Τεύχος Μαρτίου 2014 - Χρήμα & Τουρισμός

Page 1

ΔIANEMETAI ΔΩPEAN ΣTA MEΛH TOY ΞENOΔOXEIAKOY EΠIMEΛHTHPIOY

ΚΑΠΑ ΣΙΓΜΑ ΔΕΛΤΑ Α.Ε. ΣΗΤΕΙΑΣ 8 & ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ- 144 51 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ

MHNIAIO TOYPIΣTIKO OIKONOMIKO KAI EΠIXEIPHMATIKO ΠEPIOΔIKO - TEYXOΣ 202 - ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 - 6,00 €

Ναι μεν, αλλά από τη Ρωσία

Η Eλλάδα αποτελεί το φετινό trend για τους Γερμανούς


ΑΙ Τ Ν

ΓΟ

ΡΑ Α Π

Ο ΣΤ

Ο Ν Α

ΙΛ

Μ

ΙΤΑΛΙΚΟ

 7 ηµέρες

οδικ

ΠΑΝΟΡΑ

Kαλοκ

ΑNKOΝΑ ώς - ακτο - ΒΕΝΕ ΤΙΑ - ΦΛΩ πλοϊκώς ΡΕΝΤΙΑ Τιµή ανά - ΒΑΤΙΚΑΝ άτοµο Ο - ΡΩΜ από 495 1η ηµ: Η - ΠΟΜ € ΒενετίαΑναχώρηση ΠΗΙΑ ΜΠΑΡΙ πόλης) (περιήγηση)- Εν πλω - 2η - Ρώµ - Ποµπηία η - 5η - 4η ηµ: Βενεηµ: Αγκώνα ηµ: - Βενε τία - Μπά τία - 3η ρι - Εν Ρώµη (περιήγη- Φλωρεντ ηµ: πλω ία 7η ηµ: ση πόλης) (περιήγηση Εν πλω - 6η ηµ: - Επισ  τροφή. Ρώµη

ΚΩΝΣΤΑ

ΜΑ

ΝΤΙΝΟ

7 ηµέρες

ΥΠΟΛΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤ οδικώς ΙΝΟΥΠΟΛΗ - ΤΡΟΙΑ - ΠΡΟΥ ΣΑ - ΣΜΥΡ ΝΗ - ΕΦΕΣ Τιµή ανά ΟΣ - ΠΕΡΓ άτοµο ΑΜΟΣ από 339 1η ηµ ΑÚΒΑΛΙ : € Kων/πολΑθήνα - Λαµ πολη - η (προαιρε ία - Βόλος Σµύρνη 4η ηµ: Kων τική στην ΠρίγΘεσ/νίκη σταντινο Κων/πολ - 7η ηµ: - Έφεσος ύπολη κιπο) - 3η η - 2η - Αθήνα. Τσανάκαλε Κουσάντασι - Προύσα ηµ: Κωνσταν ηµ: - Σµύρ - Θεσσαλο - 6η ηµ: νη - 5η τινούΣµύρ νίκη Λάρισα νη - Τσανάκαηµ: - Βόλο λε ς - Λαµ  ία

Διακριτική πολυτέλεια

Τιµή ανά

ΣΙΚΕΛΙΑ-

ηµέρες

οδικ

ΜΕΓΑΛΗ

ΕΛΛΑ∆Α

ΚΟΡΣΙΚΗ

ηµέρες

Τιµή ανά

αεροπο

άτοµ

ρικώς

Strato

ΙΑΣ

ώς - ακτο ΜΠΑΡΙ - ΤΑΡΑ πλοϊκώς ΝΤΟ - ΜΕΣ - ΜΟΝΡΕΑΛ ΙΝΑ - ΤΙΝ∆ Ε Τιµή ανά - ΑΚΡΑΓΑΣ - ΣΥΡΑ ΑΡΗ άτοµο ΚΟΥΣΑ - ΚΕΦΑΛΙ∆ΙΟΝ από 639 - ΚΑΤΑ 1η ηµ: ΝΙΑ - ΑΙΤΝ- ΠΑΛΕΡΜΟ € - Μεσ Αναχώρηση Α - ΤΑΟΡ ίνα ΜΙΝΑ νια/Ακράγ - Κατάνια - Εν πλω - 2η (Αίτνα-Τα αντα - 5η - 3η ηµ: Κατά ηµ: Μπάρι/Μ νια/Παλέρ πρίντεζι ορµίνα) ηµ: Κατά - Μπά νια/Σ - Τάρα µο ρι/Μπρίν - 7η ηµ Κατά υρακούσες - 4η ηµ: Κατά ντο τεζι Εν πλω νια - Μεσ ίνα - 6η ηµ: Κατά - 8η ηµ: Εν πλω Ρήγιο - Τάρα νια  - Επισ τροφή. ντο 7

Τμήμα

lu xu ry

m ee ts

sim pl ici

ty ...

s Vassi

Αθήνα

tel

Parthen

on Ho

Αθήνα

Achaia

Πάτρα

Patras

Πάτρα

Smart

Malac

Ερέτρια

Galaxy

Καβάλα

tel

Beach

onda Be

Hotel

ΡΩΜΗ

tel Τιµή ανά

dros Ho

Αθήνα

Hotel

Ο

άτοµ

/ 4, 5 ηµέ

/ 4, 5,

ρες

* * άτοµ ***

6 ηµέρες

Millenn

ium Πρ οορι

σµοί

αερ

οπορικώ ο από 1η ηµ: 489 € ς - 3η ηµ:Πτήση για Ρώµ αιρετική Προαιρετική η, ξενάγηση πόλη - 6η ηµ: Νάπολη, Ποµεκδροµή για Φλω ς - 2η ηµ: Πτήση πηία Bατικανό ρεντ επιστροφ - 5η ηµ: Ρώµη, ία - 4η ηµ: ής. Προ ηµέρα ελεύθερη-

****

* * **

Hotel

αίρι στ ο ΕΞΩΤΕ ΡΙΚΟ - DISNEY

ο από αεροπο 1η ηµ: 425 ρικώς ΒρετανιΠτήση για Λονδ € Γουίνσδοκού Μουσείο ίνο, ξενά εκδροµή ρ-κρουαζ υ - 2η ηµ: γηση πόλης στην Οξφ ιέρα στον Ελεύθερη & επίσκεψη Τάµε - 3η όρδη, Στράτφορση - 4η ηµ: ηµ: Πύργος ντ - Πτήσ Προαιρε τική η επισ τροφής. 

likos Ho

Alexan

ο από Εκδηλώ 1η ηµ: 1.090 σεων € - Αιάκ Mιλάνο - Γένο ειο ∆ο ρυλ - 4η ηµ: - 3η ηµ: Αιάκβα - 2η ηµ: αίο υ 10- Αιάκ Αιάκειο - Σαρ ειο - Κόρ Γένοβα -115 12 Λιβόρνο ειο 21 Μπα Aιάκειο - 5η ηµ: Αιάκτένε - Μποτε - Αιάκειο .στιά (περ - Πλ Μα - Γένο νιφά βα -7η ειο - Καρζές τσιο (προ ιήγηση πόλη βίλη ηµ: Γένο αιρε - Κάλβι ς) βα - Μιλά - Αιάκ τική εκδρΑθή  οµή) να ειο - 6η νο Τηλ . 210 - Πτήσ ηµ:   η επισ640 0 720 τροφής. Fax 210     640 0     750 l e s  s a   @ i r o    a t e l . g  w w w . a r    r o t e l  i   .gr        

... w he n

άτοµ

ΛΟΝ∆ΙΝ

οδικώς ΜΑ ∆ΑΛΜ - ακτο ΑΤ

ΒΕΝΕΤIΑ πλοϊκώς - ΜOΣΤΑΡ- ΤΕΡΓEΣΤΗ - ΝΤΟΥΜΠ - ΟΠAΤΙΑ ΡΙEΚΑ ΡOΒΝΙΚ Τιµή ανά - ΤIΡΑΝΑ - ΛIΜΝΕΣ ΠΛIΤ άτοµο ΒΙΤΣΕ από 619 1η ηµ: ΣΠΛIΤ € ΑδριατικΑναχώρηση - Λίµν ή) - 3η ηµ: - Εν πλω - 2η ες - Μόσ Πλίτβιτσε Βενετία - Οπά ηµ: Εν πλω ταρ πόλης) - Ντουµπρ- Μπίογκραντ τια - 4η ηµ: (κρουαζιέρα Τίρανα - 7η ηµ: Ντουόβνικ - 6η - 5η ηµ: Μπί Οπάτια - Ριέκστην ηµ: Nτου - 8η ηµ: ογκρ µπρ µπρόβνι αντ - Σπλα Τίρανα-Θ όβνικ (Κότ ίτ κ (περ εσ/νίκη ορ, Ρισά ιήγηση ν, - 9η ηµ: Χέρτ Θεσ/νίκη σεγκ Νόβ  ι) - Επισ τροφή. 8

PIKENZ

Τιµή ανά

- ΣΜΥΡ ΝΗ

ΠΑΝΟΡΑ

9 ηµέρες

ΠΑΡΙΣΙ

ο από / 4, 5, 6 1η ηµ: 519 € ηµέρες 3η ηµ: Πτήση για Παρ αεροπο ρικώς - 4η ηµ:Βερσαλλίες ίσι - 2η ηµ: πάρκο Disneyland - προαιρετική Λούβρο-περ Αστερίξ - 5η ιήγη κρου - 6η ηµ: ηµ: προαιρε αζιέρα στο ση πόλης Πτήση τική επιστροφ εκδροµή Σηκουάνα στο ής.

ΒΑΡΚΕΛ

Τιµή ανά

άτοµο

ΩΝΗ / 5

από

1η ηµ: 440 *αιρε * τικά * Πτήσ * η για Βαρ €

ηµέρες

αεροπο

ρικώς

ηµέρα Montserrat, κελώνη, ξενά γηση - Φιγκ - 4η ηµ: Προ Οινοποιείο έρες αιρετική Torres πόλης - 2η Πτήση επιστροφξενάγηση - 3η ηµ: Ελεύ ηµ: Προπόλης ής. - 5η ηµ:θερη Χιρόνα

***

ach HoΑΓ tel ΓΛΙΑ

* * * - ΣΚΩΤ ΙΑ

Τιµή ανά

άτοµο

/7

ηµέρες από 1.09 1η ηµ: αεροπο 0€ ηµ: ΈξεΛονδίνο - Σόλζ ρικώς τερ - Τίντ µπερι - Κάερλεο - Στόο αγκελ ν- 3η ηµ: υνχεντζ - Μπρ - Έξετερ έκον Αββαείο Γουίνσδο Μπίκονς Τίντερν Έξετερ - Γκλά - 2η προαιρε ρ - Λονδίνο - Κάρντιφ Κάρντιφ - 4η στονµπερ - 5η ηµ: ι ηµ: - Πτήσ τικός νυχτ - 6η ηµ: Λονδ Κάρντιφ Κάρντιφ εριν η επισ - Μπα τροφής. ός γύρος ίνο, ξενά θγηση πόλης - 7η ηµ: πόλης, Λονδίνο  ΝΙΚΑΙΑ - ΚΑΝΝ /7 - ΣΑΝ ΤΡΟΠ ΕΣ - ΜΟΝΤΕ ΚΑΡΛΟ ηµέρες αερ Ε - ΜΟΝΑΚΟ οπο Τιµή ανά - ΣΑΝ ΡΕΜΟρικώς άτοµο - ΜΙΛΑΝΟ από 895 1η ηµ: Μιλάνο € Κάννες - 2η ηµ: Μιλά - Μου - Σαν Πωλ σείο αρω Ντε Βανς νο - Σαν Ρέµο 6η ηµ: - Κάνν Κάννες µάτων - Μον - Νίκαια Μιλάνο - Σαν Τροπ ακό - 5η Βιλ Φρα ες - 3η ηµ: νς - 4η - Πτήσ ηµ: έ - Πορ η επισ τ ΓκριµόΚάννες - Μασ ηµ: Κάννες τροφής. σαλί - 7η ηµ:  Kάννες α                                                 

ΚΥΑΝΗ

ΑΚΤΗ

«Η πολυτέ λεια δεν είν αι

                                                                                                                                        









OU

Eνοικαζ

πλισµός

Ιωάννη

νος Πωπουλος λήσεω ν

Υπεύθυ

Αγν ώστ ου Τηλ . 210 Στρ ατιώ τη 57 • Fax: 210 9563 748, 210 Καλ λιθ έα • Αθή να 9563 710 9563 396 • 176 • Email: • Κιν 73 nikosd@ hol.gr • ww . 6977 634379 w.xeniah ellas.gr

ANUHEA VETRO Άρωμα μιας εμπειρίας

OLIVA DEL MEDITERRANEO Παράδοση στην ομορφιά

PROFUMERIA INGLESE Αγγλική φινέτσα

Όλα τα είδη είναι πλήρως εναρμονισμένα με το νέο Κανονισμό (ΕΚ), αριθ. 1223/2009, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για τα καλλυντικά προϊόντα.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Τα προϊόντα της ALLEGRINI έχουν πιστοποιήσεις ISO 9001:2008, Eco Label, Bio Eco, ICEA.

Fanis St

Executi

athogi

ve Ma

nager

όµενα ∆ω Rooms µάτια to let

Παραλία Λουτρ. Θε ρµής 81 Τηλ. 22 510. 712 1 00 Μυτιλήν 17, 22 η Κιν. 69 510. 71145 3. 646. 2683 e-mail. akrogiali atherm i@yaho o.gr

s Αντωνό

Α" κρογιαλ

Καλοκ

αίρι 2

010

Moíáäéêïß ðñïïñé óìïß όλο τον χρόνο

P

GR

ιακός Εξο

πλέον ακριβή »

GR

Ξενοδοχε



OU

P

ιά"

annopo

ulos

Lagana s, Tel.: (+3 GR-291 00 Zakynt 0) 26950 hos e-mail: manag 52310-4, Fax er@zan Athens (+30) tep Offi Tel.: (+3 ce: 1 Omirou arkhotels.gr 26950 51949 0) 210 934346 Str., Nea Sm 8, Fax yrn (+30) 210 i, GR-17121 Athens 935651 2

(ΣΕΡ

POO L B AR ΤΑΙ SNA ΑΠΟ ΤΙΣ CK 13:0 0 ΜΕ

ΒΙΡΕ

ΧΡΙ

ΤΙΣ

19:0 ΣΑΛ ● ΝΤΟ 0) ΜΑ ΤΑ ΑΤΕ Σ ΜΕ ΠΙΠ ΚΑΠ ΑΡΗ ΕΡΙΑ ● ΓΑΛ , ΑΓΓ , ΚΡΕ ΟΥΡ ΛΙΚ Η ΜΜ Ι ΚΑΙ ΣΑΛ ΦΕΤ Α...ΥΔΙ , ΠΟΛ ΑΤΑ ΜΕ ΚΟΤ ΚΑΙ ...... ...... ΤΟ ΕΛΙ ΠΑΡ ΟΠΟ ...12 ,00€ ΑΣ, ΜΕΖ ● ΑΝΘ ΥΛΟ ΑΝΑ ΟΤΥ ΑΝΑ ΜΕΙ ...... ...... , COT ● ΣΠΙ ΡΟ ΚΑΙ ΚΤΗ ΤΙΚ ΟΣ ...... 13,0 TAG E CHE VIN AIG ΣΑΛ ΑΤΑ ΚΑΠ 0€ ESE ΜΕ RET TE ΝΙΣ ΤΟΣ ΝΤΟ PRO SCIU ΤΟΝ ΜΑ ΤΑΣ ΜΕ ΣΑΛ TTO ΝΟΣ ΜΕ ΝΤΟ ...... ...... , ΤΣΑ ● ΣΟΛ ΜΕΛ ...... 14,0 ΜΑ ΤΑ ΟΜ ΟΣ ΙΟΥ , CON 0€ ΑΝΗ GRA FÍÍ ...... ΘΟΥ “GR AVL AX” ...... ...... & ΜΟ VLA X” ΥΣΤ ΑΡΔ” 14,0 0€ ΑΣ. ...... ΟΡΕ ...... .....1 ● ΡΟΛ ΚΤΙ 4,00 € ΑΚΙ ΚΑ BAC ON ΚΑΙ Α ΜΕΛ ΙΤΖ ΑΝΑ ΣΑΛ ΤΣΑ Σ ΓΕΜ ΝΤΟ ● ΧΤΑ ΜΑ ΤΑΣ ΙΣΤΑ ΜΕ ΚΑΠ ΠΟΔ ΑΡΗ ...... ...... ΤΥΡ Ι, Ι SAU , ΞΥΔ TÉ ● ΚΑΛ ...... 12,0 Ι ΚΑΙ É ΜΕ ΘΥΜ ΑΜ ΑΡΑ ΕΛΙ ΕΣ, 0€ ΑΡΙ ΚΙΑ ...... ...... ● ΠΙΚ ΤΗΓ ΑΝΙ ΑΝΤ ...... 16,5 ΙΚΕ Σ ΜΕ ΓΛΥ ΤΑ ΤΑ. ...... 0€ ΦΤΕ ΡΟΥ ...... .....1 ΚΟΞ ΙΝΗ ΓΕΣ 5,50 € ● TOR ΣΑΛ ΤΣΑ ......ΚΟΤ ΟΠΟ TILL ΚΑΙ AS ΓΕΜ ...... ...... ΥΛΟ Υ ΣΑΛ ΙΣΤΑ ΤΣΑ 13,0 0€ ΜΑ ΝΓΚ ΜΕ ΚΟΤ ● ΠΑΤ ΟΠΟ Ο... ...... ΕΛΑ ΑΤΕ ΙΟΛ ΑΔΟ Σ “AI ...... ...13 ΥΛΟ AIO LI”Μ ● ΟΜ Υ ΚΑΙ OLI ”ΜΕ ,00€ Ε ΜΑ ΕΛΕ ΤΑ ΣΚΟ ΓΙΟ ΡΔΟ ΤΗΣ ...... ...... ΝΕΖ Α ΑΡΕ ΣΚΕ ...... 10,0 ΙΑΣ ΣΑΣ 0€ ...... ...... ● SPA ...... 11,0 GHE ΖΥΜ TTI ΜΕ 0€ ΑΡΙ ΦΡΕ ΣΚΙ ΚΑ Α ΝΤΟ ● SPA ΜΑ ΤΑ GHE TTI BOL ΚΑΙ ΒΑΣ ΙΛΙΚ OGN ● ΠΕΝ ESE ...... Ο Ο... ...... ΝΕΣ BAC ON ΚΑΙ ΜΕ ΚΡΕ ...... ...... ...... .. 13,0 0€ ΜΑ ΓΑΛ 14,0 0€ ΜΑ ΝΙΤ ΑΡΙ Α... Α ...... ΑΚΤ ΟΣ, ...... ...14 ,00€ ΣΑΝ ● ΠΑΡ ΤΟΥ ΑΔΟ ΣΙΑ ΚΗ ΜΟ ΤΣΑ ΙΤΣ CHI APA ΡΕΛ Α, ΡΟΚ ● FOC Α ΚΑΙ TTA ΜΕ ACC ΠΕΣ ΝΤΟ IA ΜΕ ΜΑ ΤΑ. ΤΟ ΒΑΣ ΚΑΙ ...... ...... ΙΛΙΚ ΟΥ, ΛΑΔ ΨΗΤ Α ΛΑΧ Ι ΤΡΟ ΚΑΠ ● ΠΟΛ ΥΣΠ .....1 ΑΝΙ ΑΡΗ ΥΦΑ 1,50 € ΟΡΗ , ΜΑ Σ.... ...... ΚΑ, ΠΑΡ ΜΠ ΡΟΥ ...... ..12, ΜΕΖ ΑΝΑ ΛΙ, ΚΡΕ ΑΓΚ ΕΤΑ ● ΜΑ 00€ ΜΕ ΣΟΛ ΜΜ ΥΔΙ ΥΡΗ ΜΠ ΑΓΚ ΟΜ Ο, ΚΑΙ ΚΑΙ ΤΥΡ Ι ΕΤΑ ΞΙΝ ΟΜ ΚΡΕ ΜΑΝΤΟ ΜΑ ΜΕ ΠΟΛ ΥΖΗ ...... ...... ΤΑ, ΘΡΑ ● TOA ΣΙΦ ΝΟΥΤΟ ΕΛΙ ΑΣ, ...... 12,5 ST ZAM ΝΤΟ ...... ...... 0€ ΠON ● ΠΑΤ ON & ...... 10,5ΜΑ ΤΑ ΤΥΡ ΙΙ..... ΑΤΕ Σ 0€ ΤΗΓ ΑΝΙ ...... ...... ΤΕΣ ...... .8,00 € ...... ...... 6,00 € ΕΠΙ ΔΟΡ ● ΤΑΡ ΠΙΑ ΤΑ ΣΟΚ ● CHE ΟΛΑ ESE ΤΑΣ ...... CAK ...... ...... E ΦΡΑ ● ΠΑΓ ΟΥΛ 12,0 ΩΤΑ ΑΣ ΑΣ. ...... 0€ ΣΠΙ ΤΙΚ ...... .....1 ● ΣΟΡ Α Α... ...... ΜΠ Ε 1,00 € ...... ...10 ΣΠΙ ΤΙΚ ● ΓΛΥ Α Α... ...... ,00€€ ΚΑ ΗΜ ...... ...10 ΕΡΑ Σ.... Σ ...... ,00€€ ...... ..10, 00€

Cafe


Think smart in amenities

Η KSD έφερε στην Ελλάδα την Κορυφαίο οίκο έρευνας και παραγωγής στο χώρο της Αρωματοποιΐας, των Amenities και όχι μόνο, με παγκόσμιο κύρος. Σας προσφέρουμε μια πλήρη σειρά προϊόντων amenities, σε ευρεία γκάμα, καλύπτοντας πλήρως κάθε σας ανάγκη, σε εξαιρετικές τιμές, με συνέπεια στην Παράδοση και την Ποιότητα.

Χαρακτηριστικά των σειρών ALLEGRINI: Go green, paraben free, mineral oil free, δερματολογικά ελεγμένες σύμφωνα με όλους τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διατίθεται μεγάλη ποικιλία απο σειρές amenities σε 20 ml, 30 ml,

53 ml, 70 ml, κ.ά., καθώς και ευρεία γκάμα από αξεσουάρ, όπως σετ ομορφιάς, σετ ραπτικής, σκουφάκι μπάνιου, σφουγγαράκι παπουτσιών, κ.λπ.. Επίσης, DISPENSER σε 0,5 και 5 lt. Παρέχεται η δυνατότητα εκτύπωσης του ΛΟΓΟΤYΠΟΥ σας, ακόμη και σε μικρές ποσότητες. Τα προϊόντα είναι Ιταλικά, παρασκευάζονται και συσκευάζονται στο Μιλάνο, με όλα τα πιστοποιητικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν έχουν καμία σχέση (under license, κ.λπ.) με Κίνα ή οποιαδήποτε χώρα εκτός Ε.Ε.

Σητείας 8 & Μεσολογγίου, 144 51 Μεταμόρφωση | Τ. 210 211 7676 | F. 210 211 7677 | Email:msales@ksd.gr www.ksd.gr | www.promitheytis.gr | money-tourism.blogspot.com


24

37

24. ΙΤΒ 2014: Η Eλλάδα αποτελεί το φετινό trend για τους Γερμανούς O ελληνικός Τουρισμός δείχνει να αναγεννάται και η Ελλάδα να μπαίνει στο χάρτη με τους κορυφαίους προορισμούς για διακοπές για τους Ευρωπαίους τουρίστες, σύμφωνα με τα όσα προέκυψαν κατά τη διάρκεια της φετινής 48ης Διεθνούς Έκθεσης Τουρισμού

Mηνιαίο Tουριστικό Eπιχειρηματικό και Oικονομικό Περιοδικό Tεύχος 202 - Μάρτιος 2014 Iδιοκτήτης: KAΠA ΣIΓMA ΔEΛTA A.E. Eκδότης-Διευθυντής: Kωνσταντίνος Στ. Δεριζιώτης Νομικός Σύμβουλος: Kωνσταντίνος Μηναιόπουλος Χρυσούλα Καρατζή Διευθυντής Σύνταξης: Kώστας Τσαχάκης Διεύθυνση Μarketing: Nικόλαος Δεριζιώτης Art Director: Mαρία Παπαμαυρουδή Υπεύθυνη Web: Γεωργία Πουπάκη

ITB.

34. ΕΚΘΕΣΗ Ε.Ο.Τ. ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ: Η Ελλάδα στους «νικητές» του 2013 Στους «νικητές» της περυσινής τουριστικής περιόδου και στις κορυφαίες επιλογές των Γερμανών για διακοπές τη νέα σεζόν συγκαταλέγεται η Ελλάδα, σύμφωνα με την έκθεση του Ε.Ο.Τ. Γερμανίας για τη γερμανική, τουριστική αγορά.

37. ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΜΙΤΤ 2014: Ναι μεν, αλλά... Συγκρατημένη αισιοδοξία προέκυψε κατά τη διάρκεια της διεθνούς έκθεσης Τουρισμού της Μόσχας ΜΙΤΤ, για την πορεία των αφίξεων από τη ρωσική αγορά προς τη χώρα μας τη νέα τουριστική σεζόν, δεδομένης της εμπόλεμης κατάστασης που επικρατεί στην περιοχή της Ουκρανίας και τη διολίσθηση που υπέστη το ρούβλι.

Γραφεία Aθηνών: Σητείας 8 & Μεσολογγίου, 144 51 Μεταμόρφωση Tηλ. Κέντρο: 210 211 76 76, Fax: 210 211 76 77, http://www.money-tourism.gr, www.ksd.gr e-mail: sec@ksd.gr, info@ksd.gr Γραφεία Θεσσαλονίκης Yπεύθυνη: Eλένη Mακρίδου Aλεξάνδρου Φλέμινγκ 36, 546 42 Tηλ-Fax.: 2310 83 35 18

46. ΗΟ.RE.CA. 2014: Τέτοια έκθεση δεν ξανάγινε! Με 525 εκθέτες η 9η HO.RE.C.A. κατέγραψε κάθε προηγούμενο ρεκόρ της, αποδεικνύοντας ότι πρόκειται για τη μεγαλύτερη και πλέον δυναμική εκθεσιακή διοργάνωση στη χώρα, στον ευρύ χώρο της μαζικής εστίασης και της φιλοξενίας.

49. 3Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Ξ.Ε.Ε.: Αθρόα προσέλευση και μηνύματα γαι σύμπνοια και ενό-

τητα

Με τη συμμετοχή 1.300 και πλέον ξενοδόχων και το «παρών» σύσσωμης της πολιτικής ηγεσίας του τουρισμού, εκπροσώπων της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης, πραγματοποιήθηκε η 3η Γενική Συνέλευση του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

53. ΙΤΕΠ-ΚΤΕΤ: Χρονιά ανάκαμψης του ελληνικού Τουρισμού το 2013 ΣYNΔPOMEΣ Eσωτερικού: ...............................................................80,00€ Φοιτητές-Σπουδαστές: ..........................................40,00€ Eταιριών: .................................................................. 100,00€ Kύπρου: ................................................................... 100,00€ Eξωτερικού*: ............................................................90,00€ * Για Ευρώπη η επιβάρυνση για ταχυδρομικά τέλη είναι € 6 ανά τεύχος. Για λοιπούς προορισμούς κατά περίπτωση.

Στα 17,9 εκατ. διαμορφώθηκαν οι αφίξεις στη χώρα μας το 2013, σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας του Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων και του Κέντρου Τεκμηρίωσης του Ελληνικού Τουρισμού.

Mόνιμες Στήλες

Eίπαν-έγραψαν, Τουριστικός Πράκτωρ, Διεθνή Νέα, Κοσμικά, Eιδήσεις, Επιχειρηματικά


EDITORIAL

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ. ΔΕΡΙΖΙΩΤΗΣ Εκδότης

editorial

e-mail: kder@ksd.gr

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

/

5


καρτολόγος

Όλγα Κεφαλογιάννη Υπουργός Τουρισμού

Παναγιώτης Μίχαλος Γενικός Γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων ΥΠ. ΕΞ.

Σλόγκαν Κρήτης «Crete, The island inside you»

Γιατί αεικίνητη, δυναμική και με την έμφυτη ευγένια που την διακρίνει, η κα. Κεφαλογιάννη «έκλεψε» τις εντυπώσεις στην ΙΤΒ, κερδίζοντας τη συμπάθεια, όχι μόνο του Γερμανού υφυπουργού Αναπτυξιακής Συνεργασίας και εντεταλμένου της καγκελαρίου Μέρκελ για την Ελληνογερμανική Συνεργασία, Χανς Γιόαχιμ Φούχτελ, την οποία έχει ούτως ή άλλως, αλλά και των εκπροσώπων των μεγαλύτερων tour operators και μέσων ενημέρωσης.

Για τις πολλές και σημαντικές παρεμβάσεις και προσπάθειες για την περαιτέρω απλοποίηση της διαδικασίας έγκρισης θεωρήσεων μακράς περιόδου και πολλαπλών εισόδων για τους Ρώσους πολίτες που επιθυμούν να επισκεφθούν τη χώρα μας. Μπράβο...

Από τη μία η προσπάθεια για ενιαία παρουσίαση της Κρήτης, με ένα ισχυρό brand name μόνο θετική θα μπορούσε να χαρακτηριστεί, ενώ και το λογότυπο αυτό καθ’ αυτό, με τα τέσσερα χρώματα και το λιττό σχεδιασμό είναι αρκετά εμπνευσμένο. Αυτό που μας τα... χαλάει είναι το σλόγκαν «Κρήτη, το νησί μέσα σου». Δηλαδή; Τι θέλει να πει ο ποιητής;

• Ξεκινώντας από τα των εκθέσεων, όπως προέκυψε από την ITB, οι προοπτικές του ελληνικού τουρισμού για το 2014 είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικές. Η Ελλάδα αποτελεί κορυφαία επιλογή για διακοπές για τους Ευρωπαίους τουρίστες και ο ελληνικός Τουρισμός δείχνει να αναγεννάται, όπως υποστήριξε ανώτατο στέλεχος της TUI, του μεγαλύτερου τουριστικού οργανισμού παγκοσμίως, σε συνάντηση που είχε με την υπουργό τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη. Οι προκρατήσεις διαμορφώνονται σε πρωτοφανή υψηλά επίπεδα και η χώρα μας δείχνει, όχι απλά να διατηρεί, αλλά να παγιώνει την περυσινή επαναφορά της στην επικαιρότητα ως κορυφαίος τουριστικός προορισμός. • Κάπως διαφορετική είναι η εικόνα την οποία παρουσιάζει η ρωσική αγορά. Η διολίσθηση που υπέστη το ρούβλι σε συνδυασμό με τη γενικότερη πολιτική κατάσταση που επικρατεί στην ευρύτερη περιοχή, έχουν επηρεάσει την πορεία των προκρατήσεων, οι οποίες εμφανίζονται «παγωμένες», αναμένεται ωστόσο να αποκατασταθούν κατά τη διάρκεια της τουριστικής σεζόν στη χώρα μας. Πάντως ο γενικός γραμματέας του Ε.Ο.Τ., κ. Πάνος Λειβαδάς, μετά την ολοκλήρωση των επαφών του με το σύνολο σχεδόν των ρωσικών tour operators στο πλαίσιο της ΜΙΤΤ 2014,

εξέφρασε την πλήρη αισιοδοξία του για την τουριστική κίνηση από Ρωσία προς Ελλάδα και για το 2014. • Στην τελική ευθεία έχει μπει η ψήφιση του πολυνομοσχεδίου για τον Τουρισμό, με ένα άνευ προηγουμένου αλαλούμ να επικρατεί και ρυθμίσεις να μπαίνουν, ρυθμίσεις να βγαίνουν και ρυθμίσεις να τροποποιούνται. Μεταξύ άλλων προβλέπονται: - Κάθε διάταξη στην οποία προβλέπεται υποχρέωση παρόχων ξενοδοχειακών υπηρεσιών ή επιχειρήσεων που προσφέρουν υπηρεσίες διαμονής τουριστών ή άλλων τουριστικών επιχειρήσεων, σε προηγούμενη έγκριση, γνωστοποίηση, ανακοίνωση ή ενημέρωση περί των τιμών τους καταργείται. - Η υπαγωγή τουριστικών καταλυμάτων σε καθεστώς χρονομεριστικής μίσθωσης είναι δυνατό να αφορά μέχρι ποσοστού σαράντα εννέα τοις εκατό (49%) της συνολικής σε κλίνες δυναμικότητας των τουριστικών καταλυμάτων, ανεξάρτητα από τη λειτουργική τους μορφή. Το υπόλοιπο ποσοστό της δυναμικότητάς τους θα ισχύει το σύνηθες για την κάθε λειτουργική μορφή καθεστώς λειτουργίας και εκμετάλλευσης. Κάθε αντίθετη διάταξη καταργείται. - Επιτρέπεται η λειτουργία τουριστικών γραφείων τα οποία μπορούν να παρέχουν αποκλειστι-

κά και μόνο μέσω διαδικτύου τις υπηρεσίες που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 του ν. 393/1976 (Α΄ 199). Στα τουριστικά αυτά γραφεία οφείλουν στο διακριτικό τίτλο τους να περιέχουν τον όρο «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες» (e-service). Για τη χορήγηση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας των ανωτέρω γραφείων απαιτείται η ύπαρξη ιδιαίτερης εγκατάστασης, η οποία γνωστοποιείται στην αρμόδια υπηρεσία της Φορολογικής Διοίκησης και στον ΕΟΣ και υποβάλλονται τα δικαιολογητικά του άρθρου Α. - Από 1.7.2014 καταργούνται: α. Η προβλεπόμενη από τη διάταξη της περίπτωσης α της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν.δ. 3868/1958 (Α΄178) εργοδοτική εισφορά 1%. β. Η προβλεπόμενη από τη διάταξη της περίπτωσης β της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν.δ. 3868/1958 (Α΄178) εργατική εισφορά 1%. γ. Η προβλεπόμενη από τη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν.2054/1952 (Α΄ 96) ειδική εισφορά 1% για την επιδότηση των στρατευμένων μισθωτών, όπως αντικαταστάθηκε με τη διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του ν.2336/1995 (Α΄189). δ. Τα άρθρα 1,2,3 παράγραφος 1 περίπτωση γ’ και παράγραφοι 2 και 3, τα άρθρα 4 έως και 11 και το άρθρο 13 του ν.δ. 3668/1958 (Α’ 178) καθώς και οι κανονιστικές πράξεις που εκδόθηκαν δυνάμει των ως άνω άρθρων. ε. Με την κατάργηση των α-

6 / ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ


νωτέρω εισφορών καταργούνται οι αντίστοιχες παροχές που καλύπτονταν από τους σχετικούς πόρους. Για το έτος 2014 θα καταβληθεί το ήμισυ του προβλεπόμενου, με τις διατάξεις του ν.δ. 3868/1958 (Α΄ 178), ποσού οικογενειακών επιδομάτων. • Πάντως την έντονη αντίδραση των υπαλλήλων του Ε.Ο.Τ. έχουν πυροδοτήσει οι ρυθμίσεις για τον Οργανισμό που περιλαμβάνονται στο πολυνομοσχέδιο. Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Συλλόγου των Υπαλλήλων «Η Κυβέρνηση για μια ακόμα φορά πρωτοτύπησε! Συμπεριέλαβε στο πολυνομοσχέδιο «μαμούθ» τις καταστροφικές για τον Τουρισμό διατάξεις, που αφαιρούν από τον Ε.Ο.Τ. απαραίτητες για την εκτέλεση της αποστολής του αρμοδιότητες, αχρηστεύοντας με αυτό τον τρόπο το μοναδικό εργαλείο άσκησης τουριστικής πολιτικής. Στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν υπάρχει ούτε καν η δικαιολογία της ελάφρυνσης διοικητικών βαρών και μείωσης της γραφειοκρατίας, διότι όλες οι αρμοδιότητες που ασκεί με επιτυχία πάνω από 60 χρόνια ο Ε.Ο.Τ. μεταφέρονται στο υπουργείο Τουρισμού, σε ένα δηλαδή κατεξοχήν γραφειοκρατικό και δύσκαμπτο κεντρικό όργανο διοίκησης. Μοναδικός σκοπός της συγκεκριμένης νομοθετικής ρύθμισης είναι να αποκτήσει επιτέλους το υπουργείο Τουρισμού ρόλο και λόγο ύπαρξης». Και συνεχίζει η ανακοίνωση: «Η μεταφορά εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από τoν Ε.Ο.Τ. στο υπουργείο Τουρισμού μετατρέπει το υπουργείο από φορέα χάραξης της πολιτικής και ελέγχου της υλοποίησής της σε φορέα χάραξης και ταυτόχρονα υλοποίησης της τουριστικής πολιτικής. Με τη ρύθμιση αυτή το υπουργείο Τουρισμού γίνεται ελέγχων και ελεγχόμενος, με συνέπεια να μη διασφαλίζονται οι επιχειρήσεις που παρέχουν τουριστικές υπηρεσίες από αυθαιρεσίες της διοίκησης αλλά και να μην διασφαλίζεται η ποιότητα του τουριστικού προϊόντος σε βάρος των τουριστών-πελατών. Η Κυβέρνηση, όταν διαπίστωσε τις έντονες διαφωνίες των φορέων των τουριστικών επιχειρήσεων και των προσωπικοτήτων που έχουν πολλές δεκαετίες δραστηριοποιηθεί στο χώρο του τουρισμού, οι οποίες εκφράστηκαν δημόσια κατά την πρόσφατη διαβούλευση του νομοσχεδίου που επρόκειτο να κατατεθεί στη Βουλή από το υπουργείο Τουρισμού, αποφάσισε να

«βαφτίσει» τη διάλυση του Ε.Ο.Τ. «μνημονιακή υποχρέωση» και να την εντάξει στο πολυνομοσχέδιο για να εξασφαλίσει την ψήφισή της από τη Βουλή, λόγω του προβληματισμού της συντριπτικής πλειοψηφίας των Βουλευτών, μετά το αποτέλεσμα της δημόσιας διαβούλευσης». Και καταλήγουν οι εργαζόμενοι στον Ε.Ο.Τ.: «Η κατάργηση του εθνικού οργανισμού τουρισμού ως φορέα υλοποίησης τουριστικής πολιτικής αποτελεί παγκόσμια πρωτοτυπία και μοναδική περίπτωση στο σύνολο των κρατών μελών της Ε.Ε.. Ας ευχηθούμε η επιλογή αυτή που γίνεται στην πιο ακατάλληλη στιγμή, δηλαδή στην έναρξη της τουριστικής περιόδου, να μην έχει δυσάρεστες συνέπειες για τον ελληνικό τουρισμό, που σήμερα είναι η κυριότερη, αν όχι η μοναδική πηγή πλούτου για τη χώρα μας». • Η Ένωση Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης διεκδικεί μερίδιο στην τουριστική αγορά της Ρωσίας, με «συμμάχους» της τη δημοτικότητα της πόλης στο ρωσικό κοινό και τη μεγάλη αύξηση του αριθμού των αφίξεων Ρώσων επισκεπτών το 2013, τόσο πανελλαδικά όσο και στη Θεσσαλονίκη, όπου οι Ρώσοι ήρθαν πρώτοι στη γενική κατάταξη με τις εθνικότητες αλλοδαπών. Η εξωστρέφεια στην οποία έχει επενδύσει η Ε.Ξ.Θ. προκειμένου να τονώσει τον τουρισμό και την αναγνωρισιμότητα της Θεσσαλονίκης, συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς και τη φετινή χρονιά, με στόχο την επίτευξη σημαντικών συμφωνιών με ρωσικά πρακτορεία, για την ενίσχυση του city break και την ανάδειξη του τουρισμού συνεδρίων, εκδηλώσεων, εκθέσεων και ταξιδιών κινήτρων (MICE/ Meetings, Incentives, Conferences, Events). Σε συνεργασία με την αεροπορική εταιρία Aegean Airlines, η οποία συμβάλλει στην εύκολη πρόσβαση της Θεσσαλονίκης με απευθείας πτήσεις από και προς τη Μόσχα και την Αγία Πετρούπολη, η Ε.Ξ.Θ. φιλοξένησε για ένα τετραήμερο 14 Ρώσους τουριστικούς πράκτορες από τα πιο αντιπροσωπευτικά ταξιδιωτικά γραφεία της χώρας, όπως επελέγησαν και προσεκλήθησαν από την Aegean Airlines. Τους συνόδευαν δύο εκπρόσωποι του γραφείου της Aegean Airlines που εδρεύει στη ρωσική πρωτεύουσα. Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους, οι Ρώσοι πράκτορες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά την άριστη ξενοδοχειακή υποδομή

την πόλης, να διαπιστώσουν τις πολύ καλές ξενοδοχειακές υπηρεσίες της και δήλωσαν έκπληκτοι από τις σημαντικές δυνατότητες που έχει η Θεσσαλονίκη για να φιλοξενήσει σημαντικά συνέδρια και εκδηλώσεις. Ενθουσιάστηκαν από τη γαστρονομία, την ιστορία και τα αξιοθέατα και εξέφρασαν την πεποίθηση ότι η Θεσσαλονίκη μπορεί να αναδειχθεί σε έναν από τους πιο ελκυστικούς προορισμούς για τους Ρώσους επισκέπτες. Η ΕΞΘ και η Aegean Airlines διοργάνωσαν workshop στο ξενοδοχείο Mediterranean Palace όπου οι Ρώσοι τουριστικοί πράκτορες είχαν B2B συναντήσεις με στελέχη ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και εκπροσώπους ταξιδιωτικών γραφείων της Θεσσαλονίκης, με σκοπό να προωθηθούν συμφωνίες για τη δημιουργία τουριστικών πακέτων. Ο πρόεδρος της Ε.Ξ.Θ., κ. Αριστοτέλης Θωμόπουλος καλωσόρισε τους Ρώσους στη Θεσσαλονίκη και παρουσίασε τις δυνατότητες που έχει η πόλη στον τουρισμό city break και στο συνεδριακό τουρισμό, εκφράζοντας την αισιοδοξία του ότι το «άνοιγμα» προς τη Ρωσία μπορεί να αποδώσει νέους καρπούς και να οδηγήσει σε νέα αύξηση των διανυκτερεύσεων. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, η υπεύθυνη Μάρκετινγκ της Ε.Ξ.Θ., κα. Ευδοκία Τσατσούρη έκανε την παρουσίαση της Θεσσαλονίκης ως ελκυστικού τουριστικού προορισμού για Ρώσους πολίτες, τόσο σε τουριστικούς πράκτορες, όσο και σε δημοσιογράφους. • Πλεόνασμα 16 εκατ. ευρώ, έναντι 14 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2013 παρουσίασε το Ταξιδιωτικό Ισοζύγιο τον Ιανουάριο του 2014, με βάση τα προσωρινά στοιχεία. Ειδικότερα, αύξηση παρουσίασαν το μήνα Ιανουάριο 2014 τόσο οι ταξιδιωτικές εισπράξεις (στις οποίες πλέον συμπεριλαμβάνονται οι εισπράξεις από κρουαζιέρες) κατά 22,4%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 159 εκατ. ευρώ έναντι 130 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2013, όσο και οι ταξιδιωτικές πληρωμές κατά 26 εκατ. ευρώ ή 22,6% (Ιανουάριος 2014: 143 εκατ. ευρώ, Ιανουάριος 2013: 116 εκατ. ευρώ). Η αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων οφείλεται στην αύξηση των αφίξεων και της μέση κατά ταξίδι δαπάνης κατά 10,6% και 10,9% αντιστοίχως. Οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών αντιστάθμισαν κατά 0,9% το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ / 7


και συνέβαλαν κατά 3,1% στο σύνολο των κα-

οργανωτικής επιτροπής του Spetses Classic

• Με επιτυχία και μεγάλη προσέλευση ξενοδό-

θαρών εισπράξεων από υπηρεσίες.

Yacht Race 2013, οι οποίοι δώρισαν μέρος των

χων, πραγματοποιήθηκε η κλειστή συζήτηση

• Το Σάββατο, 1η Μαρτίου 2014, πραγματοποι-

εσόδων τους για την επισκευή μιας εκ των κω-

στρογγυλής τράπεζας για τις αερομεταφορές

ήθηκε η Ιδρυτική Συνέλευση του Ναυτικού

πηλατικών λεμβών, με τη συνεισφορά του σω-

και τον τουρισμό, που οργάνωσε για την ενη-

Ομίλου Σπετσών (Ν.Ο.ΣΠ.) στο αμφιθέατρο

ματείου καραβομαραγκών Αγαμέμνων.

της Αναργυρείου και Κοργιαλενείου Σχολής

μέρωση των μελών της η Ένωση Ξενοδόχων

Ο πρόεδρος του προσωρινού Διοικητικού Συμ-

Σπετσών (ΑΚΣΣ).

βουλίου του Ν.Ο.ΣΠ., Αντώνης Βορδώνης δή-

Ρόδου.

Παρά την κακοκαιρία, η συμμετοχή ήταν α-

λωσε με αφορμή την Ιδρυτική Συνέλευση: «Γεν-

θρόα, έτσι ώστε να καταγραφούν περισσό-

νημένος στις Σπέτσες, στο νησί που συνδέεται

τερα από 90 ιδρυτικά μέλη, μεταξύ τους και

άρρηκτα με την ελληνική ναυτιλία, ο Ν.Ο.ΣΠ.

πολλοί Σπετσιώτες, οι οποίοι συμμετείχαν με

στοχεύει στην ενίσχυση και στη διάδοση της α-

ιδιαίτερη θέρμη, τόσο στη Συνέλευση, όσο

γάπης προς τη θάλασσα και στη μετάδοση του

και στις διεργασίες που προηγήθηκαν. Κατά

αθλητικού πνεύματος. Ο Ναυτικός Όμιλος Σπε-

τη διάρκεια της Συνέλευσης, έγινε μια πολύ ε-

τσών ιδρύεται στη βάση της μακρόχρονης ναυ-

μπεριστατωμένη παρουσίαση των πεπραγμέ-

τικής παράδοσης του νησιού, με σκοπό να προ-

νων της Συντονιστικής Επιτροπής, καθώς και

ωθήσει και να αναδείξει τις αξίες της ελληνικής

των σκοπών και της ταυτότητας του Ν.Ο.ΣΠ..

ναυτοσύνης και να υπηρετήσει τα ναυταθλητι-

Το σήμα βασίζεται στην παράδοση του νη-

κά ιδεώδη. Είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς, διότι σε

φάσμα θεμάτων, που αφορούν τη σχέση των

σιού! Κεντρικό στοιχείο του έχει την άγκυρα

αυτή την προσπάθεια έχουμε συμπαραστάτες

αερομεταφορών με την τουριστική ανάπτυξη

και την τρίαινα σε χιαστί διάταξη, φέροντας

τους κατοίκους αλλά και τους βασικούς φορείς

της Ρόδου.

τα χρώματα της σημαίας του νησιού κατά την

των Σπετσών. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαί-

Μετά το πέρας της εκδήλωσης, ο πρόεδρος

Επαναστατική περίοδο (κόκκινο, λευκό και

τερα το ιστορικό ίδρυμα της Αναργυρείου και

της Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου, κ. Αντώνης

κυανό). Την άγκυρα, για να τονίζει τη ναυτο-

Κοργιαλενείου Σχολής Σπετσών και προσωπι-

Καμπουράκης έκανε την ακόλουθη δήλωση:

σύνη των Σπετσών, τη μακριά ναυτική παρά-

κά τον Πρόεδρο του ιδρύματος, Κωνσταντίνο

«Όπως γνωρίζετε η Ένωση Ξενοδόχων Ρόδου

δοσή τους, τα καρνάγια τους, ενώ αποτελεί

Στεφάνου, ο οποίος είναι και ιδρυτικό μέλος,

έχει καθιερώσει ειδικό πρόγραμμα ενημέρω-

και βασικό στοιχείο της σημαίας του νησιού

για την πολύτιμη βοήθεια και συνεισφορά του

σης των μελών της για μείζονα ζητήματα που α-

και την τρίαινα, το έμβλημα του Ποσειδώνα

ιδρύματος της Α.Κ.Κ.Σ. προς τον Ν.Ο.ΣΠ.».

αλλά και του Ιδρύματος της ΑΚΣΣ, αποτιμώ-

φορούν στον τουρισμό. Στο πλαίσιο αυτού του

Επιπρόσθετα, μετά από συνάντηση που είχε με

ντας έτσι φόρο τιμής στο μεγάλο Σπετσιώτη

τον πρόεδρο του προσωρινού Δ.Σ. του Ν.Ο.ΣΠ.,

προγράμματος είχαμε απόψε την ευκαιρία μιας

Εθνικό Ευεργέτη Σωτήριο Ανάργυρο.

κ. Αντώνη Βορδώνη, ο πρόεδρος του ιδρύμα-

Ανάμεσα στις εργασίες της Ιδρυτικής Συνέλευ-

τος της Αναργυρείου και Κοργιαλενείου Σχο-

σης ήταν και η εκλογή του προσωρινού Δ.Σ.

λής, καθηγητής Κωνσταντίνος Στεφάνου, ανα-

του Ν.Ο.ΣΠ., το οποίο αποτελείται από τους: •

κοίνωσε την παραχώρηση της χρήσης του πα-

Αντώνη Βορδώνη (πρόεδρο), • Πέτρο Πετρακό-

λαιού λεμβοστασίου του ιδρύματος της Α.Κ.Κ.Σ.

πουλο (αντιπρόεδρο), • Δημήτρη Ανάργυρο (γ.

στον Ν.Ο.ΣΠ. δηλώνοντας: «Το ίδρυμα της Α-

γραμματέα), • Αργύρη Μαθιό (ταμία), • Νίκο Νι-

ναργυρείου και Κοργιαλενείου Σχολής, χαιρετί-

κολαΐδη (μέλος), • Μιλτιάδη Μπαμπίλη (μέλος),

ζει την ίδρυση του Ναυτικού Ομίλου Σπετσών.

και • Μανόλη Παντελή (μέλος).

Κάθε προσπάθεια που συμβάλει στην ενίσχυση

Σημειώνεται ότι το ίδρυμα της Αναργυρείου και

του ναυτικού αθλητισμού και φέρνει τους νέ-

Κοργιαλενείου Σχολής Σπετσών είχε ήδη πα-

ους κοντά στη θάλασσα, αξίζει τη στήριξή μας.

Έχει λόγο και ρόλο. Κι αυτό είναι το σπουδαίο

ραχωρήσει πέντε ιστιοπλοϊκά σκάφη (Rhodes

Το ίδρυμα της Αναργυρείου και Κοργιαλενείου

όφελος και για τα ξενοδοχεία μας και για το νησί

19) και τρεις κωπηλατικές λέμβους στο Ν.Ο.ΣΠ.,

Σχολής θα βρίσκεται πάντα δίπλα στον Ναυτι-

μας, συνολικά».

αποδεικνύοντας έμπρακτα την πρόθεσή του

κό όμιλο Σπετσών, βοηθώντας με κάθε δυνατό

να σταθεί αρωγός στο ξεκίνημα του Ομίλου.

τρόπο και μέσο στην εκπλήρωση των ευγενών

Με τιμή

Παράλληλα, σημαντική ήταν η συνεισφορά της

σκοπών του».

Μάσκα

8 / ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους και τοποθετήθηκαν επί θεμάτων της αρμοδιότητάς τους ο υφυπουργός Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, κ. Μιχάλης Παπαδόπουλος, ο διοικητής της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), κ. Δημήτρης Κούκης και ο αντιπρόεδρος της Aegean, κ. Ευτύχιος Βασιλάκης. Μετά τις τοποθετήσεις των προσκεκλημένων ομιλητών, αναπτύχθηκε ουσιαστικός διάλογος με τα μέλη της Ε.Ξ.Ρ. για ευρύ

εξαιρετικά ενδιαφέρουσας και εποικοδομητικής συζήτησης για τις αερομεταφορές και την προσβασιμότητα στο νησί μας, με διακεκριμένους προσκεκλημένους, οι οποίοι παίζουν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση των σχετικών πολιτικών. Είναι αυτονόητη η αξία των αερομεταφορών για τον τουρισμό, καθώς αποτελούν το οξυγόνο για να ζει και να αναπνέει ο τουρισμός στη Ρόδο. Με υπεύθυνο τρόπο, η Ένωση Ξενοδόχων Ρόδου είναι δυναμικά παρούσα.


ΙΤΑΛΙΚΟ

 7 ηµέρες

οδικ

ΠΑΝΟΡΑ

Kαλοκ

ΑNKOΝΑ ώς - ακτο - ΒΕΝΕ ΤΙΑ - ΦΛΩ πλοϊκώς ΡΕΝΤΙΑ Τιµή ανά - ΒΑΤΙΚΑΝ άτοµο Ο - ΡΩΜ από 495 1η ηµ: Η - ΠΟΜ € ΒενετίαΑναχώρηση ΠΗΙΑ ΜΠΑΡΙ πόλης) (περιήγηση)- Εν πλω - 2η - Ρώµ - Ποµπηία η - 5η - 4η ηµ: Βενεηµ: Αγκώνα ηµ: - Βενε τία - Μπά τία - 3η ρι - Εν Ρώµη (περιήγη- Φλωρεντ ηµ: πλω ία 7η ηµ: ση πόλης) (περιήγηση Εν πλω - 6η ηµ: - Επισ  τροφή. Ρώµη

ΚΩΝΣΤΑ

ΜΑ

ΝΤΙΝΟ

7 ηµέρες

ΥΠΟΛΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤ οδικώς ΙΝΟΥΠΟΛΗ - ΤΡΟΙΑ - ΠΡΟΥ ΣΑ - ΣΜΥΡ ΝΗ - ΕΦΕΣ Τιµή ανά ΟΣ - ΠΕΡΓ άτοµο ΑΜΟΣ από 339 1η ηµ ΑÚΒΑΛΙ : € Kων/πολΑθήνα - Λαµ πολη - η (προαιρε ία - Βόλος Σµύρνη 4η ηµ: Kων τική στην ΠρίγΘεσ/νίκη σταντινο Κων/πολ - 7η ηµ: - Έφεσος ύπολη κιπο) - 3η η - 2η - Αθήνα. Τσανάκαλε Κουσάντασι - Προύσα ηµ: Κωνσταν ηµ: - Σµύρ - Θεσσαλο - 6η ηµ: νη - 5η τινούΣµύρ νίκη Λάρισα νη - Τσανάκαηµ: - Βόλο λε ς - Λαµ  ία

Τιµή ανά

ΣΙΚΕΛΙΑοδικ

ΜΕΓΑΛΗ

ΕΛΛΑ∆Α

ΚΟΡΣΙΚΗ

ηµέρες

Τιµή ανά

αεροπο

άτοµ

ρικώς

Strato

ΙΑΣ

ώς - ακτο ΜΠΑΡΙ - ΤΑΡΑ πλοϊκώς ΝΤΟ - ΜΕΣ - ΜΟΝΡΕΑΛ ΙΝΑ - ΤΙΝ∆ Ε Τιµή ανά - ΑΚΡΑΓΑΣ - ΣΥΡΑ ΑΡΗ άτοµο ΚΟΥΣΑ - ΚΕΦΑΛΙ∆ΙΟΝ από 639 - ΚΑΤΑ 1η ηµ: ΝΙΑ - ΑΙΤΝ- ΠΑΛΕΡΜΟ € - Μεσ Αναχώρηση Α - ΤΑΟΡ ίνα ΜΙΝΑ νια/Ακράγ - Κατάνια - Εν πλω - 2η (Αίτνα-Τα αντα - 5η - 3η ηµ: Κατά ηµ: Μπάρι/Μ νια/Παλέρ πρίντεζι ορµίνα) ηµ: Κατά - Μπά νια/Σ - Τάρα µο ρι/Μπρίν - 7η ηµ Κατά υρακούσες - 4η ηµ: Κατά ντο τεζι Εν πλω νια - Μεσ ίνα - 6η ηµ: Κατά - 8η ηµ: Εν πλω Ρήγιο - Τάρα νια  - Επισ τροφή. ντο 7

Τμήμα

lu xu ry

m ee ts

sim pl ici

ty ...

s Vassi

Αθήνα

tel

Parthen

on Ho

Αθήνα

Achaia

Πάτρα

Patras

Πάτρα

Smart

Malac

Ερέτρια

Galaxy

Καβάλα

tel

Beach

onda Be

Hotel

ΡΩΜΗ

tel Τιµή ανά

dros Ho

Αθήνα

Hotel

Ο

άτοµ

/ 4, 5 ηµέ

ρες

/ 4, 5,

* * άτοµ ***

6 ηµέρες

Millenn

ium Πρ οορι

σµοί

αερ

οπορικώ ο από 1η ηµ: 489 € ς - 3η ηµ:Πτήση για Ρώµ αιρετική Προαιρετική η, ξενάγηση πόλη - 6η ηµ: Νάπολη, Ποµεκδροµή για Φλω ς - 2η ηµ: Πτήση πηία Bατικανό ρεντ επιστροφ - 5η ηµ: Ρώµη, ία - 4η ηµ: ής. Προ ηµέρα ελεύθερη-

****

* * **

Hotel

αίρι στ ο ΕΞΩΤΕ ΡΙΚΟ - DISNEY

ο από αεροπο 1η ηµ: 425 ρικώς ΒρετανιΠτήση για Λονδ € Γουίνσδοκού Μουσείο ίνο, ξενά εκδροµή ρ-κρουαζ υ - 2η ηµ: γηση πόλης στην Οξφ ιέρα στον Ελεύθερη & επίσκεψη Τάµε - 3η όρδη, Στράτφορση - 4η ηµ: ηµ: Πύργος ντ - Πτήσ Προαιρε τική η επισ τροφής. 

likos Ho

Alexan

ο από Εκδηλώ 1η ηµ: 1.090 σεων € - Αιάκ Mιλάνο - Γένο ειο ∆ο ρυλ - 4η ηµ: - 3η ηµ: Αιάκβα - 2η ηµ: αίο υ 10- Αιάκ Αιάκειο - Σαρ ειο - Κόρ Γένοβα -115 12 Λιβόρνο ειο 21 Μπα Aιάκειο - 5η ηµ: Αιάκτένε - Μποτε - Αιάκειο .στιά (περ - Πλ Μα - Γένο νιφά βα -7η ειο - Καρζές τσιο (προ ιήγηση πόλη βίλη ηµ: Γένο αιρε - Κάλβι ς) βα - Μιλά - Αιάκ τική εκδρΑθή  οµή) να ειο - 6η νο Τηλ . 210 - Πτήσ ηµ:   η επισ640 0 720 τροφής. Fax 210     640 0     750 l e s  s a   @ i r o    a t e l . g  w w w . a r    r o t e l  i   .gr        

... w he n

άτοµ

ΛΟΝ∆ΙΝ

οδικώς ΜΑ ∆ΑΛΜ - ακτο ΑΤ

ΒΕΝΕΤIΑ πλοϊκώς - ΜOΣΤΑΡ- ΤΕΡΓEΣΤΗ - ΝΤΟΥΜΠ - ΟΠAΤΙΑ ΡΙEΚΑ ΡOΒΝΙΚ Τιµή ανά - ΤIΡΑΝΑ - ΛIΜΝΕΣ ΠΛIΤ άτοµο ΒΙΤΣΕ από 619 1η ηµ: ΣΠΛIΤ € ΑδριατικΑναχώρηση - Λίµν ή) - 3η ηµ: - Εν πλω - 2η ες - Μόσ Πλίτβιτσε Βενετία - Οπά ηµ: Εν πλω ταρ πόλης) - Ντουµπρ- Μπίογκραντ τια - 4η ηµ: (κρουαζιέρα Τίρανα - 7η ηµ: Ντουόβνικ - 6η - 5η ηµ: Μπί Οπάτια - Ριέκστην ηµ: Nτου - 8η ηµ: ογκρ µπρ µπρόβνι αντ - Σπλα Τίρανα-Θ όβνικ (Κότ ίτ κ (περ εσ/νίκη ορ, Ρισά ιήγηση ν, - 9η ηµ: Χέρτ Θεσ/νίκη σεγκ Νόβ  ι) - Επισ τροφή. 8

ηµέρες

Τιµή ανά

- ΣΜΥΡ ΝΗ

ΠΑΝΟΡΑ

9 ηµέρες

ΠΑΡΙΣΙ

ο από / 4, 5, 6 1η ηµ: 519 € ηµέρες 3η ηµ: Πτήση για Παρ αεροπο ρικώς - 4η ηµ:Βερσαλλίες ίσι - 2η ηµ: πάρκο Disneyland - προαιρετική Λούβρο-περ Αστερίξ - 5η ιήγη κρου - 6η ηµ: ηµ: προαιρε αζιέρα στο ση πόλης Πτήση τική επιστροφ εκδροµή Σηκουάνα στο ής.

ΒΑΡΚΕΛ

Τιµή ανά

άτοµο

ΩΝΗ / 5

από

1η ηµ: 440 *αιρε * τικά * Πτήσ * η για Βαρ €

ηµέρες

αεροπο

ρικώς

ηµέρα Montserrat, κελώνη, ξενά γηση - Φιγκ - 4η ηµ: Προ Οινοποιείο έρες αιρετική Torres πόλης - 2η Πτήση επιστροφξενάγηση - 3η ηµ: Ελεύ ηµ: Προπόλης ής. - 5η ηµ:θερη Χιρόνα

***

ach HoΑΓ tel ΓΛΙΑ

* * * - ΣΚΩΤ ΙΑ

Τιµή ανά

άτοµο

/7

ηµέρες από 1.09 1η ηµ: αεροπο 0€ ηµ: ΈξεΛονδίνο - Σόλζ ρικώς τερ - Τίντ µπερι - Κάερλεο - Στόο αγκελ ν- 3η ηµ: υνχεντζ - Μπρ - Έξετερ έκον Αββαείο Γουίνσδο Μπίκονς Τίντερν Έξετερ - Γκλά - 2η προαιρε ρ - Λονδίνο - Κάρντιφ Κάρντιφ - 4η στονµπερ - 5η ηµ: ι ηµ: - Πτήσ τικός νυχτ - 6η ηµ: Λονδ Κάρντιφ Κάρντιφ εριν η επισ - Μπα τροφής. ός γύρος ίνο, ξενά θγηση πόλης - 7η ηµ: πόλης, Λονδίνο  ΝΙΚΑΙΑ - ΚΑΝΝ /7 - ΣΑΝ ΤΡΟΠ ΕΣ - ΜΟΝΤΕ ΚΑΡΛΟ ηµέρες αερ Ε - ΜΟΝΑΚΟ οπο Τιµή ανά - ΣΑΝ ΡΕΜΟρικώς άτοµο - ΜΙΛΑΝΟ από 895 1η ηµ: Μιλάνο € Κάννες - 2η ηµ: Μιλά - Μου - Σαν Πωλ σείο αρω Ντε Βανς νο - Σαν Ρέµο 6η ηµ: - Κάνν Κάννες µάτων - Μον - Νίκαια Μιλάνο - Σαν Τροπ ακό - 5η Βιλ Φρα ες - 3η ηµ: νς - 4η - Πτήσ ηµ: έ - Πορ η επισ τ ΓκριµόΚάννες - Μασ ηµ: Κάννες τροφής. σαλί - 7η ηµ:  Kάννες α                                                 

ΚΥΑΝΗ

ΑΚΤΗ

«Η πολυτέ λεια δεν είν αι

                                                                                                                                       









OU

Eνοικαζ

πλισµός

Ιωάννη

νος Πωπουλος λήσεω ν

Υπεύθυ

Αγν ώστ ου Τηλ . 210 Στρ ατιώ τη 57 • Fax: 210 9563 748, 210 Καλ λιθ έα • Αθή να 9563 710 9563 396 • 176 • Email: • Κιν 73 nikosd@ hol.gr • ww . 6977 634379 w.xeniah ellas.gr

Fanis St

Executi

athogi

ve Ma

nager

όµενα ∆ω Rooms µάτια to let

Παραλία Λουτρ. Θε ρµής 81 Τηλ. 22 510. 712 1 00 Μυτιλήν 17, 22 η Κιν. 69 510. 71145 3. 646. 2683 e-mail. akrogiali atherm i@yaho o.gr

s Αντωνό

Α" κρογιαλ

Καλοκ

αίρι 2

010

Moíáäéêïß ðñïïñé óìïß όλο τον χρόνο

P

GR

ιακός Εξο

πλέον ακριβή »

GR

Ξενοδοχε



OU

P

ιά"

annopo

ulos

Lagana s, Tel.: (+3 GR-291 00 Zakynt 0) 26950 hos e-mail: manag 52310-4, Fax er@zan Athens (+30) tep Offi Tel.: (+3 ce: 1 Omirou arkhotels.gr 26950 51949 0) 210 934346 Str., Nea Sm 8, Fax yrn (+30) 210 i, GR-17121 Athens 935651 2

(ΣΕΡ

POO L B AR ΤΑΙ SNA ΑΠΟ ΤΙΣ CK 13:0 0 ΜΕ

ΒΙΡΕ

ΧΡΙ

ΤΙΣ

19:0 ΣΑΛ ● ΝΤΟ 0) ΜΑ ΤΑ ΑΤΕ Σ ΜΕ ΠΙΠ ΚΑΠ ΑΡΗ ΕΡΙΑ , ΑΓΓ , ΚΡΕ ΟΥΡ ΛΙΚ Η ΜΜ Ι ΚΑΙ ΣΑΛ ΦΕΤ Α...ΥΔΙ , ΠΟΛ ΑΤΑ ΜΕ ΚΟΤ ΚΑΙ ...... ...... ΤΟ ΕΛΙ ΠΑΡ ΟΠΟ ...12 ,00€ ΑΣ, ΜΕΖ ● ΑΝΘ ΥΛΟ ΑΝΑ ΟΤΥ ΑΝΑ ΜΕΙ ...... ...... , COT ● ΣΠΙ ΡΟ ΚΑΙ ΚΤΗ ΤΙΚ ΟΣ ...... 13,0 TAG E CHE VIN AIG ΣΑΛ ΑΤΑ ΚΑΠ 0€ ESE ΜΕ RET TE ΝΙΣ ΤΟΣ ΝΤΟ PRO SCIU ΤΟΝ ΜΑ ΤΑΣ ΜΕ ΣΑΛ TTO ΝΟΣ ΜΕ ΝΤΟ ...... ...... , ΤΣΑ ● ΣΟΛ ΜΕΛ ...... 14,0 ΜΑ ΤΑ ΟΜ ΟΣ ΙΟΥ , CON 0€ ΑΝΗ GRA FÍÍ ...... ΘΟΥ “GR AVL AX” ...... ...... & ΜΟ VLA X” ΥΣΤ ΑΡΔ” 14,0 0€ ΑΣ. ...... ΟΡΕ ...... .....1 ● ΡΟΛ ΚΤΙ 4,00 € ΑΚΙ ΚΑ BAC ON ΚΑΙ Α ΜΕΛ ΙΤΖ ΑΝΑ ΣΑΛ ΤΣΑ Σ ΓΕΜ ΝΤΟ ● ΧΤΑ ΜΑ ΤΑΣ ΙΣΤΑ ΜΕ ΚΑΠ ΠΟΔ ΑΡΗ ...... ...... ΤΥΡ Ι, Ι SAU , ΞΥΔ TÉ ● ΚΑΛ ...... 12,0 Ι ΚΑΙ É ΜΕ ΘΥΜ ΑΜ ΑΡΑ ΕΛΙ ΕΣ, 0€ ΑΡΙ ΚΙΑ ...... ...... ● ΠΙΚ ΤΗΓ ΑΝΙ ΑΝΤ ...... 16,5 ΙΚΕ Σ ΜΕ ΓΛΥ ΤΑ ΤΑ. ...... 0€ ΦΤΕ ΡΟΥ ...... .....1 ΚΟΞ ΙΝΗ ΓΕΣ 5,50 € ● TOR ΣΑΛ ΤΣΑ ......ΚΟΤ ΟΠΟ TILL ΚΑΙ AS ΓΕΜ ...... ...... ΥΛΟ Υ ΣΑΛ ΙΣΤΑ ΤΣΑ 13,0 0€ ΜΑ ΝΓΚ ΜΕ ΚΟΤ ● ΠΑΤ ΟΠΟ Ο... ...... ΕΛΑ ΑΤΕ ΙΟΛ ΑΔΟ Σ “AI ...... ...13 ΥΛΟ AIO LI”Μ ● ΟΜ Υ ΚΑΙ OLI ”ΜΕ ,00€ Ε ΜΑ ΕΛΕ ΤΑ ΣΚΟ ΓΙΟ ΡΔΟ ΤΗΣ ...... ...... ΝΕΖ Α ΑΡΕ ΣΚΕ ...... 10,0 ΙΑΣ ΣΑΣ 0€ ...... ...... ● SPA ...... 11,0 GHE ΖΥΜ TTI ΜΕ 0€ ΑΡΙ ΦΡΕ ΣΚΙ ΚΑ Α ΝΤΟ ● SPA ΜΑ ΤΑ GHE TTI BOL ΚΑΙ ΒΑΣ ΙΛΙΚ OGN ● ΠΕΝ ESE ...... Ο Ο... ...... ΝΕΣ BAC ON ΚΑΙ ΜΕ ΚΡΕ ...... ...... ...... .. 13,0 0€ ΜΑ ΓΑΛ 14,0 0€ ΜΑ ΝΙΤ ΑΡΙ Α... Α ...... ΑΚΤ ΟΣ, ...... ...14 ,00€ ΣΑΝ ● ΠΑΡ ΤΟΥ ΑΔΟ ΣΙΑ ΚΗ ΜΟ ΤΣΑ ΙΤΣ CHI APA ΡΕΛ Α, ΡΟΚ ● FOC Α ΚΑΙ TTA ΜΕ ACC ΠΕΣ ΝΤΟ IA ΜΕ ΜΑ ΤΑ. ΤΟ ΒΑΣ ΚΑΙ ...... ...... ΙΛΙΚ ΟΥ, ΛΑΔ ΨΗΤ Α ΛΑΧ Ι ΤΡΟ ΚΑΠ ● ΠΟΛ ΥΣΠ .....1 ΑΝΙ ΑΡΗ ΥΦΑ 1,50 € ΟΡΗ , ΜΑ Σ.... ...... ΚΑ, ΠΑΡ ΜΠ ΑΓΚ ΡΟΥ ...... ..12, ΜΕΖ ΑΝΑ ΛΙ, ΚΡΕ ΕΤΑ ● ΜΑ 00€ ΜΕ ΣΟΛ ΜΜ ΥΔΙ ΥΡΗ ΜΠ ΑΓΚ ΟΜ Ο, ΚΑΙ ΚΑΙ ΤΥΡ Ι ΕΤΑ ΞΙΝ ΟΜ ΚΡΕ ΜΑΝΤΟ ΜΑ ΜΕ ΠΟΛ ΥΖΗ ...... ...... ΤΑ, ΘΡΑ ● TOA ΣΙΦ ΝΟΥΤΟ ΕΛΙ ΑΣ, ...... 12,5 ST ZAM ΝΤΟ ...... ...... 0€ ΠON ● ΠΑΤ ON & ...... 10,5ΜΑ ΤΑ ΤΥΡ ΙΙ..... ΑΤΕ Σ 0€ ΤΗΓ ΑΝΙ ...... ...... ΤΕΣ ...... .8,00 € ...... ...... 6,00 € ΕΠΙ ΔΟΡ ● ΤΑΡ ΠΙΑ ΤΑ ΣΟΚ ● CHE ΟΛΑ ESE ΤΑΣ ...... CAK ...... ...... E ΦΡΑ ● ΠΑΓ ΟΥΛ 12,0 ΩΤΑ ΑΣ ...... ΑΣ. 0€ ΣΠΙ ΤΙΚ ...... .....1 ● ΣΟΡ Α... Α ...... ΜΠ Ε 1,00 € ...... ...10 ΣΠΙ ΤΙΚ ● ΓΛΥ Α ...... Α... ,00€€ ΚΑ ΗΜ ...... ...10 ΕΡΑ Σ.... Σ ...... ,00€€ ...... ..10, 00€ ● ΓΑΛ

Cafe


ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ Π

έντε ελληνικά νησιά είναι ανάμεσα στα δέκα καλύτε-

μίου του νησιού, ενόψει της νέας τουριστικής σεζόν.

ρα της Ευρώπης σύμφωνα με τη λίστα του Tripadvisor,

«Η Ρόδος είναι ένας από τους πιο δημοφιλείς τουριστικούς προ-

ενώ η Νάξος «φιγουράρει» στη λίστα του μεγαλύτε-

ορισμούς παγκοσμίως και το επίπεδο των υπηρεσιών του αερο-

ρου ταξιδιωτικού ιστότοπου παγκοσμίως με τα δέκα κορυφαία

δρομίου είναι η πρώτη εικόνα των επισκεπτών του νησιού, αλλά

νησιά στον κόσμο.

και η τελευταία ανάμνησή τους από το νησί. Για το λόγο αυτό η

H Νάξος, η Μήλος, η Κεφαλονιά, η Σαντορίνη και η Πάρος είναι ανά-

αναβάθμισή του έχει ιδιαίτερη αξία και βαρύτητα, για την τοπική

μεσα στα νησιά που ψήφισαν οι ταξιδιώτες ως τα δέκα καλύτερα

τουριστική οικονομία», είπε ο κ. Καμπουράκης. Από την πλευρά

της Ευρώπης και βραβεύθηκαν στα Travellers’ Choice Award 2014.

του, ο κ. Κούκης ανέθεσε στον υποδιοικητή της ΥΠΑ, κ. Βασίλειο

Στην πρώτη, πάντως, θέση της δεκάδας βρίσκεται το νησί Λιού-

Αλευρά να πραγματοποιήσει το συντομότερο επίσκεψη στη Ρόδο,

ις και Χάρις, στη Σκωτία, ενώ στη δεύτερη θέση του καταλόγου

για την καταγραφή των προβλημάτων και αναγκών του αεροδρο-

συναντά κανείς τη Νάξο.

μίου, με στόχο την αποτελεσματική και άμεση αντιμετώπισή τους.

Πιο συγκεκριμένα, η λίστα με τα δέκα καλύτερα νησιά της Ευρώ-

Στην πρώτη γραμμή, πάντα, ο Αντώνης Καμπουράκης...

πης διαμορφώνεται ως εξής: Λιούις και Χάρις, Σκωτία, Νάξος, Ελλά-

Σ

δα, νησί του Γκόζο, Μάλτα, νησιά Όρκνεϊ, Σκωτία, Μήλος, Ελλάδα, Κεφαλονιά, Ελλάδα, Σαντορίνη, Ελλάδα, Κάπρι, Ιταλία, νησί Μουλ, Σκωτία και Πάρος, Ελλάδα.

ε διαδικασία... lifting εισέρχεται το βραβευμένο εννέα φορές από το Conde Nast Traveller, Porto Carras Grand Resort, με στόχο την ανάπτυξη και βελτίωση των προ-

Αντίστοιχα, στα δέκα κορυφαία νησιά στον κόσμο, η Νάξος έχει

σφερόμενων υπηρεσιών του.

την τιμητική της και βρίσκεται στην έκτη θέση, ενώ τη δεκάδα

Έτσι, οι πελάτες θα έχουν πλέον τη δυνατότητα να απολαύσουν

συμπληρώνουν στην πρώτη θέση το Κάγιο Αμπέργκρις, στην τοπο-

αγαπημένες ταινίες, ειδήσεις, τηλεοπτικά shows, τηλεοπτικές σει-

θεσία Belize Cayes, στη δεύτερη το Προβιντενσιάλες, στα νησιά

ρές, βίντεο του συγκροτήματος, πληροφορίες για το resort σχετικά

Τερκς και Κάικος, στην τρίτη τα Μπόρα Μπόρα, στις νήσους Σοσι-

με τις προσφερόμενες υπηρεσίες, τις δραστηριότητες, τη γαστρο-

ετέ, στην τέταστη η νήσος Μάρκο, στη Φλόριντα, στην πέμπτη τα

νομία, τα αξιοθέατα και πολλά ακόμα, μέσα από τις πρωτοπορια-

Λιούις και Χάρις, στη Σκωτία, στην έβδομη το Αϊουτάκι, Southern

κές εφαρμογές, εγκατεστημένες στις νέες τηλεοράσεις, τελευταίας

Cook Islands , στην όγδοη το Νόσι Μπε, Antsiranana Province, στην

τεχνολογίας LCD flat TV, σε όλα τα δωμάτια και σουίτες.

ένατη η νήσος του Πάσχα, στη Χιλή και στη δέκατη το Κο Τάο, στο

Το Porto Carras Grand Resort έλαβε πιστοποιητικό από την TUV

Surat Thani Province.

Hellas τη σεζόν 2013 για την κατασκευή και ασφαλή λειτουργία όλων

«Η Νάξος έχει την τιμή να αναγνωρίζεται από τους ταξιδιώτες

των χώρων που προορίζονται για παιδιά στο συγκρότημα, όπως

ως ένας από τους κορυφαίους νησιωτικούς προορισμούς του

επίσης και όλων των πισίνων, lagoons και του κέντρου θαλασσο-

κόσμου», είπε ο υπεύθυνος αντιδήμαρχος στον τομέα Τουρισμού

θεραπείας. Πιστό στη φιλοσοφία του, το συγκρότημα συνεχίζει και

του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, κ. Δημήτρης Λιανός. Για

φέτος να αποτελεί το νούμερο ένα ασφαλή προορισμό για όλους,

να συμπληρώσει: «Ο επισκέπτης θα ανακαλύψει στη Νάξο έναν

με ανακαίνιση των πισίνων και lagoons στα πολυτελή ξενοδοχεία

ολόκληρο κόσμο εμπειριών».

του Sithonia & Meliton, ανακαίνιση της παιδικής χαράς στο ξενο-

Άξια...

δοχείο Meliton, αναβάθμιση του συστήματος πυρασφάλειας και

Μ

στα δύο ξενοδοχεία, εγκατάσταση νέων ανελκυστήρων για ταχύε τον διοικητή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορί-

τερη και ασφαλέστερη μετακίνηση των πελατών του. Παράλληλα

ας (ΥΠΑ), κ. Δημήτρη Κούκη, συναντήθηκε με πρω-

δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη λειτουργικότητα και την άνεση, στην

τοβουλία του ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων

ήρεμη, χαλαρή και αναζωογονητική ατμόσφαιρα με την ανακαί-

Ρόδου, κ. Αντώνης Καμπουράκης, προκειμένου να συζητηθούν

νιση εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, την αλλαγή μέρους των

μέτρα που θα στοχεύουν στην άμεση αναβάθμιση του αεροδρο-

μοκετών και στα δύο ξενοδοχεία, την κατασκευή νέων χώρων W.C.

10 / ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ


στην παραλία του Meliton, την ανακαίνιση των υπόλοιπων κοινόχρηστων χώρων WC σε Sithonia και Meliton, την ανανέωση των

(2-7 Μαΐου), • θα προβάλουν και προωθήσουν το ελληνικό yachting στην διε-

επιπλώσεων στο lobby των δύο ξενοδοχείων, κ.λπ..

θνή αγορά, προσκαλώντας tour operators και travel agents από

Πρωταρχικός στόχος του συγκροτήματος Porto Carras ήταν και

επιλεγμένες αγορές του εξωτερικού (ως hosted buyers) προ-

παρεμένει η ανάπτυξη του οικολογικού και εναλλακτικού τουρι-

κειμένου να επισκεφθούν το Yacht Show και να γνωρίσουν από

σμού με πλήρη σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον, στην οικολογική ισορροπία και πάνω απ’ όλα στον άνθρωπο. Για το λόγο αυτό, στο πρόγραμμα των ανακαινίσεων περιλαμβάνεται η εναρμόνιση με

κοντά το προϊόν, • θα προβάλουν και προωθήσουν το yachting στην ελληνική αγορά, μέσω των ελληνικών τουριστικών γραφείων,

οικολογικά και ενεργειακά πρότυπα σε υποδομές ηλεκτρομηχανο-

• θα δημιουργήσουν μια ηλεκτρονική, πολλαπλών χρήσεων, πλατ-

λογικού εξοπλισμού, όπως φωτισμός, ψυκτικές-θερμικές εγκατα-

φόρμα στην οποία θα παρουσιάζεται και προβάλλεται το σύνο-

στάσεις, αναβάθμιση της μονάδας αφαλάτωσης για βελτιστοποίηση

λο των σκαφών του ελληνικού yachting (με τα τεχνικά χαρακτη-

της ποσότητας και ποιότητας του παραγόμενου πόσιμου νερού.

ριστικά τους).

H ανάδειξη της γαστρονομίας αποτελεί ένα νέο στοίχημα για το

Βασικός στόχος των σημαντικών αυτών πρωτοβουλιών είναι η ανά-

Porto Carras Grand Resort προβαίνοντας στην ριζική ανακαίνιση

πτυξη του ελληνικού yachting στην παγκόσμια και ελληνική αγορά.

του εστιατορίου Πεύκου και ανακαινίσεις στα δύο a la carte εστι-

Σ

ατόρια πέριξ της μαρίνας, καθώς και σε ανανέωση των μενού όλων των εστιατορίων του και συνεργασία με βραβευμένους σεφ. Πότε δεν λέμε όχι σε ένα lifting…

Μ

φαίρα» πάνε Aegean και Olympic Air, γεγονός που επιβεβαιώνουν τα επίσημα στοιχεία κίνησης του Ιανουαρίου. Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά, αύξηση κατά 12% παρου-

σίασε η συνολική επιβατική κίνηση της Aegean και της Olympic ύλος» στο ΗΑΤΤΑ, μετά την υπερψήφιση πρότασης

Air τον Ιανουάριο του 2014, φθάνοντας τους 522 χιλ. επιβάτες, 57

μομφής κατά του προέδρου του, Γιώργου Τελώνη,

χιλ. περισσότερους σε σχέση με το άθροισμα των επιβατών των

με αποτέλεσμα να απομακρυνθεί από τη θέση του

δύο εταιριών κατά τον αντίστοιχο μήνα του 2013.

και να επιλεγεί ένα νέο προεδρείο, προσωρινής θητείας, με πρόε-

Στην αγορά του εξωτερικού, η αύξηση διαμορφώθηκε στο 9%,

δρο τον Λύσσανδρο Τσιλίδη, αντιπροέδρους τους Βασίλη Κοντό,

φθάνοντας τους 178 χιλ. επιβάτες, καθώς και κίνηση 50 χιλ. επιβα-

Δέσποινα Αμαραντίδου και Κώστα Γκιόκα, γεν. γραμματέα τον

τών από τη Θεσσαλονίκη, παρά την εποχικότητα της βάσης, από

Μάριο Καμμένο, ταμία τον Νίκο Κελαϊδίτη, γεν. έφορο τον Γιώργο

το σύνολο των 228 χιλ. επιβατών εξωτερικού.

Μαρούτσο και μέλη τον Νίκο Βισβίκη, τη Μαρία Θεοφανοπούλου,

Όσον αφορά στην κίνηση εσωτερικού, συνολικά, για το μήνα

τη Λίτσα Καραμπατζάκη, τη Μάγδα Λαΐου, τον Γιάννη Παπαδάκη,

Ιανουάριο και για τις δυο εταιρίες ανήλθε στους 294 χιλ. επιβάτες

τη Βασιλική Σκάγια, τον Γιώργο Τελώνη και τον Βασίλη Τριγκιλίδα.

από 246 χιλ. Η αύξηση αυτή είναι αποτέλεσμα της νέας τιμολογι-

Οι εκλογές αναμένονται μέσα στον Απρίλη...

ακής πολιτικής της Aegean μετά την συνένωση των δυο εταιρι-

Κ

ών, η οποία ισχύει από το Νοέμβριο και το Δεκέμβριο του 2013, αι μιας και για το ΗΑΤΤΑ ο λόγος, ο ο Σύνδεσμος των εν

φέρνοντας εντυπωσιακά αποτελέσματα στην κίνηση των νησιω-

Ελλάδι Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων ένωσε

τικών προορισμών.

τις δυνάμεις του με την Ένωση Πλοιοκτητών Ελληνι-

«Οι συνέργιες του δικτύου αλλά και η νέα πολιτική χαμηλότερων

κών Σκαφών Τουρισμού (ΕΠΕΣΤ) για την προώθηση του ελληνικού

τιμών εσωτερικού που εισάγαμε από τον Νοέμβριο του 2013 με

τουρισμού και του ελληνικού yachting.

ελάχιστο ναύλο €12 + φόρους αεροδρομίου για απλή διαδρομή,

Σε κοινή συνέντευξη τύπου η οποία πραγματοποιήθηκε, στα γρα-

είχαν άμεσο και σημαντικό αποτέλεσμα στην ενίσχυση της κίνη-

φεία του ΗΑΤΤΑ, οι δύο ενώσεις ανακοίνωσαν ότι:

σης», είπε, μεταξύ άλλων, ο διευθύνων σύμβουλος της Aegean και

• θα συνδιοργανώσουν το 13ο East Med Yacht Show, στον Πόρο

της Olympic Air, κ. Δημήτρης Γερογιάννης.

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

/ 11


ΚΟΣΜΙΚΑ Πλήθος κόσμου παραβρέθηκε στην καθιερωμένη γιορτή για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της Ένωσης Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης, ανάμεσά τους τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ξ.Θ., ξενοδόχοι, στελέχη ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και εκπρόσωποι τουριστικών φορέων, της τοπικής αυτοδιοίκησης και της Πολιτείας. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο πρόεδρος του δ.σ. της Ε.Ξ.Θ., κ. Αριστοτέλης Θωμόπουλος είπε ότι «Η νέα χρονιά άρχισε με ελπιδοφό-

1

ρα μηνύματα για τον τουρισμό και είναι σαν να ξεκινάμε από μηδενική βάση, καθώς πέρυσι μηδενίσαμε τις απώλειες των περασμένων ετών όσον αφορά τον αριθμό των διανυκτερεύσεων στα ξενοδοχεία μας». Ο κ. Θωμόπουλος δεν παρέλειψε να αναφερθεί στη συνεργασία με την Marketing Greece, καθώς η Θεσσαλονίκη ήταν η πρώτη περιοχή που προχώρησε σε στρατηγική συμφωνία με το νέο φορέα. Με τη σειρά του ο πρόεδρος του Σ.Ε.Τ.Ε. και της Marketing Greece, κ. Ανδρέας Ανδρεάδης παρουσίασε στους ξενοδόχους το διεθνές site με

2

την επωνυμία discovergreece.com, το οποίο, όπως είπε, θα δώσει την

ευκαιρία στους πολίτες από κάθε γωνιά του πλανήτη να ζήσουν την πιο ολοκληρωμένη ψηφιακή εμπειρία, προκειμένου να σχεδιάσουν το ταξίδι τους προς τη Θεσσαλονίκη και άλλους ελληνικούς προορισμούς. Στη φωτογραφία (1), το δ.σ. της Ε.Ξ.Θ.. Από αριστερά προς τα δεξιά, ο γ.γ. κ. Δημήτριος Μουσιάδης, ο αντιπρόεδρος, κ. Κωνσταντίνος Αλεξόπουλος, ο πρόεδρος, κ. Αριστοτέλης Θωμόπουλος, ο ταμίας, κ. Φώτιος Παπαδόπουλος, το μέλος κα. Έβελυν Χριστοπούλου και ο έφορος, κ. Παναγιώτης Μπουτσιούκης. Στη φωτογραφία (2), ο υπουργός Μακεδονίας-Θράκης, κ. Θεόδωρος Καράογλου ανάμεσα στα μέλη του δ.σ. και τα στελέχη της Ε.Ξ.Θ..

Το βραβείο αειφορίας από το δίκτυο Δάφνη απονεμήθηκε, για δεύτερη συνεχή χρονιά, στο δήμο Σίφνου, για 13 δράσεις που πραγματοποίησε μέσα στο 2013. Η απονομή έγινε στον δήμαρχο Άνδρου, κ. Γιάννη Γλυνό, στα τέλη Ιανουαρίου, από τον συντονιστή του δικτύου Δάφνη, κ. Ηλία Ευθυμιόπουλο. Στιγμιότυπο από τη βράβευση της Σίφνου, με τον δήμαρχο του νησιού, Γιάννη Γλυνό να παραλαμβάνει το βραβείο.

Με σημαντικά συμπεράσματα για τη δράση και τις προοπτικές που παρουσιάζουν εν δυνάμει οι μεσογειακές χώρες στο συνεδριακό κλάδο, ολοκλήρωσε τις εργασίες του το ICCA Mediterranean Chapter Summit, που πραγματοποιήθηκε στις 2-5 Φεβρουαρίου 2014 στη Ρώμη. Το ICCA Mediterranean Chapter Summit που αποτελεί την ετήσια συνάντηση των μελών του τμήματος Μεσογείου της Διεθνούς Ένωσης Συνεδρίων ICCA (International Congress and Convention Association), διοργανώθηκε φέτος στη φιλοξενούσα Ιταλία, προσελκύοντας 70 μέλη από την Ελλάδα, την Ιταλία, τη Νότια Γαλλία, το Μονακό, την Κροατία, την Κύπρο, τη Μάλτα, την Ολλανδία, την Ισπανία, την Ελβετία και την Τουρκία. Η ελληνική συμμετοχή απαρτίστηκε από τη γενική διευθύντρια του HAPCO κα Λύντια Μαστρονικολή, την κα. Βαλεντίνη Αμαραντίδου, διευθύντρια Ανάπτυξης της ARTION Conferences & Events, την Εύη Βουδικλάρη, υπεύθυνη πωλήσεων της Goldair και την Αντωνία Αλεξάνδρου, πρόεδρο & διευθύνουσα σύμβουλο της PCO Convin. Στη φωτογραφία, από αριστερά προς δεξιά εμφανίζονται η κα. Elif Balci Fisunoglu, πρόεδρος του ICCA Mediterranean Chapter και η κα. Βαλεντίνη Αμαραντίδου, διευθύντρια Ανάπτυξης της ARTION Conferences & Events.

12 /

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ


1

2

3

Τις στρατηγικές επιλογές καθώς και τους βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους της Aegean Airlines παρουσίασε ο κ. Ευτύχιος Βασιλάκης, αντιπρόεδρος της εταιρίας, σε ενημερωτική εκδήλωση που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος των Εν Ελλάδι Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων (ΗΑΤΤΑ). Ο κ. Βασιλάκης τόνισε ότι η συνεργασία με τα τουριστικά γραφεία για την ανάπτυξη του τουρισμού της Ελλάδας, είναι αμοιβαία και αμφίδρομη και θεωρεί δεδομένο ότι θα συνεχιστεί στην ίδια κατεύθυνση με σταθερό ρυθμό και ειλικρίνεια, προκειμένου να υπάρχει ανθεκτικότητα στις συνθήκες. Μετά το τέλος της εκδήλωσης, ο ΗΑΤΤΑ διοργάνωσε το καθιερωμένο ετήσιο cocktail του, στο οποίο εκπρόσωποι της πολιτικής ηγεσίας και του συνόλου του τουριστικού κόσμου είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν σε μία φιλική ατμόσφαιρα. Στη φωτογραφία (1), ο πρόεδρος του ΗΑΤΤΑ, κ. Λύσανδρος Τσιλίδης, με τον υφυπουργό Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας κ. Αθανάσιο Σκορδά. Στη φωτογραφία (2), ο πρόεδρος του ΗΑΤΤΑ, κ. Λύσανδρος Τσιλίδης, με τον πρόεδρο του Ε.Ο.Τ., κ. Χρήστο Πάλλη. Στη φωτογραφία (3), ο πρόεδρος του ΗΑΤΤΑ, κ. Λύσανδρος Τσιλίδης υποδέχεται τον πρέσβη της Τουρκίας στην Ελλάδα, κ. Kerim Uras

Σε συνέδριο με θέμα: «Συντονισμένες στρατηγικές για την ανάπτυξη και προβολή του θεματικού τουρισμού, μέσω τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στη Μεσογειακή λεκάνη», που πραγματοποιήθηκε στο Αλ Μπάλκα της Ιορδανίας, συμμετείχε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε στo πλαίσιο του έργου MEDROUTE - Μεσογειακή Διαδρομή για τον Τουρισμό και τον Πολιτισμό, του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας CBC MED ENPI και την Περιφέρεια εκπροσώπησαν στο συνέδριο ο αντιπεριφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, κ. Θεοφάνης Παπάς και στελέχη των τμημάτων Τουρισμού. Στη φωτογραφία, ο αντιπεριφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, κ. Θεοφάνης Παπάς.

Συνάντηση με τον Περιφερειάρχη Αττικής, κ. Γιάννη Σγουρό είχαν δύο από τα κορυφαία στελέχη του παγκοσμίου φήμης ταξιδιωτικού καναλιού, Travel Channel, στα γραφεία της Περιφέρειας Αττικής. Οι Andrew Grieve, VP Advertising Sales UK/EMEA και Nitu Kamboj, International Senior Sales Executive, συνάντησαν τον κ. Σγουρό, στο πλαίσιο της ήδη υπάρχουσας συνεργασίας των δύο πλευρών, που αποτελεί μέρος του Ολοκληρωμένου Προγράμματος Τουριστικής Προβολής της Περιφέρειας Αττικής. Η ατζέντα της συζήτησης περιείχε θέματα όπως η ραγδαία ανάκαμψη του Τουρισμού με προορισμό την Αθήνα/Αττική μέσα στο 2013, η θετική προοπτική που αναμένεται μέσα στο 2014, καθώς και το ενδεχόμενο διεύρυνσης της συνεργασίας των δύο πλευρών. Στιγμιότυπο από τη συνάντηση των Andrew Grieve και Nitu Kamboj με τον Περιφερειάρχη Αττικής.

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

/

13


ΔΙΕΘΝΗ NEA Σχέδια πρόσληψης νέων μαθητευόμενων για Thomson και First Choice

και συνεχίζουν να πωλούν πακέτα διακοπών για Sharm el Sheikh. Ακολουθούν, ωστόσο, τη συμβουλή του Βρετανικού Υπουργείου Εξωτερικών που συμβουλεύει τους Βρετανούς πολίτες να μην ταξιδεύουν στο Νότιο Σινά, εξαιρώντας την

Thomson και First Choice έχουν ανακοινώσει σχέδια πρό-

περιοχή γύρω από το Sharm el Sheikh, περιλαμβανομένων

σληψης 130 νέων μαθητευόμενων εφέτος.

Σαρμ ελ Maya, Hadaba, Naama Bay, Sharks Bay, Nabq και το

Τα ταξιδιωτικά γραφεία υποστηρίζουν ότι έχουν εκπαιδευτεί

αεροδρόμιο.

σε αυτά πάνω από 7.000 μαθητευόμενοι ηλικίας 16 ετών και

Ωστόσο, αρκετοί Βρετανοί tour operators, συμπεριλαμβανο-

άνω κατά τη διάρκεια των τελευταίων 25 ετών.

μένων των Thomson, Thomas Cook και Hayes & Jarvis, έχουν

Κατά τα επόμενα 25 χρόνια, αναμένεται ο συνολικός αριθ-

προβεί σε ακύρωση των ημερήσιων εκδρομών από τα θέρε-

μός των μαθητευόμενων να φτάσει στον αριθμό-ορόσημο

τρα της Ερυθράς Θάλασσας στο Taba και το Μοναστήρι της

των 15.000.

Αγίας Αικατερίνης μετά τη βομβιστική επίθεση.

Η διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού της TUI UK & Ireland,

Με την σειρά της η αιγυπτιακή πλευρά υποστηρίζει ότι, μετά

Caroline Kitcher δήλωσε: «Πολλοί μαθητευόμενοι έχουν

την βομβιστική επίθεση, στις 16 Φεβρουαρίου, το υπουργείο

παραμείνει σε κάποιο από τα υποκαταστήματά μας ως βοη-

Εξωτερικών, πήρε επιπλέον μέτρα ασφαλείας στις περιοχές

θοί ακόμη και διευθυντή από τη στιγμή της ολοκλήρωσης

γύρω από το θέρετρο Sharm el Sheikh. «Αιγύπτιοι στρατι-

της μαθητείας τους».

ώτες βρίσκονται στο διεθνές αεροδρόμιο Sharm el Sheikh,

Το Travelodge επιβεβαίωσε ότι θα προσλάβει 80 νέους μαθη-

στα σημεία ελέγχου γύρω από την περίμετρο του Sharm

τευόμενους προκειμένου να ενταχθούν σε υφιστάμενα πρό-

el Sheikh και στο Κυβερνείο του Νοτίου Σινά», αναφέρεται

γραμμα μαθητείας το τρέχονς έτος.

σχετικά. Επιπλέον, η αιγυπτιακή πλευρά υποστηρίζει ότι δεν

Άδειασε το Sharm el Sheikh από Γερμανούς τουρίστες

υπήρξαν βίαιες διαδηλώσεις στα θέρετρα του Νοτίου Σινά κατά τις πρόσφατες ταραχές στην Αίγυπτο.

Συμφωνία συνεργασίας Hotelopia Tui Travel - easyJet Holidays Συνεργασία με τη Hotelopia Tui Travel ξεκινάει η easyJet Holidays για την πώληση πακέτων διακοπών σε επτά ευρωπαϊκές χώρες. Η easyJet Holidays θα ξεκινήσει εκ νέου την ιστοσελίδα της στο Ηνωμένο Βασίλειο και θα ανοίξει νέες εγκαταστάσεις στη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία, την Ισπανία και την Ελβετία από την 1η Μαΐου, οπότε και ολοκληρώνεται η τριετής συμ-

Εκκενώθηκε το δημοφιλές θέρετρο Sharm el Sheikh από

φωνία της με τον όμιλο Lowcosttravel.

Γερμανούς τουρίστες, σύμφωνα με απόφαση της γερμανι-

Όλες οι κρατήσεις θα γίνονται υπό την easyJet Holidays.

κής κυβέρνησης, μετά τη βομβιστική επίθεση στο Taba, στα

Εκτός από τις διακοπές στην παραλία, για σκι και επισκέψεις

μέσα Φεβρουαρίου, με θύματα τέσσερις τουρίστες.

πόλεων η easyJet Holidays θα προσθέσει μια εντελώς νέα

Αντίθετα, παρέμειναν στην περιοχή οι Βρετανοί τουρίστες.

κατηγορία διακοπών, αυτή των διακοπών δραστηριότητας,

Σύμφωνα με το Travelmole, Γερμανοί οργανωτές ακύρωσαν

όπως η ποδηλασία και το γκολφ, ενώ στο πακέτο θα περι-

τις διακοπές στο Sharm el Sheikh για τις επόμενες εβδομά-

λαμβάνονται και εκδρομές σε σημαντικούς προορισμούς.

δες, μέχρι και τα μέσα Μαρτίου, ακολουθώντας τη συμβου-

Η easyJet Holidays και η Hotelopia θα προχωρήσουν στην

λή της γερμανικής κυβέρνησης, η οποία συνέστησε στους

πρόσληψη πάνω από 100 διοικητικών υπαλλήλων, πωλητών

πολίτες της να μην ταξιδεύουν προς τα παραλιακά θέρετρα

και υπαλλήλων εξυπηρέτησης πελατών για τα νέα γραφεία

του Σινά, ενώ και όσοι βρίσκονται στην περιοχή θα πρέπει με

στην Πάλμα, στη Μαγιόρκα.

ευθύνη των ταξιδιωτικών τους πρακτόρων να γυρίσουν πίσω.

Ο γενικός διευθυντής της easyJet Holidays, Mandy Round,

Από την πλευρά τους οι ταξιδιωτικοί πράκτορες του Ηνω-

δήλωσε ότι η συμφωνία θα οδηγήσει σε βελτίωση του ξενο-

μένου Βασιλείου δηλώνουν ότι δεν έχουν σχέδια να φέρουν

δοχειακού χαρτοφυλακίου του operator, ενώ η ιστοσελίδα

πίσω από το αιγυπτιακό θέρετρο τους Βρετανούς τουρίστες

του θα είναι πιο φιλική προς το χρήστη και η διαδικασία κρά-

14 /

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ


τησης περισσότερο αποτελεσματική.

3,9 δισ. δολάρια.

Η συμφωνία της easyJet Holidays με την Hotelopia θα παρα-

Η TUI είναι η μόνη παραδοσιακή ταξιδιωτική εταιρία που

ταθεί έως τα τέλη της καλοκαιρινής σεζόν του 2017.

συμπεριλαμβάνεται στη λίστα με τις 500 εταιρίες και ανεβαί-

Bestroomsdirect.com: Για διακοπές χωρίς μεσάζοντες

νει 22 θέσεις στην 388η θέση, σε σχέση με το προηγούμενο έτος και η Priceline.com κατατάσσεται στην 178η θέση (από 260 πέρυσι), με αξία εμπορικού σήματος τα 6,9 δισ. δολάρια. Έξι αεροπορικές εταιρίες, η Emirates (κατετάγη 234η με αξία

Ιδιοκτήτες ξενοδοχείου στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουν ξεκινή-

εμπορικού σήματος 5,4 δισ. δολ.), η Delta (286η, με 4.7 δισ.

σει το δικό τους site διαμονής, σε μια προσπάθεια να περιο-

δολ.), η American Airlines (298η, με 4500 εκατομμύρια δολά-

ρίσουν τους πράκτορες, που μονοπωλούν την ξενοδοχεια-

ρια), η Lufthansa (331η, με 4,1 δισ. δολ.), η United (379η, με

κή βιομηχανία, προωθώντας τις κρατήσεις δωματίων χωρίς

3,800 δισ. δολάρια) και η Singapore Air (458η, με 3,2 δισ. δολ.)

μεσάζοντες.

συμπληρώνουν επίσης τον κατάλογο.

Οι Simon and Wendy Bennett, ιδιοκτήτες του Augill Castle

Ωστόσο, η British Airways έχει λάβει την πρώτη θέση το 2014

στο Kirkby Stephen, στην περιοχή της Cumbria, υποστηρί-

στη λίστα των Superbrands του Ηνωμένου Βασιλείου, με την

ζοντας ότι οι online πράκτορες μονοπωλούν την ταξιδιωτική

Apple να κατατάσσεται στην 14η θέση.

βιομηχανία παγκοσμίως, λαμβάνοντας έως και 25% προμή-

Το Facebook, η Disney και το Hilton έχουν εξαφανιστεί από

θεια από ανεξάρτητους φορείς παροχής καταλύματος, έχουν

το top 20 από τις αγαπημένες μάρκες της Βρετανίας φέτος

δημιουργήσει το bestroomsdirect.com, το οποίο ενθαρρύνει

με τη Rolex να βρίσκεται στη δεύτερη θέση και την Coca-

τους ταξιδιώτες να μην χρησιμοποιούν πράκτορες για την

Cola στην τρίτη θέση.

κράτηση δωματίου σε ξενοδοχεία.

Άλλα εμπορικά σήματα στο top 10 είναι το BBC, η Heinz, η

Το bestroomsdirect.com διαθέτει μια εκτενή βάση δεδομένων

Microsoft και η Google.

από μοναδικά μέρη και δεν χρεώνει προμήθεια για κρατήσεις.

Φέτος, η BA ανέβηκε από την τέταρτη στην πρώτη θέση στη

Η ιστοσελίδα προτρέπει τους καταναλωτές να ενταχθούν

λίστα των Superbrands, η οποία προκύπτει από την ψήφο

στο «κίνημα» και να κλείνουν απευθείας με ξενοδοχεία και

ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων και την ψήφο περίπου

ξενώνες, λαμβάνοντας τις καλύτερες διαθέσιμες τιμές και οι

2.900 καταναλωτών.

ιδιοκτήτες της προσκαλεί τους Βρετανούς φορείς παροχής

«Το μεγαλύτερο βραβείο είναι η αναγνώριση από το κοινό

καταλύματος να την προωθήσουν.

της σκληρής δουλειάς των ανθρώπων μας. Ωστόσο, δεν θα

Η Wendy Bennett δήλωσε σχετικά: «Οι παγκόσμιες ιστοσελίδες

λάβουμε τη διάκριση αυτή ως δεδομένη, αλλά θα συνεχίσου-

κράτησης μονοπωλούν την ταξιδιωτική βιομηχανία, λαμβά-

με να χτίζουμε την επιτυχία μας», υπογραμμίζει ο διευθύνων

νοντας ένα τεράστιο κομμάτι των εσόδων μας και καθιστώ-

σύμβουλος του brand, Frank van der Post.

ντας ακόμη πιο δύσκολη την επιβίωσή μας. Είναι επιτακτική ανάγκη, ανεξάρτητα ξενοδοχεία και ξενώνες, ενωμένοι, να προωθήσουμε τη σημασία της άμεσης κράτησης».

Η ΤUI Travel στην παγκόσμια λίστα των εταιριών με βάση την αξία του εμπορικού τους σήματος

Κατασκευαστικός «πυρετός» στην ευρωπαϊκή ξενοδοχία Περισσότερα από 800 ξενοδοχεία βρίσκονται στο στάδιο του σχεδιασμού, του προγραματισμού ή της κατασκευής σε ολόκληρη την Ευρώπη, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του STR Global Construction Pipeline Report για τον Φεβρουάριο του 2014. Πιο συγκεκριμένα, 864 ξενοδοχεία με 140.000 περίπου δωμάτια βρίσκονται σε κατασκευαστική εξέλιξη στη Γηραιά Ήπειρο. «Πρωταθλήτρια» πόλη είναι το Μάνστεστερ που θα αυξήσει

Η TUI Travel συγκαταλέγεται μεταξύ των 500 πιο πολύτιμων

την ξενοδοχειακή προσφορά του κατά 26,9%, αποκτώντας

εμπορικών σημάτων παγκοσμίως, ενώ η British Airways ανα-

3.751 νέα δωμάτια και ακολουθούν η Μόσχα με αύξηση της

δεικνύεται σε κορυφαία μάρκα για το Ηνωμένο Βασίλειο.

ξενοδοχειακής της προσφοράς κατά 23,7%, με 9.286 νέα

Η ταξιδιωτική εταιρία βρίσκεται στην 360η θέση στην κατά-

δωμάτια, το Μπακού με 19%, με 710 νέα δωμάτια, η Κωνστα-

ταξη με τις 500 κορυφαίες εταιρίες με βάση την αξία του

ντινούπολη με 15,1%, με 6.089 νέα δωμάτια και το Λονδίνο

εμπορικού τους σήματος, με αξία εμπορικού σήματος τα

με 14,9%, με 17.594 νέα δωμάτια.

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

/

15


STATISTICS

Σε θετική τροχιά η ευρωπαϊκή ξενοδοχειακή βιομηχανία • Στην Αθήνα η μεγαλύτερη αύξηση στην πληρότητα, ανάπτυξη εμφανίζει και ο δείκτης ADR Ανοδικά συνεχίζει να κινείται η ευρωπαϊκή ξενοδοχειακή βιομηχανία και το 2014. Τον Φεβρουάριο εντυπωσιακή αύξηση κατά 11% παρουσίασε ο δείκτης των εσόδων ανά διαθέσιμο δωμάτιο, ενώ αυξήσεις καταγράφηκαν και στο δείκτη της πληρότητας, με την Αθήνα να εμφανίζει τη μεγαλύτερη αύξηση στο συγκεκριμένο δείκτη, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η STR Global. «Πέρυσι είχαμε αύξηση της πληρότητας, σε μειωμένο, όμως, ποσοστό στην Ευρώπη», σημειώνει η Elizabeth Winkle, διευθύνουσα σύμβου-

Οι επιδόσεις της ευρωπαϊκής, ξενοδοχειακής βιομηχανίας τον Φεβρουάριο (σε δολάρια ΗΠΑ, ευρώ και βρετανικές λίρες) Ευρώπη

%μεταβολή

Πληρότητα

60,8%

+3,3%

Μέση ημερήσια τιμή -ADR (U.S. δολάρια)

131,03

+7,4%

Μέση ημερήσια τιμή -ADR (ευρώ)

95,77

+2,7%

Μέση ημερήσια τιμή -ADR (βρετανική λίρα)

78,63

-2,5%

Έσοδα ανά διαθέσιμο δωμάτιο-RevPAR (U.S. δολάρια)

79,61

+11,0%

Έσοδα ανά διαθέσιμο δωμάτιο-RevPAR (ευρώ)

58,19

+6,1%

Έσοδα ανά διαθέσιμο δωμάτιο-RevPAR (βρετανική λίρα)

47,78

+0,8%

Πηγή: STR Global

λος της STR Global. Για να συμπληρώσει: «Εφέτος, από την αρχή του έτους μέχρι σήμερα, βλέπουμε, τόσο η πληρότητα, όσο και η μέση ημερήσια τιμή στην περιοχή να παρουσιάζουν ανάπτυξη. Η Βόρεια Ευρώπη παρουσιάζει καλά αποτελέσματα, σε σύγκριση με άλλες υποπεριοχές, τόσο όσον αφορά στην πληρότητα, όσο και στην τιμή. Η

Οι επιδόσεις βασικών ευρωπαϊκών χωρών στην ξενοδοχειακή βιομηχανία τον Φεβρουάριο του 2014 Χώρα

Πληρότητα %Μεταβολή

ADR

%Μεταβολή

RevPAR

%Μεταβολή

EUR 94,85

+2,2%

EUR 58,36

+6,1%

Δανία, η Εσθονία, η Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο καθοδηγούν

Γερμανία

61,5%

+3,8%

τις θετικές επιδόσεις στην υπο-περιοχή. Στο πλαίσιο αυτό, το 2014

Ιταλία

51,9%

+6,8%

EUR 102,72

+1,7%

EUR 53,32

+8,7%

εκτιμάται ότι θα είναι μια χρονιά ανάπτυξης».

Ρωσία

55,8%

+1,3%

RUB 5,576,72

+6,0%

RUB 3,101,31

+7,3%

Ισπανία

60,6%

+3,2%

EUR 87,84

+2,6%

EUR 53,22

+5,9%

Οι επιδόσεις των βασικών αγορών τον Φεβρουάριο

Ην. Βασίλειο

72,3%

+4,3%

GBP 76,70

+4,9%

GBP 55,42

+9,5%

Τη μεγαλύτερη αύξηση στο δείκτη της πληρότητας σε ποσοστό 23,2% και πληρότητα 52,1% παρουσίασε η Αθήνα, με δεύτερο το Άμστερνταμ, με αύξηση 19,5% και πληρότητα 67,9%.

Η μεγαλύτερη αύξηση στη συγκεκριμένη μέτρηση καταγράφηκε

Αντίθετα, η μεγαλύτερη μείωση στη συγκεκριμένη μέτρηση καταγρά-

στο Άμστερνταμ κατά 37,1% και RevPAR σε EUR 76,27, με δεύτερη

φηκε στη Βαρσοβία κατά 5,1% και πληρότητα στο 60,3%.

την Αθήνα (26,9% σε EUR 44,72) και τρίτη την Κοπεγχάγη (22,2%

Πέντε αγορές πέτυχαν διψήφια αύξηση στο δείκτη της μέσης ημε-

σε EUR 64,40).

ρήσιας τιμής (ADR): η Κοπεγχάγη (15,7% σε EUR 112,69), το Άμστερ-

Στην αντίπερα, η Μόσχα παρουσίασε τη μεγαλύτερη μείωση, τόσο

νταμ (14,7% σε EUR 112,31), το Μάντσεστερ (13,2% σε EUR 80,12),

στο δείκτη ADR (-20,4% σε EUR 127,97), όσο και στο δείκτη RevPAR

το Ταλίν (11,4% σε EUR 71,36) και το Λονδίνο (10,25 σε EUR 153,78).

(-22,15 σε EUR 81,53).

16 /

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ


NEA Eιδικές πολιτικές επικοινωνίας για τη στήριξη της Κεφαλονιάς αποφάσισε το υπουργείο Τουρισμού

Οι Σέρβοι τουρίστες με «υψηλό βαλάντιο» στο στόχαστρο της Ε.Ξ.Θ. Μία σειρά από προωθητικές ενέργειες που θα μπορούσαν να καταστήσουν τη Θεσσαλονίκη δημοφιλή city break προορισμό για Σέρβους πολίτες με «υψηΑπό αριστερά προς τα δεξιά ο εκπρόσωπος του τμήματος Τουρισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης, κ. Γιώργος Μπασμαδέλης, η υπεύθυνη Μάρκετινγκ της Ε.Ξ.Θ., κα. Ευδοκία Τσατσούρη και ο πρόεδρος της Ένωσης, κ. Αριστοτέλης Θωμόπουλος.

λότερο» βαλάντιο, δώδεκα μήνες το χρόνο, συζήτησαν οι εκπρόσωποι της

Οι δράσεις για τη στήριξη της Κεφαλονιάς, μετά τον κατα-

Ε.Ξ.Θ. με τον πρόεδρο του Serbia National Association of Travel

στροφικό σεισμό, βρέθηκαν στο επίκεντρο διευρυμένης

Agencies (YUTA), κ. Αλεξάνταρ Σένισιτς, κατά τη διάρκεια της

σύσκεψης της υπουργού Τουρισμού, Όλγας Κεφαλογιάννη,

συμμετοχής της Ένωσης στη Διεθνή Τουριστική Έκθεση ITF

με τον γενικό γραμματέα του υπουργείου Τουρισμού, Ανα-

του Βελιγραδίου. Η ITF πραγματοποιήθηκε από τις 27 Φεβρου-

στάσιο Λιάσκο, τον γενικό γραμματέα του Ε.Ο.Τ., Πάνο Λει-

αρίου ως τις 2 Μαρτίου 2014 στη σερβική πρωτεύουσα και η

βαδά, τον αντιδήμαρχο Κεφαλονιάς, Βαγγέλη Κεκάτο, τον

Ένωση Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης είχε έντονη παρουσία, συμ-

πρόεδρο των Ξενοδόχων Κεφαλονιάς, Σπύρο Γαλιατσάτο και

μετέχοντας ως συνεκθέτης στο περίπτερο του Ε.Ο.Τ..

πολλούς τοπικούς φορείς και επιχειρηματίες του τουρισμού.

Η ελίτ των Σέρβων κατέχει ένα μικρό ποσοστό του συνολικού

Σύμφωνα με τα όσα αποφασίστηκαν, το αμέσως προσεχές

πληθυσμού της χώρας που δεν ξεπερνά το 10%, παρ΄ όλα αυτά

διάστημα πρόκειται να αναπτυχθούν ειδικές πολιτικές επικοι-

υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον για εναλλακτικές μορφές τουρι-

νωνίας για τη στήριξη της εικόνας του νησιού, θα αξιοποιηθεί

σμού, οι οποίες θα μπορούσαν να λειτουργήσουν συνδυαστι-

το διαδίκτυο για προβολή της Κεφαλονιάς και θα προβληθεί

κά (οινοτουρισμός, γαστρονομία, ιαματικός τουρισμός, κ.λπ.).

η Κεφαλονιά ως ασφαλής τουριστικός προορισμός σε όλες

Προκειμένου να ενισχυθεί το τουριστικό ρεύμα των Σέρβων

τις μεγάλες διεθνείς εκθέσεις του εξωτερικού, στο Μιλάνο,

προς τη «νύμφη του Θερμαϊκού», ξεκίνησε μια προσπάθεια

το Βερολίνο και τη Μόσχα.

συντονισμένης προβολής της Θεσσαλονίκης που θα βασίζεται

Παράλληλα, θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις για την

στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ως city break προορισμός.

Κεφαλονιά από τα γραφεία εξωτερικού και θα υπάρχει διαρ-

Οι εκπρόσωποι της Ε.Ξ.Θ. είχαν εποικοδομητικές επαφές με

κής επαφή και ενημέρωση με όλα τα γραφεία του Ε.Ο.Τ. στο

σπουδαία τουριστικά γραφεία της γειτονικής χώρας και με

εξωτερικό, με στόχο την άμεση και ορθή ενημέρωση ξένων

εκδότες και δημοσιογράφους από τα μεγαλύτερα σερβικά

δημοσιογράφων και τουριστικών παραγόντων, για την πραγ-

περιοδικά ποικίλης ύλης που δίνουν έμφαση στα ταξίδια, όπως

ματική εικόνα που επικρατεί στην Κεφαλονιά.

και με εκπροσώπους τουριστικών ιστοσελίδων που προβάλ-

Νωρίτερα, η κα. Κεφαλογιάννη μετέβη στο Ληξούρι και στην

λουν προορισμούς.

περιοχή Παλικής, όπου πραγματοποίησε αυτοψία στις λιμενι-

Το σταντ της Ε.Ξ.Θ., η οποία συμμετείχε ως συνεκθέτης στο

κές εγκαταστάσεις και στη συνέχεια προήδρευσε σύσκεψης

περίπτερο του Ε.Ο.Τ., αποτέλεσε μια από τις «στάσεις» για εμπο-

στο γραφείο τουρισμού Παλικής.

ρικούς επισκέπτες και κοινό σε όλη τη διάρκεια της έκθεσης.

«Η Κεφαλονιά είναι ένας παγκόσμιος, δημοφιλής τουριστικός

Αρκεί να σκεφθεί κανείς ότι η Ελλάδα είναι η πρώτη τουριστική

προορισμός. Η οικονομική ζωή του νησιού εξαρτάται άμεσα

αγορά-στόχος για τους Σέρβους, όμως η Θεσσαλονίκη κατέχει

από τον τουρισμό. Γι’ αυτό και κάνουμε όλες τις απαραίτητες

ένα μικρό μερίδιο αυτής της αγοράς, κυρίως γιατί είναι γνω-

ενέργειες για να διαφυλάξουμε το κύρος και την εικόνα του

στή ως shopping center και λειτουργεί συχνά ως stop over,

νησιού. Το υπουργείο Τουρισμού και ο Ε.Ο.Τ. θα στηρίξουν

δηλαδή ενδιάμεσος σταθμός προκειμένου να καταλήξουν οι

και θα προστατεύσουν με όλα τα μέσα που διαθέτουν την

τουρίστες σε κοντινούς ή μακρινούς παραθαλάσσιους προο-

τουριστική φήμη της Κεφαλονιάς», είπε σε δηλώσεις της η

ρισμούς κατά τους καλοκαιρινούς μήνες (Χαλκιδική, Θάσος,

υπουργός Τουρισμού.

Κέρκυρα, κ.λπ.).

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

/

17


NEA ICCA Mediterranean Chapter: Η ποιότητα, το κόστος και η πρόσβαση αναδεικνύουν έναν συνεδριακό προορισμό

και branding. • Η ενσωμάτωση δράσεων εταιρικής υπευθυνότητας στις διοργανώσεις μπορεί να φέρει στο προσκήνιο συμμετέχοντες περισσότερο ενεργούς και να αφήσει μια σημαντική παρακαταθήκη για την περιοχή που φιλοξένησε το γεγονός. Οι ιδέες κινούν ανθρώπους, μέσα και πράγματα όταν δεν υπάρχει εθνική πρωτοβουλία: • Το παράδειγμα του Σουηδικού Δικτύου Γραφείων Συνεδρίων, που υπό την ομπρέλα του συνεργάζονται και καθοδηγούνται με χαμηλό κόστος 21 Γραφεία Συνεδρίων της σκανδιναβικής χώρας. • Το παράδειγμα του Swiss Tech Convention Center, ενός συνε-

Σημαντικά συμπεράσματα για μια ισχυρή συνεδριακά Μεσόγειο παρουσιάστηκαν κατά το ICCA Mediterranean Chapter Summit.

δριακού κέντρου με στόχο όχι τόσο την ικανοποίηση υλικοτεχνικών υποδομών, αλλά τη διάχυση ακαδημαϊκής γνώσης σε περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. • Το παράδειγμα του Γραφείου Συνεδρίων της Φλωρεντίας, που από δημόσιος φορέας μετετράπη σε κυρίως ιδιωτική επιχείρηση, ωφελώντας την επιχειρησιακή ευελιξία και ικανότητα της πόλης να προσελκύσει συνεδριακές οργανώσεις. Το ICCA Mediterranean Chapter, όπως ανέφερε η πρόεδρός του, κα. Elif Balci Fisunoglu, είναι απόρροια της ανάγκης των χωρών-μελών της Μεσογείου να ανταλλάξουν ιδέες και από-

Ιδιαίτερα δυναμική ήταν η ελληνική συμμετοχή στο Summit.

ψεις και να αναζητήσουν λύσεις από κοινού για ζητήματα ιδίου ενδιαφέροντος.

Βασικά κριτήρια που καθορίζουν την τελική επιλογή ενός

Από την πλευρά της η αντιπρόεδρος του ICCA Mediterranean

συνεδριακού προορισμού είναι η ποιότητα, το κόστος, η υπό-

Chapter, κα. Βαλεντίνη Αμαραντίδου, είπε ότι, «στη συνάντη-

ληψη, η πρόσβαση και οι ευκολίες μετακίνησης, καθώς και

ση αποτυπώθηκαν ουσιαστικά συμπεράσματα - εργαλεία

τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των ξενοδοχειακών υποδομών.

για κάθε Γραφείο Συνεδρίων και Επαγγελματία Διοργανωτή

Αυτό προέκυψε κατά τη διάρκεια του ICCA Mediterranean

Συνεδρίων που δραστηριοποιείται στη μεσογειακή περιοχή

Chapter Summit, που πραγματοποιήθηκε στη Ρώμη, το διά-

και που αξίζει ο καθένας μας να λάβει υπόψη του».

στημα 2-5 Φεβρουαρίου, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη

Κύπρο, τη Μάλτα, την Ολλανδία, την Ισπανία, την Ελβετία και

Αγαπημένος προορισμός για τους Ισραηλινούς η Θεσσαλονίκη

την Τουρκία), μεταξύ όλων των ICCA Chapters.

• Πετυχημένη η συμμετοχή της Ε.Ξ.Θ. στην ΙΜΤΜ

Επιπλέον συμπεράσματα που προέκυψαν κατά τη διάρκεια

Η επιβεβαίωση ότι η Θεσσαλονίκη είναι ένας αγαπημένος

του ICCA Chapter, στο οποίο η Ελλάδα είχε δυναμική παρου-

προορισμός για τους Ισραηλινούς ήρθε από τη διεθνή του-

σία, τόσο με τη συμμετοχή του HAPCO, όσο και αρκετών

ριστική έκθεση International Mediterranean Tourism Market

PCOs μελών του, είναι:

2014 του Τελ Αβίβ.

• Ενώ η Μεσόγειος είναι περιοχή αντιθέσεων και πολυμορ-

Η Ένωση Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης, η οποία συμμετείχε

φίας, μπορεί ωστόσο να λειτουργήσει ως συνδετικός κρίκος,

για τέταρτη συνεχή χρονιά στην ΙΜΤΜ, επέστρεψε με «αέρα

να γεφυρώσει διαφορές και να ενώσει κουλτούρες. Ανέκαθεν

αισιοδοξίας» στις βαλίτσες της για περισσότερη άνοδο του

υπήρξε πηγή έμπνευσης και δημιουργίας για καινοτομία, κοι-

τουριστικού ρεύματος από το Ισραήλ κατά τη φετινή χρο-

νωνικοπολιτική αλλαγή και οικονομική εξέλιξη.

νιά και με καλούς οιωνούς ότι ο προορισμός εδραιώνεται

• Η συνεργασία μπορεί να φέρει αξιοθαύμαστα αποτελέσμα-

στα τουριστικά πακέτα που προσφέρουν μεγάλα τουριστι-

τα. Λαμβάνοντας υπ’ όψην τα δυνατά και αδύναμα σημεία

κά γραφεία της χώρας.

της κάθε περιοχής της Μεσογείου δύναται να δημιουργη-

Το διήμερο 11 - 12 Φεβρουαρίου 2014, το σταντ της Ε.Ξ.Θ.,

θεί με τους εταίρους μία από κοινού στρατηγική marketing

στο περίπτερο του Ε.Ο.Τ., έγινε πόλος έλξης για εμπορικούς

συμμετοχή μελών (70 σύνεδροι από 11 χώρες -από την Ελλάδα, την Ιταλία, τη Νότια Γαλλία, το Μονακό, την Κροατία, την

18 /

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ


Το περίπτερο της Ε.Ξ.Θ. επισκέφθηκαν ο πρέσβης της Ελλάδας στο Τελ Αβίβ, κ. Σπυρίδων Λαμπρίδης, ο διευθύνων του Προξενικού Γραφείου, κ. Κωνσταντίνος Αλεξανδρής και ο επικεφαλής του Γραφείου ΟΕΥ, κ. Αλέξανδρος Αλεξιάδης. Κατά την πρώτη μέρα της έκθεσης έγιναν επαφές με δεκάδες τουριστικούς πράκτορες, όπου και συζητήθηκε η δημιουργία πακέτων εναλλακτικών μορφών τουρισμού, όπως ο γαστρονομικός, ο τουρισμός ευεξίας με έμφαση στη γιόγκα, κ.ά..

Από αριστερά προς τα δεξιά ο πρόεδρος του Οργανισμού Τουρισμού και Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης, κ. Γιώργος Τσαμασλής, ο επικεφαλής του Γραφείου ΟΕΥ στο Τελ Αβίβ, κ. Αλέξανδρος Αλεξιάδης, ο πρέσβης της Ελλάδας στο Τελ Αβίβ, κ. Σπυρίδων Λαμπρίδης και ο πρόεδρος της Ε.Ξ.Θ., κ. Αριστοτέλης Θωμόπουλος.

Ξεκινά η διαδικασία αποκρατικοποίησης του ΟΛΠ Eν μέσω αντιδράσεων, τόσο από την πλευρά των εργαζομένων,

επισκέπτες και κοινό, ενώ μεγάλη ήταν η συμμετοχή τουρι-

όσο και κομμάτων

στικών πρακτόρων και δημοσιογράφων στην παράλληλη

της αντιπολίτευσης,

εκδήλωση για την παρουσίαση της Θεσσαλονίκης ως ελκυ-

ξενικά η διαδικασία αποκρατικοποίησης

στικού προορισμού που πραγματοποιήθηκε στους χώρους του εκθεσιακού κέντρου.

του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς (ΟΛΠ) από το Ταμείο

«Είναι η Θεσσαλονίκη κατάλληλος τουριστικός προορισμός

Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Ελληνικού Δημοσίου

για οικογένειες;», ήταν μία από τις πολλές ερωτήσεις που

(ΤΑΙΠΕΔ), το οποίο προχώρησε πρόσφατα στη δημοσιοποίη-

δέχθηκαν ο πρόεδρος της Ε.Ξ.Θ., κ. Αριστοτέλης Θωμόπου-

ση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την από-

λος και ο πρόεδρος του Οργανισμού Τουρισμού και Αντιπε-

κτηση του 67% του μετοχικού κεφαλαίου του Οργανισμού.

ριφερειάρχης Θεσσαλονίκης, κ. Γιώργος Τσαμασλής, ο οποίος

Στο πλαίσιο της διαδικασίας, προβλέπεται να γίνει αναθε-

συνόδευσε τα μέλη της Ε.Ξ.Θ. στο Τελ Αβίβ.

ώρηση ή τροποποίηση της Σύμβασης Παραχώρησης που

«Ναι, βέβαια», ήταν η αυθόρμητη απάντηση και των δύο. «Η

έχει συνάψει ο ΟΛΠ με το ελληνικό Δημόσιο, προκειμένου

Θεσσαλονίκη είναι μια ασφαλής πόλη, διαθέτει μεγάλες πλα-

να εισαχθούν πιο λεπτομερείς παράμετροι και προδιαγρα-

τείες για περιπάτους, ήσυχους καθημερινούς ρυθμούς για

φές σχετικά με τις τρέχουσες υποχρεώσεις του, αλλά και να

μεγαλούπολη, αξιοζήλευτη παραλία, λούνα παρκ για παιχνί-

προσδιοριστεί λεπτομερώς η κατάλληλη διαδικασία για τον

δια και πολλές εναλλακτικές προτάσεις για φαγητό, διασκέ-

καθορισμό και την έγκριση, από το ελληνικό Δημόσιο, των

δαση, αγορές και κοντινές αποδράσεις σε βουνό, θάλασσα

τιμολογίων που σχετίζονται με τις δραστηριότητες της ακτο-

και αρχαιολογικούς χώρους», παρατήρησε ο κ. Θωμόπουλος.

πλοΐας, λαμβάνοντας υπόψιν εθνικές κοινωνικές και δημο-

Συμπληρώνοντας ο κ. Τσαμασλής, προσκάλεσε τους ενδια-

γραφικές παραμέτρους.

φερόμενους να επισκεφθούν την πόλη για να το διαπιστώ-

Επίσης, θα πρέπει να συμφωνηθούν συγκεκριμένες επενδύ-

σουν από κοντά.

σεις στο λιμάνι του Πειραιά.

Οι Ισραηλινοί δείχνουν μεγάλη αγάπη στη μεσογειακή κουζί-

Εξάλλου, θα συμπεριληφθεί και ο φιλικός διακανονισμός

να με ανατολίτικες επιρροές και αυτό έχει κάνει τη Θεσσαλο-

μεταξύ ΟΛΠ και Cosco και ανάλογα με τις αποφάσεις της

νίκη ξεχωριστή στις καρδιές τους, ενώ ξενοδοχεία της πόλης

Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την έκβαση που θα υπάρξει, θα

προσφέρουν kosher, δηλαδή τον ειδικό τρόπο μαγειρέματος

γίνει και η ανάλογη μεταβολή.

με συγκεκριμένα υλικά και σκεύη.

Σύμφωνα με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, όλα

Εκείνο όμως που παραμένει αναλλοίωτο είναι το ενδιαφέ-

τα μέρη που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία θα

ρον των Ισραηλινών για το εβραϊκό στοιχείο της Θεσσαλο-

πρέπει να υποβάλουν αίτημα έως τις 28 Απριλίου του 2014.

νίκης, καθώς αρκετοί έχουν δεσμούς συγγένειας και άλλοι

Η διαδικασία αποκρατικοποίησης, η οποία αναμένεται να

έχουν διηγηθεί την ιστορία των Εβραίων της Θεσσαλονίκης,

ολοκληρωθεί εντός του έτους, θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις.

ως αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας της χώρας τους. Για

Στην πρώτη θα ορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις των

τους νεώτερους, τα εβραϊκά μνημεία που έχουν διασωθεί

ενδιαφερόμενων μερών και στη δεύτερη τα προεπιλεγέντα

είναι ένα σημαντικό κίνητρο για να ταξιδέψουν στην πόλη.

μέρη θα κληθούν να υποβάλλουν δεσμευτικές προσφορές.

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

/

19


NEA Νούμερο 1 προορισμός για Βούλγαρους και Σέρβους η Χαλκιδική • Στη λίστα με τους ανερχόμενους προορισμούς των Ιταλών η περιοχή

Αρχιμανδρίτη Σπυρίδων Κατραμάδο και τον Μητροπολί-

Σε πρώτη επιλογή για διακοπές αναδεικνύεται η Χαλκιδική,

τη Δωδώνης

τόσο για τους Βούλγαρους, όσο και για τους Σέρβους τουρί-

Χρυσόστο-

στες, ενώ στους ανερχόμενους προορισμούς ανήκει πλέον

μο, υπεύθυνους του συνοδικού γραφείου της Εκκλησίας

η περιοχή για τους Ιταλούς τουρίστες.

της Ελλάδας για θέματα θρησκευτικού τουρισμού και συζή-

Σταθερή παραμένει η άνοδος στις κρατήσεις από την τουρι-

τησαν οργανωτικά θέματα για την καλύτερη προβολή του

στική αγορά της Βουλγαρίας προς τη Χαλκιδική, σύμφωνα με

νομού εκτός Αγίου Όρους.

τα όσα προέκυψαν κατά τη διάρκεια της έκθεσης Holiday &

Από την άλλη, στους ανερχόμενους προορισμούς ανήκει πλέ-

Spa Expo, η οποία πραγματοποιήθηκε στη Σόφια, από τις 13

ον η Χαλκιδική για τους Ιταλούς τουρίστες, όπως προέκυψε

έως τις 15 Φεβρουαρίου και στην οποία συμμετείχε ο Του-

κατά τη διάρκεια της έκθεσης τουρισμού ΒΙΤ, του Μιλάνο,

ριστικός Οργανισμός Χαλκιδικής σε κοινό περίπτερο με την

όπου η Χαλκιδική συμμετείχε και πάλι στο περίπτερο της

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Η επαναλαμβα-

Κατά τη διάρκεια της έκθεσης ο διευθυντής Δημοσίων Σχέσεων

νόμενη πελα-

του Τουριστικού Οργανισμού Χαλκιδικής, κ. Γιώργος Μπρου-

τεία δείχνει την

τζάς, βράβευσε τη διευθύντρια του περιοδικού MarcoPolo,

προτίμηση των

Lia D'Angiolino, τη δημοσιογράφο Elisabetta Canoro και τον

Βούλγαρων

φωτογράφο Piergiorio Pironne για το εξαιρετικό τους αφιέ-

τουριστών για

ρωμα στη Χαλκιδική.

τον προορισμό,

Στο περιθώριο της έκθεσης, ο κ. Μπρουτζάς έδωσε συνέ-

που παραμένει

ντευξη στην επίσημη εφημερίδα των Γραφείων Ταξιδιών

η πρώτη επιλο-

στην Ιταλία, Agenzia di Viaggi, η οποία κυκλοφορεί από το

γή για διακοπές.

1965. Παράλληλα, συνέντευξη στην εφημερίδα έδωσε η ιδι-

Αξίζει να σημειωθεί ότι, στην Holiday & Spa Expo οι ελλη-

οκτήτρια του tour operator Nessie Viaggi – Milano, Loredana

νικές συμμετοχές κατέλαβαν πάνω από το 15% του χώρου

Rinaldi, η οποία προωθεί σαν Νο1 προορισμό τη Χαλκιδική.

της έκθεσης κι από αυτές οι επιχειρήσεις της Χαλκιδική τη

Στο πλαίσιο της τουριστικής έκθεσης ΒΙΤ 2014 ο κ. Μπρου-

μερίδα του λέοντος.

τζάς και η υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων της Χαλκιδικής στην

Στο ίδο μήκος κύματος, η Χαλκιδική παραμένει πρώτος προο-

ιταλική αγορά, κα. Ελένη Σαρικώστα συναντήθηκαν με την

ρισμός για διακοπές στην Ελλάδα για τους Σέρβους τουρίστες,

εμπορική ακόλουθο του προξενείου της Ελλάδας στο Μιλάνο,

όπως προέκυψε κατά τη διάρκεια της διεθνούς τουριστικής

κα. Σοφία Πουγούνια, για την προώθηση των τοπικών προ-

έκθεσης ITTFA του Βελιγραδίου, η οποία πραγματοποιήθη-

ϊόντων και της γαστρονομίας της Χαλκιδικής στην ιταλική

κε το διάστημα από τις 24 Φεβρουαρίου έως τις 2 Μαρτίου.

αγορά, αλλά και τις δυνατότητες συμμετοχής της Χαλκιδικής

Μάλιστα, για το 2014 προβλέπεται μία αύξηση από τη σερ-

στην Expo 2015, που θα πραγματοποιηθεί στο Μιλάνο από

βική αγορά 5% σε σχέση με το 2013.

την 1η Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου 2015, με γενικό σύνθημα

Στην έκθεση ITTFA ο Τουριστικός Οργανισμός Χαλκιδικής

«Feeding the planet - Energy for life».

σε συνεργασία με την Ομοσπονδία Ενοικιαζομένων Δωματίων και άλλους φορείς του νομού συμμετείχε με αυτόνομο περίπτερο 60 τ.μ., σε περίοπτη θέση. Αξίζει να σημειωθεί η παρουσία πολλών τουριστικών γραφείων-μελών του Τουριστικού Οργανισμού Χαλκιδικής (FILOS Holidays & Travel, BROS Travel, Melitours, Mouzenidis Group, κ.ά.), τα οποία έχουν βοηθήσει τα μέγιστα -τα τελευταία χρόνια- στην καθιέρωση της Χαλκιδικής ως πρώτη επιλογή του Σέρβου τουρίστα. Στη διάρκεια της έκθεσης ο πρόεδρος του Τουριστικού Οργανισμού Χαλκιδικής, κ. Γρηγόρης Τάσιος συναντήθηκε με τον

20 /

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ


Στο... τραπέζι των συζητήσεων Ελλάδας και Αραβικών κρατών η visa

Επιπλέον, το νομοσχέδιο προβλέπει μεταφορά αρμοδιοτήτων του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ) στο υπουργείο Τουρισμού. Στο πλαίσιο αυτό μεταφέρονται:

Τα θέματα

1. Όλες οι αρμοδιότητες που αφορούν στην αδειοδότηση και τον

θεωρήσε-

έλεγχο των πάσης φύσεως τουριστικών επιχειρήσεων.

ων εισό-

2. Η αρμοδιότητα επιβολής προστίμων και διοικητικών κυρώ-

δου (visa)

σεων σε επιχειρήσεις του Τουρισμού που παραβαίνουν την του-

στην Ελλά-

ριστική νομοθεσία.

δα από τις

3. Η αρμοδιότητα του Ε.Ο.Τ. για διενέργεια ελέγχων για την πάτα-

αραβικές

ξη του φαινομένου της άγρας πελατών και η επιβολή των προ-

χώρες, βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης της υπουρ-

βλεπόμενων κυρώσεων.

γού Τουρισμού, κυρίας Όλγας Κεφαλογιάννη με τους πρέσβεις

4. Οι αρμοδιότητες που προβλέπονται από την κείμενη νομο-

των αραβικών κρατών, στην κατοικία του πρέσβη της Σαου-

θεσία για την τεχνική υπηρεσία του Ε.Ο.Τ..

δικής Αραβίας στην Αθήνα, κ. Rayed Krimly.

5. Οι αρμοδιότητες του Ε.Ο.Τ. που αφορούν στην κατάταξη των

Η υπουργός Τουρισμού τόνισε τις πρωτοβουλίες της κυβέρ-

πάσης φύσεων τουριστικών καταλυμάτων σε κατηγορίες αστέ-

νησης για την παροχή διευκολύνσεων στην έκδοση visa ανα-

ρων ή κλειδιών. Εντός δύο μηνών από την μεταφορά των αρμο-

φορικά με τους «επισκέπτες καλής πίστης» και κάλεσε τους

διοτήτων αυτών ο αρμόδιος για την πιστοποίηση φορέας προ-

Άραβες να επισκεφτούν την Ελλάδα. Επίσης, συζητήθηκαν οι

βαίνει σε αυτοδίκαια πιστοποίηση του υπουργείου Τουρισμού

δυνατότητες απ ευθείας αεροπορικής σύνδεσης της Αθήνας με

ως φορέα Κατάταξης τουριστικών καταλυμάτων σε κατηγορί-

τα αραβικά κράτη. Γεγονός που θα είχε θετική επίδραση στην

ες αστέρων και κλειδιών. Έως την πιστοποίηση του Υπουργεί-

τόνωση των τουριστικών σχέσεων μεταξύ της Ελλάδας και των

ου Τουρισμού η κατάταξη νέων τουριστικών καταλυμάτων σε

αραβικών κρατών. Υπό συζήτηση τέθηκε και το ενδεχόμενο

κατηγορίες αστέρων και κλειδιών θα γίνεται με κοινή υπεύθυνη

συνάντησης στην Αθήνα, των υπουργών τουρισμού της Ε.Ε και

δήλωση του ιδιοκτήτη της επιχείρησης και του ιδιώτη μηχανι-

των αραβικών κρατών, στο πλαίσιο της ελληνικής προεδρίας

κού που είχε ορισθεί επιβλέπων στις εργασίες κατασκευής της

της Ε.Ε.. Από την πλευρά του ο πρέσβης της Σαουδικής Αρα-

τουριστικής εγκατάστασης.

βίας, κ. Rayed Krimly έκανε ειδική αναφορά στις εξαιρετικές

6. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού ισχύουν από την ημερομηνία

σχέσεις που έχουν αναπτυχτεί μεταξύ του αραβικού κόσμου

δημοσιεύσεως στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του Προε-

και της Ελλάδας και ευχαρίστησε την κα. Όλγα Κεφαλογιάννη

δρικού Διατάγματος για την αναδιοργάνωση του υπουργείου.

για την επίσκεψή της στη Σαουδική Αραβία.

Μεταξύ άλλων, το σχέδιο νόμου ρυθμίζει θέματα που αφορούν στην αποδοτικότερη λειτουργία των ειδικών τουριστικών υπο-

Σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο για την αναδιοργάνωση του υπουργείου Τουρισμού

δομών όπως οι τουριστικοί λιμένες, τα σύνθετα τουριστικά

Σε δημόσια διαβούλευση τίθεται από τις 19 έως και τις 28 Φεβρου-

μπορεί να στηρίξει τις τοπικές οικονομίες της περιφέρειας αλλά

αρίου 2014 το σχέδιο νόμου του υπουργείου Τουρισμού με τίτλο

και να αναδείξει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα των ελληνικών

«Αναδιοργάνωση του υπουργείου Τουρισμού, Ρυθμίσεις Ειδικών

αγροτικών προϊόντων και του τρόπου ζωής της ελληνικής υπαί-

Τουριστικών Υποδομών, Εκπαίδευση και Κατάρτιση στον Του-

θρου. Παράλληλα, ενισχύεται ο ποιοτικός τουρισμός μέσα από

ρισμό, Αγροτουριστικός και Λοιπές Διατάξεις». Πρόκειται για τη

τη βελτίωση των υπηρεσιών, τον εκσυγχρονισμό των υποδομών

δεύτερη μέσα σε ένα χρόνο, νομοθετική πρωτοβουλία για τον

και την προστασία του περιβάλλοντος και ρυθμίζονται ζητήμα-

ελληνικό τουρισμό, η οποία έρχεται να καλύψει κενά που εμπό-

τα που αφορούν στην αποδοτικότερη διαχείριση της γης που

διζαν την ανάπτυξη του κλάδου τα τελευταία χρόνια.

αξιοποιείται για την τουριστική ανάπτυξη. Σε ειδικό κεφάλαιο

Το νομοσχέδιο στηρίζεται σε τέσσερις άξονες:

εισάγονται τροποποιήσεις στο πλαίσιο λειτουργίας των σχολών

• Αναδιοργάνωση και ενίσχυση του επιτελικού ρόλου του υπουρ-

τουριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και αναβαθμίζεται το

γείου Τουρισμού.

επίπεδο εκπαίδευσης των ξεναγών. Ακόμη, το σχέδιο νόμου

• Εκσυγχρονισμός του Ε.Ο.Τ. και μετατροπή του σε σύγχρονο

περιλαμβάνει ειδικές χωροταξικές και πολεοδομικές ρυθμίσεις.

Οργανισμό προώθησης και προβολής του ελληνικού τουρισμού.

Με την ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης και αφού

• Ανάπτυξη των ειδικών μορφών τουρισμού.

ληφθούν υπόψη τα αποτελέσματά της, το σχέδιο νόμου θα

• Ενίσχυση της εκπαίδευσης και κατάρτισης στον τουριστικό τομέα.

κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή των Ελλήνων.

καλύμματα και τα χιονοδρομικά κέντρα. Επίσης, προωθείται η ανάπτυξη του αγροτουρισμού, ο οποίος

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

/

21


NEA Aegean και Turkish Airlines, οι αεροπορικές εταιρίες με την πλέον αναπτυξιακή πορεία το 2013

εταιρία μεταξύ των 10 εταιριών που κατέγραψαν την υψηλότερη επιβατική κίνηση το 2013, ενώ η Alitalia και η Aegean Airlines έλαβαν ειδική τιμητική διάκριση. Β. Βραβείο για την ταχύτερα αναπτυσσόμενη εταιρία με

Τ ην Ae g e a n

δρομολόγιο χαμηλής επιβατικής κίνησης (Thin Route )

και την Turkish

Το βραβείο κατέκτησε η Royal Jordanian για τη μεγαλύτε-

Airlines βρά-

ρη ποσοστιαία αύξηση της ετήσιας επιβατικής της κίνησης

βευσε ο Διε-

μέσα στο 2013, ενώ η Pegasus Airlines έλαβε ειδική τιμητι-

θνής Αερολιμέ-

κή διάκριση.

νας Αθηνών ως

Γ. Βραβείο για την ταχύτερα αναπτυσσόμενη εταιρία με

τις αεροπορικές

εποχικό δρομολόγιο

εταιρίες που κατέγραψαν την πιο επιτυχημένη αναπτυξιακή

Το βραβείο κατέκτησε η Norwegian για τη μεγαλύτερη ποσο-

πορεία το 2013.

στιαία αύξηση της ετήσιας επιβατικής κίνησης κατά τη διάρ-

Ο ΔΑΑ, όπως κάθε χρόνο και φέτος, βράβευσε, κατά τη διάρ-

κεια της θερινής περιόδου 2013, ενώ η US Airways και η Air

κεια του Συνεδρίου Μάρκετινγκ Αεροπορικών Εταιριών, τις

Transat έλαβαν ειδική τιμητική διάκριση.

αεροπορικές εταιρίες που κατέγραψαν την πιο επιτυχημένη

Δ. Βραβείο Κορυφαίου Ευρωπαϊκού Προορισμού

αναπτυξιακή πορεία κατά τη διάρκεια της χρονιάς που πέρασε.

Το βραβείο κατέκτησε η British Airways για τη μέγιστη συμ-

Το 14ο Συνέδριο Μάρκετινγκ Αεροπορικών Εταιριών του

βολή της στην ανάδειξη του Λονδίνου ως Κορυφαίου Ευρω-

ΔΑΑ πραγματοποιήθηκε στις 20 Φεβρουαρίου στην Αθήνα.

παϊκού Προορισμού.

Στο πλαίσιο του Συνεδρίου, παρουσιάστηκαν, μεταξύ άλλων,

Ε. Βραβείο Κορυφαίου Προορισμού εκτός Ευρώπης

η επισκόπηση της αεροπορικής αγοράς για το έτος «σταθε-

Το βραβείο κατέκτησε η Emirates για τη μέγιστη συμβολή

ροποίησης» 2013 καθώς και οι αισιόδοξες προβλέψεις για

της στην ανάδειξη του Ντουμπάι ως Κορυφαίου προορισμού

την εξέλιξη της κίνησης το 2014, η πολιτική κινήτρων για

εκτός Ευρώπης.

τη διατήρηση και την τόνωση της αεροπορικής κίνησης, οι

ΣΤ. Βραβείο για τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρίες ανά

δράσεις του αεροδρομίου της Αθήνας με στόχο την ενίσχυ-

γεωγραφική περιοχή (υψηλότερη ποσοστιαία αύξηση επι-

ση της ελκυστικότητας της πόλης και της δυναμικής της ως

βατικής κίνησης 2013 /2012)

προορισμού και η είσοδος του αεροδρομίου στο χώρο των

• Η Aegean Airlines βραβεύθηκε ως η ταχύτερα αναπτυσσό-

μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

μενη εταιρία στην αγορά εσωτερικού.

Επιπλέον, στο πλαίσιο του συνεδρίου, παρουσιάστηκαν θέμα-

• H εταιρία Turkish Airlines τιμήθηκε στην κατηγορία αυτή

τα όπως οι τάσεις και οι μελλοντικές προκλήσεις για τη διεθνή

ως η ταχύτερα αναπτυσσόμενη εταιρία για την αγορά της

αγορά αερομεταφορών, οι δυνατότητες για περαιτέρω ανά-

Δυτικής Ευρώπης, ενώ ειδική τιμητική διάκριση έλαβαν οι

πτυξη και επέκταση της τουριστικής περιόδου για την Αθήνα,

SAS -Scandinavian Airlines και η Alitalia.

η στρατηγική μάρκετινγκ προορισμού στην περίπτωση της

• Η Aegean Airlines βραβεύθηκε ως η ταχύτερα αναπτυσσό-

Τουρκίας και της Κροατίας από ειδικούς προσκεκλημένους

μενη εταιρία στην αγορά της Ανατολικής Ευρώπης. Τιμητική

ομιλητές και, τέλος, η διεθνής εμπειρία ως προς τα οφέλη

διάκριση έλαβαν η Aeroflot και η Tarom.

της παρουσίας αεροδρομίων και αεροπορικών εταιριών στα

• Η El Al - Israel Airlines τιμήθηκε ως η ταχύτερα αναπτυσ-

μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

σόμενη εταιρία στην αγορά της Μέσης Ανατολής. Στην ίδια

Παράλληλα, όπως κάθε χρόνο, ο Διεθνής Αερολιμένας Αθη-

κατηγορία η Emirates και η Middle East Airlines έλαβαν ειδι-

νών επιβράβευσε την αναπτυξιακή δυναμική που κατέγρα-

κή τιμητική διάκριση.

ψαν οι αεροπορικές εταιρίες το 2013, σημειώνοντας αυξη-

• Η Egypt Air τιμήθηκε ως η ταχύτερα αναπτυσσόμενη εται-

μένα ποσοστά επιβατικής κίνησης στα τακτικά δρομολόγιά

ρία στην αγορά της Αφρικής.

τους από και προς την Αθήνα.

• H Air China τιμήθηκε ως η ταχύτερα αναπτυσσόμενη εται-

Ακολουθούν αναλυτικά τα βραβεία που απένειμε ο ΔΑΑ στις

ρία στην αγορά της Ασίας.

αεροπορικές εταιρίες:

• Η Aegean Airlines τιμήθηκε επιπλέον ως η εταιρία με τη

A. Βραβείο για την ταχύτερα αναπτυσσόμενη εταιρία μετα-

μεγαλύτερη αύξηση αριθμού επιβατών στο αεροδρόμιο

ξύ των 10 εταιριών που κατέγραψαν την υψηλότερη επι-

«Ελευθέριος Βενιζέλος» για το 2013, ενώ ειδική τιμητική διά-

βατική κίνηση το 2013

κριση έλαβαν η Turkish Airlines και η El Al - Israel Airlines.

H Turkish Airlines τιμήθηκε ως η ταχύτερα αναπτυσσόμενη

Ειδικά βραβεία

22 /

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ


• Η Aegean Airlines τιμήθηκε ως η δημοφιλέστερη αεροπο-

ασφάλειας και πυρασφάλειας, του περιβάλλοντος χώρου,

ρική εταιρία για το 2013 μεταξύ των Ευρωπαίων επιβατών

αλλά και της διαδικτυακής προβολής.

του αεροδρομίου της Αθήνας (πηγή: έρευνα ΔΑΑ, επίσημα

Οι υπεύθυνοι των μνημείων και αρχαιολογικών χώρων εξε-

ετήσια στατιστικά στοιχεία).

δήλωσαν την ικανοποίησή τους για την έγκριση, για πρώτη

• Η Emirates τιμήθηκε ως η δημοφιλέστερη αεροπορική εται-

φορά, από την πλευρά της πολιτείας, του αναγκαίου αριθμού

ρία για το 2013 μεταξύ των υπόλοιπων διεθνών επιβατών

φυλάκων που ζήτησαν και, αφού διαβεβαίωσαν ότι θα συμ-

του αεροδρομίου της Αθήνας (πηγή: έρευνα ΔΑΑ, επίσημα

μετάσχουν στην προσπάθεια αυτή, συμφώνησαν να ετοιμά-

ετήσια στατιστικά στοιχεία).

σουν εκθέσεις με τις επί μέρους εκκρεμότητες. «Η επιτυχία του εγχειρήματός μας θα είναι και μια καλή απά-

Ανοιxτά τα μουσεία έως τις 8 το βράδυ, επτά ημέρες την εβδομάδα

ντηση στις επικίνδυνες και ακραίες απόψεις που μιλούν για ιδιωτικοποίηση μνημείων», είπε ο υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού. Και συνέχισε: «Δεν αρνούμαστε τη συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα, εφ’ όσον έχουμε τη σύμφωνη γνώμη του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου. Όμως χρειάζεται μια ισορροπία μεταξύ του ιδιωτικού τομέα και τών δημοσίων δομών. Ο έλεγχος της πολιτιστικής κληρονομιάς θα συνεχίσει να ανήκει στο κράτος. Πρέπει όμως και εμείς να αποδεικνύουμε συνεχώς ότι μπορούμε να είμαστε αποτελεσματικοί».

Πριν από το Πάσχα, από την 1η Απριλίου, και σύμφωνα με το θερινό ωράριο, 33 χώροι από τους 117 οργανωμένους που

Νέα διεθνή πιστοποίηση για το Skiathos Palace Hotel

συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ποσοστό των επισκεπτών,

Την ασημένια διάκριση έλαβε το ξενο-

αλλά και των εισπράξεων, θα μπορούν να υποδέχονται 8 το

δοχείο Skiathos Palace από το ανα-

πρωί με 8 το βράδυ, επτά ημέρες την εβδομάδα, το κοινό.

γνωρισμένο σύστημα βιωσιμότητας

Αυτό προέκυψε κατά τη σύσκεψη με τους διευθυντές των

Travelife, που λειτουργεί ο ABTA, ο Βρε-

Μουσείων και αρχαιολογικών χώρων που πραγματοποιή-

τανικός Ταξιδιωτικός Σύνδεσμος, βοη-

θηκε υπό τον υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, κ. Πάνο

θώντας τα ξενοδοχεία και τα καταλύ-

Παναγιωτόπουλο.

ματα να διαχειρίζονται τις κοινωνικές

«Όλα δείχνουν ότι ο τουρισμός φέτος θα αυξηθεί ακόμα

και περιβαλλοντικές επιπτώσεις τους

περισσότερο. Θέλουμε η συμμετοχή του πολιτισμού στην

και να επικοινωνούν τα επιτεύγματά τους στη βιωσιμότητα

τουριστική εκτίναξη της χώρας να είναι όλο και πιο σημα-

στους πελάτες τους. Χρησιμοποιώντας έναν πίνακα ελέγχου

ντική. Η επέκταση του ωραρίου και η αναβάθμιση των 33

σε απ’ ευθείας σύνδεση (online), οι διευθυντές των ξενοδο-

μνημείων και αρχαιολογικών χώρων που καλύπτουν το 95%

χείων μπορούν να ελέγχουν την επίδοσή τους στη βιωσιμό-

της επισκεψιμότητας είναι ένα σχέδιο εθνικό. Και η δική σας

τητα, να δέχονται αντιδράσεις και να παρακολουθούν την

συμβολή σε αυτό είναι καθοριστική». Με αυτά τα λόγια ο

πρόοδό τους. Όταν εφαρμόσουν τις απαιτήσεις των κριτη-

υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, κ. Πάνος Παναγιω-

ρίων βιωσιμότητας, τα ξενοδοχεία λαμβάνουν τη Χάλκινη,

τόπουλος υποδέχθηκε τους διευθυντές και τις διευθύντρι-

Ασημένια ή Χρυσή διάκριση Travelife, η οποία τους επιτρέ-

ες των Εφορειών Προϊστορικών, Κλασικών και Βυζαντινών

πει να εμφανίζουν την ιδιότητά τους αυτή στις ιστοσελίδες,

Αρχαιοτήτων στις οποίες υπάγονται διοικητικά τα σημαντι-

τα επιστολόχαρτα και τις ιδιοκτησίες τους.

κά μνημεία και οι αρχαιολογικοί χώροι που εντάσσονται στο

Μέχρι σήμερα, περίπου 17.000 καταλύματα σε ολόκληρο τον

φιλόδοξο σχέδιο που θα εφαρμοστεί από την 1η Απριλίου.

κόσμο έχουν εγγραφεί στο Σύστημα Βιωσιμότητας Travelife,

Στη σύσκεψη, στην οποία συμμετείχαν η γενική γραμματέας

1.500 έχουν ολοκληρώσει έναν έλεγχο από ανεξάρτητο φορέα

του ΥΠΠΟΑ, κα. Λίνα Μενδώνη και η διευθύντρια της Γενικής

και περισσότερα από 500 έχουν λάβει μία διάκριση Travelife.

Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, κα.

Ήδη περισσότερες από 200 επιχειρήσεις διοργάνωσης οργα-

Μαρία Βλαζάκη- Ανδρεαδάκη, συζητήθηκαν τα θέματα των

νωμένων ταξιδιών, περιλαμβανομένων των TUI, Thomas Cook

πόρων, του προσωπικού, της προσβασιμότητας, της καθαρι-

και Kuoni, χρησιμοποιούν το Travelife για να παρακολουθούν τα

ότητας, της πληρότητας των πωλητηρίων και κυλικείων, της

ξενοδοχεία και τα καταλύματα με τα οποία είναι συμβεβλημένες.

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

/

23


ΦΑΚΕΛΟΣ ITB

ΙΤΒ 2014: Η Eλλάδα αποτελεί το φετινό trend για τους Γερμανούς • Προβλέψεις για 2,7 εκατ. αφίξεις από τη γερμανική αγορά

Το comeback της Eλλάδας σε πρωταγωνιστικό ρόλο στον παγκόσμιο τουριστικό χάρτη επιβεβαίωσε η φετινή 48η Διεθνής Έκθεση Τουρισμού ITB. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, οι προκρατήσεις έχουν εκτοξευθεί σε πρωτοφανή επίπεδα και η χώρα μας δείχνει όχι απλά να διατηρεί, αλλά να παγιώνει την περυσινή επαναφορά της στην επικαιρότητα ως κορυφαίος τουριστικός προορισμός. Όπως προέκυψε από την ITB, μία από τις μεγαλύτερες διεθνείς εκθέ-

ελληνικής οικονομίας», τόνισε η υπουργός Τουρισμού, κα. Όλγα Κεφα-

σεις της Ευρώπης στο χώρο της τουριστικής βιομηχανίας, που πραγ-

λογιάννη στη «Δημόσια Τηλεόραση» και συμπλήρωσε: «Το να έρθουν

ματοποιήθηκε το διάστημα 5-9 Μαρτίου στο εκθεσιακό κέντρο Messe

φέτος στη χώρα μας ακόμα περισσότεροι Γερμανοί είναι για μας μία

Berlin, στο Βερολίνο, οι προοπτικές του ελληνικού τουρισμού για το

ψήφος εμπιστοσύνης. Ψήφος εμπιστοσύνης στην ελληνική κοινωνία».

2014 είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικές. Η Ελλάδα αποτελεί κορυφαία επι-

Εξάλλου, ο πρόεδρος του Σ.Ε.Τ.Ε., κ. Ανδρέας Ανδρεάδης, έκανε λόγο

λογή για διακοπές για τους Ευρωπαίους τουρίστες και ο ελληνικός Του-

για 2,5 και 2,7 εκατομμύρια αφίξεις από τη Γερμανία στη χώρα μας,

ρισμός δείχνει να αναγεννάται, όπως υποστήριξε ανώτατο στέλεχος

από 2,3 εκατ. το 2013, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι παρατηρείται,

της TUI, του μεγαλύτερου τουριστικού οργανισμού παγκοσμίως, σε

πέραν της εντυπωσιακής αύξησης της ζήτησης, σαφής μεταστροφή

συνάντηση που είχε με την υπουργό τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη.

στην αντιμετώπιση της Ελλάδας από τους Γερμανούς επισκέπτες, ως

Οι προκρατήσεις για την Ελλάδα κυμαίνοντα από 10% έως 20%, με

ενός τουριστικού προορισμού υψηλότερων προδιαγραφών και με

το σύνολο των εκπροσώπων των μεγαλύτερων τουριστικών οργανι-

καλύτερη σχέση ποιότητας - τιμής από ότι στο παρελθόν.

σμών να κάνουν λόγο για ολική επαναφορά της χώρας μας στο διε-

«Εξαιρετικά θετική εντύπωση δημιούργησε και η απόφαση ανοίγματος

θνή τουριστικό στίβο.

για πρώτη φορά των 30 σημαντικότερων μουσείων και αρχαιολογικών

«Τα μηνύματα για την Ελλάδα το 2014 είναι ενθαρρυντικά. Δείχνουν

χώρων της χώρας, που δέχονται το 90% του συνόλου των επισκεπτών,

ότι μετά το 2013 που ήταν χρονιά ρεκόρ για τον ελληνικό τουρισμό, το

από 08:00 έως 20:00 για το διάστημα 1η Απριλίου έως την 31η Οκτω-

2014 μπορούμε να πάμε ακόμα καλύτερα. Έχουμε μεγάλη υποστήριξη

βρίου, ένα πάγιο αίτημα του Σ.Ε.Τ.Ε. που με πρωτοβουλία του πρωθυ-

από τη γερμανική αγορά που είναι άλλωστε η πρώτη και μεγαλύτερη

πουργού, έγινε επιτέλους πραγματικότητα. Εκτιμούμε ότι το τουριστικό

για την Ελλάδα. Βλέπουμε ότι πάμε για μια πολύ μεγάλη αύξηση στη

«comeback» της Ελλάδας, όπως το περιγράφουν τα Γερμανικά ΜΜΕ,

χώρα μας φέτος και δουλεύουμε για να έχουμε ανάπτυξη του τουρι-

έχει ευρύτερη σημασία και σηματοδοτεί θετικές εξελίξεις, γιατί δείχνει

σμού σε όλες τις περιφέρειες της χώρας και επιμήκυνση της τουριστι-

ότι η φιλική σχέση μεταξύ των δύο λαών έχει πλήρως αποκατασταθεί,

κής περιόδου. Το 2014 θα είναι καθοριστική χρονιά για τον ελληνικό

ενώ τα αρνητικά στερεότυπα που επικράτησαν στο παρελθόν έχουν

τουρισμό, ο οποίος θα συμβάλλει σημαντικά και στην ανάκαμψη της

οριστικά ξεπερασθεί», είπε ο κ. Ανδρεάδης.

24 /

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ


ΦΑΚΕΛΟΣ ITB

1. Σ ο ν φ τ τ 2. Σ Τ τ Ε 3. Η

Το απόλυτα θετικό κλίμα που υπάρχει για την Ελλάδα υπογράμμισε η υπουργός Τουρισμού, κα. Όλγα Κεφαλογιάννη μιλώντας σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της ΙΤΒ Berlin, από το υπουργείο Τουρισμού και τον Ε.Ο.Τ. για την προώθηση του ελληνικού τουρισμού και την ανάδειξη της ελληνικής κουζίνας. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης η υπουργός τουρισμού και τα στελέχη του Ε.Ο.Τ. είχαν συνομιλίες με τουριστικούς παράγοντες και πολλούς δημοσιογράφους. Από τις συζητήσεις αυτές προέκυψε ότι τα μηνύματα είναι απόλυτα θετικά για την Ελλάδα και πως το 2014 θα είναι μια ακόμη καλύτερη χρονιά για τον ελληνικό τουρισμό. Ήταν μια βραδιά που κυριάρχησε το ελληνικό τραγούδι, οι ελληνικές γεύσεις και το ελληνικό κρασί.

1

«Ο τουρισμός το 2013 απέδειξε ότι μπορεί να σηματοδοτήσει το σημείο καμπής για την ελληνική οικονομία», τόνισε η υπουργός Τουρισμού. Για να συμπληρώσει: «για πρώτη φορά από το 1948 το ελληνικό ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών κατέγραψε πλεόνασμα για το 2013. Είναι μία από τις ενδείξεις που μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι. Υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι το 2014 είναι η χρονιά που η χώρα θα επιστρέψει στην ανάπτυξη». Η κα. Κεφαλογιάννη αναφέρθηκε στην ελληνική επιχειρηματικότητα, τονίζοντας ότι υπάρχουν πολλές επιχειρήσεις που έχουν καταφέρει να προσελκύσουν το διεθνές κοινό με την προώθηση προϊόντων συνδεδεμένων με την υψηλή ποιότητα και την καινοτομία.

2

Παράλληλα, ζήτησε από τις ελληνικές επιχειρήσεις του πρωτογενή και δευτερογενή τομέα να επενδύσουν στην ποιότητα και την εξαγωγική νοοτροπία και κάλεσε τις γερμανικές επιχειρήσεις να επενδύσουν σε υψηλής ποιότητας ελληνικά προϊόντα. Στην ΙΤΒ στο Βερολίνο, συμμετείχαν φέτος 10.150 εκθέτες από 189 χώρες, ενώ 114.000 εμπορικοί επισκέπτες, έναντι 109.616 το 2013, πέρασαν τις πύλες του εκθεσιακού κέντρου Messe Berlin, στο Βερολίνο, το διάστημα 5-9 Μαρτίου.

«Γερμανοί, κάντε διακοπές στην Ελλάδα!» Την παρότρυνση να κάνουν διακοπές στην Ελλάδα, απηύθυνε η υπουργός Τουρισμού, κα. Όλγα Κεφαλογιάννη στους Γερμανούς πολίτες, μέσω συνέντευξή της στην κυριακάτικη έκδοση της γερμανικής εφημερίδας Frankfurter Allgemeine. Η υπουργός Τουρισμού επισήμανε ότι οι Γερμανοί αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος των αφίξεων του προηγούμενου χρόνου (του συνολικού αριθμού τουριστών) και θα είναι και το μεγαλύτερο μέρος αυτού

3 1. Άποψη απο το ελληνικό περίπτερο 2. Ο πρόεδρος του Σ.Ε.Τ.Ε., κ. Ανδρέας Ανδρεάδης 3. Η υπουργός Τουρισμού, κα. Όλγα Κεφαλογιάννη με την υφυπουργό για τις Μεσαίες Επιχειρήσεις και τον Τουρισμό, κα. Iris Gleiche, τον δήμαρχο-κυβερνήτη του Βερολίνου, κ. Klaus Wowereit, τον γενικό γραμματέα του Ε.Ο.Τ., κ. Πάνο Λειβαδά και τον Γερμανό υφυπουργό Αναπτυξιακής Συνεργασίας και εντεταλμένο για την Ελληνογερμανική Συνέλευση, κ. Joachim Fuchtel

του χρόνου.

Απαντώντας σε ερώτηση για το τι μπορεί να κάνει κάποιος το Μάρτιο

Με αφορμή την συμμετοχή της Ελλάδας στη Διεθνή Τουριστική Έκθε-

στην Ελλάδα, η κα. Κεφαλογιάννη πρότεινε μια επίσκεψη στην Αθή-

ση του Βερολίνου (ΙΤΒ), δήλωσε ότι «θέλει να δείξει πως η Ελλάδα

να. Στην παρατήρηση δε του δημοσιογράφου ότι η Αθήνα δεν ανήκει

έχει να προσφέρει περισσότερα από το γνωστό “καλοκαίρι, ήλιος και

στην άγνωστη Ελλάδα, η κα. Κεφαλογιάννη είπε: «Και όμως. Θέλουμε

θάλασσα”». Αναφέρθηκε δε στην καινούρια διαφημιστική εκστρα-

να επαναφέρουμε τη μοναδικότητα της πόλης. Είναι λίγο παραμελη-

τεία με τον τίτλο «Η άγνωστη Ελλάδα (Secret Greece)», με την οποία

μένη, ενώ αντίθετα είναι μια πόλη που δονείται, με ζωντανές γειτο-

επιχειρείται να γίνει γνωστή στο ευρύτερο κοινό η άγνωστη πλευρά

νιές που μπορούν να προσφέρουν πολιτισμό σε κάθε γωνιά. Η Αθήνα

της χώρας, καθώς στόχος είναι να μην σταματούν στην υψηλή τουρι-

δεν έχει μόνο τις κλασσικές της αρχαιότητες. Από εκεί μπορεί κανείς

στική περίοδο οι αφίξεις τουριστών, αλλά να συνεχίζονται σε όλη τη

να πάει στα γειτονικά νησιά που δεν κυκλοφορούν αυτοκίνητα, στην

διάρκεια του χρόνου».

Αίγινα, την Ύδρα και τις Σπέτσες και τα οποία βρίσκονται σε απόστα-

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

/

25


ΦΑΚΕΛΟΣ ITB

ση μιάμισης ώρας. Κι αυτά μπορεί να τα κάνει όλα μέσα σε ένα παρατεταμένο Σαββατοκύριακο».

«Γερμανική επιστροφή» στην προ του Άθω περιοχή! Μέσα από 24 προκαθορισμένες επαγγελματικές συναντήσεις και

Η πορεία των προκρατήσεων

συγκεκριμένη στόχευση ως προς το αποτέλεσμα ο Οργανισμός

Βάσει των στοιχείων από τις προκρατήσεις, όλα τα μηνύματα από τη

Τουριστικής Ανάπτυξης προ του Άθω επέδειξε εξαιρετική δραστη-

Διεθνή Έκθεση Τουρισμού του Βερολίνου ITB, δείχνουν αύξηση άνω

ριότητα κατά τη διάρκεια της διεθνούς τουριστικής έκθεσης ITB.

του 10% για τη φετινή τουριστική περίοδο.

Εκπρόσωποί του, σε συνεργασία με τις εταιρίες δημοσίων σχέσε-

Πιο αναλυτικά, στην Κρήτη η περυσινή μεγάλη άνοδος κατά 18%

ων L & L Consulting και Media Co, παρουσίασαν/διοχέτευσαν στη

(3.340.000 αφίξεις) αναμένεται να συνεχιστεί το 2014 με αύξηση 10%,

γερμανική αγορά ολοκληρωμένο θεματικό πρόγραμμα, αναφορι-

με τις αφίξεις των Γερμανών τουριστών να προβλέπεται ότι θα ξεπερά-

κά με τις οινικές περιηγήσεις γύρω από τον Άθωνα και το Αριστο-

σουν τις 500.000. Όπως επισημαίνει η αντιπεριφερειάρχης, κα. Μαρία

τελικό Βουνό, με στόχους: την προσέλκυση ειδικών ταξιδευτών

Λιωνή «στόχος μας πλέον είναι η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου

συγκεκριμένες εποχές του χρόνου και την ποιοτική επιμήκυνση

στους μήνες του φθινόπωρου και της άνοιξης. Η Περιφέρεια Κρήτης

της τουριστικής περιόδου. Πέρα από το Vino Travel, που έχει ήδη

έχει δεσμεύσει για την φετινή τουριστική περίοδο 10 εκατ. ευρώ για

συμπεριλάβει το εν λόγω πρόγραμμα στον κατάλογό του, η πλει-

τη συντήρηση των υποδομών του νησιού».

οψηφία των εκπροσώπων θεματικών τουριστικών γραφείων υπο-

Καλύτερα από πέρυσι αναμένεται να κινηθεί η γερμανική αγορά και

δέχθηκε ενθουσιωδώς τη νέα τουριστική μορφή. Τον ερχόμενο

προς την Ρόδο, σύμφωνα με τον γενικό διευθυντή του Ροδιακού Οργα-

Σεπτέμβριο μάλιστα επιλεγμένοι sales managers από τα προανα-

νισμού Τουρισμού, κ. Χαράλαμπο Παλογιαννίδη, ο οποίος, με τη σειρά

φερόμενα γραφεία θα επισκεφθούν την περιοχή, για να ακολου-

του τονίζει ότι «η σημαντική αύξηση των προκρατήσεων στον τουρι-

θήσουν οινική περιήγηση ανάμεσα στους αμπελώνες της Αρναί-

σμό έχει να κάνει και με την επιδίωξη των μεγάλων τουριστικών οργα-

ας στα ρακοκάζανα της Μεγάλης Παναγίας και του Γοματίου, στα

νισμών να γεμίσουν τα ξενοδοχεία με την έκπτωση που ισχύει για τις

οινολογικά καταστήματα της Ουρανούπολης και στα οινοποιεία της

κρατήσεις που γίνονται τον χειμώνα». Ο ίδιος εκφράζει φόβους για την

Αθωνικής Πολιτείας. Εντυπωσιακή όμως ήταν και η αποδοχή του

επίπτωση στον ελληνικό τουρισμό από την ρωσοουκρανική κρίση,

«Αριστοτελικού Περιπάτου» ως εναλλακτικής μορφής τουρισμού

καθώς η μεγάλη υποτίμηση του ρουβλίου κάνει ακριβό τον ελληνικό

με παγκόσμια εμβέλεια, η οποία -μετά την πρώτη παρουσίασή της

προορισμό. Σημειώνεται ότι το 2013 μόνο η Ρόδος δέχτηκε περί τους

στη βρετανική αγορά τον περασμένο Σεπτέμβρη- συγκεντρώνει το

280.000 Ρώσους τουρίστες και 25.000 Ουκρανούς.

ενδιαφέρον δεκάδων εκπροσώπων τύπου αλλά και εκατοντάδων

Στο ίδιο μήκος κύματος διαμορφώνονται οι εκτιμήσεις και για τη Σαντο-

θεματικών επισκεπτών, οι οποίοι προγραμματίζουν «περιπατητι-

ρίνη, με τον πρόεδρο των Ξενοδόχων του νησιού, κ. Μανώλη Καρα-

κές» διακοπές μέσω βρετανικών, κυρίως, τουριστικών γραφείων. Η

μολέγκο να κάνει λόγο για αύξηση κάτα 20% των προκρατήσεων από

αύξηση που σημειώνουν φέτος οι προερχόμενες από τη γερμανι-

τη Μεγάλη Βρετανία (λόγω των δύο νέων πτήσεων εβδομαδιαίως που

κή αγορά προκρατήσεις στην προ του Άθω περιοχή ανέρχεται σε

έχει καθιερώσει η British Airways) και 40% απο την Αυστρία.

ποσοστό 15 - 20%, γεγονός που πιστοποιεί τις αρχικές εκτιμήσεις

Σκανδιναβία, Γαλλία και Αυστρία αναμένεται να κινηθούν με διψήφιο

για «γερμανική ανάταση» σε εθνικό επίπεδο και επαληθεύει την

ποσοστό ανόδου προς τη Νάξο, με τον πρόεδρο των Ξενοδόχων του

οργανωμένη τετραετή, επενδυτική προσπάθεια των μελών του

νησιού, κ. Ιωάννη Μαργαρίτη να προσδοκά αύξηση των ποσοστών

Οργανισμού στη Γερμανία.

στις αφίξεις τουριστών και από τη Γερμανία.

Ελληνογερμανική συμφωνία για τον Τουρισμό Υγείας

τόνισε ότι το υπουργείο Τουρισμού θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες

Συμφωνία για την ανάπτυξη του τουρισμού υγείας για άτομα που

ενέργειες για τη διευκόλυνση των ατόμων αυτών στην πρόσβασή τους

χρήζουν περίθαλψης καθώς και αυτά της τρίτης ηλικίας, υπέγραψαν

στις ξενοδοχειακές μονάδες και τουριστικές υποδομές.

η υπουργός Τουρισμού, κα. Όλγα Κεφαλογιάννη με το Γερμανό υφυ-

Κατά τη συνάντηση της κυρίας Κεφαλογιάννη με τον κ. Fuchtel συζη-

πουργό Αναπτυξιακής Συνεργασίας και εντεταλμένο για την Ελληνο-

τήθηκαν ακόμη θέματα τουριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

γερμανική Συνέλευση, κ. Joachim Fuchtel, στο πλαίσιο της συμμέτο-

Ειδικότερα συζητήθηκε η σύνδεση της τουριστικής εκπαίδευσης με

χης της Ελλάδας στην ΙΤΒ Βerlin.

την αγορά εργασίας και η αναβάθμιση του πετυχημένου θεσμού της

Όπως τονίζεται στη συμφωνία, η συνεργασία αυτή πρόκειται να δημι-

μαθητείας στο πρότυπο του διττού συστήματος (dual system).

ουργήσει θέσεις εργασίας σε διάφορους τομείς και θα προσφέρει

Η υπουργός Τουρισμού επισήμανε ότι η Ελλάδα επιδιώκει τη μεταφορά

δυνατότητες απασχόλησης εκτός τουριστικής σεζόν. Το πρόγραμμα,

τεχνογνωσίας από τη Γερμανία, με τη συνδρομή του Ελληνογερμανικού

που αφορά τη συνεργασία στον ιατρικό τουρισμό, θα ξεκινήσει τον

Επιμελητηρίου. Στόχος αυτών των πρωτοβουλιών -είπε η υπουργός

Μάρτιο στη Ρόδο. Για τη συγκεκριμένη συμφωνία η κα. Κεφαλογιάννη

Τουρισμού- είναι η ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

26 /

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ


ΦΑΚΕΛΟΣ ITB

Στοχευμένες δράσεις του Νοτίου Αιγαίου στο Βερολίνο Με υψηλές προσδοκίες ολοκληρώθηκε η εκθεσιακή συμμετοχή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στη διεθνή έκθεση τουρισμού ΙΤΒ, που έλαβε χώρα στο Βερολίνο, από την Τετάρτη, 5 Μαρτίου, έως την Κυριακή, 9 Μαρτίου. Στο περίπτερο μοντέρνας αισθητικής του Ε.Ο.Τ., η Π.Ν.Α. φιλοξένησε τα νησιά της Μυκόνου, της Σαντορίνης, της Πάρου, της Νάξου, της Τήνου, της Ανάφης, της Φολέγανδρου, της Καρπάθου και της Αστυπάλαιας. Ανταποκρινόμενη στην ανάγκη των προορισμών των Κυκλάδων και της Δωδεκανήσου για την τόνωση του ενδιαφέροντος από τη γερμανική αγορά, η Περιφέρεια έδωσε το στίγμα της εντός του εκθεσιακού χώρου του Ε.Ο.Τ. με stands υψηλής αισθητικής, που φιλοξένησαν τους προορισμούς του Νοτίου Αιγαίου. Επιπροσθέτως, με στόχο την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση της παρουσίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στο Βερολίνο, οργανώθηκε, την πρώτη μέρα της έκθεσης, μία εκδήλωση προβολής της ποικιλίας του τουριστικού προϊόντος, με έμφαση στην τοπική γαστρονομία. Η αντιπεριφερειάρχης, Ελευθερία Φτακλάκη, καλωσόρισε περισσότερους από 50 δημοσιογράφους των πιο γνωστών γερμανικών μέσων μαζικής ενημέρωσης, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να αποδράσουν εικονικά στις ομορφιές του Αιγαίου, να δοκιμάσουν τοπικές γεύσεις και οίνους, αλλά και να ενημερωθούν μέσα από σύντομες και ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις για τις επιλογές που προσφέρει η συγκεκριμένη περιφέρεια σε όλους τους δυνητικούς επισκέπτες. Ακόμη, σε θετικό κλίμα πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με έγκριτους tour operators, τουριστικά γραφεία και ταξιδιωτικούς συντάκτες. Συμπληρωματικά της εκθεσιακής παρουσίας, προγραμματίστηκαν στοχευμένες επαφές με ταξιδιωτικούς πράκτορες, πραγματοποιήθηκαν συνεντεύξεις σε τοπικά μέσα και παρατέθηκε δείπνο σε 50 επιλεγμένους δημοσιογράφους μετά την ολοκλήρωση της πρώτης ημέρας της έκθεσης, όπου και έλαβε χώρα πρωτότυπος διαγωνισμός για την εξοικείωση των προσκεκλημένων με το πολυδιάστατο τουριστικό προϊόν των Δωδεκανήσων και των Κυκλάδων. Τέλος, η κα. Φτακλάκη παραχώρησε συνεντεύξεις και πραγματοποίησε συναντήσεις με γερμανικά τηλεοπτικά δίκτυα, ραδιοφωνικούς σταθμούς και έγκριτα περιοδικά, ενώ συζήτησε εκτενώς με εκπροσώπους της TUI, του Thomas Cook αλλά και άλλων TOs εξειδικευμένων στην Ελλάδα.

Συζητήθηκε επίσης η συνεργασία των δυο χωρών στην περαιτέρω

Όπως ανάφερε ο εκπρόσωπος της TUI, τα πρώτα στοιχεία του 2014

ανάπτυξη του «τουρισμού φύσης», καθώς η χώρα μας διαθέτει στον

είναι αισιόδοξα για την ελληνική αγορά και δείχνουν το ενδιαφέρον

επισκέπτη της, μια σειρά από διαφορετικά πανέμορφα τοπία, πλού-

που εμφανίζει για τους Γερμανούς ως τουριστικός προορισμός.

σια χλωρίδα και πανίδα, αλλά και πολλές προστατευόμενες περιοχές.

Στη συνάντηση επιβεβαιώθηκε και το αμοιβαίο ενδιαφέρον για στενή

Τέλος κοινή ήταν η διαπίστωση ότι υπάρχει σημαντική βελτίωση της

συνεργασία και την ανάληψη πρωτοβουλιών που θα συμβάλλουν στην

συνεργασίας των δύο χωρών σε όλα τα επίπεδα. Παρών στη συνάντη-

ενίσχυση της τουριστικής κίνησης και θα εμπλουτίσουν το ελληνικό

ση ήταν ο γενικός γραμματέας του Ε.Ο.Τ., κ. Πάνος Λειβαδάς.

τουριστικό προϊόν, ώστε να είναι ακόμη πιο ελκυστικό στους ενδια-

Επίσης, στο περιθώριο της ITB, η κα. Κεφαλογιάννη συναντήθηκε με

φερόμενους να επισκεφθούν την Ελλάδα.

την υφυπουργό για τις Μεσαίες Επιχειρήσεις και τον Τουρισμό, κα. Iris

Επισημαίνεται ότι η TUI Deutschland, κατέχει ως εταιρία του κλάδου

Gleiche και τον δήμαρχο-κυβερνήτη του Βερολίνου, κ. Klaus Wowereit.

κορυφαία θέση στη γερμανική τουριστική αγορά, ενώ έχει και άλλες

Στο επίκεντρο αυτών των συζητήσεων τέθηκαν θέματα ελληνογερμα-

συναφείς δραστηριότητες θυγατρικών εταιριών της που είναι η Hapag-

νικής συνεργασίας στον τομέα του τουρισμού, η προσέλκυση επενδύ-

Lloyd (κρουαζιέρες) & TUI Cruises.

σεων και η ανταλλαγή τεχνογνωσίας.

Ενδιαφέρον της TUI για την ελληνική αγορά

GFK: Στην τρίτη θέση η Ελλάδα στις προτιμήσεις των Γερμανών Ιδιαίτερα δημοφιλή προορισμό για τους Γερμανούς δείχνει να αποτελεί

Το ενδιαφέρον της TUI για την ελληνική αγορά επιβεβαίωσε ο CEO της

το φετινό καλοκαίρι η Ελλάδα, σύμφωνα με σχετική έρευνα της GfK.

TUI, κ. Friedrich Joussen, που συναντήθηκε με την υπουργό Τουρισμού

Αναλυτικότερα, μέχρι και το τέλος του Ιανουαρίου 2014 ξοδεύτηκαν

κα. Όλγα Κεφαλογιάννη στο Βερολίνο στο πλαίσιο της ΙΤΒ.

περίπου 4,4 δισ. ευρώ σε ταξιδιωτικά γραφεία, γεγονός που μεταφρά-

Ο κ. Joussen μετέφερε στην υπουργό την θετική προοπτική της εται-

ζεται σε αύξηση 345 εκατ. ευρώ σε σχέση με την προηγούμενη χρο-

ρίας του για περαιτέρω επενδύσεις στην ελληνική αγορά. Η προοπτι-

νιά (ή ποσοστιαία αύξηση 8%). Επιπλέον, οι online κρατήσεις κατέ-

κή αυτή που αποτελεί δείγμα εμπιστοσύνης της TUI στην ελληνική

γραψαν σημαντική αύξηση σε σχέση με το 2013 της τάξης του 11%.

τουριστική αγορά είναι ένα ακόμη θετικό μήνυμα για την πορεία του

Σύμφωνα με την GfK, η Ελλάδα ήδη από το προηγούμενο έτος, ανέ-

τουρισμού της χώρας το 2014.

καμψε από την ύφεση του 2012. Τα δε μέχρι τώρα στοιχεία προδι-

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

/

27


ΦΑΚΕΛΟΣ ITB

Στην ΙΤΒ η παρουσίαση της νέας «ταυτότητας» της Κρήτης Με ενθουσιασμό και χειροκροτήματα έγινε δεκτή η πρώτη παρουσίαση της οπτικής ταυτότητας για την τουριστική προβολή της Κρήτης στο κατάμεστο από ξένους και Έλληνες επισκέπτες περίπτερο της Περιφέρειας Κρήτης στη διεθνή έκθεση τουρισμού στο Βερολίνο. Η παρουσίαση της τουριστικής οπτικής ταυτότητας, δια μέσω του νέου video παραγωγής του Κρητικού σκηνοθέτη Θοδωρή Παπαδουλάκη, έγινε από τον Περιφερειάρχη Σταύρο Αρναουτάκη μαζί με τους φορείς του τουρισμού του νησιού και Κρητικούς επιχειρηματίες που βρίσκονται στην κορυφαία διεθνή τουριστική έκθεση. Μάλιστα, η επιτυχημένη προβολή του κρητικού τουρισμού σε συνδυασμό με την προώθηση της γαστρονομίας-οινοτουρισμού, την παραδοσιακή φιλοξενία και τα κεράσματα στο περίπτερο της Περιφέρειας Κρήτης, έχουν προκαλέσει το ενδιαφέρον κορυφαίων τουριστικών παραγόντων από όλο τον κόσμο αλλά και των διεθνών μέσων ενημέρωσης. Στο θετικό κλίμα της έκθεσης και στα θετικά μηνύματα για τον τουρισμό της Κρήτης, ο Περιφερειάρχης Σταύρος Αρναουτάκης είχε συναντήσεις και μίλησε για τις δυνατότητες επιμήκυνσης της τουριστικής σεζόν στο νησί με κορυφαίους διεθνείς παράγοντες του τουρισμού, ενώ έδωσε συνεντεύξεις σε μεγάλα μέσα επικοινωνίας του εξωτερικού. Παράλληλα, στο πλαίσιο της έκθεσης πολλά ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης και κορυφαίες εφημερίδες της Γερμανίας είχαν στο «επίκεντρο» των θεμάτων-δημοσιευμάτων τους την Κρήτη και την προβολή της στο ενιαίο περίπτερο της Περιφέρειας Κρήτης. «Είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς που η παρουσία μας στη φετινή ΙΤΒ, τη σημαντικότερη έκθεση στον τουριστικό κλάδο, συνδυάζεται με την υλοποίηση ενός βασικού στόχου μας. Σε μια εποχή προκλήσεων για τον ελληνικό τουρισμό, η Περιφέρεια Κρήτης έχει θέσει ως προτεραιότητα την ανάδειξη της Κρήτης μεταξύ των πιο δημοφιλών τουριστικών προορισμών παγκοσμίως, συνεχίζοντας μια επιτυχημένη προσπάθεια ετών», ανέφερε στην ομιλία του ο περιφερειάρχης, παρουσιάζοντας στο περίπτερο της Περιφέρειας, στο Βερολίνο, τη νέα οπτική τουριστική ταυτότητα της Κρήτης (λογότυπο) με τίτλο «Crete the island inside you». «Πιστεύοντας», πρόσθεσε ο Περιφερειάρχης, «στη δύναμη της εικόνας και της επικοινωνίας, προχωρήσαμε με τους συνεργάτες μας στη δημιουργία μιας νέας οπτικής ταυτότητας για την Περιφέρεια, η οποία αντανακλά όλες αυτές τις αξίες που καθιστούν την Κρήτη έναν μοναδικό προορισμό: θάλασσα, αυθεντικές γεύσεις, φιλοξενία, ιστορία. Με έμπνευση από τις ομορφιές του νησιού μας και όχημα την επένδυσή μας στην ενδυνάμωση των επικοινωνιακών μας υλικών, είμαστε έτοιμοι να αντεπεξέλθουμε στις προκλήσεις της εποχής. Είμαι βέβαιος όμως ότι την Κρήτη την περιγράφουν οι εικόνες καλύτερα από τις λέξεις, για το λόγο αυτό θα τις αφήσω να μιλήσουν εκείνες για όσα πρεσβεύει αυτός ο τόπος…». Αμέσως μετά ακολούθησε η παρουσίαση της νέας οπτικής ταυτότητας-λογότυπο μέσω του video του Θοδωρή Παπαδουλάκη, η οποία έγινε δεκτή με ενθουσιασμό και χειροκροτήματα από όλους τους παραβρισκομένους, ξένους και Έλληνες. Εκτός του περιφερειάρχη, στην αποστολή της Περιφέρειας στην έκθεση συμμετείχαν η αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνου, Μαρία Λιονή, ο εκτελεστικός γραμματέας, Νίκος Ραπτάκης και ο περιφερειακός σύμβουλος, Κώστας Μπαντουβάς.

κάζουν για το τρέχον έτος ένα «λαμπρό comeback», έκφραση που

νομικά σε θέση να πραγματοποιήσουν το 2014 ταξίδια αναψυχής, ενώ

αναπαράγεται και αναμεταδίδεται στην πλειονότητα των γερμανι-

ποσοστό 59% διαθέτει και τον απαιτούμενο χρόνο. Όσον αφορά στο

κών και διεθνών media.

δείκτη επιθυμίας διακοπών βρίσκεται στο υψηλό επίπεδο του 53%.

Πιο συγκεκριμένα, η αύξηση των πωλήσεων πακέτων για ελληνικούς

Μόνο το ένα πέμπτο των Γερμανών δεν έχει χρήματα ή χρόνο ή ακό-

τουριστικούς προορισμούς αγγίζει το 52%, γεγονός το οποίο κατα-

μα επιθυμία για διακοπές.

τάσσει την Ελλάδα στην τρίτη θέση μετά την Ισπανία και την Τουρκία.

Το 36% του πληθυσμού δηλώνει ότι θα πραγματοποιήσει σίγουρα ένα

Το ποσοστό δε αύξησης των Γερμανών που θα επισκεφθούν εφέτος

ταξίδι διακοπών μέσα στο 2014, καθόσον υπάρχουν όλες οι προϋπο-

την Ελλάδα για τις διακοπές τους υπολογίζεται γύρω στο 10%, υπό

θέσεις, χρήματα, διαθέσιμος χρόνος και επιθυμία για ταξίδια. Αυτό

την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξει κάποιο αρνητικό γεγονός ή εξε-

ισχύει ιδιαίτερα για τα άτομα τρίτης ηλικίας και τα άτομα με υψηλό-

λίξεις, τόσο στη χώρα, όσο και στον διεθνή περίγυρο. Σε πραγματι-

τερο οικογενειακό εισόδημα. Ο αριθμός επομένως των δυνητικών

κούς αριθμούς το ποσοστό αυτό σημαίνει περίπου 230.000 περισ-

τουριστών παραμένει το 2014 σε υψηλό επίπεδο.

σότερους τουρίστες.

Η δε προοπτική ανάπτυξης στον τουριστικό κλάδο, προέρχεται από

Σύμφωνα με άλλη μεγάλη έρευνα του ινστιτούτου Forschungsge-

τον αριθμό των ταξιδιών και των αντίστοιχων ταξιδιωτικών δαπανών:

meinschaft Urlaub und Reisen e.V. (FUR) σχετικά με τη συμπεριφορά

Ποσοστό 25% (προηγούμενο έτος: 24%) των Γερμανών επιθυμεί να

των Γερμανών, σε ποσοστό 52% οι Γερμανοί δηλώνουν ότι είναι οικο-

πραγματοποιήσει το 2014 περισσότερα ταξίδια σε σχέση με το 2013

28 /

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ


ΦΑΚΕΛΟΣ ITB

Οι ξενοδόχοι προσκαλούν τους Γερμανούς για city break στη Θεσσαλονίκη Τις προοπτικές ανόδου του τουριστικού ρεύματος για το 2014 διερεύνησε η Ένωση Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης στις επαφές που είχε στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού ITB του Βερολίνου. Κύριος στόχος παραμένει η προβολή της Θεσσαλονίκης ως city break προορισμού για Γερμανούς επισκέπτες, 12 μήνες το χρόνο, μαζί με όλες τις θεματικές ενότητες, όπως είναι λόγου χάρη η γαστρονομία, ο πολιτισμός-μουσεία, η φύση, οι κοντινές αποδράσεις, κ.λπ.. Σύμφωνα με τους επικεφαλής της Ε.Ξ.Θ., η Θεσσαλονίκη επιθυμεί να καθιερωθεί στα τουριστικά πακέτα της Γερμανίας ως ένας δημοφιλής προορισμός που συνδυάζει καλύτερα την ποιότητα με την τιμή, έχει εύκολη αεροπορική πρόσβαση με απευθείας συνδέσεις που περιλαμβάνουν αρκετές γερμανικές πόλεις, διαθέτει εξαιρετικές κλιματολογικές συνθήκες και απευθύνεται με αξιώσεις σε όλες τις ηλικίες και όλα τα ενδιαφέροντα. Ακόμη, η Θεσσαλονίκη θα μπορούσε να προτιμηθεί από ανθρώπους τρίτης ηλικίας που έχουν τη δυνατότητα να ταξιδεύουν όλο το χρόνο, γιατί είναι εκείνος ο προορισμός που ικανοποιεί τις προτιμήσεις τους και παράλληλα μπορεί να αποτελέσει σημαντικό σταθμό για όσους κάνουν το γύρο της Ελλάδας (round trip τουρισμός). Στο πλαίσιο των εκτιμήσεων του Σ.Ε.Τ.Ε., που δείχνουν άνοδο των αφίξεων από τη Γερμανία για φέτος μεταξύ 2,5 και 2,7 εκατομμυρίων, από 2,3 εκατομμύρια το 2013, η Θεσσαλονίκη, όπως υποστηρίζουν τα στελέχη της Ε.Ξ.Θ., συντονίζει τις προσπάθειές της για να αυξήσει τον αριθμό των Γερμανών που την επισκέπτονται, ώστε να «εκμεταλλευτεί» το θετικό κλίμα που διαμορφώνεται υπέρ της χώρας μας. Για το σκοπό αυτό, η Διοίκηση της Ε.Ξ.Θ. είχε στο Βερολίνο συζητήσεις με εκπροσώπους τουριστικών οργανισμών και τουριστικών γραφείων, αλλά και με wholesalers, καθώς και με εκπροσώπους εταιρίας δημοσίων σχέσεων που δραστηριοποιείται στην προώθηση ταξιδιωτικών προορισμών στη γερμανική αγορά. Την Ε.Ξ.Θ. εκπροσώπησαν στην ΙΤΒ ο πρόεδρός της, κ. Αριστοτέλης Θωμόπουλος, ο αντιπρόεδρος, κ. Κωνσταντίνος Αλεξόπουλος, το μέλος του Δ.Σ., κα. Έβελυν Χριστοπούλου και η υπεύθυνη Μάρκετινγκ, κα. Ευδοκία Τσατσούρη, ενώ στην έκθεση πήραν μέρος και στελέχη ξενοδοχειακών μονάδων της Θεσσαλονίκης. Η Ένωση συμμετείχε στην ITB με δικό της σταντ στο περίπτερο του Ε.Ο.Τ., ενώ φιλοξένησε και το Σύνδεσμο Ξεναγών Θεσσαλονίκης με εκπρόσωπό του την αντιπρόεδρο, κα. Μαρία Κεσόγλου.

«Ηχηρό» παρόν του Porto Carras στην ΙΤΒ Δυναμική ήταν η παρουσία του Porto Carras Grand Resort στη διεθνή τουριστική έκθεση ITB, στο Βερολίνο. Το stand του Porto Carras επισκέφτηκαν, τόσο παλαιά παραδοσιακά τουριστικά πρακτορεία για αναβάθμιση των ήδη υφισταμένων συνεργασιών, όσο και νέα για νέες συνεργασίες, ενώ η παρουσία του γερμανικού κοινού ήταν μεγάλη, όπως και η αγάπη τους για την Ελλάδα και ιδιαίτερα για τη Χαλκιδική, η οποία εντάσσεται «ψηλά» στις επιλογές των Γερμανών τουριστών. Το Porto Carras Grand Resort με τη διαρκή παρουσία του σε όλες τις εκθέσεις υψηλού ενδιαφέροντος έχει στόχο να αναβαθμίσει τον τουρισμό της Χαλκιδικής, η οποία προσφέρεται και για εναλλακτικές μορφές τουρισμού όπως είναι ο τουρισμός γαστρονομίας, ο συνεδριακός τουρισμός, ο αρχαιολογικός, ο θρησκευτικός, ο τουρισμός υγείας & ευεξίας, το golf, ο θαλάσσιος τουρισμός, κ.ο.κ.. Άλλωστε, το Porto Carras διαθέτει όλες τις υποδομές που το καθιστούν κορυφαίο προορισμό για τους τουρίστες των Βαλκανίων και όχι μόνο! Το Porto Carras Grand Resort, το πληρέστερο ξενοδοχειακό συγκρότημα στην Ελλάδα, βραβευμένο εννέα φορές από το Condé Nast Traveller, αποτελείται από δύο πεντάστερα ξενοδοχεία, μία επιβλητική, παγκοσμίου φήμης βίλα, ένα πολυτελές καζίνο και δύο κέντρα θαλασσοθεραπείας και spa. Επιπλέον, διαθέτει ένα διεθνών προδιαγραφών γήπεδο golf 18 οπών, μία ιδιωτική μαρίνα με 315 θέσεις ελλιμενισμού, το μεγαλύτερο και ένα από τα καλύτερα εξοπλισμένα συνεδριακά κέντρα της Βόρειας Ελλάδος, ιππικό όμιλο, tennis club εννέα γηπέδων, καταδυτικό όμιλο, ναυτικό όμιλο και το μεγαλύτερο βιολογικό αμπελώνα της Ελλάδος. Το συγκρότημα, επίσης, περιλαμβάνει τρία ελικοδρόμια και δύο υδατοδρόμια.

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

/

29


ΦΑΚΕΛΟΣ ITB

Θετικά μηνύματα για την Αθήνα στην ITB Με ιδιαίτερα ενθαρρυντικά μηνύματα και θετικές προοπτικές για την τρέχουσα τουριστική περίοδο ολοκληρώθηκε η κοινή συμμετοχή του Athens Convention & Visitors Bureau του Δήμου Αθηναίων (ACVB) και της Ένωσης Ξενοδόχων Αθηνών-Αττικής & Αργοσαρωνικού (ΕΞΑΑ-Α), στη μεγάλη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού ITB. Η συμμετοχή της Αθήνας στην ITB εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής του Δήμου Αθηναίων για την παρουσία της πόλης στις μεγάλες διεθνείς επαγγελματικές διοργανώσεις, μέσω της συνεργασίας με τους φορείς του τουρισμού, για την πιο αποτελεσματική προώθηση του προορισμού στη διεθνή τουριστική αγορά. Βασική διαπίστωση από τη φετινή ITB είναι το θεαματικά βελτιωμένο κλίμα που υπάρχει για την Ελλάδα και τους ελληνικούς προορισμούς στη γερμανική αγορά, τόσο σε επίπεδο τουριστικής αγοράς και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, όσο και της γερμανικής κοινής γνώμης. Το ACVB και η ΕΞΑΑ-Α συμμετείχαν ως συνεκθέτες στο ελληνικό περίπτερο του Ε.Ο.Τ.. Κατά τη διάρκεια της έκθεσης, τα στελέχη του ACVB και της ΕΞΑΑ-Α πραγματοποίησαν σειρά επαφών και συναντήσεων με στελέχη και δημοσιογράφους από τη γερμανική τουριστική αγορά αλλά και από άλλες χώρες και διένειμαν μεγάλο όγκο ενημερωτικού υλικού για την Αθήνα και στο κοινό που επισκέφθηκε το περίπτερο. Αίσθηση προκάλεσε η επίσημη ανακοίνωση τη δεύτερη μέρα της έκθεσης, της επιλογής της Αθήνας για την ετήσια διοργάνωση του Travel Blog Exchange, του TBEX Europe 2014, της μεγάλης αυτής συνάντησης περισσότερων των 1.000 ταξιδιωτικών bloggers. Η ανακοίνωση έγινε δεκτή με πολύ θετικά σχόλια μεταξύ των περίπου 250 bloggers που επισκέφθηκαν την ITB, όπου τα τελευταία χρόνια, υπάρχει ειδική θεματική ενότητα και διοργανώνονται στοχευμένες εκδηλώσεις για τους ταξιδιωτικούς και τουριστικούς Bloggers. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των εκπροσώπων του TBEX, που εδρεύει στις ΗΠΑ, η διοργάνωση του Οκτωβρίου προσέλκυσε, από τις πρώτες στιγμές της ανακοίνωσής της, έντονο ενδιαφέρον και όπως ενημέρωσαν τα στελέχη του ACVB κατά τη διάρκεια συνάντησής τους, ήδη άρχισαν οι εγγραφές, ενώ εκδηλώνεται και μεγάλο χορηγικό ενδιαφέρον. Γενικά, όπως αναφέρουν τα στελέχη των γερμανικών τουριστικών οργανισμών, ο ρυθμός των κρατήσεων για την Ελλάδα εξελίσσεται πολύ θετικά, με ποσοστά αύξησης που κυμαίνονται από 20% έως και 52% (ανάλογα με τον tour operator) και σύμφωνα με εκτιμήσεις των ελληνικών τουριστικών φορέων, συνολικά στο κλείσιμο της χρονιάς αναμένεται μία αύξηση της τουριστικής κίνησης από τη Γερμανία μεταξύ 10% και 15%. Σύμφωνα με τις έρευνες που παρουσιάστηκαν στο πλαίσιο της ITB, η Ελλάδα ανέβηκε στην τρίτη θέση των δημοφιλέστερων προορισμών για τους Γερμανούς, αυτήν την περίοδο. Ανάλογα θετικό είναι το κλίμα και για την Αθήνα, η οποία δείχνει φέτος να προσελκύει μεγαλύτερο αριθμό Γερμανών, ιδίως μεταξύ όσων ταξιδεύουν μεμονωμένα. Ικανοποιητική ζήτηση για την Αθήνα εκδηλώνεται και στον τομέα των συνεδρίων και των εταιρικών συναντήσεων και η συμμετοχή του ACVB στην επικείμενη έκθεση Συνεδριακού Τουρισμού IMEX, στη Φρανκφούρτη τον Μάιο, αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον. Αξιοσημείωτο ήταν και το ενδιαφέρον για την Αθήνα του κοινού που επισκέφθηκε την έκθεση, τις δύο τελευταίες μέρες. Μεγάλος αριθμός Γερμανών επισκεπτών αναζήτησε πληροφορίες για την Αθήνα, κυρίως για ξενοδοχεία, πολιτιστικές εκδηλώσεις και για χώρους πολιτιστικού και αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, καθώς και για τους νησιωτικούς προορισμούς του Αργοσαρωνικού. Τέλος, το ACVB και η ΕΞΑΑ-Α υποστήριξαν με υλικό για την Αθήνα, την παρουσίαση που οργανώθηκε από την περιφέρεια Αττικής σε εκπροσώπους τουριστικών οργανισμών και τουριστικών γραφείων.

και ποσοστό 17% λιγότερα. Ταυτόχρονα, οι Γερμανοί σε ποσοστό 30%

Οι καλύτερες προτάσεις διαμονής για τους Γερμανούς τουρίστες και

(προηγούμενο έτος: 28%) είναι πρόθυμοι να δαπανήσουν περισσό-

μία πρώτη γνωριμία με τις ομορφιές της χώρας μας προβάλλονται

τερα χρήματα για τα ταξίδια, ενώ ποσοστό 18% προγραμματίζει να

μέσα από τις σελίδες της γερμανικής έκδοσης του «Χ&Τ».

δαπανήσει λιγότερα.

Στην ITB τo «X&T» Με μία ξεχωριστή, γερμανική έκδοση, δυναμική παρουσία είχε το «Χ&Τ» στη διεθνή έκθεση του Βερολίνου ΙΤΒ 2014. Εφέτος, το περιοδικό, λόγω του εξαιρετικά μεγάλου όγκου του, κυκλοφόρησε με ξεχωριστή έκδοση στα γερμανικά για την έκθεση του Βερολίνου και με ξεχωριστή στα ρώσικα για την έκθεση της Μόσχας, και όχι με κοινή γερμανορωσική έκδοση, όπως γινόταν μέχρι εφέτος.

30 /

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Το ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ παντού!!!


ΦΑΚΕΛΟΣ ITB

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13 14 1. Ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου, κ. Αντώνης Καμπουράκης στο όμορφο περίπτερο της Ρόδου

15 8. Κάθυ Μινέττου και Κώστας Μινέττος

2. Οι κ.κ. Γιώργος Τσέλιος και Παναγιώτης Ιωαννίδης

9. Ο κ. Νίκος Γερονικόλας με την κα. Ελευθερία Φτακλάκη

3. Ο γενικός διευθυντής του ξενοδοχείου Nana Beach του ομίλου Καράτζη, κ. Ηλίας Καλαθάς με την αναπληρώτρια διευθύνουσα σύμβουλο του ομίλου, κα. Μαρίτα Καράτζη

10. Ο επικεφαλής της Vita Hotels, κ. Μιχάλης Βαμιεδάκης

4. Πάντα παρούσα και πάντα υπέρκομψη η κα. Χατζηλαζάρου

12. Ο επικεφαλής της North Events, κ. Λεωνίδας Μπαμπάνης

5. Ο γενικός διευθυντής των Neptune Hotels, κ. Κων/νος Ζαρίκος με τον διευθύνοντα σύμβουλο της αλυσίδας, κ. Άγγελο Γκότση

13. Ο κ. Δημήτρης Δάιος, εκ των ιδιοκτητών του Daios Cove στην Κρήτη

11. Οι κ.κ. Νίκος Χαλκιαδάκης και Κων/νος Δεριζιώτης

6. Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ξενοδόχων Καβάλας, κ. Αντώνης Μιτζάλης

14. Η διευθύντρια Έρευνας Αγοράς και Διαφήμισης του Ε.Ο.Τ., κα. Άντζελα Βαρελά, με την κα. Ολυμπία Τσιουλάκη, «ψυχή» του γραφείου του Ε.Ο.Τ. Γερμανίας

7. Παναγιώτης Ιωαννίδης, Μαρικέλλα Βάρδα και Νίκος Καντής στο περίπτερο της Ρόδου

15. Η κα. Μαρία Παμπίρη, από το γραφείο του Ε.Ο.Τ. Γερμανίας, με τον κ. Κων/νο Δεριζιώτη ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

/ 31


ΦΑΚΕΛΟΣ ITB

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1. H γενική διευθύντρια του Le Grand, κ. Φωτούλα Σαπουνάκη, με τους κ.κ. Δημήτρη Χατζηδημητρίου, Κώστα Μινέττο και Βασίλη Καραγιάννη 2. Ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου, κ. Αντώνης Καμπουράκης, με τον αντιπρόεδρο της Ένωσης, κ. Άρη Σουλούνια 3. Ο κ. Γιάννης Χατζηλαζάρου με τον γιο του Σταμάτη

32 /

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

4. Ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Χανίων, κ. Μανώλης Γιαννούλης, με τον πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδοχείων Χαλκιδικής, κ. Γρηγόρη Τάσιο 5. Η αντιπεριφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, κα. Ελευθερία Φτακλάκη, με τον πρόεδρο του ξενοδοχειακού ομίλου Χατζηλαζάρου, κ. Γιάννη Χατζηλαζάρου 6. Ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Κεφαλληνίας-Ιθάκης, κ. Σπύρος Γαλιατσάτος και ο αντιπρόεδρος της


ΦΑΚΕΛΟΣ ITB

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου, κ. Άρης Σουλούνιας 7. Ο πρόεδρος του Συλλόγου Διευθυντών Ξενοδοχείων Ρόδου, κ. Γιώργος Ματσίγκος 8. Ο επικεφαλής της Tui Hellas, κ. Μιχάλης Μαυρόπουλος, o οποίος εχει δώσει νέα πνοή στην εταιρία 9. Ο πρόεδρος του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου, κ. Γιώργος Τσακίρης στο ελληνικό περίπτερο 10. H γενική διευθύντρια του Le Grand, κα. Φωτούλα Σαπουνάκη με την εμπορική διευθύντρια του ρωσικού tour operator Labirint, κα. Τατιάνα Ζότοβα και τον γιο της 11. Η αντιπεριφερειάρχης Πελοποννήσου, κα. Κωνσταντίνα Νικολάκου με συνεργάτες της 12. Σύσκεψη για τον προσκυνηματικό τουρισμό με τις κυρίες Παπαγεωργίου και Αϊβαλιώτη, τον σεβασμιότατο Δωδώνης, τον αρχιμανδρίτη Σπυρίδωνα Κατραμάδο και τον γενικό γραμματέα του Ε.Ο.Τ., κ. Πάνο Λειβαδά 13. Ο κ. Μιχάλης Μαυρόπουλος με την κα. Ελευθερία Φτακλάκη 14. Οι κ.κ. Θανάσης Τογουντζόγλου «ψυχή» των Lindos Mare και Lindos Blu με τον πρόεδρο της ιδιοκτήτριας εταιρίας των ξενοδοχείων, κ. Δημήτρη Καλιουδάκη 15. Ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Ηρακλείου, κ. Νίκος Χαλκιαδάκης στο περίπτερο της Κρήτης 16. Η διευθύντρια Έρευνας Αγοράς και Διαφήμισης του Ε.Ο.Τ., κα. Άντζελα Βαρελά στην υποδοχή του Οργανισμού

17. Οι κ.κ. Νίκος Πέππας και Σπύρος Χρηστίδης από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 18. Ακούραστος και πάντα με χαμόγελο ο πρόεδρος του Ε.Ο.Τ., κ. Πάνος Λειβαδάς 19. Η διευθύνουσα σύμβουλος του Lindian Village, κα. Μαρίζα Σβυριάδη, με τον κ. Άρη Σουλούνια 20. Οι κ.κ. Νίκος Καντής, Μπάμπης Παλογιαννίδης και Παναγιώτης Ιωαννίδης 21. Ο κ. Πάνος Λειβαδάς, με τον αρχιμανδρίτη Σπυρίδων Κατραμάδο 22. Η περιφερειακή σύμβουλος Ιονίων Νήσων, κα. Αμαλία Μακρή και η υπεύθυνη του γραφείου τουρισμού του δήμου Κέρκυρας, κα. Δανάη Γκερέκου 23. Ο εμπορικός διευθυντής της TUI Hellas, κ. Γιώργος Δήμας 24. Η διευθύντρια του Ε.Ο.Τ. Γερμανίας, κα. Ευτυχία Αϊβαλιώτου, με τον πρόεδρο του Ε.Ο.Τ., κ. Πάνο Λειβαδά 25. Ο διευθύνων σύμβουλος των Kresten Palace και Kresten Royal Vilaas, κ. Στάθης Κρεστενίτης 26. Εν ώρα εργασίας στο περίπτερο της Ρόδου, με επικεφαλής τον Γερμανό υφυπουργό για την Αναπτυξιακή Συνεργασία, Χανς Γιόαχιμ Φούχτελ 27. Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της KSD, κ. Κωνσταντίνος Δεριζιώτης με τον πρόεδρο του Ε.Ο.Τ., κ. Πάνο Λειβαδά και την υπεύθυνη του γραφείου τουρισμού του δήμου Κέρκυρας, κα. Δανάη Γκερέκου

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

/

33


ΦΑΚΕΛΟΣ ITB

ΕΚΘΕΣΗ Ε.Ο.Τ. ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

Η Ελλάδα στους «νικητές» του 2013

Οι διακοπές και τα ταξίδια εξακολουθούν να είναι από τις κυριότερες και πιο ευχάριστες συνήθειες των Γερμανών, οι οποίοι το 2013 δαπάνησαν περισσότερα χρήματα για τις διακοπές τους σε σύγκριση με τον προηγούμενο χρόνο, ενώ ακόμη περισσότερα χρήματα αναμένεται να δαπανήσουν εφέτος. Στο πλαίσιο αυτό, ο κύκλος εργασιών των tour operators της Γερμανίας σημείωσε την τουριστική περίοδο 2012/2013 αύξηση της τάξης 3,0 - 3,5%, σε σύγκριση με την αντίστοιχη χρονική περίοδο του προηγούμενου έτους. Οι πωλήσεις δε του κλάδου αναρριχήθηκαν στο νέο ρεκόρ των 25,2 δισ. ευρώ (προηγούμενο έτος € 24,4 δισ.). Η Ισπανία εξακολουθεί να είναι ο αγαπημένος τουριστικός προορισμός των Γερμανών και αύξησε το μερίδιό της στην τουριστική αγορά της Γερμανίας, σε αντίθεση με την Ιταλία και την Τουρκία, oι οποίες έχασαν μερίδιο. Το μερίδιό της στην τουριστική αγορά της Γερμανίας αύξησε και η χώρα μας, η οποία συγκαταλέγεται στους «νικητές» της περυσινής τουριστικής περιόδου.

34 /

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Σταθερός σε υψηλό επίπεδο είναι και ο αριθμός των παραθεριστών, που πραγματοποίησε το 2013 οργανωμένο ταξίδι διακοπών, δηλαδή χρησιμοποίησε για τις διακοπές του τις υπηρεσίες των Τ.Οs. Παράλληλα, σε άνοδο βρίσκονται τα ποιοτικά ταξίδια, αφού η τιμή από μόνη της φαίνεται να μην αποτελεί για τους Γερμανούς το καθοριστικό κριτήριο αγοράς. Όπως χαρακτηριστικά λέει ο πρόεδρος της Γερμανικής Ομοσπονδίας Ταξιδιών - Deutsche Reiseverband- (DRV), κ. Büchy, «όλο και περισσότεροι πελάτες ζητούν ποιότητα σε λογική τιμή». Οι αξιολογήσεις του DRV (υπηρεσία στατιστικής και έρευνας αγοράς) δείχνουν ότι η τουριστική προσφορά στη Γερμανία παρουσίασε διακυμάνσεις, οι οποίες όμως οφείλονται σε εξωτερικούς παράγοντες, όπως π.χ. οι υψηλές θερμοκρασίες το καλοκαίρι στην Κεντρική Ευρώπη ή οι πολιτικές εξελίξεις στους τουριστικούς προορισμούς ή η διαφοροποίηση της ζήτησης. Ωστόσο, τα αεροπορικά ταξίδια μεσαίων αποστάσεων παρουσίασαν αύξηση κύκλου εργασιών, που ανέρχεται σε 3,5% με 4%, η δε αύξηση στον κύκλο εργασιών των αεροπορικών ταξιδιών μακρινών προορισμών κυμαίνεται μεταξύ 4% και 5% με προοπτική για περαιτέρω αύξηση, η οποία εξαρτάται, π.χ. από τις νομισματικές διακυμάνσεις, τις αυξήσεις στην τιμή των καυσίμων, κ.λπ.. Επίσης, τα ταξίδια διακοπών με αυτοκίνητο, τρένο, ή τουριστικό λεωφορείο, μετά από ένα χρόνο στασιμότητας, σημείωσαν αύξηση του κύκλου εργασιών 1,5% μέχρι 2,5% και οι κρουαζιέρες συνέχισαν και


ΦΑΚΕΛΟΣ ITB

Μερίδιο αγοράς τουριστικών προορισμών στο εξωτερικό Ιταλία

στικούς προορισμούς μεγάλων αποστάσεων, ενώ οι διαφορές στο ύψος των ταξιδιωτικών δαπανών σε τουριστικούς προορι-

3,6

σμούς εντός της Γερμανίας τείνουν να εξομαλυνθούν.

3,0

Γαλλία

Βελτιωμένη η ταξιδιωτική διάθεση των Γερμανών

2,5

Κάτω Χώρες

2,3

Ελλάδα

2,2

Σκανδιναβία

2,1

Πολωνία

Ακόμη μεγαλύτερες διαφορές υπάρχουν στα ταξίδια σε τουρι-

6,7

Αυστρία

Κροατία

εξωτερικού.

7,4

Τουρκία

1,8

κι εκτός Γερμανίας οφείλεται κατά ένα μέρος και στη μεγαλύτερης διάρκειας παραμονή στον τουριστικό προορισμό του

13,2

Ισπανία

Η διαφορά που παρατηρείται στις δαπάνες των Γερμανών εντός

Στη Γερμανία, το ταξίδι αναψυχής βρίσκεται, εδώ και δεκαετίες, στις πρώτες θέσεις στις προτιμήσεις των Γερμανών σε σύγκριση με άλλα καταναλωτικά είδη, κάτι που ισχύει και σήμερα, καθώς περισσότερα από τα τρία τέταρτα του πληθυσμού έχουν ήδη ασχοληθεί με τον προγραμματισμό του ταξιδιού Πηγή: RA ReiseAnalyse

Μερίδιο αγοράς των μεγαλύτερων Τ.Ο. της Γερμανίας 2012/2013

διακοπών για το 2014. Η πραγματοποίηση η μη κάποιου ταξιδιού διακοπών είναι κυρί-

ως ζήτημα διαθέσιμου χρόνου, χρημάτων και διάθεσης για διακοπές. Οι Γερμανοί σε ποσοστό 52% κρίνουν ότι είναι οικονομικά σε θέση να πραγματοποιήσουν το 2014 ταξίδια αναψυχής, ενώ ποσοστό 59% διαθέτει και τον απαιτούμενο χρόνο. Ο δείκτης επιθυμίας διακοπών βρίσκεται, σύμφωνα με την ανάλυση του ινστιτούτου Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen e.V. (FUR), στο υψηλό επίπεδο του προηγούμενου έτους (53%). Μόνο το ένα πέμπτο των Γερμανών δεν έχει χρήματα ή χρόνο ή ακόμα καμία επιθυμία για διακοπές. Εξετάζοντας όλους τους δείκτες μαζί, προκύπτει ότι ένα ταξίδι διακοπών το 2014 είναι βέβαιο για το 36% του πληθυσμού, καθόσον υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις -χρήματα, διαθέσιμος χρόνος και επιθυμία για ταξίδια-. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τα άτομα τρίτης ηλικίας και

Πηγή: FVW

άτομα με υψηλότερο οικογενειακό εισόδημα. Ο αριθμός, επομένως, των δυνητικών τουριστών παραμένει το 2014 σε υψηλό επίπεδο. Η δε προοπτική ανάπτυξης στον τουριστικό κλά-

το 2013 την ανοδική πορεία, με τον κύκλο εργασιών να καταγράφει

δο, προέρχεται από τον αριθμό των ταξιδιών και των αντίστοιχων

4% αύξηση σε σύγκριση με τον προγούμενο χρόνο.

ταξιδιωτικών δαπανών: Ποσοστό 25% (προηγούμενο έτος: 24%) των Γερμανών θέλει να πραγματοποιήσει το 2014 περισσότερα ταξίδια

Στα 75 ευρώ η ημερήσια δαπάνη των Γερμανών τουριστών στην Ελλάδα

από το προηγούμενο έτος και ποσοστό 17% λιγότερα. Ταυτόχρονα οι

Στα 1.062 ευρώ ανά άτομο ανήλθε ο μέσος όρος των δαπανών για

να δαπανήσουν περισσότερα χρήματα για τα ταξίδια, ενώ ποσοστό

ταξίδια διακοπών των Γερμανών το 2013, ποσό στο οποίο συμπερι-

18% προγραμματίζει να δαπανήσει λιγότερα χρήματα. Με αυτά τα

λαμβάνονται η δαπάνη μετακίνησης, διαμονής και όλες οι δαπάνες

δεδομένα, αναμένεται ο κύκλος εργασιών στον τουρισμό να σημει-

στον τόπο διαμονής, όπως π.χ. αγορά σουβενίρ, κάρτες εισόδου σε

ώσει και το 2014 σημαντική αύξηση.

μουσεία, φιλοδωρήματα, κ.λπ..

Γερμανοί σε ποσοστό 30% (προηγούμενο έτος: 28%) είναι πρόθυμοι

στην Ευρώπη, κοστίζει κατά μέσο όρο 86 ευρώ, ενώ το αντίστοιχο

Αυξημένος ο κύκλος εργασιών των γερμανικών tour operators

κόστος στη Γερμανία ανέρχεται σε 75 ευρώ. Στην Ελλάδα η ημερή-

Το έγκυρο γερμανικό επαγγελματικό τουριστικό περιοδικό FVW, στην

σια δαπάνη των Γερμανών τουριστών ανέρχεται στα 75 ευρώ και η

ετήσια ανασκόπησή του για την εξέλιξη της γερμανικής τουριστικής

συνολική ταξιδιωτική δαπάνη στα 1.216 ευρώ.

αγοράς με τον τίτλο: «Η ανάπτυξη ήταν αποδοτική για τους διοργα-

Μια μέρα διακοπών σε ένα τουριστικό προορισμό εκτός Γερμανίας,

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

/

35


ΦΑΚΕΛΟΣ ITB

Οι αγαπημένοι προορισμοί των Γερμανών στο εξωτερικό

Δαπάνες διακοπών Προορισμός

Ημερήσια δαπάνη

Συνολική δαπάνη

Μέσος όρος

88 €

1.062 €

Γερμανία

75 €

730 €

Βάδη Βυρτεμβέργη

77 €

682 €

Βαυαρία

80 €

766 €

Βαλτική Θάλασσα

76 €

799 €

Βόρεια Θάλασσα

83 €

940 €

Ευρώπη

86 €

1.101 €

Αυστρία

93 €

909 €

Ιταλία

93 €

1.115 €

Τουρκία

82 €

1.131 €

ΕΛΛΑΔΑ

75 €

1.216 €

Ισπανία

97 €

1.284 €

Μακρινοί προορισμοί

120 €

1.945 €

Προορισμός

Μερίδιο αγοράς

Μεταβολή 2012/2013

Ισπανία

13,2

1,1

Ιταλία

7,4

-1,3

Τουρκία

6,7

-0,2

Αυστρία

3,6

-0,1

Γαλλία

3,0

0,0

Κροατία

2,5

-0,5

Κάτω Χώρες

2,3

0,5

ΕΛΛΑΔΑ

2,2

0,5

Σκανδιναβία

2,1

-0,4

Πολωνία

1,8

0,6

σε τον κύκλο εργασιών της και δηλώνει «το καλύτερο αποτέλεσμα στην ιστορία της εταιρίας». Με 4.478,5 εκατ. ευρώ κύκλο εργασιών

νωτές ταξιδιών», αναφέρει ότι ο όγκος της συνολικής γερμανικής

(2012: 4.471,6) και μερίδιο αγοράς 17,7% (2012: 18,3%), διατηρεί αδι-

τουριστικής αγοράς το 2012/13, όπως εκτιμάται από την Επιτροπή

αφιλονίκητα την πρώτη θέση στη γερμανική τουριστική αγορά. Η

«Έρευνα Αγοράς» της Ομοσπονδίας Ταξιδιών Γερμανίας (DRV), ανέρ-

θέση αυτή ισχυροποιείται ακόμα περισσότερο εάν συνυπολογίσουμε

χεται σε 25,3 δισ. ευρώ (2012: 24,4 δισ. ευρώ), ο δε συνολικός αριθ-

τον κύκλο εργασιών των εταιριών Hapag-Lloyd (κρουαζιέρες) & TUI

μός των τουριστών που διακίνησαν οι Τ.Ο. της Γερμανίας, παρέμεινε

Cruises, που ανήκουν στη μητρική εταιρία Konzernholding TUI AG.

στάσιμος σε 43,6 εκατ. άτομα.

• Τη δεύτερη θέση το 2013 καταλαμβάνει ο Τ.Ο. Thomas Cook, ο

Ο κύκλος εργασιών το τουριστικό έτος 2012/2013 (31 Οκτωβρίου

οποίος, παρά τη μείωση στον αριθμό των τουριστών που διακίνησε,

2013) αυξήθηκε κατά 3,5%, όπως αναφέραμε, αριθμό τουριστών.

αύξησε τον κύκλο εργασιών σε 3.400,0 εκατ. ευρώ (2012: 3.200,0)

Ο κύκλος εργασιών των 57 Τ.Ο., που συμπεριλαμβάνει η έρευνα του

και 13,5 % μερίδιο αγοράς (2012: 13,1). Στον κύκλο εργασιών του

FVW, αυξήθηκε κατά 3,8% και ανήλθε σε 19,9 δισ. ευρώ. Η διαφορά

Τ.Ο. συμπεριλαμβάνονται τα αποτελέσματα του Τ.Ο. Öger, που έχει

που υπάρχει σε σχέση με την αύξηση του συνόλου της τουριστικής

εξαγοραστεί από τον Τ.Ο. Thomas Cook και οι πωλήσεις μεμονωμέ-

αγοράς οφείλεται στο γεγονός, ότι οι μικρού μεγέθους εταιρίες κρουα-

νων αεροπορικών εισιτηρίων της αεροπορικής εταιρίας Condor.

ζιερών, που σημείωσαν μείωση το 2013 δεν ανακοίνωσαν τα στοιχεία

• Ο Τ.Ο. DER Touristik (πρώην REWE), με 3.168,0 εκατ. ευρώ κύκλο

τους, καθώς επίσης και στο γεγονός, ότι τα λεγόμενα επίγεια ταξίδια

εργασιών το 2013 και 12,5 % μερίδιο αγοράς (2012: 13,1) κατόρθω-

είχαν μικρότερη αύξηση από τα αεροπορικά.

σε, σύμφωνα με δηλώσεις εκπροσώπων του, να αυξήσει την κερδο-

Όπως και το 2012 ο κύκλος εργασιών παρουσιάζει μεγαλύτερη αύξη-

φορία της εταιρίας και είχε μεγαλύτερο κύκλο εργασιών σε σύγκριση

ση σε σύγκριση με τον αριθμό των ταξιδιών, που οφείλεται, σύμφωνα

με το καθαρό τουριστικό αποτέλεσμα του Τ.Ο. Thomas Cook, εάν δεν

με την έρευνα του περιοδικού FVW, σε τρεις παράγοντες:

υπολογίσουμε τις πωλήσεις μεμονωμένων αεροπορικών εισιτηρίων

1. Στην αύξηση των τιμών των αεροπορικών εισιτηρίων και των ξενο-

της αεροπορικής εταιρίας Condor.

δοχείων.

Σημειώνεται ότι, οι τρεις (3) πρώτοι Τ.Ο. κατέχουν το 43,7 % της γερ-

2. Στην πολιτική των Τ.Ο. να προωθούν τα «δικά» τους ξενοδοχεία,

μανικής τουριστικής αγοράς (2012: 44,5).

που αποδίδουν μεγαλύτερο κέρδος.

• Την τέταρτη θέση καταλαμβάνει ο Τ.Ο. FTI, με 1.850,0 εκατ. ευρώ κύκλο

3. Στις κρουαζιέρες, οι οποίες κατά μέσο όρο, έχουν μεγαλύτερη τιμή και εξακολουθούν να εμφανίζουν αύξηση πωλήσεων.

εργασιών (2012: 1.624,0) και με 7,3% μερίδιο αγοράς (2012: 6,7 %). • Ο Alltours Flugreisen, με 1.450,0 εκατ. ευρώ κύκλο εργασιών (2012:

Σημειώνεται, επίσης, ότι και το 2013 οι «μικροί» Τ.Ο., με κύκλο εργασι-

1.400,0) και 5,7% μερίδιο αγοράς (2012: 5,7%), βρίσκεται στην 5η θέση.

ών μέχρι 65 εκατ. ευρώ, κατέγραψαν μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση

• Η Aida Cruises, η θυγατρική εταιρία του αμερικανικού κολοσσού

σε σύγκριση με το μέσο όρο της τουριστικής αγοράς.

Η πρωτοκαθεδρία στην TUI • Η TUI Deutschland, διατήρησε την πρώτη θέση, παρότι δεν αύξη-

36 /

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

κρουαζιερών Carnival, με 1.250,0 εκατ. ευρώ κύκλο εργασιών (2012: 1.100,0) και 5,0% μερίδιο αγοράς (2012: 4,5%), βρίσκεται στην 6η θέση. • Η Schauinsland Reisen, με 784,0 εκατ. Ευρώ (2012 : 701,0) και 3,1% μερίδιο αγοράς (2012: 2,9%), κατατάσσεται στην έβδομη (7) θέση.


ΦΑΚΕΛΟΣ MITT

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΜΙΤΤ 2014

Ναι μεν, αλλά... • Το ρούβλι ανακόπτει την πορεία της ρωσικής αγοράς

Συγκρατημένη αισιοδοξία προέκυψε κατά τη διάρκεια της διεθνούς έκθεσης Τουρισμού της Μόσχας ΜΙΤΤ, για την πορεία των αφίξεων από τη ρωσική αγορά προς τη χώρα μας τη νέα τουριστική σεζόν. Η διολίσθηση που υπέστη το ρούβλι, κατά 30% περίπου, έναντι του ευρώ, σε συνδυασμό με τη γενικότερη πολιτική κατάσταση που επικρατεί στην ευρύτερη περιοχή, προκαλεί ανησυχία και προβληματισμό σχετικά με το ρυθμό των τουριστικών κρατήσεων από τη ρωσική αγορά προς τη χώρα μας τη φετινή τουριστική περίοδο, που μέχρι στιγμής παρουσιάζει υστέρηση σε ποσοστό 20%, σύμφωνα με δηλώσεις του προέδρου του Σ.Ε.Τ.Ε., κ. Ανδρέα Ανδρεάδη.

Το 2013, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε η Ρωσική Στατιστική

χανίας. Στην έκθεση της Μόσχας, ο Ε.Ο.Τ. συμμετείχε με περίπτερο

Υπηρεσία με αφορμή την ΜΙΤΤ, η Ελλάδα αναρριχήθηκε στην 3η θέση

1.000 τ.μ. και περισσότερους από 60 συνεκθέτες.

μεταξύ των πιο δημοφιλών προορισμών για τους Ρώσους τουρίστες

Τα εγκαίνια του ελληνικού περιπτέρου στη ΜΙΤΤ 2014 πραγματοποί-

από την έβδομη που ήταν το 2012. Για φέτος, δεν υπάρχει αμφιβολία

ησε ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Τουρισμού, κ. Αναστάσιος

ότι η κρίση στην Ρωσία θα επηρεάσει το τουριστικό ρεύμα προς την

Λιάσκος, παρουσία της Ελληνίδας πρέσβη, κας Δανάης Κουμανάκου,

Ελλάδα. Ήδη οι προκρατήσεις εμφανίζονται «παγωμένες», ωστόσο,

του γενικού γραμματέα του Ε.Ο.Τ., κ. Πάνου Λειβαδά, πολλών Ρώσων

στην πορεία η ροή των κρατήσεων αναμένεται να αποκατασταθεί εν

φίλων της Ελλάδος και των Ελλήνων συνεκθετών.

μέρει. Αυτό αποτελεί τη βασική διαπίστωση κατά τη διάρκεια διεξα-

«Με χαρά βρισκόμαστε εδώ για να δηλώσουμε την αγάπη και την εκτί-

γωγής της Διεθνούς Έκθεσης Τουρισμού ΜΙΤΤ 2014, η οποία πραγμα-

μησή μας στο ρωσικό λαό, ο οποίος στηρίζει τουριστικά την Ελλάδα»,

τοποιήθηκε στη ρωσική πρωτεύουσα από τις 19 έως τις 22 Μαρτίου,

είπε ο κ. Λιάσκος κατά τα εγκαίνια του ελληνικού περιπτέρου και εξέ-

συγκεντρώνοντας όλα τα φώτα της παγκόσμιας ταξιδιωτικής βιομη-

φρασε την αισιοδοξία ότι και η φετινή θα είναι μία εξίσου καλή χρονιά

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

/

37


ΦΑΚΕΛΟΣ MITT

για τον ελληνικό τουρισμό από τη ρωσική αγορά. «Το 2013 πάνω από 1 εκατ. Ρώσοι τουρίστες επισκέφθηκαν την πατρίδα μας και ένιωσαν τη μεγάλη και ζεστή φιλοξενία της Ελλάδας. Είμαι σίγουρος ότι κι εφέτος, αυτή η αγάπη προς την πατρίδας μας του ομόδοξου ρωσικού λαού θα συνεχιστεί με μεγαλύτερο ρυθμό», είπε ο κ. Λιάσκος. Για κλίμα αισιοδοξίας έκανε λόγο ο γενικός γραμματέας του Ε.Ο.Τ., κ. Πάνος Λειβαδάς, ολοκληρώνοντας τις επαφές του κατά τη διάρκεια της ΜΙΤΤ με τους σημαντικότερους «παίκτες» της ρωσικής τουριστικής αγοράς. «Με βάση τις εκτιμήσεις των τουριστικών πρακτόρων, το 2014 μπορεί να αποδειχθεί ίδιο ή και καλύτερο από την περσινή χρονιά-ρεκόρ»,

1

είπε ο γ.γ. του Ε.Ο.Τ.. Επικαλούμενος τα στοιχεία των προκρατήσεων και τις εκτιμήσεις, που του παρουσίασαν τα τουριστικά πρακτορεία με τα μεγαλύτερα μερίδια στην τουριστική αγορά της Ρωσίας, αλλά και τις διεθνείς εξελίξεις, ο κ. Λειβαδάς είπε ότι, «ύστερα από μία χρονιά σταθμό, το 2013, με ρεκόρ και σε αφίξεις και σε εισπράξεις, έρχεται ένα επίσης πολύ αισιόδοξο 2014». Συμπλήρωσε δε ότι «το ζήτημα της βίζας σε ό,τι αφορά στα ισχύοντα δεν πρόκειται να αλλάξει, αντίθετα γίνεται κάθε προσπάθεια να βελτιωθούν οι όροι και να επιταχυνθεί η διαδικασία ακόμη περισσότερο». Υπενθυμίζεται ότι το 2013 κατέληξε με ένα 66% αύξηση σε σχέση με το 2012, δηλαδή με έναν συνολικό αριθμό άνω του 1,3 εκατ. Ρώσους τουρίστες σε σχέση με 850.000, που είχαν αφιχθεί στη χώρα μας το 2012. Ο γ.γ. του Ε.Ο.Τ. σημείωσε ότι για πρώτη φορά ο Οργανισμός προχώρησε σε έρευνα πεδίου, δηλαδή έρευνα της τουριστικής αγοράς της Ρωσίας, ώστε να καταγραφούν οι βασικές παράμετροι του Ρώσου τουρίστα, το λεγόμενο προφίλ του, που συμπεριλαμβάνει τις επιθυ-

2 1. O γενικός γραμματέας του Ε.Ο.Τ., κ. Πάνος Λειβαδάς, ο προϊστάμενος του γραφείου Ε.Ο.Τ. Ρωσίας, κ. Πολύκαρπος Ευσταθίου και ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Τουρισμού, κ. Αναστάσιος Λιάσκος 2. O προϊστάμενος του γραφείου Ε.Ο.Τ. Ρωσίας, κ. Πολύκαρπος Ευσταθίου, η πρέσβειρα της Ελλάδας στη Ρωσία, κα. Δανάη - Μαγδαληνή Κουμανάκου, ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Τουρισμού, κ. Αναστάσιος Λιάσκος και ο αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων, κ. Γιώργος Πουσσαίος

μίες και προτιμήσεις του σε ό,τι αφορά την τουριστική του συμπερι-

να εξακολουθούν να απολαμβάνουν τη φιλοξενία και τις ομορφιές

φορά και άλλα στοιχεία, που βοηθούν στον σχεδιασμό του τουριστι-

της χώρας μας».

κού προϊόντος για τη Ρωσία. «Ως Ε.Ο.Τ., τόσο αυτήν, όσο και όλες τις άλλες ειδικές έρευνες τις προσφέρουμε δωρεάν τόσο προς φορείς του Δημοσίου (Περιφέρει-

Μιχάλης Βαμιεδάκης: Θα διατηρήσει το δυναμισμό της η ρωσική αγορά

ες, Δήμοι κ.λπ.), όσο και του ιδιωτικού τομέα (Επιμελητήρια, Ενώσεις κ.λπ.), ακόμη και ενδιαφερόμενους ιδιώτες» κατέληξε ο κ. Λειβαδάς. Με αφορμή τη Διεθνή Τουριστική Έκθεση ΜΙTΤ 2014, η υπουργός Τουρισμού, κα. Όλγα Κεφαλογιάννη είπε: «Η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει κάνει σημαντικότατα βήματα ώστε η διαδικασία έκδοσης θεωρήσεων να καταστεί απλούστερη, ταχύτερη και αποτελεσματικότερη, πάντα σε στενή συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών. Τις εν λόγω πολιτικές έχουμε ήδη εφαρμόσει και συνεχίζουμε να εφαρμόζουμε με επιτυχία σε ιδιαίτερα σημαντικές αγορές μας όπως η Ρωσία, όπου έχει καταστεί δυνατή η έκδοση θεωρήσεων Σέγκεν εντός 48 ωρών. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο στάδιο περαιτέρω διεύρυνσης του

Ψυχραιμία συνιστά ο πρόεδρος του Deltanet Travel, κ. Μιχάλης Βαμιε-

δικτύου των κέντρων θεωρήσεων - visacenter.

δάκης, μιλώντας στο «Χ&Τ» για τις εξελίξεις στη ρωσική αγορά.

Με την ίδια αποτελεσματικότητα και συνέπεια θα συνεχίσουμε να

«Οι Ρώσοι δείχνουν να μην ανησυχούν για τις τυχόν κυρώσεις της

υλοποιούμε και φέτος τις πολιτικές μας ώστε οι Ρώσοι επισκέπτες

Δύσης, αυτό όμως που προβληματίζει είναι η κατρακύλα του ρου-

38 /

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ


ΦΑΚΕΛΟΣ MITT

1. Σ ο ν φ τ τ 2. Σ Τ τ Ε 3. Η

Επιτυχής προβολή της Περιφέρειας Αττικής στην MITT Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η πρώτη παρουσία της Περιφέρειας Αττικής στη διεθνή τουριστική έκθεση MITT 2014. Η αντιπεριφερειάρχης Κεντρικού Τομέα Αθήνας, κα. Άννα Παπαδημητρίου και στελέχη της Περιφέρειας Αττικής παρουσίασαν ολοκληρωμένα την Αττική και τα νησιά της, ενώ είχαν επαφές με τους σημαντικότερους tour operators της ρώσικης αγοράς. Τις μέρες λειτουργίας της έκθεσης, εκατοντάδες επισκέπτες πέρασαν από τον ειδικά διαμορφωμένο χώρο της Περιφέρειας Αττικής μέσα στο ελληνικό περίπτερο, μένοντας ενθουσιασμένοι από την περιήγησή τους στην Αττική και τα όμορφα νησιά της μέσω του ειδικού interactive χάρτη που είχαν στη διάθεσή τους. Παράλληλα, μοιράστηκαν ειδικά σχεδιασμένα φυλλάδια που περιείχαν χρήσιμες πληροφορίες για την Αθήνα, την Αττική και τα νησιά της. Μεγάλη ήταν επίσης η συμμετοχή στο διαγωνισμό που πραγματοποιήθηκε στο περίπτερο, με έπαθλο τρία μοναδικά τριήμερα ταξίδια στην Περιφέρεια Αττικής και τα νησιά της. Ιδιαίτερα σημαντική στιγμή στην έκθεση της Μόσχας ήταν εκείνη της ειδικής παρουσίασης της Αττικής και των νησιών από την αντιπεριφερειάρχη Κεντρικής Αττικής, κα. Άννα Παπαδημητρίου, στους σημαντικότερους tour operators, travel agencies και δημοσιογράφους της ρωσικής αγοράς. Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε τη δεύτερη μέρα της έκθεσης σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, στο περιστύλιο του ελληνικού περιπτέρου και ολοκληρώθηκε με την προβολή του video «Athens-Attica 24 hours live», το οποίο απέσπασε πολύ κολακευτικά σχόλια. Η κα. Παπαδημητρίου, κατά την παρουσίαση αυτή, είπε μεταξύ άλλων: «Η Αττική είναι ένας ασφαλής και φιλικός προορισμός, που ταυτόχρονα προσφέρει κάτι μοναδικό: ένα μεγάλο φάσμα τουριστικού προϊόντος, ικανό να καλύψει τις ανάγκες του πιο απαιτητικού ταξιδιώτη, καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, είτε αυτός ενδιαφέρεται για πολιτισμό, για γαστρονομία, για θρησκευτικό τουρισμό, για σπορ, για καλοκαιρινές διακοπές, για ιαματικό τουρισμό και σπα, για ψώνια, για διασκέδαση ή επαγγελματικό ταξίδι. Παράλληλα, περιέχει ένα μικρό θησαυρό, που δεν είναι άλλος από τα νησιά του Αργοσαρωνικού, έως τα Κύθηρα και τα Αντικύθηρα. Νησιά που αποτελούν εξαιρετική επιλογή για μια μοναδική απόδραση, καθώς είναι αρχιτεκτονικά στολίδια που προσεγγίζονται σε σύντομο χρόνο και διαθέτουν μοναδικές παραλίες. Αν σε όλα αυτά προσθέσουμε τις υψηλής ποιότητας παρεχόμενες υπηρεσίες και υποδομές όσον αφορά στις μετακινήσεις και τα καταλύματα, τότε έχουμε τον τέλειο συνδυασμό. Είναι βέβαιο ότι οι ξένοι τουρίστες που θα επισκεφτούν την Αττική και τα νησιά της θα θυμούνται αυτό το ταξίδι ως μια μοναδική τουριστική εμπειρία».

βλίου, που ως αποτέλεσμα έχει οι Ρώσοι να πρέπει να πληρώσουν

των κρατήσεων έχει μειωθεί αισθητά τις τελευταίες δύο εβδομάδες.

σχεδόν 35% ακριβότερα για τα πακέτα των διακοπών τους», σημει-

Όπως τονίζει ο κ. Βαμιεδάκης «Η τάση από όλους είναι να προσπαθή-

ώνει ο κ. Βαμιεδάκης.

σουν κατ’ αρχή να παρακολουθήσουν τις εξελίξεις με ψυχραιμία, να

Και συνεχίζει: «Ένα άλλο πρόβλημα είναι η διακοπή των διπλωματι-

μειώσουν τα περιθώρια κέρδους τους και σε συνδυασμό με τις προ-

κών σχέσεων με την Ουκρανία και η απαγόρευση υπερ-πτήσεων των

σφορές που θα πάρουν από τους Έλληνες ξενοδόχους, να αναπροσαρ-

ρωσικών αεροπλάνων μέσα από τον ουκρανικό εναέριο χώρο. Αυτό

μόσουν τις τιμές πώλησης, ώστε να τις κάνουν πιο ελκυστικές, μέχρι

έχει ως αποτέλεσμα οι πτήσεις από Ρωσία να διαγράφουν τεθλασμένη

να ανατιμηθεί και πάλι το τοπικό τους νόμισμα. Θεωρώ ότι παρά τις

πορεία και 45 λεπτά επιπλέον χρόνο πτήσης για Ελλάδα, με συνέπεια

διαφαινόμενες απώλειες και δυσκολίες η ρώσικη αγορά θα διατηρήσει

την ανάλογη επιπλέον αύξηση κόστους πτήσης και πακέτου. Το πρό-

το δυναμισμό της. Παρά την τυχόν μείωση κρατήσεων και θέσεων η

βλημα αυτό δεν αφορά την Ελλάδα μόνο, η οποία παραμένει μια από

ρώσικη αγορά θα παραμείνει μία από τις πρώτες αγορές στην Ελλάδα

τις κορυφαίες επιλογές των Ρώσων, αλλά όλους τους προορισμούς».

και πολύ πιθανό να διατηρηθεί στα περσινά της συνολικά νούμερα

Συμπερασματικά, ο κ. Βαμιεδάκης σημειώνει ότι «η πίτα του ρώσικου

αφίξεων, αφού ούτως ή άλλως είχε αρχικά προγραμματιστεί μεγάλη

τουρισμού, με άλλα λόγια, απλά κινδυνεύει να μικρύνει».

αύξηση σε σχέση με πέρσι. Μεγάλο στοίχημα αποτελεί η ωριμότητα που θα δείξουν οι Ρώσοι διοργανωτές (tour - operators) στο χειρισμό

Οι Ρώσοι tour operators

και επανασχεδιασμό της κατάστασης. Απαιτείται ψυχραιμία ώστε να

Οι Ρώσοι διοργανωτές (tour operators) παρακολουθούν προβληματι-

αποφευχθούν κινήσεις πανικού με αψυχολόγητες ακυρώσεις, αλλά

σμένοι τις εξελίξεις, αφού αφενός δεν φαίνονται διατεθειμένοι να μει-

και ρεαλισμός, ώστε να μην γίνουν κινήσεις (π.χ. διατήρηση φιλόδο-

ώσουν τις προγραμματισμένες θέσεις τους και να διατηρήσουν τους

ξων προγραμμάτων, παρά τη μείωση της ζήτησης) που θα οδηγού-

αρχικούς, φιλόδοξους σχεδιασμούς τους, από την άλλη όμως η ροή

σαν τους πιο αδύναμους κρίκους σε κρούσματα οικονομικής αιμορ-

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

/

39


ΦΑΚΕΛΟΣ MITT

Travel.ru: Η Ελλάδα ο καλύτερος προορισμός για οικογένειες στη Ρωσία

ραγίας, που θα μπορούσαν να μετακυλήσουν στην τοπική αγορά». Ο διευθύνων σύμβουλος του Deltanet Travel καταλήγει: «Ψυχραιμία λοιπόν, business as usual και μάτια ανοιχτά μέχρι να ισορροπήσει η κατάσταση. Καμία ανησυχία για την Ελλάδα όμως, αφού ευτυχώς υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες Γερμανών, Άγγλων, Γάλλων, Σκανδιναβών, Ισραηλινών, Πολωνών, Τσέχων, κ.λπ., που «παραμονεύουν» να καλύψουν τυχόν κενό που θα δημιουργηθεί από τους Ρώσους».

Αντώνη Καμπουράκης: Ιδανικός προορισμός για τους Ρώσους η Ρόδος

Σε μια όμορφη και σεμνή τελετή απονεμήθηκαν στη ΜΙΤΤ 2014 τα βραβεία του travel.ru. Η Ελλάδα βραβεύτηκε ως η χώρα για τις καλύτερες οικογενειακές διακοπές. Το βραβείο παρέλαβε ο γενικός γραμματέας του Ε.Ο.Τ., Πάνος Λειβαδάς, παρουσία του γενικού γραμματέα του υπουργείου Τουρισμού, Αναστάσιου Λιάσκου. Στη σύντομη ομιλία του, ο κ. Λειβαδάς, τόνισε την στενή τουριστική συνεργασία των δύο χωρών και υπογράμμισε ότι και το 2014, παρά τις όποιες δυσκολίες, θα είναι μια ακόμη επιτυχημένη χρονιά, όπου οι Ρώσοι θα απολαύσουν τις διακοπές τους στην Ελλάδα.

«Το θέμα της έκδοσης visa, εξακολουθεί να είναι στην κορυφή της κοινής μας ατζέντας, των προς επίλυση ζητημάτων. Σας διαβεβαιώνω, πως οι δικές μας προσπάθειες είναι διαρκείς και επίμονες, προκειμένου να μην πυροβολούμε οι ίδιοι τα πόδια μας». Με την πολύ εύστοχη αυτή «ατάκα» ο Αντώνης Καμπουράκης, πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου και μέλος του Δ.Σ. του Ξ.Ε.Ε., έδωσε το «στίγμα» της πολιτικής που πρέπει να ακολουθηθεί, μιλώντας στην παρουσίαση του προγράμματος του Mouzenidis Travel για το 2014. Ο πρόεδρος της Ε.Ξ.Ρ. υπογράμμισε με νόημα ότι «... η Ευρώπη πρέπει να είναι πολύ προσεκτική σε κάθε βήμα της, διότι η ευημερία της σχετίζεται ευθέως, με τη σχέση στρατηγικού εταίρου, που οφείλει

Πρόγραμμα για Σκιάθο ξεκινά ο ρωσικός tour operator PΑΝΤΕΟΝ Νέο πρόγραμμα στη Σκιάθο ξεκινά φέτος ο ρωσικός tour operator PANTEOΝ σε συνεργασία με το GATS TRAVEL. Σε συνέντευξη τύπου στο περιθώριο της ΜΙΤΤ, στη Μόσχα, παρουσία του γενικού γραμματέα του Ε.Ο.Τ., Πάνου Λειβαδά, ο διευθύνων σύμβουλος του ταξιδιωτικού οργανισμού, Ανατόλι Γιαπκούνιν και ο διευθυντής του GATS TRAVEL, Σέργιος Στερεόπουλος, εξέφρασαν την αισιοδοξία τους για την κίνηση αυτή, τονίζοντας ότι υπάρχει μεγάλη ζήτηση για το νησί. Ενδεικτικό της αισιοδοξίας είναι το γεγονός ότι λόγω μικρού μήκους του διαδρόμου του αεροδρομίου της Σκιάθου, στα αεροσκάφη θα κρατούνται κενές θέσεις, ώστε η προσγείωση και η απογείωση να γίνεται με ασφάλεια, γεγονός που μειώνει τα έσοδα της εταιρίας!!! Στον χαιρετισμό του ο Πάνος Λειβαδάς, αφού ευχαρίστησε τον PANTEON για την πρωτοβουλία αυτή, εξέφρασε την αισιοδοξία του για το συγκεκριμένο πρόγραμμα, αλλά και συνολικά για την κίνηση από τη Ρωσία προς την Ελλάδα και για την φετινή τουριστική περίοδο.

40 /

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ


ΦΑΚΕΛΟΣ MITT

DAIOS COVE: Το καλύτερο resort στη ρωσική αγορά

τους Ρώσους φίλους μας», είπε ο κ. Καμπουράκης.

Με εξαιρετική λαμπρότη-

Οι Ρώσοι τουρίστες «ψηφίζουν» Ελλάδα

τα δόθηκαν τα βραβεία της

• Τρίτος τουριστικός προορισμός στις προτιμήσεις των Ρώσων η χώρα μας

ρωσικής έκδοσης του Conde

Στην τρίτη θέση των προτιμήσεων των Ρώσων τουριστών, για πρώτη

Nast Traveller.

φορά, βρέθηκε πέρσι η Ελλάδα, σύμφωνα με τη ρωσική Στατιστική Υπη-

Η τελετή είχε εξόχως ελλη-

ρεσία (Rosstat) και τα επίσημα αποτελέσματα του περασμένου έτους.

νικό χρώμα, καθώς το εξαι-

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση η αύξηση της ροής προς την

ρετικό DAIOS COVE, στην

Ελλάδα άγγιξε το 70% και ο αριθμός των τουριστών ξεπέρασε το

Κρήτη, του ομίλου ΔΑΙΟΣ,

ένα εκατομμύριο, ανεβάζοντας τη χώρα μας κατά τέσσερις θέσεις

απέσπασε την κορυφαία διά-

στις προτιμήσεις, ξεπερνώντας ακόμη και δημοφιλείς προορισμούς,

κριση «Τhe Best Beach Resort

όπως η Κίνα, η Ταϊλάνδη και η Ισπανία.

In the World by Conde Nast

Προηγούνται της Ελλάδας, η Τουρκία και η Αίγυπτος και ακολου-

Traveller Russia 2014».

θούν την Ισπανία ως προορισμοί, η Φινλανδία, η Γερμανία, η Ιταλία

Το βραβείο στην λαμπρή εκδήλωση παρέλαβαν ο Δημήτρης Δάι-

και τα Εμιράτα.

ος και ο γενικός διευθυντής Πάνος Αλμυράντης.

Σύμφωνα με τη Ρωσική Ένωση Τουριστικής Βιομηχανίας, ο συνολικός αριθμός των ταξιδιών Ρώσων στο εξωτερικό ήταν, το 2013, 54 εκατομμύρια, αυξημένος κατά 13% σε σχέση με τον αντίστοιχο αριθμό

να διατηρήσει με τη Ρωσία. Εμείς ως Έλληνες ξέρουμε, πως οι καλοί

το 2012. Ειδικότερα, ο αριθμός των ταξιδιών για τουριστικούς σκο-

φίλοι φαίνονται στα δύσκολα. Στις δύσκολες στιγμές, για την ελληνι-

πούς αυξήθηκε κατά 19,3%, γεγονός που καταδεικνύει την αύξηση

κή οικονομία και τον ελληνικό τουρισμό, οι Ρώσοι φίλοι επισκέπτες,

των εισοδημάτων και της συνολικής ευημερίας των Ρώσων πολιτών,

μας έδωσαν μια μεγάλη ανάσα. Κι αυτό το μετράμε και το τιμούμε.

σημειώνει η Ένωση.

Για αυτό και θα κάνουμε ότι περνάει από το χέρι μας, προκειμένου η τουριστική συνεργασία μας, όχι μόνο να μην απειληθεί, ή να δεχθεί

Στη ΜΙΤΤ τo «X&T»

το παραμικρό πλήγμα, από τις πρόσφατες εξελίξεις, αλλά να αναδείξουμε το 2014, σε χρονιά ορόσημο, της σχέσης μας». Δεν παρέλειψε δε να αποδώσει τα εύσημα στον όμιλο Μουζενίδη για το πολύ σημαντικό έργο που επιτελεί. Αναφερόμενος στη Ρόδο ως τουριστικό προορισμό, ο κ. Καμπουράκης είπε ότι διαθέτει υπερσύγχρονες ξενοδοχειακές μονάδες, έτοιμες να προσφέρουν υπηρεσίες υψηλού επιπέδου και στον πιο απαιτητικό Ρώσο επισκέπτη. «Αρκεί να σας πω, ότι τα πεντάστερα ξενοδοχεία ανέρχονται πλέον σε παραπάνω από 65. Έχουμε φθάσει στα 160.000 κρεβάτια, ολοκαίνουργια ή πλήρως ανακαινισμένα, υψηλότατων προδιαγραφών, που καλύπτουν κάθε επιλογή και κάθε βαλάντιο», σημεί-

Με μία ξεχωριστή, ρώσικη

ωσε ο κ. Καμπουράκης.

έκδοση, δυναμική παρουσία

Στη συνέχεια, αναφερόμενος στη ρωσική αγορά, είπε ότι βρίσκεται ανά-

είχε το «Χ&Τ» στη ΜΙΤΤ 2014.

μεσα στις τρεις πρώτες αγορές-τροφοδότες του ροδίτικου τουρισμού.

Εφέτος, το περιοδικό, λόγω

«Kαι αυτό δεν είναι τυχαίο», επισήμανε ο πρόεδρος της Ε.Ξ.Ρ.: «Ο Ρώσος

του εξαιρετικά μεγάλου

είναι ο ιδανικός επισκέπτης για τη Ρόδο και η Ρόδος είναι ο ιδανικός

όγκου του, κυκλοφόρησε

προορισμός για τον Ρώσο. Διότι ο Ρώσος επισκέπτης, ξέρει να εκτιμά

με ξεχωριστή έκδοση, στα

την ανώτερη ποιότητα της φιλοξενίας του νησιού, έχει αισθήματα, έχει

ρώσικα για την έκθεση της

κουλτούρα, έχει ζωντάνια, έχει ψυχή. Έχουμε χτίσει μια ισχυρή σχέση

Ρωσίας και με ξεχωριστή στα

εμπιστοσύνης και οφείλουμε να δουλέψουμε από κοινού, για να τη

γερμανικά για την έκθεση του Βερολίνου και όχι με κοινή γερμανο-

διευρύνουμε, καθώς όλοι συμφωνούμε πως υπάρχουν μεγάλα περι-

ρωσική έκδοση, όπως γινόταν μέχρι εφέτος.

θώρια πρωτοβουλιών και δράσεων, για την ενίσχυση του τουριστικού

Οι καλύτερες προτάσεις διαμονής για τους Ρώσους τουρίστες και μία

ρεύματος, από τη Ρωσία. Μπορεί να βελτιωθεί ακόμη περισσότερο

πρώτη γνωριμία με τις ομορφιές της χώρας μας προβάλλονται μέσα

και ο αριθμός και η διάρκεια και η εποχικότητα των κρατήσεων, από

από τις σελίδες της ρώσικης έκδοσης του «Χ&Τ».

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

/

41


ΦΑΚΕΛΟΣ MITT

1

2

3

4

5

6

8

9

10

11

12

13

15 14 1. Οι κ.κ. Ευσταθίου, Λειβαδάς και Λιάσκος με τον Ρώσο κοσμοναύτη Φιοντόρ Γιουρτσίχιν 2. Ο αντιπεριφερειάρχης Ιονίων Νήσων, κ. Σωτήρης Κουρής με τους κ.κ. Λειβαδά και Λιάσκο 3. Ο Α αντιπρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου, κ. Άρης Σουλούνιας με τον πρόεδρο της Ένωσης, κ. Αντώνη Καμπουράκη 4. Η πολιτική ηγεσία του Τουρισμού στη ΜΙΤΤ. Ανάμεσά τους και η οικονομική Επόπτης του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος και πρόεδρος του Συλλόγου Ξενοδόχων Λαγανά, κα. Χριστίνα Τετράδη 5. Ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Ηρακλείου, κ. Νίκος Χαλκιαδάκης με τον πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδοχείων Χαλκιδικής, κ. Γρηγόρη Τάσιο 6. Ο κ. Γιώργος Μαυρομάτης, από το γραφείο του Ε.Ο.Τ. Μόσχας. 7. Ο υπεύθυνος marketing του Le Grand Group of Companies, κ. Στέλιος Πέτσας 8. Η διευθύντρια marketing και πωλήσεων του Blue Palace, του ομίλου Σμπώκου, κα. Αγάπη Σμπώκου με τον εμπορικό διευθυντή του ομίλου Sani, κ. Αντώνη Αβδελά.

7

16 9. Ο γενικός γραμματέας του Ε.Ο.Τ., κ. Πάνος Λειβαδάς με τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της ΚΑΠΑ ΣΙΓΜΑ ΔΕΛΤΑ, κ. Κωνσταντίνο Δεριζιώτη 10. Στο περίπτερο του ομίλου ξενοδοχειακών επιχειρήσεων Σμπώκου, ο γενικός διευθυντής του ομίλου, κ. Μπάμπης Φωσκολάκης 11. Ο εμπορικός διευθυντής του ομίλου Χανδρή, κ. Σταύρος Φιλιππέλης με τη διευθύντρια marketing του ξενοδοχείου Ηyatt, κα. Ελένη Μπινιάρη. 12. Ο πρόεδρος του ομίλου ξενοδοχειακών επιχειρήσεων Aldemar, κ. Νίκος Αγγελόπουλος με τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της ΚΑΠΑ ΣΙΓΜΑ ΔΕΛΤΑ, κ. Κωνστναντίνο Δεριζιώτη 13. Ο εμπορικός διευθυντής της TUI Hellas, κ. Γιώργος Δήμας με τον εμπορικό διευθυντή του ομίλου Χανδρή, κ. Σταύρο Φιλιππέλη 14. Ο κ. Αχιλλέας Χατζηνίκος του Semeli Resort 15. Ο πρόεδρος του Συλλόγου Διευθυντών Ξενοδοχείων Ρόδου, κ. Γιώργος Ματσίγκος 16. Ο επικεφαλής της Vita Hotels, κ. Μιχάλης Βαμιεδάκης


ΦΑΚΕΛΟΣ MITT

Το προφίλ των Ρώσων τουριστών δια... χειρός Ε.Ο.Τ. Ρωσίας

• Μία εβδομάδα με 10 ημέρες έρχονται οι Ρώσοι τουρίστες στην Ελλάδα • 25.000 με 35.000 ρούβλια, ήτοι περίπου 500 με 700 ευρώ, το κόστος ανά άτομο, για μια εβδομάδα Περισσότεροι από 1 εκατομμύριο Ρώσοι τουρίστες -1,388 εκατ.- επισκέφθηκαν το 2013 τη χώρα μας, ενώ συνολικά 33,3 εκατομμύρια ταξίδεψαν στο εξωτερικό, αριθμός αυξημένος κατά 21% σε σχέση με το 2012, σύμφωνα με τα όσα προκύπτουν στην πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη του γραφείου του Ε.Ο.Τ. στη Μόσχα, που αποτυπώνει πλήρως την εικόνα της ρωσικής τουριστικής αγοράς.

ποσοστό, 18%, στις επισκέψεις κάθε χρόνο. • Στο ερώτημα ποιον προορισμό θα επιθυμούσαν να επισκεφθούν, η χώρα μας έρχεται 16η, αλλά με την τρίτη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση (+13 μονάδες). Στις πρώτες θέσεις βρίσκονται η Αυστραλία/ Ωκεανία, με ποσοστό 52%, η Ισπανία με αύξηση 20% και ποσοστό 47%, η Ιταλία και η Γαλλία, με ποσοστό 46% έκαστη, η Μ. Βρετανία, με ποσοστό 42% και η Ταϊλάνδη, με αύξηση 14% και ποσοστό 41%. Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι η Αίγυπτος και η Τουρκία, δηλαδή οι πιο δημοφιλείς προορισμοί βάσει πραγματοποιηθέντων ταξιδιών, βρίσκονται στις τελευταίες θέσεις.

Η μελέτη διενεργήθηκε από την εταιρία Index Box, σε δείγμα 500

• Η μέγιστη ροή των τουριστών προς την Ελλάδα εντάσσεται στην

Ρώσων, κατοίκων της ευρύτερης περιοχής της Μόσχας, σε δύο ηλι-

καλοκαιρινή περίοδο -από τον Ιούνιο μέχρι τον Αύγουστο-, γεγο-

κιακές ομάδες, 18-34 και 35-55, μέσου και ανώτερου εισοδήματος,

νός το οποίο αποτυπώνει την εποχικότητα του ελληνικού τουρι-

οι οποίοι έχουν ταξιδέψει τουλάχιστον δύο φορές σε χώρα του εξω-

σμού. Ως σύνολο, η συχνότητα των ταξιδιών προς την Ελλάδα είναι

τερικού τα τελευταία δύο χρόνια.

μικρότερη από το μέσο όρο των χωρών, ενώ η διάρκεια παραμονής

Σύμφωνα με τα ευρήματα της μελέτης:

στη χώρα ανέρχεται σε μία εβδομάδα (ποσοστό 32%) με 10 ημέρες

• Η Ελλάδα κατατάσσεται στην πέμπτη θέση στην κατάταξη των

(ποσοστό 35%).

χωρών που επισκέφθηκαν οι ερωτηθέντες τα δύο τελευταία χρόνια,

• Το 74% των Ρώσων επιλέγει τη χώρα μας για χαλάρωση, τον ήλιο και

μετά την Τουρκία, την Αίγυπτο, την Ταϊλάνδη και την Ισπανία και πριν

τη θάλασσα, το 52% για περιηγητικό τουρισμό και το 13% για αγορές.

τη Γερμανία, την Ιταλία, τη Γαλλία, την Τσεχία και την Κύπρο. Μάλιστα,

Εντυπωσιακά χαμηλό, μόλις 4%, είναι το ποσοστό όσων έρχονται για

έχει το υψηλότερο ποσοστό Ρώσων επισκεπτών για πρώτη φορά τα

θρησκετικό/προσκηνυματικό τουρισμό.

τελευταία δύο χρόνια, σε ποσοστό 54%, μεταξύ Τουρκίας, Αιγύπτου,

• Το 68% των Ρώσων απευθύνεται σε tour operator ή ταξιδιωτικό

Ταϊλάνδης και Ισπανίας και το δεύτερο χαμηλότερο, 27%, στις επι-

γραφείο για τη διοργάνωση του ταξιδιού του στην Ελλάδα και μόλις

σκέψεις κάθε δύο-τρία χρόνια. Επίσης, έχει το δεύτερο χαμηλότερο

το 18% έρχεται μεμονωμένα.

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

/

43


ΦΑΚΕΛΟΣ MITT

Η πορεία των επισκέψεων ανά χώρα Τουρκία Αίγυπτος Ταϋλάνδη Ισπανία Ελλάδα Γερμανία Ιταλία Γαλλία Τσεχία Κύπρος Βουλγαρία Αυστρία Φινλανδία Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα Τυνησία Κίνα Ισραήλ Ινδία Βιετνάμ Μοντενέγκρο Μ. Βρετανία Κροατία Πορτογαλία Μάλτα Αυστραλία και Ωκεανία Μαρόκο

• Για την επιλογή του προορισμού, οι Ρώσοι, σε ποσοστό 70%, πληροφορίες αντλούν μέσω τουριστικών sites και σε ποσοστό 68% σημαντικό ρόλο έχουν οι συστάσεις φίλων και συγγενών. • Το 35% των Ρώσων οργανώνει το ταξίδι του μερικούς μήνες πριν την αναχώρησή του, ενώ το 29% περίπου έναν μήνα πριν. • Πρωταγωνιστικό ρόλο στην επιλογή του προορισμού έχουν ο καλός καιρός σε ποσοστό 64%, η καλή σχέση αξίας-τιμής σε ποσοστό 53%, οι συστάσεις φίλων και συγγενών σε ποσοστό 36% και η πολιτική σταθερότητα σε ποσοστό 26%, για τις ηλικίες 18-34. Για τις ηλικίες 35-55, τα κριτήρια είναι τα ίδια ιεραρχικά, πλην του τελευταίου, καθώς πιο μεγάλοι δίνουν μεγαλύτερη βαρύτητα στο επίπεδο υπηρεσιών στον προορισμό, έναντι της σταθερότητας. • Για την πλειοψηφία των ερωτηθέντων το κύριο κριτήριο για την επιλογή ενός ξενοδοχείου είναι, σε ποσοστό 43%, η τιμή και ακολουθούν οι καλές κριτικές στο διαδίκτυο, σε ποσοστό 40%, η ποιότητα του φαγητού, σε ποσοστό 33%, η εγγύτητα στην παραλία, σε ποσοστό 29%. Η εγγύτητα στη θάλασσα είναι πιο σημαντικό για τις γυναίκες από τους άνδρες (37% έναντι 22%). Στην επιλογή των νεότερων τουριστών (18-34 ετών), η ποιότητα του φαγητού, των δωμα-

Βασικά κριτήρια επιλογής ξενοδοχείου Προσιτή τιμή Ωραία θέα και internet Ποιότητα φαγητού Εγγύτητα στην παραλία Συνολική ποιότητα Επίπεδο υποδομών Δωμάτιο διαμονής Ωραία σχόλια από φίλους και την οικογένεια Η φήμη του ξενοδοχείου Θετική εμπειρία Λίγοι τουρίστες από Ρωσία Εμφάνιση και αρχιτεκτονική ξενοδοχείου Ρωσόφωνο προσωπικό

Επιθυμητή χώρα για επίσκεψη Αυστραλία και Ωκεανία Ισπανία Ιταλία Γαλλία Μ. Βρετανία Ταϋλάνδη Μοντενέγκρο Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα Κίνα Ινδία Ισραήλ Τσεχία Πορτογαλία Κύπρος Γερμανία Ελλάδα Μάλτα Βιετνάμ Αυστρία Κροατία Φινλανδία Μαρόκο Βουλγαρία Τυνησία Αίγυπτος Τουρκία

τίων και των υπηρεσιών, έχουν τον πρώτο λόγο. • Το 44% επιλέγει πακέτα all ainclusive, κυρίως σε τετράστερα και πεντάστερα ξενοδοχεία. Ημιδιατροφή και bed and breakfast επιλέγει το 21% και 17% αντίστοιχα.

άτομο, για μία εβδομάδατα 15.000-25.000 ρούβλια, για αεροπορικά

Το 44% επιλέγει τετράστερα ξενοδοχεία, το 34% πεντάστερα και το

εισιτήρια, διαμονή και μεταφορικά και από άλλες 5.000 ρούβλια για

13,4% ξενοδοχεία 3 αστέρων.

έξοδα στον προορισμό και για εκδρομές, δηλαδή συνολικά 25.000

• Η πλειονότητα των ερωτηθέντων θεωρεί ως ιδανικό κόστος, ανά

με 35.000 ρούβλια, ήτοι περίπου 500 με 700 ευρώ.

44 /

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣΘΕΜΑ

9η 9η

H OH TOETLE L| |R ERSETSATUARUARNATN T| |C ACFAEF E

2014 2014

46 /

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

21X29 21X29 HORECA.indd HORECA.indd56-57 56-57

Τέτοια Τέτοια έ


ΘΕΜΑ

α έκθεση έκθεση δεν δεν ξανάγινε! ξανάγινε! 525 525 εκθετες εκθετες •• 45.000 45.000 mm22•• 100.000 100.000 επισκεπτεσ επισκεπτεσ ΗΗ Μεγαλύτερη Μεγαλύτερη Έκθεση Έκθεση στην στην Ελλάδα! Ελλάδα!

Η

9η9ηHORECA HORECA2014 2014έ-έγραψε γραψετητηδική δικήτης τηςι- ιστορία στορίαωςωςη ημεγαλύμεγαλύτερη τερηέκθεση έκθεσησήμερα σήμερα στην στηνΕλλάδα! Ελλάδα!Ο Οεντυεντυπωσιακός πωσιακός αριθμός αριθμός των των 525 525εκθετών, εκθετών,αλλά αλλάκαι καιη ηαθρόα αθρόαπροπροσέλευση σέλευση επισκεπτών επισκεπτών δίνουν δίνουν τοτο στίγμα στίγμα τηςτηςεπιτυχίας επιτυχίαςτηςτηςέκθεσης. έκθεσης.ΤαΤαπρώτα πρώτα στοιχεία στοιχεία δείχνουν δείχνουν πως πως την την επισκέφτηεπισκέφτηκαν κανπερισσότεροι περισσότεροιαπό από100.000 100.000στοστο-

ΗΗhoreca horecaκατάφερε κατάφερεγια γιαάλλη άλλημια μιαφορά φορά να νακινητοποιήσει κινητοποιήσειεκατοντάδες εκατοντάδεςχιλιάδες χιλιάδες επαγγελματίες, επαγγελματίες,καταρρίπτοντας καταρρίπτονταςκάθε κάθε προηγούμενο προηγούμενορεκόρ ρεκόρτης! της! χευμένοι χευμένοιεπαγγελματίες επαγγελματίεςαπό από32.500 32.500 επιχειρήσεις επιχειρήσειςτου τουΞενοδοχειακού Ξενοδοχειακούκαι και Επισιτιστικού Επισιτιστικού κλάδου κλάδου από από τηντην Ελλάδα, Ελλάδα, τηντην Κύπρο Κύπρο καικαι τιςτις χώρες χώρες τηςτης ΝΑΝΑ ΕυρώΕυρώπης. πης.Η Ημαζική μαζικήκαι καιδυναμική δυναμικήπαρουπαρουσία σία τους τους δείχνει δείχνει την την ισχυρότατη ισχυρότατη δυναδυναμική μικήπου πουδιαθέτει διαθέτειη ηΓαστρονομία Γαστρονομίακαι και ο οΤουρισμός Τουρισμόςστη στηχώρα χώραμας μαςκαι καισυγσυγχρόνως χρόνωςπιστοποιεί πιστοποιείότιότιοιοιπραγματικά πραγματικά στοχευμένες στοχευμένεςεκθέσεις εκθέσειςμπορούν μπορούνναναγί-γίνουν νουνκαι καιγίνονται γίνονταιμοχλός μοχλόςανάπτυξης ανάπτυξης

τηςτηςοικονομίας. οικονομίας.Όσοι Όσοιβρέθηκαν βρέθηκαναπό από τιςτις7 7έως έωςτιςτις1010Φεβρουαρίου Φεβρουαρίουστο στο Metropolitan MetropolitanExpo, Expo,είχαν είχαντην τηνευκαιευκαιρία ρίαναναζήσουν ζήσουναπό απόκοντά κοντάτητηδράση, δράση, νανασυμβάλλουν συμβάλλουνστην στηνπιο πιοδημιουργιδημιουργικήκήανταλλαγή ανταλλαγήαπόψεων απόψεωνκαι καιεμπειριεμπειριώνών και και νανα συνδιαμορφώσουν συνδιαμορφώσουν τητη σύγσύγχρονη χρονηεικόνα εικόνατου τουκλάδου, κλάδου,που πουτολμά τολμά και καιεπιμένει επιμένειναναεπενδύει επενδύεικόντρα κόντραστο στο ρεύμα, ρεύμα,αφού αφούδιψά διψάγιαγιαένα ένακαλύτερο καλύτερο αύριο, αύριο, εποικοδομητικό εποικοδομητικό και και εύρωστο. εύρωστο. ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

/

47

14/03/2014 14/03/20143:38 3:38 μ.μ. μ.μ.


9η 9η

ΘΕΜΑ

H OHTOETLE L| |R ERSETSATUARUARNATN T| |C ACFAEF E

2014 2014 Αμέτρητες Αμέτρητες παράλληλες παράλληλες εκδηλώσεις! εκδηλώσεις! Ειδικά Ειδικάφέτος, φέτος,ταταδρώμενα δρώμεναστη στηδιάρκεια διάρκειατης της9ης 9ηςhoreca horecaδεν δενείχαν είχανπροηγούμενο! προηγούμενο!Αμέτρητες Αμέτρητεςπαράλληλες παράλληλεςεκδηλώσεις εκδηλώσειςμεμε τητησυμμετοχή συμμετοχήθεσμικών θεσμικώνφορέων φορέωνκαι καιτην τηνανταπόκριση ανταπόκρισηεκατοντάδων εκατοντάδωνεπαγγελματιών, επαγγελματιών,συνέβαλαν συνέβαλανμεταξύ μεταξύάλλων άλλωνστην στηνεπιεπιτυχία τυχίατης τηςέκθεσης, έκθεσης,ξεδιπλώνοντας ξεδιπλώνονταςτητημοναδική μοναδικήδυναμική δυναμικήτου τουξενοδοχειακού ξενοδοχειακούκαι καιεπισιτιστικού επισιτιστικούκλάδου κλάδουτης τηςχώρας χώραςμας! μας!

11

22 44

55

Εξειδικευμένες Εξειδικευμένεςπαράλληλες παράλληλεςεκδηλώσεις! εκδηλώσεις! Δράσεις Δράσειςγια γιαΓαστρονομία Γαστρονομία&&Τουρισμό! Τουρισμό! ιαια σειρά σειρά από από καινοτόμες καινοτόμες 33

1. 1. Κατάμεστος Κατάμεστος ο χώρος ο χώρος γύρω γύρω από από το το stage stage τουτου 7ου 7ου Διεθνούς Διεθνούς Forum Forum Γαστρονομίας. Γαστρονομίας. 2. 2. Οι Οι εντυπωσιακές εντυπωσιακές κι-κινήσεις νήσεις flair flair προσέλπροσέλκυσαν κυσαν το το ενδιαφέρον ενδιαφέρον τουτου κόσμου κόσμου στοστο Beer Beer & Spirits & Spirits Show. Show. 3. 3. Στην Στην 3η3η Γενική Γενική ΣυνέΣυνέλευση λευση τουτου ΞΕΕΞΕΕ συμσυμμετείχαν μετείχαν πάνω πάνω από από 1.300 1.300 ξενοδόχοι. ξενοδόχοι. 4. 4. ΜεΜε πολλές πολλές συμμετοχές συμμετοχές baristi baristi από από όλη όλη τηντην Ελλάδα, Ελλάδα, πραγματοποιπραγματοποιήθηκαν ήθηκαν τα τα Πανελλήνια Πανελλήνια Πρωταθλήματα Πρωταθλήματα Κα-Καφέφέ 2014. 2014. 5. 5. Ανανεωμένο Ανανεωμένο το το Future Future hotel hotel onon thethe Web. Web.

48 /

Μ Μ

δράσεις δράσεις πραγματοποιήπραγματοποιήθηκαν θηκανστα σταπλαίσια πλαίσιατηςτης 9ης 9ηςέκθεσης έκθεσηςHORECA, HORECA, οιοι οποίες οποίες χάρη χάρη στην στην εξειδίκευση εξειδίκευση και και την την πληρότητά πληρότητά τους τους προσέλκυσαν προσέλκυσαν τοτο ενδιαφέρον ενδιαφέρον χιλιάδων χιλιάδων επαγγελματιών επαγγελματιών του του Τουρισμού Τουρισμού καικαι τηςτης Γαστρονομίας. Γαστρονομίας.

7ο7οΔιεθνές ΔιεθνέςForum Forum Γαστρονομίας Γαστρονομίας

Η ΗΛέσχη ΛέσχηΑρχιμαγείρων ΑρχιμαγείρωνΕλλάδας Ελλάδας διοργάνωσε διοργάνωσεγιαγιαάλλη άλλημια μιαχρονιά χρονιάτοτο Διεθνές ΔιεθνέςΦόρουμ ΦόρουμΓαστρονομίας, Γαστρονομίας,τοτο οποίο οποίοκαι καιφέτος φέτοςπεριελάμβανε περιελάμβανεδι-διαγωνισμούς αγωνισμούςγια γιαεπαγγελματίες επαγγελματίεςκαι και σχολές, σχολές, αλλά αλλά καικαι events events όπως όπως οιοι «Γα«Γαστρονομικοί στρονομικοί Λεωφόροι Λεωφόροι των των Εθνών» Εθνών» μεμε chefs chefs ξένων ξένων Πρεσβειών. Πρεσβειών. ΕξαιρετιΕξαιρετικάκά σημαντική σημαντική ήταν ήταν καικαι η διοργάνωση η διοργάνωση του του 1ου 1ου Συνεδρίου Συνεδρίου “GReat “GReat Kouzina”, Kouzina”, μεμε τητη συμμετοχή συμμετοχή σημαντικών σημαντικών ομιληομιλητών τών που που σχετίζονται σχετίζονται μεμε την την ελληνική ελληνική γαστρονομία, γαστρονομία,από απόδιάφορες διάφορεςθέσεις. θέσεις.

Beer Beer&&Spirits SpiritsShow Show

ΤοΤο Beer Beer && Spirits Spirits Show, Show, στα στα πλαίσια πλαίσια τηςτης 9ης 9ης HORECA HORECA κατάφερε κατάφερε νανα συγκεσυγκεντρώσει ντρώσειεκατοντάδες εκατοντάδεςεπαγγελματίες επαγγελματίες bartenders bartendersαπό απόόλη όλητητηχώρα, χώρα,οιοιο-οποίοι ποίοιπαρακολούθησαν παρακολούθησανεντυπωσιαεντυπωσιακούς κούς διαγωνισμούς, διαγωνισμούς, πρωταθλήματα, πρωταθλήματα, αλλά αλλάκαι καισεμινάρια σεμινάριααπό απότους τουςκαλύκαλύτερους τερουςτου τουκλάδου! κλάδου!

3η3ηΓενική ΓενικήΣυνέλευση ΣυνέλευσηΞΕΕ ΞΕΕ

Με Με τητη συμμετοχή συμμετοχή πάνω πάνω από από 1.300 1.300 ξενοδόχων, ξενοδόχων, πραγματοποιήθηκε πραγματοποιήθηκε η 3η η 3η Γενική Γενική Συνέλευση Συνέλευση των των μελών μελών του του Ξε-Ξενοδοχειακού νοδοχειακού Επιμελητηρίου Επιμελητηρίου Ελλάδας, Ελλάδας, παρουσία παρουσία εκπροσώπων εκπροσώπων τηςτης κυβέρνηκυβέρνησης σης καικαι κομμάτων κομμάτων τηςτης αντιπολίτευσης. αντιπολίτευσης. Ανάμεσά Ανάμεσά τους τους φυσικά φυσικά καικαι η Υπουργός η Υπουργός Τουρισμού ΤουρισμούκακαΌλγα ΌλγαΚεφαλογιάννη, Κεφαλογιάννη, η ηοποία οποίακαι καιεγκαινίασε εγκαινίασετην τηνέκθεση, έκθεση, ενώ ενώχαιρετισμό χαιρετισμόαπέστειλε απέστειλε& &ο οπρωπρωθυπουργός, θυπουργός,κ.κ.Αντώνης ΑντώνηςΣαμαράς. Σαμαράς.

Πανελλήνια ΠανελλήνιαΠρωταθλήματα Πρωταθλήματα Καφέ Καφέαπό απότον τονSCAE SCAEHellas Hellas

Με Μεμεγάλη μεγάληεπιτυχία επιτυχίαολοκληρώθηολοκληρώθηκαν καν γιαγια τοτο 2014 2014 τατα Πανελλήνια Πανελλήνια ΠρωΠρωταθλήματα ταθλήματαΚαφέ Καφέτου τουSCAE SCAEHellas. Hellas. ΟιΟιδιαγωνισμοί διαγωνισμοίπου πουανέδειξαν ανέδειξαντους τους καλύτερους καλύτερουςΈλληνες Έλληνεςbaristi baristiσυγκέσυγκέντρωσαν ντρωσαντοτοενδιαφέρον ενδιαφέρονεπαγγελμαεπαγγελματιών τιών από από μεγάλες μεγάλες εταιρείες εταιρείες καφέ καφέ και και ανερχόμενα ανερχόμενα espresso espresso coffee coffee shops shops α-απόπόόλη όλητην τηνΕλλάδα. Ελλάδα.

Future FutureHotel Hotelononthe theWeb Web

Πλήρες Πλήρες και και απόλυτα απόλυτα κατατοπιστικό κατατοπιστικό αποδείχτηκε αποδείχτηκε τοτο πρόγραμμα πρόγραμμα εκδηλώεκδηλώσεων σεων του του φετινού φετινού Future Future Hotel Hotel onon the the Web. Web.Σ’Σ’αυτό αυτόδυναμικό δυναμικό“παρών” “παρών”έ-έδωσαν δωσαν περισσότερες περισσότερες από από 2020 εταιρείεταιρείεςες παροχής παροχής ηλεκτρονικών ηλεκτρονικών υπηρεσιών υπηρεσιών γιαγιαξενοδοχεία ξενοδοχεία(e-hotel (e-hotelmarketing, marketing, online online booking, booking, mobile mobile applications applications κ.ά.) κ.ά.)και καιhotel hotelmanagement. management.

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

21X29 21X29 HORECA.indd HORECA.indd58 58

14/03/2014 14/03/20143:38 3:38 μ.μ. μ.μ.


3:38 8 μ.μ. μ.μ.

ΘΕΜΑ

3Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

Αθρόα προσέλευση και μηνύματα για σύμπνοια και ενότητα Οι ασυνήθιστα υψηλοί τόνοι του προέδρου του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου, Γιώργου Τσακίρη και η απόλυτη σύμπνοια της υπουργού Τουρισμού, Όλγας Κεφαλογιάννη με τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου, χαρακτήρισαν την 3η ετήσια Γενική Συνέλευση των μελών του Ξ.Ε.Ε., η οποία παραγματοποιήθηκε με την αθρόα συμμετοχή πλέον των 1.300 ξενοδόχων, από το σύνολο της χώρας, στα πλαίσια της 9ης HORECA.

Το παρών στη Γενική Συνέλευση του Ξ.Ε.Ε. έδωσαν εκπρόσωποι

τόνισε ότι, το 2013 ο τουρισμός απέδειξε ότι αποτελεί την σημα-

της κυβέρνησης και των κομμάτων της αντιπολίτευσης, χαιρετισμό

ντικότερη οικονομική δραστηριότητα της χώρας και συγχρόνως

απέστειλε ο πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς, ενώ στην ομιλία

τον κύριο αιμοδότη της απασχόλησης. Όπως ανέφερε, σύμφωνα

της η υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη ανέπτυξε τις πρω-

με τις τελευταίες εκτιμήσεις της έρευνας συνόρων της ΤτΕ για το

τοβουλίες της πολιτείας για τον τουρισμό το 2014.

2013, τα στοιχεία της οποίας επεξεργάζεται το Κέντρο Τεκμηρίωσης του Ελληνικού Τουρισμού (ΚΤΕΤ), που ιδρύθηκε με πρωτο-

Γεώργιος Τσακίρης: «Ενότητα, ενότητα, ενότητα»

βουλία του Ξ.Ε.Ε., όταν τα νούμερα οριστικοποιηθούν θα δείξουν

Σε ασυνήθιστα υψηλούς τόνους και υπό

περίπου 11,9 δισ. άμεσα έσοδα και περίπου 17,9 εκατ. επισκέπτες.

τις επιδοκιμασίες των ξενοδόχων κινή-

Ο κ. Τσακίρης σημείωσε ότι για το 2014, τα μηνύματα από τις βασι-

θηκε ο πρόεδρος του Ξενοδοχειακού

κές αγορές προέλευσης των επισκεπτών της Ελλάδας, υπό την

Επιμελητηρίου, Γεώργιος Τσακίρης στην

πάγια προϋπόθεση της διατήρησης της πολιτικής σταθερότητας

ομιλία του. «Εμείς, το Ξενοδοχειακό Επι-

και συγχρόνως της καλής εικόνας της χώρας μας, δείχνουν πως η

μελητήριο της Ελλάδος, στο οποίο στεγά-

χώρα δύναται να επιτύχει περαιτέρω αυξητικές τάσεις.

ζονται συλλογικά όλα και το τονίζω όλα τα ελληνικά ξενοδοχεία και

Ο πρόεδρος του Ξ.Ε.Ε. παρουσίασε πέντε κεντρικούς άξονες παρεμ-

camping, δεχθήκαμε έναν ανεξήγητο και σκληρό πόλεμο. Δώσαμε

βάσεων «πρώτης γραμμής» που μπορούν να δώσουν ώθηση και

τη μάχη της επιβίωσης. Ασπίδα μας έναντι αυτού του παραλογι-

δυναμική στον ελληνικό τουρισμό και στην ελληνική ξενοδοχία,

σμού και της αμφισβήτησης ήταν και είναι η ενότητα. Είναι η ώρα

κάνοντας λόγο για τη δημιουργία ενός «Οδικού Χάρτη» για τον

που πρέπει να είμαστε όλοι ενωμένοι. Αυτό έχει ανάγκη ο κλάδος.

ελληνικό τουρισμό τα επόμενα χρόνια.

Δυστυχώς όμως -και λυπάμαι που το λέω αυτό- για κάποιους στον

Αυτοί είναι:

κλάδο αυτό δεν είναι πλέον αυτονόητο», είπε, κάνοντας ευθεία

Άξονας 1ος: Εμπλουτισμός του τουριστικού προϊόντος με νέες

επίθεση στον πρόεδρο του ΕΒΕΑ, Κωνσταντίνο Μίχαλο, ο οποίος

θεματικές και προσοδοφόρες μορφές τουρισμού.

αποχώρησε από την αίθουσα της Γενικής Συνέλευσης.

Άξονας 2ος: Αναβάθμιση των παρεχομένων ξενοδοχειακών υπη-

Ο πρόεδρος του Ξ.Ε.Ε. στο πλαίσιο της εναρκτήριας ομιλίας του

ρεσιών.

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

/

49


ΘΕΜΑ

Άξονας 3ος: Στήριξη των Ελληνικών Ξενοδοχείων και καταλυμάτων.

Άλλωστε, η Ελλάδα, έχει αναλάβει την Προεδρία του Συμβουλίου

Άξονας 4ος: Προσδιορισμός μοντέλου τουριστικής ανάπτυξης.

της Ευρωπαϊκής Ένωσης για όλο το πρώτο εξάμηνο του έτους...

Άξονας 5ος: Επένδυση πόρων στην Εθνική Τουριστική Προβολή.

Ως χώρα με τουριστική παράδοση, θα επιδιώξουμε να αναδεί-

Ακολούθως, ο κ. Τσακίρης ανέλυσε του στρατηγικούς άξονες της

ξουμε τη δυναμική και την σημασία του τουρισμού για ολόκλη-

νέας θητείας του στην προεδρία του διοικητικού συμβουλίου του

ρη την Ευρώπη.

Ξ.Ε.Ε., ενώ οι αντιπρόεδροι του Επιμελητηρίου, Ανδρέας Φιορεντί-

Το κέντρο βάρους της παγκόσμιας οικονομίας μετατοπίζεται στην

νος και Αλέξανδρος Βασιλικός παρουσίασαν τον απολογισμό των

Ασία, ενώ αυξανόμενη είναι η οικονομική επιρροή της Ρωσίας, αλλά

δράσεων του Επιμελητηρίου.

και χωρών της Λατινικής Αμερικής. Και να μη ξεχνάμε, βέβαια, την

Επίσης, ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών και Προ-

Κίνα που αναπτύσσεται συνεχώς και έχει μπει δυναμικά στην διε-

βλέψεων, Ανδρέας Μεταξάς, σκιαγράφησε του στόχους και τους

θνή τουριστική αγορά. Ζούμε, λοιπόν, σε μία πολιτική και οικονο-

άξονες δράσεις του Ινστιτούτου τα προσεχή έτη, παρουσιάζοντας

μική συγκυρία, που τα πάντα αλλάζουν στον κόσμο. Ολόκληρη η

τον απολογισμό και τις επιδόσεις του ελληνικού τουρισμού το 2013.

Ευρώπη και πολύ περισσότερο η Ελλάδα, πρέπει να την αξιοποιήσουμε στο έπακρο. Εμείς έχουμε να αλλάξουμε ακόμα πολλά

Αντώνης Σαμαράς: «“Ατμομηχανή” της οικονομίας ο Τουρισμός»

μέσα στη χώρα. Αλλά το πιο δύσκολο τμήμα της διαδρομής το

Τον σπουδαίο ρόλο του Τουρισμού στην ανάπτυξη της εθνικής οικο-

Οι μεταρρυθμίσεις θα συνεχιστούν ασφαλώς, αλλά θα γίνονται

νομίας εξήρε ο πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς σε χαιρετισμό

πλέον σε συνθήκες ανάκαμψης, όχι μέσα στο τέλμα της ύφεσης,

που απέστειλε, αφού δεν κατάφερε τελικά να παραστεί στη Γενι-

όπως συνέβαινε ως τώρα…

κή Συνέλευση του Ξ.Ε.Ε., τον οποίο ανέγνωσε ο Γιώργος Τσακίρης.

Ο Τουρισμός θα ωφεληθεί σε πρώτη φάση τα περισσότερα και θα

Στον χαιρετισμό του ο πρωθυπουργός σημείωσε: «Ο Τουρισμός

ωφελήσει τη χώρα περισσότερο. Κι αυτό βέβαια, εξαρτάται από

είναι μια από τις δύο-τρεις “ατμομηχανές” της οικονομίας μας. Οι

σας, από τη συνεργασία σας με την κυβέρνηση -που να τη θεω-

άλλες είναι η Ναυτιλία και ο Κατασκευαστικός τομέας.

ρείται δεδομένη- και από τις προσπάθειες όλων μας να μεταρ-

Βέβαια με το νέο μοντέλο ανταγωνιστικής ανάπτυξης και εξωστρέ-

ρυθμίσουμε στη χώρα μας τα πάντα και να τη βγάλουμε από την

φειας που υιοθετούμε, θα αναδειχθούν κι άλλοι τομείς με σημα-

κρίση οριστικά».

έχουμε ξεπεράσει.

ντικές αναπτυξιακές επιδόσεις. μέλλον, με έμφαση πλέον: στην ποιοτική αναβάθμισή του, στις

Όλγα Κεφαλογιάννη: «Αναντικατάστατος σύμμαχος για την ανάκαμψη του Ελληνικού Τουρισμού το Ξ.Ε.Ε.»

συνέργειες που μπορεί να έχει με άλλους τομείς και στην αναζή-

Τις πρωτοβουλίες της πολιτείας για τον

τηση εναλλακτικών αγορών. Και κάτι ακόμα στο σημείο αυτό: Ο

τουρισμό το 2014 ανέπτυξε στην ομιλία

Τουρισμός είναι ο πρώτος τομέας της Οικονομίας μας που έδωσε

της στη γενική συνέλευση του Ξενοδοχει-

το σήμα για την ανάκαμψη. Είναι η πρώτη “ατμομηχανή”, να το πω

ακού Επιμελητηρίου Ελλάδας η υπουρ-

έτσι, που “πήρε μπρος” κι άρχισε να τραβά ολόκληρη την Οικονο-

γός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη,

μία μας από μια οδυνηρή ύφεση που κράτησε έξι χρόνια. Τώρα

προαναγγέλοντας δέσμη νομοθετικών

Αλλά ο Τουρισμός θα παραμείνει στον πρώτη γραμμή και στο

φαίνεται ότι σιγά-σιγά ακολουθούν κι άλλοι τομείς, γιατί ο Τουρι-

παρεμβάσεων, με στόχο τη διεύρυνση

σμός έχει πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα οριζόντια παντού, σε

της τουριστικής περιόδου και την αύξηση των τουριστικών εσόδων.

όλες τις διαστάσεις της οικονομικής δραστηριότητας.

«Πρόκειται να καταθέσουμε σε σύντομο διάστημα, σχέδιο αλλαγής

Το 2013 ήταν, λοιπόν, μια χρονιά ρεκόρ για τον Ελληνικό τουρισμό.

τη αδειοδοτικής διαδικασίας αλλά και των τεχνικών προδιαγραφών

Με εφαλτήριο την περασμένη χρονιά, το 2014 μπορεί να γίνει έτος

για τα καταλύματα», τόνισε η υπουργός Τουρισμού και πρόσθεσε:

ορόσημο για τον ελληνικό τουρισμό. Πέρσι σπάσαμε κάθε ρεκόρ.

«Μοναδικό μας μέλημα: Να ενδυναμώνουμε συνεχώς το τουριστι-

Φέτος μπορούμε να πάμε ακόμα πιο πάνω…

κό προϊόν, ώστε να παραμείνει σύγχρονο, ευέλικτο και ισχυρό».

Θα ήθελα να υπογραμμίσω τρία πράγματα που ήδη αλλάξαμε και

Η Όλγα Κεφαλογιάννη κατά την ομιλία της αναγνώρισε την ουσι-

ήδη απέδωσαν:

αστική συμβολή του Ξ.Ε.Ε. στο θετικό πρόσημο που έβαλε ο του-

--Την εμφανή ριζική βελτίωση του κλίματος για τη χώρα μας στο

ρισμός το 2013, τονίζοντας μεταξύ άλλων: «Το Ξενοδοχειακό Επι-

εξωτερικό.

μελητήριο έχει δείξει όλο αυτό το διάστημα την ωριμότητα του,

--Την σταθεροποίηση της χώρας μας στο εσωτερικό.

την ξεκάθαρη στρατηγική του, τη διάθεσή του για ουσιαστική

--Την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των ξένων τουριστικών οργα-

προσφορά. Απέφυγε συστηματικά τους εύκολους δρόμους. Τις

νισμών και των κλαδικών μέσων ενημέρωσης προς τη χώρα μας.

σειρήνες του λαϊκισμού. Τις συγκυριακές σκοπιμότητες. Απέδει-

Και τα τρία πρέπει να τα διαφυλάξουμε στο εξής με κάθε τρόπο.

ξε στην πράξη, το πόσο σημαντικός και αναντικατάστατος σύμ-

50 /

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ


ΘΕΜΑ

μαχος είναι για την συλλογική προσπάθεια της ανάκαμψης του

αυτοπεποίθηση, που έχει ανάγκη, η Ελλάδα».

Ελληνικού Τουρισμού». Στο πλαίσιο αυτό η υπουργός Τουρισμού ζήτησε από τους επαγ-

Ευοίωνα μηνύματα έρχονται από παντού

γελματίες του κλάδου να σέβονται την εργατική νομοθεσία και να

Η νέα οικονομική επόπτης του Ξ.Ε.Ε., Χρι-

καταπολεμήσουν και οι ίδιοι την παράνομη και αδήλωτη εργασία.

στίνα Τετράδη στην ομιλία της τόνισε το πολύ σημαντικό έργο που επιτελούν οι

Αντώνης Καμπουράκης: «Τώρα είναι η ώρα για καλά έργα»

ξενοδόχοι για τον ελληνικό τουρισμό,

Σε μια από τις συνηθισμένες χειμαρρώ-

- την αύξηση των τιμών των ελληνικών

θέτοντας ως στόχους:

δης παρεμβάσεις του, αν και σε χαμη-

ξενοδοχείων

λούς τόνους αυτή τη φορά, ο πρόεδρος

- τον εμπλουτισμό του προσφερόμενου προϊόντος

της Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου, Αντώνης

- τη βελτίωση της ποιότητας του εισερχόμενου τουρισμού, υπο-

Καμπουράκης, μίλησε για την «αυτονόητη

γραμμίζοντας παράλληλα την εξαιρετική συνεργασία που υπάρχει

ενότητα» που πρέπει να δείξει ο κλάδος

με το υπουργείο Τουρισμού.

γύρω από το Ξ.Ε.Ε. και τον πρόεδρό του, υπογραμμίζοντας εμφατικά

Σημείωσε δε εμφατικά ότι η πολιτική σταθερότητα στη χώρα αποτε-

ότι «δεν είναι η ώρα για πολλά λόγια. Είναι η ώρα για καλά έργα».

λεί άκρως απαραίτητη συνθήκη για την καλή πορεία του Τουρισμού.

Στη σύντομη παρέμβασή του ο πρόεδρος της Ε.Ξ.Ρ. σημείωσε με

Από την πλευρά του ο πρόεδρος της

νόημα: «Σήμερα, σε αυτή την αίθουσα υπάρχουν χαρούμενα πρό-

Ένωσης Ξενοδοχείων Χαλκιδικής, Γρη-

σωπα και αισιοδοξία, γιατί το 13 αποδείχθηκε τυχερό, εξελίχθηκε

γόρης Τάσιος, υπογράμμισε τα ευοίωνα

σε μια πολύ καλή χρονιά για τον ελληνικό τουρισμό, κι έτσι έγινε

μηνύματα για τον ελληνικό τουρισμό το

ένα αληθινό success story. Μπροστά μας όμως ανοίγεται ένα εξαι-

2014, ενώ ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενο-

ρετικά κρίσιμο χρονικό διάστημα, στο οποίο αυτό που θα μετρή-

δόχων Αρκαδίας, Κώστας Μαρινάκος,

σει, πάνω από όλα, είναι η σταθερότητα, η συνείδηση του κοινού

αναφέρθηκε στο νέο όργανο τουριστικής προβολής και όχι μόνο

σκοπού και η ψυχική ενότητα, που πρέπει να υπάρχει, πάνω και

που συγκρότησαν οι ξενοδόχοι στην Πελοπόννησο.

πέρα από τις όποιες συγκυριακές αντιπαραθέσεις ή διαφωνίες. Την

Στη σύντομη τοποθέτησή του ο πρό-

εικόνα της Ελλάδας και τα μάτια μας, λοιπόν! Πρέπει να τη φυλάμε,

εδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Κεφα-

σαν να’ ναι η Παναγιά, που λέμε κι εμείς οι Ροδίτες».

λονιάς - Ιθάκης, Σπύρος Γαλιατσάτος,

Και συνέχισε: «Δεν είναι η ώρα για πολλά λόγια. Είναι η ώρα για

τόνισε τις αντοχές της Κεφαλονιάς και

καλά έργα. Γι' αυτό και σε αυτή τη σύντομη παρέμβασή μου, έχω

του τουρισμού της, υπογραμμίζοντας

να πω μόνο δύο πράγματα: Το πρώτο είναι η ενότητα του κλά-

ότι το μόνο που απαιτείται είναι η επιδι-

δου. Η επιλογή είναι αυτονόητη. Συσπειρωμένοι όλοι γύρω από

όρθωση κάποιων μικρών ζημιών που έχουν γίνει στο αεροδρόμιο

το Επιμελητήριό μας και τον πρόεδρό του, για να έχουμε θεσμική

και το νησί θα είναι καθ’ όλα έτοιμο για τη νέα τουριστική σεζόν.

φωνή και υπεύθυνη εκπροσώπηση παντού. Όπου λαμβάνονται

Αποκάλυψε μάλιστα, ότι μετά τον σεισμό, όχι μόνο δεν πάγωσαν

αποφάσεις, που επηρεάζουν το ελληνικό ξενοδοχείο και τον του-

οι κρατήσεις από το εξωτερικό, αλλά αντίθετα σημειώνουν και

ρισμό. Ενότητα λοιπόν.

σημαντική άνοδο.

Μια γροθιά, μια φωνή, με μπροστάρη το Ξ.Ε.Ε..

Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο Ανδρέας

Το δεύτερο που θέλω να υπογραμμίσω, είναι η ανάδειξη αυτού,

Μεταξάς, που παρουσίασε μια πολύ ενδι-

που είπε στην τοποθέτησή του, ο πρόεδρος Γιώργος Τσακίρης. Το

αφέρουσα μελέτη του ΙΤΕΠ για τον Του-

Ελληνικό Ξενοδοχείο είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής του τουρι-

ρισμό, ενώ ακολούθησε ο Αλέξανδρος

σμού. Πρέπει και να τύχει, της ειδικής προσοχής και της φροντί-

Βασιλικός με την ανάλυση των οικονο-

δας, που επιβάλλει ο κρίσιμος ρόλος του, για τον τουρισμό, για τις

μικών μεγεθών του Επιμελητηρίου τη

τοπικές οικονομίες, για την Εθνική Οικονομία».

χρονιά που έκλεισε.

Και κατέληξε: «Εμείς έχουμε το σχέδιο, τα είπε αναλυτικά ο πρόε-

Τον απολογισμό της χρονιάς από πλευ-

δρος, έχουμε το όραμα, αλλά πρέπει όλοι να βάλουν πλάτη.

ράς δράσεων έκανε σε ένα συγκινησια-

Με αυτές τις λίγες σκέψεις, θέλω να ευχηθώ καλή δύναμη σε όλους

κό κλίμα ο Ανδρέας Φιορεντίνος, ο οποί-

μας. Ο τουρισμός ξέρει να μάχεται.

ος μετά από πολλά χρόνια απεχώρησε

Δεν παραδίδεται, δεν σκύβει το κεφάλι, στηρίζει την κοινότητα

από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ξ.Ε.Ε.

μέσα στην οποία λειτουργεί, γίνεται καταλύτης για μια νέα εθνική

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

/

51


ΘΕΜΑ

Οι νέες δράσεις του Ξ.Ε.Ε.

υπουργείου Τουρισμού.

Οι δράσεις και οι πρωτοβουλίες που θα ξεδιπλώσει η διοίκηση του

β. Αναβάθμιση της Ετήσιας Έκθεσης Ξ.Ε.Ε..

Ξ.Ε.Ε. στην περίοδο της νέας θητείας της, εντάσσονται σε τέσσερις

γ. Βέλτιστη αξιοποίηση πόρων ΣΕΣ (νέο ΕΣΠΑ) 2014-2020: - Νέα χρη-

(4) στρατηγικούς άξονες:

ματοδοτικά εργαλεία. - Τεχνολογίες οικοδόμησης επιχειρηματικής

1. Διοικητική και Οικονομική Αναδιοργάνωση.

ευφυΐας. - Δράσεις διαδικτυακού μάρκετινγκ & branding. - Δημιουρ-

Στόχος είναι η βελτίωση ακόμη περισσότερο του επιπέδου και της

γία φιλικού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη του τουρισμού τρίτης

ποιότητας της εξυπηρέτησης και της υποστήριξης των μελών του

ηλικίας, του ιατρικού τουρισμού και άλλων θεματικών μορφών του-

Ξ.Ε.Ε., με δράσεις και πρωτοβουλίες που θα επικεντρώνονται στο

ρισμού με έμφαση στις υπηρεσίες και στην κατάρτιση. - Παρατηρη-

πραγματικό αποτέλεσμα και θα εγγυώνται τη διαφάνεια.

τήριο Παραπλανητικής Διαφήμισης. Δημιουργείται ένα σύγχρονο

Ενδεικτικές Δράσεις-Πρωτοβουλίες:

εργαλείο monitoring που συνεισφέρει στην αξιοπιστία και στο χτί-

α. Δημιουργία Υποκαταστημάτων και ΓΕ.ΜΗ

σιμο σχέσεων εμπιστοσύνης, καταγράφοντας και επεμβαίνοντας σε

β. Διαχείριση διαθέσιμων και Business plan. Το ΞΕΕ είναι το μόνο Επι-

περιστατικά παραπλανητικής διαφήμισης.

μελητήριο που ελέγχεται από ορκωτούς λογιστές, ώστε ο καθένας

3. Βελτίωση και εμπλουτισμός ελληνικού τουριστικού προϊόντος.

να γνωρίζει που πάει και το τελευταίο ευρώ, με δεδομένο πάντα πως

Σήμερα ο τουρισμός σε παγκόσμιο επίπεδο αναγνωρίζεται ως βιω-

το 50% των εισφορών που εισπράττει από τα μέλη του αποδίδεται

ματική εμπειρία στηριγμένη στην ποιότητα και ανταπόκριση σε αυτή

στον ΟΑΕΕ. Το οργανωμένο Business plan είναι μία ακόμη πρωτο-

την πρόκληση. Ενδεικτικές Δράσεις-Πρωτοβουλίες: - Ανάπτυξη προ-

βουλία που ενισχύει τη διαφάνεια και τη λογοδοσία ώστε να υπάρ-

γράμματος «Ελληνικό Πρωινό». Μετά την καταξίωση του προγράμ-

χει πληροφόρηση και έλεγχος.

ματος στο εσωτερικό είναι ώρα με περισσότερη εξωστρέφεια να

γ. Ψηφιακό Επιμελητήριο. Το Ξ.Ε.Ε. φέρνει την ψηφιακή εποχή σε

γίνει το «Ελληνικό Πρωινό» πρεσβευτής του ελληνικού τουρισμού

όλες τις εσωτερικές διαδικασίες του, με εφαρμογές όπως η Ψηφια-

σε όλο τον κόσμο. - Πιστοποίηση-Hotel Stars Union. Η αξιολόγηση

κή υπογραφή, τα apps εξυπηρέτησης, οι ηλεκτρονικές εκλογές και

δίνει αξία. Ξεκινά πιλοτική εφαρμογή του συστήματος, με εθελο-

το νέο app για τον ιατρικό τουρισμό.

ντική συμμετοχή στην αρχή. Στόχος είναι η λειτουργία ενός συστή-

2. Συμβουλευτική υποστήριξη στη χάραξη της εθνικής τουριστι-

ματος αξιόπιστου και αναγνωρίσιμου από όλους τους πελάτες των

κής πολιτικής.

ξενοδοχείων μας. - Κώδικας Ποιότητας. Κατάρτιση και υιοθέτηση

Το Ξ.Ε.Ε. είναι ο σύγχρονος θεσμικός σύμβουλος της πολιτείας για

ενός Κώδικα Ποιότητας, με βάση αναγνωρίσιμα διεθνή πρότυπα

τα ζητήματα του τουρισμού, ώστε να υπηρετείται ο εποικοδομη-

και στάνταρ. - Μελέτη για τον Νεανικό τουρισμό. Σε ένα περιβάλ-

τικός διάλογος και με υπεύθυνη τεκμηρίωση να λαμβάνει χώρα ο

λον αυξανόμενου ανταγωνισμού, αξιοποιούνται πόροι του ΕΣΠΑ,

μακροχρόνιος σχεδιασμός που διαμορφώνει το πρόσωπο του ελλη-

αναδεικνύοντας μετά τον ιατρικό και τον τουρισμό τρίτης ηλικίας

νικού τουρισμού.

και αυτή τη μορφή θεματικού τουρισμού. - Δημιουργία με πόρους

Ενδεικτικές Δράσεις-Πρωτοβουλίες:

ΕΣΠΑ συστήματος ηλεκτρονικών κρατήσεων αρχικά για την Αθήνα.

α. Αναδιοργάνωση και «αυτονόμηση» του ΙΤΕΠ.

4. Ανάδειξη της εικόνας του ξενοδοχειακού κλάδου ως πόλου

Στο πλαίσιο αυτό, ενισχύεται η έρευνα συνόρων της Τράπεζας της

ελπίδας και κοινωνικής προσφοράς.

Ελλάδος, αναβαθμίζεται το Κέντρο Τεκμηρίωσης του Ελληνικού

Η αλληλεγγύη και η προσφορά προς το κοινωνικό σύνολο είναι τα

Τουρισμού, το οποίο ιδρύθηκε με τη σύμπραξη 15 ερευνητικών

συστατικά μιας συνεκτικής και ολοκληρωμένη δέσμης πρωτοβου-

και μελετητικών φορέων της χώρας και δημιουργούνται οι όροι για

λιών και δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης με πρωτοβουλία

συνεργασία και συνέργειες με το Παρατηρητήριο Τουρισμού του

του Ξ.Ε.Ε..

Χορηγός στη γενική συνέλευση του Ξ.Ε.Ε. η KSD Με ένα λειτουργικό και καλαίσθητο περίπτερο, στα χρώματά της, ακριβώς απέναντι από την αίθουσα όπου πραγματοποιήθηκε η 3η ετήσια Γενική Συνέλευση των μελών του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος, η ΚΑΠΑ ΣΙΓΜΑ ΔΕΛΤΑ έδωσε το παρόν, για μία ακόμη φορά, στη HORECA. Στο περίπτερο της εταιρίας οι επισκέπτες της έκθεσης μπορούσαν να ενημερωθούν σχετικά με τις υπηρεσίες και τα προϊόντα της στο σύνολό τους, με έμφαση στα προϊόντα προσωπικής περιποίησης για μπάνια ξενοδοχείων, τομέας στον οποίο η ΚΑΠΑ ΣΙΓΜΑ ΔΕΛΤΑ έχει δυναμική παρουσία τα τελευταία χρόνια. Τα έμπειρα και άριστα καταρτισμένα στελέχη της εταιρίας, με προθυμία και χαμόγελο εξυπηρετούσαν τους επισκέπτες του περιπτέρου και απαντούσαν στις ερωτήσεις τους σχετικά με τα νέα προϊόντα και τις υπηρεσίες τις εταιρίας. Επιπρόσθετα, η ΚΑΠΑ ΣΙΓΜΑ ΔΕΛΤΑ ήταν χορηγός στην 3η ετήσια Γενική Συνέλευση του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος, ενώ στην αίθουσα της εκδήλωσης του Επιμελητηρίου μοίρασε τσάντες με υλικό της.

52 /

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ


ΘΕΜΑ

ΙΤΕΠ-ΚΤΕΤ: Χρονιά ανάκαμψης του ελληνικού Τουρισμού το 2013 • 17,9 εκατ. αφίξεις και 11,9 δισ. έσοδα από τον Τουρισμό • Η Ευρώπη η κύρια πηγή προέλευσης τουριστών στην Ελλάδα

Στα 17,9 εκατομμύρια «έκλεισαν» οι αφίξεις ξένων τουριστών στη χώρα μας και στα 11,9 δισ. ευρώ τα τουριστικά έσοδα, σύμφωνα με τα στοιχεία έρευνας του Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων (ΙΤΕΠ) και του Κέντρου Τεκμηρίωσης του Ελληνικού Τουρισμού (ΚΤΕΤ), για τις εξελίξεις στον παγκόσμιο και τον ελληνικό τουρισμό το 2013, που παρουσιάστηκαν στην 3η Γενική Συνέλευση του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδας.

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

/

53


ΘΕΜΑ

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΙΤΕΠ, όλα τα βασικά τουριστικά μεγέ-

Τα μερίδιά τους όμως σημειώνουν πτώση σε σχέση με το 2012.

θη την περασμένη χρονιά κατέγραψαν διψήφιο ποσοστό αύξησης

Αντίθετα αύξηση παρουσιάζουν τα μερίδια των Ρώσων και Γάλλων

σε σχέση με το 2012. Συγκεκριμένα, οι αφίξεις αυξήθηκαν κατά

τουριστών. Η συνολική δαπάνη ανά ταξίδι διαμορφώθηκε στα 661

15,4%, οι διανυκτερεύσεις κατά 14,5% και οι εισπράξεις κατά 18,1%.

ευρώ, αυξημένη κατά 7,3% σε σχέση με το 2012.

Η Ευρώπη παραμένει η κύρια πηγή προέλευσης τουριστών στην

Σε σχέση με τις κυριότερες ανταγωνίστριες χώρες, η Ελλάδα σημεί-

Ελλάδα με ποσοστό 88%. Το μερίδιο όμως της Ευρώπης το 2013

ωσε τις καλύτερες επιδόσεις, με την Τουρκία και την Πορτογαλία

σημείωσε μικρή μείωση σε σχέση με το 2012, ενώ αντίθετα αυξή-

να ακολουθούν.

θηκαν τα μερίδια της Ασίας και της Αμερικής.

Σε ό,τι αφορά το ξενοδοχειακό δυναμικό της χώρας, έχει αυξηθεί

Οι αφίξεις από την Κίνα αυξήθηκαν πάνω από 160%, από τη Ρωσία

κατά 23% περίπου από το 2000 μέχρι σήμερα. Την περίοδο 2009

κατά 54% και από την Τουρκία κατά 35%.

έως 2013 άνοιξαν 914 νέα ξενοδοχεία, το 73% των οποίων εντάσσε-

Από τις ευρωπαϊκές χώρες, οι Γερμανοί τουρίστες εξακολουθούν

ται στις τρεις υψηλότερες κατηγορίες, ενώ διέκοψαν τη λειτουργία

να έχουν το μεγαλύτερο μερίδιο στην ελληνική τουριστική αγορά

τους 613 μονάδες συνολικής δυναμικότητας 34.480 κλινών, από

με δεύτερους του Βρετανούς τουρίστες.

τις οποίες μόνο το 3% προερχόταν από τις υψηλές κατηγορίες.

Εξέλιξη βασικών τουριστικών μεγεθών στην Ελλάδα το 2013 % Μεταβολή Μεγεθών 2013 ως προς 2012

% Μεταβολή Μεγεθών 2012 ως προς 2011

18,1% -4,6%

14,5% -6,7%

15,4% -5,5%

-10,0%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

Σημείωση:Τα στοιχεία της περιόδου Οκτ.-Δεκ. 2013

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος, ΕΛ.ΣΤΑΤ. Επεξεπρασία QUANTOS SA & ΙΤΕΠ.

θεωρούνται προσωρινά.

Προφίλ της ελληνικής ξενοδοχίας την περίοδο της κρίσης Διαχρονική Εξέλιξη των Ξενοδοχειακών Μονάδων 2009-2013 10.000 9.000 8.000 7.000

9.653

9.661

9.674

4.000

9.732

5.000

9.559

6.000

2009

2010

2011

2012

2013

3.000 2.000 1.000 0

Πηγή: Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος, 2013

54 /

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ


ΘΕΜΑ

Γάλλοι και Γερμανοί «ψηφίζουν» Ελλάδα • Κατά 68% αυξήθηκαν οι αναζητήσεις των Ελλήνων προς Βουλγαρία

Γάλλοι και Γερμανοί επιλέγουν Ελλάδα, τη στιγμή που οι Έλληνες επιλέγουν τη Βουλγαρία και την Τουρκία για τις χειμερινές εξορμήσεις τους.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του καταλόγου ξενοδοχειακών

Ελλάδα παρουσιάζεται και από τους Γερμανούς, ποσοστό που

τιμών της trivago, συνεχίζεται η καθοδική πορεία των ξενοδοχει-

αγγίζει το 43% σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2013. Αλλά και το

ακών τιμών στην Ελλάδα, έστω και αν το ποσοστό της μείωσης

ποσοστό των Άγγλων ταξιδιωτών, αν και παραδοσιακά τιμούν την

είναι μόλις 1%, ενώ η χώρα με το μεγαλύτερο ποσοστό μείωσης

Ελλάδα, παρουσιάζεται ελαφρώς αυξημένο κατά 20% σε σχέση με

σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα (19%), είναι η Τσεχία, κατεξο-

τον Ιανουάριο του 2013.

χήν χειμερινός προορισμός και ακολουθεί η Ουγγαρία με μείωση

Να σημειωθεί ότι σε σχέση με το προηγούμενο έτος και λαμβάνο-

της τάξεως του 10%.

ντας υπόψιν τις αναζητήσεις που προέρχονται και από τις 40 πλατφόρμες της trivago, το ποσοστό αναζητήσεων προς την Ελλάδα

«Ψηφίζουν» Ελλάδα ακόμα και το χειμώνα

αυξήθηκε κατά 14%. Αίσθηση προκαλεί ότι την ίδια στιγμή που

Φαίνεται πως οι Γάλλοι τον Ιανουάριο του 2014 είναι οι πιο ένθερ-

οι ξένοι ταξιδιώτες δίνουν ψήφο εμπιστοσύνης στους ελληνικούς

μοι υποστηρικτές μας, καθώς το ποσοστό αναζητήσεών τους για

προορισμούς και το χειμώνα, οι Έλληνες ταξιδιώτες επιλέγουν τη

ελληνικούς προορισμούς αυξήθηκε κατά 80% σε σχέση με πέρυ-

Βουλγαρία και την Τουρκία. Το ποσοστό αναζητήσεων των Ελλή-

σι. Μεγάλη αύξηση στον αριθμό των αναζητήσεών τους προς την

νων για τους προορισμούς της Τουρκίας αυξήθηκε κατά 68% σε

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

/

55


ΘΕΜΑ

σχέση με το προηγούμενο έτος και 55% για τους προορισμούς

λία μειώθηκαν κατά 48%.

της Τουρκίας.

Το μεγαλύτερο ποσοστό μείωσης, που αγγίζει το 60% παρατηρείται για τις αναζητήσεις τους για την Πορτογαλία, για την Ισπανία

Μια ματιά στις τιμές των ελληνικών χειμερινών προορισμών Οι μέσες τιμές διανυκτέρευσης ενός δίκλινου δωματίου στους κατεξοχήν χειμερινούς προορισμούς ακολουθούν καθοδική τροχιά, εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων, όπως η Τσαγκαράδα Πηλίου, που παρουσιάζει αύξηση κατά 8% στις ξενοδοχειακές της τιμές.

η μείωση αγγίζει το 56% και για την Τουρκία το 50%.

Οι τιμές στους ελληνικούς χειμερινούς προορισμούς Προορισμός

Ιανουάριος 2014

Φεβρουάριος 2014

Ποσοστό

Το γεγονός αυτό προκαλεί αίσθηση, καθώς ο Φεβρουάριος είναι

Δελφοί

84

83

-1%

ο κατεξοχήν μήνας των χειμερινών αποδράσεων.

Καλαμπάκα

64

61

-5%

Μέτσοβο και στα Τρίκαλα Κορινθίας, όπου σε σχέση με τον προ-

Καλάβρυτα

84

77

-8%

ηγούμενο μήνα οι μέσες ξενοδοχειακές τιμές εμφανίζονται μειω-

Καρπενήσι

67

62

-7%

Καστοριά

67

65

-3%

Οι Αμερικάνοι γυρίζουν... πλάτη στη Μεσόγειο

Μακρινίτσα

64

60

-6%

Σύμφωνα με την έρευνα που διεξήγαγε η μηχανή αναζήτησης

Μέτσοβο

73

61

-16%

νοι έχουν χάσει το ενδιαφέρον τους για τους μεσογειακούς προο-

Μονεμβασιά

48

47

-2%

ρισμούς. Πιο αναλυτικά, συγκρίνοντας τις αναζητήσεις που προ-

Πορταριά

76

68

-11%

Τρίκαλα Κορινθίας

106

89

-16%

Τσαγκαράδα

83

90

8%

Η μεγαλύτερη μείωση ξενοδοχειακών τιμών παρουσιάζεται στο

μένες κατά 16%.

και σύγκρισης ξενοδοχειακών τιμών www.trivago.gr, οι Αμερικά-

έρχονται από την Αμερική τον Ιανουάριο του 2014 με αυτές του Ιανουαρίου του 2013, παρατηρείται δραματική μείωση. Πιο συγκεκριμένα οι αναζητήσεις τους για ελληνικούς προορισμούς μειώθηκαν κατά 50% σε σχέση με πέρυσι, ενώ για την Ιτα-

56 /

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ


ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ Το Porto Carras Grand Resort στην «Grekland Panorama» Στην Έκθεση Τουρισμού - Γαστρονομίας «Grekland Panorama», την πρώτη έκθεση αποκλειστικά για την Ελλάδα, συμμετείχε το Porto Carras Grand Resort. Η έκθεση πραγματοποιήθηκε το διάστημα 14-16 Φεβρουαρίου 2014, στο υπερσύγχρονο και εντυπωσιακό εκθεσιακό κέντρο Globe Arenas, στη Στοκχόλμη, με την υποστήριξη του υπουργείου Τουρισμού και τη συμμετοχή του Ε.Ο.Τ.. Ο αριθμός των επισκεπτών της έκθεσης, που ξεπέρασε τις 7.000, απέδειξε την ιδιαίτερη δυναμική που έχει η Ελλάδα στη Σουηδία, ως προορισμός διακοπών. Ενισχύει δε τις προβλέψεις που υπάρχουν ότι η χώρα μας θα αναδειχθεί φέτος σε κορυφαίο, προτιμητέο προορισμό σε σχεδόν όλες τις αγορές της Σκανδιναβίας, μετά και την απόφαση της αεροπορικής εταιρίας SAS να ξεκινήσει απευθείας πτήσεις από Στοκχόλμη προς Θεσσαλονίκη, σε ημερήσια βάση, από τα μέσα Απριλίου 2014. Το συγκρότημα Porto Carras Grand Resort πρωτοστατεί για άλλη μια φορά, συμμετέχοντας στις πιο δημοφιλείς εκθέσεις, επιδιώκοντας να δημιουργήσει διαύλους επικοινωνίας, για την αύξηση του Σκανδιναβικού εισερχόμενου τουρισμού στην Ελλάδα και ιδιαίτερα στη Βόρεια Ελλάδα και στη Χαλκιδική με ενέργειες: α.-) προβολής των προτερημάτων ευρύτερου τουριστικού ενδιαφέροντος και των αξιοθέατων της περιοχής, β.-) προβολής των αθλητικών δραστηριοτήτων και του golf διεθνών προδιαγραφών 18 οπών που διαθέτει το συγκρότημα Porto Carras, γ.-) δημιουργίας καναλιών επικοινωνίας με ηγετικούς τουριστικούς φορείς της Σουηδίας, δ.-) ενίσχυσης του ενδιαφέροντος για νέες απευθείας πτήσεις προς τη Θεσσαλονίκη από Στοκχόλμη και Κοπεγχάγη. Το περίπτερο του Porto Carras στη Grekland Panorama ξεχώρισε και για έναν ακόμα λόγο. Εκτός από τη διανομή φυλλαδίων, αφισών και λοιπού υλικού, προσέφερε στους επισκέπτες τη δυνατότητα να γνωρίσουν τα εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα Porto Carras Grand Collection, παραγωγής του μοναδικού Κτήματος Πόρτο Καρράς, που αποτέλεσαν «μαγνήτη» για χιλιάδες Σουηδούς. Πολλοί ήταν οι Σουηδοί επαγγελματίες εστίασης αλλά και του λιανεμπορίου που ζήτησαν και πήραν πληροφορίες σχετικά με τα εξαιρετικής ποιότητας προϊόντα του Porto Carras. Σημειώνεται ότι, το Κτήμα Πόρτο Καρράς διαθέτει τον μεγαλύτερο βιολογικό αμπελώνα της Ελλάδας, με έκταση 4.750 στρεμμάτων και 45.000 ελαιόδεντρα. Το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, η βιολογική ρίγανη και το θυμάρι, η μαύρη τρούφα, τα παραδοσιακά γλυκά του κουταλιού και οι μαρμελάδες, αποτελούν κάποια από τα ξεχωριστά προϊόντα Porto Carras Grand Collection που μάγεψαν τους επισκέπτες τις έκθεσης.

Πρόγραμμα επιβράβευσης 10 + 1 δώρο από την Travel Plan Το πρόγραμμα travel and win για τους χρήστες του διαδικτυακού τόπου www.travelplan.gr, εγκαινιάζει η εταιρία Travel Plan του ομίλου Eurostar ATEBE, με στόχο την έμπρακτη επιβράβευση της εμπιστοσύνης και της πίστης των πελατών της. Το travel and win αποτελεί το πρώτο online πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών (loyalty) ταξιδιωτικού site στην ελληνική αγορά και απευθύνεται σε υπάρχοντες και νέους πελάτες του δικτυακού καταστήματος, επιφυλάσσοντας για όλα τα μέλη του μοναδικά προνόμια και κίνητρα ανταμοιβής. Πιο συγκεκριμένα, όλοι οι πελάτες του Travel Plan που θα ολοκληρώσουν δέκα αγορές εισιτηρίων μέσα από το travelplan. gr όποτε εκείνοι επιθυμούν, θα αποκτήσουν ένα επιπλέον εισιτήριο δωρεάν για τον επόμενο προορισμό τους. Ως επιπλέον κίνητρο, για όλους τους πελάτες που θα κλείσουν το αεροπορικό τους εισιτήριο από 01/01/2014 έως και 31/03/2014 και θα γίνουν αυτόματα μέλη του travel and win, η εταιρία προσφέρει διπλούς πόντους στο πρόγραμμα ανταμοιβής, κι έτσι το πρώτο τους εισιτήριο θα μετρήσει διπλό φέρνοντάς τους πιο κοντά στο να αποκτήσουν ένα εισιτήριο δώρο. Ο διευθύνων σύμβουλος της Travel Plan, κ. Γεώργιος Δασκαλάκης, εγκαινιάζοντας το πρόγραμμα travel and win, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Πρωτοπορούμε και στο online με το πρόγραμμα Loyalty που εγκαινιάζουμε, το οποίο βασίζεται σε παγκόσμια πρότυπα, πρωτοποριακά για τα ελληνικά δεδομένα, με γνώμονα την ικανοποίηση και των πιο εξεζητημένων τουριστικών απαιτήσεων. Στο μέλλον επιφυλάσσουμε ακόμα περισσότερα προνόμια για τα μέλη μας». Όλοι οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα ανταμοιβής travel and win βρίσκονται στη σελίδα της εταιρίας, ενώ στο πρόγραμμα συμπεριλαμβάνονται αυτόματα όλοι όσοι έχουν πραγματοποιήσει αγορά αεροπορικού εισιτηρίου από το travelplan.gr από την 1η Ιανουαρίου 2014 και μετά.

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

/ 57


ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ «Ψήφο εμπιστοσύνης» δίνουν οι Ιταλοί στην προ του Άθω περιοχή Τα 300 χιλ. ακτογραμμής του «τρίτου ποδιού» της Χαλκιδικής, οι αμέτρητες αμμώδεις παραλίες του, οι διαυγείς μεσογειακές θάλασσες και οι τουριστικές καλοκαιρινές προτάσεις των επιχειρήσεων/μελών του τοπικού Tουριστικού Οργανισμού στάθηκαν ικανά, ώστε να προσελκύσουν, για μία ακόμη φορά, εκατοντάδες Ιταλούς επισκέπτες στο περίπτερο της προ του Άθω περιοχής της Χαλκιδικής, κατά τη διάρκεια της διεθνούς τουριστικής έκθεσης ΒΙΤ του Μιλάνου. Ο Τουριστικός Οργανισμός Χαλκδικής συμμετείχε στην προαναφερόμενη έκθεση, δίνοντας -για μία ακόμη φορά- έμφαση στη δύναμη της φωτογραφικής θαλασσινής εικόνας, που αποδίδει πιστά το τοπίο των τριών θαλάσσιων κόλπων της περιοχής και αποτυπώνεται πάντα ως γαλάζιος διάκοσμος των εκθεσιακών της χώρων. Το ενδιαφέρον των Ιταλών ήταν έκδηλο και μεγαλύτερο από κάθε άλλη φορά. Η εύρωστη αγορά της Λομβαρδίας γνωρίζει πλέον καλά την περιοχή του Άθω και του Αριστοτέλη, για την οποία πέρυσι αποτέλεσε εκείνη με τη θεαματικότερη αύξηση στις αφίξεις επισκεπτών. Κατά τη διάρκεια της ΒΙΤ ανανεώθηκαν και ισχυροποιήθηκαν οι ήδη υπάρχουσες συνεργασίες, ενώ πραγματοποιήθηκαν δεκάδες επαγγελματικές επισκέψεις εκπροσώπων τουριστικών γραφείων, οι οποίοι ζητούσαν πληροφορίες για κάθε τι που μπορεί να αξιοποιηθεί και να πουλήσει τον προορισμό, όπως π.χ. για τις αεροπορικές συνδέσεις της περιοχής με ιταλικά αεροδρόμια, για την οδική πρόσβαση, για τις τουριστικές προτάσεις, τις υποδομές, τις δυνατότητες φιλοξενίας, ψυχαγωγίας, εκδρομών, κ.λπ.. Παράλληλα, οι εκπρόσωποι του Οργανισμού πραγματοποίησαν συναντήσεις με όλους τους product managers των μεγάλων tour operators, κάποιοι από τους οποίους τοποθετούν πλέον την περιοχή στα προγράμματά τους και σχεδιάζουν να την επισκεφθούν το Μάιο, πραγματοποιώντας ταξίδια εξοικείωσης με τον προορισμό.

Στο 1o Business Travel Professional Forum το Skiathos Palace Hotel Στο 1ο Business Travel Professionals Forum, που πραγματοποιήθηκε από τη SWOT, στην Αθήνα, το διήμερο 6-7 Φεβρουαρίου 2014, συμμετείχε το Skiathos Palace Hotel. Το ξενοδοχείο, το οποίο ήταν και το μόνο από την περιοχή των Β. Σποράδων, εκπροσώπησε ο διευθυντής πωλήσεών του, κ. Νικόλαος Πρέκας. Σημειώνεται ότι στο forum, το οποίο αφορούσε ξενοδοχεία από όλη την περιφέρεια της Ελλάδας, εκτός Αττικής, συμμετείχαν 17 από τις μεγαλύτερες ξενοδοχειακές εταιρίες της χώρας, όπου παρουσίασαν 25 ξενοδοχεία και τις υπηρεσίες τους. Τις εργασίες του forum χαιρέτησε ο νέος γενικός διευθυντής του Σ.Ε.Τ.Ε., κ. Αλέξανδρος Λαμνίδης, όπου εξήρε την αρτιότητα της διοργάνωσης και τη δυναμική των επαφών που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του διημέρου. Την πρώτη ημέρα, Πέμπτη 6 Φεβρουαρίου, οι εκπρόσωποι των ξενοδοχείων είχαν την ευκαιρία να συναντήσουν 41 εμπορικές εταιρίες, με σημαντική δράση στον επαγγελματικό τουρισμό και τη διοργάνωση συνεδρίων σε όλη τη χώρα. Τη δεύτερη ημέρα, Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου, σειρά είχαν τα 34 μεγαλύτερα ταξιδιωτικά γραφεία της Αθήνας, όπου εκπροσωπήθηκαν από 52 κορυφαία στελέχη τους. Το σύνολο των συναντήσεων, μέσα σε 2 ημέρες και 8 ώρες συνολικά, ξεπέρασε τις 600, ενώ τα ενδεχόμενα συνεργασιών, βάσει αναφορών των επαγγελματιών επισκεπτών, κινήθηκαν επίσης σε υψηλά επίπεδα.

58 / ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ


ΑΙ Τ Ν

ΓΟ

ΡΑ Α Π

Ο ΣΤ

Ο Ν Α

ΙΛ

Μ

ΙΤΑΛΙΚΟ

 7 ηµέρες

οδικ

ΠΑΝΟΡΑ

Kαλοκ

ΑNKOΝΑ ώς - ακτο - ΒΕΝΕ ΤΙΑ - ΦΛΩ πλοϊκώς ΡΕΝΤΙΑ Τιµή ανά - ΒΑΤΙΚΑΝ άτοµο Ο - ΡΩΜ από 495 1η ηµ: Η - ΠΟΜ € ΒενετίαΑναχώρηση ΠΗΙΑ ΜΠΑΡΙ πόλης) (περιήγηση)- Εν πλω - 2η - Ρώµ - Ποµπηία η - 5η - 4η ηµ: Βενεηµ: Αγκώνα ηµ: - Βενε τία - Μπά τία - 3η ρι - Εν Ρώµη (περιήγη- Φλωρεντ ηµ: πλω ία 7η ηµ: ση πόλης) (περιήγηση Εν πλω - 6η ηµ: - Επισ  τροφή. Ρώµη

ΚΩΝΣΤΑ

ΜΑ

ΝΤΙΝΟ

7 ηµέρες

ΥΠΟΛΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤ οδικώς ΙΝΟΥΠΟΛΗ - ΤΡΟΙΑ - ΠΡΟΥ ΣΑ - ΣΜΥΡ ΝΗ - ΕΦΕΣ Τιµή ανά ΟΣ - ΠΕΡΓ άτοµο ΑΜΟΣ από 339 1η ηµ ΑÚΒΑΛΙ : € Kων/πολΑθήνα - Λαµ πολη - η (προαιρε ία - Βόλος Σµύρνη 4η ηµ: Kων τική στην ΠρίγΘεσ/νίκη σταντινο Κων/πολ - 7η ηµ: - Έφεσος ύπολη κιπο) - 3η η - 2η - Αθήνα. Τσανάκαλε Κουσάντασι - Προύσα ηµ: Κωνσταν ηµ: - Σµύρ - Θεσσαλο - 6η ηµ: νη - 5η τινούΣµύρ νίκη Λάρισα νη - Τσανάκαηµ: - Βόλο λε ς - Λαµ  ία

Διακριτική πολυτέλεια

Τιµή ανά

ΣΙΚΕΛΙΑ-

ηµέρες

οδικ

ΜΕΓΑΛΗ

ΕΛΛΑ∆Α

ΚΟΡΣΙΚΗ

ηµέρες

Τιµή ανά

αεροπο

άτοµ

ρικώς

Strato

ΙΑΣ

ώς - ακτο ΜΠΑΡΙ - ΤΑΡΑ πλοϊκώς ΝΤΟ - ΜΕΣ - ΜΟΝΡΕΑΛ ΙΝΑ - ΤΙΝ∆ Ε Τιµή ανά - ΑΚΡΑΓΑΣ - ΣΥΡΑ ΑΡΗ άτοµο ΚΟΥΣΑ - ΚΕΦΑΛΙ∆ΙΟΝ από 639 - ΚΑΤΑ 1η ηµ: ΝΙΑ - ΑΙΤΝ- ΠΑΛΕΡΜΟ € - Μεσ Αναχώρηση Α - ΤΑΟΡ ίνα ΜΙΝΑ νια/Ακράγ - Κατάνια - Εν πλω - 2η (Αίτνα-Τα αντα - 5η - 3η ηµ: Κατά ηµ: Μπάρι/Μ νια/Παλέρ πρίντεζι ορµίνα) ηµ: Κατά - Μπά νια/Σ - Τάρα µο ρι/Μπρίν - 7η ηµ Κατά υρακούσες - 4η ηµ: Κατά ντο τεζι Εν πλω νια - Μεσ ίνα - 6η ηµ: Κατά - 8η ηµ: Εν πλω Ρήγιο - Τάρα νια  - Επισ τροφή. ντο 7

Τμήμα

lu xu ry

m ee ts

sim pl ici

ty ...

s Vassi

Αθήνα

tel

Parthen

on Ho

Αθήνα

Achaia

Πάτρα

Patras

Πάτρα

Smart

Malac

Ερέτρια

Galaxy

Καβάλα

tel

Beach

onda Be

Hotel

ΡΩΜΗ

tel Τιµή ανά

dros Ho

Αθήνα

Hotel

Ο

άτοµ

/ 4, 5 ηµέ

/ 4, 5,

ρες

* * άτοµ ***

6 ηµέρες

Millenn

ium Πρ οορι

σµοί

αερ

οπορικώ ο από 1η ηµ: 489 € ς - 3η ηµ:Πτήση για Ρώµ αιρετική Προαιρετική η, ξενάγηση πόλη - 6η ηµ: Νάπολη, Ποµεκδροµή για Φλω ς - 2η ηµ: Πτήση πηία Bατικανό ρεντ επιστροφ - 5η ηµ: Ρώµη, ία - 4η ηµ: ής. Προ ηµέρα ελεύθερη-

****

* * **

Hotel

αίρι στ ο ΕΞΩΤΕ ΡΙΚΟ - DISNEY

ο από αεροπο 1η ηµ: 425 ρικώς ΒρετανιΠτήση για Λονδ € Γουίνσδοκού Μουσείο ίνο, ξενά εκδροµή ρ-κρουαζ υ - 2η ηµ: γηση πόλης στην Οξφ ιέρα στον Ελεύθερη & επίσκεψη Τάµε - 3η όρδη, Στράτφορση - 4η ηµ: ηµ: Πύργος ντ - Πτήσ Προαιρε τική η επισ τροφής. 

likos Ho

Alexan

ο από Εκδηλώ 1η ηµ: 1.090 σεων € - Αιάκ Mιλάνο - Γένο ειο ∆ο ρυλ - 4η ηµ: - 3η ηµ: Αιάκβα - 2η ηµ: αίο υ 10- Αιάκ Αιάκειο - Σαρ ειο - Κόρ Γένοβα -115 12 Λιβόρνο ειο 21 Μπα Aιάκειο - 5η ηµ: Αιάκτένε - Μποτε - Αιάκειο .στιά (περ - Πλ Μα - Γένο νιφά βα -7η ειο - Καρζές τσιο (προ ιήγηση πόλη βίλη ηµ: Γένο αιρε - Κάλβι ς) βα - Μιλά - Αιάκ τική εκδρΑθή  οµή) να ειο - 6η νο Τηλ . 210 - Πτήσ ηµ:   η επισ640 0 720 τροφής. Fax 210     640 0     750 l e s  s a   @ i r o    a t e l . g  w w w . a r    r o t e l  i   .gr        

... w he n

άτοµ

ΛΟΝ∆ΙΝ

οδικώς ΜΑ ∆ΑΛΜ - ακτο ΑΤ

ΒΕΝΕΤIΑ πλοϊκώς - ΜOΣΤΑΡ- ΤΕΡΓEΣΤΗ - ΝΤΟΥΜΠ - ΟΠAΤΙΑ ΡΙEΚΑ ΡOΒΝΙΚ Τιµή ανά - ΤIΡΑΝΑ - ΛIΜΝΕΣ ΠΛIΤ άτοµο ΒΙΤΣΕ από 619 1η ηµ: ΣΠΛIΤ € ΑδριατικΑναχώρηση - Λίµν ή) - 3η ηµ: - Εν πλω - 2η ες - Μόσ Πλίτβιτσε Βενετία - Οπά ηµ: Εν πλω ταρ πόλης) - Ντουµπρ- Μπίογκραντ τια - 4η ηµ: (κρουαζιέρα Τίρανα - 7η ηµ: Ντουόβνικ - 6η - 5η ηµ: Μπί Οπάτια - Ριέκστην ηµ: Nτου - 8η ηµ: ογκρ µπρ µπρόβνι αντ - Σπλα Τίρανα-Θ όβνικ (Κότ ίτ κ (περ εσ/νίκη ορ, Ρισά ιήγηση ν, - 9η ηµ: Χέρτ Θεσ/νίκη σεγκ Νόβ  ι) - Επισ τροφή. 8

PIKENZ

Τιµή ανά

- ΣΜΥΡ ΝΗ

ΠΑΝΟΡΑ

9 ηµέρες

ΠΑΡΙΣΙ

ο από / 4, 5, 6 1η ηµ: 519 € ηµέρες 3η ηµ: Πτήση για Παρ αεροπο ρικώς - 4η ηµ:Βερσαλλίες ίσι - 2η ηµ: πάρκο Disneyland - προαιρετική Λούβρο-περ Αστερίξ - 5η ιήγη κρου - 6η ηµ: ηµ: προαιρε αζιέρα στο ση πόλης Πτήση τική επιστροφ εκδροµή Σηκουάνα στο ής.

ΒΑΡΚΕΛ

Τιµή ανά

άτοµο

ΩΝΗ / 5

από

1η ηµ: 440 *αιρε * τικά * Πτήσ * η για Βαρ €

ηµέρες

αεροπο

ρικώς

ηµέρα Montserrat, κελώνη, ξενά γηση - Φιγκ - 4η ηµ: Προ Οινοποιείο έρες αιρετική Torres πόλης - 2η Πτήση επιστροφξενάγηση - 3η ηµ: Ελεύ ηµ: Προπόλης ής. - 5η ηµ:θερη Χιρόνα

***

ach HoΑΓ tel ΓΛΙΑ

* * * - ΣΚΩΤ ΙΑ

Τιµή ανά

άτοµο

/7

ηµέρες από 1.09 1η ηµ: αεροπο 0€ ηµ: ΈξεΛονδίνο - Σόλζ ρικώς τερ - Τίντ µπερι - Κάερλεο - Στόο αγκελ ν- 3η ηµ: υνχεντζ - Μπρ - Έξετερ έκον Αββαείο Γουίνσδο Μπίκονς Τίντερν Έξετερ - Γκλά - 2η προαιρε ρ - Λονδίνο - Κάρντιφ Κάρντιφ - 4η στονµπερ - 5η ηµ: ι ηµ: - Πτήσ τικός νυχτ - 6η ηµ: Λονδ Κάρντιφ Κάρντιφ εριν η επισ - Μπα τροφής. ός γύρος ίνο, ξενά θγηση πόλης - 7η ηµ: πόλης, Λονδίνο  ΝΙΚΑΙΑ - ΚΑΝΝ /7 - ΣΑΝ ΤΡΟΠ ΕΣ - ΜΟΝΤΕ ΚΑΡΛΟ ηµέρες αερ Ε - ΜΟΝΑΚΟ οπο Τιµή ανά - ΣΑΝ ΡΕΜΟρικώς άτοµο - ΜΙΛΑΝΟ από 895 1η ηµ: Μιλάνο € Κάννες - 2η ηµ: Μιλά - Μου - Σαν Πωλ σείο αρω Ντε Βανς νο - Σαν Ρέµο 6η ηµ: - Κάνν Κάννες µάτων - Μον - Νίκαια Μιλάνο - Σαν Τροπ ακό - 5η Βιλ Φρα ες - 3η ηµ: νς - 4η - Πτήσ ηµ: έ - Πορ η επισ τ ΓκριµόΚάννες - Μασ ηµ: Κάννες τροφής. σαλί - 7η ηµ:  Kάννες α                                                 

ΚΥΑΝΗ

ΑΚΤΗ

«Η πολυτέ λεια δεν είν αι

                                                                                                                                        









OU

Eνοικαζ

πλισµός

Ιωάννη

νος Πωπουλος λήσεω ν

Υπεύθυ

Αγν ώστ ου Τηλ . 210 Στρ ατιώ τη 57 • Fax: 210 9563 748, 210 Καλ λιθ έα • Αθή να 9563 710 9563 396 • 176 • Email: • Κιν 73 nikosd@ hol.gr • ww . 6977 634379 w.xeniah ellas.gr

ANUHEA VETRO Άρωμα μιας εμπειρίας

OLIVA DEL MEDITERRANEO Παράδοση στην ομορφιά

PROFUMERIA INGLESE Αγγλική φινέτσα

Όλα τα είδη είναι πλήρως εναρμονισμένα με το νέο Κανονισμό (ΕΚ), αριθ. 1223/2009, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για τα καλλυντικά προϊόντα.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Τα προϊόντα της ALLEGRINI έχουν πιστοποιήσεις ISO 9001:2008, Eco Label, Bio Eco, ICEA.

Fanis St

Executi

athogi

ve Ma

nager

όµενα ∆ω Rooms µάτια to let

Παραλία Λουτρ. Θε ρµής 81 Τηλ. 22 510. 712 1 00 Μυτιλήν 17, 22 η Κιν. 69 510. 71145 3. 646. 2683 e-mail. akrogiali atherm i@yaho o.gr

s Αντωνό

Α" κρογιαλ

Καλοκ

αίρι 2

010

Moíáäéêïß ðñïïñé óìïß όλο τον χρόνο

P

GR

ιακός Εξο

πλέον ακριβή »

GR

Ξενοδοχε



OU

P

ιά"

annopo

ulos

Lagana s, Tel.: (+3 GR-291 00 Zakynt 0) 26950 hos e-mail: manag 52310-4, Fax er@zan Athens (+30) tep Offi Tel.: (+3 ce: 1 Omirou arkhotels.gr 26950 51949 0) 210 934346 Str., Nea Sm 8, Fax yrn (+30) 210 i, GR-17121 Athens 935651 2

(ΣΕΡ

POO L B AR ΤΑΙ SNA ΑΠΟ ΤΙΣ CK 13:0 0 ΜΕ

ΒΙΡΕ

ΧΡΙ

ΤΙΣ

19:0 ΣΑΛ ● ΝΤΟ 0) ΜΑ ΤΑ ΑΤΕ Σ ΜΕ ΠΙΠ ΚΑΠ ΑΡΗ ΕΡΙΑ ● ΓΑΛ , ΑΓΓ , ΚΡΕ ΟΥΡ ΛΙΚ Η ΜΜ Ι ΚΑΙ ΣΑΛ ΦΕΤ Α...ΥΔΙ , ΠΟΛ ΑΤΑ ΜΕ ΚΟΤ ΚΑΙ ...... ...... ΤΟ ΕΛΙ ΠΑΡ ΟΠΟ ...12 ,00€ ΑΣ, ΜΕΖ ● ΑΝΘ ΥΛΟ ΑΝΑ ΟΤΥ ΑΝΑ ΜΕΙ ...... ...... , COT ● ΣΠΙ ΡΟ ΚΑΙ ΚΤΗ ΤΙΚ ΟΣ ...... 13,0 TAG E CHE VIN AIG ΣΑΛ ΑΤΑ ΚΑΠ 0€ ESE ΜΕ RET TE ΝΙΣ ΤΟΣ ΝΤΟ PRO SCIU ΤΟΝ ΜΑ ΤΑΣ ΜΕ ΣΑΛ TTO ΝΟΣ ΜΕ ΝΤΟ ...... ...... , ΤΣΑ ● ΣΟΛ ΜΕΛ ...... 14,0 ΜΑ ΤΑ ΟΜ ΟΣ ΙΟΥ , CON 0€ ΑΝΗ GRA FÍÍ ...... ΘΟΥ “GR AVL AX” ...... ...... & ΜΟ VLA X” ΥΣΤ ΑΡΔ” 14,0 0€ ΑΣ. ...... ΟΡΕ ...... .....1 ● ΡΟΛ ΚΤΙ 4,00 € ΑΚΙ ΚΑ BAC ON ΚΑΙ Α ΜΕΛ ΙΤΖ ΑΝΑ ΣΑΛ ΤΣΑ Σ ΓΕΜ ΝΤΟ ● ΧΤΑ ΜΑ ΤΑΣ ΙΣΤΑ ΜΕ ΚΑΠ ΠΟΔ ΑΡΗ ...... ...... ΤΥΡ Ι, Ι SAU , ΞΥΔ TÉ ● ΚΑΛ ...... 12,0 Ι ΚΑΙ É ΜΕ ΘΥΜ ΑΜ ΑΡΑ ΕΛΙ ΕΣ, 0€ ΑΡΙ ΚΙΑ ...... ...... ● ΠΙΚ ΤΗΓ ΑΝΙ ΑΝΤ ...... 16,5 ΙΚΕ Σ ΜΕ ΓΛΥ ΤΑ ΤΑ. ...... 0€ ΦΤΕ ΡΟΥ ...... .....1 ΚΟΞ ΙΝΗ ΓΕΣ 5,50 € ● TOR ΣΑΛ ΤΣΑ ......ΚΟΤ ΟΠΟ TILL ΚΑΙ AS ΓΕΜ ...... ...... ΥΛΟ Υ ΣΑΛ ΙΣΤΑ ΤΣΑ 13,0 0€ ΜΑ ΝΓΚ ΜΕ ΚΟΤ ● ΠΑΤ ΟΠΟ Ο... ...... ΕΛΑ ΑΤΕ ΙΟΛ ΑΔΟ Σ “AI ...... ...13 ΥΛΟ AIO LI”Μ ● ΟΜ Υ ΚΑΙ OLI ”ΜΕ ,00€ Ε ΜΑ ΕΛΕ ΤΑ ΣΚΟ ΓΙΟ ΡΔΟ ΤΗΣ ...... ...... ΝΕΖ Α ΑΡΕ ΣΚΕ ...... 10,0 ΙΑΣ ΣΑΣ 0€ ...... ...... ● SPA ...... 11,0 GHE ΖΥΜ TTI ΜΕ 0€ ΑΡΙ ΦΡΕ ΣΚΙ ΚΑ Α ΝΤΟ ● SPA ΜΑ ΤΑ GHE TTI BOL ΚΑΙ ΒΑΣ ΙΛΙΚ OGN ● ΠΕΝ ESE ...... Ο Ο... ...... ΝΕΣ BAC ON ΚΑΙ ΜΕ ΚΡΕ ...... ...... ...... .. 13,0 0€ ΜΑ ΓΑΛ 14,0 0€ ΜΑ ΝΙΤ ΑΡΙ Α... Α ...... ΑΚΤ ΟΣ, ...... ...14 ,00€ ΣΑΝ ● ΠΑΡ ΤΟΥ ΑΔΟ ΣΙΑ ΚΗ ΜΟ ΤΣΑ ΙΤΣ CHI APA ΡΕΛ Α, ΡΟΚ ● FOC Α ΚΑΙ TTA ΜΕ ACC ΠΕΣ ΝΤΟ IA ΜΕ ΜΑ ΤΑ. ΤΟ ΒΑΣ ΚΑΙ ...... ...... ΙΛΙΚ ΟΥ, ΛΑΔ ΨΗΤ Α ΛΑΧ Ι ΤΡΟ ΚΑΠ ● ΠΟΛ ΥΣΠ .....1 ΑΝΙ ΑΡΗ ΥΦΑ 1,50 € ΟΡΗ , ΜΑ Σ.... ...... ΚΑ, ΠΑΡ ΜΠ ΡΟΥ ...... ..12, ΜΕΖ ΑΝΑ ΛΙ, ΚΡΕ ΑΓΚ ΕΤΑ ● ΜΑ 00€ ΜΕ ΣΟΛ ΜΜ ΥΔΙ ΥΡΗ ΜΠ ΑΓΚ ΟΜ Ο, ΚΑΙ ΚΑΙ ΤΥΡ Ι ΕΤΑ ΞΙΝ ΟΜ ΚΡΕ ΜΑΝΤΟ ΜΑ ΜΕ ΠΟΛ ΥΖΗ ...... ...... ΤΑ, ΘΡΑ ● TOA ΣΙΦ ΝΟΥΤΟ ΕΛΙ ΑΣ, ...... 12,5 ST ZAM ΝΤΟ ...... ...... 0€ ΠON ● ΠΑΤ ON & ...... 10,5ΜΑ ΤΑ ΤΥΡ ΙΙ..... ΑΤΕ Σ 0€ ΤΗΓ ΑΝΙ ...... ...... ΤΕΣ ...... .8,00 € ...... ...... 6,00 € ΕΠΙ ΔΟΡ ● ΤΑΡ ΠΙΑ ΤΑ ΣΟΚ ● CHE ΟΛΑ ESE ΤΑΣ ...... CAK ...... ...... E ΦΡΑ ● ΠΑΓ ΟΥΛ 12,0 ΩΤΑ ΑΣ ΑΣ. ...... 0€ ΣΠΙ ΤΙΚ ...... .....1 ● ΣΟΡ Α Α... ...... ΜΠ Ε 1,00 € ...... ...10 ΣΠΙ ΤΙΚ ● ΓΛΥ Α Α... ...... ,00€€ ΚΑ ΗΜ ...... ...10 ΕΡΑ Σ.... Σ ...... ,00€€ ...... ..10, 00€

Cafe


ΔIANEMETAI ΔΩPEAN ΣTA MEΛH TOY ΞENOΔOXEIAKOY EΠIMEΛHTHPIOY

ΚΑΠΑ ΣΙΓΜΑ ΔΕΛΤΑ Α.Ε. ΣΗΤΕΙΑΣ 8 & ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ- 144 51 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ

MHNIAIO TOYPIΣTIKO OIKONOMIKO KAI EΠIXEIPHMATIKO ΠEPIOΔIKO - TEYXOΣ 202 - ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 - 6,00 €

Ναι μεν, αλλά από τη Ρωσία

Η Eλλάδα αποτελεί το φετινό trend για τους Γερμανούς


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.