Årsmagasinet 2019 - Særnummer af Dansk Kano og Kajak Forbund

Page 1

t e n i s a g a m s År O& MAGASINET KAN SÆRNUMMER AF

KLUB, MILJØ & SIKKERHED

UDDANNELSE

BØRN & UNGE

KAJAK

BEVÆG DIG FOR LIVET

EVENTS

DM

ELITE & LANDSHOLD

En samlet oversigt over alle aktiviteter, tilbud og informationer fra DKF

www.kano-kajak.dk

2019


THIS IS ABOUT YOU. NOT THEM. TRAININGWEAR SEASON 2019

@craftsportsweardk | www.craftsportswear.com


INDHOLD

Læservejledning .....................................................................................4

KLUB, MILJØ OG SIKKERHED DKF’s bestyrelse..................................................................................... 5 DKF’s kontor............................................................................................ 6 Strategi, økonomi og aftaler................................................................. 8 Vil du komme mere ud i naturen? ....................................................20 Robaner, klubhuse og andre faciliteter.............................................. 22 Er din forening godt forsikret?.............................................................23 Prøv noget nyt med DKF’s lånepakker!............................................ 24 DKF’s medier og Ipaddle.dk................................................................26 NYHED – Craft klubtøj i DKF-webshoppen!.....................................28 Kort om sikkerhed................................................................................. 31 Medlemsfordele.................................................................................... 32

BEVÆG DIG FOR LIVET Hjælp til din klub med rekruttering og fastholdelse ........................10 Begynderrejsen – fasthold jeres nye medlemmer .......................... 12 Players 1st ............................................................................................. 14 Paddlers .................................................................................................15 BDFL-holdet...........................................................................................16 ”Nye blå stier” inspirerer til nye ture..................................................18

UDDANNELSE Kursusoverblik 2019............................................................................34 Hvorfor fortsætter du med at ro?.......................................................36 Skal man vælge TUR eller KAP?....................................................... 37 Kurser i klubben....................................................................................38 Træner 1-2-3 i DKF...............................................................................39 Nyt om instruktøruddannelserne.......................................................40 Nye og justrede IPP standarder i 2019.............................................. 41 Førstehjælp og hjertestarter i din klub............................................... 42 Bliv DKF kursusudbyder......................................................................43

SAMLINGER, STÆVNER OG LØB Surfkajak 2019......................................................................................45 Arrangementer ....................................................................................46

DM Årets danmarksmesterskaber.............................................................58 Danmarks Turneringen i kajakpolo....................................................60

BØRN OG UNGE Havkajak Ungdomstræf på Fyn..........................................................61 Gratis tilbud til klubber, som ønsker flere børn og unge.....................62 Tilbud til talenter ..................................................................................64

ELITE OG LANDSHOLD Skærpet fokus på OL-kvalifikation og medaljer ved OL.................66 Udviklingstrup 2024 og 2028............................................................69 Sprint sæsonplan og strategier........................................................... 70 OL-satningsbåde.................................................................................. 72 Sprint U21 & U23-landsholdet 2019..................................................74 Sprint U18-landsholdet 2019.............................................................. 76 U16-landsholdet sprint 2019.............................................................. 78 Kajakpolo: Landshold 2017.................................................................80 Maratonlandsholdet.............................................................................82 DKF’s Eliteteam – sprint og maraton.................................................84

Årsmagasin | 2019

03


LÆSERVEJLEDN

ING

Årsmagasinet 2019

SÆRNUMMER AF

MAGASINET KANO

KLUB, MILJØ & SIKKERHED

UDDANNELSE

BØRN & UNGE

& KAJAK

BEVÆG DIG FOR LIVET

EVENTS

DM

ELITE & LANDSHOLD

Læsevejledning

En samlet oversigt over alle aktiviteter, tilbud og informationer fra DKF

www.kano-kajak.dk

Magasinet Kano & Kajak særudgave Årsmagasin 2019

Velkommen til den første udgave af DKF’s elektroniske Årsmagasin.

Udgiver Dansk Kano og Kajak Forbund Idrættens Hus 2605 Brøndby Telefon 43 29 10 94 Fax 43 26 20 95 dkf@kano-kajak.dk www.kano-kajak.dk

Årsmagasinet er et katalog over årets aktiviteter og tilbud til klubberne. Vi har delt magasinet op i afsnit, så du kan vælge at skimme hele magasinet eller vælge de afsnit, som interesserer dig.

KLUB, MILJØ OG SIKKERHED

Magasinet udgives årligt af Dansk Kano og Kajak Forbund til medlemsforeninger, medlemmer, kursusudbydere, annoncører, sponsorer og andre samarbejdspartnere og interessenter.

BEVÆG DIG FOR LIVET UDDANNELSE SAMLINGER, STÆVNER OG LØB

Redaktion Ole Tikjøb (ansvarshavende redaktør) Christian Jacobsen (faglig redaktør) Lisbet Praëm (redaktør)

DM BØRN OG UNGE

Layout Mediegruppen Horsensvej 72A 7100 Vejle Tlf: 7584 1200 www.mediegruppen.net

ellige k s r o f e D afsnit

ELITE OG LANDSHOLD Vi udgiver magasinet i Issue, der er en digital magasinplatform. Her kan du også se vores øvrige udgivelser. Det er også muligt at downloade og printe hele magasinet eller dele heraf.

Fotografer Bjørn Thomsen, Klaus Thomsen, samt fotos fra DKF’s foto-arkiv

Issuu.com

Annoncer Vendemus ApS Tlf.: 7222 7080 kontakt@vendemus.dk ISSN Online 19 04 21 08

Årsmagasinet er GRATIS for medlemmer i DKF’s klubber og udsendes pr mail til de medlemmer, der modtager Magasinet Kano og Kajak.

Årsmagasin

MG 13210

God læselyst.


KLUB, MILJØ OG SIKKERHED

DKF’s bestyrelse Ole Tikjøb Formand

• DKF’s bestyrelse • DKF’s administration ift. direktør • DIF • Internationalt arbejde • Overordnede nationale organisationer (f.eks.TD, SEDK) • Presse • Int. arrangementer • I/S Rostadion Bagsværd Sø • Fonden Danmarks Rostadion • Tour de Gudenaa

Emma Broberg Bestyrelsesmedlem for klubaktiviteter & motion • Børne & Unge aktiviteter - Fra 11 – 15 % under 18 år • Udvikling inden for nyere bådtyper - Surfkajak - Stand Up Padling (SUP) - Slalom/Whitewater - Surfski/oceanrace • Handicapidræt /paracanoe

Peter Nyegaard Jensen Næstformand

• Strategiproces / fastholdelse af strategi - DGI - Bevæg dig for livet -K lubudvikling/ organisationsformer • Kommunikation (blad, hjemmeside, nyhedsbrev, direct e-mail, kursusportal og webshop). • Gudenåen samarbejdspartnere • White Water Viborg • Stedfortræder for formanden på nationale og internationale områder

Jeppe Jørgensen Bestyrelsesmedlem for facilitet & miljø • Bedre faciliteter og adgang til vand - Havneudvikling • Miljøprofilering - Miljønetværk • Friluftsrådet, herunder høringsoplæg - DIF i forhold til miljøarbejde -S amarbejde med andre brugergrupper • Sikkerhed

Bolette Fokdal 2. næstformand

• Økonomi • Fundraising • Uddannelse, instruktør, EPP • Senioridræt 60+ • Havkajaksamrådet • Kano samråd • Skolemedlemskaber

Lau Larsen Bestyrelsesmedlem for konkurrence • DM arrangementer • Stævneudvikling - Forskellige målgrupper (Masters, Ungdom…) - Officialuddannelse og officialgruppen - Kajakpolo - Turkajak • Vejle Idrætshøjskole

Tom Faurschou Bestyrelsesmedlem Elite & Landshold • Team Danmark • Landshold - Kajakpololandshold - Sprint landshold - Maraton landshold - Elitecenter • Kraftcentre • ATK • Paracanoe elite/paralympic • Uddannelse træner • Bedre talentudvikling

På valg er: På Årsmødet den 2.-3. november 2019 er følgende på valg. • Næstformand

• Bestyrelsesmedlem for konkurrence • Bestyrelsesmedlem for klubaktiviteter og motion • Samt et medlem og én

suppleant til appeludvalg og en revisor. Alle medlemmer i DKF’s klubber kan stille op. Klik her og læs mere om bestyrelsens arbejde.

Bestyrelsens overordnede opgave er at føre tilsyn med, at Årsmødets beslutninger gennemføres. Årsmagasin | 2019

05


KLUB, MILJØ OG SIKKERHED

DKF’s kontor

06

Christian Jacobsen Direktør Tlf.: 2081 5472 christian.jacobsen@kano-kajak.dk

Forbundets daglige ledelse, politik, strategi, økonomi, personale, internationale opgaver, bestyrelsesarbejde, årsmøde, DIF-samarbejde.

Lisbet Praëm Sekretariatsleder Tlf.: 2960 4157 lp@kano-kajak.dk

Stedfortræder for direktøren, udvikling og drift af DKF´s sekretariat, foreningsservice herunder vejledning og rådgivning om sikkerhed, jura og vedtægter, nye klubber og nye kursusudbydere. Personaleadministration, løn og HR, repræsentation i udvalgte organer (fx. Søsportens sikkerhedsråd) samt kommunikation.

Kristian Nielsen Teknologiog sportsadministrator Tlf.: 4091 0513 kristian.nielsen@kano-kajak.dk

Ipaddle.dk, webshop og kursusadministration.

Benjamin Gunnarstein Kontorelev Tlf.: 2324 6340 bg@kano-kajak.dk

IPP beviser, førstehjælpskurser, indmeldelse høj- og efterskoler samt eventmanagement.

Casper Licht Uddannelseskonsulent Tlf.: 2324 8374 cl@kano-kajak.dk

Udvikling af DKF´s leder-, instruktør-, træner- og egenfærdighed-uddannelser. Dialog med de andre EPP-lande, vidensdeling og oversættelse af koncepter o.l. Rådgivning og udvikling af nye og eksisterende klubber og brugere. Uddannelse i alle kano- og kajaktyper. Rekruttering og udvikling af DKF’s instruktører og undervisere. Aktiviteter i projekt: Bevæg dig for livet.

Irene Lauridsen Udviklingskonsulent Tlf.: 6065 8692 il@kano-kajak.dk

Børn- og Ungdomsaktiviteter – PaddleBattle Cup, sommerskoler, udlån af børnekajakker, ungdomstræf, PaddlePower og Paddle Play Miljøarbejde - Miljøpolitiske sager, landsdækkende miljønetværk, DIF´s miljøforum, miljøseminar. Aktiviteter i projekt: Bevæg dig for livet.

Silas Kraul Udviklingskonsulent Tlf.: 2871 7572 sk@kano-kajak.dk

Kajakpolo, surf, fos, slalom, havkajak, DM havkajak, DM surf. Tovholder i arbejdsgrupperne: DM i Havkajak og Surfar. Etablering af klubber og klubhuse samt klubbesøg. Aktiviteter i projekt: Bevæg dig for livet.

Årsmagasin | 2019


Klub, miljø og sikkerhed

Kamilla Ryding Facilitetskonsulent Tlf.: 2444 2931 kamilla.ryding@kano-kajak.dk

Tovholder på DKF & DFfR’s fælles indsats på facilitetsområdet. Udvikling af kano-, kajak- og rofaciliteter på og ved vand.

Klaus Kristiansen – deltid Marketing og partnerskaber Tlf.: 3121 1961 klaus.kristiansen@kano-kajak.dk

Marketing og partnerskaber.

Vasant Kotak Projektleder for Bevæg dig for livet – kano/kajak Tlf.: 2992 2137 vasant.kotak@bevaegdigforlivet.dk

Projektstyring samt involvering af klubber og andre frivillige der vil bidrage til, at vi når projektets mål om at få flere på SUP, kano og kajak.

Havkajak, klubbesøg, Klubtuning, støtte til Kom og prøv-arrangementer, Bjørn Thomsen Bevæg dig for livet - Kajakintro, uddannelse af Paddlers i klubberne. Konsulent i projekt Bevæg dig for livet - Kano og Kajak Tlf.: 2324 0433 bjoern.thomsen@bevaegdigforlivet.dk

Camilla Skorstensgaard - hver onsdag Økonomi & Fakturering Tlf.: 4326 2019 okonomi@kano-kajak.dk

Bogføring, regnskab og fakturering. Bemærk, at økonomiafdelingen arbejder deltids for DKF og har “kontortid” hver onsdag.

Lars Bo Nielsen – deltid Presseansvarlig Tlf.: 2123 8856 lars.bo@kano-kajak.dk

Presse og Magasinet Kano & Kajak. Bemærk, at Lars Bo arbejder deltids for DKF.

Årsmagasin | 2019

07


KLUB, MILJØ OG SIKKERHED

Sådan hænger strategi, økonomi og timer sammen Her kan du se, hvordan vi bruger tid og penge. Vil du læse mere om strategi og strategiske aftaler, så kan du læse her.

DKF’s samlede budget

Vi vil samle alle pagaj- og padleaktiviteter på tværs af discipliner, alder og organisationsformer.

DIF Basis (7.05%)

DIF strategi 2018-2021 (16.44%)

ision DKF’s v

BDFL 2017-2019 (14.39%) TD aftale 2016-2020 (38.05%)

DKF (24.07%)

DKF's samlede budget Sådan bruger vi tiden

Mål vi vil nå

Stab

Elite

Udvikling

BDFL

Sådan bruger vi tiden

Med de nye strategiske samarbejdsaftaler ser DKF’s budget og det samlede tidsforbrug således ud. 08

Årsmagasin | 2019

• OL medaljer i 2016 og 2020 • 200 klubber & 25000 medlemmer i 2020 • 15 % medlemmer under 18 år • 5 nye instruktør 3’ere om året • Klubudvikling og afprøvning af nye organisationsformer i 20 % af klubberne inden 2020


Klub, miljø og sikkerhed

Strategiske aftaler og tidsplaner DKF har indgået strategiske aftaler med samarbejdspartnere for at nå vores mål. Det er aftaler, der overlapper og fletter sig ind i hinanden frem til 2021. Aftalerne gør DKF’s økonomi større og stærkere. Men binder os selvfølgelig også i tid og budget.

Tidsforbrug 5868 timer pr år

DIF 4 strategiske spor 2018 - 2021

Bedre faciliteter (16.39%) Styrke alsidigheden (42.62%) Flere dyrker motion og .. (32.79%) Endnu bedre talentudvikling (8.20%)

875 800 908 300 Spor 1 - Bedre faciliteter (10.41%) Spor 2 - Styrke alsidigheden (31.49%) Spor 3 - Flere dyrker m.. (27.75%) Spor 4 - Bedre Talentudvikling (30.35%)

DIF bidrager med 2.883.000 kr.

Tidsforbrug 9620 timer pr år

Bevæg dig for livet 2017 - 2019

Bevæg dig for livet (60%)

(Spor 3 - Flere dyrker motion og Friluftsliv)

DGI (20%)

DKF (20%)

800,000

1,350,000

800,000 DIF Strategimidler (27.12%)

Fonde (45.76%)

DGI (27.12%)

Samarbejdspartnerne bidrager til sammen med 2.950.000 kr.

Team Danmarkaftale 2016 - 2020

Tidsforbrug 7215 timer pr år 1,631,000

3,974,000

875,000 DIF Strategiaftale (13.50%)

DKF (100%)

Team Danmark (61.33%)

DKF (25.17%)

Her kommer pengene fra: 6,480,000 kr Årsmagasin | 2019

9


LIVET BEVÆG DIG FOR xxxx

Hjælp til din klub med rekruttering og fastholdelse Mange klubber har udfordringer med at tiltrække og især fastholde deres medlemmer. Bevæg dig for livet – Kano og kajak kan hjælpe med events, introforløb for nye roere og længerevarende udviklingsforløb, hvor klubben arbejder med rekruttering og fastholdelse.

Vi har fire tilbud til din klub; Kom og prøv, Kajak-Intro, Klubtuning og Paddlers.

1.

2.

3.

– det første møde med kano eller kajak

– det korte introduktionsforløb for nye roere

– Få flere glade medlemmer!

Bevæg dig for livet – Kano og kajak kan hjælpe jer med at få mest muligt ud af jeres Kom og prøv-arrangementer. Vi har lavet en drejebog, der indeholder alle de vigtigste ting, I skal huske, når I laver Kom og prøv-arrangementer. På vores hjemmeside kan I downloade skabeloner til plakater og flyers, som I enten selv kan udfylde, eller få os til at printe. Der er plakater og flyers tilpasset forskellige målgrupper, så I kan få fat i netop dem, I gerne vil tiltrække.

Mange nybegyndere vil gerne prøve at ro nogle gange, før de er parate til at melde sig ind i en klub. Til dem har vi udviklet et kort introduktionsforløb på 3 gange 3 timer, hvor de kan nå at snuse til kano- og kajaksporten, og I kan vise jeres klub frem. I 2019 kan I søge om op til 3.000 kroner til dækning af udgifter til instruktører til Kajak-Intro. I bestemmer selv, om I vil lave Kajak-Intro, SUP-Intro, PoloIntro eller andre introduktionsforløb for nye roere.

Flere medlemmer i klubben er ofte lig med flere muligheder, nye tiltag og ikke mindst mere liv og aktivitet. Vil din klub arbejde målrettet med at tiltrække og fastholde medlemmer, tilbyder vi et spændende udviklingsforløb, som vi kalder Klubtuning. Klubtuning sætter fokus på, hvordan din klub kan øge medlemstallet, skabe loyalitet og engagement samt fastholde medlemmer.

Kom og prøv

Vi hjælper med at promovere jeres arrangement på Facebook, på Vores Puls, på DKF og DGI og andre platforme, så I får mest mulig omtale. Vores konsulenter står også altid parat med råd og vejledning, når I planlægger at invitere nye roere ind i klubben.

Kajak-Intro

Klubtuning

4.

Paddlers

Jeres klub kan gennem Bevæg dig for livet få uddannet en eller flere Paddlers, der er nøglepersoner i klubbens arbejde med rekruttering og fastholdelse af nye roere. En Paddler fremtræder som en inspirerende og motiverende rollemodel for alle i klubben. En Paddler kan blandt andet understøtte klubbens instruktører, så undervisningen af nye roere i klubregi bliver inspirerende, smidig og overskuelig. Paddleren får redskaberne til at sikre, at jeres nye roere får en god start og bliver en del af klublivet. Nøgleord er kajaknydelse og tryghed. Kurserne bliver udbudt over hele landet. Følg med på DKF’s kursus kalender og nyhedsbrev eller DGI’s kursus kalender.

Det er DIN klub, det handler om Ikke to klubber er ens, og derfor bliver udviklingsforløbet naturligvis skræddersyet, så det matcher netop din klubs særlige udfordringer og behov for udvikling. Vi bygger på jeres gode erfaringer og udnytter klubbens styrker, når vi arbejder målrettet med netop den type medlemmer, som din klub ønsker at tiltrække. Afhængigt af netop din klubs behov og ønsker, kan udviklingsforløbet indeholde spændende inspiration til nye aktiviteter, konkret rådgivning om bestyrelsesarbejde, og hvordan man i praksis driver en kano- og kajakklub.

10

Årsmagasin | 2019


Bevæg dig for livet

Følg op med Kajak-Intro! Der er rigtigt mange deltagere på Kom og prøv-arrangementer, der gerne prøve mere, men som ikke er helt klar til at melde sig ind i en klub med det samme. Det er derfor en rigtig god idé at følge op med Kajak-Intro lige efter, I har afholdt Kom og prøv. Erfaringen er, at omkring en tredjedel af deltagerne på Kom og prøv gerne vil fortsætte med Kajak-Intro, hvis de får tilbuddet.

Succes i 2018 I 2018 var der over 2.000 deltagere på Bevæg dig for livet – Kano og kajaks Kom og prøv-arrangementer og knap 400 deltagere på Intro forløbene.

Om Bevæg dig for livet – Kano og kajak Kano- og kajaksporten er i rivende udvikling med flere aktive roere og medlemmer i kano- og kajakklubberne. Bevæg dig for livet – Kano og kajak vil gerne bidrage til, at endnu flere kommer på vandet. Projektet løber i perioden 2017-2019 og er et samarbejde mellem DGI og Dansk Kano og Kajak Forbund og er en del af den nationale Vision 25-50-75, der støttes af Nordea Fonden og Tryg Fonden.

Læs mere på vores hjemmeside og på Facebook Bevæg dig for livet – Kano og kajak udvikler sig hele tiden. Find de nyeste skabeloner og tilbud til din klub på vores hjemmeside: bevaegdigforlivet.dk/kano-kajak eller på Facebook: facebook.com/BDFL.kanoogkajak

Vi støtter kano- og kajakklubber, der gerne vil tiltrække og fastholde medlemmer. Samtidigt samarbejder vi med kommercielle operatører og andre partnere om at give flere mennesker mulighed for at prøve kræfter med kano- og kajaksporten.

Årsmagasin | 2018

11


LIVET BEVÆG DIG FOR xxxx

Begynderrejsen – fasthold jeres nye medlemmer Oplever I også, at jeres medlemmer falder fra, kort tid efter de er blevet friroet? I Begynderrejsen arbejder vi med hele forløbet fra en begynder første gang overvejer at ro kano, kajak eller SUP, til at han er blevet integreret i klubben og har været medlem i et par år.

De fleste kano- og kajakklubber er rigtigt gode til at få begyndere ud på vandet, og begynderne er meget glade for instruktørerne og deres frironingsforløb. Desværre synes rigtigt mange begyndere ikke, at de er blevet integreret i klubben, når de er blevet friroet, og de holder op i løbet af de første par sæsoner.

finde en ro-makker, og på andre dele af klublivet; deltagelse i julefrokosten eller at melde sig til en arbejdsopgave. Vi kan hjælpe jer I har som klub helt sikkert styr på det meste, eksempelvis sikkerhed og frironing, men der er nok også områder, hvor I gerne vil gøre det bedre. Begynderrejsen er et redskab til at sætte fokus på de områder, der ikke er så stor opmærksom på. Bevæg dig for livet – Kano og kajak, der er et samarbejde mellem DGI og DKF, har dygtige konsulenter, der meget gerne vil hjælpe jer med at arbejde med disse ting. Klubbens bestyrelse og andre, der arbejder med begyndere, beslutter, hvad I gerne vil arbejde med, og sammen med konsulenten finder vi ud af, hvordan vi griber det an.

En rejse med 30 skridt I Begynderrejsen kigger vi på 30 elementer af begyndernes rejse ind i kano- eller kajakklubben. Vi taler om konkrete handlinger, begynderen foretager i sin rejse ind i klubben. Det er både store ting, som frironingsforløbet, men også mindre, handlinger, der er vigtige for den enkelte begynder. Vi kigger både på de handlinger, der har med aktiviteten at gøre; den første rotur på egen hånd efter frironing eller at

Hvordan får vi begynderne til at gøre noget? Der er sikkert nogle områder, der er lige til at tage fat i, men nok også nogle områder, hvor det er lidt sværere. Her har konsulenten nogle redskaber, hvor vi forsøger at påvirke begyndernes adfærd. Ligesom supermarkederne påvirker vores adfærd ved at placere slik lige ved kassen, og Storebælt sparer penge ved at gøre det let at betalt med BroBizz, kan man som klub også påvirke begyndernes adfærd. Det kalder man adfærdsdesign. Det kan gøre en stor forskel for en begynder, om man bliver inviteret ud at ro, eller om man selv skal ind og finde aktiviteter i kalenderen på hjemmesiden. Læs mere her om Begynderrejsen og book et konsulentbesøg på Bevæg dig for livet – Kano og kajaks hjemmeside

KAJAK-KAJS

Sammen om et aktivt Danmark bevægdigforlivet.dk

Kaj melder sig til et Introduktionsforløb

ÅR 1

Kaj deltager i introduktionsforløbet

Kaj ror sin første tur på egen hånd efter frigivelsen

Kaj deltager i standerstrygning

Kaj er med i svømmehallen Kaj tager til julefrokost i klubben

ÅR 2

Kaj bruger klubbens træningslokale

Kaj deltager i standerhejsning

Kaj i sine me klu

JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL MAJ JUNI JULI AU

Kaj henvender sig til klubben

Kaj bliver frigivet til at ro på egen hånd

Kaj deltager i et Kom & Prøvarrangement i klubben

Kaj finder ud af, at klubben er klar til nye medlemmer

Kaj finder en ro-makker Kaj tager svømmeprøve

12

Årsmagasin | 2019

Kaj ror med et hold en gang om ugen

Kaj deltager i handicaproning eller klubtur

Kaj ønsker sig en klubtrøje og rotøj i julegave

Kaj melder sig til arbejdsdag Kaj tager ud at ro for første gang i 2. sæson

Kaj er hjælper på Kom & Prøv


Bevæg dig for livet

Om Bevæg dig for livet – Kano og kajak Bevæg dig for livet (BDFL) er en landsdækkende vision om, at i år 2025 skal 75% af den danske befolkning være idrætsaktiv og halvdelen af befolkningen skal dyrke idræt i en klub eller forening.

Påvirk begynderens handlinger med adfærdsdesign Adfærdsdesign er en måde at påvirke andre menneskers handlinger.

I BDFL kano og kajak samarbejder Dansk Kano og Kajak Forbund, DGI Kano og kajak og DIF om at få endnu flere ud på vandet i kano, kajak og på SUP.

Vi vil gerne påvirke begynderne til at gøre bestemte ting. Det kan være at ro den første tur, efter de er blevet friroet eller deltage i klubbens julefrokost. Vi arbejder med tre principper:

Vi støtter klubberne med at rekruttere og fastholde medlemmer, og kommer gerne forbi til en snak om, hvordan I kan udvikle jeres klub.

Motivation - hvordan motiverer vi begynderne til at ro deres første tur eller deltage i julefrokosten?

Bevæg dig for livet er støttet af Nordea-fonden og TrygFonden. Læs mere på bevægdigforlivet.dk/kano-kajak www.facebook.com/BDFL.kanoogkajak/

Tid og kontekst - står vi på dagen for frironingen og inviterer begynderne med ud at ro en tur, eller står vores ture og træningstider på en hjemmeside, som begynderne aldrig har set? Gør det let - vi bryder tingene ned i mikrohandlinger, der er til at overskue, og vi sætter os i begyndernes sted. Hvilke barrierer er der for, at begynderen kommer ud på sin første tur? Ligger begynderkajakkerne allerbagerst i bådhallen? Er man som ny lidt usikker på, hvor man må ro? Har man ikke fundet en romakker? Klubben kan nedbryde begyndernes barrierer ved at gøre det let.

S BEGYNDERREJSE

inviterer kollegaer ed ned i ubben

Kaj lægger en plan for sin roning

Kaj deltager i standerstrygning

Kaj køber sin egen kajak

Kaj bliver instruktør

ÅR 3

KAJ ER MEDLEM I MINDST 3 SÆSONER

UGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

Kaj køber en pagaj og vest

Kaj melder sig til et udvalg i klubben

Kaj ror flere gange om ugen

Kaj bliver frigivet til vinterroning

Kaj begynder på instruktørkursus

Kaj deltager i standerhejsning

Kaj deltager i generalforsamling

v

Årsmagasin | 2019

13


LIVET BEVÆG DIG FOR xxxx

Players 1st Players 1st er et elektronisk spørgeskema, der spørger ind til medlemmernes tilfredshed med forskellige dele af klubben. Der er spørgsmål om faciliteter, både, træning, instruktører, bestyrelse mm. Systemet er et supplement til jeres daglige kontakt med klubbens medlemmer, og der bliver spurgt ind til de ting, man ikke lige får talt om til dagligt.

Om Bevæg dig for livet – Kano og kajak

Se klubbens udvikling og sammenlign jer med andre klubber Jeres resultater bliver præsenteret i et dashboard, der gør det meget overskueligt at se, hvad der er vigtigt for netop jeres medlemmer, hvor der er udviklingspotentialer, og hvor i bare skal fortsætte det gode arbejde. Når i har gennemført et par undersøgelser, kan I se, hvordan jeres indsatsaer har virket. I kan også sammenligne jeres resultater med andre klubber. Medlemmerne vil gerne bidrage til klubbens udvikling Vi har i 2018 kørt et pilotprojekt med 15 klubber. Erfaringen er, at medlemmerne meget gerne vil bidrage til udviklingen af klubben, og der er ret høje svarprocenter. Til gengæld forventer de også, at bestyrelsen tager resultaterne alvorligt og handler på dem. Det går rigtigt godt i de fleste klubber – men vi kan blive bedre. Resultaterne fra pilotklubberne viser, at det går rigtigt godt på de fleste områder i klubberne. Begynderne er eksempelvis

14

Årsmagasin | 2019

meget begejstrede for instruktørerne og frironingsforløbet, men mange steder føler de sig ikke rigtigt integreret i klubben. Med Players 1st kan i blive klogere på, hvad der fungerer godt i netop jeres klub, og hvor i kan udvikle jer. Læs mere på www.bevaegdigforlivet.dk/kano-kajak/ for-klubber/players-1st

Players 1st koster 1.500 kroner om året Vi har forhandlet os frem til en pris, der svarer til gennemsnitsprisen for medlemskab i danske kano- og kajakklubber. Systemet har altså tjent sig selv hjem, hvis i kan fastholde bare et enkelt medlem en enkelt sæson.

Bevæg dig for livet (BDFL) er en landsdækkende vision om, at i år 2025 skal 75% af den danske befolkning være idrætsaktiv og halvdelen af befolkningen skal dyrke idræt i en klub eller forening. I BDFL kano og kajak samarbejder Dansk Kano og Kajak Forbund, DGI Kano og kajak og DIF om at få endnu flere ud på vandet i kano, kajak og på SUP. Vi støtter klubberne med at rekruttere og fastholde medlemmer, og kommer gerne forbi til en snak om, hvordan i kan udvikle jeres klub. Bevæg dig for livet er støttet af Nordea-fonden og TrygFonden. Læs mere på bevægdigforlivet.dk/ kano-kajak www.facebook.com/BDFL. kanoogkajak/


Bevæg dig for livet

Paddlers En Paddler fremtræder som en troværdig, inspirerende og motiverende rollemodel for alle i klubben - såvel nye som gamle. Kodeord er ”kajaknydelse” og tryghed.

iver de En paddler g art i nye en god st klubben.

Hvad er PADDLERS? En Bevæg dig for livet – Kano og Kajak Paddler er det faste omdrejningspunkt i klubben i forbindelse med velkomst og fastholdelse af nye roere. Mange klubber er ramt af det samme problem, nemlig at fastholde medlemmerne efter endt frironing. Typisk forlader en del medlemmer klubben efter endt frironing eller lige efter den første sæson. Mange for at padle videre i eget regi eller i andre selvorganiserede fora. Spørger man hvorfor, er svaret typisk, at de ikke føler sig knyttet til klubben. En Paddlers vigtigste opgave er at være aktiv i forbindelse med at fastholde nye såvel gamle medlemmer i klubben. For mange nye kajakroere er det at komme i gang med sæson to en stor udfordring. Spørger man dem, er det rigtig svært at komme ned i klubben og finde det nødvendige grej frem, få kajakken ud af huset, komme rigtig på vandet m.v. Derfor er det meget vigtigt, at der står én klar til at tage imod de ”gamle nye” medlemmer i år to, og gerne én som roeren kender fra år ét.

En Paddler kan også understøtte instruktøren i den enkelte klub, så undervisningen af nye roere i klubregi bliver endnu mere inspirerende, smidig og overskuelig. Paddleren kan også være med på holdet omkring Bevæg dig for livet – Kano og Kajak ”Kom og prøv” og ”Intro-forløb” i klubben og fungerer derved som ambassadør for Bevæg dig for livet – Kano og Kajak. Hvem er en Paddler? En Paddler er typisk et erfarent klubmedlem, som har været en del af klubben gennem flere år. Paddleren er en person, som er god til at nedbryde barrierer, skabe tryghed, motivere og formidle glæden ved ”vores sport” samt fortælle den gode historie.

Deltag i et BDFL Paddlers kursus 4 timer hvor du får fyldt værktøjskassen op med gode tips og tricks til at hjælpe din klub med fastholdelse af nye som gamle medlemmer. Find kurset på www.kano-kajak.org/kurser eller www.dgi.dk/arrangementer Læs mere på: www.bevaegdigforlivet. dk/kano-kajak/for-klubber/paddlers

Årsmagasin | 2019

15


LIVET BEVÆG DIG FOR xxxx

BDFL-holdet

16

Lars Jørgensen Tlf.: 2913 1483 Lars.joergensen@dgi.dk

Lars er placeret i DGI Nordjylland og hjælper klubber og foreninger i det midt- og nordjyske med rekruttering og fastholdelse. Ud over at være en ferm havkajakroer og SUP’er, cykler og løber Lars. I Bevæg dig for livet – Kano og kajak arbejder Lars med Kom og Prøv, Kajak-Intro og Klubtuning.

Chresten Krogh Visionskonsulent Bevæg dig for livet – Kano og kajak Tlf.: 4023 5033 chresten.krogh@bevaegdigforlivet.dk

Er mest i Sønderjylland/Fyn, og hvor der ellers er behov for visioner. I kajakforeninger/klubber i Jylland. Chrestens speciale er havkajak, og han kan skrive DGI havkajakvejleder på sit kajak-cv. Er ligeledes medlem af DGI kompetancegruppen for kano og kajak. Nyligt transformeret fra landmand til vandmand, og arbejder fuldtids i projektet med rekruttering, fastholdelse og klubtuningsprojekter. Chresten kan lide den praktiske tilgang til sporten og ynder at være med på vandet, når det lader sig gøre. Udenfor projektet finder man ham ofte med en hund og et gevær på jagt. Eller på en scene, hvor han synger i et à cappellakor. Han er øl brygger og ejer Danmarks mindste bryggeri, men mener selv, at han fremstiller verdens bedste øl.

Lise Schmidt Tlf: 7940 4056 lise.schmidt@dgi.dk

Lise Schmidt er projektmedarbejder i Bevæg dig for livet – Kano og kajak og bidrager med mange års erfaringer fra forskellige outdoor-aktiviteter på idræts,- organisations- og fritidspolitisk plan. Samtidig er hun projektleder for Bevæg dig for Livet foreningsudvikling og kan hjælpe med udvikling af foreninger, opfølgning og evaluering. I fritiden er hun aktiv MTB-kører og fitnessudøver.

Bjørn Thomsen Tlf.: 2324 0433 bjoern.thomsen@bevaegdigforlivet.dk

Projektets fuldtids kano/havkajak mand. Bjørn er visionskonsulent med fokus på Paddlers, Blå Stier, ”de selvorganiserede” og samarbejdet med eksterne samarbejdspartnere. Selvfølgelig er Bjørn også frisk på klubbesøg over det ganske land. Til daglig sidder han på DKF’s kontor i Brøndby. Med en baggrund som DGI Havkajakvejleder og frivillig aktør i DGI’s uddannelsessystem, går rigtig meget af Bjørns fritid også med kano og kajak.

Årsmagasin | 2019


Bevæg dig for livet

Winni Simonsen Tlf.: 7940 4032 winni.simonsen@dgi.dk

Winni er projektmedarbejder med fokus på uddannelse samt administrative systemer og løsninger. I sin fritid er hun en aktiv klubspiller i bridge og deltager gerne i turneringer, fx DM for mixed-par gennem mange år. Fritiden bliver også brugt i Vejle IF, som uddannet løbetræner med speciale i nyløbere/nybegyndere. Selv løber hun gerne travløb.

Irene Lauridsen Tlf.: 6065 8692 irene.lauridsen@kano-kajak.dk

Irene arbejder med børne- og ungdomsaktiviteter, såsom sommerskoler, ungdomstræf og udlån af børnekajakker til klubberne med udviklingsperspektiv. Samtidigt er hun klubbernes miljøpolitiske rådgiver, når deres adgang til vandet påvirkes af eksterne natur- og byggeprojekter.

Casper Licht Tlf.: 2324 8374 cl@kano-kajak.dk

Casper er uddannelseskonsulent i DKF og med i BDFL hvor han primært arbejder med klubtuning og konceptudvikling. I sin fritid er Casper familiefar og glad for træning, der kan måles - uden bolde. Du kan altid fange hans opmærksomhed ved at tale om kaproning eller fyre morfarvittigheder af. I Bevæg dig for livet – Kano og kajak arbejder Casper med Klubtuning og forefaldende konceptudvikling.

Silas Kraul Tlf.: 2871 7572 silas.kraul@bevaegdigforlivet.dk

Silas er, udover sin stilling i DKF, også tilknyttet Bevæg dig for livet - Kano og kajak i en tredjedel af sin arbejdstid. Silas er aktiv fosskajakroer og kajakpolospiller og trives bedst der, hvor vandet ikke er helt fladt og bevæger sig, og hvor man skal have hjelm på i kajakken.

Vasant Kotak Vasant Kotak Tlf.: 2992 2137 vasant.kotak@bevaegdigforlivet.dk

Vasant er projektleder på projektet. Han forsøger at holde styr på tropperne og at udvikle samarbejdet mellem DKF og DGI. I sin fritid er Vasant spejder og friluftsmenneske og lader som om, han er en rigtig Connoisseur. Du kan altid fange hans opmærksomhed ved at tale om friluftsgrej, international politik eller vin. I Bevæg dig for livet – Kano og kajak arbejder Vasant med Klubtuning og udvikling af koncepter inden for rekruttering og fastholdelse.

Årsmagasin | 2019

17


LIVET BEVÆG DIG FOR xxxx

”Nye blå stier” inspirerer til nye ture Som bruger af de danske kyster er det jo altid dejligt at blive introduceret til nyt vand og nye faciliteter. Kajakguiden – Kort over Nakskov fjord, God tur på Roskilde Fjord og Blå Eventyr er bare tre af de nye flotte kortmaterialer, som kom på gaden i 2018. Af: Bjørn Thomsen | Foto: Bjørn Thomsen

Når man for år tilbage skulle planlægge kajakture til fremmede kyster, foregik det tit ved hjælp af et KRAK kort over området, eller måske et turistkort med et sparsomt overblik over de seværdigheder/ faciliteter, som vi som kajak/friluftsfolk kunne bruge til noget. Med Google Maps m.v. til rådighed har dette jo ændret sig en del, og med en computer og elektroniske kort er det blevet noget lettere at planlægge en tur hjemmefra. Og så alligevel. Det at sidde med et fysisk kort med informationer om isætningssteder, parkeringspladser tæt på vandet, toilet og overnatningsmuligheder og måske endda en oversigt over lokale indkøbsmuligheder – se, det gør turplanlægning til en ren leg. De lækre tur-kort bliver flere - og vi samler dem på udinaturen.dk En del danske kommuner, lokale samarbejdspartnere og regionale turistorganisationer har gennem de senere år udarbejdet ”prospekter”, der indeholder rigtig mange af disse informationer, som vi kajak/friluftsmennesker kan have stor glæde af. Forrige år kom en opdatering på det store kajakkort over det Sydfynske Øhav, læs mere på www.naturturisme.dk og Kajakkort Limfjorden med 10 kort (web version) over Limfjorden, samt 4 kort over Ø-rundture også Limfjorden. Kortene kan også købes som fysiske sæt – se: www.kajaklimfjord.dk. Nogle af de nye, som er kommet til gennem de seneste måneder, er Kajakgui-

18

Årsmagasin | 2019

den – Kort over Nakskov fjord, God tur på Roskilde Fjord og Blå Eventyr. En del af ruterne er allerede lagt ind på Ud i Naturen under Kajakrute – www.udinaturen.dk


Bevæg dig for livet

Kajakguiden - Kort over Nakskov fjord Kajakguiden - Kort over Nakskov fjord er produceret af visitlolland-falster, Naturpark Nakskov og Nakskov Sejlklub og beskriver fine ruter, overnatningssteder, isætningssteder, fredningsområder, ferskvand, toiletter og indkøbsmuligheder i området omkring Nakskov Fjord. Kortet er lavet som en 3 fløjet folder i A4 format, så den passer fint ned i en kortlomme. Alle relevante punkter er stedbestemt med en GPS position, så det er nemt at orientere sig, både når man planlægger ture hjemme ved skrivebordet, og når turen skal afvikles. Teksten er på både dansk og tysk.

God tur på Roskilde Fjord er et kombinations kort God tur på Roskilde Fjord er et kombinations kort for brugere på vandet og langs kysten rundt om fjorden, udgivet af Nationalpark Skjoldungelandet, Naturstyrelsen samt Frederikssund, Lejre og Roskilde Kommuner. Lige som de andre kort er her også meget fine beskrivelser af adgangsforhold, overnatningsmuligheder og beskrivelser af særlige lokale forhold. Telt og shelterpladser er markeret med GPS positioner samt facilitetsbeskrivelser. På bagsiden af kortet findes nogle rigtig fine beskrivelser af færdselsregler, belastningsfrekvens, årstidsbeskrivelser i forhold til dyrelivet i og langs fjorden. Sidst, men ikke mindst et par fine beskrivelser af de fugle, du kan møde på din færd i Roskilde Fjord.

Blå Eventyr | kombineret turist og aktørkort/brochure Blå Eventyr er Vordingborg Kommunes bud på en kombineret turist og aktørkort/brochure og er udarbejdet i et samarbejde med Museum Sydøstdanmark, Fishing Zealand og en stribe lokale foreninger og aktører. Hvis du vil vide mere om baggrunden m.v. kan du søge på www.blåeventyr.dk. Kortet er opdelt i to afdelinger. Én med fokus på land og kyst aktiviteter og én med fokus på vand og hav. For os som kajak/friluftsfolk er det specielt de fine beskrivelser af adgangsforhold og det samlede overblik, som springer i øjnene. Selvfølgelig er informationer omkring fiskeri, UV jagt, snorkling og meget andet friluftsliv også relevant, når man planlægger en kajaktur i det Sydsjællandske øhav. Kort og tekst giver også en fin beskrivelse af de naturhensyn, man som bruger bør tage. Blandt andet fredninger og områder som hører under EU’s Natura 2000 området, steder, hvor der bør vises ekstra hensyn. På kortet findes også info om udlejning af kajakker, butikker med grej og muligheder for anden kajak aktiviteter. Kortet er ikke et søkort, så det kan selvfølgelig ikke bruges til at sejle efter, men det giver inspiration til ture i området fra Karrebæksminde og Præstø i nord til Møn og Storstrømmen i syd. Årsmagasin | 2018

19


KLUB, MILJØ OG SIKKERHED

Vil du komme mere ud i naturen? Find her de 5 bedste undskyldninger for en kajaktur Her finder du inspiration til aktiviteter, som gør en forskel for naturen, og som du kan gøre i fællesskab med andre roere! Af: Irene Lauridsen

Roere er meget forskellige, og det samme gælder deres måde at opleve naturen på. Vi vil gerne inspirere alle til at finde den aktivitet, de synes, er den sjoveste eller mest relevante for dem, når de tænker kajak og natur. Her er der nogle eksempler på aktiviteter, som du bare kan gå i gang med i din kajakklub: Deltag i DKFs årlige Naturmøde, hvor du eksempelvis kan lære, hvordan man planlægger mindeværdige kajakture, hvordan man laver mad ude i naturen m.m. Vi kigger også på, hvordan man får støttemidler til reparationer af klubhuset, badebroen osv. Vi får en fantastisk og inspirerende dag sammen, og vi afslutter dagen med en rotur. Deltagelse for DKFs medlemmer er gratis. Start jeres eget affaldsdag i klubben: I kan deltage i klubbens rengøringsdag, standerhejsning, børneaktivitet eller andre fælles arrangementer ved at arrangere en affaldsindsamling på vandet. Søg DKFs miljøpulje og få dækket udgifterne til kaffe og kagen til dagen!

20

Årsmagasin | 2017

Bestil en naturvejleder hos DKF til et mini naturkursus. Kurset kan eksempelvis fokusere på dyrlivet, naturens indvirkning på krop og sjæl, information om beskyttede områder og lignende. OBS! Der skal være mindst 6 deltagere tilmeldt kurset, så spørg gerne dem fra naboklubben, om de vil være med.

Er I mere til de stille klubhusaktiviteter? Start jeres egen plastikjagt i klubhuset: Hvad bruger klubben plastik til? Kan det erstattes med noget andet? Vis jeres resultater til bestyrelsen og hjælp dem med at finde de bedste løsninger til plastikproblemer.

Deltag i DKFs fotokonkurrencer, hvor vi præmierer de bedste billeder af naturaktiviteter med en spændende og personlig gave.

Og til de stille, kolde måneder... DKF søger løbende frivillige, som kan være forbundets repræsentanter i nationalparker, Friluftsrådets kredse og andre lokale sammenslutninger. Så her kan du bruge vintermånederne i fællesskab med andre naturmennesker, som arbejder for at sikre gode faciliteter og adgang til vandet for alle roere. Interesseret? Skriv til il@kano-kajak.dk og få mere information.


Klub, miljø og sikkerhed

DKFs miljøpolitik Forbundet har inden for miljøområdet tre overordnede fokuspunkter: • DKF skal på vegne af og i samarbejde med klubberne sikre medlemmernes adgang til egnet rovand og et internationalt rostadion. • DKF skal arbejde for, at medlemmernes bevidsthed om ansvarlig og hensynsfuld benyttelse af og færden i naturen øges.

Søg DKFs miljøpulje og få dækket udgifterne til kaffe og kagen til dagen!

• DKF skal tilstræbe at gøre kano- og kajaksporten så miljøvenlig som mulig.

Irene Lauridsen, udviklingskonsulent

Årsmagasin | 2017

21


KLUB, MILJØ OG SIKKERHED

Robaner, klubhuse og andre faciliteter Dit forbund arbejder for, at du som roer har de bedste faciliteter til DIN sport. Af: Irene Lauridsen og Kamilla Ryding

DKF og DFfR er gået sammen om at forbedre rofaciliteterne i hele landet. Vi er blandt andet i gang med at kortlægge alle 1000 m og 2000 m baner og faciliteterne omkring dem. I starten af 2019 kan du få flere informationer om, hvilke baner der er, hvad de kan, og hvor der er gode muligheder for sprint i kajak. Er du vild med White Water og kajakpolo? DKF ønsker også at kortlægge White Water baner og kajakpolobaner. Vi holder blandt andet skarpt øje med WW projekterne i

22

Årsmagasin | 2019

Dragør og Viborg og kommer til at arbejde for etableringen af flere kajakpolobaner af national standard. Er det dig, som passer på klubhuset? Har din klub brug for et nyt klubhus, en ny bådhal, nye broer, eller andre faciliteter. Så kontakt os for at få rådgivning til, hvor I kan søge penge til projektet, hvordan I kan få kommunen til at blive interesseret, eller i det hele taget hør, hvordan andre klubber løser de samme udfordringer.

Drømmer I om bedre klubfaciliteter? Vi kommer gerne på besøg og hjælper med at finde de bedste løsninger. Kontakt facilitetskonsulent Kamilla Ryding, kry@kano-kajak.dk


Klub, miljø og sikkerhed

Er din forening godt forsikret? Af: KKR

Når din klub er medlem af Dansk Kano og Kajak Forbund, så er klubben automatisk omfattet af Idrættens Forsikringer. Den omfatter: • Ansvarsforsikring • Arbejdsskadeforsikring • Psykologisk krisehjælp • Idrætsrejseforsikring • Retshjælpsforsikring DKF har således allerede i dag et samarbejde med TRYG forsikring omkring de kollektive fælles forsikringer, som udbydes igennem DIF/DGI aftalen. Vi arbejder nu videre på at udvide dette samarbejde til også at dække en række fordele på klubbens egne forsikringer samt de enkelte medlemmers privat forsikringer. Men din forening kan også have brug for supplerende forsikringer for at være sikkert dækket. Dem skal din forening selv sørge for at tegne, og de afhænger af foreningens aktiviteter, hvad de ejer, om der er et klubhus med mere.

Få et prismatch Aftalen mellem DIF, DGI og TRYG betyder, at din forening kan få matchet prisen på de forsikringer, de har i dag. Det gør det mere enkelt for dig at sikre, at I er godt dækket til en konkurrencedygtig pris. Du kan bestille et tilbud eller blive kontaktet af en af Trygs rådgivere, når du klikker her. TRYG forsikring er nok det forsikringsselskab, der kender sporten bedst, dels igennem samarbejdet med DIF/DGI, men også igennem TrygFonden, som de sidste mange år har støttet en række initiativer, der øger trygheden og sikkerheden inden for en række fokusområder. Vil du vide mere tryk her eller kontakt DKFs partneransvarlig Klaus Kristiansen på kkr@kano-kajak.dk eller mobil 3121 1961.

Du kan læse mere om fælles og egne forsikringer på Idrættens Forsikringer

Årsmagasin | 2019

23


KLUB, MILJØ xxxx OG SIKKERHED

Prøv noget nyt med DKF’s lånepakker! DKF har 11 kajakpakker, som klubberne kan låne, når de vil prøve en ny aktivitet eller vil afvikle events. Af: Irene Lauridsen

Du kan vælge mellem følgende pakker:

• 4 børnekajak-pakker (tur og kap) • 2 SUP-pakker • 3 surfski-pakker • 1 polo-pakke • 1 ergometer-pakke. Kontakt en af DKF’s konsulenter for at høre om din klub kan låne en pakke. Silas Kraul: sl@kano-kajak.dk Casper Licht: cl@kano-kajak.dk Irene Lauridsen: il@kano-kajak.dk

24

Årsmagasin | 2019

Hvis I har lånt en pakke, er den jeres ansvar i den aftalte periode. Klubben henter selv pakken og sender os billeder, der viser, hvordan pakken så ud på afhentningstidspunktet. Klubben reparerer selv eventuelle skader. Ved større skader kontaktes DKF’s konsulenter. Send gerne billeder af aktiviteten til DKF, så kommer I på Facebook og vi udbreder sporten. Klik her og se, hvornår pakkerne er ledige.


Klub, miljø og sikkerhed

DKF’s surfskipakke har været en fantastisk god oplevelse for Nyborg Kajakklub i sommeren 2018 ”Første gang vores medlemmer stiftede bekendtskab med lånepakken var på Senior Camp, hvor det var en ny spændende udfordring. Efterfølgende fik vi lånepakken til Nyborg. Lånepakken er en begynderpakke med tre forskellige surfski. Surfski, der taler til flere alderstrin, også de unge, der ser mere fart og udfordring i surfskien end i havkajakken”, siger formanden Pia Nielsen. For dem, der ikke kender til surfski, kan vi sige, at det er en laang sitontop kajak, der er god til surf i bølger samtidig med, at den kan agere som en hurtig kajak på fladt vand - let at tilgå sikkerhedsmæssigt.

Nordea Fonden har støttet Nyborg Kajakklub med 180.000 kroner der skal gå til at etablere en surfski pakke på 15 stk. Vi glæder os til at udbyde pakkerne som en ny aktivitet til de unge fra uddannelsesinstitutionerne i Nyborg ...siger en begejstret formand og opfordrer andre klubber til at prøve lånepakkerne.

 Erhvervsrejser  Grupperejser  Sportsrejser  Ferierejser Gartnerivej 11  7500 Holstebro  Tlf. 9740 4311  holstebrorejsecenter.dk

Årsmagasin | 2019

25


KLUB, MILJØ OG SIKKERHED

DKF’s medier og Ipaddle.dk Som medlem i en af DKF´s klubber har du gratis abonnement på Magasinet Kano & Kajak og DKF’s elektroniske nyhedsbrev, Du styrer det hele fra DKF’s portal – Ipaddle.dk.

Overskuddet efter worldcuppen i 2015 gik til at udvikle portalen ipaddle.dk, som vi i dag bruger til administration af IPP-licenser, abonnementer, køb af kursus og arrangementer, bøger, fanwear o.l. Med Ipaddle.dk har du adgang til alle dine egne data, hvad du vil abonnere på, overblik over IPPlicenser og førstehjælpsbeviser. For DKF’s klubber betyder Ipaddle.dk, at de – i endnu større udstrækning end tidligere – har fået muligheden for selv at bestemme og tilrettelægge arbejdsgange i klubben. Alt efter hvilken rolle, din klub tildeler dig, så kan du handle på klubbens vegne, tildele IPP-licenser og vedligeholde klubinformationer. Det betyder, at man i klubben kan være flere om at dele det administrative arbejde, og klubbens bestyrelse har mulighed for at styre tildelingen af rettigheder fuldkommen. Vi arbejder

26

Årsmagasin | 2019

løbende på at forbedre og videreudvikle Ipaddle.dk i takt med, at vi har de økonomiske og tidsmæssige ressourcer. Vi prioriterer kommunikation Det er væsentligt for os, at medlemmerne kender vores tilbud og ved, hvad vi arbejder med. Derfor udgiver vi omkring hvert månedsskifte et elektronisk nyhedsbrev, der har fokus på den kommende måneds aktiviteter og tilmeldingsfrister. En gang om året udkommer Årsmagasinet – en særudgave af Magasinet Kano & Kajak, der er et samlet katalog over årets aktiviteter. Det udgives elektronisk i år, mens de øvrige magasiner leveres i din postkasse. Årets øvrige udgaver af Magasinet Kano & Kajak skrives af medlemmer, bestyrelse og sekretariat og vores redaktør Lars Bo


Klub, miljø og sikkerhed

Nielsen. Magasinet indeholder først og fremmest de emner, som du vil have fokus på. Vær med Har du artikler, indlæg mm, som du gerne vil have med i enten Magasinet Kano & Kajak eller Nyhedsbrevet, så send til dkf@kano-kajak.dk. På samme mail kan du skrive, hvis du gerne vil være facebookredaktør på kano-kajak.dk.

Servicetjek på kommunkationen Det er blevet meget dyrt at sende magasiner ud, og samtidig har flere medlemmer givet udtryk for, at magasinet handler om meget andet end ens egne interesser. Derfor har bestyrelsen nedsat en arbejdsgruppe, der i 2019 skal komme med nogle anbefalinger til, hvordan DKF’s kommunikation skal indrettes i 2020. Anbefalingerne skal drøftes på Årsmødet d. 2. og 3. november.

Bland dig i debatten DKFs hoved-facebook-side hedder facebook.com/kano.kajak. Her kan du dele oplevelser med andre kano- og kajakentusiaster. Se DKF’s facebook-politik på kano-kajak.dk > Om DKF

Årsmagasin | 2019

27


KLUB, MILJØ xxxx OG SIKKERHED

er Rimelige pris

Craft klubtøj i DKF-webshoppen! På vores hjemmeside finder du også en webshop, hvor du kan købe bøger, Paddle Battle armbånd, plakater og genbestille mistede licenskort. Du kan også købe Craft klubtøj med eget tryk og logo.

en

mmeadress je h il t e t k e ir Leveret d

Design selv jeres klubtøj fra Craft og køb det i DKF’s webshop DKF klubber kan nemt designe deres eget klubtøj og få det leveret direkte fra DKF. Det kræver blot, at en udpeget person fra bestyrelsen tager kontakt til DKF’s sekretariat og aftaler, hvilke produkter fra webshoppen der skal indgå i klubbens kollektion samt, hvordan logo mv. skal placeres. Hvis klubben har ønsker til special produkter, der ikke findes på webshoppen, hjælper DKF med at tage kontakt til Craft for at finde produktet. Fordelen for klubben er, at man løbende kan bestille således, at man undgår at ligge inde med et stort lager af klubtøj. Fordelen for klubbens medlemmer er, at de kan sidde hjemme i ro og mag og købe ind og få varerne sendt direkte til deres hjemmeadresse. Det kan næsten ikke blive nemmere!

IPP-bevis Andet I shoppen sælges desuden en masse andet godt, blandt andet klistermærker med “I love kajak” og havkajaknåle.

28

Årsmagasin | 2019

EPP EURO PADDLE PASS

Har du mistet dit certifikat, men har brug for at dokumentere dit niveau, så kan der bestilles et nyt i DKF´s webshop.


Klub, miljø og sikkerhed

PaddlePower Det er muligt at købe de berømte PaddlePower gummiarmbånd i shoppen. Der findes 10 færdighedsniveauer med dertilhørende armbånd. Det kan der læses mere om i det lille hæfte med vejledning, der enten kan downloades eller købes i shoppen. Som instruktør/træner kan man iføre sig det særlige PaddlePower Coach armbånd.

Magasinet `Kano & Kajak´ Som medlem af en klub i DKF er man berettiget til et bladabonnement. Hvis ikke man er klubmedlem, men alligevel gerne vil have fingrene i det skønne magasin, kan der købes et abonnement.

Brug shoppen Samme login som Ipaddle

Publikationer Der kan købes flere forskellige publikationer i shoppen, kig indenfor og lad dig inspirere

Betal selv eller køb på regning som klub Stort udbud af kurser.

Plakater De fire plakater på shoppen er genoptryk af gamle plakater, vi har fået scannet. Der er blandt andre World Cup plakat fra 1950 og en plakat fra et Dansk Mesterskab. Hvis du kender til en gammel plakat, vi burde have i sortimentet, så send os gerne et tip. Årsmagasin | 2019

29


Utilsigtede hændelser i kano og kajak

2018 Dansk Kano og Kajak Forbund

10 utilsigtede hændelser,der involverede 23 personer, blev i 2018 indberettet til Dansk Kano og Kajak Forbund 5 måtte behandles på skadestue/hospital Dødsfald (0%)

Behandlet på hospital/skadesue (22.73%)

Uskadt (77.27%)

75 % af de involverede var over 50 år 20-30 år (8.33%) 31-50 år (16.67%) 51-60 år (16.67%) 61-70 år (33.33%) 71 år - (25%)

Årsagen var:

Hændelser ser ikke ud til at have sammenhæng med bådtyper

Turkajak

Turkano

Havkajak

Kapkajak

SUP

Sygdom

Robåd

Mang. afmærkning, chikane mm.

Skete tæt på land Fjord (10%)

Kystnært hav (70%) Sø, større (0%)

Vind og strøm Andet

Situation løst

Sø, mindre (0%)

Å (20%)

Ved egen hjælp

Se og reg

Hjælp

kano-kajak.

istrer hæn

org > klubb

os m

Af gruppen

ed at

Hjælp udefra

blive

delser på klogere

ens ledelse

>sikkerhed


Klub, miljø og sikkerhed

Kort om sikkerhed Informationspjece om persondata DIF og DGI har udarbejdet en informationspjece til alle idrætsforeninger om, hvordan man kan efterleve forpligtelserne i EU’s persondataforordningen. Fra side 6 vil vi gerne fremhæve: Langt hovedparten af de behandlinger, som en forening foretager, kan ske på baggrund af interesseafvejningsreglen. Som absolut hovedregel er det således unødvendigt at indhente et samtykke forud for foreningens behandling af personoplysninger om sine medlemmer. Og I bør ikke benytte samtykke, hvis der allerede findes en anden behandlingshjemmel. Du kan læse meget mere om persondata her

Formidlingsprojekt om hændelser Foreningen Østifterne og Orient Fonden er økonomisk gået ind og støtter vores formidlingsprojekt om hændelser. Det betyder, at vi nu kan sætte igang med projektet.

Her generer vandscooterne Søsportens Sikkerhedsråd har i juni måned 2018 foretaget en ”temperaturmåling” af generne overfor ”bløde sejlende” i forbindelse med vandscooter sejlads. Her er Rådets evaluering. Knap halvdelen af besvarelserne melder, at man ikke oplever gener, enten fordi der ikke er vandscooter sejlads i området eller fordi der bliver sejlet hensynsfuldt. Lidt over halvdelen af besvarelserne melder om en eller anden grad af gener. De fleste af dem mindre alvorlige gener bl.a. i form af støj og sene kursændringer.

Jeppe Jørgensen i forretningsudvalget i Søsportens Sikkerhedsråd Bestyrelsesmedlem i DKF, Jeppe Jørgensen, er DKF’s nye mand i forretningsudvalget i Søsportens Sikkerhedsråd. Søsportens Sikkerhedsråd har til formål at arbejde for sikkerhed til søs for alle, der benytter danske farvande til rekreative formål. Forretningsudvalget tilrettelægger møder i Rådet og kan foreslå ændring af Rådets og forretningsudvalgets sammensætning.

Ny sporingsmulighed på vej Vi har sagt det før, men nu er det ganske vist Søsportens Sikkerhedsråd har i samarbejde med Tryg Fonden i regi af Sejl Sikkert besluttet at indføre Safe Trx – der er en sporings-app – i Danmark pr. 1. maj 2019. Sporings-app’en bliver integreret i den nuværende Sejl Sikkert-app. Baggrunden er, at der under eftersøgningsoperationer ofte bruges unødig lang tid p.g.a. upræcise nødmeldinger. Søsportens Sikkerhedsråd har derfor i samarbejde med Sejl Sikkert afsøgt mulighederne for at stille en egentlig maritim tracking- og alarmerings-app til rådighed i Danmark. Værnsfælles kommando har deltaget i arbejdet helt fra start. Det bedste produkt på markedet er efter Rådets skøn det irske Safe Trx. App’en har naturligvis sine begrænsninger, idet det ikke er alle smartphones, der kan håndteres på vandet. Med Safe Trx kan den enkelte sejler selv vælge i hvilken grad, han/hun vil følges (trackes) under sejladsen eller alene vil anvende den som alarmerings-app. Safe Trx giver mulighed for at kombinere tracking-/alarmeringsfunktionalitet med maritime oplysninger og råd om sikkerhed svarende til dem, som i dag allerede findes i Sejl Sikkertapp’en. Der er tilsagn fra Joint Rescue Coordination Centre (JRCC) om, at de vil bakke op om alarmeringsfunktionerne i Safe Trx.

Årsmagasin | 2019

31


KLUB, MILJØ xxxx OG SIKKERHED

Medlemsfordele HUSK at du, hvis din klub er medlem af Dansk Kano og Kajak Forbund, kan opnå en række rabatter hos forbundets samarbejdspartnere og sponsorer.

Hos OK Støt DKF hver gang, du tanker Få et OK Benzinkort med en sponsoraftale, så støtter du Dansk Kano og Kajak Forbund med 6 øre, hver gang du tanker benzin eller diesel. Første gang du har tanket 500 liter, får Dansk Kano og Kajak Forbund en ekstra bonus på 250 kr. Det koster dig ikke ekstra – OK betaler hele beløbet. Har du et OK Benzinkort i forvejen, kan du også få det tilknyttet en sponsoraftale. Bestil et OK Benzinkort med sponsoraftale på: ok.dk/privat/bestil/benzinkort

Hos Holstebro Rejsecenter Holstebro Rejsecenter gør dine rejsespørgsmål til en plan uden økonomiske overraskelser - med positiv og personlig betjening. Holstebro Rejsecenters 13 mand store rejsehold har alle stor erfaring og er konstant online med branchens største og stærkeste leverandører. Kontakt Holstebro Rejsecenter på 9610 1051 eller mail på: ferie@holrc.dk erhverv@holrc.dk grupperejser@holrc.dk

indoor-outdoor

Hos Dansprint Dansprint er specialister i kapkajakker og producerer verdens bedste kano- og kajak ergometer samt importerer og sælger nogle af verdens bedste kajakker og pagajer. Derudover tilbyder Dansprint et bredt sortiment af kvalitetsprodukter til dig, der dyrker sporten på eliteniveau, eller som har en aktiv fritid, der stiller store krav til dit udstyr. Kontakt Dansprint på 2011 8800 eller mail på: ot@dansprint.com

Hos KajakSport KajakSport er en forhandler, der bygger på passionen for kano- og kajaksport. KajakSport sælger kvalitetsprodukter til både motions- og konkurrenceroeren. Det er vigtigt for os, at vores kunder er glade og tilfredse, hvorfor vi altid er klar med råd og vejledning til køb af udstyr. Kontakt KajakSport på 2142 1011 eller mail på: info@kajak-sport.dk

Læs mere under MEDLEMSFORDELE på kano-kajak.org 32

Årsmagasin | 2019

Bliv partner med DKF DKF forsøger kontinuerligt at indgå nye partner-aftaler, hvor vores medlemmer oplever en værdi af medlemskabet igennem en række forskellige fordele og rabatter hos vores samarbejdspartnere. Vi arbejder hårdt på med at udvide listen af partnere og sponsorer.

Dansk Kano og Kajak Forbund har i dag tæt på 23.000 medlemmer, som er repræsenteret i 180 klubber landet over. Vi arbejder hårdt på at udvide listen af partnere og sponsorer, så hvis du kunne tænke dig at være med til at give DKF og vores medlemmer endnu bedre muligheder for at udøve sporten, så kontakt os gerne for en dialog omkring dette. Du kan kontakte vores partner ansvarlig Klaus Kristiansen på kkr@kano-kajak.dk eller mobil 3121 1961.


Klub, miljø og sikkerhed

DKFs partnere og sponsorer 2019 Disse undervisere har indgået en aftale med DKF om at bruge vores IPP uddannelsessystem • Bent Tovgaard, Samsø • Bjergkæden • Bornholms Outdoorcenter • Eastwind Watersports ApS • Flensborg Fjord Kajakudlejning • Himmel og Hav!-Kajakgutterne • HP Kajak & Fritid Aps • Kajakgaarden • Kajakhotellet • KajakOasen • Kano & Kajakværkstedet

• Kanoliv • Karpenhøj Naturcenter • Kayak Republic (2015) • kropogkajak.dk • Nicus Nature • Ohavsporten I/S • OKKcenter • OnAdventure • Outdoor Experiences • Outdoor Sports • Paddle Bornholm • Sne & Vand • Trekantens Kajakskole • Vestjysk Kajak • Ærø Kajakudlejning.

indoor-outdoor

Craft sportswear Et af de førende tøjmærker indenfor funktionelt sportsbeklædning. Dansprint En af de førende producenter af kano- og kajak ergometre. Importerer og sælger nogle af de førende mærker inden for kapkajakker og wingpagajer. Holstebro Rejsecenter Ekspert i gruppe- og sportsrejser. Merrild Lavazza Vi er frontløbere med eget risteri, og vores kaffemission er ret enkel. Vi lader kaffebønnen tale, så du med os får gastronomisk glæde af et nysgerrigt kaffesprog fra kaffefolk til kaffefolk. KajakSport KajakSport er en forhandler, der bygger på passionen for kano- og kajaksport. KajakSport sælger kvalitetsprodukter til både motionsog konkurrenceroeren Team Danmark Arbejder for at gøre Danmark til det bedste sted i verden at dyrke eliteidræt. Kæmper for guld til Danmark! Sport Event Denmark Arbejder for at tiltrække, organisere og udvikle store internationale tilskuer- og deltagerevents.

Årsmagasin | 2019

33


, MILJØ

KLUB NNELSE DDA U OG SIKKERHED

Kursusoverblik 2019 Som noget helt nyt kan vi fra 2019 vise dig en næsten komplet oversigt over de IPP kurser, der udbydes på det danske marked. På vores webshop/kalender viser vi IPP kurser (IPP 3, instruktør 1+2 kurser) fra vores samarbejdspartnere og vores egne kurser. Det betyder i praksis, at du nu har meget nemmere ved at planlægge dit kursusforløb, idet du kan se, hvilke kurser der passer dig og din kalender et og samme sted.

S U S R KU

NB! Vi tager forbehold for ændringer i både datoer og steder, da vi stadig arbejder med at planlægge kurserne og prøverne. Du vil kunne se kurserne med udførlig beskrivelser og med angivelser af tid og sted i webshoppen primo 2019. Du kan i oversigten se de planlagte kurser og kursussteder.

Kursusplan 2019 Her kan du se kursusplanen for 2019. Vi tager forbehold for ændringer – du kan altid se det gældende program i webshoppen. ”ØST” betyder øst for Storebælt, ”VEST” betyder vest for Storebælt og ”MIDT” betyder Fyn/Trekantsområdet. Vi arbejder løbende med at finde steder, og det endelige program kan ses i webshoppen.

Hvis du har spørgsmål kan du kontakte sekretariatet på 43 29 10 94 eller dkf@kano-kajak.dk.

34

Årsmagasin | 2019


Prøv noget nyt d. 3. maj til 5. maj Instruktørsamling i Kerteminde Inspiration Godt selskab Masser af aktiviteter

Tilmeld dig DKF’s nyhedsbrev – så er du sikker på at få invitationen

Kom og mød 70 andre instruktører og forbered dig på en fantastisk weekend


, MILJØ

KLUB NNELSE DDA U OG SIKKERHED

Hvorfor fortsætter du med at ro? Der er en ting, der er fælles for de fleste: Man stopper ikke, så længe man har det sjovt og er i gang med at udvikle sig. Af: Casper Licht

Det er tid til nytårsfortsætter, slankekure, årsplaner og hvad har vi. I den forbindelse er det tit og ofte ambitionerne, der styrer vores planer for egen fremtid. Større, stærkere, hurtigere, mere præcis. Om det så er en 500 meter på 1:39 eller IPP 5 i havkajak er egentlig underordnet. Det gode ved den friske start og de nye fortsætter er, at det kan give anledning til, at man tænker sig om en ekstra gang. Måske man skulle overveje nedenstående spørgsmål: Hvorfor begyndte du at ro kajak - og hvorfor blev du ved? • Nogle starter som børn • Nogle starter som 60+ • Nogle begynder for at få adgang til naturen på en ny måde • Nogle begynder for at få motion & konkurrence • Nogle begynder for at få del i et fællesskab • Nogle bliver ved, fordi de får venner i klubben • Nogle bliver ved, fordi de elsker konkurrencen • Nogle bliver ved, fordi de elsker vandet Der er mange grunde – og din vigtigste grund står sikkert ikke på listen? Der er en ting, der er fælles for de fleste: man stopper ikke så længe, man har det sjovt og er i gang med at udvikle sig. To ben de flestes aktivitet er styret af: Sjovt & udviklende DKFs uddannelser har mange tilbud om udvikling – ligesom de mange regionale, landsdækkende & internationale konkurrencer også tilbyder mange mål at udvikle sig hen imod. Men træning kan være hård og sur en gang imellem – hvad enten der er tale om intervaller eller IPP-øvelser. Og det er her,

36

Årsmagasin | 2019

jeg tror, vi skal stoppe op. Tænke over om, der mangler et punkt på vores liste over nytårsfortsætter. Hvad gør vi for, at det er sjovt? Er det kammeraterne, der skal have en nytårskage? Kan vi lave øvelserne i IPP om til et adventure-race på den lokale å? Kan vi ro om kap med modsatskivede pagajer? Kan man ro med en pære på hovedet? Kajakroning i Danmark i dag har ingen praktisk funktion, så der er tale om leg – selv for vores OL-deltagere, de mest seriøse kajak-instruktører og den hårdtarbejdende motionist. Tankerne om at lege i kajakken er hverken nye eller revolutionerende – men måske gode at huske her ved årsskiftet. Vi arbejdede med leg og læring ved Instruktørsamlingen 2018 – og mon ikke der kommer lignendne ting på programmet i 2019? I mellemtiden kan du kigge på vores gamle PaddlePlay inspirationsmateriale - og snakke med din

romakker om, hvordan I bliver ved med at have det sjovt - og udviklende. Godt nytår.

Du kan downloade inspiration om lege i kajakken her: Kajaklege 1 Kajaklege 2 Paddle Play


Uddannelse

Skal man vælge TUR eller KAP? Fra 2018 har IPP 3 niveauet været adskilt for tur- henholdsvis kap-kajak. Derfor er spørgsmålet: Hvilket egenfærdighedskursus skal man vælge? Af: Casper Licht | Foto: Silas Kraul

Fra 2018 har IPP 3 niveauet været adskilt for tur- henholdsvis kap-kajak. Derfor er spørgsmålet: Hvilket egenfærdighedskursus skal man vælge? IPP 3 TUR – kan tages i alle turbåde IPP 3 TUR har fokus på turroning i turbåd, og bygger på den internationale standard ”Touring Kayak”. Tanken er, at man som turbådsroer kan få en uddannelse, der i højere grad giver mulighed for at tage på ture af en eller flere dages varighed – med fokus på sikkerhed, roteknik og navigation. På denne måde bliver overgangen til IPP 4 tur langt nemmere end tidligere, hvor springet kunne opleves som meget stort. Samtidig

gør det IPP instruktør 2 niveauet tilgængeligt for de, der ikke ønskede at tage IPP 3 med fokus på kaproning. IPP 3 KAP/fitness – kan tages i de smalle turbåde og alle kapkajakker IPP 3 KAP/fitness er for dem, der primært bruger hurtige turbåde eller kapkajakker til motion, træning og konkurrence. Her er det som hidtil muligt at tage IPP 3 KAP/ fitness. Der er tale om det gamle IPP 3 tur/ kap niveau i en ganske mildt bearbejdet form. Fokus er på konkurrenceforberedelse, roteknik og hængning. Dette niveau egner sig til de mange (turbåds)motionister i de danske kajakklubber. Ror du handicap i en Escape - så er niveauet nok noget for dig.

IPP 3 TUR: for dig der tager på ture i din turkajak

Uanset om du har IPP 3 fra Surfski, kap/fitness eller turroning giver niveauet er adgang til IPP Instruktør 2 uddannelsen.

IIPP 3 KAP/fitness: for dig der træner og dyrker motion i din tur- eller kap-kajak.

Årsmagasin | 2019

37


, MILJØ

KLUB NNELSE DDA U OG SIKKERHED

Kurser i klubben Lav jeres egen plan for uddannelse - så kommer vi og hjælper

Fra 1. januar 2020 kan klubberne ikke længere selv udstede IPP-licenser – så skal der en navngiven instruktør på udstedelsen. Det er derfor en rigtig god idé at få startet uddannelsen af instruktør 2 i jeres klub. Det er i det hele taget en rigtig god idé at have en plan for uddannelse i klubben: har I tænkt over, hvor mange instruktører og trænere I skal uddanne om året for at kunne være selvforsynende?

DKF anbefaler, at man løbende uddanner til IPP 2 & instruktør 1 i egen klub – og derefter sender de mest interesserede på IPP 3 & instruktør 2. For nogle klubber kan det alligevel være en fordel at afholde kurserne i egen klub - og så er hjælpen nær. DKF sender gerne en erfaren underviser til klubben, hvis der for eksempel er en større gruppe der skal uddannes. Man kan også aftale et helt uddannelsesforløb, så man for eksempel på en enkelt sæson kan flytte en gruppe kajakroere fra IPP 2 til instruktør 2 niveau.

Sådan bestiller du: Kig efter DKF-kurser på vores webshop: kano-kajak.org/webshop/ eller kontakt os på dkf@kano-kajak.dk Det koster det: Kurserne har faste priser, som du kan se i webshoppen – en underviser koster 2500,pr. dag + transport samt et bestillingsgebyr på 500,- kr.

IPP 2 HAV IPP 1 SUP

I1 HAV

I2 i anden bådtype I1 efteruddannelse SUP

I2 HAV

I2 SUP

I2 efteruddannelse SUP (inkl IPP 2 & I2)

IPP 3 hav I2 kursus HAV I2 prøve HAV

Veje til IPP Instruktør 2

IPP 2 tur/kap I1 tur/kap IPP 3 tur/kap/surfski I2 tur/kap/surfski

IPP 2 KANO

I2 TUR/KAP/SURFSKI

I2 tur/kap/surfski

I1 KANO

I2 KANO

IPP 3 KANO I2 kursus KANO I2 prøve KANO

Hvad kan klubben selv? Husk at klubben selv kan uddanne IPP 2 roere, instruktør 1’ere, samt arrangere kurser i IPP 3. Det kræver blot, at man har interne kræfter, der kan uddanne klubkammeraterne. Se beskrivelsen af Instruktør 1 i klubben her

38

Årsmagasin | 2019

Kontakt os

Førstehjælp

Har du interesse i et kursus, så kontakt os på dkf@kano-kajak.dk Pris afhænger af antal timer, transport og evt. forplejning og overnatning.

Husk at I kan arrangere næsten gratis førstehjælpskurser i 2019 - kontakt sekretariatet for at lave en aftale: dkf@kano-kajak.dk


Uddannelse

Træner 1-2-3 i DKF Tag din træneruddannelse i DKF Af: Casper Licht

I løbet af 2018 har DKF og klubberne afholdt tre Træner 1 kurser og et enkelt Træner 2 kursus. Vi har således uddannet 30 hjælpetrænere (T1) og 16 klubtrænere (T2). Til januar følger et kursus i Træner 3, ligesom vi i 2019 vil uddanne flere i Træner 1, 2 & 3.

at man indberetter navnene til DKF, så vi kan tildele licensen i iPaddle. På denne måde lægges det første trænerniveau ud til klubberne, ligesom uddannelse af DKF instruktør 1 i hovedsagen varetages af klubberne selv. Læs mere om træneruddannelserne.

Se mere på kano-kajak.org/webshop eller følg med på facebook: Klubber, som har trænere, der som minimum har Træner 3 (det tidligere træner niveau 2), kan selv undervise på Træner 1 og på den måde uddanne egne hjælpetrænere. Klubber kan eventuelt gå sammen med naboklubber om at sætte et kursus op. Hvis man gør dette, er det meget vigtigt,

Træner 1 med E-læring Som noget nyt kan man nu tage Træner 1-uddannelsen på kun en enkelt dag, forudsat man har deltaget i et E-læringsforløb fra DIF. Følg med på kano-kajak.dk Diplomtræner og ITA Når du har gennemført DKF´s Træner 1,2 og 3 uddannelser, har du mulighed for at

fortsætte på Danmarks Idrætsforbunds trænerlinje. DIF´s Diplomtræneruddannelse er en 1½ årig uddannelse, der opfylder de europæiske krav (ENSSEE) niveau III. Uddannelsen indeholder både generelle idrætslige elementer (180 timer) og specifikke DKF-elementer (25 timer). Ud over den obligatoriske fælles undervisning indeholder uddannelsen et projektforløb i relation til DKF´s aktiviteter og discipliner. Der afsluttes med prøver, hvorefter du kan søge om optagelse på Idrættens Træner Akademi. Der starter et nyt diplomtrænerforløb i efteråret 2019. Læs mere om diplomtræneruddannelsen og Idrættens Træner Akademi.

Årsmagasin | 2019

39


, MILJØ

KLUB NNELSE DDA U OG SIKKERHED

Nyt om instruktøruddannelserne Instruktøruddannelserne udvikles og forbedres til stadighed

Instruktørsamling Den 3.-5. maj 2019 er der Instruktørsamling i Kerteminde. På Instruktørsamlingen mødes landets IPP instruktører til udveksling af idéer og gensidig inspiration. Der vil være en lang række forskellige workshops målrettet klubinstruktører i alle bådklasser. Vi håber at se mange deltagere igen i år. Følg med på kano-kajak.dk og på Facebook IPP instruktør 2 SUP | Tillægsuddannelse Det har fra 2017 været muligt at uddanne sig til IPP intruktør 1 SUP som tillægsuddannelse, hvis du allerede er instruktør og har de nødvendige egenfærdigheder. Fra 2019 har vi også tilbud om en tillægsuddannelse som IPP Instruktør 2 SUP (første gang i foråret 2019). IPP instruktør 2 KAP / TUR / Surfski Som du kan læse andre steder i bladet er der flere veje til at blive Instruktør 2 KAP/ TUR/Surfski. Tanken er, at man kan blive uddannet klubinstruktør, uanset om man selv har sin spidskompetence i en turkajak, en kapkajak / fitnesskajak eller en surfski. De tre egenfærdighedsniveauer IPP 3 kap/ fitness, IPP 3 tur henholdsvis IPP 3 Surfski er ligestillede og giver adgang til IPP instruktør 2 KAP/TUR/Surfski uddannelsen. Tanken er, at man som instruktør 2 uddanner til IPP 2 niveauet, hvilket ikke stiller

Hvordan bliver man kap/tur/surfski instruktør 2? Det gør man ved at opnå enten IPP 3 tur, IPP 3 surfski eller IPP 3 kap/fitness. Dernæst skal man tage kap/tur/surfski instruktør 2 kursus & prøve.

40

Årsmagasin | 2019

krav om specialiserede egenfærdigheder. Dem har man på det spor, man har valgt. Instruktør i flere bådtyper? Der er flere og flere, der ønsker at blive instruktør i mere end en disciplin. Derfor har DKF gjort det muligt at søge merit på samme Instruktør-niveau, som man allerede har – i en ny disciplin - hvis man har IPP niveauet i den pågældende disciplin. Som udgangspunkt kan man springe kurset over og gå direkte til prøve. Hvis der er særlige kvalifikationer, der godtgør det, kan man opnå merit uden prøven. Vil du vide mere? Så skriv til Casper Licht på cl@kano-kajak.dk

Afspil video

Censorsamling Interesserede DKF-undervisere [instruktør 3] mødes årligt den tredje weekend i november til censorsamling, hvor man kan være med til at påvirke de mange uddannelser, der ligger i IPP systemet. Samlingen er for undervisere fra alle bådtyper! I 2018 holdt DKF censorsamling på Skanderborg Vandrehjem, hvor de fremmødte censorer arbejdede med instruktør 2 niveauet. I år arbejdede vi med forskellige pagajtyper, cooperative learning, træning på ergometer og balancetræning. Der blev også tid til hygge, diskussion af hvordan samarbejdet fungerer og flotte ro-ture om morgenen inden det egentlige program gik i gang. Vi håber at se mange instruktør 3’ere til samlingen den 15-17 november 2019! Læs mere om censorsamlingen her!

Skal vi bruge en Instruktør 2? Ja! Klubberne vedtog på Årsmødet 2017, at der fra 1/1 2020 skal være en Instruktør 2 tilknyttet for at man kan tildele IPP 2. Det betyder, at den dispensation, der har været så klubberne kunne give licens uden at have en Instruktør 2, er ophævet i 2020. Derfor er det en god idé at sende instruktører på kursus i 2019.


Uddannelse

Nye og justrede IPP standarder i 2019 En række IPP standarder skal justeres – og nye kommer til i 2019 Af: Casper Licht | Foto: Silas Kraul

2019 vil byde på en række nye muligheder i IPP uddannelserne. Først og fremmest skal vi sige velkommen til to nye uddannelser, nemlig IPP 3 Surfski & Træner 3. Dernæst vil der blive justeret på standarderne indenfor både havkajak, surfski & SUP. Som en sidste ting vil der fortsat være fokus på at gennemføre flere spot-kurser som for eksempel rulle- eller reparations-kurser. Nye uddannelser 2019 Den nye beskrivelse af IPP standarder indenfor IPP 3 surfski kommer for at dække nye behov indenfor kajakuddannelserne i klubberne. Med en IPP 3 surfski-uddannelse i hånden vil man kunne uddanne sig til klubinstruktør (IPP Instruktør 2) med fokus på surfski. Træner 3 uddannelsen fører klubtrænere det sidste stykke frem mod en rolle som for eksempel assistent på et kraftcenter. Samtidig giver uddannelsen adgang til videre træneruddannelse i DIF-regi.

danske deltagere med til Benchmark i Basel indenfor turroning, SUP & slalom. Se mere på www.europaddlepass.eu/ Danske justeringer Der må i 2019 forventes justeringer af niveauerne IPP 4 havkajak, IPP 3 kapkajak & IPP 3 surfkajak. Umiddelbart efter EPP styregruppemødet udarbejdes de endelige tekster, der danner rammerne for niveauerne i 2019. Disse beskrivelser vil blive offentliggjort på hjemmesiden. ∙ IPP 4 havkajak Her bliver den væsentligste justering formodentlig en lempelse af de geografiske krav, der er til prøven. Dette skulle gerne give den fordel, at man kan afholde prøver flere steder end tidligere på dette niveau.

∙ IPP 2 SUP Der har været afholdt benchmark med fokus på EPP 2 niveauet i SUP. Der vil derfor komme justeringer i den danske standard. ∙ IPP 3 surfkajak Der planlægges et kursus og en prøve i IPP 3 surfkajak til efteråret 2019. I forbindelse med dette pilot-projekt vil vi se på, om der er behov for at justere den danske beskrivelse af niveauet. Spotkurser Der vil i kursusprogrammet for 2019 være flere kurser i kompetencer, der indirekte støtter IPP uddannelserne. Eksempelvis rulle- eller navigations-kurser.

Den europæiske standard EPP IPP standarden bygger på det europæiske samarbejde European Paddle Pass (EPP). Der er en revisions-proces i gang af de internationale standarder – og der er en række justeringer på trapperne i 2019. Der er justeret i både havkajak, kapkajak, turroning, slalom og SUP. Rammerne for dette eftersyn er de to årlige møder blandt EPP landende. Hvert efterår mødes landende og en række instruktører / censorer til benchmark. På disse møder kigger man på udvalgte niveauer i udvalgte bådtyper – og foreslår justeringer til EPP styregruppen. Denne styregruppe mødes hvert forår, blandt andet for at gennemgå forslagene fra benchmark-mødet. Det er på baggrund af disse møder, at der vil komme justeringer af IPP standarden i 2019. I 2018 var der

Årsmagasin | 2017

41


UDDANNELSE

Førstehjælp og hjertestarter i din klub Tryg Fonden har hjulpet DKF & DFfR med at tilbyde en række førstehjælpskurser i 2018-2019 Af: Casper Licht | Foto: Adobe stock

Som mange nok ved fik DKF & DFfR i 2018 en kæmpe donation fra TrygFonden. Donationen gør det muligt for de to forbund at lave en ekstraordinær stor fælles førstehjælpsindsats til lands og vands. I 2018 har vi afholdt 24 førstehjælpskurser og uddelt 13 hjertestartere. Projektet fortsætter i hele 2019. For at gøre det så nemt for deltagerne som muligt bliver kurserne afholdt både i Nord-, Syd-, Østog Vest-danmark. Du kan se efter et kursus i nærheden af din klub på vores kursus-portal: kano-kajak.org/kurser/

Gratis hjertestartere TrygFonden har også gjort det muligt for 25 ro-og kajakklubber at erhverve sig en udendørs hjertestarter gratis. Klubben får desuden et mindre tilskud til et udendørsskab, som hjertestarteren skal placeres i. Hjertestarter og varmeskab koster under normale omstændigheder 21.431kr. Jeres udgift vil være 7.000,- i egenbetaling. Desuden skal I selv betale opsætning, strøm og vedligehold. Erfaringerne fra 2018 viser, at det er en god ide for flere klubber at gå sammen om hjertestartere – så tal med naboklubberne uanset deres sportsgren. Overvej allerede nu at sætte penge af på budgettet for 2019 og send en bindende ansøgning på her

Fakta • Rammen for kurset er Dansk • Førstehjælpråds funktionsuddannelse ”Førstehjælp ombord på mindre fartøjer og i søsport” (8 timer). Kurset lever op til søfartsstyrelsens krav til sikkerhedsinstrukser og skal tages i forbindelse med instruktøruddannelserne i kano / kajak. • Alle kursister får udstedt et kursusbevis fra Dansk Førstehjælpsråd. • Undervisningen vil være så virkelighedsnær som muligt. En del af kurset vil derfor foregå i og ved bådene. Kurset foregår dog på land. • Alle deltagere får en folder med tips til livgivende førstehjælp i båden med hjem. Hensigten er, at roerne skal dele og udbrede denne viden med egne klubkammerater. • Dansk Folkehjælp er udvalgt til at afvikle kurserne.

42

Årsmagasin | 2019


Uddannelse

Bliv DKF kursusudbyder Er du IPP Instruktør og går du med en drøm om at åbne din egen kursusvirksomhed – så kan du indgå en aftale med DKF og få lov til at bruge vores europæisk anerkendte uddannelser. Du er IPP Instruktør og vil åbne din egen kursusvirksomhed. Hvis du har brug for et anerkendt uddannelsessystem, så kan du overveje at indgå en aftale med DKF, der giver dig ret til at benytte vores uddannelser. Dine kursister får noget med hjem Alt efter aftale kan vores kursusudbydere uddanne kursister i egenfærdigheder og instruktørfærdigheder. Vores uddannelser følger de europæiske EuroPaddlePass-standarder og er tilrettet det danske farvand og vores danske undervisningstraditioner. Forpligtet til at udstede licenser Vores kursusudbydere forpligter sig til at følge DKF’ s tekniske standarder for

undervisning og turledelse. Derudover skal en DKF-kursusudbyder benytte instruktører godkendt af DKF. Som DKF-kursusudbyder forpligter du dig til at udstede licenser på ipaddle.dk til de roere og instruktører, som du uddanner. Du er desuden forpligtet til at benytte IPP-logo og DKF-logo på hjemmeside og i kursusmateriale.

Tre kursusaftaler Privat kursusudbyder

Kurser: IPP 1, IPP 2, IPP 3 og IPP Instruktør 1 og IPP Instruktør 2 Skoler og institutioner

DKF stiller – mod betaling – censorer til rådighed i forbindelse med IPP Instruktør 2 prøve og IPP 3 prøve. Har du lyst til at blive en af DKF’s kursusudbydere, så kontakt os på dkf@kano-kajak.dk.

Forsikring og sikkerhedsinstruks Ifølge Søfartsstyrelsens regler om erhvervsmæssig sejlads, så skal alle kursusudbydere, der tilbyder kurser i kano og kajak, udarbejde en sikkerhedsinstruks for hvert kursus samt være dækket af en særlig ansvarsforsikring.

Model 1: IPP 1, IPP 2 og IPP Instruktør 1. Model 2: IPP 1, IPP 2, IPP 3 og IPP Instruktør 1 og IPP Instruktør 2 Høj- og efterskoler kan blive medlemmer Årsmødet besluttede i 2018 at alle høj- og efterskoler kan blive medlemmer i DKF. Som medlem kan du ud over at udbyde vores IPP kurser deltage i DM’erne, events, miljøtiltag og vores Årsmøde.

Årsmagasin | 2019

43


TOUR DE GUDENAA

7. SEPTEMBER

WWW.TOURDEGUDENAA.DK 44

Ã…rsmagasin | 2019

9


Samlinger, stævner og løb

Surfkajak 2019 2019 bliver et vildt år for surfkajakkerne, VM, Nordic Open Surf Championship, Surfsymposium og Surfkajak cuppen. Af: Silas Kraul | Foto: Søren Nielsen

Surfkajak cuppen Igen i år arrangerer SURFAR Surfkajak Cup. Cuppen er som altid åben for alle, der har lyst til at surfe. Der vil være mulighed for at låne surfkajakker til konkurrencerne. Cuppen består af fem afdelinger, hvor man optjenerr point ved hver runde. Vinderen kåres under Cup 5 ud fra hvem, der har samlet flest point i løbet af sæsonen. Desuden kåres der ved hvert stævne også: • Best Newcomer Surfsymposium Igen i 2019 afholder SURFAR surfsymposium i Klitmøller | Thisted Ro og Kajakklub.

Surfkajak Cup Kalender • Cup 1: 16.-17. marts • Cup 2: 27.-28. april • Surfkajak træf: 17.-19. maj (hygge surf) • Cup 3: 25.-26. maj • VM 2019, Peru: 19.-26. juli • Surfsymposium + DM: 27.-29. september • Nordisk Open Surfkajak: 25.-27. oktober Følg med på vores facebook side www.facebook.com/groups/kajaksurf Tilmelding: Surfkajakcup.dk (åbner 1. marts) Følg med på surfkajakcup.dk og facebook, hvor vi lægger stævnestederne ud, så snart de er fastlagt. Selvfølgelig med forbehold for vejret.

Årsmagasin | 2019

45


SAMLINGER, B STÆVNER OG LØ

Arrangementsomtaler Indsendt af arrangørerne

DKF-Oløb Dato: 6. januar Sted: Vestskoven WWW: dkfolob.dk

Havneræs Dato: 6. januar Sted: Randers WWW: havneraes.dk Havneræset er for roere i alle aldre, nye som erfarne roere. Der er for roere, som nyder at ro om vinteren, fastholde træningsniveauet og fastholde kontakten til kammeraterne i klubben. Vi kalder det et ”ræs”, for selvfølgelig gælder det om at komme først – i den gruppe man nu tilhører – og i forhold til dem, man måler sig med. Der roes 5 eller 10 km.

Havneræset er for roere i alle aldre, nye som erfarne roere. Der er for roere, som nyder at ro om vinteren, fastholde træningsniveauet og fastholde kontakten til kammeraterne i klubben. Vi kalder det et ”ræs”, for selvfølgelig gælder det om at komme først – i den gruppe man nu tilhører – og i forhold til dem, man måler sig med. Der roes 5 eller 10 km.

Vinterræs Dato: 10. februar Sted: Nybro-Furå Kano og Kajakklub WWW: nfkk.dk/vinterraes Vinterræs på Lyngby Sø - Distancer ca. 4 km/ca. 9 km/ca. 13 km. Start ved ”den hvide bro” og mål foran Nybro-Furå’s bro/ stuevindue. Efter løbet kan man hygge i Nybro og købe lidt varmt at spise. Startgebyr 30- kr., mad købes til 45,- kr.

Vinterræs Dato: 13. januar Sted: Nybro-Furå Kano og Kajakklub WWW: nfkk.dk/vinterraes Vinterræs på Lyngby Sø - Distancer ca. 4 km/ca. 9 km/ca. 13 km. Start ved ”den hvide bro” og mål foran Nybro-Furå’s bro/ stuevindue. Efter løbet kan man hygge i Nybro og købe lidt varmt at spise. Startgebyr 30- kr., mad købes til 45,- kr.

DKF-Oløb Dato: 3. februar Sted: Lille Hareskov WWW: dkfolob.dk

Havneræs Dato: 3. februar Sted: Silkeborg Kajakklub Arrangør: Silkeborg Kajakklub WWW: havneraes.dk

46

Årsmagasin | 2019

et ”ræs”, for selvfølgelig gælder det om at komme først – i den gruppe man nu tilhører – og i forhold til dem, man måler sig med. Der roes 5 eller 10 km.

Vinterræs Dato: 10. marts Sted: Nybro-Furå Kano og Kajakklub WWW: nfkk.dk/vinterraes Vinterræs på Lyngby Sø - Distancer ca. 4 km/ca. 9 km/ca. 13 km. Start ved ”den hvide bro” og mål foran Nybro-Furå’s bro/ stuevindue. Efter løbet kan man hygge i Nybro og købe lidt varmt at spise. Startgebyr 30- kr., mad købes til 45,- kr.

Surf Cup 1 Dato: 16.-17. marts Sted: Afgøres på dagen WWW: facebook.com/surfkajakcup

Kajakpolo Junior stævne Dato: 2. marts Sted: Brøderup WWW: kano-kajak.org

DKF-Oløb Dato: 3. marts Sted: Rude Skov WWW: dkfolob.dk

Havneræs Dato: 3. marts Sted: Odense Kajakklub WWW: havneraes.dk Havneræset er for roere i alle aldre, nye som erfarne roere. Der er for roere, som nyder at ro om vinteren, fastholde træningsniveauet og fastholde kontakten til kammeraterne i klubben. Vi kalder det

Havneræs Dato: 7. april Sted: Brabrand Sø WWW: havneraes.dk Havneræset er for roere i alle aldre, nye som erfarne roere. Der er for roere, som nyder at ro om vinteren, fastholde træningsniveauet og fastholde kontakten til kammeraterne i klubben. Vi kalder det et ”ræs”, for selvfølgelig gælder det om at komme først – i den gruppe man nu tilhører – og i forhold til dem, man måler sig med. Der roes 5 eller 10 km.

Surf Cup 2 Dato: 27.- 28. april Sted: Afgøres på dagen WWW: facebook.com/surfkajakcup


Samlinger, stævner og løb

Tryggevælde Å Trim løb Dato: 28. april Arrangør: Køge Kano og Kajaklub WWW: koegekajak.dk

Instruktørsamling Dato: 3.- 5. maj Sted: Kerteminde WWW: kano-kajak.org

En klassiker der indvarsler rosæsonen. Kajak trim på 11 eller 14 km. Det er et klubløb for medlemmer, der er frigivet som roer i egen klub. Børn/unge kan deltage med voksne ledsagere. Registrering foregår ved startstedet, Tingbroen, Ammerup nord for Hårlev – Starten går kl. 10.00 – Der kan max. deltage 100 kajakker.

Dato: 4.- 5. maj Sted: Lyngby Kano Klub WWW: lyngby-kanoklub.dk

Surfski Spring Camp

Dato: 3.- 5. maj Sted: WWW: facebook.com/ groups/442139035799537

Dato: 3.- 5. maj Sted: Gotland, Sverige WWW: surfskicamps.com

Spring Regatta

Maribo Kajakklub starter maraton sæsonen med Nordic Open Marathon lørdag den 12. maj med fællestart i Klostersøen, ved Maribo Domkirke. Distancer Senior og U18 25 km, Master, Tur, U16 og Trim 17 km, U14-U12 Trim 9 km. U10 4 km. Der er overbæringer på 100m -strand-strand ved Maribo Kajakklub efter 7km-15km og 23 km.

Paradisløbet DT1 Kajakpolo

Nordic Open Marathon Dato: 11. maj Sted: Maribo WWW: maribokajakklub.dk

Dato: 12. maj Sted: Silkeborg WWW: silkeborg-kajakklub.org Silkeborg kajakklub byder igen i 2019 velkommen til Paradisløbet i Silkeborg. Løbet foregår i en af den danskes naturs flotteste kulisser, nemlig den nyudsprungne bøgeskov. K1 klasserne i Paradisløbet 2018 tæller med i Dansprint Maraton Cup 2019.

Instruktørsamling Er du kajakinstruktør og har lyst til noget ny inspiration inden sæsonstart den 1. maj? DKF inviterer til weekend med workshops og aktivitet på tværs af alle kajaktyper. Vil du gerne udvikle dig som instruktør og prøve nye aktiviteter, så er denne weekend lige noget for dig. Dato: 3.-5. maj Sted: Kerteminde Kajakklub Arrangør: DKF Pris: 1500 kr. Tilmelding: kano-kajak.org

Årsmagasin | 2019

47


SAMLINGER, B STÆVNER OG LØ

Maribo Regatta Dato: 18.-19. maj Sted: Maribo WWW: maribokajakklub.dk Maribo Regatta har sprint løb på 200m-500m-1000m i K1, K2 og K4, men også lange løb 1250m, 2500m og 5000m, samt mix stafet 4 x 200m for U10 og U12 klasser. Afholdes ved Maribo Kajakklub hvor der gode telt og overnatningsmuligheder

Whitewater weekend Dato: 25.-26. maj Sted: Silkeborg WWW: kano-kajak.org

Dato: 26. maj Sted: Randers Arrangør: Kano-og Kajakklubben Gudenaa WWW: kajakklubbenstrommen.dk

DT2 Kajakpolo

Kano- og Kajakklubben Gudenaa er sidste søndag i maj vært ved Randers City Kajak Marathon. Et kajakmaraton, som er for roere i alle aldre - motionister som kaproere, og foregår på den smukke Gudenaa med et meget beskyttet rovand og en publikumsvenlig bane. Der er ingen overbæringer, men til gengæld et antal spændende vendinger!

Dato: 25.-26. maj WWW: facebook.com/ groups/442139035799537

Surf Cup 3 World Cup 1, sprint Dato: 23.-26. maj Sted: Poznan, Polen WWW: canoeicf.com

Dato: 25.-26. maj Sted: Afgøres på dagen WWW: facebook.com/surfkajakcup

Fænø Rundt Havnens Dag Dato: 25. maj Sted: Brejning WWW: vildmedvand.dk

48

Årsmagasin | 2019

Randers City Kajak Marathon

Dato: 26. maj Sted: Middelfart Arrangør: Kajakklubben Strømmen WWW: kajakklubbenstrommen.dk

World Cup 2, sprint Dato: 31. maj – 2. juni Sted: Duisburg, Tyskland Arrangør: ICF WWW: canoeicf.com


Samlinger, stævner og løb

World Cup, Marathon Dato: 31. maj – 2. juni Sted: Bærum, Norge Arrangør: ICF WWW: canoeicf.com

Bagsværd Regatta Dato: 31. maj - 2. juni Sted: Bagsværd Sø Arrangør: Regatta Gladsaxe WWW: regattagladsaxe.dk

Guldborgsund Kajak Marathon Dato: 2. juni Sted: Guldborgsund Kajakklub WWW: guldborgsundkajakklub.dk For syvende gang afholdes Guldborgsund Kajak Marathon. Deltagerne kan denne gang vælge mellem 3 ruter. Der er et trim løb på 7 km og 14 km og derudover afvikles der en maraton rute på 21 km. Af hensyn til publikum og til deltagerne er ruterne lagt således, at kajakklubben passeres flere gange. Der er præmier til de hurtigste og lodtræknings præmier, hvor alle deltagere har mulighed for at vinde præmier.

Bellevue Ocean Race Dato: 8. juni Sted: Klampenborg Kajak og Kanoklub WWW: klampenborg-kajak.dk Bellevue Ocean Race er en Surfski Downwind Challenge på ca. 25 km. Løbet lægges, afhængigt af vindretningen, i et af vores 3 løbsområder nord for Klampenborg. Vi sørger for transport af deltagere og surfski mellem KKKK og løbsområdet. Efter løbet er der BBQ i KKKK’s klubhus på Bellevue Strand.

Paddle Battle Cup Dato: 8. juni Sted Vandkraftsøen i Holstebro Arrangør: Kajakklubben Pagaj WWW: pagaj.dk

Forældregruppen i PAGAJ vil igen i år afholde et Paddle Battle, hvor juniorer fra nær og fjern er velkomne til at tumle i kajakkerne og knytte nye venskaber under dagens konkurrencer. Vi glæder os til at møde Jer.

RyK2MIX Dato: 15. juni Sted: Ry Roklub Arrangør: Ry Roklub WWW: facebook.com/groups/ryk2mix Ry K2 Mix for alle aldersklasser. Starten går ved Knudhule Strand, Randersvej i Ry. Kajakmaraton på 24 km med 4 overbæringer. Maratonklasser, samlet alder (mand/ kvinde) i båden:<80, 80-99, 100-119, 120 + (ingen overbæring).

Paddle Battle Cup Dato: 15. juni Sted: Hellerup Kajakklub WWW: hellerup-kajakklub.dk

European Games Dato: 18. juni – 2. juli Sted: Minsk, Hviderusland Arrangør: ECA WWW: canoe-europe.org

Sorø Maraton Dato: 22. juni Sted: Sorø Kajakklub WWW: soroekajakklub.dk Sorø Kajakklub har fornøjelsen af at indbyde til Sorø Maraton lørdag den 22. juni 2019. Løbet afholdes på Sorø sø, og der vil i år være indlagt en overbæring på hver runde af løbet. Ligeledes vil der være en klasse for Stand Up Paddeling.

ECA Cup 1, kajakpolo Dato: 28.-30. juni Sted: Mechelen, Belgien Arrangør: ECA WWW: canoepolo-tournaments.eu

Silkeborg Regatta DT3 Kajakpolo Dato: 15.- 16. juni WWW: facebook.com/ groups/442139035799537

60+ Samling Dato: 17.-20. juni WWW: kano-kajak.org/kurser

Dato: 29.-30. juni Sted: Silkeborg WWW: silkeborg-kajakklub.org Tilbagevendende sprint stævne for alle aldersklasser.

Kajakpolo Sommercamp Dato: 30. juni - 3. juli Sted: Vordingborg WWW: kano-kajak.org

Danmarks eneste kajakløb for mix k2 15. juni i Ry har du mulighed for at deltage i et helt unikt kajakløb, hvor du stiller op sammen med en af det modsatte køn. Følg med i DKF’s Nyhedsbrev

Årsmagasin | 2019

49


SAMLINGER, B STÆVNER OG LØ

ndpark Amager Stra Rundt

Agger Athlon Dato: 5.- 7. juli Sted: Vestervig WWW: aggerathlon.dk

Møn Rundt konkurrence/træf Dato: 5.- 7. juli Sted: Møn Arrangør: Præstø Kajak & Padle Klub WWW: pkpk.dk

EM U18/U23, Sprint Dato: 11. - 14. juli Sted: Racise, Tjekkiet Arrangør: ECA WWW: canoe-europe.org

ECA Cup 2, kajakpolo Dato: 19. - 22. juli Sted: Kaniow, Polen Arrangør: ECA WWW: canoe-europe.org

EM Maraton Dato: 25.- 28. juli Sted: Decize, Frankrig Arrangør: ECA WWW: canoe-europe.org

Amager Strandpark Rundt Dato: 27. juli Sted: Amager Strandpark Arrangør: ECA WWW: amagerstrandparkrundt.dk Danmarks eneste løb med Le Mans start – et enestående ‘beach-maraton’: 20 km fordelt på 4 omgange rundt om strandøen – gennem det rolige vand i lagunen, det mere livlige vand på ydersiden, og 2 strandoverbæringer. • Flotte pengepræmier til vinderne af herre og dameklasserne • Løbstrøjer i lækker kvalitet og lodtrækningspræmier. • Et anderledes, sjovt og publikumsvenligt løb for både elite- og motionsroere trygge rammer.

International kajakpolo turnering Dato: 3.-4. august Arrangør: Skovshoved Roklub WWW: sco.canoepolo.dk International kajakpolo turnering. Mens I, Mens II, Open. Typisk med deltagelse fra Tyskland, Sverige, Finland samt på skift andre europæiske nationer.

UNM Dato: 10.-11. august Sted: Jönköbing, Sverige Arrangør: ECA WWW: www.jonkopingskanotklubb.se

DT4 Kajakpolo Masters European Cup Dato: 25. - 28. juli Sted: Decize, Frankrig Arrangør: ECA WWW: canoe-europe.org

50

Årsmagasin | 2019

VM U18/U23, Sprint Dato: 1.-4. august Sted: Pitesti, Rumænien Arrangør: ICF WWW: canoeicf.com

Dato: 10. august ´WWW: facebook.com/ groups/442139035799537


Samlinger, stævner og løb

Thurø Rundt Dato: 11. august Sted: Svendborg Kajakklub WWW: svendborg-kajakklub.dk/ thuroe-rundt Det legendariske kajakstævne Thurø Rundt afholdes i 2019 for 60. gang. Starten går ud for Svendborg Kajakklub (på Tåsinge-siden) og slutter samme sted på Svendborg-siden. Distancen er 20 km (uden overbæringer). Der er igen mulighed for Trim-tur (Kidholm rundt) på 10 km. Start og slut samme sted som Thurø Rundt turen.

Kajakmand Dato: 15. august Sted: Vallensbæk Kano Kajak Club WWW: vkkc.dk Kajakmand er inspireret af den verdenskendte ekstremsport ’Ironman’, du skal bare skifte cyklen ud med din kajak. Det er muligt for alle at være med, da vi inddeler i aldersgrupper og forskellige distancer: Svømning er for alle 250 m., løb 3 -5 km. og roning 5-10 km. En sjov begivenhed med kamp til det sidste!

Lejre Havkajak Symposium

Kanojak Trim

Dato: 24.-25. august Sted: Lejre Kajakklub WWW: kano-kajak.org

Dato: 24. august Sted: Kajaklubben Esrum Sø WWW: kkes.dk Kanojak Trim Kom og ro på en af Danmarks største søer, Esrum Sø og oplev stemningen ved et kajakløb, hvor såvel hurtige som mindre hurtige roere deltager. Vores rovand byder på flotte omgivelser i den nordsjællandske natur. Der roes søen rundt, som er 20 km., men der vil også være en kortere 12 km. rute, der er velegnet til børn og nybegyndere. Startgebyr inkluderer t-shirt, mad og drikke.

EM kajakpolo Dato: 26. august - 1. september Sted: Coimbra, Portugal Arrangør: ECA WWW: canoe-europe.org

DKF Q-Camp Dato: 30. august - 1. september Sted: WWW: kano-kajak.org

Kronborgløbet Dato: 24. august Sted: Kajak Klubben Krogen WWW: kajakklubben-krogen.dk

DT5 Kajakpolo Dato: 31. august - 1. september WWW: facebook.com/ groups/442139035799537

t

Kronborgløbe

Vendelboløbet 2019 Dato: 17. august Sted: Aalborg Kajak Klub WWW: aalborgkajakklub.dk/ vendelboloebet

Vordingborg Kajaktrim Dato: 18. august Sted: Vordingborg Ro- og Kajakklub WWW: vo-roklub.dk

VM senior, Sprint (OL kval) Dato: 21.-25. august Sted: Szeged, Ungarn Arrangør: ICF WWW: canoeicf.com

Årsmagasin | 2019

51


SAMLINGER, B STÆVNER OG LØ

Censorsamling Underviser du på DKF’s kurser, og har du lyst til at videreudvikle og forbedre IPP-systemet? Censorer fra uddannelserne mødes én gang om året til drøftelser, eksperimenter og netværks-hygge. Deltagelse er for dig, der har instruktør 3 eller mere – der er åbent for alle bådtyper. Dato: 15.-17. november

DanSprint Maraton Cup DanSprint Maraton Cup er maratonløb, hvor du optjener cuppoint, efterhånden som du deltager i de løb, der er med i cuppen.

DansSprint Maraton Cup (DMC) holdes for herrer K1 og C1 samt damer K1. Ved siden af de individuelle konkurrencer holdes der holdkonkurrencer i alle tre discipliner, hvor de tre bedste både fra hver klub tæller med. Udover sponsorpræmier til vinderne, uddeles der en særlig DMC-medalje i guld, sølv og bronze til de tre første i hver disciplin. Efter det sidste løb kåres vinderne. Maraton: • 11. maj: • 12. maj: • 22. maj: • 26. maj: • 11. aug.: • 24. aug.: • 21. sep.: • 21.-22. sep.: • 28. sep.:

Nordic Open Marathon, Maribo Kajakklub Paradisløbet, Silkeborg Kajakklub Sorø Maraton, Sorø Kajakklub Randers City Kajak Marathon, Kano- og Kajakklubben Gudenaa Thurø Rundt, Svendborg Kajakklub Kronborløbet, Krogen i Helsingør Suså Løbet, Næstved kajak & canoklub DM Maraton, Vallensbæk Kano & Kajak Club Mølleåens Blå Bånd, Lyngby Kanoklub.

Oceanrace, Surfski og havkajak • 26. maj: Fænø Rundt, Strømmen Kajakklub i Middelfart • 8. jun.: Bellevue Oceanrace, Klampenborg Kajak og Kanoklub • 5. jul.: Agger Oceanrace, Agger Athlon • 17. aug.: DM Oceanrace, Nibe Roklub • 24. aug.: Kronborgløbet, Krogen Kajakklub

52

Årsmagasin | 2019


Samlinger, stævner og løb

Whitewater weekend

Følg med på facebook Arrangementet laves i samarbejde med Idrætshøjskolen i Viborg, Silkeborg Højskole og Silkeborg Kajakklub

Dato: 7. - 8. september Sted: Silkeborg WWW: kano-kajak.org De seneste tre år har Stryget i Silkeborg dannet rammen om DM i Slalomkajak. Nu udvider vi endnu engang med at lave en intro/ trænings weekend. Her har du muligheden for at komme og prøve fos og slalomkajak og slalomkano, eller komme og fintune teknikken frem mod årets DM.

Så prøver vi igen og håber på vand i åen. Årets Susåløb starter ved Frederikskilde Strand og ender i hjertet af Næstved. Nærmere herom på klubbens hjemmeside, når tiden nærmer sig.

Tour de Gudenaa Dato: 7. september Sted: Randers, Ans, Ulstrup, Silkeborg WWW: tourdegudenaa.dk

Kanosymposium Dato: 20. - 22. september Sted: Suså, Tystrup WWW: kano-kajak.org

Olympic Hopes

I løbet af weekenden vil der være workshops i • Sikkerhed på strømmende vand • Basal teknik på strømmende vand • Slalomkajak på fladt vand • Sætte og gennemføre en slalombane med mere.

ECC Kajakpolo

Dato: 13.- 15. september Sted: Bratislava, Slovakiet Arrangør: ECA WWW: canoe-europe.org

Dato: 21. september Sted: Catania, Italien Arrangør: ECA WWW: canoepolo-tournaments.eu

Susåløbet 2019 Dato: 14. september Sted: Susåen Arrangør: Næstved Kajak- og Canoklub WWW: nkc.dk

Surfsymposium Dato: 27.- 29. september Sted: Klitmøller WWW: kano-kajak.dk

THE RIGHT TOOL ON YOUR WAY TO WIN

ALPHA

BETA RIO

BETA

GAMMA RIO

GAMMA

YPSILON DC

SIGMA

KAPPA DC

PROUD OFFICIAL PARTNER ApS. Strandmarksvej 27C DK-2650 Hvidovre Denmark

Phone: +45 44 69 88 00 Mobile: +45 20 11 88 00 mail@dansprint.com Web: www.dansprint.com

Årsmagasin | 2019

53


SAMLINGER, B STÆVNER OG LØ

Mølleåens Blå Bånd Dato: 28. september Sted: Lyngby Sø & Furesø Arrangør: Lyngby Kanoklub WWW: lyngby-kanoklub.dk

Seniorsamling Vi ved ikke hvor - men det bliver 17. - 20. juni, hvor alle 60 +’ere inviteres til Seniorsamling. Følg med i DKF’s Nyhedsbrev.

Mølleåens Blå Bånd 2019 Mølleåens Blå Bånd afvikles i 2019 den 28. september og for 53. gang.Løbet er med sine ca. 550 deltagere et af de største arrangementer indenfor kano og kajak i Danmark.Løbet har traditionelt været afslutningen på en lang sæson inden for Dansk Kano og Kajak Forbund, og det skal det fortsat være, vi ønsker løbet endnu mere folkeligt.

Sorø K2 Løvfaldsløb Dato: 5. oktober Sted: Sorø Kajakklub WWW: soroekajakklub.dk Sorø Kajakklub har fornøjelsen af at indbyde til Sorø K2 Løvfaldsløb lørdag den 5. oktober 2019. Løbet afholdes på Sorø sø som K2 maraton uden overbæringer.

Støt Brysterne Dato: 5. oktober WWW: kano-kajak.org

Master World Cup Maraton Dato: 14.-15. oktober Sted: Shaoxing, Kina Arrangør: ICF WWW: canoeicf.com

VM Maraton Dato: 17.- 20. oktober Sted: Shaoxing, Kina Arrangør: ICF WWW: canoeicf.com

Nordisk Open Surfkajak Dato: 25.- 27. oktober WWW: kano-kajak.org

54

Årsmagasin | 2019

DKF Årsmøde Dato: 2. november Sted: Vest WWW: kano-kajak.dk

Havneræs Dato: 3. november Sted: Horsens - Bygholm Sø Arrangør: Horsens Kajakklub WWW: havneraes.dk

Havneræs i Horsens er for både nye og erfarne roere - unge såvel som ældre. Nyder du at ro om vinteren, og vil du samtidig gerne ”ræse” lidt sammen med dine klubkammerater og roere fra andre klubber, så er Havneræs lige noget for dig. Havneræs i Horsens er det første af vinterens 6 havneræs i Jylland/Fyn.


TAK til

DKFs klubberne Kano- og Kajakklubben NORD og Kano- og Kajakklubben Gudenaa 29.329,50 kr.

2018 Med venlig hilsen

Ken H. Andersen Fundraisingchef Kræftens Bekæmpelse

Årsmagasin | 2019

55


SAMLINGER, B STÆVNER OG LØ

Årsmøde 2019 – nyt format og mere indflydelse Årsmødet 2018 rykkede årsmøderne fra forår til efterår. Nyt er også at høj- og efterskoler kan blive medlemmer samt at hver klub har flere stemmeberettigede. Fordybelse lørdag - beslutninger søndag I arbejdsgrupper diskuterer vi lørdag de indkomne (lov)forslag. Der stilles – hvis ønsket - ændringsforslag, og der stemmes på vanlig vis om forslagene søndag. Alle medlemmer i DKF kan deltage, dog er det kun de stemmeberettigede, der kan stemme om søndagen. For de, der har lyst, er der andre muligheder for workshops om f.eks. uddannelse, klubtuning eller træning af børn og unge. Meningen er, at de grundige diskussioner og ændringsforslag tales frem lørdag. Mens selve afstemningen søndag er mere kortvarig - som når folketinget stemmer om lovforslag. Det er derfor væsentligt, at klubben stiller med flere deltagere, da der vil foregå 3-4 diskussioner sideløbende om lørdagen. Program, dagsorden, tilmelding og materiale kommer i juni. Dato: 2. 3. november i vestdanmark.

56

Årsmagasin | 2019

Censorsamling Dato: 15. - 17. november WWW: kano-kajak.org

Polo Junior Camp Dato: 15. november Sted: Glamsdalen Efterskole WWW: kano-kajak.org

Havneræs Dato: 1. december Sted: Ry Roklub WWW: havneraes.dk Havneræset er for roere i alle aldre, nye som erfarne roere. Der er for roere, som nyder at ro om vinteren, fastholde træningsniveauet og fastholde kontakten til kammeraterne i klubben. Vi kalder det et ”ræs”, for selvfølgelig gælder det om at komme først – i den gruppe man nu tilhører – og i forhold til dem, man måler sig med. Der roes 5 eller 10 km.

DKF Q Camp Q-camp er til Danmarks 40 hurtigste kvinder, der har lyst til at nørde workshops, le og spise sig gennem en weekend med ligesindede. Der er plads til 40, og campen bliver hurtigt fyldt op, så vi tilråder hurtig tilmelding. Dato: 30. august til 1. september 2019 Pris: Ej endelig men på niveau med tidligere Sted: Fastlægges i foråret 2019 Tilmelding: www.kano-kajak.dk/kurser


Samlinger, stævner og løb

Vild med Vand - Havnens dag Skal din klub være med til havnens dag? Lørdag d. 25 maj afholdes Havnens dag 2019 og åbner ca. 100 danske havne op for vandaktiviteter og vi har, igen i år, fået lov til at være med. Vi inviterer derfor alle vores klubber til at åbne klubben og være en del af denne dag på havnen. Kontakt en af vores konsulenter og hør hvordan vi kan hjælpe jer. Skriv til os på kano-kajak@bevaegdigforlivet.dk eller se på vores hjemmeside: bevaegdigforlivet.dk/kano-kajak.

Årsmagasin | 2019

57


DM

Årets danmarksmesterskaber I år har du otte stævnemuligheder, hvis du vil være med i kampen om DM-medaljerne. Hvert DM tilbyder løb til forskellige aldersklasser fra U12 til master. Hvis der ikke stiller nok op i en aldersgruppe, så lægges løbene sammen. Til de forskellige danmarksmesterskaber hører forskellige bådtyper lige fra de korte surfkajakker til de lange surfski. Af: Silas Kraul

DM ergometer 2018 Når julepynten er pillet ned, og julemaden skal konverteres til muskler, så er det igen blevet tid til DM i Ergometer. Stævnet henvender sig til alle fra U12-roere og til master-klasserne. Alt efter klasse ros 200 m., 500 m. og 1.000 m.

DM maraton DM-distancen varierer fra klasse/disciplin og er krydret med indlagte overbæringer. Stævnet henvender sig til alle fra U12-roere og til master-klasserne.

58

Årsmagasin | 2019

DM Havkajak, Rul og Teknik U18, senior, intro og 50 + Kan du rulle bare til den ene side, så kan du stille op i DM Havkajak, Rul i enten U18, intro eller 50+. I DM Havkajak Rul – seniorklassen – skal du udføre så mange af de 34 grønlandske rul som muligt. Læs mere om de forskellige rul og konkurrencebetingelserne på dmhavkajak.dk. I DM Havkajak,Teknik skal du i U18, intro og 50 + gennem 12-14 øvelser på en teknikbane, hvor du bliver testet i balance, smidighed, teknik og styrke. I seniorklassen skal du igennem 14-16 lidt sværere øvelser. Til alle øvelser findes der alternative øvelser. Der er fire deltagere på banen ad gangen. De fire med den bedste sammenlagte tid i hver klasse går videre til finalen. Læs mere om konkurrencebetingelserne på dmhavkajak.dk


DM

DM Oceanrace - Limfjordsrace Maraton Nibe Roklub har fornøjelsen at indbyde til DM OceanRace for havkajak og surfski lørdag den 24. august 2019. Løbet afvikles på Limfjorden med mål og start i Nibe. Ruten er ca. 22 km. og løbet går fra Nibe Havn til Gjøl Havn og retur - med udgående rute omkring sælernes ø ”Røn” og hjemgående rute omkring fiskerlejet Klitgaard. Der vil være indlagt 2 kontrolpunkter undervejs, som skal rundes for ikke at blive diskvalificeret. Løbet er for K1 havkajak og surfski, og man kan forvente krappe bølger og hård vind, hvis vejret er bidsk. Navigation-færdigheder er en større del af dette løb end de traditionelle ”øen rundt” løb, da pejlepunkter og bundforhold bliver en del af udfordingen. Løbet er en del af Dansprint Ocean Cup og samtidigt med DM også det sidste løb i 2019 Cup’en. Der vil være afsluttende præmieoverrækkelse for DM klasserne for selve løbet, og ligeledes vil sæsonens Cup blive afsluttet med tilhørende præmieoverrækkelse for den del. Her kan du læse mere om DM Oceanrace – Limfjordsrace

DM i Surfkajak og Denmark Open DM i Surfkajak holdes igen i år i forbindelse med Surfsymposiet. DM i Surfkajak afvikles søndag den 29. september. Alle – uanset niveau – kan stille op. Her gælder det om at få bølgerne til at arbejde for dig og din kajak alt imens, at det er dig og ikke bølgerne, der styrer kajakken. Her svinges, drejes og roteres. Under Denmark Open deltager også udenlandske surfkajakroere.

Kalender • 5. jan.: • 5.-7. jul.: • 17. - 18. aug.: • 24. aug.: • 1.- 3. sep.: • 8. sep.: • 21.-22. sep.: • 29. sep.:

DM Ergometer, Rødovre DM Kajak biathlon DM Havkajak, Teknik og Rul DM Oceanrace - Limfjordsrace DM Sprint, Regatta Gladsaxe DM Slalom Open DM Maraton, Vallensbæk DM Surfkajak.

DM sprint Er konkurrencer i kano og kajak på distancerne, 200 m, 500 m, 1.000 m, 2.500 m og 5.000 m. Ved årets DM vil der blive holdt B-finaler på alle distancer til og med 1.000 m. Program og løbende resultater kan følges på youpaddle.org.

DM i Kajak Biathlon DM Kajak biathlon er en kombination af kajak og skydning med laser gevær. Konkurrencen består af tre runder i kajak og to gange skydning. Hver gang man ikke rammer plet, skal man ud på en strafrunde. Udfordringen er således både at kunne ro hurtigt og at kunne holde pulsen nede, så man kan ramme plet på skydeskiven.

DM – Slalom Open DM i Slalom holdes for tredje gang i Silkeborg. Denne gang i en opgraderet udgave over en hel weekend. Det betyder, at der bliver en hel dag til at prøve/træne på slalombanen og herefter en hel dag med konkurrencer. Vi håber, at der er i 2019 også er folk til en C1 (kano) klasse.

Årsmagasin | 2017

59


DM

Danmarksturneringen i kajakpolo DM i kajakpolo holdes i sommermånederne og afvikles over en række udendørs stævner, som kaldes Danmarks Turneringen (DT). Af: Silas Kraul

Turneringsgruppen har i 2019 valgt at fortsætte med sidste års turneringsstruktur på baggrund af erfaringerne fra sidste år Der spilles derfor:

Herrer | Damer Liga: Otte hold Grundspil: Alle mod alle. To gange over tre runder. Slutspil: De fem bedste hold spiller slutspil alle mod alle, hvorefter der spilles finalekamp + bronzekamp. Ligaens nummer 6 til 8 spiller alle mod alle med de 5 bedste hold i 1. division om nedrykning.

Herrer 3. division Øst/Vest Afgøres når vi ved, hvor mange tilmeldte hold vi har.

Herrer |Damer/U18 Afgøres når vi ved, hvor mange tilmeldte hold vi har.

Herrer | Damer/U15 Afgøres når vi ved, hvor mange tilmeldte hold vi har.

Herrer 1. division: Ni hold Grundspil: Alle mod alle. To gange over fire runder. Slutspil: De bedste fem hold spiller om oprykning mod ligaens nummer 6-8. Nummer 5 til 9 spiller om nedrykning med de fire bedste hold i 2. division.

Herrer 2. division: Ni hold Grundspil: Alle mod alle. Tre gange over fire stævner. Slutspil: De fire bedste hold i 2. division spiller om oprykning til 1. division. De øvrige hold spiller om nedrykning til 3. division mod de tre bedste hold i 3. division.

DT afvikles over fire stævnerunder: DT1 - Grundspil: 4.- 5. maj DT2 - Grundspil: 25.- 26. juni DT3 - Grundspil: 15.- 16. juli DT 4 - Finale 1 - 10.- 11. august DT 5 - Op og ned -ryknings 31. august - 1. september

60

Årsmagasin | 2019


Børn og unge

Havkajak Ungdomstræf på Fyn Nyborg Kajakklub d. 7-8. september DKF oplever voksende interesse for aktiviteter for børn, som dyrker havkajak. Her kan I læse om forbundets årlige træf for børn og unge og om klubbernes netværk og aktiviteter for havbørn. Af: Silas Kraul

Igen i år arrangerer DKF det årlige træf før havbørn - denne gang i samarbejde med Nyborg Kajakklub. Vi glæder os til en weekend med workshops i førstehjælp, rulleteknik, Stand Up Paddling, surfski og meget mere. Træffet er som altid åbent for alle, der har lyst til at deltage. Også børn fra klubber uden for DKF. Vi kan lide at give børnene muligheden for at være ude i naturen, så overnatning sker i shelters eller telte (forplejning er inkluderet i prisen). Børnene skal ledsages af en voksen, gerne i små grupper (en voksen for 3-4 børn, afhængigt af børnenes erfaring). Børnenes alder varierer lidt, men generelt er deltagerne mellem 12 og 16 år.

Hvis du har gode ideer til, hvad jeres børn har lyst til at lære om havliv, teknik og fællesskab, så send gerne en email til il@kano-kajak.dk. Du vil kunne læse mere om arrangementet på vores nyhedsbrev og Facebook.

Facebook-gruppe for klubber med børn i havkajakker Tilmeld dig gruppen, hvor trænere og andre frivillige planlægger fælles børneaktiviteter. Gå på Facebook, søg efter ”Havbørn - Ung i Havkajak”, og glæd dig til et engageret fællesskab!

Årsmagasin | 2019

61


BØRN OG UNGE

Gratis tilbud til klubber, som ønsker flere børn og unge Her kan du læse om de forskellige lånepakker, kurser og aktiviteter, som klubberne kan benytte sig af i deres arbejde med rekruttering af børn og unge.

Kajakpolo – undervisningsmateriale og aktiviteter

Lånepakke (Børnekajakker) DKF tilbyder at udlåne fire børnekajakker med K1, K2´er kajakker og SUP-udstyr til start af jeres børnehold. Børnepakkerne består af tur- og kapkajakker, som passer til max. små 11-årige (55 kg.), som derfor ikke egner sig til ungdomshold. Det er gratis at låne pakkerne, dog sørger den nye låner selv for afhentning af kajakkerne fra forrige klub. Der er også andre pakker, som de større børn kunne få glæde af: surfski, ergometer, polokajakker og meget mere. Læs mere HER

DKF sommerskoler Forbundet ønsker at støtte klubber, som holder en sommerskole for at rekruttere børn. DKF hjælper med betaling af instruktører, tilmeldingsarbejde og lokal formidling af klubbens tilbud. Interesseret? Læs mere HER

Aldersrelateret Trænings Koncept (ATK) ATK er en udførlig instruktion, der beskriver, hvordan en roer udvikler sig fra start i klubben som 10-12-årig og frem til en karriere som voksen landsholdsroer. ATK er relevant for alle, der har med ungdomsroning og talentudvikling at gøre i klubben. DKF har i samarbejde med Team Danmark udgivet et kompendium, der giver anbefalinger til optimeret træning i forhold til børnenes udviklingsniveauer. Kompendiet bruges sammen med et online øvelsesbibliotek, hvor træneren kan samle inspiration til, hvorledes træningen kan sammensættes. DKF er i gang med at implementere ATK i klubberne, og klubberne kan blive officielle DKF-certificerede ATK-klubber. DKF holder gerne et seks timers ATKmodulkursus i din klub. Læs mere HER

62

Årsmagasin | 2019

Til at støtte eksisterende og kommende undervisere i kajakpolo har DKF to små hæfter, som kan downloades gratis på kano-kajak.dk. ‘Kom igang med kajakpolo’ Indeholder et komplet træningsforløb på 12 lektioner af cirka to timers varighed per lektion. Forløbet kan bruges direkte fra lektion 1-12, eller bruges som inspiration til at tilrettelægge et træningsforløb af kortere eller længere varighed. Inkluderer et øvelseskatalog. ‘Kajakpoloøvelser’ Er et lille hæfte med en række øvelser til at træne bestemte kajakpolofærdigheder samt forklaring på, hvordan man kan arbejde med strategi og spilforståelse. Derudover findes der ”Canoepolo-basic skills and tactics”, som er grundbogen på DKF-kajakpolotræneruddannelsen.


Børn og unge

PaddlePlay & PaddlePower= EPP system for børn PaddlePower dækker over 10 færdighedsniveauer for børn – et forstadie til det officielle EPP-uddannelsessystem. De første niveauer har til formål at introducere børnene til kajaksporten gennem leg og er uafhængige af kajaktype. På de højere niveauer trænes mere avanceret teknik i forskellige kajaktyper. PaddlePlay er en database med forskellige legeaktiviteter, som er med til at gøre børnetræning sjov og fagligt relevant. Aktiviteterne vises gennem 10 sjove ”tegneserier”, så alle kan være med til at træne børnene.

Nyt Facebookgruppe til dem med børn i havkajakker Tilmeld dig gruppen, hvor trænere og andre frivillige planlægger fælles børneaktiviteter. Gå på Facebook, søg efter ”Havbørn – Ung i Havkajak”, og glæd dig til et engageret fællesskab!

Læs mere HER

Børneaktiviteter 2019 Ungdomstræf Havkajak på Fyn Vi holder næste ungdomstræf i Nyborg d. 7.-8. september 2019! Vi glæder os til en weekend med workshops for rulleteknik, førstehjælp, Stand Up Paddling og meget mere. Interesseret? Læs mere på s. 61 PaddleBattle Cup 2019 I år vil fem klubber åbner deres hus til PBC: • Kajakklubben Pagaj d. 8. juni • Kano og Kajakklubben Limfjorden 15. juni • Hellerup Kajakklub d. 15. juni • Vejle Kajakklub d. 10. august. • Vallensbæk Kano og Kajak Club d. 17. august Det koster 40 kr. per. næse at deltage i PBC. Værtsklubben betaler ikke for deres deltagende børneroere. Læs mere HER

Ring til os! Har du en ide til andre aktiviteter eller udstyr, som kan gøre det lettere for jer at få flere børn i klubben? Så ring til DKF eller send en e-mail til il@kano-kajak.dk

Instruktørkurser for 15-18 årige DKF arrangerer Instruktør 1 kurser både i tur/kap og hav for unge under 18 år (men kom gerne, hvis du er 20). Det første kursus holdes efter sommerferien, men har I en gruppe på seks engagerede unge i klubben eller sammen med naboklubben, så opretter DKF et kursus for jer. Send en email til kni@kano-kajak.dk Årsmagasin | 2019

63


BØRN OG UNGE

Tilbud til talenter Kraftcentre, superkraftcentre eller talentcenter. Navnene er forskellige. Men fælles for centrene er, at det er centre for unge, der vil noget mere. Her finder du trænere, der er specialiseret i at træne unge i sprint, og et miljø, hvor de unge lærer at træne hensigtsmæssigt.

Kraftcenter Vest (KCV)

Talentcenter Hovedstaden (TCH)

Superkraftcenter Maribo Kajakklub (SKC Lolland)

Kontakt

Kontakt

Kontakt

Lillian Sølvsten – 3095 3097 lilliansolvsten@hotmail.com Kent Klitgaard – 2219 9765 klit@hst.aau.dk

Kim Wraae – 6018 7222 kim.wraae@kanokajak.dk Martin Søndergaard – 2073 2093 m.soendergaard@tdcadsl.dk

Sportschef Finn Larsen – 2246 1155 finn.l.kajak@gmail.com

Tilbud

Tilbud

Vi har roere fordelt fra U14 til seniorklassen, både piger og drenge, og kan stille med trænere på alle ugens dage. KCV tilbyder en varieret periodiseret træning. Vi deltager i stævner året rundt og afvikler træningslejr i Danmark og i udlandet. Vi har et samarbejde med Holstebro Elitesport, som omfatter eliteklasser fra 7.-9. klasser og på alle ungdomsuddannelserne (STX, HHX, mm). Dette giver mulighed for træning i skoletiden og forståelse fra skolerne i forhold til stævner og træningslejre. Der er tilknyttet fysioterapi, kostvejledning og mentaltræner til disse klasser.

Daglig træning under ledelse af tidligere top-roere med Kim Wraae i spidsen for en godt trænerteam. Vi tilbyder en blanding af kajaktræning og konditions- og styrketræning fordelt over ugen i et godt træningsfællesskab.

Sådan bliver du optaget Vi samarbejder med ungdomsafdelingen, hvor unge talenter spottes. Vi har desuden en bruttoliste, hvor også unge, der pt. ikke træner for fuld kraft, kan få udbytte af KCV træningen. Det er muligt at komme på KCV udefra.

64

Årsmagasin | 2019

Træningslejre: Vinter Lejr: Vi afvikler en vintertræningslejr i uge 7. Påske Lejr: Her tager vi sydpå, gerne til Italien, Spanien eller Frankrig. Man kan vælge mellem at være af sted i to eller tre uger. Sommertræningslejr: Der afvikles hvert år en sommer-træningslejr i Danmark.

Sådan bliver du optaget Nye boblere fra medlemsklubberne bliver tilbudt optagelse på baggrund af deres resultater ved Bagsværd Regatta og Sprint DM. U-14 Roere, der er kommet i A- eller B-finaler, er som udgangspunkt kvalificeret til optagelse.

Tilbud SKC Lolland har 30 roere i træning fra U14 til seniorklasserne samt en bobler gruppe på 10 styk U12 og U14 roere. Vi er et elitecenter, der tilbyder roere en varieret træning og mange tilbud frem mod elitecenteret på Bagsværd. Vi kan tilbyde bomulighed, 4-årigt gymnasieforløb med aftale om sammensatte timer til bedre mulighed for træning, 7.- 8. - 9. klasseforløb med mulighed for træning i skoletiden. Vi har trænere til daglig træning, 14 træningsweekender med bespisningsordning, tre årlige træningslejre af to til tre uger i Sevilla i Spanien og Tyn Nad Vltavou i Tjekkiet. Rigtig gode støtteordninger til materiel, rotøj, sponsorstøtte, fysioterapi og massage.

Sådan bliver du optaget SKC Lolland har egen indslusningsordning til elite fra 10 år. Det er desuden muligt at bruge træningsweekenderne til eliteopstart, og det er muligt at flytte til Maribo for at tage uddannelse på skole, gymnasium eller erhvervsuddannelse.


Børn og unge

Superkraftcenter Silkeborg

Talentcenter Trekanten

Superkraftcenter Vallensbæk (SKCV)

Kontakt

Kontakt

Kontakt

David Rytter Larsen 2366 6961 rytter77@gmail.com Lars Damgaard – 2191 3624 lrsdmgrd88@gmail.com

Bjørn Jeppe – 2894 8843 bjornjeppe@gmail.com Peer Christensen – 6095 5918 peerpagaj@gmail.com

Christian Grau – grau.vakc@gmail.com

Tilbud

Vi vil hjælpe dig med at udvikle dine eliteambitioner. Talentcenter Trekantens mål er at give dig de bedste forhold og muligheder, hvis du har drømmen og viljen til en elitekarriere. Vi har uddannede trænere, der vil styrke og støtte dig og gode faciliteter, hvor du kan koncentrere dig om din træning og nyde det gode sociale fællesskab.

Træningsstruktur ledet af flere erfarne og uddannede trænere. Minimum én daglig træning, der eksempelvis kan være kajak-, vægt-, løb-, svømme-, core- og stabilitetstræning. Vi har samarbejde omkring eliteidrætsklasser med: Silkeborg Gymnasium (STX), Silkeborg Handelsgymnasium (HHX), Silkeborg Tekniske Skole (HTX og EUD), Th. Langs Skole (HF), Silkeborg Efterskole (9. og 10. kl.) og Team Talentklasser på Langsøskolen (7. 8. og 9. kl.). Træningsfaciliteter: Indendørs træningslokaler i Silkeborg Kajakklub samt mulighed for at benytte indendørs træningslokale hos Elite Silkeborg. Herigennem har vi også adgang til fysioterapi, kostvejledning og mentaltræning. Der er mulighed for at deltage på to eller tre ugers påske-træningslejr i Sydeuropa i marts/april. Derudover er der mulighed for yderligere korte træningslejre samt deltagelse i udenlandske stævner.

Sådan bliver du optaget Talenter fra Silkeborg Efterskoles kajaklinje, Silkeborg Kajakklubs ungdomshold og udøvere fra andre klubber i nærheden af Silkeborg kan optages.

Tilbud

Vi tager på træningslejre i både Danmark og udlandet, og arrangerer jævnligt samlinger, så du kan prøve formen af mod nye konkurrenter.

Sådan bliver du optaget Talentcenter Trekanten kigger primært efter hvilke unge, der udviser glæde og træningsiver. Hvem har lysten til kontinuerligt at forbedre sine resultater? Og hvem har viljen til at træne hårdt for at nå sine mål? Det kan være svært at se, hvilke 12-årige, der har potentiale til at blive verdensmestre, men Talentcenter Trekanten giver de unge, der viser lyst og vilje, mulighed for at komme så langt, deres evner rækker.

Tilbud I Vallensbæk er vi en stor gruppe af unge roere tilknyttet miljøet omkring superkraftcenteret med 25 på eliteholdet. Vi tilbyder et træningsmiljø, hvor de unge roere arbejder sammen om at blive bedre, og hvor fællesskabet er en vigtig del, som motiverer den enkelte til at yde en høj træningsindsats. Her arbejdes målrettet med at udvikle de unge roere på det sportslige, menneskelige og sociale plan. Vi har 8-12 træninger om ugen med træner på. Vi forventer et stabilt fremmøde og en seriøs indstilling. Vi har et mål om at udvikle det hele menneske. Derfor vægter vi kammeratskab og det sociale ekstremt højt. Vi har stort fokus på mandskabsbåde, hvor vi ofte blander nybegyndere med eliteroere. Det giver alle nogle fede oplevelser samtidig med, at kammeratskabet og sammenholdet bliver styrket. Vi arrangerer tre træningslejre om året (vinter, påske og sommer) og herudover en række weekendsamlinger henover året.

Sådan bliver du optaget Som nybegynder (U10-U14) starter man hos boblerne i medlemsklubberne. Her handler det mest om legetræning for at se, om den unge har lysten, evnerne og motivationen til elite. Hvis disse forudsætninger er til stede, følger en gradvis overgang til SKCV. I SKCV rekrutterer medlemsklubberne først og fremmest fra egne rækker, hvor klubberne selv promoverer sporten. Dette sker blandt andet gennem sommerskoler, avisartikler, FB annonceringer og åbent hus aktiviteter.

Årsmagasin | 2019

65


ELITE LANDSHOLD OG

Skærpet fokus på OL-kvalifikation og medaljer ved OL I 2018 havde vi fokus på at etablere vores satsningsmandskabsbåde og konsolidere vores K1 til fortsat at være en del af den absolutte verdenselite. 2019 skal være året, hvor vi udnytter det momentum, vi har opbygget. Af: Lars Robl

Vi skal indfri de forventninger om resultater, som kræves af et verdensklasseforbund. Lars Robl, sportschef

66

Årsmagasin | 2019


Landshold og elite

2019 bliver året, hvor vi implementerer en justeret elitestrategi og elitestruktur, for her igennem at opnå en øget sammenhængskraft i det elite- og talentarbejde, der finder sted i klubber, kraftcentre og superkraftcentre og elitecenter. En elitestrategi, der skal tilsikre, at vi kontinuerligt kan indfri de forventninger om resultater, som kræves af et verdensklasseforbund.

Det dobbelte perspektiv – vi kigger frem mod 2020 og 2024 DKF´s elitestrategi, bygger på det, vi kalder det ”dobbelte perspektiv”. Det betyder, at der pt. anlægges såvel et 2020 som et 2024 perspektiv. Der arbejdes således i en 4-årscyklus frem mod det kommende OL, og hvor verdensmesterskaberne er det styrende mål for indeværende sæson. På samme tid og i samme proces fastholdes og udvikles potentialet for OL 2024.

Elitestrategien understøttes af en elitestruktur, hvor vores eliteatleter og talenter har et udviklende og målrettet træningsmiljø mod OL 2020, OL 2024 og OL 2028. Kvalifikation til OL 2020 står øverst på 2019-agendaen På den ”korte bane” og indenfor 2019 skal elitearbejdet i DKF først og fremmest sikre kvalifikation til OL 2020 For at kunne få det optimale ud af vores ressourcer er det nødvendigt at ”lægge tyngde i tid og rum”. Herved skal forstås, at jo tættere vi kommer på OL, jo færre atleter vil der være plads til på elitecenteret og aktiviteterne på og omkring elitecenteret. Dette for at kunne fokusere ressourceallokeringen til de atleter, der vurderes at skulle deltage i OL, men under hensyntagen til den nødvendige ”reserve”, handlefrihed og det optimale træningsmiljø. Det dobbelte perspektiv og ønsket om at ”lægge tyngde i tid og rum” stiller krav om udvikling af en organisation/struktur, der kan tilbyde et motiverende og udviklende træningsmiljø både for atleterne på elitecenteret, men også for de atleter, der ikke tilbydes en plads på elitecenteret - for derved at understøtte ønsket om resultater, talentfastholdelse og karriereforlængelse. Vi bygger om og udvikler Elitecenteret med ”vi-følelse” Elitecenteret ved Bagsværd Sø skal fortsat udvikles hen imod et attraktivt træningscenter, der tiltrækker eliten i DKF indenfor sprint, og hvor kulturen bygger på en udbredt ”vi-følelse”, der skal sikre et optimalt træningsmiljø, hvor videndeling, trivsel og udvikling på tværs af kategorier og bådtyper er tydelig og naturligt. Der skal arbejdes på at udvikle en kultur, hvor atleterne i stigende omfang tager ansvar for egen udvikling, hvilket understøttes af de allerede eksisterende individuelle aftaler, men udbygges med individuelle udviklingsplaner. Tæt samarbejde med kraftcentre og klubber omkring talentudvikling Ovenstående bygger på et tæt samarbejde med kraftcentre og klubber omkring talentudvikling, fastholdelse og karriereforlængelse. Der arbejdes på en større sammenhængskraft mellem landstræ-

Årsmagasin | 2019

67


ELITE LANDSHOLD OG

nere, talentchef, kraftcentre og klubber, der bl.a. skal tilsikre en større sammenhængskraft, kontinuerlig talentudvikling, men også fastholdelse og videreudvikling samt en karriereforlængelse af de atleter, der af forskellige årsager ikke findes plads til på EC jo tættere vi kommer på OL. Fra 2 verdensklasseatleter til 7 verdensklasseatleter Resultaterne i 2018 viste et godt fundament at udvikle videre på. Resultaterne i vores herre K2 og dame K4 ved VM betød,

at vi gik fra 2 verdensklasseatleter til 7 verdensklasseatleter i Team Danmark regi og viste – sammen med resultaterne i K1 - at vores resultatmæssige forventninger til det kommende OL har hold i virkeligheden. I 2018 blev det ligeledes besluttet, at iværksætte ”Projekt 2024”. Dette langsigtede projekt handler om at udvikle en herre K4 500 m, der kan kvalificere sig til og tage medalje ved OL 2024 i Paris. Projektet er sat i gang og har sin dagligdag på elitecenteret. Det er målet, at vi over tid vil være i stand til at samle seks-otte herrer

Elitestruktur Dansk Kano og Kajak Forbund

på højt internationalt niveau omkring projektet. Henset til tidshorisonten vil projektet indledningsvis omfatte U23 atleter. For at drive alt dette har DKF ansat Mette Barfod som landstræner, således trænerkapaciteten på elitecenteret nu udgøres af en cheflandstræner og en landstræner.

På de følgende sider finder du i nformationer om trænerteamet og vores satsningsbåde.

EC

Team DK specialister

Cheflandstræner & landstræner

”2020” EC atleter

68

Årsmagasin | 2019

Talentchef

”Projekt 2024”

”2024” U23/U18 Talentfastholdelse Karriereforlængelse

”2028” Udviklingstrup

Superkraftcentre & Kraftcentre

Klubber


Landshold og elite

Udviklingstrup 2024 og 2028 Dansk Kano og Kajak Forbund ønsker at styrke og prioritere overgangen fra at være ungdoms-talent til at blive senior elite-atlet. Af: Finn Pape | Foto: Niklas M. Hansen

besøg til træning i klubber og kraftcentre, træningssamlinger, gæste-træning på elitecenteret, DKF træningslejre i udlandet, samt præstationer ved nationale og internationale stævner vil være elementer, der danner baggrund for at følge de tilknyttede talenters udvikling i træning, udvikling i præstationer og udvikling i personlige kompetencer. Udviklingstrup 2028 For at være tilknyttet udviklingstrup 2028 skal talentet have:

DKF har i en årrække haft et frafald blandt vores elite-atleter, der er større end ønsket. F.eks. er Emma Aastrand Jørgensen, i en alder af blot 22 år, vores ældste nuværende dame elite-atlet. Det er målsætningen, at der i perioden frem mod først 2024 og senere 2028 vil være flere elite-atleter i alderen over 23 år end i dag, og at der samtidig udvikles nye og unge talenter. Således at DKF i 2024 råder over både en etableret senior-elite og en U23 elite, der tilsammen vil udgøre en større talentmasse, hvor kandidater til Seniorlandsholdene i 2024 og 2028 skal findes. På den baggrund etableres et samarbejde mellem klubber og kraftcentre på den ene side og DKFs Talentchef på den anden side. Samarbejdet omhandler atleter, der har daglig træning i klubber og i kraftcentre. Samarbejdet kommer til at bestå af to grupper: Udviklingstrup 2024 og Udviklingstrup 2028 der får en del fælles indhold, men også får forskelligt indhold, da talenterne i de to grupper er af forskellig alder.

Udviklingstrup 2024 For at være tilknyttet udviklingstrup 2024 skal talentet have: • Internationale sportslige præstationer på højt niveau i U18, U23 eller Senior. • Nationale sportslige præstationer i OL discipliner på højt niveau. • Træningsmæssige kompetencer på internationalt niveau – TD godkendt uddannelse. • Personlige kompetencer på internationalt niveau. Alle 4 punkter skal ligge inden for rammer, der sandsynliggør en kontinuerlig udvikling over de kommende 4-5 år, og hvor tilknytning til den trup, hvor kandidater til OL 2024 skal findes, er realistisk. De nævnte kompetencer vil altid blive vurderet i forhold til talentets alder. Det væsentlige element i samarbejdet bliver udarbejdelse og opfyldelse af individuelle langsigtede udviklingsplaner for de optagne atleter. Talentchefens

• Evt. Internationale sportslige præstationer på højt niveau i U16 eller U18. • Nationale sportslige præstationer på højt niveau i U16 eller U18. • Kompetencer for læring og tilvænning til udfordrende ugeplaner – Evt. idrætsklasse. • Aldersrelateret modenhed. Alle 4 punkter skal ligge inden for rammer, der sandsynliggør en kontinuerlig udvikling over de kommende 9-10 år, og hvor en senior elite karriere er en realistisk mulighed, for de der får en optimal udvikling. De nævnte kompetencer vil altid blive vurderet i forhold til talentets alder. Det væsentlige element i samarbejdet bliver udarbejdelse og opfyldelse af individuelle langsigtede udviklingsplaner for de optagne atleter. Talentchefens besøg til træning i klubber og kraftcentre, træningssamlinger, Klub- eller KC træningslejre i udlandet, samt præstationer ved nationale og internationale stævner vil være elementer, der danner baggrund for at følge de tilknyttede talenters udvikling i træning, udvikling i præstationer og udvikling i personlige kompetencer.

Årsmagasin | 2019

69


ELITE LANDSHOLD OG

Sprint sæsonplan og strategier

Træningslejr – Clemont, Florida (17. februar–14. april 2019) Træningslejren vil fokusere på de atleter, der vurderes relevante i forhold til kvalifikationen ved VM 2019 og selve OL 2020 samt projekt 2024. Træningslejren vil have fokus på opbyggende træning. Der vil blive lagt stor vægt på afprøvning og test af forskellige konstellationer i satsningsbådene (herre K2, dame K2 og dame K4). Der udtages 6 damer og 8 herrer til træningslejren.

70

Årsmagasin | 2019

De foretrukne konstellationer skal afprøves ved Spring Regatta og de efterfølgende 2 World Cups. Resultaterne heraf danner grundlag for udtagelsen til European Games og VM 2019. Spring Regatta – Bagsværd Sø 4.–5. maj 2019 Spring Regattaen er årets første regatta for vores udvalgte landshold. Som led i forberedelsen til World Cup i Poznan og Duisburg vil fokus blive lagt på at ro de udvalgte mandskabsbåde samt iagttagelse i K1 løb.

Individuelle resultater vil ikke danne grundlag for ændringer i allerede udtagede mandskabsbåde. World Cup – Poznan, Polen 24.–26. maj 2019 Udtagelse til World Cup i Poznan baseres på test udført på træningslejren i Florida samt på baggrund af iagttagelser ved Spring Regattaend. 4. – 5. maj 2019. Som udgangspunkt går DKF efter at udtage seniorroere/mandskaber, der kan sandsynliggøre en placering i top 8 - 10 i olympiske discipliner til World Cup´en. Ved


Landshold og elite

Rene og Mor ten

Kulturen i Elitecenteret bygger på en udbredt ”vi-følelse”, hvor videndeling, trivsel og udvikling på tværs af kategorier og bådtyper er tydelig og naturligt. Lars Robl, sportschef

denne World Cup afprøves endvidere HK4 500 m (projekt 2024).

Kvoter opnået i 2018 er som følgende: 10 (3 herrer/7 damer).

World Cup – Duisburg, Tyskland 31. maj–2. juni 2019 Udtagelse til World Cup Duisburg finder sted på baggrund af iagttagelser ved Spring Regattaen. Som udgangspunkt går DKF efter at udtage seniorroere/mandskaber, der kan sandsynliggøre en placering i top 12-15 i olympiske discipliner til World Cuppen.

VM træningslejr – Szeged, Ungarn 29. juli -19. august 2019 De atleter, der skal ro VM.

Bagsværd Regatta, Bagsværd Sø 31. maj–2. juni 2019 Ved Bagsværd Regatta deltager de atleter fra elitecenteret, der ikke deltager i World Cuppen i Duisburg. Præstationer, som sandsynlighør en top 8 placering ved VM, kan åbne op for en udtagelse til VM. European Games – Minsk 21.-30. juni 2019 European Games gennemføres som forberedelse til VM 2019 og under hensyntagen til løbsprogrammet samt de tildelte kvoter. Udtagelsen bygger på de opnåede resultater ved Spring Regatta, de to World Cup´s, og derved med de konstellationer, der formodes at skulle ro VM.

VM Sprint – Szeged, Ungarn 22.–25. august 2019 VM er kvalifikationsstævne til OL 2020 i Tokyo, og målet er at opnå minimum 6 kvota (2 på herresiden og 4 på damesiden). Udtagelser til VM finder sted på baggrund af resultater og iagttagelser ved Spring Regatta, de to World Cup´s, Bagsværd Regatta samt European Games. Danske Mesterskaber Sprint – Silkeborg 30. august -1. september 2019 Iagttagelse til bruttolandshold 2020. Test event OL 2020 – Tokyo, Japan 12.-16. september 2019 Til test-eventet udtages de atleter, der har kvalificeret sig til OL 2020.

Årsmagasin | 2019

71


ELITE LANDSHOLD OG

OL-satningsbåde Vores satsningsbåde for OL 2020 i Tokyo omfatter herre K1 1000m, dame K1 200m og 500m, dame K2 500m, herre K2 1000m og dame K4 500m. Til kvalifikationen, der finder sted ved VM 2019 i Ungarn, har vi fokus på opnå de ønskede kvoter, der giver os adgangen til og mulighederne ved OL 2020 i Tokyo. Af: Lars Robl

Herre K1, 1.000 m

Dame K1 200 m, K1, 500 m

René Holten Poulsen har over en årrække vist et højt internationalt niveau og med René´s refokusering i 2018, er det et stærkt fundament vi skal bygge videre på. René´s sølvmedalje ved VM i K1 5000 m viser, at han mener det alvorligt. René´s prioritet på enerkajak ligger nu entydigt på 1000 m. På K1 1000 m har Morten Graversen også vist sig som et stærkt kort, og han bliver interessant at følge i 2019. Sportslige resultater: OL: 2016 2012 2008

Herre K1 herre K1 herre K2

1.000 m 1.000 m 1.000 m

6. plads 4. plads sølv

VM:

herre K1 herre K1 herre K1 herre K1

500 m 1.000 m 500 m 1.000 m

sølv 8. plads guld guld

EM:

2017 2017 2015 2015

2017 2017 2016 2016 2016

herre K1 herre K1 herre K1 herre K1 herre K1

1.000 m 500 m 1.000 m 500 m 5.000 m

sølv bronze sølv sølv sølv

Emma Aastrand Jørgensen har igen i 2018 vist, at hun tilhører den absolutte verdenselite – samtidig med at hun har færdiggjort sin uddannelse som bygningsmaler. Det understregede Emma med sine medaljer ved World Cup, EM og VM i 2018. Med uddannelsen afsluttet har Emma fuld fokus på forberedelserne op til OL-kvalifikationen i 2019 på distancerne K1 200 m, K1 500 m samt K4 500 m. Sportslige resultater: OL: 2016 2016

dame K1 dame K4

500 m 500 m

sølv 6. plads

EM:

2018 2017 2017 2016 2016

dame K1 dame K1 dame K1 dame K1 dame K4

200 m 200 m 500 m 500 m 500 m

bronze sølv 5. plads bronze 6. plads

VM:

2018 2017 2017 2015 2015

dame K1 dame K1 dame K1 DK4 DK2

200 m sølv 200 m sølv 500 m bronze 500 m 10. plads 500 m 7. plads

EM:

2015 2015

dame K4 dame K2

500 m 500 m

7. plads 6. plads

dame K1 dame K1

500 m 200 m

guld guld

U23 EM: 2015 2015

René Holten Poulsen Højde: 188 cm Født: 28.11.1988 Job: Professionel roer Klub: Maribo Kajakklub Træner: Zoltan Bako

72

Årsmagasin | 2019

Emma Aastrand Jørgensen Højde: 169 cm Født: 30.01.1996 Job: Professionel roer Klub: Maribo Kajakklub Træner: Zoltan Bako


Landshold og elite

Herre K4, 500 m (projekt 2024) Vi har en klar målsætning om at udvikle en herre K4 500 m, der kan kvalificere sig til – og tage medalje – ved OL 2024 i Paris. De indledende og uformelle tiltag blev taget i 2018, men fra 2019 kører projektet for alvor. Henset til den lange tidshorisont vil bruttogruppen i første omgang være dannet af U23 atleter, der kan indhente og opbygge erfaring i sæsonens U23 konkurrencer. Projekt 2024 vil i den daglige træning høre til på Elitecenteret og derved under cheflandstræneren og landstræneren, og vil så overgå til talentchefen i forbindelse med U23 konkurrencer. I skrivende stund er bruttogruppen ikke endelig fastlagt.

Herre K2, 1.000 m Med udviklingen og resultaterne i 2018, hvor vi satte René i båden, har vi store forventninger til herre K2 og muligheder for en kvalifikation til OL 2020. Sammen med Morten Gravesen opnåede båden en fornem 5. plads ved VM i 2018. Udover Morten og René er der flere andre kvalificerede kandidater i spil.

Dame K2/K4, 500 m Vi har en klar målsætning om at få en dame K4 og K2 500 m kvalificeret til OL i 2020. Vi har i de seneste år arbejdet målrettet på at udvikle en dame K4 500 m med potentiale til at kvalificere sig til – og tage medalje – ved OL. Udviklingen og resultaterne i 2018, herunder placeringen som nr. 8 ved VM, viser, at pigerne har noget at have forventningerne i. Mulighederne for at nå målsætningen er ikke blevet mindre af, at Emma Aastrand Jørgensen er blevet en del af bruttogruppen. Der arbejdes i skrivende stund med denne bruttogruppe på K2 og K4: • Pernille Brandstrup Knudsen • Julie Frølund Funch • Line Langelund Eriksen • Bolette Nyvang Iversen, • Mette Maibom Gravesen • Emma Aastrand Jørgens

Årsmagasin | 2019

73


ELITE LANDSHOLD OG

Sprint U21 & U23-landsholdet 2019 DKF’s U21 og U23-landshold sprint har til formål at opnå internationale U21 og U23-resultater og medvirke til udvikling af talenter med potentiale til senere at nå højeste internationale niveau som senior. Af: Finn Pape

Vi skal vinde medaljer ved EM og VM i 2019 Finn Pape, Talentchef

U23 klassen er aldersklassen umiddelbart under seniorklassen, hvor mange af de bedste U23-talenter ud over U23- og U21-mesterskaberne, også deltager ved seniorernes verdensmesterskaber og europamesterskaber. Dette gør, at kravene til præstationer og træningsmængde er meget høje. DKF har inden for de seneste par år haft fremgang og har bl.a. vundet medaljer ved U23 EM i både 2014, 2015, 2016, 2017 og 2018. Med baggrund i det talentudviklingsarbejde der udføres i klubber, kraftcentre og på Elitecenteret, er det målsætningen at udvikle U23-talenter til også at kunne vinde U23 VM medaljer i 2019. Gennem deltagelse ved U23 VM og U23 EM og andre internationale stævner, samt via daglig træning i, klubber, kraftcentre og på Elitecenteret, er det målsætningen, at der udvikles mange U23-talenter, der både

74

Årsmagasin | 2019

fysisk, teknisk og mentalt har forudsætninger for senere at fortsætte deres udvikling på seniorlandsholdet. U23 Europamesterskaber 2019 Deltagelsen i U23 EM har til formål at give talenterne international stævneerfaring og sikre dansk kano og kajaksport gode internationale U23-resultater. Det er målsætningen at deltage med K1, K2 og K4 hos både damer og herrer, hvilket vil sige ca. 4-5 stk. dame U23 og ca. 4-5 stk. herre U23. Udtagelsen sker på baggrund af præstationer ved World Cups, Bagsværd regatta, og test ved træningssamlinger. Udtagelseskravet til U23 EM 2019 er en forventet 9. placering. I perioden fra Bagsværd regatta og frem til U23 EM sprint vil træningen være tilrettelagt i samarbejde mellem klub- KC- og evt. EC trænerteamet og DKF’s Talentchef, og skal være 100 %

rettet mod den eller de U23 EM disciplin(er) der deltages i. U23 Verdensmesterskaber 2019 Deltagelsen i U23 VM har til formål at sikre dansk kano og kajaksport gode internationale U23-resultater og give talenterne international stævne-erfaring. Det er målsætningen at deltage med K1, K2 og K4 hos både damer og herrer, hvilket vil sige ca. 4-5 damer U23 og ca. 4-5 herrer U23. Udtagelsen foretages på baggrund af præstationer ved U23 EM. Udtagelseskravet til U23 VM 2019 er en forventet top 12. placering. I perioden fra U23 EM og frem til U23 VM sprint vil træningen være tilrettelagt i samarbejde mellem klub- KC- og evt- EC- trænerteamet og DKFs Talentchef. Træningen skal være 100 % rettet mod den U23 VM disciplin, der deltages i.


Landshold og elite

U21 Nordiske Mesterskaber 2019 Målsætning for U21 NM-landsholdet 2019 er at deltage i alle discipliner med et stort hold samt være mest vindende nation i U21-klassen. U21 talenter udtaget til U23 EM er forhåndsudtaget til U21 NM. Resten af holdet udtages efter iagttagelse ved Bagsværd regatta og Silkeborg regatta. Det er målsætningen, at den bedste båd i hver disciplin forventes at kunne kæmpe med om førstepladsen, og det forventes, at den anden danske båd kan kæmpe med om placeringerne 2-4. Udtagelsesprocedurer Specifikke iagttagelsesprincipper og udtagelsesprocedurer fremsendes til klubberne i særskilt dokument før sæsonstart 2019.

Kalender 2019 16. - 17. mar.: 3. - 5. maj: 18. - 19. maj: 31. maj - 2. jun.: 8. - 10. jun.: 29. - 30. jun.: 2. - 7. jul.: 11. - 14. jul.: 23. - 28. jul.: 1. - 4. aug.: 10. - 11. aug.: 30. aug. - 1. sep.:

i Vallensbæk Test samling for U21 og U23 Bruttolandshold. Copenhagen Spring regatta. Maribo Regatta. Bagsværd Regatta. Nyt U23 Bruttolandshold K2 og K4 træning og test. Silkeborg Regatta. UEM træningslejr i Bagsværd UEM i Racice i Tjekkiet. UVM træningslejr i Bagsværd. UVM i Pitesti i Rumænien. UNM i Jönköping i Sverige. Dansk Mesterskab sprint i Silkeborg.

Målsætning 2019

Egenbetaling og landsholdstøj Læs mere om egenbetaling og landsholdstøj på kano-kajak > landshold-elite > sprint-landshold

• U23 VM – Deltagelse med dame og herre K1, K2 og K4, 1 medalje og alle både i top 12. • U23 EM – Deltagelse med dame og herre K1, K2 og K4, 2 medaljer og alle både i top 9. • U21 NM – Deltagelse med dame og herre K1, K2 og K4, så mange guld som muligt og alle både i top 4.

Årsmagasin | 2019

75


ELITE LANDSHOLD OG

Sprint U18-landsholdet 2019 DKF’s U18-landshold sprint har til formål at opnå internationale U18-resultater og medvirke til udvikling af talenter med potentiale til senere at nå højeste internationale niveau som U23. Af: Finn Pape

DKF´s U18-landshold har til formål at opnå internationale U18-resultater og medvirke til udvikling af en stor talentmasse i dansk kano og kajaksport. En talentmasse, der senere danner grundlag for et stærkt U23-landshold. Arbejdet med U18-landsholdet udføres i samarbejde med klubber og kraftcentre. U18-klassen er den aldersklasse, hvor unge talenter for første gang har muligheden for at deltage ved verdensmesterskaber og europamesterskaber, hvilket medfører, at kravene til præstationer og træningsmængde er høje. DKF har i en årrække haft flotte internationale resultater i U18-klassen, heriblandt U18-VM medaljer i både, 2014, 2015, 2016, 2017 og 2018. Med baggrund i det talentudviklingsarbejde, der udføres i klubber og kraftcentre, er det målsætningen at fastholde U18-resultater i verdenseliten hvert år. Gennem deltagelsen ved U18 VM og U18 EM og andre internationale stævner samt via daglig træning i klubber og kraftcentre, er det målsætningen, at der udvikles mange U18-talenter, der både fysisk, teknisk og mentalt har forudsætninger til at fortsætte deres udvikling på først U23-landsholdet og senere på senior-landsholdet. U18 Europamesterskab sprint Deltagelsen i U18 EM har til formål at give

76

Årsmagasin | 2019

talenterne international stævneerfaring og sikre dansk kano og kajaksport gode internationale U18-resultater. Det er målsætningen at deltage med både K1, C1, K2, C2 og K4 hos både damer og herrer, hvilket vil sige ca. 4-5 damer U18 og ca. 5-6 herrer U18. Sammensætningen af K2 og K4 mandskaber sker ud fra præstationer ved Copenhagen Spring regatta, U18 træningsweekend og Maribo regatta. Og selve udtagelsen sker på baggrund af præstationer ved Bagsværd regatta. Udtagelses-kravet til U18 EM 2019 er en forventet top 9. placering. I perioden fra Bagsværd regatta og frem til U18 EM sprint vil træningen være tilrettelagt i samarbejde mellem klub- og KC-trænerne og DKF’s talentchef og skal være 100 % rettet mod den eller de U18 EM disciplin(er), der deltages i. U18 Verdensmesterskaber sprint Deltagelsen i U18 VM har til formål at sikre dansk kano og kajaksport gode internationale U18-resultater og give talenterne international stævneerfaring. Det er målsætningen at deltage med K1, C1, K2, C2 og K4 hos både damer og herrer, hvilket vil sige ca. 4-5 damer U18 og 5-6 herrer U18. Udtagelsen til U18 VM bliver foretaget på baggrund af præstationer ved U18 EM. Udtagelseskravet til U18 VM 2018 er en forventet top 12. placering, hvor placeringerne til U18 EM vil

indgå i vurderingen. I perioden fra U18 EM, og frem til U18 VM sprint vil træningen være tilrettelagt i samarbejde mellem klub- og KC-trænerne og DKFs talentchef og skal være 100 % rettet mod den U18 VM disciplin, der deltages i.

Målsætning 2019 • U18 VM – Deltagelse med dame og herre K1, C1, K2, C2 og K4, 1 medalje og alle både i top 12. • U18 EM – Deltagelse med dame og herre K1, C1, K2, C2 og K4, 2 medaljer og alle både i top 9. • U17 Olympic Hope – Deltagelse med dame og herre K1, C1, K2, C2, K4 og C4, 4 medaljer og alle både i top 8. • U18 NM – Deltagelse med dame og herre K1, C1, K2, C2, K4 og C4, så mange guld som muligt og alle både i top 4.


Landshold og elite

U18 Nordiske Mesterskaber Målsætning for U18 NM-landsholdet 2019 er at deltage med fuldt hold i alle discipliner og være den mest vindende nation i U18-klassen. U18-talenter, der er udtaget til U18 EM, er forhåndsudtaget til U18 NM. Resten af holdet udtages efter iagttagelse ved Bagsværd regatta og Silkeborg regatta. Der udtages fuldt hold, hvor den bedste båd i hver disciplin forventes at kunne kæmpe med om førstepladsen, og hvor det forventes, at den anden båd kan kæmpe med om placeringerne 2-4. U17 Olympic Hopes regatta Målsætning for U17-landsholdet 2019 er at opnå top 8 placeringer af alle, der udtages, og at vinde 4 medaljer. Til U17 K1, C1, K2 og C2 udtages aktive født i 2002. Til U15/U16/ U17 C4 og K4 udtages aktive født i 2004, 2003 og 2002. Udtagelsen sker på baggrund af præstationer ved Dansk Mesterskab. Udtagelseskravet til U17 Olympic Hope regatta 2019 er en forventet top 8. placering. Udtagelsesprocedurer Specifikke iagttagelsesprincipper og udtagelsesprocedurer fremsendes til klubberne i særskilt dokument før sæsonstart 2018.

Kalender 2019 9. - 10. mar.: 3.-5. maj: 18. - 19. maj: 25.- 26. maj: 31. maj - 2. jun.: 29. - 30. jun.: 2. - 7. jul.: 11. - 14. jul.: 23. - 28. jul.: 1.- 4. aug.: 10. - 11. aug.: 30. aug. - 1. sep.: 7. - 8. sep.: 13. - 15. sep.:

i Silkeborg Test samling for U16 + U18 Bruttolandshold. Copenhagen Spring regatta. Maribo regatta. Nyt U18 Bruttolandshold K2; C2, K4 og C2 træning og test. Bagsværd regatta. Silkeborg regatta. UEM træningslejr i Bagsværd. UEM i Racice i Tjekkiet. UVM træningslejr i Bagsværd. UVM i Pitesti i Rumænien. UNM i Jönköping i Sverige. Dansk Mesterskab sprint i Silkeborg. Olympic Hopes træningslejr. Olympic Hopes regatta i Bratislava i Slovakiet.

Egenbetaling og landsholdstøj Læs mere om egenbetaling og landsholdstøj på kano-kajak > landshold-elite > sprint-landshold

Årsmagasin | 2019

77


ELITE LANDSHOLD OG

U16-landsholdet sprint 2019 DKFs U16-landshold i sprint har til formål at opnå internationale U16-resultater og medvirke til udvikling af talenter med potentiale til senere at nå højeste internationale niveau som senior. Af: Finn Pape

DKF´s U16-landshold har til formål at opnå internationale U16-resultater og medvirke til udvikling af en stor talentmasse i dansk kano og kajaksport. En talentmasse, der senere danner grundlag for et stærkt U18-landshold. Arbejdet med U16-landsholdet udføres i tæt samarbejde med klubber og kraftcentre. U16-klassen er den aldersklasse, hvor unge talenter for første gang har muligheden for at deltage på DKF´s U-landshold og deltage i store internationale konkurrencer. DKF har i en årrække haft flotte internationale resultater i U16-klassen og med baggrund i det talentudviklingsarbejde, der udføres i klubber og kraftcentre, er det målsætningen at fastholde internationale

78

Årsmagasin | 2019

U16-resultater i verdenseliten hvert år. Gennem deltagelse ved U16 Nordiske Mesterskaber samt U15 og U16 Olympic Hopes regatta samt via daglig træning i klubber og kraftcentre er det målsætningen, at der udvikles mange U16-talenter, der både fysisk, teknisk og mentalt har forudsætninger til at fortsætte deres udvikling på U18-landsholdet, hvor der grundet både europamesterskaber og verdensmesterskaber stilles meget store træningskrav. U16 Nordiske Mesterskaber Målsætning for U16 NM-landsholdet 2019 er at deltage med fuldt hold i alle discipliner, og være den mest vindende nation i U16-klassen. U16 NM-landsholdet udtages

Målsætning 2018 • U15/16 Olympic Hope deltagelse med dame og herre K1, C1, K2 og C2. 3 medaljer og alle både i top 8. • U16 NM deltagelse i alle discipliner, så mange guld som muligt og alle både i top 4.


Landshold og elite

på baggrund af præstationer ved Maribo regatta, Bagsværd regatta og Silkeborg regatta. Der udtages fuldt hold, hvor den bedste båd i hver disciplin forventes at kunne kæmpe med om førstepladsen, og hvor det forventes at den næstbedste båd kan kæmpe med om placeringerne 2-4. U15 og U16 Olympic Hopes regatta Målsætning for U15- og U16 OH-landsholdet 2019 er at opnå top 8 placeringer af alle, der udtages, og at vinde minimum 4 medaljer. • Til U15 K1 og C1 udtages aktive født i 2004 • Til U16 K1 og C1 udtages aktive født i 2003 • Til U15/16 K2 og C2 udtages aktive født i 2003 eller 2004 • Til U15/U16/U17 K4 og C4 udtages aktive født i, 2002, 2003 og 2004.

Kalender 2019 9. - 10. mar.: 3. - 5. maj: 11. - 12. maj: 18. - 19. maj: 31. maj - 2. jun.: 29 - 30. jun.: 5. - 7. aug.: 10. - 11. aug.: 30. aug. - 1. sep.: 7. - 8. sep.: 13. - 15. sep.:

K2 og K4 træning for U16 Bruttolandshold i Silkeborg. Copenhagen Spring regatta. K2 og K4 træning for nyt U16 Bruttolandshold i Lyngby. Maribo Regatta. Bagsværd Regatta. Silkeborg regatta. UNM træningslejr i Bagsværd. UNM i Jönköping i Sverige. Dansk Mesterskab sprint i Silkeborg. Olympic Hopes træningslejr. Olympic Hopes regatta i Bratislava i Slovakiet.

Udtagelsen sker på baggrund af præstationer ved Dansk Mesterskab sprint. U16 udtagelsesprocedurer 2019 Specifikke iagttagelsesprincipper og udtagelsesprocedurer fremsendes til klubberne i særskilt dokument før sæsonstart 2019.

Egenbetaling og landsholdstøj Læs mere om egenbetaling og landsholdstøj på kano-kajak > landshold-elite > sprint-landshold Årsmagasin | 2019

79


ELITE LANDSHOLD OG

Kajakpolo: Landshold 2017 Af: MD | Foto: Søren Nielsen

Handlingsplan – Damesenior

Handlingsplan – Herresenior Der bliver arrangeret landsholdssamlinger over vinteren og i løbet af foråret, hvor potentielle kandidater til herrelandsholdet vil blive inviteret. På baggrund af disse samlinger vil der blive udtaget en bruttotrup, som deltager i sæsonens hovedstævner. I løbet af sæsonen bliver holdet reduceret til de spillere, som skal repræsentere Danmark ved EM i august 2019 i Portugal. Sæsonen 2019 tegner spændende, dog er landstræneren for næste sæson for nærværende ikke på plads. Peter Ravn har valgt at stoppe efter nogle spændende år. Jakob Kaad Pixi ønsker at fortsætte i samarbejde med en ny træner. Der arbejdes pt. således på at finde en ny landstræner til herrerne.

80

Årsmagasin | 2019

Størstedelen af spillerne fra bruttotruppen 2018 fortsætter. Desuden vil spillertruppen til samlinger være udvidet med enkelte af de unge talenter fra vores nuværende U21-landshold. Ved VM i Welland i 2018 opnåede herrelandsholdet en 9.-plads hvilket ikke opfyldte de stillede mål og forventninger. Det er således ambitionen at fortsætte tidligere positive udvikling og kæmpe med om medaljerne ved næste EM i Portugal. De sidste år både ved VM og EM, har herrer landsholdet været tæt på, og med nuværende erfarne spillere i kombination med nye unge talenter, er mulighederne tilstede.

Der bliver arrangeret landsholdssamling i januar og i løbet af foråret. Her vil potentielle kandidater til damelandsholdet blive inviteret, og der vil samtidig blive udarbejdet en plan for deltagelse i nationale og internationale turneringer. Landstræneren for 2018 hollænderen Michel Boonacker fortsætter det gode arbejde, og Michel ser frem til en spændende sæson 2019. Det danske damelandshold står overfor en spændende sæson i 2019. Holdet skal bygge videre på den gode præstation fra VM i Welland, hvor de spillede sig til en flot 11.-plads. Vores hollandske træner har tilført en god energi til holdet. Det danske damelandshold er således i en god proces, hvor de kan gøre det bedre til EM i Portugal i 2019. Derfor er fokus på at videreudvikle holdet, både, at holdet får en større bredde med høj kvalitet samt, at holdet bliver endnu dygtigere til at holde sig til konceptet. Det er også vigtigt for holdet, at spillerne hver især er i stand til at præstere på et højt fysisk niveau samt på det tekniske. Disse egenskaber skal holdet arbejde videre med under stævner og træningssamlinger hen over hele 2019. I den kommende sæson deltager damelandsholdet i følgende turneringer: OCI i Odense, januar, samt flere internationale turneringer, herunder udvalgte ECA-turneringer.

Sportchef Sportschef Martin Dagnæs Tlf.: 2814 7905 martin.dagnaes@ kano-kajak.dk


Landshold og elite

Handlingsplan – U21-herrer Der bliver arrangeret landsholdssamling i januar og i løbet af foråret. Her vil potentielle kandidater til U21-landsholdet blive inviteret. Sæsonen er allerede startet, hvor de første træningssamlinger er afholdt i nov. 2018. Der arbejdes videre i 2019 med træningssamlinger samt deltagelse i div. turneringer for at kunne stille med et godt hold til EM i Portugal til august 2019. Ambitionen er at komme med i top 4 og således komme til at kæmpe med om medaljer svarende til tidligere gode præstationer. Ved VM i Welland i 2018 skuffede U21 landsholdet med en 10. plads og der ønskes således at gøre det bedre til EM i Portugal.

Pete Davey fortsætter ved roret, og det giver muligheder med at fortsætte den gode udvikling med vores unge talenter. Udover træningssamlinger og deltagelse i turneringer i Europa, arbejdes der hårdt på de mange træningssamlinger, hvor der er planlagt træningssamlinger dels i Odense hen over vinteren og dels i de forskellige klubber. Udover vores U21, som skal deltage i EM, vil der også blive arbejdet med et U21 B, hvor vores øvrige unge talenter vil blive samlet og træne for at på sigt vil kunne opnå kvalifikationer til at deltage på vores U21-landshold og på sigt på vores herrelandshold. Selv om man skulle blive valgt fra på U21, er der stadig fremtidsmuligheder for at komme på herrelandsholdet, da

vores talentmasse er stor. For herrepolo ser fremtiden således lys ud, og vores ungdom vil fortsat være med til at højne niveauet. Pete ser frem til endnu et spændende år med udvikling af vores danske talenter og håber meget at kunne udvikle den gode talentmasse, så vi igen kan vinde medaljer, som U21-herrerne opnåede både ved VM 2014 og EM 2015. Pete Davey udtaler, at coaching af U21 er en meget spændende mulighed, og det er klart, der er en stor vilje til at vinde medaljer ved det næste store mesterskab. Den endelige trup vil bestå af spillere med høje niveauer af dygtighed, fitness, spilbevidsthed og vilje. Stor værdi vil også placeres på spillere, der spiller godt sammen.

Handlingsplan – U14-talenthold og U16-landshold

Handlingsplan – U18og U21 B-herrer Sæsonen 2018 vil vi arbejde videre med integrering af de bedste U18-spillere og U21 B-spillere, som en del af U21-landsholdet. Dette set ift. den store talentmasse vi pt. har i denne aldersgruppe. Michael Jakobsen startede som træner i 2018 og fortsætter i 2019 med at varetage træningen af vores U18/U21 B- talenter. Planen er, at der vil blive arrangeret træningssamlinger i løbet af vinteren og foråret 2019 for fortsat at udvikle vores unge talenter og gøre dem klar til at deltage på vores U21-landshold og herrelandsholdet. Samtidig vil der blive etableret et samarbejde med vores U14-talenthold og vores U16-landshold, så den gode udvikling kan fortsætte. Endelige planer vil blive udsendt i det nye år.

Det gode talentarbejde med vores U14-talenthold og et U16-landshold fortsætter i 2019 med Mads Christensen som U14 træner og Jørn Vest Hansen som U16 træner. Efter et spændende år for begge hold med god udvikling ser vi frem til 2019, hvor der arbejdes med flere spændende projekter og deltagelse i udenlandske turneringer. Blandt andet arbejdes der igen med en tur til Belfast, hvor de deltog 2017 med gode resultater. Det var en rigtig god tur og de enkelte spillere opnår gode erfaringer med det at deltage i internationale turneringer. På vores unge U14-talenthold er der både drenge og piger, og det er planen at fortsætte dette glimrende arbejde og også arbejde hen imod at få etableret nogle ungdomslandshold for pigerne. Det er planen at fortsætte med træningssamlinger i løbet af 2019 samt at deltage i turneringer, både nationalt og internationalt.

Årsmagasin | 2019

81


ELITE LANDSHOLD OG

Maratonlandsholdet Landsholdets maratonaktiviteter bliver igen i år gennemført under DKF´s eliteteam og under elitebudgettet. Det overordnede administrative ansvar for den praktiske planlægning af maratonlandsholdets aktiviteter ligger hos sportschefen. Af: Lars Robl

Også på maraton-området ønsker DKF sig repræsenteret på et højt internationalt niveau. Der er fri tilmelding til World Cups, og dette skal ske gennem maratonkoordinatoren senest 3 uger inden løbet. For at komme i betragtning til en udtagelse til EM og VM er det afgørende, at der ros i den båd/ klasse, man gerne vi iagttages/udtages i. Det er maratonkoordinatoren, der iagttager og i samråd med sportschefen, foretager udtagelsen af maratonlandsholdet.

82

Årsmagasin | 2019

Iagttagelse til EM Iagttagelse til EM, der finder sted den 25. – 28. juli 2019 i Decize, Frankrig sker ved følgende løb: • 11. maj 2019: Nordic Maraton, Maribo i K1/ C1 damer/herrer, senior/U23/junior • 12. maj 2019: Paradisløber, Silkeborg i K2/C2 damer/herrer, senior/U23/junior Derudover anbefaler vi deltagelse i: • Waterland Marathon, Amsterdam, der afholdes den 13. april 2019 samt i

• World Cup Sandvika/Bærum, der afholdes i Norge den 31. maj – 2. juni 2019. grundet den internationale deltagelse. Disse to løb vil også indgå i grundlaget for udtagelse til EM. Udtagelsen til EM foretages således på baggrund af resultaterne fra ovenstående kombineret med en vurdering af, hvorvidt de potentielle både kan opnå en placering i bedste halvdel til EM eller vurderes at have et højt udviklingspotentiale. Såfremt resultatet ved EM giver udtagelse


Landshold og elite

Thorbjørn Rask, Nicolai Thomsen og Mads B. Pedersen viste gennem deres imponerende resultater i 2018, at vi er med helt fremme på den internationale maratonscene. Lars Robl, sportschef

til VM, så skal atleterne påregne, at bådene sendes afsted til Kina kort tid efter EM. Iagttagelse til VM • 17 - 20. oktober 2019 VM marathon, Shaoxing Kina For at kunne udnytte forberedelsestiden optimalt frem mod VM, så vil en medalje opnået ved EM medføre en udtagelse til VM. Herudover vil iagttagelse til VM finde sted således: • 25. - 28. juli 2019: EM i Decize i Frankrig • 21. - 22. september 2019: DM marathon i K1/K2/C1/C2 damer/herre, senior/U23/ junior.

Udtagelse til VM foretages på baggrund af resultatet til iagtagelseskonkurrencerne kombineret med en vurdering af, hvorvidt de potentielle både kan opnå en placering i top 8 ved VM. Maratonkoordinatoren kan i særlige tilfælde udtage enkelte både, der ikke har mulighed for at deltage i ovennævnte udtagelsesforløb som følge af sprintaktiviteter, men som vurderes at være potentiel medaljekandidat og at have et niveau, der ligger betydeligt over de øvrige roere. Der vil blive afholdt samlinger for de udtagede atleter umiddelbart inden EM og VM, endvidere vil der blive afholdt en maratonsamling for alle interesserede i løbet af efteråret. Datoer er ikke fastlagt i skrivende stund.

Egenbetaling og landsholdstøj Deltagelse på maratonlandsholdet vil blive med egenbetaling. Der ydes et tilskud til EM, VM og træningssamlinger. DKF står for tilmelding til de enkelte konkurrencer i samarbejde med maratonkoordinatoren. Aktive, der udtages til maratonlandsholdet, tilbydes en rejsepakke med transport af sig selv, materiel, ophold osv. Deltagerafgiften for hver aktiv udregnes på baggrund af disse udgifter fratrukket tilskud. Deltagerbetalingen opkræves hos atletens klub.

Årsmagasin | 2019

83


ELITE LANDSHOLD OG

DKF’s Eliteteam – sprint og maraton Sportschef Lars Robl Tlf.: 2349 1669 Mail: lars.robl@kano-kajak.dk

Ledelse, udvikling, økonomi og administration af elitearbejdet I DKF, sprint og maraton landshold, samarbejde med kraftcentre, smarbejde med Team Danmark og sponsorarbejdet på eliteområdet. Refererer til den eliteansvarlige i DKF´s bestyrelse samt DKF´s direktør.

Landstræner Zoltan Bako Tlf.: 2600 0514 Mail: zoltan.bako@kano-kajak.dk

Er overordnet ansvarlig for dagligdagen på elitecenteret, herunder den daglige træning og udvikling af de atleter, der er tilknyttet elitecenteret. Zoltan forestår programplanlægning, træning, test og konkurrenceplanlægning i samarbejde med landstræneren. I samarbejde med sportschefen ansvarlig for udtagelse af atleter til satsningsbådene. Refererer til sportschefen.

Landstræner Mette Barfod Tlf.: 2023 2058 Mail: mette.barfod@kano-kajak.dk

Bistår cheflandstræneren i programplanlægning, træning, test og konkurrenceplanlægning. Er i samarbejde med cheflandstræneren ansvarlig for den daglige træning og udvikling af de atleter, der er tilknyttet elitecenteret. Står får den løbende koordination med talentchefen omkring de atleter, der hører til U23 strukturen. Er endvidere ansvarlig for de individuelle udviklingsplaner vedrørende de atleter, der er på elitecenteret samt for det praktiske samarbejde og koordination med Team Danmarks specialister. Refererer til sportschefen.

Talentchef Finn Pape Tlf.: 3042 4433 Mail: finn.pape@kano-kajak.dk

Talentchef og træner for U16, U18 og U23 damer og herrer. Ansvarlig for aktiviteter i og omkring ”udviklingstrup 2024” og ”udviklingstrup 2028” i tæt samarbejde med superkraftcentre, kraftcentre og klubber, herunder træningssamlinger, udtagelser, konkurrencer, talentfastholdelse, karriereforlængelse samt økonomi. Refererer til sportschefen.

Trænere tilknyttet Elitecenteret i Bagsværd I begrænset omfang tilknyttes trænere til følgende hold: • U23 assisterende landstræner, Kim Wraa • U18 assisterende landstræner, ikke besat endnu • U16 assisterende landstræner, ikke besat endnu • Maratonkoordinator, Karsten Solgaard. Følg med på kano-kajak.org samt i nyhedsbrevet. Følg med på kano-kajak.org samt i nyhedsbrevet. 84

Årsmagasin | 2019Vi holder Årsmøde D. 2. og 3. november vest for storebælt

Trænger du til at få hænderne op over hovedet?

Kom og vær med + Indflydelse og Inspiration + Fællesskab og galskab + Kom og mød medlemmer fra andre klubber.

Tilmeld dig DKF’s nyhedsbrev, så du ikke går glip af invitationen.