JUB Holland - Retail Autumn 2023

Page 1

2023 herfst autumn
of colour Royal supplier
2 JUB HOLLAND · Royal supplier of colour

JUB, the company

Een tuin vol met bloeiende bloembollen is volop genieten. Maar ook in de tuin bezig zijn, met de handen in de aarde en aandacht voor de natuur maakt gelukkig en ontspant. Van september tot en met december kun je onze bloembollen planten. Waarna je de eerste bloemen al in januari tussen de donkere aarde naar de zon ziet ontluiken. Met onze kennis, vakmanschap en teamspirit willen wij ervoor zorgen dat jij kunt genieten van onze altijd vrolijk bloeiende bloembollen. Voor elke tuin, groot of klein. Zo maken we samen de wereld een beetje kleurrijker voor mens en natuur. Én zetten we ons met elkaar in voor een beter milieu.

A garden full of blooming flower bulbs is pure enjoyment. But also being busy in the garden, with your hands in the soil and attention to nature makes you happy and relaxed. You can plant our flower bulbs from September to December. After which you can see the first flowers budding towards the sun between the dark soil as early as January. With our knowledge, craftsmanship and team spirit, we want to ensure that you can enjoy our always cheerfully blooming flower bulbs. For every garden, big or small. Together we make the world a little more colorful for people and nature. And we are committed to a better environment together.

JUB

Un jardin plein de bulbes à fleurs est très amusant. Mais aussi être occupé dans le jardin, avec les mains dans la terre et l’attention à la nature vous rend heureux et détend. Vous pouvez planter nos bulbes à fleurs de septembre à décembre. Après quoi, vous pouvez voir les premières fleurs bourgeonnant vers le soleil entre la terre sombre dès janvier. Grâce à nos connaissances, notre savoir-faire et notre esprit d’équipe, nous voulons nous assurer que vous puissiez profiter de nos bulbes à fleurs toujours en pleine floraison. Pour chaque jardin, grand ou petit. Ensemble, nous rendons le monde un peu plus coloré pour les gens et la nature. Et nous nous engageons ensemble pour un meilleur environnement.

JUB

DE Grünes Glück

Ein Garten voller blühender Blumenzwiebeln ist Genuss pur. Aber auch die Beschäftigung im Garten, die Hände in der Erde und die Aufmerksamkeit für die Natur machen glücklich und entspannen. Sie können unsere Blumenzwiebeln von September bis Dezember pflanzen. Danach sieht man bereits im Januar zwischen der dunklen Erde die ersten Blüten der Sonne entgegen sprießen. Mit unserem Wissen, handwerklichem Geschick und Teamgeist wollen wir dafür sorgen, dass Sie sich an unseren immer fröhlich blühenden Blumenzwiebeln erfreuen können. Für jeden Garten, ob groß oder klein. Gemeinsam machen wir die Welt ein bisschen bunter für Mensch und Natur. Und wir engagieren uns gemeinsam für eine bessere Umwelt.

HOLLAND “Royal supplier of colour” JUB HOLLAND “Hofleverancier van kleur” vert HOLLAND « Fournisseur de la Cour de couleur » JUB HOLLAND “Königlicher Lieferant von Farben”
Jaap-JanUittenbogaard JUB, THE COMPANY 3 JUB HOLLAND · Royal supplier of colour

JUB, the company

Index / Contact

All about JUB

JUB & Sustainability

New 2023

Information on packages

P.O.S. + Wooden displays

Garden centre presentations

Kleinverpakkingen / Prepacks + Displays

Exclusieve tulpen / Exclusive tulips

BIO bloembollen / Organic flower bulbs

88

NEWLY DESIGNED AMARYLLIS GIFT BOXES

75

Low budget

XXL Packs incl. ‘Colour Change’ packs

Netlons

Kado’s / Gifts

Kado’s / Gifts - ‘Bees & Butterflies’

Bulbs For @ Home / Amaryllis

Losse bollen / Loose bulbs

Showdozen / Show boxes

Webshop B2B

JUB Specialists

GROWING WILD 84

MIX & MATCH BAGS

NETLONS 64

Index
02 - 03 04-05 06 - 07 08 - 09 10 - 17 18 - 19 20 - 27 28 - 29 30 - 49 50 - 51 52 - 53
54 - 55 56 - 63 64 - 69 70 - 77 78 - 85 86 - 91 92 - 93 94 - 101 102 - 103 104 - 105 106 - 107
Terms & Conditions
INDEX 4 JUB HOLLAND · Royal supplier of colour

JUB Holland

Robijnslaan 43

2211 TG Noordwijkerhout

The Netherlands

tel. +31 (0)252 373 762

info@jubholland.nl

www.jubholland.nl

JUB Holland certificates & cooperations

JUB TODAY

Facebook: jubholland

Instagram: jub_holland

LinkedIn: jub-holland

BIO BULBS 52 Contact
Visit the JUB borders, nr. 14, at Keukenhof. Season 2023: March 23 - May 14 BULB GARDEN BAGS 74 SHOW BOXES 94 AUTUMN FLOWERING COUNTER BOX 47
SKAL NL-BIO-01 Tulipa Johan Strauss Tulipa Showwinner Tulipa Concerto Tulipa Heart’s Delight Tulipa Stresa CONTACT 5 JUB HOLLAND · Royal supplier of colour

All about JUB

SINDS 1910

De kennis en kunde die al vier generaties lang wordt doorgegeven, is de sleutel tot het succes van ons familiebedrijf. Wat in 1910 begon als Jac. Uittenbogaard is nu een internationaal opererend bloembollenbedrijf, onder de naam JUB Holland. Binnen ons bedrijf komen alle facetten van het vak aan bod. Hiermee onderscheiden wij ons van andere aanbieders.

SINCE 1910

The knowledge and expertise that has been passed down through four generations, is the key to the success of our family business. What began in 1910 as Jac. Uittenbogaard is now an internationally operating flower bulb company, under the name JUB Holland. Within our company, all facets of the profession are covered. This is how we distinguish ourselves from other suppliers.

KWEKEN & VEREDELEN

Kweken van bollen op onze eigen kwekerij

Het mooie van JUB Holland is dat wij één van de weinige bedrijven in de bollensector zijn die alles zelf doen. We groeien, we veredelen, we handelen. Dit kenmerkt ook onze geschiedenis. Op 35 hectare eigen grond kweken wij 49 soorten tulpen en 16 soorten narcissen, uiteraard allemaal gecertificeerd (MPS A en PlanetProof).

Nieuwe rassen kweken / Remarkable

We verenigen graag onze krachten met die van anderen. Daarom zijn wij onderdeel van Remarkable Tulips, een collectief van zeven bloembollenkwekers en -exporteurs dat werkt aan de veredeling en ontwikkeling van nieuwe tulpenrassen. Deze bollen zijn van de allerbeste kwaliteit en hebben een hoge weerstand tegen ziektes. Veredelen vergt geduld, maar het resultaat is het meer dan waard: de mooiste en meest exclusieve tulpen.

GROWING & BREEDING

Growing bulbs on our own nursery

The great thing about JUB Holland is that we are one of the few companies in the bulb sector to do everything ourselves. We grow, we breed, we trade. That also characterises our history. On 35 hectares of our own land, 49 tulip varieties and 16 daffodil varieties grow in the open air, all certified of course (MPS A and PlanetProof).

Breeding new varieties / Remarkable

We love to pull our strengths with those of others. That’s why we are part of Remarkable Tulips, a collective of seven flower bulb growers and exporters that works on the breeding and development of new tulip varieties. These bulbs are of the very best quality and have a high resistance to diseases. Breeding requires patience, but the result is more than worth it: the most stunning and most exclusive tulips.

14
6 JUB HOLLAND · Royal supplier of colour

KWALITEITSPRODUCTEN

We hebben een sterke reputatie hoog te houden met onze producten. De kwaliteit van onze bollen staat bij ons voorop en we werken samen met wereldberoemde stylisten die hun talenten inzetten om onderscheidende verpakkingen te creëren. We zijn dan ook altijd op de hoogte van de allerlaatste trends. Al onze verpakte bollen hebben nu het nieuwe keurmerk ‘Sustainable Supplier’. Hiermee laten we zien dat we voldoen aan de eisen van morgen voor hoogwaardige producten die worden geproduceerd en vermarkt met respect voor mens, maatschappij en milieu.

QUALITY PRODUCTS

We have a strong reputation to maintain with our products.The quality of our bulbs is our top priority and we work with world-renowned stylists who apply their talents to create distinctive designed packages. We are therefore always up to date with the very latest trends. All our packaged bulbs now have the new quality mark ‘Sustainable Supplier of Quality Products’ - showing that we meet tomorrow’s demands for high-quality products produced and marketed with respect for individuals, society as a whole and the environment.

LANDSCAPE

Creativiteit is onze grote kracht

Het vergroenen van steden is een internationale trend, waarin JUB Holland een actieve rol speelt (wij maken totaalconcepten). Sterker nog, je zou ons zelfs een trendsetter kunnen noemen: in de jaren 80 ontwikkelden we de bollenplantmachine die razendsnel bloembollen onder gras plant.

Onze klanten zijn gemeenten, bedrijven, park- en recreatieafdelingen, hoveniers en landschapsarchitecten in Europa, Verenigde Staten en Canada.

LANDSCAPE

Creativity is our great strength

Greening up cities is an international trend, in which JUB Holland plays an active role (we make total concepts). Indeed, you could even call us a trendsetter: in the 1980s we developed the bulb planting machine which plants flower bulbs under grass at lightning speed. Our customers are local authorities, companies, parks and recreation departments, gardeners and landscape architects in Europe, United States and Canada.

JUB @ KEUKENHOF 2023

Colourful borders

Carpets, woven in the most fantastic repetitive patterns based on flowers and floral motifs and rich, saturated color schemes, are the inspiration for ‘VELVET’, the presentation of JUB Holland for Keukenhof in 2023. The chosen colors are burgundy red, black, purple, bronze, ochre, warm orange and brown, with warm yellow and cream as contrast colours/accents. To see the result yourself, visit Keukenhof: March 23 - May 14, 2023

SUSTAINABLE SUPPLIER H ORTICULTURAL QUALITYPRODUC T S ALL ABOUT JUB 7 JUB HOLLAND · Royal supplier of colour

JUB & Sustainability

DUURZAME PARTNER

JUB Holland is een MPS-ABC, Florimark GTP, PlanetProof en SKAL gecertificeerde Sustainable Supplier. We zijn in het bezit van het duurzaamheidspaspoort van NL Greenlabel. Onze MPS-ABC is meer dan alleen een certificaat. Het is tevens een monitoringstool waarmee we aan de juiste knoppen kunnen draaien om onze milieu-impact te verlagen. Daarnaast voldoen we middels ons Florimark GTP certificaat aan de sociale, kwaliteits- en milieu eisen en stimuleren we samenwerking binnen de keten.

SUSTAINABLE PARTNER

Our company is a MPS-ABC, Florimark GTP, PlanetProof and SKAL certified Sustainable Supplier. We also obtained the sustainability passport of NL-Greenlabel. MPS-ABC is more than just a certificate. It is a monitoring tool that allows us to push the right buttons to reduce our environmental impact. Besides that our Florimark GTP certificate meets social, quality and environmental requirements and encourages cooperation in the chain.

WIJ ZORGEN VOOR HET MILIEU

We zijn trots op ons milieucertificaat PlanetProof, dat is ontwikkeld in samenwerking met verschillende milieuorganisaties. Door PlanetProof bloembollen in te kopen stimuleert u duurzame bloembollen productie en ontziet u het milieu!

Duurzaamheid betekent voor JUB ook het zo min mogelijk telen met chemische gewasbeschermingsmiddelen en bemesting. In lijn met onze certificeringen gebruiken we uitsluitend groene energie. Circulariteit staat centraal in de uitvoering van onze werkzaamheden. We hergebruiken materialen, gebruiken gerecycelde materialen en houden nieuwe ontwikkelingen en kansen nauw in de gaten wat betreft het reduceren van gebruikte verpakkingsmaterialen.

WE CARE ABOUT THE ENVIRONMENT

We are proud of our environmental certificate PlanetProof, which has been developed in collaboration with various environmental organisations. Purchasing PlanetProof flower bulbs encourages sustainable flower bulb production and protects the environment!

For JUB, sustainability also means using as few chemical plant protection products and fertilisers as possible when growing. In line with our certifications we exclusively use green energy. Circularity plays a central role in how we carry out our work. We reuse materials, use recycled materials and we continuously keep an eye on opportunities for improvement in reducing the amount of packaging material used.

8 JUB HOLLAND · Royal supplier of colour

BIODIVERSITEIT

Biodiversiteit is een prioriteit voor JUB. De leefomgeving van bijen en vlinders is steeds kleiner geworden terwijl de bijen- en vlinder kolonies onmisbaar zijn voor de biodiversiteit in ons ecosysteem. Bloembollen hebben een belangrijke bijdrage aan ons ecosysteem, ze vormen de cruciale bron van nectar en pollen, vooral in de vroege lente, als nog niet veel andere planten bloeien om de hoognodige gevarieerde maaltijd te bieden. Let op ons Bij & Vlinder logo op de verpakkingen om te zien welke soorten aantrekkend zijn voor bijen en vlinders.

We hebben zelfs concepten gecreëerd speciaal afgestemd op bijen en vlinders.

BIODIVERSITY

Biodiversity is a priority for JUB. The habitats of bees and butterflies have become increasingly smaller while the bee and butterfly colonies are unmissable for biodiversity in our ecosystem. Flower bulbs make an important contribution to biodiversity, they are a crucial source of nectar and pollen, particularly in early spring, when not many other plants are flowering to provide the much needed varied meal. See our bee and butterfly logos on the various packages to see which bulbs are suitable and attractive to bees and butterflies.

We even created special concepts for Bees & Butterflies.

SPECIAL BIODIVERSITY DISPLAYS

Display Bulbs for Bees

P48 (Theme displays). This display shows a varied selection of bee attracting flowerbulbs - perfect to provide nectar for bees in early spring.

Display Help Nature Grow

See page 82 The Happy Bee Mix, the Happy Butterfly Mix and various other mixtures designed in cooperation with the NBV and Buglife.

JUB & SUSTAINABILITY 9 JUB HOLLAND · Royal supplier of colour

New 2023

FROM THE GROWER

Onder leiding van onze eigen bollen experts en wereldberoemde stylisten werken we er elk jaar hard aan om u de nieuwste trends in variëteiten, verpakkingen en presentatie middelen te presenteren.

Led by our in-house bulb experts and world-renowned stylists, we work hard every year to bring you the latest trends in varieties, packaging and presentation tools.

10 JUB HOLLAND · Royal supplier of colour

PREPACKS

The most extensive JUB packaging line with over 350 articles, suitable for wall racks, cabinet displays and freestanding wooden racks. Also, we offer complete themed displays.

301.150 size 11/12 Tulipa Candy
301.285 size 11/12 Tulipa Purple
301.405 size 11/12 Tulipa
303.660 size 11/12 Tulipa
301.633 size 11/12 Tulipa Continental 301.730 size 11/12 Tulipa Guus Papendrecht 301.765 size 11/12 Tulipa Hermitage 301.885 size 11/12 Tulipa
302.360 size 11/12 Tulipa
Impression 301.980 size 11/12 Tulipa Royal Virgin 302.410 size 11/12 Tulipa
304.020 size 11/12 Tulipa
304.110 size 11/12 Tulipa
304.635 size 11/12 Tulipa
306.140 size 12/14 Narcissus
306.865 size 12/14 Narcissus
307.570 size 5/+ Crocus
Advance 304.130 size 11/12 Tulipa Northcap 301.455 size 11/12 Tulipa Marie Jo 308.250 size 6/+
NEW 2023 304.070 size 11/12 Tulipa
Prince
Prince
Avant Garde
Shining Parrot
Miss Elegance
Salmon
Darwin Hybrid Mix
Copper Image
Mariola
Willem van den Akker
Replete
Kedron
species
Allium Ping Pong
Finola NEW 2023
11 JUB HOLLAND · Royal supplier of colour

NEW 2023

PREPACKS - CONT’D

The most extensive JUB packaging line with over 350 articles, suitable for wall racks, cabinet displays and freestanding wooden racks. Also, we offer complete themed displays.

XXL PACKS

The JUB promotional packaging line. These XXL packs are especially suitable for table presentations, cabinet displays or freestanding promotional displays with 30 pegs.

323.049 size 10/12 Narcissus Mount Hood 323.865 size 6/7 Muscari White Magic 322.595 size 11/12 Tulipa Positive Vibe 308.295 size 4/5 Allium roseum 311.140 size 7/8 Muscari Mountain lady 308.739 size 5/6 Anemone cor. Sylphide 308.560 size 5/+ Anemone blanda Charmer 311.705 size 6/7 Ranunculus Pastel Mix 308.980 size 14/+ Camassia cusickii
12 JUB HOLLAND · Royal supplier of colour

XXL PACKS - ‘COLOUR CHANGE’

4 special editions of the XXL promotional packaging line: ‘Colour Change’. 4 tulip varieties with flowers that change colour during the flowering time. Packs for cabinet displays or freestanding promotional displays with 30 pegs.

BIO BULBS

100% organically cultivated bulb varieties. On each package the SKAL logo which is required on any certified organic product.

EXCLUSIVE TULIPS

Unusual, rare, special and beautiful tulip varieties in our exclusive tulip collection with top size bulbs.

324.650 size 11/12 Tulipa Vendeeglobe 324.580 size 11/12 Tulipa Mata Hari 325.430 size 7/+ Crocus Flower Record 325.160 size 11/+ Tulipa Novi Sun 325.115 size 11/+ Tulipa Curry 324.550 size 11/12 Tulipa Hemisphere
NEW 2023
324.510 size 11/12 Tulipa Gudoshnik Double 325.360 size 12/14 Narcissus Rijnveld’s Early Sensation 313.890 size 12/+ Tulipa Green Mile 314.280 size 12/+ Tulipa Phantom
13 JUB HOLLAND · Royal supplier of colour
313.508 size 12/+ Tulipa Colour Fusion

NEW 2023

LOW BUDGET

Low Budget line of bulb varieties with top quality bulbs and competitive prices

NETLONS

320.790

Netlon with 30 botanical Narcissus White

320.791

15 netlons per outer

GROWING WILD ‘EARLY SUNRISE’ BAG

GARDEN BAG

BULB GARDEN COLOURFUL

720.063

Carrier bag with 125 colourful bulbs in 5 varieties, separately packed

720.064

12 bags per outer

PREPACKS

AUTUMN FLOWERING COUNTER BOX

723.305

Mix of 50 bulbs for naturalising, packed in Zero - Tree® bag

723.306

12 bags per outer

312.520

50 prepacks per outer (5x10)

350.720 size 10/12 Narcissus Botanical White 350.730 size 10/12 Narcissus Botanical Yellow
14 JUB HOLLAND · Royal supplier of colour

HAPPY GARDEN

HAPPY GARDEN RED

721.360

Jute bag with 35 red tulips, size 11/12

721.361

16 jute bags per outer

HAPPY GARDEN PURPLE

721.370

Jute bag with 35 purple tulips, size 11/12

721.371

16 jute bags per outer

HAPPY GARDEN ORANGE

721.365

Jute bag with 35 orange tulips, size 11/12

721.366

16 jute bags per outer

HAPPY GARDEN PINK

721.375

Jute bag with 35 pink tulips, size 11/12

721.376

16 jute bags per outer

NEW 2023
15 JUB HOLLAND · Royal supplier of colour

NEW 2023

AMARYLLIS, SINGLE, IN GIFTBOX

722.100

Outer with 24 boxes:

6 red

6 white

6 red-white

6 pink-white

722.200

Outer with 24 boxes:

6 red

6 white

6 red-white

6 pink-white

AMARYLLIS, DOUBLE, IN GIFTBOX

MEDIUM CABINET DISPLAY

LOOSE AMARYLLIS

851.675

Per display:

30 Amaryllis single white

30 Amaryllis single pink/white

30 Amaryllis single salmon

30 Amaryllis single red/white

30 Amaryllis single pink

30 Amaryllis single red

16 JUB HOLLAND · Royal supplier of colour

851.490

MIX & MATCH BAGS

721.510

Mix of 35 lilac and white bulbs

721.511

12 bags per outer

721.520

Mix of 30 pink and white bulbs

721.521 12 bags per outer

MIX

& MATCH

721.515

Mix of 35 orange and white bulbs

721.516

12 bags per outer

721.525 Mix of 30 red and white bulbs

721.526

NEW 2023
Display with 80 bags Mix & Match; 20 bags of each type + header card.
ORANGE
PINK
LILAC
12 bags per outer DISPLAY 17 JUB HOLLAND · Royal supplier of colour
MIX & MATCH
MIX & MATCH
MIX & MATCH RED MIX & MATCH

Information on packages

REGULAR CAPPERS

6 pictograms with bulb information and planting instructions

Sustainable Supplier seal; See website: www.sustainablesuppliers.nl

A unique bar code for each product/ package

5 pictograms with bulb planting instructions in 9 languages

Recycling symbol

Quantity per pack

FRONT

Retail price code

Bulbs, packed in recycable plastic bags

Flowering height (cm) and flowering month

FSC code: cardboard from responsible sources

BACK

Flowering guarantee

Sustainable Supplier seal

See website: www.sustainablesuppliers.nl

Plant Passport has the exact information (traceable) about the origin of the bulbs. Also, an important part of the information is printed on the plastic bulb bags

18 JUB HOLLAND · Royal supplier of colour

NETLONS WITH LABELS

The amount of bulbs in this netlon fills an area of 1 m2

Our netlon labels are made of 100% recycable material

6 pictograms with bulb information and planting instructions

Plant Passport has the exact information (traceable) about the background/ origin of the bulbs

Sustainable Supplier seal

See website: www.sustainablesuppliers.nl

BACK

A unique bar code for each product/package

BIO (ORGANIC) BULB CAPPERS WITH SUSTAINABLE PAPER BAGS

4 pictograms with bulb planting instructions

Consumer website www.bioflowerbulbs.com, with lots of information about bio/organic flowerbulbs

De zakken met de biologische bollen, bevestigd aan de cappers, zijn gemaakt van duurzaam geproduceerd papier

The bags with the organic (bio) bulbs, attached to the cappers, are made of sustainably produced paper

The official international SKAL logo used for organic (bio) products

Sustainable Supplier seal

See website: www.sustainablesuppliers.nl

Flowering guarantee

Information about how organic bulbs are being cultivated

FRONT BACK FRONT
INFORMATION ON PACKAGES 19 JUB HOLLAND · Royal supplier of colour

PRESENTATION SAMPLES Pos Material

Promotiemateriaal is essentieel voor een succesvolle bloembollenverkoop. JUB Holland biedt u een breed scala aan promotiemateriaal en houten vrijstaande displays inclusief vele praktische tips.

Promotional material is essential for successful flower bulb sales. JUB Holland offers you a wide range of promotional materials and wooden free standing displays including many practical tips.

20 JUB HOLLAND · Royal supplier of colour

All about bulb promotion

HEADER CARDS

977.926

Header cards for free standing displays

POSTERS

900.115

JUB posters on demand

Have bespoke posters of your own garden centre or shop printed or designed by JUB on demand. Please contact us to discuss the possibilities.

PRICE CODE SIGN

PREPACKS

977.300

for wall display small prepacks

PRICE CODE SIGN

XXL PACKS / NETLONS

977.310

for wall display XXL packs & netlons

HEADER CARDS

977.965

Header card for wall displays and cabinet displays

HEADER CARDS

977.950

Header card for free standing displays

Flowerbulbs
now for a colourful spring garden!
Ook leverbaar
Nederlandse tekst; Aussi
erhältlich BANNER
Plant
900.305 Banner (300 x 60cm.).
met
disponible avec texte français; Auch mit Deutschem Tekst
ALL ABOUT BULB PROMOTION 21 JUB HOLLAND · Royal supplier of colour

Wooden displays

DISPLAY, 24 PEGS, LARGE

910.075 Size 80x40x180cm.

Display met 24 posities voor Exclusieve Tulpenverpakkingen

911.525 Size 80x60x160cm.

Eiland display - klein ‘Island’ display - small

DISPLAY, 24 PEGS,

Display with 24 pegs for Exclusive Tulip packs <<< 910.070 Size 61x40x180cm.

Display met 24 posities voor Low budget en BIO verpakkingen

Display with 24 pegs for Low Budget and Bio Packs >>>

911.490 Size 100x100x160cm.

Eiland display - groot ‘Island’ display - large

SMALL ISLAND DISPLAY, LARGE
22 JUB HOLLAND · Royal supplier of colour
ISLAND DISPLAY, SMALL

911.135

Size 80x60x190cm.

Kadodisplay

DISPLAY, 30 PEGS

910.010

Size 120x41x188cm.

Display met 30 posities voor XXL verpakkingen

Display with 30 pegs for XXL packs

910.030

Size 120x41x188cm.

Display met 48 posities voor kleinverpakkingen Display with 48 pegs for small packs

‘Gift item’ display
WOODEN DISPLAYS 23 JUB HOLLAND · Royal supplier of colour
DISPLAY, 48 PEGS
ETAGE DISPLAY

Wooden displays

LARGE

‘Cabinet’

‘Cabinet’ display for 48 prepacks

MEDIUM CABINET DISPLAY

‘Cabinet’ display voor diverse verpakkingen

‘Cabinet’ display for various packs

911.160 Size 120x43x188cm. display voor 48 kleinverpakkingen CABINET DISPLAY 911.155 Size 60x43x188cm.
24 JUB HOLLAND · Royal supplier of colour

LARGE CABINET DISPLAY

911.180

Size 120x43x188cm.

‘Cabinet’ display voor 36 XXL verpakkingen

‘Cabinet’ display for 36 XXL packs

911.190

Size 120x43x188cm.

Display met 5 lagen

Display with 5 levels

WOODEN DISPLAYS 25 JUB HOLLAND · Royal supplier of colour
DISPLAY FOR CRATES

Wooden displays

IMPULS DISPLAY - XXL PACKS

911.496 Size 120x80x126cm.

Impuls display met 56 posities voor 280 XXL verpakkingen; hoogte slechts 126cm. Impuls display with 56 pegs for 280 XXL packs; height only 126cm.

BANNER FOR EURO PALLET PRESENTATION (excl. pallets)

900.280

Bulb banner (A) Size 500x60cm.

900.285

Tulip banner (B) Size 500x60cm.

900.290

Narcissus banner (C) Size 500x60cm.

900.295

Allium banner (D) Size 500x60cm.

Banner geschikt voor de aankleding van 4 gestapelde euro pallets voor het maken van een presentatie

Banner suitable for the decoration of 4 stacked euro pallets, to make a presentation

A B C D 26 JUB HOLLAND · Royal supplier of colour

NL Diverse voorbeelden van de presentatiemogelijkheden van retailproducten. Met behulp van vrijstaande displays en andere POS items zijn er vele opties om consumenten tot aankoop te overtuigen. Zie ook onze website: www.jubholland.nl

EN Various examples of presentation possibilties of retail products. With the help of free-standing displays and other POS items, there are many options to persuade consumers to buy. See also our website: www.jubholland.nl

DE Verschiedene Beispiele für die Präsentation von Einzelhandels-produkten. Mit Hilfe von freistehenden Displays und anderen POS-Artikeln gibt es viele Möglichkeiten, die Verbraucher zum Kauf zu überreden. Siehe auch unsere Website: www.jubholland.nl

FR Divers exemples de présentation de produits de détail. À l’aide des displays et d’autres articles de point de vente, il existe de nombreuses options pour convaincre les consommateurs d’acheter. Consultez également notre site web: www.jubholland.nl

911.536 Size 330x168x240cm.

Bollenhuis robuust ‘Bulb House’ robust

BULB HOUSE (TOP)

911.533

Size 330x168x240cm.

Bollenhuis frame top ‘Bulb House’ frame top

GARDEN CENTRE PRESENTATIONS
BULB HOUSE (COMPLETE)
27 JUB HOLLAND · Royal supplier of colour

Garden Centre Presentations

28 JUB HOLLAND · Royal supplier of colour
GARDEN CENTRE PRESENTATIONS 29 JUB HOLLAND · Royal supplier of colour

BULBS FROM THE GROWERPrepacks

De meest uitgebreide JUB verpakkingslijn met ruim 350 artikelen, geschikt voor wandstellingen, cabinet displays en houten pennenrekken. Tevens bieden we complete thema displays.

The most extensive JUB packaging line with over 350 articles, suitable for wall racks, cabinet displays and freestanding wooden racks. Also, we offer complete themed displays.

30 JUB HOLLAND · Royal supplier of colour

Hyacinthus / Tulipa

300.260 size 15/16 Aqua 300.310 size 15/16 Blue Jacket 300.340 size 15/16 300.460 size 15/16 Gipsy Queen 300.520 size 15/16 Jan Bos 300.630 size 15/16 Pink Surprise 300.620 size 15/16 Pink Pearl 300.760 size 15/16 Splendid Cornelia 300.780 size 15/16 Woodstock 300.800 size 15/16 Yellowstone 300.810 size 15/16 Mix 300.770 size 15/16 Spring Beauty 300.690 size 15/16 Royal Navy 300.750 size 15/16 Snow Crystal
Carnegie Enkel Single Einfache Simple HYACINTHUS Dubbel Double Gefüllte HYACINTHUS 301.285 size 11/12 Purple Prince 301.210 size 11/12 Flair HYACINTHUS / TULIPA 300.320 size 15/16 Blue Trophy 301.290 size 11/12 Ruby Prince 301.150 size 11/12 Candy Prince Enkel vroeg Single early Einfache frühe Simple hative TULIPA Dubbel vroeg Double early Gefüllte frühe Double hative TULIPA 301.400 size 11/12 Abba 31 JUB HOLLAND · Royal supplier of colour

Tulipa

11/12
301.420 size Crossfire
11/12
301.410 size Columbus
11/12
11/12
301.430 size Foxtrot 301.460 size Mondial
11/12
11/12
301.455 size Marie Jo 301.540 size Monte Orange
11/12
11/12
301.580 size Double Early Mix 301.560 size Showcase
11/12
301.587 size Apricot Favourite
11/12
301.630 size Carnaval de Rio
11/12
301.635 size Crême Fraîche
11/12
11/12
11/12
11/12
301.650 size 11/12
Dynasty 301.586 size Amberglow 301.660 size Escape 301.680 size Flaming
Agrass
301.720 size
Gavota
11/12
Dubbel vroeg Double early Gefüllte frühe Double hative cont’d TULIPA Triumph
TULIPA
11/12
301.760 size
Helmar Triomphe
301.765 size
Hermitage
11/12
301.690 size
Flaming Flag 11/12
11/12
301.730 size 11/12
Guus Papendrecht 32 JUB HOLLAND · Royal supplier of colour
301.633 size
Continental 301.405 size Avant Garde
301.795 size 11/12 Jacuzzi 301.820 size 11/12 Kansas Proud 301.855 size 11/12 Mascara 301.860 size 11/12 Mata Hari 301.925 size 11/12 Negrita 301.990 size 11/12 Strong Gold 302.020 size 11/12 Synaeda Amor 302.130 size 11/12 Flaming Beauty Mix 302.200 size 11/12 Apeldoorn’s Elite 302.240 size 11/12 Daydream 302.250 size 11/12 Design Impression 302.298 size 11/12 Novi Sun 302.350 size 11/12 Red Impression TULIPA Darwin Hybride Darwin Hybrid TULIPA 301.970 size 11/12 Request 301.850 size 11/12 Librije 302.340 size 11/12 Purple Pride 302.140 size 11/12 Triumph Mix 302.320 size 11/12 Pink Impression 302.410 size 11/12 Darwin Hybrid Mix 302.360 size 11/12 Salmon Impression 301.980 size 11/12 Royal Virgin 301.885 size 11/12 Miss Elegance 301.785 size 11/12 Hugs & Kisses 33 JUB HOLLAND · Royal supplier of colour
Enkel laat Single late Einfache späte Simple tardive TULIPA 302.660 size 11/12
302.700 size 11/12
302.770 size 11/12
302.740 size 11/12
302.780 size 11/12
11/12
302.910
11/12
302.880
11/12
303.050 size 11/12
303.090 size 11/12
303.248 size 11/12
303.240 size 11/12
303.220 size 11/12 Honeymoon 303.260 size 11/12
Pearl 303.265 size 11/12
303.280 size 11/12 Vincent van
Leliebloemig Lily flowering Lilienblüte Fleurs de lis TULIPA Gefranjerd Fringed Gefranst Dentelles TULIPA 302.730
11/12
302.600 size 11/12
302.510 size 11/12 Clearwater 302.540 size 11/12
302.570 size 11/12
34 JUB HOLLAND · Royal supplier of colour
Tulipa
Sorbet
Ballerina
Moonblush
Fire Wings
Pieter de Leur 302.790 size
Purple Dream
size
Lily flowering Mix
size
White Triumphator
Crystal Star
Curly Sue
New Santa
Lambada
Pacific
Siesta
Gogh
size
Claudia
Queen of Night
Kingsblood
Menton

303.300 size

TULIPA

303.380
11/12
303.390
11/12
303.400
11/12
303.450 size 11/12
303.410 size 11/12
303.470 size 11/12
303.485 size 11/12
11/12
11/12
303.530
11/12
11/12
11/12
11/12
11/12
303.800
11/12
303.940
11/12
TULIPA Viridiflora TULIPA Parkiet
11/12
304.000
11/12
304.060 size 11/12 Drumline 304.020
11/12
303.680
11/12
size 35 JUB HOLLAND · Royal supplier of colour
Esperanto
size
Formosa
size
Golden Artist
Purple Dance
Groenland
Spring Green
Viridiflora Mix 303.500 size Apricot Parrot 303.560 size Blue Parrot
size
Black Parrot
303.590 size
Estella Rijnveld 303.600 size
Flaming Parrot 303.660 size
Shining Parrot 303.640 size
Parrot Negrita
size
Parrot Mix
size
Black Hero
Parrot Papagei Perroquet TULIPA Dubbel laat Double
late Gefüllte späte Double tardive
Fringed Mix
size
Carnaval de Nice
size
Copper Image
size
Super Parrot
Dubbel laat Double late Gefüllte späte Double tardive cont’d TULIPA 304.080 size 11/12 Flaming Evita 304.100 size 11/12 Icoon 304.130 size 11/12 Northcap 304.157 size 11/12 Tabledance 304.155 size 11/12 Red Princess 304.158 size 11/12 Yellow Pompenette 304.180 size 11/12 Concerto 304.230 size 11/12 Johann Strauss 304.250 size 11/12 Scarlet Baby 304.360 size 11/12 Candela 304.385 size 11/12 Flaming Purissima 304.410 size 11/12 Orange Emperor 304.440 size 11/12 Purissima 304.510 size 11/12 Fun Colours Kaufmanniana TULIPA Fosteriana TULIPA Greigii TULIPA 304.290 size 11/12 Stresa 304.460 size 11/12 White Valley 304.159 size 11/12 Wyndham 304.110 size 11/12 Mariola 304.070 size 11/12 Finola 304.545 size 11/12 Oriental Beauty 36 JUB HOLLAND · Royal supplier of colour
Tulipa
304.560
11/12
304.700 size 11/12
304.765 size 11/12
304.730 size 11/12
304.785
11/12
304.860
11/12
size
Quebec
Antoinette Fiery Club Candy Club
size
Night Club
size
Wonder Club
6/+
304.900 size bakeri Lilac Wonder
6/+
304.935 size clusiana Stellata
6/+
304.910 size clusiana Cynthia 304.940 size 6/+ Honky Tonk
305.020
6/+
304.990
6/+
305.080
9/+
305.110
9/10
6/+
6/+
TULIPA Greigii cont’d TULIPA Meerbloemig Multi flowering Mehrblütig Multiflora TULIPA Botanisch Botanical Botanische Botanique TULIPA
11/12
304.615
11/12
11/12
304.960 size 6/+ Little Beauty 37 JUB HOLLAND · Royal supplier of colour
size
polychroma
size
Little Princess
size
praestans Shogun
size
praestans Van Tubergen’s Variety
305.140 size pulchella Persian Pearl 305.170 size
Red Hunter
304.620 size
Trauttmansdorff
size
Toronto
304.635
size
Willem van den Akker

Tulipa / Narcissus

Botanisch Botanical Botanische Botanique cont’d TULIPA
305.179 size 5/6 sylvestris 305.190 size 7/8 tarda Dasystemon 305.530 size
12/14
Dutch Master 305.550 size
12/14
Las Vegas
12/14
305.560 size 12/14 Mount Hood 305.590 size Cairngorm 305.610 size
12/14
Chromacolor 305.600 size 12/14 Carlton 305.630 size 12/14 Ice Follies 305.650 size 12/14 Mon Cheri 305.750 size 12/14 Red Devon 305.810 size
12/14
Large Cupped Mix 306.060 size
12/14
Golden Ducat
306.090
size
12/14
Ice King
Trompet Trumpet Trompet Trompette NARCISSUS Grootkronig Large cupped Grosskronig Couronne large NARCISSUS Dubbel Double Gefüllte Double NARCISSUS
306.180 size 12/14 Tahiti 305.200 size 7/+ turkestanica
38 JUB HOLLAND · Royal supplier of colour
305.240 size 6/+ species Mix 306.140 size 12/14 Replete
306.200
size
12/14
Westward
306.220 size 12/14 Double Mix 306.230 size 12/14 Cassata 306.245 size 12/14
306.370 size 12/14 Sunny Girlfriend 306.280 size 12/14 Orangery 306.460 size 12/14 Butterfly Mix 306.515 size 12/14 Barrett
306.520 size 12/14
306.560 size 12/14 Geranium 306.590 size 12/14 Sir
306.620 size 12/14
306.649 size 10/12 Baby
306.695 size 12/14 Charming
306.710 size 12/14 February Gold 306.740 size 12/14 Golden Dawn 306.770 size 12/14 Golden Echo TULIPA / NARCISSUS Dubbel Double Gefüllte Double cont’d NARCISSUS Spleetkronig Split corona Schmetterling Papillon NARCISSUS Kleinkronig Small cupped Kleinkronig Couronne petite NARCISSUS Tazetta
Botanisch Botanical
NARCISSUS 39 JUB HOLLAND · Royal supplier of colour
Gold Disc
Browning
recurvus
Winston Churchill
Yellow Cheerfulness
Boomer
Lady
NARCISSUS
Botanisch Botanique

Narcissus / Crocus

Botanisch Botanical Botanisch Botanique cont’d NARCISSUS 306.860
12/14
306.920
10/12
306.930
12/14
306.950
11/12
11/12
10/12
306.970
9/10
6/8
10/12
307.300
8/9
307.330
8/9
8/9
307.420
307.479 size 7/8
307.450 size 8/9
307.510 size 8/9
307.570
5/+
Grootbloemig Large flowering Grossblutig Large fleurs CROCUS Botanisch Botanical Botanisch Botanique CROCUS 306.865
12/14
5/+
40 JUB HOLLAND · Royal supplier of colour
size
Jetfire
size Rip van Winkle
size
Sailboat
size
Tête-à-Tête 306.960 size
Tête Bouclé
306.979 size
triandrus Thalia
size
Topolino 307.020 size
White Petticoat
307.040 size
botanical Mix
size
Blue - White Mix size Flower Record
307.360 size
Golden Yellow 307.390 size
8/9
Grand Maître size
8/9
Jeanne d’Arc
Vanguard
Pickwick
Large Flowering Mix
size
Advance
size
Kedron 307.590 size
angustifolius

Crocus / Various bulbs

307.630 size 5/+ Blue
307.660 size 5/+
307.690 size 5/+
307.720 size 5/+
307.740 size 5/+ Romance 307.775 size 5/+ sieberi Firefly 307.750 size 5/+ Ruby Giant 307.780 size 5/+
307.840 size 5/+
307.980 size 10/+
307.970 size 5/+ Art 308.000 size 4/5
308.010 size 4/+
308.030 size 12/14 christophii 308.120 size 5/+ Hair 308.090 size 18/20 Globemaster 308.149 size 18/20 His Excellency 308.160 size 12/14 karataviense 308.180 size 4/5 moly NARCISSUS / CROCUS / VARIOUS BULBS
Pearl
Cream Beauty
Fuscotinctus
Prins Claus
sieberi Tricolor
species Mix
atropurpureum
caeruleum
Cameleon
Botanisch Botanical Botanisch Botanique cont’d CROCUS 307.950 size 18/20 Ambassador ALLIUM 307.600 size 5/+ Ard Schenk 41 JUB HOLLAND · Royal supplier of colour

Various bulbs

cont’d ALLIUM
308.220 size
4/+
neapolitanum 308.250 size 6/+ Ping Pong 308.300 size
10/12
schubertii 308.360 size 5/6 sphaerocephalon 308.320 size 8/10 Nectaroscordum siculum 308.380 size 12/+ Summer Drummer 308.415 size 4/5 Species Mix 308.530 size 5/+ blanda Blue Shades 308.560 size 5/+ blanda Charmer
5/6
5/6
308.600 size 5/+ blanda Mix 308.649 size
coronaria Bride 308.709 size
coronaria Mr. Fokker
ANEMONE
308.769 size 5/6
5/6
coronaria de Caen Mix
308.859 size 5/6
coronaria St. Brigid Mix
308.679 size
coronaria Hollandia
308.225 size 10/12 nigrum 308.405 size 6/+ Yellow Fantasy 308.295 size 4/5
roseum
308.280 size 12/14
Red Giant
308.270 size 12/14 Purple Sensation 308.215 size 20/+
Mount Everest
42 JUB HOLLAND · Royal supplier of colour
308.739 size
5/6
coronaria Sylphide

FRITILLARIA

309.000
14/+
309.030
14/+
309.100
5/+
309.160 size 5/6
309.130
5/+
309.700
20/24
size
leichtlinii Caerulea
size
leichtlinii Alba
size
luciliae Pink Giant
size
luciliae Alba
size
imperialis Aurora 309.730 size 20/24 imperialis Lutea 309.740 size 20/24 imperialis Sunset 309.790 size 20/24 imperialis Rubra 309.820 size
6/7
meleagris Mix 309.850 size 5/+ meleagris Alba
310.130 size 8/10
310.190 size 8/10
310.200 size 8/10
310.330
5/6
VARIOUS BULBS
309.878 size 6/7 uva-vulpis hispanica Blue hispanica White hispanica Mix size species danfordiae CAMASSIA CHIONODOXA 309.760
HYACINTHOIDES
IRIS size 20/24
persica
14/+
43 JUB HOLLAND · Royal supplier of colour
309.715 size 20/24 Green Eyes
308.980 size
cusickii

Various bulbs

cont’d IRIS 310.360 size 5/6 reticulata Harmony 310.390 size 6/+ species Katharine Hodgkin 310.400 size 5/6 species Dwarf Mix 310.450 size 7/8 hollandica Blue 310.480 size 7/8 hollandica Yellow 310.520 size 7/8 hollandica Autumn Princess 310.510 size 7/8 hollandica White 310.540 size 7/8 hollandica Red Ember 310.570 size 7/8 hollandica Silvery Beauty 310.590 size 7/8 hollandica Mix 310.750 size 18/20 candidum 310.780 size 16/18 Asiatic Yellow 310.800 size 16/18 Asiatic Orange 310.810 size 16/18 Asiatic Red 310.840 size 16/18 Asiatic Pink 310.875 size 16/18 Asiatic Black 310.870 size 16/18 Asiatic White 310.877 size 16/18 Asiatic Black/White 310.878 size 16/18 Oriental Dark red 310.879 size 16/18 Oriental Red/White LILIUM 310.340 size 5/6 reticulata Frozen Planet 310.525 size 7/8 hollandica Carmen 44 JUB HOLLAND · Royal supplier of colour
311.000 size 8/9 armeniacum 311.030 size 6/+
311.240 size 7/8 White Magic 311.060 size 8/9 Fantasy Creation 311.180 size 5/+
311.120 size 6/+
311.079 size 5/+
311.160 size 7/8 Night Eyes 311.530 size 6/7
311.620 size 6/7 Red 311.560 size 6/7 Orange 311.650 size 6/7
311.680 size 6/7
311.700 size 6/7
308.900 size I Arum
309.250 size 13/15
309.400 size 4/5 Eranthis
309.550 size I
309.600 size 5/+
VARIOUS BULBS MUSCARI RANUNCULUS Diversen
311.140 size 7/8 Mountain Lady 311.705 size 6/7
45 JUB HOLLAND · Royal supplier of colour
azureum
Pink Sunrise
latifolium
Grape Ice
Yellow
Pink
White
Mix
italicum
Cyclamen hederifolium
cilicica
Erythronium Pagoda
Freesia Single Mix
Various Verschiedene Divers VARIOUS A-Z
Pastel Mix

Various bulbs / Indoor

Diversen Various Verschiedene Divers cont’d 309.650 size 5/+ Freesia Double Mix 309.950 size 5/6 Galanthus elwesii 309.980 size 5/+ Galanthus Flore Pleno 310.250 size 4/+ Ipheion uniflorum Wisley Blue 310.240 size 5/+ Ipheion uniflorum Alberto Castillo 310.680 size 12/14 Leucojum Gravetye Giant 310.650 size 8/9 Leucojum aestivum 311.380 size 6/+ Ornithogalum nutans 311.450 size 5/6 Puschkinia libanotica 311.750 size 7/8 Scilla siberica 311.780 size 7/8 Scilla siberica Alba 311.950 size 14/16 Zantedeschia aethiopica 311.890 size 5/6 Triteleia Corrina 312.100 size 18/19 Blue Pearl 312.130 size 18/19 Pink Pearl 312.580 size 28/30 Pink 312.670 size 28/30 Red-White VARIOUS A-Z HYACINTHUS FOR GLASS AMARYLLIS SINGLE 311.740 size 6/+ Scilla litardierei 312.160 size 18/19 White Pearl 312.210 size 15/16 Narcissus Paperwhite INDOOR NARCISSUS 46 JUB HOLLAND · Royal supplier of colour
312.360 size 20/22 Colchicum Giant 312.330 size 13/+ Colchicum autum. Album 312.390 size 14/16 Colchicum Waterlily 312.450 size 8/9 Crocus sativus 312.480 size 5/+ Crocus speciosus 312.680 size 28/30 White 312.730 size 28/30 Red 312.740 size 28/30 Salmon NDOOR BULBS / AUTUMN FLOWERING Indoor
Autumn Colchicum & Autumn Crocus AUTUMN FLOWERING
AMARYLLIS SINGLE AUTUMN FLOWERING COUNTER BOX 312.520 Autumn box: 50 packages (5 x 10) in a counter display box with header card cont’d 47 JUB HOLLAND · Royal supplier of colour
/
Autumn flowering

Themed prepack displays

4 MEDIUM CABINET DISPLAYS BY THEME

4 (medium) cabinet displays met voor iedere display een speciaal thema: “Bijen”: bollen voor bijen, “Potten”: bollen voor potten voor op terras en/of balkon,“Alliums” en “Growing Wild”: specifieke bollen voor verwildering.

4 (medium) cabinet displays with a special theme for each display: “Bulbs for bees”, “Balcony & Terrace”, “Allium” and “Growing Wild”.

BULBS FOR BEES DISPLAY

850.805

Wooden display with 24 varieties.

Total: 120 packages (24 x 5) + header card

BALCONY & TERRACE DISPLAY

850.855

Wooden display with 24 varieties.

Total: 120 packages (24 x 5) + header card

48 JUB HOLLAND · Royal supplier of colour

ALLIUM DISPLAY

850.860

Wooden display with 21 varieties.

12 prepacks + 9 XXL varieties

Total: 105 packages (21 x 5) + header card

‘GROWING WILD’ DISPLAY

851.135

Wooden display with 24 varieties.

Total: 120 packages (24 x 5) + header card

THEME DISPLAYS 49 JUB HOLLAND · Royal supplier of colour

Exclusive Tulips

313.890 size 12/+ Green Mile
313.200 size 12/+ Barbados 313.250 size 12/+ Bastia 313.420 size 12/+ Brest 313.360 size 12/+ Blue Wow 313.510 size 12/+ Crispion Sweet 313.520 size 11/12 Danceline 313.525 size 12/+ Double Sugar 313.429 size 11/12 Brisbane 313.935 size 11/12 Ice Cream 313.960 size 12/+ Labrador 314.100 size 12/+ Mascotte 314.350 size 11/12 Queensland 314.700 size 11/12 Snow Crystal 314.830 size 12/+ Vanille Coupe 313.900 size 12/+ Green Wave Rasta Parrot 314.370 size 12/+ 313.535 size 11/12 Dream Touch 313.508 size 12/+ Colour Fusion 314.340 size 12/+ Qatar 50 JUB HOLLAND · Royal supplier of colour

Een serie van 24 bijzondere tulpen, verpakt in grote capperverpakking met fraaie foto. Zowel los leverbaar als op een houten display.

A series of 24 special tulip varieties packed in large prepack with beautiful photo. Available separately and as complete wooden display.

EXCLUSIVE TULIPS DISPLAY

851.100

Wooden display with 24 varieties.

Total: 168 packages (24 x 7) + header card

313.540 size 11/12 Dreamer 314.838 size 12/+ Violet Pranaa 314.280 size 12/+ Phantom
EXCLUSIVE TULIPS
51 JUB HOLLAND · Royal supplier of colour
313.465 size 12/+ Cabanna

BIO flower bulbs

TULIPA

VARIOUS

325.030 size 14/+
325.060 size 14/+
325.130 size 5/+ Little Beauty 325.100 size 11/+
325.160 size 11/+ Novi Sun 325.400 size 12/14 Tête-à-Tête 325.360 size 12/14 Rijnvelds Early Sensation 325.420 size 12/14
325.520 size 10/12 Allium
Sensation 325.500 size 5/+
325.570 size 14/+
325.595 size 7/+
325.650 size 12/14 Leucojum
325.670 size 7/+
Delft Blue
White Pearl
Ballerina
triandrus Thalia
Purple
Crocus Ruby Giant
Camassia leichtlinii Caerulea
hyacinthoides hispanica Blue
aestivum Gravetye Giant
Muscari armeniacum
NARCISSUS
BULBS HYACINTHUS SKAL NL-BIO-01 325.115 size 11/+
size 11/+
size 7/+
325.210 size 11/+
325.205 size 11/+ Ronaldo 325.440 size 7/+
52 JUB HOLLAND · Royal supplier of colour
Curry 325.295
White Rebel 325.430
Flower Record
Salmon Impression
Golden Yellow

BIO / ORGANIC BULBS ARE PACKED IN SUSTAINABLE PAPER BAGS

De biologische bollen zijn verpakt in duurzaam gefabriceerde papieren zakken die ‘thuis composteerbaar’ zijn.

The bio/organic bulbs are packed in sustainably manufactured paper bags are ‘home compostable’.

Package has Dutch text only

325.470 size 7/+ Crocus Jeanne d’Arc 325.330 size 12/14 Papillon Blanc 325.719 size 5/+ Scilla siberica 852.600 Wooden display with 24 varieties. Total: 168 packages (24 x 7) + header card BIO FLOWER BULBS DISPLAY 319.650 Bag with 40 BIO bulbs in 4 varieties 319.651 Packed: 15 BIO bags per outer BIO FLOWER BULBS 724.100 Tas met 40 BIO bollen 724.101 Verpakt: 18 ‘NL Zoemt’ tassen per omdoos BIO NL ZOEMT 325.120 size 11/+ Flaming Flag
BIO FLOWER BULBS 53 JUB HOLLAND · Royal supplier of colour

Low budget

350.000 size 14/15
350.050 size 14/15
350.100 size 14/15
350.180 size 10/11
350.200 size 10/11
350.195 size 10/11
350.250 size 10/11
350.300 size 10/11
350.350 size 10/11
350.400 size 10/11
350.600 size 10/12
350.720 size 10/12
350.730 size 10/12
350.749 size 6/7
350.850 size 10/12 Allium
Sensation 351.010 size 5/+
351.020 size 6/7
351.050 size 4/5
351.100 size 6/7
HYACINTHUS TULIPA NARCISSUS VARIOUS A-Z CROCUS Purple 54 JUB HOLLAND · Royal supplier of colour
White
Blue
Red
Double, Purple
Yellow
Black
Pink
Purple
Red
Red/White
Yellow
Botanical White
Botanical Yellow Blue
Purple
Freesia Mix
Iris hollandica Mix
Ranunculus Mix
Scilla siberica

This low budget line of prepacks contains a range of 24 varieties at competitive prices.

850.900

display with 24 varieties.

240 packages (24 x 10)

card

350.185 size 10/11 Double, Red 350.470 size 10/11 White 350.799 size 6/7 White
LOW BUDGET
Wooden Total: + header
DISPLAY
350.190 size 10/11 Double, Yellow/Red 350.809 size 6/7 Yellow
55 JUB HOLLAND · Royal supplier of colour

EXTRA LARGE PACKAGES XXL packs

De JUB promotie verpakkingslijn. De XXL packs zijn speciaal geschikt voor presentatie op tafels, in cabinet displays of in vrijstaande promotie displays.

The JUB promotional packaging line. These XXL packs are especially suitable for table presentations, cabinet displays or freestanding promotional displays.

56 JUB HOLLAND · Royal supplier of colour

XXL packs

322.070 size 14/15 Blue Water Mix 322.090 size 14/15 Mix 322.110 size 14/15 Pastel Mix 322.245 size 5/6 bakeri Lilac Wonder 322.333 size 11/12 Candy Love 322.250 size 5/6 Belles Tulipes 322.290 size 11/12 Black Pepper 322.300 size 11/12 Blueberry Mix 322.334 size 6/+ clusiana Mix 322.335 size 11/12 Dancing Queens 322.380 size 11/12 Darwin Hybride Mix 322.394 size 11/12 Double Lilac 322.397 size 11/12 Double Pink XXL PACKS
HYACINTHUS TULIPA 322.325 size 11/12 Breakdance 322.400 size 11/12 Double Sensation 322.403 size 11/12 Dutch Design Mix 322.405 size 11/12 Estella
57 JUB HOLLAND · Royal supplier of colour
Rijnveld

XXL packs

322.420 size 11/12 Flaming
322.430 size 11/12 Foxtrot
322.460 size 11/12 Greigii
322.480 size 11/12 Greigii
322.490 size 11/12 Macaron Mix 322.515 size 11/12 My Favourite Topping 322.560 size 11/12 Pastel
322.595 size 11/12 Positive Vibe 322.660 size 11/12 Queen of Night 322.670 size 11/12 Sorbet
322.682 size 11/12 Strawberry
322.686 size 11/12 - 9/+
size 11/12 TULIPA cont’d 322.690 Sweet Desire Mix 322.680 size 11/12 Spring
322.694 size 5/6 sylvestris 322.700 size 11/12 Triumph Purple 322.720 size 11/12 Triumph Red 322.730 size 11/12 Triumph Pink 322.600 size 9/10 praestans Mix 58 JUB HOLLAND · Royal supplier of colour
Beauty Mix
Mix
Red
Mix
Mix
Mix
Lemonade
Sunbath
Green
322.740 size 11/12 Triumph White 322.760 size 11/12 Triumph Mix 322.765 size 11/12 - 14/15 Sweet Purple 322.770 Folk Story 322.830 size 10/12 Botanical Mix 322.870 size 12/14 Butterfly Mix 322.890 size 12/14 Carlton 322.950 size 12/14 Double Mix 322.970 size 10/12 February Gold 322.975 size 6/8 Golden Bells 322.980 size 12/14 Golden Ducat XXL PACKS NARCISSUS size 11/12 - 12/14 322.777 size 11/12 - 7/8 Dazzling Purple TULIPA ‘COLOUR CHANGE’ 324.510 size 11/12 Gudoshnik Double 324.550 Hemisphere 324.580 Mata Hari 324.650 Vendeeglobe 323.020 size 12/14 Ice King 322.990 size 12/14 Large cupped Mix size 11/12 size 11/12 size 11/12 59 JUB HOLLAND · Royal supplier of colour

XXL packs

323.040 size 12/14 Macaron Bloss 323.110 size 12/14 recurvus 323.210 size 10/11 Tête-à-Tête 323.300 size 7/8 Blue 323.320 size 7/8 Blue - White 323.330 size 7/8 Yellow - White 323.340 size 7/8 White 323.360 size 7/8 Large
323.400 size 5/+ Ruby Giant 323.420 size 5/+ species Mix 323.480 size 4/5 Allium caeruleum 323.490 size 10/12 Allium christophii 323.513 size 10/+ Allium Miami CROCUS ALLIUM 323.500 size 16/18 Allium Gladiator 323.190 size 12/14 Salome 323.185 size 10/12 Sailboat 323.049 size 10/12 Mount Hood NARCISSUS cont’d 60 JUB HOLLAND · Royal supplier of colour
flowering Mix

VARIOUS BULBS

323.515 size 16/18 Allium Mount Everest 323.545 size 18/20 Allium Pinball Wizard 323.540 size 10/12 Allium Purple - White Mix 323.560 size 10/12 Allium Purple Sensation 323.600 size 8/10 Allium Nectaroscordum siculum 323.620 size 5/6 Allium sphaerocephalon 323.660 size 4/5 Anemone blanda Mix 323.670 size 6/+ Camassia quamash 323.675 size 6/+ Corydalis Beth Evans 323.678 size 4/5 Eranthis cilicica 323.668 size 12/14 Camassia leichtlinii Mix 323.655 size 6/7 Fritillaria
323.720 size 18/20 Fritillaria imperialis Mix 323.740 size 5/6 Galanthus elwesii 323.765 size 5/+ Galanthus Flore Pleno XXL PACKS 323.550 size 6/+ Allium Ping Pong 323.773 size 7/8 Hyacinthoides non-scripta ALLIUM
meleagris Mix
323.775 size 7/8 Hyacinthoides Mix 61 JUB HOLLAND · Royal supplier of colour

XXL packs

323.780 size 8/9 Leucojum aestivum 323.820 size 8/9 Muscari armeniacum 323.830 size 5/6 Muscari latifolium 323.865 size 6/7 Muscari White Magic 323.870 size 5/6 Ranunculus Mix VARIOUS BULBS cont’d Scilla siberica 323.890 size 7/8 323.860 size 7/8 Muscari Magic Mix 62 JUB HOLLAND · Royal supplier of colour

‘Growing Wild’ display

Een speciale selectie van 180 XXL verpakkingen in 18 variëteiten die uitstekend geschikt zijn voor verwildering. Tevens zijn dit soorten die al vroeg in het voorjaar bijen aantrekken.

A special selection of 180 XXL packs in 18 varieties with bulbs that are excellent for naturalising. These are also varieties that will attract bees in early spring.

851.130

XXL packs in 18 varieties (10 packs of each variety, 180 total) + header card

Per cabinet display:

10 x 20 Tulipa sylvestris

10 x 20 Narcissus Golden Bells

10 x 50 Crocus Ruby Giant

10 x 15 Galanthus Flore Pleno

10 x 15 Allium Purple Sensation

10 x 30 Allium siculum

10 x 40 Camassia quamash

10 x 25 Tulipa Belles Tulipes

10 x 20 Corydalis Beth Evans

10 x 30 Eranthis cilicica

10 x 5 Camassia leichtlinii mix

10 x 30 Fritillaria meleagris mix

10 x 25 Galanthus elwesii

10 x 25 Hyacinthoides non-scripta

10 x 40 Hyacinthoides hispanica mix

10 x 20 Leucojum aestivum

10 x 50 Muscari latifolium

10 x 50 Scilla siberica

XXL PACKS / GROWING WILD DISPLAY
63 JUB HOLLAND · Royal supplier of colour

FOR LOTS OF BULBS Netlons

Diverse bollen verpakt in praktische netlons met label. Veel bollen voor een concurrerende prijs. Geschikt voor presentatie op tafel of in medium cabinet displays.

Various bulbs packed in practical netlons with label. Lots of bulbs at competitive prices. Suitable for presentation on tables or in medium cabinet displays.

64 JUB HOLLAND · Royal supplier of colour

Netlons

320.100

320.101

Packed: 12 netlons per outer

320.130

40 Tulipa Blueberry Mix, size 11/12

320.131

Packed: 15 netlons per outer

320.150

40 Tulipa Greigii Mix, size 11/12

320.151

Packed: 15 netlons per outer

320.310

40 Tulipa Pastel Mix, size 11/12

320.311

Packed: 15 netlons per outer

320.350

50 Tulipa Triumph Mix, size 11/12

320.351

Packed: 12 netlons per outer

320.430

40 Tulipa Black, size 11/12

320.431

Packed: 15 netlons per outer

80 Tulipa Pink & Red, size 11/12

320.081

Packed:

320.086

Packed: 9 netlons per outer

9 netlons per outer 80 Tulipa Triumph Mix, size 11/12
NETLONS no price code no price code
price code F
50 Tulipa Darwin Hybrid Mix, size 11/12
EURO PALLET PRESENTATION - TULIPS 65 JUB HOLLAND · Royal supplier of colour

320.450

40 Narcissus Yellow, size 10/12

320.451

Packed: 12 netlons per outer

320.560

40 Narcissus Double Mix, size 10/12

320.561

Packed: 12 netlons per outer

320.600

40 Narcissus Mix, size 10/12

320.601

Packed: 12 netlons per outer

320.780

30 Narcissus recurvus, size 10/12

320.781

Packed: 15 netlons per outer

320.790

30 Narcissus Botanical White, size 10/12

320.791

Packed: 15 netlons per outer

no

321.076

70 Narcissus Yellow, size 10/12

321.077

321.085

80 Narcissus Golden Dawn, size 10/12

321.086

Packed: 6 netlons per outer

320.850

50 Narcissus Tête-à-Tête, size 10/11

320.851

Packed: 10 netlons per outer

Netlons price code F
no price code
Packed: 5 netlons per outer price code 66 JUB HOLLAND · Royal supplier of colour

EURO PALLET PRESENTATION - NARCISSUS

Netlons met bollen kunnen ook worden gepresenteerd op euro pallets. Een praktische en opvallende presentatie mogelijkheid met kleurrijke banners. Wij adviseren u graag over de mogelijkheden.

Netlons with bulbs can also be presented on euro pallets. A practical and eye-catching presentation option with colourful banners. We are happy to advise you about the possibilities.

MEDIUM CABINET DISPLAY, VARIOUS OPTIONS

Netlons met bollen kunnen zowel op tafels, op euro pallets met banners, als in deze cabinet displays worden gepresenteerd. Er zijn diverse mogelijkheden. Wij adviseren u graag wat voor uw verkooppunt het meest praktisch is.

Netlons with bulbs can be presented on tables, on euro pallets with banners as well as in these cabinet displays. There are various options. We are happy to advise you about the possibilities.

NETLONS
67 JUB HOLLAND · Royal supplier of colour

Netlons

321.150

40

321.151

Packed: 15 netlons per outer

321.160

321.161

Packed: 15 netlons per outer

8

321.130

321.131

Packed: 30 netlons per outer

Allium Gladiator, size 16/18 40 Allium Purple Rain, size 10/12 Allium Purple - White, size 10/12
68 JUB HOLLAND · Royal supplier of colour
EURO PALLET PRESENTATION - VARIOUS BULBS price code F

321.200

321.201

Packed:

321.251

Packed:

321.250 100 Muscari armeniacum, size 7/8 20 netlons per outer 60 Crocus Mix, size 7/8
NETLONS EURO PALLET PRESENTATION 69 JUB HOLLAND · Royal supplier of colour
35 netlons per outer

Bulb gifts

A GIFT TO GROW

JUB biedt een breed aanbod aan kado artikelen. Stijlvol, uitnodigend en praktisch. Van fraaie luxe kadotassen, trendy shoppingbags tot mooi samengestelde bollencombinaties.

JUB offers a wide range of gift items. Stylish, inviting and practical. From beautiful luxury gifts bags, trendy shopping bags to especially selected flower combinations.

70 JUB
Royal supplier of
HOLLAND ·
colour

We love tulips

MIX BOX

721.295

Mix box with 12 bags

We Love Tulips, 3 bags of each type

ORANGE LOVE

721.250

Bag with a mix of 20 orange and pink tulips size 11/12

721.251

12 bags Orange Love per outer

PURPLE LOVE

721.260

Bag with a mix of 20 purple and white tulips size 11/12

721.261

12 bags Purple Love per outer

WE LOVE TULIPS DISPLAY

851.530

Display with 80 bags We Love Tulips; 20 bags of each type + header card.

PINK LOVE

721.270

Bag with a mix of 20 pink and white tulips size 11/12

721.271

12 bags Pink Love per outer

RED LOVE

721.280

Bag with a mix of 20 red and white tulips size 11/12

721.281

12 bags Red Love per outer

BULB GIFTS 71 JUB HOLLAND · Royal supplier of colour

Love what you grow!

721.017 Shopping bag with 20 Allium Purple/White Mix Love What You Grow, size 12/14 721.018 10 Shopping bags Allium per outer ALLIUM MIX 721.035 Shopping bag with 30 Tulips Pink Love What You Grow, size 11/12 721.036 10 Shopping bags Pink Tulips per outer TULIPS PINK 721.015 Shopping bag with 30 Tulips Mix Love What You Grow, size 11/12 721.016 10 Shopping bags Tulips Mix per outer TULIP MIX 721.027 Shopping Bag with a mix of 25 Narcissus Love What You Grow, size 12/14 721.028 10 Shopping bags Narcissus per outer NARCISSUS MIX 72 JUB HOLLAND · Royal supplier of colour

Flower Dream

MIX BOX

721.460

Mix box with 12 boxes Flower Dream, 3 boxes of each type

GINGER

721.440

Box with a mix of 60 tulips, narcissi and chionodoxa

721.441

12 boxes Flower Dream Ginger per outer

BLOSSOM

721.445

Box with a mix of 40 tulips and narcissi

721.446

12 boxes Flower Dream Blossom per outer

FLOWER DREAM DISPLAY

851.540

Display with 80 boxes Flower Dream; 20 boxes of each type + header card.

CHERRY

721.450

Box with a mix of 35 tulips and narcissi

721.451

12 boxes Flower Dream Cherry per outer

PASSION

721.455

Box with a mix of 40 tulips, hyacinths and anemone

721.456

12 boxes Flower Dream Passion per outer

BULB GIFTS 73 JUB HOLLAND · Royal supplier of colour

Bulb Garden bags

BULB GARDEN MIX

720.060

Carrier bag with 125 bulbs in 6 varieties (separately packed)

720.061

12 Bags Bulb Garden Mix per outer

BULB GARDEN COLOURFUL

720.063

Carrier bag with 125 bulbs. 5 varieties in various colours (separately packed)

720.064

12 Bags Bulb Garden Colourful per outer

BULB GARDEN BLUE

720.065

Carrier bag with 125 bulbs. 6 varieties in blue and white colours (separately packed)

720.066

12 Bags Bulb Garden Blue per outer

BULB GARDEN PINK

720.070

Carrier bag with 125 bulbs. 6 varieties in pink and white colours (separately packed)

720.071

12 Bags Bulb Garden Pink per outer

BULB GARDEN ALLIUM

720.073

Carrier bag with 80 alliums. 5 varieties (separately packed)

720.074

12 Bags Bulb Garden Allium per outer

BULBS FROM HOLLAND

720.075

Carrier bag with 125 bulbs. 6 varieties (separately packed)

720.076

12 Bags Bulbs from Holland per outer

74 JUB HOLLAND · Royal supplier of colour

Mix & Match

MIX BOX

721.530

Mix box with 12 bags Mix & Match, 3 bags of each type

MIX & MATCH DISPLAY

851.490

Display with 80 bags Mix & Match; 20 bags of each type + header card.

MIX & MATCH LILAC

721.510

Bag with a mix of 35 lilac and white bulbs

721.511

12 bags Mix & Match lilac per outer

MIX & MATCH ORANGE

721.515

Bag with a mix of 35 orange and white bulbs

721.516

12 bags Mix & Match orange per outer

MIX & MATCH PINK

721.520

Bag with a mix of 30 pink and white bulbs

721.521

12 bags Mix & Match pink per outer

MIX & MATCH RED

721.525

Bag with a mix of 30 red and white bulbs

721.526

12 bags Mix & Match red per outer

BULB GIFTS 75 JUB HOLLAND · Royal supplier of colour

Happy Garden

HAPPY GARDEN RED

721.360

Jute bag with 35 red tulips, size 11/12

721.361

16 bags Happy Garden red per outer

HAPPY GARDEN ORANGE

721.365

Jute bag with 35 orange tulips, size 11/12

721.366

16 bags Happy Garden orange per outer

HAPPY GARDEN PURPLE

721.370

Jute bag with 35 purple tulips, size 11/12

721.371

16 bags Happy Garden purple per outer

HAPPY GARDEN PINK

721.375

Jute bag with 35 pink tulips, size 11/12

721.376

16 bags Happy Garden pink per outer

MIX BOX

721.380

Mix box with 16 bags Happy Garden, 4 bags of each type

76 JUB HOLLAND · Royal supplier of colour

Folklore

MIX BOX

720.845

Mix box with 12 Bags Folklore, 3 bags of each type

720.800

Paper bag with a mix of 60 tulips, narcissi & chionodoxa

720.801

12 bags Folklore John per outer

720.810

Paper bag with a mix of 40 tulips & narcissi

720.811

12 bags Folklore Mike per outer

FOLKLORE DISPLAY

851.520

Display with 80 bags Folklore; 20 bags of each type + header card

ROB

720.820

Paper bag with a mix of 35 tulips & narcissi

720.821

12 bags Folklore Rob per outer

TIM

720.830

Paper bag with a mix of 40 tulips, hyacinthus & anemone

720.831

12 bags Folklore Tim per outer

MIKE JOHN
BULB GIFTS 77 JUB HOLLAND · Royal supplier of colour

FRIENDLY BULB GIFTS Bee & Butterfly

Decoratieve tassen en doosjes, speciaal samengesteld met bloembollen die uitermate geschikt zijn om in het voorjaar de hongerige bijen en vlinders van nectar te voorzien.

Decorative bags and boxes with specially selected flowerbulbs ideal to provide the hungry bees and butterflies with nectar in spring.

78 JUB HOLLAND · Royal supplier of colour

Sweets for insects

SWEETS FOR INSECTS

721.405

A mix of 50 bulbs for naturalising, attracting bees and other insects, packed in a wooden box

721.406

12 Sweets for Insects boxes per outer

Wild Bee Hotel

WILD BEE HOTEL

720.235

Wild Bee Hotel + 60 bulbs in different varieties attractive to bees

720.236

12 Wild Bee Hotel boxes per outer

VERPAKKING OMBOUWEN

TOT EEN BIJENHOTEL

De houten verpakking van de bloembollen kan worden verbouwd tot bijenhotel. Op de verpakking staat een duidelijke beschrijving waarmee het beste resultaat wordt bereikt om voor de bijen en insecten een goed onderdak te creëren. Let op: doos bevat geen houten (holle) stammetjes en dakje.

TURN PACKAGING INTO A BEE HOTEL

The wooden packaging of the flower bulbs can be converted into a bee hotel. There is a clear description on the packaging to achieve the best result to give the bees and insects a good home.

Please note: box does not contain hollow stems and roof.

BULB GIFTS 79 JUB HOLLAND · Royal supplier of colour

Help Nature Grow

PINK FRIENDS VIOLET FRIENDS

720.250

Bag with 50 mixed flower bulbs in pink colours

720.251

12 bags Pink Friends per outer

720.255

Bag with 50 mixed flower bulbs in violet colours

720.256

12 bags Violet Friends per outer

MIX BOX

720.270

Box with 12 bags

Help Nature Grow,

CARAMEL FRIENDS BLUE FRIENDS

720.260

Bag with 50 mixed flower bulbs in caramel colours

720.261

12 bags Caramel Friends per outer

720.265

Bag with 50 mixed flower bulbs in blue colours

720.266

12 bags Blue Friends per outer

HELP NATURE GROW FRIENDS DISPLAY

851.140

Display with 96 bags

Help Nature Grow Friends

24 bags of each type + header card

80 JUB HOLLAND · Royal supplier of colour

HAPPY BEE MIX

720.200

Paper bag with a mix of 80 bee attracting flower bulbs. Bulbs for 1m²

720.201

12 bags Happy Bee Mix per outer

HAPPY BUTTERFLY MIX

720.210

Paper bag with a mix of 40 butterfly attracting flower bulbs. Bulbs for 1m²

720.211

12 bags Happy Butterfly Mix per outer

BEE & BUTTERFLY DISPLAY

851.250

Wooden display with 96 bags, 48 bags of each type + header card

Mengsels samengesteld in samenwerking met de Nederlandse Bijenhouders Vereniging (NBV) .

Mixtures in cooperation with the NBV and Buglife.

BULB GIFTS 81 JUB HOLLAND · Royal supplier of colour

Help Nature Grow

HELP NATURE GROW ISLAND DISPLAY + HEADER CARDS

851.270

layer 1

24 Bags Happy Bee mix

24 Bags Happy Butterfly mix

layer 2

12 Bags x HNG Pink Friends

12 Bags x HNG Violet Friends

12 Bags x HNG Caramel Friends

12 Bags x HNG Blue Friends

layer 3

16 Shopping Bags

HNG Bees & Butterflies

20 Sweets for Insects

20 Wild Bee Hotel

HELP NATURE GROW SHOPPING BAG

720.280

Shopping Bag with 50 bulbs attracting bees & butterfies

720.281

Outer with 10 Shopping Bags

Help Nature Grow

82
Royal supplier of colour
JUB HOLLAND ·

Bonte Berm

BONTE BERM TAS

721.425

Tas met een mix van 75 bloembollen en zaden voor +/- 8 maanden bloei

721.426

12 tassen Bonte berm per omdoos

Package has Dutch text only

BONTE BERM

Om de biodiversiteit te vergroten én een lange bloeitijd te garanderen is het concept de Bonte Berm ontwikkeld.

Een zadenmengsel in combinatie met een op maat samengesteld bloembollenmengsel. Dit zorgt voor een vegetatie met een bloeitijd van maar liefst 8 maanden, een verhoogde biodiversiteit, en wordt de seizoensbeleving versterkt.

BULB GIFTS 83 JUB HOLLAND · Royal supplier of colour

Growing Wild bags

GROWING WILD

‘EARLY SPRING’ BAG

723.300

A mix of 50 bulbs for naturalising, packed in a Zero - Tree® bag

723.301

12 Growing Wild Early Spring bags per outer

GROWING WILD

‘EARLY SUNRISE’ BAG

723.305

A mix of 50 bulbs for naturalising, packed in a Zero - Tree® bag

723.306

12 Growing Wild Early Sunrise bags per outer

WAT IS ZO BIJZONDER AAN DE GROWING WILD BAGS?

Voor het produceren van deze ZEROTREE® tassen is geen gebruik gemaakt van plastic, zelfs niet van bomen. Maar van wat dan wel? De tassen zijn gemaakt van natuurlijke grondstoffen zoals gras, stro, bananenbladeren of katoenresten uit de jeansindustrie.

De bollen zijn verpakt in home compostable-folie, uitermate geschikt om thuis te composteren. Recycle het folie dus niet met het plastic.

WHAT IS SO SPECIAL ABOUT THE GROWING WILD BAGS?

To produce this ZEROTREE® bags no plastic has been used, and not even trees. What is it made of? The bags are made of natural resources such as grass, banana leaves or cotton waste from the jeans industry.

The bulbs are packed in home compostable-foil, therefore do not recycle the foil with other plastics to prevent pollution.

84 JUB HOLLAND · Royal supplier of colour

Bolletje B(L)IJ

BOLLETJE B(L)IJ

724.500

Doos met 50 gemengde bollen die bijen en vlinders aantrekken

724.501

24 Bolletje B(l)ij dozen per omdoos

BOLLETJE B(L)IJ

Package has Dutch text only

Bolletje B(l)ij is een uniek, duurzaam cadeaupakket (25,5 x 25,5 x3 cm.) van Vergroen je Leven dat past door de brievenbus en is gevuld is met vijftig voorjaarsbloeiers die bijen en vlinders aantrekken.

Vergroen je Leven is een sociale onderneming die zich onderscheidt door haar maatschappelijke missie om een fijnere en gezondere leefomgeving te realiseren door groen dichter bij mensen te brengen. Daarvoor ontwikkelen zij aantrekkelijke groenpakketten die het voor iedereen leuk en makkelijk maken om hun leefomgeving te vergroenen. Ook als je géén groene vingers hebt. Bovendien gaat van elk verkocht product een bijdrage naar een maatschappelijk vergroeningsinitiatief.

In het doosje zit een leuke folder met duidelijke uitleg, tips en informatie over wat groen met je doet. De bollen zijn duurzaam geteeld en de gebruikte materialen zijn volledig recyclebaar.

Zo maken we samen de wereld een beetje gelukkiger en gezonder!

BULB GIFTS 85 JUB HOLLAND · Royal supplier of colour

FOR @ HOME Bulbs

Diverse kamercultuurbollen voor kleur in huis tijdens de donkere herfsten wintermaanden. Stijlvolle verpakkingen zoals doosjes, tasjes met amaryllissen en kartonnen dozen met losse amaryllis bollen.

A variety of indoor bulbs for colour @ home during the dark autumn and winter months. Stylish packaging such as boxes and bags with amaryllises and cardboard boxes with loose amaryllis bulbs.

86 JUB HOLLAND
Royal supplier of colour
·

Amaryllis in cardboard boxes

+ INDIVIDUAL PRODUCT LABEL

733.995 30 Amaryllis single, pink/white, size 32/34 734.005 30 Amaryllis single, pink, size 32/34 734.045 30 Amaryllis single, white, size 32/34 734.095 30 Amaryllis single, red/white, size 32/34 734.105 30 Amaryllis single, red, size 32/34 734.145 30 Amaryllis single, salmon, size 32/34 734.295 30 Amaryllis double, pink/white, size 32/34 734.345 30 Amaryllis double, white, size 32/34 734.405 30 Amaryllis double, red, size 32/34 734.605 20 Amaryllis JUMBO, red, size 38/40 734.545 20 Amaryllis JUMBO, white, size 38/40 734.595 20 Amaryllis JUMBO, red/white, size 38/40 734.505 20 Amaryllis JUMBO, pink, size 38/40 734.115
KAMERCULTUUR / BULBS FOR @ HOME 87 JUB HOLLAND · Royal supplier of colour
30 Amaryllis single, dark red, size 32/34

Bulbs for @ Home

AMARYLLIS GIFT BOXES, DESIGN

AMARYLLIS IN GIFTBOX, SINGLE

4 types of giftboxes with single amaryllis, size 28/30

722.100

Outer with 24 boxes:

6 red

6 white

6 pink-white

6 red-white

AMARYLLIS IN GIFTBOX. DOUBLE

4 types of giftboxes with double amaryllis, size 28/30

722.200

Outer with 24 boxes:

6 red

6 white

6 red-white

6 pink-white

88 JUB HOLLAND · Royal supplier of colour

PINK

722.340

Amaryllis pink, size 28/30, in decorative gift box. Incl. bag of potting soil

722.341

16 Fleur d’Amaryll Pink per outer

FLEUR D’AMARYLL

WHITE

722.360

Amaryllis white, size 28/30, in decorative gift box. Incl. bag of potting soil

722.361

16 Fleur d’Amaryll White per outer

FLEUR D’AMARYLL MIX BOX

722.365

Mix box with 16 Fleur d’Amaryll: 5 pink, 5 red & 6 white

WE LOVE AMARYLLIS

AMARYLLIS RED

722.400

1 decorative bag with 1 red amaryllis, size 28/30

722.401

12 Amaryllis Red per outer

AMARYLLIS WHITE

722.405

1 decorative bag with 1 white amaryllis,size 28/30

722.406

12 Amaryllis White per outer

RED

722.350

Amaryllis red, size 28/30, in decorative gift box. Incl. bag of potting soil

722.351

16 Fleur d’Amaryll Red per outer

AMARYLLIS MIX

BOX

722.410

Mix box with 12 Amaryllis: 6 red and 6 white

KAMERCULTUUR / BULBS FOR @ HOME 89 JUB HOLLAND · Royal supplier of colour

Bulbs for @ Home

MEDIUM CABINET DISPLAY

LOOSE AMARYLLIS 32/34 + HEADER CARD

851.675

Per display:

30 Amaryllis single white

30 Amaryllis single pink/white

30 Amaryllis single salmon

30 Amaryllis single red/white

30 Amaryllis single pink

30 Amaryllis single red

AMARYLLIS ISLAND DISPLAY + HEADER CARDS

851.670

Per display, per level:

layer 1

5 Boxes each of Fleur d’Amaryll pink, Fleur d’Amaryll red, Fleur d’Amaryll white

16 (4 x 4) Gift boxes Amaryllis single

16 (4 x 4) Gift boxes Amaryllis double

10 Bags We Love Amaryllis Red

10 Bags We Love Amaryllis White

layer 2

4 Boxes with in each 30 Amaryllis single pink/white, 30 single red/white, 30 single white, 30 single pink

layer 3

4 Boxes with in each 30 Amaryllis single salmon, 30 single red, 30 double red, 30 double white

90 JUB HOLLAND · Royal supplier of colour

723.520

723.521

CYCLAMEN

723.525

723.526

KAMERCULTUUR / BULBS FOR @ HOME
AT HOME 1 Colchicum Giant, size 24/+ on wooden disc + label 30 Colchicum per outer COLCHICUM 1 Cyclamen hederifolium, size 25/30 on wooden disc + label 30 Cyclamen per outer
91 JUB HOLLAND · Royal supplier of colour

Loose bulbs

IN CARDBOARD BOXES

Kartonnen dozen met diverse losse bloembollen. Iedere doos heeft een info kaart met foto. Iedere individuele bol heeft een label met een foto en plantinstructies.

Cardboard boxes with loose flower bulbs. Each box contains a colour card. Each bulb has an individual photo label with planting instructions. 92 JUB HOLLAND · Royal supplier of colour

Loose bulbs in boxes + labels

EURO PALLET DISPLAY WITH LOOSE BULBS IN CARDBOARD BOXES

Boxes with loose bulbs can nicely be displayed on europallets covered with (bulb) banners (see page 29).

LOOSE BULBS IN CARDBOARD BOXES
733.000 30 Allium Ambassador, size 32/+ 733.050 40 Allium Mount Everest, size 24/+ 733.200 50 Colchicum Giant, size 24/+ 733.250 30 Cyclamen hederifolium, size 35/+ 733.600 40 Fritillaria Aurora, size 28/+ 733.650 40 Fritillaria Lutea, size 28/+ 733.700 40 Fritillaria Persica, size 28/+
93 JUB HOLLAND · Royal supplier of colour

LOOSE BULBS Show Boxes

JUB biedt een breed aanbod aan showdozen. Losse bollen, 5 soorten per doos. Te presenteren op een houten display.

JUB offers a wide range of show boxes. Loose bulbs, 5 varieties per box. Presentation on a wooden display.

94 JUB HOLLAND · Royal supplier of colour

Show boxes

PER CARDBOARD SHOWBOX: 5 VARIETIES OF BULBS WITH COLOUR PICTURES

5 Soorten losse bloembollen gescheiden door kartonnen tussenschotten.

5 Varieties of loose flower bulbs separated by cardboard dividers.

Box dimensions: 80 x 36 x 9cm. (Height per box can, depending on the bulb size, vary from 9 to 21 cm.)

CONTENT PER SHOW BOX

Box Litres Boxes per Pallet

WOODEN SHOW BOX DISPLAY

4 laags houten display voor 4 showdozen

4 layer wooden display for 4 show boxes

752.000

200 Hyacinthus - Single ASize 15/16, Box B

Contents: 40 Woodstock

40 Blue Jacket

40 Carnegie 40 Jan Bos 40 Apricot Passion

752.030

200 Hyacinthus - Single BSize 15/16, Box B

Contents: 40 Purple Sensation

40 Pink Surprise

40 Aqua

40 Yellowstone

40 Gipsy Queen

SHOW BOXES
A 40 30 B 32 42 C 17 72
95 JUB HOLLAND · Royal supplier of colour

752.160

350 Tulipa - Darwin HybridSize 11/12, Box C

Contents:

70 Red Impression

70 Golden Apeldoorn

70 Banja Luka

70 Ollioules

70 Apeldoorn’s Elite

752.220

350 Tulipa - Double LateSize 11/12, Box C

Contents:

70 Double Focus

70 Mount Tacoma

70 Finola

70 Blue Diamond

70 Columbus

752.370

350 Tulipa - Double EarlySize 11/12, Box C

Contents:

70 Abba

70 Monte Carlo

70 Margarita

70 Mondial

70 Monsella

752.310

350 Tulipa - Single LateSize 11/12, Box C

Contents:

70 Librije

70 Kingsblood

70 Queen of Night

70 Clearwater

70 Menton

752.340

350 Tulipa - Single EarlySize 11/12, Box C

Contents:

70 Candy Prince

70 Ruby Prince

70 Purple Prince

70 Sunny Prince

70 Flair

96 JUB HOLLAND · Royal supplier of colour

752.430

350 Tulipa - FringedSize 11/12 Box C

Contents:

70 Pacific Pearl

70 Lambada

70 Canasta

70 Labrador

70 Siesta

752.550

350 Tulipa - Lily floweringSize 11/12, Box C

Contents:

70 Fire Wings

70 Purple Dream

70 West Point

70 Pieter de Leur

70 Holland Chic

752.580

350 Tulipa - MultifloweringSize 11/12, Box C

Contents:

70 Antoinette

70 Night Club

70 Happy Family

70 Candy Club

70 Fiery Club

752.670

350 Tulipa - ParrotSize 11/12, Box C

Contents:

70 Parrot Prince

70 Texas Flame

70 Rococo

70 White Parrot

70 Parrot King

752.760

350 Tulipa - RembrandtSize 11/12, Box C

Contents:

70 Washington

70 Carnaval de Rio

70 Flaming Flag

70 Hemisphere

70 Prinses Irene

SHOW BOXES
97 JUB HOLLAND · Royal supplier of colour

752.790

350 Tulipa - TriumphSize 11/12, Box C

Contents:

70 Flaming Flag

70 Escape

70 Synaeda Amor

70 Pim Fortuyn

70 Passionale

752.850

350 Tulipa - ViridifloraSize 11/12, Box C

Contents:

70 Esperanto

70 Purple Dance

70 Golden Artist

70 Spring Green

70 Groenland

752.870

350 Tulipa - KaufmannianaSize 11/12, Box C

Contents:

70 Johann Strauss

70 Showwinner

70 Concerto

70 Stresa

70 Heart’s Delight

752.890

200 Tulipa - JUMBOSize 14/+, Box C

Contents:

40 Parade

40 Golden Parade

40 Oxford Elite

40 Queen of Night

40 Pink Impression

752.130

500 Tulipa - BotanicalSize 6/+, Box C

Contents:

100 Red Hunter

100 bakeri Lilac Wonder

100 Little Princess

100 turkestanica

100 pulchella Persian Pearl

98 JUB HOLLAND · Royal supplier of colour

752.900

200 Narcissus Size 12/14, Box B

Contents:

40 Barrett Browning

40 Carlton

40 Red Devon

40 Pink Charm

40 Ice Follies

752.920

200 Narcissus - TrumpetSize 12/14, Box B

Contents:

40 Dutch Master

40 Mount Hood

40 Standard Value

40 Las Vegas

40 Rijnveld’s Early Sensation

752.960

200 Narcissus - Double ASize 12/14, Box B

Contents:

40 Dick Wilden

40 Flower Drift

40 Westward

40 Tahiti

40 Delnashaugh

752.990

200 Narcissus - Double BSize 12/14, Box B

Contents: 40 Ice King

40 Golden Ducat

40 Replete 40 Salou

40 Double Fashion

753.050

200 Narcissus - PoetazSize 12/14, Box B

Contents:

40 Geranium

40 Yellow Cheerfulness

40 Cheerfulness

40 Martinette

40 Sir Winston Churchill

SHOW BOXES
99 JUB HOLLAND · Royal supplier of colour

753.080

200 Narcissus - ButterflySize 12/14, Box B

Contents:

40 Orangery

40 Chanterelle

40 Parisienne

40 Sunny Girlfriend 40 Cassata

752.930

300 Narcissus - BotanicalSize 10/12, Box C

Contents:

60 Golden Dawn

60 Minnow

60 Jetfire

60 triandrus Thalia

60 Tête-à-Tête

753.200

1000 Crocus - Large floweringSize 8/9, Box C

Contents:

200 Flower Record

200 Golden Yellow

200 Grand Maître

200 Jeanne d’Arc

200 Pickwick

753.210

1000 Crocus - SpeciesSize 5/+, Box C

Contents:

200 Ard Schenk

200 Ruby Giant

200 Prins Claus

200 Fuscotinctus

200 Firefly

753.230

250 Allium - LargeSize 10/12, Box C

Contents:

50 christophii

50 Nectaroscordum siculum

50 karataviense

50 Purple Sensation

50 nigrum

100 JUB HOLLAND · Royal supplier of colour

753.350

1000 Freesia - DoubleSize 5/+, Box C

Contents:

200 White

200 Blue

200 Pink

200 Yellow

200 Red

753.440

750 Ranunculus Size 6/7, Box C

Contents:

150 Yellow

150 Red

150 Orange

150 White

150 Pink

753.480

100 Lilium - AsiaticSize 16/18, Box C

Contents:

20 Red

20 Pink

20 Yellow

20 Orange

20 White

753.510

100 Lilium - DoubleSize 16/18, Box C

Contents:

20 Fata Morgana

20 Must See

20 Double Sensation

20 Elodie

20 Flore Pleno

753.525

100 Lilium - OrientalSize 16/18, Box B

Contents:

20 Muscadet

20 Casa Blanca

20 Mister Cas

20 Josephine

20 Brasilia

SHOW BOXES
101 JUB HOLLAND · Royal supplier of colour

EASY ORDENING Webshop

Op ieder moment van de dag praktisch en snel via de JUB webshop uw order plaatsen met actuele voorraad informatie. Na het plaatsen ontvangt u een digitale orderbevestiging met een verwachte transportdatum.

Place your order practically and quickly via the JUB webshop with actual stock information. After submitting the order you will receive a digital order confirmation with an estimated transport date.

102 JUB HOLLAND · Royal supplier of colour

Webshop B2B

NL Door als klant in te loggen op een speciaal beveiligd deel van onze website heeft u de mogelijkheid om uw bestelling bij JUB online te plaatsen. Via onze klantenservice kunt u een inlognaam en -code aanvragen.

Door het online, digitaal bestellen van uw bollen bespaart u tijd en heeft u direct een overzicht van wat u heeft besteld. U heeft ook een overzicht van de actuele voorraad van de beschikbare producten. Producten op voorraad kunnen snel worden verstuurd. Als u vragen heeft over onze webshop neemt u dan contact op met onze klantenservice of met één van onze JUB specialisten.

UK As a client you are able to log-in to a secure part of our website. You have the possibility to place your order at JUB online. Through our customer service, you can request a login name and code.

By ordering your bulbs online you will save time and you have an instant overview of what you ordered. You also have an overview of the current stock of available products. Products in stock can be sent quickly. If you have questions about our webshop, please contact our customer service or one of our JUB specialists.

DU Als Kunde haben Sie die Möglichkeit, Ihre Bestellung bei JUB online durch zu führen. Hierfür melden Sie sich im geschützten Bereich auf unserer Homepage an und fordern einen Login-Namen und Code an.

Mit Ihrer online Bestellung sparen Sie Zeit und haben einen Überblick über die bestellte Ware. Es wird Ihnen auch die Verfügbarkeit unserer Produkte angezeigt. Vorrätige Ware kann schnell versendet werden. Wenn Sie Fragen zu unserem Webshop haben, wenden Sie sich bitte an unsere Kundenbetreuung oder an unsere Spezialisten bei JUB.

FR En tant que client, vous avez la possibilité de vous connectez sur une plateforme sécurisée de notre site internet enfin de vous confirmer vos commandes online. Pour obtenir votre login, contactez notre service clientèle.

En commandons online vous gagnerez du temps et vous aurez de suite le détail de votre commande.Vous avez également l’état du stock actuel des articles disponibles. Les articles en stock pourront vous être adressés rapidement. Pour tous renseignements sur notre webshop prenez contact avec notre service clientèle ou un de nos spécialistes JUB.

WEBSHOP 103 JUB HOLLAND · Royal supplier of colour

JUB specialists

Jaap-Jan Uittenbogaard Directeur/Director - Retail +31 (0)6 5021 0935 +31 (0)252 204 110 jaap-jan@jubholland.nl

Robbert Uittenbogaard Directeur/DirectorLandscape +31 (0)6 5155 3625 +31 (0)252 204 112 robbert@jubholland.nl

Jaap Uittenbogaard Verkoop Nederland +31 (0)6 5375 0393 jaap@jubholland.nl

Jos Beelen Sales Central Europe

+31 (0)6 5183 0080

+31 (0)252 204 114 j.beelen@jubholland.nl

Pieter Teeuwen Sales Scandinavia

+31 (0) 6 2223 2750 pieter@jubholland.nl

Jos Smit Sales UK +31(0)6 5161 8326 jos.smit@jubholland.nl

Peter van der Geer Sales UK +31(0)6 1453 8200 peter@jubholland.nl

Tony Lindhout Sales UK +31 (0)6 2250 3674 +31 (0)252 204 113 tonylindhout@jubholland.nl

Cees van der Lip Export manager +31 (0)252 204 108 cees@jubholland.nl

Rick van Zelst Assistant export manager +31 (0)252 204 105 rick@jubholland.nl

Simon Verhoeff Coordinator Retail Binnendienst +31 (0)252 204 022 simon@jubholland.nl

Fleur van Dam DTP / Marketing +31 (0)252 204 118 fleur@jubholland.nl

104 JUB HOLLAND · Royal supplier of colour

Willem Zandbergen Verkoop NL/Verkauf D

+31 (0)6 1132 5252 willem.zandbergen@ jubholland.nl

Willem de Groot Verkoop NL/Verkauf D

+31 (0)6 2063 2672 willemdegroot@jubholland.nl

Otto de Vroomen Verkoop Nederland

+31 (0)6 5773 4269

+31 (0)252 204 101 otto@jubholland.nl

Dick Mosselman

Verkoop Nederland

+31 (0)6 8278 9544 dick@jubholland.nl

Job van Eeden

Sales UK

+31 (0)6 4397 8319

+31 (0)252 204 109 job@jubholland.nl

Olivier Vico Verkoop België / Vente Belgique

+32 475 606378 vico.olivier@jubholland.nl

Tatjana Kraaijeveld

Verkauf Deutschland

+31 (0)6 4223 4242 tatjana.kraaijeveld@ jubholland.nl

Eline Guijt

Verkoop binnendienst

+31 (0)252 373 762 eline@jubholland.nl

JUB SPECIALISTS
105 JUB HOLLAND · Royal supplier of colour

JUB terms & conditions

Toepasselijke Verkoop- en Leveringsvoorwaarden Bloembollen JUB Holland

1. Jac. Uittenbogaard & Zonen B.V. en de aan haar gelieerde ondernemingen worden aangeduid als ‘JUB Holland’. JUB Holland is aangesloten bij Anthos, de Nederlandse branche-organisatie van handelsbedrijven in bloembollen en boomkwekerijproducten. Anthos heeft algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden bloembollen opgesteld.

2. Op alle contacten, contracten en handel met JUB Holland zijn de Anthos-voorwaarden en deze aanvullende JUB Holland-voorwaarden van toepassing, hierna samen aangeduid als ‘de toepasselijke voorwaarden’.

3. JUB Holland stuurt de toepasselijke voorwaarden bij het eerste contact aan haar potentiële contractpartijen toe, zodat zij vóór de totstandkoming van een contract met JUB Holland in staat zijn om van de toepasselijke voorwaarden kennis te nemen. De toepasselijke voorwaarden staan ook vermeld op de JUB Holland-website.

4. JUB Holland wijst de algemene voorwaarden (verkoop en inkoop) van contractpartijen uitdrukkelijk van de hand, zodat die niet van toepassing zijn op contacten, contracten en handel met JUB Holland. Dit is slechts anders indien dat vooraf schriftelijk en voorzien van een handtekening van JUB Holland is overeengekomen.

Overeenkomst

5. Een overeenkomst inclusief de toepasselijke voorwaarden komt tot stand door een schriftelijke bevestiging door JUB Holland van een order of bestelling of door de onvoorwaardelijke en ongewijzigde acceptatie door een contractpartij van een voorstel of aanbod van JUB Holland en/of het behouden van producten van JUB Holland.

6. Offertes en prijsopgaven van of namens JUB Holland zijn vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 30 dagen. Daarna zijn offertes en prijsopgaven van JUB Holland vervallen en ongeldig.

Levering

7. Leveringen zijn ex works JUB Holland in Noordwijkerhout.

8. Als JUB Holland niet kan leveren als gevolg van overmacht, zoals vanwege tegenvallende oogstresultaten, behoudt zij zich het recht voor de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of aan te passen.

9. Een opgegeven levertijd geldt bij benadering en is nimmer een fatale termijn. JUB Holland is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van niet tijdige levering.

Prijzen en Betaling

10. De prijzen van de producten van JUB Holland zijn in euro’s (€) en exclusief BTW en ex bijkomende kosten, zoals emballage, keuringen, heffingen en belastingen. De prijslijst van JUB Holland vermeldt de prijzen en de minimale besteleenheid per product.

11. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. Bij betaling binnen acht dagen is 1% betalingskorting toegestaan. Bij overschrijding van de betaaltermijn is de contractpartij automatisch in verzuim. JUB Holland is dan gerechtigd om wettelijke rente en wettelijke incassokosten in rekening te brengen en volgende leveringen op te schorten of voortaan betaling bij voorschot te eisen.

12. JUB Holland kan van nieuwe, buitenlandse of slecht betalende contractpartijen betaling bij voorschot eisen en daarna pas leveren.

13. De producten van JUB Holland blijven haar eigendom totdat al haar facturen geheel zijn betaald. JUB Holland heeft het recht om niet tijdig betaalde producten terug te halen. Een contractpartij mag niet betaalde producten niet doorleveren, gebruiken, of tot zekerheid verstrekken.

Reclame / aansprakelijkheid

14. Een contractpartij is verplicht om producten bij aflevering meteen te onderzoeken op waarneembare gebreken en die binnen 7 kalenderdagen schriftelijk bij JUB Holland te melden. Daarna worden de producten geacht te voldoen aan de gebruikelijke kwaliteitseisen en zijn reclames ongeldig.

15. Reclames en/of klachten van een contractpartij geven geen recht om betalingen op te schorten.

16. JUB Holland is verzekerd tegen schade als gevolg van toerekenbare tekortkoming voor een bedrag van 5 miljoen Euro per jaar. JUB Holland heeft in aanvulling op art. 8.2 van de Anthos-voorwaarden haar aansprakelijkheid beperkt tot de netto factuurwaarde m.b.t. de aan een contractpartij geleverde producten, die schade hebben veroorzaakt, in de laatste 3 (drie) maanden met een maximum van € 25.000,-.

De volledige toepasselijke Verkoop- en Leveringsvoorwaarden Bloembollen JUB Holland, inclusief de ANTHOS voorwaarden, staan op de website: www.jubholland.nl

Jac. Uittenbogaard & Zonen B.V., Noordwijkerhout, Nederland, 01/01/2023

106 JUB HOLLAND · Royal supplier of colour

Applicable terms and conditions of sale and supply of flower bulbs JUB Holland

1. Jac. Uittenbogaard & Zonen B.V. and its affiliated companies are referred to as ‘JUB Holland’. JUB Holland is affiliated with Anthos, the Dutch sector organisation for companies that trade in flower bulbs and arboriculture products. Anthos has drawn up general conditions for the sale and supplying of flower bulbs.

2. The Anthos terms and conditions and these supplementary JUB Holland terms and conditions apply to all contacts, contracts and trading with JUB Holland, which are hereinafter referred to together as ‘the applicable terms and conditions’.

3. JUB Holland sends the applicable terms and conditions to its potential contractual parties upon the initial contact, so that they are able to take note of the applicable terms and conditions before a contract with JUB Holland is concluded. The applicable terms and conditions can also be found on the JUB Holland website.

4. JUB Holland explicitly rejects all general terms and conditions (for sale and purchase) from contractual parties, which means they do not apply to contacts, contracts and trading with JUB Holland, unless agreed otherwise in writing beforehand and signed by JUB Holland.

Agreement

5. An agreement including the applicable terms and conditions is concluded by means of a written confirmation by JUB Holland of an order or delivery, or by the unconditional and unamended acceptance by a contractual party of a proposal, offer or quotation made by JUB Holland and/or by the retention of products from JUB Holland.

6. Quotations and quotes made by or on behalf of JUB Holland are made without obligation and have a validity of 30 days, following which time quotations and quotes made by JUB Holland no longer apply and are invalid.

Supply and delivery

7. Products are supplied ex works JUB Holland in Noordwijkerhout.

8. If JUB Holland is unable to supply due to force majeure, for example due to disappointing harvest results, then JUB Holland reserves the right to cancel or adjust the agreement in whole or part.

9. Any delivery time quoted is deemed to be approximate and is never a strict deadline. JUB Holland is not liable for any injury (including harm, losses and damage) that results from late delivery.

Prices and Payment

10. The prices for JUB Holland-products are quoted in euros (€) exclusive of VAT and exclusive of additional costs, including those for packaging, inspections, levies and taxes. The price list issued by JUB Holland states the prices and the minimum order quantity per product.

11. Payment must be made no later than 30 days after invoice date. If payment is made within eight days then a 1% payment discount is given. If the payment deadline is exceeded then the contractual party is automatically in default, in which case JUB Holland is entitled to charge the statutory rate of interest and statutory payment collection costs, to suspend subsequent deliveries or to require payment in advance from that date.

12. JUB Holland retains ownership of its products until all its invoices have been paid in full. JUB Holland is entitled to fetch back products that have not been paid for on time. A contractual party is not permitted to resell unpaid products or to use them or provide them as collateral.

13. JUB Holland is allowed to require payment in advance from new, foreign or poor paying contractual parties before the delivery of products is made.

Complaints / liability

14. A contractual party is required to inspect products for detectable defects as soon as they are delivered and to inform JUB Holland of these in writing within 7 calendar days. After this period, the products will be deemed to comply with the customary quality requirements and all complaints will be invalid.

15. Claims and/or complaints do not entitle a contractual party to suspend payments.

16. JUB Holland is insured against injury or damages that result from an attributable failure for an amount of 5 million euros per year. In addition to Article 8.2 of the Anthos terms and conditions the liability of JUB Holland is limited to the net invoice value of the products, directly related to the claim, in the last 3 (three) months and with a maximum of € 25.000,-.

The full applicable terms and conditions of sale and supply of flower bulbs JUB Holland, including the ANTHOS conditions, can be found on the website: www.jubholland.nl

Jac. Uittenbogaard & Zonen B.V., Noordwijkerhout, The Netherlands, 01/01/2023

JUB TERMS & CONDITIONS
107 JUB HOLLAND · Royal supplier of colour

Royal supplier

of colour

Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.