Page 1

:

itt ää JYY

es

Jyväskylän y

ilaskunta pp

iston ylio liop

Haluan kehittää SYL:stä liiton, jonka ylioppilaskunnat kokevat omakseen ja johon he luottavat.

Mari Kröger SYL:n puheenjohtajaksi 2014


Iloinen olemus, rohkea asenne ja erinomaiset yhteistyötaidot kuvaavat mielestäni Maria parhaiten. Olen oppinut tuntemaan Marin puheenjohtajien tapaamisissa, joissa hän on näyttäytynyt sillanrakentajana ja Suomen ylioppilaskuntien liiton tulevaisuuden innokkaana visioijana. Marin palava halu kehittää liittoa entistä enemmän meidän kaikkien näköiseksi ja hänen empaattisen rautaiset johtamistaitonsa ovat vakuuttaneet minut siitä, että tämä savolaisella huumorilla höystetty nainen olisi oikea valinta liittomme johtoon.

Marjo Turunen Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja

En j

Asiantunteva, diplomaattinen, avarakatseinen ja luotettava Mari on oikea valinta kokoamaan ylioppilasliikkeen voimat yhteen tänä vaikeana aikana.

Joonatan Virtanen JYYn hallituksen puheenjohtaja 2011 Jyväskylän yliopiston hallituksen jäsen 2012–13

sillanrake

O

len Mari Kröger, 24-vuotias humanististen heenjohtajana paransin yhdistyksen hallintoa ja taloutta tieteiden kandidaatti Jyväskylästä. Sydäntä- sekä kehitin ulkopolitiikkaa hankkimalla uusia yhteisni lähellä ovat edunvalvonta, koulutuspoli- työkumppaneita ja luomalla yhteyksiä muihin järjestöitiikka, yliopiston laatutyö ja kahvi. hin. Aloitin opinnot Jyväskylän yliopistossa vuonna 2008. Vuonna 2011 pääsin ylioppilaskunnan edustajisPääaineeni on suomen kieli, ja minulla on äidinkielen ja toon, ja toimin myös oman taustaryhmäni ryhmävaskirjallisuuden opettajan pätevyys. Työ- ja luottamustoi- taavana. JYYn hallitukseen minut valittiin puheenjohmikokemukseni loivat kiinnostuksen edunvalvontaan ja tajaksi vuodeksi 2013. Mennyt vuosi JYYssä on ollut hallintoon, ja olenkin valinnut sivuaineikseni työ- ja or- yksi parhaimmista tähän mennessä: olen saanut tutusganisaatiopsykologian sekä henkilöstöjohtamisen. tua mahtaviin ihmisiin ja tehdä aidosti töitä paremman Minulla on monipuolista kokemusta luottamus- opiskelijaelämän puolesta. Minua motivoi nähdä, että henkilönä toimimisesta niin työ tuottaa tulosta. järjestöistä kuin yliopiston Kokemus järjestöissä ja Voin suositella Mari Krögeriä Suomen ylioppilaskuntien liiton puheenjohtajaksi. hallinnostakin. Aloitin aihallinnossa on tehnyt minusta Yhteistyö ylioppilaskunnan ja yliopiston välillä on nejärjestöni Sanen hallitukhyvän johtajan ja tiimipelaajan. ollut erinomaista. Muun muassa kuukausittaiset sessa fuksivuoteni keväällä. Olen johtanut erilaisia ryhmiä tapaamiset yliopiston johdon kanssa ovat osoittaneet Krögerin kyvyn hoitaa aktiivisesti ja Seuraavana vuonna minut ja järjestöjä, joten olen oppiasioihin paneutuen ylioppilaskunnan hallituksen valittiin hallituksen puheennut paljon johtamisesta: ympuheenjohtajan tehtävää. johtajaksi, ja tuossa virassa märrän erilaisia näkökulmia Matti Manninen viihdyin kaksi vuotta. Puja hahmotan suuria kokonai-

Jyväskylän yliopiston rehtori


Olen kuluvan vuoden aikana oppinut tuntemaan Marin asiantuntevana puheenjohtajana, korvaamattomana ystävänä sekä luotettavana kollegana. Mari tarttuu haasteisiin ennakko-luulottomasti ja varmalla otteella, ottaa huomioon kaikkien osapuolten näkökulmat ja argumentoi vakuuttavasti kuulijat puolelleen. Nämä ominaisuudet tekevät Marista parhaan mahdollisen valinnan SYL:n puheenjohtajaksi.

Neea Liinpää Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan hallituksen puheenjohtaja

Liittomme vahvistukoon Haluan kehittää SYL:stä

nnakkoluuloton ja empaattinen

entaja suuksia. Vahvuuksiani ovat ihmisläheisyys, joustavuus ja sovittelevuus. Olen hyvä neuvottelija ja pyrin aina löytämään yhteisiä ratkaisuja. Esimiehenä olen joustava ja tunneälykäs ihmisten johtaja, joka osaa olla myös tiukka ja vaativa. Saan ryhmän pelaamaan yhteen unohtamatta jokaisen toimijan yksilöllisyyttä. Minulla on taito motivoida sekä saada jokaisesta parhaat puolet esiin. Parhaiten tiimi toimii, kun siinä on avoin ja rehellinen ilmapiiri, ihmiset ovat motivoituneita edistämään yhteistä tavoitetta, ja esimies toimii valmentajana koko tiimille.

Mari on kunnianhimoinen, vaativa ja innostava johtaja, jossa yhdistyvät päättäväisyys ja toisten kuunteleminen. Hänen kanssaan on helppo keskustella, ja hän on loistava verkostoituja. SYL saa Marista loistavan puheenjohtajan.

Joonas Könttä Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan puheenjohtaja

liiton, jonka ylioppilaskunnat kokevat omakseen ja johon he luottavat. Liitossa sektoreiden toimijat pitävät tiiviisti yhteyttä toisiinsa paitsi sektorin sisällä myös poikkisektoraalisesti. Tavoitteena on yhteen pelaava ylioppilaskuntien kenttä, jonka yhteinen tehtävä on edunvalvonta. Yhteistyötä voidaan parantaa esimerkiksi paremman viestinnän ja kummitoiminnan keinoin. Yhteyttä voidaan pitää muun muassa nettipalaverein ja puheluin – viestittelyn ei tarvitse olla liian virallista.

Proaktiivinen vaikuttaminen SYL on valtakunnallisesti

merkittävä ja uskottava toimija. SYL:n tulee pyrkiä tekemään edunvalvontaa proaktiivisemmin: olemaan mukana päätösten valmistelussa sekä lobbaamaan kärkiään puolueille ennen kuin päätöksiä tehdään. Suhteet puolueisiin ja virkamiehiin ovat tässä työssä äärimmäisen tärkeitä. Vaikuttamistyön tulee olla hyvin suunniteltua, organisoitua ja tehokasta. Liikkeellä tulee olla hyvissä ajoin – mielellään edellä muita.

Koulutuksen vuosi 2014 Ensi vuonna puhutaan

paitsi koulutuksen maksullisuudesta myös korkeakoulutuksen määrästä ja laadusta. SYL:n tehtävä on puolustaa yhdenvertaista ja maksutonta koulutusta, joka on laadukasta ja valmentaa opiskelijat työelämän osaajiksi. Koulutuksessa tarvitaan nyt kipeästi saavutettavuutta, työelämärelevanssia sekä uudenlaista yliopistopedagogiikkaa. Tutkinnon tärkein osa on opiskelijan osaaminen.

Lue lisää: FB: www.facebook.com/ krogersyliin2014


CV

Mari Kröger

Koulutus

Työkokemus

Humanististen tieteiden kandidaatti, pääaineena suomen kieli, sivuaineina kasvatustiede, puheviestintä, työ- ja organisaatiopsykologia ja henkilöstöjohtaminen Jyväskylän yliopisto 2012

Äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja Jyväskylän normaalikoulu, 2012

Ylioppilas, Kuopion Lyseon lukio 2008

Myyjäharjoittelija Tavaratalo Carlson, Kuopio, 2008–2010

Luottamustehtävät Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja, 2013 Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan edustajiston jäsen, 2012 Jyväskylän yliopiston kielten laitoksen auditointiryhmän opiskelijajäsen, vastuualueena talous- ja henkilöstöjohtaminen, 2013 Jyväskylän yliopiston kielten laitoksen opetussuunnitelmatyöryhmän opiskelijajäsen, 2011–2012 Jyväskylän yliopiston kielten laitoksen laitosneuvoston opiskelijajäsen, 2010–2011 Yhdistyneiden kieltenlukijoiden edustajistoryhmä, ryhmävastaava & vaalipäällikkö, 2011–2012 Sane ry, hallituksen puheenjohtaja, korkeakoulupoliittinen vastaava, tiedotusvastaava, tapahtumavastaava, sihteeri, 2009–2012

Myyjä Dressmann, Jyväskylä, 2010–

Konseptikonsultti Tavaratalo Carlson, Kuopio, 2008

Kielitaito suomi: äidinkieli englanti: kiitettävä

ruotsi: hyvä ranska: kohtalainen

Harrastukset Liikunta, lenkkeily, lukeminen, suihkussa laulaminen, Siiri-koira.

Yhteystiedot Mari

mari.l.kroger@student.jyu.fi | 050 358 5194

Kampanjapäällikkö Kalle Jokinen kalle.a.jokinen@jyu.fi | 040 088 9536

Pääsihteeri Sami Tuori paasihteeri@jyy.fi | 045 138 6816

Mari Kröger SYL:n puheenjohtajaksi 2014  

Propagandaesite