Turen går til Bøgernes verden

Page 1

8 mm

”Men idet Paula vandrer byen tynd, og herigennem introduceres til Fernando Pessoa og den længselsfyldte fadomusik, oprulles farens såvel som Portugals dramatiske historie, som viser sig at være tæt forbundne.” Fra bogens beskrivelse af Frank Sebastian Hansens roman Billeder fra Lissabon

Kathrine Tschemerinsky (f. 1988) er uddannet antropolog på Columbia University i New York, men har også boet i San Francisco, Jerusalem, Paris og Berlin. Hun har tidligere arbejdet for Politikens Boghal samt ATLAS Magasin og var i 2015 med til at lancere ATLAS Bogtillæg. I dag arbejder hun som redaktør for Politikens Rejsebøger og er desuden fast bidragsyder til Weekendavisens Bøger.

TUREN GÅR TIL har eksisteret siden 1952 og er blandt verdens hyppigst opdaterede rejsebogsserier. Serien dækker hele verden fra Nordatlanten­ til Australien. Bøgerne skrives på dansk af forfattere og journalister med et særligt indgående kendskab til de enkelte destinationer.

ISBN 978-87-400-3184-3

POLITIKENS TUREN GÅR TIL  BØGERNES VERDEN

“Hvad skal jeg læse på min næste rejse?” Det er spørgsmålet Turen går til bøgernes Verden svarer på. Bogen indeholder omtaler af skønlitteratur og rejsebeskrivelser fra en række populære og mindre populære destinationer. Det er berigende at opleve destinationen gennem bøger, der udspiller sig netop dér, hvor man befinder sig. Litteratur lægger nye dimensioner til oplevelsen af rejsemålet, fra Paul Austers New York til Orhan Pamuks Istanbul. En anderledes guidebog, der stimulerer lysten til at rejse – og til at læse.

TUREN GÅR TIL

TUREN GÅR TIL NETTET

E Entré

t Telefon w Website g Guidet tur å Åbningstider > Sidehenvisning

V Filmatisering

BØGERNES VERDEN en litteraturguide til rejser

politikensforlag.dk/rejser

Turen Går Til

104115_cover_tgt boegernes verden_.indd 1

SYMBOLER I TEKSTEN

PolForlag

Politikensforlag

03/07/17 10:54

9788740031843


TUREN GÅR TIL

BØGERNES VERDEN A F K AT H R I N E T S C H E M E R I N S K Y

POLITIKENS REJSEBØGER

104115_tgt boegernes verden_.indd 1

03/07/17 11:24


INDHOLD O ..O ........O ........O ........O ............O

FORORD 4 AFRIKA OG MELLEMØSTEN 6 Arabiske Halvø 8, Egypten 8, Israel og Palæstina 10, Kenya 13, Marokko 15, Sydafrika 16, Tanzania 17, Tyrkiet 19, Læs også 21

AMERICAS 22 Argentina 24, Bolivia 25, Brasilien 26, Canada 28, Chile 30, Cuba 31, Dominikanske Republik 34, Mexico 34, Peru 36, USA 37, Vestindien 47, Læs også 48

ASIEN OG OCEANIEN 50 Australien 52, Indien 53, Indonesien 56, Japan 57, Kina 59, Malaysia og Singapore 62, Nepal 62, New Zealand 63, Sri Lanka 64, Thailand 66, Vietnam 67, Læs også 68

EUROPA 70 Baltikum 72, Belgien 73, Cypern 74, Frankrig 74, Grækenland 79, Holland 81, Irland 81, Italien 83, Kroatien 87, Malta 88, Norden 88, Polen 104, Portugal 106, Rusland 107, Schweiz 111, Spanien 111, Storbritannien 113, Tjekkiet 117, Tyskland 118, Ungarn 121, Østrig 122, Læs også 124

PRAKTISKE OPLYSNINGER 126 REGISTER 128

104115_tgt boegernes verden_.indd 3

03/07/17 11:24


104115_tgt boegernes verden_.indd 4

03/07/17 11:24


AT LÆSE EFTER DESTINATION I et interview med den indiske forfatter Amitav Ghosh udtrykker han den utilfredshed, han følte, da han afsluttede sin afhandling. Han blev uddannet antropolog og lavede sit feltarbejde i Egypten. Da han afleverede sin afhandling, følte han ikke, at den sagde noget om det, der virkelig var vigtigt for hans tid i Egypten. Derfor begyndte han at skrive romaner. Interessen for at lære om steder gennem litteraturen blev jeg for alvor opmærksom på, da jeg arbejdede i en boghandel. Her oplevede jeg ofte, at kunder kom ind i butikken med et fokuseret blik, der kendetegner de, som allerede på forhånd ved, hvad de gerne vil have. Men i modsætning til de, som går direkte efter et specifikt omslag, søgte disse kunder som regel op til butikkens ansatte for at bede om hjælp. “Min kusine er diplomat og skal udstationeres i Kenya. Jeg vil gerne give hende en roman derfra. Har du et forslag?” “Har New Zealand egentlig nogle gode kvindelige forfattere?” “Min datter er netop blevet student og skal rejse med Den Transsibiriske Jernbane. Hun har allerede købt en rejseguide, men hvilke romaner skal hun medbringe?” Det var her, jeg første gang stødte på idéen om at læse efter destination. Senere blev jeg redaktør på Politikens Rejsebøger, og det var i forbindelse med arbejdet med rejsebogsserien, at idéen om en litterær rejseguide opstod. Hvor guidebøgerne omtaler kulturattraktioner som museer, kvarterer, landskaber og restauranter, skulle Turen går til bøgernes Verden indeholde beskrivelser af bøger, som kunne give læseren en idé, både om, hvad bøgerne handler om, og hvorfor de er interessante at læse i tilknytning til et givent land, område eller by. Det var ikke tanken at udarbejde en kanon,

men at samle en bred vifte af bøger valgt på baggrund af deres evne til at formidle noget om et steds befolkning og samfund, kunst, kultur, historie, natur og geografi. Turen går til bøgernes Verden skulle være en litterær rejseguide. Med udgangspunkt i de lande, Politikens Forlag allerede har guidebøger til, og som dækker danskernes foretrukne destinationer, skulle den give et nemt og hurtigt overblik over gode bøger – primært romaner og rejselitteratur – der beskæftiger sig med et givent sted. Der er altså kun bøger fra de destinationer, som i forvejen indgår i rejsebogserien. Bogen er blevet til på baggrund af research og vejledning fra en lang række ekspertkilder, herunder rejsebogsseriens øvrige forfattere og litteraturkyndige med specifikt kendskab til litteraturen i de lande, som nævnes i bogen. Det har været vigtigt for mig at identificere og udvælge titler og forfatterskaber, der på tværs af tid og genre, og både hver for sig og i sammenhæng, har noget at sige om et sted. Ambitionen er glimtvis oplysning frem for litteraturhistorisk oprulning. De valgte bøger er i udgangspunktet allerede oversat til dansk – engelsksprogede titler er dog at finde indimellem. De fleste titler kan købes i en velassorteret boghandel eller på nettet. Såfremt en bog er udgået og skal findes antikvarisk, er det angivet. Bogen er opdelt i fire kapitler: Afrika & Mellemøsten, Americas, Asien & Oceanien og Europa. I hvert kapitel er områdets lande anført i alfabetisk rækkefølge, og udover litteraturanbefalinger finder man også løbende udvalgte forfatterportrætter og beskrivelser af blandt andet litteraturpriser og -festivaler i hele verden. Mit håb er, at bogen vil give inspiration både til bevægelse og til fordybelse.

B O G E N A N B E FA L E R S K Ø N - O G R E J S E L I T T E R AT U R FR A AFRIK A OG MELLEMØSTEN, AMERIC AS, A S I E N O G O C E A N I E N O G E U R O PA .

K.T. 24. maj 2017 F O R O R D

104115_tgt boegernes verden_.indd 5

5

03/07/17 11:24


104115_tgt boegernes verden_.indd 6

03/07/17 11:24


AFRIKA OG MELLEMØSTEN En landtange ved Suez i Egypten binder det afrikanske kontinent sammen med Mellemøsten, men det er ikke kun geografi, der forbinder: begge blev i 1800-tallet underlagt vestlige kolonimagter på jagt efter ressourcer. Litteraturen bærer præg af disse forandringer.

Det 20. århundrede blev løsrivelsens århundrede, og nationalstater opstod både i Afrika og Mellemøsten. Nu var selvstændighed ikke længere blot en drøm, men en realitet på godt og ondt. I romanen Sne skriver den tyrkiske Nobelpristager Orhan Pamuk: “Når de skriver digte eller synger sange i Vesten, taler de på vegne af menneskeheden. De er mennesker, men vi er kun muslimer. Når vi skriver noget, er det blot etnisk poesi.” Dilemmaet, konstaterer Pamuk, udspringer af det faktum, at romanen som genre er en vestlig opfindelse, og om sine litterære forgængere skriver Pamuk i selvbiografien Istanbul: “De ønskede at skrive som franskmænd, det er der ingen tvivl om. Men i et hjørne af deres sind var de også godt klar over, at hvis de skrev nøjagtig som vesterlændingene, ville de ikke være lige så originale, som de vestlige forfattere de sådan beundrede. For én erfaring, E N L A N DTA N G E V E D S U E Z B I N D E R D E T A F R I K A N S K E KO N T I N E N T S A M M E N M E D M E L L E M Ø S T E N , MEN DER ER MERE, SOM FORBINDER.

som de havde taget med sig fra fransk kultur og franske idéer om moderne litteratur, var at al stor litteratur er original, autentisk og sandfærdig.” Forfatterne indså, forklarer Pamuk, at de ikke skulle skrive franske romaner; de skulle skrive deres egne romaner. Sideløbende opstod der med koloniseringens voldsomme transformationer af både samfund og individer et behov for at bearbejde og udforske nye indtryk og sindstilstande, og litteraturen blev et af de steder, hvor det fandt sted. Af samme grund er identitet i opbrud, og de konflikter, der opstår, særligt mellem generationer, i krydsfeltet mellem tradition og modernitet, tilbagevendende temaer i de bøger, der fremhæves i dette kapitel. Den betagede rejsende går også igen. Carsten Niebuhr, Maxime du Camp, Selma Lagerlöf, Karen Blixen, Elias Canetti, Henrik Stangerup, H.C. Andersen og Paul Bowles rejste alle i Afrika og Mellemøsten, og ud fra deres oplevelser blev fængende skildringer til. De beskrev det, som de så, dem, de mødte, og kontrasten mellem ude og hjemme. A fri k a o g M ellem ø sten

104115_tgt boegernes verden_.indd 7

7

03/07/17 11:24


A frika og M ellemøsten

OVEBLIK

Arabiske Halvø (> 8) Egypten (> 8) Israel & Palæstina (> 10) Kenya (> 13) Marokko (> 15) Sydafrika (> 16) Tanzania (> 17) Tyrkiet (> 19) Læs også (> 21)

ARABISKE HALVØ DET LYKKELIGE ARABIEN

Thorkild Hansen Det lykkelige Arabien er en historisk roman skrevet af Thorkild Hansen (> 47) og baseret på Den Danske Ekspedition til Arabien, som blev finansieret af kong Frederik 5. med det formål at indsamle viden om de islamiske landes befolkning og samfund, natur og geografi, kunst og kultur. Rejsen blev påbegyndt i 1761, da fem videnskabsmænd og én tjener drog ud på en ekspedition til Det lykkelige Arabien, i dag kendt som Yemen. Romanen skildrer de samfund, ekspeditionens deltagere oplever undervejs på deres rejse, men giver også et indblik i rejsefællernes forskellige personligheder og indbyrdes dynamik. Kun tyskfødte Carsten Niebuhr, der fik til opgave være ekspeditionens astronom og landmåler, overlevede rejsen, som varede seks år, og det er primært gennem Niebuhrs egne rejsebeskrivelser, som udkom på dansk i 2003 i en flot særudgave, at man i dag kender til ekspeditionens forløb og fund. Det lykkelige Arabien: Gyldendal. Kan købes antikvarisk. 1. udg. 1962. Carsten Niebuhrs rejsebeskrivelse fra Arabien og andre omkringliggende lande, bind 1 og 2: Forlaget Vandkunsten. 1. udg. 1774.

PIGERNE FRA RIYADH

Rajaa al-Sanea Bogen skildrer tilværelsen for en gruppe unge, velhavende og veluddannede kvinder, som forsøger at navigere mellem samfundets forventninger og traditioner og globaliseringens nye muligheder og drømme. Bogens fortæller er en anonym kvinde, som hver uge sender mails ud til en stor skare af mennesker, hvori hun beskriver episoder fra sit 8

eget og venindernes liv. Romanen foregår i Saudi-Arabien, men giver et sjældent indblik i tilværelsen for lokalbefolkningen på hele Den Arabiske Halvø, herunder Qatar og De Forenede Arabiske Emirater. Da Pigerne fra Riyadh udkom i 2005, blev den øjeblikkeligt forbudt i forfatterens hjemland, Saudi-Arabien. På trods af dette blev bogen alligevel en bestseller i både Mellemøsten – herunder Saudi-Arabien, hvor den blev distribueret illegalt – såvel som i resten af verden. Borgen. Kan købes antikvarisk. 1. udg. 2005.

ORANGES IN THE SUN: SHORT STORIES FROM THE ARABIAN GULF

Deborah S. Akers og Abubaker A. Bagader Bogen er en samling af noveller fra Den Arabiske Golf, herunder Saudi-Arabien, Yemen, Oman, De Forenede Arabiske Emirater, Bahrain, Kuwait og Qatar. Tilsammen tegner de et billede af en region, der har gennemgået en voldsom transformation de seneste 50 år, blandt andet på grund af oliefund. Traditionelle ørkensamfund er i forrygende fart forvandlet til moderne metropoler, og novellerne tager fat på konsekvenserne af disse forandringer for Golfstaternes individer såvel som for samfund. Engelsk udgave fra Lynne Rienner Publishers. 1. udg. 2007.

EGYPTEN THE CAIRO TRILOGY

Naguib Mahfouz I løbet af egyptiske Naguib Mahfouzs (19112006) 70 år lange karriere som forfatter udgav han mere end tredive romaner og ti novellesamlinger. Cairotrilogien (Palace Walk, Palace of Desire, Sugar Street) betragtes som hans hovedværk. Serien foregår i Cairo og følger en familie gennem tre generationer fra Den Egyptiske Revolution i 1919, hvor egypterne krævede en ende på det britiske kolonistyre, og frem til slutningen af Anden Verdenskrig. Hver af seriens bøger er opkaldt efter en gade i Cairo og indeholder detaljerede skildringer af byens gader og kvarterer såvel

A fri k a o g M ellem ø sten

104115_tgt boegernes verden_.indd 8

03/07/17 11:24


A frika og M ellemøsten

M A X I M E D U C A M P R E J S T E 18 4 9 - 5 1 R U N DT I N O R D A F R I K A M E D G U S TAV E F L A U B E R T.

som hverdagslivet for Ahmad ‘Abd al-Jawad, en velhavende handelsmand, og hans efterkommere. Trilogien er både en familiesaga og en fortælling om tilblivelsen af det moderne Egypten – herunder millionbyen Cairo. I 1988 modtog Mahfouz Nobelprisen i litteratur – som den første arabiske forfatter nogensinde. Alaa Al-Aswany er en anden egyptisk forfatter, som er dybt inspireret af Mahfouz. I Yacoubians hus skildres tilværelsen for en række beboere i et boligkompleks i Cairo fra Revolutionen i 1952, hvor kong Farouk blev afsat i et militærkup og Egypten blev udråbt til republik, og frem til Golfkrigen i 1990. Alexandriakvartetten af britiske Lawrence Durrell (> 74) er en forbløffende kalejdoskopisk beretning i fire bind, der foregår i Egypten og skildrer komplicerede kærlighedsrelationer i imperiets sensommer. The Cairo Trilogy: Engelsk udgave fra Everyman’s Library. 1. udg. 1956-57. Yacoubians hus: Hr. Ferdinand. 1. udg. 2002. V. Alexandriakvartetten: Gyldendal. Kan købes anti­ kvarisk. 1. udg. 1957-60.

MENNESKER GLEMT AF GUD

Albert Cossery Albert Cossery (1913-2008) blev født i Cairo i en græsk-ortodoks familie, der oprindeligt stammede fra en landsby nær Homs i Syrien. Som syttenårig flyttede han, inspireret af Balzac, til Paris, hvor han tilbragte resten af sit liv. I Paris var Albert Cossery, som gennem alle årene boede på det samme hotel, Hotel La Louisiane i St. Germain, en del af efterkrigstidens miljø omkring cafeerne Flore og Deux-Magots i latinerkvarteret. Her stiftede han blandt andet bekendtskab med en række af tidens store forfattere såsom Jean Genet (> 12), Lawrence Durrell (> 74) og Albert Camus (> 81). Selvom Cossery udelukkende skrev på fransk, foregår alle hans romaner enten i Egypten eller andre lande i Mellemøsten. Af samme grund blev han kaldt Nilens Voltaire. Mennesker glemt af Gud er Cosserys debut fra 1941 og består af en række humoristiske fortællinger fra Cairos slumkvarterer og skildrer kontrasten mellem rig og fattig. Han gør grin med autoriteter, og dovenskab, EGYPTEN

104115_tgt boegernes verden_.indd 9

9

03/07/17 11:24


A frika og M ellemøsten

MED FLAUBERT VED PYRAMIDERNE Maxime Du Camp (1822-94) var en velhavende fransk rejsende, forfatter og fotograf, der i 1849-51 rejste rundt i Nordafrika og Mellemøsten sammen med sin gode ven, forfatteren Gustave Flaubert, som blandt andet er kendt for romanen Madame Bovary (> 78). Rejsen er i dag veldokumenteret, da begge førte dagbog undervejs, og desuden medbragte Du Camp, som havde studeret fotografi, et calotype-kamera i træ, hvilket på det tidspunkt var en helt ny og kostbar opfindelse. Hundredevis af fotografier blev det til, blandt andet af den store pyramide i Giza og Sfinksen, og billederne brugte Du Camp efterfølgende til sin rejsebeskrivelse Egypten, Nubien, Palæstina og Syrien, der udkom i 1853 og er en af historiens allerførste fotobøger. Med et lånerkort til Det Kongelige Bibliotek kan man få adgang til bibliotekets billedsamling, hvor de blandt andet opbevarer Du Camps bog. Det Kongelige Bibliotek. Søren Kierkegaards Plads 1, 1016 København K. å Vinter: Ma.-lø. 8-22, sø. lukket. Sommer: Ma.-lø. 8-19, sø. lukket. E Gratis. t 33474747. w kb.dk.

der normalt betragtes som et negativt karaktertræk, fremhæver Cossery som en form for fordybelse og meditation. Hans valgsprog var “en linje om dagen”, og i løbet af sin lange karriere, der strakte sig over 60 år, skrev han blot otte bøger. Tiggerne og de hovmodige er en anden roman af Cossery, der også foregår i Cairo. Gohar, tidligere universitetslærer nu tigger, dræber en ung prostitueret, hvilket sætter en politiundersøgelse i gang og fører til en jagt gennem Cairos fattigste slumområder. Mennesker glemt af Gud: Forlaget Vandkunsten. 1. udg. 1941. Tiggerne og de hovmodige: Løvens Forlag. 1. udg. 1955.

DEN BLÅ AUBERGINE

Miral al-Tahawi Miral al-Tahawi er en prisvindende egyptisk forfatter, som kommer fra en konservativ beduinfamilie. Netop kvindeliv blandt Egyptens beduiner er et tema, der går igen i hen10

des bøger, også i Den blå aubergine, som er baseret på al-Tahawis egne oplevelser. Romanen skildrer beduinpigen Nadas opvækst og udfordringer med at finde sin plads i familien og i det egyptiske samfund generelt. På universitetet bliver hun aktiv i den islamiske studenterbevægelse, men vælger senere, desillusioneret af politisk islam, at smide sløret. Kritikere har fremhævet alTahawis evne til at beskæftige sig med disse problematikker uden at forfalde til klicheer. Forlaget Underskoven. 1. udg. 1998.

ISRAEL OG PALÆSTINA KVINDE PÅ FLUGT FRA MEDDELELSE

David Grossman The Israel National Trail er en 1100 kilometer lang vandrerute, der løber hele vejen ned gennem Israel fra Kibbutz Dan nær den israelsk-libanesiske grænse i nord til byen Eilat i syd, der ligger ud til Det Røde Hav. I Kvinde på flugt fra meddelelse følger man den midaldrende kvinde Ora, hvis søn har ladet sig genhverve til en stor militær operation på Vestbredden. For at undgå beskeden om sin søns død begiver hun sig ud på en vandring langs ruten i den overbevisning, at han ikke kan dø, hvis hun ikke er hjemme til at modtage meddelelsen om det. Gennem flashbacks får man både fortalt historien om Oras liv og også historien om Israel fra Seksdageskrigen i 1967 til Yom Kippur-krigen i 1973 og op til den palæstinensiske opstand, også kendt som den anden Intifada, der brød ud i 2000. Samtidig med at David Grossman arbejdede på bogen, mistede hans egen søn livet under Israels invasion af Libanon i 2006, men Grossman valgte efterfølgende at fortsætte arbejdet på bogen, som han i flere interviews har omtalt som sin redning. Forlaget Vandkunsten. 1. udg. 2008.

ASYL

Liad Shoham Asyl udspiller sig i Tel Aviv og følger Anat Nachmias, der bliver sat til at opklare mordet på en ung socialaktivist, som kæmpede for afrikanske asylansøgeres rettigheder. En afrikansk mand anklages for mordet, men Nachmias er ikke overbevist om dennes

A fri k a o g M ellem ø sten

104115_tgt boegernes verden_.indd 10

03/07/17 11:24104115_tgt boegernes verden_.indd 50

03/07/17 11:25


ASIEN OG OCEANIEN Fra ødemarken midt i den australske outback til Indiens metropoler. Både i Asien og Oceanien kaster kolonihistorien fortsat lange skygger og har sammen med det 20. århundredes krige og ideologier formet både kollektive og individuelle skæbner og udsyn. Det har sat aftryk i litteraturen. “Landet med de blaa Bjerge og den blaa Himmel, – Landet der flyder med Mælk og Honning; hvor Jorden er billig og Arbeidet bliver godt betalt! Det er Tankerne, der besjæler den Ulykkelige, der samler sine sidste Penge sammen og sit sidste svage Haab, for at prøve en sidste Hasard for Livet og Lykken. – Og New Zealand er for mange blevet Tidens Løsen. – Ja, – Bjergene er blaa og Himlen er det, men Solen skinner over Tusind stumme, skuffede Haab. – Hjemløse og fremmede dør de, – der ikke var kraftige nok til det frygtelige Arbeide her fordres for at eksistere. – Hjemløse og fremmede, uden at kunne gøre sig forstaaelige i deres eget Sprog; forladte og uænsede kan de ligge og dø i deres Hytter her ovre. Ingen tænker paa andet end at frelse sig selv. – ‘Sauve qui peut!’ –” Uddraget, der stammer fra den danske forfatter Ingeborg Stuckenbergs breve fra sin rejse til New Zealand, afspejler både håbet K L I M A K S E T I O N D A ATJ E S FA M I L I E K R Ø N I K E , D E T L I G G E R T I L F A M I L I E N , U D S P I L L E R S I G PÅ E N TOG RE JSE GENNE M SRI L A NK A S BJERGE.

og desillusionen, som ramte mange af de, der fra midten af 1800-tallet og fremefter forlod Europa til fordel for enten Asien eller Oceanien. Den ensomme og fremmedgjorte vesterlænding på jagt efter mening er et gennemgående tema i mange bøger med udgangspunkt i Asien og Oceanien, hvor også turistindustriens udvekslingsforhold og konsekvenser tages under behandling. I omfangsrige slægtsdramaer fra for eksempel Indien, Malaysia, Sri Lanka og Indonesien spores konsekvenserne af både afkolonisering, statsdannelse og globalisering over flere generationer. Fra Kina og Vietnam kommer bøger, der blandt andet beskriver omlægningen fra planøkonomi til kapitalisme, og hvordan det har været med til at forme individer og perspektiver. Det mørkeste sted, ifølge et kinesisk ordsprog, er altid under lampen. Men trods vanskelighederne ved at forstå ens egen tid, er bøgerne gode eksempler på, hvordan mennesker op gennem historien og frem til i dag har forsøgt at finde mening med tilværelsen. A sien o g O c eanien

104115_tgt boegernes verden_.indd 51

51

03/07/17 11:25


A sien og O ceanien

OVERBLIK

Australien (> 52) Indien (> 53) Indonesien (> 56) Japan (> 57) Kina (> 59) Malaysia og Singapore (> 62) Nepal (> 62) New Zealand (> 63) Sri Lanka (> 64) Thailand (> 66) Vietnam (> 67) Læs også (> 68)

AUSTRALIEN VOSS

Patrick White I 1842 ankom den preussiske opdagelsesrejsende Friedrich Wilhelm Ludwig Leichhardt til Australien, og det var her, han over de næste seks år gennemførte en række ekspeditioner, der gav ham tilnavnet Prince of Explorers. I 1848 begav Leichhardt sig ud på sin tredje – og sidste – ekspedition. Denne gang var planen at krydse Australien fra øst til vest, men noget gik galt, og Leichhardt, såvel som ekspeditionens øvrige deltagere, forsvandt. Det er aldrig blevet opklaret, hvad der skete med dem. Siden da har rejsende forsøgt at rejse i Leichhardts spor med håbet om at opklare hans forsvinding. Også den australske forfatter Patrick White lod sig inspirere af historien i sin roman Voss, der er beretningen om Johann Ulrich Voss, som er en tysk opdagelsesrejsende, der ligesom Leichhardt forsvinder på en ekspedition tværs gennem Australien. Undervejs i romanen følger man både den karismatiske Voss, ekspeditionens øvrige medlemmer, såvel som Laura Trevelyan, en ung kvinde fra Sydney, der forelsket afventer hans hjemkomst. Romanen er blevet rost for sine karakterskildringer, der lader Australiens vildnis afspejle sindet. I 1973 blev White tildelt Nobelprisen i litteratur for sit forfatterskab, der ifølge Det Svenske Akademis motivation “føjede et nyt kontinent til litteraturen”. Engelsk udgave fra Penguin Classics. 1. udg. 1957. 52

DEN SANDE HISTORIE OM KELLY-BANDEN

Peter Carey “Sådan er livet.” Det var efter sigende australske Ned Kellys sidste ord, før han i 1880 som 25-årig blev hængt for sine forbrydelser, herunder hestetyveri, landevejsrøveri og mord på tre politimænd. I 2000 udkom Peter Careys historiske roman om Kelly, hvilket sikrede ham Bookerprisen. Bogens fortæller er gennem det meste af bogen Kelly selv, der i Careys fortolkning beretter sin livshistorie til sin kæreste Mary og deres ufødte barn gennem 13 pakker breve. Af samme grund indeholder bogen næsten ingen kommaer, da Carey imiterer Kellys ligefremme talesprog. Kelly, der sammen med sin bror og to venner dannede Kelly-banden, er kendt som Australiens Robin Hood på grund af sin modstand mod de australske koloniale myndigheder, og han er fortsat en fremtrædende figur i australsk populærkultur. Banden blev pågrebet af politiet, da de i 1880 tog 60 gidsler på et hotel i den australske by Glenrowan iført hjemmelavede rustninger. Kelly blev anholdt, dømt og efterfølgende henrettet. Gruppen øvrige medlemmer blev skudt på stedet. Samleren. Kan købes antikvarisk. 1. udg. 2000.

FLAGERMUSEMANDEN

Jo Nesbø Det var efter sigende på et fly på vej til Australien, at Nesbø fik idéen til Flager­ musemanden, og da han vendte tilbage til Oslo 5 uger senere, var første udkast til krimien skrevet færdig. Bogen er første bind i serien om den norske, egenrådige, drikfældige og kvindebedårende politimand Harry Hole, der sendes til Australien for at opklare mordet på en ung norsk kvinde. I lufthavnen bliver han mødt af Andrew Kensington, en aboriginal kriminalbetjent, og sammen bevæger de sig rundt i Sydney, hvor de møder narkobaroner, boksere og prostituerede i jagten på morderen. Der er indtil videre udkommet 11 bind i Harry Hole-serien, der blandt andet foregår i Norge, Thailand og Hongkong, og serien været med til at gøre Nesbø til en af Skandinaviens mest populære krimiforfattere (> 104). Modtryk. 1. udg. 2000.

A sien o g O c eanien

104115_tgt boegernes verden_.indd 52

03/07/17 11:25


DRØMMESPOR

INDIEN KIM

Rudyard Kipling Rudyard Kipling er bedst kendt for Junglebogen, som er en samling af historier, der blandt andet beretter om drengen Mowgli, som bliver opdrættet af ulve. Kipling selv blev født i Bombay (Mumbai) i 1865. Her tilbragte han de første fem år af sit liv, før hans forældre sendte ham og hans søster til England for at gå i skole. Den lille sahib, der talte hindi, skulle tilbage til moderlandet og civiliseres. Da Kipling var 16 år gammel, vendte han tilbage til Indien, hvor han arbejdede på en avis i Lahore (som ligger i vore dages Pakistan) i en årrække. Senere boede han både i USA, Sydafrika og England, men Indien forblev gennem hele hans karriere et hovedmotiv, og Kipling betragtes fortsat som en af de fornemmeste kronikører af livet i Indien under britisk kolonialisme – på godt og ondt. I romanen Kim følger man en dreng af samme navn, som vokser op i Lahore, hvor han overlever ved at tigge. Hans irske forældre er begge døde, og faderens indiske elskerinde tager sig af ham – når hun ikke er bedøvet af opium. Men Kim møder en tibetansk lama, Teshoo Lama, der er på jagt efter Pilens Flod i håbet om at befri sig selv fra Tingenes Hjul, og Kim bliver hans discipel. Det er på en af deres rejser, at Kim først bliver bekendt med “The Great Game”, som er en betegnelse, der bruges om den strategiske rivalisering mellem Det Britiske Imperium og Rusland om herredømmet i Centralasien fra begyndelsen af 1800-tallet og de næste hundrede år. Da en tidligere kollega fra hans fars regiment identificerer Kim som søn af en tidligere britisk militærmand, bliver han sendt på en engelsk drengeskole i den indiske by Lucknow, men bevarer de følgende år kontakten til lamaen, alt imens han oplæres i efterretningsteknikker med det formål at blive britisk spion. Da han er færdig med sin uddannelse, rejser han til Himalaya med den gamle lama, officielt på jagt efter Pilens Flod, men i virkeligheden på jagt efter en russisk spion. Omend Kim fortsat regnes for et hovedværk i engelsk kolonilitteratur, er Kiplings forfatterskab også blevet kritiseret, særligt INDIEN

104115_tgt boegernes verden_.indd 53

A sien og O ceanien

Bruce Chatwin Hvorfor vandrer mennesket fremfor at stå stille? Britiske Bruce Chatwins interesse for nomader opstod, da han i 1965 tog orlov fra sit job i auktionshuset Sotheby’s og rejste til Sudan, hvor han blev introduceret til beja-folket. Senere, efter et afbrudt arkæologistudium, skrev han bogen The Nomadic Alternative, som dog aldrig blev udgivet. Til gengæld udkom bøgerne I Patagonien (> 24, 30) og Det Sorte Bjerg (> 117). Først i 1982 rejste Chatwin til Australien på den første af tre rejser, der skulle komme til at danne grundlag for Drømmespor, en roman, hvori han blander fiktion, journalistik, filosofi og antropologi. I Australien mødte han Anatoly Sawenko, hvis forældre var ukrainske immigranter. Sawenkos job var at sikre, at en planlagt jernbane fra Alice Springs til Darwin ikke kolliderede med aboriginernes hellige steder, og det var Sa­ wenko, som tog Chatwin med rundt i aboriginernes land, alt imens Chatwin prøvede at forstå meningen med deres drømmespor. Chatwin fortæller: “Et drømmespor er en usynlig vej langs hvilken de australske ur-indbyggeres forfædre vandrede i tidernes begyndelse. Ved at synge gav forfædrene alt, hvad de så under deres vandring navn, og på den måde skabte de verden. I dag kan de indfødte følge drømmesporene på kryds og tværs over hele Australien blot ved at lære sangen. De ved præcis, hvordan der ser ud på den anden side af det vældige kontinent uden nogen sinde selv at have været der.” I Drømmespor følger man de to karakterer Bruce og Arkady Volchok på deres rejse gennem det australske vildnis. Skildringen er inspireret af Chatwins egen rejse med Sa­ wenko, såvel som samtaler (eller monologer) han havde med Salman Rushdie (> 17, 56, 59, 82, 127), som var hans rejsekammerat på den ene af hans tre rejser. Dette fører til refleksioner over det, der ifølge Chatwin var spørgsmålet over dem alle: The Anatomy of Restlessness, rastløshedens anatomi. Et emne Chatwin blev ved med at vende tilbage til gennem hele sit forfatterskab, senest i essaysamlingen af samme navn. Drømmespor: Rosinante. 1. udg. 1987. Anatomy of Restlessness: Engelsk udgave fra Penguin Group USA. 1. udg. 1996.

53

03/07/17 11:25


DEN BENGALSKE BARDE

A sien og O ceanien

Rabindranath Tagore (1861-1941) var en indisk digter, forfatter, komponist, filosof, maler og musiker. Tagore voksede op i Calcutta (i dag Kolkota) i en indflydelsesrig familie, der blandt andet tog del i Den Bengalske Renæssance, som var en sociokulturel og religiøs reformbevægelse i det 19. og begyndelsen af det 20. århundrede, der var kritisk over for etableringen af indisk nationalisme. Som 17-årig blev Tagore sendt til England for at studere jura, men Tagore, der op gennem hele sit liv forblev skeptisk overfor konventionelle undervisningsmetoder, foretrak selvstudier af blandt andet litteratur, herunder Shakespeares dramatik. Tagores mest kendte værk Gitanjali udkom i 1910 og består af 157 digte. Kun tre år senere modtog han Nobelprisen i litteratur, som den første ikke-europæer nogensinde. På dansk er udkommet Flakkende fugle, som er en samling digte og aforismer. Tagore har skrevet nationalhymnen til både Indien og Bangladesh, og også Sri Lankas nationalsang er baseret på en sang, der er skrevet af Tagore. I 1921 var Tagore med til at grundlægge universitetet Visva-Bharati med de penge han modtog sammen med Nobelprisen. Universitetet ligger i byen Shantiniketan, 160 kilometer nord for Kolkata, og universitetets pædagogik er fortsat baseret på Tagores filosofi. Blandt andet finder undervisningen gerne sted udendørs, da Tagore mente at vægge repræsenterede sindets begrænsninger. Det er muligt at besøge Jorasanko House i Kolkata, hvor Tagore både blev født og døde. Huset er i dag er indrettet som museum. Gitanjali: Engelsk version fra Dover Publications. 1. udg. 1910. Flakkende fugle: Løvens Forlag. 1. udg. 1916. Jorasanka Thakur Bari: 246D Rabindra Sarani, Kolkata. å Ti.-sø. 10.30-17. E 50 INR. t +91 33 33 22695242. w rbu.ac.in/museum.

for sine ukritiske skildringer af selvsamme imperialisme. I forordet til en udgave af Kim, som udkom i 1989, skriver litteraturkritikeren Edward Said (> 13) blandt andet: 54

K AT H E R I N E BOOS ROMAN FOREGÅR I A N N AWA D I , E T A F M U M B A I S S L U M K VA R T E R E R .

“Kim is a master work of imperialism: I mean this as an interpretation of a rich and absolutely fascinating, but nevertheless profoundly embarrassing novel.” I 1899 skrev Kipling digtet Hvid mands byrde, hvori han beskriver koloniseringsprojektet som den hvide mands tunge åg. Kim: Gyldendal. Kan købes antikvarisk og som e-bog. 1. udg. 1901. V. Junglebogen: Høst & Søn. 1. udg. 1894.

BAG DET EVIGT SMUKKE

Katherine Boo Bogen, der er skrevet af den amerikanske journalist Katherine Boo, foregår i slumkvarteret Annawadi, der ligger i forlængelse af lufthavnen i Mumbai og er omgivet af luksushoteller. Her følger man en lang række karakterer, herunder Asha, som er dronning af slummen, og teenageren Abdul, der lever af at videresælge de riges affald. I forbindelse med sin research til bogen tilbragte Boo tre år i Annawadi, og resultatet er en samling portrætter af mennesker, som forsøger at skabe sig en bedre fremtid for sig selv og deres familie. Også i Q&A beskrives Indiens skyggesider. En forældreløs ung mand, Ram Mohammad Thomas, ender som deltager i den in-

A sien o g O c eanien

104115_tgt boegernes verden_.indd 54

03/07/17 11:25


LAVLANDET

Jhumpa Lahiri Lavlandet følger de to brødre Subhash og Udayan, som vokser op i Calcutta i årene lige efter Indiens uafhængighed. Fysisk ligner de to brødre hinanden, men allerede tidligt kommer deres forskellige karaktertræk til udtryk. Subhash er pligtopfyldende og tryghedssøgende, Udayan uforudsigelig og rastløs. Subhash er lydig, som fortælleren et sted bemærker, for han kan hverken overraske eller imponere sine forældre; det er hvad Udayan gør. Alligevel kommer de to brødre godt ud af det med hinanden. Deres veje skilles dog mod slutningen af deres universitetsstudier, da Subhash vælger at fortsætte sin akademiske karriere i USA, hvorimod Udayan bliver involveret i den væbnede revolutionære naxalit-bevægelse, der – inspireret af maoismen – blev grundlagt i Vestbengalen i slutningen af 1960’erne og så sent som i 2014 stod bag flere angreb, der både sårede og dræbte civile og politimænd. Udayan bliver dræbt i 1971 i forbindelse med Indira Ghandis storstilede Operation Steeplechase, hvor hundredvis af naxalit-støtter blev dræbt og op mod 20.000 sat i fængsel. Da Subhash vender hjem for at finde svar på, hvad der er sket, finder han ikke blot sine forældre sønderknuste; Udayans enke, den filosofistuderende Gauri, er også gravid. Subhash vælger at vende tilbage til USA, men med sig tager han, til sine forældres store græmmelse, Gauri, som han gifter

sig med, og broderens ufødte barn, en pige som får navnet Bela. Resten af bogen følger disse tre karakterer over en periode på godt 40 år. Forfatteren Jhumpa Lahiri blev født i London i 1967, men opvoksede på Rhode Island som datter af to indisk-bengalske immigranter. I 2000 modtog hun en Pulitzer-pris for sin debut, novellesamlingen Tolken. Tre år senere udkom romanen Navnefællen, og i 2008 fulgte endnu en novellesamling, der ligesom hendes øvrige bøger beskæftiger sig med dilemmaer omkring identitet, tilhørsforhold og generationsforskelle blandt indiske immigranter i Nordamerika. Også i Lavlandet går disse temaer igen, men hvor de i hendes tidligere bøger var primus motor for fortællingen, er de her blot antydet. Hendes fokus er nu et andet sted: På historien og dens implikationer for individet. 
 Lavlandet: Batzer & Co. 1. udg. 2013. Tolken: Viva. Kan købes antikvarisk. 1. udg. 1999. Navnefællen: Aschehoug. Kan købes antikvarisk. 1. udg. 2004.

SHANTARAM

Gregory David Roberts I sin ungdom fik australske Gregory David Roberts en 19 års dom for væbnet røveri, men det lykkedes ham at flygte, og under falsk identitet ankom han til Bombay (Mumbai) i 1980, hvor han tilbragte de næste ti år. I 1990 blev han anholdt i Tyskland og udleveret til Australien, hvor han afsonede resten af sin straf. Det var under dette fængselsophold, at han begyndte at skrive Shantaram, som udkom i 2003 og er baseret på hans egne oplevelser. Romanens hovedperson, Lindsay Ford, er ligesom Roberts selv både heroinmisbruger og flugtfange. I Bombay møder han Prebaker, der hjælper ham med at forstå Indien, og under et besøg i den landsby, hvor Prebaker stammer fra, får hovedpersonen sit indiske navn, Shantaram, som betyder “fredens mand” eller “mand af Guds fred”. Ford ender med at slå sig ned i et slumkvarter, hvor han etabler en gratis sundhedsklinik. Senere bliver han optaget af den lokale mafia og arbejder for dem med hvidvaskning af penge, dokumentfalskneri og smugleri. Han lærer desuden hindi og marathi, bliver forelsket, tilbringer tid i et indisk fængsel og optræder i en Bollywood-film. INDIEN

104115_tgt boegernes verden_.indd 55

A sien og O ceanien

diske udgave af Hvem vil være millionær? og svarer rigtigt på alle tolv spørgsmål, hvorefter han kastes i fængsel anklaget for snyd. I fængslet fortæller den 18-årige Thomas sin livshistorie til sin advokat, og får derigennem også forklaret, hvorfor han kendte svarene på alle tolv spørgsmål. Romanen, skrevet af Vikas Swarup, der senere blevet filmatiseret under titlen Slumdog Millionaire af Danny Boyle, som også har filmatiseret Trainspotting (> 116), er fyldt med både utrolige og brutale fortællinger, og Thomas, Indiens svar på Oliver Twist, fører læseren gennem et klassesamfund i rivende udvikling. Bag det evigt smukke: Gads Forlag. Kan købes antikvarisk og som e-bog. 1. udg. 2012. Q&A (også udgivet under titlen Slumdog Millionaire): Engelsk udgave fra Transworld Publishers. 1. udg. 2005. V.

55

03/07/17 11:25


Bogen blev en bestseller, og i 2015 udkom opfølgeren, Bjergets skygge, der fortsætter hvor Shantaram slap. Ifølge planen er det andet bind i en serie på tre. Shantaram: NB Books. 1. udg. 2003. Bjergets skygge: NB Books. 1. udg. 2015.

A sien og O ceanien

EN HÅRFIN BALANCE

Rohinton Mistry Under undtagelsestilstanden i Indien, der varede fra 25. juni 1975 til 21. marts 1977, blev regeringens politiske modstandere fængslet, pressen censureret og borgerrettigheder tilsidesat. Indira Ghandi var premierminister og hendes søn, Sanjay Ghandi, stod bag et af periodens mest kontroversielle initiativer: tvangssterilisationen af op imod syv millioner mænd og kvinder – særligt fra de lavere kaster – i et forsøg på at begrænse befolkningstilvæksten. Det er den periode, den indiskfødte canadier Rohinton Mistry skildrer i sin roman. Dina Dalal er enke, men fast besluttet på at bevare sin uafhængighed fra sin volde­ lige bror. Hun udlejer derfor et værelse til en ung studerende, Maneck Kohlah, og hyrer desuden den kasteløse Ishvar Darji og hans nevø Omprakash til at sy tøj til en eksportvirksomhed. Romanen følger de fire karakterer, der går fra at være modvillige vidner til hinandens liv til sympati og venskab, men lejlighedens beboere tvinges hver deres vej i tilværelsen, og da man møder dem otte år senere, kommer undtagelsestilstandens voldsomme konsekvenser for hver enkelt af dem for alvor til syne. Cicero. 1. udg. 1995.

MIDNATSBØRN

Salman Rushdie Midnat den 15. august 1947 fik Indien sin uafhængighed fra Det Britiske Imperium. Det er denne begivenhed, der danner rammen om Salman Rushdies roman Midnatsbørn fra 1981. Saleem Sinai er romanens hovedperson og fortæller. Da Saleem er overbevist om, at han vil dø på sin 31-års fødselsdag, begynder han at fortælle sin livshistorie til sin elskerinde og senere forlovede, Padma, der ligesom ham selv arbejder på en chutneyfabrik. Saleem er ligesom 1000 andre børn født på “selvstændighedsnatten”, men kun to, herunder Saleem, er født på slaget 12. I 56

løbet af sin opvækst finder Saleem, som har en usædvanligt stor næse, ud af, at han har telepatiske evner, som gør ham i stand til at kommunikere med alle de andre midnatsbørn, der alle viser sig at have forskellige overnaturlige egenskaber. Romanen er historien om midnatsbørnenes dramatiske skæbner – herunder Shiva med det store knæ, som Saleem blev forbyttet med ved sin fødsel, men det er også fortællingen om det moderne Indiens grundlæggelse og tidlige år, herunder undtagelsestilstanden (> 56). Den Cambridge-uddannede Salman Rushdie, der blev født i Bombay (Mumbai) i 1947, modtog en lang række priser for romanen, men blev for alvor kendt i forbindelse med udgivelsen af De sataniske vers, der omhandler de to indere Gibreel Farishta og Saladin Chamcha, der er på vej til England med det samme fly fra Indien. Men da flyet bliver sprængt i luften af terrorister, og da Gibreel og Saladin styrter ned i Den Engelske Kanal, finder en mystisk forvandling sted: Begge overlever faldet, men bliver udstyret med overnaturlige egenskaber. Den 14. februar 1989 udstedte Irans ayatollah Khomeini, der fandt bogens beskrivelser af profeten Muhammed blasfemiske, en dødsdom mod Rushdie, der gav muslimer ret til at slå ham ihjel. Senere samme dag deltog Rushdie i forfatterkollegaen Bruce Chatwins (> 24, 30, 53, 101, 117) begravelse. Det var hans sidste offentlige optræden de næste mange år. I 2012 udkom Rusdies selvbiografi, Joseph Anton, der blandt andet beskriver de godt ti år han tilbragte i skjul. Rushdie har i en årrække været et aktivt medlem af organisationen PEN (> 17, 36) og var i 2005 med til at grundlægge litteraturfestivalen PEN World Voices (> 17, 127). Midnatsbørn: Gyldendal. 1. udg. 1981. De sataniske vers: Gyldendal. 1. udg. 1988. Joseph Anton: Gyldendal. 1. udg. 2012.

INDONESIEN VEJEN UDEN ENDE

Mochtar Lubis Romanen, der udkom i 1952, foregår under Den Indonesiske Uafhængighedskrig, som varede fra 1945 til 1949. Man følger

A sien o g O c eanien

104115_tgt boegernes verden_.indd 56

03/07/17 11:25


8 mm

”Men idet Paula vandrer byen tynd, og herigennem introduceres til Fernando Pessoa og den længselsfyldte fadomusik, oprulles farens såvel som Portugals dramatiske historie, som viser sig at være tæt forbundne.” Fra bogens beskrivelse af Frank Sebastian Hansens roman Billeder fra Lissabon

Kathrine Tschemerinsky (f. 1988) er uddannet antropolog på Columbia University i New York, men har også boet i San Francisco, Jerusalem, Paris og Berlin. Hun har tidligere arbejdet for Politikens Boghal samt ATLAS Magasin og var i 2015 med til at lancere ATLAS Bogtillæg. I dag arbejder hun som redaktør for Politikens Rejsebøger og er desuden fast bidragsyder til Weekendavisens Bøger.

TUREN GÅR TIL har eksisteret siden 1952 og er blandt verdens hyppigst opdaterede rejsebogsserier. Serien dækker hele verden fra Nordatlanten­ til Australien. Bøgerne skrives på dansk af forfattere og journalister med et særligt indgående kendskab til de enkelte destinationer.

ISBN 978-87-400-3184-3

POLITIKENS TUREN GÅR TIL  BØGERNES VERDEN

“Hvad skal jeg læse på min næste rejse?” Det er spørgsmålet Turen går til bøgernes Verden svarer på. Bogen indeholder omtaler af skønlitteratur og rejsebeskrivelser fra en række populære og mindre populære destinationer. Det er berigende at opleve destinationen gennem bøger, der udspiller sig netop dér, hvor man befinder sig. Litteratur lægger nye dimensioner til oplevelsen af rejsemålet, fra Paul Austers New York til Orhan Pamuks Istanbul. En anderledes guidebog, der stimulerer lysten til at rejse – og til at læse.

TUREN GÅR TIL

TUREN GÅR TIL NETTET

E Entré

t Telefon w Website g Guidet tur å Åbningstider > Sidehenvisning

V Filmatisering

BØGERNES VERDEN en litteraturguide til rejser

politikensforlag.dk/rejser

Turen Går Til

104115_cover_tgt boegernes verden_.indd 1

SYMBOLER I TEKSTEN

PolForlag

Politikensforlag

03/07/17 10:54

9788740031843