De Karavaan oktober 2018 - Veilig Geland

Page 16

Off the Grid

Off the Grid

Samen met 8 jongeren uit België, 5 uit Finland en 8 uit Italië gingen we een week Off the Grid. We trokken ons terug in de bossen van de Hoge Rielen in Kasterlee waar we een digitale detox ondergingen van zondag 12 tot zaterdag 18 augustus. We bouwden een sociaal netwerk op zonder gsm en sociale media. Samen kamperen, avontuurlijke activiteiten en interculturele uitwisseling stonden op het programma. Het was een fantastische week waarbij grenzen verlegd werden, stereotiepen de wereld uit werden geholpen en intense vriendschappen zijn ontstaan. Doorheen de week hielden de deelnemers hun ervaringen bij op hun offline profielpagina. Een échte Erasmus+ ervaring!

16

Marie vertelt je graag meer over haar week... Tekst: Marie De Boevere Foto's: Johannes De Bruycker & Kato Stijnen

de Karavaan nr. 3


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.