Page 1

Ing. arch. Josef Kubรกt


Ing. arch. Josef Kubรกt


NAROZEN *4.7. 1983, Praha EMAIL rotor.rotor@seznam.cz TELEFON +420 605 046 101 VZDĚLÁNÍ 2006 - 2012

1998 - 2002

České Vysoké Učení Technické v Praze, Fakulta Architektury, Architektura a urbanismus, Ing. arch. Universita Karlova v Praze, Fakulta Sociálních Věd Institut Ekonomických Studií, Ekonomické Teorie, bez titulu Gymnázium Jana Keplera v Praze

2008 1999

Workshop Pohyb a proměna, ČVUT Kurs anglického jazyka, Weybridge, Velká Británie

architektonické studio AJT, Praha, spolupráce na projektech TV Nova, Praha, asistent střihu E-TOOL, ČSOB, Praha, vývoj softwaru pro elektronické platby Language Coach, Manchester, jazykové služby

2002 - 2005

PRAXE 2008 - 2012 2008 2006 2006 DOVEDNOSTI SOFTWARE ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ JAZYKY HOBBY

Autodesk AutoCAD, 3DsMax, Adobe Photoshop, InDesign, Illustrator ArchiCAD, Google SketchUp B angličtina, němčina sport, šachy, hudba, cestování

Curriculum vitae


Ing. arch. Josef Kubรกt


Rozhledna v Hostivaři Praha

ateliér Michala Hlaváčka (FA ČVUT, 2007)

Rozhledna v Hostivaři _FA ČVUT_ateliér Michala Hlaváčka_2007


Ing. arch. Josef Kubรกt


Rozhledna v Hostivaři _FA ČVUT_ateliér Michala Hlaváčka_2007


Ing. arch. Josef Kubรกt


Most Karlín - Holešovice Praha

ateliér Jana Aulíka (FA ČVUT, 2008)

Most spojuje dvě dynamicky se rozvíjející čtvrti - Karlín a Holešovice, zároveň umožnuje přístup na východní cíp ostrova Štvanice. Dvouúrovňové řešení segreguje motorovou a nemotorovou část dopravy, horní plato vytváří další rekreační prostor města. Most nekončí na břehu řeky, vytváří pohodlné spojení od Holešovické tržnice až ke stanici Křižíkova. Součástí návrhu je zřízení tramvajové zastávky na Karlínském nábřeží. Ocelová příhradová konstrukce odkazuje na industriální tradici nově propojených čtvrtí.

Most Karlín - Holešovice _FA ČVUT_ateliér Jana Aulíka_2008


Ing. arch. Josef Kubรกt


Most Karlín - Holešovice _FA ČVUT_ateliér Jana Aulíka_2008


Ing. arch. Josef Kubรกt


Hládkov x Střešovice x Nový svět Praha

ateliér Jana Aulíka (FA ČVUT, 2009)

Údolí pod Mariánskými hradbami na hranici Pražské Památkové Rezervace je z urbánního pohledu chaotické, chybí návaznost na okolní městské celky. Cílem studie je dát území jasnou tvář, reagovat na okolní zástavbu a vzájemně ji integrovat. Komplex budov se smíšenou, převážně obytnou, funkcí reaguje svou sevřenou strukturou na nedaleký Nový Svět, se kterým je propojen pěším tunelem. Ten jemně penetruje historický masiv hradby. Převýšený tvar tunelu poskytuje překvapivý výhled na katedrálu sv. Víta. Stávající park pod hradbami je rozšířen na příjemnou dimenzi, volně proplouvá kolem bastionů. Park volně přechází do universitního komplexu, který je umístěn na strategickém polygonu mezi zastávkami Vozovna Střešovice a Brusnice. Součástí návrhu je obnovení povrchového toku říčky Brusnice. Navrhovaná městská struktura je spojena se čtvrtí Střešovice pěší lávkou přes Patočkovu ulici, ta má po zklidnění dopravy spolu s vybudováním městského okruhu novou ambici stát se živou městskou třídou. Urbanismus Střešovic dotváří nárožní budova se sportovně-rekreačním využitím a vnitřní, veřejnou zahradou.

Hládkov x Střešovice x Nový Svět _FA ČVUT_ateliér Jana Aulíka_2009


Ing. arch. Josef Kubรกt


Hládkov x Střešovice x Nový Svět _FA ČVUT_ateliér Jana Aulíka_2009


Ing. arch. Josef Kubรกt


Hládkov x Střešovice x Nový Svět _FA ČVUT_ateliér Jana Aulíka_2009


Ing. arch. Josef Kubรกt


Hládkov x Střešovice x Nový Svět _FA ČVUT_ateliér Jana Aulíka_2009


Ing. arch. Josef Kubรกt


Pláž u jezera Most Most

ateliér Jana Bočana (FA ČVUT, 2010) Olověný Dušan 2010 - nominace, postup do finále Místo se ztracenou identitou. Tragédie nevyčíslitelných rozměrů v zájmu “pokroku”. Město Most srovnané se zemí. Běh událostí nelze vrátit zpět, právě napouštěné jezero most představuje další kapitolu historie tohoto místa. Můj návrh se nesnaží držet tryznu za nedávné události, přesto chce nenásilně připomínat, co se zde odehrálo. Památník v podobě cestiček ve tvaru neuronu, symbolu paměti, leží na místě historického centra města most. Cestičky - axony z něj vybíhající - připomínají přetržené vazby v kontinuitě času, a tím i v paměti lidí. Jediným spojením s neuronem se dostaneme k plovárně - kořenu - který může symbolicky přiživovat vzpomínky na starý most. Kořen je “napájen” vodou z jezera, tak, aby pamět neseschla a podobné neštěstí se už nikdy neopakovalo. Součástí návrhu pláže jsou terénní úpravy, vytvářející exponované a klidové zóny. Pobřeží tak neskrývá svůj umělý původ, cílem rekultivace není zahlazovat jizvy v krajině. Na pláži lze najít sportoviště, bruslařskou a cyklistickou stezku i místa ve stínu pod stromy, kde si člověk může připadat sám. Plovárna, ústřední bod kompozice, nabízí vnitřní a polootevřené bazénky, mnoho možností výhledů i příležitostí chytat bronz pod tím správným úhlem. Vestavěné piknikové stolky mohou sloužit celoročně. Nad bezpečím plavců bdí plavčíci na dvou posedech s panoramatickým výhledem. Ve východní části území je ve stávající proláklině vybudován malý přístav pro loďky a motorové čluny. Parkoviště u pláže, schované za terénním valem, neruší při pobytu u vody. Je ale dostupné úzkým průchodem. Místo by se chtělo stát místem aktivním, sloužícím celoročně, pro co nejširší skupinu obyvatel mostu i návštěvníků zdaleka. Pláž u jezera Most_FA ČVUT_ateliér Jana Bočana_2010


Ing. arch. Josef Kubรกt


Pláž u jezera Most_FA ČVUT_ateliér Jana Bočana_2010


Ing. arch. Josef Kubรกt


Hlavní nádraží - dopravní uzel Praha

ateliér Jana Šépky, spolupráce: Tomáš Kratochvíla, Michal Tichý (FA ČVUT, 2011) Projekt je reakcí na nepříliš šťastné uspořádání a provázání jednotlivých druhů dopravy v centrální části města.Návrh počítá s posílením role Hlavního nádraží jako dopravního terminálu a centrálního přestupního uzlu. Navýšením počtu kolejišť, přesunem mezinárodní autobusové dopravy z nynějšího nádraží Florenc, upravením tramvajových tras (které se v současnosti Hlavnímu nádraží “vyhýbají”), zajištění přestupu z linky Metra D a zklidněním pražské magistrály dojde k vytvoření adekvátního přestupního místa v centru Prahy. To bude fungovat na úrovní městské, regionální i mezinárodní. Změna charakteru tohoto místa, navýšení počtu přepravovaných osob, spolu s brzkým nástupem dalších subjektů do odvětví vlakové dopravy na území ČR si žádá odpovídající a reprezentativní zázemí. Vzniknou zde prostory pro obchod, kancelářské užití, ubytování, různé formy zázemí pro cestující, parking.. Prioritou bylo vytvořit přehledné a orientačně jednoduché vnitřní prostředí dopravního uzlu, jak pro pohyb, tak pro trávení časových prodlev při čekání pasažérů. Důležitou součástí konceptu bylo oživení významu Fantovy budovy jakožto řídícího bodu v místě uzlu. Nová budova autobusového nádraží tvoří její moderní protipól, vzniklý meziprostor je pojednán jako „dopravní náměstí“. Kompozičně a provozně je dopravní uzel zcelen rastrem pěších lávek. Ty zajišťují pěší propojení všech typů dopravy v uzlu v příčném směru, při zachování vizuálního kontaktu jak s dopravou, tak s městem. K lávkám přiléhají komerční plochy pro služby cestujícím. Kolmo na ně jsou kladeny hmoty kancelářských budov opisující lineární charakter kolejí a vytvářející tak nejen prostorově provázaný rošt, ale zároveň zastřešující vlaková nástupiště. Hlavní nádraží - dopravní uzel _FA ČVUT_ateliér Jana Šépky_2012


P

Současný stav - pohyb cestujících v podzemí - rušivý charakter magistrály - historická Fantova budova jen kulisou nádraží - parkoviště jako předprostor Fantovy budovy

Návrh PARK - upravení a zlepšení přístupu do parku PŘEDPROSTOR FANTOVY BUDOVY - zklidnění magistrály - reprezenta�vní předprostor - vrácení žívota Fantově budově UBYTOVÁNÍ - krátkodobé (hotel. hostel) ZÁZEMÍ NOVÝCH DRÁŽNÍCH SUBJEKTŮ -kancelářské plochy , prodejní místa ZÁZEMÍ CESTUJÍCÍCH - restuaurační zařízení, kavárny, bary - vyhovující čekací prostory

Ing. arch. Josef Kubát

Spolupráce: Tomáš Kratochvíla, Michal Tichý


Současný stav

Návrh

Hlavní nádraží - dopravní uzel _FA ČVUT_ateliér Jana Šépky_2012


Ing. arch. Josef Kubát

Spolupráce: Tomáš Kratochvíla, Michal Tichý


Hlavní nádraží - dopravní uzel _FA ČVUT_ateliér Jana Šépky a Mirky Tůmové_2012


Ing. arch. Josef Kubรกt


Císařský ostrov - město na ostrově, ostrov ve městě Praha

ateliér Jana Šépky, diplomní projekt (FA ČVUT, 2012)

Řečiště Vltavy bylo v místech Císařského ostrova ovlivněno nejvíce regulací toku z přelomu 19. a 20. století za cílem splavnění toku. Původní ramena řeky byla utnuta. Jako důkaz bohatosti říční nivy v těchto místech je zachovalý fragment Malé Říčky, původního náhonu k Císařskému mlýnu. Ten se dnes ocitl daleko od vodního toku. Dnešní tvar ostrova tedy není přírodní, ale je formován potřebami člověka, stejně jako koryto řeky. Obnovením Malé Říčky získává místo zpět něco ze své identity. Přesná trajektorie ramene se mírně liší, přizpůsobuje se současné situaci. Stejně tak i jeho využití , které je především rekreační. Turistická plavba lodí získává další destinaci, důvod, proč prodloužit plavbu směrem na sever. Kanály rozdělují území na jednotlivé plochy. Ty mají dané převažující funkční využití s jasně vymezenými hranicemi. V samotném centru Trojské kotliny je umístěno “plovoucí město” - ostrov s alternativním bydlením na vodě, službami a loukou pro konání kulturních akcí pod širým nebem. Plovoucí domy mají buď funkci obytnou, nebo jsou v nich umístěny služby sloužící jak obyvatelům komunity, tak li­dem, kteří ostrovem jen procházejí. Plovoucí domy jsou ukotveny ke zpevněným železobetonovým břehům pomocí kyvného ramene reagujícího kolísání hladiny řeky. Tím jsou chráněny záplavám. Navíc minimálně vzdouvají hladinu proti proudu, nepůsobí jeko pevné překážky. Jsou orientovány po směru proudu řeky a mají železobetonový štít chránící proti vodou unášeným objektům. Navržená morfologie terénu umožňuje odtok vody z území přepadem do níže položeného řečiště, hladina se výrazně nezvedne ani při Q5.Evakuace oblasti ostrova je nutná až při Q 20. Císařský ostrov - město na ostrově, ostrov ve městě_FA ČVUT_ateliér Jana Šépky a Mirky Tůmové_2012


Fata Morgana

ZOO

Botanická zahrada

ČOV

Trojský zámek

Podbaba

Sportovní ostrov

av

depo

nádraží Bubeneč

říst ýp nn hra

Oc

nádraží Holešovice P

Stromovka Výstaviště

Ing. arch. Josef Kubát


Císařský ostrov - město na ostrově, ostrov ve městě_FA ČVUT_ateliér Jana Šépky a Mirky Tůmové_2012


Ing. arch. Josef Kubรกt

PORTFOLIO

Josef Kubát_portfolio  

book of projects