Page 1

15-30 Nisan 2014 / Sayı 52

Kayıp Dillerin Fısıldadıkları

K

adir Has Üniversitesi Rezan Has Müzesi, yazının evrimine ışık tutacak çok özel bir sergiyi daha sanatseverler ve tarih meraklıları ile buluşturdu. Yazının resim olarak doğuşundan bugüne kadarki serüveninin gözler önüne serildiği, yazının ve dilin toplumlar üzerindeki etkisinin anlatıldığı Kayıp Dillerin FısıldadıklarıII Sergisi 24 Nisan-1 Temmuz tarihleri arasında ziyaretçilere açık olacak. Sergi, Rezan Has Müzesi’nin yayın sponsorluğunda bulunduğu uluslararası arkeoloji dergisi Actual Archaeology Magazine Anadolu’nun Kayıp Dilleri kapak konulu son sayısı ile paralel yürütülüyor.

Kadir Has Üniversitesi ve The Helping Trooper sosyal dayanışma girişimi tarafından düzenlenen ‘4. Has Imperium-Onlar Birer Dilek Tuttu, Biz Gerçekleştiriyoruz!’ projesi 26 Nisan’da Cibali Kampüsü’nde gerçekleşti. space to write...

500 Dilek

Engele Takılmadan Gerçekleşti

T

omurcuk Vakfı’nda rehabilitasyon gören 115 zihinsel engelli, Down Sendromlu, otizmli çocuk ve gençlerin birer dileklerini gerçekleştirmek üzere yürütülen ‘4. Has Imperium -Onlar Birer Dilek Tuttu, Biz Gerçekleştiriyoruz!’ projesi Cibali Kampüsü’nde gerçekleşti. Zihinsel engelli çocuk ve gençler tarafından kurulan özel bir panayırda aileleriyle birlikte yüz boyama, pamuk şekeri gibi çeşitli aktivitelerle eğlenceli bir gün geçirdiler. Tomurcuk Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Sernur Karagöz ve Khas Film ve

Drama Yüksek Lisans öğrencisi oyuncu Emre Kızılırmak’ın katılımıyla düzenlenen etkinlik gönüllüler tarafından alınan hediyeleri sahiplerine verilmesi ve perküsyon şov ile devam etti. Kadir Has Üniversitesi ve The

Helping Trooper ortak çalışmasıyla 4 yılda 500’den fazla bedensel ve/veya zihinsel engelli, Down Sendromlu ve otizmli çocuk ve gencin birer dileği gerçekleştirildi ve projenin diğer okullara yayılmasında öncü olundu.

Mezuniyet Balosu Çağrısı Khas Mezuniyet Balosu bu yıl 11 Haziran

çarşamba Çırağan Sarayı’nda gerçekleşecek. Detaylı bilgi için Etkinlik Koordinatörü Nazlı Öztoksoy ile iletişime geçilebilir: nazli.oztoksoy@khas.edu.tr

15 - 30 NİSAN 2014 | NEWSLETTER KHAS | 1


Haberler / Etkinlikler

Mobil Öğrenme Dünya Konferansı Khas’da

In Cooperation with Boğaziçi University and Kadir Has University

13 World Conference on Mobile and Contextual Learning th

November 3-5 , 2014 Kadir Has University, Conference Center- Istanbul, Turkey

International Association for Mobile Learning (IAMLEARN) Derneği, Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller www.mlearn.org Eğitimi Bölümü ve Kadir Has Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ile ortak olarak Kadir Has Üniversitesi Kongre Merkezi’nde 3-5 Kasım 2014’te uluslararası “13th World Conference on Mobile and Contextual Learning” Konferası düzenlenecek.

II. Teknoloji Ödülleri Sahiplerini Buldu

Khas Mühendislik Kulubü tarafından 22 Nisan’da Cibali Kampüsü’nde düzenlenen II. Teknoloji Ödülleri Sahiplerini buldu. Kadir Has Üniversitesi öğrencileri teknolojiyi en iyi kullanan gazeteci ödülünü Fatih Portakal’a, en iyi teknoloji yazarı ödülünü Serdar Kuzuloğlu’na, en iyi haber sitesi ödülünü ise Haberler.com’a verdi. Khas Pusula Haber ise ‘İnternet Gazeteciliği ve Sosyal Medya’ paneli sonrasında Fatih Portakal ile sosyal medya üzerine bir konuşma yaptı.

Yeni Enstitü Müdürleri Atandı İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Mitat Çelikpala, Khas Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü; Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Zeki Ayağ Khas Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü görevlerine atandılar.

2 | 15 - 30 NİSAN 2014 | NEWSLETTER KHAS

K

onferans teması “Mobile as Mainstream-Towards Future Challenges in Mobile Learning” olarak belirlendi. Günlük yaşamın kaçınılmaz bir parçası olan teknolojiyi eğitim alanında sunulan hizmetlerde en uygun şekilde kullanmak gerekiyor. Kongrede mobil teknoloji kullanımının en karmaşık konularını ele alırken, ortaya çıkan uzantıların tartışılması umuluyor. Konferans ayrıca katılımcılarına teknoloji tarafından yaratılan sanal bağlamların insan iletişimi ve eğitimini ne kadar kökten bir biçimde değiştirmekte olduğu üzerinde düşünme ve tartışma fırsatları sunacak. Konferansın ev sahipliğini Kadir Has Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi yapıyor. EasyChair başvuru sistemi üzerinden yapılacak olan bildiri başvuruları için son başvuru tarihi: 2 Mayıs 2014. Ayrıntılı bilgi için http://mlearn.org/ adresini ziyaret ediniz.

Yeni Medyanın Sadık Kitlesi

B

u yıl üçüncüsü gerçekleştirilen Kadir Has Üniversitesi Yeni Medya14 Konferansı’na 10 konuşmacı ve panelist, 300 salon, 1150 web tv canlı yayın izleyicisi ve sosyal medya platformlarında yaklaşık 5 bin paylaşımla geçen yıllardan çok daha kapsayıcı ve etkileşimli bir performansla tamamlandı. Ayrıca yeni medya ve girişimcilik konularında öğrencilerini bilgilendirmek isteyen iki lise grubu da konferansa dinleyici olarak katıldı. Khas Yeni Medya Bölümü öğretim görevlisi İsmail Hakkı Polat “şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki, bu yılki konferansımızla birlikte, gelecek yılları beklediğini ifade eden sadık bir kitle yarattık” dedi. Khas İletişim Fakültesi Yeni Medya Bölümü ve Yeni Medya Kulübü tarafından 29 Nisan’da Cibali Kampüsü’nde ortaklaşa olarak gerçekleştirilen konferansın bu yılki teması “Yeni Medya ve Girişimicilik” idi. Konferansta internet ve mobil iletişim ortamlarının çeşitli alanlardaki dönüştürücü etkilerinin ortaya çıkarılması amaçlandı. Medya

ve girişimcilik ilişkisi; gerek teorik gerekse pratik birikim ve deneyimleriyle paylaşan seçkin girişimci, yatırımcı ve uzmanların Türkiye ve dünyadan örneklerle anlatıldı.


P

rof. Dr. Nihat Berker, Fizik ve Kimya’dan çifte lisansını Massachusetts Institute of Technology’den (MIT) aldı. University of Illinois’de doktora ve Harvard Universitesi’nde doktora sonrası araştırma çalışmalarından sonra, MIT’de 20 yıl öğretim üyeliği yaptı. 1999’da Türkiye’ye kesin dönüş yapan Berker, İTÜ’de Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığı ve Koç Üniversitesi’nde öğretim üyeliği yaptı. 2009’dan bu yana Sabancı Üniversitesi Rektörlüğü yapan Berker hem üniversite ve hem lise öğrencilerine, fizik ve sosyal bilim dersleri vermeye, onlarla beraber araştırma projeleri yapmaya ise devam ediyor.

National Geographic’in Kaşifinden Söyleşi

Sabancı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Berker’in ‘İnsan Odaklı ve Girişimci Eğitim-Araştırma’ semineri 24 Nisan’da Cibali Kampüsü’nde gerçekleşti.

“Avrupa Entegrasyon Sürecini Konuşalım”

Haberler / Etkinlikler

Sabancı Üniversitesi Rektörü, konuğumuzdu

Her yıl düzenlenen Avrupa Günü kutlamaları kapsamında, Khas Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Çalışmaları Merkezi (CIES), Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği ve Karaköy Enstitüsü; Avrupa Entagrasyon sürecini, bu sürecin etkilerini ve hali hazırda hayatlarımızı nasıl etkilediğini konu alan tartışma paneli düzenliyor.

N

ational Geographic Kaşifi Thomas Culhane ‘Bosh Çevre Seminerleri’ kapsamında Cibali Kampüsü’nde ağırlandı. Culhane, iklim değişikliği, çevre koruma ve sürdürülebilirlik konularında 16 Nisan’da öğrencilerle söyleşi gerçekleştirdi. Söyleşide, özellikle yeşil teknolojiler ve güneş enerjisi konularına vurgu yapan Culhane, kurucusu olduğu sivil toplum örgütü Solar C.I.T.I.E.S ile Kahire’de yoksulların yaşadığı mahallelerde, evlerin çatılarına güneş enerjisiyle çalışan su ısıtıcıları yerleştirmek gibi projeler gerçekleştiriyor. Cibali Kampüsü’nde verdiği seminerde evde enerji ve su tasarrufu yapmanın öneminden bahseden Culhane, büyük şehirlerde özellikle daha az gelişmiş mahallelerinde halkı bu konuda eğiterek, çevre kirliliğine neden olabilecek her türlü evsel atığın nasıl yenilenebilir yakıt ve gübreye dönüştürülebileceğini anlattı ve eğitim sisteminin üzerinde durdu.

{

A

vrupa’da her yıl 9 Mayıs’ta kutlanan Avrupa Günü, barış ve birliği vurgular. Bu tarih, tarihi ‘Schuman Deklerasyonu’nun da yıl dönümüdür. Fransız Dışişleri Bakanı Robert Schuman 1950’de Paris’te yaptığı konuşmasında kendisinin fikri olan Avrupa milletleri arasında savaşı düşünülemez hale getiren politik işbirliğinden bahseder. Schuman Deklerasyonu bugünün Avrupa Birliği’ni yaratan bir eylem olarak değerlendirilir. Bu panelde de Türkiye’deki iş hayatı, akademi, STK, medya ve öğrenci topluluklarını temsil eden Avrupa Birliği meselesinde kilit paydaşlar bulunacak. Her bir katılımcı Avrupa Entegrasyon sürecinin onların uzmanlık alanlarını nasıl etkilediği ve hala nasıl etkilemeye devam ettiği hakkında konuşacak. Türkçe yapılacak olan panel, 8 Mayıs’da saat 13:30-15:30 saatleri arasında Cibali Kampüsü’nde Galata Salonu’nda gerçekleşecek.

Senin İçin Düşünüyorum

{

Khas Sanat ve Tasarım Fakültesi 10. Yıl Etkinlikleri Kapsamı’nda görsel sanat profesörü Carol Irving, “I am Thinking for You” (Senin İçin Düşünüyorum) başlıklı bir konuşma yaptı. Sanatçının 20 yıllık projeleri ve çalışmalarını kapsayan konuşma 29 Nisan’da Cibali Kampüsü’nde gerçekleşti.

15 - 30 NİSAN 2014 | NEWSLETTER KHAS | 3


Haberler / Etkinlikler

İstanbul ve Kent İmajı İstanbul Çalışmaları Merkezi tarafından gerçekleştirilen Conversations seminerleri kapsamında Cibali Kampüsü’nde 17 Nisan’da Evinç Doğan “The Impact of a Mega-Event on the City Image: Istanbul European Capital of Culture 2010”; 24 Nisan’da ise Kalliopi Amygdalou “Rewriting the ‘West’ and the ‘National’ Past: Architectural and Urban Transformations in Early 20th-Century Izmir and Thessaloniki” başlıklı bir İngilizce konuşma yaptı. Ayrıca İstanbul Çalışmaları Merkezi ve Khas Radyo-TV-Sinema Bölümü tarafından 30 Nisan’da “Agoraphobia” başlıklı film gösterimi yapıldı. Yönetmen İmre Azem’in Ekümenepolis’in ardından ikinci filmi olan Agoraphobia’nın gösterimi ve ardından yönetmen ile söyleşi, Cibali Kampüsü’nde gerçekleşti.

Yardımcı Doçent Oldular Khas İletişim Fakültesi öğretim görevlilerinden Dr. Eylem Yanardağoğlu ve Dr. Defne Tüzün yardımcı doçentlik kadrolarına atandılar.

T

2014 Türk-Alman Bilim Yılı

ÜBİTAK, “2014 Türk-Alman Bilim Yılı” kapsamında üniversiteler tarafından yurtiçinde düzenlenen ulusal ve uluslararası çalıştay ve seminerlere TÜBİTAK-BİDEB tarafından 2223-D programı kapsamında destek verecek. Etkinlik desteği üst sınırı uluslararası nitelikteki etkinlikler için 50 bin TL olarak saptandı. Etkinlik başvuruları için belirlenen öncelikli alanlar: “Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Üretim Teknolojileri, Ulaşım, Sağlık Araştırmaları, Enerji, Gıda ve Tarım, İklim Değişikliği, Çevre Teknolojileri ve Demografik Değişim” olarak belirlendi. Etkinliklere Türkiye ve Almanya dışında üçüncü bir ülkeden katılımlar destek kapsamında bulunmuyor. Çağrı 1-16 Mayıs tarihleri arası açık.

4 | 15 - 30 NİSAN 2014 | NEWSLETTER KHAS

UİK 10. Yıl Kongresi

U

luslararası İlişkiler Konseyi (UİK) tarafından 2005 yılından bu yana iki yılda bir düzenlenen Uluslararası İlişkiler Çalışmaları ve Eğitimi Kongresi’nin altıncısı, UİK’in kuruluşunun 10. yıldönümü çerçevesinde, “Türkiye’de Uluslararası İlişkilerin Dünü, Bugünü, Geleceği” ana temasıyla ve Yaşar Üniversitesi işbirliğiyle, 17-20 Nisan’da İzmir Çeşme’de gerçekleşti. Kongre’de, Kadir Has Üniversitesi ve Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikaları Merkezi sponsorluğunda “Türk Dış Politikası’nın Dünü, Bugünü, Yarını” başlıklı bir de özel oturum düzenlendi.

En Başarılı Genç Kuşak Sanatçısı Afife Ödülleri’nde ‘Yılın En Başarılı Genç Kuşak Sanatçısı’ ödülünü kazanan Kadir Has Üniversitesi Tiyatro Bölümü öğrenci Ecem Uzun’u kutluyoruz.

Genç Sen Gel! 12 Mayıs’da 18.00’da Selimpaşa Kampüsü’nde Kadir Has Üniversitesi Ritim Tut K ve Belgesel Gösterimi gerçekleştirilecek.

Kızılay’a Kan Bağışı 24 Nisan günü Kızılay ile Kadir Has Üniversitesi İnsan Hakları ve Demokrasi Kulübü’nün ortak çalışması sonucu düzenlenen kan bağışı kampanyasında 38 kişi kan bağışında bulundu.


Khas Spor Çalışmaları Merkezi’nin aylık bülteni SÇM’nin altıncı sayısı çıktı

Haberler / Etkinlikler

/KhasSCM

Herkese bol sporlu günler dilerim. Emir Güney Spor Çalışmaları Merkezi Müdürü

@KhasSCM

Nisan 2014, Sayı 6

“Futbolda İyi Yönetişim: Avrupa Birliği ve İngiltere Modelleri” konferansı 5 Nisan 2014 tarihinde Sean Hamil ve Dr. Borja Garcia’nın katılımlarıyla Kadir Has Üniversitesi’nde düzenlendi.

Editörün Köşesi Bir sezonun daha sonuna geldik. Her hafta başında hafta sonunu gözledik, Cumartesi-Pazar’ı iple çektik. Hafta sonları uykumuzdan feragat ettik, güne erken başladık. Ve nihayet finali 6 Nisan’da yaptık, bu seneki derslerimizi bitirdik. 30 Kasım 2013’te başladığımız 2013/14 dönemi sertifika programlarımıza 15 hafta sonu ve 120 saatin ardından 6 Nisan 2014’te Dr. Levent Bıçakcı’nın kapanış dersiyle son verdik. Derslerin bitimiyle bu sene programlarımıza kayıtlı olan 103 öğrencimiz mezuniyet sınavlarına girdiler ve mezun oldular. 2005 yılında başladığımız sertifika programlarımızdan toplamda 700’ü aşkın öğrencimizi mezun ettik. Birçok mezunumuza spor sektöründe iş ve staj imkanları sağladık, kimine destek olduk, bağlantı kurduk, kimisiniyse akademik kariyere yönlendirdik, referans olduk. Bugüne kadar yapamadığımız bir şey ise tüm mezunlarımızı ve eğitmenlerimizi bir araya getirip iletişim ağımızı kuvvetlendirmekti. Bunu da 10 Mayıs 2014’te düzenleyeceğimiz ‘Spor Çalışmaları Merkezi Mezunlar Günü’ ile başaracağız. Bu sene ilkini düzenleyeceğimiz mezunlar gününde 2005 yılından bu yana verdiğimiz tüm mezunları ve programlarımızda bizlere destek olan eğitmenlerimizi bir araya getireceğiz. Böylece hem mezunlarımız hem de spor sektöründe ve akademide emek veren eğitmenlerimizin ilişki ağlarını güçlendireceğiz. Eğer siz de Spor Hukuku, Spor Yönetimi, Spor Hukuku & Yönetimi veya Spor İletişimi sertifika programlarımızdan birinden mezunsanız veya bu programlarda eğitim veren kadromuzda bulunduysanız sizi de bu etkinliğimize bekliyoruz. Detaylı bilgi için bültenin dördüncü sayfasındaki haberi inceleyebilirsiniz. Sertifika programlarımızın kapanış haftasında düzenlediğimiz “Futbolda İyi Yönetişim: Avrupa Birliği ve İngiltere Modelleri” konfernasında Sean Hamil ve Dr. Borja Garcia misafirimizdi. Bizlerle İngiltere özelinde ve Avrupa Birliği ekseninde sporda yönetişim modellerini ve uygulamadan örnekleri paylaşan Hamil ve Garcia, konferansa katılan 180’i aşkın katılımcıya paha biçilemez bilgiler verdiler. Önümüzdeki dönemlerde de uluslararası uzmanların katılacağı bu tip etkinlikler düzenlemeye devam edeceğiz.

Futbolda İyi Yönetişim Konferansı Kadir Has’da Düzenlendi

S

por Çalışmaları Merkezi’nin 2013-2014’te yedincisini düzenlemiş olduğu Spor Hukuku ve Yönetimi Sertifika Programı’nın bir etkinliği olarak gerçekleştirilen “Futbolda İyi Yönetişim: Avrupa Birliği ve İngiltere Modelleri” konferansı 5 Nisan’da Kadir Has Üniversitesi Kadir Has Kampüsü’nde düzenlendi. Londra Üniversitesi Birkbeck Spor Yönetimi Merkezi (Sports Business Centre) Müdürü Sean Hamil ve Loughborough Üniversitesi Spor Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Yard. Doç. Dr. Borja Garcia Garcia’nın ‘Futbolda İyi Yönetişim’ ana teması altında gerçekleştirdikleri sunumlara katılım yoğun oldu. Progama kayıtlı sertifika öğrencilerinin yanı sıra spor sektöründen ve medyadan yaklaşık 180 kişi katıldı. 11:00’da başlayan ilk sunumda Sean Hamil, katılımcılara İngiltere’de futbolun yapılanması ve yönetişim modellerini anlattı. Hamil, Premier Lig’in yönetimi, kulüp-taraftar ilişkileri ve Premier Lig’in yayın ihalesi ile ilgili örnekler üzerinden verdiği bilgilerin ardından Türkiye’deki durumu da analiz

etti. Soru-Cevap kısmının ardından konferansın ilk bölümü sona erdi. 13:30’da başlayan ikinci oturumda ise Dr. Boja Garcia Garcia, Avrupa Birliği’nde sporun ve özelde futbolun yönetişim modellerinden bahsetti. Dr. Garcia, Avrupa Birliği’nde tarihsel gelişim çerçevesinde Avrupa spor politikaları, spor yönetimi alanında uygulanan uluslar-üstü anlaşmalar ve geçmiş dava örnekleri üzerinden Avrupa’da sporun yönetişimini inceledi. Katılımcıların soruları yanıtlayan Dr. Garcia’nın sunumunun sona ermesiyle birlikte konferans da sona erdi. Konferansın sona ermesi ile online kaydını zamanında gerçekleştirmiş katılımcılara sertifikaları takdim edildi. Önümüzdeki dönemlerde düzenlecenek etkinlikler, konferanslar ve eğitim programları ile ilgili detaylı bilgi alabilmek için Spor Çalışmaları Merkezi’nin websitesindeki ‘Etkinliklerden Haberdar Olun’ formu doldurulmalıdır. Website:http://scm.khas.edu.tr Facebook:/groups/KhasSCM Twitter:@KhasSCM mail:scm@khas.edu.tr

NİSAN 2014 | HABER BÜLTENİ SÇM

Chefschool’dan Perho’ya

Kadir Has bünyesinde bulunan Chefschool mezunu Esra Zeynep Ergin, Helsinki’nin köklü aşçılık okullarından Perho’da Türk Mutfağı Haftası’nda Türkiye’yi temsil etti.

H

elsinki’nin Finlandiya ve Baltık Ülkeleri’nden sorumlu Kültür ve Tanıtma Müşavirliği’nin davetiyle, Türkiye-Finlandiya Diplomatik ilişkilerinin 90. yılı vesilesiyle, Finlandiya’nın köklü aşçılık okullarından Perho’da 22-26 Nisan’da düzenlenen Türk Mutfağı Haftası’na Chefschool mezunu Esra Zeynep Ergin ve İsmail Özkapu, Türkiye’yi temsil ettiler.

Şef Ergin ve Özkapu, Osmanlı mutfağından örneklerden, günümüzde her evde pişen yemeklere, Anadolu’nun çeşitli köşelerinden gelen zeytinyağlılardan mezelere kadar geniş bir yelpazede yemeği ve ürün çeşidini Perho şefleri ve öğrencileri ile pişirip, workshoplar ve özel davet yemeklerinde Türk mutfağını Enstitü Restaurant yorumuyla sundular.

Sporun Mezunları Buluşuyor

K

has Spor Çalışmaları Merkezi olarak 2005’ten bu yana spor hukuku, spor yönetimi ve spor iletişimi ana alanları başta olmak üzere sporun birçok alanında farklı eğitim programları açtı, açmaya da devam ediyor. Geride bıraktıkları dokuz senede 700’den fazla mezun 100’den fazla eğitmenle birlikte spor sektörünü büyütmeye ve geliştirmeye çaba gösterdi. Önümüzdeki yıllarda da bu çabayı arttırarak devam ettirecekler. Geride bıraktığıkları yıllarda oluşturdukları birikimi daha verimli nasıl kullanabileceğiklerinin yollarını ararken bir Mezunlar Günü düzenleme fikri ortaya çıktı. Bu yıl ilk kez düzenleyecekleri Spor Çalışmaları Merkezi Mezunlar

Spor Çalışmaları Merkezi

MEZUNLAR GÜNÜ

1

Kadir Has Üniversitesi öğrencilerinin hazırladığı haberlerden oluşan Cibali Postası’nın 10. sayısı çıktı.

13-20 Nisan: Jean Paul Sartre, Behçet Necatigil ve diğerleri; 21-27 Nisan: William Shakespeare, Murathan Mungan ve diğerleri, 28 Nisan-4 Mayıs: çok yakında yaşamını yitiren Kolombiyalı yazar Gabriel Garcia Marquez, Mina Urgan ve diğerleri ‘Haftanın Yazarları’ idi. K h as Bilgi Merkezi

GABRIEL GARCIA MARQUEZ ANISINA

(1927- 17 Nisan 2014)

Haftanın yazarları

28 Nisan- 04 Mayıs 2014

MİNA URGAN

Haberler / Etkinlikler

…Kısa...Kısa…Kısa…

1 Mayıs 1915-2000

Urgan İstanbul’da doğdu. İngiliz edebiyatının en önemli eserlerini Türk literatürüne kazandırmıştır. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fransız Filolojisi bölümünü bitirdi. Urgan, çevirmen ve yazar olarak vasıfları, geniş bakış açısı, Türkçe ve İngilizce'ye hakimiyeti, edebiyata kazandırdıkları ile duayen olarak görüldü. Urgan'ın seksen üç yıllık bir ömrün anı ve tanıklıklarını bir araya getirdiği ve yakın tarihi anlattığı Bir Dinozorun Anıları 74 baskı yaparak çok satan romanlar arasına girdi. Bir Dinozorun Anıları, anıların eksenine Mîna Urgan'ı oturmakla birlikte Atatürk'ten Halide Edip'e, Necip Fazıl, Abidin Dino, Neyzen Tevfik, Sait Faik ve Yahya Kemal'den Ahmet Haşim'e sayısız tanıklık ve bu tanıklık aracılığıyla çizdiği panoramayla da çok önemli bir belge niteliği kazanmıştır. Urgan’ın Khas BM’de bulunan eserleri için tıklayınız.

Kolombiya'nın Aracataca kentinde doğdu. Yayınlanan ilk önemli yapıtı Yaprak Fırtınası idi. Yazar en tanınmış romanı Yüzyıllık Yalnızlık’ı(1967) Meksika’ya ilk gidişinde yazdı.

ABDÜLHAK ŞİNASİ HİSAR

(1887-3 Mayıs 1963)

NOVALIS

(1772- 25 Mart 1801)

Yüzyıllık Yalnızlık'taki bir bölümden etkilenerek yazdığı öykülerini İyi Kalpli Erendina(1972) adlı kitapta toplayan yazar daha sonra sırasıyla Mavi Bir Köpeğin Gözleri (1972), Başkan Babamızın Sonbaharı (1975), Kırmızı Pazartesi (1981), Kolera Günlerinde Aşk (1985), Labirentindeki General (1989) yayınladı. Nobel ödüllü yazar kendi çalışma tarzını “En önemli şey ilk paragraftır. İlk paragraf için aylarımı harcamışımdır. Bir kez istediğimi elde ettim mi, gerisi arkadan gelir.”cümlesini sarfederek özetlemiş ve “Albaya Mektup Yok” (1961) bu çabayla damıtılmış sade, etkileyici bir anlatımla okurlarına sunmuştur.

Khas BM’deki eserleri için tıklayınız

Khas BM’deki eserleri için tıklayınız.

Gabriel Garcia Marquez’in’ın

Khas BM’de bulunan eserleri

-

Albaya mektup yok Aşk ve öbür cinler Başkan babamızın sonbaharı Bri kaçırılma öyküsü İyi kalpli Erendira

Khas BM’de bulunan eserleri için tıklayınız.

Abdülhak Şinasi Hisar’ın

Khas BM’de bulunan eserleri

-

Boğaziçi yalıları Fahim Bey ve biz Geçmiş zaman edipleri Khas BM’de bulunan eserleri için tıklayınız.

Siber Güvenlik Paneli 15 Nisan’da Cibali Kampüsü’nde gerçekleşti. Panele katılan arasında Khas Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Salih Bıçakcı da yer aldı.

3. İznik Ultra Maratonu

•••

Spor Çalışmaları Merkezi Mezunları Toplanıyor! 2005 yılından bu yana aralıksız düzenlenen sertifika programlarının tüm mezunları ve eğitmenleri 10 Mayıs 2014 Cumartesi günü Kadir Has Üniversitesi’nde Mezunlar Günü’nde bir araya geliyor. UEFA Asbaşkanı Şenes Erzik, Dr. Levent Bıçakcı, Bağış Erten ve Attila Gökçe gibi programlarımızda uzun yıllar emek gösteren eğitmenlerimizin eşliğinde ilk defa tüm mezunlarımızı bir araya getiriyoruz. Uzun yıllar sürmesini ümit ettiğimiz bir geleneğin ilki olacak bu toplantı ile mezunlarımız ve eğitmenlerimizin iletişimini kuvvetlendirmek, olası iş ve staj imkanları, yeni projeler ve yeni fikirler üretebilmek esas hedefimiz. Programlarımızdan mezunsanız ve öğrencilik zamanlarınızı yâd etmek, diğer mezunlarımız ve eğitmenlerimizle iletişiminizi güçlendirmek istiyorsanız sizi de Mezunlar Günü’ne bekliyoruz.

•••

10 Mayıs 2014, Cumartesi

Günü sayesinde tüm mezunlar ve eğitmenleri birkaç saat de olsa bir araya getirmek ve farklı yıllarda mezun olan öğrencilerin iletişimini güçlendirmek amacındalar. 10 Mayıs cumartesi saat 11:00-14:00 saatleri arasında Cibali Kampüsü Cibali Salonu’nda düzenlenecek bu etkinliğe katılmak için için LCV: 0212 533 65 32 -1483 (Emir Güney veya Sevtap Erer) ya da e-mail: scm@khas.edu.tr Saat: 11:00-14:00 Kadir Has Üniversitesi, Kadir Has Kampüsü, Cibali Salonu /KhasSCM

@KhasSCM

LCV: scm@khas.edu.tr 0212 533 65 32 / 1483

scm.khas.edu.tr

Has Runners Koşu Kulübü, 18-20 Nisan’da Macera Akademisi tarafından Asics ana sponsorluğunda bu yıl üçüncüsü düzenlenen, Türkiye’nin en büyük ultra maraton organizasyonu İznik Ultra Maratonu etkinliğinde Kadir Has Üniversitesi’ni temsil etti.

15 - 30 NİSAN 2014 | NEWSLETTER KHAS | 5


Haberler / Etkinlikler

Bu yıl 3. kez düzenlenen Kadir Has Üniversitesi-Koç Üniversitesi 8 (+8 Tek) kürek yarışı 23 Nisan’da gerçekleşti. Yarışı, Koç Üniversitesi Kürek Takımı kazandı.

K

Hırvatistan’dan Birincilikle Döndüler

Dostluk Kazandı

adir Has Üniversitesi ve Koç Üniversitesi arasında 3.kez düzenlenen 8 + (8 Tek) Kürek Yarışı’ 23 Nisan Çarşamba Günü, Haliç’te Kadir Has Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Aydın’ın ve Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Umran S. İnan’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Yarış Haliç ile tarihi yarımadada yaklaşık 3 bin metrelik parkurda yapıldı. Rahmi Koç Müzesi önünden saat 10:00’da başlayan yarış Kadir Has Üniversitesi önünde son buldu. Yarışma sebebiyle Haliç deniz trafiği yaklaşık 1 saat durduruldu. Yarışın ardından düzenlenen ödül töreninde yarışın birincisi Koç Üniversitesi’ne kupayı Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı İlhami İşseven takdim etti. Khas kürek takımı; Yaşar Eralp Özkanlı, Yiğit İtmeç, Süleyman Sercan Türk, Mehmet Gökhun Karagöz, Ozan Demirdelen, Cihat Yasin

Kadir Has Üniversitesi’nin milli sporcuları Onat Kazaklı ve Besim Tolga Şahinoğlu, Hırvatistan’da düzenlenen ‘Croatia Open’ yarışlarında 2-(iki tek) kategorisinde birinci oldu.

Başarılarının Devamını Diliyoruz

Khas Voleybol Takımı, Üniversitelerarası Bayanlar Voleybol 1.Lig maçında, Koç Üniversitesi’ni 3-0 yendi.

Sevinç, Özgür Borazan, Funda Çölmekçioğlu, Eren Çakır’dan oluştu. Koç Üniversitesi kürek takımında Caner Çelik, Mertcan Karagül, İbrahim Büdeyri, Selçuk Berk Özlü, Kaan Kanlı, Buğra Can Sefercik, Mahmut Berhan Demirbilek, Oğuzhan Mete Öztürk, Ezgi Atay yer aldı.

Khas Tek Pota Basketbol Turnuvası’nın şampiyonu Cibali Heat takımı oldu. Khas Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümü 2. sınıf öğrencisi Burcu Öztürk, Boğaziçi SporFest Yarışı’nda 100 metrede birinci oldu.

Adres : Kadir Has Caddesi Cibali Haber : Sena Ural, Fahri Mestanlı 34083 İstanbul Fotoğraf : Ulaş Tosun Tel : 212 533 65 32 Tasarım : Birsen Duyar Akdemir Faks : 212 531 38 53 Yöneten : Ayten Görgün Smith E-mail : newsletter@khas.edu.tr Web

6 | 15 - 30 NİSAN 2014 | NEWSLETTER KHAS

: http://www.khas.edu.tr

Newsletter Khas 52  
Advertisement