Page 1

Tango Nuevo  OPUS  5 Tango,  opgedragen  aan  Saxofoonquintet  Opus  5 Joost  Walter

Sopraansax

4 &b 4 Œ

Altsax 1

4 & 4 Œ

Altsax 2

4 & 4 Œ

Tenorsax

4 &b 4 Œ

Baritonsax

& 44 Œ

&b

6

S.

‰ j œ. œ p

œ.

œ-

œ œ œ œ œ œ œ œœœ #œœ.

œ-

‰ j œ. œ

œ.

œ. œ. œ. œ. œ œ. .

j œ ‰ ‰ œ œ œ. œ. œ œ  . . F

‰ #œ œ œ œ œ #œ œ Nw

& b ‰ œ ‰ œ œ ‰ œ ‰ ‰ œ ‰ œ œ ‰ œ ‰ ‰ #œ ‰ œ œ ‰ œ ‰ ‰ #œ ‰ œ œ ‰ œ ‰ p œ. œ. j œ. j œ. j ‰ ‰ œj œ. œ ‰ œj œ. œ & œ œ œ. œ . œ. œ. œœP

‰ œ ‰ œ bœ ‰ œ ‰ > 

A. 2

&

‰ œ ‰ œ œ ‰ œ ‰ ‰ œ ‰ œ œ ‰ œ ‰ ‰ œJ ‰ œJ œ œ œ œ F p ‰ œ ‰ œ œ ‰ œ ‰ ‰ œ ‰ œ œ ‰ œ ‰ ‰ œ ‰ œ œ ‰ œ ‰ p

œ œ œ œœœ œœ . & b ‰ œJ œ œ œ

11

S.

‰ j œ. œ

œ. œ. œ.

>  ‰ œ ‰ œ œ ‰ œ ‰

&

B.

‰ œœ œ. œ. œ œ œ . . > f

œ œ œ

œ œ ‰ œ œ # œ ‰ ‰ J p

A. 1

T.

w

œ œ œ. œ. œ. œ. > œœœ œ œ ‰ œ œ ‰ œ ‰ ‰ œ ‰ œ œ ‰ œ ‰ ‰ œ ‰ œ œ ‰ œ ‰ œj ‰ ‰ ‰  f F p  . . . > ‰ œ œ œ œ œ. œ. œ œ ‰ œ œ ‰ œ ‰ ‰ œ ‰ œ œ ‰ œ ‰ ‰ œ ‰ œ œ ‰ œ ‰ œJ ‰ ‰ œ œ œ f F p . . . ‰ œ œ œ œ œ. œ. œ œ ‰ œ œ ‰ œ ‰ ‰ œ ‰ œ œ ‰ œ ‰ ‰ œ ‰ œ œ ‰ œ ‰ œj ‰ ‰ œ œ œ >p  f F j ‰ œ œ œ. œ œ œ ‰ œ œ ‰ œ ‰ ‰ œ ‰ œ œ ‰ œ ‰ ‰ œ ‰ œ œ ‰ œ ‰ œ ‰ ‰ œ œ œ. œ . . . >œ  f p F

A. 1

& ‰ œ ‰

A. 2

& ‰ œ ‰

T.

&b ‰ œ ‰

B.

& œ-

#œ œ œ. œ œ ‰ œ ‰ œ œ ‰ œ #œ œ œ œ >  f œ #œ œ œ œ. œ œ ‰ œ ‰ œ #œ ‰ œ œ œ >  f œ œ œ œ #œ œ . œ bœ ‰ œ ‰ œ œ ‰ œ œ >  f œ #œ œ . # œ . . œ j j œ J œ œ. œ œ œ . . f

∑

‰ œ ‰ œ œ ‰ œ ‰

≈ œ œ œ f

.

‰ œ ‰ œ œ ‰ œ ‰ > 

œ-

‰ œJ œ >

œ.

œ œœœ œ œ ‰ œ œ

œ œ. œ œ . . œ ‰ œ ‰ œ œ ‰ œ ‰ ‰ œ ‰ œ œ ‰ œ ‰ . œ œ. œ œ . . œ ‰ œ ‰ œ œ ‰ œ ‰ ‰ œ ‰ œ œ ‰ œ ‰ . œ. . œ œ. œ œ. ‰ œ ‰ œ œ ‰ œ ‰ ‰ œ ‰ œ œ ‰ œ ‰ œ œ. œ œ . . œ . œ-

www.viersaxen.nl

‰ œj œ œ œ.

œ-

‰ œj œ œ œ œ. œ .


Tango Nuevo

2

œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ œ œj œ œ œ œ œ œ œ. # œ. œ. b & J .

S.

A. 1

& ‰ œ ‰ œ œ ‰

œ ‰

œœœ

A. 2

& ‰ #œ ‰ œ œ ‰

œ ‰

T.

&b ‰ œ ‰ œ œ ‰

œ ‰

‰ # œ œ œ œ. œ . œ. ‰ œ #œ œ œ.

& œ -

œ.

B.

&b

21

S.

A. 1

A. 2

T.

B.

A. 1

A. 2

T.

B.

œ œ œ. œ. œ. . #œ ‰ œ. . ‰ œ œ œ œ. œ.

&

œ

&

œ

. . ‰ œ œ œ œ œ. # œ.

&b œ

‰ œ œ œ. œ œ œ. . .

&

œ-

. . ‰ œ œ œ œ œ. œ.

> . œœ & b œJ œ f & ‰ œ ‰ œ œ ‰ œ ‰ P

26

S.

œ

. ‰ œ œ J

œ œ œ # œ. œ. œ.

N. p . p

.

p œ. f

œp >œ œ. J

œ. œ. ‰ œ ‰ œ œ ‰ œ ‰ ‰ >œ >œ œ. œ. . ‰ ‰ œ œ œ ‰ œ ‰ ‰ œ œ œ. œ >>

. ‰ œj œ

‰ œ ‰ œ

& ‰ œ ‰ œ œ ‰ œ ‰ ‰ œ ‰ œ P

.

œ œ œ b

œ

wœ

.

œ œœ 

œœ

œ. ‰ œ. ‰

œ œ- œ.

. ‰ œj œ

œ œ œ.

3

b œ-

w>

œ

w>

œ

w >

œ >

Œ

#w

œ > œ œ œ # œ œ nœ

3

œœ.

œ-

Ó

. . > > ‰œœœ œ

. ‰ œ œ J

www.viersaxen.nl

œ.

œ œ-

3

3

‰ œ. œ. œ > >œ . . > > ‰œœœ œ 3

3

3

3

j # œ. œ

∑

œ.

œ. œ. . œ . ‰ œ- œ f # œ. ‰ œ ‰ œ œ ‰ œ ‰ F œ. ‰ œ ‰ œ œ ‰ œ ‰ F ‰ j œ. œ. œ œ œ. F

. . > > ‰ œ œ œ œ #œ . 3 3

œ

œ. œ. ‰ œ œJ

# œ.

w

œ œ- œ.

. ‰ œj œ

w

w

œ œ- œ.

œ b œJ

w

œ. œ ‰ œ ‰

‰ œJ œ.

œ-

œ.

œ. ‰ œ. ‰ # w >

& b ‰ œ ‰ œ b œ ‰ œ ‰ ‰ œ ‰ œ œ. ‰ œ. ‰ P . . b œ. œ. œ. œ. œ ‰ œJ b œ œ. ‰ & œœJ P

œ. œ ‰ œ ‰

3

>œ >œ > œ œ . 3

œ.

œ œ b œ

œ.

. ‰ Jœ œ

œ

œ

œ œ J

3

‰ œ ‰ œ œ ‰ œ ‰ ‰ œ œ œ. œ. œ ‰ œ ‰ # w >>

. œ. . ‰ œ œ œ œ. œ J -

œ-

>œ >œ >œ w>

œ œ œ .

.

16

Tango nuevo  

Compositie voor saxofoonquintet

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you