Page 1

Særnummer af Magasinet Kano & Kajak

Årsmagasin 2012 DANSK KANO & KAJAK FORBUND

En samlet oversigt over alle aktiviteter, tilbud og informationer fra DKF


Hvorfor kano og kajak? Udviklingskonsulent, Michael Jakobson: ”Efter mange år med skiløb og klatreture i udlandet, begyndte jeg at søge efter en adventuresport, der kunne dyrkes med udgangspunkt i DK. Her passer kajak perfekt til mit behov for både action, samvær og naturoplevelser...”. Landstræner, Martin Hald: ”I en kajak kommer man helt tæt på naturen og sine egne tanker”. Udviklingskonsulent, Dorthe Hansen: ”Kano er let at gå til og så kan man være flere sammen om aktiviteten”.

Disse udtalelser er fra folk, der til daglig arbejder med kano og kajak og illustrerer meget godt, at der er mange forskellige tilgange til vandaktiviteten. Kano- og kajakroning er for alle, faktisk uanset alder, og er tilmed en billig aktivitet – de fleste klubber stiller grej og faciliteter til rådighed. Når man har været gennem et godt uddannelsesforløb, åbnes døren til mangeartede oplevelser – både i det helt nære og i det fjerne. Det er god og sjov motion, der styrker koordinationen, balancen og velværet og giver mulighed for godt socialt samvær. Vand-aktiviteter giver glade børn – og forældre. Og så er kanoer og kajakker co2 neutrale transportmidler! Endelig – hvis du går med en atlet i maven – har Danmark stolte konkurrencetraditioner på både sprint- og maratondistancer. Læs mere på side 81 her i magasinet!

Hvordan kommer man i gang? Man ringer til Dansk Kano- og Kajakforbund! Her får man: • Et netværk af viden • Uddannelse: instruktører, frivillige, udøvere • Rådgivning om økonomi og forsikring • Værktøjer: hjemmesideskabelon, vedtægter, sikkerhedsregler... • Kontakt: klub/kommune, kommune/borger • Mulighed for lån hos DIF via DKF

Kom frisk, der er plads til flere!

2

Årsmagasin 2012


Forord

4

Børn og unge Forord DKF sommerskoler PaddleBattle Cup PaddlePower PaddlePlay Aldersrelateret Træningskoncept (ATK) AdventureBattle Kajakdyr på tur PaddlePlay Opsamling – B&U trænersamling DM Kajakpolo for efterskoler Kanoexpedition

6 6 7 7 8 8 9 9 10 12 12

14 14 14 15 16 16 18 18 18 19 19 20 20 21 21 22 22

Tur og rekreation Forord DKF Surfsamling Q-Camp Fitness Q-Camp Hav DKF Ture Foredrag

24 24 25 25 26 28

Uddannelse Forord Om DKF’s Roeruddannelse (EPP) Om DKF’s Instruktøruddannelse Om DKF’s Træneruddannelse DKF’s Instruktørsamling (for alle discipliner) Inspirationsdage for skolelærere og pædagoger DKF Kanosamling DKF Surfsymposium & DM i Kajaksurf DKF Foskanosamling DKF Foskajak Camp Kajakpolo – kurser og prøver Havkajak – kurser og prøver Turkajak og Kapkajak – kurser og prøver

43 45 47 48 53 53 54 54 55 55 56 59 59 60

Landshold

Motion og konkurrence Forord DM Sprint DM Maraton DM Kajakpolo DM i Kajakergometer DM Havkajak Teknik & Rul DM Ocean Racing DKF Divisioner DKF Turbåds Cup DKF O-løb DanSprint Maraton Cup Kvindekajakløb – Støt brysterne Drengesamling Pigesamling Vestturneringen i Kajakpolo Østturneringen i Kajakpolo Kajakpolo–workshop og miniturnering

Kano – kurser og prøver Surfkajak – kurser og prøver Foskajak – kurser og prøver Kajakpolo – Dommerkursus Kajak – Træner 1 og 2 Kajakpolo – Træner 1 og 2 Diplomtræner og ITA Bliv Official Holdlederkurser Teknik/Superinstruktør og andre specialkurser Kursusoversigt Klublederkursus DKF Instruktør Roadshow (alle discipliner) DKF kajakpolo Camp

30 31 32 33 33 34 34 35 35 36 36 37 41

Velkommen til Sprint, Maraton og Kajakpolo sæsonen Sprint Seniorlandsholdet Sprint U18/U23 landsholdet Sprint U16 landsholdet Maraton landshold Kajakpolo herrelandshold Kajakpolo damelandshold Kajakpolo U18/U21 landshold

62 64 65 67 68 69 69 70

Information Forord Årsmøde DKF’s Temadag Forsikringer Magasinet Kano & Kajak Nyhedsformidling – Hold dig orienteret Puljeordninger Brug udviklingskonsulenterne Fra drøm til virkelighed Lån af bådpakker Børnekajakpakke Surfkajakpakke Kajakpolopakke Klub, facilitet & miljø Udviklingsprojekt 2011-2013 Projekt 60+ Kilometer trøjer Kajakruter – ud i naturen Skole- og institutionsaftalen (EPP) Udbyderaftale for private virksomheder (EPP) DKF’s bestyrelse Personaleoversigt Terminsliste

72 73 73 74 76 76 7 7 77 78 78 78 79 79 79 81 81 8 2 82 8 3 83 84 84 86

Arrangementsomtaler Arrangementsomtaler

88

Udbydere Udbydere af EPP

96

Årsmagasin 2012

3


Forord Hånden på hjertet, det er nok de færreste, der har et samlet overblik over DKF’s mange service- og informationsopgaver. Mange opgaver er vi nok tilbøjelige til at se som en selvfølge, andre har vi måske ikke fået øje på endnu. Måske glemmer vi i farten at melde tilbage, hvad vi mener der kan være brug for af service og information. I Årsmagasinet her skaber vi et overblik over mulighederne i DKF i 2012. Magasinet står ikke alene men suppleres af Facebook, hjemmesiden og Magasinet Kano og Kajak. Vi ser i dag en flot udvikling af kano og kajak sporten. DKF kan sige velkommen til nye klubber, medlemmer, discipliner og i de seneste år også nye samarbejdspartnere. Vi er rigtig glade for at kunne samarbejde med skoler, institutioner og virksomheder. Vores demokratiske grundlag har vi naturligvis ikke glemt og derfor lancerer vi i 2012 en ny prispolitik så klubber og medlemmer får 20% rabat på alle produkter og ydelser fra webshoppen. Vi har igen i år mange tilbud om undervisning og her vil sikkerheden og respekten for elementerne være en del af pensum. Vi vil også hjælpe vores klubber med at sikre, at deres ro-reglementer lever op til de krav, der er relevante for at klubbens roere kan færdes sikkert på det lokale rovand. Sikkerhed har altid været højt prioriteret i DKF. Vi stiller krav om at man skal kunne svømme før man lærer at ro og man skal lære at ro før man bliver sluppet løs på egen hånd.

Magasinet Kano & Kajak Særudgave Årsmagasin 2012 Dansk Kano og Kajak Forbund Idrættens Hus, 2605 Brøndby Telefon 43 26 20 94. Fax 43 26 20 95 dkf@kano-kajak.dk www.kano-kajak.dk Magasinet udgives årligt af Dansk Kano og Kajak Forbund til medlemsforeninger, medlemmer, annoncører, sponsorer og andre samarbejdspartnere og interessenter.

Præstøulykken satte fokus på hvor vigtigt det er at have respekt for vejr, vind og vand. Søfartsstyrelsen arbejder på at lave nye sikkerhedsregler for al sejlads der kan betegnes som erhverv, herunder alle undervisningsinstitutioner. Foreninger er ikke omfattet, men det skal ikke forhindre os i at sætte fokus på sikkerheden. DKF har også konstant fokus på naturen, da det er en forudsætning for at vi vedvarende kan få lov at færdes på sø, å og langs kyster. Vi holder konstant øje med om der opstår nye regler, der vil begrænse vores færden på vandet. Forudsætningen for at DKF kan beskytte vores ret til at ro, er at vores medlemmer overholder de regler, der gælder for færden på og langs vandet og generelt passer på naturen. Det har vi en forventning om at alle klubber og medlemmer lever op til. Ud-i-naturen (www.udinaturen.dk) er et godt eksempel på dialog med klubberne, som har deltaget med rutebeskrivelser og i samarbejde med DKF og Naturstyrelsen har indsamlet kajakruter og mulige udvidelser med stor succes. Mulighederne er mange her i dette OL år. Nogle få af DKF’s medlemmer skal til London og ro, de andre godt 21.000 kan frit vælge blandt de mange tilbud på de næste sider. Jeg håber, vi får endnu en god og fremgangsrig sæson.

Med venlig hilsen Ole Tikjøb, formand

Redaktion: Ole Tikjøb (ansvarshavende redaktør) Christian Jacobsen (faglig redaktør) Flemming Agner Jørgensen (koordinering, omtaler og kalender) Trine Grønbek Hamborg, Hamborg Design (layout)

Fotografer i dette nummer: Jacob Helly Juell-Hansen, Dorthe Hansen, Nicolai Skotte, Jens Thybo, Michael Jakobson, Bjarne Møller, Karen Dalgaard, Bo Leihof, Martin Strunge, Michael Cederqvist, Lise Gram Eriksen, Sanne Jensen og arkiv.

Skribenter i dette nummer: Fremgår af artiklerne

Forsidefoto: Dorthe Hansen, Michael Jakobson, Michael Cederqvist og Martin Strunge.

Kontaktoplysninger: Fremgår af oversigten på side 84 og 85.

4

Årsmagasin 2012

ISSN: Tryk 09 00 84 38. Online 19 04 21 08.

Tryk & distribution: Datagraf A/S Datagraf arbejder aktivt for at mindste miljøbelastningen ved grafisk produktion, ved at hver medarbejder tænker og handler miljøbevidst. Se mere på www.datagraf.dk Indhold: 70 GraphoCote. Kvaliteten kan både FSC mærkes samt opfylde div. miljømærkninger. Omslag: 170g. Maxi Gloss m/ gloss vandlak. Annoncer: DG media Oplag: 19.500


Børn og unge

Ă…rsmagasin 2012

5


Børn og unge

Forord Langt den overvejende del af forbundets medlemmer er over 16 år, men mange af DKF’s klubber tilbyder også kanoog kajakroning for børn fra 8 års alderen. Ambitionen for DKF’s B&U tilbud er at hjælpe disse klubber med at gøre det sjovere at gå til kano og kajak, og gøre det sjovere og nemmere at tage ansvar for B&U tilbudene i klubberne. Peter Unold Ansvarlig Udvikling & Aktivitet

DKF sommerskoler Hva’ med en sommerskole i klubben for klubbens og/eller kommunens børn og unge i 2012?! Ud over at engagere jeres medlemmer i en sjov sommeraktivitet for et livligt publikum, så giver det også jeres klub mulighed for at udstille sporten over for de helt unge. Et publikum der ellers er vanskeligt at få i tale.

Forberedelserne begynder nu! Allerede nu er det en god ide at tage de første skridt til kajaksommerskole i 2012. De fleste kommuner tilbyder sommerferie aktiviteter til kommunens børn og unge, i samarbejde med foreningerne, og hér kan I byde ind med en kajakskole. Hvis I vil lave den som sommerferieaktivitet, så vær opmærksom - mange kommuner har deadline allerede i januar/februar for 2012 ansøgninger. Det gælder derfor om at få etableret en kommunalkontakt og høre om jeres lokale betingelser så hurtigt som muligt. En del af konceptet kan være sommerkajakskole T-shirt, PaddlePower armbånd og/eller EPP bevis til alle deltagerne. Læs mere om DKF kajaksommerskole på www.kano-kajak.dk eller kontakt udviklingskonsulenten. Deadline (tilmelding til DKF): 1. marts 2012

Kontaktperson: Udviklingskonsulent Dorthe Hansen

6

Årsmagasin 2012

Lån børnekajakpakke Ønsker din klub at satse mere på børneområdet? DKF udlåner børnekajakpakker med tur/ kap ener- og toerkajakker til opstart af et børnehold (8-ca.11 år). Samtidig tilbyder DKF erfaringsudveksling på ’B&U trænersamlinger’. Her kan nuværende og kommende klubtrænere finde inspiration til børnetræningen. Læs mere på side 10


Børn og unge

PaddleBattle Cup Der vil hér ikke være fokus på tid men andre udfordringer – læs mere i invitationen på ”børn og unge siden” på www.kano-kajak.dk. Deltagelse pr. stævne koster 30,- pr. roer som bl.a. vil dække medaljer. Siden 2011 har børne-begynder-stævnerne heddet “PaddleBattle Cup”. De er tidligere kendt som Pondus Cup og DBC, men grundlæggende er stævnerne de samme. PaddleBattle Cup-stævnerne er derfor stadig for børn og unge i klasserne U10, U12, U14 og U16. Stævnerne henvender sig især til begynder og nyere roere, der under uhøjtidelige former får en tryg mulighed for at stifte bekendtskab med konkurrenceroning. Stævnerne er placeret rundt omkring i landet, således at flest mulige får en mulighed for at deltage i flere stævner, både før og efter sommerferien. Stævnerne har klassisk været til tur/kap klubber men da der er begyndt at dukke f.eks. hav klubber med børnehold op, vil to af stævnerne i 2012 være en anelse anderledes.

Stævnerne afholdes 16/6 17/6 23/6 24/6 1/7 18/8 15 el. 16/9 30/9

Vejle (Vejle Kajakklub) Ringsted (Ringsted Roklub) Holstebro (Kajakklubben PAGAJ) Esrum (Esrum Sø Kajakklub) Bagsværd (Kano- og kajakklubben 361) Vallensbæk (Vallensbæk Kano og Kajak Club) Middelfart (Kajakklubben Strømmen) Horsens (Horsens Kajakklub)

Så I kan godt allerede nu begynde at forberede jer på sjove og udfordrende børnestævner

Kontaktperson: Udviklingskonsulent Dorthe Hansen

PaddlePower Nu har DKF’s nye undervisnings- og aktivitetsmateriale for børne- og ungetræningen ”PaddlePower” kørt en hel sæson – til glæde for rigtig mange klubber. SÅ HVIS DIN KLUB ENDNU IKKE BRUGER DET, SÅ TJEK DET UD!!! Systemet dækker over 10 færdighedsniveauer målrettet unge roere – en slags svømmemærker for kajaksporten (erstatter de gamle teknikmærker). Målet er at gøre det nemmere at være ungdomstræner og sjovere at være ung i vores sport. Det er tænkt som en hjælp og inspiration til træningen og ikke som et krav! De første niveauer har til formål at introducere målgruppen til kajaksporten og kan erhverves på relativ kort tid. Disse niveauer er uafhængige af kajaktype. Her går leg og læring hånd i hånd for at udvikle og motivere de unge roere. På de højere niveauer trænes mere avanceret bådteknik, og de unges selvstændighed udvikles. Det er et

forstadie til det officielle EPP uddannelsessystem men overlapper på de høje niveauer. Til hvert niveau hører et gummiarmbånd, som tydeligt viser hvor langt man er nået, samt et særligt armbånd til trænerne. Så kan man nemlig stolt gå og vise det frem. Det er selvfølgelig ikke et krav at man i klubberne bruger det, men en mulighed. Materialer til systemet er tilgængelig på DKF’s hjemmeside og armbånd kan erhverves gennem forbundet.

Kontaktperson: Udviklingskonsulent Dorthe Hansen

Årsmagasin 2012

7


Børn og unge

PaddlePlay mod en sjov “plan” for træningen. PaddlePlay er dannet ved at samle lege der allerede findes i DKF - både hos B&U trænere og i eksisterende materiale. Den er dog i sin spæde start og planen på længere sigt er at alle skal kunne lægge gode lege og aktiviteter ind i databasen, så den vokser. Alle brugere skal være med til at “Rate” legene og give kommentarer, så vi finder de bedste og sørger for at kryptiske formuleringer ændres. I anden halvdel af 2011 blev første version af DKF’s nye legedatabase ”PaddlePlay” åbnet. Denne legesamling er i første omgang tænkt som en hjælp til B&U trænere, der mangler nogle lege til at få trænet færdighederne ind i børnene på en sjov måde. Det bliver en aktivitetsdatabase, hvor man kan finde lege via forskellige søgeord/tags så som: Færdigheder Vand/land Bådtype I næste version af databasen, vil de lege der passer til bestemte niveauer i PaddlePower være mærket med et “PaddlePower”, så man kan se sammenhængen og nå hen

Der findes pt. kun billeder og film af nogle af legene, så brug endelig lejligheden til i din klub at afprøve legene, filme det og send filmen til DKF, så det kan komme på legen i databasen! Hvis du endnu ikke har været inde på ”PaddlePlay” og finde lege, så kig forbi via linket på ”børn og unge siden” på www.kano-kajak.dk.

Kontaktperson: Udviklingskonsulent Dorthe Hansen

Aldersrelateret Trænings Koncept (ATK) ATK’en skulle have været på gaden i 2011, men grundet tekniske vanskeligheder, så er udgivelsen blevet rykket til 2012. ATK´en bliver en udførlig instruktion til alle der har med ungdomsroning og talentudvikling at gøre, en instruktion i hvorledes en roer udvikler sig fra ung håbefuld atlet til landsholdsroer. Hensigten med ATK’en er at det skal være et konkret værktøj for trænere, ledere og roere ude i klubberne og i KC’erne. Det er væsentligt at bogen ikke kommer til at samle støv på hylden, men at den bliver brugt flittigt. Groft sagt skal ATK’en være “den røde tråd” i arbejdet omkring de unge udøvere af vores sport. DKF vil i samarbejde med Team Danmark både udgive og arbejde med implementering af det nye koncept. Der vil blive tilrettelagt uddannelse med specielt fokus på ATK. Der skal ligeledes opbygges et system, hvor klubber kan

8

Årsmagasin 2012

blive DKF certificerede ATK-klubber. Her vil blandt andet blive lagt vægt på faste ugentlige træninger, uddannelse af trænere indenfor ATK og naturligvis brugen af ATK i det daglige arbejde. I tillæg til den trykte bog, vil der også blive søsat en hjemmeside med en øvelsesbank, hvor man kan samle inspiration til hvorledes træningen kan sammensættes. DKF vil lave nogle kick-off arrangementer i april-maj, hvor vi markerer det vi tror bliver en hjørnesten i ungdomsarbejde og talentudvikling i dansk kano og kajak.

Kontaktperson: Sportschef Mikkel Von Seelen


Børn og unge

AdventureBattle God vintertræning! Mangler klubben lidt inspiration til vintertræningen, eller vil du bare gerne gerne kombinere din kajakroning med temaer som samarbejde, sjov, o-løb, cykling, polo og andre sjove discipliner, så er DKF’s nye koncept “adventure race” noget for dig og din klub! AdventureBattle er for unge i alderen 12-16 år, der har lyst til at prøve noget nyt og ikke nødvendigvis i en kajak. Der er masser af udfordringer og chancer for at få nye venner. Så prøv det i klubben evt. sammen med naboklubberne og få sved på panden og et grin på læben, selvom det er vinter! Find svømmetøjet frem, spil kajakpolo i svømmehallen, lav et o-løb i skoven, cykelstafetter, samarbejdsøvelser eller sudoku-opgaver – alle disse ting kan være en del af sæsonens kajak adventure race! Læs mere om konceptet og find drejebogen på ”børn og unge siden” på www.kano-kajak.dk.

Kontaktperson: Udviklingskonsulent Dorthe Hansen

Kajakdyr på tur I hele 2011 har DKF’s tre kajakdyr glædet sig til at komme på deres første eventyr i de danske klubber men teknikken drillede dem. Vi håber derfor I vil tage godt imod de små kajakroere og hjælpe dem på deres rejser. De har hver fået tildelt en mission, som de skal opfylde i løbet af 2012 – det er her, I skal på banen! Man vil kunne følge dyrene på hjemmesiden www.kajakdyr.appspot.com, og læse om deres missioner, og de oplevelser de kommer ud for. Hver klub vil få tilsendt adgangsoplysninger så I kan gå ind og opdatere kajakdyrenes rejse.

Kontaktperson: Udviklingskonsulent Dorthe Hansen

Årsmagasin 2012

9


Børn og unge

PaddlePlay Opsamling - B&U trænersamling

Er du træner for et børnehold i en klub og mangler inspiration til træningen? Eller er du træner i en klub, der ønsker at starte børnehold op? Har I prøvet PaddlePlay i 2011/2012 og har en masse kommentarer? Så er ’B&U trænersamling’ noget for dig! På samlingen får du viden og inspiration til at gøre teknikken sjov. PaddlePlay vil blive vendt, så det kan blive meget bedre fremover. Efter behov kan der være forskellige workshops som f.eks. børnepædagogik eller hvordan man træner optimalt med børnene i forhold til deres alder, styrke og motorik. Få alle de andre B&U træneres bedste tips og erfaringer eller strøg ud af dine egne.

Tid og sted: Uge 44 - sted følger senere. Tilmelding opslås i kalenderen på www.kano-kajak.dk og sendes ud til B&U netværket.

Kontaktperson: Udviklingskonsulent Dorthe Hansen

DKF kajakpolo Camp

DKF Instruktørsamling

En weekend for alle i kajakpoloens tegn. Ambitionen er, at samle alle kajakpolo freaks til en weekend med masser af workshops for polo newbies og for den mest pumpede landsholdspiller... Se mere side 58

Hvis du gerne vil have inspiration til arbejdet som instruktør, er DKF Instruktørsamling lige noget for dig. En weekend med masser af workshops og hygge. Der vil også være workshops for dig der arbejder med børn & unge. Læs mere på side 33

Skoleaftaler Vidste du, at skoler og institutioner kan få en aftale med DKF om at udbyde EPP-kurser og nogle af DKF’s instruktørniveauer? Kontakt DKF for yderligere information.

10

Vi holder samlingerne forskellige steder i Øst og Vest om efteråret. I Foråret henviser vi til DKF Instruktørsamling, hvor der vil være moduler af relevans for B&U trænere. Det skal bl.a. være med til at pleje jeres lokale samarbejde og sikre at I ikke behøver køre landet tyndt.

Årsmagasin 2012


Hvis du vil være hutigst ! Fluid Vuvubat polo kajak

Varm og meget smidig neopren handske. NRS Natural glowes

5999,00 kr. Til dig der vil sidde godt, når du leger vildt. Fluid Element surf kajak.

8499,00 kr.

299,00 kr. Det perfekte valg til den seriøse havkajakker fra NRS Neo Touring Sprayskirt.

849,00 kr.

Kajakfreak - Søvej 8 - 7500 Holstebro - Tlf. 20 58 69 34 - E-mail: svea13@live.dk - www.kajakfreak.dk

the water is our playground Årsmagasin 2012

11


Børn og unge

DM kajakpolo for efterskoler DKF har gennem de sidste par år arbejdet sammen med en række efter- og ungdomsskoler om at sætte fokus på kajakpolo i skoleregi og give eleverne gode oplevelser på vandet. Målet er at komme over 10 deltagende skoler, og at skabe fundament for på sigt at udvide turneringen med et kvalifikationsstævne henholdvis øst/vest for Storebælt forud for DM for efterskoler. Derfor vil vi gerne høre fra klubber med kontakt til skoler og efterskoler (8.-10. klasse), som kunne være interesserede i at deltage. Formålet er at gøre flere unge interesserede i kajakpolo og forhåbentligt på sigt at få dem ind i landets klubber.

tet mulighed for at få en kajakpoloinstruktør ud til skolen. DKF udvider i 2012 dette skoleprojekt, og afholder i april et åbent juniormesterskab på Glamsdalens Idrætsefterskole, hvor både skoler og klubber har mulighed for at deltage. Åbent Juniormesterskab (alle U/18 kan deltage) 21.-22. april 2012, Glamsdalens Idrætsefterskole. Inspirationsdag for efterskolelærere afholdes sep./okt. DM kajakpolo for efterskoler afvikles d. 5. december 2012 på Glamsdalens Idrætsefterskole.

Kontaktperson: Udviklingskonsulent Michael Anthonius Jakobson

Projektet indeholder en inspirationsdag for efterskolelærere, træning med eleverne, træning sammen med en lokal kajakpoloklub, deltagelse i et kajakpolostævne og afsluttende DM kajakpolo for efterskoler. Den afsluttende turnering DM kajakpolo for efterskoler afvikles med to klasser, hvor den ene klasse primært er for efterskoler med meget lidt/ingen træning i polokajakker, men som har styr på grundlæggende kajakfærdigheder fra eksempelvis havkajak. Disse skoler har også gennem projek-

Træner for et kajakpolohold? Kajakpolo har både en fysisk og taktisk dimension. Kunne du tænke dig at udvikle spillerne i begge discipliner, så er træneruddannelsen i kajakpolo noget for dig. Se mere side 50

Kanoexpedition Er du en ung (14-17 år) ekspeditions-dreng/pige med en Knud Rasmussen i maven? Er du frisk på en hård tur hvor fysik og samarbejdsevner stilles på en prøve? SÅ KIG HERUNDER... DKF sender i sommeren 2012 en for-ekspedition af sted for at udforske hjemlige vande og bane vej for fremtidige ekspeditioner. Forudsætninger: Du skal være i god fysisk form, være en habil svømmer og have roet kano eller kajak i mindst et år.

har prøvet før, så er denne tur noget for dig. Sæt et stort kryds i kalenderen allerede nu - tilmelding åbner 5. marts! Ekspeditionen ledes af uddannede DKF Kanoinstruktører og sikkerheden vil være i centrum.

Under turen skal du være parat til dage med padling fra morgen til aften, lange overbæringer, primitive overnatninger og vil stifte bekendtskab med både vabler og myg.

Tid og sted: uge 27 2012. (Sted foreligger endnu ikke). Kontaktperson:

Har du lyst til at lære ekspeditionshåndværket på en intensiv uge og gennemføre en tur som ingen andre i din klub 12

Årsmagasin 2012

Udviklingskonsulent Dorthe Hansen


Motion og konkurrence

Ă…rsmagasin 2012

13


MOTION OG KONKURRENCE

Forord Det er med stor glæde at DKF og vore mange klubber igen er på banen med et bredt tilbud til vore mange motionsog konkurrenceroere, hvad enten man er aktiv i tur-, kap-, polo- eller havkajak. Når du nu læser årsmagasinet har de første konkurrencer/ arrangementer allerede fundet sted, men som du vil se, ligger der rigtig mange nye og spændende tilbud og venter på dig.

I år vil der fortsat være et bredt udsnit af Danske Mesterskaber og som noget nyt tilbydes der også et DM for Oceanracer/Surfkajak. Nogle kendte arrangementer er faldet ud men nye er også kommet til og flere nye vil se dagens lys når vi kommer længere hen på sæsonen, så hold godt øje med kalenderen og de månedlige nyhedsbreve. I ønskes alle en rigtig god og lang kano og kajak sæson. Lau Larsen Ansvarlig Motion & Konkurrence

DM Sprint I 2012 skal de danske mesterskaber i sprint afvikles på Bagsværd Sø, både ungdomsroere og seniorer skal kæmpe om de eftertragtede nationale mesterskabsmedaljer. Vore OL-roere er lige kommet hjem fra OL i London og er i superform og vil formentligt dominere den nationale scene. Vi sætter vor lid til et dansk mesterskab med stor deltagelse i lighed med de seneste års DM’er, og vi ser frem til en god afvikling, i sær efter en større renovering af det tekniske anlæg på Bagsværd Rostadion. Vel mødt til alle. Det bliver en fight udover det sædvanlige. Informationer vil følge på www.regattagladsaxe.dk

Tid og sted: 24.-26. august 2012, Bagsværd sø

Kontaktperson: Sportschef Mikkel Von Seelen

DM Maraton bæring. Så kom og oplev spændingen på stævnepladsen. DM er sidste nationale test for vore kandidater til VM i maraton som finder sted i Rom senere på måneden. Vi håber på stor deltagelse af både vore ungdomsroere, seniorer og ikke mindst vore mange ældre roere i Masterklasserne. Informationer vil kunne følges på www.ringstedroklub.dk I 2012 skal de danske mesterskaber i maraton afvikles på Harald Sø i Ringsted, med Ringsted Roklub som arrangør. DM afvikles på en ca. 4,8 km lang rundbane med start, mål og overbæring ved Ringsted Roklub, og tilskuerene vil kunne følge roerne på nært hold fra start til mål og under over-

14

Årsmagasin 2012

Tid og sted: 1.-2. september 2012, Harald sø i Ringsted

Kontaktperson: Sportschef Mikkel Von Seelen


MOTION OG KONKURRENCE

DM kajakpolo

Danmarksmesterskabet i kajakpolo afholdes hvert år i sommermånederne og afvikles over fem udendørs stævner, som kaldes Danmarksturneringen (DT). Turneringen er opdelt i forskellige rækker, så det er muligt for hold på alle niveauer at deltage. I herrerækken er der typisk ca. 25-30 hold fordelt i en liga, en 1. division og en 2. division. 2. division fungerer som en begynderrække. Hvis der er hold nok, oprettes der yderligere divisioner. Der findes også en damerække og en U18-række, som ligeledes spiller over de samme stævnerunder. Hver stævnerunde for de forskellige rækker afvikles over en enkelt weekend-dag og placeres rundt omkring i landet. DT-stævnerne har tidligere været fordelt i byer som København, Vallensbæk, Stege, Odense, Århus, Viborg, Haderslev/Flensborg. I de indledende runder spilles der kvalifikationskampe, som bestemmer hvilke hold, der spiller om op- og nedrykning. Derefter spilles der placeringskampe, og ved den sidste stævnerunde DT 5 spilles finaler, hvor årets danske mestre findes i alle klasser.

Spilledage Lørdag: herreliga, damer, junior Søndag: 1. division, 2. division Invitationer og informationer vil være at finde i kalenderen på DKF’s hjemmeside. DKF vil meget gerne have en god fordeling af stævnerne og søger derfor altid nye klubber, som kunne tænke sig at afholde DT-stævner. Det kræver pt. to baner at kunne afholde en runde i Danmarksturneringen. Hvis I ikke har prøvet at arrangere før, kan det godt virke som en stor mundfuld, men alle interesserede arrangører er meget velkomne til at kontakte udviklingskonsulenten for at høre nærmere om muligheder, der kan hjælpe jer på vej.

Kontaktperson: Udviklingskonsulent Michael Anthonius Jakobson

Q-camp Hav

Q-camp Fitness

Er for piger med ambitioner! Er du til indholdsrige og oplevelsesbaserede weekender og tænder du på havkajak? Vil du gerne inspireres både teknisk og intellektuelt? Så er Q-Camp Hav lige dig. Prøv det alle de andre snakker om… Læs mere på side 25

Bliv bedre, og ha’ det sjovt samtidigt! Er du til oplevelsesbaserede, udfordringsrige og hyggelige weekender? Vil du gerne have fif til teknik og fart? Så skal du da på Q-camp Fitness 2012. Læs mere på side 25

Årsmagasin 2012

15


MOTION OG KONKURRENCE

DM i Kajakergometer U16 og U18 piger samt senior damer på distancerne 200 m og 500 m. U16 og U18 drenge samt senior herrer på distancerne 200 m og 1.000 m.

Det er blevet en god tradition, at DM i Kajakergometer bliver afholdt i januar måned. Rigtig mange roere har taget udfordringen til sig. Stævnet og det store deltagerantal afspejler den træningsform, som rigtig mange roere benytter sig af i vinterperioden. Der arbejdes derfor på, at DM i Kajakergometer gøres til et officielt DIF mesterskab. Der er under konkurrencerne opsat storskærm, så løbet hele tiden kan følges af tilskuerne. Roerne har ligeledes små monitorer, så de kan se egen position i forhold til konkurrenterne. Stævnet henvender sig til alle fra U12-roere op til senior, og der roes i følgende klasser: U12 og U14 piger og drenge på distancerne 200 m og 500 m.

I 2012 afholdes DM i Kajakergometer i Rødovre Centrum lørdag 14. januar. Mesterskabet bliver annonceret hvert år på DKF´s hjemmeside samt ved invitation direkte til klubberne.

Kontaktperson: Lau Larsen, Ansvarlig Motion & Konkurrence

DM kanoteknik For andet år afholder DKF en konkurrence i Kanoteknik. Der er tale om et forhindringsløb der stiller krav til teknik og effektiv padling. Der vil både være en soloog tandemklasse. Afholdes ifm. DKF’s kanosamling d. 21.-23. september 2012.

DM Havkajak Teknik & Rul Havkajak DM i Teknik og Rul har nu nogle år på bagen og afholdes denne gang i København. Inden for teknikdisciplinen vil deltagerne blive udfordret på en bane med en bred vifte af tekniske elementer, som lægger sig tæt op af Havkajak EPP-systemet. Det er især præcision, styrke og smidighed, der testes med forskellige forhindringer og opgaver. Teknik banen og øvelser vil blive offentligtgjort i god tid før konkurrencen, så det er muligt at træne de forskellige øvelser. Disciplinen rul indeholder mange typer rul og lægger sig tæt op af de grønlandske standarder med stigende sværhedsgrad. I 2011 oplevede vi ca. en fordobling af deltagere samt et markant højere niveau, hvor alle medaljetagere var over 300 point. (læs mere om pointsystemet i grønlandske rul på www.havkajakdm.dk) Vi håber selvfølgelig, at denne udvikling vil fortsætte, og vil derfor planlægge efter at både deltagere og publikum får en fantastisk oplevelse. 16

Årsmagasin 2012

Arrangementet er åbent for alle kajakroere og giver mulighed for at møde andre havkajakfolk fra hele landet, og ud over konkurrencerne arbejder vi på indslag af mere underholdende karakter. Det er blandt andet muligt at erhverve DKF’s Havkajaknål i løbet af weekenden, hvor netop diverse rulninger indgår. Hjemmesiden www.havkajakdm.dk bliver løbende opdateret, og i foråret 2012 kommer nærmere information om program, indkvartering og andre praktiske forhold.

Tid og sted: 31. august - 2. september i København, arrangør Universitetets Studenter Gymnastik (USG)

Kontaktperson Udviklingskonsulent Michael Anthonius jakobson


NYHED FRA SEABIRD DESIGNS SALT51 - kompromisløs hurtig turkajak SALT55 - effektiv og stabil til motionister SALT59 - sødygtig og stabil langturskajak

FÅS I 4 UDGAVER CLUB ADVANTAGE PRO PRO ULTRA

-

glasfiber glasfiber/kulfiber kevlar/kulfiber kulfiber

8.900,9.900,11.900,13.900,-

Nybrovej 370 2800 Kgs. Lyngby Tlf.: 4588 3887 www.kanobyg.dk Årsmagasin 2012 Altid 10% på udstyr og 5% på kanoer og kajakker til medlemmer af alle kano- og kajakklubber

Kan ikke kombineres med andre rabatter

17


MOTION OG KONKURRENCE

DM Ocean Racing surfski bliver ligeledes en del af Ocean Racing. Ocean Racing er for alle, der har mod på lange distancer, og tør udfordre sin egen fysiske form. Og for de konkurrencemindede, bliver der selvfølgelig også i 2012 afholdt et officielt Danmarksmesterskab (DM Ocean Racing) i forbindelse med Kronborgløbet den 18. august, Helsingør.

DM Havkajak Maraton skifter navn i 2012, og vil fremover blive en del af konceptet Ocean Racing. DKF har i 2011 etableret en ny arbejdsgruppe for Ocean Racing, som har til opgave, at udvikle og gennemføre nogle langdistanceløb på åbent hav. Nye kajakdiscpliner som

Invitation kommer på DKF kalenderen www.kano-kajak.dk i løbet af foråret 2012

Kontaktperson: Udviklingskonsulent Michael Anthonius Jakobson

DKF Divisioner I 2009 blev pilotprojektet DKF Divisioner lanceret i et samarbejde mellem de daværende udvalg Kap og Børne/ Bredde. Formålet er at eksperimentere med en divisionsopdeling af deltagerne under en række maraton-kaproninger. Systemet er i vidt omfang en kopi af det britiske kajakforbunds divisionssystem. Her dyster alle – uanset alder, køn og kajaktype – mod hinanden, dog opdelt på divisioner. Efter

hvert løb beregnes deltagernes nye rangering, hvorefter der vil ske op- og nedrykninger. Den aktuelle stilling vil fremover altid kunne følges på forbundets hjemmeside, hvor de nærmere regler også vil være beskrevet.

Kontaktperson: Lau Larsen, Ansvarlig Motion & Konkurrence

DKF Turbåds Cup I lighed med DMC afholdes der en DKF Maraton Cup for turbåde, for herre k-1 og damer k-1. Som navnet antyder, er der tale om en cup, der strækker sig hen over sæsonen. Man skal ikke tilmelde sig selve cuppen, idet man ved deltagelse i et eller flere af de ovennævnte løb, automatisk optjener cup-point. Der er i alt 7 løb i hver klasse, hvoraf de 5 bedste tæller med i den samlede slutstilling, stillingen kan løbende følges på DKF’s hjemmeside. Efter sidste løb kåres de, der samlet har opnået flest point, som vinder af de enkelte klasser.

Kontaktperson: Lau Larsen, Ansvarlig Motion & Konkurrence

18

Årsmagasin 2012

Projekt 60+ i jeres klub? DKF kører i samarbejde med en række klubber - og i nogle lokalområder også i samarbejde med ældresagen - et 60+ projekt. Er det noget for jer i din klub? Læs mere på side 79


MOTION OG KONKURRENCE

DKF O-løb Der har længe eksisteret et orienteringsløb for kajakfolk, hvor man bare skal løbe efter kort og ikke kunne en masse om kompas og andre o-løbs teknikker. Det er startet for at have et alternativ til indendørs vintertræning. Pt. findes det kun for DKF klubber i København og Nordsjælland, men konceptet kan udbredes. Der afholdes i løbet af vinteren seks løb - ét hver måned fra oktober til marts. Man skal være medlem af en kano/ kajakklub under DKF for at deltage. Der er følgende klasser som har deres egen distance på max. 9km og med max. 18 poster: Individuelt Herre/Damer/Drenge/Piger/Old-boys/ Old-ladies og Parløb (2-3 pers. - de samme hele sæsonen). De deltagende klubber skiftes til at lægge poster ud og hente dem ind igen. Det er en sammenhængende løbsrække, hvor man indsamler point pr. løb. Løberne opnår ved sæsonens slutning et antal point, som er pointsummen af de fem bedste løb. En baneudlægger kan ikke deltage i det løb han/hun har lagt ud men tildeles alligevel point. Ud over de individuelle konkurrencer er der også en holdkamp, klubberne imellem. Der er præmier til de løbere med flest point i slutningen af sæsonen samt vandrepokaler til de hurtigste løbere og klubhold.

Læs mere på www.dkfolob.dk Der findes en drejebog for arrangementet, hvis I skulle have lyst til at starte en tilsvarende afdeling op i andre dele af landet. Tag endelig kontakt til konsulenten.

Kontaktperson: Udviklingskonsulent Dorthe Hansen

DanSprint Maraton Cup Som navnet antyder, er der tale om en cup, der strækker sig hen over sæsonen. Man skal ikke tilmelde sig selve cuppen, idet man ved deltagelse i et eller flere af de ovennævnte løb, automatisk optjener cup-point. Der er i alt 7 løb i hver klasse, hvoraf de 5 bedste tæller med i den samlede slutstilling, stillingen kan løbende følges på DKF’s hjemmeside. Efter sidste løb kåres de, der samlet har opnået flest point, som vinder af de enkelte klasser. DMC afholdes i 2012 kun for kapklassen for herrer k-1, damer k-1 og herrer c-1. Derudover afholdes holdkonkurrence i herrer k-1, hvor de tre bedste både fra hver klub tæller med.

Kontaktperson: Lau Larsen, Ansvarlig Motion & Konkurrence

Årsmagasin 2012

19


MOTION OG KONKURRENCE

Kvindekajakløb – Støt brysterne

Efter nu tre år, kan man vist godt sige at det er blevet en tradition at DKF og vores klubber i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse afholder et kajak-kvindeløb til fordel for “STØT BRYSTERNE kampagnen”. Det foregår på Lyserød Lørdag, som officielt er event-dag for mindre organisationer og erhvervsdrivende, der ønsker at støtte kampen mod brystkræft. Kvindekajakløbet er lidt anderledes end de sædvanlige kajakløb, da der ikke er præmier for at være først i mål, men lodtrækningspræmier blandt de deltagende kvinder. Man kan derfor få en hyggelig dag lige meget hvilken båd man deltager i.

BRYSTERNE fik ca. 33.000,- i 2011 takket være DKF’s kvinder, så støt en god sag – saml veninder, kolleger, svigermødre eller naboen i kampen mod brystkræft, og deltag igen i år i Danmarks eneste rene kvindeløb i kajak.

Tid og sted: 6. oktober. Kajakklubben NORD (ØST), Kano og Kajakklubben Gudenaa (VEST) & Troense Kajakklub (SYD).

Kontaktperson: Udviklingskonsulent Dorthe Hansen

Drengesamling Drengesamlingen er et nyere tiltag end Pigesamlingen. Der har været et stort ønske om at give drengene de samme muligheder for, på tværs af klubber og alder, at styrke deres netværk samt muligheden for at kunne udveksle erfaringer med hinanden. Samlingen er tænkt som en kajak-fri weekend, hvor alternativ træning og oplevelser samt socialt samvær har første prioritet. Arrangørerne har frie hænder til at sammensætte et sjovt og godt program, hvor kun fantasien sætter grænser; programmet vil være en overraskelse for deltagerne. Samlingen henvender sig til alle U14- og U16-drenge, men med hovedvægt på de roere, der ikke altid er med på træningsture med klubberne og lignende, men meget gerne vil noget mere med kaproning og miljøet omkring dette. Der er fri tilmelding via klubberne, dog med det krav at roerne skal have deltaget i enten Maraton eller Sprint DM.

20

Årsmagasin 2012

Dato og sted er endnu ikke fastlagt, men vil ligge efter sæsonen. Der vil komme en separat invitation til klubberne i efteråret. Antal pladser: 40

Kontaktperson: Udviklingskonsulent Dorthe Hansen


MOTION OG KONKURRENCE

Pigesamling Pigesamlingen er blevet et godt tilbagevendende arrangement. Formålet er at motivere gruppen af pigekajakroere i alderen U14 og U16 i slutningen af sæsonen og give dem muligheden for, på tværs af klubber og alder, at styrke deres netværk, ligesom der er rig mulighed for at udveksle erfaringer mellem de aktive. Indholdet i samlingen har gennem årene været meget forskelligt; der har været alt lige fra skøjteløb, mavedans, orienteringsløb og boksning. Ens for dem alle er, at det har været en kajak-fri weekend, hvor alternativ træning og oplevelser samt socialt samvær har været prioriteret. Samlingen henvender sig til alle, men hovedsageligt til de roere, der ikke altid er med på træningsture med

klubberne og lignende, men meget gerne vil noget mere med kaproning. Der er fri tilmelding via klubberne, dog med det krav at roerne skal have deltaget i enten Maraton- eller Sprint DM. Dato og sted for pigesamlingen er endnu ikke fastlagt, men vil ligge efter sæsonen. Der kommer en separat invitation i efteråret til klubberne. Antal pladser: 40

Kontaktperson: Udviklingskonsulent Dorthe Hansen

Vestturneringen i Kajakpolo Turneringen er en begynder-/breddeturnering i kajakpolo, hvor holdene mødes til indbyrdes kampe ca. en gang om måneden i de forskellige rækker. Turneringen afsluttes med et finalestævne omkring maj måned. Hvis der er nystartede hold, som ikke har fået meldt sig til, ikke selv kan stille et helt hold, eller kun ønsker at deltage i enkelte stævner, kan I altid kontakte polokonsulenten, så vi kan finde ud af, om det er muligt at deltage i udvalgte stævner, låne en spiller m.m. Invitationer og informationer vil være at finde i kalenderen på DKF’s hjemmeside og i Nyhedsmagasinet.

Kontaktperson: Udviklingskonsulent Michael Anthonius Jakobson

Prøv en ny sjov disciplin i jeres klub

DM kajakpolo for efterskoler

Test kajakpolo af med DKF’s lånesæt. Indeholder alt udstyr og mulighed for at få en instruktør ud. - Så er I kørende! Se mere side 77

DKF samarbejder med en række efterskoler og ungdomsskoler om at få flere unge til at prøve kajakpolo. Derfor afholder DKF igen i 2012 DM kajakpolo for efterskoler. Læs mere side 12

Årsmagasin 2012

21


MOTION OG KONKURRENCE

Østturneringen i Kajakpolo Østturneringen er en vinterturneringsrække i kajakpolo, der primært henvender sig til nye klubber og nye hold i ældre klubber. Turneringen afvikles gennem en række ministævner, hvor tre hold spiller mod hinanden i en svømmehal, med klubben der stiller svømmehal til rådighed som vært. Værtsklubben plejer at stille kajakudstyr til rådighed, så alt du behøver, er at troppe op med godt humør... Turneringen er åben for herrehold samt dame/juniorhold. Et herrehold kan inkludere dame- hhv. juniorspillere. Turneringen er tænkt som vinterhygge kombineret med kamptræning, og med muligheden for at træne dommerteknik, og først og fremmest få spillet nogle kampe. Som afslutning på turneringen afholdes et festligt finalestævne for rækkerne, hvor vinderne af turneringen findes og kåres. Turneringen er en enestående mulighed for at få spillet

turneringer for hold med helt nye og urutinerede spillere, men også let øvede hold kan deltage. Der spilles typisk 4 mod 4 spillere (modsat 5 mod 5 som normalt) på grund af den reducerede banestørrelse. Informationer og invitationer vil være at finde i kalenderen på DKF’s hjemmeside og i Nyhedsmagasinet. Tilmelding til Østturneringen 2012/2013 skal være koordinator i hænde senest den 1. oktober 2012. Tilmelding sker via DKF’s webshop. Koordinator: Birger Brietzke, birger.brietzke@gmail.com

Kontaktperson: Udviklingskonsulent Michael Anthonius Jakobson

Kajakpolo-workshop og miniturnering For højskoleelever, universitets- og friluftsvejlederstuderende. Dansk Kano og Kajak Forbund afholder kajakpolo-workshop og miniturnering i Odense med det formål at inspirere til arbejdet med kajakpolo på højskoler, universiteter og friluftsvejlederuddannelser. Det er muligt at deltage i kurset, såfremt man har færdigheder, der svarer til at være frigiven havkajakroer, EPP 2-niveau. Man behøver således ikke at have spillet kajakpolo før.

22

På selve dagen vil der før frokost være introduktion til spillet, leg, tekniske øvelser, gennemgang af de vigtigste regler mm. Efter frokost vil der være miniturnering. Ved mange tilmeldte, også deltagere der allerede spiller kajakpolo, vil der blive tale om niveauopdelt undervisning.

Tid og sted: Havnepladsen, Odense C. 25. maj 2012 Invitation og tilmelding via kalender på DKF’s hjemmeside.

Kontaktperson: Udviklingskonsulent Michael Anthonius Jakobson

Træner for et kajakpolohold?

DKF kajakpolo Camp

Kajakpolo har både en fysisk og taktisk dimension.Kunne du tænke dig at udvikle spillerne i begge discipliner, så er træneruddannelsen i kajakpolo noget for dig. Se mere side 50

En weekend for alle i kajakpoloens tegn. Ambitionen er, at samle alle kajakpolo freaks til en weekend med masser af workshops for polo newbies og for den mest pumpede landsholdspiller... Se mere side 58

Årsmagasin 2012


TUR OG REKReATION

Årsmagasin 2012

23


tur og rekreation

Forord Breddeområdet spænder vidt fra kanopadling i beskyttet vand til surfroning på den Jyske vestkyst. Med tilbudene for 2012 er ambitionen at inspirere klubberne til at udforske mangfoldigheden i vores sport. Kano- og kajakroning behøver ikke at være ”enten eller” men kan sagtes være ”både og”. Tag med på en eller flere af vores disciplinspecifikke samlinger, mød entusiasterne og videregiv din erfaring hjemme i din klub. Peter Unold Ansvarlig Udvikling & Aktivitet

DKF Surfsamling

Surfsamlingen er, i modsætning til DKF Surfsymposium, et uformelt arrangement for kajaksurfentusiaster i korte både og på waveski. DKF’s surfsamling afvikles i et samarbejde mellem DKF’s surfarbejdsgruppe og Thisted Ro- og Kajakklub. Deltagerne står selv for alt det praktiske. For at deltage skal du være selvhjulpen, og du skal kunne rulle sikkert og udføre redninger. Om søndagen afholdes en kajaksurfkonkurrence.

Tid og sted: 28. -29. april med udgangspunkt i Klitmøller. Annoncering af det nøjagtige spot er vejrafhængigt og sker til de tilmeldte dagen før. Tilmelding: www.kano-kajak.dk under menupunktet ’Kalender’. 24

Årsmagasin 2012

Kontaktperson: Udviklingskonsulent Rune Mortensen

Kajaksurfpakke Vil din klub gerne prøve kræfter med surf, men har endnu ingen surfkajakker! DKF har én surfkajakpakke, med en waveski og to surfkajakker som udlånes til klubber, der ønsker opstart af surfdisciplinen. Pakken ligger permanent i Thisted Ro- og Kajakklub. Læs mere på side 77


tur og rekreation

Q-Camp Fitness For kun anden gang kører DKF en Q-camp Fitness til kvinder i ”de hurtige kajakker”. Er du motionskajakroer, og vil du gerne forbedre din teknik, måske lære nye discipliner, få en bedre balance via leg og selvfølgelig ro en masse? Synes du det ku’ være fedt at prøve noget helt andet så som Pilates eller Yoga? Så er denne camp da lige sagen, så sæt kryds i kalenderen allerede. Der vil være et seriøst program med gode kvindelige instruktører og workshops – uden at glemme den sociale hygge. Q-campen henvender sig til alle kvindelige kajakroere, der har ambitioner om at blive bedre og samtidig gerne vil skabe et netværk. Der kan max. være 35 deltagere, og kurset inkluderer egenbetaling.

DKF O-løb Tid og sted: 18.-20. maj på Fyn

Kontaktperson: Udviklingskonsulent Dorthe Hansen

Savner du inspiration til vinteraktiviteter og godt kan lide at løbe, så er DKF O-løb måske noget. Se hvordan de gør i Nordsjælland… Læs mere på side 19

Q-Camp Hav Workshopperne bliver niveaudelt og små, således at der bliver mere plads til, at den enkelte kajakroer kan udvikle sig. Teamet fra Q-Camp ser frem til at møde nye og tidligere deltagere på endnu en fantastisk lærerig og spændende weekend i august. Q-campen henvender sig til alle kvindelige havkajakroere, der har ambitioner om at blive bedre og samtidig gerne vil skabe et netværk. Der kan max. være 40 deltagere, og kurset inkluderer egenbetaling.

Tid og sted: Nu er det jo efterhånden en tradition, så selvfølgelig er Qcamp Hav på programmet igen i år!

24.-26. august på Fynshoved Camping

Kontaktperson: Og traditionen tro vil det være en weekend for alle havkajakkvinder med fokus på leg, teknik, udvikling, tøserul, træningstips til DM i Havkajakteknik, fysisk træning, teori og meget, meget mere. Campen er populær, så sæt allerede nu kryds i kalenderen til årets Q-camp Hav.

Udviklingskonsulent Dorthe Hansen

Årsmagasin 2012

25


tur og rekreation

DKF Ture Langt de fleste ture der bliver roet i Danmark kan gennemføres i både tur- og havkajak. Men ved ture med åbne kryds anbefales det, at den enkelte kajakroer overvejer sit kajakvalg nøje. Sværhedsgraden af turen angives med EPP-niveauer. Deltagerne skal enten være eksamineret i det angivne niveau eller besidde tilsvarende færdigheder. Niveauerne kan variere fra tur til tur, men alle dog med minimum EPP 2. De letteste ture vil normalt kunne gennemføres af alle roere, der er frigivet. De sværeste af turene er rettet mod kajakroere, som er vant til roning i bølger.

I 2011 inviterede DKF Havkajakarbejdsgruppen til en række “ro med” ture, hvor lokale klubber åbnede op for at andre kajakroere kunne deltage på arrangerede ture forskellige steder i Danmark. Desværre har tilmeldingerne udefra været meget svingende, men de afholdte ture har været en stor succes for dem som var med.

Nærmere information, invitation samt tilmelding kan findes senere i kalenderen på www.kano-kajak.dk.

Kontaktperson: Udviklingskonsulent Michael Anthonius Jakobson

DKF vil i 2012 arbejde på at lave en decideret TUR portal på hjemmesiden, hvor det er muligt for klubberne, at annoncere de ture der er åbne for kajakroere udefra. Dermed bliver informationen forhåbentlig mere direkte mellem de lokale arrangører, og alle de kajakroere rundt omkring i landet, som kunne tænke sig at se en ny kyststrækning, og dele historier med kajakroere fra andre klubber. Vi ønsker stadig at kunne tilbyde et varieret udbud af spændende ture. Fra flerdages ture med overnatning i telt, hvor deltagerne medbringer egen kajak og lejrudrustning, til åbne dagsture med udgangspunkt i én af Danmarks mange klubber.

Kajakruter – ud i naturen

Projekt 60+ i jeres klub? DKF kører i samarbejde med en række klubber - og i nogle lokalområder også i samarbejde med ældresagen - et 60+ projekt. Er det noget for jer i din klub? Læs mere på side 79

26

Årsmagasin 2012

Har du lyst til at komme på tur i ukendt rovand? www.udinaturen.dk er en ny samlet indgang på nettet til naturoplevelser i Danmark. Her kan du finde kajakrelevante oplysninger om det valgte område. Fra parkeringsmuligheder, toiletforhold, indkøb, lejrpladser, dyreliv, fredninger, naturlandskab, distancer og meget mere... Læs mere på side 80


Husk at du kan følge os på Facebook

kAjAkker i endnu flere af vores butikker

og masser af turgrej til dine eventyr

nyt! kajak i aalborg & roskilde Fra 1. april 2012 finder du ikke kun kajakker og kajakudstyr i Eventyrsport Silkeborg, men også i Eventyrsport Aalborg SV og i den nye butik, Eventyrsport Roskilde. Bliv medlem af vores gratis kundeklub og modtag alle de stærke forårstilbud på kajakker og udstyr helt automatisk.

FR 1. A A P 201 RIL 2

kUndeklUb

tilmeld dig gratis og få masser af tilbud pr. mail

forår/sommer 2012

TA’ med På KAjAKKARAVANeN!

Følg den karakteristiske kajakbus med kajakker, udstyr og instruktører gennem Danmark. Hele sommeren laver vi events, foredrag og kurser for alle, der vil udfordre Vesterhavets bølger – eller udforske naturen i lokalområdet. I København, Roskilde, Silkeborg, Aarhus og Aalborg er der gratis kajakdemo og rulleopvisning, foredrag i den lokale Eventyrsport, kajaktur i lokalområdet og mulighed for at tage EPP2 begynderkursus. I industriferien 1-27. juli slår vi lejr i Hvide Sande - et af de mest sikre bølgespots i Danmark med fjorden og roligt vand på den anden side! Book en tur eller et kursus og vær sikker på at få en plads. Der vil selvfølgelig være kajakpakker inkl. kajak, udstyr og kursus til helt fantastiske priser. Book og læs mere på www.kayakrepublic.dk eller kontakt din lokale Eventyrsport for nærmere information. Du kan også følge karavanen hele sommeren på facebook, hvor der dagligt vil blive lagt billeder og videoer op.

se mere udstyr og flere mærker på eventyrsport.dk

AAlborg C Budolfi Plads 1 9000 Aalborg Tlf: 9878 0960

kØbenHAvn Nr. Voldgade 9 1358 København K. Tlf: 3393 6621

AArHUs 1 - beklædning Østergade 27-29 8000 Aarhus C Tlf. 8618 2871

AAlborg s KAJAK 1/4-12 Nibevej 22C 9200 Aalborg SV Tlf: 9878 0965

roskilde KAJAK 1/4-12 Algade 34 4000 Roskilde Tlf: 3221 6621

AArHUs 2 - HArdwAre Østergade 33 8000 Aarhus C Tlf. 8618 1871

HillerØd Helsingørsgade 26 3400 Hillerød Tlf: 3393 6622

silkeborg KAJAK Viborgvej 19 B 8600 Silkeborg Tlf. 8668 1871

AArHUs - HAglöfs store Guldsmedgade 33 8000 Aarhus C. Tlf: 8618 7071

Årsmagasin 2012

27

www.eventyrsport.dk


tur og rekreation

Foredrag

DKF foredrag har i de sidste par år forsøgt at tiltrække nogle store kajakpersonligheder, som lever og ånder i og med kajakken. Freya Hoffmeister har taget kajakken rundt om Australien og er på vej rundt om Sydamerika... Erik B. Jørgensen valgte en isvinter til at ro rundt om Danmark, og er netop kommet hjem fra en 6500 km lang tur rundt om Skandinavien... Disse foredrag, der normalt er for stor en mundfuld for en lille klub, vil vi stadig opsøge, og forhåbentlig tilbyde når lejligheden byder sig. Men derudover ønsker DKF i 2012 at fokusere mere på en række mindre foredrag, som kan skabe debat og inspiration på en almindelig klubaften. Derfor vil vi tilbyde 8-10 temaer der afholdes som et foredrag eller en workshop af ca. 2-3 timers varighed.

Tema: 1. Navigation. En workshop, hvor der arbejdes i dybden med kort og kompas og turplanlægning 2. Vejr, vind og bølger. Bliv bedre til at forstå de naturkræfter der har stor betydning for kajakroere. 3. Førstehjælp specielt for kajakroere. Fokus på vand og kulde. 4. Kost og træning. Foredrag om betydningen af at indtage det rigtige forhold mellem fedt,sukker, protein, vitaminer, mineraler m.m. 5. Pulsur som træningsredskab 6. Video analyse som træningsredskab 7. Klubture i udlandet. 10 dage i Grønland, Vogalongaløbet i Italien, Dewies-Westminster maraton. 28

Årsmagasin 2012

8. Tilskuer til EM/VM/OL i kajak. Hvordan er stemningen til de helt store mesterskaber? 9. Den Grønlandske kajak Konceptet går ud på, at klubben kan bestille et foredrag fra listen, som afholdes lokalt i egen klub. Booking foregår ved at DKF formidler kontakt mellem klubben og foredragsholderen, som derefter selv aftaler de praktiske detaljer som dato, tid og sted m.m. Klubben sørger selv for annoncering i nærmiljøet, men kan selvfølgelig også få annoncering i DKF kalenderen, hvis klubben ønsker at åbne arrangementet for naboklubber og/eller andre interesserede. I DKF vil vi gerne samarbejde med lokale klubber i forbindelse med foredragene. Vi vil i den forbindelse gerne takke for hjælp og opbakning og håber, at foredragene kan være med til at give ny inspiration og vække drømme til live. Hvis nogle ude i kajakmiljøerne kender til en god historie eller har mødt en person, der ændrede jeres opfattelse af kajakroning, hører vi gerne fra jer. Nærmere information om de enkelte foredrag eller workshops opdateres løbende på www.kano-kajak.dk.

Kontaktperson: Udviklingskonsulent Michael Anthonius Jakobson


uddannelse

Ă…rsmagasin 2012

29


Uddannelse

Forord

Det er roerne, der er omdrejningspunktet for DKF’s og klubbernes uddannelsesarbejde. Til arbejdet med at uddanne roerne er der brug for dygtige og engagerede trænere og instruktører, der kan hjælpe roerne med at udvikle sig teknisk- og træningsmæssigt og sørge for, at de passer godt på sig selv, hinanden og ikke mindst naturen/miljøet. Der er brug for ledere til at skabe de nødvendige organisatoriske rammer for velfungerende klubber med stærke miljøer for træning, turroning, konkurrencer, leg og sociale aktiviteter. Sidst men ikke mindst er der brug for dommere og officials, der kan stå for afviklingen af konkurrencer og løb for motionister og elite. Der skal altså sættes ind på mange områder for at understøtte klubbernes mange arbejdsopgaver og udfordringer. De frivillige ledere, trænere og instruktører skal have så meget hjælp som muligt til at påbegynde og videreføre deres vigtige arbejde med at opbygge stærke og inspirerende klub- og læringsmiljøer, med alt fra gode resultater

i internationale konkurrencer til sommerture i havkajak og sommercamps for børn. Det ambitiøse mål for DKF’s uddannelsesstruktur er at imødekomme og understøtte dette arbejde. Disse mål kommer til udtryk i DKF’s uddannelsesstruktur, som har fem søjler: Lederuddannelse

Dommer- og officialuddannelse

Roeruddannelse Træneruddannelse

Instruktøruddannelse

Peter Unold Ansvarlig Udvikling & Aktivitet

OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! Vær opmærksom på at de opgivne priser på kanokajakkurser.dk er udsalgspriser. Klubber under DKF og disses medlemmer har mulighed for at opnå 20% rabat. Kontakt din klub for at høre nærmere.

30

Årsmagasin 2012


Uddannelse

Om DKF’s Roeruddannelse (EPP) Målet med DKF’s Roeruddannelse er at tilbyde en struktur, der giver en god og sikker introduktion til kano- og kajaksporten for begyndere og gode progressions- og udviklingsmuligheder for roere, der søger nye og flere udfordringer. I klubberne kan roeruddannelsen bruges som en udviklingstrappe, der starter med korte introforløb for potentielle medlemmer (EPP 1), frigivelseskurser (EPP 2) og hold for øvede roere der gerne vil fortsætte deres udvikling efter frigivelse (EPP 3). Herefter lægges der op til, at man søger udfordringer og inputs via centralt organiserede EPP 4 og 5 kurser. Roeruddannelsen bygger på Euro Paddle Pass (EPPstandarderne), som er et sæt europæiske minimumsstandarder for uddannelse af roere/udøvere i kano- og kajaksporten. DKF har tilpasset de europæiske minimumsstandarder til danske forhold og traditioner, og arbejder med følgende struktur:

Kapkajak/Turkajak 1

Havkajak 1

Kano 1

Kajakpolo 1

Kapkajak/Turkajak 2

Havkajak 2

Kano 2

Kajakpolo 2

Kapkajak/Turkajak 3

Havkajak 3

Kano 3

Kajakpolo 3

Surfkajak 3

Kapkajak 4

Turkajak 4

Havkajak 4

Kano 4

Kajakpolo 4

Surfkajak 4

Kapkajak 5

Turkajak 5

Havkajak 5

Kano 5

Kajakpolo 5

Surfkajak 5

Til hvert niveau hører et kursus og en prøve. På kurserne præsenteres du for og trænes i de forskellige praktiske og teoretiske elementer, der ligger i niveauet. Til prøver testes du i de praktiske færdigheder og den teoretiske indsigt, der kræves for at bestå niveauet og opnå certificering. På niveau 1-2 afvikles kursus og prøve oftest som et samlet forløb, hvor deltagerne undervises og evalueres løbende. Deltagelse er altså i sig selv ikke nok til at bestå. Det er et krav, at man i løbet af kurset/prøven har demonstreret de færdigheder og den viden, der ligger i niveauet for at bestå.

og prøve for at kunne bestå prøven og opnå certificering. Hvis man via træning i klubben eller andre steder har opnået de færdigheder og den viden, der kræves, kan man altid gå direkte til en prøve på det niveau, man mener, man er på (til og med niveau 4). Det anbefales dog, at man har taget det prøveforberende kursus og sat sig godt ind i, hvad der kræves for at bestå, hvis man vælger denne løsning.

På niveau 3-5 er kursus og prøve adskilte forløb, og det er for de fleste nødvendigt at træne/studere mellem kursus

Årsmagasin 2012

31


Uddannelse

Om DKF’s Instruktøruddannelse

DKF’s instruktørkurser og -prøver har til formål at træne og teste instruktører i alt fra instruktion af absolut nybegyndere til individuel og målrettet undervisning og coaching af erfarne roere og instruktører, samt ledelse og organisering af grupper på vandet.

Instruktørniveauet refererer også til EPP-niveauet ved at angive, hvilket EPP-niveau instruktøren kan undervise på. En DKF Instruktør 1 har således kompetence til at undervise på EPP 1, en DKF Instruktør 2 har kompetence til at undervise på EPP 2 osv.

I 2012 tilbydes instruktøruddannelse i 3 discipliner: turkajak/kapkajak, havkajak og kano.

Til hvert instruktørniveau hører, som i roeruddannelsen, et kursus og en prøve. På kurserne trænes du i og præsenteres for de praktiske og teoretiske elementer, der ligger i niveauet. Til prøver testes du i de praktiske færdigheder og den teoretiske indsigt, der kræves for at bestå niveauet.

DKF Instruktør 4 DKF Instruktør 3 DKF Instruktør 2 DKF Instruktør 1 EPP 1-2 (frigivelse)

EPP 3

EPP 5

EPP 4

Skemaet viser sammenhængen mellem instruktørog roerniveauer.

Instruktørniveauerne er tæt forbundet med roerniveauerne (EPP), idet roerniveauerne er en forudsætning for deltagelse på instruktøruddannelsen. Det fungerer således, at man skal have bestået det overliggende EPP-niveau (fx EPP 3) for at gå til prøve på det underlæggende instruktørniveau (fx DKF Instruktør 2).

32

Årsmagasin 2012

På DKF Instruktør 1 afvikles kursus og prøve som et samlet forløb, hvor deltagerne undervises og evalueres løbende. Deltagelse er altså i sig selv ikke nok til at bestå. Det er et krav, at man i løbet af kurset/prøven har demonstreret de færdigheder og den viden, der ligger i niveauet for at opnå det. På DKF Instruktør 2-3 er kursus og prøve adskilte forløb, og det er nødvendigt at træne/studere mellem kursus og prøve for at bestå prøven. For at deltage i en instruktørprøve 2 eller 3 er det et krav, at man har bestået det underliggende instruktørniveau samt deltaget i kursusdelen til det pågældende niveau.


Uddannelse

Om DKF’s Træneruddannelse DKF tilbyder nu alle interesserede trænerspirer at komme på skolebænken, så de kan få sig en bred praktisk og teoretisk uddannelse, som lægger sig tæt op ad DIF’s uddannelsesstruktur og undervisningsmaterialer. Dit eget niveau er ikke afgørende. Har du lyst til at være træner, er det målet, at du efter disse kurser vil være i stand til at varetage træning, sæsonplanlægning og teknikretning på klubtræner/kraftcenterassistent trænerniveau. Man kan altså godt være en dygtig træner, selvom man ikke har været topatlet selv! Der vil være en meget stor vekslen mellem teori og praksis, så vi kan komme rundt om alle de delemner, der er indenfor træningslære, teori og praksis. Man skal regne med, at der vil blive stillet hjemmeopgaver af både praktisk og teoretisk art, så man skal hjem og arbejde videre med de ting, man lærer på kurset. Selvstudie eller studier i grupper kan også forventes.

Træner 1 består af modulerne 1A, 1B og 1C der kan gennemføres i vilkårlig rækkefølge. Træner 2 består af modulerne 2A, 2B, 2C og 2D der kan gennemføres i vilkårlig rækkefølge.

Kontaktperson: Klubkonsulent Flemming Agner Jørgensen

DKF Instruktørsamling (for alle discipliner) I 2012 inviterer DKF og Kerteminde Kajakklub igen alle instruktører i DKF’s klubber, på skoler og hos kursusudbydere til en stor instruktørsamling med masser af spændende workshops, erfaringsudveksling og hygge. Målet er, at du i løbet af weekenden får nye ideer og værktøjer til dit uddannelsesarbejde hjemme og måske får prøvet kræfter med en ny disciplin.

Overordnet indhold: 1. Generelle workshops/oplæg (pædagogik/undervisning) 2. Disciplinspecifikke workshops (pædagogik/undervisning) 3. Disciplinspecifikke workshops (teknik brush-up) 4. Prøv-en-ny-disciplin-workshop

Tid og sted: 1.-3. juni 2012 (start kl. 20.00 fredag, slut kl. 17.00 søndag) Kerteminde Kajakklub

Deltagerforudsætninger: Du fungerer som instruktør i kano- og kajak.

Tilmelding:

Kontaktperson:

www.kano-kajak.dk under menupunktet ‘Kalender’ (her opdateres programmet løbende).

Udviklingskonsulent Rune Dahl Mortensen

Årsmagasin 2012

33


Uddannelse

Inspirationsdage for skolelærere og pædagoger Til DKF’s inspirationsdage har skolelærere og pædagoger mulighed for at snuse til kano- og kajaksportens mange muligheder. Målet er at give deltagerne ideer og inspiration til arbejdet med kano- og kajak i idræts- og friluftsundervisningen. Inspirationsdagene byder på aktiviteter i kano, havkajak, turkajak og kajakpolo, og information om hvordan din skole/institution kan arbejde struktureret med sikkerhed ifm. kano- og kajakaktiviteter. Inspirationsdagene er for dig, der arbejder på en skole/ institution, og gerne vil i gang med at bruge kano og kajak i undervisningen, eller allerede gør det. Aktiviteterne er både målrettet personer, der aldrig har siddet i en kano/ kajak, og personer med erfaring. Vi glæder os til at se dig til en hyggelig og lærerig dag med udfordringer, inspiration og mulighed for at møde kolleger med samme interesse.

Tid og sted: Inspirationsdag 1 Århus Kano og Kajakklub Dato: 12. juni 2012, kl. 10.00-16.00 Pris: Gratis

Inspirationsdag 2 Vallensbæk Dato: 13. juni 2012, kl. 10.00-16.00 Pris: Gratis

Tilmelding: www.kano-kajak.dk, under menupunktet ‘Kalender’.

Forplejning: Alt mad og drikke skal deltagerne selv medbringe. Udstyr: Alle kajakker, pagajer og andet kajakudstyr stilles til rådighed af DKF. Tøj og skiftetøj skal deltagerne selv medbringe.

Kontaktperson: Udviklingskonsulent Rune Dahl Mortensen

DKF Kanosamling Dette er et arrangement for alle med interesse i og for kanopadling. Det er en weekend spækket med spændende tilbud, workshops, foredrag, udstyr og kurser, og naturligvis en masse kanosnak. Samlingen afholdes i det smukke Ry i samarbejde med Ry Højskole lige ned til Gudenåen. Med stor fornøjelse kan vi allerede præsentere de første to underivsere på samlingen: Nigel Foster - mest kendt for havkajak, men mindst lige så god underviser i kano! Andreas Reitner - tysk freestylekanoinstruktør. Desuden tilbydes workshops indenfor følgende områder: - Sejlads i kano - Intro til kapkanoen - Kanorul - Kanoakrobatik - Padling i vind - Intro til padling i strømmende vand 34

Årsmagasin 2012

- Kanoleg - Foredrag DM i kanoteknik afholdes ifm. kanosamlingen.

Tid og sted: 21.-23. september, Ry Højskole Tilmelding og yderligere information: www.kano-kajak.dk, under menupunktet ‘Kalender’.

Kontaktperson: Udviklingskonsulent Rune Dahl Mortensen


Uddannelse

DKF Surfsymposium & DM i Kajaksurf Der vil være undervisning, workshops, foredrag og naturligvis dejlige bølger for alle niveauer. Der vil primært være fokus på de korte både, men der vil også være workshops for havkajakker. Om søndagen afholdes DM i surf.

Tid og sted: 28.-30. september, Thisted Ro- og Kajakklub Tilmelding og yderligere information: www.kano-kajak.dk under menupunktet ’Kalender’

Kontaktperson: For 6 år i træk samler DKF og Thisted Ro- og Kajakklub kajaksurfere til et stort symposium på Vestkysten. Kajakroere fra alle discipliner med hang til vildt vand er velkomne.

Udviklingskonsulent Rune Dahl Mortensen

DKF Foskanosamling

Dette arrangement er for erfarne kanopadlere, der gerne vil introduceres til padling i strøm og fos, eller bare blive endnu bedre til det og hygge sig med ligesindede. Overordnet set vil der være fokus på sikkerhed og teknik ifm. fospadling. På samlingen vil der være en række forskellige workshops, men, der vil også være mulighed for bare at dukke op og padle en tur på egen hånd og ansvar.

Tid og sted: 16.-18. marts, Sverige, Mörrum, Ebbamåla Vandrehjem

Tilmelding og yderligere information: www.kano-kajak.dk, under menupunktet ‘Kalender’.

Kontaktperson: Udviklingskonsulent Rune Dahl Mortensen

Deltagerforudsætninger: Min. solide EPP 2 færdigheder (eller tilsvarende)

Årsmagasin 2012

35


Uddannelse

DKF Foskajak Camp Kan du ikke få det vildt nok! Så burde du deltage på dette års DKF FosCamp i Syd-Norge. Her kan alle, der har lyst til at stifte bekendtskab med foskajak deltage. Vi forventer, at du er i god fysisk form og har færdigheder svarende til EPP 2-3 niveau og kan lave et sikkert rul. Elven/floden vi skal padle, har sværhedsgrader fra ‘super let’ til ‘kilder-rigtig-meget-i-maven’. De nemme strækninger afsluttes med stille vand, hvor du let kan komme ind, hvis du er uheldig. For den mere erfarne byder Otra, som elven hedder, på rigelige udfordringer. Der vil lige som sidste år være mulighed for at padle nogle af de vildere strækninger på floden fx: ”FOKKER WALKER”, ”SURPRISE” og ”CHICKEN SHOOT”. Derudover byder Otra på rigtig gode surfbølger, hvor du helt sikkert vil få det store smil på. Husk – når det banker på hjelmen, vender du den forkerte vej :) Stedet, vi har valgt, ligger 70 km nord for Kristiansand lidt uden for den lille norske by Evje. Der vil ligesom sidste år være indlagt ”legetid”, hvor vi sammen giver den for vildt gas i en stor gummibåd.

Tid og sted: lørdag d. 9. juni kl. 10.00 (det vil være en god ide at tage med færgen fredag aften) til søndag d. 10. juni kl. 16.00. Troll Aktiv Rafting Center, 7 km nord for Evje og 70 km nord for Kristiansand ad hovedvej 9. Overnatning: Vi overnatter på plænen på raftingcentret i egne telte. Alternativt kan man leje hytter på stedet, men

det er dyrt. Deltagerne står selv for booking og betaling af overnatning.

Forplejning: Medbring selv, hvad du vil have. Der er mulighed for opbevaring på køl på centret. Der vil ikke være tid til at køre til byen på kurset. Udstyr: Du skal selv medbringe udstyr. Der vil i nogen udstrækning være mulighed for at leje udstyr på stedet, ellers prøv at spørg hjemme i klubben, om der er nogle, der har noget du kan låne. Du skal bruge våddragt/longjohn, varm padletrøje, padlejakke (evt. tørjakke), sprayskirt, fospagaj (evt. polopagaj) og hjelm. Derudover medbringes personligt udstyr til spisning, overnatning m.m. Transport: Der udsendes en deltagerliste før workshopstart, så man kan arrangere fælleskørsel og evt. fællesovernatning. Pris: Der er to priser: 1. For dig, der har færdigheder og viden til at færdes på floden uden en instruktør, er der en pris på 100 kr. 2. For dig, der gerne vil have undervisning og guides igennem, koster det 800 kr. Dette kunne både være foskajakbegynderen men også de mere erfarne, der gerne vil følges med en erfaren padler og få hjælp til at læse linjer ned gennem floden og videreudvikle færdigheder.

Tilmelding og invitation: www.kano-kajak.dk under menupunktet ’Kalender’

Kontaktperson: Udviklingskonsulent Rune Dahl Mortensen

Kajakpolo - kurser og prøver DKF er ved at udrulle og implementere European Paddle Pass (EPP) på kajakpoloområdet. Systemet har fungeret for hav-, tur- og kapkajak i et par år. Systemet er et vurderings- og certificeringssystem, hvor hver udøver får bevis (et certifikat) for sine færdigheder. Det er et system, der hjælper udøveren til at blive bedre gennem evaluering, uddannelse og eksamination. Hvis I ønsker at vide mere om, hvordan jeres klub kan bruge EPP-strukturen i arbejdet med at skabe en uddannelsesstruktur i klubben, der bidrager til en god indslusning af nye spillere og udviklingen af eksisterende, kan 36

Årsmagasin 2012

du kontakte DKF sekretariat, eller André. André Korshin (kajakpoloansvarlig i DKF’s uddannelsesstyregruppe): akorshin@mail.dk. Du kan læse mere om de forskellige EPP niveauer i kajakpolo på www.europaddlepass.com Hvis en klub, skoler eller andre interesserede kunne tænke sig et kajakpolokursus, kan I kontakte DKF sekretariat.

Kontaktperson: Udviklingskonsulent Rune Dahl Mortensen


Uddannelse

Havkajak - kurser og prøver Q-kursus 1: Navigation og turledelse På dette kursus for kvinder, arbejdes der med navigation og turledelse på et niveau svarende til EPP 3 og 4. Kurset er for dig, der gerne vil arbejde i dybden med netop disse temaer og have god tid til det.

Undervisere: Leslie Flemming og Martin Ploug Deltagerforudsætninger: EPP 3 eller tilsvarende. Tid og sted: 6.- 7. oktober 2012. Afhænger af deltagerne (Formentlig Øresund).

EPP 2 (hav) kursus/evaluering

Tilmelding og yderligere information:

Dette er begynderkurset for dig, som gerne vil lidt mere! Du trænes intensivt i grundlæggende tekniske- og sikkerhedsmæssige færdigheder, der gør dig i stand til at færdes sikkert sammen med andre i beskyttet og roligt farvand i sommerhalvåret. EPP 2 er DKF’s anbefalede frigivelsesniveau og accepteres som sådan i en lang række af DKF’s klubber.

www.kano-kajak.dk, under menupunktet ‘Kalender’.

Q-kursus 2: Vejrforståelse og teknik i strøm/tidevand På dette kursus for kvinder, arbejdes der med vejrforståelse og roteknik i strøm og tidevand på et niveau svarende til EPP 3 og 4. Kurset er for dig, der gerne vil arbejde i dybden med netop disse temaer og have god tid til det.

Undervisere: Leslie Flemming og Martin Ploug Deltagerforudsætninger: EPP 3 eller tilsvarende. Tid og sted: 12.-13. maj 2012. Afhænger af deltagerne (Formentlig Øresund).

Tilmelding og yderligere information: www.kano-kajak.dk, under menupunktet ‘Kalender’.

Deltagerforudsætninger: EPP 1 (dog kan målrettede personer med gå-på-mod, god kondition og hårdt arbejde bestå niveauet på to dage uden forudgående erfaring).

Tid og sted: 9.-10. juni, 11.-12. august, Københavns Kajakklub 16.-17. juni, 23.-24. juni, Rungsted Kajakklub (Ikke endeligt bekræftet!!) 9.-10. juni, 27.-28. august, Århus Kano og Kajakklub 16.-17. juni, 18.-19. august, Kerteminde Kajakklub

Tilmelding og yderligere information: www.kano-kajak.dk, under menupunktet ‘Kalender’.

Q-kursus 3: Bølger, Brænding og Surf På dette kursus for kvinder, arbejdes der med roning og sikkerhed i bølger, brænding og surf på et niveau svarende til EPP 3 og 4. Kurset er for dig, der gerne vil arbejde i dybden med netop disse temaer og have god tid til det sammen med højt kvalificerede undervisere.

Undervisere: Leslie Flemming og Martin Ploug Deltagerforudsætninger: EPP 3 eller tilsvarende. Tid og sted: 22.-23. september 2012. Afhænger af deltagerne (Formentlig Øresund).

Tilmelding og yderligere information: www.kano-kajak.dk, under menupunktet ‘Kalender’.

EPP 3 (hav) kursus Dette er kurset for dig, der er frigivet (EPP 2) og gerne vil videre. På kurset arbejdes i dybden med teknik, sikkerhed og turroning. På niveau 3 er man ikke længere at betragte som begynder, og det forventes, at man kan præstere og færdes sikkert og effektivt på havet i EPP 3-forhold.

Deltagerforudsætninger: EPP 2 (hav) eller tilsvarende. Tid og sted: 12-13. maj, Vallensbæk Kano og Kajak Club 18-19. august, Kerteminde Kajakklub 5-6. maj, Århus Kano og Kajakklub 12-13. maj, Vordingborg Ro- og Kajakklub

Tilmelding og yderligere information: www.kano-kajak.dk, under menupunktet ‘Kalender’.

Årsmagasin 2012

37


Uddannelse

Havkajak - kurser og prøver fortsat EPP 3 (hav) prøve

EPP 4 (hav) prøve

Til denne prøve testes roerens teknik, sikkerhedsfærdigheder samt viden om turroning. På EPP 3 er man ikke længere at betragte som begynder, og det forventes, at man kan præstere og færdes sikkert og effektivt på havet i EPP 3-forhold.

Til denne prøve testes roerens evne til at færdes sikkert og forsvarligt på åbent hav i krævende forhold - herunder strømsteder og tidevandsstrøm. Desuden testes roerens evne til at forudsige og vurdere forhindringer, der under sådanne forhold kan forekomme, samt evnen til at håndtere de problemer og redningssituationer, der måtte opstå. En niveau 4 roer skal udvise ansvars- og gruppebevidsthed og kunne fungere som turleder i krævende farvand. Prøven består af en praktisk og en skriftlig del.

Deltagerforudsætninger: EPP 3 (hav) kursus eller tilsvarende

Tid og sted: 20. maj, Kajakklubben Strømmen 26. maj, Københavns Kajakklub 15. september, Svendborg Kajakklub 16. september, Rungsted Kajakklub 7. oktober, Kolding Kajakklub

Tilmelding og yderligere information: www.kano-kajak.dk, under menupunktet ‘Kalender’.

Deltagerforudsætninger: EPP 4 (hav) kursus eller tilsvarende

Tid og sted: 20.-22. april, 16.-18. november, Esbjerg Roklub Tilmelding og yderligere information: www.kano-kajak.dk, under menupunktet ‘Kalender’.

EPP 4 (hav) kursus Formålet med kurset er at gøre roeren i stand til at færdes sikkert og forsvarligt på havet i krævende havforhold og åbent hav, herunder strømsteder og tidevandsstrøm. Samt at gøre roeren i stand til at forudsige og vurdere forhindringer, der under sådanne forhold kan forekomme på havet, og klare de problemer og redningssituationer, der måtte opstå. En niveau 4 roer skal udvise ansvars- og gruppebevidsthed og kunne fungere som turleder i krævende farvand.

Deltagerforudsætninger: EPP 3 eller tilsvarende Tid og sted: 13.-15. april, 26.-28. oktober, Esbjerg Roklub Tilmelding og yderligere information:

EPP 5 (hav) kursus Dette er kurset for dig med erfaring med havkajakroning og turledelse i krævende forhold. Kurset afholdes ved Anglesey i Wales, et område med særligt krævende havforhold med kraftige tidevandsstrømme, barsk klippekyst og til tider store dønninger. Der arbejdes med teknik, sikkerhed, planlægning og ledelse. Kurset køres af erfarne britiske havkajakinstruktører, og målet er, at du efter fem lærerige dage er klar til at gå i gang med forberedelser til en EPP 5 (hav) prøve.

Deltagerforudsætninger: Bestået EPP 4 (hav).

www.kano-kajak.dk, under menupunktet ‘Kalender’. Hvis du er interesseret i EPP 5 (havkajak) kursus, er det muligt at tilmelde sig en interesseliste på www.kanokajakkurser.dk. Når der er interesserede deltagere nok, vil DKF tage initiativ til at organisere et kursus.

EPP 5 (hav) prøve Dette er prøven for dig med solid erfaring med havkajakroning og turledelse i krævende forhold. Kurset afholdes ved Anglesey i Wales, et område med særligt krævende havforhold med kraftige tidevandsstrømme, barsk klippekyst og store dønninger. Du testes i teknik, sikkerhed, planlægning og ledelse. Prøven køres af britiske censorer.

38

Årsmagasin 2012


Uddannelse

Havkajak - kurser og prøver fortsat Deltagerforudsætninger: EPP 5 (hav) kursus Hvis du er interesseret i EPP 5 (havkajak) prøve, er det muligt at tilmelde sig en interesseliste på www.kanokajakkurser.dk. Når der er interesserede deltagere nok, vil DKF tage initiativ til at organisere en prøve.

organisering og ledelse på vandet. Målet er, at du tager hjem med et godt billede af, hvilke områder du kan udvikle dig på, og hvad der skal til for at bestå DKF Instruktør 2-prøven.

Deltagerforudsætninger: • EPP 3 (hav) • DKF Instruktør 1 (hav)

DKF Instruktør 1 (hav)

Tid og sted:

Dette er første skridt i din fremtidige rolle som instruktør og forbillede for nye kajakroere. Kurset gør dig i stand til at tage godt imod nybegyndere og på en sikker og forsvarlig måde gøre deres første møde med kajaksporten til en god, sjov og lærerig oplevelse. Du lærer at formidle brugen af udstyr og de første tag på vandet gennem leg og brug af få og enkle fokuspunkter.

3.-4. marts, 29.-30. september, Kalundborg

Tilmelding og yderligere information: www.kano-kajak.dk, under menupunktet ‘Kalender’.

En DKF Instruktør 1 betragtes som en hjælpeinstruktør, der kan bistå en DKF Instruktør 2, eller højere, med begynderundervisning/frigivelse (EPP 1-2). En DKF Instruktør 1 kan således ikke være hovedansvarlig for begynderinstruktion og frigivelse i klubber, institutioner og lignende. Instruktøren kan kun arbejde alene i særligt beskyttet farvand.

Deltagerforudsætninger: • Alder: min. 15 år • EPP 2 (hav) • Gyldigt førstehjælpsbevis på min. 6 timer

DKF Instruktør 2 (hav) prøve

DKF Instruktør 2 (hav) kursus

Til denne prøve testes dit kendskab til basale og let avancerede teknikker og færdigheder samt grundlæggende metoder til videreformidling af disse. Du kan introducere nybegyndere til kajakroning og kan strukturere undervisnings­forløb af let erfarne roere (EPP 1-2). Det forventes, at du på en kompetent og sikker måde kan varetage ture for grupper. Prøven består af en skriftlig/teoretisk opgave, praktiske opgaver i undervisnig, formidling og forevisning af EPP 1-2 færdigheder samt praktiske opgaver i organisation og ledelse af grupper på vandet.

Du har gennem dit arbejde som DKF Instruktør 1 fået mod på at videreudvikle din formidling af kajakfærdigheder og ledelse af aktiviteter på vandet. På kurset udvides dit repertoire af praktiske, pædagogiske og ledelsesmæssige redskaber til arbejdet med formidling af EPP 1-2 færdigheder i forbindelse med frigivelsesforløb og begynderundervisning samt turledelse. Der arbejdes med undervisningsplanlægning, teknikforevisning, lege og aktiviteter samt

• Min. 18 år • DKF Instruktør 1 (hav) • EPP 3 (hav) • Gennemført DKF Instruktør 2 (hav) kursus • Førstehjælpsbevis på min. 6 timer • Logbog (roet min. 150 km)

Tid og sted: 5.-6. maj, 25.-26. august, Kalundborg 12.-13. maj, 16.-17. juni, 25.-26. august, Skanderborg

Tilmelding og yderligere information: www.kano-kajak.dk, under menupunktet ‘Kalender’.

Deltagerforudsætninger:

Årsmagasin 2012

39


Uddannelse

Havkajak - kurser og prøver fortsat Tid og sted: 9. april, sted afhænger af deltagerne 5. august, sted afhænger af deltagerne 6. oktober, sted afhænger af deltagerne

Tilmelding og yderligere information:

udsendes opgaver, der skal forberedes til prøvedagene. Du skal ligeledes sørge for, at du har en udførlig logbog klar til indsendelse ca. 4 uger før prøven. Hvis det skønnes, at du ikke lever op til logbogskravene, kan censorer vælge at udskyde din prøveaflæggelse til et senere tidspunkt.

www.kano-kajak.dk, under menupunktet ‘Kalender

DKF Instruktør 3 (hav) kursus Dette er kurset for dig, der igennem et par år har arbejdet med at udvikle din formidling og undervisning i kajak. Du er bredt orienteret inden for flere aspekter af kajakroning i Danmark og vil gerne opdateres og inspireres i forhold til dit videre arbejde som instruktør. Kurset bevæger sig ud over instruktion af begyndere, og der arbejdes med din evne til at analysere udviklingspotentiale hos roere og give målrettet individuel vejledning i forhold til både kort- og langsigtede indsatsområder. På kurset arbejdes teoretisk og praktisk med pædagogik og undervisningsteori, og efter en intensiv weekend er det målet, at du kommer hjem med nye værktøjer til dit arbejde med let øvede/erfarne roere og instruktører og et klart billede af, hvad du kan gøre for at forberede dig bedst muligt til DKF Instruktør 3-prøven.

Deltagerforudsætninger: • EPP 4 (hav) • DKF Instruktør 2 (hav) • Min. 2 års erfaring som DKF Instruktør 2 (hav) Tid og sted: 15.-17. juni, Middelfart, Sverins

Tilmelding og yderligere information: www.kano-kajak.dk, under menupunktet ‘Kalender’.

DKF Instruktør 3 (hav) prøve Til denne prøve testes din forståelse af og viden om de undervisningsmetoder og værktøjer, du anvender. Det forventes, at du både er i stand til at formidle til grupper samt evaluere og dygtiggøre individuelle instruktører og udøvere. Du besidder et meget bredt kendskab til havkajakroning og kan arbejde lang- og kortsigtet med strukturerede og mindre strukturerede undervisningsforløb. Prøven består af en række forberedte og uforberedte undervisningsopgaver. OBS: Du skal forvente, at der ca. 4 uger før prøvedatoen 40

Årsmagasin 2012

Deltagerforudsætninger: • Gennemført DKF Instruktør 3 (hav) kursus • EPP 4 (hav) • Min. 20 år • Gyldigt førstehjælpsbevis på min. 12 timer • Logbog (min 2 års erfaring som DKF Instruktør 2 (hav) med undervisning af forskellige grupper. Have roet min. 500 km og/eller 200 timer inden for to år i forskelligt farvand under varierende forhold og ved forskellige vejrtyper. Flere kryds på min. 10 km og flerdagsture) Tid og sted: 18.-19. august, afhænger af deltagerne

Tilmelding og yderligere information: www.kano-kajak.dk, under menupunktet ‘Kalender’.


Uddannelse

Turkajak & Kapkajak - kurser og prøver EPP 2 (turkajak) kursus/evaluering Dette er begynderkurset for dig, som gerne vil lidt mere! Du trænes intensivt i grundlæggende tekniske- og sikkerhedsmæssige færdigheder, der gør dig i stand til at færdes sikkert sammen med andre i beskyttet og roligt farvand i sommerhalvåret. EPP 2 er DKF’s anbefalede frigivelsesniveau og giver adgang til en lang række af DKF’s klubber.

Deltagerforudsætninger: EPP 1 (dog kan målrettede personer med gå-på-mod, god kondition og hårdt arbejde bestå niveauet på to dage uden forudgående erfaring).

Tid og sted: 16.-17. juni, Københavns Kajakklub 23.-24. juni, Århus Kano og Kajakklub

Tilmelding og yderligere information: www.kano-kajak.dk, under menupunktet ‘Kalender’.

Tilmelding og yderligere information: www.kano-kajak.dk, under menupunktet ‘Kalender’.

EPP 4 (kapkajak) kursus EPP 3 (turkajak & kapkajak) kursus Dette er kurset for dig, der er frigivet (EPP 2) og gerne vil videre. På kurset arbejdes i dybden med teknik, sikkerhed og træning. På niveau 3 er man ikke længere at betragte som begynder, og det forventes, at man kan præstere og færdes sikkert og effektivt i EPP 3-forhold.

Formålet med EPP 4-kurset er at udvikle roerens effektivitet (fart, præcision, præstation) gennem fysisk og mentalt engagement. Desuden videreudvikles evnen til at have tydelig kontrol i udførelsen af en flydende teknisk roning (fx intensitet). Niveau 4 skal forberede kursisten til deltagelse i sprint- og maratonkonkurrencer på højt niveau, med kortsåvel som langsigtede, individuelle mål.

Deltagerforudsætninger: EPP 2 (tur/kap) eller

Deltagerforudsætninger:

tilsvarende.

EPP 3 (tur/kap) eller tilsvarende .

Tid og sted: 5.-6. maj, Lyngby Kanoklub 12.-13. maj, Silkeborg Kajakklub 11.-12. august, Odense Kajakklub 18.-19. august, Vallensbæk Kano og Kajak Club

Hvis du er interesseret i EPP 4 (kapkajak) kursus, er det muligt at tilmelde sig en interesseliste på www.kanokajakkurser.dk. Når der er interesserede deltagere nok, vil DKF tage initiativ til at organisere et kursus.

Tilmelding og yderligere information: www.kano-kajak.dk, under menupunktet ‘Kalender’.

EPP 4 (kapkajak) prøve EPP 3 (tur/kap) prøve Til denne prøve testes roerens teknik, sikkerhedsfærdigheder samt viden om træning. På EPP 3 er man ikke længere at betragte som begynder, og det forventes, at man kan præstere og færdes sikkert og effektivt i EPP 3-forhold.

Formålet med EPP 4-prøven er at teste roerens effektivitet (fart, præcision, præstation) gennem fysisk og mentalt engagement. Desuden testes evnen til tydelig kontrol i udførelsen af en flydende teknisk roning (fx intensitet). Som EPP 4 kaproer, kan man deltage i sprint- og maratonkonkurrencer på højt niveau, med kort- såvel som langsigtede, individuelle mål.

Deltagerforudsætninger: EPP 3 (tur/kap) kursus eller tilsvarende

Deltagerforudsætninger:

Tid og sted: 9. juni, 9. september, Silkeborg Kajakklub

EPP 4 (kapkajak) kursus eller tilsvarende

26. maj, 15. september, Vallensbæk Kano og Kajak Club Årsmagasin 2012

41


Uddannelse

Turkajak & Kapkajak - kurser og prøver fortsat Hvis du er interesseret i EPP 4 (kapkajak) prøve, er det muligt at tilmelde sig en interesseliste på www.kanokajakkurser.dk. Når der er interesserede deltagere nok, vil DKF tage initiativ til at organisere en prøve.

www.kanokajakkurser.dk. Når der er interesserede deltagere nok, vil DKF tage initiativ til at organisere en prøve.

DKF Instruktør 1 (tur/kap) kursus/evaluering EPP 4 (turkajak) kursus Formålet med EPP 4-kurset er at udvikle roerens ansvarsog gruppebevidsthed, og evne til at færdes, planlægge og udføre krævende ture m. primitiv overnatning i vindstyrker svarende til 8-10 m/sek. inklusive strøm. Desuden trænes evnen til at forudsige, vurdere og håndtere de forhindringer og problemer, der kan opstå under disse forhold.

Deltagerforudsætninger: EPP 3 (turkajak) Hvis du er interesseret i EPP 4 (turkajak) kursus, er det muligt at tilmelde sig en interesseliste på www.kanokajakkurser.dk. Når der er interesserede deltagere nok, vil DKF tage initiativ til at organisere et kursus.

Dette er første skridt i din fremtidige rolle som instruktør og forbillede for nye kajakroere. Kurset gør dig i stand til at tage godt imod nybegyndere og på en sikker og forsvarlig måde gøre deres første møde med kajaksporten til en god oplevelse. Du lærer at formidle brugen af udstyr og de første tag på vandet gennem leg og brug af få og enkle fokuspunkter. En DKF Instruktør 1 betragtes som en hjælpeinstruktør, der kan bistå en DKF Instruktør 2, eller højere, med begynderundervisning/frigivelse (EPP 1-2). En DKF Instruktør 1 kan således ikke være hovedansvarlig for begynderinstruktion og frigivelse i klubber, institutioner og lignende. Instruktøren kan kun arbejde alene i særligt beskyttet farvand.

Deltagerforudsætninger:

EPP 4 (turkajak) prøve Formålet med EPP 4 prøven er teste roerens ansvars- og gruppebevidsthed, og evne til at færdes, planlægge og udføre krævende ture m. primitiv overnatning i vindstyrker svarende til 8-10 m/sek. inklusive strøm. Desuden eksamineres i even til at forudsige, vurdere og håndtere de forhindringer og problemer, der kan opstå under disse forhold.

• Alder: min. 15 år • EPP 2 (tur/kap) • Gyldigt førstehjælpsbevis på min. 6 timer

Tid og sted: 5.-6. maj, 2.-3. juni, 25.-26. august, Kalundborg 12.-13. maj, 16.-17. juni, 25.-26. august, Skanderborg

Tilmelding og yderligere information: www.kano-kajak.dk, under menupunktet ‘Kalender’.

Deltagerforudsætninger: EPP 4 (turkajak) prøve

DKF Instruktør 2 (tur/kap) kursus Hvis du er interesseret i EPP 4 (turkajak) prøve, er det muligt at tilmelde sig en interesseliste på

42

Årsmagasin 2012

Du har gennem dit arbejde som DKF Instruktør 1 fået mod på at videreudvikle din formidling af kajakfærdigheder og ledelse af aktiviteter på vandet. På kurset udvides dit repertoire af pædagogiske og ledelsesmæssige redskaber til understøttelse af dit kommende arbejde med formidling af EPP 1-2 færdigheder i forbindelse med frigivelsesforløb og begynderundervisning. Der arbejdes med undervisningsplanlægning, teknikforevisning, lege og aktiviteter samt organisering og ledelse på vandet. Målet er, at du tager hjem med et godt billede af, hvilke områder du kan udvikle dig på, og hvad der skal til for at bestå DKF Instruktør 2-prøven.


Uddannelse

Turkajak & Kapkajak - kurser og prøver fortsat Deltagerforudsætninger:

Tid og sted:

består af en skriftlig/teoretisk opgave, praktiske opgaver i undervisning, formidling og forevisning af EPP 1-2 færdigheder samt praktiske opgaver i organisation og ledelse af grupper på vandet.

16.-17. juni, 29.-30. september, Kalundborg 23.-24. juni, 29.-30. september, Skanderborg

Deltagerforudsætninger:

• EPP 3 (tur/kap) • DKF Instruktør 1 (tur/kap)

Tilmelding og yderligere information: www.kano-kajak.dk, under menupunktet ‘Kalender’.

DKF Instruktør 2 (tur/kap) prøve Til denne prøve testes dit kendskab til basale og let avancerede teknikker og færdigheder samt grundlæggende metoder til videreformidling af disse. Du kan introducere nybegyndere til kajakroning og kan strukturere undervisnings­forløb af let erfarne roere (EPP 1-2). Prøven

• Min. 18 år • DKF Instruktør 1 (tur/kap) • Gennemført DKF Instruktør 2 (tur/kap) kursus • EPP 3 (tur/kap) • Førstehjælpsbevis på min. 6 timer Tid og sted: 4. august, 6. oktober, sted afhænger af deltagerne

Tilmelding og yderligere information: www.kano-kajak.dk, under menupunktet ‘Kalender’.

Kano - kurser og prøver EPP 3 (kano) kursus OBS: afholdes i dagene op til DKF kanosamling Dette er kurset for dig, der er frigivet (EPP 2) og gerne vil videre. På kurset arbejdes i dybden med teknik og sikkerhed i forbindelse med solo- og tandempadling i strømmende vand (ikke fos) og vind. Du introduceres desuden til turpadling og -planlægning. På EPP 3 er man ikke længere at betragte som begynder, og det forventes, at man kan præstere og færdes sikkert og effektivt i EPP 3-forhold.

EPP 2 (kano) kursus/evaluering Dette er begynderkurset for dig, som gerne vil lidt mere. Du trænes intensivt i grundlæggende teknik på fladt vand. Du introduceres til en mangfoldighed af padletag, både som forpadler og bagpadler, og det er målet at du inspireres til at arbejde videre med teknik. Der arbejdes ligeledes med dine sikkerhedsmæssige færdigheder, således at du kan færdes sikkert i beskyttet farvand i sommerhalvåret.

Deltagerforudsætninger: Ingen Tid og sted: 12.-13. maj, Lyngby Kanoklub 17.-18. maj, Ry Roklub

Tilmelding og yderligere information: www.kano-kajak.dk, under menupunktet ‘Kalender’.

Deltagerforudsætninger: EPP 2 (kano) eller tilsvarende. Tid og sted: 19.-20. september, Ry Roklub

EPP 3 (kano) prøve OBS: afholdes dagen inden DKF kanosamling På EPP 3 er man ikke længere at betragte som begynder, og det forventes, at man kan præstere og færdes sikkert og effektivt i EPP 3-forhold. Til prøven testes teknik og sikkerhed i forbindelse med solo- og tandempadling. Prøven afholdes så teknikker kan vises i vind optil 6 m/s og strømmende vand (danske åer). Til prøven testes ligeledes viden om turroning og planlægning. Årsmagasin 2012

43


Uddannelse

Kano - kurser og prøver fortsat Deltagerforudsætninger: EPP 2 (kano) og EPP 3 (kano) kursus eller tilsvarende. Tid og sted: 21. september, Ry Roklub

Tilmelding og yderligere information:

Hvis du er interesseret i EPP 5 (kano) kursus, er det muligt at tilmelde sig en interesseliste på www.kanokajakkurser.dk. Når der er interesserede deltagere nok, vil DKF tage initiativ til at organisere et skræddersyet kursusforløb.

www.kano-kajak.dk, under menupunktet ‘Kalender’.

EPP 5 (kano) prøve EPP 4 (kano) kursus På dette kursus undervises du i teknik, taktik og sikkerhed ifm. padling på åbent vand med vindstyrke op til 6-8 m/s, samt padling på grad 2 fos. Der arbejdes med turledelse og planlægning, og der vil både være fokus på tandem og solopadling i de forskellige miljøer.

Til denne prøve testes din teknik, taktik og sikkerhed ifm. padling og ledelse i krævende forhold på åbent vand og fos. Du testes i turledelse og planlægning, og der vil være fokus på dine evne til kompetent håndtering af tandemog solopadling i de forskellige miljøer.

Deltagerforudsætninger: EPP 5 (kano) kursus Deltagerforudsætninger: EPP 3 (kano) prøve Hvis du er interesseret i EPP 4 (kano) kursus, er det muligt at tilmelde sig en interesseliste på www.kanokajakkurser.dk. Når der er interesserede deltagere nok, vil DKF tage initiativ til at organisere et skræddersyet kursusforløb.

Hvis du er interesseret i EPP 5 (kano) prøve, er det muligt at tilmelde sig en interesseliste på www.kanokajakkurser.dk. Når der er interesserede deltagere nok, vil DKF tage initiativ til at organisere et skræddersyet kursusforløb.

DKF Instruktør 1 (kano) EPP 4 (kano) prøve Til denne prøve testes din teknik, taktik og sikkerhed ifm. padling på åbent vand med vindstyrker på op til 6-8 m/s, samt padling på grad 2 fos. Dine evner som turleder og turplanlægger vurderes, og der vil blive kigget på dine færdigheder ifm. tandem- og solopadling.

Deltagerforudsætninger: EPP 4 (kano) kursus Hvis du er interesseret i EPP 4 (kano) prøve, er det muligt at tilmelde sig en interesseliste på www.kanokajakkurser.dk. Når der er interesserede deltagere nok, vil DKF tage initiativ til at organisere en prøve.

Dette er første skridt i din fremtidige rolle som instruktør. Kurset gør dig i stand til at tage godt imod nybegyndere og på en sikker og forsvarlig måde gøre deres første møde med kajaksporten til en god, sjov og lærerig oplevelse. Du lærer at formidle brugen af udstyr og de første tag på vandet gennem leg og brug af få og enkle fokuspunkter. En DKF Instruktør 1 betragtes som en hjælpeinstruktør, der kan bistå en DKF Instruktør 2, eller højere, med begynderundervisning/frigivelse (EPP 1-2). En DKF Instruktør 1 kan således ikke være hovedansvarlig for begynderinstruktion og frigivelse i klubber, institutioner og lignende. Instruktøren kan kun arbejde alene i særligt beskyttet farvand.

EPP 5 (kano) kursus

Deltagerforudsætninger:

På dette kursus undervises du i teknik, taktik og sikkerhed ifm. padling i krævende forhold på åbent vand og fos. Der arbejdes med turledelse og planlægning, og der vil både være fokus på tandem og solopadling i de forskellige miljøer.

• Alder: min. 15 år • EPP 2 (hav) • Gyldigt førstehjælpsbevis på min. 6 timer

Deltagerforudsætninger: EPP 4 (kano) prøve

Tid og sted: 23.-24. juni, Lyngby Kanoklub 16.-17. juni, Ry Roklub

Tilmelding og yderligere information: www.kano-kajak.dk, under menupunktet ‘Kalender’. 44

Årsmagasin 2012


Uddannelse

Kano - kurser og prøver fortsat DKF Instruktør 2 (kano) kursus

DKF Instruktør 2 (kano) prøve

Du har gennem dit arbejde som Instruktør 1 fået mod på at videreudvikle din formidling af kanofærdigheder og ledelse af aktiviteter på vandet. På kurset udvides dit repertoire af praktiske, pædagogiske og ledelsesmæssige redskaber til arbejdet med formidling af EPP 1-2 færdigheder i forbindelse med frigivelsesforløb og anden begynderundervisning. Der arbejdes med undervisningsplanlægning, teknikforevisning, lege og aktiviteter, samt organisering på vandet og turledelse. Målet er, at du tager hjem med et godt billede af, hvilke områder du kan udvikle dig på, og hvad der skal til for at bestå DKF Instruktør 2-prøven.

Til denne prøve testes dit kendskab til basale og let avancerede teknikker og færdigheder samt grundlæggende metoder til videreformidling af disse. Du kan introducere nybegyndere til kanopadling og kan strukturere undervisnings­forløb af let erfarne roere (EPP 1-2). Det forventes, at du på en kompetent og sikker måde kan varetage ture for grupper. Prøven består af en skriftlig/teoretisk opgave, praktiske opgaver i undervisnig, formidling og forevisning af EPP 1-2 færdigheder samt praktiske opgaver i organisation og ledelse af grupper på vandet.

Deltagerforudsætninger: Deltagerforudsætninger: • EPP 3 (kano) • DKF Instruktør 1 (kano) Tid og sted: 6.-7. oktober, afhænger af deltagerne

Tilmelding og yderligere information: www.kano-kajak.dk, under menupunktet ‘Kalender’.

• Min. 18 år • DKF Instruktør 1 (kano) • EPP 3 (kano) ˚ Gennemført DKF Instruktør 2 (kano) kursus • Førstehjælpsbevis på min. 6 timer • Logbog (padlet min. 150 km) Tid og sted: 28. oktober, afhænger af deltagerne

Tilmelding og yderligere information: www.kano-kajak.dk, under menupunktet ‘Kalender’.

Surfkajak - kurser og prøver EPP 3 (Surf) kursus På dette kursus introduceres du til kajaksurf. Der arbejdes med grundlæggende teknikker, læsning af bølgerne og sikkerhed. Selvom du har været ude og surfe mange gange, vil du få rigtig meget ud af dette kursus, som starter fra bunden og bygger en solid teknikbase op. Kurset afholdes af danske instruktører i samarbejde med Simon Hammond, tidligere surfverdensmester og BCU level 5 surf coach.

roeren demonstrere sikker surf og manøvrering i bølger op til ⅔ meter. Prøven afholdes af danske instruktører i samarbejde med Simon Hammond, tidligere surfverdensmester og BCU level 5 surf coach.

Tid og sted: Thisted Ro- og Kajakklub: 28. september Tilmelding og yderligere information: www.kano-kajak.dk, under menupunktet ‘Kalender’. OBS: d. 28.-30. september, DKF Surfsymposium

Tid og sted: Thisted Ro- og Kajakklub: 26-27. september Tilmelding og yderligere information: www.kano-kajak.dk, under menupunktet ‘Kalender’. OBS: d. 28.-30. september, DKF Surfsymposium

EPP 4 (surf) kursus Underviser: Simon Hammond (tidligere verdensmester i surfkajak).

EPP 3 (Surf) prøve Til denne prøve testes du i grundlæggende teknikker, læsning af bølgerne og sikkerhed. På EPP 3 niveauet i surf, kan

DKF har igen indgået en aftale med den tidligere verdensmester i surfkajak BCU level 5 surf coach, Simon Hammond, om et EPP 4 kursus. Kurset afholdes i surferbyen Årsmagasin 2012

45


Uddannelse

Surfkajak - kurser og prøver fortsat Bude i sydvest England, hvor Atlanterhavsdønningerne ruller ind og giver perfekte forhold for træning af kajaksurf.

EPP 5 (surf) kursus

På dette kursus trænes du i, at bruge dine færdigheder fra EPP 3 surf i nye og mere krævende forhold. Der arbejdes med at håndtere og lede surfaktiviteter i moderate forhold, sikkerhedsprocedurer og en række relevante teoretiske emner. Et kursus der forbereder dig grundigt til EPP 4 prøven.

Dette er kurset for dig der har nået et højt færdighedsniveau, har et par års erfaring med ledelse af surfaktiviteter, og er vant til at surfe i krævende forhold. Kurset sætter fokus på videreudvikling af teknik og strategi/taktik i krævende forhold, der arbejdes med risikovurderinger, kommunikation og ledelse af surfaktiviteter i krævende forhold. Hvis du er interesseret i EPP 5 kursus, er det muligt at tilmelde sig en interesseliste på www.kanokajakkurser.dk. Når der er interesserede deltagere nok, vil DKF tage initiativ til at organisere et skræddersyet kursusforløb.

Kurset starter kl. 9.30 d. 15. oktober og løber frem til d. 17. oktober kl. 16.30.

Deltagerforudsætninger: EPP 3 (surf) færdigheder Tilmelding og yderligere information:

Deltagerforudsætninger: EPP 4 (surf)

www.kano-kajak.dk, under menupunktet ‘Kalender’. OBS: Tilmeldingsfrist: 1. august 2012

EPP 4 (surf) prøve Underviser: Simon Hammond (tidligere verdensmester i surfkajak) DKF har igen indgået en aftale med den tidligere verdensmester i surfkajak BCU level 5 surf coach, Simon Hammond, om EPP 4 prøve. Prøven afholdes i surferbyen Bude i sydvest England, hvor Atlanterhavsdønningerne ruller ind og giver perfekte forhold for kajaksurf. Til denne prøve testes dine færdigheder fra EPP 3 surf i nye og mere krævende forhold. Du teste blandt andet i at håndtere og lede surfaktiviteter i moderate forhold, sikkerhedsprocedurer og en række relevante teoretiske emner. (Læs mere på: www.europaddlepass). Prøven starter kl. 9.30 d. 18. oktober og løber frem til d. 19. oktober kl. 16.30.

EPP 5 (surf) prøve Deltagerforudsætninger: EPP 5 (surf) kursus Dette er prøven for dig der har nået et højt færdighedsniveau, har et par års erfaring med ledelse af surfaktiviteter, og surfer kompetent og sikkert i krævende forhold. Til prøven testes din teknik og surftaktik i krævende forhold, samt din evne til fungere som leder af surfaktiviteter i krævende forhold.

Deltagerforudsætninger: EPP 3 (surf) færdigheder + EPP 4 (surf) kursus.

Tilmelding og yderligere information: www.kano-kajak.dk, under menupunktet ‘Kalender’. OBS: Tilmeldingsfrist: 1. august 2012

Kontaktperson: Udviklingskonsulent Rune Dahl Mortensen

46

Årsmagasin 2012

Hvis du er interesseret i EPP 5 prøve, er det muligt at tilmelde sig en interesseliste på www.kanokajakkurser.dk. Når der er interesserede deltagere nok, vil DKF tage initiativ til at organisere en prøve.


Uddannelse

Foskajak - kurser og prøver EPP 3 (foskajak) kursus Kurset henvender sig til frigivne kajakroere, der gerne vil igang med foskajak. Du trænes i sikker roning på strømmende vand op til grad 2. Der arbejdes med teknik og taktik og der er særligt fokus på sikkerheden.

tage initiativ til at organisere et kursus.

Du kan læse mere om niveaet på: www.europaddlepass.com

Deltagerforudsætninger: EPP 2 i valgfri disciplin. Hvis du er interesseret i EPP 3 (foskajak) kursus, er det muligt at tilmelde sig en interesseliste på www.kanokajakkurser.dk. Når der er interesserede deltagere nok, vil DKF tage initiativ til at organisere et kursus.

Du kan læse mere om niveaet på: www.europaddlepass.com

EPP 3 (foskajak) prøve

EPP 4 (foskajak) prøve

Til prøven testes du i sikker roning på strømmende vand op til grad 2. Du testes i teknik og taktik ift. padling i forholdene, og der vil desuden blive kigget på din evne til at kunne foretage risikovurderinger og udføre redninger.

Til denne prøve testes du i roning på strømmende vand op til grad 3. Desuden vurderes din evne til at varetage sikkerhed, planlægning og turledelse i forholdene.

Deltagerforudsætninger: EPP 4 (foskajak) kursus. Deltagerforudsætninger: EPP 3 (foskajak) kursus. Hvis du er interesseret i EPP 3 (foskajak) prøve, er det muligt at tilmelde sig en interesseliste på www.kanokajakkurser.dk. Når der er interesserede deltagere nok, vil DKF tage initiativ til at organisere en prøve.

Hvis du er interesseret i EPP 4 (foskajak) prøve, er det muligt at tilmelde sig en interesseliste på www.kanokajakkurser.dk. Når der er interesserede deltagere nok, vil DKF tage initiativ til at organisere en prøve.

Du kan læse mere om niveaet på: Du kan læse mere om niveaet på:

www.europaddlepass.com

www.europaddlepass.com

EPP 5 (foskajak) kursus EPP 4 (foskajak) kursus EPP 4 kurset henvender sig til dig der har oparbejdet nogen erfaring med foskajak. Du trænes i sikker roning på strømmende vand op til grad 3. Der arbejdes med teknik og taktik i forholdene og der er særligt fokus på sikkerhed, planlægning og turledelse.

EPP 5 kurset henvender sig til dig der har oparbejdet solid erfaring med foskajak. Du trænes i sikker roning på strømmende vand op til grad 4. Der arbejdes med teknik og taktik i forholdene og der er særligt fokus på sikkerhed, planlægning og turledelse.

Deltagerforudsætninger: EPP 4 (foskajak) prøve. Deltagerforudsætninger: EPP 3 (foskajak) prøve Hvis du er interesseret i EPP 4 (foskajak) kursus, er det muligt at tilmelde sig en interesseliste på www.kanokajakkurser.dk. Når der er interesserede deltagere nok, vil DKF

Hvis du er interesseret i EPP 5 (foskajak) kursus, er det muligt at tilmelde sig en interesseliste på www.kanokajakkurser.dk. Når der er interesserede deltagere nok, vil DKF tage initiativ til at organisere et kursus. Årsmagasin 2012

47


Uddannelse

Foskajak - kurser og prøver fortsat Du kan læse mere om niveaet på:

Deltagerforudsætninger: EPP 5 (foskajak) kursus.

www.europaddlepass.com

EPP 5 (foskajak) prøve Til denne prøve testes du i sikker roning på strømmende vand op til grad 4. Der arbejdes med teknik og taktik i forholdene og der er særligt fokus på sikkerhed, planlægning og turledelse.

Hvis du er interesseret i EPP 5 (foskajak) prøve, er det muligt at tilmelde sig en interesseliste på www.kanokajakkurser.dk. Når der er interesserede deltagere nok, vil DKF tage initiativ til at organisere en prøve.

Du kan læse mere om niveaet på: www.europaddlepass.com

Kajakpolo - Dommerkurser Dommerkurser afvikles i forbindelse med nationale stævner. Inden kursusstart skal kursisten vælge, hvilket niveau vedkommende vil evalueres på: Niveau I – højeste niveau, og en del af den internationale kajakpolodommeruddannelse. Niveau II – færdigheder til at dømme kampe svarende til liganiveau. Niveau III – færdigheder til at dømme kampe svarende til divisionsniveau. Et dommerkursus består af et teorikursus afsluttet med en skriftlig prøve, og minimum tre praktiske prøver. Teorikurserne forventes afholdt i marts/april 2012 med henblik på evaluering ved den efterfølgende Danmarksturnering. Det tilstræbes, at der afholdes teorikurser henholdsvis øst og vest for Storebælt. Kurserne vil have en varighed af tre timer og afsluttes med en skriftlig prøve. En bestået teoriprøve er en forudsætning for at gå videre til de praktiske prøver.

Den skriftlige prøve Den skriftlige del af prøven foregår i forbindelse med og som afslutning på dommerteorikurset. Prøven består af spørgsmål, der har til hensigt at afspejle kursistens kendskab til de danske regler. Der stilles spørgsmål omkring baneforhold, udstyr, spil, dommerudstyr m.v. Ved kursets afslutning vurderer instruktøren indtrykkene af kursistens indsats og sammenholder dette med resultatet af den skriftlige prøve. Kursisten skal bestå den teoretiske prøve for at kvalificere sig til de praktiske prøver. Bestås den teoretiske prøve ikke i første forsøg, er det muligt at gøre endnu et forsøg ved et af de nationale stævner, hvis det forinden aftales med den dommeransvarlige.

De praktiske prøver Den praktiske del af kurset afvikles primært i forbindelse med Danmarksturneringens stævner, hvor kursisten vil virke som dommer ved mindst tre af et stævnes kampe. Afhængig af kampenes niveau kan evaluering også finde sted ved andre nationale turneringer. Under kampen vil kursisten blive bedømt af en erfaren dommer. Efter hver kamp evalueres indsatsen i fællesskab, og det aftales, hvad kursisten bør fokusere på til næste prøve. 48

Årsmagasin 2012

Pris Den samlede pris for dommerkurset kan ses på hjemmesiden og dækker udgifter til materialer, dommertrøje, dommerkort og fløjte.

Kontaktperson: Udviklingskonsulent Michael Anthonius Jakobson


AJAK FORBUND 2012

OKTOBER DKF

NOVEMBER KLUB

DKF

40

DECEMBER KLUB

DKF

T

1

L

1

2

F

2

S

2

O 3

L

3

M 3

T

4

S

4

F

5

Afhænger af delt.

M 5

L

6

Troense, Farum, Randers.

T

6

T

6

S

7

O-løb, Nordsjælland

O 7

F

7

T

8

L

8

Kajaktræner 1B, Skanderborg

F

9

S

9

Vinterræs, Amager Strandpark

M 1 T

M 8 T

06-07 Kvindekursus3, Afhænger af delt.

41

9

T

Havneræs, Horsens

45

O 5

L 10

Kajaktræner 1A, Skanderborg

M 10

T 11

S 11

Vinterræs, Amager Strandpark

T 11

F 12

M 12

L 13

T 13

T 13

O 14

F 14

T 15

L 15

S 14

Vinterræs, Amager Strandpark

M 15

Surfkajak EPP4 kursus, England, Bude

42

Glamsdalens Idrætsefterskole

50

S 16

F 16

O 17

L 17

M 17

S 18

T 18

Surfkajak EPP4 prøve, England, Bude

49

O 12

T 16

T 18

Havneræs, Ry

4

O 10

46

Havkajak EPP4 prøve, Esbjerg Roklub

47

51

O 19

F 19

M 19

L 20

T 20

T 20

S 21

O 21

F 21

T 22

L 22

T 23

F 23

S 23

O 24

L 24

M 24

T 25

S 25

T 25

Juledag

O 26

2. juledag

43

M 22

F 26

M 26

Havkajak EPP4 kursus, Esbjerg Roklub

L 27 S 28 M 29 T 30 O 31

Kano Instruktør2 prøve, Afh. af delt.

44

KLUB

48

T 27

T 27

O 28

F 28

T 29

L 29

F 30

S 30 M 31

52

Årsmagasin 2012

49

1


DANSK KANO & KA

JANUAR DKF S

FEBRUAR KLUB

DKF

1

MARTS KLUB

DKF

O 1

T

1

T

2

F

2

3

F

3

L

3

HAV Instruktør 2 kursus, Kalundborg

O 4

L

4

S

4

O-løb, Nordsjælland

T

5

S

5

F

6

M 6

L

7

Odense Canoepolo Int., Odense

T

S

8

Havneræs, Randers

O 8

T

8

T

F

9

1

M 2 T

2

M 9

Official-kursus, Vest

10

M 5

Havneræs, Silkeborg

6

T

6

O 7

7

9

Official-kursus, Øst

T 10

F 10

L 10

HAV Instruktør 3 PRØVE, Kalundborg

O 11

L 11

S 11

Vinterræs, Amager Strandpark

T 12

S 12

F 13

M 13

11

M 12

Vinterræs, Amager Strandpark

7

T 13

L 14

Kajaktræner 1C, Skanderborg

T 14

O 14

S 15

Vinterræs, Amager Strandpark

O 15

T 15

T 16

F 16

T 17

F 17

L 17

O 18

L 18

Holdleder-kursus, Øst

S 18

T 19

S 19

Fastelavn

M 19

F 20

M 20

L 21

T 21

O 21

S 22

O 22

T 22

T 23

F 23

T 24

F 24

L 24

DKF Temadag, Scandic Roskilde

O 25

L 25

S 25

DKF Årsmøde, Scandic Roskilde

T 26

S 26

F 27

M 27

L 28

T 28

O 28

S 29

O 29

T 29

3

M 16

4

M 23

M 30

50

T 31

5 Årsmagasin 2012

KLUB

8

Holdleder-kursus, Vest

12

T 20

M 26

9

Mörrumsåen, Ebbamåla Vandrehjem

T 27

F 30 L 31

13


AJAK FORBUND 2012

APRIL DKF S

1

DKF T

Palmesøndag

14

M 2 T

MAJ KLUB

3

JUNI KLUB

DKF

1

F

1

WC 3 - sprint, Moskva (RUS)

O 2

L

2

Bagsværd Regatta, Bagsværd Sø

T

3

S

3

O 4

Havneræs, Skanderborg

F

4

Bededag

M 4

T

5

Skærtorsdag

L

5

TUR/KAP Instruktør1 kursus, Kalundborg

T

F

6

Langfredag

S

6

Paradisløbet 2012, Silkeborg

O 6

L

7

S

8

M 9

19

M 7 Påskedag 2. påskedag

15

T

7

Grundlovsdag

8

F

8

09 Odense Maraton, Odin, Odense

0

9

L

9

Havkajak EPP2 kursus/eval, Århus

S 10

Copenhagen Sea Challenge, Amager

Kano EPP2 kursus/evaluering, Lyngby

M 11

09-10 Havkajak EPP2 kursus/eval, KBH

L 12

HAV Instruktør1 kursus, Skanderborg

T 12

og pædagoger 1, Århus

Havkajak EPP3 kursus, Vordingborg

O 13

og pædagoger 2, Vallensbæk

T 10

O 11

F 11

T 12 F 13

Havkajak EPP4 kursus, Esbjerg Roklub

S 13

L 14

Miljøseminar, Fyn

M 14

20

T 15

16

5

23

T

T 10

S 15

KLUB

T 14 F 15

16 PBC Vejle, Vejle Kajakklub

0 16

- sprint, Poznan (POL)

L 16

TUR/KAP Instruktør1 kursus, Skanderb.

T 17

T 17

Kristi himmelfartsdag

S 17

PBC Ringsted, Ringsted Roklub

O 18

F 18

Q-camp Fitness, Vindebyøre (Fyn)

M 18

16-17 TUR/KAP EPP2 kursus/eval, KBH

T 19

L 19

Maribo Maraton & Regatta ’12, Maribo

T 19

16-17 Kano DKF Instruktør1, Ry Roklub

Kajakklubben Strømmen

O 20

M 16

F 20

Havkajak EPP4 prøve, Esbjerg Roklub

S 20

L 21

Cph. Spring Regatta, Bagsværd

M 21

S 22

21

F 22

23 Sorø Maraton, Sorø

O 23

L 23

PBC Holstebro, Kajakklubben PAGAJ

T 24

T 24

S 24

Skt. Hansdag PBC Esrum, Esrum Sø

O 25

F 25

Højskoleturnering (Kajakpolo), Odense

M 25

23-24 TUR/KAP EPP2 kursus/eval, Århus

T 26

L 26

Havkajak EPP3 prøve, Kbhs Kajakklub

T 26

F 27

S 27

Pinsedag Fænø Rundt, Middelfart

O 27

2. pinsedag

17

22

L 28

DKF Surfsamling, Thisted

M 28

S 29

Tryggevælde Å Løb, Køge

T 29

F 29

O 30

L 30

M 30

18

T 31

25

T 21

T 22

M 23

24

26

T 28

Kajakpolo DT3

Årsmagasin 2012

51


DANSK KANO & KA

JULI DKF S

1

AUGUST KLUB

DKF

SEPTEMBER KLUB

DKF

O 1

L

1

T

2

S

2

3

F

3

M 3

O 4

L

4

TUR/KAP Instruktør2 PRØVE, Afh. af delt.

T

T

5

S

5

HAV Instruktør2 PRØVE, Afh. af delt.

O 5

F

6

M 6

L

7

T

S

8

PBC Bagsværd, Kano & Kajakklubben 361

27

M 2 T

28

M 9

32

VM - kajakpolo, Poznan (POL)

6

7

F

7

O 8

L

8

Tour de Gudenaa, Jylland

T

S

9

Tur/kap EPP3 prøve, Silkeborg

F 10

O 11

L 11

TUR/KAP EPP3 kursus, Odense

T 11

S 12

Vordingborg Kajaktrim, Vordingborg

O 12

EM Sprint U18+U23

36

4

T 10

T 12

DM Maraton, Ringsted

T

9

37

M 10

33

T 13

F 13

M 13

L 14

T 14

F 14

S 15

O 15

L 15

Tur/kap EPP3 prøve, Vallensbæk Havkajak EPP3 prøve, Rungsted

29

T 16

18 PBC Alternativ - Vallensbæk

S 16

T 17

F 17

18 DM K1- tur & Kronborgløbet Helsingør

M 17

O 18

L 18

Lillebælts Blå Bånd, Middelfart

T 18

VM - maraton, Rom (ITA)

T 19

S 19

HAV Instruktør3 PRØVE, Kalundborg

O 19

Kano EPP3 kursus, Ry Roklub

F 20

M 20

18-19 Havkajak EPP3 kursus, Kerteminde

L 21

T 21

F 21

Kano EPP3 prøve, Ry Roklub

S 22

0 22

L 22

Mølleåens Blå Bånd, Lyngby

T 23

S 23

M 16

30

M 23

34

38

T 20

39

T 24

F 24

Q-camp Hav, Fynshoved Camping

M 24

O 25

L 25

Vendelboløbet, Aalborg

T 25

T 26

S 26

Kalundborg og Skanderborg

O 26

Surfkajak EPP3 kursus, Vestkysten

Havkajak EPP2 kursus/eval, Århus

T 27

28 Surfkajak EPP3 prøve, Vestkysten

35

F 27

OL, London (GBR)

M 27

L 28

Amager Strandpark Rundt, Amager

T 28

F 28

29 VIKA-løbet, Viborg

S 29

Sea Challenge Fyn, Fyn

O 29

L 29

Kalundborg og Skanderborg

T 30

S 30

PBC Horsens, Horsens Kajakklub

M 30

52

T 31

31 Årsmagasin 2012

F 31

DM Teknik og rul (havkajak), KBH

KLUB


Uddannelse

Kajak – Træner 1 og 2 Formål og indhold: DKF tilbyder interesserede trænerspirer at komme på skolebænken, så de kan få sig en bred praktisk og teoretisk uddannelse, som lægger sig tæt op ad DIF’s uddannelsesstruktur og undervisningsmaterialer. Dit eget niveau som roer er ikke afgørende. Har du lyst til at være træner, er det målet, at du efter disse kurser vil være i stand til at varetage træning, sæsonplanlægning og teknikretning på klubtræner/kraftcenterassistent trænerniveau. Kommende trænere behøver ikke selv at være topatleter. Der vil være en meget stor vekslen mellem teori og praksis, så vi kan komme rundt om alle de dilemmaer, der er inden for træningslære, teori og praksis. Man skal regne med, at der vil blive stillet hjemmeopgaver af både praktisk og teoretisk art, så man skal hjem og arbejde videre med de ting, man lærer på kurset. Selvstudie eller studier i grupper kan også forventes. Uddannelsen tager i meget stor grad udgangspunkt i Danmarks Idræts-Forbunds trænermateriale. Dette materiale kan frit downloades på http://www.dif.dk/da/UDDANNELSE_OG_VIDENSBANK/udgivelser/traening.aspx

Der vil være mulighed for at søge merit for kursister, som tidligere har været på DKF’s trænerkurser.

Træner 1 Varighed: Træner 1 er opbygget over tre moduler af hver 16 timers varighed.

Deltagerforudsætninger: Du skal kunne se dig selv i ovenstående formåls- og indholdsbeskrivelse. Tid og sted: De tre moduler, der som udgangspunkt skal tages i rækkefølge, afholdes således: Modul A: 10.-11. november Modul B: 8.-9. december Modul C: 13.-14. januar 2013 Placeringen af de enkelte moduler afhænger af deltagerne.

Træner 2 Varighed: Træner 2 er opbygget over fire moduler af hver 16 timers varighed.

Deltagerforudsætninger: Gennemført Træner 1 Tid og sted: De fire moduler, der som udgangspunkt skal tages i rækkefølge, afholdes således: Træner 2 udbydes ikke i 2012.

Kontaktperson: Klubkonsulent Flemming Agner Jørgensen

Kajakpolotræner 1 og 2 Kajakpolotræner 1 er et kursus, der henvender sig til alle, der ønsker at udvikle deres evner som træner i kajakpolo. Det er det første kursus af sin art og det første led på vejen til at blive certificeret diplomtræner i kajakpolo. Det er ikke en forudsætning at have egen-færdigheder i spillet, men en nødvendighed hvis man ønsker at deltage i den praktiske del af kurset. Personer der ikke har egen-færdigheder i spillet vil blive inddraget på land i den praktiske (ca. ¼) del af undervisningen. Et European Paddle Pass niveau på 2 for kajakpolo vil være tilstrækkeligt til at kunne deltage i den praktiske del af kurset. Kurset består af 1 weekend i foråret før sæsonstart. På kurset vil grundfærdighederne for spillet i form af båd-, boldog pagajtekniske færdigheder gennemgås og behandles teoretisk såvel som på vandet med fokus på træning af kajakpolo som en holdsport. Derudover gennemgås basal

træningslære og -metode og vil derudover beskæftige sig med trænerrollen generelt i holdsport. Kurset benytter som grundbog Canoepolo, Basic skills and tactics, som også vil danne grundlag for den videre uddannelse til kajakpolotræner, derudover vil der udleveres materiale i generel træningslære. På kurset vil kursisterne analysere DVD-filmede kampe.

Tid: 3.-4. marts Kajakpolotræner 2 er stadig under udvikling. Hvis det bliver muligt at udbyde kurset i 2012, vil der blive udsendt særskilt information herom.

Kontaktperson: Klubkonsulent Flemming Agner Jørgensen Årsmagasin 2012

53


Uddannelse

Diplomtræner og ITA Fortsæt din trænerkarriere – bliv Diplomtræner! Når du har gennemført DKF’s Træner 2-uddannelse, har du mulighed for at blive endnu bedre ved at fortsætte på Danmarks Idræts-Forbunds trænerlinje. Første skridt på vejen er DIF’s Diplomtræneruddannelse; en 1½ årig uddannelse der opfylder de europæiske krav (ENSSEE) niveau III. Uddannelsen findes også som intensivt forløb over 4-5 måneder. Uddannelsen indeholder både generelle idrætslige elementer (180 timer) og specifikke DKF-elementer (25 timer). Ud over den obligatoriske fælles undervisning vil uddannelsen indeholde projektforløb i relation til DKF’s aktiviteter/discipliner. Uddannelsen afsluttes med prøver, hvorefter det vil være muligt at søge om optagelse på Idrættens Træner Akademi, der er næste trin på uddannelsesstigen.

Du kan læse meget mere om både Diplomtræneruddannelsen og Idrættens Træner Akademi på www.dif.dk Uddannelsen udbydes af DIF der udsender invitationer med jævne mellemrum.

Kontaktperson: Klubkonsulent Flemming Agner Jørgensen

Bliv Official DKF tilbyder igen i år to officialkurser med det formål at få uddannet endnu flere til at kunne varetage de vigtige poster rundt omkring til landets stævner. Uddannelsen og den efterfølgende erfaring kan give mulighed for at optræde som international official ved de store stævner, både her i landet og i udlandet. Kurserne afholdes fredag aften/lørdag – 12 timer med følgende indhold: • Stævneorganisation • Fælles kaproningsbestemmelser • Nationale kaproningsbestemmelser for kortbane • Nationale kaproningsbestemmelser for maraton • Afsluttende med skriftlig og mundtlig prøve Deltagere som gennemfører og består prøverne vil modtage DKF’s officialkort.

Forplejning: inkl. Overnatning: nej 54

Årsmagasin 2012

Varighed: 12 timer (fredag aften/lørdag) Kurserne afholdes således: Vest: 3.-4. februar Øst: 9.-10. april

Kontaktperson: Klubkonsulent Flemming Agner Jørgensen


Uddannelse

Holdlederkursus Kurset henvender sig til klubledere og -trænere, som varetager holdlederopgaver ved danske stævner, hhv. kortbane og maraton og både for børn og voksne. Kurset giver deltagerne indblik i og forståelse for, hvilke spørgsmål og opgaver der kan og vil være i forbindelse med fx - tilmelding - protester - kontakt til stævneledelsen - sikkerhed Desuden giver kurset et indblik i de generelle kaproningsregler. Kurset giver endvidere adgang til at kunne gå til official-eksamen.

Varighed: 6 timer Kurserne afholdes således: Øst: 30. januar Vest: 6. februar

Kontaktperson: Kurserne er gratis.

Klubkonsulent Flemming Agner Jørgensen

Teknik/Superinstruktør og andre specialkurser DKF’s Teknik- og Superinstruktør er for de klubber, der har behov for forskellige specialkurser. Det være sig både på det instruktørmæssige plan og på det rent rotekniske. Vi har, via vores kompetente instruktørstab, mulighed for at tilpasse et kursus, så det lige netop passer til det behov, du og din klub har. Trænger din instruktørstab til at få genopfrisket deres kunnen og/eller stifte bekendtskab med, hvad der er kommet af nyt, siden de engang for mange år siden blev uddannet, så finder vi i fællesskab ud af, hvad kurset skal indeholde, hvorefter DKF sender en instruktør ud til klubben.

Da vores instruktørressourcer kan være begrænsede, anbefales det at være ude i rigtig god tid, hvis man ønsker at booke en Teknik- og Superinstruktør. Prisen for disse kurser afhænger af antal timer, transport og evt. forplejning og overnatning.

Kontaktperson: Klubkonsulent Flemming Agner Jørgensen

Teknik- og Superinstruktør kan også bruges i forbindelse med fx en aktivitetsdag for en gruppe af klubbens nøglepersoner eller roere. På samme måde som med instruktørstaben, tilpasser vi et program ud fra jeres ønsker og behov. Det kan fx være et rullekursus for jeres havkajakroere, et wingpagajkursus for nye roere, eller en hel dag om vinterroning og sikkerhed. Mulighederne er mange. Kurserne kan også omhandle teoretiske emner som idrætspsykologi, ernæring og ledelse. Det er klubben, der sætter rammerne - DKF fylder dem ud med kompetent undervisning. Årsmagasin 2012

55


Uddannelse

Kursusoversigt Start Slut Kursus

Båd

Kursussted

014/01/12

KAP

Skanderborg Vandrehjem

03/02/12 04/02/12 Official

15/01/12

Kajaktræner 1C (2011)

LEDER

Vest

18/02/12

Holdleder

LEDER

Øst

25/02/12

Holdleder

LEDER

Vest

03/03/12

04/03/14

Kajakpolotræner 1

POLO

Gymnastik og Idrætshøjskolen Viborg

03/03/12

04/03/12

Instruktør 2 kursus

HAV

Kalundborg Vandrehjem

03/03/12

04/03/12

Instruktør 2 kursus

HAV

Kalundborg Vandrehjem

09/03/12 10/03/12 Official

LEDER

Øst

10/03/12

11/03/12

Instruktør 3 PRØVE

HAV

Kalundborg Vandrehjem

16/03/12

18/03/12

DKF Foskanosamling

KANO

Mörrumsåen, Ebbamåla Vandrehjem

09/04/12

Instruktør 2 PRØVE

HAV

Afhænger af deltagerne

13/04/12

15/04/12

EPP 4 kursus

HAV

Esbjerg Roklub

20/04/12

22/04/12

EPP 4 prøve

HAV

Esbjerg Roklub

05/05/12

06/05/12

Instruktør 1 kursus

HAV

Kalundborg Vandrehjem

05/05/12

06/05/12

Instruktør 1 kursus

HAV

Kalundborg Vandrehjem

05/05/12

06/05/12

Instruktør 1 kursus

TUR/KAP

Kalundborg Vandrehjem

05/05/12

06/05/12

Instruktør 1 kursus

TUR/KAP

Kalundborg Vandrehjem

05/05/12

06/05/12

EPP 3 kursus

TUR/KAP

Lyngby Kanoklub

05/05/12

06/05/12

EPP 3 kursus

HAV

Århus Kano og Kajakklub

12/05/12

13/05/12

Kvindekursus 2: Vejrforståelse

og teknik i strøm/tidevand

SPECIALKURSUS

Afh. af deltagerne (formentlig Thyborøn)

12/05/12

13/05/12

EPP 2 kursus/evaluering

KANO

Lyngby Kanoklub

12/05/12

13/05/12

EPP 3 kursus

TUR/KAP

Silkeborg Kajakklub

12/05/12

13/05/12

Instruktør 1 kursus

HAV

Skanderborg Vandrehjem

12/05/12

13/05/12

Instruktør 1 kursus

HAV

Skanderborg Vandrehjem

12/05/12

13/05/12

Instruktør 1 kursus

TUR/KAP

Skanderborg Vandrehjem

12/05/12

13/05/12

Instruktør 1 kursus

TUR/KAP

Skanderborg Vandrehjem

12/05/12

13/05/12

EPP 3 kursus

HAV

Vordingborg Ro- og Kajakklub

17/05/12

18/05/12

EPP 2 kursus/evaluering

KANO

Ry Roklub

20/05/12

EPP 3 prøve

HAV

Kajakklubben Strømmen

26/05/12

EPP 3 prøve

HAV

Københavns Kajakklub

26/05/12

EPP 3 prøve

TUR/KAP

Vallensbæk Kano og Kajak Club

01/06/12

03/06/12

DKF Instruktørsamling

SPECIALKURSUS

Kerteminde Kajakklub

02/06/12

03/06/12

Instruktør 1 kursus

TUR/KAP

Kalundborg Vandrehjem

09/06/12

10/06/12

EPP 2 kursus/evaluering

HAV

Københavns Kajakklub

09/06/12

EPP 3 prøve

TUR/KAP

Silkeborg Kajakklub

09/06/12

EPP 2 kursus/evaluering

HAV

Århus Kano og Kajakklub

SPECIALKURSUS

Århus Kano og Kajak Klub

10/06/12

12/06/12

Inspirationsdag for skolelærere

og pædagoger 1

13/06/12

Inspirationsdag for skolelærere

og pædagoger 2

SPECIALKURSUS

Vallensbæk Kano og Kajak Club

15/06/12

17/06/12

Instruktør 3 kursus

HAV

Middelfart - Severins Kursuscenter

16/06/12

17/06/12

Instruktør 2 kursus

TUR/KAP

Kalundborg Vandrehjem

16/06/12

17/06/12

Instruktør 2 kursus

TUR/KAP

Kalundborg Vandrehjem

56

Årsmagasin 2012


Uddannelse

Start Slut Kursus

Båd

Kursussted

16/06/12

17/06/12

EPP 2 kursus/evaluering

HAV

Kerteminde Kajakklub

16/06/12

17/06/12

EPP 2 kursus/evaluering

TUR/KAP

Københavns Kajakklub

16/06/12

17/06/12

DKF Instruktør 1

KANO

Ry Roklub

16/06/12

17/06/12

Instruktør 1 kursus

HAV

Skanderborg Vandrehjem

16/06/12

17/06/12

Instruktør 1 kursus

TUR/KAP

Skanderborg Vandrehjem

16/06/12

17/06/12

Instruktør 1 kursus

TUR/KAP

Skanderborg Vandrehjem

23/06/12

24/06/12

DKF Instruktør 1

KANO

Lyngby Kanoklub

23/06/12

24/06/12

Instruktør 2 kursus

TUR/KAP

Skanderborg Vandrehjem

23/06/12

24/06/12

Instruktør 2 kursus

TUR/KAP

Skanderborg Vandrehjem

23/06/12

24/06/12

EPP 2 kursus/evaluering

TUR/KAP

Århus Kano og Kajakklub

Instruktør 2 PRØVE

TUR/KAP

Afhænger af deltagerne

05/08/12

Instruktør 2 PRØVE

HAV

Afhænger af deltagerne

11/08/12

12/08/12

EPP 2 kursus/evaluering

HAV

Københavns Kajakklub

11/08/12

12/08/12

EPP 3 kursus

TUR/KAP

Odense Kajakklub

18/08/12

19/08/12

Instruktør 3 PRØVE

HAV

Kalundborg Vandrehjem

18/08/12

19/08/12

EPP 2 kursus/evaluering

HAV

Kerteminde Kajakklub

18/08/12

19/08/12

EPP 3 kursus

HAV

Kerteminde Kajakklub

18/08/12

19/08/12

EPP 3 kursus

TUR/KAP

Vallensbæk Kano og Kajak Club

25/08/12

26/08/12

Instruktør 1 kursus

HAV

Kalundborg Vandrehjem

25/08/12

26/08/12

Instruktør 1 kursus

TUR/KAP

Kalundborg Vandrehjem

25/08/12

26/08/12

Instruktør 1 kursus

HAV

Skanderborg Vandrehjem

25/08/12

26/08/12

Instruktør 1 kursus

TUR/KAP

Skanderborg Vandrehjem

27/08/12

28/08/12

EPP 2 kursus/evaluering

HAV

Århus Kano og Kajakklub

08/09/12

09/09/12

EPP 3 kursus

HAV

Vallensbæk Kano og Kajak Club

09/09/12

EPP 3 prøve

TUR/KAP

Silkeborg Kajakklub

15/09/12

EPP 3 prøve

HAV

Svendborg Kajakklub

15/09/12

EPP 3 prøve

TUR/KAP

Vallensbæk Kano og Kajak Club

16/09/12

EPP 3 prøve

HAV

Rungsted Kajakklub

19/09/12

20/09/12

EPP 3 kursus

KANO

Ry Roklub

21/09/12

23/09/12

04/08/12

DKF Kanosamling

KANO

Ry Højskole

21/09/12

EPP 3 prøve

KANO

Ry Roklub

22/09/12

Kvindekursus 3: Bølger, SPECIALKURSUS

Afh. af deltagerne (formentlig Esbjerg)

SURFKAJAK

Vestkysten, Thisted Ro- og Kajakklub

23/09/12

Brænding og Surf

26/09/12

EPP 3 kursus

27/09/12

(Ifm DKF surfsymposium)

28/09/12

EPP 3 prøve

(ifm DKF Surfymposium)

SURFKAJAK

Vestkysten, Thisted Ro- og Kajakklub

29/09/12

30/09/12

Instruktør 2 kursus

HAV

Kalundborg Vandrehjem

29/09/12

30/09/12

Instruktør 2 kursus

TUR/KAP

Kalundborg Vandrehjem

29/09/12

30/09/12

Instruktør 2 kursus

TUR/KAP

Skanderborg Vandrehjem

06/10/12

Instruktør 2 PRØVE

HAV

Afhænger af deltagerne

06/10/12

Instruktør 2 PRØVE

TUR/KAP

Afhænger af deltagerne

06/10/12

Instruktør 2 kursus

KANO

Afhænger af deltagerne

07/10/12

Årsmagasin 2012

57


Uddannelse

Start Slut Kursus 06/10/12

58

07/10/12

Båd

Kursussted

Kvindekursus 1:

Navigation og turledelse

SPECIALKURSUS

Afh. af deltagerne (formentlig Øresund)

07/10/12

EPP 3 prøve

HAV

Kolding Kajakklub

15/10/12

17/10/12

EPP 4 kursus

SURFKAJAK

England, Bude

18/10/12

19/10/12

EPP 4 prøve

SURFKAJAK

England, Bude

26/10/12

28/10/12

EPP 4 kursus

HAV

Esbjerg Roklub

28/10/12

Instruktør 2 prøve

KANO

Afhænger af deltagerne

10/11/12

11/11/12

Kajaktræner 1A

KAP

Skanderborg Vandrehjem

16/11/12

18/11/12

EPP 4 prøve

HAV

Esbjerg Roklub

08/12/12

09/12/12

Kajaktræner 1B

KAP

Skanderborg Vandrehjem

12/01/13

13/01/13

Kajaktræner 1C

KAP

Skanderborg Vandrehjem

Interesseliste

EPP 4 kursus

TURKAJAK

Afhænger af deltagerne

Interesseliste

EPP 4 prøve

TURKAJAK

Afhænger af deltagerne

Interesseliste

EPP 5 kursus

TURKAJAK

Afhænger af deltagerne

Interesseliste

EPP 5 prøve

TURKAJAK

Afhænger af deltagerne

Interesseliste

EPP 4 kursus

KAPKAJAK

Afhænger af deltagerne

Interesseliste

EPP 4 prøve

KAPKAJAK

Afhænger af deltagerne

Interesseliste

EPP 5 kursus

KAPKAJAK

Afhænger af deltagerne

Interesseliste

EPP 5 prøve

KAPKAJAK

Afhænger af deltagerne

Interesseliste

EPP 5 kursus

SURFKAJAK

England, Bude

Interesseliste

EPP 5 prøve

SURFKAJAK

England, Bude

Interesseliste

EPP 4 kursus

KANO

Sverige, Afhænger af vandforhold

Interesseliste

EPP 4 prøve

KANO

Sverige, Afhænger af vandforhold

Interesseliste

EPP 5 kursus

KANO

Sverige, Afhænger af vandforhold

Interesseliste

EPP 5 prøve

KANO

Sverige, Afhænger af vandforhold

Interesseliste

EPP 3 kursus

Foskajak

Sverige, Afhænger af vandforhold

Interesseliste

EPP 3 prøve

Foskajak

Sverige, Afhænger af vandforhold

Interesseliste

EPP 4 kursus

Foskajak

Sverige, Afhænger af vandforhold

Interesseliste

EPP 4 prøve

Foskajak

Sverige, Afhænger af vandforhold

Interesseliste

EPP 5 kursus

Foskajak

Sverige, Afhænger af vandforhold

Interesseliste

EPP 5 prøve

Foskajak

Sverige, Afhænger af vandforhold

Interesseliste

EPP 5 kursus

HAV

UK

Interesseliste

EPP 5 prøve

HAV

UK

Årsmagasin 2012


Uddannelse

Klublederkursus Føles din klub engang imellem som en flok sultne ulve? Det kan være svært både at styre flokken, sikre nye kuld og samtidig holde øje med området. DKF tilbyder bestyrelser og udvalgsmedlemmer at lave et kursus, f.eks. om hvordan man kan holde styr på både flok og udvikling. Tanken er at det skal være noget I kan bruge som f.eks. give inspiration og brugbart materiale til klubarbejdet. Der skal samtidig være tid til at udveksle erfaringer med ledere fra andre klubber. KONTAKT OS - VI LAVER LIGE DET, I HAR BRUG FOR!!! Kurserne vil blive slået op efter behov og ønsker.

Kontaktperson: Udviklingskonsulent Dorthe Hansen

B&U trænersamling Her har du chancen for at lytte og lære af andre børne- og ungetrænere og blive en del af netværket. Lær en masse nyttigt og inspirer de andre klubber. Læs mere på side 10

DKF Instruktør Roadshow (alle discipliner) Er du klubinstruktør, og vil du gerne have inspiration til at arbejde med “fortsætterhold” (EPP 3-niveauet), og vil du høre mere om klubbernes mulighed for selv at uddanne hjælpeinstruktører (DKF Instruktør 1)? Målet er at give erfarne klubinstruktører et indspark af gode ideer til undervisningen i klubben og information om DKF’s uddannelsesarbejde. Datoer udmeldes senere.

Kontaktperson: Udviklingskonsulent Rune Dahl Mortensen

DKF’s Temadag Tag dine klubledere, bestyrelsesmedlemmer og andre nøglepersoner i hånden og deltag i DKF’s Temadag d. 24. marts 2012. Læs mere side 71. DU KAN KUN BLIVE KLOGERE !

Årsmagasin 2012

59


Uddannelse

DKF kajakpolo Camp En weekend for alle i kajakpoloens tegn. Ambitionen er, at samle alle kajakpolo freaks til en weekend med masser af workshops for polo newbies og for den mest pumpede landsholdspiller... Et mix af sessions på vandet, taktik og bevægemønstre på land, og mere teoretiske foredrag omkring træning og andre polo relevante oplæg.

Foredrag: -Styrketræning generelt -Kost og Ernæring -Sæsonplan. -Hvordan timer man at peake på et bestemt tidspunkt? -Dommer teorikursus

Workshops: -Dommerworkshop for viderekommende. -Bliv en bedre dommer... -Sheiko. 2 timer fra en styrkeløfters træningsdagbog. -praktisk brug af test. -hvorfor , hvornår, hvordan...? -Videoanalyse som træningsværktøj. -Reperation af fiberkajakker

Træning: -Powertræning -skriv en ansøgning om et par nye arme inden du går på vandet -teknikworkshop, hvor der er tid til at arbejde koncentreret med sturnturns, nosedips, kaste teknik o. lign. -Test på vandet. -Hvor hårdt er det egentligt? -Ny båd? -test af udstyr

Vi vil finde de dygtigste instruktører til de forskellige workshops. Vi vil forsøge at få gæster fra vores polo-nabolande til at komme og fortælle hvordan polo foregår hos dem. Kort sagt... Vi vil lave en weekend hvor alt det fede ved kajakpolo er til stede i superkoncentreret form. -Og tag gerne en ven med. De skal også have lov at prøve kajakpolo... Mere information vil blive sendt direkte til alle klubber, som deltager i poloturneringerne, mens alle andre må holde øjnene åbne, og følge med i DKF kalenderen på www.kano-kajak.dk

Tid og sted: 16.-17. november

Kontaktperson: Hygge: Der skal selvfølgelig også være tid til at lære nye polovenner at kende, eller møde gamle rivaler uden for banen. Derfor vil der gennem hele weekenden blive indlagt små forskellige sociale arrangementer som kan være alt fra lege, konkurrencer, kajakvideo (polo, surf, white water, …?) Du kan selv være med til finde på sjove ting...

60

Årsmagasin 2012

Udviklingskonsulent Michael Anthonius Jakobson


landshold

Ă…rsmagasin 2012

61


LANDSHOLD

Velkommen til Sprint, Maraton og Kajakpolo sæsonen World Cuppen i tyske Duisburg. EM finder sted i Zagreb i Kroatien 22-24. juni. Herudover vil sæsonen naturligvis byde på flere intense træningslejre frem mod OL. For juniorer og U23 handler det om EM i Portugal 12-15. juli og Nordiske Mesterskaber i Tampere, Finland 28-29. juli.

Sæsonens altoverskyggende begivenhed bliver naturligvis de olympiske lege i London. Kano og kajak konkurrencerne finder sted på det nyrenoverede ro, kano og kajakanlæg Eton Dorney uden for London tæt ved Windsor Castle. Et topmoderne anlæg, som vil være en oplevelse både for aktive og tilskuere. Sidste år skrev jeg lidt om det spændende kvalifikationsår 2011. Som de fleste ved har DKF kvalificeret i alt 6 aktive til OL og vi håber naturligvis meget på at også brødrene Casper Og Lasse Nielsen kvalificerer sig ved Olympic Qualifyer stævnet i Poznan d. 16-17. maj. DKF er således allerede nu sikret et stort hold til de olympiske lege. Vi deltager helt sikker i Herre K4 1000 m, Herre K-1 200m og Dame K-1 500m. På nuværende tidspunkt kan vi kun med sikkerhed sige, at Henriette Engel Hansen vil repræsentere Danmark i damekajakken, medens den øvrige deltagelse afventer resultater og vurderinger i foråret 2012. DKF og vore aktive præsterede flotte resultater ved VM i Szeged i 2011, resultater som medvirkede til kvalifikationen af 6 deltagere. Kvalifikationen skete gennem deltagelse i A-finaler. Potentialet er stort, men vi må erkende at alle vore aktive lige manglede den sidste skarphed som er nødvendig, hvis en finalekvalifikation skal veksles til en medaljeplacering. Det har både vor elitestab og de aktive fuldt fokus på i forberedelserne til næste sæson og OL. Vore OL deltagere har verdensklasse og de kan gå hele vejen ! Vi tager i år hul på sæsonen med Copenhagen Spring Regatta d. 21. april på Bagsværd. Vi forventer stor deltagelse fra vore nordiske venner, så der venter en række spændene løb i international topklasse på Bagsværd sø. En måned efter gælder det så World Cup i Poznan, som er sidste chance for OL-kvalifikation. I ugen efter fortsætter 62

Årsmagasin 2012

Maratonåret 2012 bliver også spændende. For såvel DKF, som vor maraton elite gælder det først og fremmest vor egen World Cup på Bagsværd Sø 22-24. juni. Det er samtidig generalprøve på vort VM, som afholdes samme sted i 2013. Endelig skal der kæmpes om denne disciplins mest eftertragtede medaljesæt ved VM i Rom 19-23. september. Vore Pololandshold har også et spændende år foran sig. Poznan har gennem mange år været en flittig arrangør af sprint VM og EM, men har nu også meldt sig som polo VM arrangør. Det finder sted d. 5-9. september og vi forventer at være tilstede med både et herre og et U21 herre hold. Vort talentudviklingsarbejde i kraftcentre og forbund står foran et eftersyn i forbindelse med Team Danmarks nye støttekoncept for 2013-2016. Michael Fjeldvig har af private årsager sagt sin stilling op som talenttræner ved årets udgang. En stor tak til Michael for hans flotte arbejde med vore unge talenter. I december ansatte DKF René Olsen som Michaels afløser. Vi er sikre på, at han er den rigtige mand til at sørge for at vore unge talenter om nogle år kan tage over som verdensklasse seniorroere. Vi indbyder først på året, nærmere d. 21. januar til et debat for alle interesserede om vort talentarbejde. Vi vil på baggrund af dette have et udlæg til en strategi med til KCledermødet i marts. Og derfra udarbejder vi det endelige oplæg til ny struktur for talentudviklingsarbejdet til drøftelse med Team Danmark i efteråret. Jeg håber at mange vil tage del i dette udviklingsarbejde. I det følgende vil vi komme nærmere ind på programmet for seniorer, U 23, U 18, U 16, maraton og polo. I ønskes alle en god sæson 2012 med håbet om et flot OL i London for vore aktive. Jan Darfelt Ansvarlig Landshold og Elite


Bracsa I - Den klassiske sprint wingpagaj.

Bracsa IV - Den lækre allround wingpagaj.

Bracsa Polo Kinetic - Så skal der spilles bold!

Bracsa Hurricane 100 - Let og robust havkajak pagaj.

Ved DM i Maraton 2011 roede nr. 1, 2 og 3 med Bracsa pagaj. Det samme gjorde vinderne af Herre K2 og Dame K1. Uanset om du er på landsholdet i Maraton, Kortbane, Kajakpolo eller hygger dig med din havkajak, så laver Bracsa nogle af verdens bedste pagajer. Prøv selv! Du kan også checke Renè Olsen’s video på vores hjemmeside - www.kajak.dk Besøg en af vores butikker for råd og vejledning eller check vores hjemmeside www.kajak.dk og se alle de forskellige Bracsa modeller. Kano & Kajak Butikken Generatorvej 39 2730 Herlev Tlf.: 4441 0048 Åbningstider: Mandag til fredag 10 - 17.30 Lukket lørdag og søndag

Kano & Kajak Butikken Skovshoved Havn 10A 2920 Charlottenlund Tlf.: 3990 8989 Åbningstider: Tirsdag til fredag 10 - 18, lørdag 10 - 14 Lukket søndag og mandag

Priser fra kr. 18.000,-

Dansprint ApS Strandmarksvej 27C DK-2650 Hvidovre

Tel. +45 4469 8800 Mobil +45 2011 8800 Fax +45 4469 8880

mail@dansprint.com www.dansprint.com Årsmagasin 2012

63


LANDSHOLD

Sprint Seniorlandsholdet 2012 Sprint seniorlandsholdet har følgende aktiviteter i 2012: 2/3 - 12/4 Træningslejr, Indian Habour Beach, Florida 21/4 - 22/4 Spring Regatta, Bagsværd 16/5 - 17/5 Kontinental stævne , Poznan, Polen 18/5 - 20/5 World Cup, Poznan, Polen 25/5 - 27/5 World Cup, Duisburg, Tyskland 2/6 - 3/6 Bagsværd Regatta, Bagsværd 22/6 - 24/6 EM, Zagreb, Kroatien 27/7 - 12/8 OL, London, GB 24/8 - 26/8 DM, Bagsværd

Udtagelse til Sprint Seniorlandsholdet OL i London er et naturligt højdepunkt i 2012 sæsonen. Forberedelserne til dette vil blive prioriteret i meget udpræget grad. Danmark har ved redaktionens slutning kvalificeret 3 både. Det er K1 damer 500, K1 herre 200 og K4 herre 1000. Sæsonen vil være tilrettelagt med fokus på de OL-kvalificerede både. Desuden prøver DKF som minimum, at kvalificere endnu en båd (K2 200 herre) til kontinentalstævnet i maj. Forberedelserne mod 2012 er allerede begyndt. Den første fælles rejseaktivitet bliver i lighed med de foregående år forårstræningslejren til Florida. Efter denne begynder konkurrenceaktiviteterne for alvor, og forberedelserne og formen skulle gerne kulminere i starten af august til de Olympiske Lege i London. Målsætningen er, at de danske både tager yderligere et skridt op ad rangstigen og går fra at være med i A-finalerne til at være i den bedste halvdel i disse finaler.

Træningslejren i Florida er forbeholdt elitecentret og de tre U23 roere, som indgår i et “potentiale-K4-projekt”. Det er Mads Kern (Skovshoved), William Axelsen (Gladsaxe) og Martin Larsen (Sorø) Udtagelsesprocedure til kontinental stævner og OL er kompliceret af et omstændigt internationalt regelsæt. DKF har tidligere offentliggjort et mere detaljeret udtagelsesinfo-skriv. Vi henviser til det for dem, som ønsker at gå i dybden med hvorledes der udtages til disse begivenheder. Her vil hovedtrækkene blive ridset op.

Kontinental stævnet i Poznan er for de både, der realistisk har en mulighed for at kvalificere sig til OL. Dog kan de personer der har været med til at sikre Danmark en kvalifikation i 2011 ikke tjene endnu en plads i 2012. Lasse Nielsen og Casper Nielsen, begge fra Gladsaxe, er forhåndsudtaget til stævnet.

Elitecentret På elitecentret er der pt. indplaceret følgende roere: Henriette Engel Hansen, Kano og Kajakklubben 361 Rene Poulsen, Maribo Kajakklub Casper Nielsen, Gladsaxe Kano og Kajak Klub Lasse Nielsen, Gladsaxe Kano og Kajak Klub Kasper Bleibach, Maribo Kajakklub Emil Stær, Silkeborg Kajakklub Nicolai Dagnæs, Silkeborg Kajakklub Jimmy Bøjesen, Struer Kajakklub Kim Wraae, Amager Ro- og Kajakklub DKF’s elitecenter er placeret ved Bagsværd Sø og er et samarbejde mellem Team Danmark og Dansk Kano og Kajak Forbund. Elitecentret har til formål at skabe optimale rammer og betingelser for elitearbejdet på sprint. 64

Årsmagasin 2012

World Cup i Poznan er forbeholdt roere tilknyttet elitecenteret.

World Cup i Duisburg Udtagelse til World Cup Duisburg finder sted på baggrund af iagttagelse ved Spring Regattaen. Som udgangspunkt går DKF efter at udtage seniorroere, der kan placere sig i top 12 i olympiske discipliner til World Cuppen. Desuden vil der som beskrevet i U23 afsnittet være mulighed for at udtage unge både (89 og yngre) som vi kan se et stort potentiale i og som vil kunne drage nytte af at udbygge sæsonen med dette stævne.

Udtagelse til EM finder sted på baggrund af iagttagelse ved Bagsværd Regattaen og World Cup. Som udgangspunkt


LANDSHOLD

Sprint Seniorlandsholdet 2012 fortsat går DKF efter at udtage seniorroere, der kan placere sig i top 12 i olympiske discipliner til EM.

tage skriftlig besked senest fem dage efter den respektive iagttagelse. De aktives klubber vil modtage samme besked.

De endelige OL-både vil senest være fastsat ultimo

Egenbetaling for deltagelse i:

maj. DKF laver en indstilling til DIF, som i sidste ende er den udtagende instans og beslutter, hvem der skal besætte de nationspladser der er kvalificeret. Det vigtigste er naturligvis at stille med de hurtigste både vi kan. Der er en hel række internationale bestemmelser, der skal tages højde for i forbindelse med udtagelsen til OL. DKF henviser til udtagelsesskrivet, der blev offentliggjort i december 2011.

EM: 2.600 kr. pr. person WC: 2.000 kr. pr. person pr. stævne (Kontinentalstævne forud for WC Poznan er indeholdt i WC prisen) Træningslejr, Florida: 5.000 kr. pr. person

Generel information

Ansvarlig for senior sprintlandsholdets aktiviteter: Sportschef Mikkel von Selen Landstrænere: Martin Hald og Martin Hunter

De aktive, der udtages til senior sprintlandsholdet, vil mod-

Sprint U18/U23 landsholdet Det langsigtede formål med et U-landshold skal altid være at udvikle roerne til internationale seniorroere. DKF´s Ulandshold skal være en rugekasse for fremtidens elitecenterroere og olympiske deltagere. Dette er den ufravigelige målsætning med vore U-landshold og det bliver der ikke lavet om på. U18 og U23 landsholdsroerne har typisk deres daglige træning i deres respektive KC-klubber, dog kan elitecenterroere også repræsentere Danmark til U23 arrangementer. I tillæg til den daglige træning forventes det, at U18 og U23 landsholdsroerne kommer til indkaldte samlinger/lejre, som afholdes af ungdomslandstræneren. Samlinger vil blive gennemført i samarbejde med kraftcentrene og dermed i tilhørende klubber og lokaliteter. Det må ligeledes forventes, at der gennem kraftcentrene skal lånes et antal mandskabskajakker for gennemførelse af disse samlinger. 21/4 - 22/4 25/5 - 27/5 2/6 - 3/6 2/7- 11/7 12/7 – 15/7 27/7 – 29/7

Spring Regatta, Bagsværd World Cup , Duisburg, Tyskland Bagsværd Regatta, Bagsværd EM U18/U23 lejr, Portugal EM U18/U23, Montemor-o-Velho, Portugal NUM U18/U21, Tampere, Finland

24/8 - 26/8 15/9 – 16/9

DM, Bagsværd Høstregatta, Sverige

Udtagelse til U18/U23 landsholdet World Cup i Duisburg, Tyskland, 25.-27. maj Første internationale mulighed for ungdomsroerne er World Cup i Duisburg. DKF ser World Cups som et godt springbræt for nyseniorer at prøve kræfter med det internationale seniorselskab. Dog vil DKF ikke som i 2011 lægge sig fast på et antal af U23 roere, der skal udtages. Efter Copenhagen Spring Regatta vil landsholdsledelsen udtage bådene til World Cup. Der vil blive lagt vægt på, om det kan formodes at den pågældende båd kan gøre sig gældende i en B-finale og om båden vil have udbytte af den internationale rutine. I 2012 skal der holdes fokus på at bådene omkring landsholdet får udfordringer der passer til deres niveau. De både som har passende udfordringer i NUM og for eksempel U23 EM skal holde fokus på dette. Udtagelse til World Cup vil ske under hensyntagen til seniorlandsholdet, og hvilke både de stiller med, da Danmark kun må stille med to både i hver disciplin. Seniorlandsholdets både vil have førsteprioritet. >>

Årsmagasin 2012

65


LANDSHOLD

Sprint U18/U23 landsholdet fortsat EM U18/U23 i Montemor-o-Velho, Portugal, 12.-15. juli I forbindelse med udtagelse af roere til U18 og U23 EM har DKF en niveaumålsætning med vores landshold. Nedenfor er det resultatsigte, vi har med hver bådklasse, sat op skematisk. Landsholdsledelsen vil udtage både, der skønnes at kunne indfri målsætningen under forudsætning af, at de udviser en seriøs indstilling i løbet af sæsonen.

200 m

500 m

1000 m

K-1/C-1

H = top 12 D = top 12

H = top 12 D = top 12

H = top 12 D = AF

K-2/C-2

H = AF D = AF

H = AF D = AF

H = AF D = top 6

K-4

D = AF

H = AF

AF = A finale

H = Herre

D= Damer

I forhold til kanoroerne ser vi os nødsaget til at bruge den 60. Internationale Ruhr Regatta, Tyskland som iagttagelse for at have et reelt internationalt sammenligningsgrundlag. Kanoroerne udtages efter samme resultatforventning som kajakroerne.

bejdet indtil 2013-sæsonen. Vi forventer at udtage omkring 20 til sæsonens sidste kortbanestævne i landsholdskalenderen. Vi opfordrer alle roere, som ikke er udtaget til Høstregatta, men gerne vil i betragtning til vinterarbejdet, til selv at stille op i Sverige.

Generel information Udtagelse til U18/U23 landsholdet foretages af ungdomslandstræneren i dialog med sportschefen og landstrænerne. Der kan være U23-roere indplaceret på elitecentret. Disse roere kan indgå i U23-landsholdet ved U23 EM. Koordineret træning i forhold til mandskabsbåde vil ske i det omfang, det er påkrævet forud for U23 EM. DKF’s ungdomslandstræner drøfter den enkelte roers udvikling med de respektive kraftcentertrænere med henblik på at give den enkelte roer den bedst mulige træning og rådgivning frem mod de internationale opgaver. De aktive, der udtages til de omtalte arrangementer, vil senest 5 dage efter udtagelsen modtage skriftlig information. Denne information vil også blive givet til de klubber, de udtagne roere repræsenterer, jævnfør DKF´s forretningsorden.

Egenbetaling: World Cup EM U18/U23 m. lejr NUM Høstregatta Diverse weekendsamlinger Testsamlinger

2.000 kr. 5.200 kr. 2.700 kr. 2.000 kr. 300 kr. (350 kr. såfremt det er fredag-søndag) 350 kr.

NUM U18/U21 i Tampere, Finland, 27.-29. juli

Landsholdstøj

Bagsværd Regatta er iagttagelsesstævne for udtagelsen til NUM 2011. DKF ønsker at stille med stærkest mulige hold og vil udtage i forhold til det. Vi formoder, det bliver EM-holdet suppleret med de roere, der ligger i periferien af denne trup.

Ved udtagelse til ungdomslandsholdene kan roerne erhverve landsholdstøj til favorable priser ved vores sponsor ”Dansprint”. Det er et krav, at roerne har landsholdstøj med, da DKF ikke medbringer. Kollektionen er den samme, som blev brugt i 2010 og 2011.

Høstregatta i Huskvarna, Sverige, 17.-18. september

Ansvarlig for U18/U23-landsholdets aktiviteter:

DM er iagttagelsesstævne for udtagelsen til Høstregatta. DKF udtager de roere, vi gerne vil se i forhold til vinterar66

Årsmagasin 2012

Sportschef Mikkel von Seelen Ungdomslandstræner René Olsen


LANDSHOLD

Sprint U16 landsholdet U16-landsholdet vil som tidligere blive afviklet i et samarbejde mellem kraftcentrene og DKF. Finn Pape varetog jobbet som U16 landstræner i 2011 på kompetent facon og han fortsætter i 2012.

Herudover vil de afholdte samlinger ligeledes indgå i iagttagelsen i forhold til evnen, lysten og viljen til at træne og konkurrere som tidligere nævnt.

NUM i Finland og Høst Regattaen i Sverige, vil i år blive de to internationale hovedstævner. Dette sammen med en sommertræningslejr, et mindre antal træningssamlinger samt DKF’s testsamlinger vil udgøre de samlede aktiviteter for U16-landsholdet. DKF vil ydermere forsøge at samle økonomi til at sende de 6-8 bedste U16 og yngste U18 roere til Olympic Hope i efteråret i Szeged, Ungarn, men ved redaktionens slutning er der stadig ikke lykkedes at få enderne til at nå sammen i forhold til dette. Landsholdsledelsen mener det er væsentligt, at fortsætte med en sæson som strækker sig til september, så Høstregatta vil igen danne udgangspunkt for udtagelse til vinterarbejdet.

Generel information

Samlinger vil blive gennemført i samarbejde med kraftcentrene og dermed i disses klubber og lokaliteter. Det må ligeledes forventes, at der gennem kraftcentrene skal lånes et antal mandskabskajakker for gennemførelse af disse samlinger. U16-roernes daglige træning foregår på de respektive kraftcentre og klubber. Eventuel koordination i forhold til mandskabstræning vil ske i samråd med U16-træneren og ungdomslandstræneren.

Udtagelsen af U16-landsholdet foretages i dialog mellem U16-træneren og ungdomslandstræneren. DKF udsender officielle indbydelser og udtagelser til træningssamlinger og stævner. Praktiske informationer i forhold til samlinger og stævnedeltagelse vil fremgå i invitationerne/udtagelserne.

Egenbetaling for deltagelse i: NUM, Jönköping, Sverige: Høst Regattaen, Sverige: Træningssamlinger lør-søn Træningssamlinger fre-søn DKF Testsamling

2.700 kr. pr. deltager 2.000 kr pr. deltager 300 kr. pr. deltager 350 kr. pr. deltager 350 kr. pr. deltager

Ovenstående opkræves gennem respektive klubber. Nationale løb, der anvendes som iagttagelse er 100% egenbetaling, og udgifter afholdes i henhold til lokale aftaler i de respektive klubber i forhold til stævnedeltagelse.

Ved udtagelse og deltagelse i træningssamlinger og –lejre vil der blive lagt vægt på sociale færdigheder, som at kunne indgå i et fællesskab, samarbejde samt bidrage til positiv holdånd og opbakning, og ikke mindst evnen, lysten og viljen til at træne og konkurrere.

Sprint U16-landsholdet har følgende aktiviteter i 2012: 21/4 - 22/4 2/6 - 3/6 16/7 - 21/7 27/7 -29/7 24/8 - 26/8 15/9 - 16/9

CPH Spring Regatta, Bagsværd Sø Bagsværd Regattaen, Bagsværd Sø Træningslejr, nationalt Nordisk Ungdoms Mesterskaber, Finland DM sprint, Bagsværd Høst Regatta, Husqvarna, Sverige

Udtagelse til U16-landsholdet CPH Spring Regatta bruges som iagttagelse i forhold til sommerens bruttolandshold for U16. Bagsværd Regattaen er iagttagelse og udtagelse til NUM. DM Sprint er iagttagelse og udtagelse til Høst Regattaen. Og sidst fungerer Høst Regattaen som iagttagelse til vinterens bruttolandshold.

Landsholdstøj Ved udtagelse til ungdomslandsholdene kan roerne erhverve landsholdstøj til favorable priser ved vores sponsor ”Dansprint”. Det er et krav, at roerne har landsholdstøj med, da DKF ikke medbringer. Kollektionen er den samme, som blev brugt i 2010 og 2011.

Ansvarlig for U16-landsholdets aktiviteter: Sportschef Mikkel von Seelen Ungdomslandstræner René Olsen U16 Træner Finn Pape

Årsmagasin 2012

67


LANDSHOLD

Maraton landshold

Maratonaktiviteterne vil i 2012 blive gennemført af DKF’s eliteafdeling og under elitebudgettet. Også i 2012 vil der blive tilknyttet en maratonleder, som vil stå for den praktiske deltagelse og udtagelse af landsholdet.

Der vil i 2012 være mulighed for deltagelse i følgende konkurrence på landsholdet:

Vilkårene for deltagelse på maratonlandsholdet vil som i 2011 blive 100% egenbetaling. Dog dækker DKF udgifter til trænere/ledere på de officielle stævneturer. DKF står for tilmeldingen til de enkelte konkurrencer i samarbejde med maratonkoordinatoren eller den ansvarlige holdleder. De aktive, der tilbydes deltagelse på maratonlandsholdet bliver tilbudt en samlet rejsepakke med transport af materiel, ophold osv., på hvilken baggrund der udregnes en deltagerafgift for hver deltager. DKF vil som i 2011 naturligvis forsøge, at få midlerne til at række så langt som muligt, så vi har mulighed for at afholde eksempelvis udgifter til materialetransport.

Som tilfældet var i 2011 vil der være mulighed for deltagelse ved endnu en World Cup for de VM-aktuelle, såfremt det vurderes at det gavner VM-forberedelserne.

22/6 - 24/6 21/9 - 23/9

World Cup, Bagsværd VM, Rom Italien

Udtagelsesprocedurer for WC og VM vil blive bekendtgjort på DKF’s hjemmeside senest primo maj.

Ansvarlig for Maraton landsholdets aktiviteter: Sportschef Mikkel von Seelen Maratonkoordinator: Adam Spliid og Thomas Christiansen

Kajakrejser for alle

Culture Adventure har Danmarks største program af kajakrejser. I 2012 kan du f.eks. komme med på whitewater camp i Italien og Slovenien, samt deltage på kajakrejser i Grønland og Canada. > Se alle turene på www.cultureadventure.dk eller ring til rejsespecialisterne på 7610 0070.

Tlf. (+45) 7610 0070 · Strandgade 102 · 1401 København K

www.cultureadventure.dk

68

Årsmagasin 2012


LANDSHOLD

Kajakpolo herrelandshold Handlingsplan sæsonen 2012 Der afholdes løbende samlinger, hvor landstræneren har mulighed for at teste spillernes fysiske form og tekniske formåen i form af tests og tekniske øvelser, samt afprøve forskellige konstellationer af spillere med henblik på den endelige udtagelse til VM i Polen. Ud over A-landsholdsspillere deltager udvalgte spillere fra U21-landsholdet også ved samlingerne samt specielt inviterede udenlandsspillere, som vil være med til at højne niveauet. For U21-spillernes vedkommende giver det mulighed for at hente inspiration fra både landstræneren og de ældre spillere og hermed sikre fremtiden for herrelandsholdet.

Ugentlige træningspas vinter

Træningskrav

Ugentlige træningspas sommer

Foruden deltagelse i landsholdets aktiviteter forventes det, at den enkelte spiller passer den daglige træning med nedenstående krav som minimum. Kajakpolotræningen vil i dagligdagen være på klubniveau, men det forventes, at spillere i klubber tæt på hinanden gør en aktiv indsats for at træne med andre landsholdsspillere for at højne niveauet.

3 kajakpolotræning 1 intervaltræning i polokajak 2-3 styrketræning

1 konditionstræning (svømning eller løb) 2 intervaltræning i polokajak 3-4 styrketræning

Kontaktperson: Sportschef Mikkel von Seelen

Kajakpolo damelandshold Handlingsplan sæsonen 2012

Ugentlige træningspas om sommeren

Hovedparten af spillerne fra sidste års landshold har valgt at fortsætte på landsholdet i 2012, så forudsætningerne for et godt år er til stede.

2-3 kajakpolotræning 1-2 konditionstræning (løb eller spinning) 1-2 styrketræning Diverse individuel kajak(polo)træning

Det er vigtigt, at interessen fra de spillere, der ikke kommer på landsholdet i år, men har potentiale til en plads i fremtiden, bevares. Derfor tilstræbes det, at de mest talentfulde spillere, som endnu ikke har niveauet, vil få chancen for at spille med på holdet til et par af forårets turneringer.

Træningskrav

Der afholdes et forventningsafstemningsmøde i starten af året. Formålet med mødet er at lave en såkaldt mundtlig spillerkontrakt spillerne imellem. Alle spillere fortæller, hvad og hvor meget de har tænkt sig at træne det kommende år, hvilke stævner de kan deltage i, datoer for ferier, eksaminer m.v.

Følgende krav gælder for spillere på damelandsholdet:

Kontaktperson: Ugentlige træningspas om vinteren

Sportschef Mikkel von Seelen

1-2 styrketræning 1 sprint/intervaller 1-2 konditionstræning (løb eller spinning) 1-2 kajakpolotræning (inde/ude) Årsmagasin 2012

69


LANDSHOLD

Kajakpolo U18/U21 landshold

Udtagelse til landshold De til en hver tid siddende landstrænere for herre-, dame- og U21 landsholdet udtager suverænt spillere til de opgaver, landsholdene deltager i. Træneren udpeges af landsholdsudvalget og ansættes indenfor rammerne af det tildelte budget, under forudsætning af bestyrelsens godkendelse. Udtagelserne til landsholdene sker på baggrund af iagttagelse i forbindelse med en åben træning for potentielle spillere, samt de danske stævner og er således trænernes subjektive vurdering af niveau, muligheder og potentialer i forhold til holdet. Alle udtagelser bliver offentliggjort på DKF’s hjemmeside. Endvidere vil alle roere, der udtages til landsholdene, modtage direkte besked via mail, med en kopi til klubberne.

Der vil i 2012 blive såvel samlinger som stævner for U21 og U18. Målet er at få en større og bredere bruttotrup, hvor U21 holdets fremtid sikres med yngre spillere. Det er vigtigt at udvikle og indlemme de spillere i truppen, som skal danne grundlag for de kommende års internationale mesterskaber. At give de unge mulighed for landsholdsaktiviteter på U18 hold, skal gerne resultere i øget træning, motivation samt erfaring og dermed bedre niveau, når spilleren vil være i betragtning til U21 holdet. I 2012 bliver vægten fortsat lagt på, at spillerne med øget træning skal opnå bedre fysik og dermed styrke i både forsvar og angreb. Der vil ligeledes være fokus på at forbedre selve angrebsspillet, således at spillerene kan lægge tryk på modstanderens mål, samt ikke mindst specifikke angrebssystemer. Der vil desuden fortsat blive arbejdet med et fokus på holdspil, og et stærkt socialt hold. U21 spillere og holdets træner sparrer med herrelandsholdet således at U21 spillerne kender spilsystemer og kan skabe grundlag for at føde herrelandsholdet. Når spillerne falder for aldersgrænsen på U21 holdet, er målet at spillere skal have et niveau, så de kan indtræde på herrelandsholdet.

Træningskrav Foruden deltagelse i landsholdets aktiviteter forventes det, at den enkelte spiller passer den daglige træning med nedenstående krav som minimum. Kajakpolotræningen vil i dagligdagen være på klubniveau, men det forventes at spillere i klubber tæt på hinanden, gør en aktiv indsats for at træne med andre landsholdsspillere for at højne niveauet.

Handlingsplan for 2012 Der arrangeres en række samlinger i starten af 2012. En af disse samlinger vil være åben for nye spillere, og vil blive offentliggjort på DKF’s hjemmeside sammen med holdets øvrige aktiviteter.

Målet for U18 holdet er, at spillerne kan prøve sig selv af i landsholdssammenhæng og dermed få nogle erfaringer, der skal give motivation til fortsat at spille polo på højt niveau. Spillerne skal opnå niveau, så de er i stand til at efterfølgende at indgå på U21-holdet.

Stævnedeltagelse U21 17. - 18. marts 23.-24. juni 4.-5. august 28. - 29. juli 1. - 2. september 5. - 9.september

Karnath Cup, Essen, Tyskland. ECA 2 Mechelen, Belgien. ECA 3 Nyköping, Sverige. Skovshoved Open, Danmark. VM warm up, Poznan, Polen. VM Poznan, Polen.

Alle spillere under 21 år, som har lyst til at prøve kræfter med polo på lidt højere niveau og komme i betragtning til landsholdet, kan kontakte landstræneren for at få invitation til den åbne samling.

Stævnedeltagelse U18

På baggrund af disse samlinger vil der blive udtaget en bruttotrup på op til 10 spillere, som deltager i sæsonens øvrige samlinger, og hvorfra 7 spillere til turneringer udtages.

Kontaktperson:

70

Årsmagasin 2012

Stævner planlægges efter udtagelse. (Alt efter forløbet vil der om muligt være mulighed for deltagelse i flere stævner for U18)

Sportschef Mikkel von Seelen Landstræner Peter Ravn


INFORMATION

Årsmagasin 2012

71


INFORMATION

Forord

2011 var startskuddet for ny struktur i DKF. Et nyt område Klub, facilitet & miljø var født, bl.a. for at sætte fokus på DKF’s mange servicer og informations aktiviteter overfor medlemsklubberne. Samtidig blev de stående og faste udvalg nedlagt til fordel for ad hoc arbejdsgrupper, der i stedet arbejder løbende med konkrete og afsluttende opgaver. Formålet er at imødekomme dialog om innovation og mangfoldighed ved at understøtte det frivillige arbejde. DKF vil gerne have en tæt dialog og opfordrer til at bruge de servicer og informationskanaler DKF allerede har på hylden. Det kan jo f.eks. være følgende: • Benyt dig af DKF udviklingskonsulentordning til f.eks. informationsmøder i din klub. • Magasinet Kano og kajak leveres direkte til postkassen ved tilmelding af gamle og nye medlemmer. • Maillister og nyhedsmail får du direkte ind i din e-mailboks, hvis du tilmelder dig på DKF hjemmeside. •

Tilskud og puljeordninger: DKF støtter gerne klubber, der lige mangler det sidste til at starte en ny aktivitet op med ca. 50 % efter yde-yde princip. Se mere om krav og forudsætninger og udfold din ide til et aktiv for din klub.

DKF har selv benyttet sig af mulighed for at søge puljer og har fået bevilget midler til at gennemføre DFK udviklingsprojekt om rekruttering og fastholdelse af medlemmer, herunder ligger 60+ projektet, som mange klubber allerede har tilbudt sig til.

DKF har etableret forskellige lån af bådpakker, som er til rådighed for at klubberne typisk i et par månder. Således kan man afprøve andre former for kajak såsom, polokajakpakken, børnekajakpakken, surfkajakpakken. Har din klub ansøgt om at låne en af bådpakkerne, ellers er det måske en ide at forsøge. Har du og din klub fået øje på DKF km trøjer i mærket Craft. En service for at motivere flere til at ro flest mulige km i en sæson. Farvekoden angiver på lang afstand hvilken km kategori du hører til, og kan jo for sjov motivere dig og andre til lige at give den et nøk op ad. Deltager du i DKF temadag og årsmøde? Her får du mange oplysninger om hvad der sker i DKF, og hvad der rører sig blandt andre klubber, for at netværke og inspirerer. Når uheldet er ude og det hænder trods alt, vidste du så at DKF og dermed klubberne er omfattet af fem kollektive forsikringsordninger. Test din viden om hvad forsikringerne dækker og se eksemplerne på forsikringens hjemmeside. DKF hjemmeside er en af de områder som vi længe har villet udvikle. DKF har afsat midler til udviklingen af ny teknologisk platform og til et nyt design og indhold. Teknologien er ved at være i hus og Klub, facilitet & miljø har blandt andet sat sig for at få etableret en arbejdsgruppe til at designe og udforme en del af platformen med en ”klubvidensportal”, som arbejdstitel. Ingen kan gøre alt alene og der vil blive brug for, at du giver dit besyv med. Det, at inddrage klubber og medlemmer, vil blive et fokuspunkt de næste par år. Tayo Lill Andreasen Ansvarlig Klub, Facilitet & Miljø

72

Årsmagasin 2012


INFORMATION

Årsmøde Vores forbund - vores årsmøde De danske kano og kajakklubber har noget helt specielt og værdifuldt til fælles: En meget flot opbakning til forbundets demokrati. På årsmødet som er forbundets generalforsamling kan alle klubber møde op - og mange gør det. Vi har en for dansk idræt usædvanlig høj deltagelse på forbundets årsmøde, med mere end 100 deltagere - men der er plads til mange flere.

og Kajak Forbund favner bredt og tilbudene er mange og alsidige men det er kun klubberne som deltager på årsmødet som kan styre om det er de rigtige initiativer vi tager.

Kontaktperson: Direktør Christian Jacobsen

Årsmødet holdes den 25. marts i Roskilde. Dagen forinden afholdes “Temadag” som omtales andetsteds. Deltagelse i selve årsmødet er gratis. Nærmere information følger i invitationen. Hvad der skal diskuteres på årsmødet er i skrivende stund ikke afklaret, men alle klubber har mulighed for at komme med input, stille lovforslag og debatterer såvel året der er gået som planerne for det kommende år. Årsmødet sætter retningen og akkurat som ved generalforsamlingen i klubben er det vigtigt at man deltager og fortæller om det man synes er godt og foreslår det som man savner. Dansk Kano

DKF’s Temadag Temadagen er den årligt tilbagevendende begivenhed hvor klubberne og deres medlemmer, dagen før, Årsmødet får mulighed for at mødes og måske blive klogere. Temadagen afholdes på Scandic Roskilde d. 24. marts 2012. Temadagen er opbygget i forskellige moduler der, enten i undervisningsform eller som workshop, hvor deltagerne selv involveres, giver klubbens nøglepersoner mulighed for at tilegne sig viden på specifikke eller generelle områder. Selv om dagens program lægger op til at deltagerne skal blive bedre til det de er gode til, eller opleve at se tingene på nye måder, høster deltagerne som oftest stor glæde og erfaring bare ved at mødes med andre klubber og måske diskutere problemstillinger og/eller løsninger på samme med ligesindede.

organisationen som regel benytter dagen til at promovere den kommende sæsons aktiviteter. Når der er mulighed for det, udstiller forskellige forhandlere diverse udstyr. Deltagerne vælger selv hvilke aktiviteter de vil deltage i, i løbet af dagen og efter en god middag er der almindelig socialisering og evt. deltagelse i aftenens “edutainment”. Der er mulighed for overnatning så man er klar til søndagens Årsmøde.

Kontaktperson: Klubkonsulent Flemming Jørgensen

Dagen igennem er der rig mulighed for at få sat ansigt på DKF´s ansatte, politikere og andre nøglepersoner, ligesom

Årsmagasin 2012

73


INFORMATION

Forsikringer Hvad ved du om klubbens forsikringer? DIF, DGI og Tryg samarbejder om at skabe trygge rammer for idrætten i Danmark. Derfor er alle foreninger under DIF, og dermed DKF’s klubber, omfattet af fem kollektive forsikringer: Ansvarsforsikring, Arbejdsskadeforsikring, Psykologisk krisehjælp, Idrætsrejseforsikring og Retshjælpsforsikring. De kollektive forsikringer er tegnet af DIF og betales af DKF på vegne af klubberne.

Test din viden i disse cases: Klubbens stativ til opbevaring af kajakker er dårligt vedligeholdt og vælter ned over et medlem, som kommer alvorligt til skade. Dækker Idrættens forsikringer? JA - ansvar Under et stævne sejler klubbens følgebåd (max. 20 HK) ind i et andet fartøj, som bliver kraftigt beskadiget. Dækker Idrættens forsikringer? JA - ansvar Et medlem har på klubbens årlige arbejdsdag meldt sig til at rense tagrender fri for blade. Desværre falder medlemmet ned og slår sig så meget, at han ikke kan møde på arbejde i tre dage. Dækker Idrættens forsikringer? JA - arbejdsskade Ved faldet fra taget har han også ødelagt sine briller. Dækker Idrættens forsikringer? JA - arbejdsskade Under en tur arrangeret af klubben får en kajakroer pludseligt et epileptisk anfald. Episoden er meget dramatisk, og flere af de øvrige deltagere har brug for at få bearbejdet oplevelsen, som fik en tragisk afslutning. Dækker Idrættens forsikringer? JA - psykologisk krisehjælp Klubbens årlige træningslejr i udlandet går helt galt. Umiddelbart før afrejse melder to personer fra pga. akut sygdom. Da resten af gruppen kommer frem, er bagagen forsinket, og 1 kuffert dukker aldrig op. Første dag på vandet vælter en kajakroer og slår hovedet så meget, at personen skal fragtes tilbage til Danmark. Dækker Idrættens forsikringer? JA - idrætsrejse inkl. afbestilling

Der er anlagt sag imod klubben, og den søger om retshjælp til sagens omkostninger. Dækker Idrættens forsikringer? JA - retshjælp (når DIF, DGI og TRYG i fællesskab beslutter, at der kan gives retshjælpsdækning). Klubbens egne bygninger inklusiv bådpark (blanding af private- og klubbåde) bliver ødelagt ved en større brand. Dækker Idrættens forsikringer? NEJ - klubben skal tegne en bygningsforsikring samt løsøreforsikring for at være dækket. Klubben opbevarer en mindre eller større del af deres både væk fra klubbens normale tilholdssted (idrætsanlæg, svømmehal, privat/lejet garage el. lign.). Desværre bliver alle både stjålet ved et indbrud. Dækker Idrættens forsikringer? NEJ - klubben skal tegne en løsøreforsikring, der også omfatter disse adresser. På en klubweekend taber et medlem klubbens nye kano på motorvejen, og den rammes af en bagvedkørende lastbil. Dækker Idrættens forsikringer? NEJ - klubben skal tegne en transportforsikring (hos TRYG er dette en del af løsøreforsikringen for kano-, kajak-, og roklubber). Bestyrelsen/ledelsen i klubben bliver efter en elitesatsning holdt personligt økonomisk ansvarlig for klubbens konkurs. Dækker Idrættens forsikringer? NEJ - klubben har mulighed for at tegne en bestyrelsesansvarsforsikring. Er du usikker på, om klubben har de rette forsikringer (eller måske betaler for flere forsikringer end nødvendigt), så er et ”ForsikringsTjek” det rette hjælpemiddel. Tryg tilbyder i samarbejde med idrættens organisationer et internetbaseret ForsikringsTjek, som kun kræver enkelte oplysninger om klubben. Tjek dine forsikringer på www. kano-kajak.dk → klubbens side og få styr på, hvordan din klub er forsikret. Du kan finde yderligere information på www.idraettensforsikringer.dk, og du er også velkommen til at ringe til konsulenterne i DKF, hvis du har spørgsmål. Skulle uheldet ske, så ring til Tryg på 7011 2020. Der er personlig betjening døgnet rundt.

Kontaktpersoner: Udviklingskonsulenterne

74

Årsmagasin 2012


Viper 51 Viper 51 er den hurtigste turkajak på markedet. En utrolig god kajak at ro for dem som har roet en del, og ønsker en båd som skal bruges først og fremmest til træning og konkurrence i turkajak. Viper 51 har arvet farten fra de super hurtige kapkajakker og stabiliteten og sødygtigheden fra langturskajakkerne.

Viper 55 Viper 55 er ny og fuldfører Nelos spekter af hurtige turkajakker. Dette er kajakken til dem der startede med Viper 60 eller lignende modeller, og som har balancefærdighederne og lysten til at ro hurtigere. Det er også båden til dem, der ror Viper 51, og føler at lidt mere stabilitet er det, der skal til for at forbedre præstationen.

Viper 60

Alle Viper modellerne leveres som standard med samme fodspark og sædesystem som Nelo Vanquish-konkurrencekajakker. Kan på bestilling leveres med traditionelt turbådssæde samt vandtæt skot og Kajaksport-luge på bagdækket.

Dansprint ApS Strandmarksvej 27C DK-2650 Hvidovre

Tel. Mobil Fax

+45 4469 8800 +45 2011 8800 +45 4469 8880

mail@dansprint.com www.dansprint.com

Viper 60 er kajakken som alle kan ro i under rolige forhold og hurtigt lære at ro under dårlige. Dette er kajakken som passer alle uanset højde og vægt. En hurtig og meget stabil kajak. Anbefales til begyndere og dem der ønsker en båd at udvikle sig i.

Årsmagasin 2012

75


INFORMATION

Magasinet Kano & Kajak Den nye generation af Magasinet Kano og Kajak går nu ind i sin tredje sæson. Magasinet er blevet meget populært og blander historier om fremtidens stjerner med anmeldelser, spændende turmuligheder og finurlige historier fra hele kano og kajaklandskabet. Magasinet leveres direkte i postkassen. Det er klubberne som tilmelder modtagerne til magasinet og modtagerne som derefter selv vedligeholder adresseoplysninger. Mange - men ikke alle - medlemmer modtager Magasinet og vi håber at 2012 bliver året hvor alle medlemmer i DKF modtager de 6 spændende og inspirerende udgivelser.

HUSK MAGASINET ER GRATIS for alle medlemmer af DKF. Andre kan bestille abonnement på www.kanokajakkurser.dk. Magasinet er til og af medlemmer - ideer og historier kan sendes til redaktion@kano-kajak.dk

kano&kajak Magasinet

dansk kano & kajak forbund

Nr. 2 · APrIL 2011

White Water

– vildere bliver det ikke White Water-kajak er den mest ekstreme kajakroning. Holdet bag teamkajakfreak.dk vil nu udbrede kendskabet til White Water til kajakverdenen i Danmark. S. 30

Kontaktperson: Klubkonsulent Flemming Agner Jørgensen

k lu b

Ny klub i Virksund

a n M e l de l s e

Lone gør det muligt Lone fra Vallensbæk fik i år Nordea's gør det muligt-pris · s.6

p ort r æ t

Nu har Virksund også fået en havkajakklub – det skete den 7. marts 2011 · s.26

Magasinet Kano & Kajak har testet Speedo's Aquabeat – en vandtæt MP3 · s.22

Aquabeat

Nyhedsformidling – Hold dig orienteret Nyhedsmail DKF udsender hver måned en nyhedsmail med de helt aktuelle nyheder. Disse nyhedsmails vil som regel indeholde en kort omtale, og hvor der er behov for yderligere omtale, vil mailen indeholde et link.

Hjemmesiden

Magasinet Kano & Kajak Magasinet Kano & Kajak udkommer 6 gange årligt. Bladet indeholder artikler, test og andet stof, der henvender sig til sportens brede publikum, ligesom vi gerne vil fortælle DIN historie. Bladet udsendes direkte til de medlemmer, som klubberne indberetter som modtagere.

På www.kano-kajak.dk kan du som regel finde alt, hvad du har brug for at vide omkring sporten. I Kalenderen kan du finde alle de arrangementer og invitationer, vi er bekendt med, ligesom nyhedssektionen jævnligt opdateres med stort og småt. Vi arbejder løbende på at gøre hjemmesiden bedre og mere brugervenlig. Har du forslag hertil, er du velkommen til at sende dem til Webmaster.

Facebook Maillister På DKF’s hjemmeside www.kano-kajak.dk har du mulighed for at tilmelde dig vores maillister og derved få informationerne direkte ind i din mailbox. Maillisterne dækker forskellige aktiviteter/emner, og du kan frit vælge imellem dem. Det er muligt at tilmelde sig maillisterne som anonym bruger, og du kan til enhver tid framelde dig igen. 76

Årsmagasin 2012

DKF er også på Facebook. Find os på facebook.com/kano.kajak.

Kontaktperson: Klubkonsulent Flemming Agner Jørgensen


INFORMATION

Puljeordninger DKF’s klubber har mulighed for at søge tilskud hos DKF i forbindelse med DKF’s puljeordning. Et tilskud kan ofte betyde meget for en klub, der mangler lidt hjælp til opstart af en aktivitet, en ny disciplin, materiel eller flere instruktører. Derfor uddeler DKF midler til klubber og arrangementsgrupper under forbundet, der har brug for lidt økonomisk hjælp. I 2012 er puljen på 95.000 kr., hvoraf de 35.000 kr. er øremærket til sommerskoler for børn og unge. Ansøgere bedes være opmærksomme på puljens samlede størrelse i deres ansøgning. Tidligere har DKF støttet bådindkøb, ungdomsroning, SFO-samarbejde, pigeprojekter, træningssamlinger, klubudvikling, havkajakaktiviteter, børneroning, opstart af kajakaktivitet, polokajakker, indkøb af mål og bannere, mesterskaber, vinterræs, instruktøruddannelse, børnepagajer, hjelme, gps-udstyr, kurser og meget mere.

DKF støtter normalt aldrig mere end 50% af den samlede budgetsum, og DKF støtte vil blive tildelt ud fra en vurdering af bæredygtigheden i projektet. Ansøgere bedes også bemærke, at DKF tildeler støtte efter et “yde-yde” princip, som i praksis betyder, at DKF ud fra ansøgningen definerer nogle målbare succeskriterier, som ansøgeren forventes at leve op til. Læs om krav og forudsætninger for ansøgninger i ansøgningsfolderen, der findes på www.kano-kajak.dk under ’Download’ i menuen ’Generelt’. Ansøgningsfristen er d. 1. marts 2012. Har du spørgsmål til ansøgningen, er du velkommen til at kontakte DKF’s sekretariat.

Brug udviklingskonsulenterne DKF ønsker en tæt dialog med alle vores medlemsklubber… Derfor er det vigtigt for os, at være synlige ude i Kajak Danmark, og være en aktiv sparringspartner for jer – medlemmerne! I DKF er der gennem mange år opsamlet en stor mængde specialviden, som vi med glæde vil dele med jer. Med 3 udviklingskonsulenter og et sekretariat, der fagligt dækker alle de kano- og kajakdiscipliner vi i dag har under DKF’s brede paraply, er der hjælp og/eller inspiration at hente, til de fleste spørgsmål der omhandler Kano eller Kajak. Herunder har vi udvalgt nogle emner, der kunne have relevans for alle vores klubber generelt. Men I er også meget velkomne til selv at bestemme, hvilke emner der har relevans for netop jeres klub.

Forslag til dagsorden for DKF informationsmøde: - ny inspiration i klubben - fundraising - epp (myter og fakta) - instruktøruddannelse i klubben - paddle power (børn og unge koncept) - løb og konkurrencer - havkajak - kajakpolo - DKF ture (forskellige steder i Danmark) - andre DKF aktiviteter

- samarbejde med naboklubber - manglende bådpladser - jura og forsikring - ledernetværk - havneomdannelsesprojekter - adgang til rovand - folkeoplysning, skat, løn m.m. -medlemsrekrutering og medlemsfastholdelse - for lange ventelister - ny kontingent struktur 2012 - ny medlemsregistrering 2012 - og alt det andet… Vi vil gerne tilbyde jer, at komme ud og besøge jeres klub, og orientere om hvad der sker i DKF regi lige pt. Det kunne være i forbindelse med et bestyrelsesmøde/eller en klubaften/eller et temamøde, hvor udvalgte nøglepersoner eller alle klubbens medlemmer har mulighed for at høre nærmere, og stille spørgsmål direkte til DKF (repræsenteret af udviklingskonsulenterne).

Brug os… Det er det, vi er her for… –Og det er gratis! Med venlig hilsen Udviklingskonsulenterne

Årsmagasin 2012

77


INFORMATION

Fra drøm til virkelighed DKF er klubbernes fælles forum og konsulentstaben er ofte DKF’s ansigt udaftil. En del af gevinsten ved dette system er at vi opsamler en mængde erfaringer og løsningsmodeller fra klubber over hele landet. Konsulenterne kan derfor bistå når klubbens drømme og ideer skal blive til virkelighed. Forandringerne kan være store som små: Start et børnehold, udvid bådhallen, skaf midlerne til andre aktiviteter, udvid medlemskaren, udarbejd og gennemfør en 3 årig strategiplan.

I daglig tale kalder vi det klubudvikling og vi arbejder udover de kollektive erfaringer fra DKF’s klubber med DIF’s erfaringer og redskaber. Tag kontakt til konsulenterne - det er gratis og lad os i fællesskab modbevise organisationernes jantelov “alle vil udvikling - ingen vil forandring...”

Lån af bådpakker DKF ejer nogle både, som er fordelt på tre typer bådpakker: •●Børnekajak •●Kajakpolo •●Surfkajak Disse pakker er lånesæt, som klubberne kan ansøge om at låne/leje i en bestem periode. Perioderne er som regel givet

på forhånd og kan variere mellem bådpakkerne. Pakkerne er tænkt som en håndsrækning til de klubber der er interesserede i områderne og gerne vil prøve det af, inden de investerer i materiel selv.

Børnekajakpakke Kajakker kommer i mange størrelser og findes også i mindre udgaver til børn, så forholdet mellem krop og materiel er optimal. Da alle klubber endnu ikke har børnekajakker, tilbyder DKF at udlåne en børnekajakpakke med både ener- og toerkajakker til opstart af børnehold. Målet for udlån af pakken er, at klubben selv med tiden får oparbejdet en børnekajakpark, så klubben kan fortsætte med børneholdene, når pakken skal afleveres tilbage. Bådene er tur/kap både og der findes pt. ingen børne-/junior havkajakker i pakken.

DKF råder fra 2012 over 2 pakker med følgende indhold: • • •

3 K-1’er (passer til 8-11 årige) - både Neumann turkajakker og Vajda kapkajakker 3 K-2’er - både Neumann turkajakker og Vajda kapkajakker (brede og stabile) 9 Børnewingpagajer og svømmeveste

Kajakkerne passer til max. små 11 årige (55 Kg) og egner sig derfor ikke til ungdomshold. Periode for udlån: 1. april 2012 - 31. marts 2013 Ansøgningsfrist: 5. februar 2012.

78

Årsmagasin 2012

Det er gratis at låne pakkerne. Dog sørger den nye låner selv for afhentning af kajakkerne fra forrige låneklub. For at sikre at klubben kommer godt i gang, stiller DKF nogle betingelser som man skal accepterer for at låne kajakpakken. Det gælder blandt andet deltagelse i DKF’s børnearrangementer og B&U trænersamling/DKF instruktørsamling (få mere info hos konsulenten). Så tøv ikke med at kontakte os! Yderligere info om ansøgning findes på DKF’s hjemmeside.

Kontaktperson: Udviklingskonsulent Dorthe Hansen


INFORMATION

Surfkajakpakke DKF’s surfkajakpakke består af to surfkajakker med tilbehør samt en waveski, som klubber kan låne. Pakken bor i Thisted Ro- og Kajakklub: www.thistedroogkajakklub.dk Udlån af pakken (maksimalt én uge ad gangen) håndteres af værtsklubben, og der betales et ekspeditionsgebyr på 75 kr. pr. båd pr. dag. Se klubbens hjemmesider for detaljer og procedure for udlån.

Kontaktperson: Udviklingskonsulent Rune Dahl Mortensen

Kajakpolopakke DKF har et godt tilbud til de klubber, der har mod på at prøve kajakpolo. Vi har nu to lånesæt bestående af 10 polokajakker med tilhørende udstyr, der går på omgang mellem de interesserede klubber. Klubberne kan låne en polokajakpakke for en 3-måneders periode, hvor det er muligt at få en instruktør ud og hjælpe jer med at komme i gang.

Der er løbende ansøgningsfrist efter først til mølle princippet, hvor ledige perioder bliver oplyst og fordelt ved henvendelse til polokonsulenten.

Har I lyst til at starte kajakpolo i klubben, eller har I mod på at prøve en ny disciplin i jeres klub, så lad bestyrelsen tage kontakt til DKF.

Kontaktperson:

Ansøgningsskema finder I på DKF’s hjemmeside under menuen Generelt > Download > Ansøgningsskema - Kajakpolopakker.

Udviklingskonsulent Michael Anthonius Jakobson

Klub, facilitet & miljø I forbindelse med DKF’s strukturomlægning i foråret 2011, blev et par områder slået smart sammen under én hat. Det nye område hedder nu ”Klub, Facilitet & Miljø” og dækker over alle de aspekter hos DKF klubberne, der ikke direkte handler om Ro-aktivitet. Det kan f.eks. være ombygning, juridiske spørgsmål, klubstruktur, projekter og strategiudvikling, havneudvikling og adgang til rovand. Tanken er at sætte større fokus på rekruttering og fastholdelse gennem dialog med klubberne og det frivillige arbejde.

Årsmagasin 2012

79


INFORMATION

Klub, facilitet & miljø fortsat Adgangsret til rovand Kano- og kajaksporten er afhængig af tilgangen til søer, åer og havet. De fleste steder er der ikke de store problemer, men det kan der hurtigt komme. Der er et stort projekt i gang i form af nye vand-, natur- og adgangsplaner i Danmark ved navn Natura 2000. Det kan betyde, at områder, der ikke tidligere har været underlagt fredninger eller begrænsninger i adgangen for kano og kajak, nu kan risikere restriktioner. DKF har derfor brug for din hjælp. DKF arbejder målrettet på at sikre adgang til rovand, men vi kan ikke løfte opgaven alene. Derfor opfordrer vi alle klubber til at få sig en miljørepræsentant, der i samarbejde med DKF kan arbejde som lobbyist i klubbens lokalområde. I har langt mere lokalkendskab!

Ambassadør DKF ambassadørprogram er et nyt attraktivt tiltag overfor nye og eksisterende klubber, der beskæftiger sig målrettet med klubopstart og -udvikling.

Hvad betyder det for dig at blive ambassadør? I en del år har DKF i samarbejde med Dansk Forening for Rosport og Dansk Sejlunion afholdt et miljøseminar for de respektive miljønetværk i foråret. Seminaret er en lobbyistuddannelse, hvor DKF’s medlemmer af miljønetværkene får en viden og nogle brugbare redskaber til at forstå og indgå i et politisk system. Med denne uddannelse sikrer vi, at flere bliver hørt og kan agere optimalt, når sager skal igennem den politiske mølle! Desuden vil der være redskaber til at skabe og indgå i netværk, så man ikke nødvendigvis behøver stå alene med sine sager. SÅ DELTAG ENDELIG PÅ DETTE SEMINAR!

Det første år deltager ambassadørerne i en ”dannelsesrejseworkshop” om DKF og klubberne f.eks. historie, internationale tilhørsforhold, elite- og breddesport, frivillighed, klubopstart og klubstrategi, havneudviklingsprojekter, adgang til naturen og miljø, branding og sociale medier etc. Det andet år vil ambassadørerne få et kort brush up og evt. nye inddrages for at holde ambassadørkorpset ajour. DKF vil jævnligt kontakte ambassadørerne med information om relevante begivenheder, klubopstarter etc. samt understøtte deres deltagelse i og brug af DKF hjemmeside, sociale medier etc. DKF kan ikke gøre dette alene, så lyder det som noget for dig så kontakt endelig DKF. Flere informationer vil blive lagt på hjemmesiden i løbet af foråret, så læs mere på www.kano.kajak.dk.

Kontaktperson: Udviklingskonsulent Michael Anthonius Jakobson

Vil du vide mere om DKF’s miljøarbejde, eller hvad det vil sige at være lobbyist, så er du velkommen til at kontakte DKF.

Kontaktperson: Miljø- og Udviklingskonsulent Dorthe Hansen

80

Årsmagasin 2012


INFORMATION

Udviklingsprojekt 2011-2013 Dansk Kano og Kajak Forbund har i juli 2011 sammen med Danmarks Idræts-Forbund igangsat et udviklingsprojekt, der skal løbe frem til udgangen af 2013. Projektet sigter mod at give endnu flere danskere mulighed for at dyrke kajak og kano i organiserede klubber. Der satses både på at øge indsatsen omkring etablering og indrullering af nye klubber, og på at udvikle det potentiale, der allerede findes i eksisterende klubber.

Målsætning Målsætningen er, at der i projektets løbetid kommer 49 nye klubber i DKF, og at medlemstallet stiger med 4.000. Der blev i august 2011 oprustet på konsulentsiden, med ansættelse af en ny konsulent.

Fokusområder - fastholdelse Fokusområderne, når det gælder fastholdelse af klubber og medlemmer, handler om bedre kommunikation og mere kontakt, for eksempel via Magasinet Kano og Kajak og en ny forbedret hjemmeside (som i skrivende stund er i støbeskeen) - samt flere klubbesøg. Så forvent flere klubbesøg i de kommende år derude rundt om i landet. Vi starter med det, vi kalder lavkontaktklubber – altså klubber, der ikke af sig selv henvender sig til forbundet eller benytter sig af de tilbud DKF byder på. Derfra arbejder vi videre. Hvis I gerne vil have besøg af en af forbundets konsulenter i 2012, så tøv ikke med at give jer til kende.

Fokusområder - rekruttering Med hensyn til rekruttering og oprettelse af nye klubber, går DKF strategisk til værks – dels geografisk, dels efter en analyse af, hvor man kunne forestille sig et ekstra behov i forhold til befolkningsgrundlag og ventelister. Til at understøtte optagelse af nye og små klubber er DKF’s kontingentstruktur blevet ændret på sidste årsmøde (marts 2011) – det er nu gratis i indmeldelsesåret samt året efter - og små klubber betaler kun en procentdel af fuldt kontingent. Derudover er der en masse støtte at hente i en opstartsfase. Hvis I derfor går og overvejer medlemsskab af DKF, så kontakt konsulenterne for at høre, hvad der er i det for netop jeres klub.

60+ Udover disse overordnede fokusområder, er der sat midler af til et helt konkret projekt, nemlig 60+, som tegner til at blive en god succes (læs nedenfor).

Kontaktperson: Konsulent Malene Hjorth

Projekt 60+ I 2012 (og 2013) kører vi videre med 60+ projektet, som vi skød i gang i efteråret 2011. Ca. 20 interesserede klubber meldte sig i efteråret 2011, og 11 af dem deltog i en inspirationsdag, hvor medlemmer fra henholdsvis Køge Kano og Kajaklub og Strømmen i Middelfart delte ud af deres erfaringer og hvor ideer blev udviklet. Der er dermed lagt i ovnen til en god 60+ sæsonstart i 2012. Tanken bag 60+ projektet er dels at opmuntre klubberne til at udnytte et stort vækstpotentiale – få aktivitet og liv i klubberne på hverdage i dagtimerne, dels at tilbyde kanoog kajakaktiviteter til folk, der måske ikke selv ville søge ned i klubberne. Vi opfordrer bl.a. Ældresagens lokale afdelinger til at gå ind i et samarbejde med de enkelte klubber.

Hvis også din klub har nogle ildsjæle, der skulle have lyst til at starte hold op, der henvender sig til 60+ målgruppen, men mangler ideer eller anden form for støtte eller specifikke ressourcer for at kunne gennemføre indsatsen, så kontakt konsulenten. Følg med på hjemmesiden, hvor Projekt 60+ har sin egen ‘indgang’.

Kontaktperson: Konsulent Malene Hjorth

Årsmagasin 2012

81


INFORMATION

Kilometer trøjer Kilometertrøjerne for 2011 er nu til at få fat på. Trøjerne er tiltænkt klubmedlemmer, som har roet et vist antal km i løbet af sæsonen. Kilometerne illustreres ved hjælp af bånd på ærmet med forskellige farver. Det er mærket Craft Pro Zero med lange ærmer og findes i en dame og herre udgave begge i hvid. Vær opmærksom på at modellen kan ændre sig i forhold til den viste illustration. Både klubber og medlemmer kan købe dem via DKF’s shop (www.kanokajakkurser.dk) til 200,- pr. stk. Da trøjerne produceres hos Dansprint kan I evt. selv aftale at få eget klublogo på som en ekstra ting - dog for egen regning.

Kontaktperson: Udviklingskonsulent Dorthe Hansen

Kajakruter – ud i naturen ruter på www.udinaturen.dk. Det er med udgangen af 2011 blevet til 39 beskrevne ruter. Ruterne er indtil videre udvalgt efter at give naturoplevelser ud over det sædvanlige, samt repræsentere et bredt udsnit af danske kystlandskaber, inklusiv landskaber langs søer og åer. Det er målet at udvide ruterne, så de med tiden dækker kysten hele vejen rundt om Danmark, samt ruter på søer og i åer. Projektet er medfinansieret af Friluftsrådet. www.udinaturen.dk er en ny samlet indgang på nettet til naturoplevelser i Danmark. Portalen er for alle - lokale som turister. Med Udinaturen.dk fås én samlet indgang til alle de oplysninger, der er behov for, når man vil på tur i naturen. Portalen rummer oplysninger om alt, lige fra bålpladser og madpakkehuse til cykelruter og naturvejlederture – og rummer oplysninger, der stammer fra staten, fra borgere og organisationer samt fra kommunerne. Omkostningerne til udvikling af portalen er medfinansieret af Arbejdsmarkedets Feriefond. Dansk Kano og Kajakforbund startede i 2010 et samarbejde med Skov- og Naturstyrelsen om at beskrive en række kajak

82

Årsmagasin 2012

Det er med stor succes lykkedes, at indsamle oplysninger om kajakruter og landgangssteder samt udarbejde ensartede rutebeskrivelser for derigennem at udbygge www.udinaturen.dk med et landsdækkende rutenet for kajakroere. De lokale DKF-klubber har bidraget med ruter og beskrivelser. Ruterne er tilgængelige for alle og vil kunne indgå ved turplanlægning for såvel turroere som havkajakroere. Kortet og ruterne kan bruges ved planlægning af både korte og lange ture. Hvis jeres klub ønsker flere ruter lagt ind, så kontakt udinaturen@nst.dk.

Kontaktperson: Udviklingskonsulent Michael Anthonius Jakobson


INFORMATION

Skole- og institutionsaftalen (EPP)

Dansk Kano og Kajak Forbund har udarbejdet en ”skoleog Institutionsaftale”, der giver skoler og institutioner mulighed for at benytte sig af DKF’s uddannelsessystem (EPP). Aftalen er et redskab til struktureret arbejde med sikkerhed og faglighed ifm. skolens kano- og kajakaktiviteter. Samtidig giver det skolen/institutionen mulighed for at udstede EPP beviser i kano, havkajak og turkajak til eleverne. Derved kan den undervisning som leveres på skolen, bruges som adgangsbillet til de fleste kano og kajakklubberne i Danmark.

Med en aftale følger en række eksponeringsmuligheder. Eksemplevis får alle udbydere en gratis annonce i dette magasin, kommer på DKF’s hjemmeside og får løbende tilbud om at vise flaget ved forskellige arrangementer.

Kontaktperson: Udviklingskonsulent Rune Mortensen

Udbyderaftale for private virksomheder (EPP) magasin, kommer på DKF’s hjemmeside og får løbende tilbud om at vise flaget ved forskellige arrangementer.

Kontaktperson: Udviklingskonsulent Rune Mortensen

Dansk Kano og Kajak Forbund har udarbejdet en udbyderaftale, der giver kommercielle aktører mulighed for at benytte sig af DKF’s uddannelsessystem (EPP). Aftalen er et redskab til struktureret arbejde med sikkerhed og faglighed ifm. virksomhedens kano- og kajakaktiviteter. Samtidig giver det virksomheden mulighed for at udstede EPP beviser i kano, havkajak og turkajak til kursisterne. Derved kan den undervisning som leveres i virksomheden, bruges som adgangsbillet til de fleste kano og kajakklubberne i Danmark. Med en aftale følger en række eksponeringsmuligheder. Eksemplevis får alle udbydere en gratis annonce i dette

Magasinet Kano & Kajak Magasinet udkommer i 2012 i nedenstående uger. Sidste frist for registrering og adresseændring på modtagere er angivet i parentes. Nr. 1: uge 5 (13/1) Nr. 2: uge 11 (17/2) Nr. 3: uge 21 (27/4) Nr. 4: uge 29 (2/7) Nr. 5: uge 38 (3/9) Nr. 6: uge 47 (3/11). Reklamation over manglende levering stiles til dkf@kano-kajak.dk i ugen efter den annoncerede udgivelse.

Årsmagasin 2012

83


INFORMATION

DKF’s bestyrelse

Formand:

Næstformand:

Ole Tikjøb

Vibeke Preisler

2. Næstformand (Økonomi):

Landshold & Elite (LE):

Peter Sørensen

Jan Darfeldt

Udvikling & Aktivitet (UA):

Motion & Konkurrence (MK):

Klub, Faciliteter & Miljø (KFM):

Peter Unold

Lau Larsen

Tayo Lill Andreasen

Personaleoversigt Direktør Christian Jacobsen. Tlf.: 4326 2099 christian.jacobsen@ kano-kajak.dk Forbundets daglige ledelse, økonomi, personale, internationale opgaver, bestyrelsesarbejde, årsmøde, sponsorprojekter, DIF-samarbejde, udviklingsprojekter, Magasinet Kano & Kajak, Årsmagasinet og ad hoc opgaver.

Sekretær Lisa Weidich. Tlf.: 4326 2086 lisa.weidich@kano-kajak.dk

84

Årsmagasin 2012

Secretary for Euro Paddle Pass, sekretær for direktøren, administrativ aflastning af ansatte på sekretariatet og ad hoc opgaver.

Klubkonsulent Flemming Agner Jørgensen. Tlf.: 4326 2094 flemming.jorgensen@ kano-kajak.dk Klubservice på sekretariatet, træner- og instruktørkurser, webshop, webmaster, nyhedsmail, EPP-systemadministrator, styring af kontaktoplysninger, telefonbetjening, projekter, administrativ bistand til udviklingskonsulenter.

Udviklingskonsulent Rune Dahl Mortensen. Tlf.: 4326 2087 rune.mortensen@ kano-kajak.dk Klubbesøg, vejledning og rådgivning, Euro Paddle Pass, samarbejde med skoler og institutioner, EPP-kurser, rådgivning om klubuddannelser og fastholdelse af nye voksne medlemmer.


INFORMATION

Personaleoversigt Udviklingskonsulent Dorthe Hansen. Tlf.: 4326 2093 dorthe.hansen@kano-kajak.dk Klubbesøg, vejledning og rådgivning, klubdage, etablering af klubhuse, DKF’s børne- og ungeaktiviteter, O-løb, Kvindearrangementer, Miljøseminar og miljøsager.

Udviklingskonsulent Michael Anthonius Jakobson. Mobil: 2727 1304 michael.jakobson@ kano-kajak.dk Klubbesøg, vejledning og rådgivning, etablering af klubhuse, kajakpolo, foredrag, ture og havkajakaktiviteter, motion og konkurrence.

Konsulent Malene Hjorth. Tlf.: 4326 2085 malene.hjorth@kano-kajak.dk Ansat i udviklingsprojekt 2011-2013 i samarbejde med DIF. Der fokuseres på at samle al kano- og kajakaktivitet herhjemme under DKF. 60+ projekt ansvarlig.

Sportschef Mikkel von Seelen. Tlf.: 2277 1691 mikkel.vonseelen@ kano-kajak.dk Ledelse og administration af elitearbejdet i DKF, kortbanelandshold, maratonlandshold, kajakpololandshold, samarbejde med kraftcentre, samarbejde med Team Danmark, sponsorsamarbejde på eliteområdet.

Landstræner Martin Hald. Tlf.: 2879 6465 martin.hald@kano-kajak.dk Drift af elitecenteret og træning af de dertil knyttede roere. Iagttagelse af potentielle landsholdsroere. Udtagelse af sprintlandshold senior. Træner til internationale seniorstævner. Kontakt med Team Danmark, Anti Doping danmark, kraftcentrene og andre samarbejdspartnere.

Landstræner Martin Hunter. Tlf.: +46 705330475 martin.hunter@kano-kajak.dk Daglig træning af eliteroere i fastlagte perioder. Træningsplanlægning. Udtagelse af Sprintlandshold senior.

Ungdomslandstræner René Olsen. Tlf.: 4091 0513 rene.olsen@kano-kajak.dk Koordinering og afvikling af træningslejre, træningssamlinger samt deltagelse i World Cups og U23/U18 EM og U18 VM, UNM og andre ungdomskonkurrencer. Samarbejde med og rådgivning af kraftcentre. Talentspejder.

DIF økonomiafdeling Maiken Baagøe. Tlf.: 4326 2989 mbg@dif.dk Bogføring, regnskab, fakturering, kontoudtog, betalinger, debitor- og kreditorstyring.

Årsmagasin 2012

85


INFORMATION

Terminslisten

Kortbane Internationalt Dato

Stævne

21-22/4 CPH Spring Regatta, Bagsværd 18-20/5 World Cup 1, Poznan, Polen 25-27/5 World Cup 2, Duisburg, Tyskland 1-3/6 World Cup 3, Moskva, Rusland 12-15/7 EM U18 + U23, Montemor-o-Velho, Portugal 27/7-12/8 OL, London, England 28-29/8 NUM Ungdom, Tampere, Finland 15/9–16/9 Høstregatta, Sverige

Kortbane Nationalt Dato

Stævne

21-22/4 19-20/5 2-3/6 4-5/8 24-26/8

CPH Spring Regatta, Bagsværd Maribo Regatta, Maribo Bagsværd Regatta, Bagsværd Silkeborg Regatta DM, Bagsværd

Maraton Internationalt Dato

Stævne

9-10/6 22-24/6 8-9/9 21-23/7

Åbne NM, Oslo, Norge World Cup 1, Bagsværd Sø Tour de Gudenå VM, Rom, Italien

25/8 1-2/9 8-9/9 22/9

Vendelboløb, Aalborg Kajakklub DM, Ringsted Tour de Gudenå Mølleåens Blå Bånd, Lyngby

Kajakpolo Danmarksturneringen Dato

Stævne

12-13/5 9-10/6 30/6-1/7 18-19/8 15-16/9

DT1 DT2 DT3 DT4 DT5

Kajakpolostævner Internationale Dato

Stævne

7-8/1 17-18/3 28-29/4 5-6/5 19-20/5 23-24/6 28-29/7 4-5/8 18.-20/8 5-9/9

Odense International, Odense Karnath Cup, Essen, Tyskland Gøttingen, Tyskland Chaleroi, Belgien ECA Cup 1, St. Ömer, Frankrig ECA Cup 2, Mechelen, Belgien Skovshoved Canoepolo Open ECA Cup 3, Nyköping, Sverige Tournament De Paddel, Tyskland VM, Poznan, Polen

Maraton Nationalt

Andre løb

Dato

Stævne

Dato

Stævne

28/4 6/5 19/5 26/5 9/6 23/6 28/7 12/8 18/8

Nordic Open, Maribo Paradisløbet, Silkeborg Maribo Maraton, Maribo Fænø Rundt, Strømmen Odense Maraton, Odin Sorø Maraton, Sorø Amager Strandpark, Sundby Thurø Rundt, Svendborg Kronborgløb, Krogen

29/4 16/6 29/7-4/8 12/8 18/8 18/8 28/8 29/9 6/10

Tryggevælde Å, Køge 24timers Kajakstafet, Hvidovre Sea Challenge Fyn Vordingborg Kajak Trim, Vordingborg Kajakmand, Vallensbæk Lille Bælts Blå Bånd, Middelfart Kanojak Trim, Esrum Sø VIKA-løbet, Viborg Støt Brysterne

86

Årsmagasin 2012


INFORMATION

Arrangementsomtaler

Ă…rsmagasin 2012

87


Arrangementsomtaler

Arrangementsomtaler Det er for alle, som nyder at ro om vinteren, fastholde træningsniveauet og holde kontakt til medlemmerne i klubberne. Vi kalder det et ”ræs”, for selvfølgelig gælder det om at komme først – i den gruppe man nu tilhører – og i forhold til dem, man måler sig med. Så der er altså både mulighed for at teste formen i forhold til de bedste og/ eller bare veninden fra ens egen klub!

Forord

Løbsklasser

Intentionerne med dette afsnit er at synliggøre alle de arrangementer der findes rundt omkring i landets klubber. Det være sig de sjove, de spændende, de anderledes og de traditionsrige.

Du kan stille op i de sædvanlige klasser jævnfør tilmeldingsblanketten. Længden på ruterne er 5 eller 10 km for de voksne, og der er en børnerute på 2,5 – 3 km.

Løbet Alle relevante arrangementer har mulighed for at blive omtalt og måske især blive markedsført over for nye og nyere roere . Mange nye roere vælger måske det at deltage i et stævne fra, grundet en fejlagtig opfattelse af hvem målgruppen er for det pågældende arrangement og hvilket niveau der kræves. Arrangementerne er listet i kronologisk orden og med henvisning til arrangerende klub. Arrangementerne findes også i kalenderen på hjemmesiden med link hvis dette er opgivet. Lau Larsen Ansvarlig Motion & Konkurrence

Starten går kl. 11.00, hvor de forskellige klasser sendes af sted med 3 – 5 minutters mellemrum. K2 starter normalt først. Ca. 40 – 45 minutter efter når de første i mål. Tiderne bliver registreret for alle deltagere, og resultaterne vil normalt allerede samme aften eller dagen efter kunne læses på den arrangerende klubs hjemmeside.

Efter løbet Deltagerne og tilskuerne samles i klubhuset, hvor der sædvanen tro kan købes frokost i form af suppe eller boller. Kaffe og kage er også et fast indslag på menukortet. Med røde kinder og glade ansigter genopleves løbet og dagens mest dramatiske indslag, mens alle venter på dagens sidste indslag.

Vinterræs Kajakklubben NEPTUN www.kajakklubbenneptun.dk/vinterraes/ Vinterræs er et breddeløb tæt på stranden ved indløbet af Amagerstrandpark. Alle der er friroet til vintersejlads kan deltage.

Præmier Alle har ved løbene lige stor mulighed for at sikre sig en præmie med hjem. Der udloddes nemlig til deltagerne – som har gennemført løbet – et antal præmier på deltagernummeret. Vinderne af de enkelte klasser kører hjem med æren ved måske at have vundet over “ham”, som vandt ved sidste Havneræs.

Datoer: 15/1, 12/2, 11/3, 14/10, 11/11, 9/12

Datoer: 8/1, 5/2, 11/3, 4/4, 4/11, 2/12

Havneræs Randers, Silkeborg, Skanderborg, Horsens, Ry www.tourdegudenaa.dk

CPH Spring Regatta 21. april, Lyngby Kanoklub www.lyngbykanoklub.dk

Havneræs er for alle! Deltagerne er unge som gamle og nye som erfarne roere. 88

Årsmagasin 2012

Dansk Kano og Kajak Forbund og Lyngby Kanoklub afhol-


Arrangementsomtaler

Arrangementsomtaler fortsat der i 2012, for fjerde gang, CPH Spring Regatta med deltagelse af hele den nordiske kano- og kajak elite. Regattaen afholdes på Bagsværd Rostadion lørdag den 21 og søndag den 22 april. Der afholdes konkurrencer på 200 m, 500 m og 1000 m distancerne for både C1, K1, C2 og K2. - desuden afholdes der K4 500 m for kvinder senior + U18 samt K4 1000 for herrer senior + U18. Der startes begge dage med indledende heat og semifinaler samt finaler om eftermiddagen. Lørdag 1000 m samt 200 m - Søndag 500 m samt K4 finaler.

andre former for uhyrligheder. Ambitionerne er meget forskellige. Det rolige vand på åen gør løbet til et godt sted for kap- og turbåde for såvel gamle som unge, men der er også mange der nyder turen i en havkajak. På dagen for løbet vil det blive besluttet om det blæser for meget til at gennemføre de sidst 3 km på bugten. Det er gratis, og det er ønskeligt, men ikke nødvendig med forhåndstilmelding til Anders Hauge 56 63 42 52 eller mail: famhauge@sol.dk Efter løbet vil der være mulighed for kaffe og kage i klubhuset. Hvis man har behov for transport tilbage for at hente bilerne ved Tingbroen, vil der være muligheder for fælles kørsel.

Nordic Open Maraton 28. april, Maribo Kajakklub www.maribokajakklub.dk Forårets første og helt store maratonløb, hvor klubbernes mange maratonroere mødes og prøver kræfter med de andre efter en lang vinters træning. - Hvordan er niveauet i år her ved denne meget tidlige start af den nye sæson ? Distancerne er kun 25 km med 3 overbæringer for seniorer og U18 i kapbåde og uden overbæringer for Jer, som ror turbåde. Distancen er 17 km for ungdom og 9 km for yngste uden overbæringer. Det hele foregår på en rundbane a` 8 km med en fælles start lige over middag nede i Klostersøen ved Maribo Domkirke, hvor der også plejer at være rigtig mange tilskuere til denne imponerende fællesstart ! Så uanset om du ror stærkt eller mindre stærkt, eller bare endnu ikke er kommet helt i træning, så bare mød op til en af forårets helt store klassikere inden for maratonløb !

Paradisløbet 6. maj, Silkeborg Kajakklub www.silkeborgkajakklub.dk Silkeborg Kajakklub byder igen i 2012 alle danske og nordtyske maraton kano- og kajakroere velkommen til Paradisløbet i Silkeborg, søndag den 6. maj. Løbets 24 km for Senior og U18 foregår i en af den danske naturs flotteste kulisser, nemlig den nyudsprungne bøgeskov. K1-klasserne i Paradisløbet 2012 tæller med i Dansprint Maraton Cup 2012. Paradisløbet indeholder også løb for alle ungdomsklasserne. U16 og U14 ror 12 km, og U12 ror 7 km. Paradisløbet byder også på en populær 12 km trimrute for alle bådtyper. Paradisløbet samler traditionelt omkring 140 deltagere.

Tryggevældeå løb 29. april, Køge Kano og Kajak Klub www.koegekajak.dk

Maribo Maraton 19. maj, Maribo Kajakklub www.maribokajakklub.dk

Kajak trim på 11 og 14 km Køge Kano og Kajak Klub inviterer til et hyggeligt løb på Tryggevælde Å. Der vil være start kl. 10 ved Tingbroen, Ammerup nord for Hårlev. Alt efter lyst, vind og vejr kan man stoppe efter 11 km ved slusen inden Køge Bugt, eller efter de 14 km ved klubhuset på Søndre Mole i Køge. Løbet er en god start på sæsonen hvad enten det er for en hyggelig tur, som opvarmning til årets handicapløb eller

Dette maratonløb er placeret i forbindelse med MariboRegattaen og afvikles lørdag meget sent på eftermiddagen og med afslutning først på aftenen. Distancen er på 20 km fordelt over 3 runder og med hele 3 overbæringer på græs/sand på ca. 100 m for seniorer og U18 i kaproningsklassen, og uden overbæringer i turbådsklasserne !

Årsmagasin 2012

89


Arrangementsomtaler

Arrangementsomtaler fortsat Maribo Regatta 19.-20. maj, Maribo Kajakklub www.maribokajakklub.dk Maribo-Regattaen afvikles på vores rosportsanlæg, som er placeret med mållinie lige ud for klubben. Der er 9 baner à 1.000 m med bøjer for hver 12,5 m samt markering af 200m, 500m og 1.000m starter, og der er de nødvendige vendebøjer. Desværre har vi ikke noget startanlæg ! Klubben råder over et meget stort grønt område ved siden af klubben med mulighed for campering, og vandrehjemmet ligger kun 200 m fra klubben. Det plejer at være sæsonens første stævne med sprint, og de sidste par år har især U12, U14 og U16 klasserne haft rigtig mange deltagere, men også U18 og Senior har været fyldt pænt op !

omegn. Der roes på distancerne 200, 500 og 1000 m samt 1250 og 2500 m for de yngste. Gode campingforhold.

Odense Maraton 9. juni, Kano & Kajakklubben Odin http://www.kkko.dk Kano & Kajakklubben Odin er en nystartet klub fra november 2010 og som allerede i 2011 afholdte det første stævne i form af Paddle Battle Cup. Vi ønsker at afholde Odense Maraton og gøre det til en tilbagevendende begivenhed. Distancen vil være max. 32 km og tilpasset de forskellige klasser og uden overbæring.

24 timers Kajakstafet Fænø Rundt (13 km), Middelfart 27. maj 2012, Kajakklubben Strømmen www.kajakklubbenstrommen.dk Kajakklubben Strømmen i Middelfart, byder velkommen til det 2. åbne stævne rundt om den lille ø FÆNØ. Vi har rovand i den smukkeste natur ved Lillebælt, som vi gerne vil dele med dig. Er du heldig, kan du måske opleve en nysgerrig sæl eller et par smukke marsvin. Brug løbet enten som konkurrence eller som en frisk søndagstur. Løbet er 13 km. Turen kan roes af alle kap- tur- og havkajakroere. Tjek løbende vores hjemmeside for at se, om du skal opfordre din kammerat/konkurrent til at deltage. TILMELDING: Sker ved udfyldelse af tilmeldingsblanket, findes på hjemmesiden www.kajakklubbenstrommen.dk , under Fænø rundt. Vi glæder os til at se dig.

16.-17. juni, Hvidovre Kajakklub www.24timerskajak.dk Vi har sammensat konceptet på en sådan måde, at de klubber, der formår at mobilisere mange deltagere til klubholdet, vil have en bedre chance for at vinde, end de klubber, der stiller med et mindre hold. Løbet er et stafetløb. Hver klub har to både på vandet i 24 timer. Der kan roes i alle bådtyper - enere, toere, firere, turbåde, kapbåde og havkajakker. Vi håber at se alle typer af kajak-/kanoroere til løbet: erfarne, uerfarne, unge, gamle, kvinder, mænd, turroere, kaproere, hyggeroere, motionister, klubentusiaster, havkajakroere – ja alle der elsker en tur på vandet i en smal og hurtig båd. Alle kan være med. Gennem hele døgnet vil der være hygge og socialt samvær i havnen. Deltagere og tilskuere kan købe mad og drikkevarer, og der vil være underholdning af forskellig art ud over selvfølgelig selve kajakløbet. Der vil også blive supplerende individuelle konkurrencer, hvor deltagere fra de deltagende klubhold kan være med.

Bagsværd Regatta 2.-3. juni, Regatta Gladsaxe www.regattagladsaxe.dk En stor og velarrangeret kortbaneregatta for alle aldersgrupper på den naturskønne Bagsværd Sø i Københavns

90

Årsmagasin 2012

Der er vandrepokal og en overraskelse til den vindende klub, ligesom der vil være lodtrækning om sponsorpræmier. Der vil være særskilt præmiering i de individuelle konkurrencer.


Arrangementsomtaler

Arrangementsomtaler fortsat Amager Strandpark Rundt

Silkeborg Regatta og åbent JM

28. juli, Sundby Kajakklub www.amagerstrandparkrundt.dk

4.-5. august, Silkeborg Langsø www.silkeborg-kajakklub.dk

Sundby Kajakklub arrangerer for 8. år i træk Amager Strandpark Rundt – et 20 km langt maraton kajakløb, der hvert år tiltrækker mange af landets bedste eliteroere, kaproningsentusiaster og motionister. Trofaste sponsorer sørger for pengepræmier til vinderne af alle K1 kaproningsklasser. I 2011 dystede verdensmesteren Ben Brown med de over 200 deltagere. Spændingen om næste års internationale deltagelse bliver udløst op til næste års løb, der som altid afholdes den sidste lørdag i juli.

Centralt på robanerne på Silkeborg Langsø midt i byen, søger vi nu at skabe en tradition for sprint-regatta. Vi afholder derfor et åbent jysk mesterskab. Vi inviterer bredt og håber med arrangementet også at kunne tiltrække gæster fra vore nabolande for et højt sportsligt niveau. Vær med til at skabe en ny jysk tradition for regatta i Silkeborg. Oplev ikke blot et godt stævne i år, men vær også med i udviklingen for et stævneanlæg ikke blot med faste baner, men også det nye Søsportens Hus som vi arbejder med ved Silkeborg Langsø. Der afholdes løb i alle traditionelle klasser men vi tilstræber i år at afholde et eendagsstævne.

Vordingborg Kajaktrim 12. august, Vordingborg Ro- og Kajakklub www.vo-roklub.dk

Le Mans start og overbæringer Løbet skydes igang med en flot Le Mans start fra strandbredden, før kajakker får vandet til at syde af de mange pagajer, der pisker afsted mod Øresund. Roerne skal fire gange rundt om strandøen og undervejs forcere to strandoverbæringer på ca. 150 km. Vil man ikke ro den lange tur, kan man stille op i trimløbet, som er på 10 km med en enkelt overbæring.

Strandstemning og en kold fadøl Start, overbæringer og målspurt sker samme sted og løbet er derfor nemt at følge for publikum. På basen er der boder med mad og drikke, speak og musik – så tag familien og bikinien med og nyd dagen på stranden.

Søndag d. 12. august afholder vi vort trimløb for 9. gang. Løbet er åbent for alle klasser, og vi ønsker at se havkajakker, turkajakker og kapkajakker i alle aldersgrupper. Du har her muligheden for, på en 24 km tur langs Sydsjællands smukke kyster, at få afprøvet din form inden efterårets klassikere. Turen er i ”forholdsvis” beskyttet farvand mellem Vordingborg og Petersværft. Start og tidtagning går kl. 11 fra klubben. Tidtagning stopper kl. 15 og kort efter, er der på startnumrene lodtrækning om præmierne. Betaling og eftertilmeldinger foregår på stævnedagen fra kl. 9.30. Instruktion ved klubhuset kl. 10.30. Der er mulighed for at købe kaffe, te, øl, vand, kage eller ostemad i klubben. Tilmelding: Vordingborg Ro- og Kajakklub, Nordhavnsvej 56, 4760 Vordingborg. Eller bo-bensby@webspeed.dk Startgebyret er 50 kr. pr. deltager, ved tilmelding senest 6. august. Ved eftertilmeldinger 80 kr.

Tilmeldingen åbner omkring den 1. juni 2012.

Årsmagasin 2012

91


Arrangementsomtaler

Arrangementsomtaler fortsat Vi håber at se rigtig mange til denne gode lange motionstur. På gensyn i Vordingborg Ro- og Kajakklub. Nordhavnsvej 56. 4760 Vordingborg.

Thurø Rundt 12. august, Svendborg Kajakklub www.svendborg-kajakklub.dk

Mølleåens Blå Bånd Den 12. August 2012 har Svendborg Kajakklub atter fornøjelsen af at afholde det legendariske maraton kajakstævne Thurø Rundt.

Kajakmand m/k 17. august, Vallensbæk Kano og Kajak Club www.vkkc.dk Kajak triathlon i Vallensbæk med svømning, løb/cyckling og kajak. Et fyraftensstævne for alle aldersklasser. Der er både voksen- og børnedistancer.Stafethold og cykling, som alternativ til løb, oprettes som noget nyt. Efter løbet er der lodtrækningspræmier og der afsluttes med hygge i klubben, hvor der kan købes mad og drikke.

Lillebælts Blå Bånd 18. august, De 5 søsportsklubber i Middelfart www.lillebaeltsblaabaand.dk Lillebælts Blå Bånd afvikles i 2012 for 4. gang. Løbet roes i farvandet omkring Fænø og i Fænøsund, med start fra Middelfart Roklub kl. 12.00. Arrangører er de 5 søsportsklubber i Middelfart Kommune. Bådtyper: div. kajakker og inriggere, der roes efter DFfR,s handicapsystem Distancer: 10 & 20 km. på Lillebælt, se mere om løbet på hjemmesiden. Arrangører: Føns Søsportsklub, Kajakklubben Strømmen, Middelfart Roklub, Roklubben Lillebælt, Strib Ro- & Kajakklub.

92

Årsmagasin 2012

22. september, Lyngby Kanoklub www.lyngby-kanoklub.dk Lyngby Kanoklub har fornøjelsen at præsenterer årets kano- og kajakløb. Der er 3 distancer 3 km, 8 km og 14 km. Løb oprettes, hvor mere end 3 både er tilmeldte, dog vil TRIM oprettes fra startsteder opretttet med blot 1 deltager. Deadlines for oprettelse af løb er ca. 1 uge før løbet afvikles,(når programmet laves) men tilmeldinger modtages helt frem til instruktion ca. 1 time før start af pågældende startgruppe.

Kanojak Trim 25. august, Kajakklubben Esrum Sø www.kkes.dk Trimløbet har til formål at få så mange så muligt ud og opleve stemningen ved et løb og se vores rovand i den flotte natur ved Esrum Sø. Det er for såvel øvede som nybegyndere. Der roes Esrum Sø rundt, som er 20 km. Der er både roere der vil ro hurtigt (og holde trit med vores 4´er der plejer at være med) og andre der roer i et mere afslappet tempo. Under alle omstændigheder en flot tur langs skove, marker og idylliske huse. Afhængigt af vejret kan der blive lavet en alternativ rute for at få så meget læ som muligt. Starten går fra vores klubhus i Nødebo. Efter løbet er der mulighed for at få lidt mad og drikke i vores Cafe i klubhuset! Følg med på http://www.kkes.dk/, hvor invitation og tilmelding kommer på til foråret med mere info. Bemærk at vi ror lørdag som noget nyt. På gensyn på søen til august !


Ă…rsmagasin 2012

93


Arrangementsomtaler

Arrangementsomtaler fortsat Vendelboløbet 2012 25. august 2012, Aalborg Kajakklub www.aalborgkajakklub.dk EPP niveau: 2 Vendelboløbet er Aalborg Kajakklubs årlige stævne for alle kajakroere, motionister som kaproere. Løbets i alt 21 km. afvikles på den smukke og afvekslende rute fra Åbybro til Aalborg.

bliver taget godt imod i såvel danske klubber som klubber under det internationale medlemsforbund (ICF).

Præmier Alle, som gennemfører, får en Tour de Gudenå-trøje samt et diplom. Der uddeles medaljer i alle klasser, hvor mindst otte både er tilmeldt. Gennemførelsesmedalje til alle i U14klasserne.

Løbets start går ved det gamle mejeri nordvest for Åbybro. Der roes herfra 12 km i meget smuk natur nedstrøms ad den brede Ryå til Limfjorden. Der er ingen overbæringer på ruten. Fra Ryås udmunding roes først 6 km. nord om øen Egholm. Ved åens munding roes et kortere stykke på meget lavt vand. Rutens sidste 3 km. fra Egholm til Aalborg Kajakklub foregår på åben fjord. Der er måltagning ved Aalborg Kajakklub, hvor der efter løbet er præmieoverrækkelser, mulighed for hyggeligt samvær og der vil være mulighed for køb af sandwich og drikkevarer. Det tilstræbes at udskrive løb i alle klasser samt i havkajak.

VIKA-løbet

Tour de Gudenaa

Vi deler dagen op i to løb; ét for K1 fra kl. 10-12 og ét for K2 og K4 fra kl. 13-15. Det er muligt at deltage i begge løb, og derved få mere rotid på vandet.

8.-9. september, TdG Kommiteen www.tourdegudenaa.dk Endnu engang indbydes til Tour de Gudenå - for 45. gang afholdes et af verdens største maratonløb i kano og kajak. Gudenåen tager igen imod alle de mange roere, der ønsker at blive udfordret i et af de største internationale kano- og kajakarrangementer der findes. Vi håber, at invitationen

94

Årsmagasin 2012

29. september, Viborg Kajakklub www.viborgkajakklub.dk EPP niveau: 2 Viborg Kajakklub byder velkommen til VIKA-løbet 2012; en hyggelig efterårsdag med de to smukke søer, Søndersø og Nørresø, som kulisse. Løbet giver jer mulighed for at få alle kanoer og kajakker fra bådhallen på vandet, da de to søer i Viborg er kendt for sit rolige vand. Alle kan deltage! Fra stævnepladsen kan man følge løbet på vandet i de forskellige klasser.

Distancer fra 4-14 km alt efter alder og klasser.


Udbydere En række kursusvirksomheder, højskoler o.l. vil også arbejde med EPP systemet. Udbyderne godkendes ud fra en række kvalitets- og sikkerhedskriterier af DKF som udbydere af EPP. Godkendte udbydere vil blive listet her.

Årsmagasin 2012

95


Udbydere

www.bjergkaeden.dk

– se mere her eller besøg butikken i Køge 400 kvm stor friluftsbutik med kajakafdeling Netbutik og kundeklub Personlig kajakdemo

• SALG AF KAJAKKER

Vi skræddersyr dit EPP kursus

• GUIDEDE TURE

Førende mærker God og personlig service

• UDLEJNING • EPP-KURSER FoR mERE INFo:

29 89 18 40 STRANDVEJEN 5 - AARSDALE - BORNHOLM

www.havkajakbornholm.dk

Vestergade 34A, 4600 Køge • T. 5665 2345 • M. info@bjergkaeden.dk • www.bjergkaeden.dk

Kajak & Glamsdalens Idrætsefterskole Outdoor - Vand- & kajaklinje

Et af Danmarks stærkeste kajakmiljøer – 70 kajakker (hav, polo, surf og fos) og undervisere på højeste niveau. GIV uddanner i havkajak til og med EPP3 og Instruktør Hav 2. GIV Kajakpolo har hold i den danske liga, 1. og 2. division. Prøv det vilde i surfkajak ved Vesterhavet og slut kurset med 5 dage på fos i Norge. Kursusstart: 2/1, 19/2 og 12/8 i 2012 samt 6/1 2013 Sommerkursus: Kayak 4 Fun på ‘Impulsion’ i uge 31

86 67 2011 | www.giv.dk

96

Årsmagasin 2012

- 10 timer om ugen - Egen svømmehal - 9. eller 10. klasse - Kajakpolo - Havkajak - Svømning - Fysisk træning t - Adventurerace - Triathlon

www.glamsdalen.dk


Udbydere www.karpenhoej.dk

KAJAKKER

KURSER FOR ALLE MED HANG TIL SKØRTER

UDSTYR KURSER

RÅDGIVNING Kajakgaarden Kolding Dokvej 4 Tlf. +45 74534892

www.kajakgaarden.dk

Specialbutik for kajakentusiaster

Kajakgaarden Århus Marselisborg Havnevej 36 Tlf. +45 32164892 info@kajakgaarden.dk

En uge - eller et år ... ?

HAVKAJAK PÅ OURE Vi tilbyder både korte og lange kurser med havkajak på Oure: Oures Sommer Kurser: EPP 1 & EPP 2 & EPP 3, samt det nye kursus: Fyn Rundt Tag EPP 3 og bliv DKF Instruktør 2 på Oure Højskoles Adventure Instruktøruddannelse. Tag EPP 2 - og dyrk AdventureRace eller sejl MatchRace på Oure Efterskoles AdventureSport- eller HavAdventurelinje, hvor du også får 3 uger på ski/snowboard i Alperne. Oures HavKajakCenter ligger lige ud til Det Sydfynske Ø-hav med masser muligheder for at få oplevelser og uddannelse i havkajak.

Tilmeld dig på www.oure.dk

Skolerne i Oure Sport & Performance

Årsmagasin 2012

97


Udbydere

w

anetmai.com

WWW.RYHOJSKOLE.DK

kajak_annonce.indd 1

Ry Classic 1 uge 26 .På cykel i søhøjlandet .Pilgrimsvandringer .Introduktion til abstrakt maleri .Skriv så det fænger .Ro i kajakken

Ry Classic 2 uge 27 .Skuespillerens redskaber .Luft og litteratur .Pilgrimsvandringer .Argentinsk tango

Musik i Ry uge 28 .Sangskrivning .Soul, reggae og motown .Sang, dans og spil .Jazz .Rytmisk kor, rock og pop

Ry for familier uge 29 .Kor og krumspring .Natursafari .Teater .Sammenspil .Ridning på islandske heste .Keramisk værksted

Nordisk fortælleseminar uge 30 .Krop, fortælling og humor .The heart of the art .Fortæl for børn! .Billeskabende fortælling .Master class .Filosofi og fortælling

Ry Uden Filter Ry Uden Filter uge 31 .Musik .Kunst .Teater .Ridning .Friluftsliv .Lyrik .Leg .Foto

30-11-2009 22:31:45

Havkajakkurser for alle Naturen og eventyret venter på dig i ind- og udland

www.trekantenskajakskole.dk tlf.: +45 7558 6194 Mail: post@trekantenskajakskole.dk Havkajakinstruktør Bent K. Thomsen 98

Årsmagasin 2012


Udbydere

KAJAK PÅ SKOLESKEMAET

Kurser og oplevelser surfkajak - havkajak - midt i den store vestjyske natur

BLIV INSTRUKTØR

VEstjysK Ka jaK

ET AKTIVT FRILUFTSLIV VED LIMFJORDEN KAJAK - KANO - KLATRING - CAMP

Kontakt Per Henriksen E: vestjyskkajak@skylinemail.dk M: 29 42 86 76

V Estj ys K - Ka j a K.d K

���������������� ��� ���������� � ������ !"�# ��������

or Outdo r leade

else i instruktøruddann

Klatring Kajak MTB rfing

Windsu

Ski

Kano

www.sportshojskolen.dk/outdoorleader

��������� ��������� ����������������������� �������������������� ���������������� Årsmagasin 2012

99


Kajakklubberne skaber liv! • På havnen

• For unge

• På søen

• For ældre

• På stranden

• For alle

DIF & DKF’s udviklingsprojekt skaber kajakklubber www.kano-kajak.dk 100

Årsmagasin 2012

DKF årsmagasin 2012  
DKF årsmagasin 2012  
Advertisement