Nyheder fra Politikens Forlag - marts til juni 2024

Page 1

tid til

Nyheder POLITIKENS FORLAG

C&K FORLAG

HR. FERDINAND

NORTH PUBLISHING

MARTS 2024 – JUNI 2024

EMMA HOLTEN UNDERSKUD

EMMA H LTEN

POLITIKENS FORLAG

UN DE R SKU D Om feministisk økonomiTE A M BOGH ANDLER

PERNILLE HJORTH

KARINA HENRIQUES

TITEL: SALGSCHEF MAILADRESSE: PERNILLE.HJORTH@JPPOL.DK TELEFONNUMMER: 3347 0757

TITEL: KEY ACCOUNT MANAGER MAILADRESSE: KARINA.HENRIQUES@JPPOL.DK TELEFONNUMMER: 3347 0742

MARIE MELSON

ULLA FIIL

TITEL: SALGSKOORDINATOR ANSVARSOMRÅDE: BOGPORTALEN, DBK, MESSER, SALGSREJSER MAILADRESSE: MARIE.MELSON@JPPOL.DK TELEFONNUMMER: 3347 0765

TITEL: SALGSKONSULENT ANSVARSOMRÅDE: BOGHANDLERANSVARLIG JYLLAND & FYN MAILADRESSE: ULLA.FIIL@JPPOL.DK TELEFONNUMMER: 2810 8235

MAJA MØLLER JENSEN

MELINA LARSEN

TITEL: SALGSELEV ANSVARSOMRÅDE: SIGNERINGER, ARRANGEMENTER, POS-MATERIALE MAILADRESSE: MAJA.M.JENSEN@JPPOL.DK TELEFONNUMMER: 3347 0713

TITEL: SALGSKONSULENT ANSVARSOMRÅDE: BOGHANDLERANSVARLIG ­SJÆLLAND OG ØERNE MAILADRESSE: MELINA.LARSEN@JPPOL.DK TELEFONNUMMER: 2925 4230

HOVEDNUMMER: 33470765 INFOMAIL: POLITIKENSFORLAG@POL.DK

,


NYHEDER

MARTS 2024 - JUNI 2024

INDHOLD JANUAR J EA N ETTE VARBE RG O n k o s ������������������������������������������������������������������� 8

ST E PHE N K IN G H o l l y ������������������������������������������������������������������� 3 8 JAMAIC A K IN C AID S e l v b i o g r a f i e n o m m i n m o r ��������������������������������� 4 0

FEBRUAR LON E HØRSL E V S v ø m m e n d e , r y g e n d e , g ræ d e n d e ������������������������� 1 2

S IG U RD B ARRE T T S i g u r d f o r t æ l l e r o m g r u n d l o v e n ������������������������� 4 2 S IG U RD B ARRE T T S i g u r d f o r t æ l l e r o m D a n m a r k s n y e k o n g e ����������� 4 4

F REDE RIK SVINTH V e n n e r f o r l i v e t ��������������������������������������������������� 1 4

S AN DRA ME IN IC H JU HL L æ r o m k r o p p e n m e d S a n d r a ������������������������������� 4 6

MARTS

APRIL

LEA WIND-FRIIS B o n d e h j e r t e ������������������������������������������������������� 1 8

JAKO B S O RG E N F RI K JÆ R K i g o p ����������������������������������������������������������������� 5 0

KR I STINA ANTIVAKIS Fa n g e p å l i v s t i d ������������������������������������������������� 2 0

S U ZY W E N G E L O G MAJK E N B RIN K MAN N G L P - 1 r e v o l u t i o n e n ��������������������������������������������� 5 2

J EPPE FACIUS OG AN D ERS - P ET ER M AT H I A S EN D e n d a n s k e u n d e r v e r d e n ������������������������������������� 2 2

E MMA H O LT E N U n d e r s k u d ��������������������������������������������������������� 5 4

TR OELS W. KJÆ R I SA M A R B EJ D E M ED JEPPE KYHNE KNUD S EN G i k E i n s t e i n t i l f i t n e s s ? ��������������������������������������� 2 4

C LAUS S C H JØ DT H v o r m æ n d e r m æ n d o g u l v e b l i v e r s k u d t ����������� 5 6

BR I TT AND ERSEN A i r f r y e r - s n a c k b o g e n ������������������������������������������� 2 6 DAVI DE ZANNINI OG LUC A ZA NNI NI P i z z a d e r h j e m m e ������������������������������������������������� 2 8 J ESPER WUNG-SUNG H a n s c h r i s t i a n ��������������������������������������������������� 3 0 KI M FABE R & JANNI P ED ERS EN L ø g n e r ��������������������������������������������������������������� 3 2 LOTTE KAA ANDERSEN M i t h e m m e l i g e l i v ����������������������������������������������� 3 4 LI N DA CASTIL LO E t o n d t h j e r t e ����������������������������������������������������� 3 6

MIC H AE L HJO RT H O G H AN S RO S E N F E L DT S k y l d e n m a n b æ r e r ��������������������������������������������� 5 8 AN DRE V W AL DE N D e s a t a n s m æ n d ������������������������������������������������� 6 0 AL IC E W IN N D e s å r e d e o g d e f a l d n e ��������������������������������������� 6 2 C ARST E N G RØ N DAH L O G KAT RIN E ME MB O RG , AN DRE AS MO G E N S E N , HE N RIK B E N DIX , T HO MAS DJU RS IN G O G MARIA JARJIS A v, m i t ø j e , T i d t i l t a n d l æ g e , R u m m e t ����������������� 6 4 MIL L E G O RI M i n h v e r d a g ������������������������������������������������������� 6 6


MAJ H.H. PRINSESSE A LEXA ND RA ZU S AYNWITTGE NSTE IN O G NA NNA LO UI S E T EC K EM EI E R E n h a v e f o r l i v e t ������������������������������������������� 7 0 UL LA TERKELSEN I m i n t i d ������������������������������������������������������� 7 2 TIMM VLAD IMIR O G T H O M A S A LC AYAGA T i m m s k ø k k e n s k o l e ��������������������������������������� 7 4 CARSTEN NORTO N B a n d e k r i g e r n e f r a V æ r e b r o ��������������������������� 7 6 LOUISE ROHOLT E S o l o s p r i n g ��������������������������������������������������� 7 8 ANNE-GRE THE BJ A R UP R I I S O G T H O M A S RYDA HL E g e s k o v : U l y k k e n s å r ������������������������������������ 8 2 JUL IE HASTRUP F r e m m e d ������������������������������������������������������� 8 8 AMOR TOWL E S E t s p ø r g s m å l o m d a n n e l s e ��������������������������� 9 0 ANTHONY PASSE R O N S o v e n d e b ø r n ����������������������������������������������� 9 2 JACOB WEINREIC H S k y f o l k e t , b i n d 1 : K r i g e r p i g e n ����������������������� 9 4 MAI V IUM G u i d e t i l v o k s e n l i v ��������������������������������������� 9 6

JUNI

SUSAN HART I S A M A R B EJ D E M ED ANNE ME TTE FUT T R UP F ø l e l s e r ������������������������������������������������������ 1 0 0 KRISTINA SCHO U M A D S ENV I S A M A R B EJ D E MED JOHANNE RA M S KOV ER I C H S EN L ø b e r f o r l i v e t ���������������������������������������������� 1 0 2 DENNIS JÜRGEN S EN O r m e g å r d e n ������������������������������������������������ 1 0 4

JACO B W E IN RE IC H G r i b m i g , s a g d e d ø d e n �������������������������������� 1 0 6 AL IC E E L L IOT DARK L i v e t p å F e l l o w s h i p P o i n t ���������������������������� 1 0 8 T IM P RO B E RT L i g h t f a l l 2 : I f u g l e n s S k y g g e ������������������������ 1 1 0 T H O MAS S KOV, E MIL IE B RU H N O G MART IN S O MME R Snip Snap Snork – S o m m e r h i s t o r i e r f r a S o v g o d t e r s g a d e �������� 1 1 2 K RIST IAN G IN T B E RG K r i s t i a n p å s p o r e t a f d y r e n e s r e k o r d e r �������� 1 1 4 PE T T E R FAG E LU N D Tr y l l e b y l l e – l y d u n i v e r s i 1 2 e p i s o d e r ���������� 1 2 0

NORTH PUBLISHING

B ø g e r f ra N o r t h P u b l i s h i n g �������������������������� 1 1 7


Januar8

NYHEDER • JANUAR • BIOGRAFI OG ERINDRING

POLITIKENS FORLAG

JEANET TE VARBERG

O N KO S

Kræft er et urmonster Da Jeanette Varberg fik brystkræft, satte hun sig for at undersøge sygdommens historie. Mens der var fuld fart på livet, og Jeanette Varberg var på vej hjem fra skiferie, blev der pludselig sat en bremse på hendes aktive liv som arkæolog, forfatter og museumsinspektør på Nationalmuseet, da hun opdagede en knude i sit bryst. Da hun fik diagnosen brystkræft, føltes det, som om stolen under hende forsvandt. Der opstod et før og et efter i hendes liv, og hun fik et umætteligt behov for viden om sin sygdom. Samtidig gik det op for hende, at hun og mange andre kræftpatienter føler en form for

skam over at være blevet syg. Den følelse satte Jeanette Varbergs sig for at prøve at bekæmpe ved at give andre kræftramte et indblik i sygdommens historie. Onkos er Jeanette Varbergs meget personlige beretning om at få så hård en diagnose og skildringer af, hvordan det føles at være i behandling – og den overraskende historie om kræftsygdommens udvikling.

OM FORFATTEREN

FOTO: TOBIAS NICOLAI

Jeanette Varberg (f. 1978) forfatter, arkæolog og museumsinspektør på Nationalmuseet. Forfatteren har tidligere udgivet debutromanen Enkernes land (2022) og står også bag den store og anmelderroste Viking. Ran, ild og sværd (2019). Forfatteren er en aktiv formidler af sin faglige viden i radio og tv-udsendelser, senest Togtet, en DR-serie, der rejser i vikingernes fodspor til vands og til lands, og hun har tillige udgivet podcastserien, Varbergs danmarkshistorier. Jeanette Varberg har vundet en række priser for sin formidling og sit forfatterskab: bl.a. Weekendavisens litteraturpris, Blixenprisen og Amalienborgprisen uddelt af Dronning Margrethe og Prins Henriks Fond. Jeanette Varberg bor i Stensballe med sin mand og deres to børn.

Til mennesker, der kender en kræftpatient – eller selv er det Til mennesker, der vil læse en gribende og samtidig videnskabelige beretning om kræft. Til læsere, der interesserer sig for sygdomshistorie OMFANG: 160 SIDER FORMAT: 14,0 X 22,0 CM – HÆFTET MED FLAPPER PRIS: 250 KR. ISBN: 978-87-400-9112-0


POLITIKENS FORLAG

BIOGRAFI OG ERINDRING • JANUAR • NYHEDER

HHHHH

9

"Varberg giver Dan Brown baghjul" DAGBL A DE N ES BUR E AU


Februar12

NYHEDER • FEBRUAR • SKØNLITTERATUR

POLITIKENS FORLAG

LONE HØRSLEV

S V Ø M M E N D E , R YG E N D E , G R Æ D E N D E

Hvorfor kan hun ikke bare lade hvidvinsflasken stå? Ny stærk roman af Lone Hørslev går tæt på alkoholens magt og alkoholikerens forvrængede selvfortælling. Anna drikker. Et lille glas for at fejre, at solen skinner, eller et glas når dagene er grå. Men helt ærligt, hvem gør ikke det? Det gør hende vel ikke til alkoholiker? Hun drømmer om at skrive en krimi, der kan sælges i pallevis i Bilka, men der kommer ikke rigtig noget ned på papiret. Den ene dag går over i den anden, og da hendes søn dropper ud af gymnasiet og flytter til New Zealand, ramler hendes tilværelse. Anna sidder alene tilbage i huset på Frederiksberg og føler sig som et ligegyldigt stykke biologisk affald, som livet

har smidt af traileren på vej til genbrugsstationen. Det eneste, der gør livet tåleligt, er faktisk boksen med hvidvin – indtil en gråsort kat og en mand ved navn Gorm pludselig dukker op ud af det blå. Lone Hørslev går i sin nye roman tæt på den hvidvinspimpende, småsnaldrede og selvmedlidende 47årige forfatter Anna. En gribende historie om en kvindes længsel efter en sammenhængende fortælling og hendes flugt fra sin egen kvælende ensomhed, fortalt med vanlig hørslevsk humor og poetisk bid.

Pre s s e n s k rev o m t id lig e re u d g ive ls e r :

HHHHH

”Legende sproglig oplagthed.” BE R LIN GS KE

HHHHH

”Et uprætentiøst, men samtidig enormt for førende poetisk vidnesbyrd.” JYLL A N DS -PO S T E N

HHHHH

”Lone Hørslev skriver så det synger.” A LT FO R DA ME R N E

ªªªªª

”Hatten af og stor falbelade.” BE R LIN GS KE

ªªªªª

”Overordentlig godt.” FE MIN A

FOTO: DITTE CAMPION/ARTVAERK

Til læsere, der godt kan lide Dorrit Willumsen, Tove Ditlevsen, Helle Helle eller Stine Pilgaard.

OM FORFATTEREN Lone Hørslev (f. 1974) er en prisbelønnet dansk romanforfatter, digter og sanger, som debuterede i 2001 med digtsamlingen Tak. Hun er uddannet fra Forfatterskolen i 2003 og har senest udgivet digtsamlingen Dagene er data (2018) og den historiske roman Halvt i himlen (2021).

Vi ved alle sammen, at de mandlige forfattere drikker, og vi hylder dem (tænk på Hemingway og Tom Kristensen), men hvad med de kvindelige, og hvorfor skulle det egentlig være så fedt? OMFANG: 288 SIDER FORMAT: 13,5 X 21,0 CM – HÆFTET MED FLAPPER PRIS: 280KR. ISBN: 978-87-400-9015-4


POLITIKENS FORLAG

SKØNLITTERATUR • FEBRUAR • NYHEDER

SVØMMENDE

ROMAN

GRÆDENDE

RYGENDE

POLITIKENS FORLAG

LONE HØRSLEV

13


14

NYHEDER • FEBRUAR • UNGDOMSBOG

POLITIKENS FORLAG

FREDERIK SVINTH

VENNER FOR LIVET – H A R D U D E V E N S K A B E R , D U V I L H AV E ?

Hvordan skaber man gode venskaber? Venner er gode for livet. Bliv klogere på dine relationer og få et sprog for de venskaber, du har i dit liv – og for dem, du ville ønske, du havde. Alle har brug for gode venner, for uden dem mister vi kontakt med det at have betydning. Først når vi betyder noget for andre, forstår vi, hvorfor vi er her. Vi har brug for, at nogen har brug for os. Men har du nogensinde overvejet, hvordan venskab opstår, og hvordan man skaber gode venskaber? Venskab er alt andet end tilfældigt. Venskab er valg. Vi viser nogen, at vi vil dem, og vi bliver ved med at gøre det. Det sker ikke af sig selv – det har det aldrig gjort.

Frederik Svinth har holdt foredrag om venskab og ensomhed i mere end 10 år, og han har udviklet et sprog for venskabet, som gør det til noget, vi kan arbejde med, noget vi bevidst kan bruge, som kan blive et værn mod den ensomhed, som mange går og kæmper med. Venner for livet handler ikke om, at vi skal have de samme venner hele livet, men at vi skal have venner gennem livet, fordi venner er gode for livet.

FOTO: PRIVATFOTO

OM FORFATTEREN Frederik Svinth har gennem 10 år holdt foredrag om værdien af gode venskaber, ensomhed og samtalens kunst. I mødet med sit publikum som oftest er unge, har han udviklet et nærværende og brugbart sprog, der gør hans formidling konkret og imødekommende. Frederik har holdt mere end 800 foredrag og solgt 100.000 samtalespil med virksomheden SNAK.

GODE RÅD OG ØVELSER TIL DIG, DER VIL BLIVE KLOGERE PÅ DINE VENSKABER

Understøtter gode og sunde relationer i en tid, hvor mange unge mistrives. Taler ind i tidens fokus på venskab. Sætter ord på alle sider af venskabet. Til unge og alle andre der gerne vil have et sprog for nogle af livets vigtigste relationer. OMFANG: 216 SIDER FORMAT: 12,0 X 18,0 CM – HÆFTET MED FLAPPER PRIS: 200 KR. ISBN: 978-87-400-8862-5


POLITIKENS FORLAG

UNGDOMSBOG • FEBRUAR • NYHEDER

FREDERIK SVINTH

VEN NER FOR LIVET Har du de venskaber, du vil have? P O L I T I K E N S F O R L AG

15


Marts18

NYHEDER • MARTS • HISTORIE

POLITIKENS FORLAG

LEA WIND-FRIIS

BONDEHJERTE

Da vrede landmænd ville kuppe Danmark Den prisvindende journalist Lea Wind-Friis fortæller, om dengang bønderne gjorde oprør og planlagde et statskup med nazisterne. For hendes oldefar var involveret. I et ringbind med sin oldefars efterladte erindringer finder Lea Wind-Friis en nøgle til den familiehistorie, hun altid har undret sig over, men aldrig har kunnet få svar på: Hvad var det med oldefaren og nazisterne? Oldefaren, Jens Thomsen, var foreningsmand og folketingsmand, men først og fremmest landmand. Han var blandt dem, der gik forrest

i 1930’ernes kamp for landbrugets vilkår under depressionen, og mens det nazistiske rige voksede sig stærkt i Tyskland, voksede splittelsen mellem land og by herhjemme. Bøndernes politiske kamp for landbrugets bedste bragte dem under besættelsen tæt på nazisternes planer om et statskup i Danmark. Og efter befrielsen blev Jens Thomsen anklaget i den største sag om landsforræderi.

Foruden oldefarens erindringer og familiens fotoalbum er bogen baseret på omfattende research i datidens kilder. Bondehjerte er en fængende beretning om et Jylland sat i brand af vrede landmænd, om en patriarks fald og om de historiske uoverensstemmelser mellem land og by – uoverensstemmelser, der stadig spiller en rolle i dag.

Et historisk drama fra besættelsen. En personlig fortælling om en glemt folkebevægelse.

FOTO: EMMA LINE SEJERSEN

OM FORFATTEREN Lea Wind-Friis (f. 1977) er uddannet journalist fra RUC og er ansat på Politikens kulturredaktion, hvor hun blandt andet laver undersøgende journalistik. I 2022 vandt hun den prestigefyldte Dokumentarpris uddelt af Den Danske Publicistklub for sin og Camilla Stockmanns artikelserie om grænseoverskridende adfærd i DR Pigekoret. Bondehjerte er hendes første bog.

En skildring af de evige spændinger mellem land og by. En familiesaga om en patriarks fald. For alle med interesse i historie, familiesagaer og samfundsforhold. OMFANG: 288 SIDER FORMAT: 15,1 X 22,6 CM – HÆFTET MED FLAPPER PRIS: 300 KR. ISBN: 978-87-400-7279-2


POLITIKENS FORLAG

HISTORIE • MARTS • NYHEDER

BONDEHJERTE En familiehistorie om besættelsens største forræderisag

Lea Wind-Friis Politikens forlag

19


20

NYHEDER • MARTS • PSYKOLOGI/PSYKISK SUNDHED

POLITIKENS FORLAG

KRISTINA ANTIVAKIS

FA N G E PÅ L I V S T I D

De slog et andet menneske ihjel Kom tæt på livstidsdømte i ny bog om livstidsstraffen, der snart gennem 100 år har været Danmarks hårdeste straf. Hvem er det, der ender med at blive idømt fængsel på livstid? Og hvordan er det at afsone en straf uden at kende slutdatoen? I bogen Fange på livstid går Kristina Antivakis tæt på livstidsstraffen, når hun tegner et historisk, men også nutidigt portræt af denne særlige dom. Hun dykker ned i dommens udvikling siden 1930 og fortæller om gamle drabssager, hvor gerningsmanden endte med at blive idømt livstid. Som noget helt unikt tager tre dømte, der afsoner straffen lige nu, desuden læseren med helt ind i cellen, når de åbner op for deres liv før og nu.

Hvem er de, og hvordan endte de med at få straffen? Hvordan er det at afsone livstid? Hvordan føles tiden? Og hvordan lever man med den skyld og skam, der ofte følger med den forbrydelse, man har begået?

Fange på livstid giver et fascinerende indblik i, hvordan konsekvenserne opleves af dem, der har begået en af de værste forbrydelser overhovedet.

Præsten og psykologen fra Herstedvester Fængsel sætter begge ord på det, de tre mænd ikke selv kan. De tager os med ind i de samtaler, de har med livstidsdømte, og indvier os i de tanker, der forfølger dem døgnet rundt.

FOTO: ROBIN SKJOLDBORG

OM FORFATTEREN Kristina Antivakis (f. 1974) er uddannet journalist fra Syddansk Universitet. Siden 2002 har hun arbejdet med tv og dokumentar. Hun har bl.a. produceret dokumentarserier som Dræbt i Tjenesten (DR1) om drab på socialpsykiatriske bosteder, Konfrontation (TV 2) om Politiets konfliktråd, Holder lov og orden (TV 2) om det danske retsvæsen og Når mænd slår kvinder ihjel (DR1). Har skrevet bøgerne Forbrydelsens sind (sammen med Tine Wøbbe og Mette Brandt-Christensen) og De siger jeg er psykopat (sammen med Tine Wøbbe).

Af forfatteren til De siger jeg er psykopat. En unikt indblik i en lukket verden.

OMFANG: 224 SIDER FORMAT: 15,1 X 22,6 CM – HÆFTET MED FLAPPER PRIS: 250 KR. ISBN: 978-87-400-8773-4


POLITIKENS FORLAG

PSYKOLOGI/PSYKISK SUNDHED • MARTS • NYHEDER

FAN G E PÅ

LIVSTID Historien om Danmarks hårdeste straf og personlige fortællinger fra livstidsdømte

KRIS TIN A ANTIVAKIS POLITIKENS FORLAG

21


22

NYHEDER • MARTS • SAMFUND

POLITIKENS FORLAG

JEPPE FACIUS OG ANDERS-PETER MATHIASEN

DEN DANSKE UNDERVERDEN

Fra edderkoppeaffæren til Loyal to Familia Den danske underverden er historien om skyggesiden af det moderne Danmark – en krønike om den danske underverden gennem 80 år. Bogen tager sit afsæt i de sidste år af besættelsen, da lovlydige familier oplevede at blive forbrydere for at få mad på bordet, og korruptionen blomstrede vildt, og trækker en bue til i dag, hvor nye, ærgerrige og voldsparate kræfter byder de gamle magthavere i underverdenen modstand. De to Cavlingprisbelønnede journalister Anders-Peter Mathiasen og Jeppe Facius har skrevet en slag-

kraftig fortælling om den organiserede kriminalitet i Danmark. Fra lyssky aktiviteter under besættelsen, over efterkrigstidens edderkoppeaffære til cigaret- og hashsmuglerne, pornofabrikanterne, prostitutionens kyniske bagmænd, rockerkrigenes blodige hærgen – og helt frem til i dag, hvor Loyal to Familia er blevet forbudt, men næppe svækket, og internationale kriminelle organisationer gør deres indtog i Danmark.

Gennem hele beretningen løber som en rød tråd den utrolige historie om en mand, der var født ind i samfundets øverste lag, men endte som storforbryder og afsonede den længste sammenhængende fængselsstraf i Danmark – lige indtil en anden, som havde dræbt fire politifolk, overtog den sørgelige rekord.

OM FORFATTERNE Jeppe Facius (f. 1968) har arbejdet for Ekstra Bladet, Bastard Film, Ugemagasinet Fokus, Blu, Eyeworks og Strix TV. Modtager af Kristian Dahls Mindelegat 1999, TV-prisen 2002, Cavlingprisen 2005. Anders-Peter Mathiasen (f. 1959) Har arbejdet for JP/Politikens Hus 19862005. Modtager af Cavlingprisen i 1990 og 2005, Victor-prisen 1993, Kristian Dahls Mindelegat 1999, TV-prisen 2002. Sammen har de skrevet flere bøger.

Underholdende true crime. Velskrevet historie af to Cavlingprismodtagere. OMFANG: 312 SIDER FORMAT: 15,1 X 22,6 CM – HÆFTET MED FLAPPER PRIS: 300 KR. ISBN: 978-87-400-9100-7


POLITIKENS FORLAG

SAMFUND • MARTS • NYHEDER

JEPPE FACIUS ANDERS-PETER MATHIASEN

DEN DANSKE UNDERVERDEN FORBRYDERE, ROCKERE OG GANGSTERE 1944-2024

POLITIKENS FORLAG

23


24

NYHEDER • MARTS • NATURVIDENSKAB

POLITIKENS FORLAG

TROELS W. KJÆR I SAMARBEJDE MED JEPPE KYHNE KNUDSEN

GIK EINSTEIN TIL FITNESS?

Kroppens mest gådefulde organ I Gik Einstein til fitness? præsenterer hjerneforsker Troels W. Kjær den nyeste forskning inden for, hvordan fysisk træning påvirker hjernen, og guider dig til bl.a. at holde hjernen skarp. Gik Albert Einstein til fitness for at blive klogere? Havde Forrest Gump fat i den lange ende, da han forsøgte at løbe meningsløsheden væk? Og giver Gnags dårlige råd, når de synger om at spendere alderdommen på en bænk ved havet? Det er nogle af de spørgsmål, hjerneforsker Troels W. Kjær tager livtag med i Gik Einstein til fitness? I de senere år har hjerneforskningen vist, at hjernen i allerhøjeste grad påvirkes af motion. Selv en gåtur kan medvirke til at holde hjernen

skarp, og det er slået fast, at visse former for træning giver bedre hukommelse, koncentration og højere intelligens. Oveni det er træning med til at bekæmpe depression, stress og tristhed. Og ser vi lidt på resultaterne fra verdens førende hjerneforskere, kan vi sige hvorfor. Vores hjerne forandrer sig, når vi træner. Dele af den vokser, mens andre skrumper.

populærkultur og historiske begivenheder. Gennem fortællinger som den om Einsteins hjerne, der blev stjålet, om drengen, der ikke sov i 11 dage, og om sportslegender, der har betalt en dyr pris for at nå helt til tops, bliver læseren klogere på hjernen, hvordan man passer på den – og hvordan man absolut ikke gør.

I Gik Einstein til fitness? formidles den allernyeste hjerneforskning gennem eksempler fra velkendt

FOTO: PRIVATFOTO

OM FORFATTERNE Troels W. Kjær er speciallæge og hjerneforsker og forfatter til en række bøger og videnskabelige artikler om hjernen. Han har i mange år arbejdet med at forstå, hvordan hjernen virker og udvikler sig. Specielt har han interesseret sig for, hvordan man kan styrke hjernen gennem hjernetræning, fysisk træning, kost og søvn. Troels W. Kjær er desuden en efterspurgt foredragsholder.

Jeppe Kyhne Knudsen (f. 1986) er videnskabsjournalist og har i en årrække dækket videnskab for DR. I dag er han ansat på Aarhus Universitet, hvor han arbejder som videnskabsformidler. Han har tidligere skrevet bogen Vi omskriver livets kode – Historien om hvordan mennesket kom til at kontrollere evolutionen. OMFANG: 272 SIDER FORMAT: 15,1 X 20,0 CM – HARDCOVER PRIS: 270 KR. ISBN: 978-87-400-8528-0


POLITIKENS FORLAG

NATURVIDENSKAB • MARTS • NYHEDER

25


26

NYHEDER • MARTS • KOGEBØGER

POLITIKENS FORLAG

BRIT T ANDERSEN

AIRFRYER-SNACKBOGEN

Sprøde snacks direkte fra airfryeren En airfryer er perfekt til andet end aftensmad. Den er også leveringsdygtig i salte og søde snacks og andre lækkerier. I Airfryer-snackbogen har Britt Andersen samlet 24 af sine bedste airfryeropskrifter på velkomstsnacks, småretter og lækkerier til enhver hyggestund. En airfryer er en nem genvej til sprøde, lækre hapser, når der kommer gæster, og i bogen finder du inspiration til både salte og søde snacks samt småretter, der kan serveres som forret eller indgå i en tapasanretning. Opskrifterne er lige til at gå til, både for den, der skal i gang med at bruge en airfryer, og den erfarne bruger.

NU I 6. OPLAG!

Britt Andersen er Danmarks ukronede airfryerdronning, forfatter til fire bestsellere med airfryeropskrifter og grundlægger af landets største airfryerforum, Airfryeropskrifter Tips og Tricks, på Facebook.

Brug din airfryer til velkomstsnacks. FOTO: JENS PETER ENGEDAL

OM FORFATTEREN Britt Andersen er bestsellerforfatter til flere kogebøger. Hun driver bloggen Airfryeropskrifter.dk samt Facebookgruppen Airfryer Opskrifter Tips og Tricks med mere end 130.000 følgere. Airfryer-grundbogen og Airfryer-julebogen fra 2023 er hendes seneste bøger.

Lækre favoritter til en tapasanretning. Salte og søde retter til dine hyggestunder. OMFANG: 64 SIDER FORMAT: 17,0 X 22,5 CM – HARDCOVER PRIS: 120 KR. ISBN: 978-87-400-9279-0


POLITIKENS FORLAG

KOGEBØGER • MARTS • NYHEDER

27


28

NYHEDER • MARTS • KOGEBØGER

POLITIKENS FORLAG

DAVIDE ZANNINI OG LUCA ZANNINI

PIZZA DERHJEMME

Italienske pizzaer i dit eget køkken Med denne pizzabog kan man bage de bedste autentiske pizzaer hjemme hos sig selv. Elsker du pizza? Og vil du gerne selv lave autentiske pizzaer, der smager, så englene synger? Så er denne bog noget for dig. Bag bogen står søskendeparret Luca og Davide Zannini, der stammer fra Bologna i Italien og hele livet har været omgivet af pizza og italiensk madglæde. Sammen driver de

restauranten Mamma Pizza i Oslo, der er blevet kåret til byens bedste. I denne bog deler Luca og Davide ud af deres allerbedste pizzaopskrifter. Udover opskriften på den gode pizzadej og tips til at få den sprødeste bund får du den perfekte tomatsauce, og så indeholder bogen en lang række både klassiske

og moderne pizzaopskrifter, som vil sprede masser af pizzaglæde omkring middagsbordet. Desuden er der forslag til antipasti og ikke mindst en fantastisk tiramisu. Med denne bog vil dine egne pizzaer nå nye højder.

Næsten 40 opskrifter på pizzaer, antipasti og dessert. OM FORFATTERNE Luca Zannini og Davide Zannini er søskende og stammer fra Bologna, Italien. Sammen driver de restauranten Mamma Pizza, er kokke og dedikerede madentusiaster. Hver vinter rejser de til Italien for at finde nye, gode ingredienser til deres opskrifter. Bogen er skrevet i samarbejde med deres gode ven Tayo Cittadella Jacobsen.

Pizzaer bagt i både pizzaovn og almindelig ovn. Skrevet af italienske pizza-eksperter. OMFANG: 152 SIDER FORMAT: 19,0 X 25,0 CM – HARDCOVER PRIS: 200 KR. ISBN: 978-87-400-9222-6


POLITIKENS FORLAG

KOGEBØGER • MARTS • NYHEDER

Luca Zannini Davide Zannini

derhjemme

35

AUTENTISKE OPSKRIFTER PÅ DE BEDSTE PIZZAER

POLITIKENS FORLAG

29


30

NYHEDER • MARTS • SKØNLITTERATUR

POLITIKENS FORLAG

JESPER WUNG-SUNG

HANS CHRISTIAN

”Se, så blev jeg født!” En barsk og eventyrlig fortælling om H.C. Andersen – fortalt som af ham selv. I Jesper Wung-Sungs roman om H. C. Andersen får – eller tager – den store forfatter selv ordet. Vi følger ham fra da han bliver født i et lille hus i Odense i 1805 til han som 14-årig rejser den lange og trange vej til København i håbet om, at nogen dér vil opdage hans talent for at synge og optræde, så han kan opnå den storhed, han ved venter på ham ude i verden. Han er en grim ælling, plaget af tvivl og håbløshed, men samtidig løftet af sin ukuelige tro på, at verden vil ham det godt. Jesper Wung-Sung har til romanen lånt et væld af citater fra H.C. Andersen, ligesom skrivestilen bruger særlige karakteristika fra hans skrift. Jo mere man ved om H.C. Andersens liv og forfatterskab,

desto mere vil man genkende – men samtidig er romanen også en universel coming of age-historie: Et barn vokser op i provinsen, og snart er denne verden ikke stor nok, barnet er blevet et ungt menneske, der længes væk, og må rejse til den store by for at fødes på ny – som den skabning han nu vil være. Og så selvfølgelig alligevel ikke et hvilket som helst barn: Dette er Hans Christian Andersen! Både i egen og andres bevidsthed så aparte – tårnhøj og kropumulig, til grin og alligevel altid på udkig efter en scene at optræde på – at det efterlader alle hovedrystende målløse: hvilket underligt barn!

Pre s s e n s k rev o m Kvinde set fra ryggen:

HHHHH

"Sådan skrives store kærlighedsromaner." BE R LIN GS KE

HHHHH

"Sikke en vidunderlig roman." JYLL A N DS -PO S T E N

"Por trætkunst af øverste skuffe." IN FO R MAT IO N

FOTO: DITTE CAMPION/ARTVAERK

OM FORFATTEREN Jesper Wung-Sung (f. 1971) debuterede i 1998 med novellesamlingen To ryk og en aflevering. Wung-Sung har siden skrevet en lang række bøger for børn, unge og voksne, og blandt andet modtaget Bogforums Debutantpris, Silas-prisen, De Gyldne Laurbær, Kulturministeriets Forfatterpris for børne- og ungdomsbøger, Drachmannlegatet, Danmarks Skolebibliotekarers børnebogspris, Søren Gyldendal Prisen og Læringscentrenes Forfatterpris. Jesper Wung-Sung er medlem af Det Danske Akademi.

Til læsere af Kvinde set fra ryggen og En anden gren. Endnu en stor og fængslende roman i det vildt voksende og vidt forgrenede forfatterskab. OMFANG: 320 SIDER FORMAT: 13,5 X 21,0 CM – HARDCOVER MED SMUDSOMSLAG PRIS: 300 KR. ISBN: 978-87-400-9070-3


POLITIKENS FORLAG

SKØNLITTERATUR • MARTS • NYHEDER

31


32

NYHEDER • MARTS • KRIMI/SPÆNDING

POLITIKENS FORLAG

KIM FABER & JANNI PEDERSEN

LØGNER

Du er skyldig, til det modsatte er bevist

Pressen skrev om Vinterland :

HHHHH

”Koldt, kynisk , koldblodigt … ja tak til mere om Kristiansen og Junckersen.” N O RD J YS K E

Femte bind i Faber & Pedersens succesfulde og anmelderroste krimiserie. Robert Danius har i syv år siddet fængslet for drabet på en 11-årig dreng, da nye oplysninger får ham løsladt. Signe Kristiansen og Martin Juncker, der efterforskede sagen i sin tid, er imidlertid ikke overbeviste om Danius’ uskyld – langt fra – og stik imod chefernes ordrer indleder de i al hemmelighed en ny efterforskning af manden.

en storstilet operation rettet mod den albanske mafia. Juncker og Signes unge kollega, Nabiha Khalid, bliver sat til at finde ham, og efterhånden som hun dykker ned i sagen, viser der sig nogle sammenfald. Blandt andet, at Asser Larsen tidligere i sin karriere har været forsvarsadvokat for Robert Danius.

HHHHH

”Fremragende … L ad os bare få mere fra de to.” S Ø N DAG

Pressen skrev om Satans sommer :

HHHHH

”G odt strikket sammen.” DAG B L A D E N ES B U RE AU

HHHH

”En selvsikker krimi, der turnerer brutale drab og dramatisk efter forskning på effektiv vis.” B Ø RS E N

Få dage efter Danius’ løsladelse forsvinder Asser Larsen. Han er advokaturchef ved Københavns Politi og en af hovedkræfterne i

Pressen skrev om Kvæler :

ªªªªª

” Kvæler er klar t i international klasse.” PO L IT IK E N

HHHHH

”G odt strikket sammen.” DAG B L A D E N ES B U RE AU

FOTO: THOMAS HOWALT ANDERSEN

OM FORFATTERNE Kim Faber (f. 1955) og Janni Pedersen (f. 1968) debuterede i 2019 med Vinterland, der har solgt langt over 200.000 eksemplarer og blev hædret med Det danske Kriminalakademis debutantpris 2020. Serien er solgt til udgivelse i 10 lande, og Satans sommer strøg ved udgivelsen i Tyskland direkte ind på førstepladsen på Der Spiegels bestsellerliste. Parret blev hædret med Krimimessens Publikumspris 2021 og Marthaprisen 2022. Janni er til daglig studievært på TV 2-proggrammet Go’ Aften Live og Newsmagasinet Bag Forbrydelsen. Er desuden vært på podcasten Skyggesiden. Kim er tidligere journalist på Politiken, hvor han har arbejdet som blandt andet nyheds- og kulturreporter i 25 år. Han har i dag helliget sig forfattergerningen.

Pressen skrev om Skyggeriget :

ªªªª

”Det danske svar på S jöwall & Wahlöö.” PO L IT IK E N

Til læsere af ny nordisk krimi. Til læsere, der elsker en god krimi med solidt fodfæste i vores samtid. Til læsere af f.eks. Sjöwall & Wahlöö, Arne Dahl og Jesper Stein.. OMFANG: 400 SIDER FORMAT: 14,5 X 22,0 CM – HARDCOVER MED SMUDSOMSLAG PRIS: 320 KR. ISBN: 978-87-400-8090-2


POLITIKENS FORLAG

KRIMI/SPÆNDING • MARTS • NYHEDER

JUNCK E R-S E RI E N H A R S O LG T F LE RE E ND 6 50 .0 0 0 E KS E M PL A RE R H E RH JE M M E .

33


34

NYHEDER • MARTS • BIOGRAFI OG ERINDRING

POLITIKENS FORLAG

LOT TE KA A ANDERSEN

MIT HEMMELIGE LIV

Personlige fortællinger om overgangsalder og kvindeliv Et ærligt, intenst og skønt genkendeligt billede af kvindeliv og overgangsalder, der ikke behøver betyde undergang. Da statsministeren går på live tv den 11. marts 2020 og meddeler, at Danmark lukker ned, lukker Lotte Kaa Andersens krop også ned. Noget tungt og varmt rammer hende som en bombe. Hun kan ikke sove. Hudløs og gennemsigtig går hun gennem det forår uden at fortælle sin mand, søster eller bedste veninde om det, der sker med hende. Midt i den perfekte storm beslutter hun sig for at blive klogere på det,

der sker med hende. Hun spørger sine bekendte, en astrofysiker, en influencer, en journalist, en etnolog, en sexolog, en fremtidsforsker og to forfattere om deres erfaringer med at være midt i livet – og søger ekspertråd hos en læge, en psykiater og en gynækolog.

kvinder (og en enkelt mand), når de tektoniske plader knager og brager under dig. Overgangsalderen kan føles som at krydse en ørken med en dårlig GPS, men måske behøver vi ikke at gå der alene.

Mit hemmelige liv er en personlig og kollektiv fortælling om overgangsalder og kvindeliv. Om tab, sorg, skam og frihed. Og om at spørge, dele og række ud til andre

FOTO: PRIVATFOTO

OM FORFATTEREN Lotte Kaa Andersen (f. 1968), cand.mag. i litteraturhistorie og medievidenskab, tidligere freelance-tekstforfatter, journalist og klummeskribent. Debuterede i 2015 som skønlitterær forfatter med første bind i den anmelderroste Hellerup-trilogi, Hambros Allé 7-9-13, som blev shortlistet til BogForums Debutantpris og nomineret til Læsernes Bogpris. I 2016 udgav forfatteren 2. bind i trilogien 100 dage, mens 3. bind Syv sind kom i 2018. I 2021 udkom Den inderste kerne, en roman om videnskabskvinden Inge Lehmann. Lotte Kaa Andersen er gift og mor til tre voksne drenge. Bosat i København.

Til kvinder før, under og efter overgangsalderen. Til læsere, der vil vide mere em en lang og underbelyst periode i kvinders liv. OMFANG: 220 SIDER FORMAT: 14,5 X 22,0 CM – HÆFTET MED FLAPPER PRIS: 280 KR. ISBN: 978-87-400-9029-1


POLITIKENS FORLAG

BIOGRAFI OG ERINDRING • MARTS • NYHEDER

35

FORFAT TER AF DEN INDERSTE KERNE OG HELLERUP TRILOGIEN


36

NYHEDER • MARTS • KRIMI/SPÆNDING

HR. FERDINAND

LINDA CASTILLO

ET ONDT HJERTE

Døden lurer i amishsamfundets mørkeste afkroge På en øde grusvej findes en ung mand dræbt med en pil i maven. I femtende bind af New York Times-bestsellerserien om Kate Burkholder står politichefen over for sin mest udfordrende sag til dato. En klar efterårsdag i Painters Mill modtager politichef Kate Burkholder et gruopvækkende opkald: En ung amishmand er fundet dræbt med en armbrøst, efterladt på en grusvej midt ude i ingenting. Offeret er Aden Karn, tyve år, vellidt og fra en prominent amishfamilie. Hans liv var knap begyndt, førend det blev taget fra ham, og Kate må forsøge at finde svaret på det presserende spørgsmål: Hvem kan begå en forbrydelse af den kaliber mod en uskyldig, ung mand? Efterhånden som Burkholder dykker ned i Karns fortid, finder

hun spor, der vidner om et mørkere kapitel, og hun begynder at betvivle, hvorvidt Aden Karn i virkeligheden var et dydsmønster. Sagen er tydeligvis mere kompliceret end som så og tager en uventet drejning, da en ung amishkvinde står frem med en gruopvækkende historie, der stiller Kate over for en farlig og uventet modstander. Da en forfærdelig sandhed endelig afsløres, står Kate ansigt til ansigt med de frygtelige konsekvenser af et liv levet på skyggesiden, hvor et mørkt sind avler et ondt hjerte.

Pre s s e n s k rev o m Et ondt hjerte : “G ribende.” PE O PLE

“Fremragende.” ASS O CIAT E D PR ESS

“Elskelige karakterer og et unikt indblik i deres kultur.” KIR KUS R E VIE WS

Bestsellerserie med meget loyal læserskare. Udgivet i mere end 30 lande.

FOTO: PAM LARY

OM FORFATTEREN Linda Castillo (f. 1960) har taget USA med storm, og med sine amishkrimier er hun blevet en international bestsellerforfatter. Hun har en fortid som finansmanager og bor på en ranch i Texas.

Nye titler udgives årligt. ORIGINALTITEL: AN EVIL HEART, 2023 OVERSÆTTER: JULIE ROSENDAHL OMFANG: 336 SIDER FORMAT: 14,5 X 22,0 CM – HARDCOVER MED SMUDSOMSLAG PRIS: 300 KR. ISBN: 978-87-400-8818-2


HR. FERDINAND

KRIMI/SPÆNDING • MARTS • NYHEDER

37


38

NYHEDER • MARTS • KRIMI/SPÆNDING

HR. FERDINAND

STEPHEN KING

H O L LY

Gysets mester er tilbage med endnu en hårrejsende krimi Glæd dig til et gensyn med den geniale og elskelige Holly Gibney, der bliver sat til at efterforske en række forsvindinger i en lille flække i Midtvesten. Da Penny Dahl ringer til detektivbureauet De Der Søger for at få hjælp til at finde sin forsvundne datter, er Holly Gibney ikke meget for at tage sagen. Hendes partner, Pete, har corona, hendes mor (med hvem hun havde en indviklet relation) er lige død, og Holly skulle egentlig være på orlov. Men noget i Penny Dahls desperate stemme gør det umuligt for Holly at afvise hende.

fulde af hengivenhed over for hinanden, og de har begge en livslang akademikerkarriere bag sig. Men i kælderen under det polerede og velholdte hjem med bøger fra gulv til loft skjuler de en modbydelig sandhed, som muligvis er relateret til Bonnies forsvinden. Det bliver en vanskelig opgave at blotlægge den velbevarede hemmelighed, for Rodney og Emily er både kloge, tålmodige og nådesløse.

Blot få gader fra Bonnie Dahls forsvindingssted bor professorerne Rodney og Emily Harris. De er indbegrebet af borgerlige dyder: De har giftet sig i livets efterår, de er

Holly er en rædselsvækkende krimi om en privatdetektiv, som må sætte alle kræfter ind for at afsløre to forskruede menneskers gerninger.

Pre s s e n s k rev o m Holly: ”Kings por træt af Holly er sympatisk , subtilt og for førende.” T HE IN DE PE N DE N T

”Kings vidunderligt akavede privatdetektiv Holly G ibney er tilbage i denne mørke skildring af det amerikanske liv i covid-19 -æraen.” T HE MA IL O N S UN DAY

STEPHEN KING OM HOLLY ”JEG KUNNE ALDRIG G IVE SLIP PÅ HOLLY GIB NEY. HUN VAR TÆNKT SOM EN FORB IPASSERENDE KARAKTER I MERCEDESMANDEN , MEN HUN ENDTE MED AT STJÆLE BÅDE B OGEN OG MIT HJERTE.”

Et glædeligt gensyn med Holly Gibney, kendt fra Mercedesmanden, De der søger, Vagt forbi og HBO's miniserie Outsideren.

FOTO: SHANE LEONARD

OM FORFATTERNE Stephen King (f. 1947) debuterede i 1974 med romanen Carrie, der blev hans gennembrud. Siden har han udgivet mere end halvfjerds bøger, hvoraf de fleste har været internationale bestsellere. På dansk er senest udkommet spændingsromanen Senere i 2023. Stephen King bor i hjemstaten Maine med sin kone, forfatteren Tabitha King.

Kings forfatterskab har et stort og trofast dansk publikum. En #1 New York Times- og Sunday Times bestseller. ORIGINALTITEL: HOLLY, 2023 OVERSÆTTER: JAKOB LEVINSEN OMFANG: 480 SIDER FORMAT: 14,5 X 22,0 CM – HÆFTET MED FLAPPER PRIS: 300 KR. ISBN: 978-87-400-8882-3


HR. FERDINAND

KRIMI/SPÆNDING • MARTS • NYHEDER

39


40

NYHEDER • MARTS • SKØNLITTERATUR

C&K

JAMAICA KINCAID

S E LV B I O G R A F I E N O M M I N M O R

Poetisk mesterværk fra Nobelprisfavoritten Jamaica Kincaid Moderrollen udforskes i en rå coming-of-age-fortælling, hvor en moderløs opvækst bliver selve livets præmis. Xuela Claudette Richardson mister sin mor i samme øjeblik, hun kommer til verden, og må derfor famle sig igennem tilværelsen uden den kvinde, hun deler navn med. Hun vokser op i et hjem, hvorfra hun kan høre bølgernes brusen, og under sin skolegang flytter hun ind i et værelse med bliktag i Jack LaBattes hus. Jack bliver hendes første elsker, og siden forelsker hun sig i stevedoren Roland, som stjæler irsk linned til hende fra de skibe, han aflæsser. Men i sidste ende gifter Xuela sig med den engelske læge, Philip Bailey.

Xuelas verden er intenst sanselig med dufte af overmodne frugter, krystalviolet, svovl og regnvåde vejbaner, og den syder af Xuelas sorg over sin mor, frygt for sin far og en altomsluttende ensomhed. Og under alt andet løber den strøm, som Xuelas liv vugger på: moderløsheden og barnløsheden. Selvbiografien om min mor er en lyrisk fortælling om kærlighed og karakterdannelse og en meditation over livet og døden på øen Dominica.

Pre s s e n s k rev o m Selvbiografien om min mor: ”Intens, tr yllebindende … lyrisk … stærk og foruroligende.” T HE N E W YO R K T IMES

”En bog, der både hjemsøger og for tr yller … [Kincaid ] skriver som en engel: med misundelsesværdig indsigt og præcision og et lyrisk præg, der ofte stræber efter poesiens udtr yk .” T HE BO S TO N GLO BE

”Udsøgt, rå, kølig Kincaid-prosa.” KIR KUS R E VIE WS

Storfavorit til Nobelprisen.

FOTO: SOFIE SIGRINN

OM FORFATTEREN Jamaica Kincaid (f. 1949) voksede op på Antigua, men flyttede som sekstenårig til USA, hvor hun stadig bor i dag. Hun læses verden over og er kendt for sine på én gang varme og skånselsløse portrætter af familie og opvækst i udkanten af det britiske koloniherredømme.

Smuk skildring af stærke kvinder. ORIGINALTITEL: THE AUTOBIOGRAPHY OF MY MOTHER, 1996 OVERSÆTTER: ZAKIYA AJMI OMFANG: 203 SIDER FORMAT: 13,5 X 21,0 CM – HARDCOVER MED SMUDSOMSLAG PRIS: 250 KR. ISBN: 978-87-400-8268-5


C&K

SKØNLITTERATUR • MARTS • NYHEDER

41

På dansk ved Zakiya Ajmi

Roman

C&K

Ja m a ic a K i N c a i d

Selvbiografien om min mor

HH H H H

”Emmer troværdigt af en teenagers vrede og uforsonlighed.” BE R LIN GS KE

”Brillant.” WA LL S T R E E T JO UR N A L

”Bevægende.” T HE N E W YO R K T IMES BO O K R E VIE W

”Smuk , præcis prosa …" T HE N E W YO R K T IMES BO O K R E VIE W


42

NYHEDER • MARTS • FAGBØGER FOR BØRN

POLITIKENS FORLAG

SIGURD BARRE T T

S I G U R D F O R TÆ L L E R O M G R U N D L O V E N

Næste bog til Sigurds efterhånden omfattende dannelseshylde. Udkommer i anledning af Grundlovens 175-års fødselsdag Sigurd fortæller om Grundloven udkommer i anledning af Grundlovens 175-års fødselsdag i 2024 og fortæller på vanlig humoristisk Sigurd-vis om demokrati, folkestyre, medbestemmelse og frihedstanker til både børn og voksne. I en tid, hvor demokratiet er under pres mange steder i verden, er Sigurds nye bog et tiltrængt lyspunkt, idet den beskriver demokratiets og folkestyrets væsen i et sprog, som alle kan forstå, og med skønne illustrationer af Jørgen Eivind Hansen. Med bogen følger der QR-koder og tekster til sange, ligesom der findes

aktivitetsafsnit til hvert kapitel af Mette og Rasmus Welling. Sigurd kommer til at spille og fortælle om Grundloven og dens fejring i 2024 ved koncerter rundt om i hele landet. På den måde ligger Sigurd fortæller om Grundloven som en naturlig fortsættelse ovenpå Sigurds bestsellere om bl.a. Danmarkshistorien, Genforeningen og Kongerækken. Bogen er gennemillustreret og indeholder både trykte tekster og links til indspilninger af sangene, bl.a. Sigurds helt nye Grundlovssang ”Frit at tale”.

Pre s s e n s k rev o m Sigurds danmarkshistorie : ”Hvis dette festfyr værkeri kan få skabt interessen for historien hos de helt unge, er det en jubelfest. Mere af det.” PO LIT IKE N

Pre s s e n s k rev o m Sigurd fortæller H.C. Andersen : ”Det der med at for tælle til børn – uden at tale ned til dem – det kan han altså.” E KS T R A BL A DE T

FOTO: PRIVATFOTO

OM FORFATTEREN Sigurd Barrett (f. 1967) er musiker, cand.phil. i musikvidenskab, tvvært, entertainer og prisvindende børnebogsforfatter. Han har skrevet en lang række populære børnebøger, blandt andet bestsellerne Sigurd fortæller Bibelhistorier, Sigurd fortæller Danmarkshistorie, der er et kæmpeprojekt, som ud over bogen omfatter musik, iPad-spil, brætspil, tv-serie, lærebøger og fyrtårnsprojektet Sigurd fortæller om naturvidenskab, der tæller bog, aktivitetsbog, brætspil og en stor teaterturné.

En hyldest til den danske Grundlov og demokratiet. Forklarer demokratiet og folkestyret underholdende og med et glimt i øjet. Udgives i anledning af Grundlovens 175-års jubilæum. OMFANG: 192 SIDER FORMAT: 17,0 X 24,5 CM – HARDCOVER PRIS: 300 KR. ISBN: 978-87-400-9012-3


POLITIKENS FORLAG

FAGBØGER FOR BØRN • MARTS • NYHEDER

43


44

NYHEDER • MARTS • FAGBØGER FOR BØRN

POLITIKENS FORLAG

SIGURD BARRE T T

S I G U R D F O R TÆ L L E R O M D A N M A R K S N Y E KO N G E

En hyldest til Danmarks nye konge Ved sin nytårstale 2023 overraskede Dronning Margrethe hele landets befolkning, da hun meddelte sin abdikation. Efter 52 år på tronen gav hun nu roret videre til sin søn, Kronprins Frederik. Sigurd fortæller om Danmarks nye konge udkommer i anledning af tronskiftet og fortæller både om kongefamilien, om vores tidligere dronning gennem fem årtier og om selve tronskiftet. Om de mange ceremonier, om kongens mange opgaver og om selve personen Hans Majestæt Kong Frederik den 10.. Hvad vil det egentlig sige at være konge? Hvad laver en konge til daglig? Og hvad er det for en konge, vi har fået?

OMFANG: 99 SIDER FORMAT: 17,0 X 24,5 CM – HARDBACK PRIS: 175 KR. ISBN: 978-87-400-XXXX-X

Bogen henvender sig til det store familiepublikum, børn, forældre og bedsteforældre. Den står på skuldrene af Sigurds bestsellere Sigurd fortæller Danmarkshistorie og Sigurd fortæller om kongerækken, og den er rigt illustreret af Jørgen Eivind Hansen. Med bogen følger også en QR kode til en helt ny Sigurd-sang om Danmarks nye konge.

En hyldest til det danske kongehus Forklarer monarkiet i øjenhøjde for både børn og voksne Udgives i anledning af tronskiftet


POLITIKENS FORLAG

FAGBØGER FOR BØRN • MARTS • NYHEDER

TO PA KT UE L FO R HE LE

45

F A M IL IE N DANMARK

ILLUSTRATIONER FRA SIGURD FORTÆLLER OM KONGERÆKKEN


46

NYHEDER • MARTS • FAGBØGER FOR BØRN

POLITIKENS FORLAG

SANDRA MEINICH JUHL

LÆR OM KROPPEN MED SANDRA

Historier om din vidunderlige krop Kom med børnenes tv-læge kendt fra ”Bamselægen” på en rejse ind i kroppen og få svar på alle de spørgsmål om din krop, som de voksne ikke kan svare på. Vil du gerne vide alt om, hvordan din krop egentlig virker? Da Sandra gik på læge-skolen blev hun helt opslugt af, hvor vild kroppen er. Vidste du fx, at din krop er opbygget af 35 billioner (35.000.000.000.000) levende byggeklodser? Nu tager Sandra dig med ind i en spændende fortælling om alle kroppens dele fra yderst til inderst. Læs om alt fra kroppens rensningsanlæg, kroppens benzinstation til kroppens børnefabrik. I hvert kapitel dykker Sandra ned i et nyt område af kroppen, og når du har læst bogen, ved du nok mere om kroppen, end de fleste voksne.

Her er historier om, hvordan brækkede knogler kan vokse sammen, om hvorfor dit hjerte er en slags vandpistol, der skyder med blod, om hvordan mave-tarmsystemet kan lave selv den lækreste kage om til lort, og om hvorfor nogle immunceller er kæmpe-ædere, mens andre er snigskytter. Bogen er rigt illustreret af Kirstine Lyngklip Svansøs smukke og oplysende illustrationer.

LÆSEVEJLEDNING – hvad er der i?

FOTO: SIMON KLEIN-KNUDSEN

OM FORFATTEREN Sandra Meinich Juhl (f. 1985) er uddannet læge og Ph.D. og arbejder til dagligt på en børneafdeling, hvor hun er ved at uddanne sig til speciallæge i børnesygdomme. Hun er kendt fra børneprogrammet ”Bamselægen”, der siden 2018 har været at finde på DR Ramasjang. Her behandler hun landets bamser for diverse kendte og mindre kendte sygdomme i øjenhøjde med børn helt ned til børnehavealderen. Sandra brænder for formidling af sundhedsvidenskab til børn og har sin debut som børnebogsforfatter med Lær om kroppen med Sandra – historier om din vidunderlige krop.

6+ NATURVIDENSKAB ALMEN VIDEN HISTORIE HUMOR OMFANG: 272 SIDER FORMAT: 17,0 x 24,5 CM – HARDCOVER PRIS: 250 KR. ISBN: 978-87-400-8278-4


POLITIKENS FORLAG

FAGBØGER FOR BØRN • MARTS • NYHEDER

47

BØRNENES TV-LÆGE KENDT FRA BAMSELÆGEN


April50

NYHEDER • APRIL • SAMFUND

POLITIKENS FORLAG

JAKOB SORGENFRI KJÆR

KIG OP

Tag kontrollen tilbage over dit liv Vi har længe bildt hinanden ind, at teknologien gjorde os klogere og mere sociale, gjorde livet lettere og Danmark mere effektiv. Men det er tid til at kigge op fra skærmen. Har du prøvet, at den, du holder af, afbryder jeres øjenkontakt for at tjekke sin mobil? Kan du sidde i bussen eller toget, gå eller cykle en tur i dine egne tanker uden at trække telefonen frem eller have lyd i ørerne? Kan du læse og fordybe dig i en bog i bare en halv time ad gangen uden at lade dig distrahere digitalt? Sover du lige så godt og stabilt, som før teknologien for alvor gjorde sit indtog? Menneskets egenskaber, værdier og fællesskaber er blevet forandret af

den digitale revolution. Vi troede, at smartphonen, de sociale medier og en vrimmel af apps, beskeder og informationer ville gøre os klogere, friere og rigere på nære relationer og på tid. I dag føler mange sig i stedet slavebundet til telefonen. Er teknologien stadig til for os mennesker, eller er vi blevet til for teknologien? I denne bog afdækker undersøgende journalist Jakob Sorgenfri Kjær virkningerne fra digitaliseringen og undersøger, hvordan teknologien

har påvirket mennesket og samfundet: vores forhold til hinanden, til os selv og til vores sind. Undervejs præsenteres læseren for stribevis af overraskende studier og for den fremmeste viden fra hjerneforskere, psykologer, sociologer, dataanalytikere, antropologer og historikere. På få år er vi blevet ført baglæns ind i et verdensomspændende socialt eksperiment, og vores autonomi er alvorligt udfordret. Men heldigvis er det ikke for sent at kigge op.

Bogen giver en unik indsigt i, hvad den digitale revolution på få år allerede har gjort ved os som mennesker.

FOTO: FINN FRANDSEN

OM FORFATTEREN Jakob Sorgenfri Kjær (f. 1981) har dækket digitalisering og teknologiens effekter, siden han begyndte på Dagbladet Politiken i 2006. I 2020 blev han den første modtager af den digitale frihedspris, Libre-Prisen, for kontinuerlige afsløringer af statens negligering af borgernes persondata og privatliv. I 2023 blev han hædret med Hørup-prisen for sin over 60 artikler lange serie om Danmarks digitale underklasse. Han har arbejdet som journalist siden 2001, hvor han fra gymnasiet trådte i lære som sportsjournalist på TV3’s Onside-redaktion. Han blev uddannet journalist fra SDU i 2008.

Forstå hvordan ensomhed, stress, udbrændthed, depression og angst hænger sammen med vores digitale dobbeltliv. Løsninger og inspiration både til det enkelte menneske, der ønsker at genvinde kontrollen over skærmene i deres liv. Og til politikere og virksomheder, der vil fremelske en etisk teknologi og nye digitale vaner. OMFANG: 224 SIDER FORMAT: 15,1 X 22,6 CM – HÆFTET MED FLAPPER PRIS: 270 KR. ISBN: 978-87-400-8973-8


POLITIKENS FORLAG

SAMFUND • APRIL • NYHEDER

KIG OP Hvordan skærmen kom imellem dig, mig og os – og hvordan vi tager kontrollen tilbage

JAKOB SORGENFRI KJÆR Politikens Forlag

51


52

NYHEDER • APRIL • KROP OG SIND

POLITIKENS FORLAG

SUZY WENGEL OG MAJKEN BRINKMANN

GLP-1 REVOLUTIONEN

Få maksimal effekt af din vægttabsmedicin Drømmen om en lettere fremtid går hurtigere i opfyldelse, når man supplerer ny vægttabsmedicin med sund mad, der får medicinen til at virke endnu bedre og giver et sundere og hurtigere vægttab. Nye populære former for vægttabsmedicin har revolutioneret mulighederne for at tabe sig, når man vejer mange kilo for meget. Omkring 100.000 danskere sprøjter sig hver uge med et præparat, der minder om mæthedshormonet GLP-1, og antallet stiger hastigt. Nu kommer bogen, der forklarer, hvordan man kan forstærke effekten af den dyre medicin – ved at spise på en særlig måde til måltiderne. Bogen viser vej til en sundere og mere langsigtet strategi, der både hjælper én til at opnå vægttabsmålet hurtigere og øger chancen for at

bevare det gode resultat, også efter at være stoppet med medicinen. Majken Brinkmann, der er læge, og Suzy Wengel, ophavskvinden til sundhedskonceptet Sense og forfatter til en stribe bestsellere om vægttab, besvarer alle de vigtigste spørgsmål om vægttabsmedicin og viser trin for trin, hvordan man opnår den bedste vægttabsrejse. Bogen rummer desuden 100 sunde, billige og nemme opskrifter, skræddersyet til en hverdag med vægttabsmedicin, og seks kostplaner.

Da vægttabsmedicin koster op til 1.300 kr. om måneden, og man selv skal betale, har mange brugere et stort ønske om, at den skal virke så effektivt som muligt. Det hjælper bogen med. En meget stor del af Danmarks befolkning opfylder betingelserne for at få vægttabsmedicin. Mere end 900.000 danskere har et BMI over 30, og oveni kommer folk med et BMI over 27, som har mindst ét vægtrelateret helbredsproblem. Forfatterne har kontakt med +360.000 medlemmer af SenseMyDiet, et univers af digitale tjenester med fokus på sundhed og vægttab.

FOTO: MONA HAUGLID

OM FORFATTERNE Suzy Wengel er hjernen bag Sensekonceptet, en evidensbaseret tilgang til sundhed og vægttab, og hovedforfatter til 12 bøger med Sense-mad, herunder grundbogen Sense – slank med fornuft, der er oversat til 11 sprog. Hun er uddannet forskningslaborant og kombinerer ernæringsviden med sine personlige erfaringer fra en mangeårig kamp mod yoyovægt. Hendes nye mission er at vise, hvordan Sense-lignende principper kan optimere effekten af vægttabsmedicin.

Majken Brinkmann er erfaren speciallæge i almen medicin og direktør hos SenseMyDiet. For Majken er sundhed at opnå balance mellem krop og sind. Hun har en passion for livsstilsændringer og bakker derfor fuldt op om at bruge kost som et vigtigt hjælpeværktøj, når man tager vægttabsmedicin. OMFANG: 288 SIDER FORMAT: 24,7 X 17,9 CM – DUTCHBIND PRIS: 300 KR. ISBN: 978-87-400-4199-6


POLITIKENS FORLAG

KROP OG SIND • APRIL • NYHEDER

53


54

NYHEDER • APRIL • POLITIK/DEBAT

POLITIKENS FORLAG

EMMA HOLTEN

UNDERSKUD

Hvem bestemmer, hvad der har værdi? I Underskud undersøger Emma Holten, hvilken rolle økonomi spiller i vores liv, fra de store historiske og teoretiske linjer og helt ned til, hvem der oftest tager opvasken. Underskud handler om værdi. Om hvem og hvad der har det, og hvordan det bliver bestemt. Priser og løn er nemlig ikke objektive sandheder, som man ellers kunne tro. Tværtimod er hvad, der tillægges højest værdi, baseret på regnestykker, der bag de fine tal er gennemsyret af kultur, tradition og forfejlede antagelser.

nine. Når noget bliver devalueret, bliver det ikke mindre vigtigt. Men det bliver billigt. For at der kan være produkter og arbejdskraft, skal der først være ressourcer og omsorg. Men ressourcerne og omsorgen tages for givet. Derfor er der så lidt natur og så lidt omsorg tilbage i vores samfund. Alle vil have det, men ingen vil betale for det.

Det har resulteret i, at omsorg, natur og tid til hinanden er endt længst nede på rangstigen i det økonomiske hierarki – aktiviteter og ting, der traditionelt er blevet forbundet med kvinder og det femi-

Hvis vi skal bygge et samfund, hvor omsorgen for hinanden og vores planet spiller en rolle, må vi lære at gennemskue økonomiens grafer og regnestykker for det, de er: blot én måde at opgøre værdi. Feminismen

har altid været en kamp for alles lige værdi – og intet sted er ulighed så synlig som i vores økonomi. Vi skal ikke arbejde for økonomien, økonomien skal arbejde for os. Et samfund, hvor omsorg og natur ikke har nogen økonomisk værdi, fører til underskud.

38.000 følgere på instagram og 16.000 på X (tidl. Twitter).

FOTO: CLAUDIA VEGA

OM FORFATTEREN Emma Holten (f. 1991) er en af Danmarks mest toneangivende feminister. I 2014 udgav hun projektet SAMTYKKE om sin egen oplevelse med en digital krænkelse. Siden har hun været aktiv i forskellige dele af ligestillingsdebatten og holdt foredrag i hele landet. Siden 2017 har hun arbejdet med feministisk økonomi, et arbejde, der i 2021 tog form i showet "Hvad er vi værd?", der har solgt over 5000 billetter i hele Danmark. Hun er født og bor i København.

Forside på Eurowoman i septembernummeret om feministisk økonomi. Flere shows i København i oktober og november. Optrædener i podcasts og for større fagforeninger i hele landet, heriblandt Dansk Sygeplejeråd og FOA om emnet. OMFANG: 224 SIDER FORMAT: 12,0 X 18,0 CM – HÆFTET MED FLAPPER PRIS: 300 KR. ISBN: 978-87-400-7413-0


POLITIKENS FORLAG

POLITIK/DEBAT • APRIL • NYHEDER

EMMA HOLTEN UNDERSKUD

EMMA H LTEN

POLITIKENS FORLAG

UN DE R SKU D Om feministisk økonomi

55


56

NYHEDER • APRIL • SKØNLITERATUR

POLITIKENS FORLAG

CL AUS SCHJØDT

HVOR MÆND ER MÆND O G U LV E B L I V E R S K U D T

”Du kan da ikke bare være havemand, Frank!?” Charmerende og humoristisk roman om 35-årige Franks livtag med tilværelsen … og kærligheden. Frank har aldrig fået sig en uddannelse efter gymnasiet. I stedet har han i en brandert købt en gammel lastbil og slået sig ned som havemand. Nu er han 35 år og vil videre i sit liv, men det har han truet med i årevis, påpeger vennen Bjørn, der er mekaniker og bor i den samme hensygnende by i Midtjylland.

mener noget andet, og det samme gør Liz, hendes skræmmende mor. Frank har bare ikke den store lyst til at binde sig til Emmi og hendes to børn. Så hellere til biologen Sara, der vender tilbage til byen som projektleder på den nationalpark, Naturstyrelsen vil anlægge i området.

Hverken Bjørn eller Frank har en kæreste – ikke som Frank ser det, i hvert fald. Men Emmi, der jævnligt tager ham med hjem fra kroen,

Den lille by kommer på landkortet, da nogle ulve bliver spottet på egnen, og endnu større opmærksomhed vækker det, da én af dem

bliver skudt og smidt i en indkørsel. Nogen bryder sig tydeligvis hverken om ulve eller om at få en nationalpark til nabo. Hvor mænd er mænd og ulve bliver skudt er en forførende feel goodroman for både mænd og kvinder om at forfølge sin længsel, også selvom den viser sig at pege i en anden retning, end man først lige havde forestillet sig.

Til læsere, der godt kan lide f.eks. Nick Hornby eller Fredrik Backman.

FOTO: KIRSTEN ADLER

OM FORFATTEREN Claus Schjødt (f. 1965) er uddannet journalist fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i Aarhus. Han har tidligere arbejdet som radioog dagbladsjournalist og er medlem af Dansk Forfatterforening. Han modtog i maj i år et arbejdslegat fra Statens Kunstfond til arbejdet med denne bog, der er hans anden roman. Han har tidligere udgivet to novellesamlinger på mindre forlag. Claus bor i landsbyen Hansted nord for Horsens sammen med sin kone, hund og kat.

Til læsere, der mest af alt bare har lyst til at læse en god historie. Noget så sjældent som en dansk udkantsroman fuld af håb og humor. Underholdende og lun hverdagsrealisme.

OMFANG: 320 SIDER FORMAT: 13,5 X 21,0 CM – HÆFTET MED FLAPPER PRIS: 250 KR. ISBN: 978-87-400-9009-3


POLITIKENS FORLAG

SKØNLITTERATUR • APRIL • NYHEDER

HVOR MÆND ER MÆND OG ULVE BLIVER SKUDT

Roman

Politikens Forlag

CLAUS SCHJØDT

57


58

NYHEDER • APRIL • KRIMI/SPÆNDING

HR. FERDINAND

MICHAEL HJORTH OG HANS ROSENFELDT

SKYLDEN MAN BÆRER

Sidste bind i den populære Bergman-serie Den storsælgende krimiduo Hjorth og Rosenfeldt sætter det endegyldige punktum i serien om kriminalpsykolog Sebastian Bergman og politifolkene i Riksmord. Eksperterne i specialenheden Riksmord er i dyb krise, efter en af kollegerne er blevet afsløret som seriemorder. Vanja Lithner kæmper for at redde sin afdeling, da en kvinde findes myrdet på en grisefarm uden for Västerås. Noget tyder på, at forbrydelsen er blevet begået med en særlig person i tankerne: Sebastian Bergman. Sebastian har i årevis hjulpet Riksmord med at løse kriminalsager, men efter den seneste tids hændelser er han blevet persona non grata, og hans tilbagevenden til Riksmord

kan enten blive hans redning eller undergang. Samtidig bliver Tim Cunningham, en af Sebastians tidligere klienter, fundet død. Tim mistede et barn under tsunamien i 2004, men det viser sig, at familien Cunningham og dén jul for snart tyve år siden er omgærdet af mystik. Spørgsmålene er mange, og kun Tims datter Cathy kan svare på dem.

Pre s s e n s k rev o m d e t id lig e re S e b as t ian B e rg man- b ø g e r : "Fremragende serie." LIT T E R AT UR S IDE N

ªªªªª

"Krimigys ... Hæver sig op over den vanlige krimistrøm." FE MIN A

ªªªªª

"For tættet nonstop spænding. PO LIT IKE N

HHHH

”Intens og effektiv spænding med engagement og indsigt.” BE R LIN GS KE

OM FORFATTERNE

FOTO: KAJSA GÖRANSSON

Michael Hjorth (f. 1963) og Hans Rosenfeldt (f. 1964) står bag bestsellerserien om Sebastian Bergman, der er solgt i millioner af eksemplarer verden over og oversat til 34 sprog. Michael Hjorth er en af Sveriges mest kendte manuskriptforfattere og filmproducere. Han har senest stået bag Snabba Cash på Netflix. Hans Rosenfeldt er den internationalt anerkendte manuskriptforfatter bag blandt andet tv-serien Broen og Netflixserien Marcella.

” Velkomponeret thriller … grundig og meget velskrevet.” WE E KE N DAVIS E N

Serien er solgt i mere end 165.000 eksemplarer i Danmark. Sidste bind i Sebastian Bergman-serien. ORIGINALTITEL: SKULDEN MAN BÄR, 2023 OVERSÆTTER: LILIAN KINGO KURE OMFANG: 350 SIDER FORMAT: 15,1 X 22,8 CM – HARDCOVER MED SMUDSOMSLAG PRIS: 300 KR. ISBN: 978-87-400-7472-7


HR. FERDINAND

KRIMI/SPÆNDING • APRIL • NYHEDER

59

AF FORFATTERNE BAG TV-SERIERNE BROEN OG WALLANDER

AF FORFATTERNE BAG TV-SERIERNE BROEN OG WALLANDER

SKYLDEN MAN BÆRER EN SEBASTIAN BERGMAN-KRIMI PÅ DANSK VED LILIAN KINGO

HR. FERDINAND


60

NYHEDER • APRIL • SKØNLITTERATUR

POLITIKENS FORLAG

ANDREV WALDEN

D E S ATA N S M Æ N D

"Walden har skrevet en klassiker."

Vinder af Augustprisen 2023

SVT KULTUR

"Engang havde jeg syv fædre på syv år. Dette er historien om de år. Hvis noget lyder opdigtet, kan du være sikker på, at det er sandt," indleder Andrev Walden sin anmelderroste debut om at vokse op med syv faderfigurer i 1980’ernes Sverige. Julen 1983 vendes verden på vrangen i en villa nær Norrköping. Under et voldsomt familieskænderi vælter en hemmelighed ud af munden på en mor. Og en syvårig Andrev får at vide, at hans far ikke er hans far. ”Din rigtige far bor i et land langt borte og har hår ned til skuldrene, som en indianer,” siger moren. En lykkerus suser gennem drengen. Det er det bedste, han nogensinde har hørt. Han føler sig som drengen i en bog, der får at vide, at hans far er konge i et fjernt og magisk land, og at en flaskeånd vil komme og bringe ham dertil. Men i Andrevs verden er der ingen

flaskeånder, kun nye fædre, der ikke er hans egne.

Pre s s e n s k rev o m De satans mænd:

De satans mænd er en vild fortælling om at vokse op i ruinerne af ungdomsoprøret, om mødre, der står under emhætten og siger ”de satans mænd”, om hvordan kærlighed begynder og ender, om en skalperet hamster, om et mirakels lange skygge, men frem for alt om mænd. Det er en bittersød, humoristisk undersøgelse af en anderledes barndom, skildret med uudtømmelig varme og nærvær.

”B anebr ydende og underholdende.” DAGE N S N YHE T E R

”Enestående.” S YDSVE N S KA N

"L æs Andrev Walden!" JESS IKA GE DIN , BA BE L

”En hårrejsende historie, formidabelt fremfør t.” DA L A-DE MO KR AT E N

” Walden får både trivialiteter og grusomheder til at funkle.” A FTO N BL A DE T

”En bemærkelsesværdig præstation. De satans mænd er en debut, som lover rigtig godt.” SVE N S KA DAGBL A DE T

FOTO: JOEL NILSSON OG TINA AXELSSON

OM FORFATTEREN Andrev Walden (f. 1976) er journalist og illustrator og vokset op i Norrköping. I dag arbejder han som skribent på Dagens Nyheter og bor i Stockholm med sin familie. Han har tidligere arbejdet som klummeskribent på Aftonbladet, og i 2017 blev Walden – som den første klummeskribent nogensinde – nomineret til den store svenske journalistpris i kategorien Årets fortæller. I 2018 udkom klummesamlingen Ditt lilla mörker i ljuset. De satans mænd er Waldens debutroman.

Vinder af Augustprisen 2023. Nomineret til Adlibrisprisen 2023 i Sverige, som både Årets debut og Årets roman ORIGINALTITEL: JÄVLA KARLAR, 2023 OVERSÆTTER: NANNA LUND OMFANG: 385 SIDER FORMAT: 13,5 X 21,0 CM – HÆFTET MED FLAPPER PRIS: 300 KR. ISBN:978-87-400-9072-7


POLITIKENS FORLAG

SKØNLITTERATUR • APRIL • NYHEDER

61

"En humoristisk beretning om en anderledes barndom, som på trods af gennemgribende mørke er skildret med en utrolig varme og nær vær." AUGUS T PR IS KO MIT É E N


62

NYHEDER • APRIL • SKØNLITTERATUR

POLITIKENS FORLAG

ALICE WINN

D E S Å R E D E O G D E FA L D N E

Uforglemmelig roman om kærlighedens kår under første verdenskrig Alice Winn har begået en storslået debut om forbudt kærlighed med første verdenskrig som dystert bagtæppe. En fortælling fra idylliske kostskoler og iskolde skyttegrave, hvor unge mænd falder som fluer og heltemod er en dyd, der ikke belønnes. England, 1914. Vestfronten har allerede krævet sine første mange ofre. Krigens tragedie og vold føles dog meget langt væk for Henry Gaunt, Sidney Ellword og resten af deres klassekammerater, trygt isoleret som de er på deres kostskole. For dem synes krigen dragende, særligt de daglige avisrapporteringer om deres ældre klassekammeraters heltemodige død. Gaunt, der er halvt tysk, kæmper sin egen indre kamp i form af en altopslugende forelskelse i sin bedste ven, den glamourøse, charmerende Ellwood – uvidende om, at forelskelsen er gengældt. Da

Gaunts familie beordrer ham til at lade sig hverve til britisk tjeneste, gør han det uden at tøve, lettet over chancen for at flygte fra sine overvældende følelser for Ellwood. Til Gaunts store rædsel slutter Ellwood sig til ham ved fronten, og resten af deres klassekammerater følger snart efter. Døden er pludselig en dyster realitet, ofte kun få centimeter væk, og ingen ved, hvem der bliver dens næste offer. De sårede og de faldne er en gribende fortælling om krigens altødelæggende tragedier og forbudt kærlighed.

Pre s s e n s k rev o m De sårede og de faldne: ”En episk kærlighedshistorie midt i krigens brutalitet.” PE O PLE

”Strålende, fængslende, udsøgt.” T HE N E W YO R K T IMES BO O K R E VIE W

"Uforglemmelig.” T HE WAS HIN GTO N PO S T

"B åde episk og intim, humoristisk og dyb, og en levende fremstilling af galskaben og ar ven efter første verdenskrig – set gennem en skoledreng, der oplever sin første kærlighed." T HE GUA R DIA N

Øjeblikkelig Sunday Times-bestseller! Kåret både som Årets roman og vinder af Årets bedste debutroman af den britiske boghandlerkæde Waterstones

FOTO: JAMIE TING

OM FORFATTEREN Alice Winn (f. 1992) voksede op i Paris og på engelske kostskoler, blev uddannet på Oxford Universitet med en kandidatgrad i engelsk litteratur. I dag bor hun i Brooklyn med sin familie. De sårede og de faldne er hendes debutroman.

Udråbt som en af årets bedste bøger af bl.a. Washington Post og The New Yorker

ORIGINALTITEL: IN MEMORIAM, 2023 OVERSÆTTER: AGNETE DORPH STJERNFELT OMFANG: 432 SIDER FORMAT: 14,5 X 22,0 CM – HÆFTET MED FLAPPER PRIS: 300 KR. ISBN: 978-87-400-8994-3


POLITIKENS FORLAG

SKØNLITTERATUR • APRIL • NYHEDER

63

Besættende og uendelig romantisk. the new yorker

Årets roman 2023 hos britiske Waterstones

Uforglemmelig. washington post

DE SÅR SÅREDE OG DE

FAL DN NE ALICE WINN På dansk ved Agnete Dorph Stjernfelt roman

politikens forlag


64

NYHEDER • APRIL • BØRNEBØGER

POLITIKENS FORLAG

CARSTEN GRØNDAHL OG KATRINE MEMBORG, ANDREAS MOGENSEN, HENRIK BENDIX , THOMAS DJURSING OG MARIA JARJIS

AV, M I T Ø J E , T I D T I L TA N D L Æ G E , R U M M E T

Læs selv! Politikens Forlag Børnebøgers Læs selv-serie rummer både nyskrevne tekster og bearbejdede udgaver af vores største titler, så de kan bruges til selvlæsning og læsetræning. Vi vil gøre det sjovt og opslugende at læse og bestræber os på, at læring skal gøres lækkert. Vores ønske med Læs selv-serien er, at seriens bøger skal formidle viden og dannelse og ikke mindst fremme læselysten hos børn og unge. Hos Politikens Forlag Børnebøger er nørden vores superhelt, og derfor er omdrejningspunktet for vores Læs selv-serie nogle af vores absolutte yndlingsnørder.

I Av, mit øje skal vi på stuegang med chefdyrlæge fra ZOO Carsten Grøndahl og besøge søløven, kamelen og elefanten. I Tid til tandlæge er det blevet tid til tandlægetjek hos flodhesten Mette og tigeren Dexter. I Rummet skal vi høre om Andreas Mogensens hverdag på den internationale rumstation og høre om de tilløb, der gøres for at få mennesker til Mars.

LÆSEVEJLEDNING – hvad er der i?

6+ NATURVIDENSKAB ALMEN VIDEN DYR

OM FORFATTERNE Carsten Grøndahl (f. 1962) er chefdyrlæge i København ZOO. Han er uddannet dyrlæge fra Landbohøjskolen i 1986, og han har siden 1996 været ansat som dyrlæge i København ZOO. Grøndahl har været udstationeret i blandt andet Sydafrika, Indonesien og Grønland som led i København ZOOs outreach-projekter med fokus på international naturbeskyttelse. Maria Jarjis (f. 1996) er Danmarks førerende videnskabs-Youtuber og-influencer. Hun har i dag over 62.000 følgere på sin Youtube-kanal med mere end 280 videoer. Hun formidler viden i øjenhøjde med børn og trives med at være innovativ online, hvor kun fantasien sætter grænser for, hvilket emne hun og hendes følgere beskæftiger sig med fra uge til uge. I 2019 udgav hun den første WTF er det?-bog, som er i 2. oplag. Andreas Mogensen (f. 1976) er astronaut hos Den Europæiske Rumorganisation, ESA, og den første dansker, der har været i rummet. 2. september 2015 blev han opsendt til ISS, Den Internationale Rumstation, hvor han opholdt sig i ti dage. Han arbejder i dag hos NASA som ESA’s repræsentant. Desuden tildelt belønningsmedaljen i guld med krone og inskription af 1. grad af dronning Margrethe 2. Henrik Bendix (f. 1968) er videnskabsjournalist med speciale i fysik, astronomi og rumfart. Han har skrevet hundredvis af populærvidenskabelige artikler til medier som Videnskab. dk, Illustreret Videnskab, Ingeniøren og Weekendavisen. Thomas Djursing (f. 1978) er redaktør på Ingeniøren og hyppigt benyttet ekspert på bl.a TV 2 NEWS og Go’ morgen Danmark.

AV, MIN TAND OMFANG: 48 SIDER FORMAT: 14,5 X 21,5 CM – HARDCOVER PRIS: 80 KR. ISBN: 978-87-400-9050-5 TID TIL TANDLÆGE OMFANG: 48 SIDER FORMAT: 14,5 X 21,5 CM – HARDCOVER PRIS: 80 KR. ISBN: 978-87-400-9051-2 RUMMET OMFANG: 48 SIDER FORMAT: 14,5 X 21,5 CM – HARDCOVER PRIS: 80 KR. ISBN: 978-87-400-9052-9


POLITIKENS FORLAG

BØRNEBØGER • APRIL • NYHEDER

65

LE T ØV E DE LÆS E R E .

LIX: CA . 15 -25


66

NYHEDER • APRIL • BØRNEBØGER

POLITIKENS FORLAG

MILLE GORI

MIN HVERDAG – L I V E T I 2 8 FA M I L I E R

Alle børn er forskellige. Men de har alle ét til fælles, de kommer alle sammen fra et æg. Hvordan hvert enkelt æg bliver til hvert enkelt barn, kan der være mange veje til. Med denne bog skildrer Mille Gori, hvordan vores verden kan se vidt forskellig ud, selvom vi alle sammen er et fællesskab. Alle mennesker er forskellige, faktisk er alle mennesker unikke. Vi ligner ikke hinanden, vi vokser op forskellige steder på forskellige måder. Vi gør ting forskelligt og udvikler os forskelligt. Men vi har alle sammen én ting til fælles, vi kommer alle sammen fra et æg. Børn kan komme til verden på mange måder, og de kan blive skabt på mange måder. Det kræver dog altid hjælp fra tre ting at få et barn til verden: et æg, en sædcelle og en mave. Hvordan eller hvor ægget og sædcellen møder hinanden, er der

ikke en særlig regel for. Det samme gælder for familier, der findes ikke en nedskrevet regel for, hvordan man er en familie. I hver familie har man sine traditioner, sine måder at gøre tingene på, hver vores hverdag med udfordringer, glæder og særlige små øjeblikke. Fortællingerne i denne bog besøger 28 forskellige børns hverdage og tager os med ind i 28 liv.

livet på landet, det svære ved at få venner, det sjove ved at lege i skoven, det besværlige ved at være tosproget og den oplevelse det er at blive storebror.

Bogens fortællinger tager os igennem første skoledag, fødselsdagsfesten, besøget hos bedstemor,

LÆSEVEJLEDNING – hvad er der i?

+5 FAMILIE KÆRLIGHED

FOTO: KASPER LØFTGÅRD

OM FORFATTEREN Mille Gori (f. 1989) er kendt og elsket som sit alter ego, Ramasjang-figuren Motor Mille. Hun er uddannet moderne danser fra Statens Scenekunstskole i 2015. Hun har siden både skrevet og medvirket i flere teaterstykker for børn, ligesom hun er en fast del af det populære Cirkus Summarum. Mille stak selv engang af med cirkus og har skrevet en herlig trilogi for børn, Pigerne fra Stjernedalen, der også dufter lidt af manegen.

SAMMENHOLD VIDENSKAB OMFANG: 128 SIDER FORMAT: 19,0 X 25,0 CM – HARDCOVER ILLUSTRERET AF SIGNE GABRIEL PRIS: 230 KR. ISBN: 978-87-400-9036-9


POLITIKENS FORLAG

BØRNEBØGER • APRIL • NYHEDER

67


Maj70

NYHEDER • MAJ • HAVE

POLITIKENS FORLAG

H.H. PRINSESSE ALEXANDRA ZU SAYN-WIT TGENSTEIN OG NANNA LOUISE TECKEMEIER

E N H AV E F O R L I V E T

Indbydende og inspirerende havebog fra de prisvindende haver på Egeskov Slot Prinsesse Alexandra inviterer på en sjælden havevandring i anlæggene omkring slottet og øser ud af sin store viden, som man kan bruge hjemme i sin egen have. I En have for livet får læseren lov til at komme med H.H. Prinsesse Alexandra zu Sayn-Wittgenstein helt indenfor i de vidunderlige haver på Egeskov Slot. Sammen med sin mand, greve Michael Ahlefeldt-Laurvig-Bille, er hun ansvarlig for haverne, og hun har designet og arrangeret flere nye anlæg. På turen igennem slottets haver med de smukke rosen- og staudebede deler prinsessen ud af sin erfaring og viden om havedesign og farvekomposition. Den stammer

fra hendes studier inden for blandt andet design samt fra hendes livslange kærlighed til haven og blomsterne, der er nedarvet i familien fra blandt andre prinsessens mor, prinsesse Benedikte, og mormor, dronning Ingrid. Med udgangspunkt i fem populære haverum på Egeskov Slot – Rosenhaven, Den Hvide Have, Dufthaven samt staudehaverne Solens Have og Livets Have – gennemgår prinsessen placering og valg af blomster, farver og dufte og giver samtidig

sine personlige og konkrete råd til alle haveejere om anlægning og fornyelse af bede, pasning og pleje. Undervejs giver slotsgartner Peter Bonde Poulsen sit besyv med. Bogen er rigt illustreret med skønne og stemningsfulde fotos og indeholder desuden prinsessens smukke håndmalede bedplaner, der viser, hvordan man selv kan skabe lidt af Egeskovs skønhed i sin egen have.

FOTO: CHRISTIAN NORDHOLT

OM FORFATTERNE H.H. Prinsesse Alexandra zu Sayn-Wittgenstein (f. 1970) er kunstnerisk ansvarlig for haverne på Egeskov Slot og kommer fra en lang linje af haveinteresserede kvinder i den royale familie. Hendes store interesse for blomster og planter er kombineret med en uddannelse inden for arkitektur, design og kunsthistorie, herunder en bachelor i kunsthistorie og antropologi fra University College London og en kandidatgrad i samfundsvidenskab med fokus på global udvikling, miljø og sundhed fra Edinburgh University. Har tidligere arbejdet med bl.a. kulturbevarelse for UNESCO. Nanna Louise Teckemeier (f. 1978) er forfatter og journalist med lang erfaring inden for formidling af natur og haver. Hun er tidligere redaktør på magasinet Alt om haven og medforfatter til bogen Din have – dine regler fra 2022.

Haverne på Egeskov Slot er nogle af de mest populære i Danmark med over 300.000 besøgende gæster om året. Prinsesse Alexandras personlige fortælling om havepassion i den kongelige familie.

OMFANG: 368 SIDER FORMAT: 21,0 X 28,0 CM – HARDCOVER MED SMUDSOMSLAG PRIS: 400 KR. ISBN: 978-87-400-8422-1


POLITIKENS FORLAG

HAVE • MAJ • NYHEDER

71


72

NYHEDER • MAJ • BIOGRAFI OG ERINDRING

POLITIKENS FORLAG

ULL A TERKELSEN

I MIN TID

En legendes erindringer Ulla Terkelsen fortæller i en række fængslende nedslag om sit 80-årige liv, som er uløseligt knyttet til den tid, vi lever i. Mens verden i foråret 1944 nærmede sig slutningen på århundredets mest blodige krig, blev Ulla Terkelsen født i en lejlighed med udsigt over jernbanesporene i Aarhus. I denne levende og livskloge erindringsbog ser hun i glimt tilbage på otte årtier, hvor hun har været i konstant bevægelse. ”Jeg har levet mange steder og tæt ved min tid, spundet ind i den, fordi jeg er reporter og fortæller historier

OM FORFATTEREN Ulla Terkelsen (f. 1944) kalder sig selv for ”verdens ældste tv-journalist”. Hun er også forfatter til en række bøger, heriblandt Vi kan sove i flyvemaskinen (sammen med Andreas Fugl Thøgersen), som har solgt i mere end 100.000 eksemplarer, og reportagebogen Øst for paradis. Hun er uddannet på Demokraten i Aarhus, efterfulgt af ansættelser som reporter og chef på DR og siden TV 2, hvor hun i mange år har været udenrigskorrespondent. Ulla Terkelsen har med periodevise afbrydelser levet og arbejdet uden for Danmark siden 1963. I dag er hun bosat i Cannes, Frankrig.

om det, der sker i verden,” skriver hun i prologen. Ulla Terkelsen har dækket store og små begivenheder med base i blandt andet Warszawa, London, Belfast, København, Washington, New York, Odense, Bruxelles, Skopje, Berlin, Paris, Kabul og Cannes. Bag de mange navne gemmer historierne sig. Om besættelsens sidste

dage, jazzens indtog i Aarhus og de lystfulde tressere i London. Om polsk avantgarde, britisk thatcherisme og irske religiøse konflikter. Om Murens fald, angrebet på tårnene 9/11 og den afghanske tragedie. Nu fortæller Ulla Terkelsen om sit fantastiske liv med et nøgternt og humoristisk blik og med verdenshistorisk schwung.

I min tid udkommer i forbindelse med Ulla Terkelsens 80-års fødselsdag den 15. maj 2024. Velskrevne erindringer fra en af Danmarks mest populære tv-personligheder. Portrætbogen Vi kan sove i flyvemaskinen solgte over 100.000 eksemplarer.

OMFANG: 288 SIDER FORMAT: 15,1 X 22,6 CM – HARDCOVER MED SMUDSOMSLAG PRIS: 320 KR. ISBN: 978-87-400-8540-2


POLITIKENS FORLAG

BIOGRAFI OG ERINDRING • MAJ • NYHEDER

73


74

NYHEDER • MAJ • KOGEBØGER

POLITIKENS FORLAG

TIMM VL ADIMIR OG THOMAS ALCAYAGA

T I M M S KØ K K E N S KO L E

Lav din egen superlækre mad Vil du gerne være dygtigere til at lave mad selv? Velkommen til Timm Vladimirs køkkenskole. Her kan alle være med – store som små, nybegyndere som øvede – børn, unge og de lidt ældre! Timms køkkenskole er en moderne grundkogebog for alle, der ikke har så meget erfaring med at lave mad, men rigtig gerne vil i gang, så man ikke bare kan lave god mad til sig selv, men også en middag til en man har kær, til familien eller til vennerne på kollegiet.

Bogens 200 opskrifter har fokus på den gode smag og på, at man hverken bruger mere af sin dyrebare tid end højst nødvendigt eller sprænger budgettet. Opskrifterne er nemme at gå til, og man bliver guidet med udførlig beskrivelse af arbejdsgange og procesbilleder.

Med bogen ønsker Timm Vladimir at lære unge og også mange voksne at begå sig i et køkken og at vise, hvor let det er at købe mindre take away. Og alle kan være med. Eneste forudsætning for at kunne lave bogens opskrifter er, at man elsker mad. Og som man siger: Øvelse gør mester – men mindre kan også gøre det!

Der er retter til alle dagens måltider og masser af gode tips undervejs. Opskrifterne er inddelt i kapitlerne: God start på dagen, Snacktime, Asian sensation, Spice up your life, Supergrønt, Tilbage til rødderne, Kål, Italiensk i verdensklasse, Sovs eller sauce, Hønen og ægget, En god bøf, Simremad, Fars dag, Klassikere fra megagamle dage, Dåsemad, Grillbar og endelig Fisk og skaldyr.

FOTO: COLUMBUS LETH

OM FORFATTERNE Timm Vladimir (f. 1968) er oprindeligt skuespiller, senest vært på DR’s gigantsucces ’Den store bagedyst’. Men mad og madlavning har også altid haft hans store interesse, og i 2012 – året efter han vandt Masterchef for første gang – startede han sin egen madskole i Valby. I dag er Timm Vladimirs Køkken den største private madskole i Danmark. Timm Vladimir har udgivet flere bøger: Timm Vladimirs køkken (2013), Små retter, stor smag (2015), Vinterkogebog (2021) og Sommerkogebog (2022).

Desuden er der opskrifter på søde desserter samt små temaer. Så tøv ikke med at tage skeen i egen hånd og give den gas i køkkenet med Timms køkkenskole. En anderledes grundkogebog med et moderne take – men også med klassiske retter uden dikkedarer. For alle, der måske ikke har så meget erfaring med madlavning. Udførlig beskrivelse af arbejdsgange og procesbilleder. OMFANG: 368 SIDER. FORMAT: 19,0 X 25,0 CM – HARDCOVER PRIS: 350 KR. ISBN: 978-87-400-8404-7

Thomas Alcayaga (f. 1982) Startede sin gastronomiske karriere med bloggen ’Madet Mere’, men er i dag primært aktiv på sin egen YouTube-kanal. Er desuden en del af det danske blogfællesskab omkring Gastromand, udvikler opskrifter til firmaer og magasiner og bliver desuden brugt som smagsdommer på B.T.’s Det bedste af det billigste. Thomas har undervist på Timms kokkeskole og har desuden været assistent på de seneste af Timms kogebøger. Thomas har også selv udgivet bøgerne: Mad med omtanke (2015) og Mad på 20 minutter (2022).


FOTO: COLUMBUS LETH

POLITIKENS FORLAG

KOGEBØGER • MAJ • NYHEDER

75


76

NYHEDER • MAJ • SAMFUND

POLITIKENS FORLAG

CARSTEN NORTON

B A N D E K R I G E R N E F R A VÆ R E B R O

Rockerklub med vokseværk Efter ti år nedlagde Satudarah MC i maj 2023 sig selv og genopstod som Comanches MC, der på rekordtid har spredt sig over tre kontinenter. Mens medier og myndigheder fokuserer på den aktuelle konflikt mellem Hells Angels (HA) og Loyal to Familia (LTF), vokser den nye gruppering Comanches MC sig stadig større og åbner nye afdelinger i ind- og udland. Klubben er opstået i støvet fra den hollandskfunderede Satudarah og er på rekordtid blevet en betydelig magtfaktor i den danske underverden. Inderkredsen er den samme, som i sin tid stiftede Værebros Hårde Kerne (VHK), der skød op som brutal gadebande i Bagsværd, bejlede til HA, men blev afvist. Herefter transformerede VHK sig til landets første multikulturelle rockerklub, Satudarah.

I 2022 kalder Satudarah sig større end HA og Bandidos tilsammen. Vejen til tronen er belagt med narko, vold og konflikter, hvorfor justitsministeren i foråret 2023 varsler en forbudssag mod gruppen. Satudarah nedlægger kort efter sig selv, og i kølvandet stifter Nadim Khan og hans flok Comanches MC, en danskfunderet rockerklub, som hurtigt spreder sig til Europa, Afrika og Asien. Bandekrigerne fra Værebro fortæller historien om brødrene Wasim, Nadim og Kaleem Khan, som styrede VHK med hård hånd og på tre årtier ændrede det danske bandelandskab for altid.

Det er Carsten Nortons anden bog i rækken om de parter, der siden 2000’erne har udkæmpet blodige kampe om narko og territorier i den danske kriminelle underverden.

Pre s s e n s k rev o m Bandekrigerne fra Blågårds Plads: ”For fatteren Carsten Nor ton […] formår med sin bog simpelt, direkte og på sin vis brutalt at introducere læseren til den nu forbudte og kriminelle bande, Loyal to Familia.” A LT IN GE T

Giver et unikt indblik i en ellers lukket verden og portrætterer en lang række toneangivende personer i bandemiljøet.

FOTO: KLAUS VEDFELT

OM FORFATTEREN Carsten Norton er forfatter, journalist på Frihedsbrevet, podcastvært på Podimo og TV 2 samt tidligere kriminalredaktør på Ekstra Bladet. Han har skrevet flere bøger om kriminalitet og rockermiljøet, deriblandt Udleveret, Idealisten, Bad Standing, tobindsværket Engle dør aldrig og Engle og Sjakaler om Hells Angels’ historie i Danmark og senest Bandekrigerne fra Blågårds Plads – Historien om Loyal To Familia. Derudover er han forfatter til thrilleren Uden ansigt. Han har oversat adskillige romaner og fagbøger.

Henvender sig til læsere af tidligere udgivelser som Engle og sjakaler og Bandekrigerne fra Blågårds Plads – Historien om Loyal To Familia. Carsten Norton har afdækket den danske underverden i mange år og står udover sine tidligere bøger om emnet også bag podcastene Banderelateret, Skyggesiden og Bandeland. OMFANG: 224 SIDER FORMAT: 15,1 X 22,6 CM – HÆFTET MED FLAPPER PRIS: 250 KR. ISBN: 978-87-400-9109-0


POLITIKENS FORLAG

SAMFUND • MAJ • NYHEDER

77

CARSTEN NORTON

BANDEKRIGERNE FRA VÆREBRO CARSTEN NORTON

FRA LOKAL GADEBANDE TIL COMANCHES MC BANDEKRIGERNE FRA BLÅGÅRDS PLADS POLIT IK E NS FORLAG

HISTORIEN OM LOYAL TO FAMILIA P O L I T I KE NS FO R L AG


78

NYHEDER • MAJ • SKØNLITTERATUR

POLITIKENS FORLAG

LOUISE ROHOLTE

SOLOSPRING

DANMARKS NYE STORE

FEELGOODFORFATTER

Et faldskærmsudspring, en forpjusket hund og en skilsmisse I 1000 meters højde ses livet fra oven. Alberte er mor til to teenagedrenge, hun arbejder som skolesekretær, og hun og hendes mand kan snart fejre kobberbryllup. På overfladen er alt, som det skal være, men hun føler sig fjern og bekymrende ligeglad, og hun sover elendigt om natten. Hendes halvsøster overtaler hende til, at de skal tage et faldskærmsudspring sammen, og Alberte hopper ud af flyet uden at føle noget som helst. Chokket rammer, da hun

lander, og det bliver klart for hende, at hun er nødt til at gøre noget drastisk for at få sit liv tilbage på sporet.

erne og et aflåst skrivebord. Brik for brik samler hun puslespillet om den bistre mands kærlighedshistorie, og samtidig begynder hun sin egen.

Løsningen dukker op i form af en salgsopstilling på et hus på øen Blisholt, og hun ved instinktivt, at det skal være hendes nye hjem. Den tidligere ejer er død, men han efterlader sig en forpjusket hund, stridigheder med de fleste af nabo-

Til læsere, der elsker Jojo Moyes, Lucinda Riley og Katrine Wessel.

FOTO: KIRSTEN ADLER

OM FORFATTEREN Louise Roholte (f. 1982) begyndte sin forfatterkarriere i 2008 med at skrive fiktion til danske ugeblade. I 2010 debuterede hun med børnebogen Nørd eller nar og har siden udgivet en række bøger til børn, unge og voksne. Hendes seneste udgivelse er voksenbogen Havheksen.

Velturneret feelgood-roman fyldt med elskelige personer, et faldefærdigt hus på landet, et aflåst skrivebord, den store kærlighed ... og en sød og pjusket herreløs hund.

OMFANG: 320 SIDER FORMAT: 14,0 X 22,0 CM – HÆFTET MED FLAPPER PRIS: 250 KR. ISBN: 978-87-400-8628-7


POLITIKENS FORLAG

SKØNLITTERATUR • MAJ • NYHEDER

79
82

NYHEDER • MAJ • SKØNLITTERATUR

POLITIKENS FORLAG

ANN E-GRETHE BJARUP RIIS OG THOMAS RYDAHL

E G E S KO V- S E R I E N UNDER UDVIKLING TIL T V- S E R I E

AF SAM PRODUCTIONS

Første bog i ny storslået historisk romanserie

( B O R G E N , K A S TA N J E M A N D E N , O R K E S T R E T, S YG E P L E J E R S K E N )

Inspireret af populære tv-serier som Matador, Downton Abbey og Upstairs, Downstairs lancerer Politikens Forlag i 2024-2026 en storstilet og bredt favnende romanserie om menneskene på og omkring slottet Egeskov på Fyn i slutningen af 1800-tallet. Første bog i serien, Ulykkens år, åbner i 1874. Slottet er på den anden ende. Det syder i køkkenet, og der er et leben op og ned ad trapperne. I aften skal Jessies storebror forloves og familiens fremtid sikres. Det er en glædens dag. Men Jessie er vågnet med et sug i maven. Noget er galt, hun ved det bare. Hun når lige at love sit eget hjerte bort til den lokale præstesøn, da ulykken indtræffer. Storebroren bliver fundet livløs i voldgravens kolde vand. Det tragiske dødsfald katapulterer slottets beboere, høj som lav, ud på nye livsbaner. Ikke mindst Jessie, som nu står til at blive Egeskovs enearving, med alt hvad det indebærer af forventninger om et adeligt giftermål. Også nede i køkkenet skaber den skæbnesvangre dag dønninger, særligt for nyansatte Oda, der kæmper for at finde fodfæste blandt de intrigante tjenestepiger. Og allernederst i hierarkiet hvirvles staldknægten Stig med

ind i herskabets drama, da han i al hemmelighed bliver sat til at overbringe et kærlighedsbrev. Et trekantsdrama er under opsejling. Ulykkens år er en sprudlende kærlighedshistorie, der udspiller sig på slottet på Fyn. I de følgende bøger kommer entouraget fra Egeskov også ud i resten af landet og i verden, fra Odense og København til London og Paris. Som læser kan du se frem til underholdning i særklasse.

Til alle, der godt kan lide Matador, Downton Abbey og Badehotellet.

OMFANG: 400 SIDER FORMAT: 14,5 X 22,0 CM – HARDCOVER MED SMUDSOMSLAG PRIS: 320 KR. ISBN: 978-87-400-7753-7

Inspireret af virkelige hændelser på og omkring Egeskov på Fyn. Velfortalt og underholdende roman om en begivenhedsrig periode i dansk historie.


POLITIKENS FORLAG

FIKTION • MAJ • NYHEDER

83


84

NYHEDER • MAJ • SKØNLITTERATUR

POLITIKENS FORLAG

ANN E-GRETHE BJARUP RIIS OG THOMAS RYDAHL

E G E S KO V- S E R I E N

Vi puster liv i skæbner og personligheder Egeskov-serien er et storladent drama, der udspiller sig i en periode af danmarkshistorien, vi ellers ikke har hørt så meget om. Den er baseret på virkelige begivenheder, naturligvis krydret med en masse fiktion og dramatiske twists. De tre bøger er skrevet af Anne-Grethe Bjarup Riis og Thomas Rydahl og udviklet i samarbejde med Politikens Forlag. I et unikt samarbejde mellem os forfattere, forlaget og Egeskov Slot har vi skabt en medrivende og spændende fortælling om mennesker, magt og kærlighed – fra en tid i Danmarks historie, som de færreste af os kender særligt godt. Vi har været så privilegerede at få lov at dykke ned i Egeskovs ægte historie – og med fiktionens kraft har vi pustet liv i de skæbner og spændende personligheder, der tegner et stærkt portræt ikke blot af Egeskov, men af datidens samfund og tidsånd. Vi glæder os helt ustyrligt til at dele vores fortælling med jer læsere og håber, I vil tage godt imod Jessie, Oda, Stig, Frantz og alle de andre."

Det er en omfattende og berigende proces at skrive om livet på Egeskov Slot, for det vrimler med fantastiske historier og utrolige anekdoter, og dem dykker vi ned i, så læseren bliver båret tilbage og mærker danmarkshistoriens vingesus set fra både adelen og stuepigens perspektiv. Vores fornemmeste opgave er at vække de historiske karakterer til live, så vi mærker, at det er mennesker af kød og blod, som både fejler og vinder, elsker og forråder. Vi skal føle med dem, når de oplever sorger, heppe på dem, når de tør gå forrest mod strømmen, og vi skal elske dem, når de viser empati og kærlighed.

THOMAS RYDAHL, FORFATTER

OM FORFATTERNE Anne-Grethe Bjarup Riis (f. 1965) er forfatter, skuespiller, filminstruktør og foredragsholder. Uddannet på Statens Teaterskole 1992 og har spillet et utal af roller på både teater, tv og film. Hun debuterede som forfatter i 2009 og har siden skrevet fire romaner, senest I guds rige (2020) om sin egen opvækst og sin søns kræftforløb. Anne-Grethe står desuden bag filmsucceserne om Hvidstengruppen.

Thomas Rydahl (f. 1974) er uddannet fra Forfatterskolen og debuterede i 2014 med krimien Eremitten, der bl.a. indbragte ham BogForums Debutantpris. Siden har han udgivet mere end fem romaner, der er udkommet i flere lande og solgt til film- og serieproduktion.

Hvad der foregår på Egeskov Slot i 1800-tallet er hæsblæsende, et spejl på danmarkshistorien, fortalt gennem den farverige og privilegerede adel ned til de hårdtarbejdende ansatte. Et episk drama midt i det moderne gennembrud, med elskelige karakterer, der lever og kæmper for det, de tror på." ANNE-GRETHE BJARUP RIIS, FORFATTER


SKØNLITTERATUR • MAJ • NYHEDER

85

FOTO: © DITTE CAPION/ARTVAERK

POLITIKENS FORLAG


86

NYHEDER • MAJ • SKØNLITTERATUR

POLITIKENS FORLAG

U D KO M M E R

21. MAJ

2 0 24

BOG 2 FORÅRET

2025


POLITIKENS FORLAG

SKØNLITTERATUR • MAJ • NYHEDER

BOG 3 FORÅRET

2026


88

NYHEDER • MAJ • KRIMI/SPÆNDING

POLITIKENS FORLAG

JULIE HASTRUP

FREMMED

Rebekka Holm er tilbage! Fremmed er tiende selvstændige bind i serien om drabsefterforsker Rebekka Holm – en nervepirrende krimi om tilhørsforhold og identitet, og om hemmeligheder så dybe, at mord kan synes eneste udvej. Den danske billedkunstner Estrid Mørk findes hængt i sit hjem på Isle of Skye, og det lokale politi fastslår, at hun har begået selvmord. Ramt af sorg over sin mors død rejser hendes unge datter Lea til den skotske ø for at bringe orden i morens efterladte ejendele og få solgt huset, Oona’s Place. Lea har svært ved at finde ro, føler sig iagttaget og utryg i den rå og vilde natur, og hun kæmper med at forstå hvorfor moren, der oplevede stor succes med sine landskabsmalerier, skulle tage livet af sig i det hus, hun har talt så begejstret om. Da Lea tilfældigt finder et trusselsbrev sendt til moren, opsøger hun Rebekka Holm, som hun har mødt i flyet på vej mod Skotland.

Rebekka er sendt på tvungen orlov af Politigårdens nye drabschef, og får en stærk mistanke om, at det lokale politi har lukket sagen for hurtigt, og at Estrid sandsynligvis er offer for en forbrydelse. For hvem er den gådefulde mand, der dukker op ved Oona’s Place uden at give sig til kende overfor Lea? Og hvorfor påstår øens beboere, at der hviler en forbandelse over det lille afsidesliggende stenhus? Rebekka Holm kaster sig over sagen, der måske trækker tråde tilbage til et ungt pars død på øen mere end tredive år tidligere.

Pre s s e n s k rev o m t id lig e re R e b e k k a Ho lm - b ø g e r :

HHHHH

"Plottet i højsædet og fuld far t over feltet.” BO GR UMME T

HHHHH N O R DJYS KE S T IFTS T IDE N DE

HHHHHH S Ø N DAG

”En krimi der har det hele.” WE E KE N DAVIS E N

HHHHH

”Spændende og elegant komponeret.” DAGBL A DE N ES BUR E A

” Velskrevet, elementær spænding.” PO LIT IKE N

ªªªªª

"Veloplagt krimi.” FE MIN A

FOTO: STEEN EVALD

OM FORFATTEREN Julie Hastrup (f. 1968) er forfatter og uddannet journalist, bor i København og har tidligere arbejdet på TV2Lorry og DR. Hun debuterede i 2009 med En torn i øjet, første bind i serien om drabsefterforsker Rebekka Holm, og der er hidtil udkommet i alt ni bind i serien, senest Kryb i 2022.

OMFANG: 400 SIDER FORMAT: 14,5 X 22,0 CM – HARDCOVER MED SMUDSOMSLAG PRIS: 320 KR. ISBN: 9788740077704


POLITIKENS FORLAG

KRIMI/SPÆNDING • MAJ • NYHEDER

d e m E M r f TIENDE BIND I SERIEN OM

REBEKKA HOLM

EN R EB EK K A H O L M -KRIM I POLITIKENS FORLAG

89


90

NYHEDER • MAJ • SKØNLITTERATUR

POLITIKENS FORLAG

AMOR TOWLES

ET SPØRGSMÅL OM DANNELSE

Cocktails, krystalglas og glamour i 1930'ernes New York Tag med tilbage, hvor det hele startede for bestsellerforfatteren Amor Towles. Debuten fra 2011 følger en ung, kompromisløs kvinde gennem et skelsættende år i 30’ernes New York, hvor hun må lære at begå sig blandt byens rige og berygtede borgere. New York, Nytårsaften 1937. Katey Kontent, 25-årig sekretær på Wall Street, fejrer årets sidste aften på en snusket jazzklub i Greenwich Village, da Tinker Grey, en verdensvant, velhavende og charmerende bankmand træder ind i lokalet og sætter sig ved nabobordet. Et tilfældigt møde, som skal vise sig at blive et vendepunkt i tilværelsen for dem begge. Igennem et år følger vi Kateys færden i den glitrende nye omgangskreds, der består af Condé Nast-folk, smarte beboere på

Upper East Side, mangemillionærer og en enke, der er langt fremme i skoene. Men gennem glitter og glamour kan også anes aftegningerne af misundelse, illoyalitet og begær, der gemmer sig under overfladen. Et spørgsmål om dannelse er en sprudlende skildring af New York i tiden efter Depressionen, hvor kontraster og krystaller for en stund stjæler en ung kvindes hjerte.

Pre s s e n s k rev o m Et spørgsmål om dannelse: ” Towles genopliver stemningen fra en sor t/hvid-film på Manhattan under den gyldne tidsalder.” T HE N E W YO R K T IMES BO O K R E VIE W

”Sæt noget Billie Holiday på,mix en dr y mar tini og fordyb dig i Katey Kontents begivenhedsrige liv.” PE O PLE

“ Vittig, velskrevet og smækfuld af mørke intriger, stilistiske detaljer og en heltinde a la Katharine Hepburn.” T HE GUA R DIA N

FOTO: KLAUS VEDFELT

OM FORFATTEREN Amor Towles er født og opvokset i Boston, Massachusetts, og har en MA i engelsk litteratur fra Stanford University. Han arbejdede i finanssektoren på Manhattan i mere end tyve år, inden han i 2011 debuterede med romanen Et spørgsmål om dannelse, der modtog den franske Prix Fitzgerald. En gentleman i Moskva, forfatterens anden roman, lå på New York Times’ bestsellerliste i mere end to år. På dansk er senest kommet roadtrip-romanen Lincoln Highway. Amor Towles bor på Manhattan med sin familie.

#1 New York Times-bestsellerforfatter. Towles’ romaner er solgt i over 6 millioner eksemplarer og udkommer i mere end 35 lande. ORIGINALTITEL: RULES OF CIVILTY, 2011 OVERSÆTTER: LISE RIFBJERG OMFANG: 375 SIDER FORMAT: 14,5 X 22,0 CM - HÆFTET MED FLAPPER PRIS: 200 KR. ISBN: 978-87-400-9105-2


POLITIKENS FORLAG

HH H H H

SKØNLITTERATUR • MAJ • NYHEDER

ªªªªªª

91

HHHHH HHHHH

DAGBL ADENES BUREAU

FEMINA

BERLINGSKE

JYLL ANDS-POSTEN

OM EN GENTLEMAN I MOSKVA

OM EN GENTLEMAN I MOSKVA

O M EN GENTLEMAN I MOSKVA

O M LINCOLN HIGHWAY


92

NYHEDER • MAJ • SKØNLITTERATUR

C&K

ANTHONY PASSERON

SOVENDE BØRN

”Storslået (…) stærk og rørende.” – Annie Ernaux

Sovende børn er en sand historie. Et indlevende vidnesbyrd om aids-epidemien i 80’ernes Frankrig. En familietragedie. Og et eklatant spændende indblik i forskning som prestigefyldt kapløb, dengang hiv-virussen skulle kortlægges. Désiré vokser op i en slagterfamilie i Sydfrankrig. Da han i starten af 80'erne smittes med hiv via en heroinkanyle, står såvel familie som samfund magtesløse over for den altfortærende sygdoms hærgen. Fyrre år efter sin onkel Désirés død beslutter Anthony Passeron sig for at genåbne det gamle familiesår. Han har et ønske om at forstå sin onkels ensomhed og den påførte skam i en tid, hvor smittede blev behandlet som pariaer, og troen på en kur var ikke-eksisterende. Men det, der åbenbarer sig, er mere end blot en familiehistorie. Det er også en afslørende undersøgelse af

den udbredte brug af hårde stoffer i 80’ernes Sydfrankrig, hvor unge mennesker lå som sovende børn, bedøvede på gaden. Det er historien om det intense forskningskapløb for at finde en kur og det anspændte forhold mellem det franske hold af læger, der var de første til at opdage hiv, og de amerikanske forskere, der var overbevist om, at franskmændene tog fejl. Sovende børn er en roman til pandemiens tidsalder. Et rørende portræt af ofrene, heltene og de magtesløse i et mørkt kapitel i Frankrigs og verdens historie, hvor virussens natur var en gåde for alle.

Pre s s e n s k rev o m Sovende børn: ”Dybt bevægende.” MA DA ME FIGA R O

”Bevægende debutroman af en for fatter i fuld kontrol over sit materiale.” LE MO N DE

”En fantastisk roman, der er båret af et præcist og nøgternt sprog.” MAGA ZIN E LIR E

"En original og inderlig roman." L A R E PUBBLICA

"G rundig og over vældende." DE VO LKS R A N T

"En smuk roman." CO R R IE R E DE LL A S E R A

Solgt til udgivelse i 16 lande. Prisvindende debut.

FOTO: COLUMBUS LETH

Til læsere af Annie Ernaux. OM FORFATTEREN Anthony Passeron (f. 1983) er opvokset i Nice. Han underviser i litteratur på en folkeskole i Paris’ forstæder. Sovende børn er hans første roman.

ORIGINALTITEL: LES ENFANTS ENDORMIS, 2023 OVERSÆTTER: RASMUS STENFALK OMFANG: 225 SIDER FORMAT: 13,5 X 21,0 CM – HÆFTET MED FLAPPER PRIS: 300 KR. ISBN: 978-87-400-8293-7


C&K

SKØNLITTERATUR • MAJ • NYHEDER

Roman

C&K

Sovende børn VINDER

af Prix Première Plume

VINDER

af Priz Wepler

Anthony Passeron

På dansk ved Rasmus Stenfalk

LONGLISTED til Prix Fnac LONGLISTED til Prix Decembre

93


94

NYHEDER • MAJ • BØRNEBØGER

POLITIKENS FORLAG

JACOB WEINREICH

S K Y F O L K E T, B I N D 1 : K R I G E R P I G E N

Virkeligheden viser sig at være helt anderledes for Olivia, end hun har troet hele sit liv Krigerpigen er en dramatisk og tempofyldt identitetshistorie om en teenagepige, der får hele sit liv vendt på hovedet. Den 14-årige Olivia er en helt almindelig pige i ottende klasse, der bor med sine forældre i Århus. En dag på vej hjem fra skole bliver Olivia antastet af en gammel mand, der siger, hun slet ikke hedder Olivia men Aiyana. Hun er i stor fare, siger den gamle mand og griber fat i hendes arm. Olivia tror selvfølgelig, at manden er tosset og skynder sig væk. Men mandens ord er svære at slå ud af hovedet – og snart får Olivia en voksende fornemmelse af, at nogen holder øje med hende. Det hele kulminerer på en lejrtur med klassen, hvor Olivia under et natløb i skoven pludselig bliver angrebet af en usynlig fjende.

Olivia flygter gennem skoven – og da hun er tilbage i hytten opdager hun, at der sidder en lille pil i hendes skosål. Måske en pil afsendt fra et pusterør. Herfra ændrer alt sig i Olivias liv, da hun snart finder ud af, at den gamle mand talte sandt. Intet i Olivias liv er som hun troede – og for at overleve i en verden, der pludselig er fyldt med livsfarlige fjender, må hun finde en styrke, hun ikke vidste, hun besad. Olivia på 14 har altid troet, at hun er en helt almindelig pige fra Aarhus, indtil hun opdager, at hun er en latinamerikansk krigerpige på flugt – og pludselig er den kendte

hverdag med skolen, klassefester, veninder og umulige forældre, forvandlet til et hæsblæsende eventyr, hvor farerne lurer overalt – og hvor Olivia er tvunget til at vise, hvem hun er, og hvad hun er gjort af.

LÆSEVEJLEDNING – hvad er der i?

9+ FAMILIE SPÆNDING OM FORFATTEREN Jacob Weinreich er forfatter til en lang række børne- og ungdomsbøger, romaner og krimier, bl.a. den filmatiserede serie Monsterjægerne, serierne Kaptajn Blodskæg, Skorpionen, Drømmeværelset og Gyserklubben. Yderligere har han skrevet manuskripter til film og tv-serier.

SAMMENHOLD FANTASY OMFANG: 224 SIDER FORMAT: 14,0 X 22,0 CM – HÆFTET MED FLAPPER PRIS: 200 KR. ISBN: 978-87-400-4158-3


POLITIKENS FORLAG

BØRNEBØGER • MAJ • NYHEDER

95

A F F OR FAT T E R E N T I L MONSTERJÆGERNE OG KAPTAJN BLODSKÆG


96

NYHEDER • MAJ • UNGDOMSBOG

POLITIKENS FORLAG

MAI VIUM

GUIDE TIL VOKSENLIV

Praktisk, god og virkelig sjov: Alt du skal vide for at klare dig selv! Uundværlig og uimodståelig håndbog i alt fra badeværelsesafkalkning til SU-lån, skrevet så du pludselig får lyst til at læse mere om lejeloven. Velkommen til en bog om de mest kedelige emner, du kan forestille dig. Faktisk så kedelige, at du højst sandsynligt ikke har spildt mange minutter på at sætte dig ind i dem. Dog er vores samfund skruet sammen på en sådan måde, at du vil få svært ved at undgå dem. Du kan gøre et forsøg, men det vil kræve, at du øjeblikkeligt klipper dit sygesikringskort over, flytter til Papua New Guinea og undgår al kontakt med den øvrige civilisation resten af dine dage. Efter en uges tid med bølgeskvulp og brøleabeskrig vil du formodentligt ønske, du havde taget kampen op og blot læst denne bog i stedet.

Kort sagt er Guide til Voksenliv en hjælp til at blive et selvstændigt voksent menneske – eller så godt som det nu kan lade sig gøre. Her får du en introduktion til det univers af nye dagligdagsbegreber, der venter på den anden side af myndighedsalderen.

ÅRE TS STU DE N TE RGAV E

Bogen kan læses fra ende til anden, men fungerer også ideelt som opslagsværk, når du står og mangler viden om boligstøtte, bilforsikring, eller hvordan du bedst udnytter din fryseboks. Det er den oplagte flytte-hjemmefra-gave til en ung, eller mental ung, person.

Fyldt med humor og gode råd. Perfekt gavebog!

FOTO: PRIVATFOTO

Til studenten. Til alle der skal til at flytte hjemmefra – eller alle os, der stadig ikke kan forstå vaskemærkerne i tøjet. OM FORFATTEREN Mai Vium (F. 2000) har en BA i antropologi fra Aarhus Universitet og har selv prøvet at vaske tøj.

OMFANG: 128 SIDER FORMAT: 12,5 X 20,0 CM – HARDCOVER PRIS: 180 KR. ISBN: 978-87-400-8966-0


POLITIKENS FORLAG

UNGDOMSBOG • MAJ • NYHEDER

97


Juni100

NYHEDER • JUNI • PSYKOLOGI/PSYKISK SUNDHED

POLITIKENS FORLAG

SUSAN HART I SAMARBEJDE MED ANNE MET TE FUT TRUP

FØLELSER

Følelser kan udvikles Kampen mod mistrivsel og rejsen mod at få det bedre begynder med at forstå og håndtere sine følelser. I sin nye bog Følelser – din oversete superkraft trækker klinisk psykolog, Ph.d. og forsker Susan Hart følelserne ud af skyggen og giver dem en hædersplads i kampen mod den alt for udbredte mistrivsel blandt både børn og voksne. Samfundets krav om perfektion og præstation beskyldes ofte for at være årsag til vores stigende mistrivsel. Derfor forsøger vi at neddrosle kravene til hinanden og omforme rammerne. Men hvad nu hvis vi overser noget i vores kamp mod stress og angst, der er endnu vigtigere, nemlig vores følelser? Evolutionen har givet mennesket en medfødt gave, som ingen andre dyr

på planeten har. Udover at tænke og bruge kroppen har vi evnen til at udvikle vores følelser og knytte os til hinanden. Desværre er der i vores samfund mere prestige i at være klog og stærk end følsom. Men hvis vi ikke lærer at håndtere vores egne og andres følelser, kan vi ikke møde hinanden med empati og medfølelse. Og hvis vi ikke føler os mødt, hørt og anerkendt, bliver vi urolige, vrede, triste eller psykisk ustabile. Det fører til dårlig trivsel.

I Følelser – din oversete superkraft omsætter Susan Hart 30 års studier og erfaring til konkrete hverdagstemaer. Den første bog på dansk om følelser som menneskets sociale superkraft. Første bog på dansk om betydningen af empati.

Susan Hart guider læseren til at vende denne udvikling og til aktivt at fremme egen trivsel ved at lære at forstå og håndtere sine følelser.

FOTO: PRIVATFOTO

OM FORFATTERNE Susan Hart er cand.psych., Ph.d., forsker og specialist og supervisor i børnepsykologi og specialist i psykoterapi. Har været leder af et kommunalt familiebehandlingscenter og arbejdet på børnepsykiatrisk afdeling. Er i dag selvstændig psykolog og har i tidens løb superviseret forskellige faggrupper, der arbejder med børn, voksne og familier. Derudover holder hun mange kurser og foredrag over hele Skandinavien og har startet kursusfirmaet Docenten.dk. Er forfatter til en lang række bøger omkring neuroaffektiv udviklingspsykologi, som er oversat til flere sprog.

Anne Mette Futtrup er journalist, forfatter og redaktør og har været medforfatter til en lang række bøger inden for det populærvidenskabelige område.

OMFANG: 240 SIDER FORMAT: 15,1 X 20,0 CM – HÆFTET MED FLAPPER PRIS: 270 KR. ISBN: 978-87-400-7930-2


POLITIKENS FORLAG

PSYKOLOGI/PSYKISK NONFIKTION SUNDHED • SEPTEMBER • JUNI • NYHEDER

101


102

NYHEDER • JUNI • BIOGRAFI OG ERINDRING

POLITIKENS FORLAG

KRISTINA SCHOU MADSEN I SAMARBEJDE MED JOHANNE RAMSKOV ERICHSEN

LØBER FOR LIVET

Jagten på meningen med livet Der er flowet. Der er flugten. Og der er frigørelsen. Det hele smelter sammen i de ekstreme løb, Kristina Schou Madsen deltager i. Kristina Schou Madsen er verdens hurtigste kvinde til toppen af Kilimanjaro, hun har verdensrekorden i at løbe syv maratoner på syv dage på syv kontinenter, og så er hun den eneste i verden, der har vundet alle fire løb i en serie af verdens hårdeste etapeløb; i Amazonas fugtige jungle, i Namibias glohede ørken, i Sveriges iskolde Lapland og i Kirgisistans ubarmhjertige bjerge. Smerte og ubehag er uundgåeligt i de løb, hun deltager i. Ligesom det har haft en betydelig plads i hendes opvækst. Men det gør hende ikke noget. For det er der – når hun

løber i ekstreme omgivelser – at hun bliver så fysisk og mentalt presset, at hun finder ind til kernen af, hvem hun er, og hvad hun er i stand til.

løb i tårnhøje bjerge med madforgiftning, og om at falde gennem isen under 230 kilometers løb i minus 40 grader. Og alligevel komme først. Først af alle.

Kristina jagter flowet. Hun løber efter meningen. Og hun løber fra det hele. Fra mændene og kvinderne, hun konkurrerer mod, og fra en opvækst med psykisk sygdom, vold, svigt og alkoholmisbrug. Hun løber for at vinde. Og det gør hun for det meste.

Men den handler også om, hvilket menneske, Kristina ønsker at være, og hvordan løb viser hende vejen derhen. Og så handler den om tomhed. For hvad gør en ekstremløber egentlig, når der ikke er flere ekstreme løb i horisonten?

Denne bog handler om at løbe for livet. Om at vinde 200 kilometers

Kristina Schou Madsen (f. 1985) er professionel løber, iværksætter og foredragsholder. Hun er uddannet lærer og har desuden en bachelor i Informationsvidenskab med sidefag i Idræt fra Københavns Universitet. Kristina lever i dag af sin sport, hvor hun har vundet nogle af verdens hårdeste etapeløb og har flere rekorder bag sig. FOTO: MIKKEL BEISNER

FOTO: CAMILLA UTKE SCHIØLER

OM FORFATTERNE

Johanne Ramskov Erichsen (f. 1987), uddannet journalist, har primært arbejdet som skrivende journalist for bl.a. Dagbladet Information, Dagbladet Politiken, Berlingske Tidende og DR. Ligesom hun har været ansat på ungdomsmediet VICE og Fagbladet Journalisten og senest tv-programmet Tæt på sandheden.

OMFANG: 304 SIDER FORMAT: 17,0 X 24,5 CM – HARDCOVER PRIS: 270 KR. ISBN: 978-87-400-8971-4


POLITIKENS FORLAG

BIOGRAFI OG ERINDRING • JUNI • NYHEDER

KRISTINA LØBER FOR LIVET SCHOU MADSEN

KENDT FRA TV 2’S KORPSET

FORTALT TIL

JOHANNE RAMSKOV ERICHSEN

P O LI T I K EN S F O R L A G

103


104

NYHEDER • JUNI • KRIMI/SPÆNDING

POLITIKENS FORLAG

DENNIS JÜRGE NSEN

ORMEGÅRDEN

Det umage makkerpar Teit & Lehmann er tilbage Tredje bog i Dennis Jürgensens populære serie trækker et blodigt spor efter en gal knivmorder. 46. Så mange knivstik er en ung kvinde skamferet med, da hun bliver fundet en smeltende varm sommerdag på Vestre Kirkegård i København. Et opsigtsvækkende bestialsk drab, men også bemærkelsesværdigt, fordi andre besynderlige dødsfald har ramt de europæiske hovedstæder. Fællesnævneren viser sig at være et ur. Det populære Clock Queen armbåndsur, skabt af det danske familieforetagende Watch It. Rygterne løber stærkt på nettet. Ejere af Clock Queen-ure risikerer at dø eller rammes af tragisk ulykke. Overtro, vandrehistorier eller blodig sandhed?

Kriminalassistent Lykke Teit og hendes tyske kollega fra Flensborg, Rudi Lehmann, sættes på sagen. Sideløbende med dette bliver Lykke kontaktet af en mand, der påstår at kende den person, som var skyld i hendes datters død seks år tidligere. Et traume, der forståeligt nok har hjemsøgt hende. Nu øjner hun en mulighed for endelig at få retfærdigheden til at ske fyldest og lagt fortiden bag sig. Men det koster. Ikke mindst på det personlige plan. For hvor langt er Lykke villig til at gå? Og har hun Rudis opbakning?

Pre s s e n s k rev o m Mand uden ansigt :

HHHHH

"En for fatter, som mestrer sine virkemidler suverænt." DAGBL A DE N ES BUR E AU

HHHHH

"En veldrejet krimi." S Ø N DAG

Pre s s e n s k rev o m Bloddue :

HHHHH

"Dennis Jürgensen gør det igen: Bloddue er en fremragende krimi." DAGBL A DE N ES BUR E AU

HHHH

"Elegant konstrueret ... godt krimihåndværk!" E KS T R A BL A DE T

FOTO: LES KANER

OM FORFATTEREN Dennis Jürgensen (f. 1961) debuterede i 1981 med ungdomsromanen Kærlighed ved første hik og har siden udgivet mere end 60 bøger primært til børn og unge. I 2014 skiftede han genre som krimiforfatter og debuterede i 2021 på Politikens Forlag med Mand uden ansigt. Siden er kommet bogen Bloddue (2022), der er andet selvstændige bind i serien om efterforskerne Teit og Lehmann. Serien er solgt til flere lande.

Til læsere af f.eks. Michael Katz Krefeld og Jens Henrik Jensen. Dennis Jürgensen er kæmpe Stephen King-fan, og det har smittet af på hans årelange forfatterskab. Til læsere, der godt kan lide krimi tilsat gys. OMFANG: 450 SIDER FORMAT: 14,5 X 22,0 CM – HARDCOVER MED SMUDSOMSLAG PRIS: 320 KR. ISBN: 987-87-400-8133-6


POLITIKENS FORLAG

KRIMI/SPÆNDING • JUNI • NYHEDER

KRIMI

POLITIKENS FORLAG

105


106

NYHEDER • JUNI • KRIMI/SPÆNDING

POLITIKENS FORLAG

JACOB WEINREICH

GRIB MIG, SAGDE DØDEN

Latinamerikansk dødsmagi møder socialrealistiske Aarhus Flere skæbnesvangre drab i Aarhus viser sig at have berøring med en mystisk, mexicansk dødskult i hastig fremvækst. Den 48-årige drabsefterforsker hos Aarhus Politi, Adam Walter, kæmper med at få sit privatliv på ret køl, efter at beskyldninger om krænkelser har fået ham suspenderet. For at få tiden til at gå graver han sig ned i uopklarede drabssager og begynder at frekventere den lokale kirke. Her møder han præsten Marie Holm, som han knytter et stærkt bånd til.

Samtidig opsøges Marie af en anonym mand, som ønsker at sone sine synder, fordi han har gjort frygtelige ting. Maries sjælesorgsarbejde og Adams efterforskning viser sig at have én ting til fælles: En lille figur, La Santa Muerte – Dødens Helgeninde – som trækker tråde til en hurtigvoksende, latinamerikansk religion, der tilbeder Døden.

Grib mig, sagde Døden er en krimi om en morder og en række uopklarede drab. Om en mand, der efter voldsomme beskyldninger får sin tilværelse trukket væk under sig. Om at miste troen og finde den igen. Troen på systemet, på livet, på kærligheden – og troen på, at sandheden i sidste ende vil sejre.

Eksotisk mystik og uhyggelig folklore i et socialrealistisk Aarhus. For alle, der kan lide en spændende, vedkommende krimi om tro, håb, tab og kærlighed.

FOTO: LES KANER

OM FORFATTEREN Jacob Weinreich (f. 1972) er uddannet på Aarhus Universitet og Den Danske Filmskole. Debuterede som romanforfatter i 2001, og har siden udgivet romaner, børnebøger, ungdomsbøger og krimier, blandt andet under pseudonymet A.J. Kazinski, samt skrevet manuskripter til film og tv-serier.

Fra en bestsellerforfatter, hvis bøger er udgivet i 26 lande og har solgt over 400.000 bøger i Danmark. OMFANG: 368 SIDER FORMAT: 14,0 X 22,0 CM – HÆFTET PRIS: 300 KR. ISBN: 978-87-400-8432-0


POLITIKENS FORLAG

KRIMI/SPÆNDING • JUNI • NYHEDER

107

F Ø RS T E B IN D I EN N Y K RIM IS ERIE O M B ETJ EN T EN A DA M WA LT ER O G P RÆS T E N M A RIE H O L M .


108

NYHEDER • JUNI • SKØNLITTERATUR

POLITIKENS FORLAG

ALICE ELLIOT DARK

L I V E T PÅ F E L L O W S H I P P O I N T

To kvinder, otte årtier, utallige historier, sorger og glæder En medrivende fortælling om evige somre på en uberørt plet ved Maines kyst og et livslangt venskab mellem to kvinder. Den berømte børnebogsforfatter Agnes Lee er fast besluttet på at skrive sidste del af sin uhyre populære romanserie og dermed sikre sit eftermæle. Hun er også fast besluttet at redde sin elskede halvø Fellowship Point ved Maines kyst, men først skal hun overtale de andre aktionærer til at gå imod de stort anlagte udviklingsplaner for det naturskønne område. Og en af aktionærerne er hendes livslange ven og nabo, Polly. Polly Wister har levet et helt andet liv end Agnes. Hun er velhavende, har børn og er gift med en opblæst filosofiprofessor. Hun stræber efter skønhed og harmoni i sit hjem, sine venskaber og i sin familie. Men i spørgsmålet om jorden på

Fellowship Point opdager Polly, at hendes loyalitet er splittet mellem venskabet med Agnes og hendes tre sønners ønsker, alt imens hun ikke aner, hvad hun selv drømmer om. Agnes’ planer bliver yderligere forplumret, da en fremtrædende ung redaktør ved navn Maud Silver gør det til sit erklærede mål at overtale Agnes til at skrive sine erindringer. Agnes’ modstand kan ikke forhindre dybt begravede minder og hemmeligheder i at komme for en dag. Hemmeligheder, som vil få omfattende konsekvenser for alle. Livet på Fellowship Point er en rig roman, der emmer af vid og visdom.

Pre s s e n s k rev o m Livet på Fellowship Point: "Et 600 siders kærlighedsbrev til kvinder, der eminent indfanger skønheden og kompleksiteten i kvinders venskab." S HE LF AWA R E N ESS

"Alt i denne bog er en fornøjelse ..." T HE N E W YO R K T IMES

"Superb." T HE WA LL S T R E E T JO UR N A L

"En storslået bedrift." T HE BO S TO N GLO BE

"Fejrer kvinders venskab ... usædvanlig bedrift." PUBLIS HE R S WE E KLY, S TA R R E D

Udråbt som en af årets bedste bøger af bl.a. NPR, Kirkus Reviews og Time Magazine.

FOTO: BEOWULF SHEEHAN

Til læsere, der elsker Ferrantes Napoli-kvartet, Howards End og Elizabeth Strout. OM FORFATTEREN Alice Elliot Dark debuterede i 1991 og har siden skrevet to romaner i starten af 00’erne. Hendes novellesamling In the Gloaming blev filmatiseret af HBO. Hun har skrevet essays for blandt andet The New York Times og The Washington Post.

Til læsere, der elsker at flytte ind i en roman. ORIGINALTITEL: FELLOWSHIP POINT, 2022 OVERSÆTTER: AGNETE DORPH STJERNFELT OMFANG: 640 SIDER FORMAT: 15,1 X 22,8 CM – HÆFTET MED FLAPPER PRIS: 350 KR. ISBN: 978-87-400-8250-0


POLITIKENS FORLAG

SKØNLITTERATUR • JUNI • NYHEDER

Livet på

Fellowship Point ALICE ELLIOT DARK

Roman

På dansk ved Agnete Dorph Stjernfelt

Politikens Forlag

109


110

NYHEDER • JUNI • BØRNEBØGER

POLITIKENS FORLAG

TIM PROBERT

L I G H T FA L L 2 : I F U G L E N S S K YG G E

Fantasy, spænding og de flotteste tegninger! Andet bind i ny eventyrlig graphic novel serie til de 8-12-årige. Den lækreste graphic novel-serie. Til alle børn (og voksne), der elsker fantasy, eventyrlige rejser og umage makkerpar, der kæmper for at redde deres verden. Lightfall er en vildt charmerende serie om store eventyr og særlige venskaber – fortalt med både humor og masser af action. Bea og Cad drager videre på deres færd gennem Irpas magiske verden for at standse Kest, den mytiske fugl, der stjal solen.

Her er spænding, mystiske skabninger og dramatiske kampe, og bøgerne er perfekte til alle dem, der elskede Amulet-serien. Det er underholdende og sjovt, og bøgernes smukke tegninger og bevægende personskildringer hæver dem op over de fleste lignende udgivelser. Dette er andet bind i Lightfall-serien.

Spænding, venskab, humor og de flotteste tegninger. Til alle, der slugte Amulet og vil have mere. Elsket og rost af læsere i mange lande, rating på 4,4 på Goodreads og vinder af flere priser.

LÆSEVEJLEDNING – hvad er der i?

8+ VENSKAB SPÆNDING

FOTO: PRIVAT FOTO

OM FORFATTEREN Tim Probert er forfatter og illustrator og har blandt andet været med til at farvelægge Amulet-serien. Ud over at tegne og skrive bøger laver han projekter for Nickelodeon, Coca-Cola, Kellogg's, Candy Crush og er art director på animationsstudiet Aardman Nathan Love. Han bor i New York sammen med sin kone og to katte.

FANTASY SAMMENHOLD OMFANG: 256 SIDER FORMAT: 15,1 X 21,6 CM – HÆFTET PRIS: 200 KR. ISBN: 978-87-400-8575-4


POLITIKENS FORLAG

BØRNEBØGER • JUNI • NYHEDER

111


112

NYHEDER • JUNI • BØRNEBØGER

POLITIKENS FORLAG

THOMAS SKOV, EMILIE BRUHN OG MARTIN SOMMER

SNIP SNAP SNORK – SOMMERHISTORIER FRA SOVGODTERSGADE

Det er blevet sommer i Sovgodtersgade Historier og sange med masser af sol og sommer fra alle børns yndlingsgade – krydret med feriestemning fra den store verden. I den tredje bog i Snip Snap Snork-universet finder vi ti dejlige historier fra en sommervarm Sovgodtersgade – og fra nogle af alle de steder, hvor ungerne fra Sovgodtersgade er taget hen på sommerferie. Her er regnvejr i byen, et særligt tæppe fra en tyrkisk bazar, biltur i Sverige og en masse andre hyggelige historier og ikke mindst skønne sange, der er fyldt med sommervibes og inspiration fra hele verden. Som altid er sangene lette at synge med på for både børn og voksne. Alle bogens historier er korte

afsluttede fortællinger, der kan læses uafhængigt af hinanden på samme måde som sangene også kan stå alene. Alle numre vil desuden kunne findes på diverse musikstreamingtjenester, så de kan lyttes igen og igen, ligesom de er at finde i lydbogen. Bagest i bogen findes der nodeark til sangene, så de også kan spilles derhjemme.

” Snip Snap Snork er et bud på 10 nye godnatsange, som jeg tænker godt kunne blive nye klassikere for børn og familier.”

Bogen er gennemillustreret i farver af Peter Bay Alexandersen

Til de mange børn og voksne der allerede elsker Snip Snap Snork.

N E TS UN DHE DS PLE JE R S KE N . DK

Den perfekte sommerferiebog til børnefamilien.

Med masser af sange og historier til de lange bilture.

LÆSEVEJLEDNING – hvad er der i?

5+ FAMILIE FOTO: JAKOB MARK

FOTO: PRIVATFOTO

FOTO: PRIVATFOTO

OM FORFATTERNE Thomas Skov er far til tre, har lavet en del forskelligt TV – samt den populære podcast Livet ifølge Emil og Thomas, og står bag flere succesfulde bøger, blandt andet de to første Snip Snap Snork-bøger om ungerne i Sovgodtersgade. Emilie Bruhn er mor til tre (de samme tre, som Thomas er far til), konceptudvikler i DR med en fortid i DR Pigekor, men har de seneste mange år sunget på den måske vigtigste scene af alle, nemlig ved Ellen, Otto og Aksels sengekant. Martin Sommer er far til tre, konservatorieuddannet komponist og illustrator. Han har lavet flere børnebøger og står bag comedystregen @jegfinderselvud, der har over 70.000 følgere på Instagram.

MUSIK HUMOR SAMMENHOLD OMFANG: 160 SIDER FORMAT: 17,0 X 24,5 CM – HARDCOVER PRIS: 220 KR. ISBN: 978-87-400-8118-3


POLITIKENS FORLAG

BØRNEBØGER • JUNI • NYHEDER

S OM M ER HISTOR IER OG NYS KR EVNE B ØR NESA NG E

113


114

NYHEDER • JUNI • FAGBØGER FOR BØRN

POLITIKENS FORLAG

KRISTIAN GINTBERG

K R I S T I A N PÅ S P O R E T A F D Y R E N E S R E KO R D E R

Besøg nogle af verdens hurtigste, flotteste, sejeste og allermindste dyr Hvad hedder verdens største firben? Er det sandt, at en falk kan flyve med 400 km/t? Og hvad er egentlig det mest dødbringende dyr i verden? Nu er Kristian Gintberg klar med sin nyeste bog Kristian på sporet af dyrenes rekorder. Med tasken fuld af guldmedaljer drager Kristian ud for at placere de sejeste dyr øverst på sejrsskamlen og give dem medaljer om halsen. Sammen med læseren bliver Kristian klogere på dyrenes levesteder, føde og fjender. For verden er fuld af dyr med vilde evner. Glæd dig til at møde en vildkat, der efterligner dyreungers lyde for at lokke forældrene til frokost. Eller en padde, som kan undvære mad i 10

år uden at dø. Vi kommer også forbi et nuttet dyr, som i virkeligheden er verdens bedste jæger. I Kristian på sporet af dyrenes rekorder skal vi høre om alt fra verdens hurtigste svømmer og det dyr, der har verdens længste hale til en fugl, der kan gå på vandet. Vi skal også møde en snydepels, et flyvende pattedyr og hilse på både verdens største, mest giftige og længste slange. Hvert opslag dækker et emne, formidlet i et lettilgængeligt sprog og er illustreret både faktuelt og utrolig sjovt af Franck Wagnersens humoristiske streg.

D e t b lev s ag t o m d e f ø r s t e b ø g e r i s e r ie n: ”Har du et nysgerrigt barn, der elsker at læse facts om ekstreme rekorder og rummet, er disse to bøger et must-have i hjemmets reol.” BO GBLO GGE R . DK

”G ør faktalæsning lidt sjovere!” ÆS E LØ R E . DK

"Jeg giver den fem ud af fem stjerner. Den er bare supergod" AUGUS T, 8 Å R

LÆSEVEJLEDNING – hvad er der i?

6+ DYR

FOTO: GUDMUND THAI

OM FORFATTEREN Kristian Gintberg (f. 1988) er forfatter, tv-vært og sangskriver. Han startede sin tv-karriere i 2011 som medvært på DRs børneprogram Lille Nørd og har siden været vært på det meget populære Ramajetterne og Ramasjang Mysteriet, ligesom han er en fast del af sommerens Cirkus Summarum. Lige nu har Kristian ligeledes sit eget show på Ramasjang, hvor han svarer på spørgsmål fra seerne på alt mellem himmel og jord (og havbund).

ALMEN VIDEN SPÆNDING HUMOR OMFANG: 160 SIDER FORMAT: 17,0 X 24,5 CM – HARDCOVER PRIS: 230 KR. ISBN: 978-87-400-7869-5


POLITIKENS FORLAG

FAGBØGER FOR BØRN • JUNI • NYHEDER

115


North Publishing


Bøger til øjnene, ørerne og ønskelisten I North Publishing udgiver vi den bedste underholdningslitteratur: bøger, der egner sig til at blive læst med både øjne og ører. Det er fortællinger man kan forsvinde ind i, medrivende verdener, store skæbner og nye perspektiver. Bøgerne er befolket af figurer der begejstrer, berører, underholder og ikke er til at give slip på – og derfor går vi også målrettet efter de stærkeste bogserier. Det er til læsere, der som os selv ikke kan få nok.


NORTH

NOVEMBER 2023 - FEBRUAR 2024 • NYHEDER

118

SERIE: STÆRKE KVINDERS SKÆBNER

TITEL: ALMA SCHINDLER AF WIEN – MUSE OG ELSKERINDE FORFATTER: CAROLINE BERNARD OMFANG: 496 SIDER FORMAT: 13,5 X 21,0 CM PRIS: 140 KR. UDG: JULI 2024 ISBN: 978-87-7571-427-8

TITEL: FRIDA KAHLO OG LIVETS FARVER FORFATTER: CAROLINE BERNARD OMFANG: 380 SIDER FORMAT: 13,5 X 21,0 CM PRIS: 140 KR. UDG: APRIL 2023 ISBN: 978-87-7571-253-3

TITEL: MADEMOISELLE COCO OG DUFTEN AF KÆRLIGHED FORFATTER: MICHELLE MARLY OMFANG: 436 SIDER FORMAT: 13,5 X 21,0 CM PRIS: 140 KR. UDG: JUNI 2023 ISBN: 978-87-7571-255-7

TITEL: MADAME PIAF OG KÆRLIGHEDENS MELODI FORFATTER: MICHELLE MARLY OMFANG: 372 SIDER FORMAT: 13,5 X 21,0 CM PRIS: 140 KR. UDG: MAJ 2023 ISBN: 978-87-7571-254-0

SERIE: SKOTLANDSTRILOGIEN

SERIE: KANINFAKTORSERIEN

TITEL: VINTERHAVET FORFATTER: SUSANNA KEARSLEY SERIENUMMER: 1 OMFANG: 511 SIDER FORMAT: 13,5 X 22,0 CM PRIS: 140 KR. UDG: APRIL 2024 ISBN: 978-87-7571-581-7

TITEL: KANINFAKTOREN FORFATTER: ANTTI TUOMAINEN SERIENUMMER: 1 OMFANG: 359 SIDER FORMAT: 13,5 X 21,0 CM PRIS: 140 KR. UDG: MARTS 2024 ISBN: 978-87-7571-782-8

SERIE: ALLIE BURNS

SERIE: NEW ZEALAND

TITEL: 1989 FORFATTER: VAL McDERMID SERIENUMMER: 2 OMFANG: 411 SIDER FORMAT: 13,5 X 21,0 CM PRIS: 140 KR. UDG: APRIL 2024 ISBN: 978-87-7571-731-6

TITEL: 1979 FORFATTER: VAL McDERMID SERIENUMMER: 1 OMFANG: 402 SIDER FORMAT: 13,5 X 21,0 CM PRIS: 250 KR. UDG: MARTS 2022 ISBN: 978-87-400-5077-6

TITEL: DE LANGE, HVIDE SKYERS LAND – DEL 1 & 2 FORFATTER: SARAH LARK SERIENUMMER: 1 OMFANG: 2 X 416 SIDER FORMAT: 14,5 X 22,0 CM PRIS: 140 KR. UDG: FEBRUAR 2024 ISBN: 978-87-7571-422-3 (DEL 1) & 978-87-7571-531-2 (DEL 2)

TITEL: DIVAEN MARIA CALLAS OG MUSIKKENS DRAMA FORFATTER: MICHELLE MARLY OMFANG: 384 SIDER FORMAT: 13,5 X 21,0 CM PRIS: 140 KR. UDG: SEPTEMER 2023 ISBN: 978-87-7571-425-4

TITEL: ELSDYRPARADOKSET FORFATTER: ANTTI TUOMAINEN SERIENUMMER: 2 OMFANG: 300 SIDER FORMAT: 13,5 X 21,0 CM PRIS: 140 KR. UDG: MAJ 2024 ISBN: 978-87-7571-783-5

TITEL: MAORIERNES SANG – DEL 1 & 2 FORFATTER: SARAH LARK SERIENUMMER: 2 OMFANG: 2 X 400 SIDER FORMAT: 14,5 X 22,0 CM PRIS: 140 KR. UDG: MARTS 2024 ISBN: 978-87-7571-423-0 (DEL 1) & 978-87-7571-584-8 (DEL 2)

TITEL: KIWIERNES KALD – DEL 1 & 2 FORFATTER: SARAH LARK SERIENUMMER: 3 OMFANG: 2 X 400 SIDER FORMAT: 14,5 X 22,0 CM PRIS: 140 KR. UDG: JUNI 2024 ISBN: 978-87-7571-424-7 (DEL 1) & 978-87-7571-629-6 (DEL 2


NORTH

NOVEMBER 2023 - FEBRUAR 2024 • NYHEDER

119

SERIE: ARMAND GAMACHE

LOUISE PENNY

LOUISE PENNY

the new york times

the new york times

ND

GA M

15

*

Et Three Pines-mysterium på da n sk v ed niel s h en nin g k r ag jen s by

n o rth p u blishin g

TITEL: EN BEDRE MAND FORFATTER: LOUISE PENNY SERIENUMMER: 15 OMFANG: 450 SIDER FORMAT: 14,5 X 22,0 CM PRIS: 149 KR. UDG: MARTS 2023 ISBN: 978-87-7571-428-5

GA M

RIEN

16

E

en bedre mand

ND

SE

A

CH

*

A

ARM

RIEN

E

SE

Louise Pennys mysterier om kriminalkommissær Gamache er uimodståelige.

CH

*

A

A

ARM

Louise Pennys mysterier om kriminalkommissær Gamache er uimodståelige.

*

djævlene er her Et Three Pines-mysterium på da n sk v ed niel s h en nin g k r ag jen s by

n o rth p u blishin g

TITEL: DJÆVLENE ER HER FORFATTER: LOUISE PENNY SERIENUMMER: 16 OMFANG: 460 SIDER FORMAT: 14,5 X 22,0 CM PRIS: 149 KR. UDG: DECEMBER 2023 ISBN: 978-87-7571-558-9

TITEL: KÆRLIGHED PÅ AFVEJE FORFATTER: ELENA ARMAS OMFANG: 384 SIDER FORMAT: 14,5 X 22,0 CM PRIS: 200 KR. UDG: FEBRUAR 2024 ISBN: 978-87-7571-791-0

SERIE: KRISTIANIA

TITEL: HJEMREJSEN FORFATTER: KATRINE WESSEL SERIENUMMER: 16 OMFANG: 200 SIDER FORMAT: 13,5 X 21,0 CM PRIS: 140 KR. UDG: APRIL 2024 ISBN: 978-87-7571-717-0

TITEL: DET AMERIKANSKE DATINGEKSPERIMENT FORFATTER: ELENA ARMAS OMFANG: 432 SIDER FORMAT: 14,5 X 22,0 CM PRIS: 200 KR. UDG: NOVEMBER 2022 ISBN: 978-87-4008-363-7

TITEL: DEN SPANSKE KÆRLIGHEDSAFFÆRE FORFATTER: ELENA ARMAS OMFANG: 480 SIDER FORMAT: 14,5 X 22,0 CM PRIS: 200 KR. UDG: JULI 2022 ISBN: 978-87-7571-245-8

SERIE: WINTHER-DYNASTIET

TITEL: FORÅRSBEBUDER FORFATTER: KATRINE WESSEL SERIENUMMER: 17 OMFANG: 200 SIDER FORMAT: 13,5 X 21,0 CM PRIS: 140 KR. UDG: MAJ 2024 ISBN: 978-87-7571-721-7

TITEL: LAD HJERTET BESTEMME FORFATTER: KATRINE WESSEL SERIENUMMER: 18 OMFANG: 200 SIDER FORMAT: 13,5 X 21,0 CM PRIS: 140 KR. UDG: JUNI 2024 ISBN: 978-87-7571-725-5

TITEL: STØRST AF ALT FORFATTER: KATRINE WESSEL SERIENUMMER: 11 OMFANG: 350 SIDER FORMAT: 13,5 X 21,0 CM PRIS: 140 KR. UDG: FEBRUAR 2024 ISBN: 978-87-7571-097-3

SERIE: SCHANTZ FORLAG

TITEL: DRONNINGEN AF ­Ø NSKETÆNKNING FORFATTER: MILLY JOHNSON OMFANG: 550 SIDER FORMAT: 13,5 X 21,0 CM PRIS: 140 KR. UDG: FEBRUAR 2024 ISBN: 978-87-7571-419-3

TITEL: EN DRØMMEREJSE FOR FIRE FORFATTER: MILLY JOHNSON OMFANG: 550 SIDER FORMAT: 13,5 X 21,0 CM PRIS: 140 KR. UDG: FEBRUAR 2024 ISBN: 978-87-7571-284-7

TITEL: EFTERMIDDAGSTE PÅ CAFÉ SOLSIKKEN FORFATTER: MILLY JOHNSON OMFANG: 550 SIDER FORMAT: 13,5 X 21,0 CM PRIS: 140 KR. UDG: MARTS 2024 ISBN: 978-87-7571-377-6

TITEL: MELLEM LINJERNE FORFATTER: JOHANNA SCHREIBER SERIENUMMER: 1 OMFANG: 352 SIDER FORMAT: 13,5 X 21,0 CM PRIS: 250 KR. UDG: AUGUST 2021 ISBN: 978-87-400-7282-2

TITEL: ET NYT KAPITEL FORFATTER: JOHANNA SCHREIBER SERIENUMMER: 2 OMFANG: 393 SIDER FORMAT: 13,5 X 21,0 CM PRIS: 140 KR. UDG: APRIL 2024 ISBN: 978-87-7571-363-9


120

NYHEDER • FEBRUAR • LYDBØGER TIL BØRN

POLITIKENS FORLAG

PET TER FAGELUND

T R Y L L E B Y L L E – LY D U N I V E R S I 1 2 E P I S O D E R

Magisk lydunivers i 12 afsnit med musik, poesi og masser af lydeffekter. Trylle Bylle er et eventyrligt univers fyld med fortryllende fjelde, magiske væsner, lyserøde himmellegemer og flyvende løver. Sammen med Trylle Bylle kommer tilhøreren på en fantastisk rejse i et lydunivers med musik, poesi og masser af lydeffekter. Der findes et sted, som hedder Askarien. Det ligger ved et fjeld, i en verden, der ligner den, hvor du og jeg bor. I Askarien findes løbende planter, flyvende løver og magiske drager. De, som bor der, hedder askere: små væsner med lidt store, runde og meget venlige øjne. Deres næser ligner en ært. De er ikke særligt høje, de når dig nok til knæene. De har stort, tykt hår, som stritter lige op i vejret. Det ser næsten ud, som om de har en pose på hovedet. Og det bedste af det hele er, at de altid smiler bredt med deres mange små, skæve tænder. Eller børnene smiler, de voksne er triste. Og de gamle er gamle.

Men hvorfor er de voksne så triste, tænker du måske? Det må vi finde ud af. Trylle Bylle er historien om den lille dreng, Trylle Bylle Bang, der bor i fantasiuniverset Askarien. I Askarien møder vi også Trylle Bylle Bangs bedste ven Ida og den kloge og sære Arnemaja. Sammen skal de finde ud af, hvorfor alt guldet i skoven er forsvundet. Der går rygter om, at den mytiske og grådige Askerfjelddrage er genopstået. Kan det være den, der har taget alt guldet og er grunden til, at de voksne er så triste?

De 12 episoder er første del af eposset om Trylle Bylle, og det er kun fantasien, der sætter grænserne for, hvor magien ender. Både manuskript og produktion af universet er skabt af filmskaberen Petter Fagelund, der bruger sine stærke fortællemidler denne gang kun med brug af lyd. Til næste år udkommer de første bøger om Trylle Bylle og Askarien.

LÆSEVEJLEDNING – hvad er der i?

5+ FANTASY VENSKAB

FOTO: KAGGE.NO

OM FORFATTEREN Petter Fagelund – aka Petter Pettersen – har en baggrund i filmbranchen og er også kendt som musikproducer i Norge. Trylle Bylle-universet er hans debut som forfatter, og det er ligeledes Petter, der har produceret den originale version af hørespillet og stået for regi og musik. I 2025 udkommer de første bøger i Trylle Bylle-universet.

SAMMENHOLD SPÆNDING VARIGHED SAMLET: CA. 4 TIMER VARIGHED PR. EPISODE: CA. 20 MINUTTER UDKOMMER: FEBRUAR OG JUNI 2024


POLITIKENS FORLAG

LYDBØGER TIL BØRN • FEBRUAR • NYHEDER

121


HVOR MÆND ER MÆND OG ULVE BLIVER SKUDT

Roman

Politikens Forlag

CLAUS SCHJØDT

CARSTEN NORTON

frEMmed

BANDEKRIGERNE FRA VÆREBRO FRA LOKAL GADEBANDE TIL COMANCHES MC P OLITIKENS FORLAG

E N REBEKKA HOL M - K R IM I POLITIKENS FORLAG


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.