Page 1

OM LUTHER

”Fremragende, letfatteligt fortalt i samtaleform, krydret med underfundige ord.” Martin Schwarz Lausten, Dr.theol. og professor i dansk kirkehistorie

FORTÆLLER

Meget få mennesker har haft så stor indflydelse på den vestlige verdens tankegang som Martin Luther. Han levede i Tyskland fra 1483 til 1546 og er kendt som munken, der med sine nye tanker om kristendommen startede reformationen. På Luthers tid gennemstrømmede religion alle dele af tilværelsen, og derfor fik de nye tanker afgørende betydning for ændringer i samfundet og opfattelsen af mennesket. I 2017 er det 500 år siden, at Martin Luther slog sine 95 teser op på porten til slotskirken i Wittenberg – en begivenhed, der blev startskuddet til reformationen. Sigurd Barrett vil med sin nye bog bidrage til reformationsjubilæet ved med sin kendte, billedrige og fabulerende fortællestil at formidle Luther og reformationen for de små. Bogen er levende illustreret af Stine Rosenberg.

·

Har du et par minutter? Så vil jeg gerne fortælle dig om Luther.

· FORTÆLLER

OM LUTHER MP3-TCMDED VEDLAG SNI NEG OPLÆ 7 S KØN N OG F SANGE A

SIGU RD

Sigurd Barrett er kendt som tv-vært, pianist, entertainer og forfatter. Han har skrevet mere end 30 børnebøger, og han har modtaget en lang række priser for sin evne til at formidle til børn.

P O L I T I K E N S F O R L AG

politikensforlag.dk

ISBN 978-87-400-3709-8

Aldersgruppe: 5-100 år

Illustreret af Stine Rosenberg


· FORTÆLLER

OM LUTHER Illustreret af Stine Rosenberg

P O L I T I K E N S F O R L AG


Tilegnet Niels Henrik Arendt


I NDHOLD 8

Forord

11

Kapitel 1: En ny, lille Luther

19

Kapitel 2: Luther vokser op og bliver munk

31

Kapitel 3: Store tanker i en lille by

41

Kapitel 4: 95 sætninger, som ændrede verden

54

Kapitel 5: Gemmestedet på fyrstens slot

63

Kapitel 6: Hans Tausen – den danske Luther

75

Kapitel 7: Bøndernes kamp

82

Kapitel 8: Smukke nye salmer

90

Kapitel 9: Luthers sidste tid

98

Kapitel 10: Hvad betyder Luther for os i dag?

105

Sangtekster

114

Ordforklaring og navne


FORORD

Sigurd fortæller om Luther er en god fortælling om mennesket Luther, hans baggrund, liv som munk i Erfurt, rejsen til Rom, professor i Wittenberg, opgøret med den katolske kirke, domfældelsen i Worms, bondeoprørene, virkningerne af Luthers nye kristendomssyn i samtiden og Luthers salmer, sidste dage og død. Fortællingen føres op til Hans Tausen og den lutherske reformation i Danmark, og i et afsluttende kapitel besvares spørgsmålet ”Hvad betyder Luther for os i dag?”. Det efterfølges af salmen ”Jeg tror ikke, Gud kun lytter til latin”. En ordforklaring afslutter bogen. Børnene, som bogen henvender sig til, får en virkelig fin oversigt over de vigtigste faser i Luthers liv og virke. Fremragende, letfatteligt fortalt i samtaleform, krydret med underfundige ord og ofte med så humoristiske bemærkninger og formuleringer, at man ikke kun nøjes med et smil. Luthers kritik af den katolske tro og fromhed og hans nye syn på forholdet mellem Gud og mennesket


og dets betydning i kirkeliv og dagligliv leges så at sige ind i læserne og tilhørerne, og fremstillingen er så dygtigt fortalt, at man kan sige det samme om den, som man ofte har sagt om H.C. Andersens stil: Han taler til børn, men de voksne får lige så stort udbytte. Martin Schwarz Lausten Dr.theol. og professor i dansk kirkehistorie

9


Forfatteren ønsker at rette en varm tak til de tre teologiske konsulenter, som har bidraget med viden til denne bog: Karsten Nissen, cand.theol. og fhv. biskop over Viborg Stift samt teologisk rådgiver for reformationsjubilæumspræsidiet 2017. Henning Kjær Thomsen, teologisk stiftskonsulent og fhv. rektor for Pastoraleseminariet i Aarhus. Martin Schwarz Lausten, dr.theol. og professor i dansk kirkehistorie. Desuden en varm tak til Niels Henrik Arendt, fhv. biskop og domprovst, der inden sin død foreslog mig at skrive denne bog, idet han efterlyste en ”god bog for børn om Luther”. Også stor tak til kulturkonsulent Mette Hagen og komponist Eskild Dohn for inspirerende snakke om Luther og hans betydning forud for skrivningen af denne bog.

10


KAPITEL 1 EN NY, LI LLE LUTHER Har du et par minutter? Så vil jeg gerne fortælle dig om Luther. Luther? tænker du måske. Og hvem er det så? Ja, det finder du ud af lige om lidt. Hvis jeg nu sagde, at Luther gjorde noget, der var så vildt, at folk jagede og forfulgte ham, så han måtte finde et hemmeligt skjulested og gemme sig hos en fyrste for ikke at blive opdaget. Hvis jeg sagde, at han stod oppe i et højt tårn og fik en ide, der var så vild, at alting blev lavet om, og at folk nærmest kom op at slås, når de hørte om ham. Og at folk stadig i dag, flere hundrede år senere, kan være helt oppe at køre over, hvor vigtig Luther har været for os alle sammen – ville du så tro på mig? Nå, men sådan var det altså. Historien om Luther er en af de mest utrolige historier, man kan forestille sig. Der er mange, der har fortalt den, men nu fortæller jeg den også. Den begynder for mere end 500 år siden, og det er jo pænt lang tid siden, så du kan roligt læne dig godt tilbage i stolen. Er du klar? Godt. Her kommer historien om Luther.

11


Der var engang en lille by nede midt i Tyskland, som hed Eisleben. Ja, det vil sige, i dag er den nu ikke så lille, for i dag bor der mere end 25.000 mennesker i byen, men dengang vores historie begynder, var det en lille bondeby. De små bondehuse lå side om side i den smukke natur, og bønderne knoklede fra morgen til aften for at klare sig. Tiden hed middelalderen, og dengang var der ikke noget med at ligge og dovne på sofaen. For resten havde de slet ikke nogen sofa. De fleste bønder var ludfattige, for de skulle nemlig aflevere næsten alt, hvad de høstede, til godsejeren og til kirken. Alle måtte hjælpe til, også børnene. ”Se nu at blive færdig med at malke koen!” sagde faren til sin søn. ”Om lidt skal vi i kirke!” ”Ja, ja, jeg skal nok skynde mig!” sagde lille Franz og tog godt fat om koens patter. Så malkede han det bedste, han havde lært. ”Gok, gok, goork!” lød det fra hønsegården, da Franz’ lillesøster, Rebekka, samlede de æg sammen, hønsene havde lagt i løbet af natten. ”Husk at tage dit pæne tøj på, inden vi går, ikke?” Rebekkas mor slæbte den tunge mælkespand hen over gårdspladsen, mens faren rettede lidt på sin skjorte. Nu var det snart tid til at gå, for der var et godt stykke vej hen til kirken. På vej til kirke mødte de nogle af de andre familier fra landsbyen. ”Har I hørt det, har I hørt det?” hviskede damerne. ”Margrethe har født i går!” Ikke så langt fra

12


de små bondehuse boede Hans og Margrethe. De var rige, for Hans havde tjent mange penge. Dengang var der nemlig miner, hvor man kunne finde både sølv og kobber og andre dyre sager. Der havde været bøvl med minerne, fordi de var blevet oversvømmet med vand, og derfor havde der været en sølvkrise. Men nu havde man opfundet en måde at få vandet væk på, og man havde også opfundet højovne. Nu kunne man varme metallerne op, så man fik flydende jern, og man kunne også skille kobber og sølv fra hinanden. Hans havde været dygtig i minerne, og nu levede han godt for pengene sammen med sin kone, Margrethe. ”Er det rigtigt?” spurgte en af de andre damer. ”Har Margrethe virkelig født?” ”Ja, og jeg har hørt, det skulle være blevet en søn!” Nu ankom familierne til Sankt Peter Paulus Kirken. Det var en kold og blæsende novemberdag, så uh, hvor var det dejligt at komme indenfor i kirken. Lille Franz så sig omkring i den lille middelalderkirke. Mange var allerede kommet og stod klar, for dengang havde man ikke kirkebænke, og alle måtte stå op. Gudstjenesten startede heller ikke præcist på et bestemt klokkeslæt, og det var meget godt, for folk havde slet ingen ure. Derfor havde kirkerne en kirkeklokke, som

13


kunne ringe så højt, at alle i byen kunne høre det. På den måde vidste folk, hvornår det var på tide at gå i kirke. Og det var egentlig ret smart, når ingen vidste, hvad klokken var. ”Hvor dufter her dejligt!” sagde lille Franz og nød den dejlige duft af røgelse, som spredte sig i den lille middelalderkirke. Han stod ved siden af sin far i den halvdel af kirken, der var for mændene. Dengang måtte mænd og kvinder nemlig ikke stå ved siden af hinanden i kirkerne. Præsten stod oppe ved alteret, og ved siden af var der tændt hyggelige vokslys. På væggen hang der billeder af helgener. Det var flotte figurer, som man kunne bede til. ”Far, hvad dufter det af?” ”Det er røgelse!” hviskede far. ”Sssch! Nu begynder messen.” Og ganske rigtigt. Præsten begyndte at messe. Det betød, at han nærmest sang. Det var nogle lange, lange sange, og der var ikke ret mange toner i dem. To måske. Eller tre eller fire. Men ord, dem var der masser af. Franz kunne bare ikke forstå nogen af dem.

PATER NOSTER, qui es in caelis, sanctificetur nomen tuum … sang præsten. Franz kiggede sig omkring. Han kendte næsten alle dem, der var i kirken.

Adveniat regnum tuum. Fiat voluntas tua, sicut in caelo et in terra … 15


Præsten messede videre, og folk stod pænt og lyttede efter. ”Hvad betyder det?” spurgte lille Franz og lænede sig op ad sin far for at høre hans svar. ”Sssch. Det er latin …” sagde hans far og rynkede panden lidt, for han forstod nemlig heller ikke latin.

Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra sicut et nos dimittimus debitoribus nostris ... På en måde kunne Franz godt lide at komme i kirken. Der var noget højtideligt over det. Præstens smukke messe. Den fine gamle kirke. Vokslysene og de flotte helgenbilleder. Og den dejlige duft af røgelse. Og så kunne man for resten også lukke øjnene og tage en lille pause midt i dagens hårde arbejde. ”Mor!” hviskede lille Rebekka ovre i damernes side. ”Hvorfor har vores nabo en pose penge med?”

16


Mor rykkede helt tæt på Rebekka og hviskede i hendes øre: ”Fordi Günther skal aflevere dem til præsten!” ”Til præsten? Jamen hvorfor det? Koster det penge at gå i kirke?” ”Sssch! Ikke så højt!” tyssede mor. ”Fordi Günther vist nok kom til at gøre noget forkert. Så blev det opdaget. Og nu vil han betale aflad!” ”Betale hvad for noget?” Rebekka forstod ikke noget. ”Ja, altså give pengene til kirken. Hvis man giver en pose penge eller et stykke jord eller en ko til kirken, så slipper man for at blive straffet så hårdt af Gud, hvis man har gjort noget forkert!” sagde mor. ”Jamen hvad har han gjort?” Rebekka lignede ét stort spørgsmålstegn. ”Ssssch. Det taler vi ikke om her …”

Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen … Præsten sluttede sin messe, og nu var der et lille barn, som skulle døbes. Det var Margrethe og Hans, som fik deres nye barn døbt. ”Far, hvad skal den lille dreng hedde?” spurgte Franz. ”Jeg har hørt, han skal hedde Martin!” sagde faren. Og det skulle han. ”Martin Luther – jeg døber dig i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn!” sagde præsten på latin. Og så fik lille Luther hældt vand på sit lille hoved.

17


Den 11. november 1483 blev Martin Luther døbt i Sankt Peter Paulus Kirken i Eisleben. Det var begyndelsen på et eventyr. Et helt vildt eventyr. Og når denne bog slutter – så ved du en masse om Luther!

18


OM LUTHER

”Fremragende, letfatteligt fortalt i samtaleform, krydret med underfundige ord.” Martin Schwarz Lausten, Dr.theol. og professor i dansk kirkehistorie

FORTÆLLER

Meget få mennesker har haft så stor indflydelse på den vestlige verdens tankegang som Martin Luther. Han levede i Tyskland fra 1483 til 1546 og er kendt som munken, der med sine nye tanker om kristendommen startede reformationen. På Luthers tid gennemstrømmede religion alle dele af tilværelsen, og derfor fik de nye tanker afgørende betydning for ændringer i samfundet og opfattelsen af mennesket. I 2017 er det 500 år siden, at Martin Luther slog sine 95 teser op på porten til slotskirken i Wittenberg – en begivenhed, der blev startskuddet til reformationen. Sigurd Barrett vil med sin nye bog bidrage til reformationsjubilæet ved med sin kendte, billedrige og fabulerende fortællestil at formidle Luther og reformationen for de små. Bogen er levende illustreret af Stine Rosenberg.

·

Har du et par minutter? Så vil jeg gerne fortælle dig om Luther.

· FORTÆLLER

OM LUTHER MP3-TCMDED VEDLAG SNI NEG OPLÆ 7 S KØN N OG F SANGE A

SIGU RD

Sigurd Barrett er kendt som tv-vært, pianist, entertainer og forfatter. Han har skrevet mere end 30 børnebøger, og han har modtaget en lang række priser for sin evne til at formidle til børn.

P O L I T I K E N S F O R L AG

politikensforlag.dk

ISBN 978-87-400-3709-8

Aldersgruppe: 5-100 år

Illustreret af Stine Rosenberg

Profile for JP/Politikens Forlag

Sigurd foræller om Luther  

Meget få mennesker har haft så stor indflydelse på den vestlige verdens tankegang som Martin Luther. Han levede i Tyskland fra 1483 til 1546...

Sigurd foræller om Luther  

Meget få mennesker har haft så stor indflydelse på den vestlige verdens tankegang som Martin Luther. Han levede i Tyskland fra 1483 til 1546...

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded