Page 1

STATSMINISTRENE ANNE SOFIE KRAGH & MICHAEL DYRBY

Tilsammen har de ledet Danmark i 35 år – fra kartoffelkur til finanskrise: Poul Schlüter, Poul Nyrup Rasmussen, Anders Fogh Rasmussen, Helle Thorning-Schmidt og Lars Løkke Rasmussen. Over to dage i maj 2017 mødtes de alle fem for første gang på Marienborg til et uformelt topmøde om, hvad det vil sige at være statsminister i Danmark. Forinden havde de hver især ladet sig interviewe om deres år i Statsministeriet – om sejrene, kriserne og de omkostninger, der følger med. Fotograf Morten Albek var med hele vejen. Se de enestående portrætter af Danmarks statsministre, kom med til de historiske dage på Marienborg og læs, hvad de fem hovedpersoner fortæller om det, nogen kalder det ensomste job i verden.

POLITIKENS FORLAG

POLITIKENS FORLAG


STATSMINISTRENE

2017094_Statsministrene_Bogen_FA_171017.indd 1

17/10/2017 12.22


STATSMINISTRENE ANNE SOFIE KRAGH & MICHAEL DYRBY

Fotos: Morten Albek

POLITIKENS FORLAG

2017094_Statsministrene_Bogen_FA_171017.indd 3

17/10/2017 12.22


INDHOLD

2017094_Statsministrene_Bogen_FA_171017.indd 4

17/10/2017 12.22


FORORD KAPITEL 1 NÅR JEG BLIVER STATSMINISTER KAPITEL 2 SÅDAN BLEV JEG STATSMINISTER KAPITEL 3 FØRSTE DAG PÅ KONTORET KAPITEL 4 AT LEDE OG TAGE EN KUGLE FOR HOLDET KAPITEL 5 HVERDAGEN KAPITEL 6 I DET HVIDE HUS KAPITEL 7 PÅ DEN INTERNATIONALE SCENE KAPITEL 8 DANMARK I KRIG KAPITEL 9 SAGERNE KAPITEL 10 AT BLIVE SAT I BÅS KAPITEL 11 STATSMINISTERFAMILIEN KAPITEL 12 DEN UPOPULÆRE STATSMINISTER KAPITEL 13 EXIT

2017094_Statsministrene_Bogen_FA_171017.indd 5

6 8 20 50 74 104 118 136 154 176 198 220 234 256

17/10/2017 12.22


FORORD

2017094_Statsministrene_Bogen_FA_171017.indd 6

17/10/2017 12.22


”Det lyder fuldstændig forfærdeligt.” Sådan lød Poul Schlüters reaktion, da vi ringede ham op for at høre, hvad han mente om vores idé. Vi havde på forhånd sendt ham og de fire øvrige statsministre, Poul Nyrup Rasmussen, Anders Fogh Rasmussen, Helle Thorning-Schmidt og Lars Løkke Rasmussen, et brev om vores projekt: Vi ville samle de fem nulevende statsministre i statsministerens embedsbolig Marienborg for at tale om, hvad det vil sige at være statsminister i Danmark. Samtalerne skulle munde ud i en programserie på DR. Schlüters svar var hverken, hvad vi havde håbet på eller forventet. Vi spurgte, om vi ikke måtte komme hjem til ham og forklare lidt mere om, hvad det var for nogle programmer, vi så for os. Igen overrumplede hans svar os: ”Hvad med i morgen klokken 14?” Næsten to år efter den første telefonsamtale med Schlüter blev de fire programmer sendt på DR1 under titlen Statsministrene. De fem statsministre havde først ladet sig interviewe enkeltvis i timevis,

Forord

2017094_Statsministrene_Bogen_FA_171017.indd 7

og derefter mødtes de på Marienborg 18. og 19. maj 2017 for at tale om det helt specielle embede, som alle danskere har et forhold til, men som kun de fem kender indefra. Det er historierne, som de oplevede dem, og vi har udvalgt de bedste til denne bog. Med på Marienborg – og til de mange timers interview – var også reportagefotografen Morten Albek. Ubemærket og lydløst dokumenterede han det historiske møde med sit Leica M9 – både foran og bag ’kulissen’. Resultatet af hans arbejde er en uundværlig og væsentlig del af bogen Statsministrene. Bogen havde heller ikke været mulig uden hjælp fra Politikens Forlag. Redaktørerne Majbrit Hansen og Tonie Yde Højrup har med sikre hænder styret processen. Men først og fremmest tak til de danske statsministre gennem 35 år for deres tid, velvilje og åbenhed.

Michael Dyrby & Anne Sofie Kragh

7

17/10/2017 12.22


01 2017094_Statsministrene_Bogen_FA_171017.indd 8

17/10/2017 12.22


NÃ…R JEG BLIVER STATSMINISTER 2017094_Statsministrene_Bogen_FA_171017.indd 9

17/10/2017 12.22


2017094_Statsministrene_Bogen_FA_171017.indd 10

17/10/2017 12.22


POUL SCHLÜTER

Jeg havde aldrig forestillet mig, at jeg skulle være statsminister. Det var en utopisk tanke. Mit parti havde ikke haft statsministerposten siden Systemskiftet i 1901. Men det blev altså mig. Jeg regnede med, at jeg kun skulle sidde i et par måneder, men jeg håbede, at jeg i det mindste kunne få lov til at sidde til efter nytår. Så ville der stå: ”Poul Schlüter, statsminister 1982-1983.” Det ville da se ud af noget. Tønder, 3. april 1929 som søn af en grosserer i chokoladevarer. Ifølge ham selv blev han ”smittet med den konservative bacille” af sin mor. Fødested:

Ind imellem de politiske aktiviteter studerede han jura både i Aarhus og København og blev færdig som jurist i 1957. Nåede at arbejde nogle år som advokat, inden han måtte sande, at konstruktionen med to sideløbende karrierer ikke længere var holdbar. Uddannelse:

i Konservativ Ungdom som ung teenager og sad som formand i tre år. Kom i Folketinget i 1964 og blev landsformand for partiet 10 år senere.

Statsministerperiode: Fra september 1982 til januar

1993. Er den eneste konservative statsminister i Danmark siden Systemskiftet i 1901. Trak sig på grund af Tamilsagen. Han er med sine knap 10 og et halvt år på posten den længst siddende statsminister i nyere tid. Slog danmarksrekorden, da han med 247.956 personlige stemmer blev valgt til Europa-Parlamentet i 1994, hvor han også blev vicepræsident. Her sad han i en enkelt periode.

Livet efter Statsministeriet:

Politisk karriere: Begyndte

Når jeg bliver statsminister

2017094_Statsministrene_Bogen_FA_171017.indd 11

Familie: Han

har været gift tre gange. Fik tre børn, Peter, Anne Marie og Søren, med sin første hustru og har siden 1989 været gift med Anne Marie Vessel Schlüter, der er balletlærer på Det Kongelige Teaters Balletskole.

11

17/10/2017 12.23


POUL NYRUP RASMUSSEN

Der havde længe været bygget op til den januardag, hvor dommer Mogens Hornslet ville offentliggøre sin rapport om Tamilsagen. Alle vidste, at den kunne betyde Schlüter-regeringens endeligt. Og alle vidste, at det nu var vores chance. Da jeg endelig fik mulighed for at læse i rapporten, var der særlig én formulering, der gjorde stærkt indtryk på mig. Der stod noget i retning af, at statsministeren har en særlig pligt til at vide, hvad der foregår. Jeg læste det som en slags advarsel til mig selv. Fødested: Esbjerg, 15. juni 1943 som enebarn. Han boede de første år i de såkaldte husvildebarakker, hvor kommunen anbragte familier på fattigydelse, datidens kontanthjælp.

Han blev cand.polit. fra Københavns Universitet i 1971. Arbejdede i mange år i LO, hvor han også var cheføkonom, og blev siden direktør i Lønmodtagernes Dyrtidsfond. Uddannelse:

Næstformand for Socialdemokratiet i 1987 – året inden han kom i Folketinget. Fem år senere, i 1992, udfordrede han helt ekstraordinært den siddende formand, Svend Auken, og vandt det historiske formandsopgør.

Politisk karriere:

Overtog i januar 1993 magten efter Schlüter, der trådte af på grund af Tamilsagen og uden at udskrive valg. Nyrup sad som

Statsministerperiode:

12

2017094_Statsministrene_Bogen_FA_171017.indd 12

statsminister frem til 2001. Et år senere forlod han posten som formand for Socialdemokratiet. Livet efter Statsministeriet: Han slog Poul Schlüters

rekord, da han med 407.966 personlige stemmer blev valgt til Europa-Parlamentet i 2004. Var frem til 2011 formand for de europæiske socialdemokrater. Hjemvendt fra Bruxelles etablerede han Det Sociale Netværk, senere også Headspace, og arbejder stadig aktivt med at hjælpe psykisk sårbare unge. Kort efter, at han var blevet statsminister, mistede han i august 1993 sin psykisk sårbare datter, Signe. Siden 1994 har han været gift med Lone Dybkjær, mangeårigt medlem af Folketinget for Det Radikale Venstre og tidligere miljøminister i KVR-regeringen under Poul Schlüter.

Familie:

Statsministrene

17/10/2017 12.23


2017094_Statsministrene_Bogen_FA_171017.indd 13

17/10/2017 12.23


2017094_Statsministrene_Bogen_FA_171017.indd 14

17/10/2017 12.23


ANDERS FOGH RASMUSSEN

Først og fremmest ville jeg gerne være en effektiv og respekteret statsminister. Jeg gik ikke efter at blive populær, fordi det kan man ikke selv styre. Hvis man forsøger at styre efter det, bliver man efter min opfattelse ikke nogen god statsminister. Jeg ville vise befolkningen, at det, vi sagde før et valg, var vi i stand til at gennemføre efter valget. Det er, hvad jeg forstår ved at være effektiv. For at blive en respekteret politiker, mener jeg, at folk skal føle, at der er styr på sagerne. At de altid kan regne med politikeren. Måske er alle ikke enige med ham, men alle ved, hvor han står, og i hvilken retning han vil. Det var også vigtigt for mig ikke at begå fejl. Jeg hader at begå fejl, og jeg ved godt, at nogle synes, det virker meget umenneskeligt. Det kan jeg nu ikke forstå. Min holdning er, at landets statsminister bør være et menneske, der bestræber sig på ikke at begå fejl. Det kan godt være, at man gør det undervejs, det har jeg også gjort, men jeg synes, at man må stile efter at gøre sit bedste. Fødested:

Grenå, 26. januar 1953, men er opvokset på en gård i den lille landsby Hvidding mellem Randers og Viborg. Hans far var landmand og hans mor medhjælpende hustru.

Vandt valget i november 2001 over Poul Nyrup Rasmussen og sad frem til april 2009. Han er den første statsminister fra Venstre, som vandt tre valg i træk.

Nåede lige at blive færdig som cand.oecon., inden han kom i Folketinget i 1978. Arbejdede i en række år som konsulent i Håndværksrådet, mens han sad i Folketinget.

Fratrådte som statsminister, da han blev valgt til generalsekretær i NATO, hvor han sad frem til 2014. Har i dag sin egen virksomhed, Rasmussen Global, hvor han rådgiver om international politik og holder foredrag.

Uddannelse:

tidligt medlem af VU og var formand 1974-76. Som 25-årig kom han i Folketinget som det indtil da yngste medlem nogensinde. Var skatteminister og siden økonomiminister under Schlüter 1987-92.

Statsministerperiode:

Livet efter Statsministeriet:

Politisk karriere: Blev

Når jeg bliver statsminister

2017094_Statsministrene_Bogen_FA_171017.indd 15

Han har siden 1978 været gift med pædagog Anne-Mette Rasmussen og har tre børn, Henrik, Maria og Christina.

Familie:

15

17/10/2017 12.23


LARS LØKKE RASMUSSEN

Første gang jeg blev statsminister i 2009, var situationen jo lidt pudsig. Det var nærmest en offentlig hemmelighed, at Anders Fogh Rasmussen var på vej ud af dansk politik, men vi talte ikke om det på den måde, for det ville være forkert – og imod partiets interesse. Det betød, at jeg ikke kunne dele mine overvejelser om, hvordan jeg ville gribe statsministerposten an, med særlig mange. Det er klart, at man specielt op til første gang, man får posten, gerne vil diskutere sin politiske platform med andre. En 100-dages plan og den slags ting. Jeg havde dog lagt min egen plan. Jeg havde besluttet, at jeg ville holde fast i kontinuiteten og fortsætte projektet, som det var. Jeg ville vedgå arv og gæld 100 procent. Vejle, 15. maj 1964, og familien flyttede til Græsted, da han var syv år. Hans far arbejdede som regnskabschef, og hans mor gik hjemme. Fødested:

blev indenrigs- og sundhedsminister i 2001. Blev forfremmet til finansminister i 2007. Blev formand for Venstre og statsminister, da Anders Fogh Rasmussen blev udnævnt til generalsekretær for NATO i april 2009. Løkke tabte efterfølgende valget, men genvandt statsministerposten i 2015. Statsministerperiode:

Var i mange år tilmeldt jurastudiet på Københavns Universitet, men blev hele tiden afbrudt af sine politiske aktiviteter. Blev efter en intens slutspurt cand.jur. i 1992. Uddannelse:

Har både siddet i byråd, amtsråd og i Folketinget. Kom i byrådet i Græsted-Gilleleje som 21-årig, mens han stadig var aktiv i Venstres Ungdom. Var formand for VU 1986-89, medlem af Folketinget fra 1994 og amtsborgmester i Frederiksborg Amt fra 1998, hvor han også blev næstformand i Venstre. Var amtsborgmester, indtil han

Politisk karriere:

16

2017094_Statsministrene_Bogen_FA_171017.indd 16

Familie: Han

har siden 1998 været gift med Sólrun Løkke Rasmussen, der underviser på balletskolen på Det Kongelige Teater. Sammen har de tre børn: Bergur, Lisa og Símun.

Statsministrene

17/10/2017 12.23


2017094_Statsministrene_Bogen_FA_171017.indd 17

17/10/2017 12.23


2017094_Statsministrene_Bogen_FA_171017.indd 18

17/10/2017 12.23


HELLE THORNING-SCHMIDT

Jeg var meget optaget af, at der ikke skulle kunne sættes en finger på mig som statsminister. Den følelse tror jeg, at jeg deler med andre kvinder, som er brudt igennem et glasloft. Jeg gav ubevidst mig selv en ordre om at møde op velforberedt, veludhvilet og klar til dagligt at træffe de mange beslutninger, der følger med posten. Som kvinde i absolut toppolitik og særligt på poster, hvor der aldrig har siddet en kvinde før, er der mindre plads til at begå fejl, end der er for mænd. Når en kvindelig politiker fejler, bliver hun bedømt og straffet hårdere end sine mandlige kolleger. Det er der skrevet lange akademiske artikler om, og jeg synes også, at det er blevet bekræftet, når man kigger rundt i det politiske landskab. Både i Danmark og i udlandet. Så jeg følte, at jeg var nødt til at være meget disciplineret – nogle gange endda overdisciplineret med mit liv. Jeg vidste, at rammerne for at begå fejl var snævre. På en fødeklink i Rødovrecenteret, 14. december 1966, og opvokset i Ishøj. Hendes far var økonom og lektor, og hendes mor var kontorchef.

Fødested:

Blev Danmarks første kvindelige statsminister i 2011 og sad frem til valget i 2015, hvor hun tabte til Lars Løkke Rasmussen og trak sig som formand for Socialdemokratiet.

Statsministerperiode:

Uddannelse: Har en mastergrad i europæiske studi-

er fra Europakollegiet i Brügge og er cand.scient.pol. fra Københavns Universitet i 1994. Har været EU-konsulent i LO og sekretariatsleder for danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet.

Livet efter Statsministeriet: Er

i dag generalsekretær i Red Barnets internationale organisation og bor i London.

Hun har siden 1996 været gift med Stephen Kinnock, der er medlem af Underhuset valgt for Labour. De har to døtre, Johanna og Camilla. Familie:

Politisk karriere: Hun

sprængte listen og blev valgt til Europa-Parlamentet i 1999. Kom i Folketinget i 2005. Stillede umiddelbart derefter op til formandsposten i Socialdemokratiet, da Mogens Lykketoft gik af. Vandt urafstemningen over Frank Jensen.

Når jeg bliver statsminister

2017094_Statsministrene_Bogen_FA_171017.indd 19

19

17/10/2017 12.23


STATSMINISTRENE ANNE SOFIE KRAGH & MICHAEL DYRBY

Tilsammen har de ledet Danmark i 35 år – fra kartoffelkur til finanskrise: Poul Schlüter, Poul Nyrup Rasmussen, Anders Fogh Rasmussen, Helle Thorning-Schmidt og Lars Løkke Rasmussen. Over to dage i maj 2017 mødtes de alle fem for første gang på Marienborg til et uformelt topmøde om, hvad det vil sige at være statsminister i Danmark. Forinden havde de hver især ladet sig interviewe om deres år i Statsministeriet – om sejrene, kriserne og de omkostninger, der følger med. Fotograf Morten Albek var med hele vejen. Se de enestående portrætter af Danmarks statsministre, kom med til de historiske dage på Marienborg og læs, hvad de fem hovedpersoner fortæller om det, nogen kalder det ensomste job i verden.

POLITIKENS FORLAG

POLITIKENS FORLAG

Statsministrene  

Tilsammen har de ledet Danmark i 35 år, fra kartoffelkur til finanskrise: Poul Schlüter, Poul Nyrup Rasmussen, Anders Fogh Rasmussen, Helle...