Page 1

LA SOLIPANTA dansa Ai! La Solipanta que n'és un gran ball Que camini en Pere que vagi avançant Faci una camada per sobre en Joan Ai! La Solipanta que n'és un gran ball Que la balli en Pere i també en Joan Ai! La Solipanta que n'és un gran ball Ballar i picar foc, ballar i picar foc al tio,tio,tio Ballar i picar foc i picar foc al tio del ninot Ai! La Solipanta que n'és un gran ball Que s'ajupi en Pere, que volti en Joan En Pere que salti, que rodi en Joan Ai! La Solipanta que n'és un gran ball Que la balli en Pere i també en Joan Ai! La Solipanta que n'és un gran ball Ballar i..... Ai! La Solipanta que n'és un gran ball Que en Joan s'ajupi, que marxi en Pere Que faci camades per sobre en Joan Ai! La Solipanta que n'és un gran ball Que la balli en Pere i també en Joan Ai! La Solipanta que n'és un gran ball Ballar i.....


Grup A Ai! La Solipanta que n'és un gran ball Un pont faci en Pere davant en Joan Que faci 2 bots i passi per davall. Ai! La Solipanta que n'és un gran ball Que la balli en Pere i també en Joan Ai! La Solipanta que n'és un gran ball Ballar i picar foc... Ai! La Solipanta que n'és un gran ball Que en Joan i Pere piquin de mans volta i bot, punta i costat Ai! La Solipanta que n'és un gran ball Que la balli en Pere i també en Joan Ai! La Solipanta que n'és un gran ball Ballar i picar foc... Ai la Solipanta que n'es un gran ball En Joan i en Pere que facin un pont Que passin els altres per davall es pont Ai! La Solipanta que n'és un gran ball Que la balli en Pere i també en Joan Ai! La Solipanta que n'és un gran ball Ballar i picar foc,.. (Fer sa volta de ballar i picar foc, encarats cap a fora)


Grup B Ai! La Solipanta que n'és un gran ball Un pont faci en Pere, que hi passi en Joan En Pere que boti, que balli en Joan Ai! La Solipanta que n'és un gran ball Que la balli en Pere i també en Joan Ai! La Solipanta que n'és un gran ball Ballar i picar foc, ... Ai la Solipanta que n'és un gran ball En Joan i en Pere que es donin les mans Facin una volta i tornin ballant Ai! La Solipanta que n'és un gran ball Que la balli en Pere i també en Joan Ai! La Solipanta que n'és un gran ball Ballar i picar foc, ... Ai la Solipanta que n'és un gran ball En Joan i en Pere facin remolins baraten de “puesto” i queden enmig Ai! La Solipanta que n'és un gran ball Que la balli en Pere i també en Joan Ai! La Solipanta que n'és un gran ball Ballar i picar foc,...

La Solipanta 12_13  
La Solipanta 12_13  

Dansa La Solipanta amb la meitat de la lletra inventada pels alumnes

Advertisement