Page 1

OSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSE

m o s e r c r y s t a l o b j e c t s


OSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSE


Vážené dámy a pánové,

Ladies and Gentlemen, Moser glassworks earned its reputation thanks to tradition-

sklárna Moser získala svůj věhlas díky tradiční ruční

al manual production of decorative works of art adorned

výrobě dekorativních uměleckých děl s náročnými

by exacting cutting, fine gold or platinum painting and

brusy, jemným zlacením či platinováním a pro Moser

engraving so characteristic for Moser, all in crystal clear or

charakteristickými rytinami. To vše v provedení čirého

unparalleled Moser colours’ executions. Our crystal glass

křišťálu nebo v nezaměnitelných moserovských

gives beauty, elegance and charm to interiors of palaces and

barvách. Bezmála 160 let zdobí náš křišťál interiéry paláců nebo soukromých sídel významných osobností

private residences of the world prominent personalities for

celého světa. Dekorativní díla Moser tradičně slouží

nearly 160 years. Moser’s decorative crystal works are tra-

také jako dary pro výjimečné životní okamžiky. Dárkem

ditionally used as distinctive gifts for special life moments.

z křišťálu Moser vyjádříte úctu a vážnost ke svým

By giving a Moser gift, you express a respect and sincerity to your friends or business partners. Touching our crystal

přátelům či obchodním partnerům. Při dotyku s naším

masterpiece you feel a sudden hint of desire that shakes

křišťálem pocítíte náhlý záchvěv touhy, která rozechvěje

your heart. On behalf of all glass masters, I wish you a lot of

vaše srdce. Jménem všech sklářských mistrů vám přeji

pleasure with Moser crystal.

mnoho potěšení z křišťálu Moser.

Antonín Vlk P ř e d s e d a p ř e d s t av e n s t va Chairman of the Board


OSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSE

Sklárna Moser v roce 1895./ Moser glassworks in the year 1895.


Historie sklárny Moser se začala psát v roce

Moser was established as a company in 1857,

1857, kdy talentovaný rytec a nadaný

when the gifted engraver and talented

obchodník Ludwig Moser otevřel ryteckou

businessman Ludwig Moser opened his

dílnu a obchod v lázeňském městě Karlovy

engraving workshop and glassware store in the

Vary. Křišťálová díla Moser si díky své

spa town of Karlovy Vary. Moser Crystal works

jedinečné kráse, kvalitě, rozmanitosti tvarů

acquired recognition and acknowledgment

a barev, získala uznání a ocenění výjimečných

from exceptional personalities from around the

osobností z celého světa. Značka Moser

world thanks to their unique beauty, quality and

se stala světovým pojmem v oblasti luxusního

variability of shapes and colours. Be enchanted by

křišťálu a symbolem dokonalého ručního

the beauty of crystal, timeless design and mastery

zpracování. Nechte se okouzlit křišťálovou

of our glassmakers and succumb to the magic of

krásou, nadčasovým designem a mistrovstvím

our extraordinary crystal glass truthfully known

našich sklářů a podlehněte s námi kouzlu

as glass of kings. The Moser trade mark became

výjimečného křišťálu právem označovaného

the world's concept of luxury crystal and the

jako sklo králů.

symbol of perfect manual processing. Ludwig Moser (1833-1916)

Prestižní historická ocenění

Vídeň | Vienna 1873

Paříž | Paris 1889

Prestigious historic awards

Brusel | Brussels 1897

Paříž | Paris 1900

Perský řád Slunce a lva Persian Sun and Lion Order 1902


c h a r m

o f

c l a s s i c


půvab klasiky charm of classic

Jedinečné skvosty v podobě křišťálových

Unique treasures in the form of crystal vases, bowls,

váz, mís, svícnů a jiných doplňků s tradičně

candlesticks and other accessories with traditionally

precizním ručním broušením a zlacením

precise hand cut and gilded decorations will certainly

se stanou ozdobou vašeho interiéru.

become an adornment of your interior.


OSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSE

Půvab klasiky

Un i t y 5 7 7

H: 33 cm / 13 inch, 28cm / 11 inch, 23 cm / 9 inch, 15 cm / 5.9 inch, 11,5 cm / 4.5 inch Design: 1920-1935

Globe 2346

H: 27 cm / 10.6 inch, 20 cm / 7.9 inch Design: 1970

N o e m o va a r c h a / N o a h ´ s A r k 2 6 9 0

H: 18,8 cm / 7.4 inch W: 33 cm / 13 inch Design: 1920-1935

Aur a 2 3 4 6/1

H: 28 cm / 11 inch, 20 cm / 7.9 inch, 15 cm / 5.9 inch Design: 1970

Nabízené barvy: křišťál a základní barvy Moser Available colours: clear and Moser basic colours OP květinové OP floral

8

m o s e r c r y s t a l o b j e c t s

OP figury OP figural


S pl e n d i d 9 1 0 / 1 0 1 6 0

(oválná / oval) W: 23 cm / 9 inch, 36 cm / 14.1 inch, 44 cm / 17.3 inch H: 13,3 cm / 5.2 inch, 20,8 cm / 8.2 inch, 24,5 cm / 9.6 inch Design: 1911

S pl e n d i d 5 0 0 6 / 1 0 1 6 0

H: 50 cm / 19.7 inch, 38 cm / 14.9 inch, 33 cm / 13 inch, 27,5 cm / 10.8 inch Limitovaná série / Limited Edition: 100 ks / pcs Design: 1911

S P L E N DID 6 2 6 / 1 0 1 6 0

H: 22,5 cm / 8.9 inch, 28 cm / 11 inch, 22,5 cm / 8.8 inch, 40 cm / 5.7 inch Design: 1920-1935

Nabízené barvy: křišťál a základní barvy Moser Available colours: clear and Moser basic colours

S pl e n d i d 9 1 0 / 1 0 1 6 0 (kulatá / round)

W: 32 cm / 1 2.6 inch H: 20,8 cm / 8.2 inch Design: 1911


L a d y Ham i l t o n 1 5 0 1 5 / O / M

H: 21,5 cm / 8.5 inch W: 34,5 cm / 13.6 inch Design: 1934 Barva / Colour: rosalin

Nabízené barvy: křišťál a základní barvy Moser Available colours: clear and Moser basic colours


Charm of classic

Nabízené barvy: křišťál a základní barvy Moser Available colours: clear and Moser basic colours

Cl e o pa t r a 6 2 4

H: 40 cm / 15.7 inch, 30 cm / 11.8 inch, 26 cm / 10.2 inch, 20 cm / 7.9 inch, 15,5 cm / 6.1 inch, 11,5 cm / 4.5 inch Design: 1920-1935

M ag i c B o x 5 4 4 / I

H: 10,5 cm / 4.1 inch W: 22,5 cm / 8.8 inch Design: 1920-1935

M ag i c B o x 5 4 4 / II

H: 9 cm / 3.5 inch W: 19 cm / 7.5 inch Design: 1920-1935

Gloria 628

H: 35 cm / 13.7 inch, 30,5 cm / 12 inch, 25,5 cm / 10 inch, 20,5 cm / 8.1 inch, 15 cm / 5.9 inch, 11,5 cm / 4.5 inch Design: 1920-1935

m o s e r c r y s t a l o b j e c t s

11


OSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSE

Půvab klasiky

Melody 610

H: 25,5 cm / 10 inch, 20,5 cm / 8.1 inch, 11,5 cm / 4.5 inch Design: 1920-1935

Par adise 507

H: 30,5 cm / 12 inch, 20 cm / 7.9 inch Design: 1941, Gerhard Gollwitzer

L a d y Ham i l t o n 1 5 0 1 5 / N / I

H: 21,5 cm / 8.5 inch W: 32 cm / 12.6 inch Design: 1934

S e ns i t i v 8 3 0

H: 30 cm / 11.8 inch, 26,5 cm / 10.4 inch, 21 cm / 8.3 inch, 16 cm / 6.3 inch, 11,5 cm / 4.5 inch Design: 1920-1935 Nabízené barvy: křišťál a základní barvy Moser Available colours: clear and Moser basic colours

12

m o s e r c r y s t a l o b j e c t s


Charm of classic S pl e n d i d 1 0 1 9 / 1 0 1 6 0

H: 23 cm / 9.4 inch Design: 1911

Ná stolec / Centrepiece 2 596/1 0 16 0

H: 48,5 cm / 19 inch W: 28 cm / 11 inch Design: 1911

Desire 2642

H: 11,3 cm / 4.4 inch W: 29 cm / 11.4 inch Design: 1920-1935 Esp r i t 7 1 9

H: 32 cm / 12.6 inch, 24 cm / 9.4 inch Design: 1920-1935

m o s e r c r y s t a l o b j e c t s

13


OSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSE

Půvab klasiky

Motion 5048

L a d y Ham i l t o n 1 5 0 1 5 / O / M

H: 19,3 cm / 7.6 inch W: 34,5 cm / 13.6 inch Design: 1920-1935

H: 21,5 cm / 8.5 inch W: 34,5 cm / 13.6 inch Design: 1934

Nabízené barvy: křišťál a základní barvy Moser Available colours: clear and Moser basic colours

OP platina OP platinum

14

m o s e r c r y s t a l o b j e c t s


Charm of classic 1 5 0 0 0/ V

H: 35,5 cm / 14 inch Barva / Colour: křišťál přejímaný aurorou / clear overlay with aurora Nabízené barvy: křišťál a přejímané barvy Moser Available colours: clear and Moser overlay colours

L a d y Ham i l t o n 1 5 0 1 4 / N

H: 15 cm / 5.9 inch W: 24,5 cm / 9.6 inch Design: 1934

1 5 0 0 0/ N

W: 32 cm / 12.6 inch H: 21,5 cm / 8.5 inch Barva / Colour: křišťál přejímaný ametystem / clear overlay with amethyst Nabízené barvy: křišťál a přejímané barvy Moser Available colours: clear and Moser overlay colours

m o s e r c r y s t a l o b j e c t s

15


OSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSE

Půvab klasiky Un i t y 5 7 7

H: 33 cm / 13 inch, 28 cm / 11 inch, 23 cm / 9 inch, 15 cm / 5.9 inch, 11,5 cm / 4.5 inch Barva / Colour: akvamarin / aquamarine

Gloria 628

H: 35 cm / 13.7 inch, 30,5 cm / 12 inch, 25,5 cm / 10 inch, 20,5 cm / 8.1 inch, 15 cm / 5.9 inch, 11,5 cm / 4.5 inch Barva / Colour: topas / topaz

Par adise 507

H: 20 cm / 7.9 inch Design: 1941, Gerhard Gollwitzer Barva / Colour: alexandrit / alexandrite

Gloria 628

H: 35 cm / 13.7 inch, 30,5 cm / 12 inch, 25,5 cm / 10 inch, 20,5 cm/ 8.1 inch, 15 cm / 5.9 inch, 11,5 cm / 4.5 inch Design: 1920-1935

Nabízené barvy: křišťál a základní barvy Moser Available colours: clear and Moser basic colours

16

m o s e r c r y s t a l o b j e c t s


Charm of classic Purity 626

35 cm / 13.7 inch, 28 cm / 11 inch, 22,5 cm / 8.8 inch, 19 cm / 7.5 inch, 16,5 cm / 6.5 inch, 11,5 cm / 4.5 inch Design: 1920-1935 Barva / Colour: alexandrit / alexandrite

D i va 5 9 2

H: 35 cm / 13.7 inch, 30,5 cm / 12 inch, 25 cm / 9.8 inch, 20 cm / 7.9 inch, 15 cm / 5.9 inch Barva / Colour: rosalin

Eternity 600

H: 30 cm / 11.8 inch, 25,5 cm / 10 inch, 20 cm / 7.9 inch, 15 cm / 5.9 inch, 11,5 cm / 4.5 inch Barva / Colour: eldor

Beaut y 580

H: 16,5 cm / 6.5 inch, 13 cm / 5.1 inch Barva / Colour: beryl

Nabízené barvy: křišťál a základní barvy Moser Available colours: clear and Moser basic colours

m o s e r c r y s t a l o b j e c t s

17


OSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSE

Půvab klasiky V e r o na 3 2 0 3

Cl e o pa t r a 6 2 4

H: 40 cm / 15.7 inch, 30 cm / 11.8 inch, 26 cm / 10.2 inch, 20 cm / 7.9 inch, 15,5 m / 6.1 inch, 11,5 cm / 4.5 inch Design: 1920-1935 Barva / Colour: beryl

Aida 609

H: 28 cm / 11 inch, 23 cm / 9 inch Design: 1920-1935 Barva / Colour: akvamarin / aquamarine

H: 40 cm / 15.7 inch Design: 1921-1925 Barva / Colour: topas / topaz

Nabízené barvy: křišťál a základní barvy Moser Available colours: clear and Moser basic colours

18

m o s e r c r y s t a l o b j e c t s

Louvre 3206

H: 35 cm / 13.8 inch Design: 1921-1925 Barva / Colour: alexandrit / alexandrite


Charm of classic M e z z an i n e 3 2 0 5

H: 35 cm / 13.8 inch Design: 1921-1925 Barva / Colour: topas / topaz

Mirth 5529

H: 15,1 cm / 5.9 inch W: 14 cm / 5.5 inch Design: Leo Moser, 1926 Barva / Colour: topas / topaz

V ě j í ř / F an vas e 4 9 2 8

Tutti-Frutti 555

H: 27 cm / 10.6 inch, 21 cm / 8.2 inch Design: Lotte P. Moser, 1925 Barva / Colour: topas / topaz

H: 12,9 cm / 5.1 inch W: 25,5 cm / 10 inch Design: 1920-1935 Barva / Colour: topas / topaz

Oceněna zlatou medailí na Mezinárodní výstavě dekorativních a průmyslových umění v Paříži roku 1925. Awarded of a Gold Medal at the International Exhibition of Decorative and Industrial Arts in Paris in 1925.

Nabízené barvy: křišťál a základní barvy Moser Available colours: clear and Moser basic colours

m o s e r c r y s t a l o b j e c t s

19


OSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSE

Půvab klasiky

Thyra 1691

H: 44 cm / 16.7 inch Design: 1920, Leo Moser

Barva / Colour: alexandrit / alexandrite

Louvre 3225

H: 45 cm / 17.7 inch Design: 1921-1925

F o n t á na / F o u n t a i n 3 2 2 2

H: 35 cm / 13.8 inch Design: 1921-1925

Nabízené barvy: křišťál a základní barvy Moser Available colours: clear and Moser basic colours

20

m o s e r c r y s t a l o b j e c t s


M e r an o 3 2 2 5

H: 45 cm / 17.7 inch Design: 1907 Nabízené barvy: křišťál, základní barvy Moser Available colours: clear, Moser basic colours

M e r an o 3 2 0 6

H: 35 cm / 13.8 inch Design: 1907 Nabízené barvy: křišťál, základní barvy Moser Available colours: clear, Moser basic colours


r e b o r n

b e a u t y


znovuzrozená krása reborn beauty

Díky vynikajícím řemeslným dovednostem

Thanks to the excellent craftsmanship skills of the Moser

moserovských mistrů a jejich touze dále rozvíjet odkaz

Masters and their desire to further develop the legacy

svých předků, může sklárna zařazovat do nových

of their ancestors, the glassworks can also add to the

kolekcí rovněž unikátní díla inspirovaná řemeslně

new collection unique works inspired by the demanding

náročnými historickými vzory. Tato díla vycházejí ze

craftsmanship of historical patterns. These works are

zákresových knih bohatého archivu sklárny a jsou

based on drawing books from the rich archives of the

důkazem nepřetržitého hledání různých podob krásy

glass factory and are evidence of the ceaseless search

a dokonalosti.

for various forms of beauty and perfection.


OSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSE

Design by jan janecký

v roce

1878 získal ludwig moser rakousko-

uherské privilegium "za zvláštní způsob výzdoby reliéfními emailovými barvami a zlatem, který vynalezl“.

1878 ludwig moser obtained an austrohungarian privilege ‘for the special manner in

of decoration using relief enamel paints and gold, that he invented’.

*1978 Talentovaný a řemeslně velmi nadaný malíř skla, který kromě svých autorských děl tvoří pro sklárnu Moser hodnotné historické repliky a limitované série ručně malovaných váz. Spojuje tradiční řemeslo s inovací. *1978 A talented and highly skilful glass painter who, in addition to his author´s works, also creates valuable historical replicas and limited series of handpainted vases for the Moser Glassworks. He joins the traditional craft with innovation.

24

m o s e r c r y s t a l o b j e c t s

Christine 3286

H: 94 cm / 37 inch Limitovaná série / Limited Edition: 20 ks / pcs Malíř / Painter: Jan Janecký Nabízené barvy: topas Available colours: topaz


Menuet 3184

H: 70 cm / 27.6 inch Limitovaná série / Limited Edition: 20 ks / pcs Malíř / Painter: Jan Janecký

Nabízené barvy: topas Available colours: topaz

m o s e r c r y s t a l o b j e c t s

23 25


El i sab e t h 3 2 5 7

H: 77,5 cm / 30.5 inch Limitovaná série / Limited Edition: 50 ks / pcs Malíř / Painter: Jan Janecký Design: Jan Janecký Nabízené barvy: topas Available colours: topaz


Reborn beauty Rokaj 3285

H: 35,5 cm / 14 inch Limitovaná série / Limited Edition: 50 ks / pcs Malíř / Painter: Jan Janecký Nabízené barvy: křišťál podjímaný růžovou Available colours: clear underlay with rose

Isab e ll e 4 4 8 2

H: 30 cm / 11.8 inch Limitovaná série / Limited Edition: 50 ks / pcs Malíř / Painter: Jan Janecký Design: 1900 Nabízené barvy: topas Available colours: topaz

Desiree 4581

H: 45 cm / 17.7 inch Limitovaná série / Limited Edition: 50 ks / pcs Malíř / Painter: Jan Janecký Design: 1900 Nabízené barvy: topas Available colours: topaz

History 3204

W: 23,5 cm / 9.3 inch H: 22 cm / 8.7 inch Limitovaná série / Limited Edition: 50 ks / pcs Malíř / Painter: Jan Janecký Design: 1921-1925

History 3203

H: 40 cm / 15.7 inch Limitovaná série / Limited Edition: 50 ks / pcs Malíř / Painter: Jan Janecký Design: 1921-1925

m o s e r c r y s t a l o b j e c t s

27


OSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSE

28

m o s e r c r y s t a l o b j e c t s


Reborn beauty

B r amb o ř í k / C y c lam e n 3 2 4 4

H: 30 cm / 11.8 inch Limitovaná série / Limited Edition: 50 ks / pcs Malíř / Painter: Jan Janecký Design: 1890 Nabízené barvy: beryl podjímaný aurorou Available colours: beryl underlay with aurora

Tulipán / Tulip 3 2 4 5

H: 40 cm / 15.7 inch Limitovaná série / Limited Edition: 50 ks / pcs Malíř / Painter: Jan Janecký Design: 1890 Nabízené barvy: topas podjímaný růžovou Available colours: topaz underlay with rose

m o s e r c r y s t a l o b j e c t s

29


OSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSE

Znovuzrozená krása Art Nouveau

A z al e a 8 2 4 7

H: 30 cm / 11.8 inch Limitovaná série / Limited Edition: 155 ks / pcs Design: 1910 Nabízené barvy: křišťál podjímaný aurorou, nálep: růžová Available colours: clear underlay aurora, fusion: rose

Iris 8121

H: 50 cm / 19.6 inch Limitovaná série / Limited Edition: 155 ks / pcs Design: 1910

Rose 8127

H: 35 cm / 13.7 inch Limitovaná série / Limited Edition: 155 ks / pcs Design: 1910

Nabízené barvy: křišťál podjímaný růžovou, nálep: růžová Available colours: clear underlay rose, fusion: rose

30

m o s e r c r y s t a l o b j e c t s

Nabízené barvy: křišťál podjímaný ametystem, nálep: modrá Available colours: clear underlay amethyst, fusion: blue

Lily 8 1 2 8

H: 35 cm / 13.7 inch Limitovaná série / Limited Edition: 155 ks / pcs Design: 1910 Nabízené barvy: křišťál podjímaný zelenou, nálep: zelená Available colours: clear underlay green, fusion: green


Reborn beauty Art Nouveau

M addy 32 17

H: 41 cm / 16.1 inch Rytý motiv / Engraved Motif: Jarní louka/Spring Meadow Limitovaná série / Limited Edition: 100 ks / pcs Nabízené barvy: beryl podjímaná růžová, nálep: červená

Available colours: beryl underlay rose, fusion: red Audrey 3216

W: 25 cm / 9.8 inch H: 30 cm / 11.8 inch Rytý motiv / Engraved Motif: Podzimní louka / Autumn Meadow Limitovaná série / Limited Edition: 100 ks / pcs M a c e š k a / P ans y 8 6 9 4

H: 12 cm / 4.7 inch Limitovaná série / Limited Edition: 150 ks / pcs Design: 1906

Nabízené barvy: beryl podjímaná aurora, nálep: ametyst

Available colours: beryl underlay aurora, fusion: amethys

Nabízené barvy: křišťál podjímaný ametystem, nálep: modrá Available colours: clear underlay amethyst, fusion: blue

V l č í m á k / P o pp y 8 2 2 1

H: 36 cm / 14.1 inch Limitovaná série / Limited Edition: 150 ks / pcs Design: 1905

Nabízené barvy: křišťál podjímaný aurorou, nálep: růžová Available colours: clear underlay aurora, fusion: rose

m o s e r c r y s t a l o b j e c t s

31


OSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSE

Znovuzrozená krása L ar a 3188

H: 42,5 cm / 16.7 inch Design: 1914

P a d o va 3 2 5 8

H: 25 cm / 9.8 inch Design: 1921-1925 N e ap o l 3 2 0 0

W: 30 cm / 11.8 inch H: 31 cm / 12.2 inch Design: 1921-1925

Florencie / Florence 3242

W: 27,5  cm / 10.8 inch H: 14 cm / 5.5 inch Design: 1921-1925

Nabízené barvy: křišťál a základní barvy Moser Available colours: clear and Moser basic colours

32

m o s e r c r y s t a l o b j e c t s


Venezia 3199

H: 33 cm / 13 inch Design: 1921-1925

m o s e r c r y s t a l o b j e c t s

33


d e s i g n

&

s t y l e


design & style

Harmonické spojení současného designu, nápaditých kombinací vzácných moserovských barev a mistrného řemeslného provedení – to je luxusní křišťál třetího tisíciletí. Svěží designová díla pocházejí od nejlepších

Harmonious link of contemporary design, imaginative combinations of rare Moser colours and masterful craftsmanship – that’s what the luxury crystal of the third millennium is. Fresh works of art come from the world best

soudobých výtvarníků sklářského světa. S moderní kolekcí

contemporary glass artists. With Moser modern collections,

Moser vstoupí do vašeho interiéru nejen krása a proslulost

your interior will be enchanted not only by luxurious crystal

luxusního křišťálu, ale i výrazný osobitý design.

but also by significant individual design.


OSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSE

Design & Style Design by Lukáš Jabůrek

Hrušk a / Pear 3196

H: 30 cm/ 11.8 inch Design: 2011, Lukáš Jabůrek Barva / Colour: alexandrit podjímaný růžovou, akvamarin podjímaný resedou (zleva) / alexandrite underlay rose, aquamarine underlay reseda (from left)

*1983 Sklářský výtvarník a umělecký ředitel sklárny Moser. Vítěz Ceny veřejnosti prestižních cen Czech Grand Design 2012 za design váz Hruška a Kolorit. Pro sklárnu Moser navrhuje umělecké solitéry i špičkové užitkové sklo a ve své práci harmonicky propojuje svět sklářského umění a exkluzivního designu.

Vítěz ceny Czech Grand Design 2012 v kategorii Cena veřejnosti. The winner design of "Public Prize of Czech Grand Design 2012" Další nabízená barva: beryl podjímaný modrou Other available colour: beryl underlay with blue

36

m o s e r c r y s t a l o b j e c t s

*1983 Glass artist and Art Director of Moser glassworks. The Winner of the "People's Choice Award for Czech Grand Design 2012" for the design of vases Pear and Kolorit. He designs artistic solitaires and top utility glass for Moser Glassworks, and in his work he harmoniously connects the world of glass art and exclusive design.


K r y s t al 3 2 5 5 / II a & 3 2 5 5 / III

H: 30 cm / 11.8 inch Design: Lukáš Jabůrek

Nabízené barvy: křišťál a základní barvy Moser, křišťál a základní barvy Moser v kombinaci s bílým opálem nebo černým emailem Available colours: clear and Moser basic colours, clear and Moser basic colours in combination with white opal or black email


Most / Bridge 3295

H: 50 cm / 19.7 inch Limitovaná série / Limited Edition: 50 ks každá / 50 pcs each Nabízené barvy: křišťál a šedá, křišťál v kombinaci se základními barvami Moser Available colours: clear and grey, clear in combination with Moser basic colours


Design & Style Stones 3268

H: 31 cm / 12.2 inch Nabízené barvy: alexandrit podjímaný zelenou Available colours: alexandrite underlay with green Stones 3292

H: 40,5 cm / 15.9 inch

Nabízené barvy: alexandrit podjímaný růžovou Available colours: alexandrite underlay with rose

Stones 3293

W: 35 cm / 13.8 inch H: 10 cm / 3.9 inch Nabízené barvy: alexandrit podjímaný resedou Available colours: alexandrite underlay with reseda

m o s e r c r y s t a l o b j e c t s

39


OSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSE

Design & Style Century 3211

H: 30 cm / 11.8 inch Design: 2013, Lukáš Jabůrek Provedení brusu: špule Cut Execution: grooves Nabízené barvy: základní barvy Moser (s výjimkou eldoru) přejímané bílým emailem. Available colours: basic Moser colours (except eldor) overlay with white enamel.

Century 317 7

H: 19,3 cm / 7.6 inch W: 25 cm / 9.8 inch Design: 2011, Lukáš Jabůrek

I k e bana 2 3 4 6 ( 9 h r an , 3 o t v o r y/ 9 e d g e s , 3 h o l e s )

H: 27 cm / 10.6 inch Design: 2009, Lukáš Jabůrek Barva / Colour: beryl

Provedení brusu: špule Cut Execution: grooves Nabízené barvy: základní barvy Moser (s výjimkou eldoru) přejímané bílým emailem. Available colours: basic Moser colours (except eldor) overlay with white enamel.

I k e bana 2 3 4 6 ( 3 o t v o r y/ 3 h o l e s )

H: 27 cm / 10.6 inch Design: 2009, Lukáš Jabůrek Barva / Colour: eldor

Nabízené barvy: křišťál a základní barvy Moser Available colours: clear and Moser basic colours

40

m o s e r c r y s t a l o b j e c t s


B o nb o n 3 2 3 4

H: 37 cm / 14.6 inch Design: Lukáš Jabůrek Nabízené barvy: křišťál, podstavec v základních barvách Moser Available colours: clear, pedestal in Moser basic colours

B o nb o n 3 2 1 4

H: 21,5 cm / 8.5 inch Design: Lukáš Jabůrek Nabízené barvy: křišťál, úchytka v základních barvách Moser Available colours: clear, handle in Moser basic colours

B o nb o n 3 2 3 5

W: 10 cm / 3.4 inch H: 27  cm / 10.6 inch Design: Lukáš Jabůrek Nabízené barvy: křišťál, podstavec v základních barvách Moser Available colours: clear, pedestal in Moser basic colours


OSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSE

Design & Style A ppl e 3 1 8 3

H: 19,5 cm / 7.7 inch Design: 2010, Lukáš Jabůrek Nabízené barvy: eldor podjímaný bílým opálem Available colours: eldor underlay opal white

A ppl e 3 1 8 3

H: 19,5 cm / 7.7 inch Design: 2010, Lukáš Jabůrek Nabízené barvy: beryl podjímaný oranžovým opálem Available colours: beryl underlay opal orange

42

m o s e r c r y s t a l o b j e c t s


Design & Style B u bbl e s 3 2 1 1

váza / vase H: 30 cm / 11.8 inch B u bbl e s 3 1 7 7

mísa / bowl W: 25 cm / 9.8 inch H: 19,3 cm / 7.6 inch Barva / Colour: alexandrit podjímaný růžovou / alexandrite underlay with rose Provedení brusu: čočky Cut Execution: lenses

m o s e r c r y s t a l o b j e c t s

43


OSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSE

City 3248

H: 30 cm / 11.8 inch Design: Lukáš Jabůrek Nabízené barvy: alexandrit podjímaný aurorou Available colours: alexandrite underlay with aurora

City 3252

W: 26,5 cm / 10.4 inch H: 15,5 cm / 6.1 inch Design: Lukáš Jabůrek Nabízené barvy: akvamarin podjímaný žlutým opálem Available colours: aquamarine underlay with yellow opal

City 3252

44

m o s e r c r y s t a l o b j e c t s

City 3249

Cit y 3251

H: 7,5 cm / 3 inch Design: Lukáš Jabůrek

H: 35 cm / 13.8 inch Design: Lukáš Jabůrek

H: 25 cm / 11.1 inch Design: Lukáš Jabůrek

Nabízené barvy: alexandrit podjímaný bílým opálem Available colours: alexandrite underlay with white opal

Nabízené barvy: beryl podjímaný modrou Available colours: beryl underlay with blue

Nabízené barvy: eldor podjímaný růžovou Available colours: eldor underlay with rose


Rouge 3211

H: 30 cm / 11.8 inch Design: 2013, Lukáš Jabůrek Provedení brusu: speciální Cut Execution: special Rouge 317 7

W: 25 cm / 9.8 inch H: 19,3 cm / 7.6 inch Design: 2011, Lukáš Jabůrek Provedení brusu: speciální Cut Execution: special

Nabízené barvy: základní barvy Moser (s výjimkou eldoru) a šedá přejímané bílým emailem. Available colours: basic Moser colours (except eldor) and grey overlay with white enamel.

m o s e r c r y s t a l o b j e c t s

45


OSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSE

Design & Style Kolorit 3195

H: 25 cm / 9.8 inch Design: 2011, Lukáš Jabůrek Nabízené barvy: eldor podjímaný jadegrün Available colours: eldor underlay jadegreen

Kolorit 3185

H: 20 cm / 7.8 inch Design: 2011, Lukáš Jabůrek Nabízené barvy: beryl podjímaný oranžovým opálem Available colours: beryl underlay opal orange

Kolorit 3193

H: 15 cm / 5.9 inch W: 15 cm / 5.9 inch Design: 2011, Lukáš Jabůrek Kolorit 3194

H: 10 cm / 3.9 inch W: 23 cm / 9 inch Design: 2011, Lukáš Jabůrek

Nabízené barvy: rosalin podjímaný bílým opálem Available colours: rosaline underlay opal white

Nabízené barvy: alexandrit podjímaný bílým opálem Available colours: alexandrite underlay opal white

Kolorit 3185

46

m o s e r c r y s t a l o b j e c t s

Kolorit 3195

H: 30 cm / 11.8 inch Design: 2011, Lukáš Jabůrek

H: 25 cm / 9.8 inch Design: 2011, Lukáš Jabůrek

Nabízené barvy: eldor podjímaný oranžovým opálem Available colours: eldor underlay opal orange

Nabízené barvy: topas podjímaný jadegrün Available colours: topaz underlay jadegreen


Sweet 3266

W: 28,5 cm / 11.2 inch H: 12 cm / 4.7 inch Design: Lukáš Jabůrek Nabízené barvy: alexandrit podjímaný růžovou Available colours: alexandrite underlay with rose

Sweet 3267

H: 32 cm / 12.6 inch Design: Lukáš Jabůrek Nabízené barvy: alexandrit podjímaný růžovou Available colours: alexandrite underlay with rose

m o s e r c r y s t a l o b j e c t s

47


OSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSE

Design & Style TwinSpin 3228

H: 30 cm / 11.8 inch Design: Jan Čtvrtník

Design by Jan Čtvrtník

*1975 Úspěšný průmyslový designér se širokým spektrem tvorby v bytové architektuře a interiérech. Je držitelem prestižních cen za design včetně ceny ,,Grand designer“ a ,,Designer roku 2009“ udělovanou Českou akademií designu. *1975 A successful industrial designer with a wide work spectrum in the field of household architecture and interiors. He is a holder of prestigious awards for design including the "Grand Designer" and "Designer of 2009" awards awarded by the Czech Academy of Design.

48

m o s e r c r y s t a l o b j e c t s

Nabízené barvy: beryl podjímaný žlutým opálem Available colours: beryl underlay with yellow opal

T wist 3104

H: 21 cm / 8.3 inch Limitovaná série / Limited Edition: 300 ks / pcs Design: 2007, Jan Čtvrtník Nabízené barvy: beryl podjímaný resedou Available colours: beryl underlay reseda


Design & Style Tang r am 3 2 6 2

H: 25 cm / 9.8 inch Limitovaná série / Limited Edition: 30 ks / pcs Design: Jan Čtvrtník Nabízené barvy: beryl, akvamarin Available colours: beryl, aquamarine

Tang r am 3 2 6 1

H: 28,5 cm / 11.2 inch Limitovaná série / Limited Edition: 30 ks / pcs Design: Jan Čtvrtník Nabízené barvy: rosalin, akvamarin Available colours: rosalin, aquamarine

Tang r am 3 2 6 0

H: 21 cm / 8.3 inch Limitovaná série / Limited Edition: 30 ks / pcs Design: Jan Čtvrtník Nabízené barvy: eldor, akvamarin Available colours: eldor, aquamarine

m o s e r c r y s t a l o b j e c t s

49


OSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSE

Design & Style G u t t u la 3 2 9 6

Design by Libor Doležal

H: 28 cm / 11 inch

Nabízené barvy: alexandrit podjímaný aurorou přejímaný modrou nebo křišťál podjímaný resedou přejímaný ametystem Available colours: alexandrite underlay with aurora overlay with blue or clear underlay with reseda overlay with amethyst

G UTTU L A 3 2 9 7

W: 25,5 cm / 9.8 inch H: 15 cm / 5.9 inch Nabízené barvy: křišťál podjímaný resedou přejímaný ametystem nebo alexandrit podjímaný aurorou přejímaný modrou Available colours: clear underlay with reseda overlay with amethyst or alexandrite underlay with aurora overlay with blue

*1977 Výtvarník, ředitel Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské Železný Brod a výborný brusič skla, jehož práce lze označit jako sochařina ve skle. Ve své vlastní dílně z masivních váz a bloků vybrušuje náročné skulptury, kterým dává kouzelné příběhy a živost. *1977 An artist, director of The High School of Applied Arts for Glassmaking in Železný Brod and excellent glass cutter whose work can be called "sculpting in glass". He cuts difficult sculptures from massive vases in his own workshop to which he adds charming stories and vividness.

G u t t u la 3 2 9 6

H: 20 cm / 7.9 inch

Nabízené barvy: křišťál podjímaný resedou přejímaný ametystem nebo alexandrit podjímaný aurorou přejímaný modrou Available colours: clear underlay with reseda overlay with amethyst or alexandrite underlay with aurora overlay with blue

50

m o s e r c r y s t a l o b j e c t s


Design & Style Design by René Roubíček

*1922 Patří k předním osobnostem českého sklářského umění. Proslul zcela svobodným přístupem k tvorbě a spoluvytvářel nové pojetí skla ve sféře volného umění. Se sklárnou Moser spolupracuje od roku 1950 a je držitelem mnohých významných ocenění. *1922 He belongs among the leading figures of the Czech glass art. He is especially famous for his approach to work and he co-created a new glass concept in the field of free art. He has worked with the Moser Glassworks since 1950 and he has won numerous important awards.

Blues 3210

H: 50 cm / 19.7 inch Limitovaná série / Limited Edition: 50 ks / pcs Design: 2013, René Roubíček Nabízené barvy: alexandrit a akvamarin Available colours: alexandrite and aquamarine

K r i s t al i n o 3 2 0 9

H: 42 cm / 16.5 inch Limitovaná série / Limited Edition: 50 ks / pcs Design: 2013, René Roubíček Nabízené barvy: křišťál Available colours: clear

m o s e r c r y s t a l o b j e c t s

51


OSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSE

Design & Style Design by Milan Knížák

S o f t Ha r d 3 3 0 3

H: 31 cm / 12.2 inch

Nabízené barvy: křišťál podjímaný žlutým opálem Available colours: clear underlay with opal yellow

*1940 Prof. Milan Knížák je významný český výtvarník, hudebník a performer. Od roku 1999 do května 2011 byl generálním ředitelem Národní galerie v Praze. V letech 1990-1997 rektor Akademie výtvarných umění v Praze, kde zároveň působí jako profesor Intermediálního ateliéru dosud. Uspořádal více než sto samostatných výstav a zúčastnil se stovek společných výstav téměř po celém světě. Vydal desítky knih a katalogů, řadu hudebních nosičů. Jeho díla jsou zastoupena v nejvýznamnějších sbírkách, galeriích a muzeích po celém světě. Sám o sobě říká ,,Jsem stále pošetilý". *1940 Prof. Milan Knížák is a prestigious Czech artist, musician and performer. From 1999 until May 2011 he was the General Director of the National Gallery in Prague. In the years 1990-1997 he was a rector at the Academy of Fine Arts in Prague, where he still works as a professor at the Intermedia Studio. He has organised more than one hundred exhibitions and taken part in hundreds of joint exhibitions over almost the entire globe. He has published dozens of books and catalogues and a number of albums. His works are represented in major collections, galleries and museums all over the world. He says of himself “I’m as fatuous as ever”.

52

m o s e r c r y s t a l o b j e c t s


Strom / Tree 3302

H: 30 cm / 11.8 inch

Nabízené barvy: kombinace barev eldor, alexandrit, beryl a křišťál Available colours: combination of colours eldor, alexandrite, beryl and clear

m o s e r c r y s t a l o b j e c t s

53


OSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSE

Design & Style K ř í d la m o t ý l í / B u t t e r fl y w i ngs 3 2 4 7

Design by Jiří Šuhájek

*1943 Uznávaný sklářský výtvarník a akademický malíř, který dokáže svá díla nejen navrhnout, ale i tvořit na huti. Za svou jedinečnou tvorbu získal řadu domácích a zahraničních ocenění. Taktéž velmi úspěšná a vyhledávaná jsou díla Jiřího Šuhájka vytvořená pro sklárnu Moser. *1943 A recognized glass artist and academic painter who is not only able to design his works, but also make them at the glass works. He has obtained numerous domestic as well as international awards for his unique work. The works of Jiří Šuhájek created for the Moser Glassworks are also highly successful and sought after.

54

m o s e r c r y s t a l o b j e c t s

H: 41,5 cm / 16.3 inch Limitovaná série / Limited Edition: 150 ks / pcs Design: Jiří Šuhájek

Nabízené barvy: eldor podjímaný bílým opálem, beryl podjímaný bílým opálem, alexandrit podjímaný bílým opálem Available colours: eldor underlay with white opal, beryl underlay with white opal, alexandrite underlay with white opal

Bariel 2959

H: 30 cm / 11.8 inch Limitovaná série / Limited Edition: 100 ks / pcs Design: Jiří Šuhájek Nabízené barvy: alexandrit podjímaný růžovou (viz. foto), eldor podjímaný oranžovým opálem Available colours: alexandrite underlay rose (on photo), eldor underlay opal orange


M o t ý l / B u t t e r fl y 3 2 4 6

H: 36 cm / 14.2 inch Limitovaná série / Limited Edition: 150 ks / pcs Design: Jiří Šuhájek Nabízené barvy: eldor podjímaný oranžovým opálem, akvamarin Available colours: eldor underlay with orange opal, aquamarine


OSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSE

Trophy 3300

H: 54,5 cm / 21.5 inch Limitovaná série / Limited Edition: 100 ks / pcs Nabízené barvy: eldor podjímaný jadegreenem Available colours: eldor underlay with jadegreen

56

m o s e r c r y s t a l o b j e c t s


A d m i r al 3 2 9 9

H: 29,5 cm / 11.6 inch Limitovaná série / Limited Edition: 100 ks / pcs Nabízené barvy: křišťál, beryl podjímaný oranžovým opálem a beryl podjímaný bílým opálem Available colours: clear, beryl underlay with opal orange and beryl underlay with opal white

m o s e r c r y s t a l o b j e c t s

57


OSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSE

Design & Style

Č t y ř i r o č n í o b d o b í II . / F o u r S e as o ns II 3 1 4 6

K o la / W h e e ls 3 0 8 9

H: 31,5 cm / 12.4 inch Limitovaná série / Limited Edition: 50 ks / pcs Design: 2007, Jiří Šuhájek Barvy / Colours: akvamarin, beryl / aquamarine, beryl

H: 27,5 cm / 10.8 inch, 33 cm / 13 inch Design: 2009, Jiří Šuhájek Barva / Colour: eldor podjímaný oranžovým opálem / eldor underlay opal orange

K o la / W h e e ls 3 0 9 1

H: 31,5 cm / 12.4 inch Limitovaná série / Limited Edition: 50 ks / pcs Design: 2007, Jiří Šuhájek Barvy / Colours: beryl, topas / beryl, topaz

Č t y ř i r o č n í o b d o b í II . / F o u r S e as o ns II 3 1 4 6

H: 27,5 cm / 10.8 inch, 33 cm / 13 inch Design: 2009, Jiří Šuhájek Barva / Colour: rosalin podjímaný jadegrün / osalin underlay jadegreen

K o la / W h e e ls 3 0 9 0

H: 31,5 cm / 12.4 inch Limitovaná série / Limited Edition: 50 ks / pcs Design: 2007, Jiří Šuhájek Barvy / Colours: alexandrit, rosalin / alexandrite, rosalin Další nabízené barevné kombinace: beryl podjímaný jadegrün a křišťál podjímaný bílým opálem Other colour combination: beryl underlay jadegreen and clear underlay opal white

58

m o s e r c r y s t a l o b j e c t s


Design & Style D u h a / Ra i nb o w 2 9 0 1

H: 29 cm / 11.4 inch Design: 2004, Jiří Šuhájek Barva / Colour: alexandrit / alexandrite

Čtyři roční období / F o u r S e as o ns 2 9 0 1

H: 19 cm / 7.5 inch Design: 2004, Jiří Šuhájek Barva / Colour: eldor podjímaný jadegreen / eldor underlay jadegreen

Čtyři roční období / F o u r S e as o ns 2 9 0 0

H: 16 cm / 6.3 inch Design: 2004, Jiří Šuhájek Barva / Colour: alexandrit podjímaný oranžovým opálem / alexandrite underlay opal orange

Čtyři roční období / F o u r S e as o ns 2 9 0 0

H: 16 cm / 6.3 inch Design: 2004, Jiří Šuhájek Barva / Colour: křišťál podjímaný bílým / clear underlay opal white

m o s e r c r y s t a l o b j e c t s

59


OSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSE

Design & Style Design by STUDIO IRDS

Ingrid Račková *1975 David Suchopárek *1973 Životní a tvůrčí partneři pracující pod značkou IRDS. Sklářští výtvarníci, kteří řadu let úspěšně spolupracují se sklárnou Moser především na jedinečných rozměrných broušených a lepených vázách v limitovaných edicích.

F e at u r e 3 2 1 5 / b/a

H: 85 cm / 33.5 inch Limitovaná série / Limited Edition: 50 ks každá / 50 pcs each Design: 2013, Studio IRDS Nabízené barvy: alexandrit a rosalin podjímaný bílým opálem (A), beryl a akvamarin podjímaný bílým opálem (B) Available colours: alexandrite and rosalin underlay with white opal (A) beryl and aquamarine underlay with white opal (B).

60

m o s e r c r y s t a l o b j e c t s

Ingrid Račková *1975 David Suchopárek *1973 Life and creative partners working under the IRDS brand. Glass artists who have been collaborating with the Moser Glassworks especially on unique large cut and bonded vases in limited editions for many years.


S app h i r e 3 2 5 4

H: 67 cm / 26.4 inch Limitovaná série / Limited Edition: 30 ks / pcs Design: Studio IRDS Nabízené barvy: akvamarín, akvamarin podjímaný žlutým opálem Available colours: aquamarine, aquamarine underlay with yellow opal


OSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSE

N y mp h 3 3 0 1

H: 87 cm / 34.3 inch Limitovaná série / Limited Edition: 50 ks / pcs Nabízené barvy: alexandrit, akvamarin Available colours: alexandrite, aquamarine

62

m o s e r c r y s t a l o b j e c t s


Fiorente 3192

H: 81 cm / 32 inch Limitovaná série / Limited Edition: 50 ks / pcs Design: 2010, Studio IRDS Nabízené barvy: topas, beryl, křišťál Available colours: topaz, beryl, clear

m o s e r c r y s t a l o b j e c t s

63


OSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSE

Design & Style Design by k at e ř i n a d o u š ová

* 1963 Designérka a výtvarnice zabývající se interiérovou tvorbou. Pro sklárnu Moser vytvořila řadu úspěšných výrobků, kde spojuje a kombinuje barevnou sklovinu s jednoduchými současnými tvary.

*1963 A designer and artist dealing with interior art. She has created numerous products for the Moser Glassworks where she has joined and combined colour melted glass with simple contemporary shapes.

Barva / Colour: alexandrit podjímaný ametystem / alexandrite underlay amethyst

G e ma 2 9 6 5

H: 25,5 cm / 10 inch Design: 2000, Kateřina Doušová Barva / Colour: beryl podjímaný resedou / beryl underlay reseda

Barva / Colour: akvamarin podjímaný růžovou / aquamarine underlay rose

64

m o s e r c r y s t a l o b j e c t s

Barva / Colour: akvamarin podjímaný resedou / aquamarine underlay reseda

Barva / Colour: akvamarin podjímaný modro / aquamarine underlay blue

Barva / Colour: alexandrit podjímaný růžovou / alexandrite underlay rose


In t e r f e r e 3 2 8 1

H: 35 cm / 13.8 inch

Nabízené barvy: křišťál nebo alexandrit podjímaný ametystem Available colours: clear or alexandrite underlay with amethyst

In t e r f e r e 3 3 0 7

W: 25 cm / 9.8 inch H: 10 cm / 3.9 inch


OSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSE

Design & Style Design by Rony plesl C u b i sm 3 1 5 3

H: 30 cm / 11.8 inch Design: 2009, Rony Plesl Barva / Colour: beryl

C u b i sm 3 1 5 4

H: 10 cm / 3.9 inch W: 29 cm / 11.4 inch Design: 2009, Rony Plesl Barva / Colour: topas / topaz

*1965 Jeden z nejznámějších českých ateliérových výtvarníků. Bezpočet samostatných výstav, mezinárodních ocenění a kooperací s renomovanými výrobci průmyslového a ateliérového skla jej řadí na přední místo v oboru. Věnuje se pedagogické činnosti na Vysoké škole uměleckoprůmyslové jejíž je absolventem. *1965 One of the most recognized Czech atelier artists. A great many of independent exhibitions, international awards and collaborations with recognized industrial and atelier glass manufacturers rank him to the leading position in the field. He also teaches at the Academy of Arts, Architecture and Design he graduated from.

66

m o s e r c r y s t a l o b j e c t s

Nabízené barvy: křišťál a základní barvy Moser Available colours: clear and Moser basic colours


Design & Style

29821

odlivka / tumbler C: 220 ml / 7.3 oz H: 10,3 cm / 4 inch Nabízené barvy: křišťál a základní barvy Moser. Available colours: clear and Moser basic colours.

topas topaz

beryl beryl

eldor eldor

křišťál clear

rosalin rosalin

alexandrit alexandrite

akvamarin aquamarine

m o s e r c r y s t a l o b j e c t s

67


OSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSE

Design & Style Poezie/Poetry 626

H: 35 cm / 13.8 inch

Provedení brusu: hrany Cut execution: edges

Design by vladimír jelínek

*1934 Malíř, grafik a sklářský výtvarník, který vytvořil řadu kvalitních děl a nápojových souborů pro sklárnu Moser. Zabývá se hutním tvarováním skla, kombinacemi a inovací hutních technik, které následně ozdobí promyšleným brusem, či rytinou. *1934 A painter, graphic designer and glass artist who has created numerous quality works and drinking sets for the Moser Glassworks. He deals with free-blown glass shaping, combinations and innovating the freeblown techniques which he consequently decorates with a well-planned cutting or engraving.

Sirael 3280

H: 35 cm / 13.8 inch

Provedení brusu: hrany Cut execution: edges Nabízené barvy: alexandrit podjímaný zelenou Available colours: alexandrite underlay with green Nabízené barvy: základní barvy Moser a alexandrit podjímaný aurorou Available colours: Moser basic colours and alexandrite underlay with aurora

68

m o s e r c r y s t a l o b j e c t s


Poezie / Poetry 626

H: 35 cm / 13.8 inch

Provedení brusu: hrany a čočky Cut execution: edges and lenses Nabízené barvy: základní barvy Moser a alexandrit podjímaný aurorou Available colours: Moser basic colours and alexandrite underlay with aurora


a r t

e n g r a v i n g


obrazy ve skle P AINTINGS IN GLASS

Umělecké rytiny Moser, inspirované klasickými výtvarnými díly, přírodními motivy rostlin a zvířat, figurálními či ornamentálními

Moser art engravings inspired by classic works of art, natural figural motifs of flowers and animals or ornamental compositions are result

kompozicemi, jsou výsledkem propojení pečlivě

of carefully selected artworks of famous artists

vybíraných předloh známých umělců s precizní

with precision craftsmanship of engraving

řemeslnou prací ryteckých mistrů. Tyto „obrazy

masters. These "paintings in glass" are among

ve skle“ patří k nejlepším na světě a představují

the best in the world and represent the top

vrchol řemeslné tvorby sklářů, brusičů a především rytců sklárny Moser.

of glassmakers’ craftsmanship, cutters and, in particular, Moser engravers.


OSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSE

umělecké rytiny ART ENGRAVINGS

Ryteckému umění garantovanému značkou Moser je oprávněně

The engraving art guaranteed by the Moser brand is quite

věnován zájem historiků umění a sklářských odborníků z Čech

rightfully subject to interest of historians of art and glass

i zahraničí. Moserovský precizně rytý křišťál je vysoce ceněn pro svoji řemeslnou i uměleckou náročnost a detail, který je naprosto ojedinělý a unikátní v celosvětovém měřítku. Zákla-

engraved crystal glass by Moser is highly appreciated thanks to its craft and art demand and detail being utterly rare and unique in

dem každé rytiny je poctivé řemeslo, které vyžaduje především

worlds scale. Thorough craft is a base of each engraving involving

umělecké nadání, trpělivost a soustředění. Být mistrem rytcem

great deal of patience and concentration. Being a master engraver

ve sklárně Moser znamená být uznávaným odborníkem.

72

professionals from both Czech Republic and abroad. Precisely

m o s e r c r y s t a l o b j e c t s

at the Moser glassworks means to be a recognized expert.


MISTŘI RYTCI MASTER ENGRAVERS

Milan Holubek, *1952

Tomáš Lesser, *1975

Roman Chalupka, *1963

Radek Svoboda, *1978

Vlastimil Selinger, *1963

Vladimír Skála, *1956

m o s e r c r y s t a l o b j e c t s

73


OSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSE

Umělecké rytiny

Ž e n a s a n d ě ly Woman with Angels Inspirací se pro mistra rytce Tomáše Lessera stal obraz z dílny francouzského malíře Williama-Adolpha Bouruereaua s názvem „Žena s anděly“. Olejová malba na plátně z období realismu zachycuje ženu oblečenou v bílém rouše obletovanou dvěma anděly. Postavy z maleb Williama Bouguereaua díky geniálně ztvárněné anatomii postav doslova ožívají, obdivuhodné je také mistrné zachycení nejjemnější nuance osobnosti a nálady. To vše se povedlo mistru rytci navždy uchovat v křišťálové podobě. Toto mimořádné dílo se navždy stane cennou součástí umělecké sbírky svého majitele. Inspirace / Inspiration: William-Adolphe Bouguereau, Francie, 1893

j asm i n e 3 0 9 5

H: 35,5 cm / 13.9 inch Rytý motiv / Engraved Motif: Žena s anděly / Woman with Angels Rytec / Engraver: Tomáš Lesser Limitovaná série / Limited Edition: 10 ks / pcs Barva / Colour: topas vrstvený šedou / topaz cased with smoke

74

m o s e r c r y s t a l o b j e c t s

Inspiration for the master engraver Tomáš Lesser became painting from the workshop of the French painter William-Adolphe Bouguereau titled “Woman with Angels“. Oil painting on canvas from the realism period captures the woman dressed in white robes flied around by two angels. Figures from the paintings of William Bouguereau literally come to life through brilliantly rendered characters. The mastery of capturing the finest nuances of personality and mood has to be admired. The master engraver managed to keep all in his work of art in crystal form forever. This extraordinary work will forever become a valuable part of the art collections of its owner.


Art engravings

Mladé ženy na mořském pobřeží Yo u n g G i r l s at the Seaside

Inspirace / Inspiration: Pierre Puvis de Chevannes, Francie, 1879

mall o r y 3 1 8 7

H: 30 cm / 11.8 inch Rytý motiv / Engraved Motif: Mladé ženy na mořském pobřeží / Young Girls at the Seaside Rytec / Engraver: Milan Holubek Limitovaná série / Limited Edition: 10 ks / pcs Barva / Colour: křišťál vrstvený topasem / clear cased with topaz

Obraz „Mladé ženy na mořském pobřeží“ od francouzského malíře P. P. de Chevannesse se stal předlohou pro mistrovskou rytinu Milana Holubka. Jedna z řady interpretací říká, že obraz zachycuje jednu ženu ve třech různých pozicích. Je možné, že autorovi stála modelem jedna a ta samá žena a její tři různé pozice byly zachyceny na jeden obraz. Dílo přenesené na křišťálovou vázu vrstvenou topasem je dokonalou ukázkou práce mistrů sklářů, brusičů a především rytce Milana Holubka. The painting "Young women on the coast" by French painter P.P. de Chevannesse became a model for masterful engraving of Milan Holubek. One of few interpretations says that the painting depicts a woman in three different positions. It is quite possible that one and the same woman was an author’s model and the three different positions were captured in one image. This painting, transferred to the cased crystal/topaz vase, is a perfect example of work of masters glassblowers, particularly that of Milan Holubek.

m o s e r c r y s t a l o b j e c t s

75


OSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSE

Umělecké rytiny Dívka bránící se Erosovi Young Girl Defending Herself Against Eros Vnitřní svár této mladé dívky a dilema, zda otevřít či neotevřít srdce nové lásce symbolizované Erosem, byl pro Milana Holubka stěžejní výzvou. Dívka se snaží bránit, aby se zamilovala. Vzkaz se zdá být jasný. Ale zadíváte-li se na obraz pozorněji zjistíte, že zatím co se snaží Erose, posla lásky, od sebe odstrčit, její oči, rty, tělo jakoby ho lákaly a zvaly k sobě. Věčný boj mezi rozumem a srdcem byl velkou výzvou pro rytce. I když rytec nemohl využít možností barev původní malby, dokázal měděnými kolečky, talentem, zařazujícího ho mezi světovou extratřídu, výjimečným ryteckým uměním vynést na světlo další dokonalé a úchvatné umělecké dílo. Inspirace: obraz Adolphe-William Bougereau, 1880. Originál olejomalby na plátně lze obdivovat v J. Paul Getty Museum, West Pavilion – First Floor – Section W202, v Getty Center v Los Angeles. Inspiration: painting from Adolphe-William Bougereau, 1880. The original oil painting on canvas is exhibited at the West Pavilion - First Floor - Section W202 of the J. Paul Getty Museum at the Getty Center in Los Angeles. Alethea 3094

H: 32 cm / 12.6 inch Rytý motiv / Engraved Motif: Dívka bránící se Erosovi / Young Girl Defending Herself Against Eros Rytec / Engraver: Milan Holubek Limitovaná série / Limited Edition: 10 ks / pcs Barva / Colour: topas vrstvený tmavě fialovou / topaz cased with dark violet

76

m o s e r c r y s t a l o b j e c t s

The inner conflict of this beautiful young girl and her dilemma either to open her heard or not to the new love symbolized by Eros was therefore a major challenge for master engraver Milan Holubek. The young girl is trying to defend herself from falling in love - the message seems to be clear. But if you watch the picture more carefully for a while, you can easily find out that while her hands try to push Eros, the messenger of love, away, her eyes, her lips and her body seem to try to attract him and invite him at the same time. The eternal struggle between the reason and the heart -what a challenge for an engraver. Althought being deprived of the color possibilities of the original painting, by using his copper wheels, his world class talent and exceptional skills came through and Milan Holubek brought into light another perfect and breathtaking masterpiece.


Art engravings Mona Lisa Mona Lisa, též označovaná Gioconda, je patrně nejslavnější portrét všech dob. Na počátku 16. století ho namaloval slavný italský malíř, sochař a vynálezce Leonardo da Vinci. Žena na obraze sleduje diváka s nenapodobitelným, tajuplným úsměvem, který se stal předmětem mnoha pověstí a spekulací. I mistra rytce Milana Holubka uchvátila Mona Lisa svým záhadným úsměvem a pohledem, který Vás stále sleduje, ať se díváte na obraz i rytinu z jakéhokoli úhlu. Milan Holubek mistrně převedl tento obraz na vázu v berylové barvě vrstvenou topasem.

Inspirace / Inspiration: Leonardo Da Vinci, 1503-1506

Gioconda 3187

H: 32 cm / 12.6 inch Rytý motiv / Engraved Motif: Mona Lisa Rytec / Engraver: Milan Holubek Limitovaná série / Limited Edition: 10 ks / pcs Barva / Colour: beryl vrstvený topasem / beryl cased with topaz

Mona Lisa, also known as Gioconda, is probably the most famous portrait of all times. It was painted by Leonardo da Vinci the famous Italian painter, sculptor and inventor, at the beginning of the 16th century. The woman in the picture follows onlookers with her inimitable, mysterious smile that has become the subject of many rumours and speculations. Even a master engraver Milan Holubek was taken by the enigmatic Mona Lisa’s smile and a look that is still watching you, whichever angle you are looking from at the painting and engraving. Milan Holubek masterfully transferred this picture onto a vase in beryl colour cased with topaz. 

m o s e r c r y s t a l o b j e c t s

77


OSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSE

Umělecké rytiny

Ježíš uzdravuje nemocné Jesus Healing the Sick "Ježíš uzdravuje nemocné" je jednou z nejvíce ceněných rytin sklárny Moser. Mistr rytec Vladimír Skála převedl tuto oduševnělou delikátní ilustraci na křišťálový blok. Inspirací mu byla ilustrace Gustava Dorého z Bible, kterou ilustroval kolem roku 1865. Obrázek znázorňuje Ježíše, který uzdravil všechny nemoci světa i všechny nemocné mezi lidmi. Jeho sláva se šířila po celé Sýrii, přivedli k němu všechny nemocné, kteří byli postiženi rozličnými neduhy a trápením, byli posedlí ďábly, a ty, kteří měli obrnu, a Ježíš je uzdravil. “Jesus Healing the Sick” is one of the most treasured Moser engraving. The engraved piece is the creation of Master engraver Vladimír Skála, who created a soulful and delicate artwork. V. Skála was inspired by another illustration from Gustave Doré’s Bible “Jesus Healing the Sick.” The illustration depicts Jesus, who healed all manner of sickness and all manner of disease among the people. His fame went throughout all Syria: and they brought unto him all sick people that were taken with divers diseases and torments, and those which were possessed with devils, and those which were lunatic, and those that had the palsy; and he healed them.

78

m o s e r c r y s t a l o b j e c t s

Inspirace: Originální ilustrace z Bible od Gustava Dorého (circa 1865) Inspiration: Original painting of Bibble illustration by Gustave Doré (around 1865)

S o na t a 2 8 1 8

H: 26 cm / 10.2 inch Rytý motiv / Engraved Motif: Ježíš uzdravuje nemocné / Jesus Healing the Sick Rytec / Engraver: Vladimír Skála


Art engravings

Mořský zázrak Sea Miracle Albrecht Dürer se velmi často nechal inspirovat starými pověstmi a zvláštními bytostmi a na této bázi vytvořil i toto dílo, kdy se mořská příšera – napůl člověk, napůl zvíře snaží unést dívku koupající se se svými přáteli. Zbytek díla tvoří nádherná přírodní scenérie, kterou mistr rytec dokonale převedl do skla.

Inspirace: dřevorytina Mořská příšera (1498), Albrecht Dürer, Německo. Originál dřevorytiny je k vidění v Metropolitním muzeu umění v New Yorku. Inspiration: engraving on timber Sea Monster (1498), Albrecht Dürer, Germany. The original engraving on timber is exhibited in the Metropolitan Museum of Art in New York.

Albrecht Dürer´s source of inspiration were old legends and bizarre beings. He has created this piece of art on the same basis – a sea monster – half human, half beast tries to attack a young woman bathing with her friends. The surrounding of the scene is wonderful nature that was perfeclty conveyed to the glass by the master engraver.

Melody 2356

H: 27 cm / 10.6 inch Rytý motiv / Engraved Motif: Mořský zázrak / Sea Miracle Rytec / Engraver: Vladimír Skála

m o s e r c r y s t a l o b j e c t s

79


OSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSE

Umělecké rytiny

Ap o k a l y p t i č t í j e z d c i Ap o c a l y p t i c a l R i d e r s Tato rytina patří mezi nejcennější umělecká rytá díla a významným způsobem obohacuje světovou uměleckou sbírku rytého skla. Provést tuto rytinu do nejmenšího detailu vyžaduje měsíce trpělivé práce, estetické cítění a mimořádný talent – tuto práci zvládnou jen dva nejzkušenější mistři rytci ve sklárně Moser. Motiv popisuje jezdce Apokalypsy, což je nejznámější a nejčastěji zobrazovaná scéna Apokalypsy, tedy zkázy lidstva.

Inspirace: dřevorytina Jezdci Apokalypsy (1497-8), Albrecht Dürer, Německo. Originál dřevorytiny je k vidění v Kupferstichkabinett, Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe. Inspiration: engraving on timber Riders of the Apocalypse (1497-8), Albrecht Dürer, Germany. The original engraving is placed in the Kupferstichkabinett, Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe, Germany. D o m i nan t 2 3 5 5 / 2

H: 38 cm / 14.9 inch Rytý motiv / Engraved Motif: Apokalyptičtí jezdci / Apocalyptical Riders Rytec / Engraver: Vladimír Skála

80

m o s e r c r y s t a l o b j e c t s

This engraved vase belongs to the most valuable engraved pieces of art and it enriches the world´s artist collection of hand engraved glass. The production of this vase to the tiniest details requests months of patient work, aesthetic sensation and the extraordinary talent – this task can be realized by only the two most experienced Moser´s masters engravers. The motif describes the riders of the Apocalypse, which is the best known and most often portraid scene of the Apocalypse, which is the destruction of the mankind.


Art engravings

Venušina toa l e ta The Toilet of Venus Vladimír Skála předvedl na tvarově jednoduché a vyvážené broušené váze řemeslně precizní a velmi náročnou rytinu od předního představitele malířského rokoka Francoise Bouchera. V motivu Venuše se snoubí jemná elegance s erotičností a zdobností rokoka, která je tak příznačná tomuto autorovi.

Inspirace / Inspiration: Francoais Boucher, 1751

Afrodite 3186

H: 30 cm / 11.8 inch Rytý motiv / Engraved Motif: Venušina toaleta / The Toilet of Venus Rytec / Engraver: Vladimír Skála Limitovaná série / Limited Edition: 10 ks / pcs Barva / Colour: křišťál-podjímaná růžovápřejímaná modrá / crystal clear-underlay rose-overlay blue

Vladimir Skála showed on a simple shaped and weight balanced cut vase, the crafted and very demanding precision of an engraving from the leading exponent of the Rococo period, painter Francois Boucher. The theme of Venus combines subtle elegance with eroticism and Rococo ornaments, which is so characteristic of the author.

m o s e r c r y s t a l o b j e c t s

81


OSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSE

Umělecké rytiny

Ú t ě k d o E g y p t a Exodus to Egypt Motiv popisuje odpočinek při útěku Izraelců (konkrétně Josefa a Marie s Ježíšem) před egyptským útlakem. Z povzdálí je pozoruje Bůh a andělé jim pomáhají a ochraňují Ježíše. The motif describes the retirement during the escape of the Israelis (Joseph and Maria with Jesus) in face of the Egyptian oppression. The God is watching them and angels help them and save Jesus.

Inspirace: dřevorytina Odpočinek při cestě do Egypta (1504-5), Albrecht Dürer, Německo. Originál dřevorytiny je k vidění v Albertine ve Vídni. Inspiration: engraving on timber Retirement during the journey to Egypt (1504-5), Albrecht Dürer, Germany. The original engraving on timber is placed in the Albertine in Vienna. Eg y p t 2 5 9 3 / 2

H: 25,5 cm / 10 inch Rytý motiv / Engraved Motif: Útěk do Egypta / Exodus to Egypt Rytec / Engraver: Vladimír Skála

82

m o s e r c r y s t a l o b j e c t s


Art engravings

Tři grácie Three Graces Motiv popisuje jednu z částí obrazu Primavera, společnice Venuše, které elegantně tančí v zahradě bohyně lásky.

Inspirace: obraz Primavera, Sandro Botticelli Inspiration: painting Primavera, Sandro Botticelli

The motif presents a part of the painting Primavera, the companion of Venus, who dances elegantly in the garden of goddess of love.

Venus 2 593/1

H: 25,5 cm / 10 inch Rytý motiv / Engraved Motif: Tři grácie / Three Graces Rytec / Engraver: Vlastimil Selinger

m o s e r c r y s t a l o b j e c t s

83


OSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSE

Umělecké rytiny P OTO P A II . / DE L U G E II 2 8 1 8

P OTO P A DELUGE

H: 26 cm / 10.2 inch W: 19,5 cm / 7.7 inch Design: Moser, 1996

Oba ryté motivy mistrně převedené na křišťálové bloky mistrovským rytcem Vladimírem Skálou byly inspirovány biblickými ilustracemi Gustava Dorého "Svět ničen vodou" a "Potopa". Tyto ilustrace znázorňují divokou přírodu ničící nevinné bytosti. Both engraved motifs masterfully transferred in the glass crystal blocks by talented Moser engraver Vladimír Skála were inspired by Gustave Doré‘s famous Bible illustrations “The World Destroyed by Water” and “The Deluge”. These illustrations depict a savage nature destroying innocent beings.

Inspirace: biblické ilustrace, Gustav Doré Inspiration: Bible ullustrations, Gustav Doré P OTO P A I . / DE L U G E I 2 8 1 8

H: 26 cm / 10.2 inch W: 19,5 cm / 7.7 inch Design: Moser, 1996

84

m o s e r c r y s t a l o b j e c t s


Art engravings Senoseč H ay m a k i n g Mistrovská rytina "Senoseč" byla inspirována malebnou krajinou vlámského malíře Pietera Bruegela staršího, který je obecně považován za největšího vlámského malíře 16. století. Motiv "Senoseč" je součástí Bruegelovo slavného cyklu „Měsíce“, které namaloval v roce 1565. Původní obraz si můžete prohlédnout v Národní galerii v Praze. Stejně jako mnoho jeho obrazů i tento zobrazuje obyčejný život rolníků při práci. Rytý blok navrhl český designér Luboš Metelák v roce 1993. Vynikající moserovský rytec Ivan Chalupka citlivě přenesl Brueghelovu krajinu na křišťálový blok.

Inspirace: Pieter Bruegel, 1565 Inspiration: Pieter Bruegel, 1565

S e n o s e č / Ha y ma k i ng 2 7 1 3

H: 21 cm / 8.3 inch W: 27,5 cm / 10.8 inch Design: Luboš Metelák, 1993

Master engraving “Haymaking” was inspired by a picturesque scenery of a Flemish painter Pieter Bruegel the Elder, who is generally considered the greatest Flemish painter of the 16th century. The motif “Haymaking” is the part of Bruegel’s celebrated series known as “Labours of the Months” painted in 1565. The original painting can be viewed at the National Gallery in Prague. As well as many of his landscape paintings, this one also depicts the whole living world of field with sturdy peasants at work. The form of the engraved block designed the Czech designer Luboš Metelák in 1993. An excellent Moser engraver Ivan Chalupka sensitively responded to the Brueghel’s landscape composition.

m o s e r c r y s t a l o b j e c t s

85


OSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSE

Umělecké rytiny

flora

diana Motiv na křišťálové váze věrně popisuje bohyni Dianu na lovu obklopenou svými věrnými průvodci.

Další z obrazů Francois Bouchera "Flora" inspiroval mistry rytce k přenesení motivu na křišťálovou vázu. Obraz "Flora" patří do Boucherova děl oslavujících pastorační a idylické scény.

The motif on the crystal vase perfectly describes the godess Diana during a hunt surrounded by her faithful company.

Another of François Boucher‘s paintings “Flora” inspired Moser Master engravers to transfer the motif on the crystal vase. “Flora” painting belongs to the Boucher’s works celebrating the pastoral and idyllic scenes.

V IO L A 2 0 7 0 1

H: 26 cm / 10.2 inch Design: Moser Rytý motiv / Engraved Motif: Flora

Eden 529

H: 35 cm / 13.5 inch Design: Moser Rytý motiv / Engraved Motif: Diana

86

m o s e r c r y s t a l o b j e c t s


Art engravings

neptun Návrh a první realizace výzdoby s figurální scénou s mořským božstvem vznikly v průběhu roku 1938 a pochází od jednoho z nejznamenitějších moserovských rytců Konstantina Hable, Sr. Rozbor kompozice a detailů rytiny naznačuje, že jako předloha byla využita část z výjevu svatby římského boha moří Neptuna s bohyní Amfitrité, který je zobrazen na známém antickém reliéfu uchovávaném v mnichovské Glyptotéce. Na rozdíl od svých předchůdců zvolil Hable v postavách mýtických mořských bytostí ze svatebního průvodu motiv, který daleko citlivěji a působivěji doplňuje celkový tvar i náročně broušené detaily poháru.

R o y al H i g h n e ss 2 0 6 8 9

H: 35 cm / 13.7 inch, 27 cm / 10.6 inch, 10 cm / 3.9 inch Design: 1938, Konstantin Hable Sr. Rytý motiv / Engraved Motif: Neptun

The original piece was designed and engraved by Konstantin Hable, Sr. in 1938. The engraving bears one of the couples of sea gods which appears on the edge of a large bowl with motif of the wedding of Neptune and Amphitrite and flying cherubs with torches. Neptune’s beaker still ranks among the outstanding works of engravers in the Moser glassworks.

m o s e r c r y s t a l o b j e c t s

87


OSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSE

Umělecké rytiny Alphonse Mucha collection Alphonse Maria Mucha byl výraznou postavou při formování estetiky francouzské secese na přelomu století. Jeho obrazy se staly předlohou pro moserovské mistrovské rytce.

Originální obraz A. Muchy Original painting by A. Mucha vic toria 2 475/5

H: 25 cm / 9.8 inch Rytý motiv / Engraved Motif: Jaro / Spring

88

m o s e r c r y s t a l o b j e c t s

Alphonse Maria Mucha is most often remembered for the dominant role he played in shaping the aesthetics of French Art Nouveau at the turn of the century. His paintings have become an inspiration for Moser master engravers.

Originální obraz A. Muchy Original painting by A. Mucha vic toria 2 475/1

H: 25 cm / 9.8 inch Rytý motiv / Engraved Motif: Léto / Summer


Art engravings Alphonse Mucha collection

Originální obraz A. Muchy Original painting by A. Mucha vic toria 2 475/6

H: 25 cm / 9.8 inch Rytý motiv / Engraved Motif: Podzim / Fall

Originální obraz A. Muchy Original painting by A. Mucha vic toria 2 475/ 7

H: 25 cm / 9.8 inch Rytý motiv / Engraved Motif: Zima / Winter

m o s e r c r y s t a l o b j e c t s

89


OSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSE

Umělecké rytiny Alphonse Mucha collection

Vic to ria 2 475/4

H: 21 cm / 8.2 inch Design: Alphonse Mucha Rytý motiv / Engraved Motif: Lilie / Lily

90 84

m o s e r c r y s t a l o b j e c t s

Vic toria 2 475/3

H: 21 cm / 8.2 inch Design: Alphonse Mucha Rytý motiv / Engraved Motif: Růže / Rose


Art engravings Alphonse Mucha collection

Vic toria 2 475/ 2

H: 21 cm / 8.2 inch Design: Alphonse Mucha Rytý motiv / Engraved Motif: Karafiát / Carnation

Vic toria 2 475/8

H: 21 cm / 8.2 inch Design: Alphonse Mucha Rytý motiv / Engraved Motif: Iris

m o s e r c r y s t a l o b j e c t s

91


OSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSE

Umělecké rytiny Tato díla s rokokovými motivy jsou inspirovány uměleckými malbami francouzského malíře Jean-Antoine Watteau. Rytý motiv zobrazuje elegantního muže a ženu, oblečených v třpytivém hedvábí na procházce v lese.

These art objects with Rococo motifs are inspired by drawing from the art works of the French painter JeanAntoine Watteau. The engraved motif depicts the elegant man and the woman dressed in the shimmering silk on their walk in the forest.

Wa t t e a u 3 2 0 8

H: 35 cm / 13.8 inch Rytý motiv / Engraved Motif: Watteau

B e lv e d e r e 8 0 1

W: 42 cm / 16.5 inch H: 25,3 cm / 9.9 inch Rytý motiv / Engraved Motif: Watteau

Pat r i c e 2 0 74 2

H: 35 cm / 13.8 inch Rytý motiv / Engraved Motif: Watteau

92

m o s e r c r y s t a l o b j e c t s


Art engravings Rytec Konstantin Hable, Jr. navrhl ornamentální motiv Marie Terezie s anděly v roce 1957 ke 100. výročí založení sklárny. Umění a dovednosti moserovských sklářů, brusičů a rytců se spojilo k vytvoření tohoto barokního skvostu.

The engraver Konstantin Hable, Jr. designed this ornamental motif Maria Theresia with angels in 1957 for the 100th anniversary of the founding of the company. The art and skills of Moser glassmakers, cutters and engravers have converged to create this Baroque masterpiece.

B e lv e d e r e 8 0 1

H: 25,3 cm / 9.9 inch W: 42 cm / 16.5 inch Rytý motiv / Engraved Motif: Maria Theresia Design: 1957, Konstantin Hable Jr.

V e r sa i ll e s 2 0 2 9 9

H: 21,9 cm / 8.6 inch W: 42 cm / 16.5 inch Rytý motiv / Engraved Motif: Watteau Design: 1895

m o s e r c r y s t a l o b j e c t s

93


OSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSE

Umělecké rytiny

G lam o u r 5 4 0 / 7 0 0 0

H: 21,5 cm / 8.5 inch, 18 cm / 7.1 inch W: 30 cm / 11.8 inch, 35 cm / 13.7 inch Rytý motiv / Engraved Motif: Paula Design: 1923, Josef Hofmann

Roza 9767

W: 34,5 cm / 13.5 inch Rytý motiv / Engraved Motif: Paula Design: 1902

Purit y 6 26/ 70 0 0

H: 40 cm / 15.7 inch, 35 cm / 13.7 inch, 28 cm / 11 inch, 22,5 cm / 8.8 inch, 19 cm / 7.5 inch, 16,5 cm / 6.5 inch, Rytý motiv / Engraved Motif: Paula Design: 1902

94

m o s e r c r y s t a l o b j e c t s


Art engravings

S e ns i t i v 8 3 0

H: 21 cm / 8.3 inch, 30 cm / 11.8 inch Rytý motiv / Engraved Motif: růže / roses

Par adise 507

H: 20 cm / 7.9 inch Rytý motiv / Engraved Motif: letní louka / summer meadow

m o s e r c r y s t a l o b j e c t s

95


OSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSE

Umělecké rytiny M o ř s k á panna / M e r ma i d 3 2 2 1

H: 30 cm / 11.8 inch Rytý motiv / Engraved Motif: mořská panna / mermaid Rytec / Engraver: Milan Holubek Limitovaná série / Limited Edition: 50 ks / pcs Design: 1900 Nabízené barvy: topas Available colours: topaz

Acorn 3218

W: 25 cm / 9.8 inch H: 16 cm / 6.3 inch Rytý motiv / Engraved Motif: Žaludy / Acorns Limitovaná série / Limited Edition: 50 ks / pcs Barva / Colour: topas / topaz

Acorn 3219

H: 30 cm / 11.8 inch Rytý motiv / Engraved Motif: Žaludy / Acorns Limitovaná série / Limited Edition: 50 ks / pcs Barva / Colour: topas / topaz

96

m o s e r c r y s t a l o b j e c t s


Art engravings Globe 2346

H: 20 cm / 7.9 inch, 27 cm / 10.6 inch Rytý motiv / Engraved Motif: korálové ryby / coral fish Barva / Colour: akvamarin / akvamarine Par adise 507

H: 20 cm / 7.9 inch Rytý motiv / Engraved Motif: želva / turtle Barva / Colour: akvamarin / akvamarine

A l e x an d r a 5 8 2 / A

H: 20 cm / 7.9 inch Rytý motiv / Engraved Motif: mořský život / ocean life Barva / Colour: akvamarin / akvamarine

A k vá r i u m / Aq u a r i u m 3 2 2 0

H: 35 cm / 3.8 inch Rytec / Engraver: Tomáš Lesser Limitovaná série / Limited Edition: 50 ks / pcs Design: 1895-1900 Rytý motiv / Engraved Motif: akvárium / aquarium Nabízené barvy: akvamarin podjímaný zelenou Available colours: aquamarine underlay with green

m o s e r c r y s t a l o b j e c t s

97


OSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSE

Pohled t ygr a Eye of the tiger 3294

H: 30 cm / 11.8 inch Rytý motiv / Engraved Motif: tygří hlava / tiger‘s head Rytec / Engraver: Vladimír Skála Limitovaná série / Limited Edition: 30 ks / pcs Design: Moser Nabízené barvy: topas vrstvený šedou Available colours: topaz cased with grey

98

m o s e r c r y s t a l o b j e c t s


Art engravings K r á l o vs t v í / K i ng d o m 3 2 8 4

H: 32 cm / 12.6 inch Rytý motiv / Engraved Motif: království oceánu / ocean kingdom Rytec / Engraver: Tomáš Lesser Limitovaná série / Limited Edition: 100 ks / pcs Design: Studio Moser Nabízené barvy: akvamarín podjímaný zelenou Available colours: aquamarine underlay with green

Lirio 3201

H: 46,5 cm / 18,3 inch Rytý motiv / Engraved Motif: Kosatce / Irises Limitovaná série / Limited Edition: 50 ks / pcs Barva / Colour: alexandrit přejímaný bílým emailem / alexandrite overlay with white enamel

Globe 2346

H: 20 cm / 7.9 inch Rytý motiv / Engraved Motif: rybí ráj / fish paradise Barva / Colour: oceanit / ocean green

Purity 626

H: 28 cm / 11 inch, 22,5 cm / 8.8. inch Rytý motiv / Engraved Motif: volavka / heron

m o s e r c r y s t a l o b j e c t s

99


OSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSE

Umělecké rytiny

V e r o na 3 2 0 3

H: 40 cm / 15.7 inch Rytec / Engraver: Milan Holubek Limitovaná série / Limited Edition: 50 ks / pcs Rytý motiv / Engraved Motif: hlava koně / horse head K o n ě v e vln á c h / H o r s e s i n w av e s 3 2 2 3

H: 25 cm / 9.8 inch Rytec / Engraver: Milan Holubek Limitovaná série / Limited Edition: 50 ks / pcs Design: 1921-1925 Rytý motiv / Engraved Motif: koně ve vlnách / horses in waves

Eternity 600

H: 30 cm / 11.8 inch, 25,5 cm / 10 inch, 20 cm / 7.9 inch, 15 cm / 5.9 inch Rytý motiv / Engraved Motif: kůň / horse

Purity 626

H: 28 cm / 11 inch Rytý motiv / Engraved Motif: vzpínající se kůň / prancing horse

Nabízené barvy: křišťál a základní barvy Moser Available colours: clear and Moser basic colours

100

m o s e r c r y s t a l o b j e c t s


Art engravings

Emma 2 7 3 3

H: 24,5 cm / 9.6 inch Design: 1993, Josef Paleček Rytý motiv / Engraved Motif: Vzpomínka na Gustava Klimta / Remembrance on Gustav Klimt

Juliet 2732/I

H: 21 cm / 8.2 inch Design: 2007, Josef Paleček Rytý motiv / Engraved Motif: Snění / Dreaming Barva / Colour: křišťál podjímaný růžovou / clear underlay rose

Kolekce rytých motivů inspirovaných obrazy Josefa Palečka, známého českého ilustrátora, zobrazuje portréty, v nichž autor vždy najde podobu některých z jeho blízkých múz, ale jak dodává: „Vždycky v nich najdete i kousek fantazie...“ The collection of the engraved motifs inspired by the paintings of Josef Paleček, a renowned Czech illustrator, present so called "portraits“, because of finding a kind of similarities to some of his Muses in each of them, but as he says: “You can also find a piece of fantasy in each of them...“

m o s e r c r y s t a l o b j e c t s

101


OSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSE

Umělecké rytiny Páv / Pe ac o c k 3 2 2 4

H: 40 cm / 15.8 inch Rytý motiv / Engraved Motif: páv / peacock Rytec / Engraver: Tomáš Lesser Limitovaná série / Limited Edition: 50 ks / pcs Design: 1921 Barva / Colour: alexandrit podjímaný modrou / alexandrite underlay with blue

Eden 529

H: 35 cm / 13.8 inch Rytý motiv / Engraved Motif: drak a ryby /dragon and fishes Barva / Colour: křišťál podjímaný modro / clear underlay blue

Ra j k y/ B i r d o f pa r a d i s e 3 2 2 1

H: 30 cm / 11.8 inch Rytý motiv / Engraved Motif: rajky / bird of paradise Rytec / Engraver: Milan Holubek Limitovaná série / Limited Edition: 50 ks / pcs Design: 1900-1903 Nabízené barvy: beryl podjímaný aurorou Available colours: beryl underlay with aurora

102

m o s e r c r y s t a l o b j e c t s

Eden 529

H: 35 cm / 13.8 inch Rytý motiv / Engraved Motif: růže / rose Barva / Colour: křišťál podjímaný aurorou / clear underlay with aurora


Art engravings

Aur a 2 3 4 6/1

H: 28 cm / 11 inch Rytý motiv / Engraved Motif: labutě /swans Barva / Colour: akvamarin / aquamarine

D i va 5 9 2

H: 25 cm / 9.8 inch Rytý motiv / Engraved Motif: letící orel v horách / eagle flying in the mountains Barva / Colour: beryl

D i va 5 9 2

H: 35 cm / 13.8 inch, 30 cm / 11.8 inch, 25 cm / 9.8 inch, 20 cm / 7.9 inch, 15 cm / 5.9 inch Rytý motiv / Engraved Motif: jelen / deer Barva / Colour: eldor

m o s e r c r y s t a l o b j e c t s

103


OSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSE

Umělecké rytiny E VA 31 03

H: 30 cm / 11.8 inch Rytý motiv / Engraved Motif: Pandy / Pandas Rytec / Engraver: Vladimír Skála Limitovaná série / Limited Edition: 30 ks / pcs

na t al y 3 1 3 8

H: 27 cm / 10.6 inch Rytý motiv / Engraved Motif: Levharti / Leopards Rytec / Engraver: Vladimír Skála Limitovaná série / Limited Edition: 30 ks / pcs

Nabízené barvy: křišťál vrstvený šedou Available colours: clear cased with grey

Nabízené barvy: křišťál vrstvený eldorem Available colours: clear cased with eldor

na t al y 3 1 3 8

H: 27 cm / 10.6 inch Rytý motiv / Engraved Motif: Makakové / Macaques Rytec / Engraver: Vladimír Skála Limitovaná série / Limited Edition: 30 ks / pcs Nabízené barvy: křišťál vrstvený rosalinem Available colours: clear cased with rosalin

104

m o s e r c r y s t a l o b j e c t s


Art engravings Kolekci oblíbených rytin se zvířecími motivy rozšířil mistr rytec Vladimír Skála o fascinující obrazy divoké přírody, kde věrnou podobu každého zvířete podtrhuje i zvolená barevnost vázy. Tyto rytiny se stanou ozdobou každé umělecké sbírky. Křišťálové vázy jsou signovány podpisem rytce, označeny číslem limitované série a doprovází je certifikát o původu.

A Popular collection of engravings with animal motifs were expanded by master engraver Vladimir Skála by fascinating engravings of wildlife, where the true form of each animal is highlighted by colorfulness of selected vases. These engravings will become the pride of any art collection. Crystal vases are signed by the engraver, marked by a number of limited series and accompanied by a certificate of origin.

na t al y 3 1 3 8

na t al y 3 1 3 8

H: 27 cm / 10.6 inch Rytý motiv / Engraved Motif: Lvi / Lions Rytec / Engraver: Vladimír Skála Limitovaná série / Limited Edition: 30 ks / pcs

H: 27 cm / 10.6 inch Rytý motiv / Engraved Motif: Medvídci koala / Koala Bears Rytec / Engraver: Vladimír Skála

Nabízené barvy: křišťál vrstvený topasem Available colours: clear cased with topaz

Nabízené barvy: křišťál vrstvený berylem Available colours: clear cased with beryl

na t al y 3 1 3 8

H: 27 cm / 10.6 inch Rytý motiv / Engraved Motif: Sloni / Elephants Rytec / Engraver: Vladimír Skála Limitovaná série / Limited Edition: 30 ks / pcs na t al y 3 1 3 8

H: 27 cm / 10.6 inch Rytý motiv / Engraved Motif: Lední medvědi / Polar Bears Rytec / Engraver: Vladimír Skála Limitovaná série / Limited Edition: 30 ks / pcs

Nabízené barvy: křišťál vrstvený alexandritem Available colours: clear cased with alexandrite

Nabízené barvy: křišťál vrstvený akvamarinem Available colours: clear cased with aquamarine m o s e r c r y s t a l o b j e c t s

105 77


OSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSE

Umělecké rytiny Art Nouveau

Nabízené barvy: aurora, reseda, růžová, modrá, zelená, ametyst Available colours: aurora, reseda, rose, blue, green, amethyst

Chrysis 27 76

H: 18 cm / 7.1 inch Design: 1890-1905 Rytý motiv / Engraved Motif: růže / rose

aurora aurora

106

m o s e r c r y s t a l o b j e c t s

reseda reseda

růžová rose

modrá blue

zelená green

ametyst amethyst


Art engravings Art Nouveau

Calla 2 7 7 7

H: 25 cm / 9.8 inch Rytý motiv / Engraved Motif: kosatec a lilie / iris and lily Design: 1890-1905 Nabízené barvy: křišťál podjímaný resedou Available colours: clear underlay reseda G o d d e ss 2 6 9 8

H: 33 cm / 13 inch, 28 cm / 11 inch Rytý motiv / Engraved Motif: růže / roses Design: 1890-1905 Nabízené barvy: křišťál podjímaný modrou Available colours: clear underlay blue

S i n o r i ta 6 6 6 3

H: 35 cm / 13.7 inch Rytý motiv / Engraved Motif: kosatec / iris Design: 1902 Nabízené barvy: křišťál podjímaný zelenou Available colours: clear underlay green

B l o ss o m 2 7 9 4

H: 26 cm / 10.2 inch Rytý motiv / Engraved Motif: vlčí mák / poppy Design: 1899-1900 Nabízené barvy: křišťál podjímaný modrou Available colours: clear underlay blue

m o s e r c r y s t a l o b j e c t s

107


OSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSE

Umělecké rytiny

R h aps o d y 2 4 1 7

H: 28,5 cm / 11.2 inch Rytý motiv / Engraved Motif: Wisteria Design: 1984, Karel Bečvář Barva / Colour: alexandrit / alexandrite

Lara 1733

H: 26 cm / 10.2 inch Rytý motiv / Engraved Motif: kosatec / iris Design: 1890-1905 Barva / Colour: alexandrit / alexandrite

Pylon 274 8

H: 40 cm / 15.7 inch Rytý motiv / Engraved Motif: růže / roses Design: 1890-1905 Barva / Colour: křišťál podjímaný ametystem / clear underlay with amethyst

108

m o s e r c r y s t a l o b j e c t s

Rose 630 1/I

C: 360 ml / 12 oz Rytý motiv / Engraved Motif: růže / roses Design: 1901 Barva / Colour: ametyst / amethyst


Art engravings Neli 7057

H: 27 cm / 10.6 inch Rytý motiv / Engraved Motif: svlačec / bindweed Design: 1903 Barva / Colour: akvamarin / akvamarine

Neli 7057

H: 27 cm / 10.6 inch Rytý motiv / Engraved Motif: svlačec / bindweed Design: 1903 Barva / Colour: rosalin

Zephyr 7522

H: 13 cm / 5.1 inch Limitovaná série / Limited Edition: 100 ks / pcs Design: 1900-1905 Nabízené barvy: křišťál podjímaný ametystem Available colours: clear underlay amethyst

M a h a r an i 4 4 0 0 / N

H: 14,8 cm / 5.8 inch, 19 cm / 7.5 inch W: 28 cm / 11 inch, 35 cm / 13.8 inch Rytý motiv / Engraved Motif: Maharani Design: 1895

m o s e r c r y s t a l o b j e c t s

109


OSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSE

sklo králů glass of kings

110

m o s e r c r y s t a l o b j e c t s


řemeslné mistrovství masterful craftsmanship


OSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSE

www.moser-glass.com

MOSER Katalog dekorativni predmety 2015  

Katalog dekorativni predmety 2015 MOSER

MOSER Katalog dekorativni predmety 2015  

Katalog dekorativni predmety 2015 MOSER

Advertisement