Page 1

01 - 31 Mart 2015 / Sayı 64

UEFA ve FIFA Konferansı

K

has Spor Çalışmaları Merkezi 20142015 akademik yılı etkinlikleri dahilinde Dünya Futbolunda Hukuk ve Yönetişim Konferansı düzenledi. Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), Uluslararası Futbol Konfederasyonları Birliği (FIFA) ve İngiltere’nin Spor Yönetimi alanında bir numaralı üniversitesi olan Loughboroguh Üniversitesi’nden konukların sunum yaptığı konferans 7 Mart’ta Cibali Kampüsü’nde yapıldı.

11. Kadir Has Ödülleri Sahiplerini Buldu

T

ürkiye’nin eğitim gönüllüsü Kadir Has’ın adına verilen 11. Kadir Has Ödülleri toplumsiyaset-ekonomi alanlarında önemli çalışmalara imza atmış iki isme verildi. Bu yıl ‘Toplum-SiyasetEkonomi’ alanında verilen ‘Üstün Başarı Ödülü’nün sahibi Prof. Dr. Şerif Mardin oldu. ‘Gelecek Vadeden Bilim İnsanı Ödülü’ne Koç Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Şener Aktürk layık görüldü. Merhum Kadir Has’ın adına verilen ‘Kadir Has Ödülleri’ Khas Mütevelli Heyeti Başkanı Can Has ve Rektörü Prof. Dr. Mustafa Aydın’ın ev sahipliğinde düzenlenen ödül töreninde Kadir Has Vakfı Başkanı Nuri Has ile öğetim üyeleri, öğrenciler, Has Ailesi ile iş dünyasının önemli isimleri hazır bulundu.

Khas Anma Töreni Kadir Has Üniversitesi’nin kurucusu merhum Kadir Has’ı vefatının 8. yıldönümü’nde 24 Mart’ta 11. Kadir Has Ödülleri töreni öncesinde anıldı. Her yıl Cibalili komşularla beraber gerçekleştirilen Hatim Duası ve müteakiben yenen öğle yemeği ise 22 Mart’ta Cibali Kampüs’te gerçekleşti.

Şiddet Nasıl Çerçevelenir?

U

luslararası Çatışma, Terörizm ve Toplum Konferansı’nın dördüncüsü 7-8 Nisan’da Cibali Kampüsü’nde gerçekleştirildi. Bu yılın ana teması ‘Şiddeti Çerçevelemek: Sınırlar, Çatışmalar ve Kimlikler’ olarak belirlenirken, bu tema sürekli değişen sınırlar ve kimlik anlayışları ve bunların beraberinde getirdiği çatışmalar üzerine kurulu idi. Özellikle son yıllarda, sınırlar ve kimlikler tarafından etkilenen ve onları etkileyen çatışmalara daha sıklıkla tanık olmaya başlandı. Konferans bu kavramları irdeledi ve özellikle çatışmalara yaklaşımda siyasi söylemler, medya çerçeveleri ve diğer iletişim süreçlerinin etkileri üzerinde tartışmalara ev sahipliği yaptı.

01 - 15 OCAK 2013 | NEWSLETTER KHAS | 1

01 - 31 MART 2015 | NEWSLETTER KHAS | 1


Haberler / Etkinlikler

Tek Türk Hakem ve Örnek Dekan

M

ühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şirin Tekinay, Avrupa Birliği’nin hakemi olarak Fed4FIRE projesini değerlendirdi. Değerlendirme toplantısı, 35 ortaklı Fed4FIRE konsorsiyumunun Belçika’nın Ghent kentindeki karargahı iMinds’da yapıldı. Fed4FIRE, geleceğin Internet’i ile ilgili Ar-Ge deneylerinin yapıldığı bütün Avrupa Birliği testbed’lerinin federasyonu. Prof. Tekinay, Avrupa Birliği’nin “Geleceğin Internet’i” programının tek Türk hakemi. Dekan Tekinay ayrıca Küresel Mühendislik Dekanları Konseyi’nin “örnek dekanlar” listesine alındı.

Prof. Panayırcı’ya Proje Desteği

M

ühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi ElektrikElektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Erdal Panayırcı’nın danışman olarak yer aldığı proje, TÜBİTAK Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı kapsamında proje desteğine hak kazandı. Yüksek Başarımlı OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) Tabanlı Sualtı Akustik Modem Tasarımı ve Gerçekleme başlıklı projede iki adet prototip sualtı akustik modeminin üretimi amaçlanıyor.

2015 Curieleri Kim Olacak? NYIT ile Buluşma New York Institute of Technology (NYIT) Rektörü Prof. Rahmat Shoureshi, 23 Mart’ta, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi öğretim üyeleriyle görüştü. Toplantıda hem mevcut ortak programları hem de işbirliğinin potansiyel gelişme yolları tartışıldı.

Öğretmeye Dair Öğrenim Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar Serisi’nde öğretim üyelerinin öğretmeye dair kendi deneyimlerini meslektaşlarıyla paylaşabilmeleri amacıyla Eğitim Teknolojileri Destek Birimi tarafından tasarlandı. Serinin ilk seminerini Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi’nden Işıl Yenidoğan verdi.

2 | 01 - 31 MART 2015 | NEWSLETTER KHAS

A

vrupa Birliği H2020 Marie SkłodowskaCurie Araştırma Programları ve Bursları kapsamında araştırmacıların uluslararası dolaşımına destek veren 2015 yılı “Bireysel Araştırma Bursları” çağrısı yayınlandı. Akademik ya da sanayi gibi akademik olamayan kuruluşlardan başvurulara açık olan çağrı 10 Eylül 2015 tarihinde kapanacak. Doktora derecesini almış ya da en az 4 yıl araştırma deneyimine sahip araştırmacıların faydalanabileceği 2015 yılı Marie Skodowska-Curie Bireysel Araştırma Bursları (Individual Fellowship-IF) kapsamında iki şekilde dolaşım mümkün olacak: Avrupa Bursları (European Fellowships) ve Global Burslar (Global Fellowships).


Bu dönem Hukuk Fakültesi’nin katkılarıyla düzenlenen ‘Toplum ve Hukuk’ temalı SBE Salı Seminerlerinin bu ayki konuşmaları şunlardı: 3 Mart: Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şebnem Akipek Öcal: CEDAW and Turkey.

10 Mart: Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Reyda Ergün: Anayasal Eşitlik ve Toplumsal Cinsiyet.

17 Mart: Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Aysun Altunkaş: Nefret ve Ayrımcılık

24 Mart: Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. İpek Sevda Söğüt: Hasta Hakları.

31 Mart: Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Olgun Akbulut: Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru.

Irak ve İslam Devleti: Güncel Durum

U

luslararası İlişkiler ve Avrupa Çalışmaları Merkezi, 18 Mart’ta Cibali Kampüsü’nde Ortadoğu’daki mevcut durumun tartışıldığı bir panel düzenledi. Suriye, Irak ve İslam Devleti’nin durumuna değinilen ‘Irak ve İslam Devleti: Güncel Durum’ panelinin tartışma dili İngilizce idi. Etkinlik katılıma açık olarak düzenlendi. Konuşmacılar; Şaban Kardaş (TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi; ORSAM, Ankara), Soli Özel (Kadir Has Üniversitesi; HaberTürk, İstanbul), Yezid Sayigh (Carnegie Ortadoğu Merkezi, Beyrut), moderatör Dimitrios Triantaphyllou (Kadir Has Üniversitesi, İstanbul) idi.

TESEV Yönetim Kurulu Üyesi

TR-Ermenistan Sınırı Neden Kapalı?

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü öğretim üyesi ve İstanbul Çalışmaları Merkezi Müdürü Prof. Dr. Murat Güvenç, Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı (TESEV) Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçildi.

Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Mitat Çelikpala moderatörlüğündeki ‘TR-Ermenistan Sınırı Neden Kapalı?’ paneli 11 Mart’ta Cibali Kampüsü’nde yapıldı.

Yeni CIES Policy Brief Yayınlandı Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (CIES), Prof. Dr. Mitat Çelikpala ve Dr. Cavid Veliyev tarafından birlikte kaleme alınan AzerbaycanGürcistan-Türkiye: Bölgesel İşbirliğinin Başarı Örneği başlıklı makaleyi yayınladı.

Haberler / Etkinlikler

Mart ayı SBE Salı Seminerleri

Hukuk ve Toplumsal Cinsiyet Paneli 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Etkinlikleri Kapsamında Hukuk Fakültesi ve Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Araştırma Merkezi’nin katkılarıyla düzenlenen ‘Hukuk ve Toplumsal Cinsiyet’ konulu panel, 9 Mart’ta Cibali Kampüsü’nde gerçekleşti.

01 - 31 MART 2015 | NEWSLETTER KHAS | 3


Haberler / Etkinlikler

Otomobiller 1 Asırı Aşkın İnsan Yaşamında

Mimarlık Geçmişle Yüzleşti Sanat ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü’nün düzenlediği “Mimarlık Konuşmaları” serisinin bu dönem ikinci konuğu University College London’dan Dr. Eray Çaylı. Dr. Çaylı’nın “Geçmişle Yüzleşme”nin Mimarlığı: Türkiye’nin Şiddet Mekanlarında Tanıklık, Kamusallık ve Zamansallık başlıklı konuşması 30 Mart’ta Cibali Kampüsü’nde yapıldı.

S

anat ve Tasarım Fakültesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü ID402-Bitirme Stüdyosu kapsamında Messe Frankfurt Genel Müdürü Tayfun Yardım 3 Mart’ta otomobil tasarımına yön veren gelişmeler hakkında bir sunum yaptı. Tayfun Yardım tasarımın otomotiv dünyasındaki tarihsel sürecini ve dinamikleri ele aldığı sunumunda tasarım üzerinde etken olan sosyal, ekonomik ve teknolojik faktörlerin analizini yaptı.

İstanbul Haberleri CF 106 Communicationscapes Dersi Konukları 5 Mart: Anadolu Ajansı Eski Genel Müdürü, TOBB Üniversitesi Rektör Danışmanı, gazeteci Hilmi Bengi “Türk Basın ve Medya Tarihi”

12 Mart: İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Bölümü mezunlarından The Grand Tarabya Hotel’in Halkla İlişkiler ve Pazarlama Müdürü Gülüm Baş Tezyener, Khas mezunu olarak hem akademik (Erasmus, FullBright, yüksek lisans gibi) hem bireysel hem de profesyonel neler yaptığı, karşılaştığı engeller, “bir daha öğrencilik günlerine dönsem neleri farklı yapardım” konularında öğrencilerle sohbet etti. 26 Mart: Gazeteci-akademisyen Prof. Dr. Haluk Şahin “Türkiye’de İletişim Kanalları ve Medya Araçları” konulu konuşma yaptılar.

Hayatı Nasıl Doğru Yönetiriz? Yrd. Doç. Dr. Oktay Aydın’ 11 Mart’ta ‘Başarılı ve Mutlu Bir Gelecek İçin Hayatı Doğru Yönetmek’ konulu semineri ile Cibali Kampüsü’nde 25 Mart’ta ise FMV Ayazağa Işık Lisesi’nde ‘Başarıya Giden Yolda Anne Baba Sorumlulukları’nı veliler ile paylaştı.

4 | 01 - 31 MART 2015 | NEWSLETTER KHAS

İstanbul Çalışmaları Merkezi ve Sanat ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık Bölümü tarafından gerçekleştirilen Şehir Filmleri: Amerika serisinin ikinci gösterimi Newyork Part 1: The Power and the People 16 Mart’ta, New York Part 2: Cosmopolis 30 Mart’ta yapıldı.

İstanbul Çalışmaları Merkezi misafir araştırmacılarından Christian Ritter (Danışman: Doç.Dr. Levent Soysal) TÜBİTAK Uluslararası Araştırmacılar İçin Araştırma Burs Programı kapsamında verilen araştırma desteğini almaya hak kazandı.

Conversations seminerleri kapsamında 12 Mart’ta İstanbul Şehir Üniversitesi Şehir Araştırmaları Merkezi’nden Dr. Özge Aktaş Mazman “İstanbul’a 1980-2000 Döneminde Ülke İçinden Gelen Göçmenlerin Sosyo-Ekonomik Profilleri”; 19 Mart’ta Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mimarlık Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Namık Erkal “Dakîk-i Has Kapısı: İstanbul Unkapanı’nın Mimari Hikayesi” başlıklı konuşma yaptılar.

Bir Akşam Tabu Oynadılar Geçtiğimiz yıl Sinema-TV Yüksek Lisans Programı’ndaki Introduction to Filmmaking dersi dahilinde çekilen kısa film TABU, İstanbul Film Festivali’nde Hisar Kısa Film Seçkisi dahilinde gösterilecek. TABU/TABOO-Yönetmen: Mehmet İrfanoğlu/2014/Renkli Colour/8. Özet: Kızlı erkekli altı yakın arkadaş bir akşam tabu oynamaktadır. Aman ne kadar da ayıptır. Anlatmalı, anlamalıdırlar. Anlatma cüretleri cezasız kalmamalıdır.


K

Fabrika Kızı

urumsal Sosyal Sorumluluk - Komşuluk Hakkı Projesi’nde bu yıl Cibali bölgesinde yaşayan ve çalışan kız çocuklarının objektifinden ‘Fabrika Kızı’ hikayesi, fotoğraf karelerine yansıdı. Proje kapsamında Cibali bölgesinde oturan ve çalışan 11 işçi kıza, Canon Eurasia desteğiyle proje koordinatörü Ulaş Tosun tarafından 2 ay boyunca belgesel fotoğraf dersleri verildi. Ardından başta iş hayatları

olmak üzere gündelik hayatlarını fotoğraflamaları sağlandı. 21. yüzyılın fabrika kızlarının eserleri kendisini kadın ayrımcılığına karşı sorumlu hisseden Sezen Aksu, Hasan Bülent Kahraman, Sevda Alankuş, Cüneyt Özdemir, Bora Ayanoğlu gibi tanınmış isimler tarafından öyküleştirildi. Çalışmanın sonunda ise fotoğraflar 11 Mart’ta Cibali Kampüsü’nde ‘Fabrika Kızı’ sergisinde bir araya getirildi.

Üniversitede Derse Girmek İster Misin? Khas, bu yıl da aday öğrencilere yönelik olarak ‘Üniversitede Derse Girmek İster misin?’ etkinliğini hem Cibali’de yer alan fakülteler nezninde hem de ilk kez Selimpaşa Kampüsü’nde yer alan Uygulamalı Bilimler Fakültesi kapsamında gerçekleştirdi. Üniversiteye hazırlık aşamasındaki lise öğrencilerinin fakülteler ve bölümler hakkında daha detaylı fikir sahibi olmaları ve en önemlisi kendilerine uygun mesleki seçimler yapabilmeleri için üçüncü kez düzenlendi.

{

14 Mart: Cüneyt Özdemir ile Televizyon Gazeteciliğinin 5N1K’sı Cibali Kampüsü’nde başladı.

23 Mart: İnvemo işbirliği ile düzenlenen IOS Uygulama Geliştirme Sertifika Programı Cibali Kampüsü’nde Mac Lab’da başladı.

28 Mart: Yaşam Boyu Eğitim Merkezi Anadolu Yemekleri Atölyesi workshopları başladı.

Haberler / Etkinlikler

{

Türk Dili Dersi Koordinatörlüğü, geçtiğimiz sene 100. doğum yılı olan yazar Orhan Kemal’i andı. 24 Mart’ta Akademik Yazı Merkezi’nde (Writing Center) uzman olarak görev yapan N. Buket Cengiz, Leiden Üniversitesi’nde yapmakta olduğu doktora çalışmasının bir bölümünü oluşturan Orhan Kemal romancılığı üzerine ‘Evlerden Biri’ romanı odaklı bir söyleşi gerçekleştirdi. “Evlerden Biri: Cibali Sokak No:20” başlıklı söyleşi Cibali’den fotoğraflar eşliğinde yapıldı.

Khas’tan Bilgilendirme Seminerleri

Khas akademisyenleri 26 Mart’ta Beykent Doğa Koleji öğrencileri ile bir araya gelerek, bölüm ve meslek seçimlerini değerlendirdi. Khas öğretim üyesi Doç. Dr. Lerna Yanık, Kocaeli Bahçeşehir Koleji 6. Kariyer Günleri’nde Uluslararası İlişkiler bölümünü anlattı. Uluslararası İlişkiler öğretim üyesi Prof. Dr. Mitat Çelikpala, Kocaeli Bahçeşehir Koleji’nde lise öğrencilerine değişen dünya ve Türkiye’de kariyer yolculuğunu anlattı.

01 - 31 MART 2015 | NEWSLETTER KHAS | 5


Haberler / Etkinlikler

Khas Kürek Takımı Birinci Oldu

B

u yıl 12.’si düzenlenen ‘Kadir Has Üniversitesi Kürek Yarışları’nda, Khas 30 puanla rakiplerini geride bırakarak birinci oldu. Yarışlar Khas Rektörü Prof. Dr. Mustafa Aydın ve Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı İlhami İşseven ile birlikte çok sayıda sporseverin katılımıyla gerçekleşti. Üniversite takımları ve spor kulüpleri, Haliç ile Tarihi Yarımada’nın zengin görselliğinin de izlenebildiği 6 kulvarlı 1.000 metrelik parkurlu yarışta Khas Kürek

Takımı, Boğaziçi Üniversitesi Kürek Takımı, İstanbul Ticaret Üniversitesi Kürek Takımı, Koç Üniversitesi Kürek Takımı ile birlikte Fenerbahçe Spor Kulübü, Şişecam Çayırova ve Türk Balıkadamlar kürek takımının da içlerinde yer aldığı 7 takım yarıştı.

Khas’tan Pekin’e The Study Road ekibi Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsü önünden başlayarak 12.500 km bisiklet yolculuğu ile Pekin’e ulaşacak. Bu yolculuk Cibali Kampüsü önünden başladı ve yaklaşık altı ay sonra Pekin’e ulaşacak.

Artık Kendilerini Koruyabilirler Krav Magen Self Defence Club öğrencileri Grand Master Avi Abeceedon’la (DAN 10) tüm gün uygulamalı Kentsel Yaşam ve Bireysel Güvenlik Semineri sonrası sertifikalarını aldı.

Khas Mart 2015 Spor Başarıları Üniversitelerarası II. Lig’de Gedik Üniversitesi’ni 66 - 65 yenerek finale kalan Erkek Basketbol Takımı, Kavram Üniversitesi’ni 55-65 yenerek şampiyon oldu. Khas Bayan Masa Tenis Takımı, Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası’nda Dicle ve Ordu Üniversitesi’ni 3-1 yenerek gruptan birinci çıktı.

Khas Fotoğraf Konuşmaları “Türkiye’de Kadın Fotoğrafçı Olmak” başlığıyla Mesude Bülbül ve Ebru Aslan’ın konuk olduğu Khas Fotoğraf Konuşmaları etkinliği 25 Mart’ta yapılırken, Word Press 2014’de iki dalda birden ödül alan Agence FrancePresse (AFP) Türkiye Fotoğrafçısı Bülent Kılıç’ın ‘Şiddet Haber ve Fotoğraf’ başlığı ile 31 Mart’ta Cibali Kampüsü’nde yapıldı.

6 | 01 - 31 MART 2015 | NEWSLETTER KHAS

Bilgi Merkezi de Sergilendi Fotoğrafçı Ümit Oğuz Göksel’in 51. Kütüphaneler Haftası kapsamında gerçekleştirdiği ‘Fotoğraflarla İstanbul Kütüphaneleri’ isimli sergisi 30 Mart’ta Cemal Reşit Rey’de açıldı. Kadir Has Bilgi Merkezi de Osmanlı dönemine ait kütüphanelerden modern üniversite kütüphanelerine kadar 12 fotoğraflarının yer aldığı sergide fotoğrafı yer alan kütüphaneler arasında yer aldı.


H

areket Atölyesi Topluluğu’nun Külkedisi masalından yola çıkarak oluşturduğu yeni oyunu 30 Mart’ta Sahne Khas’ta oynandı. Topluluk kadın psişesi, antropolojik çözümlemeler ve hikaye anlatımı açısından külkedisine yeniden bakarak, kendilerine ait bir masal yazdılar. Kül-Kadın, Hareket Tiyatrosu Topluluğu’nu oluşturan 30-75 yaş arası kadınların kendi hafızalarındaki Külkedisi ile ilgili imgelerden yola çıkarak yazdıkları bir masal olmasının yanında, çalışmada röportajları kullanılan ve sesleriyle var olan birçok kişinin de katkısıyla oluşan bir hareket tiyatrosu. Bu seslerin sahipleri İstanbul şehrinin şu semtlerinde yaşamaktalar (İstanbul’un Külkedisi semtleri): Balat, Cibali-Kadir Has Üniversitesi, Zekeriyaköy, Kocamustafapaşa, Erenköy, Beyoğlu, Kadıköy, Başakşehir, Kurtuluş, Gazi Mahallesi, Heybeliada.

Köprüde Buluşmalar

Haberler / Etkinlikler

Kadının Kül Hali

...Kısa...Kısa...Kısa...

34. İstanbul Film Festivali kapsamında düzenlenen Köprüde Buluşmalar bu yıl 11-17 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Köprüde Buluşmalar, Türkiye’den yapımcı, yönetmen ve senaristleri, Avrupalı sinema profesyonelleriyle bir araya getiren Köprüde Buluşmalar, sinemacılara yeni uzun metraj projelerinin ve post-prodüksiyon aşamasındaki filmlerinin ilk uluslararası sunumunu yapmaları için olanak yaratırken, ortak yapımlar için de zemin hazırlamayı amaçlıyor. Köprüde Buluşmalar Fimlerinden Yozgat Blues ve Zefir’in yönetmenleriyle söyleşiler 5 Mart’ta Cibali Kampüsü Sinema B’de yapıldı.

Adres : Kadir Has Caddesi Cibali Haber : Sena Ural 34083 İstanbul Fotoğraf : Ulaş Tosun Tel : 212 533 65 32 Tasarım : Birsen Duyar Akdemir E-mail : newsletter@khas.edu.tr Yöneten : Ayten Görgün Smith Web : http://www.khas.edu.tr

01 - 31 MART 2015 | NEWSLETTER KHAS | 7

Newsletter Khas 64  
Newsletter Khas 64  
Advertisement