Page 1

sk apa ditt unik a uttryck TEKNIKER FÖR EFFEKTER I

GULD OCH KOPPAR

God smak förtjänar det bästa


FÖREGÅENDE SIDA: VÄGG: LADY PURE COLOR 9938 NATURLIGT SVART DEKORSKIVA: 2 STRYKNINGAR LADY PURE COLOR 9938 NATURLIGT SVART + LADY DESIGN 10509 GULDEFFEKT OG 10510 KOPPAREFFEKT DENNA SIDA: RAM: LADY SUPREME FINISH 1125 GULDYTA + LADY DESIGN 10509 GULDEFFEKT VAS: LADY DESIGN 10510 KOPPAREFFEKT


sk apa trendiga skimmereffekter MED NYHETEN LADY DESIGN

LADY DESIGN ger dig en gyllene möjlighet att skapa inredningsdetaljer med trendiga skimmereffekter i guld och koppar. Det är din egen kreativitet som avgör om resultatet blir dämpat och transparent eller om ditt uttryck blir ett mer robust och industriellt uttryck.

FONDVÄGG: LADY PURE COLOR 5180 OSLO + LADY DESIGN GULD BAS

LADY Design är grunden för 5 olika effekter: Guld bas: ger en vacker skimmereffekt i gyllene toner. Guldeffekt: guldeffekten ger bättre täckning och den gyllene skimmereffekten förstärks. Koppareffekt: täckning motsvarande guldeffekt men med en läcker skimmereffekt i koppar. Heltäckande guld: För att skapa en heltäckande guldyta målas underlaget först med kulören 1125 Guldyta. Därefter appliceras LADY Design Guldeffekt. Heltäckande koppar: För att skapa en heltäckade kopparyta målas underlaget först med kulören 10012 Kopparyta. Därefter appliceras LADY Design Koppareffekt. Denna broschyr visar olika tekniker som du kan använda för att skapa eleganta metalliska effekter i din inredning. Kulörerna kan användas tillsammans eller var för sig beroende på vilket uttryck du önskar skapa. Som grundstrykning till LADY Design rekommenderar vi en helt matt färg. Som underlag på slät vägg rekommenderar vi LADY Pure Color, medan LADY Supreme Finish Matt ger ett bra underlag på trä och panel. Båda dessa produkter ger dig en läcker, matt yta att utgå ifrån. Lycka till!

VÄGG: LADY PURE COLOR 9938 NATURLIGT SVART + LADY DESIGN 10510 KOPPAREFFEKT


Teknik 1 //

effekt med roller • LADY Design Guld bas appliceras med roller. Fördela dekorfärgen genom att rolla kors och tvärs över ytan. • Skapa ett slumpmässigt mönster och ett unikt uttryck genom att vissa områden får mer färg än andra. Olika mängd färg i rollern ger också ett varierat mönster. • Det oregelbundna mönstret ge vackra färgskiftningar och skimrar i ljuset. Denna skiva är först målad två gånger med LADY Pure Color i kulören LADY 9938 Naturligt Svart. Därefter har vi applicerat LADY Design Guld bas med hjälp av en roller.

Detta behöver du: LADY Pure Color i kulören 9938 Naturligt Svart, LADY Design Guld bas, färgroller i passande storlek.


Teknik 2 //

effekt med påse • Applicera LADY Design 10510 Koppareffekt ojämnt över ytan med en roller. Du kan också använda en bred pensel för att stryka ut effektfärgen. • Knöla sedan ihop en plastpåse och använd denna till att fördela färgen över ytan. • Dela upp större väggar i mindre ytor och arbeta snabbt och effektivt, fält för fält, tills hela väggen är målad. Som underlag har vi lagt 2 strykningar med LADY Pure Color i kulören LADY 4625 Nordiskt Hav. Sedan har vi applicerat LADY Design i kulören 10510 Koppareffekt.

Detta behöver du: LADY Pure Color i kulören 4625 Nordiskt Hav, LADY Design i kulören 10510 Koppareffekt, färgroller i passande storlek, plastpåse.


Teknik 3 //

effekt med pensel • Applicera LADY Design slumpvis på ett litet område på väggen. Använd en bred pensel och fördela färgen med stora rörelser kors och tvärs över ytan. • Låt gärna bottenkulören lysa igenom på vissa ställen. • Dela upp större väggar i mindre ytor och arbeta snabbt och effektivt, fält för fält, för bästa resultat. Till denna teknik har vi använt LADY Design i två olika kulörer – 10509 Guldeffekt och 10510 Koppareffekt. Om du skall använda två kulörer rekommenderar vi att du inte låter den första effektfärgen torka helt innan du går på med den andra (för att få ett skiftande och levande resultat). Underlaget är först målat 2 gånger med LADY Pure Color i kulören LADY 5180 Oslo.

Detta behöver du: LADY Pure Color i kulören 5180 Oslo, LADY Design i kulörerna 10509 Guldeffekt och 10510 Koppareffekt, färgroller i passande storlek.


Teknik 4 //

fondvägg • Använd maskeringstejp mot lister och foder och täck golvet med täckpapp. • För att skapa en lätt skimrande effekt behöver du bara använda LADY Design Guld bas. Lägg flera tunna strykningar tills du uppnått önskat resultat. • Bäst resultat får du om du inte målar ända intill golv- och taklister. • Du kan också maskera ett område på en vägg och bara måla detta. Väggen är först målad 2 gånger med LADY Pure Color i kulören LADY 5180 Oslo. Därefter har vi applicerat LADY Design Guld bas.

Detta behöver du: LADY Pure Color i kulören LADY 5180 Oslo, LADY Design Guld bas, färgroller i passande storlek.


inredningsdetaljer • På inredningsdetaljer av trä används LADY Supreme Finish Matt för att få ett jämnt och fint underlag. För en täckande guldeffekt, använd bottenkulören 1125 Guldyta. Applicera sedan LADY Design Guldeffekt. • Önskar du en täckande koppareffekt rekommenderar vi att du använder bottenkulören 10012 Kopparyta. Därefter appliceras LADY Design Koppareffekt. Lägg gärna 2-3 tunna strykningar. Med LADY Design finns många möjligheter. Det är bara din egen kreativitet som sätter gränser!

FÖRSTA SRTYKNINGEN: LADY SUPREME FINISH 1125 GULDYTA

SLUTSTRYKNING: LADY DESIGN 10509 GULDEFFEKT

Detta behöver du: LADY Supreme Finish 1125 Guldyta eller 10012 Kopparyta, LADY Design i kulörerna 10509 Guldeffekt eller 10510 Koppareffekt, ramar i olika storlekar, en liten pensel.

LADY har interiörfärger som passar de flesta underlag Som underlag till LADY Design, rekommenderas LADY Pure Color eller LADY Supreme Finish Matt. Ytterligare information om LADYs produkter hittar du på www.lady.se LADY Design Transparent effektfärg som skapar en vacker skimmereffekt i guld eller koppar på målade ytor.

LADY Pure Color Supermatt färg för en unik kulörupplevelse. Vår vackraste färg någonsin.

SLUTSTYKNING: LADY DESIGN 10510 KOPPAREFFEKT

STOR RAM: RESULTAT TÄCKANDE GULDEFFEKT LITEN RAM: RESULTAT TÄCKANDE KOPPAREFFEKT

INSPIRATIONSBLOGG SCANNA KODEN OCH BESÖK LADYS INSPIRATIONSBLOGG.

LADY Supreme Finish Är extremt slitstark och ger en suverän finish på dörrar, foder och detaljer.

Jotun Sverige AB Box 151, SE-421 22 Västra Frölunda Tel (+46) 031 69 63 00, www.jotun.se

Foto: Siren Lauvdal, Nordsveen.no Styling: Kråkvik d’Orazio Design: Allegro

Teknik 5 //

LADY Design - skapa ditt unika uttryck, tekniker för effekter i guld och koppar  
LADY Design - skapa ditt unika uttryck, tekniker för effekter i guld och koppar