Page 1

fa rg e k a rt

male inne og opptatt

av helse?

vegg: sens 4618 KvelDshIMMel

Sens er utviklet i samarbeid med:


Vegg: Sens 4618 KVELDSHIMMEL

Grip fatt i det naturlige og la form, farger og innredning gi rommet en ny atmosfære. Vi gir deg inspirasjon til fargevalg og tips til fornyelse av stue, kjøkken, soverom og barnerom.

SENS Tak 02 Minimal lukt og emisjon Dekker godt Gir et matt og skjoldfritt tak

SENS VEGG/PANEL/LIST 10 Minimal lukt og emisjon Dekker godt Gir en silkematt overflate

SENS VEGG/PANEL/LIST 30 Minimal lukt og emisjon Dekker godt Gir en halvblank overflate

SENS GRUNNING Minimal lukt og emisjon Tørker raskt Lett å slipe

- den helsevennlige malingen Sens-produktene er utviklet i samarbeid med:

4

6

Møt Geir Endregard, generalsekretær i Norges Astma- og Allergiforbund. Han har en sentral rolle i utviklingen av Sens-produktenes helsevennlige profil.

I takt med et økende miljøengasjement og et stadig sterkere fokus på helse, har det dukket opp ulike merkeordninger for interiørmalinger. Vi forteller deg om de mest kjente merkene og hvilke kriterier de bygger på.


Innhold Om maling og helse Sens – ny standard innen interiørmalinger ...... 4

Inspirasjon ...................................................... 7 Nyttige tips og råd Fra malermesteren ................................................. 16 Fargekart 30 farger inspirert av glede ............................... 19 sens 2D koder utg 1.txt

1001

EGGHVIT

552

TUDOR

1140

SAND

1929

MUSKATTNØTT

sens 2D2500 koder utg 1.txtsens 2D koder utg 1.txt KRYDDER

Gulv: Oxan 1622 REFLEKSJON

Grip fatt i det naturlige og la form, farger og innredning gi rommet en ny atmosfære. Vi gir deg inspirasjon til fargevalg og tips til fornyelse av stue, kjøkken, soverom og barnerom.

1001

FARGENE I DETTE KARTET 552FOR ER UTVIKLET SPESIELT JOTUNS PRODUKTER. JOTUN 1140 GARANTERER RIKTIG FARGEGJENGIVELSE KUN VED BRUK 1929 AV JOTUNS PRODUKTER.

Vegg: Sens 1929 MUSKATNØTT

SENS VEGG/PANEL/LIST 30 Minimal lukt og emisjon Dekker godt Gir en halvblank overflate

en helsevennlige malingen Sens-produktene er utviklet i samarbeid med:

7

1001 7236

EGGHVIT CHI

552

TUDOR

552 1928

TUDOR SOMMERSNE

1140

SAND

1140 1927

SAND KJERNE

1929

MUSKATTNØTT

1929 4109

MUSKATTNØTTBLÅ GUSTAVIANSK

4

6

Møt Geir Endregard, Generalsekretær i Norges Astma- og Allergiforbund. Han har en sentral rolle i utviklingen av Sens-produktenes helsevennlige profil.

I takt med et økende miljøengasjement og et stadig sterkere fokus på helse, har det dukket opp ulike merkeordninger for interiørmalinger. Vi forteller deg om de mest kjente merkene og hvilke kriterier de bygger på.

1001

EGGHVIT

1001 7236

EGGHVIT CHI

1001 7236 9918

EGGHVIT HVIT CHI KLASSISK

552

TUDOR

552 1928

TUDOR SOMMERSNE

552 1928 9904

TUDOR SOMMERSNE SKUMRING

1140

SAND

1140 1927

SAND KJERNE

1140 1927 9915

SAND KJERNE MORGENDIS

1929

MUSKATTNØTT

1929 4109

MUSKATTNØTTBLÅ GUSTAVIANSK

1929 4109 9930

MUSKATTNØTTBLÅ GUSTAVIANSK TÅKEDIS

3115

sens 2D2500 koder utg 1.txtsens 2D 4618 koder utg 1.txt 2500 KRYDDER koder utg 1.txt sens 2D9913 4618 KVELDSHIMMEL 2500 KRYDDER MATRIX KVELDSHIMMEL KRYDDER

SENS VEGG/PANEL/LIST 10 Minimal lukt og emisjon Dekker godt Gir en slikematt overflate

SENS GRUNNING Minimal lukt og emisjon Tørker raskt Lett å slipe

EGGHVIT

koder utg 1.txtsens 2D koder utg 1.txt sens 2D 2500 koder utg 1.txt sens 2D4618 2500 KRYDDER KVELDSHIMMEL KRYDDER

Vegg: Sens 4618 KVELDSHIMMEL

SENS TAK 02 Minimal lukt og emisjon Dekker godt Gir et matt og skjoldfritt tak

1001

1001 EGGHVIT

7236 1001

7236 9918 1001

CHI KLASSISK EGGHVIT HVIT

7236 9918 1622

CHI KLASSISK HVIT REFLEKSJON

SOMMERSNE TUDOR SKUMRING

1928 9904 10182 1001 1927 9915 5262 552 4109 9930 5225 1140 4618 9913 6084 1929 9918 1622 2500 9904 10182 7236 1001 9915 5262 1928 552 9930 5225 1927 1140 9913 6084 4109 1929 1622 4618 2500 10182 9918 7236

SOMMERSNE SKUMRING HVIT LIN EGGHVIT

7236 CHI

9918 KLASSISK HVIT

TUDOR

1928 552

SOMMERSNE TUDOR

1928 552 9904

SAND

1927 1140

KJERNE SAND

1927 1140 9915

KJERNE SAND MORGENDIS

MUSKATTNØTT

4109 1929

GUSTAVIANSK MUSKATTNØTTBLÅ

4109 1929 9930

GUSTAVIANSK MUSKATTNØTTBLÅ TÅKEDIS

sens 2D4618 koder utg 1.txtsens 2D 9913 koder utg 1.txt 4618 KVELDSHIMMEL 2500 KRYDDER KVELDSHIMMEL 2500 KRYDDER MATRIX

KRYDDER

7236 1001

CHI EGGHVIT

9918 7236 1001

KLASSISK CHI EGGHVIT HVIT

9918 7236 1622

KLASSISK HVIT CHI REFLEKSJON

1928 552

SOMMERSNE TUDOR

1928 9904 552

SOMMERSNE SKUMRING TUDOR

1927 1140

KJERNE SAND

1927 9915 1140

KJERNE MORGENDIS SAND

4109 1929

GUSTAVIANSK MUSKATTNØTTBLÅ

4109 9930 1929

GUSTAVIANSK TÅKEDIS MUSKATTNØTTBLÅ

4618 2500

koder utg 1.txt KVELDSHIMMEL 4618 KVELDSHIMMEL KRYDDER sens 2D9913 MATRIX 2500 KRYDDER

9918 7236 1001

KLASSISK HVIT CHI EGGHVIT

9918 1622 7236

KLASSISK HVIT REFLEKSJON CHI

1928 9904 552

SOMMERSNE SKUMRING TUDOR

1927 9915 1140

KJERNE MORGENDIS SAND

4109 9930 1929

GUSTAVIANSK BLÅ TÅKEDIS MUSKATTNØTT

4618 9913 2500

KVELDSHIMMEL MATRIX KRYDDER

9918 1622 7236

KLASSISK HVIT REFLEKSJON CHI

1928 9904 10182 1001 1927 9915 5262 552 4109 9930 5225 1140 4618 9913 6084 1929 9918 1622 2500 9904 10182 7236 1001 9915 5262 1928 552 9930 5225 1927 1140 9913 6084 4109 1929 1622 4618 2500 10182 9918 7236

SOMMERSNE SKUMRING HVIT LIN EGGHVIT KJERNE MORGENDIS SVAL SJØKJERNE 1927 TUDOR GUSTAVIANSK BLÅ TÅKEDIS SJØGLØTT SAND KVELDSHIMMEL MATRIX SJØSMARAGD MUSKATTNØTT KLASSISK HVIT REFLEKSJON KRYDDER SKUMRING HVIT LIN CHI EGGHVIT MORGENDIS SVAL SJØ SOMMERSNE TUDOR TÅKEDIS SJØGLØTT KJERNE SAND MATRIX SJØSMARAGD GUSTAVIANSK MUSKATTNØTTBLÅ 4109 GUSTAVIANSK BLÅ REFLEKSJON KVELDSHIMMEL KRYDDER HVIT LIN KLASSISK HVIT CHI

1928 9904 10182 1001 1927 9915 5262 552 4109 9930 5225 1140 4618 9913 6084 1929 9918 1622 2500 9904 10182 7236 1001 9915 5262 1928 552 9930 5225 1927 1140 9913 6084 4109 1929 1622 4618 2500 10182 9918 7236

SOMMERSNE SKUMRING HVIT LIN 9904 SKUMRING EGGHVIT KJERNE MORGENDIS SVAL SJØ TUDOR GUSTAVIANSK BLÅ TÅKEDIS SJØGLØTT SAND KVELDSHIMMEL MATRIX SJØSMARAGD MUSKATTNØTT KLASSISK HVIT REFLEKSJON KRYDDER SKUMRING HVIT LIN CHI EGGHVIT MORGENDIS SVAL SJØMORGENDIS 9915 SOMMERSNE TUDOR TÅKEDIS SJØGLØTT KJERNE SAND MATRIX SJØSMARAGD GUSTAVIANSK MUSKATTNØTTBLÅ REFLEKSJON KVELDSHIMMEL KRYDDER HVIT LIN KLASSISK HVIT CHI

552 TUDOR

1140 SAND

1928 9904 5225 1927 9915 6084 4109 9930

5262 9904 1928 5225 9915 1927 6084 9930 4109

SVAL SJØ SKUMRING SOMMERSNE SJØGLØTT MORGENDIS KJERNE

SJØSMARAGD TÅKEDIS GUSTAVIANSK BLÅ

5262 1928 9904 5225 1927 9915 6084 4109 9930

SJØSMARAGD GUSTAVIANSK BLÅ TÅKEDIS

GUSTAVIANSK BLÅ TÅKEDIS SJØGLØTT SAND KVELDSHIMMEL MATRIX SJØSMARAGD MUSKATTNØTT KLASSISK HVIT REFLEKSJON KRYDDER SKUMRING HVIT LIN CHI 10182 HVIT LIN EGGHVIT MORGENDIS SVAL SJØ SOMMERSNE TUDOR TÅKEDIS SJØGLØTT KJERNE SAND MATRIX SJØSMARAGD GUSTAVIANSK MUSKATTNØTTBLÅ REFLEKSJON KVELDSHIMMEL KRYDDER HVIT LIN KLASSISK HVIT CHI

SVAL SJØ SOMMERSNE SKUMRING SJØGLØTT KJERNE MORGENDIS

SJØSMARAGD GUSTAVIANSK BLÅ TÅKEDIS 9930 TÅKEDIS

6084 4109 9930 4618 9913 9918 1622

SJØGLØTT KJERNE MORGENDIS

SJØSMARAGD GUSTAVIANSK BLÅ TÅKEDIS KVELDSHIMMEL MATRIX KLASSISK HVIT REFLEKSJON

9904 10182

SKUMRING HVIT LIN

9915 5262

MORGENDIS SVAL SJØ

9930 5225

TÅKEDIS SJØGLØTT

5225 SJØGLØTT

Vegg: Sens 5225 SJØGLØTT

SOLGL

SOMM

8200

LYS LI

3115 8088

TRYLL VÅRLØ

3114 4468

ROSEB ALLAD

sens 2D10236 koder barn SOLGL 4619 DENIM 3115 TRYLLESTØV

TRYLLESTØV

10235 8401

3114

ROSEBLAD

8200 9911

SOMM KRITT

LYS LI NØYTR

10236

SOLGLØTT

8088

Vegg: Se VÅRLØ

10235

SOMMERSOL

4468

ALLAD

8200

LYS LIME

3115 8088

TRYLLESTØV VÅRLØV

8401

KRITTH

ROSEBLAD ALLADIN

9911

NØYTR

10236 4619

SOLGLØTT DENIM BLÅ

3115

TRYLL

10235 8401

SOMMERSOL KRITTHVIT

3114

ROSE

9911 8200

Vegg: Sens 4619 DEMIN BLÅ

NØYTRAL LYS LIME

10236

SOLG

8088

VÅRLØV

4468

ALLADIN

4619

DENIM BLÅ

8401

KRITTHVIT

9911

NØYTRAL

10235 SO

sens 2D4619 koder barn DENIM

3114 ROSEBLAD

10235

SOMM

8200

LYS L

3115 8088

TRYLL VÅRLØ

3114 4468

ROSE ALLAD

10236 4619

4468 ALL

SOLG DENIM

KVELDSHIMMEL MATRIX

9913 6084

MATRIX SJØSMARAGD

9918 1622

KLASSISK HVIT REFLEKSJON

1622

REFLEKSJON

10235 8401

SOMM KRITT

9904 10182

SKUMRING HVIT LIN

10182

HVIT LIN

8200 9911

LYS L NØYT

9915 5262

MORGENDIS SVAL SJØ

5262

SVAL SJØ

8088

VÅRLØ

9930 5225

TÅKEDIS SJØGLØTT

5225

SJØGLØTT

4468

6084

SJØSMARAGD

4619

9913 4618

MATRIX KVELDSHIMMEL

9913 6084

MATRIX SJØSMARAGD 9913 MATRIX

1622 9918

REFLEKSJON KLASSISK HVIT

1622

REFLEKSJON

4618 KVELDSHIMMEL

5225 1927 9915

ROSE

10236 SO

3115

3114 4468

SVAL SJØ 5262 SVAL SJØ SOMMERSNE SKUMRING

TRYLL

4618 9913

kan blandes i alle farger ut ifra tilgjengelige baser. Fargelameller er bestrøket med vanntynnet maling. SVALSens SJØ SOMMERSNE SKUMRING 10182 10182 HVIT LIN 9904 SKUMRING

SJØGLØTT KJERNE MORGENDIS

KJERNE MORGENDIS SVAL SJØ TUDOR

sens 2D koder utg 1.txtsens 2D koder utg 1.txt

5262 1928 9904

10236

BARNEROM10235

1622 REFLEKSJON

sens 2D koder utg 1.txt sens 2D koder utg 1.txt

sens 2D koder utg 1.txt

16

- den helsevennlige malingen 5262

1928 SOMMERSNE

sens 2D koder utg 1.txtsens 2D koder utg 1.txt

SOMMERSNE SKUMRING HVIT LIN EGGHVIT KJERNE MORGENDIS SVAL SJØ TUDOR GUSTAVIANSK BLÅ TÅKEDIS SJØGLØTT SAND KVELDSHIMMEL MATRIX SJØSMARAGD MUSKATTNØTT 1929 MUSKATNØTT KLASSISK HVIT REFLEKSJON KRYDDER SKUMRING HVIT LIN CHI EGGHVIT MORGENDIS SVAL SJØ SOMMERSNE TUDOR TÅKEDIS SJØGLØTT KJERNE SAND MATRIX SJØSMARAGD GUSTAVIANSK MUSKATTNØTTBLÅ REFLEKSJON KVELDSHIMMEL KRYDDER 2500 KRYDDER HVIT LIN KLASSISK HVIT CHI

sens 2D koder utg 1.txt

CHI EGGHVIT

2500

1928 9904 10182 1001 1927 9915 5262 552 4109 9930 5225 1140 4618 9913 6084 Sens-produktene 1929 er 1622 utviklet i samarbeid 9918 med: 2500 9904 10182 7236 1001 9915 5262 1928 552 9930 5225 1927 1140 9913 6084 4109 1929 1622 4618 2500 10182 9918 7236

La deg inspirere av Lisbeth Larsen, Jotuns fargesjef og en av landets mest etterspurte trendanalytikere. Få tips til fornyelse av stue, kjøkken, soverom og barnerom.

EGGHVIT

3114

19 6084 SJØSMARAGD

8401

Riktig fargegjengivelse og kvalitet kan bare oppnås med Sens eller andre Jotun-produkter blandet over Jotuns Multicolor system. Fargeopplevelsen kan variere med lysforhold, glans, struktur og underlag. Fargeprøvene er å betrakte som retningsgivende.

HVIT LIN

9915 5262

MORGENDIS SVAL SJØ

5262

SVAL SJØ

9930 5225

TÅKEDIS SJØGLØTT

5225

SJØGLØTT

4618 9913

KVELDSHIMMEL MATRIX

9913 6084

MATRIX SJØSMARAGD

6084

SJØSMARAGD

9918 1622

KLASSISK HVIT REFLEKSJON

1622

REFLEKSJON

9904 10182

SKUMRING HVIT LIN

10182

HVIT LIN

9915 5262

MORGENDIS SVAL SJØ

5262

SVAL SJØ

9930 5225

TÅKEDIS SJØGLØTT

5225

SJØGLØTT

9913 6084

MATRIX SJØSMARAGD

6084

SJØSMARAGD

1622

REFLEKSJON

10182

HVIT LIN

5262

SVAL SJØ

5225

SJØGLØTT

6084

SJØSMARAGD

De riktige produktene og de riktige fremgangsmåtene hjelper deg å sikre en god og effektiv oppussingsjobb. Vi gir deg tips og råd som kan hjelpe deg med å gjøre jobben så enkel og effektiv som mulig.

9911

30 lune, skjønne og friske farger inspirert av naturens vidunderlige fargeskala. Egen fargepalett for barna!

ALLAD

DENIM

4619 DEM

KRITT

NØYT


OM MALING OG HELSE

Produkt med unik helseprofil! – Det finnes ikke et eneste produkt som kan måle seg med Sens når det gjelder lukt og emisjon*, sier en stolt Bent Haflan, direktør for Forskning og Utvikling i Jotun Dekorativ Ny standard for interiørmalinger Da Bent Haflan og hans team på laboratoriet startet utviklingen av Sens, var målsetningen klar – de skulle utvikle et produkt som satte en helt ny standard blant interiørmalinger­når det gjaldt graden av lukt og emisjon.­ Resultatet er Sens. – Vi kunne allerede ganske mye om maling,­avdamping og inneklima, forteller Haflan og henviser til tidligere forskning og utvikling på dette feltet. – Denne gangen satte vi enda strengere kriterier til produktet, og lukt og emisjon skulle reduseres til et minimum.

Bent Haflan Direktør for Forskning og Utvikling, Jotun Dekorativ

Omfattende tester og dokumentasjon – Vi brukte mye tid og testet en rekke kombinasjoner før vi fant den optimale formelen, sier Haflan. – Vi har blant annet gått igjennom alle inngående råvarer og alle tester vi har utført underveis i utviklingen er nøye dokumentert av uavhengige laboratorier. Norges Astma- og Allergiforbund var sterkt delaktig i den siste fasen, fortsetter han. – De gjennomgikk alle resepter og har vurdert alle råvarer og sammensetningen av disse. De har også sett på den dokumentasjonen som foreligger på lukt og emisjon, og vi er stolte av å ha oppnådd NAAFs anbefaling av serien.

* Emisjon (avdamping) er betegnelsen på det som fordamper fra malingen ved påføring og tørking.

SENS – BEST I TEST PÅ HELSE* • Ingen malingslukt under påføring og tørking • Minimal emisjon allerede under påføring • Hvert enkelt råstoff er nøye valgt for å møte Norges Astma- og Allergiforbunds strenge krav • Lavere innhold av allergifremkallende stoffer enn hva EUs kosmetikkdirektiv tillater.

Sens - den eneste malingsserien som er anbefalt av:

* Konkurrenttester utført i 2010 av Sveriges Tekniska Forskningsinstitut og Eurofins ( Danmark). Basert på Norges Astma- og Allergiforbunds kriterier for godkjenning av innendørs maling, og utviklet i samarbeid med de.

4

Sens

– den helsevennlige malingen


OM MALING OG HELSE

Tenk helse når du maler innendørs!

Geir Endregard Generalsekretær i NAAF

Norges Astma- og Allergiforbund skal sørge for et så godt liv som mulig for de som i dag er plaget med astma og allergier, samt jobbe for å redusere årsaken til disse plagene. Det er i dag hele 1,4 millioner nordmenn som har denne type plager, og det har vært en sterk økning i antall tilfeller de siste ti årene. Vi har i dag en merkeordning som skal sørge for at forbrukerne kan være trygge på at de produktene som har vårt merke er så lite helsebelastende som mulig. Samtidig vil vi også bruke denne merkeordningen til å legge press på produsentene for å lage så helsevennlige produkter som det er mulig å få til. Sens er det eneste malingsmerket som i dag har fått vårt stempel. Våre fagpersoner innenfor medisin og

allergi har vært sterkt involvert i utviklingen av denne malingserien. «Hva skal jeg male med?» Dette er et spørsmål som våre rådgivere ofte blir møtt med. Vi er glade for å ha bidratt til at Jotun nå har utviklet en malingserie som vi trygt kan anbefale til alle som ønsker å male innendørs og vil ta hensyn til egen og familiens helse. Vil du vite mer? Har du spørsmål om maling og helse? Ta kontakt med Norges Astma- og Allergiforbund, eller les mer på www.naaf.no

Sens – eneste malingserie som anbefales av Norges Astma- og Allergiforbund • Ingen løsemidler • Ingen malingslukt • Ingen skadelig avdamping

Løpende samarbeid med NAAF Jotun har etablert et løpende samarbeid med NAAF om videre utvikling av Sensserien, og du kan være trygg på at vi forbedrer produktene så snart vi avdekker enda bedre og mer helsevennlige løsninger.

Sens

5


OM MALING OG HELSE Vegg: Sens 10235 SOMMERSOL

OM DU ER GRAVID OG ØNSKER Å MALE Fordi Sens ikke inneholder løsemidler og heller ikke avgir skadelig emisjon/avdamping, kan du male med Sens når du er gravid.

Sens lukter minimalt Hvis du åpner et spann og lukter på Sens vil du oppleve at malingen så å si er luktfri. Dette er fordi Sens inneholder minimalt med stoffer som emitterer/damper av. Når du maler med Sens unngår du derfor ubehagelig malingslukt – både mens du maler og når du er ferdig.

NAAF sin merkeordning – sannsynligvis verdens strengeste! Jotun har nøye vurdert de forskjellige merkeordningene som kunne være aktuelle for Sens-serien. Det ble tidlig klart at de offentlige merkeordningene ikke er ­spesielt strenge på kriterier for helse. Videre ble det klart at Norges Astma- og ­Allergiforbund sin merkeordning klart er den med s­ trengest helsemessige krav. Sens er den eneste malingsserien som til nå har klart å imøtekomme kravene fra NAAF, samtidig med at den selvsagt tilfredsstiller Svanen og EU-blomsten. ØMERKE ILJ T M

NAAF En av NAAFs mange oppgaver er å veilede forbrukere i valg av produkter som er mest mulig skånsomme for alle som er plaget med astma, allergi eller annen overfølsomhet. Samtidig skal NAAF med sin merkeordning presse produsenter til å lage stadig mer helsevennlige produkter. Veldig mange produkter får aldri NAAFmerket, og noen mister det fordi ny kunnskap avslører at ingredienser tidligere akseptert ikke lengre kan godkjennes. Merkeordningen gjør at mange ­produsenter justerer sine ingredienser etter NAAFs krav. Vurderingene gjøres av et eget produktvurderings­ utvalg som består av ledende eksperter innenfor blant annet arbeidsmedisin og allergi. De baserer sine ­vurderinger på alle aktuelle offentlige kriterier (også aktuelle miljøkriterier), men går mye lengre på ­helsevurderingene. Ekspertene er bedt av NAAF om å stille strengere krav enn nasjonale og internasjonale myndigheter for en rekke stoffer. De bruker alltid den siste tilgjengelige vitenskaplige informasjonen. Slik blir NAAFs merkeordning antakelig verdens strengeste med hensyn på helse­effekter. For mer info: www.naaf.no

6

Sens

Svanen og EU-blomsten Svanen er Nordens offisielle miljømerke. Blomsten er EUs offisielle miljømerke. Formålet med offisielle miljømerker er å oppnå miljøforbedringer. Når du velger produkter og tjenester merket med Svanen eller Blomsten, får du varer som har dokumentert miljøtilpasning. For mer info: www.svanemerket.no www.ecolabel.no

SAAF Merking med SAAF viser at produktet er godkjent av Sveriges Astma- og Allergiforbund. Anbefalingen tar utgangspunkt i at allergieksperter har undersøkt malingens innhold. I tillegg må produktene tilfredsstille krav til lav emisjon/avdamping som måles fire uker etter at malingen er påført. For mer info: www.astmaoallergiforbundet.se

Av trykktekniske årsaker kan angitte farger avvike fra originalfargene.


Vegg: Sens 10182 HVIT LIN

« Still deg selv det enkle spørsmålet: – Hva ønsker jeg å bruke rommet til? Jeg er sikker på at det dukker opp nye, fantasifulle idéer både til innredning og fargesetting »

KUNSTEN Å INNREDE Vegg: Sens 9918 klassisk hvit

Min filosofi er at omgivelsene skal jobbe med meg, og at både innredning og fargesetting skal hjelpe meg til å trives ekstra godt hjemme. Hjemmet er jo et sted hvor vi henter energi, slapper av og føler trygghet og tilhørighet. Når du skal pusse opp et rom, har du en fin anledning til å tenke igjennom hva du bruker rommet til. Still deg selv det enkle spørsmålet: – Hva ønsker jeg å bruke rommet til? Jeg er sikker på at det dukker opp nye, fantasifulle idéer både til innredning og fargesetting. Stuen er et godt eksempel. Hjemme hos meg trives vi så godt på kjøkkenet, at stuen ofte står tom. Hva skal jeg så bruke stuen til? Svaret ble å gjøre om en del av stuen ved å innrede en egen avslapningssfære. Med en sjenerøs gyngestol, et lite sidebord til tekoppen, lune puter, fri utsikt til naturen og lys, malt panel som et rolig bakteppe er det her jeg tilbringer mange av mine rolige stunder. Ta deg god tid når du nå skal bestemme deg for en aldri så liten fornyelse, det viktigste er jo alltid at du skal trives. Og husk at du ved å blande det røffe mot det rene, det stramme mot det myke, kan skape spennende kontraster som gir hjemmet en fullkommen likevekt. Lykke til!

Lisbeth Larsen, fargesjef i Jotun

Lisbeth Larsen La deg inspirere av Lisbeth Larsen, Jotuns fargesjef og en av landets mest etterspurte trendanalytikere. Få tips til fornyelse av stue, kjøkken, soverom og barnerom. Foto: Espen Grønli

Sens

7


Vegg: Sens 1927 KJERNE

INSPIRASJON Nye farger, sjarmerende løsninger, lune kombinasjoner og smarte detaljer. La deg inspirere til fornyelse.

INGEN MALINGSLUKT Når du maler med Sens, slipper du ubehagelig malingslukt i huset både under og etter oppussingen.

8

Sens


STUE

Slik skaper du et helhetlig hjem ved bruk av farger

Stuen kan by på mange hyggestunder. Her skaper lyse grå vegger, et utvalg av lyse materialer og tekstiler en rolig og innbydende atmosfære. Selv med et begrenset fargevalg, kan du skape nydelige fargevariasjoner. I den andre delen av stuen er mørkere brunt benyttet som en lun kontrastfarge mot alt det lyse. Slik får stuen en fin helhet, samtidig som den naturlig fremstår med ulike soner i ulike fargetoner.

Vegg: Sens 9911 Nøytral

Når du skal fargesette et helt hjem, er det viktig å tenke på hvordan du vil at rommene skal oppleves. Vil du at stuen skal oppleves som en forlengelse av kjøkkenet, eller skal den ha en helt annen atmosfære? Her kan fargene hjelpe deg til å skape ønsket opplevelse. Når du innreder et rom, er det lurt å velge en hovedfarge som du lar være retningsgivende for resten av interiøret.

Grip fatt i naturen og bring den inn i varmen. Lag spennende kontraster ved å kombinere ulike overflater og teksturer. Når du henter inspirasjon i naturens farger og materialer, vil et herlig mangfold i interiøret nesten alltid opptre i naturlig harmoni.

Vegg: Sens 1140 sand

Av trykktekniske årsaker kan angitte farger avvike fra originalfargene.

Peis: Sens 1929 Muskatnøtt

Sens

9


KJØKKEN Kjøkkenet er husets naturlige samlingspunkt. Ikke bare for hyggelige måltider hvor familie og venner samles, men også for lekser og kjøkkenprat. Et herlig mangfold av aktiviteter finner sted her, og det er ikke uten grunn at vi gjerne legger ned litt ekstra tid og arbeid for å gjøre kjøkkenet til et rom for trivsel og glede. Grått er et vakkert bakteppe for de fleste interiører, og her på dette kjøkkenet skaper en myk grå nyanse en fin kontrast til det naturlige treverket i møblene og de hvite detaljene.

INGEN LØSEMIDLER Sens inneholder ingen løsemidler og er den mest helsevennlige interiørmalingen på markedet.

Produkter som er brukt På veggene har vi malt med Sens Vegg/Panel/List 10 for å få en silkematt overflate. Lister er malt med Sens Vegg/ Panel/List 30 for å få en halvblank fi ­ nish. I taket har vi brukt Sens Tak 02 som gir et skjoldfritt og heltmatt resultat.

Sens Vegg/Panel/List 10: Dekker godt. Gir en silkematt overflate.

Vegg: Sens 9911 Nøytral

Sens Vegg/Panel/List 30: Dekker godt. Gir en halvblank overflate.

Sens Tak/Loft 02: Dekker godt. Gir et matt og skjoldfritt tak.

10

Sens

Av trykktekniske årsaker kan angitte farger avvike fra originalfargene.


Vegg: Sens 9915 Morgendis Vegg: Sens 8302 laurbær

Spiseplassen er flittig brukt i dette huset, og grønne planter hører naturlig hjemme i et livfullt kjøkken. Det gamle hvite møblementet passer veldig godt sammen med de grønnmalte veggene. De blanke, hvite flisene på gulvet er med på å skape et rent inntrykk.

Tips: Velg sterke eller mørke farger på endevegger, felt, møbler eller detaljer.

Vegg: Sens 9915 Morgendis

Vegg: Sens 9915 Morgendis

Vegg: Sens 9915 Morgendis


Vegg: Sens 5225 sjøgløtt

Vegg: Sens 5225 sjøgløtt

Tips: Betrakt fargen til ulike tider av døgnet. Morgenlys og kveldens kunstige belysning gir ulike fargeopplevelser. Dette soverommet viser hvordan lys og skygge­ bidrar til ulike fargeopplevelser, selv om alt er malt i samme farge.

INGEN SKADELIG emisjon/avdamping Sens avgir ingen skadelig emisjon/avdamping og fordi den har en helsevennlig profil, kan du sove godt i et nyoppusset soverom.

12

Sens


SOVEROM

« En god og varm kopp krydret urtete søtet med honning, gjør at du får en god nattesøvn. »

Soverommet er et rom for søvn, ro og intimitet. Her tilbringes omtrent en tredjedel av livet, og slik sett er soverommet et av de viktigste rommene i hjemmet. Tenk igjennom hvordan du bruker soverommet ditt. Liker du å lese på sengekanten? Hva er det siste du ser før du sovner? Det er sannsynligvis også det første du ser når du våkner.

Vegg: Sens 5225 sjøgløtt

Blått er en farge som er kjent for å roe ned, og er et naturlig fargevalg om du ønsker å bringe inn et element av ro og skape en avslappende stemning. I Sens fargekart finner du ulike nyanser av blått og turkis.

Kjente og kjære barndomsminner gir både et morsomt, men samtidig et trygt innslag i interiøret. Små stilleben av ting som er viktige for deg skaper individuelle og tidsriktige uttrykk.

Vegg: Sens 6084 sjøsmaragd

Puter og pledd Tekstiler bidrar i meget stor grad til å gi varme til hjemmet. Har du tenkt på hvordan man ved hjelp av tekstiler kan skape forskjellige årstider inne?

Sens Vegg/Panel/List 10: Dekker godt. Gir en silkematt overflate.

Sens Vegg/Panel/List 30: Dekker godt. Gir en halvblank overflate.

Sens Grunning: Tørker raskt. Lett å slipe.

Av trykktekniske årsaker kan angitte farger avvike fra originalfargene.

Sens

13


BARNEROM Barnerommet, eller «alt-mulig-rommet» om du vil. Hvor barna sover, leker og bygger egne krypinn med tepper og puter. La rommet vokse med barnet og lek med fargene. Varme fargetoner og kjølige kontraster skaper en herlig energi, og Sens fargekart har en helt egen palett for barna. Finn din favoritt blant viltre rosa-, gule- og grønntoner. Eller noe litt roligere i hvitt, grått eller blått.

Vegg: Sens 4468 Alladin

Vegg: Sens 4619 Denim Blå

Vegg: Sens 8401 Kritthvit

Tips: Store kontraster i fargevalg skaper morsomme og livlige miljøer. Ha minst tre ting i samme fargetone for å skape en helhet.

14

Sens

Av trykktekniske årsaker kan angitte farger avvike fra originalfargene.


Vegg: Sens 10235 SOMMERSOL

Tar vi gult med oss inn i interiøret, tar vi også med oss sola og livsgleden. La barnerommet sprute av solfylt energi med denne vakre gultonen.

BARN I HUSET? Sens-produktene inneholder ikke løsemidler og avgir ingen skadelig emisjon/avdamping. Derfor er Sens perfekt til oppussing av barnerom.

Produkter som er brukt Alle vegger på barnerommene er malt med Sens Vegg/Panel/List 10. Listverk er malt med Sens Vegg/Panel/List 30.

Sens Vegg/Panel/List 30: Dekker godt. Gir en halvblank overflate.

Vegg: Sens 3114 roseblad

Sens Vegg/Panel/List 10: Dekker godt. Gir en silkematt overflate.

Sens

15


NYTTIGE TIPS « Husk at vanntynnet maling tørker raskt, og dermed er det viktig å jobbe raskere og med mindre områder om gangen. » Husk å lufte Sørg for god utlufting og normal værelsestemperatur. Høy luftfuktighet og lav temperatur gir lengre tørketid.

To strøk på en dag

Malermester Svein Nedberg Hansen gir deg nyttige tips og råd til fremgangsmåte og valg av verktøy når du skal male inne.

1. JORDAN ULTIMATE PANELRULL Liten panelrull som gjør det lett å legge på et jevnt lag med maling. Brukes sammen med Jordan Ulitmate Etterstryker for å få en flott finish. 2. JORDAN ULTIMATE RUND PENSEL Rund pensel (100% nylon) som egner seg til hjørner hvor det vanskelig å komme til.

Dersom du skal male to strøk er det viktig at det første strøket er helt tørt før du påfører det neste. Sens tørker raskt og hvis du begynner om morgenen rekker du fint to strøk på én dag. På baksiden av spannet finner du mer informasjon om tørketid. I tillegg til at Sens produktene tørker raskt, så lukter de også svært lite. Dette gjør malejobben mer behagelig, også for de som er sensible overfor malingslukt.

3. JORDAN ULTIMATE ETTERSTRYKER Brukes ikke til å påføre malingen, men til å etterstryke malingen for å få en flott finish. 4. JORDAN ULTIMATE FLAT PENSEL Flat pensel (100% nylon) som gjør det enklere å male presis. Til f.eks. dørkarm, panel og list. 5. JORDAN ULTIMATE RULL Stor malerull for jenvne underlag, med et meget høyt malingsopptak. Dette gir færre dypp og malejobben går raskere. Den legger på et jevnt lag med maling. Egner seg til vegg og tak.

5

1

2 4 www.jordan.no

16

Sens

3

GODT VERKTØY ER HALVE JOBBEN Jordans nye serie Ultimate er det beste valget til Sensproduktene. Penselene er tilpasset vanntynnet maling og har en spesialbehandlet bust som gir flott finish.


SLIK FÅR DU ET FLOTT RESULTAT TIPS: For å få et flott resultat så er det viktig å bruke litt tid på forbehandling og grunnarbeid. På www.jotun.no kan du finne flere detaljerte beskrivelser for hvordan du skal gå frem for å behandle ulike type underlag på riktig måte.

Tidligere malte flater

Ubehandlet panel

SLIK MALER DU PÅ TRE OG PANEL: 2. GRUNNING

1. FORARBEID • Rengjør overflaten med Jotun Husvask.

• Hele flaten påføres Sens Grunning Tre/Panel. • Skader/sår sparkles med Jotun Sparkel for Treverk. Pusses/ slipes ned – fjern slipestøv. • Sparklede flater flekkg­runnes med Sens Grunning Tre/Panel. • Umalt, gulnet trepanel ­grunnes med Jotun Grunning for ­sperring/isolering.

• Påfør to tynne strøk Jotun Kvistlakk på alle kvister.

2. GRUNNING

1. FORARBEID • Rengjør overflaten med Jotun Husvask.

• Skader/sår sparkles med Jotun Sparkel for Treverk. • Slip lett over hele overflaten med fint slipepapir – fjern støv. • Sparklede flater flekkgrunnes med Sens Grunning Tre/Panel.

• Gammel maling mattslipes. All løs maling fjernes.

3. TOPPSTRØK • Påfør to strøk Sens Vegg/Panel/List i ønsket glansgrad.

3. TOPPSTRØK • Påfør to strøk Sens Vegg/Panel/List i ønsket glansgrad.

Hvordan male panel 1. Nytt panel påføres Jotun Kvistlakk Vanntynnet og grunnes med Sens ­Grunning Tre/Panel. 2. For at malingen ikke skal «sette seg» for fort, males kun ett og ett bord om gangen. Avsett maling oppe og nede på panelet. Mal så not og fjær. Maler du med pensel så legg på maling punktvis nedover panelet og stryk ut m ­ alingen. Da blir malingen fordelt fint utover og blir lettere å påføre. ­Malingen kan også påføres med panelrull. 3. Etterstryk med penselfordriver når du maler med rull.

1

2

3

SLIK MALER DU taket: 2. GRUNNING

1. FORARBEID • Fjern støv, skitt og fettflekker ved å ­rengjøre taket med Jotun Husvask.

• Fjern løs maling. • Sår i takplatene sparkles med Jotun Lettsparkel Fin - Gipsplatesparkel eller Jotun Lettsparkel Medium. Slip/puss ned – fjern slipestøv. • Tak som tidligere er malt med blank/ halvblank oljemaling bør grunnes med Sens Grunning

3. TOPPSTRØK • Påfør to strøk Sens Tak/Loft 02 med rull.

Hvordan male Tak 1. Begynn å male der det kommer mest lys inn i rommet. 2. Rull malingen ut i ca to meters brede felter. Blir feltene bredere vil det ta lengre tid før man kommer tilbake for å male neste felt. Malingen kan da ha begynt å tørke og man risikerer å rive opp halvtørr maling med rullen. Dette vil synes som skjolder. 3. Ser du mot lysretningen vil umalte flekker fremstå som matte i den blanke malingen. Malingen blir først matt når den tørker.

1

2

3 Sens

17


Vegg: Sens 4109 gustaviansk blå

1. Hvorfor er det viktig med et godt inneklima? Det er de senere år registrert en økning i astma, allergi og andre inneklima-relaterte plager. Nye byggematerialer, byggemetoder og dårligere ventilasjon i boligene kan være noe av årsakene til dette. Siden vi oppholder oss mer innendørs enn tidligere er det viktig med et godt inneklima. 2. Hva slags maling bør brukes for å oppnå best mulig inneklima? Tester viser at Sens-produktene avgir minst avdamping og lukt sammenliknet med andre vanntynnbare løsemiddelfrie malinger. Sens vil derfor være et naturlig valg for deg som er opptatt av å ivareta et best mulig inneklima.

SPØRSMÅL & SVAR OM MALING, HELSE OG INNEKILMA

3. Hvilke stoffer damper av fra maling? Hovedstoffet som damper av fra et vanntynnet produkt er vann. I tillegg kan det dampe av mindre mengde organiske stoffer (f.eks glykoletere) fra produkter som inneholder dette. Moderne vanntynnede, løsemiddelfrie produkter er ferdig avdampet etter ca. 4 uker.

Sens serien avgir lite avdamping mens du maler, og tester viser at emisjonen er nede på et helt minimalt nivå allerede dagen etter at rommet er ferdig malt.

Olje/alkydprodukter er tynnet med enten med vann eller white spirit. Uansett hva produktene er tynnet med vil de herde ved reaksjon med luft. Denne prosessen kan vare i 2–3 mnd. I denne perioden damper det av mindre mengder organiske stoffer.

4. er det SAMMNHENG mellom EMISJON/AVDAMPING og helsefare? Dette vil i stor grad være avhengig av hvilke egenskaper stoffene som damper av har. Likevel er det slik at jo mer avdamping som registreres desto verre er det for inneklimaet. Inneklimarelaterte konsentrasjoner oppgis som TVOC (totalkonsentrasjon av flyktige organiske forbindelser). Sens-serien er utviklet i samarbeid med Norges Astma- og Allergiforbund. Alle Sens-produktene har minimale mengder med emisjon/avdamping, slik at helserisikoen er så minimal som mulig. 5. Er det sammenheng mellom lukt og helsefare? Et stoff lukter sterkere jo mer det er av det, men man kan ikke på generelt grunnlag si at det er en sammenheng mellom lukt og helsefare. Vel så viktig som lukt er stoffets farlige egenskaper. Generelt kan man si at mye lukt kan bety mer ubehag. Sens vil oppleves som behagelig å bruke også for de som er sensitive for malingslukt. 6. Når kan et rom tas i bruk etter oppussing? Et rom som er malt med Sens avgir så lite avdamping at det normalt kan tas i bruk så snart overflaten er tørr.

I noen tilfeller bør man ta spesielle hensyn og forsøke seg frem/eventuelt vente noen dager ekstra før rommet tas i bruk. Dette kan være aktuelt for de som er plaget med astma/ allergi overfølsomhet, eller hvis spedbarn skal sove i rommet.

Dersom man har malt på ubehandlet underlag bør man vente lenger før man tar rommet i bruk da underlagene kan avgi emisjon/avdamping.

Vi anbefaler alltid at det luftes godt i forbindelse med malerarbeide.

VIL DU VITE MER OM MALING OG HELSE? www.jotun.no/sens eller www.naaf.no

18

Sens Gulv: Oxan 2105 Skagen


vegg: sens 9918 KlassIsK hvIt

FaRgeR SKaPeR steMNING Farger kan skape ro, farger kan skape energi og farger kan skape glede! Blant livets mange store og små avgjørelser er nettopp dette med fargevalg viktig. når fargene opptrer som en naturlig del av interiøret, og ikke er det første du legger merke til – nettopp da er de på sitt vakreste. med de nye fargene ønsker vi å skape gode rom fylt med glede. Fremdeles er mye av inspirasjonen hentet fra livet utendørs - vi nyter en vakker kveldshimmel og lar oss varme av en strålende sommersol. Fargene spiller på naturens mange underverker og gir oss en behagelig og naturlig atmosfære.


vegg: sens 4109 GustavIaNsK blÅ

30 FaRGeR

tIl INteRIØRet

FaRGeKaRT Farger er forunderlig levende. lyset, tiden på døgnet og samspillet i interiøret, påvirker den totale fargeopplevelsen. Sens Fargekart byr på et naturlig spekter av naturens egne farger, og jeg håper vi har gjort det litt enklere for deg å skape et godt sted å være. lykke til!

Lisbeth Larsen, fargesjef i Jotun

Sens-produktene er utviklet i samarbeid med:


sens 2D 2500 koder 1001

EGGHVIT

1001 7236

552

TUDOR

552 1928

1140

SAND

1140 1927

1929

MUSKATTNØTT

1929 4109

EGGHVIT

7236 1001

CHI EGGHVIT

7236 9918 1001

TUDOR

1928 552

SOMMERSNE TUDOR

1928 552 9904

SAND

1927 1140

KJERNE SAND

1927 1140 9915

MUSKATTNØTT

4109 1929

GUSTAVIANSK MUSKATTNØTTBLÅ

4109 1929 9930

sens 2D2500 koder utg 1.txtsens 2D 4618 koder 2500 KRYDDER 1001

Fargene i dette kartet 552For er utviklet spesielt Jotuns produkter. Jotun 1140 garanterer riktig FargegJengivelse kun ved bruk 1929 av Jotuns produkter.

vegg: sens 1929 MusKatNØtt

1001 eGGhvIt

7236 chI

sens 2D4618 koder utg 1.txtsens 2D 9913 koder 4618 2500 KVELDSHIMMEL 2500 KRYDDER

2500

KRYDDER

7236 1001

CHI EGGHVIT

9918 7236 1001

KLASSISK CHI EGGHVIT HVIT

9918 7236 1622

1928 552

SOMMERSNE TUDOR

1928 9904 552

SOMMERSNE SKUMRING TUDOR

1927 1140

KJERNE SAND

1927 9915 1140

KJERNE MORGENDIS SAND

4109 1929

GUSTAVIANSK MUSKATTNØTTBLÅ

4109 9930 1929

GUSTAVIANSK TÅKEDIS MUSKATTNØTTBLÅ

4618 2500

KVELDSHIMMEL KRYDDER

9918 7236 1001

KLASSISK HVIT CHI EGGHVIT

9918 1622 7236

KLASSISK HVIT REFLEKSJON CHI

1928 9904 552

SOMMERSNE SKUMRING TUDOR

1927 9915 1140

KJERNE MORGENDIS SAND

4109 9930 1929

GUSTAVIANSK BLÅ TÅKEDIS MUSKATTNØTT

4618 9913 2500

KVELDSHIMMEL MATRIX KRYDDER

9918 1622 7236

KLASSISK HVIT REFLEKSJON CHI

1928 9904 10182 1001 1927 9915 5262 552 4109 9930 5225 1140 4618 9913 6084 1929 9918 1622 2500 9904 10182 7236 1001 9915 5262 1928 552 9930 5225 1927 1140 9913 6084 4109 1929 1622 4618 2500 10182 9918 7236

SOMMERSNE SKUMRING HVIT LIN EGGHVIT KJERNE MORGENDIS SVAL SJØKJeRNe 1927 TUDOR GUSTAVIANSK BLÅ TÅKEDIS SJØGLØTT SAND KVELDSHIMMEL MATRIX SJØSMARAGD MUSKATTNØTT KLASSISK HVIT REFLEKSJON KRYDDER SKUMRING HVIT LIN CHI EGGHVIT MORGENDIS SVAL SJØ SOMMERSNE TUDOR TÅKEDIS SJØGLØTT KJERNE SAND MATRIX SJØSMARAGD GUSTAVIANSK MUSKATTNØTTBLÅ 4109 GustavIaNsK blÅ REFLEKSJON KVELDSHIMMEL KRYDDER HVIT LIN KLASSISK HVIT CHI

1928 9904 10182 1001 1927 9915 5262 552 4109 9930 5225 1140 4618 9913 6084 1929 9918 1622 2500 9904 10182 7236 1001 9915 5262 1928 552 9930 5225 1927 1140 9913 6084 4109 1929 1622 4618 2500 10182 9918 7236

1928 9904 10182 1001 1927 9915 5262 552 4109 9930 5225 1140 4618 9913 6084 Sens-produktene 1929 er 1622 utviklet i samarbeid 9918 med: 2500 9904 10182 7236 1001 9915 5262 1928 552 9930 5225 1927 1140 9913 6084 4109 1929 1622 4618 2500 10182 9918 7236

- den helsevennlige malingen 5262 1928 9904 5225 1927 9915

552 tuDoR

1928 soMMeRsNe

sens 2D9913 koder utg 1.txt 4618 KVELDSHIMMEL MATRIX 2500 KRYDDER

1140 saND

sens 2D koder

sens 2D koder utg 1.txtsens 2D koder

SOMMERSNE SKUMRING HVIT LIN EGGHVIT KJERNE MORGENDIS SVAL SJØ TUDOR GUSTAVIANSK BLÅ TÅKEDIS SJØGLØTT SAND KVELDSHIMMEL MATRIX SJØSMARAGD MUSKATTNØTT 1929 MusKatNØtt KLASSISK HVIT REFLEKSJON KRYDDER SKUMRING HVIT LIN CHI EGGHVIT MORGENDIS SVAL SJØ SOMMERSNE TUDOR TÅKEDIS SJØGLØTT KJERNE SAND MATRIX SJØSMARAGD GUSTAVIANSK MUSKATTNØTTBLÅ REFLEKSJON KVELDSHIMMEL KRYDDER 2500 KRyDDeR HVIT LIN KLASSISK HVIT CHI

sens 2D koder utg 1.txt 5262 9904 1928 5225 9915 1927 6084 9930 4109

SVAL SJØ SKUMRING SOMMERSNE SJØGLØTT MORGENDIS KJERNE

SJØSMARAGD TÅKEDIS GUSTAVIANSK BLÅ

5262 1928 9904 5225 1927 9915 6084 4109 9930 4618 9913 9918 1622

9904 10182 9915 5262 9930 5225

9913 4618

MATRIX KVELDSHIMMEL

9913 6084

1622 9918

REFLEKSJON KLASSISK HVIT

1622

10182 9904

HVIT LIN SKUMRING

10182

9915 5262

MORGENDIS SVAL SJØ

5262

4618 KvelDshIMMel

kan blandes i alle farger ut ifra tilgjengelige baser. Fargelameller er bestrøket med vanntynnet maling. SVALSens SJØ

SOMMERSNE SKUMRING SJØGLØTT KJERNE MORGENDIS


koder utg 1.txtsens 2D koder utg 1.txt utg 1.txt sens 2D4618 2500 KRYDDER KVELDSHIMMEL KRYDDER EGGHVIT CHI

1001 7236 9918

EGGHVIT HVIT CHI KLASSISK

TUDOR SOMMERSNE

552 1928 9904

TUDOR SOMMERSNE SKUMRING

SAND KJERNE

1140 1927 9915

SAND KJERNE MORGENDIS

MUSKATTNØTTBLÅ GUSTAVIANSK

1929 4109 9930

MUSKATTNØTTBLÅ GUSTAVIANSK TÅKEDIS

CHI KLASSISK EGGHVIT HVIT

7236 9918 1622

CHI KLASSISK HVIT REFLEKSJON

SOMMERSNE TUDOR SKUMRING

1928 9904 10182 1001 1927 9915 5262 552 4109 9930 5225 1140 4618 9913 6084 1929 9918 1622 2500 9904 10182 7236 1001 9915 5262 1928 552 9930 5225 1927 1140 9913 6084 4109 1929 1622 4618 2500 10182 9918 7236

SOMMERSNE SKUMRING HVIT LIN EGGHVIT KJERNE MORGENDIS SVAL SJØ TUDOR GUSTAVIANSK BLÅ TÅKEDIS SJØGLØTT SAND KVELDSHIMMEL MATRIX SJØSMARAGD MUSKATTNØTT KLASSISK HVIT REFLEKSJON KRYDDER SKUMRING HVIT LIN CHI 10182 hvIt lIN EGGHVIT MORGENDIS SVAL SJØ SOMMERSNE TUDOR TÅKEDIS SJØGLØTT KJERNE SAND MATRIX SJØSMARAGD GUSTAVIANSK MUSKATTNØTTBLÅ REFLEKSJON KVELDSHIMMEL KRYDDER HVIT LIN KLASSISK HVIT CHI

3115

5225 1927 9915

SJØGLØTT KJERNE MORGENDIS

10236 4619

koder utg 1.txt 2500 KRYDDER utg 1.txt sens 2D4618 KVELDSHIMMEL KRYDDER 9913 MATRIX KVELDSHIMMEL 9918 KlassIsK hvIt

KJERNE SAND MORGENDIS GUSTAVIANSK MUSKATTNØTTBLÅ TÅKEDIS

utg 1.txt KVELDSHIMMEL KRYDDER MATRIX

sens 2D koder utg 1.txt

1622 ReFleKsJoN

sens 2D koder utg 1.txtsens 2D koder utg 1.txt

KLASSISK HVIT CHI REFLEKSJON

SOMMERSNE SKUMRING HVIT LIN 9904 sKuMRING EGGHVIT KJERNE MORGENDIS SVAL SJØ TUDOR GUSTAVIANSK BLÅ TÅKEDIS SJØGLØTT SAND KVELDSHIMMEL MATRIX SJØSMARAGD MUSKATTNØTT KLASSISK HVIT REFLEKSJON KRYDDER SKUMRING HVIT LIN CHI EGGHVIT MORGENDIS SVAL9915 SJØ SOMMERSNE TUDOR MoRGeNDIs TÅKEDIS SJØGLØTT KJERNE SAND MATRIX SJØSMARAGD GUSTAVIANSK MUSKATTNØTTBLÅ REFLEKSJON KVELDSHIMMEL KRYDDER HVIT LIN KLASSISK HVIT CHI

3114

10236

10235

utg 1.txt sens 2D koder utg 1.txt

utg 1.txt

5262 1928 9904 6084 4109 9930

3114 4468

SJØSMARAGD GUSTAVIANSK BLÅ TÅKEDIS

10235 8401

KVELDSHIMMEL MATRIX

9918 1622

KLASSISK HVIT REFLEKSJON

9904 10182

SKUMRING HVIT LIN

9915 5262

MORGENDIS SVAL SJØ

9930 5225

TÅKEDIS SJØGLØTT

KVELDSHIMMEL MATRIX

9913 6084

MATRIX SJØSMARAGD

KLASSISK HVIT REFLEKSJON

1622

REFLEKSJON

SKUMRING HVIT LIN

10182

HVIT LIN

MORGENDIS SVAL SJØ

5262

SVAL SJØ

TÅKEDIS SJØGLØTT

5225

SJØGLØTT

MATRIX SJØSMARAGD 9913 MatRIx

6084

SJØSMARAGD

9930 tÅKeDIs

3115 8088

SVAL SJØ 5262 sval sJØ SOMMERSNE SKUMRING

4618 9913

SVAL SJØ SOMMERSNE SKUMRING SJØGLØTT KJERNE MORGENDIS SJØSMARAGD GUSTAVIANSK BLÅ TÅKEDIS

8200

5225 sJØGlØtt

vegg: sens 5225 sJØGlØtt

9911 8200 8088 4468 4619 8401 9911

6084 sJØsMaRaGD

REFLEKSJON Riktig fargegjengivelse og kvalitet kan bare oppnås med Sens eller andre Jotun-produkter blandet over Jotuns Multicolor system. Fargeopplevelsen kan variere med lysforhold, glans,

HVIT LIN

SVAL SJØ


sens 2D kode 3115

TRYLLESTØV

sens 2D3114 koder barn.txt ROSEBLAD 3115

TRYLLESTØV

10236

SOLGLØTT

3114

ROSEBLAD

10235

SOMMERSOL

SOLGLØTT

8200

SOMMERSOL

3115 8088

TRYLLESTØV VÅRLØV

10236

baRNeRom10235

10236 solGlØtt

LYS LIME

8200 lys lIMe

sens 2D kode

sens 2D4468 koder barn.txt 3114 ROSEBLAD ALLADIN

8200

LYS LIME

3115 8088

TRYLLESTØV VÅRLØV

10236 4619

SOLGLØTT DENIM BLÅ

3114 4468

ROSEBLAD ALLADIN

10235 8401

SOMMERSOL KRITTHVIT

9911 8200

NØYTRAL LYS LIME

sens 2D10236 koder barn.txt SOLGLØTT 4619 DENIM BLÅ TRYLLESTØV

10235 8401

SOMMERSOL KRITTHVIT

8088

ROSEBLAD

8200 9911

LYS LIME NØYTRAL

4468

ALLADIN

6

SOLGLØTT

8088

vegg: sens 10235 soMMeRsol VÅRLØV

4619

DENIM BLÅ

5

SOMMERSOL

4468

ALLADIN

8401

KRITTHVIT

9911

NØYTRAL

3115

TRYLLESTØV

3115 tRyllestØv

LYS LIME

10235 soMMeRsol

sens 2D4619 koder barn.txt DENIM BLÅ

VÅRLØV

8088 vÅRlØv

sens 2D kode

8401

KRITTHVIT

ROSEBLAD ALLADIN 3114 RoseblaD

9911

NØYTRAL

6

SOLGLØTT DENIM BLÅ

3115

TRYLLESTØV

10236

SOLGLØTT

5

SOMMERSOL KRITTHVIT

3114

ROSEBLAD

10235

SOMMERSOL

NØYTRAL LYS LIME

10236

SOLGLØTT

8200

LYS LIME

10235

SOMMERSOL

3115 8088

TRYLLESTØV VÅRLØV

8200

LYS LIME

3115 8088

TRYLLESTØV VÅRLØV

10236 4619

SOLGLØTT DENIM BLÅ

ROSEBLAD ALLADIN

10235 8401

SOLGLØTT DENIM BLÅ

8401 KRItthvIt

9911 8200

NØYTRAL LYS LIME

10235 8401

SOMMERSOL KRITTHVIT

8088

VÅRLØV

8200 9911

LYS LIME NØYTRAL

4468

ALLADIN

8088

VÅRLØV

4619

DENIM BLÅ

4468

ALLADIN

8401

KRITTHVIT

DENIM BLÅ

9911

TRYLLESTØV VÅRLØV

vegg: sens 4619 DeNIM blÅ

VÅRLØV ALLADIN DENIM BLÅ KRITTHVIT NØYTRAL

3114 4468 10236 4619

4619 8401 struktur og underlag. Fargeprøvene er å betrakte som retningsgivende.

9911

sens 2D3114 koder barn.txt ROSEBLAD

sens 2D3114 koder barn.txt ROSEBLAD 4468 ALLADIN

4468 allaDIN

4619 DeNIM blÅ

KRITTHVIT NØYTRAL

sens 2D kode

SOMMERSOL KRITTHVIT

NØYTRAL

9911 NØytRal


Kan brekkes i enkelte lyse farger

Design: Allegro Larvik Foto: Studio Dreyer Hensley, Siren Lauvdal. Styling: Jannicke Kråkvik og Allessandro D’Orazio. Trykk: BK Grafisk as

seNs taK 02 Minimal lukt og emisjon Dekker godt Gir et matt og skjoldfritt tak

seNs veGG/paNel/lIst 10 Minimal lukt og emisjon Dekker godt Gir en slikematt overflate

241702. Fargechips: Norcolour

seNs veGG/paNel/lIst 30 Minimal lukt og emisjon Dekker godt Gir en halvblank overflate

seNs GRuNNING Minimal lukt og emisjon Tørker raskt Lett å slipe

sens tak Hvitt er ikke hvitt. noen ganger ønsker man at taket skal ha en forsiktig fargedreining mot det varme, andre ganger mot det noe kaldere. Sens tilbyr nå, med sin nye takmaling, et lite spekter av lyse farger. Dette fordi det er kombinasjonen av vegg- og takfargen som gir deg det resultatet du ønsker.

- den helsevennlige malingen Sens-produktene er utviklet i samarbeid med:

9SE100007 200.000 2010

tak: sens 9918 KlassIsK hvIt vegg: sens 9918 KlassIsK hvIt

Jotun as . Postboks 2021 . N-3248 Sandefjord . Tel: (+47) 33 45 70 00 . www.jotun.no Jotun Danmark a/s . Jernet 6 . DK-6000 Kolding . Tel: (+45) 76 30 32 00 . www.jotun.dk Jotun sverige ab . Box 151 . S-421 22 Västra Frölunda . Tel: (+46) 031 69 63 00 . www.jotun.se

JOTUN SENS Fargekart  
JOTUN SENS Fargekart  

Farger er forunderlig levende. lyset, tiden på døgnet og samspillet i interiøret, påvirker den totale fargeopplevelsen. SENS Fargekart byr p...