Page 1


REGION

O S T R AVA

F O

R U

M

N

O V Á

K

A R O

L

I

N

A

OBLAST

PRESENT

SOUČASNOST

which borders Poland and Slovakia • 3rd largest contributor to the country’s GDP

l

e

a

s

i n

b

• Capital of the Moravian-Silesian Region,

g

r

o

c h

u

r

e

2/3

• 1.2 million inhabitants within its catchment area • 3rd largest city in the Czech Republic • 2nd largest urban agglomeration after Prague • A major location for new housing development projects • Excellent infrastructure (airport, rail transit corridor, new motorway etc.) • International businesses located here: Arcelor Mittal Ostrava, Siemens, Tieto etc.

• Hlavní město Moravskoslezského kraje, které hraničí s Polskem a Slovenskem • 3. největší přispěvatel k HDP země • Žije zde 1,2 milionu obyvatel • 3. největší město v ČR a zároveň 2. největší městská aglomerace po Praze • Ideální místo pro stavbu a rozvoj nových bytových rezidencí • Výborná infrastruktura (letiště, dopravní železniční koridor, nová dálnice atd.) • Sídlo významných společností jako:

• Cultural and sporting centre of the entire region and a regular venue

Arcelor Mittal Ostrava, Siemens, Tieto atd.

for international sporting events such as Davis Cup, the Golden Spike

• Pořádají se zde velmi významné sportovní a kulturní akce:

athletics event or the Colours of Ostrava festival

Davis Cup, Zlatá tretra či festival Colours of Ostrava


HISTORY The most important industrial boom dates back to the middle of the 20th century. Ostrava became a centre of heavy industry, being nicknamed “the city of coal and iron” or “the steel heart of the country”. Massive support of heavy industry meant influx of new workers with families to Ostrava and its surroundings, which resulted in the city’s development and massive housing construction.

Ostrava is historically known as one of Europe´s major industrial cities for its coal MINING AND IRON AND STEEL production.

HISTORIE Největší průmyslový rozmach se datuje do poloviny 20. století. Ostrava se stala významným centrem těžkého průmyslu a byla nazývána „městem uhlí a železa” nebo také „ocelovým srdcem republiky“. Masivní podpora těžkého průmyslu znamenala příliv nových pracovníků s rodinami do Ostravy a jeho okolí, což přineslo rozvoj města a masovou bytovou výstavbu.

HISTORICKY ZNÁMá JAKO VÝZNAMNÉ PRŮMYSLOVÉ MĚSTO EVROPY DÍKY TĚŽBĚ UHLÍ A VÝROBĚ ŽELEZA A OCELI


F O

R U

M

N

O V Á

K

A R O

L

I

N

A

A bout the centre o centru

l

e

a

s

i n

g

b

r

o

c h

u

r

e

4/5

• The largest and most well-known shopping & leisure destination in the region • Combination of strong tenant mix, central location & perfect accessibility by all means • Differentiation aspect through strong family leisure: play areas, interesting activities for children etc. • Unique premium brands segment: Gant, Lacoste, Armani, Liu-Jo, Guess, CK, Michael Kors, Replay & Diesel, Hilfiger & Pepe jeans, Nike, and Parfumerie Douglas • Anchor tenants: H&M, C&A, Peek & Cloppenburg, Lindex, New Yorker, RESERVED, Humanic, CCC, Deichmann, Marks & Spencer, HM Studio, Knihy Dobrovský, Rock Point, Datart, Cinema City and the Albert hypermarket • Large surrounding office & residential area, walking distance to the historical city centre

• Jednoznačně největší i nejznámější obchodní a zábavní centrum v regionu • Hlavními přednostmi jsou zajímaví nájemci, ideální lokalita v centru města a výborná dopravní dostupnost • Centrum láká také rodiny s dětmi – prostory na hraní a zajímavé aktivity pro děti apod.

22O retail units on four floors 22O obchodních jednotek na 4 podlažích

Building Energy class: „B“ (Energy Performance Certificate has been prepared in accordance with Decree 148/2007)

• Luxusní a kvalitní značky: Gant, Lacoste, Armani, Liu-Jo, Guess, CK, Michael Kors, Replay & Diesel, Hilfiger & Pepe jeans, Nike, Parfumerie Douglas • Kotevní nájemci: H&M, C&A, Peek & Cloppenburg, Lindex, New Yorker, RESERVED, Humanic, CCC, Deichmann,

Marks & Spencer, HM Studio, Knihy Dobrovský, Rock Point, Datart, Cinema City a Hypermarket Albert • Centrum se nachází v těsném sousedství rozlehlých kancelářských a obytných prostor i historického centra města

Energetická třída budovy: „B“ (Průkaz energetické náročnosti byl zpracován dle vyhlášky 148/2007)


Forum N ova Karo l ina in numbers Forum N ová Karo l ina v ř eči číse l 2012 opened for public 58,000 sqm GLA of retail & leisure space 220 retail units on four floors 23 restaurants, fastfoods & cafés 1,500 parking SPACES on 2 underground floors

2012 OTEVŘENO PRO VEŘEJNOST 58 000 m2 GLA maloobchodního a volnočasového prostoru 220 obchodních jednotek na 4 podlažích 23 restaurací, fastfoodů a kaváren 1500 parkovacích míst ve 2 podzemních garážích

8,3 million visitors/year

8,3 milionů návštěvníků ročně

3,000 employees working

3000 zaměstnanců v okolních

in the surrounding office area 250 new apartments in the surrounding residential area

kancelářských budovách 250 NOVÝCH BYTŮ V PŘILEHLÉ OBYTNÉ ZÓNĚ


High concentration of spa resorts in the Czech Republic with 7 golf courses

Vysoká koncentrace lázeňských resortů a naleznete zde také 7 golfových hřišť

F O

R U

M

N

O V Á

K

A R O

L

I

N

A

C atchment area spádová oblast

6/7

• 1.2 million inhabitants within the catchment area,

• 1,2 milionu obyvatel v rámci celé spádové oblasti,

2nd largest urban agglomeration after Prague

po Praze 2. nejvýznamnější městská aglomerace v ČR

• 500,000 inhabitants within 15-minute drive time and 800,000 within 45-minute drive time

do 15 minut a 800 000 obyvatel v dosahu 45 minut • 32 000 studentů, 7 univerzit. Technická univerzita Ostrava

l

e

a

s

i n

g

b

r

o

c h

u

r

e

• 32,000 students attending 7 universities. Technical University

• 500 000 obyvatel žijících ve vzdálenosti

of Ostrava has the largest campus in the Czech Republic

skýtá nejrozsáhlejší studentský kampus v ČR

• Over 500,000 businesses within the catchment area,

• Více než 500 000 firem v rámci spádové oblasti,

including global brands, such as Vítkovice, Hyundai, Arcelor Mittal, Asus, DHL, Tieto, Okin, Continental, Siemens, Bang & Olufsen and more • Over 306,000 tourists visit annually • Ostrava is an economic and financial hub of the region and one of the fastest-developing European cities • An important transit corridor, including an international airport, motorway and railway junctions

např. Vítkovice, Hyundai, Arcelor Mittal, Asus, DHL, Tieto, Okin, Continental, Siemens, Bang & Olufsen atd. • Přes 306 000 turistů navštíví Ostravu v průběhu roku • Ostrava je hospodářský a finanční uzel celého regionu a současně je jedním z nejrychleji se rozvíjejících evropských měst • Významný dopravní koridor, mezinárodní letiště, výborné dálniční a železniční spojení

• A well-organised public transport system,

• Propracovaný systém městské hromadné dopravy

including tram, trolleybus and bus networks

s hustou sítí tramvají, trolejbusů a autobusů

• A major location for new housing & commercial development projects

• V celé oblasti se rychle rozvíjí bytová i komerční zástavba


legenda legend OC Forum Nová Karolina

OC Frýda

OC Breda

OC Avion

OC Futurum

15 min.

30 min.

45 min.


The project designed by Rem Koolhaas offers stunning architecture, spacious roof terraces & panoramic landscape views.

F O

R U

M

N

O V Á

K

A R O

L

I

N

A

T H EPROSTOR S PAC E

l

e

a

s

i n

g

b

r

o

c h

u

r

e

8/9

Projekt byl navržen Remem Koolhaasem a nabízí zajímavou architekturu včetně velkých střešních teras a panoramatických výhledů do okolní krajiny.


image f otA


new

brands nové značky Bringing new brands into Forum Nová Karolina shopping centre is a huge success for the centre, as well as the entire Ostrava region. It is a sign of local economic growth and prosperity as the brands become interested in the Ostrava region. Představování nových značek v rámci nákupního centra Forum Nová Karolina je úspěchem jak pro samotné nákupní centrum, tak pro celý ostravský region. Současně se jedná o ukazatel ekonomického růstu a prosperity, kdy nové značky mají zájem o expanzi do této oblasti.

Forum Nová Karolina presented new brands

2O15

Forum Nová Karolina představila nové značky


A N I L A R O K O V Á

Je přední polská značka, která vyrábí sportovní oblečení té nejvyšší kvality. V nabídce má bundy, košile, trička, kalhoty, sportovní a  trekingovou obuv, oblečení na  lyže, na  kola, do fitness i plavky a sportovní prádlo. Lze zde najít i vybavení na  cesty jako jsou batohy, stany a  spací pytle. Díky vysoké kvalitě výrobků a jejich modernímu designu může 4F soupeřit s nejznámějšími globálními sportovními značkami. 4F tu je pro všechny aktivní lidi – amatéry i vrcholové sportovce.

N

Značka La Martina je v Argentině považována za národní bohatství, značku, která svými produkty propaguje a podtrhuje hodnoty této země. La Martina se také stala hrdinou případové studie, ve které studenti z Harvard Business School zkoumali důvody úspěchu této argentinské rodinné značky. La Martina se se svými produkty ročně účastní více než 100 významných událostí spojených s  pólem nejen jako dodavatel hi-tech vybavení, ale také módních kolekcí inspirovaných tímto sportem. Během několika málo let zaznamenala globální růst s 85 obchody ve více než padesáti zemích a šíří tak kulturu tohoto národního sportu po  celém světě. La Martina je opravdový příběh úspěchu.

A leading Polish company producing the highest quality sportswear such as jackets, t-shirts, sports and trekking shoes, skiwear, cycling and fitness clothing, swimwear and sport underwear. The brands modern design allows 4F to compete with the most famous global sports brands. 4F is for active people – amateurs as well as professionals.

F O

1938, Portland, malá rodinná firma, ve které se její majitelé i spolu se svými zaměstnanci, věnovali neustálému úsilí na lepší funkčnost, kvalitu a produktovou inovaci. Hlavní filozofií firmy je uvádět myšlenky do praxe a dala by se vyjádřit slovy: “Zkoušíme to!” Neustálé inovace a zkoušení nových věcí je jakýmsi hnacím motorem společnosti Columbia Sportswear a  především pak důvodem, proč se nyní prodávají výrobky ve  více než 100 zemích. Dalším důvodem je také aplikování vlastních technologií a unikátnost oblečení, obuvi i vybavení, které byly vyrobeny za účelem vysoké kvality produktů.

La Martina is known in Argentina as a “country brand”, a  state program promoting products of quality offered by the country, highlighting positive, home-grown values. La Martina has become a protagonist at harvard business school. the brand is the subject of a case study of success, where students analysed the argentine family brand that has amplified the culture of polo and grown globally in just a few years. with 85 stores in over 50 countries, presence in more than 100 polo events each year, both as supplier of hi‐tech equipment and as a polo inspired fashion collection, la martina is a true success story.

R U M

We try things. That may sound like small potatoes. But more than talent, money, or good looks; trying is the fuel of progress. It’s the spirit that pushes people up mountains, down rivers, and across continents. Trying helped us put little silver dots on the inside of jackets, made shirts that repel bugs, and led to a rechargeable heating system in boots. Columbia was born as a small, family hat company in Portland. So try. Try often. Try differently. Try harder. Then try again. Greatness will follow. Columbia Sportswear. Trying stuff since 1938.

2O16

Forum Nová Karolina představuje nové značky

10/11

Zakladatelem sítě drogerie parfumerie ROSSMANN v České republice je Dirk Rossmann – majitel drogistických obchodů v  Německu. Ve  Spolkové republice Německo je považován za vynálezce konceptu drogistického trhu a jeho podnik patří dnes se svými více než 1 990 prodejnami a zhruba 29 000 zaměstnanci k nejúspěšnějším drogistickým obchodům v Německu. 17. dubna 1996 byla založena společnost ROSSMANN CENTRAL EUROPE (RCE), která je mateřskou společností nejen sítě ROSSMANN v České republice, ale i stejných obchodů v Maďarsku (191 prodejen), Polsku (1 103 prodejen), Turecku (49 prodejen) a Albánii (8 prodejen).

Původně a stále česká kosmetika Dermacol má svůj prvopočátek ve Filmstudiu Barrandov v Praze na počátku 60. let. V té době byl uveden krycí make-up Dermacol - jeden z prvních na světě vůbec, na jehož začátku byla velmi úspěšná spolupráce mezi specialisty v  kosmetice postavené na  lékařských principech a experty na filmový make-up. Licence se podařila v roce 1969 prodat až do  Hollywoodu, takže krása mnohých filmových hvězd má svůj původ v  Dermacol kosmetice z  Prahy. Vedle významných úspěchů v zahraničí zůstává Dermacol v Čechách synonymem pro make-up, kde každý čtvrtý prodaný make-up je právě od značky Dermacol.

Formát knihkupectví Neoluxor Expres je založen na úzkém a  intenzivním vztahu se zákazníkem čtenářem a  jeho zážitkem z  nákupu. Jedná se o  nový formát knihkupectví určený zákazníkům, kteří touží po  těch nejprodávanějších a nejžádanějších knižních titulech, ale zároveň nechtějí strávit nakupováním nebo stáním ve  frontách mnoho času a  mají zájem o  profesionální, rychlou a  odbornou péči od  našich kolegů. Součásti služeb je i  osobní odběr objednávek z našeho internetového obchodu www.neoluxor.cz.

i n s a

Neoluxor Expres bookstore prides itself on its customer service and making the customer experience and journey effortless. Expres is a new format of bookstore designed for those customers, who want to buy the bestselling and popular book titles, but do  not wanting to spend their time shopping or standing in queues. The Expres services concept includes a  click and collect service via the online store www.neoluxor.cz.

e

The Czech cosmetic and beauty brand Dermacol originated at Film Studio Barrandov in Prague in the early 60s. At that time, the Dermacol Company was one of the world’s first to introduce makeup that was formulated by dermatologists with the collaboration of make-up artists. The licence was sold to Hollywood in 1969, resulting in the brand being hugely popular with Hollywood movie stars. The Dermacol brand remains synonymous with make-up cosmetics in the Czech Republic – with every fourth makeup sold being produced by Dermacol.

l

The drugstore and perfumery chain ROSSMANN in the Czech Republic was founded by Dirk Rossmann - an owner of drugstores in Germany. He is considered the inventor of the drugstore market concept in Germany and his company with more than 1,990 stores and 29,000 employees now belongs to the most successful drugstore chains in Germany. On 17 April 1996, ROSSMANN CENTRAL EUROPE (RCE) was established, which is the parent company of the ROSSMANN network in the Czech Republic, but also in Hungary (191 stores), Poland (1,103 stores), Turkey (49 stores) and Albania (8 stores).

g

b

r

o

c h

u

r

e

Forum Nová Karolina presents new brands


f ood court 2O15

v roce 2O15 jsme představili.

N

O V Á

K

A R O

L

I

N

A

We presented new brands in 2O15.

F O

R U

M

Spice Box is a unique culinary concept. We offer our customers delicious popular foods from different cuisines around the world. Spice Box has a simple set of values & beliefs enshrined in our motto “Fresh, Fair & Delicious”. Spice Box je unikátním kulinářským konceptem, který nabízí zákazníkům skvěle chutnající populární pokrmy z různých koutů světa. Spice Box zastává několik klíčových hodnot shrnutých do jednoduchého motta: „Fresh, Fair and Delicious“.

Vegetariánský fastfood – chutně, zdravě, rychle. Nechte si chutnat!

c h

u

r

e

12/13

Tasty, healthy and convenient vegetarian food concept. Have a tasty day!

o

in ne w st y l e / desing

g

b

r

ne w st y l e

l

e

a

s

i n

V novém st y l u / desingu .

TA S T E O F M O D E R N A S I A


We present new brands IN our food-offer.

První UGO Salaterie v Ostravě, již v srpnu, exkluzivně u nás!

2O16

V roce 2O16 představujeme.

kde to křupe polévky a saláty Pouze ve Forum Nová Karolina v Ostravě vznikla na 328 m2 nová a největší UGO salaterie, ve které zákazníci najdou, mimo již klasického sortimentu i řadu novinek.

UGO opened on 328 sqm its largest new concept salaterie store in Ostrava which includes a meet and relax rest zone. Besides the classical menu and

Vybrat si můžete ze sladkých či slaných

range of products, customers can

snídaní. Ze sladkých to jsou napří-

also enjoy unique innovations and

klad matcha palačinky či ovesné kaše,

allergen alternatives such as the

ze slaných vaječná fritatta, zapečené

sweet or salted breakfast, Matcha

avokádo s vejcem nebo pohankové muf-

pancakes and buckwheat muffins.

finy s parmskou šunkou. V části shop-in-

The shop-in-shop department,

-shop si lze zakoupit čerstvé BIO ovoce,

allows customers to buy fresh and

zeleninu i bylinky, místní i exotické druhy,

organic produce as well as exotic

jako je čerstvý kokosový ořech, avokádo

fruit.

a mango. Klidná část UGO Salaterie poskytne prostor pro schůzky a odpočinek

Co si dáte čerstvého?

v rušném obchodním centru.


targeted

mar k eting

F O

R U

M

N

O V Á

K

A R O

L

I

N

A

cílený

Primary: Families, women over 30

cílové skupiny Primární: Rodina, ženy 30+

(higher average household

(vyšší průměrný příjem DOMÁCNOSTÍ,

INCOME, WEEKEND shoppers)

víkendové nákupy)

Secondary: affluent SINGLES, Local entrepreneurs, Students

Sekundární: Zabezpečení svobodní, lokální podnikatelé, studenti

High level of customer service • Multiplex Cinema, 5D Cinema & largest

vysoká kvalita Služeb pro zákazníky • Multiplex Cinema, 5D Cinema a největší fitness

fitness centre in the city

centrum ve městě

• Largest supervised creche facility in the region

• Největší hlídaný dětský koutek v regionu

• Information desk & Ostrava City info point

• Infostánek a městské informační centrum

l

e

a

s

i n

g

b

r

o

c h

u

r

e

14/15

Key Customer Target groups

• Gift cards

• Prodej dárkových poukazů

• Free Wi-Fi

• Bezplatné Wi-Fi připojení

• 1,500 parking spaces - free at weekends, first 3 hours on weekdays • Other key services: cloakroom and left luggage, dry cleaning, exchange office, car wash, banks and insurance companies

• 1500 parkovacích míst – o víkendu zdarma a v pracovní dny počáteční 3 hodiny zdarma • Ostatní důležité služby: úschovna kabátů a zavazadel, rychločistírna, směnárna, automyčka, zastoupení všech hlavních bankovních a finančních služeb


Tenant relationship management • Individual approach to tenants’ marketing activities • Regular mystery shopping surveys conducted & paid by the landlord, aimed at maintaining a high level of services in shops • Free advertising opportunities within the shopping centre • Active involvement of tenants in the centre’s campaigns • Regular magazine & online product advertising

Management vztahů s nájemci • Individuální a vstřícný přístup k požadavkům jednotlivých nájemců centra • Pravidelné provádění průzkumu mystery shopping mezi všemi nájemci centra s cílem udržení vysokého standardu služeb zákazníkům • široké možnosti bezplatné marketingové podpory • Snaha o aktivní zapojení nájemců do akcí, které centrum pořádá • Možnost pravidelné produktové inzerce v magazínu a na webu


centre

P er f ormance

F O

R U

M

N

O V Á

K

A R O

L

I

N

A

Obchodní výsledky centra

2O15 Q2 per f ormance

sales/obraty: + 15 %

sales/obraty: + 13 %

footfall/návštěvnost: + 11 %

footfall/návštěvnost: + 16 %

car park usage/obsazenost parkoviště: +

car park usage/obsazenost parkoviště: +

av spend/průměrný nákup: +

av spend/průměrný nákup: +

V ýs l ed k y za 1. ČTVRTLETÍ 2O15

V ýs l ed k y za 2. ČTVRTLETÍ 2O15

2O15 Q3 per f ormance

2O15 Q4 per f ormance

sales/obraty: + 6 %

sales/obraty: + 13 %

footfall/návštěvnost: + 3 %

footfall/návštěvnost: + 6 %

car park usage/obsazenost parkoviště: +

car park usage/obsazenost parkoviště: +

av spend/průměrný nákup: +

av spend/průměrný nákup: +

V ýs l ed k y za 3. ČTVRTLETÍ 2O15

V ýs l ed k y za 4. ČTVRTLETÍ 2O15

l

e

a

s

i n

g

b

r

o

c h

u

r

e

16/17

2O15 Q1 per f ormance

T H E C E N T R E ‘ S per f ormance

2O15

O bchodní výs l ed k y centra


Forum Nová Karolina attracts 8.3 million visitors annually and the statistics below shows that there has been a strong growth in both sales and footfall since opening in 2012.

Forum Nová Karolina přiláká 8,3 milionů návštěvníků ročně, a jak ukazují níže uvedené statistiky, od otevření v roce 2012 vykazuje centrum výrazný nárůst jak v návštěvnosti, tak v obratech.

2O16 Q1 per f ormance

2O16 Q2 per f ormance

2O16 Q3 per f ormance

sales/obraty: + 8 %

sales/obraty: + 13 %

sales/obraty: + 8%

footfall/návštěvnost: + 3 %

footfall/návštěvnost: + 16 %

footfall/návštěvnost: + 9 %

cinema visitors/návštěvníci kina: + 24 %

cinema visitors/návštěvníci kina: + 1 %

cinema visitors/návštěvníci kina: + 47 %

av spend/průměrný nákup: + 6 %

av spend/průměrný nákup: + 6 %

av spend/průměrný nákup: + 1 %

V ýs l ed k y za 1. ČTVRTLETÍ 2O16

V ýs l ed k y za 2. ČTVRTLETÍ 2O16

V ýs l ed k y za 3. ČTVRTLETÍ 2O16

annua l gro w th f oot f a l l

annua l gro w th sales

2013 + 22 %

2013 + 15 %

2014 + 15 %

2014 + 10 %

2015 + 10 %

2015 + 12 %

2016 + 6 %

2016 + 9 %

roční nárůst náv š těvnosti

roční nárůst tržeb

T H E C E N T R E ‘ S per f ormance

2O16

O bchodní výs l ed k y centra


Opened January 2013

otevřeno v lednu 2013

A major location for new housing development projects

hlavní destinace nové bytové zástavby

F O

R U

M

N

O V Á

K

A R O

L

I

N

A

o fkanceláře f ices

2nd largest urban AGGLOMERATIOn after Prague

Stálí nájemci: česká spořitelna Unicredit Bank, Raiffeisen Bank, NEXT & Dr.Max, ABB 2. největší urbanistická AGLOMERACE po Praze

l

e

a

s

i n

g

b

r

o

c h

u

r

e

18/19

Anchor tenants­: ČESKÁ SPOŘITELNA (Erste Group) Unicredit Bank, Raiffeisen Bank, NEXT & Dr.Max, ABB

opened in j anuar y

2013

OTEVŘENO V LEDNU


R E SRESIDENCE IDENCE

Residence Nová Karolina (part of 1st

Rezidence Nová Karolina (součást 1. fáze

phase of NovÁ Karolina development) is

developerského projektu Nová Karolina)

the best-selling project in the region

je nejprodávanější projekt v regionu

It comprises 240 residential units

Zahrnuje 240 obytných jednotek od klasických

from apartments to maisonettes

bytů až po mezonetové apartmány

Nová Karolina Park – new urbanised

Nová Karolina Park – nově urbanizovaná

area with 25,000 sqm

oblast nabízející 25 000 m2 prvotřídních

of prime office space

kancelářských prostor

The street level of both buildings houses restaurants, cafés and retail units The underground parking capacity sufficient for all buildings

V přízemí obou budov se nachází restaurace, kavárny a maloobchodní jednotky podzemní parkoviště zajišťuje potřeby celého komplexu budov


professional

management profesionální

ARAM nabízí celou řadu služeb spojených se správou nemovitostí. Soustřeďuje se na maloobchod, obchodní centra a volnočasové aktivity s cílem je zhodnotit, zkvalitnit a zefektivnit. Tým společnosti, která vznikla v roce 2013, tvoří lidé s více než 10 letými zkušenostmi. Celkový přehled a hluboké

Active Retail Asset Management (ARAM) je přední, zkušená a spolehlivá společnost, která s výjimečnými výsledky řeší správu aktiv v České republice.

Active Retail Asset Management (ARAM) is a leading, hands-on, trusted property asset management firm with an exceptional track record in the Czech Republic.

znalosti realitního trhu

Offering the full range of property management services

střední a východní Ev-

and more, with a strong focus on retail andleisure,

ropy pomáhají vytvářet

combined with a keen eye on innovation and efficiency.

výjimečná maloob-

Established in 2013 by a team boasting an average

chodní prostředí, kam

of 10+ years’ experience in the CEE market, which

se zákazníci rádi vracejí.

today manages over €500 million of retail property

V České republice dnes

in the Czech Republic. Our expert knowledge from

společnost spravuje

across the retail property landscape helps us to create

aktiva v řádu

exceptional retail spaces and places where shoppers

500 milionů Eur.

ACTIVE

want to spend time and money.

RETAIL

ASSET MANAGEMENT


contacts

F O

R U

M

N

O V Á

K

A R O

L

I

N

A

k onta k t y

Prague Office, Růžová 948/14, 110 00 Prague 1, Czech Republic LENKA MATTHEWS, MBA Leasing/Commercialisation Director M: 00420 730 898 667 E: lmatthews@activeretailam.com

Bohumil Neumann Leasing Manager M: 00420 724 88 99 72 E: bneumann@activeretailam.com

VLASTA KRAHULCOVÁ Leasing Manager M: 00420 603 220 201 E: vkrahulcova@activeretailam.com

Klaudie Justián Office Manager/Team Assistant M: 00420 733 430 303 E: kjustian@activeretailam.com

l

e

a

s

i n

g

b

r

o

c h

u

r

e

22/23

w w w . activeretai l am . com Forum Nová Karolina Jantarová 3344/4 702 00 Ostrava Czech Republic

Forum Ústí nad Labem Bílinská 3490/6 400 01 Ústí nad Labem Czech Republic

FUTURUM HRADEC KRÁLOVÉ Brněnská 1825/23A 500 09 Hradec Králové Czech Republic

www.forumnovakarolina.cz, www.facebook.com/ForumNovaKarolina www.forumustinadlabem.cz, www.facebook.com/ForumUstinadLabem www.futurumhradec.cz, www.facebook.com/futurumhradec.cz


Fnk leasing brochure autumn 2016  
Fnk leasing brochure autumn 2016  
Advertisement