Page 1

ET MAGASIN

2017 Nr. 04 · August

e Term in s l is t

Planlæg 2018

LSE

ANMELDE

SIDE 24-25

Klog f a skade SIDE 10

Kanotur kaldte smilene frem SIDE 20

06

Ny klub i Præstø samler vandene

12

Orion Pilo er tilbage efter skade

EVENTYR · KAJAKPOLO · DET SKER · JURA · KORT NYT www.kano-kajak.dk

36

Solstrålehistorien i Guldborgsund


Ole Torp Dansprint ApS. Strandmarksvej 27C DK-2650 Hvidovre

Phone: +45 44 69 88 00 Mobile: +45 20 11 88 00 Web: www.dansprint.com

www.nelo.eu nelo@nelo.eu facebook.com/nelokayaks


Indhold 06 Ny klub i Præstø samler vandene

En skade koster jo på mange fronter, både økonomisk, psykisk og på motivationen.

10 Klog af skade 12 Orion Pilo er tilbage

12

16 Hvem kan? Kajakpolo kan! 18 Tak for adgang, Jørn! 20 – Jeg vil jo bare gerne vise jer billederne 24 Sæt dine arrangementer på DKF-kalenderen 27 Kender du Jytte? 28 Det sker 30 Sej gammel dame fra Vallensbæk 32 Finn Larsen trapper lidt ned i Maribo 35 Sprintlandsholdene bliver forstærket med topudstyr fra raaco 36 Solstrålehistorien i Guldborgsund 40 I kajak på Madeira

ANMELDE

LSE

Klog af skade SIDE 10

i dette

44 Søfartstyrelsen om SUP og sikkerhed 46 På Myrkdalselvi i Norge 50 Jura er en ting, moral noget andet

Magasinet Kano & Kajak · Nr. 04 · August 2017

51 17

20

30

Hvem kan? Kajakpolo kan! Sprøjtende vand, strategisk gruppearbejde og pumpende adrenalin... Det er ikke noget under, at kajakpolo vokser.

Jeg vil jo bare gerne vise jer billederne I starten af juni var mit team og jeg på kanotur med vores elever. Dagen var en fantastisk oplevelse!

Sej gammel dame fra Vallensbæk Kirsten Weinwurm på 76 år deltog som den eneste i masters dameklasse 75+, og gennemførte i flot stil.

kan Din grønne idé værd være 10.000 kr. | 04-2017 03


LEDER

Magasinet binder os sammen

Udgiver Dansk Kano og Kajak Forbund Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Tlf 4326 2094 Åbningstid Hver dag 10-15 dkf@kano-kajak.dk www.kano-kajak.dk isnn 0900-8438

Har du det lige som jeg, så glæder du dig hver gang, posten afleverer et nyt nummer af vores medlemsmagasin, Magasinet Kano & Kajak.

Ansvarshavende Ole Tikjøb Formand, DKF ole.tikjoeb@kano-kajak.dk

Faktisk er det her nummer et lille jubilæum, nemlig nummer 40 efter relanceringen i 2010, og som det har været tilfældet for de øvrige 39 numre, så har det glædet mig at se, hvordan magasinet binder os sammen på tværs af de måder, vi bruger vandet på.

Kontaktperson DKF’s sekretariat Christian Jacobsen Direktør Tlf 4326 2099 christian.jacobsen@kano-kajak.dk

Tag bare den rørende historie om specialklassen fra Vejle, hvor Anne Steffensen, lærer på Center for Specialundervisning for Voksne, prøver at sætte ord på de oplevelser, elever uden talesprog og med enten multiple funktionsnedsættelser, eller svære autismespektrumforstyrrelser, havde på en kanotur på Vejle Å.

Redaktion Redaktør Lars Bo Nielsen Mobil 2123 8856 lars.bo@kano-kajak.dk redaktion@kano-kajak.dk

Anne har sin tvivl, om historien hører hjemme i magasinet. Og selvfølgelig gør den det (med forældrenes godkendelse), for historien kan forhåbentlig være til stor inspiration for andre.

Journalist Ann Kerol Mobil 4028 4296 ak@alkom.dk

Vandet, og de oplevelser, vi får på vandet, er nemlig det, der binder os sammen og inspirerer os, for vi bruger vandet på mange forskellige måder fra havkajak, over turkajak, turkano, kajakpolo, SUP, surfski, sprintkajak og kapkano.

Faglig redaktør Anders Krintel Mobil 3190 0977 anders@krintel.dk

Gennem alle 40 numre har magasinet beskrevet den alsidighed og mangfoldighed, der kendetegner vores brug af vandet, og magasinet bliver så godt modtaget, at redaktionen modtager flere og flere tips om gode historier fra vores medlemmer og klubber samt eksterne indlæg, som i Annes tilfælde.

Layout Mediegruppen Horsensvej 72 A 7100 Vejle Tlf 7584 1200 www.mediegruppen.net

Samtidig giver artiklerne også anledning til debat og replikker fra læserne, og jeg ved, at redaktionen med glæde modtager tips, replikker og eksterne indlæg.

Annoncer Vendemus ApS Frederiksgade 45, Baghuset, 1. sal 8000 Aarhus C Tlf. 7222 7080 kontak@vendemus.dk

Som forbund har vi også stor glæde af magasinet, for her kan vi fortælle om alle de ting, vi kan hjælpe medlemmerne og klubberne med samtidig med, at vi kan informere om egne aktiviteter og give plads til information om klubbernes arrangementer. Som vandet binder os sammen, binder magasinet os sammen.

Tryk og distribution Aller Tryk

Jeg glæder mig allerede til næste nummer.

Oplag 20.000 ex.

God læselyst.

Distribution Postomdeles til klubber og medlemmer under DKF. Modtager du ikke bladet, ret henvendelse til din klub.

Miljø Trykt på miljøgodkendt papir hos svane-, blomstog FSC mærket trykkeri.

MG 8802

Tekst og fotos fra Magasinet Kano & Kajak må ikke gengives uden tilladelse fra DKF. Tips og kommentarer kan mailes til redaktion@kano-kajak.dk.

Ole Tikjøb, formand, DKF


Kano & Kajak Butikken Besøg Danmarks største kajakbutik Kæmpe udvalg i udstyr og hundredvis af både

Butikken, der hjælper dig på vandet :-) kajak.dk Find butikken:

Kano & Kajak Butikken Generatorvej 39 2860 Søborg Tlf 3990 8989

Åbningstider: Mandag-fredag kl. 10.00 - 17.30 Lørdag kl. 10.00 - 16.00


KLUB

Frugtbar

t samarb ej

de

Ny klub i Præstø samler vandene Præstø Kajak & Padle Klub har siden start sidste år haft stor succes med at samle aktiviteter for kajak, kano og surf under samme fane. Vandsportsentusiaster i alle aldersgrupper strømmer til, og efter godt et år har medlemstallet rundet de 100. Tekst: Ann Kerol | Foto: Ann Kerol

Den 28. januar 2016 – præcis fem år efter Præstø Fjord kom i negativ fokus, da 13 unge og to lærere kæntrede i en dragebåd – blev der skrevet en ny og mere opmuntrende overskrift for vandsportsaktiviteter, da Præstø Kajak & Padle Klub blev stiftet blandt andet med den helt klare mission, at skrive vandaktiviteter på fjorden ind i en ny kontekst. – Der har ligesom hængt en sort sky over Præstø Fjord siden ulykken, og det var jeg og klubbens to medstiftere Janus Holm og Helge Bramsen ved at være rigtigt ærgerlige over. Derfor besluttede vi at stifte en ny klub for alle, som vil være med til at placere leg og sjove aktiviteter på Præstø Fjord øverst i googlesøgningen, for således at fortrænge den sorte sky efter ulykken, og få genskabt lokalbefolkningens lyst til at deltage i nogle aktiviteter på fjorden under nye, trygge rammer, siger formand og medstifter af klubben, Nikolaj Reichel. Og missionen er lykkedes. I dag – blot halvandet år efter den stiftende generalforsamling – har klubben over 100 medlemmer, hvoraf 40 er børn og unge.

De tre initiativtagere havde fra start den helt klare holdning, at sikkerheden skulle prioriteres meget højt og at klubben skulle være en åben familie- og fritidsklub for alle med interesse i sejlsport og helt specifikt de fartøjer, som benytter padler som drivkraft – blandt andet havkajak, kano, kajakpolo, SUP, og Sit on Tops. Medlem af to forbund Lisbet Praëm fra Dansk Kano og Kajak Forbund deltog på den stiftende generalforsamling i januar sidste år. – Hun var en god sparringspartner og er det stadig, når vi skal have svar på forskellige udfordringer i forbindelse med blandt andet økonomi, organisation, struktur og ikke mindst sikkerhed og oplæring af instruktører samt opstart af nye aktiviteter, siger Nikolaj Reichel. Klubben blev da medlem af Dansk Kano og Kajak Forbund, som gav den nye klub et tilskud på 12.000 kroner. Pengene gik til opkøb af tre containere, som klubbens medlemmer har opstillet og indrettet til opbevaring af udstyr på et lejet kommunalt græsareal mellem Præstø Sejlklub og Præstø Roklub ved Præstø Havn.

Vi er klar til at afprøve noget nyt og at anskue det her fra en måske ny vinkel, hvor samarbejde og dialog med andre er omdrejningspunktet. Janus Holm

06

| 04-2017

– Vi har valgt at bruge både kajak og Padle i vores navn, fordi vi gerne fra starten vil signalere, at vi er en klub, der favner meget bredt. Vi er et samlingssted for både kajak/ kanomiljøet og surfermiljøet. Derfor er vi også blevet medlem af Dansk Surf og Rafting Forbund, der ved opstarten sidste år gav os nogle boards, hvilket var en stor hjælp, idet vi som nystartet klub ikke har mange midler til indkøb af udstyr, siger medstifter og næstformand af klubben, Janus Holm. Med det dobbelte medlemskab signalerer klubben, at man ikke ønsker at begrænse sig, men ønsker frie rammer til at række ud efter medlemmer fra alle vandsportsmiljøer. – Vi er klar til at afprøve noget nyt og at anskue det her fra en måske ny vinkel, hvor samarbejde og dialog med andre er omdrejningspunktet. Jeg kan da klart fornemme, at kajak og surf er to forskellige kulturer. Men jeg synes, at vi allerede nu har samlet vandene og fremstår som en klub, hvor vores medlemmer lærer af hinanden og i fællesskab benytter alt det udstyr, som klubben har, siger Nikolaj Reichel. Dialog med andre klubber Dialog og samarbejde på tværs af interesser strækker sig længere end til kun at omfatte klubbens medlemmer. Efter halvandet års tilstedeværelse på Præstø Havn, har Præstø Kajak & Padle Klub skabt lidt røre i


Klub

andedammen hos naboklubberne, Præstø Sejlklub og ikke mindst Præstø Roklub, der er ved at forbløde på grund af et vigende medlemstal de seneste år. – Vores tilstedeværelse her på havnen og måden, som vi har indrettet os på, har på flere måder været en katalysator for bedre dialog klubberne imellem. Da vi kom herned kunne vi mærke, at de gamle etablerede klubber er vant til at tænke meget snævert og have nok i sig selv. Men vi har fået skabt en dialog, så vi nu er begyndt at samarbejde om flere og flere ting med de andre klubber. Blandt andet har vi i år lavet en aftale med roklubben om fælles træning og spisning, og vi har fået lov at benytte fjordsvømmernes baner til et SUP-race i august, siger Nikolaj Reichel. Flere medlemmer af bestyrelsen har siddet i Vordingborg Kommunes projektgruppe, der arbejder på at gøre Præstø til en stor vandsportsby, og som har en vision om at forene de forskellige vandsportsaktiviteter omkring fjorden under eksempelvis en samlet paraplyorganisation. – Den idé går fint i tråd med den måde vores klub tænker på, hvor vi ser muligheder i det brede samarbejde og vores ønske om at få lavet en samlet plan for vandsportsaktiviteterne på fjorden og ved havnen, siger Nikolaj Reichel. Familie- og hyggeklub Klubben er stadig i sin spæde opstart, men der er ved at skyde flere forskellige udvalg op, som eksempelvis et aktivitetsudvalg. Der er også ved at komme gang i uddannelse af instruktører, og fire gange om ugen står der træning på aktivitetsplanen.

Janus Holm.

| 04-2017 07


Klub

Om mandagen er der juniortræning, som er blevet så stort et hold, at det er blevet inddelt i to grupper – et med særlig fokus på kajak og et med særlig fokus på padling. På kajakdelen er det især de to instruktører Karsten og Charlotte Rhode, der styrer træningen. Der er også ved at dukke små grupper op, som eksempelvis Torsdagstøserne. Her mødes en gruppe ”tøser” hver torsdag aften, hvor de starter med aktiviteter på vandet og slutter med social samvær af forskellig slags. Er vejret til det, så benyttes den store bålplads gerne, når der skal hygges. Klubben har fra start slået sig op på at være en familieklub, og det kan også ses på medlemsskaren, hvor en stor del har benyttet sig af tilbuddet om at tegne et særligt familiemedlemskab. Hver tirsdag er der familiedag, hvor der arrangeres familieture eller andre sjove aktiviteter, som der nu er stemning for og vejr til på dagen. Her er der for alvor gang i leg og sociale aktiviteter både til vands og til lands. – Det, vi for alvor har succes med, er, at vi fra klubbens side fyrer op under grillen og serverer hotdogs til en 10’er, når familierne samles på pladsen, efter de har været på vandet. På den måde får vi spist hele familien af, så de ikke skal tænke på aftensmad og det betyder igen, at de bliver og hygger i klubben lidt længere, siger Nikolaj Reichel.

Når vejret er til det, hygges der gerne på den store bålplads.

08

| 04-2017

Nikolaj Reichel har selv tegnet klubbens logo.

Der arrangeres også jævnligt ”Store bålog grilldag” rundt om den store bålplads, som klubbens medlemmer benytter ved flere anledninger. Blandt andet blev der arrangeret Sct. Hans aften ved bålpladsen, hvor medlemmer fra naboklubben Præstø Roklub også var inviteret. Lige nu kigger klubben på muligheden for at lave noget kajakpolo. Men indtil nu har nogle af klubbens medlemmer arrangeret en slags boldspil i vandet. – Det har vi moret os meget med, men man kan jo ikke kalde det rigtig kajak-polo, for det kræver nogle helt specielle færdigheder. Men vi er åbne for at tage kajakpolo ind, hvis der er en, som vil tage bolden op og være initiativtager på aktiviteten. Og vi tænker, at vi kan benytte

tilbuddet om en startpakke fra DKF på et tidspunkt, siger Janus Holm. Kajakfolket er begyndt at kigge lidt frem i kalenderen og arbejder nu på at få lavet aftaler med den lokale svømmehal om at arrangere vinteraktiviteter i år. – For vi er stadig en sæsonåben klub. Men for de medlemmer, der ønsker aktiviteter hele året, så har vi fået lovning på, at vi kan benytte DGI´s træningsfaciliteter oppe i byen. Så vi skaber stadig flere og flere aktiviteter i takt med, at vi indgår flere og flere aftaler med gode samarbejdspartnere, der som os gerne vil skabe nogle gode fælles aktiviteter på Præstø Fjord til glæde for både kommunens borgere og gæster, siger Janus Holm.


WARM INTENSITY CN LS 1905350-751603 PRIS: KR. 500,00,-

@CRAFTSPORTSWEARDK

WARM INTENSITY CN LS 1905350-999985 PRIS: KR. 500,00,-

CRAFTSPORTSWEAR.COM


BOGANMELDELSE

Anmeldelse

Klog af skade – Viden om den mentale inderside, når sportsskaden rammer. Tekst: Anders Krintel | Foto: Forlaget

Når man som idrætsudøver pludselig rammes af en skade, sætter det en masse tanker i gang. Hvad kunne jeg have gjort anderledes? Hvor meget var jeg selv skyld i? Hvad skal jeg lære? Hvad gør jeg nu? Det kan fylde enormt i hovedet på sportsfolk. Både hos eliten, men også i allerhøjeste grad hos motionister. Er man langt ude, når man bliver smådepressiv over ikke at kunne dyrke sin sport i en periode? Er man et fjols, fordi man ikke lyttede til sin krop? Der er så mange mentale aspekter, når man rammes af en skade, og forfatterne Thorsten Asbjørn og Peter Borberg har sat sig for at få greb om nogen af disse, med denne fremragende bog. Med udgangspunkt i en lang række kendte sportsfolk, tager forfatterne os med rundt i sportsskadens mentale rum. Det handler ikke om, at man skal varme op på en bestemt måde, strække ud eller spise sundt. Det handler om, hvad der får os til at presse citronen, så det går galt, og det handler om, hvordan man kommer videre. Jeg kan selv huske lyden, da noget sprang i min højre skulder midt i en makstest i bænkpres. Jeg var ved at tude. Ikke på grund af smerte, men fordi jeg med det samme kunne mærke, at det ikke blev til min daglige kajakroning i lang tid. Jeg kan også huske, at jeg følte mig forkert, fordi megen af min omverden bare fortalte mig, at jeg bare skulle slappe af, lade det få ro og finde på noget andet at bruge min tid på. Der var intet der var mere fjernt end at slappe af i det. Jeg var dybt frustreret. Ultraløberen Claus Bagger siger i bogen: ”Reaktionen kommer med det samme. Jeg bliver mere træt og gnaven. Som en sur gammel mand. Jeg føler samtidig, at 10

| 04-2017

jeg går rundt med en indebrændt energi, en rastløshed, som jeg ikke kan komme af med.” (s.114) Det er ofte nemt nok, sportsfolk imellem, at tale om skader og finde forståelse. Alligevel er denne bog et kærkomment bidrag, for der er altid en omverden, der ikke fatter, hvad det handler om. I bogen møder vi svømmeren Rikke Møller Pedersen, roeren Fie Udby, fodboldspilleren Flemming Poulsen og en masse andre, der giver os deres historie. Det er klart, at man som udøver vil blive hæmmet i sin udfoldelse, hvis man konstant er bange for at komme til skade. Det er også klart for enhver, der træner, at det gør ondt engang imellem. Faktisk er det indtil en vis grænse det, som vi higer efter. For at mærke ”suset” skal armene nogen gange være ved at eksplodere. Man skal være smadret efter en 1.000-meter til DM. Ellers føler man ikke, at man har ydet det maksimale. Men det at tåle smerte kan man blive alt for god til, og det fører til uhensigtsmæssig træning og konkurrence, som ender i skader og ufrivillige pauser. Denne vigtige problematik, synes jeg, bogen får diskuteret godt igennem, og især er dens eksempel med triatleten Camilla Pedersen godt. Hun løb de sidste otte kilometer af maratonløbet til DM i Ironman 2012 med en brækket fod i en rus af stædighed, adrenalin og endorfiner. I vores sport kender vi utallige eksempler på folk, der f.eks. har roet Tour de Gudenaa med svært hævede håndled med kraftig seneskedehindebetændelse. Kano og kajak er ikke en kontaktsport (Polo selvfølgelig undtaget), og der er en anden form for kalkuleret risiko, når ishockeyspillere kommer til skade i en takling eller når boksere få flækket et øjenbryn.

Alligevel er det nogenlunde samme tristesse og frustration, der rammer udøverne på tværs af sportsgrenene. Klog af skade er opdelt i tre hovedafsnit, hvor det første natuligt nok hedder ”Før skaden”. Det berører fandenivoldskheden og troen på usårlighed, der ender med skader og overanstrengelse. Anden del forholder sig til ”under skaden” og handler om at føle sig uden for sit vante miljø, om det kedelige i genoptræning, rastløsheden, angsten for ikke at komme tilbage og en masse andet. Tredje del hedder ”Efter skaden” og handler dels om at komme i gang igen med en fornyet skadesbevidsthed, og dels om de udøvere, der ikke kommer i gang igen, og som skal redefinere sig selv. Bogen giver ikke kun viden om skader. Den viser sig også efter endt læsning at være god at læse, da mange vil kunne identificere sig med en masse af de medvirkende. Samtidig er det interessant at blive indført i andre sportsgrene. Det er idrætsfolk, som fortæller ærlige historier. Man kan naturligvis læse bogen, når korsbåndet ER flået over, eller ledkapslerne i skulderen ER læderet. Da vil bogen kunne hjælpe en god del til selvforståelsen og gøre det nemmere at acceptere, at man er sat udenfor. Herefter vil den kunne hjælpe udøveren til selv at lægge en form for forebyggende strategi, så senere skader undgås. Men det er langt klogere for alle os udøvere at læse bogen inden, det går galt, og bruge den til at få fejet dårlig og uhensigtsmæssig træningskultur ud af klubberne. Bogen er også et solidt opgør med ”Det skal ros væk” og ”Det skal gøre ondt, før det bliver godt”.


Boganmeldelse

Fakta om bogen Klog af skade – Viden om den mentale inderside, når sportsskaden rammer • Af Thorsten Asbjørn og Peter Borberg • Udgivet i samarbejde med Danmarks Idrætsforbund og Team Danmark • Udgivet på Turbineforlaget • Vejledende pris: 249,• 184 sider

| 04-2017

11


PORTRÆT

Orion Pilo er tilbage Kun to uger før kvalifikationsstævnet i Duisburg i foråret 2016, knuste en fibersprængning i den ene arm den 25-årige Maribo-roers drøm om OL i Rio i 200 meter enerkajak. Efter et års genoptræning gjorde han med succes comeback til forårets Bagsværd Regatta og drømmer nu om OL i Tokyo i 2020. Tekst: Lars Bo | Foto: Søren Aasmul og Lars Bo

12

| 04-2017


Portræt

Orion Pilo er glad for at være tilbage på den internationale sprintscene.

En kæmpe forløsning. Sådan beskrev Orion Pilo sin følelse på sociale medier efter forårets Bagsværd Regatta, hvor han for første gang i et år stillede op i konkurrence og gav den ”fuld gas” i 200-meterfinalen – og vandt med halvandet sekund. – Inden regattaen var jeg meget i tvivl om, hvor jeg stod. Det var mit første rigtige sprintstævne efter skaden, og op til stævnet havde jeg ikke turdet træne fuldt ud. Samtidig tvivlede jeg lidt på, om jeg overhovedet var i stand til at komme igen, om jeg simpelthen var brændt ud og var færdig. Så vinder jeg med halvandet sekund og tænker bare wauuw, hvad skete der lige der? smiler han hen over vores snakkebord på Elitecenteret i Bagsværd. Her har vi aftalt at mødes til en snak om tiden både før og efter Duisburg, om knuste drømme og nye drømme. – Forløsningen efter regattaen skyldtes også, at det var anden gang, jeg kom tilbage efter min skade, for efter nytår, hvor jeg var blevet erklæret rask, deltog jeg på landsholdets træningslejr i Florida, hvor skaden brød op igen. Derfor var jeg bange for, at skaden skulle bryde op igen igen til regattaen, for her valgte jeg at stille op i fire løb. Undervejs kom jeg til at tænke på, at det måske ikke var verdens bedste idé, men heldigvis gik det fint, siger han. Tæt på Rio til VM Fint gik det også for ham tilbage i 2015, hvor han for alvor brød igennem på den internationale sprintscene. Han blev U23-europamester i 200 meter enerkajak og blev udtaget til VM i Milano i august. Her skulle de første og flertallet af Riobilletterne uddeles. – Dengang tror jeg nok, at forventningerne til mig var en ottendeplads i B-finalen. I stedet var jeg 17/100 fra at kvalificere mig til A-finalen og en billet til Rio. Jeg var så tæt på, som tænkes kan, forklarer Orion Pilo. Resultatet gjorde ham med et til en satsningsroer frem mod forårets europæiske kvalifikationsstævne i Duisburg, og i november og de første måneder af 2016 var han med OL-roerne og de øvrige kvalifikationsroere, Julie Frølund Funch fra Vallensbæk samt toerkajakken med Nils Boe fra Maribo og Morten Graversen fra Silkeborg, på 16 ugers træningslejr i Florida.

– Da vi kom hjem fra Florida, tog os, der skulle til Duisburg, videre til en fire uger lang træningslejr i Ungarn. Det var noget af et sats med så mange og lange træningslejre, men jeg følte, at satset var rigtigt, for jeg havde aldrig været i så god form, som i Ungarn. Her trænede vi også rigtig godt, og jeg roede rigtig stærkt. Små to uger før kvalifikationen lavede vi så en test på tid. 10 gange 150 meter den ene dag, og 10 gange 250 meter den næste dag. Gennemførte trods smerter – Det var under den anden test, at skaden kom. Det føltes som om, at der var en person, der slog sin hånd hårdt og direkte ind på min triceps og lammede den. Bagefter blev jeg nødt til at stoppe op, prøve at løfte armen igen og ro videre. Det gik bare ikke. Normalt er jeg ikke en pivskid, men plejer at ro videre, selv om det gør lidt ondt, så da jeg ikke kunne gøre det, blev det taget meget alvorligt hos trænerteamet, forklarer Orion Pilo. Hos en læge i Budapest fik han at vide, at han ikke skulle regne med at kunne hele en fiberskade på to uger, men Orion Pilo var indstillet på at ro sit løb i Duisburg for at kunne se sig selv i øjnene. – Planen blev, at jeg skulle tage den med ro og gå til behandlinger hver dag hos en læge i en større fodboldklub i Szolnok. Her fik jeg tre-fire forskellige behandlinger med blandt andet laser, magneter og akupunktur, siger han. Efter behandlingerne og efter ankomsten til Duisburg følte Orion Pilo, at armen var helet. Han prøvede boksen af den ene dag, og det føltes okay, men dagen efter kom smældet igen. – Man kan godt drømme en skade væk, men ikke forhaste den. Så fik jeg at vide af trænerteamet, at det nok ikke var så god en idé at ro kvalifikationen. Men det ville jeg. Så jeg blev bundet op og fik smertestillende piller. Det første tag gav mig dog et smæld med det samme, og så blev smerterne så store, at jeg bare roede over min smertetærskel og gennemførte. Jeg ville ro i mål, og det gjorde jeg, siger han. Adgangskursus til ingeniørstudiet Den missede kvalifikation var selvsagt en kæmpe skuffelse for Orion Pilo ovenpå det hårde slid i træningslejrene og det faktum, at han op til Duisburg roede på tider til

| 04-2017

13


Portræt

Modig er blevet medaljehund.

træning, der var hurtigere end hans tider til VM. Men i stedet for at dvæle i skuffelsen, valgte han at bruge skaden til noget positivt og se fremad. – Jeg vil da gerne indrømme, at jeg ikke havde den bedste følelse i kroppen, da min kæreste Emma (Aastrand Jørgensen. red) fik sin tøjpakke op til OL, men jeg følte mig samtidig heldig. Nu kunne jeg i stedet bruge tiden på en anden drøm. Kajak er kun en del af mit liv, så derfor prøver jeg også at have noget andet ved siden af med henblik på fremtiden. I det her tilfælde min drøm om at blive ingeniør. Efter skaden fik jeg tid til at tage et adgangskursus til ingeniøruddannelsen og skal starte på DTU i Lyngby 1. september. Det glæder jeg mig meget til, siger Orion Pilo, der har en uddannelse som elektriker med i bagagen. Under hele sit skadesforløb og genoptræningsforløb har han desuden fået stor støtte af sin klub, Maribo Kajakklub og sin sponsor, Knuthenborg Safaripark. Og naturligvis fra Emma. – En skade koster jo på mange fronter, både økonomisk, psykisk og på motivationen. Det rumsterer jo hele tiden oven i hovedet på en, om man nu kan komme

14

| 04-2017

En skade koster jo på mange fronter, både økonomisk, psykisk og på motivationen. Det rumsterer jo hele tiden oven i hovedet på en, om man nu kan komme tilbage. Samtidig faldt jeg i rangering og dermed også i støtte fra Team Danmark. tilbage. Samtidig faldt jeg i rangering og dermed også i støtte fra Team Danmark. I den situation har min klub og min sponsor været en stor hjælp i den her periode, hvor jeg ikke har kunnet lave resultater. Især er jeg glad for, at Knuthenborg Safaripark har valgt at opretholde sin økonomiske støtte i tiltro til, at mine resultater nok skal komme tilbage. Samtidig har Emma virkelig været der for mig. Hun er der, lige meget hvad, når noget ikke rigtigt kører for mig. Så kan hun sige, hvad med at prøve det her og kom nu med ud til træning. Hun har været efter mig på den gode måde. Det har hjulpet meget, siger Orion Pilo. Nu med i firerkajak Det har også hjulpet ham, at han efter Rio hele tiden har indgået på det landshold, som forbundet satser på at få kvalificeret til

OL i Tokyo. Senest blev han udtaget til EM i Bulgarien i firerkajakken og på sin 200 meter enerkajak. – Tidligere roede jeg meget alene i min K1 200, så jeg er meget glad for, at jeg nu har fået en træningsgruppe, sammen med de andre i bruttotruppen til firerkajakken. Til OL i Tokyo skal der ros 500 meter og ikke 1.000 meter som tidligere. Her giver det god mening at få stærke 200-meterroere med i en firerkajak, for på 500 meter handler det om een lang sprint, hvor de første 100 meter bliver brugt til at få båden op i fart og så forsøge at holde tempoet resten af vejen. Vi halter lidt efter på sprintdelen, så vi kunne godt bruge en stærk sprinter til, men firerkajakken er en satsning på den lange bane. Vi mangler fortsat nogle sekunder i forhold til de andre nationer, så der skal knokles de kommende år. Men det ser jeg frem til,


Portræt

ligesom jeg også håber at kunne kvalificere mig i enerkajakken. Selv om jeg mangler et par måneders kampform, så har jeg stadig ærgerrigheden og gejsten og vil gøre mit til at komme med til Tokyo. Fra næste sæson skulle jeg gerne være helt på toppen igen, smiler han. Kammerat viste vejen til kajak Det stod nu ikke skrevet i kortene, at Orion Pilo en dag skulle gå hen og blive en af verdens bedste sprintere i kajak. Kajak var ikke i hans hoved, da han som tilflytter til Rødby på Lolland i de tidlige teenageår hang ud sammen med andre unge hver weekend hos en kammerat. – Her spillede vi mest computerspil hele weekenden, men en morgen var vores kammerat væk. Det viste sig, at han var til kajaktræning i Maribo Kajakklub, og det lød så spændende, at det måtte vi opleve. Klubben var hyggelig at besøge, og det var især lækkert, at man fik varm middagsmad

med pasta og kage. Så begyndte jeg at ro kajak, selv om jeg godt nok var bange første gang, for det var lortevejr med store bølger på søen, forklarer han. Det var nu mere lyst end disciplin, der drev ham, men det fik træner Finn Larsen ændret på. Mødte han ikke op til træning, kunne Finn Larsen godt finde på at komme forbi og hente ham.

– Finn var god til at tage fat om dem, der ikke var ligetil, og sådan en var jeg. Jeg ved ikke, hvor jeg var endt uden Finn og kajak, men mine forældre har altid sagt til mig, at jeg skulle prøve at få noget godt ud af mit liv. For mig har det gode været kajak, smiler Orion Pilo. Og hunden på billedet hedder såmænd Modig, ”Medaljehunden Modig”.

Billeder fra det succesrige comeback ved Bagsværd Regatta.

Top kvalitet til fornuftig pris AQUARIUS / Sea Leopard, Sea Lion LV, Sea Lion

Frit valg kr.16.999,-

Butik / Værksted / Udlejning Prins Buris Vej 41A, Mejdal, 7500 Holstebro

| 04-2017

15


POLO

Hvem kan? Kajakpolo kan! Sprøjtende vand, strategisk gruppearbejde og pumpende adrenalin... Det er ikke noget under, at kajakpolo vokser i klubberne. Tekst: Irene Lauridsen | Foto: DKF

Hvad kan kajakpolo? Kajakpolo er en holdsport, som skaber et stort fællesskab spillere imellem. Der skal være tillid til de andre på holdet, og evnen til at læse hinanden er afgørende for resultatet. Kajakpolo er også en aktivitet, som klubberne kan fortsætte med over vinteren. De kolde måneder, der ellers forhindrer folk i at være på vandet, bliver pludselig højsæson for leg, teknik og rulletræning. Kajakpolo hjælper klubben med at holde interessen for kajaksporten i gang og kan endda være med til at rekruttere nye medlemmer blandt dem, som kigger på, når spillerne udfolder sig i svømmehallen. Kajakpolos hurtige bevægelser fanger tilskuernes opmærksomhed og gør sporten utrolig seværdig. Den spænding og dynamik, der opstår på vandet, kan konkurrere med håndbolds eller badmintons bedste kampe. Hvor andre kajakdiscipliner kan være svære at følge med i fra havnekanten, så spilles en polokamp tæt på og “in your face”. Man kan følge alle de små bevæ-

gelser, de tekniske finter og de krampede ansigtsudtryk, og se de indbyrdes kampe på nærmeste hold. Hvem kan spille kajakpolo? Alle kan spille kajakpolo. Man ser oftest billeder af højtråbende polospillere med store overarme, brede skuldre og den perfekte pagaj i hænderne. Men som i alle sportsgrene, er der plads til alle og brug for alle, de professionelle spillere, dem som bare vil have det sjov på vandet og lære noget nyt, og de unge talenter, der jagter drømme. Kajakpolo kan være en vinteraktivitet, som bruges til at vedligeholde kajakformen i de kolde måneder, eller når det blæser for meget ude midt på fjorden. Eller som konkurrencesport, hvor man spiller med i den årlige DanmarksTurnering. For børn og unge er kajakpolos kombination af teknik, action og hurtige bevægelser attraktive, sjove og udfordrende. Som klub er det også en enkel, sjov og sikker måde at lære børn og unge roteknik på et meget afgrænset område.

Hvordan går man i gang med poloaktiviteter? Hvis din klub har lyst til at prøve polo, så kan I starte med at kontakte vores poloekspert, Silas Kraul, på sk@kano-kajak.dk. Silas kommer gerne forbi klubben for at høre mere om jeres overvejelser. Derudover har DKF en lånepakke, uddannelsestilbud og puljemidler til at støtte jeres projekt. I kan også se på DKF´s klubkort, hvor den nærmeste klub med kajakpolo-aktiviteter ligger. Det er en god idé at kigge forbi og se en af kampene og tale med dem om, hvad man har brug for, når man skal starte, hvor mange timer de bruger på træning osv. DKF håber, at flere klubber vil få lyst til at prøve polo og kan garantere, at der vil komme flere unge, flere frivillige og flere sjove aktiviteter til dem!

Status for kajakpolo i Danmark Lige nu har vi registreret 39 klubber med kajakpolo, med tilsammen 658 spillere. For at blive anerkendt som disciplin af Dansk Idrætsforbund og få tilsvarende støtte, skal kajakpolo registrere et minimum af 1.000 spillere. Vi vil gerne takke alle de klubber, som gav sig tid til at besvare DIF´s spørgeskema.

16

| 04-2017


flydebroer til rosport træ - aluminium - beton

- stor stabilitet - lav flydehøjde - 20cm - mange moduler størrelser - komplet levering og montering

NBC Marine tlf. 49 17 00 72

-

www.nbcmarine.dk

-

info@nbcmarine.dk


DET ADGANG TIL VAN

Miljø

Tak for adgang, Jørn!

Nationalpark Kongernes Nordsjælland Forslaget til bekendtgørelse om Nationalparken er sendt i offentlig høring for få dage siden, præcist 15 år efter, Jørn startede sit arbejde i projektet.

18

| 04-2017

En historie om, hvordan en almindelig borger åbnede naturen for roerne. Tekst: Irene Lauridsen | Foto: DKF

Hans navn er Jørn Mathisen, og han er en af de stille helte, som knokler for, at andre kan nyde godt af hans arbejde. Mens nogle bruger deres fritid til at være børnetrænere, og andre hjælper til med klubbens julefrokost, valgte Jørn at være frivillig og repræsentant for DKF og Dansk

Idrætsforbund i forskellige miljønetværk og arbejdsgrupper i de sidste 15 år. Og det er anderledes at være frivillig i projekter, som du ved, ikke bliver forhandlet færdigt i din levetid. Det skal være en speciel person, som bruger aften efter aften, år efter år, på at skabe en vision, som


Adgang til vandet

Naturstyrelsen Nordsjælland skriver til DKF: “Vi har sat stor pris på samarbejdet med Jørn og hans vilje til at nå resultater gennem en positiv dialog.” med årene bliver til en realitet. Han skal være tålmodig, strategisk, positiv og meget gavmild. Og sådan er Jørn. Idéen om en Nationalpark, som blev til Kongernes Nordsjælland Jørn var en af de første til at se potentialet for det, som senere blev til Kongernes Nordsjælland Nationalpark, allerede i 2002, og han var med til at starte en gruppe, der beskæftigede sig med idrættens interesser i den kommende nationalpark. Jørn var imødekommende over for både landbrug, skovbrug og andre idrætsorganisationer, som var med på forhandlinger om, hvordan parken skulle se ud. Og tålmodighed skulle der til, når flere forskellige frivillige og lodsejere skulle enes om adgang, brugerret, beskyttede områder og så meget andet. Men Jørn var den rigtige mand i det rette udvalg, og det lykkedes ham at bygge et godt netværk mellem interesseorganisationer, som DKF og DIF nyder godt af på nuværende tidspunkt. Arresø: Nu med adgang for kanoog kajakroning året rundt Da der blev sat gang i en arbejdsgruppe, som skulle kigge på adgang til Arresø, var Jørn en af ildsjælene, som prompte meldte sig som frivillig i projektet.

Arbejdet startede i 2004, og Jørn kunne på fineste vis forklare kano- og kajaksportens behov, på en rolig og faglig måde, over for rådets øvrige repræsentanter. Han har dermed været med til at sikre, at Arresø med den nye bekendtgørelse for færdsel på søen, er blevet åben for kano- og kajakroning året rundt. Bekendtgørelsen har åbnet mulighederne for udvikling af et aktivt klubliv på søen. Der er således i dag to klubber, der har base ved Arresø, nemlig Frederiksværk Ro- og Kajakklub og Arresø Kajakklub, ligesom der er mange klubber, der besøger søen. En udvikling, som klubberne kan takke Jørn for at have medvirket til. Arbejdet blev afsluttet i 2016. Tak for indsatsen Jørn har været en engageret frivillig, som arbejdede for at sikre adgang til naturen for alle danskere. Hans entusiasme for emnet og talent for samarbejde med andre interesseorganisationer gjorde ham til en uvurderlig støtte for DKF´s miljøpolitiske arbejde. For alle disse år, hvor han arbejdede stille og roligt for vores alle sammens ret til at komme på vandet med vores kajakker, vil DKF gerne sige, tak for adgang, Jørn! (Jørn valgte af private årsager at trække sig ud af sine poster som miljørepræsentant i 2016).

Adgang medfører ansvar Takket være frivillige som Jørn, har kajakroere fået mulighed for at kunne ro året rundt på steder, som var lukket for besøgende for få år siden. Men vi er opmærksomme på, at adgangen medfører ansvar: Ansvar for at passe på naturen, ansvar for at overholde reglerne, og ansvar for holde øje med, at offentlige arealer ikke indskrænkes igen. DKF bruger over 300 timer om året på at følge op på de forskellige sager om adgang og støtte alle de roere, som ønsker at hjælpe naturen. Hvis du også vil være en del af løsningen, kan du: • deltage i affaldsindsamlingen i Københavns kanaler d. 24. september. • tilmelde dig som DKF´s repræsentant i Friluftsrådet. • arbejde for at få en “miljøansvarlig” i klubbens bestyrelse. • organisere en lokal affaldsindsamling. • bestille en naturvejleder til klubben. Hvis du vil høre, hvordan du kan gøre en forskel for naturen, send en e-mail til il@kano-kajak.dk og få nogle idéer, som passer til din arbejdsrytme og interesser.

Vidste du at ..... Affaldsindsamlingen er en aktivitet under projektet Bevæg dig for Livet, i samarbejde med Københavns Universitets Studenteridrætsforening (KSI).

| 04-2017

19


KANO

– Jeg vil jo bare gerne vise jer billederne I starten af juni var mit team og jeg på kanotur med vores elever. Dagen var en fantastisk oplevelse! Tekst: Anne Steffensen, lærer på Center for Specialundervisning for Voksne i Vejle Foto: Mette Brinch, Cecilie Lynge Bak, Winnie Rimmer, Betina Gregersen, Rasmus Göta

20

| 04-2017


Kano

Rikke

Sign

e

| 04-2017

21


Kano

Max Jeg fik æren af at sidde med alle eleverne i kanoen, Anders Krintel (fagredaktør for herværende magasin), roede os med gedigen erfaring forsigtigt rundt, og personalerne på land fik taget nogle af årets bedste billeder, mens de passede på eleverne, der ventede. En af vores mødre skrev efterfølgende på vores facebookside: ”Det er de 110 mest fantastiske billeder, jeg længe har set. TAK!” På Kano- & Kajakklubben Vejle Ås facebookside høstede et udvalg af billederne også likes, som aldrig før, og jeg har desuden vist billederne til alle, jeg har været i nærheden af de sidste par måneder. Alle har derefter kigget på mig, og sagt, ”Det skal du da skrive en artikel til Magasinet Kano & Kajak om!”. Og ja, det skal jeg da. Men sandheden er, at jeg nu sidder her, næsten to måneder efter, og jeg aner ikke, hvad jeg skal skrive. En artikel skal have en vinkel og udover det, skal den henvende sig til målgruppen. Jeg har ingen vinkel og slet ikke en, der henvender sig til målgruppen for magasinet. For jeg er speciallærer og ikke kanoroer. Det er ikke i det her forum, jeg skal forsøge at sætte ord på, hvorfor jeg i ly fra kameravinklerne begyndte at småtude midt på Vejle Å, da jeg sad med en storråbende og lykkelig Cecilie på skødet. Cecilie, som bruger hele dage med hænderne for ørene foldet sammen om sig selv i kørestolen, fordi verden er alt for meget, eller fordi hun har haft for mange epileptiske anfald. Det er ikke her, jeg skal forklare jer, hvilken jordskredssejr det var for hele personalegruppen, da Cecilie pludselig tittede frem og med glade råb rejste sig fra kørestolen og fuld af tillid og overskud stolpede direkte mod åbrink og isætningsbro for i den grad at komme på kanotur. Det er heller ikke her, jeg skal forklare, hvor fint og skrøbeligt det var at have Mathilde liggende ved mig. Mathilde, som har været så syg i foråret, at vi ikke vidste, hvordan det ville ende. Nu lå hun her. Stanglækker og storsmilende i solbriller, redningsvest og stabil vejrtrækning. Eller Andreas. Andreas, som har så ubegribeligt svært ved at være i verden, at han oftest vælger den fra, hvis ikke vi vælger den til for ham. Andreas, som har prøvet meget lidt, fordi man

Andre

as

22

| 04-2017

At forklare jer, hvordan det føles at mærke Rikkes altid stressede krop falde fuldstændig til ro, da vandet begynde at vugge os, kan slet ikke lade sig gøre.


Kano

aldrig ved, om han kan magte det. Aldrig har jeg set nogen være så ivrig efter at komme på vandet, og aldrig har jeg hørt så mange glade lyde fra ham og set så brede smil. Det er heller ikke det, der er vinklen til målgruppen. At forklare jer, hvordan det føles at mærke Rikkes altid stressede krop falde fuldstændig til ro, da vandet begynde at vugge os, kan slet ikke lade sig gøre, for I har ikke passet hende, siden hun var ni år og kender ikke hver eneste nærmest konstante modstridende bevægelser, der normalt er i hendes krop. I vil aldrig kunne forstå, hvor fin den oplevelse var for lige præcis Rikke og mig, og det hører jo da slet ikke hjemme i Magasinet Kano & Kajak. Jeg kan heller ikke forestille mig, at nogen kan finde den helt store kano- og kajak-vinkel i, at Signe endnu engang viste sig at være et energibundt af uforfalsket livsglæde. Med spastiske ben og arme, strittende i alle umulige retninger, lå hun trygt i kanoen med blind tillid til, at vi selvfølgelig havde styr på det hele, og så festede hun ellers igennem med kæmpe smil og grin over alt, der skete.

Og Max. Max, der bliver så utryg ved nye ting, nye omgivelser og ventetid. I vil aldrig kunne forstå, hvor fuldstændig vanvittig det var, at Max sad helt cool i sin kørestol og ligefrem spjættede af grin, da det blev hans tur. Det er ikke i Magasinet Kano & Kajak, at jeg skal begynde at forklare, at Max’ tryghed ved og glæde over kanoturen, er en af de største oplevelser i mine 15 år på specialområdet. Det smil Max sendte nede fra kanoen, er et af de smil, der betyder mest. Men det er ikke i det her blad, man skriver om den slags. Måske kunne man lave en vinkel om teamsamarbejde. Hvor fuldstændig afhængige man er af hinanden på sådan en dag, hvor godt, man skal kende hinanden, samt hinandens styrker og kompetencer. Men den vinkel er brugt så mange gange, at den virker fortærsket. Faktisk vil jeg jo bare gerne vise jer billederne, for de betyder noget vigtigt. Engang burde jeg skrive en artikel om dem.

Cecilie

Mathilde

Holstebro RejseCenter er Dansk Kano & Kajak Forbunds officielle rejsepartner. Kontakt Mette Sørensen på tlf. 96 10 10 57 for et uforpligtende tilbud næste gang din forening skal ud at rejse. Holstebro RejseCenter har i mange år haft sportsrejser som ét af vore specialer, og vi samarbejder blandt andet med flg.:

| 04-2017 23


TERMINSLISTE

g in r ø f s d e k r a m is t G ra

Sæt dine arrangementer på DKF-kalenderen Terminslisten er navnet på DKF’s “kalender” for alle vores fælles løb, stævner og events. Vi udarbejder den for, at vi og I kan planlægge årets aktiviteter, så flest muligt kan få glæde af de mange og meget forskellige aktiviteter. Alle aktiviteter, der er lagt ind i terminslisten, kommer på DKF kalenderen både i fysisk form og på DKF’s hjemmeside – og de bliver desuden publiceret i nyhedsbreve og i Magasinet Kano & Kajak. Tekst: DKF | Foto: DKF

Hvorfor skal jeg sætte mine arrangementer på terminslisten?

Hvordan får jeg mine aktiviteter med på terminslisten?

Hvor kan jeg se en arbejdsudgave af Terminslisten?

Hvis du i 2018 planlægger aktiviteter, stævner, kurser og andre events, hvor du gerne vil invitere deltagere uden for din egen klub, så er det oplagt, at du sætter disse arrangementer på terminslisten. På den måde skaber vi et fælles overblik over alle klubberne fælles aktiviteter, og hvis der er aktiviteter af samme type som dine på samme tidspunkt, så har du mulighed for at flytte dem, så flere får mulighed for at deltage i dine aktiviteter.

Hvis du har et arrangement, du gerne vil have omtalt, så skal du udfylde et terminsliste-skema, som du finder på forsiden af kano-kajak.org

Du kan løbende følge med i arbejdsudgaven af terminslisten. Den finder du også på forsiden af kano-kajak.org – Terminslisten indeholder allerede informationer om de fleste Danske Mesterskaber, Tour de Gudenaa, samlinger og de internationale turneringer, som er fastlagt af bla. ICF og ECA.

Du er samtidig sikret markedsføring af dine aktiviteter i Magasinet Kano & Kajak, i DKF’s Nyhedsbreve, På DKF’s A2-kalender og på DKF’s kalender på hjemmesiden.

24

| 04-2017

Før du begynder at udfylde skemaet, så bedes du have følgende parat: En omtale af aktiviteten til Årsmagasinet, Magasinet Kano & Kajak og til DKF’s Nyhedsbreve. Tre – fem sætninger, som viser, hvorfor dit stævne eller din event er unik, og som sælger arrangementet til dem, der ikke tidligere har deltaget. (Det ser absolut bedst ud i Årsmagasinet – hvis du  gør noget ud af dette punkt). Har du fotos – så send 2-3 fotos til dkf@kano-kajak.dk

Vi skal SENEST have dine ansøgninger den 15. septemb er 2017

L S

M

T


Terminsliste

&

KANO K S N DA

2018

D ORBUN F K A J KA

BER

DECEM BER NOVEM

1

F

R

OKTOBE BER

SEPTEM

S

AUGUS

T

JULI

b

CRAFT Sprin

2

5

L

7

F

S

28

9

holm rundt

10.-13. Born

- Finale b kpolo DT 4 12.-13. Kaja Vejle Kajakklu Cup Vejle, PaddleBattle Ebeltoft b Kajakrally, g Kajakklu t, Svendbor Thurø Rund

L 12 S 13

O 12 s, Plovdiv,

T 13

t

or Canoe Sprin

14.-16. Seni

F 14

pionship European Cham

M 14

Bulgarien

29

S 16

F 18 L 19

T 18

S 20

O 19 d Games

20.-30. Worl

T 20

Polen Polo, Wroslaw,

30

S 23 M 24

T

T 27

or and U23

27.-30. Juni

pionships,

t World Cham

Canoe Sprin

ania

Pitesti, Rom

S 27

F

M 28

b

S

O 30

by Kajakklu

d Park, Sund

Amager Stran

L 29

31

7 8

1

T 28 F 29

07.-08. Oden

se Canoepolo

Havneræs, Rand DKF O-løb, Kong ers elund

International

2017, Odense

Surfsymposium

Kajakklub

en

w w w.

kano-

kajak

.dk

ww

alender

2017.indd

S 12

Vinterræs, Kajak

M 16

n

3

Vinterræs, Kajak

S 22

7

T 24

4

O 25 T 26

L 25 S 26

T 28

9

ano-ka

1

12

ano-ka

jak.dk

Skærtorsdag

DKF Årsmøde,

ricia

F 12

Påskedag 2. påskedag

16

w w w. k

ano-ka

17

Kajakpolo DT

L 27

29.-30. Sprin 29.04-01.05. g Regatta, Bagsværd | Surfc Int. Niedersach up sen Cup 2017 2 , Göttin trimløb, Køge

gen, Tyskland

Kano og Kajak

Klub

S 28 M 29

w w w. k

ano-ka

jak.dk

Grundlovsdag

23

8

Ry K2 Mix, Ry Roklub | Belle vue Ocean Race, 10.-11. ECA Cup II, Skovs Klampenborg hoved | Vild Kajak og Kano med vand klub Guldborgsund

Kajak Marathon

2017, Guldb

orgsund Kajak

/Havkajak Klub

T 13

24

O 14

20

T 15 F 16 L 17 S 18

20.-21. Marib

17.-18. Kajak polo DT 2 | 17.-1 17.-18. DM Marathon, Valle 8. Havkajak Ungdomstræf Sydfyn, Falds nsbæk Kano og Kajak Club led

Kajakrally, Lemv

ig

M 19

o Regatta, Marib

o Kajakklub

Kajakrally, Rand

T 20

ers

25

O 21

21

T 22

22.-25. Junio

r and U23 Cano

F 23 Kristi Himm

L 24

elfartsdag

26.-28. Cano e Sprint World Cup 2, Szege d, Ungarn 27.-28. Cano 27.-28. Amstee Marathon World Cup, Haze rdam Open | 27.-28. ECA lwinkel, Belgien | 27.-2 Cup 1, Saint-Ome 8. Surf Saml ing r, Frankrig Kajakklubben Strømmen

Surfcup 3 Fænø Rundt 2017,

S 25

e Sprint Europ

ean Champions

hips, Belgrade,

Serbien

24.-25. ECA Cup III, Wille broek, Belgien Sorø Maraton, Sorø Kajakklub DM Master Sprin

t

M 26 T 27

26

O 28

T 30

jak.dk

2. Pisedag /

M 12

1

O 24

F 26

olm, Bornholms Kajakklub 02.-04. Cano 02.-04. Bags e Sprint World Cup 3, Belgr værd Regatta, Regatta Gladsade, Serbien axe 03.-04. Nordi sk Mesterskab Marathon, Sveri 03.-05. 46th International ge Tournament of Canoe-Pol o, Essen, Tyskla nd Pinsedag

9

S 11

lho, Portugal

M 22

T 25

Tryggevældeå

12.-14. Cano e Sprin Store Bededag t World Cup 1, Montemor -O-Ve

T 23

F 28

S 30

T F

O 17

S 21

-kajaktræf Bornh

6

L 10

F 19

T 27

L 29

F 31

19

T 18

L 20

4

01.-06. Pinse

O 7

T 16

O 26

13

klub

M 15

T 25

Fredericia

T

Silkeborg Kajak

S 14

M 24

M 27

S

9

L 13

S 23

Fredericia

Paradisløbet,

3

M 5

O 10

Langfredag

T 20

trænere, Frede

DKF Temadag,

05-07. DKF Instruktørsamling 06.-07. Charl Nordic Open eroi, Seneffe, Belgien Marathon, Marib o Kajakklub

T 11

L 22

T 30 w w w. k

15

F 21

Seminar for børne

7

2

L

M 8 T

T 18

O 29 jak.dk

S

O 19

T 28

5

r 2017.indd

M 17

T 23

M 30 T 31

S 16

5 6

1

F

4

F

L 15

T 21

M 27

S 29

T 13 F 14

M 20

F 24

9

T

O 3

L

08.-09. Intern ational Tourn ament Canoe 08.-09. HIT Polo – Helmond Int. Tournament, Bologna, Italien Helmond, Holla nd Palmesøndag

JUNI 18

2

T

O 12

11

O 22

S 26

L 28

n

S 19

L 25

T

14

T 11

klubben Neptu

M 13

L 18

T 23

M 1

Klubberne

M 10 Vinterræs, Kajak

T 16

8

4 16 07.5

7 8

S

F 17

F 24

F 27

F

O 15

O 22

Havneræs, Århus

.dk

29/11/20

6

L

kajak

MAJ

4

T

9

T 14

T 16

2

kano-

k.dk

O 5

10

7

S 12

T 21

M 23

w w w. k

n

M 20

um

T

L 11

klubben Neptu

w w w.

M 3

F 10

S 19 Rødovre Centr

S

ak.dk

DKF O-løb, Rud Havneræs, OdenSkov se Kajakklub

O 8

L 18

DM Ergometer,

M 6

T

F 17

T 19

5

T

O 15

F 20

Årskalende

6

T 14

klubben Neptu

O 18

9554 K&K

S

9

M 13

T 17

3

L k a4n o - k a j

Nytårsaften

S 31

APRIL kaja kanow Lw w .1 Surfc up 1

w w w.

F 10

L 14

44

T 30

2

F

T 31

L 11

2

L 21

M 30 DKF O-løb, Slags Havneræs, Silke lunde Skov borg Kajakklub

O 8 T

T 12

S 15

T

T o7- k a j a k . d k w. k a n

2

-k

F 13 Årsk 9554 K&K

5

M 6

L 30

O 29

O 1

D 2018

F 29

T 28 Surfcup 4

O 27

T 28

MARTS

S 29

4

S

L 30

O 11

M 31

R

L 28

3

L

48

M 27

FEBRUA

2. juledag

T 26

Surfcup 5

52

Juledag

M 25

S 26

O 25

Juleaften

S 24

T 23

L 25

F 27

2

F

T 10 a k . d k aj

kano w w w.

T

L 23

F 24

T 26

O 27

35

39

O 1

M 9

T 31

S 30

kklub

minde Kaja

2017, Kerte

T 26

6

L

T 29

F 28

3

43

T 24

M 25

bben Krogen O t, Kajakklu en 4 Kronborgløbe kklubben Krog Racing, Kaja DM Ocean T Ro- og5Kajakklub Vordingborg ktrim Kaja , Vordingborg

L 26

T 25

S 24

M 2

F 25

minde Tour de Kerte

F 22

O 22

M 23

klub

L 23

ar, Frankrig

T 24

land

Essen, Tysk

Lyngby Kano JANUAR Blå Bånd, Mølleåens

Saint-Om epolo 2017, pionships Canoship, RaciS ce, Tjekkiet pean Cham 1 23.-27. Euro e Sprint World Champion 23.-27. Cano

O 23

L 22

pionsleague,

22.-24. Cham

T 21

KANO & K A JA K FORBUN

S 22

T 21

O 20

T 21

L 21

F 22

T 22

O 26

34

M 21

F 21

DA N S K

O 20

T 19

47

M 20

F 20

T 19

b r Athlon org Kajakklu 18.-20. Agge løbet, Aalb | Vendelbo teknik & rul Havkajak DM Kajakklubben Esrum Sø , Kanojak Trim k Club Kano og Kaja Vallensbæk k, nbæ Cup Valle PaddleBattle

M 18

S 19

T 19

M 18

T 17

M 17

Kajakrall

51

S 17

L 18

O 18

38

y, Aalborg

S 17

O 16

L 15

Suså Løbet,

L 16

F 17

T 17

k og Cano Næstved Kaja

F 15

T 16

M 16 klub

L 16

T 15

42

S 15

F 15

T 14

O 15

L 14

T 14

33

O 13

46

Neptun

T 14

F 13

O 13

Kajakklubben

M 13

T 12

M 11 T 12

F 11

T 11

s Kajakklub

Bornholm i havkajak,

50

Neptun

T 12 Vinterræs,

S 12

O 11

37

Kajakklubben

M 11

L 11

T 10

Vinterræs,

S 10

F 10

M 9

S 10

T 10

M 10

9

L

O 9

8

L

8

F

Vinterræs

8

S

rmar

ships, Piete

pion World Cham e Marathon 08.-10. Cano DKF Silkeborg m, Åbne DM Slalo n naae naa, DKF Gude Tour De Gude

7

T

32

frika itzburg, Syda

9

L

9

T

41

Neptun , Kajakklubben

8

F

O 8

Støt Brysterne

7

L

Polo

7

T 7

T

Efterskole DM

O 6

45

M 6 6

F

kklub Horsens Kaja Havneræs, Boserup Skov DKF O-løb,

5

S

5

T

O 6

8

T

36

Cup Skan

5

T

4

L

O 4

5

T

M 7

6

T

kklub

Kano og Kaja

M 4

6

S

O 5

PaddleBattle

derborg derborg, Skan

49

M 4

3

F 3

T

mp

3

S

ed Roklub , Skovshov epolo Open Kajakklub shoved Cano b, Silkeborg 05.-06. Skov Ungdoms Mesterska isk 05.-06. Nord

4

F

4

T

d

Dublin, Irlan

3

T

M 3

ship 2017,

nal Champion

or Internatio

02.-06. Juni

O 2

27

Kajakklu t, Hvidovre

1

T

40

Ry Roklub Havneræs, ed Amager Fæll DKF O-løb,

3

S

2

T

M 2

ta Gladsaxe

Sprint, Rega

02.-03. Q-Ca

2

L

r, Holland nt Denvente 3 Int. Tourname | 01.-02. 01.-02. Kajakpolo DT bo Kajaklub | Sprint, Mari Silkeborg Kajakklub Knuthenborg borg Regatta, 01.-02. Silke

 

1

01.-03. DM

1

F

r DM Surf, Surfa lunden Erme DKF O-løb,

1

2

L O 1

22

O 31

T 29 F 30

w w w. k

ano-ka

jak.dk

Tidsplan

w w w. k

ano-ka

jak.dk

29/11/2016

• Du kan sætte aktiviteter på terminslisten indtil den 15. september 2017 •  Efter den 15. september 2017 udsender sekretariatet det samlede udkast til terminslisten 2018 •  Fra 15. september til 15. oktober 2017 kan du indsende forslag og ønsker til ændringer •  Den endelige terminsliste fastlægges efter den 15. oktober 2017 •  Terminslisten 2018 udsendes i færdig form den 1. november 2017

| 04-2017 25

07.54


KORT & GODT

Kort & godt Klubtuning:

Sådan kommer I GRATIS igang Klubtuning er for de klubber, der gerne vil arbejde målrettet med at fastholde og rekruttere medlemmer. Det består af: 1. et afklaringsmøde, hvor en “Bevæg dig for Livet-konsulent” og bestyrelsen sammen bliver klogere på, hvor klubben står, og hvor den vil hen. 2. et skræddersyet klubtuningsforløb. Kontakt Vasant Kotak: vasant.kotak@bevaegdigforlivet.dk – Telefon: 29 92 21 37

Planlæg 2018 Det er allerede ved at være tid til at planlægge næste års aktiviteter og måske endda se et år eller mere fremad. Hvilke aktiviteter står på klubbens agenda for 2018? Har klubben de frivillige og den økonomi, der skal til for at virkeliggøre aktiviteterne? Hvordan ser det ud på sigt – er der brug for en plan for udvikling af trænere, instruktører eller nye bestyrelsesmedlemmer? På frivillighedstjek.dk kan du • prøve frivillighedstesten og tage en pejling på, hvor “frivillig” din klub er. • dykke ned i “værktøjskassen” og finde redskaber til at lægge en årsplan, en instruktørplan og meget mere. • få råd og vejledning om at udarbejde en frivillighedsstrategi for klubben. Overvejer I om klubben skal have en frivillig-ansvarlig, så er der også gode råd om det.

Affaldsindsamling fra kajakken Københavns Universitet Studenteridræt (KSI) og DKF samarbejder om at afholde en affaldsindsamling den 24. september i Københavns kanaler. Du kan tilmelde sig igennem DKFs webshop, og du får mere information ved at sende en e-mail til il@kano-kajak.dk

26

| 04-2017


KLUMMEN

KLUMME

Kender du Jytte? Tekst: Anders Krintel

Har du nogensinde været med til DM maraton eller har du dit daglige rovand omkring Lyngby og Bagsværd Sø? Hvis du har, kan du næsten ikke have undgået at se Jytte. Jytte er en voksen dame – eller en rigtig masterroer, som vi foretrækker at kalde det. Jyttes hår er skrigende orange og så går hun helst rundt i sin blå klubtrøje fra Nybro-Furå. Hun bliver ofte dansk mester. Senest her i år i Vallensbæk i både K1 og K2 i klassen for damer, der kigger alvorligt efter en efterlønsdato. Så hun er god i en kajak. Hun er god i sin aldersgruppe. Ja, og hendes kajak har i øvrigt samme farve som håret. Hvorfor nu fremhæve Jytte? Der er jo da så mange andre fornøjelige damer med til DM. Det er i al sin enkelhed fordi, Jytte kan et eller andet med humøret. Hvis man farver sit hår, som Jytte har gjort, har man skudt sin selvhøjtidelighed ud til højre og bragt sig selv i spil, som en lille omvandrende fest. Ja, så er håret næsten i sig selv en fin lille garanti for en masse smil til et stævne. Og dog. Man kan jo ikke bare farve sit hår, få en vanvittig frisure eller tage en fjoget hat på. Der skal være et smil, noget lune og noget udstråling nedenunder. Det fungerer ikke, hvis man går og ser småsur ud eller kigger bistert på konkurrenterne til stævnet. Man må selv smile, hilse og være tilnærmelig. Det er sådan hun er, hende Jytte. Hun trisser rundt og smiler, er tilstede og gør DM til et rart sted at

være. Og det er det samme i hendes klub. Jeg tror helt sikkert, at de holder af hende derover i NFKK. En af ungdomsroerne havde ligefrem klædt sig ud som Jytte til fastelavnsfesten i klubben. Det er faktisk en temmelig hjertevarm gestus. Og hvad er det så med mig og Jytte? Jeg ved det faktisk ikke helt. Jeg ved, at jeg som så mange andre, ikke kan komme til DM, uden at få en krammer, eller flere, af Jytte. Det hører sig efterhånden til, og det fylder humør på systemet. Jeg kender hende overhovedet ikke. Ikke andet end denne smule fra kano- og kajakmiljøet. Jeg aner ikke om Jytte er politiker eller pædagog. Jeg ved heller ikke, om hun har en hund, eller om hun hader chokolade. Jeg ved, at hun har i hvert fald en søn og en datter, for de er begge behændige i kapkano og så er der vist et eller andet med Jytte og noget O-løb i DKF. Det er det, jeg ved. Jeg behøver heller ikke vide mere, for vi kunne alle få morderligt travlt,

hvis vi skulle etablere dybe bekendtskaber blot ud fra et eller to stævnemøder (!) om året. I det hele taget er der megen god konduite til kano- og kajakstævner. Der er rigtig mange dejlige unge mennesker med spil i øjnene. Unge mennesker, der smiler, giver hånd eller bare siger hej. Det er himmelråbende vigtigt for hele vores kultur i sporten. Det er vigtigt, at alle føler sig velkomne til stævner og i klubberne. Sidst vi sås, drillede jeg Jytte med det uhensigtsmæssige i, at man kunne tage fejl af hende og vendebøjerne. Alverdens steder har man fiduspokaler, fair play-pokaler og andre udmærkelser til humørbomberne og til de allerbedste klubkammerater. Jeg ville da gerne give Jytte en pokal af en slags, men endnu hellere indstifte en. En orange miniature-bøje – en ”Årets Jytte” til dem, der skaber humør. Jeg får det nok ikke lige sat i værk, men kig nu bare efter det orange hår næste gang du er til stævne. Og smil!

| 04-2017 27


DET SKER

Indsendt af arrangørerne:

Det sker September – december 2017

Tilmelding: Tjek arrangørens eller arrangementets hjemmeside.

Efteråret er på vej, men der er stadig meget på programmet. F.eks. Mølleåens Blå Bånd, Lyserød Lørdag, Surfsymposium og DM i sprint.

SEPTEMBER DM Sprint Dato: 1-3. september Sted: Bagsværd Sø WWW: regattagladsaxe.dk

Tour de Gudenaa udgave nr 50 Fredag den 8. september – Denmark Open i kajakslalom (Silkeborg).

DKF Q-camp Dato: 2-3. september Pris: 1.600 kr. Sted: Thurø Camping WWW: kano-kajak.org

Lørdag den 9. september – 73 km Kajak (SilkeborgRanders) og 42 km SUP/kano/Kajak (Ans-Randers)

Instruktør 1-Kursus for U18 (Tur) Har klubben en ung roer, som savner udfordringer? Send hende eller ham på kursus! Lige nu har DKF et Instruktør 1-Kursus for U18 (Tur) i Flensborg d. 2.-3. september. En god lejlighed til at engagere de unge i klubarbejde som instruktører, og give dem et netværk med andre unge. Dato: 2-3. september Arrangør: DKF WWW: kano-kajak.org

Lørdag den 9. september – (Flere distancer) Swim-Run (Randers) Lørdag den 9. september – 45/90 km Mountainbike (Silkeborg - Randers) WWW: tourdegudenaa.dk

Susåløbet Dato: 16. september Arrangør: Næstved Kajak og Canoklub WWW: nkc.dk

Kajakrally Dato: 19. september Sted: Aalborg Arrangør: Kajakrally WWW: kajakrally.dk

Mølleåens Blå Bånd Dato: 23. september Arrangør: Lyngby Kanoklub WWW: lyngby-kanoklub.dk

28

| 04-2017

Løbet er med sine ca. 550 deltagere et af de største arrangementer inden for kano og kajak i Danmark. Men vi har besluttet at gøre løbet endnu mere folkeligt. Det udmønter sig i store felter med aldersopdelte motionister og eliteløb. Ønsker du at deltage sammen med klubkammeraterne fra andre klasser, eller ro en anden distance, er TRIM klasserne en oplagt mulighed. Vi er altid åbne for nye klasser og opretter gerne klasser, når der er 3 tilmeldte. F.eks SUP.

Tour de Kerteminde Dato: 24. september Arrangør: Kerteminde Kajakklub WWW: tourdekerteminde.dk Tour de Kerteminde er et indsamlingsløb til fordel for Folkekirkens Nødhjælp.Man kan deltage på 25, 60 eller 120 km. på cykel eller på 18 km. lang kajakrute.

Affaldsindsamling fra kajakken – Københavns kanaler Københavns Universitet Studenteridræt (KSI) og DKF samarbejder om at afholde en affaldsindsamling d. 24. september i Københavns kanaler. Kom på SUP i kano eller kajak. Du får mere information ved at sende en e-mail til il@kano-kajak.dk

Dato: 24. september Arrangør:Københavns Universitet Studenteridræt (KSI) og DKF WWW: kano-kajak.org

DKF Surfsymposium Surfsymposiet byder på workshops med både havkajak og surfkajak, så man som havkajakroer kan få styr på sin teknik i høj bølgegang, eller få sin første tur i en surfkajak. Der er også lektioner for de mere erfarne surfkajakroere, som gerne vil pudse teknikken lidt af og lære mere af de certificerede instruktører, som står for undervisningen, Surfsymposiet holdes i eller omkring Cold Hawaii, og der arrangeres overnatning samt forplejning både lørdag og søndag i basecamp hos Thisted Roklub. Symposiet har, ud over workshops, også foredrag, fitning af kajakker, samt lektioner i rul i bølger. Skynd dig med tilmeldingen – her er plads til 60 deltagere – og mange vil gerne opleve vaskemaskinen i Klitmøller. I forbindelse med Surfsumposium afholdes DM i Surfkajak, hvor du kan deltage eller heppe med på fra sidelinjen. Der er mulighed for at låne surfkajakker, for dem, der ikke medbringer deres egen. Dato: 30. september - 1. oktober Sted: Klitmøller WWW: kano-kajak.org


OKTOBER DKF-Oløb Sted: Ermelunden Dato: 1. oktober WWW: dkfolob.dk

Støt Brysterne Husk at sætte kryds i kalenderen d. 7. oktober til det fedeste kvindeløb! Kano og Kajakklubben NORD og Kano og Kajakklubben Gudenaa glæder sig til at se alle de seje kvinder, som støtter kampen mod kræft.

Sted: Kano og Kajakklubben NORD, Værløse Sted: Kano og Kajakklubben Gudena, Randers Dato: 7. oktober WWW: kano-kajak.org

Vinterræs Sted: Amager Strandpark Dato: 8. oktober Arrangør: Kajakklubben Neptun WWW: neptunvinterraes.dk

Surfcup 4 Sted: Der, hvor bølgerne er Dato: 28. oktober Arrangør: Surfar WWW: surfkajakcup.dk

Glamsdalens Idrætsefterskole. Du kan tilmelde dig og dine klubkammerater allerede nu! Sted: Glamsdalens Idrætsefterskole Dato: 10.-12. november Arrangør: DKF WWW: kano-kajak.org

DKF-O-løb Sted: Boserup Skov Dato: 15. november WWW: dkfolob.dk

NOVEMBER Havneræs Sted: Horsens Dato: 5. november Arrangør: Havneræs WWW: havneraes.dk

Junior camp i kajakpolo Er du mellem 10 – 17 år og spiller kajakpolo, så husk vores junior camp i kajakpolo som i år ligger 10-12. november på

Surfcup 5 Sted: Der, hvor bølgerne er Dato: 25. november Arrangør: Surfar WWW: surfkajakcup.dk

Vinterræs Sted: Amager Strandpark Dato: 12. november Arrangør: Kajakklubben Neptun WWW: neptunvinterraes.dk

DECEMBER Havneræs Sted: Siimtoften 15, 8680 Ry Dato: 3. december Arrangør: Havneræs/Ry Roklub WWW: havneraes.dk DKF-O-løb Sted: Amager fælled Dato: 3. december WWW: dkfolob.dk Vinterræs Sted: Amager Strandpark Dato: 10. december Arrangør: Kajakklubben Neptun WWW: neptunvinterraes.dk

| 04-2017 29


PORTRÆT

Sej gammel dame fra Vallensbæk Kirsten Weinwurm på 76 år deltog som den eneste i masters dameklasse 75+, da Vallensbæk Kano og Kajak Club var værter ved årets DM Maraton – og hun gennemførte i en flot stil. Tekst: Ann Kreol | Foto: Ann Kerol

76 år er ingen alder. I hvert fald ikke, hvis man spørger en sej gammel dame, Kirsten Weinwurm, som er instruktør og medstifter af Vallensbæk Kano og Kajak Clubs hold for ældre ”Gamlinge”, der havde flere medlemmer, som stillede op i DM Maraton. Kirsten Weinrum var eneste kvinde, som stillede op i masters 75+ og hun gennemførte løbet i en flot tid på 2 timer 8 minutter og 29 sekunder. Masterne roede tre omgange og en minirunde på en bane uden overbæringer. – Jeg stillede op, fordi jeg kunne, men nok mest fordi det var min egen klub, der arrangerede stævnet i år. Det synes jeg forpligter. Og det var dejligt at være med i

30

| 04-2017

sådan et stort stævne, for jeg elsker at ro kajak og at holde mig i gang, siger Kirsten Weinwurm. Det var da også en glad Kirsten Weinwurm, som kunne stille sig øverst på podiet, da løbet var vel overstået – og det store smil på hendes læber skyldtes æren i at være med og at gennemføre, forklarer hun selv. – Det var på flere måder en speciel dag for mig. For det var ved dette stævne, at jeg for alvor afprøvede min nye kajak – en Coast 450 – som er en mere stabil kajak end min gamle. For selvom jeg stadig er aktiv kajakroer, så kan jeg godt mærke alderen – især når jeg er ude i bølger, som jeg elsker at ro i, siger hun.


Portræt

Medstifter af Gamlingene Kirsten Weinwurm meldte sig sammen med sin mand Peter Weinwurm ind i Vallensbæk Kano og Kajak Club i en moden alder – de var begge 46 år. Men alder har aldrig været en hindring for hverken hende selv eller hendes mand. – Vi var begge to med til at stifte klubbens 60+ hold, som vi døbte Gamlinge, som en lille sjov detalje, fordi klubbens børn/unge afdeling hed Ællinger. Vi har begge to lige siden været instruktører, fortæller hun. Vallensbæks Gamlinge blev startet i 2006, da det var begyndt at blive en trend i klubberne, at lave 60+ afdelingerne. Og i Vallensbæk har Gamlinge altid været et stort tilløbstykke. Gamlinge mødes mandag, tirsdag, torsdag og fredag formiddag året rundt. – Vi er en meget aktiv afdeling, som mødes for at ro sammen, men også for at hygge. Vi tager også på ture sammen om sommeren og benytter gerne klubbens træningsudstyr, når vejret ikke er til at ro, siger Kirsten Weinwurm. Men det er ikke kun på vandet, at Kirsten Weinwurm holder sig i god form. Hun er også en meget aktiv motionscyklist og er medlem af Greve Kommunes motionsklub ” Op på Dupperne”, som tæller 800 medlemmer. – Jeg har det bedst, når jeg holder mig i form og er aktiv rent fysisk. Og selvom dåbsattesten fortæller mig, at jeg er blevet 76 år, så holder jeg mig ikke tilbage, hverken på vandet eller landevejene, siger Kirsten Wienwurm, der kun kan anbefale andre ældre at følge hendes eksempel. – Det giver sådan en livsglæde at være fysisk aktiv og især sammen med andre ældre, så man også får det sociale sammenhold med, forsikrer Kirsten Weinwurm.

| 04-2017

31


KLUB

Klubben og søen har i 35 år været Finn Larsens andet hjem.

ifte

Generationssk på vej

Finn Larsen trapper lidt ned i Maribo Til oktober fylder han 66 år, så nu synes træner Finn Larsen, at tiden er inde til at trappe lidt ned i Maribo Kajakklub og få mere fritid til familien og sig selv. Tekst: Lars Bo | Foto: Lars Bo

Fra februar til oktober har træner Finn Larsens liv været fyldt med kajak. Sådan har det været i 35 år, de seneste fem år på fuld tid i Maribo Kajakklub. Nu mener han, tiden er inde til at trappe lidt ned for at få mere fritid sammen med hustruen Marianne, børn og børnebørn, men også tid til andre fritidsinteresser. – Min aftale på fuld tid udløber til oktober, men allerede nu er jeg ved at planlægge overgangen til andre. Fra 1. juli har vi ansat vores israelske roer, Ilya Podpolnyy, som træner. Til at hjælpe sig får han to assistenttrænere, hvor Yvonne Knudsen bliver den ene, forklarer han om den fremtidige trænerstruktur, hvor Ilya samtidig skal ro for Maribo Kajakklub og til næste år stille op til DM. – Oprindeligt er Ilya russer, men han har boet i Israel de sidste 9-10 år, inden han kom til Danmark for at ro for os, uddyber Finn Larsen.

32

| 04-2017

Efter oktober vil han selv udelukkende have fokus på kraftcenterdelen i en rolle som sportschef og med sponsoraktiviteter som et hovedområde. – Vi er på tværs af alle idrætsgrene den klub, der har skaffet flest resultater hjem til Lolland. Alene de sidste fire år har vores unge roere hentet 16-17 guldmedaljer ved EM og VM. Den slags bliver bemærket på Lolland og i en lille by som Maribo med kun 5.500 indbyggere. Alle bliver stolte og selvværdet stiger, når det går godt for vores roere, og da jeg selv var i Brugsen efter min pris ved det store DR-show i Herning, gik der to timer, før jeg kom ud igen. Så mange ville ønske mig tillykke, smiler Finn Larsen, der vurderer klubbens markedsværdi til en million kroner. – Det mener jeg, vi er værd, og pengene skal blandt andet være med til at fremtidssikre eliteafdelingen og dens status som kraftcenter under DKF, siger han.


Klub

| 04-2017 33


Klub

Roere kommer på land efter et træningspas.

Grejbank og forbedrede faciliteter Men Maribo Kajakklub skal ikke kun udvikle sig på eliten, bredden skal også følge med. Derfor sidder Finn Larsen lige nu i en arbejdsgruppe sammen med kajakklubberne i Guldborgsund og Nakskov Skibsværft for at realisere tre grejbanker med hver 60 kajakker gennem et tværidrætsligt projekt på Lolland støttet af Nordea-Fonden. Halvdelen af bådene skal være til udlån til gæster, under forudsætning af godkendte IPP 1/2-færdigheder. – I de tre klubber tror vi på, at vi tilsammen kan tiltrække 150 nye motionsmedlemmer gennem de kommende grejbanker, men på udvikling af vores egen klub kigger vi også på SUP og kajakpolo. Det er aktiviteter, som vi gerne vil have ind, for vi har en sø, der passer til det, siger Finn Larsen. Men flere medlemmer kræver også flere og bedre faciliteter, så planen er også en renovering og udvidelse af klubhuset, blandt andet med nye, større og bedre omklædningsfaciliteter, en lille badeanstalt for hele området og bedre tilskuerfaciliteter. Vigtigt med kajak-tilbud Udvikling og uddannelse af børn og unge har været Finn Larsens hjerteblod gennem 35 år. Han står blandt andre bag navne

34

| 04-2017

Lolland er et område, hvor mange har få penge. Derfor er det vigtigt, at vi har et tilbud som vores, hvor de unge kan komme og få brugt noget energi, blive udviklet og blive uddannet til at blive gode samfundsborgere.

som de nuværende verdensstjerner Emma Aastrand Jørgensen og René Holten Poulsen, og det er han naturligvis stolt over. Men hans hjerte rummer lige dele tid og omsorg til alle, høj som lav, rig som mindre bemidlet. – Lolland er et område, hvor mange har få penge. Derfor er det vigtigt, at vi har et tilbud som vores, hvor de unge kan komme og få brugt noget energi, blive udviklet og blive uddannet til at blive gode samfundsborgere, siger Finn Larsen. Arbejdet med de unge kajaktalenter har også bragt Finn Larsen store oplevelser ude i Europa og i verden på både træningslejre, til EM, VM og til OL. Men også her er han så småt begyndt at trappe ned, i år var han kun med til U-VM i Rumænien. – Jeg har været alle steder og oplevet alle steder og også været med til OL. Derfor har jeg fået alle oplevelser med og

behøver ikke være med hver gang. Det har også givet mig lidt mere fritid, smiler han. Ud at ro igen Arbejdet som sportschef og sponsorarbejdet vil han varetage frem til næste OL for at sikre, at han overlader en velfungerende eliteafdeling på den lange bane. Den fritid, han så får nu, vil han gerne bruge til at læse gode bøger, komme ud at ro i sin egen kajak igen og få oplevelser sammen med kone og familie. – Jeg har roet 204.000 kilometer gennem årene, men de sidste tre-fire år har jeg ikke haft tid. Der har jeg kun været på søen i følgebåd, og selv om det også giver dejlige naturoplevelser, så findes der ikke noget bedre end at være ude i den fri natur og opleve årstidernes skiften og se fugleog dyrelivet fra sin egen kajak. Det glæder jeg mig til at kunne igen, smiler han.


SPONSOR

ase

FlightC

Toolchest

Toolbox

Sprintlandsholdene bliver forstærket med topudstyr fra raaco Tekst: Lars Bo | Foto: raaco

De danske sprintlandshold i kajak får nu topudstyr til at holde styr og orden på værktøjer og tilbehør. Det skyldes, at raaco, der fremstiller innovative, overskuelige og pladsbesparende opbevaringssystemer, har indgået en sponsoraftale med Dansk Kano og Kajak Forbund. – Vi har længe ønsket os funktionelle, professionelle og pladsbesparende opbevaringssystemer, så derfor er jeg utrolig glad for, at raaco har valgt at støtte os med deres topprodukter, siger Dansk Kano og Kajak Forbunds sportschef, Bo Vestergaard. Sammen med trænerteamet råder han nu over to FlightCase, fire Toolchest og to Toolboxes.

– De to flightcases skal vi bruge til vores minimaxudstyr, mens værkstøjskasserne både er til U-landsholdene og seniorlandsholdet. Opbevaringskasserne skal erstatte de store skabe i bådhallen på Elitecenteret. I stedet får vi nu opbevaringskasser, som både kan stå stationært, men også er transportable til stævner. Opbevaringskasserne bliver udstyret med hængelås med systemnøgle, som kun gives til trænerteamet og skal indeholde sæder, overtræk mm, siger Bo Vestergaard. Raaco, der har hovedsæde i Nykøbing F., har siden 1956 lavet opbevaringssystemer og har gennem tiden modtaget adskillige internationale priser for fremragende indu-

strielt design. Raacos systemer er skabt til orden. Med det solide sortiment i praktiske løsninger kan selv store mængder småting, værktøj og tilbehør organiseres og opbevares overskueligt. Det gør det daglige arbejde langt nemmere, og samtidig spares der både tid, plads og penge. Læs mere om raaco og virksomhedens produkter på www.raaco.com

| 04-2017 35


KLUB

Solstrålehistorien i Guldborgsund Den 11 juni 2017 gik flaget til tops ved Guldborgsund Kajakklub, der fejrede klubbens 10-årsfødselsdag og femårsjubilæum for Guldborgsund Kajakmarathon, som klubben er initiativtager til. Tekst: Ann Kerol | Foto: Ann Kerol og Lars Bo

36

| 04-2017


Klub Guldborgsund Kajakklub har haft vokseværk siden starten for 10 år siden.

Guldborgsund Kajakklub er solstrålehistorien om en gruppe ildsjæle og kajakentusiaster, der for 10 år siden fik den fine idé at starte en kajakklub i Guldborgsund. For kunne man uddele Gazeller til kajakklubber, som man gør i erhvervslivet, så ville Guldborgsund Kajakklub allerede have modtaget op til flere. Den dynamiske gruppe, som stiftede klubben, bestod af de to brødre Peer og Thomas Lundquist, Bjarne Michelsen, Jurek Jaoszczak og Leif Nielsen, der hjemme hos Thomas Lundquist havde stiftende generalforsamling den 2. april 2007. – Vi anede ikke, hvad det var vi gik ind til, men ikke desto mindre, så kastede vi os ud i det. Og i dag kan vi kun glæde os over resultatet. Derfor inviterede klubben også til reception og fest, da vi havde 10-årsfødselsdag for et par måneder siden, siger formand for Guldborgsund Kajakklub, Peer Lundquist. Resultatet efter 10 års ihærdigt arbejde er i dag et flot stort klubhus med moderne bade- og toiletforhold, et træningscenter, et opholdsrum med stort flot køkken, en sauna, en flydebro, en pavillion, et bådhus, som i dag rummer 60 klubkajakker samt 84 private – og ikke mindst 202 medlemmer og den skønneste beliggenhed, som har inspireret til klubbens slogan ” En oase i Guldborgsund”. Startede fra nul Men tilbage til den 2. april 2007, hvor der hjemme hos Thomas Lundquist sad fem ildsjæle med lyst og motivation til at

| 04-2017 37


Klub

starte en ny kajakklub. Nu havde de fået stiftet klubben, men de havde ingen penge endsige et klubhus eller en fast adresse. Derfor måtte Thomas Lundquist, hvis hus lå ned til Guldborgsund, fortsat det først år lægge hjem til, når gruppen mødtes. – Men vi vidste, at kommunen havde nogle velegnede og ubenyttede arealer på Dæmningen i Sundby. Så vi søgte om at leje arealet af kommunen. Det skulle dog, ligesom så meget andet i den her proces, vise sig at være op ad bakke med en masse papirnusseri og tovtrækkeri. Men til sidst lykkedes det os i sommeren 2008, siger Peer Lundquist. Nu havde klubben fået et sted at være – et helt tomt stykke græsareal med en masse ukrudt – men det var en adresse, som de kunne kalde deres sted. I starten blev der sat et par containere op til udstyr, og i løbet af sommeren 2008 steg medlemstallet til omkring 60. Nu var de kommet i gang. – Vi havde uddannede instruktører i gruppen, så vi fik allerede i 2008 startet en roskole. Så nu skulle vi til at finde midler, så vi kunne bygge et klubhus, og her fik vi blandt andet hjælp fra DKF, som var banebryder for, at vi kunne få to rentefrie lån hos DIF, siger Peer Lundquist. Det fik sat skub i tingene, og klubbens medlemmer smøgede ærmerne op og gik i gang med at bygge et lille klubhus og efterfølgende en pavillion. For at skabe opmærksomhed og skaffe midler fra sponsorer samt fonde var klubbens

38

| 04-2017

bestyrelse i starten meget udadvendte, og klubbens medlemmer deltog på kreativ vis i flere forskellige arrangementer rundt om i lokalområdet – blandt andet ved byens By Night. – Vi fik meget hurtigt inddraget vores medlemmer i arbejdet med at skaffe medlemmer og midler til byggeri. Vores medlemmer har desuden været gode til at bruge deres netværk, når noget skulle op at stå, og det har båret frugt, siger Peer Lundquist. Det er da heller ikke gået helt ubemærket hen, at der er kommet en kajakklub i Guldborgsund. Den store entusiasme og virkelyst fra klubbens side har Guldborgsund Kommune allerede kvitteret for to gange. Første gang i 2010, hvor kommunen hædrede klubben som Årets Forening og anden gang i 2014, da det nu tidligere bestyrelsesmedlem samt tovholder i alle årene på byggeopgaverne, Bjarne Michelsen, modtog prisen som Årets Ildsjæl. Rammerne på plads Der er løbende kommet flere og flere medlemmer til klubben, som i dag tæller 202 medlemmer – og den store medlemsfremgang skyldes ikke mindst tilgangen af havkajakker. Bestyrelsen har heller ikke ligget på den lade side, hvad angår byggeri og udvidelse af rammerne, så der kunne blive plads til den voksende medlemsskare. – Vi er jo ikke en klub med mange penge på kontoen, så vi har fulgt den linje, som vi lagde ud fra starten og søgt midler,

hvor det var muligt og ikke mindst selv lagt en masse arbejdstimer og knofedt i arbejdet, siger Peer Lundquist og fortsætter: – Dertil kommer, at vi har nogle medlemmer, som er rigtig gode til at benytte deres netværk som eksempelvis, da et af vores medlemmer kom med et næsten nyt køkken, som han havde fået, da han var med til at nedrive et hus. Sådan fik klubben et flot og moderne køkken helt gratis. Det nuværende klubhus er de seneste år blevet udvidet over tre etaper. Det første der skete var udvidelsen af omklædnigs-, bade-, og toiletfaciliteterne. Derefter fik vi bygget til og udvidet vores bådhus og indrettet et dejligt stort træningscenter fyldt med gode træningsmaskiner i en ny tilbygning. Senest blev der udvidet med bedre omklædningsrum og toiletforhold. – Og kronen på værket er en dejlig sauna, som ikke mindst vores gruppe af vinterbadere kommer til at nyde godt af denne vinter. Det er noget, som vi altid har ønsket os. Skulle man ønske sig mere, så skulle det da være et vildmarksbad, siger Peer Lundquist. Fokus på struktur Sideløbende med de mange byggeprojekter, så har klubbens bestyrelse og aktive medlemmer også haft muskler til for fem år siden at starte et nyt stævne ”Guldborgsund Kajakmarathon”. Det er blevet så stor en succes, at det nu hvert år skrives ind i klubbens aktivitetskalender som et fast element, og stævnet har også skabt


Klub

De fem ildsjæle i klubbens nye sauna.

stor opmærksomhed og været medvirkende til klubbens fine medlemsfremgang. – Men flere medlemmer skaber også flere og nye udfordringer. Og det kan vi mærke i bestyrelsen, som har fået nye opgaver af en mere administrativ karakter. Derfor holder vi nu pause i byggeprojekterne og begynder at rette fokus på struktur, organisation og klubbens vedtægter. For når så mange er samlet i en klub, så kræver det nye vedtægter og en god struktur og intern kommunikation, forklarer Peer Lundquist. Bestyrelsen benytter flittigt DKF som sparringspartnere til at få den interne kommunikation og organisation sat på skinner. Klubben har løbende fået nedsat forskellige udvalg og arbejdsgrupper, som varetager forskellige opgaver og interesser lige fra sikkerhed til roskole og aktiviteter af forskellig karakter. Klubben har en stor gruppe 60+’ere, som er meget aktiv i klubben. Men kigger man på medlemsskaren, så tæller den flest mænd – kun en tredjedel af klubbens medlemmer er kvinder – så den aldersmæssige og kønsmæssige fordeling af medlemmerne er måske lidt skæv – og det

Vi er jo ikke en klub med mange penge på kontoen, så vi har fulgt den linje, som vi lagde ud fra starten og søgt midler, hvor det var muligt og ikke mindst selv lagt en masse arbejdstimer og knofedt i arbejdet.

vil klubbens bestyrelse nu have lidt mere fokus på, nu hvor byggeprocesserne er sat på stand by. Derudover er klubben en meget social klub, som arrangerer blandt andet fester, fælles træning, ture, grill og foredragsaftener, kajak-yoga samt vinterbadning og træning om vinteren. – Men en af de ting, som vi nu skal have kigget på, er, hvordan vi tiltrækker flere kvinder i klubben, så vi kan få en mere ligelig fordeling mellem kønnene. Og på sigt nok også oprettelsen af en egentlig børne-ungeafdeling. Men det sidste kræver rigtigt meget af en klub, og derfor er det så vigtigt, at vi begynder at arbejde med vores organisation og interne struktur, nu hvor vores rammer er kommet på plads, siger Peer Lundquist.

| 04-2017 39


EVENTYR

40

| 04-2017


Eventyr

I kajak på Madeira Hvis du, som Hanne og jeg, ønsker en kombination af afslapning og kajakoplevelser når du skal på ferie, så kan du gøre, som vi gjorde i påsken. Vi tog til Madeira. Tekst: Hanne Nordfalk og Stefan Hammerich, Tisvildeleje og Rungsted Kajakklubber Foto: Hanne Nordfalk, Stefan Hammerich og Associacao Canoagem da Madeira

| 04-2017

41


Eventyr

Langt ude i Atlanterhavet – for at være præcis 980 kilometer sydvest for Lissabon, 70 kilometer fra den Marokkanske kyst og 400 kilometer nord for De Kanariske Øer ligger den portugisiske vulkanø med delvist selvstyre, Madeira. Turen med fly tager 4 timer og 50 minutter. Madeira er med sine 737 kvadratkilometer lidt større end Bornholm. Øen har cirka 255.000 indbyggere, og den er 55 kilometer lang og cirka 22 kilometer bred. Madeira og kajakmulighederne Der findes seks mindre kajakklubber på Madeira, men det er ikke ligetil at skaffe kontakt og låne eller leje en kajak. Det skyldes dels, at klubberne har en ringe størrelse og, at telefonen sjældent bliver taget, da der er tale om de lokales fritidssport, som man administrerer, når man har fri. Den sikre vej er at kontakte det lokale kajakforbund, som har den fornødne ekspertise og til en vis grad også materialerne. Vi er blevet inviteret på et par kajakture af Associação Canoagem da Madeira

(ACDM) som er Madeiras kano- og kajakforbund. Madeiras kano- og kajakforbund blev stiftet omkring 2002, så sporten er først kommet i system for rimelig nylig. Der er cirka 200 aktive lokale roere på Madeira, og den lokale interesse er primært koncentreret omkring sit-on-top, turbåd og surfski. Det er imidlertid gået op for forbundet, at den store interesse for havkajak i udlandet gør det tvingende nødvendigt for dem også at kunne tilbyde denne kajaktype. Fremover vil de derfor investere i flere havkajakker. Amandio Marques er vores kontaktmand, og han er en person med mange jern i ilden: Han laver kajakkonkurrencer, træner nye kajakroere, tager sig af udenlandske roere som ønsker at låne en kajak af forbundet, og han er kontormand. Sammen med sin kollega Marco Cardoso skal vi besøge to vidt forskellige steder på øen hvor vi skal ro. Det nordlige af disse steder er en udfordring næsten fra start, men med betagende vandfald og grotter i vandlinjen.

Det sydlige udgangspunkt er stort set roligt hele året rundt og er et god udgangspunkt for kortere som længere roture.

Om udstyr og måder at ro på Vi er på efterhånden mange rejser med kajak stødt på mange spændende måder at ro på, og ligeså mange spændende måder at lære at ro på. Madeira er ingen undtagelse.                                                                     Madeiras forbund har lokaler i Funchals havn. I lokalerne giver de også husly til en mindre klub, som ikke har råd til egne lokaler og som låner kajakker fra forbundet. Vi får en præsentation af de kajakker, som er til rådighed, og det er næsten alle turbåde og surfski. Desuden råder man over to havkajakker. Udenfor har man samlet en trailer med sit-on-top kajakker. Vi får at vide, at nye roere starter i en sit-on-top kajak, og når man er rimelig øvet, rykkes man direkte over i en turkajak. Vi spørger lidt forundrede, om det ikke en lige lovlig brat opvågning at gå fra noget meget sikkert til noget mindre

Fakta om turen • Turens længde: Otte dage • Transport: Fly direkte til Funchal med Norwegian • Turplanlægning: Amandio Marques, ACDM, mail: amandiomarques@ canoagemmadeira.com

xxxx

42

| 04-2017


Eventyr

stabilt, men får at vide, at især de yngre har en ekstra god balance, så det er ikke noget problem. De bedste steder at ro De tre bedste steder at ro er Seixal i nord, Machico i øst og Funchal i syd. Landsbyen Seixal blev bygget i 1567 på en skråning som blev efterladt, da en kæmpe bjergside styrtede i havet. Som de fleste kystbyer på Madeira ligger Seixal i en bugt omgivet af bjerge, og byen er kendt som centrum for en lang række sportslige begivenheder både til lands, til vands og i luften.                                                                                                                                          Der er imponerende højt op når man står på den sorte strand og gør sig klar.                                                                                                                                         Det blæser 5-6 m/s stik nord, så bølgerne skal klares helt inde fra stranden. Der sættes fart på fra starten for at klare både første og anden brænding. Fuld knald på… og så er vi på vandet. Blæsten kommer lige forfra, og vi lægger kræfter i for at nå turens Vores guider viser os hen til første mål: Vandfaldet ved Ponto do Poisa. nogle grotter. Ved lavvande er Vandet falder flere hundrede meter, og vi det muligt at komme ind i har fra Norge lært ikke at komme alt for tæt på vandfald af fare for at få sten i hovedet. grotterne, hvis man bukker sig Men smukt, det er det. lidt, men i dag står vandet for Vi fortsætter langs kysten, og mens vi højt, så vi vil ikke gøre forsøget. følger den høje klippeside, får vi en god snak med vores guider om deres glæde ved at surfe i kajak. Og surfe er netop, hvad vi fik lejlighed til, da vi vendte tilbage efter en god tur på vandet Anden tur fra Funchal på sydkysten Som tidligere nævnt er Machico i øst og Funchal i syd to steder hvor man kan regne med relativt roligt vand. I Machico finder man blandt andet den eneste strand på Madeira med hvidt sand hentet i Afrika. Vi starter i forbundets område i Funchal havn, som årligt får besøg af krydstogtskibe med over 500.000 turister til øen. Der er livlig trafik, men det varer ikke længe, før vi er ude af havneområdet og på vej ud langs øens høje klipper. Befolkningen på Madeira bor for manges vedkommende på skrænten mod havet. Den sociale ulighed er stor, og der er stor forskel på rig og fattig. Dette afspejles i den måde befolkningen bor på. Vi glider skiftevis forbi store nybyggede rigmandsvillaer og fattigfolks huse. Efter den sidste store oversvømmelseskatastrofe i februar 2010 er mange af de fattiges huse i fare for at styrte i havet, fordi de ikke har penge til at renovere dem.

Vores guider viser os hen til nogle grotter. Ved lavvande er det muligt at komme ind i grotterne, hvis man bukker sig lidt, men i dag står vandet for højt, så vi vil ikke gøre forsøget. Vi følger den høje klippeside mod øst og får en god fornemmelse af den afvekslende natur og det rige fugleliv. På vej tilbage til Funchal får vi rigtig fornemmelsen af, hvor lidt vi fylder i vores kajakker i forhold til de kæmpestore luksuslinere, der ligger til kaj. Det gælder om ikke at komme for tæt på, så vi ror i en stor bue udenom og ind i marinaen. Et par gode råd om at ro på Madeira På Madeira tager man lettere på sikkerheden end her til lands. Du kan/skal derfor selv medbringe pumpe, sprayskirt og paddlefloat for at være sikker på, at du kan klare eventuelle udfordringer på vandet. Det er en god idé at tage kontakt med forbundet på Madeira (se faktaboks).

Laver de dansk Madeira på Madeira? Efter sigende, ifølge myten, skulle nogen af de ‘danske’ vinstokke af sorten Malvasia på Holmen i København via en dansk konsul på Madeira sidst i 1800-tallet været blevet sendt tilbage til Madeira for at redde Madeiras vinproduktion efter, at de lokale vinstokke på Madeira havde været angrebet af sygdom. Hvis den historie er gangbar, så drikker man altså dansk Madeira. Men det er nok meget tvivlsomt, om det passer. Derimod er det sandt, at Madeira blev opfundet ved et uheld i det 17. århundrede. Her opdagede man, at den vin som havde stået i skibets indre, hvor det var varmt, typisk smagte bedre end den vin, som havde stået mere køligt på dækket. Resultatet af dette blev, at man inkluderede denne varmebehandling som en del af fremstillingsprocessen.

| 04-2017 43


SIKKERHED

Et Stand Up Paddleboard er et fartøj. Derfor risikerer man at få en bøde, hvis man ikke har vesten med ud på boardet. Det nemme løsning er at tage den på.

Søfartstyrelsen om SUP og sikkerhed I forlængelse af SUP-hændelsen i Aarhus, hvor flere SUP-surfere i stærk fralandsvind måtte reddes på land i en større redningsaktion, deltog Dansk Kano og Kajak Forbund i slutningen af juni i et dialogmøde med Søfartstyrelsen om SUP, veste, fartøjsregler og begrebet ”erhvervsmæssig passagersejlads”. Tekst: Lisbet Praëm | Foto: DKF

Dansk Kano og Kajak Forbund deltog onsdag den 28. juni i et dialogmøde i Søfartsstyrelsen om SUP fartøjer og sikkerhed, og vi fik desuden en generel status på Søfartsstyrelsens arbejde med dét Søfartsstyrelsen kalder "sejlads med passagerer i mindre fartøjer" eller “erhvervsmæssig passagersejlads”. I forlængelse af SUP-hændelsen i Aarhus, hvor flere SUP-padlere i stærk fralandsvind måtte reddes på land i en

44

| 04-2017

større redningsaktion med to helikoptere og flere redningsbåde ønskede Søfartstyrelsen at bruge dialogmødet til at rette misforståelser og uklarheder. Mødet drejede sig især om to hovedspørgsmål.  • Er et SUP-board (Stand Up Paddleboard) et fartøj? • Hvem har ansvaret for de aktiviteter, som Søfartsstyrelsen kalder "sejlads med passagerer i mindre fartøjer"? 

Er et SUP-board (Stand Up Paddleboard) et fartøj? Søfartstyrelsens korte svar på det spørgsmål er; ja et SUP-board er et fartøj, og derfor SKAL man medbringe/ have vest på, når man SUP’er. (Straffen for ikke at medbringe vesten er en bøde). Det betyder også, at sejlads med SUP kan være underlagt reglerne om erhvervsmæssig sejlads. Mere generelt sagde Søfartsstyrelsen, at at enhver


Sikkerhed

Enhver flydende genstand er at betragte som et fartøj, og de er derfor underlagt reglerne for disse. Søfartsstyrelsen

flydende genstand er at betragte som et fartøj, og de er derfor underlagt reglerne for disse. Hvem har ansvaret for de aktiviteter, som Søfartsstyrelsen kalder sejlads med passagerer i mindre fartøjer? Langt de fleste aktiviteter i en klub er underlagt klubbens egne sikkerhedsbestemmelser. Men hvis klubben afholder f.eks.  polterabend-arrangementer for ikke-medlemmer – så er det en aktivitet, som Søfartsstyrelsen kalder sejlads med passagerer i mindre fartøjer. Afholder klubben åbent hus – aktiviteter eller Bevæg dig for livet – arrangementer, så er disse en del af klubbens arbejde, og de skal foregå sådan, som klubben finder det sikkert og bedst i forhold til klubbens egne bestemmelser.  Men i forhold til hændelsen i Aarhus, som klart er underlagt Søfartstyrelsens regler om sejlads med passagerer i mindre fartøjer, så understregede Søfartstyrelsen på mødet, at det er den, der har aktiviteten, der har ansvaret. En skole kan altså ikke indkøbe ekspertviden og overlade ansvaret til en anden, hvis det er skolen, der udbyder sejladsaktiviteter. Uddannelsesregler skal revideres På mødet oplyste Søfartsstyrelsen endvidere, at man vil revidere kravene til bemanding og uddannelse i mindre fartøjer og gøre kravene mere funktionsbaserede. Dansk Kano og Kajak Forbund får mulighed for at kommentere på det nye forslag.  Søfartsstyrelsen overvejer desuden, om der er et behov for at regulere udlejningsaktivitet, sådan at udlejere kan pålægges ansvar for det udlejede materiels stand og krav om beviskontrol. 

Kampagne skal hjælpe vandscooterne Efter ulykken i Københavns Havn i maj 2017, hvor to personer døde efter en jetski påsejlede en båd med høj fart i Københavns Havn, har Søsportens Sikkerhedsråd finansieret en kampagne, der skal bidrage til, at førere af vandscootere og jetski bliver mere opmærksomme på deres medtrafikanter på vandet. Materialet omfatter blandt andet en vandscooterplakat og et skilt samt en A5-folder, som fortæller om de regler der gælder for vandscootere og jetski. Dansk Forening for Rosport og Dansk Kano og Kajak Forbund har i forbindelse med kampagnen indsamlet data fra ro- og kajakklubber, hvor der er særligt behov for opmærksomhed. Søsportens Sikkerhedsråd sender informationsmaterialet til: Brøndby Havn S/I, Ebeltoft Trafik- og Lystbådehavn, Egå Marina, Frederikssund Lystbådehavn, Helsingør Nordhavn, Holbæk Havn, Holbæk Marina, Dragerup Vig, Hvidovre Lystbådehavn, Ishøj Havn S/I, Marselisborg Lystbådehavn, Middelfart Gl. havn, Middelfart Marina, Rungsted Lystbådehavn, Skovshoved Lystbådehavn, Sundby Sejlforening, Svanemøllehavnen A/S, Taarbæk Havn, Tuborg Havn, Vallensbæk Havn, Vedbæk Havn, Vejle Lystbådehavn, Århus Fiskeri og Lystbådehavn.

VANDSCOOTER

Ha’ det sjovt, men vis hen

syn

Hjælp os med at blive klogere Registrer hændelser på kano-kajak.org Du finder registreringsskemaet nederst på siden (rødt felt).

- Sejl vinkelret fra og til land max 5 knob - Vær opmærksom på de badende - Husk mindst 300 m til kysten - Hold god afstand til andre sejlende & ankerligger e - Vis hensyn til dyrelivet og naturen - Husk vesten

| 04-2017 45


EVENTYR

Whitewater

På Myrkdalselvi i Norge Min første tur på Myrkdalselvi er sammen med Dag (Norge), Julian (Schweiz) og Jamie (New Zealand). De er alle tilflyttere til whitewater-paradiset Voss i Norge. De kender floden ud og ind. På store dele af elven følger jeg dem blindt ned ad vandfaldene. Hvis jeg roede med en gruppe roere, der ikke kendte elven, ville det tage tre-fire gange så lang tid, da vi ved hver ukendt vandfald må ud af kajakkerne og beslutte hvilken navigerbar rute, som er hensigtsmæssig at ro. Tekst: Jesper Sørensen Foto: Jakub Sedivy,Rea Dickens, Steiner Willassen

– This river is gold, fortæller Mark Basso fra Canada begejstret og fortsætter: – This is like a whitewater skatepark … its big and clean, ”Norwegian classic”. Adjektiverne står i kø. Og jeg skal love for, at de flotte gloser levede op til mine forventninger. Første gang jeg ror Myrkdalselvi, er vandniveauet på 30 kubikmeter vand per sekund. Lidt i overkanten for Basso, som beslutter sig for ikke at ro, men Julian, Dag og Jamie er klar på at vise mig ned gennem de brusende vandfald. Floden bliver oftest roet omkring 15-20 kubikmeter vand per sekund. Jeg er lidt nervøs ved starten. Det faktum, at Basso ikke følte for det på dagen indikerer, at der er smæk for skillingen. Jeg tager udstyret på. Tørdragt, overtræk, vest, albuebeskyttere og hjelm. Jeg sikrer mig, at alting sidder som det skal, det giver mig

46

| 04-2017

lidt ro på nerverne. Jeg hader at skynde mig gennem omklædningen. Fra vores bil kan jeg se en bro, der går over elven. Et sted under broen i den dybe dal kan jeg høre det fossende vand bruse afsted. Vi løfter kajakkerne op på skuldrene og går mod broen. Jamie: – We can see the first drop from the bridge. Det første vandfald er en perle. Jeg er allerede begejstret. Naturens puslespil Fra broen kigger vi på vandets bevægelse og klippernes placering. Vi ser på et puslespil, hvor naturen har lagt nogle brikker ud til os. De resterende brikker, der kræves for at få det til at gå op, har vi tilegnet os gennem erfaring med at ro disse vandfald om og om igen. Vi hopper i vores kajakker. Om et øjeblik finder vi ud af, om vores udtænkte brikker


Eventyr

kan få puslespillet til at gå op. Jeg ror lidt rundt. Varmer min krop op. Forbereder mig mentalt. Der venter mig en følelsesmæssig rutsjebanetur. Følelsen af frygt og nervøsitet før hvert stort vandfald. Jeg skal tage mig sammen hver gang. Det nemmeste vil være ikke at ro. Hvilket også er okay i nogle situationer. Det er ingen skam. Derefter forløsningen efter hver vandfald. En følelse af eufori, adrenalin, uovervindelighed, kun lige indtil næste vandfald, hvor rutsjebanen begynder på ny. Vi giver hinanden et nik og ønsker god linje. Det her øjeblik nyder jeg. Jeg har taget beslutningen om at ro. Det er ikke muligt at vende om længere. Direkte efter det første drop fortsætter elven i en kontinuerlig fase, hvor der ikke er tid til at stoppe op. Drengene har på forhånd givet mig instrukser om, hvad jeg kan forvente. Jeg lader dem ro først og observerer med det ene øje, hvordan de bevæger deres kajak, med det andet fokuserer jeg på min egen gøren. Wuuhuuu, vi er i gang. Vi kom godt gennem de første store stryg. Vi smiler stort til hinanden, mens vi fortsætter vores færd nedstrøms mod det, for mig ukendte, næste store stryg. Vi stopper op i en eddy. Jamie giver mig instrukser til det næste drop, som blot er 10 meter fra os. Instruksen går på et sent højre rotag med snuden af kajakken pegende lidt til venstre og vægten frem i båden mod landingen. En ad gangen ror vi ud i strømmen med en fire-fem meter mellem os. Det er min tur nu. Inden jeg ror ud i strømmen, slipper jeg min pagaj med den ene hånd, dypper den i vandet, og giver mig selv et par vandplask i hovedet. Endnu en rutine jeg bruger for at holde styr på nerverne. Afsted det

| 04-2017 47


Eventyr

går. Et par meter før vandfaldet tager jeg et par hårde tag. Skulle jeg ikke ramme linjen perfekt, hjælper det at have lidt fart i kajakken. Ved kanten af vandfaldet får jeg et kort glimt af landingen. I det her øjeblik pumper adrenalinen for alvor. Jeg tager mit planlagte rotag, læner mig frem i kajakken og rammer bunden af droppet kort efter. Jeg kom fint gennem. Vi giver hinanden et highfive og opmuntrende ord med på vejen. Således fortsætter det ned over Myrkdalselvi. Det ene store stryg efter det andet. Undervejs må vi bære kajakkerne rundt omkring et 20 meter vandfald. Det er aldrig forsøgt roet før, hvilket giver god mening, da landingen er uren med masser af ituslåede klipper. Dirk Diggler Vi er nu ved en stor slide(glidebane), kaldt ”Dirk Diggler”. Et imponerende stykke whitewater opkaldt efter den første roer, som blev rusket rundt i bunden af stryget. Jamie forklarer mig, at der vil komme nogle kæmpe diagonale bølger fra alle sider, som vil kaste mig rundt fra højre til venstre og tilbage igen. Han understreger smilende, at

48

| 04-2017

det vigtigste er at forblive oprejst i kajakken og at pege kajakken ligeud i bunden, for netop ikke at gentage Dirk Digglers bedrift. Det er et utrolig stejlt stykke. Da den første bølge rammer mig, har jeg ikke rigtig nogen idé om, hvor jeg befinder mig. Jeg ror på reflekser. I bunden kan jeg se Julian, som bliver kastet rundt. Jeg har kurs direkte mod ham. Jeg overvejer, i det splitsekund jeg har til rådighed, hvordan jeg kan ro udenom ham. Jeg har så meget fart på, at det er umuligt at undvige sammenstød. Jeg rammer ham direkte i ryggen. Resultatet er, at jeg skubber Julian ud af hullet, og jeg forbliver deri. I min kajak slår jeg vejrmøller og forlæns- og baglæns saltoer. Jeg er ude af kontrol. På et tidspunkt ligger jeg på hovedet i længere tid og er ved at miste pusten. Jeg strækker pagajen ud foran mig i håb om at få fat i understrømmen. Det virker og jeg bliver spyttet ud af hullet. Vi kigger på hinanden og bryder ud i grin. To timer efter vores start ankommer vi til ”Holy Diver”, det sidste store stryg. Fra toppen til bunden omkring 15 meter. Det er ikke et lodret drop, men har omkring en 70 graders hældning. I bunden er der et stort hul, som nemt kan tippe en på hovedet.

Mens vi står og analyserer stryget, fortæller de andre drenge mig, hvilken linje de har tænkt sig at tage og, at det er vigtigt at være klar til at udføre et hurtigt rul, såfremt man skulle tippe rundt. Umiddelbart efter det første er der endnu et vandfald, som bestemt ikke vil være sjovt at tage på hovedet. Vi går tilbage mod vores kajakker med sommerfugle i maven. Mit puls banker afsted af bare nervøsitet. Jeg sætter mig i kajakken. Udfører mine ritualer. Vi sender hinanden et smil og ror afsted. Igen ror jeg bagest, så jeg kan se, hvor de andre ror hen. Jeg følger efter og ror ud over kanten. Jeg accelererer ned ad vandfaldet. Inden jeg rammer bunden, kaster jeg min overkrop frem. Vandet omslutter mig fuldstændigt. Under vandet prøver jeg at tage et rotag. Primært for at forsøge at holde min vægt fremme i kajakken. Jeg bliver skudt op mod overfladen. Flyver mod det næste vandfald stadig den rigtige vej op. Jeg er igennem. Der lyder jubelbrøl fra de andre drenge og mig selv. Vi krammer hinanden i vores jubel. En helt igennem fantastisk elv.


Den nye Opel

• Perfekt kombination af by og outdoor. • Klasseførende innovationer. • Fremragende fleksibilitet.

SOM MEDLEM AF DANSK KANO- OG KAJAK FORBUND KAN DU OPNÅ UNIKKE FORDELE: Registrér dig på partner-program.dk og få din personlige adgang til Opel Partner Program Brug adgangskoden: DKF2017 opel.dk


JURA

Jura er en ting, moral noget andet Kan du risikere at blive straffet for at tage dine rokammerater med på en rotur? Måske, men sandsynligvis ikke. Tekst: Lars Hector Koudal | Foto: Lars Hector Koudal

”Jura er jo fornuft, og den, der begår en strafbar handling kan straffes”. Ordene kom fra juraprofessor på Århus Universitet Gorm Toftegaard-Nielsen, nu emeritus, som jeg besøgte på hans kontor på universitetet. Anledningen til min snak med juristen skyldes en diskussion med en af mine rokammerater om ansvar, eller for nu at sige det på jurasprog ”ansvarspådragelse” i forbindelse med arrangerede ture med en turleder, der jo per definition er leder af turen. Kan han, m/k, ifalde et særligt ansvar, hvis noget går galt på et kryds over åbent hav. Udtrykket ”galt” skal her forstås som en alvorlig opstået personskade eller hvad der er værre, en drukneulykke for eksempel. Min romakker og jeg kunne ikke finde svaret på den problemstilling, så hvad kan sagkundskaben fortælle os? Moralsk ansvar contra juridisk ditto Gorm Toftegaard-Nielsen kan ikke komme i tanke om en sag, hvor der i forbindelse med en kajaksejlads er rejst en sigtelse mod en leder af turen for ikke at have udvist rettidig dømmekraft. ”Du må huske, at vi i sådan et tilfælde jo har at gøre med et medlem af en kajakklub, som her gør et frivilligt og ulønnet stykke arbejde så at sige. Var der tale om et forhold, hvor sådan en tur var arrangeret af et firma, er det en helt anden historie, men det er jo ikke det, vi taler om her,” siger Gorm Toftegaard-Nielsen og giver som et eksempel på en ”erhvervssejlads” den meget omtalte Præstø-ulykke fra 2011, som ikke skal omtales nærmere her. ”Vi kan selvfølgelig altid tale om, der er et moralsk ansvar, men det er ikke noget, vi jurister kan dømme retligt om, selv om vi

50

| 04-2017

naturligvis kan have vores egen personlige mening om en sag.” Et par (tænkte) eksempler ”Fem mand skal på en kajaktur, de er lige kvalificerede, men en af dem påtager sig at arrangere turen sådan med hensyn til det praktiske. Der er i dette tilfælde ikke tale om noget, der kan sammenlignes med et lederansvar. Bemærk at jeg sagde ”lige kvalificerede”, men selv om de fem ikke var lige kvalificerede, så vil det, når vi igen taler om ulønnede ledere, være aldeles vanskeligt at få en sådan person dømt, med mindre der foreligger et helt usædvanligt tilfælde af grov uagtsomhed fra turlederens side,” fortæller Gorm Toftegaard-Nielsen og giver straks et andet eksempel. ”En person tager af sted på en kajaktur med fire nybegyndere. Turen vil på et tidspunkt komme ud på åbent hav over en strækning på 4 km. Turlederen ved, at der er lovet en ugunstig vejrudsigt, men han fortæller ikke noget om det til de fire andre. Tværtimod giver han dem opfattelsen af, at det er et helt sikkert forehavende, de skal ud på. På turen over blæser det voldsomt op, og en af roerne kæntrer og drukner. Turlederen har med andre ord fortiet sin viden, og så er vi tæt på at kalde det vildledning. Han ved jo qua sin erfaring, at turen rummer en potentiel risiko for, at noget kan gå gruelig galt, når han har med helt uerfarne nybegyndere at gøre.” Men at løfte beviset vil stadig være svært for anklagemyndigheden, siger Gorm Toftegaard-Nielsen og tilføjer: ”Han vil sikkert sige i retten: Jeg mener på baggrund af min erfaring, at den vejrudsigt den

var ikke af en karakter, som ville medføre, at der kunne opstå en farlig situation, og der var jo ikke så langt til land. Så efter min mening var det absolut fornuftigt at tage af sted. Han vil næppe sige: Jamen det hørte jeg da godt, men tænkte skide da være med det.” Ansvarsfraskrivelse Møder turlederen op med en såkaldt ansvarsfraskrivelse, så er han ifølge juraprofessoren dårligere stillet, end hvis han ikke lod deltagerne skrive under på denne. ”Enhver dommer vil selvfølgelig sige, at når man vil have folk til at skrive under på en ansvarsfraskrivelse, så var man jo allerede på forhånd klar over, at denne her sejlads kunne medføre betydelige risici for, at der kunne indtræffe en ulykke. En sådan erklæring er jo at lægge løkken om sin egen hals. Det er jo en halv tilståelse, da du er klar over, at dette her er farligt! Der har de fire (i vores eksempel) de facto skrevet under på, at det ikke gør noget, hvis de dør.” Jura er jura, men moral og fornuft kan som bekendt gradbøjes.

Hvor galt kan det gå? På kano-kajak.org finder du under Klubbens Ledelse > Klubbens ansvar DIF's pjece om de tre former for ansvar, som frivillige i en klub oftest skal forholde sig til.


KORT & GODT

White Surfkajak Byggeri Water

Lys- eller mørkegrøn? – Vind 10.000 kr. Der er mange grønne nuancer og måder at arbejde med miljø, godt rovand og forurening på. De tiltag som I gør, kan være inspiration for andre. Så skriv til os og fortæl om tiltagene i DIN klub. Bruger I regnvand? Samler I affald? Sorterer affald? Minimerer elforbrug? Tager I ikke-medlemmer ud på vandet – og lærer dem at nyde naturen og passe på den? Eller? Skriv til os og fortæl os, hvorfor DIN klub fortjener at vinde Grøn Klub Pris 2017 på 10.000 kr. Send en e-mail til il@kano-kajak.dk, gerne med billeder, der viser jeres arbejde i klubhuset eller i jeres lokale vandområde.

SUP-premiere Den sommerdag, da Holbæk fik 44 mm regn, kældre stod under vand og Storebæltsbroens pyloner forsvandt i en himmel af dybt, sorte skyer. Den dag husker vi da alle sammen? Præcis kl. 17.00 denne uforglemmelige søndag, skiltes skyerne over Kerteminde Kajakklub, solen brød frem, vinden gik i syd og forholdene for et IPP1 SUP-kursus blev helt perfekte. Lige netop den dag – søndag den 23. juli – gik syv kursister, en kursusleder og en instruktør på vandet i Kerteminde og afholdt det første danske IPP1-kursus i SUP. Under Line Antofts kyndige instruktion blev de næste fire timer brugt på en grundig indføring i en, for de flestes vedkommende, helt ny verden – Stand Up Paddle (SUP). Balance og holdning fra ski og skateboard, padle-tag fra kano, og sikkerhed fra havkajak, er nogle af de elementer, som indgår i pensum på den nye IPP 1 SUP. Pas nu på SUP er meget vanedannende...

Din grønn e id være 10.0 é kan 00 kr. værd

Kort & godt SUP Lånepakke

DKF har fået støtte fra Friluftsrådet til at købe en lånepakke med seks Stand UP Paddling boards og tilhørende udstyr. Klubbene kan låne pakken i seks måneder, fra fra midt januar til midt juli. For mere information send en e-mail til il@kano-kajak.dk

Tak for en fantastisk aften i Kerteminde til Allan fra Esbjerg, Lotte, Lise, Marius, Marianne og Anton fra Kerteminde og Thomas fra København og sidst, men ikke mindst Line fra København.

| 04-2017

51


Få markedets bedste dækninger til kano og kajak Få helt særlige kano- og kajakfordele med Gjensidiges indboforsikring, som er udviklet i tæt samarbejde mellem DKF og Gjensidige.

Gratis kvalitetsredningsvest fra Nelo til de første 200 kunder

Få et godt og uforpligtende tilbud på gjensidige.dk/DKF

Masser af gode fordele – kun for DKF-medlemmer • Fast forsikringssum for småbåde, kanoer og kajakker på op til 45.000 kr., som kan udvides med op til 90.000 kr. eller 135.000 kr. • Kano og kajak og tilbehør må opbevares permanent i klublokaler. Ved tyveri fra klublokale fraviges Gjensidiges normale krav om fastlåsning til et fast punkt samt synligt tegn på opbrud • Kaskodækning, som dækker skader på kano/kajak, pagaj/paddel, redningsveste, tør- og våddragt, oversejl til turkanoer, overtræk til kano/kajak samt GPS udstyr i forbindelse med roning. Se endnu flere fordele og læs mere om samarbejdet på gjensidige.dk/DKF

8802 kano & kajak 04 2017 web (1)  
8802 kano & kajak 04 2017 web (1)  
Advertisement