__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Koulutusta el채m채n jokaiseen vaiheeseen

AJANKOHTAISKOULUTUKSET

2021

JKO

Jy v채sk yl채n k r is t illinen opis t o


Sisällysluettelo KEVÄT 2021 22.-23.1.2021 ja 19.-20.2.2021 Iloinen esiintymisen tehokurssi............................. 4 2.-3.2.2021 Yritystoiminnan ABC............................................................................. 4 9.-10.2.2021 Kirkollisen kulttuuriperinnön hoito...................................................... 4 16.2.2021 Avustamisen ajankohtaispäivä................................................................ 5 17.-18.2.2021 Ideasta kehittämishankkeeksi - hankesuunnittelun ABC.................. 5 9.-10.3.2021 Draamaa ja raamattua......................................................................... 5 23.3.2021 Kulttuurihistoriallisten kohteiden puhtauspalvelut ................................ 6 23.-24.3.2021 Parisuhteen ennaltaehkäisevä ja vahvistava tuki............................. 6 7.-8.4.2021 Hautaustoimiston markkinonti ja viestintä........................................... 6 12-13.4.2021 Video somessa -someosaajan ABC.................................................... 6 23.-24.4.2021 Deep Talk –retriitti ............................................................................ 7 23.-24.4.2021 ja 21.-22.5.2021 Minäkuva maalaten................................................ 7 26.-27.4.2021 Bible journaling.................................................................................. 7 11.5.2021 tai 8.9.2021 Metsämieli ........................................................................... 7

SYKSY 2021 6.-7.9.2021 Yhteiskunnallinen ja sosiaalinen yrittäjyys, Yrittäjän päivä.................. 8 21.9.2021 Hautausmaiden yksivuotiset kukat.......................................................... 8 22.9.2021 Luonnonmateriaalien käyttö tilojen somistuksessa................................ 8 28.9.2021 Positiivinen pedagogiikka........................................................................ 8 4.10.2021 Henkisen tuen peruskurssi 8h –SPR........................................................ 9 12.-13.10.2021 AVEKKI -väkivallan ennaltaehkäisy ja hallinta -koulutus ............... 9 9.11.2021 Kotityöpalvelupäivä.................................................................................. 9 10.-11.11.2021 Yhteisödiakoniatyö osallisuutta edistämässä.................................. 9 16.-17.11.2021 VOI PAREMMIN - Kohti kokonaisvaltaista hyvinvointia............... 10 Hygieniapassikoulutukset........................................................................................ 10 EA1 koulutukset....................................................................................................... 10

LUOVIEN ALOJEN KURSSIT

MUSIIKKI Eväitä improvisointiin............................................................................ 10 GRAAFINEN SUUNNITTELU Illustrator................................................................. 10 TEATTERI Kameranäytteleminen........................................................................... 10 Kursseille ilmoittautuminen..................................................................................... 11 Kokous-, majoitus- ja juhlapalvelut......................................................................... 12 Opiston koulutustarjonta......................................................................................... 12

2


Tervetuloa Jyväskylään tiedon ja hyvinvoinnin äärelle! Jyväskylän kristillinen opisto tarjoaa Sinulle elämyksiä, koulutusta ja ainutkertaisia oppimiskokemuksia. Olemme mukana ”uudessa normaalissa” ja pieni päivitys on aina paikallaan, jotta voit saada työhösi ja elämääsi uusia ajankohtaisia ideoita. Pidät kädessäsi kurssiesitettä, josta monenlaiset oppijat ja ihmiset löytävät itselleen sopivan kurssin tai koulutuksen. Järjestämme laadukasta koulutusta niin yksittäisen työntekijän koulutustarpeisiin kuin tarjoamaan virikkeitä koko työyhteisölle. Tämän kauden ajankohtaiskoulutustarjonnassa on erityisesti kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin ja osallisuuteen sekä yrittäjyyteen liittyviä kursseja. Tarjoamme myös eri ammattikunnalle kohdistettuja ajankohtaispäiviä. Nämä antavat mahdollisuuden tiedollisen puolen lisäksi verkostoitumiseen ja vertaistukeen. Uutuutena ajankohtaiskoulutustarjonnassa on viikonloppukurssit, perjantaista lauantaihin, kuten Iloinen esiintymisen tehokurssi, ja minäkuva maalaten. Moniammatilliset, monipuoliset, ajankohtaisia teemoja käsittelevät koulutukset haastavat itsensä kehittämiseen. Oppimisympäristö sijaitsee kauniissa kartanomiljöössä lähellä keskustan palveluita. Paitsi uusille kursseille, opistolla on mahdollisuus myös mukavaan majoitukseen. Luhtitalo-tyyppiset asuntolat tarjoavat tasokkaan majoitusvaihtoehdon campusalueelta. Opistolla on oma keittiö, joka takaa maukasta syötävää koulutustapahtumille. Muita aktiviteetteja ovat mm. sauna ja opiston sekä Jyväsjärven rantaraitin hyvät liikuntamahdollisuudet. Jyväskylän kristillinen opisto kutsuu herättämään sisäiset voimavarasi. Tervetuloa löytämään uutta intoa elämääsi! Harri Erkamaa Rehtori

3

JYVÄSKYLÄN KRISTILLINEN OPISTO on kestävän kehityksen pohjalta toimiva iloa, eloa ja älyä välittävä monimuotoinen oppimiskeskus ja eri-ikäisten ihmisten kohtaamispaikka. Opisto on sekä kansanopisto että ammatillinen oppilaitos.


2.-3.2.2021

Kevät 2021

YRITYSTOIMINNAN ABC

22.-23.1.2021 ja 19.-20.2.2021 ILOINEN ESIINTYMISEN TEHOKURSSI

Koulutus sopii mm. seurakuntien nuorisotyöntekijöille, isosille, isoskouluttajille, seurakuntien työntekijöille ja erilaisten työyhteisöjen puhujille sekä opettajille.

Oletko kiinnostunut itsesi, tuokioidesi ja esiintymisesi kehittämisestä ja uusista ideoista? Olet tehnyt työtä kauan tai vasta aloittanut, mutta haluaisit oppia jotain uutta ja virkistävää itsestäsi ja ympäröivästä maailmasta nimenomaan esiintymisen näkökulmasta? Koulutuksessa opiskelija tutustuu itseensä esiintyjänä sekä esiintymisen ja ohjaamisen maailmaan innostavassa ilmapiirissä. Voit osallistua yhteen tai molempiin viikonloppuihin. 22.-23.1.2021 Koulutusviikonlopun aiheena on esiintyminen ja minä viestijänä sekä yleiset vuorovaikutustaidot. 19.-20.2.2021 Koulutusviikonlopun aiheena on minä esiintyjänä, esiintymisjännityksen hallitseminen sekä käytännön pelejä, leikkejä ja rentoutumisharjoituksia. ● Osallistuja tiedostaa millä tavoin läsnäolo vaikuttaa esiintymisessä. Osallistuja ymmärtää esiintymisen perusteet, äänen ja kehollisuuden lähtökohtia esiintymisessä, ja osallistuja osaa reflektoida ja soveltaa kokemuksiaan työssään. Osallistuja tunnistaa esiintymisjännityksen merkityksen esiintymisessä ja osaa hyödyntää sitä. Osallistuja osaa soveltaa työssään koulutuksessa opittuja ilmaisupelejä, -leikkejä ja rentoutumisharjoituksia. Laajuus: 1vkl on 0,5op, 2vkl on 1op (sis. välitehtävän) Osallistumismaksu: 250e

4

Koulutus on tarkoitettu yrittäjyyttä suunnitteleville ja yrittäjänä toimiville sekä opiskelijoille. Koulutuksessa käydään läpi liiketoiminnan kehittämisen vaiheet. Tavoitteena on liiketoiminnan tehostaminen ja kasvu. Paneudutaan yrittäjän ideoiden kaupallistamiseen ja markkinointiviestintään sekä liiketoiminnan kannattavuuteen. Koulutus jakautuu kahteen päivään seuraavien teemojen mukaan: TEEMA 1. Liiketoiminnan kehittäminen, palvelujen tuotteistaminen ja tulevaisuuden ennakointi Kouluttajina toimivat Marja Elsinen ja Nina Maarit Partanen TEEMA 2. Liiketoiminnan resurssit ja kannattavuus Kouluttaja Tiina Mennala ● Osallistuja osaa kehittää liiketoimintaansa ja jäsentää kehittämistoiminnan eri vaiheet. Osallistuja osaa hyödyntää palvelumuotoilua ja tulevaisuuden ennakointityökaluja. Osallistuja ymmärtää liiketoiminnan talouden tunnuslukuja ja vahvistaa talousosaamistaan. Laajuus: 0,5op Osallistumismaksu: 250e

9.-10.2.2021 KIRKOLLISEN KULTTUURIPERINNÖN HOITO

Koulutus sopii mm.suntioille, papeille, talouspäälliköille, kiinteistönhoitajille

Kirkot ja niiden irtaimisto ovat ainutlaatuista kulttuuriperintöämme, joiden käyttäminen ja hoitaminen vaatii erityisasiantuntemusta. Miten hoitaa kirkkotekstiilien ja esineiden vaurioitumisen aiheuttamat asiat? Käytössä olevien tekstiilien inventointi, hoito ja säilytys? Asiantuntijaluennoille ja keskusteluille voi tuoda oman seurakunnan kulttuuriperinnön hoitamiseen ja käyttämiseen liittyviä kysymyksiä. Kouluttajina kulttuuriperintöasiantuntija Saana Tammisto ja johtava konservaattori Anne Vesanto. ● Osallistuja tuntee kirkon esineistöön ja kirkkotekstiileihin liittyvän vastuun ja velvollisuudet sekä osaa toimia asiantuntevasti niihin liittyvissä kysymyksissä. Laajuus: 0,25-0,5op Osallistumismaksu: 250e tai 125e/päivä


16.2.2021 AVUSTAMISEN AJANKOHTAISPÄIVÄ

Koulutuksessa paneudutaan ajankohtaisiin teemoihin, liittyen henkilökohtaiseen avustamiseen ja sen haasteisiin. Ohjelmassa on henkilökohtaisten avustajien työnantajien liitto ry:sta lakiasiantuntija kertomassa lainsäädännön ja käytännön työn yhteensovittamisesta. Lisäksi käsitellään avustettavan kokemuksia työnantajana toimimisesta ja palvelujen toimivuudesta. ● Osallistuja tietää avustamisen ajankohtaiset kuulumiset sekä tutustuu työnantajalainsäädäntöön. Laajuus; 0,25 op Osallistumismaksu: 150e

17.-18.2.2021 IDEASTA KEHITTÄMISHANKKEEKSI - HANKESUUNNITTELUN ABC

Koulutus sopii mm. seurakunnan työntekijöille ja esimiestehtävissä toimiville

Mistä hanke saa alkunsa ja millä tavalla se jalostuu seurakunnan kehittämistoiminnaksi. Miten ideat jalostetaan hankesuunnitelmaksi ja toimivaksi hankeprosessiksi? Koulutuksen sisältönä on hanketyön abc seurakunnan työntekijälle. Kouluttajana KTM Nina Maarit Partanen. ● Osallistuja osaa tunnistaa hankeprosessin vaiheet ja tutustuu erilaisiin rahoitusmahdollisuuksiin. Osallistuja tietää hanketoiminnan sudenkuopat ja osaa tunnistaa verkostojen merkityksen. Osallistuja tiedostaa hanketyön vaikuttavuuden merkityksen. Laajuus: 0,5op Osallistumismaksu: 250e

9.-10.3.2021 DRAAMAA JA RAAMATTUA

Koulutuksessa tutkitaan omaa suhdetta Raamatun sisältöihin muutaman Raamatun kertomuksen ja bibliodraaman keinoin. Samalla osallistuja kehittää itsetuntemusta ja vuorovaikutustaitoja sekä oppii ideoita Raamatun luovasta käytöstä sovellettavaksi omassa ammatissa. Kouluttajana toimii bibliodraamaohjaaja Mika Lahtinen. ● Osallistuja osaa soveltaa työssään Raamatun sisältöjä bibliodraaman keinoin sekä ymmärtää draamatyöskentelyn perusteita kuten tekstin ilmentämistä toiminnallisesti, rooleihin eläytymistä sekä draamakokemuksen reflektointia. Laajuus: 0,5op Osallistumismaksu: 250e

5


7.-8.4.2021

HAUTAUSTOIMISTON MARKKINOINTI JA VIESTINTÄ

23.3.2021

Kevät 2021

KULTTUURIHISTORIALLISTEN KOHTEIDEN PUHTAUSPALVELUT

Kirkon puhtaanapito on erityistä osaamista vaativaa. Koulutuksessa saat ajankohtaista tietoa puhdistuspalveluista, jotka liittyvät erityisesti kulttuurihistoriallisten tilojen puhtaanapitoon ja pintojen hoitoon. Kouluttajana Niina Hakala. ● Osallistuja osaa suunnitella ja toteuttaa kulttuurihistoriallisten kohteiden, kuten kirkkojen, puhtauspalveluja ja huomioida puhtaanapidon erityisvaatimukset sekä olosuhteet. Laajuus: 0,25op Osallistumismaksu: 125e

23.-24.3.2021 PARISUHTEEN ENNALTAEHKÄISEVÄ JA VAHVISTAVA TUKI

Koulutus sopii mm. seurakunnan, kunnan tai järjestön työntekijöille, varhaiskasvatus- ja perhetyötä tekeville, yrittäjille, terapeuteille, parisuhdetoiminnan vapaaehtoisille sekä opiskelijoille

Parisuhteen hyvinvoinnilla on merkittävä vaikutus sekä yksilöiden, että koko perheen hyvinvointiin. Koulutuksessa perehdytään, miten vahvistaa parien omia taitoja parisuhteen eri vaiheissa. Työvälineitä ovat esim. parisuhdeluennot, - ryhmät, parisuhdetapahtumat, toimituskeskustelut, perheleirit, perhevalmennus ja perhekerhojen ohjelmat. Työvälineinä esitellään mm. uudistetut Parisuhteen ja vanhemmuuden palikat sekä Virtaa välillämme – materiaali. Kouluttajana teologian maisteri, pari- ja perhepsykoterapeutti Liisa Välilä. ● Osallistuja osaa hyödyntää työvälineitä ennaltaehkäisevään ja vahvistavaan parisuhdetoimintaan, sen aloittamiseen tai kehittämiseen. Laajuus: 0,5op Osallistumismaksu: 250e

6

Tule päivittämään hautaustoimiston markkinointiosaamistasi. Koulutuksessa aiheina asiakkaan polku, markkinoinnin eri muodot ja niiden vahvuudet. Käytännön harjoituksia sosiaalisen median hyödyntämisestä hautaustoimiston markkinoinnissa esimerkiksi videoiden avulla. ● Osallistuja ymmärtää markkinoinnin merkityksen hautaustoimistotyössä. Osallistuja osaa kehittää sekä suunnitella markkinointia sosiaalisessa mediassa hautauspalvelualan eettisten ohjeiden mukaisesti. Laajuus: 0,5op Osallistumismaksu: 250e

12-13.4.2021 VIDEO SOMESSA -SOMEOSAAJAN ABC

Seurakunnassa ei aina ole mahdollisuuksia tehdä ison budjetin videoita, vaan niitä pitää pystyä tuottamaan kevyellä toteutuksella. Koulutuksen sisältöjä ovat videopalveluiden rooli (esim. Youtube ja Facebook) seurakuntien palvelu- ja viestintäkanavana. Mukaan tarvitset oman työkännykän tai laitteen, jolla voi tehdä videon ja jota käytät työssäsi. Kouluttajana toimii Pastori Puhto eli someen videoita tekevä srk-pastori Juho Puhto. ● Osallistuja tietää jatkuvan sisällöntuotannon haasteista, aikataulutuksesta, tietosuojasta ja resursoinnista. Osallistuja saa esimerkkejä seurakuntien videototeutuksista ja osaa laatia lyhyen videon seurakunnan sosiaaliseen mediaan. Laajuus: 0,5op Osallistumismaksu: 250e


23.-24.4.2021 DEEP TALK –RETRIITTI

Deep Talk -menetelmä yhdistää hengellisen hyvinvoinnin isoon työhyvinvoinnin kokonaisuuteen. Deep Talk -menetelmä on osoittanut käyttökelpoisuutensa työpaikkojen henkilöstön hyvinvoinnin kehittämisessä. Deep Talk:ssa toimitaan dialogissa, toisia kunnioittaen ja arvostaen. Retriitin harjoitukset syventävät itsetuntemusta, kehittävät tunnetaitoja ja vahvistavat toiveikkuutta silloinkin, kun arkeen kuuluu haasteita. Retriitti antaa mahdollisuuden levähtää oman työn äärelle ja tarkastella sitä sekä löytää uusia oivalluksia työhönsä sekä omien voimavarojen vahvistamiseen. ● Osallistuja vahvistaa Deep Talk -menetelmän harjoitusten avulla kokonaisvaltaisesti henkisiä, psyykkisiä ja fyysisiä voimavarojaan sekä mielentaitoja. Deep Talk- retriitti sisältää 4 syvällistä harjoitusta, joita osallistuja osaa soveltaa omaan arkeen itselle sopivalla tavalla. Kouluttajina Deep Talk -menetelmän kehittäjä, lyhytterapeutti, työnohjaaja Tuula Valkonen ja Deep Talk -kouluttaja, varhaiskasvatuksen asiantuntija, työnohjaajaa, hengellisen matkakumppanuuden ohjaaja Ritva Parkkali. Laajuus: 0,5op Osallistumismaksu: 250e

23.-24.4.2021 ja 21.-22.5.2021 MINÄKUVA MAALATEN

Tule mukaan minäkuvan löytöretkelle. Minäkuva on enemmän kuin omakuva. Kuinka näen itseni? Mikä on tärkeää ja merkityksellistä itselleni? Miten tuon sen esille? Koulutuksen tavoitteena on minäkuvan vahvistaminen taiteellisin keinoin. Kurssin aikana teemme erilaisia harjoituksia kuvallisen ilmaisun menetelmin. Maalaamme akryyliväreillä ja teemme kollaaseja eri materiaaleja ja tekniikoita hyödyntäen. Kouluttajana Minna Lenfeldova. ● Osallistuja osaa hyödyntää monipuolisesti erilaisia kuvallisen ilmaisun keinoja minäkuvan vahvistamisessa ja osaa soveltaa työssään eri materiaalien käyttöä ja menetelmiä. Koulutus on tarkoitettu kaikille kiinnostuneille, mm. lastenohjaajille, nuorisotyöntekijöille, diakoneille. Laajuus: 1vkl on 0,5op, 2vkl on 1op (sis. Välitehtävän) Osallistumismaksu: 180e/viikonloppu tai 300e molemmat viikonloput

26.-27.4.2021 BIBLE JOURNALING

Tutustu kouluttajiin

somessa!

Bible journaling yhdistää Raamatun lukemisen Nina Klemmt: ja kädentaidot. Kurssilla tutustutaan kirjoitSydänääniä tamiseen Raamatun lukemisen tukena sekä Heli Lindroos: tavallisimpiin tekniikoihin ja työvälineisiin. KouHelioskooppi lutukseen osallistuva kehittyy Bible journaling-menetelmän käytössä raamattuopetuksen välineenä tai oman hengellisen elämän hoitamisessa. Kouluttajana toimivat diakoni, kirjoittamisen- ja retriitinohjaaja Nina Klemmt ja diakoni, artesaani, kirjallisuusterapiaohjaaja Heli Lindroos. ● Osallistuja osaa koristella ja kuvittaa Raamatun tekstejä esim. piirtämällä, maalaamalla, leimaamalla ja tekstaamalla samalla Raamatun sanomaa miettien. Osallistuja osaa soveltaa tekniikkaa työssään seurakunnassa ja henkilökohtaisessa elämässä. Laajuus: 0,5op Osallistumismaksu 250e

11.5.2021 tai 8.9.2021 METSÄMIELI

Metsämieli-menetelmä yhdistää luonnossa latautuvat hyvinvointivaikutukset fyysisen ja psyykkisen kunnon ylläpitämisen ohjelmaksi. Eritasoisten kehoa virkistävien ja mieltä rauhoittavien harjoitusten avulla kukin voi valita omiin tarpeisiinsa sopivammat. Harjoitukset syventävät itsetuntemusta, kehittävät tunnetaitoja ja vahvistavat toivekkuutta silloinkin, kun arkeen kuuluu haasteita. Kouluttaja Ulla Hietalalla on Metsämieliohjaajakoulutuksen lisäksi vankka työ- ja koulutustausta kasvatus- ja ohjausalalta, yhteisötyöohjaaja- ja coach-tutkinnot sekä luonto-ohjaajaopintoja. Metsämielimenetelmän tarkoituksena on psyykkisten ja fyysisten voimavarojen sekä mielentaitojen vahvistaminen. Luonnossa keho ja mieli pelaavat yhteen. Metsämieli-menetelmä sisältää yli 130 hyvinvointi- ja liikuntaharjoitusta, joita voi soveltaa omaan arkeen itselle soveltuvalla tavalla. ● Osallistuja voi soveltaa Metsämieli-koulutuksen sisältöä työssään eri toimintaympäristöissä. Laajuus; 0,25 op Osallistumismaksu: 125e

7


22.9.2021 LUONNONMATERIAALIEN KÄYTTÖ TILOJEN SOMISTUKSESSA

6.-7.9.2021

syksy 2021

YHTEISKUNNALLINEN JA SOSIAALINEN YRITTÄJYYS

Koulutus on tarkoitettu yhteiskunnallista ja sosiaalista yrittäjyyttä pohtivalle tai yhteiskunnallisen liikeidean omaavalle henkilölle tai opiskelijalle. Koulutuksen avulla osallistuja saa tietoa yhteiskunnallisesta ja sosiaalisesta yrittäjyydestä ja innostusta yhteiskunnalliselle vaikuttavuudelle perustuvan liikeidean kehittämiseen. Kouluttaja hankekoordinaattori, KTM Nina Maarit Partanen. ● Osallistuja ymmärtää yhteiskunnallisen ja sosiaalisen yrittäjyyden kriteerit. Osallistuja osaa luoda toimintamalleja jonka avulla kehittää vaikuttavaa liiketoimintaa ja vahvistaa oman potentiaalin hyödyntämistä. Laajuus: 0,5op YRITTÄJÄN PÄIVÄ Osallistumismaksu: 180e klo 8.30-10.00 yrittäjien aamutreffit -yrittäjyyden HAUTAUSMAIDEN monet muodot.

6.9.2021

21.9.2021

YKSIVUOTISET KUKAT

Mitkä kukat sopivat Suomen olosuhteisiin kesäkukiksi hautausmaille? Mitä uutuuksia ja vanhoja suosikkeja kannattaa suosia? Koulutuspäivässä käydään läpi hautausmaiden yksivuotisten kukkien valikoimaa ja hyvää hoitoa. Kouluttajana puutarhuri Kaisa Hoppula Kauppapuutarha Honkaselta. Huom! Voit osallistua halutessasi myös seuraavana päivänä järjestettävään luonnonmateriaalien käyttö tilojen somistuksessa –koulutukseen. ● Osallistuja tuntee ja osaa hoitaa Suomen olosuhteisiin sopivia yksivuotisia hautausmaiden kukkia. Laajuus: 0,25op Osallistumismaksu: 125e

8

Koulutuksen aiheena on luonnonmateriaalien käyttö tilojen somistuksessa. Koulutus soveltuu esimerkiksi emännille, suntioille ja seurakuntien työntekijöille, jotka haluavat hyödyntää luonnonmateriaaleja ja tilattujen kukkakimppujen jatkokäyttöä, tilojen estetiikkaa huomioiden. Kouluttajana floristi Marja Elsinen. Ennakkotehtävänä tilojen ja kohteiden kuvaus, joissa kukkia käytetään. Tuo kuvat kännykällä tai tabletilla mukaan koulutukseen. Huom! Voit osallistua halutessasi myös edellisenä päivänä järjestettävään hautausmaiden yksivuotiset kukat – koulutukseen. ● Osallistuja osaa käyttää ja soveltaa luonnonmateriaaleja tilojen somistuksessa ja tarjoilussa. Osaa kukkasidonnan perusteet ja jatkaa tilattujen kukkakimppujen käyttöikää. Laajuus: 0,25op Osallistumismaksu: 125e

28.9.2021 POSITIIVINEN PEDAGOGIIKKA

Positiivinen pedagogiikka nähdään laajana käsitteenä, johon kuuluu koulun kasvatustodellisuus, tavoitteet, arvot ja oppilaiden oppimiskokemukset. Positiiviseen pedagogiikkaan liittyy laaja-alaiset hyvinvointitaidot, joita ovat mm. tunnetaidot, läsnäolotaidot, onnellisuustaidot, itsensä johtamisen taidot, ajattelutaidot,ihmissuhdetaidot. Olennaisinta positiivisessa pedagogiikassa on opettajan ohjaava ja valmentava työote, joka keskittyy kannustavaan palautteeseen sekä ratkaisukeskeisyyteen. Lisäksi positiivisessa pedagogiikassa on tärkeää, että opettaja osaa huomioida lasten vahvuuksia ja yksilöllisiä ominaisuuksia sekä tarpeita. Koulutuspäivän aikana saat johdatuksen positiiviseen pedagogiikkaan. Koulutuspäivän aikana on tavoitteena antaa valmiuksia hyvinvointitaitojen opettamiseen ja vuorovaikutuskeskeisen positiivisen oppimisen menetelmien käyttöön. Koulutus on suunnattu koulun henkilöstölle sekä varhaiskasvatuksen ja nuorisotyön ammattilaisille kunnissa, järjestöissä ja seurakunnissa. ● Osallistuja osaa soveltaa positiivisen pedagogiikan perusteita, vuorovaikutus- ja hyvinvointitaitoja työssään lasten ja nuorten kanssa. Laajuus: 0,25op Osallistumismaksu: 150e


4.10.2021 HENKISEN TUEN PERUSKURSSI 8h –SPR Henkisen tuen peruskurssi on tarkoitettu kaikille, jotka tarvitsevat osaamista ja valmiuksia äkillisen kriisien yhteydessä. Kouluttajana Punaisen Ristin ensiavun ja terveystiedon kouluttaja (ETK), jonka pohjakoulutuksena on sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan tutkinto. ● Osallistuja ymmärtää tunteita, ajatuksia ja reaktioita, joita äkilliset kriisitilanteet aiheuttavat heissä itsessään ja muissa sekä tunnistaa tapoja tukea ihmisiä, jotka ovat kohdanneet äkillisen kriisitilanteen. Hinta sisältää opetuksen, yksilöllisen ohjauksen, harjoituksissa käytettävät materiaalit sekä todistuksen. Laajuus: 0,25op Osallistumismaksu: 150e

12.-13.10.2021 AVEKKI -väkivallan ennaltaehkäisy ja hallinta -koulutus

Koulutus sopii mm. diakoneille, suntioille ja nuorisoohjaajille

Haastavat työtilanteet vaativat henkilöstöltä ennakoinnin ja viestinnän taitoja, tietoa aggressioita aiheuttavista tekijöistä sekä henkilökunnan ja oman toiminnan arviointia. Kaikkia tilanteita ei voi aina ennakoida vaikka niin haluaisikin ja siksi henkilöstö tarvitsee yhteisen toimintamallin haastavien tilanteiden hallintaan. AVEKKI I-koulutus antaa riittävät perustiedot ja -taidot väkivaltaisen potilaan tai asiakkaan ammatilliseen ja turvalliseen kohtaamiseen sekä itsensä suojaamiseen. Toimintatapamalli lisää työn turvallisuutta, työyhteisöjen yhteisöllisyyttä ja asiakkaiden turvallisuudentunnetta. Koulutuksen tavoitteena on luoda turvallinen työyhteisö sekä asiakkaille että työntekijöille. ● Osallistuja osaa hyödyntää AVEKKI I -toimintatapamallia ja ennakoida sekä tiedostaa haastavia tilanteita. Osallistuja osaa vahvistaa turvallisen työyhteisön toimintatapoja. Laajuus: 0,5op Osallistumismaksu: 250e

9.11.2021 KOTITYÖPALVELUPÄIVÄ

Päivän aikana saat tietoa kotityöpalvelujen järjestämisen ajankohtaisista asioista. Kotityöpalvelujen ammattilaiset hoitavat kodin kaikki työt kuten: siivous, ruoanvalmistus, tekstiilien huolto, kotieläinten hoito, pihan- ja puutarhankunnossapito, asiointi- ja avustamispalvelut. Ohjelmassa mm. vuoden 2021 kotityöpalveluyrittäjän julkistaminen ja palkitseminen. Suomen Kotityöpalveluyhdistys, joka on kotityöpalvelun tuottajien edunvalvontaorganisaatio, on mukana koulutuspäivässä. ● Osallistuja osaa soveltaa kotityöpalvelun ajankohtaisia asioita kotityöpalvelualan tehtävissä. Osallistumismaksu: 150e

10.-11.11.2021 YHTEISÖDIAKONIATYÖ OSALLISUUTTA EDISTÄMÄSSÄ

Millaista on toimiva yhteistyö diakoniatyössä? Millainen toiminta osallistaa sinua tai muita yhteisössäsi? Osallisuuskoordinaattori, diakoniatyöntekijä ja sosionomi YAMK Jukka-Pekka Vaittinen on käsitellyt opinnäytetyössään sosiaalistavan työn mallia ja esittelee koulutuksessa kahdeksan erilaista näkökulmaa osallistavaan ja yhteisölliseen työtapaan. Hän on työssään ollut mm. toteuttamassa ruoka-avun kehittämishanketta Helsingin ev.lut. Seurakunnassa. Saat koulutuksessa tietoa kehittämishankkeesta ja voit soveltaa jo luotuja toimintamalleja oman seurakuntasi tarpeisiin. Koulutukseen sisältyy ennakkotehtävä, joka Koulutus sopii palautetaan viimeistään viikkoa ennen koulutuksen alkua. kaikille yhteisöllisestä ● Osallistuja tunnistaa osallisuuden tasoja omassa yhteisössään, tuntee ja osallistavasta työstä osallistavia toimintamalleja sekä osaa vahvistaa yhteisössään jo olekiinnostuneille kuntien, massa olevia. Koulutuksen käynyt osaa hyödyntää sosiaalistavan järjestöjen ja seurakuntien diakoniatyön näkökulmia käytännön työssään. työntekijöille, mm. papeille, Laajuus: 0,5op nuorisotyöntekijöille, Osallistumismaksu: 250e diakoneille, lastenohjaajille

9


16.-17.11.2021

syksy 2021

VOI PAREMMIN - Kohti kokonaisvaltaista hyvinvointia

Koulutus sopii kaikille kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista kiinnostuneille kuntien, järjestöjen, yritysten ja seurakuntien työntekijöille

Kokonaisvaltainen hyvinvointi rakentuu mielen palautumisesta, omien vahvuuksien ja energiasyöppöjen tunnistamisesta sekä fyysisten harjoitteiden, ravitsemuksen ja levon tasapainosta. Koulutuksessa saat tietoa, mitä tarkoittaa resilienssi eli psyykkinen selviytymiskyky ja voit tunnistaa, mitkä asiat vaikuttavat omaan palautumiskykyysi arjessa ja työssä. Tiedämme, että liikunta, ravinto ja lepo ovat kaikki tärkeitä osa-alueita, mutta miten saamme pidettyä tämän kokonaisuuden tasapainossa? Koulutuksessa tehdään toiminnallisia harjoituksia ja tehtäviä erityisesti liikkumiseen ja ravitsemukseen liittyen. Varaa koulutukseen mukaan rennot, mutta riittävän lämpimät ja joustavat vaatteet sisällä tapahtuvaan kevyeen liikuntaan ja rentoutumiseen sekä säänmukaiset vaatteet ulkoliikuntaan. Kouluttajina toimivat työpsykologi Miia Viiru sekä liikunnanohjaajat, opettajat Paula Leskinen ja Sari Paananen. ● Osallistuja tiedostaa asenteiden ja tunteiden merkityksen kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille ja tunnistaa omat vahvuutensa ja energiasyöppönsä. Osallistuja osaa hyödyntää toiminnallisia harjoituksia liikunnasta ja ravitsemuksesta kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin liittyen. Laajuus: 0,5op Osallistumismaksu: 250e

HYGIENIAPASSIKOULUTUKSET

Opistolla järjestetään vuoden aikana hygieniapassikoulutuksia. Voit ilmoittautua koulutukseen ja tenttiin viimeistään kuukautta ennen koulutuspäivää. Kouluttaja Niina Hakala. Kysy vapaita paikkoja ja lisätietoja: niina.hakala@jko.fi Osallistumismaksu: 30e/koulutuspäivä ja 50e/tentti

Luovien alojen kurssit JKO:n vapaan sivistystyön koulutuksissa opiskellaan mm. musiikkia, teatteria ja graafista suunnittelua. Tutustu laajaan kurssivalikoimaan osoitteessa: www.jko.fi/koulutus/vapaansivistyonkoulutus EVÄITÄ IMPROVISOINTIIN

Tutustutaan musiikillisen improvisaation perusteisiin käytännön harjoitusten kautta, laulaen ja soittaen. Tyylinmukaisia harjoitteita mm. bluesin, jazzin ja lattareiden kautta, mutta myös täysin vapaata ja erikoisemmissa rytmisissä ympäristöissä tapahtuvaa improa. Laajuus 1ov

ILLUSTRATOR

Kurssilla perehdytään Adobe Illustrator -ohjelman käyttöliittymään ja vektorigrafiikan perusteisiin. Ohjelman monipuolisilla työkaluilla tuotetaan mm. logoja, grafiikkaa, kuvituksia, julisteita ja mainoksia. Kurssi etenee ohjattujen harjoitustehtävien kautta. Kurssilla perehdytään grafiikan tuottamiseen niin webiin kuin painotuotteitakin varten. Laajuus 3 ov.

KAMERANÄYTTELEMINEN

EA1 KOULUTUKSET

Opistolla järjestetään vuoden aikana ensiapukoulutuksia. Kysy vapaita paikkoja ja lisätietoja: koulutussihteerit@jko.fi Osallistumismaksu: 100e

10

Kuinka näytellä kameralle? Mitä eroa ilmaisussa on näyttämöllä ja kameran edessä? Mitä kamera näyttää ja vangitsee? Mitä rosoja ilmaisussa on kameran edessä hyvä höylätä pois? Elokuvaohjaajan kanssa harjoitellaan aitoa, läsnäolevaa näyttelijäntyötä kameralle. Lyhyitä kohtauksia kuvataan uudelleen ja uudelleen, katsotaan ja analysoidaan. Kurssi on tarkoitettu sellaisille, jotka todella haluavat esiintyä kameralle ja oppia uutta kaiken paljastavasta kameranäyttelemisestä. Laajuus 1ov.


Kurssille ilmoittautuminen Osallistumismaksu sisältää koulutuksen ja ruokailut. Majoituksen hinta on 40¤ 2hh/hlö/vrk tai 60 ¤ 1hh/hlö/vrk sisältäen aamupalan (vuoden 2020 hinnat). Ilmoittaudu kurssille viimeistään kuukautta ennen nettisivujen kautta (https://wilma.jko.fi/browsecourses).

Ilmoittautumisen yhteydessä kerro • kurssin ajankohta ja nimi • henkilötietosi (nimi, syntymäaika, ammattinimike, osoite, puhelin, sähköposti) • mahdollinen majoitustarve: - ei tarvetta, - 2 hengen huoneessa 40 ¤/ yö, sisältää aamupalan ja liinavaatteet - 1 hengen huoneessa 60 ¤/ yö, sisältää aamupalan ja liinavaatteet • majoitukseen saapumis- ja lähtemispäivä • mahdollinen toive huonetoverista • ruoka-aine allergiat tai erityisruokavaliot • laskutusosoite Ohjelman saat noin kaksi viikkoa ennen kurssin alkua. Ilmoittautuminen kurssille on sitova.

peruutusehdot Kuukautta ennen kurssia tapahtuvasta peruutuksesta peritään peruutusmaksuna 20 % kurssin hinnasta. Silloin kun peruutus tehdään alle viikko ennen kursiin alkamista, peruutusmaksu on 50 % kurssin hinnasta. Mikäli kurssille ilmoittautunut jättää saapumatta kurssille, eikä ilmoita peruutuksesta mitään, häneltä peritään kurssimaksu täysimääräisenä.

Seurakuntien henkilöstökoulutuksen osalta tarkemmat tiedot löytyvät Kirkon koulutuskalenterista 2020

11

Katso lisää:

sakasti.evl.fi (koulutus)


Kokous-, majoitusja juhlapalvelut Jyväskylän kristillisen opiston rauhallinen ympäristö sopii erilaisten tapahtumien ja tilaisuuksien järjestämiseen, mm. kokoukset, koulutuspäivät, sukukokoukset ja perhejuhlat. Tarjoamme kokousvieraillemme modernit kokoustilat isommallekin joukolle: juhlasaliin mahtuu noin 180 henkeä, luokkahuoneisiin (15 kpl) 10-30 henkeä ja neuvotteluhuoneisiin 20 henkeä. Kodikkaat majoitustilat tarjoavat viihtyisää ja tilavaa majoitusta joka päivä ympäri vuoden.

Koulutus

Vapaan sivistystyön koulutus

Ammatillinen koulutus KASVATUS- JA OHJAUSALAN PERUSTUTKINTO • Lastenohjaaja • Nuoriso- ja yhteisöohjaaja

• Graafinen suunnittelu • Musiikki • Teatteri • Tanssinohjaus • Sisustussuunnittelu

KASVATUS- JA OHJAUSALAN AMMATTITUTKINTO • Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaaja • Perhepäivähoitaja

Ryhmämatkalaisille tarjoamme ennakkovarauksella taukopaikkaa kahvittelulle tai lounaalle.

Tarkemmat tiedustelut ja varaukset: Puh. +358 (0)14 334 8000 kokouspalvelut@jko.fi Oikeudet muutoksiin pidätetään.

Kysy myös edullista majoitusta ryhmille!

PUHTAUS- JA KIINTEISTÖPALVELUALAN AMMATTITUTKINTO • Henkilökohtainen avustaja • Kodinhuoltaja • Laitoshuoltaja • Toimitilahuoltaja SEURAKUNTA- JA HAUTAUSPALVELUALAN AMMATTITUTKINTO • Suntio • Hautaustoimistotyöntekijä

JYVÄSKYLÄN KRISTILLINEN OPISTO Sulkulantie 28, 40520 JYVÄSKYLÄ | Puh. 014 334 8000 | toimisto@jko.fi | www.jko.fi

Perusopetuksen lisäopetus • Kymppiluokka

Aikuisten perusopetus • Lukutaitovaihe • Alkuvaihe • Päättövaihe

Katso lisää: www.jko.fi

Löydät meidät myös somesta:

Profile for Jyväskylän kristillinen opisto

Jyväskylän kristillinen opisto 2021 Ajankohtaiskoulutukset  

Vuonna 2021 ajankohtaiskoulutustarjonnassa on erityisesti kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin ja osallisuuteen sekä yrittäjyyteen liittyviä kur...

Jyväskylän kristillinen opisto 2021 Ajankohtaiskoulutukset  

Vuonna 2021 ajankohtaiskoulutustarjonnassa on erityisesti kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin ja osallisuuteen sekä yrittäjyyteen liittyviä kur...

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded