Page 1

CPR Divino Maestro Infantil Primaria Secundaria


ÍNDICE

OS FUNDADORES DO COLEXIO

2

A NOSA OFERTA EDUCATIVA

3

O MÉTODO EDUCATIVO

4

A COMUNIDADE EDUCATIVA

5

PROXECTO XERAL DO CENTRO

6

UN CENTRO EN PASTORAL

8

ASOCIACIÓN DE PAIS E NAIS (AMPA)

10

CLAUSTRO DE PROFESORES

11

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN

13

DATAS DE ENTREGA DE NOTAS

14

ORGANIGRAMA

15

NORMAS XERAIS DE CONVIVENCIA DEREITOS DOS ALUMNOS

17

DEBERES DOS ALUMNOS

20

CALENDARIO ESCOLAR

21

ACTIVIDADES CULTURAIS E FORMATIVAS

23

GRUPOS DIVINO MAESTRO

26

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

27

SERVIZOS COMPLEMENTARIOS

28

HORARIO ESCOLAR

29

19

1


OS NOSOS FUNDADORES

Madre Soledad de la Cruz Nace en Zamora o día 1 de febreiro de 1904. Crece á calor do amor dos seus pais Manuel e Paula. Soledad é unha nena ampla, sinxela, estudosa, alegre, delicada… Aos 16 anos sente o desexo de ser relixiosa e non dubida en dar este paso, ingresa coas RR. Escolapias. En 1941 coñece a Francisco Blanco Nájera, un tempo despois proponlle: - “Padre, ¿por que non facemos unha fundación para rapaces pobres?” O día 7 de decembro de 1944 este soño faise realidade. Morre en Madrid o 28 de novembro de 1965. Francisco Blanco Nájera Nace en Logroño o 24 de maio de 1889. Os seus pais Eduardo Blanco e Patricia Nájera. Francisco é un neno alegre, inquieto, con grandes dotes para a música. Aos 13 anos ingresa no Seminario e o 20 de decembro de 1927 é ordeado Sacerdote. Francisco foi un home coherente na súa vida, tiña un amor especial polos máis pobres e necesitados e o seu desexo era axudar para que nestes a semente do Evanxeo medrase e dese froito abundante. Morreu o 15 de xaneiro de 1952. Xunto coa Madre Soledad de la Cruz fundou as “RR. Misioneras del Divino Maestro”, as cales hoxe a través dos Colexios “Divino Maestro” fan presente o seu ideal por todo o mundo, “levar a luz da verdade e o lume do seu amor á mente e ao corazón de todos os homes” a través da Educación.

2


A NOSA OFERTA EDUCATIVA Nunha sociedade pluralista o noso centro trata de ofertar unha educación integral, conforme a unha visión humana e cristiá da vida baseada nos valores do Evanxeo. Queremos: 1. Mellorar a calidade educativa tendo en conta os catro piares da escola: • • • •

Aprender a coñecer Aprender a facer Aprender a convivir Aprender a ser

2. Desenvolver a dimensión transcendente na vida dos nosos alumnos, segundo o Evanxeo de Xesucristo “Divino Maestro”, favorecendo o ideal da educación cristiá: “a reprodución de Cristo no educando”. 3. Fomentar o respecto, o esforzo, o sentido crítico, a solidariedade e a liberdade dentro do marco dunha convivencia agradable. 4. Potenciar a adquisición das técnicas instrumentais que posibiliten a aprendizaxe por si mesmos “aprender a aprender”. 5. Facilitar a todos os alumnos a asimilación dos contidos básicos de cada un dos niveis ou cursos. 6. Propiciar a aprendizaxe no amplo campo da cultura humanística, científica e artística. 7. Dar canle de participación efectiva e activa entre Escola e Familia, ao servizo do educando, centro da escola e da familia. 3


O NOSO MÉTODO EDUCATIVO 1. A través dunha acción titorial personalizada e en grupo axudar ao alumno a abrirse ao mundo dos valores que constrúen as persoas dende dentro e as fan de verdade máis valiosas. 2. Que os alumnos experimenten mediante a práctica e a teoría. 3. Fomentar a autoestima para facilitar a aprendizaxe e o desenvolvemento de relacións positivas consigo mesmo e cos demais. 4. Poñer especial interese no desenvolvemento das capacidades e na madurez intelectual, social, moral, afectiva e relixiosa. 5. Tender “pontes” para que o labor educativo Familia-Escola sexa eficaz e fecundo. 6. Cultivar no centro: • A cooperación activa do alumnado na dinámica educativa • Un estudo diario e levar ao día as tarefas • Un aseo persoal, orde e limpeza na aula, corredores, patio… e o bo uso do edificio, material e mobiliario do centro. • A puntualidade ao centro e ás clases (non permanecer nos corredores ou outras dependencias do colexio). • Un trato correcto cos membros da comunidade educativa.

4


A COMUNIDADE EDUCATIVA

Toda a comunidade educativa (pais, profesores e alumnos) colaboramos para conseguir un ambiente de: SINXELEZA,TRABALLO, LEDICIA, RESPECTO, SOLIDARIEDADE E LIBERDADE RESPONSABLE. Para isto decidimos asumir certos compromisos: Os profesores comprometémonos a: Colaborar para facer realidade os principios do Proxeto Educativo. Crear un clima adecuado para o desenvolvemento do proceso educativo dos alumnos e o logro dos obxectivos pedagóxicos. Os pais dos alumnos comprométense a: Prestar apoio e colaboración á dirección do centro e aos profesores para facer eficiente o Proxecto Educativo. Os alumnos comprométense a: Confiar nos seus educadores. Levar aos seus pais toda a información que reciben. Manter una actitude positiva ante o estudo e a normativa do centro. Representar adecuadamente ao colexio nas viaxes, espectáculos, saídas culturais, competicións deportivas… e no seu comportamento diario.

5


Promovendo os valores do Proxecto Educativo: responsabildidade, respecto, solidariedade, xustiza, verdade Xerando expectativas, estimulando* Fomentando as boas relacións

EDUCATIVO

Implicándonos na vida e na realidade do Centro Unificando criterios, obxectivos* Sentindo o colexio como propio

Pais,profesores,alumnos

DESTINATARIOS

6

Dende unha visión transcendente e esperanzada

Facendo fincapé nas áreas Instrumentais: lingua e matemáticas Prestando atención á diversidade Innovando nos medios educativos

ACADÉMICO

OFRECER UNHA EDUCACIÓN DE CALIDADE


 Horario lectivo PPT (Programa de Prevención Titorías) Reforzos nas áreas instrumentais Biblioteca Emprego das TIC Pizarra Dixital Apoios PT e AL Talleres Proxectos Saídas culturais

ACADÉMICO

7

 Titorías alumnos Mediación conflitos Convivencias Celebracións festivas e relixiosas Centro en Pastoral Asambleas Reunións cos Pais Servizo de Orientación Aposta polo deporte

EDUCATIVO

 Reunións equipos de etapa e ciclo Traballo dos Dptos. Pedagóxicos Actvidade da AMPA Páxina web Guieiro e circulares Revista “Andoriña” Talleres de Pais / Nais Extraescolares Servizos Escolares

DESTINATARIOS SDFSFDESTINATA


UN CENTRO EN PASTORAL

Este é o lema que durante o curso 2010/2011 queremos facer realidade no noso Colexio

“Si pones tu mano en mi mano el camino es más sencillo; Si cuento con tu ayuda sé que no fallaré. Si acompañas mi mirada y me sigues decidido haremos algo más justo este mundo gris y herido. Si tengo tu confianza para hacer bien a los otros; Si Jesús nos ha enseñado a crecer y decidir … Si juntamos voluntades crearemos un gran sueño: Vivir eternamente en su sitio más feliz …”


SETEMBRO Valor: ACOLLIDA Xuntaremos as nosas mans ao comenzo do camiño, ponte en marcha ... OUTUBRO Valor: SOLIDARIEDADE. Amplía a túa ollada, non mires o embigo, o mundo conta contigo. NOVEMBRO Valor: AMIZADE. En Xesús atoparemos o amigo de verdade. DECEMBRO Valor: LEDICIA Vive a Boa Nova do Nadal. . XANEIRO Valor: A PAZ Fai realidade o sono da Paz, na túa casa, no “cole” e no barrio. FEBREIRO Valor: AXUDA. Se queres un mundo feliz, fai o ben e os outros farás sorrir. MARZO Valor: ESPERANZA Cambiar o mundo, depende de ti. . ABRIL Valor: VIDA ¡Xesús é vida! MAIO Valor: COMPARTIR Vive en rede solidaria coas misións e María. . XUÑO Valor: AGRADECEMENTO. Grazas, Xesús, polo mundo tan fermoso no que vivimos.

9


ASOCIACIÓN DE NAIS E PAIS (AMPA)

O obxectivo da asociación de pais/nais é participar na marcha do Colexio a través dos representantes regulamentarios elixidos para os diversos órganos colexiados do mesmo. Colaboran co Colexio na realización e coordinación doutras actividades artísticas, culturais, formativas e recreativas para pais e alumnos. Xunta da A.M.P.A.: • • • • •

Presidenta: Vicepresidenta: Secretario: Tesoreiro: Vogais:

Dna. María del Valle Calvelo Vázquez Dna.Nieves Pereira Conde D. Julio Portabales Rodríguez D. Ramón Lozano Lage D. Fernando Caamaño Rego D. Juan Luis Cachaldora Gómez Dna. Montserrat Gutiérrez Suárez D. José Pousa González D. Santiago Saco Rivera Dna. Mª Aurora Varela Fernández

• Representante da AMPA no Consello Escolar: D. Julio Portabales Rodríguez HORARIO DE ATENCIÓN A FAMILIAS NA A.M.P.A. 1.º martes de cada mes

15.30 a 16.30 horas

Pódense entregar suxerencias no buzón da AMPA sito na entrada de Educación Infantil.

10


CLAUSTRO DE PROFESORES EDUCACIÓN INFANTIL CURSO 3 anos 4 anos 5 anos

MATERIAS Psicomotricidad Inglés

TITORES Héctor Vilas López Carmen Feijoo Rodríguez Belén Vidal Rodríguez

OUTROS PROFESORES Mª del Carmen Fernández Dopazo Lucía Montesinos Miguélez

ATENCIÓN PAIS Luns de 17:25 a 18:25 horas

ATENCIÓN PAIS Luns de 17:25 a 18:25

EDUCACIÓN PRIMARIA CURSO

TITORES

1º Primaria 2º Primaria 3º Primaria

Mª del Carmen Campo Carreira Manuel Martínez Fernández David Manzano González

4º Primaria

Ledicia Estévez Couceiro

5º Primaria

Álvaro Cid Bragado

6º Primaria

Concepción Alonso Pérez

MATERIAS

OUTROS PROFESORES

Inglés Ledicia Estévez Couceiro Relix.,C.M., Ed.Cid. María Luz Grande Blanco F. Javier Vázquez Fernández Educación Física David Manzano González Música Mateo López Robles 11

ATENCIÓN PAIS Luns 17:25 a 18:25 Luns de 18:25 a 19:25 Luns de 17:25 a 18:25

ATENCIÓN PAIS

Luns de 17:25 a 18:25


EDUCACIÓN SECUNDARIA CURSO

TITORES

1º ESO 2º ESO 3º ESO

Marco A. Novelle Fernández Patricia Borrajo Zon Concepción Vilachá Fernández

4º ESO

Salomé Vilachá Fernández

MATERIAS

OUTROS PROFESORES

ATENCIÓN PAIS Luns 17:25 a 18:25 Martes 16:20 a 17:20 Luns 17:25 a 18:25 ATENCIÓN PAIS

Lingua Castelá Arantxa Carballo Varela Matemáticas, C.N., Tecnoloxía e J. Florencio Pérez Campos E.P.V. Relixión María Luz Grande Blanco Música

María Teresa Rodríguez Vázquez

Educación Física Apoio Matemáticas Apoio Lingua Castelá

F. Javier Vázquez Fernández Álvaro Cid Bragado Mª del Carmen Fdez. Dopazo Arantxa Carballo Varela Patricia Borrajo Zon

12

Luns de 17:25 a 18:25


DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN

Pretende potenciar a educación integral dos alumnos/as atendendo aos tres principios básicos da orientación: prevención, diagnóstico e intervención acadando a máxima implicación do profesorado e das familias no proceso educativo.

ORIENTADORA Mª Carmen Fernández Dopazo

AULA DE EDUCACIÓN ESPECIAL

ATENCIÓN PAIS Luns de 17:25 a 18:25

ATENCIÓN PAIS

Pedagoxía Terapéutica

Andrea Covelo Saavedra Félix Seijo Fraga

Audición e Linguaxe

Diana Alonso Martínez

Orientación

Mª Carmen Fernández Dopazo

13

Luns de 17:25 a 18:25


DATAS DE ENTREGA DE NOTAS EDUCACIÓN INFANTIL 1º Avaliación

Luns, 20 de decembro

2º Avaliación

Luns, 21 de marzo

3º Avaliación e final

Xoves, 23 de xuño

EDUCACIÓN PRIMARIA Sesión de avaliación

Entrega de notas

1º Avaliación

Luns, 20 de decembro

Mércores, 22 de decembro

2º Avaliación

Luns, 21 de marzo

Venres, 25 de marzo

3º Avaliación e final

Luns, 20 de xuño

Xoves, 23 de xuño (pola mañá aos pais)

EDUCACIÓN SECUNDARIA Sesión de avaliación

Entrega de notas

1º Avaliación

Luns, 20 de decembro

Mércores, 22 de decembro

2º Avaliación

Luns, 21 de marzo

Venres, 25 de marzo

3º Avaliación

Luns, 13 de xuño

Avaliación final

Venres, 24 de xuño

Martes, 28 de xuño (pola mañá aos pais)

Avaliación de Pendentes

Do 10 ao 14 de xaneiro. 1º parcial de pendentes. Do 2 ao 6 de maio. 2º parcial e final de pendentes.

14


15


16


NORMAS XERAIS DE CONVIVENCIA

(Extracto da Normativa de Convivencia en vigor distribuída a toda a Comunidade Educativa) Algunhas normas relativas aos pais. 1. Coñecer e atender a Normativa de Centro. 2. Atender ás citacións do Centro. 3. Absterse de visitar e telefonar tanto os seus fillos como aos profesores durante as clases ou recreos sen causa xustificada. 4. Ter un comportamento correcto dentro do recinto escolar. 5. Non desautorizar a acción dos profesores en presenza dos seus fillos. 6. Facilitar información veraz ao profesorado. 7. Colaborar co profesorado naquelas actividades para as que se solicite axuda. 8. Para entrevistarse cos profesores respectar a hora e o lugar establecidos para a titoría. 9. Facilitar o cumprimento das obrigas dos seus fillos co Centro: • Puntualidade nas entradas. • Orde, limpeza e hixiene persoal. • Roupa apropiada á actividade escolar. 10. Xustificar a ausencia e retrasos dos seus fillos durante o horario escolar. 11. Recoller persoalmente, ou mediante persoa autorizada, os alumnos que teñan que ausentarse do Centro durante o horario escolar, previa autorización.

Algunhas normas relativas ao alumnado 1. Asistencia puntual ás actividades escolares. 2. Aseo persoal e vestimenta axeitada. 3. Nas entradas e saídas respecta os teus compañeiros: non corras nin empurres. 4. Respecta e mantén limpos os materiais, dependencias e instalacións do Centro. 17


5. Usa un vocabulario correcto e educado: pide as cousas por favor, dá as grazas... 6. Evita os xogos violentos. 7. Non insultes, agredas ou ameaces: respecta os teus compañeiros. 8. Mantén limpa e ordenada a clase, utiliza as papeleiras na aula e no patio. 9. Favorece a boa marcha da clase, amosando unha actitude de respecto, traballo e colaboración cos profesores e compañeiros. 10. Nas saídas culturais utiliza o transporte con corrección. 11. Non te ausentes do centro sen coñecemento do titor ou profesor responsable. 12. Lembra que no recinto escolar non se permiten aparatos electrónicos que interrompan ou distraían: móbiles, Mp3, Mp4…. 13. Cumprir as medidas de corrección emanadas da aplicación do Regulamento de Réxime Interior (R.R.I.)

Algunhas normas relativas ao profesorado 1. Actualizarse e perfeccionarse na súa profesión. Preparar adecuadamente as clases. 2. Asistir con puntualidade ás clases e reunións para as que fora convocado. 3. Vixiar o alumnado no recreo, segundo as quendas correspondentes. 4. Colaborar no mantemento e bo uso do material e instalación do Centro 5. Respectar a personalidade de cada alumno, potenciando as súas capacidades e destrezas. 6. Non facer distincións entre os alumnos. 7. Asumir as decisións do Claustro de Profesores, do Consello Escolar e das autoridades educativas. 8. Manter contactos periódicos cos pais ou titores dos alumnos dentro do horario establecido a tal efecto. 9. Cooperar no mantemento da orde e disciplina necesarias para a actividade escolar. 10. Aplicar a normativa de convivencia.

18


DEREITOS DOS ALUMNOS (R.D. 732/1995 do 5 de maio polo que se establecen os Dereitos e Deberes e as Normas de Convivencia dos Centros) A actual Lei de educación recoñece aos alumnos os seguintes dereitos:

1. A formación no respecto aos dereitos e liberdades fundamentais e no exercicio da tolerancia e da liberdade dentro dos principios democráticos de convivencia. 2. A adquisición de hábitos intelectuais e técnicas de traballo, así coma de coñecementos científicos, técnicos, humanísticos, históricos e estéticos. 3. A formación para a paz, a cooperación e a solidariedade entre os pobos. 4. O desenvolvemento harmónico da afectividade, da autonomía persoal e da capacidade de relación cos demais. 5. A participación na mellora da calidade do ensino. 6. O fomento da súa capacidade e actitude crítica. 7. O respecto da súa dignidade e da súa condición social. 8. A orientación escolar e profesional. 9. A participación na vida do Centro.

19


DEBERES DOS ALUMNOS 1. Aceptar o carácter propio do Centro e respectar as accións concretas que o Colexio determine neste sentido. 2. Asistir ás clases con regularidade e puntualidade. 3. Participar nas actividades orientadas ao desenvolvemento dos plans de estudio. 4. Respectar os horarios aprobados para o desenvolvemento das actividades do centro. 5. Seguir as orientacións do profesorado verbo da súa aprendizaxe. 6. Respectar o exercicio do dereito ao estudo dos seus compañeiros. 7. Respectar a liberdade de conciencia e as convicións relixiosas e morais, así coma a dignidade, integridade e intimidade de todos os membros da Comunidade Educativa. 8. Non discriminar a ninguén por razón de raza, sexo ou por calquera outra circunstancia persoal ou social. 9. Respectar e utilizar correctamente os bens inmobles e as instalacións do Centro. 10. Participar na vida e funcionamento do centro. 11. Deber de cumprir as normas de convivencia. 12. Deber de respectar o profesorado e aos demais membros da Comunidade Educativa.

20


CALENDARIO ESCOLAR 2010-2011 SETEMBRO 1ª quincena 10 e 17 2ª quincena 24, venres Do 27 ao 30

Elaboración do Plan Xeral Anual Xornada de acollida Avaliacións iniciais Convivencia de alumnos da ESO Reunión cos pais e entrega do guieiro

OUTUBRO

12, martes Do 18 ao 22 28, xoves

Día da Hispanidade * Campaña do Domund Aniversario de Madre Soledad

NOVEMBRO

1ª quincena 1, luns 9 e 10

Día da Familia Día de Todos os Santos * Celebración festa do DIVINO MAESTRO Convivencia do profesorado San Martiño * Día de libre elección * Comeza o tempo de Advento

11, xoves 12, venres 27, sábado

DECEMBRO

XANEIRO

Do 1 ao 11 6, luns 7, martes 8, mércores 10, venres 21, martes 22, mércores 23, xoves

Conmemoración Constitución e do Estatuto de Autonomía de Galicia Día da Constitución * Día do Ensino * Día da Inmaculada Concepción * Día dos Dereitos Humanos Festival de Nadal e Cea do Pobre Festival de Nadal (alumnos) Inicio das vacacións de Nadal *

10, luns 30, domingo

Reinicio das clases Día da Paz (celébrase o 28, venres) 21


FEBREIRO 1, martes

Nacemento de Madre Soledad

7, 8 8, martes Do 8 ao 12 9, mércores 19, sábado

Entroido * Día Internacional Muller Traballadora Semana da Prensa Mércores de Cinsa * (Imposición o 10 e 11) Inicio da Coresma San Xosé

ABRIL

7, xoves Do 11 ao 15 Do 12 ao 30 18, luns 26, martes

Día da Saúde Excursión Fin de Etapa ESO Animación á lectura. Día do Libro Inicio vacacións de Semana Santa * Reinicio das clases

MAIO

1, domingo 9, luns Do 16 ao 20 17, martes Do 23 ao 27 24, martes

Día do Traballador Día de Europa Semana das Letras Galegas Día das Letras Galegas * Semana Cultural e Misioneira Aniversario de Francisco Blanco Nájera

XUÑO

5, domingo 21, martes 22, mércores

Día Mundial do Ambiente Festival de Fin de Curso Festival de Fin de Curso (alumnos) Graduación de 5 anos de Infantil Inicio das vacacións (Primaria e Infantil) Entrega de notas (Primaria e infantil) Despedida de 4º da ESO Inicio das vacacións (Secundaria) Entrega de notas (Secundaria)

MARZO

23, xoves

24, venres 28, martes

* Indica os días non lectivos 22


ACTIVIDADES CULTURAIS E FORMATIVAS

EDUCACIÓN INFANTIL Saídas trimestrais para reforzar os contidos que se traballan na aula. Contacontos Obradoiros Teatro na escola Entroido Campaña de animación á lectura Mochilas viaxeiras Saída ao Xardín do Posío Museo Municipal Saídas culturais Excursión fin de curso Tren das termas Tren a Monforte Convivencias

23


EDUCACIÓN PRIMARIA

1º Ciclo

2º Ciclo

3º Ciclo

Campaña de animación á lectura Granxa Escola Excursión fin de curso (por determinar) Coñece a túa cidade Convivencias Campaña de animación á lectura Visita ao Parque de Bombeiros de Ourense Educación vial Teatro na escola Granxa escola Excursión fin de curso (por determinar) Coñece a túa cidade Fauna silvestre Aula da natureza Convivencias Campaña de animación á lectura (encontros co autor) A Coruña (Aquarium Finisterrae, Domus, Casa da Ciencia) Policía Local Policía Nacional Formación en primeiros auxilios Visita á Casa do Concello de Ourense Convivencias

24


EDUCACIÓN SECUNDARIA • CONVIVENCIAS DE INICIO DE CURSO • COÑECEMOS A CIDADE Ourense Literario e Ourense Etnográfico, Catedral • DÍAS CON NOME PROPIO Día da Constitución Día da Familia Día das Letras Galegas Día da Paz Semana da Prensa… • TEATRO NA ESCOLA Asistencia a varias obras de interese, ofertadas polo Concello ou calquera organismo coma Caixanova, La Caixa, Teatro Principal, … • MÚSICA NA ESCOLA Concertos didácticos, se é posible no auditorio de Galicia. • PROGRAMA VERDE Visita a lugares de interese ecolóxico de Ourense: Depuradora, Potabilizadora, Empacadora de lixo… • SAÍDAS DIDÁCTICAS Saída ao Monte Invernadoiro Saída para coñecer Galicia: Coruña, Cambre… Excursión Final de Etapa (por determinar) • CAMPAÑA DE ANIMACIÓN Á LECTURA Na semana do libro animadores e escritores comentarán algunha lectura ESTA RELACIÓN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS ESTÁN SOMETIDAS A VARIACIÓNS EN FUNCIÓN DAS PROPOSTAS EXPOSTAS POLO CONCELLO, CAIXANOVA, CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN E OUTRAS ENTIDADES COLABORADORAS.

25


GRUPOS DIVINO MAESTRO Obradoiros Saídas Xogos Convivencias Campañas

Oración Reflexión

Dende os Grupos Divino Maestro queremos ofrecer aos nenos e nenas alternativas de formación, como medio de crecemento na Fe.

Xuntos podemos descubrir, compartir e vivir experiencias de amizade, solidariedade, xustiza e colaboración.

26


ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Actividade Ludoteca (EI) (1º, 2º e 3º EP so os venres) Inglés (1º e 2º EP) Lucía Montesinos Inglés (3º e 4º EP) Empresa Activa Inglés (5º e 6º EP) Empresa Activa Inglés (ESO) Empresa Activa Informática (Educ. Primaria) Empresa Activa Baloncesto Feminino (Educ. Primaria) David Manzano Baloncesto Feminino (ESO) Fútbol-Sala Feminino (ESO) Manuel Martínez Fútbol-Sala Masculino (1º e 2º EP) Fútbol-Sala Masculino (3º e 4º EP) Fútbol-Sala Masculino (5º e 6º EP) Fútbol-Sala Masculino (ESO) Bádminton (3º EP a ESO) Club Athlos Patinaxe (EP) Guitarra (EP e ESO) Baile Rexional G. Queixumes (EP e ESO) Aeróbic (1º, 2º e 3º EP) Ximnasia Rítmica (EP-ESO) Xadrez (EP-ESO) Grupos Divino Maestro (4º de primaria a ESO) Club Fransol (4º de primaria a ESO)

Luns 17:20 19:00 17:20 18:20 17:20 18:20 17:20 18:20

Martes 17:20 19:00

Mércores 17:20 19:00

Xoves 15:30 17:30 16:30 17:30 17:30 18:30 17:30 18:30

Venres 15:30 17:30

16:00 17:30 17:20 18:20 17:20 18:20 17:20 18:20 18:20 19:20

17:20 18:20 17:20 18:20 18:20 19:20

17:20 18:20 17:20 18:20 17:20 18:20 17:20 18:20 18:20 19:20 17:20 18:20

17:20 18:20 17:20 18:20 17:20 18:20

16:30 17:30 16:30 17:30 16:30 17:30 16:30 17:30 15:30 16:30 16:30 17:30 16:30 17:30 16:30 17:30 17:30 18:30

17:20 18:20 17:30 18:30 15:30 16:30 17:30 19:00 18:20 19:20 15:30 16:30 15:30 17:30 27


SERVIZOS COMPLEMENTARIOS

Acollida matinal: todos os días de 8:00 a 9:15 e venres de 13:00 a 13:30. Entrada pola rúa Río Corzo.

Comedor escolar: todos os días de 13.30 a 15.30

Biblioteca de alumnos: Ofrecemos a posibilidade de préstamo de libros aos nenos e nenas con carné da biblioteca.

Escola de pais: • É un obradoiro educativo. • Estuda temas de interese en torno á educación dos fillos.

Seguro Escolar “Mapfre” • É voluntario para os alumnos. Cobre calquera accidente que poidan sufrir dentro do recinto colexial, ou en calquera actividade que sexa organizada polo colexio.

28


HORARIOS Co fin de comezar as clases con puntualidade, a hora de entrada será sempre 5 minutos antes da fixada nos horarios. Infantil e Primaria Mañá: de 9:15 a 13:25 horas (venres 13:00) Tarde: de 15:30 a 17:20 horas (de luns a mércores)

Secundaria Mañá: de 8:00 a 14:00 horas Tarde do martes: de 15.30 a 17:20 horas Reforzos Secundaria: Luns 15:30 a 16:25 horas: Matemáticas. Luns 16:25 a 17:20 horas: Lingua Castelá, Inglés, Sociais, Francés, Lingua Galega e pendentes.

DIRECCIÓN Luns: 12:00 a 13:00 horas Martes: 16:30 a 17:30 horas Mércores: 16:30 a 17:30 horas Xoves: 13:00 a 14:00 horas SECRETARÍA Martes: 13:00 a 14:00 horas Xoves: 9:45 a 10:45 horas XEFATURA DE ESTUDOS Martes: 9:00 a 10:00 horas Mércores: 16:30 a 17:30 horas Venres: 13:00 a 14:00 horas 29


AOTACIÓS

30


“Pensa que Xesús dá cor a túa vida, ábrelle ábrelle as portas do teu corazón” corazón”

CPR “DIVIO MAESTRO” Rúa Madre Soledad de la Cruz, 1 32001 – Ourense Telf: 988 217 800 Fax: 988 511 215 E-mail: codimaou@mundo-r.com 31 http://centros.edu.xunta.es/cprdivinomaestro/

Información Familias 2010/2011  

Guieiro informativo do CPR DIVINO MAESTRO de Ourense para o curso 2010/2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you