Allt om Båten 2021

Page 1

ALLT FÖR

BÅTEN ÖVER OCH UNDER VATTENLINJENINNEHÅLL

Grundning och mellanstrykning Bottenfärg Lackfärg Underhåll av träbåtar Hälsa, miljö och säkerhet Båtvård Praktiska tips Kulörer och färgkarta

Foto: Jeanneau by Heitmann Marin

4 8 18 22 26 30 38 42


4 GRUNDNING OCH MELLANSTRYKNING

GRUNDNING OCH MELLANSTRYKNING Kvaliteten på dina förberedelser utgör grunden för ett perfekt slutresultat. Oavsett om ytan är ny eller tidigare behandlad kommer Jotun Yachtings grundningar att säkra en välfungerande och perfekt slutstrykning. Nyckeln är att konsekvent använda Jotun Yachtings systembehandlingar. En grundning ska skydda ytan som ska målas och ge vidhäftning till de yttre färglagren (bottenfärg eller slutstrykning). Jotun Yachting har flera grundningar som kan användas överallt på båten. De finns både som en- och två-komponentlösningar. Skillnaden mellan dem ligger i hårdheten, barriäregenskaperna och vidhäftningen i förhållande till olika underlag, skyddet mot korrosion, hur enkla de är att påföra samt torrhalten/filmtjockleken. Vad du väljer kommer att påverka färgsystemets hållbarhet.

PRODUKTER BARRIER PRIMER Epoxygrundning för alla typer av underlag och med goda barriäregenskaper.

Barrier Primer är en specialutvecklad grundning för alla typer av båtar, underlag och kuster. Suverän vidhäftning till gelcoat, aluminium och stål. Full barriäreffekt mot vatteninträngning och mycket bra korrosionsskydd vid endast två strykningar.

VINYL PRIMER För okända underlag och grundning för trä.

En-komponent vinylmodifierad grundning och sealer med aluminiumpigment för bättre vattenbeständighet. God vidhäftning både på trä och gamla lager av bottenfärg. Den perfekta grundningen för tidigare målade ytor under vattenlinjen.

VINYL PRIMER SPRAY Grundningen som är enklast att applicera. För användning på drev, trimplan och andra detaljer av lättmetall.

En-komponent vinylmodifierad grundning och sealer med aluminiumpigment för bättre vattenbeständighet. God vidhäftning både på trä och gamla lager av bottenfärg. Den perfekta grundningen för tidigare målade ytor under vattenlinjen.


GRUNDNING OCH MELLANSTRYKNING

Foto: Viknes

5

Så här grundar du med Barrier Primer: 1. Kom ihåg att alltid ha både komponent A och komponent B vid användning av Barrier Primer. 2. I volymtabellerna nedan ser du hur mycket färg du behöver till din båt per strykning. 3. Vid den första strykningen behöver du tre delar av komponent A och en del av komponent B. Detta säkrar god vidhäftning till underlaget. Vid den andra strykningen behöver du två delar komponent A och en del komponent B, vilket ger en god barriäreffekt. 4. För att mäta upp mängden färg kan du använda en mätkopp eller ett litermått. 5. Rör upp färgen i respektive komponent ordentligt. 6. Mät upp korrekt antal delar för respektive komponent. 7. Blanda komponent A och komponent B tillsammans i en separat hink. 8. Påför mängden färg enligt volymtabellen. 9. Se i det tekniska databladet för komplett torktid inför slutstrykningen.

Hur mycket grundning behöver jag under vattenlinjen?

MOTORBÅT

SEGELBÅT

BÅT MED STOR KÖL

Längd (m)

4

6

7,5

9

11

13

15

4

6

7,5

9

11

13

15

4

6

7,5

9

11

13

15

Längd (fot)

15

20

25

30

36

43

49

15

20

25

30

36

43

49

15

20

25

30

36

43

49

Yta (m2)

8

12

20

24

34

50

70

6

9

14

22

29

37

48

10 13,5 21

28

43

48

76

1,5 2,75 3,25 4,5

6,5

9

1

1,25

2

3

4

5

6,5 1,25 1,75 2,75 3,75

5

6,5

10

5

7,5

8

13

Vinyl Primer

Estimerat behov per strykning (liter)

1

Barrier Primer

Estimerat behov per strykning (liter)

1,5

2

3,5

4

6

8,5

12

1

1,5

2,5

4

5

6,5

8

2

Antal förpackningar komponent A (3L)

1

1

1

2

2

3

4

1

1

1

2

2

2

3

1

1

1

2

2

3

4

Antal förpackningar komponent B (1L)

1

1

1

2

2

3

4

1

1

1

2

2

2

3

1

1

1

2

2

3

4

2,25 3,5

* Tabellen visar förbrukningen vid en strykning och anger ett ungefärligt värde för olika båttyper. Se tabellen på s. 6 för korrekt antal strykningar.


6 GRUNDNING OCH MELLANSTRYKNING

Guide för användning av grundning FÄRGSYSTEM UNDER VATTENLINJEN På nytt underlag eller nedslipad/sandblästrad yta: SYSTEM

GLASFIBER

ALUMINIUM

TRÄ

STÅL

1

Rengöring

Högtryckstvätta med färskvatten, avfetta med BoatWash om nödvändigt

2

Förarbete

Torrslipa med P150 – P180

Maskinslipa

Påför

Torrslipa med P150 – P180

Maskinslipa

1 - 3 x Clipper I

3

Påför

2 x Barrier Primer

4

Påför

2 x Bottenfärg

2 x Vinyl Primer

2 x Barrier Primer

TRÄ

STÅL

FÄRGSYSTEM ÖVER VATTENLINJEN På nytt underlag eller nedslipad/sandblästrad yta: GLASFIBER

ALUMINIUM

1

Rengöring

Högtryckstvätta med färskvatten, avfetta med BoatWash om nödvändigt

2

Förarbete

Torrslipa med P80

Torrslipa med P80

Torrslipa med P80-P150

Maskinslipa

3

Påför

Vinyl Primer

Vinyl Primer

Clipper I (1-3 strykningar vått-i-vått tills underlaget är mättat)

2 x Barrier Primer

4

Påför

5

Påför

Vinyl Primer 2 x Shipolin

2 x Shipolin

2 x Shipolin

2 x Shipolin

GENERELLA RÅD FÖR ETT PERFEKT SLUTRESULTAT • Undvik att grunda underlaget vid mycket höga eller låga temperaturer, i starkt solsken eller vid stark vind. • Vät golvet/marken för att undvika att damm och partiklar fastnar i färgen innan den är dammtorr. • Rör om ordentligt före och under påföring. • Använd lösningsmedelsbeständiga penslar och rullar av hög kvalitet (mohair eller skumgummi). • Var uppmärksam på förbrukningstiden efter blandning av två-komponentprodukter. Se tekniskt datablad. • Kontrollera rekommenderat övermålningsintervall på det tekniska databladet. Detta är extremt viktigt vid användning av två-komponentprodukter. • Spola skrovet med färskvatten för att avlägsna damm, salt och andra orenheter. Om ytan är fet eller har oljefläckar skall ytan avfettas. • Slipa ytan. Använd P150-P180 på glasfiber och grövre sandpapper på träytor. • Stålytor skall helst sandblästras och om det inte går skall skrovet slipas med mycket grovt sandpapper eller motsvarande. Var uppmärksam så att du inte polerar metallen då det försämrar färgens vidhäftning. • Påför primer enligt tabellen på sid 5. • Påför avslutningsvis lackfärg eller bottenfärg.


HUR UPPKOMMER OSMOS?

1

GLASFIBERLAMINAT

VATTENINTRÄNGNING

BINDEMEDEL

GELCOAT

2 SALTVATTEN

3 KEMISKA REAKTIONER LEDER TILL OSMOS/ PLASTPEST

Osmos är diffusion (transport) av vatten genom en halvgenomtränglig film, tex. gelcoat. Transporten sker från ett område med en lösning med hög koncentration av vatten till ett område med en lösning med låg koncentration av vatten. Detta för att utjämna koncentrationsskillnaden. Dessa områden kan ligga i själva polyesterbindemedlet (gult område), i glasfiberlaminatet (grått område) eller mellan glasfiberlaminatet och gelcoaten (rött område). Allt eftersom tiden går blir koncentrationen av vatten lika på båda sidor om membranet (gelcoaten) och detta leder till att det uppstår blåsor med ett hydrauliskt tryck på baksidan av gelcoaten.

SÅ UPPTÄCKER DU OSMOS Det är inte alltid lätt att upptäcka plastpest. Det uppdagas som regel inte förrän det uppstått blåsor. Osmotiska blåsor innehåller ofta en brunaktig vätska som luktar ättika. Om blåsorna är torra och hårda beror det oftast på att luft och lösningsmedel har blivit instängt under målningsarbetet. Dessa blåsor skadar inte glasfibern. Skrovet kan vara angripet av plastpest även om det inte finns några synliga blåsor, det tar nämligen tid för blåsorna att bildas. Förebyggande behandling kan inte stoppa processen när den väl har kommit igång, så finns det misstanke om att skrovet är angripet av plastpest bör det snarast möjligt undersökas av fackman. Om skrovet är angripet av plastpest, bör det behandlas snarast möjligt för att undvika att det sprider sig. Fullständig behandling vid osmos börjar med att gelcoaten avlägsnas helt, med god marginal runt det angripna området. Skrovet skall sedan torka innan det påförs Osmoshell, grundning och bottenfärg. Det viktigaste är att bygga upp ett tillräckligt tjockt lager av epoxyprodukter, då dessa är mycket mer vattentäta än gelcoat.

GRUNDNING OCH MELLANSTRYKNING

7


8 BOTTENFÄRG

BOTTENFÄRG Som stolt båtägare önskar du att båten ska fungera på bästa sätt hela säsongen. För att göra detta möjligt är det viktigt att förhindra beväxning på skrovet. Val av rätt bottenfärg till din båt och din typ av användning är mycket viktigt, även för att minska fritidsbåtarnas påverkan på miljön. VARFÖR BEHÖVS BOTTENFÄRG? Den vanligaste formen av båtvård är påföring av bottenfärg. Bottenfärgen är grunden för en lyckad båtsäsong, detta på grund av att det är mycket svårt att få skrovet rent när det har fått beväxning. Beväxning medför lägre hastighet, högre bränsleförbrukning, skador på färgsystemet, vattenledningar blockeras osv. Ju längre beväxningen får sitta, desto svårare blir det att avlägsna den.

SYFTET MED BOTTENFÄRG ÄR ATT: 1

förhindra eller begränsa beväxning

2

säkra låg friktion och därmed maximal hastighet

3

minska bränsleförbrukningen genom att minska vattenmotståndet

4

undvika att skador uppkommer på färgsystemet och skydda skrovet.

Ett rent skrov genom hela säsongen reducerar bränsleförbrukningen och därmed skadliga koldioxidutsläpp.


BOTTENFÄRG

9


10 BOTTENFÄRG

Varför blir det beväxning? Beväxning beror på flera faktorer, bland annat vattenkvalitet, temperatur, salthalt och vattendjupet vid förtöjningsplatsen. Föroreningar i vattnet, närliggande älvmynningar, nederbörd, vegetation och andra faktorer kan ge stora skillnader i mängden beväxning mellan båtar som ligger förtöjda vid närliggande marinor. Antalet arter i vattnet inverkar också. De olika typerna av bottenfärg är utvecklade för att skydda mot de ca 4000 olika arter som kan fästa sig på skrovet. Arterna kan delas in i följande grupper: • Makroorganismer: Alger och djur. • Mikroorganismer eller biofilm: Ofta tunt slem som är en viskös blandning av bakterier och andra mikroorganismer.

Hur startar marin beväxning? Sekunder

Minuter

Timmar

Dagar

Veckor

Månader

År

Förändring i ytans egenskaper Bakterier Kiselalger och encelliga organismer (slem) Makrobeväxning- Algsporer och snäcklarver Makrobeväxning- Fullt utvecklade alger, snäckor och blåmusslor

Som följd av beväxningsproblematiken är det mycket viktigt att välja rätt bottenfärg till din båt. För att kunna välja rätt bottenfärg måste hänsyn tas till hur ofta båten används samt vilka farvatten båten skall användas och ligga förtöjd i.


BOTTENFÄRG

11 Bottenfärgsteknologi Det finns många olika typer av bottenfärg på marknaden, och de kan delas in i två huvudgrupper; självpolerande och hård bottenfärg. TYP AV BOTTENFÄRG

NYLIGEN EXPONERAD

EXPONERAD EN TID

OV

SAL

TVA TTE

N

SKR

N TVA TTE SAL

SKR

Poleringshastigheten säkrar en jämn urlakning av biocider under produktens hela livslängd, och bidrar till att hålla skrovet rent från beväxning. Självpolerande bottenfärger är effektivast mot beväxning. För alla båtar där ett långvarigt skydd mot beväxning önskas.

OV

SJÄLVPOLERANDE Effektiv allround-teknologi som lämpar sig för de flesta typer av båtar. Bindemedlet löses upp i kontrollerad hastighet, så att det alltid är ett nytt aktivt skikt bottenfärg i kontakt med vattnet.

OV

TTE TVA SAL

SAL

Biocider

N

SKR

N TVA

Racing VK är en hård bottenfärg som kan användas på glasfiber, stål och trä. Speciellt utvecklad för snabbgående båtar. Ger en hård, slät och slipbar yta. Kritar inte. Racing VK i kulören vit kan endast användas på aluminium.

TTE

SKR

HÅRD Filmtjockleken minskar inte vid användning till skillnad mot självpolerande bottenfärger. Det gör att det tar längre tid för biociderna att nå ytan. Efter en tids användning blir det yttersta lagret inaktivt och poröst, och ytan måste därför slipas lätt innan applicering av ny bottenfärg.

OV

NonStop VK, NonStop EC och Aqualine VK Spray kan användas på glasfiber, stål och trä. NonStop VK i kulörerna grått och vitt, samt Aqualine VK Spray kan användas på aluminium.

Bottenfärg

Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten eller produktinformationen före användning.


12 BOTTENFÄRG

Välj rätt bottenfärg Det allra viktigaste är att välja en bottenfärg som fungerar ihop med det tidigare påförda färgsystemet på båten. Det finns tre sätt att försäkra sig om detta:

1

Om du vet vilken bottenfärg som är påförd sedan tidigare, följ tabellen nedan.

2

Om du inte vet vilken typ av bottenfärg båten tidigare är målad med, bör den förseglas med en strykning Vinyl Primer innan ny bottenfärg påföres.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

3

Om det nuvarande färgsystemet är skadat eller förstört, avlägsna lager för lager tills du kommer ned till intakt underlag (färg eller skrov).

För att välja rätt bottenfärg till din båt och användning är det viktigt att ta hänsyn till typ av båt, användningsfrekvens, hastighet, geografisk placering, existerande bottenfärg, om båten ofta transporteras på trailer samt miljö- och juridiska regler.

VÄSTKUST

OSTKUST

NonStop VK

Racing VK

Motorbåt

HHH

HH

HH H

HH H

Motorbåt, snabbgående (45 knop+)

HH

HH H

HH

HH H

Segelbåt

HHH

HH

HH H

HH H

Segelbåt, snabbseglande

HH

HH H *

HH

HH

Aluminium/ Lättmetalldelar

HHH

HH

Propeller etc (inte lättmetall)

Samma bottenfärg som är använd på skrovet eller Aqualine VK Spray

Förhållanden med extrem beväxning

HHH

Vit/Grå

Vit

HH

Aqualine VK Spray

HH H

HH H

Insjö

Förklaring:

NonStop EC

INSJÖ/NORRLANDSKUSTEN

Ej lämplig

HH H

Aqualine VK Spray

HH H

WaterShield

HH H

HH H HH H

HHH

Bäst

HH

*Vid våtslipning av ytan efter påföring.

Passar bra

H Passar


Färgsystem under vattenlinjen På nya underlag eller skrov där all färg avlägsnas GLASFIBER

ALUMINIUM

TRÄ

STÅL

LÄTTMETALLDELAR/DREV

1

Rengöring

Högtryckstvätta med färskvatten, avfetta med BoatWash om nödvändigt

Högtryckstvätta med färskvatten, avfetta med BoatWash om nödvändigt

Tvätta med trädgårdslang eller lågt tryck på högtryckstvätten. Avfetta med BoatWash om nödvändigt

Högtryckstvätta med färskvatten, avfetta med BoatWash om nödvändigt

Avfetta med Jotun Förtunning Nr 7 (Xylen)

2

Förarbete

Torrslipa med P120 - P150

Maskinslipa

Torrslipa med P150 – P180

Maskinslipa

Torrslipa med P150 – P180

3

Påför

4

Påför

2 x Barrier Primer

2 x Barrier Primer

2 x Vinyl Primer

2 x Barrier Primer

2 x Vinyl Primer Spray

5

Påför

2 x Bottenfärg

2 x NonStop VK vit/grå, Racing VK vit, WaterShield

2 x Bottenfärg

2 x Bottenfärg

3 x Aqualine VK Spray

Clipper I (1-3 strykningar vått-i-vått tills underlaget är mättat)

På gamla färgsystem: Tvätta grundligt med färskvatten innan du börjar. Om du inte vet vilken bottenfärg som är påförd sedan tidigare, applicera en mellanstrykning med Vinyl Primer för att uppnå god vidhäftning. Om du vet vilken bottenfärg som är påförd sedan tidigare titta i tabellerna på s 16.

BOTTENFÄRG

Foto: Henrik Ljungqvist, adstream.se

13


14 BOTTENFÄRG PRODUKTER

ANVÄNDNINGSOMRÅDE NONSTOP VK Bästa kvalitén för västkusten

En unik självpolerande kopparbaserad bottenfärg för västkusten. Ger en aktiv yta som kontinuerligt förnyas så att skrovet håller sig rent hela säsongen. Bekämpningsmedel klass 3, regnr: 4916 och 4880 (vit/grå).

NONSTOP EC Bästa kvaliteten för ostkusten

En kopparbaserad bottenfärg godkänd för svenska ostkusten. Produktens hybridteknologi ger en unik kombination av en robust yta och ett aktivt skydd mot beväxning hela säsongen. Ytan släpper minimalt vid tvätt och är lätt att måla över och underhålla.

Mycket bra täckförmåga. Innehåller kopparoxid och är endast tillåten för användning på västkusten. Passar alla slags båtar och hastigheter upp till 50 knop. OBS! Endast kulörerna vit och grå kan användas på aluminiumskrov och detaljer av lättmetall.

Mycket bra täckförmåga. Innehåller kopparoxid och är tillåten för användning på ostkusten. Passar alla slags båtar och hastigheter upp till 50 knop. OBS! Kan inte användas på aluminiumskrov eller detaljer av lättmetall.

Bekämpningsmedel klass 3, regnr: 4821. RACING VK För en hård slät yta

En unik hård kopparbaserad bottenfärg för västkusten, som ger en hård, och slipbar yta. Kritar inte.

Innehåller kopparoxid och är endast tillåten för användning på västkusten. Passar till båtar i alla hastighetsklasser, men är utvecklad för snabb­ gående båtar som används ofta. OBS! Endast kulören vit kan användas på aluminiumskrov och detaljer av lättmetall. Den hårda bottenfärgen kan våtslipas helt slät och är därför lämplig att använda på snabbseglande segelbåtar.

AQUALINE VK SPRAY Rent drev hela säsongen

En ny generations själv­polerande kopparbaserad bottenfärg för drev, propeller, trimplan och andra lättmetalldelar under vattenlinjen. För ost- och västkusten. Suverän täckförmåga och unik effekt mot beväxning under hela säsongen. Bekämpningsmedel klass 3, regnr: 5029.

Innehåller koppar och är tillåten för användning på ost- och västkusten. För drev, propeller, trimplan och andra lättmetallkomponenter under vattenlinjen. Det är viktigt att underlaget är avfettat och rengjort innan det grundas med Vinyl Primer Spray och sedan påförs Aqualine VK Spray.

WATERSHIELD Biocidfri bottenfärg för insjöar och norrlandskusten

En hård, biocidfri bottenfärg för insjö och norrlandskusten. Torkar snabbt, vilket ger snabb sjösättning. Hård yta som är lätt att tvätta och underhålla.

Biocidfri bottenfärg för insjöar och norrlandskusten. Kan användas på alla typer av båtar.


BOTTENFÄRG

15

FÖRBRUKNING (per strykning) 10 m2/ltr.

TORKTIDER Övermålningsbar efter: Kan sjösättas efter: Måste sjösättas efter*:

23°C 15°C 10°C 8h 10h 12h 12h 16h 24h 9 mån 9 mån 9 mån

KULÖRER Vit Mörkblå Röd Grå Svart

10 m2/ltr.

Övermålningsbar efter: Kan sjösättas efter: Måste sjösättas efter*:

8h 12h 9 mån

10h 16h 9 mån

12h 24h 9 mån

Vit Blå Mörkblå Röd Svart

10 m2/ltr.

10 m2/ltr.

8 m2/ltr.

Övermålningsbar efter: Kan sjösättas efter: Måste sjösättas efter*:

8h 12h 9 mån

10h 16h 9 mån

12h 24h 9 mån

Första tillfället som produkten används påförs 3 lager med 15-20 minuters intervall** Kan sjösättas efter: Måste sjösättas efter*:

3h 9 mån

8h 10h 9 mån 9 mån

Övermålningsbar: Kan sjösättas efter: Måste sjösättas efter*:

2h 2h 9 mån

3h 4h 3h 4h 9 mån 9 mån

*Om båten är väl täckt eller står inomhus. ** Det går åt 2 flaskor Aqualine VK Spray till 3 lager

Vit Svart

Grå Svart

Mörkblå Svart


16 BOTTENFÄRG

Färgsystem

På tidigare målade underlag eller skrov där inte all färg avlägsnats. NY BOTTENFÄRG SOM SKALL PÅFÖRAS

SJÄLVPOLERANDE BOTTENFÄRG

HÅRD BOTTENFÄRG

NonStop VK

Racing VK

GAMMAL BOTTENFÄRG I GOTT SKICK NonStop EC

WaterShield

NonStop EC/VK, och andra själv­polerande bottenfärger

Ny bottenfärg påföres direkt

Fysikaliskt verkande bottenfärger

Avlägsna all gammal bottenfärg

Racing VK, WaterShield och andra hårda bottenfärger

Våtslipning + bottenfärg

Mjuk eller Teflonbaserad bottenfärg­

Våtslipning + Vinyl Primer

Ny färg påföres direkt när ytan är ren och torr. All gammal färg skall avlägsnas innan påföring av ny bottenfärg. Ytan våtslipas med medelgrovt sandpapper och sköljes med färskvatten. Påför bottenfärg när ytan är ren och torr. Ytan våtslipas med medelgrovt sandpapper och sköljes med färskvatten. Påför en strykning Vinyl Primer. När denna torkat påförs bottenfärg.

Hur mycket bottenfärg behöver jag?

För att förebygga och minska risken för beväxning är det utöver valet av bottenfärg viktigt att påföra bottenfärgen enligt anvisning och att påföra rätt filmtjocklek. Det är med andra ord viktigt att veta hur mycket bottenfärg som behövs och därför bör man veta hur stor area skrovet har.

MOTORBÅT

SEGELBÅT

Längd (m)

4

6

7,5

9

Längd (fot)

15

20

25

30

38

Area (m2)

8

12

20

24

Antal liter

1

1,5

2,5

Antal 0,75 l emballage

2

2

4

BÅT MED STOR KÖL 15

6

7,5

9

43

49

20

25

30

38

43

49

34

40

50 13,5 21

28

38

60

75

3

4,5

5

6,5

2

3

3,5

5

7

9

4

6

7

9

3

4

5

7

10

12

15

4

6

7,5

9

43

49

15

20

25

30

38

34

60

73

6

9

14

22

3

4,5

7

8,5 0,75 1,5

2

4

6

10

12

3

11,5 13

1

2

11,5 13

11,5 13

Tabellen visar förbrukning vid en strykning och anger ungefärliga värden för olika båttyper. För årligt underhåll med NonStop VK, NonStop EC, Racing VK och WaterShield räcker det med en strykning. Vid byte av bottenfärg eller vid påföring av nytt system med epoxygrundning rekommenderas alltid två strykningar med bottenfärg.

15


BOTTENFÄRG

Foto: Jeanneau by Heitmann Marin

17


18 LACKFÄRG

LACKFÄRG Slutstrykningen är båtens ansikte utåt och ger båten en distinkt karaktär. Även en gammal och sliten yta kan bli som ny om rätt produkter används. Dessutom är slutstrykningen viktig för att ge skrovet bra skydd. Andra viktiga egenskaper är också hög glans, UV-skydd, ytans hårdhet och bra väderbeständighet. Alla Jotun Yachtings produkter tillvaratar dessa viktiga karaktärsdrag, samtidigt som de är lätta att använda och påföra.

Rekommenderad mängd HUR MYCKET FÄRG GÅR DET ÅT? Mängden färg som krävs beror på hur stor area som skall målas. Mät avståndet från vattenlinjen till däcket och multiplicera det med båtens längd. Multiplicera sedan med två och addera arean på akterspegeln. Eftersom båtar har olika design är detta naturligtvis bara ett grovt överslag. Dela sedan den uträknade arean med den angivna sträckförmågan på den aktuella produkten (står angivet på emballaget och i det tekniska databladet). Detta tal motsvarar antal liter färg som krävs per strykning.

MOTORBÅT

SEGELBÅT

Längd (m)

4

6

7,5

9

11

13

15

4

6

7,5

9

11

13

15

Längd (fot)

13

20

25

30

36

43

49

13

20

25

30

36

43

49

Area (m2)

8

12

20

24

34

46

58

6

9

14

22

34

46

58

Antal 0,75 l emballage

1

2

3

3

5

6

8

1

2

2

3

5

6

8

Tabellen visar förbrukning vid en strykning och anger ungefärliga värden för olika båttyper.

Det är lämpligt att påföra lackfärgen med pensel och rulle. Dessa verktyg är lätta att använda och ger fin finish.

FÄRGER Historiskt sett har producenter av båtfärg erbjudit ett begränsat urval kulörer att välja ifrån. Även om de vanligaste kulörerna fortfarande är vit och marinblå, finns det många kulörvarianter och numera kan man se en stor variation av kulörer på alla typer av båtar. Jotun Yachting kan tack vare vårt Multicolour System (JCM) erbjuda många specialkulörer. För mer information, kontakta din lokala Jotun-återförsäljare.


SHIPOLIN En blank yta och unikt urval av kulörer

* Glansenheter

En-komponent lackfärg med goda påföringsegenskaper vid användning av rulle eller pensel. Ger en blank yta som är mycket slitstark samtidigt som den är elastisk. Glans 80°*. Speciellt lämplig för ytor av trä. Shipolin kan blandas över Jotun Multicolor system i ett unikt urval av kulörer.

LACKFÄRG

Foto: Cormate

PRODUKTER

19


20 LACKFÄRG

Färgsystem På nytt, obehandlat eller nedslipat skrov GLASFIBER

ALUMINIUM

TRÄ

STÅL

1

Rengöring

Högtryckstvätta med färskvatten, om nödvändigt avfetta med BoatWash.

2

Förarbete

Våtslipa med P120 - P150

3

Påför

4

Påför

2 x Vinyl Primer

5

Påför

2 x Shipolin

Maskinslipa

Torrslipa med P80 - P150

Maskinslipa

Clipper I (1-3 strykningar vått-ivått tills ytan är mättad)

2 x Barrier Primer

1 x Vinyl Primer

FÄRGSYSTEM På tidigare målade ytor. EN-KOMPONENT SYSTEM 1

Rengöring

Högtryckstvätta med färskvatten, om nödvändigt avfetta med BoatWash

2

Förarbete

Slipa lätt med fint sandpapper (P280 - P360), avlägsna slipdammet

3

Påför

2 x Shipolin

TIPS FÖR EN PERFEKT FINISH För mer information om förberedelser, skyddsutrustning, omrörning och rekommenderade verktyg, se sid. 38-39 • Måla inte vid mycket höga eller låga temperaturer, i starkt solsken eller vid stark vind. • Vät golvet/marken för att undvika att damm och partiklar fastnar i färgen innan den är dammtorr. • Rör om färgen ordentligt, både före och under påföring. • Arbeta gärna två och två för effektivare påföring. • Använd penslar och rullar av hög kvalitet (mohair eller skumgummi). • Vid påföring av sista strykningen bör en ny eller en noga rengjord pensel användas. • Påförs färgen med rulle, efterstryk genast med pensel/fördrivare. • Håll penseln i 45° vinkel för att undvika penselränder. • Påför inte två-komponent lackfärg ovanpå ett en-komponentssystem. • Påför grundning, se tabell. • Om ytan har skador, hål eller hack skall ytan spacklas. Låt spacklet torka och slipa försiktigt med ett fint sandpapper (P240-P360). • Eftersom spackel är mer poröst än färg skall reparationen förseglas med en extra strykning grundning. Detta för att säkra en jämn finish. • Slipa med sandpapper (P360-P400). Gör rent ytan ordentligt innan påföring av lackfärgen enligt tekniskt datablad. • Påför lackfärgen.


LACKFÄRG

Foto: Jeanneau by Heitmann Marin

21


22 UNDERHÅLL AV TRÄBÅTAR

UNDERHÅLL AV TRÄBÅTAR Trä är ett naturligt material som ger båten en varm och sofistikerad prägel, men det krävs en bra lack för att framhäva och beskydda dess skönhet. Vi är många gånger mest fokuserade på vilken glansgrad lacken har, men det är viktigt att komma ihåg att lacken är träets enda skydd mot havsmiljön. Havsmiljön, sol och vind utsätter träet för stora påfrestningar under säsongen och därför behöver träbåten skyddas i form av en bra lack. En sådan lack ska uppfylla följande krav:

1

Skydda träet mot dess huvudfiende: solens UV-strålar.

2

Skydda träet mot vatten, salt och damm.

3

Bevara och framhäva träets naturliga skönhet och ge ett varmt intryck.

Det bästa sättet att uppnå ett perfekt slutresultat vid lackning av träbåt är att lägga mycket tid på förberedelserna och var noga med detaljerna. Se till att ha minst lika mycket tid till förarbetet som till själva lackeringen samt att ha helt rena penslar av god kvalitet. Kom också ihåg att det oftast är lättare att få ett perfekt lackresultat om ni arbetar två och två.

Foto: Viknes


UNDERHÅLL AV TRÄBÅTAR

23

GENERELLA RÅD FÖR ATT UPPNÅ ETT PERFEKT SLUTRESULTAT • Måla inte vid mycket höga eller låga temperaturer, i starkt solsken eller vid stark vind. • Vät golvet/marken för att undvika att damm och partiklar fastnar i färgen innan den är dammtorr. • Rör om ordentligt före och under påföring. • Använd lösningsmedelsbeständiga penslar och rullar av hög kvalitet (mohair eller skumgummi). • Avrunda skarpa hörn/kanter med sandpapper för att få bättre täckförmåga. • Korsstryk lacken (90° vinkel) och håll penseln i 45° vinkel för att undvika penselränder. • Påför tunna strykningar i träfibrernas längdriktning. • Grunda med 1-3 strykningar (vått-i-vått) Clipper I. • Späd första strykningen av Jotun Yachting lack med 10-15% av rekommenderad Jotun Förtunning. Detta för att lacken skall få bättre inträngning i underlaget. • Efter första strykningen kan det vara nödvändigt att slipa med ett medelfint sandpapper. • Påför minst 4 strykningar lack. 10-15 mycket tunna strykningar ger mycket långvarigt skydd. • Slipa lätt mellan strykningarna och avlägsna damm samt andra föroreningar som annars kommer att synas genom lacken. • Följ torktiderna som finns angivna i det tekniska databladet för respektive produkt. En enkel minnesregel är att påföra en strykning per dag • OBS! På grund av risk för självantändning ska använt material som trasor, sandpapper etc. omedelbart brännas eller placeras i vatten.


24 UNDERHÅLL AV TRÄBÅTAR

Ett bra underlag för lackning Innan lack påföres är det bra att skydda träet med rikliga mängder konserverande olja. Syftet med detta är att impregnera träet samt att förbereda underlaget för lack.

Det är en specialolja som har mycket god inträngning. Clipper I gör träet vattenavvisande och minskar på så sätt risken för uppkomst av svamp och röta samt förbereder ytan för vidare behandling med andra Jotun Yachting produkter.

Jotun Yachting rekommenderar Clipper I som grundning på träbåtar. Clipper I är en konserverande olja för träbåtar och den fungerar även på exotiska träslag.

PRODUKTER CLIPPER I Oljebehandling för bart trä

Första klassens båtolja. Har mycket god inträngning vilket gör att den fungerar utmärkt vid impregnering av trä.

• Kan användas utvändigt såväl som invändigt.

CLIPPER II Klarlack för en transparent finish

En klar, blank båtlack som i system med Clipper I är en utmärkt behandling för träbåtar. Den kombinerar slitstyrka och glansbeständighet med god elasticitet.

• Clipper II kan påföras direkt på tidigare lackade ytor. • Kan användas utvändigt såväl som invändigt.

RAVILAKK För en vacker gyllene finish och slitstark yta

En-komponent lack med hög glansgrad och en unikt hård yta. Ravilakk ger en gyllene, varm ton till träet, och har ett UV-filter som förhindrar att träet mörknar. Goda påföringsegenskaper och glansbeständighet.

• Vid påföring av Ravilakk rekommenderas 1 strykning per dag och lätt slipning mellan strykningarna. • Kan användas utvändigt såväl som invändigt.

FARM 80 Elastisk tätningsmassa för att täta sprickor i träskrov

En-komponents tätningsmassa för träbåtar. Den elastiska och trögflytande massan har mycket god vidhäftning till trä. Används för att täta små och medelstora sprickor.

• Alla ytor bör slipas med P80-P180 papper • Rengör med JOTUN Förtunning No. 2/ JOTUN Lacknafta.

Välj rätt lack PRODUKT

EXTERIÖRT TRÄ

INTERIÖRT TRÄ

Ravilakk

HHH

HHH

Clipper II

HHH

HHH

Förklaring:

HHH

Bäst

HH

Passar bra

H Passar


Färgsystem

På nytt eller nedslipat trä EN-KOMPONENT SYSTEM 1

Rengöring

Skölj med färskvatten, om nödvändigt avfetta med BoatWash

2

Förarbete

Slipa med sandpapper P80 – P180, därefter med P240 – P320

3

Påför

Clipper I (1-3 strykningar vått-i-vått tills träet är mättat)

4

Påför

4 x Ravilakk

4 x Clipper II

8

Finish

Glansig bärnstensgul finish

Klar glansig finish

För att erhålla maximal glans vid användning av Ravilakk eller Clipper II är det bäst att påföra en strykning per dag och slipa med ett fint sandpapper (P320 – P400) mellan strykningarna. OBS! På grund av självantändning ska använt material som trasor, sandpapper etc. omedelbart brännas eller placeras i vatten.

PRODUKTER TEAK CLEANER Vattenburet tvättmedel för teak och andra hårda träslag. Teak Cleaner återställer träets ursprungliga kulör.

• Påför med pensel eller rulle. • Låt verka i 5-20 minuter och skölj noga med färskvatten. • Skydda träet med TeakSealer.

TEAK SEALER Vattenburen sealer baserad på kinesisk träolja. Skyddar teak och andra hårda träslag. Ger en vaxaktig yta som skyddar mot vatten och smuts samtidigt som den förhindrar uttorkning och sprickbildning.

• Påför med pensel eller rulle tills träet är mättat. • Torka av överskottet av sealer efter 30 minuter.

UNDERHÅLL AV TRÄBÅTAR

25


26

HÄLSA, MILJÖ OCH SÄKERHET


HÄLSA, MILJÖ OCH SÄKERHET Här är några användbara råd för att säkra att påföring av våra produkter sker på bästa sätt med hänsyn till hälsa, miljö och säkerhet. På etiketten finns det farosymboler samt varningstexter som beskriver hur produkten skall hanteras. FÖRARBETET

VISA HÄNSYN TILL MILJÖN

• Läs etiketten noga. Läs också gärna säkerhetsdatablad på www.jotun.se • Använd riktig skyddsutrustning och kläder som täcker hela kroppen. Ta av ringar, armband och klockor innan du börjar arbeta. • Kom ihåg täckplast för att förhindra färgspill på marken. Läs båthamnens rekommendationer innan du börjar. • Se på vädret (undvik stark vind och regn).

• Vid borttagning av gammal färg rekommenderar vi att du använder utrustning som är kopplad till en industridammsugare. Upp till 99% av slipdammet kan då fångas upp. • Välj rekommenderade penslar eller rullar (minimerar stänk och dropp). • Vid både våt- och torrslipning; ha en ren trasa tillgänglig. • Torka omedelbart upp allt spill. • Rester, emballage och nedsmutsade verktyg lämnas till lokal miljöstation.

UNDER OCH EFTER ARBETET • Undvik inandning. • Våtslipning rekommenderas. Säkerställ för god ventilation. • Följ rekommendationer om användning av andningsskydd, vilket är obligatoriskt vid sprutmålning. • Undvik att använda varmluftspistol för att ta bort gammal färg.

VAR RÄDD OM HUD OCH ÖGON • Använd alltid skyddsglasögon (ev ansiktsskärm) och kemikaliebeständiga handskar. • Använd gärna långt skaft för pensel och/eller rulle. • Undvik att ha ansiktet rakt under området som skrapas, slipas eller målas. • Använd tvål och vatten (inte förtunning) för att tvätta bort färg från huden. • Byt omedelbart kläder som blivit nedsmutsade med färg eller förtunning.

HÄLSA, MILJÖ OCH SÄKERHET

27


28 HÄLSA, MILJÖ OCH SÄKERHET

8 FRÅGOR OCH SVAR OM BOTTENFÄRG 1

Förhindra spridning av främmande arter. En viktig aspekt av bottenfärgens påverkan på den marina miljön är att den begränsar spridningen av främmande arter. Det är ett känt problem att barlastvatten från fartyg som har färdats i andra delar av världen som töms utanför kusten kan innehålla främmande marina arter. Om dessa arter blir etablerade och sprids, kan de konkurrera ut de lokala arterna och störa det naturliga ekosystemet. Fritidsbåtar som inte har skydd mot beväxning på sina skrov är effektiva transportörer av dessa främmande arter och bär med sig arterna längs kusten. En båt som är väl skyddad mot beväxning har mindre risk för att sprida dessa arter vidare.

HAR BOTTENFÄRG MED KOPPAR EN NEGATIV INVERKAN PÅ DEN MARINA MILJÖN? EU har genomfört en vetenskaplig riskbedömning av koppar och delgav 2016 ett förlängt godkännande av ämnet, eftersom studierna visat att den förväntade koncentrationen i vattnet inte medför någon skada på havsmiljön. Tillförsel av koppar från konstgjorda källor till havet utgör bara några få procent av de totala tillförseln – där bergerosion och flodlöpningar utgör de största källorna. Koppars huvuduppgift i bottenfärgen är att förhindra beväxning på båtens skrov. Beväxning leder till ökat friktionsmotstånd i vattnet vilket i sin tur leder till ökad bränsleförbrukning och därmed ökade koldioxidutsläpp. De ökade koldioxidutsläppen bidrar till klimatförändringar och skapar försurning av sjöar och hav, vilket är en av de största miljöutmaningar som vi står inför. En väl fungerande bottenfärg halverar bränsleförbrukningen och därmed också utsläppen av växthusgaser.

2

Koppar är ett naturligt ämne och kan inte brytas ner eller försvinna. Under användning tränger vatten in i det yttre skiktet av färgfilmen och frigör kopparjoner. Det är dessa som är biologiskt aktiva och förhindrar algsporer och larver från att fästa på skrovet. I ett tunt lager som kallas ”boundary layer/gänsskiktet” kommer koncentrationen av kopparjoner att vara så hög att de har en förebyggande effekt på mikroskopiska organismer som försöker fästa sig. Så snart kopparjonerna lämnar färgfilmen omvandlas de till andra typer av föreningar som inte är farliga för andra organismer i vattnet.

Visste du att koppar är ett livsnödvändigt ämne? Vi måste alla ha en ”daglig dos”, annars kan vi få bristsjukdomar. Detsamma gäller för de flesta organismer i havet. Med det sagt är det inte riskfritt att använda bottenfärg som innehåller koppar. Det innehåller ändå kemikalier och ska användas med försiktighet. Det är därför viktigt att undvika stora punktutsläpp, vilket kan uppstå exempelvis vid avlägsnande av bottenfärg från båtens skrov. Tillförsel av stora mängder till vatten, exempelvis vid stora marinor och varv bör undvikas genom god hantering av färg när den appliceras, sköljs eller skrapas bort.

ÄR KOPPAR NEDBRYTBART?

3

MEDFÖR UTVINNING AV KOPPAR EN MILJÖFÖRSTÖRING? Jotuns leverantörer av kopparoxider använder endast återvunnet koppar i sin produktion, huvudsakligen gamla kraftledningar och vattenledningar, och är därför ett bra exempel på cirkulär ekonomi (vilket är miljövänligt).


HÄLSA, MILJÖ OCH SÄKERHET

29

4

HAR CO-BIOCIDER* I BOTTENFÄRG EN NEGATIV INVERKAN PÅ DEN MARINA MILJÖN? Koppar är en biocid med ett brett spektrum, det vill säga den fungerar mot de flesta 4000 arter som kan fästa på en båts skrov. Därmed användas endast koppar i bottenfärg. Alger är emellertid ganska toleranta för koppar, så ibland används co-biocid, även kallad algicid. Jotun använder endast biocider som har behandlats noggrant och godkänts av EU. Det finns därför ingen förväntad miljöskada vid användning av dessa. Koppar har den bästa miljöprofilen och är därför det ämne som används som biocid i bottenfärg. * I Sverige används inte co-biocider, då detta inte är godkänt i svenska farvatten.

5

6

Fyllnadsmedel är ”krossad sten” som kan bestå av olika bergarter. Dessa kommer från gruvdrift och är lika nedbrytbara som vanlig sand. 7

Bindemedlet i bottenfärgen är framtagen för att brytas ner i kontakten med sjö eller hav. Detta för att ge ett kontrollerat utsläpp av biocider. Alla Jotuns bottenfärger innehåller en blandning av syntetiska och naturliga bindemedel. De naturliga kallas för kolofonium och framtas från barrträd. Rekommendationen är dock att man undviker onödigt spill vid applicering och man samlar upp färg som skrapas av båten. I större marinor kan det vara bra att även samla upp spolvattnet.

ÄR VATTNET FRÅN AVSPOLNINGEN AV BÅTEN MILJÖSKADLIGT? Normalt är detta inte ett problem, men i större marinor och hamnar kan detta medföra en lokal förorening eftersom lösa flagor från färgen åker med vid avspolningen, ner i vattnet. Därför bör dessa flagor sopas upp för att undvika punktutsläpp. Studier gjorda i Sverige och Danmark har fastställt att i genomsnitt 4-6 gram koppar från varje båt som spolas av vilket blir ca 60 gram koppar på 100 avspolade båtar.

INNEHÅLLER BOTTENFÄRG MIKROPLASTER? Mikroplaster definieras som syntetiska, vattenolösliga, fasta polymerer som är mindre än 5 mm. Polymererna i färg är permanent bundna i en film genom applicering och uppfyller således inte längre definitionen av mikroplast. All plast består av polymerer, men alla polymerer är inte plast. Därför är bottenfärg eller annan marinfärg inte definierad som mikroplast efter att den har applicerats på båten.

ÄR FYLLNADSMEDLET I BOTTENFÄRGEN NEDBRYTBART?

8

VAD KAN MAN GÖRA SOM BÅTÄGARE FÖR ATT BEGRÄNSA MILJÖPÅVERKAN VID UNDERHÅLL AV BÅTEN? • Välj en effektiv bottenfärg som skyddar mot beväxning av skrovet. Det allra viktigaste är att undgå ett ökat CO2-utsläpp som sker när skrovet får beväxning på grund av den ökade friktionen. • Täck marken runt båten och samla upp resterna av färg eller flagor. • Lämna färgrester och andra överblivna kemikalier till återvinningsstation. • Förhåll dig till båtföreningen eller hamnens avfallsplan för underhåll av båten och hantering av farligt avfall.


30 BÅTVÅRD

BÅTVÅRD STEG FÖR STEG För att ge båten ett vackert yttre och gott skydd under hela säsongen är det viktigt med en grundlig rengöring och bra polering. Här är några enkla tips och råd för enkel och lyckad båtvård!

1

TVÄTTA BÅT OCH MOTOR

• Tvätta båten noga med BoatWash spädd 1:50-1:100 med färskvatten (på mycket smutsiga ytor späds produkten 1:20 med färskvatten). • Tvätta med svamp eller borste och skölj noga med färskvatten. • Motorn tvättas med outspädd BoatWash, låt verka 5-10 minuter och skölj sedan med färskvatten (använd borste på mycket smutsiga ytor).

2

RENGÖRING OCH POLERING

• Underlaget som skall målas måste vara fast bundet, rent och torrt. • Välj rätt grundning och bottenfärg (se avsnittet om grundning och bottenfärg). • Märk upp vattenlinjen och täck över områden som inte skall målas. • Rör om färgen noga innan applicering (särskilt viktigt för bottenfärger). • Använd lösningsmedels-beständig filtrulle och/eller pensel av god kvalitet. • Påför rekommenderat antal strykningar. Det är viktigt att påföra rätt filmtjocklek för att få ett gott skydd som varar hela säsongen.

• Rengör skrovet noga. Om ytan är i gott skick rekommenderas polering med Marine Polish. Påföres med maskin eller en ren trasa. • Använd Marine Rubbing om skrovet är mycket smutsigt. Den avlägsnar smuts, oxidering och mindre repor. • Efter behandling med Marine Rubbing eller Marine Polish påförs Hard Wax. Den ger bästa möjliga skydd av skrovet under hela säsongen.

3

APPLICERING AV GRUNDNING OCH BOTTENFÄRG

Kom ihåg att rubbing och polering ger glans men det är vaxet som skyddar!


4

BÅTVÅRD

31

APPLICERING AV BOTTENFÄRG PÅ DREV, TRIMPLAN, PROPELLER OCH ANDRA LÄTTMETALLDELAR

• Till drev, trimplan, propeller och andra delar av lättmetall och aluminium rekommenderas Aqualine VK. • Aqualine VK är lätt att påföra med sprayflaskan. • Obehandlade ytor skall avfettas med Jotun Förtunning nr 7 och sedan grundas med Vinyl Primer Spray.

5

RENGÖRING AV TEAKDÄCK OCH ÖVRIGA TRÄDETALJER

6

RENGÖRING OCH IMPREGNERING AV TEXTILIER

• Teakdäck och andra trädetaljer skall rengöras med Teak Cleaner.

• Kapell och andra textilier rengöres med Textile Cleaner.

• Påför med pensel eller rulle och låt verka i 15-20 min. Vid behov kan däcket skrubbas med en styv borste. Skölj noga med färskvatten.

• Påför med svamp eller trasa och låt verka i ca. 10 min. Vid behov, skrubba ytan lätt med en svamp. Skölj sedan med färskvatten.

• För ett gott skydd, påför Teak Sealer med en trasa eller svamp. Torka av överskottet med en luddfri trasa. (Träporerna öppnas vid användning av Teak Cleaner och behöver därför förseglas med Teak Sealer, annars tränger föroreningar lätt in och träet blir snabbt smutsigt).

• Mögel och alger avlägsnas med Textile PowerClean (bör ej användas på icke färgäkta textilier). • Avsluta behandlingen genom att impregnera textilierna med Textile Watershield som sprayas på helt torra underlag. (Kom ihåg att sömmarna är extra tjocka och kan kräva längre torktider än resten av kapellet).


32 BÅTVÅRD

PRODUKTER FÖR BÅTVÅRD PRODUKTER

ANVÄNDNING

BOATWASH Biologiskt, nedbrytbar, alkaliskt tvättmedel, som tar bort fett, salt och smuts utan att skada ytan. Kan spädas med saltvatten, efterskölj alltid med färskvatten. Lämpligt på gelcoat och trä samt på målade och lackade ytor. Kan användas för motortvätt.

• Blandas 1:50 – 1:100 med färskvatten. • På mycket smutsiga ytor: Blanda 1:20 med färskvatten. • Tvätta med svamp eller borste och skölj noga med färskvatten. • Tvätt av motor: Påför outspädd BoatWash, låt verka i 5-10 min och skölj med färskvatten. Använd borste på mycket smutsiga ytor.

WATERLINE CLEANER Kraftigt tvättmedel baserat på saltsyra, för rengöring av vattenlinjen. Tar bort gulning i gelcoat, snäckskal, havstulpaner och alger.

• Påför produkten outspädd med trasa eller svamp. • Låt verka 2-5 minuter. Skrubba vid behov med skur­borste. • Skölj noga med färskvatten. • Underlaget behandlas vid behov sedan med Marine Rubbing eller Marine Polish, avsluta med Hard Wax.

MARINE POLISH Flytande polish för maskin- och handpolering. Ger snabbt en djupgående rengöring och hög glans till gelcoat och ytor målade­med tvåkomponent lackfärg.

• Tvätta med BoatWash och skölj noga med färskvatten. • Påför Marine Polish med mjuk trasa. • Polera tills ytan är ren och avsluta behandlingen med Hard Wax för långvarigt skydd. • Får ej användas på varma ytor eller i direkt solljus.

MARINE RUBBING Kemiskt renande rubbing som kan användas för både manuell och maskinpolering. Vid maskinpolering, använd lammullspad för bästa effekt. Avlägsnar effektivt små repor, oxidering, mögel och envisa fläckar. Ger hög glans.

• Tvätta med BoatWash och skölj noga med färskvatten. • Påför rikligt med Rubbing med mjuk trasa. • Bearbeta mindre områden åt gången (cirkelrörelser) eller maskinpolera (1000-1500 rpm). • Låt torka. När ytan är torr, torka av med en mjuk trasa. Marine Rubbing bör skakas innan användning. • Bör inte användas på gummidetaljer, varma ytor eller i direkt solljus.

SHINY Vaxpolish baserat på en kombination av fint polermedel och syntetiskt vax. Shiny rengör, polerar och skyddar ytan på en och samma gång. Används på gelcoat och ytor som är målade med två-komponent lackfärg.

• Tvätta med BoatWash och skölj noga med färskvatten. • Påför Shiny med mjuk trasa. • Polera tills ytan är ren och avsluta med en ren, ny trasa för extra hög glans. • Ytan kan tvättas efter 24 timmar. • Shiny bör inte användas på varma ytor eller i direkt solljus.

HARD WAX Nanoteknologibaserat vax lämpligt för nya och helt rena ytor. Ger ett långvarigt skydd. Kan avfettas. Används på gelcoat och ytor målade med två-komponent lackfärg.

• Tvätta med BoatWash. • Äldre oxiderade eller matta ytor rengörs med Marine Rubbing. • Påför ett tunt lager Hard Wax med polerduk/mjuk trasa och låt torka i 10-15 min. • Polera (maskinpolera) med ren, mjuk trasa till högglans. • Rekommenderad hastighet vid maskinpolering är: 1000 rpm. • Vid maskinpolering, använd skumgummipad. • Hard Wax bör skakas före användning. • Får inte användas på varma ytor eller i direkt solljus.


BÅTVÅRD

33

PRODUKTER

ANVÄNDNING

TEAK CLEANER Vattenburet tvättmedel för teak och andra hårda träslag. Teak Cleaner återställer träets ursprungliga kulör.

• Teak Cleaner bör skakas före användning. • Påför med pensel eller rulle. • Låt produkten verka upp till 20 minuter och skölj noga med färskvatten. • Skydda träet med Teak Sealer.

TEAK SEALER Vattenburen sealer baserad på kinesisk träolja. Skyddar teak och andra hårda träslag. Ger en vaxaktig yta som skyddar mot vatten och smuts samtidigt som det förhindrar uttorkning och sprickbildning.

• Tvätta med Teak Cleaner och skölj noga med färsk­vatten. • Teak Sealer bör skakas före användning. • Påför med pensel eller rulle tills träet är mättat. • Torka av överskottet av sealer efter 30 minuter.

TEXTILE CLEANER Alkaliskt tvättmedel för tvätt av kapell, persienner, kuddar och andra textilier. Biologiskt nedbrytbart och innehåller inga lösningsmedel.

• Blandas 1:3 med färskvatten. • Spraya direkt på textilen eller påför med trasa eller svamp. • Låt verka 10 minuter och skölj sedan noga med färskvatten. • Undvik spill på plastfönster. • Områden som är angripna av mögel eller grönalger behandlas med Textile PowerClean.

TEXTILE POWERCLEAN Vattenburet tvättmedel avsett för borttagning av mögel och grönalger på kapell, markiser, kuddar och andra grova textilier. Bör inte användas på icke färgäkta textilier.

• Bör skakas före användning. • Blandas 1:5 med vatten och påförs med trasa eller spruta. Vid grovrengöring påförs produkten outspädd med svamp eller spruta. • Låt verka i 5-10 minuter och skrubba sedan med fuktig svamp, borste eller trasa. • Skölj noga med färskvatten. • För att erhålla full effekt bör produkten användas inom 12 månader.

TEXTILE WATERSHIELD Snabbtorkande, vattenfri impregnering som gör ytan smuts- och vattenavvisande. Skyddar kapell, markiser, kuddar och andra textilier mot slitage och åldring.

• Tvätta med Textile Cleaner eller Textile PowerClean. • Skölj noga med färskvatten och låt torka. OBS! Underlaget måste vara torrt innan påföring för att uppnå full skyddseffekt. • Påför ett jämnt lager Textile Watershield och låt torka. • Undvik spill på plastfönster. • Får inte användas i direkt solljus.


34 BÅTVÅRD

FÖRTUNNING Snabbguide för användning av förtunning med olika Jotun Yachting-produkter.

PRODUKT

JOTUN YACHTING PRODUKT

PRODUKTTYP

ANVÄNDS I

JOTUN FÖRTUNNING NR 7

Vinyl, akryl, uretanalkyder och polysiloxan

Slutstrykning enoch två-komponent grundning och bottenfärg

Alla bottenfärger, Vinyl Primer och Barrier Primer

JOTUN FÖRTUNNING NR 17

Epoxy

Två-komponent grundningar

Barrier Primer, Osmoshell

Jotun Förtunning nr 17 kan användas för rengöring av verktyg och utrustning. OBS! Tillsätt inte för mycket förtunning i grundning och lackfärg. Tillsätt aldrig förtunning i Jotun Yachting spackel. Läs i denna broschyr och på produktdatablad för varje produkt innan all användning av förtunning. Lösningsmedel har direkt påverkan på torktid, filmbildning, utflytning samt vatten- och lösningsmedels­ beständighet.


UNDERHÅLLSGUIDE BÅTVÅRD

RENGÖR Avlägsnar gulning och havstulpaner på skrov

BÅTVÅRD

35

POLERA · Waterline Cleaner

SKYDDA · Marine Rubbing · Marine Polish · Shiny (polish och vax i en flaska)

Glasfiber och 2-komponent färg

· BoatWash

· Marine Rubbing · Marine Polish · Shiny (polish och vax i en flaska)

Träytor

Textil

· Teak Cleaner

· Textile Cleaner · Textile PowerClean

· Hard Wax · Shiny (polish och vax i en flaska)

· Hard Wax · Shiny (polish och vax i en flaska)

· Teak Sealer

· Textile Watershield


36 BÅTVÅRD

TIPS PÅ ALTERNATIVA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN FÖR VÅRA BÅTPRODUKTER:

TEXTILE CLEANER OCH TEXTILE WATERSHIELD Fräscha upp och skydda dina markiser, dynorna till trädgårdsmöblerna och andra utetextilier. Pröva produkten på en liten yta först för att försäkra dig om att textilen är färgäkta och tål behandlingen TEAK CLEANER OCH TEAK SEALER Rengör och skydda dina trädgårdsmöbler i teak.

MARINE POLISH, SHINY OCH HARD WAX Passar lika bra för bilvård och rengöring av husvagnar, husbilar, skidboxar etc

SHIPOLIN Ger färg och glansig finish till ytterdörrar, köksluckor, flaggstänger, garageportar, utemöbler och andra träytor.

CLIPPER I, CLIPPER II OCH RAVILAKK Skydda och underhåll dina trämöbler och trädetaljer med Jotuns impregnering och lacker.

Tips: klipp ut och ta med till affären!

VÅRRUSTA BÅTEN – HAR DU ALLT DU BEHÖVER? • Penslar, rullar och färgtråg • Penselrengöringsmedel • Burköppnare och rörpinne • Maskeringstejp, skyddsplast/papp och skyddskläder • Hink, svamp och borste • Trasor, mikrofiberduk och poleringsgarn/poleringspaddar • Avfettning, JOTUN Förtunning Nr. 7 • BoatWash • Marine Polish/Marine Rubbing och Hard Wax • Bottenfärg och ev. Vinyl Primer

• Aqualine VK Spray till drevet och ev. Vinyl Primer Spray


BÅTVÅRD

Foto: Skager

37


38 PRAKTISKA TIPS

PRAKTISKA TIPS 1. FÖRBEREDELSER Märk upp vattenlinjen och täck alla ytor som inte skall målas innan målningsarbetet påbörjas. För bästa resultat används lösningsmedelsbeständig maskeringstejp och plast. Vid påföring av spray uppkommer mycket spraydimma, vilket gör det extra viktigt att täcka över och skydda både båtbotten och däck.

2. SKYDDSUTRUSTNING Tänk på att skydda dig med lämpligt ansiktsskydd, handskar, skyddsglasögon och andningsskydd. Följ anvisningar på etikett och tekniskt datablad för korrekt och säker användning av produkterna.

3. OMRÖRNING All färg skall röras om noga innan påföring. Detta är speciellt viktigt med bottenfärg eftersom vissa tunga komponenter lätt sjunker till botten av emballaget. Det är även extra viktigt med två-komponentprodukter. Om dessa inte rörs om noga kommer de inte att torka ordentligt och inte uppnå önskad glans eller hårdhet. I mindre emballage bör en rörpinne användas och i större behållare är det bättre att använda en mekanisk omrörare. Oavsett om en omrörare eller rörpinne används skall redskapet vara helt rent så att färgen inte tillförs föroreningar.

4. YTA Med noggrant underarbete kan en god vidhäftning och en professionell finish erhållas oavsett påföringsmetod. Ytan som skall målas skall vara ren, fast bunden och torr. Några enkla steg att följa är: • Alla ytor som skall målas skall spolas med färskvatten för att avlägsna salt, damm och andra föroreningar. Eventuella fett- eller oljefläckar skall också avlägsnas. • När ytan är ren och torr, bör den mattslipas för att erhålla god vidhäftning och en jämn och slät yta. Använd ett medelfint sandpapper (P80-P180), specificerat i tabellerna i anslutning till varje kapitel. För stålytor är blästring den bästa metoden, men när det inte är möjligt, matta ytan med ett mycket grovt sandpapper. Undvik alltid att polera metallen då detta påverkar färgens vidhäftning. • Påför rekommenderat antal lager grundning enligt tabellerna på sid.6. • Påför slutligen bottenfärgen alternativt lackfärgen.


5. VERKTYG • Rulle: En kort- eller mellanlånghårig mohairrulle som tål lösningsmedel rekommenderas i första hand. Skumgummirulle kan också användas, men då krävs mer arbete för att få ur luften som samlar sig i rullen. • Pensel: Skall tåla lösningsmedel. Kan användas på mindre områden och för efterslätning. Använder du en pensel av god kvalitet så minskar risken för att lösa penselhår fastnar i färgen. • Spruta: Högtrycksspruta kan med fördel användas vid applicering av grundning. Det ger bättre vätning av underlaget, bra filmbildning och korrekt filmtjocklek eftersom produkten inte behöver spädas. Även konventionell spruta kan användas, men då måste flera lager grundning appliceras för att nå korrekt filmtjocklek och optimalt skydd. Applicering med spruta bör alltid utföras av yrkeskunnig.

6. PÅFÖRING För att uppnå önskad filmtjocklek skall rekommenderad mängd färg påföras, även om det krävs flera strykningar. Skrovet utsätts för mest friktion i fören, längs vattenlinjen och i aktern vid propellern. Det är därför bra att påföra en extra strykning bottenfärg på dessa områden för att få bättre skydd mot beväxning. Undvik påföring under ogynnsamma väderförhållanden så som stark vind, stark sol, höga temperaturer (mitt på dagen en varm sommardag), låga temperaturer, hög luftfuktighet eller regn. Att tillsätta lösningsmedel rekommenderas inte då detta reducerar filmtjockleken på varje strykning och ökar risken för spill osv. Om du måste måla i stark vind eller vid höga temperaturer kan 5-10% lösningsmedel tillsättas. Var alltid uppmärksam på väderförhållandena för att uppnå bästa möjliga slutresultat. Använd bara Jotuns Förtunningar, och läs det tekniska databladet noga före användning av produkten. Vid applicering av lackfärg uppnås bäst resultat om produkten korsstryks: Första lagret påförs diagonalt, och nästa horisontellt eller vertikalt. Detta ger en jämnare yta och finare finish. Propeller, roder och trimplan: På delar av aluminium och lättmetall kan bara Aqualine VK Spray eller NonStop VK, och Racing VK i kulörerna vit eller grå användas. Aqualine VK Spray skall påföras på 20-25 cm avstånd till underlaget och i 90º vinkel.

PRAKTISKA TIPS

39Foto: Viknes


42

KULÖRER OCH FÄRGKARTA

FÄRGKARTA


SÄTT KURS MOT HORISONTEN OCH NJUT AV GODA STUNDER TILL SJÖSS! Vi ser alla fram emot sommaren och många fina dagar på havet med solen i ansiktet och vinden i håret. Några av oss längtar efter att höra motorn vråla, andra efter att låta seglen fånga sommarbrisen. Livet är som bäst när du kan slappna av och spendera tid med människor du bryr dig om. Vårt mål med den här broschyren är att presentera den bästa lösningen för en enkel och effektiv behandling av din båt - för ett problemfritt båtunderhåll som håller hela säsongen. Jotun, grundat i Norge, är en av världens ledande färgproducenter. Vi har ett av norra Europas största forskningscentra för färg och har tillverkat innovativa produkter för de allra tuffaste miljöerna sedan 1926. Vi har över 80 års erfarenhet av underhåll för fartyg, offshoreinstallationer och fritidsbåtar. Jotun Yachting har tagit fram den här guiden för att hjälpa dig som båtägare att njuta av goda stunder till sjöss. Upptäck våra produkter, följ instruktionerna och använd dig av appliceringstipsen så kan du luta dig tillbaka och njuta av varje stund på båten utan att oroa dig.


BOTTENFÄRG NONSTOP VK

RACING VK

NONSTOP EC

AQUALINE VK SPRAY

WATERSHIELD

SVART

SVART

SVART

SVART

SVART

GRÅ

GRÅ

RÖD

RÖD

MÖRKBLÅ

MÖRKBLÅ

BLÅ

VIT

VIT**

** Har initialt en gråton, men blir vitare efter sjösättning.

VIT

MÖRKBLÅ


KULÖRER OCH FÄRGKARTA

45

KULÖRER SKAPAR KARAKTÄR Det är detaljerna som räknas och därmed blir kulörvalet en viktig faktor. Med rätt kulörval kan du skapa det uttryck du önskar för dig och din båt. Använd kulörerna för att skapa helhet och karaktär. Rött för fart och heta känslor. Blått för himmel, hav och harmoni. I denna färgkarta har vi gjort det enklare för dig att välja den kulör som passar just din båt genom att beskriva kulörerna på ett utförligare sätt. För vitt är inte bara vitt och samma sak gäller blått. Väljer du kulörer från denna färgkarta och produkter från Jotun Yachting, uppnår du ett perfekt slutresultat. Du kan då använda tiden till andra viktigare saker, som att njuta av vår vackra skärgård och kustkultur.


JOTUN YACHTING OFFICES NORWAY Jotun A/S P.O. Box 2021, N-3202 SANDEFJORD Visiting address: Hystadveien 167, 3209 Sandefjord T: +47 33 45 70 00 F: +47 33 45 79 00 E: info@jotun.com

SWEDEN Jotun Sverige AB Box 151 SE-421 22 Västra Frölunda T: +46 31 69 63 00 jotun.se

DENMARK Jotun Danmark A/S Jermet 6 DK-6000 Kolding T: +45 76 30 32 00 jotun.dk

Jotun A/S P.O. Box 2021 N-3202 Sandefjord, Norway Tel: +47 33 45 70 00 jotun.com

9JD1000184 / 5 000 / 2018

Tryck: BK Grafisk

Återförsäljare: