Τεύχος Μαρτίου 2013 - Χρήμα & Τουρισμός

Page 1

ΔIANEMETAI ΔΩPEAN ΣTA MEΛH TOY ΞENOΔOXEIAKOY EΠIMEΛHTHPIOY

ΚΑΠΑ ΣΙΓΜΑ ΔΕΛΤΑ Α.Ε. ΣΗΤΕΙΑΣ 8 & ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ- 144 51 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ

MHNIAIO TOYPIΣTIKO OIKONOMIKO KAI EΠIXEIPHMATIKO ΠEPIOΔIKO - TEYXOΣ 191 - ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 - 6,00 €

ΘΕΜΑ ΙΟΒΕ: Ναι μεν αλλά... η ελληνική Οικονομία ΘΕΜΑ Με νέα ταυτότητα στη διεθνή αγορά η Πελοπόννησος


ΙΤΑΛΙΚΟ

 7 ηµέρες

οδικ

ΠΑΝΟΡΑ

Kαλοκ

ΑNKOΝΑ ώς - ακτο - ΒΕΝΕ ΤΙΑ - ΦΛΩ πλοϊκώς ΡΕΝΤΙΑ Τιµή ανά - ΒΑΤΙΚΑΝ άτοµο Ο - ΡΩΜ από 495 1η ηµ: Η - ΠΟΜ € ΒενετίαΑναχώρηση ΠΗΙΑ ΜΠΑΡΙ πόλης) (περιήγηση)- Εν πλω - 2η - Ρώµ - Ποµπηία η - 5η - 4η ηµ: Βενεηµ: Αγκώνα ηµ: - Βενε τία - Μπά τία - 3η ρι - Εν Ρώµη (περιήγη- Φλωρεντ ηµ: πλω ία 7η ηµ: ση πόλης) (περιήγηση Εν πλω - 6η ηµ: - Επισ  τροφή. Ρώµη

ΚΩΝΣΤΑ

7 ηµέρες

οδικ

ΜΑ

ΝΤΙΝΟ

ΥΠΟΛΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤ ώς ΙΝΟΥΠΟΛΗ - ΤΡΟΙΑ - ΠΡΟΥ ΣΑ - ΣΜΥΡ ΝΗ - ΕΦΕΣ Τιµή ανά ΟΣ - ΠΕΡΓ άτοµο ΑΜΟΣ από 339 1η ηµ ΑÚΒΑΛΙ : € Kων/πολΑθήνα - Λαµ πολη - η (προαιρε ία - Βόλος Σµύρνη 4η ηµ: Kων τική στην ΠρίγΘεσ/νίκη σταν Κων/πολ κιπο) τινούπο - 7η ηµ: Έφεσος - 3η η - 2η λη - Αθήνα. Τσανάκαλε Κουσάντασι - Προύσα ηµ: Κωνσταν ηµ: - Σµύρ - Θεσσαλο - 6η ηµ: νη - 5η τινούΣµύρ νίκη Λάρισα νη - Τσανάκαηµ: - Βόλο ς - Λαµ λε  ία

ΣΙΚΕΛΙΑοδικ

ΜΕΓΑΛΗ

ΕΛΛΑ∆Α

ώς - ακτο ΜΠΑΡΙ - ΤΑΡΑ πλοϊκώς ΝΤΟ - ΜΕΣ - ΜΟΝΡΕΑΛ ΙΝΑ - ΤΙΝ∆ Ε Τιµή ανά - ΑΚΡΑΓΑΣ - ΣΥΡΑ ΑΡΗ άτοµο ΚΟΥΣΑ - ΚΕΦΑΛΙ∆ΙΟΝ από 639 - ΚΑΤΑ 1η ηµ: ΝΙΑ - ΑΙΤΝ- ΠΑΛΕΡΜΟ € - Μεσ Αναχώρηση Α - ΤΑΟΡ ίνα ΜΙΝΑ νια/Ακράγ - Κατάνια - Εν πλω - 2η (Αίτνα-Τα αντα - 5η - 3η ηµ: Κατά ηµ: Μπάρι/Μ ηµ: Κατά νια/Π πρίντεζι ορµί - Μπά νια/Συρακ αλέρµο - Τάρα ρι/Μπρίννα) - 7η ηµ Κατά ούσες 4η ηµ: Κατά ντο τεζι Εν πλω νια - Μεσ ίνα - 6η ηµ: Κατά - 8η ηµ: Εν πλω Ρήγιο - Τάρα νια  - Επισ τροφή. ντο 7

ΚΟΡΣΙΚΗ

ηµέρες

Τιµή ανά

αεροπο

άτοµ

ρικώς

Τμήμα

Τιµή ανά

Strato

m ee ts

sim pl ici

ty ...

s Vassi

Αθήνα Αθήνα

tel

Parthen

on Ho

Αθήνα

Achaia

Πάτρα

Patras

Πάτρα

Smart

Malac

Ερέτρια

Galaxy

Καβάλα

tel

Beach

onda Be

Hotel

ΡΩΜΗ

tel Τιµή ανά

dros Ho

Hotel

Ο

άτοµ

/ 4, 5 ηµέ

ρες

/ 4, 5,

* * άτοµ ***

6 ηµέρες

Millenn

ium Πρ οορι

σµοί

αερ

οπορικώ ο από 1η ηµ: 489 € ς - 3η ηµ:Πτήση για Ρώµ αιρετική Προαιρετική η, ξενάγηση πόλη - 6η ηµ: Νάπολη, Ποµεκδροµή για Φλω ς - 2η ηµ: Πτήση πηία Bατικανό ρεντ επιστροφ - 5η ηµ: Ρώµη, ία - 4η ηµ: ής. Προ ηµέρα ελεύθερη-

****

* * **

Hotel

αίρι στ ο ΕΞΩΤΕ ΡΙΚΟ - DISNEY

ο από αεροπο 1η ηµ: 425 ρικώς ΒρετανιΠτήση για Λονδ € Γουίνσδοκού Μουσείο ίνο, ξενά εκδροµή ρ-κρουαζ υ - 2η ηµ: γηση πόλης στην Οξφ ιέρα στον Ελεύθερη & επίσκεψη Τάµε - 3η όρδη, Στράτφορση - 4η ηµ: ηµ: Πύργος ντ - Πτήσ Προαιρε τική η επισ τροφής. 

likos Ho

Alexan

ο από Εκδηλώ 1η ηµ: 1.090 σεων € - Αιάκ Mιλάνο - Γένο ειο ∆ο ρυλ - 4η ηµ: - 3η ηµ: Αιάκβα - 2η ηµ: αίο υ 10- Αιάκ Αιάκειο - Σαρ ειο - Κόρ Γένοβα -115 12 Λιβόρνο ειο 21 Μπα Aιάκειο - 5η ηµ: Αιάκτένε - Μποτε - Αιάκειο .στιά (περ - Πλ Μα - Γένο νιφά βα -7η ειο - Καρζές τσιο (προ ιήγηση πόλη βίλη ηµ: Γένο αιρε - Κάλβι ς) βα - Μιλά - Αιάκ τική εκδρΑθή  Τηλ οµή) να ειο - 6η νο . 210 - Πτήσ ηµ:   η επισ640 0 720 τροφής. Fax 210     640     0 750    l e s  s a   @ i r o    a t e l .  g   w w r  w . a    r o t e l  i   .gr        

... w he n lu xu ry

άτοµ

ΛΟΝ∆ΙΝ

ΜΑ ∆ΑΛΜ ΑΤΙΑΣ

ΒΕΝΕΤIΑ οδικώς - ακτο πλοϊκώς - ΜOΣΤΑΡ- ΤΕΡΓEΣΤΗ - ΝΤΟΥΜΠ - ΟΠAΤΙΑ ΡΙEΚΑ ΡOΒΝΙΚ Τιµή ανά - ΤIΡΑΝΑ - ΛIΜΝΕΣ ΠΛIΤ άτοµο ΒΙΤΣΕ από 619 1η ηµ: ΣΠΛIΤ € ΑδριατικΑναχώρηση - Λίµν ή) - 3η ηµ: - Εν πλω - 2η ες - Μόσ Πλίτβιτσε Βενετία - Οπά ηµ: Εν πλω ταρ πόλης) - Ντουµπρ- Μπίογκραντ τια - 4η ηµ: (κρουαζιέρα Τίρανα - 7η ηµ: Ντουόβνικ - 6η - 5η ηµ: Μπί Οπάτια - Ριέκστην - 8η ηµ: ογκρ µπρόβνι ηµ: Nτου µπρόβνι αντ - Σπλα Τίρανα-Θ κ (Κότ ίτ κ (περ εσ/νίκη ορ, Ρισά - 9η ηµ: ν, Χέρτσεγκιήγηση Θεσ/νίκη Νόβι)  - Επισ τροφή. 8

ηµέρες

Τιµή ανά

- ΣΜΥΡ ΝΗ

ΠΑΝΟΡΑ

9 ηµέρες

ΠΑΡΙΣΙ

ο από / 4, 5, 6 1η ηµ: 519 € ηµέρες 3η ηµ: Πτήση για Παρ αεροπο ρικώς - 4η ηµ:Βερσαλλίες ίσι - 2η ηµ: πάρκο Disneyland - προαιρετική Λούβρο-περ Αστερίξ - 5η ιήγη κρου - 6η ηµ: ηµ: προαιρε αζιέρα στο ση πόλης Πτήση τική επιστροφ εκδροµή Σηκουάνα στο ής.

ΒΑΡΚΕΛ

Τιµή ανά

άτοµο

ΩΝΗ / 5

από

1η ηµ: 440 *αιρε * τικά * Πτήσ * η για Βαρ €

ηµέρες

αεροπο

ρικώς

ηµέρα Montserrat, κελώνη, ξενά γηση - Φιγκ - 4η ηµ: Προ Οινοποιείο έρες αιρετική Torres πόλης - 2η Πτήση επιστροφξενάγηση - 3η ηµ: Ελεύ ηµ: Προπόλης ής. - 5η ηµ:θερη Χιρόνα

***

ach HoΑΓ tel ΓΛΙΑ

* * * - ΣΚΩΤ ΙΑ

Τιµή ανά

άτοµο

/7

ηµέρες από 1.09 1η ηµ: αεροπο 0€ ηµ: ΈξεΛονδίνο - Σόλζ ρικώς τερ - Τίντ µπερι - Κάερλεο - Στόο αγκελ ν- 3η ηµ: υνχεντζ - Μπρ - Έξετερ έκον Αββαείο Γουίνσδο Μπίκονς Τίντερν Έξετερ - Γκλά - 2η προαιρε ρ - Λονδίνο - Κάρντιφ Κάρντιφ - 4η στονµπερ - 5η ηµ: ι ηµ: - Πτήσ τικός νυχτ - 6η ηµ: Λονδ Κάρντιφ Κάρντιφ εριν η επισ - Μπα τροφής. ός γύρος ίνο, ξενά θγηση πόλης - 7η ηµ: πόλης, Λονδίνο  ΝΙΚΑΙΑ - ΚΑΝΝ /7 - ΣΑΝ ΤΡΟΠ ΕΣ - ΜΟΝΤΕ ΚΑΡΛΟ ηµέρες αερ Ε - ΜΟΝΑΚΟ οπο Τιµή ανά - ΣΑΝ ΡΕΜΟρικώς άτοµο - ΜΙΛΑΝΟ από 895 1η ηµ: Μιλάνο € Κάννες - 2η ηµ: Μιλά - Μου - Σαν Πωλ σείο αρω Ντε Βανς νο - Σαν Ρέµο 6η ηµ: - Κάνν Κάννες µάτων - Μον - Νίκαια Μιλάνο - Σαν Τροπ ακό - 5η Βιλ Φρα ες - 3η ηµ: νς - 4η - Πτήσ ηµ: έ - Πορ η επισ τ ΓκριµόΚάννες - Μασ ηµ: Κάννες τροφής. σαλί - 7η ηµ:  Kάννες α                                                

ΚΥΑΝΗ

ΑΚΤΗ

«Η πολυτέ λεια δεν είν αι

                                                                                                                                       









OU

Eνοικαζ

πλισµός

s Αν Υπεύθυ τωνόπουλ ος νος Πω λήσεω ν

Αγν ώστ ου Τηλ . 210 Στρ ατιώ τη 57 • Fax: 210 9563 748, 210 Καλ λιθ έα • Αθή να 9563 710 9563 396 • 176 • Email: • Κιν 73 nikosd@ hol.gr • ww . 6977 634379 w.xeniah ellas.gr

Fanis St

Executi

athogi

ve Ma

nager

όµενα ∆ω Rooms µάτια to

let Παραλία Λουτρ. Θε ρµής 81 Τηλ. 22 510. 712 1 00 Μυτιλήν 17, 22 η Κιν. 69 510. 71145 3. 646. 2683 e-mail. akrogiali atherm i@yaho o.gr

Ιωάννη

Α" κρογιαλ

Καλοκ

αίρι 2

010

Moíáäéêïß ðñïïñé óìïß όλο τον χρόνο

P

GR

ιακός Εξο

πλέον ακριβή »

GR

Ξενοδοχε



OU

P

ιά"

annopo

ulos

Lagana s, Tel.: (+3 GR-291 00 Zakynt 0) 26950 hos e-mail: manag 52310-4, Fax er@zan Athens (+30) tep Offi Tel.: (+3 ce: 1 Omirou arkhotels.gr 26950 51949 0) 210 934346 Str., Nea Sm 8, Fax yrn (+30) 210 i, GR-17121 Athens 935651 2

(ΣΕΡ

POO L B AR ΤΑΙ SNA ΑΠΟ ΤΙΣ CK 13:0 0 ΜΕ

ΒΙΡΕ

ΧΡΙ

ΤΙΣ

19:0 ΣΑΛ ● ΝΤΟ 0) ΜΑ ΤΑ ΑΤΕ Σ ΜΕ ΠΙΠ ΚΑΠ ΑΡΗ ΕΡΙΑ , ΑΓΓ ,, ΚΡΕ ΟΥΡ ΛΙΚ Η ΜΜ Ι ΚΑΙ ΣΑΛ ΦΕΤ Α...ΥΔΙ , ΠΟΛ ΑΤΑ ΜΕ ΚΟΤ ΚΑΙ ...... ...... ΤΟ ΕΛΙ ΠΑΡ ΟΠΟ ...12 ,00€ ΑΣ, ΜΕΖ ● ΑΝΘ ΥΛΟ ΑΝΑ ΟΤΥ ΑΝΑ ΜΕΙ ...... ...... , COT ● ΣΠΙ ΡΟ ΚΑΙ ΚΤΗ ΤΙΚ ΟΣ ...... 13,0 TAG E CHE VIN AIG ΣΑΛ ΑΤΑ ΚΑΠ 0€ ESE ΜΕ PRO RET TE ΝΙΣ ΤΟΣ ΝΤΟ SCIU ΤΟΝ ΜΑ ΤΑΣ ΜΕ ΣΑΛ TTO ΝΟΣ ΜΕ ΝΤΟ ...... ...... ,, ΤΣΑ ● ΣΟΛ ΜΕΛ ...... 14,0 ΜΑ ΤΑ ΟΜ ΟΣ ΙΟΥ , CON 0€ ΑΝΗ “GR GRA FÍÍ ...... ΘΟΥ “GR AVL AX” ...... ...... & ΜΟ VLA X” ΥΣΤ ΑΡΔ” 14,0 0€ ΑΣ. ...... ΟΡΕ ...... .....1 ● ΡΟΛ ΚΤΙ 4,00 € ΑΚΙ ΚΑ BAC ON ΚΑΙ Α ΜΕΛ ΙΤΖ ΑΝΑ ΣΑΛ ΤΣΑ Σ ΓΕΜ ΝΤΟ ● ΧΤΑ ΜΑ ΤΑΣ ΙΣΤΑ ΜΕ ΚΑΠ ΠΟΔ ΑΡΗ ...... ...... ΤΥΡ Ι, Ι SAU , ΞΥΔ TÉ ● ΚΑΛ ...... 12,0 Ι ΚΑΙ É ΜΕ ΘΥΜ ΑΜ ΑΡΑ 0€ ΑΡΙ ......ΕΛΙ ΕΣ, ΚΙΑ ● ΠΙΚ ...... ΤΗΓ ΑΝΤ ...... 16,5 ΑΝΙ ΤΑ ΙΚΕ Σ ΜΕ ΓΛΥ ΤΑ. ...... 0€ ΦΤΕ ΡΟΥ ...... .....1 ΚΟΞ ΙΝΗ ΓΕΣ 5,50 € ● TOR ΣΑΛ ΤΣΑ ......ΚΟΤ ΟΠΟ TILL ΚΑΙ AS ΓΕΜ ...... ...... ΥΛΟ Υ ΣΑΛ ΙΣΤΑ ΤΣΑ 13,0 0€ ΜΑ ΝΓΚ ΜΕ ΚΟΤ ● ΠΑΤ ΟΠΟ Ο... ...... ΕΛΑ ΑΤΕ ΙΟΛ ΑΔΟ Σ “AI “AI ...... ...13 ΥΛΟ AIO LI”Μ ● ΟΜ Υ ΚΑΙ OLI ”ΜΕ ,00€ Ε ΜΑ ΕΛΕ ΤΑ ΣΚΟ ΓΙΟ ΡΔΟ ΤΗΣ ...... ...... ΝΕΖ Α ΑΡΕ ΣΚΕ ...... 10,0 ΙΑΣ ΣΑΣ 0€ ...... ...... ● SPA ...... GHE ΖΥΜ 11,0 0€ TTI ΜΕ ΑΡΙ ΦΡΕ ΣΚΙ ΚΑ Α ΝΤΟ ● SPA ΜΑ ΤΑ GHE TTI BOL ΚΑΙ BOL OGN ΒΑΣ ΙΛΙΚ ● ΠΕΝ ESE ...... Ο Ο... ...... ΝΕΣ BAC ON ΚΑΙ ΜΕ ΚΡΕ ...... ...... ...... .. 13,0 0€ ΜΑ ΓΑΛ 14,0 0€ ΜΑ ΝΙΤ ΑΡΙ Α... Α ...... ΑΚΤ ΟΣ, ...... ...14 ,00€ ΣΑΝ ● ΠΑΡ ΤΟΥ ΑΔΟ ΣΙΑ ΜΟ ΤΣΑ ΙΤΣ ΡΕΛ Α, ΚΗ CHI APA ΡΟΚ ● FOC Α ΚΑΙ TTA ΜΕ ACC ΠΕΣ ΝΤΟ IA ΜΕ ΜΑ ΤΑ. ΤΟ ΒΑΣ ΚΑΙ ΨΗΤ ...... ...... ΙΛΙΚ ΟΥ, ΛΑΔ Ι ΤΡΟ Α ΛΑΧ ΑΝΙ ΚΑΠ ● ΠΟΛ ΥΣΠ .....1 ΑΡΗ ΥΦΑ 1,50 € ΟΡΗ , ΜΑ Σ.... ...... ΚΑ, ΠΑΡ ΜΠ ΑΓΚ ΡΟΥ ...... ..12, ΜΕΖ ΑΝΑ ΛΙ, ΕΤΑ ΚΡΕ ΜΜ ● ΜΑ 00€ ΜΕ ΥΡΗ ΥΔΙ ΚΑΙ ΣΟΛ ΟΜ ΜΠ ΑΓΚ ΚΑΙ Ο, ΤΥΡ Ι ΕΤΑ ΞΙΝ ΟΜ ΚΡΕ ΜΑΝΤΟ ΜΑ ΜΕ ΠΟΛ ΥΖΗ ...... ...... ΤΑ, ΘΡΑ ● TOA ΣΙΦ ΝΟΥΤΟ ΕΛΙ ΑΣ, ...... 12,5 ST ZAM ΝΤΟ ...... ...... 0€ ΠON ● ΠΑΤ ON & ...... 10,5ΜΑ ΤΑ ΤΥΡ Ι..... ΑΤΕ Σ Ι 0€ ΤΗΓ ΑΝΙ ...... ...... ΤΕΣ ...... .8,00 € ...... ...... 6,00 € ΕΠΙ ΔΟΡ ● ΤΑΡ ΠΙΑ ΤΑ ΣΟΚ ● CHE ΟΛΑ ESE ΤΑΣ ...... CAK ...... ...... E ΦΡΑ ● ΠΑΓ ΟΥΛ 12,0 0€ ΩΤΑ ΑΣ. ΑΣ ...... ΣΠΙ ...... .....1 ● ΣΟΡ ΤΙΚ Α Α... ...... ΜΠ Ε 1,00 € ...... ...10 ΣΠΙ ΤΙΚ ● ΓΛΥ Α ...... Α... ,00€€ ,00€ ΚΑ ΗΜ ...... ...10 ΕΡΑ Σ.... Σ ...... ,00€€ ,00€ ...... ..10, 00€ ● ΓΑΛ

Cafe


Espresso Cafe

Ρόφημα Σοκολάτας • Sweety • Bitter Cafeccino

Ρόφημα Σοκολάτας Bianca

Μηχανές Espresso

Υλικό για Frozen Yogurt

www.diakoumakos.gr Β. ΔΙΑΚΟΥΜΑΚΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. Λένορμαν 75, 104 41 Αθήνα Tηλ: 210 5124 004 • Fax: 210 5124 477 e-mail: sales@diakoumakos.gr 

   είδη υγιεινής

υδροµασάζ

µπαταρίες

νεροχύτες

αµεα

επενδύσεις τοίχων

πισίνες

προφίλ

συστήµατα αποστράγγισης

καθαριστικά

σιλικόνες

CREATIVE ART WORKS

DESIGNCLUB

πλακίδια

ADVANCED CONSTRUCTION MATERIALS A

Eυστάθιος Κόκκινος & Σια Ο.Ε. Λεωφ. Aλ. Παπαναστασίου 41, 17341 Αγ. ∆ηµήτριος T. 210 9754055 F. 210 9763709 E. info@acm.gr




19

24

19. Με νέα «ταυτότητα» στη διεθνή τουριστική αγορά η Πελοπόννησος Mηνιαίο Tουριστικό Eπιχειρηµατικό και Oικονοµικό Περιοδικό Tεύχος 191 - Μάρτιος 2013 Iδιοκτήτης: KAΠA ΣIΓMA ∆EΛTA A.E. Eκδότης-∆ιευθυντής: Kωνσταντίνος Στ. ∆εριζιώτης Νοµικός Σύµβουλος: Kωνσταντίνος Μηναιόπουλος Χρυσούλα Καρατζή ∆ιευθυντής Σύνταξης: Kώστας Τσαχάκης ∆ιεύθυνση Μarketing: Nικόλαος ∆εριζιώτης Art Director: Mαρία Παπαµαυρουδή Υπεύθυνη Web: Γεωργία Πουπάκη

Το νέο brand, τους κύριους άξονες επαναπροσδιορισµού του καθώς και τη στρατηγική που θα ακολουθηθεί την προσεχή δεκαετία για την ανέλιξη του τουριστικού κλάδου στην περιφέρεια Πελοποννήσου, παρουσίασε, σε µια εντυπωσιακή εκδήλωση, στο κατάµεστο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, παρουσία της υπουργού Τουρισµού, κας Όλγας Κεφαλογιάννη, ο περιφερειάρχης Πελοπονήσσου, κ. Πέτρος Τατούλης.

20. ΙΟΒΕ: Ναι µεν αλλά... Ανάµικτα συναισθήµατα δηµιουργεί η τελευταία τριµηνιαία έκθεση του ΙΟΒΕ για την ελληνική οικονοµία, καθώς από τη µία διαπιστώνονται βελτιώσεις, ενώ από την άλλη σοβαρά προβλήµατα.

Γραφεία Aθηνών: Σητείας 8 & Μεσολογγίου, 144 51 Μεταµόρφωση Tηλ. Κέντρο: 210 211 76 76, Fax: 210 211 76 77, http://www.money-tourism.gr, www.ksd.gr e-mail: sec@ksd.gr, info@ksd.gr Γραφεία Θεσσαλονίκης Yπεύθυνη: Eλένη Mακρίδου Aλεξάνδρου Φλέµινγκ 36, 546 42 Tηλ-Fax.: 2310 83 35 18

24. tHPI στα χρόνια... της κρίσης Αναδροµή στα χρόνια της κρίσης και στη διακύµανση των τιµών στα κράτη του Ευρωπαϊκού Νότου κάνει η µηχανή αναζήτησης και σύγκρισης ξενοδοχειακών τιµών www.trivago.gr, µε αφορµή τις πρόσφατες εξελίξεις στην οικονοµία της Κύπρου.

26. ΤτΕ: Σε άνοδο αφίξεις και έσοδα το πρώτο δίµηνο Mε το... καλό ξεκίνησε το 2013 για τον Τουρισµό, καθώς, όπως προκύπτει µε βάση τα τελευταία στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, αυξηµένες κατά 6,9% εµφανίζονται οι αφίξεις στο δίµηνο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου, ενώ στο ίδιο µήκος κύµατος, οι ταξιδιωτικές δαπάνες σηµειώνουν άνοδο κατά 2,9% σε σύγκριση µε την ίδια περίοδο του 2012.

ΣYN∆POMEΣ Eσωτερικού: ...............................................................80,00€ Φοιτητές-Σπουδαστές: ..........................................40,00€ Eταιριών: .................................................................. 100,00€ Kύπρου: ................................................................... 100,00€ Eξωτερικού*: ............................................................90,00€ * Για Ευρώπη η επιβάρυνση για ταχυδροµικά τέλη είναι € 6 ανά τεύχος. Για λοιπούς προορισµούς κατά περίπτωση.

36. ΙΤΕΠ: Σε πτώση ο τζίρος των ξενοδοχείων το 2012 Λιγότερα έσοδα κατά 4,6% εισέπραξε η Ελλάδα την περυσινή χρονιά, σε σχέση µε το 2011, σύµφωνα µε την Ετήσια Έρευνα του ΙΤΕΠ «Εξελίξεις στον Τουρισµό και στα βασικά µεγέθη της Ελληνικής Ξενοδοχίας το 2012».


EDITORIAL

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

/

7


καρτολόγος

Νίκος Σκουλάς και ∆ηµήτρης Τσαρνάς

Ένωση Ξενοδόχων Κεφαλλονιάς και Ιθάκης

Για την αστείρευτη διάθεση για προσφορά η οποία τελευταία μετουσιώνεται στη συνεργασία των NSA, του Νίκου Σκουλά, με τη νεοσύστατη DIONI Consulting & training, του Δημήτρη Τσαρνά, με σκοπό την παροχή αξιόπιστων, δημιουργικών και ευέλικτων λύσεων στις δυσκολίες λειτουργίας και εκμετάλλευσης των ξενοδοχειακών μονάδων.

Γιατί με επικεφαλής τον πρόεδρό

• Το Ελληνικό Δημόσιο λαμβάνοντας υπ’ όψιν

χεια με το Ν. 4072/2012 ΦΕΚ Α 86/11-04-2012,

σχετική δαπάνη, ενώ είναι εντός προθεσμίας

τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι επι-

άρθρο 241, παρ. 5 «Ρύθμιση θεμάτων για τις

για την υλοποίησή του έργου.

χειρήσεις στην υλοποίηση των επενδυτικών

ιδιωτικές επενδύσεις (Ν. 3299/2004)», παρατεί-

Όπως αναφέρει σε σχετική επιστολή του ο πρό-

σχεδίων, που έχουν ενταχθεί στους Αναπτυ-

νεται κατά ένα (1) έτος η προθεσμία ολοκλή-

εδρος του Ξ.Ε.Ε., κ. Γ. Αλ. Τσακίρης, μετά από

ξιακούς Νόμους 2601/1998 και 3299/2004,

ρωσης των επενδυτικών σχεδίων που έχουν

πολλές διαμαρτυρίες ξενοδόχων «Έτσι, σύμφω-

εντός των προβλεπομένων από τις εγκριτικές

υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 2601/1998 (Α' 81)

να με το άρθρο 30, παρ. 1 του Κώδικα Φ.Π.Α., ο

αποφάσεις υπαγωγής σε αυτούς προθεσμι-

και 3299/2004, ανεξάρτητα αν έχει συμπλη-

υποκείμενος στο φόρο δικαιούται να εκπέσει

ών, λόγω της χρηματοοικονομικής κρίσης

ρωθεί η αρχική ή κατά παράταση προθεσμία

από το φόρο των εκροών του το φόρο με τον

(εισηγητική έκθεση Ν. 4013/2011, ΦΕΚ Α 204

ολοκλήρωσης. Η εν λόγω παράταση παρέχε-

οποίο έχουν επιβαρυνθεί, μεταξύ όλων των άλ-

/15-09-2011) παρέτεινε αυτόματα, χωρίς δη-

ται πέραν αυτής που προβλέπεται στην παρά-

λων και οι αγορές, εισαγωγές ή ενδοκοινοτικές

λαδή αίτηση των ενδιαφερομένων, όλες τις

γραφο 5 του άρθρου 18 του Ν. 4013/2011, η

αποκτήσεις επενδυτικών αγαθών. Σύμφωνα με

προθεσμίες αρχικές ή κατά παράταση ως α-

οποία ισχύει και για τα επενδυτικά σχέδια του

την παρ. 2, του άρθρου 33 του Κώδικα Φ.Π.Α.,

κολούθως: Αρχικά με το Ν. 4013/2011 ΦΕΚ Α

Ν. 2601/1998. Ενώ όμως παρατείνεται η προ-

ειδικά για τα επενδυτικά αγαθά, η έκπτωση

204/15-09-2011, άρθρο 18, παρ. 5 «Ρυθμίσεις

θεσμία, λόγω της γενικότερης κρίσης, υλοποίη-

του φόρου που διενεργήθηκε κατά την αγορά

για Σ.Δ.Ι.Τ. και επενδυτικά σχέδια» Παρατεί-

σης των επενδύσεων, η φορολογική νομοθεσία

υπόκειται σε πενταετή διακανονισμό. Εάν μια

νεται μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2012 η προθεσμία

δεν ακολουθεί και δεν έχει συγχρονισθεί με την

επιχείρηση αγοράζει ή κατασκευάζει επενδυ-

ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων που

ανωτέρω ρύθμιση, με αποτέλεσμα να βρίσκο-

τικά αγαθά για τις ανάγκες της, το φόρο των

έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 3299/2004

νται οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις μπροστά

οποίων και συμψήφισε ή έλαβε επιστροφή κα-

από την έναρξη ισχύος του και μέχρι την ημε-

στην υποχρέωση, κατά τη λήξη της πενταετίας,

τά περίπτωση, εφόσον μέσα σε μια πενταετία

ρομηνία δημοσίευσης του παρόντος νόμου

να επιστρέψουν το ΦΠΑ, επειδή δεν ολοκλή-

από τότε που πραγματοποίησε, ολικά ή μερικά,

στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ανεξάρτη-

ρωσαν την κατασκευή των παγίων τους και δεν

τη σχετική δαπάνη δεν άρχισε η χρήση αυτών

τα αν έχει συμπληρωθεί η αρχική ή κατά πα-

τα έθεσαν σε λειτουργία εντός πέντε ετών από

των επενδυτικών αγαθών, τότε θεωρείται ότι

ράταση προθεσμία ολοκλήρωσης. Στη συνέ-

τότε που πραγματοποίησαν, ολικά ή μερικά, τη

το αγαθό αυτό χρησιμοποιήθηκε αποκλειστικά

Minoan Group Plc. Γιατί παρά τις αντιξοότητες τις οποίες αντιμετωπίζει, συναχίζει να επιμένει στην επένδυση στο Λασίθι, ακολουθώντας, όπως φαίνεται, το μότο «ο επιμένων νικά».

8 / ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

της, Σπύρο Γαλιατσάτο, είναι πανταχού παρούσα, προβάλλοντας τα δύο όμορφα νησιά μας, σε όλο τον κόσμο.


σε αφορολόγητη, χωρίς δικαίωμα έκπτωσης,

πριν, προκειμένου να προετοιμαστούν εγκαί-

με τους φορείς του συγκοινωνιακού έργου, με

δραστηριότητα. Στην περίπτωση αυτή υπο-

ρως όλοι οι φορείς, για να αντεπεξέλθουν στις

διαφάνεια, χωρίς να αυξάνεται το κόστος για το

χρεούνται με την εκκαθαριστική δήλωση της

απαιτήσεις του ανταγωνισμού. Θέλω να ση-

φορολογούμενο.

πέμπτης διαχειριστικής περιόδου να ενεργήσει

μειώσω πως το κείμενο του νομοσχεδίου που

- Πέμπτον, δεν αλλάζουν οι συνήθειες των ε-

εφάπαξ διακανονισμό του φόρου που συμψή-

σήμερα παρουσιάζουμε, δεν είναι καταληκτι-

πιβατών.

φισε ή της επιστράφηκε, κατά περίπτωση, και

κό και είμαστε ανοιχτοί στο διάλογο με όλους

Αυτό σημαίνει πως θα αποφύγονται αλλαγές

να επιστρέψει στο Δημόσιο το Φόρο».

τους ενδιαφερομένους»".

που θα δημιουργήσουν προβλήματα στην κα-

Και προτείνει: «Το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο

Οι βασικές αρχές σύμφωνα με το σχέδιο νόμου

θημερινότητα και τον τρόπο εξυπηρέτησης

της Ελλάδος, αναγνωρίζοντας την ανάγκη ρύθ-

που παρουσιάστηκε, όπως είπε ο υπουργός,

που έχουν συνηθίσει οι επιβάτες.

μισης του προβλήματος, προτείνει την τρο-

έχουν ως εξής:

Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου προβλέπονται

ποποίηση του τελευταίου εδαφίου της παρ.3

-Πρώτον, εισάγονται στοιχεία ευρύτερης οικο-

τρεις κατηγορίες γραμμών:

του α. 33 του Κώδικα Φ.Π.Α. ώστε να εξαιρεθεί

νομικής ελευθερίας στις υπεραστικές οδικές

α) οι Γραμμές Αποκλειστικού Έργου, δηλαδή

του περιορισμού της πενταετίας η πραγματο-

μεταφορές.

εκείνες όπου ο Ανάδοχος εξασφαλίζει την απο-

ποίηση της δαπάνης, για την απόκτηση ή την

Θα επιτρέπεται πλέον οι φορείς να επιλέγουν

κλειστικότητα εκτέλεσης έργου στις συγκεκρι-

κατασκευή επενδυτικών αγαθών από οργανι-

ελεύθερα την εταιρική μορφή οργάνωσης των

μένες γραμμές χωρίς ανταγωνισμό.

σμούς, επιχειρήσεις και εταιρίες κοινής ωφέ-

σχετικών επιχειρήσεων, με την πρόθεση να

β) οι Άγονες Γραμμές, δηλαδή εκείνες για τις

λειας, καθώς και των επιχειρήσεων που υλο-

δημιουργηθούν οικονομικώς βιώσιμα εταιρι-

οποίες ο Ανάδοχος εξασφαλίζει την αποκλει-

ποιούν επενδυτικά σχέδια των 2601/1998 και

κά σχήματα, σύμφωνα με τους κανόνες της

στικότητα εκτέλεσης έργου και ταυτόχρονα

3299/2004, η προθεσμία ολοκλήρωσης των

αγοράς.

-λόγω μικρού οικονομικού ενδιαφέροντος- και

οποίων παρετάθη με τους νόμους 4013/2011

Ακόμη, απλοποιούνατι οι διαδικασίες και κα-

επιδότηση (αποζημίωση) και

ΦΕΚ Α 204/15-09-2011, άρθρο 18, παρ. 5 και

θίσταται ευκολότερη η μεταβίβαση οχήματος,

γ) οι Γραμμές Ελεύθερης Επιλογής

4072/2012 ΦΕΚ Α 86/11-04-2012, άρθρο 241,

αλλά και η απόκτηση αδείας οχήματος, για την

Α. Στην πρώτη κατηγορία, ο Ανάδοχος ανα-

παρ. 5 μέχρι και την ημερομηνία ολοκλήρωσης

εκτέλεση επιβατικών μεταφορών.

λαμβάνει κατ’ αποκλειστικότητα να εκτελεί το

των επενδυτικών σχεδίων αυτών».

Επίσης, σε κάποιες περιπτώσεις, θα μπορεί κα-

έργο, χωρίς ανταγωνισμό, σε όλες τις υπερα-

• Σε απελευθέρωση των γραμμών των ΚΤΕΛ

νείς ακόμη και να προτείνει και να λειτουργεί

στικές γραμμές μιας γεωγραφικής ενότητας

προτίθεται να προχωρήσει το υπουργείο Α-

πάνω σε νέες γραμμές, υπό τον όρο πως δεν

που αποτελούν ένα δίκτυο γραμμών, κατόπιν

νάπτυξης, σύμφωνα με πρόσφατες δηλώσεις

ανταγωνίζεται αθέμιτα τους άλλους φορείς.

δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού. Επιλέγεται ο

του αρμόδιου υπουργού, κ. Κωστή Χατζηδάκη,

Επιπλέον, καταργείται ο καθορισμός των τιμών

ανάδοχος με τη συμφερότερη προσφορά.

ο οποίος έδωσε μάλιστα στη δημοσιότητα το

από το Κράτος, με την τρέχουσα έννοια.

Β. Στη δεύτερη κατηγορία, δηλαδή όπου το

σχετικό σχέδιο νόμου.

Θα γίνεται μονάχα καθορισμός των ανωτάτων

οικονομικό ενδιαφέρον είναι πιο μειωμένο,

Σύμφωνα με όσα είπε ο υπουργός «...Το κοι-

ορίων χρέωσης επιβατών ανά χιλιόμετρο, ώστε

προβλέπεται για τον Ανάδοχο και αποκλειστι-

νοτικό δίκαιο -συγκεκριμένα ο Κανονισμός

να υπάρξει εξορθολογισμός και ταυτόχρονα,

κό δικαίωμα και αποζημίωση (επιδότηση) ταυ-

1370/2007- προβλέπει μια μεταβατική περί-

προστασία του καταναλωτή.

τόχρονα, με διαφανή κριτήρια, επίσης κατόπιν

οδο μέχρι και το 2019. Ωστόσο, όπως έχουμε

Παράλληλα, οι ανάδοχοι θα έχουν τη δυνατό-

δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού.

ανακοινώσει, πρόθεσή μας, είναι οι βασικές

τητα να προσφέρουν καλύτερες τιμές στους

Αυτή η κατηγορία προσιδιάζει, θα λέγαμε, στα

διαδικασίες να εκκινήσουν από τώρα, για να

επιβάτες, με την ελεύθερη τιμολογιακή πολιτι-

πρότυπα της αεροπλοΐας.

έχουμε αποτελέσματα συντομότερα. Διότι πρέ-

κή εκπτώσεων, όπως π.χ. προπώληση, «έξυπνα

• Σκληρή και «πληρωμένη» απάντηση περιέχει

πει να γίνει η αναγκαία προετοιμασία στο νο-

εισιτήρια», ηλεκτρονικές αγορές εισιτηρίων,

το εξώδικο που απέστειλε το Ξενοδοχειακό

μοθετικό-κανονιστικό πλαίσιο, σε επίπεδο με-

κ.λπ..

Επιμελητήριο Ελλάδας και ο πρόεδρός του,

λετών και φυσικά, στη διεξαγωγή των σχετικών

Δεύτερον, εξασφαλίζεται πως οι απομακρυ-

Γεώργιος Αλ. Τσακίρης, προς την ΤΗΛΕΟΠΤΙ-

διαγωνισμών. Χωρίς φυσικά να υπάρξει «κε-

σμένες περιοχές θα εξακολουθήσουν να έχουν

ΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΕ, έναν από τους δεκάδες

νό» στο συγκοινωνιακό έργο. Ο Κανονισμός,

πρόσβαση στο δίκτυο όπως σήμερα.

οργανισμούς που εκπροσωπούν συγγενικά

άλλωστε, προβλέπει πως για κάθε περίπτωση

- Τρίτον, διασφαλίζεται η ποιότητα των υπη-

δικαιώματα, κ.λπ., κ.λπ..

διαγωνισμού ή απευθείας ανάθεσης, οι όροι

ρεσιών.

Μάλιστα στο εξώδικο αποκαλύπτονται οι ψευ-

θα γνωστοποιηθούν τουλάχιστον έναν χρόνο

- Τέταρτον, ρυθμίζονται οι σχέσεις του κράτους

δείς ισχυρισμοί του συγκεκριμένου φορέα, κα-

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ / 9


θώς και συμφωνίες που έχουν κάνει ήδη με

περιπτώσεις κυμαίνεται σε πολύ υψηλότερα

για ένα από τα ιστορικότερα ξενοδοχεία της

ξενοδοχεία, τα τιμήματα των οποίων ουδεμία

επίπεδα, με τις αφίξεις να προέρχονται από

Κέρκυρας, το οποίο είχε κατασκευασθεί από

σχέση έχουν με τα τερατώδη ποσά που αξιώνει

το σύνολο της Ευρώπης, τη βαλκανική χερ-

τον Γεράσιμο Πατρονικόλα, σύζυγο της Καλ-

για συνολική συμφωνία με τον κλάδο.

σόνησο και τη Ρωσία.

λιρρόης Ωνάση, αδερφής του Αριστοτέλη

Αμφισβητείται δε ευθέως η αντιπροσωπευτικό-

Παράλληλα, η απήχηση των early bookings

Ωνάση, τη δεκαετία του '60 σε έναν ελαιώνα

τητα και το μέγεθος τόσο του προγράμματος,

προτάσεων των καταλυμάτων προσθέτει

50 στρεμμάτων δίπλα στη θάλασσα και είχε ε-

όσο και της συμμετοχής τους στα τηλεοπτικά

μεγάλο ποσοστό μεμονωμένων επισκεπτών

γκαινιασθεί από τον τότε πρωθυπουργό Κων-

προγράμματα συνολικά.

στις διανυκτερεύσεις και σηματοδοτεί τη δυ-

σταντίνο Καραμανλή».

Όπως αναφέρεται στο εξώδικο «Ισχυρίζεστε

ναμική είσοδο νέων αγορών στην περιοχή,

Όπως σημειώνει η κα. Σούκη «Το 1994, το

ότι τα οπτικοακουστικά έργα παραγωγής των

όπως η Ολλανδία, το Βέλγιο και το Λουξεμ-

ξενοδοχείο αποκτήθηκε από τους αδερφούς

μελών σας προβάλλονται σε ποσοστό 100%

βούργο.

Σούρλα, οι οποίοι προχώρησαν σε εκτενείς

από την τηλεόραση καθημερινά, αποτελώντας

Εντυπωσιακή αύξηση καταγράφεται από Ιτα-

ανακαινίσεις και αναβαθμίσεις. Το 2002, οι α-

την συντριπτική πλειοψηφία του καθημερινώς

λία και Γαλλία.

δελφοί Σούρλα αποφάσισαν να επεκτείνουν το

μεταδιδόμενου τηλεοπτικού προγράμματος ό-

• Συνεχίζεται η κινητικότητα στο «μέτωπο»

ξενοδοχείο και σε μία έκταση 25 στρεμμάτων

λων των καναλιών εθνικής εμβέλειας που λει-

των αγοραπωλησιών ξενοδοχείων. Σύμφω-

κατασκεύασαν το Miramare Park που ξεκίνησε

τουργούν τα μέλη σας, γεγονός που κατά την

να με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, προερ-

τη λειτουργία του τη «χρυσή» χρονιά του 2004.

άποψή σας δικαιολογεί την εξωφρενική αμοι-

χόμενες από τραπεζικές πηγές, στην τελική

Με την προσθήκη του Miramare Park αυξήθη-

βή που ζητάτε με βάση το δημοσιευμένο α-

ευθεία έχουν μπει οι διαπραγματεύσεις της

κε η δυναμικότητα της μονάδας στα 250 δωμά-

μοιβολόγιό σας. Τούτο όμως δεν είναι αληθές,

EUROBANK με μεγάλο tour operator ανερχό-

τια συμπεριλαμβανομένων και των bungalows.

δεδομένου ότι οι παραγωγές σας δεν αντιπρο-

μενης τουριστικής δύναμης, οι ιδιοκτήτες του

Tα τελευταία χρόνια, η μονάδα αντιμετώπιζε

σωπεύουν παρά ένα ελάχιστο μέρος του συνο-

οποίου μάλιστα είναι διαφορετικής εθνικότη-

σοβαρά προβλήματα εξού και το πωλητήριο

λικού τηλεοπτικού σας προγράμματος. Εκείνο

τας από την αγορά από την οποία δραστηρι-

στην πορεία. Τώρα οι πληροφορίες θέλουν το

λοιπόν που ενδιαφέρει για τον καθορισμό του

οποιούνται για ενοικίαση του CAPSIS στη Ρό-

Κατάρ να έχει ήδη κλείσει τη σχετική συμφωνία

ύψους της αμοιβής σας είναι εν τέλει, ποιες εί-

δο. Βέβαια, είναι άξιο απορίας το timing, κα-

αγοράς, χωρίς ωστόσο να έχει γίνει γνωστό το

ναι αυτές οι δήθεν παραγωγές σας που δήθεν

θώς η τουριστική σεζόν είναι προ των πυλών

τελικό τίμημα, το οποίο πάντως εκτιμάται χα-

καλύπτουν ημερησίως τον συνολικό τηλεοπτι-

και πολύ δύσκολα το ξενοδοχείο θα μπορού-

μηλότερα των 42 εκατ. ευρώ.

κό χρόνο. Συγκεκριμένα, μια απλή επισκόπηση

σε να έρθει σε λειτουργική κατάσταση.

Πρόκειται ουσιαστικά για τη δεύτερη μεγάλη

του καθημερινού τηλεοπτικού προγράμματος

Ωστόσο, οι φήμες επιμένουν....

επένδυση των Καταριανών στην περιοχή του

όπως αυτό δημοσιεύεται στις εφημερίδες, απο-

Από την άλλη, όπως γράφει η καλή συνάδελ-

Ιονίου, όπου είναι γνωστή η προτίμησή τους,

δεικνύει ότι οι παραγωγές σας δεν καλύπτουν

φος Στεφανία Σούκη στο ΚΕΡΔΟΣ «σε κεφά-

αν ληφθούν υπόψη και οι προηγούμενες, πρό-

ούτε το 10 % του ημερήσιου προγράμματός

λαια του Κατάρ περνά, σύμφωνα με πληρο-

σφατες κινήσεις για την απόκτηση του νησιού

σας και ότι το μεγαλύτερο μέρος του τηλεοπτι-

φορίες, ένα από τα σημαντικότερα και πιο

Οξιά αλλά και γειτονικών νησίδων από τον Εμί-

κού σας προγράμματος είναι αλλοδαπές σει-

ιστορικά ξενοδοχεία της χώρας, το γνωστό

ρη Αλ Θανί. Τα σχέδια του Κατάρ για την ευρύ-

ρές-παραγωγές !!!».

Miramare της Κέρκυρας. Το ξενοδοχείο, που

τερη περιοχή κάνουν λόγο για την ανάβαθμισή

• Αύξηση στις προκρατήσεις πάνω από 90%

βρίσκεται σε μια από τις καλύτερες τοποθε-

της σε υψηλού επιπέδου, πολυτελούς τουριστι-

δείχνουν τα μέχρι σήμερα στοιχεία των συ-

σίες στην Κέρκυρα, διαθέτει 250 δωμάτια,

κού θερέτρου που θα περιλαμβάνει κατοικίες

νεργαζόμενων τουριστικών γραφείων με κα-

bungalows και βίλες και είχε βγει προς πώ-

αλλά και μικρή μαρίνα».

ταλύματα του «τρίτου ποδιού» της Χαλκιδι-

ληση εδώ και μία τριετία περίπου, με αρχική

Με τιµή

κής. Η αύξηση ξεπερνά το 90% και σε πολλές

τιμή στα πέριξ των 42 εκατ. ευρώ. Πρόκειται

Μάσκα

10 / ΧΡΗΜΑ&ΤΟΥΡΙΣΜΟΣΚΟΣΜΙΚΑ Στην αίθουσα ΚΑΣΤΕΛΛΑΚΗ του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, πραγματοποιήθηκε η βράβευση των επιχειρήσεων του Ν. Ηρακλείου, οι οποίες συνδράμουν στο έργο των κοινωνικών παντοπωλείων και στηρίζουν ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε από τη Διοικητική Επιτροπή του Επιμελητηρίου, τον πρόεδρο, κ. Μανώλη Αλιφιεράκη, σε συνεργασία με τον Εμπορικό Σύλλογο Ηρακλείου. Των βραβεύσεων προηγήθηκε ομιλία με θέμα «Οι εμπορικές επιχειρήσεις στο επίκεντρο των εξελίξεων» από τον πρόεδρο της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου, κ. Βασίλη Κορκίδη. Στιγμιότυπα από την εκδήλωση

Για την προσφορά του εκπαιδευτικού ομίλου ΟΜΗΡΟΣ στον τομέα του τουρισμού τιμήθηκε από τη Λέσχη Αρχιμαγείρων Ελλάδος ο διευθύνων σύμβουλος της σχολής, κ. Γεώργιος Μακρυπλίδης. Σε μία σεμνή τελετή που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα Attica Hall ο πρόεδρος της Λέσχης, κ. Μίλτος Καρούμπας βράβευσε τον κ. Μακρυπλίδη για τη συνεισφορά του ΟΜΗΡΟΥ στον Τουρισμό. Μετά το τέλος της τελετής, ο κ. Μακρυπλίδης ανέφερε χαρακτηριστικά: «Ο τουρισμός αποτελεί για την Ελλάδα το εφαλτήριο της ανάκαμψης και η Λέσχη Αρχιμαγείρων με τη συστηματική και καταξιωμένη δράση της συμβάλλει ουσιαστικά προς την κατεύθυνση αυτή». Στιγμιότυπο από τη βράβευση, με τους κ.κ., από αριστερά προς τα δεξιά, Γεώργιος Μακρυπλίδη, διευθύνων σύμβουλο του εκπαιδευτικού ομίλου ΟΜΗΡΟΣ, Μίλτο Καρούμπα, πρόεδρο της Λέσχης Αρχιμαγείρων Ελλάδος, Παναγιώτη Χαλουλάκο, επιθεωρητής για το Σήμα Ποιότητας Ελληνικής Κουζίνας του Ε.Ο.Τ., Αντώνιο Καρπούζη, επικεφαλής του τομέα Μαγειρικής Τέχνης-Chef & Αρτοποιίας-Ζαχαροπλαστικής του ΙΕΚ ΟΜΗΡΟΣ και Βασίλειο Μπέκα, executive chef Electra Hotel Athens

12 /

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ


Στο πλαίσιο της επιτυχημένης πρωτοβουλίας Brusselicious του Οργανισμού Τουρισμού Βρυξελλών, το Γραφείο Ε.Ο.Τ. Βελγίου σε συνεργασία με τον Σ.Ε.Τ.Ε. ανακοίνωσαν στις Βρυξέλλες τη δράση «gaΣtronoμία@Bruxelles», με σκοπό την προβολή της ελληνικής γαστρονομίας στο βελγικό κοινό. H δράση της γαστρονομικής συν-δημιουργίας θα διαρκέσει από τις 29 Μαρτίου έως τις 2 Μαΐου 2013, περιλαμβάνει την ένταξη ελληνικών μενού σε διάσημα εστιατόρια των Βρυξελλών και τυγχάνει της στήριξης του ελλληνικής καταγωγής υπουργού Τουρισμού της γαλλόφωνης κυβέρνησης των Βρυξελλών, κ. Χρήστου Δουλκερίδη. Στιγμιότυπα από τη συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε στις 20 Μαρτίου στις Βρυξέλλες, στην οποία συμμετείχε ο πρέσβης της Ελλάδας στο Βέλγιο, κ. Αλέξης Χατζημιχάλης.

Mία ιδιαίτερη εκδήλωση μαγειρικής διοργάνωσε ο Ελληνικός Οργανισμός Εξωτερικού Εμπορίου (ΟΠΕ), το Σάββατο 16 Μαρτίου 2013, στο εμπορικό κέντρο Athens Metro Mall (σταθμός Μετρό Αγ. Δημητρίου). Σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο επίπεδο 0 του Athens Metro Mall μεγάλος αριθμός επισκεπτών είχε την ευκαιρία να γευτεί θαλασσινές συνταγές, να πάρει ιδέες για το σπιτικό τραπέζι της Σαρακοστής και να ενημερωθεί για την υψηλή διατροφική αξία των κατεψυγμένων θαλασσινών. H γνωστή σεφ Ντίνα Νικολάου μαγείρεψε πέντε λαχταριστά πιάτα με θαλασσινά αρώματα στο πλαίσιο της δράσης του ολοκληρωμένου Επιχειρησιακού Σχεδίου προώθησης κατεψυγμένων αλιευμάτων (ΜΕΤΡΟ 3.4- Ε.Π.ΑΛ 2007-2013), αναδεικνύοντας τη γεύση και προβάλλοντας τη θρεπτική αξία των συγκεκριμένων προϊόντων. Στιγμιότυπα από την εκδήλωση

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

/

13


NEA Νέες, καινοτόμες υπηρεσίες εγκαινιάζει ο ΔΑΑ

τότητα, εξοικονομώντας χρόνο, να υποβάλουν ηλεκτρονικό αίτημα αναζήτησης στα νέα ειδικά σημεία που έχουν εγκατασταθεί

Με στόχο τον εμπλουτισμό και την ανα-

στους χώρους παραλαβής των αποσκευών.

βάθμιση της ταξιδιωτικής εμπειρίας και «ακούγοντας» τους επιβάτες μέσα από την έρευνα ικανοποίησης που διεξάγει σε καθημερινή βάση, o Διεθνής Αερολι-

Ο ΟΛΠ «φιλοξενεί» το ευρωπαϊκό πρόγραμμα SUPPORT

μένας Αθηνών, υλοποίησε μία σειρά από λειτουργικές και αισθητικές αναβαθμίσεις χώρων και υποδομών, σε συνδυασμό με καινοτόμες υπηρεσίες, από τις οποίες θα ξεχωρίζαμε τις ακόλουθες: Νέο Κεντρικό Σημείο Πληροφοριών Υιοθετώντας σύγχρονη αισθητική αλλά και μια αναβαθμισμένη λειτουργική προσέγγιση, δημιουργήθηκε στο χώρο των αφίξεων το νέο Κεντρικό Σημείο Πληροφοριών, αντικαθιστώντας τα δύο μικρότερα που λειτουργούσαν στο χώρο. Στο νέο σημείο, στο κέντρο του επιπέδου των αφίξεων, οι υπάλληλοι του αεροδρομίου υποδέχονται τους αφικνούμενους επιβάτες στην Αθή-

Στον ΟΛΠ Α.Ε συνέρχεται στις 18 και 19 Απριλίου η Τεχνική

να, παρέχοντας πληροφορίες.

Συνάντηση Εμπειρογνωμόνων του Ευρωπαϊκού Προγράμματος

«Ψηφιακοί Βοηθοί» αεροδρομίου

SUPPORT (Security Upgrade for PORT’s).

Με μια νέα πρωτοποριακή υπηρεσία, «ψηφιοποιημένοι» υπάλ-

Στα πλαίσια του SUPPORT θα πραγματοποιηθεί εφαρμογή σε

ληλοι του αεροδρομίου σε φυσικό μέγεθος, υποδέχονται τους

πραγματική κλίμακα σε δύο λιμάνια της Ε.Ε., τον Πειραιά και το

επιβάτες σε δύο στρατηγικά σημεία των αφίξεων, ενημερώνο-

Γκέτεμποργκ.

ντάς τους σε 24ωρη βάση με προ-βιντεοσκοπημένες χρηστικές

Ο Πειραιάς έχει επιλέξει το Λιμάνι Κρουαζιερόπλοιων, στο οποίο

πληροφορίες για το αεροδρόμιο της Αθήνας. Η συγκεκριμένη

θα εφαρμοσθεί μια νέα πλατφόρμα μέσω της οποίας θα ελέγ-

τεχνολογία προσφέρει πολλές δυνατότητες ενημέρωσης και ανα-

χεται η πρόσβαση ανθρώπων και οχημάτων βάσει του Κώδικα

μένεται να επεκταθεί σημαντικά στο μέλλον ως προς το φάσμα

ΙSPS. Η πλατφόρμα ελέγχου χρησιμοποιεί λογισμικό και υλικά

των παρεχόμενων πληροφοριών.

τελευταίας τεχνολογίας, τα οποία μετά την αξιολόγηση θα απο-

«Νησί» Internet

τελέσουν περιουσία του ΟΛΠ Α.Ε.. Η πλατφόρμα αυτή στη συνέ-

Ο ΔΑΑ δημιούργησε στην περιοχή εντός Σένγκεν στις αναχω-

χεια θα επεκταθεί και στους επτά (7) Τομείς Ασφάλειας (ΣΑΛΕ)

ρήσεις, ένα «διαδικτυακό νησί», συγκεντρώνοντας για τους σύγ-

του λιμένα Πειραιά.

χρονους ταξιδιώτες μία σειρά από τεχνολογικές δυνατότητες σε

Η τελική εφαρμογή θα ενισχυθεί με νέες προτάσεις πολιτικής καθώς

ένα ελκυστικό διαδικτυακό περιβάλλον: το νέο «χοτ σποτ» προ-

και εκπαιδευτικά προγράμματα για το προσωπικό ασφάλειας.

σφέρει στους επιβάτες υπηρεσίες όπως ασύρματη σύνδεση στο

Το πρόγραμμα SUPPORT στοχεύει στην αύξηση του τρέχοντος

Διαδίκτυο, οθόνες πληροφοριών, δωρεάν πρόσβαση σε υπολο-

επιπέδου ασφάλειας των λιμένων βάσει και των διαρκώς εξελισ-

γιστές, ειδικά σχεδιασμένες θέσεις για φορητούς υπολογιστές

σόμενων Διεθνών Κανονισμών και Προτύπων, σε ένα ιδιαίτερα

καθώς και δυνατότητα φόρτισης κινητού τηλεφώνου.

πολύπλοκο πραγματικό περιβάλλον.

Η δημιουργία ενός δεύτερου «διαδικτυακού νησιού» αναμένεται

Όπως δήλωσε και ο πρόεδρος και δ/νων σύμβουλος του ΟΛΠ

να ακολουθήσει στο μέλλον, στο χώρο των αφίξεων.

Α.Ε., κ. Γιώργος Ανωμερίτης στη συνάντηση εργασίας: «Ποιότη-

Σύστημα «Time to Gate»

τα και Ασφάλεια είναι οι πάγιοι στόχοι των πολιτικών μας μέσα

Με τη χρήση καινοτόμου τεχνολογίας, οι 8 νέες οθόνες «Time

φυσικά σε ένα χώρο ιδιαίτερης προστασίας του Περιβάλλοντος.

to Gate» ενημερώνουν τον επιβάτη για το χρόνο που απαιτείται

Ο ΟΛΠ Α.Ε. είναι ένα λιμάνι πολλαπλών δραστηριοτήτων, έκτασης

από το συγκεκριμένο σημείο έως την αίθουσα επιβίβασης, υπο-

κρηπιδότοιχων 37,7 km και εξυπηρέτησης 40.000 αφιξοαναχω-

λογίζοντας την απόσταση σε συνδυασμό με τις ροές στα σημεία

ρήσεων πλοίων ετησίως, η φύλαξη του οποίου απαιτεί συνεχή

εισόδου/ελέγχου των πυλών.

δραστηριότητα με επτά αυτόνομους θύλακες και με πλήρη σχέ-

Σημεία αυτόματης αναζήτησης αποσκευών

δια ασφαλείας. Ο ΟΛΠ Α.Ε. μέσα από το πρόγραμμα SUPPORT

Σε περίπτωση μη παραλαβής της αποσκευής τους, οι αφικνούμε-

υποδέχεται και εφαρμόζει ένα ακόμα προηγμένης τεχνολογίας

νοι επιβάτες στο αεροδρόμιο της Αθήνας έχουν πλέον τη δυνα-

σύστημα ασφάλειας».

14 /

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ


Η Σίφνος στο... Golden Hall

ρων φωτογραφιών από το Φωτογραφικό Αρχείο του Μουσείου Μπενάκη, αλλά και θα περιηγηθεί με το φωτογραφικό φακό της

Μια ξεχωριστή παρουσία της Σίφνου, λαμβάνει χώρα στο

Μαρίνας Βερνίκου σε μερικά από τα πανέμορφα ξωκλήσια του

Εμπορικό Κέντρο Golden Hall από τις 29 Μαρτίου έως και τις

νησιού (τα έσοδα από την έκθεση των φωτογραφιών της Μαρί-

13 Απριλίου 2013.

νας Βερνίκου θα διατεθούν στο Ιατρείο της Σίφνου).

O Δήμος Σίφνου, με τη συνεργασία και την ενεργό υποστήρι-

Στο περίπτερο της Σίφνου του Συλλόγου Ιδιοκτητών Ενοικιαζο-

ξη τοπικών συλλόγων και φορέων, και συγκεκριμένα του Συλ-

μένων Δωματίων και Επιπλωμένων Διαμερισμάτων, που στολί-

λόγου Αγγειοπλαστών της Σίφνου, του Συλλόγου Ιδιοκτητών

ζουν φωτογραφίες του Ανδρέα Ζαμπέλη και της Μαρίνας Βερνί-

Ενοικιαζομένων Δωματίων και Επιπλωμένων Διαμερισμάτων,

κου, ο επισκέπτης θα μπορεί να πάρει πληροφορίες για το νησί,

του Συλλόγου Επαγγελματιών και Εμπόρων της Σίφνου, του

να λάβει το ενημερωτικό έντυπο του Δήμου καθώς και το πρό-

Αγροτικού και Πολιτιστικού Συλλόγου, επιχειρεί να μεταφέρει

γραμμα των δράσεων-εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν

στους χώρους του Εμπορικού Κέντρου λίγη από τη μαγεία του

στο Εμπορικό Κέντρο όλο το διάστημα. Επιπλέον, θα μπορεί να

νησιού, μέσα από την πανάρχαια τέχνη της αγγειοπλαστικής,

προμηθευτεί το διαφημιστικό έντυπο του Συλλόγου, από όπου

τη γαστρονομία, την έκθεση φωτογραφικού, εικαστικού και

θα αντλήσει πληροφορίες για τα καταλύματα σε όλο το νησί και

λαογραφικού υλικού, την προβολή των τιμητικών διακρίσεων

θα κατατοπιστεί σχετικά με τις παροχές και τις τιμές.

που έχει κερδίσει η Σίφνος για την Ακρόπολη του Αγίου Ανδρέα,

Με τη φροντίδα του Συλλόγου Αγγειοπλαστών θα λειτουργεί

για τις φυσικές ομορφιές της, αλλά και ως νησί της ποίησης και

κάθε Παρασκευή (29/3, 5/4 και 12/4) και κάθε Σάββατο (30/3,

του πολιτισμού.

6/4 και 13/4) εργαστήριο αγγειοπλαστικής, όπου οι Σιφνιοί αγγει-

Το «Ηλιοβασίλεμα στη Σίφνο», έργο του ακαδημαϊκού Πανα-

οπλάστες θα κάνουν επίδειξη της πανάρχαιας τέχνης τους στο

γιώτη Τέτση, λάτρη του νησιού και επίτιμου δημότη, θα κοσμεί

πολυκατάστημα ειδών σπιτιού και διακόσμησης notoshome.

μεταξύ των άλλων την αίθουσα με τα εκθέματα.

Παράλληλα, η συγγραφέας κα Λήδα Βαρβαρούση θα αφηγηθεί

Στον ίδιο χώρο, το Ίδρυμα Ευγενίδου, μετά από πρόσκληση

το παραμύθι της «Πήλινα τα παραμύθια με κουκιά και με ρεβί-

του Δήμου Σίφνου, αγκάλιασε την προσπάθεια και με από-

θια», με βάση πήλινες φιγούρες, έργο των Σιφνιών κεραμιστών

φαση του προέδρου του κ. Λεωνίδα Δημητριάδη – Ευγενίδη,

(Δευτέρα 1/4, Τετάρτη 3/4 και Πέμπτη 11/4).

συμμετέχει δυναμικά μέσω της παρουσίασης των δράσεών

Επιπλέον, ο Σύλλογος Επαγγελματιών και Εμπόρων της Σίφνου

του, μικρά αλλά ενδεικτικά δείγματα των οποίων θα πάρουν

υποστηρίζει δυναμικά τη δράση, προσφέροντας δωρεάν τρι-

οι επισκέπτες της έκθεσης.

ήμερα πακέτα φιλοξενίας στη Σίφνο μέσα από εκπομπές του

Συγκεκριμένα, στον ισόγειο χώρο του Golden Hall, το Ίδρυμα

ραδιοφωνικού σταθμού ΒΗΜΑ FM, στα οποία συμπεριλαμβάνε-

Ευγενίδου, θα τοποθετήσει φορητό πλανητάριο στο οποίο,

ται 30% έκπτωση με το ταχύπλοο Speed Runner 3 της Aegean

μικροί και μεγάλοι θα έχουν την ευκαιρία να ταξιδέψουν στο

Speed Lines καθώς και η εμπορική εκπτωτική κάρτα της Σίφνου.

σύμπαν παρακολουθώντας συμπυκνωμένα δείγματα χρονικής

Ενισχύει ακόμα με ξεχωριστές κληρώσεις τριήμερων πακέτων

διάρκειας 15 λεπτών από το αρχείο των προβολών του Νέου

φιλοξενίας την προώθηση των χειροποίητων σιφναίικων κερα-

Ψηφιακού Πλανηταρίου.

μικών μέσα από το πολυκατάστημα ειδών σπιτιού και διακό-

Οι προβολές έχουν προγραμματιστεί για το Σάββατο 30 Μαρ-

σμησης notoshome της συμπατριώτισσάς μας κας Βαρβάρας

τίου, αλλά και για το Σάββατο 13 Απριλίου. Εξάλλου, στον πρώ-

Βερνίκου, στους κοινόχρηστους χώρους του οποίου εκτίθενται

το όροφο και στον χώρο όπου φιλοξενείται η έκθεση της Σίφ-

επίσης έργα των αγγειοπλαστών.

νου, η Διαδραστική Έκθεση Τεχνολογίας και Επιστημών του

Κατά την εκδήλωση των εγκαινίων οι επισκέπτες θα πάρουν μια

Ιδρύματος Ευγενίδου θα υποδέχεται και αυτή τους μικρούς

γεύση της φημισμένης γαστρονομίας μέσα από τα εδέσματα που

και μεγάλους φίλους της Σίφνου με εντυπωσιακά πειράματα

θα προσφέρει ο Γιώργος Τσελεμεντές, απόγονος του γνωστού

φυσικής και χημείας.

Σίφνιου αρχιμάγειρα, μέσα από κεράσματα που προσφέρουν

Στον ίδιο χώρο το Ίδρυμα Ευγενίδου παρουσιάζει τον «Ταξι-

ο Αγροτικός Σύλλογος, το ζαχαροπλαστείο ΓΡΗΓΟΡΗΣ καθώς

διώτη της Γραφής», μια δράσης που προέρχεται από την Βιβλι-

και η Μαρία Ναρλή, ενώ θα απολαύσουν το σιφναίικο κρασί

οθήκη του και αναφέρεται στην ιστορία της γραφής, καθώς

που προσφέρει ο οινοποιός Δημήτρης Βότσαρης.

επίσης και σειρά μοναδικών εκδόσεων που προέρχονται από

Για τη λειτουργία της έκθεσης και του περιπτέρου κινητοποιεί-

το Συγγραφικό και Εκδοτικό τομέα του. Συνάμα φιλοξενούνται

ται μεγάλος αριθμός εθελοντών, ενώ καταλυτική στη διοργάνω-

και φωτογραφίες, παλιές και νέες, της Σίφνου που ανήκουν στη

ση της παρουσίασης σε κάθε επίπεδο είναι η συνεργασία του

συλλογή του Ιδρύματος Ευγενίδου. Παράλληλα ο επισκέπτης θα

δημοσιογράφου Γιάννη Κορωναίου και της εταιρίας συμβού-

ταξιδέψει στη Σίφνο του χθες μέσα από μια σειρά ασπρόμαυ-

λων του Δήμου, MTC Group.

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

/

15


NEA «Μετακομίζει» το καζίνο Ξάνθης

έως και το τέλος 2011 έχουν μειωθεί από 16.056.687.70 € σε 6.329.632,61 €, δηλαδή

Απόφαση με την οποία επιτρέπεται η μετακόμιση του καζίνο

ποσοστιαία έχουν μειωθεί κατά 60,58% και κατά συνέπεια ίδιου

Ξάνθης από τα νταμάρια, σε σημείο πάνω στην Εγνατία Οδό,

ποσοστού απώλειες σημειώθηκαν και στα αντίστοιχα δικαιώματα

υπέγραψε η υπουργός Τουρισμού, μετά από απόφαση της Επι-

του Ελληνικού Bημοσίου, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι, κατά

τροπής καζίνο. Σύμφωνα με την απόφαση «Η επιχείρηση Καζί-

το χρονικό διάστημα 2001-2011, σημειώθηκε αλματώδης άνο-

νο επιτρέπεται να λειτουργεί είτε σε κατάλληλους χώρους των

δος του συνόλου των λειτουργικών δαπανών των επιχειρήσεων

κτιριακών εγκαταστάσεων εντός της ιδιοκτησίας της αδειούχου,

καζίνο και ενδεικτικά των μισθών, ενοικίων, λογαριασμών BΕΚΟ,

που ευρίσκεται στη θέση Λευκού Πύργου Ξάνθης, είτε σε άλλους

κόστους ανανέωσης εξοπλισμού.

χώρους, πλησίον του οδικού άξονα της Εγνατίας οδού εντός των

Σχόλιο: Πάλι καλά δεν περίμεναν να βάλει λουκέτο για να απο-

διοικητικών ορίων του Δήμου Ξάνθης είτε εντός των ορίων της

φασίσουν μετά !!!

ζώνης του εδαφίου ια, της παραγράφου 1, του άρθρου 1, του ν.2206/94 (ΦΕΚ Α’ 62) (που ο κάτοχος θα αποκτήσει, μισθώσει, κατασκευάσει ή διαμορφώσει οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας).

Στo δίκτυο της Aqua Vista Hotels, το Atlantis Hotel και το Tsitouras Collection

2. Η εκτέλεση έργων κάθε μορφής για τη διαμόρφωση ή δημιουργία των ανωτέρω κτιριακών εγκαταστάσεων είναι σύμφωνη με τους εκάστοτε ισχύοντες πολεοδομικούς κανόνες και ρυθμίσεις, η δε λήψη των απαραίτητων οικοδομικών και λοιπών αδειών και εγκρίσεων, για τα έργα αυτά, είναι αποκλειστική ευθύνη του κατόχου της Άδειας. 3. Στους νέους χώρους (κτιριακή εγκατάσταση) του Καζίνο περιλαμβάνονται οι απαραίτητοι χώροι για την τοποθέτηση των τυχερών παιχνιδιών του επιφανείας έως 1.500 τ.μ., οι επικουρι-

Δύο από τα πιο γνωστά και εμβληματικά ξενοδοχεία της Σαντο-

κοί χώροι του, για λοιπές δραστηριότητες, επιφανείας έως 1.000

ρίνης, το Tsitouras Collection, στο Φηροστεφάνι και το Atlantis

τ.μ., οι αναγκαίοι χώροι γραφείων και λειτουργίας της διοίκησης

Hotel στα Φηρά, είναι τα νέα μέλη του δικτύου της εταιρίας

και, οι αναγκαίοι χώροι στάθμευσης.

management και marketing ξενοδοχείων Aqua Vista Hotels.

4. Ο κάτοχος της άδειας ενημερώνει εγγράφως το Υπουργείο

Για την Aqua Vista Hotels, η συνεργασία της με το Tsitouras

Τουρισμού για την ακριβή θέση υλοποίησης της νέας επένδυ-

Collection και το Atlantis Hotel συνιστά το πρώτο βήμα στην

σης. Ο χρόνος ολοκλήρωσης αυτής (διαμόρφωση ή δημιουργία

υλοποίηση της στρατηγικής ανάπτυξής της με μεγαλύτερη

νέου χώρου λειτουργίας του Καζίνο και του αναγκαίου υπαίθριου

έμφαση στην ελληνική ξενοδοχειακή αγορά.

χώρου σταθμεύσεως) ορίζεται σε 30 μήνες από τη λήψη όλων των

Η Aqua Vista, η οποία ιδρύθηκε το 2005 από τον κ. Γιώργο Γραφά-

προβλεπόμενων και απαραίτητων οικοδομικών και λοιπών

κο, σήμερα διαχειρίζεται 16 μοναδικά και πρωτότυπα boutique

αδειών και εγκρίσεων.

ξενοδοχεία, προσφέροντας ολοκληρωμένες καινοτόμες υπηρε-

5. Η εγκατάσταση του κατόχου της άδειας σε νέους χώρους και

σίες management, marketing και κρατήσεων, ανάλογα με τις

η έναρξη λειτουργίας αυτών, ακολουθεί την πιστοποίηση της

ανάγκες και τις απαιτήσεις κάθε μονάδας, σε διεθνές επίπεδο,

ολοκλήρωσης των εργασιών διαμόρφωσής τους -σύμφωνα με

στις αγορές που επιθυμούν να επιτύχουν αποτελεσματικότε-

το νόμο 2206/1994 και τις κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθεί-

ρη διείσδυση και στις ειδικές πελατειακές ομάδες στις οποίες

σες υπουργικές αποφάσεις- που βεβαιώνεται από την Επιτρο-

απευθύνονται.

πή Εποπτείας της Λειτουργίας των Καζίνο, με έκθεσή της προς

Στους άμεσους στόχους της εταιρίας για το 2013, περιλαμβά-

τον αρμόδιο Υπουργό και την έκδοση της σχετικής εγκριτικής

νονται η ανάπτυξη δικτύου ξενοδοχείων εκτός Σαντορίνης,

απόφασής του».

όπου διατηρεί τον κύριο όγκο του χαρτοφυλακίου της σήμε-

Δύο ενδιαφέροντα σημεία της απόφασης:

ρα, καθώς και η διεύρυνση των πελατών της σε όλα τα επίπε-

1. Η αίτηση της επιχείρησης έγινε τον Ιούλιο του 2011, σχεδόν

δα προσφερόμενων συνεργασιών, από την εκμίσθωση και το

2 χρόνια πριν.

management, μέχρι τη διαχείριση κρατήσεων, το affiliation

2. Τα επίσημα στατιστικά και οικονομικά στοιχεία που τηρούνται

program και την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών ως προς

στην αρμόδια B/νση Εποπτείας Καζίνο σύμφωνα με τα οποία τα

τις λειτουργικές ανάγκες ενός ξενοδοχείου και την αναβάθμι-

έσοδα της επιχείρησης του Καζίνο Ξάνθης, από το έτος 2007

ση της προβολής του.

16 /

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣΘΕΜΑ

Με νέα «ταυτότητα» στη διεθνή τουριστική αγορά η Πελοπόννησος

Γεύσεις με ιστορία, Συναρπαστικές διαδρομές, Ανεκτίμητη κληρονομιά, Γη των μύθων, Φύση και δραστηριότητες, Ευεξία και πολυτέλεια, Μυθικές παραλίες, Βουνά για κάθε εποχή, Οικογενειακό ταξίδι, Ρομαντικός προορισμός. Στους δέκα αυτούς άξονες διαμορφώνεται το νέο brand Πελοπόννησος, συνθέτοντας τη νέα, ανανεωμένη ταυτότητα του προορισμού. Δέκα δράσεις με συγκεκριμένα προϊόντα, μέσα από τη σύνθεση των οποίων θα προσεγγιστούν νέες αγορές που θα τροφοδοτούν με τουρίστες, την περιφέρεια, όλο το χρόνο. Το νέο brand, τους κύριους άξονες επαναπροσδιορισμού του καθώς και

Και κατέληξε αναφερόμενη στην Πελοπόννησο: «Η Πελοπόννησος

τη στρατηγική που θα ακολουθηθεί την προσεχή δεκαετία για την ανέλι-

αποτελεί έναν σημαντικό, ανερχόμενο, δυναμικό προορισμό. Διαθέτει

ξη του τουριστικού κλάδου στην περιφέρεια Πελοποννήσου, παρουσί-

συγκριτικά πλεονεκτήματα που αποτελούν ολοκληρωμένες εμπειρίες

ασε, σε μια εντυπωσιακή εκδήλωση, στο κατάμεστο Μέγαρο Μουσικής

για τον επισκέπτη. Οι εμπειρίες αυτές μπορούν να αναπτυχθούν και να

Αθηνών, παρουσία της υπουργού Τουρισμού, κας Όλγας Κεφαλογιάννη,

προωθηθούν στην διεθνή τουριστική αγορά, να μεταμορφωθούν σε

ο περιφερειάρχης Πελοπονήσσου, κ. Πέτρος Τατούλης.

νέα προϊόντα, και νέες υπηρεσίες. Να αποφέρουν σημαντικά οφέλη ως

Σύμφωνα με τον κ. Τατούλη, βραχυπρόθεσμος στόχος της περιφέρειας

αμιγείς εισροές από τουριστικές υπηρεσίες. Να στηρίξουν σημαντικά

δεν είναι μόνο η άνοδος του αριθμού των τουριστών, αλλά και η προ-

την παραγωγή τοπικών προϊόντων και υπηρεσιών.

σέγγιση αλλοδαπών επισκεπτών υψηλότερου εισοδήματος.

Όλοι γνωρίζουμε ότι η Πελοπόννησος διαθέτει μοναδικούς τουριστικούς

Στον χαιρετισμό της η υπουργός Τουρισμού, κα. Όλγα Κεφαλογιάννη

πόρους. Το φυσικό της περιβάλλον και τα οικοσυστήματα που πρέπει

αναφέρθηκε στις αλλαγές που συμβαίνουν, σημειώνοντας χαρακτηρι-

να προστατεύονται και να αναδεικνύονται. Το πολιτιστικό της απόθεμα

στικά: «Ο ελληνικός τουρισμός, βρίσκεται σήμερα σε μια φάση ριζικής

σε αρχαιολογικούς χώρους, μοναστήρια, μουσεία, ιστορία, κλασικά και

αναδιοργάνωσης. Το τουριστικό προϊόν της χώρας αλλάζει, προκειμέ-

ρωμαϊκά μνημεία. Η τοπική της παράδοση, η καθημερινή ζωή και η γνήσια

νου να ενισχυθεί η ζήτηση και να διαμορφωθούν καλύτερες συνθήκες

φιλοξενία των κατοίκων της. Τα τοπικά της προϊόντα που στηρίζουν την

ανταγωνισμού σε διεθνές περιβάλλον. Αναπτύσσουμε δραστηριότη-

πελοποννησιακή διατροφή και προάγουν το ενδιαφέρον της διεθνούς

τες, που στόχο έχουν τον εμπλουτισμό και τη βελτίωση του επιπέδου

Κοινότητας μέσω του κέντρου γαστρονομίας στη Βυτίνα.

των προσφερόμενων υπηρεσιών. Το Υπουργείο Τουρισμού και ο Ε.Ο.Τ.

Για να πετύχει όμως η ανάπτυξη και προβολή των φυσικών και πολιτι-

εργάζονται συστηματικά προκειμένου να επανατοποθετηθεί η Ελλάδα

σμικών πόρων, είναι απαραίτητο να αναπτυχθούν συνέργειες. Πρέπει

στους ανταγωνιστικούς τουριστικούς προορισμούς. Στο πλαίσιο αυτό

να συνδυάσουν τις δυνάμεις τους το Υπουργείο Τουρισμού, ο Ελληνι-

η Περιφέρεια Πελοποννήσου με το σχεδιασμό του προγράμματος της,

κός Οργανισμός Τουρισμού και η Περιφέρεια, για να δημιουργηθεί το

αλλά και την επιλογή να επενδύσει στις νέες τεχνολογίες κινείται στη

κατάλληλο περιβάλλον για βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη. Και αυτό

σωστή κατεύθυνση».

βέβαια δεν ισχύει μόνο για την Περιφέρεια Πελλοπονήσου. Είναι κάτι

18 /

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ


ΘΕΜΑ

που αφορά όλες τις περιφέρειες της χώρας. Τίποτα δεν μπορεί να γίνει

που διαπερνά την Πελοπόννησο και συνδέει την Καλαμάτα με την Τρί-

αποτελεσματικά αν δεν υπάρχει καλός συντονισμός και μια κεντρική

πολη και την Κόρινθο.

ομπρέλα στρατηγικής».

Παράλληλα, αυτή την περίοδο, διενεργούνται συνομιλίες με τους αρμό-

Όπως αναφέρεται στο στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη του τουρι-

διους φορείς προκειμένου να τεθεί εκ νέου σε λειτουργία η σιδηροδρο-

σμού στην Πελοπόννησο, η τουριστική σεζόν πρόκειται να διευρυνθεί

μική γραμμή, υπό τη μορφή ενός σύγχρονου, ανταποδοτικού και βιώ-

σε βάθος τριετίας στους 7 μήνες, ενώ σταδιακά θα επιτευχθεί ο στόχος

σιμου τουριστικού σιδηροδρόμου, μέσα από τη διαδικασία των ΣΔΙΤ.

του 12μηνου τουρισμού.

Ήδη έχουν δεσμευτεί 25 εκατ. ευρώ για παρεμβάσεις στο αεροδρόμιο

«Επιδιώκουμε και θα καταφέρουμε μια ολοκληρωμένη προβολή του

Καλαμάτας, ενώ τις προσεχείς ημέρες δρομολογούνται εξελίξεις αναφο-

τουριστικού προϊόντος της Περιφέρειας Πελοποννήσου, ως συνόλου

ρικά με τη μετατροπή του στρατιωτικού αεροδρομίου της Τρίπολης σε

προορισμών, που δικτυώνονται θεματικά και αποτελούν αλληλοσυ-

πολιτικό, με στόχευση την προσέλκυση εταιριών low cost και τη μετε-

μπληρούμενα στοιχεία», είπε ο κ. Τατούλης προσθέτοντας: «όραμα μας

ξέλιξή του σε εμπορευματικό κόμβο για πτήσεις cargo. Επίσης, σύντομα

είναι να καταστήσουμε την Πελοπόννησο, τον πιο ποιοτικό, πολυθεμα-

η μαρίνα της Μονεμβάσιας θα ενταχθεί στα ΣΔΙΤ.

τικό προορισμό της Μεσογείου. Έναν προορισμό που θα σέβεται, τους

Οι προοπτικές ανόδου της τουριστικής κίνησης προς την Πελοπόννησο

κατοίκους του, τους επισκέπτες του, το περιβάλλον του». Κύρια εργαλεία

διαφαίνονται ευοίωνες αφού οι νέες επιβεβαιωμένες πτήσεις για το 2013

για την υλοποίηση του παραπάνω αναφερόμενου στόχου αποτελούν,

στο αεροδρόμιο της Καλαμάτας θα είναι πάνω από 200 και θα μεταφέ-

η βελτίωση των υποδομών και η σύνδεση του τουριστικού προϊόντος

ρουν επιπλέον 23.000 επισκέπτες στον προορισμό. Ιδιαίτερα σημαντι-

με τον πρωτογενή τομέα δεδομένου ότι η Περιφέρεια Πελοποννήσου

κό είναι το γεγονός ότι οι πτήσεις θα ξεκινήσουν από τη Γερμανία και

διαθέτει σήμερα το 12,6% των γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλ-

τη Σουηδία από το Μάρτιο.

λεύσεων της χώρας.

Πελοποννησιακό Σύμφωνο Ποιότητας

ΕΣΠΑ Στον άξονα ενίσχυσης των επενδύσεων αλλά και εκσυγχρονισμού της

Βασική παράμετρος του στρατηγικού σχεδιασμού που υλοποιείται με

επιχειρηματικότητας, η περιφέρεια προχωρά άμεσα στη δημιουργία

στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη της Πελοποννήσου, αποτελεί η διασύνδε-

Περιφερειακού Επιχειρηματικού Ταμείου. Με στόχο την στήριξη μικρών

ση του τουρισμού με την παραγωγή και τον πρωτογενή τομέα. Για το

επιχειρήσεων η Περιφέρεια Πελοποννήσου, έχει δεσμεύσει το ποσό των

σκοπό αυτό έχει εγκριθεί από το Περιφερειακό Συμβούλιο, το Πελο-

22,5 εκατ. ευρώ από το ΕΣΠΑ.

ποννησιακό Σύμφωνο Ποιότητας που οριοθετεί τις προδιαγραφές για

Παράλληλα, στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο υπάρχουν δεσμεύ-

την ένταξη σε αυτό των χώρων διαμονής, της εστίασης, καθώς και των

σεις για έργα στον τομέα του πολιτισμού, συνολικού προϋπολογισμού

παραγόμενων προϊόντων.

71 εκατ. ευρώ. Επίσης, εκτός από το πρόγραμμα τουριστικής προβολής,

Το Πελοποννησιακό Σύμφωνο Ποιότητας θα αποτελέσει την δικτύωση

έχουν ολοκληρωθεί οι μελέτες για τα έργα: «Χαρτογράφηση και σήμαν-

εκείνη όπου ο ένας τομέας θα προωθεί και θα ενισχύει τον άλλον. Ήδη

ση των μονοπατιών της Περιφέρειας Πελοποννήσου», ενώ στον άξονα

μέσω της σχετικής μελέτης που ολοκληρώθηκε πρόσφατα έχουν τεθεί οι

8 που αφορά την αειφόρο ανάπτυξη η Περιφέρεια προγραμματίζει την

προδιαγραφές για τους χώρους διαμονής και εστίασης που θα μπορούν

ένταξη δυο έργων. Πρόκειται για το έργο ολοκληρωμένης εφαρμογής

στο πλαίσιο του Συμφώνου Ποιότητας να χρησιμοποιούν Πελοποννησι-

και κατασκευής ήπιων υποδομών υποδοχής και ενημέρωσης του του-

ακά προϊόντα, Πελοποννησιακές συνταγές, Πελοποννησιακό κέρασμα,

ρίστα (info kiosks), καθώς και το έργο προσβασιμότητας των ΑΜΕΑ σε

Πελοποννησιακό πρωινό, καθώς και τα σημεία όπου θα προβάλλονται τα

χώρους πολιτιστικού και τουριστικού ενδιαφέροντος, πρωτοβουλία που

προϊόντα της Πελοποννήσου. Επισημαίνεται ότι τα εξαγώγιμα προϊόντα

εμπεριέχει και την διαδικτυακή ενημέρωση των τουριστών.

της περιφέρειας θα προβάλλονται και στο νεόδμητο τουριστικό portal

Τέλος, καθοριστική είναι η παρέμβαση της Περιφέρειας Πελοποννήσου

της Πελοποννήσου (http://www.mythicalpeloponnese.gr/).

στη διαμόρφωση της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020, όπου

Οι επιχειρήσεις και τα προϊόντα που θα πληρούν τις προδιαγραφές θα

έγκαιρα διαπιστώθηκε η έλλειψη που παρατηρείται στις πρωτοβουλίες

πιστοποιούνται με ειδική σήμανση, ενώ η Περιφέρεια θα ενισχύει την

των τομέων τουρισμού, πολιτισμού και αθλητισμού, γεγονός που τέθη-

προβολή αυτών που θα συμμετέχουν ως ανταποδοτικό όφελος. Υπο-

κε τόσο στην ευρωπαϊκή επιτροπή, όσο και στην ελληνική κυβέρνηση.

γραμμίζεται ότι θα υπάρχει ενιαία ταυτότητα και για την τουριστική

Ήδη τα πρώτα σημάδια των αναφερόμενων επαφών υποδηλώνουν την

προβολή, και για τα προϊόντα καθώς και για το Πελοποννησιακό Σήμα

αλλαγή στάσης από την πλευρά της Ε.Ε. και ήδη ο αρμόδιος επίτροπος

Ποιότητας.

για την Περιφερειακή Ανάπτυξη, Γιοχάνες Χαν κατά την διάρκεια της πρόσφατης επίσκεψής του στην Πελοπόννησο σημείωσε ότι θεωρεί

Υποδομές

λάθος στη νέα προγραμματική περίοδο να μην αναδειχθεί ικανός αριθ-

Σε σχέση με τις υποδομές καθοριστικός, αναπτυξιακός παράγοντας

μός πρωτοβουλιών-ενισχύσεων για τον τουρισμό, τον πολιτισμό και τον

για την Περιφέρεια είναι η ολοκλήρωση του κυριότερου οδικού άξονα

αθλητισμό και θα μεριμνήσει προς αυτή την κατεύθυνση. ◊

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

/

19


ΘΕΜΑ

ΙΟΒΕ: Ναι μεν αλλά... Ανάμικτα συναισθήματα δημιουργεί η τελευταία τριμηνιαία έκθεση του ΙΟΒΕ για την ελληνική οικονομία, καθώς από τη μία διαπιστώνονται βελτιώσεις, ενώ από την άλλη σοβαρά προβλήματα.

Όπως αναφέρεται στο προοίμιο «Το ΙΟΒΕ στην τελευταία του Τριμηνιαία Έκθεση, διέβλεπε για το 2013 προοπτικές ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας, υπογράμμιζε όμως ως εξίσου σημαντικό ζητούμενο, την αποφυγή κάθε αισθήματος εφησυχασμού. Οι πρώτες 10 εβδομάδες του πρώτου τριμήνου, επεφύλασσαν για την Ελλάδα ακριβώς το παραπάνω μείγμα θετικών οικονομικών εξε-

Θετικές ειδήσεις ήρθαν επίσης στο μικροοικονομικό σκέλος της οικονο-

λίξεων αλλά και στοιχείων προβληματισμού. Έτσι, από τη μία πλευρά

μίας, με προεξέχουσες την ολοκλήρωση της σιδηροδρομικής σύνδεσης

θετικές εξακολούθησαν να είναι οι εξελίξεις στα ισοζύγια εσωτερικής

Ικονίου – Θριασίου πεδίου, η οποία θεωρούμε ότι συνιστά μια κομβική

και εξωτερικής διαχείρισης που στο παρελθόν, με τα «διπλά ελλείμμα-

εξέλιξη που αναβαθμίζει ραγδαία τη θέση του Πειραιά στο παγκόσμιο

τα» αποτέλεσαν την γενεσιουργό αιτία του σημερινού χρέους και των

διαμετακομιστικό εμπόριο. Αλλά και οι ειδήσεις για μεταφορά μέρους

συνεπακόλουθων δεινών».

παραγωγής από σημαντικές πολυεθνικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα,

Και συνεχίζει: «Το γενικό ισοζύγιο της κυβέρνησης το πρώτο δίμηνο του

όπως η εγκατάσταση νέας γραμμής παραγωγής της Philip Morris στο

τρέχοντος έτους ήταν θετικό, παρουσιάζοντας πλεόνασμα €72 εκατ.,

εργοστάσιό της στον Ασπρόπυργο και η αγορά πάνω από το 50% της

όμως στις αρχές του 2012 το πλεόνασμά του έφτανε τα € 2,3 δις. Σε ότι

παραγωγής καπνού στην Ελλάδα για τα επόμενα τρία χρόνια, η μεταφο-

αφορά το ισοζύγιο εξωτερικών συναλλαγών, το έλλειμμά του διαμορφώ-

ρά των κεντρικών γραφείων Νοτίου Ευρώπης της γερμανικής εταιρίας

θηκε τον Ιανουάριο στα €221,6 εκ., 84,7% χαμηλότερα από ότι τον ίδιο

εφαρμογών επιχειρησιακού λογισμικού SAP στην Ελλάδα κ.α.

μήνα πέρυσι (€1,45 δις.). Θετική εξέλιξη αποτέλεσε επίσης η βελτίωση

Επίσης θετικές παρουσιάζονταν, τουλάχιστον κατά τις πρώτες 10 εβδο-

του οικονομικού κλίματος που αποτυπώθηκε στην Έρευνα Συγκυρίας

μάδες, οι εξελίξεις στον εγχώριο τραπεζικό τομέα, όπου ομαλοποιού-

του ΙΟΒΕ επί τέσσερις συνεχείς μήνες. Στροφή προς το θετικότερο αντι-

νταν σταδιακά οι συνθήκες ρευστότητας καθώς επιταχυνόταν η επα-

κατοπτρίστηκε και στην ανάκαμψη των τιμών των μετοχών στο ελληνικό

νάκαμψη των καταθέσεων. Ήδη, τον Φεβρουάριο 2013 οι καταθέσεις

χρηματιστήριο και στην αξιοσημείωτη άνοδο της τιμής των ελληνικών

διαμορφώθηκαν σε 164 δις από €161,3 δις τον Δεκ.’12 και €150,5 δις.

κρατικών ομολόγων. Οι εξελίξεις αυτές αλλά κυρίως η εκπλήρωση των

τον Ιούν.’12. Τη ρευστότητα βελτίωσε σε κάποιο βαθμό και η πληρωμή

συγκεκριμένων όρων που είχαν τεθεί στο πλαίσιο της απόφασης του

τμήματος των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του κράτους προς τους

Eurogroup της 26ης Νοεμβρίου 2012 επέτρεψαν την εκταμίευση της

ιδιώτες. Στα θετικά εντάσσεται και το στοιχείο ότι η απόκλιση του πλη-

συμπληρωματικής 2ης και της 3ης δόσης των € 9,2 δις και 2,8 δις από

θωρισμού από το μέσο όρο της Eυρωζώνης (σε εναρμονισμένη βάση)

τη λεγόμενη υπέρδόση του προγράμματος χρηματοδοτικής ενίσχυσης,

έγινε το 2012, για πρώτη φορά, αρνητική φθάνο-ντας το Φεβρουάριο

με την τελευταία της δόση να κρίνεται αυτό το διάστημα.

του 2013 στο 1,7%. Στο θέμα του πληθωρισμού, περισσότερο σημα-

20 /

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ


ΘΕΜΑ

ντική είναι η καταγραφείσα υποχώρηση κατά 0,8% του αποπληθωριστή του ΑΕΠ η οποία μάλιστα φαίνεται να επιταχύνεται. Η υποχώρηση αυτή προσφέρει μια ένδειξη ότι η πολιτική της εσωτερικής υποτίμησης άρχισε πλέον να αποδίδει καρπούς και η μείωση του κόστους εργασίας περνά, έστω με βραδύτητα, στις τιμές. Η μείωση της πραγματικής συναλλαγματικής ισοτιμίας που επιτυγχάνεται πάντως δεν είναι αντίστοιχη προς το κόστος που έχει επω-μιστεί για αυτό το σκοπό το κοινωνικό σύνολο μέσω της σημαντικής μείωσης μισθών και συντάξεων».

Προβληματισμός Παράγων προβληματισμού από την άλλη πλευρά παραμένει το γεγονός ότι η ύφεση εξακολουθεί να είναι έντονη, αν και στο τελευταίο τρίμηνο του 2012 υπήρξε μικρότερη από όση ήταν στο αντίστοιχο τρίμηνο του 2011 (5,7% έναντι 7,9%). Τον Ιανουάριο σημειώθηκε μικρή πτώση της βιομηχανικής παραγωγής, μείωση των νέων παραγγελιών στη βιομηχανία καθώς και μεγάλη πτώση του κύκλου εργασιών στο λιανικό εμπόριο. Πρόβλημα τεράστιας οικονομικής και κοινωνικής σημασίας παραμένει το υψηλό ποσοστό της ανεργίας (στο 26,4% τον Δεκέμβριο) τόσο ως προς τα απόλυτα μεγέθη, όσο και ως προς τη διάρθρωσή της και ειδικά την εξέλιξη τη μακροχρόνιας ανεργίας, αλλά και της ανεργίας των νέων. Σε στοιχείο σοβαρού προβληματισμού επίσης εξελίσσεται η αδυναμία είσπραξης εσόδων που αποδίδεται αφ’ ενός στην καθυστέρηση καταβολής οφειλών από τη «μη φοροδιαφεύγουσα» μερίδα του πληθυσμού (η οποία ενδεχομένως αναμένει αποσαφήνιση του θέματος των δό-σεων) και αφ’ ετέρου στη φοροδιαφυγή, με αυξητικές μάλιστα ενδείξεις για την τελευταία. Παράγοντα προβληματισμού αποτελεί οπωσδήποτε η ένταση που δημιουργείται γύρω από υφιστάμενες ή σχεδιαζόμενες επενδύσεις, καθώς αυτές αξιολογούνται ως μια εικόνα αντίδρασης σε κάθε επενδυτική προσπάθεια της χώρας. Όμως το παραπάνω αναμενόμενο και σχετικά «ισορροπημένο» σκηνικό, ανατράπηκε τις τελευταίες τρεις εβδομάδες του τριμήνου ως συνέπεια δύο σημαντικών αρνητικών εξελίξεων: Τα δραματικά γεγονότα που έλαβαν χώρα στην Κύπρο αποτέλεσαν, προφανώς, τη μία. Αυτά, εκτός από την τοπική διάσταση, την επίδραση δηλαδή που έχουν στους Κύπριους πολίτες και στην τοπική οικονομία, έχουν μια ευρύτερη και ακόμη σοβαρότερη διάσταση, αφού τα μέτρα που επιλέχθηκαν να εφαρμοστούν, θίγουν και παραβιάζουν θεμελιώδεις και διεθνώς καθιερωμένους θεσμούς και αρχές. Είχε όμως προηγηθεί χρονικά μια άλλη εξέλιξη στην Αθήνα, όχι βέβαια τόσο εκρηκτικού χαρακτήρα όπως τα γεγονότα της Κύπρου αλλά επίσης αρνητική για την εικόνα και τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας. Αυτή υπήρξε η επιστροφή στο καθεστώς δυστοκίας στις διαπραγματεύσεις με την τρόικα κατά την τελευταία επίσκεψή της και η (καθυστερημένη ή μη) καταβολή της τελευταίας δόσης από την εναπομένουσα χρηματοδοτική ενίσχυση. Η εικόνα της ελληνικής οικονομίας είχε έτσι υποστεί πλήγμα πριν την εκδήλωση της κυπριακής κρίσης, με χαρακτηριστική συνέπεια τα περιθώρια αποδόσεων των 10-ετών ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου έναντι

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

/

21


ΘΕΜΑ

των αποδόσεων των αντιστοίχων γερμανικών τίτλων να γυρί-σουν σε

του χρονοδιαγράμματος που τέθηκε στην πρόσφατη επικαιροποίηση

έντονα ανοδική τάση όταν διαπιστώθηκε η καθυστέρηση ολοκλήρω-

του δεύτερου μνημονί-ου, πρωτίστως των προαπαιτούμενων για τη

σης της αξιολό-γησης από την τρόικα. Η εμπλοκή στις διαπραγματεύ-

συνέχιση εκταμίευσης των δόσεων του δεύτε-ρου δανείου από την

σεις με την τρόικα ανέδειξε μια δυσάρεστη και δυσμενείς προ-οπτικές

ΕΕ και το ΔΝΤ. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται αλλά παραμένει απροσ-

προοιωνίζουσα πραγματικότητα: η οικονομική πολιτική φαίνεται να

διόριστος, ο τρόπος αναδιάρθρωσης της απασχόλησης στο δημόσιο

εξαντλείται γύρω από τη «στρατηγική της δόσης» σε βάρος μιας στρα-

τομέα. Όσον αφορά τέλος το πρόγραμμα για Κύπρο, υπάρχει μια πλη-

τηγικής που αποβλέπει στην επίλυση ορισμένων από τα βραχυπρόθε-

θώρα εκτιμήσεων και μελετών που είδαν και συνεχίζουν να βλέπουν

σμα προβλήματα, αλλά και στη γενικότερη μεσοπρόθεσμη στρατηγι-

το φως της δημοσιότητας και πηγάζουν από διάφορα περισσότερο ή

κή ανάπτυξης της χώρας, ανεξάρτητα δηλαδή από την εδώ παρουσία

λιγότερο έγκυρα και αρμόδια όργανα.

της τρόικας. Αλλά και προς την τελευταία, εμφανιστήκαμε πάλι ασυνε-

Η μεγάλη πλειοψηφία των εκτιμήσεων αυτών καταλήγει σε συμπερά-

πείς προς αναληφθείσες υποχρεώσεις. Δεν έχει ακόμα αποσαφηνιστεί

σματα δραματικά έως και καταστροφικά για την οικονομία της Κύπρου,

ο τρόπος επίτευξης του προγραμματισμένου για τα ε-πόμενα χρόνια

δεν λείπουν δε και σενάρια συντέλειας για ολόκληρη την Ευρωζώνη.

εξορθολογισμού της απασχόλησης στο δημόσιο τομέα, επιμένουμε

Το ΙΟΒΕ, χωρίς να μπορεί ακόμη να τεκμηριώσει μια λιγότερο απαισι-

δε πει-σματικά σε θέσεις που κανένας σοβαρά σκεπτόμενος πολίτης,

όδοξη προοπτική, θα ήθελε εδώ απλά να την καταχωρήσει. Όχι μόνον

εργαζόμενος ή άνεργος, δεν υιοθετεί, όπως τη μη τιμωρία επίορκων

ως ένα διαφορετικό ενδεχόμενο, αλλά και ως στόχο και ευχή: Με βάση

δημοσίων λειτουργών. Με την εμπλοκή στις δια-πραγματεύσεις έχουν

τουλάχιστον τη διάρθρωση του προϊόντος της Κύπρου, ο τομέας των

ενταθεί και η πικρία και κριτική για έλλειμμα αλληλεγγύης από πλευράς

τραπεζικών και άλλων οικονομικών υπηρεσιών, δεν ξεπερνά το 8,7%

των ισχυρών Ευρωπαϊκών κρατών προς τη χώρα μας. Όσο δικαιολογη-

του ΑΕΠ της Κύπρου (διπλάσιο βέβαια από το αντίστοιχο στην Ελλάδα

μένη και αν είναι η τελευταία, αυτό που προέχει σήμερα είναι η αντι-

που είναι 4,5%). Αν και ο τραπεζικός τομέας είναι τεράστιος σε όγκο σε

μετώπιση του μεγαλύτερου οικονομικού και κοινωνικού προβλήματος

σχέση με το εθνικό εισόδημα της Κύπρου, δεν είναι ούτε ο μόνος ούτε

της χώρας που παραμένει η ανεργία. και αυτή μπορεί να περιορι-σθεί

καν ο κυριότερος συντελεστής της δημιουργίας του κυπριακού ΑΕΠ.

μόνον αν προσελκύσουμε νέες ξένες επενδύσεις. Οι τελευταίες δύσκο-

Βέβαια οι καταθέσεις χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση της

λα θα έλθουν ε-νόσω η νοοτροπία μας, οι δηλώσεις μας και τα συστή-

κυπριακής οικονομίας και μια απότομη πτώση τους όπως και τα προ-

ματά μας επιμένουν με κάθε τρόπο να τις αποτρέπουν. Δεν ανήκει στο

βλήματα ρευστότητας που θα προκύψουν για όσο διάστημα συνεχί-

ΙΟΒΕ η αρμοδιότητα διατύπωσης κριτικής για τον τρόπο με τον οποίο

σουν να εφαρμόζονται περιορισμοί στη διαχείριση των καταθέσεων,

προ-σεγγίζουν τη διαπραγμάτευση οι εκπρόσωποι των δανειστών,

θα έχει αρνητικές πολλαπλασιαστικές επιδράσεις και σε άλλους τομείς.

ούτε για την εικόνα που εμφά-νισε η δική μας πλευρά της διαπραγμά-

Χωρίς αμφιβολία λοιπόν, οι προοπτικές της κυπριακής οικονομίας για το

τευσης. Αυτό που μπορούμε και έχουμε υποχρέωση να επισημάνου-

άμεσο μέλλον δεν είναι ευοίωνες. Όχι όμως, κατ΄ανάγκη, για ιδιαίτερα

με, είναι οι συνέπειες αυτής της κατάστασης όπως καταγράφονται στις

μεγάλο χρονικό διάστημα. Η Κύπρος, παρόλη τη δραματική περίοδο

δικές μας, αναγνωρισμένης αξιοπιστίας, έρευνες επιχειρηματικής και

που διανύει και παρ' όλους τους λαθεμένους χειρισμούς που έκαναν

καταναλωτικής εμπιστοσύνης. Το ΙΟΒΕ είχε μετρήσει και καταγράψει

οι ιθύνοντές της, που ήταν πολλοί και σε διάφορα επίπεδα, διαθέτει

στα δελτία οικονομικής συγκυρίας το περασμένο κα-λοκαίρι και φθι-

λανθάνουσες ικανότητες που της έχουν επιτρέψει στο παρελθόν να

νόπωρο, ότι οι πολύ χαμηλές προσδοκίες που αποτυπώνονταν στους

αντιμετωπίζει και να ανακάμπτει από σοβαρές κρίσεις. Διαθέτει ένα ιδι-

δείκτες επιχειρηματικής και καταναλωτικής εμπιστοσύνης, οφείλονταν

αίτερα καλά εκπαιδευμένο εργατικό δυναμικό, ικανότατους νομικούς

σε μεγάλο βαθμό στις παρατεταμένες διαπραγματεύσεις με την τρό-

και λογιστικούς επιστήμονες, μια πιο λειτουργική δημόσια υπηρεσία,

ικα και την αβεβαιότητα ως προς την έκβασή τους. Η επιστροφή σε

μια πολύ πιο ταχεία δικαιοσύνη, με άλλα λόγια ένα πιο αποτελεσματι-

καθεστώς αβεβαιότητας θα οδηγήσει σε επιδείνωση της επιχειρημα-

κό σύστημα διακυβέρνησης, αυτό ακριβώς που αποτελεί τη μεγάλη

τικής και καταναλωτικής εμπιστοσύνης, που θα επηρεάσει κατά κύριο

αδυναμία της Ελλάδος.

λόγο τον εξαιρετικά ευαίσθητο τομέα που είναι ο τραπεζικός και μέσω

Επειδή στην Ελλάδα οι παραπάνω «ανοσοποιητικοί» μηχανισμοί είναι

αυτού τον κρίσιμο για την ανάκαμψη παράγοντα που είναι η ρευστό-

αδύναμοι, τυχόν διάχυση του προβλήματος της Κύπρου προς την

τητα στην πραγματική οικονομία. Η επανάκαμψη των καταθέσεων για

Ελλάδα μπορεί να έχει συνέπειες σοβαρότερες και μεγαλύτερης διάρ-

την ο-ποία έγινε λόγος και στην αρχή του παρόντος κειμένου μπορεί

κειας από ότι στην ίδια τη Μεγαλόνησο. Γι’ αυτό οι δραματικές εξελί-

να αντιστραφεί, αν δεν υπάρ-ξουν άμεσα και σαφή δείγματα σοβαρής

ξεις στην Κύπρο δεν αποτελούν άλλοθι για την αποφυγή προώθησης

αντιμετώπισης εκ μέρους της οικονομικής και τρα-πεζικής ηγεσίας.

των μεταρρυθμίσεων στην ελληνική οικονομία. Αντίθετα, επιβάλουν

Ποία είναι τα ζητούμενα δείγματα σοβαρής αντιμετώπισης έχει γραφεί

εγρήγορση όλων των εμπλεκόμενων φορέων, ιδιωτικών και δημοσί-

κατ΄επανάληψη. Επα-ναλαμβάνουμε τη θέση ότι περιθώριο για λήψη

ων, ώστε να διατηρήσουμε το κλίμα συγκρατημένης αισιοδοξίας που

πρόσθετων δημοσιονομικών μέτρων δεν υ-πάρχει. Η αντιμετώπιση

μετά από τόσους κόπους και θυσίες, φάνηκε να αναπτύσσεται στις

περιστρέφεται γύρω από την υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων βάσει

αρχές αυτού του χρόνου. ◊

22 /

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣΘΕΜΑ

tHPI στα χρόνια... της κρίσης Αναδρομή στα χρόνια της κρίσης και στη διακύμανση των τιμών στα κράτη του Ευρωπαϊκού Νότου κάνει η μηχανή αναζήτησης και σύγκρισης ξενοδοχειακών τιμών www.trivago.gr, με αφορμή τις πρόσφατες εξελίξεις στην οικονομία της Κύπρου.

Η αρχή της οικονομικής κρίσης βρίσκει το ΑΕΠ της Ελλάδας και της

Την ίδια στιγμή, η Ιταλία κατείχε τις ακριβότερες μέσες ξενοδοχεια-

Ισπανίας με αρνητικό πρόσημο (-1% και -1,5% αντίστοιχα για το πρώτο

κές τιμές. Αντίθετα, Ισπανία και Πορτογαλία, ακόμα και τους θερινούς

τρίμηνο), σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ενώ η Ιταλία και η Πορ-

μήνες κρατούν τις μέσες τους τιμές κάτω από 100 ευρώ (εξαίρεση ο

τογαλία έχουν θετικό πρόσημο στο ΑΕΠ τους (0,9 % και 2,10 % αντί-

Αύγουστος της Πορτογαλίας, μέση τιμή 104 ευρώ).

στοιχα). Καθώς το 2010 κυλά το ΑΕΠ της Ελλάδας μειώνεται και άλλο

Η Ελλάδα είναι καθόλη τη διάρκεια του χρόνου πιο ακριβή από την

και αγγίζει το -2,8% για το δεύτερο τρίμηνο, το -6,6 % για το τρίτο και

Ισπανία και την Πορτογαλία και τους κατεξοχήν τουριστικούς μήνες,

το -9% για το τέταρτο.

η μέση τιμή διανυκτέρευσης είναι για τον Ιούνιο 101 ευρώ, για τον

Η πορεία του ισπανικού ΑΕΠ είναι σαφώς καλύτερη με -0,10% για το

Ιούλιο αυξάνει στα 108 ευρώ, για τον Αύγουστο 119 ευρώ και για το

δεύτερο τρίμηνο, 0,70% για το τρίτο και 1,30% για το τέταρτο. Στο

Σεπτέμβριο 106 ευρώ. Αντίθετα, οι μέσες τιμές στην Ιταλία είναι όλο το

0,5% το ΑΕΠ της Ιταλίας για το δεύτερο τρίμηνο, στο 0,4% για το τρί-

χρόνο πάνω από 100 ευρώ, με ακριβότερους μήνες τον Οκτώβριο και

το και στο 0,20% για το τέταρτο. Στην Πορτογαλία η αύξηση του ΑΕΠ

τον Απρίλιο (124 ευρώ) και μοναδικές εξαιρέσεις τον Ιανουάριο και τον

σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο αγγίζει μεγαλύτερο ποσοστό και

Δεκέμβριο με μέση τιμή στα 99 ευρώ και 98 ευρώ αντίστοιχα.

για το δεύτερο τρίμηνο κυμαίνεται στο 2,2%, στο 1,9% για το τρίτο και

Ο δεύτερος χρόνος βρίσκει το ΑΕΠ της Ελλάδας, σε σχέση με το προ-

στο 1,6% για το τέταρτο και τελευταίο τρίμηνο.

ηγούμενο έτος, για το πρώτο τρίμηνο στο -8,8%, για το δεύτερο στο

24 /

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ


ΘΕΜΑ

-7,9%, για το τρίτο στο -4% και για το τέταρτο στο -7,9%.

τιμών διανυκτέρευσης, με την Ισπανία από το Μάρτιο μέχρι και τον

Το ΑΕΠ της Πορτογαλίας για όλα τα τρίμηνα σε σχέση με το 2010

Οκτώβριο να έχει μέση τιμή γύρω στα 110 ευρώ και την Πορτογαλία

παρουσιάζει μείωση (-0,4%, -0,9%, -1,8%, -3,1% αντίστοιχα), ενώ η

να αυξάνει τις τιμές άνω των 100 ευρώ μόνο τους θερινούς μήνες, με

Ισπανία είναι η μόνη που καταφέρνει και στα 4 τρίμηνα να έχει θετικό

ακριβότερο τον Αύγουστο στα 107 ευρώ.

πρόσημο (1,6%, 1,7%, 1,50%, 0,7% αντιστοίχως). Το ΑΕΠ στην Ιταλία για το πρώτο τρίμηνο είναι στο 0,1%, για το δεύ-

Αύξηση τιμών στις Ευρωπαϊκές χώρες

τερο 0,3%, για το τρίτο -0,1% και για το τέταρτο -0,8%. Ρίχνοντας μια

Ο δεύτερος μήνας της Άνοιξης βρίσκει τη μέση τιμή διανυκτέρευσης

ματιά στη διακύμανση των τιμών για το 2011, η Ελλάδα διατηρεί τις

σε όλες τις χώρες της Ευρώπης αυξημένη με την Ολλανδία να καταλαμ-

τιμές στα ίδια επίπεδα με το 2010 και για μια ακόμα φορά οι μήνες που

βάνει, εξαιτίας της Μέρας της Βασίλισσας, την πρώτη θέση με 26% σε

παρουσιάζουν μέση τιμή πάνω από 100 ευρώ είναι οι θερινοί μήνες και

σχέση με τον προηγούμενο μήνα και μέση τιμή τα 145 ευρώ. Στη δεύ-

ο Σεπτέμβριος. Να σημειωθεί, ωστόσο, ότι, αυτοί οι μήνες παρουσίασαν

τερη θέση είναι η Τσεχία με ποσοστό αύξησης 21% (108 ευρώ ανά δια-

αύξηση των τιμών σε σχέση με το έτος 2010 (Ιούνιος: 108 ευρώ, Ιούλι-

νυκτέρευση) και στην τρίτη θέση την Κύπρο με ποσοστό αύξησης 19%

ος: 116 ευρώ, Αύγουστος: 121 ευρώ, Σεπτέμβριος: 112 ευρώ).

και μέση τιμή δίκλινου δωματίου ανά διανυκτέρευση τα 95 ευρώ.

Για μια ακόμα χρονιά η Ιταλία ήταν η ακριβότερη χώρα εκ των τεσσά-

Το ποσοστό αύξησης στην Ελλάδα αγγίζει το 11% αλλά η μέση τιμή δια-

ρων, με τη διαφορά ότι το 2011 η μέση τιμή διανυκτέρευσης για κανέ-

νυκτέρευσης είναι ακόμα σε χαμηλά επίπεδα (79 ευρώ, ενώ τον προη-

να μήνα δεν κυμάνθηκε κάτω από 100 ευρώ. Οι ακριβότεροι μήνες

γούμενο μήνα ήταν 71 ευρώ). Την ίδια στιγμή η μέση τιμή διανυκτέρευ-

της Ιταλίας ήταν ο Μάιος με 153 ευρώ, ο Σεπτέμβριος με 151 ευρώ

σης στην Ιταλία αγγίζει τα 135 ευρώ (ποσοστό αύξησης 14 τοις εκατό),

και ο Οκτώβριος με 150 ευρώ, ενώ ο φτηνότερος ήταν ο Φεβρουά-

στην Ισπανία ο επισκέπτης θα κληθεί να πληρώσει κατά μέσο όρο 96

ριος με 106 ευρώ.

ευρώ (3% αύξηση) και στην Πορτογαλία, θα πληρώσει κατά μέσο όρο

Και στην Ισπανία η μέση τιμή διανυκτέρευσης για όλους τους μήνες του

για ένα δίκλινο δωμάτιο 83 ευρώ, με ποσοστό αύξησης 8%.

2011 παρουσιάστηκε αυξημένη σε σχέση με το 2010 και από τον Απρίλιο μέχρι και τον Οκτώβριο διαμορφώθηκε πάνω από 100 ευρώ.

Ο τρέχων Κατάλογος Ξενοδοχειακών Τιμών-trivago Hotel Price Index

Στα ίδια χαμηλά, σε σχέση με τα υπόλοιπα κράτη, επίπεδα κυμάνθηκε

(tHPI) - Απρίλιος 2013

η μέση τιμή ανά διανυκτέρευση στην Πορτογαλία, με μόνο τη μέση

Παρακάτω βρίσκεται ο μέσος όρος τιμών διανυκτέρευσης για 20 από

τιμή του Αυγούστου και του Σεπτεμβρίου να ξεπερνούν τα 100 ευρώ

τις 50 ευρωπαϊκές πόλεις που περιλαμβάνονται στο tHPI Μαρτίου.

(108 ευρώ και 104 αντίστοιχα).

Βρείτε στην παρακάτω ενότητα τις τιμές όλων των πόλεων.

Ένας ακόμα χρόνος κρίσης και το 2012 βρίσκει όλες τις χώρες του

Πόλη

Ευρωπαϊκού Νότου με αρνητικό πρόσημο στο ΑΕΠ τους, με την Ελλά-

Ξενοδοχείο Παρίσι

158 €

153 €

163 €

172 €

δα ωστόσο να κρατά τα σκήπτρα.

Ξενοδοχείο Ρώμη

98 €

94 €

127 €

152 €

Το πρώτο τρίμηνο το ΑΕΠ της Ελλάδας σε σχέση με τον προηγούμενο

Ξενοδοχείο Λονδίνο

160 €

166 €

170 €

178 €

χρόνο ήταν -6,7%, για το δεύτερο -6,4%, για το τρίτο -6,7% και για το

Ξενοδοχείο Βερολίνο

85 €

88 €

94 €

93 €

τέταρτο -5,7%. Στην Πορτογαλία το ΑΕΠ για το πρώτο τρίμηνο ήταν

Ξενοδοχείο Βαρκελώνη

92 €

118 €

113 €

129 €

-2,3%, για το δεύτερο -3,1%, για το τρίτο -3,5% και για το τέταρτο τρί-

Ξενοδοχείο Πράγα

95 €

70 €

90 €

110 €

μηνο -3,8%. Η διακύμανση του ΑΕΠ της Ιταλίας για το 2012 ήταν -0,9%,

Ξενοδοχείο Φλωρεντία

116 €

94 €

118 €

137 €

-0,7%, -0,2% και -0,9% ανά τρίμηνο και για την Ισπανία -0,3% για το

Ξενοδοχείο Μαδρίτη

87 €

89 €

90 €

90 €

πρώτο τρίμηνο και ακολούθως -1,2%, -1,1% και -1,8% για το τελευταίο

Ξενοδοχείο Μιλάνο

133 €

140 €

158 €

168 €

τρίμηνο της περασμένης χρονιάς.

Ξενοδοχείο Βενετία

118 €

152 €

156 €

204 €

Όσον αφορά στις ξενοδοχειακές τιμές για το 2012, η Ελλάδα παρου-

Ξενοδοχείο Βιέννη

103 €

100 €

113 €

123 €

σιάζει αισθητή μείωση σε σχέση με τις άλλες χρονιές με τη μέση τιμή

Ξενοδοχείο Μόναχο

135 €

127 €

117 €

158 €

Δεκεμβρίου να είναι μόλις στα 73 ευρώ. Καθόλη τη διάρκεια του χρό-

Ξενοδοχείο Κωνσταντινούπολη

98 €

90 €

124 €

146 €

νου ωστόσο η μέση τιμή διανυκτέρευσης είναι μειωμένη σε σχέση με

Ξενοδοχείο Άμστερνταμ

113 €

105 €

126 €

171 €

τον προηγούμενο χρόνο, με μόνο τους θερινούς μήνες να ξεπερνούν

Ξενοδοχείο Λισσαβώνα

79 €

76 €

84 €

94 €

το φράγμα των 100 ευρώ ανά διανυκτέρευση, με ακριβότερο μήνα

Ξενοδοχείο Δουβλίνο

85 €

93€

106 €

95 €

τον Ιούλιο στα 110 ευρώ.

Ξενοδοχείο Αθήνα

71 €

69 €

69 €

74 €

Η Ιταλία, για μια ακόμα χρονιά είναι η ακριβότερη εκ των τεσσάρων

Ξενοδοχείο Γενεύη

220 €

217 €

241 €

225 €

χωρών με μέση τιμή διανυκτέρευσης για όλους τους μήνες άνω των

Ξενοδοχείο Βαρσοβία

61 €

61 €

62 €

69 €

100 ευρώ, με ακριβότερο το Μάιο στα 154 ευρώ.

Ξενοδοχείο Στοκχόλμη

145 €

160 €

158 €

163 €

Τιμή 01/13 Τιμή 02/13 Τιμή 03/13 Τιμή 04/13

Η Ισπανία και η Πορτογαλία σημειώνουν μικρή αύξηση των μέσων

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

/

25


ΘΕΜΑ

ΤτΕ: Σε άνοδο αφίξεις και έσοδα το πρώτο δίμηνο

Mε το... καλό ξεκίνησε το 2013 για τον Τουρισμό, καθώς, όπως προκύπτει με βάση τα τελευταία στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, αυξημένες κατά 6,9% εμφανίζονται οι αφίξεις στο δίμηνο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου, ενώ στο ίδιο μήκος κύματος, οι ταξιδιωτικές

γραφή πλεονάσματος 52 εκατ. ευρώ, έναντι ελλείμματος 23 εκατ. ευρώ το δίμηνο του 2012. Πιο αναλυτικά:

δαπάνες σημειώνουν άνοδο κατά 2,9% σε σύγκριση με την ίδια

Ισοζύγιο Πληρωμών: Φεβρουάριος 2013

περίοδο του 2012.

Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών

Εν τω μεταξύ, στα 716 εκατ. διαμορφώθηκε το έλλειμμα τρεχου-

Το Φεβρουάριο του 2013 το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παρουσίασε έλλειμμα 716 εκατ. ευρώ, κατά 410 εκατ. ευρώ (ή 36,4%) μικρότερο

σών συναλλαγών της χώρας το Φεβρουάριο, εμφανίζοντας κάμψη

από εκείνο του Φεβρουαρίου 2012. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως

36,4% σε ετήσια βάση, ενώ κατά την αντίστοιχη περυσινή περίοδο,

στη μείωση του εμπορικού ελλείμματος.

το έλλειμμα διαμορφωνόταν στα 1,12 δισ. ευρώ.

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου περιορίστηκε κατά 296 εκατ. ευρώ, λόγω της μείωσης όλων των επί μέρους στοιχείων του, κυρίως των καθαρών πληρωμών για καύσιμα κατά 168 εκατ. ευρώ. Οι καθαρές πληρωμές για πλοία μειώθηκαν κατά 65 εκατ. ευρώ και το έλλειμμα του ισοζυγίου των λοιπών αγαθών μειώθηκε κατά 62 εκατ. ευρώ, λόγω ανόδου των

Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε η Τράπεζα της Ελλάδος, το

εισπράξεων από εξαγωγές (κατά 83 εκατ. ή 8,4%), ενώ η δαπάνη για εισα-

Φεβρουάριο, οι ταξιδιωτικές δαπάνες στην Ελλάδα από μη κατοίκους

γωγές παρουσίασε μικρή άνοδο (κατά 20 εκατ. ευρώ ή 1,2%).

αυξήθηκαν κατά 13 εκατ. ευρώ, ενώ οι αντίστοιχες δαπάνες στο εξωτε-

Το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών περιορίστηκε κατά 36 εκατ.

ρικό από κατοίκους Ελλάδος μειώθηκαν κατά 8 εκατ. ευρώ, με αποτέλε-

ευρώ, δεδομένου ότι η βελτίωση του ταξιδιωτικού ισοζυγίου αντισταθ-

σμα το Φεβρουάριο του 2013 το ταξιδιωτικό ισοζύγιο να παρουσιάσει

μίστηκε από τη μείωση των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες μετα-

πλεόνασμα 27 εκατ. ευρώ, κατά 21 εκατ. ευρώ μεγαλύτερο εκείνου του

φορών και την αύξηση των καθαρών πληρωμών για υπηρεσίες.

Φεβρουαρίου 2012. Οι καθαρές εισπράξεις από υπηρεσίες μεταφορών

Ειδικότερα, οι ταξιδιωτικές δαπάνες στην Ελλάδα από μη κατοίκους

μειώθηκαν κατά 43 εκατ. ευρώ κυρίως λόγω του περιορισμού των καθα-

αυξήθηκαν κατά 13 εκατ. ευρώ, ενώ οι αντίστοιχες δαπάνες στο εξωτε-

ρών εισπράξεων από λοιπές μεταφορές.

ρικό από κατοίκους Ελλάδος μειώθηκαν κατά 8 εκατ. ευρώ, με αποτέλε-

Όσον αφορά στις αφίξεις, στο δίμηνο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου ήταν

σμα το Φεβρουάριο του 2013 το ταξιδιωτικό ισοζύγιο να παρουσιάσει

αυξημένες κατά 6,9% με αποτέλεσμα οι ταξιδιωτικές δαπάνες στην

πλεόνασμα 27 εκατ. ευρώ, κατά 21 εκατ. ευρώ μεγαλύτερο εκείνου του

Ελλάδα από μη κατοίκους να αυξηθούν κατά 2,9% σε σύγκριση με την

Φεβρουαρίου 2012. Οι καθαρές εισπράξεις από υπηρεσίες μεταφορών

ίδια περίοδο του 2012, ενώ οι ταξιδιωτικές δαπάνες στο εξωτερικό από

μειώθηκαν κατά 43 εκατ. ευρώ κυρίως λόγω του περιορισμού των καθα-

κατοίκους Ελλάδος περιορίστηκαν κατά 25%, με αποτέλεσμα την κατα-

ρών εισπράξεων από λοιπές μεταφορές.

26 /

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ


ΘΕΜΑ

Το έλλειμμα του ισοζυγίου εισοδημάτων μειώθηκε κατά 27 εκατ. ευρώ,

ναστευτικά εμβάσματα) έναντι καθαρών πληρωμών ύψους 85 εκατ.

κυρίως επειδή μειώθηκαν οι καθαρές πληρωμές για τόκους, μερίσμα-

ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2012, ενώ οι καθαρές μεταβιβαστι-

τα και κέρδη.

κές εισπράξεις του τομέα της γενικής κυβέρνησης (κυρίως από την ΕΕ)

Τέλος, το ισοζύγιο τρεχουσών μεταβιβάσεων παρουσίασε πλεόνασμα

δεν μεταβλήθηκαν σημαντικά.

μεγαλύτερο από εκείνο του Φεβρουαρίου του 2012 κατά 122 εκατ. ευρώ, αντανακλώντας την άνοδο κυρίως των καθαρών εισπράξεων του τομέα

Ισοζύγιο Κεφαλαιακών Μεταβιβάσεων

της γενικής κυβέρνησης (κυρίως από την ΕΕ). (Υπενθυμίζεται ότι οι ακα-

Το Φεβρουάριο του 2013 το πλεόνασμα του ισοζυγίου κεφαλαιακών

θάριστες τρέχουσες μεταβιβάσεις από την ΕΕ περιλαμβάνουν κυρίως τις

μεταβιβάσεων περιορίστηκε σε 641 εκατ. ευρώ, έναντι 1.046 εκατ. ευρώ

καταβολές από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) καθώς

το Φεβρουάριο του 2012, αντανακλώντας τη μείωση των καθαρών μετα-

και τις καταβολές από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, ενώ οι τρέχου-

βιβάσεων προς τον τομέα της γενικής κυβέρνησης. (Οι κεφαλαιακές

σες μεταβιβάσεις προς την ΕΕ περιλαμβάνουν τις αποδόσεις-πληρωμές

μεταβιβάσεις από την ΕΕ περιλαμβάνουν κυρίως τις καταβολές από τα

της Ελλάδος στον Κοινοτικό Προϋπολογισμό.)

Διαρθρωτικά Ταμεία -- πλην του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου -- και

Το δίμηνο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2013 το έλλειμμα του ισοζυγίου

το Ταμείο Συνοχής, βάσει του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης.)

τρεχουσών συναλλαγών περιορίστηκε κατά 1,5 δισεκ. ευρώ ή 59% σε

Το δίμηνο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2013 το ισοζύγιο κεφαλαιακών

σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2012 και διαμορφώθηκε σε 1,1 δισεκ.

μεταβιβάσεων εμφάνισε πλεόνασμα 631 εκατ. ευρώ, έναντι 1 δισεκ.

ευρώ. Η εξέλιξη αυτή αντανακλά πρωτίστως τη σημαντική μείωση τόσο

ευρώ την ίδια περίοδο του 2012. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως στη

του εμπορικού ελλείμματος κατά 984 εκατ. ευρώ όσο και του ελλείμ-

μείωση των καθαρών κεφαλαιακών μεταβιβάσεων από την ΕΕ προς τον

ματος του ισοζυγίου εισοδημάτων κατά 316 εκατ. ευρώ, με παράλληλη

τομέα της γενικής κυβέρνησης.

άνοδο του πλεονάσματος του ισοζυγίου τρεχουσών μεταβιβάσεων (κατά

Το συνολικό ισοζύγιο μεταβιβάσεων (τρεχουσών και κεφαλαιακών)

246 εκατ. ευρώ), ενώ το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών περιορί-

παρουσίασε πλεόνασμα 2,3 δισεκ. ευρώ το πρώτο δίμηνο του 2013, κατά

στηκε κατά 35 εκατ. ευρώ.

144 εκατ. ευρώ μικρότερο από ό,τι το 2012, γεγονός που οφείλεται στην

Ειδικότερα, το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου περιορίστηκε λόγω

προαναφερθείσα εξέλιξη των τρεχουσών μεταβιβάσεων από την ΕΕ.

της μείωσης του εμπορικού ελλείμματος εκτός καυσίμων και πλοίων ων κατά 83 εκατ. ευρώ. ευρώ (ή 27%) και των καθαρών πληρωμών για

Συνολικό Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών και Κεφαλαιακών Μεταβιβάσεων

εισαγωγές καυσίμων κατά 467 εκατ. ευρώ (ή 22%). Οι εισπράξεις από

Το συνολικό ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και κεφαλαιακών μετα-

εξαγωγές αγαθών εκτός καυσίμων και πλοίων αυξήθηκαν κατά 10%, ενώ

βιβάσεων (το οποίο αντιστοιχεί στις ανάγκες της οικονομίας για χρημα-

οι πληρωμές για αντίστοιχες εισαγωγές μειώθηκαν κατά 5,8%.

τοδότηση από το εξωτερικό) εμφάνισε μικρό έλλειμμα τον Φεβρουάριο

Η μείωση του πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών στο δίμηνο

του 2013, το οποίο διαμορφώθηκε σε 76 εκατ. ευρώ, έναντι ελλείμμα-

οφείλεται στη μείωση των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες μετα-

τος 81 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2012. Το δίμηνο Ιανουαρί-

φορών, κυρίως λοιπών μεταφορών, η οποία αντιστάθμισε τη βελτίωση

ου –Φεβρουαρίου του 2013 το έλλειμμα του εν λόγω ισοζυγίου δια-

του ταξιδιωτικού ισοζυγίου, ενώ οι καθαρές πληρωμές για λοιπές υπη-

μορφώθηκε σε μόλις 430 εκατ. ευρώ, έναντι 1,6 δισεκ. ευρώ την ίδια

ρεσίες έμειναν σχεδόν αμετάβλητες.

περίοδο του 2012, καταγράφοντας μείωση κατά 72,3%, δηλαδή ρυθμό

Ειδικότερα, οι αφίξεις στο δίμηνο Ιανουαρίου –Φεβρουαρίου ήταν

ταχύτερο από εκείνο της μείωσης του ελλείμματος του ισοζυγίου τρε-

αυξημένες κατά 6,9% με αποτέλεσμα οι ταξιδιωτικές δαπάνες στην

χουσών συναλλαγών.

κατά 435 εκατ. ευρώ (ή 25%), των καθαρών πληρωμών για αγορές πλοί-

Ελλάδα από μη κατοίκους να αυξηθούν κατά 2,9% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2012, ενώ οι ταξιδιωτικές δαπάνες στο εξωτερικό από

Ισοζύγιο Χρηματοοικονομικών Συναλλαγών

κατοίκους Ελλάδος περιορίστηκαν κατά 25%, με αποτέλεσμα την κατα-

Το Φεβρουάριο του 2013 οι άμεσες επενδύσεις στην Ελλάδα από μη

γραφή πλεονάσματος 52 εκατ. ευρώ, έναντι ελλείμματος 23 εκατ. ευρώ

κατοίκους εμφάνισαν καθαρή εισροή (αύξηση) 35 εκατ. ευρώ (έναντι

το δίμηνο του 2012.

καθαρής εκροής 151,5 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2012), χωρίς

Το έλλειμμα του ισοζυγίου των εισοδημάτων μειώθηκε κατά 316 εκατ.

αξιοσημείωτες συναλλαγές. Οι άμεσες επενδύσεις στο εξωτερικό από

ευρώ σε σύγκριση με το 2012, κυρίως λόγω της δραστικής μείωσης των

κατοίκους Ελλάδος εμφάνισαν επίσης καθαρή εισροή (μείωση) ύψους

καθαρών πληρωμών για τόκους επί των τίτλων του Δημοσίου που δια-

738,5 εκατ. ευρώ (έναντι καθαρής εκροής 29,8 εκατ. ευρώ το Φεβρου-

κρατούν κάτοικοι του εξωτερικού (λόγω εφαρμογής του PSI).

άριο του 2012). Οι σημαντικότερες συναλλαγές αφορούσαν: (α) την εισ-

Τέλος, το ισοζύγιο των τρεχουσών μεταβιβάσεων παρουσίασε πλεόνα-

ροή 700 εκατ. ευρώ λόγω ενδο-ομιλικού δανεισμού του ΟΤΕ ΑΕ από τη

σμα 1,6 δισεκ. ευρώ, μεγαλύτερο κατά 246 εκατ. ευρώ από ό,τι το 2012.

θυγατρική του ΟΤΕ PLC (Ηνωμένο Βασίλειο) και (β) την εισροή 55 εκατ.

Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως στην καταγραφή καθαρών εισπράξεων

ευρώ λόγω ολοκλήρωσης πώλησης (αποεπένδυση) των πρώην θυγα-

των λοιπών τομέων ύψους 221 εκατ. ευρώ (που αφορούν κυρίως μετα-

τρικών της Εμπορικής (Βουλγαρία, Ρουμανία και Αλβανία) στην Crédit

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

/

27


ΘΕΜΑ

Agricole (Γαλλία).

κεφαλαίων λόγω μείωσης των τοποθετήσεων κατοίκων σε ομόλογα και

Στην κατηγορία των επενδύσεων χαρτοφυλακίου καταγράφηκε καθα-

σε μετοχές του εξωτερικού κατά 3,7 δισεκ. ευρώ και κατά 184 εκατ. ευρώ

ρή εισροή ύψους 553 εκατ. ευρώ (έναντι καθαρής εκροής 1,5 δισεκ.

αντίστοιχα. Επίσης, παρατηρήθηκε εισροή κεφαλαίων από την αύξηση

ευρώ το Φεβρουάριο του 2012). Αυτή οφείλεται κυρίως στην εισροή

των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε μετοχές και χρηματοοικονομικά

κεφαλαίων λόγω μείωσης των τοποθετήσεων κατοίκων σε ομόλογα

παράγωγα ελληνικών επιχειρήσεων κατά 214 εκατ. ευρώ. Κατά την ίδια

του εξωτερικού κατά 2,6 δισεκ. ευρώ και σε μετοχές του εξωτερικού

περίοδο σημειώθηκε αύξηση των τοποθετήσεων κατοίκων σε έντοκα

κατά 88 εκατ. ευρώ. Επίσης, καταγράφηκε αύξηση των τοποθετήσεων

γραμμάτια και χρηματοοικονομικά παράγωγα του εξωτερικού κατά 1,5

μη κατοίκων σε ελληνικές μετοχές κατά 42 εκατ. ευρώ (εισροή). Οι κινή-

δισεκ. ευρώ (εκροή) και μείωση των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε ελλη-

σεις αυτές αντισταθμίστηκαν εν μέρει από την εκροή 1,1 δισεκ. ευρώ

νικά ομόλογα και έντοκα γραμμάτια κατά 1,1 δισεκ. ευρώ (εκροή).

λόγω αύξησης των τοποθετήσεων κατοίκων σε έντοκα γραμμάτια του

Στην κατηγορία των "λοιπών'' επενδύσεων η καθαρή εκροή ύψους

εξωτερικού, αλλά και από την εκροή 1,0 δισεκ. ευρώ λόγω μείωσης

2,8 δισεκ. ευρώ (έναντι καθαρής εισροής 4,6 δισεκ. ευρώ το αντίστοι-

των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του

χο δίμηνο του 2012) οφείλεται σχεδόν αποκλειστικά στη μείωση κατά

Ελληνικού Δημοσίου.

19,1 δισεκ. ευρώ των τοποθετήσεων των αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυ-

Όσον αφορά τις ''λοιπές'' επενδύσεις, καταγράφηκε καθαρή εκροή ύψους

μάτων και θεσμικών επενδυτών σε καταθέσεις και repos στην Ελλάδα

1,4 δισεκ. ευρώ (έναντι καθαρής εισροής 2,4 δισεκ. ευρώ το Φεβρουά-

(εκροή). Η εξέλιξη αυτή αντισταθμίστηκε εν μέρει από τη μείωση κατά

ριο του 2012) η οποία οφείλεται κυρίως στη μείωση των τοποθετήσε-

9,0 δισεκ. ευρώ των τοποθετήσεων των εγχωρίων πιστωτικών ιδρυμά-

ων μη κατοίκων σε καταθέσεις και repos στην Ελλάδα κατά 6,9 δισεκ.

των και θεσμικών επενδυτών σε καταθέσεις και repos στο εξωτερικό

ευρώ (περιλαμβάνεται ο λογαριασμός TARGET). Οι εξελίξεις αυτές αντι-

(εισροή) και στην αύξηση των καθαρών δανειακών υποχρεώσεων του

σταθμίστηκαν εν μέρει από την εισροή λόγω της αύξησης των καθαρών

δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα προς μη κατοίκους κατά 7,3 δισεκ.

δανειακών υποχρεώσεων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα προς

ευρώ (εισροή).

μη κατοίκους κατά 2,5 δισεκ. ευρώ, η οποία κυρίως αντανακλά καθαρό

Στο τέλος Φεβρουαρίου 2013 τα συναλλαγματικά διαθέσιμα της χώρας

δανεισμό του δημόσιου τομέα από το EFSF ύψους 2,8 δισεκ. ευρώ. Επί-

διαμορφώθηκαν σε 5,3 δισεκ. ευρώ. (Υπενθυμίζεται ότι από την ένταξη

σης, καθαρή εισροή ύψους 2,9 δισεκ. ευρώ σημειώθηκε λόγω μείωσης

της Ελλάδος στη ζώνη του ευρώ τον Ιανουάριο του 2001 τα συναλλαγ-

των τοποθετήσεων των εγχώριων πιστωτικών ιδρυμάτων και θεσμικών

ματικά διαθέσιμα, σύμφωνα με τον ορισμό της Ευρωπαϊκής Κεντρικής

επενδυτών σε καταθέσεις και repos στο εξωτερικό.

Τράπεζας, περιλαμβάνουν μόνο το νομισματικό χρυσό, τη "συναλλαγ-

Το δίμηνο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2013 οι άμεσες επενδύσεις εμφά-

ματική θέση" στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, τα "ειδικά τραβηκτικά

νισαν καθαρή εισροή ύψους 1,3 δισεκ. ευρώ (έναντι καθαρής εκροής

δικαιώματα" και τις απαιτήσεις της Τράπεζας της Ελλάδος σε ξένο νόμι-

383 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2012). Ειδικότερα, οι άμεσες

σμα έναντι κατοίκων χωρών εκτός της ζώνης του ευρώ. Αντίθετα, δεν

επενδύσεις μη κατοίκων στην Ελλάδα εμφάνισαν καθαρή εισροή 619

περιλαμβάνουν τις απαιτήσεις σε ευρώ έναντι κατοίκων χωρών εκτός

εκατ. ευρώ, ενώ οι άμεσες επενδύσεις στο εξωτερικό μειώθηκαν κατά

της ζώνης του ευρώ, τις απαιτήσεις σε συνάλλαγμα και σε ευρώ έναντι

714 εκατ. ευρώ (εισροή).

κατοίκων χωρών της ζώνης του ευρώ, και τη συμμετοχή της Τράπεζας της

Στην κατηγορία των επενδύσεων χαρτοφυλακίου σημειώθηκε καθαρή

Ελλάδος στο κεφάλαιο και στα συναλλαγματικά διαθέσιμα της ΕΚΤ.)

εισροή ύψους 1,4 δισεκ. ευρώ (έναντι καθαρής εκροής 1,6 δισεκ. ευρώ

Σημείωση: Τα στατιστικά στοιχεία για το Ισοζύγιο Πληρωμών του μηνός

την αντίστοιχη περίοδο του 2012). Ειδικότερα, καταγράφηκε εισροή

Μαρτίου 2013 θα ανακοινωθούν στις 22 Μαΐου 2013. ◊

28 /

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

WATERPAN: Ολοκληρωμένες λύσεις στην επεξεργασία νερού

Με πελατοκεντρική φιλοσοφία, πολυετή εμπειρία, υψηλή τεχνογνωσία και ανταγωνιστικές τιμές, η Waterpan, παρέχει μία σειρά από ολοκληρωμένες λύσεις επεξεργασίας και καθαρισμού του νερού, οι οποίες βρίσκουν εφαρμογή, τόσο σε οικιακούς, όσο και σε επαγγελματικούς χώρους.

ξεργασία ποικίλει και οι μολυσματικοί παράγοντες είναι υπεράριθμοι. Αυτό καθιστά τη σωστή μελέτη, στοιχείο απαραίτητο για την επιλογή

Η Waterpan, αποτελεί δραστηριότητα της εταιρίας AGRIPAN SA, του

της αποτελεσματικότερης λύσης για κάθε περίπτωση».

ομίλου εταιριών ΚΟΝΤΕΛΛΗ-ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΙΤΗ και στόχος της είναι

Προς αυτή την κατεύθυνση, η Waterpan, εγγυάται το καλύτερο απο-

η παροχή ολοκληρωμένων λύσεων σε ιδιώτες και επαγγελματίες, για

τέλεσμα, λειτουργώντας με γνώμονα την απόλυτη ικανοποίηση του

τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν από την υποβαθμισμένη ποιό-

πελάτη.

τητα νερού.

Η Watepan με τα εξειδικευμένα συνεργεία τεχνικών που διαθέτει και

Πιο συγκεκριμένα, η εταιρία, η οποία εφαρμόζει σύστημα Διαχείρισης

τους συνεργάτες της ανά την Ελλάδα βρίσκεται πάντα κοντά στον κατα-

σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 9001:2008, προσφέρει λύσεις σε τομείς

ναλωτή, προσφέροντάς του άριστη εξυπηρέτηση, τόσο πριν, όσο και

όπως τα οικιακά συστήματα και συσκευές καθαρισμού του νερού καθώς

μετά την πώληση.

και σε συστήματα και εξοπλισμό για επαγγελματίες, βιομηχανίες, κοι-

Μάλιστα, η εταιρία έχει άμεσα διαθέσιμα αναταλλακτικά και αναλώσιμα

νότητες, ναυτιλία, ξενοδοχεία και άλλους χώρους μαζικής εστίασης

για το σύνολο των συστημάτων της, ενώ παράλληλα φροντίζει ώστε σε

με μεγαλύτερες απαιτήσεις σε καλύτερης ποιότητας νερό από το ήδη

κάθε σύστημα που βρίσκεται σε λειτουργία να γίνεται τακτική συντή-

χρησιμοποιούμενο.

ρηση και έλεγχος.

Προσφέρει, δηλαδή, λύσεις για όλα τα νερά (δικτύου, γεώτρησης, υφάλ-

Όλες οι δοκιμές, τροποποιήσεις, επισκευές και κατασκευές των συστη-

μυρο και θαλασσινό) και κάθε είδους εφαρμογή.

μάτων της Waterpan πραγματοποιούνται στο Pre-Delivery-Inspection

Σύμφωνα με τους επικεφαλής της εταιρίας «Η ποιότητα νερού προς επε-

(PDI), στις σύγχρονες εγκαταστάσεις της εταιρίας. ◊

30 /

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Εύκαμπτες δεξαμενές αποθήκευσης νερού

Δυναμικά την είσοδό τους στην ελληνική αγορά, συρρικνώνοντας το κόστος αποθήκευσης και δίνοντας λύσεις σε βιομηχανίες, ξενοδοχεία, δημόσιους οργανισμούς και ιδιώτες, έκαναν τα πρωτοποριακά συστήματα αποθήκευσης νερού και υγρών DEROX.

Η εξειδικευμένη εταιρία DEROX, (www.derox.gr) παρουσιάζει μια σειρά προϊόντων, όπως εύκαμπτες δεξαμενές (PVC), βάσεις και στηρίγματα βαρελιών κ.λπ., πιστοποιημένα κατά ISO και επιδοτούμενα από το νέο ΕΣΠΑ, σε δράσεις εξοικονόμησης πόρων και προστασίας περιβάλλοντος, μέχρι 60%. Οι εύκαμπτες δεξαμενές συναντώνται ως δεξαμενές πόσιμου νερού, δεξαμενές όμβριων υδάτων, δεξαμενές πυρόσβεσης, χημικών, υγρών τροφίμων και βιολογικών λυμάτων, έχουν χωρητικότητα από 10 έως

• Εύκολη αποθήκευση και μεταφορά.

• Αποφυγή μολύνσεων και κου• •

500 m3, ανάλογα με τη χρήση τους, ενώ υπάρχει δυνατότητα παραγωγής τους σε διάφορες μορφές.

Εύκολη εγκατάσταση (χωρίς μπετόν και οικοδομική άδεια).

νουπιών. Έλλειψη εξάτμισης νερού. Κατασκευή από υψηλής αντοχής πολυεστέρα με επικάλυψη PVC και φίλτρο UV.

χημικών, για την αποθήκευση των πρώτων υλών και των παραγόμε-

• •

νων προϊόντων, με απόλυτη ασφάλεια για τους εργαζόμενους και το

Είναι ιδανικές για περιοχές με αυξημένες ανάγκες νερού, όπως τα νησιά,

περιβάλλον, όσο και σε τουριστικές, δημοτικές και αγροτικές εγκα-

απομονωμένες ή δύσβατες περιοχές και εξυπηρετούν ξενοδοχεια-

ταστάσεις, για αποθήκευση νερού για χρήσεις άρδευσης, ύδρευσης,

κά συγκροτήματα, κατασκηνώσεις, φάρμες, χημικές βιομηχανίες και

πυρόσβεσης, κ.λπ..

βιομηχανίες τροφίμων. Αποτελούν χρήσιμο εργαλείο σε γεωτρήσεις,

Τόσο στην τοποθέτηση, όσο και στη χρήση τους παρουσιάζουν πλει-

πηγές, χρήση βρόχινου νερού σε άρδευση, πότισμα, οικιακή χρήση

άδα πλεονεκτημάτων, όπως:

(κουζίνα, μπάνιο), πισίνες, τεχνητές λίμνες, πυρόσβεση, βιολογικούς

Βρίσκουν εφαρμογή τόσο σε βιομηχανίες παραγωγής και διακίνησης

Πλήρης στεγανότητα.

34 /

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Eίσοδος Φ120 - Έξοδος 1 ½ για δεξαμενές μέχρι 50m3. Εγγύηση έως 10 χρόνια.

καθαρισμούς, κ.ά.. ◊


OVERGRILL ร ร ร รครฉรฐรซรผ Grill รฌรฅ รกรญรฅรฎร รฑรดรงรดรฅรฒ รณรทร รฑรฅรฒ ร ร ร ร ร ร ร ร ร ร ร ร ร ร ร ร ร ร ร ร ร ร ร ร ร ร ร ร รฌรฅ รณรตรฑรดร รฑรฉ รญรฅรฑรฏรฝ

รฃรฉรก รถรตรณรฉรชรผ รชรกรฉ รตรฃรฉรฅรฉรญรผ รธร รณรฉรฌรฏ

ร ร ร ร ร ร ร ร ร ร ร ร ร ร ร ร ร ร ร ร ร ร ร ร ร ร ร ร ร - ร ร ร ร ร ร ร ร ร ร ร ร ร ร ร

รชรตรชรซรฏรถรฏรฑร รกรฒ รกร รฑรฏรฒ รฌรฅ รตรฃรฑรกรณร รก & รกรดรฌรผ, รขรฅรญรดรฉรซรกรดร รฑ 3+3 รดรกรทรตรดร รดรนรญ, 99 รฐรฑรฏรฃรฑร รฌรฌรกรดรก รฌรฅ 9 รฅรฐร รฐรฅรครก รธรงรณร รฌรกรดรฏรฒ, รฐรกรดรฅรญรดรกรฑรฉรณรฌร รญรฅรฒ รดรฅรทรญรฏรซรฏรฃร รฅรฒ รฌรฅ รทรฅรฉรฑรฏรชร รญรงรดรฏ ร รงรซรฅรชรดรฑรฏรญรฉรชรผ รฐร รญรฅรซ

Top

ร รกรฌรงรซรผ รฐรซรตรญรดร รฑรฉรฏ รฃรฉรก รชร รดรน รกรฐรผ รดรงรญ รฌรฐร รฑรก-รฐร รฃรชรฏ ร ร ร ร ร ร ร ร ร ร ร ร ร ร ร , ร ร ร ร ร ร ร ร , ร ร ร ร ร ร & ร ร ร ร ร ร รณรตรญรฅรทรฏรฝรฒ รฑรฏร รฒ,

รฌรฅ รครฉรฐรซร รดรฏรฉรทรพรฌรกรดรก รชรกรฉ รฅรฉรครฉรชรผ รฌรงรทรกรญรฉรณรฌรผ รณรดรง รฐรผรฑรดรก รฃรฉรก รกรฑรฃรผ & รกรจรผรฑรตรขรฏ รชรซรฅร รณรฉรฌรฏ.

ฦญฦงฦคฦงฦฏฦตฦฉ ฦฒฦงฦณฦซฦดฦตฦงฦณฦซ ฦตฦฉฦญ ZZZ YDUDQDNLV FRP


ΘΕΜΑ

ΙΤΕΠ: Σε πτώση ο τζίρος των ξενοδοχείων το 2012

Στο ποσό των 100,2 ευρώ ανήλθε η μέση τιμή δωματίου των ξενοδοχείων τον Αύγουστο του 2012, παρουσιάζοντας αύξηση ύψους 2% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2011. Τον ίδιο μήνα, η πληρότητα των μονάδων αυξήθηκε κατά 0,1%, αγγίζοντας το 77,8% και η απασχόληση κατά 0,8%. Από την άλλη, μείωση κατά 2,3% καταγράφηκε στην απασχόληση το μήνα Μάιο, πτώση ύψους 6,2% (48,3%) εμφάνισε η πληρότητα, ενώ οριακή άνοδο κατά 1,14% παρουσίασε η μέση τιμή δωματίου,

Όπως αποτυπώνεται στη μελέτη, η Ελλάδα εισέπραξε 4,6% λιγότερα έσοδα το 2012, σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Αντίθετα, θετικές είναι οι επιδόσεις της Ιταλίας, η οποία πέτυχε μεγαλύτερο ρυθμό ανόδου των εισπράξεων σε σχέση με τις αφίξεις, γεγονός που υποδηλώνει ότι κατάφερε να διαθέσει το προϊόν της σε υψηλότερες τιμές, ενώ στην περίπτωση της Ισπανίας φαίνεται ότι οι τιμές υστέρησαν ελαφρά έναντι του 2011. Στην Κύπρο το ποσοστό μεταβολής των αφίξεων φαίνεται να συμβαδίζει με αυτό των εισπράξεων. Επίσης, το 2012 συνεχίστηκε η μείωση των ταξιδιών για επαγγελματικούς λόγους προς τη χώρα μας, καθώς το 2ο τρίμηνο του 2012 τα επαγγελματικά ταξίδια μειώθηκαν κατά 19,2% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2011.

Τροχοπέδη η εποχικότητα για τον ελληνικό τουρισμό

φθάνοντας τα 65,3 ευρώ, όπως προκύπτουν στην Ετήσια Έρευνα του

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της Έρευνας Συνόρων της Τράπεζας

ΙΤΕΠ «Εξελίξεις στον Τουρισμό και στα βασικά μεγέθη της Ελληνικής

στών πραγματοποιείται στο διάστημα Ιουνίου - Σεπτεμβρίου. Το

της Ελλάδος για το 2012 το 68,9% των αφίξεων αλλοδαπών τουριαντίστοιχο ποσοστό στο εξάμηνο Μαΐου - Οκτωβρίου φτάνει στο

Ξενοδοχίας το 2012».

85%. Η αιχμή των αφίξεων σημειώνεται παραδοσιακά τον Αύγουστο (20% περίπου των ετήσιων επισκέψεων, ενώ η εποχική συμπεριφο-

36 /

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ


ΘΕΜΑ

Εξέλιξη Αλλοδαπού Τουρισμού στην Ελλάδα και τις Ανταγωνίστριες Χώρες (% Μεταβολή) Αφίξεις

Χώρα

Συναλλαγματικές Εισπράξεις

Περίοδος

2010/09

2011/10

2012/11

Περίοδος

2010/09

2011/10

2012/11

ΕΛΛΑΔΑ

Ιαν.- Δεκ.

0,6

9,5

-5,5

Ιαν.- Δεκ.

-7,6

9,3

-4,6

Ιταλία

Ιαν.- Δεκ.

1,0

5,2

0,8

Ιαν.- Δεκ.

1,4

5,6

3,4

Ισπανία

Ιαν.- Δεκ.

0,9

7,6

1,8

Ιαν.- Δεκ.

3,9

8,6

0,7

Ιαν.- Δεκ.

1,7

10,1

5,0

Ιαν.- Δεκ.

10,0

7,2

5,6

Ιαν.- Δεκ.

3,6

7,4

5,1

Ιαν.- Δεκ.

-2,1

5,9

3,6*

Κύπρος

Ιαν.- Δεκ.

1,5

10,1

3,0

Ιαν.- Δεκ.

3,8

12,9

6,1

Τουρκία

Ιαν.- Δεκ.

5,7

9,9

1,1

Ιαν.- Δεκ.

-2,0

10,6

1,8

Πορτογαλία Κροατία

(1)

(1)

(1) Αφορά διανυκτερεύσεις αλλοδαπών τουριστών σε ξενοδοχειακά καταλύματα. * Αφορά το 9μηνο Ιαν.-Σεπτ. Πηγή: Εθνικές Στατιστικές Υπηρεσίες και Κεντρικές Τράπεζες των χωρών.

Πίνακας 6. Ταξιδιωτικές εισπράξεις κατά λόγο ταξιδιού (σε εκατ. ευρώ) Προσωπικοί Λόγοι Περίοδος

Αναψυχή

Σπουδές

Λόγοι υγείας

Επίσκεψη σε οικογένεια

Λοιποί λόγοι

Σύνολο προσωπικών λόγων

Επαγγελματικοί λόγοι

Σύνολο

% Μεταβολή ως προς το προηγούμενο έτος

2007

8.765,8

280,6

41,7

715,5

534,9

10.338,5

980,7

11.319,2

-0,3

2008

9.301,2

272,2

50,4

646,0

462,0

10.731,8

904,1

11.635,9

2,8

2009

8.336,1

306,4

40,3

546,6

472,4

9.701,9

698,4

10.400,3

-10,6

2010

7.461,8

282,1

29,8

471,6

620,4

8.865,7

745,6

9.611,3

-7,6

2011

8.446,7

223,9

35,2

489,5

596,1

9.791,3

713,1

10.504,7

2009

2010

2011

2012

Ι

163,5

53,4

7,9

65,0

55,6

345,5

140,8

486,3

ΙΙ

2.123,6

96,6

10,3

126,4

122,1

2.479,0

193,5

2.672,5

ΙΙΙ

5.343,2

80,2

16,5

247,5

186,2

5.873,7

176,5

6.050,2

IV

705,8

76,1

5,5

107,7

108,5

1.003,7

187,6

1.191,3

9,3 % Μεταβολή ως προς το αντίστοιχο 3μηνο του προηγούμενου έτους

Ι

135,7

53,2

7,7

71,1

60,9

328,5

148,1

476,6

-2,0

ΙΙ

1.814,0

92,1

10,4

107,7

153,7

2.177,8

197,0

2.374,8

-11,1

ΙΙΙ

4.811,7

67,5

5,1

205,8

314,2

5.404,3

247,2

5.651,5

-6,6

IV

700,4

69,3

6,7

87,1

91,6

955,1

153,3

1.108,4

-7,0

Ι

158,1

45,0

4,5

63,3

61,7

332,6

134,1

466,7

-2,1

ΙΙ

2.091,0

74,5

7,2

110,2

151,0

2.433,9

187,2

2.621,1

10,4

ΙΙΙ

5.437,9

53,4

15,9

225,2

279,0

6.011,5

234,5

6.246,0

10,5

IV

759,7

51,0

7,6

90,8

104,5

1.013,5

157,5

1.171,0

Ι

115,5

37,2

6,7

74,3

58,4

292,1

115,3

407,3

-12,7

5,6

ΙΙ

1.932,1

64,0

6,4

116,0

143,7

2.262,2

151,3

2.413,5

-7,9

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος.

ρά των τουριστών συνδέεται στενά με την εθνικότητά τους.

επισκεπτών από τη Γαλλία (το 7% της συνολικής κίνησης των Γάλ-

Είναι χαρακτηριστικό ότι το 81,3% των Ιταλών που επισκέφτηκαν

λων) έρχεται στην Ελλάδα για διακοπές από τον Απρίλιο, ένα μήνα

την Ελλάδα το 2012 πραγματοποίησαν τις διακοπές τους κατά την

νωρίτερα σε σύγκριση με τους επισκέπτες άλλων εθνικοτήτων.

περίοδο Ιουνίου - Σεπτεμβρίου, ενώ αντίθετα ένα σημαντικό ποσο-

Η διάρκεια παραμονής στην Ελλάδα διαφοροποιείται σημαντικά

στό των επισκεπτών από τις ΗΠΑ πραγματοποίησε διακοπές στην

ανάλογα με τη χώρα προέλευσης του τουρίστα.

Ελλάδα κατά το Μάρτιο (3,4%).

Οι Ιταλοί για παράδειγμα πραγματοποιούν διακοπές που δεν ξεπερ-

Οι Αμερικάνοι παρουσίασαν αυξημένο ποσοστό κατά το μήνα Νοέμ-

νούν τις 7 ημέρες κατά τους χειμερινούς μήνες και τις 12 ημέρες

βριο (7,4%). Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός πως σημαντικός όγκος

τους καλοκαιρινούς μήνες. Αντίθετα, οι Αμερικάνοι παρατείνουν

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

/

37


ΘΕΜΑ

Ταξιδιωτική Δαπάνη μη Κατοίκων στην Ελλάδα Έτος

3μηνο

Δαπάνη ανά ταξίδι (€)

Δ% Δαπάνης κατά ταξίδι σε σχέση με το αντίστοιχο 3μηνο του προηγούμενου έτους

Δαπάνη ανά διανυκτέρευση (€)

Μέση διάρκεια παραμονής

2008

730,0

76,3

9,6

2009

697,3

73,5

9,5

2010

640,4

68,6

9,3

2011

639,5

69,6

9,2

2009

2010

2011

2012

Ι

469,7

-0,5%

61,9

7,6

ΙΙ

687,9

-4,1%

74,4

9,2

ΙΙΙ

777,2

-5,7%

74,6

10,4

IV

539,1

-4,1%

72,0

7,5

Ι

486,1

3,5%

61,9

7,9

ΙΙ

646,3

-6,0%

65,9

9,8

ΙΙΙ

686,0

-11,7%

70,5

9,7

IV

524,3

-2,7%

68,1

7,7

Ι

421,1

-13,4%

62,8

6,7

ΙΙ

624,7

-3,3%

70,5

8,9

ΙΙΙ

699,8

2,0%

70,4

9,9

IV

532,9

1,6%

66,5

8,0

Ι

416,2

-1,2%

59,8

7,0

ΙΙ

627,0

0,4%

70,3

8,9

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδας.

την παραμονή τους περισσότερο από τους επισκέπτες κάθε άλλης

και κατά 3.110 δωμάτια. Οι περισσότερες νέες μονάδες λειτούργη-

εθνικότητας, ακόμα και κατά τους χειμερινούς μήνες.

σαν στις Κυκλάδες και την Πελοπόννησο, ενώ στην Κεντρική Ελλά-

Οι Ρώσοι εμφανίζουν τις μικρότερες διαφοροποιήσεις στη διάρ-

δα, τη Δυτ. Μακεδονία, τη Θράκη και τη Θεσσαλία ο αριθμός των

κεια παραμονής τους από μήνα σε μήνα. Χωρίς να εμφανίζονται

ξενοδοχείων συνέχισε να μειώνεται.

εξάρσεις αντίστοιχες με την εποχική κατανομή των αφίξεων, είναι

Το μέσο μέγεθος των ξενοδοχείων στην Ελλάδα εξακολούθησε να

σαφής η τάση των τουριστών να παραμένουν περισσότερο στην

αυξάνει και από 41 δωμάτια το 2011 ανήλθε στα 41,3 το 2012.

Ελλάδα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.

Εν τω μεταξύ, όπως καταγράφεται στην μελέτη του ΙΤΕΠ, τα ξενο-

Την ίδια ώρα η μελέτη υπογραμμίζει τον κίνδυνο υποβάθμισης της

δοχεία που απευθύνονται στη διεθνή τουριστική αγορά, ανεξάρ-

ποιότητας των τουριστικών υποδομών, από τη μείωση του Προ-

τητα από το μέγεθος και την τάξη στην οποία ανήκουν, εμφανίζουν

γράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) αλλά και των ιδιωτικών.

πολύ καλύτερες επιδόσεις. Το μέσο έσοδο ανά δωμάτιο είναι αντι-

Από την εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού για το 2013 φαί-

στρόφως ανάλογο με το ποσοστό των αλλοδαπών που φιλοξενεί

νεται ότι το ΠΔΕ μειώθηκε κατά 11,8% το 2010 και κατά 21,8% το

το κάθε ξενοδοχείο.

2011, ενώ η πορεία του εξακολουθεί να είναι πτωτική και το 2012.

Στις μονάδες που οι αλλοδαποί υπολείπονται του 20% στο σύνολο

Οι ιδιωτικές επενδύσεις συρρικνώνονται με ακόμα ταχύτερους

των πελατών, το μέσο ετήσιο έσοδο ανά δωμάτιο διαμορφώνεται

ρυθμούς.

στα 9.885 ευρώ, ενώ στις μονάδες που εξυπηρετούν πάνω από 70%

Σύμφωνα με τα στοιχεία από το προσχέδιο του προϋπολογισμού

αλλοδαπούς φτάνει στα 16.290 ευρώ.

για το 2013, οι συνολικές επενδύσεις μειώθηκαν κατά 21,3% το

Το πιο ενδιαφέρον όμως είναι ότι τα ξενοδοχεία με τους περισσό-

πρώτο τρίμηνο του 2012, τη στιγμή που οι δημόσιες επενδύσεις

τερους αλλοδαπούς πελάτες επιτυγχάνουν μεγαλύτερες αυξήσεις

για το ίδιο διάστημα σημείωναν μονοψήφια μεταβολή.

τιμών τον Αύγουστο έναντι του Μαΐου. Στα ξενοδοχεία που φιλοξενούν κατά κύριο λόγο Έλληνες, η μέση

Αύξηση μονάδων σε Κυκλάδες και Πελοπόννησο

τιμή από 53 ευρώ το Μάιο διαμορφώνεται σε 70 ευρώ τον Αύγου-

Το 2012 τα παλαιότερα επενδυτικά σχέδια που ολοκληρώθηκαν

στο (αύξηση 24,3%). Αντίθετα, στα ξενοδοχεία που φιλοξενούν κατά

ήταν περισσότερα από τις μονάδες που έκλεισαν, με αποτέλεσμα

βάση αλλοδαπούς, η τιμή από 71,5 ευρώ το Μάιο διαμορφώνεται

το ξενοδοχειακό δυναμικό της χώρας να αυξηθεί κατά 22 μονάδες

στα 119,7 ευρώ τον Αύγουστο (αύξηση 67,4%).

38 /

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ


Heart Green Πως να πετύχετε το Άριστο Μαγείρεμα στον Ατμό 30ο-130οC

ο

ο

30 -300 C

Διατηρεί όλες τις θρεπτικές αξίες των τροφίμων, τα χρώματα παραμένουν ζωντανά, απαιτεί λιγότερα καρυκεύματα, λιγότερο νερό, λιγότερο αλάτι ως εκ τούτου το κόστος προϊόντων μειώνεται.

Συνδυασμός ζεστού αέρα + Μαγείρεμα στον Ατμό Είναι η λειτουργία που επιτρέπει γρήγορο μαγείρεμα διασφαλίζοντας παράλληλα υψηλή ποιότητα των παραγόμενων πιάτων. Η μικρότερη ποσότητα καρυκευμάτων που απαιτείται και η αξιοσημείωτη μείωση σε απώλεια βάρους, έχει σαν αποτέλεσμα σημαντικά οικονομικά οφέλη.

Kυκλοθερμικός ο

ο

30 -300 C

Με το κυκλοθερμικό ψήσιμο οι χρόνοι μειώνονται, οι θερμοκρασίες που χρησιμοποιούνται είναι χαμηλότερες από εκείνες που απαιτούνται από συμβατικούς φούρνους με μεγαλύτερη χω-

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΞOΠΛΙΣΜOΣ ΧΩΡΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

ρητικότητα και είναι δυνατόν να μαγειρεύονται διαφορετικά προϊόντα ταυτόχρονα χωρίς να αναμειγνύονται οι μυρωδιές. Όλα με χαμηλότερο κόστος.

Fast Dry® Χάρη στο πατενταρισμένο σύστημα Fast Dry® διασφαλίζεται η τέλεια τραγανή υφή σε τηγανητά, ογκρατέν και ψητά, καθώς και σε κέικ και ψωμί, ακόμη και σε πλήρη φορτία. Η χωρητικότητα του φούρνου αξιοποιείται στο 100%.

Autoclima Διαχειρίζεται αυτόματα το τέλειο κλίμα στο εσωτερικό του φούρνου. Θερμοκρασία και ποσοστό υγρασίας σύμφωνα με την τροφή που πρόκειται να μαγειρευτεί. Εξασφαλίζει πάντα το φαγητό να είναι απαλό και ζουμερό.

Multipoint Probe Εξασφαλίζει ότι τα τρόφιμα είναι τέλεια μαγειρεμένα τόσο εξωτερικά όσο και εσωτερικά χάρη στην ακίδα που παρέχεται στάνταρ. Αξιόπιστος έλεγχος, πάντα.

Needle Probe Είναι σημαντικό να διατηρείτε τέλειο μαγείρεμα στο πυρήνα των μικρών φαγητών καθώς και να μαγειρεύεται σε κενές συσκευασίες. Αξιόπιστος έλεγχος, πάντα.

4-Core Multiprobe Χάρη στις 4πύρηνες ακίδες είναι δυνατόν να μαγειρεύετε ταυτόχρονα διαφορετικού μεγέθους κομμάτια. Αξιόπιστος έλεγχος, πάντα.

ΠΕΤΡOΥ ΡΑΛΛΗ 55, 177 78 ΤΑΥΡOΣ, ΑΘΗΝΑ • TΗΛ.: 210.3413960, 210.3413961 • FAX: 210.3414237 E-mail: disimco@disimco.gr • www.disimco.gr


ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Αξιόπιστες λύσεις καταγραφής περιβαλλοντικών συνθηκών

Η Thermolog, διαθέτει μέσω του www.thermolog.gr μεγάλη γκάμα προϊόντων καταγραφής θερμοκρασίας/υγρασίας ή και απλά θερμόμετρα για πολλές εφαρμογές.

Με πολυετή παρουσία στην ελληνική αγορά και συνεργασίες με τις

με μεγάλη αυτονομία,

κορυφαίες εταιρίες του κλάδου καταγραφής περιβαλλοντικών συν-

υψηλή ακρίβεια μέτρησης

θηκών, το όνομα Thermolog είναι συνώνυμο της αξιοπιστίας, της ευε-

και πλήρως παραμετροποιήσιμες, ανά-

λιξίας και των αποτελεσματικών λύσεων.

λογα την εφαρμογή. Δεν χρειάζονται καλωδίωση

Η Thermolog, διαθέτει μία σειρά από συσκευές καταγραφής θερμο-

ή εγκατάσταση, με αποτέλεσμα να μετακινούνται εύκολα.

κρασίας/υγρασίας, τελευταίας τεχνολογίας, σε τιμές προσιτές, οι οποί-

Όλες οι συσκευές συνοδεύονται από πιστοποιητικά καλής λειτουργίας

ες βρίσκουν εφαρμογή σε διάφορους επιχειρηματικούς τομείς, όπως

και ακρίβειας μετρήσεων από τον κατασκευαστή. Επίσης, διαθέτουν

στον τομέα των τροφίμων, της υγείας, των μεταφορών, των φαρμά-

σήμανση CE & IP και είναι εγκεκριμένες για παρακολούθηση συνθη-

κων και της αποθήκευσης.

κών σε πλάνα HACCP.

Πιο συγκεκριμένα, η εταιρία, διαθέτει στην εγχώρια

Η όλη διαδικασία είναι απλή και εύκολη. Ρυθμίζετε το καταγραφι-

αγορά τα προϊόντα των οίκων Escort Verification

κό με το δωρεάν λογισμικό που διαθέτει η Thermolog. Οι μετρήσεις

Technologies και Lascar Electronics, που ξεχω-

αποθηκεύονται στη μνήμη του καταγραφικού και τα αποτελέσματα

ρίζουν για την ποιότητα, την ευελιξία, την

παρουσιάζονται με αναλυτικά στοιχεία όπως ημερομηνία, ώρα, θερ-

ποικιλία και το εύρος εφαρμογής τους.

μοκρασία, κ.λπ.. σε πίνακες, γραφήματα ή PDF, με τη χρήση οποιου-

Στο σύνολό τους τα καταγραφικά

δήποτε ηλεκτρονικού υπολογιστή, στον οποίο τα καταγραφικά συν-

που διαθέτει η Thermolog είναι

δέονται μέσω USB θύρας.

μικρές φορητές συσκευές,

Πελάτες της Thermolog είναι δημόσιοι οργανισμοί, ερευνητικά ινστι τούτα, εργαστήρια, μονάδες φύλαξης αίματος, εταιρίες παραγωγής τροφίμων, μεταφορών, φαρμακαποθήκες, ιατρικά κέντρα, νοσοκομεία, εταιρίες catering, αγροτικές καλλιέργειες, κ.λπ.. Η Thermolog έχει επιλέξει να διαθέτει μόνο ηλεκτρονικό κατάστη μα προκειμένου να μπορεί να παρέχει τα προϊόντα της σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές. Τα προϊόντα της Thermolog αποστέλλονται με αντικαταβολή σε όλη την Ελλάδα, μέσω της ιστοσελίδας www.thermolog.gr ή τηλεφωνικά. ◊

40 /

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

CKS SPORTS

Κορυφαία επιλογή στον αθλητικό εξοπλισμό Με αντικείμενο τη μελέτη και τον εξοπλισμό αθλητικών εγκατα-

Η εταιρία ξεκίνησε τη λειτουργία της το 2007 από μία ομάδα ατόμων με εμπειρία μεγάλων αθλητικών διοργανώσεων (Ολυμπιακοί Αγώνες,

στάσεων και γυμναστηρίων και αναλαμβάνοντας την αποκλειστική αντιπροσώπευση των πλέον γνωστών οίκων στο χώρο, η CKS SPORTS, έχει καταφέρει να αναπτύξει σε πολύ μικρό σχετικά χρονικό διάστημα μία αξιοζήλευτη επιχειρηματική δραστηριότητα.

Πανασιατικοί Αγώνες, Παγκόσμια Πρωταθλήματα, κ.λπ.) και σήμερα έχει, ήδη, έντονη παρουσία τόσο στον ιδιωτικό, όσο και στο δημόσιο τομέα. Έτσι, παρά το νεαρό της ηλικίας της, στο πελατολόγιο της εταιρίας μπορεί κανείς να βρει μερικά από τα μεγαλύτερα αθλητικά σωματεία αλλά και τα πιο γνωστά αθλητικά κέντρα και γυμναστήρια της επικράτειας. Παράλληλα, η εταιρία, από το ξεκίνημά της έχει αναπτύξει έντονη εξαγωγική «δράση», εξοπλίζοντας αθλητικούς χώρους και οργανωτικές επιτροπές σε διάφορες χώρες όπως οι Κύπρος, F.Y.R.O.M. Μάλτα, Ομάν, και Κατάρ. Ενδεικτικό της ποιοτικής της δουλειάς αποτελεί το γεγονός ότι η CKS SPORTS επιλέχθηκε ως η αποκλειστική προμηθεύτρια εταιρία του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Κλειστού Στίβου που έλαβε χώρα στο Κατάρ, από τις 12 έως τις 14 Μαρτίου του 2010. Η εταιρία έχει αναπτύξει ένα ευρύ δίκτυο προμηθευτών ικανό να καλύψει όλες τις ανάγκες ενός σύγχρονου γυμναστηρίου ή ενός αθλητικού κέντρου. Πέραν όμως της εμπορίας του αθλητικού εξοπλισμού και εξοπλισμού γυμναστηρίου, η CKS SPORTS, με σταθερά βήματα προχωρά στην ανάπτυξη της δικής της σειράς προϊόντων

42 /

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ


ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

σε όλο το φάσμα του καταλόγου της, τα οποία και κατασκευάζονται

κό αντιπρόσωπο της Life Fitness τόσο για την Ελλάδα, όσο και τη

εξ’ ολοκλήρου στην Ελλάδα από ειδικευμένο προσωπικό σε πλήρως

F.Y.R.O.M..

αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις. Η σειρά αυτή καλύπτει ήδη το

H Life Fitness αποτελεί την κορυφαία εταιρία παραγωγής εξοπλισμού

μεγαλύτερο μέρος των μηχανημάτων εκγύμνασης, ενώ επεκτείνεται

εκγύμνασης, διαθέτοντας μία γκάμα προϊόντων σχεδιασμένα για εξαι-

και σε άλλα είδη όπως μπασκέτες, ορθοστάτες, προστατευτικά, κερ-

ρετικές επιδόσεις. Είναι ευρέως γνωστή για την εξαιρετική ποιότητα

κίδες, εξέδρες, κ.λπ..

των προϊόντων της, τη διάρκεια ζωής τους, αλλά και τον απαράμιλλο σχεδιασμό τους που τα καθιστά μοναδικά στο χώρο.

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΕΙΣ - ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΕΣ

Ο παρεχόμενος εξοπλισμός ενδυνάμωσης και ευεξίας προορίζεται

MONDO S.p.A.: Αθλητικός Εξοπλισμός/Δάπεδα Παντός Τύπου

τόσο για εμπορική, όσο και για οικιακή χρήση. Στη γκάμα της Life

Ήδη από το ξεκίνημα της πορείας της, η CKS SPORTS αποτελεί μέλος

Fitness μπορεί κανείς να βρει και την ανατρεπτική σειρά προϊόντων

της «οικογένειας» του ιταλικού οίκου MONDO S.p.A., παγκοσμίου

Hammer Strength, μια σειρά βασισμένη στην πιο σύγχρονη τεχνολο-

ηγέτη στη μελέτη και κατασκευή αθλητικού εξοπλισμού και δαπέδων

γία προπονητικής ενδυνάμωσης. Η σειρά αυτή προορίζεται καθαρά

παντός τύπου και αποκλειστικού προμηθευτή όλων των Ολυμπιάδων

για επαγγελματίες και χαρακτηρίζεται από την ισχύ των μηχανημά-

από το 1976 και μετά, συμπεριλαμβανομένης αυτής του 2012 στο

των, την ανθεκτικότητά τους, τη βιομηχανική τους και τον επαναστα-

Λονδίνο. Βάσει της συγκεκριμένης συνεργασίας της, η εταιρία έχει τη

τικό σχεδιασμό τους.

δυνατότητα να προσφέρει στους πελάτες της όλο το εύρος της γκάμας προϊόντων του οίκου σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές, συνοδευόμε-

ΕΚΠΟΝΗΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΩΝ/ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

νων από τα αντίστοιχα Πιστοποιητικά Ποιότητας και Ασφάλειας των

Πέραν του εξοπλισμού, η εταιρία παρέχει επίσης ένα ευρύ φάσμα

σημαντικότερων Παγκόσμιων Ομοσπονδιών όπως FIBA, IAAF, FIFA,

μελετητικών και συμβουλευτικών αθλητικών υπηρεσιών, βάσει των

FIVB, IHF και άλλες.

αναγκών του εκάστοτε πελάτη και πάντα μέσα σε προκαθορισμένο χρόνο. Στο πλαίσιο αυτής της λογικής, τα στελέχη της CKS SPORTS

LIFE FITNESS/HAMMER STRENGTH: Καρδιοαναπνευστικός Εξοπλισμός/Εξοπλισμός Ενδυνάμωσης

είναι σε θέση να παρέχουν την απαραίτητη τεχνογνωσία και εγγύ-

Από τις αρχές του 2009, η εταιρία αποτελεί επίσης τον αποκλειστι-

γράμματος. ◊

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΟΣΜΩΣΗΣ  Ιδανικά για ξενοδοχειακές µονάδες

και επαγγελµατικούς χώρους. Τα συστήµατα αντίστροφης όσµωσης είναι

υπολογισµένα για να εργάζονται σε 22ωρη βάση.

      

Πίνακας ελέγχου της αυτόµατης λειτουργίας του συστήµατος Μετρητής αγωγιµότητας για τον έλεγχο της ποιότητας του επεξεργασµένου νερού Αlarm µη ικανοποιητικής ποιότητας Αυτόµατο σύστηµα καθαρισµού και απολύµανσης των µεµβρανών ∆οχείο προετοιµασίας του διαλύµατος καθαρισµού Αντλία από ανοξείδωτο ατσάλι AISI 304 Πιστοποίηση CE και ISO 9000.

*Ζητούνται αντιπρόσωποι σε όλη την Ελλάδα.

ΜΠΡΕΝΤΑΣ ΕΠΕ ΝΕΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 35, Τ.Κ. 563 34, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ. 2310 550 000 - 1 – 2 FAX 2310 559 003 e-mail: info@brentas.gr • www.brentas.gr

ηση διεκπεραίωσης κάθε έργου, βάσει συγκεκριμένου χρονοδια-


ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΑΓΟΡΩΝ ΑΦΟΙ ΣΑΜΑΡΑ: Mini bars DOMETIC: «Παγώνουν» το ενεργειακό κόστος Κορυφαία επιλογή για τον εξοπλισμό των μεγαλύτερων ξενοδοχείων στον κόσμο, η σειρά Dometic HiPro miniBars φημίζεται για τον πρωτοποριακό σχεδιασμό της και, φυσικά, τη χαμηλή κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. Τα Dometic Classic miniBars, τα οποία στην ελληνική αγορά διατίθενται αποκλειστικά από την εταιρία ΑΦΟΙ ΣΑΜΑΡΑ, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, τοποθετούνται ελεύθερα ή εντοιχιζόμενα και πωλούνται σε ποικιλία μεγεθών, με βιτρίνα ή χωρίς, και σε διάφορους χρωματισμούς. Έχουν πρωτοποριακό σχεδιασμό, είναι τελείως αθόρυβα (ψύξη απορρόφησης), έχουν αυτόματη απόψυξη, παγοθήκη, ρυθμιζόμενα ράφια και συρτάρια, εσωτερικό φωτισμό ελεγχόμενο με ηλεκτρονικό αισθητήρα και χάρη στο ηλεκτρονικό σύστημα Fuzzy Logic, ελέγχου της ψύξης, έχουν τη χαμηλότερη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτό αποδεικνύουν ανεξάρτητες μετρήσεις του Ινστιτούτου Θερμοδυναμικής και Τεχνολογίας Ψύξης του Πανεπιστημίου της Καρλσρούης Γερμανίας. Κατασκευάζονται από τη Dometic που είναι η μεγαλύτερη εταιρία κατασκευής miniBars με περισσότερα από 4 εκατομμύρια εγκατεστημένα miniBars στα σημαντικότερα ξενοδοχεία σε όλο τον κόσμο και συσσωρευμένη εμπειρία 8 δεκαετιών στην τεχνολογία απορρόφησης, ενώ είναι πιστοποιημένα με το πρότυπο ποιότητας ISO 9001 και το περιβαλλοντικό πρότυπο ISO 14001. Για περισσότερες πληροφορίες: ΑΦΟΙ ΣΑΜΑΡΑ Ο.Ε., Αναξιμάνδρου 73, Θεσσαλονίκη, τηλ.: 2310 32 10 90-1, fax: 2310 32 10 90.

Λύση ασύρματης ειδοποίησης σερβιτόρου Leanko Το καινοτόμο σύστημα ασύρματης ειδοποίησης σερβιτόρου Leanko, λανσάρει στην αγορά εστίασης η εταιρία Sunsoft. Το Leanko είναι ένα ασύρματο σύστημα επικοινωνίας της επιχείρησης με τον πελάτη, το οποίο διευκολύνει την εξυπηρέτηση των πελατών όσον αφορά την ταχύτητα και την αξιοπιστία καθώς και τη διακριτική επικοινωνία μεταξύ του προσωπικού. Τα οφέλη που προκύπτουν από τη χρήση του είναι: • Άμεση ανταπόκριση των σερβιτόρων. • Μείωση αναμονής των πελατών. • Ταχύτητα εναλλαγής τραπεζιών. • Αύξηση πωλήσεων. • Χαλαρή ατμόσφαιρα. • Φαγητά και ποτά σερβιριζόμενα στην κατάλληλη θερμοκρασία. • Διακριτική επικοινωνία με δονούμενο ρολόι, σε σχέση με τα υπάρχοντα μέσα (π.χ. ασυρμάτους). Για περισσότερες πληροφορίες: SUNSOFT, Μάχης Αναλάτου 103, 117 45 Νέος Κόσμος, τηλ.: 210 93 17 811, fax: 210 93 21 603, www. sunsoft.gr, info@sunsoft.gr

Soft Care Gentle: H νέα πρόταση της Diversey για τον καθαρισμό και την υγιεινή Η Diversey, ο παγκόσμιος ηγέτης στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων καθαρισμού και υγιεινής, εμπλουτίζει την επιτυχημένη προϊοντική της γκάμα για την προσωπική φροντίδα και υγιεινή Softcare, με τη νέα οικονομική σειρά Soft Care Gentle. Ιδανική λύση για τα δωμάτια πελατών ενός ξενοδοχείου ή ενός νοσοκομείου, το σύστημα Soft Care Gentle με δύο προϊόντα για την προσωπική φροντίδα, σε μορφή αμπούλας 300ml, υγρό κρεμοσάπουνο για τη φροντίδα των χεριών και 2 σε 1 σαμπουάν και αφρόλουτρο, ήρθε για να ικανοποιήσει τις ανάγκες των επαγγελματιών που έχουν σαν πρώτη προτεραιότητα τον έλεγχο του κόστους. Η ήπια και ποιοτικά ελεγμένη σύνθεση των προϊόντων της σειράς Soft Care Gentle, προσφέρει μια απίστευτη αίσθηση απαλότητας για κάθε τύπο δέρματος, ενώ η κομψή και μοντέρνα βάση στήριξής του σε λευκό χρώμα ταιριάζει απόλυτα σε κάθε μοντέρνο περιβάλλον. Απλό στη χρήση, ανθεκτικό σε φθορές και κλοπές, εύκολο στον καθαρισμό και τη συντήρηση, το νέο σύστημα Soft Care Gentle προσφέρει τη δυνατότητα να ελέγχετε απόλυτα τη χρήση του, ενώ παράλληλα διατηρείτε ένα υψηλό επίπεδο υπηρεσιών φροντίδας και υγιεινής για την επιχείρησή σας. Για περισσότερες πληροφορίες: DIVERSEY HELLAS S.A., τηλ.: 210 63 85 900, fax: 210 63 85 901, www.diversey.com.

44 / ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ


Η Suitel δημιουργεί ένα «πράσινο» τουριστικό καλλυντικό προϊόν Η Suitel παγιώνει τη δέσμευση και την αφοσίωσή της στην υιοθέτηση πράσινης πρακτικής στα ξενοδοχεία, λανσάροντας πρώτη, μία καινοτόμο οργανική σειρά περιποίησης προσώπου και σώματος, με την ονομασία N-Ki (από τις λέξεις Ν=Natural και ΚΙ= ζωτική ενέργεια στην Ιαπωνική κουλτούρα). Η νέα σειρά είναι πιστοποιημένη από τους παγκόσμιους ηγετικούς φορείς ECOCERT & COSMEBIO, δεν περιέχει χημικά, parabens, σιλικόνες, χρωστικά, GMO’s, δεν είναι δοκιμασμένη σε ζώα, ενώ είναι απολύτως δερματολογικά ελεγμένη, καθιστώντας την έτσι πιο φιλική από ποτέ, τόσο για τον καταναλωτή, όσο και για το περιβάλλον. Συγκεκριμένα, ο συνδυασμός δραστικών και αγνών συστατικών της σειράς, από εκχυλίσματα ανθών όπως: φασκόμηλου, πορτοκαλιού, βάλσαμου λεμονιού, δεντρολίβανου και ευκάλυπτου, παράγονται από την απόσταξη συμπυκνωμένων αρωματικών ελαίων, πολύ πλούσια σε ιχνοστοιχεία και αναζοωγονητικά συστατικά, ικανά να προσφέρουν σε κάθε φιλοξενούμενο, όλα τα πολύτιμα ευεργετήματά τους. Ένα μοναδικό «πράσινο» τουριστικό καλλυντικό προϊόν, βασισμένο σε συνθέσεις φυσικές 95%, από οργανικές φάρμες, αποδεδειγμένης αποτελεσματικότητας. Η σειρά Ν-Κi, διαθέτει: 4 προϊόντα σε μπουκάλια των 35ml, 2 μεγέθη σαπουνιών 20g και 40g, 3 προϊόντα σε ecopumps των 300ml και δίσκο παρουσίασης από βιοδιασπώμενο υλικό. Για ξενοδόχους με «πράσινο όραμα», η N-Κi αποτελεί το «διαβατήριο» της οικολογικής συνείδησης, με απόλυτο σεβασμό στον περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένο φιλοξενούμενο. Για περισσότερες πληροφορίες: SUITEL Α.Ε., Παλλήνης 38, 145 64 N. Κηφισιά, τηλ.: 210 80 76 523, fax: 210 62 08 683, e-mail: info@suitel.gr

Ο

Ν

N L I

MH

E

Τ Ο

Χ &

Τ

Ο Σ Τ

w

w

w

Ο Ν L I N E r . g s d AN . k AI ΔΩPE TOY

Τ Ο

Χ & Τ

Σ Τ Ο

w w w . k s d . g r Ο Ν ΔΩPEAN LΔIANEMETAI MEΛH TOY IΣTAN ΞENOΔOXEIAKOY E EΠIMEΛHTHPIOY

EMET ΔIAN MEΛH IAKOY ΣTA ΔOXE Y ΞENO EΛHTHPIO EΠIM

Τ Ο

Χ &

Τ

Σ Τ Ο

w

w

ΚΑΠΑ ΣΙΓΜΑ ΔΕΛΤΑ Α.Ε. ΣΗΤΕΙΑΣ 8 & ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ- 144 51 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ

w

ΔΕΛΤΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ

. k s d

ΚΑΠ . g MH Α ΣΙΓΜ MHNIAIO MHNIAIO TOYPIΣTIKO TOYPIΣTIKO OIKONOMIKO OIKONOMIKO KAIKAI EΠIXEIPHMATIKO EΠIXEIPHMATIKO ΠEPIOΔIKO ΠEPIOΔIKO - NIA TEYXOΣ - TEYXOΣ 143 161 - NOEΜΒΡΙΟΣ -Α ΙΟΥΝΙΟΣ2008 2010- -6,00 6,00€ € r MH IO ΔΕΛ TOY NIA ΔIAN ΤΑ Α.Ε. IO PIΣTOY EMET 0€ TIKO ΣΗΤ ΣTA AI ΔΩPE PIΣ ΕΙΑΣ 0 - 6,0 OIK ΞENO MEΛH TIK 8& TOY AN 201 ON O OM EΠIM ΔOXEIAKO ΜΕΣ ΟΣ OIKIKO ΑΡΘΡΟ: ΑΡΘΡΟ: EΛHT ΟΛΟ ΡΤΙ ONOM HPIO Y ΓΓΙΟ KAIIKO - ΜΑ Y Υ- 144 EΠIXEI Νικόλας Νικόλας Κανελλόπουλος Κανελλόπουλος 158 51 ΜΕΤ KAIPHM XO Σ EΠIXEI ΑΜΟ ΣΗ ATIPHM ΡΦΩ - TEY ΡΦΩ KO ΣΗ IKO ΑΜΟ ΠEP ATIIOΔ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ: ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ: Μύκονος Μύκονος IOΔ KOIKO 51 ΜΕΤ ΠEP O ΠEP Υ - 144 -IOΔ Αθ. TEYIKO Αθ. Κουσαθανάς Κουσαθανάς -- Μέγας Μέγας TIK ΓΓΙΟ XOΣ MA ΟΛΟ PH - 163 ΜΕΣ TEY XEI 8& XO - ΑΥΓ EΠI ΕΙΑΣ Σ 164 ΟΥΣ ΣΗΤ KAI -ΤΟΣ ΟΚ ΤΩΒ IKO ΤΑ Α.Ε. - ΣΕΠ OM Α ΔΕΛ ON ΡΙΟ ΤΕΜ Σ 201 OIK Α ΣΙΓΜ ΒΡΙΟΣ ΚΑΠ KO 0 - 201 ΣTI 6,00 YPI 0€- 6,00 IO TO € NIA

ΓOΝ

ΙΜΟ

Σ ΔΙ

AΛΟ ΓΟ

Σ ΓΙΑ

ΤΟΝ

ΕΛΛΗ

ΝΙΚΟ

ΤΟΥΡ

ΣΗΦΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΙΚΗΤΙΑΔΗΣ ΑΡΘΡ Νικό ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΗΝΑ λας Κανε Ο ΣΥΝΕ λλόπ ΘΕΜΑ ΑΦ ΙΕΡΩ ουλο Σταύ ΝΤΕΥΞΕ Κίνα και Ρωσία ς ΜΑ: διαμορφώνουν το «παιχνίδι»Απ ρος Αρ ΙΣ ΣΥΝΕ όστο ναου ΔΡ λος τά ΙΑΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ Κατσ κης Σ ΤΟ ιφάρ Επιστροφή στην κερδοφορία ΔΙΕΘ ΥΡΙΣ Ξα ας ‹ να για τις αερομεταφορές RLIN ΝΕΣ ΜΟΣ Blu e BEο πα βρίσκ Σ Pa ITB 10 γκηόσ ει το ΟΥΛΟΑ lac Από ΘΕΜΑ 20 μέν ΟΠ ν… μιο την e re so Ν εαυτ ΝΕΛΛ Μ Η ς το Κρήτ

rt Κινητικότητα στα Συγκρατηοξία ‹ Εν ό το Ξ Η υρισμ ιοδ ΑΣ ΚΑ η µε & Sp a έργε αισGBR την αεροδρόμια «βλέπει» η Ε Υυ αγάπ ια ΝΙΚΟΛ Εός ΝΤ Αν από νική ανεώ μα η ΣΥΝ

ΙΣΜ

Ναι, επιθυμώ να εγγραφώ συνδρομητής στο περιοδικό

Ο

ΛΑΣΙΘΙ: Έμφαση στον Τουρισμό

γερ ορά αγ

'03

6.

"

& é

HOR

ìà

ECA SMAL L AD.in dd

ΥΛΟΣ ΤΟΠΟ ΝΑΓΙΩ Υ Ξ Η Σ ΠΑ Ν Τ Ε ΠΑΝΟ Σ Υ Ν Ε

σιµες ‹ Θό πηγέ ρυ ς Ο δυ βος σάρε στος ένοικ ος Ýç

ÝòÝ

1

ìð

Ý p

óì

à

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ

5/17/ 10

11:46 :31

AM

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ Α.Φ.Μ.

ΔΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΗ

Τ.Κ.

ΤΗΛ.

FAX:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΑΞΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ

☐ Ετήσια ☐ Eταιριών

80,00 €

☐ Ετήσια*

40,00 €

100,00 €

☐ Kύπρου

100,00 €

☐ Eξωτερικού** 90,00 € * Φοιτητές - Σπουδαστές ** Για Ευρώπη η επιβάρυνση για ταχυδρομικά τέλη είναι 6€ ανά τεύχος. Για λοιπούς προορισμούς κατά περίπτωση.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ☐ Εσωκλείεται επιταγή: αρ. ....................................................................................................................................................................................... ☐ Απεστάλη επιταγή: αρ. ........................................................................................................................................................................................... ☐ Αποστολή εμβάσματος (ΙΒΑΝ) ALPHA BANK GR 83 0140 1010 10100 2320 0028 23 ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ GR 11 0730 0150 0000 0000 0033 840 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ GR 16 0110 0680 0000 0684 7000 665 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ GR 38 0120 0010 0000 0008 4793 043 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ GR 78 0432 0570 0004 6040 0305 864 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ GR 37 0172 0840 0050 8404 3509 613

☐ Αποστείλατε εισπράκτορα (μόνο περιοχή Δήμου Αθηναίων) ☐ Αριθμός Φοιτητικής Ταυτότητας: ........................................................................................................................................................................

• Αποστείλατε το δελτίο εγγραφής στο Fax: 210 211 76 77, στο e-mail: sec@ksd.gr. ή στη διεύθυνση: «ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» Σητείας 8 & Μεσολογγίου, 144 51 Μεταμόρφωση

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

/ 45


ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΑΓΟΡΩΝ Νέα σειρά Enjoy και… enjoy το ρόφημά σας Η Bauscher δίνει μια νέα διάσταση στην απόλαυση ενός ροφήματος ή σνακ μέσα από τη νέα της σειρά Enjoy. Πρόκειται για μια ευφάνταστη συλλογή ειδών με αρμονικές και απαλές καμπύλες, μοντέρνα και διαχρονική, ενώ παράλληλα, χάρη στις ασυνήθιστες γραμμές της, μαγνητίζει το βλέμμα ακόμη και του πιο απαιτητικού χρήστη. Μέσα από τη σειρά Enjoy, η φυσική χάρη και η κομψότητα της πορσελάνης μετουσιώνει ακόμη και την πιο σύντομη γευστική εμπειρία, σε μια ξεχωριστή περίσταση απόλαυσης. Είναι ιδανική για όσους επιθυμούν όχι μόνο να περιποιηθούν τους καλεσμένους τους, αλλά και να τους εκπλήξουν με τον πλέον ευχάριστο τρόπο. Η Bauscher πρωτοτυπεί για ακόμη μια φορά, αποδεικνύοντας πως η αρμονία και η κομψότητα είναι δύο έννοιες που μπορούν να συνδυαστούν άψογα, προσφέροντας ένα ιδανικό αποτέλεσμα. Αυτή η νέα συλλογή αντιπροσωπεύει τις σύγχρονες τάσεις των μοντέρνων καφέ και coffee shops, εξυψώνοντας κάθε ρόφημα, σνακ ή άλλη δημιουργία, μέσα από ένα εξαιρετικό food styling. «Δένει» αρμονικά με κάθε χώρο, αλλά και με κάθε άλλο αντικείμενο πορσελάνης Bauscher. «Αγκαλιάστε» τα είδη, χαρείτε το εύχρηστο σχήμα τους και απολαύστε το ρόφημα σας - «Enjoy!» Για περισσότερες πληροφορίες: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Δ. ΣΩΚ.&ΥΙΟΣ ΑΕ - YALCO, Α. Μεταξά 9, 145 64 Κηφισιά, τηλ.: 210 62 99 999, fax: 210 80 00 866, e-mail: athens@yalco.gr

Delta Hotelia: Ηλεκτρονικές κλειδαριές τελευταίας τεχνολογίας Μία ολοκληρωμένη, ποιοτική γκάμα προϊόντων για τον εξοπλισμό ξενοδοχείων διαθέτει στην αγορά η εταιρία Delta Hotelia. Ανάμεσα στα προϊόντα αυτά είναι και η ηλεκτρονική κλειδαριά Wave Mode Suite & Junior, τελευταίας τεχνολογίας RF με ανάγνωση κάρτας από απόσταση (χωρίς επαφή) και με πλήθος ποιοτικών χαρακτηριστικών, όπως: • Φωτεινή ένδειξη «do not disturb», που ανάβει με το πάτημα ενός κουμπιού και αυτόματη απενεργοποίησή του με τη χρήση του εσωτερικού πόμολου. • Μηχανική παρέμβαση ασφαλείας TSP mechanical override σε περίπτωση ανάγκης, με τρία αριθμημένα μηχανικά κλειδιά που δεν αντιγράφονται. • Παροχή ενέργειας από τρεις αλκαλικές μπαταρίες τύπου ΑΑ, διάρκειας τριών χρόνων. • Μνήμη κλειδαριάς 500 ανοιγμάτων για λόγους ελέγχου. • Πυράντοχη, με πιστοποίηση F30 (30 λεπτών). • Εξωτερικού χώρου, all weather version, η μοναδική κλειδαριά με πιστοποίηση αντοχής IP55. Για περισσότερες πληροφορίες: DELTA HOTELIA, Λεωφ. Κηφισσού 6, 122 42 Αιγάλεω, τηλ.: 210 34 10 306 - 8, fax: 210 34 10 290, e-mail: info@delta-hotelia.gr, www.delta-hotelia.gr

HORECO: Ολοκληρωμένες λύσεις για απολαυστικές βάφλες στο λεπτό Μία πλήρη σειρά από συσκευές υψηλής ποιότητας και τεχνολογίας, για τον εξοπλισμό χώρων μαζικής εστίασης διαθέτει στην αγορά η HORECO. Ανάμεσά τους και οι συσκευές ψησίματος βάφλας. Κατάλληλες για αφράτες, καλοψημένες βάφλες, σε διάφορα σχήματα. Παράλληλα, η εταιρία διαθέτει και έτοιμο μίγμα για βάφλες, για να μπορείτε να τις προσφέρετε στους πελάτες σας, όλες τις ώρες της ημέρας, εύκολα και γρήγορα, αφού για την παρασκευή τους χρειάζεται να προσθέσετε μόνο νερό. Με το ίδιο μείγμα μπορείτε να φτιάξετε νόστιμες κρέπες και αφράτα pan cakes. Διατίθεται σε κιβώτιο με 6 σακούλες, βάρους 13,62 kgr. Η κάθε συσκευασία περιέχει 2,27 kgr και το κιβώτιο αποδίδει 160 βέλγικες βάφλες, ζεστές, αφράτες και με πλούσιο άρωμα βανίλιας! Για περισσότερες πληροφορίες: HORECO O.E., Π. Ράλλη 55, 177 78 Ταύρος, τηλ.: 210 34 74 988, 210 34 17 016, fax: 210 34 14 237, e-mail: horeco@horeco.gr, www.horeco.gr

46 / ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ


MEDIA STROM: Συνώνυμο του ποιοτικού ύπνου Δικαίως έχει συνδέσει το όνομά της με τον ποιοτικό ύπνου, αφού υιοθετώντας ότι πιο σύγχρονο υπάρχει παγκοσμίως σε τεχνολογία, μεθόδους και συστήματα παραγωγής, η Media Strom, παράγει τα καλύτερα στρώματα, από κάθε άποψη. Η εταιρία παρουσιάζει, αποκλειστικά για την ξενοδοχειακή αγορά, τη νέα σειρά στρωμάτων Professional Line, αποτέλεσμα πανελλαδικής έρευνας αγοράς, που έγινε σε στρώματα 2.000 ξενοδοχείων, το 2008. Στην επαγγελματική σειρά στρωμάτων της Media Strom συγκαταλέγεται και το μοντέλο Kyros, εξαιρετικής ποιότητας και αντοχής, το οποίο προσφέρει μια πραγματικά πρωτόγνωρη εμπειρία ύπνου. Τα ανεξάρτητα ελατήρια multi pocket springs είναι ιδιαίτερα εύκαμπτα, προσφέροντας στο σώμα πολλαπλά σημεία στήριξης και επιτυγχάνοντας άριστη ανατομική συμπεριφορά, που απαιτείται για έναν απολαυστικό ύπνο. Τα εύκαμπτα, εργονομικά, αφρώδη υλικά και ο συνδυασμός τους αγκαλιάζουν κάθε καμπύλη του σώματος. Το ελαστικό βραδύκαυστο δε ύφασμά του ενισχύει τη μαλακή αίσθηση των υλικών, ενώ έχει ελεγχθεί σύμφωνα με το Eco-Tex Standard 100 για επιβλαβείς ουσίες. Για περισσότερες πληροφορίες: ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΣΤΡΩΜΑΤΟΠΟΙΙΑ Α.Β.Ε.Ε., Aν. Λεγάκη 5, Αγ. Ιωάννης Ρέντης, 182 33 Πειραιάς, τηλ.: 210 34 82 800, fax: 210 34 82 899, e-mail: professional@mediastrom.gr, www.mediastrom.gr

COSPICO AEBE: Προτάσεις για τη διαμόρφωση χώρων καπνιζόντων Η COSPICO AEBE, ηγέτιδα εταιρία στην ελληνική αγορά σε λύσεις πλήρους εκμετάλλευσης επαγγελματικών χώρων, προσφέρει λύσεις σύγχρονης αισθητικής και design και στη δημιουργία χώρων καπνιζόντων σε café, εστιατόρια και χώρους εστίασης, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Υπουργείου Υγείας. Έργο της εταιρίας αποτελεί και ο ειδικός χώρος καπνιζόντων στο OBI café, στην οδό Πανόρμου. Ο χώρος είναι ξεχωριστός από το υπόλοιπο κατάστημα, σύμφωνα με το νόμο, εξαερίζεται φυσικά και είναι στεγανός. Για την κάλυψη της οροφής τοποθετήθηκε η Ανοιγοκλειόμενη Πέργκολα με περσίδες αλουμινίου, ενώ περιμετρικά του χώρου τοποθετήθηκε το πτυσσόμενο σύστημα CFS. Για περισσότερες πληροφορίες: COSPICO AEBE, Αγίου Θωμά 21, 151 24 Μαρούσι, τηλ.: 210 61 95 800, fax: 210 68 59 135, e-mail: info@cospico.gr, www.cospico.gr

MAKIS + NIKOS: Έπιπλα εξαιρετικής ποιότητας και αντοχής σε απίστευτες τιμές Η εταιρία Makis + Nikos δραστηριοποιείται στο χώρο του επίπλου εδώ και μισό αιώνα, εξοπλίζοντας ιδιωτικούς και επαγγελματικούς χώρους. Στο χώρο του ξενοδοχειακού εξοπλισμού έχει να επιδείξει μια πλούσια συλλογή από ωραία, πρωτοποριακά και λειτουργικά έπιπλα, τα οποία βασίζονται σε «φρέσκιες» ιδέες επίπλωσης και διακόσμησης με νέα υλικά τεχνολογίας αιχμής (π.χ. αδιάβροχοι καπλαμάδες, κρεβάτια τοίχου, κ.ά.). Από το 2009, η Μ+Ν ανέλαβε area managers για Ελλάδα και Κύπρο της δεύτερης μεγαλύτερης γερμανικής εταιρίας σχεδιασμού και κατασκευής, ντουλάπας και κρεβατιών, της RAUCH. Με πάνω από 250 διαφορετικά σχέδια πόρτας, συρόμενων ντουλαπών, σε καινοτόμο προϊόν (HDF), δυο φορές σκληρότερο από το MDF και σε επιφάνειες που δεν δημιουργούνται σημάδια ή φθορές από τη συχνή χρήση, είναι η top επιλογή για κάθε ξενοδοχείο, ανεξαρτήτου κατηγορίας. Οι τιμές είναι απίστευτα χαμηλές, για το εξαιρετικά υψηλό επίπεδο ποιότητας, που δεν συναντάται στην ελληνική αγορά. Η εταιρία προτείνει πλήθος καινοτομιών για δωμάτια ξενοδοχείων και πρωτότυπες προτάσεις για κοινόχρηστους χώρους, βρίσκοντας τη βέλτιστη λύση, στη μεγαλύτερη απόδοση, για κάθε ξενοδόχο. Για περισσότερες πληροφορίες: M+N, ΜΑΚΗΣ ΜΑΪΔΗΣ - ΝΙΚΟΣ ΠΙΤΣΙΟΣ, Ιουστινιανού 17, Θεσσαλονίκη, τηλ.: 2310 23 67 84, fax: 2310 22 09 25, www.maidis.gr, e-mail: pitsios@the.forthnet.gr

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

/ 47


ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΑΓΟΡΩΝ ΜΠΡΕΝΤΑΣ Ε.Π.Ε.: Επαγγελματικές πισίνες με προκατασκευασμένα πάνελ Ακολουθώντας πιστά τις αξίες της ανάπτυξης και της προόδου, η εταιρία ΜΠΡΕΝΤΑΣ ΕΠΕ ανανεώνει και εμπλουτίζει διαρκώς την γκάμα των προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρει, προμηθεύοντας την αγορά με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, σε προϊόντα πισίνας, επεξεργασίας νερού, αντλιών, πυροσβεστικών συστημάτων, κ.ά.. Στην αγορά της πισίνας δραστηριοποιείται από το 2001 ως Crystal Blue, κατασκευάζοντας πισίνες σε όλη την Ελλάδα. Η πισίνα με τη μεγαλύτερη ζήτηση είναι αυτή με προκατασκευασμένα Panel και εσωτερική μεμβράνη αδιαβροχοποίησης Liner, που παρέχει απόλυτη στεγανότητα και διατίθεται σε πολλούς χρωματισμούς και σχέδια, ενώ συνοδεύεται από πλήθος παραλλαγών και αξεσουάρ. Πισίνες αυτού του είδους, κατασκευάζονται στο εξωτερικό για πάνω από 25 χρόνια, με τεράστια επιτυχία. Κάποια από τα πλεονεκτήματά τους είναι η πολύ καλή μηχανική αντοχή, σε συνδυασμό με την ελαστικότητα της όλης κατασκευής, που την καθιστά ιδιαίτερα ανθεκτική σε περιπτώσεις σεισμού, η κατά πολλή λιγότερη χρήση μπετόν και η τάχιστη κατασκευή, αφού ολοκληρώνεται σε, περίπου, 10 εργάσιμες ημέρες. Οι εγγυήσεις της κατασκευής περιλαμβάνουν 30 χρόνια εγγύηση σκελετού και 15 χρόνια εγγύηση Liner. Τα σχέδιά της, καλύπτουν και τους πιο απαιτητικούς και όσο για τις τιμές, είναι πραγματική πρόκληση. Για όσους προτιμούν μία παραδοσιακή πισίνα από μπετό, η εταιρία διαθέτει ειδικά panel που χυτεύονται για οποιοδήποτε σχήμα και μέγεθος. Η ΜΠΡΕΝΤΑΣ ΕΠΕ, εκτός από το τμήμα πωλήσεων-προώθησης, διαθέτει και τμήμα συναρμολόγησης-κατασκευής, το οποίο υποστηρίζει και το service των προϊόντων. Όλα τα τμήματα είναι στελεχωμένα από έμπειρους μηχανικούς και ειδικευμένα συνεργεία. Τα προϊόντα της ΜΠΡΕΝΤΑΣ ΕΠΕ συναντώνται σε πολυάριθμα μεγάλα ελληνικά έργα. Για περισσότερες πληροφορίες: ΜΠΡΕΝΤΑΣ ΕΠΕ, Νέα Μοναστηρίου 35, Θεσσαλονίκη, τηλ.: 2310 55 00 00-1-2, fax 2310 55 90 03, www.brentas.gr, e-mail: info@brentas.gr

Κατσαρολικά με την υπογραφή Paderno Από τους μεγαλύτερους προμηθευτές προϊόντων ξενοδοχειακού εξοπλισμού, η εταιρία ΚΙΟΥΡΤΖΟΓΛΟΥ παρουσιάζει τη νέα σειρά από κατσαρόλες, 1.000, του οίκου Paderno. Κατσαρόλες, κατάλληλες να χρησιμοποιηθούν σε οποιαδήποτε εστία: γκαζιού, ηλεκτρική, κεραμική και μέχρι 50cm μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε επαγωγική. Εξωτερικά και εσωτερικά έχουν σατινέ γυάλισμα, προστατευτική άκρη για να μην στάζουν, κούφια χέρια με κρύο αέρα για να μην καίγεται όποιος χρησιμοποιεί το σκεύος. Ο πάτος είναι θερμομονωτικός. Όλα τα προϊόντα είναι πιστοποιημένα κατά NSF. Για περισσότερες πληροφορίες: ΑΦΟΙ ΚΙΟΥΡΤΖΟΓΛΟΥ ΑΕΒΕ, Θεσσαλονίκης 100, Μοσχάτο, τηλ.: 210 95 77 180, www.kiourtzoglou.gr

Ν. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Ε.Π.Ε.: Για γνήσιο espresso μηχανές La Cimbali Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα του ιταλικού οίκου La Cimbali, η εταιρία Ν. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Ε.Π.Ε., με 40χρονη εμπειρία στο χώρο του καφέ και των ειδών μαζικής εστίασης, μπορεί να υπερηφανεύεται ότι διαθέτει στην ελληνική αγορά εστίασης τις πλέον εξελιγμένες τεχνολογικά, ποιοτικά και αισθητικά μηχανές καφέ. Για γνήσιο, ιταλικό espresso, με άριστη γεύση και άρωμα, μηχανές espresso La Cimbali, με την υποστήριξη της Ν. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ. Η εταιρία παρέχει 24ωρη τεχνική υποστήριξη, με γνήσια ανταλλακτικά και εξειδικευμένους τεχνικούς εκπαιδευμένους στην Ιταλία, που με γνώσεις και μεράκι διατηρούν, σε άριστη κατάσταση, την καινούρια σας La Cimbali. Για περισσότερες πληροφορίες: Ν. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Ε.Π.Ε., Σουλίου 44, 173 42 Αγ. Δημήτριος, τηλ.: 210 99 65 026 και 210 99 66 026, fax: 210 99 68 760, e-mail: sales@georgopoulos.com.gr, www.cimbali.gr, www.georgopoulos.com.gr

48 / ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ


ย ร ร ร ร ร ยฝร ร ร ร ย ร ร ร ร ร ร ร ร ยฟร ยขยฟร ร ร ย ร ยฝร ร ย ร ร ยกร ร ร ร ร ร ร ย ร ยพร ร ร ยงร ร ย ยผร ร ร ร ย ร ร ร ร ร ร ร ยพร ร ย ร ร ร ร ร ร ร ร ร ร ร ร ร ร ย ร ร ร ร ร ยก ยงร ร ย ยผร ร ร ร ย ร ร ย ร ร ร ร ร ร ยพร ย ร ย ร ยกร ร ร ย ร ร ร ร ยกร ร ร ย ร ร ร ร ร ร ยก ยงร ร ย ยผร ร ร ร ZZZ QRLVLV FRP JU ZZZ HSHQG\WLNRV FRP JU

ย ย ย ย


ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΑΓΟΡΩΝ Αλλάξτε το μπάνιο σας, σε τρεις κινήσεις …ματ Δεν χρειάζεται να ξοδέψετε μια περιουσία. Το μπάνιο σας μπορεί να αλλάξει όψη και να ανανεώσει τη διάθεσή σας με τρείς απλές, έξυπνες και οικονομικά μελετημένες κινήσεις: Η 1η κίνηση αφορά στο χώρο της καθημερινής μας χαλάρωσης και αναζωογόνησης, τη μπανιέρα, ή το ντους. Απαλλαγείτε από τις συνηθισμένες κουρτίνες της μπανιέρας που μαζεύουν υγρασία και μαύρα στίγματα και στη θέση τους τοποθετήστε ένα πρακτικό πάνελ μπανιέρας, το οποίο προφυλάσσει από τα νερά, ενώ ταυτόχρονα αναβαθμίζει συνολικά την αισθητική και το στυλ, σε κάθε μπάνιο. Αντίστοιχα, αν έχετε ντουσιέρα, μια καμπίνα ντους θα δημιουργήσει ένα ιδιωτικό χώρο στην υδάτινή σας απόλαυση, ενώ όλο το μπάνιο σας μεταμορφώνεται..... με το μαγικό ραβδί του design! Η Ideal Standard, προτείνει δύο διαφορετικά μονόφυλλα πάνελς για μπανιέρα: Της σειράς Connect 80 cm, ή της σειράς Tonic 90cm. Για το ντους: Connect ή Kubo καμπίνα γωνιακή 90x90cm. Όλες οι λύσεις είναι απόλυτα πρακτικές, εύκολα εφαρμόσιμες και εκφράζουν την ιδανική σχέση ποιότητας - τιμής! Κίνηση 2η: Ο χώρος προσωπικής περιποίησης. Ξέρουμε πόσο εκνευριστική μπορεί να είναι η ακαταστασία στα προσωπικά μας αντικείμενα στο μπάνιο. Ο μόνος τρόπος για να μπουν όλα σε τάξη, αλλά και το μπάνιο σας να ανέβει ακόμα ένα σκαλί στη βαθμίδα της αισθητικής, είναι ένα εργονομικό και μοντέρνο σχεδιαστικά έπιπλο μπάνιου, με τον κατάλληλο νιπτήρα και μπαταρία. Θα σας προσφέρουν χρηστικότητα, αλλά και όλους τους αποθηκευτικούς χώρους που χρειάζεστε ώστε η καθημερινή σας ενασχόληση να επικεντρωθεί αποκλειστικά στο προσωπικό σας καλλωπισμό και όχι στην τακτοποίηση του μπάνιου. Κίνηση 3η και τελευταία, αλλά εξίσου σημαντική: Τα αξεσουάρ! Επιλέξτε σαπουνοθήκες, ντισπένσερ, κρεμάστρες για τις πετσέτες, θήκες για τα προϊόντα του ντους. Όλες εκείνες τις μικρές λεπτομέρειες που θα κάνουν τη μεγάλη διαφορά! Διαλέξτε μέσα από τις διακεκριμένες συλλογές της Ideal Standard, Connect και Softmood και θα ενθουσιαστείτε από το νέο στιλ του μπάνιου σας! Για περισσότερες πληροφορίες: Ideal Standard Showroom, Λ. Μεσογείων 265, 154 51 Ν. Ψυχικό, Αθήνα, τηλ.: 210 6790 880-2, www.idealstandard.gr

Cash Protector: Η ασφάλεια στα πόδια σας! Μία νέα λύση για την ασφαλή φύλαξη των χρημάτων σας διαθέτει στην αγορά η εταιρία ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ. Ο λόγος για το νέο Cash Protector, τριών συρταριών, με κλειδαριά χρονοκαθυστέρησης. Το χρηματοκιβώτιο αποτελείται από τρία συρτάρια: Το πρώτο συρτάρι διαθέτει διαχωριστικά για την ταξινόμηση χαρτονομισμάτων. Το δεύτερο συρτάρι είναι χώρος μερικής φύλαξης χρημάτων και διαθέτει καταπακτή για τη ρίψη δεσμίδων χαρτονομισμάτων στο τρίτο συρτάρι. (Όταν το 2o συρτάρι είναι ανοικτό, η καταπακτή του είναι σε κλειστή θέση.) Το τρίτο συρτάρι επέχει θέση χρηματοκιβωτίου και είναι ο τελικός χώρος περισυλλογής των χρημάτων (δεσμίδων) από το δεύτερο συρτάρι. Έχει περιμετρική ασφάλιση με πείρους. Ασφαλίζει με κλειδαριά χρονοκαθυστέρησης πληκτρολογίου M Lock Model. EM 2050, πιστοποιημένη από το Γερμανικό Ινστιτούτο VDS και πιστοποιημένη σύμφωνα με τα EUROPEAN NORMS EN 1300, από τον VDS CLASS 2 (B). Όσον αφορά στα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος, έχουν ως εξής: • Λειτουργεί με αλκαλική μπαταρία 9V. • Έχει προαιρετικά δύο τρύπες στη βάση του για τη δυνατότητα βιδώματος με στριφώνια (πάκτωση). • Το χρώμα του είναι ανοικτό εκρού RAL 7035 Α. • Οι εξωτερικές τους διαστάσεις είναι: ΥΨΟΣ: 55cm - ΠΛΑΤΟΣ: 50cm - ΒΑΘΟΣ: 50cm • To βάρος του είναι: 50 kg (περίπου). Για περισσότερες πληροφορίες: ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ, Θαρύπου 23, 117 45, Νέος Κόσμος, τηλ.: 210 92 10 272, 210 92 10 276, mecanografic@ath.forthnet.gr

50 / ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ


Πώς θα είναι οι κουζίνες στο µέλλον;

ΜΑΣ ΕΜΠΙΣΤΕYΟΝΤΑΙ!!! οι πιο διάσηµοι κατασκευαστές στον κόσµο

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΞOΠΛΙΣΜOΣ ΧΩΡΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

ΠΕΤΡOΥ ΡΑΛΛΗ 55, 177 78 ΤΑΥΡOΣ, ΑΘΗΝΑ • TΗΛ.: 210.3413960, 210.3413961 FAX: 210.3414237 • E-mail: disimco@disimco.gr • www.disimco.grIssuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.