Page 1

MERLIN

Alle bidrager med deres egne oplevelser – fra en redningsaktion i Præstø Fjord til en havareret helikopter i Afghanistan. Bogen giver således en sjælden og alsidig beretning om arbejdet på ’den flyvende skadestue’ og er rigt illustreret med fantastiske fotografier. Forfatternes honorar går ubeskåret til Soldaterlegatet, der støtter civile og militært personel, som har pådraget sig fysiske eller psykiske skader under udsendelse i internationale missioner.

OPLEVELSER PÅ DANSKE VINGER

Danmarks redningshelikopter og de mennesker, der betjener den, spiller en livsvigtig rolle i både ind- og udland. Denne bog giver et unikt indblik i de dramatiske missioner, helikopteren og dennes besætninger er involveret i. Bogen indeholder historier fra flere end 50 kvinder og mænd: piloter, læger, klarmeldere, reddere, teknikere, systemoperatører m.v., der til daglig arbejder med flyvevåbnets troppetransport- og redningshelikopter, Merlin.

OPLEVELSER PÅ DANSKE VINGER

POLITIKENS FORLAG

2017048_Merlin_omslag_final.indd 1

30/06/2017 12.03


2017048_Merlin_indhold_final.indd 2

03/07/2017 11.40


2017048_Merlin_indhold_final.indd 3

03/07/2017 11.40


2017048_Merlin_indhold_final.indd 4

03/07/2017 11.40


THOMAS KRISTENSEN • HENNING KRISTENSEN

MERLIN OP L E V E L SE R PÅ DA N SKE V IN GE R

POLITIKENS FORLAG

2017048_Merlin_indhold_final.indd 1

03/07/2017 11.40


[s. 2, billede til kant: 3025 (Foto: Foto: Foto-Henning) HAK O_Z fremmedord Placering: i mappen Helsidesbilleder ]

2

Foto: Foto-Henning

2017048_Merlin_indhold_final.indd 2

03/07/2017 11.40


THOMAS KRISTENSEN • HENNING KRISTENSEN

M

ERLIN O P L E V E L S E R PÅ D A N S K E V I N G E R

P O LITI K E N S FO R L AG

2017048_Merlin_indhold_final.indd 3

03/07/2017 11.40


[s. 4, billede til kant]

[Billede: 600-8714 (Foto: Foto: Foto-Henning) BENEDICT Fotocredit: Foto: Foto: Foto-Henning

4

Foto: Foto-Henning

2017048_Merlin_indhold_final.indd 4

03/07/2017 11.41


Indhold Forord . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Hearts and Minds i Afghanistan . . . 103

Intet uforsøgt . . . . . . . . . . . . 11

En lidt atypisk dag i Mazar-e Sharif . 109

– Forskning i Forsvaret . . . . . . 201

Nye muligheder . . . . . . . . . . . 13

Troppetransport i Helmand . . . . . 115

Med redningsvest og skøjter . . . . 207

Debriefing . . . . . . . . . . . . . . 19

En hemmelig mission . . . . . . . . 119

Kæntret ved Møn . . . . . . . . . . 211

En læges oplevelser ved Præstø-

Fiskeren i Årøsund . . . . . . . . . 123

Tysk familie i problemer . . . . . . 215

ulykken . . . . . . . . . . . . . . 25

MAYDAY – sejlbåd i Storebælt . . . . 127

Mission nummer 9519 . . . . . . . . 219

Missionen, der aldrig ender . . . . . 29

Ulykken ved Mandø . . . . . . . . . 131

Busulykke på Bornholm . . . . . . . 225

Der er 14 børn i vandet . . . . . . . 33

Coming down … . . . . . . . . . . . 135

Redning af OL-sejlere i Øresund . . 229

‘Min’ helikopter er styrtet . . . . . . 39

Dust Landings . . . . . . . . . . . . 139

Den gode gerning . . . . . . . . . . 233

Havari i fjendeland . . . . . . . . . 43

Pick up 10 mil vest for Rømø . . . . 143

Skibet fra dybet . . . . . . . . . . . 239

To børn til havs i gummibåd . . . . 51

Mand over bord . . . . . . . . . . . 149

Redningsmission på motorvejen . . 243

En moders mareridt og forløsning . 52

Beruset russisk kaptajn . . . . . . . 153

En ‘dårlig’ læge . . . . . . . . . . . 247

Den danske Bermudatrekant . . . . 57

Narko i nordsøen . . . . . . . . . . 157

Julemanden i skorstenen . . . . . . 251

Dement i Hammer Bakker . . . . . . 61

Narkosmugling ved Ålbæk Havn . . 161

Fra jagerpilot til rednings­helikopter-

Med politiet i stormvejr . . . . . . . 65

Maestro Sun i høj sø . . . . . . . . . 167

Mand sprunget fra Vejlefjordbroen . 69

Afhentning af Danmarks største

32 sekunder . . . . . . . . . . . . . 73

mand . . . . . . . . . . . . . . . 171

En helt almindelig SAR-vagt . . . . . 77

Civilt flycrash på isen . . . . . . . . 175

To mænd, en hund og en ladt

Hjælp til svenske kollegaer . . . . . 179

jagtriffel . . . . . . . . . . . . . 81

Redning fra himlen . . . . . . . . . 183

Den tyske surfer . . . . . . . . . . . 85

Tre døgn i gummi og varme­rekord . 187

En vanskelig mission . . . . . . . . 89

Eftersøgning under ekstreme

Sømand med brækket ryg . . . . . . 93

Hjertestop og robotter på Læsø

pilot . . . . . . . . . . . . . . . 255 Hjælp til en kammerat . . . . . . . . 259 Historien og teknikken bag EH101 Merlin . . . . . . . . . . . 263 Funktionsbeskrivelser – SAR-missioner . . . . . . . . . 270 Funktionsbeskrivelser – TTT-missioner . . . . . . . . . 271 Flyversprog og fremmedord . . . . . 272

forhold . . . . . . . . . . . . . . 195

Sjælesørger for luftens helte . . . . 97

2017048_Merlin_indhold_final.indd 5

03/07/2017 11.41


BILLEDE: 4593 (Foto: Foto: Foto-Henning) Britt Fotocredit: Foto: Foto-Henning

6

Foto: Foto-Henning

2017048_Merlin_indhold_final.indd 6

03/07/2017 11.41


N I H I L I N T E N TAT U M “intet uforsøgt” E S K722’s motto

2017048_Merlin_indhold_final.indd 7

03/07/2017 11.41


Foto: Regina Meldgaard

2017048_Merlin_indhold_final.indd 8

03/07/2017 11.41


Forord Af Thomas Kristensen

Dette er en bog, som er skabt på baggrund af to menneskers fascination og ønske om at bibringe alle, som måtte have lyst, en lille bid af en speciel verden, der er få mennesker forundt.

EH101 Merlin indtil flere gang. Det er sket

det virke som et inferno. Specialstyrkernes

i forbindelse med BIKINI-øvelserne, hvor vi

kontante guidens, førte mig via lasteram-

trænede overlevelse på vandet efter en fik-

pen bagerst på helikopteren tilbage til sik-

tiv udskydning fra vores fly.

kerheden.

Under sådan en øvelse – når jeg havde

siddet

og

vugget

i

gummibå-

Det var kun øvelser, men skulle uheldet

den en times tid – var lyden af Merlin-he-

være ude, og det en dag blev the real

Sådan begyndte forordet til bøgerne F-16

likopterens karakteristiske summen altid

thing, ved jeg, at de, der kommer for at

– oplevelser på danske vinger og Hercules

kærkommen. Når kæmpen langsomt nær-

bringe mig tilbage til sikkerheden, er en

– oplevelser på danske vinger. De samme

mede sig, blev summen afløst af decideret

flok dedikerede og top professionelle be-

linjer gør sig gældende med denne bog.

larm, og vandet blev pisket op i mit ansigt.

sætninger, som i yderste instans er villige

Med sammenknebne øjne kunne jeg se red-

til at risikere deres liv for mig.

Foto-Henning og jeg går langt tilbage og

deren blive hejst ned til mig i en stålwire,

har begge vores rødder på Flyvestation Aal-

og i løbet af ingen tid var en slynge bragt

Denne bog tager læseren med ind i ka-

borg, dengang den nordjyske flyvestation

om mig, og jeg var på vej op – væk fra min

binen på EH101 Merlin-helikopteren og

var jagerflyenes rede. Vi fik en ide, som vi

gummibåd i retning af sikkerhed.

giver et unikt indblik i de tanker, udfor-

siden ikke har kunnet lægge fra os, og som

Sikkerheden viste sig også på vores

dringer og handlinger som piloter, læger,

nu udmunder i vores tredje bog. Som de to

SERE-øvelser, hvor vi trænede overlevelse

systemoperatører, teknikere og reddere

foregående udgivelser støtter denne bog

i fjendtligt terræn. Under nattens stjerne-

har, når de udfører deres job. En indsats,

Soldaterlegatet.

tæppe virkede lyden fra Merlin-helikopte-

langt ud over det sædvanlige.

ren endnu mere nærværende, og når den

I min karriere som F-16 pilot i det danske

sorte skygge nærmede sig, for kort efter

Flyvevåben har jeg stiftet bekendtskab med

at lande blødt i lyngen lige bag mig, kunne

God læselyst. Thomas Kristensen (MET)

9

2017048_Merlin_indhold_final.indd 9

03/07/2017 11.41


Billeder til nedenstĂĽende kapitel: 015 Ny hjĂŚlm (Foto: Foto-Henning) Britt Fotocredit: Foto: Foto-Henning 423 (Foto: Foto-Henning) PON 1_Den gode gerning Fotocredit: Foto: Foto-Henning

10

Foto: Foto-Henning

2017048_Merlin_indhold_final.indd 10

03/07/2017 11.41


Intet uforsøgt Af LAN, chef Helicopter, Wing Karup

Konstante forandringer og et konstant ændret trusselsbillede har præget de første 10 år med EH101 Merlin.

Rescue-opgave blev smidigt overtaget af

deployering i USA og efterfølgende deployer-

den større og mere moderne EH101. Ræk-

ede til det nordvestlige Afghanistan, hvor

kevidde og hastighed var blevet markant

EH101 i samarbejde med tyske allierede

forøget og viste hurtigt sit værd, da det ikke

gennemførte taktiske opgaver og beredskab

varede længe, før EH101 var i gang med liv-

for ISAF-alliancen og senere i rammen af

“Intet uforsøgt” er Eskadrille 722’s motto.

reddende missioner.

missionen Resolute Support. Hjemtagelsen

Den forøgede kapacitet vistes med ty-

i efteråret 2015 markerede således afslut-

Flyvestation Værløse i januar 2004 haft base

delighed under en patientevakuering fra

ningen for den første internationale missi-

på Flyvestation Karup. Flytningen til Karup

Bornholm i januar 2008. Vejret var dårligt,

on for EH101.

medførte oprettelsen af Helicopter Wing Ka-

og under patienttransporten halvvejs til

rup, hvor alle Forsvarets helikoptere efter-

København modtog besætningen et nødop-

Konstante forandringer og et konstant ænd­

følgende blev samlet under samme enhed.

kald fra en fiskerkutter. Hurtigt blev den

ret trusselsbillede har præget de første 10

nødstedte kutter lokaliseret, og også to fi-

år med EH101 Merlin. Et tydeligt billede

skere blev reddet.

herpå er EH101-operationer fra Søværnets

Eskadrille 722 har siden udflytningen fra

Flytningen til Karup kulminerede med

indfasning af EH101 Merlin. De 14 nyindkøb-

støtteskibe og fregatter. I 2016 blev EH101

te EH101-helikoptere skulle således overtage den traditionelle Search and Rescue-op-

ESK722 motto blev yderligere udfordret,

formelt godkendt og certificeret til at ope-

gave, som den gamle og trofaste S-61 Sea

idet EH101 Merlin skulle introducere en ny

rere fra skibene, hvilket kulminerede i del-

King i en årrække havde gennemført fra de

taktisk kapacitet til Flyvevåbnet. Den nye

tagelse som beredskabshelikopter på skib

tre beredskabsbaser på Flyvestation Vær-

opgave hed Taktisk Troppetransport. Dette

under missionen i Libyen med det formål at

løse, Flyvestation Aalborg og Flyvestation

var et paradigmeskifte, der stille og roligt

fjerne kemiske stoffer.

Skrydstrup. Med lukningen af Flyvestation

blev opbygget i et samarbejde på tværs af

Værløse flyttede beredskabet på Sjælland til

helikopterenhederne på Karup i samarbejde

Wing Karups konstante vilkår “Altid ind-

Roskilde Lufthavn.

med kunderne i Hæren og ikke mindst gen-

sat – Altid klar” og ESK722’s motto “Nihil

nem effektiv uddannelse og træning.

Intentatum” – “Intet uforsøgt”, byder vi

Det var således store forandringer, der dan-

Troppetransportopgaven

også morgendagens udfordringer velkom-

nede rammen omkring implementeringen

i 2013 og 2014, hvor Helicopter Wing Ka-

af EH101 Merlin. Den velkendte Search and

rup gennemførte missionsforberedelser og

kulminerede

Med fokuseret indsats og Helicopter

men.

11

2017048_Merlin_indhold_final.indd 11

03/07/2017 11.41


Foto: Foto-Henning

2017048_Merlin_indhold_final.indd 12

03/07/2017 11.41


Nye muligheder Af WAS, fartøjschef

Vi lavede en anflyvning til overfladen mellem kutteren og flåden for at lede efter overlevende. Pludselig så vi flåden åbne sig og en person komme til syne.

En sjælden gang imellem er der dage, hvor man føler, at man har ydet en betydelig indsats. Ligeledes er der tidspunkter i livet, hvor man opdager og påskønner nye muligheder. Den 8. januar 2008 var én af de dage og ét af de tidspunkter.

Danmark var den dag vejrmæssigt delt

af en frontlinje, der strakte sig på langs af landet og bevægede sig langsomt østover. I forbindelse med frontlinjen var vejrværdierne meget dårlige med høj risiko for mode-

Foto: Foto-Henning

rat to severe icing conditions. På Flyvestation Skrydstrup var vejret ri-

Det var midt på dagen, da vi blev ringet op

de havde afslået at flyve turen på grund af

meligt, da fronten havde passeret os, men

af redningscentralen Joint Rescue Coordi-

frontens placering, der på dette tidspunkt

der forventedes tyk tåge i forbindelse med

nation Centre, JRCC. De havde en patient,

var fra Nordtyskland op igennem Østersø-

solnedgang. Vi holdt vagten med vores nye

de ønskede overført fra sygehuset i Rønne

en og det sydvestlige Sverige. Dermed var

EH101-helikopter, som kun havde været

til Rigshospitalet. Patienten var sengelig-

der risiko for at komme i icing-problemer.

operativ i godt otte måneder, mens både

gende, og der medfulgte en sygeplejerske.

Da patientens tilstand var kritisk og

SAR Roskilde og SAR Aalborg stadig holdt

Opgaven ville under normale omstæn-

overførsel nødvendig for hans overlevelse,

deres vagter med S-61.

digheder blive udført af SAR Roskilde, men

kontaktede JRCC os for at høre, om vi ville

13

2017048_Merlin_indhold_final.indd 13

03/07/2017 11.41


hed for at flyve med Night Vision Goggles, hvilket gør, at vi kan se i mørke. Så på trods af at vi skulle flyve i lav højde igennem dårligt vejr om natten, var vi ganske trygge ved situationen.

Flyveturen mellem Rønne og Rigshospi-

talet er oftest direkte, når vi har kritiske patienter om bord. Over Østersøen, gennem det sydlige Sverige og til sidst over Øresund. På grund af vejret havde vi dog denne dag valgt at flyve syd om Sverige, hvilket gjorde, at vi kunne forblive lavt over vand hele vejen til København.

Umiddelbart inden vi passerede til den

absolut sydligste spids af Sverige, FalsterFoto: Foto-Henning

bo, modtog vi et Mayday-kald fra JRCC. En svensk fiskekutter med to personer om

flyve turen, vel vidende, at vi også skulle

om vi fik nogle problemer med vores an-

bord var ved at synke syd for Trelleborg.

igennem fronten.

ti-ice-system. Vi ændrede flyvehøjden og

fløj således helt nede ved havoverfladen,

op syd for Trelleborg, burde vi jo være tæt

EH101 er i modsætning til S-61 udstyret

hvor temperaturen var lidt højere, indtil vi

på. Jeg forhørte mig hos lægen om, hvor-

med både anti-ice- og de-ice-systemer, der

nåede Bornholm.

dan han vurderede vores patients tilstand

gør, at den er godkendt til at flyve i icing

Efter lidt ventetid fik vi patienten om

og muligheden for at bruge lidt tid på at

conditions indtil en bestemt grænse, som er

bord. Patienten lå i en stor hospitalsseng,

finde den synkende kutter. Patienten var

60 millimeter is. Jeg bad JRCC om at vente,

og en del specielt udstyr medfulgte sam-

stabil, ved bevidsthed og havde det efter

mens jeg tog en snak med vagthavende me-

men med en sygeplejerske. Men da vi jo

forholdene godt, så lægen accepterede, at

teorolog om hans vurdering af fronten og

fløj i en EH101, var der masser af plads i

vi vendte rundt og ledte efter kutteren.

de problemer, vi kunne løbe ind i, hvorefter

forhold til, hvis vi havde fløjet i en S-61.

jeg accepterede turen.

Efter kort tid på jorden var vi igen klar til

På trods af den dårlige sigtbarhed og mør-

at flyve, denne gang mod København, men

ket gik der kun fem til syv minutter, så fik

endnu en gang igennem fronten.

vi øje på kutteren. Liggende halvt under

Efter påfyldning af ekstra brændstof og briefing af besætningen, fløj vi mod Born-

Da vi kort forinden havde passeret net-

vand på bagbords side, men med en lille

holm. Turen forløb uden større problemer,

Det var i mellemtiden blevet mørkt, men i

orange overdækket overlevelsesflåde lige

passagen gennem fronten gik fint, selv-

modsætning til S-61 har vi på EH101 mulig-

ved siden af. Vi lavede en anflyvning til

14

2017048_Merlin_indhold_final.indd 14

03/07/2017 11.41


overfladen mellem kutteren og flåden for

med vores læge, Lars, og til sidst med min

om, at vi godt kunne opsamle personerne i

at lede efter overlevende. Pludselig så vi

tekniker, CBP, om vores mulighed for at

flåden og bringe dem til Rigshospitalet til

flåden åbne sig og en person komme til

samle personerne i redningsflåden op. Et

behandling.

syne.

forlænget ophold i en lille redningsflåde

På dette tidspunkt havde JRCC også

var rimelig risikofyldt under de forhold,

Forholdene var langtfra ideelle. Det var

kontakt med SAR Roskilde om, hvorvidt de

der var på dette tidspunkt.

kulsort herude, det eneste lys var fra vores

på trods af vejret ville lave denne eftersøg-

Teknikeren så ingen problemer i det.

egen helikopter, og selvom vi havde Night

ning, da vi jo oprindelig var på en anden

Han havde på trods af hospitalssengen

Vision Goggles på, var vores erfaring med

mission. SAR Roskilde havde accepteret at

masser af plads til at udføre det, han skul-

disse begrænsede, eftersom vi var nyud-

gøre et forsøg og var ved at starte.

le i forbindelse med en opsamling. Lægen

dannede på dem.

var også positiv, og jeg informerede JRCC

Jeg snakkede med JRCC, derefter igen

Foto: Foto-Henning

15

2017048_Merlin_indhold_final.indd 15

03/07/2017 11.41


Der var en meget kraftig vind, med

kan holde helikopteren direkte over den,

De høje bølger, den kraftige vind, den dår-

voldsomme vindstød, hvilket betød, at

mens han sender vores redder ned til pa-

lige sigtbarhed og den begrænsede erfaring

vi ikke kunne gøre som normalt ved op-

tienterne. Det var ikke muligt her, da joy-

med Night Vision Goggles gjorde opsamlin-

samling fra små flåder, hvor vi fra cock-

stickets autorisation ikke var stor nok til

gen meget krævende, men den lykkedes.

pittet ikke kan se det objekt, vi opsamler

at kunne imødegå den kraftige vind og de

Efter opsamlingen af de to personer tilså

fra. Her skal teknikeren normalt styre he-

voldsomme vindstød. Vores eneste mulig-

lægen dem og meddelte, at ingen af dem

likopteren ved hjælp af et joystick i car-

hed var, at jeg fløj helikopteren, mens han

havde nået at blive særlig våde eller kolde.

godøren, mens han ser ned på flåden og

talte mig i position over flåden.

De havde det begge rigtigt godt, og de be-

Foto: Foto-Henning

16

2017048_Merlin_indhold_final.indd 16

03/07/2017 11.41


høvede faktisk ikke at komme på hospita-

te de helikopteren, og at vi fløj stort set lige

var deres eneste kommentar, da jeg fortalte

let. De var kun lige kommet ind i flåden, da

hen over hovedet på dem.

dem om situationen.

vi kom til, og nåede derfor kun at være der

i kort tid.

affyret røde nødraketter, da de hørte os, så

kede af deres forlis, men yderst glade for

vi havde kunnet se dem. Deres svar var:

vores hurtige opsamling.

Da de begge to var svenskere, beslut-

Jeg spurgte om, hvorfor de ikke havde

tede lægen og jeg i fællesskab at anbefale

“Det turde vi ikke!”

JRCC, at vi fandt et sted på kysten ved Trel-

De var bange for at ramme os, da vi jo

leborg, hvor vi kunne sætte dem af og over-

var så tæt på.

De virkede begge to fuldstændig umær-

Hele besætningen var om bord. Nogle havde været ude og snakke med de svenske tilskuere, der naturligvis var ankommet for

drage dem til det svenske politi, hvilket var standardprocedure i situationer som den-

De var imponerede over, hvor hurtigt de

at se, hvad der foregik. Vi var ved at gøre

ne. Dette accepterede JRCC.

var blevet samlet op, og roste besætnin-

klar til afgang, da politiet kom. Det blev

På dette tidspunkt var vi ved at være ri-

gen meget for den professionelle og hurti-

til en meget hurtig overdragelse, men alle

melig lave på brændstof, men en kort tur

ge indsats. Efter cirka 20 minutter på mar-

var glade, også vores patient og sygeplejer-

ind til kysten, derefter til Rigshospitalet og

ken begyndte vores brændstofbeholdning

sken, der begge to fik en oplevelse for livet.

til sidst til Roskilde Lufthavn for refuelling

at være kritisk. Vi kunne på dette tids-

var mulig, inden turen gik tilbage mod Fly-

punkt kun blive maksimalt fem minutter

til Rigshospitalet med patienten og syge-

vestation Skrydstrup.

mere, hvis vi skulle nå til Rigshospitalet

plejersken og derefter til Roskilde Luft-

Resten af turen gik som planlagt. Vi fløj

og videre til Roskilde, hvor vi så ville lan-

havn, hvor vi landede med absolut lige

Vi landede på en mark tæt på kysten umid-

de med absolut minimal brændstofbe-

præcis nok brændstof.

delbart uden for Trelleborg og afventede

holdning.

Denne dag blev det ganske tydeligt

politiet. Vi lod helikopteren være tændt,

Vi meddelte dette til JRCC og gav dem

for Eskadrille 722, hvilke nye muligheder

så vores sengeliggende patient fik varme

et par muligheder. Sturup Lufthavn var

EH101 gav os i forbindelse med SAR. Hver-

og strøm til de instrumenter, der fulgte

det nærmeste sted, hvor vi kunne få mere

ken flyvning i known icing conditions eller

ham.

brændstof, men vi havde jo også vores sen-

opsamling af flere personer fra flåder, hvor

geliggende patient at tage hensyn til.

der i forvejen var en stor hospitalsseng, sy-

Vi kontaktede flere gange JRCC for at få en

Beslutningen blev, at hvis ikke politiet

geplejerske og en del ekstra overvågnings-

opdatering, men de meldte bare tilbage, at

var kommet inden fem minutter, så fløj vi

udstyr i kabinen ud over besætningen ville

politiet var på vej. På et tidspunkt fik jeg en

til Rigshospitalet og måtte så overdrage

have været muligt med S-61.

kort snak med svenskerne for lige at høre

vores opsamlede svenskere til det danske

deres historie. De fortalte, at under fem mi-

politi.

nutter efter at de havde kaldt Mayday, hør-

Tiden gik, og politiet dukkede ikke op!

“Så kan vi tage en aften i København,”

N I H I L I N T E N TAT U M “intet uforsøgt” (ESK722’s motto)

17

2017048_Merlin_indhold_final.indd 17

03/07/2017 11.41


18

Foto: Foto-Henning

2017048_Merlin_indhold_final.indd 18

03/07/2017 11.41


Debriefing Af BIR, fartøjschef

Skibet var sunket, og der var cirka 750 mand om bord. En halv time senere kunne de meddele, at der nok havde været 850 mand om bord, og at et søsterskib til Estonia var i området og samlede overlevende op.

ede lige at falde i søvn, inden alarmklok-

750 mand om bord. En halv time senere

ken ringede. Det var 00:30 lørdag den 28.

kunne de meddele, at der nok havde været

september 1994. Jeg husker, at jeg sprang

850 mand om bord, og at et søsterskib til

ud af sengen med et sæt og ikke kunne for-

Estonia var i området og samlede overle-

stå, hvorfor min fartøjschef ikke kom ud

vende op.

fra sit værelse.

Efter landing i Visby fik vi en hurtig op-

Jeg gik i seng igen og nåede at falde i

datering af den svenske redningstjeneste,

dyb søvn, inden alarmklokken igen ringe-

der kunne meddele, at skibet havde næsten

Som i alle andre fag, hvor man kan komme

de. Nu var klokken blevet 01:15, og denne

1.100 mand om bord, og at det var sunket

ud for store følelsesmæssige påvirkninger,

gang kom min chef ud og sagde, vi i første

klokken cirka halv et om natten. Vi spurg-

er den bedste måde at komme igennem

omgang skulle flyve til Visby på Gotland,

te, hvorvidt det var muligt at få hjælp til

dagen på at tale om det, man har oplevet,

og det drejede sig om en færge, der hed

at finde op til ulykkesstedet, da vi hverken

sammen med dem, som man har oplevet

Estonia, der havde slagside. Kort tid efter

havde kortmateriale eller navigationsmid-

det sammen med. Det gør vi meget ud af nu

var vi i luften, og kursen var sat mod Vis-

ler, der kunne hjælpe os. Men den eneste

om stunder, men sådan har det ikke altid

by.

hjælp, vi kunne få, var en kurs og afstand

været. Det begyndte denne aften:

fra den nordligste del af øen Gotland. På Denne nat ville skæbnen, at redningscen-

dette tidspunkt var også SAR-helikopteren

Det var sen aften på Flyvestation Værløse

tralens langbølgeradio, som gør det muligt

fra Aalborg ankommet, og efter en kort brie­-

fredag den 27. september 1994, hvor jeg

at tale sammen på store afstande, gik i styk-

fing blev vi enige om at komme af sted så

var på SAR-vagt. Diskussionen angående

ker, og kort efter afgang fra Værløse miste-

hurtigt som muligt.

Eskadrille 722’s prioriteringer vedrørende

de vi radiokontakten med dem. De eneste

uddannelse af personel havde gået sin gang

informationer, vi herefter fik om ulykken,

re og fløj samlet helt op til ulykkesstedet,

i løbet af aftenen; nogle gange på den helt

var gennem de nyheder, vi kunne få på et

hvor vi ankom cirka 07:30. Vi meldte ind til

store klinge.

andet langbølgeradiosystem, som sender

søsterskibet, der var On Scene Commander,

Ved midnatstid blev vi enige om at

nyheder hver halve time.

hvilket betød, at de havde kommandoen

stoppe diskussionen og gå i seng. Det tog

i området. Vi spurgte dem, hvor vi skulle

noget tid, inden jeg faldt til ro, men jeg nå-

dele, at skibet var sunket, og der var cirka

Første nyhedsopdatering kunne med-

Vi lettede herefter med begge helikopte-

starte med at hjælpe.

19

2017048_Merlin_indhold_final.indd 19

03/07/2017 11.41


Ligesom vi ankom, hørte vi en af de

ke op på nethinden, og det var svært at få

søgte at hjælpe eller støtte de fartøjsche-

svenske helikoptere opsamle mennesker,

tankerne hen på andet.

fer, der var dengang. Det skabte en trykket

der stadig var i live, fra en flåde, og vores

Forsvaret besluttede efter denne mis-

stemning og angst for at sige eller gøre

håb om at kunne gøre en forskel voksede.

sion, at alle i de to besætninger, der hav-

noget forkert og ikke mindst for, hvad det

de været af sted, skulle til en tvungen

så fik af konsekvens. Dette var direkte i

af, hvor håbløs situationen så ud. Efter nog-

psykologsamtale. Det undrede mange sig

modstrid med, hvad den nye generation af

le timers søgen uden held til at finde over-

over, for det var der aldrig nogen, der hav-

piloter havde lært i USA og bragt med sig

levende satte vi kurs mod Finland, der var

de været før, og den generelle holdning i

hjem. Derfor blev det også en voldsom for-

det nærmeste sted at tanke. Her blev det

Eskadrille 722 var, at hvis man ikke kun-

andring, Eskadrille 722 skulle igennem, før

besluttet, at der ikke var mulighed for at

ne tåle mosten, måtte man jo bare tage sig

den fik en velfungerende tilgang til det at

finde flere overlevende, og hjemturen mod

sammen.

værne om sine besætninger og sørge for, at

Der gik dog ikke længe, før vi fandt ud

Flyvestation Værløse påbegyndtes.

alle kan fungere optimalt. Jeg og de 11 andre mødte op til denne se-

Langsomt blev den nye generation fra

Efter cirka 17 timer landede vi i Danmark,

ance nogen tid efter ulykken, og det var en

piloter til fartøjschefer uddannet, og der

hvor vi blev mødt af et halvt hundrede

lidt mærkelig følelse at sidde i et fælles fo-

skete en forandring i den måde, hvorpå

journalister og kamerafolk, der ønskede

rum med alle de andre og skulle fortælle,

man planlagde og gennemførte missioner.

interview med os alle om det, vi havde op-

at man ikke havde nogen problemer med

Det blev sædvane, at man briefede, inden

levet. På det tidspunkt var de oplevelser

det, der var sket. Heldigvis var det en dyg-

man fløj, og ikke mindst debriefede efter

og det, vi havde gennemlevet de sidste 17

tig psykolog, der kunne spotte, at der var et

flyvningen. Alle personer, inklusive besæt-

timer, uvirkelige for os og kunne ikke be-

par stykker, der havde brug for hjælp. Dét

ninger på Flyvevåbnets redningshelikopte-

skrives med ord. Men det kunne journali­

fik de tilbudt, og dermed var begyndelsen

re, oplever medgang og modgang gennem

s­terne ikke forstå, og de blev ved med at

til en ny æra i Eskadrille 722 startet.

deres liv.

udspørge os med spørgsmål som:

I årene fra 1991 og frem modtog

“Hvorfor samlede I ikke nogen op i live?

Eskadrille 722 et større antal nye piloter,

det arbejde, man skal udføre, i en eller an-

Hvorfor kunne I ikke gøre det bedre? Hvor-

der var direkte uddannet på helikopter og

den grad.

for samlede I ikke de døde op, der lå i van-

dermed vant til at arbejde sammen med

det?”

andre

sagde:

Den næste dag mødtes begge besætnin-

havde det været sådan, at man kun modtog

ger på Flyvestation Værløse for at tale om

tidligere jagerpiloter, der oprindeligt var

ter den besætning, du har med i dag,” og

det, der var sket; men det blev kun en kort

udvalgt til at være enspændere og funge-

det kan jeg kun give ham ret i.

snak, da alle var trætte og stadig ikke helt

re optimalt, når de arbejdede alene. Dette

havde forstået, hvad der var sket. Billeder-

kunne tydeligt mærkes på den kultur og

generelt kan sætte sit ambitionsniveau høj­

ne af omkomne mennesker, der lå i vandet

den holdning, der var i helikopteren.

ere i dag, da man er blevet meget bedre til

og i redningsflåderne blev ved med at duk-

at få det bedste ud af alle mand. Dette er

besætningsmedlemmer.

Tidligere

Det gav sig især til udtryk, når man for-

Det kan ikke undgås, at dette påvirker

Som en af mine tidligere kollegaer altid “Du sætter altid dit ambitionsniveau ef-

Den store forskel fra dengang er, at man

20

2017048_Merlin_indhold_final.indd 20

03/07/2017 11.41


Foto: Foto-Henning

21

2017048_Merlin_indhold_final.indd 21

03/07/2017 11.41


Foto: Foto-Henning

kun opnået gennem at tale om de fejl, man

samme besætning sammen i denne perio-

laver, sammen med dem, man har oplevet

de. Det vil sige, at vi kender hinanden på en

og svagheder rigtig godt. Det gør også, at

det sammen med, og bruge dem til at blive

anden måde, end man gør på en normal ar-

vi som oftest kan mærke på hinanden, når

bedre og ikke som i ‘gamle dage’ som en

bejdsplads med 8-16-arbejde. Vi laver mad

noget går nogen på, og det gør os bedre til

håneret.

sammen, sover sammen, men selvfølgelig

at observere og hjælpe hinanden. Vi taler

hver for sig, og vi arbejder sammen på alle

ofte om oplevelser, vi har haft på missio-

tider af døgnet.

ner med andre besætninger. Dels for at

SAR-beredskabet holdes i tre døgn ad

gangen, og på den måde lever og bor den

Det gør, at vi kender hinandens styrker

22

2017048_Merlin_indhold_final.indd 22

03/07/2017 11.41


dele erfaring og dels for at fortælle andre,

svært at få ‘hul på bylden’. Derfor starter

Jeg havde et besætningsmedlem, til

hvordan vi selv har oplevet det, der skete.

jeg som oftest med at fortælle om det, jeg

hvem en af de druknede piger var niece.

Derfor er vort sammenhold og samarbejde

har oplevet, og lægger op til, at andre kan

Hun blev senere genoplivet. Samtidig kan

meget stærkt.

fortælle deres oplevelser.

det nævnes, at den anden besætning hver-

Når man hører de andres version, kan

ken havde redder eller læge om bord og

I dag er det sådan, at hver gang vi møder

man bedre sætte sig ind i, hvordan det har

måtte gøre brug af deres piloter for at fort-

på vagt, har vi en in briefing. Her gennem-

påvirket dem, og bruge dette til at forebyg-

sætte hjertemassage, mens der blev hentet

går fartøjschefen de daglige gøremål samt

ge og forberede sig på lignende opgaver. På

hjælp på Rigshospitalet. 14 af de 15 perso-

forskellige andre opgaver i forbindelse

denne måde bliver vi hele tiden bedre og

ner om bord overlevede.

med vagten. Det er også her, at man kig-

kan sammen sætte barren højere og højere.

ger sin besætning i øjnene og kan sætte

I tiden efter denne mission havde flere af

niveauet ud fra den besætning, man har,

Trods det, at vi er blevet rigtig gode til at

besætningsmedlemmerne en del tanker

og snakker om, at alle skal være med til at

debriefe efter alle vores missioner, oplever

om, hvad der var sket, og blev mindet om

støtte og hjælpe hinanden. Under denne

vi en gang imellem missioner, der sætter så

det, hver gang missionen blev nævnt i ny-

snak bliver der lagt op til, at alle kommer

store skår i følelserne, at man bliver nødt

hederne. Jeg selv havde svært ved at slippe

til orde i forhold til, hvad der skal ske, og

til at have professionel hjælp. Et eksempel

af med billederne i mit hoved af alle de liv-

hvordan den enkelte mission skal gen-

herpå var missionen ved Præstø i 2011. Her

løse børn, der lå i vandet, og af situationen

nemføres.

kæntrede en dragejolle med 15 personer

i vores helikopter, hvor der blev arbejdet

En meget vigtig ting at tage højde for er,

om bord i februar måned. Jeg var fartøjs-

intenst på at genoplive børnene. Efter den-

hvor forskelligt den samme oplevelse kan

chef på den første helikopter, der ankom

ne mission blev alle indkaldt til en fælles

påvirkede forskellige mennesker. Det er

til stedet.

debriefing og en psykologseance.

vigtigt, at vi alle efter endt mission bliver

På grund af forskellige omstændig-

hørt om, hvordan vi hver især har oplevet

heder var der en del forvirring angående

de overlevende. Jeg tog selv imod dette

den. Det foregår som oftest ved, at vi, når

selve missionen, og hvor omfattende den

tilbud. Det var en stor hjælp for mig, men

alle er færdige med deres gøremål efter

var. Det gjorde, at der gennem de mange

havde den modsatte effekt på andre. Det

missionen, samles og taler om den.

timer, missionen stod på, blev truffet en

var først fire år efter ulykken, da vi igen

Hvis én i besætningen har oplevet no-

del beslutninger, der pressede både mine

gennemgik endnu en psykologseance, at

get, der har påvirket ham eller hende, og

besætningsmedlemmer og besætningen i

alle var kommet sig fornuftigt.

vedkommende føler, at ingen andre har

den anden helikopter, der var ankommet til

oplevet det samme, kan det godt være lidt

stedet, til det yderste.

Ligeledes blev alle inviteret til at møde

Men glemt bliver det aldrig.

23

2017048_Merlin_indhold_final.indd 23

03/07/2017 11.41


MERLIN

Alle bidrager med deres egne oplevelser – fra en redningsaktion i Præstø Fjord til en havareret helikopter i Afghanistan. Bogen giver således en sjælden og alsidig beretning om arbejdet på ’den flyvende skadestue’ og er rigt illustreret med fantastiske fotografier. Forfatternes honorar går ubeskåret til Soldaterlegatet, der støtter civile og militært personel, som har pådraget sig fysiske eller psykiske skader under udsendelse i internationale missioner.

OPLEVELSER PÅ DANSKE VINGER

Danmarks redningshelikopter og de mennesker, der betjener den, spiller en livsvigtig rolle i både ind- og udland. Denne bog giver et unikt indblik i de dramatiske missioner, helikopteren og dennes besætninger er involveret i. Bogen indeholder historier fra flere end 50 kvinder og mænd: piloter, læger, klarmeldere, reddere, teknikere, systemoperatører m.v., der til daglig arbejder med flyvevåbnets troppetransport- og redningshelikopter, Merlin.

OPLEVELSER PÅ DANSKE VINGER

POLITIKENS FORLAG

2017048_Merlin_omslag_final.indd 1

30/06/2017 12.03

Merlin - oplevelser på danske vinger  
Merlin - oplevelser på danske vinger  

Danmarks redningshelikopter og de mennesker, der betjener den, spiller en livsvigtig rolle i både ind- og udland. Denne bog giver et unikt i...

Advertisement