Page 1

Vestavné spotřebiče Přehled spotřebičů jaro–léto 2012

www.bosch-home.com/cz

ARBO_120220_katalog_vestavby_v4.indd 1

4/2/12 10:41 AM


2 | Nové evropské energetické štítky

Větší přehled o menší spotřebě Nové evropské energetické štítky

Domácí spotřebiče jsou zodpovědné za více než polovinu

Tímto ztratil energetický štítek jako pomocník při

spotřeby energie v domácnosti. Tento fakt zatěžuje nejen

výběru spotřebiče svoji výpovědní hodnotu, a proto

životní prostředí, ale kvůli stále rostoucím cenám elektřiny

volal po změně.

i rodinný rozpočet. Nový energetický štítek si ponechal základní rysy graficDíky „nasazení“ nových, energeticky nenáročných domá-

kého ztvárnění – sedm barevných pruhů – od červené po

cích spotřebičů můžete ušetřit nemalou částku – a to po

tmavě zelenou.

celou dobu životnosti spotřebiče. Proto byste při nákupu nového spotřebiče měli dbát zvláště na nízkou spotřebu

Novinkou je rozšíření tříd spotřeby energie o třídy A+, A++

vody a energie.

a A+++, veškeré informace jsou vyjádřeny piktogramy, jsou jazykově neutrální a je povinností uvádět pro vybrané pro-

Právě o těchto standardizovaných hodnotách spotřeby

duktové skupiny hlučnost. Je změněna i metodika uvádění

vody a energie informuje uživatele (počínaje rokem 1995)

spotřeby vody a energie u automatických praček a myček

evropský energetický štítek. Technický pokrok mezitím

nádobí – průměrné hodnoty spotřeby se uvádějí v roční

vedl k tomu, že většina spotřebičů, které byly zařazeny do

periodě, ne za jeden prací, resp. mycí cyklus.

nejúspornější třídy spotřeby A (resp. u chlazení A+ a A++), je zdaleka úspornější, než přikazuje mezní hodnota třídy spotřeby A. Např. vybrané myčky nádobí a automatické pračky Bosch se nacházejí ve třídě spotřeby energie A+++, naše nejúspornější kondenzační sušičky jsou dokonce o 60 % úspornější, než požaduje třída spotřeby energie A.

ARBO_120220_katalog_vestavby_v4.indd 2

4/2/12 10:41 AM


Nové evropské energetické štítky | 3 Chladicí přístroje V této komoditě byly současné třídy spotřeby energie A+ a A++ rozšířeny ještě o třídu spotřeby A+++. Chladicí přístroj ve třídě spotřeby A++ spotřebuje o 40 % méně energie než stejně vybavený model ve třídě spotřeby A. U modelu s deklarovanou třídou spotřeby A+++ je úspora oproti spotřebiči třídy A 60%.

★ ★ ★

★★★

★★★

ENERG

★ ★ ★

Ι

Myčky nádobí Myčky nádobí byly také doplněny o tři nové třídy spotřeby: A+, A++ a A+++. Nejúspornější třída spotřeby energie A+++ je o 30 % úspornější než A, A++ o 21 % a A+ o 11 %. Klasifi kace účinnosti mytí se již neuvádí a dochází i ke změně počtu průměrných mycích cyklů za rok – z 220 na 280. Ve spotřebě energie je zohledněna i průměrná spotřeba energie v pohotovostním režimu.

Y IJA

★ ★ ★

IE IA

★★★

★★★

★ ★ ★

ENERG Ι

Y IJA

★ ★ ★

IE IA

1

A+++ A++ A+ A B C D

Automatické pračky Nový energetický štítek pro automatické pračky dostál hned tří nových „písmenek“: A+, A++ a A+++! Model A+++ spotřebuje o 32 % energie méně než spotřebič třídy A, A++ model spotřebuje o 24 % méně než model A, model A+ spotřebuje o 13 % méně než model v energetické třídě A. Ve spotřebě energie je zohledněna i průměrná spotřeba energie v pohotovostním režimu. Další změnou je metodika měření spotřeby energie, která nově nesestává jenom z měření spotřeby při maximální náplni a 60 °C, ale nyní při teplotě 60 a 40 °C a s maximální a poloviční náplní.

★★★

★★★

★ ★ ★

ENERG Ι

Y IJA IE IA

1

A+++ A++ A+ A B C D

2

A++

1

A+++ A++ A+ A B C D

2

A+

2

A+

3 3

XYZ

Ι Ι

Ι Ι

Ι Ι Ι

kWh/annum

Ι

Ι

kWh/annum

7 6

5

4

XYZ L

YZ L

YZ dB

2010/XYZ

1

2 3

4

5

6

7

7

Značka/název výrobce, označení modelu Třída spotřeby energie Spotřeba energie kWh/rok (měřeno dle normalizovaných podmínek) Hlučnost při akustickém výkonu (dB (A) re 1 pW) Celkový objem mrazicích prostorů (prostory s hvězdičkovým označením) Celkový objem chladicích prostorů (prostory bez hvězdičkového označení)

6

5

Ι Ι

7

4

XYZ

kWh/annum

Ι Ι

Ι

6

5

4

YZ dB VWXYZ ABCDEFG

L/annum 2010/XYZ

1

2 3

4

5

6 7

Označení úpravy 8

ARBO_120220_katalog_vestavby_v4.indd 3

3

XYZ

Ι

xYZ

YZ

VWXYZ

dB

8

Značka/název výrobce, označení modelu Třída spotřeby energie Spotřeba energie kWh/rok (280 mycích cyklů) Hlučnost při akustickém výkonu (dB (A) re 1 pW)

L/annum 2010/XYZ

1

2 3

4

Počet mycích souprav (standardní náplň)

Y, Z kg

ABCDEFG

YZ dB

8

Značka/název výrobce, označení modelu Třída spotřeby energie Spotřeba energie kWh/rok (220 pracích cyklů) Hlučnost při akustickém výkonu (dB (A) re 1 pW) během fáze praní a odstřeďování při normalizovaném programu bavlna 60 °C / max. náplň

Třída účinnosti sušení

5

Třída účinnosti odstřeďování

Spotřeba vody v l/rok (280 mycích cyklů)

6

Maximální náplň

7

Spotřeba vody v l/rok (220 pracích cyklů)

8

Označení úpravy

Označení úpravy

4/2/12 10:41 AM


4 | Obsah

6 6 12 16 20 28 37 80–87

Vestavné trouby, varné desky, kompaktní spotřebiče Vestavné trouby – vlastnosti a výbava Bílý design Vestavné trouby Kompaktní spotřebiče Elektrické varné desky – sklokeramické a indukční Plynové varné desky Rozměrové výkresy vestavných trub, varných desek, kompaktních spotřebičů

ARBO_120220_katalog_vestavby_v4.indd 4

42 42 45 46 47 48 88–90

Odsavače par Odsavače par – vlastnosti a výbava Ostrůvkový odsavač par – 90 cm Komínové odsavače par – 90 cm Komínové odsavače par – 60 cm Ploché výsuvné odsavače par Rozměrové výkresy odsavačů par

4/2/12 10:41 AM


Obsah | 5

50 Chladicí přístroje 50 58 59 91–92

Vestavné chladicí přístroje Americké kombinace side by side Chladicí přístroje – vlastnosti a výbava Rozměrové výkresy chladicích přístrojů

ARBO_120220_katalog_vestavby_v4.indd 5

60

Myčky nádobí

60 65 68 71 71 72 93

Myčky nádobí – vlastnosti a výbava 79 Vestavné myčky nádobí – 60 cm 79 Plně vestavné myčky nádobí – 60 cm 93 Podstavné myčky nádobí – 60 a 45 cm 94–95 Kompaktní myčka nádobí Myčky nádobí – 45 cm Rozměrové výkresy myček nádobí

78

Pračka a sušička Vestavná pračka Vestavná pračka se sušičkou Rozměrové výkresy praček a sušičky Náš servis

4/2/12 10:41 AM


6 | Vestavné trouby – vlastnosti a výbava

S našimi spotřebiči máte oběd rychleji na stole a navíc přitom ještě ušetříte energii Spousta smysluplných funkcí a programů, jako je např. AutoPilot, EcoHorký vzduch, teleskopické výsuvy nebo čisticí systém, Vám pomáhá vařit rychleji, bezpečněji a úsporněji, než tomu bylo kdykoli předtím. A protože se Vám každé jídlo jednoduše perfektně podaří, baví Vás vaření o to více.

Green Technology inside

Energie

–20 %

Třída spotřeby energie A – 20 %, resp. A – 30 % znamená, že je Váš spotřebič o 20 %, resp. 30 % úspornější, než je mezní hodnota odpovídající nejúspornější třídě spotřeby energie A.*

–30 %

Další top výbava

Nepřehlédnutelný design v nerezu nebo v polární bílé barvě v sobě slučuje elegantní zdrženlivost s nápadnou moderností. Síla výrazu, která je navíc podtržena výraznou červenou barvou na displejích, to je smyslnost a dynamika v jednom. Všechny vestavné spotřebiče Bosch se vyznačují jednotným designem a jasnou logikou ovládání. To se projevuje především na systémově jednotných ovládacích panelech, ať už jsou to vestavné trouby, mikrovlnné trouby, nebo kompaktní spotřebiče.

Podle druhu připravovaného jídla si vyberete jeden z programů programové automatiky AutoPilot, zadáte hmotnost a to je vše. Druh ohřevu, teplotu a dobu si program řídí automaticky. Díky dlouholetému vývoji, testování a stálému vylepšování technologie garantuje nejlepší výsledky pečení předvolených jídel, jako je např. roastbeef, kuře, zeleninové nákypy nebo ryby.

* O 20 % úspornější (0,79 kWh), resp. o 30 % úspornější (0,69 kWh), než je mezní hodnota (0,99 kWh) pro třídu spotřeby energie A (měřeno dle EN 50304).

ARBO_120220_katalog_vestavby_v4.indd 6

4/2/12 10:41 AM


Vestavné trouby – vlastnosti a výbava | 7

Další top výbava

S čisticími systémy pyrolytické samočištění, EcoClean snadné čištění a snadno čistitelnými indukčními deskami se trouby a varné desky čistí téměř samy od sebe.

S pečicím vozíkem už nikdy nebudete muset sahat do horké trouby. Stav připravovaného jídla můžete zkontrolovat úplně pohodlně, vkládání i vyndavání plechů je snadné a při podlévání pečeně máte obě ruce volné. Anebo zvolte pro stabilitu, odolnost proti překlopení a plynulost pohybu při manipulaci s plechy teleskopické výsuvy, což jsou závěsné rošty s výsuvnými kolejničkami pro vyjíždění plechů před prostor trouby. Navíc nová STOP-FUNKCE u 3násobného plného teleskopického výsuvu HEZ 338357 zabraňuje při plném vysunutí tomu, aby se kolejnice posunuly každá jinak daleko před pečicí prostor, naopak obě kolejnice se zastaví před troubou ve stejné vzdálenosti. Pečicí plechy, rošt nebo zapékací mísy je tak možné pohodlně položit i vyjmout.

EcoHorký vzduch – o 30 % úspornější než třída spotřeby energie A* EcoHorký vzduch využívá energii, která je přiváděna do pečicí trouby při jejím ohřívání, a umožňuje inteligentní spotřebu energie při pečení na jedné úrovni. A to snižuje spotřebu energie až o 30 %. Nejen že je spotřeba energie předpisová, ale výsledek pečení navíc nemá konkurenci. EcoHorký vzduch

Zavírání dvířek trouby SoftClose – tlumené zavírání Tlumený dojezd zásuvek v kuchyňských linkách se používá všude na světě. Tento systém tlumeného či pomalého dovření použila značka Bosch u svých trub poprvé v roce 2008 pro pečicí vozík a nyní jej zavádí u všech nových pečicích trub s výklopnými dvířky. Spolehněte se na tento mechanizmus, lehce strčte do dvířek trouby a ona se v tichosti dovřou sama. Zavírání SoftClose

HydroBaking je druh ohřevu, který je zvláště vhodný pro pečení chleba a kynutého pečiva, ale i k rozpékání hluboce zmrazených jídel. Vlhkost zůstává uvnitř trouby a pečivo se nevysušuje.

ARBO_120220_katalog_vestavby_v4.indd 7

4/2/12 10:42 AM


8 | Vestavné trouby – vlastnosti a výbava

Opravdový komfort je, když se Vaše trouba čistí sama Nejen že se Vaše trouba díky zahřátí až na 485 °C čistí téměř sama, ale nový čisticí pyrolytický systém navíc spotřebuje i velmi málo energie.

U pyrolýzy se trouba zahřeje na cca 485 °C. Dojde tak ke spálení nečistot ve vnitřním prostoru trouby prak ticky na popel. Tento popel pak jednoduše vytřete hadříkem. Namáhavé a časově náročné čištění se tak stalo minulostí. Stiskem tlačítka se trouba vyčistí úplně sama a dokonale – strop, boční stěny, zadní stěna, ale dokonce i dno a dvířka trouby budou dokonale čisté. Pro Vaši bezpečnost se trouba uzamkne při překročení teploty 300 °C a je možné ji otevřít až po skončení samočištění, když teplota opět poklesne pod 300 °C.

EcoClean – snadné čištění. Jedná se o povrchovou úpravu z velmi jemných keramických kuliček, které zabraňují znečišťování vnitřního prostoru trouby už během procesu pečení. Tento povrch absorbuje tuky, které jsou díky oxidaci kompletně odstraněny. Tato funkce je zachována po celou dobu životnosti spotřebiče. Při silnějším znečištění se o vyčištění postará speciální program EcoClean. Výbava EcoClean je dle modelu součástí trouby zčásti nebo zcela, eventuálně je možné doobjednat si sadu EcoClean jako zvláštní příslušenství.

Další výbava pro snazší čištění GranitEmail je vysoce hodnotná smaltovaná povrchová úprava vnitřního prostoru trouby a smaltovaných dílů příslušenství. Tento extra hladký povrch je vysoce odolný proti oděru, poškrábání a působení např. ovocných kyselin. To vše Vám zajistí snadné čištění vnitřního prostoru trouby po celou dobou životnosti spotřebiče. Velkoplošná skleněná tabule dvířek trouby je úplně rovná, bez jakýchkoli hran a přechodů, proto se Vám bude také vnitřní strana dvířek trouby snadno čistit. Navíc je můžete používat i jako odkládací plochu.

Pyrolýza Jednoduše naskenujte QR kód svým mobilním telefonem a podívejte se na produktové video on-line. www.youtube.com/BOSCHhomeCZSK

ARBO_120220_katalog_vestavby_v4.indd 8

4/2/12 10:42 AM


Vestavné trouby – vlastnosti a výbava | 9

Pokud je pouze 99 muffinů ze 100 perfektních, začínáme opět od začátku Pokud se má každé jídlo na stisknutí knoflíku na 100 % podařit, použijte naši programovou automatiku AutoPilot. Můžete si vybrat až z 68 receptů. To znamená „Dobrou chuť!“ zcela automaticky.

AutoPilot Jednoduše naskenujte QR kód svým mobilním telefonem a podívejte se na produktové video on-line. www.youtube.com/BOSCHhomeCZSK

Podle druhu připravovaného jídla si vyberete jeden z programů programové automatiky AutoPilot, zadáte hmotnost a to je vše. Druh ohřevu, teplotu a dobu si program řídí automaticky. Díky dlouholetému vývoji, testování a stálému vylepšování technologie garantuje nejlepší výsledky pečení předvolených jídel, jako je např. roastbeef, kuře, zeleninové nákypy nebo ryby.

Multifunkce 3D Plus S Multifunkcí 3D Plus máte k dispozici až 14 druhů ohřevu pro perfektní výsledky pečení. Například při 3D horkém vzduchu Plus se teplo rovnoměrně rozděluje do prostoru trouby. Máte-li navíc teleskopický výsuv, můžete péct až na třech plechách najednou. Zvolíte-li nový ohřev EcoHorký vzduch, pak upečete na jednom plechu nejen se skvělým výsledkem, ale i s úsporou energie. Pro pečení chleba a kynutého těsta je nejvhodnější ohřev HydroBaking, při kterém zůstává vlhkost uvnitř trouby a pečivo se nevysušuje. Vyberte si ten nejvhodnější ohřev pro Vaše menu. Multifunkce

3D Plus

ARBO_120220_katalog_vestavby_v4.indd 9

4/2/12 10:43 AM


10 | Vestavné trouby – vlastnosti a výbava

EcoHorký vzduch: šetříme životní prostředí s elegancí S ohřevem EcoHorký vzduch ušetří Vaše trouba až 30 % energie – a s novými teleskopickými výsuvy a tlumeným zavíráním dveří Vám poskytuje více komfortu při její obsluze.

EcoHorký vzduch Jednoduše naskenujte QR kód svým mobilním telefonem a podívejte se na produktové video on-line. www.youtube.com/BOSCHhomeCZSK

ARBO_120220_katalog_vestavby_v4.indd 10

4/2/12 10:43 AM


Vestavné trouby – vlastnosti a výbava | 11

Displej s textem Dialogová elektronika nabízí interaktivní uživatelské ovládání s různým počtem programů ve výbavě AutoPilot. U spotřebičů s textovým displejem si můžete vybrat ze 30 jazyků vč. češtiny. Stiskem tlačítka „Info“ se dodatečně k doporučení teploty dozvíte i nejvhodnější nádobí nebo příslušenství a příklady různých jídel.

EcoHorký vzduch – o 30 % úspornější než třída spotřeby energie A* EcoHorký vzduch využívá energii, která je přiváděna do pečicí trouby při jejím ohřívání, a to snižuje při pečení na jedné úrovni spotřebu energie až o 30 %. Nejen že je spotřeba energie předpisová, ale výsledek pečení navíc nemá konkurenci. EcoHorký vzduch

Zápustné knoflíky Zápustné knoflíky jsou v nulové pozici zcela zapustitelné do ovládacího panelu. Snadno se tak čistí ovládací panel a nedojde k nechtěnému zapnutí. Díky světelnému kroužku na otočném knoflíku poznáte na první pohled, zda je všechno vypnuté. U spotřebičů s dialogovou elektronikou Komfort je navíc stav viditelný na displeji.

Teleskopické výsuvy S teleskopickými výsuvy Bosch se manipulace s pečicími plechy stává pohodlnější, jednodušší a jistější. Díky kompaktnímu provedení zůstává proudění vzduchu optimální a bez omezení. Systém se skládá ze závěsných roštů s výsuvnými kolejničkami pro vyjíždění plechů před prostor trouby. Pokud není některý z typů výsuvu ve standardní výbavě, lze k vybraným modelům zvolit jako zvláštní příslušenství 3násobný plně teleskopický výsuv (plechy se vysunou zcela před prostor trouby) nebo klasický 3násobný či 2násobný výsuv (plechy zůstávají cca 7 cm v prostoru trouby). Navíc nová STOP-FUNKCE u 3násobného plného teleskopického výsuvu HEZ 338357 zabraňuje při plném vysunutí tomu, aby se kolejnice posunuly každá jinak daleko před pečicí prostor, naopak obě kolejnice se zastaví před troubou ve stejné vzdálenosti. Pečicí plechy, rošt nebo zapékací mísy je tak možné pohodlně položit i vyjmout.

XXL pečicí trouby XXL pečicí trouby garantují díky objemu až 67 l a velkým pečicím plechům dostatek místa pro velké pečeně nebo současnou úpravu více porcí najednou. Větší prostor umožňuje navíc i stejnoměrné výsledky pečení, jelikož velký rozestup mezi jednotlivými zásuvnými výškami podstatně zlepšuje cirkulaci tepla.

* O 30 % úspornější (0,69 kWh), než je mezní hodnota (0,99 kWh) pro třídu spotřeby energie A (měřeno dle EN 50304).

ARBO_120220_katalog_vestavby_v4.indd 11

4/2/12 10:43 AM


12 | Bílý design

Bílý design

ARBO_120220_katalog_vestavby_v4.indd 12

4/2/12 10:43 AM


Bílý design | 13

ARBO_120220_katalog_vestavby_v4.indd 13

4/2/12 10:44 AM


14 | Bílý design

HBG 34B520 polární bílá Energie

HBC 84K523 bílá

Multifunkce

–20 %

3D Plus

HMT 85ML23 / HMT 85MR23 bílá INNO WAVE

INNO WAVE Zavírání SoftClose

Komfort – AutoPilot10 (pečicí automatika s 10 programy) – SoftClose – tlumené dovírání dvířek – elektronické hodiny s časovou předvolbou – osvětlení vnitřního prostoru trouby Typ trouby a druhy ohřevu – pečicí trouba s Multifunkcí 3D Plus (8 druhů ohřevu: horní/spodní ohřev, spodní ohřev, 3D horký vzduch Plus, cirkulační infragril, vario-velkoplošný gril, vario-maloplošný gril, rozmrazování, stupeň pro pizzu) – XXL pečicí trouba (67 l) v provedení GranitEmail Výsuvný systém – možnost dovybavení teleskopickými výsuvy Čištění – samočištění EcoClean na zadní stěně – strop a boky s EcoClean – viz zvl. příslušenství – sklopný dvouokruhový gril – celoskleněná vnitřní strana dvířek trouby

Komfort – AutoPilot20 – digitální ukazatel denního času a doby přípravy – možnost kombinovat za sebou až 3 stupně mikrovlnného výkonu – tlačítko 1-2-3 – INNOWAVE – s invertorem pro větší úsporu energie a času – budík (minutka) Typ trouby a druhy ohřevu – kompaktní trouba s integrovanými mikrovlnami – 4 druhy ohřevu: horní/spodní ohřev 50–250 °C, horký vzduch 50–250 °C, plošný gril (3 stupně), cirkulační infragril – varný prostor 42 l v provedení GranitEmail (3 výšky zasunutí plechu) Mikrovlnný ohřev – mikrovlnný ohřev max. 900 W – 5 stupňů výkonu: 900 W, 600 W, 360 W, 180 W, 90 W

Komfort – AutoPilot7 – digitální ukazatel denního času a doby přípravy – váhová automatika pro 4 varné programy – váhová automatika pro 3 rozmrazovací programy – možnost kombinovat za sebou až 3 stupně mikrovlnného výkonu – INNOWAVE – s invertorem pro větší úsporu energie a času – paměťová funkce (2 paměťová místa)

Mikrovlnný ohřev – mikrovlnný ohřev max. 900 W – 5 stupňů výkonu: 900 W, 600 W, 360 W, 180 W, 90 W

Čištění – zadní stěna se samočištěním EcoClean Design – zápustné ovládací knoflíky

Design – zápustné knoflíky

Bezpečnost a energetická náročnost – teplota skla dvířek max. 50 °C1) – dětská pojistka – tlačítko „klíč“ – třída spotřeby energie: A – 20 %2)

Příslušenství 1x kombi-rošt, 1x univerzální pánev

Design – nerezový varný prostor (21 l) – keramické dno – zápustný knoflík – digitální displej – dvířka otevíraná do strany – závěs dveří vlevo (HMT 85ML23) – závěs dveří vpravo (HMT 85MR23)

Rozměry a technické informace – připojovací kabel se zástrčkou (1,2 m) – spotřebič (V x Š x H): 595 x 595 x 548 mm

Rozměry a technické informace – vestavba do 60 cm široké horní skříňky nebo 60 cm široké vysoké skříně – připojovací kabel se zástrčkou (1,8 m) – příkon (elektro): 3,6 kW – spotřebič (V x Š x H): 454 x 595 x 531 mm

Rozměry a technické informace – vestavba do 60 cm široké horní skříňky nebo 60 cm široké vysoké skříně – připojovací kabel se zástrčkou (1,5 m) – příkon: 1,22 kW – spotřebič (V x Š x H): 382 x 595 x 320 mm

Zvláštní příslušenství HEZ 317000 forma na pizzu HEZ 324000 vkládací rošt do pánve HEZ 332000 HEZ 325000 grilovací plech HEZ 327000 pečicí kámen s lopatkou HEZ 331000 smaltovaný plech HEZ 331010 smalt. plech s nepřiln. povrchem HEZ 332000 univerzální pánev HEZ 332010 univerz. pánev s nepřiln. povrchem HEZ 333000 profi pánev HEZ 333001 víko pro profi pánev HEZ 333000 HEZ 334000 kombinovaný rošt HEZ 336000 skleněná pánev HEZ 338250 2násobný teleskopický výsuv HEZ 338352 3násobný teleskopický výsuv HEZ 338356 3násobný plně teleskopický výsuv HEZ 338357 3násobný plně teleskopický výsuv se STOP-FUNKCÍ HEZ 339020 sada EcoClean HEZ 390010 nerezový pekáč s poklicí HEZ 915001 skleněný pekáč 5,1 l

Zvláštní příslušenství HEZ 861000 smaltovaný plech HEZ 862000 univerzální pánev HEZ 863000 skleněná pánev

Cena

Cena

Rychlost – automatický rychloohřev trouby Příslušenství – 1x smaltovaný pečicí plech, 1x kombi-rošt, 1x univerzální pánev

1) 2)

22 490 Kč

29 990 Kč

Cena

15 990 Kč

Měřeno uprostřed skla při nastavení trouby na horní/spodní ohřev a 180 °C po hodině provozu. O 20 % úspornější (0,79 kWh), než je mezní hodnota (0,99 kWh) pro třídu spotřeby energie A (měřeno dle EN 50304).

ARBO_120220_katalog_vestavby_v4.indd 14

4/2/12 10:44 AM


Bílý design | 15

PIB 672E14E bílá / nerez profil 60 cm

KomfortProfil

IN

Hh hH

PKF 659V14E bílá

PPP 612B21E bílá

60 cm

60 cm

Design – indukční sklokeramická varná deska – 60 cm – sklokeramika HighSpeed bez dekoru – fazetový design Komfort – fazeta vpředu, nerez profil po stranách – kombinovatelná se všemi deskami ve shodném fazetovém designu Komfort

Design – elektrická sklokeramická varná deska – 60 cm – sklokeramika HighSpeed bez dekoru – U-fazeta – design bez rámečku (zkosené hrany na bocích a vpředu)

Komfort – senzorové ovládání TouchControl

Komfort – ovládání otočnými knoflíky v nerezovém provedení

Rychlost – funkce PowerBoost pro všechny varné zóny

Komfort – design bez rámečku – dvě možnosti vestavby: plošné zapuštění do kamenné pracovní desky nebo klasická vestavba do pracovní desky – plynová varná deska na tvrzeném skle – 60 cm – samostatné litinové rošty pod hrnce – elektrické jiskrové zapalování v ovládacím knoflíku – 4 plynule nastavitelné plynové hořáky – ovládání otočnými knoflíky vpředu Typy hořáků – 1 silný, 2 normální, 1 úsporný hořák

Výkon a počet varných zón – 4 indukční varné zóny s rozpoznáním hrnce, z toho 1 s automaticky připojitelnou pečicí zónou – 17 stupňů výkonu

Výkon a počet varných zón – 4 varné zóny HighSpeed, z toho 1 dvouokruhová zóna – rozšíření varné zóny otočným knoflíkem – 9 stupňů výkonu

Výkon a trysky – vpředu vlevo: 1 normální hořák 1,7 kW – vzadu vlevo: 1 normální hořák 1,7 kW – vzadu vpravo: 1 silný hořák 3,0 kW – vpředu vpravo: 1 úsporný hořák 1,0 kW – přednastaveno na zemní plyn (20 mbar) – trysky na propan-butan (28–30/37 mbar) součástí dodávky

Bezpečnost – hlavní vypínač – bezpečnostní vypínání varných zón – dětská pojistka – 4x 2stupňový ukazatel zbytkového tepla

Bezpečnost – 4x ukazatel zbytkového tepla

Bezpečnost – termoelektrická pojistka zhasnutí plamene

Rozměry a technické informace – min. tloušťka pracovní desky: 20 mm – příkon: 7,0 kW – připojovací kabel (1,1 m) – spotřebič (V x Š x H): 56 x 606 x 527 mm – pro vestavbu (V x Š x H): 50 x 560 x 490/500 mm

Rozměry a technické informace – min. tloušťka pracovní desky: 20 mm – příkon: 6,6 kW – spotřebič (V x Š x H): 52 x 592 x 522 mm – pro vestavbu (V x Š x H): 46 x 560 x 490 mm

Rozměry a technické informace – připojovací kabel bez zástrčky (1 m) – spotřebič (V x Š x H): 58 x 590 x 520 mm

Zvláštní příslušenství HEZ 394301 spojovací lišta pr o desky s pr ofilem Komfort š. 60 cm s deskami o š. 30 cm HEZ 390010 nerezový pekáč s poklicí pro pečicí zónu na indukci HEZ 390020 2dílná sada nádobí pro indukci (1x hrnec + 1x pánev) HEZ 390041 4dílná sada nádobí pro indukci (3x hrnec + 1x pánev) HEZ 390090 pánev wok se skleněnou poklicí a mřížkou

Zvláštní příslušenství HEZ 390090 pánev wok se skleněnou poklicí a mřížkou

Zvláštní příslušenství HEZ 298105 plotýnka pro mírné vaření

Cena

Cena

Cena

ARBO_120220_katalog_vestavby_v4.indd 15

22 990 Kč

10 990 Kč

10 490 Kč

4/2/12 10:44 AM


16 | Vestavné trouby

Vestavné trouby

HBG 38B9501) nerez Energie

–30 %

1) 2) 3)

HBG 36B650 nerez Energie

Multifunkce

3D Plus

Zavírání SoftClose

–30 %

EcoHorký vzduch

HBG 33B550D nerez Energie

Multifunkce

3D Plus

Multifunkce

–20 %

EcoHorký vzduch

Zavírání SoftClose

3D Plus

Zavírání SoftClose

Komfort – AutoPilot68 (pečicí automatika s 68 programy) – SoftClose – tlumené dovírání dvířek – dialog. elektronika s text. displejem (vč. ČJ) – elektronické hodiny s časovou předvolbou – elektronické řízení teploty 30–300 °C – osvětlení vnitřního prostoru trouby

Komfort – AutoPilot40 (pečicí automatika se 40 programy) – SoftClose – tlumené dovírání dvířek – dialogová elektronika – displej se symboly – elektronické hodiny s časovou předvolbou – elektronické řízení teploty 30–300 °C – osvětlení vnitřního prostoru trouby

Komfort – SoftClose – tlumené dovírání dvířek – elektronické hodiny s časovou předvolbou – osvětlení vnitřního prostoru trouby

Typ trouby a druhy ohřevu – pečicí trouba s Multifunkcí 3D Plus (14 druhů ohřevu: horní/spodní ohřev, spodní ohřev, 3D horký zduch Plus, EcoHorký vzduch, cirkulační infragril, vario-velkoplošný gril, vario-maloplošný gril, rozmrazování, stupeň pro pizzu, HydroBaking, předehřívání, udržování teploty, intenzivní ohřev, mírné pečení) – XXL pečicí trouba (67 l) v provedení GranitEmail – sklopný dvouokruhový gril

Typ trouby a druhy ohřevu – pečicí trouba s Multifunkcí 3D Plus (11 druhů ohřevu: horní/spodní ohřev, spodní ohřev, 3D horký vzduch Plus, EcoHorký vzduch, cirkulační infragril, vario-velkoplošný gril, vario-maloplošný gril, rozmrazování, stupeň pro pizzu, HydroBaking, udržování teploty) – XXL pečicí trouba (67 l) v provedení GranitEmail – sklopný dvouokruhový gril

Typ trouby a druhy ohřevu – pečicí trouba s Multifunkcí 3D Plus (8 druhů ohřevu: horní/spodní ohřev, spodní ohřev, 3D horký vzduch Plus, cirkulační infragril, vario-velkoplošný gril, vario-maloplošný gril, rozmrazování, stupeň pro pizzu) – XXL pečicí trouba (67 l) v provedení GranitEmail – sklopný dvouokruhový gril

Výsuvný systém – možnost dovybavení teleskopickými výsuvy

Výsuvný systém – možnost dovybavení teleskopickými výsuvy

Výsuvný systém – možnost dovybavení teleskopickými výsuvy

Čištění – samočištění EcoClean na zadní stěně – strop a boky s EcoClean – viz zvláštní příslušenství – tukový a pachový filtr – viz zvláštní příslušenství – celoskleněná vnitřní strana dvířek trouby

Čištění – samočištění EcoClean na zadní stěně – strop a boky s EcoClean – viz zvláštní příslušenství – tukový a pachový filtr – viz zvláštní příslušenství – celoskleněná vnitřní strana dvířek trouby

Čištění – samočištění EcoClean na zadní stěně – strop a boky s EcoClean – viz zvláštní příslušenství – celoskleněná vnitřní strana dvířek trouby

Design – SoftLight – celokovový zápustný ovládací knoflík s podsvětlením

Design – celokovový zápustný ovládací knoflík s podsvětlením

Design – zápustné ovládací knoflíky

Bezpečnost a energetická náročnost – teplota skla dvířek max. 40 °C2) – bezpečnostní vypínání trouby – dětská pojistka – tlačítko „klíč“ – osvětlení vnitřního prostoru trouby, vypínatelné – třída spotřeby energie: A – 30 %3)

Bezpečnost a energetická náročnost – teplota skla dvířek max. 40 °C2) – bezpečnostní vypínání trouby – dětská pojistka – tlačítko „klíč“ – osvětlení vnitřního prostoru trouby, vypínatelné – třída spotřeby energie: A – 30 %3)

Bezpečnost a energetická náročnost – dětská pojistka – tlačítko „klíč“ – třída spotřeby energie: A – 20 %3)

Rychlost – automatický rychloohřev trouby

Rychlost – automatický rychloohřev trouby

Rychlost – automatický rychloohřev trouby

Příslušenství – návrhy přípravy pokrmů – integrovaná kuchařka – 1x smaltovaný pečicí plech, 1x kombi-rošt, 1x univerzální pánev

Příslušenství – 1x smaltovaný pečicí plech, 1x kombi-rošt, 1x univerzální pánev

Příslušenství – 1x smaltovaný pečicí plech, 1x kombi-rošt, 1x univerzální pánev

Rozměry a technické informace – připojovací kabel se zástrčkou (1,2 m) – spotřebič (V x Š x H): 595 x 595 x 548 mm

Rozměry a technické informace – připojovací kabel se zástrčkou (1,2 m) – spotřebič (V x Š x H): 595 x 595 x 548 mm

Rozměry a technické informace – připojovací kabel se zástrčkou (1,2 m) – spotřebič (V x Š x H): 595 x 595 x 548 mm

Zvláštní příslušenství HEZ 317000 forma na pizzu HEZ 324000 vkládací rošt do pánve HEZ 332000 HEZ 325000 grilovací plech HEZ 327000 pečicí kámen s lopatkou HEZ 329000 tukový a pachový filtr HEZ 329023 sada EcoClean HEZ 331000 smaltovaný plech HEZ 331010 smaltovaný plech s nepřilnavým povrchem HEZ 332000 univerzální pánev HEZ 332010 univerzální pánev s nepřilnavým povrchem HEZ 333000 profi pánev HEZ 333001 víko pro profi pánev HEZ 333000 HEZ 334000 kombinovaný rošt HEZ 336000 skleněná pánev HEZ 338250 2násobný teleskopický výsuv HEZ 338352 3násobný teleskopický výsuv HEZ 338356 3násobný plně teleskopický výsuv HEZ 338357 3násobný plně teleskopický výsuv se STOP-FUNKCÍ HEZ 390010 nerezový pekáč s poklicí HEZ 915001 skleněný pekáč 5,1 l

Zvláštní příslušenství HEZ 317000 forma na pizzu HEZ 324000 vkládací rošt do pánve HEZ 332000 HEZ 325000 grilovací plech HEZ 327000 pečicí kámen s lopatkou HEZ 329000 tukový a pachový filtr HEZ 329022 sada EcoClean HEZ 331000 smaltovaný plech HEZ 331010 smaltovaný plech s nepřilnavým povrchem HEZ 332000 univerzální pánev HEZ 332010 univerzální pánev s nepřilnavým povrchem HEZ 333000 profi pánev HEZ 333001 víko pro profi pánev HEZ 333000 HEZ 334000 kombinovaný rošt HEZ 336000 skleněná pánev HEZ 338250 2násobný teleskopický výsuv HEZ 338352 3násobný teleskopický výsuv HEZ 338356 3násobný plně teleskopický výsuv HEZ 338357 3násobný plně teleskopický výsuv se STOP-FUNKCÍ HEZ 390010 nerezový pekáč s poklicí HEZ 915001 skleněný pekáč 5,1 l

Zvláštní příslušenství HEZ 317000 forma na pizzu HEZ 324000 vkládací rošt do pánve HEZ 332000 HEZ 325000 grilovací plech HEZ 327000 pečicí kámen s lopatkou HEZ 329020 sada EcoClean HEZ 331000 smaltovaný plech HEZ 331010 smaltovaný plech s nepřilnavým povrchem HEZ 332000 univerzální pánev HEZ 332010 univerzální pánev s nepřilnavým povrchem HEZ 333000 profi pánev HEZ 333001 víko pro profi pánev HEZ 333000 HEZ 334000 kombinovaný rošt HEZ 336000 skleněná pánev HEZ 338250 2násobný teleskopický výsuv HEZ 338352 3násobný teleskopický výsuv HEZ 338356 3násobný plně teleskopický výsuv HEZ 338357 3násobný plně teleskopický výsuv se STOP-FUNKCÍ HEZ 390010 nerezový pekáč s poklicí HEZ 915001 skleněný pekáč 5,1 l

Cena

Cena

Cena

35 990 Kč

28 990 Kč

20 990 Kč

Ideální pro vestavbu vedle kompaktních spotřebičů (v. 45 cm) – shodná výška ovládacích panelů. Měřeno uprostřed skla při nastavení trouby na horní/spodní ohřev a 180 °C po hodině provozu. O 20 % úspornější (0,79 kWh), resp. o 30 % úspornější (0,69 kWh), než je mezní hodnota (0,99 kWh) pro třídu spotřeby energie A (měřeno dle EN 50304).

ARBO_120220_katalog_vestavby_v4.indd 16

4/2/12 10:44 AM


Vestavné trouby | 17

Vestavné trouby

HBG 34B520 polární bílá Energie Energie

–20 –20% %

1) 2)

HBB 43C350 nerez

Multifunkce Multifunkce

3D Plus Plus

HBA 43T350 nerez

Energie

Energie Multifunkce

Multifunkce

Zavírání ZavíráníSoftClose SoftClose

Komfort – AutoPilot10 (pečicí automatika s 10 programy) – SoftClose – tlumené dovírání dvířek – elektronické hodiny s časovou předvolbou – osvětlení vnitřního prostoru trouby

Komfort – elektronické hodiny s časovou předvolbou – osvětlení vnitřního prostoru trouby

Komfort – elektronické hodiny s časovou předvolbou – osvětlení vnitřního prostoru trouby

Typ trouby a druhy ohřevu – pečicí trouba s Multifunkcí 3D Plus (8 druhů ohřevu: horní/spodní ohřev, spodní ohřev, 3D horký vzduch Plus, cirkulační infragril, vario-velkoplošný gril, vario-maloplošný gril, rozmrazování, stupeň pro pizzu) – XXL pečicí trouba (67 l) v provedení GranitEmail – sklopný dvouokruhový gril

Typ trouby a druhy ohřevu – pečicí trouba s Multifunkcí (7 druhů ohřevu: horní/spodní ohřev, spodní ohřev, horký vzduch, cirkulační infragril, vario-velkoplošný gril, vario-maloplošný gril, rozmrazování) – pečicí trouba (62 l) v provedení GranitEmail

Typ trouby a druhy ohřevu – pečicí trouba s Multifunkcí (7 druhů ohřevu: horní/spodní ohřev, spodní ohřev, horký vzduch, cirkulační infragril, vario-velkoplošný gril, variomaloplošný gril, rozmrazování) – pečicí trouba (62 l) v provedení GranitEmail – sklopný dvouokruhový gril

Výsuvný systém – možnost dovybavení teleskopickými výsuvy

Výsuvný systém – výsuvný pečicí vozík

Výsuvný systém – 3násobný teleskopický výsuv

Čištění – samočištění EcoClean na zadní stěně – strop a boky s EcoClean– viz zvláštní příslušenství – celoskleněná vnitřní strana dvířek trouby

Čištění – samočištění EcoClean na zadní stěně a bočních stěnách – celoskleněná vnitřní strana dvířek trouby

Čištění – samočištění EcoClean na zadní stěně a bočních stěnách – celoskleněná vnitřní strana dvířek trouby

Design – zápustné ovládací knoflíky

Design – zápustné ovládací knoflíky

Design – zápustné ovládací knoflíky

Bezpečnost a energetická náročnost – teplota skla dvířek max. 50 °C1) – dětská pojistka – tlačítko „klíč“ – třída spotřeby energie: A – 20 %2)

Bezpečnost a energetická náročnost – dětská pojistka – tlačítko „klíč“ – třída spotřeby energie: A

Bezpečnost a energetická náročnost – dětská pojistka – tlačítko „klíč“ – třída spotřeby energie: A

Rychlost – automatický rychloohřev trouby

Rychlost – automatický rychloohřev trouby

Rychlost – automatický rychloohřev trouby

Příslušenství – 1x smaltovaný pečicí plech, 1x kombi-rošt, 1x univerzální pánev

Příslušenství – 1x smaltovaný pečicí plech, 1x kombi-rošt, 1x hliníkový pečicí plech

Příslušenství – 1x smaltovaný pečicí plech, 1x kombi-rošt, 1x hliníkový pečicí plech

Rozměry a technické informace – připojovací kabel se zástrčkou (1,2 m) – spotřebič (V x Š x H): 595 x 595 x 548 mm

Rozměry a technické informace – připojovací kabel se zástrčkou (0,95 m) – spotřebič (V x Š x H): 595 x 595 x 515 mm

Rozměry a technické informace – připojovací kabel se zástrčkou (0,95 m) – spotřebič (V x Š x H): 595 x 595 x 515 mm

Zvláštní příslušenství HEZ 317000 forma na pizzu HEZ 324000 vkládací rošt do pánve HEZ 332000 HEZ 325000 grilovací plech HEZ 327000 pečicí kámen s lopatkou HEZ 331000 smaltovaný plech HEZ 331010 smaltovaný plech s nepřilnavým povrchem HEZ 332000 univerzální pánev HEZ 332010 univerzální pánev nepřilnavým povrchem HEZ 333000 profi pánev HEZ 333001 víko pro profi pánev HEZ 333000 HEZ 334000 kombinovaný rošt HEZ 336000 skleněná pánev HEZ 338250 2násobný teleskopický výsuv HEZ 338352 3násobný teleskopický výsuv HEZ 338356 3násobný plně teleskopický výsuv HEZ 338357 3násobný plně teleskopický výsuv se STOP-FUNKCÍ HEZ 339020 sada EcoClean HEZ 390010 nerezový pekáč s poklicí HEZ 915001 skleněný pekáč 5,1 l

Zvláštní příslušenství HEZ 317000 forma na pizzu HEZ 915001 skleněný pekáč 5,1 l

Zvláštní příslušenství HEZ 317000 forma na pizzu HEZ 361000 smaltovaný pečicí plech HEZ 362000 univerzální pánev HEZ 915001 skleněný pekáč 5,1 l

Cena

Cena

22 490 Kč

19 990 Kč

Cena

17 490 Kč

Měřeno uprostřed skla při nastavení trouby na horní/spodní ohřev a 180 °C po hodině provozu. O 20 % úspornější (0,79 kWh), než je mezní hodnota (0,99 kWh) pro třídu spotřeby energie A (měřeno dle EN 50304).

ARBO_120220_katalog_vestavby_v4.indd 17

4/2/12 10:44 AM


18 | Vestavné trouby

Vestavné trouby

HBA 24B150 nerez Energie

–20 %

1) 2)

HBA 63B251 nerez Energie

Multifunkce

3D

Multifunkce

–30 %

Plus

3D Plus

EcoHorký vzduch

Komfort – AutoPilot10 (pečicí automatika s 10 programy) – elektronické hodiny s časovou předvolbou – osvětlení vnitřního prostoru trouby

Komfort – elektronické hodiny s časovou předvolbou – elektronické řízení teploty 50–300 °C – osvětlení vnitřního prostoru trouby

Typ trouby a druhy ohřevu – pečicí trouba s Multifunkcí 3D Plus (5 druhů ohřevu: horní/spodní ohřev, spodní ohřev, 3D horký vzduch Plus, cirkulační infragril, vario-velkoplošný gril) – XXL pečicí trouba (67 l) v provedení GranitEmail

Typ trouby a druhy ohřevu – pečicí trouba s Multifunkcí 3D Plus (6 druhů ohřevu: horní/spodní ohřev, spodní ohřev, 3D horký vzduch Plus, EcoHorký vzduch, cirkulační infragril, vario-velkoplošný gril) – XXL pečicí trouba (65 l) v provedení GranitEmail

Výsuvný systém – možnost dovybavení teleskopickými výsuvy

Výsuvný systém – možnost dovybavení teleskopickými výsuvy

Čištění – samočištění EcoClean pro boční stěny lze dokoupit jako zvláštní příslušenství – celoskleněná vnitřní strana dvířek trouby

Čištění – pyrolytické samočištění trouby

Design – zápustné ovládací knoflíky

Design – zápustné ovládací knoflíky

Bezpečnost a energetická náročnost – dětská pojistka – tlačítko „klíč“ – třída spotřeby energie: A – 20 %2)

Bezpečnost a energetická náročnost – teplota skla dvířek max. 50 °C1) – bezpečnostní vypínání trouby – dětská pojistka – tlačítko „klíč“ – třída spotřeby energie: A – 30%2)

Rychlost – automatický rychloohřev trouby

Rychlost – automatický rychloohřev trouby

Příslušenství – 1x kombi-rošt, 1x univerzální pánev

Příslušenství – 1x kombi-rošt, 1x univerzální pánev (možno čistit pyrolýzou)

Rozměry a technické informace – připojovací kabel se zástrčkou (1,2 m) – spotřebič (V x Š x H): 595 x 595 x 548 mm

Rozměry a technické informace – připojovací kabel se zástrčkou (1,2 m) – spotřebič (V x Š x H): 595 x 595 x 548 mm

Zvláštní příslušenství HEZ 317000 forma na pizzu HEZ 324000 vkládací rošt do pánve HEZ 332000 HEZ 325000 grilovací plech HEZ 327000 pečicí kámen s dřevěnou lopatkou HEZ 331000 smaltovaný plech HEZ 331010 smaltovaný plech s nepřilnavým povrchem HEZ 332000 univerzální pánev HEZ 332010 univerzální pánev s nepřilnavým povrchem HEZ 333000 profi pánev HEZ 333001 víko pro profi pánev HEZ 333000 HEZ 334000 kombinovaný rošt HEZ 336000 skleněná pánev HEZ 338250 2násobný teleskopický výsuv HEZ 338352 3násobný teleskopický výsuv HEZ 338356 3násobný plně teleskopický výsuv HEZ 338357 3násobný plně teleskopický výsuv se STOP-FUNKCÍ HEZ 339020 sada EcoClean HEZ 390010 nerezový pekáč s poklicí HEZ 915001 skleněný pekáč 5,1 l

Zvláštní příslušenství HEZ 317000 forma na pizzu HEZ 324000 vkládací rošt do pánve HEZ 332000 HEZ 325070 grilovací plech (možno čistit pyrolýzou) HEZ 327000 pečicí kámen s lopatkou HEZ 331070 smaltovaný plech (možno čistit pyrolýzou) HEZ 332070 univerzální pánev (možno čistit pyrolýzou) HEZ 333001 víko pro profi pánev HEZ 333070 HEZ 333070 profi pánev (možno čistit pyrolýzou) HEZ 334000 kombinovaný rošt HEZ 336000 skleněná pánev HEZ 338250 2násobný teleskopický výsuv HEZ 338352 3násobný teleskopický výsuv HEZ 338357 3násobný plně teleskopický výsuv se STOP-FUNKCÍ HEZ 390010 nerezový pekáč s poklicí HEZ 915001 skleněný pekáč

Cena

Cena

14 990 Kč

23 990 Kč

Měřeno uprostřed skla při nastavení trouby na horní/spodní ohřev a 180 °C po hodině provozu. O 20 % úspornější (0,79 kWh), resp. o 30 % úspornější (0,69 kWh), než je mezní hodnota (0,99 kWh) pro třídu spotřeby energie A (měřeno dle EN 50304).

ARBO_120220_katalog_vestavby_v4.indd 18

4/2/12 10:44 AM


Vestavné trouby | 19

Vestavné trouby

HBN 532E1T nerez

HBN 231E1L nerez

Energie

HBN 301E1 nerez

Energie

Energie

Multifunkce

Multifunkce

–20 %

Multifunkce

–20 %

–20 %

Komfort – elektronické hodiny – osvětlení vnitřního prostoru trouby

Komfort – elektronické hodiny – osvětlení vnitřního prostoru trouby

Komfort – osvětlení vnitřního prostoru trouby

Typ trouby a druhy ohřevu – pečicí trouba s Multifunkcí (8 druhů ohřevu: horní/spodní ohřev, spodní ohřev, 3D horký vzduch, cirkulační infragril, velkoplošný gril, vario-maloplošný gril, rozmrazování, stupeň pro pizzu) – XXL pečicí trouba (67 l)

Typ trouby a druhy ohřevu – pečicí trouba s Multifunkcí (7 druhů ohřevu: horní/spodní ohřev, spodní ohřev, horký vzduch, cirkulační infragril, velkoplošný gril, vario-maloplošný gril, rozmrazování) – XXL pečicí trouba (67 l)

Typ trouby a druhy ohřevu – pečicí trouba s Multifunkcí (5 druhů ohřevu: horní/spodní ohřev, spodní ohřev, 3D horký vzduch, cirkulační infragril, vario-velkoplošný gril) – XXL pečicí trouba (67 l)

Design – zápustné ovládací knoflíky

Design – zápustné ovládací knoflíky

Design – 2 ovládací knoflíky

Bezpečnost a energetická náročnost – dětská pojistka – tlačítko „klíč“ – třída spotřeby energie: A – 20 %1)

Bezpečnost a energetická náročnost – dětská pojistka – tlačítko „klíč“ – třída spotřeby energie: A – 20 %1)

Bezpečnost a energetická náročnost – třída spotřeby energie: A – 20 % 1)

Příslušenství – 1x hliníkový pečicí plech, 1x kombi-rošt, 1x univerzální pánev

Příslušenství – 1x hliníkový pečicí plech, 1x kombi-rošt, 1x univerzální pánev

Příslušenství – 1x kombi-rošt, 1x univerzální pánev

Rozměry a technické informace – připojovací kabel se zástrčkou (1 m) – spotřebič (V x Š x H): 595 x 595 x 548 mm

Rozměry a technické informace – připojovací kabel se zástrčkou (1 m) – spotřebič (V x Š x H): 595 x 595 x 548 mm

Rozměry a technické informace – připojovací kabel se zástrčkou (1 m) – spotřebič (V x Š x H): 595 x 595 x 548 mm

Zvláštní příslušenství HEZ 430000 hliníkový plech HEZ 431000 smaltovaný plech HEZ 432000 univerzální pánev HEZ 434000 kombinovaný rošt

Zvláštní příslušenství HEZ 430000 hliníkový plech HEZ 431000 smaltovaný plech HEZ 432000 univerzální pánev HEZ 434000 kombinovaný rošt

Zvláštní příslušenství HEZ 430000 hliníkový plech HEZ 431000 smaltovaný plech HEZ 432000 univerzální pánev HEZ 434000 kombinovaný rošt

Výsuvný systém – 2násobný teleskopický výsuv Čištění – katalytické samočištění zadní stěny

Rychlost – rychloohřev trouby

Cena 1)

11 490 Kč

Cena

9 990 Kč

Cena

7 990 Kč

O 20 % úspornější (0,79 kWh), než je mezní hodnota (0,99 kWh) pro třídu spotřeby energie A (měřeno dle EN 50304).

ARBO_120220_katalog_vestavby_v4.indd 19

4/2/12 10:44 AM


20 | Kompaktní spotřebiče

Perfektně se hodí kamkoli do Vaší kuchyně, aniž bychom ji znali Flexibilní vestavná výška, praktická kombinovatelnost a snadná instalace do korpusů skříněk – poznejte nabídku našich kompaktních, praktických a komfortních spotřebičů, které lze zabudovat do vestavné výšky podle Vašich osobních preferencí.

ARBO_120220_katalog_vestavby_v4.indd 20

4/2/12 10:44 AM


Kompaktní spotřebiče | 21

Parní trouba Jednoduše naskenujte QR kód svým mobilním telefonem a podívejte se na produktové video on-line. www.youtube.com/BOSCHhomeCZSK

Chutné vaření i v malém prostoru s našimi velmi výkonnými kompaktními troubami.

Tato parní trouba umí vařit v páře, péct horkým vzduchem nebo obojí najednou, ale vždy velmi šetrně a chutně.

Naše parní trouby zachovávají plnohodnotné vitaminy a minerální látky i při teplotě 100 °C.

Vychutnejte si výbornou chuť kávy u Vás doma z našeho vestavného kávovaru.

Kynutí těsta, rozmrazování nebo udržování teploty pokrmů, předehřívání nádobí, mírné pečení, na to vše lze použít naši ohřevnou zásuvku.

Vestavná kompaktní myčka má rozměry jako trouba, celonerezovou přední stěnu a k tomu perfektní mycí schopnosti jako velká myčka nádobí.

Perfektním řešením pro vysoké skříňky jsou mikrovlnné trouby s funkcí AutoPilot, digitálním ukazatelem a invertorem pro větší úsporu času a energie.

ARBO_120220_katalog_vestavby_v4.indd 21

4/2/12 10:44 AM


22 | Kompaktní spotřebiče

Kombinované parní trouby a parní trouby

HBC 36D754 nerez

HBC 24D553 nerez

HMT 85DL53* nerez / HMT 85DR53** nerez

Parní trouba

Kombi parní trouba

Parní trouba

Komfort – AutoPilot70 – beztlakové vaření v páře 35–100 °C, horký vzduch 30–230 °C, kombinovaný provoz 120–230 °C – regenerace (ohřívání), vaření, rozmrazování, mírné pečení, předehřívání, udržování teploty – zásobník na vodu o objemu 1,3 l – ukazatel vyprázdnění zásobníku na vodu – ukazatel denního času, budík, odložený start – kontrola zahřívání, návrh vhodné teploty, paměťová funkce – automatické vyrovnání bodu varu podle nadmořské výšky

Komfort – AutoPilot20 – beztlakové vaření v páře 35–100 °C – rozmrazování – zásobník na vodu o objemu 1,3 l – ukazatel vyprázdnění zásobníku na vodu – ukazatel denního času, budík, odložený start – kontrola zahřívání – automatické vyrovnání bodu varu podle nadmořské výšky

Komfort – AutoPilot20 – beztlakové vaření v páře 40–100 °C (5 nastavitelných stupňů: 40 °C, 60 °C, 80 °C, 90 °C, 100 °C) – zásobník na vodu o objemu 0,9 l – * závěs dveří vlevo (HMT 85DL53) – ** závěs dveří vpravo (HMT 85DR53)

Design – nerezový varný prostor (35 l) se závěsnými rošty a 4 výškami zasunutí plechů – celokovový zápustný knoflík s podsvícením – celoskleněná vnitřní strana dvířek trouby – digitální textový displej vč. češtiny pro druh ohřevu a nastavení hmotnosti

Design – nerezový varný prostor (38 l) se závěsnými rošty a 4 výškami zasunutí plechů – zápustné knoflíky – celoskleněná vnitřní strana dvířek trouby

Design – nerezový varný prostor (22) l se 3 výškami zasunutí plechů – zápustný knoflík

Čištění – odvápňovací a čisticí program – tukový filtr

Čištění – odvápňovací program

Čištění – odvápňovací program

Bezpečnost – dětská pojistka – bezpečnostní vypínání trouby

Bezpečnost – dětská pojistka – bezpečnostní vypínání trouby

Příslušenství – neděrovaná nádoba ⅔, hloubka 28 mm – děrovaná nádoba ⅔, hloubka 40 mm – děrovaná nádoba ⅓, hloubka 40 mm – neděrovaná nádoba ⅓, hloubka 40 mm – 1 kombi-rošt

Příslušenství – neděrovaná nádoba ⅔, hloubka 40 mm – děrovaná nádoba ⅔, hloubka 40 mm

Příslušenství – neděrovaná nádoba ½, hloubka 40 mm – děrovaná nádoba ½, hloubka 40 mm

Rozměry a technické informace – vestavba do 60 cm široké horní skříňky nebo 60 cm široké vysoké skříně – připojovací kabel se zástrčkou (1,8 m) – příkon (elektro): 1,9 kW – spotřebič (V x Š x H): 454 x 594 x 550 mm

Rozměry a technické informace – vestavba do 60 cm široké horní skříňky nebo 60 cm široké vysoké skříně – připojovací kabel se zástrčkou (1,8 m) – příkon (elektro): 1,9 kW – spotřebič (V x Š x H): 454 x 594 x 550 mm

Rozměry a technické informace – vestavba do 60 cm široké horní skříňky nebo 60 cm široké vysoké skříně – připojovací kabel se zástrčkou (1,8 m) – příkon (elektro): 1,25 kW – spotřebič (V x Š x H): 382 x 594 x 300 mm

Zvláštní příslušenství HEZ 36D352 neděrovaná nádoba ⅔, hloubka 28 mm HEZ 36D353G děrovaná nádoba ⅔, hloubka 40 mm HEZ 36DR kombi-rošt HEZ 36DB děrovaný a neděrovaný plech na pečení HEZ 36D353 neděrovaná nádoba ⅔, hloubka 40 mm HEZ 36D153G děrovaná nádoba ⅓, hloubka 40 mm HEZ 36D153 neděrovaná nádoba ⅓, hloubka 40 mm HEZ 36D153P neděrovaná keramická nádoba ⅓ HEZ 36D353P neděrovaná keramická nádoba ⅔

Zvláštní příslušenství HEZ 36D352 neděrovaná nádoba ⅔, hloubka 28 mm HEZ 36D353G děrovaná nádoba ⅔, hloubka 40 mm HEZ 36DR kombi-rošt HEZ 36D353 neděrovaná nádoba ⅔, hloubka 40 mm HEZ 36D153G děrovaná nádoba ⅓, hloubka 40 mm HEZ 36D153 neděrovaná nádoba ⅓, hloubka 40 mm HEZ 36D153P neděrovaná keramická nádoba ⅓ HEZ 36D353P neděrovaná keramická nádoba ⅔

Zvláštní příslušenství HEZ 36D253 neděrovaná nádoba ½, hloubka 40 mm HEZ 36D253G děrovaná nádoba ½, hloubka 40 mm HEZ 36D153G děrovaná nádoba ⅓, hloubka 40 mm HEZ 36D153 neděrovaná nádoba ⅓, hloubka 40 mm

Cena

Cena

Cena

ARBO_120220_katalog_vestavby_v4.indd 22

44 990 Kč

26 990 Kč

20 990 Kč

4/2/12 10:45 AM


Kompaktní spotřebiče | 23

Kompaktní trouby s mikrovlnami

HBC 86K753 nerez

HBC 84E653 nerez

INNO WAVE

HBC 84K523 bílá

INNO WAVE

INNO WAVE

Komfort – AutoPilot70 – digitální textový displej včetně češtiny pro druhy ohřevu a programovou automatiku s ukazatelem hmotnosti – digitální ukazatel denního času a doby přípravy – možnost kombinovat za sebou až 3 stupně mikrovlnného výkonu – tlačítko 1-2-3 – INNOWAVE – s invertorem pro větší úsporu energie a času – paměťová funkce (6 paměťových míst) – rychloohřev – budík (minutka)

Komfort – AutoPilot15 – digitální ukazatel denního času a doby přípravy – možnost kombinovat za sebou až 3 stupně mikrovlnného výkonu – tlačítko 1-2-3 – INNOWAVE – s invertorem pro větší úsporu energie a času – budík (minutka)

Komfort – AutoPilot20 – digitální ukazatel denního času a doby přípravy – možnost kombinovat za sebou až 3 stupně mikrovlnného výkonu – tlačítko 1-2-3 – INNOWAVE – s invertorem pro větší úsporu energie a času – budík (minutka)

Typ trouby a druhy ohřevu – kompaktní trouba s integrovanými mikrovlnami – 7 druhů ohřevu: horní/spodní ohřev 30–300 °C, 3D hor ký vzduc h 30–250 °C, hor ký vzduc h 30–250 °C, plošný gril (malá a velká plocha), cirkulační infragril, spodní ohřev, intenzivní ohřev – možnost nastavení pořadí druhů ohřevu – varný prostor (42 l) v provedení GranitEmail (3 výšky zasunutí plechu)

Typ trouby a druhy ohřevu – kompaktní trouba s integrovanými mikrovlnami – 4 druhy ohřevu: horký vzduch do 250 °C, horkovzdušný gril do 250 °C, cirkulační infragril do 250 °C, plošný gril – nerezový varný prostor (36 l)

Typ trouby a druhy ohřevu – kompaktní trouba s integrovanými mikrovlnami – 4 druhy ohřevu: horní/spodní ohřev 50–250 °C, horký vzduch 50–250 °C, plošný gril (3 stupně), cirkulační infragril – varný prostor (42 l) v provedení GranitEmail (3 výšky zasunutí plechu)

Mikrovlnný ohřev – mikrovlnný ohřev max. 900 W – 5 stupňů výkonu: 900 W, 600 W, 360 W, 180 W, 90 W

Mikrovlnný ohřev – mikrovlnný ohřev max. 1000 W – 5 stupňů výkonu: 1000 W, 600 W, 360 W, 180 W, 90 W

Mikrovlnný ohřev – mikrovlnný ohřev max. 900 W – 5 stupňů výkonu: 900 W, 600 W, 360 W, 180 W, 90 W

Čištění – zadní stěna a strop se samočištěním EcoClean

Čištění – katalytické samočištění zadní stěny trouby

Čištění – zadní stěna se samočištěním EcoClean

Design – celokovový zápustný knoflík s podsvícením

Design – zápustné knoflíky

Design – zápustné knoflíky

Příslušenství 1x kombi-rošt, 1x univerzální pánev

Příslušenství 1x kombi-rošt, 1x smaltovaný plech

Příslušenství 1x kombi-rošt, 1x univerzální pánev

Rozměry a technické informace – vestavba do 60 cm široké horní skříňky nebo 60 cm široké vysoké skříně – připojovací kabel se zástrčkou (1,8 m) – příkon (elektro): 3,6 kW – spotřebič (V x Š x H): 454 x 595 x 531 mm

Rozměry a technické informace – vestavba do 60 cm široké horní skříňky nebo 60 cm široké vysoké skříně – připojovací kabel se zástrčkou (1,5 m) – příkon (elektro): 3,24 kW – spotřebič (V x Š x H): 454 x 595 x 563 mm

Rozměry a technické informace – vestavba do 60 cm široké horní skříňky nebo 60 cm široké vysoké skříně – připojovací kabel se zástrčkou (1,8 m) – příkon (elektro): 3,6 kW – spotřebič (V x Š x H): 454 x 595 x 531 mm

Zvláštní příslušenství HEZ 861000 smaltovaný plech HEZ 862000 univerzální pánev HEZ 863000 skleněná pánev

Cena

ARBO_120220_katalog_vestavby_v4.indd 23

Zvláštní příslušenství HEZ 861000 smaltovaný plech HEZ 862000 univerzální pánev HEZ 863000 skleněná pánev

39 490 Kč

Cena

27 990 Kč

Cena

29 990 Kč

4/2/12 10:45 AM


24 | Kompaktní spotřebiče

Kompaktní trouba s mikrovlnami, mikrovlnné trouby

HMT 85ML53 / HMT 85ML23* nerez/bílá

HMT 35M653 nerez

HMT 75M651 nerez

HMT 85MR53 / HMT 85MR23** nerez/bílá INNO WAVE

INNO WAVE

INNO WAVE

Komfort – AutoPilot9 – digitální ukazatel denního času a doby přípravy – váhová automatika pro 5 varných programů – váhová automatika pro 4 rozmrazovací programy – možnost kombinovat za sebou až 3 stupně mikrovlnného výkonu – INNOWAVE – s invertorem pro větší úsporu energie a času – paměťová funkce (2 paměťová místa)

Komfort – AutoPilot7 – digitální ukazatel denního času a doby přípravy – váhová automatika pro 4 varné programy – váhová automatika pro 3 rozmrazovací programy – možnost kombinovat za sebou až 3 stupně mikrovlnného výkonu – INNOWAVE – s invertorem pro větší úsporu energie a času – paměťová funkce (2 paměťová místa)

Komfort – AutoPilot7 – digitální ukazatel denního času a doby přípravy – váhová automatika pro 3 varné programy – váhová automatika pro 4 rozmrazovací programy – paměťová funkce (1 paměťové místo) – snadno ovladatelná elektronika s tlačítky s krátkým zdvihem a zápustným otočným voličem – skleněný otočný talíř o průměru 24,5 cm

Mikrovlnný ohřev – mikrovlnný ohřev max. 1 000 W – 5 stupňů výkonu: 1 000 W, 600 W, 360 W, 180 W, 90 W

Mikrovlnný ohřev – mikrovlnný ohřev max. 900 W – 5 stupňů výkonu: 900 W, 600 W, 360 W, 180 W, 90 W

Mikrovlnný ohřev – mikrovlnný ohřev max. 800 W – 5 stupňů výkonu: 800 W, 600 W, 360 W, 180 W, 90 W

Design – nerezový varný prostor 36 l – výklopná dvířka

Design – nerezový varný prostor 21 l – keramické dno – zápustný knoflík – digitální displej – dvířka otevíraná do strany – * závěs dveří vlevo (HMT 85ML53 / HMT 85ML23) – ** závěs dveří vpravo (HMT 85MR53 / HMT 85MR23)

Design – nerezový varný prostor 17 l – dvířka otevíraná do strany – závěs dveří vlevo

Rozměry a technické informace – vestavba do 60 cm široké horní skříňky nebo 60 cm široké vysoké skříně – připojovací kabel se zástrčkou (1,5 m) – příkon: 1,22 kW – spotřebič (V x Š x H): 454 x 595 x 563 mm

Rozměry a technické informace – vestavba do 60 cm široké horní skříňky nebo 60 cm široké vysoké skříně – připojovací kabel se zástrčkou (1,5 m) – příkon: 1,22 kW – spotřebič (V x Š x H): 382 x 595 x 320 mm

Rozměry a technické informace – vestavba do 60 cm široké horní skříňky nebo 60 cm široké vysoké skříně – připojovací kabel se zástrčkou (1,3 m) – příkon: 1,27 kW – spotřebič (V x Š x H): 280 x 453 x 320 mm

Cena

Cena

Cena

ARBO_120220_katalog_vestavby_v4.indd 24

19 990 Kč

15 990 Kč

9 990 Kč

4/2/12 10:45 AM


Kompaktní spotřebiče | 25

Vestavný kávovar

TCC 78K751

Hlavní vlastnosti – inovativní ohřevný systém SensoFlow – minimální čas nahřátí: nejrychlejší první šálek! – inovativní spařovací technologie AromaPro Concept – tryska na mléko s funkcí sání CreamPro Concept – kvalitní keramický mlýnek SilentCeram Drive – dva stupně síly kávy navíc díky AromaDouble Shot Nápoje – funkce One Touch pro latte macchiato, cappuccino, mléčnou kávu, osobní nastavení „My coffee“ – individuálně nastavitelné množství nápoje IndividualCup Volume – osobní nastavení pro mléčné nápoje – 150 mm výška mezi výpustí kávy a podestou pro vysoké sklenice – latte macchiato – plnoautomatická příprava kávy a espresa zmáčknutím jednoho tlačítka – příprava dvou šálků kávy a espresa současně – individuálně nastavitelná teplota kávy (3 stupně), horké vody (4 stupně) a hrubosti mletí (4 stupně) – inteligentní AutoValve systém pro automatické přepínání mezi párou a horkou vodou – funkce napění a horká voda – oddělené vedení mléka a vody Hygiena – komfortní a rychlé čištění mléčného systému Cream Cleaner – inovativní funkce Single Portion Cleaning pro dobrou chuť a hygienu – vyjímatelná spařovací jednotka – automatický čisticí program při zapnutí a vypnutí (souhrně volitelný program Calc’n’Clean) – vyjímatelná tryska na mléko, oddělitelná pro snadné čištění pod tekoucí vodou nebo v myčce Komfort a obsluha – odhlučněná konstrukce – výškově nastavitelná výpusť kávy a mléčné trysky – automatické vysouvání kávovaru zmáčknutím tlačítka – ukazatel počtu zbývajících šálků předtím, než se přístroj musí vyčistit nebo odvápnit – zásobník na kávová zrna s aroma krytem – oboustranně vyjímatelný zásobník na vodu (objem 2,5 l) – včasné varování, že bude zásobník na kávová zrna nebo zásobník na vodu brzy prázdný – elektronický ukazatel výměny vodního filtru Ostatní vlastnosti – tlak čerpadla 19 barů – podsvícení výpusti kávy a podesty na šálky – separátní zásobník na mletou kávu – integrovaná mléčná tryska ve výpusti kávy – kvalitní LCD grafický displej, jazyk programovatelný, včetně češtiny – vyjímatelný zásobník na odpad – integrovaná přihrádka na lžičku pro mletou kávu, hadičku a krátký návod na použití – hlavní vypínač funkcí auto off k automatickému odpojení přístroje ze sítě – příkon: max. 1 700 W – přední výška: 450,5 mm Příslušenství – vodní filtr Brita, spojovací hadička k mléčné trysce, montážní šrouby, testovací proužky k určení stupně tvrdosti vody. Zvláštní příslušenství TCZ 6001 čisticí tablety TCZ 6002 odvápňovací tablety TCZ 7003 vodní filtr

Cena

ARBO_120220_katalog_vestavby_v4.indd 25

49 990 Kč

4/2/12 10:45 AM


26 | Kompaktní spotřebiče

Kompaktní myčka nádobí

SCE 53M25EU nerez Energie

Voda

8,7 l

0,73 kWh

8

Speciální výbava: – 5 programů – funkce VarioSpeed Spotřeba – třída spotřeby energie: A+ – energie / voda: 205 kWh / 2 450 l1) – energie / voda: 0,73 kWh / 8,7 l2) – kapacita: 8 jídelních sad – třída účinnosti sušení: A3) – hlučnost: 49 dB (A) re 1 pW Programy / funkce – 5 mycích programů: intenzivní 70 °C, auto 45–65 °C, Eco 50 °C, jemný 40 °C, rychlý 45 °C – 2 speciální funkce: VarioSpeed, HygienaPlus Technologie mytí / senzorika – hydraulický systém ActiveWater – AquaSensor, senzor naplnění – výměník tepla – systém šetrného mytí skla Systém košů – flexibilní systém košů – sklopné trny – variabilní příborový koš – etažéry na odkládání šálků Ovládání – časová předvolba: 1–24 hodin – elektronický ukazatel zbývajícího času v minutách – ukazatel nedostatku soli – ukazatel nedostatku leštidla Bezpečnost – AquaStop s doživotní zárukou – elektronická blokace tlačítek Rozměry a technické informace – rozměry spotřebiče (V x Š x H): 45,4 x 59,5 x 50,0 cm Příslušenství SGZ 1010 prodloužení přívodní hadice SGZ 3003 „kazeta“ na mytí stříbrných příborů

* Spotřeba

Roční spotřeba energie v kWh a vody v litrech na základě 280 standardníchmycích cyklů (napojení na studenou vodu) a spotřeby v režimech s nízkou spotřebou energie. Skutečná spotřeba energie závisí na způsobu používání spotřebiče. 2) Spotřeba energie v kWh a vody v litrech na základě standardního srovnávacího programu Eco 50 °C. Skutečná spotřeba vody závisí na způsobu používání spotřebiče. 3) Třída účinnosti sušení na základě stupnice od G (nejnižší účinnost) do A (nejvyšší účinnost). 1)

Cena

ARBO_120220_katalog_vestavby_v4.indd 26

22 990 Kč

4/2/12 10:45 AM


Kompaktní spotřebiče | 27

Ohřevné zásuvky, vestavná trouba k řadě kompaktních spotřebičů

HSC 140652* nerez / HSC 140P51** nerez

HBG 38B950 nerez Energie

Multifunkce

–30 % Výsuvný systém – plně teleskopický výsuv Design – * profesionální madlo (HSC 140652) – ** bez madla (HSC 140P51) PUSH/PULL, otevírání stlačením čelní stěny Druhy ohřevu – možnosti použití: kynutí těsta, rozmrazování jídel, udržování teploty jídel, předehřívání nádobí, mírné pečení (např. roastbeef) – ohřev pomocí desky z tvrzeného skla Komfort – nerezový vnitřní prostor – naplnění do 25 kg – max. naplnění: 80 ks šálků na espresso nebo 12 ks talířů (průměr 26 cm) – regulace teploty ve 4 krocích v rozmezí 30–80 °C (povrchová teplota skla) – chladná přední stěna Rozměry a technické informace – připojovací kabel se zástrčkou (1,5 m) – příkon: 0,81 kW – spotřebič (V x Š x H): 141x 594 x 544 mm

3D Plus

Zavírání SoftClose

EcoHorký vzduch

Komfort – AutoPilot68 (pečicí automatika s 68 programy) – SoftClose – tlumené dovírání dvířek – dialogová elektronika s textovým displejem vč. češtiny – elektronické hodiny s časovou předvolbou – elektronické řízení teploty 30–300 °C – osvětlení vnitřního prostoru trouby Typ trouby a druhy ohřevu – pečicí trouba s Multifunkcí 3D Plus (14 dr uhů ohřevu: horní/spodní ohřev, spodní ohře v, 3D horký vzduch Plus, EcoHorký vzduch, cirkulační infragril, vario-velkoplošný gril, vario-maloplošný gril, rozmrazování, stupeň pro pizzu, HydroBaking, předehřívání, udržování teploty, intenzivní ohřev, mírné pečení) – XXL pečicí trouba (67 l) v provedení GranitEmail – sklopný dvouokruhový gril – celoskleněná vnitřní strana dvířek trouby Výsuvný systém – možnost dovybavení teleskopickými výsuvy Čištění – samočištění EcoClean na zadní stěně – strop a boky s EcoClean – lze dokoupit jako zvláštní příslušenství – tukový a pachový filtr – lze dokoupit jako zvláštní příslušenství Design – SoftLight – postupné zhasínání a rozsvěcování trouby – celokovový zápustný ovládací knoflík s podsvětlením – ideální pro vestavbu vedle kompaktních spotřebičů (výška 45 cm) – shodná výška ovl. panelů: 96 mm Bezpečnost – teplota skla dvířek max. 40 °C1) – bezpečnostní vypínání trouby – dětská pojistka – tlačítko „klíč“ – osvětlení vnitřního prostoru trouby, vypínatelné – třída spotřeby energie: A – 30 % (o 30 % úspornější (0,64 kWh), než je mezní hodnota (0,99 kWh) pro třídu spotřeby energie A (měřeno dle EN 50304) Rychlost – automatický rychloohřev trouby Příslušenství – návrhy přípravy pokrmů – integrovaná kuchařka – 1x smaltovaný pečicí plech, 1x kombi-rošt, 1x univerzální pánev Rozměry a technické informace – připojovací kabel se zástrčkou (1,2 m) – spotřebič: (V x Š x H): 595 x 595 x 548 mm Zvláštní příslušenství HEZ 317000 forma na pizzu HEZ 324000 vkládací rošt do univerzální pánve HEZ 332000 HEZ 325000 grilovací plech HEZ 327000 pečicí kámen s lopatkou HEZ 329000 tukový a pachový filtr HEZ 329023 sada EcoClean HEZ 331000 smaltovaný plech HEZ 331010 smaltovaný plech s nepřilnavým povrchem HEZ 332000 univerzální pánev HEZ 332010 univerzální pánev s nepřilnavým povrchem HEZ 333000 profi pánev HEZ 333001 víko pro profi pánev HEZ 333000 HEZ 334000 kombinovaný rošt HEZ 336000 skleněná pánev HEZ 338250 2násobný teleskopický výsuv HEZ 338352 3násobný teleskopický výsuv HEZ 338356 3násobný plně teleskopický výsuv HEZ 338357 3násobný plně teleskopický výsuv se STOP-FUNKCÍ HEZ 390010 nerezový pekáč s poklicí HEZ 915001 skleněný pekáč 5,1 l

Cena

1)

13 990 Kč

Cena

35 990 Kč

Měřeno uprostřed skla při nastavení trouby na horní/spodní ohřev a 180 °C po hodině provozu.

ARBO_120220_katalog_vestavby_v4.indd 27

4/2/12 10:45 AM


28 | Elektrické varné desky

Nepotřebujete vlastně nic víc než několik čerstvých přísad: křupavou zeleninu, šťavnaté maso, čerstvou rybu. Nové indukční desky značky Bosch zaručují nejen vynikající výsledky, ale nabízejí také velké množství inspirace.

ARBO_120220_katalog_vestavby_v4.indd 28

4/2/12 10:45 AM


Elektrické varné desky d | 29

ARBO_120220_katalog_vestavby_v4.indd 29

4/2/12 10:45 AM


30 | Elektrické varné desky

Nejraději člověk vaří s přáteli. Nebo s DirectSelect, FlexIndukcí a timerem. Nemůžeme Vám v kuchyni zajistit společnost, ale můžeme Vám dopřát několik praktických pomocníků, kteří Vám ušetří spoustu práce při pečení a vaření. Top výbava

Indukce Indukční varné desky vytvářejí teplo pouze tam, kde je ho opravdu potřeba – ve dně hrnce. Jaké to přináší výhody? Více bezpečnosti a více komfortu. Velké ani malé prstíky už se tak díky minimálnímu zahřátí nespálí. Varná zóna navíc bezprostředně reaguje na změnu teploty – nebezpečí, že něco překypí, je tak téměř nulové. A pokud už se něco takového stane, nic se nepřipálí a zbytky lze z povrchu snadno odstranit. A další výhodou je rychlost. Na indukční varné desce se 2 l vody přivedou k varu 2x rychleji než na klasické sklokeramické desce a navíc se ještě uspoří energie.

FlexIndukce Nezáleží na tom, jestli vaříte v jednom, dvou či třech hrncích, nebo v jednom velkém pekáči – s FlexIndukcí Bosch máte nyní spoustu možností. Jedním dotykem spojíte dvě indukční zóny v jednu velkou indukční plochu, na které můžete varné nádobí flexibilně rozestavět. Jelikož se nezahřívá sklokeramická deska, ale dno hrnce, můžete vařit kdekoli na celé ploše varné zóny. FlexIndukci můžete používat jako běžnou indukční desku se dvěma oddělenými varnými zónami. Pouhým dotykem senzoru spojíte FlexIndukci v jednu velkou varnou zónu, např. když chcete použít pekáč, nebo můžete vařit ve dvou hrncích a odděleně je ovládat… Prostor na to máte a záleží jen na Vás, jak flexibilně ho budete využívat.

S ovládáním DirectSelect můžete jednotlivé varné zóny nastavit na požadovaný stupeň pouhým dotykem prstu.

Pomocí senzorového ovládání TouchControl nastavujete výkon varných zón lehkým dotykem prstu na „+“ nebo „-“ podle toho, zda chcete výkon dané zóny zvýšit, či snížit. Touch Control

FlexIndukce Jednoduše naskenujte QR kód svým mobilním telefonem a podívejte se na produktové video on-line. www.youtube.com/BOSCHhomeCZSK

ARBO_120220_katalog_vestavby_v4.indd 30

4/2/12 10:46 AM


Elektrické varné desky | 31

Díky funkci „elektronika uvedení do varu“ (při aktivaci bliká na displeji u příslušné zóny „A“) už není nutno přenastavovat výkon zóny poté, co tekutina dosáhne bodu varu. Hned na začátku se nastaví výkon, při kterém se má pokrm dovařit, až přejde varem. Je to pohodlné a navíc energeticky úsporné.

Hh hH

Ukazatel zbytkového tepla Ukazatel zbytkového tepla Vás na první pohled informuje, zda je varná zóna ještě horká. Tak můžete vzniklé teplo zcela využít a navíc se snižuje riziko, že se spálíte. Při jednoduchém ukazateli Vám ještě horkou zónu indikuje světelný ukazatel a při 2stupňovém ukazateli je to písmeno „H“, resp. „h“, podle výše zbytkové teploty.

KomfortProfil Elegantní design, který má vpředu zkosenou sklokeramickou hranu a po stranách nerezové fazetové lišty. KomfortProfil

U-fazeta Zkosené hrany (boční a přední) sklokeramiky se budou ve Vaší kuchyni skvěle vyjímat. Přitom je sklokeramika o něco širší než nerezový rámeček, a proto se deska s U-fazetou perfektně hodí pro výměnu původní 60 cm široké desky.

Design s nerezovým rámečkem Klasický design: plochý nerezový rámeček okolo všech stran desky. Plošný rám

DirectSelect Jednoduše naskenujte QR kód svým mobilním telefonem a podívejte se na produktové video on-line. www.youtube.com/BOSCHhomeCZSK

ARBO_120220_katalog_vestavby_v4.indd 31

4/2/12 10:46 AM


32 | Elektrické Sklokeramické varné varné desky desky

Indukční varné desky

PIE 845T14E černá / nerez rám 80 cm

IN

Plošný rám

Timer

PIN 675N14E černá / nerez profil

Hh hH

60 cm

KomfortProfil

DirectSelect

Timer

Hh hH

PIE 675N14E černá / nerez profil 60 cm

KomfortProfil

IN

DirectSelect

Timer

Hh hH

Design – indukční sklokeramická varná deska – 80 cm – sklokeramika HighSpeed bez dekoru – plošný design – design s nerezovým rámečkem

Design – indukční sklokeramická varná deska – 60 cm – sklokeramika HighSpeed bez dekoru – fazetový design Komfort – fazeta vpředu, nerez profil po stranách – kombinovatelná se všemi deskami ve shodném fazetovém designu Komfort

Design – indukční sklokeramická varná deska – 60 cm – sklokeramika HighSpeed bez dekoru – fazetový design Komfort – fazeta vpředu, nerez profil po stranách – kombinovatelná se všemi deskami ve shodném fazetovém designu Komfort

Komfort – senzorové ovládání TouchControl – digitální ukazatel TopControl – timer s funkcí vypnutí pro každou varnou zónu – budík (minutka)

Komfort – senzorové ovládání DirectSelect – digitální ukazatel TopControl – timer s funkcí vypnutí pro každou varnou zónu – budík (minutka)

Komfort – senzorové ovládání DirectSelect – digitální ukazatel TopControl – timer s funkcí vypnutí pro každou varnou zónu – budík (minutka)

Rychlost – funkce PowerBoost pro všechny varné zóny

Rychlost – funkce PowerBoost pro všechny varné zóny

Rychlost – funkce PowerBoost pro všechny varné zóny

Výkon a počet varných zón – 4 indukční varné zóny s rozpoznáním hrnce – 1 zóna pro udržování teploty – 17 stupňů výkonu

Výkon a počet varných zón – 4 indukční varné zóny s rozpoznáním hrnce, z toho 1 flexibilní zóna – 17 stupňů výkonu

Výkon a počet varných zón – 4 indukční varné zóny s rozpoznáním hrnce – 17 stupňů výkonu

Bezpečnost – hlavní vypínač – bezpečnostní vypínání varných zón – dětská pojistka – 4x 2stupňový ukazatel zbytkového tepla

Bezpečnost – hlavní vypínač – bezpečnostní vypínání varných zón – dětská pojistka – 4x 2stupňový ukazatel zbytkového tepla – možnost blokace ovládacího panelu při čištění během vaření

Bezpečnost – hlavní vypínač – bezpečnostní vypínání varných zón – dětská pojistka – 4x 2stupňový ukazatel zbytkového tepla – možnost blokace ovládacího panelu při čištění během vaření

Rozměry a technické informace – min. tloušťka pracovní desky: 20 mm – funkce PowerManagement – nastavení max. příkonu desky – příkon: 7,29 kW – připojovací kabel (1,5 m) – spotřebič (V x Š x H): 59 x 803 x 520 mm – pro vestavbu (V x Š x H): 53 x 750–780 x 490/500 mm

Rozměry a technické informace – min. tloušťka pracovní desky: 20 mm – funkce PowerManagement – nastavení max. příkonu desky – příkon: 7,2 kW – připojovací kabel (1,1 m) – spotřebič (V x Š x H): 56 x 606 x 527 mm – pro vestavbu (V x Š x H): 50 x 560 x 490/500 mm

Rozměry a technické informace – min. tloušťka pracovní desky: 20 mm – funkce PowerManagement – nastavení max. příkonu desky – příkon: 7,2 kW – připojovací kabel (1,1 m) – spotřebič (V x Š x H): 56 x 606 x 527 mm – pro vestavbu (V x Š x H): 50 x 560 x 490/500 mm

Zvláštní příslušenství HEZ 390020 2dílná sada nádobí pro indukci (1x hrnec + 1x pánev) HEZ 390041 4dílná sada nádobí pro indukci (3x hrnec + 1x pánev) HEZ 390090 pánev wok se skleněnou poklicí a mřížkou

Zvláštní příslušenství HEZ 394301 spojovací lišta pr o desky s pr ofilem Komfort š. 60 cm s deskami o š. 30 cm HEZ 390010 nerezový pekáč s poklicí pro pečicí zónu na indukci HEZ 390020 2dílná sada nádobí pro indukci (1x hrnec + 1x pánev) HEZ 390041 4dílná sada nádobí pro indukci (3x hrnec + 1x pánev) HEZ 390090 pánev wok se skleněnou poklicí a mřížkou

Zvláštní příslušenství HEZ 394301 spojovací lišta pr o desky s pr ofilem Komfort š. 60 cm s deskami o š. 30 cm HEZ 390020 2dílná sada nádobí pro indukci (1x hrnec + 1x pánev) HEZ 390041 4dílná sada nádobí pro indukci (3x hrnec + 1x pánev) HEZ 390090 pánev wok se skleněnou poklicí a mřížkou

Cena

Cena

Cena

ARBO_120220_katalog_vestavby_v4.indd 32

29 990 Kč

32 990 Kč

27 990 Kč

4/2/12 10:47 AM


Elektrické varné desky | 33

Indukční varné desky

PIB 672E14E bílá / nerez profil 60 cm

KomfortProfil

IN

Hh hH

PIE 645T14E černá / nerez rám 60 cm

IN

Plošný rám

Hh hH

PIE 645Q14E černá / nerez rám 60 cm

IN

Plošný rám

Design – indukční sklokeramická varná deska – 60 cm – sklokeramika HighSpeed bez dekoru – fazetový design Komfort – fazeta vpředu, nerez profil po stranách – kombinovatelná se všemi deskami ve shodném fazetovém designu Komfort

Design – indukční sklokeramická varná deska – 60 cm – sklokeramika HighSpeed bez dekoru – plošný design – design s nerezovým rámečkem

Design – indukční sklokeramická varná deska – 60 cm – sklokeramika HighSpeed bez dekoru – plošný design – design s nerezovým rámečkem

Komfort – senzorové ovládání TouchControl

Komfort – senzorové ovládání TouchControl – digitální ukazatel TopControl – timer s funkcí vypnutí pro každou varnou zónu – budík (minutka)

Komfort – senzorové ovládání SuperQuattro Touch – digitální ukazatel TopControl

Rychlost – funkce PowerBoost pro všechny varné zóny

Rychlost – funkce PowerBoost pro všechny varné zóny

Rychlost – funkce PowerBoost pro všechny varné zóny

Výkon a počet varných zón – 4 indukční var né zón y s r ozpoznáním hr nce, z toho 1 s automaticky připojitelnou pečicí zónou – 17 stupňů výkonu

Výkon a počet varných zón – 4 indukční varné zóny s rozpoznáním hrnce – 17 stupňů výkonu

Výkon a počet varných zón – 4 indukční varné zóny s rozpoznáním hrnce – 17 stupňů výkonu

Bezpečnost – hlavní vypínač – bezpečnostní vypínání varných zón – dětská pojistka – 4x 2stupňový ukazatel zbytkového tepla

Bezpečnost – hlavní vypínač – bezpečnostní vypínání varných zón – dětská pojistka – 4x 2stupňový ukazatel zbytkového tepla

Bezpečnost – hlavní vypínač – bezpečnostní vypínání varných zón – dětská pojistka – 4x ukazatel zbytkového tepla

Rozměry a technické informace – min. tloušťka pracovní desky: 20 mm – funkce PowerManagement – nastavení max. příkonu desky – příkon: 7,0 kW – připojovací kabel (1,1 m) – spotřebič (V x Š x H): 56 x 606 x 527 mm – pro vestavbu (V x Š x H): 50 x 560 x 490/500 mm

Rozměry a technické informace – min. tloušťka pracovní desky: 20 mm – funkce PowerManagement – nastavení max. příkonu desky – příkon: 7,2 kW – připojovací kabel (1,1 m) – spotřebič (V x Š x H): 58 x 575 x 505 mm – pro vestavbu (V x Š x H): 53 x 560 x 490 mm

Rozměry a technické informace – min. tloušťka pracovní desky: 20 mm – funkce PowerManagement – nastavení max. příkonu desky – příkon: 7,2 kW – připojovací kabel (1,1 m) – spotřebič (V x Š x H): 57 x 575 x 505 mm – pro vestavbu (V x Š x H): 53 x 560 x 490 mm

Zvláštní příslušenství HEZ 394301 spojovací lišta pr o desky s pr ofilem Komfort š. 60 cm s deskami o š. 30 cm HEZ 390010 nerezový pekáč s poklicí pro pečicí zónu na indukci HEZ 390020 2dílná sada nádobí pro indukci (1x hrnec + 1x pánev) HEZ 390041 4dílná sada nádobí pro indukci (3x hrnec + 1x pánev) HEZ 390090 pánev wok se skleněnou poklicí a mřížkou

Zvláštní příslušenství HEZ 390020 2dílná sada nádobí pro indukci (1x hrnec + 1x pánev) HEZ 390041 4dílná sada nádobí pro indukci (3x hrnec + 1x pánev) HEZ 390090 pánev wok se skleněnou poklicí a mřížkou

Zvláštní příslušenství HEZ 390020 2dílná sada nádobí pro indukci (1x hrnec + 1x pánev) HEZ 390041 4dílná sada nádobí pro indukci (3x hrnec + 1x pánev) HEZ 390090 pánev wok se skleněnou poklicí a mřížkou

Cena

Cena

Cena

ARBO_120220_katalog_vestavby_v4.indd 33

22 990 Kč

21 990 Kč

17 990 Kč

4/2/12 10:47 AM


34 | Elektrické varné desky

Indukční/elektrická varná deska a sklokeramické varné desky

PIF 645R14E černá / nerez rám 60 cm

IN

Plošný rám

PKN 675N14D černá / nerez profil 60 cm

Timer

KomfortProfil

DirectSelect

Timer

Hh hH

PKN 645T14 černá / nerez rám 60 cm

Plošný rám

Timer

Hh hH

Design – indukční a elektrická sklokeramická varná deska – 60 cm – sklokeramika HighSpeed bez dekoru – plošný design – design s rámečkem

Design – elektrická sklokeramická varná deska – 60 cm – sklokeramika HighSpeed bez dekoru – fazetový design Komfort – fazeta vpředu, nerez profil po stranách – kombinovatelná se všemi deskami ve shodném fazetovém designu Komfort

Design – elektrická sklokeramická varná ddeska – 60 cm – sklokeramika HighSpeed s dekorem – plošný design – design s rámečkem

Komfort – senzorové ovládání SuperQuattro Touch – timer s funkcí vypnutí pro všechny varné zóny

Komfort – senzorové ovládání DirectSelect – digitální ukazatel TopControl – timer s funkcí vypnutí pro každou varnou zónu – budík (minutka)

Komfort – senzorové ovládání TouchControl – digitální ukazatel TopControl – timer s funkcí vypnutí pro každou varnou zónu – budík (minutka)

Rychlost – funkce PowerBoost pro 2 přední indukční zóny – digitální ukazatel TopControl

Rychlost – elektronika uvedení do varu

Rychlost – elektronika uvedení do varu

Výkon a počet varných zón – 2 indukční varné zóny s rozpoznáním hrnce (vpředu) – 2 elektrické varné zóny HighSpeed, z toho 1 dvouokruhová (vzadu) – 17 stupňů výkonu

Výkon a počet varných zón – 4 varné zóny HighSpeed, z toho 1 dvouokruhová zóna, 1 pečicí zóna – rozšíření varných zón separátním senzorovým tlačítkem – 17 stupňů výkonu

Výkon a počet varných zón – 4 varné zóny HighSpeed, z toho 1 dvouokruhová zóna, 1 pečicí zóna – rozšíření varných zón separátním senzorovým tlačítkem – 17 stupňů výkonu

Bezpečnost – hlavní vypínač – bezpečnostní vypínání varných zón – dětská pojistka – 4x ukazatel zbytkového tepla

Bezpečnost – 4x 2stupňový ukazatel zbytkového tepla – hlavní vypínač – bezpečnostní vypínání varných zón – dětská pojistka – kontrolka provozu – možnost blokace ovládacího panelu při čištění během vaření

Bezpečnost – 4x 2stupňový ukazatel zbytkového tepla – hlavní vypínač – bezpečnostní vypínání varných zón – dětská pojistka – kontrolka provozu

Rozměry a technické informace – min. tloušťka pracovní desky: 20 mm – funkce PowerManagement – nastavení max. příkonu desky – příkon: 6,8 kW – připojovací kabel (1,5 m) – spotřebič (V x Š x H): 57 x 575 x 505 mm – pro vestavbu (V x Š x H): 53 x 560 x 490 mm

Rozměry a technické informace – min. tloušťka pracovní desky: 20 mm – příkon: 7,2 kW – spotřebič (V x Š x H): 50 x 606 x 527 mm – pro vestavbu (V x Š x H): 44 x 560 x 500 mm

Rozměry a technické informace – min. tloušťka pracovní desky: 20 mm – příkon: 7,2 kW – spotřebič (V x Š x H): 51 x 575 x 515 mm – pro vestavbu (V x Š x H): 47 x 560 x 500 mm

Zvláštní příslušenství HEZ 390020 2dílná sada nádobí pro indukci (1x hrnec + 1x pánev) HEZ 390090 pánev wok se skleněnou poklicí a mřížkou

Zvláštní příslušenství HEZ 394301 spojovací lišta pro desky s profilem Komfort š. 60 cm s deskami o š. 30 cm HEZ 5920 mezidno pro montáž nad zásuvkou pro elektrické sklokeramické desky o š. 60 cm HEZ 390010 nerezový pekáč s poklicí pro pečicí zónu HEZ 390090 pánev wok se skleněnou poklicí a mřížkou

Zvláštní příslušenství HEZ 5920 mezidno pro montáž nad zásuvkou pro elektrické sklokeramické desky o š. 60 cm HEZ 390010 nerezový pekáč s poklicí pro pečicí zónu HEZ 390090 pánev wok se skleněnou poklicí a mřížkou

Cena

Cena

Cena

ARBO_120220_katalog_vestavby_v4.indd 34

16 490 Kč

19 990 Kč

16 190 Kč

4/2/12 10:47 AM


Elektrické varné desky | 35

Sklokeramické varné desky

PKF 645T14 černá / nerez rám 60 cm

Plošný rám

Timer

Hh hH

PKF 645Q14A černá / nerez rám 60 cm

Plošný rám

PKE 645Q14E černá / nerez rám 60 cm

Plošný rám

Design – elektrická sklokeramická varná deska – 60 cm – sklokeramika HighSpeed s dekorem – plošný design – design s rámečkem

Design – elektrická sklokeramická varná deska – 60 cm – sklokeramika HighSpeed bez dekoru – plošný design – design s rámečkem

Design – elektrická sklokeramická varná deska – 60 cm – sklokeramika HighSpeed bez dekoru – plošný design – design s rámečkem

Komfort – senzorové ovládání TouchControl – digitální ukazatel TopControl – timer s funkcí vypnutí pro každou varnou zónu – budík (minutka)

Komfort – senzorové ovládání SuperQuattro Touch – digitální ukazatel TopControl

Komfort – senzorové ovládání SuperQuattro Touch – digitální ukazatel TopControl

Výkon a počet varných zón – 4 varné zóny HighSpeed, z toho 1 dvouokruhová zóna – rozšíření varné zóny separátním senzorovým tlačítkem – 17 stupňů výkonu

Výkon a počet varných zón – 4 varné zóny HighSpeed, z toho 1 dvouokruhová zóna – rozšíření varné zóny separátním senzorovým tlačítkem – 17 stupňů výkonu

Výkon a počet varných zón – 4 varné zóny HighSpeed – 17 stupňů výkonu

Bezpečnost – 4x 2stupňový ukazatel zbytkového tepla – hlavní vypínač – bezpečnostní vypínání varných zón – dětská pojistka – kontrolka provozu

Bezpečnost – 4x ukazatel zbytkového tepla – hlavní vypínač – bezpečnostní vypínání varných zón – dětská pojistka – kontrolka provozu

Bezpečnost – 4x ukazatel zbytkového tepla – hlavní vypínač – bezpečnostní vypínání varných zón – dětská pojistka – kontrolka provozu

Rozměry a technické informace – min. tloušťka pracovní desky: 20 mm – příkon: 6,6 kW – spotřebič (V x Š x H): 51 x 575 x 515 mm – pro vestavbu (V x Š x H): 47 x 560 x 500 mm

Rozměry a technické informace – min. tloušťka pracovní desky: 20 mm – příkon: 6,6 kW – spotřebič (V x Š x H): 51 x 575 x 505 mm – pro vestavbu (V x Š x H): 47 x 560 x 490 mm

Rozměry a technické informace – min. tloušťka pracovní desky: 20 mm – příkon: 6,6 kW – spotřebič (V x Š x H): 51 x 575 x 505 mm – pro vestavbu (V x Š x H): 47 x 560 x 490 mm

Zvláštní příslušenství HEZ 5920 mezidno pro montáž nad zásuvkou pro elektrické sklokeramické desky o š. 60 cm HEZ 390090 pánev wok se skleněnou poklicí a mřížkou

Zvláštní příslušenství HEZ 5920 mezidno pro montáž nad zásuvkou pro elektrické sklokeramické desky o š. 60 cm HEZ 390090 pánev wok se skleněnou poklicí a mřížkou

Zvláštní příslušenství HEZ 5920 mezidno pro montáž nad zásuvkou pro elektrické sklokeramické desky o š. 60 cm HEZ 390090 pánev wok se skleněnou poklicí a mřížkou

Cena

Cena

Cena

Rychlost – elektronika uvedení do varu

ARBO_120220_katalog_vestavby_v4.indd 35

14 590 Kč

8 990 Kč

7 990 Kč

4/2/12 10:47 AM


36 | Elektrické varné desky

Sklokeramické varné desky

PKF 659V14E bílá

PKF 375N14E černá / nerez profil

60 cm

30 cm

KomfortProfil

DirectSelect

Timer

H h

Design – elektrická sklokeramická varná deska – 60 cm – sklokeramika HighSpeed bez dekoru – U-fazeta – design bez rámečku (zkosené hrany na bocích a vpředu)

Design – elektrická sklokeramická varná deska – 30 cm – sklokeramika HighSpeed bez dekoru – fazetový design Komfort – fazeta vpředu, nerez profil po stranách – kombinovatelná se všemi deskami ve shodném fazetovém designu Komfort

Komfort – ovládání otočnými knoflíky v nerezovém provedení

Komfort – senzorové ovládání DirectSelect – digitální ukazatel TopControl – timer s funkcí vypnutí pro každou varnou zónu

Výkon a počet varných zón – 4 varné zóny HighSpeed, z toho 1 dvouokruhová zóna – rozšíření varné zóny otočným knoflíkem – 9 stupňů výkonu

Výkon a počet varných zón – 2 varné zóny HighSpeed, z toho 1 dvouokruhová zóna – rozšíření varné zóny separátním senzorovým tlačítkem – 9 stupňů výkonu

Bezpečnost – 4x ukazatel zbytkového tepla

Bezpečnost – 2x 2stupňový ukazatel zbytkového tepla – hlavní vypínač – bezpečnostní vypínání varných zón

Rozměry a technické informace – min. tloušťka pracovní desky: 20 mm – příkon: 6,6 kW – spotřebič (V x Š x H): 52 x 592 x 522 mm – pro vestavbu (V x Š x H): 46 x 560 x 490 mm

Rozměry a technické informace – min. tloušťka pracovní desky: 20 mm – příkon: 3,2 kW – spotřebič (V x Š x H): 44 x 306 x 527 mm – pro vestavbu (V x Š x H): 38 x 270 x 490–500 mm

Zvláštní příslušenství HEZ 390090 pánev wok se skleněnou poklicí a mřížkou

Zvláštní příslušenství HEZ 394301 spojovací lišta pro desky s profilem Komfort š. 60 cm s deskami o š. 30 cm HEZ 390090 pánev wok se skleněnou poklicí a mřížkou

Cena

Cena

ARBO_120220_katalog_vestavby_v4.indd 36

10 990 Kč

8 990 Kč

4/2/12 10:47 AM


Plynové varné desky | 37

Plynové varné desky

ARBO_120220_katalog_vestavby_v4.indd 37

4/2/12 10:47 AM


38 | Plynové varné desky

Plyn je velmi rychlý a teplo lze přesně dávkovat. Umožňuje bleskurychlé uvedení do varu, nejjemnější regulaci a vypnutí bez zbytkového tepla, tj. bez dovařování. Vyberte si plynovou varnou desku přesně na míru Vaší kuchyně v šířce 75 cm, 70 cm nebo 60 cm a rozhodněte se mezi plynovou varnou deskou na sklokeramice, tvrzeném skle nebo na nerezu. Plynové varné desky Pojistka zhasnutí plamene Všechny varné desky Bosch jsou standardně vybaveny integrovanou pojistkou zhasnutí plamene. Tato pojistka automaticky přeruší přívod plynu, jakmile plamen z jakéhokoli důvodu zhasne.

Hlavní vypínač Hlavním vypínačem můžete všechny hořáky v případě potřeby okamžitě vypnout – rychle a jednoduše krátkým stisknutím. Může fungovat také jako dětská pojistka – pro opětovné zapnutí hořáků je totiž nutno vypínač stisknout a pootočit.

Elektrické jiskrové zapalování Pro jednodušší zapálení hořáku je u všech varných desek Bosch elektrické jiskrové zapalování integrováno do ovládacího knoflíku. Stačí lehký stisk jednou rukou, otočení knoflíkem a plamen je na světě. Hořáky Hořáky rozlišujeme podle intenzity plamene: Silný hořák – Vhodný k rychlému uvedení do varu, pro vaření velkého množství nebo k „prudkému“ opečení masa, např. při přípravě steaků apod. Normální hořák – Vhodný k vaření a/nebo pro delší smažení a pečení. Úsporný hořák – Zvláště vhodný pro malé hrnce nebo pro vaření malých porcí jídla. Hořák wok – Hořák wok je nezastupitelnou součástí asijské kuchyně. Výhody velké litinové pánve se mohou rozvinout teprve s použitím vhodného hořáku, protože pánev wok se ideálním způsobem zahřívá právě pomocí otevřeného plamene. Obrovskou výhodou hořáku wok je také velké rozpětí mezi minimálním a maximálním výkonem umožňující nejjemnější regulaci tepla.

ARBO_120220_katalog_vestavby_v4.indd 38

4/2/12 10:47 AM


Plynové varné desky | 39

Plynové varné desky na sklokeramice a tvrzeném skle – 60 cm

NOVINKA PRP 626B70E černá / nerez profil 60 cm

KomfortProfil

PPP 612B21E bílá

PPH 616B81E černá 60 cm

60 cm

WOK

3,3

Komfort – fazeta vpředu, nerez profil po stranách – dvoudílný litinový rošt pod hrnce (rošty jsou vhodné pro mytí v myčce nádobí) – elektrické jiskrové zapalování v ovládacím knoflíku – 4 plynule nastavitelné plynové hořáky – ovládání otočnými knoflíky vpředu – plynová sklokeramická varná deska – 60 cm

Komfort – design bez rámečku – dvě možnosti vestavby: plošné zapuštění do kamenné pracovní desky nebo klasická vestavba do pracovní desky – samostatné litinové rošty pod hrnce – elektrické jiskrové zapalování v ovládacím knoflíku – 4 plynule nastavitelné plynové hořáky – ovládání otočnými knoflíky vpředu – plynová varná deska na tvrzeném skle – 60 cm

Komfort – design bez rámečku – dvě možnosti vestavby: plošné zapuštění do kamenné pracovní desky nebo klasická vestavba do pracovní desky – dvoudílné smaltované rošty pod hrnce – elektrické jiskrové zapalování v ovládacím knoflíku – 4 plynule nastavitelné plynové hořáky – ovládání otočnými knoflíky vpředu – plynová varná deska na tvrzeném skle – 60 cm

Typy hořáků – 1 silný, 2 normální, 1 úsporný hořák

Typy hořáků – 1 silný, 2 normální, 1 úsporný hořák

Typy hořáků – 2 normální, 1 úsporný, 1 wok hořák

Výkon a trysky – vpředu vlevo: 1 normální hořák 1,9 kW, – vpředu vpravo: 1 normální hořák 1,9 kW, – vzadu vlevo: 1 úsporný hořák 1,1 kW, – vzadu vpravo: 1 silný hořák 2,8 kW – přednastaveno na zemní plyn (20 mbar) – trysky na propan-butan (28–30/37 mbar) součástí dodávky

Výkon a trysky – vpředu vlevo: 1 normální 1,7 kW – vzadu vlevo: 1 normální 1,7 kW – vzadu vpravo: 1 silný hořák 3,0 kW – vpředu vpravo: 1 úsporný 1,0 kW – přednastaveno na zemní plyn (20 mbar) – trysky na propan-butan (28–30/37 mbar) součástí dodávky

Výkon a trysky – vpředu vlevo: 1 normální hořák 1,7 kW – vzadu vlevo: 1 normální hořák 1,7 kW – vzadu vpravo: 1 hořák wok 3,3 kW – vpředu vpravo: 1 úsporný hořák 1,0 kW – přednastaveno na zemní plyn (20 mbar) – trysky na propan-butan (28–30/37 mbar) součástí dodávky

Bezpečnost – termoelektrická pojistka zhasnutí plamene

Bezpečnost – termoelektrická pojistka zhasnutí plamene

Bezpečnost – termoelektrická pojistka zhasnutí plamene

Rozměry a technické informace – připojovací kabel bez zástrčky (1 m) – spotřebič (V x Š x H): 47 x 606 x 527 mm

Rozměry a technické informace – připojovací kabel bez zástrčky (1 m) – spotřebič (V x Š x H): 58 x 590 x 520 mm

Rozměry a technické informace – připojovací kabel bez zástrčky (1 m) – spotřebič (V x Š x H): 58 x 590 x 520 mm

Zvláštní příslušenství HEZ 298105 plotýnka pro mírné vaření

Zvláštní příslušenství HEZ 298105 plotýnka pro mírné vaření

Zvláštní příslušenství HEZ 298103 nerez pánev wok (vypouklé dno) se stojánkem (Ø 32 cm) HEZ 298105 plotýnka pro mírné vaření HEZ 298110 wok kroužek

Cena

Cena

Cena

ARBO_120220_katalog_vestavby_v4.indd 39

14 990 Kč

10 490 Kč

10 490 Kč

4/2/12 10:48 AM


40 | Plynové varné desky

Plynové varné desky na tvrzeném skle – 60 cm, 70 cm a 75 cm

POH 616B10E černá 60 cm

PPQ 716B21E černá

KomfortProfil

WOK

70 cm

3,3

PPS 816M91E černá

WOK

75 cm

4,0

WOK

4,0

Komfort – design bez rámečku – dvě možnosti vestavby: plošné zapuštění do kamenné pracovní desky nebo klasická vestavba do pracovní desky – samostatné smaltované rošty pod hrnce – elektrické jiskrové zapalování v ovládacím knoflíku – 4 plynule nastavitelné plynové hořáky – ovládání otočnými knoflíky vpravo – plynová varná deska na tvrzeném skle – 60 cm

Komfort – design bez rámečku – dvě možnosti vestavby: plošné zapuštění do kamenné pracovní desky nebo klasická vestavba do pracovní desky – samostatné litinové rošty pod hrnce – elektrické jiskrové zapalování v ovládacím knoflíku – 5 plynule nastavitelných plynových hořáků – ovládání otočnými knoflíky vpředu – plynová varná deska na tvrzeném skle – 70 cm

Komfort – design bez rámečku – dvě možnosti vestavby: plošné zapuštění do kamenné pracovní desky nebo klasická vestavba do pracovní desky – samostatné litinové rošty pod hrnce – elektrické jiskrové zapalování v ovládacím knoflíku – 5 plynule nastavitelných plynových hořáků – ovládání otočnými knoflíky vpředu – plynová varná deska na tvrzeném skle – 75 cm

Typy hořáků – 2 normální, 1 úsporný, 1 wok hořák

Typy hořáků – 1 silný, 2 normální, 1 úsporný, 1 wok hořák

Typy hořáků – 1 silný, 2 normální, 1 úsporný, 1 wok hořák

Výkon a trysky – vpředu vlevo: 1 wok hořák 3,3 kW – vpředu vpravo: 1 úsporný hořák 1,0 kW – vzadu vlevo: 1 normální hořák 1,7 kW – vzadu vpravo: 1 normální hořák 1,7 kW – přednastaveno na zemní plyn (20 mbar) – trysky na propan-butan (28–30/37 mbar) součástí dodávky

Výkon a trysky – vpředu vlevo: 1 úsporný hořák 1,0 kW – vzadu vlevo: 1 normální hořák 1,7 kW – uprostřed: 1 hořák wok 4,0 kW – vzadu vpravo: 1 silný hořák 3,0 kW – vpředu vpravo: 1 normální hořák 1,7 kW – přednastaveno na zemní plyn (20 mbar) – trysky na propan-butan (28–30/37 mbar) součástí dodávky

Výkon a trysky – vlevo: 1 hořák wok 4,0 kW – vpředu uprostřed: 1 úsporný hořák 1,0 kW – vzadu uprostřed: 1 normální hořák 1,7 kW – vzadu vpravo: 1 silný hořák 3,0 kW – vpředu vpravo: 1 normální hořák 1,7 kW – přednastaveno na zemní plyn (20 mbar) – trysky na propan-butan (28–30/37 mbar) součástí dodávky

Bezpečnost – termoelektrická pojistka zhasnutí plamene

Bezpečnost – termoelektrická pojistka zhasnutí plamene

Bezpečnost – termoelektrická pojistka zhasnutí plamene – hlavní vypínač – okamžité zhasnutí plamene všech hořáků – dětská pojistka

Rozměry a technické informace – připojovací kabel bez zástrčky (1 m) – spotřebič (V x Š x H): 56 x 590 x 520 mm

Rozměry a technické informace – připojovací kabel bez zástrčky (1 m) – spotřebič (V x Š x H): 58 x 710 x 520 mm

Rozměry a technické informace – připojovací kabel bez zástrčky (1 m) – spotřebič (V x Š x H): 58 x 752 x 520 mm

Zvláštní příslušenství HEZ 298103 nerez pánev wok (vypouklé dno) se stojánkem (Ø 32 cm) HEZ 298105 plotýnka pro mírné vaření HEZ 298110 wok kroužek

Zvláštní příslušenství HEZ 298103 nerez pánev wok (vypouklé dno) se stojánkem (Ø 32 cm) HEZ 298105 plotýnka pro mírné vaření HEZ 298127 wok kroužek

Zvláštní příslušenství HEZ 298103 nerez pánev wok (vypouklé dno) se stojánkem (Ø 32 cm) HEZ 298105 plotýnka pro mírné vaření HEZ 298127 wok kroužek

Cena

Cena

Cena

ARBO_120220_katalog_vestavby_v4.indd 40

8 290 Kč

12 990 Kč

14 490 Kč

4/2/12 10:48 AM


Plynové varné desky | 41

Plynové varné desky na nerezu – 60 cm a 70 cm

PCH 615B90E nerez 60 cm

PBP 615B81E nerez

WOK

PCQ 715M90E nerez 70 cm

60 cm

3,3

WOK

4,0

Komfort – plynová nerezová varná deska – 60 cm – dvoudílné litinové rošty pod hrnce – elektrické jiskrové zapalování v ovládacím knoflíku – 4 plynule nastavitelné plynové hořáky – ovládání otočnými knoflíky vpředu

Komfort – plynová nerezová varná deska – 60 cm – dvoudílné smaltované rošty pod hrnce – elektrické jiskrové zapalování v ovládacím knoflíku – 4 plynule nastavitelné plynové hořáky – ovládání otočnými knoflíky vpravo

Komfort – plynová nerezová varná deska – 70 cm, do výřezu 60 cm – dvoudílný litinový rošt pod hrnce – elektrické jiskrové zapalování v ovládacím knoflíku – 5 plynule nastavitelných plynových hořáků – ovládání otočnými knoflíky vpředu

Typy hořáků – 1 silný, 1 normální, 1 úsporný, 1 wok hořák

Typy hořáků – 1 silný, 2 normální, 1 úsporný hořák

Typy hořáků – 1 silný, 2 normální, 1 úsporný, 1 wok hořák

Výkon a trysky – vpředu vlevo: 1 hořák wok 3,3 kW – vpředu vpravo: 1 úsporný hořák 1,0 kW – vzadu vlevo: 1 normální hořák 1,7 kW – vzadu vpravo: 1 silný hořák 3,0 kW – přednastaveno na zemní plyn (20 mbar) – trysky na propan-butan (28–30/37 mbar) součástí dodávky

Výkon a trysky – vpředu vlevo: 1 silný hořák 3,0 kW – vpředu vpravo: 1 úsporný hořák 1,0 kW – vzadu vlevo: 1 normální hořák 1,7 kW – vzadu vpravo: 1 normální hořák 1,7 kW – přednastaveno na zemní plyn (20 mbar) – trysky na propan-butan (28–30/37 mbar) součástí dodávky

Výkon a trysky – vpředu vlevo: 1 úsporný hořák 1,0 kW – vzadu vlevo: 1 normální hořák 1,7 kW – uprostřed: 1 hořák wok 4,0 kW – vzadu vpravo: 1 silný hořák 3,0 kW – vpředu vpravo: 1 normální hořák 1,7 kW – přednastaveno na zemní plyn (20 mbar) – trysky na propan-butan (28–30/37 mbar) součástí dodávky

Bezpečnost – termoelektrická pojistka zhasnutí plamene

Bezpečnost – termoelektrická pojistka zhasnutí plamene

Bezpečnost – termoelektrická pojistka zhasnutí plamene – hlavní vypínač – okamžité zhasnutí plamene všech hořáků – dětská pojistka

Rozměry a technické informace – připojovací kabel bez zástrčky (1 m) – spotřebič (V x Š x H): 58 x 582 x 520 mm

Rozměry a technické informace – připojovací kabel bez zástrčky (1 m) – spotřebič (V x Š x H): 54 x 580 x 510 mm

Rozměry a technické informace – připojovací kabel bez zástrčky (1 m) – spotřebič (V x Š x H): 52 x 702 x 520 mm

Zvláštní příslušenství HEZ 298103 nerez pánev wok (vypouklé dno) se stojánkem (Ø 32 cm) HEZ 298108 wok kroužek

Zvláštní příslušenství HEZ 298105 plotýnka pro mírné vaření

Zvláštní příslušenství HEZ 298103 nerez pánev wok (vypouklé dno) se stojánkem (Ø 32 cm) HEZ 298105 plotýnka pro mírné vaření HEZ 298107 wok kroužek

Cena

Cena

Cena

ARBO_120220_katalog_vestavby_v4.indd 41

8 990 Kč

5 990 Kč

12 190 Kč

4/2/12 10:48 AM


42 | Odsavače par

Perfektní party nepotřebuje pouze čerstvé pohoštění, ale i čerstvý vzduch v průběhu celé akce Výjimečně tiché, výjimečně efektivní, výjimečně intenzivní – s našimi odsavači par bude vaření pro Vás i Vaše hosty výjimečným zážitkem.

Top design a výbava

Ostrůvkové odsavače par Ostrůvkové odsavače se zavěšují volně na strop nad varný ostrůvek. Komínové odsavače par Komínové odsavače se umisťují na zeď nad varnou desku. Ploché výsuvné odsavače par Ploché výsuvné odsavače se vestavují do horní skříňky nad varnou desku. Při provozu se plochý štít vysouvá dopředu.

Intenzivní stupeň Rychlejší odstranění pachů z kuchyně. Technika: Všechny odsavače par s elektronickým ovládáním disponují vícestupňovým ventilátorem, jehož intenzivní stupeň se i při maximálním výkonu vyznačuje nízkou provozní hlučností. Užitná hodnota: Zvláště rychlé odstranění pronikavých pachů z vaření. Výkonný ventilátor s dvousměrným sáním U tohoto druhu ventilátoru se jedná o jeden motor pohánějící dva radiální ventilátory. Při stejném množství odvětraného vzduchu jsou dvoustranně odsávající ventilátory tišší než jeden pracující samostatně.

Ukazatel nasycení filtru Technika: Indikace nasycení kovového tukového filtru (příp. aktivního uhlíkového filtru při provozu s cirkulací). Užitná hodnota: Víte přesně, kdy je nutno vyčistit, příp. vyměnit filtr.

Pro každou velikost kuchyně najdete optimálně velký odsavač par Bosch.

ARBO_120220_katalog_vestavby_v4.indd 42

4/2/12 10:48 AM


Odsavače par | 43

Top design a výbava

Halogenové osvětlení se postará o jasné a úsporné světlo pod odsavačem par, takže budete mít vždy přehled při vaření na varných zónách Vaší desky.

Aktivní uhlíkový filtr Bez obtěžujících pachů v kuchyni. Technika: Jemně pórovitý povrch aktivního uhlíkového filtru váže pachové látky ze vzduchu. Užitná hodnota: Velmi vysoký stupeň odstranění pachů při provozu s cirkulací díky prvkům aktivního uhlíku. V závislosti na zvycích uživatele (četnosti vaření) lze tento filtr používat až jeden rok, poté musí být vyměněn. Kovový tukový filtr S možností pohodlného mytí v myčce nádobí. Technika: Na rozdíl od flísového filtru můžete kovový tukový filtr po dosažení jeho maximálního nasycení vyčistit a používat stále dál. Užitná hodnota: Tukový filtr pro trvalé použití. Jednoduše omyvatelný manuálně nebo v myčce nádobí. Bez složitého vkládání flísových tukových filtrů.

CleanAir montážní sada pro cirkulaci (DSZ 5200, příp. DSZ 5240)

Modul CleanAir Nadčasový a zároveň hodnotný je design modulu CleanAir, který je vyroben z eloxovaného hliníku. Tento modul lze namontovat jak na vnější, tak i na vnitřní kanál odsavače par. Představuje efektivní řešení při provozu s cirkulací díky výrazně lepší redukci pachů, nutnosti výměny filtru 1x ročně a tiššímu provozu. A díky designovému lamelovému provedení a hodnotnému materiálu je i elegantním řešením pro Vaši kuchyni.

CleanAir aktivní uhlíkový filtr – náhradní (DSZ 5201)

Zpětná klapka Technika: Zpětná klapka zabraňuje při provozu s odvětráváním zpětnému přivádění odsávaného vzduchu nebo přívodu chladného vzduchu z venku / z větrací šachty do obytné místnosti, příp. k ventilátoru. Pokud je do jedné odtahové šachty připojeno více spotřebičů (např. obytný dům s více byty), zabraňují zpětné klapky průniku odsávaného vzduchu do místnosti z jiných bytů. Užitná hodnota: Odsávaný vzduch je bez problémů odváděn do volného prostoru mimo byt. Pozn.: Zpětná klapka není součástí dodávky odsavačů par Bosch, v případě potřeby nutno dokoupit prostřednictvím servisu.

Jedinečná konstrukce montážních prvků umožňuje jednoduchou a přesnou instalaci. Pomocí excentrických šroubů lze již připevněné tělo odsavače par horizontálně a vertikálně vyrovnat až o 6 mm. Snadná montáž

ARBO_120220_katalog_vestavby_v4.indd 43

4/2/12 10:48 AM


44 | Odsavače par

Druhy provozu – odvětrávání a cirkulace Provoz s odvětráváním Při provozu s odvětráváním je vzduch čištěný kovovým tukovým filtrem odváděn do volného prostoru. Vznikající podtlak v místnosti umožňuje proudění čerstvého vzduchu otevřenými okny a sousedícími místnostmi zpět do místnosti s odsavačem par.

Provoz s cirkulací vzduchu Pokud není ze stavebních důvodů možný provoz s odvětráváním, můžete takřka všechny odsavače par použít v provozu s cirkulací vzduchu. I při tomto druhu provozu je vzduch čištěn tukovým filtrem. Před navrácením tohoto vzduchu zpět do místnosti navíc odstraňuje aktivní uhlíkový filtr pachové částečky v něm obsažené.

Výhody • Efektivnější čištění vzduchu.

Výhody • Jednoduchá instalace. • Žádné tepelné ztráty v zimním ani letním období.

Nevýhody • Tepelné ztráty v zimním období. • Náročnější instalace.

Nevýhody • Výměna uhlíkového filtru (1–2x ročně, podle používání odsavače par) = dodatečné finanční náklady. • Vyšší hlučnost. • Nižší výkon odsavače.

Optimální klima – výměna vzduchu a výkon odsavače Optimální klima pro každou kuchyni Obnovování vzduchu přizpůsobené užívání místnosti je předpokladem pro příjemné a zdravé klima v místnosti. Optimální výměna vzduchu je stanovena cca 6 až 12krát za hodinu. Potřebný výkon maximálního výkonového stupně odsavače par, měřeno v m3/hod., lze určit pomocí objemu místnosti a potřebné výměny vzduchu. Příliš nízký výkon odsavače • Nedostatečné odsávání.

Příliš vysoký výkon odsavače • Odsávání také není optimální. • Např. při provozu s odvětráváním může být v zimě odváděno ven z místnosti příliš mnoho ohřátého vzduchu.

Jednoduchý příklad výpočtu ke zjištění potřebného výkonu odsavače par Objem místnosti (délka x šířka x výška) vynásobíme průměrnou výměnou vzduchu (10x/hod.). Příklad výpočtu: Plocha místnosti 15 m2, výška místnosti 2,50 m, výměna vzduchu 10x/hod. 15 m2 x 2,5 m x 10/hod. = 375 m3/hod. potřebný výkon odsavače par (dle normy) Upozornění: Tato vypočtená hodnota se vztahuje na výkon ventilátoru (motoru) v nepřipojeném stavu a připojením na odtahové potrubí se dále snižuje.

ARBO_120220_katalog_vestavby_v4.indd 44

4/2/12 10:49 AM


Odsavače par | 45

Ostrůvkový odsavač par – 90 cm

DIA 09E751 nerez/sklo 90 cm Typ – šíře 90 cm – ostrůvkový odsavač par Druh provozu a výkon – pro provoz s odvětráváním nebo s cirkulací vzduchu – 3 stupně výkonu, 1 intenzivní stupeň – výkonný ventilátor s dvousměrným sáním – max. výkon odvětrávání dle EN 61591: 420 m3/hod. (3. stupeň), 690 m3/hod. (intenzivní stupeň) – hodnoty hlučnosti dle EN 60704-3 a EN 704-2-13 při odvětrávání: max. normální stupeň: 56 dB (A) re 1 pW (42 dB (A) 20 μPa akustický tlak); intenzivní stupeň: 69 dB (A) re 1 pW (55 dB (A) 20 μPa akustický tlak)

Komfort – elektronické řízení: 4 stupně výkonu (3 plus intenzivní) – tlačítko pro světlo: zap./vyp. – elektronický ukazatel (červená barva) – intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením (10 min.) – tlačítka s krátkým zdvihem a digitální ukazatel – osvětlení pracovního místa halogenovými žárovkami 4x 20 W – skleněný kryt z čirého skla – intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením – kovový tukový filtr vhodný pro mytí v myčce nádobí Technické informace – pro montáž na strop nad varným ostrůvkem – pro provoz s cirkulací vzduchu nutno zakoupit montážní sadu nebo CleanAir montážní sadu jako zvláštní příslušenství – průměr odtahové trubky: 150 mm (120 mm součástí dodávky) Rozměry a příkon – celkový příkon: 260 W – rozměry spotřebiče – odvětrávání (V x Š x H): 744–924 x 900 x 680 mm – rozměry spotřebiče – cirkulace (V x Š x H): 744–1 044 x 900 x 680 mm Zvláštní příslušenství DHZ 1245 prodloužení komínu* (1 100 mm) DHZ 1255 prodloužení komínu* (1 600 mm) DHZ 1250 montážní sada (vnitřní konstrukce, 500 mm) k prodlužování komínu DHZ 1252 montážní sada (vnitřní konstrukce, 1 000 mm) k prodlužování komínu DHZ 5365 montážní sada pro provoz s cirkulací vč. aktivního uhlíkového filtru DHZ 5326 aktivní uhlíkový filtr (náhradní) DSZ 5220 montážní sada CleanAir pro cirkulaci DSZ 5201 aktivní uhlíkový filtr (náhradní) při použití DSZ 5200

Cena

21 990 Kč

* Údaj v závorce znamená celkovou max. výšku komínu vč. tohoto prodloužení.

ARBO_120220_katalog_vestavby_v4.indd 45

4/2/12 10:49 AM


46 | Odsavače par

Komínové odsavač par – 90 cm

DWA 09D650 nerez 90 cm

DWB 09D650 nerez 90 cm

Snadná montáž

DWW 091451 nerez 90 cm

Snadná montáž

Typ – šíře 90 cm – komínový odsavač par

Typ – šíře 90 cm – komínový odsavač par

Typ – šíře 90 cm – komínový odsavač par

Druh provozu a výkon – pro provoz s odvětráváním nebo s cirkulací vzduchu – 3 stupně výkonu, 1 intenzivní stupeň – výkonný ventilátor s dvousměrným sáním – max. výkon odvětrávání dle EN 61591: 430 m3/hod. (3. stupeň), 650 m3/hod. (intenzivní stupeň) – hodnoty hlučnosti dle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 při odvětrávání: max. normální stupeň: 57 dB (A) re 1 pW (43 dB (A) 20 μPa akustický tlak); intenzivní stupeň: 67 dB (A) re 1 pW (53 dB (A) 20 μPa akustický tlak)

Druh provozu a výkon – pro provoz s odvětráváním nebo s cirkulací vzduchu – 3 stupně výkonu, 1 intenzivní stupeň – výkonný ventilátor s dvousměrným sáním – max. výkon odvětrávání dle EN 61591: 450 m3/hod. (3. stupeň), 680 m3/hod. (intenzivní stupeň) – hodnoty hlučnosti dle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 při odvětrávání: max. normální stupeň: 54 dB (A) re 1 pW (40 dB (A) 20 μPa akustický tlak); intenzivní stupeň: 64 dB (A) re 1 pW (50 dB (A) 20 μPa akustický tlak)

Druh provozu a výkon – pro provoz s odvětráváním nebo s cirkulací vzduchu – 3 stupně výkonu – výkonný ventilátor s dvousměrným sáním – max. výkon odvětrávání dle EN 61591: 400 m3/hod. (3. stupeň) – hodnoty hlučnosti dle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 při odvětrávání: max. normální stupeň: 67 dB (A) re 1 pW (53 dB (A) 20 μPa akustický tlak)

Komfort – podsvícená ovládací tlačítka – osvětlení pracovního místa halogenovými žárovkami 2x 25 W – skleněný štít z čirého skla – kovový tukový filtr vhodný pro mytí v myčce nádobí

Komfort – podsvícená ovládací tlačítka – osvětlení pracovního místa halogenovými žárovkami 2x 25 W – extrémně tichý provoz díky speciální protihlukové izolaci – kovový tukový filtr vhodný pro mytí v myčce nádobí

Komfort – osvětlení pracovního místa 2x 40 W – posuvný přepínač – kovový tukový filtr vhodný pro mytí v myčce nádobí

Technické informace – pro montáž na stěnu nad varným místem – systém rychlého upevnění/instalace – pro provoz s cirkulací vzduchu nutno zakoupit montážní sadu nebo CleanAir montážní sadu jako zvláštní příslušenství – průměr odtahové trubky: 150 mm (120 mm součástí dodávky)

Technické informace – pro montáž na stěnu nad varným místem – systém rychlého upevnění/instalace – pro provoz s cirkulací vzduchu nutno zakoupit montážní sadu nebo CleanAir montážní sadu jako zvláštní příslušenství – průměr odtahové trubky: 150 mm (120 mm součástí dodávky)

Technické informace – pro montáž na stěnu nad varným místem – pro provoz s cirkulací vzduchu nutno zakoupit montážní sadu jako zvláštní příslušenství – průměr odtahové trubky: 120 mm

Rozměry a příkon – celkový příkon: 260 W – rozměry spotřebiče – odvětrávání (V x Š x H): 634–954 x 900 x 540 mm – rozměry spotřebiče – cirkulace (V x Š x H): 634–1 064 x 900 x 540 mm

Rozměry a příkon – celkový příkon: 260 W – rozměry spotřebiče – odvětrávání (V x Š x H): 642–954 x 900 x 500 mm – rozměry spotřebiče – cirkulace (V x Š x H): 642–1064 x 900 x 500 mm

Rozměry a příkon – celkový příkon: 260 W – rozměry spotřebiče – odvětrávání (V x Š x H): 793–970 x 900 x 500 mm – rozměry spotřebiče – cirkulace (V x Š x H): 793–970 x 900 x 500 mm

Zvláštní příslušenství DHZ 1225 prodloužení komínu* (1 000 mm) DHZ 1235 prodloužení komínu* (1 500 mm) DHZ 5325 montážní sada pro provoz s cirkulací vč. aktivního uhlíkového filtru DHZ 5326 aktivní uhlíkový filtr (náhradní) DSZ 5200 montážní sada CleanAir pro cirkulaci DSZ 5201 aktivní uhlíkový filtr (náhradní) při použití DSZ 5240

Zvláštní příslušenství DHZ 1223 prodloužení komínu* (1 000 mm) DHZ 1233 prodloužení komínu* (1 500 mm) DHZ 5345 montážní sada pro provoz s cirkulací vč. aktivního uhlíkového filtru DHZ 5346 aktivní uhlíkový filtr (náhradní) DSZ 5240 montážní sada CleanAir pro cirkulaci DSZ 5201 aktivní uhlíkový filtr (náhradní) při použití DSZ 5240

Zvláštní příslušenství DHZ 1224 prodloužení komínu* (500 mm) DHZ 1234 prodloužení komínu* (750 mm) DHZ 5145 montážní sada pro provoz s cirkulací vč. aktivního uhlíkového filtru DHZ 5146 aktivní uhlíkový filtr (náhradní)

Cena

Cena

Cena

13 990 Kč

13 990 Kč

6 990 Kč

* Údaj v závorce znamená celkovou max. výšku komínu vč. tohoto prodloužení.

ARBO_120220_katalog_vestavby_v4.indd 46

4/2/12 10:49 AM


Odsavače par | 47

Komínové odsavače par – 60 cm

DWA 06D650 nerez/sklo 60 cm

DWB 061451 nerez

DWW 061451 nerez

60 cm

Snadná montáž

60 cm

Typ – šíře 60 cm – komínový odsavač par

Typ – šíře 60 cm – komínový odsavač par

Typ – šíře 60 cm – komínový odsavač par

Druh provozu a výkon – pro provoz s odvětráváním nebo s cirkulací vzduchu – 3 stupně výkonu, 1 intenzivní stupeň – výkonný ventilátor s dvousměrným sáním – max. výkon odvětrávání dle EN 61591: 430 m3/hod. (3. stupeň), 650 m3/hod. (intenzivní stupeň) – hodnoty hlučnosti dle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 při odvětrávání: max. normální stupeň: 57 dB (A) re 1 pW (43 dB (A) 20 μPa akustický tlak); intenzivní stupeň: 67 dB (A) re 1 pW (53 dB (A) 20 μPa akustický tlak)

Druh provozu a výkon – pro provoz s odvětráváním nebo s cirkulací vzduchu – 3 stupně výkonu – výkonný ventilátor s dvousměrným sáním – max. výkon odvětrávání dle EN 61591: 400 m3/hod. (3. stupeň) – hodnoty hlučnosti dle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 při odvětrávání: max. normální stupeň: 66 dB (A) re 1 pW (52 dB (A) 20 μPa akustický tlak)

Druh provozu a výkon – pro provoz s odvětráváním nebo s cirkulací vzduchu – 3 stupně výkonu – výkonný ventilátor s dvousměrným sáním – max. výkon odvětrávání dle EN 61591: 400 m3/hod. (3. stupeň) – hodnoty hlučnosti dle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 při odvětrávání: max. normální stupeň: 67 dB (A) re 1 pW (53 dB (A) 20 μPa akustický tlak)

Komfort – podsvícená ovládací tlačítka – osvětlení pracovního místa úspornými halogenovými žárovkami 2x 25 W – skleněný štít z čirého skla – kovový tukový filtr vhodný pro mytí v myčce nádobí

Komfort – osvětlení pracovního místa 2x 40 W – posuvný přepínač – kovový tukový filtr vhodný pro mytí v myčce nádobí

Komfort – osvětlení pracovního místa 2x 40 W – posuvný přepínač – kovový tukový filtr vhodný pro mytí v myčce nádobí

Technické informace – pro montáž na stěnu nad varným místem – systém rychlého upevnění/instalace – pro provoz s cirkulací vzduchu nutno zakoupit montážní sadu nebo CleanAir montážní sadu jako zvláštní příslušenství – průměr odtahové trubky: 150 mm (120 mm součástí dodávky)

Technické informace – pro montáž na stěnu nad varným místem – pro provoz s cirkulací vzduchu nutno zakoupit montážní sadu jako zvláštní příslušenství – průměr odtahové trubky: 120 mm

Technické informace – pro montáž na stěnu nad varným místem – pro provoz s cirkulací vzduchu nutno zakoupit montážní sadu jako zvláštní příslušenství – průměr odtahové trubky: 120 mm

Rozměry a příkon – celkový příkon: 260 W – rozměry spotřebiče – odvětrávání (V x Š x H): 634–954 x 600 x 540 mm – rozměry spotřebiče – cirkulace (V x Š x H): 634–1 064 x 600 x 540 mm

Rozměry a příkon – celkový příkon: 260 W – rozměry spotřebiče – odvětrávání (V x Š x H): 684–1083 x 600 x 500 mm – rozměry spotřebiče – cirkulace (V x Š x H): 775–1 179 x 600 x 500 mm

Rozměry a příkon – celkový příkon: 260 W – rozměry spotřebiče – odvětrávání (V x Š x H): 793–970 x 600 x 500 mm – rozměry spotřebiče – cirkulace (V x Š x H): 793–970 x 600 x 500 mm

Zvláštní příslušenství DHZ 1225 prodloužení komínu* (1 000 mm) DHZ 1235 prodloužení komínu* (1 500 mm) DHZ 5325 montážní sada pro provoz s cirkulací vč. aktivního uhlíkového filtru DHZ 5326 aktivní uhlíkový filtr (náhradní) DSZ 5200 montážní sada CleanAir pro cirkulaci DSZ 5201 aktivní uhlíkový filtr (náhradní) při použití DSZ 5200

Zvláštní příslušenství DHZ 5135 montážní sada pro provoz s cirkulací vč. aktivního uhlíkového filtru DHZ 5136 aktivní uhlíkový filtr (náhradní)

Zvláštní příslušenství DHZ 1224 prodloužení komínu* (500 mm) DHZ 1234 prodloužení komínu* (750 mm) DHZ 5145 montážní sada pro provoz s cirkulací vč. aktivního uhlíkového filtru DHZ 5146 aktivní uhlíkový filtr (náhradní)

Cena

Cena

Cena

12 990 Kč

9 990 Kč

5 990 Kč

* Údaj v závorce znamená celkovou max. výšku komínu vč. tohoto prodloužení.

ARBO_120220_katalog_vestavby_v4.indd 47

4/2/12 10:49 AM


48 | Odsavače par

Ploché výsuvné odsavače par – 90 cm a 60 cm

DHI 945F šedá metalíza

DHI 655F šedá metalíza

90 cm

DHI 635H šedá metalíza

60 cm

60 cm

Typ – šíře 90 cm – plochý výsuvný odsavač par

Typ – šíře 60 cm – plochý výsuvný odsavač par

Typ – šíře 60 cm – plochý výsuvný odsavač par

Druh provozu a výkon – pro provoz s odvětráváním nebo s cirkulací vzduchu – 3 stupně výkonu a 1 intenzivní stupeň – max. výkon odvětrávání dle EN 61591: 400 m3/hod. (3. stupeň), 500 m3/hod. (intenzivní stupeň) – hodnoty hlučnosti dle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 při odvětrávání: max. normální stupeň: 62 dB (A) re 1 pW (50 dB (A) 20 μPa akustický tlak); intenzivní stupeň: 66 dB (A) re 1 pW (54 dB (A) 20 μPa akustický tlak)

Druh provozu a výkon – pro provoz s odvětráváním nebo s cirkulací vzduchu – 3 stupně výkonu, 1 intenzivní stupeň – max. výkon odvětrávání dle EN 61591: 450 m3/hod. (3. stupeň), 700 m3/hod. (intenzivní stupeň) – hodnoty hlučnosti dle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 při odvětrávání: max. normální stupeň: 59 dB (A) re 1 pW (47 dB (A) 20 μPa akustický tlak); intenzivní stupeň: 62 dB (A) re 1 pW (50 dB (A) 20 μPa akustický tlak) – tišší provoz díky 2 vysoce výkonným ventilátorům

Druh provozu a výkon – pro provoz s odvětráváním nebo s cirkulací vzduchu – 3 stupně výkonu – max. výkon odvětrávání dle EN 61591: 400 m3/hod. (3. stupeň) – hodnoty hlučnosti dle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 při odvětrávání: max. normální stupeň: 64 dB (A) re 1 pW (52 dB (A) 20 μPa akustický tlak)

Komfort – osvětlení pracovního místa halogenovými žárovkami 3x 20 W – posuvný přepínač – 2 vysoce výkonné ventilátory – kovový tukový filtr vhodný pro mytí v myčce nádobí

Komfort – osvětlení pracovního místa halogenovými žárovkami 2x 20 W – elektronické řízení – posuvný přepínač – kovový tukový filtr vhodný pro mytí v myčce nádobí – ukazatel nasycení tukového filtru

Komfort – osvětlení pracovního místa 2x 40 W – kolébkový přepínač – výkonný 3stupňový radiální ventilátor – kovový tukový filtr vhodný pro mytí v myčce nádobí

Technické informace – pro vestavbu do horní skříňky o šířce 60 cm a 90 cm – pro provoz s cirkulací vzduchu nutno zakoupit montážní sadu jako zvláštní příslušenství – plochý 90 cm široký výsuvný štít k zakrytí originální nábytkovou lištou nebo dekorační lištou ze zvláštního příslušenství – průměr odtahové trubky: 150 mm, 120 mm

Technické informace – pro vestavbu do horní skříňky o šířce 60 cm – pro provoz s cirkulací vzduchu nutno zakoupit montážní sadu jako zvláštní příslušenství – plochý 60 cm široký výsuvný štít k zakrytí originální nábytkovou lištou nebo dekorační lištou ze zvláštního příslušenství – průměr odtahové trubky: 150 mm, 120 mm

Technické informace – pro vestavbu do horní skříňky o šířce 60 cm – pro provoz s cirkulací vzduchu nutno zakoupit montážní sadu jako zvláštní příslušenství – plochý 60 cm široký výsuvný štít k zakrytí originální nábytkovou lištou nebo dekorační lištou ze zvláštního příslušenství – průměr odtahové trubky: 120 mm

Rozměry a příkon – celkový příkon: 330 W – rozměry spotřebiče – odvětrávání (V x Š x H): 475 x 894 x 273 mm – rozměry spotřebiče – cirkulace (V x Š x H): 475 x 556 x 273 mm

Rozměry a příkon – celkový příkon: 240 W – rozměry spotřebiče – odvětrávání (V x Š x H): 465 x 597 x 273 mm – rozměry spotřebiče – cirkulace (V x Š x H): 465 x 597 x 273 mm

Rozměry a příkon – celkový příkon: 180 W – rozměry spotřebiče – odvětrávání (V x Š x H): 354 x 598 x 280 mm – rozměry spotřebiče – cirkulace (V x Š x H): 354 x 598 x 280 mm

Zvláštní příslušenství DHZ 4505 montážní sada pro provoz s cirkulací vč. aktivního uhlíkového filtru DHZ 4506 aktivní uhlíkový filtr (náhradní) DHZ 4950 nerezová dekorační lišta s logem DHZ 4970 aluminiová dekorační lišta s logem DHZ 4910 montážní sada pro vestavbu do horní skříňky o š. 90 cm

Zvláštní příslušenství DHZ 4505 montážní sada pro provoz s cirkulací vč. aktivního uhlíkového filtru DHZ 4506 aktivní uhlíkový filtr (náhradní) DHZ 4650 nerezová dekorační lišta s logem DHZ 4670 aluminiová dekorační lišta s logem DHZ 4600 snižovací rámeček

Zvláštní příslušenství DHZ 3405 montážní sada pro provoz s cirkulací vč. aktivního uhlíkového filtru DHZ 3406 aktivní uhlíkový filtr (náhradní) DHZ 3520 bílá plastová dekorační lišta s logem DHZ 3350 kovová dekorační lišta s logem DHZ 3570 aluminiová dekorační lišta s logem

Cena

Cena

Cena

ARBO_120220_katalog_vestavby_v4.indd 48

11 990 Kč

9 990 Kč

5 490 Kč

4/2/12 10:49 AM


Odsavače par | 49

CleanAir Jednoduše naskenujte QR kód svým mobilním telefonem a podívejte se na produktové video on-line. www.youtube.com/BOSCHhomeCZSK

ARBO_120220_katalog_vestavby_v4.indd 49

4/2/12 10:49 AM


50 | Vestavné chladicí přístroje

Viditelné technologie. Především na Vašem účtu za elektřinu. Chladicí přístroje Bosch jsou dokonalou kombinací elegantního designu, energetické nenáročnosti a extrémní uživatelské přívětivosti. Nejen Vaše potraviny si je zamilují.

Díky profi plochým pantům se dveře chladničky zavírají zcela neslyšně a i při zcela malém úhlu samovolně (model KIF 39P60).

Odkládací plochy z bezpečnostního skla lze výškově nastavit dle aktuální potřeby.

Díky elektronické regulaci zůstává teplota konstantní v celém prostoru a nedochází k teplotním výkyvům vlivem měnící se okolní teploty.

Každý mrazicí box má vlastní výrobník chladu. To umožňuje zmrazování na všech rovinách – tzv. etážové zmrazování.

**** mrazicí přihrádka umožňuje dlouhodobé skladování potravin při teplotě –18 °C a méně.

ARBO_120220_katalog_vestavby_v4.indd 50

4/2/12 10:49 AM


Vestavné chladicí přístroje | 51

Green Technology inside

VitaFresh prodlouží čerstvost potravin až 3x a současně zachová jejich důležité vitaminy, minerály a aroma.

Šetří Váš čas, peníze a práci. Se systémem NoFrost už nemusíte nikdy odmrazovat.

Supermrazení

2 chladicí okruhy

Již zmrazené potraviny budou díky funkci supermrazení ochráněny před zahřátím od nových potravin.

Dva chladicí okruhy umožňují nezávisle regulovat a kontrolovat teplotu v chladicí a mrazicí části.

Moderní technika plochých pantů je pevné spojení mezi dvířky spotřebiče a dvířky dekoračními. Dvířka mohou být zatížena až 45 kg a umožňují úhel otevírání neuvěřitelných 115°.

Technika pojezdů je posuvné spojení mezi dvířky spotřebiče a dekoračními dvířky. Pro přesné nastavení je k dispozici pojezdové kování, které je možné výškově a hloubkově regulovat.

Uvedená výbava není součástí všech modelů.

ARBO_120220_katalog_vestavby_v4.indd 51

4/2/12 10:50 AM


52 | Vestavné chladicí přístroje

ARBO_120220_katalog_vestavby_v4.indd 52

4/2/12 10:50 AM


Vestavné chladicí přístroje | 53

Vestavné kombinace chladnička/mraznička

KIV 34X20 – technika pojezdů Energie

1)

KIV 34A51 – technika plochých pantů Energie

KIV 38A51 – technika plochých pantů Energie

Hodnoty a spotřeba – třída spotřeby energie: A+ – spotřeba energie: 293 kWh/rok1) – užitný objem celkem: 274 l – užitný objem chladicí části: 203 l – užitný objem mrazicí části: 71 l – doba skladování při poruše: 16 h – kapacita zmrazení: 3,5 kg/24 h – klimatická třída: ST – hlučnost: 40 dB (A) re 1 pW

Hodnoty a spotřeba – třída spotřeby energie: A+ – spotřeba energie: 293 kWh/rok1) – užitný objem celkem: 275 l – užitný objem chladicí části: 205 l – užitný objem mrazicí části: 70 l – doba skladování při poruše: 24 h – kapacita zmrazení: 6 kg/24 h – klimatická třída: SN–ST – hlučnost: 40 dB (A) re 1 pW

Hodnoty a spotřeba – třída spotřeby energie: A+ – spotřeba energie: 290 kWh/rok1) – užitný objem celkem: 281 l – užitný objem chladicí části: 222 l – užitný objem mrazicí části: 59 l – doba skladování při poruše: 22 h – kapacita zmrazení: 6 kg/24 h – klimatická třída: SN–ST – hlučnost: 40 dB (A) re 1 pW

Komfort a bezpečnost – technika pojezdů – mechanická regulace teploty – závěs dveří vpravo, volitelný

Komfort a bezpečnost – technika plochých pantů – elektronická regulace teploty – LED – závěs dveří vpravo, volitelný

Komfort a bezpečnost – technika plochých pantů – elektronická regulace teploty – LED – závěs dveří vpravo, volitelný

Chladicí část – automatické odtávání – 5 odkládacích ploch z bezpečnostního skla, z toho 4 výškově nastavitelné – transparentní zásobník na zeleninu – osvětlení vnitřního prostoru

Chladicí část – automatické odtávání – 5 odkládacích ploch z bezpečnostního skla, z toho 4 výškově nastavitelné – transparentní zásobník na zeleninu s regulací vlhkosti – osvětlení vnitřního prostoru

Chladicí část – automatické odtávání – 5 odkládacích ploch z bezpečnostního skla, z toho 4 výškově nastavitelné – transparentní zásobník na zeleninu s regulací vlhkosti – osvětlení vnitřního prostoru

Mrazicí část – 3 transparentní mrazicí boxy – etážové zmrazování

Mrazicí část – funkce supermrazení – 3 transparentní mrazicí boxy – etážové zmrazování

Mrazicí část – funkce supermrazení – 3 transparentní mrazicí boxy – etážové zmrazování

Rozměry a technické informace – rozměry pro vestavbu: 177,5 x 56,2 x 55 cm – rozměry spotřebiče: 177,2 x 54,1 x 54,5 cm

Rozměry a technické informace – rozměry pro vestavbu: 177,5 x 56,2 x 55 cm – rozměry spotřebiče: 177,2 x 54,1 x 54,5 cm

Rozměry a technické informace – rozměry pro vestavbu: 177,5 x 56,2 x 55 cm – rozměry spotřebiče: 177,2 x 54,1 x 54,5 cm

Příslušenství – zásobník na vejce, miska na led, nerezový držák na lahve, dóza na máslo

Příslušenství – 2 chladicí akumulátory, zásobník na vejce, miska na led, dóza na máslo

Příslušenství – 2 chladicí akumulátory, zásobník na vejce, miska na led, dóza na máslo

Cena

Cena

Cena

16 490 Kč

19 990 Kč

23 990 Kč

Spotřeba energie v kWh za rok je založena na výsledcích normalizované zkoušky po dobu 24 hodin. Skutečná spotřeba energie závisí na způsobu použití a umístění spotřebiče.

ARBO_120220_katalog_vestavby_v4.indd 53

4/2/12 10:50 AM


54 | Vestavné chladicí přístroje

Vestavné kombinace chladnička/mraznička

KIS 34A51 – technika plochých pantů Energie

KIF 39P60 – technika plochých pantů Energie

VitaFresh

2 chladicí okruhy

NoFrost

2 chladicí okruhy

Hodnoty a spotřeba – třída spotřeby energie: A+ – spotřeba energie: 308 kWh/rok1) – užitný objem celkem: 275 l – užitný objem chladicí části: 205 l – užitný objem mrazicí části: 70 l – doba skladování při poruše: 24 h – kapacita zmrazení: 12 kg/24 h – klimatická třída: SN–T – hlučnost: 38 dB (A) re 1 pW

Hodnoty a spotřeba – třída spotřeby energie: A++ – spotřeba energie: 250 kWh/rok1) – užitný objem celkem: 251 l – užitný objem chladicí části: 132 l – užitný objem VitaFresh: 57 l – užitný objem NoFrost mrazicí části: 62 l – doba skladování při poruše: 16 h – kapacita zmrazení: 12 kg/24 h – klimatická třída: SN–T – hlučnost: 40 dB (A) re 1 pW

Komfort a bezpečnost – technika plochých pantů – elektronická regulace teploty – LED – oddělená regulace teploty pro chladicí a mrazicí část – akustický varovný signál – závěs dveří vpravo, volitelný

Komfort a bezpečnost – technika plochých pantů – elektronická regulace teploty – LED – oddělená regulace teploty pro chladicí a mrazicí část – akustický a optický varovný signál – závěs dveří vpravo, volitelný

Chladicí část – automatické odtávání – 5 odkládacích ploch z bezpečnostního skla, z toho 4 výškově nastavitelné – transparentní zásobník na zeleninu s regulací vlhkosti – osvětlení vnitřního prostoru

Chladicí část – automatické odtávání – funkce superchlazení – vnitřní ventilátor – odkládací plochy z bezpečnostního skla, z toho 1 plně výsuvná – LED osvětlení vnitřního prostoru VitaFresh – AirFresh filtr – VitaFresh přihrádka „suchá“ s vlhkostí vzduchu cca 50 %: 32 l – VitaFresh přihrádka „orosená“ s vlhkostí vzduchu cca 95 %: 25 l – LED osvětlení vnitřního prostoru

1)

Mrazicí část – funkce supermrazení – 3 transparentní mrazicí boxy – etážové zmrazování

Mrazicí část – NoFrost – funkce supermrazení – 2 transparentní mrazicí boxy, z toho 1 BigBox

Rozměry a technické informace – rozměry pro vestavbu: 177,5 x 56,2 x 55 cm – rozměry spotřebiče: 177,2 x 54,1 x 54,5 cm

Rozměry a technické informace – rozměry pro vestavbu: 177,5 x 56,0 x 55 cm – rozměry spotřebiče: 177,2 x 55,6 x 54,5 cm

Příslušenství – 2 chladicí akumulátory, zásobník na vejce, miska na led, dóza na máslo

Příslušenství – 2 chladicí akumulátory, zásobník na vejce, miska na led, dóza na máslo

Cena

Cena

25 990 Kč

41 990 Kč

Spotřeba energie v kWh za rok je založena na výsledcích normalizované zkoušky po dobu 24 hodin. Skutečná spotřeba energie závisí na způsobu použití a umístění spotřebiče.

ARBO_120220_katalog_vestavby_v4.indd 54

4/2/12 10:50 AM


Vestavné chladicí přístroje | 55

Vestavné kombinace chladnička/mraznička

KIL 38A51 – technika plochých pantů

KID 28A21 – technika pojezdů Energie

Energie

KIF 24A51 – technika plochých pantů Energie

158 cm

VitaFresh

2 chladicí okruhy

Hodnoty a spotřeba – třída spotřeby energie: A+ – spotřeba energie: 279 kWh/rok1) – užitný objem celkem: 280 l – užitný objem chladicí části: 244 l – užitný objem mrazicí části: 36 l – doba skladování při poruše: 18 h – kapacita zmrazení: 3 kg/24 h – klimatická třída: SN–ST – hlučnost: 39 dB (A) re 1 pW

Hodnoty a spotřeba – třída spotřeby energie: A+ – spotřeba energie: 272 kWh/rok1) – užitný objem celkem: 258 l – užitný objem chladicí části: 216 l – užitný objem mrazicí části: 42 l – doba skladování při poruše: 18 h – kapacita zmrazení: 3 kg/24 h – klimatická třída: ST–ST – hlučnost: 39 dB (A) re 1 pW

Hodnoty a spotřeba – třída spotřeby energie: A+ – spotřeba energie: 241 kWh/rok1) – užitný objem celkem: 174 l – užitný objem chladicí části: 98 l – užitný objem VitaFresh: 60 l – užitný objem NoFrost mrazicí části: 16 l – doba skladování při poruše: 12 h – kapacita zmrazení: 2 kg/24 h – klimatická třída: SN – hlučnost: 37 dB (A) re 1 pW

Komfort a bezpečnost – technika plochých pantů – elektronická regulace teploty – LED – optický varovný signál při otevřených dveřích – závěs dveří vpravo, volitelný

Komfort a bezpečnost – technika pojezdů – elektronická regulace teploty – LED – závěs dveří vpravo, volitelný

Komfort a bezpečnost – technika plochých pantů – elektronická regulace teploty – digitální ukazatel – oddělená regulace teploty pro chladicí a mrazicí část – optický varovný signál při zvýšené teplotě a otevřených dveří – závěs dveří vpravo, volitelný

Chladicí část – automatické odtávání – vnitřní ventilátor – 5 odkládacích ploch z bezpečnostního skla, z toho 4 výškově nastavitelné – 2 transparentní zásobníky na zeleninu, z toho 1 s regulací vlhkosti – osvětlení vnitřního prostoru

Chladicí část – automatické odtávání – 6 odkládacích ploch z bezpečnostního skla, z toho 5 výškově nastavitelných – transparentní zásobník na zeleninu s regulací vlhkosti – osvětlení vnitřního prostoru

Chladicí část – automatické odtávání – 4 odkládací plochy z bezpečnostního skla, z toho 3 výškově nastavitelné – osvětlení vnitřního prostoru

Mrazicí část – mrazicí prostor s klapkou

Mrazicí část – funkce supermrazení – výškově nastavitelný rošt

Mrazicí část – mrazicí prostor s klapkou

Rozměry a technické informace – rozměry pro vestavbu: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm – rozměry spotřebiče: 177,2 x 53,8 x 53,3 cm

Rozměry a technické informace – rozměry pro vestavbu: 158,0 x 56,0 x 55 cm – rozměry spotřebiče: 157,8 x 54,1 x 54,5 cm

Rozměry a technické informace – rozměry pro vestavbu: 122,5 x 56,0 x 55 cm – rozměry spotřebiče: 121,1 x 53,8 x 53,8 cm

Příslušenství – dóza na máslo, zásobník na vejce, miska na led

Příslušenství – dóza na máslo, zásobník na vejce, miska na led

Příslušenství – zásobník na vejce, miska na led, dóza na máslo

Cena

Cena

Cena

ARBO_120220_katalog_vestavby_v4.indd 55

26 490 Kč

18 990 Kč

VitaFresh – 2 VitaFresh přihrádky „suchá“ s vlhkostí vzduchu cca 50 %: 45 l – VitaFresh přihrádka „orosená“ s vlhkostí vzduchu cca 95 %: 15 l – LED osvětlení

25 990 Kč

4/2/12 10:50 AM


56 | Vestavné chladicí přístroje

Vestavné chladicí automaty

KIL 24V21FF – technika pojezdů Energie

KIR 18A21 – technika pojezdů Energie

Energie

Hodnoty a spotřeba – třída spotřeby energie: A+ – spotřeba energie: 234 kWh/rok1) – užitný objem celkem: 204 l – užitný objem chladicí části: 187 l – užitný objem mrazicí části: 17 l – doba skladování při poruše: 10 h – kapacita zmrazení: 2 kg/24 h – klimatická třída: ST – hlučnost: 37 dB (A) re 1 pW

Hodnoty a spotřeba – třída spotřeby energie: A+ – spotřeba energie: 129 kWh/rok1) – užitný objem celkem: 153 l – užitný objem chladicí části: 153 l – klimatická třída: SN–ST – hlučnost: 34 dB (A) re 1 pW

Hodnoty a spotřeba – třída spotřeby energie: A+ – spotřeba energie: 203 kWh/rok1) – užitný objem celkem: 134 l – užitný objem chladicí části: 117 l – užitný objem mrazicí části: 17 l – doba skladování při poruše: 12 h – kapacita zmrazení: 2 kg/24 h – klimatická třída: SN–ST – hlučnost: 39 dB (A) re 1 pW

Komfort a bezpečnost – technika pojezdů – mechanická regulace teploty – závěs dveří vpravo, volitelný

Komfort a bezpečnost – technika pojezdů – elektronická regulace teploty – LED – závěs dveří vpravo, volitelný

Komfort a bezpečnost – technika pojezdů – elektronická regulace teploty – závěs dveří vpravo, volitelný

Chladicí část – automatické odtávání – 5 odkládacích ploch z bezpečnostního skla, z toho 4 výškově nastavitelné – transparentní zásobník na zeleninu – osvětlení vnitřního prostoru

Chladicí část – automatické odtávání – funkce superchlazení – 4 odkládací plochy z bezpečnostního skla, z toho 3 výškově nastavitelné – transparentní zásobník na zeleninu s regulací vlhkosti – osvětlení vnitřního prostoru

Chladicí část – automatické odtávání – funkce superchlazení – 3 odkládací plochy z bezpečnostního skla, z toho 2 výškově nastavitelné – transparentní zásobník na zeleninu s regulací vlhkosti – osvětlení vnitřního prostoru

Mrazicí část – mrazicí prostor s klapkou

Mrazicí část – mrazicí prostor s klapkou

Rozměry a technické informace – rozměry pro vestavbu: 122,5 x 56,0 x 55,0 cm – rozměry spotřebiče: 122,1 x 54,1 x 54,2 cm

Rozměry a technické informace – rozměry pro vestavbu: 88,0 x 56,0 x 55,0 cm – rozměry spotřebiče: 87,4 x 54,1 x 54,2 cm

Rozměry a technické informace – rozměry pro vestavbu: 88,0 x 56,0 x 55,0 cm – rozměry spotřebiče: 87,4 x 54,1 x 54,2 cm

Přísluš enství – zásobník na vejce

Příslušenství – zásobník na vejce, dóza na máslo

Příslušenství – zásobník na vejce, miska na led, dóza na máslo

Cena 1)

KIL 18A21 – technika pojezdů

17 990 Kč

Cena

14 490 Kč

Cena

14 990 Kč

Spotřeba energie v kWh za rok je založena na výsledcích normalizované zkoušky po dobu 24 hodin. Skutečná spotřeba energie závisí na způsobu použití a umístění spotřebiče.

ARBO_120220_katalog_vestavby_v4.indd 56

4/2/12 10:50 AM


Vestavné chladicí přístroje | 57

Vestavný chladicí automat

Vestavný mrazák

KUL 15A65 – technika plochých pantů Energie

GID 18A50 – technika plochých pantů Energie

82

Hodnoty a spotřeba – třída spotřeby energie: A++ – spotřeba energie: 140 kWh/rok1) – užitný objem celkem: 125 l – užitný objem chladicí části: 110 l – užitný objem mrazicí části: 15 l – doba skladování při poruše: 12 h – kapacita zmrazení: 2 kg/24 h – klimatická třída: SN–ST – hlučnost: 38 dB (A) re 1 pW

Hodnoty a spotřeba – třída spotřeby energie: A+ – spotřeba energie: 204 kWh/rok1) – užitný objem celkem: 97 l – užitný objem mrazicí části: 97 l – doba skladování při poruše: 25 h – kapacita zmrazení: 12 kg/24 h – klimatická třída: SN–ST – hlučnost: 36 dB (A) re 1 pW

Komfort a bezpečnost – technika plochých pantů – mechanická regulace teploty – závěs dveří vpravo, volitelný

Komfort a bezpečnost – technika plochých pantů – mechanická regulace teploty – optický a akustický varovný signál při zvýšené teplotě – závěs dveří vpravo, volitelný

Chladicí část – automatické odtávání – 2 odkládací plochy z bezpečnostního skla, z toho 1 výškově nastavitelná – transparentní zásobník na zeleninu – osvětlení vnitřního prostoru

Mrazicí část – mrazicí prostor s klapkou

Mrazicí část – funkce supermrazení – 4 transparentní mrazicí boxy – etážové zmrazování

Rozměry a technické informace – rozměry pro vestavbu: 82,0 x 56,0 x 55,0 cm – rozměry spotřebiče: 82,0 x 54,1 x 54,2 cm

Rozměry a technické informace – rozměry pro vestavbu: 87,4 x 54,1 x 54,2 cm – rozměry spotřebiče: 88,0 x 56,0 x 55,0 cm

Příslušenství – zásobník na vejce, miska na led

Příslušenství – 2 chladicí akumulátory, miska na led

Cena

ARBO_120220_katalog_vestavby_v4.indd 57

17 990 Kč

Cena

16 490 Kč

4/2/12 10:51 AM


58 | Chladicí přístroje

Americké kombinace side by side

NOVINKA

NOVINKA

KAN 60A45 InoxLook

KAN 58A75 nerez

Energie

Energie

NoFrost

1)

NoFrost

hnoty a spotřeba – třída spotřeby energie: A+ – spotřeba energie: 462 kWh/rok1) – užitný objem celkem: 531 l – užitný objem chladicí části: 356 l – užitný objem NoFrost mrazicí části: 175 l – doba skladování při poruše: 5 h – kapacita zmrazení: 10 kg/24 h – klimatická třída: T – hlučnost: 45 dB (A) re 1 pW

hnoty a spotřeba – třída spotřeby energie: A+ – spotřeba energie: 460 kWh/rok1) – užitný objem celkem: 531 l – užitný objem chladicí části: 356 l – užitný objem NoFrost mrazicí části: 175 l – doba skladování při poruše: 5 h – kapacita zmrazení: 10 kg/24 h – klimatická třída: T – hlučnost: 45 dB (A) re 1 pW

Komfort a bezpečnost – elektronická regulace teploty – LCD displej – oddělená regulace teploty pro chladicí a mrazicí část – akustický a optický varovný signál – výrobník ledu a ledové tříště, výdej pitné vody – vodní filtr – HomeBar

Komfort a bezpečnost – elektronická regulace teploty – LCD displej – oddělená regulace teploty pro chladicí a mrazicí část – akustický a optický varovný signál – výrobník ledu a ledové tříště, výdej pitné vody – vodní filtr

Chladicí část – MultiAirflow systém – funkce superchlazení – 3 odkládací plochy z bezpečnostního skla, z toho 1 výškově nastavitelná – 2 transparentní zásobníky na zeleninu – 2nás. osvětlení vnitřního prostoru

Chladicí část – MultiAirflow systém – funkce superchlazení – 3 odkládací plochy z bezpečnostního skla, z toho 1 výškově nastavitelná – 2 transparentní zásobníky na zeleninu – 2nás. osvětlení vnitřního prostoru

Mrazicí část – NoFrost – funkce supermrazení – 2 transparentní mrazicí boxy – 3 odkládací plochy z bezpečnostního skla, z toho 2 výškově nastavitelné

Mrazicí část – NoFrost – funkce supermrazení – 2 transparentní mrazicí boxy – 3 odkládací plochy z bezpečnostního skla, z toho 2 výškově nastavitelné

Rozměry a technické informace – rozměry spotřebiče: 180,0 x 90,3 x 67,4 cm

Rozměry a technické informace – rozměry spotřebiče: 180,0 x 90,3 x 67,4 cm

Příslušenství – zásobník na vejce, přívodní hadice 5 m dlouhá s 3/4" uzávěrem, vodní filtr

Příslušenství – zásobník na vejce, přívodní hadice 5 m dlouhá s 3/4" uzávěrem, vodní filtr

Cena

Cena

43 990 Kč

43 990 Kč

Spotřeba energie v kWh za rok je založena na výsledcích normalizované zkoušky po dobu 24 hodin. Skutečná spotřeba energie závisí na způsobu použití a umístění spotřebiče.

ARBO_120220_katalog_vestavby_v4.indd 58

4/2/12 10:51 AM


Chladicí přístroje | 59

Vlastnosti

Popis

VitaFresh technika Čerstvé a chutné potraviny až 3x tak déle.

Technika: Prostor VitaFresh není pouze prostor o teplotě okolo 0 °C, ale pro rozličné druhy potravin je přizpůsobena i vlhkost jednotlivých chladicích zón. Užitná hodnota: Snížená teplota, která se pohybuje jen těsně nad bodem mrazu (0 °C), zajistí výrazné zpomalení ztráty čerstvosti u chlazených potravin; díky optimálnímu rozdělení vlhkostních zón na „suché“ a „orosené“ si chlazené potraviny udrží až třikrát delší dobu chuť, vitaminy, minerální látky a svěží vzhled.

VitaFresh

„Suchá“ zóna VitaFresh

V „suché“ zóně VitaFresh se udržuje vlhkost vzduchu přibližně ve výši 50 %, což je ideální klima pro maso, ryby, uzeniny anebo tvrdý sýr.

„Orosená“ zóna VitaFresh

V této zóně se udržuje vlhkost vzduchu přibližně ve výši 95 %. Vlhkost vzduchu se přitom reguluje automaticky; vlhkostní membránou se omezuje na hranici 95 % a přebytečná vlhkost se odvádí do vnějšího prostředí. Tvoří se tak vhodné klima pro šťavnatou a křupavou zeleninu i ovoce.

MultiAirflow systém Rovnoměrné rozdělení vzduchu.

Technika: MultiAirflow systém zajišťuje konstantní proudění chladného vzduchu a prochlazování polic v přístroji. Tak je v celé chladničce udržována stejná teplota, nedochází k teplotním výkyvům a potraviny si udržují déle čerstvost a aroma, pro které jste si je tak oblíbili. Užitná hodnota: Konstantní a jemné rozdělení studeného vzduchu po celém chladicím prostoru minimalizuje vysoušení potravin a prodlužuje jejich trvanlivost.

2 chladicí okruhy Komfort pro Vaše potraviny.

Technika: U vybraných modelů můžete díky dvěma výparníkům nezávisle regulovat a kontrolovat teplotu v chladicí a mrazicí části. Díky tomu se zbytečně neodvádí vlhkost z chladicí části a uskladněné potraviny nepodléhají teplotním výkyvům. Užitná hodnota: Nedochází k transportu nežádoucí vlhkosti nebo nepříjemného pachu z jednotlivých částí spotřebiče. Díky oddělené regulaci teploty dochází k úspoře energie.

2 chladicí okruhy

Odkládací plochy z bezpečnostního skla Bezpečnost pro celou rodinu.

Technika: U všech chladniček Bosch můžete bez větší námahy měnit výšku jednotlivých odkládacích ploch a výškově je nastavit dle momentální potřeby. Nejenže praktické odkládací plochy nabízejí velmi neotřelý a elegantní vzhled, ale díky nové konstrukci je možné na ně uložit až o 15 % více potravin. Užitná hodnota: Komfortní a praktický pomocník při skladování potravin.

Elektronická regulace teploty Teplota bez kompromisů.

Technika: Teplotu u těchto spotřebičů lze nejen nastavit, ale i kontrolovat. Na elektronickém ovládacím a kontrolním ukazateli je již zvnějšku patrné, zda je např. dodržována správná teplota, anebo se má navíc zapnout funce superchlazení či supermrazení. Užitná hodnota: Konstantní teplota dle Vašeho nastavení.

Funkce superchlazení Ochrana pro již zchlazené potraviny.

Technika: Při funkci superchlazení klesne teplota stiskem knoflíku na minimálně 2 °C. To má smysl tehdy, když se do chladničky ukládá větší množství potravin určených ke zchlazování. Užitná hodnota: Nové potraviny se rychleji ochladí a zároveň se zabrání tomu, aby teplota nadměrně stoupla a uložené potraviny se zahřály.

Funkce supermrazení Ochrana pro již zmrazené potraviny.

Technika: Funkce supermrazení slouží k udržení teploty nastavené v mrazicím prostoru i v případě, že se do mrazicího prostoru vkládají nové čerstvé potraviny. Tlačítko „super“ snižuje teplotu uvnitř mrazicího prostoru. V závislosti na množství vkládaných potravin je třeba tuto funkci aktivovat až 24 hodin předem. Užitná hodnota: Zabrání se částečnému roztání uskladněných mražených potravin a urychlí se zmrazení nově vkládaných potravin.

Supermrazení

Technika plochých pantů Dokonalé spojení.

Technika: Moderní technika plochých pantů je pevné spojení mezi dvířky spotřebiče a dvířky dekoračními. Dvířka mohou být zatížena až 45 kg a umožňují úhel otevírání neuvěřitelných 115°. Dvířka zůstanou otevřená v každé zvolené poloze – od úhlu otevírání asi 50°. Samočinné zavírání v úhlu menším než 20° je samozřejmostí. Užitná hodnota: Bezpečné a komfortní spojení mezi nábytkem a spotřebičem.

Technika pojezdů Posuvné spojení mezi dvířky spotřebiče a nábytku.

Technika: Posuvné spojení mezi dvířky spotřebiče a dekoračními dvířky. Pro přesné nastavení je k dispozici pojezdové kování, které je možné výškově a hloubkově regulovat. Užitná hodnota: Ideální pro výměnu starého spotřebiče za nový, bez nutnosti vyhotovení nových dvířek.

Výrobník ledu Led a ledová tříšť, kdykoliv si vzpomenete.

Technika: Díky připojení na vodovodní řad máte možnost kdykoliv dle svého přání pouze jedním stisknutím tlačítka naplnit svůj nápoj ledovými kostkami anebo ledovou tříští (až 1,7 kg/24 h). Užitná hodnota: Osvěžující nápoj v každém okamžiku.

BigBox Dostatek prostoru pro potraviny XXL.

Technika: Mimořádně velká mrazicí zásuvka s výškou až 26 cm místo obvyklých 18 cm je určena pro objemné mražené potraviny nebo k naskládání jednotlivých mrazicích nádob. Užitná hodnota: Optimální skladování velkých potravin.

NoFrost systém Žádné odmrazování.

Technika: V mrazicí části se potraviny či obaly navzájem na sebe nenamrazují, led či drobné ovoce lze od sebe snadno oddělit. Dalším benefitem je větší skladovací prostor – na stěnách se neusazuje led a je možné využít celý prostor mrazáku. Automatický systém odmrazování zabraňuje energetickým ztrátám, k nimž dochází při námraze chladicího zařízení. To šetří čas i peníze. Užitná hodnota: Odpadá ruční a časově náročné odmrazování.

NoFrost

ARBO_120220_katalog_vestavby_v4.indd 59

4/2/12 10:51 AM


60 | Vestavné myčky nádobí

Myčky nádobí

ARBO_120220_katalog_vestavby_v4.indd 60

4/2/12 10:51 AM


Vestavné myčky nádobí | 61

ARBO_120220_katalog_vestavby_v4.indd 61

4/2/12 10:51 AM


62 | Vestavné myčky nádobí

Více než jen prázdné sliby: naše 10letá záruka proti prorezavění vnitřního pláště myčky

10 let záruka

Záruku získáte automaticky při koupi jakékoliv myčky Bosch.

proti prorezavění vnitřního pláště myčky

Kvalita přichází ruku v ruce se zkušenostmi Žádný spotřebič neopustí naši továrnu, aniž by splňoval vysoké požadavky na kvalitu, výkon a dlouhou životnost. Toto slíbil Robert Bosch, když spouštěl v roce 1886 první výrobní linku, a naplňování tohoto předsevzetí je stále naším cílem. Abychom toho dosáhli, vyvíjíme stále nové výrobní a testovací procesy a také systém kontroly kvality. Inovativní nápady zaručují dlouhou životnost produktů Mnohé inovace zaměřujeme na neustálé zlepšování kvality a životnosti našich spotřebičů. V této souvislosti jsme vyvinuli speciální povrchovou úpravu a svařovací technologie, které jsou používány na výrobu vnitřního pláště myček. Spolu se skutečností, že používáme vysoce kvalitní nerezovou ocel, nabízí naše myčky maximální ochranu proti prorezavění vnitřního pláště. Využijte této inovace od Bosch a získejte 10letou záruku proti prorezavění vnitřního pláště myčky.

Jak získat záruku? Získání 10leté záruky nemůže být jednodušší! Záruku získáte automaticky při zakoupení jakékoliv myčky Bosch po 1. 1. 2012. Bližší informace najdete na www.bosch-home.com/cz.

ARBO_120220_katalog_vestavby_v4.indd 62

4/2/12 10:51 AM


Vestavné myčky nádobí | 63

Myjí stejně dobře jako šetří: světově Naše programy mytí Vás zbaví jakékoliv špíny, a to s minimální spotřebou vody a energie.

Green Technology inside Technologie ActiveWater Inovativní technologie ActiveWater maximalizuje účinnost mytí a zaručuje nižší spotřebu vody a energie. Překvapivých výsledků bylo docíleno přesnou distribucí vody, optimalizovaným filtračním systémem, rychlejším ohřevem a vyšší výkonností čerpadla, které zvyšuje cirkulaci vody. ActiveWater – méně vody a energie, větší výkon.

Efektivní distribuce vody Díky použití zásobníku vody ve spojení s inteligentním využitím a efektivní distribucí vody potřebují myčky ActiveWater Eco minimální množství vody na jeden mycí cyklus: pouhých 6,5 l v normovaném programu Eco 50 °C. Voda

6,5 l

Program Eco 50 °C Program určený pro normálně zašpiněné nádobí. Za použití teploty vody 50 °C bude Vaše nádobí při snížené spotřebě energie a vody perfektně čisté.

AquaSensor AquaSensor reguluje spotřebu vody v závislosti na druhu a síle zašpinění. Cirkulující voda je kontrolována infračerveným paprskem, který zjišťuje přítomnost částeček potravin, tuků anebo čisticího prostředku. Dle dané situace elektronika rozhodne, zda bude mycí chod pokračovat, nebo musí být přivedena čistá voda. Výsledkem je zářivě čisté nádobí a při mytí lehce zašpiněného nádobí značně redukovaná spotřeba vody. AquaSenzor

Senzor naplnění Při mytí menšího množství nádobí sníží senzor naplnění spotřebu vody a energie. Zjistí si množství nádobí v myčce, upraví podle toho spotřebu vody a v případě potřeby napustí čistou vodu. Naše myčky tak garantují, že i při polovičním naplnění myčky bude spotřeba vody značně redukována, a přesto získáte perfektní výsledky mytí.

EcoSilence Drive™ EcoSilence DriveTM minimalizuje mechanické tření a tím zaručuje tichý průběh programu. Nejenže je velmi tichý, ale navíc má nízkou spotřebu energie a dlouhou životnost.

ARBO_120220_katalog_vestavby_v4.indd 63

4/2/12 10:51 AM


64 | Vestavné myčky nádobí

Dobrý hostitel má místo pro všechny: nejmenší, velké, objemné, ale i pro křehké Se systémem košů VarioFlexPlus budete mít místo až pro 14 jídelních sad. Pohyblivé a sklopné elementy Vám zaručí maximální flexibilitu a stabilitu pro Vaše nádobí.

Jednoduše naskenujte QR kód svým mobilním telefonem a podívejte se na produktové video on-line. www.youtube.com/BOSCHhomeCZSK

Systém košů VarioFlexPlus Maximální flexibilita při ukládání nádobí díky pohyblivým elementům horního a dolního koše VarioFlexPlus: držák na skleničky na dlouhé stopce ve spodním koši, sklopné trny v horním a dolním koši (6/6), dělitelné sklopné etažéry a přihrádka na příbory vytváří mnoho možností pro splnění individuálních potřeb. Součástí je příborová zásuvka VarioFlexPlus s pohyblivými stranami a trny v přední části zásuvky. Horní koš můžete výškově nastavit ve třech polohách a tím vytvořit potřebné místo pro velké hrnce a nádobí.

ARBO_120220_katalog_vestavby_v4.indd 64

Systém košů VarioFlex Koše VarioFlex se vyznačují sklopnými a dělitelnými etažéry, sklopnými řadami trnů v horním a dolním koši (2/2 nebo 2/4) a přihrádkou na příbory v horním koši. Podle modelu mohou být vybaveny příborovým košem anebo třetí úrovní ukládání – příborovou zásuvkou Vario. S pomocí výškově nastavitelného horního koše se systémem RackMatic můžete přizpůsobit výšku horního koše a vytvořit si tak dostatek místa pro větší nádobí či hrnce ve spodním koši.

Nová výsuvná zásuvka VarioPlus nabízí ještě více flexibility. Zásuvka je vybavena výškově nastavitelnými stranami, které můžete přizpůsobit svým potřebám a vytvořit si tak prostor pro malé hrnečky na čaj, kávu či větší naběračky. V přední části zásuvky se nachází sklopné trny, které umožní pohodlnější umístění příborů či nožů s větší rukojetí. Zásuvka VarioPlus

Více pohodlí s výsuvnou příborovou zásuvkou Vario: ideální místo na ukládání nejen příborů, ale také malého kuchyňského náčiní, jako jsou např. naběračky, nože či šálky na espreso. Díky tomuto prostorovému řešení získáte větší flexibilitu a do myčky se vejde až 14 jídelních sad. Variabilní zásuvka

4/2/12 10:52 AM


Vestavné myčky nádobí | 65

Vestavné

– 60 cm

yčkym

SMI 69U35EU nerez Energie

Voda

7l

0,67 kWh

SMI 69U05EU nerez 0,67 kWh

12 + 1

Energie

Voda

9l

Zásuvka VarioPlus

0,92 kWh

SMI 69M55EU nerez Energie

12 + 1

Voda

6,5 l

Zásuvka VarioPlus

0,92 kWh

12 + 1

Variabilní zásuvka

Speciální výbava – 6 programů – funkce VarioSpeed – systém sušení Zeolith®

Speciální výbava – 6 programů – funkce VarioSpeed – příborová zásuvka VarioPlus

Speciální výbava – 6 programů – funkce VarioSpeed – příborová zásuvka Vario

Spotřeba – třída spotřeby energie: A+++ – energie / voda: 195 kWh / 1 970 l1) – energie / voda: 0,67 kWh / 7 l2) – kapacita: 13 jídelních sad – třída účinnosti sušení: A3) – hlučnost: 44 dB (A) re 1 pW

Spotřeba – třída spotřeby energie: A++ – energie / voda: 262 kWh / 2 640 l1) – energie / voda: 0,92 kWh / 9 l2) – kapacita: 13 jídelních sad – třída účinnosti sušení: A3) – hlučnost: 41 dB (A) re 1 pW

Spotřeba – třída spotřeby energie: A++ – energie / voda: 262 kWh / 1 820 l1) – energie / voda: 0,92 kWh / 6,5 l2) – kapacita: 13 jídelních sad – třída účinnosti sušení: A3) – hlučnost: 44 dB (A) re 1 pW

Programy / funkce – 6 mycích programů: auto 65–75 °C, auto 45–65 °C, auto 35–45 °C, Eco 50 °C, rychlý 45 °C, předmytí – 4 speciální funkce: Shine & Dry, IntensiveZone, VarioSpeed, HygienaPlus

Programy / funkce – 6 mycích programů: auto 65–75 °C, auto 45–65 °C, auto 35–45 °C, Eco 50 °C, rychlý 45 °C, předmytí – 4 speciální funkce: IntensiveZone, ½ náplň, VarioSpeed, HygienaPlus

Programy / funkce – 6 mycích programů: intenzivní 70 °C, auto 45–65 °C, Eco 50 °C, TurboSpeed 20 min, jemný 40 °C, předmytí – 4 speciální funkce: IntensiveZone, extra sušení, VarioSpeed, HygienaPlus

Technologie mytí / senzorika – hydraulický systém ActiveWater – systém sušení Zeolith® – AquaSensor, senzor naplnění – výměník tepla – systém šetrného mytí skla, dávkovací asistent

Technologie mytí / senzorika – hydraulický systém ActiveWater – AquaSensor, senzor naplnění – výměník tepla – systém šetrného mytí skla, dávkovací asistent

Technologie mytí / senzorika – hydraulický systém ActiveWater – AquaSensor, senzor naplnění – výměník tepla – systém šetrného mytí skla, dávkovací asistent

Systém košů – systém košů VarioFlexPlus – příborová zásuvka VarioPlus – držák na sklenice v dolním koši

Systém košů – systém košů VarioFlexPlus – příborová zásuvka VarioPlus – držák na sklenice v dolním koši

Systém košů – systém košů VarioFlexPlus – příborová zásuvka Vario – držák na sklenice v dolním koši

Ovládání – EmotionLight, časová předvolba: 1–24 hodin – textový displej v češtině – elektronický ukazatel zbývajícího času v minutách – ukazatel nedostatku soli – ukazatel nedostatku leštidla – akustický signál ukončení programu

Ovládání – časová předvolba: 1–24 hodin – textový displej v češtině – elektronický ukazatel zbývajícího času v minutách – ukazatel nedostatku soli – ukazatel nedostatku leštidla – akustický signál ukončení programu

Ovládání – časová předvolba: 1–24 hodin – elektronický ukazatel zbývajícího času v minutách – ukazatel průběhu programu – ukazatel nedostatku soli – ukazatel nedostatku leštidla

Bezpečnost – AquaStop s doživotní zárukou – zamezení otevření spotřebiče

Bezpečnost – AquaStop s doživotní zárukou – zamezení otevření spotřebiče

Bezpečnost – AquaStop s doživotní zárukou – zamezení otevření spotřebiče – elektronická blokace tlačítek

Rozměry a technické informace – rozměry spotřebiče (V x Š x H): 81,5 x 59,8 x 57,3 cm

Rozměry a technické informace – rozměry spotřebiče (V x Š x H): 81,5 x 59,8 x 57,3 cm

Rozměry a technické informace – rozměry spotřebiče (V x Š x H): 81,5 x 59,8 x 57,3 cm

Příslušenství SGZ 1010 prodloužení přívodní hadice SMZ 5002 „kazeta“ na mytí stříbrných příborů SPZ 5100 příborový koš Vario

Příslušenství SGZ 1010 prodloužení přívodní hadice SMZ 5002 „kazeta“ na mytí stříbrných příborů SPZ 5100 příborový koš Vario

Příslušenství SGZ 1010 prodloužení přívodní hadice SMZ 5002 „kazeta“ na mytí stříbrných příborů SPZ 5100 příborový koš Vario

Cena

Cena

Cena

ARBO_120220_katalog_vestavby_v4.indd 65

34 990 Kč

33 990 Kč

25 990 Kč

4/2/12 10:52 AM


66 | Vestavné myčky nádobí

Vestavné

SMI 53M75EU nerez / SMI 53M72EU bílá Energie

Voda

10 l

– 60 cm

yčkym

0,92 kWh

SMI 59M05EU nerez Energie

Voda

10 l

12 + 1

0,93 kWh 12 + 2

SMI 50M75EP nerez Energie

Voda

12 l

Variabilní zásuvka

1,02 kWh

12

Speciální výbava – 5 programů – funkce VarioSpeed

Speciální výbava – 5 programů – funkce VarioSpeed – příborová zásuvka Vario

Speciální výbava – 5 programů – funkce VarioSpeed

Spotřeba – třída spotřeby energie: A++ – energie / voda: 262 kWh / 2 800 l1) – energie / voda: 0,92 kWh / 10 l2) – kapacita: 13 jídelních sad – třída účinnosti sušení: A3) – hlučnost: 44 dB (A) re 1 pW

Spotřeba – třída spotřeby energie: A++ – energie / voda: 266 kWh / 2 800 l1) – energie / voda: 0,93 kWh / 10 l2) – kapacita: 14 jídelních sad – třída účinnosti sušení: A3) – hlučnost: 46 dB (A) re 1 pW

Spotřeba – třída spotřeby energie: A+ – energie / voda: 290 kWh / 3 360 l1) – energie / voda: 1,05 kWh / 12 l2) – kapacita: 12 jídelních sad – třída účinnosti sušení: A3) – hlučnost: 46 dB (A) re 1 pW

Programy / funkce – 5 mycích programů: intenzivní 70 °C, auto 45–65 °C, Eco 50 °C, rychlý 45 °C, Intensive Eco 45 °C – 3 speciální funkce: IntensiveZone, ½ náplň, VarioSpeed

Programy / funkce – 5 mycích programů: intenzivní 70 °C, auto 45–65 °C, Eco 50 °C, rychlý 45 °C, Intensive Eco 45 °C – 2 speciální funkce: VarioSpeed, ½ náplň

Programy / funkce – 5 mycích programů: intenzivní 70 °C, auto 45–65 °C, Eco 50 °C, rychlý 45 °C, předmytí – speciální funkce: VarioSpeed

Technologie mytí / senzorika – hydraulický systém ActiveWater – AquaSensor, senzor naplnění – výměník tepla – systém šetrného mytí skla, dávkovací asistent

Technologie mytí / senzorika – hydraulický systém ActiveWater – AquaSensor, senzor naplnění – systém šetrného mytí skla – dávkovací asistent

Technologie mytí / senzorika – hydraulický systém ActiveWater – AquaSensor, senzor naplnění – systém šetrného mytí skla – dávkovací asistent

Systém košů – systém košů VarioFlex – příborový koš

Systém košů – systém košů VarioFlexPlus – příborová zásuvka Vario – držák na sklenice v dolním koši

Systém košů – systém košů Vario – příborový koš

Ovládání – časová předvolba: 1–24 hodin – elektronický ukazatel zbývajícího času v minutách – ukazatel nedostatku soli – ukazatel nedostatku leštidla

Ovládání – časová předvolba: 1–24 hodin – elektronický ukazatel zbývajícího času v minutách – ukazatel průběhu programu – ukazatel nedostatku soli – ukazatel nedostatku leštidla

Ovládání – časová předvolba: 1–24 hodin – elektronický ukazatel zbývajícího času v minutách – ukazatel nedostatku soli – ukazatel nedostatku leštidla

Bezpečnost – AquaStop s doživotní zárukou – zamezení otevření spotřebiče – elektronická blokace tlačítek

Bezpečnost – AquaStop s doživotní zárukou – zamezení otevření spotřebiče – elektronická blokace tlačítek

Bezpečnost – AquaStop s doživotní zárukou – zamezení otevření spotřebiče – elektronická blokace tlačítek

Rozměry a technické informace – rozměry spotřebiče (V x Š x H): 81,5 x 59,8 x 57,3 cm

Rozměry a technické informace – rozměry spotřebiče (V x Š x H): 81,5 x 59,8 x 57,3 cm

Rozměry a technické informace – rozměry spotřebiče (V x Š x H): 81,5 x 59,8 x 57,3 cm

Příslušenství SGZ 1010 prodloužení přívodní hadice SMZ 5002 „kazeta“ na mytí stříbrných příborů SPZ 5100 příborový koš Vario

Příslušenství SGZ 1010 prodloužení přívodní hadice SMZ 5002 „kazeta“ na mytí stříbrných příborů SPZ 5100 příborový koš Vario

Příslušenství SGZ 1010 prodloužení přívodní hadice SMZ 5002 „kazeta“ na mytí stříbrných příborů SPZ 5100 příborový koš Vario

Cena

Cena

K dostání také v barevné variantě SMI 53M72EU bílá

Cena

22 990 Kč nerez/bílá

ARBO_120220_katalog_vestavby_v4.indd 66

19 990 Kč

18 990 Kč

4/2/12 10:52 AM


Vestavné myčky nádobí | 67

Vestavné myčky – 60 cm

SGI 56E45EU nerez Energie

Voda

13 l

1,02 kWh

SGI 56E92EU bílá Energie

Voda

13 l

12

1,02 kWh

12

Speciální výbava – 5 programů

Speciální výbava – 5 programů

Spotřeba – třída spotřeby energie: A+ – energie / voda: 290 kWh / 3 653 l1) – energie / voda: 1,02 kWh / 13 l2) – kapacita: 12 jídelních sad – třída účinnosti sušení: A3) – hlučnost: 48 dB (A) re 1 pW

Spotřeba – třída spotřeby energie: A+ – energie / voda: 290 kWh / 3 653 l1) – energie / voda: 1,02 kWh / 13 l2) – kapacita: 12 jídelních sad – třída účinnosti sušení: A3) – hlučnost: 48 dB (A) re 1 pW

Programy / funkce – 5 mycích programů: intenzivní 70 °C, auto 45–65 °C, Eco 50 °C, rychlý 45 °C, předmytí – speciální funkce: ½ náplň

Programy / funkce – 5 mycích programů: intenzivní 70 °C, Normal 65 °C, Eco 50 °C, rychlý 45 °C, předmytí – speciální funkce: VarioSpeed

Technologie mytí / senzorika – průtokový ohřívač – AquaSensor

Technologie mytí / senzorika – průtokový ohřívač – AquaSensor

Systém košů – stříbrné mycí koše – příborový koš

Systém košů – stříbrné mycí koše – příborový koš

Ovládání – časová předvolba: 1–19 hodin – elektronický ukazatel zbývajícího času v minutách – ukazatel nedostatku soli – ukazatel nedostatku leštidla

Ovládání – časová předvolba: 1–19 hodin – elektronický ukazatel zbývajícího času v minutách – ukazatel nedostatku soli – ukazatel nedostatku leštidla

Bezpečnost – AquaStop s doživotní zárukou

Bezpečnost – AquaStop s doživotní zárukou

Rozměry a technické informace – rozměry spotřebiče (V x Š x H): 81,5 x 59,8 x 57,3 cm

Rozměry a technické informace – rozměry spotřebiče (V x Š x H): 81,5 x 59,8 x 57,3 cm

Příslušenství SGZ 1010 prodloužení přívodní hadice

Příslušenství SGZ 1010 prodloužení přívodní hadice

* Spotřeba

Roční spotřeba energie v kWh a vody v litrech na základě 280 standardníchmycích cyklů (napojení na studenou vodu) a spotřeby v režimech s nízkou spotřebou energie. Skutečná spotřeba energie závisí na způsobu používání spotřebiče. 2) Spotřeba energie v kWh a vody v litrech na základě standardního srovnávacího programu Eco 50 °C. Skutečná spotřeba vody závisí na způsobu používání spotřebiče. 3) Třída účinnosti sušení na základě stupnice od G (nejnižší účinnost) do A (nejvyšší účinnost). 1)

Cena

ARBO_120220_katalog_vestavby_v4.indd 67

15 490 Kč

Cena

14 990 Kč

4/2/12 10:52 AM


68 | Vestavné myčky nádobí

– 60 cm

Plně vestavné myčky

SMV 69U30EU Energie

Voda

7l

0,67 kWh

SMV 59U00EU 0,67 kWh

12 + 1

Energie

Voda

9l

Zásuvka VarioPlus

0,92 kWh

SMV 69M40EU Energie

12 + 1

Voda

6,5 l

Zásuvka VarioPlus

0,92 kWh

12 + 1

Variabilní zásuvka

Speciální výbava – 6 programů – příborová zásuvka VarioPlus – systém sušení Zeolith®

Speciální výbava – 5 programů – příborová zásuvka VarioPlus – TimeLight

Speciální výbava – 6 programů – příborová zásuvka Vario

Spotřeba – třída spotřeby energie: A+++ – energie / voda: 195 kWh / 1 970 l1) – energie / voda: 0,67 kWh / 7 l2) – kapacita: 13 jídelních sad – třída účinnosti sušení: A3) – hlučnost: 44 dB (A) re 1 pW

Spotřeba – třída spotřeby energie: A++ – energie / voda: 262 kWh / 2 640 l1) – energie / voda: 0,92 kWh / 9 l2) – kapacita: 13 jídelních sad – třída účinnosti sušení: A3) – hlučnost: 44 dB (A) re 1 pW

Spotřeba – třída spotřeby energie: A++ – energie / voda: 262 kWh / 1 820 l1) – energie / voda: 0,92 kWh / 6,5 l2) – kapacita: 13 jídelních sad – třída účinnosti sušení: A3) – hlučnost: 44 dB (A) re 1 pW

Programy / funkce – 6 mycích programů: auto 65–75 °C, auto 45–65 °C, auto 35–45 °C, Eco 50 °C, rychlý 45 °C, předmytí – 4 speciální funkce: Shine & Dry, IntensiveZone, VarioSpeed, HygienaPlus

Programy / funkce – 5 mycích programů: auto 65–75 °C, auto 45–65 °C, Eco 50 °C, rychlý 45 °C, předmytí – 3 speciální funkce: IntensiveZone, ½ náplň, VarioSpeed

Programy / funkce – 6 mycích programů: intenzivní 70 °C, auto 45–65 °C, Eco 50 °C, TurboSpeed 20 min, jemný 40 °C, předmytí – 4 speciální funkce: IntensiveZone, VarioSpeed, HygienaPlus, extra sušení

Technologie mytí / senzorika – hydraulický systém ActiveWater – systém sušení Zeolith® – AquaSensor, senzor naplnění – výměník tepla – systém šetrného mytí skla, dávkovací asistent

Technologie mytí / senzorika – hydraulický systém ActiveWater – AquaSensor, senzor naplnění – výměník tepla – systém šetrného mytí skla, dávkovací asistent

Technologie mytí / senzorika – hydraulický systém ActiveWater – AquaSensor, senzor naplnění – výměník tepla – systém šetrného mytí skla, dávkovací asistent

Systém košů – systém košů VarioFlexPlus – příborová zásuvka VarioPlus – držák na sklenice v dolním koši

Systém košů – systém košů VarioFlexPlus – příborová zásuvka VarioPlus – držák na sklenice v dolním koši

Systém košů – systém košů VarioFlexPlus – příborová zásuvka VarioPlus – držák na sklenice v dolním koši

Ovládání – EmotionLight – InfoLight – časová předvolba: 1–24 hodin – elektronický ukazatel zbývajícího času v minutách – ukazatel nedostatku soli – ukazatel nedostatku leštidla – akustický signál ukončení programu

Ovládání – TimeLight – časová předvolba: 1–24 hodin – elektronický ukazatel zbývajícího času v minutách – ukazatel nedostatku soli – ukazatel nedostatku leštidla – akustický signál ukončení programu

Ovládání – InfoLight – časová předvolba: 1–24 hodin – elektronický ukazatel zbývajícího času v minutách – ukazatel nedostatku soli – ukazatel nedostatku leštidla – akustický signál ukončení programu

Bezpečnost – AquaStop s doživotní zárukou – zamezení otevření spotřebiče

Bezpečnost – AquaStop s doživotní zárukou – zamezení otevření spotřebiče

Bezpečnost – AquaStop s doživotní zárukou – zamezení otevření spotřebiče

Rozměry a technické informace – rozměry spotřebiče (V x Š x H): 81,5 x 59,8 x 55,3 cm

Rozměry a technické informace – rozměry spotřebiče (V x Š x H): 81,5 x 59,8 x 55,3 cm

Rozměry a technické informace – rozměry spotřebiče (V x Š x H): 81,5 x 59,8 x 55,3 cm

Příslušenství SGZ 1010 prodloužení přívodní hadice SMZ 5002 „kazeta“ na mytí stříbrných příborů SPZ 5100 příborový koš Vario

Příslušenství SGZ 1010 prodloužení přívodní hadice SMZ 5002 „kazeta“ na mytí stříbrných příborů SPZ 5100 příborový koš Vario

Příslušenství SGZ 1010 prodloužení přívodní hadice SMZ 5002 „kazeta“ na mytí stříbrných příborů SPZ 5100 příborový koš Vario

Cena

Cena

Cena

ARBO_120220_katalog_vestavby_v4.indd 68

34 990 Kč

33 990 Kč

27 990 Kč

4/2/12 10:52 AM


Vestavné myčky nádobí | 69

– 60 cm

Plně vestavné myčky

SMV 58M90EU Energie

Voda

6,5 l

0,92 kWh

SMV 48M10EU Energie

12 + 1

Voda

10 l

Variabilní zásuvka

0,93 kWh 12 + 2

Variabilní zásuvka

Speciální výbava – 5 programů – funkce VarioSpeed – příborová zásuvka Vario

Speciální výbava – 4 programy – funkce VarioSpeed – příborová zásuvka Vario

Spotřeba – třída spotřeby energie: A++ – energie / voda: 262 kWh / 1 820 l1) – energie / voda: 0,92 kWh / 6,5 l2) – kapacita: 13 jídelních sad – třída účinnosti sušení: A3) – hlučnost: 46 dB (A) re 1 pW

Spotřeba – třída spotřeby energie: A++ – energie / voda: 266 kWh / 2 800 l1) – energie / voda: 0,93 kWh / 10 l2) – kapacita: 14 jídelních sad – třída účinnosti sušení: A3) – hlučnost: 46 dB (A) re 1 pW

Programy / funkce – 5 mycích programů: intenzivní 70 °C, auto 45–65 °C, Eco 50 °C, TurboSpeed 20 min, předmytí – 4 speciální funkce: IntensiveZone, VarioSpeed, ½ náplň, extra sušení

Programy / funkce – 4 mycí programy: intenzivní 70 °C, auto 45–65 °C, Eco 50 °C, rychlý 45 °C – 2 speciální funkce: VarioSpeed, ½ náplň

Technologie mytí / senzorika – hydraulický systém ActiveWater – AquaSensor, senzor naplnění – výměník tepla – systém šetrného mytí skla, dávkovací asistent

Technologie mytí / senzorika – hydraulický systém ActiveWater – AquaSensor, senzor naplnění – výměník tepla – systém šetrného mytí skla, dávkovací asistent

Systém košů – systém košů VarioFlexPlus – příborová zásuvka Vario

Systém košů – systém košů VarioFlexPlus – příborová zásuvka Vario

Ovládání – InfoLight – časová předvolba: 1–24 hodin – elektronický ukazatel zbývajícího času v minutách – ukazatel nedostatku soli – ukazatel nedostatku leštidla – akustický signál ukončení programu

Ovládání – InfoLight – časová předvolba: 1–24 hodin – elektronický ukazatel zbývajícího času v minutách – ukazatel nedostatku soli – ukazatel nedostatku leštidla – akustický signál ukončení programu

Bezpečnost – AquaStop s doživotní zárukou – zamezení otevření spotřebiče

Bezpečnost – AquaStop s doživotní zárukou – zamezení otevření spotřebiče

Rozměry a technické informace – rozměry spotřebiče (V x Š x H): 81,5 x 59,8 x 55,3 cm

Rozměry a technické informace – rozměry spotřebiče (V x Š x H): 81,5 x 59,8 x 55,3 cm

Příslušenství SGZ 1010 prodloužení přívodní hadice SMZ 5002 „kazeta“ na mytí stříbrných příborů SPZ 5100 příborový koš Vario

Příslušenství SGZ 1010 prodloužení přívodní hadice SMZ 5002 „kazeta“ na mytí stříbrných příborů SPZ 5100 příborový koš Vario

Cena

Cena

ARBO_120220_katalog_vestavby_v4.indd 69

23 990 Kč

20 990 Kč

4/2/12 10:52 AM


70 | Vestavné myčky nádobí

Plně vestavné myčky – 60 cm

SGV 46M13EU Energie

Voda

13 l

1,02 kWh

SGV 43E43EU Energie

Voda

14 l

12

1,15 kWh

12

Speciální výbava – 4 programy – funkce VarioSpeed – příborová zásuvka Vario

Speciální výbava – 4 programy

Spotřeba – třída spotřeby energie: A+ – energie / voda: 290 kWh / 3 653 l1) – energie / voda: 1,02 kWh / 13 l2) – kapacita: 12 jídelních sad – třída účinnosti sušení: A3) – hlučnost: 48 dB (A) re 1 pW

Spotřeba – třída spotřeby energie: A – energie / voda: 327 kWh / 3 920 l1) – energie / voda: 1,15 kWh / 14 l2) – kapacita: 12 jídelních sad – třída účinnosti sušení: A3) – hlučnost: 52 dB (A) re 1 pW

Programy / funkce – 4 mycí programy: intenzivní 70 °C, auto 55–65 °C, Eco 50 °C, rychlý 45 °C – speciální funkce: VarioSpeed

Programy / funkce – 4 mycí programy: normální 65 °C, Eco 50 °C, rychlý 45 °C, předmytí – speciální funkce: ½ náplň

Technologie mytí / senzorika – AquaSensor – průtokový ohřívač

Technologie mytí / senzorika – AquaSensor – průtokový ohřívač

Systém košů – systém košů Vario – příborový koš

Systém košů – systém košů Vario – příborový koš

Ovládání – časová předvolba: 1–19 hodin – elektronický ukazatel zbývajícího času v minutách – ukazatel nedostatku soli – ukazatel nedostatku leštidla

Ovládání – ukazatel nedostatku soli – ukazatel nedostatku leštidla – akustický signál ukončení programu

Bezpečnost – AquaStop s doživotní zárukou

Bezpečnost – AquaStop s doživotní zárukou

Rozměry a technické informace – rozměry spotřebiče (V x Š x H): 81,5 x 59,8 x 55,3 cm

Rozměry a technické informace – rozměry spotřebiče (V x Š x H): 81,5 x 59,8 x 55,3 cm

Příslušenství SGZ 1010 prodloužení přívodní hadice SMZ 5002 „kazeta“ na mytí stříbrných příborů SPZ 5100 příborový koš Vario

Příslušenství SGZ 1010 prodloužení přívodní hadice SMZ 5002 „kazeta“ na mytí stříbrných příborů SPZ 5100 příborový koš Vario

Cena

Cena

ARBO_120220_katalog_vestavby_v4.indd 70

19 990 Kč

15 990 Kč

4/2/12 10:53 AM


Vestavné myčky nádobí | 71

– 60 cm, 45 cm

Podstavné myčky

SMU 53M75EU nerez Energie

Voda

10 l

0,92 kWh

SCE 53M25EU nerez

SPU 53M25EU nerez Energie

Voda

8l

12 + 1

0,78 kWh

Kompaktní myčka

Energie

Voda

8,7 l

9

0,73 kWh

8

Speciální výbava – 5 programů – funkce VarioSpeed

Speciální výbava – 5 programů – funkce VarioSpeed

Speciální výbava – 5 programů – funkce VarioSpeed

Spotřeba – třída spotřeby energie: A++ – energie / voda: 262 kWh / 2 800 l1) – energie / voda: 0,92 kWh / 10 l2) – kapacita: 13 jídelních sad – třída účinnosti sušení: A3) – hlučnost: 44 dB (A) re 1 pW

Spotřeba – třída spotřeby energie: A+ – energie / voda: 220 kWh / 2 240 l1) – energie / voda: 0,78 kWh / 8 l2) – kapacita: 9 jídelních sad – třída účinnosti sušení: A3) – hlučnost: 44 dB (A) re 1 pW

Spotřeba – třída spotřeby energie: A+ – energie / voda: 205 kWh / 2 450 l1) – energie / voda: 0,73 kWh / 8,7 l2) – kapacita: 8 jídelních sad – třída účinnosti sušení: A3) – hlučnost: 49 dB (A) re 1 pW

Programy / funkce – 5 mycích programů: intenzivní 70 °C, auto 45–65 °C, Eco 50 °C, Intensive Eco 45 °C, předmytí – 3 speciální funkce: VarioSpeed, ½ náplň, IntensiveZone

Programy / funkce – 5 mycích programů: intenzivní 70 °C, auto 45–65 °C, Eco 50 °C, Intensive Eco 45 °C, rychlý 45 °C – 3 speciální funkce: VarioSpeed, ½ náplň, IntensiveZone

Programy / funkce – 5 mycích programů: intenzivní 70 °C, auto 45–65 °C, Eco 50 °C, jemný 40 °C, rychlý 45 °C – 2 speciální funkce: VarioSpeed, HygienaPlus

Technologie mytí / senzorika – hydraulický systém ActiveWater – AquaSensor, senzor naplnění – výměník tepla – systém šetrného mytí skla, dávkovací asistent

Technologie mytí / senzorika – hydraulický systém ActiveWater – EcoSilence Drive – AquaSensor, senzor naplnění – výměník tepla – systém šetrného mytí skla, dávkovací asistent

Technologie mytí / senzorika – hydraulický systém ActiveWater – AquaSensor, senzor naplnění – výměník tepla – systém šetrného mytí skla

Systém košů – systém košů VarioFlex – příborový koš

Systém košů – systém košů VarioFlex – příborový koš

Systém košů – flexibilní systém košů – sklopné trny – variabilní příborový koš – etažéry na odkládání šálků

Ovládání – časová předvolba: 1–24 hodin – elektronický ukazatel zbývajícího času v minutách – ukazatel průběhu programu – ukazatel nedostatku soli – ukazatel nedostatku leštidla

Ovládání – časová předvolba: 1–24 hodin – elektronický ukazatel zbývajícího času v minutách – ukazatel průběhu programu – ukazatel nedostatku soli – ukazatel nedostatku leštidla

Ovládání – časová předvolba: 1–24 hodin – elektronický ukazatel zbývajícího času v minutách – ukazatel nedostatku soli – ukazatel nedostatku leštidla

Bezpečnost – AquaStop s doživotní zárukou – zamezení otevření spotřebiče – elektronická blokace tlačítek

Bezpečnost – AquaStop s doživotní zárukou – zamezení otevření spotřebiče – elektronická blokace tlačítek

Bezpečnost – AquaStop s doživotní zárukou – elektronická blokace tlačítek

Rozměry a technické informace – rozměry spotřebiče (V x Š x H): 81,5 x 59,8 x 57,3 cm

Rozměry a technické informace – rozměry spotřebiče (V x Š x H): 81,5 x 44,8 x 57,3 cm

Rozměry a technické informace – rozměry spotřebiče (V x Š x H): 45,4 x 59,5 x 50,0 cm

Příslušenství SGZ 1010 prodloužení přívodní hadice SMZ 5002 „kazeta“ na mytí stříbrných příborů SPZ 5100 příborový koš Vario

Příslušenství SGZ 1010 prodloužení přívodní hadice SMZ 5002 „kazeta“ na mytí stříbrných příborů SPZ 5100 příborový koš Vario

Příslušenství SGZ 1010 prodloužení přívodní hadice SGZ 3003 „kazeta“ na mytí stříbrných příborů

Cena

Cena

Cena

ARBO_120220_katalog_vestavby_v4.indd 71

17 990 Kč

15 990 Kč

22 990 Kč

4/2/12 10:53 AM


72 | Vestavné myčky nádobí

Malý pomocník pro velký úkol Nová generace myček ActiveWater 45 cm s třídou spotřeby energie A++ a A+ umyje obzvláště úsporně až 10 jídelních sad.

Green Technology inside Technologie ActiveWater Inovativní technologie ActiveWater maximalizuje účinnost mytí a zaručuje větší úsporu. Nižší spotřeby vody a elektrické energie jsme dosáhli efektivnějším využitím a přesnou distribucí vody, optimalizovaným filtračním systémem, rychlejším ohřevem a vyšší výkonností čerpadla. ActiveWater – méně vody, méně energie, větší výkon.

Energie

Energie

Třída spotřeby A++, A+ Myčky nádobí ActiveWater nabízí maximální úsporu energie. Modely zařazené do třídy spotřeby A++ vykazují až o 21 % nižší spotřebu energie než spotřebiče ve třídě A.

Inteligentní spotřeba vody Nejúspornější modely ActiveWater používají pouze 8 litrů vody na jeden mycí cyklus ve standardním programu. Chytré využívání vody k dosažení zářivě čistého nádobí znamená snížení roční spotřeby vody až o 400 litrů. Voda

8l

AquaSensor AquaSensor reguluje spotřebu vody v závislosti na druhu a síle zašpinění. Cirkulující voda je kontrolována infračerveným paprskem, který zjišťuje přítomnost částeček potravin, tuků anebo čisticího prostředku. Dle dané situace elektronika rozhodne, zda bude mycí chod pokračovat, nebo musí být přivedena čistá voda. AquaSenzor

EcoSilence Drive EcoSilence Drive minimalizuje mechanické tření a tím zaručuje tichý průběh programu. Je tak tichý, že můžete využívat noční proud a přitom nerušeně spát.

ARBO_120220_katalog_vestavby_v4.indd 72

4/2/12 10:53 AM


Vestavné myčky nádobí | 73

Příborová zásuvka Vario Větší komfort s teleskopickou přihrádkou na příbory! Je tu dokonce prostor pro ukládání příborů a menšího kuchyňského nádobí i místo pro šálky na espreso, naběračky či metly na sníh. Díky tomuto řešení získáte u myček ActiveWater 45 cm větší flexibilitu a místo až pro 10 jídelních souprav.

5 cm

Variabilní zásuvka

Trojnásobný RackMatic S novým polohovatelným systémem RackMatic hravě nastavíte výšku vrchního koše, a to i když bude plně naložen. Tři možné výšky nastavení Vám umožní jednoduše naskládat do myčky různé velikosti talířů, skleniček a dalšího nádobí.

DuoPower Zdokonalili jsme cirkulaci vody pomocí nového ostřikovacího ramene DuoPower se dvěma ostřikovacími hlavicemi v horním koši. Díky tomuto novému řešení došlo ke zlepšení cirkulace vody ve všech těžko přístupných místech uvnitř myčky. Dosáhli jsme ještě lepšího výsledku mytí také díky optimalizaci funkce dávkovacího asistenta.

Dávkovací asistent Dávkovací asistent značně přispívá k lepším mycím výsledkům a k rychlejšímu průběhu mytí. Mycí tableta je po otevření zásobníku na mycí prostředky zachycena v přihrádce dávkovacího asistenta, kde se postupně rozpustí. Je tak vyloučeno, aby zapadla mezi talíře nebo do koše na příbory a nedokonale se rozpustila.

Systém košů VarioFlexPlus Koš VarioFlexPlus u myček ActiveWater 45 cm nabízí několik sklopných elementů: sklopné trny, odkládací plochu na hrnečky a ve spodním koši nově držák na skleničky. Díky zvýšené zadní straně spodního koše můžete nyní umístit 4 sklenice na víno do spodního a 8 sklenic do horního koše. S úchytkou z nerezové oceli je vše rychle a pohodlně dostupné.

ARBO_120220_katalog_vestavby_v4.indd 73

4/2/12 10:53 AM


74 | Vestavné myčky nádobí

Vestavné

– 45 cm

yčkym

SPI 69T05EU nerez Energie

Voda

9l

0,75 kWh

SPI 53M15EU nerez Energie

10

Voda

8l

Variabilní zásuvka

0,78 kWh

SPI 50E25EU nerez / SPI 50E22EU bílá Energie

Voda

9l

9

0,78 kWh

9

Speciální výbava – 6 programů – funkce VarioSpeed – příborová zásuvka Vario

Speciální výbava – 5 programů – funkce VarioSpeed

Speciální výbava – 5 programů – funkce VarioSpeed

Spotřeba – třída spotřeby energie: A++ – energie / voda: 211 kWh / 2 520 l1) – energie / voda: 0,75 kWh / 9 l2) – kapacita: 10 jídelních sad – třída účinnosti sušení: A3) – hlučnost: 44 dB (A) re 1 pW

Spotřeba – třída spotřeby energie: A+ – energie / voda: 220 kWh / 2 240 l1) – energie / voda: 0,78 kWh / 8 l2) – kapacita: 9 jídelních sad – třída účinnosti sušení: A3) – hlučnost: 44 dB (A) re 1 pW

Spotřeba – třída spotřeby energie: A+ – energie / voda: 220 kWh / 2 520 l1) – energie / voda: 0,78 kWh / 9 l2) – kapacita: 9 jídelních sad – třída účinnosti sušení: A3) – hlučnost: 46 dB (A) re 1 pW

Programy / funkce – 6 mycích programů: auto 65–75 °C, auto 45–65 °C, auto 35–45 °C, Eco 50 °C, rychlý 45 °C, předmytí – 4 speciální funkce: IntensiveZone, VarioSpeed, ½ náplň, HygienaPlus

Programy / funkce – 5 mycích programů: intenzivní 70 °C, auto 45–65 °C, Eco 50 °C, Intensive Eco 45 °C, rychlý 45 °C – 2 speciální funkce: VarioSpeed, ½ náplň

Programy / funkce – 5 mycích programů: intenzivní 70 °C, auto 45–65 °C, Eco 50 °C, rychlý 45 °C, předmytí – 2 speciální funkce: VarioSpeed, IntensiveZone

Technologie mytí / senzorika – hydraulický systém ActiveWater – EcoSilence Drive – AquaSensor, senzor naplnění – výměník tepla – systém šetrného mytí skla, dávkovací asistent

Technologie mytí / senzorika – hydraulický systém ActiveWater – EcoSilence Drive – AquaSensor, senzor naplnění – výměník tepla – systém šetrného mytí skla, dávkovací asistent

Technologie mytí / senzorika – hydraulický systém ActiveWater – EcoSilence Drive – AquaSensor, senzor naplnění – výměník tepla – systém šetrného mytí skla, dávkovací asistent

Systém košů – systém košů VarioFlexPlus – příborová zásuvka Vario – ostřikovací rameno DuoPower v horním koši – držák na sklenice v dolním koši

Systém košů – systém košů VarioFlex – příborový koš – ostřikovací rameno DuoPower v horním koši

Systém košů – systém košů Vario – příborový koš – ostřikovací rameno DuoPower v horním koši

Ovládání – časová předvolba: 1–24 hodin – elektronický ukazatel zbývajícího času v minutách – ukazatel průběhu programu – ukazatel nedostatku soli – ukazatel nedostatku leštidla

Ovládání – časová předvolba: 1–24 hodin – elektronický ukazatel zbývajícího času v minutách – ukazatel nedostatku soli – ukazatel nedostatku leštidla

Ovládání – časová předvolba: 1–24 hodin – elektronický ukazatel zbývajícího času v minutách – ukazatel nedostatku soli – ukazatel nedostatku leštidla

Bezpečnost – AquaStop s doživotní zárukou – zamezení otevření spotřebiče – elektronická blokace tlačítek

Bezpečnost – AquaStop s doživotní zárukou – zamezení otevření spotřebiče – elektronická blokace tlačítek

Bezpečnost – AquaStop s doživotní zárukou

Rozměry a technické informace – rozměry spotřebiče (V x Š x H): 81,5 x 44,8 x 57,3 cm

Rozměry a technické informace – rozměry spotřebiče (V x Š x H): 81,5 x 44,8 x 57,3 cm

Rozměry a technické informace – rozměry spotřebiče (V x Š x H): 81,5 x 44,8 x 57,3 cm

Příslušenství SGZ 1010 prodloužení přívodní hadice SMZ 5002 „kazeta“ na mytí stříbrných příborů SPZ 5100 příborový koš Vario

Příslušenství SGZ 1010 prodloužení přívodní hadice SMZ 5002 „kazeta“ na mytí stříbrných příborů SPZ 5100 příborový koš Vario

Příslušenství SGZ 1010 prodloužení přívodní hadice SMZ 5002 „kazeta“ na mytí stříbrných příborů SPZ 5100 příborový koš Vario

Cena

Cena

K dostání také v barevné variantě SPI 50E2EU bílá

ARBO_120220_katalog_vestavby_v4.indd 74

21 690 Kč

17 990 Kč

Cena

nerez 16 490 Kč / bílá 15 490 Kč

4/2/12 10:54 AM


Vestavné myčky nádobí | 75

Plně estavné v

SPV 69T00EU Energie

Voda

9l

0,75 kWh

– 45 cm

m yčky

SPV 43M00EU Energie

10

Voda

9l

Variabilní zásuvka

0,75 kWh

SPV 40E00EU Energie

Voda

13 l

9

0,88 kWh

9

Speciální výbava – 6 programů – funkce VarioSpeed – příborová zásuvka Vario

Speciální výbava – 4 programy – funkce VarioSpeed

Speciální výbava – 4 programy

Spotřeba – třída spotřeby energie: A++ – energie / voda: 211 kWh / 2 520 l1) – energie / voda: 0,75 kWh / 9 l2) – kapacita: 10 jídelních sad – třída účinnosti sušení: A3) – hlučnost: 44 dB (A) re 1 pW

Spotřeba – třída spotřeby energie: A+ – energie / voda: 220 kWh / 2 520 l1) – energie / voda: 0,78 kWh / 9 l2) – kapacita: 9 jídelních sad – třída účinnosti sušení: A3) – hlučnost: 48 dB (A) re 1 pW

Spotřeba – třída spotřeby energie: A – energie / voda: 249 kWh / 3 640 l1) – energie / voda: 0,88 kWh / 13 l2) – kapacita: 9 jídelních sad – třída účinnosti sušení: A3) – hlučnost: 52 dB (A) re 1 pW

Programy / funkce – 6 mycích programů: auto 65–75 °C, auto 45–65 °C, auto 35–45 °C, Eco 50 °C, rychlý 45 °C, předmytí – 4 speciální funkce: IntensiveZone, VarioSpeed, ½ náplň, HygienaPlus

Programy / funkce – 4 mycí programy: intenzivní 70 °C, auto 45–65 °C, Eco 50 °C, rychlý 45 °C – 3 speciální funkce: IntensiveZone, VarioSpeed, ½ náplň

Programy / funkce – 4 mycí programy: intenzivní 70 °C, Normal 65 °C, Eco 50 °C, rychlý 45 °C

Technologie mytí / senzorika – hydraulický systém ActiveWater – EcoSilence Drive – AquaSensor, senzor naplnění – výměník tepla – systém šetrného mytí skla, dávkovací asistent

Technologie mytí / senzorika – hydraulický systém ActiveWater – EcoSilence Drive – AquaSensor, senzor naplnění – výměník tepla – systém šetrného mytí skla, dávkovací asistent

Technologie mytí / senzorika – hydraulický systém ActiveWater – EcoSilence Drive – senzor naplnění – systém šetrného mytí skla – dávkovací asistent

Systém košů – systém košů VarioFlexPlus – příborová zásuvka Vario – ostřikovací rameno DuoPower v horním koši – držák na sklenice v dolním koši

Systém košů – systém košů VarioFlex – příborový koš – ostřikovací rameno DuoPower v horním koši

Systém košů – systém košů Vario – příborový koš – ostřikovací rameno DuoPower v horním koši

Ovládání – InfoLight – časová předvolba: 1–24 hodin – elektronický ukazatel zbývajícího času v minutách – ukazatel nedostatku soli – ukazatel nedostatku leštidla – akustický signál ukončení programu

Ovládání – InfoLight – časová předvolba: 1–24 hodin – elektronický ukazatel zbývajícího času v minutách – ukazatel nedostatku soli – ukazatel nedostatku leštidla – akustický signál ukončení programu

Ovládání – ukazatel nedostatku soli – ukazatel nedostatku leštidla – akustický signál ukončení programu

Bezpečnost – AquaStop s doživotní zárukou – zamezení otevření spotřebiče

Bezpečnost – AquaStop s doživotní zárukou – zamezení otevření spotřebiče

Bezpečnost – AquaStop s doživotní zárukou

Rozměry a technické informace – rozměry spotřebiče (V x Š x H): 81,5 x 44,8 x 57,3 cm

Rozměry a technické informace – rozměry spotřebiče (V x Š x H): 81,5 x 44,8 x 57,3 cm

Rozměry a technické informace – rozměry spotřebiče (V x Š x H): 81,5 x 44,8 x 57,3 cm

Příslušenství SGZ 1010 prodloužení přívodní hadice SMZ 5002 „kazeta“ na mytí stříbrných příborů SPZ 5100 příborový koš Vario

Příslušenství SGZ 1010 prodloužení přívodní hadice SMZ 5002 „kazeta“ na mytí stříbrných příborů SPZ 5100 příborový koš Vario

Příslušenství SGZ 1010 prodloužení přívodní hadice SMZ 5002 „kazeta“ na mytí stříbrných příborů SPZ 5100 příborový koš Vario

Cena

Cena

Cena

ARBO_120220_katalog_vestavby_v4.indd 75

21 990 Kč

16 490 Kč

13 990 Kč

4/2/12 10:54 AM


76 | Vestavné myčky nádobí

Vlastnosti

Popis

Mycí programy

Normal 65 °C – Určen pro normálně zašpiněné nádobí. Auto 35–45 °C – Dosáhne při lehkém stupni zašpinění a smíšeném nádobí zcela automaticky těch nejlepších výsledků mytí při optimální spotřebě. Auto 45–65 °C – Dosáhne při normálním stupni zašpinění a smíšeném nádobí zcela automaticky těch nejlepších výsledků mytí při optimální spotřebě. Auto 65–75 °C – Dosáhne při velmi silném stupni zašpinění a smíšeném nádobí zcela automaticky těch nejlepších výsledků mytí při optimální spotřebě. Jemný 40 °C – Zaručí to nejjemnější mytí choulostivých skleniček a náchylného porcelánu s dekorem. Eco 50 °C – Mycí program se sníženou spotřebou vody a energie dokonale umyje středně zašpiněné nádobí. Intenzivní 70 °C – Speciální program pro velmi špinavé nádobí, např. pro zapečené pánve a hrnce. Vysoká teplota mytí se postará o hygienickou čistotu. Rychlý 45 °C – Lehce znečištěné nádobí bude čisté během 29 minut, bez fáze sušení.

AquaStop se zárukou Doživotní záruka před škodami způsobenými vodou.

Technika: AquaStop se skládá ze speciální dvouplášťové přívodní hadice a z bezpečnostního ventilu s plovákovým spínačem umístěným na vaně. V případě vypnutého spotřebiče je bezpečnostní ventil bez proudu, a tudíž uzavřený, a hadice jsou bez tlaku. Pokud myčka začíná umývat a je zapotřebí přísunu vody, bezpečnostní ventil se automaticky otevře. V případě, že ze spotřebiče nebo z hadice vytéká voda, je přívod vody do myčky automaticky uzavřen díky plovákovému spínači. Užitná hodnota: Absolutní bezpečnost – to garantuje Bosch po celou dobu životnosti spotřebiče.

AquaSensor III Rozezná stupeň znečištění.

Technika: AquaSensor III reguluje spotřebu vody v závislosti na druhu a síle znečištění nádobí tím, že kontroluje použitou vodu infračerveným paprskem a zjišťuje přítomnost nejmenších částeček potravin, tuků nebo zbytků čisticího prostředku. Elektronika rozhodne podle stupně znečištění vody, zda ušetříte jeden mycí chod, nebo zda musí být přivedena čistá voda. Výsledek mytí: zářivě čisté nádobí se 100% zárukou hygienické čistoty. Užitná hodnota: Nádobí je vždy dokonale čisté, při mírně znečištěném nádobí dochází ke značné úspoře vody a energie.

Senzor naplnění Při malém množství nádobí redukuje spotřebu vody a energie.

Technika: Senzor naplnění zjistí množství nádobí v myčce, upraví podle toho spotřebu vody a v případě potřeby napustí čistou vodu. Tak je vždy použito optimálního množství vody k dosažení perfektně čistého nádobí. Vhodné naplnění vodou vyhodnotí snímač otáček, který rozpozná hladinu vody. V případě, že je myčka plně naložena (velké množství nádobí), je pro namočení nutné větší množství vody a hladina vody klesá. V tomto případě myčka automaticky dopustí další vodu. Je-li v myčce menší množství nádobí, je voda určená k mytí značně zredukována. Užitná hodnota: Senzor naplnění garantuje při menším množství nádobí nebo mírnějším stupni znečištění vždy ty nejlepší výsledky mytí – společně s úsporou vody a energie.

Regenerační elektronika Automatická úspora vody a regenerační soli.

Technika: Pomocí tlačítek na myčce nádobí nastavíte stupeň tvrdosti vody ve Vašem bydlišti. Elektronika registruje každý přívod čerstvé vody a v závislosti na nastaveném stupni tvrdosti rozhodne, kdy přesně je třeba změkčovač zregenerovat. Užitná hodnota: Menší spotřeba regenerační soli a vody.

Dávkovací asistent Stoprocentní využití mycího prostředku.

Technika: Dávkovací asistent je přihrádka na mycí prostředky, která je umístěna na okraji horního koše – a tak je při vkládání nádobí uchráněna před kapajícími zbytky pokrmů. Během mycího cyklu spadne tableta do speciální „záchytné přihrádky“, kde se kontrolovaně zcela rozpustí a zaručuje vždy dokonalý výsledek mytí. Je tak vyloučeno, aby tableta zapadla jako dosud mezi talíře nebo do koše na příbory nebo aby se rozpustila nedokonale, čímž by nebyl zaručen optimální mycí výkon. Užitná hodnota: Pozvolné rozpouštění tablety či mycího prášku, 100% využití mycích složek.

Výměník tepla Nejjemnější oplachování.

Technika: Takto úsporně působí systém výměníku tepla – teplo vznikající při mytí je využíváno pro předehřátí studené vody z kohoutku pro příští mycí chod. Toto zpětné získávání energie se společně s kondenzačním sušením stará o extrémně nízké hodnoty spotřeby! Zvláště hygienicky kromě toho probíhá sušení nádobí, protože při kondenzačním sušení není přiváděn žádný vnější vzduch. Kromě toho se při otevření spotřebiče po skončení programu už neobjeví nepříjemná oblaka horké páry. Užitná hodnota: Nedochází k teplotním šokům.

Příborová Vario zásuvka Dodatečný prostor ve třetí úrovni.

Technika: Třetí úroveň k ukládání nádobí – teleskopická příborová Vario zásuvka – nahrazuje koš na příbory a uvolňuje tak zároveň více prostoru ve spodním koši. Díky tomuto prostorovému řešení se do myčky vejde 14 jídelních souprav! Užitná hodnota: Příborová Vario zásuvka se ideálně hodí na ukládání příborů a větších kuchyňských potřeb, jako jsou sběračky nebo metly. Můžete sem umístit dokonce i malé šálky na espreso – a všechny budou mít své stabilní místo.

½ náplň Šetří vodu, čas a energii.

Technika: Speciální funkce poloviční náplň je ideální pro mytí menšího množství nádobí. Díky této funkci ušetříte nejen vodu a energii, ale i doba mytí se příjemně zkrátí. Užitná hodnota: Redukuje spotřebu vody a čas.

VarioSpeed Možnost zkrácení času až o 50 %.

Technika: Celých 14 nebo 13 jídelních souprav za 140 minut při standardním programu Eco 50 °C, to je již úctyhodný výkon! Při zvolení funkce VarioSpeed umyjete nádobí dokonce ještě dvakrát tak rychleji, tzn. za pouhých 70 minut. Neuvěřitelné! Užitná hodnota: Když to musí být rychle, je tu VarioSpeed!

ARBO_120220_katalog_vestavby_v4.indd 76

4/2/12 10:54 AM


Vestavné myčky nádobí | 77

Vlastnosti

Popis

HygienaPlus Pro ty nejnáročnější na hygienu.

Technika: Přídavná funkce HygienaPlus díky zvýšené teplotě sušení odstraní až 99,9 % všech bakterií a jejich zárodků. Tuto funkci oceníte při mytí choulostivého nádobí, jako jsou např. kojenecké lahvičky nebo kuchyňská prkénka z umělé hmoty. Užitná hodnota: Suché nádobí bez bakterií a zárodků.

IntensiveZone Cílené řešení pro připálené pánve a hrnce.

Technika: Na hrnce a pánve je k dispozici funkce IntensiveZone ve spodním koši, která myje silnějším tlakem při ostřikování a při vyšší teplotě vody. Užitná hodnota: Jak silně znečištěné pánve v dolním koši, tak standardně špinavé nádobí v horním koši mohou být umývány současně.

Intensive 45 °C Eco Úspora energie.

Technika: Díky novému mycímu programu Intensive 45 °C Eco můžete umývat i silně zašpiněné nádobí při teplotě 45 °C. V porovnání s klasickým programem intenzivní 70 °C se sníží spotřeba energie o 25 %. Díky inovativní technologii SpeedMatic a mycím tabletám, jako například Finish Quantum, je možné plnohodnotně rozvinout mycí sílu již od 45 °C. Užitná hodnota: Jedna teplota pro různě zašpiněné nádobí, jeden mycí cyklus pro celou myčku.

TurboSpeed 20 min Krátký program pro oslavy a party.

Technika: Kdo by to neznal – oslava je v plném proudu a čistého nádobí ubývá. Standardní program trvá okolo dvou hodin a tak dlouho hladoví a žízniví hosté čekat nechtějí. Pro tento případ je zde nový mycí program TurboSpeed 20 min. Tento užitečný pomocník pracuje ve dvou fázích: nejprve se po zapnutí myčky voda v zásobníku během pouhých 25 minut předehřeje a po předehřátí můžete naskládat do myčky Vaše nádobí a spustit program. Jelikož myčka okamžitě pracuje s vodou o teplotě 65 °C, trvá 20 minut, než budou Vaše skleničky od vína, talířky od dezertů či plastové misky dokonale čisté. Neodmyslitelným partnerem mycího programu TurboSpeed 20 min je speciální funkce extra sušení. Kombinace těchto dvou možností je odpovědí na požadavek mít možnost umývat za velmi krátkou dobu a s nejlepšími výsledky mytí. Užitná hodnota: Perfektně čisté nádobí za velmi krátkou dobu.

Extra sušení Dokonale suché plastové nádobí.

Technika: Přídavná speciální funkce extra sušení je určena pro ty, kdo velmi často používají plastové nádobí. Zvýšená teplota oplachu a prodloužená fáze sušení docílí skvělých výsledků sušení i u nádobí z umělé hmoty. Tato funkce je i nepostradatelným pomocníkem při programu TurboSpeed 20 min. Užitná hodnota: Už ani plastové nádobí nemusíte po skončení programu utírat ručně.

Auto 3 in 1 S každým druhem mycího prostředku ty nejlepší výsledky mytí.

Technika: Funkce auto 3 in 1 automaticky přizpůsobí průběh mytí právě používanému mycímu prostředku. Užitná hodnota: Nezáleží na tom, zda používáte kombinované tablety, konvenční mycí prostředky, anebo gel. Vždy dosáhnete optimálního výsledku mytí a sušení.

Ostřikovací ramena Systém ostřikování pro hygienicky čisté nádobí.

Technika: Speciálně konstruované trysky v ostřikovacích ramenech se starají o precizní distribuci vody a optimálně vykrývají každý úhel a prostor. Díky tomu nedochází k „ostřikovacím stínům“, tzn. že v myčce nejsou hluchá místa, kam se proud vody nedostane. Pátá dodatečně ostřikovací rovina permanentně čistí sítko. Užitná hodnota: Perfektně čisté a lesklé nádobí díky rovnoměrnému rozložení vody v celém prostoru myčky.

RackMatic Variabilní využití prostoru díky výškově nastavitelnému hornímu koši.

Technika: Díky inovativnímu systému RackMatic u myček nádobí řady ActiveWater lze u vrchního koše nastavit tři různé výškové stupně. Změnu lze provést velmi snadno, i když je koš plný nádobí. Můžete tak u obou košů vytvořit potřebné místo ve správné výšce, abyste do nich mohli optimálně umístit sklenky s dlouhou stopkou, velké talíře nebo velké hrnce – nahoře nebo dole, kde budete chtít. Užitná hodnota: Vytvoří prostor pro každý druh nádobí. Trojnásobné RackMatic pozice (myčky bez Vario příborové zásuvky): • horní pozice: Ø 22 cm velikost talíře v horním koši a Ø 30 cm ve spodním • střední pozice: Ø 24,5 cm velikost talíře v horním koši a Ø 27,5 cm ve spodním • spodní pozice: Ø 24 cm velikost talíře v horním koši a Ø 25 cm ve spodním

Dětská pojistka Ochrana před zvědavýma dětskýma ručkama.

Technika: Elektronická blokace tlačítek či mechanická dětská pojistka ochrání Vaše všetečné dítko před případným úrazem a Vás před přeprogramováním spotřebiče. Užitná hodnota: Mechanická dětská pojistka zabrání otevření dvířek myčky, elektronická blokace tlačítek zabrání přeprogramování Vámi zvoleného programu.

Časová předvolba Možnost nastavení začátku doby mytí.

Technika: Začátek mycího programu lze krokově přednastavit až o 24 hodin dopředu. Ukazatel na displeji Vás stále informuje na minutu přesně, za jak dlouho bude nádobí umyto. Užitná hodnota: Nastavit start mytí dle potřeby a nutnosti – možnost využití nižší sazby za noční proud.

Minerály Zeolith® Mistr světa v úspoře energie.

Technika: Mnohokrát vyznamenané minerály Zeolith® nabízejí nyní ještě větší potenciál v úspoře energie a současně do třpytivého lesku usuší a vyleští Vaše nádobí. Během fáze sušení je zapotřebí extrémně malého množství energie a to nám umožňuje snížit spotřebu energie o neuvěřitelných 30 %, což posouvá tyto modely do třídy spotřeby energie A+++. Užitná hodnota: Tajemství této úspory tkví v přírodním minerálu Zeolith®, který je schopen pojmout vlhkost a generovat teplo. Díky své schopnosti regenerovat se při každém dalším cyklu si uchovává tyto své vlastnosti po celou dobu životnosti spotřebiče a není nutné jej vyměňovat.

Shine & Dry Diamanty ve Vaší kuchyni.

Technika: Optimalizace mezioplachu a vlastnosti přírodního minerálu Zeolith® zaručují energeticky nenáročné a pomalé sušení, díky němuž je dosaženo znatelně třpytivějšího lesku. Užitná hodnota: Diamantové sklenice a nádobí bez zbytků kapek – i u plastového nádobí – jsou tím nejzářivějším důkazem.

ARBO_120220_katalog_vestavby_v4.indd 77

4/2/12 10:54 AM


78 | Vestavná pračka a kombinace pračka/sušička

ARBO_120220_katalog_vestavby_v4.indd 78

4/2/12 10:54 AM


Vestavná pračka a kombinace pračka/sušička | 79

Vestavná pračka

Vestavná pračka se sušičkou

WIS 24140EU Energie

WKD 28540EU Energie

Odstředění

AquaStop

7 kg

Odstředění

AquaStop

6 kg

Hodnoty a spotřeba – třída spotřeby energie: A+ – spotřeba energie: 218 kWh/rok1) – spotřeba vody: 10 560 l/rok2) – náplň: 1–7 kg – třída účinnosti odstřeďování: B3) – počet otáček: 400–1 200 ot./min. – hlučnost praní/odstřeďování: 46/73 dB (A) re 1 pW4)

Hodnoty a spotřeba – třída spotřeby energie: B – spotřeba energie / vody na praní: 1,02 kWh / 45 l – spotřeba energie / vody na praní + sušení: 4,81 kWh / 76 l – náplň praní: 1–6 kg – náplň na sušení: 1–3 kg – třída účinnosti odstřeďování: B3) – počet otáček: 400–1 200 ot./min. – hlučnost praní/odstřeďování: 57/74 dB (A) re 1 pW4)

Speciální programy – speciální programy: mix, vlna/ruční praní, jemné/hedvábí – tlačítka pro volitelné funkce: start, intenzivní praní, předpírka, snadné žehlení, nastavení počtu otáček – AquaStop se zárukou – prací buben VarioSoft – stabilizační automatika – akustický signál – nástavec pro tekuté prací prostředky – samočisticí přihrádka na prací prostředky – bezstupňová množstevní automatika – rozpoznání pěny – kontrola nevyváženosti – plnicí otvor o průměru 30 cm s úhlem otevírání dvířek 130°

Speciální programy – speciální programy: noční praní, mix, extra krátký 15´, vlna/ruční praní, jemné/hedvábí – tlačítka pro volitelné funkce: menu, volba, nastavení počtu otáček, konce praní, teploty, stupeň sušení – AquaStop se zárukou – stabilizační automatika – akustický signál – množstevní automatika – rozpoznání pěny – dětská pojistka – kontrola nevyváženosti – plnicí otvor o průměru 30 cm s úhlem otevírání dvířek 95°

Technické informace – rozměry (V x Š x H): 818 x 600 x 555 mm

Technické informace – rozměry (V x Š x H): 820 x 595 x 584 mm

Cena

Cena

35 990 Kč

AquaStop – bezpečnostní systém proti škodám způsobeným vodou

Se systémem AquaStop jste v absolutním bezpečí před škodami způsobenými vodou. Přispívají k tomu různorodá vzájemně sladěná opatření: bezpečnostní ventil na vodovodním kohoutku, přívodní hadice s automatickým odlehčením tlaku a s přídavnou bezpečnostní hadicí, vana spotřebiče s plovákem a spínačem a v návaznosti na to automaticky se zapínající vodní čerpadlo. To garantuje Bosch po celou dobu životnosti spotřebiče.

41 990 Kč

1) Spotřeba energie v kWh za rok na základě 220 standardních pracích cyklů s programy bavlna 60 °C a 40 °C s celou a poloviční náplní a spotřeby v režimech s nízkou spotřebou energie. Skutečná spotřeba energie bude záviset na tom, jak je spotřebič používán. 2) Spotřeba vody v litrech za rok na základě 220 standardních pracích cyklů s programy bavlna 60 °C a 40 °C s celou a poloviční náplní a spotřeby v režimech s nízkou spotřebou energie. Skutečná spotřeba vody bude záviset na tom, jak je spotřebič používán. 3) Maximální počet otáček při odstřeďování dosažený u standardního programu bavlna 60 °C s celou náplní. 4) Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem vyjádřená v dB (A) re 1 pW a zaokrouhlená na nejbližší celé číslo během fází praní a odstřeďování u standardního programu bavlna 60 °C s celou náplní.

ARBO_120220_katalog_vestavby_v4.indd 79

4/2/12 10:54 AM


80 | Rozměrové výkresy

Rozměrové výkresy vestavných trub

HBG 38B950

HBG 38B950

HBG 38B950

HBG 36B650, HBG 34B520, HBG 33B550D, HBA 24B150, HBN301E1, HBA 63B251

HBA 43T350

HBA 43T350

HBN 532E1T, HBN 231E1L

HBN 532E1T, HBN 231E1L

ARBO_120220_katalog_vestavby_v4.indd 80

HBB 43C350

4/2/12 10:54 AM


Rozměrové výkresy | 81

Rozměrové výkresy spotřebičů v bílém designu a kompaktní myčky nádobí

HBC 84K523

HBC 84K523

PPP 612B21E

PIB 672E14E

PKF 659V14E

SCE 53M25EU

SCE 53M25EU

SCE 53M25EU

ARBO_120220_katalog_vestavby_v4.indd 81

HBC 84K523

4/2/12 10:54 AM


82 | Rozměrové výkresy

Rozměrové výkresy kompaktních spotřebičů a parních trub

HBC 24D553, HBC 36D754,

HBC 24D553, HBC 36D754,

HBC 24D553, HBC 36D754,

HBC 84E653, HBC 86K753,

HBC 84E653, HBC 86K753,

HBC 84E653, HMT 35M653

HMT 35M653

HMT 35M653

HBC 24D553, HBC 36D754 Důležité: Pod kompaktní troubu nikdy neumisťujte parní troubu ani myčku nádobí. Vlivem páry může dojít k poškození elektroniky a ke vzniku závad na spotřebiči.

HBC 84E653, HMT 35M653

HBC 86K753

HSC 140652, HSC 140P51

HSC 140652, HSC 140P51

ARBO_120220_katalog_vestavby_v4.indd 82

4/2/12 10:54 AM


Rozměrové výkresy | 83

Rozměrové výkresy kávovaru a parních trub do horní skříňky min.45 560+8

536

536

560+8

min.45 450+2

454 450+2

454

594

950 20

Vestavná výška > 950 mm ztěžuje plnění zásobníků na kávová zrna a vodu umístěných na horní straně kávovaru. Rozměry v mm

594

950 20

Vestavná výška > 950 mm ztěžuje plnění zásobníků na kávová zrna a vodu umístěných na horní straně kávovaru. Rozměry v mm

TCC 78K751

TCC 78K751

TCC 78K751

TCC 78K751

TCC 78K751

HMT 85DL53, HMT 85DR53

HMT 85DL53, HMT 85DR53

HMT 85DL53, HMT 85DR53

HMT 85DL53, HMT 85DR53

HMT 85DL53

HMT 85DR53

ARBO_120220_katalog_vestavby_v4.indd 83

4/2/12 10:54 AM


84 | Rozměrové výkresy

Rozměrové výkresy mikrovlnných trub (nerez, bílá)

HMT 85ML53, HMT 85MR53,

HMT 85ML53, HMT 85MR53,

HMT 85ML53, HMT 85MR53,

HMT 85ML23, HMT 85MR23

HMT 85ML23, HMT 85MR23

HMT 85ML23, HMT 85MR23

HMT 85ML53, HMT 85MR53,

HMT 85MR53, HMT 85MR23

HMT 85ML53, HMT 85ML23

HMT 75M651

HMT 75M651

HMT 85ML23, HMT 85MR23

HMT 75M651

HMT 75M651

ARBO_120220_katalog_vestavby_v4.indd 84

4/2/12 10:54 AM


Rozměrové výkresy | 85

Rozměrové výkresy varných desek

PKF 645T14, PKN 645T14

PIE 645Q14E, PIE 645T14E

PKN 675N14D

PKE 645Q14E, PKF645Q14A

PIF 645R14E

PIE 675N14E, PIN 675N14E

PIE 845T14E

PIF 645R14E, PIE 645Q14E,

PIE 845T14E

PIE 645T14E, PIE 675N14E, PIE 845T14E, PIN 675N14E

PIF 645R14E, PIE 645Q14E, PIE 645T14E, PIE 675N14E, PIN 675N14E PIF 645R14E, PIE 645Q14E, PIE 645T14E, PIE 675N14E, PIE 845T14E, PIN 675N14E

ARBO_120220_katalog_vestavby_v4.indd 85

4/2/12 10:54 AM


86 | Rozměrové výkresy

Rozměrové výkresy varné desky Domino

PKF 375N14E

ARBO_120220_katalog_vestavby_v4.indd 86

4/2/12 10:54 AM


Rozměrové výkresy | 87

Rozměrové výkresy plynových varných desek

PBP 615B81E

PCH 615B90E

PCQ 715M90E

PPQ 716B21E

PPS 816M91E

PRP 626B70E

PPH 616B81E

POH 616B10E

ARBO_120220_katalog_vestavby_v4.indd 87

4/2/12 10:54 AM


88 | Rozměrové výkresy

Rozměrové výkresy odsavačů par

DHI 635H

DHI 655F

DHI 945F

elektrický: min. 650 (doporučeno 750 mm); plynový*: min. 750 * Od vrchní hrany podložek pod hrnce

elektrický: min. 650 (doporučeno 750 mm); plynový*: min. 750 * Od vrchní hrany podložek pod hrnce

DWW 061451

elektrický: min. 650 (doporučeno 750 mm); plynový*: min. 750 * Od vrchní hrany podložek pod hrnce

elektrický: min. 650 (doporučeno 750 mm); plynový*: min. 750 * Od vrchní hrany podložek pod hrnce

DWA 06D650

ARBO_120220_katalog_vestavby_v4.indd 88

4/2/12 10:54 AM


Rozměrové výkresy | 89

Rozměrové výkresy odsavačů par

elektrický: min. 650 (doporučeno 750 mm); plynový*: min. 750 * Od vrchní hrany podložek pod hrnce

elektrický: min. 650 (doporučeno 750 mm); plynový*: min. 750

* Od vrchní hrany podložek pod hrnce

DWB 061451

elektrický: min. 650 (doporučeno 750 mm); plynový*: min. 750 * Od vrchní hrany podložek pod hrnce

elektrický: min. 650 (doporučeno 750 mm); plynový*: min. 750 * Od vrchní hrany podložek pod hrnce

DWW 091451

elektrický: min. 650 (doporučeno 750 mm); plynový*: min. 750 * Od vrchní hrany podložek pod hrnce

elektrický: min. 650 (doporučeno 750 mm); plynový*: min. 750 * Od vrchní hrany podložek pod hrnce

DWA 09D650

ARBO_120220_katalog_vestavby_v4.indd 89

4/2/12 10:54 AM


90 | Rozměrové výkresy

Rozměrové výkresy odsavačů par

elektrický: min. 650 (doporučeno 750 mm); plynový*: min. 750 * Od vrchní hrany podložek pod hrnce

elektrický: min. 650 (doporučeno 750 mm); plynový*: min. 750 * Od vrchní hrany podložek pod hrnce

DWB 09D650

elektrický: min. 650 (doporučeno 750 mm); plynový*: min. 750

elektrický: min. 650 (doporučeno 750 mm); plynový*: min. 750

* Od vrchní hrany podložek pod hrnce

* Od vrchní hrany podložek pod hrnce

DIA 09E751

ARBO_120220_katalog_vestavby_v4.indd 90

4/2/12 10:54 AM


Rozměrové výkresy | 91

Rozměrové výkresy chladicích přístrojů

Výstup vzduchu min. 200 cm2

Odvětrání v podstavci min. 200 cm2

KIV 34X20

O

Ï

όäòàçŸïŒäãíwŸ òóoíø

Ï

Ï

Ï O

O

Î

ÒïîãíwŸçñàíà ïŒäãíwŸòóoíø

Î

Přesah přední stěny

P

P

Ï

Ï Î Î

P

P

όäòàçŸïŒäãíwŸ òóoíø

Ï

ÎãõoóñcíwŸõŸïîãòóàõâèŸ ìèí­Ÿ±¯¯Ÿâì±

Î

ÎãõoóñcíwŸõŸïîãòóàõâèŸ ìèí­Ÿ±¯¯Ÿâì± Ï

՚òóôïŸõùãôâçôŸ ìèí­Ÿ±¯¯Ÿâì±

Î

՚òóôïŸõùãôâçôŸ ìèí­Ÿ±¯¯Ÿâì±

Spodní hrana přední stěny

O

Î

KIV 34A51

Î

ÒïîãíwŸçñàíà ïŒäãíwŸòóoíø

KIV 38A51

՚òóôïŸõùãôâçôŸ ìèí­Ÿ±¯¯Ÿâì±

՚òóôïŸõùãôâçôŸ ìèí­Ÿ±¯¯Ÿâì±

Výstup vzduchu min. 200 cm2

ÎãõoóñcíwŸõŸïîãòóàõâèŸ ìèí­Ÿ±¯¯Ÿâì±

Î

Ï Î Î

όäòàçŸïŒäãíwŸ òóoíø

Ï

Ï

Ï

Î

ÒïîãíwŸçñàíà ïŒäãíwŸòóoíø

KIS 34A51

KIL 38A51

Výstup vzduchu min. 200 cm2

Výstup vzduchu min. 200 cm2

Odvětrání v podstavci min. 200 cm2

KIL 24V21FF

ARBO_120220_katalog_vestavby_v4.indd 91

KIF 24A51

Odvětrání v podstavci min. 200 cm2

KIR 18A21, KIL 18A21

KUL 15A65

4/2/12 10:54 AM


92 | Rozměrové výkresy

Rozměrové výkresy chladicích přístrojů Výstup vzduchu min. 200 cm2

Odvětrání v podstavci min. 200 cm2

P O

O

O

Přesah přední stěny

P

P

P

O

Spodní hrana přední stěny

KID 28A21

KIF 39P60

KAN – americké kombinace side by side

ARBO_120220_katalog_vestavby_v4.indd 92

4/2/12 10:54 AM


Rozměrové výkresy | 93

Rozměrové výkresy myček nádobí, pračky a pračky se sušičkou

SMI..., SGI...

SGV..., SMV...

SPI... S

SMU...

SCE 53M25EU

SPU 53M25EU

PV...

WIS 24140EU

WKD 28540EU

ARBO_120220_katalog_vestavby_v4.indd 93

4/2/12 10:54 AM


94 | Servis značky Bosch

Pro jistotu: na náš servis se můžete spolehnout Dostupný, odborně vyškolený, rychlý, to je servis značky Bosch. Před prodejem i po prodeji – po celou dobu životnosti spotřebiče.

Na Vašem názoru nám záleží. Kvalita Bosch i v servisních službách. To, co jste nám Vy, naši zákazníci, řekli o kvalitách servisu Bosch v dotazníku spokojenosti, hovoří pro kvalitu servisu spotřebičů značky Bosch.

Celková spokojenost se servisem

4 ,13

5 hvězd = velmi dobrý Výsledky ankety pořádané v roce 2010 mezi našimi koncovými uživateli.

ARBO_120220_katalog_vestavby_v4.indd 94

4/2/12 10:54 AM


Servis značky Bosch | 95

Zaručená spolehlivost.

Široká síť servisů Bosch.

Žádné kompromisy.

Stačí jen zavolat.

Všechny spotřebiče Bosch jsou vyráběny s maxi-

Naše široká servisní síť je zárukou toho,

mální péčí a z vysoce kvalitních materiálů. Díky

že odborná pomoc je vždy nablízku.

tomu výrobce garantuje u všech spotřebičů Bosch dvouletou záruku.

Kvalita servisu přímo od výrobce.

Originální příslušenství.

Originál Bosch.

Účinné čisticí prostředky.

Jsme vázáni kvalitou, rovněž pokud jde o servis

Nechte se inspirovat naší rozsáhlou řadou

spotřebičů. Nikdo tak nezná naše spotřebiče

příslušenství. Objevte maximální komfort obsluhy

lépe než pravidelně školení technici. Ti pracují

Vašeho domácího spotřebiče a využijte všechny

s nejnovějšími přístroji pro měření, diagnostiku

jeho možnosti. Zároveň dopřejte spotřebiči

a opravy spotřebičů s využitím pouze originálních

i optimální péči a údržbu. Abychom Vám s tím

náhradních dílů Bosch.

pomohli, nabízíme celou řadu certifikovaných čisticích a ošetřujících přípravků Bosch. Při správné péči a údržbě Vám bude spotřebič sloužit po mnoho dalších let.

Servis po celou dobu životnosti spotřebiče přímo od Bosch. .

Náhradní díly a příslušenství. Rychle a spolehlivě.

I pokud záruční doba spotřebiče uplyne, jsme

Dodáváme náhradní díly a příslušenství do

stále připraveni Vám pomoci. Můžete se spo-

48 hodin bez ohledu na to, o který typ domácího

lehnout na odbornou péči vyškolených techniků

spotřebiče Bosch se jedná. Důležité díly máme

po celou dobu životnosti Vašeho spotřebiče.

skladem nejméně 10 let, i po ukončení výroby

Od chybějícího návodu k obsluze až po opravu

daného spotřebiče. Tím Vám zajistíme, že si

spotřebiče – postaráme se o vše.

můžete užívat kvalitu spotřebiče Bosch ještě po mnoho let.

ARBO_120220_katalog_vestavby_v4.indd 95

4/2/12 10:55 AM


Jsme proti vysokým nákladům za energii Energeticky nenáročné domácí spotřebiče Bosch. Automatické pračky

Kondenzační sušičky

Myčky nádobí

Chladicí přístroje

Elektrické trouby

Spotřeba na 1 kg prádla, barevné/vyvářka 60 °C

Spotřeba energie na 1 kg prádla, bavlna suché do skříně, odstředěno při 1 000 ot./min.

Spotřeba na mycí cyklus a jídelní soupravu (2012: 13 jídelních souprav, 1997: 12 jídelních souprav)

Spotřeba energie na 100 l objemu během 24 hodin

Spotřeba energie dle DIN EN 50304

Spotřeba energie*

Spotřeba energie*

Spotřeba vody*

Chladnička*

0,61 kWh

0,10 kWh

1,33 l

Spotřeba energie*

Spotřeba vody*

0,20 kWh

0,09 kWh

1997

2012

–53 %

6,38 l

1997

2012

1997

–35 %

* Porovnání hodnot spotřeby dle normovaného programu (bavlna 60 °C při maximální náplni) automatické pračky Bosch WAY2874W z roku 2012 s hodnotami spotřeby výbavou shodného modelu Bosch z roku 1997.

2012

–69 %

* Porovnání hodnot spotřeby dle normovaného programu kondenzační sušičky Bosch WTY 88700 z roku 2012 s hodnotami spotřeby výbavou shodného modelu Bosch z roku 1997.

1997

2012

–50 %

Spotřeba energie* 1,10 kWh 0,63 kWh

0,05 kWh

0,19 kWh

Kombinace chlad./mraz.* 0,55 kWh

0,48 kWh

0,46 kWh

9,80 l

Mraznička*

0,16 kWh

0,54 l

1997

2012

1997

2012

–60 % –65 %

* Porovnání hodnot spotřeby dle * Porovnání hodnot normovaného programu Eco 50 °C myčky spotřeby dle nádobí Bosch SMS 69U38EU / SMI 69U35EU předepsané normy z roku 2012 s hodnotami spotřeby výbavou chladničky Bosch shodného modelu Bosch z roku 1997. KIL 24A75 z roku 2012 s hodnotami spotřeby výbavou shodného modelu Bosch z roku 1997.

0,16 kWh

1997

2012

–67 %

* Porovnání hodnot spotřeby dle předepsané normy mrazničky Bosch GSN 40AW40 z roku 2012 s hodnotami spotřeby výbavou shodného modelu Bosch z roku 1997.

0,15 kWh 1997

2012

–73 %

* Porovnání hodnot spotřeby dle předepsané normy kombinace Bosch KGN 36SB40 z roku 2012 s hodnotami spotřeby výbavou shodného modelu Bosch z roku 1997.

1999

2012

–43 %

* Porovnání hodnot spotřeby dle předepsané normy elektrické trouby Bosch HBG 38B722D / HBG 38B752D / HBG 38B762D z roku 2012 s hodnotami spotřeby výbavou shodného modelu Bosch z roku 1999.

Výše příspěvku na likvidaci historických elektrozařízení Výše příspěvku bez DPH

Výše příspěvku vč. DPH

54,62 Kč 54,62 Kč 54,62 Kč 54,62 Kč 180,67 Kč 10,08 Kč 10,08 Kč 10,08 Kč 10,08 Kč 2,52 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

66 Kč 66 Kč 66 Kč 66 Kč 217 Kč 12 Kč 12 Kč 12 Kč 12 Kč 3 Kč 0 Kč 0 Kč

pračky sušičky myčky sporáky, trouby chladicí a mrazicí přístroje vysavače mikrovlnné trouby sklokeramické desky odsavače par malé spotřebiče* celoplynové sporáky plynové desky

* varné konvice, kuchyňské roboty, žehličky, vysoušeče vlasů, kráječe, mixéry, espresa, kávovary, nahřívací dečky, kulmy, osobní váhy, fritézy, toastery, vejcovary, odšťavňovače, masomlýnky, kávomlýnky

Modely označené ikonou PartnerProgramm naleznete pouze u vybraných smluvních prodejců.

Váš odborný prodejce Bosch:

BSH domácí spotřebiče, s. r. o. Pekařská 10a 155 00 Praha 5 tel.: +420 251 095 555 e-mail: bosch.spotrebice@bshg.com www.bosch-home.com/cz Q8ACZB1411 Uvedené ceny jsou pouze informativní. Výši prodejních cen spotřebičů stanoví jednotliví prodejci. Změny technických parametrů a vybavení vyhrazeny bez upozornění. Image obrázky nemusejí vždy odpo vídat sortimentu pro ČR. Veškeré hodnoty deklarované výrobcem/dodavatelem v tomto dokumentu byly získány na základě měření prováděných v laboratorních podmínkách dle příslušných směrnic evropského práva. Hodnoty naměřené při běžném pr ovozu spotřebiče se mohou od deklar ovaných hodnot lišit. © BSH domácí spotřebiče, s. r. o.

ARBO_120220_katalog_vestavby_v4.indd 96

Commando 03/2012. Tištěno v ČR. Případné r ozdíly v barevnosti jsou způsobeny technikou tisku.

Druh elektrozařízení

4/2/12 10:41 AM

Vestavne spotrebice Bosch  

Vestavne spotrebice Bosch

Vestavne spotrebice Bosch  

Vestavne spotrebice Bosch

Advertisement