De Karavaan oktober 2019

Page 10

The Talent Journey Alweer stond er avontuur te wachten, opnieuw een onbekend. De goesting was er vollenbak, zeker als we terugblikken naar de Erasmus+ ervaring van vorig jaar met de Italiaanse schoonheden en Finse wijsheden, ook met Karavaan. Toen gingen we helemaal #offthegrid, remember? Het concept “talenten” stond alleszins vast. Of we er gingen ontdekken was een andere vraag. Deze rollercoaster startte bij de vertrekvergadering, waar Konekt en Karavaan met elkaar in een “karreke” stapten. De spanning bouwde zich op in de luchthaven en net toen dit zijn hoogtepunt bereikte, landden we in Madrid om te beginnen aan deze Journey.

The Talent Journey

Tekst & foto’s: Marie De Boevere

10

Met de steun van het Erasmus+programma van de Europese Unie

de Karavaan nr. 4


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.