Page 1


KEDVES OLVASÓ, TARTALOM

IDÔSZAKOS INGYENES KIADVÁNY

Felnôttképzési Nyilvántartási szám: 02-0099-05 2011. december–2012 január, VII. évfolyam 10. szám. Ingyenes kiadvány, megjelenik a hónap elsô keddjén 7000 példányban. Kiadja a KANGA Közhasznú Egyesület 7627 Pécs, Zsigmond utca 32. +3630/450-0799 zsebibabafuzet@kangaegyesulet.hu WWW.KANGAEGYESULET.HU ÜGYFÉLFOGADÁS: A Szivárvány Gyermekházban Pécs, Veress E. u. 6. • H–Sz: 9.00–12.00 illetve elôzetes egyeztetés alapján.

Felelôs szerkesztô: a KANGA Egyesület elnöke Szerkesztô: SZENTENDREI JUDIT zsebibabafuzet@kangaegyesulet.hu +3630/450-0799

Decemberi számunk szerzôi: BOBÁNOVICS GABRIELLA, BUJDOSÓ ISTVÁN, SIMONNÉ KOSZÉR ANDREA, SZENTENDREI JUDIT, SCHÓBER TAMÁS Programok: SZENTENDREI JUDIT zsebibabafuzet@kangaegyesulet.hu H–P: 9.00–12.00 • +3630/450-0799

Címlapfotó:

www.szentendreifoto.hu Elôkészítés: Tóth Árpád Nyomda: Bocz Nyomdaipari Kft.

Lapzárta minden hónap 10-één. A programváltoztatás jogát fenntartjuk! A kiadványt a postaköltség átvállalásáért postázzuk. Fél év: 1.100 Ft, egy év: 2.000 Ft.A postaköltséget az 5080011111132677-es bankszámlaszámra vagy rózsaszín csekken a KANGA Egyesület címére (Szivárvány Gyermekház Pécs, Veress E. u. 6.) lehet befizetni. Közleményben kérjük a postacím feltüntetését. A lapban megjelent hirdetések és programok tartalmáért a kiadó nem vállal felelôsséget. Olvasói leveleket és fotókat a zsebibabafuzet@kangaegyesulet.hu e-mail címre várjuk.

A beküldött anyagokat a szerkesztôség nem archiválja, és nem küldi vissza.

KEDVES OLVASÓ! Az az általános vélekedés, hogy a díszesfényes ünnepek gyerekként a legcsodálatosabbak. Nem értek ezzel egyet: csodát teremteni, hétköznapi, praktikus otthonban megágyazni a karácsonyi angyaloknak, megtölteni illattal, ízzel, hangulattal a fészket talán még izgalmasabb. Ünnepi számunkban pszichológus szakértônkkel utána jártunk, hogy milyen is a szép karácsony a gyermeki léleknek, de szó esik az újságban ünnepi zenérôl és zöld karácsonyról is. Dolgozó mami sorozatunkban ezúttal rendhagyó módon egy különleges családnál jártunk, ahol a munka és az otthon ugyanaz. Programkínálatunkban számtalan adventi és karácsonyi idôtöltést kínálunk, amelyek segítenek közelebb hozni az ünnepet. Mézillatú, csengôszavú, békességes, áldott karácsonyt kívánunk mindenkinek!

Szentendrei Judit

A TARTALOMBÓL: Babák, gyerekek: • Az ünnep pszichológiája • Szüléstörténet • Mozgás és tanulási képességek • Babakötvény Testi-lelki egészség: • Fûszerek • Zöldkaland • Zene és ünnep Nôi sarok • Dolgozó mami PROGRAMOK Kanga Egyesület: • Hírek, szolgáltatások • REGIO játék KANGAkuckó • KUPONAKCIÓ w w w. k a n g a e g y e s u l e t . h u

4–5. 6–7. 11. 18. 14. 13. 17. 8–9. 23–38. 17. 22. 19–20.

3


4

AZ ÜNNEP PSZICHOLÓGIÁJA

Angyalkaváró, csillogó szemû csemetébôl lám-lám, mára mi lettünk az angyalkák. Minden karácsonykor óhatalanul visszasettenkedik az észrevétlenül eltelt gyermekkor: nehéz a csillogó, sejtelmes-szépséges ünnepet máshogy látni, mint egy gyermek. Szerencsés esetben két család értékrendje, szokásrendszere, ünneprôl való felfogása hoz létre egy új csodavárást, ami immár a gyerekeinkké. Pszichológus szakértônkkel arról beszélgettünk, hogy milyen a jó ünnep egy kisgyermekes családban.

Advent – gyerekszemmel A vallások, a néphagyomány nagyon jól tudott valamit: az ünnepet várni kell. Várni, készülni talán még sokkal jobb, mint maga az ünnep. Tartsuk meg az Adventet! Nem kell bonyolult dolgokra gondolni: készítsünk koszorút az ajtóra a gyerekekkel, díszítsük az ablakot, süssünk aprósüteményt, minden nap valami apróságot. Az adventi naptár bontogatásával a gyermek vizuálisan SZAKÉRTÔ:

Goldmanné Fehér Hajnalka

A

RITKA PERCEK SELYEMSZALAGJÁT... Ünnep a családban A családi rítusok, szokások tartják fent a család egységét – mondja szakértônk, Goldmann-né Fehér Hajnalka gyermekpszichológus. – Ezek adnak a családnak egy szakrális vonulatot. A családi rítusok alapozzák meg a család identitását, vagyis az azonosságtudat érzését. Ha nem mûködik a családban a rítusok, szokások rendszere, akkor a családtagok bizonytalannak érezhetik magukat, identitásuk gyengül. A rítusok, szokások, ünnepek hidat építenek a generációk között. Kifejezik a társas kapcsolatot. Értéket tulajdonítanak. A szentséget hangsúlyozzák. Ha vannak ilyenek, vigyük tovább saját gyerekkorunk szokásait, legalábbis tartsunk meg belôle olyan elemeket, amelyekkel tudunk azonosulni. Mindegy, hogy a Jézuska hozza fát, vagy együtt díszítjük fel, hogy van sok karácsonyi süti, vagy nincs hangsúly az ételeken, a lényeg, hogy a hétköznapitól eltérô események-ízek-illatok lengjék körül az ünnepet. Az ünnepeknek van bizonyos idôt tagoló funkciója is – folytatja a szakember. – A kisgyermek tájékozódása az idôben elég korlátozott. Sokat segítenek számukra például az ünnepek. A kisgyermek azt szereti, ha élete, a napjai nagy mértékben átláthatóan, megszokott módon zajlik. Az ünnepek lehetôséget adnak a megszokottból való kilépésre, ez által is hangsúlyossá válnak és kapnak egy plusz funkciót, hozzátesznek a családi identitás erôsödéséhez. – Z s e b i B a b a F ü z e t •

2 0 1 1 .

pszichológus

is követni tudja az ünnep közeledtét (számtalan adventi naptár ötletet találhatunk a gyermekszoba.blog.hu oldalon, érdemes böngészni). Fontos eleme az ünnepeknek a készülôdés idôszaka. Hogyan fogja a család megvalósítani, közösen átgondolják a részleteket. (ünnepi menü, ajándékok, rituálék).mondja Hajnalka. Az adventi készülôdés idôszaka remek lehetôség olcsó és ötletes dekorációk készítésére: fûzzünk fel pattogatott kukoricát d e c e m b e r

2 0 1 2 .

j a n u á r


AZ ÜNNEP PSZICHOLÓGIÁJA

Az ünnep maga Minden család a saját egyéni módján tartja ünnepeit. A saját családtörténetének és értékrendjének megfelelôen. Az ünnepek, a rítusok kapaszkodót adnak a gyermekeknek is és a szülôknek is. Bírnak egy plusz potenciállal, bennük van a lehetôség, hogy megszenteljék a családot. Fontos, hogy a szülôk értékeket közvetítsenek a gyermekek felé és tegyék ezt oly módon, ahogyan az személyiségükkel és a világról való vélekedésükkel harmóniában áll.- véli a szakértô. A karácsony családi ünnep. Az összetartozásról szól. Ezért fontos, hogy az ünnep érintse a kis és nagycsaládot egyaránt. Minél nagyobb egy gyerek, annál jobban élvezi a nagymamák, nagynénik, unokate-

és tekerjük a koszorúalap köré, ezt akaszszuk az ajtóra, készítsünk fehér pillecukorból az ablakra hópehelyfûzéreket! Esténként egy gyertya mellett gyakoroljunk karácsonyi énekeket, ezt még az énekelni nem tudó babák is örömmel fogadják. (A gyertyafény megnyitja a gyermekek lelkét, érdemes illatokkal párosítani.) Ajándék, vacsora – ôrület! Sok családban hallani félig komolyan-félig tréfásan, hogy a karácsony a legnagyobb stressz az évben. Az ünnepvárásban, ahogy mondtuk, fontosak a külsôségek, de nem a legfontosabbak: kisgyerekes családban nehéz sokfogásos vacsorával és makulátlanul tiszta otthonnal várni a karácsonyt, egyik sem éri meg, hogy feszültség legyen az ünnepnapokon a családtagok között. Ezért is érdemes idôben elkezdeni a készülôdést és pontosan megtervezni az ünnep forgatókönyvét, valamint súlyozni teendôket. Ha nekünk fontos, hogy csinosan álljunk a fa alatt, hagyjunk elég idôt a készülôdésre. Olyan karácsonyi menüt keressünk, ami elôre elkészíthetô, nem igényel hosszas konyhai teendôket az ünnepen. Legyünk együtt, az agyunk ne a rotyogó rántott húson járjon, miközben a fa alatt énekelünk. w w w. k a n g a e g y e s u l e t . h u

sók kavalkádját. Ha minden évben végiglátogatjuk ôket, vagy vendégül látjuk az otthonunkban, esetleg felkeressünk az elhunyt családtagok sírját az üzenjük neki: ez a mi családunk, összetartozunk. Emellett figyeljünk arra, hogy megélhessük az ünnepet a szûk családon belül is. Teremtsünk csodát – mert mindennél jobban arra várnak! Szentendrei Judit.

5


6

SZÜLÉSTÖRTÉNET

BUJDOSÓ NOÉMI -

SZÜLETÉSE

AHOGY AZ APUKÁJA LÁTTA

(RÉSZLETEK)

Akárcsak a nôvére, Noémi is félreérthetetlen határozottsággal adta tudtunkra, hogy nem tartozik a kapkodó idegbetegek népes táborába. Alább Noémi lányunk születését megelôzô röpke kilenc és fél órás vajúdás-maraton idôrendi összefoglalója olvasható.

2011. július 30. (szombat) 01:00 (T - 09:25)

Lefekszem aludni. Végre olyan álmos vagyok, hogy van is értelme. Fejemben még ott visszhangoznak a Charley nénje c. operett örökzöld dallamai, ugyanis ezt néztem.

01:50 (T - 08:35)

Fájás. Kriszta gyengéden a fülembe súgja, hogy tízperces fájásokat regisztrált, s mivel az orvos elôzô nap azt mondta, hogy rendkívül gyors szülésre lehet számítani, a legapróbb jelre is azonnal reagálni kell. Amikor az embert háromnegyed óra alvás után felébresztik, a lelke mélyén érzi, hogy valamikor régen valahol nagyon elrontotta már az egész életét, és azóta is minden pillanat csak a bûnhôdés jegyében telik.

02:08 (T - 08:17)

Elôttem az autó kormánykereke, gyújtás, világítás, tolatás. Az éjszakai utcák a temetôk párás csendjét lehelik felénk. Az egyik utcában egy tinédzser fiú csókolgatja szenvedélyesen a barátnôjét. „Egyszer majd téged is kivernek éjnek évadján az ágyból, ha így folytatod!” – gondolom.

02:26 (T - 07:59)

Vizsgálat. Várok a folyosón.

02:28 (T - 07:57)

Elôkészítés. Addig foglaljak helyet. Egyedül maradok a társalgóban, nézegetem a képeket, elolvasom a tápszergyártók marketing-kódexének legfontosabb alapelveit, és még néhány érdekes kiírást, miszerint „Figyelem!!! A kar elforgatásával a szülôszoba-folyosó áramtalanítódik.” Gondolkodom az „áramtalanítódik” ige jelentésén, illetve – Z s e b i B a b a F ü z e t •

2 0 1 1 .

azon, hogy ebben a szóban most akkor három, vagy négy képzô van. Az álom fehér porfelhôként ereszkedik a fejemre. Elaludni persze nem tudok, ahhoz nekem ágy kellene. Várok. Az ébrenlét és az álom keskeny mezsgyéjén egyensúlyozva érzem, hogy a születésre váró lelkek itt lebegnek a folyosókon. Ôk is várnak. Köztük van Noémi is. Jó negyven évvel ezelôtt én is itt bújtam ebbe a testbe. Kozmikus emlékek szürke fényében káprázik a szemem.

03:22 (T - 07:03)

Kriszta kijön hozzám. Azt mondták, sétálgassunk, mocorogjunk itt négyig, aztán, amikor úgy gondoljuk, menjünk be. A fájások még mindig tízpercenként jönnek, de egy kis jóindulattal már nem is tíz, csak kilenc. Legalább egy kicsit együtt vagyunk. Máskor úgyis mindig vagy a gyerekre figyelünk, vagy a munkára, vagy a tévére, vagy alszunk. Megfogadom, hogy ezen most már tényleg változtatni fogok. Hirtelen megértem, hogy a közös életünkben nem csak díszlet vagyok, hanem szereplô, dramaturg és néha társrendezô egy személyben. Bár leginkább dramaturg. Mindez velem nem egyszerûen megtörténik, én ezt mindvégig akartam. Nagyon jó érzés rájönni, hogy személyesen is érintett vagyok. (...)

04:25 (T - 06:00)

Bejön az ügyeletes doki. Nyegle fiatal gyerek. Két ujjnyi. Fájások nincsenek. d e c e m b e r

2 0 1 2 .

j a n u á r


SZÜLÉSTÖRTÉNET

Kriszta panaszkodik, hogy kényelmetlen az ágy. „Nézze, Asszonyom! Ez nem Wellness-szálló!” A doki kimegy. Rosszérzés. Kriszta dühös. Nyugtatom. Semmi gond. Hatkor mûszakváltás.

04:45 (T - 05:40)

Odakint megszólal az elsô madár. Az ég már nem koromfekete. Komor fellegként lengi be a szobát a gondolat: korán jöttünk be. Ennek ellenére megjósolom, hogy a gyermek fél nyolckor fog megszületni. (...)

08:00 (T - 02:25)

Nem jött be a jóslatom. Nyolc óra. Gyerek nuku. Négy teljes órája vagyunk ebben a szobában. Négy és fél órája, hogy a társalgóba kijött hozzám a Kriszta. Ennyi idô alatt meg lehet nézni a Sissi-trilógiát. Ennyi idô alatt a busz Pécsrôl Szegedre ér. Ez itt az örökkévalóság. Megállt az idô. A fájások viszont erôsödnek. A szülésznô az imént dicsérte Krisztát hogy milyen türelmes, és milyen ügyesen veszi a levegôt. Elpoénkodunk, milyen lehet, ha valaki nem türelmes. Odakintrôl az orvos és a szülésznô aggódva néz be: „Ja, nevetnek? Mi meg már azt hittük, hogy sírnak! Nevetni, azt szabad!”

Az élet palotájának elôcsarnokában forgóajtók vannak. Amikor valaki belép, valaki kilép. Az ajtók tökéletesen szigetelnek. A földi élet zajos. Tele vágyakkal, elképesztô mennyiségû gondolattal. Egyik nagyobb marhaság, mint a másik. Itt kint, az elôcsarnokban a bebocsátásra váró lelkek szintén tele vannak vágyakkal. A kilépôk arcán pedig enyhe csalódottság, mintha azt kérdeznék: „Ennyi?” Én ugyan nem haltam meg, és nem is most születek, de valahogy átszivárogtam az élet falán. És láthatom mindezt.

10:02 (T - 00:23)

Noémi belépett a forgóajtóba. Krisztán is látom, hogy ez most már tényleg nagyon fáj. Tartom a fejét, nyugtatom. A fájások kétpercesek, és durvák. Egyre durvábbak.

10:17 (T - 00:08)

A szülésznô és az orvos azt mondják, hogy oké. Kérdezik Krisztát, hogy legyen-e gátmetszés. Úgy gyorsabb, de ôk azt javasolják, hogy ne, mert ki fog jönni a gyerek anélkül is. Kriszta azt mondja, most már inkább legyen vége. De azért rábeszélik. Jól van, próbáljuk meg gátvédelemmel! A következô fájásnál meggondolja magát. Az orvos bólint.

10:24 (T - 00:01)

Eszembe jut Regina születése. Akkor is láttam ezt a sakkfiguraszerûséget elôbújni, akkor még azt hittem, hogy ez a feje. Most már pontosan tudom, hogy amit látok, az csak a feje búbja, de szép lassan jön, már kint van a fél feje.... És akkor...

10:25 (T - 00:00)

09:05 (T - 01:20)

Elkezdôdött. A lelki része legalábbis biztosan. Én ezt nem méhszáj-tágulással mérem, nem is a fájások gyakoriságával és intenzitásával. Hanem azzal, hogy már egy ideje nem szóltam egy szót sem. Kozmikus csend. Érzem, ahogy a lelkem megadja magát. Kiléptem hát az élet palotájának elôcsarnokába! Itt jönnek be a lelkek, és itt is távoznak. Látom a születésre váró lelkek végtelen sorát. Látom a halottak távozó lelkeinek végtelen sorát. w w w. k a n g a e g y e s u l e t . h u

... most lehet nyomni. Kint van az egész feje. Még egy nyomás, a következô pillanatban kint is van az egész gyerek. A könynyeimben még néhány percig visszhangzik az elôcsarnok csendje. Noémi megérkezett. Én is itt vagyok újra az életben. Két lányom van. És egy csodálatos feleségem. Bujdosó István, a Hal a vízben c. könyv szerzôje (Carthaphilus, 2010) Noémi születésének története édesapja csodálatos szavaival teljes terjedelmében elolvasható a www.kangaegyesulet.hu oldalon

7


8

DOLGOZÓ MAMI

Hosszúhetény, az egykori bányászkolónia házai. Messze az úttól, messze a falutól is. A kerítés mellett legelészô kecskék meggyôznek: megérkeztünk. Zsanett és a két kislány várnak minket. Beszélgetünk. Körülöttünk gyerekek, tyúkok, kacsák, pulykák a legnagyobb egyetértésben. Mit dolgoztál, mielôtt a gyerekek megszülettek? Fordító voltam. Angol szakon végeztem, Pécsett kezdtem, a diplomát már Hollandiában kaptam meg, ahol hollandul is megtanultam. Onnan költöztünk Norvégiába. Évekig egyéni fordító voltam, otthonról dolgoztam. Norvégiában ismerkedtél meg a férjeddel? Nem, Hollandiában, ô holland. Együtt mentünk ki Norvégiába. Ott született a nagyobbik lányunk. Másfél éves volt, amikor hazajöttünk. Akkor egy darabig nem dolgoztam egyáltalán, aztán egy ideig megint fordítottam. A férjem is itthon dolgozik, úgyhogy be tudtuk azért osztani a gyerek körüli tennivalókat. Fordítasz most is? Mióta itt lakunk, azóta nagyon ritkán. Már megszületett a kisebbik, amikor ideköltöztünk és adott volt a terület, kezdeni kellett vele valamit. Akkor jöttek az állatok. Így terveztétek? Nem. Mindig azt terveztük, hogy szabadabban élünk, de nem voltak konkrét terveink. Egyik dolog hozta a másikat. Már nem szeretnék fordítani. Szeretném kiváltani az ôstermelôi igazolványt és gazdálkodni. A férjem programozó, ô megtartja a munkáját, és közben azért besegít a gazdaságban, másképp nem menne. A gyerekek, a család miatt döntöttetek úgy, hogy ilyen kinti életet éltek? Mind a ketten városban nôttünk föl, de mind a kettônknek voltak gazdálkodó nagyszülei. Semmiképp nem akartunk városban lakni. Szerintem mindenképp hasonló környezetben élnénk, ha nem lennének gyerekeink, akkor is. – Z s e b i B a b a F ü z e t •

2 0 1 1 .

VALAHOL,

- INTERJÚ

Körülnézek. A ház másik oldalán elkerített, hatalmas részen legelnek a kecskék. Látszik a nyári konyhakert helye, így késô ôsszel már csak néhány téltûrô növény van. Lentebb kis tó, ahol az állatok maguk isznak, mikor kedvük tartja. A két kislány hol itt, hol ott játszik, fára aggatott mászóka, hinta, lóg itt-ott. Futni addig lehet, amíg a szem ellát.

Felvetôdik a kérdés, hogy jó-e, hogy a gyerekek nem járnak közösségbe? Nagyobbik lányunkról elég hamar kiderült, hogy a férjem génjeit hordozza: szereti a nyugalmat, nem keresi a társaságot, ezért nem is jár oviba. Alapvetôen úgy vagyok vele, hogy az lesz, amit a gyerek igényel. Azért nem jár óvodába, mert nem akar, legalábbis most nem. Bejárunk az óvodai rendezvényekre, megyünk ma délután is. A férjem családjában nagyon jellemzô ez a beállítottság: maguknak valók. Erre fel is voltunk készülve. Ha a gyerek késôbb úgy érzi, hogy mást akar, úgy érzem, hogy akkor is rugalmasak tudunk lenni. Ha járnak, akkor ide a faluba fognak iskolába járni? Ha valahova, akkor ide. Mondjuk egyelôre azt látom, hogy nem igénylik a nagy közösséget. Nem hiszek az erôltetett szocializációban. Azt gondolom ez az életkorral fog megérni. Ha visszahúzódó karakterû, akkor az iskolában legfeljebb kényszeresen megtanul alkalmazkodni és szenved, késôbb pedig megint vissza fog húzódni. Nekem a józan ész diktálja azt, hogy nem lehet az ember személyiségét akarattal megváltoztatni, vagy ha igen, akkor általában negatív irányba. Azt is el tudom képzelni, hogy az egyik gyerek jár közösségbe, a másik pedig nem. d e c e m b e r

2 0 1 2 .

j a n u á r


DOLGOZÓ MAMI

MESEORSZÁGBAN.

ROZENDAAL-PANDUR ZSANETTAL Jó, ha valaki ilyen határozott. Ez az egy elônyöm megvan, hogy nem nagyon érdekel, hogy mit mondanak. És ebben a férjem támogat. Ez így jó, mi ketten azért elég erôsen állunk ebben a lábunkon. Részt vesznek a gyerekek a kinti munkákban? Igen, persze gyerekstílusban. De idén nagyot haladtunk, a lányok egyre önállóbbak. Nagyon sikeresek voltunk a veteményesben. Még valamennyit el is tudtunk rakni télire. Nekünk azért nem a megélhetésünk függ attól, hogy megtereme a paradicsom, de én nagyon szeretném ha olyat ennénk, ami a hazai. És te vágod le az állatokat? A baromfit igen, a birkát nem. Kevesebb pénzt költötök, mint egy átlag magyar család? Az élelmiszerre valószínûleg igen. Mondjuk sok pénzt költöttünk a gazdaságra, de én ezt befektetésnek nézem. Az élelem nagy részét viszont megtermeljük, a felesleget meg elcseréljük, eladjuk. Ez a modell Magyarországon mennyire életképes? Szerintem ez jó út. Az élelemmel sokat lehet spórolni, de azt nem gondolom, hogy ki lehetne szállni a pénzbôl. Az szerintem nem reális. Nem hiányzik a világjárás? Nem. Sokat utaztam, de most nem hiányzik. Nem hiszem, hogy máshol sokkal többet látnék, mint itthon. Szeretünk itthon elüldögélni. w w w. k a n g a e g y e s u l e t . h u

És értettetek ti ehhez mikor elkezdtétek? Nem, én bölcsész vagyok, a férjem matematikus. Abban hiszünk, hogy ha békén hagyjuk, akkor a legtöbb dolog magától mûködik. A permakultúra alapjaira szeretnénk építeni a gazdaságunkat. Egy rendesen kialakított ökoszisztémában alapvetôen nagyon kevés a kártevô, meg a járványszerû megjelenés. Egyelôre bírjuk a munkát, a férjem szülei el szoktak jönni egy évente 2-3-szor, olyankor sokat haladunk. Próbáljuk úgy csinálni, hogy minél kevesebb munka legyen. Az állatok is önellátó rendszerben vannak.

„permakultúra az emberi élôhelyek és mezôgazdasági rendszerek olyan kialakítása, mely a természetben zajló ökológiai folyamatokat utánozza, veszi mintául. (a szerk.)"

Hogy néz ki egy napotok? Együtt alszunk a lányokkal, amikor fölébrednek, én kelek fel velük. Megreggelizünk, aztán kimegyünk az állatokat elrendezni. Szezonban fejek, megetetek, megitatok. Ez legfeljebb egy óra. Utána kint szoktunk maradni. Évszaktól függôen kertészkedünk, teszünk-veszünk, vagy elmegyünk sétálni a környéken. Délben a kicsi alszik. Amikor fölébred, megint kijövünk. A férjem délután 4 körül feljön és együtt vagyunk, amíg a lányok lefekszenek. Néha elmegyünk ideoda, például bábszínházba. Este eszünk meleget, ez holland szokás. Nagyon ideálisnak tûnik, ahogy éltek, ahogy gondolkodtok. Minden egy kicsit szabadabb. Én nagyon ideálisnak is élem meg. Az egyetlen stresszforrásom abból van, ha bemegyek a városba. Kivételes helyzetben vagyunk. Máshogyan élünk, mint az általános beidegzôdés elvárná, ezt még nekünk is szoknunk kell néha. Vannak terveim a permakultúra, a környezettudatos oktatás és a helyi közösség és gazdaság irányában. Van itt helyi közösség? Hosszúhetényben van egy nagyobb, bôvülô alternatívabb közösség. Velük gondolkodunk termelôi közösségben. Szentendrei Judit Az interjú teljes terjedelmében elolvasható a www.kangaegyesulet.hu címen.

9


10

PROGRAMAJÁNLÓ

– Z s e b i B a b a F ü z e t •

2 0 1 1 .

d e c e m b e r

2 0 1 2 .

j a n u á r


MOZGÁSI ÉS TANULÁSI KÉPESSÉGEK

MOZGÁSI

ÉS TANULÁSI KÉPESSÉGEK (1- 3 ÉV)

Gyermeke immár 12 hónapos. Lássuk, mit is tud egy ekkora emberke! Segítség nélkül áll. Egyensúlyérzéke még kissé labilis, így könnyen lehuppan. Ebben az idôszakban elindul, hogy meghódítsa a világot. Minden érdekli, ami körülötte van. Cipeli, húzza, dobálja a tárgyakat. Lehet az a saját játéka, de természetesen legizgalmasabb számára a szülôk szobájában található virágcserép, könyvek, poharak, vázák, s még sorolhatnám. Kíváncsisága, érdeklôdése kielégíthetetlen. Megnevezi és rámutat testrészeire. Hasára, szemére, orrára, szájára, s az okos fejére. Valójában testfogalmát fejlesztjük, amikor mondókákkal összekötve segítjük testrészeinek elhelyezkedésében, megnevezésével.

Tizenöt-tizennyolc hónaposan biztosan jár, még hátrafelé is. A lépcsôfokokat egyesével veszi. Mivel egyensúlyérzéke már fejlettebb, így legtöbbször guggolásban játszik. Szereti a különbözô hangokkal kísért játékokat. Felismeri a hangokat, s a hozzájuk tartozó hangforrásokat. Másfél évesen „takarít, porol”, segít elpakolni. Elôfordul, hogy egyedül eszik és vetkôzik. Két éves gyermeknél fô feladata a szülônek, hogy támogassa önállóságában. Sokat szaladgál és mindenhová felmászik. Szeret hintázni, csúszdázni. Nagyobb testvérét és kortársait a játszótéren utánozza, ô is mindent ki akar próbálni. Lépcsôn váltott lábbal jár, lábbal hajtja a motorját. Most már látszik, hogy jobb-, vagy balkezes. Befolyásolni a kezességet

nem szabad. Még olyan mondatokat se használjunk, hogy: „Kérem a szép kezed!” A dominancia kialakulása az idegrendszeri érés folyamata, amit nem szabad befolyásolni. A gyermeknek saját magának kell megválasztania domináns kezét. Az evést, a rajzolást és egyéb tevékenységeket a domináns kezével végzi. Ebben az idôszakban viszont az is gyakori, hogy mindkét kezét használja, vagyis váltogatja ôket. Legyünk türelmesek. Kedvenc játékai közé tartozik ebben a korban a fakocka, melyekbôl tornyot épít. Egyéb tárgyakat formájuk és színük alapján csoportosít, helyez dobozba. Alapszíneket már megnevez. Információkat gyûjt mennyiségekrôl, méretekrôl, térbeli összefüggésekrôl. Firkarajzok megjelennek, marokra fogott ceruzával rajzol. 2 és fél – 3 éves korban a gyermek állandóan mozgásban van, forog, pörög, ugrál, még séta helyett is fut. Mindent egyszerre akar, igazán érdeklôdô. Kíváncsiságát nehéz kielégíteni, rengeteg energiája van. Mozdulata folyamatos. Könnyedén elkapja a labdát. Összes testrészét megnevezi. Különféle kockákból, legokból három dimenzióban épít. Igazán az építés folyamata érdekli, nem a végeredmény. Szereti a mondókákat, gyermekdalokat. Színes képeskönyvekbôl mesél, és lefekvéskor ô is szívesen hallgatja ôket. Szereti a hozzárendeléssel járó játékokat, rendszeresen sort képez. Egymás mellé rendezi az autókat, plüss állatokat. Irányérzékét jól fejlesztik ezek a feladatok. Mostanra az „én” kifejezést használja, ha magáról beszél. A tanulási képesség ebben az idôszakban jelentôs fejlôdésnek indul. A gyermek egyre több információt képes fejben tartani, megjegyezni. Új fogalmakat tanul, és ezen új fogalmak segítségével jobban megérti az ôt körülvevô világot. Simonné Koszér Andrea tanító, mozgásterapeuta Szantner Zita

w w w. k a n g a e g y e s u l e t . h u / k a n g a - b o l t

11


12

ZÖLDKALAND

Ünnepi lapszámunkban sok szó esik a valódi ünneplésrôl, arról, hogy hogyan váljon valódi belsô ünneppé a karácsony. Alább sorra vesszük, hogyan karácsonyozik egy vérbeli zöld család! Ne vásárolj! Talán a recesszió jótéteményei közé sorolhatjuk, hogy ez a felhívás már nem is hangzik olyan hajmeresztôen, mint hangzott volna néhány éve. A gasztroblogok, kreatív oldalak elterjedésével egyre nagyobb tért hódít a saját kezû ajándékkészítés. Próbáld ki! Az alapanyagokat természetesen így is be kell szerezned, de sokkal több közöd lesz az ajándékhoz, mint egyébként. Ha nem szeretnénk, hogy a gyerekek számára leleplezôdjön a karácsony misztériuma, a házi készítésû ajándékot add oda külön és csak a vásárolt ajándék legyen a fa alatt. Így megmarad a varázslat és értékkel telik meg az ajándék. Ha vásárolsz... Ha vásárolsz, csak olyan ajándékot vegyél, ami biztosan nem gazdagítja a megajándékozott felesleges kacatgyûjteményét. Vásárolj minôségi, tartós terméket. A felesleges vagy nem elég minôségi dolgokból nagyon hamar lesz szemét, amivel feleslegesen terheled a környezetet és sokszor gondot okozol a szeretteidnek. Jó ajándék lehet különleges ételek, fûszerek vásárlása, amelyeket az ember talán nem mindennap vesz magának. Adj élményt! Akár egy szolgáltató, színház, koncertterem elôre megvásárolt belépôjét, akár közös kikapcsolódást ajándékozol, elôtte mindenképpen tájékozódj! Ne a saját, hanem a megajándékozott ízléséhez válassz programot! Az élményajándék tökéletes zöld meglepetés: nem kell becsomagolni és nem áll évekig használatlanul a kamrapolcon. Ha közös túrázást, hétvégi pikniket adsz, még filléres, mégis személyes megoldás lehet. Ne csomagolj! Amikor a gyermek belép a csillagszórós karácsonyfához, állhat ott felépítve a – Z s e b i B a b a F ü z e t •

2 0 1 1 .

ZÖLDKALAND KARÁCSONY HÁZILAG kockavár, csücsülhet a baba, parkolhatnak a kisautók! Ha mégis rejtenéd, takard le egy szép anyaggal! Ha mindenképpen csomagolnál, használj szép anyagokat, amelyeket aztán késôbb is felhasználhatsz! Lakoma A karácsonyi ételek és azok bôsége kultikus, hagyományokban gyökerezô jelentôséggel bírnak. Ennek ellenére érdemes a menüt és a mennyiségeket jó elôre megtervezni, mert a kidobott étel nagy pazarlás!

Ajándékötlet: Gyúrj tojásból, lisztbôl vízbôl (só nem kell!) három féle tésztát. AZ egyiket színezd céklalével lilára, a másikat spentóttal zöldre (ez a kettô több lisztet igényel, kicsit ragadni fog), a harmadikat hagyd sárgán. Minél keményebb tésztát gyúrsz, annál nehezebb nyújtnai, de annál tovább szárad. Nyújtsd ki vékonyra és pizzavágóval vágd szélesmetéltre. Ha kicsit szikkadt, de még nem törik, csavard fel ôket és tedd tiszta konyharuhára lazán egymás mellé. Másfélkét nap alatt megszáradnak. Ekkor válassz neki szép üvegeket, készíts szép cimkét, mellékelj hozzá receptet és máris kész a saját készítésû, különleges ajándék!

Szentendrei Judit d e c e m b e r

2 0 1 2 .

j a n u á r


TÁMOGATÓINK

PELENKADISZKONT Pécs, Krisztina tér 20. Pécs, Ybl Miklós utca 7/1. 0620/49-202-93 Közvetlenül a gyártótól, többféle minôségben és árban.

Viszonteladókat is kiszolgálok! NYITVA TARTÁS: H–P: 9–12, 13–17 Szo: 9–12

w w w. k a n g a e g y e s u l e t . h u

13


14

FÛSZEREK

A fûszerezéssel nem csak ételeinket tehetjük ízletesebbé, de sokat segítenek mind az emésztési folyamatok szabályozásában, mind a test energiarendszerének serkentésében. Szinte önkéntelenül is a hideg napokhoz kapcsoljuk a fahéj, a szegfûszeg és a gyömbér ízét, illatát. Ezek a fûszerek az ayurvédikus gyógyászatban is évezredek óta ismertek, testhômérséklet fokozó, energiakeringést serkentô hatásuk révén. Ezeknek a tulajdonságoknak köszönhetôen több energiát égetünk el, és ez testsúlycsökkentô hatású is lehet. A közismert forralt bor fûszerezésében is ezeket a növényeket találjuk. Egy ismert teakeverék (Yogi-tea) ezen fûszerek mellett kardamomot és fekete borsot tartalmaz még. A klasszikus önmagában való fogyasztás mellett fekete teát is ízesíthetünk vele, melegítô hatása a hideg reggeleken gyorsan naprakésszé tesz mindenkit. Almaléhez keverve a gyerekek is szívesen fogyasztják a fûszerekbôl készült „teát”. A gyömbér pár évszázada még fontos fûszere volt a magyar konyhának is. Bár egyre többen használják újra, ma még azonban inkább kuriózumnak számít. Emésztést segítô hatása, csökkenti a helytelen táplálkozás következtében megemelkedett koleszterin szintet, redukálja a túlzott gyomorsavtermelést, javítja a bélmûködést. Csíraölô hatású és hatékonyan használható az akut hasmenés kezelésére is. A kardamom serkenti az emésztést, szabályozza a bélmûködést, erôsíti a szívmûködést. Csökkenti a tej nyákképzô hatását. A szerecsendió oldja a hasgörcsöket és serkenti az emésztést. Túlzásba vitt fogyasztása azonban veszélyes. Gyömbérrel és kardamommal keverve javítja a tápanyagok felszívódását a vékonybélben. A szegfûszeg kiváló gyomorerôsítô, emésztést serkentô hatású. Használják a gyomor és bélrendszer fertôtlenítésére, hasmenés kezelésére is. A fahéj fokozza a vérkeringést, csökkenti a koleszterin -, és a vércukorszintet. Görcsoldó hatásának köszönhetôen hatékonyan – Z s e b i B a b a F ü z e t •

2 0 1 1 .

FÛSZEREKKEL

A TÉLI HIDEG ÉS A PLUSZ SÚLY ELLEN csökkenti a felfúvódást, a gyomorpanaszokat. Fertôtlenítô hatásának köszönhetôen a gyomor és bélrendszer fertôzéseit is hatékonyan gyógyítja. Az alábbi sütemény több fûszert is tartalmaz a felsoroltakból, Karácsonyig még bárki elkészítheti.

FÛSZERES, CSOKIS KEKSZ 15 vajat jót kikeverünk 10 dkg nádcukorral. Hozzáadunk 1 tojást, fél citrom és fél narancs levét, és 5-8 dkg kandírozott déligyümölcsöt. 25 dkg teljes kiôrlésû lisztet összekeverünk 2 ek kakaóval, 1 tk sütôporral, 1 tk szódabikarbónával, 1 tk ôrölt fahéjjal, 1 tk ôrölt szerecsendióval, 1 tk ôrölt gyömbérrel és 1 tk ôrölt szegfûszeggel. Belekeverünk 10 dkg olvasztott keserûcsokoládét, legalább 35%-os kakaótartalommal. Az egészet jól összekeverjük, kiskanállal apró halmokat szaggatunk belôle, és nagyjából 3 cm-es távolságban helyezzük el ôket a kivajazott tepsin, mert sülés közben megdagadnak a halmok. Kicsit elômelegített sütôben, közepes lángon 1015 perc alatt kisülnek. Illatokkal és ízekkel teli sikeres kísérletezéseket kívánunk az ismertetett fûszernövényekkel. Bobánovics Gabriella d e c e m b e r

2 0 1 2 .

j a n u á r


ÁRKÁD

w w w. k a n g a e g y e s u l e t . h u

15


16

PÉCSIMAMI

– Z s e b i B a b a F ü z e t •

2 0 1 1 .

d e c e m b e r

2 0 1 2 .

j a n u á r


ZENE ÉS ÜNNEP

ZENE

ÉS ÜNNEP Nem is gondolnánk, hogy az emberiség fejlôdéstörténetében milyen jelentôs szerepe van a zenének. Az emberré válás folyamatában a beszéd, a munka és a gondolkodás kialakulása kiemelt jelentôségû, ám az érzelmi hatások kifejezésére alkalmas mûvészeti megnyilvánulásokat ritkábban említjük. Az akusztikai megnyilvánulásokról nem sokat tudhatunk, hiszen a hang elszállt. Kezdetben valószínûleg csak artikulálatlan kiáltások jellemezték az ôsembert. Hogyan lett ebbôl a kezdetleges hangzavarból zene, ráadásul ünnepi zene? Mindennek az alapja az emberek által átélt élményvilág lehetett, amelyet akusztikus jelekkel fejeztek ki. Érzelmeik kifejezése hozzátartozott a mindennapok világához. Tehát a lelki világ lenyomatának volt akusztikus megjelenési formája, ha úgy tetszik zenéje. Ez azt jelenti, hogy a létrejött kifejezésnek volt ritmusa, hangmagassága, érzelmi tartalma, amit feltehetôen nagyon átélten hoztak egymás tudomására. Mindezt a legegyszerûbb módon, az emberi hangon szólaltatták meg, vagyis énekeltek, legtöbbször mindig az alkalomhoz illô énekeket. A kultúrfejlôdés során megjelennek már az ünnepi alkalmak is, amelyekhez mindig társul zenei megnyilvánulás is. Ez máig érvényes törvényszerûség. A zene felbecsülhetetlen szerepe, jelentôsége az évezredek alatt mit sem változott, csak a mûvelési formái, tartalmi töltése fejlôdött, kiteljesedett, a megszólalási formák gazdagodtak a hangszerek tökéletesedésével. Mára megfordult a gyakorlat: hallgatjuk a zenét, de nem mûveljük. A hallgatott zene érzelmi hatása pedig messze elmarad az éneklés vagy zenélés érzelmi hatásától. Ünnepeink alkalmat adnak zenei megnyilvánulásokra, sôt ezeket az alkalmakat népéletünkben is megfigyelhetjük, hogyan alakultak. Így karácsony elôtt nem árt elgondolkodnunk az éppen elôttünk álló w w w. k a n g a e g y e s u l e t . h u

idôszak ünnepeinek évezredek alatt kialakult zenei vetületére. A karácsonyi ünnepkörhöz a következô zenével kapcsolatos szokások tartoznak: advent, lucázás, karácsony, regölés, névnapok, istvánozás, jánosozás, újév, vízkereszt, szentcsalád- járás, jézus-keresés.

Ezekhez a népszokásokhoz mindig társult a zene, amely az évszázadok folyamán mélyen beleívódott egy-egy nép emlékezetébe. Az írásbeliség megjelenésével párhuzamosan összegyûjtötték, lejegyezték az utókor számára a népszokásokat, ezért is szorul háttérbe talán a mindennapi gyakorlás, megváltozott a felhasználási környezet, a társadalom, a technika és oly sok minden, hogy örülhetünk annak a puszta ténynek, hogy a magyar népszokások igen gazdag tartalommal, zenével, mozgással párosulva fennmaradtak az utókor számára. Ennek megôrzésén, átadásán kell fáradoznunk, hogy a felnövekvô nemzedékek is tudjanak ezekrôl a magyar népet is összetartó alkalmakról, és minél pontosabban megismerjék az ezekhez kapcsolódó zenéket is. Amely népnek vannak gyökerei, annak a népnek az ifjú hajtásai a fiataljai is szebben virágoznak. Schóber Tamás zeneszerzô, karnagy

17


18

CÉGAJÁNLÓ

EGY PÉCSI WEBBOLT CSALÁDOKNAK – Bikybike webáruház –

Mikor két nagyobbik gyermekünk kicsi volt, nagyon sokat kirándultunk biciklivel: ôk hátul ültek a bicikliutánfutóban, élvezték a kilátást, vagy aludtak. Így sok szép helyre eljutottunk, anélkül hogy nekik unalmas lett volna. Idén a legkissebbel (3 hónapos) a Fertôi tó környékét néztük meg, szintén bicikliutánfutósan. Webáruházunkban a biciklitúrához minden kelléket be lehet szerezni: sisakokat, vízhatlan biciklitáskákat, bicikliutánfutókat is, sôt az utóbbit bérelni is lehet! A gyerekek nôttek, fiunk 2 évesen megkapta a futóbiciklijét, és pár nap alatt úgy megtanult rajta, hogy nem hittünk a szemünknek. A pedálos biciklire is nagyon könnyen átszállt. Futóbicikli: ez volt az elsô termék, amivel el kezdtünk foglalkozni, már 3 éve. Már 15 féle futóbicikli közül lehet válogatni, amelyeket mi importálunk, így viszonteladókat is kiszolgálunk. Fabiciklik, fémvázas és aluminium vázas futóbiciklik is vannak, különbözô színben, modellben.

Játékok közül is igyekeztünk mindig minôségi, szép, tartós, értékes játékokat választani. Olyat, ami a fantáziavilágot szárnyalni hagyja. Én mindig is vonzódtam a fához. Így szerettem bele a Grimm’s fajátékokba, amelyek formájukkal, színvilágával teljesen megbabonáztak. A Waldorf és Montessori pedagógiából merítve formálják játékaikat. Teljesen méregmentesen kezelik a fát: a festés is 100% -osan bababarát. Ezeknek a játékoknak mi vagyunk a magyarországi forgalmazói. – Z s e b i B a b a F ü z e t •

2 0 1 1 .

Djeco játékokkal kb. háromnegyed éve bôvült az ajánlatunk. A francia játékgyártó ismert illusztrátorokat kér fel játékaik grafikai megalkotására. Gyönyörû, mûvészi és minôségi termékek. Termékeik közt kisebb ajándéknak beillôeket is találhatunk: pl. matricákat, foglalkoztató-kreatív termékeket, rengeteg gyönyörû társast, kártyajátékot és kirakót is. Aki a gyerekszobát szeretné szebbé tenni, válogathat a falmatricák, lámpabúrák közt is.

Legújabb és legkreatívabb a még kevéssé ismert MAKEDO. Tulajdonképp kicsi elemekrôl van szó, ami segítségével az otthon felgyülemlett csomagolóanyagokból, gurigákból, kartondobozokból, mûanyag flakonokból építkezhetünk, azt lefesthetjük, vagy matricákkal dekorálhatjuk. Így készülhet babaház, kisautó, hajó bármekkora méretben. Ha bemelegedtünk a játékba, már csak a tér és az idô szab határokat! Óvodai kiszerelésben is forgalmazzuk! Bemutató darabjainkat személyesen is meg lehet nézni, kipróbálni és átvenni Pécsen! Használd 1000 forintos kuponunkat, amelyet a Zsebibabafüzet 19.–20. oldalán találsz! futóbicikli 9900.- Ft-tól, trambulin 7500.- Ft-tól kissebb ajándékok, foglalkoztatók, matricák 890,- Ft-tól www.bikybike.hu • +3670/433-433-7 d e c e m b e r

2 0 1 2 .

j a n u á r


KUPONAKCIÓ FELHÍVÁS A VÁRANDÓS ÉS A SZOPTATÓS ÉDESANYÁKHOZ!

19

A szoptatás egyike az anya és a gyermek leggyönyörûbb tapasztalatainak. A szoptatás a legtermészetesebb és legegészségesebb módja a baba táplálásának. Vannak olyan édesanyák, akiknek kevesebb a tejük, vagy egyáltalán nem tudják babáikat szoptatni különbözõ okok miatt. Azokhoz az édesanyákhoz fordulunk kérõ szóval az anyatejet nélkülözõ kis csecsemõink nevében, akiknek bõven van tejük, ill. fejnének pluszban anyatejet. (Kérje körzeti védõnõjétõl, az Anyatejgyûjtõ Állomás munkatársaitól v. a szülészet munkatársaitól a segítséget, hogy hogyan adhatna le tejet). A családi fészekben nevelt és nõi tejre szoruló babákon kívül az Anyatejgyûjtõ állomás látja még el pasztörizált nõi tejjel a Gyerekklinika PIC és a Szülészeti Klinika újszülött Intenzív osztályát is. Az Anyatejgyûjtõ Állomás a napi összegyûjtött nõi tej mennyisége az utolsó pár hónapban vészesen lecsökkent, veszélyeztetve a rászoruló babák ellátását. Ezért fordulnánk Önökhöz, akik úgy érzik segíteni tudnának! A tejleadó édesanyák bizonyos vizsgálatok után adhatják le a nõi tejüket, amiért literenként 1.800 Ft adómentes juttatást tudunk biztosítani. mellyel a családi kasszát kiegészíthetik. Már pár deciliter lefejt tej is nagy segítség. Elõre is köszönjük a segítségüket: Az Anyatejgyûjtõ Állomás munkatársai és a rászoruló családok Bõvebb Információ: Pécsi Anyatejgyûjtõ Állomás, Pécs, Lánc u. 12. Tel: 72-210-922 v. 72/214-455
20KUPONAKCIÓ


TÁMOGATÓINK

21


22

KANGA OLDAL

REGIO JÁTÉK KANGAKUCKÓ DECEMBERI–JANUÁRI PROGRAMJA

KAPCSOLAT:

ÜGYFÉLFOGADÁS: H–Sz 9–12

ZSEBI SZERKESZTÉS: Szentendrei Judit zsebibabafuzet@kangaegyesulet.hu +3630/450-0799 AVIVA TORNA: Hajzer Erzsébet info@avivatorna.hu, +3620/938-1118

EGYESÜLET VEZETÔ: Maróy Ditta AquaNatal, szülésfelkészítés, dúlaság, babaúszás

ditta@kangaegyesulet.hu • +3620/593-9427 HANGMASSZÔR: Bobánovics Gabriella bobanovics.gabriella@kangaegyesulet.hu

A tanácsadásra szükséges bejelentkezni a +3620/5939427-es számon vagy a ditta@kangaegyesulet.hu címen legalább két nappal a tanácsadás idôpontja elôtt.

Babaváró TANÁCSADÓINK, TANÁCSADÁS:

szülétréning december. 10-11. 10-17 óráig, január 6-tól 6 alkalmas

Goldmanné Fehér Hajnalka, pszichológus kedden 17-19 Tóth Anikó, lakberendezô szerdán 15-16 Baliné Valkai Anita, életvezetési tanácsadó egyeztetés alapján Maróy Ditta szülésznô, szülésfelkészítô, doula pénteken 11-13 Nagy-Tószegi Cecília gyógypedagógus egyeztetés alapján

– Z s e b i B a b a F ü z e t •

2 0 1 1 .

d e c e m b e r

2 0 1 2 .

j a n u á r


CSALÁDI NAPKÖZIK SZERETET SZIGET CSALÁDI NAPKÖZI ÉS JÁTSZÓHÁZ Szeptember óta mûködõ családi napközink várja gyermekét egyénre szabott gondozással és foglalkozással Pécs Surányi M. u. 38. H–P: 7.00–17.00 Dr. Schmidtné Kancsár Csilla +3670/365-0935, www.szeretetsziget.hu DIÓFA CSANA ÉS „LURKÓ-TÁR” Várjuk a kicsiket 1 és 6 éves kor között, ovi illetve bölcsi helyett. Pécs, Lámpásvölgyi út 32/b. H–P: 7.00–16.30 Adrián Dorottya, Angyal Zsuzsanna +3620/380-1070, diofanapkozi@gmail.com KACAGÓ CSALÁDI NAPKÖZI 1-7 éves korú gyerekeket vár bölcsis ovis kislétszámú egésznapos csoportjaiba. Pécs Ferencesek u. 27. H–P: 7.00–16.30 Hölbling P. Krisztina +3620/341-0334, www.kacagonapkozi.hu LADYBIRD ANGOL-MAGYAR CSALÁDI NAPKÖZI Kétnyelvû napközinkbe fejlesztõ foglalkozásokkal várjuk az 1–7 éves korú gyerekeket bölcsi vagy ovi helyett. Ladybird Családi Napközi, Pécs, Ungvár u. 32. H–P: 7.45–16.30 Somogyi-Tóth Eszter mûködtetô +3620/386-8547, www.ladybirdpecs.hu ORGONÁCSKA CSALÁDI NAPKÖZI 2-6 éves korig. Szolgáltatások: ének, zene, ritmusfejlesztés, zenés angol, kézmûves foglalkozás, úszás, tehetséggondozás. Pécs, Orgona utca 1. H–P: 7.00–16.30 Balázs Ibolya mûködtetô, +3620/380-5134, www.orgonacska.hu w w w. k a n g a e g y e s u l e t . h u

CSALÁDI NAPKÖZIK ÖNKORMÁNYZATI NAPKÖZI Befizetés 12.19-20-21 Szivárvány Gyermekházban Szivárvány Gyermekház Pécs, Dr. Veress E. u. 6. 12.23., 28.–30., 01.02. 300 Ft/nap + étk. Rátkai Andrea +3630/613-4868 szivarvanypecs@dravanet.hu TESZ –VESZ KUCKÓ KISGYERMEKES CSALÁDI NAPKÖZI ÉS JÁTSZÓHÁZ Családias gondozás a kicsiknek (1,5-5 évesekig) egész, v. félnapos beiratkozással. Nyílt játszóház 9.30–11.30. Pécs, Szent Mór u. 5. (bejárat a József utca felöl) H–P: 8.00–16.00 Farkas Judit mûködtetô, 72/211-258, teszveszkucko.atw.hu, teszveszkucko@gmail.com TÜNDÉRKERT CSALÁDI NAPKÖZI Családias hangulatban játékos német és kreatív foglalkozásokkal várjuk a gyerekeket. Pécs, Magaslati út 25. H–P: 7.00–17.00 Grátz Rita, +3620/802-0181, tunderkertpecs.hu TÜNDÉRLAK CSALÁDI NAPKÖZI Családias hangulatban játékos német és kreatív foglalkozásokkal várjuk a gyerekeket. Pécs, Ótemetô u. 8. H–P: 7.00–17.00 Erdei Renáta, +3630/716-0818 , tunderkertpecs.hu

23


24

VÁRANDÓS TORNA – PROGRAMOK VÁRANDÓSOKNAK

PROGRAM CÍME

HELYSZÍN

VÁRANDÓS TORNA AQUANATAL - VÁRANDÓS VÍZI TORNA Makártanya Várandós torna a jóga és a hastánc elemeivel klórmentes medencében! Pécs, Középmakár dûlõ 4. AKTÍV SZÜLÉSRE FELKÉSZÍTÔ TORNA Pécs, Anikó utcai iskola KISMAMA JÓGA Hotel Laterum Wellness részleg Légzéssel összekapcsolt nyújtó, lazító gyakorlatokkal készülünk a könnyebb szülésre. KISMAMA JÓGA Gyógypont – Pécs, Garay u. 13 fsz. Klasszikus jóga biztonságos a jógában nem jártas kismamák számára is. KISMAMA TORNA FITT BALLAL Hotel Laterum Wellness részleg, Pécs, Hajnóczy u. 37–39. VÁRANDÓS TORNA FiziocentrumElôzetes bejelentkezés szükséges! Pécs, Mártírok útja 17. (Novro után) VÁRANDÓS TORNA PTE ÁOK Szül. és Nôgyógy. Klinika Beutaló szükséges Pécs, Édesanyák útja 17. Új ép. as.

PROGRAMOK VÁRANDÓSOKNAK BABAHORDOZÁS NANDU HORDOZÓKENDÔVEL A legegyszerûbb és leggyorsabban elsajátítható kötési technikák fekvõ pozíciótól a háti hordozásig. DVD-vel! BESZÉLGETÉS DÚLÁKKAL –Levendula dúlaszolgálat

Civil Közösségek Háza Pécs, Szent István tér 17. egyeztetés

PTE ÁOK Szül. és Nôgyógy. Klinika „CSALÁD SZÜLETIK” PÁRBESZÉD A SZÜLÔVÉ VÁLÁSRÓL GYES ÉS SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK.(szociálismunkás) Édesanyák útja 17. Régi ép., Kt. FÉLELMEINK A VÁRANDÓSÁG ALATT. (szülész) MILYEN LEHETÕSÉGEK A SZÜLÉSI FÁJDALOMCSILLAPÍTÁSRA? (aneszteziológus) GONDOSKODÁS GYERMEKÜNK JÖVÕJÉRÕL.(sejtbank) BABA KÖTVÉNY (banki képviselõ) TABUK NÉLKÜL (intimtorna tréner) ALTERNATÍV LEHETÕSÉGEK A VAJÚDÁS SORÁN. (szülész) HOMEOPÁTIA A SZÜLÉSZETBEN. (területi képviselõ) ÕSSEJT LEVÉTEL (területi képviselõje) SZEMÉLYRE SZABOTT SEGÍTSÉG SZÜLÉSBEN, GYEREKÁGYBAN.(Dúla) HORDOZNI MINDENKINEK JÓ! (hordozási tanácsadó) ÕSSEJT LEVÉTEL (területi képviselõje) ELSÕDLEGES ELLÁTÁS. AZ ELSÕ ÓRÁK JELENTÕSÉGE AZ ÚJSZÜLÖTT ÉLETÉBEN. (újszülött gyógyász, csecsemõgondozó) A „ROOMING IN” ÉS A SZOPTATÁS SZEREPE, „BABABARÁT” KÓRHÁZ (szülésznõ) DÚLAÜGYELET Pécs, Közraktár u. 5. Ingyenes dúla-ügyelet elõre egyeztetett idõpontban. GENETIKAI TANÁCSADÁS PTE ÁOK Szül. és Nôgyógy. Klinika Pécs, Édesanyák ú. 17. régi ép./fsz. OTTHONKA – Lakberendezési tanácsok REGIO Játék KANGAkuckó, kicsik és nagyok életteréhez pénztárcakímélô megoldásokkal! Szivárvány Gyermekház, Veress E. u. 6. VÁRANDÓSOK KLUBJA Civil Közösségek Háza Minden héten érdekes programmal, elõadásokkal, filmvetítéssel, Pécs, Szent István tér 17. szakemberek bevonásával igyekszünk választ adni a benned fölmerülõ kérdésekre a várandósággal és a szüléssel kapcsolatban. – Z s e b i B a b a F ü z e t •

2 0 1 1 .

d e c e m b e r

2 0 1 2 .

j a n u á r


IDÔPONT

ÁR

PROGRAMGAZDA , KAPCSOLAT

P: 15.00–16.00

1.000 Ft 4.500 Ft/5 500 Ft/a 900 Ft/a

Maróy Ditta oktató +3620/5939-427 Pál Gyuláné, v.nô +3620/525-8233 Alatyányi Szilvia kismamajóga-oktató +3630/425-7170, aszilvia@vipmail.hu Sifter Ági jógaoktató +3670/624-5044 Alatyányi Szilvia kismamajóga-oktató +3630/425-7170, aszilvia@vipmail.hu Hock Márta gyógyt. +3620/222-5225, fiziocentrum.hu Füge Istvánné Kati gyógytornász 72/536-001/5110 m.

K: 17.30–18.30 K: 18.30–20.00 Cs: 8.30–10.00 H: 10.00–11.30 Cs: 10.00–11.30 K: 8.00–9.00

1.000 Ft/a 900 Ft/a

K, Cs: 17.00–18.00 850 Ft/a K: 13.15–14.00 Cs: 13.15–14.00

ingyenes

K.: 16.30–18.00 bejelentkezés

2.500 Ft/a (DVD-vel)

egyeztetés

ingyenes

H: 17.00 11.21. 11.28. 12.05. 12.12.

ingyenes

Wágner Krisztina babahordozási szaktanácsadó, +3630/458-2431, krisza@lotuszbaba.hu Bodor Andrea Lili, +3670/776-8379 dúla, szülésfelkészítõ, pszichológus

01.09. 01.16. 01.23. 01.30. telefonos egyeztetés K: 11.00–14.00, Cs: 10.00–13.00 Sz: 15.00–15.45 Cs: 16.00–18.00 bejelentkezés szükséges igény szerint

ingyenes

Bérces Virág dúla, +3670/421-9826

ingyenes

Dr. Veszprémi Béla humángenetikus 72/536-001/5120 m. Tóth Anikó lakberendezô +3630/450-0799, kangaegyesulet.hu Wágner Krisztina dúla kriszta@lotuszbaba.hu +3630/458-2431, részletes program kérhetõ

4.000 Ft/a ingyenes

w w w . k a n g a e g y e s u l e t . h u

25


26

SZÜLÉSFELKÉSZÍTÉS – „ÉDES ANYATEJ”

PROGRAM CÍME

HELYSZÍN

SZÜLÉSFELKÉSZÍTÉS BABA-VÁRÓ SZÜLÉSRE FELKÉSZÍTÔ TANFOLYAM

VOKE Vasutas Mûvelôdési Ház,

Beszélgessünk a várandósságról, szülésrõl, babaápolásról, szoptatásról korai kötõdésrõl. Pécs, Váradi Antal u. 7/2

BABAVÁRÓ SZÜLÉSTRÉNING REGIO Játék KANGAkuckó, 6 találkozás a szülés körül, bõvebben lásd a keretes hirdetést jobb oldalt. Szivárvány Gyermekház, Veress E. u. 6. „EGYÜTT SZÜLNI” Pécs Endresz Gy. u 13. 9/3. Szülésfelkészítõ tréning pároknak, hogy együtt járjuk be a felkészülés útját SZÜLÉS ALATTI LÉGZÉSTECHNIKÁK, TESTHELYZETEK PTE ÁOK Szül. és Nôgyógy. Klinika Édesanyák útja 17. Régi ép. 3. em. SZÜLÉSFELKÉSZÍTÔ ELMÉLETI TANFOLYAM ANK könyvtár Anya-magzat kapcsolat, kötõdés, életmód, étrend, szülés, szoptatás. Kelengye. Fogás, pelenkázás. Fürdetés. Elsõsegélynyújtás.

BABA-MAMA-KLUB BABUSGATÓ ANYATRÉNING Lásd jobbra a keretes hirdetést! KERTVÁROSI BABA-MAMA KLUB Az elõadások kb. fél órásak, ezt követõen ismerkedésre, játék, beszélgetés. MILYENEK A JÓ JÁTÉKOK? Elõadó: Szabó Andrea játékforgalmazó A HANGMASSZÁZS TERÁPIÁRÓL elõadó: Weisz Krisztina hangmasszõr TAPASZTALATOK WALDORF PEDAGÓGIÁRÓL, elõadó: Baliné Valkai Anita A BESZÉDFEJLÕDÉSRÕL, elõadó: Dettre Imola logopédus, nyelvész BABAÚSZÁS, elõadó: Szabó Gabriella diplomás szakképzett oktató JÁTÉKOS MOZGÁSFEJLESZTÉS, elõadó: az ANK EPSZ munkatársa KÉK BABA-MAMA KLUB MONDÓKÁZÁS, ÉNEKLÉS, KREATÍV TEVÉKENYSÉG. SPIRITUÁLIS BABA-MAMA-KISMAMA KLUB MIÉRT ASZTMÁS A GYERMEKEM? A TESTI TÜNETEKEN TÚL. SZÜLETÉSI SORREND HATÁSA AZ EGYKESÉG ELÕNYEI ÉS HÁTRÁNYAI MI VONATKOZIK A LEGIDÕSEBB GYERMEKRE? MEDITÁCIÓS TECHNIKÁK GYERMEKEKNEK MI VONATKOZIK A LEGKISEBB GYERMEKRE?

REGIO Játék KANGAkuckó, Szivárvány Gyermekház, Veress E. u. 6. ANK Mûvelôdési Ház, Pécs, Apáczai krt. 1. 2 terem

Melinda u. 10. Melinda u.-i Szabadidôpark épülete Pécs, Mohácsi út 35.

BABAMASSZÁZS BABAMASSZÁZS

Módszertani Bölcsôde, Pécs, Budai N. Antal u. 3/5. REGIO Játék KANGAkuckó, Szivárvány Gyermekház, Veress E. u. 6. Védônôi tanácsadó, Pécs, Dobó u. 89.

BABAMASSZÁZS 5 ALKALMAS TANFOLYAM BABAMASSZÁZS TANFOLYAM 4 alkalmas tanfolyam jelentkezés esetén.

„ É D E S A N YAT E J ” ANYATEJLEADÁS ÉS KIADÁS

Pécsi Anyatejgyûjtô Állomás, Pécs, Lánc u. 12. Rendelôintézet

SZOPTATÁSI TANÁCSADÁS – Z s e b i B a b a F ü z e t •

2 0 1 1 .

d e c e m b e r

2 0 1 2 .

j a n u á r


IDÔPONT

ÁR

PROGRAMGAZDA , KAPCSOLAT

egyeztetés

ingyenes

Éliás Eszter, 72/310-037, elias.eszter@pvmh.hu Maróy Ditta szülésznô, szülésfelkészítô, +3620/5939-427 Bodor Andrea Lili, szülésfelkészítõ, +3670/776-8379 Boldizsár Imre, baranyai.liliom@gmail.com Füge Istvánné Kati gyógytornász +3630/281-7361, fugekati@freemail.hu Kisgyörgy Anett védônô, +3630/357-2758

12.10-11 10.00 –17.00 8.000 Ft/1 01.06 17.00–19.00 12.000Ft/p egyeztetés 10.000/pár egyeztetés 01.18.-tól Sz: 14.00

ingyenes

december 2-tõl H: 12.00–13.30 Sz: 10.00–11.00

800 Ft/a 3.700 Ft/5 ingyenes

Maróy Ditta, +3620/5939427

12.07. 12.14. 01.04. 01.11. 01.18. 01.25. H: 10.00–11.00

ingyenes

Horváthné Antos Ágnes 72/526-566, KÉK Egyesület, +3620/541-73-95 Kemény Veronika, +3670/312-4505, spiritualisanya.blogspot.com

K: 10.00–11.30 12.06. 12.13. 01.10. 01.17. 01.24. 01.31.

ingyenes

H: 14.30–15.30

ingyenes

12.08. Cs: 13.30–14.30 bejelentkezés

5.000 Ft/tf 2.000Ft/tf

H–P: 7.00–15.00, 1.800 Ft/l Szo-V: 7.00–12.00 hívjon! ingyenes

ditta@kangaegyesulet.hu

Rónaky Anikó, 72/550-600, +3630/39-40-221,

Bálintné Szabó Mariannvédônô, 72/255-833/456 Kovács Ildikó gyógymasszõr, babamassz.-okt., +3620/5939427 Gôblné Papp Éva védônô, +3620/886-4312 Eperjesiné Édelmann Ágnes védônô 72/210-922, 72/214-455 Maninger Katalin IBCLC laktációs szt.adó, +3630/322-8371

w w w. k a n g a e g y e s u l e t . h u

27


28

„ÉDES ANYATEJ” – TORNA ÉS TÁNC PICIKNEK

PROGRAM CÍME

HELYSZÍN

TELEFONOS SZOPTATÁSI TANÁCSADÁS

BABAÚSZÁS BABAÚSZÁS Ismerkedés a vízzel csoportban, mondókázva, dalolva, a Stoller-módszerrel!

Makártanya, Pécs, Középmakár dûlõ 4.

BABA-MAMA TORNA BABA-MAMA HASTÁNC Testtudat fejlesztõ gyakorlatok, lelki feltöltõdés, tartás javítás, erõnlét, Seymen Krisztina Nurgül hastáncoktató BABA MAMA TORNA Bejelentkezés szükséges. Folyamatos bérlet akciók. BABA-MAMA TORNA

REGIO Játék KANGAkuckó, Szivárvány Gyermekház, Veress E. u. 6. Fiziocentrum, Mártírok útja 17.

PTE ÁOK Szül. és Nôgyógy. Klinika Pécs, Édesanyák útja 17. Új ép. as. BABA-MAMA JÓGA Hotel Laterum Wellness részleg, 2–8 hónapos korig. Babamasszázs, babatorna, és együtt-jógázás a babával. Pécs, Hajnóczy u. 37–39. BABA-MAMA JÓGA Hotel Laterum Wellness részleg, 8 hónapostól 18 hónapos korig. Biztonságos a jógában nem jártas mamáknak is. Pécs, Hajnóczy u. 37–39.

TORNA ÉS TÁNC PICIKNEK BUKFENC BABA-MAMA-PAPA TORNA Szivárvány Gyermekház Két korcsoportban CSIRIBIRI TORNA Aranyalma, Pécs, Holló dûlô 37. Magyarország LEGNÉPSZERÛBB kisgyermektornája! 1–3 éves korú gyermekeknek, akik szivesen fedezik fel a térben mozgás örömét. ENGLISH GYM & FUN Ugri-bugri Mozgásközpont Angol nyelvû mozgásra késztetõ foglalkozás 2-7 éves korú gyermekeknek. Pécs, Ungvár u. 24. INCY WINCY ENGLISH Aranyalma, Pécs, Holló dûlô 37. Játékos angol nyelvû mozgásfejlesztõ foglalkozás 1-3, és 3-5 éves korú gyerekeknek. MANÓTORNA REGIO Játék KANGAkuckó, Játékos torna tipegôknek és nagyobbacskáknak. Szivárvány Gyermekház, Veress E. u. 6. MINI BALETT Szivárvány Gyermekház, 6-9 éves kislányok és kisfiúk kreatív gyermektánc-foglalkozása. Pécs, Dr. Veress E. u. 6 MISINA TIPEGÔK GYERMEKNÉPTÁNC NÉPI JÁTÉK, NÉPTÁNC, TÁNCSZÍNHÁZ – óvodások részére NÉPTÁNC PICIKNEK A Mecsek Táncegyüttes játékos, zenés foglalkozása TIPEGÕ JÓGA 18 hónapostól 3 éves korig

Szivárvány Gyermekház, Veress E. u. 6. Hotel Laterum Wellness részleg Pécs, Hajnóczy u. 37-39. Diófa Csana és „Lurkó-Tár” Pécs, Lámpásvölgyi út 32/b

ZENÉS-MONDÓKÁS ÜGYESSÉGFEJLESZTÕ BABATORNA. Várjuk a babákat, piciket egy kis délelõtti mókára.

W W W . K A N G A E G Y E – Z s e b i B a b a F ü z e t •

2 0 1 1 .

d e c e m b e r

2 0 1 2 .

j a n u á r


IDÔPONT

ÁR

PROGRAMGAZDA , KAPCSOLAT

Sz: 13.00–15.00

ingyenes

Dr. Buda Péterné, Gerber Ilona, v.nô 72/255-833/304, 421, 491-es m.

Sz: 14.30–15.00 k. 1.700 Ft/a, Sz: 15.00–15.30 kh. 8.000 Ft/5, H: 11.00–12.00

800 Ft/60p

Cs: 11.00–12.00

1.400 ft/ ó

H: 12.45–13.30, Sz: 12.30–13.15 Cs: 10.00–11.00

ingyenes 900 Ft/a

K: 9.00–10.00

900 Ft/a

októbertôl Sz: 10.00, 17.00 bejelentkezés

1.300 Ft/a

bejelentkezés

egyedi

Cs: 10.30 bejelentkezés K: 9.30–10.00

1300 Ft/a 10.200 Ft/10 800 Ft/a

H: 16.50–17.40

3.000 Ft/gy

Sz: 17.00–18.00

3.000 Ft/h

Sz: 16.30–17.00

200 Ft/a

H: 15.30–16.30

900 Ft/a

K–Cs: 9.30–10.30 bejelentkezés

500 Ft/a

10.200 Ft/10

Maróy Ditta, +3620/593-9427, ditta@kangaegyesulet.hu, Maróy Ditta, +3620/593-9427 www.nurgul.atw.hu Hock Márta gyógytornász 72/212-463, fiziocentrum.hu Füge Istvánné (Kati) gyógytornász +3630/281-7361, fugekati@freemail.hu Alatyányi Szilvia testn. tanár, jógaokt. +3630/425-7170, aszilvia@vipmail.hu Alatyányi Szilvia testn. tanár, jógaokt. +3630/425-7170, aszilvia@vipmail.hu Erdeiné Békési Valéria +3620/345-3062 Hir Marietta, Bognár Eszter 72/510-731, +3630/434-5389, aranyalmakozpont.hu Csurgó Judit, +3620/435-2000, Kiss Eszter, www.ugribugripecs.hu Bölcz Mariann angol tanár, 72/510-731, +3630/434-5389 Nagy-Tószegi Cecílila gyógyped. +3630/450-0799, kangaegyesulet.hu Kovács Zsuzsanna táncpedagógus, +3630/613-4868, 72/253-477 ratkaiand@gmail.com Kozmáné Schneider Mónika, Gálber Attila, +3620/9137-370 Dénes Anett, +3620/250-3999 Alatyányi Szilvia testn. tanár, jógaokt. +3630/425-7170, aszilvia@vipmail.hu Adrián Dorottya, +3620/380-1070, diofanapkozi@gmail.com

S U L E T. H U w w w. k a n g a e g y e s u l e t . h u

29

2012. január 03–16. H–P: 17.00, Szo, V: 15.00

A KÉK BOLYGÓ

amit a Földünkrôl tudni érdemes. Tudományos ismeretterjesztô, 3D film.

H–V: 18.00

21. SZÁZADI AUTÓCSODÁK térhatású autókiállítás, 3D film.

H–V: 19.00

A CSODÁLATOS UNIVERZUM

színes, magyar ismeretterjesztô, 3D film

ANK Mûvelôdési Ház,

Pécs, Apáczai krt. 1.

500,- Ft/d, ny; 700,- Ft/f

Rónaky Anikó 72/550-600; 0630/39-40-221


30

TORNA ÉS TÁNC NAGYOBBAKNAK – ZENE BABÁKNAK

PROGRAM CÍME

HELYSZÍN

TORNA ÉS TÁNC NAGYOBBAKNAK ALMA TORNA – 3-6 éves korú gyerekeknek! ARANYALMA, Pécs, Holló dûlô 37. Játékos mozgásfejlesztõ foglalkozás speciális mozgásfejlesztõ eszközökkel, sok játékkal, APRÓ MECSEK Szivárvány Gyermekház, Veress E. u. 6. A Mecsek Táncegyüttes utánpótlás csoportja óvodás lányok és fiúk számára MISINA APRÓK GYERMEKNÉPTÁNC IH, Pécs Nagy Lajos király. u. 13. NÉPI JÁTÉK, NÉPTÁNC, TÁNCSZÍNHÁZ – kisiskolások részére MISINA CSIKÓK GYERMEKNÉPTÁNC NÉPI JÁTÉK, NÉPTÁNC, TÁNCSZÍNHÁZ – iskolások részére MOZGÁSFEJLESZTÉS ÉS TERÁPIA

Bánki Donát úti Általános Iskola

SHOTOKAN KARATE két korcsoportban heti három alkalommal SZIVÁRVÁNYOS APRÓK TÁNCA ÉS KÉZMÛVES FOGLALKOZÁS szervezett óvodai csoportoknak

Mozgásvár Terápiás Központ, Pécs Garay u. 22. Szivárvány Gyermekház, Pécs, Dr. Veress E. u. 6. Szivárvány Gyermekház, Veress E. u. 6.

ZENE BABÁKNAK BAB(ZS)ÁK KONCERTEK III. Kodály Központ Babzsák koncertek a babáknak! 0-3 éves korig Pécs, Breuer Marcell sétány 4. CIRÓKA-MARÓKA Mohácsi Jenô Könyvtár, foglalkozás ölbeli játékokkal, zenével, dalokkal. Mohács, Eötvös u. 2. CSIRIBIRI MUZSIKA Aranyalma, Pécs, Holló d. 37. 6 hónapos kortól! Mondókák, dalok, sok hangszer, egy óriási színes ejtôernyô és rengeteg buborék! DÚDOLDA Kozármislenyi Múvelõdési Ház, Különleges, sok-hangszeres zenei foglalkozás 3 hónapos kortól 6 éves korig. Kozármisleny, Pécsi út 1. KEREKÍTÔ ÖLBELI JÁTÉK KLUB ANK, Pécs, Apáczai krt. 1. II. t. Népi játékok átörökítése Babáknak, Mamáknak Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár EU-s díjat nyert projekt alapján. Szaktanácsadás. és Tudásközpont KEREKÍTÕ MONDÓKÁS MÓKA MÉZ-ben, Pécs,Rákóczi út 67. Népdalkincsünk,népi mondókáink és ölbeli játékaink felelevenítése. Mortimer English Club LÉPEGETÕS - TAMÁS ÉVA JÁTÉKTÁRA Alajos Utcai Köz.mûv. Alapítvány Mosolygós játék, amely megmozgat, pihentet, tanít, szórakoztat. Közösségi Háza, Pécs, Alajos u. 2/2. 2 hónapos kortól 3 éves korig. MESEKUCKÓ Muzsika és mondókák, mesék és bábok, Bóbita Bábszínház varázsszekrények és malacpárnák! Csak tessék! Pécs, Felsõvámház utca 50. RINGATÓ A KANGÁBAN REGIO Játék KANGAkuckó, Énekeljünk és játsszunk együtt a legkisebbekkel! Szivárvány Gyermekház, Veress E. u. 6. TESZ-VESZ ZENEKUCKÓ BABÁKNAK Tesz-Vesz Kuckó Játszóház. Hangulatos foglalkozás, közös énekléssel, mondókázással, szeretetteljes Pécs Szt. Mór u. 5. (a József u. felõl) légkörben a szülõkkel és korabeliekkel (0,5-3,5 évesig). TESZ-VESZ ZENEKUCKÓ BABÁKNAK Csipkefa Gyermekkönyvtár BABÁK, DALLAMOK,KÖNYVTÁRAK... Pécs, Bajcsy-Zsilinszky u. 10. Várkonyi Nándor Fiókkönyvtár Pécs, Nagy Jenõ u. 24. – Z s e b i B a b a F ü z e t •

2 0 1 1 .

d e c e m b e r

2 0 1 2 .

j a n u á r


IDÔPONT

ÁR

PROGRAMGAZDA , KAPCSOLAT

Sz.:16.00 bejelentkezés P: 16.30–17.30

1.300 Ft/a, 11.200 Ft/10 1.200 Ft/hó

K: 17.00–18.00

3.000 Ft/h

Bognár Eszter konduktor +3630/434-5389, aranyalmakozpont.hu Dénes Anett, Bischof Ádám +3620/2503-999 Kozmáné Schneider Mónika, +3620/2394-635, ihpecs@t-online.hu, Gálber Attila, +3620/9137-370 Bánfi Rita, +3620/9137-370 Gálber Attila www. mozgasvar.hu

H–Cs: 16.00–18.00 3.000 Ft/h egyeztetés

egyéni

H, Sz: 18.00–20.00 Szo: 9.00–12.00

12.06. 16.00 H: 17.00–17.30 Sz: 11.00–11.35 bejelentkezés Sz: 10.00–11.00 P: 10.00–11.00 12.21-ig és 01.03-tól Cs: 10.00–11.00 K: 10.00–11.00 12.21-ig és 01.03-tól H:10.00–10.30 P :10.30–11.00

Regényi Zoltán edzô, +3620/921-6127 Rátkai Andrea, +3630/613-4868 72/253-477, szivarvanypecs@dravanet.hu 990 Ft/gy 790 Ft/tv. 400 Ft/cs 1.090/a 9.200 Ft/10 600 Ft/a

www.dudolda.blogspot.com

800 Ft/a 3.500 Ft/5 800 Ft/a 3.500 Ft/5 700 Ft/a 6.000 Ft/10

H, P: 10.00–10.45 H, P: 11.00–11.45 12.16-ig és 01.11-tõl Sz: 10.30–11.00 Sz 10.00–10.30

800 Ft/a

P: 10.00–10.30

600 Ft/gy 100 Ft/kís. 6.000/10

K: 10.00–10.30

Pannon Filharmonikusok 72/500-300, marketing@pfz.hu Szücs Ibolya, +3630/592-5961, palanta@gmail.com Hir Marietta fejlesztôpedagógus +3630/434-5389, aranyalmakozpont.hu Bende Kornélia, +3670/575-0174

800 Ft/a 3.700 Ft/5 700 Ft/a, 6.000 Ft/10

Dr. Harmatné Horesnyi Mária óvónô és tanár, www.kerekito.hu, +3670/297-6433 Dr.Harmatné Horesnyi Mária tanár +3670/2976433, www.kerekito.hu Tamás Éva, evajatektara@vipmail.hu +3630/217-4963 Bogárdi Aliz, +3630/317-7443 alizov@gmail.com Baliné Valkai Anita, +3670/369-3068 www.ringatopecs.hu Villuth András, Szabó Judit +3620/349-7567, www.teszveszkucko.atw.hu Villuth András, +3620/349-7567 www.teszveszkucko.atw.hu

w w w. k a n g a e g y e s u l e t . h u

31


32

PROGRAMOK GYERMEKEKNEK

PROGRAM CÍME

HELYSZÍN

PROGRAMOK GYERMEKEKNEK ÁLLATKERT Pécs, Ángyán J. u. 1. ALMAVARÁZS Aranyalma, Pécs, Holló dûlô 37. Játékos, kreatív alkotó foglalkozás 1-3 éves gyerekeknek, sok dallal, mondókával, kézmûves tevékenységgel. AKVÁRIUM-TERRÁRIUM Pécs, Munkácsy M. u. 31. BABA ANGOL - INCY WINCY BABY Aranyalma, Pécs, Holló dûlô 37. Angol foglalkozás 6-12 hónapos babáknak. bejelentkezés BABYDEUTSCH Für Eltern und Ihre Kleinkinder (6 Mon.-3,5 Jahre), Tesz-Vesz Kuckó Játszóház. die sich für Deutsch interessieren. Pécs Szt. Mór u. 5. (a József u. felõl) BÁBSZÍNHÁZ - FABULA BÁBSZÍNHÁZ ANK Mûvelõdési Ház színháterem, NAGY AKAROK LENNI! zenés bábjáték Pécs, Apáczai krt. 1. HELEN DORON EARLY ENGLISH Pécs Ungvár u. 37. Komplex nevelési program ANGOL nyelven! 3 hónapos kortól 14 éves korig! CSIGAHÁZ - CSIGAPÓ ITT VAN - KICSIKNEK! (3-8 év) Kodály Központ A Pannon Filharmonikusok egyedi zenei programja Pécs, Breuer Marcell sétány 4. FÁBÓL VASKARIKA REGIO Játék KANGAkuckó, Mire jó egy habfürdõs flakon, vagy kinõtt ruha? Szivárvány Gyermekház, Veress E. u. 6. FIRSTEPS EARLY ENGLISH Pécsvárad, Fülep Lajos Mûv.Ház: Módszeresen felépített angol tanfolyam sok játékkal, mozgással, zenével Komló, Kodály Ált. Isk., Templom tér 2. Apáczai Nevelési Központ FIRST STEPS EARLY ENGLISH - BABÁKNAK REGIO Játék KANGAkuckó, Egyedülálló programú játékos, meseközpontú angol foglalkozás 1–3 éveseknek. Szivárvány Gyermekház, Veress E. u. 6. FOKRÓL-FOKRA Fészek Bölcsõde tornaterme Lásd keretes hirdetés Pécs, Gosztonyi út 1. Hullámfürdõ, Pécs, Szendrey u. 7. GYERMEK TÁNCHÁZ Ifjúsági Ház Népi játék, tánc élõ népzenére, kézmûves foglalkozás. Zene: Háromfa együttes. Pécs, Nagy Lajos Király út 13. IFJÚSÁGI KLUB ANK Mûvelõdési Ház, Iskola után lehet csocsózni, asztaliteniszezni! Pécs, Apáczai krt. 1. ÍJÁSZ KÖR A honfoglalás kori hagyományok. Íjászkodás, hagyományos eszközök elkészítése. KÉK JÁTSZÓHÁZ KÉK Egyesület Pécs, Melinda u. 10. kreatív tevékenységek, piciknek kötetlen játszási lehetõség. (Melinda u.-i Szabadidõpark ép.) KINDERLEBEN Ugri-bugri Mozgásközpont Zenés , játékos német nyelvtanulás 2-6 éves gyermekeknek sok mozgással. Pécs, Ungvár u. 24 LADYBIRD ANGOL Játékos, de hatékony tanfolyamok Ladybird Angol Játszóház, Pécs, Ungvár u. 32. 2-14 éves korig, több szinten. www.ladybirdjatszohaz.hu MOCORGÓ SZOKTATÓ Játékos, komplex, fejlesztõ foglalkozás, Kozármislenyi Mûvelõdési Ház, közösségi szoktató,18 hó-3 éves korig. Kozármisleny, Pécsi út 1. – Z s e b i B a b a F ü z e t •

2 0 1 1 .

d e c e m b e r

2 0 1 2 .

j a n u á r


IDÔPONT

ÁR

PROGRAMGAZDA , KAPCSOLAT

Szo, V: 9.00–16.00 K:11.00 bejelentkezés H-V: 9.00–17.00 Cs:10.00

310 Ft/gy 11.200 Ft/10 1.300 Ft/a 590 Ft-tól 1.090 Ft/a

K: 17.00–17.45 bejelentkezés 01.24. 10.00

900 Ft/a 4.000 Ft/5 800 Ft/fõ

H–P: 9.00–11.00 16.00–18.00 12.03. 15.00, 16.30 Sz: 16.00–16.45

egyéni

www.pecszoo.hu Hirt Marietta fejlesztõ pedagógus 72/510-731, +3630/434-5389, www.pecszoo.hu Hirt Marietta fejlesztõ pedagógus 72/510-731, +3630/434-5389 Szíjártó Anna, +3620/349-7567 www.teszveszkucko.atw.hu Béni Józsefné, 72/550-600, +3630/25-94-572 Priol Anita, +3670/3762451 www.gyerekangolpecs.hu Pannon Filharmonikusok 72/500-300, marketing@pfz.hu Tóth Anikó lakberendezô +3630/450-0799 Czirokné Higi Réka angol tanár és tanító +3670/775-7032, czireka@gmail.com, www.firsteps.hu

1.990 Ft/gy 1490 Ft/tv 800 Ft/a

baba: P: 9.45 5.000Ft/ 5 o.: P: 14.55, 15.45 isk.: P: 13.30 baba: K: 15.45 o.: K: 16.30, 17.20 isk.: K: 13.45, 14.45 P: 9.00–9.30 K: 9.30–10.00 1.300 Ft/ó K: 18.00–19.00 Sz: 18.00–18.45 szombat: 16-18 12.11. V: 17.00–18.30 H–Sz: 13.00–16.00

egyéni

K: 16.00–17.00

2.000 Ft/hó

200 Ft/gy 100 Ft/kís ingyenes

Nagy Gabriella, +3620/5885833, Nagy Gabriella angoltanár +3620/593-9427 Bótai Zsuzsanna +3630/558-7608, www.fokrolfokra.hu Hoffmann László, Dénes Anett +3630/944-6556 Csizmadia Ildikó, 72/550-600, simon.ildiko@tetthely.net

12.22, 29, Cs: 10.00 ingyenes 01.06-tól: P: 16.30 egyeztetés egyéni bejelentkezés

1.800 Ft/ó

K–Cs:9.00–10.30 bejelentkezés

1.000 Ft/a

Varga Ágnes, 72/253-477, vargagi71@gmail.com Horváthné Antos Ágnes, 72/526-566, +3620/541-73-95 +3620/435-2000, www.ugribugripecs.hu Helyes Mária angoltanár, +3620/386-8547 Térné Somogyi Ivett óvónõ +3630/514-9644, terivett@freemail.hu

w w w. k a n g a e g y e s u l e t . h u

33


34

PROGRAMOK GYERMEKEKNEK – MOZGÁSLEHETÕSÉG FELNÕT

PROGRAM CÍME

HELYSZÍN

TEDDY ENGLISH FOR KIDS Sok-sok énekkel, játékkal, bábozással és közös feladatokkal. COME AND JOIN TEDDY! (bölcsisek és ovisok) VASÚTMODELLEZÔ SZAKKÖR Építés, modellezés…, a klub a mindenkori Vasútmodell Parádé szervezõje. ZENESZOMBAT Gyere, és bulizz velünk szombat délelõtt! ECCPECC KONCERT

Tesz-Vesz Kuckó Játszóház. Pécs, Szt. Mór u. 5. Szivárvány Gyermekház, Pécs, Dr. Veress E. u. 6 REGIO Játék KANGAkuckó Szivárvány Gyermekház, Veress E. u. 6.

CSALÁDI PROGRAMOK „AHÁNY MADÁR, ANNYI TOJÁS” - KIÁLLÍTÁS Természettudományi Múzeum Madarak madártojások és madárfészkek 100 éves gyûjteményünkbõl. Pécs, Szabadság u. 2. DDNP KLUB Pécs, Tettye Oktatási Központ MAROKKÓBAN MADARÁSZTAM - Wágner László elõadása (diavetítéses elõadás) CSILLAGOSÉGBOLT-PARK KLUB Pécs, Tettye Oktatási Központ ÉGI JELENSÉGEK - Dr. Nagyváradi László elõadása TETTHELY-KUCKÓ Tett-Hely iroda, Játékos klubfoglalkozás 7-14 éves korig. Szivárvány Gyermekház, Veress E. u. 6.

MÚZEUMOK, KIÁLLÍTÁSOK MÚZEUMI MANÓ FOGLALKOZÁS Természettudományi Múzeum Béres Erika énekes, bábos, mozgásos, interaktív foglalkozás (1-7 éveseknek). Pécs, Szabadság u. 2.

PROGRAMOK FELNÔTTEKNEK AVIVA TORNA TANFOLYAM Családsegítô, Pécs, Megye u. 22. Hatásos meddôség, petevezeték letapadása, rendszertelen ciklus rendezésére. „CSÁSZÁRMETSZÉS -CSÁSZÁR MORZSÁK KLUB” Pécs Endresz Gy. u 13. 9/3. Olyan anyák közössége akik, egy v. több gyermeküket császármetszéssel szülték, és most természetes szülést terveznek. CSECSEMÔGONDOZÁSI TANFOLYAM PTE ÁOK Szül. és Nôgyógy. Klinika Igény szerinti kiscsoportos, egyéni felkészítés. Pécs, Édesanyák Útja 17. ISKOLAVÁRÓ PROGRAM Bánki Donát úti Általános Iskola, Mit jelent az, hogy a teljes embert neveljük? Beszélgetés a Waldorf pedagógiáról. Pécs, Bánki D. u. 2. MAMAANGOL REGIO Játék KANGAkuckó, Angol nyelvtanfolyam gyerekfelügyelettel. Még lehet csatlakozni! Szivárvány Gyermekház, Veress E. u. 6. SANSZ FILMKLUB Civil Közösségek Háza, Szent I. tér 17. SIMON MÁGUS színes, magyar-francia filmdráma, 100 perc, 1998 SZÜLÕK AKADÉMIÁJA ANK Mûvelõdési Ház AZ ÉRZELMEK SZEREPE A GONDOKODÁSBAN. Pécs, Apáczai krt. 1. elõadó: prof. dr. Mérõ László pszichológus, matematikus.

MOZGÁSLEHETÔSÉG FENÔTTEKNEK INTIM TORNA Erôsebb gátizom nôknek, férfiaknak. Bejelentkezés szükséges! MISINA JUNIOR ÉS FELNÔTT NÉPTÁNC ÉS TÁNCSZÍNHÁZ MISINA SZENIOR NÉPTÁNC ÉS TÁNCSZÍNHÁZ – Z s e b i B a b a F ü z e t •

2 0 1 1 .

d e c e m b e r

Fiziocentrum, Mártírok útja 17 Bánki Donát úti Általános Iskola Bánki Donát úti Általános Iskola –

2 0 1 2 .

j a n u á r


TEKNEK IDÔPONT

ÁR

PROGRAMGAZDA , KAPCSOLAT

Sz: 17.00–17.45 Cs: 15.30–17.30

900 Ft/a 4.000 Ft/5 1.000 Ft/hó

Szo: 10.30–11.30

800 Ft/a

Belényessy Réka, +3620/349-7567 www.teszveszkucko.atw.hu Ténai László, 72/253-477, +3630/565-6445 Maróy Ditta, +3620/593-9427 ditta@kangaegyesulet.hu,

12.10. K–Szo: 10.00–16.00 500 Ft/f 250 Ft/d K: 17.00 ingyenes 12.06 12.13. 17.00 ingyenes

Kisbenedek Tibor, 72/213-419 www.jpm.hu Komlós Attila, +3630/377-3388, komlos@ddnp.kvvm.hu Horváth Éva, +3630/326-9459

Sz: 15.00–18.00

ingyenes

Kovácsné Pallós Boglárka, +3620/400-3892, tetthely.net

12.17. 9.30, 10.30,

700 Ft/gy kis. ingy

Török Ildikó, 72-213419, www.termtud.hu

bejelentkezés

6.000 Ft

egyeztetés

ingyenes

bejelentkezés

ingyenes

Hajzer Erzsébet Aviva módszer okt. +3620/938-1118, www.avivatorna.hu dr. Varga Eszter, +3670/776-83-79 Bodor Andrea Lili, baranyai.liliom@gmail.com Ádám Erna védônô, +3620/488-8495, adam.erna@vipmail.hu Mandulafa Waldorf Iskola www.waldorfpecs.hu Alma Nyelviskola, +3620/593-9427 ditta@kangaegyesulet.hu Pécsi Esélyek Háza www.eselyhazpecs.hu Béni Józsefné, +3630/25-94-572, 72-550-600

01.19. 17.00–19.00 ingyenes Sz–P: 9.00–10.30

800 Ft/a

Sz: 17.00–19.00 12.14. 01.12. 17.00

ingyenes

K: 18.00–18.30, nôi, 1.000 Ft/a férfi egyeztetés Cs, P: 18.00–20.00 3.000 Ft/h Sz: 18.00–20.00

3.000 Ft/h

Hock Márta gyógytornász 72/212-463, www.fiziocentrum.hu Bánfi Rita, Müller Ádám Gálber Attila, +3620/9137-370 Tóth Melinda, +3620/3491-648, Gálber Attila, +3620/9137-370

w w w. k a n g a e g y e s u l e t . h u

35


36

ÜNNEPVÁRÓ PROGRAMOK

PROGRAM CÍME

HELYSZÍN

ÜNNEPVÁRÓ PROGRAMOK ADVENTI KÉSZÜLÕDÉS Teaház, vásár, mesesarok, kézmûveskedés, éneklés, játszóház, Ringató. ADVENTI RINGATÓ

Civil Közösségek Háza Pécs, Szent István tér 17. Civil Közösségek Háza Pécs, Szent István tér 17.

ADVENTI TÁRSASJÁTÉKOS HÉTVÉGE Interaktív társasjáték-bemutató és vásár

PKK Ifjúsági Ház Pécs, Nagy L. kir. útja 13.

„ÉJSZAKAI” MIKULÁSKERESÕ TÚRA MECSEKEN A mecseki utakon portyázva próbáljuk meglesni a Mikulást. Az expedíció résztvevõit végül forró teával vendégeljük meg a DDNP Tettyei Oktatási Központjában. JÉZUSKAVÁRÓ Szivárvány Gyermekház Amíg a Jézuska felállítja otthon a karácsonyfát, addig a kicsiket Hangerdõ Pécs, Dr. veress E. u. 6. együttes meglepetés-mûsorával szórakoztatjuk! GYERMEKKARÁCSONY A SZIVÁRVÁNYBAN Szivárvány Gyermekház Ajándékkészítõ játszóház, táncház, Ünnepélyes gyertyagyújtás, Hangoló Pécs, Dr. veress E. u. 6. KARÁCSONYI ÜNNEPSÉG A TESZ-VESZ KUCKÓBAN Tesz-Vesz Kuckó Játszóház Családias körben zenével, bábozással ünnepeljük a karácsonyt. Pécs, Szent Mór u. 5. Hozzatok batyus harapnivalót magatokkal! (bejárat a József u. felõl) KÉSZÜLÕDÉS A KARÁCSONYRA - KÉZMÛVES JÁTSZÓHÁZ Ugri-bugri Mozgásközpont Gyertyasodrás, nemezelés, mézeskalácskészítés Pécs, Ungvár u. 24. KÉSZÜLÕDÉS A KARÁCSONYRA - KÉZMÛVES JÁTSZÓHÁZ Ugri-bugri Mozgásközpont Gyermekét bízza Ránk amíg Ön bevásárol,nyugodtan készülõdik Pécs, Ungvár u. 24. KÉZMÛVESVÁSÁR TECA MAMÁNÁL Teca Mama Kisvendéglõje, Kézmûves kirakodóvásár, kézmûves játszókuckó és jön a Télapó. Pécs, Darázs dûlõ 15/2. (Égervölgy) MADÁRKARÁCSONY Természettudományi Múzeum Egész decemberben madárkarácsony. Részletek:www.jpm.hu Pécs, Szabadság u. 2. MIKULÁS ÜNNEPSÉG ANK Mûvelõdési Ház, színházterem, Bogárdi Alíz és társa zenés mikulás mûsora, utána névre szóló ajándékosztás Pécs, Apáczai krt. 1. MIKULÁS-NAP A TESZ-VESZBEN Tesz-Vesz Kuckó Játszóház Hagyományõrzõ Mikulás napunk. Zene, torta és mikuláscsomag Pécs, Szent Mór u. 5. és Mikulás vár mindenkit! (bejárat a József u. felõl) MINDENKI KARÁCSONYFÁJA Pécs, Uránbányász tér Ünnepi mûsor az uránvárosi Mindenki Karácsonyfája alatt, az Uránbányász téren. (Részletes program honlapunkon dec. 7-tõl.) „PIROS ALMA, ARANYÁG...” Mûvészetek és Irodalom Háza a Muzsikás Babus(for)gató karácsonyváró alkalma Pécs, Széchenyi tér 7-8.

Névre szóló bébi- és gyermektakarók

w w w. b e b i t a k a ro . ex t

– Z s e b i B a b a F ü z e t •

2 0 1 1 .

d e c e m b e r

2 0 1 2 .

j a n u á r


IDÔPONT

ÁR

PROGRAMGAZDA , KAPCSOLAT

12.16. 15.00–19.00 12.16. 16.00

ingyenes (adomány) 800 Ft/cs

12.10.–11.

650 Ft/j 250 Ft/kís

12.05. bejelentkezés

300 Ft/gy

Pécsi Waldorf Közösség www.waldorfpecs.hu, +3620/530-5933 Baliné Valkai Anita +3670/369-3068 www.ringatopecs.hu Pécsi Kulturális Központ (www.pecsikult.hu), Bendegúz Gyermekzug (www.gyermekzug.hu) Varga Ágnes, szivarvanypecs@dravanet.hu

12.24. 10.30

400 Ft/fõ egységesen

Rátkai Andrea, +3630/613-4868 szivarvanypecs@dravanet.hu

12.19. 16.00 12.22. 10.00

ingyenes

Rátkai Andrea, +3630/613-4868 szivarvanypecs@dravanet.hu Farkas Judit, +3620/349 7567 www.teszveszkucko.atw.hu

12.10. 9.00–12.00 bejelentkezés 12.17. 9.00–17.00 bejelentkezés 12.04. 13.00–18.00 12.01–12.23 K–Szo: 10.00–16.00 12.05. 17.00 12.06. K: 9.30–18.00

900 Ft/gy 10% tvkedv. 1.000 Ft 1.000 Ft ingyenes 500 Ft/F 250 Ft./d 0-6 ingy. 1.200 Ft/cs. 200 Ft/kís ingyenes

12.16. 16.00 12.15. 17.00–18.00

ingyenes

+3620/435-2000, www.ugribugripecs.hu +3620/435-2000, www.ugribugripecs.hu Törjékiné Tóth Marianna, torjekine@freemail.hu Török Ildikó termtud@jpm.hu, 72/213419 Dombi Erzsébet, 72-550-600 Farkas Judit, +3620/349-7567 www.teszveszkucko.atw.hu Rátkai Andrea, +3630/613-4868, szivarvanypecs@dravanet.hu Szabó Judit, 72/510-628 +3620/480-3551, www.pmh.hu

Kriszti: +3630/520-8538

ra.hu

w w w. k a n g a e g y e s u l e t . h u

37


38

TANÁCSADÁS – SZOLGÁLTATÁS

TANÁCSADÁS MENTÁLHIGIÉNIAI TANÁCSADÁS, TÁPLÁLKOZÁSI ZAVAROK DISZKRÉT KONZULTÁCIÓJA, TERMÉSZETES MÓDSZEREKKEL AURA-SOMA, LÉLEKTERÁPIA Sebestyén Réka: +3670/6795-500. PEDAGÓGIAI, GYÓGYPEDAGÓGIAI NEVELÉSI TANÁCSADÁS Ingyenes lehetôség: December 7. 10.00–12.00 óráig Aranyalma, Pécs, Holló dûlô 37. Bejelentkezés szükséges! Ingyenes. Radnai Yvette gyógypedagógus, kognitív fejlesztô terapeuta 72/510-731, +3630/434-5389, www.aranyalmakozpont.hu. PSZICHOTERÁPIÁS TANÁCS ADÁS ÉS KONZULTÁCIÓ – Rákóczi út 39/d. Ha úgy érzi, hogy életében a szálak összekuszálódtak és segítségre van szüksége, keressen meg, bogozzuk ki együtt. 3.000 Ft/ó, Dr. Matesz Orsolya pszichoterapeuta +3620/396-6073, orsolya.matesz@gmail.com. SZAKÉRTÔK A KANGAKUCKÓBAN Életvezetési coaching – Baliné Valkai Anita coach Segítségével feltöltôdve, önbizalommal telve indulhat el az ön számára legmegfelelôbb úton céljai megvalósítása felé. 5000 Ft/óra bejelentkezés szükséges Otthonka – Tóth Anikó lakberendezô Egyedi megoldások babaszobára, kisebb-nagyobb lakásra pénztárcakíélô megoldásokkal! 4000 Ft/óra bejelentkezés szükséges Gyógypedagógiai tanácsadás – Nagy-Tószegi Cecília gyógypedagógus. Tapasztalt gyógypedagógus szakember segít viselkedési problémák, tanulási nehézségek megoldásában. Bejelenkezés szükséges. Gyermekpszichológus – Goldmann-né Fehér Hajnalka pszichológus segít, ha a gyermeke nevelésében nehézségekbe ütközik, bizonytalan vagy csak meg szeretné osztani valakivel gyermeknevelési progblémáit. Bejelentkezés szükséges.

– Z s e b i B a b a F ü z e t •

2 0 1 1 .

GYÁSZ TANÁCSADÁS Bornemisza Ágnes gyász tanácsadó, +3630/822-9595, bornAgi@freemail.hu. KORASZÜLÔK LELKISEGÉLY SZOLGÁLATA www.lelkisegitok.blogol.hu, abbcenter.com/korababa

SZOLGÁLTATÁS LELKI KÖLDÖKZSINÓR címmel Anyamagzat kapcsolatfejlesztô tréning /Dr. Catherine Feidt szülész-nôgyógyász, pszichoterapeuta és Dr. Sasváriné Szabó Klára képzômûvészet-terapeuta vezetésével/10x2 óra. Célja az anya és a magzat közti kapcsolat fejlesztése, az érzelmi stabilitás növelése. Fontos a megváltozó testkép elfogadása, a terhesség alatti és a szüléssel kapcsolatos félelmek, szorongások feldolgozása, megértése. Telefon: Catherine Feidt, +3630/2989-862, Sasvári Klári, +3630/6888-901 PARK PAVILON CAFE – PROGRAM A SZABADBAN A Szilárd Leó Parkban kávézó-teázó-cukrászda várja a játszótérre látogatókat az év minden napján reggeltôl estig. Ingyenes parkolás, higénikus mosdó, pelenkázó, akadálymentes környezet. Decemberi ajánlat: magyar kézmûves bonbonok, karácsonyi torták. +36202223119, parkpavilon@gmail.com, www.parkpavilon.hu, facebook: Park Pavilon Cafe

ISKOLAÉRETTSÉGI ÉS TANULÁSI KÉPESSÉG VIZSGÁLAT SZAKVÉLEMÉNNYEL. Detre Imola gyógypedagógus-szakpedagógus +3630/2230085 GYERMEKGYÓGYÁSZ-TERMÉSZETGYÓGYÁSZ RENDELÉS Homeopátiás orvoslás. Gyógyítás aktív sejtenergia segítségével már csecsemõkortól kezdve. Diagnózis 3 dimenzióban Dr. Steindl Tímea, 7626 Pécs Búza tér 6. Tel: +3620/425 4705 GYERMEKFELÜGYELET. Fiatalos, gyakorlott nagyi gondozónõi és gyermekfelügyelõi végzettséggel „idõhiányos” szülõknek besegítene gyermekük gondozásába és nevelésébe. Leinformálható! Csorba Péterné 70/634-5753 d e c e m b e r

2 0 1 2 .

j a n u á r


Zsebibabafüzet 2011 december január  
Zsebibabafüzet 2011 december január  

A pécsi és Pécs környáki várandósok és kisgyermekesek programfüzete

Advertisement