Page 1

magasin

2019

#3

ETT MAGASIN FRÅN

JÖNKÖPING ENERGI

OM UTVECKLING OCH FRAMTID

30 000 GATULAMPOR LYSER UPP JÖNKÖPING

DOJJAN & MARIA

TRIVS PÅ VISSMÅLEN LILLA ELSKOLAN:

VOLT, WATT & AMPERE KRYSSINAN OCHBILVJETTER! BIO

HÅLLBAR VINDKRAFT ÖKAR


BLIXTEN MAGASIN · #3 2019

| JÖNKÖPING ENERGI

INNEHÅLL

2

08 04

Matilda lyser upp Jönköping

Käpphäst äger på Vissmålen

15 10

Supertalangen Erics bästa skidtips

Rekordökning för vindkraft

04 FULL FART PÅ VISSMÅLEN 07 50-ÅRINGAR I RÖTTLE OCH HUSKVARNA 08 LJUS PÅ GATOR OCH TORG 10 VINDKRAFT ÖKAR 12 NOTISER

LEDARE

VARMA OCH LJUSA HELGER Vi räknar ner dagarna på år 2019. Ett år där framförallt klimatfrågan har fått större plats på allas agendor. Under hösten har miljoner män­ niskor runt om i världen visat sin oro för kli­ matet på olika sätt, där Fridays for future är ett av de största initiativen som vuxit fram. Klimat­ frågan engagerar! Vi vill bidra genom att producera el och fjärr­ värme med bland annat stor klimatnytta. På så sätt kan vi alla tillsammans i Jönköping stå för en hållbar omställning genom solceller, energi­ smarta tjänster och laddning för elfordon. Som individ och pappa funderar jag mycket över min familjs egen konsumtion. Kanske kan vi låna eller hyra saker istället för att köpa nytt? Hos oss väljer vi bland annat matsedel efter

”Vi räknar ner dagarna på år 2019. Ett år där framförallt klimatfrågan har fått större plats på allas agendor.”

säsong och äter vegetariskt minst en gång i veckan. Kanske låter futtigt, men det positiva är att alla kan göra något, och då kan det hända stora saker. VINDKRAFTEN MOT NYA REKORD Ett enkelt steg mot en mer hållbar utveckling är att välja ett klimatsmart elhandelsavtal. Är du redan kund hos oss kan du vända blad och fort­ sätta läsningen i magasinet. Skämt å sido, men är du inte elhandelskund tycker jag att du ska se över ditt avtal. Genom att göra ett aktivt val att använda hundra procent förnybar el, med fördel lokalt producerat av oss, gör du världen (och Jönköping) lite bättre.


BLIXTEN MAGASIN · #3 2019

| JÖNKÖPING ENERGI

3

KUNDSERVICE 036-10 82 20 | kundservice@jonkopingenergi.se Öppettider jul & nyår Dag innan julafton och nyårsafton 08.00 – 12.00 (besök fram till 11.45). Övriga mellandagar vanliga öppettider. Öppettider Måndag–torsdag 08:00–17:00 Fredag samt jun-aug 08:00–16:00 Kundbesök Måndag–torsdag 09:30–16:00 Fredag samt jun-aug 09:30–15:00 Lunchstängt för besök alla dagar 11:45–13:00

Ansvarig utgivare: Jessica Alaniesse Karlsson, Marknads- och kommunikationschef Jönköping Energi. Design/produktion: Concret, Jönköping. Foto: (om inte annat anges) Concret. Redaktion: Concret samt kommunikationsavdelningen Jönköping Energi, Henrik Severed, Linda Svensson, Amy Vong Ahlström och Marie Tigerberg. Tryck: TMG Tabergs AB. Upplaga: 66.000 ex. Utgivning fyra gånger/år. Citera oss gärna, men ange källan.

KONTAKT Jönköping Energi Kjellbergsgatan 3 Box 5150, 550 05 Jönköping

16

Klarar du ett avbrott?

Tel 036-10 82 00 info@jonkopingenergi.se www.jonkopingenergi.se

MILJÖ

URSPRUNGSMÄRKNING

Vi är ett miljöföretag som värnar om vår närmiljö. Vår verksamhet är ISO 14001-certifierad. Blixten Magasin är tryckt på Svanenmärkt papper.

Den el vi säljer till våra kunder kommer från förnybara energi­ källor som vind, vatten och bioenergi.

Att producera förnybar el genom vindkraft har blivit ett allt hetare samtalsämne. Vind­ kraft ökar kraftigt och Sverige kan i år slå nytt svenskt rekord. För första gången når produk­ tionen över 20 TWh. Anders Alvin, anlägg­ ningsansvarig på Jönköping Energi, berättar i detta nummer mer om våra vindkraftverk. Men det finns också mycket annat spännande att ta del av i årets sista nummer av Blixten Magasin. Som reportage på Vissmålens ridsko­ la eller följ med bakom kulisserna i vårt arbete att belysa staden i decembermörkret. Dessutom kan du tävla om biobiljetter genom att lösa vårt ener­gifyllda korsord. Bland mycket annat. Trevlig läsning! Med detta önskar jag dig varma och ljusa helger. Vi tar inte jullov utan producerar el och värme, alltid beredda att rycka ut om det krävs. n

Fridolf Eskilsson, vd Jönköping Energi

FOTO: JÖNKÖPING ENERGI

14 LILLA ELSKOLAN 15 TEKNIKTIPS FÖR SKIDTUREN 16 SÄTT RUTINERNA FÖR ETT AVBROTT 18 EXPERTERNA TIPSAR 19 KORSORD

”Vindkraft ökar kraftigt och Sverige kan i år slå nytt svenskt rekord.”


4

BLIXTEN MAGASIN · #3 2019

| JÖNKÖPING ENERGI

VISSMÅLEN

RIDSKOLAN FÖR ALLA s: Besökrrsantgiepras en stor

ra 14 decembe ålen. Handla juligt issm V å julmarknad p t, åk häst och vagn med ra uce och närprod ch njut av fika i caféet. la rk bjälle ng o

Full fart på käpphästgruppen. Idag stod naturhindershoppning på schemat.


BLIXTEN MAGASIN · #3 2019

5

| JÖNKÖPING ENERGI

Kaffet är hett och värmer händerna. Jag är för tidig till intervjun, men i caféet finns Anna Webeck Thor och Emma Palm. De håller på att förbereda frågesport för hästskötargruppen respektive ett späckat hoppass för Käpphästryttarna. – Här finns något för alla. Det är enkelt, säger Anna samtidigt som hon smakar på frågan ”Vilken häst i stallet är äldst?” – Välkommen! Jag ser att du redan har fått kaffe. Bra! Så här dags är vi som en stor fritidsgård där alla är välkomna, skrattar Maria Stigsson, gårdsföreståndare. Ute hos fåren och getter­ na är det utfodring. Kaniner­ na får sällskap av nyfikna barn i sin hage. Käpphästgruppen samlas och ger sig ut till hoppbanan. Häst­ skötargruppen fyller upp kaféet och väntar på nämnda frågesport. Hela an­ läggningen sjuder av liv och verksamhet. – Djur och människor i härlig blandning. Hit ska alla kunna komma och uppleva djur och natur, säger Maria. I antalet lektionstimmar är Vissmålen Jönköpings största ridskola.

– Vi har omkring 360 personer på lek­ tion. Från 2 –78 år och i någon grupp är det faktiskt tre generation från samma familj som rider tillsammans, berättar Maria. HÄST OCH LEDARSKAP Hon beskriver en lektionsverksamhet som går på max. – Det är vår stora framtida utmaning. Vi vill kunna ta emot alla, men har just nu begränsningar i ridhus och stall. Högst på önskelistan står ett ridhus till och ett om­ byggt stall, säger Maria.

”Hit ska alla kunna komma och uppleva djur och natur.”

De är inte bara kvällstid som de vackra och kuperade miljöerna är väl nyttjade. – Fyra förmiddagar i veckan erbjuder vi personer med funktionsvariationer dagrid­ skola. Ett fantastiskt sätt att låna hästens ben och ta sig ut i naturen. Vi besöker ock­ så regelbundet äldreboenden med våra djur, har olika skolsamarbeten och ledarutbild­ ningar. Lite extra spännande är en gymna­ sieutbildning med inriktning häst och ledar­ skap som vi kommer att vara inblandade i framöver. ÖPPEN GÅRD VARJE LÖRDAG Varje lördag är det Öppen gård. – Då är vem som helst välkommen att hänga med djuren på gården, kanske testa ponnyridning, kika runt i stallet, fika i kaféet. Öppen gård brukar vara många småbarnsfamiljers första besök här.

F

#stoltsponsor


6

BLIXTEN MAGASIN · #3 2019

| JÖNKÖPING ENERGI

Full fart på käpphäst­gruppen. Idag stod naturhinders­ hoppning på schemat.

Signe Holm tränsar Boran och gör honom redo för dagens ridskolepass.

Hästen Dojjan och gårds­ föreståndare Maria Stigsson trivs båda med Vissmålens devis att vara ridskolan för hela familjen.

Ute i en av naturhagarna har käpphäst­ gruppen kört igång. Imponerande hopp över stock och sten. – Ett väldigt bra insteg till att senare börja på ridskolan. Du lär dig tävlings­ rutinerna, pysslet, prylarna och pratet, säger Maria. Frågesporten för hästskötaregruppen är igång och man ser hur pannorna läggs i djupa veck för att komma på vilken häst som egentligen har högst mankhöjd? Vägg i vägg med kaféet ligger Biggans Begagnat – en butik för att göra hästprylar tillgängliga för alla. – Hållbart och prisvärt. Inte nödvändigt att köpa nytt alltid. Butiken är förresten

döpt efter Biggan, ett av våra får som ver­ kar tro att hon är en häst. ETT METODISKT LUGN! Några av dagens första ridskoleelever gör sig redo i stallet. – Här finns möjlighet att uppleva stal­ lets lugn. Även om det är mycket som ska göras går det inte att stressa runt djuren. Ett lugn och som blir ett andningshål för många. Vi kommer bort från det presta­ tionsinriktade som vi har runt omkring oss hela tiden. Kombinera det med fantastiska ledare som ser alla individer så har vi nog vår allra största styrka för vår verksamhet där.

Maria Stigsson har själv gjort ”Vissmå­ lenresan”; hon började på ridskolan för att sedan göra praktik och vidare till lektioner. – Vissmålen och sammanhållningen blev på ett sätt mitt liv. När jag som 24-åring fick frågan om jag vill leda verksamhe­ ten var jag väl på sätt och vis en idiot som tackade ja. Vi var i ett tufft läge ekono­ miskt och jag personligen bearbetade en stor sorg. Men Vissmålen blev min fall­ skärm, min räddningsplanka, och jag hitta­ de så mycket kraft här. Det är i mångt och mycket den kraften som driver mig också idag. Jag vill ge tillbaka den till alla som kommer hit och på olika sätt bidrar till an­ läggningen. n


BLIXTEN MAGASIN · #3 2019

| JÖNKÖPING ENERGI

7

GRATTIS

50-ÅRINGAR! I år har vi äran att gratulera två kraftfulla 50-åringar på Jönköping Energi. Dels turbinen i Röttle och dels kraftstationen i Huskvarna.

Kraftstationen i Röttle, nära Gränna, togs i drift första gången 1923. En ny vattenväg skapades då från Bunnström via sprängda tunnlar genom bergen och ner för branten i en tub.Tidigare fanns en betyd­ ligt mindre kraftstation i Röttleån i Röttle by. Den turbinen som finns nu i kraftstationen togs i drift den 22 oktober 1969 och ersatte då tre mindre turbiner. Röttlestationen nyttjar vattnet från Ören och Bunn och har en effekt om 6 MW och en normal­årsproduktion på cirka 10 GWh. Nuvarande kraftstation i Huskvarna, som lig­ ger nedsprängd under jord, togs i drift i början av september 1969 och byggdes av Husqvarna AB.

”En ny vattenväg skapades från Bunnström via sprängda tunnlar genom bergen och ner för branten i en tub.”

Den ersatte då både Ebbes gamla kraftstation och Huskvarna gamla kraftstation. Vattnet kommer från Ylen, Nätaren och Stensjön och nyttjar sedan hela fallhöjden från Ebbes­dammen ner till en kraftstation. Effekten är 2 ggr 7,5 MW och har en normalårsproduk­ tion på cirka 40 GWh. n

MW = Megawatt. Mäter effekt. GWh = Gigawattimme. Mäter effekt/timme, dvs energi. Huskvarna kraftstation producerar ca 40 GWh per år. Det motsvarar årsförbrukningen för 2 666 personer i Jönköping* * Elkonsumtion i Sverige är i genomsnitt 15 000 kWh/pers och år.

FOTO: JÖNKÖPING ENERGI

Driftgruppen på kraftstationen i Röttle: Anders Alvin, anläggningsägare, Björn Pettersson, Mikael Lundbrant, Glenn Bergsten, Per Hermansson och Fredrik Värn.


8

BLIXTEN MAGASIN · #3 2019

| JÖNKÖPING ENERGI

MATILDA LYSER UPP JÖNKÖPING Vättern sveper med vinterstarka vågor mot sjöbodarnas bryggor. Löven ligger klistrade mot marken. Lätt nederbörd som varken är snö eller regn. Några starka cykellampor syns långt där borta. Jönköpingsborna är på väg till jobbet. Det är mörkt, så vintermörkt. – Hela Vätterstranden har fått ny belysning i år. LED som sparar energi och ger ett bättre ljus. Dessutom känner lamporna av när du passerar och ger då ett starkare ljus. Perfekt för upplevelsen och tryggheten, säger Matilda Roslund, elmontör på Jönköping Energi.

Gatubelysningen i Jönköping består av över 30 000 lampor som är tidsstyrda i tändning och släckning. Drygt en tredjedel av dessa har ge­ nomgått byte till LED. – Vi har en utarbetad plan för att på sikt byta allt till LED. Det är så stor skillnad i energiför­ brukning, jämfört med traditionell belysning sparar LED-lamporna 50–75 procent. Samtidigt som de har lång livslängd, upp mot 25 år, vilket ger mindre underhåll, berättar Matilda. Det är Jönköpings kommun som ansvarar för gatubelysningen medan Jönköping Energi står för drift och underhåll. – Vi kontrollerar alla 30 000 belysningspunk­ ter varje år. NYA STOLPAR En typisk arbetsvecka för Matilda innebär allt­ ifrån nyproduktion till akutuppdrag. – Vid nya gator drar vi nya ledningar och sät­ ter stolpar. Du kan vara inplanerad på ett sådant jobb men sedan blir det felsökning och åtgärd istället. Det blir väldigt varierat på det sättet. Ett ständigt pågående arbete är sedan under­ håll.

– Mest tydligt är såklart bytena av armatur­ erna till LED. Men vi fixar ju även med nya stol­ par, förbättrar kabeldragningen med mera.

”Via en app i telefonen kan vi släcka och tända olika delar av belysningen.”

APP FÖR ATT TÄNDA OCH SLÄCKA Servicebilen är Matildas viktigaste verktyg. Där har hon allt som behövs för en arbetsdag med fokus på ljuset i Jönköping. – Ett helt nytt verktyg som vi fått nu är en app i telefonen där vi direkt kan släcka och tända olika delar av belysningen, till exempel en viss gata. Eller som här utmed Vätterstranden, be­ rättar Matilda och visar med några snabba svep hur belysningen släcks för att sedan åter tändas upp efter ny manöver. – Väldigt effektivt vid felsökning. Tidigare har vi fått åka iväg och tända och släcka på olika centraler. På cykelvägen utmed Vättern fortsätter den strida strömmen av människor på väg till jobb och skola. Vintervågorna går fortfarande starka. Men ljuset finns ju där. Och nu när jag vet om det blir det ju tydligt hur lampa för lampa tän­ der upp ytterligare när jag passerar. Det känns tryggt. n


BLIXTEN MAGASIN · #3 2019

| JÖNKÖPING ENERGI

”Hela Vätterstranden har fått ny belysning i år. LED som sparar energi och ger ett bättre ljus.”

ANMÄL FEL PÅ GATUBELYSNINGEN

Kontakta Jönköpings kommuns kontaktcenter om du upptäcker trasig belysning (gatlyktor). Även kvällar och helger. Tel: 036-10 50 00. Du kan också anmäla fel via formulär på jonkoping.se

Matilda Roslund vid en av de nya LED-armaturerna på Vätterstranden som ger bättre ljus, sparar energi och som dessutom är rörelsestyrd och lyser extra starkt när du passerar den aktuella stolpen.

9


BLIXTEN MAGASIN · #3 2019

| JÖNKÖPING ENERGI

REKORDÅR FÖR VINDKRAFT 2019 lär bli första gången som vindkraftproduktionen i Sverige når över 20 TWh . I så fall en ökning med 40 procent. – Vindkraft har många fördelar, den största är såklart att det är en förnybar resurs. Men också att det är en enkel och effektiv produktion med mycket litet behov av service och underhåll, säger Anders Alvin, ansvarig för vatten- och vindkraft på Jönköping Energi.

U

tbyggnadstakten i Sverige är en vik­ tig faktor för produktionsökningen. Vindkraft står idag för 14 procent av den svenska elförbrukningen. Redan år 2022 väntas den stå för 25 procent. – Det är främst i norra Sverige som ut­ byggnaden sker nu, berättar Anders Alvin. Enligt Energimyndigheten fördubblar vi inom bara ett par år produktionskapacite­ ten från runt 20 TWh till över 40 TWh.

Anders Alvin är ansvarig för vatten- och vindkraft och ser tydliga fördelar med att kunna kombinera dessa förnybara produktionssätt.

BRA VINDLÄGE PÅ BRANTEN Jönköping Energi har två egna vindkraft­ verk i Tuggarp, norr om Gränna. – Plus ett andelsverk där vem som helst kan köpa vindandelar och bli medlem i den ekonomiska föreningen. De här verken lig­ ger i ett mycket bra vindläge på branten ner mot Vättern och det bildas fina uppåtvindar som håller verken igång, berättar Anders. Möjligheten att expandera inom Jönkö­ pings kommun är dock relativt begränsad. Det saknas helt enkelt rätt förutsättningar. – Geografiskt krävs det lägen med goda förutsättningar för vind, bebyggelse och andra faktorer begränsar. Men ökningen av den totala andelen vindel hamnar ju på

FOTO: JÖNKÖPING ENERGI

10


BLIXTEN MAGASIN · #3 2019

”I en inter­nationell rapport spås att vindkraft och solel kommer att stå för 50 procent av världens elproduktion 2050.”

Vindkraften vid Tuggarpsverken producerar 6 500 MWh/år. Det motsvarar årsförbrukningen för 433 personer i Jönköping* eller årsförbrukningen för ca 2 500 lägenheter** * Elkonsumtion i Sverige är i genomsnitt 15 000 kWh/person och år. ** Lägenhet med 2 500 kWh/år.

| JÖNKÖPING ENERGI

11

Bli mindre beroende av elpriset med vindandelar Genom att köpa en eller flera andelar blir du medlem i Jönköping Energi Vind Ekonomisk Förening och får köpa andelsel till ett fördelaktigt pris samtidigt som du bidrar till ett hållbart samhälle. Ett av våra vindkraftverk vid Tuggarp utanför Gränna är andelsägt. Du kan köpa en eller flera andelar och för varje andel du äger får du rätt till 100 kWh andelsel årligen. Denna el kostar 20 öre/ kWh (elcertifikat, moms och energiskatt tillkommer) som normalt sätt är under det aktuella priset. Din andelsel debiteras av Jönköping Energi AB på din elfaktura. Ett krav för att du ska kunna bli andelsägare är att du är är elkund hos Jönköping Energi. Blankett för att köpa vindandelar hittar du på jevind.se

FAKTA TUGGARPVERKEN • Medelvind vid Tuggarp: 6-6,5 m/s • Verken startar vid: 3,5 m/s • Verken stoppar vid: 25 m/s • Effekt vid 12 m/s vindhastighet: 2,3 MW = 2 300 kWh/h • Årsproduktion: 6 500 MWh/år

Två av de 13 vindkraftverken vid Tuggarp/ Brahehus ägs av Jönköping Energi. Ett bra vindläge som drar nytta av de uppåtvindar som bildas vid branten ner mot Vättern.

det nationella nätet och blir på så sätt till­ gänglig för ”alla”. Idag står vindkraft för 6 procent av den el som vi levererar ut. Andelen kommer att öka i takt med att vindkraften totalt i landet byggs ut, berättar Anders Alvin. SOL OCH VIND VINNARNA 2050 BloombergNEF spår i en internationell rap­ port att vindkraft och solel kommer att stå för 50 procent av världens elproduktion 2050. Priserna på vindkraft, solel och bat­ terikapacitet kommer att sjunka komman­ de decennier, vilket spås leda till en kraftig tillväxt. Solelen står för den största ökning­ en från 2 procent idag till 22 procent 2050. Vindelen beräknas stå för 26 procent 2050. Detta samtidigt som kolets roll minskar från 27 till 12 procent. – Elproduktionen i ett vindkraftverk är förnybar, det vill säga energikällan återbil­ das ju hela tiden. Vindelen genererar inga växthusgaser och är ett bra alternativ för en hållbar samhällsutveckling. Ytterligare en miljöfördel med utökad vindkraftskapacitet

är att den minskar importbehovet. I Sverige importerar vi en del el, särskilt under den kalla säsongen och en del av den importera­ de elen är inte förnybar. VATTEN OCH VIND I KOMBINATION Sedan verken i Tuggarp invigdes 2011 pro­ ducerar de årligen ungefär 6 500 000 kWh el. – Den möjliga nackdel som finns med vindkraft att det inte alltid blåser löser vi genom att kombinera med vattenkraft. Vi kan på så sätt balansera effektbehovet på ett bra sätt med mer vattenkraft när det inte blåser och mindre vattenkraft när vind­ kraftverken levererar, säger Anders Alvin. Alla vindkraftverk vid Brahehus och Tugg­arp är anslutna till Brahehus Fördel­ ningsstation. Där höjs elens spänning till 40 kV, för att minska förlusterna när elen leds vidare. Via en sex kilometer lång elkabel går elen från Brahehus Fördelningsstation till Grän­ na Fördelningsstation. Därifrån kan den se­ dan nå hela vägen hem till dig i Jönköping och Huskvarna. n


BLIXTEN MAGASIN · #3 2019

| JÖNKÖPING ENERGI

FOTO: JÖNKÖPING ENERGI

12

100 PROCENT FÖRNYBAR EL FÖR KOMMANDE GENERATIONER Hos oss på Jönköping Energi får du förnybar el från vind, vatten och biobränsle. Tillsammans är vi en god kraft för kom­ mande generationer.

Går strömmen ofta hemma hos dig? Då kan du ha fel huvudsäkring. Huvudsäkringens syfte är att skydda din anläggning om den går sönder och begränsa hur mycket ström du kan ta ut på samma gång. Ju större huvudsäkring (högre ampere) du har desto mer el kan du förbruka samtidigt. En lägenhet med enbart hushållsel klarar sig vanligtvis med 16 A (ampere) En villa har vanligtvis 16 A eller 20 A, bero­ ende på vilken uppvärmning du har. Har du t ex fjärrvärme klarar du dig förmodligen med 16 A, men om hushållet har någon form av el­ värme eller använder många elapparater samti­ digt kan du behöva en högre säkring. Idag när det blir allt vanligare med elbilsladdare och fler uppkopplade apparater, kan 25 A behövas.

Den 1 januari 2020 kommer elnätsavgif­ ten hos Jönköping Energi att höjas med två procent. Vi höjer elnätspriset för att bland annat kunna behålla leveranssäkerheten när förnybar produktion till nätet ökar. Vi strävar alltid efter att hålla hög leveranssäkerhet i elnätet och hålla låga stabila elnätspriser. Vi är billigast i länet och har en leveranssäkerhet över 99,99%.

MED RÄTT PLACERAD ROUTER

”Lampan ska funka – och spisen. Så pappa kan laga god mat.”

För att få ut mesta möjliga av din fiberanslut­ ning är det viktigt att din Wifi-router (som för­ delar ut ditt trådlösa nätverk i ditt hem) är placerad strategiskt i huset. Routern är rund­ strålande vilket innebär att nätverket bildar som en boll runt routern. Är du innanför ”bollen” får du bra täckning. I en enplansvilla brukar det vara relativt enkelt att få ut nätverket i hela huset men har du flera våningar, betongbjälk­ lag eller liknande påverkar det nätverket och du kan behöva komplettera med förstärkare för att få ut nätverket i hela huset. På wetternet.se finns ett antal rekommenda­ tioner på entreprenörer som kan hjälpa dig med nätverket.

LOVISA 7 ÅR.

Drönare hittar dolda nätfel Ny teknik ger nya möjligheter. Nu testar Jönköping Energi att kontrollera kraftledningar med hjälp av drönare. Ett verktyg som i framtiden kommer hitta fel snabbare vid avbrott och är skonsam för miljön.

FOTO: ANNA KERN /JOHNÉR

HAR DU RÄTT SÄKRING?

MAXA FIBERFARTEN

BÄSTA JULGODIS­ TIPSET MED HONUNG?

7 kg

Så mycket minskade avfallsmängderna per person under förra året enligt Svensk avfalls­ rapport. Insamlad mängd matavfall (som kan vändas för att göra biogas till exempel har ökat med 4 procent samtidigt som andelen grovavfall minskat med lika mycket.

Skicka in ditt bästa recept på julgodis med honung på jonkopingenergi.se/recept så kan du bli en av tio som vinner en honungsburk direkt från Jönköping Energis egna bikupa.


BLIXTEN MAGASIN · #3 2019

DE SVENSKA ENERGI- OCH KLIMATMÅLEN TILL 2020 FOTO: JÖNKÖPING ENERGI

1 KG TRÄFLIS ENERGI 1 KG TRÄFLIS GERGER ENERGI TILL TILL

4,5 MINUTER HÅLLBAR DUSCH

LADDA MOBILEN 100 GGR MED FÖRNYBAR EL

| JÖNKÖPING ENERGI

13

TACK

FÖR ATT DU ÄR FJÄRRVÄRMEKUND!

VÄRME OCH EL FRÅN TORSVIK

Tillsammans bidrar vi till att: En del av det hållbara Jönköping • Utsläppen av växthusgaser ska vara 40 procent lägre än 1990 (gäller verksamheter som inte A omfattas av EU:s system för handel medKSut- OC Å H VILL DUAR VÄRME? släppsrätter). LLB : HÅprocent • Energianvändningen ska vara 20 t dig via h anslu mer oc genergi.se/ s ä L effektivare jämfört med 2008 (genom minskad in jonkop varme fjarr energiintensitet). • Andelen förnybar energi ska vara minst 50 procent av den totala energianvändningen. • Andelen förnybar energi i transportsektorn ska vara minst 10 procent.

DELTA I #KLIMATKAMPEN

ÖPPETTIDER KUNDSERVICE JUL & NYÅR Dag innan julafton och nyårsafton 08.00 – 12.00 (besök fram till 11.45). Övriga mellandagar vanliga öppettider.

Ladda ner appen Svalna till din telefon och var med i #klimatkampen. Målsätt­ ningen är att vi ska vara 7 000 invånare i Jönkö­ pings län som gör det och som gemensamt är med och minskar vår klimatpåver­ kan med 5 procent till sep­ tember 2020.

Jönköping Energi har Sveriges nöjdaste fjärr­ värmekunder, både på privat- och företagssidan. Det visar årets nationella kundundersökning gjord av SKI inom energibranschen.

Ja, svalt klimat gör faktiskt solcellerna ef­ fektivare! I en studie från det norska forskningsin­ stitutet SINTEF placerade man solceller i laboratoriemiljö. Genom att utsätta solcel­ lerna för olika väderförhållanden såg man att svalare klimat påverkade solcellerna po­ sitivt, eftersom cellerna fick en bättre ar­ betstemperatur. Och för att solceller ska generera energi behövs inte starkt solljus eller värme. Vanligt dagsljus – även om det är molnigt – räcker långt.

FOTO: HÅKAN HJORT /JOHNÉR

GÖR SOLCELLERNA NYTTA UNDER VINTERN? Vill du h Skicka in d a solceller? in intr jonkopin esseanmälan på energ solcelle i.se/ r

”Svalt klimat gör solcellerna effektivare!”


14

BLIXTEN MAGASIN · #3 2019

| JÖNKÖPING ENERGI

Enheterna för spänning (Volt), effekt (Watt) och ström (Ampere) är begrepp du säkert känner till. Men vad betyder de egentligen.

LILLA

ELSKOLAN:

VOLT, WATT OCH AMPERE Volt. Spänning, som mäts i en­ heten volt (V), behövs för att sätta fart på de elektriska ladd­ ningarna. Spänning är förmå­ gan att driva fram elektronerna så att en ström börjar flyta. Watt. Effekt mäts i watt (W). Effekten kan beskrivas som energi per tidsenhet el­ ler den takt i vilken energi an­ vänds. Om du tar spänning­ en i volt och multiplicerar med strömstyrkan i ampere får du fram effekten i antal watt.

PÅ EN kWh KAN DU ANVÄNDA...

Ampere. Ström mäts i enhe­ ten ampere (A). Ström är elek­ triska laddningar som rör sig. Det kan till exempel vara elek­ troner som ständigt hoppar från atom till atom i en kop­ parledning. Tänk dig en vattenslang: Strömmen, (A), motsvarar mängden vattenflöde genom slangen. Spänning, (V), mot­ svarar trycket i vattenslangen. Takten i flödet kan liknas vid effekt (W).

1 m² golvvärme AC/Luftkonditionering Adventsljusstake LED Bastu (6 000 W) Dammsugare Elvisp (500 W) Frys, klass A++ Glödlampa 40 W

Volt (V) = spänning Watt (W) = effekt Ampere (A) = ström Volt x Ampere = Watt På din elfaktura får du sedan din energiförbrukning angiven i kWh (kiloWattTimme). En wattimme, eller Wh som det oftast förkortas som, är alltså hur mycket energi som går åt på en timme. En kWh är såle­ des 1 000 watt per timme. Du kan själv räkna ut hur mycket en eldriven maskin drar

8 timmar 1 timme 1 428 timmar 10 minuter 1,4 timmar 2 timmar 32 timmar 25 timmar

med en ganska enkel formel. Säg att du vill veta hur myck­ et din lågenergilampa på 4 W (det motsvarar 40 W för en van­ lig glödlampa) drar. För att få reda på hur länge den kan lysa på en kWh gör du som följande: (1x1000)/4 – det är lika med 250. Alltså kan din lågenergilampa lysa i 250 timmar på en kWh. Hur mycket energi du för­ brukar är individuellt; I snitt är elkonsumtionen i Sverige cirka 15 000 kWh per person och år. n

Hårtork (2 200 W) Induktionshäll (maxeffekt 7 350 W) Infravärme (1 800 W) Kaffebryggare (1 500 W) Koka vatten i vattenkokare Ladda Smartphone Tvättmaskin 40°

27 minuter 8 minuter 30 minuter 50 koppar kaffe 27 minuter 200 timmar 1-2 tvättar


BLIXTEN MAGASIN · #3 2019

| JÖNKÖPING ENERGI

15

Jönköpingsbördige Eric Rosjö, född 1998, är ett av Sveriges största framtidsnamn inom längd­ skidåkning. Han tillhör juniorlängdlandslagets träningsgrupper och på meritlistan finns bland annat SM-guld, JVM-meriter och han har också deltagit i OS för 15–18-åringar. Moderklubben är IF Hallby och just nu tävlar Eric för IFK Mora. Här ger han dig som vill hitta energin i spåret i vinter sina tre bästa tekniktips.

MER ENERGI I SPÅRET 1. Stakåkning - Dra inte för mycket med armarna när du stakar. Du vill sträva ef­ ter att använda så mycket som möjligt av din kroppstyngd ner i stavarna och jobba med så stora muskelgrupper som möjligt eftersom du är som starkast där. Därför är det viktigt att aktivera och koppla på hela överkroppen inklusive bålen i stavisättning­ en. För att bli bättre på detta krävs en del styrketräning. Därför kan det vara bra att lägga in kortare styrkeblock i din vardag­ liga träning.

2 FÖR 1ÅFFLA H V N. C O E F F A K LBYSTUGA PÅ HAL STA SIDAN!

2. Diagonalåkning - När du diagonalar uppför är det viktigt att du jobbar med tyngdöverföringen, alltså förflyttar din kroppstyngd över till vardera skida i varje tag så du enkelt ”får fast” skidorna i snön. Får du till en bra tyngdöverföring kommer det att bidra till att du behöver lägga mindre fäste på skidorna vil­

ket i sin tur leder till att du får ett snabbare glid framåt. Ett träningstips för att förbätt­ ra tyngdöverföringen är att åka utan sta­ var och försöka glida så långt som möj­ ligt på varje skida. Undvik passgång! 3. Känn av terrängen - Som längdskidåkare är det viktigt att kunna anpassa din tek­ nik eller frekvens efter hur den aktuella terrängen ser ut. I lättåkta partier ska du ha en lägre frekvens med en mer kraftfull stavisättning vilket i sin tur genererar en längre ”vilofas” i varje tag. När det sedan börjar luta uppåt är det viktigt att du kortar ner ta­ gen och istället börjar använ­ da dig mer av din hjärt- och lungkapacitet. n

FOTO: PRESSBILD

SE SI

#stoltsponsor

SKIDTALANGEN ERIC ROSJÖS BÄSTA TEKNIKTIPS


16

BLIXTEN MAGASIN · #3 2019

| JÖNKÖPING ENERGI

KLARAR DU ETT AVBROTT? Elavbrott eller avbrott i fjärrvärmeförsörjningen kan, även om det är ovanligt framförallt i tätorten, inträffa när som helst. Allra känsligast är vi på vintern när det är både kallt och mörkt. Har du vad du behöver hemma för att klara ett längre avbrott?

Tillgängligheten i Jönköping Energis elnät är 99,995 procent. Det innebär en medelavbrottstid på omkring 25 minuter per kund och år.

Det är genom att vara förberedd som du kan bli bättre på att kunna hantera konse­ kvenser av elavbrott. Vilka lösningar som passar just dig påverkas av dina behov och dina egna förutsättningar, hur du bor etc. Några generella råd gäller dock om vad som kan vara bra att ha hemma: • Ficklampa och extra batterier så att du kan se i mörkret. • Stearin-/värmeljus och tändstickor/ tändare. • En batteridriven radio så att du via Radio P4 kan få information om elavbrottet. • Extra laddningsbatteri (powerbank) till mobiltelefonen. • Ett campingkök eller matvaror som inte behöver tillagas eller förvaras i kylskåp. Öppna förresten inte kyl och frys i onö- dan under strömavbrottet. Då håller de kylan längre. En frys håller kylan i upp till ett dygn om du inte öppnar dörren.

Visste du att…

• Våtservetter att tvätta dig med ifall vattenförsörjningen slutar fungera. • Några PET-flaskor med infruset vatten i frysen så att du kan ta fram och tina dessa om du behöver dricksvatten eller vatten för matlagning. • Sovsäck och filtar. • Reservkamin och bränsle. Tänk också på att när du använder ljus och kaminer ökar också risken för brand. Kontrollera regelbundet att din brandvar­ nare fungerar och ha släckutrustning som brandfilt och pulversläckare hemma. n

NÄR STRÖMMEN GÅR: • Börja alltid med att kontrollera jordfelsbrytare och säkringar i din egen fastighet. Rör strömavbrottet hela eller delar av din fastighet kan felet ligga där och då kan inte vi hjälpa dig. Det är inte fel på nätet men på utrustning i din fastighet. • Ser allt bra ut i säkringsskåpet, titta dig omkring i kvarteret. Är det mörkt även hos grannarna och gatubelysningen? Då är det sannolikt ett större fel. • Surfa in på jonkopingenergi.se. Där rapporterar vi löpande om aktuella driftsstörningar. Du kan även ladda hem vår app och få notiser med driftin- formation. Finns det information om ditt område behöver du inte göra något, då är vi igång med att åtgärda felet. • Om det inte finns någon information på hemsidan eller i appen - Ring 036-10 82 70 och gör en felanmälan.


BLIXTEN MAGASIN · #3 2019

| JÖNKÖPING ENERGI

17

Kryssa och vinn biobiljetter! Lös korsordet och lämna in ditt svar via vår webbplats jonkopingenergi.se/korsord senast 31 januari 2020. Tio vinnare med rätt svar får två biobiljetter.

VINNARE KONTAKTAS SENAST DEN 14 FEBRUARI 2020 OCH PRESENTERAS PÅ JÖNKÖPING ENERGIS FACEBOOKSIDA. BESLUT KAN EJ ÖVERKLAGAS.


18

BLIXTEN MAGASIN · #3 2019

| JÖNKÖPING ENERGI

FOTO: SHUTTERSTOCK

FOTO: JÖNKÖPING ENERGI

EXPERTERNA TIPSAR Varm och skön villa i vinter

I en alltmer digital värld är det viktigt att tänka på hur du profilerar dig på nätet. Här kommer tre smarta tips att tänka på när det gäller cybersäkerhet, som du kan använda både i jobbet och privat. PERSONLIG SÅRBARHET Håll så låg profil som möjligt på nätet. Allt vi gör ute på nätet sparas, och ibland kan­ ske en webbutik där vi handlat blir hackad och läcker våra användarnamn och lösen­ ord. Om du då har använt samma använ­ darnamn och samma lösenord på flera stäl­ len blir du helt plötsligt sårbar. Dessutom kanske det läcker information om dig som visar vad som intresserar dig och vad du brinner för. Det går idag med enkla verk­ tyg snabbt att kartlägga människor i cyber­ space och informationen om dig kan bli ett hot mot dig, dina anhöriga eller ditt jobb. ANVÄND UNIKA LÖSENORD Hackade användarnamn och lösenord finns till salu ute på nätet. Om du använder uni­

ka lösenord för det som framförallt är vik­ tigt minskar sårbarheten avsevärt. UPPDATERA MOBILER OCH DATORER Se till att uppdatera operativsystem och ap­ par i mobiler och datorer så snart det finns nya uppdateringar. Tillverkarna av system och appar arbetar ständigt med att förbätt­ ra säkerheten och ibland kan det finnas all­ varliga säkerhetshot som måste hanteras. Ett gammalt icke uppdaterat operativsys­ tem är automatiskt mer utsatt. Tillverkarna talar om i klartext vilka säkerhetshål som de täppt till, så om inte förr så får hackarna veta vad de ska angripa, så i och med nya uppdateringar blir de gamla versionerna direkt mer utsatta.

Anders Åhlgren CISO, Informationssäkerhetsansvarig

Är det lite kyligt hemma även om elementen går på full effekt? • Lufta dina element. • Fyll eventuellt på systemet med vatten med rätt tryck på ungefär 1–2 bar. • Se till att du har fungerande termostater på elementen. – Några fler enkla energispartips inför vintern. • Inomhustemperaturen om du bor i villa är väldigt avgörande. För varje grad du kan sänka, t ex från 22 C till 21 C, sparar du 5 procent av energikostnaden. • Se över tätningslister vid fönster och dörrar. Håller de tätt, så sparar du energi och håller den sköna värmen inne. • Kontrollera vindsbjälklaget, att tilläggsisolera är oftast enkelt och kostnadseffektivt.

Ronny Engqvist, Gruppledare Servicetekniker fjärrvärme

FOTON PERSONER: JÖNKÖING ENERGI

Säker på nätet


BLIXTEN MAGASIN · #3 2019

FAKTUR

Box 5150 550 05 JÖ NKÖPING Kundservic e Telefon 036 mån-tor 8-17, fre 8-1 6 (jun-au - 10 82 20 g: mån-fre www.jonko info@jonko 8-16) pingenerg pingenerg i.se i.se

2019-10-0

7

A

19

| JÖNKÖPING ENERGI

Faktura-nr: XXXX 398 494XX 859 XX15 XXX Kund-nr: 123 XXXX 284 XX

Narn mnLar Bjö Eftsso ernnamn Adssl resest s Ve n9 XXX XX ige 553 Ort 08 JÖ NKÖPING

ELNÄT ELHAND

EL

470,60 kr

VINDKRA

FT

237,73 kr

FJÄRRVÄR

ME

JÖNKÖP

38,32 kr

ING STAD

SNÄT

Öresutjäm

412,26 kr

ning

Vad kan jag utläsa på elhandelsfakturan

BETALA FAKTURAN DIGITALT Hos oss kan du välja olika sätt att få och betala din faktura. Vi rekommenderar varmt att du väljer ett digitalt alternativ. Det är både smidigare för dig och bra för miljön. Läs mer på jonkopingenergi.se/ digitalfaktura. n Katharina Bergsten, Elhandlare

0,09 kr

t betala

1 402,00 Oss tillha nda senast 2019-10-3 1

Varje månad får du som kund en faktura från oss, den kan komma via din internet­ bank, brev eller på andra sätt. Oavsett vilka tjänster du köper av oss så samlar vi allt på en faktura. På fakturan får du en över­ blick för totalkostnad för varje tjänst du har hos oss. På fakturaspecifikationen får du en speci­ficering över kostnaderna du betalar för respektive tjänst. Får ditt hushåll olika fak­ turor från oss på Jönköping Energi beror det på att olika personer står som kund på oli­ ka tjänster. ELPRISET Specificeringen av elpriset består av tre olika delar: 1 Myndigheternas skatter och avgifter. 2 Elnätsavgiften – kostnader för över föringen av el från producent till konsument via elnätet (ska t ex bekosta kablar, nätstationer, transformationer m m). 3 Elhandelspriset – kostnaden för den energi som du använder och där du själv kan välja elhandelsföretag.

243,00 kr

Summa at

Momsgru ndande bel opp 1 121,53 kr

kr

Moms

BG 130 OC

R Spec 310

03 nov 05

25 % Fordringar na är öve Öresutjäm 280,38 kr rlåt debiteras ning dröjsmålsr na till Jönköpings Kom 0,09 kr änta och mun av Totalt försenings Jönköping avgifter enl respektive leveran s tör och ska igt gällande 1 402,00 Rådhuset, Kommun Stadskont bet lag kr ala ar. Specifik s 551 89 Jön or ation av fak till Jönköpings Kom Telefon köping mun. Vid turan hittar försenad Bankgiro du på bak 036-10 60 betalning sida 50 n. IBAN 727-5811 SE855000 000005808 BIC 1008837 Momsreg ESSESESS .nr SE212000 053001 Me

#

d denna av i kan du be * Bankgiro tala på alla bankkonto * Personk r eller via * Privatgiro onto * Balansko * Sparban nto ksgiro Använder du Bankgir ots Leveran ange neda törsbetalnin nstående gsrutin (LB referensnr. ) Betalning sav

INBETALN

ING/GIRE

RING AV I

Inbet avg

ift (ifylls av

sändare

Na Bjömn rn Eft Laern rssam Veres sslsestig onn Ad 553 08 JÖ en 9 XX X XX Ort NKÖPING

banken)

Ku n Tele dserv fon ice 036 mån -t

- 10 o An 82 r 8-17 l 20 , fr Fas äggn Em e 8-1 ing ail info 6 (jun hend sad An tig Från bankgir Ku @jo -au t l s-nr XX32 onr (vid gire re84 nko g: m XX ring) s XX Om IDOs be:te12 s å pin knse råd s tillhancda gen n-fre V A in d E e na re erg 8-1 ss19 g st: 20 lom es I VAR GOD sle-10 i.se 6) D GÖR ING A Ä r Till bankgir BCGD stig-31 åde N A ÄNDRING onr Referensn E S r FUGL en 9 7 X5 AR Betalning 727-5811 1 smottagar X3 MEDDEL X 2 L 3 9 ANDEN KA JAeNB XX9X9X2 EN 2 Jönköping EL N INTE LÄ C K Kronor s 0 X3 Ko NÄAS X 1X MN 31 mmun X0X0 öre T PÅ AVIN Be X0X2 räk X2 DEN AVLÄ 398494 n SES MASKX6XX51 85915 Jön ad årlig 0T INELL # 1402 00 k k ostn ö Mo7 ms > pin a d re g g.n

rS

Fas

t av

Su

gift

mm a Av läs tp Öv eri od e En rföring erg isk Su mm att a

TO

TA

EL

HA

Be

nad

Jön ms

köp

reg

.nr

ing

SE

nad sav gift mm a

Su Av

Elp

läs

ris mm a

tp

eri

Su

TO

TA

LT

BE

od

PP

ostn

ep

ep

- 30

exk

erg

015

1s

1s

ad

En

556

335

- 30

sep

iA

B

401

sep

ep

ep

- 30

- 30

exk

erg

iN

497

01

sep

sep

lus

ive

ät A

575

fas

Mä t Be arnu m rä Sä knad mer krin års g förb ru

727581

t av

B

gift

1 #41 #

45

22,7

6k

r/år

201

9

(7 4

51

knin

kW

h/å

r)

An

201

tal

9

s

LO

gk

1s

1s

153

EL

,75

EL

årli

En

564

KT

Pri

BE

ND

räk

Mo

LT

E5

FA

201 UR 9-1 0-0 ASP 7 EC Fak IFIK t Ku ura-n AT nd ION -nr r: X3X98 : 1X 2X3X2 XX4X9X4X8 X8X4X X5X9X1 X5

lus

ive

T

fas

(mo

ms

ing

år m

ed

94,1

522 522 kWh kW h

2k

r)

Rö gift rlig 42 28,4 Elpris t pris fr 43 å 4k r/år ,50 ören och (7 4 /kW med 2 h 51 kW exkl. 013-09 mo h/å ms -01. r) .

9

ån

Pri

LO

PP

s

EL

HA

30,

00

ND

EL

(mo

ms

382 ing

år m

ed

47,5

5k

r)

153

90, 226 44 k r ,4 316 1 kr ,85 kr

kr/m

ån

kW

Su

mm

h 54,

38

30,

öre

30,

00

/kW

h

207 ,7 207 3 kr ,73 kr

237

,73

kr

a

00

kr

kr

kr

a

,75

,75

,60

tal

9

mm

470

An

201

Su

153

17, 3 43, 3 öre 38 /k öre Wh /kW h

t av

201

kr/m

kr

kr

7X g X 3XX5X0X0X 7 X4X 2X8XX 67XX 5X 1166A 1kkWW h/åhr 7X3X4X6X A 4X06 /år


ELENS DAG Fira Elens dag, en dag där vi uppmärksammar allt som elen gör möjligt. Ex att koka nybryggt kaffe på morgonen, ladda mobilen eller tända lampan. Elens dag infaller den 23 januari 2020. En dag instiftad av Svensk energi.

VINN BILJETTER TILL VÅR ENERGIHÖRNA PÅ KINNARPS ARENA

Tävla med oss fram till Elens dag – du hittar tävlingssajt via QR-koden.

Jönköping Energis energihörna erbjuder en unik hockeyupplevelse under HV71s hemmamatcher. Tävla och vinn de bästa sittplatserna, mat och dryck och möjlighet att träffa HV71s lagkapten innan match.

Skicka in din bästa bild som visar vad elen gör möjligt för dig med en motivering. Vinnare presenteras på Elens dag. 10 vinnare får varsin powerbank.

Tävla på www.hv71.se/energihornan

2 FÖR 1

!

KAFFE OCH VÅFFLA PÅ HALLBYSTUGAN Under söndagarna hela december till februari har du möjlighet att avrunda vintersportdagen på Hallbystugan med kaffe och våffla 2 för 1. Klipp ut och ta med kupongen. Kupongen är giltig t.o.m. 1 mars 2020 på Hallbystugan 1, Axamo, 555 94 Jönköping. Kaffe och våffla 2 för priset av 1. Kupongen lämnas in vid köp och kan inte bytas mot kontanter eller kombineras med andra produkter eller erbjudanden.

Trevlig läsning från Jönköping Energi, en god kraft för ett gott samhälle. Gilla oss på Facebook

Följ oss på Instagram

Twitter @jonkopingenergi

Linkedin

Profile for Jönköping Energi

Blixten Magasin 2019 #3  

Ett energifyllt magasin från Jönköping Energi om utveckling och framtid. Med tips och inspiration för att vara en god kraft för ett gott sam...

Blixten Magasin 2019 #3  

Ett energifyllt magasin från Jönköping Energi om utveckling och framtid. Med tips och inspiration för att vara en god kraft för ett gott sam...

Advertisement