Page 1

, E G N A L S R I S , V L U . R H . J A H R E T S I M , A H N A R I P N DO ÆKKEN DE LSV De er RÆDSE FARLIGE og ... ja

og

ONDE.

HELTE.

re Men de v il væ gøre gode t a d e v e lt e eh kt sig at bliv n tæ r a es om det. h n e y d s e Og k k i e lvom andr e s å s g o . .. gerninger nde

nogensi u d g o b e t ves Åbn den sjo mmer til at læse ko og mød

Gør en god gerning

(uanset om du kan li’ det eller ej)

P O L I T I K E N S F O R L AG

ISBN 978-87-400-4136-1

POLITIKENS

politikensforlag.dk

Spine = 11.6mm

FORLAG


• til mine drenge • B AD G U Y S

Gør en god gerning ( u a n s e t o m d u k a n li ’ d e t e l l e r e j ) Af A a r o n B l ab e y O v e r s at f r a e n g e l s k af T r i n e M æ h l e fte r B A D G U Y S . E P I S O D E 1 C o p y r i g h t te k s t o g i l l u s t r at i o n © 2 0 1 5 A a r o n B l ab e y C o p y r i g h t d e n n e u d g av e © 2 0 1 8 J P/ P o li t i k e n s F o r l a g s h u s A /S Fi r s t p u b li s h e d by S c h o l a s t i c A u s t r a li a P t y Li m i te d i n 2 0 1 5. T h i s e d i t i o n p u b li s h e d u n d e r li c e n s e f r o m S c h o l a s t i c A u s t r a li a P t y Li m i te d Omslagsbearbej dning: Stine Tr ampe/Tr amperiet G r afi s k b e a r b e j d n i n g : S t i n e T r a m p e / T r a m p e r i e t B o g e n e r t r y k t h o s N ø r h av e n P R I N TE D I N D E N M A R K 2 0 1 8 1 . u d g av e, 1 . o p l a g I S B N : 9 78 - 8 7- 4 0 0 - 4 1 3 6 - 1 Ko p i e r i n g f r a d e n n e b o g m å k u n fi n d e s te d på i n s t i t u t i o n e r o g v i r k s o m h e d e r , d e r h a r i n d g å e t afta l e m e d C o p y d a n, o g k u n i n d e n f o r d e i afta l e n n æ v n te r a m m e r . P o li t i k e n s F o r l a g R ådhuspladsen 37 D K- 1 78 5 K ø b e n h av n V T l f. : 3 3 4 7 0 7 0 7 w w w . p o li t i k e n s f o r l a g . d k


Gør en god gerning

(uanset om du kan li’ det eller ej)

POLITIKENS

FORLAG


• k apitel 1 •

HR. ULV Pssst.

Du der!

5


Ja, dig.

6


Kom her.

7


KOM HER.

Jeg sagde: Hvad er problemet? Nå, på den måde. Ja, så forstår jeg ...

8


Du tĂŚnker nok: Uuuuuuuh, det er den store, stygge ulv. Ham vil jeg ikke tale med.

Han er et

MONSTER.

9


Bedstemor?

10


Jamen, så lad mig da lige fortælle dig noget, kammerat – bare fordi jeg har

S

s p e , E TO R tAE R BarBerskarpe kløer D

I sE

N

og

D

... og jeg af og til klæder mig ud som en

GAMMEL DAME, betyder det ikke ...

11


UP SKOVSTR

POLITI

HR. UMMLV ER: SAGSNU 102 451A

... at jeg er en

VÆRRE SLYNGEL. 12


BYENS POLITIKREDS AFHØRING AF MISTÆNKTE Navn: Hr. Ulv Sagsnummer: 102 451A Dæknavn(e): Store Stygge, Hr. Tandsaet, Bedstemor

Tilholdssted: Skoven Medsammensvorne: Ingen Kriminelle forseelser: ar blaest huse i stykker (de implicerede * H o tre sma grise var for skraemte til at rejse tiltale) o

* Har udgivet sig for at vaere et far o * Har begaet indbrud hos gamle damer

* Har udgivet sig for at vaere gamle damer at aede gamle damer / * Har forsogt

at aede gamle damers slaegtninge / * Har forsogt o

* Har stjalet natkjole og sutsko

Status: Farlig. HOLD AFSTAND.

13


LØGN

, kan jeg godt fortælle dig. Det er bare Men det tror du jo ikke på, gør du vel?

14


For jeg er jo den vĂŚrste slyngel, ikke?

15


, E G N A L S R I S , V L U . R H . J A H R E T S I M , A H N A R I P N DO ÆKKEN DE LSV De er RÆDSE FARLIGE og ... ja

og

ONDE.

HELTE.

re Men de v il væ gøre gode t a d e v e lt e eh kt sig at bliv n tæ r a es om det. h n e y d s e Og k k i e lvom andr e s å s g o . .. gerninger nde

nogensi u d g o b e t ves Åbn den sjo mmer til at læse ko og mød

Gør en god gerning

(uanset om du kan li’ det eller ej)

P O L I T I K E N S F O R L AG

ISBN 978-87-400-4136-1

POLITIKENS

politikensforlag.dk

Spine = 11.6mm

FORLAG

Bad Guys - gør en god gerning (uanset om du kan lide det eller ej)  

Mød verdens ondeste bande, Barske Bøller, der består af Hr. Ulv, Hr. Haj, Hr. Slange og Hr. Piratfisk. De er skræmmende, hårde og farlige .....

Bad Guys - gør en god gerning (uanset om du kan lide det eller ej)  

Mød verdens ondeste bande, Barske Bøller, der består af Hr. Ulv, Hr. Haj, Hr. Slange og Hr. Piratfisk. De er skræmmende, hårde og farlige .....

Advertisement