Page 1

BOFINK

Foto: Hans Bister

Foto: Hans Bister

Bofinkshona.

Bofinkshane med sin kraftiga näbb lämpad att äta hårda frön.

Ihärdig sångare Namnet bofink härstammar från bokfink som refererar till fågelartens förkärlek till trädslaget bok. I samband med den första riktiga vårvärmen i mars börjar de första bofinkhannarna att sjunga. Ofta slås man av med vilken entusiasm de framför sin sång, stroferna hinner knappast avslutas innan det är dags för nästa. Lövsångarens mjuka sång har textats som ”Snälla lilla rara mamma kan jag inte få gå på bio klockan nio”. I skarp kontrast brukar bofinkens sång textas som den barska mammans svar ”Du ska då alltid ut och drälla”.

Sveriges näst vanligaste fågel Bofinken förekommer i trädklädda marker över hela Sverige. Särskilt vanlig är den i södra Sveriges parker och trädgårdar som exempelvis gårdsmiljöer. Bofinken bygger gärna sitt bo i en grenklyka och kamouflerar det med lavar och mossa. De allra flesta bofinkar lämnar Sverige om hösten för att övervintra i Belgien eller Nederländerna. Enstaka individer kan dock dröja sig kvar i södra och mellersta Sverige och besöker då gärna fågelmatningar där solrosfrön är favoritfödan. Bofinken är Sveriges näst vanligaste fågelart, bara lövsångaren är vanligare.

Fröspecialist Bofinken är med sin kraftiga näbb väl anpassad för ett liv som fröätare. Under höstflyttningen äter de gärna skörderester av raps och lin. Sommartid, när ungarna ska födas upp, fångar de även en hel del insekter som ger dem rikligt med värdefulla proteiner.

Hot mot bofinken Bofinken är inte hotad i Sverige idag och arten har ökat i antal i Sverige den senaste 10-års­perio­ den. Med ett varmare klimat är det rimligt att förvänta sig att bofinken kommer att expandera ytter­ligare norrut. I stadsmiljö utsätts bofinkar liksom andra småfåglar för jakt(predation) av till exem­pel kråkfåglar och katter. Text: Petter Haldén


Beståndstrend i Sverige för bofink X=år och Y=relativt tal där 1998 är 1.

2

Bofinken trivs i gårdsmiljöer med ädellövträd.

Foto: Petter Haldén

DU KAN HJÄLPA BOFINKEN Bofinken trivs i gårdsmiljöer med ädellövsträd. Likt många andra arter, inte minst fåglar gynnas bofinken av om vissa områden i trädgården eller gårdsmiljön lämnas ostörda. I dessa områden bygger de sitt bo och kan leta föda i lugn och ro.

Boplatser

2017

2012

2007

2002

1997

1992

1987

1982

0

1977

1

Föda • Om möjligt, lämna otröskade delar av raps- och linfält. • Låt växtligheten på delar av gårdsmiljön utvecklas fritt, för rik frösättning. • Anlägg en fågelmatning i gårdsmiljön under höst, vinter och vår.

• Lämna ostörda områden kring ädellöv i gårdsmiljön. • Se till att ädellöv föryngras.

Jordbruksverket, 551 82 Jönköping. Tfn 036-15 50 00 (vx). E-post: jordbruksverket@jordbruksverket.se www.jordbruksverket.se Mars 2019. OVR489:2

Profile for Jordbruksverket

ovr489_2  

This is the description

ovr489_2  

This is the description