Page 1

#1


#2


Social media is meer dan Facebook en YouTube alleen. Twitter, Bloggen, Pinterest, Google+, Flickr, Tumblr, Wordpress of Instagram: take your pick! Deze social media zijn nog steeds in trek en blijken uitermate geschikt om kennis en ervaringen te delen. Net daarom is social media zo belangrijk voor Arteveldehogeschool, want hiermee staan leerkrachten en leerlingen voortdurend in contact met elkaar. We delen er met zijn allen op los via social media. Een hashtag is een manier om die berichten, voornamelijk op Twitter en op Facebook, te categoriseren. Je hangt hiermee een soort label aan jouw bericht waarbij je ze koppelt aan een bepaald onderwerp. Wanneer je een hashtag gebruikt, biedt je de lezers van jouw bericht de mogelijkheid om op het woord te klikken en een overzicht te krijgen van alle berichten die dezelfde hashtag bevatten. Dat is dan ook hetzelfde doel van dit bedrijfsblad. In dit nummer van Hashtag willen wij jullie graag een overzicht geven van de nieuwst trends en de mogelijkheden in de communicatiesector na jullie studententijd. Hierin interviewen we de hoofdredacteur van Story, Frederik De Swaef. Hij geeft ons een kijk op zijn leven en zijn carrière. Hij heeft, ondanks zijn jonge leeftijd, al veel bereikt. Frederik is een druk bezet man en hij werkt aan vele projecten mee. Maar dankzij zijn bedrijvigheid en de focus op zijn doelen kan hij zijn talenten toch volledig ontplooien. Hij geeft jullie enkele handige tips in zijn interview die misschien wel later van pas kunnen komen in jullie job. In deze editie van Hashtag , leest u hoe doorzettingsvermogen, creativiteit en innovatie onlosmakelijk verbonden zijn. Bovendien is dit bedrijfsblad een verzameling van goede raad en weetjes zodat jij zonder enige moeite door de communicatiewereld kan surfen! Wij wensen jullie veel leesplezier en inspiratie

@MelissaGevaert De hoofdredacteur van Hashtag

#3


6: interview: Eric Van d 10: Manager vs. Profess 12: Communicare 14: Live Love Eat (health 16: interview: Frederik D 20: Nightshift: netwerke 24: interview: Lieselot V 28: Webinar 30: Artevelde en Jobat v solliciteren 32: Handmade #4


de Casteele sor

hy) De Swaef en in stijl Van Keer

voor online #5


#6


@Eric

Van de

Cas teele van het verleden

tot in de toekomst Eric Van de Casteele, de naam doet bij elke student op de Arteveldehogeschool wel een belletje rinkelen. Maar wat schuilt er nog meer achter deze docent geschiedenis, politieke instellingen en leerstelsels? Wij hadden voor jullie een interview met hem.

A

l 15 jaar is hij als docent aanwezig op de Artevelde-hogeschool, waar hij zelf als student zijn diploma behaalde. Toen heette Arteveldehogeschool HIBO, Hoger Instituut voor Bedrijfsopleiding, hij studeerde er pers en communicatie. Een samenstelling van de huidige opleidingen journalistiek en communicatiemanagement. Doordat hij van jongs af aan al geïnteresseerd was in actualiteit, politiek en literatuur ging hij nadien als werkstudent politieke wetenschappen aan de Vrije Universiteit van Brussel (VUB) studeren. Een zware taak die hij met succes afrondde. Gedurende zijn studententijd vulde hij zijn vrije uren met theatervoorstellingen, (pop)concerten of een avondje uit met vrienden. Maar hij las en reisde ook graag, vooral binnen Europa. Na zijn studies ging hij naar verre bestemmingen zoals New York, Miami, China, Israël, Cuba, Jamaica en Zuid-Afrika.

Levensloop Toen hij zijn diploma’s in handen had, startte hij als Toen hij zijn diploma’s in handen had, startte hij als assistent aan de Katholieke Universiteit van Brussel (KUB). Na verloop van tijd begon hij als journalist bij

‘Wij’, het weekblad van de Volksunie. Doordat hij geen lid was van die partij, maar wel van de Journalistenbond, kon hij onafhankelijker schrijven. Dat maakte het voor hem een aangename job. Tijdens zijn laatste jaren bij het weekblad begon hij al deeltijds te werken aan de Arteveldehogeschool als docent sociaal-culturele actualiteit en begeleider van eindwerken. Doordat de Volksunie werd opgedoekt en hun weekblad werd afgeschaft, kwam hij in een ontluizingsperiode terecht. Dat is een periode van ongeveer 2 jaar waarin een journalist niet gaat schrijven voor een ander blad doordat hij de stempel van zijn vorige werkgever nog met zich meedraagt. Hierdoor begon hij meer uren aan de Arteveldehogeschool te werken. In zijn studententijd keek hij op naar zijn docent geschiedenis en het was altijd al zijn ambitie geweest om die persoon, de heer Frans-Jos Verdoodt, op te volgen. Toen Verdoodt op pensioen ging, kreeg Eric Van de Casteele de volle steun van die docent zelf en van de toenmalige opleidingsdirecteur Rik Adriaens om de nieuwe docent geschiedenis te worden. Na zijn ontluizingsperiode werd hij, naast docent aan de Arteveldehogeschool, medewerker van Knack. Hij schreef hiervoor bijna elke maand een historisch geladen interview of artikel, soms een politiek en af en toe een cultureel artikel. #7


Bekende politici Naast de politici die hij ontmoet voor zijn onderzoek naar Hugo Schiltz, heeft de docent reeds andere belangrijke personen uit de politieke wereld ontmoet. Vooral met de gewezen politici uit het Vlaams nationalisme kwam hij in contact. Aan elke ontmoeting heeft hij een goede herinnering overgehouden. Opmerkelijk vond hij dat sommige politici vaak niet beantwoorden aan het imago dat ze hebben. Bijvoorbeeld Bert Anciaux, hij heeft het imago van een zacht gekookt eitje maar tegenover zijn medewerkers kwam hij soms vrij streng uit de hoek. Hij was hij zeer ambitieus en had last van een ochtendhumeur. Bart De Wever daarentegen heeft hij zien groeien. Van bij het begin was het duidelijk dat De Wever een politiek talent is en dat is ondertussen duidelijk voor het hele land.

Communicatiemanagement

Een eigen, nieuw project De functie als medewerker bij Knack heeft hij momenteel stopgezet voor een nieuw project, namelijk het schrijven van de biografie van overleden politicus Hugo Schiltz. Hier gaat een immens onderzoek aan vooraf, te beginnen bij de politieke situatie in België van Wereldoorlog II tot 2006-2007. Voor de biografie heeft hij niet alleen kennis nodig over Schiltz, maar ook over zijn familie. Om over hen meer te weten te komen moet hij teruggaan tot de Eerste Wereldoorlog. Voor de hele levenswandel van de politicus te kennen, moet hij dagboeken, interviews en literatuur over Schiltz lezen. Schiltz was één van de belangrijkste politici van de Volksunie, waardoor Van de Casteele al enkele oudere, belangrijke politici heeft geïnterviewd zoals Willy Claes (SPA), Wilfried Martens (CVP), Vic Anciaux (VU) en Antoinette Spaak (FDF). Doordat zij niet meer actief zijn in de politieke wereld hebben die politici niet veel meer te verbergen en kunnen zij vrijuit spreken. De interviews gaan niet meer door op hun bureau zoals dat bij de huidige politici gebeurt, maar thuis bij die mensen. Bijgevolg gaat het gesprek er veel gemoedelijker aan toe. Na de oudere generatie te interviewen, komt de jongere generatie nog aan bod. Als alles goed verloopt, mogen we de biografie in oktober 2016 op de markt verwachten.

Over onze opleiding is de docent zeer enthousiast. Hij vindt dat er een nieuwe, moderne dynamiek aanwezig is door de nieuwe opleidingsdirecteur Esther Van Tilburg. Hij zou het nog positiever vinden als er meer keuzevakken zouden zijn, ook al overschrijden die de opleiding. Hij pleit voor een wijziging van meer individueel werken in plaats van groepswerken, aangezien je in het bedrijfsleven ook niet veel groepswerken hebt. Dat is natuurlijk een moeilijke opdracht want elke docent vindt het belangrijk en nuttig dat er een taak is voor zijn/haar vak. Als er zou geëvolueerd worden naar meerdere grotere taken in plaats van kleine taken, kan er grondiger gewerkt worden. Nu worden er vaak teveel fouten gemaakt doordat alles zo snel moet gebeuren. Dat geldt niet enkel voor de school maar voor alles in deze drukke maatschappij waarin we leven. Maar dat is volgens hem een trend die zal keren, net zoals elke trend keert.

Geen PowerPoint In tegenstelling tot zijn vervanger Stijn Van de Perre, voor wie hij veel sympathie heeft, gebruikt Van de Casteele geen PowerPoint. Lesgeven zonder beeld doet hij bewust en hij heeft hier voor een begrijpelijke verklaring voor. Zijn manier van lesgeven vergelijkt hij met een monoloog opvoeren in een theater, het één zijn met je publiek, een soort performance geven met een bepaald ritme in. Het is altijd de bedoeling de aandacht van je publiek te blijven vasthouden en boeiende verhalen te vertellen. Wanneer

Hij vergelijkt het lesgeven met het opvoeren van een monoloog in een theater.

#8


je daartussen beelden gebruikt, zijn sommige studenten iets sneller afgeleid dan anderen en zijn ze het ritme kwijt. Doordat hij geen gebruik maakt van slides, moet hij zelf zijn verhaal uit het hoofd kennen. Hij zou zelf het ritme verliezen wanneer hij in zijn papieren moet kijken. Hiermee keurt hij de manier van lesgeven van docenten die wel een PowerPoint gebruiken zeker en vast niet af. Hij is ervan overtuigd dat zijn collega’s evengoed lesgeven en er leerlingen zijn die beter studeren met beelden in plaats van enkel tekst als studiemateriaal. Maar door geen gebruik te maken van een PowerPoint richt je de concentratie op één zaak, namelijk het verhaal dat de docent vertelt. Dat gegeven kunnen we eveneens koppelen aan een trend, namelijk dat het in onze maatschappij de gewoonte is om ons op meerdere zaken tegelijk te concentreren. Door dat te doen worden we verstrooid of afgeleid en maken we fouten. Denk maar eens na hoeveel mensen hun kasticket controleren na een bezoek aan de supermarkt.

Toekomst Net zoals bij de meeste nam de hoeveelheid vrije tijd bij Van de Casteele af. Een groot deel van de vrije tijd die hij toch heeft, gaat uit naar zijn gezin, naar zijn geliefde tweeling Emma en Helena van 3,5 jaar oud. Hij houdt nog steeds van concerten en de wereld te ontdekken. Maar ook met vrienden afspreken, op restaurant gaan, zwemmen en televisie kijken staan op zijn to-do list. Wat ooit nog zijn ambitie was op vlak van carrière, was eventueel deeltijds of vast te werken bij de redactie van Knack. Hij had graag op een kabinet gewerkt, maar hij vindt van zichzelf dat hij daarvoor te weinig praktische aanleg heeft. Hij rondde af met het mooie besluit dat hij zeer tevreden is met zijn leven, hij heeft al zijn ambities kunnen waarmaken. We kunnen hem een gelukkig man noemen, die een harmonieuze combinatie probeert te behouden tussen werk en gezin. Hij hoopt vooral nog vaak met zijn gezin te kunnen reizen, samen dromen ze ervan om Zuid-Afrika te ontdekken. Wij duimen alvast voor hen! Anke Gees

######################################################################################################## ####################### ################################################################################ ############################################### ######################################################## ####################################################################### ################################ ############################################################################################### ######## ######################################################################################################## ############### ######################################################################################## ####################################### ################################################################ ############################################################### ######################################## ####################################################################################### ################ Dankzij de studentenvoorzieningen van de Arteveldehogeschool, ######################################################################################################## Sovoarte, kan elke Arteveldestudent dicht bij zijn of haar campus ####### ################################################################################################ op Kot! ############################### ######################################################################## ####################################################### ################################################ De koten bevinden zich op 3 toplocaties: Bagattenhuis, Savanahuis ######################## ############################################################################### en Ter Plaetenhuis. ####################################################################################################### ##################################################################### ############ Waarom zou je kiezen voor een Arteveldekot? Elk van de ############################################## ###################### ############ koten beschikken over een moderne inrichting. Ook zijn er ##################################################################### ############ meubels aanwezig en is er maandelijks een vaste ############steeds ######################################################## ############ prijs. Alle koten zijn vlot bereikbaar met het openbaar ########################################################### ######### ############ vervoer en hebben een fietsenstalling ter beschikking. ##################################################################### ############ ######################### ########################################### ############ Meer info vind je terug via deze online brochure: ##################################################################### ### ######## http://goo.gl/5tzQ34 ##################################################################### ############ ###################################### ############################## ############ ##################################################################################### ################## ######################################################################################################## ##### ################################################################################################## ############################# ########################################################################## ##################################################### ##################################################

Op kot, zijde zot?!

#9


#Manager vs. professor Is de wereld aan de denker of de doener? http://inspirationhut.net

#10


Gezien de begrippen communicatiewetenschappen en communicatiemanagement eerder ‘flou’ zijn in de bedrijfswereld, lijkt het ons interessant deze nader toe te lichten. Als u binnen uw bedrijf vacatures hebt die zich richten tot bovenstaande profielen, hoe maakt u dan de juiste keuze?

C

ommunicatiewetenschappen en communicatiemanagement zijn richtingen met hetzelfde doel voor ogen, met name het dieper ingaan op de talrijke aspecten van communicatie. Toch verschillen beide studierichtingen van elkaar.

Verschillen qua studies? Allereerst zitten de studenten die communicatiewetenschappen studeren aan een universiteit vaak in grote aula’s met ongeveer 700 studenten, terwijl de studenten van communicatiemanagement op een hogeschool slechts met een 30-tal leerlingen per lokaal zitten. Dat zorgt ervoor dat groepswerken en -opdrachten in de richting communicatie-wetenschappen nauwelijks aan bod kunnen komen. Voorts leren de studenten in de communicatiewetenschappen eerder ‘academisch rapporteren’. Ze leren hierdoor wetenschappelijke literatuur op te zoeken en te refereren volgens de wetenschappelijke norm in het kader van de masterproef die de studenten in het laatste jaar afleggen. De focus op literatuurstudie houdt in dat er minder nadruk wordt gelegd op hoe het onderzoek in de praktijk dient te worden aangepakt. In communicatiemanagement daarentegen is de aanpak van de studies meer praktijkgericht. Hier werken de studenten in hun laatste jaar in kleine groepen, zeven weken lang als een autonoom bedrijf aan een

echte casus waarvoor ze een goede strategie en een geïntegreerde aanpak voor een bepaald bedrijf zoeken. Terwijl studenten in de communicatiewetenschappen een masterproef moeten afleggen, dienen studenten van communicatiemanagement zich te bewijzen via een stage die ze lopen gedurende het laatste jaar. Het is duidelijk dat er de leerkrachten op de universiteit een meer theoretische aanpak hanteren en dat de leerlingen op de hogeschool de leerstof meer praktijkgericht zien. De ene richting is daarom niet noodzakelijk minder goed dan de andere.

Verschillen qua praktijkervaring? Van de afgestudeerden uit communicatiewetenschappen verwachten de leerkrachten vooral dat ze bij de voltooiing van hun studie over de volgende vaardigheden beschikken: inzicht, kennis en ervaring in het communicatieproces, analytisch vermogen en zelfstandigheid. Wanneer u daarentegen eerder op zoek bent naar een medewerker die zich competenties heeft eigen gemaakt zoals teamwerking, talenbeheersing, creativiteit, respect voor deadlines en efficiënt werken, dan zal een student communicatie-management zeker aan het gezochte profiel beantwoorden. Het voordeel van de laatste categorie studenten ligt tenslotte ook nog in de eerder praktische benadering van problemen, de pragmatische aanpak en de aangeleerde goede werkattitude. Kortom, een allround professional die bedrijven vaak zoeken.

#11


#12


EVA vzw stimuleert plantaardige voeding door positieve communicatie

#Communicare Fien Louwagie is geboren op 22 december 1989 in Poperinge. Haar hobby’s zijn waterpolo, films kijken, improvisatielessen volgen en heerlijk vegetarisch koken. Ze heeft communicatie gestudeerd en houdt van reizen. Sinds 1 augustus 2013 werkt ze bij EVA VZW (Ethisch Vegetarisch Alternatief) als communicatieverantwoordelijke, naar haar mening een droomjob.

Glijdende uren Werken bij EVA is geen nine-to-fivejob, ’s morgens starten tussen 8 uur en 9.30 uur of gewoon van thuis uit werken, het kan allemaal. Er is natuurlijk ook een keerzijde aan de medaille, sommige avonden en weekends zijn gevuld met werk om deadlines te halen. Die keerzijde valt te relativeren aangezien ze die overuren kan compenseren door een dagje vrijaf te nemen.

Online vs. offline Als communicatieverantwoordelijke heeft Fien een uitgebreid takenpakket, zowel online als offline. Online onderhoudt ze de website en de social media. EVA is actief op Facebook, Twitter, LinkedIn en sinds kort ook op Pinterest. Daarbij is het belangrijk om de media op de voet te volgen om meteen te kunnen inspelen op actuele gebeurtenissen. Op die manier blijven de geïnteresseerden op de hoogte over alles wat met de organisatie en vegetarisme te maken heeft. Ook via de maandelijkse nieuwsbrief blijven ze up-to-date.

Communicatie is durven Er is veel afwisseling en dat maakt de job zo boeiend. De ene dag verdiept ze zich in nieuwe vegetarische recepten en de andere dag neemt ze een interview af met BVV’s (Bekende Vegetarische Vlamingen). Korte, wervende teksten schrijven doet ze het liefst en persberichten vloeien moeiteloos uit haar pen. Hoewel ze soms moeilijk uit de startblokken geraakt als er een leeg blad voor haar ligt, mist ze geen enkele deadline. Maar je moet ook durven, onverwachtse telefoontjes van radiozenders die je live willen interviewen horen erbij. Afhankelijk van het medium en onderwerp is ofwel Fien, ofwel Tobias Leenaert (oprichter en directeur van EVA), woordvoerder. Verantwoordelijkheid, creatief bezig zijn en een gezonde portie stress is voor Fien de ideale combinatie om haar werk graag te doen en zichzelf constant te verbeteren. Tot haar spijt loopt haar contract af in juli 2014. Dan kan ze niet meer blijven als vaste kracht, maar ze wilt zich blijven inzetten voor de organisatie op vrijwillige basis. Anna Bernburg

Gouden raad van Fien? Kies een stage waar je hart ligt, bij een organisatie of een bedrijf dat je interessant vindt en waar je graag zou willen werken. Het kan goed zijn dat je na jouw stage een contract krijgt. Begin al tijdens je studies ervaring op te bouwen, dan kan je de theorie omzetten in de praktijk en leer je uit je fouten. Je bouwt een netwerk op dat van pas kan komen tijdens de rest van jouw carrière. Heb je niet het geluk om op jouw stageplaats te blijven werken? Schrijf je in als vrijwilliger en blijf actief! fotografie: Anna Bernburg

#13


Live. Love. E#healthy at. websbook.com

In een school als de Arteveldehogeschool met bijna 13 000 studenten zijn goede maaltijden in de Kantiene zeker niet onbelangrijk. We verrassen je dagelijks met onze dagschotels, pasta’s en broodjes. Sinds kort is er ook een volledig nieuw assortiment aan gezonde voeding en dat onder de naam “Simply to go”. Op die manier hebben we de vergeten groenten en fruit onder de aandacht gebracht. Eens je de smaak te pakken hebt, krijg je meteen zin in meer.

R

ecente studies wijzen uit dat gezonde voeding een betere gezondheid bevordert. Bovendien krijg je door gezonde voeding meer energie. Dat heeft tot gevolg dat je beter presteert op school. Iets wat voor onze studenten belangrijk is en dat is het dus ook voor de school. Op scholen eten de leerlingen vaak ongezond, terwijl je daar juist alle energie en concentratie nodig hebt. Daardoor heeft Artevelde ook zijn eigen slogan ten harte genomen: ‘denk.doe.word’. Sodexo, het bedrijf dat het eten in onze school verzorgt, bedacht een nieuw assortiment aan gezonde

producten. Wij, als school, bieden de gerechten aan tegen een studentvriendelijke prijs. De studenten kopen die maaltijden en werken zo aan een gezondere levensstijl. De slogan denk.doe.word zou je dus kunnen herdefiniëren als live.love.eat (healthy).

Die salades zijn echt top!

#14

Assortiment Naast de dagschotels, pasta’s en broodjes bieden we nu ook wraps, pastasalades, en vers fruit aan. Ten slotte bieden we snackcups aan. Dat is een ‘cup’ groenten


foto’s by Laura Mastragostino

of platte kaas met muesli. De school biedt het nieuwe assortiment sinds enkele weken aan en het is al zeer goed onthaald door de studenten.

Reacties Het ‘Simply to go-assortiment’ is tot op heden een enorm succes. Dat bewijzen de lege rekken dagelijks in de Kantiene, maar ook de social media met reacties als: ‘Artevelde is goed bezig!’ of ‘Die salades zijn echt top.’ Wil je dus lowbudget eten? Heb je geen zin om te koken? Of lijkt een dag zonder afwas gewoon een droom? Dan is er nog maar één adres in Gent, Voetweg 66... De Kantiene! - Laura Mastragostino

Liever sportiever? Naast gezonder eten ook de kriebels gekregen om te gaan sporten? Artevelde helpt je graag! Wij bieden een lowbudgetsportsticker aan waarmee kan je de rest van het academiejaar kan gaan sporten.

#15


Communicator in hart en nieren

“IK BEN INDERDAAD GRAAG MET VERSCHEIDENE ZAKEN BEZIG, MAAR DAT MULTITASKEN HOUDT MIJ OOK IN GANG. HET BLIJFT ME UITDAGEN” Hij is een druk bezet man, maar toch weet hij alles perfect te combineren . Het verbaast dan ook niet dat hij op 26-jarige leeftijd al hoofdredacteur was van Story en sindsdien verschillende projecten opstartte en ondersteunde.

Frederik De Swaef heeft ondanks zijn jonge leeftijd heel wat bereikt. Naast zijn functie als hoofdredacteur werkte hij aan vele projecten zoals MNM en Story FM. Bovendien verdedigt hij zichzelf en Story als geen ander en heeft hij omwille van zijn spraakvaardigheid en communicatietalent een grote groep van volgers op Twitter die zijn tweets op die sociale media website maar al te graag volgen. Sommigen doen dat voor de leuke tweets, anderen voor de sensatie die er soms mee gepaard gaat. “Ik studeerde Politieke wetenschappen aan de UGent en net zoals vele van mijn medestudenten wou ik journalist worden. Helaas zijn er altijd meer mensen die daar enkel van kunnen dromen dan mensen die die droom werkelijk bereiken. Ik bleek één van de gelukkigen te zijn. Toch had ik in mijn studententijd nooit verwacht dat ik op deze leeftijd zo ver zou staan, omdat ik toen eerder een luie, dan een ambitieuze student was. Ik was meer bezig met #16

andere activiteiten, dan met mijn studies. Tijdens die periode schreef ik voor het studentenblad Schamper. Dat was een magazine van de UGent dat draaide rond de actualiteit. Dat was helemaal mijn ding. Ik beschouw mezelf namelijk niet als een schrijver, maar als een nieuwszoeker. Ik ben dol op zoeken en achterhalen van nieuws, daar leef ik voor en dat was


hetgene wat ik daar kon doen. Ik besefte toen ook dat ik een grote interesse had in BV’s. Dat zou een bepalende factor spelen in mijn verdere carrière. Als masterproef schreef ik dan ook mijn thesis over BV’s in de politiek, genaamd “Betty for president!”. Aangezien die mensen centraal staan in bladen zoals Story, was de kans dan ook groot dat ik uiteindelijk bij zo’n blad terechtkwam . Eenmaal ik was afgestudeerd, kon het echte leven beginnen. Al snel begon ik freelance te werken om overal wat ervaring op te doen. Zo werkte ik ook voor Story. Vaak was dat met Thomas Siffer, de toenmalige hoofdredacteur. Nadat hij nieuwe oorden wou verkennen, gaf hij de fakkel aan mij door.

TWITTEREN “Een manier om die ontwikkelingen en evoluties op de voet te volgen, zijn de sociale media. Twitter is bijvoorbeeld een sociaal medium waarop ik zelf actief ben en dagelijks gebruik.” “Ik vind het wel interessant dat je de klassieke media nog gebruikt, maar het belang van de online mogelijkheden neemt toe en dat is zeker iets wat je in de gaten moet houden. De vraagstellingen blijven hier vaak: Wat ga ik online doen? Hoe ga ik in interactie treden met de mensen die ik wil bereiken?” “Een tip die ik wil geven is dat je niet alle aandacht moet besteden aan één platform. Je moet naar meerdere kanalen kijken, waardoor je ze beter leert kennen. Daardoor ben je later in staat om de juiste kanalen voor de juiste boodschap in jouw campagne te gebruiken. “

EEN BEZIGE BIJ Stilzitten is dan ook een begrip dat mij niet op het lijf geschreven is. Ik moet mij kunnen inzetten in projecten die het liefst zo divers mogelijk zijn. Dat uit zich dan bijvoorbeeld in de radiozender MNM opstarten en mijn functie als co-presentator bij Frieda Van Wijck in De Laatste Show.” “Dat actief zijn is mijn grootste zwakte of zelfs sterkte. Het hangt af van welk standpunt je inneemt. Zo is mijn job bijvoorbeeld een toepassing van mijn sterkte: ik ben hoofdredacteur van de bladen, ik heb StoryFM mee helpen oprichten en ik ben ook bezig met de sales van die radiozender op te bouwen (waar ik in feite weinig van af weet). Maar toch weet ik het er goed vanaf te brengen.” “Daarnaast ben ik business manager waardoor ik ook bezig moet zijn met de strategie: waar gaan we met het magazine naartoe? Hoe gaan we dat laten renderen in de huidige dalende markt in deze sector?” “Ik ben inderdaad graag met verscheidene zaken tegelijkertijd bezig en soms mist dat wat focus, daar ben ik het mee eens. (lacht) Dat is dan wel mijn zwakte, maar dat multitasken houdt mij ook bezig, het blijft me uitdagen en het is zeker iets wat ik aanraad aan andere mensen.” “Toch denk ik dat een focus op zich niet slecht is, want dat geeft je een doel. Maar het is tegenwoordig ook niet meer de trend om 40 jaar dezelfde job uit te oefenen. Het is al raar als je het twee jaar uitoefent. Daarom zeg ik: hoe breder, hoe beter. Ik bedoel daarmee dat het wel goed is dat je je focust op jouw job, maar dat je daarnaast ook moet openstaan voor wat er gebeurt in de wereld aan ontwikkelingen en evoluties. Ik denk dat dat heel belangrijk is in deze tijd en zeker als communicatiemanager in een of ander bedrijf.”

“Zo plaatsen mijn team en ik voor Story bepaalde artikelen in het blad terwijl we andere zaken op Twitter of op StoryFM plaatsen. Elk kanaal heeft zijn eigen kwaliteiten die je benut afhankelijk van de boodschap die je naar buiten wilt brengen.” “Om dat even op mezelf te reflecteren: Ik schrijf zelf voor de klassieke media, maar daarnaast ben ik ook actief op Twitter en andere sociale media. Dat is een hobby van me. Ik ben er eigenlijk aan verslaafd, omdat je er je eigen, persoonlijke content kunt produceren voor jouw volgers.” “Ik vind het leuk om interactie te hebben met die volgers of om nieuws snel op te sporen of te verspreiden. Twitter is daarvoor trouwens het geschikte medium omdat er vooral journalisten actief zijn. Als je dan iets nieuwswaardig post, kan je die post enkele tellen later al op verscheidene nieuwssites bekijken. Je speelt er als het ware voor mini-persagentschap.” “Maar Twitter is niet volledig positief. Het is ook een heel gevaarlijk medium, want je kunt er jezelf schade berokkenen. Je moet maar één tweet de wereld insturen die in het verkeerde keelgat schiet en er kunnen veel problemen optreden. Neem bijvoorbeeld de opinietekst die ik retweette van een vriendin van me die in Brussel woont. Hans Otten, die geen goede relatie heeft met Story, interpreteerde die tweet volledig verkeerd.” “Toen moest ik overwegen of ik zou reageren of niet. Want je moet maar één woord verkeerd zeggen en het hele circus begint. Ik wou reageren op die reactie zodat de storm zou gaan liggen, maar dat liep anders af, waardoor die hele conversatie op verscheidene nieuwssites kwam te staan. Een simpele retweet liep uit tot iets groots.” “Maar als je jouw communicatie goed verzorgt en

“Ik noem het de leraarskamer van de journalistiek omdat je er zo veel te weten kunt komen”

#17


aanpakt, werpt het wel zijn vruchten af. Dan kom je er beter uit. Daarom is het goed om te zien wat er leeft in bepaalde kringen op die site, zoals opiniemakers, journalisten, … . Ik noem het eigenlijk de leraarskamer van de journalistiek omdat je er zo veel te weten kunt komen.”

EEN GROTE MOND Onlangs las ik deze quote over u: “Wat De Swaef siert, is dat hij de moeite neemt om debatten aan te gaan.” Vindt u het een goede zaak om uzelf of uw zaak te verdedigen en hoe past deze quote dan bij u? “Voor mezelf als persoon is dat geen goede zaak omdat mensen mij daarmee vereenzelvigen. De meeste mensen hebben een negatieve houding t.o.v. van Story, maar voor het blad is dat wel een goede zaak. Want wat de mensen onthouden is: “Die jonge gast heeft zich er goed uitgepraat.” “Indien ik mezelf of Story niet zou verdedigen, zouden de BV’s vrij spel hebben en dat is hemeltergend, want dan wordt het een hanengevecht. Die BV’s die vaak klagen over roddelbladen zoals Story zijn er trouwens van geschrokken dat ik mij niet liet doen en dat ik reageerde op hun verwijten. Daardoor zijn de klachten aan ons adres al verminderd of horen we ze zelfs niet meer.” “Ik zat er deze ochtend nog aan te denken dat het een jaar geleden is dat ik mij heb moeten verdedigen. Ik heb dat twee, drie jaar moeten doen. En nu niet meer, tenzij we echt een grote fout maken.” “Voor Story is het wel een goede zaak dat ik telkens het debat aanga, want telkens wanneer ik Story verdedig levert dat ons free publicity op, hé. Dat is alleen maar merkbevestigend en onze USP onderschrijvend, want Story is gedurende die periode “all-over-the-place”.” “Voorbereiding is dan ook cruciaal. De vorige hoofdredacteur van Story, Thomas Siffer, is ooit eens onvoorbereid naar zo’n debat gegaan en dat was zweten. Sindsdien bereiden we dergelijke debatten of kritische

interviews voor zodat we weten wat we voorgeschoteld krijgen.” “Daarom dat ik vaak inga op verzoeken van studenten, vaak uit de journalistiek, die met mij een kritisch interview willen voeren. Dat is een oefening voor mij. Zo onderhoud ik mijn redevoering. Soms maak ik hierbij fouten en daar leer ik dan uit, waardoor ik ze in de toekomst niet meer maak en er beter uitkom. Voortdurend oefenen en bijleren is dus een noodzaak!” “Als een of ander programma je dan toch uitnodigt voor een debat of interview, dan krijg je normaal gezien inzage in de vragen en het verloop van het debat, maar soms gebeurt het wel eens dat de interviewers je buitensluiten. Dat was vorig jaar het geval bij de reportage bij Volt. Daar besloten ze om ons niet in te lichten en de reportage te maken zonder onze medewerking. Ik besloot om het daar niet bij te laten en mij grondig voor te bereiden.” “Het was pas op het laatste moment dat ze zich bedachten en ons vlug informatie gaven, vijf minuten voordat ze het programma zouden filmen. Doordat ik pas een paar minuten voordat Volt begon was ingelicht, moest ik snel denken.” “Ik heb dan dankbaar gebruik gemaakt van de situatie en hen er op gewezen dat de reportage eenzijdig was. Die toonde enkel het verhaal van de BV’s, terwijl de reportage Story afbeeldde als de slechterik. Story is inderdaad een roddelblad, maar dat wil niet zeggen dat je zomaar over je heen moet laten lopen. Je moet altijd voor jouw bedrijf opkomen en zeker als hoofdredacteur.” “Soms kan je in zulke situaties verzeild geraken en dan moet je snel denken. Je moet met stevige argumenten voor de dag komen en overtuigend zijn. Dat zijn goede tips, als ik die mag geven, voor een goed debat. Die tips kunnen toekomstige communicatiemanagers altijd goed gebruiken.”

“Elk kanaal heeft zijn eigen kwaliteiten die je benut afhankelijk van de boodschap die je naar buiten wilt brengen”

Als we nu niet weten hoe te communiceren, dan weet ik het ook niet meer. Alvast bedankt voor de vele tips en nog veel succes in jouw verdere carrière. Dank u wel, Frederik De Swaef. - Thijmen Van Langenhoven

Foto’s Thijmen Van Langenhoven

#18


#hashtagwall

Zo veel interessanter dan je Facebookmuur

Het nieuwe jasje van Twitter Het gerucht deed al even de ronde, maar de nieuwe layout voor Twitter is officieel gelanceerd. Je kunt vanaf nu het nieuwe Twitterprofiel uittesten: je geeft jouw profiel een make-over door een eigen headerimage te kiezen en een tweet bovenaan vast te zetten. De meest opvallende lay-out veranderingen zijn de grotere header afbeelding en het grotere profiel afbeelding. Daarnaast krijg je onmiddellijk een duidelijker overzicht van de verschillende functies: onder de omslagfoto is een balk geplaatst waarin je het aantal tweets, foto’s/video’s, volgers en favorieten ziet. Nu is jouw profiel opgedeeld in een soort tijdlijn die we van Facebook kennen, want de tweets staan als blokken naast elkaar en onder elkaar. - Melissa Gevaert

# Op woensdag 2 april 2014 ben ik in aula 4 van campus Kantienberg mijn laptop oplader vergeten. De oplader is van het merk Acer en er hangt een grote rode sticker op. Zou de vinder zo eerlijk willen zijn mijn oplader aan de balie op Kantienberg af te geven? Alvast bedankt! # Heeft iemand in de vrouwentoiletten op het tweede verdiep een horloge gevonden? Ik ben die van mij er vergeten op dinsdag 25 maart. De horloge is goud van kleur en van het merk Michael Kors. Beloning voor degene die ze mij terug bezorgt! # Tijdens de lunchpauze op vrijdag 4 april ben ik mijn pennenzak vergeten in de Kantiene. Als iemand die heeft gevonden, breng hem dan alstublieft naar de balie. Er zitten spullen in met een emotionele waarde voor mij. Dank bij voorbaat!

INFODAGEN Heb je zelf nog twijfels over een nieuwe richting of ken je iemand die nog wat informatie kan gebruiken? Kom een kijkje nemen op onze infodagen! Studenten die nu de opleiding volgen, geven je tips. En je kan je toekomstige lesgevers ontmoeten. Zaterdag 26 april 2014 Zaterdag 28 juni 2014 Zaterdag 30 augustus 2014 Telkens doorlopend van 10.00 tot 17.00 uur op de campus van de opleiding.

“You can’t use up creativity. The more you use, the more you have.” Maya Angelou

Meer lezen? Kijk op

www.hashtag.be

#19


ORGANISATOREN VERBAZEN ALWEER MET

#NIGHTSHIFT

2014

Veelbelovend netwerkevent in Antwerpen, Gent en Kortrijk #20


Ben je ondernemend, sociaal ingesteld en hou je van feesten? Dan is het evenement Nightshift in de Gentse Eskimofabriek iets waarop jij aanwezig moet zijn. Nightshift geeft sinds 2013 het begrip beurs een ongeziene dimensie. Gevestigde waarden bewegen zich naast jonge wolven op dit netwerkevent. Ze willen iets betekenen op de markt of streven extra brandvisibility na. Dat origineel evenement, waar je in stijl contacten kan leggen, steekt er het laatste jaar met kop en staart bovenuit. Op het einde van de avond gaat de beurs geleidelijk over in een feestje waar het netwerken eindigt… of toch niet? Drie jonge ondernemers met ervaring in het uitgaansleven (waaronder DJ. Maxim Lany) hebben een nieuw concept uitgedacht, namelijk een beurs voor jonge ondernemers. Om het niet té saai te maken, koppelden ze er een feestje aan met als resultaat het veelbelovende evenement “Nightshift”. Dat evenement willen ze onder geen beding een beurs noemen, maar een combinatie van netwerken en feesten.

Het belevingsgevoel Wanneer je binnenkomt, word je verwelkomd door de mooie hostessen van Maison Rouge, een bureau dat ook zijn eigen plek heeft op Nightshift. Vervolgens kom je in het gedeelte waar je kan zitten en genieten van heerlijke hamburgers en andere versnaperingen. Eens voldaan, loop je door naar de zaal waar de eigenlijke beurs plaatsvindt. In de zaal bevinden zich allerlei bedrijfsstanden waaronder diegene van Maison Rouge, Olive, Mekanieke Meubilair(zie foto), Blanco “Bike Luxury”, Kroot (kledingsmerk), Motorrad BMW met de nieuwe R nineT (zie foto) en nog veel meer andere ambitieuze spelers. Reeds bij de aanvang van het evenement is er sfeerverlichting en achtergrondmuziek aanwezig, wat de atmosfeer positief beïnvloedt. Je bevindt je in een

sociale, rustgevende loungesfeer, die het netwerken positief beïnvloedt. Vanuit die sfeer loopt de beurs geleidelijk over in een feestje. Later op de avond, rond 23 uur, gaat het echte feest echt van start. De bedrijfsstanden staan in een O-formatie dus is het niet nodig om deze opzij te zetten. Dat de meeste standen nog aanwezig waren terwijl het feest aan de gang was maakte uiteindelijk deel uit van de hele beleving. In het midden heb je plaats om te dansen en dat wordt ook zeer snel gedaan. Vanaf dat moment krijgt het barpersoneel het druk en werken ze zich de hele nacht in het zweet.

Ondernemingskriebels? Heb je altijd al de motivatie gehad om te ondernemen? Dan kan dit evenement een opstapje zijn naar je eerste onderneming of alleszins al een kennismaking met het bedrijfsleven. Kom zeker vroeg genoeg want veel zal je misschien niet bijleren van beschonken ondernemers. Aarzel niet om een kijkje te nemen op de volgende editie van Nightshift in 2015. Eenmaal je een ticket van 12,5 euro hebt bemachtigd, ben je klaar om kennis op te doen als nooit tevoren om zo misschien ooit je eigen zaak op te starten. - Dimi Lesseine

#21


fotografie: Maxim Solomaniuck


“Wij willen geen

doodgewone, saaie cv” @LieselotVanKeeroverhaarleven in de creatieve communicatiewereld

Lieselot Van Keer is een jonge dertiger die 11 jaar geleden voor het eerst de arena van de creatieve communicatiewereld betrad. Eerst werkte ze voor verschillende reclamebureaus, maar 7 jaar geleden richtte ze haar eigen ontwerpbureau op: Communication Con cept. Met al haar kennis over de verschillende Adobe-programma’s probeert ze haar concurrenten te trotseren. Haar vaardigheden gaan van het ontwerp van logo’s tot de creatie van huisstijlen en websites tot het actief bezig zijn met sociale media. Daarbovenop doet ze nu en dan de vormgeving van magazines en ook de productie van apps is haar zeker niet vreemd. Kortom, zij is dé persoon die ons kan meenemen op een kleine verkenningstocht doorheen de boeiende wereld van de creatieve communicatie.

Inspiratie, een onmisbaar element

E

en geschikt idee vinden duurt soms niet langer dan een paar uur, maar op andere momenten kan het ook enkele dagen of zelfs weken aanslepen vooraleer je iets toonbaars hebt. Op zulke momenten moet je echt op zoek gaan naar dingen die je kunnen inspireren, maar dat is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan. Iedereen heeft zijn eigen manier om nieuwe ideeën bij elkaar te sprokkelen. Er bestaat met andere woorden geen kant-en-klare handleiding voor. Het is vooral belangrijk dat je zo veel mogelijk weet en kent. Probeer dingen in je op te nemen die een ander niet ziet want zo zorg je voor originaliteit. Vandaag de dag spreekt iedereen over “think outside the box”, maar dat is niet altijd nodig. Surf op het internet, bekijk films, lees blogs, speel met je computerprogramma’s, (dag) droom of ga eens buiten wandelen en doe op die manier ervaring op. Kortom, zorg ervoor dat je “box” groot genoeg is en ga op verkenning in je eigen verbeelding. Soms valt het wel eens voor dat je helemaal blokkeert

#24

tijdens je creatieve proces en dat ist natuurijk lastig wanneer je voor een klant werkt. Op zo’n momenten is het belangrijk dat je meer feedback vraagt aan de klant. Vaak weet die zelf ook niet volledig wat hij wil, zoals het beroemde citaat van Henry Ford zegt: “If I had asked my customers what they wanted, they would have said a faster horse.” Belangrijk is dus dat je tijdens dat proces naar elkaar luistert zodat je elkaar beter begrijpt. Jij moet zien te weten komen wat de klant wil, hoe hij het ziet en wat hij eventueel niet ziet. Probeer zijn ogen te openen voor nieuwe dingen die je kent uit vorige ervaringen en kom zo samen tot een oplossing. Eén ding moet je daarbij altijd in je achterhoofd houden: jij moet uiteindelijk doen wat de klant zegt dat je moet doen want hij is en blijft de koning.

Trendwatchers In de communicatieve wereld is het belangrijk om de


markt in de gaten te houden of te monitoren. Ook als creatieveling is dat niet anders. Zoals in de vorige alinea al werd gezegd, moet je proberen zoveel mogelijk te weten te komen over het onderwerp van je opdracht. Volg interessante personen op Twitter, lees blogs van professionals. Zorg er dus voor dat je weet op welke manier jouw onderwerp in de markt ligt. Enkel op die manier kan je op zoek gaan naar nieuwe, originele invalshoeken.   De stijl die de dag van vandaag helemaal in is, is Flat design. Samengevat: keep it simple. Schaduwen en tierlantijntjes maken plaats voor een eerder sober en strak design waarbij de nadruk vooral op duidelijkheid ligt. Die stijl wordt toegepast voor logo’s, sites of zelfs volledige huisstijlen. Onder de slogan “eenvoud siert” keert men terug naar de puurheid, de basis als het ware. Voor diegenen die de trend echter niet ter harte nemen, geen nood, want volgens Lieselot is “gezellig druk” binnen een aantal jaren waarschijnlijk opnieuw de maatstaf. “Het moet wel, want alles komt altijd terug ”, zegt ze.

nog steeds een ideale manier om het doelpubliek te bereiken. Bekijk het medium print dus niet als oubollig en passé, maar combineer het liever met nieuwe technologieën en je eigen creativiteit om zo tot het beste resultaat te komen. Een plus een is meer dan twee.

Onder de vleugels van een reclamebureau, of toch niet? De reclame- en communicatiewereld is een harde wereld om in te werken. Overal heerst er competitie, soms gezonde, soms minder gezonde. Net daarom is het op bepaalde vlakken makkelijker om voor een reclamebureau te werken. Oké, je bent misschien gebonden aan allerlei bedrijfsregeltjes en je verkiest misschien de vrijheid, maar toch zijn er veel voordelen. Bij een reclamebureau zijn je inkomsten bijvoorbeeld niet afhankelijk van het resultaat dat je aflevert. Of de klant nu tevreden is of niet met je werk, op het einde van de maand ontvang jij je loon. Dat is als zelfstandige niet altijd het geval. Sommige klanten weten maar al te goed hoe ze het spelletje moeten spelen zodat zij op het einde van de rit niet met geld over de brug zouden moeten komen. Als ontwerper ben je emotioneel betrokken bij je werk, wat sommige klanten tegen je gebruiken tijdens de onderhandelingen. De waarheid is dat je als zelfstandige opeens twee functies inneemt: die van ontwerper en die van zaakvoerder. Niet elke zelfstandige slaagt erin om die twee functies te combineren en dan is het beter dat je je professioneel laat begeleiden. De afweging tussen ‘klant is koning’ en opkomen voor jezelf is niet simpel als zelfstandige. Daarnaast is het in een reclamebureau ook makkelijker om de grens te trekken tussen werk en privé. Als werknemer heb je vaste uren dus als je werkdag erop zit, ga je naar huis. Als zelfstandige daarentegen heb je het gevoel nooit gedaan te hebben. Mensen blijven bellen en mailen, het werk achtervolgt je als het ware doorheen je hele leven. Is er dan helemaal niets goeds aan zelfstandig zijn? Toch

zorg ervoor dat je “box”

groot genoeg is

Online vs. print In dit tijdperk van digitalisering lijkt het alsof print overbodig zal worden in de toekomst. Het is duidelijk dat de traditionele printmedia het zwaar te verduren krijgen de laatste jaren. De populariteit van magazines daalt zienderogen, maar volgens Lieselot zijn printmedia geen doodlopende straat, zolang ze bereid zijn om mee te evolueren. In plaats van de digitalisering als een bedreiging te zien, moet je ze eerder zien als een kans op innovatie. Er komen alsmaar meer mogelijkheden op de markt die print en digitale communicatie met elkaar verbinden. Zo zijn er bijvoorbeeld de QR-codes en Layar, maar daarbij stopt het niet. Zelfs door een eigen app uit te brengen kan een traditioneel medium een nieuwe dimensie krijgen. Denk maar aan de mogelijkheid om je favoriete krant online te lezen. Andere printtypes, zoals lokale printcommunicatie, blijken dan wel weer zeer effectief te zijn. Mits een extra inspanning op de sociale media zijn posters en dergelijke

#25


wel. Het is, hoe je het ook draait of keert, zalig om je eigen baas te zijn en als je het goed aanpakt kan je meer verdienen zonder platgewalst te worden door moeilijke klanten.   Leer dus assertief zijn en zorg ervoor dat je de markt en haar spelers kent vooraleer je er op je eentje op uit trekt.

Student 101! Voor zij die de reclamewereld willen bedwingen is er eigenlijk maar één tip: wees creatief. Voor zij die toch een kleine checklist willen, geen nood, wij hebben aan jullie gedacht. 1. Adobe-programma’s? Die moet je kennen als je broekzak! Het moet meer worden dan een tool. Maak er een tweede natuur van, geen geheimen meer. 2. Heb geen schrik om te falen! ‘Wie niet waagt, niet wint’ en ‘het leven is aan de durvers’. Je kan niets bijleren als je geen fouten durft te maken, hou je dus niet in. 3. Ben je grafisch designer? Laat dan zien wat je kan! Niemand zit te wachten op een doodgewone, saaie cv. Met een gewoon Word-bestandje of een pdf’ke ga

6 seconden durende filmpjes die het internet veroveren. De natte droom van sommige, een nachtmerrie voor anderen. Toch kunnen ze belangrijk zijn om jezelf te plaatsen in deze wereld en wel om deze redenen:

1. Toon wat je publiek wat je in huis hebt

Als er een gemakkelijkere manier is om jezelf van een creatieve kant te tonen, laat het ons maar weten, maar momenteel is dit een uitstekend middel. Je kwaliteiten, vaardigheden en persoonlijkheid breng je op een frisse, gelikte manier naar buiten en wees maar zeker dat dat opgemerkt wordt.

2. Geef de boodschap door

In deze 6 seconden maak je het of kraak je het. Maar degenen die het halen door hun boodschap goed door te geven, behalen hun doelstellingen. Ze worden opgemerkt

#26

je er dus niet komen. Doe eens zot! Verkoop jezelf, stuur jezelf op, maak van jezelf een display en zet je aan de ingang, maak flyers van jezelf en deel ze uit, enz. Als het dan toch perse een pdf’ke moet zijn, zorg dan tenminste dat het grafisch sterk is. Kies een mooi lettertype, creëer een design,... Kortom, heb een beetje fierheid en toon jezelf zoals je echt bent. 4. Volg de markt! Social media zijn in? Zorg dan dat het ook geen geheimen meer heeft voor jou. Probeer dus zoveel mogelijk te weten te komen en verdiep je in wat je interesseert. Als je weet hoe je het spel speelt is het nu eenmaal veel makkelijker om mee te spelen. 5. Creativiteit kan je leren! Sommigen onder ons zijn misschien van kinds af aan al creatiever dan anderen, maar bij velen gaat het om het aannemen van een bepaalde houding. Zoek iets dat je interesseert en ga er volledig voor. Teken, doodle, scan in, begin opnieuw,... Kortom, probeer alles uit en geef niet op. De creatieve communicatiewereld is zonder twijfel een harde wereld waarin je moet leren je mannetje te staan, maar langs de andere kant is ze ook veelzijdig en innovatief. De vele mogelijkheden maken je job levendig en zorgen ervoor dat ‘saai’ een woord is dat je amper kent. Ga er dus volledig voor en onthoudt goed: talent is zilver, maar motivatie is goud! - Ramses De Schryver

en binnenraken op bepaalde evenementen word makkelijker, je kunt hierdoor er zelfs voor uitgenodigd worden.

3. ‘Entertain them”

Zorg dat je publiek iets heeft om naar te luisteren, te kijken. Trek hun aandacht en behoudt die. Als je TOMA blijft, zal je er de vruchten van plukken.

4. Ga in gesprek met je publiek

Reageer op hun verzoeken, beantwoord hun behoeften en je hebt betekenis. Je hebt een zekere relevantie die je later nog van pas komt.

5. Neem in ontvangst

Als je hier succesvol bent, pluk je er de vruchten van. Beland de baan die je wilt, wordt uitgenodigd voor exclusieve evenementen of doe verder en verdien er je brood mee. Communiceren was nog nooit zo belangrijk en gemakkelijk. - Thijmen Van Langenhoven


dag d r o o m

airways always at your service

Wist je dat dagdroom airways de enige organisatie die je een perfecte les kan bezorgen, zonder dure iPhones of tablets? Raadpleeg ons aanbod op www.omdathetkan.com

#27 beeld: eofdreams.com


#28 communities.intel.com


#Webinar

een kennismaking

Een nieuwe trend op het internet. Maar wat is dat nu eigenlijk? Webinar is een samentrekking van de woorden web en seminar. Het staat dus voor een online seminar, dat een lezing, workshop, college of een andere vorm van kennisoverdracht via het internet kan zijn. Het seminarie is te volgen op de computer, smartphone of tablet. De toepassing is nu vooral te zien in de bedrijfswereld maar in schoolcontext gebruiken kinderen die een lange tijd afwezig zijn ze ook.

Webinar vs. webcast Waar zit hem dan het verschil met een webcast? Wanneer je het hebt over een webcast wil dat zeggen dat er sprake is van eenrichtingsverkeer van de spreker naar het publiek toe. Een webinar daarentegen is veel interactiever, er is contact mogelijk tussen de spreker en het publiek. Dat kan gebeuren via polls of door middel van chat met vraag-enantwoord. Of zoals Olaf Lawerman zegt:

“Tell me, and I will forget. Show me, and I will remember. Involve me, and I will understand.� Nog een verschil is dat er bij een webcast ook fysiek publiek aanwezig is terwijl een webinar uitsluitend uit online publiek bestaat.

Hoe werkt het? Deelnemers kunnen het webinar rechtstreeks volgen op hun computer, tablet of smartphone en de spreker of sprekers zien en horen. Het is ideaal om een grote groep te bereiken. Tijdens het webinar komen alleen de sprekers aan het woord, het is dus niet nodig om zelf over een microfoon of webcam te beschikken. De meeste webinars zijn betalend, maar voor alle webinars is het nodig vooraf in te schrijven. Dat doe je door enkele gegevens op te geven waarna de organisatie je een dag voor de webinar nog een herinnering stuurt via mail of sms. Meestal kan je na afloop de opname herbekijken en krijg je deze toegestuurd. Deze opname blijft dan een jaar beschikbaar voor de deelnemers.

Voordelen Er is een direct contact met de doelgroep. Je kan heel gericht een specifieke doelgroep betrekken en bereiken. Want door het online gegeven durven mensen vragen te stellen, wat bij een bijeenkomst niet altijd het geval is. Het bespaart kosten en tijd. De deelnemers bespaart het eventuele reiskosten en reistijd. Maar ook als aanbieder bespaar je op de huur van een zaal, catering en andere organisatorische elementen. Het is het begin van een nieuwe toepassing die in de toekomst meer aan bod zal komen. Maar samengevat is het vooral een leuke en makkelijke manier om bij te leren over een bepaald onderwerp zonder jouw kamer te moeten verlaten. - Ellen Vanden Berghe #29


fu re il tatem illupta equ atecta Taturem p s. rat har t restrum odis di sitas dels li n i n p ndi nimu tium rae labeot estis endaessuom s o t , c t u , t s e r o ie m p e cto hic in ap r is min ta volenis m comm ecta is ro omni t quossin feitionem p m blaut harchilnmtionem et quas santiat pa sed qu a s i a lu r u u o u q q t d i , a i s i d t n u rib su end ecatus, com iniaspe adi tec erfer s even m fugiae sitas del- quatis adi et la volupta u t exero cu runtia solupta sp i aut ic m t e e u t a s ia a it s s m i s m , u d is r u mmodis uossincto presteum que cor sit et peratatem expelit laut harque lan ex et repercit, co e pa ad quam qu s m m q m e u u t t e r d t c a a e i e eliqu u r ia t q m n endi qu esequo d rferfe- voluptat praaestem ut ventisut accabor magm , qui ll e i m p c s a u is a r t q o p lu de laboreria volo et asci reseque latequas alicil in ris c cat. t t u u runtia so uam qui aut liquaepem a t s s e e ll n o e s nie Nam im qui offi dq laut omanimusa et ventoloreniam quatedm e custibu pro dit autatem. io. Odign t que pa a s it e is a i t o u s v p q a t a a ll u , e u e eos litatiur aiatur re conse ve id ut re et disinctem Tatec lorpor alicil ese i tiberitior solest e a p i r m e e r r o co nt olor ti dit is vo di rior aut lab m remporem uvr, oditatur?Totat molut volupsieectur arum ven cita dolorem po t et unt odis et o a s nienes N . m e t t s e n n auta nit tati in ut diandio tur, s uiae in etu volorei u e volupm ptur seq t expe om mpore nim et e se pro dit ior solest, u li m q lu e u o i e d v d , is r n u d u u e e t cus iberit e. Eniat nti optib lectem rt iliam faccupta a ia vid u e s u d v q o e poriori t t is it m t e s a a s u is o q im tus p dolorit num nis t unt od sc iandic tusam harci omn e it mnit et e nim et etur, sin qui con n i t e eum stota m qu re iatempo onesen e tibus et, que qua et ptibus c o e i t a n d u n s a d site ue plia is eum ctus pos arci omnimus nda pliq is ut quist, velici e g i d a , to h uate num odis ab q totatusam ue quam qui sou e s q s , t i s t e p lu ene t, q m fac eum illa d iatibus e liciis eum et odis voloreiu e m a u li r a e t p e ve ? t quo site m ut quist, ate num, totatur pictin tis ntem quod expli per a r u T u q t , se que i, id u m facest eum illa ene dolu luptas m ti osseditet ipsum dolor o v m olup litate od mo e mperu luptatis d accuptatio vidit abo. Et explit qu natione d o u q em odi per ntem laborem e aut et assunt, t nistotas sum que rehent ip t e it t a d ve t osse tate dolo derc el molup rum is sapitatet li it d i os sit v uptatio invelesti ut ectio o. Et lan as a m b ll a i s a h m s e u t ist, , t im pt em olest r t et assun t venistotas earu quatur a e c li x a e t e it ut aut q ellend itate s sitatur, m is sap m aut et itatiusae o a s i n t e s r m le e lu v in do st lupta mus as m em olestist, aut e um venis ta spidus aut do r e p q p xcer ctis dolu quas cum faccum quis sitia e t s llendit e u n a o t c e t a e nt m olupt am au voles liberferia dolum n aut doluptatur s rumque a m p iu t a o u q us sit m net remq tem. Ma nam si e a upta spid m faccumquae it d aliqua mqui s cu d mo olesequa berferiant mo cu cum ptaquidit equis reperum a m o ns us ita m li si quaect imusa no m autaquidem v mquatiu n m a n a m re .M t aut cu icat molo oratem volenit e aliquatem erum ad modiae e et h r mq rep a vollori m nosa p usia sustru m a u nsequis a it q v e s m n e o i ri at illorib quis e taquid da conse t aut aut accum, os conse orem au e u q it n m is le it ,o o iu mv ut f ostetum nduc ipatur officiliquo m la b it ori orate ia sustrumquid b i o u n nulliq tia n ressi mole qu olupta molute ecat uriossi nispa alitiore spellab o o reptas lo i ationse consequis enis v p s a m d u e e q s n a e a o s e u o qu en os c to to Udia exita nonestrumre expersp erferibaio entias sami eoste qu ionsed minctem o ium qu tum, offi facit, e t s o p im u e r s x q e n m r a is bit expe lam simintio a deligni m scid quam re t volore ap les aut mus sed o a i m u oressi no s u q s a u i u e a c s i m t s d , ib o d p n reiu harchil iqu rs po re st, cum quame atecta tem earitio s digen r mo dolo orat ndaessum re il eplitatem illuptao lo e ue nonem minctem olorio b o u u la v q q t e s e m n o u st am re, c eri s ed stis e iet m ut e eictori u q t a t aperions amus sedis exerf eatias nust in et teharchil ma pore et quas secta isppa sed quis minpta place p o oluptat volup lau nt qui nem iat dolu ritio nse r mo dolor si bla tem ra qui bquatis adi suntiovolupta endanttecatus, comni iniaspe omm oluptat prae qui c eic et qu olo tem arum ne id m et la a ex eos e t am et v tque eictorio. Offi ptat. i h restrum que cor sit, susperatatem sitia t s t p e u d la i t u li et et q pta olu ue um expe tiis p oluptat o rae qui volupta v t optaquae dus eptat pratectemut ventis rerumbor magniatem ,qqui Vid t, optata is n le e , u is a lu p la t vo dunt ea estemvolo et aut acceque latemquam eiciuriam d e t molupta ex eos et quas et e in is n p e e n il t a c m c u li t i o q a s li qui c t ia ollest u t vento esci re quatem quas ignim dolorit h t quid es ptatatiis pe cum lut quis ut ommim la usa e t voloreniam lla disitio. Od aqui ianihi ciunt. d o ,o d is e am quas eos a san r au re conse ve d u iu t is elenist eiciuriam, conem q t e a i t e n li r g t e a eri oremp riatur Totati dite id u nt inctem quam Pelessim ente olore rep ? d am is cremporem volo n i r ie orit hic t i o u u p c u t q i q a lu , u it o s q v e d m olut ectur arum geni t. ro iu tur, o int ut nihi ciun uam quas di ber lab id molit eiur, s laborum eturi ali lu olorei uqnue voluptati int m ns v E e io d ia n u q ia e d iq st vo di rs xp est, ut essimagn olore reperibus e luptatiatem viducntem rem eumcuptatur, voluptcutempedi officitodio le ptatum volupta il u e c l le r m d i a im e a fa i d h v s ugiam id e ist iliamma de volecep uliqui ommos vennsectur? h t utes qu turi aligeni deni f u n t c m e i m r s u s e n e p me net tat a quas . Unt arit, co officiae mos st laboru olupta volut pli aescil cus sit, co aut fuga it, res dolurpovide lestem hq t d ll a e u u c s a e n d , a i t o u s u n o q v e m an t re p re p ili dolen trum olupta aruptatu giam id miliqui a epelige veicatur remod reeanis ni optae eoslecte soluptis gnimus, ndandeniamus orist t p lu o u f d m nveli lecta volo s m at ecab mos essi eperia n t identei volupic iatibu r alitisiis re veniscias minime et ull ga. Unt e r o E u o v f b r t la p u e a r ll m t luptatia os rru tiis m rem qu volo p o s o e , e v r p m it , o r e n liquid u c m t e u u le p T s a e m o t r s veru ndisci iamus d volupta tus. reptam it volup stium eu ndanden llecaborist eatu rro tenis maio- nullica tectorios venedm aci dit, sequoate consedi geen por eptatia cum rate qu r d tae ui t et u - off Tot ed minime tia volup t essitius nonsec pliqui odiam, qda dolecatur?officaboria in es dolorem int ipsam et exp a t p lu o o v n ur, int t m evel e i occati t n plab essitiis siment eos nonet, pid erum quia u it b o r s i a reptamT e r ll r e v u lo d e t o i it a ssu har olu lit d reicip um r i co c#30 atquat Lab ilitearspis accati d qui ommodit peribus natur? i tibusant quam re s m reptatia e u d t e s p p u t x lu d s a e o o c e t re me aces pore si ne rest que v aeper tint ipsa i to delli que volo l evend t luptiume

e d l e v e t r A # eschool hog

t a b & Jo n voor same

e n i l n o

n e r e t i c i l l so


t

m

De Gentse Arteveldehogeschool heeft eind januari, in samenwerking met Jobat.be, een jobsite gecreëerd voor afgestudeerde studenten. Studenten kunnen vanaf nu online hun cv achterlaten voor eventueel geïnteresseerde werkgevers.

ia sin us mus Jobtool geïntegreerd in ui soschoolwebsite t odis otatur? Je bent afgestudeerd en je wil zo snel dolut mogelijk jouw eigen kost verdienen, d mo- maar je hebt geen zin om tientallen rnationesollicitatiebrieven te schrijven? Dat is niet langer een probleem voor pas rehent afgestudeerde studenten van de landercArteveldehogeschool. De hogeschool s s earuptacreëerde een tool waarbij studenten gratis tatur, ut hun cv kunnen achterlaten en Jobat gratis , aut est advertenties kan plaatsen. De tool werd geïntegreerd in de website van de school. quis sitia pta atur solu mo quae sit Innovatief qui mo cum m van vandaag gebeurt het grootste De cudag quaectusdeel van het doen en laten van de m odiae cujongeren online. Jongeren gebruiken t e emedia rde p a s o steeds meer en meer. De n m su ib r o ll i Arteveldehogeschool en Jobat pikken t aut , m u c c daarop in door een online kant-ena quid ut f klaar jobplatform te activeren. Jongeren a pt enis voluefficiënt o esed bereiken en talent activeren is offic to top die manier een stuk makkelijker voor cit, es aut fawerkgevers. endicaorios dig sum que exerferi Doel tias nust a e t n la b si i em ra qu studenten kunnen op die o. Offic tAfgestudeerde at. sneller een kwalitatieve baan t p manier lu o v pta quaine het verlengde ligt van hun t optadie uvinden la t e s a u diploma. i comnisJobat geeft werkgevers de kans cum quom op zoek te gaan naar getalenteerde lut quis conemojongeren die hun toekomst maken en probeert hierbij dus een brug te slaan iam is en studenten. Dat is , quwerkgevers m tussen iu o r r di be oduidelijk lab id meen win-winsituatie, zowel voor de ibus exp tatiatem lup als voor Jobat. denihilArteveldehogeschool s u t c e r e p s ut pliqua , audaescil st o liquia n elige lupta ep electa do eperia nat ror volorep em eum cor m iu t s u t o a e enis mai t o r r e a t volup nonsec t essitius e l e v lab e um derion p i ip c i e r t uam re m atqua u t p lu o v e o delliqu ut doluptiume la onsecum iati undam, pt ut is dolu , sum ullatis re atium

Werking jobsite De bedoeling is om het contact tussen de werkgevers en studenten zo vlot mogelijk te laten verlopen. De partnerbedrijven van de Arteveldehogeschool kunnen gratis jobaanbiedingen plaatsen op de jobsite. Er is een vrije toegang tot de cv-database. Ook andere werkgevers kunnen toegang krijgen tot de jobsite en de cv-database, mits een kleine vergoeding. Via de Arteveldewebsite kan je snel en eenvoudig online registreren als oud-student of werkgever. Gegevens invullen en jouw cv achterlaten is het enige wat je te doen staat.

Help, solliciteren?! De jobsite is niet de enige manier waarop de Arteveldehogeschool leerlingen lanceert voor de toekomst. Ook bieden ze, in samenwerking met VDAB, e-learningcursussen aan. De cursussen zijn gericht op verschillende bedrijven en sectoren. Daarnaast organiseren ze sollicitatietrainingen in samenwerking met Randstad. De trainingen vinden drie keer per jaar plaats op de Arteveldehogeschool. Je moet je op voorhand inschrijven op de website via deze link: www. arteveldehogeschool.be/ professioneel/alumni

Kwalitatieve toekomst garanderen Dat de Arteveldehogeschool meer dan ooit haar best doet om de toekomst van de leerlingen te verzekeren, is nu wel gebleken. Niet alleen een kwalitatieve opleiding, maar ook zekerheid voor de toekomst benadrukken ze meer en meer. Het online mediagebruik is een belangrijk aspect. Zowel de jobsite, e-learningcurssussen als de sollicitatietrainingen gebeuren in de eerste plaats online. - Tiffany Tummeleer

############################# ############################# ####################### ##### ############################# ############################ ################### ######### Wil je een nieuwe richting uitgaan ############################ of wil je studeren maar toch ook een centje bijverdienen, raadpleeg ############################# dan SWITCH. SWITCH helpt je ############### ############# werken en studeren combineren, ############################# dit is mogelijk door het op maat ############################# gemaakte programma. Op het ########## ################## einde van de rit heb je hetzelfde diploma behaald als een voltijds ############################# student.Voor meer info contacteer ############################# de SWITCH-contactpersoon van ##### ####################### je eigen opleiding. ############################# (Laura Mastragostino) ############################ # ########################### “Ik zal het op chamilo ############################# zetten” is de meest ######################### ### gelikete status op ############################# Typisch Artevelde. Wil ############################ jij ook je bijdrage doen? ##################### ####### ############################ Stuur jouw anekdote ############################# via een berichtje van de ################# Facebookpagina!########### ############################# ############################# ############ ################ ############################# ############################# Zin om##################### een iPhone te winnen? ####### Ga dan snel een kijkje nemen ############################# op onderstaande site! Je hoeft ############################# er enkel een enquête en een ## schiftingsvraag ########################## in te vullen en een gekke foto te maken. Wie weet is ############################# die iPhone daarna wel voor jou. ## ########################## De wedstrijd loopt nog tot en met ############################# 3 mei. ############################# Kijk snel op : ##################### www.dieiphoneisvanmij.be ####### ############################# ############################# ################ ############ ############################# ############################# ########### ################# ############################# ############################# ###### ###################### #############################

Campus nieuws

WIN

#31


#Hand

Terug naar de eenvoud - Schrijven we b

De ambacht is hip. Breiboeken doen het goed, we groeien onze eigen groenten en de coffeeshop waar ze met de door de dingen zelf te maken en zo enkele druppels „simpel” op onze drukke hete plaat te doen. Hoe de commu De vreugde om massaproductie is al lang gaan liggen. Trots naar buiten komen met een nieuw truitje uit de H&M, om dan te zien dat iedereen het heeft, zorgt vaak voor een kleine teleurstelling bij zowel jong als oud. Als reactie daarop kwam de ambachttrend; Het proces waar iemand met veel geduld en liefde een product afwerkt, een uniek item waarmee je kan pronken. Authenticiteit en nostalgie zijn de tegenreactie van de consument, om toch het gevoel te hebben een beetje anders te zijn dan de rest. Niet alleen zijn naaicursussen, tuinprogramma’s en kookboeken ongelofelijk populair, ook ondernemers springen op de ambachtboot. Zo opent Kobe Desramaults na jarenlang sterrenchef te zijn bij „In de wulf” zijn nieuwe zaak: een ambachtelijke bakkerij in Gent. Daar wordt het brood gebakken op een traditionele, Zweedse steenoven. Anders dan het industriële brood dat je er 100 meter verder in de Match koopt.

februari zijn nieuwe website: www.handmadeinbelgium. com, waarop elke vakkundige zelfstandige zich kan registreren. De organisatie zorgt zelfs voor een soort kwaliteitsmerk, HiB, zodat de producten internationaal verkocht kunnen worden. Daarnaast organiseert ze kampen voor jongeren. Chocoladekampen, juwelen maken, timmerkampen en instrumentenbouw: jonge tieners leren er de kneepjes van het vak.

Schrijven we nu “direct mail” met de hand?

Handmade in Belgium

Voor de communicatiesector is de ambanchttrend nog even afwachten: zorgt die heimwee naar vroeger dat consumenten binnenkort amper online gaan? Schrijven we direct mail vanaf nu beter met de hand? Maken we advertenties in de krant terug met schrijfmachine en een goede illustratie? “Voorlopig niet,” schrijft Davy De Rijck in het online trendrapport van 2014. De technologie- en ambachtwereld gaan voorlopig nog hand in hand.

Ook Unizo speelde graag in op de trend en opende in

Tumblr-bloggers rebloggen foto’s die het gevoel van

#32


dmade

binnenkort “direct mail” met de hand?

e hand je gestoomde melk in je cappucino gieten is best populair. We willen terug naar vroeger. Dat doen we unicatiesector hierop moet reageren, is nog niet helemaal beslist. Toch geeft #hashtag je al enkele tips mee. uniciteit en authenticiteit oproepen. Oude minoltacamera’s, kampvuren en koersfietsen bevolken de tumblrwereld, waar de ambacht digitaal tot zijn recht komt. Ook op Pinterest pinnen de nostalgen hun ultieme geheimen voor ‘woordworking’ en ‘vegan baking’. Het digitaal prikbord geeft inspiratie op de minder creatieve dagen. Dus ook hier versterkt de digitale wereld de nood aan een simpeler, authentieker leven. Op het internet worden zelfs handgemaakte producten verkocht. Op Etsy kan iedereen zijn eigen gemaakte producten verkopen. Het terugverlangen naar eenvoud bedreigt het internet niet. Communicatiemanagers hoeven de ambachtstroming dus niet als een doorn in het oog te zien van hun huidige online beleid.

Simpel is beter Wat je als communicatiemedewerker wel kan doen, is inspelen op de nood naar ambacht en eenvoud. Doe zoals

het merk ’Camp brand goods’ en vertel het verhaal van een zorgeloos leven waar je gewoon gaat kamperen in ‘the great outdoors’. Laat consumenten met je merk even weglopen van de drukke alledaagse en geef ze hun eigen wereld waar ze hutten bouwen en van kastelen dromen. Naast storytelling, kan je als merk ook kiezen om je communicatie wat ambachtelijker te uiten. Zo kan je kiezen om je gevel te „Signpainten”, in plaats van die zomaar te beplakken met een schreeuwerige boodschap. ‘Signpainters’ bedenken vaak de creatiefste manieren om je merk op boodschap op de muur te zetten. Laat ons niet vergeten dat communicatiemanagement vroeger ook een ambacht was. Daarnaast kan je je winkel inrichten met meubelen van de lokale schrijnwerker en muziek laten spelen waar Miley Cyrus eens niets mee te maken heeft. Simpel is het nieuwe complex, dromen is het nieuwe doen, ambacht is het nieuwe massaproduct. De ambacht is hip en jouw communicatie is dat ook. - Joris Deleersnyder

#33


Lezers rubriek voor lezers, door lezers

Computerhulp 4 Students Op Facebook zag ik deze week dat er een nieuwe groep opgericht is door enkele studenten van de Arteveldehogeschool : Computerhulp 4 Students. Ik vind dit een fantastisch initiatief. Zo kunnen kleine problemen met de studenten hun computer sneller verholpen worden en hoeven ze niet voor pietluttigheden naar een specialist te stappen. Nu kunnen ook meerdere studenten op het zelfde moment geholpen worden. Ze hoeven maar naar beneden te scrollen en ze vinden het antwoord op hun vraag al. Misschien is dit een idee om naar meerdere scholen door te voeren? - Roos Van Oranje uit Geel

SPECIALISTEN IN VISUELE COMMUNICATIE In de Hashtag van april las ik het artikel over de impact van visuele communicatie. Ik vond het interessant om te weten dat, ondanks de crisis waarin we ons bevinden, de drukkerijen overleven in dergelijke omstandigheden. Want als er één sector is waarin meteen bespaard wordt tijdens een recessie, dan is het wel de communicatie. Ik vernam uit het artikel dat er een grote omwenteling nodig was om het tij te keren. Dat vergt lef en moed, want je doet zoiets niet in een handomdraai. Deze grafische bureaus en drukkerijen kozen in die omwenteling voor specialisten die u niet het meest grandioze plan voorleggen, maar wel de meest efficiënte. Dit betekent communicatie met duurzame mogelijkheden. Dit is een uitstekend voorbeeld van een Blue Oceans Strategy. Een nieuwe horizon verkennen en de concurrentie achterlaten om zo je eigen koers te varen. Het is een nieuwe strategie die door weinigen gebruikt wordt, maar deze bureaus en drukkerijen hebben er een succes van gemaakt. Daar heb ik bewondering voor. Ze zijn innovatief, vooruitstrevend en grote denkers. Ik vond het dus interessant om deze kant van communicatie ook eens belicht te zien. Doe zo verder! - Sam Brang uit Gentbrugge #34

MULTIMEDIA DESIGN In deze hoogtechnologische tijd is het internet heel belangrijk. Als organisatie is je eigen website je plekje dat je bemachtigd hebt op het wereldwijde web en moet je deze ook promoten. Toch vind ik het als gewone burger lastig wanneer ik op dit web banners, skyscrapers en vooral de ergerlijke pop-ups tegenkom die mij de weg “blokkeren”. Uit het artikel “Multimedia design the future”, afkomstig van de Hashtag van april 2014, werd er verteld waarom bedrijven op het internet moeten adverteren en hoe ze dit het best doen, met hun huisstijl overal in geïntegreerd. Ik begrijp best dat ze hun producten en diensten moeten verkopen en dat ze via het internet de surfer doelgerichte promoties kunnen aanbieden. Toch stel ik mij hier de vragen: “Wat gebeurt er met de privacy? Is het wel verantwoord dat de bedrijven ons surfgedrag volgen en zoveel over ons leven te weten komen?” In het dagelijkse leven geef ik mijn privé-gegevens niet zomaar door, waarom dan wel online? Ondanks de voordelen voor de bedrijven en de consument, vind ik dat iedereen ook moet stilstaan bij de nadelen. Dit probleem wou ik even aankaarten.

Taalniveau lectoren te laag In het vorige nummer van het magazine stond een artikel over het taalniveau van de lectoren en dat vooral voor Engels veel lectoren te laag scoren. Ik vraag me hierbij dan af hoe dit getest wordt. Veel lectoren hebben binnen hun vak niets aan een algemene kennis van het Engels. Ze geven les in vaktermen. Het maakt hen niets uit dat ze niet alle tijden kunnen geven, ze gebruiken ze toch niet. Maar zijn het daarvoor slechte lectoren? Neen. Ze kennen hun vak en dat is meer dan genoeg. Ik vind dus dat een beetje context hier wel op zijn plaats was geweest. Niet iedereen hoeft hetzelfde te kennen. Is dat net niet waar het hoger onderwijs om draait? Stef Stappen uit Komen

Wil jij ook je mening kwijt? Schrijf ons! Stuur je lezersbrief naar ikdenkdusikben@hashtag.be


VOLGENDE KEER IN

HASHTAG GREGORY CALLEBAUT:

“IK BEN DE KING OF APA-NORMEN”

Reistips voor communicatiemanagers De mooiste minitattoos. om je personal brand te boosten

& veel meer #35


CO LO FON #36


N

Redacteurs

@Dimi Lesseine @Tiffany Tummeleer @Laura Mastragostino @Ellen Vanden Berghe @Thijmen Van Langenhoven @Louise Maeyaert @Anna Bernburg @Anke Gees @Ramses Deschryver @Joris Deleersnyder

Hoofdredacteur @Melissa Gevaert

Ondersteuning @Lisa Wynendaele

Lay-out

@Joris Deleersnyder #37


all you need is

love

Barista Mokka opent binnenkort haar deuren vlakbij de Arteveldehogeschool. Koffie is liefde en dat willen we zo graag delen met jullie. Tot binnenkort! #38

Nederlands: hashtag, bedrijfsblad