Τεύχος Ιουνίου 2013 - ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Page 1

ΔIANEMETAI ΔΩPEAN ΣTA MEΛH TOY ΞENOΔOXEIAKOY EΠIMEΛHTHPIOY

ΚΑΠΑ ΣΙΓΜΑ ΔΕΛΤΑ Α.Ε. ΣΗΤΕΙΑΣ 8 & ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ- 144 51 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ

MHNIAIO TOYPIΣTIKO OIKONOMIKO KAI EΠIXEIPHMATIKO ΠEPIOΔIKO - TEYXOΣ 194 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 - 6,00 €

ΘΕΜΑ «Ψήφος εμπιστοσύνης» στους ελληνικούς προορισμούς ΘΕΜΑ Ξεκίνησε ο νέος επενδυτικός ΘΕΜΑ H Σαντορίνη «έκλεψε την παράσταση» του Αγίου Πνεύματος


ΙΤΑΛΙΚΟ

 7 ηµέρες

οδικ

ΠΑΝΟΡΑ

Kαλοκ

ΑNKOΝΑ ώς - ακτο - ΒΕΝΕ ΤΙΑ - ΦΛΩ πλοϊκώς ΡΕΝΤΙΑ Τιµή ανά - ΒΑΤΙΚΑΝ άτοµο Ο - ΡΩΜ από 495 1η ηµ: Η - ΠΟΜ € ΒενετίαΑναχώρηση ΠΗΙΑ ΜΠΑΡΙ πόλης) (περιήγηση)- Εν πλω - 2η - Ρώµ - Ποµπηία η - 5η - 4η ηµ: Βενεηµ: Αγκώνα ηµ: - Βενε τία - Μπά τία - 3η ρι - Εν Ρώµη (περιήγη- Φλωρεντ ηµ: πλω ία 7η ηµ: ση πόλης) (περιήγηση Εν πλω - 6η ηµ: - Επισ  τροφή. Ρώµη

ΚΩΝΣΤΑ

ΜΑ

ΝΤΙΝΟ

7 ηµέρες

ΥΠΟΛΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤ οδικώς ΙΝΟΥΠΟΛΗ - ΤΡΟΙΑ - ΠΡΟΥ ΣΑ - ΣΜΥΡ ΝΗ - ΕΦΕΣ Τιµή ανά ΟΣ - ΠΕΡΓ άτοµο ΑΜΟΣ από 339 1η ηµ ΑÚΒΑΛΙ : € Kων/πολΑθήνα - Λαµ πολη - η (προαιρε ία - Βόλος Σµύρνη 4η ηµ: Kων τική στην ΠρίγΘεσ/νίκη σταντινο Κων/πολ - 7η ηµ: - Έφεσος ύπολη κιπο) - 3η η - 2η - Αθήνα. Τσανάκαλε Κουσάντασι - Προύσα ηµ: Κωνσταν ηµ: - Σµύρ - Θεσσαλο - 6η ηµ: νη - 5η τινούΣµύρ νίκη Λάρισα νη - Τσανάκαηµ: - Βόλο λε ς - Λαµ  ία

Τιµή ανά

ΣΙΚΕΛΙΑοδικ

ΜΕΓΑΛΗ

ΕΛΛΑ∆Α

ΚΟΡΣΙΚΗ

ηµέρες

Τιµή ανά

αεροπο

άτοµ

ρικώς

Strato

ΙΑΣ

ώς - ακτο ΜΠΑΡΙ - ΤΑΡΑ πλοϊκώς ΝΤΟ - ΜΕΣ - ΜΟΝΡΕΑΛ ΙΝΑ - ΤΙΝ∆ Ε Τιµή ανά - ΑΚΡΑΓΑΣ - ΣΥΡΑ ΑΡΗ άτοµο ΚΟΥΣΑ - ΚΕΦΑΛΙ∆ΙΟΝ από 639 - ΚΑΤΑ 1η ηµ: ΝΙΑ - ΑΙΤΝ- ΠΑΛΕΡΜΟ € - Μεσ Αναχώρηση Α - ΤΑΟΡ ίνα ΜΙΝΑ νια/Ακράγ - Κατάνια - Εν πλω - 2η (Αίτνα-Τα αντα - 5η - 3η ηµ: Κατά ηµ: Μπάρι/Μ νια/Παλέρ πρίντεζι ορµίνα) ηµ: Κατά - Μπά νια/Σ - Τάρα µο ρι/Μπρίν - 7η ηµ Κατά υρακούσες - 4η ηµ: Κατά ντο τεζι Εν πλω νια - Μεσ ίνα - 6η ηµ: Κατά - 8η ηµ: Εν πλω Ρήγιο - Τάρα νια  - Επισ τροφή. ντο 7

Τμήμα

lu xu ry

m ee ts

sim pl ici

ty ...

s Vassi

Αθήνα

tel

Parthen

on Ho

Αθήνα

Achaia

Πάτρα

Patras

Πάτρα

Smart

Malac

Ερέτρια

Galaxy

Καβάλα

tel

Beach

onda Be

Hotel

ΡΩΜΗ

tel Τιµή ανά

dros Ho

Αθήνα

Hotel

Ο

άτοµ

/ 4, 5 ηµέ

ρες

/ 4, 5,

* * άτοµ ***

6 ηµέρες

Millenn

ium Πρ οορι

σµοί

αερ

οπορικώ ο από 1η ηµ: 489 € ς - 3η ηµ:Πτήση για Ρώµ αιρετική Προαιρετική η, ξενάγηση πόλη - 6η ηµ: Νάπολη, Ποµεκδροµή για Φλω ς - 2η ηµ: Πτήση πηία Bατικανό ρεντ επιστροφ - 5η ηµ: Ρώµη, ία - 4η ηµ: ής. Προ ηµέρα ελεύθερη-

****

* * **

Hotel

αίρι στ ο ΕΞΩΤΕ ΡΙΚΟ - DISNEY

ο από αεροπο 1η ηµ: 425 ρικώς ΒρετανιΠτήση για Λονδ € Γουίνσδοκού Μουσείο ίνο, ξενά εκδροµή ρ-κρουαζ υ - 2η ηµ: γηση πόλης στην Οξφ ιέρα στον Ελεύθερη & επίσκεψη Τάµε - 3η όρδη, Στράτφορση - 4η ηµ: ηµ: Πύργος ντ - Πτήσ Προαιρε τική η επισ τροφής. 

likos Ho

Alexan

ο από Εκδηλώ 1η ηµ: 1.090 σεων € - Αιάκ Mιλάνο - Γένο ειο ∆ο ρυλ - 4η ηµ: - 3η ηµ: Αιάκβα - 2η ηµ: αίο υ 10- Αιάκ Αιάκειο - Σαρ ειο - Κόρ Γένοβα -115 12 Λιβόρνο ειο 21 Μπα Aιάκειο - 5η ηµ: Αιάκτένε - Μποτε - Αιάκειο .στιά (περ - Πλ Μα - Γένο νιφά βα -7η ειο - Καρζές τσιο (προ ιήγηση πόλη βίλη ηµ: Γένο αιρε - Κάλβι ς) βα - Μιλά - Αιάκ τική εκδρΑθή  οµή) να ειο - 6η νο Τηλ . 210 - Πτήσ ηµ:   η επισ640 0 720 τροφής. Fax 210     640 0     750 l e s  s a   @ i r o    a t e l . g  w w w . a r    r o t e l  i   .gr        

... w he n

άτοµ

ΛΟΝ∆ΙΝ

οδικώς ΜΑ ∆ΑΛΜ - ακτο ΑΤ

ΒΕΝΕΤIΑ πλοϊκώς - ΜOΣΤΑΡ- ΤΕΡΓEΣΤΗ - ΝΤΟΥΜΠ - ΟΠAΤΙΑ ΡΙEΚΑ ΡOΒΝΙΚ Τιµή ανά - ΤIΡΑΝΑ - ΛIΜΝΕΣ ΠΛIΤ άτοµο ΒΙΤΣΕ από 619 1η ηµ: ΣΠΛIΤ € ΑδριατικΑναχώρηση - Λίµν ή) - 3η ηµ: - Εν πλω - 2η ες - Μόσ Πλίτβιτσε Βενετία - Οπά ηµ: Εν πλω ταρ πόλης) - Ντουµπρ- Μπίογκραντ τια - 4η ηµ: (κρουαζιέρα Τίρανα - 7η ηµ: Ντουόβνικ - 6η - 5η ηµ: Μπί Οπάτια - Ριέκστην ηµ: Nτου - 8η ηµ: ογκρ µπρ µπρόβνι αντ - Σπλα Τίρανα-Θ όβνικ (Κότ ίτ κ (περ εσ/νίκη ορ, Ρισά ιήγηση ν, - 9η ηµ: Χέρτ Θεσ/νίκη σεγκ Νόβ  ι) - Επισ τροφή. 8

ηµέρες

Τιµή ανά

- ΣΜΥΡ ΝΗ

ΠΑΝΟΡΑ

9 ηµέρες

ΠΑΡΙΣΙ

ο από / 4, 5, 6 1η ηµ: 519 € ηµέρες 3η ηµ: Πτήση για Παρ αεροπο ρικώς - 4η ηµ:Βερσαλλίες ίσι - 2η ηµ: πάρκο Disneyland - προαιρετική Λούβρο-περ Αστερίξ - 5η ιήγη κρου - 6η ηµ: ηµ: προαιρε αζιέρα στο ση πόλης Πτήση τική επιστροφ εκδροµή Σηκουάνα στο ής.

ΒΑΡΚΕΛ

Τιµή ανά

άτοµο

ΩΝΗ / 5

από

1η ηµ: 440 *αιρε * τικά * Πτήσ * η για Βαρ €

ηµέρες

αεροπο

ρικώς

ηµέρα Montserrat, κελώνη, ξενά γηση - Φιγκ - 4η ηµ: Προ Οινοποιείο έρες αιρετική Torres πόλης - 2η Πτήση επιστροφξενάγηση - 3η ηµ: Ελεύ ηµ: Προπόλης ής. - 5η ηµ:θερη Χιρόνα

***

ach HoΑΓ tel ΓΛΙΑ

* * * - ΣΚΩΤ ΙΑ

Τιµή ανά

άτοµο

/7

ηµέρες από 1.09 1η ηµ: αεροπο 0€ ηµ: ΈξεΛονδίνο - Σόλζ ρικώς τερ - Τίντ µπερι - Κάερλεο - Στόο αγκελ ν- 3η ηµ: υνχεντζ - Μπρ - Έξετερ έκον Αββαείο Γουίνσδο Μπίκονς Τίντερν Έξετερ - Γκλά - 2η προαιρε ρ - Λονδίνο - Κάρντιφ Κάρντιφ - 4η στονµπερ - 5η ηµ: ι ηµ: - Πτήσ τικός νυχτ - 6η ηµ: Λονδ Κάρντιφ Κάρντιφ εριν η επισ - Μπα τροφής. ός γύρος ίνο, ξενά θγηση πόλης - 7η ηµ: πόλης, Λονδίνο  ΝΙΚΑΙΑ - ΚΑΝΝ /7 - ΣΑΝ ΤΡΟΠ ΕΣ - ΜΟΝΤΕ ΚΑΡΛΟ ηµέρες αερ Ε - ΜΟΝΑΚΟ οπο Τιµή ανά - ΣΑΝ ΡΕΜΟρικώς άτοµο - ΜΙΛΑΝΟ από 895 1η ηµ: Μιλάνο € Κάννες - 2η ηµ: Μιλά - Μου - Σαν Πωλ σείο αρω Ντε Βανς νο - Σαν Ρέµο 6η ηµ: - Κάνν Κάννες µάτων - Μον - Νίκαια Μιλάνο - Σαν Τροπ ακό - 5η Βιλ Φρα ες - 3η ηµ: νς - 4η - Πτήσ ηµ: έ - Πορ η επισ τ ΓκριµόΚάννες - Μασ ηµ: Κάννες τροφής. σαλί - 7η ηµ:  Kάννες α                                                 

ΚΥΑΝΗ

ΑΚΤΗ

«Η πολυτέ λεια δεν είν αι

                                                                                                                                       









OU

Eνοικαζ

πλισµός

Ιωάννη

νος Πωπουλος λήσεω ν

Υπεύθυ

Αγν ώστ ου Τηλ . 210 Στρ ατιώ τη 57 • Fax: 210 9563 748, 210 Καλ λιθ έα • Αθή να 9563 710 9563 396 • 176 • Email: • Κιν 73 nikosd@ hol.gr • ww . 6977 634379 w.xeniah ellas.gr

Fanis St

Executi

athogi

ve Ma

nager

όµενα ∆ω Rooms µάτια to let

Παραλία Λουτρ. Θε ρµής 81 Τηλ. 22 510. 712 1 00 Μυτιλήν 17, 22 η Κιν. 69 510. 71145 3. 646. 2683 e-mail. akrogiali atherm i@yaho o.gr

s Αντωνό

Α" κρογιαλ

Καλοκ

αίρι 2

010

Moíáäéêïß ðñïïñé óìïß όλο τον χρόνο

P

GR

ιακός Εξο

πλέον ακριβή »

GR

Ξενοδοχε



OU

P

ιά"

annopo

ulos

Lagana s, Tel.: (+3 GR-291 00 Zakynt 0) 26950 hos e-mail: manag 52310-4, Fax er@zan Athens (+30) tep Offi Tel.: (+3 ce: 1 Omirou arkhotels.gr 26950 51949 0) 210 934346 Str., Nea Sm 8, Fax yrn (+30) 210 i, GR-17121 Athens 935651 2

(ΣΕΡ

POO L B AR ΤΑΙ SNA ΑΠΟ ΤΙΣ CK 13:0 0 ΜΕ

ΒΙΡΕ

ΧΡΙ

ΤΙΣ

19:0 ΣΑΛ ● ΝΤΟ 0) ΜΑ ΤΑ ΑΤΕ Σ ΜΕ ΠΙΠ ΚΑΠ ΑΡΗ ΕΡΙΑ , ΑΓΓ ,, ΚΡΕ ΟΥΡ ΛΙΚ Η ΜΜ Ι ΚΑΙ ΣΑΛ ΦΕΤ Α...ΥΔΙ , ΠΟΛ ΑΤΑ ΜΕ ΚΟΤ ΚΑΙ ...... ...... ΤΟ ΕΛΙ ΠΑΡ ΟΠΟ ...12 ,00€ ΑΣ, ΜΕΖ ● ΑΝΘ ΥΛΟ ΑΝΑ ΟΤΥ ΑΝΑ ΜΕΙ ...... ...... , COT ● ΣΠΙ ΡΟ ΚΑΙ ΚΤΗ ΤΙΚ ΟΣ ...... 13,0 TAG E CHE VIN AIG ΣΑΛ ΑΤΑ ΚΑΠ 0€ ESE ΜΕ RET TE ΝΙΣ ΤΟΣ ΝΤΟ PRO SCIU ΤΟΝ ΜΑ ΤΑΣ ΜΕ ΣΑΛ TTO ΝΟΣ ΜΕ ΝΤΟ ...... ...... , ΤΣΑ ● ΣΟΛ ΜΕΛ ...... 14,0 ΜΑ ΤΑ ΟΜ ΟΣ ΙΟΥ , CON 0€ ΑΝΗ “GR GRA FÍÍ ...... ΘΟΥ “GR AVL AX” ...... ...... & ΜΟ VLA X” ΥΣΤ ΑΡΔ” 14,0 0€ ΑΣ. ...... ΟΡΕ ...... .....1 ● ΡΟΛ ΚΤΙ 4,00 € ΑΚΙ ΚΑ BAC ON ΚΑΙ Α ΜΕΛ ΙΤΖ ΑΝΑ ΣΑΛ ΤΣΑ Σ ΓΕΜ ΝΤΟ ● ΧΤΑ ΜΑ ΤΑΣ ΙΣΤΑ ΜΕ ΚΑΠ ΠΟΔ ΑΡΗ ...... ...... ΤΥΡ Ι, Ι SAU , ΞΥΔ TÉ ● ΚΑΛ ...... 12,0 Ι ΚΑΙ É ΜΕ ΘΥΜ ΑΜ ΑΡΑ ΕΛΙ ΕΣ, 0€ ΑΡΙ ΚΙΑ ...... ...... ● ΠΙΚ ΤΗΓ ΑΝΙ ΑΝΤ ...... 16,5 ΙΚΕ Σ ΜΕ ΓΛΥ ΤΑ ΤΑ. ...... 0€ ΦΤΕ ΡΟΥ ...... .....1 ΚΟΞ ΙΝΗ ΓΕΣ 5,50 € ● TOR ΣΑΛ ΤΣΑ ......ΚΟΤ ΟΠΟ TILL ΚΑΙ AS ΓΕΜ ...... ...... ΥΛΟ Υ ΣΑΛ ΙΣΤΑ ΤΣΑ 13,0 0€ ΜΑ ΝΓΚ ΜΕ ΚΟΤ ● ΠΑΤ ΟΠΟ Ο... ...... ΕΛΑ ΑΤΕ ΙΟΛ ΑΔΟ Σ “AI “AI ...... ...13 ΥΛΟ AIO LI”Μ ● ΟΜ Υ ΚΑΙ OLI ”ΜΕ ,00€ Ε ΜΑ ΕΛΕ ΤΑ ΣΚΟ ΓΙΟ ΡΔΟ ΤΗΣ ...... ...... ΝΕΖ Α ΑΡΕ ΣΚΕ ...... 10,0 ΙΑΣ ΣΑΣ 0€ ...... ...... ● SPA ...... 11,0 GHE ΖΥΜ TTI ΜΕ 0€ ΑΡΙ ΦΡΕ ΣΚΙ ΚΑ Α ΝΤΟ ● SPA ΜΑ ΤΑ GHE TTI BOL ΚΑΙ BOL OGN ΒΑΣ ΙΛΙΚ ● ΠΕΝ ESE ...... Ο Ο... ...... ΝΕΣ BAC ON ΚΑΙ ΜΕ ΚΡΕ ...... ...... ...... .. 13,0 0€ ΜΑ ΓΑΛ 14,0 0€ ΜΑ ΝΙΤ ΑΡΙ Α... Α ...... ΑΚΤ ΟΣ, ...... ...14 ,00€ ΣΑΝ ● ΠΑΡ ΤΟΥ ΑΔΟ ΣΙΑ ΚΗ ΜΟ ΤΣΑ ΙΤΣ CHI APA ΡΕΛ Α, ΡΟΚ ● FOC Α ΚΑΙ TTA ΜΕ ACC ΠΕΣ ΝΤΟ IA ΜΕ ΜΑ ΤΑ. ΤΟ ΒΑΣ ΚΑΙ ...... ...... ΙΛΙΚ ΟΥ, ΛΑΔ ΨΗΤ Α ΛΑΧ Ι ΤΡΟ ΚΑΠ ● ΠΟΛ ΥΣΠ .....1 ΑΝΙ ΑΡΗ ΥΦΑ 1,50 € ΟΡΗ , ΜΑ Σ.... ...... ΚΑ, ΠΑΡ ΜΠ ΑΓΚ ΡΟΥ ...... ..12, ΜΕΖ ΑΝΑ ΛΙ, ΚΡΕ ΕΤΑ ● ΜΑ 00€ ΜΕ ΣΟΛ ΜΜ ΥΔΙ ΥΡΗ ΜΠ ΑΓΚ ΟΜ Ο, ΚΑΙ ΚΑΙ ΤΥΡ Ι ΕΤΑ ΞΙΝ ΟΜ ΚΡΕ ΜΑΝΤΟ ΜΑ ΜΕ ΠΟΛ ΥΖΗ ...... ...... ΤΑ, ΘΡΑ ● TOA ΣΙΦ ΝΟΥΤΟ ΕΛΙ ΑΣ, ...... 12,5 ST ZAM ΝΤΟ ...... ...... 0€ ΠON ● ΠΑΤ ON & ...... 10,5ΜΑ ΤΑ ΤΥΡ Ι..... ΑΤΕ Σ Ι 0€ ΤΗΓ ΑΝΙ ...... ...... ΤΕΣ ...... .8,00 € ...... ...... 6,00 € ΕΠΙ ΔΟΡ ● ΤΑΡ ΠΙΑ ΤΑ ΣΟΚ ● CHE ΟΛΑ ESE ΤΑΣ ...... CAK ...... ...... E ΦΡΑ ● ΠΑΓ ΟΥΛ 12,0 ΩΤΑ ΑΣ. ΑΣ ...... 0€ ΣΠΙ ΤΙΚ ...... .....1 ● ΣΟΡ Α... Α ...... ΜΠ Ε 1,00 € ...... ...10 ΣΠΙ ΤΙΚ ● ΓΛΥ Α... Α ...... ,00€€ ,00€ ΚΑ ΗΜ ...... ...10 ΕΡΑ Σ.... Σ ...... ,00€€ ,00€ ...... ..10, 00€ ● ΓΑΛ

Cafe


008 1:2

900 ISO

ISO

140

01 : 200 4(VSUHVVR &DIH

æĐĊûĀõ çăþăÿðĈõĆ 6ZHHW\ %LWWHU &DIHFFLQR

æĐĊûĀõ çăþăÿðĈõĆ %LDQFD

áûċõāñĆ (VSUHVVR

éÿýþĐ ÷ýõ )UR]HQ <RJXUW

www.diakoumakos.gr Β. ∆ΙΑΚΟΥΜΑΚΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. Λένορµαν 75, 104 41 Αθήνα Tηλ: 210 5124 004 Fax: 210 5124 477 e-mail: sales@diakoumakos.gr


14

16

14. «Ψήφος εμπιστοσύνης» στους ελληνικούς προορισμούς Mηνιαίο Tουριστικό Eπιχειρηματικό και Oικονομικό Περιοδικό

Πέντε ελληνικοί προορισμοί «φιγουράρουν» στη λίστα με τους 20 δημοφιλέστερους προορισμούς της Μεσογείου, στην κορυφή, μάλιστα, της οποίας, βρίσκεται η Σαντορίνη, με το Ημεροβίγλι και τα Φηρά, ενώ ακολουθεί η Κρήτη, με τα Χανιά, όπως προκύπτει

Tεύχος 194 - Ιούνιος 2013 Iδιοκτήτης: KAΠA ΣIΓMA ΔEΛTA A.E. Eκδότης-Διευθυντής: Kωνσταντίνος Στ. Δεριζιώτης Νομικός Σύμβουλος: Kωνσταντίνος Μηναιόπουλος Χρυσούλα Καρατζή Διευθυντής Σύνταξης: Kώστας Τσαχάκης Διεύθυνση Μarketing: Nικόλαος Δεριζιώτης Art Director: Mαρία Παπαμαυρουδή Υπεύθυνη Web: Γεωργία Πουπάκη

Γραφεία Aθηνών: Σητείας 8 & Μεσολογγίου, 144 51 Μεταμόρφωση Tηλ. Κέντρο: 210 211 76 76, Fax: 210 211 76 77, http://www.money-tourism.gr, www.ksd.gr e-mail: sec@ksd.gr, info@ksd.gr Γραφεία Θεσσαλονίκης Yπεύθυνη: Eλένη Mακρίδου Aλεξάνδρου Φλέμινγκ 36, 546 42 Tηλ-Fax.: 2310 83 35 18

από την έρευνα της μηχανής αναζήτησης και σύγκρισης ξενοδοχειακών τιμών, trivago.

16. Ξεκίνησε ο νέος επενδυτικό νόμος Κίνητρα επιχορήγησης, επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και φορολογικής απαλλαγής ή μίγμα αυτών, κατ’ επιλογή του επενδυτή, προβλέπει ο Επενδυτικός Νόμος (Ν.3908/2011).

20. Alas Resort and Spa: Μία νέα ξενοδοχειακή... άφιξη στην Ελιά Μονεμβασιάς Το Alas resort and spa αποτελεί τη νέα ξενοδοχειακή άφιξη, 4 αστέρων, στο χωριό Ελιά, στη Μονεμβασιά Λακωνίας, θέτοντας τα δικά του standards στον τομέα της διαμονής και του συνεδριακού τουρισμού, με γνώμονα το Natural Living Luxury.

22. Η Σαντορίνη, ο πιο δημοφιλής προορισμός για το 3ήμερο του Αγίου Πνεύματος «Έκλεψαν την παράσταση» τα Φηρά της Σαντορίνης, αποτελώντας τον πιο δημοφιλή προορισμό για τους Έλληνες, για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, με δεύτερη επιλογή τη Ρόδο και τρίτη τη Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με τη μηχανή αναζήτησης και σύγκρισης ξενοδοχειακών τιμών, trivago.

ΣYNΔPOMEΣ Eσωτερικού: ...............................................................80,00€ Φοιτητές-Σπουδαστές: ..........................................40,00€ Eταιριών: .................................................................. 100,00€ Kύπρου: ................................................................... 100,00€ Eξωτερικού*: ............................................................90,00€ * Για Ευρώπη η επιβάρυνση για ταχυδρομικά τέλη είναι € 6 ανά τεύχος. Για λοιπούς προορισμούς κατά περίπτωση.

26. Σε ελεύθερη πτώση οι ξενοδοχειακές τιμές τον Ιούνιο Μειωμένες εμφανίζονται οι ξενοδοχειακές τιμές στην Ελλάδα τον Ιούνιο, που σε ορισμένες περιπτώσεις «κάνουν βουτιά» κατά 50%.


EDITORIAL

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

/

7


ΚΟΣΜΙΚΑ Την έκθεση ελληνικών τουριστικών προορισμών που διοργανώθηκε στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Μετρό, στο Σύνταγμα, στις 3-5 Ιουνίου 2013, επισκέφθηκαν ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Τουρισμού, κ. Αναστάσιος Λιάσκος και η αντιπεριφερειάρχης Δωδεκανήσου, κα. Λίτσα Φτακλάκη. Η έκθεση απευθύνεται στον εσωτερικό τουρισμό και είναι ένα κανάλι προβολής για δήμους, περιφέρειες και ιδιωτικές επιχειρήσεις. Στιγμιότυπο από την επίσκεψη του κ. Λίασκου και της κα. Φτακλάκη στην έκθεση

Ένα σύγχρονο διεθνή επιβατικό σταθμό για την εξυπηρέτηση των επιβατών κρουαζιέρας (Cruise Terminal) απέκτησε και έθεσε σε λειτουργία ο ΟΛΠ Α.Ε.. Τα εγκαίνια του Σταθμού, ο οποίος ονομάστηκε Διεθνής Σταθμός Επιβατών Κρουαζιέρας Θεμιστοκλής, έγιναν από τον υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου, κ. Κωνσταντίνο Μουσουρούλη. Στιγμιότυπο από την κοπή της κορδέλας των εγκαινίων από τον υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου, κ. Κωνσταντίνο Μουσουρούλη, παρουσία, μεταξύ άλλων του Μητροπολίτη Πειραιά, κ.κ. Σεραφείμ, του δημάρχου Πειραιά, κ. Β. Μιχαλολιάκο, του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου του ΟΛΠ, κ. Γιώργο Ανωμερίτη

Τον Πρωθυπουργό του Λουξεμβούργου και πρώην πρόεδρο του Eurogroup, κ. Jean-Claude Juncker τίμησε το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, με την ευκαιρία της επίσημης επίσκεψής του στην Ελλάδα, σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Αμφιθέατρο «Ερμής» του ΕΒΕΑ, παρουσία του Πρωθυπουργού, κ. Αντώνη Σαμαρά και του υπουργού Ανάπτυξης, κ. Κωστή Χατζηδάκη. Ο πρόεδρος της ΚΕΕ και του ΕΒΕΑ, κ. Κωνσταντίνος Μίχαλος επέδωσε στον κ. Juncker τιμητικό μετάλλιο, για την πολύχρονη προσφορά του στην οικονομική και πολιτική ζωή της Ευρώπης. Το μετάλλιο αυτό απονέμεται από το ΕΒΕΑ σε υψηλά διακεκριμένες προσωπικότητες και εξέχοντες αρχηγούς για τη συνεισφορά τους στην ανάπτυξη του Έθνους, καθώς και σε προσωπικότητες που υπηρετούν το σκοπό της επιχειρηματικότητας.

1

Με ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκε η εκδήλωση παρουσίασης του Miloterranean Geo Experience, του νέου τουριστικού brand της Μήλου, που αποσκοπεί στην 2 αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος του νησιού, αξιοποιώντας τη μοναδική ηφαιστειακή προέλευση του τοπίου και τη σπάνια γεωλογία του, μία πρωτοβουλία του Μεταλλευτικού Μουσείου Μήλου. 1. Στιγμιότυπο από την εκδήλωση με το δήμαρχο Μήλου, κ. Γ. Δαμουλάκη στο βήμα 2. Η εκπρόσωπος της Διαχειριστικής Επιτροπής του Μεταλλευτικού Μουσείου Μήλου, κα. Νικόλ Κυριακοπούλου, στο βήμα 3. Άποψη από την κατάμεστη αίθουσα, όπου έγινε η παρουσίαση του Miloterranean Geo Experience

3

8/

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣNEA Σταθερά στη 2η θέση η Ελλάδα στις Γαλάζιες Σημαίες

ȨȺȼȼȺɕɈɌ (Αμμόλοφοι, Νέα Ηρακλείτσα, Νέα Πέραμος, Σαρακήνα, Οφρύνιο/Τούζλα) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ [11]: t ȜɔɅɈɑ ȚɗɄȻɀɑ (Σερραϊκή, Ασπροβάλτα, Με 393 βρα-

Βρασνά, Σταυρός Κεντρική, Σταυρός Ανατολική, Σταυρός Δυτι-

βευμένες ακτές

κή) t ȜɔɅɈɑ ȠȾɉɅȺɖɃɈɘ (Αγ. Τριάδα/ΠΙΚΠΑ, Νέοι Επιβάτες, Περαία,

και 9 μαρίνες, η

Ποταμός, Αγγελοχώρι)

Ελλάδα κατέλα-

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ [35]: t ȜɔɅɈɑ șɉɂɊɋɈɋɓɄɀ (Ιερισσός/Δημοτική 1, Ιερισ-

βε και φέτος τη

σός/Δημοτική 2, Ιερισσός/Δημοτική 3, Καμπούδι 1, Καμπούδι 2,

δεύτερη θέση

Καμπούδι 3, Ουρανούπολη 1, Ουρανούπολη 2, Ουρανούπολη 3,

ανάμεσα σε

Άγιος Παύλος, Πόρτο Άγιο, Νέα Ρόδα 2, Στρατώνι, Κάμπος) t ȜɔɅɈɑ

49 χώρες του

ȪɂɁɐɆɕȺɑ (Σάρτη 1, Συκιά, Τορώνη, Πλατανίτσι, Πόρτο Καρράς 1,

κόσμου στο πρόγραμμα «Γαλάζια Σημαία».

Πόρτο Καρράς 2, Ελιά 2, Μακριά Λαγγάδα, Λαγoμάνδρα, Μαρμαράς

Η Διεθνής Επιτροπή βράβευσε φέτος 3.103 ακτές και 626 μαρί-

C, Λιβροχιό 1, Μαρμαράς B) t ȜɔɅɈɑ ȢȺɊɊɒɆȽɉȺɑ (Σάνη 2, Κρυο-

νες σε όλο τον κόσμο.

πηγή 2, Κρυοπηγή 4, Φούρκα, Πολύχρονο 3, Χανιώτη 1, Χανιώτη

Οι δήμοι της χώρας με τις περισσότερες «Γαλάζιες Σημαίες» για

3) t ȜɔɅɈɑ ȥɓȺɑ ȨɉɈƇɈɆɋɕȽȺɑ (Ελαιώνας, Νέα Ποτίδαια)

φέτος είναι της Κέρκυρας και του Αγ. Νικολάου Κρήτης με 35 και

Ȩȡȝȩȡș < > t ȜɔɅɈɑ ȢȺɋȾɉɕɆɀɑ (Ολυμπιακή Ακτή, Περίσταση, Παρα-

23 βραβευμένες ακτές αντίστοιχα.

λία, Καλλιθέα, Κορινός)

Η Ρόδος έχασε φέτος 12 σημαίες και από 32 βραβευμένες ακτές

ȣșȩȡȪș < > t ȜɔɅɈɑ ȫȾɅƇɚɆ (Νέα Μεσάγγαλα 1, Νέα Μεσάγγαλα

που είχε πέρυσι, φέτος έχει μόλις 20. Στον δήμο Αριστοτέλη Χαλκι-

2, Νέα Μεσάγγαλα 3) t ȜɔɅɈɑ șȼɂɒɑ (Βελίκα/Σπιτάκι, Αγιόκαμπος/

δικής θα υψωθούν 14 σημαίες, στη Σιθωνία 12, στα Χανιά 11, στον

Χρυσή Ακτή, Σωτηρίτσα, Στόμιο)

Βόλο 10, όπως και στη Λέσβο. Στη Ζάκυνθο, στην Κεφαλονιά και

ΜΑΓΝΗΣΙΑ [15]: t ȜɔɅɈɑ ȥɈɋɕɈɌ ȨɀɄɕɈɌ (Κορώπη/Μπούφα, Καλά

στο Ρέθυμνο θα κυματίζουν 9 σημαίες ενώ στους δήμους Ιεράπε-

Νερά/Θέρετρο Αξ/κών) t ȜɔɅɈɑ ȚɗɄɈɌ (Αγριά /Μπάρμπα Θωμάς,

τρας, Λοκρών και Χερσονήσου (Ηρακλείου) 8 σημαίες.

Άναυρος, Αλυκές, Παγασών/Βόλος Αμαρυλίδα, Αμφάνων, Πευκά-

Σε επίπεδο νομών, «πρωταθλητές» είναι του Λασιθίου με 36 βρα-

κια, Χρυσή Παναγιά, Πλατανίδια, Νέα Αγχίαλος 2) t ȜɔɅɈɑ ȪɃɂɒɁɈɌ

βευμένες ακτές, της Κέρκυρας και της Χαλκιδικής με 35 η καθεμιά

(Κουκουναριές, Μάραθα) t ȜɔɅɈɑ ȪɃɈƇɓɄɈɌ (Αντρίνα)

και των Δωδεκανήσων με 25.

ΦΘΙΩΤΙΔΑ [10]: t ȜɔɅɈɑ ȪɋɌɄɕȽȺɑ (Γλύφα) t ȜɔɅɈɑ ȤɚɄɈɌ șȼ ȢɐɆ

Η «Γαλάζια Σημαία» απονέμεται από το 1987 στις ακτές και στις

ɊɋȺɆɋɕɆɈɌ (Καμένα Βούρλα/Γαλήνη) t ȜɔɅɈɑ ȣɈɃɉɚɆ (Σκάλα Ατα-

μαρίνες που πληρούν ορισμένες αυστηρές προϋποθέσεις. Οι

λάντης, Τραγάνα, Λιβανάτες 1/Κυανή Ακτή, Λιβανάτες 2/Σχοινιάς,

ακτές δεν αρκεί να διαθέτουν εξαιρετική ποιότητα νερών κολύμ-

Λιβρίχιο Αρκίτσας, Σουβάλα Αρκίτσας, Λεκούνα, Βλυχάδα)

βησης. Σε αυτές πρέπει επιπλέον να τηρούνται και άλλα 32 κρι-

ΦΩΚΙΔΑ [8]: t ȜɔɅɈɑ ȜɐɉɕȽɈɑ (Ερατεινή, Χιλιαδού, Σεργούλα,

τήρια, που αφορούν καθαριότητα, οργάνωση, πληροφόρηση,

Μοναστηράκι) t ȜɔɅɈɑ ȜȾɄɍɚɆ (Μαϊάμι, Τροκαντερό/Αγκάλι, Άγι-

ασφάλεια λουομένων και επισκεπτών, προστασία του φυσικού

οι Πάντες, Καλαφάτης)

πλούτου της ακτής και του παράκτιου χώρου και περιβαλλοντι-

ΒΟΙΩΤΙΑ [2]: t ȜɔɅɈɑ ȜɂɊɋɗɅɈɌ șɉɒɎɐȻȺɑ șɆɋɕɃɌɉȺɑ (Άγιος Ισί-

κή ευαισθητοποίηση.

δωρος) t ȜɔɅɈɑ ȫȺɆɒȼɉȺɑ (Πλάκα Δηλεσίου)

Οι βραβεύσεις και η παρουσίαση των φετινών αποτελεσμάτων έγινε

ΕΥΒΟΙΑ [3]: t ȜɔɅɈɑ ȮȺɄɃɂȽɓɐɆ (Αλυκές Δροσιάς, Λευκαντί)

κατά τη διάρκεια εκδήλωσης που διοργανώθηκε στην Ακτή Βούλας,

t ȜɔɅɈɑ ȝɉɓɋɉɂȺɑ (Ερέτρια 3)

με τον Τάσο Λιάσκο να εκπροσωπεί το υπουργείο Τουρισμού.

ΑΤΤΙΚΗ [13]: t ȜɔɅɈɑ ȤȺɉȺɁɚɆȺ (Σχινιάς/Καράβι, Μπρεξίζα)

Οι βραβευμένες ακτές και μαρίνες

t ȜɔɅɈɑ ȤȺɉɃɗƇɈɌɄɈɌ ȤȾɊɈȼȺɕȺɑ (Αυλάκι) t ȜɔɅɈɑ ȪȺɉɐɆɂɃɈɘ

ȝȚȩȧȪ < > t Δήμος Αλεξανδρούπολης (Δημοτική Πλάζ Αλεξ/

(Μαύρο Λιθάρι/Eden Beach, Ανάβυσσος / Κεντρική, Λαγονήσι 1 /

πολης, Κυανή Ακτή)

Grand Beach, Λαγονήσι 2 / Mediterraneo, Λαγονήσι 3 / Κοχύλια)

ΡΟΔΟΠΗ [4]: t ȜɔɅɈɑ ȢɈɅɈɋɀɆɔɑ (Φανάρι/Camping, Αρωγή, Φανά-

t ȜɔɅɈɑ Țɒɉɀɑ ȚɈɘɄȺɑ ȚɈɌɄɂȺȼɅɓɆɀɑ (Βάρκιζα, Αστέρας Βου-

ρι/Δημοτική, Μέση)

λιαγμένης, Βούλα A) t ȜɔɅɈɑ șɕȼɂɆȺɑ (Αγ. Μαρίνα) t ȜɔɅɈɑ ȢɌɁɔ

ΞΑΝΘΗ [4]: t ȜɔɅɈɑ ȫɈƇȾɕɉɈɌ (Μάγγανα) t ȜɔɅɈɑ șȻȽɔɉɐɆ (Άβδη-

ɉɐɆ (Κακιά Λαγκάδα)

ρα/Πόρτο Μόλο, Μυρωδάτο, Μάνδρα)

ΚΟΡΙΝΘΙΑ [13]: t ȜɔɅɈɑ ȣɈɌɋɉȺɃɕɈɌ șȼ ȠȾɈȽɚɉɐɆ (Λουτράκι 1,

ΚΑΒΑΛΑ [16]: t ȜɔɅɈɑ ȠɒɊɈɌ (Μακρύαμμος, Χρυσή Αμμουδιά

Λουτράκι 2, Λουτράκι/Μπούτσι, Πευκάκια) t ȜɔɅɈɑ ȚɓɄɈɌ ȚɗɎȺɑ

2, Πευκάρι 2, Θάσος Πόλη/Λιμανάκι, Πρίνος / Δασύλιο 2) t ȜɔɅɈɑ

(Κοκκώνι, Βραχάτι) t ȜɔɅɈɑ ȪɂɃɌɐɆɕɐɆ (Πευκιάς) t ȜɔɅɈɑ ȦɌɄɈɃɒ

ȥɓɊɋɈɌ (Αμμόγλωσσα/Κεραμωτή 1, Αμμόγλωσσα/Κεραμωτή 2)

ɊɋɉɈɌ ȝɌɉɐɊɋɕɆɀɑ (Ξυλόκαστρο/Πευκιάς, Ξυλόκαστρο/Αριστο-

t ȜɔɅɈɑ ȢȺȻɒɄȺɑ (Μπάτης, Τόσκα, Καλαμίτσα, Περιγιάλλι) t ȜɔɅɈɑ

ναυτών, Καμάρι, Μελίσσι, Συκιά, Δερβένι)

10 /

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ


ΑΡΓΟΛΙΔΑ [3]: t ȜɔɅɈɑ ȝɉɅɂɈɆɕȽȺɑ (Πόρτο Χέλι/Χηνίτσα)

Αμμουδάρα 1, Αμμουδάρα 4, Αμμουδάρα 5) t ȜɔɅɈɑ ȮȾɉɊɈɆɔɊɈɌ

t ȜɔɅɈɑ ȥȺɌƇɄɂɓɐɆ (Καραθώνα, Τολό)

(Λιμένας Χερσονήσου 5, Άγ. Γεώργιος 1, Άγ. Γεώργιος 3, Ανισαράς,

ΑΡΚΑΔΙΑ [1]: t ȜɔɅɈɑ ȚɗɉȾɂȺɑ ȢɌɆɈɌɉɕȺɑ (Καλλιστώ)

Άγ. Γεώργιος 2/Παναγία Ρύζι, Δράπανος, Ποταμός, Ποταμός Α)

ΛΑΚΩΝΙΑ [11]: t ȜɔɅɈɑ ȤɈɆȾɅȻȺɊɂɒɑ (Νεάπολη, Αρχάγγελος,

t ȜɔɅɈɑ ȭȺɂɊɋɈɘ (Μάταλα)

Πλύτρα/Παχιάμμος, Τηγάνια, Μονεμβασιά, Πορί) t ȜɔɅɈɑ șɆȺɋɈ

ΛΑΣΙΘΙ [36]: t ȜɔɅɈɑ șȼ ȥɂɃɈɄɒɈɌ (Σπηλιάδα, Πόρος 1, Πόρος 2,

ɄɂɃɔɑ ȤɒɆɀɑ (Σκουτάρι, Μαυροβούνι 1, Μαυροβούνι 2, Γύθειο 2/

Ελούντα, Πηγαϊδάκια Ελούντας, Σχίσμα, Ελούντα 1, Δρήρος, Χιόνα,

Σελινίτσα, Βαθύ)

Πλάκα, Χαβάνια 2, Άγιος Νικόλαος 1, Άγιος Νικόλαος 3, Αμμούδι,

ΜΕΣΣΗΝΙΑ [5]: t ȜɔɅɈɑ ȢȺɄȺɅɒɋȺɑ (Μικρή Μαντίνεια, Ανατολ.

Κιτροπλατεία, Άμμος/Μαρίνα, Αλμυρός, Άμμος/Δημοτική, Πήλος,

Καλαμάτα 1 / Ανάσταση) t ȜɔɅɈɑ ȤȾɊɊɔɆɀɑ (Μπούκα) t ȜɔɅɈɑ

Αμμουδάρα, Βούλισμα, Άγ. Παντελεήμονας, Καραβοστάσι) t ȜɔɅɈɑ

ȫɉɂɍɌɄɕȺɑ (Άι Λαγούδης, Καλό Νερό)

ȪɀɋȾɕȺɑ (Σητεία 1/Γαλλικό, Βάι/Φοινικόδασος, Κουρεμένος, Χιόνα,

ΗΛΕΙΑ [8]: t ȜɔɅɈɑ ȳɄɂȽȺɑ (Κουρούτα) t ȜɔɅɈɑ ȨɀɆȾɂɈɘ (Αρκού-

Κάτω Ζάκρος) t ȜɔɅɈɑ ȡȾɉɒƇȾɋɉȺɑ (Μακρύγιαλος/Λαγκούφα, Ιερά-

δι, Βαρθολομιό, Γλύφα) t ȜɔɅɈɑ șɆȽɉȺȻɕȽȺɑ ȢɌɄɄɔɆɀɑ (Κάστρο/

πετρα 1 /Δημοτική, Ιεράπετρα 2 /Δημοτική, Αγία Φωτιά, Μύρτος,

Χρυσή Ακτή 2, Λουτρά Κυλλήνης 1, Λουτρά Κυλλήνης 2) t ȜɔɅɈɑ

Κουτσουνάρι / Άγ. Ιωάννης, Κουτσουνάρι 2, Καθαράδες 1)

ȞȺɎɒɉɐɑ (Ζαχάρω)

ΡΟΔΟΣ [20]: t ȜɔɅɈɑ ȩɗȽɈɌ (Κιοτάρι 3, Λάρδος 1, Λάρδος 3, Αφά-

ΑΧΑΙΑ [4]: t ȜɔɅɈɑ ȜɌɋɂɃɔɑ șɎȺɛȺɑ (Καλογριά, Λακκόπετρα)

ντου 2, Κολύμπια, Κολύμπια Α - Λιμανάκι, Αμμούδες/Φαληράκι,

t ȜɔɅɈɑ șɂȼɂȺɄȾɕȺɑ (Αλυκή, Διγελιώτικα)

Καβουράκια, Καλλιθέα, Μαντώματα, Φαληράκι/Καστράκι, Φαλη-

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ [2]: t ȜɔɅɈɑ ȥȺɌƇɒɃɋɈɌ (Ψανή, Γρίμποβο)

ράκι/Τραουνού, Φαληράκι A, Φαληράκι 1, Φαληράκι 2, Φαληράκι

ΠΡΕΒΕΖΑ [3]: t ȜɔɅɈɑ ȨɉɓȻȾȿȺɑ (Κυανή, Μονολίθι) t ȜɔɅɈɑ Ȩɒɉ

3, Φαληράκι 4, Φαληράκι 5, Ρένη 1, Τριάντα Β)

γας (Λούτσα)

ΚΩΣ [5]: t ȜɔɅɈɑ Ȣɐ (Γουρνιάτης, Τρούλος, Άκρο Χελώνας, Πευ-

ΚΕΡΚΥΡΑ [35]: t ȜɔɅɈɑ ȢɓɉɃɌɉȺɑ (Κομμένο, Κοντόκαλι, Αλυκές

κοκεφαλή/Άγιος Φωκάς, Λάμπη)

Ποταμού, Μπαρμπάτι, Ύψος, Δασιά, Καλαμιώνας, Κερασιά, Νησά-

ΘΗΡΑ [3]: t ȜɔɅɈɑ ȠɔɉȺɑ (Περίσσα, Καμάρι 1, Καμάρι 2)

κι/Κρουζερή, Γιμάρι, Περίθεια/Άγ. Σπυρίδωνας, Αλμυρός, Απράος

ΙΟΣ [3]: t ȜɔɅɈɑ ȡɀɋɚɆ (Όρμος, Μυλοπόταμος, Μαγγανάρι)

Καλαμάκι, Ρόδα, Canal d’Amour, Άγιος Στέφανος, Αρίλλας, Αστρα-

ΣΙΦΝΟΣ [2]: t ȜɔɅɈɑ ȪɕɍɆɈɌ (Καμάρες, Πλατύς Γιαλός)

κερή, Σιδάρι, Παλαιοκαστρίτσα, Έρμονες, Γλυφάδα, Κοντογιαλός,

ΠΑΡΟΣ [3]: t ȜɔɅɈɑ ȨɒɉɈɌ (Λογαράς, Τσερδάκια, Πούντα)

Άγιος Ματθαίος, Άγ. Ιωάννης Περιστερών, Ίσσος, Μεσογγή, Μωρα-

ΝΑΞΟΣ [3]: t ȜɔɅɈɑ ȥɒɇɈɌ (Αγία Άννα, Άγιος Προκόπιος, Άγιος

ΐτικα, Χαλικούνας, Άγιος Γεώργιος, Μαραθιάς, Μπενίτσες, Άγιος

Γεώργιος)

Γόρδιος, Αυλάκι, Δαφνίλα)

ΜΥΚΟΝΟΣ [1]: t ȜɔɅɈɑ ȤɌɃɗɆɈɌ (Καλαφάτης)

ΛΕΥΚΑΔΑ [6]: t ȜɔɅɈɑ ȣȾɌɃɒȽȺɑ (Άη Γιάννης, Λευκάδα/Γύρα, Άγ.

ΚΕΑ [1]: t ȜɔɅɈɑ ȢɓȺɑ (Κούνδουρος)

Νικήτας-Πευκούλια, Κάθισμα 1, Πόρτο Κατσίκι, Νυδρί)

ΣΑΜΟΣ [4]: t ȜɔɅɈɑ ȪɒɅɈɌ (Πυθαγόρειο, Ποτοκάκι 1, Ποτοκάκι

ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ [9]: t ȜɔɅɈɑ ȢȾɍȺɄɈɆɂɒɑ (Πετανοί, Πλατύς Γιαλός,

2, Γλυκόριζα)

Μακρύς Γιαλός, Άβυθος, Λουρδάς, Άμμες, Σκάλα, Αράγια Πόρου,

ΧΙΟΣ [3]: t ȜɔɅɈɑ ȮɕɈɌ (Όρμος Λω, Αγ. Φωτεινή, Καρφάς)

Μύρτος)

ΛΕΣΒΟΣ [10]: t ȜɔɅɈɑ ȣɓɊȻɈɌ (Τσαμάκια, Κανόνι Θέρμης, Εφτα-

ΖΑΚΥΝΘΟΣ [9]: t ȜɔɅɈɑ ȞȺɃɘɆɁɈɌ (Αλυκανάς 1, Αλυκανάς 2,

λού/ Άγ. Ανάργυροι, Κάγια, Σκάλα Ερεσσού, Νυφίδα, Βατερά, Άνα-

Αλυκές 1, Αλυκές 2, Άμπουλα Ψαρού, Τσιλιβή, Μπούκα, Άμπουλα

ξος, Πέτρα, Αγ. Ισίδωρος)

Τραγάκι, Κατραγάκι)

ΛΗΜΝΟΣ [3]: t ȜɔɅɈɑ ȣɔɅɆɈɌ (Εβγάτης/Ζεματάς, Άγ. Ιωάννης,

ΧΑΝΙΑ [20]: t ȜɔɅɈɑ ȢɂɊɊɒɅɈɌ (Φαλάσαρνα) t ȜɔɅɈɑ ȨɄȺɋȺɆɂɒ

Θάνος)

(Πλατανιάς, Πλατανιάς /Λιμανάκι, Κολυμβάρι) t ȜɔɅɈɑ ȮȺɆɕɐɆ (Σταλός, Άγιοι Απόστολοι 1, Άγιοι Απόστολοι 2, Χρυσή Ακτή, Αγία

ΜΑΡΙΝΕΣ

Μαρίνα, Καλαμάκι, Νέα Χώρα, Μαράθι, Σταυρός, Άγιος Ονούφρι-

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ [2]: t ȜɔɅɈɑ ȪɂɁɐɆɕȺɑ (Μαρίνα Πόρτο Καρράς)

ος, Καλαθάς) t ȜɔɅɈɑ șƇɈɃɈɉɚɆɈɌ (Μαϊστράλι, Καλύβες Ξυδά,

t ȜɔɅɈɑ ȢȺɊɊɒɆȽɉȺɑ (Μαρίνα Σάνη)

Κυανή, Καβρός, Περαστικός)

ΑΤΤΙΚΗ [2]: t ȜɔɅɈɑ ȣȺɌɉȾɐɋɂɃɔɑ (Οlympic Μarine) t ȜɔɅɈɑ ȨȺɄȺɂ

ΡΕΘΥΜΝΟ [18]: t ȜɔɅɈɑ ȩȾɁɘɅɆɀɑ (Ρέθυμνο 1, Ρέθυμνο 2, Ρέθυ-

Ɉɘ ȭȺɄɔɉɈɌ (Μαρίνα Φλοίσβου)

μνο 3, Ρέθυμνο 4 / Μυσσίρια, Πλατανιάς Β/Ρέθυμνο 6, Περιβόλια,

ΚΟΡΙΝΘΙΑ [1]: t ȜɔɅɈɑ ȦɌɄɈɃɒɊɋɉɈɌ ȝɌɉɐɊɋɕɆɀɑ (Μαρίνα Ξυλο-

Αδελιανός Κάμπος Α, Πηγιανός Κάμπος, Σκαλέτα) t ȜɔɅɈɑ ȤɌɄɈ

κάστρου)

ƇɈɋɒɅɈɌ (Πάνορμος/Λίμνη, Λιανός Κάβος Λαυρίς, Μπαλί Βαρκό-

ΛΕΥΚΑΔΑ [1]: t ȜɔɅɈɑ ȣȾɌɃɒȽȺɑ (Μαρίνα Λευκάδας)

τοπος, Μπαλί Λιβάδι) t ȜɔɅɈɑ șȼɕɈɌ ȚȺɊɂɄȾɕɈɌ (Δαμνόνι, Πλακιάς,

ΚΕΡΚΥΡΑ [1]: t ȜɔɅɈɑ ȢɓɉɃɌɉȺɑ (Μαρίνα Γουβιών)

Σούδα, Αγία Γαλήνη/ Ύστερο Βαρκοτόπι, Ροδάκινο)

ΛΑΣΙΘΙ [1]: t ȜɔɅɈɑ șȼ ȥɂɃɈɄɒɈɌ (Μαρίνα Αγ. Νικολάου)

ΗΡΑΚΛΕΙΟ [14]: t ȜɔɅɈɑ ȤȺɄȾȻɂȿɕɈɌ (Ελληνοπεράματα, Φόδελε,

ΚΩΣ [1]: t ȜɔɅɈɑ Ȣɐ (Μαρίνα Κω)

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

/

11


NEA Έμφαση στον θαλάσσιο Τουρισμό

τη δυνατότητα να δημιουργήσουν συνδυαστικά περισσότερες από 40 χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας. t ȟ ȺɆɒƇɋɌɇɀ ɋɈɌ ȠȺɄɒɊɊɂɈɌ ȫɈɌɉɂɊɅɈɘ ɃȺɂ ɋɀɑ ȢɉɈɌȺȿɂɓɉȺɑ βρίσκεται ψηλά στις προτεραιότητες της Κυβέρνησης. Όταν αναφερόμαστε σε θαλάσσιο τουρισμό εννοούμε το σύνολο των τουριστικών δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται στο θαλάσσιο χώρο, όπως π.χ. η κρουαζιέρα, οι θαλάσσιες περιηγήσεις με σκάφη αναψυχής, ημερόπλοια και υποβρύχια και οι θαλάσσιες αθλητικές δραστηριότητες, όπως οι καταδύσεις, το υποβρύχιο ψάρεμα, κ.ά.. Η Ελλάδα, λόγω του νησιωτικού της συμπλέγματος, των ιστορικών και πολιτιστικών της μνημείων, αλλά και

Στη στρατηγική του υπουργείου Τουρισμού για την ανάπτυξη της

προορισμών με ισχυρό brand name παγκοσμίως, συγκεντρώ-

κρουαζιέρας και ευρύτερα του θαλάσσιου τουρισμού αναφέρθη-

νει όλες τις προϋποθέσεις για μια δυναμική τουριστική ανάπτυ-

κε ο γενικός γραμματέας Τουρισμού κ. Αναστάσιος Λιάσκος σε

ξη τα επόμενα χρόνια.

ομιλία του στο 2ο Ναυτιλιακό Συνέδριο Maritime Economies.

t ȟ ɒɉɊɀ ɋɈɌ ɃȺɅƇɈɋɒȿ ȽɀɅɂɈɌɉȼȾɕ ɅɂȺ ɆɓȺ ȺɆȺƇɋɌɇɂȺɃɔ ȽɌɆȺɅɂ-

Ο κ. Λιάσκος εστίασε στη δημιουργία σύγχρονου θεσμικού πλαι-

κή ύστερα από δεκαετίες ύφεσης. Ήδη, η κίνηση στον τομέα του

σίου για τον κλάδο και επισήμανε ότι το υπουργείο Τουρισμού

θαλάσσιου τουρισμού δείχνει να παρουσιάζει συνεχή αύξηση σε

δίνει βαρύτητα στην άρση εμποδίων, που ενδεχομένως υπάρ-

σύγκριση με την περυσινή περίοδο. Μπορούμε να μετατρέψουμε

χουν στον τομέα του θαλάσσιου τουρισμού.

την Ελλάδα σε μια ισχυρή και σύγχρονη δύναμη στην Κρουαζιέ-

Παράλληλα, τόνισε ότι σε συνεργασία με συναρμόδια υπουργεία

ρα με νέες επενδύσεις, νέες υποδομές και συνέργειες Δημόσιου

και θεσμικούς συντελεστές του κλάδου, καθορίζονται οι αναγκαί-

και Ιδιωτικού Τομέα. Αποτελεί σημείο αιχμής στις προσπάθειες

ες ρυθμίσεις ώστε να μπορούν να κυκλοφορούν στις ελληνικές

του υπουργείου Τουρισμού για την αύξηση και ενίσχυση της του-

θάλασσες για αναψυχή, περισσότερα σκάφη και σε συνθήκες

ριστικής ροής προς τα λιμάνια της χώρας μας, στον Πειραιά, τη

υγιούς ανταγωνισμού.

Θεσσαλονίκη, την Πάτρα, την Κρήτη (Ηράκλειο και Σούδα), τη

Ο γενικός γραμματέας ανάφερε ότι ο τομέας της κρουαζιέρας

Ρόδο, την Κέρκυρα, την Ηγουμενίτσα, τη Μύκονο, τη Σαντορίνη,

αναπτύσσεται γρήγορα καθώς -σύμφωνα με επίσημα στοιχεία-

την Κόρινθο και την Πάτμο. Υπάρχει ξεκάθαρη πολιτική βούλη-

οι επιβάτες διπλασιάζονται τα τελευταία χρόνια, ενώ η διεθνής

ση να αλλάξουμε κάθε τι που κρατούσε επί χρόνια καθηλωμένο

ζήτηση εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τα 30 εκατομμύρια τουριστι-

τον Θαλάσσιο Τουρισμό.

κούς επισκέπτες το 2016 από 20 εκατομμύρια το 2011. Η τάση

t ȪȾ ɊɌɆȾɉȼȺɊɕȺ ɅȾ ɋɈ ɌƇɈɌɉȼȾɕɈ ȝɅƇɈɉɂɃɔɑ ȥȺɌɋɂɄɕȺɑ ɃȺɂ șɂȼȺɕɈɌ

αυτή, κατάληξε ο κ. Λιάσκος, αναμένεται να αποτυπωθεί και στα

κάνουμε πράξη έναν συνολικό σχεδιασμό, ο οποίος κατοχυρώ-

ελληνικά λιμάνια με την άνοδο των εσόδων τους στα 2 δισ. ευρώ

νεται και νομοθετικά και στον οποίο εντάσσεται: η αναβάθμιση

από τον κλάδο της κρουαζιέρας.

των λιμένων κρουαζιέρας, πέραν του Πειραιά σε επίπεδο ειδικών

Μεταξύ άλλων στην ομιλία του ο κ. Λιάσκος τόνισε τα εξής:

υποδομών, αλλά και η αύξηση του αριθμού home porting, μέσα

t ȟ ȢɉɈɌȺȿɂɓɉȺ ȺƇɈɋȾɄȾɕ ɓɆȺ ȽɌɆȺɅɂɃɗ ɃȺɂ ɋȺɎɓɐɑ ȺɆȺƇɋɌɊɊɗ-

από μια οριζόντια πολιτική ανάπτυξης και νέων επενδύσεων.

μενο τομέα στον τουρισμό, με τους επιβάτες να διπλασιάζονται

t ȜɕɆɈɌɅȾ ɂȽɂȺɕɋȾɉɀ ȻȺɉɘɋɀɋȺ ɊɋɈɆ ɊɎȾȽɂȺɊɅɗ ɋɈɌ ɁȺɄɒɊɊɂɈɌ

τα τελευταία χρόνια και τη διεθνή ζήτηση να εκτιμάται ότι θα

τουρισμού και στον πολύ σημαντικό τομέα του, το yachting.

ξεπεράσει τα 30 εκατομμύρια τουριστικούς επισκέπτες το 2016

Στο πλαίσιο της προσπάθειας εκσυγχρονισμού του θεσμικού

από 20 εκατομμύρια το 2011. Τα ελληνικά λιμάνια φαίνεται να

πλαισίου για τα σκάφη αναψυχής, μας απασχόλησε το ζήτημα

αυξάνουν το 2016, τα ετήσια έσοδά τους από τον κλάδο της

της απελευθέρωσης των πλόων, με την έννοια της περαιτέρω

κρουαζιέρας στα 2 δισ. ευρώ.

απλοποίησης διοικητικών εμποδίων, όπως αντίστοιχα συμβαί-

t ȪɘɅɍɐɆȺ ɅȾ ɋɀɆ ɓɃɁȾɊɀ ɋɀɑ ȝɁɆɂɃɔɑ ȫɉɒƇȾȿȺɑ ɀ ȝɄɄɒȽȺ ȾƇɐ-

νει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Εργαζόμαστε για την άρση των

φελούμενη από την αύξηση της παγκόσμιας ζήτησης μπορεί να

εμποδίων αυτών, ώστε να μπορούν να κυκλοφορούν στις ελλη-

αυξήσει τα έσοδά της από την Κρουαζιέρα κατά περίπου 300 εκα-

νικές θάλασσες για αναψυχή, περισσότερα σκάφη σε συνθήκες

τομμύρια ευρώ σε ορίζοντα πενταετίας. Εάν μάλιστα διατηρήσει

υγιούς ανταγωνισμού.

σταθερό το μερίδιό της παγκοσμίως μπορεί να επωφεληθεί με

t ȝɕɆȺɂ ȾɍɂɃɋɔ ɀ ȽɀɅɂɈɌɉȼɕȺ ɅɂȺɑ ȟɄȾɃɋɉɈɆɂɃɔɑ ȚɒɊɀɑ ȜȾȽɈɅɓ-

7,5 εκατ. επισκέπτες το 2016.

νων, η οποία θα απλοποιήσει διαδικασίες για την επαγγελματι-

t ȪɘɅɍɐɆȺ ɅȾ ɋɀɆ ɋȾɄȾɌɋȺɕȺ ɅȾɄɓɋɀ ɋɈɌ ȥȺɌɋɂɃɈɘ ȝƇɂɅȾɄɀɋɀɉɕ-

κότητα του σκάφους, την αδειοδότησή του, τη ναύλωση και την

ου Ελλάδας, οι τομείς της Κρουαζιέρας και του Γιώτινγκ, έχουν

εν γένει κυκλοφορία του.

12 /

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣΘΕΜΑ

«Ψήφος εμπιστοσύνης» στους ελληνικούς προορισμούς • Πρώτη και με διαφορά η Σαντορίνη • Και η Κρήτη στη λίστα

Δημοφιλέστεροι μεσογειακοί προορισμοί Σειρά προτίμησης

Πέντε ελληνικοί προορισμοί βρίσκονται στη λίστα με τους 20 δημοφιλέστερους προορισμούς της Μεσογείου. Στην κορυφή, μάλιστα, της λίστας, βρίσκεται η Σαντορίνη, με το Ημεροβίγλι και τα Φηρά,

Δημοτικότητα

1. Ημεροβίγλι, Σαντορίνη

85

2. Φηρά, Σαντορίνη

82

3. Κάπρι, Ιταλία

81

4. Χανιά, Κρήτη

81

5. Ρέθυμνο, Κρήτη

81

ενώ ακολουθεί η Κρήτη, με τα Χανιά.

6. Λάγκος, Πορτογαλία

81

Όπως προκύπτει από την έρευνα της μηχανής αναζήτησης και σύγκρι-

7. Συρακούσες, Σικελία

81

σης ξενοδοχειακών τιμών, trivago, στην πρώτη θέση και μάλιστα με

8. Λανές, Ισπανία

81

διαφορά βρίσκεται το Ημεροβίγλι της Σαντορίνης και στη δεύτερη

9. Μονακό, Μόντε Κάρλο

81

θέση τα Φηρά της Σαντορίνης. Στην τρίτη θέση συναντά κανείς το

10. Tavira, Πορτογαλία

80

Κάπρι της Ιταλίας με πολύ μικρή διαφορά από τα Χανιά που κατα-

11. Τράπανι, Ιταλία

80

12. Αλγκέρο, Ιταλία

80

13. Σάντα Μαργαρίτα Λιγούρε, Ιταλία

80

14. Κονίλ ντε λα Φροντέρα, Ισπανία

80

«Μεσόγειος». Τη λίστα συμπληρώνουν έξι προορισμοί από την Ιτα-

15. Σάντα Οϊλάλια, Ισπανία

79

λία, τέσσερις προορισμοί από την Ισπανία, δυο από τη Γαλλία και το

16. Μαρμπέγια, Ισπανία

79

Λάγκος της Πορτογαλίας.

17. Άγιος Νικόλαος, Κρήτη

79

Σημειώνεται ότι η δημοτικότητα των προορισμών είναι αποτέλεσμα

18. Λινιάνο Σαμπιαντόρο, Ιταλία

79

των κριτικών από 39 διεθνείς πλατφόρμες της trivago και 160 δια-

19. Saintes Maries de la Mer, Γαλλία

79

φορετικές ιστοσελίδες κρατήσεων, ενώ οι προορισμοί έχουν 5000

20. Αλκούντια, Ισπανία

79

λαμβάνουν την τέταρτη θέση. Την πεντάδα συμπληρώνει το Ρέθυμνο της Κρήτης, ενώ στη 17η θέση βρίσκεται ο Άγιος Νικόλαος Κρήτης. Η Κρήτη και η Σαντορίνη, σύμφωνα με τη λίστα, είναι τα δυο νησιά που έρχονται στο μυαλό των ταξιδιωτών στο άκουσμα της ξέξης

κριτικές τουλάχιστον ο καθένας. ◊

14 /

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣΘΕΜΑ

Ξεκίνησε ο νέος επενδυτικό νόμος

• Πλήρης οδηγός από τη NOISIS Κίνητρα επιχορήγησης, επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και φορολογικής απαλλαγής ή μίγμα αυτών, κατ’ επιλογή του επενδυτή, προβλέπει ο Επενδυτικός Νόμος (Ν.3908/2011), ο οποίος δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως την 1η Φεβρουαρίου του 2011, στη νέα του μορφή.

Κατ’ εξαίρεση τα επενδυτικά σχέδια στον τομέα των ΑΠΕ, που δεν ανή-

Γενικά Επενδυτικά Σχέδια

κουν στους υδροηλεκτρικούς και ιβρυδικούς σταθμούς, στα αντλησι-

α. Γενικής Επιχειρηματικότητας: Περιλαμβάνεται το σύνολο των επεν-

οταμιευτικά συστήματα ενέργειας και στις μονάδες παραγωγής ενέρ-

δυτικών σχεδίων που μπορούν να υπαχθούν στις διατάξεις του νόμου

γειας από βιομάζα και βιοαέριο και που θα υποβληθούν μετά την 1η

και δεν εντάσσονται σε άλλη κατηγορία.

Ιανουαρίου 2014 παρέχονται μόνο φορολογικά κίνητρα.

β. Τεχνολογικής Ανάπτυξης: Περιλαμβάνονται επενδυτικά σχέδια τεχνο-

Η ένταση των ενισχύσεων κυμαίνεται από 15% έως 60%, ανάλογα με

λογικού εκσυγχρονισμού των επιχειρήσεων με την χρησιμοποίηση

το μέγεθος της αιτούσας επιχείρησης, το είδος και την περιοχή εγκα-

τεχνολογικών και οργανωτικών καινοτομιών.

τάστασης της επένδυσης. Η Ελληνική Επικράτεια έχει διαχωριστεί σε

γ. Περιφερειακής Συνοχής: Περιλαμβάνονται επενδυτικά σχέδια σε

τρεις γεωγραφικές ζώνες, οι οποίες κατά κύριο λόγο διαφοροποιούν

παραγωγικές δραστηριότητες που αξιοποιούν τοπικά ανταγωνιστικά

το ύψος της ενίσχυσης.

πλεονεκτήματα, αντιμετωπίζουν τοπικές ανάγκες και περιφερειακά προ-

Ενδεικτικά επιδοτούνται ξενοδοχειακές μονάδες άνω των 3*, μετα-

βλήματα με περιβαλλοντικά βιώσιμες τεχνολογικές εφαρμογές, εισάγουν

ποιητικές μονάδες, μονάδες Logistics, Α.Π.Ε. (εκτός Φ/β και ηλιοθερ-

τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης υδάτινων πόρων

μικών), θερμοκήπια, κ.ά. Στο καθεστώς ενισχύσεων του Νόμου υπά-

και συμβάλλουν στη φιλική προς το περιβάλλον ανασυγκρότηση, ανά-

γονται επενδυτικά σχέδια σε όλους τους τομείς της Οικονομίας, πλην

πλαση και ανάπτυξη περιοχών οικονομικής δραστηριότητας.

συγκεκριμένων εξαιρέσεων.

Ειδικά Επενδυτικά Σχέδια α. Επιχειρηματικότητας των Νέων: Στην κατηγορία αυτή ανήκουν

Τα επενδυτικά σχέδια διακρίνονται στις ακόλουθες ομάδες:

16 /

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται για την ίδρυση και τη λειτουρ-


ΘΕΜΑ

γία μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, στο εταιρικό κεφάλαιο των

3. Η βελτίωση του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου

οποίων συμμετέχουν με ποσοστό άνω του 50% φυσικά πρόσωπα που

4. Η επιτάχυνση των διαδικασιών επιχορήγησης επενδύσεων

δεν έχουν υπερβεί το τεσσαρακοστό έτος της ηλικίας τους και ασκούν

5. Η απλούστευση των διαδικασιών

αποκλειστικά την διαχείριση της εταιρίας.

6. Η διευκόλυνση της διαδικασίας υποβολής αιτημάτων επιχορηγή-

β. Μεγάλα Επενδυτικά Σχέδια: Αφορά επενδυτικά σχέδια ύψους του-

σεων

λάχιστον πενήντα εκατομμυρίων (50.000.000) ευρώ, υπολογιζόμενα

7. Η διευθέτηση διαδικαστικών ζητημάτων που αφορούν στην κίνη-

με συναλλαγματικές ισοτιμίες που ισχύουν κατά το χρόνο χορήγησης

ση κεφαλαίων και την ευχερή παρακολούθησή τους από την αρμόδια

της ενίσχυσης.

Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού και

γ. Ολοκληρωμένα Πολυετή Επιχειρηματικά Σχέδια: Επενδυτικά σχέδια

8. Η κύρωση Υπαγωγής Μεγάλων Επενδυτικών Σχεδίων του ν.

υλοποίησης ολοκληρωμένων πολυετών (2-5 ετών) επιχειρηματικών σχε-

3299/2004

δίων επιχειρήσεων, για τις οποίες έχει παρέλθει τουλάχιστον πενταετία

Αναλυτικότερα, οι αλλαγές που αφορούν σε Αναπτυξιακούς Νόμους

από τη σύστασή τους, ελάχιστου συνολικού κόστους 2.000.000 ευρώ,

περιγράφονται στα ακόλουθα σημεία:

που περιλαμβάνουν τον τεχνολογικό, διοικητικό, οργανωτικό και επι-

Ιδία συμμετοχή

χειρησιακό εκσυγχρονισμό και ανάπτυξη, καθώς και τις αναγκαίες ενέρ-

t ȜɌɆȺɋɗɋɀɋȺ ɋɈɌ ȾƇȾɆȽɌɋɂɃɈɘ ɍɈɉɓȺ ȽɂɒɁȾɊɀɑ ɋɐɆ ɂȽɕɐɆ ɃȾɍȺɄȺɕɐɆ

γειες κατάρτισης των εργαζομένων.

για την κάλυψη της ιδίας συμμετοχής του στην επένδυση, όπως αυτή

δ. Συνέργειας και Δικτύωσης: Επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται

τεκμηριώνεται από την αξία των καταθέσεών του ή την αξία των κινη-

από σχήματα συνέργειας και δικτύωσης δέκα τουλάχιστον επιχειρήσε-

τών του αξιών ή από τις τελευταίες διαθέσιμες λογιστικές του κατα-

ων, υπό μορφή Κοινοπραξίας και αποσκοπούν στην υλοποίηση προ-

στάσεις ή από άμεσα ρευστοποιήσιμα στοιχεία, σύμφωνα με την μέση

γραμμάτων, τα οποία είτε αξιοποιούν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα

αξία των τελευταίων τριών μηνών.

των επιχειρήσεων, είτε αξιοποιούν υποδομές που δημιουργούνται με

t ȜɌɆȺɋɗɋɀɋȺ ɃɒɄɌɏɀɑ ɂȽɕȺɑ ɊɌɅɅȾɋɈɎɔɑ ɅȾ ɓɃȽɈɊɀ ɅȾɋɈɎɚɆ ɌƇɓɉ ɋɈ

εθνική και κοινοτική χρηματοδότηση, είτε συντελούν στην προσαρ-

άρτιο χωρίς να απαιτείται καταβολή ΦΣΚ, στα επενδυτικά σχέδια που

μογή στο σύγχρονο οικονομικό και τεχνολογικό περιβάλλον συγκε-

έχουν εγκριθεί στους Ν. 3908/11, Ν. 3299/04, Ν.2601/98. Επιλογή κινή-

κριμένων και γεωγραφικά προσδιορισμένων παραγωγικών δραστη-

τρων ενίσχυσης Δυνατότητα επιλογής του μίγματος ευεργετημάτων

ριοτήτων και υπηρεσιών.

μέσω Επιχορήγησης, Φορολογικής Απαλλαγής, leasing Αξιοποίηση

Διάρκεια Υποβολής Προτάσεων Καθ' όλη τη διάρκεια του έτους με αξι-

κινήτρου Φοροαπαλλαγής.

ολόγηση δύο φορές το έτος (από Μάιο και από Νοέμβριο). Ειδικά για

t ȟ ȺɇɂɈƇɈɕɀɊɀ ɋɀɑ ɍɈɉɈɄɈȼɂɃɔɑ ȺƇȺɄɄȺȼɔɑ ɅƇɈɉȾɕ ɆȺ ȼɕɆȾɂ ȾɆɋɗɑ ȽɘɈ

το 2013 η κατάθεση αιτήσεων των Γενικών Επενδυτικών Σχεδίων που

(2) ετών συμπεριλαμβανομένου και του έτους που έχει εκδοθεί η από-

θα αποτελέσουν αντικείμενο αξιολόγησης στον Α΄ κύκλο αξιολόγησης

φαση ολοκλήρωσης.

του έτους 2013 θα διαρκέσει έως 28 Ιουνίου 2013, με χρόνο έναρξης

t ȟ ȺɇɂɈƇɈɕɀɊɀ ɋɀɑ ɍɈɉɈɄɈȼɂɃɔɑ ȺƇȺɄɄȺȼɔɑ ɃȺɄɘƇɋȾɋȺɂ ȾɆɋɗɑ ȽȾɃȺƇɓɆɋȾ

της αξιολόγησης των αιτήσεων αυτών από 1η Ιουλίου του 2013.

(15) διαχειριστικών περιόδων, μετά τη διαχειριστική περίοδο εντός της

Η υποβολή αιτήσεων των Γενικών Επενδυτικών Σχεδίων που θα αποτε-

οποίας δημοσιεύτηκε η απόφαση ολοκλήρωσης και έναρξης παραγω-

λέσουν αντικείμενο αξιολόγησης στον Β’ Κύκλο αξιολόγησης θα διαρκέσει μέχρι τις 30 Οκτωβρίου 2013 με τις αξιολογήσεις τους να ξεκινούν από το μήνα Νοέμβριο. Παράλληλα, τα Μεγάλα Επενδυτικά Σχέδια θα υποβάλλονται καθόλη τη διάρκεια του έτους, ενώ η πρώτη περίοδος υποβολών για τα Σχέδια Επιχειρηματικότητας των Νέων ολοκληρώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου 2011. Οι αιτήσεις για τα Σχέδια Συνέργειας & Δικτύωσης διήρκησαν απο 20

γικής λειτουργίας της επένδυσης Μεγάλα Επενδυτικά Σχέδια. t ȨȺɉɓɎȾɋȺɂ ȾɆɂȺɕɈ ƇɈɊɈɊɋɗ ȾɆɕɊɎɌɊɀɑ ȼɂȺ ɋɈ ɊɘɆɈɄɈ ɋɈɌ ƇɉɈəƇɈɄɈȼɂσμού του επενδυτικού σχεδίου. t țɂȺ ɋɈ ƇɈɊɗ ɓɐɑ ȾɃ ȾɌɉɚ ɅƇɈɉɈɘɆ ɆȺ ɄɒȻɈɌɆ ɃɒɁȾ ȾɕȽɈɑ ȾɆɕɊɎɌσης μεμονωμένα ή συνδυαστικά. t ȶɄȺ ɋȺ ȾƇȾɆȽɌɋɂɃɒ ɓɉȼȺ ȺɌɋɔɑ ɋɀɑ ɃȺɋɀȼɈɉɕȺɑ ƇɉɓƇȾɂ ɆȺ ɃɌɉɐɁɈɘɆ με νόμο. Νέες επιλέξιμες δραστηριότητες.

Ιανουαρίου έως 15 Ιουνίου 2012.

t ȢɓɆɋɉȺ ȺƇɈɃȺɋɒɊɋȺɊɀɑ ȺƇɈɁȾɉȺƇȾɕȺɑ

Ψήφιση Τροποποιήσεων Επενδυτικού Νόμου

t ȝƇɓɃɋȺɊɀ ɃȺɂ ȝɃɊɌȼɎɉɈɆɂɊɅɗɑ ɇȾɆɈȽɈɎȾɂȺɃɚɆ ɅɈɆɒȽɐɆ ƇɈɌ ɓɎɈɌɆ

Ψηφίσθηκε στη Βουλή ο Νόμος για την διαμόρφωση φιλικού αναπτυξιακού περιβάλλοντος για τις στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις στον οποίο περιέχονται και οι τροποποιήσεις του Επενδυτικού και του

t ȧɄɈɃɄɀɉɐɅɓɆȺ ɊɘɆɁȾɋȺ ȾƇȾɆȽɌɋɂɃɒ ɊɎɓȽɂȺ ɋɈɌɉɂɊɅɈɘ ɌȼȾɕȺɑ διακόψει τη λειτουργία τους και ανήκουν ή θα αναβαθμιστούν σε ξενοδοχειακές μονάδες τουλάχιστον 3*. t ȝɂȽɂɃɓɑ ɅɈɉɍɓɑ ɋɈɌɉɂɊɅɈɘ ȪɌɆȾȽɉɂȺɃɒ ɃɓɆɋɉȺ ȢɓɆɋɉȺ ɁȺɄȺɊɊɈɁȾ-

Αναπτυξιακού Νόμου.

ραπείας, Γήπεδα Γκολφ, Χιονοδρομικά κέντρα, Θεματικά πάρκα, Μαρί-

Στόχος των τροποποιήσεων αυτών είναι:

νες-Καταφύγια τουριστικών σκαφών, εγκαταστάσεων Αξιοποίησης

1. Η ενίσχυση της ταμειακής ρευστότητας των επιχειρήσεων 2. Η παροχή φορολογικών κινήτρων

Ιαματικών Πηγών, ΚΕΠΑΤ, Αυτοκινητοδρομίων, κ.λπ.). t ȪɘɆɁȾɋȺ ɋɈɌɉɂɊɋɂɃɒ ɃȺɋȺɄɘɅȺɋȺ

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

/

17


ΘΕΜΑ

t ȧɉȼȺɆɐɅɓɆɈɂ ɌƇɈȽɈɎȾɕɑ ɋɈɌɉɂɊɋɂɃɚɆ ȽɉȺɊɋɀɉɂɈɋɔɋɐɆ t ȤȾɋȺɋɉɈƇɔ ƇȺɉȺȽɈɊɂȺɃɚɆ ȽɂȺɋɀɉɀɋɓɐɆ ɃɋɂɊɅɒɋɐɆ ɊȾ ɇȾɆɈȽɈɎȾɂȺɃɓɑ μονάδες και Εκσυγχρονισμός ξενοδοχειακών μονάδων που λειτουργούν στα προαναφερόμενα κτίσματα και ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον 2*. t ȝɃɊɌȼɎɉɈɆɂɊɅɗɑ $BNQJOH ɃȺɋɀȼɈɉɕȺɑ ț ɋɒɇɀɑ ɃȺɂ ɒɆɐ ɃȺɁɚɑ ɃȺɂ δυνατότητα μετατροπής, επέκτασης και εκσυγχρονισμού αυτών σε ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακές μονάδες τουλάχιστον 3*. t ȝƇȾɆȽɘɊȾɂɑ ƇɈɌ ȺɍɈɉɈɘɆ ȾɃɊɌȼɎɉɈɆɂɊɅɗ ɃȺɂ ȾƇȾɃɋɒɊȾɂɑ ȾɆɈɂɃɂȺȿɗμενων δωματίων και διαμερισμάτων, όταν κατατίθενται επενδυτικά σχέδια με τη μορφή δικτύων συνεργασίας επιχειρήσεων αυτής της κατηγορίας. t ȥȺɌƇɀȼɔɅȺɋȺ ƇɈɌ ƇɉɈɈɉɕȿɈɆɋȺɂ ȼɂȺ ɊɋȺɁȾɉɓɑ ɅȺɃɉɈɎɉɗɆɂȾɑ ƇɄɐɋɓɑ βιομηχανικές ή και ενεργειακές εγκαταστάσεις. t ȲɉȼȺ ƇɈɄɂɋɂɃɈɘ ɅɀɎȺɆɂɃɈɘ ƇɈɌ ɌƇɈɊɋɀɉɕȿɈɌɆ ɋɀɆ ɃȺɋȺɊɃȾɌɔ ȾɆȾɉγειακών εγκαταστάσεων και υποδομών, καθώς και οι δαπάνες κατασκευής έργων σύνδεσης με το Δίκτυο ή το Σύστημα, προκειμένου για επενδύσεις παραγωγής ή συμπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, οι οποίες δύναται να περιλαμβάνονται και στα άυλα περιουσιακά στοιχεία, ως δικαίωμα χρήσης. t ȢɄȾɂɊɋɈɕ ɊɋȺɁɅɈɕ ȽɀɅɗɊɂȺɑ ɎɉɔɊɀɑ ɊɋɒɁɅȾɌɊɀɑ ƇɈɌ ƇɉȺȼɅȺɋɈƇɈɂούνται με πρωτοβουλία και για λογαριασμό του Δημοσίου απο Ιδιώτη, βάσει σχετικής σύμβασης εκτέλεσης έργου, παραχώρησης ή παροχής υπηρεσιών. t ȝƇȾɆȽɌɋɂɃɒ ɊɎɓȽɂȺ ƇɈɌ ȺƇɈɊɃɈƇɈɘɆ ɊɋɀɆ ȾƇȺɆȺɄȾɂɋɈɌɉȼɕȺ ɅɈɆɒ-

μεμονωμένης επιχείρησης για μια τετραετία σε συγκεκριμένη Περιφέρεια γίνονται 15 εκ. ευρώ. t ȫȺ ȾɃ ȾɌɉɚ ȾɆɕɊɎɌɊɀɑ ȺƇɗ ɋɈɆ ȥ ȼɂȺ ȾƇȾɆȽɌɋɂɃɗ ɊɎɓȽɂɈ συνδεδεμένων και συνεργαζόμενων επιχειρήσεων για μια τετραετία σε συγκεκριμένη Περιφέρεια γίνονται 30 εκ. ευρώ.

δων, με ή χωρίς αύξηση της δυναμικότητας, των οποίων η παραγω-

Ενισχυόμενες δαπάνες

γική λειτουργία έχει αποδεδειγμένα παύσει πριν την υποβολή της

t ȜȺƇɒɆȾɑ ɃɘɉɂɐɆ ƇɉɈƇȺɉȺɊɃȾɌȺɊɋɂɃɚɆ ȾɉȼȺɊɂɚɆ ɋɀɑ ȾɃɅȾɋɒɄɄȾɌɊɀɑ

αίτησης υπαγωγής. t ȝƇɓɃɋȺɊɀ ɌƇɒɉɎɈɌɊȺɑ ɔ ɌƇɗ ɃȺɋȺɊɃȾɌɔɆ ɅɈɆɒȽȺɑ ș Ȩ ȝ ȾɃɋɗɑ ɋɐɆ

εξορυκτικών επιχειρήσεων που αφορούν στοές, φρεάτια, αντλιοστάσια, κύρια έργα αερισμού κεκλιμένα προσπέλασης, περίφραξης.

φωτοβολταϊκών, εφόσον η επέκταση αυτή είναι αποτέλεσμα της αύξη-

Λοιπές διατάξεις

σης της παραγωγικής ισχύος της εκ των υστέρων τροποποίησης της

t ȝƇɂɋɉɓƇȾɋȺɂ Ɉ ȾɃɊɌȼɎɉɈɆɂɊɅɗɑ ɈɄɈɃɄɀɉɐɅɓɆɀɑ ɅɈɉɍɔɑ ɇȾɆɈȽɈɎȾɂȺ-

αρχικής άδειας παραγωγής.

κών μονάδων αφού παρέλθει πενταετία από την έναρξη λειτουργίας της μονάδας ή από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ολοκλή-

Επενδυτικά Σχέδια σε Β.Ε.Π.Ε., Επιχειρηματικά Πάρκα (Ε.Π.) και Ζώνες Καινοτομίας

ρωσης επένδυσης εκσυγχρονισμού της μονάδας. t ȮɉɗɆɈɑ ɈɄɈɃɄɔɉɐɊɀɑ ɍɌɊɂɃɈɘ ɃȺɂ ɈɂɃɈɆɈɅɂɃɈɘ ȺɆɋɂɃȾɂɅɓɆɈɌ ȾɕɆȺɂ Ɉ

Στα επενδυτικά σχέδια επιχειρήσεων που πραγματοποιούνται σε Βιο-

πραγματικός χρόνος όπως αυτός αναφέρεται στη σχετική απόφαση

μηχανικές Επιχειρηματικές Περιοχές (Β.Ε.Π.Ε.), σε Επιχειρηματικά Πάρκα

ολοκλήρωσης και όχι ο χρόνος δημοσίευσης της απόφασης αυτής.

(Ε.Π.) εξαιρουμένων των Επιχειρηματικών Πάρκων Ενδιάμεσου Βαθμού

Η συγκεκριμένη διάταξη ισχύει για τους Ν.2601/1998, Ν.3299/2004

Οργάνωσης (Ε.Π.Ε.Β.Ο.) και σε Ζώνες Καινοτομίας παρέχεται ποσοστό

και Ν.3908/2011.

ενίσχυσης μέχρι το ανώτατο όριο του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύ-

t ȢȺɋɗƇɂɆ ȺɂɋɔɊȾɐɆ ɋɐɆ ȾɆȽɂȺɍȾɉɈɅɓɆɐɆ ȾƇȾɆȽɌɋɚɆ ɅƇɈɉȾɕ ɆȺ ȽɂȾ-

σεων Επενδυτικά Σχέδια σε νησιά και περιφερειακές ενότητες νήσων

νεργούνται ενδιάμεσοι έλεγχοι πιστοποίησης και τελικοί έλεγχοι ολο-

που ανήκουν διοικητικά στις Περιφέρειες της Ηπειρωτικής Ελλάδας. Στα

κλήρωσης επενδυτικών σχεδίων των Ν. 3299/04 και Ν. 3908/11 από

επενδυτικά σχέδια που πραγματοποιούνται στα νησιά και στις περιφε-

πιστοποιημένους φορείς.

ρειακές ενότητες νήσων που ανήκουν διοικητικά στις Περιφέρειες της

t ȝƇɂɋɉɓƇȾɋȺɂ ɀ ɅȾɋȺȻɕȻȺɊɀ ƇȺȼɕɐɆ ƇȾɉɂɈɌɊɂȺɃɚɆ ɊɋɈɂɎȾɕɐɆ ȾƇɂɎȾɂɉɔ-

Ηπειρωτικής Ελλάδας θα παρέχονται τα ανώτατα ποσοστά του Χάρτη

σεων για επενδυτικά σχέδια παραγωγής ηλεκτρισμού από ΑΠΕ που

Περιφερειακών Ενισχύσεων, κατά μέγεθος επιχείρησης.

ενισχύονται στα πλαίσια του Ν.3908/2011 και αντιστοιχούν στις δαπά-

Όρια σώρευσης Ενισχύσεων t ȫȺ ȾɃ ȾɌɉɚ ȾɆɕɊɎɌɊɀɑ ȺƇɗ ɋɈɆ ȥ ȼɂȺ ȾƇȾɆȽɌɋɂɃɗ ɊɎɓȽɂɈ

18 /

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

νες έργου επέκτασης για τη σύνδεσή τους με το Δίκτυο. t ȝɇȺɂɉɈɘɆɋȺɂ ȺƇɗ ɋɂɑ ȾɆɂɊɎɘɊȾɂɑ ɋɈɌ ȥ ɋȺ ȾƇȾɆȽɌɋɂɃɒ ɊɎɓȽɂȺ


ΘΕΜΑ

Τα σχήματα συνέργειας θα απαρτίζονται πλέον από πέντε τουλάχιστον επιχειρήσεις (αντί 10) στην Περιφέρεια Αττικής και στο Νομό Θεσσαλονίκης και από τρείς (αντί 5) στους λοιπούς νομούς της Επικράτειας. Υποβολές αιτημάτων υπαγωγής Καθ' όλη τη διάρκεια του έτους με αξιολόγηση δύο φορές το έτος (από Μάιο και από Νοέμβριο). Ειδικά για το 2013 η κατάθεση αιτήσεων των Γενικών Επενδυτικών Σχεδίων που θα αποτελέσουν αντικείμενο αξιολόγησης στον Α΄ κύκλο αξιολόγησης του έτους 2013 θα διαρκέσει έως 28 Ιουνίου 2013 με χρόνο έναρξης της αξιολόγησης των αιτήσεων αυτών από 1 Ιουλίου του 2013. Η υποβολή αιτήσεων των Γενικών Επενδυτικών Σχεδίων που θα αποτελέσουν αντικείμενο αξιολόγησης στον Β’ Κύκλο αξιολόγησης θα διαρκέσει μέχρι τις 30 Οκτωβρίου 2013 με τις αξιολογήσεις τους να ξεκινούν από το μήνα Νοέμβριο. Προκαταβολή Δίνεται η δυνατότητα προκαταβολικής χορήγησης μέρους ή και του συνόλου (100%) της επιδότησης αμέσως μετά την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων, καθώς και εκχώρησης μέρος ή του συνόλου. Ειδικότερα για το Ν. 3299/04 προβλέπεται: t ȜɌɆȺɋɗɋɀɋȺ ƇɉɈɃȺɋȺȻɈɄɔɑ ɓɐɑ ɋɈ ɋɀɑ ȾƇɂɎɈɉɔȼɀɊɀɑ ɅȾ ƇɉɈσκόμιση εγγυητικής επιστολής, προσαυξημένης κατά 10%, από πιστωπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ηλιοθερμικούς σταθμούς. t ȫɈ ƇɈɊɈɊɋɗ ɋɐɆ ȽȺƇȺɆɚɆ ȼɂȺ ɃɋɂɉɂȺɃɒ ȾɂȽɂɃɓɑ ɃȺɂ ȻɈɀɁɀɋɂɃɓɑ ȾȼɃȺɋȺστάσεις και ειδικών δαπανών για διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου

τικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στην ȝɌɉɐƇȺɖɃɔ ȲɆɐɊɀ ȫɈ ȽɘɆȺɋȺɂ ɆȺ ɃȺɄɌɍɁȾɕ ɅȾ ȾȼȼɌɀɋɂɃɔ ȾƇɂɊɋɈλή μέσω του ΕΤΕΑΝ.

ƇɈɌ ȾɆɂɊɎɘȾɋȺɂ ɅƇɈɉȾɕ ɆȺ ɍɋɒɆȾɂ ɓɐɑ ɋɈ ɋɈɌ ɊɌɆɈɄɂɃɈɘ ƇɉɈəƇɈ-

t țɂȺ ɋɀɆ ȾƇȺɆȾɇɓɋȺɊɀ ɋɐɆ ȝƇȾɆȽɌɋɂɃɚɆ ɊɎȾȽɕɐɆ ƇȺɉȺȼɐȼɔɑ ɀɄȾɃɋɉɂ-

λογισμο κάθε επενδυτικού σχεδίου και για κάθε επιχείρηση, ενώ για

σμού από ηλιακή ενέργεια έως 100KWP απαιτείται μόνο διοικητικός

τις ΜΜΕ το ποσοστό αυτό φτάνει στο 70%.

έλεγχος και όχι έλεγχός τους από την Γνωμοδοτική Επιτροπή.

t ȝɆɂɊɎɘɈɆɋȺɂ Ɉɂ ȡȢȝ Ɉɂ ȢɈɂɆɐɆɂɃɓɑ ȪɌɆȾɋȺɂɉɂɊɋɂɃɓɑ ȝƇɂɎȾɂɉɔɊȾɂɑ ɃȺɁɚɑ και ομάδες παραγωγών και Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις. t ȫɉɈƇɈƇɈɂȾɕɋȺɂ ɋɈ ɗɉɂɈ ɋɈɌ ƇɉɈəƇɈɄɈȼɂɊɅɈɘ ȺƇɗ ȾɌɉɚ ɊȾ 500.000 ευρώ ως όριο για την σύσταση νομικής μορφής πριν την καταβολή οποιασδήποτε ενίσχυσης.

t ȢȺɋȺɉȼȾɕɋȺɂ ɋɈ ȾɆɂȺɕɈ ȾɆɂɊɎɌɗɅȾɆɈ ɃɗɊɋɈɑ ȾƇȾɆȽɌɋɂɃɚɆ ɊɎȾȽɕɐɆ Φωτοβολταϊκών τα οποία έχουν λάβει απόφαση υπαγωγής στα πλαίσια του Ν.3299/04. t ȨɉɈȻɄɓƇȾɋȺɂ ɊɌȼɃȾɃɉɂɅɓɆɀ ȽɂȺȽɂɃȺɊɕȺ ȼɂȺ ɋɀɆ ɌƇɈȻɈɄɔ ȺɂɋɀɅɒɋɐɆ τροποποίησης των εγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων καθώς και επι-

t ȫȺ ȾƇȾɆȽɌɋɂɃɒ ɊɎɓȽɂȺ ɊɋɈɆ ɋɈɅɓȺ ɋɐɆ șȨȝ ƇɈɌ ȽȾɆ ȺɆɔɃɈɌɆ ɊɋɈɌɑ

μέρους οδηγίες/διευκρινίσεις για επενδυτικά σχέδια στον τομέα των

υδροηλεκτρικούς και ιβρυδικούς σταθμούς, στα αντλησιοταμιευτικά

ΑΠΕ. Αναμένεται να εκδοθεί απόφαση με τον καθορισμό παραβόλου

συστήματα ενέργειας και στις μονάδες παραγωγής ενέργειας από βιομάζα και βιοαέριο και που θα υποβληθούν μετά την 1η Ιανουαρίου 2014 παρέχονται μόνο φορολογικά κίνητρα. (ΦΕΚ 120 Α /29-5-2013)

υπέρ του Δημοσίου για την υποβολή αιτημάτων τροποποίησης. t șɂɋɔɊȾɂɑ ɁȾɉȺƇȾɕȺɑ ȾɇȾɋɒȿɈɆɋȺɂ ɃȺɋɒ ƇɉɈɋȾɉȺɂɗɋɀɋȺ ɓɐɑ ɋɀɆ άλλως τεκμαίρεται η σιωπηρή απόρριψη τους.

t țɂȺ ȾƇȾɆȽɌɋɂɃɒ ɊɎɓȽɂȺ ƇɈɌ ȺɍɈɉɈɘɆ ȺɆɒƇɋɌɇɀ ȼȾɆɈɊɔɅɐɆ ɃȺɂ ȻɂɈɖɊɈ-

t ȨȺɉȺɋȾɕɆȾɋȺɂ ɃȺɋɒ ɓɆȺ ɓɋɈɑ ɀ ƇɉɈɁȾɊɅɕȺ ɈɄɈɃɄɔɉɐɊɀɑ ɋɐɆ ȾƇȾɆȽɌ-

δυνάμων προϊόντων φαρμάκων, μορφών και συσκευών χορήγησης

τικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στο Ν. 3299/2004 όπως ισχύει. Η εν

φαρμάκων, ενισχυόμενες δαπάνες απoτελούν οι δαπάνες για έρευνα

λόγω παράταση παρέχεται πέραν αυτής που προβλέπεται στην παρά-

επί συμβάσει σχετικά με την προπαραγωγή, συμβατότητα εκδόχων,

γραφο 5 του άρθρου 241 του ν. 4072/2012, δηλαδή έως 31-12-2014.

αξιολόγηση μεθόδων ανάλυσης, σχετικά με την ανάδειξη της ομοιό-

t ȜȾɆ ȺƇȺɂɋȾɕɋȺɂ ƇȺɉȺɕɋɀɊɀ ɋɈɌ ȾɃɅɂɊɁɐɋɔ ȺƇɗ ɋɈ ȽɂɃȺɕɐɅȺ ɂȽɂɗɎɉɀɊɀɑ

τητας με το προϊόν αναφοράς, σταθερότητας και βιοϊσοδυναμίας και

των γηπέδων για επενδύσεις γηπέδων γκολφ, χιονοδρομικών κέντρων

σχετικά με πιστοποίηση, δαπάνες συστημάτων διασφάλισης ποιότη-

και ΑΠΕ. Τα 20 έτη της διάρκειας μίσθωσης ξεκινά να μετρά από την

τας και ελέγχου ποιότητας, δαπάνες πιστοποίησης και κατοχύρωσης

ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής και όχι από την ημερο-

δικαιωμάτων χρήσης, καθώς και δαπάνες για τη μεταφορά τεχνογνωσίας μέσω της αγοράς δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και αδειών εκμετάλλευσης. (ΦΕΚ 120 Α /29-5-2013). Σχέδια Συνέργειας και Δικτύωσης

μηνία υπογραφής της απόφασης έγκρισης. t ȟ ȽɂɒɉɃȾɂȺ ɅɕɊɁɐɊɀɑ ȾƇȾɆȽɘɊȾɐɆ ɁȾɉɅɈɃɀƇɕɐɆ ȺɆɓɉɎȾɋȺɂ ɊȾ Ƚɂɒστημα τουλάχιστον 10 ετών από το χρόνο υποβολής της αίτησης υπαγωγής. ◊

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

/

19


ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Alas Resort and Spa

Μία νέα ξενοδοχειακή... άφιξη στην Ελιά Μονεμβασιάς

σεις του στοιχεία που αντλούνται από το φυσικό περιβάλλον και το σύγχρονο design. To ξενοδοχείο διαθέτει 37 δωμάτια (δίκλινα και σουίτες, συνολικά 91 κλίνες), όλα με θέα στη θάλασσα, τη συνεδριακή αίθουσα Νηρέας (χωρητικότητας 80 ατόμων), spa 400 τ.μ., γυμναστήριο, παραλία, το εστιατόριο μεσογειακής κουζίνας Ελιά και κατάστημα πώλησης τοπικών προϊόντων. Η πισίνα του ξενοδοχείου αποτελεί μια όαση χαλάρωσης δημιουργώντας μια νοητή προέκταση της θάλασσας και προσφέρει θέα που «κόβει» την ανάσα αποτελώντας το ιδανικό σημείο για καθημερινή χαλάρωση απολαμβάνοντας τον καφέ, το πρωινό ή

Το Alas resort and spa αποτελεί τη νέα ξενοδοχειακή άφιξη, 4 αστέρων, στο χωριό Ελιά, στη Μονεμβασιά Λακωνίας, θέτοντας τα δικά του standards στον τομέα της διαμονής και του συνεδριακού τουρισμού, με γνώμονα το Natural Living Luxury.

γευστικές δημιουργίες και δροσερά cocktail από το Pool Bar.

∆ιαμονή Με κυρίαρχα τα ζεστά, γήινα χρώματα της φύσης, ο χώρος γίνεται ατμοσφαιρικός και «φυσικά» πολυτελής. Το παραδοσιακό στοιχείο

Χτισμένο σε μία φυσική πτυχή του Λακωνικού κόλπου, σε απόστα-

«παντρεύεται» με τη σύγχρονη άνεση στα 37 δωμάτια που διαθέτει

ση μόλις είκοσι λεπτών από το κάστρο της Μονεμβασιάς και 3½

το ξενοδοχείο, όλα να αντικρίζουν το απέραντο μπλε της θάλασ-

ώρες οδικώς από την Αθήνα, το Alas resort and spa αποτελεί μια σημαντική ιδιωτική πρωτοβουλία η οποία έρχεται να ενισχύσει την τουριστική δραστηριότητα, συνεισφέροντας στην ανάδειξη της Λακωνίας ως τουριστικής ζώνης υψηλής ποιότητας και του φυσικού πλούτου, της τοπικής κουλτούρας και της αγέρωχης και ανεπιτήδευτης ομορφιάς της περιοχής. Το Alas resort and spa έχει κατασκευαστεί ενσωματώνοντας καινοτόμες τεχνολογίες για χαμηλή ενεργειακή κατανάλωση, την μη χρησιμοποίηση υγρών καυσίμων με την ανάκτηση θερμότητας, την επαναχρησιμοποίηση υδάτων, λειτουργεί με γνώμονα το περιβάλλον και τον άνθρωπο και συνδυάζει στις μοντέρνες εγκαταστά-

20 /

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

σας. Το φυσικό φως που μπαίνει από τα παράθυρα «ζωντανεύει» τα χρώματα και δίνει την πινελιά του ελληνικού ήλιου! Το ξενοδοχείο διαθέτει 23 δίκλινα δωμάτια με εσωτερικό χώρο 23


ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

τ.μ. και 14 σουίτες (presidential, VIP, executive & family sea view), με εσωτερικό χώρο από 27 έως 46 τ.μ. ενώ τρεις εκ των οποίων διαθέτουν εξωτερικό Jacuzzi. Διαθέτει επίσης δωμάτια για άτομα με ειδικές ανάγκες και άνετη προσπέλαση στους κοινόχρηστους χώρους.

Εστιατόριο Μεσογειακής Κουζίνας Ελιά Ένα από τα μεγάλα πλεονεκτήματα του ξενοδοχείου είναι οι γεύσεις μεσογειακής κατεύθυνσης που προσφέρει το εστιατόριο Ελιά, το οποίο λειτουργεί όλο τον χρόνο, σε εσωτερικό περιβάλλον που αντικρίζει τη θάλασσα και το καλοκαίρι σε ιδιωτική βεράντα, πάνω στη θάλασσα και δίπλα στην πισίνα του ξενοδοχείου. Η κουζίνα βασίζεται στα καλύτερα αγνά και παραδοσιακά υλικά μικρών τοπικών παραγωγών της Λακωνίας.

Alas Spa Θέλοντας να αποτελέσει το απόλυτο καταφύγιο των αισθήσεων για τους επισκέπτες του, το Alas resort and spa διαθέτει ένα υπερσύγχρονο Spa 400 τμ..Το Alas Spa προσφέρει εξειδικευμένες θεραπείες αναζωογόνησης σώματος και πνεύματος καθώς και υπηρεσίες hammam, sauna και jacuzzi για πραγματικές εμπειρίες χαλάρωσης, απομακρύνοντας κάθε ίχνος κούρασης και stress. Οι διαμένοντες στο ξενοδοχείο διαθέτουν ελεύθερη πρόσβαση και χρήση των υπηρεσιών του γυμναστηρίου καθώς των hammam, sauna & jacuzzi.

Τοποθεσία Χτισμένο σε μία φυσική πτυχή του Λακωνικού κόλπου στην αγκαλιά των κρυστάλλινων νερών της Πελοποννήσου, στο χωριό Ελιά, το Alas resort and spa βρίσκεται σε απόσταση μόλις είκοσι λεπτών από το κάστρο της Μονεμβασιάς. Σύμφωνα με την παράδοση, μία Ελιά η οποία αποτέλεσε σημείο συνάντησης των ψαράδων και των ντόπιων έδωσε την ονομασία στο χωριό ενώ η ιστορική ονομασία της περιοχής ήταν Βιανδίνη, με ρίζες στους Μυκηναϊκούς χρόνους. Η Ελιά έχει σήμερα περίπου 350 μόνιμους κατοίκους και διατηρεί τον φιλόξενο χαρακτήρα της με το γραφικό της λιμανάκι, τις ψαρόβαρκες και τα αρώματα που χαρίζουν στην ατμόσφαιρα τα γύρω ελαιόδεντρα και οι πορτοκαλιές. Με καταγάλανες και καθαρές παραλίες, ιδανικές για κολύμβηση, όπως ο Μακρύς Γιαλός, η Βιανδίνη, τα Τηγάνια και η Πλύτρα, η Ελιά προσφέρεται για διακοπές με φυσική πολυτέλεια και αποτελεί ορμητήριο για μοναδικές αποδράσεις και διαδρομές κατά τη διάρκεια της διαμονής σας καθώς μπορεί κανείς να επισκεφθεί τη Μονεμβάσια, τον Γέρακα, το Μοναστήρι της Ευαγγελίστριας, την Ελαφόνησο, τη Νεάπολη, το Γύθειο, τα σπήλαια του Δυρού, τη Σπάρτη και τον Μυστρά. ◊

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

/

21


ΘΕΜΑ

Η Σαντορίνη, ο πιο δημοφιλής προορισμός για το 3ήμερο του Αγίου Πνεύματος

Τα Φηρά στη Σαντορίνη αποτελούν τον πλέον δημοφιλή προορισμό για τους Έλληνες, για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, με δεύτερη επιλογή τη Ρόδο και τρίτη τη Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με τη μηχανή αναζήτησης και σύγκρισης ξενοδοχειακών τιμών www.trivago.gr.

Δημοφιλέστερος προορισμός στις προτιμήσεις των Ελλήνων για το τρι-

τριών ακριβότερων, μαζί με τα Φηρά, συμπληρώνει η Ερμούπολη της

ήμερο του Αγίου Πνεύματος είναι τα Φηρά, στη Σαντορίνη, με τη δια-

Σύρου, με μέση τιμή διανυκτέρευσης στα 122 ευρώ. Ωστόσο, η πρω-

φορά ότι οι ταξιδιώτες που θα τα επιλέξουν θα χρειαστεί να βάλουν…

τεύουσα των Κυκλάδων θα είναι σχεδόν πλήρης το τριήμερο του Αγ.

βαθιά το χέρι στην τσέπη, καθώς η μέση τιμή δίκλινου δωματίου ανά

Πνεύματος καθώς η διαθεσιμότητα κυμαίνεται στο 29%.

διανυκτέρευση είναι στα 149 ευρώ.

Την χαμηλότερη διαθεσιμότητα έχει η Σκόπελος με ποσοστό 22% και

Στη δεύτερη θέση των προτιμήσεων των Ελλήνων, βρίσκεται το νησί

μέση τιμή διανυκτέρευσης τα 84 ευρώ. ◊

των Ιπποτών, με μέση τιμή διανυκτέρευσης τα 77 ευρώ, και στην τρίτη θέση η συμπρωτεύουσα, με μέση τιμή ανά διανυκτέρευση στα ίδια επίπεδα με τη Ρόδο δηλαδή στα 77 ευρώ. Όσοι επιλέξουν να επισκεφτούν το νησί των Φαιάκων, θα πρέπει να κινηθούν γρήγορα, καθώς η διαθεσιμότητα δωματίων είναι στο 35% και η μέση τιμή ανά διανυκτέρευση κυμαίνεται στα 85 ευρώ. Ο πιο φθηνός προορισμός μέσα στη δεκάδα των δημοφιλέστερων είναι ο Πόρος, με μέση τιμή διανυκτέρευσης τα 40 ευρώ και τη διαθεσιμότητα ακόμα να κυμαίνεται σε επίπεδα που επιτρέπουν και στους αναποφάσιστους να τον σκέφτονται σαν ενδεχόμενο (51%). Ο αμέσως φθηνότερος προορισμός είναι η Νάξος, με μέση τιμή δίκλινου δωματίου στα 43 ευρώ και τη διαθεσιμότητα των δωματίων ακόμα σε υψηλά επίπεδα (76%). Ο ακριβότερος προορισμός στη λίστα των δημοφιλέστερων είναι η Μύκονος, με μέση τιμή διανυκτέρευσης τα 194 ευρώ, ενώ τη λίστα των

22 /

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΘΕΜΑ

Σε... ελεύθερη πτώση οι ξενοδοχειακές τιμές στην Ελλάδα τον Ιούνιο • To ίδιο σκηνικό και στην Κύπρο

Μείωση σε σχέση με το προηγούμενο έτος, που σε ορισμένες περιπτώσεις αγγίζει και το 50%, εμφανίζουν οι ξενοδοχειακές τιμές στην Ελλάδα τον Ιούνιο, ο οποίος αποτελεί κατεξοχήν μήνα διακοπών για την πλεοψηφία των Ευρωπαίων.

Αισθητή μείωση των τιμών, ακόμα και σε δημοφιλείς ελληνικούς προορισμούς, καταγράφει η μηχανή αναζήτησης και σύγκρισης ξενοδοχειακών τιμών www.trivago.gr, η οποία ερεύνησε και παρουσιάζει τη διακύμανση των τιμών, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στην Κύπρο. Πιο συγκεκριμένα, στην Αγ. Γαλήνη Κρήτης, η μέση τιμή διανυκτέρευσης για δίκλινο δωμάτιο παρουσιάζεται μειωμένη κατά 29% σε σχεση με τον ίδιο μήνα πέρυσι (50 ευρώ έναντι 70 ευρώ το 2012), στα Αμμουδαρά Κρήτης η μέση τιμή διανυκτέρευσης κυμαίνεται στα 61 ευρώ για δίκλινο δωμάτιο (μείωση 31% σε σχέση με τον περσινό πρώτο μήνα του καλοκαιριού), στα κοσμοπολίτικα Χανιά η μείωση των τιμών είναι μικρότερη της τάξεως του 13%, αλλά αξιοσημείωτο είναι ότι και σε αυτή την περίπτωση το πρόσημο της διακύμανσης των τιμών είναι αρνητικό (μέση τιμή 65 ευρώ έναντι 75 ευρώ το προηγούμενο έτος). Στη Χερσόνησο Κρήτης η μείωση των τιμών αγγίζει το 21% και η μέση τιμή διανυκτέρευσης κυμαίνεται στα 60 ευρώ, ενώ το 2012 άγγιζε τα 76 ευρώ, ενώ ακόμα και στην Ελούντα, προορισμό που πολλοί σταρ του Χόλιγουντ επιλέγουν για τις διακοπές τους, οι τιμές παρουσιάζουν μείωση σε σχέση με το 2012 με τη μέση τιμή να διαμορφώνεται στα 206 ευρώ (ποσοστό μείωσης 17% σε σχέση με τον Ιούνιο 2012). Στην Ιεράπετρα το ποσοστό μείωσης της μέσης τιμής διανυκτέρευσης είναι 24% (68 ευρώ ανά διανυκτέρευση έναντι 89 ευρώ τον προηγούμενο Ιούνιο), ενώ στην Ίο το ποσοστό μείωσης είναι μόλις 5% σε σχέση με πέρυσι, με τις τιμές όμως να διατηρούνται σε πολύ χαμηλά επίπεδα, 40 ευρώ ανά διανυκτέρευση. Στην πρωτεύουσα των Κυκλάδων, τη Σύρο, η μέση τιμή διανυκτέρευσης κυμαίνεται στα 58 ευρώ, με το ποσοστό μείωσης σε σχέση με τον Ιούνιο του 2012 να αγγίζει το 22%. Στην Παροικιά της Πάρου το ποσοστό μείωσης στη μέση τιμή διανυκτέρευσης είναι της τάξεως του 21% (53 ευρώ για δίκλινο δωμάτιο), ενώ στη Νικιάνα της Λευκάδας το ποσοστό μείωσης των ξενοδοχειακών τιμών σκαρφαλώνει στο 36% με μέση τιμή 54 ευρώ έναντι 85 ευρώ τον Ιούνιο του 2012.

26 /

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ


ΘΕΜΑ

Ακόμα μεγαλύτερο είναι το ποσοστό μείωσης των τιμών στη Μεγάλη Άμμο Σκιάθου, το οποίο διαμορφώνεται στο 42% και η μέση τιμή διανυ-

Ο κατάλογος ξενοδοχειακών τιμών της Trivago Πόλη

Τιμή 03/13 Τιμή 04/13 Τιμή 05/13 Τιμή 06/13

κτέρευσης κατρακυλά στα 93 ευρώ σε σχέση με τα 161 ευρώ που ήταν τον Ιούνιο του 2012.

Ξενοδοχείο Παρίσι

163 €

172 €

193 €

218 €

Ξενοδοχείο Ρώμη

127 €

152 €

170 €

154 €

Ξενοδοχείο Λονδίνο

170 €

178 €

204 €

215 €

Ξενοδοχείο Βερολίνο

94 €

93 €

99 €

98 €

113 €

129 €

157 €

146 €

90 €

110 €

148 €

114 €

118 €

137 €

165 €

167 €

Ξενοδοχείο Μαδρίτη

90 €

90 €

93 €

101 €

Ξενοδοχείο Μιλάνο

158 €

168 €

144 €

152 €

Ξενοδοχείο Βενετία

156 €

204 €

281 €

240 €

Ξενοδοχείο Βιέννη

113 €

123 €

131 €

125 €

Ξενοδοχείο Μόναχο

117 €

158 €

131 €

156 €

Ξενοδοχείο Κωνσταντινούπολη

124 €

146 €

188 €

146 €

Ξενοδοχείο Άμστερνταμ

126 €

171 €

167 €

155 €

Ξενοδοχείο Λισσαβώνα

84 €

94 €

110 €

130 €

Ξενοδοχείο Δουβλίνο

106 €

95 €

113 €

115 €

Ξενοδοχείο Αθήνα

69 €

74 €

84 €

88 €

Ξενοδοχείο Γενεύη

241 €

225 €

278 €

269 €

Ξενοδοχείο Βαρσοβία

62 €

69 €

72 €

73 €

Ξενοδοχείο Στοκχόλμη

158 €

163 €

200 €

184 €

Το ίδιο πτωτικό μοτίβο και στη Νάξο, με τη μέση τιμή να κυμαίνεται στα 41 ευρώ ανά διανυκτέρευση (11% μείωση σε σχέση με τον περσινό Ιούνιο), ενώ το χορό της πτώσης τιμών ακολουθεί και το νησί των ανέμων (μείωση 8%) με μέση τιμή διανυκτέρευσης τα 126 ευρώ. Το μεγαλύτερο ποσοστό μείωσης παρατηρείται στην Κεφαλλονιά και πιο συγκεκριμένα στα Λουρδάτα, με τη μέση τιμή διανυκτέρευσης να κατρακυλά στα 33 ευρώ και το ποσοστό μείωσης των ξενοδοχειακών τιμών να σκαρφαλώνει στο 49% σε σχέση με τον Ιούνιο 2012. Η Κως παραμένει φτηνή, με μέση τιμή διανυκτέρευσης στα 51 ευρώ, ωστόσο και εδώ παρατηρείται μείωση σε σχέση με πέρυσι (6%).

Ξενοδοχείο Βαρκελώνη Ξενοδοχείο Πράγα Ξενοδοχείο Φλωρεντία

Στις Μπενίτσες της Κέρκυρας το ποσοστό μείωσης αγγίζει το 25% (μέση τιμή διανυκτέρευσης 43 ευρώ έναντι 57 ευρώ τον Ιούνιο του 2012), στο Φηροστεφάνι Σαντορίνης το ποσοστό μείωσης είναι της τάξεως του 9% (μέση τιμή διανυκτέρευσης 192 ευρώ), ενώ στο Ημεροβίγλι, εν αντιθέσει με τους υπόλοιπους δημοφιλείς προορισμούς, παρατηρείται μικρή αύξηση της μέσης τιμής διανυκτέρευσης (μόλις 4%) στα 257 ευρώ. Το ίδιο σκηνικό παρατηρείται και στην Κύπρο, με τις τιμές να πέφτουν σε σύγκριση με τον προηγούμενο χρόνο, αλλά χωρίς μεγάλες εκπλήξεις. Στη Λάρνακα, η μέση τιμή διανυκτέρευσης κυμαίνεται στα 76 ευρώ (ποσοστό μείωσης οχτώ τοις εκατό σε σχέση με το 2012), στην Πόλη Χρυσοχούς το ποσοστό μείωσης είναι μεγαλύτερο, 11%, με τη μέση τιμή διανυκτέρευσης να κυμαίνεται στα 97 ευρώ. Στη Λευκωσία, το ποσοστό μείωσης των τιμών σε σχέση με τον προηγούμενο Ιούνιο είναι μόλις 2% και η μέση τιμή διανυκτέρευσης κυμαίνεται στα 111 ευρώ. ◊

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

/

27


ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

CKS SPORTS

Κορυφαία επιλογή στον αθλητικό εξοπλισµό Με αντικείμενο τη μελέτη και τον εξοπλισμό αθλητικών εγκατα-

Η εταιρία ξεκίνησε τη λειτουργία της το 2007 από μία ομάδα ατόμων με εμπειρία μεγάλων αθλητικών διοργανώσεων (Ολυμπιακοί Αγώνες,

στάσεων και γυμναστηρίων και αναλαμβάνοντας την αποκλειστική αντιπροσώπευση των πλέον γνωστών οίκων στο χώρο, η CKS SPORTS, έχει καταφέρει να αναπτύξει σε πολύ μικρό σχετικά χρονικό διάστημα μία αξιοζήλευτη επιχειρηματική δραστηριότητα.

Πανασιατικοί Αγώνες, Παγκόσμια Πρωταθλήματα, κ.λπ.) και σήμερα έχει, ήδη, έντονη παρουσία τόσο στον ιδιωτικό, όσο και στο δημόσιο τομέα. Έτσι, παρά το νεαρό της ηλικίας της, στο πελατολόγιο της εταιρίας μπορεί κανείς να βρει μερικά από τα μεγαλύτερα αθλητικά σωματεία αλλά και τα πιο γνωστά αθλητικά κέντρα και γυμναστήρια της επικράτειας. Παράλληλα, η εταιρία, από το ξεκίνημά της έχει αναπτύξει έντονη εξαγωγική «δράση», εξοπλίζοντας αθλητικούς χώρους και οργανωτικές επιτροπές σε διάφορες χώρες όπως οι Κύπρος, F.Y.R.O.M. Μάλτα, Ομάν, και Κατάρ. Ενδεικτικό της ποιοτικής της δουλειάς αποτελεί το γεγονός ότι η CKS SPORTS επιλέχθηκε ως η αποκλειστική προμηθεύτρια εταιρία του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Κλειστού Στίβου που έλαβε χώρα στο Κατάρ, από τις 12 έως τις 14 Μαρτίου του 2010. Η εταιρία έχει αναπτύξει ένα ευρύ δίκτυο προμηθευτών ικανό να καλύψει όλες τις ανάγκες ενός σύγχρονου γυμναστηρίου ή ενός αθλητικού κέντρου. Πέραν όμως της εμπορίας του αθλητικού εξοπλισμού και εξοπλισμού γυμναστηρίου, η CKS SPORTS, με σταθερά βήματα προχωρά στην ανάπτυξη της δικής της σειράς προϊόντων

28 /

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ


ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ σε όλο το φάσμα του καταλόγου της, τα οποία και κατασκευάζονται

κό αντιπρόσωπο της Life Fitness τόσο για την Ελλάδα, όσο και τη

εξ’ ολοκλήρου στην Ελλάδα από ειδικευμένο προσωπικό σε πλήρως

F.Y.R.O.M..

αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις. Η σειρά αυτή καλύπτει ήδη το

H Life Fitness αποτελεί την κορυφαία εταιρία παραγωγής εξοπλισμού

μεγαλύτερο μέρος των μηχανημάτων εκγύμνασης, ενώ επεκτείνεται

εκγύμνασης, διαθέτοντας μία γκάμα προϊόντων σχεδιασμένα για εξαι-

και σε άλλα είδη όπως μπασκέτες, ορθοστάτες, προστατευτικά, κερ-

ρετικές επιδόσεις. Είναι ευρέως γνωστή για την εξαιρετική ποιότητα

κίδες, εξέδρες, κ.λπ..

των προϊόντων της, τη διάρκεια ζωής τους, αλλά και τον απαράμιλλο σχεδιασμό τους που τα καθιστά μοναδικά στο χώρο.

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΕΙΣ - ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΕΣ

Ο παρεχόμενος εξοπλισμός ενδυνάμωσης και ευεξίας προορίζεται

MONDO S.p.A.: Αθλητικός Εξοπλισμός/Δάπεδα Παντός Τύπου

τόσο για εμπορική, όσο και για οικιακή χρήση. Στη γκάμα της Life

Ήδη από το ξεκίνημα της πορείας της, η CKS SPORTS αποτελεί μέλος

Fitness μπορεί κανείς να βρει και την ανατρεπτική σειρά προϊόντων

της «οικογένειας» του ιταλικού οίκου MONDO S.p.A., παγκοσμίου

Hammer Strength, μια σειρά βασισμένη στην πιο σύγχρονη τεχνολο-

ηγέτη στη μελέτη και κατασκευή αθλητικού εξοπλισμού και δαπέδων

γία προπονητικής ενδυνάμωσης. Η σειρά αυτή προορίζεται καθαρά

παντός τύπου και αποκλειστικού προμηθευτή όλων των Ολυμπιάδων

για επαγγελματίες και χαρακτηρίζεται από την ισχύ των μηχανημά-

από το 1976 και μετά, συμπεριλαμβανομένης αυτής του 2012 στο

των, την ανθεκτικότητά τους, τη βιομηχανική τους και τον επαναστα-

Λονδίνο. Βάσει της συγκεκριμένης συνεργασίας της, η εταιρία έχει τη

τικό σχεδιασμό τους.

δυνατότητα να προσφέρει στους πελάτες της όλο το εύρος της γκάμας προϊόντων του οίκου σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές, συνοδευόμε-

ΕΚΠΟΝΗΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΩΝ/ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

νων από τα αντίστοιχα Πιστοποιητικά Ποιότητας και Ασφάλειας των

Πέραν του εξοπλισμού, η εταιρία παρέχει επίσης ένα ευρύ φάσμα

σημαντικότερων Παγκόσμιων Ομοσπονδιών όπως FIBA, IAAF, FIFA,

μελετητικών και συμβουλευτικών αθλητικών υπηρεσιών, βάσει των

FIVB, IHF και άλλες.

αναγκών του εκάστοτε πελάτη και πάντα μέσα σε προκαθορισμένο χρόνο. Στο πλαίσιο αυτής της λογικής, τα στελέχη της CKS SPORTS

LIFE FITNESS/HAMMER STRENGTH: Καρδιοαναπνευστικός Εξοπλισμός/Εξοπλισμός Ενδυνάμωσης

είναι σε θέση να παρέχουν την απαραίτητη τεχνογνωσία και εγγύ-

Από τις αρχές του 2009, η εταιρία αποτελεί επίσης τον αποκλειστι-

γράμματος. ◊

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΟΣΜΩΣΗΣ  Ιδανικά για ξενοδοχειακές µονάδες

και επαγγελµατικούς χώρους. Τα συστήµατα αντίστροφης όσµωσης είναι

υπολογισµένα για να εργάζονται σε 22ωρη βάση.

 Πίνακας ελέγχου της αυτόµατης λειτουργίας του συστήµατος  Μετρητής αγωγιµότητας για τον έλεγχο της ποιότητας του επεξεργασµένου νερού  Αlarm µη ικανοποιητικής ποιότητας  Αυτόµατο σύστηµα καθαρισµού και απολύµανσης των µεµβρανών  ∆οχείο προετοιµασίας του διαλύµατος καθαρισµού  Αντλία από ανοξείδωτο ατσάλι AISI 304  Πιστοποίηση CE και ISO 9000.

*Ζητούνται αντιπρόσωποι σε όλη την Ελλάδα.

ΜΠΡΕΝΤΑΣ ΕΠΕ ΝΕΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 35, Τ.Κ. 563 34, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ. 2310 550 000 - 1 – 2 FAX 2310 559 003 e-mail: info@brentas.gr • www.brentas.gr

ηση διεκπεραίωσης κάθε έργου, βάσει συγκεκριμένου χρονοδια-


ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

WATERPAN: Ολοκληρωμένες λύσεις στην επεξεργασία νερού

Με πελατοκεντρική φιλοσοφία, πολυετή εμπειρία, υψηλή τεχνογνωσία και ανταγωνιστικές τιμές, η Waterpan, παρέχει μία σειρά από ολοκληρωμένες λύσεις επεξεργασίας και καθαρισμού του νερού, οι οποίες βρίσκουν εφαρμογή, τόσο σε οικιακούς, όσο και σε επαγγελματικούς χώρους.

ξεργασία ποικίλει και οι μολυσματικοί παράγοντες είναι υπεράριθμοι. Αυτό καθιστά τη σωστή μελέτη, στοιχείο απαραίτητο για την επιλογή

Η Waterpan, αποτελεί δραστηριότητα της εταιρίας AGRIPAN SA, του

της αποτελεσματικότερης λύσης για κάθε περίπτωση».

ομίλου εταιριών ΚΟΝΤΕΛΛΗ-ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΙΤΗ και στόχος της είναι

Προς αυτή την κατεύθυνση, η Waterpan, εγγυάται το καλύτερο απο-

η παροχή ολοκληρωμένων λύσεων σε ιδιώτες και επαγγελματίες, για

τέλεσμα, λειτουργώντας με γνώμονα την απόλυτη ικανοποίηση του

τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν από την υποβαθμισμένη ποιό-

πελάτη.

τητα νερού.

Η Watepan με τα εξειδικευμένα συνεργεία τεχνικών που διαθέτει και

Πιο συγκεκριμένα, η εταιρία, η οποία εφαρμόζει σύστημα Διαχείρισης

τους συνεργάτες της ανά την Ελλάδα βρίσκεται πάντα κοντά στον κατα-

σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 9001:2008, προσφέρει λύσεις σε τομείς

ναλωτή, προσφέροντάς του άριστη εξυπηρέτηση, τόσο πριν, όσο και

όπως τα οικιακά συστήματα και συσκευές καθαρισμού του νερού καθώς

μετά την πώληση.

και σε συστήματα και εξοπλισμό για επαγγελματίες, βιομηχανίες, κοι-

Μάλιστα, η εταιρία έχει άμεσα διαθέσιμα αναταλλακτικά και αναλώσιμα

νότητες, ναυτιλία, ξενοδοχεία και άλλους χώρους μαζικής εστίασης

για το σύνολο των συστημάτων της, ενώ παράλληλα φροντίζει ώστε σε

με μεγαλύτερες απαιτήσεις σε καλύτερης ποιότητας νερό από το ήδη

κάθε σύστημα που βρίσκεται σε λειτουργία να γίνεται τακτική συντή-

χρησιμοποιούμενο.

ρηση και έλεγχος.

Προσφέρει, δηλαδή, λύσεις για όλα τα νερά (δικτύου, γεώτρησης, υφάλ-

Όλες οι δοκιμές, τροποποιήσεις, επισκευές και κατασκευές των συστη-

μυρο και θαλασσινό) και κάθε είδους εφαρμογή.

μάτων της Waterpan πραγματοποιούνται στο Pre-Delivery-Inspection

Σύμφωνα με τους επικεφαλής της εταιρίας «Η ποιότητα νερού προς επε-

(PDI), στις σύγχρονες εγκαταστάσεις της εταιρίας. ◊

30 /

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ


Heart Green Πως να πετύχετε το Άριστο Μαγείρεµα στον Ατµό 30ο-130οC

30ο-300οC

∆ιατηρεί όλες τις θρεπτικές αξίες των τροφίµων, τα χρώµατα παραµένουν ζωντανά, απαιτεί λιγότερα καρυκεύµατα, λιγότερο νερό, λιγότερο αλάτι ως εκ τούτου το κόστος προϊόντων µειώνεται.

Συνδυασµός ζεστού αέρα + Μαγείρεµα στον Ατµό Είναι η λειτουργία που επιτρέπει γρήγορο µαγείρεµα διασφαλίζοντας παράλληλα υψηλή ποιότητα των παραγόµενων πιάτων. Η µικρότερη ποσότητα καρυκευµάτων που απαιτείται και η αξιοσηµείωτη µείωση σε απώλεια βάρους, έχει σαν αποτέλεσµα σηµαντικά οικονοµικά οφέλη.

Kυκλοθερµικός ο

ο

30 -300 C

Με το κυκλοθερµικό ψήσιµο οι χρόνοι µειώνονται, οι θερµοκρασίες που χρησιµοποιούνται είναι χαµηλότερες από εκείνες που απαιτούνται από συµβατικούς φούρνους µε µεγαλύτερη χω-

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΞOΠΛΙΣΜOΣ ΧΩΡΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

ρητικότητα και είναι δυνατόν να µαγειρεύονται διαφορετικά προϊόντα ταυτόχρονα χωρίς να αναµειγνύονται οι µυρωδιές. Όλα µε χαµηλότερο κόστος.

Fast Dry® Χάρη στο πατενταρισµένο σύστηµα Fast Dry® διασφαλίζεται η τέλεια τραγανή υφή σε τηγανητά, ογκρατέν και ψητά, καθώς και σε κέικ και ψωµί, ακόµη και σε πλήρη φορτία. Η χωρητικότητα του φούρνου αξιοποιείται στο 100%.

Autoclima ∆ιαχειρίζεται αυτόµατα το τέλειο κλίµα στο εσωτερικό του φούρνου. Θερµοκρασία και ποσοστό υγρασίας σύµφωνα µε την τροφή που πρόκειται να µαγειρευτεί. Εξασφαλίζει πάντα το φαγητό να είναι απαλό και ζουµερό.

Multipoint Probe Εξασφαλίζει ότι τα τρόφιµα είναι τέλεια µαγειρεµένα τόσο εξωτερικά όσο και εσωτερικά χάρη στην ακίδα που παρέχεται στάνταρ. Αξιόπιστος έλεγχος, πάντα.

Needle Probe Είναι σηµαντικό να διατηρείτε τέλειο µαγείρεµα στο πυρήνα των µικρών φαγητών καθώς και να µαγειρεύεται σε κενές συσκευασίες. Αξιόπιστος έλεγχος, πάντα.

4-Core Multiprobe Χάρη στις 4πύρηνες ακίδες είναι δυνατόν να µαγειρεύετε ταυτόχρονα διαφορετικού µεγέθους κοµµάτια. Αξιόπιστος έλεγχος, πάντα.

ΠΕΤΡOΥ ΡΑΛΛΗ 55, 177 78 ΤΑΥΡOΣ, ΑΘΗΝΑ • TΗΛ.: 210.3413960, 210.3413961 • FAX: 210.3414237 E-mail: disimco@disimco.gr • www.disimco.gr


ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Για περισσότερες πληροφορίες

www.emko.gr

Υπογραφή ποιότητας στον επαγγελματικό εξοπλισμό Πολύχρονη εμπειρία, υψηλή τεχνογνωσία και μια σειρά από συνεργασίες με τα μεγαλύτερα εργοστάσια κατασκευής μηχανημάτων εστίασης, χαρακτηρίζουν την πορεία της εταιρίας ΕΜΚΟ ΚΟΥΤΕΛΑΣ Α.Ε., η οποία έχει αξιόλογη παρουσία στο χώρο των εισαγωγών εξοπλισμού εστίασης από το 1977. Για περισσότερες από τρεις δεκαετίες η ΕΜΚΟ ΚΟΥΤΕΛΑΣ Α.Ε. εισάγει

MESSER, CHEF’S CHOICE.

και διαθέτει στην ελληνική, ξενοδοχειακή αγορά και στην αγορά εστία-

Με πελατοκενρτική φιλοσοφία και δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στην

σης, μεγάλη ποικιλία «επώνυμων» μηχανημάτων, τα οποία ξεχωρίζουν

ανάπτυξη σχέσεων εμπιστοσύνης με τους πελάτες της, η ΕΜΚΟ ΚΟΥ-

για την ποιότητα κατασκευής τους, τη λειτουργικότητα και τον εργο-

ΤΕΛΑΣ Α.Ε. κατέχει ισχυρό μερίδιο στην αγορά επαγγελματικού εξο-

νομικό σχεδιασμό τους. Όλα τα προϊόντα πληρούν τις πλέον αυστηρές

πλισμού εστίασης.

προδιαγραφές ασφαλούς λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η λειτουργικότητα δε και η αξιοπιστία των μηχανημάτων της και η

Μεταξύ άλλων, η εταιρία εισάγει και αντιπροσωπεύει στην αγορά τα

ικανότητά τους να ακολουθούν τα νέα δεδομένα και τις συνεχείς απαι-

προϊόντα των: SANTOS, ROLLER GRILL, ROBOT COUPE, OMNIWASH,

τήσεις της αγοράς, αποτελούν βασικούς παράγοντες της επιτυχημένης

N.T.F., ERRE DUE, EXPRESSΟ, DAALDEROP, SHARP, BIANCHI, GIESSER,

πορείας της. ◊

Ένα χρόνο επιτυχούς συνεργασίας μεταξύ EVEREST και ΕΜΚΟ ΚΟΥΤΕΛΑΣ Α.Ε. Η ΕΜΚΟ ΚΟΥΤΕΛΑΣ Α.Ε. συνεχίζει για δεύτερη χρονιά να καλύπτει τις ανάγκες του δικτύου καταστημάτων της EVEREST στην κοπή των φρέσκων λαχανικών βάσει της επιλογής του πελάτη στο καινοτόμο πόστο «Salad Your Way». Η ΕΜΚΟ ΚΟΥΤΕΛΑΣ Α.Ε., με την αποκλειστική εισαγωγή για την ελληνική αγορά των μηχανημάτων κοπής του οίκου Γαλλίας ROBOT COUPE, παρέχει την πλέον αξιόπιστη λύση στην κοπή λαχανικών και τυριών και εγγυάται άμεσα και αποτελεσματικά την τεχνική υποστήριξή τους μετά την πώληση.

32 /

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Αξιόπιστα πλυντήρια πιάτων-ποτηριών της OMNIWASH Τη νέα σειρά πλυντηρίων πιάτων-ποτηριών Jolly, του ιταλικού οίκου OMNIWASH παρουσιάζει η εταιρία ΕΜΚΟ ΚΟΥΤΕΛΑΣ Α.Ε.. Κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 18/10, τα πλυντήρια της σειράς Jolly προσφέρουν την ιδανική λύση για κάθε εστιατόριο, ψητοπωλείο και άλλες μονάδες υγειονομικού ενδιαφέροντος, καθώς παρέχουν μεγάλη ικανότητα πλύσης και εξοικονόμηση ενέργειας και νερού. Με πρόγραμμα πλύσης μόλις δύο λεπτών τα μοντέλα Jolly 50 και Jolly 50T (τριφασικό) δέχονται καλάθι πιάτων/ποτηριών, διάστασης 50x50cm και έχει ωφέλιμο ύψος κάδου 32 cm. Στιβαρή και άρτια κατασκευή, λειτουργικότητα, ιταλικό design και υπογραφή OMNIWASH. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ΕΜΚΟ ΚΟΥΤΕΛΑΣ Α.Ε. προσφέρει τεχνική υποστήριξη μετά την πώληση και παρακαταθήκη ανταλλακτικών.


ย ร ร ร ร ร ยฝร ร ร ร ย ร ร ร ร ร ร ร ร ยฟร ยขยฟร ร ร ย ร ยฝร ร ย ร ร ยกร ร ร ร ร ร ร ย ร ยพร ร ร ยงร ร ย ยผร ร ร ร ย ร ร ร ร ร ร ร ยพร ร ย ร ร ร ร ร ร ร ร ร ร ร ร ร ร ย ร ร ร ร ร ยก ยงร ร ย ยผร ร ร ร ย ร ร ย ร ร ร ร ร ร ยพร ย ร ย ร ยกร ร ร ย ร ร ร ร ยกร ร ร ย ร ร ร ร ร ร ยก ยงร ร ย ยผร ร ร ร ZZZ QRLVLV FRP JU ZZZ HSHQG\WLNRV FRP JU

ย ย ย ย


ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

«Συμμαχία» Pro-ceed - Tomberlin

Αξιόλογες συνεργασίες με κορυφαίους οίκους του εξωτερικού έχει στο «βιογραφικό» της η Pro-ceed, πρωτοπόρος εταιρία από το 1992 στον τομέα της ηλεκτροκίνησης. Μία από τις πιο πρόσφατες συνεργασίες είναι αυτή με την αμερικάνικη Tomberlin, μία από τις πιο αξιόπιστες εταιρίες στα ηλεκτροκίνητα οχήματα. Έχοντας διαθέσει πάνω από 1.000 οχήματα πανελλαδικά, η Pro-ceed, προχώρησε πρόσφατα σε συνεργασία με την Tomberlin, η οποία

Στο βασικό εξοπλισμό τους διαθέτουν αξεσουάρ όπως: πλήρη φώτα

εξειδικεύεται στην κατασκευή ηλεκτροκίνητων οχημάτων για χρή-

(εμπρός φώτα προβολείς/φλας/φώτα πορείας/φλας emergency/τρί-

σεις σε γήπεδα γκολφ, ξενοδοχεία, βιομηχανίες, πάρκα, αεροδρόμια

το πίσω φως φρένων/κόρνα, δείκτης καταστάσεως συσσωρευτών),

καθώς επίσης και στην κατασκευή ATV. Επίσης, η Tomberlin διαθέτει

οροφή επιβατών στα χρώματα του οχήματος, καθρέπτες (εξωτερικοί

στην ευρωπαϊκή αγορά και οχήματα στην κατηγορία: L6e/L7e (ελα-

αριστερά/δεξιά και εσωτερικό), εμπρός τζάμι ασφαλείας με καθα-

φρά τετράκυκλα ηλεκτρικά οχήματα), για χρήση και σε δημόσιους

ριστήρα, εσωτερικό φως καμπίνας, πρίζα 12 βολτ για τη φόρτιση

δρόμους, τομέα στον οποίο έχει ήδη μεγάλη εμπειρία στην αμερικά-

αξεσουάρ, χειρόφρενο, φρένα στους τέσσερεις τροχούς (εμπρός

νικη αγορά.

δισκόφρενα, πίσω ταμπούρα), ενισχυτή DC/DC, δυνατότητα επιλογής

Η συνεργασία της Tomberlin με την Pro-ceed Ltd αφορά στη διανομή

χαμηλής & υψηλής ταχύτητας (ανώτατη τελική ταχύτητα 21-25 μίλια),

και συντήρηση των προϊόντων της σε Ελλάδα, Κύπρο και Βαλκάνια.

ενισχυμένο ηλεκτροκινητήρα με Curtis Controller 500 Amp, ενισχυ-

Τα οχήματα της Tomberlin ξεχωρίζουν για την υψηλή ποιότητα κα-

μένους προφυλακτήρες, ζαντολάστιχα αλουμινίου, ενσωματωμένο

τασκευής τους, ενώ παράλληλα αποτελούν μια οικονομικότερη εναλ-

φορτιστή συσσωρευτών, αμερικάνικους συσσωρευτές 48 βολτ, ηλε-

λακτική πρόταση των ήδη από χρόνια αντιπροσωπευόμενων από την

κτρονικό δείκτη τελικής ταχύτητας και μετρητή χιλιομέτρων με φως,

Pro-ceed οχημάτων κλειστών χώρων.

ζώνες ασφαλείας, σύστημα Regen (επαναφόρτιση των συσσωρευτών

Τα διθέσια οχήματα E-Merge E2, E-Merge E2LE & E-Merge E2 SS δι-

στην κατηφόρα), πορτ παγκάζ με κλειδαριά (για τα μοντέλα Ε2), ντου-

ατίθενται από την Pro-ceed Ltd σαν οχήματα δημοσίων δρόμων με

λάπι οδηγού/συνοδηγού, ενισχυμένες αναρτήσεις με αμορτισέρ και

αντίστοιχη έγκριση τύπου από το υπουργείο Συγκοινωνιών. Μέσα

στους τέσσερεις τροχούς, μεγάλη αυτονομία -30+μίλια- και ποικιλία

στο 2011 αναμένεται σε αυτή τη γκάμα οχημάτων να προστεθούν και

χρωμάτων.

τα E-Merger E4 LE, τα οποία θα διαθέτουν καρότσα για τη μεταφορά

Οι τύποι LE & SS διαθέτουν επιπλέον επένδυση τύπου ξύλου στο τιμό-

εμπορευμάτων.

νι και καντράν για επιπλέον ομορφιά και πολυτέλεια!

Τα οχήματα της Tomberlin είναι ιδιαίτερα δημοφιλή στην Αμερική

Και όλα αυτά υποστηρίζονται με δύο χρόνια εγγύηση και το βραβευ-

σαν οχήματα Low Speed Vehicle (διθέσια, τετραθέσια, εξαθέσια).

μένο after sale support της Pro-ceed Ltd. ◊

34 /

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ Από… άλλο ανέκδοτο η προβολή της Αλοννήσου Με εντυπωσιακό και πρωτότυπο τρόπο, ο Δήμος Αλοννήσου, επιχειρεί να προβάλλει το νησί και να αναδείξει το φυσικός κάλλος του προορισμού, που θεωρείται το μεγαλύτερο φυσικό θαλάσσιο πάρκο της Μεσογείου. Σε αφίσα διαστάσεων, 16 μέτρα μήκος x 4 μέτρα ύψος και με κεντρικό slogan «Αλόννησος από… άλλο ανέκδοτο», όπου δεσπόζει η εξωτική παραλία του Αγίου Δημητρίου, ο δημοφιλής ανεκδοτοποιός του «Ράδιο Αρβύλα» και λάτρης του νησιού, Στάθης Παναγιωτόπουλος, προσκαλεί στο νησί όσους επιθυμούν μια επιλογή διακοπών που θα σκέφτονται λίγα και θα θυμούνται πολλά! Η αφίσα θα καλύπτει περιμετρικά το δικτύωμα στον χώρο άφιξης - αναχώρησης των επιβατών του σταθμού ΚΤΕΛ Ν. Μακεδονίας. Σημειώνεται ότι, ο κεντρικός σταθμός υπεραστικών λεωφορείων αποτελεί το σημαντικότερο κυκλοφοριακό κόμβο της Θεσσαλονίκης, με συνολική μέση μηνιαία κίνηση που ξεπερνά το 1.000.000 άτομα. Η δράση που ξεκίνησε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο και θα διαρκέσει ένα μήνα, εντάσσεται στο πλάνο στοχευμένων ενεργειών για την ελληνική αγορά, που υλοποιεί ο Δήμος Αλοννήσου σε συνεργασία με την MTC GROUP, την εξειδικευμένη εταιρία συμβούλων του.

Στο Club Hotel Casino Loutraki ξανά το Green Key Για τη συνέπεια και την προσήλωσή της στον τομέα προστασίας του περιβάλλοντος βραβεύθηκε και το 2013 η Club Ηotel Casino Loutraki με το Green Key - Eco Label, του Διεθνούς Ιδρύματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (FΕΕ - Foundation for Environmental Education). Η Club Hotel Casino Loutraki διατήρησε, για τρίτη συνεχή χρονιά, την υπεύθυνη περιβαλλοντική της πολιτική, ενώ παράλληλα, σύμφωνα με τα αναβαθμισμένα κριτήρια του διεθνούς προγράμματος Green Key, εμπλούτισε τους περιβαλλοντικούς της στόχους και ανέπτυξε το σχέδιο δράσης της για συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής διαχείρισης των εγκαταστάσεών της στους τομείς: εξοικονόμηση νερού και ενέργειας, διαχείριση απορριμμάτων, ανακύκλωση, διάθεση οικολογικών προϊόντων (amenities) στα δωμάτια του ξενοδοχείου, χρήση φιλικών προς το περιβάλλον προϊόντων καθαριότητας και απορρυπαντικών, ενημέρωση και ευαισθητοποίηση εργαζομένων και πελατών σε ενέργειες και πρωτοβουλίες στην προστασία του περιβάλλοντος. Το Green Key αποτελεί διεθνώς, σύμβολο ποιότητας, περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και οικολογικής διαχείρισης των ξενοδοχειακών μονάδων. Εθνικός Φορέας πιστοποίησης είναι η Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης (ΕΕΠΦ).

Ανανεωμένη η σελίδα των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων για τα κινητά τηλέφωνα της Travelplanet24 Με ανανεωμένη εικόνα και γνώμονα την ευχρηστία δημιουργήθηκε η εκδοχή της ιστοσελίδας για τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, της Travelplanet24, για κινητά τηλέφωνα. Μέσα από την ανανεωμένη διάταξη της σελίδας, παρέχεται η δυνατότητα στον χρήστη, γρήγορα και εύκολα, να επιλέξει το λιμάνι της αναχώρησης και του προορισμού, ενώ σε περίπτωση που η αναζήτηση αφορά λιμάνια τα οποία δεν έχουν γραμμή σύνδεσης, προσφέρεται λίστα με όλες τις έγκυρες επιλογές. Mιλώντας για τη νέα σελίδα, ο Product Manager, Mobile της εταιρίας, κ. Πάντος Παπάζογλου δήλωσε «Πλέον, ο χρήστης μπορεί να επιλέξει να κλείσει και να πληρώσει τα εισιτήρια για τον επόμενο προορισμό του, όπου και αν βρίσκεται, σε ελάχιστο χρόνο, έχοντας όλες τις επιλογές που προσφέρονται μέσα από το κινητό του τηλέφωνο». Ο χρήστης μπορεί τώρα να επιλέξει τα διαθέσιμα δρομολόγια προτίμησης, τον τύπο του εισιτηρίου του, τη θέση που επιθυμεί καθώς και να ελέγξει τη διαθεσιμότητα των επιλογών του. Με ευκολία περνάει στο τελικό στάδιο πληρωμής και επιβεβαίωσης όπου προβάλλονται όλες οι λεπτομέριες της κράτησης και της πληρωμής των εισιτηρίων. Η εκδοχή αυτή, με το ευέλικτο και εύχρηστο σύστημα των πέντε σταδίων που προσφέρει, δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να κλείσει τα εισιτήρια για τον προορισμό που επιθυμεί γρήγορα και απλά. Η ταχύτητα της αναζήτησης εξασφαλίζει την άμεση εμφάνιση των αποτελεσμάτων με σκοπό την πιο γρήγορη εξυπηρέτησή του. Τη νέα σελίδα μπορεί κανείς να δει μέσα από το κινητό του τηλέφωνο πληκτρολογώντας www.travelplanet24.com.

36 / ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ


Το ΙΕΚ ΟΜΗΡΟΣ ξανα-μαγείρεψε για το «Χαμόγελο του Παιδιού» Τα Τμήματα Μαγειρικής Τέχνης-Chef και Αρτοποιίας-Ζαχαροπλαστικής του ΙΕΚ ΟΜΗΡΟΣ, μοίρασαν για άλλη μία χρονιά απλόχερα το χαμόγελο ένα ακόμη σπίτι του «Χαμόγελου του Παιδιού», αυτή τη φορά στο Περιστέρι. Στο «Ομηρικό» μενού, που περιελάμβανε μοσχάρι με χυλοπίτες Μετσόβου, «ομηρική» σαλάτα με μαρούλι και ταρτάκια, εκτός από τα αγνά ελληνικά προϊόντα, οι μελλοντικοί chef του ΙΕΚ ΟΜΗΡΟΣ έβαλαν κέφι και μεράκι, χαρίζοντας απλόχερα στα παιδιά του «Χαμόγελου του Παιδιού» ένα μοναδικό γεύμα. Υπό την καθοδήγηση του επικεφαλής chef, κ. Αντώνη Καρπούζη και κάτω από τη δημιουργική μπαγκέτα του επικεφαλής pastry chef, κ. Κωνσταντίνου Πυλαρινού οι σπουδαστές του ΙΕΚ ΟΜΗΡΟΣ έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό για να ικανοποιήσουν τους λιλιπούτειους φίλους τους. Ήταν η δεύτερη συνάντηση για τη φετινή χρονιά μεταξύ των σπουδαστών του ΙΕΚ και των παιδιών, μετά την πρώτη επίσκεψη που πραγματοποιήθηκε τα Χριστούγεννα από το «Χαμόγελο του Παιδιού» στο ΙΕΚ ΟΜΗΡΟΣ. Οι εκκολαπτόμενοι σεφ και τα παιδιά είχαν υποσχεθεί να ανανεώσουν το ραντεβού τους κι έτσι οι σπουδαστές, τηρώντας το λόγο τους, βρέθηκαν στο Περιστέρι, για να μαγειρέψουν για τους 26 μικρούς ενοίκους του σπιτιού. Τα μικρότερα παιδάκια φόρεσαν τα λευκά καπελάκια τους κι άρχισαν να ετοιμάζουν μόνα τους το τραπέζι, ενώ τα μεγαλύτερα δεν δίστασαν να δηλώσουν την επιθυμία τους να ασχοληθούν με την τέχνη της Μαγειρικής στο μέλλον. Οι σπουδαστές του ΙΕΚ ΟΜΗΡΟΣ έμειναν έκπληκτοι από τις εγκαταστάσεις, στις οποίες φιλοξενούνται τα παιδιά, καθώς κι από το τεράστιο έργο που πραγματοποιείται από τους ανθρώπους που εργάζονται εκεί, ώστε μια αγκαλιά να είναι πάντα ανοικτή και να ζεσταίνει τα παιδιά. Το ΙΕΚ ΟΜΗΡΟΣ και το «Χαμόγελο του Παιδιού» επιβεβαίωσαν μέσα κι από αυτήν τη δράση τους ισχυρούς δεσμούς που έχουν αναπτύξει κατά τη διάρκεια όλων αυτών των ετών.

Απευθείας πτήσεις Ελλάδα-Ουκρανία με τη UIA Την απευθείας αεροπορική σύνδεση μεταξύ Ελλάδας και Ουκρανίας καθιερώνει η Ukraine International Airlines, συνδέοντας την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη με το Κίεβο. Οι πτήσεις από Αθήνα (Αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος) προς Κίεβο (Boryspil International Airport, terminal D), θα εκτελούνται τέσσερις φορές την εβδομάδα, κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο και από 18 Ιουνίου θα προστεθεί ακόμη μία πτήση, κάθε Τρίτη. Επίσης, από 31 Μαΐου 2013, ξεκινά η σύνδεση της Θεσσαλονίκης με το Κίεβο, δύο φορές την εβδομάδα, κάθε Τρίτη και Παρασκευή. Οι πτήσεις της UIA μεταξύ Ελλάδας και Κιέβου θα πραγματοποιούνται με σύγχρονα και άνετα αεροσκάφη, τύπου Βoeing 737 με δύο κατηγορίες θέσεων, διακεκριμένη και οικονομική. «Καθιερώνοντας την απευθείας τακτική σύνδεση μεταξύ Αθήνας και Κιέβου, δημιουργείται ακόμα ένα σκαλοπάτι για την περαιτέρω γεωγραφική επέκταση της UIA και προσαρμογή της εταιρίας στη νέα στρατηγική του δικτύου» ανέφερε ο αντιπρόεδρος Πωλήσεων της UIA, κ.Anton Mattis,. Οι επιβάτες από την Ελλάδα θα έχουν τη δυνατότητα να απολαύσουν το υψηλό επίπεδο υπηρεσιών, τις άνετες πτήσεις μεταξύ Ελλάδας και Κιέβου, όπως επίσης και τις άμεσες ανταποκρίσεις με πτήσεις της UIA για όλες τις πόλεις της Ουκρανίας -Ντόνιετσκ, Ντνιπροπετρόβσκ, Λβίβ, Χάρκοβο, Οδησσό, και Συμφερούπολη- τις σημαντικότερες πόλεις της ρωσικής επικράτειας, πόλεις της Κοινοπολιτείας Ανεξαρτήτων κρατών, της Μέσης Ανατολής, του Ισραήλ και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Στα μελλοντικά σχέδια της εταιρίας είναι η σύνδεση αυτή να εξυπηρετείται με καθημερινές πτήσεις. Επιπλέον, το Panorama Club, πρόγραμμα επιβράβευσης μιλίων, επιτρέπει στα μέλη του να απολαμβάνουν αμέτρητα προνόμια και οφέλη, όπως επίσης και τη δυνατότητα να λαμβάνουν μέρος σε διαγωνισμούς και κληρώσεις εισιτηρίων και να τυγχάνουν προνομιακής μεταχείρισης σε περίπτωση που χρειάζεται να διαφοροποιήσουν την πτήση ή την ημερομηνία αναχώρησης, κ.ά.. ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

/ 37


ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΑΓΟΡΩΝ ΑΦΟΙ ΣΑΜΑΡΑ: Mini bars DOMETIC: «Παγώνουν» το ενεργειακό κόστος Κορυφαία επιλογή για τον εξοπλισμό των μεγαλύτερων ξενοδοχείων στον κόσμο, η σειρά Dometic HiPro miniBars φημίζεται για τον πρωτοποριακό σχεδιασμό της και, φυσικά, τη χαμηλή κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. Τα Dometic Classic miniBars, τα οποία στην ελληνική αγορά διατίθενται αποκλειστικά από την εταιρία ΑΦΟΙ ΣΑΜΑΡΑ, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, τοποθετούνται ελεύθερα ή εντοιχιζόμενα και πωλούνται σε ποικιλία μεγεθών, με βιτρίνα ή χωρίς, και σε διάφορους χρωματισμούς. Έχουν πρωτοποριακό σχεδιασμό, είναι τελείως αθόρυβα (ψύξη απορρόφησης), έχουν αυτόματη απόψυξη, παγοθήκη, ρυθμιζόμενα ράφια και συρτάρια, εσωτερικό φωτισμό ελεγχόμενο με ηλεκτρονικό αισθητήρα και χάρη στο ηλεκτρονικό σύστημα Fuzzy Logic, ελέγχου της ψύξης, έχουν τη χαμηλότερη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτό αποδεικνύουν ανεξάρτητες μετρήσεις του Ινστιτούτου Θερμοδυναμικής και Τεχνολογίας Ψύξης του Πανεπιστημίου της Καρλσρούης Γερμανίας. Κατασκευάζονται από τη Dometic που είναι η μεγαλύτερη εταιρία κατασκευής miniBars με περισσότερα από 4 εκατομμύρια εγκατεστημένα miniBars στα σημαντικότερα ξενοδοχεία σε όλο τον κόσμο και συσσωρευμένη εμπειρία 8 δεκαετιών στην τεχνολογία απορρόφησης, ενώ είναι πιστοποιημένα με το πρότυπο ποιότητας ISO 9001 και το περιβαλλοντικό πρότυπο ISO 14001. Για περισσότερες πληροφορίες: ΑΦΟΙ ΣΑΜΑΡΑ Ο.Ε., Αναξιμάνδρου 73, Θεσσαλονίκη, τηλ.: 2310 32 10 90-1, fax: 2310 32 10 90.

Λύση ασύρματης ειδοποίησης σερβιτόρου Leanko Το καινοτόμο σύστημα ασύρματης ειδοποίησης σερβιτόρου Leanko, λανσάρει στην αγορά εστίασης η εταιρία Sunsoft. Το Leanko είναι ένα ασύρματο σύστημα επικοινωνίας της επιχείρησης με τον πελάτη, το οποίο διευκολύνει την εξυπηρέτηση των πελατών όσον αφορά την ταχύτητα και την αξιοπιστία καθώς και τη διακριτική επικοινωνία μεταξύ του προσωπικού. ȫȺ ɈɍɓɄɀ ƇɈɌ ƇɉɈɃɘƇɋɈɌɆ ȺƇɗ ɋɀ ɎɉɔɊɀ ɋɈɌ ȾɕɆȺɂ t ȱɅȾɊɀ ȺɆɋȺƇɗɃɉɂɊɀ ɋɐɆ ɊȾɉȻɂɋɗɉɐɆ t ȤȾɕɐɊɀ ȺɆȺɅɈɆɔɑ ɋɐɆ ƇȾɄȺɋɚɆ t ȫȺɎɘɋɀɋȺ ȾɆȺɄɄȺȼɔɑ ɋɉȺƇȾȿɂɚɆ t șɘɇɀɊɀ ƇɐɄɔɊȾɐɆ t ȮȺɄȺɉɔ ȺɋɅɗɊɍȺɂɉȺ t ȭȺȼɀɋɒ ɃȺɂ ƇɈɋɒ ɊȾɉȻɂɉɂȿɗɅȾɆȺ ɊɋɀɆ ɃȺɋɒɄɄɀɄɀ ɁȾɉɅɈɃɉȺɊɕȺ t ȜɂȺɃɉɂɋɂɃɔ ȾƇɂɃɈɂɆɐɆɕȺ ɅȾ ȽɈɆɈɘɅȾɆɈ ɉɈɄɗɂ ɊȾ ɊɎɓɊɀ ɅȾ ɋȺ ɌƇɒɉɎɈɆɋȺ ɅɓɊȺ Ƈ Ɏ ασυρμάτους). Για περισσότερες πληροφορίες: SUNSOFT, Μάχης Αναλάτου 103, 117 45 Νέος Κόσμος, τηλ.: 210 93 17 811, fax: 210 93 21 603, www. sunsoft.gr, info@sunsoft.gr

Soft Care Gentle: H νέα πρόταση της Diversey για τον καθαρισμό και την υγιεινή Η Diversey, ο παγκόσμιος ηγέτης στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων καθαρισμού και υγιεινής, εμπλουτίζει την επιτυχημένη προϊοντική της γκάμα για την προσωπική φροντίδα και υγιεινή Softcare, με τη νέα οικονομική σειρά Soft Care Gentle. Ιδανική λύση για τα δωμάτια πελατών ενός ξενοδοχείου ή ενός νοσοκομείου, το σύστημα Soft Care Gentle με δύο προϊόντα για την προσωπική φροντίδα, σε μορφή αμπούλας 300ml, υγρό κρεμοσάπουνο για τη φροντίδα των χεριών και 2 σε 1 σαμπουάν και αφρόλουτρο, ήρθε για να ικανοποιήσει τις ανάγκες των επαγγελματιών που έχουν σαν πρώτη προτεραιότητα τον έλεγχο του κόστους. Η ήπια και ποιοτικά ελεγμένη σύνθεση των προϊόντων της σειράς Soft Care Gentle, προσφέρει μια απίστευτη αίσθηση απαλότητας για κάθε τύπο δέρματος, ενώ η κομψή και μοντέρνα βάση στήριξής του σε λευκό χρώμα ταιριάζει απόλυτα σε κάθε μοντέρνο περιβάλλον. Απλό στη χρήση, ανθεκτικό σε φθορές και κλοπές, εύκολο στον καθαρισμό και τη συντήρηση, το νέο σύστημα Soft Care Gentle προσφέρει τη δυνατότητα να ελέγχετε απόλυτα τη χρήση του, ενώ παράλληλα διατηρείτε ένα υψηλό επίπεδο υπηρεσιών φροντίδας και υγιεινής για την επιχείρησή σας. Για περισσότερες πληροφορίες: DIVERSEY HELLAS S.A., τηλ.: 210 63 85 900, fax: 210 63 85 901, www.diversey.com.

38 / ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ


Η Suitel δημιουργεί ένα «πράσινο» τουριστικό καλλυντικό προϊόν Η Suitel παγιώνει τη δέσμευση και την αφοσίωσή της στην υιοθέτηση πράσινης πρακτικής στα ξενοδοχεία, λανσάροντας πρώτη, μία καινοτόμο οργανική σειρά περιποίησης προσώπου και σώματος, με την ονομασία N-Ki (από τις λέξεις Ν=Natural και ΚΙ= ζωτική ενέργεια στην Ιαπωνική κουλτούρα). Η νέα σειρά είναι πιστοποιημένη από τους παγκόσμιους ηγετικούς φορείς ECOCERT & COSMEBIO, δεν περιέχει χημικά, parabens, σιλικόνες, χρωστικά, GMO’s, δεν είναι δοκιμασμένη σε ζώα, ενώ είναι απολύτως δερματολογικά ελεγμένη, καθιστώντας την έτσι πιο φιλική από ποτέ, τόσο για τον καταναλωτή, όσο και για το περιβάλλον. Συγκεκριμένα, ο συνδυασμός δραστικών και αγνών συστατικών της σειράς, από εκχυλίσματα ανθών όπως: φασκόμηλου, πορτοκαλιού, βάλσαμου λεμονιού, δεντρολίβανου και ευκάλυπτου, παράγονται από την απόσταξη συμπυκνωμένων αρωματικών ελαίων, πολύ πλούσια σε ιχνοστοιχεία και αναζοωγονητικά συστατικά, ικανά να προσφέρουν σε κάθε φιλοξενούμενο, όλα τα πολύτιμα ευεργετήματά τους. Ένα μοναδικό «πράσινο» τουριστικό καλλυντικό προϊόν, βασισμένο σε συνθέσεις φυσικές 95%, από οργανικές φάρμες, αποδεδειγμένης αποτελεσματικότητας. Η σειρά Ν-Κi, διαθέτει: 4 προϊόντα σε μπουκάλια των 35ml, 2 μεγέθη σαπουνιών 20g και 40g, 3 προϊόντα σε ecopumps των 300ml και δίσκο παρουσίασης από βιοδιασπώμενο υλικό. Για ξενοδόχους με «πράσινο όραμα», η N-Κi αποτελεί το «διαβατήριο» της οικολογικής συνείδησης, με απόλυτο σεβασμό στον περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένο φιλοξενούμενο. Για περισσότερες πληροφορίες: SUITEL Α.Ε., Παλλήνης 38, 145 64 N. Κηφισιά, τηλ.: 210 80 76 523, fax: 210 62 08 683, e-mail: info@suitel.gr

Ο

Ν

N L I

MH

E

Τ Ο

Χ &

Τ

Ο Σ Τ

w

w

w

Ο Ν L I N E r . g s d AN . k AI ΔΩPE TOY

Τ Ο

Χ & Τ

Σ Τ Ο

w w w . k s d . g r Ο Ν ΔΩPEAN LΔIANEMETAI MEΛH TOY IΣTAN ΞENOΔOXEIAKOY E EΠIMEΛHTHPIOY

EMET ΔIAN MEΛH IAKOY ΣTA ΔOXE Y ΞENO EΛHTHPIO EΠIM

Τ Ο

Χ &

Τ

Σ Τ Ο

w

w

ΚΑΠΑ ΣΙΓΜΑ ΔΕΛΤΑ Α.Ε. ΣΗΤΕΙΑΣ 8 & ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ- 144 51 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ

w

ΔΕΛΤΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ

. k s d

ΚΑΠ . g MH Α ΣΙΓΜ MHNIAIO MHNIAIO TOYPIΣTIKO TOYPIΣTIKO OIKONOMIKO OIKONOMIKO KAIKAI EΠIXEIPHMATIKO EΠIXEIPHMATIKO ΠEPIOΔIKO ΠEPIOΔIKO - NIA TEYXOΣ - TEYXOΣ 143 161 - NOEΜΒΡΙΟΣ -Α ΙΟΥΝΙΟΣ2008 2010- -6,00 6,00€ € r MH IO ΔΕΛ TOY NIA ΔIAN ΤΑ Α.Ε. IO PIΣTOY EMET 0€ TIKO ΣΗΤ ΣTA AI ΔΩPE PIΣ ΕΙΑΣ 0 - 6,0 OIK ΞENO MEΛH TIK 8& TOY AN 201 ON O OM EΠIM ΔOXEIAKO ΜΕΣ ΟΣ OIKIKO ΑΡΘΡΟ: ΑΡΘΡΟ: EΛHT ΟΛΟ ΡΤΙ ONOM HPIO Y ΓΓΙΟ KAIIKO - ΜΑ Y Υ- 144 EΠIXEI Νικόλας Νικόλας Κανελλόπουλος Κανελλόπουλος 158 51 ΜΕΤ KAIPHM XO Σ EΠIXEI ΑΜΟ ΣΗ ATIPHM ΡΦΩ - TEY ΡΦΩ KO ΣΗ IKO ΑΜΟ ΠEP ATIIOΔ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ: ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ: Μύκονος Μύκονος IOΔ KOIKO 51 ΜΕΤ ΠEP O ΠEP Υ - 144 -IOΔ Αθ. TEYIKO Αθ. Κουσαθανάς Κουσαθανάς -- Μέγας Μέγας TIK ΓΓΙΟ XOΣ ΟΛΟ PH MA - 163 ΜΕΣ TEY XEI 8& XO - ΑΥΓ EΠI ΕΙΑΣ Σ 164 ΟΥΣ ΣΗΤ KAI -ΤΟΣ ΟΚ ΤΩΒ IKO ΤΑ Α.Ε. - ΣΕΠ OM Α ΔΕΛ ON ΡΙΟ ΤΕΜ Σ 201 OIK Α ΣΙΓΜ ΒΡΙΟΣ ΚΑΠ KO 0 - 201 ΣTI 6,00 YPI 0€- 6,00 IO TO € NIA

ΓOΝ

ΙΜΟ

Σ ΔΙ

AΛΟ ΓΟ

Σ ΓΙΑ

ΤΟΝ

ΕΛΛΗ

ΝΙΚΟ

ΤΟΥΡ

ΣΗΦΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΙΚΗΤΙΑΔΗΣ ΑΡΘΡ Νικό ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΗΝΑ λας Κανε Ο ΣΥΝΕ λλόπ ΘΕΜΑ ΑΦ ΙΕΡΩ ουλο Σταύ ΝΤΕΥΞΕ Κίνα και Ρωσία ς ΜΑ: διαμορφώνουν το «παιχνίδι»Απ ρος Αρ ΙΣ ΣΥΝΕ όστο ναου ΔΡ λος τά ΙΑΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ Κατσ κης Σ ΤΟ ιφάρ Επιστροφή στην κερδοφορία ΔΙ ΥΡΙΣ ΞαIN ας ‹ ναβρ ΕΘΝΕ για τις αερομεταφορές RL ΜΟΣ Blu e Σ BEο πα ίσκ ΛΟΣ Pa ITB 10 γκηόσ ει το lac Από ΘΕΜΑ 20 μέν ΟΠΟΥ Α ν… μιο την e re so εαυτ ΝΕΛΛ Μ Η Ν ς το Κρήτ

rt Κινητικότητα στα Συγκρατηοξία ‹ ό το Ξ Η υρισμ Ενέρ ιοδ ΑΣ ΚΑ η µε & Sp a αισGBR την αεροδρόμια «βλέπει» η Ε Υυ αγάπ ΝΙΚΟΛ Εός ΝΤ Αναν γεια από νική μα η εώ ΣΥΝ

ΙΣΜ

Ναι, επιθυμώ να εγγραφώ συνδρομητής στο περιοδικό

Ο

ΛΑΣΙΘΙ: Έμφαση στον Τουρισμό

γερ ορά αγ

'03

6.

"

& é

HOR

ìà

ECA L AD.in dd

σιµες ‹ Θό πηγέ ρυ ς Ο δυ βος σάρε στος ένοικ ος Ýç

ÝòÝ

SMAL

ΥΛΟΣ ΤΟΠΟ ΝΑΓΙΩ Υ Ξ Η Σ ΠΑ Ν Τ Ε ΠΑΝΟ Σ Υ Ν Ε

1

ìð

Ý p

óì

à

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ

5/17/ 10

11:46 :31

AM

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ Α.Φ.Μ.

ΔΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΗ

Τ.Κ.

ΤΗΛ.

FAX:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΑΞΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ

☐ Ετήσια ☐ Eταιριών

80,00 €

☐ Ετήσια*

40,00 €

100,00 €

☐ Kύπρου

100,00 €

☐ Eξωτερικού** 90,00 € * Φοιτητές - Σπουδαστές ** Για Ευρώπη η επιβάρυνση για ταχυδρομικά τέλη είναι 6€ ανά τεύχος. Για λοιπούς προορισμούς κατά περίπτωση.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ☐ Εσωκλείεται επιταγή: αρ. ....................................................................................................................................................................................... ☐ Απεστάλη επιταγή: αρ. ........................................................................................................................................................................................... ☐ Αποστολή εμβάσματος (ΙΒΑΝ) ALPHA BANK GR 83 0140 1010 10100 2320 0028 23 ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ GR 11 0730 0150 0000 0000 0033 840 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ GR 16 0110 0680 0000 0684 7000 665 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ GR 38 0120 0010 0000 0008 4793 043 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ GR 78 0432 0570 0004 6040 0305 864 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ GR 37 0172 0840 0050 8404 3509 613

☐ Αποστείλατε εισπράκτορα (μόνο περιοχή Δήμου Αθηναίων) ☐ Αριθμός Φοιτητικής Ταυτότητας: ........................................................................................................................................................................

t Αποστείλατε το δελτίο εγγραφής στο Fax: 210 211 76 77, στο e-mail: sec@ksd.gr. ή στη διεύθυνση: «ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» Σητείας 8 & Μεσολογγίου, 144 51 Μεταμόρφωση

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

/ 39


ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΑΓΟΡΩΝ Νέα σειρά Enjoy και… enjoy το ρόφημά σας Η Bauscher δίνει μια νέα διάσταση στην απόλαυση ενός ροφήματος ή σνακ μέσα από τη νέα της σειρά Enjoy. Πρόκειται για μια ευφάνταστη συλλογή ειδών με αρμονικές και απαλές καμπύλες, μοντέρνα και διαχρονική, ενώ παράλληλα, χάρη στις ασυνήθιστες γραμμές της, μαγνητίζει το βλέμμα ακόμη και του πιο απαιτητικού χρήστη. Μέσα από τη σειρά Enjoy, η φυσική χάρη και η κομψότητα της πορσελάνης μετουσιώνει ακόμη και την πιο σύντομη γευστική εμπειρία, σε μια ξεχωριστή περίσταση απόλαυσης. Είναι ιδανική για όσους επιθυμούν όχι μόνο να περιποιηθούν τους καλεσμένους τους, αλλά και να τους εκπλήξουν με τον πλέον ευχάριστο τρόπο. Η Bauscher πρωτοτυπεί για ακόμη μια φορά, αποδεικνύοντας πως η αρμονία και η κομψότητα είναι δύο έννοιες που μπορούν να συνδυαστούν άψογα, προσφέροντας ένα ιδανικό αποτέλεσμα. Αυτή η νέα συλλογή αντιπροσωπεύει τις σύγχρονες τάσεις των μοντέρνων καφέ και coffee shops, εξυψώνοντας κάθε ρόφημα, σνακ ή άλλη δημιουργία, μέσα από ένα εξαιρετικό food styling. «Δένει» αρμονικά με κάθε χώρο, αλλά και με κάθε άλλο αντικείμενο πορσελάνης Bauscher. «Αγκαλιάστε» τα είδη, χαρείτε το εύχρηστο σχήμα τους και απολαύστε το ρόφημα σας - «Enjoy!» Για περισσότερες πληροφορίες: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Δ. ΣΩΚ.&ΥΙΟΣ ΑΕ - YALCO, Α. Μεταξά 9, 145 64 Κηφισιά, τηλ.: 210 62 99 999, fax: 210 80 00 866, e-mail: athens@yalco.gr

Delta Hotelia: Ηλεκτρονικές κλειδαριές τελευταίας τεχνολογίας Μία ολοκληρωμένη, ποιοτική γκάμα προϊόντων για τον εξοπλισμό ξενοδοχείων διαθέτει στην αγορά η εταιρία Delta Hotelia. Ανάμεσα στα προϊόντα αυτά είναι και η ηλεκτρονική κλειδαριά Wave Mode Suite & Junior, τελευταίας τεχνολογίας RF με ανάγνωση κάρτας από απόσταση (χωρίς επαφή) και ɅȾ ƇɄɔɁɈɑ ƇɈɂɈɋɂɃɚɆ ɎȺɉȺɃɋɀɉɂɊɋɂɃɚɆ ɗƇɐɑ t ȭɐɋȾɂɆɔ ɓɆȽȾɂɇɀ jEP OPU EJTUVSCx ƇɈɌ ȺɆɒȻȾɂ ɅȾ ɋɈ πάτημα ενός κουμπιού και αυτόματη απενεργοποίησή του με τη χρήση του εσωτερικού πόμολου. t ȤɀɎȺɆɂɃɔ ƇȺɉɓɅȻȺɊɀ ȺɊɍȺɄȾɕȺɑ 541 NFDIBOJDBM PWFSSJEF ɊȾ ƇȾɉɕƇɋɐɊɀ ȺɆɒȼɃɀɑ ɅȾ ɋɉɕȺ ȺɉɂɁɅɀɅɓɆȺ ɅɀɎȺɆɂɃɒ ɃɄȾɂȽɂɒ ƇɈɌ ȽȾɆ ȺɆɋɂȼɉɒɍɈɆɋȺɂ t ȨȺɉɈɎɔ ȾɆɓɉȼȾɂȺɑ ȺƇɗ ɋɉȾɂɑ ȺɄɃȺɄɂɃɓɑ ɅƇȺɋȺɉɕȾɑ ɋɘƇɈɌ șș ȽɂɒɉɃȾɂȺɑ ɋɉɂɚɆ ɎɉɗɆɐɆ t ȤɆɔɅɀ ɃɄȾɂȽȺɉɂɒɑ ȺɆɈɂȼɅɒɋɐɆ ȼɂȺ ɄɗȼɈɌɑ ȾɄɓȼɎɈɌ t ȨɌɉɒɆɋɈɎɀ ɅȾ ƇɂɊɋɈƇɈɕɀɊɀ ' ɄȾƇɋɚɆ t ȝɇɐɋȾɉɂɃɈɘ ɎɚɉɈɌ BMM XFBUIFS WFSTJPO ɀ ɅɈɆȺȽɂɃɔ κλειδαριά με πιστοποίηση αντοχής IP55. Για περισσότερες πληροφορίες: DELTA HOTELIA, Λεωφ. Κηφισσού 6, 122 42 Αιγάλεω, τηλ.: 210 34 10 306 - 8, fax: 210 34 10 290, e-mail: info@delta-hotelia.gr, www.delta-hotelia.gr

HORECO: Ολοκληρωμένες λύσεις για απολαυστικές βάφλες στο λεπτό Μία πλήρη σειρά από συσκευές υψηλής ποιότητας και τεχνολογίας, για τον εξοπλισμό χώρων μαζικής εστίασης διαθέτει στην αγορά η HORECO. Ανάμεσά τους και οι συσκευές ψησίματος βάφλας. Κατάλληλες για αφράτες, καλοψημένες βάφλες, σε διάφορα σχήματα. Παράλληλα, η εταιρία διαθέτει και έτοιμο μίγμα για βάφλες, για να μπορείτε να τις προσφέρετε στους πελάτες σας, όλες τις ώρες της ημέρας, εύκολα και γρήγορα, αφού για την παρασκευή τους χρειάζεται να προσθέσετε μόνο νερό. Με το ίδιο μείγμα μπορείτε να φτιάξετε νόστιμες κρέπες και αφράτα pan cakes. Διατίθεται σε κιβώτιο με 6 σακούλες, βάρους 13,62 kgr. Η κάθε συσκευασία περιέχει 2,27 kgr και το κιβώτιο αποδίδει 160 βέλγικες βάφλες, ζεστές, αφράτες και με πλούσιο άρωμα βανίλιας! Για περισσότερες πληροφορίες: HORECO O.E., Π. Ράλλη 55, 177 78 Ταύρος, τηλ.: 210 34 74 988, 210 34 17 016, fax: 210 34 14 237, e-mail: horeco@horeco.gr, www.horeco.gr

40 / ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ


MEDIA STROM: Συνώνυμο του ποιοτικού ύπνου Δικαίως έχει συνδέσει το όνομά της με τον ποιοτικό ύπνου, αφού υιοθετώντας ότι πιο σύγχρονο υπάρχει παγκοσμίως σε τεχνολογία, μεθόδους και συστήματα παραγωγής, η Media Strom, παράγει τα καλύτερα στρώματα, από κάθε άποψη. Η εταιρία παρουσιάζει, αποκλειστικά για την ξενοδοχειακή αγορά, τη νέα σειρά στρωμάτων Professional Line, αποτέλεσμα πανελλαδικής έρευνας αγοράς, που έγινε σε στρώματα 2.000 ξενοδοχείων, το 2008. Στην επαγγελματική σειρά στρωμάτων της Media Strom συγκαταλέγεται και το μοντέλο Kyros, εξαιρετικής ποιότητας και αντοχής, το οποίο προσφέρει μια πραγματικά πρωτόγνωρη εμπειρία ύπνου. Τα ανεξάρτητα ελατήρια multi pocket springs είναι ιδιαίτερα εύκαμπτα, προσφέροντας στο σώμα πολλαπλά σημεία στήριξης και επιτυγχάνοντας άριστη ανατομική συμπεριφορά, που απαιτείται για έναν απολαυστικό ύπνο. Τα εύκαμπτα, εργονομικά, αφρώδη υλικά και ο συνδυασμός τους αγκαλιάζουν κάθε καμπύλη του σώματος. Το ελαστικό βραδύκαυστο δε ύφασμά του ενισχύει τη μαλακή αίσθηση των υλικών, ενώ έχει ελεγχθεί σύμφωνα με το Eco-Tex Standard 100 για επιβλαβείς ουσίες. Για περισσότερες πληροφορίες: ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΣΤΡΩΜΑΤΟΠΟΙΙΑ Α.Β.Ε.Ε., Aν. Λεγάκη 5, Αγ. Ιωάννης Ρέντης, 182 33 Πειραιάς, τηλ.: 210 34 82 800, fax: 210 34 82 899, e-mail: professional@mediastrom.gr, www.mediastrom.gr

COSPICO AEBE: Προτάσεις για τη διαμόρφωση χώρων καπνιζόντων Η COSPICO AEBE, ηγέτιδα εταιρία στην ελληνική αγορά σε λύσεις πλήρους εκμετάλλευσης επαγγελματικών χώρων, προσφέρει λύσεις σύγχρονης αισθητικής και design και στη δημιουργία χώρων καπνιζόντων σε café, εστιατόρια και χώρους εστίασης, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Υπουργείου Υγείας. Έργο της εταιρίας αποτελεί και ο ειδικός χώρος καπνιζόντων στο OBI café, στην οδό Πανόρμου. Ο χώρος είναι ξεχωριστός από το υπόλοιπο κατάστημα, σύμφωνα με το νόμο, εξαερίζεται φυσικά και είναι στεγανός. Για την κάλυψη της οροφής τοποθετήθηκε η Ανοιγοκλειόμενη Πέργκολα με περσίδες αλουμινίου, ενώ περιμετρικά του χώρου τοποθετήθηκε το πτυσσόμενο σύστημα CFS. Για περισσότερες πληροφορίες: COSPICO AEBE, Αγίου Θωμά 21, 151 24 Μαρούσι, τηλ.: 210 61 95 800, fax: 210 68 59 135, e-mail: info@cospico.gr, www.cospico.gr

MAKIS + NIKOS: Έπιπλα εξαιρετικής ποιότητας και αντοχής σε απίστευτες τιμές Η εταιρία Makis + Nikos δραστηριοποιείται στο χώρο του επίπλου εδώ και μισό αιώνα, εξοπλίζοντας ιδιωτικούς και επαγγελματικούς χώρους. Στο χώρο του ξενοδοχειακού εξοπλισμού έχει να επιδείξει μια πλούσια συλλογή από ωραία, πρωτοποριακά και λειτουργικά έπιπλα, τα οποία βασίζονται σε «φρέσκιες» ιδέες επίπλωσης και διακόσμησης με νέα υλικά τεχνολογίας αιχμής (π.χ. αδιάβροχοι καπλαμάδες, κρεβάτια τοίχου, κ.ά.). Από το 2009, η Μ+Ν ανέλαβε area managers για Ελλάδα και Κύπρο της δεύτερης μεγαλύτερης γερμανικής εταιρίας σχεδιασμού και κατασκευής, ντουλάπας και κρεβατιών, της RAUCH. Με πάνω από 250 διαφορετικά σχέδια πόρτας, συρόμενων ντουλαπών, σε καινοτόμο προϊόν (HDF), δυο φορές σκληρότερο από το MDF και σε επιφάνειες που δεν δημιουργούνται σημάδια ή φθορές από τη συχνή χρήση, είναι η top επιλογή για κάθε ξενοδοχείο, ανεξαρτήτου κατηγορίας. Οι τιμές είναι απίστευτα χαμηλές, για το εξαιρετικά υψηλό επίπεδο ποιότητας, που δεν συναντάται στην ελληνική αγορά. Η εταιρία προτείνει πλήθος καινοτομιών για δωμάτια ξενοδοχείων και πρωτότυπες προτάσεις για κοινόχρηστους χώρους, βρίσκοντας τη βέλτιστη λύση, στη μεγαλύτερη απόδοση, για κάθε ξενοδόχο. Για περισσότερες πληροφορίες: M+N, ΜΑΚΗΣ ΜΑΪΔΗΣ - ΝΙΚΟΣ ΠΙΤΣΙΟΣ, Ιουστινιανού 17, Θεσσαλονίκη, τηλ.: 2310 23 67 84, fax: 2310 22 09 25, www.maidis.gr, e-mail: pitsios@the.forthnet.gr

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

/ 41


ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΑΓΟΡΩΝ ΜΠΡΕΝΤΑΣ Ε.Π.Ε.: Επαγγελματικές πισίνες με προκατασκευασμένα πάνελ Ακολουθώντας πιστά τις αξίες της ανάπτυξης και της προόδου, η εταιρία ΜΠΡΕΝΤΑΣ ΕΠΕ ανανεώνει και εμπλουτίζει διαρκώς την γκάμα των προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρει, προμηθεύοντας την αγορά με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, σε προϊόντα πισίνας, επεξεργασίας νερού, αντλιών, πυροσβεστικών συστημάτων, κ.ά.. Στην αγορά της πισίνας δραστηριοποιείται από το 2001 ως Crystal Blue, κατασκευάζοντας πισίνες σε όλη την Ελλάδα. Η πισίνα με τη μεγαλύτερη ζήτηση είναι αυτή με προκατασκευασμένα Panel και εσωτερική μεμβράνη αδιαβροχοποίησης Liner, που παρέχει απόλυτη στεγανότητα και διατίθεται σε πολλούς χρωματισμούς και σχέδια, ενώ συνοδεύεται από πλήθος παραλλαγών και αξεσουάρ. Πισίνες αυτού του είδους, κατασκευάζονται στο εξωτερικό για πάνω από 25 χρόνια, με τεράστια επιτυχία. Κάποια από τα πλεονεκτήματά τους είναι η πολύ καλή μηχανική αντοχή, σε συνδυασμό με την ελαστικότητα της όλης κατασκευής, που την καθιστά ιδιαίτερα ανθεκτική σε περιπτώσεις σεισμού, η κατά πολλή λιγότερη χρήση μπετόν και η τάχιστη κατασκευή, αφού ολοκληρώνεται σε, περίπου, 10 εργάσιμες ημέρες. Οι εγγυήσεις της κατασκευής περιλαμβάνουν 30 χρόνια εγγύηση σκελετού και 15 χρόνια εγγύηση Liner. Τα σχέδιά της, καλύπτουν και τους πιο απαιτητικούς και όσο για τις τιμές, είναι πραγματική πρόκληση. Για όσους προτιμούν μία παραδοσιακή πισίνα από μπετό, η εταιρία διαθέτει ειδικά panel που χυτεύονται για οποιοδήποτε σχήμα και μέγεθος. Η ΜΠΡΕΝΤΑΣ ΕΠΕ, εκτός από το τμήμα πωλήσεων-προώθησης, διαθέτει και τμήμα συναρμολόγησης-κατασκευής, το οποίο υποστηρίζει και το service των προϊόντων. Όλα τα τμήματα είναι στελεχωμένα από έμπειρους μηχανικούς και ειδικευμένα συνεργεία. Τα προϊόντα της ΜΠΡΕΝΤΑΣ ΕΠΕ συναντώνται σε πολυάριθμα μεγάλα ελληνικά έργα. Για περισσότερες πληροφορίες: ΜΠΡΕΝΤΑΣ ΕΠΕ, Νέα Μοναστηρίου 35, Θεσσαλονίκη, τηλ.: 2310 55 00 00-1-2, fax 2310 55 90 03, www.brentas.gr, e-mail: info@brentas.gr

Κατσαρολικά με την υπογραφή Paderno Από τους μεγαλύτερους προμηθευτές προϊόντων ξενοδοχειακού εξοπλισμού, η εταιρία ΚΙΟΥΡΤΖΟΓΛΟΥ παρουσιάζει τη νέα σειρά από κατσαρόλες, 1.000, του οίκου Paderno. Κατσαρόλες, κατάλληλες να χρησιμοποιηθούν σε οποιαδήποτε εστία: γκαζιού, ηλεκτρική, κεραμική και μέχρι 50cm μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε επαγωγική. Εξωτερικά και εσωτερικά έχουν σατινέ γυάλισμα, προστατευτική άκρη για να μην στάζουν, κούφια χέρια με κρύο αέρα για να μην καίγεται όποιος χρησιμοποιεί το σκεύος. Ο πάτος είναι θερμομονωτικός. Όλα τα προϊόντα είναι πιστοποιημένα κατά NSF. Για περισσότερες πληροφορίες: ΑΦΟΙ ΚΙΟΥΡΤΖΟΓΛΟΥ ΑΕΒΕ, Θεσσαλονίκης 100, Μοσχάτο, τηλ.: 210 95 77 180, www.kiourtzoglou.gr

Ν. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Ε.Π.Ε.: Για γνήσιο espresso μηχανές La Cimbali Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα του ιταλικού οίκου La Cimbali, η εταιρία Ν. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Ε.Π.Ε., με 40χρονη εμπειρία στο χώρο του καφέ και των ειδών μαζικής εστίασης, μπορεί να υπερηφανεύεται ότι διαθέτει στην ελληνική αγορά εστίασης τις πλέον εξελιγμένες τεχνολογικά, ποιοτικά και αισθητικά μηχανές καφέ. Για γνήσιο, ιταλικό espresso, με άριστη γεύση και άρωμα, μηχανές espresso La Cimbali, με την υποστήριξη της Ν. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ. Η εταιρία παρέχει 24ωρη τεχνική υποστήριξη, με γνήσια ανταλλακτικά και εξειδικευμένους τεχνικούς εκπαιδευμένους στην Ιταλία, που με γνώσεις και μεράκι διατηρούν, σε άριστη κατάσταση, την καινούρια σας La Cimbali. Για περισσότερες πληροφορίες: Ν. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Ε.Π.Ε., Σουλίου 44, 173 42 Αγ. Δημήτριος, τηλ.: 210 99 65 026 και 210 99 66 026, fax: 210 99 68 760, e-mail: sales@georgopoulos.com.gr, www.cimbali.gr, www.georgopoulos.com.gr

42 / ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ


πώς θα είναι οι κουζίνες στο μέλλον;

Μας εΜπιςτεYονται!!! οι πιο διάσημοι κατασκευαστές στον κόσμο

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΞOΠΛΙΣΜOΣ ΧΩΡΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

ΠΕΤΡOΥ ΡΑΛΛΗ 55, 177 78 ΤΑΥΡOΣ, ΑΘΗΝΑ • TΗΛ.: 210.3413960, 210.3413961 FAX: 210.3414237 • E-mail: disimco@disimco.gr • www.disimco.grTurn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.