Page 1

KTU FONDAS VYTAUTAS VALAITIS


KTU FONDAS MISIJA Pritraukti privačių rėmėjų lėšas ir efektyviai jas panaudoti studijų kokybės gerinimui, mokslinių tyrimų rėmimui, moksleivių pritraukimui, studentų, dėstytojų ir kito personalo skatinimui bei universiteto bendruomenėms poreikiams

VIZIJA Ţenkliai prisidėti prie universiteto siekio tapti lyderiaujančiu Europos universitetu


KTU FONDAS UNIVERSITETO TARYBA Tarybos pirmininkas – prof. habil. dr. Arvydas Janulaitis, biochemikas Prof. habil. dr. Ramutis Petras Bansevičius, KTU Mechatronikos mokslo, studijų ir informacijos centro vyriausiasis mokslo darbuotojas Regimantas Buožius, UAB „ACME kompiuterių komponentai“ direktorius Gintautas Galvanauskas, Danske Bank A/S Lietuvos filialo generalinis direktorius Prof. dr. Rimantas Gatautis, KTU Ekonomikos ir vadybos fakulteto Elektroninio verslo tyrimų centro direktorius, Marketingo katedros profesorius Mindaugas Glodas, „Nextury Ventures“ generalinis direktorius Arūnas Laurinaitis, Lietuvos pramoninkų konfederacijos viceprezidentas Doc. dr. Raimondas Kuodis, Lietuvos banko valdybos pirmininko pavaduotojas, KTU Ekonomikos ir vadybos fakulteto Ekonomikos ir tarptautinės prekybos katedros docentas Prof. dr. Sigitas Stanys, KTU tarptautinių ryšių ir plėtros prorektorius Prof. dr. Algirdas Šačkus, KTU Cheminės technologijos fakulteto Sintetinės chemijos instituto direktorius, Organinės katedros profesorius Martynas Ubartas, KTU Studentų departamento direktorius, doktorantas


KTU FONDAS REKTORIUS 2011 m. KTU rektoriumi išrinktas prof. habil. dr. Petras Baršauskas Nuo 2012 – LURK prezidentas 10 metų KTU prorektorius 9 metai ISM prorektorius Dalyvavo įkuriant 5 įmones ir 2 uţsienio įmonių atstovybes


KTU FONDAS KTU ATSINAUJINIMO PROGRAMA 2013-2015 • • • • •

Valdymo ir infrastruktūros optimizavimas Pilnų kaštų modelis Motyvacijos sistema Studijų programų komitetai (dalyvauja verslo atstovai) Mentorystės programa

Apie atsinaujinimo programą (YouTube)


KTU FONDAS KAM SKIRIAMA PARAMA (SUDERINUS SU RĖMĖJAIS) • • • • • • • • •

Stipendijoms Projektinių ir baigiamųjų darbų premijavimui Dėstytojų skatinimui Moksleivių pritraukimui į KTU Mokslinių tyrimų rėmimui Auditorijų/laboratorijų įrengimui/atnaujinimui Poilsio erdvėms Renginiams Prizams

KTU paramos fondas  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you