Page 1

Ă…RSMAGASIN DANSK KANO & KAJAK FORBUND

En samlet oversigt over alle aktiviteter, tilbud og informationer fra DKF.

2008


Forord

3

Information DKF skifter logo Årsmøde DKF’s Temadag Kajakpolo stormøde Brug din breddekonsulent – brug dit forbund! Maillister og Nyhedsmagasin Økonomisk støtte til aktivitet Miljø ’ForsikringsTjek’ af din klub

4 4 5 5 6 6 7 8 9

Tough Testing Teens Kajakskolen 2008 Drengesamling Pigesamling Skolesamarbejde og skolemesterskab Kajakpolocamps Østturneringen i Kajakpolo Vestturneringen i Kajakpolo

34 34 35 35 35 36 36 36

Tur og rekreation Hav & kyst Surf Foredrag

38 38 38

Landshold Kajakpolo kompetencer, udtagelser og generel information Kajakpolo, U21 landshold Kajakpolo, Herrelandshold Kajakpolo, Udviklingshold damer Præsentation af Kano/Kajak elitesatsningen 2008 U16 og U18 landshold kortbane Senior landshold kortbane Udviklingslandshold kortbane Udviklingslandshold maraton Elitecenter, aktiviteter 2008

Uddannelse 10 11 13 14 16 17 18 19 20 20

Motion og konkurrence DM kortbane DM maraton Havkajak DM Race Havkajak DM Teknik Danmarksturneringen DM Ergometer De forskellige løbstyper Arrangementomtaler U10 stævner Danske Bank Cup Landsinspektør Cuppen Dansprint Maraton Cuppen

22 22 22 23 23 23 23 24 32 32 33 34

DKF’s uddannelsesstruktur Klubdag Kom i gang med kaproning – for børn og unge Inspiration til kaproning for børn I gang med kaproning - Voksne Kajakpolo Workshops Storebrorordningen i Kajakpolo Kajakpolodommer Holdlederkurser Teknik-/superinstruktør Roeruddannelsen (Euro Paddle Pass) Tur og kapkajak – Instruktørkurser og prøver Havkajak – Instruktørkurser og prøver Kapkajak – Træner 1 og 2 Kajakpolo – Træner 1 Diplomtræner Kursusoversigt

40 40 41 41 42 42 42 43 43 44 44 46 48 49 50 51 52

Kalender 2008

27

Terminsliste 2008

53

Personaleoversigt

55

Fotografer: Flemmning Agner Jørgensen, John Bern, Øystein Falkum, Jan Seremet, Peter Unold, Peter Carlsen, Anne-Mette Mortensen, Karen Møldrup, Allan Jørgensen og Dorte Wegger

2

ÅRSMAGASIN 2008


In dh ol dsfor teg n else

Forord Dette er 2. udgave af DKF’s Årsmagasin. Årsmagasinet beskriver (næsten) alle DKF’s tilbud til klubber og medlemmer. Opfordringen er klar: Brug disse tilbud, det er derfor, de er der. Årsmagasinet er også en illustration af det strategiarbejde, som bestyrelsen igennem det seneste år har lagt meget energi i. En del af strategien kan findes her gemt i aktiviteter, tilbud og sekretariatets struktur. Dette Årsmagasin er også premiere på DKF’s nye logo og en ny visuel linie. Forbundet tog imod ekspertråd og skiftede det gamle logo, der efterhånden var blevet teenager, ud med et logo, som bl.a. skal gøre det lettere at skelne DKF fra de andre specialforbund i jagten på sponsorkroner og gode samarbejdspartnere. Logoet er vores ansigt udadtil, og skal være lige så dynamisk som DKF hele tiden arbejder på at være. Apropos ansigt udadtil, så arbejdes der nu med en ny hjemmeside, der naturligvis visuelt skal arbejde med det nye logo, men som også får ny logik, teknik og forhåbentlig bedre omtale. Vi tør ikke håbe på flere besøgende, da den nuværende side allerede er meget velbesøgt.

Årsmagasinet er delt op i 5 hovedområder: Generel information Landshold Motion og konkurrence Ture og rekreation Uddannelse Men den logik skal læseren ikke lade sig afskrække af. Årsmagasinet rummer muligheder for unge, ældre, trænede eliteroere, begyndere, havkajakroere, kajakpolospillere og motionister. I praksis er det eksempelvis kvalifikationskrav for landshold, beskrivelse af mere end 20 løb, information om service på sekretariatet, en traditionel terminsliste, omfattende kalender med alle arrangementer og beskrivelse af møder. Der kan også læses om et kajakpolo-dameprojekt, og der er en introduktion til de nye kurser for instruktører, trænere og som noget helt nyt for roerne. Årsmagasinet er skabt af de fire aktivitetsudvalg; kaproningsudvalget, miljøudvalget, kajakpoloudvalget, børne- og breddeudvalget og den eliteansvarlige. Det hele er hjulpet godt på vej af 7 ansatte, der også er med til at føre planerne ud i livet. Læs magasinet og lad dig begejstre og engagere. Er du blandt de 20-30 % nye ledere, som hvert år træder til i kano- og kajaksporten, så velkommen til. Her får du en grundig indføring i de mange muligheder, som kano- og kajakforbundet tilbyder. Jeg vil ønske alle en god og aktiv sæson, og håber vi fortsat kan få fremgang i fællesskab i 2008.

Med venlig hilsen Ole Tikjøb Formand

ÅRSMAGASIN 2008

3


INFORMATION

DKF skifter logo Det nye logo, som præger udgivelsen hér, bliver fremover DKF’s ansigt udadtil. Det gamle logo havde efterhånden fået nogle år på bagen. Det kunne ses i grafikken. Samtidig skilte DKF’s logo sig ikke ret meget ud fra “konkurrenterne” fra de andre specialeforbund. At have en tydeligere og unik visuel identitet var en af anbefalingerne i den sponsorstrategi, som DKF har fået udarbejdet. Logoet, som i meget stiliseret form viser spidserne af en kano og en kajak, er designet af Pia Darfelt.

ligesom en ny hjemmeside med opdateret teknik, ny opbygning og nyt udseende følger. Endelig vil landsholdstøjet blive udskiftet, men det vil først ske i tredje fase, efterhånden som tøjet bliver udtjent.

Pia Darfelt forklarer om betydningen af en organisations visuelle identitet: “Et logo, og den måde det anvendes på, kan sammenlignes med det tøj man bærer... Et signal til omverden, en formidling af holdning, kultur, værdier, vision og innovation. På samme måde som tøjet skal logoet og det design, der omgiver det, give et godt førstehåndsindtryk. Logoet skal afspejle tiden og pege fremad... Skabe stolthed og give nye som gamle medlemmer og andre interessenter et signal om et forbund i udvikling. “Med det nye logo har DKF fået et udseende, der kan holde mange år frem i tiden” fortæller Pia Darfelt. “Logoet har klare linier, fortæller historien om kano og kajak, forenklet og minimalistisk og er let genkendeligt”. Til at supplere logoet er der udviklet variationer, blandt andet med forkortelsen DKF, ligesom der er varianter, hvor “Dansk Kano & Kajak Forbund” skrives helt ud. Logoet bliver indført i videst muligt omfang fra medio februar. Årsmagasinet her er første fase. Umiddelbart herefter følger udskiftning af brevpapir, visitkort og elektroniske forsendelser, 4

ÅRSMAGASIN 2008

Årsmøde Årsmødet i Dansk Kano og Kajak Forbund svarer til klubbernes generalforsamling. Årsmødet er således en nødvendig begivenhed for klubben at deltage i, hvis klubben ønsker medindflydelse. I år skal der med sikkerhed debatteres nye løb for U18 kvinder ved DM, grænserne for børns deltagelse i DM, pristalsreguleret kontingent, Euro Paddle Pass – og deadline for forslag er ikke udløbet i skrivende stund.


INFORMATION

Deltagelse i årsmødet er gratis. DKF har traditionelt haft velbesøgte årsmøder, men det er vigtigt, at store og små klubber fortsat bakker op. Hvis ikke mangfoldigheden i de aktiviteter der dyrkes i klubberne repræsenteres på årsmødet, bliver diskussionen for smal. En for smal diskussion betyder, at DKF ikke udvikler sig på en måde, som tilgodeser alle. Udover det formelle byder årsmødet også på gode muligheder for klubberne til at opdyrke og udvikle netværk. Hvis din klub er blandt de 40-50 klubber, der fast deltager i årsmødet, så overvej om ikke I kan gøre en lille indsats for at få en af naboklubberne med. I kunne køre sammen - så spares både miljøet og økonomien – og der er underholdning til køreturen. Årsmødet afholdes den 30. marts på Sjælland. Kontaktperson: Chefkonsulent Christian Jacobsen

DKF’s Temadag Inspiration, læring og networking i massevis Temadagen, der afholdes hvert år i forbindelse med Årsmødet, byder på en hel dag med rigtig gode muligheder for at finde inspiration til klubbens udvikling og aktiviteter. Temadagen er normalt en række forskellige workshops bygget op over et fælles tema. Deltagerne har mulighed for at tilmelde sig de workshops, der passer til lige netop deres klub og interesseområder. Man har mulighed for at hente inspiration og viden i forbindelse med en ny aktivitet, man gerne vil starte op, eller man kan få en saltvandsindsprøjtning til allerede kørende klubaktiviteter. Indholdet varierer fra direkte undervisning af kompetente instruktører til vidensdeling, hvor det er nøglepersoner fra andre klubber, der lægger op til en debat og erfaringsudveksling deltagerne imellem.

Dagen afsluttes med en god middag og efterfølgende et underholdende indslag der, ofte med udgangspunkt i humor og masser af grin, giver stof til eftertanke. Der er mulighed for at bestille overnatning, således at deltagerne er klar til søndagens Årsmøde. Kontaktperson: Klubkonsulent Flemming Agner Jørgensen

Kajakpolo stormøde Der afholdes et kajakpolostormøde i begyndelsen af det nye år i Odense. Vi ønsker med stormødet at sætte fokus på, hvad der skal ske på kajakpoloområdet i Danmark i de kommende år. Formålet er at få overblik over, hvad klubberne har brug for, hvad deres ønsker er, og få evalueret DKF’s aktiviteter, således at de bedst muligt lever op til klubbernes behov, forventninger og ønsker. Indholdet på stormødet vil være: • Hvad sker der på følgende områder? - Breddegruppen - Turneringsgruppen/DT - Uddannelse/EPP/dommer - Landshold • Hvad mangler klubberne? Hvad kan klubberne bidrage med? Vi vil hermed indbyde alle kajakpolointeresserede, spillere, trænere, ledere og bestyrelsesmedlemmer fra DKF’s klubber til at deltage i mødet. Fra DKF’s side deltager breddekonsulent og kajakpoloudvalget. Se invitation i kalenderen på hjemmesiden. Arrangementsdato: Odense Universitetssvømmehal Onsdag den 6. februar kl. 18.00 - 22.00. Kontaktperson: Breddekonsulent Karen Møldrup

ÅRSMAGASIN 2008

5


INFORMATION

Brug din breddekonsulent – brug dit forbund! Har I for mange medlemmer, og mangler I plads eller både? Har I for lange ventelister, og vil I gerne af med dem? Har I for få medlemmer, og vil I gerne have flere? Vil I gerne opstarte nye aktiviteter? Vil I gerne opstarte et kajakpolohold, men ved I ikke, hvordan man gør? Kunne I godt tænke jer at uddanne flere instruktører eller trænere? Kunne I godt tænke jer at afholde et arrangement eller et stævne? Kunne I godt tænke jer at få opstartet roning for børn og unge? Overvejer I, om I bruger jeres ressourcer på den bedste måde? Eller er der noget helt andet I godt kunne tænke jer at få kigget efter i sømmene eller få diskuteret med en uvildig person? SÅ skulle I tage at kontakte jeres breddekonsulenter. Vi står på spring til at hjælpe jer med både store og små udfordringer og til at gøre jer opmærksomme på jeres muligheder som medlem af DKF. Vi vil gerne: • være fluen på væggen til et bestyrelsesmøde • være ordstyrer på et bestyrelsesmøde, så evt. ’tavs’ viden kan komme frem • komme ud at møde jer – komme på klubbesøg • deltage i møder med kommunen • yde sparring til udviklingsprojekter for klubben • give et indblik i hvad DKF kan gøre for jer, og vise hvilke tilbud der udbydes fra DKF’s side • hjælpe med forhold angående folkeoplysning, svømmehal, havn, skat eller løn • lytte til jeres udfordringer, problemstillinger og gode ideer – skal vi ikke gøre noget ved dem? Vores mål i DKF er at have så godt et samarbejde med vores klubber som muligt, da det er jer, der udfører et kæmpe stykke arbejde i det daglige, derfor brug og udnyt jeres forbund og breddekonsulenter, vi er her for det samme. Tænker I, det 6

ÅRSMAGASIN 2008

kan forbundet nok ikke hjælpe med, så kontakt os alligevel, det kunne jo være… Der er ikke nogle udfordringer eller problemer, der er for store eller for små – så grib knoglen, eller smid en mail! Vi glæder os til at høre fra jer. Venlig hilsen Breddekonsulenterne

Maillister & Nyhedsmagasin Hold dig orienteret På DKF’s hjemmeside www.kano-kajak.dk har du mulighed for at tilmelde dig vores maillister og derved få informationerne direkte ind i din mailbox. Maillisterne dækker forskellige aktiviteter/emner, og du kan frit vælge imellem dem. Det er muligt at tilmelde sig maillisterne både som registreret og som anonym bruger.

Nyhedsmagasinet Månedlig information og artikelstof DKF’s månedlige Nyhedsmagasin publiceres udelukkende via hjemmesiden og udkommer hver d. 1. i måneden. Nyhedsmagasinet indeholder aktuel og relevant information fra DKF til både klubber og roere. Klubberne har via Nyhedsmagasinet mulighed for at få udsendt invitationer til egne arrangementer. Som oftest vil en invitation bestå af en kort omtale, der samtidig linker til klubbens egen hjemmeside, men det er selvfølgelig også muligt at få invitationen placeret på DKF’s server. Ud over invitationer og diverse informationsstof forsøger vi at krydre magasinet med forskellige historier fra nær og fjern. Har I en god historie, som I gerne vil dele med andre læsere, er I meget velkomne til at sende den til sekretariatet. Redaktionen tager herefter stilling til en evt. publicering. Klubber og andre opfordres kraftigt til at linke direkte til Nyhedsmagasinet fra deres egne


INFORMATION

klubber og arrangementsgrupper under forbundet. I 2008 er der sĂĽledes 100.000 kr. til generelle formĂĽl og 35.000 kr. til havkajakativiteter. LĂŚs om krav og forudsĂŚtninger for ansøgninger i ansøgningsfolderen, der findes pĂĽ www.kano-kajak.dk under “Downloadâ€? i menuen “Genereltâ€?. Ansøgningsfristen er 1. marts 2008, og sekretariatets personale kan evt. vĂŚre behjĂŚlpelig med udfyldelse af ansøgningen. hjemmesider samt gøre deres medlemmer opmĂŚrksomme pĂĽ magasinet. Kontaktperson: Klubkonsulent Flemming Agner Jørgensen

Ă˜konomisk støtte til aktivitet 135.000 kr. til rĂĽdighed for klubberne i puljeordninger

Tidligere har DKF støttet Pigeprojekt, TrÌningssamlinger, Klubudvikling, Ældre/Pensionister, Havkajak, Børneroning, Turkajak, Opstart af kajak aktivitet, Polokajakker, ForÌldre/børn, Kapkano, Indkøb af padler og klodser, Indkøb af mül og baner, Uddannelse og kurser, Jyske Mesterskaber, Fynske Mesterskaber, Københavnske Mesterskaber, SjÌlland-Lolland-Falster Mesterskaber, VinterrÌs, HavnerÌs, FÌlles udviklingsprojekter, Lokale kajakpolostÌvner, Kajaktrailer og Indkøb af børnekajakker.

Dansk Kano og Kajak Forbund uddeler midler til

9TVTaST][X[[T]hX2^PbcUP\X[XT] °STWPaZP[Sc\XV2>0BC#$\¢S\XV_z) fffZPYPZRT]cad\SZT[[Ta_zeP]STc

/“SSF#ZHBEFt(SFKT 7FKMFt5MGt'BY XXXLBKBLDFOUSVNELtNBJM!LBKBLDFOUSVNEL

Ă…RSMAGASIN 2008

7


INFORMATION

Miljø Ulven kommer Sådan har det lydt mange gange når lodsejere og andre brugere af Danmarks vandløb og kyster har udtalt sig om kano og kajakroning. Nu er der et arbejde i gang, der på foranledning af EU skal registrerer vand og natur. Det har givet mulighed for at grupper kan råbe “ulven kommer” endnu en gang – og direkte eller indirekte begrænse mulighederne for kano og kajakroning. DKF miljøudvalg må derfor også endnu en gang råbe “ulven kommer”. Danmark og de øvrige EU-lande skal inden udgangen af 2009 vedtage en ny form for naturplaner og vandplaner med tilhørende indsatsprogrammer. Det overordnede mål er at sikre eller genoprette en gunstig bevaringsstatus for naturtyper og plantearter, der har særlig betydning for naturen i EU, samt sikre god vandkvalitet i søer, vandløb og havet.

Miljøudvalget opfordrer fortsat alle til at melde tilbage til DKF, hvis I finder oplysning om, at roning er en trussel for naturen i dit/jeres område. Hvis du vil vide mere: Miljøministeriet har udarbejdet en pjece med nærmere oplysninger om den nye naturplanlægning. Pjecen kan ses på: www.skovognatur.dk/Udgivelser/2006/naturplanlaegning.htm Sideløbende med naturplanerne udarbejdes der planer for alt vand - grundvand, vandløb, søer og den kystnære del af havet. Læs mere: www.mst.dk/Vand/ Vandrammedirektivet/Ny+vandplanlaegning+i+ Danmark/Ny+vandplanlægning+i+Danmark.htm Se analyser og konsekvensvurderinger på: www.vandognatur.dk

Miljøudvalget I 2008 afvikles der inden dette magasin udkommer endnu en gang miljøseminar. Klubber og udvalgsmedlemmer kan blive opdateret på hvorledes der bedst skabes balance mellem naturbeskyttelse og naturbenyttelse. Derudover står miljøudvalg og DKF’s sekretariat altid til rådighed, hvis der opstår problemer om adgang til rovand.

I forbindelse med den nu overståede idéfase har DKF sendt en række indlæg til www.vandognatur.dk med bemærkninger til de trusselsvurderinger, som omfattede kano og kajakroning af betydning for DKF. Du kan finde link til indlæggene nederst i denne artikel.

8

ÅRSMAGASIN 2008

Link til DKF’s indlæg på vand og natur: DKF’s generelle bemærkninger: http://websag.mim.dk/IndsendteIdeerVandOgNatur/WebSider/VisIndsigelse.aspx?id=1420 014 Aalborg bugt: http://websag.mim.dk/IndsendteIdeerVandOgNatur/WebSider/VisIndsigelse.aspx?id=1461

De statslige miljøcentre arbejder nu med alle de oplysninger kommuner, foreninger og andre har sendt til dem. I løbet af 2008 sendes forslagene for de enkelte områder i høring og her skal DKF og din klub igen undersøge om kano-/kajakroning er opført som en risiko/trussel for naturen i dit lokalområde.

015 Nibe Bredning: http://websag.mim.dk/IndsendteIdeerVandOgNatur/WebSider/VisIndsigelse.aspx?id=1459

Du kan checke om kano-/kajakroning er opført som en risiko/trussel for naturen i dit lokalområde - på www.vandognatur.dk

108 Æbelø og havet syd for: http://websag.mim.dk/IndsendteIdeerVandOgNatur/WebSider/VisIndsigelse.aspx?id=1456

049 Gudenå: http://websag.mim.dk/IndsendteIdeerVandOgNatur/WebSider/VisIndsigelse.aspx?id=1428


INFORMATION

110 Odense Fjord: http://websag.mim.dk/IndsendteIdeerVandOgNatur/WebSider/VisIndsigelse.aspx?id=1446 127 Sydfynske Øhav: http://websag.mim.dk/IndsendteIdeerVandOgNatur/WebSider/VisIndsigelse.aspx?id=1434 133 Esrum Sø http://websag.mim.dk/IndsendteIdeerVandOgNatur/WebSider/VisIndsigelse.aspx?id=1437 134 Arresø: http://websag.mim.dk/IndsendteIdeerVandOgNatur/WebSider/VisIndsigelse.aspx?id=1437 136 Roskilde Fjord: http://websag.mim.dk/IndsendteIdeerVandOgNatur/WebSider/VisIndsigelse.aspx?id=1437 139 Øvre Mølleø og Furesø: http://websag.mim.dk/IndsendteIdeerVandOgNatur/WebSider/VisIndsigelse.aspx?id=1444 163 Suså http://websag.mim.dk/IndsendteIdeerVandOgNatur/WebSider/VisIndsigelse.aspx?id=1442

Du kan lave forsikringstjekket på www.kano-kajak.dk -> klubbens side. Samme sted kan du se, hvilke forsikringer klubben har via sit medlemskab af Dansk Kano og Kajak Forbund / Danmarks Idræts-Forbund. Følgende forsikringer er tegnet for alle klubber: Ansvarsforsikring Arbejdsskadeforsikring Idrættens rejseforsikring Retshjælpsforsikring Arbejdsskadeforsikringen har en udvidet dækning i forhold til den lovpligtige forsikring, fordi den også dækker bestyrelsesmedlemmer, og fordi I fremover kan forsikre foreningens frivillige arbejdskraft mod ulykker. Ring til Tryg på 7011 2020, hvis der sker en skade. I kan komme i kontakt med Tryg døgnet rundt, og der sidder altid nogen ved telefonen, som kan give gode råd og vejledning i en akut situation. Har du spørgsmål? Se www.idraettensforsikringer.dk Kontaktperson: Breddekonsulenterne

177 Maribosøerne: http://websag.mim.dk/IndsendteIdeerVandOgNatur/WebSider/VisIndsigelse.aspx?id=1452

’ForsikringsTjek’ af din klub Idrættens organisationer har i samarbejde med Willis og Tryg udviklet et internetbaseret “ForsikringsTjek”, hvor du ved at svare på nogle få spørgsmål, kan få svar på, hvilke forsikringer din klub har behov for. Dette afhænger bl.a. af din klubs aktiviteter, hvad klubben ejer osv. Tryg har sammen med Dansk Kano og Kajakforbund bl.a. udviklet en enkel og fordelagtig transportforsikring for de både, der er registreret i klubbens bådehus. Der er ligeledes mulighed for at tegne forsikringer, der dækker medlemmernes både, når de opbevares i klubbens kajakhal. Dette lapper et udbredt “forsikringshul”.

U10 stævner Årets tilbud til de 6 - 10 årige! Deltag i U10 stævnerne - stævner designet specielt til dig, der ikke har roet særligt længe!

Læs mere på side 32

ÅRSMAGASIN 2008

9


LANDSHOLD

KAJAKPOLO | ELITE

Kajakpolo kompetencer, udtagelser og generel information Udtagelse til landshold De til en hver tid siddende landstrænere for herre-, dame- og U21 landsholdet udtager suverænt spillere til de opgaver, landsholdene deltager i. Træneren udpeges af landsholdsudvalget og ansættes indenfor rammerne af det tildelte budget, under forudsætning af bestyrelsens godkendelse. Udtagelserne til udviklingslandshold og landsholdene sker på baggrund af de iagttagelser, som trænerne gør sig ved træning samt stævner og er således trænernes subjektive vurdering af niveau, muligheder og potentialer i forhold til holdet. Udtagelser til landshold bliver offentliggjort på DKF’s hjemmeside. Udtagelse til udviklingslandshold og U18 vil ikke blive offentliggjort. Endvidere vil alle roere, der udtages til landsholdene, modtage direkte besked via mail, med en kopi til klubberne. Der vil blive udarbejdet en spillerliste med spillere, som deltager på udviklingsholdet. Trænere og holdledere for sæsonen 2008: Herrelandsholdstræner: Martin van Arkens Koordinator og kontaktperson: Frederik Lang Udviklingslandshold damer, træner: Martin Dagnæs U21 landsholdstræner: Ole Karstoft Lund 10

ÅRSMAGASIN 2008

Holdleder: Michael Hallengreen

Generelt DKF yder i 2008 ikke tilskud til udviklingslandsholdets aktiviteter. Spillere skal således selv betale alle udgifter forbundet med enhver stævnedeltagelse. For U18 vil der blive tilskud til 1 stævne, og for herrelandsholdet vil der blive ydet et mindre tilskud til VM i Canada. Resten af landsholdenes aktiviteter vil være finansieret af egenbetaling. Ved samlinger er spillerne selv ansvarlige for at koordinere transport og bespisning. Der ydes ikke tilskud til samlinger, så spillerne udligner mad- og kørselsudgifter umiddelbart efter hver samling. Transport, udregning af deltagerbetaling og øvrige arrangementer i forbindelse med stævner koordineres af trænere/sportschefen.

Træningskrav Foruden deltagelse i landsholdets aktiviteter forventes det, at den enkelte spiller passer den daglige træning, der er beskrevet under de enkelte landshold. Kajakpolotræningen vil i dagligdagen være på klubniveau, men det forventes at spillere i klubber tæt på hinanden, gør en aktiv indsats for at træne med andre landsholdsspillere for at højne niveauet. Samlingerne er som udgangspunkt åbne for nye spillere i perioden efter hhv. EM og VM og frem til nytår, hvorefter der arbejdes med en fast bruttotrup. Landstrænerne kan til enhver tid supplere holdene.


LANDSHOLD

Materialekrav til samlinger: Hver spiller medbringer altid egen kajak, pagaj, hjelm, overtræk og spillervest. Hver spiller medtager altid egen bold samt tøj til både vand- og tørtræning.

Det har selvfølgelig indflydelse på de prioriteringer, der er gjort for holdet. I løbet af de næste 2 år skal der opbygges et højere niveau, således at holdet kan opnå bedre resultater ved EM og dermed også kvalifikation til VM.

Materielkrav til stævner: Hver spiller medbringer egen kajak, der inden ankomst til stævnet skal være rød. Hver spiller medbringer sort hjelm med hvidt spillernummer. Hver spiller medbringer egen pagaj og overtræk. Trænere eller holdledere sørger for spillerveste.

Handlingsplan for 2008

I forhold til den enkelte spiller påser kajakpoloudvalget/landsholdsgruppen, at landsholdsspillerne overholder Dansk Kano og Kajak Forbunds love og reglementer om nationalitet, doping, reklamer m.m. Udvalget påser tillige, at spillerne repræsenterer Danmark værdigt, i korrekt udstyr, og i de valgte farver og beklædning ved deltagelse i turneringer under ICF, eller hvor det i øvrigt findes påkrævet i forbindelse med repræsentative opgaver. Kontaktperson: Sportschef Klavs Klavsen

KAJAKPOLO | U21

Kajakpolo, U21 landshold Ved EM i 2007 sluttede U21 holdet som nr. 12 ud af 15 hold, hvilket ikke rækker til en direkte kvalifikation til VM i Canada 2008.

• Der arrangeres en række samlinger i løbet af vinteren 2008. Minimum to af disse samlinger vil være åbne for nye spillere og U18 spillere, og vil blive offentligt gjort på DKF’s hjemmeside sammen med holdets øvrige aktiviteter. • Alle spillere under 21 år, som har lyst til at prøve kræfter med polo på lidt højere niveau og komme i betragtning til landsholdet, kan kontakte landstræneren for at få invitation til de åbne samlinger. • På baggrund af disse samlinger vil der blive udtaget en bruttotrup, som deltager i sæsonens øvrige samlinger, og hvorfra spillere til turneringer udtages. • Der vil i 2008 blive såvel samlinger som stævner for U21 og U18. Målet er at få en større og bredere bruttotrup, hvor U21 holdets fremtid sikres med yngre spillere. Det er vigtigt at udvikle og indlemme de spillere i truppen, som skal danne

grundlag for EM i 2009 og 2011. At give de unge mulighed for landsholdsaktiviteter på U18 hold, skal gerne resultere i øget træning, motivation samt erfaring og dermed bedre niveau, når spilleren indtræder på U21 holdet.

ÅRSMAGASIN 2008

11


LANDSHOLD

Målsætningen for 2008 • Det næste år skal bruges til at styrke holdets niveau, så der ved EM i 2009 kan opnås en god placering i den bedste halvdel, der samtidig kvalificerer til VM 2010. Dette vil kræve en øget træningsmængde fra spillerne.

• Målet for U18 holdet er, at spillerne kan prøve sig selv af i landsholdssammenhæng og dermed få nogle erfaringer, der skal give motivation til fortsat at spille polo på højt niveau. Spillerne skal opnå niveau, så de er i stand til at indgå på U21 holdet som 18 årige.

• I 2008 bliver vægten lagt på, at spillerne med øget træning skal opnå bedre fysik og dermed styrke i både forsvar og angreb. Der vil ligeledes være fokus på at forbedre selve angrebsspillet, således at flere spillere kan lægge tryk på modstanderens mål. Der vil desuden blive arbejdet med 2 faste forsvarssystemer.

Stævner i 2008

• U21 spillere og holdets træner sparrer med herrelandsholdet i så stort omfang som muligt, så U21 spillerne kender spilsystemer og kan skabe grundlag for at føde herrelandsholdet. Når spillerne falder for aldersgrænsen på U21 holdet, skal de have et niveau, så de kan indtræde på herrelandsholdet.

Gøttingen Her spiller holdet i herrernes LK2 række, som matcher U21 holdets niveau. En del nye spillere vil få chancen her, så målet er at blive sammenspillet og at alle bliver fortrolige med spilsystemer og det at spille under et større pres.

1) Niedersachen Cup i Göttigen d. 26.-27. april 07 2) Deutschland Cup i Essen d. 10.-12. maj 07 3) Kielerwoche i Kiel d. 28.-29. juni 07 Desuden vælges et af de to stævner: De Paddle eller Ieper

på lding o K ki buti j 4 i v r e ve .. l åbn sen Dok esiden. i r p a m s e e t adr på hjem Førs m ed Følg

Leder du efter: • De bedste havkajakker • Det bedste udstyr • Knowhow og rådgivning • Undervisning på alle niveauer • Et godt tilbud til din klub eller institution

Aarøsund Havn 17 - 6100 Haderslev - Tlf. 74534892 - mobil 26284892 - email info@kajakgaarden.dk

12

ÅRSMAGASIN 2008


LANDSHOLD

Essen Her er vores mål at forbedre resultatet fra 2007 og komme i den bedste halvdel i vores række. Ved stævnet er der traditionelt stor deltagelse af Europas bedste hold. Som forberedelse til VM vil der sandsynligvis også være deltagelse fra andre kontinenter. Kiel Her stilles op i herrerække, og vi stiler mod minimum en top 6 placering. U18 holdet deltager i et internationalt stævne, hvor der kan spilles i juniorrække. Når stævne og dato foreligger, vil det blive udmeldt på DKF’s hjemmeside.

Samlinger i 2008 U21 holdet holder planlægnings- og koordinationsmøde d. 5. januar 2008 kl. 10.00 i Odense. Emnerne er følgende: • Træningsplaner for 2008 • Stævner 2008 • Individuelle træningsplaner • Evaluering af 2007 • Hvordan kommer vi videre - forventningsafstemning • Se en masse god polo ved Euro Cup

KAJAKPOLO | ELITE

Kajakpolo, Herrelandshold Handlingsplan sæsonen 2008 Martin van Arkens er landstræner for herrelandsholdet. Han arbejder i 2008 videre med en grundstamme på 7 spillere, hvoraf de 6 repræsenterede Danmark ved EM2007. Der afholdes samlinger hver måned for den faste grundstamme og de spillere, der ligger i periferien af landsholdet. Disse samlinger er udtagelsesgrundlag til landsholdet. Martin van Arkens udtager spillere til landsholdsaktiviteter. I løbet af foråret vil der blive afholdt en åben samling, hvor alle har mulighed for at vise deres evner og spille sig på holdet, inden den endelige udtagelse finder sted i starten af sæsonen. Flere U21-spillere er allerede tilknyttet disse samlinger for at kunne hente inspiration fra både landstræneren og de ældre spillere og hermed sikre fremtiden for herrelandsholdet. Det forventes således, at de U21-spillere der rykker op efter VM2008 allerede i 2009 vil have mulighed for at blive udtaget til landsholdet og højne konkurrencen om udtagelse.

Krav til spillernes træningsindsats Der vil være mere fokus fra trænerside på spillernes træningsindsats i år. Det forventes, at spillerne deltager i al klubtræning, og som udgangspunkt deltager i alle U 21-samlinger. Det forventes, at spillerne styrketræner tre gange ugentligt og samtidig øver sprint ved siden af. Når udendørssæsonen starter, øges træningsmængden på vandet, og der kan evt. skæres lidt ned på styrketræningen. Det tilstræbes, at U21 spillerne følger de træningskrav der er for herrelandsholdet. Kontaktperson: Sportschef Klavs Klavsen

Målsætning og ambitioner Set i lyset af sidste års flotte resultater og det gode samarbejde med Martin van Arkens er forventningerne til herrelandsholdet øget. Der kræves en hårdere træningsindsats for at kunne spille op med de bedste nationer og en øget stævnedeltagelse for at kunne stå for presset i de afgørende øjeblikke på dette niveau. Der vil i 2008 være øget fokus på den fysiske træning og kondition samt boldkontrol under pres for at vinde flere 50/50 bolde og minimere antallet af fejl. Således intensiveres den daglige træning, ligesom der skal spilles endnu flere kampe på højt niveau for at landsholdet kan bevæge sig op blandt de bedste hold i verden og leve op til målsætningen for 2008 – top 10 ved VM2008 i Edmonton, Canada.

ÅRSMAGASIN 2008

13


LANDSHOLD

For at kunne leve op til dette krav kræves en seriøs og målrettet indsats fra spillerne. Det forventes, at spillerne prioriterer landsholdet som absolut 1. prioritet hvad angår stævner, træningsophold, samlinger og den daglige træning.

verdens allerbedste spillere er forhåbningen, at landsholdet allerede tidligt på sæsonen gennem 10 dage med stævner og intensiv træning bliver spillet godt sammen.

Stævnedeltagelse Træningskrav Foruden deltagelse i landsholdets aktiviteter forventes det at den enkelte spiller passer den daglige træning med nedenstående krav som minimum. Kajakpolotræningen vil i dagligdagen være på klubniveau, men det forventes at spillere i klubber tæt på hinanden gør en aktiv indsats for at træne med andre landsholdsspillere for at højne niveauet. Ugentlige træningspas vinter: 3 styrketræning 2 sprinttræning i polokajak 1 konditionstræning (svømning eller løb) 1 kajakpolotræning (indendørs/udendørs)

5. - 6. januar: Euro Cup, Odense, Danmark 26. - 27. april: Niedersachsen Cup, Göttingen, Tyskland 3. - 4. maj: Charleroi International, Charleroi, Belgien 10. - 12. maj: Deutschland Cup, Essen, Tyskland 28. - 29. juni: Flanders Cup, Mechelen, Belgien 21. - 27. juli: VM2008, Edmonton, Canada 23. - 24. august: Ieper International, Ieper, Belgien Kontaktperson: Sportschef Klavs Klavsen

KAJAKPOLO | ELITE

Ugentlige træningspas sommer: 3 kajakpolotræning 1 sprinttræning i polokajak 2 konditionstræning (løb) 1 styrketræning

Samlinger Vinterens samlinger foregår i Odense Universitetssvømmehal – der kan være afvigelser fra planlagte datoer pga. tildelinger af svømmehal. Nogle samlinger vil være over 2 dage og andre kun en enkelt dag. Sommerens samlinger vil blive lagt ud på DKF’s hjemmeside under årskalenderen og kajakpolokalenderen. 15. - 16. december 26. - 27. januar 9. - 10. februar 1. - 2. marts (åben samling) 22. - 23. marts 5. - 6. april

Træningsophold i Deventer, Holland 28. april - 2. maj Det er planlagt at lægge et træningsophold hos klubholdet Deventer KV, Holland i starten af sæsonen. Foruden muligheden for at træne med 14

ÅRSMAGASIN 2008

Kajakpolo, Udviklingslandshold damer Kompetence og udtagelser Det er den ansvarlige træner for udviklingslandsholdet for kajakpolo damer, der inviterer spillere til de opgaver, udviklingsholdet deltager i, samt udvælger spillere til deltagelse i træningssamlinger samt turneringer mm. Udviklingslandsholdet er som i 2007 åbent for nye spillere, dog under forudsætning af et vist potentiale - både hvad angår evner og lyst til at yde en indsats. Den ansvarlige træner udpeges af landsholdsgruppen under PU og ansættes indenfor rammerne af det tildelte budget, under forudsætning af bestyrelsens godkendelse.

Handlingsplan I november 2007 er der blevet samlet en gruppe på 11 - 12 spillere, der i fællesskab vil arbejde med at udvikle holdet, således Danmark igen kan gøre sig gældende indenfor kajakpolo på et internationalt niveau.


LANDSHOLD

Forudsætning for deltagelse på udviklingslandsholdet er lysten til at gøre en ekstra indsats ud over klubtræning, for på sigt at kunne udvikle sig til en habil kajakpolospiller med international klasse. Generelt gælder, at udviklingslandsholdet skal prioriteres højere end klubhold, dog undtagen DM og EM for klubhold. Landstræneren vil samtidig sørge for koordinering af turneringer, således der tages hensyn til ønsker fra de enkelte klubber.

Målsætning og ambitioner: Sæsonens mål for 2008 er at få sammenspillet det nye hold, så der til EM 2009 atter kan stilles med et hold med international klasse svarende til top 10 i Europa. Målsætning for 2008 er kort og godt at få reetableret landsholdet. Såfremt dette lykkes, vil målsætning afhænge af det kommende landsholds sammensætning og styrke. Skal vi få reetableret et damelandshold af international klasse, er det vigtigt, at vi på udviklingslandsholdet fastholder et højt og professionelt træningsniveau, svarende til samme krav som til et damelandshold. Derfor vil udviklingslandsholdet fortsætte med intensiv og målrettet træning, således at udviklingen af nye spillere optimeres mest muligt. Skal dette mål realiseres, kræves en professionel træningsindsats fra alle potentielle damespillere med kontinuerlig og målrettet træning. Målsætningen skal udover hård træning opnås

ved holdindsats, styrkelse af rofærdigheder samt boldforståelse, som vil blive temaerne i de kommende samlinger og træningsprogrammer. Det er målsætningen, at de bedste spillere på udviklingslandsholdet hurtigst muligt skal kunne etablere et landshold, som kan medvirke til udviklingen af kajakpolo på damesiden generelt, således at der hele tiden er damespillere med højt niveau. Det er yderst vigtigt, at vi holder fast i nuværende

niveau, således Danmark ikke taber flere års positiv udvikling på gulvet.

Træningskrav Vinter: 2 til 3 gange kajakpolotræning i svømmehal på klubniveau. 1 til 2 gange løbetræning. Alternativ: Spinning 1 til 3 gange vægttræning. 1 gang vinterroning i polokajak. Sommer: 2-4 gange kajakpolotræning på klubniveau. 1 til 2 gange løbetræning. 1 til 3 gange vægttræning. Div. individuel kajak- og kajakpolotræning

Resume Det er forudsat, at hver enkelt spiller i hele forløbet fokuserer på spilleglæde, holdspil, rofærdigheder, boldforståelse og fysisk styrke, således at både spillere og hold konstant over perioden forbedres.

ÅRSMAGASIN 2008

15


LANDSHOLD

Man skal have for øje, at alle i sidste ende er afhængige af hinandens indsats og indstilling.

Samlinger – oplæg til årskalender er udarbejdet.

Stævnedeltagelse: Der henvises til årskalender for 2008. Kontaktperson: Sportschef Klavs Klavsen

KAPKAJAK | KAPKANO | ELITE

Præsentation af Kano/Kajak elitesatsningen 2008 Det er fortsat Dansk Kano og Kajak Forbunds målsætning at kvalificere 3 både til OL I Beijing. Vore forventninger til kvalifikation ved VM i Duisburg 2007 levede vi ikke op til, selv om det var tæt på. Næste mulighed er EM i Milano 2008 15-18. maj. Det bliver ikke nemt, men det er der jo ikke ret meget der er inden for eliteidræt. Med et så højt ambitionsniveau, er vi nødt til at satse ekstra hårdt. Og det gør vi. Allerede i efteråret 2007 afviklede vi en 6 uger lang træningslejr i Florida i USA. Denne træningslejr følges op af en 8 uger lang træningslejr samme sted i februar/april 2008. I denne træningslejr deltager også en række af vore meget talentfulde juniorer fra 2007: Emil Stær, Nicolai Dagnæs og Esben Østergård. Vi fortsætter det tætte samarbejde med arbejdsgivere/uddannelsesinstitutioner, for at sikre elitecenterroerne så optimale hverdags- og træningsvilkår som overhovedet muligt. I tillæg til dette fortsætter vi også den økonomiske støtte til de aktive på elitecentret. Samarbejdet med Team Danmarks eksperter vil blive yderligere styrket. I samarbejde med enkelte kraftcentre gennemfø16

ÅRSMAGASIN 2008

res træningssamlinger for U16, U18 og U23 for at styrke talentudviklingsperspektivet yderligere. I forlængelse af dette satser vi også på en udbygning af det allerede eksisterende samarbejde med de 6 DKF-støttede kraftcentre. Igen i år har vi været igennem en lang proces med at prioritere DKF’s midler til de mange formål, som et forbund i ekspansion nødvendigvis gerne vil tilgodese. Jeg finder, at vi på kortbane eliteområdet har fået de midler, vi med rimelighed kan forlange og i tillæg til dette et forøget tilskud fra Team Danmark. Yderligere står vi med et nyt team bestående af Landstræner Thor Nielsen og Sportschef Klavs Klavsen. Thor behøver næppe nogen større præsentation her, og ingen er vel i tvivl om, at Thor om nogen brænder for vor elite og har de kompetencer, der skal til for at vi kan nå de mål, vi har sat os. Et stort velkommen til Thor som ny landstræner. Klavs Klavsen kommer fra en konsulentstilling i Dansk Ski Forbund, hvor han også tidligere har været landstræner for de alpine løbere. Vi forventer os meget af Klavs og tror på, at han sammen med Thor kan skabe det team og den holdånd, som også skal til på eliteniveau. Dernæst er det tanken, at Klavs især skal koncentrere sig om udviklingen af kraftcentrene og talentudviklingsarbejdet. Tag godt imod Klavs, når han dukker op i den nye sæson. Sæsonen 2008 bliver på mange måder en lidt skæv sæson. Efter EM i Milano ser alle frem til OL og det er derfor småt med internationale udfordringer. Vor landstræner og sportschef vil tage bestik af situationen, når vi kender resultaterne fra EM. U16, U18 og U23 har også i 2008 gode muligheder for at vise, om de kan leve op til de to seneste års meget fine resultater. Igen i år gælder det NM, samt for U18 og U23 EM i Ungarn. Med det dygtige arbejde, der bliver gjort i kraftcentrene, tør vi igen i år tro på topresultater ved de nævnte begivenheder.


LANDSHOLD

DKF’s marathonaktiviteter er også i 2008 placeret i kaproningsudvalget. Det er tanken at give forøgede muligheder for deltagelse på internationalt niveau for alle, som viser initiativ og evner. Udgangspunktet er fortsat fuld deltagerbetaling for de, som kvalificerer sig. Igen i 2008 tror vi på OL-kvalifikation, samt topplaceringer ved en række af sæsonens internationale begivenheder. Vi ser frem til en spændende sæson og et udviklende og konstruktivt samarbejde mellem vore klubber, kraftcentre, vort nye træner/sportschef team samt Team Danmark.

KAPKAJAK | KAPKANO | ELITE | U16 | U18

U16 og U18 landshold kortbane Præsentation: Opgaven med træning og planlægning af U16 og U18 landsholdet er til denne sæson blevet udliciteret til Kraftcenter København og Kraftcenter Lolland-Falster (Maribo). De to centre skal i tæt samarbejde være med til at udvikle den kommende generation af eliteroere frem mod en plads på Elitecenteret. Det betyder, at der er to formål med disse hold. På U16 landsholdet samles helt unge roere i Danmark til træningssamlinger, og der deltages i et mindre antal internationale konkurrencer, ligesom det, der arbejdes med på Elitecenteret, implementeres hele vejen ned gennem systemet, således at der er en rød tråd frem til seniorlandsholdet. Samtidig vil der blive lagt vægt på de sociale færdigheder som at kunne indgå i et fællesskab, hvor der er holdånd og opbakning til de andre roere, og hvor det er lysten til at træne og konkurrere, der er i højsædet.

Sæsonplan: 26. april – 27. april, Testregatta på Bagsværd Sø 7. juni – 8. juni, Bagsværd Regatta 01. august – 03. august, Nordiske Ungdoms Mesterskaber i Finland

KAJAK & FRITID

www.pagaj.eu

ÅRSMAGASIN 2008

17


LANDSHOLD

Udtagelsesforløb: Testregatta og Bagsværd Regatta bruges som iagttagelse. Der udtages maksimalt 20 aktive, og der iagttages i K1 200m, 500m og 2.500m.

Generel information: De aktive, der udtages til Nordiske Mesterskaber, samt deres klubber modtager skriftlig besked senest den 11. juli 2008. Der vil være afrejse torsdag den 31. juli og hjemrejse søndag den 05. august.

Der afholdes 2 U16/U18 træningssamlinger på Elitecenteret. Tidspunkterne er ikke fastlagt endnu. Der kan maksimalt deltage 20 aktive, og disse modtager direkte besked om tilbuddet. Der opfordres til at de aktives trænere deltager, dels som hjælp med praktiske ting, dels for at få indsigt i træningen med landstræneren.

Egenbetaling: Deltagelse i NM 2008 (transport, ophold og fortæring) ca. kr. 2.500 Ved deltagelse i U16/U18 træningssamlingerne er det op til den enkelte aktive/klub, at arrangere transport, ophold og fortæring for egen regning. Det er de to Kraftcentres opgave, at være orienteret om roere over hele landet, for at samle de bedste talenter. Træner for U16 landsholdet: Christian Grau Telefon: 40 50 85 90 18

ÅRSMAGASIN 2008

Træner for U18 landsholdet: Finn Larsen Telefon: 54 78 38 83 Ansvarlig for U landshold kortbane aktiviteter: Sportschef Klavs Klavsen Telefon: 22 77 16 91 E-mail: klavs.klavsen@kano-kajak.dk Ansvarlig for retningslinier i træningen og udtagelse: Landstræner Thor Nielsen. E-mail: thor.nielsen@kano-kajak.dk

KAPKAJAK | KAPKANO | ELITE

Seniorlandshold kortbane Præsentation: Der er i år to fokusområder med seniorlandsholdsarbejdet, som deles i perioder, én frem til EM og OL i maj/august, og én for perioden efter EM og OL. EM i maj er OL-kvalifikation, og derfor vil al fokus ligge på optimering af træningen i denne periode. Der er blevet tilknyttet en fysisk træner fra Team Danmark og en mental coach, for at højne kvaliteten i den daglige træning. Det er målsætningen, at min. 3 udøvere bliver udtaget til OL, samtidig med at der skal produceres resultater i verdensklasse, hvilket vil sige finaleplaceringer ved WC, EM, VM og OL. Dette skal ske ved at skabe optimale rammer omkring Elitecentret indenfor højt kvalificeret trænerbistand / træningsplanlægning, optimale trænings-


LANDSHOLD

faciliteter, materiel af bedste kvalitet, fokus på dagligdagen og kombinationen job/uddannelse/ sport, hvor det er afgørende, at der arbejdes langsigtet og med løsninger, der skaber mulighed for at opnå målsætningerne på en samfundsmæssigt og socialt forsvarlig måde.

Sæsonplan: 26. - 27. april, International Regatta Mantova, Italien 15. - 18. maj, Europa Mesterskaber og OL kval. i Milano, Italien 13. - 15. juni, World Cup Race Duisburg, Tyskland 27. - 29. juni, World Cup Race Pozan, Polen 19. - 23. august, OL Beijing, Kina Alle landsholdsroere er udtaget til EM i maj og ligeledes til World Cup i juni. Sammensætningen af de mandskabsbåde, der skal kvalificerer sig, foretages under træningslejren i Florida, USA, hvor forskellige kombinationer vil blive afprøvet. Vi stiller med en K4 ved EM, der bliver bemandet ud fra iagttagelser i K1 500m og 1.000m under Testregatta på Bagsværd Sø den 26. - 27. april 2008.

Generel information: De aktive, der udtages til ovennævnte landshold, samt deres klubber modtager skriftlig besked senest 3 dage efter den respektive iagttagelse.

Egenbetaling: Deltagelse i EM koster kr. 2.500,- pr. person. Deltagelse i WC koster kr. 1.500,- pr. person pr. arrangement. Egenbetalingen opkræves gennem klubberne. Ansvarlig for seniorlandsholdets aktiviteter: Sportschef Klavs Klavsen Telefon: 22 77 16 91 E-mail: klavs.klavsen@kano-kajak.dk Ansvarlig for udtagelse: Landstræner Thor Nielsen E-mail: thor.nielsen@kano-kajak.dk

KAPKAJAK | KAPKANO | ELITE

Udviklingslandshold kortbane Præsentation: Udviklingslandshold kortbane er et initiativ fra sæsonen 2004, der har til formål at få flere aktive i international konkurrence. Det er planen at motivere til udvikling gennem flere konkurrencemæssige udfordringer i løbet af sæsonen. Endvidere at skabe en tættere forbindelse mellem den nationale elite, der er indplaceret på Elitecentret, og den fremtidige elite.

Målgruppe: Den umiddelbare målgruppe for udtagelse til udviklingslandsholdet er de kano- og kajakroere, primært under 23 år, der ikke er indplaceret på Elitecentret, men med potentiale for en stor udvikling gennem talent, vilje og stort engagement. Det er med det perspektiv, at de aktive, som er i betragtning til Udviklingslandsholdet, indenfor en årrække kan være blandt den internationale elite, og dermed indplacering på Elitecentret.

Sæsonens muligheder: 15. - 18. maj, Europa Mesterskaber i Milano, Italien 17. - 20. juli, EM U18 og U23, Szeged, Ungarn 1. - 3. august, UNM Finland

Udtagelse til EM: 26. april og 27. april, Testregatta Bagsværd Sø Pris: kr. 1.500,-

Udtagelse til EM U23: 06. - 08. juni Bagsværd Regatta Pris: ca. kr. 4.500,-

Generel information: Udtagelser til seniorlandshold kortbane har første prioritet. Landstræneren har mulighed for at tilbyde aktive kano- og kajakroere at deltage i ovennævnte arrangementer men forudsætter, at de har et højt sportsligt niveau, samt at de ledige discipliner og distancer har en sportslig interesse og værdi i et længere perspektiv. Priserne nævnt ovenfor dækker transport med forbundsbussen, ophold, fortæring og akkreditering. ÅRSMAGASIN 2008

19


LANDSHOLD

De aktive, der tilbydes deltagelse i ovennævnte arrangementer, samt deres klubber modtager skriftlig information inden 3 dage efter den respektive iagttagelse. Ansvarlig for Udviklingslandshold kortbanes aktiviteter: Sportschef Klavs Klavsen Telefon: 22 77 16 91 E-mail: klavs.klavsen@kano-kajak.dk Ansvarlig for træningen på Elitecentret: Landstræner Thor Nielsen. E-mail: thor.nielsen@kano-kajak.dk

KAPKAJAK | ELITE

Udviklingslandshold maraton Præsentation: 2008 bliver lidt anderledes end sidste år, i det OL kvalifikationen har indflydelse på sammensætningen. Nogle af de roere der ikke kvalificerer sig til OL, vil udgøre grundstammen, sammen med de roere der er tilknyttet udviklingslandsholdet. Formålet er at tilbyde de aktive (U18 og senior), der har et højt sportsligt niveau med potentiale til at udvikle sig yderligere, muligheden for deltagelse i internationale konkurrencer og mesterskaber i maraton.

Udtagelsesforløb: Følgende 2 arrangementer vil fungere som iagttagelse til WC og VM: 3. maj, Nordic Open i Maribo 25. maj, Maribo Maraton i Maribo Efter de 2 ovennævnte iagttagelsesløb modtager de aktive, der tilbydes deltagelse på udviklingslandshold maraton, skriftlig besked med kopi til deres klubber. Denne gruppe - og kun denne gruppe - vil blive tilbudt deltagelse i WC og EM på nævnte vilkår. Udtagelse til VM vil være ved DM den 9. - 10. august i Maribo. De aktive, der tilbydes deltagelse ved VM, modtager skriftlig besked med kopi til klubberne. Ansvarlig for udviklingslandshold maraton aktiviteter: Sportschef Klavs Klavsen Telefon: 22 77 16 91 E-mail: klavs.klavsen@kano-kajak.dk Ansvarlig for udtagelse: Landstræner Thor Nielsen. E-mail: thor.nielsen@kano-kajak.dk

KAPKAJAK | ELITE

Elitecenter - aktiviteter 2008 Vilkårene for deltagelse på udviklingslandshold maraton er 100 % egenbetaling, dog yder DKF et tilskud til de respektive arrangementer gennem Kaproningsudvalget. DKF står for tilmeldingen til de enkelte konkurrencer og stiller landsholdstøj til låns. De aktive, der tilbydes deltagelse på udviklingslandsholdet, sørger selv for at arrangere rejse og transport af materiel samt evt. hjælpere. Der vil være mulighed for deltagelse i følgende konkurrencer: 14. - 15. juni, World Cup Brandenburg, Tyskland 12. - 13. juli, World Cup Crestuma, Portugal 20. - 21. September, Verdens Mesterskaber i Tyn nad Vltavou, Tjekkiet

20

ÅRSMAGASIN 2008

Præsentation: DKF’s Elitecenter er placeret ved Bagsværd Sø, og er et samarbejde mellem Team Danmark og Dansk Kano og Kajak Forbund. Elitecenteret har til formål at skabe optimale rammer og betingelser for elitearbejdet i de olympiske discipliner.

Nye tiltag til denne sæson: Team Danmarks fysiske træner er blevet tilknyttet, ligesom mentaltræning bliver en del af den daglige træning og forberedelse. På Elitecentret er følgende 9 kajakroere indplaceret i 2008: Anne Lolk Thomsen, Gladsaxe Kano og Kajakklub Henriette Engel Hansen, Kanoklubben “361” Mette Barfod, Lyngby Kanoklub


LANDSHOLD

Adam Spliid, Sorø Cano og Kajakklub Casper Nielsen, Gladsaxe Kano og Kajakklub Kasper Bleibach, Maribo Kajakklub Kim Wraae Knudsen, Amager Ro- og Kajakklub Lasse Nielsen, Gladsaxe Kano og Kajakklub René Poulsen, Maribo Kajakklub

15. - 18. maj, EM og OL kvalifikation i Milano, Italien 13. - 15. juni, World Cup Race Duisburg, Tyskland 27. - 29. juni, World Cup Race Pozan, Polen 19. - 23. august, OL Beijing, Kina

For at komme i betragtning til en indplacering på Elitecentret, skal man være blandt Danmarks bedste individuelt og have et internationalt niveau og potentiale, der rækker til topplaceringer ved EM, VM og OL.

Ansvarlig for Elitecentrets aktiviteter 2008: Sportschef Klavs Klavsen Telefon: 22 77 16 91 Email: klavs.klavsen@kano-kajak.dk Ansvarlig for træningen på Elitecentret: Landstræner Thor Nielsen. Email: thor.nielsen@kano-kajak.dk

Det er Landstræneren og Sportschefen, der vurderer det sportslige potentiale.

Elitecentret har følgende aktiviteter i 2008: 23. februar - 20. april, træningslejr i Indian Habour Beach, Florida 05. - 14. maj, træningslejr i Milano, Italien

- Oplevelser på vandet!

Kajakhuset.dk

I

Egå 86974433

I

København 35384433

I

Fredericia 75954433

ÅRSMAGASIN 2008

21


MOTION OG KONKURRENCE

KAPKAJAK | KAPKANO | B&U | VOKSNE

motionist, som søger lidt konkurrencemæssige udfordringer.

DM kortbane Danmarks Mesterskaberne for kortbane bliver i år afholdt i Holstebro fra d. 7. september til d. 9. september, med Kajakklubben Pagaj som arrangør. DM er for alle, der har lyst til at konkurrere til et stævne med mange deltagere og mange starter. Det sportslige niveau går fra den absolutte elite til den glade motionist, som søger lidt konkurrencemæssige udfordringer. Der konkurreres i både kano og kajak og i både ener, toer og firer. Distancerne spænder vidt med 200m som den korteste, over 500m, 1.000m, 2.500m, 5.000m til 10.000m. Aldersklasserne starter med U12, herefter U14, U16, U18 og seniorklassen. Tilmeldingen skal ske gennem din klub, så hold øje med “opslagstavlen”. Kontaktperson: Sportschef Klavs Klavsen

KAPKAJAK | KAPKANO | B&U | VOKSNE

Der konkurreres i både kano og kajak og i både ener og toer. Distancen er meget afhængig af aldersklasse, hvor U14 typisk ror ca. 12km, U16, U18 samt de 3 årgangsklasser 36-42 år, 43-49 år og 50+ ca. 20km og senior ca. 30km. Det er muligt både at deltage i kapronings- og turbåde. I kaproningsklasserne vil der være “overbæringer” under løbet, mens der i turbådsklasserne samt i U14 kan være “overbæringer”. Tilmeldingen skal ske gennem din klub, så hold øje med “opslagstavlen”. Kontaktperson: Sportschef Klavs Klavsen

HAVKAJAK | NYHED!

Havkajak DM Race Udviklingen af hurtige havkajakker, de såkaldte havracere, går stærkt. Med en længde omkring de 6 m, bredde omkring 45 cm, stabilitet som en middelsvær kapkajak og et cockpit, der tillader grønlændervendinger, er en ny kapklasse under opsejling.

DM marathon Danmarks Mesterskaberne i marathon bliver i år afholdt i Maribo den 9. og 10. august, med Maribo Kajakklub som arrangør. DM er for alle, der har lyst til at konkurrere til et stævne med mange deltagere, hvor det sportslige niveau går fra den absolutte elite til den glade 22

ÅRSMAGASIN 2008

Vi har endnu i Danmark ikke et løb direkte møntet på disse kajakker, men for at skubbe på udviklingen, udnævner vi Sea Challenge Fyn 2008 til officielt Marathon DM for Havkajakker.


MOTION OG KONKURRENCE

HAVKAJAK | NYHED!

KAPKAJAK

Havkajak DM Teknik

DM Ergometer

Det grønlandske kajakmesterskab har i årevis trukket folk fra hele verden. I mesterskabet konkurreres der i en række discipliner på præcision, styrke og smidighed. Men selvom niveauet er særdeles højt og vinderne træner målrettet året rundt, så har konkurrencen fortsat et stort folkeligt element.

DM Ergometer er et separat stævne, som igen vil være det afsluttende løb i Landinspektør Cuppen.

Til sommer afholder vi et dansk Havkajak Teknik DM, hvor vi lader os inspirere af vores landsmænd mod nord uden direkte at kopiere. Konkurrencen vil afspejle de havkajakker og de færdigheder vi bruger på disse breddegrader. Konkurrencen afholdes i fællesskab med foreningen Havkajakroerne.

Der roes i følgende klasser: U16 og U18 K1, piger og drenge, på distancerne 200m og 500m U18 og senior K1, damer og herre, på distancerne: 200m og 1.000m Der er endnu ikke afsat dato og sted, dette vil blive annonceret på DKF’s hjemmeside, samt ved invitation til klubberne direkte. Kontaktperson: Sportschef Klavs Klavsen

KAJAKPOLO | B&U | VOKSNE

KAPKAJAK | TURKAJAK | KAPKANO

Danmarksturneringen

De forskellige løbstyper

Turneringen afholdes hvert år og afvikles over fem udendørs stævner. Hold på alle niveauer kan deltage i turneringen, hvor der både er en juniorog en damedivision og tre herredivisioner. Ved det femte stævne findes årets danske mestre i alle klasser. Invitationer og informationer vil være at finde i kalenderen på DKF’s hjemmeside og i Nyhedsmagasinet.

Kortbane: Konkurrencer i kortbane spænder vidt fra sprinterdistancen 200m, over 500m, 1.000m, 2.500m, 5.000m til 10.000m. Der konkurreres i båder ener, toer og firer i både kano og kajak og herrer og damer.

Stævnedatoer: DT 1: Den 17. - 18. maj 2008 DT 2: Den 31. maj - 1. juni 2008 Odense DT 3: Den 21. - 22. juni 2008 DT 4: Den 2. - 3. august 2008 Københavns Kajakpolo Klub DT 5: Den 30. - 31. august 2008 Kontaktperson: Breddekonsulent Karen Møldrup

Kajakpolocamps Husk at tilmelde dig årets kajakpoloevents - der bliver masser af udfordringer for alle! Gymnastik og Idrætshøjskolen ved Viborg (dame) d. 6. – 8. juni Glamsdalens Idrætsefterskole (junior) d. 7. – 9. juli

Læs mere på side 36

ÅRSMAGASIN 2008

23


MOTION OG KONKURRENCE

Nationalt er Danmarks Mesterskaberne sæsonens højdepunkt, hvor de yngste deltagere er U12 og de ældste er seniorer (18+ år). Internationalt afholdes der både Europa Mesterskaber, Verdens Mesterskaber og Olympiske Lege i kortbane. For en oversigt over kortbanekonkurrencer, tjek kalenderen på DKF’s hjemmeside www.kano-kajak.dk.

Europa Mesterskaber og Verdens Mesterskaber. Marathon er ikke en Olympisk disciplin. For en oversigt over marathonkonkurrencer, tjek kalenderen på DKF’s hjemmeside www.kano-kajak.dk. Kontaktperson: Sportschef Klavs Klavsen

Marathon: Konkurrencer i marathon er minimum 10 km, og der er ingen øvre grænse for distancen. Der konkurreres i både ener og toer, i kaproningsbåde og turbåde for både herrer og damer. Der udskrives typisk løb i aldersklasserne U14, U16, U18, senior og de 3 årgangsklasser 36-42 år, 43-49 år og 50+ år. Typisk vil der være overbæringer under løbet, hvor kanoen eller kajakken skal bæres 50 – 100m, for derefter igen at ro videre. Nationalt er Danmarks Mesterskaberne sæsonens højdepunkt. Internationalt afholdes der både

KAPKAJAK | TURKAJAK | KAPKANO

Arrangementomtaler 24 timer kajakstafet Sted: Hvidovre www.24timerkajak.dk 24 timer kajakstafet er et nyt løbskoncept, hvor kajakklubber dyster mod hinanden. Hvilken klub kan ro flest km i løbet af et døgn? I 2007 deltog tre kajakklubber med i alt 100 roere, og der blev roet omkring 1800 km. Vi håber på, at flere kajakklubber vil tage udfordringen op i 2008.

Dansprint Ergometer Your Personal TrainerThe Dansprint Ergometer is a high tech kayak simulator with an unparalleled authentic water feeling.

Specifications Ergometer Length: 3.10 m Width: 0.41 m Height: 0.70 m Weight. 40 kg Paddleshaft Length: 1.70 m Power for computer 7.5 V DC 0.8A

Dansprint Aps

24

ÅRSMAGASIN 2008

Strandmarksvej 27C DK-2650 Hvidovre, Denmark

Tel. +45 4469 8800 Mobil +45 2011 8800

mail@dansprint.com www.dansprint.com


MOTION OG KONKURRENCE

24 timer har til formål, at klubberne samler en bred skare af medlemmer til socialt samvær og konkurrence. Alle kan være med. På Hvidovres Kajakklubs eget hold i 2007 deltog klubbens eliteroere på lige fod med de ældre motionsmedlemmer, helt nye medlemmer og børneroere – og der blev roet i mange forskellige bådtyper. Læs mere om regler og deltagernes oplevelser på www.24timerkajak.dk

Amager Strandpark Rundt 2008 26. juli 2008 Sundby Kajakklub, Amager Strandpark, 2300 Kbh S www.amagerstrandparkrundt.dk 150 roere på alle niveauer løb sidste år over den hvide sandstrand i Amager Strandpark til Danmarks eneste løb med Le Mans start. Og der er plads til endnu flere deltagere i dette enestående ‘beach-marathon’: 20 km fordelt på 4 omgange rundt om strandøen gennem det rolige vand i lagunen, det mere livlige vand på ydersiden og 2 strandoverbæringer. Et anderledes og publikumsvenligt løb i trygge rammer - både marinehjemmeværn og hærhjemmeværn samt kyndige kajakfolk er på plads. Der er telte til omklædning og forsyning, så både roere og tilskuere kan få en dejlig dag på stranden. Kom og vær med til Sundby Kajakklubs strandfest af et løb! Se nærmere www.amagerstrandparkrundt.dk

Bagsværd Regatta 7. - 8. juni 2008, Bagsværd sø www.glx.dk En stor og velarrangeret kortbaneregatta for alle aldersgrupper på den naturskønne Bagsværd Sø i Københavns omegn. Der padles på distancerne 1.000, 500 og 200 m samt 1.250 og 2.500 m for de yngste. Gode campingforhold.

Kano og Kajak Forbund stå som arrangør af Danske Mesterskaber på marathondistancen, og det er en opgave, som vi glæder os meget til! Vi har tidligere i 1982 og 2003 været arrangør af DM-marathon, så vi satser på, at også 3. gang vil være lykkens gang. Planlægningen er i fuld gang, og vi vil gøre alt for, at både roere, ledere og officials vil føle sig mere end velkomne hernede på Sydhavsøerne! Ruten forsøges planlagt således, at den både vil være publikumsvenlig og samtidig falde i roernes smag, og vi glæder os til at få nogle fair og spændende marathonløb hernede på Maribo Søerne.

Euro Cup - int. kajakpolostævne 5. - 6. januar 2008 Odense Universitetssvømmehal Odense Kajakklub afholder for 3. gang internationalt kajakpolostævne i de fantastiske rammer i Odense Universitetssvømmehal. Der spilles indendørs 5 mod 5 på fuld bane. Der spilles i såvel herre- som damerække, men da der kun er 1 bane til rådighed, er deltagerantallet begrænset til hhv. 12 og 6 hold. Tilmeldingen er åben for både klubog landshold, hvor landshold har første prioritet. Stævnet har de sidste 2 år tiltrukket de bedste spillere fra hele Europa, så der spilles på højt niveau. Yderligere oplysninger: Anne-Mette Mortensen, mail: am.jk@get2net.dk eller tlf. 4083 6267

Knock out sprint i Silkeborg!!!! 12. juli 2008 Silkeborg Kajakklub www.silkeborg-kajakklub.dk 100 m sprint kun for seniorer. Først ror man en kvalifikation. De 16 bedste tider går videre til finaleløbene. Mand mod mand, vinderen går videre, indtil der er 2 tilbage. Pengepræmier og gode gavekort. Løbet bliver et aftenløb midt i Silkeborgs cafemiljø med masser af stemning.

DM-Marathon 2008 9. - 10. august, Maribo Søerne

Kronborgløbet 23. august 2008 (el. 16. august) Hellerup-Helsingør

www.maribokajakklub.dk Maribo Kajakklub skal i samarbejde med Dansk

www.kajakklubben-krogen.dk Kronborgløbet er et must hvis man vil prøve sig ÅRSMAGASIN 2008

25


MOTION OG KONKURRENCE

selv af på åbent vand. Dette legendariske løb er blevet afholdt 53 gange af Krogen. Klubben, som har eksisteret siden 1936, skyder hvert år dette løb i gang fra Hellerup Kajakklub, og 36 km senere krydser man målstregen lige syd for Helsingør Statshavn. Løbet er en mental og ikke mindst fysisk stor udfordring, og når man har gennemført dette løb, kan man med rette kalde sig en rigtig kajakroer. En ægte manddomsprøve som roere.

Mølleåens Blå Bånd 27. september 2008 Lyngby www.lyngby-kanoklub.dk Mølleåens Blå Bånd er Danmarks populæreste kano- og kajakløb. Et løb der tilgodeser alle klasser, lige fra børnekajak til + 65 i tur- og kaproningsbåde. Ja selv polokajakkerne og havkajakkerne har fundet vej til de smukke søområder, som man skal igennem.

helt unikt, idet vendebøjen er placeret nede i den anden ende af søen. For naturelskere / motion- og turroere er der her en enestående mulighed for at få en på ”opleveren”, - og for kaproerne plejer løbet altid at være godt besat med mange deltagere og altid nogle spændende opløb til allersidst!

Maribo Regatta 24. - 25. maj 2008, Maribo Søerne www.maribokajakklub.dk Vores Maribo-Regatta afvikles på vort rosportsanlæg, som er placeret lige ud for klubben med mållinie, og med 9 baner á 1.000 m med bøjer for hver 12,5 m, samt markering af 200 m, 500 m og 1.000 m starter. Endvidere er der vendebøjer til 2.500 m, 5.000 m og 10.000 m løb! Klubben råder også over et meget stort grønt område ved siden af klubben med mulighed for campering, og byens vandrerhjem ligger kun 200 m fra klubben!

T O T F L S M T O T F

I 2007 var der næsten 600, der gennemførte løbet. Der er præmier for cirka 50.000.- kroner og der er pokaler til de 3 første i alle børne- og ungdomsklasserne. Det er vigtigt at notere sig, at det er årets sidste stævne i Danmark. Derfor afsluttes der med et brag af en fest, hvor der gennem årene har været alt, lige fra strip-show til levende musik og ikke mindst Dannys Disk.

De sidste mange år har især U 12, U 14 og U 16 klasserne haft utroligt mange deltagere tilmeldt, men også U 18 og seniorfelterne har været fyldt pænt op!

Mange venskaber, platoniske som kærlige, opstår denne aften. Alle er i et fantastisk humør. Der er deltagere fra Norge, Sverige og Tyskland og mange jyske klubber har også fundet vej, så selvfølgelig kommer Du til Mølleåens Blå Bånd 2008, som afvikles for 42. år i træk.

www.maribokajakklub.dk Årets første marathonløb, hvor klubbernes mange marathonroere mødes og prøver kræfter med de andre efter en lang vinters træning. - Hvordan er niveauet her ved starten af året?

Maribo Marathon Lørdag d. 24. maj 2008 Maribo Søerne www.maribokajakklub.dk Et marathonløb over 20 km med en enkel overbæring for Senior og Junior, og uden overbæring for resten af klasserne. Dette marathonløb er placeret i forbindelse med Maribo-Regattaen og afvikles lørdag sent på eftermiddagen. Selve ruten er noget 26

ÅRSMAGASIN 2008

L S M T

Nordic Open Marathon Lørdag d. 03. maj 2008 Maribo Søerne

O T F L S M T

Distancerne er kun 25 km m/3 overbæringer for Senior og Junior i Kap og uden overbæringer i turbåde, 17 km for ungdom u/overbæring og 9 km for yngste u/overbæring, og det hele foregår på en rundbane á 8 km, og med fælles start lige over middag nede i Klostersøen v/Maribo Domkirke, hvor der plejer at være rigtigt mange tilskuere til den imponerende start! Så uanset om du ror stærkt eller mindre stærkt, så mød op til sæsonens første rigtige marathonløb!

O T F L S M T O


MOTION OG KONKURRENCE

APRIL

T

MAJ

JUNI

S

1

1

T

1

O 2

F

2

T

3

L

3

Nordic Open Maraton, Maribo

T

F

4

S

4

Paradisløb, Silkeborg

O 4

L

5

S

6

Kristi himmelfartsdag

31/5 - 01 DT2 Kajakpolo, Odense

23

M 2

19

M 5

3

T

5

6

F

6

O 7

L

7

Instruk 1, Kalundborg + Skanderborg

8

T

8

S

8

Danske Bank Cup, Odense

O 9

F

9

M 9

T 10

L 10

Deutschland Cup, Essen (D)

T 10

F 11

S 11

Pinsedag

O 11

M 12

2. pinsedag

Kom i gang med kap BU2, Skive

T

15

M 7 T

L 12

Kajakpolotræner 1, Viborg

S 13

16

M 14

20

T 12

T 13

F 13

O 14

L 14

Danske Bank Cup, Vejle 14 - 15 WC Maraton, Brandenburg (D)

T 15

T 15

OL kval. EM, Milano Italien

S 15

O 16

F 16

17 - 18 Havk. Surfweekend, Klitmøller

M 16

T 17

L 17

Kom i gang med kap VO2, Randers

T 17

Kom i gang med kap VO1, Kolding

O 18

F 18

Bededag

S 18

L 19

Instruktør 3, Ballen, Samsø

M 19

S 20

21

F 20

O 21

L 21

T 22

T 22

S 22

O 23

F 23

M 23

T 24

L 24

F 25

S 25

17

25

T 19

T 20

M 21

24

21 - 22 DT3 Kajakpolo

26

T 24

Maribo Regatta og Maraton, Maribo

O 25

22

L 26

Kom i gang med kap BU3, Holte

M 26

S 27

Tryggevældeåløbet 2008, Køge

T 27

F 27

O 28

L 28

Sorø Maraton, Sorø

T 29

T 29

S 29

28 - 29 Kieler Woche, Kiel (D)

O 30

F 30

M 30

18

M 28

L 31 w w w. k a n o - k a j a k . d k

NM Maraton, Finspång (S) w w w. k a n o - k a j a k . d k

T 26

27 ÅRSMAGASIN 2008

27

w w w. k a n o - k a j a k . d k


AUGUST

SEPTEMBER 36

1

F

1

UNM, Finland

M

1

O 2

L

2

DT4 Kajakpolo, K-polo

T

2

T

T

3

S

3

O 3

F

F

4

M 4

T

4

L

L

5

T

F

5

S

6

O 6

L

6 7

T

28

32

5 Damecamp kajakpolo, GIV, Viborg

T

7

S

8

F

8

M 8

O 9

L

9

T 10

S 10

F 11

M 11

M 7 T

L 12

WC Maraton, Crestuma Portugal

S 13

29

M 14

T

DM Maraton, Maribo

9

U10 stævne, Nybro

O

S

DM Kortbane, Holstebro

M T

Tough Testing Teens, Viborg

37

O T

Tough Testing Teens, Middelfart

O 10

F

T 11

L

T 12

F 12

S

O 13

L 13

Tour de Gudenå, Jylland

M

T 14

S 14

Danske Bank Cup, Vallensbæk

T

33

38

T 15

F 15

Åbent havneløb, København

M 15

O 16

L 16

De Paddle, Belgien

T 16 O 17

F

T 18

L S

O T

Tough Testing Teens, Vallensbæk

T 17

EM U18-23, Szeged Ungarn

S 17

Thurø Rundt, Åbne Fynske, Fyn

F 18

VM kajakpolo, Canada

M 18

OL, Beijing Kina

L 19

Skovshoved Canoepolo Open

T 19

F 19

O 20

L 20

Instruk 3 PRØVE, Vejle Idrætshøjskole

M

T 21

S 21

Danske Bank Cup, Silkeborg

T

T 22

F 22

M 22

O 23

L 23

Vendelboløbet, Ålborg

T 23

T

T 24

S 24

23 - 24 Ieper (B) – Kajaktræner 1C

O 24

F

F 25

M 25

T 25

L S

S 20

30

M 21

34

35

L 26

Åbne Jyske, Silkeborg

T 26

F 26

S 27

Sea Challenge Fyn, Fyn

O 27

L 27

T 28

S 28

T 29

F 29

M 29

O 30

L 30

Instruktør 3, Vejle Idrætshøjskole

T 31

S 31

Danske Bank Cup, Sundby

M 28

w w w. k a n o - k a j a k . d k

31

w w w. k a n o - k a j a k . d k

39

O

M

Havkajak Surfsymposium, Klitmøller

T

40

O T

T 30 ÅRSMAGASIN 2008 w w w. k a n o - k a j a k . d k

28

F


OKTOBER 6

L

1

M 1

T

2

S

2

T

F

3

M 3

L

4

Børneworkshop 1, Nybro-Furå

T

4

T

4

S

5

Børneworkshop 2, Viking, Århus

O 5

F

5

T

6

L

6

7

F

7

S

7

O 8

L

8

M 8

T

S

9

T

T

41

9

O 3

50

9

O 10

L 11

T 11

T 11

S 12

O 12

F 12

T 13

L 13

T 14

F 14

S 14

O 15

L 15

M 15

T 16

S 16

T 16

F 17

M 17

L 18

T 18

S 19

O 19

F 19

T 20

L 20

T 21

F 21

S 21

O 22

L 22

M 22

T 23

S 23

T 23

F 24

M 24

L 25

T 25

T 25

Juledag

S 26

O 26

F 26

2. juledag

T 27

L 27

T 28

F 28

S 28

O 29

L 29

T 30

S 30

42

43

44

M 27

0

46

2

M 10

M 20

9

45

49

F 10

M 13

8

DECEMBER

O 1

M 6

7

NOVEMBER

47

O 17 T 18

Havkajak foredrag, ØST

48

52

O 24

1

M 29

Kajaktræner 2A

T 30

F 31

O 31 w w w. k a n o - k a j a k . d k

51

w w w. k a n o - k a j a k . d k

ÅRSMAGASIN 2008

29

w w w. k a n o - k a j a k . d k


JANUAR

T

FEBRUAR

MARTS

1

F

1

L

1

O 2

L

2

S

2

T

3

S

3

M 3

F

4

M 4

L

5

S

6

T

Eurocup Kajakpolo, Odense

6

5

T

4

O 5

O 6

T

6

T

7

F

7

8

F

8

L

8

O 9

L

9

S

9

T 10

S 10

F 11

M 11

2

M 7 T

10

Kom i gang med kap BU1, Kerteminde

11

M 10

7

T 11

L 12

DM ergometer, Rødovre

T 12

O 12

S 13

Havneræs, Amager Strandpark

O 13

T 13

T 14

F 14

T 15

F 15

L 15

O 16

L 16

S 16

T 17

S 17

F 18

M 18

L 19

T 19

O 19

S 20

O 20

T 20

Skærtorsdag

T 21

F 21

Langfredag

M 14

M 21

3

4

Palmesøndag

12

M 17

Havneræs, Amager Strandpark

8

T 18

L 22

T 22

F 22

O 23

L 23

S 23

Påskedag

T 24

S 24

M 24

2. påskedag

F 25

M 25

L 26

T 26

O 26

S 27

O 27

T 27

T 28

F 28

F 29

L 29

M 28 T 29

5

Havkajaktur 1, Møn rundt

9

T 25

O 30

S 30

T 31

M 31

w w w. k a n o - k a j a k . d k

w w w. k a n o - k a j a k . d k

13

ÅRSMAGASIN 2008 w w w. k a n o - k a j a k . d k

30

14


MOTION OG KONKURRENCE

Paradisløbet 4. maj 2008, Silkeborg

0

www.silkeborg-kajakklub.dk Paradisløbet afvikles i 2008 for 39. gang, og er derfor med rette tidligere benævnt som en af “Forårsklassikerne” i dansk marathonkajakroning. Paradisløbet afvikles traditionen tro den første søndag i maj måned, hvilket betyder, at løbet ofte foregår i en lysegrøn kulisse af nyudsprungne bøgetræer langs Gudenåen og Silkeborgsøerne. Paradisløbet er 24 km. for senior og U18, og 12 km. for U16 og U14. Derudover har Trimklassen på 12 km de seneste par år samlet et felt på ca. 40 både. I alt samler Paradisløbet ca. 140 aktive pr. år.

Plastic Cup 18. april 2008 Kildeskovshallen, Gentofte 1

2

www.skovshoved.dk / www.kano-kajak.dk Plastic Cup er en dansk turnering, hvor hovedformålet er at have det sjovt, mens vi spiller en masse polo. På dagen kan du møde en masse andre kajakpolospillere fra hele Danmark og få styrket dit netværk inden for sporten. Alle uanset niveau er meget velkomne. Mix selv nogle hold på kryds og tværs af niveauer. Kom og vær med til at gøre det til en sjov dag. Gå ikke glip af muligheden for, at du og dit hold kan gøre jer en masse stærke erfaringer indenfor kajakpolo i en, på alle måder, uformel turnering. Se mere om turneringen på www.skovshoved.dk

Skovshoved Canoepolo Open 19 - 20. juli, 2008 Skovshoved Havn 3

4

www.skovshoved.dk Skovshoved Canoepolo Open er en international kajakpoloturnering – den største af sin slags i Danmark. I år havde vi besøg af hold fra bl.a. Sverige, Finland, Tyskland, Holland og Rusland. Men vi vil gerne have mange flere gæster, og især danske hold, der kommer og besøger os til næste års turnering. Alle kan være med – uanset niveau – og vi dyster om pokaler i fire klasser. Har du lyst til at få en masse nye venner og uforglemmelige oplevelser på tværs af kulturer, så kom og besøg

os til næste års turnering. Se billeder og meget mere på vores hjemmeside www.skovshoved.dk

Sorø Marathon 28. juni 2008 Sorø Cano og Kajak Club www.sckc.dk Sorø Marathon er et marathon- og trimløb for alle. Marathondistancerne er på 8, 16 eller 24 km med overbæringer i nogle af klasserne. Har man lyst til at ro trim, findes der også en trimklasse på 8 km. Stævnet afvikles på Sorø Sø og henvender sig til både nye roere, øvede og eliteroere. Læs mere på www.sckc.dk

Susåløbet 17. maj 2008, Næstved www.nkc.dk Næstved Kajak- og Canoklub har også i 2008 den store fornøjelse at byde velkommen til årets Susåløb, som med afholdelsen den 17. maj igen har fundet sin rette plads på terminslisten. Løbet afvikles på Sjællands længste å med starter fra Vrangstrup, Næsby Bro og Holløse Mølle. På 4. år indbyder vi alle interesserede kajakroere til at deltage i løbets TRIM-klasse på distancerne 40 km, 35 km og 11 km., hvor oplevelse – kort som lang - går forud for ræset. Herudover udskrives løbet i herre/dame – tur/kap!

Thurø Rundt 17. august 2008, Svendborg www.svendborg-kajakklub.dk Svendborg Kajakklub er den 17. august igen vært ved det ældgamle traditionsrige og smukke 20 km lange løb rundt om Thurø i det sydfynske øhav. Løbet er åbent for både hav - tur - og kapkajak. Du vil her møde og blive udfordret af noget af Danmarks bedste kajakvand. Alle deltagere modtager et Thurø Rundt krus. Vi håber på at se dig til arrangementet.

ÅRSMAGASIN 2008

31


MOTION OG KONKURRENCE

Tour de Gudenå 13. og 14. september, Skanderborg

BØRNEKAJAK | U10

www.tourdegudenaa.dk I 40 år har Gudenåen udfordret roere fra hele verden. Anden weekend i september lægger Gudenåen hvert år vand til en af de helt store udfordringer for kano & kajakroere. Vælg blandt distancer på mellem 57 og 120 km fordelt på 2 dage. Tour de Gudenå er et af de få etapeløb, der findes for kano & kajak. Der er ikke ret mange løb, hvor elite- og motionsroning forenes på samme måde som her. Vel mødt i 2008.

U10 stævner

Tryggevældeå løbet 2008 27. april 2008, Køge Kano og Kajakklub, Søndre Mole, Køge www.koegekajak.dk Køge Kano og Kajakklub inviterer alle unge som gamle til forårstrim på Tryggevældeå. Alt efter vejr og lyst kan du vælge at stoppe efter 11 km på roligt åvand, eller fortsætte yderligere 3 km på Køge bugt til slut ved klubhuset på Søndre Mole i Køge. Det er gratis at deltage – Starten går kl. 10 ved Tingbroen, Ammerup nord for Hårlev. Se mere på www.koegekajak.dk.

Vendelboløbet 23. august 2008, Ålborg www.aalborgkajakklub.dk Vendelboløb med mange vindere Løbet afvikles i slutningen af august, og løbet strækker sig over 22 kilometer. De første 12 kilometer er med strømmen i Ryå, og de sidste 10 kilometer i Limfjorden nord om øen Egholm. Kajakkerne lægges i vandet ved Aabybro og slutter ved Aalborg Kajakklub i Aalborg. Allerede på de første kilometer i Ryå kæmpes der ivrigt om pladserne, og når deltagerne kommer til åens udmunding, lægger alle kræfter i for at holde placering. I de seneste år har der været mellem 80 og 58 deltager fra 10 forskellige klubber i løbet, og kun ganske få deltagere har opgivet at gennemføre ruten. Løbet er tilrettelagt for både kaproere og motionister, og deltagerne opdeles i mange grupper efter alder og erfaring. Derfor kan rigtigt mange deltagere hvert år tage hjem som vindere af deres gruppe. 32

ÅRSMAGASIN 2008

Vi afholder i 2008 2 U10 stævner der, som navnet antyder, er stævner for børn til og med 10 år. Stævnerne er for de børn, der ikke har roet særligt meget eller særligt længe. Børnene får til disse stævner en mulighed for at prøve kræfter med konkurrenceroning i trygge rammer, hvor disciplinerne vil være tilpasset børnenes niveau. Der vil blive afholdt ’vanlige’ kaproningsdiscipliner men også mange legekonkurrencer og andet sjovt. Stævnerne er endvidere kendetegnet ved, at deltagerne ikke selv skal medbringe både. Vi stiller børnekajakker til rådighed, ligesom Danske Bank sponserer 32 redningsveste, som skal bruges til stævnerne. Efter hvert stævne bliver der trukket lod om 16 redningsveste. Vi planlægger at afholde stævnerne i eftersommeren, så børnene har nået at vende sig til kajakken og vandet, inden de kommer til U10 stævne. Stævnedatoer: Nybro-Furå Kano- og Kajakklub den 1. september stævnestart kl. 17.00. XX klub den 16. august. Kontaktperson: Breddekonsulent Karen Møldrup

BØRNEKAJAK | U10 | U12

Danske Bank Cup Der afholdes igen i 2008 seks stævner for U10U14 med Danske Bank som sponsor. Stævnerne henvender sig især til nyere roere, der under uhøjtidelige former får en tryg mulighed for at stifte bekendtskab med konkurrenceroning. Stævnerne er placeret rundt omkring i landet, således at flest mulige får mulighed for at deltage. DKF er selvfølgelig klar til at råde og vejlede før, under og efter stævnet. Som vanligt trækkes der til hvert stævne lod om en børnekajak sponseret af Danske Bank, ligesom der vil være masser af præmier til deltagerne. Deltagelsen er gratis.


MOTION OG KONKURRENCE

Stævnerne afholdes 8/6 Odense Kajakklub 14/6 Vejle Kajakklub 29/6 Sorø Cano og Kajak Club 31/8 Sundby Kajakklub 14/9 Vallensbæk Kano og Kajak Club 21/9 Silkeborg Kajakklub Kontaktperson: Klubkonsulent Flemming Agner Jørgensen

cerne er for U16 200m og 500m og for U18 200m og 1.000m. Deltagerne opnår point i forhold til deres placering ved de enkelte stævner. Pointene lægges sammen for hver aldersklasse og akkumuleres, og de førende roere i de enkelte klasser stiller i næste runde op i en “gul førertrøje”. Præmier: Til nr. 1, 2 og 3 i hver aldersklasse, vil der være pengepræmier.

Følgende konkurrencer indgår i Landsinspektør Cuppen: KAPKAJAK | U16 | U18

Landinspektør Cuppen Landinspektør Cuppen består af 4 kortbanestævner i løbet af sommeren 2008, samt 2 ergometerstævner i løbet af vinteren 2008. Afslutning og præmieoverrækkelse vil være ved DM i Ergometerroning i januar 2009. Landinspektør Cuppen omfatter aldersklassen U16 og U18 i K1 for både piger og drenge. Distan-

Maribo Regatta - 24 – 25. maj Bagsværd Regatta - 7 – 8. juni Åbne Jyske Mesterskaber - 26 – 27. juli åbne Fynske Mesterskaber - 20. september Ergometer stævne - november DM ergometer - januar 2009 Kontaktperson: Sportschef Klavs Klavsen

KÆMPEUDVALG nfor i alt inde

i alt inden for

KANO & KAJAK Havkajakker - Turkajakker - Kapkajuakker - Polokajakker samt det helt rigtige udstyr Kom og få gode råd - inden du bestemmer dig for, hvad du skal købe! Vi er hovedleverandør til Danmarks kano- og kajaklandshold

Dansprint ApS - Strandmarksvej 27 C DK-2650 Hvidovre, Tlf.: +45 44 69 88 00 ot@dansprint.com - www.dansprint.com

ÅRSMAGASIN 2008

33


MOTION OG KONKURRENCE

KAPKAJAK | KAPKANO | ELITE

Ved DM kort tæller junior K1 5000m med individuelt.

Dansprint Maraton Cuppen Som navnet antyder, er der tale om en cup der strækker sig hen over sæsonen. Man skal ikke tilmelde sig selve cuppen, idet man ved deltagelse i et eller flere af nedenstående løb automatisk “optjener” cup-point.

Holdkonkurrence roes i HK 1 kap og HK1 Tur, hvor de 3 bedste i tid tæller. Kontaktperson: Sportschef Klavs Klavsen

Efter det sidste løb kåres de der samlet har opnået flest point, som vindere i de enkelte klasser. KAPKAJAK | U16 | U18 | NYHED!

Tough Testing Teens For nye kajakroere i U16 og U18 er der stort set ikke noget tilbud om konkurrence. De er for gamle til DBC og for uprøvede til de andre løb der findes. Med dette tiltag vil vi gerne give denne gruppe mulighed for at prøve at ro konkurrence under former, der hverken giver dem klø eller gør dem til grin.

Hvem kan deltage:

Dansprint Maraton Cuppen tæller i 2008 følgende løb: 3. maj, Nordic Open Maribo 20 km 4. maj, Paradisløb, Silkeborg 25 km 24. maj, Maribo Maraton 20 km 28. juni, Sorø Maraton (indgår kun i tur K1) 26. juli, Amager Strandpark rundt 9. - 10. august, DM marathon Maribo 13. august, Thurø Rundt 1. - 3. september, DM kort, Holstebro 5 og 10 km (indgår ikke i tur K1)

I DMC 2008 indgår følgende discipliner: Herre senior enerkajak kap og tur Herre senior enerkano kap Dame senior enerkajak kap I alle klasser roes der i 7 løb, hvor de 6 bedste tæller. Nr. 1 21 Nr. 2 19 Nr. 3 18 Nr. 4 17 osv. 34

ÅRSMAGASIN 2008

Køn: M/K, Alder på konkurrencetidspunktet: 15, 16, 17 eller 18 år. Erfaring: Deltagende roere må ikke på noget tidspunkt have deltaget i konkurrenceroning, bortset fra følgende løb: Danske Bank Cup, Mølleåens Blå Bånd og handicap i egen klub. Deltagende roere må TIDLIGST være startet med at ro kajak i sæsonen før det år, hvori konkurrencen afholdes. Der afholdes 3 stævner: 7/9 Viborg Kajakklub 9/9 Kajakklubben Strømmen, Middelfart 16/9 Vallensbæk Kano og Kajak Club Kontaktperson: Klubkonsulent Flemming Agner Jørgensen

HAVKAJAK | KAPKAJAK | TURKAJAK KAJAKPOLO | KAPKANO | TURKANO | B&U

Kajakskolen 2008 Som noget nyt i år forsøger vi at etablere kajakskoler rundt om i det danske land. Ideen er at få


MOTION OG KONKURRENCE

flere børn og unge til at stifte bekendtskab med kajaksporten gennem spændende vandaktiviteter i sommerferien, og derigennem få flere børn og unge til at dyrke kajaksporten på klubplan. Kajakskolerne kan se meget forskellige ud, alt efter hvor de afholdes, men de skal dog have en varighed af minimum 3 dage med aktiviteter på 6 timer pr. dag. Dette giver gode muligheder for at blive fortrolig med kajakken og få nogle gode oplevelser på vandet sammen med andre. De klubber, som allerede laver sommerferieaktiviteter, kan uden problemer koble sig på dette projekt. Hvis man gerne vil være vært ved en DKFkajakskole, skal man tilmelde sig inden d. 1. maj 2008. Interesserede bedes kontakte undertegnede for yderligere information, vejledning og hjælp til opstart. Der vil komme mere information og inspirationsmateriale om kajakskolen på hjemmesiden.

KAPKAJAK | B&U | U14 | U16

Pigesamling Pigesamling er et initiativ, der har til formål at motivere gruppen af pigekajakroere i alderen U14 – U1 til at fastholde engagementet i sporten. Indholdet i samlingen er såvel sportsligt som socialt, hvor et af målene er at skabe bånd og relationer mellem de aktive på tværs af klubberne. Der er fri tilmelding via klubberne, dog tilstræbes det, at roerne skal have deltaget i enten Maraton eller Kortbane DM. Datoen og sted for pigesamlingen er endnu ikke besluttet, men vil ligge i efter sæsonen. Antal pladser: 40 Kontaktperson: Sportschef Klavs Klavsen

KAJAKPOLO | B&U

Periode: Juli - august 2008 Kontaktperson: Breddekonsulent Karen Møldrup

KAPKAJAK | B&U | U14 | U16

Drengesamling Drengesamling er et nyt tiltag, der i sin form kommer til at ligne pigesamlingen. Formålet er at motivere gruppen af drengekajakroere i alderen U14 og U16 i slutningen af sæsonen, hvor der dels kan skabes netværk, dels udveksles erfaringer mellem de aktive på tværs af. Indholdet i samlingen er såvel sportsligt som socialt, og henvende sig til de roere der ikke altid er med på træningsture med klubberne og lignende, men meget gerne vil noget mere med kaproning. Der er fri tilmelding via klubberne, dog med det krav, at roerne skal have deltaget i enten Maraton eller Kortbane DM. Datoen og sted for drengesamlingen er endnu ikke besluttet, men vil ligge i efter sæsonen. Antal pladser: 40

Skolesamarbejde og skolemesterskab I 2007 indgik DKF et samarbejde med efterskoler/ungdomsskoler om at sætte fokus på kajakpolo i skoleregi. 3 skoler deltog i 2007 med succes i forløbet, som blev afsluttet med en god stævnedag på Midtjysk Ungdomsskole. DKF viderefører i 2008 dette skoleprojekt, og vi ønsker at udvide det, så vi kommer op på 5-6 skoler. Derfor vil vi gerne høre fra klubber og skoler (8.-10.kl.), som kunne være interesserede i at deltage. Formålet er at gøre flere unge interesserede i kajakpolo og forhåbentligt på sigt at få dem ind i landets klubber. Projektet indeholder introduktionsdag, træning sammen med klub og afsluttende skolemesterskabet i kajakpolo. Periode: August - november 2008 Skolemesterskabet afvikles på Glamsdalens Idrætsefterskole. Kontaktperson: Breddekonsulent Karen Møldrup

Kontaktperson: Sportschef Klavs Klavsen ÅRSMAGASIN 2008

35


MOTION OG KONKURRENCE

KAJAKPOLO | B&U | VOKSNE

Dame/juniorrækken: 13.12.07; 19.01.08;10.03.08; 16.03.08; 06.04.08.

Kajakpolocamps 2008 byder på to super spændende kajakpoloevents. Det drejer sig om 1 camp for juniorkajakpolospillere og 1 camp for damekajakpolospillere. Ideen er at lave festlige camps med afsæt i kajakpolo, men også at inddrage andre idrætslige aspekter plus socialt samvær. Camps’ene er åbne for alle. Det vil sige, at man både kan være nybegynder eller have spillet i mange år. Ved tilmeldingen skal man opgive sit spillerniveau, således at vi kan tilrettelægge træningen/undervisningen derefter. Camps’ene afholdes som internat med 2 overnatninger, og der er et begrænset antal pladser. Så det er med at være hurtigt ude, hvis man gerne vil deltage i et af disse SUPERFEDE arrangementer. Invitationen kan findes på hjemmesiden. Arrangementsdatoer: Dame: Den 6. - 8. juni på Gymnastik og Idrætshøjskolen ved Viborg (max. 20 deltagere) Junior: Den 7. - 9. juli på Glamsdalens Idrætsefterskole (max. 20 deltagere)

KAJAKPOLO | B&U | VOKSNE

Østturneringen i Kajakpolo Turneringen er en begynder/breddeturnering, der bliver spillet i vintersæsonen. Turneringen er åben for både dame-, junior- og herreseniorhold. Der er pt. 9 herrehold og 5 dame/junior hold i turneringen. I herrerækken møder holdene hinanden i 4 runder, inden turneringen slutter med et finalestævne. I dame/juniorrækken spilles der 5 runder, hvor alle holdene møder hinanden 1-2 gange - deres turnering afsluttes også ved finalestævnet. Informationer og invitationer vil være at finde i kalenderen på DKF’s hjemmeside og i Nyhedsmagasinet.

Stævnedatoer 2007-2008: Herrerækken: den 08.12.07; 10.12.07; 13.01.08; 17.01.08; 09.02.08; 10.02.08; 18.02.08; 08.03.08; 09.03.08; 10.03.08 36

ÅRSMAGASIN 2008

Finalestævne for begge rækker d. 26. april 2008. Stævnedatoer for turneringen 2008-2009 er endnu ikke fastsat. Tilmelding til Øst-turneringen 2008-2009 skal være koordinator i hænde senest d. 1. november 2008. Kontaktperson: Breddekonsulent Karen Møldrup

KAJAKPOLO | B&U | VOKSNE

Vestturneringen i Kajakpolo Turneringen er en begynder/breddeturnering i kajakpolo, som så dagens lys i 2005. I turneringen spilles der i 1. og 2. division for herrerne og en enkelt række for dame/juniorholdene. I år er der 13 tilmeldte herrehold og 5 dame/juniorhold. Der spilles forskellige stævner vinteren igennem, og turneringen afsluttes med et finalestævne. Invitationer og informationer vil være at finde i kalenderen på DKF’s hjemmeside og i Nyhedsmagasinet.

Stævnedatoer 2007-2008: 1. Division: Den 9. december 2007 - Århus Den 2. februar 2008 - Viborg Den 5. april 2008 - Esbjerg 2. Division: Den 8. december 2007 - Viborg Den 10. februar 2008 - Århus Stævnedatoer for turneringen 2008-2009 er endnu ikke fastsat. Tilmelding til Vestturneringen 2008-2009 skal være koordinatoren i hænde senest d. 1. november 2008. Kontaktperson: Breddekonsulent Karen Møldrup


MOTION OG KONKURRENCE

Kulinarisk kajaktur til Italien Oplev Amalfikysten i efterårsferien (11-17.oktober 2008) Sorrento/Amalfi kysten ses af mange som en af de smukkeste kyststrækninger i verden. Små hyggelige byer ligger som perler på en snor mellem farverige citronplantager på bjergskrænter, der går helt ned til vandet. Husene er nærmest limet fast på klipperne, og der er en meget speciel arkitektur, der bærer præg af de mange forskellige folkeslag, der gennem tiderne har boet i området. Alt dette gør området perfekt at udforske fra søsiden. Denne tur i kajak i Middelhavets skønne blå vand byder på oplevelser, man sent vil glemme. Turen går fra Sorrento på den vestlige side i Napolibugten til Amalfi på den østlige side, hvor man også finder nogle af de smukkeste vandreture i Italien. Derfor har vi også indlagt en dag med vandring. Når vi ikke sidder i kajakkerne, kan der nydes godt af denne fantastiske kulinariske del af Italien, og i særdeleshed specialiteterne, som Amalfiområdet er kendt for. Der er således rig mulighed for at få en aktiv tur på mange måder, og ikke at forglemme, at man hver dag kan være sikker på uforglemmelige kulinariske oplevelser og hoteller i høj standard. Hver dag starter vores guider (både lokal og dansk guide) med briefing om ruten og hvad vi kan forvente undervejs. Alt afhængig af vind og vejr, kan det oplyste program ændre sig undervejs. Vi overnatter på 4 stjernede hoteller, et guesthouse og et enkelt resort. Alle værelser har eget bad og toilet, og nogle af stederne er der privat strand og swimmingpool. Er vejret til det, bliver morgenmaden serveret udendørs på terrassen med havudsigt. Vores bagage bliver hver dag transporteret til vores næste bestemmelsessted med bus, så man skal blot medbringe, hvad man måtte få brug for undervejs i kajakkerne. Hver aften – undtagen én – er der fælles middag, som består af en forret, pasta, fisk eller kød efter eget valg samt dessert.

Pris: 11.950 kr. Tilmeldingsfrist: 14. maj 2008 Læs mere om turen på: www.kanokajakkurser.dk

ÅRSMAGASIN 2008

37


TUR OG REKREATION

HAVKAJAK | VOKSNE | NYHED!

HAVKAJAK | VOKSNE

Hav & kyst

Surf

Under denne overskrift introducerer Havkajakarbejdsgruppen en række ture, der involverer både kajakroning og friluftsliv. Turene er flerdages ture med primitiv overnatning, hvor deltagerne medbringer egen lejrudrustning. Turene er rettet mod erfarne havkajakroere, som er vant til roning i bølger og som mestrer selvredning og makkerredning på havet. Sværhedsgraden af turene angives med EPP niveauerne. Deltagerne skal enten være eksamineret i det angivne niveau eller besidde færdigheder, der svarer til det.

Kajaksurf i hav-, polo-, fos- og surfkajakker er en aktivitet, der umiddelbart har stor tiltrækningskraft. Havkajakarbejdsgruppen stod i 2007 bag to surfarrangementer ved den jyske vestkyst. I 2008 vender vi tilbage til vestkysten og Klitmøller yderligere to gange: Krav for deltagelse er, at man mestrer grønlændervendinger og bærer hjelm og svømmevest. DKF Surfweekend 17 - 18. maj. DKF Surfsymposium 27 - 28. September.

Vintertur rundt om Møn 22.- 24. februar Niveau: EPP 4 Havkajak Kom med på en tur rundt om den smukke ø Møn og få testet dit vinterudstyr. Turen på godt 100km forløber over tre dage og involverer således to teltovernatninger. Som deltager skal du helst have lidt erfaring med friluftsliv om vinteren og have roet en del vinteren igennem.

Forårstur rundt i Bælthavet 1.- 4. maj Niveau: EPP 5 Havkajak træning I samarbejde med det tyske kajakforbund præsenterer DKF en firedages tur i Bælthavet. Med udgangspunkt i den lille havneby Hov syd for Århus, ror vi en udfordrende tur i Bælthavet. Undervejs foretager vi en række lange åbne kryds på op til 25kms længde. Deltagerne skal således være erfarne roere, som er i særdeles god form og som er trygge ved roning på åbent hav i dårligt vejr.

38

ÅRSMAGASIN 2008

HAVKAJAK

Foredrag Havkajakarbejdsgruppen indledte i 2007 et projekt med at arrangere foredrag rundt i klubberne. Dette arbejde fortsætter vi i 2008, hvor vi arrangerer to foredrag – et på hver side af Storebælt. Foredraget i Jylland i løbet af foråret bliver med tyske Freya Hoffmeister, der sommeren 2007 roede rundt om Island på rekordtid. Vi afventer, at Freya returnerer fra en tur rundt om New Zealand, før vi sætter en dato. Den 18. november afholder vi et foredrag på Sjælland. De nærmere detaljer offentliggøres senere.


TUR OG REKREATION

Hav k a j a k c en t er S ven d bo rg H e l e D a n m a r k s H a v k aja k c e n t e r

Skaregaardsvej 9 Skovballe, Tåsinge Tel: 21645687 info@havkajakcenter.dk

Havkajakcenteret er beliggende gg i hjertet af Øhavet. Landets bedste tilbud af kurser For begyndere og øvede. Kæmpe udbud af kajakker og udstyr Altid mindst 100 havkajakker j på lager ! Danmarks førende siden 1998

Kokatat W W W. H A V K A J A K C E N T E R . D K

DANSKE BANK CUP Vind en kajak! Danske Bank Cup er en sikker og hyggelig introduktion til konkurrenceroning for børn.

Læs mere på side 32

ÅRSMAGASIN 2008

39


UDDANNELSE

KAJAK | KANO | VOKSNE

DKFs Uddannelsesstruktur Med udgangspunkt i roernes/udøvernes, instruktørernes og trænernes ønsker blev der i 2007 nedsat en arbejdsgruppe, der fik til opgave at udvikle en ny uddannelsesstruktur. På baggrund af gruppens arbejde, kan vi nu præsentere DKF’s uddannelsesstruktur anno 2008

socialt engagement til glæde for medlemmerne. Sidst men ikke mindst skal der uddannes dommere og officials, der kan stå for afviklingen af løb og poloturneringer. Der skal altså sættes ind på mange områder for at understøtte klubbernes mange facetterede arbejdsområder og udfordringer, så vi kan fortsætte med at skabe gode resultater og imødekomme den stigende interesse for kano- og kajaksporten.

Overordnet set har uddannelsesstrukturen 5 søjler KAJAK | KANO | VOKSNE

Lederuddannelse

Dommer- og officialuddannelse

Roeruddannelse Træneruddannelse

Der er brug for ledere, der kan skabe de nødvendige organisatoriske rammer for en velfungerende klub. Uden lederne kan instruktørerne og trænerne ikke løse deres opgaver. Ledere og instruktører skaber sammen de gode rammer for træning og ÅRSMAGASIN 2008

8 timer med praktisk roundervisning og teoretisk klubledelse. Det er, hvad disse åbne arrangementer byder på.

Instruktøruddannelse

DKF og klubbernes primære opgave er at uddanne roere til de forskellige discipliner i kano- og kajaksporten. Derfor er det roerne, der er omdrejningspunktet for forbundets uddannelsesstruktur. Men som vi alle ved, er udklækningen af nye kajakroere dybt afhængig af dygtige trænere og instruktører, der kan hjælpe roerne i deres tekniske- og træningsmæssige udvikling, og sørge for, at alle passer godt på sig selv, hinanden og naturen/miljøet.

40

Klubdag

Målet er, at deltagerne ud over det rotekniske, også får fyldt lidt mere organisatorisk undervisning ind på “lystavlen”. I samarbejde med arrangørklubberne sammensætter vi et spændende program og sørger for kompetente undervisere. Målgruppen er klubbernes nøglepersoner der har, eller påtænker at få, indflydelse på klubbens drift. Deltagerne skal deltage i samtlige undervisningspunkter. Afhængig af det rotekniske indhold skal der medbringes egen båd og udstyr. Varighed: 9 timer Max. antal deltagere: 30 Der serveres kaffe/the. Yderligere forplejning kan købes. Deltagelsen er gratis.


UDDANNELSE

Klubdagene afholdes: 10/5 kl. 9-18. Skanderborg Kano- og Kajakklub 24/5 kl. 9-18. Lyngby Kanoklub Kontaktperson: Klubkonsulent Flemming Agner Jørgensen

Kontaktperson: Breddekonsulent Karen Møldrup

KAPKAJAK | TURKAJAK | B&U | U12 | U14 | U16

Inspiration til kaproning for børn - workshop KAPKAJAK | B&U

Kom i gang med kaproning – for børn og unge Igen i år afholdes der workshops i, hvordan man kommer i gang med kaproning for børn og unge. Workshoppen henvender sig til nuværende eller kommende klubtrænere, der har brug for nogle simple værktøjer til at komme i gang med træningen af børn og unge. Udgangspunktet vil blive taget i materialet Kom i gang med kaproning – for børn og unge og workshops’ene vil være under ledelse af den tidligere landsholdsroer,

Knud Kragh. Der vil være mulighed for ide- og erfaringsudveksling. Arrangementerne vil blive afholdt spredt rundt i det ganske land, således at klubberne forholdsvis let kan finde en workshop at deltage i.

I 2008 vil der blive afholdt 2 workshops, hvor formålet er at give en introduktion til basale færdigheder i konkurrencekajakroning på et højt niveau, henvendt til et begynderniveau. Det forventes at kunne inspirere de unge kajakroere samt deres trænere til at drage nytte af den eksisterende viden og dermed undgå, at de unge kajakroere indlærer ukorrekte færdigheder, der senere vil være langsommelige at rette. Det vil i øvrigt højne træningsniveauet på klubplan og dermed give et højere udgangspunkt at bygge videre på for et kraftcenter/elitecenter. Underviserne på disse inspirationsdage vil være aktive landsholdsroere.

Arrangementsdatoer: Nybro-Furå Kano- og Kajakklub den 4. oktober Kajakklubben Viking den 5. oktober Kontaktperson: Breddekonsulent Karen Møldrup

Arrangementsdatoer: Den 9. marts Kerteminde Kajakklub Den 5. april Skive Roklub Den 26. april Holte Roklub

ÅRSMAGASIN 2008

41


UDDANNELSE

KAPKAJAK | TURKAJAK | VOKSNE

KAJAKPOLO | B&U | VOKSNE

I gang med kaproning - Voksne

Kajakpolo Workshops – inspiration til den daglige træning

DKF tilbyder tre åbne arrangementer bygget over bogen med samme titel. Helle Stuart og Susanne Findsen tegner og fortæller om, hvordan man kommer i gang med træningen af voksne motionister. Arrangementet indeholder både teori og praktiske øvelser på land og til vands, hvorfor rotøj, udstyr og egen båd skal medbringes. Varighed: 6 timer Max. antal deltagere: 30 Der serveres kaffe og the. Der vil være mulighed for at købe drikkevarer og mad i begrænset mængde – medbring evt. madpakke. Deltagelsen er gratis.

Kurserne afholdes: 17/5 18/5 31/5

kl. 10-16. Gudenaa, Randers kl. 10-16. Kolding Kajakklub kl. 10-16. Kajakklubben Neptun, Kastrup

Vi afholder i år 3 workshops i kajakpolo. Workshops’ene henvender sig primært til nye og nyere klubber, som er begyndt at have kajakpolo på aktivitetslisten. Målet med disse workshops/inspirationsdage er at give klubberne gode råd og ideer til den daglige træning. Målet er også at lave ideog erfaringsudveksling instruktørerne/trænerne/ klubberne imellem, således at man kan få gavn af hinandens erfaringer med opstart af kajakpolo. Workshoppen vil bestå af både en teoretisk del og en praktisk del.

Arrangementsdatoer: Horsens Kajakklub den 24. maj. Sønderborg Kajak Klub den 20. september. Pan Kajakklub (tidspunkt og sted oplyses senere) Kontaktperson: Breddekonsulent Karen Møldrup

KAJAKPOLO | B&U | VOKSNE

Kontaktperson: Klubkonsulent Flemming Agner Jørgensen

Storebrorordningen i Kajakpolo Storebrorordningen er et tilbud, som vi har til klubber, der for nyligt er begyndt at have kajakpolo på aktivitetslisten og gerne vil have hjælp til indkøb af materiel, hjælp til instruktion og stævnedeltagelse. Breddekonsulenten hjælper med

Tough Testing Teens Er du mellem 15 og 18 år og har du ikke tidligere prøvet at ro konkurrence, kan du nu, under trygge forhold, teste dig selv mod andre i samme situation. Læs mere på side 34

42

ÅRSMAGASIN 2008


UDDANNELSE

at finde en storebrorklub, der har erfaring med kajakpoloaktiviteten og kan hjælpe jer i gang, arrangere fællestræninger, småturneringer osv. Aftalerne vil oftest inkludere, at breddekonsulenten kommer på klubbesøg i begynderklubben. Kontaktperson: Breddekonsulent Karen Møldrup

KAJAKPOLO

Kajakpolodommer Dommerkurser afvikles i forbindelse med nationale stævner. Inden kursusstart skal kursisten vælge, hvilket niveau vedkommende vil evalueres på: Niveau I – kun en del af den internationale kajakpolo dommeruddannelse Niveau II – færdigheder til at dømme kampe svarende til liganiveau Niveau III – færdigheder til at dømme kampe svarende til divisionsniveau. Et dommerkursus består af minimum 3 praktiske prøver og en skriftlig prøve.

Hvis der ytres ønske om et teorikursus, kan dette evt. afvikles i efteråret. Kursisterne vil kunne prøve kræfter med dommerhvervet ved Vest- og Østturneringen, men selve dommerevalueringen skal finde sted ved mindst 3 kampe i Danmarksturneringen. Bestået teorikursus er en forudsætning for de praktiske prøver. Samlet pris for dommerkurset: Kr.300,- som dækker udgifter til materialer, dommertrøje, dommerkort og fløjte. Kontaktperson: Breddekonsulent Karen Møldrup

KAPKAJAK | KAPKANO

Holdlederkurser Bliv holdleder Kurset henvender sig til klubledere/trænere, som varetager holdlederopgaver ved danske stævner hhv. kortbane og maraton.

Praktisk forløb Den praktiske del af kurset afvikles i forbindelse med Danmarksturneringens stævner, idet kursisten vil virke som dommer ved mindst 3 af et stævnes kampe. Under kampen vil kursisterne blive bedømt af en instruktør. Efter hver kamp evalueres indsatsen i fællesskab. Det aftales, hvad kursisten bør fokusere på til næste prøve. Den skriftlige del af prøven består af spørgsmål, der afspejler kursistens kendskab til de danske regler. Ved kursets afslutning vurderer instruktørerne indtrykkene af kursistens indsats og sammenholder dette med resultatet af den skriftlige prøve. Deltagerne har herefter bestået eller ikke-bestået kurset.

Teorikursus inkl. skriftlig prøve afholdes: Der er pt. ikke nogle teorikurser på bedding i 2008, da vi i 2007 fik mange gennem den skriftlige del, men ikke fik de selv samme folk færdiguddannet med bestået praktisk forløb. Derfor anmoder vi om, at disse folk bliver færdige i sæsonen 2008.

Kurset giver deltagerne indblik i og forståelse for, hvilke spørgsmål og opgaver der kan/vil være i forbindelse med f.eks. • anmeldelser • protester • kontakt til stævneledelsen • sikkerhed Desuden giver kurset et indblik i de generelle kaproningsregler. Kurset giver endvidere adgang til at kunne gå til official-eksamen. Prisen er kr. 350,- pr person. Varighed: 6 timer Kurserne afholdes således: 8. marts i København 12. april Jylland Kontaktperson: Klubkonsulent Flemming Agner Jørgensen

ÅRSMAGASIN 2008

43


UDDANNELSE

KAPKAJAK | TURKAJAK | HAVKAJAK

hvis man ønsker at booke en Teknik-/Superinstruktør.

Teknik-/Superinstruktør DKF’s Teknik-/Superinstruktør er for de klubber, der har behov for forskellige specialkurser. Det være sig både på det instruktørmæssige plan og på det rent rotekniske.

Prisen for disse kurser afhænger af antal timer, transport og evt. forplejning/overnatning. Kontaktperson: Klubkonsulent Flemming Agner Jørgensen

Vi har, via vores kompetente instruktørstab, mulighed for at tilpasse et kursus, så det lige netop passer til det behov, du og din klub har. KAPKAJAK | TURKAJAK | HAVKAJAK

Roeruddannelsen (Euro Paddle Pass)

Trænger din instruktørstab til at få genopfrisket deres kunnen og/eller stifte bekendtskab med, hvad der kommet af nyt, siden de engang for mange år siden blev uddannet, så finder vi i fællesskab ud af, hvad kurset skal indeholde, hvorefter DKF sender en instruktør ud til klubben. Teknik-/Superinstruktør kan også bruges i forbindelse med f.eks. en aktivitetsdag for en gruppe af klubbens nøglepersoner/roere. På samme måde som med instruktørstaben, tilpasser vi et program ud fra jeres ønsker og behov. Det kan f.eks. være et rullekursus for jeres havkajakroere, et wingpagajkursus for nye roere, eller en hel dag om/med vinterroning og sikkerhed. Mulighederne er mange. Kurserne kan også omhandle teoretiske emner som idrætspsykologi, ernæring og ledelse. Det er klubben der sætter grænserne - DKF fylder dem ud med kompetent undervisning! Da vores instruktørressourcer kan være begrænsede, anbefales det at være ude i rigtig god tid, 44

ÅRSMAGASIN 2008

Fra sæson 2008 introduceres et nyt uddannelsesspor i DKF. Forbundet lancerer en selvstændig uddannelsesstruktur for roere/udøvere på alle niveauer. Dette sker på baggrund af de nye europæiske standarder for uddannelse af roere/udøvere i kano- og kajaksporten, Euro Paddle Pass (EPP). Ved at introducere en international anerkendt roeruddannelse, imødekommes klubbernes ønske om flere og bedre uddannelsesmuligheder for roere/udøvere der ér blevet frigivet, samtidig med, at der etableres en solid ramme om uddannelsesarbejdet i klubberne og forbundet. Denne ramme udvides til også at favne eksterne udbydere af kano- og kajakudannelse, fx højskoler, virksomheder, efterskoler, universiteter og foreninger, der har ekspertise til at levere uddannelse af høj standard. Fra 2008 anbefaler DKF, at klubberne, når de optager medlemmer udenom klubbens egen roeruddannelse, forholder sig til det kommende medlems EPP niveau. DKF har gennem en individuel vurdering godkendt udbydere. DKF kan således stå inde for kvalifikationerne hos personer, der har fået roeruddannelse hos DKF-godkendte EPP udbydere.

EPP strukturen EPP-strukturen består af 5 teknik- og egenfærdighedsniveauer for alle kano- og kajakdiscipliner. Der er knyttet et kursusnavn til hvert niveau, eksempelvis “Havkajak Fortsætter”, for at tydeliggøre hvilket kompetenceniveau niveauet refererer til.


UDDANNELSE

DKF’s anbefalede frigivelsesstandard Med EPP placeres klubfrigivelsen i en afbalanceret kursusstruktur, der både tilgodeser begyndernes behov for en tryg og sikker introduktion til kano- og kajaksporten, og de erfarne roeres ønsker om strukturerede udviklingsmuligheder, inspiration og kursustilbud. EPP Niveau 2 er DKF’s anbefalede frigivelsesstandard. Frigivelsen på niveau 2 er, som det altid har været, primært klubbernes opgave. Der vil være klubber der, på grund af udsat beliggenhed, lokale forhold, traditioner m.m., har frigivelseskrav, der går ud over rammerne for niveau 2. Disse krav kan fx være antal roede kilometer, diverse rednings- og entringsteknikker osv. Hvis jeres klub har sådanne krav, opfordres I til at lave et bilag til EPP 2, så roere der er frigivet med EPP 2 fra andre klubber og kursusudbydere, tydeligt kan se, hvad der skal til for at blive frigivet hos jer.

EPP niveauerne (kursusstruktur) Denne kursusoversigt er en generel oversigt for alle discipliner. Pensum og kursusbeskrivelser for

de enkelte discipliner findes på www.europaddlepass.dk.

Niveau 1 - Introduktion Et smagsprøveniveau hvor deltageren præsenteres for helt basale teknikker ift. til håndtering af kanoen/kajakken under sikre og trygge forhold. Løbende evaluering af deltageren. Kursusvarighed: min. 1/2 dag (4 timer) Arrangør: Alle Klubber, DKF og godkendte kursusudbydere Deltagerforudsætninger: Ingen

Niveau 2 - Begynder (Frigivelse) Et begynderniveau hvor roerne/udøverne oparbejder grundlæggende færdigheder, så de er i stand til at færdes sikkert og effektivt sammen med andre i beskyttet farvand i sommerhalvåret. Gode oplevelser, leg og motivation af roeren/udøveren til at fortsætte i kano- og kajaksporten har høj prioritet på dette niveau. Niveau 2 skal bestås med prøve. Kursusudbyderen kan vælge at afvikle prøven som en integreret del af kurset.

EPP STRUKTUREN Niveau 1 Kapkajak/Turkajak

Niveau 1 Kajakpolo

Niveau 1 Havkajak

Niveau 1 Kano

”Kapkajak/turkajak Introduktion”

”Kajakpolo Introduktion”

”Havkajak Introduktion”

”Kano Introduktion”

Niveau 2 Kapkajak/Turkajak

Niveau 2 Kajakpolo

Niveau 2 Havkajak

Niveau 2 Kano

”Kapkajak/turkajak Begynder”

”Kajakpolo Begynder”

”Havkajak Begynder”

”Kano Begynder”

(Frigivelse)

(Frigivelse)

(Frigivelse)

(Frigivelse)

Niveau 3 Kapkajak/Turkajak

Niveau 3 Kajakpolo

Niveau 3 Havkajak

Niveau 3 Kano

Niveau 3 Foskajak

Niveau 3 Surfkajak

”Kapkajak/turkajak Fortsætter”

”Kajakpolo Fortsætter”

”Havkajak Fortsætter”

”Kano Fortsætter”

”Foskajak Fortsætter”

”Surfkajak Fortsætter”

Niveau 4 Kapkajak

Niveau 4 Kajakpolo

Niveau 4 Havkajak

Niveau 4 Kano

Niveau 4 Foskajak

Niveau 4 Surfkajak

”Kapkajak Videregående” ”Turkajak Videregående”

”Kajakpolo Videregående”

”Havkajak Videregående”

”Kano Videregående”

”Foskajak Videregående”

”Surfkajak Videregående”

Niveau 5 Kapkajak

Niveau 5 Kajakpolo

Niveau 5 Havkajak

Niveau 5 Kano

Niveau 5 Foskajak

Niveau 5 Surfkajak

”Int. Havkajakguide”

”Int. Kanoguide”

”Int. Foskajakguide”

”Int. Surfkajakleder”

Niveau 4 Turkajak

Niveau 5 Turkajak

Kommentarer: 1. Tur- og kapkajak følges ad til og med niveau 3. 2. Foskajak og surfkajak starter på niveau 3 og bygger oven på niveau 2 havkajak 3. Niveau 5 havkajak, foskajak, surfkajak og kano eksamineres kun i udlandet i samarbejde med andre kano- og kajakforbund.

ÅRSMAGASIN 2008

45


UDDANNELSE

Kursusvarighed: min. 2 dage (16 timer). Arrangør: Alle Klubber, DKF og godkendte kursusudbydere Deltagerforudsætninger: Ingen

Niveau 3 - Fortsætter Et specialiseringsniveau, hvor der arbejdes med teknik, sikkerhed og træning i den valgte disciplin og det miljø, hvori den udøves. På niveau 3 er roeren/udøveren ikke længere at betragte som begynder, og forventes at kunne tage vare på sig selv og andre, samt præstere under de særlige forhold, der gør sig gældende for disciplinen. Niveau 3 skal bestås med prøve. Prøven afvikles som et selvstændigt forløb. Kursusvarighed: min. 2 dage (16 timer) Prøvevarighed: min. 1 dag (8 timer) Arrangør - kursus: DKF, klubber og godkendte udbydere Arrangør - prøve: DKF Deltagerforudsætninger: Niveau 2 el. tilsvarende dokumenteret erfaring.

Niveau 4 - Videregående På niveau 4 øges specialiseringen, egenfærdighedsniveauet og roerens/udøverens evne til at færdes og præstere under krævende forhold på tur og i konkurrence. Dette er niveauet for erfarne roere/udøvere, der ønsker at fungere som deltagere og ledere på ture eller i konkurrencer under krævende forhold. Prøven afvikles som et selvstændigt forløb. Kursusvarighed: min. 3 dage (24 timer) Prøvevarighed: min. 2 dage (16 timer) Arrangør - kursus: DKF Arrangør - prøve: DKF Deltagerforudsætninger: Niveau 3 el. tilsvarende dokumenteret erfaring.

Kursusvarighed: min. 5 dage (40 timer) Prøvevarighed: min. 2 dage (16 timer) Arrangør: DKF i samarbejde med andre europæiske kano- og kajakforbund. Deltagerforudsætninger: Niveau 4 el. tilsvarende dokumenteret erfaring. Uddybende beskrivelser af pensum og krav til de forskellige niveauer og discipliner kan findes på www.europaddlepass.dk Oversigt over hvor og hvornår de forskellige kurser udbydes findes på www.kanokajakkurser.dk

KAPKAJAK | TURKAJAK

Tur og kapkajak - Instruktørkurser og prøver Instruktør 1 (Tur/Kapkajak) - kursus og prøve Formål: At uddanne instruktører der kan undervise på EPP niveau 1, arbejde med begyndere, børn og unge under beskyttede forhold og organisere simpel turroning i beskyttet farvand. En Instruktør 1 kan fungere som hjælpeinstruktør på EPP 2 kurser (frigivelse). Kursusindhold: EPP-systemet, DKF\s uddannelsesstruktur, pædagogik og undervisning på EPP niveau 1. Fokus på praktiske øvelser ift. opvarmning, leg, roteknik, sikkerhed, bugseringer, redninger, pædagogik og gruppekontrol. Varighed: 2 dage (16 undervisningstimer) Deltagerforudsætninger: Frigivet fra klub (EPP 2 tur/kapkajak) samt gyldigt førstehjælpsbevis. Prøve/evaluering: Kursisten evalueres løbende under kurset, og skal bestå kurset for at få tildelt Instruktør 1 hav beviset.

Niveau 5 En roer/udøver der har bestået niveau 5 er særdeles erfaren, og i stand til at præstere på et højt niveau i sin disciplin. For de rekreative discipliner (havkajak, turkajak, kano og foskajak) skal der udvises ekspertise som turleder på lange ture under krævende forhold året rundt. Prøven afvikles som et selvstændigt forløb. 46

ÅRSMAGASIN 2008

Pris: 1675 DKK (m. overnatning 1975 DKK) Tider og steder: 3. - 4. maj, 7. - 8. juni, 23. - 24. august i Kalundborg og Skanderborg

Instruktør 2 (Tur/Kapkajak) - kursus Formål: At uddanne Instruktører til at planlægge og gennemføre EPP 2 kurser (frigivelsesforløb)


UDDANNELSE

Kajakferie i det græske ø-hav Dansk Kano & Kajak Forbund inviterer dig på en forrygende kajakuge på den græske ø Milos fra den 23 - 30. august 2007.

Milos ligger midt imellem Athen på fastlandet og ferieøen Kreta. Milos er en vulkanø, domineret af lavasten, klipper og mineraler i mange flotte nuancer. Ved kysten finder man naturlige grotter, varme kilder, øde strande, uudforskede øer og til tider dramatiske ”buer” af klipper. Mulighederne for anderledes og spektakulære oplevelser i kajak langs den 130 km kystlinie er altså lige for! De yderst behagelige luft- og vandtemperaturer gør denne årstid til et perfekt tidspunkt at besøge Milos på, med garanti for masser af solskinstimer og varmt havvand! Vi har base på Petrinelas Guesthouse i den lille hyggelige landsby, Triovasalos, hele ugen. Alle værelser har a/c, eget bad og toilet, TV og køleskab samt egen balkon med udsigt over landsbyen. Hver morgen begynder med morgenmad på caféen og en vurdering af vejrudsigten og dagens rute. Når vi har lagt en plan, læsses kajakkerne på traileren, og vi kører samlet i minibus til dagens rovand. Ud over kajakroning, vil der også være mulighed for at hoppe i det krystalklare vand, snorkle, svømme, eller blot slappe af på stranden. Der vil også være mulighed for kajakundervisning nogle af dagene. Hver eftermiddag/aften kommer vi retur til hotellet, hvor man efter et varmt bad, kan spise en god middag, drikke en kold øl, slappe af og udveksle historier om dagens oplevelser.

Pris: 9.750 kr. Prisen inkluderer transport m. SAS KBH-Milos, hotel, alt udstyr, l okal guide/instruktør, dansk guide/instruktør, undervisning, morgenmad og frokost. Tilmeldingsfrist: 21. april 2008 Læs mere om turen på www.kanokajakkurser.dk

ÅRSMAGASIN 2008

47


UDDANNELSE

samt varetage sikkerheden i forbindelse med længere kajakture langs de danske kyster. Kursusndhold: Pædagogik, undervisning og kursusplanlægning ift. frigivelseskurser (EPP 2 pensum) – både i teori og praksis. Undervisning og cases med fokus på sikkerhed, gruppekontrol og turledelse. Varighed: 2 dage (16 undervisningstimer) Deltagerforudsætninger: tur/kapkajakinstruktør 1 (Grundkursus), EPP 3 tur/kapkajak.

Instruktør 3 (Tur / Kapkajak) - prøve

Pris: 1675 DKK (m. overnatning 1975 DKK) Tider og steder: 21 - 22. juni i Kalundborg og Skanderborg

Pris: 975 DKK Tider og steder: 20. - 21. september, Vejle Idrætshøjskole.

Formål: At teste om kursisten lever op til kravene til Instruktør 3 tur/kapkajak. Kursusindhold: Undervisningsopgaver, gruppestyring og turledelse under krævende forhold, sikkerhed samt skriftlig prøve. Varighed: 2 dage (16 undervisningstimer) Deltagerforudsætninger: Instruktør 3 Tur/kapkajak, EPP 4 tur- eller kapkajak og gyldigt førstehjælpsbevis. Min 2 års erfaring som underviser i kajak.

Instruktør 2 (Tur/Kapkajak) - prøve Formål: At teste om kursisten lever op til kravene til Instruktør 2 tur/kapkajak. Kursusindhold: Undervisningsopgaver, gruppe/ styring og /ledelse, sikkerhed, samt skriftlig prøve. Varighed: 1 dag (8 timer) Deltagerforudsætninger: Gennemført Instruktør 2 – tur/kapkajak(kursus), bestået EPP 3 tur/kapkajak, samt gyldigt førstehjælpsbevis. Pris: 650 DKK Tider og steder: 20. september. Stedet fastlægges efter, hvilke kursisterne der tilmeldes.

Instruktør 3 (Tur / Kapkajak) - kursus Formål: At uddanne Instruktører til at kunne planlægge og gennemføre EPP 3 kursusforløb samt lede aktiviteter med rutinerede roere ved bølgepåvirkede dynamiske danske kyster hele året. Kursusindhold: Pædagogik, undervisning og kursusplanlægning ift. EPP – både i teori og praksis. Undervisning og cases med fokus på sikkerhed, gruppekontrol og turledelse under krævende forhold. Varighed: 2 dage (16 undervisningstimer) Deltagerforudsætninger: Instruktør 2 Tur/Kap kajak, EPP 4 tur/kapkajak, gyldigt førstehjælpsbevis, samt 2 års erfaring som instruktør. Pris: 1675 DKK (m. overnatning 1975 DKK) Tider og steder: 30. - 31. august, Vejle Idrætshøjskole.

48

ÅRSMAGASIN 2008

HAVKAJAK

Havkajak - Instruktørkurser og prøver Instruktør 1 (hav) - kursus og prøve Formål: At uddanne instruktører der kan undervise på EPP niveau 1, arbejde med begyndere, børn og unge under beskyttede forhold og organisere simpel turroning i beskyttet farvand. En Instruktør 1 kan fungere som hjælpeinstruktør på EPP 2 kurser (frigivelse). Kursusindhold: EPP-systemet, DKFs uddannelsesstruktur, pædagogik og undervisning på EPP niveau 1. Fokus på praktiske øvelser ift. opvarmning, leg, roteknik, sikkerhed, bugseringer, redninger, pædagogik og gruppekontrol. Varighed: 2 dage (16 undervisningstimer) Deltagerforudsætninger: Frigivet fra klub (EPP 2 havkajak), samt gyldigt førstehjælpsbevis. Prøve/evaluering: Kursisten evalueres løbende under kurset, og skal bestå kurset for at få tildelt Instruktør 1 hav beviset. Pris: 1675 DKK (m. overnatning 1975 DKK) Tider og steder: 3. - 4. maj, 7. - 8. juni, 23. - 24. august i Kalundborg og Skanderborg

Instruktør 2 (hav) - kursus Formål: At uddanne Instruktører til at planlægge og gennemføre EPP 2 kurser (frigivelsesforløb) samt varetage sikkerheden i forbindelse med læn-


UDDANNELSE

gere havkajakture langs de danske kyster. Indhold: Pædagogik, undervisning og kursusplanlægning ift. frigivelseskurser (EPP 2 pensum) – både i teori og praksis. Undervisning og cases med fokus på sikkerhed, gruppekontrol og turledelse. Varighed: 2 dage (16 undervisningstimer) Deltagerforudsætninger: Havkajakinstruktør 1 (Grundkursus), EPP 3 hav.

gruppekontrol og turledelse under krævende forhold. Varighed: 2 dage (16 undervisningstimer) Deltagerforudsætninger: Instruktør 2 (T1 hav og Samrådsinstruktør), EPP 4 hav, gyldigt førstehjælpsbevis, samt 2 års erfaring som instruktør.

Pris: 1675 DKK (m. overnatning 1975 DKK) Tider og steder: 21. - 22. juni i Kalundborg og ved Snaptun Færgegaard

Instruktør 3 (hav) - prøve

Instruktør 2 (hav) - prøve Formål: At teste om kursisten lever op til kravene til Instruktør 2 hav. Indhold: Undervisningsopgaver, gruppestyring og –ledelse, sikkerhed, samt skriftlig prøve. Varighed: 1 dag (8 timer) Deltagerforudsætninger: Gennemført Instruktør 2 – hav (kursus), bestået EPP 3 hav, samt gyldigt førstehjælpsbevis.

Pris: 1675 DKK (m. overnatning 1975 DKK) Tider og steder: 19. - 20. april Ballen, Samsø

Formål: At teste om kursisten lever op til kravene til Instruktør 3 hav. Kursusindhold: Undervisningsopgaver, gruppestyring og turledelse under krævende forhold, sikkerhed, samt skriftlig prøve. Varighed: 2 dage (16 undervisningstimer) Deltagerforudsætninger: Instruktør 2 hav (T1 hav, Samrådsinstruktør), EPP 4 hav og gyldigt førstehjælpsbevis. Min 2 års erfaring som underviser i havkajak. Pris: 975 DKK Tider og steder: 24.- 25. maj Ballen, Samsø

Pris: 650 DKK Tider og steder: 21. september. Stedet fastlægges efter, hvilke kursisterne der tilmeldes.

Instruktør 3 (hav) - kursus Formål: At uddanne Instruktører til at kunne planlægge og gennemføre EPP 3 kursusforløb samt lede aktiviteter med rutinerede roere ved bølgepåvirkede dynamiske danske kyster hele året. Kursusindhold: Pædagogik, undervisning og kursusplanlægning ift. EPP – både i teori og praksis. Undervisning og cases med fokus på sikkerhed,

KAPKAJAK

Kapkajak – Træner 1 og 2 Formål og indhold: DKF tilbyder nu alle interesserede trænerspirer at komme på skolebænken, så de kan få sig en bred praktisk og teoretisk uddannelse, som lægger sig tæt op ad DIF’s uddannelsesstruktur og undervisningsmaterialer. ÅRSMAGASIN 2008

49


UDDANNELSE

Dit eget niveau er ikke afgørende. Har du lyst til at være træner, er det målet, at du efter disse kurser, vil være i stand til at varetage træning, sæsonplanlægning og teknikretning på klubtræner/ kraftcenterassistent trænerniveau. Man kan altså godt være en dygtig træner, selvom man ikke har været topatlet selv! Der vil være en meget stor vekslen mellem teori og praksis, så vi kan komme rundt om alle de delemner, der er indenfor træningslære, teori og praksis. Man skal regne med, at der vil blive stillet hjemmeopgaver af både praktisk og teoretisk art, så man skal hjem og arbejde videre med de ting, man lærer på kurset. Selvstudie eller studier i grupper kan også forventes. Uddannelsen tager i meget stor grad udgangspunkt i Danmarks Idræts-Forbunds trænermateriale. Dette materiale kan frit downloades på www.dif.dk/ForForeningen/Forside/Udgivelser/ Traening.aspx Der vil være mulighed for at søge merit for kursister, som tidligere har været på DKF’s trænerkurser.

Træner 1 Varighed: Træner 1 er opbygget over tre moduler af hver 16 timers varighed. Deltagerforudsætninger: Du skal kunne se dig selv i ovenstående formåls- og indholdsbeskrivelse. Pris pr modul: 1675 DKK (m. overnatning 1975 DKK) Tider og steder: De tre moduler der som udgangspunkt skal tages i rækkefølge, afholdes således: Modul A: 17. - 18. maj 2008 Modul B: 14. - 15. juni 2008 Modul C: 23. - 24. august 2008 Placeringen af de enkelte moduler afhænger af deltagerne.

Træner 2 Varighed: Træner 2 er opbygget over fire moduler af hver 16 timers varighed. Deltagerforudsætninger: Gennemført Træner 1

Pris pr modul: 1675 DKK (m. overnatning 1975 DKK) Tider og steder: De fire moduler der som udgangspunkt skal tages i rækkefølge, afholdes således: Modul A: 29. - 30. november 2008 Modul B: 10. - 11. januar 2009 Modul C: 29. februar - 1. marts 2009 Modul D: 2. - 3. maj 2009 Placeringen af de enkelte moduler afhænger af deltagerne.

KAJAKPOLO

Kajakpolo – Træner 1 Formål og indhold: Kajakpolotræner 1 er et kursus, der henvender sig til alle, der ønsker at udvikle deres evner som træner i kajakpolo. Det er det første kursus af sin art i Danmark og det første led på vejen til at blive certificeret diplomtræner i kajakpolo. Det er ikke en forudsætning at have egenfærdigheder i spillet, men en nødvendighed hvis man ønsker at deltage i den praktiske del af kurset. Personer der ikke har egenfærdigheder i spillet vil blive inddraget på land i den praktiske (ca. 1/2) del af undervisningen. Et European Paddle Pass niveau på 2 for kajakpolo vil være tilstrækkeligt til at kunne deltage i den praktiske del af kurset. Det er en forudsætning for deltagelse i kurset at have kendskab til kajakpoloreglerne og sikkerhed, da disse ikke vil blive berørt på kurset. Kurset sigter imod at deltagerne kan fungere som trænere for nyopstartede hold, der på sigt gerne vil ud at spille kampe. Fokus vil blive lagt på kajakpolo som holdsport med vægt på spilforståelse og formidling. Grundfærdighederne for spillet i form af båd-, bold- og pagajtekniske færdigheder gennemgås og behandles teoretisk såvel som praktisk. Basal træningslære, trænerrollen generelt, taktiske og strategiske forhold er emner, der alle vil blive gennemgået, diskuteret og afprøvet på kurset. Kurset er et 18 timers internat weekendkursus fra lørdag til søndag. Det afholdes i foråret før sæsonstart og udbydes igen i efteråret efter sæsonafslutning. Kurset benytter som grundbog “Canoepolo - Basic

50

ÅRSMAGASIN 2008


UDDANNELSE

Skills and Tactics”, som også vil danne grundlag for den videre uddannelse til kajakpolotræner, derudover vil der blive udleveret yderligere materiale. Undervisningsmaterialet er inkluderet i kursusafgiften. Før kurset vil der kunne påregnes mindre hjemmearbejde i form af analyse DVDfilmede kampe (ca. en time), der tilsendes inden kursusstart.

Temadag Networking og inspiration

Varighed: 2 dage Deltagerforudsætninger: Du skal kunne se dig selv i ovenstående formåls- og indholdsbeskrivelse.

– så er det DKF’s Temadag. Læs mere på side 5

Pris pr modul: 1675 DKK (m. overnatning 1975 DKK) Tid og sted: 12. - 13. april 2008 i Viborg

KAPKAJAK | TURKAJAK

Diplomtræner Fortsæt din trænerkarriere – bliv Diplomtræner! Når du har gennemført DKF’s uddannelser, har du mulighed for at blive endnu bedre ved at fortsætte på Danmarks Idræts-Forbunds trænerlinie. Første skridt på vejen er DIF’s Diplomtræneruddannelse, der er en 1 1/2 årig uddannelse, der opfylder de europæiske krav (ENSSEE) niveau III.

Bliv klædt på til nye kajakudfordringer

Uddannelsen indeholder både generelle idrætslige elementer og specifikke DKF-elementer. Ud over den obligatoriske fælles undervisning, vil uddannelsen indeholde projektforløb i relation til DKF’s aktiviteter/discipliner.

Select pagaj

Struer kajak

Model V8 fiber/carbon

Model ARROW fiber

PEAK UK

PEAK UK

Jakke TOURLITEHOODIE

Svømmevest AIRLIGT

Du kan læse meget mere om både Diplomtræneruddannelsen og Idrættens Træner Akademi på www.dif.dk Kontaktperson: Klubkonsulent Flemming Agner Jørgensen

proff-art.dk 7729

Uddannelsen afsluttes med prøver, hvorefter det vil være muligt at søge om optagelse på Idrættens Træner Akademi, der er næste trin på uddannelsesstigen.

Ingen ved mere om kajakker!

Industrivej 12 · 7600 Struer Tlf. 97 85 11 37 www.struerkajak.com

ÅRSMAGASIN 2008

51


UDDANNELSE

KURSUSOVERSIGT Start

Slut

Kursus

12/04/08

13/04/08

Kajakpolotræner 1

19/04/08

20/04/08

Instruktør 3

X

03/05/08

04/05/08

Instruktør 1

X

X

X

Kalundborg

03/05/08

04/05/08

Instruktør 1

X

X

X

Skanderborg

17/05/08

18/05/08

Kajaktræner 1A

X

Afhænger af deltagerne

24/05/08

25/04/08

Instruktør 3 PRØVE

X

07/06/08

08/06/08

Instruktør 1

X

X

X

Kalundborg

07/06/08

08/06/08

Instruktør 1

X

X

X

Skanderborg

14/06/08

15/06/08

Kajaktræner 1B

X

Afhænger af deltagerne

21/06/08

22/06/08

Instruktør 2

X

X

Kalundborg

21/06/08

22/06/08

Instruktør 2

X

21/06/08

22/06/08

Instruktør 2

23/08/08

24/08/08

Instruktør 1

23/08/08

24/08/08

Instruktør 1

23/08/08

24/08/08

Kajaktræner 1C

30/08/08

31/08/08

Instruktør 3

20/09/08 20/09/08

21/09/08

21/09/08

Kajakpolo

Havkajak

Turkajak

Kapkajak

X

Kursussted Gymnastik og Idrætshøjskolen Viborg Ballen, Samsø

Ballen, Samsø

X

Snaptun Færgegaard X

X

Skanderborg

X

X

X

Kalundborg

X

X

X

Skanderborg

X

Afhænger af deltagerne

X

X

Vejle Idrætshøjskole

Instruktør 2 PRØVE

X

X

Afhænger af deltagerne

Instruktør 3 PRØVE

X

X

Vejle Idrætshøjskole

Instruktør 2 PRØVE

X

Afhænger af deltagerne

29/11/08

30/11/08

Kajaktræner 2A

X

Afhænger af deltagerne

10/01/09

11/01/09

Kajaktræner 2B

X

Afhænger af deltagerne

28/02/09

01/03/09

Kajaktræner 2C

X

Afhænger af deltagerne

02/05/09

03/05/09

Kajaktræner 2D

X

Afhænger af deltagerne

52

ÅRSMAGASIN 2008


TERMINSLISTE

Terminslisten 2008

12-13/7 20-21/9

WC marathon, Crestuma, Portugal VM marathon, Tyn, Tjekkiet

KORTBANE: Dato: 26-27/4 24-25/5 7-8/6 12/7 26-27/7 5-7/9 30/8

Stævne: Testregatta – forbehold for ændring af dato Maribo Regatta, Maribo Bagsværd Regatta, Bagsværd Sø Knock Out Sprint, Silkeborg Åbne Jyske Mesterskaber, Silkeborg DM, Kortbane, Holstebro Åbne Fynske Mesterskaber, Odense

INTERNATIONALE REGATTAER: 15-18/5 17-20/7 18-23/8 1-3/8

OL kval / EM, Milano, Italien U18 & U23 EM, Szeged, Ungarn OL, Beijing, Kina NM U16, U18 og U21, Kangsala, Finland

MARATHON: Dato: 13/1 17/2 16/3 3/5 4/5 17/5 24/5 14/6 28/6 26/7 27/7-2/8 9-10/8 17/8 23/8 23/8 13-14/9 27/9

Stævne: Havneræs, Amager Strandpark Havneræs, Amager Strandpark Havneræs, Amager Strandpark Nordic Open Marathon, Maribo Paradisløb, Silkeborg Susåløbet, Næstved Maribo Marathon, Maribo Åbne Jyske Mesterskaber, Viborg Sorø Marathon, Sorø Amager Strand Park Rundt Sea Challenge Fyn DM, marathon, Maribo Thurø Rundt – Åbne Fynske Mesterskaber Kronborgløbet Vendelboløbet, Aalborg Kajakklub Tour de Gudenå Mølleåens Blå Bånd

TRIMLØB: Dato: 17/5 28/6 24/8

Stævne: Susåløbet, Næstved Sorø Marathon, Sorø Kanojak Trim, Esrumsø

ANDRE LØB: Dato: 12/1 28-29/6 15/8

Stævne: DM ergometerroning, Rødovre 24 timer kajakstafet, Hvidovre Åbent havneløb, København

KAJAKPOLO Dato: 17-18/5 31/5-1/6 21-22/6 2-2/8 30-31/8

Stævne: Danmarks Danmarks Danmarks Danmarks Danmarks

Turnering Turnering Turnering Turnering Turnering

1 2 Odense 3 4 København 5

INTERNATIONALE KAJAKPOLOSTÆVNER 5-6/1 26-27/4 3-4/5 10-12/5 28-29/6 28-29/6 19-20/7 18-27/7 16-17/8 23-24/8

Eurocup, Odense Niedersachen Pokal, Göttingen, Tyskland Chareleroi, Belgien Deutchland Cup, Essen, Tyskland Flandern, Belgien Skovshoved Canoepolo Open Kieler Woche, Tyskland VM, Canada De Paddle, Belgien Ieper, Belgien

INTERNATIONALE MARATHONLØB 31/5-1/6 Åbne nordiske marathon, Finspång, Sverige 14-15/6 WC maraton, Brandenburg, Tyskland ÅRSMAGASIN 2008

53


54

ÅRSMAGASIN 2008


PERSONALE

Chefkonsulent Christian Jacobsen. Tlf.: 4326 2099 christian.jacobsen@ kano-kajak.dk Forbundets daglige ledelse, økonomi, personale, internationale opgaver, bestyrelsesarbejde, årsmøde, sponsorprojekter, DIF samarbejde, udviklingsprojekter, sekretær forretningsudvalget og ad hoc opgaver.

Sportschef Klavs Klavsen. Tlf.: 4326 2091 klavs.klavsen@ kano-kajak.dk Administration og drift af elitearbejdet i DKF, kortbane landshold, maraton landshold, kajakpolo landshold, samarbejde med kraftcentre, samarbejde med Team Danmark, sponsorsamarbejde eliteområdet, sekretær kaproningsudvalget og eliteansvarlige.

Landstræner Thor Nielsen. Tlf.: 2773 0160 thor.nielsen@ kano-kajak.dk Drift elitecenteret og træning af de dertil knyttede roere. Iagttagelse af potentielle landsholdsroere. Rådgivning af og sparring med kraftcentertrænere, junior- og ungdomslandstrænere.

Klubkonsulent Flemming A. Jørgensen. Tlf.: 4326 2094 flemming.jorgensen@ kano-kajak.dk

bistand breddekonsulenter, turnering/resultater kajakpolo.

Breddekonsulent Karen Møldrup. Tlf.: 4326 2092 karen.moeldrup@ kano-kajak.dk Klubbesøg, vejledning og rådgivning, etablering af klubber og klubhuse, børn og unge aktiviteter og projekter, kajakpolo bredde og turneringsaktivitet, sekretær kajakpoloudvalget.

Breddekonsulent Rune Ryelund Mortensen. Tlf.: 4326 2087 rune.mortensen@ kano-kajak.dk Klubbesøg, vejledning og rådgivning, Euro Paddle Pass, EPP-kurser, rådgivning om klubuddannelser, kajakrejser, havkajak, integration og fastholdelse af nye voksne medlemmer.

Breddekonsulent NN (Forventes ansat senest 1/4). Tlf.: 4326 2093 Klubbesøg, vejledning og rådgivning, klubdage, etablering af klubber og klubhuse, Danske Bank Cup og andre børn og unge aktiviteter, voksne motionister, havkajakaktiviteter, sekretær Børneog Breddeudvalg og Miljøudvalg

DIF økonomiafdeling Bogføring, regnskab, fakturering, kontoudtog, betalinger, debitor og kreditorstyring

Klubservice på sekretariatet, træner- og instruktørkurser, webmaster, nyhedsmagasin, annoncesalg, administration, styring af kontaktoplysninger, telefonbetjening, projekter, administrativ ÅRSMAGASIN 2008

55


DKF årsmagasin 2008  
DKF årsmagasin 2008  
Advertisement