00

5000

€ 12.021,00

5000

6,94€/stuk + 87€

5000

€ 13.498,00

Gerekend in wit en kleur

1000

€ 2.935,00

Gerekend in wit en kleur

4000

€ 8.755,00

Gerekend in wit en kleur

5000

€ 13.462,00

ART 0800

€ 920,00 € 1.269,00

500

€ 920,00

500

2,48€/stuk + 29€

Publitony Dioss Zwartopwit Flyer.be Virtual printer.be Print concept.be

1000

€ 308,00

1000

€ 658,07

1000

€ 130,00

Sticker shiny zelfklevend

500

€ 215,00

6 op A4

1250

€ 165,00

Rond diamerter 7 cm

500

€ 257,00

Excl. Kapvorm, 6 op A4

Artiflock EMF Van Helden Eurogifts

5000

€ 7.280,00

5000

€ 5.784,00

5000

1,95€/stuk + 87€

5000

€ 6.485,00

Control media Control media Zwartopwit Print concept.be

500

€ 527,00

Lasergeschikt offset

500

€ 683,00

Lessebo design papier

500

€ 464,00

Eco recycle, 50 blz

500

€ 950,00

Cyclus papie, r CMYK

Zwartopwit Flyer.be Print concept.be

1000

€ 566,00

Maco Silk Heavy

1000

€ 375,00

Maco-Satiné, CMYK

1000

€ 617,00

Cyclus papier, CMYK

€ 566,00 € 375,00 € 617,00

PVC zeildoek

€ 51,00 € 145,34 € 65,00

PVC zeildoek

€ 69,00 € 159,69 € 85,00

PVC zeildoek

€ 198,00 € 270,14 € 155,00

Publitony Dael Print concept.be

1

€ 145,34

1

€ 65,00

Publitony Dael Print concept.be

1

€ 159,69

1

€ 85,00

ovaal, 75x41mm, Pantone

€ 14.750,00 € 14.550,00 € 12.021,00 € 34.787,00 € 13.498,00 € 2.935,00 € 8.755,00 € 13.462,00

ART 2806

ART 9114

€ 51,00

€ 69,00

Publitony Dael Print concept.be

1

€ 270,14

1

€ 155,00

spandoeken samen

Dael

3

€ 355,21

bal

Van Helden

500

5,95€/stuk + 87€

€ 198,00

€ 308,00 € 658,07 € 130,00 € 215,00 € 165,00 € 257,00 € 7.280,00 € 5.784,00 € 9.837,00 € 6.485,00 € 527,00 € 683,00 € 464,00 € 950,00

€ 355,21

ART 5070

€ 3.062,00


PRIJSVERGELIJKING De oranje prijzen zijn per onderdeel het goedkoopste. Maar als je meer kwaliteit wil uitstralen zou ik voor een betere papiersoort kiezen en het drukwerk laten drukken bij een drukker met Lessebo Design papier. U zal zeker het verschil merken! De totaalprijs voor alles is: € 44.669,31 De totaalprijs voor als u zelf het gewone drukwerk (briefpapier, briefpapier vervolg, fax, factuur, intern rapport) afprint is: € 34.218,36

raamfolie

Publitony

7

29,77/st

€ 1.663,20

website + nieuwsbrief

Qiwi

1

ong. 5000

ong. 5000


Huisstijlhandboek Free-Time  
Huisstijlhandboek Free-Time  

This is a corporate design book. Made for the client, Free-Time with all information they need in as a guide.

Advertisement