Page 1

P O L I T I K E N S F O R L AG

politikensforlag.dk

ISBN 978-87-400-3503-2

Hulebyggerne

er fuld af huler, bark og grene, mos og værktøj, dufte og farver, lys og skygge, hemmelige gemmesteder, mudder og skruer og søm. Og der er klatrende, savende, legende, koncentrerede, pjattede hulebyggende børn i alle aldre over det hele. Det syder og bobler og smitter og larmer af snurrende skruemaskiner og øredøvende hammerslag. Lige til at få gode ideer, så man kan gå i gang med at bygge sin helt egen hule.

Hulebyggerne

DANSK HULEBYG OG MARIELLA HARPELUNDE JENSEN

er en bog til alle jer, der gerne vil bygge jeres egen hule. Her er alt, I behøver at vide for at bygge jeres helt personlige drømmehule, uanset om den er oppe i et træ langt ude i skoven, skal stå i sumpen eller være gemt bag sandkassen hjemme i baggården. Her er konkrete opskrifter, og bogen er delt op i forskellige sværhedsgrader, så alle kan bygge med lige fra den uøvede gør-detselv-type til stormesteren inden for kunsten at svinge en skruemaskine.

Hulebyggerne

DANSK HULEBYG OG MARIELLA HARPELUNDE JENSEN

Hule-

byggerNe


HULEBYGGERNE Af Mariella Harpelunde Jensen © JP/Politikens Hus A/S, 2017 Udgivelsen er støttet af Johannes Fog® Omslagsdesign: Stine Trampe Grafisk tilrettelæggelse: Stine Trampe Foto: Mariella Harpelunde Jensen 1. udgave, 1. oplag ISBN: 978-87-400-3503-2 Bogen er trykt hos GPS Group Printed in Slovenia, 2017 Kopiering af denne bog må kun finde sted på institutioner og virksomheder, der har indgået aftale med Copy-Dan og kun inden for de i aftalen nævnte rammer. Politikens Forlag Rådhuspladsen 37 DK-1785 København V Tlf.: 33 47 07 07 www. Politikensforlag.dk


MARIELLA HARPELUNDE JENSEN

Hule-

byggerNe

POLITIKENS FORLAG


TAK TIL: Alle hulebyggende børn og deres familier Johannes Fog Fonden Sorø Kommunes skoleforvaltning ved Henrik Madsen, Lone Nielsen og Camilla Ledsgaard Jensen Zittans boghandel, Amagerbrogade Naturstyrelsen ved Helge RaakjÌr Frost og Claus Jespersen Ingeborg Meinild og sidst, men ikke mindst den uforlignelige hulebygger-arkitekt Thomas Greve


indholdsfortegnelse Gode tips . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Sumphulerne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 m.S. Iwan-hulen . . . . . . . . . . . . . . . . 32 den hemmelige hule . . . . . . . . . . . . . 54 Cykelhulen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 ufo-hulen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 kartoffelhulen . . . . . . . . . . . . . . . . 110 løghulen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 drømmebusken . . . . . . . . . . . . . . . . 152


forord Vi har alle sammen en hule inden i os. Det specielle sted i krattet, på vej til skole, i sommerhuset, i baghaven, gården eller inde i skoven, som er vores eget helt særlige sted. Et rum med lys, duft, natur, vores egen verden. For nogle er hulen et dramatisk sted med vilde hængebroer, stejle trapper og skydeskår, for andre er det et fredeligt rum med smukt lys til eftertænksomhed, men først og fremmest er hulen et sted, hvor du selv bestemmer. Der er ingen pligter, oprydningskrav, indretningsdiktatur eller voksne. Måske er indgangen endda bygget, så de voksne slet ikke kan komme ind? Det kræver muskler, hjerneaktivitet, samarbejde og fantasi at bygge en hule, for her er skruemaskiner, fukssvanse, spader, brædder, reglar, skruer, designideer, tommestokke, arbejdstegninger, grene, vinduesrammer, plexiglas, tovværk og modelbyggeri involveret. Alle, der bygger, må arbejde sammen og hjælpes ad, bære materialer, planlægge, koncentrere sig, save, måle, male, skrue, lære værktøj at kende, tænke efter, holde hulebygger-tænkepauser, spisepauser, lege, kravle, flette, binde knob og slibe. Og til sidst har du noget, som måske er den hule, du har indeni, eller som måske bare er den første hule i en række af hulebyggerier op gennem livet, så du til sidst en dag ender som hulemester. Her i bogen bygger Esmeralda, Frederik, Silke, Jesper, William, Frida, Daniel og Mathilde otte meget forskellige huler for at inspirere jer. De er forskellige i sværhedsgrad og bygget efter meget forskellige principper. Lad jer inspirere, stjæl gode ideer, tips og tricks … og gå i gang! Det er sjovt at bygge huler. Mariella Harpelunde Jensen og alle hulemestrene fra DANSK HULEBYG.

9


Gode tips! BØRNEPOWER børnene, Husk, at det er IKKE kun de der skal bygge, voksne voksne. Mange en til at gøre kommer hele tid rn. Det er tingene for bø for os børn at meget sjovere rtæl de voksbygge selv. Fo re sig umage ne, at de skal gø lade børnene med at vise og arbejdet selv. gøre en del af

BYG EN MO DEL Byg en model af den hule, du vil bygge, i størrelsesforholdet 1:10 . Start med at bygge dig se lv, byg hereft er hulen i pap, b alsatræ osv. Brug limpisto l. Nu kan du meget bedre overskue hule ns funktion og d esign. Det er meget nemm ere (og billiger e) at rette til på modellen end på den virkel ige hule. Tag jer god tid til at tale modellen igen nem.

BRUG HAMM ERHOVED SOM AFSTA NDSMÅL Læg hammer ens hoved ne d mellem bræd derne for at sikre, at du la ver den samm e afstand melle m brædderne. Det bliver flottere, hvis afstanden er den samme. Det er nemm ere end at mål e hver gang.

KELHUSKER BRUG EN VIN , eller en En vinkelhusker et meget billigt smigvinkel, er art stykke og MEGET sm bygger værktøj, hvis du skal måle den noget, hvor du mange samme vinkel op er masser gange. Det spar næsten af tid, og det er e forkert, umuligt at mål tillet vinkelnår du har inds t én gang. huskeren rigtig


ØV DIG MED

TER BYG I TREKAN lebygger Når man som hu truktioner, forstærker kons e KARTOFFELf.eks. en bro (s buk, der skal HULEN) eller en le (se holde en stor hu ), eller en DRØMMEBUSK r holder en konstruktion, de et træ (se stor hule højt i så er det CYKELHULEN), i trekanter. bedst at bygge rke. Trekanter er stæ

LOFTSHØJD E I HULER Mange voksne tror, at huler skal have en lo ftshøjde på 2 meter, så d e kan stå opre jst inde i hulerne. Det er ikke rigtigt. Den b edste loftshø jde i en hule er 1, 5 meter. Det giver en meg et mere huleagtig fornem melse, at dem , der er over d en højde skal bukke sig ned eller kravle. Hvis en hule b liver for stor, føles den ikke længere som en hule og er ikke så hyggelig at væ re i.

VÆRKTØJ, DU IKKE KE NDER Det er en god idé at øve sig med det værk tøj, man ikke har prøvet fø r. Øv dig på nogle gamle rester af træ, så er du mere si kker, når du sk al arbejde på hu len.

PÆLESPADE ave huller tæt Når man skal gr det være en ved træer, kan en fordel at bruge er nemlig pælespade. Der dder i jorden, altid mange rø e rigtig tungt og det kan bliv jorden op, hvis at grave og få ikke skal være hullet egentlig re dybt. så stort, men ba


AD: 1 R G S D E H SVÆR 00,der 2.0 n U : S PRI

LER MATegElaRrIA

o R ter o Læg r er e brædd o Skru rugsterrasse b o Gen plader r é in o F ng li a M o re pspær re m o Da til dampspær m ø o S

nt, J rerblya Ø m T ø t K l, R VÆ s, limpisto v,

k a Grensa kssvans, stiks ge, in u v f t , e ulle, s u k r a s r, sk malerr , e , m e in m k a s ejern klaph s, skruema stemm a vaterp smigvinkel, r, hamme niv, spadebor k y hobb

ge NG PLACbEeRhøI ver ikke .aMt bayngkan

M PÅ O S K R Æ R OPM amentet er

nd er det, r, at fu Sørg fo g sundt. Det . o stærkt er hele hulen ld o h r de

GERE th HULsEmBeYraGlda StøvHrinugntLe

mp al Man i en su n, så sk hulerne gge på jorde ne ned y også b e støbe pæle r a man b . n e d i jor

holz o E inia lyn Lav Allan Bergen dersen it a C o Bak Pe mester o Hule ester Troels m o Hule


hulerne i sumpen Jeg hedder Esmeralda og er 11 år, jeg er vild med naturen, og jeg har fået en idé. Jeg vil gerne bygge huler i en lille pilesump langt inde i skoven. Jeg har prøvet at bygge en hule før sammen med nogle fra min klasse, og nu har jeg spurgt min veninde, Caitlyn, og hulemester Allan fra DANSK HULEBYG, om de vil hjælpe mig med at gøre min idé til virkelighed.

Esmeralda, 11 å

r

Caitlyn, 12 år

Hvilken form skal hulen have?

Jeg vil gerne invitere mine venner, veninder og familie med ud i sumpen og sove, og jeg har en idé om, at vi skal bygge flere huler, ikke kun en stor hule. Hulemester Allan, Caitlyn og jeg bliver enige om at bygge tre huler med plads til to personer i hver. Planen er, at vi vil banke nogle pæle ned i sumpen, pælene skal udgøre hulernes fundament, og vi vil forbinde hulerne via en bro. Hulemester Allan foreslår, at vi starter med at bygge en model, og derfor sidder Caitlyn og jeg nu midt ude i skoven på kanten af sumpen og bygger en hulemodel.

15


Caitlyn klipper balsapind over.

PLADS TIL TO

Det er nemmere at bruge en grensaks end en sav.

16

Vi er enige om, at målene på hver af hulerne skal være 210 x 110 cm indvendigt, det svarer nemlig til en lille dobbeltseng, og da vi bygger modellen i størrelsesforholdet 1:10, bygger vi nu hulerne i målene 21 cm x 11 cm. Jeg bygger en model af hulerne, og Caitlyn bygger en model af den bro, der skal forbinde dem. Vi bruger en grensaks til at klippe de små lister over med. Men det er, som om der mangler noget, der kan forbinde hulerne? Caitlyn foreslår, at vi bygger en platform, der ligner et stort blad, ligesom det blad fra et birketræ, der er dalet ned fra træerne og er landet på vores arbejdsbord. Platformen vil forbinde broen med hulerne og lave et lille åbent rum imellem dem over sumpen. Hulemester Allan kan også godt lide ideen, så vi klipper lynhurtigt et birkeblad til modellen.


1. Der mangler noget, der forbinder de tre huler med broen? 2. MĂĽske kan vi forbinde broen og hulerne med et blad? 3. Der kan sove 6 mennesker i de 3 huler.

17


Hulerammerne er 110 x 220 cm.

Det er lidt svært at holde balancen.

Nu er vi klar til at bygge og placere de tre huler i de rigtige mål ude i sumpen. Da vi ikke ved, hvordan sumpen er under vandet, er der ikke rigtig andet at gøre end at tage en våddragt på og gå ned i det mudrede vand med pæle og en stor hammer og gå i gang med arbejdet. Jeg har prøvet at have en våddragt på før, men jeg har aldrig prøvet at gå ud i en sump i en skov i en våddragt, så det er jeg meget spændt på.

UD I SUMPEN MED EN KLAPHAMMER

Nu skal vi se, om hulerne kan være i sumpen.

Det hele passer heldigvis!

18

Jeg kan mærke, at vandet er koldt gennem våddragten, da jeg træder ned i sumpen. Hulemester Allan hjælper med at få hule-rammerne ud i sumpen, og jeg trækker dem rundt i vandet. I sumpen gror der masser af pil, og der er også vandmynte, lærk, nåletræer, vandinsekter og blomster. Jeg prøver at forestille mig, hvordan det hele kommer til at se ud, når hulerne er bygget færdige, og hvordan det er bedst at placere dem i landskabet. Det kræver faktisk ret meget fantasi at forestille sig det hele, men det er også spændende at skulle tage beslutningen og tro på den. Caitlyn og jeg diskuterer, hvad der ser godt ud, og hulemester Allan siger, at det er godt at tage sig god tid til den slags beslutninger, for hvis vi fortryder placeringen af hulerne senere, bliver det meget besværligt, måske helt umuligt at ændre den. Nu kommer Caitlyn ned til mig i vandet. Jeg har allerede vænnet mig til vandtemperaturen, det er, ligesom vi har fået os en swimmingpool midt i skoven. Jeg har aldrig tænkt på, at man bare kan tage sin våddragt på og gå ud i skoven og bade. Vi sætter os inde i en af “hulerne” og prøver at forestille os, hvordan de bliver, når vi har bygget dem færdige. Nu er det tid til at finde ud af, om det


Godt tip!

overhovedet er muBØRNEPOWER børnene, ligt at banke pæle Husk, at det er IKKE kun e, gg der skal by ned der, hvor vi gerge voksne de voksne. Man ne vil have hulerne. en til at tid kommer hele rnene. bø r fo Hulemester Allan ne gøre tinge vere for Det er meget sjo kommer med en stor e selv. gg os børn at by klaphammer, og nu , at de ne ks vo Fortæl de e med ag um går vi i gang med at sig re skal gø rnene bø banke pæle i sumpen. at vise og lade jdet be ar af l gøre en de Allan har lavet nogle selv. spyd-agtige spidspæle, og de skal bankes ned i sumpen. Spidspælene er cirka 150 cm i længden, lige så lange som mig. Jeg slår dem ned i dyndet med klaphammeren, og det går faktisk nemmere, end jeg havde troet. Det er underligt at stå ude i en sump med en kæmpehammer og bruge alle sine kræfter på at slå nogle pæle ned i mudderet. Jeg tror egentlig også, at hulemester Allan troede, han skulle hjælpe mig mere, men det behøver han ikke, jeg kan godt banke de fleste pæle i selv. Nu sætter vi hule-rammerne fast på spidspælene med skruetvinger. Rammerne skal skrues fast cirka 25 cm over vandoverfladen, og så skal de være lige, altså i vater, for vi vil jo ikke have, at gulvet hælder den ene eller den anden vej i vores huler. Caitlyn begynder at joke med, om vandoverfladen i sumpen overhovedet er i vater. Det er tyngdekraften, der sørger for, at vandspejlet, altså vandoverflader over hele jordkloden, er lige, deraf begrebet “vater”, men passer det nu også? Vi beslutter os for at tjekke, om vandspejlet i sumpen er i vater, og måler vandspejlet med hulemester Allans vaterpas. Vandspejlet er selvfølgelig i vater, og nu skruer vi rammerne fast på spidspælene med en skruemaskine. Pludselig er vi færdige, og nu ligger hule-rammerne til de tre huler og broen flot placeret i sumpen.

Velkommen i sumpswimmingpoolen, Caitlyn!

Hulemester Allans gamle klaphammer.

Så skal spidspælene i.

Pælene skal bankes i med klaphammeren.

19


1. Vi bruger skruetvinger til at samle spidspĂŚle og rammer. 2. Er vandet i vater? 3. Vi slutter med en mudderkamp.


Genbrugsbrædder fra en gammel terrasse.

ELEGANTE HULER I PILESUMPEN Nu går vi tilbage til modelbyggeriet for at finde ud af præcis, hvilken form de tre huler skal have. Jeg synes, de skal ligne huse med et spidst tag. Det er Caitlyn og hulemester Allan enige i, så vi bygger videre på modellen. Vi bliver enige om, at hulernes vægge skal være 50 cm høje, Caitlyn og jeg henter brædder til gulvet i den første hule. Vi bruger også brædder som bro over til hulen, og så går vi i gang med at skrue gulvet på med en skruemaskine og lange skruer. Det er fedt at være midt i sumpen og bygge med sin veninde. Vi har pakken med skruer i en spand, der flyder på sumpen, og vi gør os umage med ikke at tabe skruerne ned i vandet. Det er sjovt og nemt at bruge en skruemaskine, og det går hurtigt at lægge gulvet. Brædderne er genbrugsbrædder i lærketræ fra en gammel terrasse. De er ret flotte, fordi de er så forskellige og passer til naturen. Pilesumpen, som gror vildt bag hulerne, er sjov at kravle rundt i. Jeg finder en lille tue, herfra kan jeg kigge ned i vandet, hvor jeg kan se insekter, skøjteløbere og vandkalve. Jeg fanger en frø, jeg tror, det er en grøn frø, men jeg er ikke helt sikker, og pludselig får jeg også fat i en meget stor, underlig larve, en sort guldsmedelarve. Det gælder om at udforske pilesumpen nu, for lige om lidt er det ikke længere muligt at kravle videre fra hulen og ud i sumpen uden at få våde fødder, så lukker vi nemlig hulerne med vægge og tag. Vi taler om at lave en bro videre ud i sumpens jungle, men der er ikke rigtig plads.

Vi lægger brædder op til gulv.

Den flydende spand er fuld af skruer.

Så skal der skrues med skruemaskine.


1. Hulebygger-tÌnkepause. Bliver min hule, som jeg drømmer om? 2. Sur guldsmedelarve. 3. Mig og Caitlyn.


Godt tip!

Pludselig er vi klar. Det ERHOVED BRUG HAMM DSMÅL går hurtigt, og vi er klar SOM AFSTAN s hoved en er m Læg ham til at bygge vægge. ædderne ned mellem br Hulemester Allan silaver den for at sikre, at du mellem d an st ger, at det er vigtigt, at samme af bliver flotjeg tænker over, hvilken brædderne. Det n er den de tere, hvis afstan personlighed mine huler mmere ne er et samme. D er gang. skal have, og hvordan de end at måle hv skal passe ind i omgivelserne. Er det vigtigt, at de er camoufleret? Skal de skjules? Og hvordan skal de opleves den allerførste gang, en gæst besøger dem? Jeg vil gerne have, at mine huler virker elegante og lette i sumpen. De skal fremstå rene og strømlinede, helt anderledes fra sumpens mudder og kaos. Vi bygger en væg og skruer nogle lister på væggen, som vi maler i en petroleumsblågrå farve. Jeg har valgt farven, for at hulerne skal skille sig lidt ud i alt det grønne og have deres egen personlighed. Der er nemlig ikke nogen blå farver i sumpen, så de petroleumsfarvede lister får hulerne til at stå klart og flot frem i sumpen.

Vi sætter sider på.

AT BYGGE ET BLAD Nu skal vi bygge bladet for enden af broen, som samler hulerne i sumpen. Hulemester Allan lærer os et hulebygger-trick; han viser os, hvordan vi kan skrue brædderne fast på bladet med præcis den samme afstand ved at lægge hammerens hoved ned mellem brædderne, hver gang vi sætter et nyt på. Det gør hele bladet mere harmonisk at se på, at afstanden mellem brædderne er den samme, og mellemrummet mellem brædderne gør det muligt for regnvand at løbe af bladet, når det regner, og på den måde sikrer vi, at brædderne ikke rådner på samme måde, som de ville gøre, hvis vandet ikke kunne løbe væk.

Hjemmeblandet blå maling af malerrester.

trick!

Blomster fra sumpen.

23


Caitlyn og jeg bliver hurtigt gode til at bruge hammeren og måle, at afstanden er den samme, og vi er megagode til at skrue brædderne i med skruemaskinen. Allan er imponeret over, hvor højt vi går op i detaljerne. Nu skal vi til at save bladformen ud med en stiksav. Det bliver interessant, for lige nu ligner det overhovedet ikke et blad. Vi markerer bladets form med malertape, og jeg saver langs kanten med stiksaven. Det er vigtigt at presse ned på stiksaven for at holde den i ro, men det er virkelig en fed sav, og det er meget smart, at den kan save rundt. Caitlyn og jeg skiftes til at save, for den er tung at holde i lang tid. De stykker, vi skærer af brædderne, falder ned i vandet i sumpen og flyder rundt under platformen, det ser sjovt ud. Jeg er meget stolt af os. Vi har bygget gulve i alle hulerne, vi har bygget broen og bladet, og det hele ser rigtig godt ud.

GODT TØMRER-ARBEJDE

1. Det ligner ikke et blad, der skal skæres noget af. 2. Vi markerer bladets form med malertape. 3. Vi skærer formen ud med stiksav.

24

Nu skal vi bygge de ni trekanter, der skal udgøre grundskelettet i hulernes tagkonstruktioner. Hulemester Allan viser os et stykke værktøj, som jeg ikke tidligere har set, det er en vinkelhusker. Normalt kalder man den åbenbart, i f.eks. byggemarkeder vinkelhusker og i trælaster, for en smigvinkel, men i DANSK HULEBY kalder de dette stykke værktøj for en vinkelhusker, og det giver rigtig god mening. Det er nemlig lige det, den gør; hjælper med at huske vinkler, når man bygger. Vi skal skære lægter til de tre trekanter til hver af hulernes tagkonstruktioner i den samme vinkel, og i stedet for at måle vinklerne op, hver gang vi skal skære, kan vi indstille vinklen på det antal grader, vi skal bruge, låse den fast, og så kan vi bruge vinkelhuskeren til


1. Husk at holde pauser. 2. Lægterne skal skæres i vinkel. 3. Spærene skrues sammen med skruemaskine.

Godt tip!

BRUG EN ER VINKELHUSK ler en el , er sk En vinkelhu eget m et er , el smigvink art sm ET billigt og MEG du is hv j, tø stykke værk hvor du skal bygger noget, e vinkel op måle den samm Det sparer mange gange. og det er , tid af masser t at måle næsten umulig r indstillet ha forkert, når du tigt en rig en er vinkelhusk gang.


1. Tagkonstruktion af 9 trekanter. 3 på hver hule. 2. Vinkelhusker til at skære vinkler. 3. Det lille kryds stemmes ud med hammer og stemmejern.

at vise vinklen, hver gang vi skærer. I vores tilfælde skal vi huske en vinkel på halvdelen af vinklen på de to spær. Vinklen er 16,5 grader, halvdelen af 33. Når vi skærer vinklerne ud, gælder det om at save meget præcist, så samlingerne i hulernes tag passer sammen. Hvis vi sjusker, kommer det virkelig til at se grimt ud, men hulebyggeriet bliver faktisk endnu mere kompliceret, for neden under vores trekanter skal vi bygge et kryds, der låser og stabiliserer trekanterne, og det kryds skal stemmes ud med hammer og stemmejern. Det er nok det mest avancerede, men også mest spændende tømrerarbejde, jeg nogensinde har været med til at lave, og det er en udfordring for Caitlyn og mig. Først måler vi og tegner op på lægten, så saver vi lægten halvt igennem og stemmer træet ud, så de to stykker træ kan låses ind i hinanden. Allan siger, at vi er seje til det, og det er rigtig fedt at se, at det passer sammen, da vi samler krydset i trekanten. Allan kalder det “godt tømrerarbejde”, men det var kun den første. Der er ni trekanter og ni kryds i alt, så det er bare med at komme i gang med det næste.

26


1. Vi går catwalk indhyllet i dampspærre. 2. Vi sætter dampspærre på hulerne. 3. Vi vil bygge en mini-tømmerflåde.

3


Mini-tømmerflåde på bro.

System med snore og træk til tømmerflåden.

Er der plads til tømmerflåden under hulen?

Gærdesmutteunge.

CATWALK I SUMPEN

Borer hul til stiksav med spadebor.

I Danmark er somrene fyldt med lange, lyse nætter, og mine huler skal ikke være mørke og sumpede, men lette, elegante og lyse, derfor har jeg besluttet at beklæde hulernes tag med et plastikagtigt materiale, der kaldes dampspærrer. Det er en slags voksdug, som man bruger inde i tage og vægge for at forhindre fugtskader, det kan med andre ord holde regn og sne ude, og så er det samtidig gennemsigtigt, så der ikke bliver mørkt inde i hulerne. Caitlyn og jeg skærer en masse stykker dampspærre ud, så de passer i hulernes mål. Det udvikler sig hurtigt til en catwalk, men så går vi i gang med det store arbejde at slå dampspærre på alle hulerne med papsøm. Nu mangler der kun tag og døre på hulerne. Tømmerflåden set gennem den hemmelige lem.

28

Husk at meget k være trerede oncenskal sa , når i ve!


SLIKFORSYNINGER Mens jeg kravlede rundt ude i sumpen på de små tuer og fandt frøer og guldsmedelarver, fik jeg en idé. Jeg vil bygge en hemmelig lem i en af hulernes gulv, hvor man kan modtage hemmelige forsyninger via en mini-tømmerflåde, når man er lækkersulten. Caitlyn er selvfølgelig med på den, så vi går i gang med at bygge. Da vi sidder og banker mini-tømmerflåden sammen i græsset, kan jeg pludselig høre en mærkelig kaldende lyd. Nede i græsset finder vi en lille fugleunge, en gærdesmutteunge, der er faldet ud af reden og ned i græsset. Den er meget lille og meget langt væk hjemmefra, men vi kan ikke få øje på hverken reden eller fugleungens forældre, så vi lægger den i sikkerhed under et blad. Da fuglen er kommet i sikkerhed, konstruerer vi et system med snore og træk til mini-tømmerflåden. Der er lige akkurat plads nok under hulen til, at tømmerflåden kan trækkes ind under gulvet. Jeg borer huller i hulens gulv, så 29


jeg kan stikke stiksaven ned og skære en lem. Boret passer ind i skruemaskinen, som jeg efterhånden kender rimelig godt, og det er sjovt at bore. Bagefter skærer jeg den hemmelige lem ud. Det er spændende at åbne lemmen og kigge direkte ned i vandet, det giver en stærkere fornemmelse af, at sumpen virkelig er lige under det hele, for det glemmer man faktisk hurtigt, når man er inde i hulerne. Vi tester tømmerflådesystemet, og det virker fint, så vi skynder os at pakke kiks, slik, og bananer på flåden og sejle den over til hulen. Vi griller bananer og skumfiduser og er dødtrætte, men virkelig glade for verdens bedste sumphuler …

Hulerne er næsten færdige.

30

Skumfiduser over bål er godt.


BYGGEOPSKRIFT SUMPHULERNE 1.

Byg de tre hulerammer. Indvendige mål 210 x 110 cm af reglar.

2.

Skær 8 spidse pæle, 150 cm i længden af lægter (38 x 72).

3.

Bank pælene ned i sumpen med en stor hammer.

4.

Skru rammerne fast på pælene 25 cm over vandoverfladen med en skruemaskine og 5 x 80 spunskruer (gerne climate). Brug skruetvinge, og sørg for, at rammerne er i vater.

5.

Byg bro og blad efter samme princip med rammer og pæle.

6.

Skru brædder på rammerne med 4,5 x 50 mm skruer og skruemaskine. Her har vi genbrugt brædder fra terrasse i lærk. Husk, at skruerne skal skrues ned i rammerne. Sørg for, at der er mellemrum mellem brædderne på broen og bladet, som er udendørs, så regnvand kan løbe af. Brug evt. hammerens hoved til at lave samme mellemrum.

7.

Tegn bladets form op med blyant på brædderne, og sæt malertape på for at være sikker på din form.

8.

Sav bladets form ud med stiksav.

9.

Skær vægplader til hulerne i 6,2 mm krydsfinér i målene 210 x 50 cm (siderne). Gavlpladen skal være 110 x 50 cm.

10. Skær lister til vægplader. 11. Mal listerne i en farve, du godt kan lide. Vi lavede en farve af gamle malerrester. 12. Bank lister på vægplader med små søm. 13. Skru vægplader fast på rammerne. 14. Byg spær af reglar til tagkonstruktion. Saml dem i en vinkel på 16,5 grader. Brug vinkelhuskeren (smigvinklen). 15. Skru spær fast til væggene. 16. Byg forstærkningsspær af spærene. Mål op, og stem dem ud med hammer og stemmejern. 17. Skær dampspærrer ud i de rigtige mål: 200 x 220. Skær stykkerne for store, du kan altid skære dem til med hobbykniv efterfølgende. 18. Bank dampspærrer på tagkonstruktion med 25 mm papsøm. 19. Skru klemlister fast uden på dampspærrer via spær med 3,5 x 30 skruer. Tjek, at listen kommer helt ned på dampspærren. 20. Byg evt. en hemmelig lem, en mini-tømmerflåde eller noget andet sjovt, som man kan lege med i hulen.


P O L I T I K E N S F O R L AG

politikensforlag.dk

ISBN 978-87-400-3503-2

Hulebyggerne

er fuld af huler, bark og grene, mos og værktøj, dufte og farver, lys og skygge, hemmelige gemmesteder, mudder og skruer og søm. Og der er klatrende, savende, legende, koncentrerede, pjattede hulebyggende børn i alle aldre over det hele. Det syder og bobler og smitter og larmer af snurrende skruemaskiner og øredøvende hammerslag. Lige til at få gode ideer, så man kan gå i gang med at bygge sin helt egen hule.

Hulebyggerne

DANSK HULEBYG OG MARIELLA HARPELUNDE JENSEN

er en bog til alle jer, der gerne vil bygge jeres egen hule. Her er alt, I behøver at vide for at bygge jeres helt personlige drømmehule, uanset om den er oppe i et træ langt ude i skoven, skal stå i sumpen eller være gemt bag sandkassen hjemme i baggården. Her er konkrete opskrifter, og bogen er delt op i forskellige sværhedsgrader, så alle kan bygge med lige fra den uøvede gør-detselv-type til stormesteren inden for kunsten at svinge en skruemaskine.

Hulebyggerne

DANSK HULEBYG OG MARIELLA HARPELUNDE JENSEN

Hule-

byggerNe

Hulebyggerne  
Hulebyggerne  

Er du til en hængende hule i et gammelt træ? En flydende hule med hjemmebygget pedalmotor bygget af gamle vandrør? En otte meter lang drømme...

Advertisement