Τεύχος Ιουνίου 2014 - Χρήμα & Τουρισμός

Page 1

ΔIANEMETAI ΔΩPEAN ΣTA MEΛH TOY ΞENOΔOXEIAKOY EΠIMEΛHTHPIOY

ΚΑΠΑ ΣΙΓΜΑ ΔΕΛΤΑ Α.Ε. ΣΗΤΕΙΑΣ 8 & ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ- 144 51 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ

MHNIAIO TOYPIΣTIKO OIKONOMIKO KAI EΠIXEIPHMATIKO ΠEPIOΔIKO - TEYXOΣ 205 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 - 6,00 €

ΤτΕ: ∆υναµικό «come back» Γερµανών και Άγγλων στην Ελλάδα ΘΕΜΑ: ∆ιακοπές «εντός» επιλέγουν για φέτος οι Ευρωπαίοι Mintel: Kατακτούν νέο... έδαφος τα πακέτα all inclusive


ΙΤΑΛΙΚΟ

 7 ηµέρες

οδικ

ΠΑΝΟΡΑ

Kαλοκ

ΑNKOΝΑ ώς - ακτο - ΒΕΝΕ ΤΙΑ - ΦΛΩ πλοϊκώς ΡΕΝΤΙΑ Τιµή ανά - ΒΑΤΙΚΑΝ άτοµο Ο - ΡΩΜ από 495 1η ηµ: Η - ΠΟΜ € ΒενετίαΑναχώρηση ΠΗΙΑ ΜΠΑΡΙ πόλης) (περιήγηση)- Εν πλω - 2η - Ρώµ - Ποµπηία η - 5η - 4η ηµ: Βενεηµ: Αγκώνα ηµ: - Βενε τία - Μπά τία - 3η ρι - Εν Ρώµη (περιήγη- Φλωρεντ ηµ: πλω ία 7η ηµ: ση πόλης) (περιήγηση Εν πλω - 6η ηµ: - Επισ  τροφή. Ρώµη

ΚΩΝΣΤΑ

ΜΑ

ΝΤΙΝΟ

7 ηµέρες

ΥΠΟΛΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤ οδικώς ΙΝΟΥΠΟΛΗ - ΤΡΟΙΑ - ΠΡΟΥ ΣΑ - ΣΜΥΡ ΝΗ - ΕΦΕΣ Τιµή ανά ΟΣ - ΠΕΡΓ άτοµο ΑΜΟΣ από 339 1η ηµ ΑÚΒΑΛΙ : € Kων/πολΑθήνα - Λαµ πολη - η (προαιρε ία - Βόλος Σµύρνη 4η ηµ: Kων τική στην ΠρίγΘεσ/νίκη σταντινο Κων/πολ - 7η ηµ: - Έφεσος ύπολη κιπο) - 3η η - 2η - Αθήνα. Τσανάκαλε Κουσάντασι - Προύσα ηµ: Κωνσταν ηµ: - Σµύρ - Θεσσαλο - 6η ηµ: νη - 5η τινούΣµύρ νίκη Λάρισα νη - Τσανάκαηµ: - Βόλο λε ς - Λαµ  ία

Τιµή ανά

ΣΙΚΕΛΙΑοδικ

ΜΕΓΑΛΗ

ΕΛΛΑ∆Α

ΚΟΡΣΙΚΗ

ηµέρες

Τιµή ανά

αεροπο

άτοµ

ρικώς

Strato

ΙΑΣ

ώς - ακτο ΜΠΑΡΙ - ΤΑΡΑ πλοϊκώς ΝΤΟ - ΜΕΣ - ΜΟΝΡΕΑΛ ΙΝΑ - ΤΙΝ∆ Ε Τιµή ανά - ΑΚΡΑΓΑΣ - ΣΥΡΑ ΑΡΗ άτοµο ΚΟΥΣΑ - ΚΕΦΑΛΙ∆ΙΟΝ από 639 - ΚΑΤΑ 1η ηµ: ΝΙΑ - ΑΙΤΝ- ΠΑΛΕΡΜΟ € - Μεσ Αναχώρηση Α - ΤΑΟΡ ίνα ΜΙΝΑ νια/Ακράγ - Κατάνια - Εν πλω - 2η (Αίτνα-Τα αντα - 5η - 3η ηµ: Κατά ηµ: Μπάρι/Μ νια/Παλέρ πρίντεζι ορµίνα) ηµ: Κατά - Μπά νια/Σ - Τάρα µο ρι/Μπρίν - 7η ηµ Κατά υρακούσες - 4η ηµ: Κατά ντο τεζι Εν πλω νια - Μεσ ίνα - 6η ηµ: Κατά - 8η ηµ: Εν πλω Ρήγιο - Τάρα νια  - Επισ τροφή. ντο 7

Τμήμα

lu xu ry

m ee ts

sim pl ici

ty ...

s Vassi

Αθήνα

tel

Parthen

on Ho

Αθήνα

Achaia

Πάτρα

Patras

Πάτρα

Smart

Malac

Ερέτρια

Galaxy

Καβάλα

tel

Beach

onda Be

Hotel

ΡΩΜΗ

tel Τιµή ανά

dros Ho

Αθήνα

Hotel

Ο

άτοµ

/ 4, 5 ηµέ

ρες

/ 4, 5,

* * άτοµ ***

6 ηµέρες

Millenn

ium Πρ οορι

σµοί

αερ

οπορικώ ο από 1η ηµ: 489 € ς - 3η ηµ:Πτήση για Ρώµ αιρετική Προαιρετική η, ξενάγηση πόλη - 6η ηµ: Νάπολη, Ποµεκδροµή για Φλω ς - 2η ηµ: Πτήση πηία Bατικανό ρεντ επιστροφ - 5η ηµ: Ρώµη, ία - 4η ηµ: ής. Προ ηµέρα ελεύθερη-

****

* * **

Hotel

αίρι στ ο ΕΞΩΤΕ ΡΙΚΟ - DISNEY

ο από αεροπο 1η ηµ: 425 ρικώς ΒρετανιΠτήση για Λονδ € Γουίνσδοκού Μουσείο ίνο, ξενά εκδροµή ρ-κρουαζ υ - 2η ηµ: γηση πόλης στην Οξφ ιέρα στον Ελεύθερη & επίσκεψη Τάµε - 3η όρδη, Στράτφορση - 4η ηµ: ηµ: Πύργος ντ - Πτήσ Προαιρε τική η επισ τροφής. 

likos Ho

Alexan

ο από Εκδηλώ 1η ηµ: 1.090 σεων € - Αιάκ Mιλάνο - Γένο ειο ∆ο ρυλ - 4η ηµ: - 3η ηµ: Αιάκβα - 2η ηµ: αίο υ 10- Αιάκ Αιάκειο - Σαρ ειο - Κόρ Γένοβα -115 12 Λιβόρνο ειο 21 Μπα Aιάκειο - 5η ηµ: Αιάκτένε - Μποτε - Αιάκειο .στιά (περ - Πλ Μα - Γένο νιφά βα -7η ειο - Καρζές τσιο (προ ιήγηση πόλη βίλη ηµ: Γένο αιρε - Κάλβι ς) βα - Μιλά - Αιάκ τική εκδρΑθή  οµή) να ειο - 6η νο Τηλ . 210 - Πτήσ ηµ:   η επισ640 0 720 τροφής. Fax 210     640 0     750 l e s  s a   @ i r o    a t e l . g  w w w . a r    r o t e l  i   .gr        

... w he n

άτοµ

ΛΟΝ∆ΙΝ

οδικώς ΜΑ ∆ΑΛΜ - ακτο ΑΤ

ΒΕΝΕΤIΑ πλοϊκώς - ΜOΣΤΑΡ- ΤΕΡΓEΣΤΗ - ΝΤΟΥΜΠ - ΟΠAΤΙΑ ΡΙEΚΑ ΡOΒΝΙΚ Τιµή ανά - ΤIΡΑΝΑ - ΛIΜΝΕΣ ΠΛIΤ άτοµο ΒΙΤΣΕ από 619 1η ηµ: ΣΠΛIΤ € ΑδριατικΑναχώρηση - Λίµν ή) - 3η ηµ: - Εν πλω - 2η ες - Μόσ Πλίτβιτσε Βενετία - Οπά ηµ: Εν πλω ταρ πόλης) - Ντουµπρ- Μπίογκραντ τια - 4η ηµ: (κρουαζιέρα Τίρανα - 7η ηµ: Ντουόβνικ - 6η - 5η ηµ: Μπί Οπάτια - Ριέκστην ηµ: Nτου - 8η ηµ: ογκρ µπρ µπρόβνι αντ - Σπλα Τίρανα-Θ όβνικ (Κότ ίτ κ (περ εσ/νίκη ορ, Ρισά ιήγηση ν, - 9η ηµ: Χέρτ Θεσ/νίκη σεγκ Νόβ  ι) - Επισ τροφή. 8

ηµέρες

Τιµή ανά

- ΣΜΥΡ ΝΗ

ΠΑΝΟΡΑ

9 ηµέρες

ΠΑΡΙΣΙ

ο από / 4, 5, 6 1η ηµ: 519 € ηµέρες 3η ηµ: Πτήση για Παρ αεροπο ρικώς - 4η ηµ:Βερσαλλίες ίσι - 2η ηµ: πάρκο Disneyland - προαιρετική Λούβρο-περ Αστερίξ - 5η ιήγη κρου - 6η ηµ: ηµ: προαιρε αζιέρα στο ση πόλης Πτήση τική επιστροφ εκδροµή Σηκουάνα στο ής.

ΒΑΡΚΕΛ

Τιµή ανά

άτοµο

ΩΝΗ / 5

από

1η ηµ: 440 *αιρε * τικά * Πτήσ * η για Βαρ €

ηµέρες

αεροπο

ρικώς

ηµέρα Montserrat, κελώνη, ξενά γηση - Φιγκ - 4η ηµ: Προ Οινοποιείο έρες αιρετική Torres πόλης - 2η Πτήση επιστροφξενάγηση - 3η ηµ: Ελεύ ηµ: Προπόλης ής. - 5η ηµ:θερη Χιρόνα

***

ach HoΑΓ tel ΓΛΙΑ

* * * - ΣΚΩΤ ΙΑ

Τιµή ανά

άτοµο

/7

ηµέρες από 1.09 1η ηµ: αεροπο 0€ ηµ: ΈξεΛονδίνο - Σόλζ ρικώς τερ - Τίντ µπερι - Κάερλεο - Στόο αγκελ ν- 3η ηµ: υνχεντζ - Μπρ - Έξετερ έκον Αββαείο Γουίνσδο Μπίκονς Τίντερν Έξετερ - Γκλά - 2η προαιρε ρ - Λονδίνο - Κάρντιφ Κάρντιφ - 4η στονµπερ - 5η ηµ: ι ηµ: - Πτήσ τικός νυχτ - 6η ηµ: Λονδ Κάρντιφ Κάρντιφ εριν η επισ - Μπα τροφής. ός γύρος ίνο, ξενά θγηση πόλης - 7η ηµ: πόλης, Λονδίνο  ΝΙΚΑΙΑ - ΚΑΝΝ /7 - ΣΑΝ ΤΡΟΠ ΕΣ - ΜΟΝΤΕ ΚΑΡΛΟ ηµέρες αερ Ε - ΜΟΝΑΚΟ οπο Τιµή ανά - ΣΑΝ ΡΕΜΟρικώς άτοµο - ΜΙΛΑΝΟ από 895 1η ηµ: Μιλάνο € Κάννες - 2η ηµ: Μιλά - Μου - Σαν Πωλ σείο αρω Ντε Βανς νο - Σαν Ρέµο 6η ηµ: - Κάνν Κάννες µάτων - Μον - Νίκαια Μιλάνο - Σαν Τροπ ακό - 5η Βιλ Φρα ες - 3η ηµ: νς - 4η - Πτήσ ηµ: έ - Πορ η επισ τ ΓκριµόΚάννες - Μασ ηµ: Κάννες τροφής. σαλί - 7η ηµ:  Kάννες α                                                 

ΚΥΑΝΗ

ΑΚΤΗ

«Η πολυτέ λεια δεν είν αι

                                                                                                                                       









OU

Eνοικαζ

πλισµός

Ιωάννη

νος Πωπουλος λήσεω ν

Υπεύθυ

Αγν ώστ ου Τηλ . 210 Στρ ατιώ τη 57 • Fax: 210 9563 748, 210 Καλ λιθ έα • Αθή να 9563 710 9563 396 • 176 • Email: • Κιν 73 nikosd@ hol.gr • ww . 6977 634379 w.xeniah ellas.gr

Fanis St

Executi

athogi

ve Ma

nager

όµενα ∆ω Rooms µάτια to let

Παραλία Λουτρ. Θε ρµής 81 Τηλ. 22 510. 712 1 00 Μυτιλήν 17, 22 η Κιν. 69 510. 71145 3. 646. 2683 e-mail. akrogiali atherm i@yaho o.gr

s Αντωνό

Α" κρογιαλ

Καλοκ

αίρι 2

010

Moíáäéêïß ðñïïñé óìïß όλο τον χρόνο

P

GR

ιακός Εξο

πλέον ακριβή »

GR

Ξενοδοχε



OU

P

ιά"

annopo

ulos

Lagana s, Tel.: (+3 GR-291 00 Zakynt 0) 26950 hos e-mail: manag 52310-4, Fax er@zan Athens (+30) tep Offi Tel.: (+3 ce: 1 Omirou arkhotels.gr 26950 51949 0) 210 934346 Str., Nea Sm 8, Fax yrn (+30) 210 i, GR-17121 Athens 935651 2

(ΣΕΡ

POO L B AR ΤΑΙ SNA ΑΠΟ ΤΙΣ CK 13:0 0 ΜΕ

ΒΙΡΕ

ΧΡΙ

ΤΙΣ

19:0 ΣΑΛ ● ΝΤΟ 0) ΜΑ ΤΑ ΑΤΕ Σ ΜΕ ΠΙΠ ΚΑΠ ΑΡΗ ΕΡΙΑ , ΑΓΓ , ΚΡΕ ΟΥΡ ΛΙΚ Η ΜΜ Ι ΚΑΙ ΣΑΛ ΦΕΤ Α...ΥΔΙ , ΠΟΛ ΑΤΑ ΜΕ ΚΟΤ ΚΑΙ ...... ...... ΤΟ ΕΛΙ ΠΑΡ ΟΠΟ ...12 ,00€ ΑΣ, ΜΕΖ ● ΑΝΘ ΥΛΟ ΑΝΑ ΟΤΥ ΑΝΑ ΜΕΙ ...... ...... , COT ● ΣΠΙ ΡΟ ΚΑΙ ΚΤΗ ΤΙΚ ΟΣ ...... 13,0 TAG E CHE VIN AIG ΣΑΛ ΑΤΑ ΚΑΠ 0€ ESE ΜΕ RET TE ΝΙΣ ΤΟΣ ΝΤΟ PRO SCIU ΤΟΝ ΜΑ ΤΑΣ ΜΕ ΣΑΛ TTO ΝΟΣ ΜΕ ΝΤΟ ...... ...... , ΤΣΑ ● ΣΟΛ ΜΕΛ ...... 14,0 ΜΑ ΤΑ ΟΜ ΟΣ ΙΟΥ , CON 0€ ΑΝΗ GRA FÍÍ ...... ΘΟΥ “GR AVL AX” ...... ...... & ΜΟ VLA X” ΥΣΤ ΑΡΔ” 14,0 0€ ΑΣ. ...... ΟΡΕ ...... .....1 ● ΡΟΛ ΚΤΙ 4,00 € ΑΚΙ ΚΑ BAC ON ΚΑΙ Α ΜΕΛ ΙΤΖ ΑΝΑ ΣΑΛ ΤΣΑ Σ ΓΕΜ ΝΤΟ ● ΧΤΑ ΜΑ ΤΑΣ ΙΣΤΑ ΜΕ ΚΑΠ ΠΟΔ ΑΡΗ ...... ...... ΤΥΡ Ι, Ι SAU , ΞΥΔ TÉ ● ΚΑΛ ...... 12,0 Ι ΚΑΙ É ΜΕ ΘΥΜ ΑΜ ΑΡΑ ΕΛΙ ΕΣ, 0€ ΑΡΙ ΚΙΑ ...... ...... ● ΠΙΚ ΤΗΓ ΑΝΙ ΑΝΤ ...... 16,5 ΙΚΕ Σ ΜΕ ΓΛΥ ΤΑ ΤΑ. ...... 0€ ΦΤΕ ΡΟΥ ...... .....1 ΚΟΞ ΙΝΗ ΓΕΣ 5,50 € ● TOR ΣΑΛ ΤΣΑ ......ΚΟΤ ΟΠΟ TILL ΚΑΙ AS ΓΕΜ ...... ...... ΥΛΟ Υ ΣΑΛ ΙΣΤΑ ΤΣΑ 13,0 0€ ΜΑ ΝΓΚ ΜΕ ΚΟΤ ● ΠΑΤ ΟΠΟ Ο... ...... ΕΛΑ ΑΤΕ ΙΟΛ ΑΔΟ Σ “AI ...... ...13 ΥΛΟ AIO LI”Μ ● ΟΜ Υ ΚΑΙ OLI ”ΜΕ ,00€ Ε ΜΑ ΕΛΕ ΤΑ ΣΚΟ ΓΙΟ ΡΔΟ ΤΗΣ ...... ...... ΝΕΖ Α ΑΡΕ ΣΚΕ ...... 10,0 ΙΑΣ ΣΑΣ 0€ ...... ...... ● SPA ...... 11,0 GHE ΖΥΜ TTI ΜΕ 0€ ΑΡΙ ΦΡΕ ΣΚΙ ΚΑ Α ΝΤΟ ● SPA ΜΑ ΤΑ GHE TTI BOL ΚΑΙ ΒΑΣ ΙΛΙΚ OGN ● ΠΕΝ ESE ...... Ο Ο... ...... ΝΕΣ BAC ON ΚΑΙ ΜΕ ΚΡΕ ...... ...... ...... .. 13,0 0€ ΜΑ ΓΑΛ 14,0 0€ ΜΑ ΝΙΤ ΑΡΙ Α... Α ...... ΑΚΤ ΟΣ, ...... ...14 ,00€ ΣΑΝ ● ΠΑΡ ΤΟΥ ΑΔΟ ΣΙΑ ΚΗ ΜΟ ΤΣΑ ΙΤΣ CHI APA ΡΕΛ Α, ΡΟΚ ● FOC Α ΚΑΙ TTA ΜΕ ACC ΠΕΣ ΝΤΟ IA ΜΕ ΜΑ ΤΑ. ΤΟ ΒΑΣ ΚΑΙ ...... ...... ΙΛΙΚ ΟΥ, ΛΑΔ ΨΗΤ Α ΛΑΧ Ι ΤΡΟ ΚΑΠ ● ΠΟΛ ΥΣΠ .....1 ΑΝΙ ΑΡΗ ΥΦΑ 1,50 € ΟΡΗ , ΜΑ Σ.... ...... ΚΑ, ΠΑΡ ΜΠ ΑΓΚ ΡΟΥ ...... ..12, ΜΕΖ ΑΝΑ ΛΙ, ΚΡΕ ΕΤΑ ● ΜΑ 00€ ΜΕ ΣΟΛ ΜΜ ΥΔΙ ΥΡΗ ΜΠ ΑΓΚ ΟΜ Ο, ΚΑΙ ΚΑΙ ΤΥΡ Ι ΕΤΑ ΞΙΝ ΟΜ ΚΡΕ ΜΑΝΤΟ ΜΑ ΜΕ ΠΟΛ ΥΖΗ ...... ...... ΤΑ, ΘΡΑ ● TOA ΣΙΦ ΝΟΥΤΟ ΕΛΙ ΑΣ, ...... 12,5 ST ZAM ΝΤΟ ...... ...... 0€ ΠON ● ΠΑΤ ON & ...... 10,5ΜΑ ΤΑ ΤΥΡ ΙΙ..... ΑΤΕ Σ 0€ ΤΗΓ ΑΝΙ ...... ...... ΤΕΣ ...... .8,00 € ...... ...... 6,00 € ΕΠΙ ΔΟΡ ● ΤΑΡ ΠΙΑ ΤΑ ΣΟΚ ● CHE ΟΛΑ ESE ΤΑΣ ...... CAK ...... ...... E ΦΡΑ ● ΠΑΓ ΟΥΛ 12,0 ΩΤΑ ΑΣ. ΑΣ ...... 0€ ΣΠΙ ΤΙΚ ...... .....1 ● ΣΟΡ Α ...... Α... ΜΠ Ε 1,00 € ...... ...10 ΣΠΙ ΤΙΚ ● ΓΛΥ Α ...... Α... ,00€€ ΚΑ ΗΜ ...... ...10 ΕΡΑ Σ.... Σ ...... ,00€€ ...... ..10, 00€ ● ΓΑΛ

Cafe


6-9

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΜETROPOLITAN EXPO

1Oη HO RE CA 2O15 HOTEL RESTAURANT CAFE

www.horecaexpo.gr

Η µεγαλύτερη έκθεση για τα Ξενοδοχεία και την Μαζική Εστίαση! ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙ∆Α: Υπουργείου Τουρισµού • Ξενοδοχειακού Επιµελητηρίου Ελλάδας • Συνδέσµου Ελληνικών Τουριστικών Ελληνικών Επιχειρήσεων • Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Ξενοδόχων • Ένωσης Ξενοδόχων Αθηνών • Λέσχης Αρχιµαγείρων Ελλάδας

ΟΡΓΑΝΩΣΗ: FORUM AE Βηλαρά 2 • 104 37 Αθήνα • Τηλ.: +30 210 5242100 • Fax: +30 210 5246581 ∆είτε το video της 9ης HORECA

• www.forumsa.gr • info@forumsa.gr

facebook.com/horecaexpogr


30

33

40

24. Διακοπές «εντός» επιλέγουν για φέτος οι Ευρωπαίοι Τις εγχώριες διακοπές δείχνει να προτιμά εφέτος το μεγαλύτερο ποσοστό των Ευρωπαίων ταξιδιωτών, ενώ στο ίδιο πλαίσιο θα

Mηνιαίο Tουριστικό Eπιχειρηματικό και Oικονομικό Περιοδικό Tεύχος 205 - Ιούνιος 2014 Iδιοκτήτης: KAΠA ΣIΓMA ΔEΛTA A.E. Eκδότης-Διευθυντής: Kωνσταντίνος Στ. Δεριζιώτης Νομικός Σύμβουλος: Kωνσταντίνος Μηναιόπουλος Χρυσούλα Καρατζή Διευθυντής Σύνταξης: Kώστας Τσαχάκης Διεύθυνση Μarketing: Nικόλαος Δεριζιώτης Art Director: Mαρία Παπαμαυρουδή Υπεύθυνη Web: Γεωργία Πουπάκη

κινηθούν και οι Έλληνες, όπως προκύπτει από την ανάλυση των ταξιδιωτικών τάσεων από τη MasterCard, βάσει των αποτελεσμάτων της έρευνας Euromonitor.

26. Η LAMDA Development «μεταμορφώνει» το Ελληνικό Με την ανάπλαση της έκτασης Ελληνικού - Αγίου Κοσμά, έργο συνολικού κόστους 8 δισ. ευρώ, η LAMDA Development στοχεύει στη δημιουργία ενός τουριστικού προορισμού παγκόσμιας εμβέλειας.

30. ΙΟΒΕ: Ρεκόρ εξαετίας για το οικονομικό κλίμα τον Ιούνιο Την καλύτερη επίδοση από τον Απρίλιο του 2008 κατέγραψε τον Ιούνιο ο δείκτης Οικονομικού Κλίματος στην Ελλάδα, όπως προκύπτει από την έκθεση Οικονομική Συγκυρία του ΙΟΒΕ.

33. ΤτΕ: Δυναμικό «come back» στην Ελλάδα Γερμανών και Άγγλων Γραφεία Aθηνών: Σητείας 8 & Μεσολογγίου, 144 51 Μεταμόρφωση Tηλ. Κέντρο: 210 211 76 76, Fax: 210 211 76 77, http://www.money-tourism.gr, www.ksd.gr e-mail: sec@ksd.gr, info@ksd.gr Γραφεία Θεσσαλονίκης Yπεύθυνη: Eλένη Mακρίδου Aλεξάνδρου Φλέμινγκ 36, 546 42 Tηλ-Fax.: 2310 83 35 18

Στα 900 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα τουριστικά έσοδα στο τετράμηνο Ιανουαρίου-Απριλίου, αυξημένα κατά 27,8%, σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι, σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας.

36. Με έμφαση στα εργαλεία του διαδικτύου η νέα τουριστική στρατηγική Προσαρμοσμένο σε στρατηγική τριετίας, το νέο πρόγραμμα προώθησης και προβολής του Ελληνικού Τουρισμού αξιοποιεί τα εργαλεία του διαδικτύου και της ψηφιακής και κινητής τεχνολογίας.

38. Μειώνονται οι ξενοδοχειακές τιμές στα ελληνικά νησιά Πτωτική διαγράφεται η πορεία των online ξενοδοχειακών τιμών για τον Iούλιο σε ορισμένους δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς της χώρας, σύμφωνα με τα αποτελέσματα του Καταλόγου Ξενοδοχειακών τιμών της Trivago για το μήνα Ιούλιο 2014.

40. Mintel: Ανοδική προδιαγράφεται η πορεία των πακέτων all inclusive Μεγαλύτερο μερίδιο της πίττας φαίνεται να διεκδικεί η ταχέως αναπτυσσόμενη all inclusive ευρωπαϊκή αγορά (Ισπανία, Ελλάδα, ΣYNΔPOMEΣ Eσωτερικού: ...............................................................80,00€ Φοιτητές-Σπουδαστές: ..........................................40,00€ Eταιριών: .................................................................. 100,00€ Kύπρου: ................................................................... 100,00€ Eξωτερικού*: ............................................................90,00€ * Για Ευρώπη η επιβάρυνση για ταχυδρομικά τέλη είναι € 6 ανά τεύχος. Για λοιπούς προορισμούς κατά περίπτωση.

Πορτογαλία) από τους παραδοσιακούς all inclusive προορισμούς, σύμφωνα με μελέτη που κυκλοφόρησε πρόσφατα η Mintel.

Mόνιμες Στήλες

Eίπαν-έγραψαν, Τουριστικός Πράκτωρ, Διεθνή Νέα, Κοσμικά, Στατιστικά, Eιδήσεις, Επιχειρηματικά


EDITORIAL

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

/

5


καρτολόγος

Aegean Airlines

Vita Hotels

Για τη διάκρισή της ως «Καλύτερη Περιφερειακή Αεροπορική Εταιρία στην Ευρώπη για το 2014».

Για τη δυναμική είσοδό της στον τομέα της Φιλοξενίας, με την τριπλή εξαγορά ξενοδοχείων στην Κρήτη -Carolina Mare, Sun Beach και Zorbas Villageυπό την καθοδήγηση του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου της Μιχάλη Βαμιεδάκη.

Η εταιρία βραβεύτηκε κατά την παρουσίαση των βραβείων 2014 Skytrax World Airline Awards, η οποία πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του Farnborough International Airshow.

Και είς ανώτερα...

Πάντα τέτοια...

• Η σεζόν βρίσκεται σε εξέλιξη και στα καλύτερά της, αφού τα μηνύματα που έρχονται από παντού κάνουν λόγο για αύξηση της κίνησης, επιβεβαιώνοντας τις νέες, αναθεωρημένες εκτιμήσεις του Σ.Ε.Τ.Ε., ότι η χρονιά θα κλείσει με 19 plus εκατομμύρια αφίξεις και 13,5 δισ. ευρώ τουριστικά έσοδα. Στο πλαίσιο αυτό, το πρώτο εξάμηνο άνοδο μεγαλύτερη του 20% παρουσιάζουν τα αεροδρόμια των Χανίων (24,1%), της Σαντορίνης (26%), της Καλαμάτας (58,5%) και της Σάμου (22,1%). Η Αθήνα, πάλι, συνεχίζει την πολύ καλή της πορεία, με αύξηση 32,8%, που σε απόλυτα νούμερα σημαίνει περίπου 400.000 επιπλέον αφίξεις στο εξάμηνο. • Στην επικαιρότητα βρίσκεται το τελευταίο διάστημα, εν μέσω ψιθύρων και φημών, η πώληση του Athens Hilton από την θυγατρική της ALPHA BANK Ιονική Ξενοδοχειακή στον ομογενή επιχειρηματία Τζον Κατσιματίδη. Το θέμα ξεκίνησε πριν από λίγους μήνες όταν και υπήρξαν τα πρώτα δημοσιεύματα και τώρα υπάρχει συνέχεια. Σύμφωνα με δημοσίευμα του sofokleous.gr «Θέμα ημερών είναι πλέον, σύμφωνα με έγκυρες πηγές, η πώληση του Hilton από την Alpha Bank στον Ελληνοαμερικανό επιχειρηματία John Catsimatidis. Οι συζητήσεις έχουν ολοκληρωθεί και το τίμημα έχει συμφωνηθεί

6 / ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Σε όσους αντιδρούν στο άνοιγμα καταστημάτων τις Κυριακές Σε όλους εκείνους, οι οποίοι προτάσσοντας φθηνές δικαιολογίες και μικροαστικές αντιλήψεις, αντιδρούν στο μέτρο της λειτουργίας των καταστημάτων τις Κυριακές, χωρίς να υπολογίζουν τα οφέλη για τον τουρισμό και τον προορισμό, που θα προκύψουν από την εφαρμογή του. Λίγη σκέψη παιδιά...

και θα είναι υψηλότερο από τη χρηματιστηριακή αξία. Όπερ σημαίνει ότι η Alpha Bank θα εγγράψει λογιστική υπεραξία από την πώληση των μετοχών που κατέχει στην Ιονική Ξενοδοχειακή εταιρία που διαχειρίζεται το Hilton. Σήμερα η κεφαλαιοποίηση της εταιρίας ανέρχεται στα 93 εκατ., ενώ στις αρχές του έτους αποτιμώνταν πάνω από 100 εκατ.». Και συνεχίζει: «Η υποχώρηση της τιμής εντάσσεται, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, στο πλαίσιο της συμφωνίας καθώς δεν πρέπει η τράπεζα να φανεί ότι πουλά σε μεγάλο discount. Ο κύκλος εργασιών του Hilton διαμορφώθηκε στα 26,1 εκατ. ευρώ έναντι 23,4 εκατ. ευρώ το 2012, καταγράφοντας αύξηση εσόδων σε όλες τις βασικές πηγές και παρά τη συνεχιζόμενη ύφεση στην εσωτερική αγορά, την συρρίκνωση της καταναλωτικής δαπάνης που εξακολουθεί να επηρεάζει αρνητικά τα έσοδα των εστιατορίων, καφέ, κ.λπ. Το 2013, τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 800 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών ύψους 4,1 εκατ. ευρώ το 2012, ενώ τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων διαμορφώθηκαν σε 4,1 εκατ. ευρώ έναντι 1,3 εκατ. ευρώ πέρυσι». Όσον αφορά στον John Catsimatidis, το site σημειώνει ότι πρόκειται για γνωστό Ελληνοαμερικάνο επιχειρηματία και πολιτικό, με προ-

σωπική περιουσία 3 δισ. δολαρίων το 2013, σύμφωνα με το Forbes, που τον κατατάσει στην θέση 458 μεταξύ των πιο πλούσιων ανθρώπων του κόσμου. Ο Jon Catsimatidis γεννήθηκε στις 7 Σεπτεμβρίου 1948, είναι ιδιοκτήτης πρόεδρος και διεθύνων σύμβουλος της Gristedes Foods, της μεγαλύτερης αλυσίδας οπωροπωλείων στο Μανχάταν. Παράλληλα, ελέγχει την εταιρία Real Estate Red Apple Group, η οποία διαθέτει επενδυτικό χαρτοφυλάκιο 700-800 εκατ. σε ακίνητα. Εκτός αυτών, ο επιχειρηματίας ελέγχει και την εφημερίδα Hellenic Times, η οποία κυκλοφορεί στο Μανχάταν. Τέλος αξίζει να σημειωθεί ότι ο John Catsimatidis ήταν υποψήφιος των Ρεπουμπλικάνων για το Δήμο της Νέας Υόρκης στις εκλογές του 2013. Για να δούμε... • Αγοραπωλησιών συνέχεια, αφού το τελευταίο διάστημα «πήραν» φωτιά τα ειδησιογραφικά blogs και sites, αλλά και οι εφημερίδες σχετικά με την πώληση της Club Hotel Loutraki, στην οποία προχωρούν οι ισραηλινοί μέτοχοί της. Αναλυτικότερα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, οι βασικοί μέτοχοι Queenco Leisure International και Club Hotel Investments σύναψαν στις 30 Ιουνίου συμφωνία διακανονισμού προς επίλυση των δια-


Εκπρόσωποι κομμάτων Στους εκπροσώπους των κομμάτων, οι οποίοι κατά τη διάρκεια της συζήτησης του πολυνομοσχεδίου για τον Τουρισμό στην αρμόδια Επιτροπή, λίγο έλλειψε να μεταρέψουν σε ρινγκ τα έδρανα της Βουλής. Για προτάσεις δε επί των ρυθμίσεων του νομοσχεδίου ούτε λόγος...

φορών τους, η οποία προβλέπει την πώληση των συνολικών παγίων του κοινού σχήματος. Υπενθυμίζεται ότι η Queenco Leisure International και η Club Hotel Investments ελέγχουν μέσα από μια αλυσίδα ισραηλινών και ξένων εταιριών, μία σειρά από δραστηριότητες, που μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν το Καζίνο Λουτρακίου και το ξενοδοχείο του, καθώς και ένα καζίνο στο Βελιγράδι. Στόχος των δύο πλευρών είναι η πώληση των περιουσιακών τους στοιχείων στον προτιμητέο πλειοδότη μέσα στους επόμενους 15 μήνες. Ο προτιμητέος επενδυτής, εκτός από την υψηλότερη προσφορά, θα πρέπει να μην έχει καμία σχέση, άμεσα και έμμεσα, με κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη. Την πώληση θα πρέπει να εξασφαλίσει ένας διαχειριστής, ο οποίος θα λειτουργήσει ως εγγυητής και οποιαδήποτε προσφορά λάβει, θα τη φέρει στους δύο πωλητές και δεν θα μπορεί να δεσμεύσει καμία από τις δύο πλευρές ή να εκχωρήσει οποιοδήποτε δικαίωμα σε οποιονδήποτε τρίτο. Σύμφωνα με πληροφορίες, η εταιρία, στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσής της, ετοιμάζεται να απευθύνει πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου στους εργαζομένους της, το οποίο θα προβλέπει την καταβολή αποζημίωσης με βάση τις αποδοχές του 2011, οι οποίες ήταν αυξημένες

περίπου 25% σε σχέση με τις σημερινές. • Την ενεργοποίηση του ...πολύπαθου Δορυφόρου Λογαριασμού, σε συνεργασία του υπουργείου Τουρισμού με το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο, ανακοίνωσε η υπουργός Τουρισμού, κα. Όλγα Κεφαλογιάννη, μιλώντας στη συνεδρίαση του Δ.Σ. του Επιμελητηρίου. Ο Δορυφόρος Λογαριασμός θα παρέχει ακριβή στοιχεία για τον εισερχόμενο και εξερχόμενο τουρισμό στην Ελλάδα και αποσκοπεί στη συνεχή παρακολούθηση και αξιολόγηση της τουριστικής πολιτικής, μέσω ροής στατιστικών δεδομένων. Παράλληλα, η υπουργός αναφέρθηκε στις μεταρρυθμίσεις που πραγματοποιούνται στον τουριστικό κλάδο, με το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου. «Πρόκειται για μια νέα σημαντική μεταρρυθμιστική προσπάθεια, η οποία έρχεται ως συνέχεια της περσινής νομοθετικής μας πρωτοβουλίας». Με το νέο σχέδιο νόμου, είπε η κυρία Κεφαλογιάννη, επιδιώκεται η ποιοτική αναβάθμιση των υπηρεσιών του υπουργείου Τουρισμού και του Ε.O.T., η απλοποίηση των διαδικασιών για τα τουριστικά καταλύματα και η εύρυθμη ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας. Η υπουργός εστίασε στις μεγάλες αλλαγές που επιχειρούνται, τονίζοντας ότι επανακαθορίζεται η χορήγηση ειδικού σήματος λειτουργίας για όλα τα τουριστικά καταλύματα, ενώ παράλληλα προβλέπονται ρυθμίσεις για τα σύνθετα τουριστικά καταλύματα, τα ξενοδοχεία συνιδιοκτησίας και τις τουριστικές υποδομές. Ειδική αναφορά έκανε στην αναβάθμιση του Ε.Ο.Τ., τονίζοντας: «συνεχίζεται η μεγάλη μεταρρύθμιση στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού, που τον καθιστά έναν σύγχρονο οργανισμό προβολής, με ξεκάθαρο αντικείμενο, λιγότερη γραφειοκρατία, μεγαλύτερη ευελιξία και καλύτερη απόδοση». Επίσης, η κα. Κεφαλογιάννη επισήμανε τις καινοτόμες παρεμβάσεις που γίνονται στον τομέα της εκπαίδευσης και κατάρτισης, στον ιατρικόιαματικό τουρισμό, στον οινοτουρισμό. • Παραλίγο να μετατραπεί σε ρινγκ η Βουλή, αφού στη συζήτηση του πολυνομοσχεδίου για τον Τουρισμό στην αρμόδια Επιτροπή δεν έλλειψαν η ένταση και οι διαξιφισμοί. Μάλιστα, την ένταση δεν προκάλεσε το περιεχόμενο του νομοσχεδίου, που αφορά την Ελλάδα, αλλά η

διαδικασία. Σε μια θλιβερή συνεδρίαση, ο χρόνος αναλώθηκε στη διαδικασία, στις δε δηλώσεις των εκπροσώπων των κομμάτων, πλην ελαχίστων σχολίων του εκπροσώπου του ΚΚΕ, δεν διαβάσαμε ούτε μία κριτική ή μια πρόταση στις συγκεκριμένες ρυθμίσεις, από τις οποίες περιμένουμε την ανάπτυξη. Γενικόλογες αντιμνημονιακές μπούρδες. Αναρωτιέται κανείς τα πολυπληθή και πολυδάπανα επιτελεία των κομμάτων δεν μπορούν να βάλουν κάτω τις ρυθμίσεις, όπως θα συνέβαινε και στο μικρότερο καφενείο της Επικράτειας και να δουν τι συμφέρει και τι δεν συμφέρει τη χώρα και να διατυπώσουν προτάσεις. Αλλά μάλλον το ερώτημα είναι ρητορικό. • Την αντίθεσή του με το σχέδιο νόμου του υπουργείου Τουρισμού εξέφρασαν οι εργαζόμενοι στον Ε.Ο.Τ., οι οποίοι σε παρέμβασή τους υποστηρίζουν ότι προωθήθηκε χωρίς να υπάρξει η παραμικρή εξαγγελία ή δημοσιότητα και χωρίς διαβούλευση, αφού κατατέθηκε αιφνιδιαστικά στη Βουλή το απόγευμα της Παρασκευής 27-6-2014 και άρχισε η συζήτησή του στην αρμόδια Επιτροπή τη Δευτέρα 30-6-2014. «Το σχέδιο νόμου έχει συνταχθεί εξαιρετικά πρόχειρα. Χαρακτηρίζεται από ασυνταξίες και έλλειψη σοβαρής νομοτεχνικής επεξεργασίας, ενώ είναι φανερό ότι οι συντάκτες του δεν έχουν γνώση της τουριστικής νομοθεσίας αλλά και της τουριστικής πραγματικότητας. Με το σύνολο των νομοθετικών ενεργειών της Κυβέρνησης στον τομέα του τουρισμού (ν. 4179/2013, ν. 4254/2014, ν. 4262/2014 και το παρόν σχέδιο νόμου), δεν ελαφρύνονται τα διοικητικά βάρη, ούτε απλοποιούνται οι διαδικασίες αδειοδότησης, ελέγχου και πιστοποίησης των τουριστικών δραστηριοτήτων, όπως πιθανόν επιδιώκεται, αλλά επιτυγχάνεται ακριβώς το αντίθετο», υπογραμμίζουν οι εργαζόμενοι στον Ε.Ο.Τ.. Και συνεχίζουν: «Παράλληλα, επαναλαμβάνεται μονότονα η ήδη υφιστάμενη νομοθεσία, ενώ θα έπρεπε να εισάγονται καινοτόμες ρυθμίσεις με τις οποίες θα διευκολυνθεί η τουριστική επενδυτική δραστηριότητα, θα εκσυγχρονιστεί και θα αναβαθμιστεί το τουριστικό προϊόν. Αντί να ενισχυθεί ο Ε.Ο.Τ. ως η μοναδική μιας στάσης αρμόδια υπηρεσία για όλες τις τουριστικές δραστηριότητες, να αξιοποιη-

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ / 7


θεί η υφιστάμενη δομή του και η εμπειρία και

υποχωρήσει κάτω από τα 100 δισ. ευρώ (99,9

Κεφάλαια GSO») απέκτησαν 4.441.235 κοινές

τεχνογνωσία των στελεχών του, γίνεται πολυ-

δισ. ευρώ). Συγκεκριμένα, οι χορηγήσεις στε-

ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, έκδοσης της

διάσπαση των τουριστικών αρμοδιοτήτων, με

γαστικών μειώθηκαν κατά 3,2% και των κατα-

LAMDA Development S.A., που αντιστοιχούν

αποτέλεσμα να περιπλέκεται η τουριστική ε-

ναλωτικών δανείων κατά 2,8%.

σε συνολικό ποσοστό 10% του ψηφίζοντος

πενδυτική δραστηριότητα με την εμπλοκή πά-

Άσχημα νέα και όσο δεν λύνουν το πρόβλημα

μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας έναντι συ-

ρα πολλών υπηρεσιών και φορέων (υπουργείο

της ρευστότητας προς το ιδιωτικό επιχειρείν

νολικού τιμήματος € 20.207.619,25, ήτοι € 4,55

Τουρισμού, υπουργείο Οικονομικών, υπουρ-

θα συνεχίσουν να κάνουν μία τρύπα στο νε-

ανά μετοχή, καθώς και τα αντίστοιχα 4.441.235

γείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής

ρό και να αυξάνουν αντιπαραγωγική φορο-

δικαιώματα προτίμησης στην Αύξηση Μετοχι-

Αλλαγής, υπουργείο Μεταφορών Υποδομών

λόγηση.

κού Κεφαλαίου έναντι συμπληρωματικού συ-

και Δικτύων, Περιφέρειες, Δήμοι, Ξ.Ε.Ε. κ.λ.π.).

• Το διεθνές βραβείο Gold Medal 2013 του τα-

νολικού τιμήματος € 1.332.370,50, ήτοι € 0,30

Το υπουργείο Τουρισμού διακατεχόμενο από

ξιδιωτικού πρακτορείου TUI Ηνωμένου Βασι-

ανά δικαίωμα, που κατείχε η Consolidated

μία δογματική αντίληψη επιχειρεί με κάθε ευ-

λείου και Ιρλανδίας απέσπασε το all inclusive

Lamda Holdings S.A. (εφεξής «CLH»).

καιρία να αποδυναμώσει τον Ε.Ο.Τ., παρά τα ό-

Nana Beach Hotel στη Χερσόνησο.

Η συναλλαγή αυτή ολοκληρώθηκε σε συνέχεια

σα περί ενίσχυσης του ρόλου του αναφέρονται

Η ανακοίνωση της βράβευσης έγινε κατά

ισχυρής ζήτησης από διεθνείς επενδυτές προς

στην εισηγητική έκθεση του σχεδίου νόμου».

τη διάρκεια της λαμπρής τελετής των Gold

τη CLH. Στο πλαίσιο της ανωτέρω συναλλαγής,

• Στο -3,5% διαμορφώθηκε ο ετήσιος ρυθμός

Awards, στο London's Whitehall Palace - The

η εταιρία προχώρησε σε συμφωνία με τα Επεν-

μεταβολής της συνολικής χρηματοδότησης

Banqueting House, παρουσία επιλεγμένων ξε-

δυτικά Κεφάλαια GSO και την CLH, σύμφωνα

του εγχώριου ιδιωτικού τομέα τον Μάιο του

νοδόχων και προμηθευτών από όλο τον κό-

με την οποία τα Επενδυτικά Κεφάλαια GSO,

2014, από -3,7% τον προηγούμενο μήνα,

σμο, στο πλαίσιο της διεθνούς έκθεσης τουρι-

για όσο διάστημα διατηρούν συνολικά, άμεσα

σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελ-

σμού World Travel Market 2013.

ή έμμεσα, τουλάχιστον 10% των δικαιωμάτων

λάδος (ΤτΕ), που σε απλά ελληνικά σημαίνει ότι

Η τελετή για την απονομή του βραβείου στο

ψήφου της εταιρίας, αποκτούν το δικαίωμα α-

τον Μάιο μειώθηκε περαιτέρω η χρηματοδό-

Nana Beach πραγματοποιήθηκε τον περασμέ-

πευθείας ορισμού ενός μέλους στο διοικητικό

τηση νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

νο Μάιο στα γραφεία της TUI στο Ηράκλειο,

συμβούλιο της εταιρίας, απαιτείται η συναίνε-

Από τα στοιχεία της ΤτΕ προκύπτει πως η κα-

παρουσία της Senior Yield Team Manager της

σή τους ως μετόχων για τη λήψη ορισμένων α-

θαρή ροή της χρηματοδότησης προς τις επι-

TUI Travel, Michelle Maers, της Yield Executive

ποφάσεων σε επίπεδο γενικής συνέλευσης της

χειρήσεις, τον Μάιο του 2014, ήταν αρνητική

Greece, Dee Banks και της Area Manager,

εταιρίας, που αφορούν σε σημαντική αλλαγή

κατά 801 εκατ. ευρώ (Μάιος 2013: αρνητική

Dawn Fisher. Εκ μέρους του Nana Beach Hotel,

της επιχειρηματικής δραστηριότητάς της ή δι-

καθαρή ροή 1.209 εκατ. ευρώ) και ο ετήσιος

το βραβείο παρέλαβε ο γενικός διευθυντής

αγραφή των μετοχών της από την οργανωμένη

ρυθμός μεταβολής διαμορφώθηκε σε -4,5%,

του ξενοδοχείου κ. Ηλίας Καλαθάς.

αγορά, ενώ επιπλέον θα έχουν τα συνήθη Anti

από -4,8% τον Απρίλιο του 2014. Ειδικότερα,

Το βραβείο ήταν αποτέλεσμα της υψηλής

dilution δικαιώματα.

ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδό-

βαθμολογίας που έδωσαν οι πελάτες της TUI

Σε συνέχεια της συμφωνίας, ο Οδυσσέας Αθα-

τησης των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρή-

Thomson και First Choice στο πλαίσιο ερωτη-

νασίου, Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας,

σεων διαμορφώθηκε σε -4,4%, από -4,6% τον

ματολογίων ως προς τον βαθμό ικανοποίησής

δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα ευχαριστημένοι

προηγούμενο μήνα και η καθαρή ροή της χρη-

τους. Οι TUI Thompson & First Choice, ανήκουν

για τη στρατηγική συμμετοχή της Blackstone

ματοδότησής τους ήταν αρνητική κατά 793 ε-

στην TUI UK & Ireland, την κορυφαία ταξιδιω-

/ GSO, μιας από τις κορυφαίες επενδυτικές ε-

κατ. ευρώ (Μάιος 2013: αρνητική καθαρή ροή

τική εταιρία του Ηνωμένου Βασιλείου, μέρος

ταιρίες παγκοσμίως, στο μετοχικό κεφάλαιο

1.042 εκατ. ευρώ).

ενός από τους μεγαλύτερους ομίλους στο κό-

της εταιρίας μας. Η συνεργασία αυτή διευρύνει

Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδό-

σμο την TUI Travel PLC.

περαιτέρω το διεθνή χαρακτήρα της μετοχικής

τησης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των

• Στον έλεγχο της Blackstone/GSO πέρασε το

μας βάσης και ανοίγει νέες προοπτικές στον

λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων δια-

10% της Lamda Development, αντί 20,21 ε-

τομέα του Real Estate. Επιπλέον, πρόκειται για

μορφώθηκε σε -5,2%, το Μάιο του 2014, από

κατ., ήτοι 4,55% ανά μετοχή. Ειδικότερα, σύμ-

μια ακόμα έμπρακτη απόδειξη της εμπιστοσύ-

-7,5% τον προηγούμενο μήνα.

φωνα με ανακοίνωση της εταιρίας, στις 2 Ιουλί-

νης διεθνών κεφαλαίων στην ανάπτυξη της ελ-

Η χρηματοδότηση στα νοικοκυριά μειώθηκε

ου 2014, επτά επενδυτικά κεφάλαια, τα οποία

ληνικής οικονομίας.»

κατά 3%, με αποτέλεσμα το συνολικό τους χρέ-

διαχειρίζεται η επενδυτική εταιρία Blackstone/

Με τιμή

ος σε στεγαστικά και καταναλωτικά δάνεια να

GSO Capital Partners LP (εφεξής «Επενδυτικά

Μάσκα

8 / ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ Π

ολύ καλύτερη σε σχέση με αυτή του 2013 προβλέπεται

δυναμικού της χώρας, καθώς έχουν τεθεί σε λειτουργία νέες και

να είναι η τουριστική κίνηση του 2014, δεδομένου ότι,

υπερσύγχρονες ξενοδοχειακές μονάδες, ενοικιαζόμενες οικίες

σύμφωνα με τις ανακοινώσεις των αρμοδίων φορέων,

και δωμάτια. Επίσης, στην ανάπτυξη των ειδικών μορφών τουρι-

για το 2014 έχουν υπογραφεί συμβόλαια προ-κρατήσεων σημα-

σμού, στις ελκυστικότερες τιμές των πακέτων και γενικότερα των

ντικά αυξημένα κατά 10%-20% συγκριτικά με το 2013, όπως ανα-

τιμών των τουριστικών καταλυμάτων καθώς και στη βελτίωση των

φέρουν οι οικονομικοί αναλυτές της Alpha Bank, στο οικονομικό

συγκοινωνιακών υποδομών.

δελτίο της τράπεζας.

Θετική επίδραση στην τουριστική κίνηση του 2014 ασκεί και η

Αυξημένες κρατήσεις σημειώνονται από τη Γερμανία, το Ην. Βασί-

παρατεταμένη αστάθεια στην Αίγυπτο και τις χώρες της Αν. Μεσο-

λειο και τις σκανδιναβικές χώρες, ενώ αυξημένες φαίνεται να είναι

γείου, η οποία όμως επιδρά, σε μικρό βαθμό, αρνητικά στον κλά-

οι κρατήσεις και από τη Ρωσία συγκριτικά με την ίδια περυσινή

δο της κρουαζιέρας.

περίοδο.

Η κίνηση, πάντως, επιβατών κρουαζιέρας εκτιμάται ότι θα παρα-

Παράλληλα, οι επιχειρηματικές προσδοκίες στον κλάδο «Ξενο-

μείνει στο επίπεδο του 2013, υπερβαίνοντας τα 2 εκατ. ταξιδιώτες.

δοχεία-Εστιατόρια» και «Τουριστικά Πρακτορεία» παρουσιάζουν

Άντε και καλύτερα...

σημαντική άνοδο.

στο πρώτο πεντάμηνο του 2014 σε ετήσια βάση, έναντι αύξησης

M

κατά 24,2% στο πρώτο πεντάμηνο του 2013.

σοβαρό τουριστικό γραφείο της Κρήτης ενημέρωσε τους ξενο-

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Σ.Ε.Τ.Ε. οι συνολικές αφίξεις, εξαι-

δόχους ότι δεν καλύπτει τους πελάτες του ρωσικού tour operator

ρουμένων των ταξιδιωτών κρουαζιέρας, θα φθάσουν τα 19 εκατομ-

ΝΕΒΑ, λόγω αθέτησης από την πλευρά του NEBA των συμφωνι-

μύρια το 2014, έναντι 17,9 εκατ. το 2013 (20,1 εκατ. με τα μεγέθη

ών πληρωμών. Μάλιστα, οι διανυκτερεύσεις που έχουν ήδη γίνει

της κρουαζιέρας) και 15,5 εκατ. το 2012. Θετική προοπτική για τον

θα πληρωθούν με ίδια κεφάλαια του ελληνικού γραφείου στους

τουρισμό στην Ελλάδα αποτελεί η παρατηρούμενη από το 2013

ξενοδόχους.

αύξηση του κύκλου εργασιών στις υπηρεσίες παροχής καταλύματος

Το καλό στην υπόθεση είναι ότι ο σχετικά μεγάλος και παλαιός

και εστίασης, που συνοδεύει την αύξηση του εισερχόμενου του-

αυτός tour operator έχει ένα πολύ μικρό πρόγραμμα στην Ελλάδα

ρισμού, αναφέρεται στο οικονομικό δελτίο της Alpha Bank. Είναι

και αυτό μόνο στην Κρήτη. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία πέρυ-

ενδεικτικό ότι ο κύκλος εργασιών στον τουριστικό κλάδο αυξή-

σι διακίνησε στην Ελλάδα κάτι περισσότερο από 2000 τουρίστες.

θηκε για πρώτη φορά μετά από χρόνια κατά 4,8% το 2013 (2012:

Ήδη η ελληνική πρεσβεία στη Μόσχα και το γραφείο του Ε.Ο.Τ.

-17,2%, 2011: -7,4%, 2012: -8,2%), ενώ στο πρώτο 3μηνο 2014

έχουν ενημερώσει τον κρατικό οργανισμό τουρισμού της Ρωσίας

παρουσίασε θεαματική άνοδο κατά 44,9% σε ετήσια βάση. Όπως

(ROSSTOURISM), ενώ ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες έκαναν λόγο

επισημαίνουν οι οικονομικοί αναλυτές της Alpha Bank, η αύξηση

για σχετική ρύθμιση των χρεών, χωρίς ωστόσο η κατάσταση να

του κύκλου εργασιών στον κλάδο του τουρισμού αντανακλά την

έχει ξεκαθαρίσει.

επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, ιδιαίτερα στο τέταρτο τρί-

Όπως και να ’χει πάντως η ρευστότητα θα είναι το στοιχείο που θα

μηνο του 2014 και σε ακόμη μεγαλύτερο βαθμό στο πρώτο τρί-

χαρακτηρίζει τη ρωσική τουριστική αγορά τους επόμενους μήνες.

μηνο του 2014 καθώς και τη σταδιακή άνοδο και του εσωτερικού

στη σαφώς βελτιωμένη εικόνα της Ελλάδος στις χώρες προέλευ-

Τ

σης των τουριστών και στη συνεχή βελτίωση του ξενοδοχειακού

λής του Ελληνικού Τουρισμού. Μάλιστα το όλο θέμα, σύμφωνα με

Είναι ενδεικτικό ότι ο δείκτης των επιχειρηματικών προσδοκιών στον κλάδο «Ξενοδοχεία-Εστιατόρια-Τουριστικά Πρακτορεία, που καταρτίζει το ΙΟΒΕ, παρουσίασε κατακόρυφη αύξηση κατά 50,9%

τουρισμού, από τα πολύ χαμηλά επίπεδα που είχε περιέλθει έως το τρίτο τρίμηνο του 2013. Η σημαντική βελτίωση της τουριστικής κίνησης το 2014 αποδίδεται, σύμφωνα με την ανάλυση, κυρίως

10 / ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

πορεί οι εκτιμήσεις και όλα τα στοιχεία να συνηγορούν ότι η κίνηση εφέτος θα είναι πολύ καλύτερη συγκριτικά με πέρυσι, εντούτοις από τη ρωσική

αγορά άρχισαν τα παρατράγουδα, καθώς πρόσφατα γνωστό και

ην έντονη διαμαρτυρία του εκφράζει ο Σύνδεσμος των εν Ελλάδι Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων (ΗΑΤΤΑ), αλλά και το σύνολο του κλάδου των τουριστικών

γραφείων, σχετικά με το νέο πρόγραμμα προώθησης και προβο-


πληροφορίες, παραπέμθηκε σε συζήτηση σε έκτακτο διοικητικό

τουριστών της Ελλάδας διακινούνται από τα ελληνικά τουριστικά

συμβούλιο του Συνδέσμου.

γραφεία, τα οποία προβάλουν και προωθούν την Ελλάδα σε όλο

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΗΑΤΤΑ «Σύµφωνα µε το

τον κόσµο µε ίδια µέσα και κόστος».

∆ελτίο Τύπου που ανακοινώθηκε από τον Ε.Ο.Τ. κατά τη διάρκεια

Νο comment…

της παρουσίασης του νέου προγράµµατος «Η υπουργός Τουρισµού

επισκέπτες, τα κανάλια µέσα από τα οποία αγοράζουν υπηρεσίες

Σ

και οργανώνουν το ταξίδι τους».

βρετανικό παράρτημα του διαδικτυακού ταξιδιωτικού γραφείου

Συγκεκριµένα και σύµφωνα µε την παρουσίαση του Γ.Γ. του Ε.Ο.Τ.,

Airfasttickets.co.uk, λόγω οφειλών που διαμορφώνονται σε περί-

πλέον παρουσιάζονται και χρησιµοποιούνται στο επίσηµο site

που 45 εκατομμύρια ευρώ.

της Ελλάδας www.visitgreece.gr οι πλατφόρµες expedia.com,

Η εταιρία, όπως αναφέρεται στην επιστολή της ΙΑΤΑ που δημοσι-

lastminute.com, tripadvisor.com, travelocity.com, travelzoo.com,

εύεται στις τουριστικές ιστοσελίδες TTG digital και Travel Weekly,

yahoo.com και orbitz.com, οι οποίες παραπέµπουν τον τουρίστα

έχει συνολικές οφειλές 45 εκατ. ευρώ.

στα συγκεκριµένα sites για την οργάνωση του ταξιδιού και την

«Βρισκόμαστε στη δυσάρεστη θέση να σας ενημερώσουμε ότι

αγορά υπηρεσιών.

αναγκαστήκαμε να θέσουμε το γραφείο στο Ηνωμένο Βασίλειο,

Επιπλέον παρουσιάστηκε η συνεργασία µε Greek Travel Pages και

σε καθεστώς χρεοκοπίας, εξαιτίας της αδυναμίας του να τηρήσει

ενσωµάτωση δροµολογίων πλοίων σε όλους τους προορισµούς

την προθεσμία των εμβασμάτων του», αναφέρει η επιστολή, γνω-

της Ελλάδας µε λιµάνι, στην ιστοσελίδα www.visitgreece.gr.

στοποιώντας ότι το ποσό σε κίνδυνο ανέρχεται στα 14 εκατ. ευρώ

Αξίζει να σηµειωθεί ότι στην εν λόγω σελίδα, δίνεται η δυνατότητα

για τη βρετανική αγορά, στα 22 εκατ. ευρώ στη Γερμανία και στα

κρατήσεων, µέσω ενός τουριστικού γραφείου, το οποίο βεβαίως

9 εκατ. ευρώ στην Ελλάδα.

προσφέρει εκτός από ακτοπλοϊκά εισιτήρια, το σύνολο των τουρι-

Από την πλευρά της η Airfasttickets διευκρινίζει με ανακοίνωσή

στικών υπηρεσιών (ξενοδοχεία, µεταφορές, κ.λπ.), όπως και τα περί-

της ότι «Καμία αναστολή online πωλήσεων δεν υφίσταται και όλα

που 4.000 νοµίµως λειτουργούντα τουριστικά γραφεία της χώρας.

τα sites των εταιριών του ομίλου, σε όλες τις χώρες, λειτουργούν

∆εν είναι δυνατό το υπουργείο Τουρισµού και ο Ε.Ο.Τ. να προω-

κανονικά».

θούν ενεργά, µέσω της επίσηµης ιστοσελίδας της Ελλάδας, εµπο-

Αναφορικά με το θέμα, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της

ρικές πράξεις κατευθυνόµενης προβολής ή µονοπώλησης πωλή-

Airfasttickets, κ. Νίκος Κοκλώνης, δήλωσε: «Τα ταμειακά διαθέσιμα

σεων τουριστικών υπηρεσιών και τον αθέµιτο ανταγωνισµό των

της Airfasttickets υπερβαίνουν κατά πολύ τις συνολικές οφειλές της

ελεύθερων επαγγελµατιών, µε επιλεκτικές συνεργασίες ηµεδαπών

εταιρίας. H Airfasttickets, με κέντρο την Ελλάδα, είναι η ταχύτερα

και αλλοδαπών διαδικτυακών πυλών πώλησης, εισιτηρίων, ξενο-

αναπτυσσόμενη επιχείρηση στη χώρα και στον υπόλοιπο κόσμο,

δοχείων, µεταφορών, εκδροµών.

στον κλάδο της διακίνησης επιβατών. Η ποιότητα των υπηρεσιών

∆εν είναι δυνατό το υπουργείο Τουρισµού και ο Ε.Ο.Τ. να γίνονται

μας, σε συνδυασμό με τις χαμηλές μας τιμές, έχουν οδηγήσει την

ανταγωνιστές των τουριστικών γραφείων τα οποία δραστηριο-

εταιρία μας στην τιμητική θέση Νο. 3 σε όλη την Ευρώπη. Είναι

ποιούνται στη χώρα, πληρώνουν φόρους, απασχολούν δεκάδες

πάγια θέση και πεποίθησή μας ότι στους καταναλωτές αξίζουν

χιλιάδες εργαζόµενους και βέβαια επενδύουν.

φθηνές και ποιοτικές διακοπές. Αυτό πράτταμε. Αυτό πράττουμε.

∆εν είναι δυνατό το υπουργείο Τουρισµού και ο Ε.Ο.Τ. να γίνονται

Αυτό θα πράττουμε. Η οικονομική μας ευρωστία είναι αδιαμφι-

ανταγωνιστές του συνόλου των ελληνικών τουριστικών επιχειρή-

σβήτητη. Ευχαριστούμε τα εκατομμύρια των πελατών μας για την

σεων και να κάνουν συµµάχους µεγάλα ξένα και ελληνικά διαδι-

εμπιστοσύνη τους και δεσμευόμαστε για περαιτέρω καινοτόμες

κτυακά συστήµατα κρατήσεων/εµπορικές επιχειρήσεις.

υπηρεσίες στο άμεσο μέλλον».

Πρέπει επιτέλους να γίνει αντιληπτό ότι πάνω από το 70% των

Για να δούμε, τι θα δούμε...

επισήµανε ότι το νέο στρατηγικό σχέδιο για τον τουρισµό είναι προσαρµοσµένο στις συνήθειες των τουριστών, τα κριτήρια επιλογής προορισµού, τον τρόπο που αναζητούν πληροφόρηση οι

ε «αερομαχία» εξελίσσεται η υπόθεση μεταξύ της Airfasttickets και της ΙΑΤΑ. Σύμφωνα με επιστολή την οποία απέστειλε η ΙΑΤΑ στις αεροπορικές εταιρίες, σε

καθεστώς default (απαγόρευσης πώλησης εισιτηρίων), τέθηκε το

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

/ 11


ΚΟΣΜΙΚΑ Με την παρουσία της υπουργού Τουρισμού κας Όλγας Κεφαλογιάννη πραγματοποιήθηκε η επίσημη παρουσίαση του ACCESSIBILITY PASS στο ξενοδοχείο Athenaeum InterContinental, παρουσία εκπροσώπων φορέων των ατόμων με αναπηρία, τρίτης ηλικίας και του ξενοδοχειακού χώρου. Το ACCESSIBILITY PASS είναι ένα διεθνές πρότυπο πιστοποίησης, που κατατάσσει την προσβασιμότητα των ξενοδοχείων, λαμβάνοντας υπ’ όψη τις υποδομές, τις υπηρεσίες που προσφέρουν και τις δεξιότητες του προσωπικού. Πρακτικά στόχος του ACCESSIBILITY PASS είναι να προσφέρει συγκεντρωμένες χρήσιμες και αξιόπιστες πληροφορίες σχετικά με την προσβασιμότητα των πιστοποιημένων ξενοδοχείων, ώστε τα άτομα με ανάγκες προσβασιμότητας, δηλ. άτομα με κινητική, οπτική, ακουστική ή νοητική υστέρηση και oι ηλικιωμένοι να μπορούν εύκολα να επιλέξουν ένα ξενοδοχείο που εξυπηρετεί τις δικές τους ανάγκες. Στιγμιότυπο από την εκδήλωση με την υπουργό Τουρισμού, κα. Όλγα Κεφαλογιάννη στο βήμα.

Στο πλευρό του Συλλόγου «ΕΛΠΙΔΑ» βρίσκεται η Airfasttickets. Πρόσφατα ο πρόεδρος και ιδρυτής της Airfasttickets, κ. Νικόλαος Κοκλώνης, επισκέφθηκε την Ογκολογική Μονάδα Παίδων «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη-ΕΛΠΙΔΑ», με σκοπό να εκφράσει την υποστήριξή του στο έργο του Συλλόγου, αλλά και να συνεισφέρει

1

2

στην εκστρατεία του για την Τράπεζα Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών «Όραμα Ελπίδας». Συγκεκριμένα, ο κ. Κοκλώνης πρόσφερε δωρεάν αεροπορικά εισιτήρια για τα επόμενα δύο χρόνια, για τις μετακινήσεις του προσωπικού της Τράπεζας Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών σε διάφορες πόλεις και χωριά της Ελλάδας προκειμένου να συλλεγούν δείγματα μυελού των οστών. Μάλιστα, ο κ. Κοκλώνης αλλά και πολλοί συνεργάτες του έγιναν εθελοντές δότες μυελού των οστών, δίνοντας με αυτή τους τη χειρονομία ένα ακόμα παράδειγμα ανθρωπιάς και αλληλεγγύης. Στη φωτογραφία (1), ο κ. Νικόλαος Κοκλώνης, πρόεδρος και ιδρυτής της Aifasttickets, η κα. Μαριάννα Βαρδινογιάννη, πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων Παιδιών με καρκίνο «ΕΛΠΙΔΑ», η κα. Ελένη Βάρελη - Μητρούσια, chief operations officer της Airfasttickets και η κα. Ερασμία Μητρούσια, corporate social responsibility director της Airfasttickets. Στη φωτογραφία (2), η κα. Μιμή Ντενίση με την κα. Ελένη Βάρελη - Μητρούσια.

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι τριήμερες εκδηλώσεις του 2ου Ναυτικού Σαλονιού Παραδοσιακών Σκαφών που έγιναν στα Μέθανα. Οι επισκέπτες του Σαλονιού είχαν την ευκαιρία να θαυμάσουν ξύλινα παραδοσιακά σκάφη, κατασκευασμένα από το 1920 μέχρι σήμερα, σωστά πλωτά στολίδια, καλοσυντηρημένα, με το μεράκι και την αγάπη των ιδιοκτητών τους. Στιγμιότυπο από τα εγκαίνια της εκδήλωσης, με την κοπή της κορδέλας να πραγματοποιεί ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, εκ μέρους της κυβέρνησης, κ. Νίκος Δένδιας. Αριστερά και δεξιά του κ. Δένδια διακρίνουμε τον πρόεδρο του Ε.Ο.Τ., κ. Χρήστο Πάλλη, τον πρόεδρο της Ένωσης Πλοιοκτητών Επαγγελματικών Σκαφών Τουρισμού κ. Αντώνη Στελλιάτο και τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της ΟΛΠ Α.Ε., κ. Γιώργο Ανωμερίτη.

12 /

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ


Την Πέμπτη 5 Ιουνίου, στις 8.00 το βράδυ, η διοίκηση και οι συνεργάτες της Astir Beach με περισσότερους από 400 φίλους, υποδέχτηκαν το καλοκαίρι 1

2

σε μια βραδιά γεμά-

τη κέφι και λάμψη. Μία γιγαντιαία οθόνη matrix έδωσε το σύνθημα της ολοήμερης διασκέδασης δίπλα στο κύμα για φέτος το καλοκαίρι, o Dj Jeff Gonzales ανέβασε το ρυθμό της διασκέδασης με τις επιλογές του, οι bartenders των TGI Friday’s ετοίμαζαν δροσιστικά κοκτέιλς, κάθε παρέα έμπαινε στο photobooth για την αναμνηστική φωτογραφία, ενώ στο φινάλε της βραδιάς τα φώτα στράφηκαν σε ένα εντυπωσιακό show capoeira. Στη φωτογραφία (1) ο διεθύνων σύμβουλος της Αστήρ Παλάς Βουλιαγμένης Α.Ξ.Ε., κ. Πολυχρόνης Γριβέας, ο πρόεδρος της εταιρίας και αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας, κ. Πέτρος Χριστοδούλου και ο διευθύνων σύμβουλος της Αquis Ηotels and Resorts, κ. Γιάννης Κεντ. Στη φωτογραφία (2) στιγμιότυπο από τη λαμπερή βραδιά.

Η Mega Airline Studies βραβεύτηκε ως ένα από τα καλύτερα εξουσιοδοτημένα κέντρα εκπαίδευσης της ΙΑΤΑ (International Air Transport Association) στην Ευρώπη για το 2014, κατά τη διάρκεια του Ετήσιου Συνεδρίου της ΙΑΤΑ, το οποίο πραγματοποιήθηκε στο Μόντρεαλ του Καναδά, στα τέλη Μαΐου. Η Mega Airline Studies, είναι το μόνο εξουσιοδοτημένο κέντρο στην Αθήνα, που λειτουργεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τις κατευθύνσεις της ΙΑΤΑ. Επικεντρώνεται στην ανάπτυξη των επαγγελματιών του κλάδου των αεροπορικών μεταφορών του μέλλοντος και παρέχει πιστοποιητικά στους τομείς: Ταξίδια και Τουρισμός, Aερομεταφορές και Φορτίο (cargo). Στη φωτογραφία ο διευθυντής της Mega Airlines Studies, κ. Γιώργος Γαλίτης, ανάμεσα στους κ.κ. Victor de Barrena Sarobe και Ismail Albaidhani της ΙΑΤΑ

H Turkish Cargo, η οποία λειτουργεί υπό την «ομπρέλα» της Turkish Airlines, εθνικό αερομεταφορέα της Τουρκίας, κέρδισε τον τίτλο της Καλύτερης Ευρωπαϊκής Αεροπορικές Εταιρίας Φορτίου στα ετήσια βραβεία Αεροπορικών Εταιριών Φορτίου. Στιγμιότυπο από την τελετή βράβευσης της Turkish Cargo, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Lancaster Hotel στο Λονδίνο.

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

/

13


STATISTICS

Σε άνοδο η ξενοδοχειακή βιομηχανία στην Αμερική Η εξέλιξη της αμερικάνικης ξενοδοχειακής βιομηχανίας το Mάιο 2013 Μηνιαία μεταβολή Μαΐου 2014 με Μάιο 2013 (σε €) Πληρότητα

ανά διαθέσιμο Μεταβολή % από Δεκέμβριο 2012 Μέση τιμή δωματίου Έσοδαδωμάτιο

2014

2013

2014

2013

2014

2013

Occ.

ADR

RevPAR

Αμερική

66.9

63.7

85.86

86.15

57.42

54.91

4.9

-0.3

4.6

Βόρεια Αμερική

67.0

63.8

85.09

85.39

56.99

54.48

5.0

-0.3

4.6

Καραϊβική

65.8

63.7

127.92

124.87

84.11

79.56

3.2

2.4

5.7

Κεντρική Αμερική

53.7

55.5

80.49

84.14

43.20

46.72

-3.3

-4.3

-7.5

Δυτική Ευρώπη

64.8

62.2

105.35

104.37

68.26

64.95

4.1

0.9

5.1

Αύξηση και στους τρεις ξενοδοχειακούς δείκτες μέτρη-

Πιο αναλυτικά, το Μάιο του 2013 η περιοχή της Αμερικής ανακοίνωσε αύξηση 4,9% στην πληρότητα, η οποία διαμορφώθη-

σης απόδοσης -πληρότητα, μέση τιμή δωματίου (ADR)

κε στο 66,9%, αύξηση 4,5% στη μέση τιμή δωματίου (ADR), η οποία έφτασε σε 116,90 δολάρια και αύξηση 9,6% στα έσοδα

και έσοδα ανά διαθέσιμο δωμάτιο (RevPAR)- παρουσί-

ανά διαθέσιμο δωμάτιο (RevPAR), τα οποία ανήλθαν σε 78,18 δολάρια.

ασε η περιοχή της Αμερικής το Μάιο, σε σύγκριση με

Μεταξύ των βασικών αγορών στην περιοχή, το Μόντρεαλ στον Καναδά και το Σάο Πάολο στη Βραζιλία ανέφεραν τις μεγαλύτε-

τον αντίστοιχο περυσινό μήνα, σύμφωνα με τα στοιχεία

ρες αυξήσεις στο δείκτη της πληρότητας, κατά 9,5% σε 78,4% και 9,2% σε 74,3%, αντίστοιχα.

της STR Global.

Το Σαν Φρανσίσκο στην Καλιφόρνια ήταν η μοναδική περιοχή η οποία πέτυχε διψήφιο ποσοστό αύξησης στο δείκτη ADR κατά 13,4% σε US $ 203,18. Η Βοστώνη παρουσίασε τη μεγαλύτερη αύξηση στο δείκτη

14 /

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ


STATISTICS

Ετήσια μεταβολή Μαΐου 2014 με Μάιο 2013 (σε €) Πληρότητα

Μέση τιμή δωματίου

Έσοδα ανά διαθέσιμο δωμάτιο

Μεταβολή % από Δεκέμβριο 2012

2014

2013

2014

2013

2014

2013

Occ.

ADR

RevPAR

62.1

60.1

84.60

85.73

52.54

51.54

3.3

-1.3

1.9

62.0

60.0

83.21

84.24

51.60

50.50

3.4

-1.2

2.2

72.8

72.8

163.93

157.57

119.41

114.77

0.0

4.0

4.0

60.8

61.7

90.21

91.81

54.83

56.69

-1.6

-1.7

-3.3

61.5

61.5

101.80

109.92

62.57

67.58

0.0

-7.4

-7.4

Oι επιδόσεις των βασικών αγορών το Μάιο του 2014 σε σύγκριση με το Μάιο του 2013 Χώρα

Πληρότητα

% μεταβολή

ADR

% μεταβολή

RevPAR

% μεταβολή

Βραζιλία

66,9%

+6,2%

BRL282,57

+4,1%

BRL189,00

+10,5%

Καναδάς

68,1%

+4,9%

CAD136,84

+2,8%

CAD 93,18

+7,9%

Μεξικό

62,9%

+9,4%

MXN1.507,38

+5,3%

MXN947,67

+15,2%

ΗΠΑ

67,0%

+4,9%

USD115,35

+4,8%

USD77,27

+10,0%

RevPAR το Μάιο (15,0% σε US $ 154,92), ακολουθούμενη από

μείωση και στους τρεις ξενοδοχειακούς δείκτες μετρήσεις από-

το Μαϊάμι (14,3% σε US $ 134,9) και το Σαν Φρανσίσκο (14,3%

δοσης. Πιο συγκεκριμένα, η πληρότητα μειώθηκε κατά 10,4%

σε US $ 173,88).

σε 46,4% ο δείκτης ADR μειώθηκε κατά 7,2% σε US $ 102,80

Στον αντίποδα, η πόλη του Παναμά ανέφερε τη μεγαλύτερη

και ο δείκτης RevPAR μειώθηκε κατά 16,8% σε US $ 47,65.

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

/

15


ΔΙΕΘΝΗ NEA Η Γαλλία σχεδιάζει να αυξήσει τον ξενοδοχειακό φόρο στο πενταπλάσιο

δολαρίων, σε μια προσπάθεια να επεκτείνει την παρουσία της στην περιοχή της Ασίας-Ειρηνικού. Οι επενδυτές της Wotif θα πάρουν ένα ποσό $ 3,06 ανά μετοχή από την Expedia και επίσης θα λάβουν ένα ειδικό μέρισμα των 24 σεντς, σύμφωνα με την εταιρία Brisbane, όπως αναφέρει το Bloomberg. «Ο όμιλος Wotif θα προσθέσει στη συλλογή μας από τις πιο αξιόπιστες μάρκες ταξιδιών, ενισχύοντας την προσφορά μας στην περιοχή της Ασίας-Ειρηνικού, όπου διαθέτει ένα χαρτοφυλάκιο ισχυρών εμπορικών ταξιδιωτικών σημάτων», υποστηρίζει η Dara Khosrowshahi, διευθύνουσα σύμβουλος της Bellevue. Η εξαγορά υπόκειται στους μετόχους και τις ρυθμιστικές αρχές και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Οκτώβριο.

Οι τουρίστες στη Γαλλία αναμένεται να πληγούν από την αύξηση κατά 500% του ξενοδοχειακού φόρου, όπως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστηρίζει. Σύμφωνα με αυτή την εξέλιξη, οι επισκέπτες στα γαλλικά

Η Νέα Υόρκη προσελκύει επαναλαμβανόμενους επισκέπτες

ξενοδοχεία θα πληρώσουν φόρο £6,40 (8 ευρώ) ανά διανυκτέρευση, αντί για £1,20 (1,50 ευρώ), που είναι ο φόρος αυτή τη στιγμή. Στο Παρίσι το ποσοστό αυτό θα ανέλθει σε £ 8 ανά κρεβάτι το βράδυ (10 ευρώ), ποσό το οποίο θα δαπανάται σε έργα υποδομής μεταφορών. Το επίμαχο μέτρο, το οποίο ξεκίνησε από βουλευτές του Σοσιαλιστικού κόμματος, έχει ήδη εγκριθεί από το Κοινοβούλιο. Ωστόσο, ο υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας, Laurent Fabius, καταβάλει προσπάθειες να συσπειρώσει τουριστικούς φορείς και ξενοδόχους, ενάντια στο μέτρο, αφού, όπως αναφέρει η Daily Mail, θεωρεί πως είναι σε πλήρη αντίθεση με την προώθηση του τουρισμού, που αποτελεί προτεραιότητα στις

Πράκτορες παίρνουν συμβουλές για το πώς να πουλάνε τη

προσπάθειες για την αύξηση των θέσεων εργασίας.

Νέα Υόρκη ως προορισμό για τρίτη, τέταρτη ή και πέμπτη

Από την πλευρά του ο πρόεδρος της οργάνωσης UMIH, Roland

φορά στους επισκέπτες.

Heguy, που εκπροσωπεί τα συμφέροντα περισσότερων από

Στο πλαίσιο αυτό, η NYC & Company έχει αναλάβει στο Ηνω-

80.000 επιχειρήσεων στον τομέα του τουρισμού, είπε: «Η επι-

μένο Βασίλειο την ενημέρωση 150 πρακτόρων στο Λονδίνο,

βολή του φόρου, χωρίς καμία διαβούλευση με τον κλάδο,

το Μπέρμιγχαμ και Πήτερμπορο.

συνιστά μία εντελώς ανεύθυνη πολιτική».

Πέρυσι, ο προορισμός προσέλκυσε 54.300.000 επισκέπτες,

H Expedia αγοράζει τη Wotif.com Αυστραλίας

αριθμός ρεκόρ, ο οποίος αναμένεται το 2014 να ξεπεράσει τα 55 εκατομμύρια, στόχος που έχει τεθεί για το 2015. Η Νέα Υόρκη είναι ένας ενδιαφέρον προορισμός, με πολλές επιλογές και διαρκώς νέες προτάσεις για τους επισκέπτες, αλλά και τους κατοίκους της. Από τις νέες αφίξεις το Μουσείο Μνήμης των θυμάτων της 11ης Σεπτεμβρίου (Memorial Museum), ενώ το Παρατηρητήριο του Κόσμου (One World Observatory), στην κορυφή του Εμπορικού Κέντρου One World, στο Μανχάταν, του υψηλότερου κτιρίου στο Δυτικό Ημισφαίριο, αναμένεται να ανοίξει την

Την Wotif.com Αυστραλίας ετοιμάζεται να αγοράσει η on-line

άνοιξη του 2015, προσφέροντας θέα που κόβει την ανάσα.

ταξιδιωτική πλατφόρμα Expedia, έναντι 703 εκατομμυρίων

Επίσης, το Outlets Empire, ένας παράδεισος για τους αγορα-

16 /

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ


στές πρόκειται να ανοίξει στο Staten Island το 2016.

μπορεί να κοιμηθεί ενώ στο δωμάτιό του αντανακλούν τα

Αναφορικά δε με την ξενοδοχειακή υποδομή της πόλης θα

φώτα της πόλης;

φθάσει τις 104.000 κλίνες έως το τέλος του 2014.

Wi-Fi

10 πράγματα που πρέπει να έχει κάθε ξενοδοχείο πολυτελείας

Επιπλέον χρέωση για wi-fi, τη στιγμή που έχεις ξοδέψει ένα σωρό χρήματα για το δωμάτιο ενός πολυτελούς ξενοδοχείου, για ποιο λόγο; Παραδόξως, αυτή είναι κοινή πρακτική... φανταχτερών ξενοδοχείων. Μπουρνούζι Μια μικρή πολυτέλεια, αλλά η αίσθηση ενός απαλού μπουρνουζιού μετά από ένα ντους δεν συγκρίνεται... Νερό Σε κάθε πολυτελές ξενοδοχείο ένα μπουκάλι νερό θα πρέπει να βρίσκεται στο κομοδίνο. Δυστυχώς, αντί γι’ αυτό στα περισσότερα ξενοδοχεία η χρέωση για ένα μπουκάλι νερό φτάνει σε $ 3, τη στιγμή, μάλιστα, που το κόστος για το ξενοδοχείο είναι περίπου 25 λεπτά. Ιδιωτικότητα Παράθυρο στο μπάνιο; Όσο φιλελεύθερος κι αν είσαι, πως μπορείς να κάνεις την ανάγκη σου, διερωτάται ο συντάκτης του άρθρου.

Όχι ένα, ούτε δύο, τρία, αλλά δέκα πράγματα οφείλει να δια-

Θυρίδα ασφαλείας

θέτει ένα ξενοδοχείο που θέλει όχι μόνο να λέγεται, αλλά επί

Θυρίδα ασφαλείας και μάλιστα βιδωμένη στο πάτωμα για να

της ουσίας να είναι ξενοδοχείο πολυτελείας, σύμφωνα με

μπορείς να χαίρεσαι με ηρεμία την κάθε στιγμή.

σχετικό άρθρο στο luxurytravelblog.

Πιστολάκι για τα μαλλιά

Ανάμεσα σε αυτά, πρίζες στο κρεβάτι, χώροι αποθήκευσης για

Αυτό που προσπαθείς να αποφύγεις σε ένα ταξίδι είναι τα

τα πράγματα του φιλοξενούμενου, κρεμάστρες, κ.λπ., άφθο-

ογκώδη, βαριά αντικείμενα, όπως ένα πιστολάκι για τα μαλ-

νες πετσέτες, κουρτίνες πλήρους συσκότισης, κ.ά..

λιά. Γι’ αυτό τα ξενοδοχεία πολυτελείας θα πρέπει να διαθέ-

Πρίζες στο κρεβάτι

τουν σε κάθε δωμάτιο, όχι από εκείνα τα μίζερα, τα τοποθε-

Σύμφωνα με τον συντάκτη του άρθρου, πως είναι δυνατό στις

τημένα στον τοίχο, αλλά πραγματικό πιστολάκι για τα μαλλιά.

μέρες μας που ο καθένας είναι «κολλημένος» στο smartphone του, να μην υπάρχει πρίζα κοντά στο κρεβάτι και να χρειάζεται να κάνει κάποιος «αλχημείες» προκειμένου να φορτίσει

Στην αγορά μετοχές της EasyHotel

το κινητό του τηλέφωνο. Χώροι αποθήκευσης Είναι αστείο ένα μέρος που είναι σχεδιασμένο για να φιλοξενεί ταξιδιώτες, δηλαδή άτομα με βαλίτσες, τσάντες, τσαντάκια,

Στα τέλη Ιουνίου ξεκίνησε η δημόσια εγγραφή για τη διάθεση

κ.ο.κ., να μην διαθέτει χώρους αποθήκευσης, κρεμάστρες,

μετοχών της αλυσίδας EasyHotel, του Sir Στέλιου Χατζηιωάν-

ράφια και να είσαι αναγκασμένος να αφήνεις το τσαντάκι,

νου, με στόχο την άντληση από την αγορά 30 εκατ. λιρών, που

λόγου χάρη, με τα καλλυντικά σου οπουδήποτε.

θα διατεθούν για την επέκτασή της στην Ευρώπη.

Άφθονες πετσέτες

Συγκεκριμένα, θα διατεθούν 37,5 εκατ. μετοχών με τιμή 80

Τι καλύτερο από το να έχεις τη δυνατότητα να χρησιμοποιείς

πένες η κάθε μία.

περισσότερες από μία πετσέτα και να μην είσαι αναγκασμέ-

«Πρόκειται για ένα μεγάλο επιχειρηματικό μοντέλο, το οποίο

νος να περιμένεις να στεγνώσει η βρεγμένη πετσέτα σου για

θα συνεχίσει να ευημερεί, καθώς ολοένα και περισσότεροι

να την ξαναχρησιμοποιήσεις.

ταξιδιώτες σε όλη την Ευρώπη και πέραν αυτής αρχίζουν συνει-

Κουρτίνες συσκότισης

δητά να επιλέγουν τα EasyHotels», δήλωσε ο κ. Χατζηιωάννου.

Απαραίτητες σε κάθε ξενοδοχείο είναι οι κουρτίνες συσκότι-

Η EasyHotel διαθέτει σήμερα δύο ιδιόκτητα ξενοδοχεία και

σης. Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι βασικός λόγος που καταλύει

17 ξενοδοχεία franchise, ενώ στη στρατηγική της είναι η επέ-

κάποιος σε ένα ξενοδοχείο είναι για να κοιμηθεί. Και ποιος

κταση της εταιρίας, κυρίως σε μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις.

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

/

17


NEA Στα 2,3 εκατ. έφτασαν οι επιβάτες κρουαζιέρας στον Πειραιά το 2013 • Στο λιμάνι του Πειραιά το νεώτερο κρουαζιερόπλοιο στον κόσμο

Αφιξοαναχωρήσεις επιβατών κρουαζιέρας 2004-2013 στο λιμάνι του Πειραιά

Ο πλοίαρχος Edward

ΕΤΟΣ

ΕΠΙΒΑΤΕΣ

2004

662.357

2005

819.853

2006

1.202.093

2007

1.554.747

τις υψη-

2008

1.806.583

λής ποιό-

2009

2.028.006

τητας υπη-

2010

1.864.657

ρεσίες που

2011

2.517.371

πρ ο σ φ έ -

2012

2.066.925

ρει πλέον

2013

2.296.457

ο ΟΛΠ Α.Ε.,

Perrin εξέφρασε την ικανοποίησή του για

καθώς και

την εκτίμησή του για τη χώρα μας ως κέντρου κρουαζιέρας. To Regal Princess ναυπηγήθηκε στην Ιταλία και καθελκύθηΣε 2.296.457 ανήλθαν οι αφίξεις/αναχωρήσεις επιβατών

κε τον Μάιο του 2014. Έχει μήκος 330 μ., 18 καταστρώματα,

κρουαζιέρας στο λιμάνι του Πειραιά το 2013, από 662.357

ζυγίζει 142.714 τόνους, διαθέτει πλήρωμα 1.350 ατόμων και

που ήταν το 2004, όπως ανέφερε ο πρόεδρος και διευθύ-

μπορεί να φιλοξενήσει 3.560 επιβάτες σε 1.780 καμπίνες.

νων σύμβουλος του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς, κ. Γιώργος Ανωμερίτης, κατά την τελετή υποδοχής του κρουαζιερόπλοιου Regal Princess, του νεώτερου κρουαζιερόπλοιου στον κόσμο, στο λιμάνι του Πειραιά.

Σημαντική αύξηση της τουριστικής κίνησης σε Αθήνα-Αττική

Ο κ. Ανωμερίτης είπε, μεταξύ άλλων: «Η κρουαζιέρα αποτελεί πλέον κεντρικό τομέα δραστηριότητας του ΟΛΠ Α.Ε. με σταθερή εξυπηρέτηση μετά το 2009, 2 εκατ. και άνω επιβατών ετησίως. Μέσα σε μια δεκαετία, από το 2004, χρονιά των Ολυμπιακών Αγώνων, όπου οι αφιξοαναχωρήσεις ήταν 662.357 επιβάτες, το 2013 έφθασαν τους 2.296.457. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα γιατί σήμερα από τους 9.360 επιβάτες των κρουαζιερόπλοιων νέας γενιάς, οι 2.400 είναι επιβάτες home porting, που επέλεξαν δηλαδή το λιμάνι του Πειραιά για επιβίβαση-αποβίβαση. Το 2014 παρά την κρίση στην ευρύτερη περιοχή της Αν. Μεσο-

Σημαντική αύξηση στην κίνηση ξένων τουριστών από το

γείου, η Ελλάδα κι ο Πειραιάς παραμένουν ζώνες ασφάλειας

Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, τη Γαλλία, την Ιταλία και την

και ειρήνης, προσελκύοντας και πάλι μέσα από πεδία νέων

Ρωσία με προορισμό την Αθήνα-Αττική, αλλά και σημαντι-

υποδομών και ποιότητας υπηρεσιών, μεγάλο αριθμό κρου-

κή αύξηση στη θετική πρόθεση επιλογής της Αθήνας ως city

αζιερόπλοιων και επιβατών».

break, κατέγραψε το 4ο κύμα της έρευνας της Περιφέρειας

Στο μεταξύ και σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία το 2013 ήταν

Αττικής για την αποτελεσματικότητα του Ολοκληρωμένου

η καλύτερη χρονιά των τελευταίων ετών, αφού οι αφίξεις επι-

Προγράμματος Τουριστικής Προβολής της.

βατών κρουαζιέρας έφθασαν τα 2,3 εκομμύρια.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στο Διεθνή Αερολιμένα Αθη-

Στην εκδήλωση που έγινε επί του πλοίου, τους καλεσμέ-

νών τον μήνα Μάιο και σε σύγκριση με το δεύτερο κύμα της

νους υποδέχθηκε ο πλοίαρχος του Regal Princess, κ. Edward

έρευνας που πραγματοποιήθηκε τον αντίστοιχο μήνα πέρσι

Perrin και οι αξιωματικοί του, ανταλλάσσοντας προσφωνή-

(Μάιος 2013) προκύπτουν τα εξής:

σεις και αναμνηστικά δώρα με τον πρόεδρο και διευθύνο-

• Σε περίοδο μέσης επιβατικής κίνησης, όπως είναι ο Μάιος,

ντα σύμβουλο του ΟΛΠ Α.Ε., κ. Γιώργο Ανωμερίτη, τον πρόε-

το 55% των ταξιδιωτών έχουν τελικό προορισμό την Αθή-

δρο της MedCruise, κ. Σταύρο Χατζάκο και τον πρόεδρο της

να/Αττική, με 6,5 κατά μέσον όρο διανυκτερεύσεις στην

Ε.Ε.Κ.Φ.Ν., κ. Θ. Κόντε.

Αθήνα/Αττική.

18 /

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ


• 4 στους 10 από τους ταξιδιώτες που δεν έχουν τελικό προ-

ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ),

ορισμό την Αθήνα/Αττική έχουν συμπεριλάβει διαμονή στην

παρατηρείται άνοδος 30,4% τον Μάιο, ενώ για το πεντάμη-

Αθήνα/Αττική με 3,3 διανυκτερεύσεις.

νο η αύξηση αγγίζει ποσοστό 34,4% σε σχέση με το ίδιο διά-

• Η γνώση για τα νησιά του Σαρωνικού αυξήθηκε σημαντι-

στημα του 2013. Με βάση εκτίμηση του Συνδέσμου, εφέτος

κά, καθώς έφτασε το 73% από 61% που ήταν τον Μάιο 2013.

η Αθήνα θα δεχθεί 750.000 επιπλέον αφίξεις.

• Σημειώθηκε σημαντική αύξηση στη θετική πρόθεση επι-

Ο Περιφερειάρχης Αττικής, κ. Ιωάννης Σγουρός δήλωσε σχε-

λογής της Αθήνας και για σύντομο ταξίδι, με ποσοστό 65%

τικά: «Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι με τα αποτελέσματα της

από 59% τον Μάιο 2013, παρόλο που η τρέχουσα μέτρηση

έρευνάς μας, τα οποία καταδεικνύουν την αποτελεσματικό-

αφορά κυρίως ταξιδιώτες αναψυχής, ενώ παράλληλα είναι

τητα της τουριστικής καμπάνιας της Περιφέρειας Αττικής.

αυξημένη και η πρόθεση σύστασης της Αθήνας ως city break

Η Αθήνα, η Αττική και τα νησιά της διαθέτουν ένα μοναδικό

προορισμού.

τουριστικό προϊόν, το οποίο οφείλουμε να προβάλουμε και

• Ο αρχαιοελληνικός πολιτισμός παραμένει με διαφορά πρώ-

να αναδείξουμε χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα κανάλια

τος παράγοντας προσέλκυσης επισκεπτών, με την ελληνική

επικοινωνίας, ώστε να αυξήσουμε την εισροή τουριστών.

κουζίνα να ακολουθεί σταθερά στη δεύτερη θέση, ενώ στην

Και αυτό πράττουμε».

τρέχουσα μέτρηση, ενισχύονται λόγοι που σχετίζονται με καλοκαιρινές διακοπές, όπως οι μονοήμερες κρουαζιέρες και οι οργανωμένες παραλίες. Ωστόσο, σε σχέση με τον Μάιο

Νέο Δ.Σ. στην Ένωση Ξενοδόχων Καλαβρύτων

2013, παρουσιάζονται αυξημένες οι αναφορές στα Πολιτιστι-

Το Σάββατο

κά Γεγονότα και τη Νυχτερινή Διασκέδαση.

21/6/2014 έλα-

Σημαντική συμβολή σε αυτή την αύξηση είχε η στοχευμένη

βαν χώρα στο

επικοινωνιακή καμπάνια «Athens-Attica Live» που εκπονεί η

Αρχοντικό της

McCann Athens, καθώς αυτή ενισχύθηκε πρόσφατα με την

Παλαιολογίνας με την παρουσία του 60% των μελών οι αρχαι-

εκ νέου προβολή των θεματικών διαφημιστικών ταινιών της

ρεσίες για την ανάδειξη νέου διοικητικού συμβούλιου της Ένω-

Περιφέρειας στο μεγαλύτερο διεθνές ταξιδιωτικό κανάλι

σης Ξενοδόχων & Τουριστικών Καταλυμάτων Καλαβρύτων.

Travel Channel. Παράλληλα, διοργανώθηκαν ταξίδια εξοι-

Το νέο Δ.Σ. το οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα την Κυριακή

κείωσης με τη συμμετοχή δημοσιογράφων έγκριτων Μέσων

22/6/2014 έχει την παρακάτω σύνθεση:

από τις χώρες-στόχους, που απέφεραν πολυσέλιδα αφιε-

Δαφαλιάς Κωνσταντίνος, πρόεδρος

ρώματα, προβάλλοντας την Αθήνα, την Αττική και τα νησιά

Δαφαλιάς Βλάσσης, αντιπρόεδρος

του Σαρωνικού ως έναν εκ των ελκυστικότερων city break

Μαγκαφάς Αθανάσιος, γεν. γραμματέας

προορισμών, γεγονός που αποτελεί και τον απώτερο στόχο

Τζόβολος Νικόλαος, ταμίας

του Τουριστικού Προγράμματος της Περιφέρειας Αττικής.

Σαμαρτζοπούλου Χρυσούλα, μέλος

Τέλος, η προβολή του πολυποίκιλου Τουριστικού Προϊόντος

Στόχοι του νέου διοικητικού συμβουλίου για την επομένη

της Αττικής, με έμφαση στα νησιά του Σαρωνικού, μέσω της

διετία είναι:

παρθενικής συμμετοχής της Περιφέρειας Αττικής στις μεγα-

• Η αποκατάσταση στενότερης επαγγελματικής επαφής και

λύτερες Τουριστικές εκθέσεις της Ευρώπης, όπως η WTM στο

συνεργασίας μεταξύ των μελών του σωματείου.

Λονδίνο, η ΙΤΒ στο Βερολίνο και η ΜΙΤΤ στη Μόσχα, λειτούρ-

• Η επανέκδοση έντυπου τουριστικού οδηγού για την εξυ-

γησε καταλυτικά στην ενημέρωση δημοσιογράφων, tour

πηρέτηση των επισκεπτών.

operators, αλλά και του ταξιδιωτικού κοινού.

• Η ποιοτική αναβάθμιση της ιστοσελίδας της ένωσης.

Ως επιβεβαίωση των παραπάνω έρχεται η πρόσφατη δήλωση

• Η δημιουργία δημοσιογραφικών ταξιδιών (Fam trip) για την

του προέδρου του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος

ανάδειξη του τουριστικού προϊόντος του Δήμου Καλαβρύτων.

(ΞΕΕ), κ. Γιώργου Τσακίρη, που μιλάει για πληρότητα 100%

• Η συμμέτοχη μας σε τουριστικές εκθέσεις (εσωτερικού &

που παρουσιάζουν τα ξενοδοχεία της ελληνικής πρωτεύου-

εξωτερικού).

σας για πρώτη φορά δέκα χρόνια μετά την Ολυμπιάδα, επιση-

• Η προβολή της περιοχής στα ΜΜΕ.

μαίνοντας, τόσο τις αυξημένες διεθνείς τουριστικές αφίξεις,

• Η προβολή των μελών μέσω των social media (Facebook,

αλλά και τα συνέδρια που πραγματοποιούνται στην πόλη

twitter, κ.λπ.).

αυτές τις μέρες. Παράλληλα, η αύξηση των αφίξεων της Αθή-

• Η συνεργασία με όλους τους τοπικούς φορείς για την ανά-

νας είναι διαρκής, καθώς σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία

πτυξη και δημιουργία νέων μορφών εναλλακτικού τουρισμού.

του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ) που επεξεργάστηκε

• Η δημιουργία δράσεων για την προσέλκυση επισκεπτών.

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

/

19


NEA Νέες ευκαιρίες επενδύσεων στην Ελλάδα «βλέπει» η TUI

στάθηκε ιδιαίτερα στο γεγονός ότι, φέτος, το Επιμελητήριο κλείνει 90 χρόνια προσφοράς στην ελληνική οικονομία από την ίδρυσή του και πρόσθεσε ότι «καθ’ όλη τη διάρκεια της ελληνικής κρίσης οι γερμανικές επιχειρήσεις στήριξαν τη χώρα με επενδύσεις, προεξοφλώντας, προφανώς, ότι το ακραίο σενάριο του Grexit δεν είχε βάση συζήτησης». Δίνοντας έμφαση στην πορεία της τουριστικής αγοράς, υπογράμμισε ότι «η Ελλάδα βασίζει μεγάλο μέρος των εσόδων της στον τουρισμό, καθότι έχει να επιδείξει ένα αξιοθαύμαστο τουριστικό προϊόν. Η χώρα καταγράφει, όπως αποδεικνύουν οι αριθμοί, αύξηση 30% στο σύνολο των αφίξεων από το εξωτερικό, στο πρώτο τετράμηνο του

Ο κ. Thomas Ellerbeck, μέλος του δ.σ. και επικεφαλής των Διεθνών Σχέσεων του ομίλου TUI

2014 στα μεγαλύτερα αεροδρόμια της χώρας και κατά 36% στο μεγαλύτερο, το Ελευθέριο Βενιζέλος».

Ο τουρισμός δεν είναι μόνο ο βασικός πυλώνας στήριξης

Ο κ. Μαΐλλης πρόσθεσε πως «με τον τομέα του τουρισμού

της ελληνικής οικονομίας, αλλά τώρα πλέον είναι και σημα-

να απασχολεί κάθε πέμπτο εργαζόμενο, να καλύπτει περισ-

ντικός εγγυητής για τη μελλοντική ανάπτυξη της Ελλάδας.

σότερο από το 50% του εμπορικού ελλείμματος, να εισφέ-

Η TUI πιστεύει στην επιτυχία της Ελλάδας, διαβλέπει νέες

ρει το 16,4% του ΑΕΠ, να δημιουργεί 34 δισ. ευρώ ζήτηση

ευκαιρίες στην αγορά και για το λόγο αυτό εντείνει τις επεν-

στην οικονομία και να εισφέρει έσοδα που φέτος εκτιμάται

δύσεις της. Αυτό τόνισε ο κ. Thomas Ellerbeck, μέλος του

ότι θα ξεπεράσουν τα 13,5 δισ. ευρώ, δικαίως εναποθέτει

δ.σ. και επικεφαλής των Διεθνών Σχέσεων του ομίλου TUI,

κανείς πολλές από τις ελπίδες ανάκαμψης της χώρας στην

του μεγαλύτερου tour operator παγκοσμίως, μιλώντας σε

τουριστική κίνηση». Ωστόσο, όμως, εκτίμησε ότι για την ανά-

δείπνο που παρέθεσε το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και

πτυξη «υπάρχει ακόμη δρόμος να διανύσουμε, αλλά είναι

Βιομηχανικό Επιμελητήριο, μετά το πέρας της ετήσιας

η πρώτη φορά που βλέπουμε φως στην άκρη του τούνελ».

τακτικής γενικής συνέλευσης, για να προσθέσει ότι οι ξένοι

Σχολιάζοντας πρωτοβουλίες με στόχο την τόνωση του

επενδυτές προσδοκούν από την Ελλάδα κυρίως νομική και

τουριστικού ρεύματος αναφέρθηκε στις νέες μορφές, που

επενδυτική ασφάλεια, καθώς και διαυγείς και γρήγορες

αναπτύσσονται στον τουρισμό, και ειδικότερα στον εναλ-

διαδικασίες αδειοδότησης. «Ειδικά οι σύγχρονες υποδομές

λακτικό τουρισμό, καθώς και στην πρόσφατη συμφωνία

διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση του τουρι-

μεταξύ της υπουργού Τουρισμού, κας Όλγας Κεφαλογιάν-

σμού» υπογράμμισε ο κ. Thomas Ellerbeck, χαρακτηρίζο-

νη, με τον υφυπουργό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανά-

ντας τις κρατικές επενδύσεις στο οδικό δίκτυο και κυρίως

πτυξης της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης, κ. Hans-Joachim

στις υποδομές αεροδρομίων, συμφέρουσες και ανταποδο-

Fuchtel για τον ιατρικό τουρισμό, για άτομα που χρήζουν

τικές, καθότι, όπως ανέφερε, ο τουρισμός με μία συνεισφο-

ιατρικής περίθαλψης και για άτομα τρίτης ηλικίας. Όπως

ρά περίπου 28 δισ. ευρώ στη δημιουργία υπεραξίας για τη

είπε «η έναρξη υλοποίησης του προγράμματος ξεκίνησε στη

χώρα, κατέχει ένα μερίδιο μεγαλύτερο του 16% στο σύνολο

Ρόδο με πρώτους, μία ομάδα Γερμανών τουριστών, που θα

των οικονομικών επιδόσεων της Ελλάδας».

ακολουθήσουν το πρόγραμμα πρωτοβάθμιας φροντίδας».

Μιλώντας ειδικότερα για την TUI ανακοίνωσε ότι για το

Ο γενικός διευθυντής του Επιμελητηρίου, Δρ. Αθανάσιος

2014 αναμένει μόνο από τη Γερμανία ανάπτυξη της τάξης

Κελέμης, αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στο πιλοτικό έργο

του 10% στις κρατήσεις. «Διατηρούμε στενή σχέση με την

της διττής εκπαίδευσης στον τουριστικό κλάδο, που προ-

Ελλάδα και επιθυμούμε να διευρύνουμε τις προσφερόμενες

σφέρει στον μαθητευόμενο την ευκαιρία να εργαστεί υπό

υπηρεσίες μας. Τόσο τα Robinson Club, όσο και τα ξενοδο-

πραγματικές συνθήκες μέσα στο περιβάλλον μιας επιχεί-

χεία της TUI σχεδιάζουν περαιτέρω επενδύσεις και ενδιαφέ-

ρησης, αποκτώντας έτσι μια ολοκληρωμένη εικόνα της

ρονται να ανακαλύψουν και να αξιοποιήσουν νέους προο-

λειτουργίας της. «Ήδη, 73 νέα άτομα ηλικίας 18 μέχρι 20

ρισμούς. Αυτό κάνει την Ελλάδα ακόμα πιο ελκυστική για

ετών, έχοντας ολοκληρώσει το σκέλος των θεωρητικών

τους πελάτες μας και ενισχύει την τουριστική βιομηχανία

μαθημάτων του πρώτου έτους, εκπαιδεύονται κατά τη διάρ-

της χώρας», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Thomas Ellerbeck.

κεια της τρέχουσας τουριστικής περιόδου σε 34 ξενοδο-

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Ελληνογερμανικού

χεία, σε 6 πόλεις της Ελλάδας, και, παράλληλα, ξεκίνησαν

Επιμελητηρίου, κ. Μιχάλης Μαΐλλης, κατά την ομιλία του

οι διαδικασίες εγγραφής για το τρέχον έτος που θα αρχίσει

20 /

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ


το Σεπτέμβριο με 120 νέους, ενώ το Επιμελητήριο σχεδι-

τιμητική διάκριση.

άζει, σε στενή συνεργασία με τον ΟΑΕΔ, την έναρξη μιας

• Με το HolidayCheck Beach Hotel Award

νέας σχολής στην Θεσσαλονίκη» ανέφερε ο κ. Κελέμης.

Το HolidayCheck είναι η σημαντικότερη ταξιδιωτική ιστο-

Πρόκειται για μια πρωτοβουλία, τόνισε, που υλοποιείται

σελίδα της Γερμανίας. Το βραβείο αυτό δόθηκε σε 467

με βασική επιχορήγηση του γερμανικού Υπουργείου Παι-

ξενοδοχεία παγκοσμίως και βασίσθηκε σε 780.000 σχόλια

δείας και Έρευνας και την υποστήριξη των συναρμόδιων

πελατών που έγιναν στην ιστοσελίδα του HolidayCheck.

Ελληνικών Υπουργείων Παιδείας, Εργασίας και Τουρισμού,

Τα ξενοδοχεία αξιολογούνται με βάση τα παρακάτω κριτήρια:

στην οποία συμμετέχουν επίσης εταίροι με πολυετή εμπει-

• Τουλάχιστον 40 σχόλια ετησίως.

ρία, από την Γερμανία, όπως η TUI, το Πανεπιστήμιο του

• Τουλάχιστον 90% ικανοποίηση πελατών στο 2013.

Όσναμπρουκ και η DEKRA.

• Ελάχιστη βαθμολογία 5,0 στο 2013.

Τέλος, ο κ. Χαράλαμπος Κοκκώσης, senior advisor του

• Μόνο αξιόπιστες αξιολογήσεις.

υπουργείου Τουρισμού, μιλώντας κατά τη διάρκεια του δεί-

• Με το TUI Holly

πνου, σχολίασε την πορεία της τουριστικής αγοράς, ανα-

Το βραβείο αυτό δίνεται στα 100 πιο δημοφιλή ξενοδοχεία

φέροντας ότι, ήδη το 2013 η τουριστική κίνηση στη χώρα,

της TUI παγκοσμίως και βασίζεται στη μεγαλύτερη έρευνα

συνυπολογίζοντας τους επιβάτες κρουαζιέρας, ξεπέρασε

πελατών που πραγματοποιείται στη γερμανική τουριστική

τα 20 εκατομμύρια επισκέπτες, ενώ και τα έσοδα αυξήθη-

βιομηχανία. Πάνω από 500.000 πελάτες της TUI αποφασί-

καν κατά περίπου 15% έναντι του προηγούμενου έτους. Το

ζουν κάθε χρόνο ποια ξενοδοχεία δικαιούνται να βρίσκονται

2014 εκτίμησε πως θα είναι ακόμα καλύτερο για τον τουρι-

ανάμεσα στα κορυφαία διεθνώς παραθεριστικά ξενοδοχεία.

σμό, καθώς, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, οι διεθνείς

• Με το ITS Red Star Award

αφίξεις εμφανίζουν ιδιαιτέρως υψηλούς ρυθμούς αύξησης.

Το Neptune Hotels - Resort, Convention Centre & Spa επιλέχθηκε στην 5η θέση από τα πιο δημοφιλή ξενοδοχεία

Νέα βραβεία στην πολύτιμη συλλογή του Neptune Hotels

της DER Touristik παγκοσμίως. Το βραβείο αυτό βασίζεται σε 3 συντελεστές: Σχόλια πελατών, υψηλό επίπεδο παρεχομένων υπηρεσιών και υψηλού βαθμού ικανοποίηση των

Ως ένα από τα

επισκεπτών.

καλύτερα ξενοδο-

• Με το LuxairTours Quality Award

χεία παγκοσμίως

Το Neptune Hotels έχει επιλεγεί ως το ποιοτικότερο ξενο-

βραβεύτηκε για

δοχείο του προορισμού της Κω το 2013. Τα κριτήρια επι-

μια ακόμη χρονιά

λογής βασίζονται στις συστάσεις των πελατών της Luxair,

το Neptune Hotels -

το επίπεδο ικανοποίησης των πελατών καθώς και στα εξαι-

Resort, Convention

ρετικά πρότυπα απόδοσης του ξενοδοχείου.

Centre & Spa, στην Κω, από τους σημαντικότερους διε-

H Etihad Airways αποκτά το 49% της Alitalia

θνείς τουριστικούς

Η Alitalia και η Etihad

οργανισμούς.

Airways επιβεβαίωσαν

Οι βραβεύσεις αυτές βασίστηκαν αποκλειστικά και μόνο

πως έχουν συμφωνήσει

στα σχόλια πελατών που χρησιμοποίησαν τις υπηρεσίες

στους πρωταρχικούς

της μονάδας κατά την περσινή τουριστική περίοδο.

όρους και στις προϋπο-

Αναλυτικά το συγκρότημα βραβεύτηκε με τα ακόλουθα

θέσεις προτεινόμενης

βραβεία:

ενέργειας στην οποία η

• Με το TripAdvisor’s Certificate of Excellence Award

Etihad Airways θα αποκτήσει το 49% του μετοχικού κεφα-

Το TripAdvisor είναι η μεγαλύτερη ταξιδιωτική ιστοσελίδα

λαίου της Alitalia.

στον κόσμο. Το βραβείο αυτό δίνεται μόνο στα ξενοδο-

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι αεροπορικές εταιρίες θα

χεία που συνεχόμενα λαμβάνουν εξαιρετικά σχόλια από

προχωρήσουν το συντομότερο δυνατό στην οριστικοποί-

τους πελάτες τους στην ιστοσελίδα του TripAdvisor. Πρέ-

ηση των εγγράφων συναλλαγής που θα περιλαμβάνουν

πει να σημειωθεί ότι μόνο ένα 10% των ξενοδοχείων που

τους συμφωνημένους όρους. Όσον αφορά στην έκβαση

συνεργάζονται με το TripAdvisor, λαμβάνουν αυτή την

της επένδυσης, υπόκεινται σε τελικές ρυθμιστικές εγκρίσεις.

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

/

21


NEA Πάνος Λειβαδάς: Αύξηση 10% από τη γερμανική αγορά εφέτος

μεγάλη αναβάθμιση του portal μας visitgreece.gr, που ολοκληρώνουμε, με την αξιοποίηση και ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Ενδεικτικά και μόνο θα αναφέρω και παράλληλα θα ευχαριστήσω τους μεγαλύτερους Τ.Ο.s για την άριστη μέχρι σήμερα συνεργασία. TUI, Thomas Cook, Der Touristik, Schauinsland, Alltours, FTI, Attika Reisen, Medina Reisen, είναι μερικοί μόνο με τους οποίους συνεργαζόμαστε στενά και -μέσω των δικτύων επικοινωνίας τους- διαχέουμε στον τελικό καταναλωτή το μήνυμά μας: «IMMER WILLKOMMEN» (ίμερ βιλκόμεν), δηλ. «Είστε πάντα ευπρόσδεκτοι». Φυσικά στο μυαλό μας είναι πάντα η διεύρυνση της συνεργασίας μας με ακόμα περισσότερους παίκτες της γερμανικής αγοράς».

Με ιδιαίτερη επιτυχία και σε αισιόδοξο κλίμα διεξήχθη στη χώρα μας μία από τις μεγαλύτερες τουριστικές εκδηλώσεις

Προσέλκυση παραγωγής ταινιών στην Ελλάδα

για την προσέλκυση Γερμανών τουριστών, που διοργανώνε-

Η προβολή

ται ετησίως σε διαφορετικούς κάθε φορά τουριστικούς προ-

της Ελλάδας

ορισμούς, από το επαγγελματικό τουριστικό περιοδικό FVW.

στο εξωτε-

Φέτος την τιμητική της είχε η Ρόδος όπου διεξήχθει από τις

ρικό, μέσω

19 Ιουνίου το FVW Rhodos Workshop, με τη συμμετοχή περί-

της προ-

που 50 εκπροσώπων ταξιδιωτικών Γραφείων από τη Γερμα-

σέλκυσης

νία, καθώς και φορέων και επιχειρηματιών του τουριστικού

παραγω-

κλάδου του Νοτίου Αιγαίου.

γών ξένων

Την έναρξη των εργασιών έκανε ο γενικός γραμματέας του

ταινιών, βρέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης της υπουρ-

Ε.Ο.Τ., κ. Πάνος Λειβαδάς υπογραμμίζοντας: «Το 2013 ήταν η

γού Τουρισμού, Όλγας Κεφαλογιάννη, με τον πρόεδρο και τον

χρονιά της επιστροφής των Γερμανών τουριστών στην Ελλά-

γενικό διευθυντή του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου,

δα. Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις ανήλθαν στο 1 δισ. 900 εκατ.

Πέτρο Μάρκαρη και Γρηγόρη Καραντινάκη, τον πρόεδρο της

ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 14,9%, ενώ οι αφίξεις άγγι-

Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου, Βασίλη Κατσούφη

ξαν τα 2,3 εκατ. (+7,5%). Η Γερμανία είχε το 12,7% του ελλη-

και τον πρόεδρο της Ένωσης Παραγωγών, Ανδρέα Τσιλιφώνη.

νικού τουρισμού. Οι πρώτες εκτιμήσεις είναι ότι το 2014 θα

Κατά τη συνάντηση, η κα. Κεφαλογιάνη επισήμανε την ανάγκη

κλείσει με 10% αύξηση από τη γερμανική αγορά».

η Ελλάδα να γίνει περισσότερο ελκυστική στην προσέγγιση

«Στη Ρόδο η κίνηση από τη Γερμανία το 2013 έκλεισε με αύξη-

παραγωγών, απ’ όλο τον κόσμο, τονίζοντας τα πολλαπλά οφέλη

ση 9,61% στις αφίξεις (216.399). Και η άνοδος συνεχίζεται.

για τη χώρα, από μια τέτοια εξέλιξη. «Είναι τεράστια σημασία

Το πρώτο 5μηνο του 2014 παρουσιάζει αύξηση αφίξεων της

για τη χώρα μας να φέρουμε μεγάλους παραγωγούς, που θα

τάξεως του 32,74 %», συμπλήρωσε ο κ. Λειβαδάς.

γυρίσουν ταινίες, με θέματα από την αρχαία και την σύγχρο-

Στην ομιλία του ο γενικός γραμματέας του Ε.Ο.Τ. σημείωσε:

νη Ελλάδα», τόνισε χαρακτηριστικά.

«Όσον αφορά στη Γερμανία συγκεκριμένα, η στρατηγική προώ-

Επίσης, ανέφερε ότι ο κινηματογράφος μπορεί να μετατραπεί

θησης και προβολής που ακολουθούμε βασίζεται σε 7 άξονες:

σε εργαλείο εξαγωγής πολιτισμού για την πατρίδα μας και να

1. Στην κοινή συνεργασία με σημαντικούς Τ.Ο.s.

δώσει ώθηση στην τουριστική της κίνηση. «Μία καλή ταινία

2. Στη διοργάνωση press trips με σημαντικά μέσα επικοινωνίας.

προσελκύει τουρίστες που επιθυμούν να δουν από κοντά τα

3. Στη συνεργασία και προβολή μέσω σημαντικών ταξιδιωτι-

τοπία στα οποία πραγματοποιήθηκαν τα γυρίσματα», σημεί-

κών ιστοτόπων (portals).

ωσε η υπουργός Τουρισμού.

4. Στη διαφήμιση της χώρας μας σε μεγάλης αποδοχής γερ-

Από την πλευρά τους οι προαναφερθέντες συντελεστές του

μανικά μέσα ενημέρωσης και περιοδικά.

Κινηματογράφου εξέθεσαν τις απόψεις και τα προβλήματα

5. Στην οργάνωση εκδηλώσεων που αναδεικνύουν το σύγ-

που υπάρχουν στο συγκεκριμένο χώρο. Στο πλαίσιο αυτό συμ-

χρονο πρόσωπο της Ελλάδας.

φωνήθηκε να υπάρξει συντονισμός των δράσεων και συγκρό-

6. Στη συμμετοχή μας σε εκθέσεις τουριστικού αντικειμένου.

τηση ομάδας εργασίας, με κεντρική κατεύθυνση την επίλυση

7. Και βεβαίως στην εισαγωγή της γερμανικής γλώσσας στη

συγκεκριμένων θεμάτων.

22 /

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ


Κορυφαίο αεροδρόμιο της Ευρώπης για το 2014 ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών

Με το Seven Star Global Luxury Award διακρίνεται το Aldemar Royal Mare Thalasso Resort

Μία μεγάλης σημασίας διάκριση για το αεροδρόμιο της Αθήνας «ήρθε» από το φετινό ετήσιο συνέδριο του Συμβουλίου Αεροδρομίων της Ευρώπης (Airports Council International Europe). Πιο συγκεκριμένα, ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών βραβεύτηκε στη Φρανκφούρτη ως το «Καλύτερο Αεροδρόμιο στην Ευρώπη» για το 2014, στο πλαίσιο των 10ων «Best Airport Awards», στην κατηγορία 10-25 εκατ. επιβατών. Κερ-

Aποσπώντας το βραβείο Seven Star Global Luxury Award,

δίζοντας μια σημαντική αναγνώριση για το αεροδρόμιο αλλά

το Royal Mare, το πρώτο Resort με κέντρο Θαλασσοθερα-

και για τη χώρα μας, ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών ξεχώρισε

πείας στην Ελλάδα, το οποίο λειτουργεί από το 1997, απο-

στην αξιολόγηση των κριτών για τις επιδόσεις και τα αποτε-

δεικνύει ότι παραμένει στην κορυφή των προτιμήσεων του

λέσματά του «σε ένα περιβάλλον έντονων προκλήσεων» και

παγκόσμιου κοινού και των επαγγελματιών του τουρισμού.

«για το εξαιρετικό αναπτυξιακό έργο του για την ανάκαμψη

Με το Royal Mare Thalasso Resort, ο όμιλος Aldemar άνοι-

της κίνησης στην αγορά της Αθήνας, διατηρώντας παράλλη-

ξε την αγορά της Θαλασσοθεραπείας στην Ελλάδα, συστή-

λα ιδιαίτερη προσήλωση στην ποιότητα των υπηρεσιών του».

νοντας στο ελληνικό και ευρωπαϊκό κοινό την έννοια των

Για τη νέα διεθνή βράβευση του αεροδρομίου της Αθήνας, ο

διακοπών ευεξίας, συγκεκριμένων και υψηλών ποιοτικών

CEO του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, Γιάννης Παράσχης,

προδιαγραφών.

δήλωσε: «Έχει εξαιρετική σημασία το γεγονός ότι διεθνείς

Δεκαεπτά χρόνια αργότερα, η θαλασσοθεραπεία αποτε-

φορείς με κύρος τοποθετούν στην κορυφή της Ευρώπης το

λεί ένα από τα κορυφαία και συνεχώς εξελισσόμενα προ-

αεροδρόμιο της Αθήνας σε μια τόσο δύσκολη συγκυρία για

ϊόντα του ομίλου, ενώ το Κέντρο Θαλασσοθεραπείας του

τη χώρα μας. Πρόκειται ουσιαστικά για μια ελληνική επιτυχία

Royal Mare εξακολουθεί να διατηρεί τη θέση του ως κορυ-

που όχι μόνο αποδεικνύει το υψηλό επίπεδο των υπηρεσιών

φαίο στον κόσμο, κερδίζοντας το βραβείο World’s Leading

μας, αλλά παράλληλα αντανακλά στο διεθνές περιβάλλον την

Thalasso Resort, επί 8 συναπτά έτη, (2013, 2012, 2011, 2010,

προσήλωση και συμβολή μας στην ανάκαμψη και στην ευρύ-

2009, 2008, 2007, 2006).

τερη προβολή της πόλης και της χώρας μας».

O αντιπρόεδρος του ομίλου, κ. Αλέξανδρος Αγγελόπουλος,

Υπενθυμίζεται ότι πέρυσι, για τις καινοτόμες πρωτοβουλίες

παραλαμβάνοντας τη διάκριση δήλωσε: «Μία καινοτομία...

του και για τη δράση του σε θέματα που αφορούν στην προ-

δεν φέρνει την Άνοιξη! Όμως ανοίγει δρόμους σε όσους αντι-

στασία του περιβάλλοντος, ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών

λαμβάνονται την ανάγκη ενός ισχυρού και πολύπλευρου

τιμήθηκε από το ACI-Europe με το βραβείο «Eco-Innovation

ελληνικού τουριστικού προϊόντος. Νιώθω βαθιά ικανοποί-

Award», που συνιστά εξαιρετική διάκριση του αεροδρομίου

ηση γιατί ο όμιλος πάντοτε καινοτομούσε σε νέα προϊόντα,

της Αθήνας ως πρωτοπόρου σε έναν ακόμη σημαντικό τομέα

νέες αγορές και νέες ιδέες προώθησης της Ελλάδας και τού-

των δραστηριοτήτων του.

το αποτέλεσε και αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση. Κυρί-

Αναλυτικά, τα βραβεία:

ως νιώθω υπερήφανος, γιατί αυτή η επιχειρηματική φιλο-

Στην κατηγορία 1-5 εκατ. επιβατών: London City Airport.

σοφία είναι μία στάση ζωής την οποία συμμερίζονται όλοι

Στην κατηγορία 5-10 εκατ. επιβατών: Stuttgart Airport.

οι άνθρωποι του ομίλου, οι άνθρωποί μας, οι οποίοι χωρίς

Στην κατηγορία 10-25 εκατ. επιβατών: Διεθνής Αερολιμένας

αγκυλώσεις και με ανοιχτούς ορίζοντες κάνουν τη διαφορά

Αθηνών. Στην κατηγορία άνω των 25 εκατ. επιβατών: Barcelona

στον ελληνικό τουριστικό χώρο. Τους ευχαριστώ όλους, από

El Prat Airport Eco-Innovation Award: Oslo Airport.

καρδιάς, έναν προς έναν».

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

/

23


ΘΕΜΑ

Διακοπές «εντός» επιλέγουν για φέτος οι Ευρωπαίοι • Στην Ελλάδα για διακοπές φέτος τo 70% των Ελλήνων

Το μεγαλύτερο μέρος των διακοπών τους στη χώρα τους αναμένονται να περάσουν οι Ευρωπαίοι ταξιδιώτες αυτή τη χρονιά, ενώ στο ίδιο πλαίσιο θα κινηθούν και οι Έλληνες, οι οποίοι σε ποσοστό 70% δηλώνουν ότι θα απολαύσουν τις ελληνικές ομορφιές. Η ανάλυση των ταξιδιωτικών τάσεων από τη MasterCard, βάσει των αποτελεσμάτων της έρευνας Euromonitor,

Πιο συγκεκριμένα, μεγάλο ποσοστό Ευρωπαίων δείχνουν ότι θα προτιμήσουν τις αναμενόμενες εγχώριες διακοπές παραμένοντας

δείχνουν ότι το 2014 θα σημειωθεί αύξηση της τάξε-

σε όσα ξέρουν όσον αφορά το πώς θα αξιοποιήσουν τον ελεύθε-

ως του 114% των Ευρωπαίων που θα παραμείνουν

ρο χρόνο τους.

στη χώρα τους, ποσοστό που συνιστά μεγαλύτερο από

την πρώτη χώρα στην οποία οι ταξιδιώτες θα επιλέξουν να ηρεμή-

Πρώτη στην κατάταξη έρχεται η Γαλλία, που στατιστικά συνιστά

το διπλάσιο αριθμό ατόμων που έκανε διακοπές στον

σουν και να ξεκουραστούν στη χώρα τους από ότι να ταξιδέψουν

τόπο του το 2013.

το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ουκρανία.

24 /

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

στο εξωτερικό, αμέσως μετά ακολουθούν η Ισπανία, η Γερμανία,


ΘΕΜΑ

Eυρωπαϊκής Ένωσης. Η ίδια έρευνα έδειξε ότι οι Ευρωπαίοι ψάχνουν για οικειότητα και καθησυχασμό από την πρώτη στιγμή: πάνω από τους μισούς από εμάς (56%) δηλώνουμε ότι καθοριστικός παράγοντας για την οργάνωση ενός ταξιδιού είναι οι προτάσεις φίλων, συναδέλφων και συγγενών. Ακόμα και όταν φτάνουμε στον ταξιδιωτικό μας προορισμό, συνεχίζουμε να ψάχνουμε για αξιοπιστία και άνεση στον ελεύθερο χρόνο και τις δραστηριότητές μας: σχεδόν οι μισοί Ευρωπαίοι (46%) επέλεξαν διακοπές σε παραλία, παρά πιο περιπετειώδεις επιδιώξεις μέσα στο 2013. Πιθανότατα, σε αυτό το πλαίσιο εξηγείται και η τάση των ταξιδιωτών από χώρες, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γερμανία, η Τουρκία και οι Σκανδιναβικές χώρες, να κατατάσσουν την Ελλάδα στο top 10 των ταξιδιωτικών τους προορισμών για διακοπές. Ο Javier Perez, πρόεδρος της MasterCard Europe, σημειώνει: «Με τόσα πολλά που προσφέρει η Ευρώπη, δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι οι ταξιδιώτες παραμένουν στις χώρες τους. Οι Ευρωπαίοι φαίνεται να αποφεύγουν την υποτιθέμενη ανησυχία που προκαλείται στους ίδιους, εγκαταλείποντας τα ανεκτά τους όρια και τείνουν να εξερευνούν ότι είναι πιο κοντά σε αυτούς. Παρόλα αυτά, όσο κοντά ή μακριά κι αν ταξιδεύουμε για τις πολυαναμενόμενες διακοπές μας, το να εξερευνούμε ταξιδιωτικούς προορισμούς και να διευρύνουμε τους ορίζοντές μας δεν θα έπρεπε ποτέ να αποτελεί μια αγχωτική εμπειρία». «Το γεγονός ότι οι Ευρωπαίοι ψάχνουν για καθησυχασμό στα ταξίδια τους -είτε χαλαρώνοντας στην παραλία, είτε σκαρφαλώνοντας ένα βουνό- δείχνει την ανάγκη για μια αξιόπιστη και ασφαλή συντροφιά κατά τη διάρκεια του ταξιδιού μας», συνεχίζει ο Javier Perez.

Οι κορυφαίες συμβουλές της MasterCard για ένα οικονομικό και ασφαλές ταξίδι Σύμφωνα με τη MasterCard για ένα ήρεμο, ασφαλές και οικονομικό ταξίδι καθ’ όλη τη διάρκειά του προτείνονται τα ακόλουθα: 1. Βρείτε νέους τρόπους να πληρώσετε. Οι ταξιδιωτικές επιταγές τείνουν να εξαλειφθούν. Η ζωή σας γίνεται ευκολότερη όταν ταξιδεύετε με συναλλαγές χωρίς μετρητά. 2. Χρησιμοποιήστε την κάρτα σας στο έπακρο. Μάθετε τις υπηρεσίες της κάρτας σας, όπως την ασφάλεια, τις ταξιδιωτικές υπηΌσον αφορά στους Έλληνες ταξιδιώτες, το 72% των συμμετεχό-

ρεσίες, αλλά και τις υπηρεσίες αναψυχής που θα κάνουν το ταξίδι

ντων στην έρευνα, δήλωσαν ότι θα απολαύσουν τις ομορφιές της

σας ακόμα πιο ξεχωριστό.

χώρας τους το 2014, επιβεβαιώνοντας τη γενικότερη τάση.

3. Τηλεφωνήστε έγκαιρα. Ενημερώστε την τράπεζά σας αναφο-

Η έρευνα της MasterCard αναφορικά με τις συνήθειες των ταξι-

ρικά με το πού πηγαίνετε, ώστε να μπορούν να σας βοηθήσουν

διωτών δείχνει πόσο πολύ αγκαλιάζουμε πλέον τις διακοπές στη

γρηγορότερα αν κάτι προκύψει.

χώρα μας: ένα ξεχωριστό κομμάτι έρευνας της Ευρωπαϊκής Επι-

4. Να είστε προετοιμασμένοι. Κάντε μια λίστα με τις κάρτες που

τροπής δείχνει ότι το 2013, περισσότεροι από 2 στους 5 Ευρω-

θα έχετε μαζί σας και αποθηκεύστε τον αριθμό των «Χαμένων και

παίους απόλαυσαν τις διακοπές τους στη χώρα τους, συγκριτικά

Κλεμμένων Καρτών» στο τηλέφωνό σας αν χρειαστεί να τις μπλο-

με λιγότερους από το ένα πέμπτο που επέλεξε να ταξιδέψει εκτός

κάρετε.

.

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

/

25


ΘΕΜΑ

Η LAMDA Development «μεταμορφώνει» το Ελληνικό

• 5 νέα ξενοδοχεία και 2.500 κλίνες • Στα 8 δισ. ευρώ το κόστος του έργου Στη δημιουργία ενός τουριστικού προορισμού παγκόσμιας εμβέλειας στοχεύει η LAMDA Development με την ανάπλαση της έκτασης Ελληνικού - Αγίου Κοσμά. Πέντε νέες ξενοδοχειακές μονάδες με 2.500 κλίνες, τουριστικές υποδομές υψηλών προδιαγραφών, αθλητικές εγκαταστάσεις και ένα από τα μεγαλύτερα πάρκα στον κόσμο, αντίστοιχο του Hyde Park στο Λονδίνο, δημιουργούν νέα δεδομένα στο τουριστικό προϊόν της Αθήνας, η οποία με την ολοκλήρωση του έργου, αναμένεται να προσελκύσει επιπλέον ένα εκατομμύριο τουρίστες, σύμφωνα με τα όσα ειπώθηκαν κατά την παρουσίαση του σχεδίου της LAMDA Development. Το συνολικό δε κόστος του έργου εκτιμάται στα 8 δισ. ευρώ.

τα μοναδικά χαρακτηριστικά της περιοχής, με εμβληματικά κτήρια, πρωτοποριακές υποδομές και ποικίλες υπηρεσίες υψηλού επιπέδου, που θα βελτιώσουν την καθημερινότητα εκατομμυρίων κατοίκων της Αττικής. Ο διευθυντής της εταιρίας Melendrez, Charles Anderson, δήλωσε: «Το Μητροπολιτικό Πάρκο Πρασίνου και Αναψυχής θα αποτελέσει το μεγαλύτερο πνεύμονα πρασίνου της πρωτεύουσας και θα

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου για την παρουσίαση του

συνεισφέρει σημαντικά στη βελτίωση του μικροκλίματος της ευρύ-

έργου, ο διευθύνων σύμβουλος της LAMDA Development, κ. Οδυσ-

τερης περιοχής του Ελληνικού. Η άμεση προσβασιμότητά του και

σέας Αθανασίου ανέπτυξε το όραμα της LAMDA Development

η γειτνίασή του με το παραλιακό μέτωπο θα αποτελέσουν πόλο

S.A., σύμφωνα με το οποίο είναι να δημιουργηθεί, στη βάση ενός

έλξης για κάθε οικογένεια».

ολοκληρωμένου και συνεκτικού σχεδίου, μια πρωτοποριακή

Από την πλευρά του ο διευθυντής της εταιρίας HVS, κ. Russell Kett,

μητροπολιτική ανάπτυξη, η οποία θα συνδυάζει την ομορφιά και

επεσήμανε την αναμενόμενη τόνωση του τουρισμού, σημειώνο-

26 /

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ


ΘΕΜΑ

ντας: «Η παροχή ξενοδοχειακών υπηρεσιών υψηλών προδιαγρα-

ηση έργων για τη δημιουργία μίας συνεχόμενης αμμώδους παρα-

φών, σε συνδυασμό με την αναβάθμιση των υποδομών, το πάρ-

λίας μήκους μεγαλύτερης του 1χλμ. και πλάτους περίπου 50μ.,

κο-ορόσημο και την άμεση πρόσβαση στην παραλία, αναμένεται

στην περιοχή του Αγ. Κοσμά, τη δημιουργία μιας νέας μαρίνας

να προσελκύσουν 1.000.000 επιπλέον τουρίστες ετησίως, επανα-

για την εξυπηρέτηση μικρών σκαφών και σύνοδες εκπαιδευτικές

τοποθετώντας την Αθήνα στον παγκόσμιο χάρτη».

χρήσεις μέσω της δημιουργίας ενός διεθνούς Ενυδρείου αλλά

Το έργο

και χρήσεις τουρισμού - αναψυχής (δημιουργία ξενοδοχειακής μονάδας 130 κλινών και άλλων χρήσεων αναψυχής), τη χερσαία

Το έργο έχει αναλάβει το διεθνούς φήμης αρχιτεκτονικό γραφείο

ανάπτυξη χρήσεων τουρισμού - αναψυχής στην περιοχή της Του-

Foster+Partners, η εταιρία διαμόρφωσης φυσικού περιβάλλοντος

ριστικής Μαρίνας Σκαφών Αναψυχής (πρώην Ολυμπιακή Μαρί-

και αστικής ανάπλασης Melendrez, η συμβουλευτική εταιρία με

να Αγ. Κοσμά) και συγκεκριμένα τη δημιουργία δύο ξενοδοχει-

ειδίκευση στον ξενοδοχειακό κλάδο HVS καθώς και πλήθος Ελλή-

ακών μονάδων 270 περίπου κλινών, εμπορικές δραστηριότητες

νων τεχνικών συμβούλων υπό το συντονισμό του αρχιτεκτονικού

(Marina Mall), αθλητικές εγκαταστάσεις (Ναυτικός Όμιλος) και

Γραφείου Μελετών Α.Ν. Τομπάζη.

τέλος οικιστικές αναπτύξεις.

Βασικές αρχές σχεδιασμού που τέθηκαν από τη LAMDA

Ειδικότερα, στο παραλιακό μέτωπο προβλέπεται η ανέγερση ενός

Development S.A. προς την Foster+Partners είναι:

τοπόσημου υψηλής αρχιτεκτονικής σχεδίασης που θα στεγάσει

- Οι αρχές της Αειφόρου Ανάπτυξης.

διαμερίσματα υψηλών προδιαγραφών, ενώ στο βόρειο τμήμα της

- Ο σεβασμός στο ευρύτερο περιβάλλον, το φυσικό τοπίο, κλίμα και

περιοχής του Αγ. Κοσμά, προβλέπεται η ήπια οικιστική ανάπτυξη

στην πολιτισμική κληρονομιά του τόπου (Αρχαιολογικοί Χώροι,

μονοκατοικιών αλλά και διαμερισμάτων.

Διατήρηση - Αναπαλαίωση κτιρίων ιστορικής σημασίας, σωστή

- Την ανάπτυξη του Μητροπολιτικού Πάρκου Πρασίνου και Ανα-

διαχείριση όμβριων και υπόγειων υδάτων, αξιοποίηση ολυμπι-

ψυχής, ενός πάρκου 2.000.000τ.μ. σε άμεση γειτνίαση με το

ακών εγκαταστάσεων).

Παραλιακό Μέτωπο αλλά και τη Λεωφ. Βουλιαγμένης, με εύκολη

- Η αξιοποίηση του θαλάσσιου μετώπου και η στροφή της πόλης προς τη θάλασσα.

πρόσβαση των κατοίκων των όμορων Δήμων Αλίμου, Αργυρούπολης, Ελληνικού και Γλυφάδας, χάρη στη στρατηγική χωροθέτη-

- Η βιωσιμότητα του Μητροπολιτικού Πάρκου, ενός από τα μεγα-

ση περισσότερων πυλών εισόδου. Ένα Πάρκο που θα συνδυάζει

λύτερα Πάρκα της Ευρώπης, μοναδικού ίσως λόγω της άμεσης

την Ιστορία του χώρου (Πρώην Αεροδρόμιο Ελληνικού) μέσω της

γειτνίασής του με τη θάλασσα.

ανάδειξης κτιρίων ιστορικής σημασίας (EastTerminal Building,

- Η βελτίωση και εκσυγχρονισμός των έργων υποδομής (οδικοί

Hangars) σε κτίρια πολιτιστικού ενδιαφέροντος (Exhibition Center,

άξονες - πεζόδρομοι - ποδηλατόδρομοι, σύνδεση TRAM - METRO)

NationalAviation Museums), τη δημιουργία χώρων περιπάτων

για την απρόσκοπτη μετακίνηση των χρηστών και επισκεπτών

και αναψυχής κατά μήκος των διαδρόμων τροχοδρόμησης των

της ανάπτυξης, από και προς την ανάπτυξη/άλλους προορισμούς.

αεροπλάνων, τη μετεγκατάσταση και διεύρυνση αθλητικών εγκα-

Έχοντας ως κεντρικό συστατικό στοιχείο της επένδυσης και χαρα-

ταστάσεων και γηπέδων για την υπενθύμιση της Ολυμπιακής κλη-

κτηριστικό της φιλοσοφίας τη δημιουργία και συντήρηση ενός

ρονομιάς του χώρου που φιλοξένησε τους Ολυμπιακούς Αγώνες

πάρκου 2.000.000 τετραγωνικών μέτρων, ένα από τα μεγαλύτε-

Αθήνα 2004, αλλά και την ανάπτυξη λοιπών χρήσεων Αναψυχής

ρα στον κόσμο, με ελεύθερη πρόσβαση προς το κοινό καθώς και

σε ένα χώρο Πρασίνου που θα χαρακτηρίζεται από τη χλωρίδα

την αναβάθμιση του παραλιακού μετώπου, με επίσης ελεύθερη

της Αττικής και αναμένεται να βελτιώσει σημαντικά το μικρο-

πρόσβαση προς το κοινό, η πρόταση της LAMDA Development

κλίμα της ευρύτερης περιοχής του Ελληνικού και της ποιότητας

S.A. περιλαμβάνει:

ζωής των κατοίκων του.

- Την αναβάθμιση του παραλιακού μετώπου με την πραγματοποί-

- Την ανάπτυξη της έκτασης του Πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

/

27


ΘΕΜΑ

με χρήσεις όπως εκπαιδευτικά ιδρύματα και campus στέγασης

Ειδικότερα επισημαίνονται:

φοιτητών, διεθνή ιδρύματα υγείας και έρευνας καθώς και ένα

• Η πρόνοια για την ένταξη στο σχέδιο Γενικής Διάταξης (Masterplan)

πρότυπο Επιχειρηματικό Πάρκο, τα οποία στοχεύουν στην ανά-

Εγκαταστάσεων Κοινής Ωφελείας δομημένης επιφάνειας μεγα-

δειξη της Αθήνας σε σημαντικό κέντρο εκπαίδευσης, έρευνας και

λύτερης των 200.000 τ.μ. (π.χ. εκπαιδευτικά ιδρύματα - παιδικοί

επιχειρηματικότητας, με δημιουργία πλέον των 50.000 περίπου

σταθμοί, εγκαταστάσεις πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας

νέων θέσεων εργασίας. Επιπροσθέτως, χρήσεις αναψυχής και

εκπαίδευσης - διοικητικές εγκαταστάσεις, πολιτισμικοί χώροι,

εμπορίου συμπεριλαμβανομένου του μεγαλύτερου εμπορικού

εγκαταστάσεις πρόνοιας/υγείας).

κέντρου της Αττικής, υπεραγορές, ξενοδοχειακά συγκροτήματα

• Η ανάπτυξη ανοιχτών κοινόχρηστων χώρων ~ 800.000 τ.μ. (παι-

περίπου 2.000 κλινών καθώς και πρότυπες τουριστικές υποδο-

δικές χαρές, δημοτικές αθλητικές εγκαταστάσεις, πλατείες, άλση,

μές (συνεδριακό κέντρο, νέο γήπεδο golf, αξιοποίηση του ολυ-

κ.λπ.), καθιστώντας το έργο ως πρότυπο πόλο έλξης ποικίλων

μπιακού κέντρου canoe kayak) και τέλος οικιστικές αναπτύξεις.

δραστηριοτήτων για την οικογένεια.

Σε σύνολο επιφανείας 6.200.000 τ.μ. οι ελεύθεροι και ανοιχτοί

• Υλοποίηση πρότυπου οδικού δικτύου με πρόνοια για τη χάραξη,

χώροι ανέρχονται σε περίπου 1.800.000 τ.μ, μη συμπεριλαμβα-

οργάνωση και υλοποίηση αποκλειστικών ποδηλατόδρομων (>

νομένου του Μητροπολιτικού Πάρκου Πρασίνου και Αναψυχής

50χλμ μήκους, πλάτους 2,5-3μ) και πεζόδρομων (> 50χλμ πλά-

που ανέρχεται σε επιπλέον 2.000.000 τ.μ.

τους 2,5-3μ) για την εξυπηρέτηση του κόσμου.

Κοινωνικά οφέλη από την επένδυση

• Η ανάδειξη της ιστορίας του χώρου του πρώην αεροδρομίου Ελληνικού, με διατήρηση - αναπαλαίωση και εκσυγχρονισμό

Η αξιοποίηση της περιοχής του πρώην Αεροδρομίου του Ελληνι-

σημαντικών ιστορικών κτιρίων, όπως το κτίριο του Σάαρινεν

κού αναμένεται να έχει πολλαπλές θετικές επιδράσεις στην κοι-

(πρώην ανατολικό αεροδρόμιο) και τα Hangars, τα οποία θα μετα-

νωνία. Ενδεικτικά θα μπορούσαν να αναφερθούν οι ακόλουθες:

τραπούν αντίστοιχα σε εκθεσιακούς και πολιτιστικούς χώρους,

• Η βελτίωση και εκσυγχρονισμός των έργων υποδομής (οδικό

Aviation Museum, κ.λπ..

δίκτυο - πεζόδρομοι - ποδηλατοδρόμοι, βελτίωση σύνδεσης

• Δημιουργία θέσεων εργασίας, τόσο βραχυπρόθεσμα (οικοδομική

Μέσων Μαζικής Μεταφοράς π.χ. σύνδεση TRAM-METRO, δίκτυα

δραστηριότητα, επιστημονική κοινότητα ~10.000), όσο και μακρο-

κοινής ωφέλειας) για την αντιμετώπιση των συγκοινωνιακών,

πρόθεσμα (σε βάθος 20ετίας) ~ 50.000 (μελέτη ΙΟΒΕ), με αντίστοι-

λειτουργικών και περιβαλλοντικών προκλήσεων που θα επιφέ-

χη δημιουργία νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (θερμο-

ρει η Ανάπτυξη και τα οποία (έργα υποδομής) θα συνεισφέρουν

κοιτίδες επιχειρήσεων, Επιχειρηματικό Πάρκο, Υγεία & Έρευνα).

τελικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των μόνιμων κατοίκων, εργαζομένων και επισκεπτών της ευρύτερης περιοχής του

Έμφαση στην αειφόρο ανάπτυξη

Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγ. Κοσμά και των όμορων

Οι αρχές της αειφόρου ανάπτυξης και η εφαρμογή προτύπων

σε αυτόν Δήμων.

περιβαλλοντικής πιστοποίησης των έργων και εγκαταστάσεων

• Η δυνατότητα οργανωμένης πολεοδόμησης εντός του αστικού

του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγ. Κοσμά, θα αποτελούν

ιστού, με στρατηγικό σχεδιασμό των Χρήσεων Γης και κατάλληλη

βασικά κριτήρια για τον σχεδιασμό των έργων.

κατανομή κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων για την εξυπη-

Πρόκειται για μία πρότυπη αστική ανάπλαση, με χαμηλό συντε-

ρέτηση των χρηστών του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγ.

λεστή δόμησης (συντελεστής δόμησης 0,5).

Κοσμά και των όμορων σε αυτόν Δήμων.

Η δημιουργία του Μητροπολιτικού Πάρκου, ενός από τα μεγαλύτε-

28 /

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ


ΘΕΜΑ

ρα πάρκα της Ευρώπης, μοναδικού δε λόγω της γειτνίασής του με

έργων υποδομών που υπό άλλες συνθήκες αναλαμβάνονται από

τη θάλασσα, αποτελεί το βασικό κεντρικό στοιχείο της Ανάπτυξης.

τις Δημόσιες Αρχές και συγκεκριμένα αφορούν σε: κατασκευή

Το Μητροπολιτικό Πάρκο έχει έκταση 2.000.000 τ.μ. (200hectares),

Μητροπολιτικού Πάρκου, υποδομές για δρόμους - δίκτυα κοινής

είναι δηλαδή μεγαλύτερο από το Hyde Park του Λονδίνου

ωφέλειας - κοινόχρηστους χώρου, παράκαμψη και υπογειοποίηση

(142hectares), (60% του Central Park ~340hectares) και σημαντι-

τμήματος της Λεωφ. Ποσειδώνος, έργα σύνδεσης TRAM – METRO

κά μεγαλύτερο από άλλα ελληνικά πάρκα (π.χ. Εθνικός Κήπος 16

- 30% των κερδών αποδίδεται στο κράτος σε ποσοστά απόδοσης

εκτάρια, Πεδίο Άρεως 27 εκτάρια). Η δε αρδευόμενη έκταση, εκτι-

της επένδυσης, άνω του 15%.

μάται στο 75% της επιφάνειάς του (~1.500.000τ.μ.) με σημαντική

Β) Τα έμμεσα οικονομικά οφέλη, που εκτιμώνται σε περισσότερα

βλάστηση, που αναδεικνύει το μεσογειακό κλίμα και την χλωρί-

από €10δισ. και περιλαμβάνουν:

δα της Αττικής. Με την ανάπτυξη και υλοποίησή του αναμένονται

- Τα έσοδα για το Ελληνικό Δημόσιο στην 25ετή επενδυτική δρα-

σημαντικά οφέλη, τόσο περιβαλλοντικά (π.χ. βελτίωση μικροκλί-

στηριότητα της ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. (Φόροι ~€5 δισ., Ασφαλιστικές

ματος περιοχής), όσο και κοινωνικά (new way of living - γνωριμία

εισφορές ~€5,5 δισ.).

του επισκέπτη, κατοίκου, εργαζόμενου, οικογενειάρχη, κ.λπ. με

- Η αναμενόμενη συμβολή του έργου στο Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν

μία νέα εμπειρία ζωής, όπως αθλητισμός, αναψυχή, διασκέδαση,

της χώρας θα είναι της τάξης του 2% στο τέλος της περιόδου του

πολιτισμός, αγροτουρισμός, διαδρομές περιπάτου, ποδηλατοδρό-

έργου. Πρόκειται για παραγωγή νέου εθνικού πλούτου, που θα προ-

μοι, κ.λπ. μέσα στο πάρκο).

έλθει από όλους τους κλάδους των ελληνικών επιχειρήσεων, ως

Η αναβάθμιση και αξιοποίηση του παραλιακού μετώπου και η

συνέπεια της αναζωογόνησης αργού παραγωγικού δυναμικού

στροφή και σύνδεση της πόλης με τη θάλασσα αποτελεί επίσης

και δημιουργίας νέων επενδύσεων, ενισχύοντας τους αναπτυξι-

σημαντικό περιβαλλοντικό και κοινωνικό στόχο του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης. Τέλος, ο σεβασμός στο ευρύτερο περιβάλλον, στο φυσικό τοπίο,

ακούς ρυθμούς ανόδου της Ελληνικής οικονομίας. - Αναβάθμιση της χώρας ως ελκυστικό και ασφαλή προορισμό άμεσων ξένων επενδύσεων.

στο κλίμα και στην πολιτισμική κληρονομιά του τόπου μέσω π.χ.

- Η Ελλάδα και ειδικότερα η ευρύτερη περιοχή της πρωτεύουσας,

της σωστής διαχείρισης όμβριων και υπόγειων υδάτων, της ανά-

ενδυναμώνει τη θέση της ως ένας παγκόσμιος τουριστικός προ-

δειξης και προστασίας των αρχαιολογικών χώρων, της διατήρη-

ορισμός, κερδίζοντας 1.000.000 επιπλέον τουρίστες ετησίως με

σης - αναπαλαίωσης κτιρίων ιστορικής σημασίας και αξιοποίησης/ μετασκευής ολυμπιακών εγκαταστάσεων, αποτελούν βασικές προϋποθέσεις του Σχεδίου.

Το έργο σε αριθμούς Το συνολικό τίμημα της επένδυσης περιλαμβάνει: A) Τα άμεσα οικονομικά οφέλη, που ανέρχονται σε €2,1 δισ. όπως συνοψίζονται κάτωθι:

ό,τι αυτό συνεπάγεται για την κίνηση της οικονομίας της. - Η ευρύτερη νότια ζώνη της Αθήνας και οι όμοροι δήμοι θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν έναν νέο κύκλο ανάπτυξης και προόδου, συνδυαστικά και με τα άλλα μεγάλα projects που συντελούνται στην ευρύτερη περιοχή. - Παράπλευρα οφέλη σε τομείς στους οποίους η Ελλάδα έχει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα όπως: εκπαίδευση, τεχνολογία, υγεία, πολιτισμός.

- Τίμημα €915 εκατ. που αφορά στην αγορά των μετοχών της

- Κόστη για τη συντήρηση, καθαριότητα και ανανέωση του κοι-

ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. για 99 χρόνια και συμβάλει στη δημοσιονομική

νοχρήστου τεχνικού εξοπλισμού, καθώς και τη συντήρηση των

σταθεροποίηση και μείωση του εθνικού χρέους

έργων υποδομής και των χώρων πρασίνου, που ανέρχονται σε

- Ανάληψη κόστους €1,2 δισ. για την υλοποίηση του συνόλου των

περίπου 12.000.000€/έτος.

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

/

29


ΘΕΜΑ

ΙΟΒΕ: Ρεκόρ εξαετίας για το οικονομικό κλίμα τον Ιούνιο • Σημαντικός ο ρόλος του Τουρισμού

Ρεκόρ εξαετίας σημείωσε ο δείκτης Οικονομικού Κλίματος

Ειδικότερα, εντυπωσιακή αύξηση, η οποία αποδίδεται κατά κύριο

σην Ελλάδα τον Ιούνιο, σημειώνοντας την καλύτερη επίδο-

λόγο στην αυξημένη τουριστική κίνηση, σημείωσε ο δείκτης επι-

ση από τον Απρίλιο του 2008. Διατηρώντας την πρόσφατη ανοδική του τάση, όπως αναφέρει το ΙΟΒΕ στην έκθεση Οικονομική Συγκυρία, ο εν λόγω δείκτης έφτασε στις 103,7 μονάδες από 99,11 μονάδες τον Μάιο. Ένα μέρος της βελτίωσης αυτής πρέπει να αποδοθεί στην ιδιαίτερα θετική πορεία του τουρισμού, ο οποίος επηρεάζει διάφορους κλάδους της οικονομίας και στηρίζει εισοδηματικά μεγάλο πλήθος νοικοκυριών, κυρίως στην περιφέρεια.

χειρηματικών προσδοκιών στις υπηρεσίες, φτάνοντας στις 94,2 μονάδες τον Ιούνιο από τις 84,2 μονάδες τον Μάιο. Η απαισιοδοξία πολιτών και επιχειρήσεων για την εξέλιξη της οικονοµικής δραστηριότητας στη χώρα συνεχώς αµβλύνεται: στις Υπηρεσίες καταγράφεται αισθητή ανάκαµψη προσδοκιών, ενώ και στη Βιοµηχανία, το Λιανικό Εµπόριο και τις Κατασκευές το κλίµα επίσης βελτιώνεται. Η καταναλωτική εµπιστοσύνη συνεχίζει να βελτιώνεται για τέταρτο διαδοχικό µήνα, στα λιγότερο αρνητικά επίπεδα των τελευταίων τεσσεράμισι ετών, αντανακλώντας λιγότερο απαισιόδοξες προβλέψεις για την οικονοµική κατάσταση των νοικοκυριών και της χώρας. Πιο συγκεκριμένα: Στη Βιοµηχανία, οι προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσµη εξέλιξη της παραγωγής µεταβάλλονται θετικά, µε τις εκτιµήσεις για το τρέχον επίπεδο παραγγελιών και ζήτησης να κερδίζουν ήπια έδαφος και το δείκτη για τα αποθέµατα να αποκλιµακώνεται. Στις Υπηρεσίες, οι εκτιµήσεις των επιχειρήσεων για την τρέχουσα δραστηριότητά τους ανακάµπτουν αισθητά, όπως και εκείνες για

30 /

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ


ΘΕΜΑ

την τρέχουσα ζήτηση, µε τις προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσµη

Ωστόσο, οι εκτιμήσεις για τις παραγγελίες και την τρέχουσα ζήτη-

εξέλιξη της ζήτησης να βελτιώνονται επίσης, αλλά ηπιότερα.

ση παρέμειναν αρνητικές, με το 1/3 των επιχειρήσεων που συμμε-

Στο Λιανικό Εµπόριο, οι αρνητικές εκτιµήσεις για τις τρέχουσες

τείχαν στην έρευνα του ΙΟΒΕ να δηλώνει χαμηλές για την εποχή

πωλήσεις αµβλύνονται, ενώ και οι προβλέψεις για τις βραχυπρό-

παραγγελίες. Ανοδικά κινήθηκε ο δείκτης στις προβλέψεις για την

θεσµες προοπτικές τους βελτιώνονται, µε το δείκτη των

εξέλιξη της παραγωγής τους προσεχείς 3-4 μήνες, ενώ πτωτική

αποθεµάτων να κινείται ελαφρώς ανοδικά.

είναι η τάση που καταγράφεται στις εκτιμήσεις για τα αποθέματα

Στις Κατασκευές, οι αρνητικές προβλέψεις για το πρόγραµµα εργα-

έτοιμων προϊόντων. Eπίσης, κερδίζουν έδαφος οι εκτιμήσεις για

σιών των επιχειρήσεων βελτιώνονται ελαφρά, εξέλιξη ανάλογη µε

τις εξαγωγές το τελευταίο τρίμηνο, ενώ οι εκτιμήσεις για τη ζήτη-

εκείνη του δείκτη πρόβλεψης για την απασχόληση.

ση εξωτερικού και τις εξαγωγές τους επόμενους τρεις μήνες επι-

Στην Καταναλωτική Εµπιστοσύνη, οι προβλέψεις για την οικο-

δεινώνονται ελαφρώς.

νοµική κατάσταση του νοικοκυριού και εκείνες για την οικονοµι-

Αντίθετα, οριακή βελτίωση παρουσίασαν οι προβλέψεις για τις

κή κατάσταση της χώρας το επόµενο 12µηνο ενισχύονται σηµα-

πωλήσεις τους προσεχείς μήνες, με εντονότερη την ανάκαμψη στις

ντικά, ενώ οι προθέσεις για αποταµίευση επιδεινώνονται ελαφρά,

εκτιμήσεις για τις τρέχουσες πωλήσεις. Οι μήνες εξασφαλισμένης

όπως συµβαίνει και µε τις προβλέψεις για την εξέλιξη της ανεργίας.

παραγωγής υποχώρησαν τον Ιούνιο, ενώ στα ίδια επίπεδα παρέ-

Αναλυτικότερα:

μεινε το ποσοστό χρήσης του εργοστασιακού δυναμικού. Θετικά

Στη Βιομηχανία, ο Δείκτης Επιχειρηματικών Προσδοκιών ανέβη-

μεταβλήθηκε ο δείκτης για την απασχόληση με το 8% των επιχει-

κε τον Ιούνιο στις 99,9 μονάδες, από 95,1 μονάδες του Μαΐου, και

ρήσεων να προβλέπουν ενίσχυση και το 10% μείωση.

πλέον κινείται στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων έξι ετών.

Σχεδόν στα ίδια επίπεδα με αυτά του προηγούμενου μήνα παρέ-

Βασικοί Δείκτες έρευνας καταναλωτών το επόμενο 12μηνο Πρόθεση Αποταμίευσης

Προβλέψεις για την εξέλιξη της ανεργίας

καθόλου πιθανή 80%

όχι πιθανή 11%

αρκετά πιθανή 6%

πολύ πιθανή 1%

ελαφρά αύξηση 20%

δεν γνωρίζω 2%

αισθητή αύξηση 43%

Προβλέψεις για την εξέλιξη των τιμών αύξηση με βραδύτερο ρυθμό 8%

αύξηση με τον ίδιο ρυθμό 23%

αύξηση με ταχύτερο ρυθμό 9%

ελαφρά μείωση 14%

δεν γνωρίζω 4%

Πρόθεση για μείζονες αγορές πολύ περισσότερες 52%

σχεδόν αμετάβλητες 42%

δεν γνωρίζω 14%

αμετάλητη 19%

μείωση 4%

σχεδόν αμετάβλητες 25%

λίγο περισσότερες 2%

δεν γνωρίζω 8%

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

/ 31


ΘΕΜΑ

Δείκτης Επιχειρηματικών Προσδοκιών στη Βιομηχανία Τομέας

Ακραίες τιμές

Βιομηχανία (1996-20006=100)

Μέσος όρος

Min

Max

2001-2013

2009

2010

2011

2012

2013

62,8

109,5

90,7

72,1

75,8

76,9

77,2

87,8

Φεβ-09

Απρ-07 2011

Ι

Φ

Μ

Α

Μ

Ι

Ι

Α

Σ

Ο

Ν

Δ

83,7

84,4

87,1

90,3

92,6

88,8

86,2

88,0

96,1

88,4

84,6

83,4

Ι

Α

Σ

Ο

Ν

Δ

2014 Ι

Φ

Μ

Α

Μ

Ι

84,7

89,9

95,5

91,9

95,1

99,9

Σημείωση: Ο δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών υπολογίζεται με βάση τις προβλέψεις παραγωγής, τις εκτιμήσεις για το ύψος των αποθεμάτων και τις εκτιμήσεις για τις παραγγελίες και τη ζήτηση Πηγή: ΙΟΒΕ

μεινε ο δείκτης για τις τιμές. Εξάλλου στο ερώτημα που θέτει το ΙΟΒΕ για την ανταγωνιστική θέση των επιχειρήσεων στις αγορές όπου δραστηριοποιούνται παρατηρήθηκε βελτίωση σε σχέση με τη μέτρηση του Μαρτίου, τόσο όσον αφορά στην εγχώρια αγορά όσο και στην ευρωπαϊκή. Αντίθετα, επιδείνωση της ανταγωνιστικής τους θέσης καταγράφεται στις επιχειρήσεις, οι οποίες δραστηριοποιούνται σε τρίτες χώρες. Ανοδικά κινήθηκαν οι επιμέρους δείκτες τόσο για τα Καταναλωτικά Αγαθά, όσο και για τα Ενδιάμεσα Αγαθά και τα Κεφαλαιουχικά. Στον τομέα των Κατασκευών ο επιμέρους δείκτης επανήλθε στις 84,2 μονάδες (από 80,9 μονάδες τον Μάιο), σημειώνοντας τη δεύτερη υψηλότερη επίδοση των τελευταίων πεντέμισι ετών. Η άνοδος οφείλεται κυρίως στα Δημόσια Έργα, αν και στις Ιδιωτικές Κατασκευές αμβλύνθηκαν αισθητά οι απαισιόδοξες προβλέψεις για το επίπεδο των προγραμματισμένων εργασιών. Εκ νέου ανέκαμψαν και οι προβλέψεις για την απασχόληση. Στο Λιανικό Εμπόριο η βελτίωση των προβλέψεων για την πορεία της ζήτησης ενίσχυσε τις προσδοκίες και ώθησε τον επιμέρους δείκτη στις 94,4 μονάδες, από 86,2 μονάδες τον Μάιο. Οι εκτιμήσεις για τις τρέχουσες πωλήσεις, όπως και οι προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη εξέλιξή τους ανακάμπτουν, με τα αποθέματα όμως να εμφανίζονται ελαφρώς διογκωμένα για την εποχή. Σε κλαδικό επίπεδο, οι προσδοκίες βελτιώθηκαν σε όλους τους τομείς εκτός από τα «Οχήματα - Ανταλλακτικά». Εντυπωσιακή ήταν τέλος η βελτίωση των επιχειρηματικών προσδοκιών στις Υπηρεσίες με τον επιμέρους δείκτη να εκτοξεύεται στις 94,2 μονάδες από 84,2 μονάδες τον Μάιο, παρουσιάζοντας την καλύτερη επίδοση των τελευταίων έξι ετών. Η βελτίωση στις εκτιμήσεις για την τρέχουσα ζήτηση συνοδεύεται από άνοδο και τις προβλέψεις για την εξέλιξή της και τους επόμενους μήνες.

32 /

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ


ΘΕΜΑ

ΤτΕ: Δυναμικό «come back» στην Ελλάδα Γερμανών και Άγγλων • «Κουρασμένη» η ρωσική αγορά • Στα 900 εκατ. ευρώ τα τουριστικά έσοδα στο τετράμηνο Ιανουαρίου-Απριλίου

Kατά 27,8% αυξήθηκαν οι εισπράξεις από τον τουρισμό στο τετράμηνο Ιανουαρίου - Απριλίου σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι, αγγίζοντας τα 900 εκατ. ευρώ, έναντι 704,6 εκατ. το 2013, επιβεβαιώνοντας τις θετικές εκτιμήσεις για την πορεία του τουριστικού κλάδου το 2014. Ανά χώρα προέλευσης, η μεγαλύτερη άνοδος σε ταξιδιωτικές εισπράξεις προέρχεται από το Ην. Βασίλειο (50,5%) και από τη Ρωσία (37,2%), ενώ και οι κρουαζιέρες αυξήθηκαν κατά 13,2%. Σε μηνιαία βάση, τον Απρίλιο, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 35,8%, σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2013. Ανά χώρα προέλευσης η μεγαλύτερη άνοδος προέρχεται και στην περίπτωση του Απριλίου από το Ηνωμένο Βασίλειο (61,3%) και από τη Γερμανία (50,9%), ενώ από τη Ρωσία, που είναι το θέμα συζήτησης σε πάρα πολλούς κύκλους, τουριστικούς και μη, άρχισε να καταγράφεται και στατιστικά η αναμενόμενη μείωση, με τον Απρίλιο η κίνηση από τη ρωσική αγορά να βρίσκεται στο -13,4%.

Αναλυτικά, σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της Τρά-

μέσης ανά ταξίδι δαπάνης. Οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή

πεζας της Ελλάδας, την περίοδο Ιανουαρίου - Απριλίου 2014, το

ταξιδιωτικών υπηρεσιών συνέβαλαν με ποσοστό 9,1% στο σύνολο

Ταξιδιωτικό Ισοζύγιο παρουσίασε πλεόνασμα 252 εκατ. ευρώ έναντι

των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες και αντιστάθμισαν το 4%

πλεονάσματος 194 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2013.

του ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου.

Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στη μεγαλύτερη αύξηση των ταξιδιωτι-

Παράλληλα, με βάση τα προσωρινά στοιχεία, το Ταξιδιωτικό Ισοζύ-

κών εισπράξεων, κατά 196 εκατ. ευρώ ή 27,8%, σε σύγκριση με την

γιο τον Απρίλιο του 2014 παρουσίασε πλεόνασμα 179 εκατ. ευρώ

αύξηση των ταξιδιωτικών πληρωμών κατά 138 εκατ. ευρώ ή 26,9%.

έναντι 151 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2013. Ειδικότε-

H αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων οφείλεται στην αύξηση

ρα, αύξηση παρουσίασαν τον μήνα Απρίλιο 2014 οι ταξιδιωτικές

των αφίξεων κατά 21,1% και στην αύξηση κατά 26 ευρώ ή 6,2% της

εισπράξεις (στις οποίες πλέον συμπεριλαμβάνονται οι εισπράξεις

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

/

33


ΘΕΜΑ Ισοζύγιο Ταξιδιωτικών Υπηρεσιών (σε εκατ ευρώ) και βασικά ταξιδιωτικά μεγέθη Ιανουάριος-Απρίλιος 2012

2013

(%) Μεταβολή

Απρίλιος 2014 (α)

(%) Μεταβολή

2012

2013

(%) Μεταβολή

2014 (α)

(%) Μεταβολή

Εισπράξεις (β)

771,6

704,6

-8,7

900,2

27,8

359,0

302,7

-15,7

411,1

35,8

Πληρωμές

555,3

510,7

-8,0

648,2

26,9

140,8

151,7

7,7

232,2

53,1

Ισοζύγιο ταξιδιωτικών υπηρεσιών

216,3

193,8

-10,4

252,0

30,0

218,2

151,0

-30,8

178,9

18,5

-3,0

-3,2

8,3

-4,0

25,4

-15,0

-9,8

-34,6

-10,4

5,8

Καθαρές εισπράξεις από ταξιδιωτικές υπηρεσίες: Ποσοστό συμμετοχής ως προς το εμπορικό ισοζύγιο (%) Ποσοστό συμμετοχής ως προς το ισοζύγιο υπηρεσιών (%)

9,4

9,3

-1,4

9,1

-1,2

27,9

24,5

-12,2

22,0

-10,2

Δαπάνη ανά ταξίδι μη κατοίκων στην Ελλάδα (ευρώ) (γ)

461,7

421,8

-8,6

447,8

6,2

532,8

497,9

-6,6

524,3

5,3

Ταξιδιωτικές εισπράξεις ανά κατηγορία χώρας προέλευσης (σε εκατ ευρώ) Ιανουάριος-Απρίλιος

Χώρα Προέλευσης

2012

2013

(%) Μεταβολή

Απρίλιος

2014 (α)

(%) Μεταβολή

2012

2013

(%) Μεταβολή

2014 (α)

(%) Μεταβολή

Χώρες ΕΕ - 28

447,0

355,7

-20,4

445,5

25,3

215,1

158,7

-26,2

221,6

39,6

Χώρες Ζώνης ευρώ εκ των οποίων:

322,3

257,1

-20,2

287,2

11,7

162,3

117,1

-27,9

157,4

34,5

Γαλλία

62,5

46,6

-25,5

43,8

-6,0

45,0

31,6

-29,9

34,2

8,4

Γερμανία

92,1

86,5

-6,1

102,0

17,9

44,2

41,2

-6,9

62,1

50,9

124,7

98,6

-20,9

158,3

60,6

52,7

41,6

-21,0

64,2

54,1

65,2

45,5

-30,3

68,4

50,5

26,6

22,0

-17,1

35,5

61,3

293,7

311,1

5,9

412,0

32,4

118,4

118,9

0,4

160,1

34,7

Χώρες EE εκτός ζώνης ευρώ εκ των οποίων: Ηνωμένο Βασίλειο Λοιπές Χώρες εκ των οποίων: ΗΠΑ

60,5

48,5

-19,7

49,5

2,1

28,4

23,1

-18,9

24,2

5,0

Ρωσία

22,4

25,1

11,7

34,4

37,2

15,7

13,0

-17,4

11,2

-13,4

740,7

666,8

-10,0

857,5

28,6

333,4

277,6

-16,8

381,7

37,5

30,9

37,8

22,3

42,8

13,2

25,6

25,2

-1,6

29,4

16,9

771,6

704,6

-8,7

900,2

27,8

359,0

302,7

-15,7

411,1

35,8

Σύνολο Έρευνας Συνόρων Κρουαζιέρες

(δ)

ΣΥΝΟΛΟ

Εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση ανά κατηγορία χώρας προέλευσης (σε χιλ. ταξιδιώτες) (ε) Ιανουάριος-Απρίλιος

Χώρα Προέλευσης

2012

2013

(%) Μεταβολή

Απρίλιος

2014

(α)

(%) Μεταβολή

2012

2013

(%) Μεταβολή

2014 (α)

(%) Μεταβολή

Χώρες ΕΕ - 28

912,1

830,7

-8,9

1.021,8

23,0

387,3

324,4

-16,2

423,4

30,5

Χώρες Ζώνης ευρώ εκ των οποίων:

541,4

465,9

-13,9

537,1

15,3

268,5

205,1

-23,6

261,3

27,4

Γαλλία

100,7

76,0

-24,5

69,1

-9,0

68,5

45,7

-33,4

50,6

10,8

Γερμανία

151,4

147,3

-2,7

169,2

14,8

71,7

64,4

-10,2

87,3

35,6

Χώρες EE εκτός ζώνης ευρώ εκ των οποίων:

370,7

364,8

-1,6

484,7

32,9

118,7

119,3

0,5

162,1

35,9

Ηνωμένο Βασίλειο

117,4

91,1

-22,5

131,3

44,2

44,4

44,9

1,0

58,1

29,4

Λοιπές Χώρες εκ των οποίων:

692,3

750,1

8,4

893,0

19,0

238,6

233,1

-2,3

304,6

30,7

56,2

46,7

-16,9

58,0

24,0

26,7

19,3

-27,8

26,1

35,2

21,4

24,1

13,0

37,2

54,2

13,8

11,2

-18,9

11,4

1,4

1.604,4

1.580,9

-1,5

1.914,9

21,1

625,8

557,5

-10,9

728,0

30,6

ΗΠΑ Ρωσία ΣΥΝΟΛΟ

Σημείωση: Τυχόν διαφορές στις ποσοστιαίες μεταβολές οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις (α) Προσωρινά στοιχεία (β) Στις εισπράξεις έχουν ενσωματωθεί στατιστικά στοιχεία από κρουαζιέρες επιπλέον της Έρευνας Συνόρων. (γ) Ο δείκτης καταρτίστηκε εξαιρώντας στατιστικά στοιχεία από κρουαζιέρες επιπλέον της Έρευνας Συνόρων. (δ) Η διάκριση ανά εθνικότητα δεν είναι διαθέσιμη για τα στατιστικά στοιχεία από κρουαζιέρες επιπλέον της Έρευνας Συνόρων. (ε) Η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση ανά κατηγορία χώρας προέλευσης δεν περιλαμβάνει στατιστικά στοιχεία από κρουαζιέρες επιπλέον της Έρευνας Συνόρων.

34 /

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ


ΘΕΜΑ

από κρουαζιέρες) κατά 108 εκατ. ευρώ ή 35,8%, οι οποίες διαμορ-

χώρες προέλευσης ταξιδιωτών, αυτές από τη Γερμανία παρουσία-

φώθηκαν στα 411 εκατ. ευρώ έναντι 303 εκατ. ευρώ τον αντίστοι-

σαν αύξηση κατά 50,9% τον Απρίλιο 2014 έναντι του αντίστοιχου

χο μήνα του 2013. Αύξηση επίσης παρουσίασαν οι ταξιδιωτικές

μήνα του 2013 (Απρίλιος 2014: 62 εκατ. ευρώ, Απρίλιος 2013: 41

πληρωμές κατά 81 εκατ. ευρώ ή 53,1% (Απρίλιος 2014: 232 εκατ.

εκατ. ευρώ) και αυτές από τη Γαλλία αυξήθηκαν κατά 8,4% (Απρί-

ευρώ, Απρίλιος 2013: 152 εκατ. ευρώ).

λιος 2014: 34 εκατ. ευρώ, Απρίλιος 2013: 32 εκατ. ευρώ). Επίσης

Η αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων οφείλεται στην αύξηση,

αύξηση κατά 13 εκατ. ευρώ ή 61,3% παρουσίασαν οι εισπράξεις

τόσο των αφίξεων, όσο και της μέσης κατά ταξίδι δαπάνης κατά

από το Ηνωμένο Βασίλειο. Από τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ των

30,6% και 5,3% αντιστοίχως. Σημειώνεται ότι οι καθαρές εισπρά-

28, μείωση κατά 13,4% παρουσίασαν οι εισπράξεις από τη Ρωσία,

ξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών συνέβαλαν με ποσο-

οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 11 εκατ. ευρώ, ενώ αύξηση κατά

στό 22% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες και

5% παρουσίασαν οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ, οι οποίες διαμορφώ-

αντιστάθμισαν το 10,4% του ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου.

θηκαν στα 24 εκατ. ευρώ.

Όσον αφορά στις ταξιδιωτικές εισπράξεις την περίοδο Ιανουαρίου

Αναφορικά με την εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση (η οποία δεν

- Απριλίου 2014, εμφάνισαν αύξηση κατά 27,8% σε σύγκριση με την

περιλαμβάνει μεγέθη από κρουαζιέρες, πέραν των όσων κατα-

αντίστοιχη περίοδο του 2013. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως στην

γράφονται από την Έρευνα Συνόρων), την περίοδο Ιανουαρίου

αύξηση των εισπράξεων από τους κατοίκους των λοιπών χωρών

- Απριλίου 2014 αυξήθηκε κατά 21,1% και διαμορφώθηκε στις

εκτός της ΕΕ των 28 κατά 32,4%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα

1.915 χιλ. ταξιδιώτες, έναντι 1.581 χιλ. ταξιδιωτών την αντίστοιχη

412 εκατ. ευρώ και δευτερευόντως στις εισπράξεις από κατοίκους

περίοδο του 2013. Κατά την επισκοπούμενη περίοδο η ταξιδιωτι-

των χωρών της ΕΕ των 28 που διαμορφώθηκαν στα 446 εκατ. ευρώ

κή κίνηση από τις χώρες της ΕΕ των 28 διαμορφώθηκε στις 1.022

την περίοδο Ιανουαρίου - Απριλίου 2014, παρουσιάζοντας αύξη-

χιλ., παρουσιάζοντας αύξηση κατά 23% σε σύγκριση με την αντί-

ση κατά 25,3% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2013.

στοιχη περίοδο του 2013.

Αναλυτικότερα, οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ζώνης

Επίσης, οι αφίξεις από τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ των 28 δια-

του ευρώ διαμορφώθηκαν στα 287 εκατ. ευρώ, δηλαδή αυξήθηκαν

μορφώθηκαν στις 893 χιλ. παρουσιάζοντας αύξηση κατά 19%. Οι

κατά 11,7% και οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ των

αφίξεις από τις χώρες της ζώνης του ευρώ αυξήθηκαν κατά 15,3%

28 εκτός της ζώνης του ευρώ παρουσίασαν αύξηση κατά 60,6%.

και οι αφίξεις από τις χώρες ΕΕ των 28 εκτός της ζώνης του ευρώ

Ειδικότερα, οι εισπράξεις από τη Γερμανία αυξήθηκαν κατά 17,9%

κατά 32,9%. Ειδικότερα, μείωση κατά 9% εμφανίζουν οι αφίξεις από

και διαμορφώθηκαν στα 102 εκατ. ευρώ, οι εισπράξεις από τη Γαλ-

τη Γαλλία, ενώ οι αφίξεις από τη Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο

λία μειώθηκαν κατά 6% και διαμορφώθηκαν στα 44 εκατ. ευρώ,

εμφανίζουν αύξηση κατά 14,8% και 44,2% αντιστοίχως.

ενώ οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο διαμορφώθηκαν στα

Τέλος, αναφορικά με τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ των 28, οι αφί-

68 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 50,5%. Από τις λοι-

ξεις από τη Ρωσία παρουσίασαν αύξηση κατά 54,2% και διαμορφώ-

πές χώρες εκτός της ΕΕ των 28, αύξηση παρουσίασαν οι εισπράξεις

θηκαν στις 37 χιλ. ταξιδιώτες και οι αφίξεις από τις ΗΠΑ παρουσία-

από τη Ρωσία κατά 37,2%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 34 εκατ.

σαν αύξηση κατά 24% και διαμορφώθηκαν στις 58 χιλ. ταξιδιώτες.

ευρώ και οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ κατά 2,1%, οι οποίες διαμορ-

Η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση τον Απρίλιο του 2014 διαμορφώ-

φώθηκαν στα 50 εκατ. ευρώ.

θηκε στις 728 χιλ. ταξιδιώτες, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 30,6%

Τον Απρίλιο του 2014, όπως προαναφέρθηκε, οι ταξιδιωτικές

σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2013. Η εξέλιξη αυτή ήταν

εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 35,8% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο

αποτέλεσμα, τόσο της αύξησης των αφίξεων από τις χώρες της ΕΕ

μήνα του 2013. Αναλυτικότερα, αύξηση κατά 39,6% παρουσίασαν

των 28 κατά 30,5%, όσο και της αύξησης των αφίξεων από τις λοι-

οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ των 28 (Απρίλιος

πές χώρες εκτός της ΕΕ των 28 κατά 30,7%.

2014: 222 εκατ. ευρώ, Απρίλιος 2013: 159 εκατ. ευρώ). Οι εισπράξεις

Αναλυτικότερα, οι αφίξεις από τις χώρες της ζώνης του ευρώ δια-

από κατοίκους των λοιπών χωρών εκτός της ΕΕ των 28 παρουσί-

μορφώθηκαν στις 261 χιλ. παρουσιάζοντας αύξηση κατά 27,4%, και

ασαν επίσης αύξηση κατά 41 εκατ. ευρώ ή 34,7% (Απρίλιος 2014:

οι αφίξεις από τις χώρες της ΕΕ των 28 εκτός της ζώνης του ευρώ

160 εκατ. ευρώ, Απρίλιος 2013: 119 εκατ. ευρώ).

παρουσίασαν επίσης αύξηση κατά 35,9% (Απρίλιος 2014: 162 χιλ.,

Η αύξηση των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ των

Απρίλιος 2013: 119 χιλ). Ειδικότερα, οι αφίξεις από τη Γερμανία και

28 ήταν αποτέλεσμα, τόσο της αύξησης των εισπράξεων από κατοί-

τη Γαλλία αυξήθηκαν κατά 35,6% και 10,8% αντιστοίχως και οι αφί-

κους των χωρών της ζώνης του ευρώ κατά 40 εκατ. ευρώ ή 34,5%,

ξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκαν κατά 29,4%. Αναφορικά

όσο και των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ των 28

με τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ των 28, οι αφίξεις από τη Ρωσία

εκτός της ζώνης του ευρώ κατά 54,1% (Απρίλιος 2014: 64 εκατ.

αυξήθηκαν κατά 1,4% και διαμορφώθηκαν στις 11 χιλ. ταξιδιώ-

ευρώ, Απρίλιος 2013: 42 εκατ. ευρώ).

τες και οι αφίξεις από τις ΗΠΑ εμφάνισαν αύξηση κατά 35,2% και

Ειδικότερα, όσον αφορά στις εισπράξεις από τις σημαντικότερες

διαμορφώθηκαν στις 26 χιλ. ταξιδιώτες.

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

/

35


ΘΕΜΑ

Με έμφαση στα εργαλεία του διαδικτύου η νέα τουριστική στρατηγική • Σε πλάνο τριετίας το νέο πρόγραμμα προβολής του Ελληνικού Τουρισμού

Στοχευόμενη τουριστική προβολή σε αγορές-στόχους του εξωτερικού και έμφαση στα εργαλεία του διαδικτύου, περιλαμβάνει η νέα επικοινωνιακή στρατηγική για την προβολή του ελληνικού Τουρισμού την περίοδο 2014-2015.

Το νέο πρόγραμμα προώθησης και προβολής του Ελληνικού Του-

εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2013».

ρισμού, προσαρμοσμένο σε στρατηγική τριετίας, παρουσίασε η

Η υπουργός Τουρισμού επισήμανε ότι το νέο στρατηγικό σχέδιο

υπουργός τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη, μιλώντας σε εκδήλω-

για τον τουρισμό είναι προσαρμοσμένο στις συνήθειες των του-

ση για τη νέα επικοινωνιακή στρατηγική του Ε.Ο.Τ..

ριστών, τα κριτήρια επιλογής προορισμού, τον τρόπο που αναζη-

Την παρουσίαση του επικοινωνιακού σχεδιασμού πραγματοποίη-

τούν πληροφόρηση οι επισκέπτες, τα κανάλια μέσα από τα οποία

σε ο γενικός γραμματέας του Ε.Ο.Τ., Πάνος Λειβαδάς.

αγοράζουν υπηρεσίες και οργανώνουν το ταξίδι τους.

Η κα. Κεφαλογιάννη χαρακτήρισε το 2013 χρονιά επιτυχιών για

Η κα. Κεφαλογιάννη ανέφερε ότι για την προώθηση του ελληνικού

τον ελληνικό τουρισμό, προσθέτοντας ότι σήμερα διαδραματίζει

τουρισμού, τόσο το υπουργείο, όσο και ο Ε.Ο.Τ. αξιοποιούν στο

κεντρικό ρόλο στην ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας.

μέγιστο δυνατό βαθμό το διαδίκτυο και τα εργαλεία της ψηφια-

Παράλληλα, εξέφρασε την αισιοδοξία της ότι και το 2014 θα είναι

κής και κινητής τεχνολογίας. «Το trip advisor και το expedia, είναι

μια καλή τουριστική χρονιά, επικαλούμενη στοιχεία της Τράπεζας

σημαντικοί μας σύμμαχοι στην προσπάθειά μας να έχουμε σταθε-

της Ελλάδος.

ρή και σοβαρή παρουσία στο διαδίκτυο», ανέφερε χαρακτηριστικά

Σύμφωνα με αυτά «Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις εμφάνισαν αύξη-

και πρόσθεσε ότι «η επικοινωνία μας εξελίσσεται σε Ευρώπη, ΗΠΑ

ση κατά 27,8% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2013.

καθώς και στις νέες αγορές που στοχεύουμε», είπε η κα. υπουργός.

Την περίοδο Ιανουαρίου - Απριλίου 2014, το ταξιδιωτικό ισοζύγιο

Σε αυτή την προσπάθεια καταλυτικό ρόλο παίζει η διαδικτυακή

παρουσίασε πλεόνασμα 252 εκατ. ευρώ έναντι πλεονάσματος 194

πύλη του E.O.T., visitgreece.gr, η οποία συγκεντρώνει το ενδιαφέ-

36 /

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ


ΘΕΜΑ

ρον 8,5 εκατομμύρια χρηστών από όλο τον κόσμο.

κ. Πάνος Λειβαδάς, τονίζοντας ότι το Διαδίκτυο-Τεχνολογία-Νέα

Κάνοντας έναν απολογισμό για το έργο που έγινε τα τελευταία δυο

Μέσα, συνιστούν «επανάσταση στην παγκόσμια τουριστική αγορά».

χρόνια στο υπουργείο Τουρισμού, η κα. Κεφαλογιάννη τόνισε ότι σε

Αναλύοντας τις δράσεις μάρκετινγκ που θα ακολουθήσει η Ελλάδα

αυτό το διάστημα, με σκληρή δουλειά άλλαξε η τουριστική εικόνα

και για την επόμενη τουριστική περίοδο, ο κ. Λειβαδάς έκανε λόγο,

της χώρας στο εξωτερικό και χτίσθηκαν σχέσεις εμπιστοσύνης με

μεταξύ άλλων, για ενδυνάμωση των αγορών της Κίνας, της Ρωσίας

τις μεγάλες τουριστικές αγορές. Στο σημείο αυτό η υπουργός Του-

και της Βραζιλίας, πέραν των παραδοσιακών. Τόνισε, ωστόσο, ότι

ρισμού υπογράμμισε ότι «όλοι μαζί (Σ.Ε.Τ.Ε., Ξ.Ε.Ε., εργαζόμενοι)

η έμφαση που δίδεται στις νέες αγορές δεν σημαίνει ότι ατονούν

καταφέραμε την αναγέννηση του ελληνικού τουρισμού».

οι προσπάθειες στις παραδοσιακές τουριστικές αγορές που τρο-

Καταλήγοντας, η κα. υπουργός επισήμανε ότι η επιτυχία στον

φοδοτούν με μεγάλο αριθμό επισκεπτών τη χώρα.

τουρισμό έχει αυξήσει τις υποχρεώσεις της χώρας έναντι των

Σύμφωνα με τον κ. Λειβαδά, ενθαρρυντικά είναι τα μηνύματα από

επισκεπτών της. «Έχουμε χρέος να καταπολεμήσουμε οτιδήποτε

την αγορά της Κίνας, μετά και τη δρομολόγηση της απευθείας

ενδέχεται να καλλιεργήσει αρνητικές εντυπώσεις στην Ελλάδα».

αεροπορικής γραμμής Σαγκάης-Ελλάδας.

Και κάλεσε όλους τους φορείς του τουρισμού αλλά και την τοπι-

Τέλος ο γ.γ. του Ε.Ο.Τ. σημείωσε: «Η συνέχιση της ανοδικής πορεί-

κή αυτοδιοίκηση να δείξουν την απαιτούμενη υπευθυνότητα και

ας του ελληνικού τουρισμού είναι ευθύνη όλων. Αυτό προϋποθέ-

σοβαρότητα. «Οι καθαρές πόλεις, η πάταξη φαινομένων αισχρο-

τει την υπευθυνότητα και τη σοβαρότητα όλων των συντελεστών

κέρδειας, η ευγένια, η φροντίδα των ζώων, η υπεύθυνη οδήγηση,

του τουριστικού κλάδου».

η φιλοξενία, είναι προαπαιτούμενα για να εξακολουθήσουμε να

Παρόντες στην εκδήλωση, που έγινε στο Μουσείο Κυκλαδικής

είμαστε πρωταγωνιστές στον τουρισμό», είπε η κα. Κεφαλογιάννη.

Τέχνης, ήταν οι γ.γ. του υπουργείου Τουρισμού κ.κ. Αναστάσιος

Στα σύγχρονα μέσα προώθησης του ελληνικού τουρισμού αναφέρ-

Λιάσκος και Γιάννης Πυργιώτης, και εκπρόσωποι φορέων της του-

θηκε κατά την παρουσίασή του ο γενικός γραμματέας του Ε.Ο.Τ.,

ριστικής αγοράς.

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

/

37


ΘΕΜΑ

Μειώνονται οι ξενοδοχειακές τιμές στα ελληνικά νησιά

• Στη Φολέγανδρο η μεγαλύτερη μείωση • «Τσιμπάει» η Μύκονος Πτώση εμφανίζουν οι online ξενοδοχειακές τιμές για τον

Η μεγαλύτερη μείωση σε ποσοστό 27% μέσων ξενοδοχειακών τιμών σε σχέση με τον Ιούλιο 2013 παρατηρείται στη Φολέγανδρο, έναν

Iούλιο σε ορισμένους δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς

από τους πιο αγαπημένους προορισμούς, με τη μέση τιμή διανυκτέρευσης να κυμαίνεται στα 97 ευρώ, έναντι 133 ευρώ τον προηγούμενο Ιούλιο.

της χώρας, σύμφωνα με τα αποτελέσματα του Καταλόγου

Στη λίστα των ελληνικών προορισμών που εμφάνισαν πτώση οι ξενοδοχειακές τιμές ακολουθούν στη δεύτερη θέση οι Κουκουναριές της Σκιάθου με ποσοστό μείωσης 24% και μέση τιμή διανυκτέρευσης

Ξενοδοχειακών τιμών της Trivago για το μήνα Ιούλιο 2014.

στα 108 ευρώ, έναντι 142 ευρώ τον προηγούμενο Ιούλιο. Στην τρίτη θέση ακολουθούν οι Σπέτσες, αγαπημένη επιλογή για μικρές αποδράσεις, με ποσοστό μείωσης των ξενοδοχειακών τιμών

Bεβαίως, υπάρχουν και οι περιπτώσεις εκείνες οι οποίες

στο 23% και μέση τιμή δίκλινου δωματίου ανά διανυκτέρευση στα 139 ευρώ, έναντι 181 ευρώ τον περασμένο Ιούλιο. Μείωση καταγράφεται επίσης στο Αργοστόλι σε ποσοστό 15%, στην

«τσιμπάνε». 38 /

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Αστυπάλεια 14%, στην Ερμούπολη της Σύρου 13%, στη Λίνδο 10%,


ΘΕΜΑ

Ετήσια σύγκριση ξενοδοχειακών τιμών

στην Τήνο και στο Κουφονήσι 4% και στο Μόλυβο της Λέσβου και την Απολλωνία της Σίφνου 3%. Στην αντίπερα όχθη, σε αρκετούς προορισμούς που εμφανίζουν αύξηση της ζήτησης φέτος το καλοκαίρι παρατηρείται αύξηση των online ξενοδοχειακών τιμών, με πρώτο το νησί των ανέμων, με το ποσοστό αύξησης να σκαρφαλώνει στο 61% σε σχέση με τον Ιούλιο του περασμένου έτους. Η μέση τιμή διανυκτέρευσης τον Ιούλιο του 2013 κυμαινόταν στα 200 ευρώ, ενώ τον Ιούλιο του 2014 ο ταξιδιώτης

Προορισμός

Ιούλιος 2013

Ιούλιος 2014

Ποσοστό

Αγ. Νικόλαος

144 €

151 €

5%

Άνδρος

95 €

100 €

5%

Απολλωνία

86 €

83 €

-3 %

Αργοστόλι

78 €

66 €

-15%

Αστυπάλαια

145 €

125 €

-14 %

Χανιά

74 €

86 €

16 %

Χερσόνησος

83 €

97 €

17 %

Κέρκυρα

106 €

109 €

3%

Ελούντα

261 €

307 €

18 %

Φολέγανδρος

133 €

97 €

-27 %

Ηράκλειο

84 €

91 €

8%

Ερμούπολη

76 €

66 €

-13%

Ύδρα

95 €

100 €

5%

Ίος

79 €

94 €

19 %

Κως

76 €

89 €

17 %

Κουφονήσι

96€

92 €

-4%

108€

-24%

Κουκουναριές, Σκιάθος 142 €

θα κληθεί να πληρώσει κατά μέσο όρο ανά διανυκτέρευση 322 ευρώ.

Λευκάδα

79 €

109€

38 %

Τη δεύτερη θέση καταλαμβάνει η Λευκάδα με ποσοστό αύξησης

Λίνδος

183 €

165 €

-10 %

38% και με μέση τιμή διανυκτέρευσης στα 109 ευρώ, έναντι 79 ευρώ

Μόλυβος

67€

65€

-3%

τον περασμένο Ιούλιο. Ακολουθούν η Ζάκυνθος (21%), η Ιος (19%), η

Μύκονος

200€

322 €

61 %

Ελούντα (18%), η Χερσόνησος (17%), η Κως (17%), τα Χανιά (16%), η

Νάξος

60 €

65 €

8%

Ρόδος (15%), η Παροικιά (10%), το Ρέθυμνο (8%), η Νάξος (8%), το

Παροικιά

82 €

90 €

10%

Ηράκλειο (8%), ο Άγιος Νικόλαος (5%), η Άνδρος (5%), η Ύδρα (5%)

Ρέθυμνο

115€

124 €

8%

και η Κέρκυρα (3%).

Ρόδος

101 €

116 €

15 %

Οι μέσες τιμές προκύπτουν από τη βάση δεδομένων της trivago,

Σπέτσες

181 €

139 €

-23%

έπειτα από τη σύγκριση τιμών από περισσότερα από 150 διαφορε-

Τήνος

68 €

65 €

-4 %

Ζάκυνθος

67 €

81 €

τικά online booking sites.

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

/

39


ΘΕΜΑ

Mintel: Κατακτούν νέο... έδαφος τα πακέτα all inclusive • Ζευγάρια μεσαίου εισοδήματος και οικογένειες οι καταναλωτές all inclusive διακοπών • Ταχεία ανάπτυξη γνωρίζει η ευρωπαϊκή αγορά all inclusive

Αυξημένο ανταγωνισμό από την ταχέως αναπτυσσόμενη all

Η συγκεκριμένη μελέτη εστιάζει στα all inclusive πακέτα διακοπών

inclusive ευρωπαϊκή αγορά (Ισπανία, Ελλάδα, Πορτογαλία)

πακέτων τα τελευταία χρόνια, τους παράγοντες που επηρεάζουν

αναμένεται να αντιμετωπίσουν οι παραδοσιακοί all inclusive

και εξετάζει το πως διαφοροποιήθηκε η ζήτηση των all inclusive την ανάπτυξή τους, την τάση των all inclusive διακοπών, το προφίλ-απαιτήσεις των καταναλωτών καθώς και το πως θα διαφοροποιηθούν τα επόμενα χρόνια. Σύμφωνα με τη Mintel τα all inclusive (basic) πακέτα περιλαμβάνουν:

προορισμοί. Την ίδια στιγμή είναι σαφές ότι στο μέλλον ο

1. Διαμονή 2. Πλήρη Γεύματα

αριθμός των all inclusive τουριστών θα αυξηθεί. Αυτά προκύπτουν σε μελέτη, που κυκλοφόρησε πρόσφατα η Mintel για τα πακέτα διακοπών all inclusive. 40 /

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

3. Ημερήσιο πρόγραμμα δραστηριοτήτων 4. Αθλητικές εγκαταστάσεις/Επιβλεπόμενες παιδικές εγκαταστάσεις 5. Απογευματινή διασκέδαση Παροχές, οι οποίες διαμορφώνονται ανάλογα με τον τύπο του ξενοδοχείου. Οι παραδοσιακοί προορισμοί all inclusive είναι:


ΘΕΜΑ

δοχεία. Η πλειοψηφία all inclusive τουριστών επιλέγει τις διακοπές του ως ένα πλήρες πακέτο μέσω ταξιδιωτικού πράκτορα. Αυτό αφαιρεί ότι σχετίζεται με κρατήσεις, πτήσεις, επιβεβαιώσεις, κ.ο.κ.. Οι περισσότεροι καταναλωτές των all inclusive διακοπών είναι ζευγάρια μεσαίου εισοδήματος και οικογένειες. Ως προϊόν το all inclusive είναι ιδιαίτερα ελκυστικό στους ηλικιωμένους ταξιδιώτες (ηλικίας 65 ετών και άνω), ενώ συνδέεται με γαμήλιους προορισμούς και μήνα του μέλιτος. Υπάρχουν συγκριτικά λίγοι μεμονωμένοι ταξιδιώτες all inclusive, λόγω της ελάχιστης διαθεσιμότητας μονόκλινων δωματίων σε all inclusive ξενοδοχεία. Οι προσδοκίες των καταναλωτών διαφέρουν σημαντικά και επηρεάζονται από: την επιλογή προορισμού, το ξενοδοχείο και την ταξινόμησή του καθώς και από τα κοινωνικο-δημογραφικά στοιχεία 1. Καραϊβική

των ίδιων των παραθεριστών.

2. Ινδικός Ωκεανός

Προκειμένου οι παραθεριστές all inclusive να μην βρεθούν προ

3. Μεξικό

εκπλήξεως θα πρέπει να γνωρίζουν όλους τους όρους και τις προ-

Στην Αίγυπτο και στην Τουρκία τα all inclusive πακέτα αποτελούν

ϋποθέσεις που συνδέονται με την all inclusive προσφορά τους.

σημαντικό παράγοντα της βιομηχανίας του τουρισμού.

Σύμφωνα με τη μελέτη, ενώ η ακριβής πορεία της all inclusive αγο-

Άλλοι προορισμοί με ταχέως αυξανόμενες πωλήσεις των all inclusive

ράς στο μέλλον είναι δύσκολο να προβλεφθεί, είναι σαφές ότι ο

διακοπών είναι η Πορτογαλία και η Ελλάδα (Κέρκυρα, Κρήτη, Κως,

αριθμός των all inclusive τουριστών θα αυξηθεί και ότι οι προσδο-

Μύκονος, Ρόδος, Ζάκυνθος και Χαλκιδική).

κίες τους θα ευθυγραμμιστούν ανάλογα με τις αλλαγές στην παγκό-

Αναμένεται ότι οι παραδοσιακοί all inclusive προορισμοί θα συνε-

σμια τουριστική αγορά.

χίσουν να βιώνουν ανάπτυξη, όμως θα αντιμετωπίσουν αυξημένο

Μάλιστα, ένας παράγοντας που θα συνεχίσει να τροφοδοτεί την

ανταγωνισμό από την ταχέως αναπτυσσόμενη all inclusive ευρω-

επέκταση των all inclusive διακοπών είναι τα υψηλά και αυξανόμε-

παϊκή αγορά (Ισπανία, Ελλάδα, Πορτογαλία).

να επίπεδα χρήσης του Internet, καθώς παρατηρείται μια αύξηση

Όπως η μελέτη υπογραμμίζει, η οικονομική κρίση την περίοδο 2007-

όχι μόνο στις αναζητήσεις αλλά και στον όγκο των κρατήσεων των

2008 αύξησε τη ζήτηση των all inclusive πακέτων και κατά συνέπεια

all inclusive διακοπών, τόσο από ταξιδιωτικούς πράκτορες, όσο

αυξήθηκε εκθετικά και η προσφορά των all inclusive από τα ξενο-

και από online καταναλωτές.

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

/

41


ΑΙ Τ Ν

ΓΟ

ΡΑ Α Π

Ο ΣΤ

Ο Ν Α

ΙΛ

Μ

PIKENZ Διακριτική πολυτέλεια

ANUHEA VETRO Άρωμα μιας εμπειρίας

OLIVA DEL MEDITERRANEO Παράδοση στην ομορφιά

PROFUMERIA INGLESE Αγγλική φινέτσα

Όλα τα είδη είναι πλήρως εναρμονισμένα με το νέο Κανονισμό (ΕΚ), αριθ. 1223/2009, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για τα καλλυντικά προϊόντα.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Τα προϊόντα της ALLEGRINI έχουν πιστοποιήσεις ISO 9001:2008, Eco Label, Bio Eco, ICEA.


Think smart in amenities

Η KSD έφερε στην Ελλάδα την Κορυφαίο οίκο έρευνας και παραγωγής στο χώρο της Αρωματοποιΐας, των Amenities και όχι μόνο, με παγκόσμιο κύρος. Σας προσφέρουμε μια πλήρη σειρά προϊόντων amenities, σε ευρεία γκάμα, καλύπτοντας πλήρως κάθε σας ανάγκη, σε εξαιρετικές τιμές, με συνέπεια στην Παράδοση και την Ποιότητα.

Χαρακτηριστικά των σειρών ALLEGRINI: Go green, paraben free, mineral oil free, δερματολογικά ελεγμένες σύμφωνα με όλους τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διατίθεται μεγάλη ποικιλία απο σειρές amenities σε 20 ml, 30 ml,

53 ml, 70 ml, κ.ά., καθώς και ευρεία γκάμα από αξεσουάρ, όπως σετ ομορφιάς, σετ ραπτικής, σκουφάκι μπάνιου, σφουγγαράκι παπουτσιών, κ.λπ.. Επίσης, DISPENSER σε 0,5 και 5 lt. Παρέχεται η δυνατότητα εκτύπωσης του ΛΟΓΟΤYΠΟΥ σας, ακόμη και σε μικρές ποσότητες. Τα προϊόντα είναι Ιταλικά, παρασκευάζονται και συσκευάζονται στο Μιλάνο, με όλα τα πιστοποιητικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν έχουν καμία σχέση (under license, κ.λπ.) με Κίνα ή οποιαδήποτε χώρα εκτός Ε.Ε.

Σητείας 8 & Μεσολογγίου, 144 51 Μεταμόρφωση | Τ. 210 211 7676 | F. 210 211 7677 | Email:msales@ksd.gr www.ksd.gr | www.promitheytis.gr | money-tourism.blogspot.com


ΘΕΜΑ

«Μαγνήτης» για τους κορυφαίους golfers το Aegean Airlines Pro-Am

• Στην Costa Navarino για τέταρτη χρονιά η διοργάνωση Περισσότερα από 4.500 χρόνια ιστορίας, μνημεία ιστορι-

Στο φετινό τουρνουά γκολφ «Aegean Airlines Pro-Am», το οποίο διεξήχθη για ένατη συνεχή χρονιά από τις 11 Ιουνίου ως τις 14 Ιουνίου

κής αξίας, παρθένο, προστατευόμενο φυσικό περιβάλλον,

2014, συμμετείχαν 60 ομάδες, διεκδικώντας 70.000 ευρώ, δηλαδή το υψηλότερο prize fund της Ευρώπης σε αγώνα Pro-Am για επαγ-

μοναδικές εμπειρίες, τόσο σύγχρονες, όσο και παραδοσια-

γελματίες.

κές, καθιστούν το Costa Navarino και τη Μεσσηνία σε έναν

για τέταρτη φορά στην υπέροχη γκολφική εγκατάσταση της Costa

παγκόσμιας κλάσης προορισμό γκολφ, ο οποίος προσελκύ-

χνες, από 14 χώρες του κόσμου, επιβεβαιώνοντας το υψηλό κύρος

ει κάθε χρόνο κορυφαίους golfers από όλο τον πλανήτη. Ο σημαντικότερος όμως λόγος που φανατικοί του αθλήματος συρρέσουν στη Μεσσηνία, είναι το καθιερωμένο διεθνές τουρνουά γκολφ «Aegean Airlines Pro-Am», στα εκπληκτικά γήπεδα του Costa Navarino, The Dunes και The Bay Course. 44 /

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Το επιτυχημένο τουρνουά της Aegean, το οποίο φιλοξενήθηκε Navarino, συγκέντρωσε 240 παίκτες, επαγγελματίες και ερασιτέτης διοργάνωσής του, ως βασικής συνιστώσας του μέλλοντος του γκολφ στη χώρα μας. Τα προηγούμενα οκτώ χρόνια, το τουρνουά φιλοξένησε 446 ομάδες και συνολικά 1.782 παίκτες από 20 και πλέον χώρες από όλον τον κόσμο και προσέφερε συνολικά 590.000 ευρώ σε βραβεία. Προετοίμασε επίσης το έδαφος και έθεσε νέα θεμέλια για το μέλλον του αθλήματος στην Ελλάδα. Όπως και τα προηγούμενα χρόνια, το τουρνουά διοργανώθηκε υπό την αιγίδα των PGAs της Ευρώπης και υπό την πλήρη υποστήριξη του PGA της Ελλάδας, της Κυπριακής και της Ελληνικής Ομοσπονδίας Γκολφ. Επίσης, για τρίτη χρονιά, στο τουρνουά έγινε χρήση ηλεκτρονικού


ΘΕΜΑ

συστήματος συλλογής σκορ μέσω της Vpar, ενώ υπήρχε απευθείας μετάδοση live scoring και δυνατότητα χρήσης GPS της Golf Buddy. Μετά από έντονο ανταγωνισμό, νικητής στην κατηγορία των επαγγελματιών του 9ου «Aegean Airlines Pro-Am» αναδείχθηκε ο Ιταλός Tour player Nicolo Gaggero, ο οποίος έλαβε το χρηματικό βραβείο των 7.000 ευρώ και το τρόπαιο Aegean Airlines Pro-Am Trophy, ενώ δεύτερος ακολούθησε ο Άγγλος Tour Player Liam Bond. Στην κατηγορία των ομάδων την πρώτη θέση κατέλαβε η ομάδα από την Ιταλία με τον επαγγελματία παίκτη Nicolo Gaggero, ενώ δεύτερη ήρθε η ομάδα από την Αγγλία με τον επαγγελματία παίκτη Giles Johnson (PGA of Great Britain & Ireland).

1

Στην ομιλία του στην Τελετή Απονομής Επάθλων και στη Δεξίωση, ο πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του «9ου Aegean Airlines Pro-Am» και πρόεδρος της Aegean Airlines, κ. Θεόδωρος Βασιλάκης, συνεχάρη καταρχήν τον επαγγελματία νικητή και τον δεύτερο νικητή στο ατομικό παιχνίδι, τις έξι νικήτριες ομάδες του 9ου Τουρνουά Γκολφ Aegean Airlines Pro-Am για τις εξαιρετικές τους επιδόσεις και τη γνήσια άμιλλά τους. Παράλληλα, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς όλους όσους «αγκάλιασαν» το 9ο «Aegean Airlines Pro-Am», συμβάλλοντας με τις προσπάθειές τους στην επιτυχία και της φετινής διοργάνωσης. Ο κ. Θ. Βασιλάκης αφιέρωσε και την φετινή τελετή στη μνήμη του Καπετάν Βασίλη Κωνσταντακόπουλου και ευχαρίστησε τον κ. Αχιλλέα Κωνσταντακόπουλο «για το ότι συνεχίζει επάξια το

2

όραμα του πατέρα του και για το ότι μετέτρεψε τη Μεσσηνία σε έναν πραγματικό τουριστικό πόλο έλξης!» Μεταξύ άλλων τόνισε: «Μέσω του Aegean Airlines Pro Am, έχουμε σκοπό να τοποθετήσουμε την Ελλάδα στον παγκόσμιο χάρτη των τουριστικών προορισμών για γκολφ καθώς και να προωθήσουμε την κουλτούρα και τη φυσική ομορφιά της στη διεθνή κοινότητα του γκολφ. Το γκολφ είναι μία τέτοια παγκόσμια αγορά με τεράστιο δυναμικό. Έχουν γίνει πολλές μελέτες που επαληθεύουν τον θετικό αντίκτυπο του αθλήματος στην κοινωνία και την οικονομία. Ειδικότερα ο αθλητικός τουρισμός στον τομέα του γκολφ προσελκύει τουρίστες υψηλού επιπέδου που δαπανούν πολλά χρήματα, ενισχύει την γκάμα και τη διαφοροποίηση των τουριστικών προορισμών και, κυρίως, συμβάλει στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου. Το Costa Navarino αποτελεί το ιδανικό παράδειγμα, καθώς είναι το μοναδικό θέρετρο που ανοίγει τις πύλες του για τη σεζόν την 1η Μαρτίου κάθε χρόνο. Το όραμά μας για την ανάπτυξη του γκολφ στην Ελλάδα και οι προσπάθειές μας να επιτύχουμε αυτόν τον στόχο είναι αδιάλειπτες. Για τον σκοπό αυτόν, η Aegean έκανε φέτος ένα μεγάλο βήμα όσον αφορά στην ενασχόλησή της με το επαγγελματικό γκολφ. Είμαστε πλέον ο χορηγός τίτλου του European Tour event, Aegean Airlines Challenge Tour, που θα πραγματοποιηθεί μεταξύ 3-7 Ιουλίου 2014 (καθώς και για τα επόμενα δύο χρόνια) στο Hartl Resort στο Bad Griesbach της Γερμανίας. Έχουμε βρει έναν νέο συνεργάτη

3 1 Η υπουργός Τουρισμού, κα. Όλγα Κεφαλογιάννη και ο πρόεδρος της Aegean, κ. Θεόδωρος Βασιλάκης και πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του 8ου Aegean Pro-Am απονέμουν βραβείο και την επιταγή των 7.000 ευρώ στον νικητή του ατομικού των επαγγελματιών Nicolo Gaggero 2 Ο ρόεδρος της Aegean, κ.Θεόδωρος Βασιλάκης, η υπουργός Τουρισμού, κα. Όλγα Κεφαλογιάννη και ο πρόεδρος της TEMES, κ. Αχιλλέας Κωνσταντακόπουλος 3 Από αριστερά, Ian Randell, CEO των PGAs της Ευρώπης, ο δεύτερος νικητής ο Άγγλος Tour Player, Liam Bond και η Νομική Σύμβουλος της Aegean, κα. Κάτια Αβραμίδου

και σκοπεύουμε να δημιουργήσουμε νέες ευκαιρίες με το θέρετρο αυτό στο μέλλον».

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

/

45


ΘΕΜΑ

Η Aegean φιλοξένησε στο τουρνουά αυτό ως παίκτη τον Διευθύνο-

φροντίσουν. Στα παιδιά παρέχεται κάθε δυνατή υποστήριξη από

ντα Σύμβουλο του Hartl Resort, κ. Volker Schwartz, καθώς και τον

τις Μοναχές και από εξειδικευμένους επιστήμονες - εξωτερικούς

«πρέσβη» του Hartl Resort, τον πασίγνωστο Tour Player Tino Schuster!

συνεργάτες προκειμένου να ενταχθούν όσο πιο ομαλά γίνεται στο

Παράλληλα, έδωσε σε τρεις ερασιτέχνες της 1ης νικήτριας ομάδας

κοινωνικό σύνολο και να αποκτήσουν γνώσεις και εφόδια ικανά,

του 9ου Aegean Airlines Pro-Am την ευκαιρία να απολαύσουν μία

ώστε να σταδιοδρομήσουν επαγγελματικά και να δημιουργήσουν

δωρεάν συμμετοχή στο Aegean Airlines Challenge Tour Pro-Am.

υγιείς σχέσεις στην κοινωνία.

Επιπλέον, η Aegean εξασφάλισε τη συμμετοχή στη διοργάνωση του

Για τη φροντίδα των ηλικιωμένων γυναικών υπάρχει επιπλέον 20μελές

Challenge Tour δύο εξεχόντων και νεαρών Ελλήνων επαγγελματιών,

προσωπικό, που απασχολείται στη Μονή, εξυπηρετώντας τις αυξη-

του Βαγγέλη Γκίνη και του Χρίστου Νικόπουλου με την προοπτική

μένες ανάγκες των ατόμων, που φιλοξενούνται εκεί.

να παράσχει περαιτέρω υποστήριξη στο επαγγελματικό γκολφ της

Η Aegean στηρίζει δυναµικά το γκολφ, καθώς αποτελεί µία από τις

χώρας μας ανοίγοντας νέους δρόμους.

σημαντικότερες εναλλακτικές µορφές ποιοτικού τουρισμού, που

Η υπουργός Τουρισμού κα. Όλγα Κεφαλογιάννη στον χαιρετισμό της,

δύναται να συμβάλει στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και

μεταξύ άλλων, είπε: «H Costa Navarino, όραμα και όνειρο ενός μονα-

στην ουσιαστική αύξηση των εισερχόμενων τουριστών στη χώρα µας.

δικού Έλληνα, του αείμνηστου Καπετάνιου Β. Κωνσταντακόπουλου,

Αρκεί να δούµε τις γειτονικές µας χώρες, αλλά και τις λοιπές χώρες της

πέρα από ένα πολυτελές θέρετρο, αποτελεί επίσης κι έναν καθιε-

Μεσογείου (Ιταλία, Ισπανία και Πορτογαλία), που µετρούν πάνω από

ρωμένο προορισμό στην Ελλάδα για τους παίκτες του γκολφ. Στο

200 γήπεδα γκολφ µε υψηλή γκολφική δραστηριότητα. Η ενίσχυση

υπουργείο Τουρισμού αγωνιζόμαστε να εξασφαλίσουμε τις κατάλλη-

αυτής της προσπάθειας συντελείται µε την εξέλιξη και την εδραίωση

λες συνθήκες για την ανάπτυξη του τουρισμού με τρόπο βιώσιμο και

του Aegean Airlines Pro-Am ως ενός από τα πλέον αναγνωρισµένα

να προσφέρουμε ευκαιρίες σε κάθε περιοχή ξεχωριστά να αναπτύ-

αθλητικά γεγονότα στην Ευρώπη, που τελεί υπό την αιγίδα της πιο

ξει τον τουρισμό της σύμφωνα με τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα

αναγνωρισµένης ένωσης επαγγελµατιών του γκολφ στην Ευρώπη. Η

και προσαρμοσμένο στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις συνθήκες

Aegean αποτελεί από το 2011 τον «προτιµώµενο αεροµεταφορέα»

της. Ειδικά σε σχέση με την ανάπτυξη των γηπέδων γκολφ, πιστεύ-

της The PGAs of Europe, µεταφέροντας τους επαγγελµατίες παίκτες

ουμε ακράδαντα ότι τέτοιου είδους εγκαταστάσεις συμβάλλουν στο

της PGAs of Europe µε ειδικές τιµές και προνόµια. Αξίζει να τονιστεί

σκοπό μας, που είναι η διευκόλυνση της υψηλής ποιότητας διαμονής

η υπογραφή μιας νέας συμφωνίας, η οποία παρατείνει τη συνεργασία

και υπηρεσιών και η παράταση της τουριστικής περιόδου. Προς τον

της Aegean με το PGAs of Europe για τρία ακόμη έτη.

σκοπό αυτόν έχουμε θεσπίσει νομοθεσία που παρέχει νέα κίνητρα.

Επιπλέον, η Aegean αποτελεί από το 2007 τον «επίσηµο αεροµετα-

Το επόμενο μέλημά μας, στο πλαίσιο αυτό, είναι να διευκολύνουμε

φορέα» της PGAs Ελλάδος και της Ελληνικής Οµοσπονδίας Γκολφ,

την προώθηση συγκροτημάτων γκολφ, η οποία να επιτρέπει και να

µεταφέροντας τους επαγγελµατίες παίκτες της χώρας µας, αλλά και

χορηγεί προνόμια για τη δημιουργία ικανού αριθμού γηπέδων γκολφ

όλα τα παιδιά των Ακαδηµιών των οµίλων δωρεάν, προκειµένου να

σε συγκεκριμένες περιοχές.

συµµετάσχουν σε αγώνες και προπονήσεις.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω ειλικρινά την καταπληκτική ομάδα της

Tην τελευταία ημέρα της διοργάνωσης του 9ου Aegean Airlines

Aegean Airlines και φυσικά τον κ. Θεόδωρο Βασιλάκη και τον κ. Αχιλ-

ProAm διοργανώθηκε στο χώρο προπόνησης του γηπέδου γκολφ

λέα Κωνσταντακόπουλο για το ότι είναι οι πολυτιμότεροι αρωγοί των

The Dunes, στα πλαίσια του τουρνουά, το «Football & Golf» Clinics,

ελληνικών πόλεων και για την προσπάθειά τους να προωθήσουν ενερ-

σεμινάρια ποδοσφαίρου και γκολφ με την παρουσία παλαίμαχων

γά το γκολφ στη χώρα μας και για την αμέριστη συμπαράστασή τους

παικτών ποδοσφαίρου, των κ.κ. Daniel Batista Lima, Τάκη Γκώνια, τον

στην προσπάθειά μας να καταστήσουμε τον τουρισμό του γκολφ ένα

Jörn Andersen και του πρωταθλητή αγώνων αυτοκινήτων, κ. Σταμά-

εξέχον στοιχείο μεταξύ των προσφορών του ελληνικού τουρισμού».

τη Κατσίμη, οι οποίοι μαζί με διακεκριμένους επαγγελματίες PGA του

Η Aegean Airlines έχει αποδείξει την αμέριστη υποστήριξή της στο

γκολφ έδωσαν μοναδικά μαθήματα ποδοσφαίρου και γκολφ για τους

άθλημα του γκολφ, χωρίς ωστόσο να παραβλέπει τις ανάγκες των

νεότερους, τους δημοσιογράφους και τους φιλάθλους! Είδαμε έτσι

συνανθρώπων μας και των τοπικών κοινωνιών. Σε αυτό το πνεύμα, το

στην πράξη πώς αυτά τα δύο αθλήματα μπορούν να συνδεθούν και

φετινό τουρνουά προσέφερε το ποσόν των 8.000 ευρώ από τα έσο-

να αλληλοπροωθηθούν.

δα των χορηγιών στην Ιερά Μονή «Παναγία Καλυβιανή», στο νομό

Συγκεκριμένα, στο πρώτο μέρος (FOOTBALL CLINICS), οι παίκτες

Ηρακλείου Κρήτης, δίπλα στην αρχαιολογική περιοχή της Φαιστού.

ποδοσφαίρου έδειξαν στους παριστάμενους τις ποδοσφαιρικές τους

Η Ιερά Μονή φιλοξενεί 70 κοριτσάκια από όλη την Ελλάδα, ηλικίας

δεξιότητες, ενώ εν συνεχεία ακολούθησε το δεύτερο μέρος (GOLF

3-18 ετών, καθώς και 55 υπερήλικες γυναίκες σε ειδικά διαμορφω-

CLINICS), όπου με τη βοήθεια των PGA Επαγγελματιών παικτών του

μένα κτίρια. Οι 40 μοναχές της Μονής προσφέρουν την προστασία

golf, οι διεθνείς έκαναν τα πρώτα τους χτυπήματα και συμμετείχαν

και θαλπωρή, που έχουν ανάγκη τα παιδιά, τα οποία είτε στερού-

σε μαθήματα golf με juniors golfers της Ακαδημίας Γκολφ της Costa

νται γονέων, είτε προέρχονται από οικογένειες με αδυναμία να τα

Navarino.

46 /

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ


ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ Γαλλική υψηλή γαστρονομία και gourmet δημιουργίες στο Mount Athos Area Kouzina 2014 Οινο-δοκιμές, μεσογειακά μενού με έμπνευση από την κουζίνα της Νότιας Γαλλίας, μαθήματα γαλλικής μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής, μενού υψηλών απαιτήσεων και gourmet δημιουργίες επιπέδου ήταν τα κύρια χαρακτηριστικά του Mount Athos Area Kouzina 2014, που πραγματοποιήθηκε στην περιοχή της Ουρανούπολης από τις 9 μέχρι και τις 15 Ιουνίου 2014. Κατά τη διάρκειά της τέσσερεις Γάλλοι εκπρόσωποι Τύπου, συνοδευόμενοι από τους Chef Ντίνα Νικολάου και Jean Marie Hoffman (της γαλλικής Πρεσβείας στην Αθήνα) ξεναγήθηκαν εντός και περιμετρικά της αθωνικής πολιτείας και της αριστοτελικής γης, αποκομίζοντας άριστες εντυπώσεις. Η δραστηριότητα ξεκίνησε από το Eagles Palace Hotel & Spa, όπου οι γευστικές δοκιμές των οίνων του «Κτήματος Claudia Παπαγιάννη» και εκείνων από το «Μετόχι Χρωμίτσα» της Ιεράς Μονής Αγίου Παντελεήμονος Αγίου Όρους έδωσαν τη δυνατότητα ποιοτικών παρουσιάσεων, με επαγγελματικό υπόβαθρο. Στα μέσα της εβδομάδας οι προαναφερόμενοι chef, σε συνεργασία με το Γιάννη Καρρά, δημιούργησαν ένα εξαίρετο menu τριών πιάτων με τίτλο «Με λάδι και ελιά της Μεσογείου», το οποίο προσφέρθηκε στο «restaurant Skites» του «Skites Bungalows» και κατέπληξε τους Ευρωπαίους συνδαιτυμόνες. Το μάθημα μαγειρικής δε, που πραγματοποιήθηκε στο πολυτελές «Athos Villas» στην Ακτή Κομίτσα, εστίασε στη δημιουργία μεσογειακών γαλλικών πιάτων με τοπικά προϊόντα και συγκέντρωσε δεκάδες επισκέπτες, οι οποίοι συμμετείχαν σε αυτό με υπέρμετρο ενθουσιασμό. Ιδιαίτερο ήταν όμως και το υψηλής γαστρονομικής αξίας και ποιότητας menu των Kritikos Gallery & Restaurants, όπως προσφέρθηκε στους Γάλλους εκπροσώπους Τύπου, οι οποίοι έπλεξαν το εγκώμιο στο chef Γιάννη Κρητικό. Επιπρόσθετα, το menu με τίτλο «Η γιορτή της γαλλικής μεσογειακής κουζίνας», το οποίο πραγματοποιήθηκε στο «restaurant Αρμύρα» του Eagles Palace Hotel & Spa από τους chef Ντίνα Νικολάου, Jean Marie Hoffman, Ηλία Γκότση και Κώστα Μποβιάτση, αποτέλεσε ωδή στην κουζίνα της Νότιας Γαλλίας και απέδειξε ότι η χρήση τοπικών προϊόντων μπορεί πράγματι να μετατρέψει τη γαλλική φινετσάτη γεύση σε γαστρονομία υψηλότατων απαιτήσεων και προδιαγραφών. Το μάθημα μαγειρικής επίσης με τίτλο «Η γιορτή του μεσογειακού κόλπου», που πραγματοποιήθηκε στο «restaurant Vinum» του ίδιου καταλύματος, απέσπασε την προσοχή των δυτικο-ευρωπαίων συμμετεχόντων και χαρακτηρίσθηκε ως ποιοτικά κορυφαίο. Η γιορτή έκλεισε με μια λαμπρή τελετή απονομής των 52 βραβείων ποιότητας στις επιχειρήσεις/πρόσωπα/φορείς/συνεργάτες που συμμετείχαν στο Mount Athos Area Kouzina 2014, η οποία πραγματοποιήθηκε σε απόλυτα συγκινησιακό κλίμα στο «restaurant Cabanna» του Theoxenia, στην Ουρανούπολη.

Το Porto Carras Grand Resort συμμετείχε στην εκστρατεία «Καθαρίστε τη Μεσόγειο» Στην εκστρατεία «Καθαρίστε τη Μεσόγειο», του περιβαλλοντικού δικτύου ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS, το οποίο αφορά στην περιβαλλοντική διαχείριση ακτών σε όλη την Ελλάδα, συμμετείχε Το Porto Carras Grand Resort. Στην εκστρατεία αυτή έλάβαν μέρος πάνω από 90 εθελοντές, μεταξύ των οποίων εργαζόμενοι και επισκέπτες του συγκροτήματος, αλλά και η τοπική κοινότητα της περιοχής του Νέου Μαρμαρά και των γύρω περιοχών. Η δράση ξεκίνησε από το beach bar του Porto Carras Sithonia 5*, όπου μοιράστηκαν νερά στους εθελοντές και δημιουργήθηκαν happenings για τους μικρούς φίλους με ζωγραφιές και παιχνίδια στην παραλία ώστε να αποκτήσουν δημιουργικά περιβαλλοντική συνείδηση. Ο καθαρισμός διήρκησε δύο ώρες και στέφθηκε από επιτυχία, καθώς η οργάνωση ήταν άψογη. Ήταν μία ευχάριστη εξόρμηση, τόσο για το προσωπικό αλλά και τους πελάτες του συγκροτήματος, οι οποίοι έδωσαν τα θερμά τους συγχαρητήρια στους επικεφαλής του συγροτήματος για αυτή την πρωτοβουλία. Οι τοποθεσίες καθαρισμού ήταν η 9χλμ. παραλία του συγκροτήματος καθώς και η παραλία «Πλαζ» του Νέου Μαρμαρά, ενώ τα αντικείμενα που συλλέχθηκαν, καταγράφηκαν σε ειδικές φόρμες για τη στατιστική επεξεργασία αυτών από το Πανεπιστήμιο της Πάτρας.

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

/ 47


ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ Στην 24η Διεθνή Έκθεση Τροφίμων και Ποτών στην Ταϊπέι η Κρήτη Η προώθηση των Κρητικών πιστοποιημένων προϊόντων αλλά και του τουρισμού βρέθηκαν στο επίκεντρο της 24ης Διεθνούς Έκθεσης Τροφίμων και Ποτών «International food show Taipei 2014», που πραγματοποιήθηκε από 25 έως 28 Ιουνίου 2014 στην πρωτεύουσα της Ταϊβάν, Ταϊπέι. Η Ελλάδα συμμετείχε για πρώτη φορά στη διεθνή έκθεση μέσω της Περιφέρειας Κρήτης, με αντιπροσωπεία με επικεφαλής την Αντιπεριφερειάρχη Κρήτης, κα. Θεανώ Βρέντζου και τον Περιφερειακό Σύμβουλο, κ. Νεκτάριο Παπαβασιλείου. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη έκθεση Τροφίμων και Ποτών της Ασίας, την τρίτη μεγαλύτερη στον κόσμο και η συμμετοχή της Κρήτης πραγματοποιήθηκε μετά από πρόσκληση του υπουργείου Εξωτερικών της Ταϊβάν. Μάλιστα, τα έξοδα για τη λειτουργία του Κρητικού περιπτέρου κάλυψε η Ταϊβάν, η οποία όπως αποδείχτηκε στην πράξη ενδιαφέρεται για την εισαγωγή Κρητικών προϊόντων όπως το λάδι, το κρασί, το μέλι, οι ελιές, η σταφίδα και τα αρωματικά φυτά. Στην τετραήμερη έκθεση που έγινε στο εντυπωσιακών διαστάσεων «παγκόσμιο εμπορικό κέντρο» της Ταϊπέι, συμμετείχαν 5.000 εκθέτες από 100 χώρες και υπολογίζεται ότι κλείστηκαν εμπορικές συμφωνίες πάνω από 1 δισ. δολάρια. Τις τρεις πρώτες ημέρες επισκέφθηκαν την έκθεση περισσότερα από 400.000 άτομα, ενώ από το περίπτερο της Περιφέρειας Κρήτης καθημερινά περνούσαν εκατοντάδες έμποροι, επιχειρηματίες και καταναλωτές, τους οποίους υποδέχονταν, ενημέρωναν και κερνούσαν με παραδοσιακά προϊόντα της Κρήτης, τα στελέχη της Περιφέρειας Βασιλική Μαδούλκα και Χαράλαμπος Πίτερης. Στη διάρκεια της έκθεσης έγιναν από την κα. Βρέντζου σημαντικά επιχειρηματικά ραντεβού με μεγάλους εισαγωγείς τροφίμων που ενδιαφέρονται να εισάγουν στην Ταϊβάν κυρίως πιστοποιημένο ελαιόλαδο, μέλι, κρασί αρωματικά φυτά και σταφίδα. Όπως ανέφερε η κα. Βρέντζου, «η Περιφέρεια Κρήτης θα αναλάβει να φέρει σε επαφή τους συγκεκριμένους εισαγωγείς με συνεταιρισμούς και επιχειρήσεις στην Κρήτην, προκειμένου να προχωρήσουν τα επόμενα βήματα και να υπάρξουν χειροπιαστά αποτελέσματα με την εξαγωγή Κρητικών προϊόντων στην Ταϊβάν, που αριθμεί περί τα 23 εκατ. καταναλωτές.

LA VERANDA RESTAURANT-BAR: Για αξέχαστες καλοκαιρινές βραδιές Με μοναδική πανοραμική θέα που κόβει την ανάσα, θαυμάσιο περιβάλλον και άψογο service το LA VERANDA RESTAURANT-BAR του ξενοδοχείου METROPOLITAN επέστρεψε και φέτος στην εκπληκτική βεράντα του από τις 9 Ιουνίου. Μεσογειακές και Ελληνικές γεύσεις, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, για αξέχαστες καλοκαιρινές βραδιές σε ένα ατμοσφαιρικό σκηνικό κάτω από τον έναστρο Αττικό ουρανό. Δοκιμάστε: Ορεκτικά: Σούπα gazpacho με καρπούζι και φέτα. Carpaccio χταποδιού, τηγανιτό γαριδάκι, σαλάτα εσπεριδοειδών. Μαριναρισμένο καλαμάρι, ανάμεικτη σαλάτα, κουνουπίδι, πράσο, λεμόνι και κόλιανδρο. Κυρίως πιάτα: Λαυράκι με φινόκιο, κροκέτα ριζότου από μελάνι σουπιάς, πουρέ λεμονιού, παντζαρόφυλλα και αυγολέμονο λουίζας. Millefeuille από ιμάμ μελιτζάνας, vinaigrette κατσικίσιου τυριού. Κοτόπουλο κατσαρόλας, κανέλα, ντομάτα και μακαρούνες από την Κάρπαθο. Για το τέλος προτείνουμε: Πανακότα βανίλιας με καραμελωμένο ανανά και σπόρους από κάρδαμο. Millefeuilleμε σταφύλι και γλυκό κρασί Σάμου. Tarte tatin μήλου με παγωτό κανέλα. Το LA VERANDA λειτουργεί και το μεσημέρι, προσφέροντας σνακς και ελαφριά γεύματα και αποτελεί την ιδανική λύση για το μεσημεριανό σας διάλειμμα ή την επαγγελματική σας συνάντηση, ενώ το LA VERANDA BAR προσφέρει δροσιστικά cocktails, smoothies ή το αγαπημένο σας ποτό συνοδεία με κάποιο από τα σνακς, πραγματικές γευστικές εκπλήξεις.

48 / ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ


Με δυναμικούς ρυθμούς προχωρά η προετοιμασία της 2ης FOOD EXPΟ GREECE! Στο καθολικό αίτημα της αγοράς για μια σύγχρονη και δυναμική έκθεση διεθνών προδιαγραφών, με ξεκάθαρη στόχευση στην Β2Β αγορά, έρχεται να απαντήσει η 2η FOOD EXPO. Μετά την τεράστια επιτυχία της 1ης FOOD EXPO GREECE, μπήκαν οι βάσεις για τη δημιουργία ενός μεγάλου διεθνούς εκθεσιακού θεσμού για τα τρόφιμα και τα ποτά. Η 2η FOOD EXPO ετοιμάζεται με πυρετώδεις ρυθμούς, ενώ αναμένεται να συμμετάσχουν περισσότεροι από 500 εκθέτες από την Ελλάδα, τη Μεσόγειο και όλο τον κόσμο, είτε μεμονωμένα, είτε μέσω εθνικών περιπτέρων, δίνοντάς της τη διεθνή εμβέλεια και ακτινοβολία που χρειάζεται ο εκθεσιακός θεσμός του κλάδου των τροφίμων στη χώρα μας. Ανάμεσα στα εκθέματα, κατηγορίες όπως αυτή των ΠΟΠ προϊόντων, γαλακτοκομικά, ζαχαρώδη, προϊόντα ζύμης, Α’ ύλες Αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής, αλλά και μηχανήματα επεξεργασίας και συσκευασίας τροφίμων, συστήματα αποθήκευσης και διακίνησης και πολλά άλλα, παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους επαγγελματίες της ζαχαροπλαστικής, οι οποίοι επισκέφθηκαν μαζικά και την 1η διοργάνωση της έκθεσης. Παράλληλες εκδηλώσεις Οι επισκέπτες της FOOD EXPO θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ένα πλούσιο πρόγραμμα θεματικών εκδηλώσεων από εξειδικευμένους εισηγητές, που θα περιλαμβάνει συνέδρια και ημερίδες με θέματα όπως τις εξαγωγικές ευκαιρίες, τα ΠΟΠ προϊόντα και τη γαλακτοκομία. Τέλος, στα πλαίσιά της θα διεξαχθεί και το Διεθνές Forum για τη Μεσογειακή διατροφή. Μαζί και η έκθεση Οίνου & Αποσταγμάτων OENOTELIA Παράλληλα με τη 2η FOOD EXPO θα διοργανωθεί η 1η ΟΕΝΟΤΕLIA σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο Hall 3. Πρόκειται για μια αυστηρά επαγγελματική έκθεση με περίπτερα υψηλής αισθητικής και λειτουργικότητας από παραγωγικές και εμπορικές επιχειρήσεις οίνου και ελληνικών αποσταγμάτων, καθώς και εταιρίες μηχανημάτων και οινολογικού εξοπλισμού. Σεμινάρια, γευστικές δοκιμές, προτάσεις wine list και πολλές άλλες εκδηλώσεις οινικής εκπαίδευσης έχουν προγραμματιστεί σε ειδικά διαορφωμένες αίθουσες και θα αποτελέσουν την πλατφόρμα ενημέρωσης και προβολής των ελληνικών κρασιών στους επισκέπτες της OΕNOTELIA.

Η British Airways κάνει ριζικό «lifting» για το εσωτερικό της καμπίνας των αεροσκαφών της Τα νέας σχεδίασης καθίσματα και το εσωτερικό της καμπίνας για αεροσκάφη μικρών αποστάσεων που πραγματοποιούν πτήσεις από το ευρωπαϊκό της δίκτυο στο Λονδίνο, παρουσίασε η British Airways. Οι εργασίες διαρρύθμισης ξεκινούν άμεσα στα 95 Airbus, με την εγκατάσταση κομψών σχεδίων που εμπνέονται από τα τελευταία αποκτήματα, το A380 και το Boeing 787. Τα κομψά γκρι ανθρακί δερμάτινα καθίσματα είναι πιο λεπτά και εργονομικά σχεδιασμένα έτσι ώστε να επιτρέπουν την προσθήκη επιπλέον καθισμάτων στην οικονομική θέση. Με τον τρόπο αυτό, η εταιρία είναι σε θέση να παρέχει φθηνότερα εισιτήρια για το επιβατικό κοινό. Ο καινοτόμος σχεδιασμός μεγιστοποιεί τον προσωπικό χώρο και η πλάτη των καθισμάτων επιτρέπει περισσότερο χώρο για τα πόδια του πίσω επιβάτη. Οι επιβάτες μπορούν επίσης να κάνουν χρήση της θέσης για το tablet, η οποία μπορεί να χρησιμεύσει και σαν χώρος αποθήκευσης για περιοδικά. Ένα προσκέφαλο που κινείται προς τέσσερεις κατευθύνσεις παρέχει άνεση και στήριξη, ενώ το τραπεζάκι μετακινείται μέσα και έξω για να τοποθετείται στην ιδανική θέση. Η νέα Club Europe διατηρεί δύο καθίσματα ανά σειρά, με το μεσαίο κάθισμα ελεύθερο. Ανάμεσα στα καθίσματα υπάρχει μια κομψή κεντρική κονσόλα με θέσεις για ποτά, σνακς και προσωπικές συσκευές, απελευθερώνοντας το κύριο τραπεζάκι για εργασία ή για γεύμα. Σύγχρονα συστήματα LED, εμπνευσμένα από τις καμπίνες στα αεροσκάφη μεγάλων αποστάσεων της εταιρίας, βγάζουν μπλε φως κατά την επιβίβαση, γυρίζουν σε φως των κεριών στη διάρκεια του φαγητού και δίνουν ένα ξεκούραστο λευκό για την απογείωση και την προσγείωση. Ο Keith Williams, εκτελεστικός πρόεδρος της British Airways, δήλωσε: «Οι πτήσεις μικρών αποστάσεων έχουν αλλάξει δραματικά τα τελευταία χρόνια. Για να παραμείνουμε ανταγωνιστικοί και να προσφέρουμε στους πελάτες μας χαμηλές τιμές και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, προχωράμε σε ριζική ανακαίνιση της καμπίνας μας. Θα υπάρξει ανανέωση, αλλά η παραδοσιακή άνεση και κομψότητα της British Airways θα παραμείνει αμετάβλητη». Η νέα καμπίνα προσφέρει επίσης σημαντικά περιβαλλοντικά οφέλη, εξοικονομώντας περίπου 5% των εκπομπών CO2 ανά επιβάτη/χλμ., συμβάλλοντας στο στόχο της εταιρίας να μειώσει τις καθαρές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα κατά 50% μέχρι το 2050.

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

/ 49


ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ Για πρώτη φορά στη Σουηδία η ελληνική, τουριστική κατοικία Ύστερα από δεκαετίες απουσίας και παντελή έλλειψη εκπροσώπησης της ελληνικής αγοράς εξοχικής κατοικίας στη Σκανδιναβία, η North Events -διοργανώτρια της έκθεσης GREKLAND PANORAMA στη Στοκχόλμη- διαθέτει ειδικό Pavilion για εταιρίες και συμβούλους τουριστικών ακινήτων με τίτλο «Your Second Home in Greece». Η έκθεση, που διοργανώνεται τον Φεβρουάριο 2015 και παρουσιάζει κυρίως τουριστικές επιχειρήσεις και προορισμούς από όλη την Ελλάδα, αναμένεται να προσελκύσει περισσότερους από 10.000 Σουηδούς επισκέπτες. Με την ενσωμάτωση ειδικής ενότητας, η οποία θα παρουσιάζει την ελληνική τουριστική κατοικία, θα δοθεί για πρώτη φορά η δυνατότητα ενημέρωσης χιλιάδων Σουηδών, οι οποίοι ήδη γνωρίζουν και αγαπούν την Ελλάδα και αποτελούν εν δυνάμει αγοραστές. Οι δημοφιλέστερες αγορές που προσελκύουν Σουηδούς αγοραστές εξοχικών κατοικιών παραδοσιακά είναι η Ισπανία, η Τουρκία, η Ιταλία, η Γαλλία και πρόσφατα η Πορτογαλία, η οποία έχει αναπτύξει το τελευταίο διάστημα σημαντικές πρωτοβουλίες ειδικά για τους συνταξιούχους και όσους θέλουν να μετοικήσουν μόνιμα στη χώρα, προσφέροντας σημαντικά κίνητρα. Η ευρωπαϊκή αυτή κατάταξη παρουσιάζει μία αντιστοιχία με τον αριθμό Σουηδών τουριστών που προσελκύουν οι παραπάνω χώρες: Ισπανία 650.000, Τουρκία 360.000, Γαλλία 297.000 και Ιταλία 278.000. Εντυπωσιακό και ταυτόχρονα απογοητευτικό, είναι το γεγονός ότι ενώ η Ελλάδα δέχεται άνω των 500.000 τουριστών κάθε έτος και είναι από τους δημοφιλέστερους προορισμούς για τους Σουηδούς, δηλαδή υπάρχει η «ζήτηση», δεν υπάρχει η αντίστοιχη «προσφορά» από ελληνικής αγοράς. Παρουσιάζεται, λοιπόν, μία σημαντική ευκαιρία αναβίωσης της ελληνικής αγοράς, σε ένα κοινό το οποίο, σύμφωνα με τελευταίες μελέτες, δεν περιλαμβάνει μόνον συνταξιούχους και υψηλού εισοδήματος πολίτες, αλλά και νεότερες οικογένειες και ηλικιακές ομάδες που αναζητούν ήλιο, θάλασσα και κοντινούς προορισμούς εντός Ευρώπης. Με την αύξηση συνδέσεων και πτήσεων από tour operators, αεροπορικές εταιρίες και charters, η Ελλάδα από φέτος έρχεται πιο κοντά στο Σουηδό παραθεριστή. Παράλληλα με την «Your Second Home in Greece», στην GREKLAND PANORAMA που πραγματοποιείται στο εκθεσιακό κέντρο ERICSSON GLOBE της Στοκχόλμης, στις 14-15 Φεβρουαρίου 2015, η North Events συνάπτει συνεργασία με την εταιρία FAIR MEDIA, η οποία διοργανώνει παράλληλα τις ίδιες ημερομηνίες και σε διπλανό εκθεσιακό χώρο, το Annexet, τη διεθνή έκθεση Buying Properties Abroad. Η FAIR MEDIA είναι ο μοναδικός εξειδικευμένος διοργανωτής εκθέσεων και σεμιναρίων για τουριστικές κατοικίες στο εξωτερικό, με 10ετή εμπειρία και περισσότερες από 90 διοργανώσεις στις Σκανδιναβικές χώρες και την Φινλανδία. Σε παρουσίαση που έγινε τον Ιούνιο κατόπιν πρόσκλησης της North Events στην FAIR MEDIA σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας, ο διευθύνων σύμβουλος της FAIR MEDIA, Bjorn Simonsson υπογράμμισε, μεταξύ άλλων, ότι «Ο Σουηδός σήμερα αποτελεί ίσως τον καλύτερο αγοραστή ακινήτων σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Υπάρχει αισιοδοξία, αύξηση εισοδήματος και μία σταθερά ανοδική οικονομία, λόγω της ισχυρής σουηδικής κορώνας».

Οι δέκα ομορφότερες φωτογραφίες πισίνων από την Ideales Ο μεγαλύτερος και πιο δημοφιλής Διαγωνισμός Φωτογραφίας Πισίνας BeautyPool.gr που διοργανώνει η Ideales τα τελευταία τέσσερα χρόνια, ανέδειξε και φέτος εξαίσιες πισίνες απ’ όλη την ελληνική επικράτεια, που είναι απόλαυση και μόνο να τις κοιτάς. Συμμετοχές από πισίνες-οάσεις που αντανακλούν γαλήνη, ηρεμία και χαλάρωση, αλλά και συμμετοχές που αποτυπώνουν τη χαρά, τη διασκέδαση και την ευχαρίστηση που μπορεί να προσφέρει μια πισίνα, έκαναν το έργο των κριτών εξαιρετικά δύσκολο. Ο διαγωνισμός BeautyPool.gr αποδεικνύει ότι μια πισίνα όχι μόνο χαρίζει στον ιδιοκτήτη της μοναδικές στιγμές υδάτινης απόλαυσης, ευεξίας και χαλάρωσης, αλλά τον κάνει και εξαιρετικά υπερήφανο, ώστε να μοιραστεί την ομορφιά της με όλους εμάς. Αναδεικνύονται έτσι οι ομορφότερες πισίνες στην Ελλάδα και βραβεύονται με πλούσια δώρα οι τυχεροί ιδιοκτήτες τους και το ταλέντο τους στη φωτογραφία. Επισκεφθείτε το BeautyPool.gr και απολαύστε τις φωτογραφίες των φετινών νικητών του διαγωνισμού, που είναι χάρμα οφθαλμών.

50 / ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.