Nyhedskatalog aug-okt 2020

Page 58

58

NYHEDER • SUNDHED

POLITIKENS FORLAG

PIA NORUP OG TINE JØRGENSEN

ST YRK DIT IMMUNFORSVAR

LÆGENS OG ERNÆRINGSEKSPERTENS 3-TRINSPLAN

Optimér kroppens virusskjold Man kan selv gøre en masse for at sikre sig det bedste immunforsvar, viser denne nye guide til maksimal modstandskraft. ”Hvad kan jeg gøre for at styrke mit immunforsvar?” Det spørgsmål fik læge Pia Norup og cand.scient. i klinisk ernæring Tine Jørgensen igen og igen, da coronaepidemien brød løs i Danmark. Svaret er, at vi hver især kan gøre rigtig meget selv for at sikre os et stærkt og velfungerende immunsystem, som er bedre til at beskytte os mod virus, bakterier og andre sygdomsfremkaldende mikroorganismer. ”Der vil altid være sygdomme, vi ikke kan undgå, ligegyldigt hvor mange

vitaminer vi spiser, og hvor sundt vi lever. Det er vigtigt at understrege. Men det er bestemt muligt at højne kroppens beredskab generelt ved skrue op for de indsatser, der styrker immunforsvaret, og ned for dem, der svækker det,” fortæller Pia Norup, kendt fra TV 2succes’en Kan man spise sig rask og forfatter til bogen Kronisk sund. Pia er ikke blot læge, men også uddannet Functional Medicine Practitioner. Inden for den funktionelle medicin søger man at afdække, hvorfor sygdommene opstår, i stedet for kun at dæmpe symptomerne og har dermed fokus på forebyggelse.

Nu har hun sammen med sin kompagnon i Roots Clinic, Tine Jørgensen, skabt en 3-trinsplan, der systematisk bygger immunforsvaret op i løbet af 6 uger. Der er tale om en fuld livsstilsplan med madplaner, lækre opskrifter og træning på alle ambitionsniveauer. Planen omfatter bl.a. også vitaminer, mineraler og andre kosttilskud, som har videnskabelig dokumentation for at styrke immunforsvaret og beskytte mod sygdom.

O M F O R FAT T E R N E

Tine Jørgensen er cand.scient. i klinisk ernæring, underviser og foredragsholder. Hun har en bachelor i Global Nutrition and Health og er desuden uddannet inden for Functional Medicine. Hendes store fokus er kostens rolle som forebyggelse og behandling af sygdom, især med udgangspunkt i mave-tarm-systemet.

FORFATTERE: PIA NORUP OG TINE JØRGENSEN OMFANG: 256 SIDER FORMAT: 17,3 X 24,0 CM – HARDCOVER PRIS: 270 KR. UDKOMMER: OKTOBER 2020 ISBN: 978-87-400-5129-2

FOTO: W+B PHOTOGRAPHY

FOTO: HENRIK STENBERG

Pia Norup er læge, certificeret Functional Medicine Practitioner, sundhedsrådgiver, forfatter, tv-vært og foredragsholder. I 2018 og 2019 var Pia vært på TV 2-programmet Kan man spise sig rask? Hun har bl.a. forfattet bogen Kronisk sund – lægens plan mod autoimmune sygdomme.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.