Page 1

Joensuun seutu

Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö JOSEK Oy

2/2013

UUTISET 2

4 6 8 12 14

JOHTOAJATUKSIA

Katse eteenpäin

3

JOENSUUN SEUTUTILASTOJA 2012

Elä! Yritä! -tapahtuma Kerubissa 15.5.2013 Selvitimme venäläisten asiakkaiden tarpeet ja toiveet WES2013-tapahtuma järjestettiin Kolilla helmikuussa Yrityskummi tukemassa Muotoilustudio Katriina Nuutisen toimintaa Pohjois-Karjalan kiinteistö- ja tonttipörssi on uudistunut


JOHTOAJATUKSIA

Katse eteenpäin Joensuun seudun kehitys on kokonaisuutena ollut hyvin tasaista, mutta toimialojen ja yksittäisten yritystenkin välillä on suuria eroja. Kaikkien toimialojen liikevaihdon yhteenlaskettu muutos oli päättyneen vuoden jälkipuoliskolla prosentin verran miinuksella edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Erityisen ilahduttavaa on kuitenkin matkailutulojen merkittävä kasvu – vuonna 2012 seudulle kertyi matkailutuloa Venäjältä peräti 50 miljoonaa euroa. Venäläismatkailu on edelleen reippaassa kasvussa. Vaikuttaa siltä, että mm. Josekin toimet yhdessä yritysten kanssa venäläisasiakkaiden tavoittamiseksi ja seutuinformaation levittämiseksi tuottavat tulosta. Vuoden 2012 aikana kertynyt matkailutulo, 50 miljoonaa euroa, on hyvä lisä seudun elinvoimaisuuteen. Myös Joensuun seudun tax-free-myynti on kasvanut vauhdilla. Vuonna 2012 myynti ylitti 13 miljoonan euron rajan, ja Joensuu komeileekin neljäntenä koko maan tax-free-myyntitilastoissa. Kasvu jatkuu myös kuluvana vuotena, ja kasvun tueksi Josek on yhdessä seudun yritysten kanssa kehittänyt venäläisille kohdistetun asiakaskortin, jolla venäläiset asiakkaat saavat merkittäviä etuja lukuisissa alueemme yrityksissä. Tästä kortista on tullut haluttu sekä alueemme yritysten että venäläisasiakkaiden keskuudessa.

2

Euroopan tasolla näyttäisi siltä, että velkakriisin kierre on saatu pysäytettyä. Parhaiten se näkyy kriisimaiden korkotason tuntuvana alenemisena. Hallituksen kehysriihen päätökset olivat suhdannetilanteeseen sopivia ja kasvun edellytyksiä vahvistavia, mutta harmiksi palkoista ei päästy sopimukseen samassa yhteydessä. Yhteisöveron alennus oli tarpeellinen toimi sekä verokilpailuun vastaamisen että verorakenteen kehittämisen kannalta. Alkanut vuosi näyttää talouskasvun alkamisen kannalta melkoisen epävarmalta. Euroalueen taantuma on syventynyt, mutta rahoitusmarkkinoiden rauhoittuminen antaa toivoa paremmasta loppuvuodesta 2013. Suomen kokonaistuotannon odotetaan kasvavan 0,3 prosenttia tämän vuoden aikana, ensi vuonna kasvu nopeutunee 1,8 prosenttiin. Viennin määrä py-


Tapahtumat

Uudet yritykset

Pekka Nuutinen  |  toimitusjohtaja

Q1

Se on hyvä asia!

Asiakkaat

JOENSUUN SEUTUTILASTOJA

synee kuluvana vuotena ennallaan ja vuodelle 2014 odotetaan vientiin jo 3,5 prosentin kasvua. Toivottavasti Joensuun seutu pääsee orastavalle kasvu-uralle mukaan. Ainakin yritystemme investointihalut ovat varsin korkealla. Josek Oy:n tekemien selvitysten mukaan teollisuusyrityksillä on lähitulevaisuudessa vireillä yli 100 miljoonan euron investoinnit. Kaupunkikeskustassa ja sen tuntumassa on käynnissä tai käynnistymässä noin 350 miljoonan euron rakennushankkeet. Vireillä olevalla kasvusopimuksella käynnistetään keskustan tuntumassa, joen molemmin puolin, n. 1 mrd. euron suuruiset kehityshankkeet vuoteen 2030 saakka. Kehitys- ja kasvusysäyksen seurauksena Joensuu laajenee Pielisjoen itäpuolelle kestävällä tavalla muodostaen tiiviin elinkeinoelämän ja yritystoiminnan, asumisen, huippuosaamisen, T&K&I:n, palvelujen sekä koulutuksen yhdistävän vetovoimaisen uuden keskuksen. Matkailijoiden tuoma ostovoiman lisäys on varovaisesti arvioituna yli 100 milj. euroa vuoteen 2020 mennessä ja se merkitsee kyseisellä ajanjaksolla 5 500 k-m2 lisäystarvetta päivittäistavarakauppaan, 11 000 k-m2 tilaa vievään tavaran erikoiskauppaan ja 22 000 k-m2 muuhun erikoiskauppaan. Seutukuntamme on myös nuorekas ja muuttovoittoinen.

2013

JOSEK UUTISET 1 / 2013

Joensuu

63

89

71

Liperi

10

10

5

Outokumpu

11

11

12

Ilomantsi

13

13

2

Kontiolahti

14

14

21

Polvijärvi

5

5

6

Juuka

4

4

4

Ulkopuoliset

10

29

Yhteensä

130

175

121

3


KUTSU

Elä! Yritä! Tarinoita elävästä yrittäjyydestä Keskiviikkona 15.5.2013, klo 15–18 Ravintola Kerubi, Siltakatu 1 (Ilosaari)

Tapahtuma on avoin kaikille yrittämisestä kiinnostuneille!

OHJELMA 15:00 Avaus Matti Vuojärvi, Pohjois-Karjalan Yrittäjät ry 15:10 Yrityksen perustaminen Olli Vauhkonen, VO Brewery Oy ja Heikki Hamunen, Simana Oy 15:50 Sukupolvenvaihdos ja liiketoiminnan kehittäminen Antti Leppänen, Leppäsen Leipomo Oy

16:20 Tauko, kahvia ja karjalanpiirakoita 16:40 Sukupolvikuilu, Santeri Laner, FinnConcept Oy 17:10 Sarjayrittäminen Aki Lindroos, Lindroos Yhtiöt Oy 17:40 Keskustelu ja yhteenveto 18:00 Tilaisuus päättyy

Ilmoittaudu 8.5.2013 mennessä! Lisätiedot ja ilmoittautumisohjeet: www.josek.fi (tapahtumaan pääsee 100 ensimmäiseksi ilmoittautunutta) Tapahtuman järjestävät yhteistyössä JOSEK Oy, Pohjois-Karjalan Yrittäjät ry, Pohjois-Karjalan ELY-keskus ja Pohjois-Karjalan Uusyrityskeskus ry

4


JOSEK UUTISET 1 / 2013

OLLI VAUHKONEN VO Brewery Oy Kiteeläinen 23-vuotias yrittäjä, toiminut perheyrityksessä 16-vuotiaasta lähtien ja vuonna 2012 perustanut oman yrityksen. Pohjaa oman yrityksen johtamiselle haettu kauppatieteen opinnoista. Uskoo vahvasti hyvän liikeidean toimivuuteen ja on valmis ottamaan riskejä liiketoiminnan kehittämisessä. Toimitusjohtaja ja panimomestari yrityksessä VO Brewery Oy, joka on vuoden 2013 aikana tuotteensa kaupallistava pienpanimo. HEIKKI HAMUNEN Simana Oy Savon, Helsingin ja ulkomaiden kautta PohjoisKarjalaan palannut, vuoden yrittäjänä toiminut. Työtehtävät ovat kattaneet tutkimusta, edunvalvontaa, mediatyötä, markkinointia ja verkostojen rakentamista. Simana Oy tarjoaa asiantuntijaa uusiutuvien luonnonvarojen, luontoliikunnan ja matkailun maailmaan.

SANTERI LANÉR FinnConcept Oy Yhteiskuntatutkija, joka on toiminut laajaalaisesti yrityselämässä mm. yritysjohdossa ja liiketoiminnan kehittämisessä sekä asiantuntija- ja koulutustehtävissä. Vuodesta 2010 hän on toiminut seniorikonsulttina perustamassaan liiketoiminnan kehittämiseen keskittyneessä yrityksessä. Puheenvuorossaan hän paneutuu siihen, miten yhdistää yrittäjäsukupolvien voimat. AKI LINDROOS Lindroos Yhtiöt Oy Lajirajoja rohkeasti ylittävä urheilutoiminnan kehittäjä on erikoistunut projekteihin joissa yhdistetään urheilu ja yritystoiminta. Tämän hetkiset projektit: Ampumahiihtostadion, Liperin jäähallihanke, Intersport Liikuntakeskus, Viihdekeskus Cosmic ja Lindroos Yhtiöt.

ANTTI LEPPÄNEN Leppäsen Leipomo Oy 34-vuotias toimitusjohtaja. 8 vuotta yrittäjänä. Koti Pohjois-Savossa Tuusniemellä. Leppäsen Leipomo Oy työllistää 23 työntekijää Outokummussa ja Joensuussa. 5


Selvitimme n e d i a k k a i s a n ven채l채iste t e e v i o t a j t e e p tar

6


JOSEK UUTISET 1 / 2013

Josekin KAUPAKS-hankkeen toinen palvelukartoitus toteutettiin tällä kertaa Joensuun seudun lisäksi myös rajan takana Petroskoissa. Ensimmäinen kartoitus tehtiin kesällä 2012, jolloin saatiin hyvin hahmotettua Joensuun seudun yritysten valmiudet palvella venäläisiä asiakkaita. Toisen kartoituksen avulla selvitimme, mitkä ovat venäläisten asiakkaiden tarpeet nyt ja tulevaisuudessa. Ennen kaikkea halusimme vastaukset kysymyksiin: Miksi he tulevat Joensuuhun, mikä on heidän palvelukokemuksensa joensuulaisissa liikkeissä ja mitkä ovat vetovoimatekijät Joensuun seudulla. Haastatteluissa kysyttiin myös asiakkaiden kokemuksia palvelunlaadusta, ostouskollisuudesta, hintatasosta ja kauppojen valikoimista. Kysely toteutettiin Joensuun seudulla 12 yrityksessä, jotka olivat tavarataloja ja erikoisliikkeitä. Kysely ajoittui molemmissa kyselyissä joulu- ja tammikuulle. Joensuun seudulla haastattelimme 442 ja Petroskoissa 481 venäläistä. Petroskoin haastattelun toteutuspaikkoina toimivat kolme suurinta kauppakeskusta. Joensuun seudun kyselyssä pyysimme vastaajia myös arvioimaan sen, miten vetovoimaiseksi kohteeksi Joensuu sijoittuu vertailtaessa muihin kaupunkeihin. Kiinnostavimmat käynti-

kohteet Suomessa olivat: 1. Helsinki, 2. Joensuu, 3. Kuopio ja 4. Rovaniemi. Perusteluiksi asiakkaat mainitsivat muun muassa sen, että Joensuu on uusi kohde, mielenkiintoinen matkailukohde tai tuttu paikka. Joensuu siis pärjäsi vertailuissa erinomaisesti. Tätä selittää osin se, että Joensuun sijainti on selkeä etu muihin alueisiin nähden. Tätä etua tuleekin tulvaisuudessa hyödyntää entistä enemmän pyrittäessä kohti hankkeen päätavoitetta, joka pyrkii tekemään Joensuun seudusta ”Parhaiten venäläisen asiakkaan tarpeet ja toiveet huomioiva seutu Suomessa! ” Haastatteluissa kävi ilmi myös, että seudullamme on tapahtunut venäläisen asiakkaan asiointia helpottavaa kehitystä, sillä viimeksi mainittu venäjänkielisten kylttien ja opasteiden puute ei enää noussut esiin.

Haastattelun tulokset löytyvät JOSEK Oy:n kotisivuilta osoitteesta: www.josek.fi/kaupaks/

7


8


JOSEK UUTISET 1 / 2013

WES2013-tapahtuma järjestettiin Kolilla helmikuussa

Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö JOSEK Oy järjesti yhteistyökumppaneineen kansainvälisen WES2013 – Forest Energy & Bioeconomy -tapahtuman 11.–15.2.2013. Neljännen kerran järjestetty kansainvälinen seminaari järjestettiin tällä kertaa Kolilla, tapahtuma kokosikin reilut 150 osanottajaa Kolin komeisiin talvimaisemiin. WES2013 sisälsi kaksipäiväisen konferenssin, kaukolämpökurssin ja opintoretkiä, joiden aikana esiteltiin monipuolisesti suomalaista metsäenergia-alan osaamista ja teknologiaa. Lisäksi se tarjosi hyvän foorumin verkostoitumiseen sekä kotimaisten että kansainvälisten osanottajien kanssa. WES2013-tapahtuman tärkeimpänä kohderyhmänä olivat Venäjän, Kanadan ja Itä-

Euroopan maiden toimijat tai yritykset, jotka suunnittelevat metsäenergian käyttöä, mutta joissa hankkeet eivät ole vielä edenneet käytännön toteutukseen. Tapahtuma organisoitiin Wenet-verkoston yhteistyökumppaneiden kanssa. Kumppanit sopivat yhdessä tapahtuman sisällöstä ja opintoretkien vierailukohteista, ja myös markkinoivat tapahtumaa omille sidosryhmilleen. WES2013:n valmistelu ja markkinointi toteutettiin projektina Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen myöntämän EU:n sosiaalirahasto ESR:n kertakorvausrahoituksen (lump sum) turvin.

www.wenet.fi

9


Kysyimme neljältä WES2013 -tapahtuman kansainväliseltä vieraalta heidän ajatuksiaan WESistä ja Suomesta

DOUGLAS BRADLEY Canadian Bioenergy Association, Kanada Olen ollut Suomessa aikaisemminkin, ja WES 2013 -kongressissa on ollut hienoa nähdä Suomen bio- ja metsätalouden nykytila. Suomalaiset ovat taitavasti osanneet kehittää perinteisten ja hieman hiipuvien metsätalouden alojen rinnalle uusia toimintamalleja. Metsiä on alettu hyödyntää yhä enemmän bioenergian alueella. Olen huomannut, että täällä asiat eivät jää niin sanotusti puheen tasolle. Kanadan ja Suomen ilmastot ovat samankaltaiset, ja haemme täältä erityisesti teknologian jakamisen tuomaa hyötyä. Välineiden kehittäminen ja tutkimus ovat Suomessa edellä. On kiehtovaa kuulla, kuinka pitkälle metsätalous on täällä kehittynyt. Muun muassa logistiikan näkökulmasta puun ja autojen koko, erilaiset tiet ja säännöt on kaikki huomioitu. Olemme WESissä kanadalaisten yrittäjien muodostaman ryhmän kanssa. Tarkoituksena on tutustua myös tehtaisiin ja verkostoitua. Olen Suomessa jo neljättä kertaa, Koli on mielestäni ainutlaatuinen paikka maailmassa. 10

GIULIANA ZANCHI Lund University, Sweden WES on mahdollistanut bioenergian tutkiskelun lukuisista eri näkökulmista. Olemme käsitelleet muun muassa suomalaisten, kanadalaisten ja venäläisten toimintatapoja, onnistumisia ja ongelmia. Olen huomannut, että kanadalaisilla on kova tahto päästä bioenergiassa Euroopan tasolle, ja vähentää fossiilisten polttoaineiden käyttöä. Odotan konferenssilta vielä mielenkiintoisia keskusteluja ja case-esimerkkejä muun muassa erilaisista bioenergian lähteistä. Koli on upea paikka, ja konferenssi hyvin järjestetty. Asuin kaksi vuotta Joensuussa ja työskentelin European Forest Instituten palveluksessa. Olen lähtöisin Italiasta, mutta viihdyn hyvin Pohjoismaissa. Tällä hetkellä teen väitöskirjaa Ruotsissa.


JOSEK UUTISET 1 / 2013

MATHIEU LEBLANC ACFOR Forestry Management, Kanada Kiinnostavinta WES-konferenssissa on ollut eurooppalaisten ja kanadalaisten liiketoimintamallien vertailu. On ollut hienoa kuulla, muun muassa lämmitysyhtiöiden kohtaamista haasteista. WESissä on mahdollisuus verkostoitua ja saada pitkäntähtäimen kontakteja. Vierailu PONSSEn tehtaalle oli mieleeni, sillä minulla on Kanadassa PONSSEn kone, joka tehostaa yritykseni toimintaa huomattavasti. Odotan myös konferenssin muita vierailukohteita. On mahtavaa tutustua yritysten toimintaan ja tavata yrittäjiä kasvokkain. WES ja Koli sen tapahtumapaikkana ovat ylittäneet täysin odotuksemme. Suomalainen metsienhoito on tehnyt meihin suuren vaikutuksen. Toivomme, että saamme Kanadaan enenevissä määrin metsä- ja bioenergia-alan yrityksiä kehittyneemmän metsänhoidon avulla.

RALUCA CIBU-BUZAC Regional Development Agency, West Romania WES-konferenssi on ollut hyvin kiinnostava. Pidän siitä, että aiheet keskittyvät selkeisiin ratkaisuihin ja uusiin teknologioihin. Olemme saaneet uusia näkökulmia bioenergian käyttöön, ja kuulleet myös testauksessa olevista uusista innovaatioista. Odotan innolla yritysvierailuja ja niiden lomassa verkostoitumista. Toivon, että voin suomalaisten kontaktieni avulla auttaa romanialaisia yrityksiä menestymään. Suomalaiset voivat toimia meille yhteistyökumppaneina ja auttaa benchmarkkaamalla uusia yrittäjiämme bionenergian alueella. Olen ollut Suomessa aikaisemmin kahdesti, ja tehnyt yhteistyötä muun muassa JOSEKin Jouko Parviaisen kanssa. Koli on mielestäni kuin satukirjasta. Ilma on puhdasta ja pidän myös siitä, kuinka luonnonmateriaalit on yhdistetty tapahtumapaikan sisustukseen.

11


YRITYSKUMMI TUKEMASSA

Muotoilustudio Katriina Nuutisen toimintaa Joensuun seudulla yrityskummitoimintaa koordinoiva Josek välittää yrittäjille maksuttomia mentoreita. Yrityskummit ovat kokeneita, eläkkeellä tai edelleen työelämässä olevia yritysjohtajia tai muita elinkeinoelämän asiantuntijoita. He auttavat kokemuksellaan sekä aloittavia että toimivia yrityksiä. Taideteollisesta korkeakoulusta valmistunut Katriina Nuutinen kuuli yrityskummitoiminnasta yhteistyökumppaneiltaan Taidetakomo Tulikiilan yrittäjiltä noin vuosi sitten. Alalla freelancerina toimiminen on yleistä, ja muun muassa valaisimia ja lasiesineitä suunnittelevalle Nuutiselle yrityksen perustaminen tuli ajankohtaiseksi jo opiskeluaikana. TAIK:in opetus on melko taidepainotteista ja projektinhallintaan keskittyvää. Yrittäjyyskoulutus ei

12

ollut kovinkaan kattavaa, ja koin tarvitsevani tukea yrityksen toimintaan. Kiinnostuin heti mahdollisuudesta käyttää Yrityskummin asiantuntemusta, Nuutinen kertoo. Tutustuin ensin Josekin ja Yrityskummien internet-sivuihin, ja otin selvää kummeista. Otettuani yhteyttä Josekin Tapani Hirvoseen tapahtuivat asiat melko pian. Tapasin yhdellä kertaa neljä kummia, ja parhaiten minun yritystoimintaani mentoroimaan sopi nurmeslainen konsultti Ella Kärki.


JOSEK UUTISET 1 / 2013

Yrityskummi on ollut merkittävä tuki toiminnalleni. Välimatkan johdosta näemme kummin kanssa harvemmin, mutta lähettelemme sähköposteja, ja usein saan Ellalta myös kotitehtäviä. Pohdimme sitten tehtävien avulla yritykseni kehityskohteita. Keskusteluni kummini kanssa ovat vahvistaneet myös itsetuntemustani yrittäjänä ja helpottaneet omien vahvuuksieni ja heikkouksieni tunnistamisessa. Muotoilualalla toimiminen on melko kansainvälistä, kertoo juuri Milanon huonekalumessuilta palannut yrittäjä. Yhdessä muotoilija-kollektiivi Kaamoksen kanssa esiinnymme messuilla, joilla tapaamme niin tuottajia kuin jälleenmyyjiäkin sekä tietenkin alan lehdistöä ja bloggaajia. Nuutisen kuuluisinta tuotetta Hely-valaisinta valmistetaan Ruotsissa, nahkaista Vakka-säilytinsarjaa taasen tuotetaan Ranskassa. Kansainvälisen toiminnan ohessa paikallisuus on kuitenkin tärkeää paluumuuttajalle. Olen tehnyt jonkin verran yhteistyötä joensuulaisten pienyrittäjien kanssa. Yhdeksän vuoden Helsingissä olon jälkeen on ollut mukava huomata pohjoiskarjalaisten mutkaton asenne asioiden hoitamiseen. Täällä ihmisillä on rento, mutta varma ote työhön, Nuutinen kertoo. Yrityksen paperityöt vievät paljon aikaa itse luovalta työltä. Onneksi yrityskummin lisäksi tukena on myös hyvä kirjanpitäjä, Nuutinen iloitsee. Lähitulevaisuuden suunnitelmissa Nuutisella on luovien alojen Yrittäjän ammattitutkinto sekä Nuutisen Innojok Oy:lle suunnitteleman kirkasvalolampun lanseeraus.

Josekin kokeneet yrityskummit ovat käytettävissä, kun yrityksesi kasvaa, laajentuu tai kansainvälistyy. www.josek.fi/fi/neuvontapalvelut/ www.yrityskummit.fi

| www.katriinanuutinen.fi

13


Pohjois-Karjalan kiinteistö- ja tonttipörssi on uudistunut Uudistimme internetissä toimivan Pohjois-Karjalan kiinteistö- ja tonttipörssin kolmen kehittämisyhtiön yhteistyönä ja samalla se vaihdettiin eri palvelimelle. Maakunnan yhteinen pörssi perustettiin joitakin vuosia sitten helpottamaan erityisesti paluu- tai maallemuuttoa harkitsevan asunnon ja tontin etsintää. Aiemmin maakunnassa toimi useita kuntien ja kylien omia pörssejä, jolloin tarjonnan löytäminen oli asiakkaalle hankalaa. Pörssi on tarkoitettu etupäässä yksityisten henkilöiden ilmoituskanavaksi. Myös monet kunnat ilmoittavat tonteistaan ja kiinteistöistään pörssissä. Pörssin käyttö ja siinä ilmoittaminen on maksutonta. Ilmoituksia voivat jättää sekä asuntojen ja tonttien myyjät että vuokraajat kuin niitä etsivätkin. Ilmoittaja vastaa siitä, että tiedot ovat oikein. Ilmoittajat pääsevät nyt itse muokkaamaan ja poistamaan ilmoituksiaan, mikä ei aiemmassa versiossa ollut mahdollista. Ilmoituksen tekijän täytyy ensin vain rekisteröityä pörssin käyttäjäksi. Pörssiä ylläpitävät maakunnan kolme kehittämisyhtiötä Josek Oy, Keti Oy ja Pikes Oy.

Anne Mujunen markkinointipäällikkö 14

Pohjois-Karjalan kiinteistö- ja tonttipörssi löytyy osoitteista www.josek.fi/tonttiporssi ja visitkarelia. fi-sivuilta: tonttiporssi.visitkarelia.fi. Muistathan myös muut Josekin sähköiset rekisterit osoitteessa www.josek.fi.

IDEALMAINOS OY 1/2013

Joensuun seutu

Josek Uutiset 2/2013  

Kevään 2013 Josek Uutiset

Josek Uutiset 2/2013  

Kevään 2013 Josek Uutiset

Advertisement