SVADOBNÉ OZNÁMENIA | kanovits media

Page 1


Štýlové svadobné oznámenia s tradičným, moderným alebo art deco motívom. Svadobné oznámenia sú potláčané najmodernejšími technológiami na exkluzívne talianske a francúzske papiere. Možnosť umiestnenia ľubovolného textu a obrázov.

ŠTANDARD K AT E G Ó R I A


Svadobné oznámenie

STANDARD SS001A Rozmery: 130 x130 mm Materiál: Curious Virtual Pearl Gramáž: 240 g

Cena

0,80€ /kus


Svadobné oznámenie

STANDARD SS001B Rozmery: 130 x130 mm Materiál: Keaykolour Biscuit Gramáž: 300 g

Cena

0,80€ /kus


Svadobné oznámenie

STANDARD SS001C Rozmery: 130 x130 mm Materiál: Shetland - Bright White Gramáž: 250 g

Cena

0,80€ /kus


Svadobné oznámenie

STANDARD SS002A Rozmery: 130x130 mm Materiál: Rives Laid Corn Gramáž: 220 g

Cena

0,80€ /kus


Svadobné oznámenie

STANDARD SS002B Rozmery: 130x130 mm Materiál: White Gold Curious Gramáž: 250 g

Cena

0,80€ /kus


Svadobné oznámenie

STANDARD SS002C Rozmery: 130x130 mm Materiál: Rives Tradition Bright White Gramáž: 250 g

Cena

0,80€ /kus


Svadobné oznámenie

STANDARD SS003A Rozmery: 125 x 150 mm Materiál: Via Felt Jute Gramáž: 220 g

Cena

1,00€ /kus


Svadobné oznámenie

STANDARD SS003B Rozmery: 125 x 150 mm Materiál: SH Recycling Gramáž: 220 g

Cena

1,00€ /kus


Svadobné oznámenie

STANDARD SS003C Rozmery: 125 x 150 mm Materiál: Rives Bright White Dot Gramáž: 250 g

Cena

1,00€ /kus


Svadobné oznámenie

STANDARD SS004A Rozmery: 105 x 148 mm Materiál: Keaykolour Biscuit Gramáž: 300 g

Cena

0,80€ /kus


Svadobné oznámenie

STANDARD SS004B Rozmery: 105 x 148 mm Materiál: Basane Bright White Gramáž: 250 g

Cena

0,80€ /kus


Svadobné oznámenie

STANDARD SS004C Rozmery: 105 x 148 mm Materiál: Keaykolour Sunshine Gramáž: 250 g

Cena

0,80€ /kus


Svadobné oznámenie

STANDARD SS005A Rozmery: 105 x 148 mm Materiál: Curious Fusilier White Gold Gramáž: 300 g

Cena

0,90€ /kus


Svadobné oznámenie

STANDARD SS005B Rozmery: 105 x 148 mm Materiál: Curious Metalic Ice Silver Gramáž: 300 g

Cena

0,90€ /kus


Svadobné oznámenie

STANDARD SS005C Rozmery: 105 x 148 mm Materiál: Shetland Bright White Gramáž: 250 g

Cena

0,90€ /kus


Svadobné oznámenie

STANDARD SS006A Rozmery: 105 x 150 mm Materiál: Curious White Gold Gramáž: 300 g

Cena

0,80€ /kus


Svadobné oznámenie

STANDARD SS006B Rozmery: 105 x 150 mm Materiál: Rives Tradition Natural White Gramáž: 250 g

Cena

0,80€ /kus


Svadobné oznámenie

STANDARD SS006C Rozmery: 105 x 150 mm Materiál: Gmund Savanna Gramáž: 300 g

Cena

0,80€ /kus


Svadobné oznámenie

STANDARD SS007A Rozmery: 120 x 120 mm Materiál: Rives Basane Bright White Gramáž: 250 g

Cena

0,80€ /kus


Svadobné oznámenie

STANDARD SS007B Rozmery: 120 x 120 mm Materiál: Curious Lustre Gramáž: 300 g

Cena

0,80€ /kus


Svadobné oznámenie

STANDARD SS007C Rozmery: 120 x 120 mm Materiál: SH Recycling Gramáž: 350 g

Cena

0,80€ /kus


Svadobné oznámenie

STANDARD SS008A Rozmery: 130 x 130 mm Materiál: Astrosilver Cannete Gramáž: 220 g

Cena

0,80€ /kus


Svadobné oznámenie

STANDARD SS008B Rozmery: 130 x 130 mm Materiál: Curious Virtual Pearl Gramáž: 240 g

Cena

0,80€ /kus


Svadobné oznámenie

STANDARD SS008C Rozmery: 130 x 130 mm Materiál: Fusilier White Gold Gramáž: 300 g

Cena

0,80€ /kus


Svadobné oznámenie

STANDARD SS009A Rozmery: 210 x 99 mm Materiál: SH Recycling Gramáž: 350 g

Cena

0,90€ /kus


Svadobné oznámenie

STANDARD SS009B Rozmery: 210 x 99 mm Materiál: Rives Linear Pale Cream Gramáž: 250 g

Cena

0,90€ /kus


Svadobné oznámenie

STANDARD SS009C Rozmery: 210 x 99 mm Materiál: Curious Ice Silver Gramáž: 300 g

Cena

0,90€ /kus


Svadobné oznámenie

STANDARD SS010A Rozmery: 210 x 99 mm Materiál: Curious Ice Silver Gramáž: 300 g

Cena

0,90€ /kus


Svadobné oznámenie

STANDARD SS010B Rozmery: 210 x 99 mm Materiál: Curious Fusilier White Gold Gramáž: 300 g

Cena

0,90€ /kus


Svadobné oznámenie

STANDARD SS010C Rozmery: 210 x 99 mm Materiál: Curious Lustre Gramáž: 300g

Cena

0,90€ /kus


Svadobné oznámenie

STANDARD SS011A Rozmery: 130 x 130 mm Materiál: Rives Shetland Bright White Gramáž: 250 g

Cena

0,80€ /kus


Svadobné oznámenie

STANDARD SS011B Rozmery: 130 x 130 mm Materiál: Rives Linear Natural White Gramáž: 250 g

Cena

0,80€ /kus


Svadobné oznámenie

STANDARD SS011C Rozmery: 130 x 130 mm Materiál: Savanah Gmund Limba Gramáž: 300 g

Cena

0,80€ /kus


Svadobné oznámenie

STANDARD SS012A Rozmery: 105 x 148 mm Materiál: Rives Dot Bright White Gramáž: 250 g

Cena

1,10€ /kus


Svadobné oznámenie

STANDARD SS012B Rozmery: 105 x 148 mm Materiál: Munken Polar Gramáž: 300 g

Cena

1,10€ /kus


Svadobné oznámenie

STANDARD SS012C Rozmery: 105 x 148 mm Materiál: Ice Silver Gramáž: 300 g

Cena

1,10€ /kus


Elegantné svadobné oznámenia s tradičným, moderným alebo art deco motívom. Umelecký dizajn, kombinácia viacerých typov papierov, žiarivé farby, ručná práca. Svadobné oznámenia sú potláčané najmodernejšími technológiami na exkluzívne talianske a francúzske papiere. Možnosť umiestnenia ľubovolného textu a obrázov.

P R É M I U M K AT E G Ó R I A


Svadobné oznámenie

PREMIUM PS001A Rozmery: 130 x 130 mm Materiál: Rives Laid Corn Gramáž: 220 g

Cena

1,20€ /kus


Svadobné oznámenie

PREMIUM PS002A Rozmery: 130 x 130 mm Materiál: Rives Shetland Bright White Gramáž: 250 g

Cena

1,20€ /kus


Svadobné oznámenie

PREMIUM PS003A Rozmery: 130 x 130 mm Materiál: Curious Gold Leaf Gramáž: 300 g

Cena

1,20€ /kus


Svadobné oznámenie

PREMIUM PS004A Rozmery: 148 x 104 mm Materiál: Crush Corn Gramáž: 120 g

Cena

2,10€ /kus


Svadobné oznámenie

PREMIUM PS004B Rozmery: 148 x 104 mm Materiál: Marble White Gramáž: 120 g

Cena

2,10€ /kus


Svadobné oznámenie

PREMIUM PS004C Rozmery: 148 x 104 mm Materiál: Marble White Gramáž: 120 g

Cena

2,10€ /kus


Svadobné oznámenie

PREMIUM PS005A Rozmery: 125 x 124 mm Materiál: Rives Laid Corn Gramáž: 220 g

Cena

2,00€ /kus


Svadobné oznámenie

PREMIUM PS005B Rozmery: 125 x 124 mm Materiál: Curious Gold Leaf Gramáž: 300 g

Cena

2,00€ /kus


Svadobné oznámenie

PREMIUM PS005C Rozmery: 125 x 124 mm Materiál: Rives Shetland Bright White Gramáž: 250 g

Cena

2,00€ /kus


Svadobné oznámenie

PREMIUM PS006A Rozmery: 150 x 100 mm Materiál: Majestic Sand Gramáž: 120 g

Cena

2,00€ /kus


Svadobné oznámenie

PREMIUM PS006B Rozmery: 150 x 100 mm Materiál: Curious Ivory Gramáž: 100 g

Cena

2,00€ /kus


Svadobné oznámenie

PREMIUM PS006C Rozmery: 150 x 100 mm Materiál: Curious Mandarine Gramáž: 120 g

Cena

2,00€ /kus


Svadobné oznámenie

PREMIUM PS007A Rozmery: 150 x 90 mm Materiál: Majestic Milk Gramáž: 120 g

Cena

2,20€ /kus


Svadobné oznámenie

PREMIUM PS007B Rozmery: 150 x 90 mm Materiál: Majestic Marble White Gramáž: 120 g

Cena

2,20€ /kus


Svadobné oznámenie

PREMIUM PS007C Rozmery: 150 x 90 mm Materiál: Majestic Candelight Gramáž: 120 g

Cena

2,20€ /kus


Svadobné oznámenie

PREMIUM PS008A Rozmery: 130 x 130 mm Materiál: Send Me Ivory Gramáž: 250 g

Cena

2,10€ /kus


Svadobné oznámenie

PREMIUM PS008B Rozmery: 130 x 130 mm Materiál: Majestic Candelight Gramáž: 120 g

Cena

2,10€ /kus


Svadobné oznámenie

PREMIUM PS008C Rozmery: 130 x 130 mm Materiál: Majestic Marble White Gramáž: 120 g

Cena

2,10€ /kus


Svadobné oznámenie

PREMIUM PS009A Rozmery: 130 x 130 mm Materiál: Rives Laid Corn Gramáž: 220 g

Cena

2,20€ /kus


Svadobné oznámenie

PREMIUM PS009B Rozmery: 130 x 130 mm Materiál: Curious Gold Leaf Gramáž: 300 g

Cena

2,20€ /kus


Svadobné oznámenie

PREMIUM PS009C Rozmery: 130 x 130 mm Materiál: Virtual Pearl Gramáž: 240 g

Cena

2,20€ /kus


Svadobné oznámenie

PREMIUM PS010A Rozmery: 148 x 106 mm Materiál: Rives Dot Bright white Gramáž: 250 g

Cena

2,50€ /kus


Svadobné oznámenie

PREMIUM PS010B Rozmery: 148 x 106 mm Materiál: Rives Tradition Natural White Gramáž: 250 g

Cena

2,50€ /kus


Svadobné oznámenie

PREMIUM PS010C Rozmery: 148 x 106 mm Materiál: Rives Basane Bright White Gramáž: 250 g

Cena

2,50€ /kus


Luxusné svadobné oznámenia s tradičným, moderným alebo art deco motívom vyrobené pomocou laserovej technológie. Svadobné oznámenia sú potláčané najmodernejšími technológiami na exkluzívne talianske a francúzske papiere. Nadčasový umelecký dizajn, kombinácia viacerých typov papierov, žiarivé farby, ručná práca, zdobenie dekoračnými prvkami. Možnosť umiestnenia ľubovolného textu a obrázov.

D E L U X K AT E G Ó R I A


Svadobné oznámenie

DELUXE DS001A Rozmery: 130 x 130 mm Materiál: Super Gold Gramáž: 300 g

Cena

2,70€ /kus


Svadobné oznámenie

DELUXE DS001B Rozmery: 130 x 130 mm Materiál: Curious Gold Leaf Gramáž: 300 g

Cena

2,70€ /kus


Svadobné oznámenie

DELUXE DS001C Rozmery: 130 x 130 mm Materiál: Casino Gramáž: 300 g

Cena

2,70€ /kus


Svadobné oznámenie

DELUXE DS002A Rozmery: 150 x 105 mm Materiál: Super Gold Gramáž: 300 g

Cena

2,70€ /kus


Svadobné oznámenie

DELUXE DS002B Rozmery: 150 x 105 mm Materiál: Curious Gold Leaf Gramáž: 300 g

Cena

2,70€ /kus


Svadobné oznámenie

DELUXE DS002C Rozmery: 150 x 105 mm Materiál: White Gold Gramáž: 300 g

Cena

2,70€ /kus


Svadobné oznámenie

DELUXE DS003A Rozmery: 155 x 110 mm Materiál: Curious Gold Leaf Gramáž: 300 g

Cena

2,70€ /kus


Svadobné oznámenie

DELUXE DS003B Rozmery: 155 x 110 mm Materiál: Curious Galvanised Gramáž: 300 g

Cena

2,70€ /kus


Svadobné oznámenie

DELUXE DS003C Rozmery: 155 x 110 mm Materiál: Astrosilver Orion Gramáž: 300 g

Cena

2,70€ /kus


Svadobné oznámenie

DELUXE DS004A Rozmery: 130 x 130 mm Materiál: Curious White Gold Gramáž: 300 g

Cena

2,90€ /kus


Svadobné oznámenie

DELUXE DS004B Rozmery: 130 x 130 mm Materiál: Curious Cryogen White Gramáž: 240 g

Cena

2,90€ /kus


Svadobné oznámenie

DELUXE DS004C Rozmery: 130 x 130 mm Materiál: Curious Lustre Gramáž: 300 g

Cena

2,90€ /kus


Svadobné oznámenie

DELUXE DS005A Rozmery: 100 x 211 mm Materiál: Rives Linear Pale Gramáž: 250 g

Cena

2,50€ /kus


Svadobné oznámenie

DELUXE DS005B Rozmery: 100 x 211 mm Materiál: Rives Tradition Natural White Gramáž: 250 g

Cena

2,50€ /kus


Svadobné oznámenie

DELUXE DS005C Rozmery: 100 x 211 mm Materiál: Rives Tradition Natural White Gramáž: 250 g

Cena

2,50€ /kus


Svadobné oznámenie

DELUXE DS006A Rozmery: 105 x 150 mm Materiál: Rives Linear Pale Cream Gramáž: 250 g

Cena

2,30€ /kus


Svadobné oznámenie

DELUXE DS006B Rozmery: 105 x 150 mm Materiál: Keaykolour Sunshine Gramáž: 250 g

Cena

2,30€ /kus


Svadobné oznámenie

DELUXE DS006C Rozmery: 105 x 150 mm Materiál: Majestic Casino Gold Gramáž: 290 g

Cena

2,30€ /kus


Svadobné oznámenie

DELUXE DS007A Rozmery: 130 x 130 mm Materiál: Curious Ice Silver Gramáž: 300 g

Cena

2,80€ /kus


Svadobné oznámenie

DELUXE DS007B Rozmery: 130 x 130 mm Materiál: Curious Fusilier White Gold Gramáž: 300 g

Cena

2,80€ /kus


Svadobné oznámenie

DELUXE DS007C Rozmery: 130 x 130 mm Materiál: Curious Lustre Gramáž: 300 g

Cena

2,80€ /kus


Svadobné oznámenie

DELUXE DS008A Rozmery: 130 x 130 mm Materiál: Ice Silver Gramáž: 300 g

Cena

3,00€ /kus


Svadobné oznámenie

DELUXE DS008B Rozmery: 130 x 130 mm Materiál: Natural White Gramáž: 250 g

Cena

3,00€ /kus


Svadobné oznámenie

DELUXE DS008C Rozmery: 130 x 130 mm Materiál: Pale Cream Gramáž: 250 g

Cena

3,00€ /kus


Svadobné oznámenie

DELUXE DS009A Rozmery: 130 x 130 mm Materiál: Ice Gold Gramáž: 300 g

Cena

2,90€ /kus


Svadobné oznámenie

DELUXE DS009B Rozmery: 130 x 130 mm Materiál: Rives Tweed Bright White Gramáž: 250 g

Cena

2,90€ /kus


Svadobné oznámenie

DELUXE DS009C Rozmery: 130 x 130 mm Materiál: Lustre Gramáž: 300 g

Cena

2,90€ /kus


Svadobné oznámenie

DELUXE DS010A Rozmery: 130 x 130 mm Materiál: Ice Gold Gramáž: 300 g

Cena

2,90€ /kus


Svadobné oznámenie

DELUXE DS010B Rozmery: 130 x 130 mm Materiál: Rives Tweed Bright White Gramáž: 250 g

Cena

2,90€ /kus


Svadobné oznámenie

DELUXE DS010C Rozmery: 130 x 130 mm Materiál: Lustre Gramáž: 300 g

Cena

2,90€ /kus


Svadobné oznámenie

DELUXE DS011A Rozmery: 130 x 130 mm Materiál: Rives Laid Corn Gramáž: 220 g

Cena

2,70€ /kus


Svadobné oznámenie

DELUXE DS011B Rozmery: 130 x 130 mm Materiál: Rives Laid Corn Gramáž: 220 g

Cena

2,70€ /kus


Svadobné oznámenie

DELUXE DS011C Rozmery: 130 x 130 mm Materiál: Rives Laid Corn Gramáž: 220 g

Cena

2,70€ /kus


Svadobné oznámenie

DELUXE DS012A Rozmery: 130 x 130 mm Materiál: Rives Laid Corn Gramáž: 220 g

Cena

3,00€ /kus


Svadobné oznámenie

DELUXE DS012B Rozmery: 130 x 130 mm Materiál: Rives Laid Corn Gramáž: 220 g

Cena

3,00€ /kus


Svadobné oznámenie

DELUXE DS012C Rozmery: 130 x 130 mm Materiál: Rives Laid Corn Gramáž: 220 g

Cena

3,00€ /kus


Svadobné oznámenie

DELUXE DS013A Rozmery: 150 x 105 mm Materiál: Rives Laid Corn Gramáž: 220 g

Cena

2,50€ /kus


Svadobné oznámenie

DELUXE DS013B Rozmery: 150 x 105 mm Materiál: Rives Shetland Bright Gramáž: 250 g

Cena

2,50€ /kus


Svadobné oznámenie

DELUXE DS013C Rozmery: 150 x 105 mm Materiál: Rives Tradition Natural Gramáž: 250 g

Cena

2,50€ /kus


Svadobné oznámenie

DELUXE DS014A Rozmery: 105 x 150 mm Materiál: Rives Linear Pale Gramáž: 250 g

Cena

2,90€ /kus


Svadobné oznámenie

DELUXE DS014B Rozmery: 105 x 150 mm Materiál: Rives Laid Corn Gramáž: 220 g

Cena

2,90€ /kus


Svadobné oznámenie

DELUXE DS014C Rozmery: 105 x 150 mm Materiál: Rives Shetland Bright White Gramáž: 250 g

Cena

2,90€ /kus


Svadobné oznámenie

DELUXE DS015A Rozmery: 125 x 125 mm Materiál: Majestic Sand Gramáž: 120 g

Cena

2,70€ /kus


Svadobné oznámenie

DELUXE DS015B Rozmery: 125 x 125 mm Materiál: Majestic Candelight Gramáž: 120 g

Cena

2,70€ /kus


Svadobné oznámenie

DELUXE DS015C Rozmery: 125 x 125 mm Materiál: Curious Mandarine Gramáž: 120 g

Cena

2,70€ /kus


Svadobné oznámenie

DELUXE DS016A Rozmery: 100 x 210 mm Materiál: Rives Linear Pale Cream Gramáž: 300 g

Cena

2,80€ /kus


Svadobné oznámenie

DELUXE DS016B Rozmery: 100 x 210 mm Materiál: White Gold Gramáž: 300 g

Cena

2,80€ /kus


Svadobné oznámenie

DELUXE DS016C Rozmery: 100 x 210 mm Materiál: Rives Shetland Bright White Gramáž: 300 g

Cena

2,80€ /kus


Svadobné oznámenie

DELUXE DS017A Rozmery: 105 x 150 mm Materiál: Keaykolour Sunshine Gramáž: 250 g

Cena

2,90€ /kus


Svadobné oznámenie

DELUXE DS017B Rozmery: 105 x 150 mm Materiál: Curious White Gold Gramáž: 300 g

Cena

2,90€ /kus


Svadobné oznámenie

DELUXE DS017C Rozmery: 105 x 150 mm Materiál: Rives Basane Bright White Gramáž: 250 g

Cena

2,90€ /kus


Svadobné oznámenie

DELUXE DS018A Rozmery: 130 x 130 mm Materiál: Rives Linear Pale Cream Gramáž: 250 g

Cena

3,30€ /kus


Svadobné oznámenie

DELUXE DS018B Rozmery: 130 x 130 mm Materiál: Rives Linear Natural White Gramáž: 250 g

Cena

3,30€ /kus


Svadobné oznámenie

DELUXE DS018C Rozmery: 130 x 130 mm Materiál: Rives Traditional Natural White Gramáž: 250 g

Cena

3,30€ /kus


Svadobné oznámenie

DELUXE DS019A Rozmery: 125 x 125 mm Materiál: Rives Trad. Natural White Gramáž: 250 g

Cena

2,90€ /kus


Svadobné oznámenie

DELUXE DS019B Rozmery: 125 x 125 mm Materiál: Linear Pale Cream Gramáž: 250 g

Cena

2,90€ /kus


Svadobné oznámenie

DELUXE DS019C Rozmery: 125 x 125 mm Materiál: Curious White Gold Gramáž: 300 g

Cena

2,90€ /kus


Svadobné oznámenie

DELUXE DS020A Rozmery: 109 x 155 mm Materiál: Curious Ice Silver Gramáž: 300 g

Cena

2,50€ /kus


Svadobné oznámenie

DELUXE DS020B Rozmery: 109 x 155 mm Materiál: Curious White Gold Gramáž: 300 g

Cena

2,50€ /kus


Svadobné oznámenie

DELUXE DS020C Rozmery: 109 x 155 mm Materiál: Munken Pure Gramáž: 300 g

Cena

2,50€ /kus


Svadobné oznámenie

DELUXE DS021A Rozmery: 104 x 158 mm Materiál: Curious White Gold Gramáž: 300 g

Cena

2,70€ /kus


Svadobné oznámenie

DELUXE DS021B Rozmery: 104 x 158 mm Materiál: Curious Gold Leaf Gramáž: 300 g

Cena

2,70€ /kus


Svadobné oznámenie

DELUXE DS021C Rozmery: 104 x 158 mm Materiál: Pop Set Fawn Gramáž: 240 g

Cena

2,70€ /kus


kanovits media s.r.o. Alžbetínske námestie 1, 929 01 Dunajská Streda +421 31 591 26 26 info@kanovits.com shop.kanovits.com | www.kanovits.com