Page 1

magasin SOMMAR 2017 ETT MAGASIN FRÅN JÖNKÖPING ENERGI OM UTVECKLING OCH FRAMTID

J-SÖDRA

VINNEL! ELCYKM TÄVLINGEN O LÄS MER ISTA SIDAN. PÅ S

SPRIDER GRÖN ENERGI S IDAN 1 8

JU SOLAR TEAM

SIKTAR HÖGT

I SOLCELLSRACE S IDAN 22

ELBANTA I SOMMAR SÅ BLIR DU AV MED ONÖDIGA KWH S IDA N 20

FRAMTIDENS

ARBETSKRAFT HITTAR KRAFTEN

PÅ DREAMHACK S I DAN 24


BLIXTEN MAGASIN · SOMMAR 2017

INNEHÅLL

2

| JÖNKÖPING ENERGI

18

J-södra sprider grön energi.

38

Utflyktstips: Röttle och Huskvarnafallen.

11 34

En god kraft för ett gott samhälle.

Tosito vill bygga hållbara stadsdelar.

04 SOLCELLER PÅ DITT VILLATAK 06 BLODOMLOPPET 2017 & LÖPARTIPS 08 AKTUELLA NOTISER 10 STYR UPPVÄRMNINGEN MED SMART TERMOSTAT 11 EN GOD KRAFT FÖR ETT GOTT SAMHÄLLE 14 STYLAT FÖR TRIVSEL 16 STRESSRÅDGIVARE SANDRA FURULUND; VI LEVER INTE MENTALT HÅLLBART 18 J-SÖDRAS FENDRICH OCH THELIN OM KONTINUITET, KRAVKULTUR OCH KOST 20 ELBANTA 2017 – SÅ VÄSSAR DU ENERGIFORMEN

VÅR VISION, EN GOD KRAFT FÖR ETT GOTT SAMHÄLLE, ÄR VÅR DRIVKRAFT OCH ETT LÖFTE TILL OMVÄRLDEN

J

önköping växer på ett fantastiskt sätt och tillsammans med mina medar­ betare på Jönköping Energi arbetar vi för att vara den goda kraften i samhället. Vi vill ge tillbaka av vår kunskap och hoppas du med hjälp av detta magasin får inspiration och praktiska tips som du kan bära med dig i din vardag. I samband med att vår stad växer vill vi på Jönköping Energi lära oss mer om dig och dina tankar om framtiden för att veta hur vi ska utveckla morgondagens affärer. En utmanande och svår uppgift, men jag gläder mig åt att anta denna utmaning. Jag är trygg i att våra medarbetare, vår viktigaste resurs, har kompentens och förmåga att bidra till en fortsatt positiv utveckling.

FOTO: JÖNKÖPING ENERGI

LEDARE

Energi och klimat är kärnan i hållbar utveckling men vi vill också bidra och inspirera inom social hållbarhet genom insatser i regionen. Vi vill säkra vår verksamhet och inspirera våra leverantörer att erbjuda schyssta arbetsvillkor, minimera klimatpåverkan för att ta några exempel. I klimatfrågan har vi till exempel de senaste två åren gjort ett klimatbokslut som bekräftat vår känsla av att våra affärer och infrastruktur har positiv effekt på klimatet. Tack vare Jönköping Energi och vårt samarbete med dig som kund bidrog vi till att minska klimatpåverkan med 258 600 ton koldioxid under 2016. Det motsvarar 2 ton per Jönköpingsbo, vilket vi ska vara stolta över! Jönköping Energi har under de senaste åren


BLIXTEN MAGASIN · SOMMAR 2017

16

”Vi lever inte mentalt hållbart”.

| JÖNKÖPING ENERGI

3

KUNDSERVICE Besök måndag–torsdag kl. 8–17 (jun–aug kl. 8–16) Fredag kl. 8–16 Telefon: 036-10 82 20 Felanmälan: 036-10 82 70

Gilla oss på Facebook Följ oss på Instagram och Twitter @jonkopingenergi

Ansvarig utgivare: Jessica Alaniesse-Karlsson Design/produktion: Concret, Jönköping. Foto: (om inte annat anges) Concret Tryck: Elanders Fälth & Hässler Upplaga: 65.000 ex. Citera oss gärna, men ange källan.

KONTAKT

MILJÖ

URSPRUNGSMÄRKNING

Jönköping Energi Kjellbergsgatan 3 Box 5150, 550 05 Jönköping

Vi är ett miljöföretag som värnar om vår närmiljö. Vår verksamhet är ISO 14001certifierad. Blixten är tryckt på Svanenmärkt papper.

Den el vi säljer till våra kunder kommer från förnybara energi­ källor som vind, vatten och bioenergi.

Tel 036-10 82 00 Fax 036-16 68 85 info@jonkopingenergi.se www.jonkopingenergi.se

22 SOLCELLSBILEN SOLVEIG SKA TA JU TILL TOPPEN! 24 JÖNKÖPING – CITY OF DREAMHACK 28 E-SPORT PÅ FRAMMARSCH: JUSTICE FÖRST I SVERIGE 30 SÅ FUNGERAR KRAFTVÄRMEVERKET 32 NY FJÄRRVÄRMECENTRAL MED SMART KOMMUNIKATION 33 FRÅN KRAFTVERK, VIND OCH VATTEN TILL DIN STRÖMBRYTARE 34 TOSITO VILL BYGGA HÅLLBARA STADSDELAR 36 TILLSAMMANS FÖR ETT KLIMATSMART JKPG 38 UTFLYKTSTIPSET: NJUT AV NATUREN OCH HISTORIEN VID FORSANDE VATTEN 40 POSTA ENERGISPARTIPS – VINN ELCYKEL!

haft en positiv ekonomisk utveckling. Våra kärnaffärer fjärrvärme och elnät har fortsatt sin fina trend genom nyinvesteringar och utvecklingsarbete. Vår satsning på fiberinfrastruktur inom stadsnät har fortsatt sin urstarka tillväxt. 4 000 anslutna villor på ett år är 20 gånger fler än som anslöts år 2010 vilket visar sig i ökad intjäningsförmåga. Ekonomiskt innebär det ett av de starkaste resultaten i koncernens historia. Bra och nödvändigt. Leveransförmågan och tillgänglighet gentemot dig som kund är en viktig del i vårt löfte. Vi vet att du som kund förväntar dig allt mer av din energi- och kommunikationsleverantör, därför gör vi allt för att leva upp till dina förväntningar. Vi gläds åt att vi ligger fjärde i topp i årets undersökning som genomfördes med Svenskt kvalitetsindex, SKI. I en bransch där du som kund framför allt väntar dig mobilitet och spännande nyheter löpan­de finns det mycket ogjort. Vi gör hela tiden förändringar och förbättringar i vår vilja att möta denna förväntan från dig. Nya

Jönköping Energi kan inte göra allt men vi kan göra något och med hjälp av de senaste årens bokslut kan vi påstå att vi gör allt mer nytta. För våra kunder, för våra ägare och för samhället.

sätt att samverka runt affärs-, tjänste- och produktutveckling är nu på plats. Solceller och laddinfrastruktur för elfordon är tjänster som vi nu tillsammans med nya partner har i vårt erbjudande. Jönköping Energi har ett stort förtroende när det kommer till konkreta nya byggprojekt och nya stadsdelar. Ett starkt varumärke tillsammans med nyfikenhet på nya lösningar ska ta oss vidare. Det är nu det är dags att utveckla morgondagens affärer. Utvecklingen med digitaliseringen, nätverksekonomin, går allt snabbare och blir en joker i vår utveckling, precis som för många andra branscher och bolag. Våra affärer inom bredband och energisystem växer ihop. Jönköping kan bidra till att andra samhällssektorer kan öka sitt kundvärde, exempelvis genom välfärdsbredband. Det finns enorma möjligheter och det vi gör syns och påverkar energibranschen i grunden vilket också förändrar samhällets syn på oss. Vi är en god kraft för ett gott samhälle. n Fridolf Eskilsson, vd Jönköping Energi


4

BLIXTEN MAGASIN · SOMMAR 2017

| JÖNKÖPING ENERGI

SOLCELLER PÅ DITT VILLATAK? – JÖNKÖPING ENERGI HJÄLPER DIG HELA VÄGEN


BLIXTEN MAGASIN · SOMMAR 2017

| JÖNKÖPING ENERGI

5

– Vi tror på förnyelsebar energi. Och det gör uppenbart många av Jönköpings invånare också. Vi får väldigt många frågor kring produktion av egen el genom solel. Så utifrån en stegrande efterfrågan känns det naturligt att erbjuda fastighetsägare nyckelfärdiga sol­cellspaket där vi är en komplett partner, säger Mårten Nelson, teknisk koordinator för Jönköping Energis solcellspaket.

M

ed egna solceller på taket kan du täcka stora delar av dina elbehov och samtidigt göra en insats för miljön. Du minskar dina egna elkostnader genom att själv använda den el som du producerar. – Den el som du producerar och inte gör åt, säljer du sedan enkelt vidare till oss på Jönköping Energi till spotpris, berättar Mårten. Och när det regnar och mina paneler inte producerar något? – Då köper du el från ordinarie nätet precis som vanligt. FRÅN PROJEKTERING TILL ELHANDELSAVTAL En viktig faktor när du planerar för solceller är ytan som du har tillgänglig på taket. – Vi brukar rekommendera minst 16 paneler. Det kräver 13x2 meter på taket. Givetvis är systemet flexibelt så att det går att bygga för att passa taket med skorstenar och liknande, men den totala ytan hamnar någonstans där, berättar Mårten. När du väljer Jönköping Energi för solel är det många delar som ingår. – Vi tar ett helhetsgrepp. Vi inleder med

projektering och delar med oss av tips och råd. Sedan byggs och installeras systemet av vår upphandlade partner Svea Solar. Andra viktiga delar är att vi tecknar elhandelsavtal, hjälper till med elcertifikat med mera. Dessutom bistår vi gärna med hjälp och råd vid ansökan om investeringsbidrag från Länsstyrelsen. En svårslagen helhet som också ger trygghet, säger Mårten Nelson. ÅTERBETALNINGSTID PÅ 10–15 ÅR I Jönköpings län krävs inga bygglov för solceller. – Vi är lokala och nära, det återspeglas också i vårt solcellserbjudande. Vi vill göra det enkelt för dig att producera din egen el från solen. Är det god ekonomi? – Över tid är det en bra investering. Vi talar om återbetalningstid på 10–15 år. Beräknat på att elpriset ligger still som idag. Det är kanske inte så troligt, så rimligen blir återbetalningstiden ännu kortare. Och ska vi spetsa till det så kan vi säga att du med de garantier om minst 25 års 80-procentig effektgaranti som ges kan säkra ditt elpris till cirka 25 öre/kWh i 25 år med solceller. Det är ett riktigt bra ”fastpris”. n

Vi köper din el Den el du inte använder själv, så kallad överskottsel, köper vi av dig till spotpris. Detta gäller oavsett om du köpt din solcellsanläggning av oss på Jönköping Energi eller från någon annan leverantör. Få extra betalt under första året När du köper din solcellsanläggning från oss på Jönköping Energi ger vi dig extra bra betalt, 1 kr/kWh under första året på din överskottsel. Efter det första året fortsätter vi gärna att köpa din el till marknadsaktuellt elpris (spotpris). Erbjudandet gäller dig som köper din solcellsanläggning från Jönköping Energi, tecknar elhandelsavtal och är mikroproducent.

SÅ HÄR KAN DU PRODUCERA DIN EGEN EL: 1. Gratis rådgivning. Kontakta oss för frågor om solel. Gör intresseanmälan på jonkopingenergi.se eller kom in till oss på Kjellbergsgatan 3. 2. Vi skräddarsyr en lösning för just dina behov och förutsättningar. Allt samlat i en kostnadsfri offert. 3. Montering - vi tar hand om hela installationen. Vi monterar solpaneler och ser till att allt fungerar som det ska. 4. Elinstallation - all teknik monteras och panelerna kopplas in i husets elcentral. 5. Färdigt - nu är det klart och du producerar egen el, den del du inte använder får du betalt för när den leds ut på elnätet. Vi hjälper dig med elcertifikat och vi tecknar elhandelsavtal.


6

BLIXTEN MAGASIN · SOMMAR 2017

| JÖNKÖPING ENERGI

SKAPA DIN EGEN ENERGI I SOMMAR Vattenledningsparken i Jönköping en torsdagkväll. Ett stort gäng är samlade vid en brant backe i den vackra terrängen. I centrum Rebecca Ekström, personlig tränare, med Jönköping som bas. – Vi jobbar med backträning, fartlek och intervaller. Övningar som kan vara tuffa att göra på egen hand. Vi har en bred nivå. Du kan alltid jobba i ditt tempo efter dina förutsättningar. I en löpgrupp får du tips och råd, inspiration och pepp som gör det enklare att ge det där lilla extra för att ta dig närmare ditt mål, säger hon.

RECEPT

EKSTRÖMS ENERGISHOT

FOTO: SHUTTERSTOCK

Mixa 1 morot, 1 apelsin, 1 papaya, 1 liten bit ingefära, 1 tsk eller en liten bit färsk gurkmeja. Njut!


BLIXTEN MAGASIN · SOMMAR 2017

| JÖNKÖPING ENERGI

7

Tisdagen 15 augusti kommer Knektaparken i Jönköping vara fylld av förväntan. Då samlas tusentals löpare för att gå, lunka eller springa Blodomloppet. En löparhappening som blivit så mycket mer än bara ett lopp. Totalt arrangeras 15 Blodomlopp runt om i Sverige. 2016 lockade de totalt 111 599 deltagare. En siffra som gör Blodomloppet till Sveriges största serie av motionslopp. – Varje arrangemang är en mix av individuell prestation, laganda och gemenskap. Och allting med ett gott syfte. Blodomloppet sprider kunskap och engagemang om blodgivning, berättar Ulrika Ljung, ordförande Blodkommunikation Sverige.

ANMÄL INDIVIDUELLT ELLER I LAG I Jönköping arrangeras Blodomloppet av Hovslätts IK. Bland annat med Jönköping Energi som en av sponsorerna. – Det finns fem olika klasser att anmäla sig till: 5 km eller 10 km för damer res-

pektive herrar med tidtagning samt en gemensam promenadklass utan tidtagning. Dessutom kan du anmäla ett lag om fem personer och då ingår en picknickkasse i startavgiften också, berättar Christer Ask, Hovslätts IK. Att slå sig ner i gräset i Knektaparken efter avslutat lopp tillsammans med vänner och en picknickkorg brukar vara den perfekta avslutningen på löparfesten. n Anmäl dig på www.blodomloppet.se

BLODOMLOPPET 2017 GÅ, LUNKA ELLER SPRING! FOTON: JÖNKÖPING ENERGI

NYA BLODGIVARE I Sverige ger omkring 3 procent av befolkningen mellan 18–75 år blod minst en gång per år. – Blodomloppet är årets viktigaste aktivitet för många blodcentraler runt om i landet. Ett motionslopp man med stolthet gärna deltar i, avslutar Ulrika Ljung.

I fjol deltog 14 901 blodgivare i loppen och det registrerades över 2 653 nya blodgivare i samband med respektive lopp.

2016 deltog Jönköping Energi med 11 lag.

REBECCAS LÖPTIPS Lägg upp en plan. Förbered dig i tid. Det gör att det känns mycket bättre när du står på startlinjen och minskar risken för skador. Om du är ny inför löpningen så satsa på två gånger i veckan. Ett distanspass i lugnt tempo. Och ett lite mer intensivt pass där du ökar tempot några gånger under en kort tid, eller lite backträning som ger starka ben och höjer pulsen. Variationen gör också löpningen roligare. Välj vacker natur att träna i. Det ger kraft och styrka. Kör du löpband inomhus så fundera även där på vad som kan vara en bra utsikt för passet. Löpningen sitter inte bara i benen. Glöm inte att jobba med rörlighet i bröst, rygg, höft och fotled. Testa till exempel under löprundan att ”trycka fast höften”: tänk dig att du kniper en femkrona mellan skinkorna. Då får du upp bröstkorgen och med det följer bättre andning och du behåller en fin och stark hållning som ger ett bättre löpsteg. Tänk också på armarna. Sluta hjälp till med axlarna. Försök hålla axlar och skulderblad stilla och låt armarna pendla i löpriktningen (undvik rotation i sidled) så sparar du energi. n


BLIXTEN MAGASIN · SOMMAR 2017

| JÖNKÖPING ENERGI

SPARA PENGAR

VISSTE DU DET HÄR OM FJÄRRVÄRME FRÅN JÖNKÖPING ENERGI:

MED RÄTT

• Alla våra villakunder har 20 års fri service och garanti på alla delar som rör centralen i hu- set, från och med den dag du ansluter. När som helst under dygnet kan du ringa, så hjäl- per vi dig med din värme. • Dag Hammarskjölds hus på Liljeholmen var det första att ansluta till fjärrvärme. Det gjor- des redan 1980. • Vattnet från vårt kraftvärmeverk är ett slutet system och blandas därför aldrig med fastig- hetens vatten. • Fjärrvärmevatten är grönt! Detta är för att vi lättare ska upptäcka läckor. • Ämnet som färgar vattnet grönt heter pyranin och är ett livsmedelsklassat natriumsalt. Sam- ma ämne används i tvål och diskmedel.

HÅLL KOLL MED JE-APPEN! Planerade avbrott, åtgärdat underhåll och information om driftstörningar kan snabbt avläsas eller fås som pushnotiser i telefonen. Du får också tips om hållbarhet för vardagen, och så kan du testa dina kunskaper i energi­-quizet. Dessutom har du snabb åtkomst till kundservice och felanmälan. Appen heter Jönköping Energi och finns att ladda ner till både iPhone och Android.

ELAVTAL

Genom att välja ett elavtal som passar dig kan du spara både pengar och undvika oro för elprisets utveckling. Jönköping Energi erbjuder tre typer av elavtal: FAST PRIS. Med Fast pris får du ett långsiktigt stabilt elpris samtidigt som du alltid har koll på din månadskostnad. RÖRLIGT PRIS. Rörligt pris passar dig som vill följa med i prisutvecklingen på elmarknaden. Du får möjlighet att köpa el till ett lägre pris, men eftersom priset följer den nordiska elbörsen kan det också innebära större svängningar. MIX 50/50. Med Mix 50/50 är hälften av priset fast och hälften rörligt och du får både trygghet och möjlighet till lägre priser. Oavsett vilket avtal du väljer så är elen 100 procent förnybar och till stor del lokalt producerad från vind, vatten och kraftvärme. Vi köper också in ursprungsgarantier motsvarande den mängd som din årliga elanvändning utgör. På vår hemsida hittar du aktuella priser och där kan du även jämföra våra olika elavtal. Du är också välkommen att höra av dig till vår kundservice på 036-10 82 20 alternativt sms:a EL till 71370 så ringer vi upp dig.

225 MILJONER I STATLIGT SOLCELLSSTÖD 2017 Sverige behöver mer energi från solen. Regeringen har därför avsatt en summa pengar för stöd till privatpersoner, företag och offentliga organisationer som vill installera solceller. Det är Energimyndigheten som har ansvar för stödet och hur det fördelas till länsstyrelserna. Under perioden 2009 till och med 2016 har Energimyndigheten fördelat ca 885 miljoner kronor till länsstyrelserna. Nu fördelas ytterligare 225 miljoner kronor. – Det är ett högt tryck på ansökningar och många har väntat länge på att få ett beviljat stöd. I år väljer vi att fördela ett högt belopp tidigt till länsstyrelserna, istället för att som föregående år dela upp stödet i min-

FOTO: JOHNÉR

Energimyndigheten har beslutat att fördela 225 miljoner kronor till det statliga stödet för installation av solceller under år 2017. Medlen fördelas till länsstyrelserna i landet.

dre belopp. Det hoppas vi ger länsstyrelserna förutsättningar att kunna besluta om stöd så tidigt som möjligt

och göra ansökningstiden i landet kortare, säger Andreas Gustafsson, handläggare på Energimyndigheten. FAKTA STÖD FÖR INSTALLATION AV SOLCELLER Stödet för installation av solceller ges till alla typer av aktörer, både företag och offentliga organisationer samt privatpersoner. Stödet omfattar installation av alla typer av nätanslutna solcellssystem och solel/ solvärmehybridsystem. Ansökan om stöd för solceller lämnas till länsstyrelserna via en blankett eller via Boverkets portal. Stödnivån är maximalt 30 procent till företag och högst 20 procent till övriga. Högsta möjliga stöd per solcellssystem är 1,2 miljoner kronor och de stödberättigande kostnaderna får maximalt uppgå till 37 000 kronor plus moms per installerad kilowatt elektrisk toppeffekt.

FOTO: MASKOT

8


Har du doppat dig i Vättern ännu? När strandälskarna helst vill ha varmt vatten finns det faktiskt fördelar med Vätterns svalka. Den kyliga temperaturen i sjön kommer nämligen till nytta när Jönköping Energi gör lokal fjärr­ kyla. Sedan 1996 hjälper vi till att kyla ner affärer, kontor, lägen­heter och serverhallar runt om i Jönköping. Fjärrkylan fungerar på ungefär samma sätt som fjärrvärme – fast tvärt om. Vi pumpar ut kallt Vätternvatten, som vi hämtar på 68 meters djup ungefär två kilo­ meter norr om hamnpiren. Växlingen av Vätternvatten sker vid kraftvärmeverket Munksjön och därefter levereras vattnet via fjärrkylanätet till en kylväxlare i de fastigheter som är anslutna till nätet. Den stora miljövinsten med fjärrkyla är att den ersätter el, och därmed minskar elanvändningen och koldioxidutsläppen. Vi får dessutom ut mer än 16 gånger mer kylenergi än den el vi använder för att producera den.

5 000 VILLOR ANSLUTS 2017 2013 anslöt sig 250 villahushåll till Jönköping Stadsnät Wetternet. 2016 var motsvarande siffra över 3 000 hushåll. År 2017 blir siffran över 5 000. Frågorna från blivande kunder har förändrats med den ökade etableringstakten: Från ”Varför ska man ha fiber?” till ”När kommer ni och ansluter min fastighet”.

JÖNKÖPING STADSNÄT WETTERNET ÄR FRAMTIDSSÄKRAT

| JÖNKÖPING ENERGI

9

SNÅLA PÅ STRÅLAR

• Hastighet upp till 500 Mbit/s. • Ett öppet nät som ger frihet att välja leverantör av tjänster. • Ett antal tjänster från många olika leverantörer, allt i olika prisklasser. • En framtidssäker bred- bandsanslutning. På wetternet.se kan du söka på din adress och se om du kan få fiber. Det är flera nationella tjänsteleverantörer på väg in i Wetternet. Håll utkik på wetternet.se

”Fjärrvärme är ett miljöanpassat, nästan helt underhållsfritt och mycket prisvärt uppvärmningsalternativ som ger jämn och behaglig inomhustemperatur”

FOTO: JOHNÉR

VÄTTERNS KALLA VATTEN FJÄRRKYLER

FOTO: MASKOT

BLIXTEN MAGASIN · SOMMAR 2017

I Sverige har vi oftast gott om vatten, och det är dessutom ganska billigt. Men eftersom varmvatten står för en stor del av hushållets energiåtgång - cirka 20 procent - kan du spara mycket genom att snåla lite på strålarna. Exemplen gäller vatten som värms med el. DUSCHA EFFEKTIVT. Om du nöjer dig med 5 minuter istället för 15 minskas din årsförbrukning med 500 kWh, motsvarande 750 kronor. Om du dessutom stänger av vattnet när du schamponerar håret och tvålar in dig sparar du ännu mer. Till ett badkar går det åt ungefär 150 liter varmvatten, och det kostar cirka 8,50 kr. ANVÄND EN SMART KRAN. Moderna kranar och munstycken spolar bara en tredjedel så mycket vatten som gamla - cirka 12 liter per minut jämfört med cirka 35 liter för gamla. Tänk också på att engrepps- och termostatblandare drar mindre energi än separata kranar för varmt och kallt vatten. FÅ STOPP PÅ DROPP. Kranar med otäta packningar kan läcka så mycket som 500 kWh, något som kostar ca 750 kronor om året. Att byta packningar blir betydligt billigare.


10

BLIXTEN MAGASIN · SOMMAR 2017

| JÖNKÖPING ENERGI

Under sex veckor i vår har 19 fjärrvärmekunder testat smart termostat. En digital lösning som gör att du kan reglera uppvärmningen av ditt hus via en app i telefonen. – Nu väntar vi spänt på om kunderna märkt någon förändring av energiförbrukning och inomhuskomfort under tiden de har använt produkten, berättar Malin Lindström, Affärsingenjör på Jönköping Energi.

STYR UPPVÄRMNINGEN MED SMART TERMOSTAT

FOTO: LISA BJÖRNER, JOHNÉR

VARFÖR ÄR DEN ”SMART”. VAD GÖR DEN? – Den smarta termostaten är kopplad till en app som hjälper dig att via telefon, dator eller surfplatta styra uppvärmningen av ditt hus. Det är ett enkelt sätt för dig att få full kontroll över din uppvärmning och samtidigt spara både energi och pengar. Så länge du har internetuppkoppling kan värmen i huset styras oavsett var i världen du befinner dig. Om du exempelvis ska åka på semester kan du sänka temperaturen när du åker iväg och ställa in önskad temperatur till du kommer hem. Du kan med några enkla klick öka din inomhuskomfort och få den precis som du vill ha den. Termostaten är även smart på så vis att den tar hänsyn till och samlar in data om flera olika parametrar så som inomhustemperatur, utomhustemperatur och väder. Den tar också hänsyn till husets solljusinsläpp, vilket är en viktig del av uppvärmningen av ett hus.

VARFÖR SKA JAG SOM FJÄRRVÄRMEKUND HA EN SMART TERMOSTAT? – Den hjälper dig att planera din uppvärmning, du kan få en ökad komfort genom en jämnare inomhustemperatur. Dessutom har du med en smart termostat möjlighet att få full insikt på din energiförbrukning och kan se din besparing både i kronor och procent. Dessutom kan du göra en god miljöinvestering; bidra till ett bättre klimat genom att inte använda ”onödig” uppvärmning. FOTO: NGENIC

Det är ett enkelt sätt för dig att få full kontroll över din uppvärmning och samtidigt spara både energi och pengar.

HUR GÖR JAG FÖR ATT BESTÄLLA? – Så fort testprojektet är utvärderat kommer vi att ta ställning till om smarta termostater är något vi ska erbjuda våra kunder. n

(ÅTER)VINNANDE KONCEPT! Ett smart och gott sätt att ta vara på den överblivna potatisen är att göra en smarrig potatissallad. Klyv potatisarna och lägg dem i en stor skål. Blanda dijonsenap, finhackad gräslök, pressad citron, olivolja, salt och peppar, och häll över potatisarna. Om du vill, blanda i parmesan eller fetaost och sätt färg på salladen med mangold, spenat och andra gröna blad. Trevlig sommar!


FOTO: THOMAS ALVRETEN

BLIXTEN MAGASIN · SOMMAR 2017

| JÖNKÖPING ENERGI

11

Vår vision:

EN GOD KRAFT FÖR ETT GOTT SAMHÄLLE Linnea Pettersson, Sveriges starkaste kvinna i sin viktklass 2016, producerar el på Torsvik.

Jönköping Energi ska vara en medspelare och drivande i utformningen av regionens framtida infrastruktur och ett gott samhälle. Vi arbetar för att det ska vara enkelt att vara kund hos oss, vi ska finnas nära och tillsammans bidra till ett hållbart samhälle. För att lyckas skapa ett hållbart samhälle vill vi vara en god kraft i vardagen. Oavsett om du är kund, näringslivspartner eller medarbetare. Hur detta fungerar i praktiken – följ med till kraftvärmeverket på Torsvik och möt skifttekniker Linnea Pettersson. Hon ser till att du har värme oavsett väder, tid på dygnet och veckodag. Dessutom är hon ett riktigt energipaket… F


BLIXTEN MAGASIN · SOMMAR 2017

| JÖNKÖPING ENERGI

FOTO: THOMAS ALVRETEN

12

I

”Efter jobbet hittar Linnea energi på annat håll. På sin väg för att bli världens starkaste kvinna”

kontrollrummet på kraftvärmeverket på Torsvik dominerar skärmarna. – Här lägger vi pusslet för att matcha efterfrågan och effekt i fjärrvärmenätet, berättar hon. Linnea är en av Jönköping Energis medarbetare som bidrar till att kontrollrummet bemannas 24 timmar om dygnet. Alla årets dagar. – Vi övervakar effektnivåer, kontrollerar larm och ronderar anläggningen för att se till att allt är som det ska, berättar Linnea. – Vi kan styra det mesta härifrån, starta och stoppa olika pannor. Oavsett om det är våra två huvudpannor för avfall respektive flis eller våra mindre tilläggspannor. Vi ser till att få ut lagom mycket effekt i förhållande till hur mycket som Jönköpingsborna behöver. Till exempel när alla stiger upp och duschar på morgonen måste ju effektpusslet redan vara lagt. Eller när köldknäppen slår till. Lyckas vi tajma topparna sparar vi både pengar och miljö, säger hon. En röd textsträng dyker upp på en av skärmarna. – Larm! Dags att jobba, säger Linnea. Redan på språng. Oavsett om det är midsommarafton, nyårsafton eller bara en helt vanligt måndag.

ALLTID BRA ATT VARA STARK Efter jobbet hittar Linnea energi på annat håll. På sin väg för att bli världens starkaste kvinna. Som innehavare av titeln Sveriges starkaste kvinna (i sin viktklass) så handlar tillvaron om tyngd för Linnea, och hon tävlar i Strongwoman både i Sverige och internationellt. – Jag har alltid varit aktiv och tidigare arbetade jag på en gård. Lantbruket gav mig bra grundstyrka, och jag har med mig mycket därifrån. Dessutom har jag jobbat mycket med djur och det gjorde mig väldigt stark. Tävlingarna består av fem grenar. Moment bestäms av tävlingsledningen. Ibland är det tiden som gäller, ibland att lyfta så tungt som möjligt, eller att bära något väldigt tungt en viss sträcka. – Jag gillar de tävlingsgrenar som handlar om att förflytta tunga saker. Det har jag med mig från när jag jobbade på gård: att bära långt och otympligt. Har du nytta av din muskelstyrka i jobbet – du jobbar ju med både kraft och energi? – Haha, nej, egentligen inte. På jobbet ser jag via en kontrollpanel till att vi skapar värme, eldar i pannor och sköter fjärrvärmenätet, säger Linnea och funderar en stund: – Eller jo, kanske lite – det är ju alltid bra att vara stark. n

KORTA FAKTA • 100 % kommunägt bolag • 105 miljoner i vinst före skatt • Omsättning: 1,3 miljarder • 260 anställda varav: 23 % kvinnor och 77 % män

1907

1922

1980

1998

FÖRSTA ELVERKET

VATTENKRAFT

FJÄRRVÄRME

FÖRST ATT FÅ FIBER

På Vallgatan togs första elverket i drift som gav el till hushåll och Jönköpings spårväg.

Anläggningen i Gränna kostade 3,5 miljoner och producerar el till Gränna och Jönköping då som nu.

En decemberkväll 1980 anslöts Dag Hammarskölds-huset på Öster som var första fastigheten att anslutas.

Högskolan i Jönköping var först att kopplas in i Jönköping Stadsnät Wetternet.


BLIXTEN MAGASIN · SOMMAR 2017

VISION • en god kraft för ett gott samhälle

AFFÄRSIDÉ • vi erbjuder kunder i främst Jönköpingsregionen konkurrenskraftiga och miljövänliga energi- och kommunikationslösningar • vi använder effektiv och väl utbyggd infrastruktur • vi åstadkommer samhällsnytta genom att vi bidrar till regionens utveckling och till långsiktigt hållbar miljö • kompetens hos våra medarbetare och lokalkänne­­ dom säkerställer leveranser med hög kvalitet

| JÖNKÖPING ENERGI

13

AFFÄRSOMRÅDEN • fjärrvärmeverksamhet • fjärrkylaverksamhet • elproduktion och elförsäljning • öppet stadsnät för bredband baserat på optisk fiber (Wetternet) • avfallsbehandlingsverksamhet, i första hand energiutvinning • energieffektivisering

”Linnea är en av Jönköping Energis medarbetare som bidrar till att kontrollrummet bemannas 24 timmar om dygnet. Alla årets dagar”

2006

2008

2010

2014

2017

TORSVIK

BIOGAS

VINDKRAFT

BIOBRÄNSLE

Första etappen av Torsvik blev klar. Det avfallseldade kraftvärmeverket som producerar el och fjärrvärme.

Jönköping Energi tar över biogasproduktionen från Jönköpings kommun.

Tre vindkraftverk står klara i Tuggarp. Vi äger två och ett ägs av föreningen Jönköping Energi Vind.

Andra etappen på Torsvik står klar. Skogens rester i form av träflis blir till el och fjärrvärme

Jönköping Energi 110 år


14

BLIXTEN MAGASIN · SOMMAR 2017

| JÖNKÖPING ENERGI

Stylat för trivsel – För några år sedan skulle all styling vara avskalad, vitt, vitt, vitt. Nu är det mer att skapa känsla och inspiration för att leva i bostaden. Textilier, mattor, blommor, färska kryddor och intrycket av att det pågår matlagning i köket till exempel. Eller en tröja lite lagom nonchalant slängd över en stol, säger Sofia Hallin Karlberg, inredare på Västanhem i Jönköping. Vi träffar henne och mäklare Per Sandwall mitt under ett inredningsuppdrag i en etta på Torpa. Bästa inredningstipsen: • Sladdhärvan. ”Vi använder mer och mer tekniska prylar. Det är svårt att undvika sladdarna. Du har två val. Göm eller lyft fram. Göm i sladdlådor eller kanaler. Lyft fram genom att låta sladden bli en inredningsdetalj. Finns tygklädda sladdar i en massa häftiga färger, clips m m som får din sladd att synas på rätt sätt.” • Belysning. ”Skapa många belysningspunkter. En tumregel är att ha 4-5 belysningspunkter per rum. Det ger flexibilitet och variation och du kan få bort skuggor. Variera allmänbelysning med punktbelysning.” • Maten. ”Ska du ha vänner hem på middag, låt råvarorna till middagen vara ”inredningen” i köket. Ger en härlig känsla och stärker aptiten. Kanske rentav bjuder in till lite gemensam matlagning.” • Flytta ut. ”Låt balkongen eller altanen bli ett nytt rum på sommaren. Mattor på uteplatsen är hett, liksom kuddar och filtar för att göra det mysigt att sitta ute länge. Krydda det hela med lampor och lyktor för utomhusbruk.”


BLIXTEN MAGASIN · SOMMAR 2017

H

ur går det till när ni får ett stylinguppdrag inför en försäljning: – Ibland är det mer omfattande, att vi rekommenderar att man målar om, slipar golv eller kanske sätter nytt kakel i köket. Ibland räcker det med att plocka undan personliga saker, vissa möbler och liknande, berättar Sofia. – Jag brukar tänka: ”vad ser bra ut på bild”. En stor svart TV ser till exempel inte så bra ut... Därefter matchas inredningen ihop med rätt möbler och detaljer inför fotografering, exponering av lägenhet på webben och slutligen visningar. – Från styling till såld bostad brukar det gå ungefär 3 veckor, berättar Per.

GRÖNT GER LIV Att helt avpersonifiera lägenheten tror inte Sofia på: – Nej, personliga bilder kan funka numera. Även om det kanske inte är bröllopsfotot vi menar då. Trenden är att man gärna vill visa mer identitet i bostaden. Växter och grönt är viktiga inslag när hon inreder. – Det ger liv och skapar ett fräscht intryck. På köksbänken står vad som kan vara grunden till en middag. Nästan så att du anar dofterna. – Precis så vill jag att du ska känna när du kliver in här. Intryck och tankar om en trevlig middag. Man kan lägga upp en kokbok med ett recept också för att ytterligare förstärka känslan av närvaro i en situation.

| JÖNKÖPING ENERGI

15

SKAFFA VISNINGSERFARENHET Ger styling resultat? – Det är vi övertygade om. Det förstärker dessutom vårt koncept med ett lite lugnare och personligare tempo genom fastighets­ affären, säger Per. Vilka är dina bästa tips till den som letar bostad. – Gå på många visningar. Det är bra med ”visningserfarenhet” när du väl hittar det du vill ha. Och var tydlig med att du är intresserad när du väl är det. Har fiberanslutning blivit ett säljargument 2017? – När det gäller villor så är det absolut en faktor. Inte minst eftersom alltmer funktioner styrs mot uppkoppling så är det tryggt för framtiden att köpa en fastighet med fiberanslutning, säger han. n

Per Sandwall, mäklare på Västanhem i Jönköping.

Sofia Hallin Ka rlberg, inredare på Västa nhem i Jönköping.


16

BLIXTEN MAGASIN · SOMMAR 2017

| JÖNKÖPING ENERGI

STRESSRÅDGIVARE Sandra Furulund

”VI LEVER INTE MENTALT HÅLLBART” Sandra tar emot med en stor kopp te, ett glas mangosmoothie och några rutor mörk choklad. Redan där blir du lugn. Intervjun blir ett samtal. Som tangerar såväl skratt som allvar. – För mig är det viktigt att försöka vara konkret i mina råd och tips. Det får inte kännas flummigt. Stress är individuellt och ska hanteras individuellt. Jag är ingen läkare som behandlar utan försöker inspirera till att hitta just det du behöver för att leva ett liv där du håller. Det var när hon själv lyckades komma tillbaka från utbrändhet som hon började fundera på att starta eget. – När livet snurrar alldeles för fort, när kraven utifrån och inifrån är alldeles för många och när kroppen skickar signaler som huvudvärk, ont i nacke och rygg eller spända käkar när du vaknar på morgonen - då är det något som behöver förändras. Sandra hittade en utbildning till Stresspedagog med KBT-inriktning och började där. Sedan lockade tanken att testa eget. – Jag får styra över min tid och göra något som jag verkligen vill. Sedan 2016 finns hennes stressrådgivning Hållbart liv på Kungsgatan. – Efterfrågan är stor. Och den kommer från så olika branscher. Från förskollärare till byggarbetare. Män och kvinnor i alla åldrar. SKAPA ÅTERHÄMTNING Förutom föreläsningar erbjuder hon samtal och rådgivning kring stress. – Jag behandlar inte utan vill helst jobba i förebyggande syfte innan du hamnat i utmattning. De flesta av mina kunder bokar en serie besök och så börjar vi med att gå igenom förutsättningarna. Ofta vet personen mycket väl vad som är problemet. Vi går igenom det och försöker hitta metoder och tekniker för att lugna av, stressa ned. Sandra drar gärna paralleller till fysisk träning: – Det fungerar likadant. Du kan inte träna, träna, träna och träna utan att fylla på med en-

ergi och skapa återhämtning. Då säger kroppen i från. Precis samma sak med det mentala. Du måste hitta pauserna när hjärnan slappnar av. 50 MINUTER FOKUS Vi återkommer hela tiden till att vad människor känner stress inför är högst individuellt. – Vi har alla olika stressorer: någon av jobbuppgifter, någon av statusuppdateringar på sociala medier, någon av dagishämtningen, någon av att tala inför folk. – Lika viktigt som att hitta vad du blir stressad av, lika viktigt är att veta vilka tankar du bli lugn, glad och energifylld av. Det är dessa som du ska använda som pauser och få dig att hitta tillbaka till spåret igen. Hjärnan kan fokusera i ungefär 50 minuter. Sedan behöver den en kort paus. – För någon kanske det funkar att blunda i ett par minuter. Någon annan behöver resa sig upp och göra några snabba stretchövningar, någon går till skrivaren, någon tittar ut genom fönstret. Det viktiga är att man inte fortsätter utsätta hjärnan för stimulans utan vågar koppla av.

”ADDERA LITE JANTE” Samhället driver upp tempot. Nya kommunikationslandskap matar oss med information. – Vi lever inte mentalt hållbart. Teknikutvecklingen rusar, men vi tänker inte på hur den ska förenkla för oss utan blir snarare slavar under tekniken istället. Addera lite jante på det som säger att vi ska köra på och inte klaga. Jobbet går på högvarv. Fritiden är planerad i detalj. Semestern fullspäckad. När du väntar på bussen kollar du statusuppdateringar eller städar av några mail. Inte ens på toaletten lägger du undan telefonen. Vad gör det här med oss? – Grovt förenklat, hjärnan får aldrig vila och skickar signaler till kroppen att alltid vara beredd. Då slår hjärtat snabbare och får svårt att komma ner i anspänning. VÅGA VARA NÄRVARANDE Ett generellt råd som Sandra ger är att hitta närvaro. – Är du i tanken där du är rent fysiskt? Eller är du och planerar någonting annat samtidigt som du sitter här. Då dubbelarbetar hjärnan. Våga vara här och nu så blir du mer effektiv i det långa loppet. Samtidigt som du kommer känna dig lugnare och må bättre. Precis som personlig tränare blivit vanligt inom idrotten tror Sandra att stressrådgivning för den mentala hälsan är självklart om några år. – Stress berör oss alla. Vi kan alla relatera till problemen och stress är den vanligaste orsaken till sjukskrivningar i Sverige idag. Vi måste ta det på allvar. Måsta våga låta hjärnan vila. n


BLIXTEN MAGASIN · SOMMAR 2017

SANDRAS BÄSTA AVSTRESSNINGSTIPS: J Hitta dina pauser. Vad gör dig lugn? Ta paus minst 3 minuter i timmen. J Bli inte stressad av att du stressar mindre. Unna dig tiden. Du kommer att ha igen det i längden. J Fokusera på en sak i taget. Var närvarande där du är just nu. J Rör på dig regelbundet. Hitta vardagsmotion. J Var noga med sömnen, skapa goda rutiner.

| JÖNKÖPING ENERGI

17


18

BLIXTEN MAGASIN · SOMMAR 2017

| JÖNKÖPING ENERGI

KONTINUITET, KRAV Fendrich och Thelin om

Över en pastasallad på J-södras träningsanläggning Odensberg möter Magasinet Blixten två lokala profiler som utstrålar lugn och beslutsamhet. – Vi har blivit ett lag som är beredda att underkasta oss jobbet som krävs för att ge oss chansen att ta poäng i alla matcher. Oavsett motstånd. Men för att nå dit krävs mycket jobb. Disciplin och noggrannhet i detaljer, säger Tommy Thelin. – Det finns en tydlighet genom hela gruppen, alla vet vad som förväntas, ingen faller ur ramen, säger Fredrik Fendrich.

G

anska snabbt kommer vi in på parallellen med nyblivna hockey­mästarna i HV71. – Det är viktigt med en stomme av spelare i laget som driver kulturen. Vi har precis som dem ett gäng som varit med ett tag. Ska vi få resultat över tid, krävs en stomme att bygga runt, säger Tommy. – Det är mycket lättare att komma in i en lagkultur om den är tydlig. Våga sätta regler. Här gäller till exempel fullt fokus på träning, inget gnäll. Alla får vara med och påverka med tankar och idéer i allt. Hur ska det gå till när vi äter frukost tillsammans, hur hälsar vi på varandra? Vilken inställning kommer vi hit med inför träning och match? beskriver Fredrik.

TÄNDE EN GLÖD De beskriver ett förändringsarbete som hela tiden ska stimulera utveckling. – Du kan aldrig bli nöjd. Du måste vilja mer. Våga utveckla även det som du redan

tycker att du är bra på. Finns alltid en tvist på det, säger Tommy. Fredrik har en fotbollsbakgrund där J-södra varit laget sedan barnsben. – Någonstans runt gymnasiet ville jag väl börja satsa. Men ska jag vara helt ärlig är det först de senaste tre åren som jag tycker att jag är så noga i detaljerna som jag måste vara för att leverera på den här nivån. Äta rätt, sova rätt. Fokusera. 2013 var jag - och många med mig i laget tror jag - nöjda med att vara en okej Superettan­spelare. Men sedan kom Jimmy (Thelin, tränare) in i bilden och så höjdes professionaliteten markant. Det tände en ny glöd i mig och hela laget, säger Fredrik. LOKAL FÖRANKRING Tommy beskriver sin fotbollsbakgrund med ord som tur, lathet och avsaknad av talang. – Haha, ja lite så. Jag var rätt sen i utvecklingen. Aldrig riktigt den där talangen under mina år i Hagapojkarna och Tord utan smög lite bakom andra spelare. Och när jag väl blev värvad till Åtvidaberg var deras talangscout egentligen på matchen för att studera en mittback. I motståndarlaget… Jag var också ganska bekväm av mig.

Fendrich k i r d e r F tare Mittfäl


BLIXTEN MAGASIN · SOMMAR 2017

| JÖNKÖPING ENERGI

19

KULTUR och KOST Men väl i superettanlaget Åtvidaberg hände något. – Plötsligt visste ingen vem jag var. Jag var tvungen att visa något hela tiden. Det blev nyttigt för mig. 2007 packade han fotbollskorna och flyttade tillbaka till Jönköping. – Vi har många spelare med förankring i närområdet. Och inflyttade spelare trivs bra här och stannar länge. Det betyder mycket för såväl publikförankring och lagsammanhållning. Och att unga spelare i Jönköping ser att det finns något att drömma om. Det går att lyckas.

mer. Men det funkar inte så. Det fixar inte kroppen. Vi måste istället utnyttja träningarna bättre. Till exempel kör vi ingen styrka och kondition med gym och skivstänger eller i löparspåret. Vi ser till att få alla dessa delar på planen. Snabba vändningar, intensiva övningar. Vi ska köra max på alla övningar. Då får vi kondition och styrka som vi behöver. Ett upplägg som funkat och som håller nere skadorna, säger Tommy och knackar symboliskt i träbordet. Alltså en slags anpassad fys för fotboll. – Springer du i skogen blir du bra på att springa i skogen. Vi vill bli bra på att springa på fotbollsplanen. Träningsplatsen är därför given. Jag såg någon statistik på att vi varit på pallen i allsvenskan om vi bara går på resultat i andra halvlek. Så fysiken är det inget fel på.

ANPASSAD FOTBOLLSFYS En av framgångsfaktorerna stavas kravkultur. Som ett slags positivt grupptryck. – Ingen som svävar iväg. Inga divalater. Har jag fått möjligheten att spela här har jag ett ansvar mot mina lagkamrater - att vara förberedd inför träning och match. Vi har resurser som kan hjälpa oss med råd och tips, men själva jobbet ligger hos mig som individ, säger Fredrik. En normal träningsvecka består av 4-5 pass och match. – När vi gick upp i Allsvenskan sa många att vi måste träna

ENERGI GENOM BÄTTRE RUTINER Varje morgon träffas laget och äter gemensam frukost. – Det ger inte bara goda frukostvanor. Vi lär känna varandra på ett helt annat sätt. Alla sitter med alla, berättar Fredrik. – Jag hade dåliga vanor länge. Åt ingen eller undermålig frukost. Gick och lade mig sent. Slarvade med maten. Nu har jag rutiner med fasta tider för mat. Jag tror vi är många som insett att det är få förunnat att nå högsta nivån i Sverige. Då måste man prioritera rätt. En livsstil där man är noga med detaljerna, säger Tommy. n

Tommy T Anfalla helin re


20

BLIXTEN MAGASIN · SOMMAR 2017

| JÖNKÖPING ENERGI

ELBANTA 2017 – SÅ VÄS 4 Lufttorka tvätten istället för att köra torktumlare - spara 800 kronor om året. 4 Byt ut femton glödlampor mot lågenergilampor - spara 600 kronor om året. 4 Byt till snålspolande duschmunstycke - spara upp till 2 000 kronor om året. Det finns som du märker många sätt att elbanta. Och det gäller att börja någonstans för att märka vikt… kWh-nedgången. Så kommer ditt hushåll i form till energisäsongen 2017. STÄNG AV Många av dina apparater har en stand-by-funktion som drar en massa onödig el. Till exempel drar spelkonsolen Playstation 3 el för upp till fem kronor per dag, även om du inte spelar på den. Stäng av apparaterna med on/off-knappen eller montera en fördelardosa med strömbrytare. Gör det konsekvent så kommer du att spara över 500 kronor om året i minskade elkostnader. LETA A-MÄRKET Vitvaror är en energislukare. Leta efter produkter med A-märkning. Det visar att de är energi­ snåla. A-märkta vitvaror kan spara över 450 kronor om året.

”Om du byter femton av dina glödlampor mot lågenergilampor så tjänar du 600 kronor om året i minskad elförbrukning”

LUFTTORKA Låt tvätten lufttorka istället för att torktumla. Det sparar omkring 800 kronor om året. En torktumlare kan dra upp till tre gånger så mycket el som en tvättmaskin. Låter du dessutom tvätten torka utomhus får du härligt doft och känsla på köpet. BYT DUSCHMUNSTYCKE En av de enklaste åtgärderna som ger mest effekt är att byta till ett snålspolande duschmunstycke. Du kan spara upp till 2 000 kronor per år (beräknat på en familj där fyra personer duschar fyra minuter varje dag). Det kostar cirka 60 öre/minut att duscha varmt. Genomsnittssvensken använder ungefär 200 liter vatten per dygn, en tredjedel för att hålla oss rena och fräscha.


BLIXTEN MAGASIN · SOMMAR 2017

| JÖNKÖPING ENERGI

21

SAR DU ENERGIFORMEN SÄNK TEMPERATUREN Ingen ska behöva frysa hemma, men många tänker kanske inte på att det ibland är onödigt varmt hemma. Sänker du temperaturen från 21-22 grader till 20 grader på dagen och 18 grader på natten kan du spara ungefär 1000 kronor om året (beräknat på en villa med direktverkande el.) Lite lägre inomhustemperatur gör dessutom att du sover bättre och risken för torr inomhusluft minskar. KÖKSSMARTNESS Köket är en energislukare så här finns många sätt att minska förbrukningen. Sätt lock på kastrullen när du ska koka upp vatten - minskar energiförbrukningen med upp till 30 procent. Använd kastruller med plana bottnar och samma storlek som plattan. En ojämnhet på bara 0,5 mm ökar energiförbrukningen med 25 procent. Om plattan är 1 cm större i diameter än kastrullen ökar energiförbrukningen med 20 procent. Köp en vattenkokare - den halverar energimängden jämfört med att koka vatten på spisen. Kokar du upp två liter vatten om dagen i vattenkokare istället för på plattan sparar du ungefär 100 kronor om året.

ENERGISMARTA TIPS: • Dra ur laddaren från eluttaget när mobi- len är fulladdad. Laddaren drar faktiskt mer energi än vad man kan tro. • Kontrollera tätningslisten på kyl och frys. Lägg en tänd ficklampa i kylskåpet när det är mörkt i rummet. Då kan du se eventuella otätheter. • Duscha istället för att bada, och försöka duscha snabbare. • Möblera energismart, ställ dina möbler en bit ut från element så kan värmen cirkulera mer effektivt och inomhuskli- matet blir jämnare. • En avfrostad frys är självklart. Men när dammade du baksidan av kyl och frys senast? Dammfritt på baksidan minskar energianvändningen. • Köp din el från Jönköping Energi, då kan du vara säker på att den är 100 procent förnybar.

DISKA OCH TVÄTTA FULLT Fyll hela tvätt-/diskmaskinen innan du kör dem. Tvätta i 40 istället för 60 grader när det är möjligt – det halverar energiförbrukningen. Du sparar nästan en krona per disk i elkostnad på att byta ut en tio år gammal diskmaskin mot en ny. Du sparar över 2 200 kronor per år på att använda diskmaskin istället för att diska för hand. BYT TILL LÅGENERGI Om du byter femton av dina glödlampor mot lågenergilampor så tjänar du 600 kronor om året i minskad elförbrukning. Dessutom håller lågenergilamporna så länge så du tjänar in det dyrare inköpspriset. Om alla svenska hushåll gör detta skulle vi spara elförbrukning motsvarande 340 000 villor. n

”Du sparar över 2 200 kronor per år på att använda diskmaskin istället för att diska för hand”


22

BLIXTEN MAGASIN · SOMMAR 2017

| JÖNKÖPING ENERGI

SOLCELLSBILEN

SOLVEIG SKA TA OSS TILL TOPPEN! En ståldörr högst upp i en av byggnaderna på Jönköping University öppnas. Vi kliver in i något som känns hämtat från en film. En film där forskare ska utveckla något väldigt framtidsinriktat. På skärmar roteras bilkonstruktioner i 3D, en grupp står djupt försjunken över ett batteripack, ett annat gäng skissar en detalj på ett stort ritbord. – Välkommen till JU Solar Team’s studio. Vi växlar upp satsningen markant i år. Från att ”vara med” 2013, till en mittenplacering 2015 till… Ja, vi hoppas på pallplats, säger John Ingold JR, team leader på JU Solar Team.

JU

Solar Team är ett student­ drivet projekt vid Jönköping University som innebär att designa och bygga en solcellsbil och sedan delta i världens största solbilstävling i Australien, Bridgestone World Solar Challenge. Tävlingen går i oktober, sträckan är 3022 km och sker mot studenter från hela världen: Stanford, MIT och Cambridge till exempel. – Vi vill med vår innovation visa att framtiden redan är här. Vi vill visa Jönköping, Sverige och världen att vi kan bygga en av världens bästa solcellsbilar. Det här är ett uttryck för innova­ tionskraften som finns i Jönköping, säger John. STÖRRE TEAM Vad ser ni som nycklar för att lyckas med den höga målsättningen? – Teamet är dubbelt så stort som tidigare. Nu är vi 24 studenter som jobbar med projektet. Vi har också delat upp teamet i Engineering som ansvarar för själva byggnationen och

ÄLGDEKOR. Med en älg i blått och gult kommer Solveig väcka uppmärksamhet på sin väg genom Australien.

FARTFOKUS. 8 oktober går startskottet i Australien. Då ska Solveig vara den snabbaste solcellsbilden från Jönköping någonsin.


BLIXTEN MAGASIN · SOMMAR 2017

| JÖNKÖPING ENERGI

23

”JU Solar Team vinner 2017 års utmärkelse för den stålkonstruktion som solbilens chassi är byggt av” Management som jobbar med marknadsföring, finansiering, PR med mera. Det ger ett mycket bättre fokus, säger Hanna Steinum, management team leader. – Som exempel har sponsorintäkterna ökat från 1,7 miljoner till 3,8 miljoner. Studenter från fler av skolans program är också en viktig del av utvecklingen: – Tidigare har det mest varit tekniker och ingenjörer. Nu är det med studenter från alla delar av högskolan och det skapar ett häftigt kompetensutbyte. Vi har alla våra specialområden och kan då dessutom få en känsla för hur det kommer att bli när vi kommer ut i vår profession på arbetsmarknaden, säger Matilda Törnquist som är kommunikationsansvarig.

John Ingold JR, Robin Birberg och Matilda Törnquist i JU Solar Team.

80 KM I TIMMEN Tävlingen går från Darwin till Adeleide. Bilen får rulla mellan 8–17. Sedan slår man läger utmed vägen. – Det kan nog finnas ett och annat farligt djur, men vi har sagt att alla ska se upp för älgen, skrattar Matilda och hänvisar till den dekor av en stor älg som kommer att pryda bilen. Solbritt (JU:s bil i tävlingen 2015) hade en snitthastighet på 66 km/h. Med Solveig hoppas teamet nå 80 km/h. Och vara i mål någonstans efter fyra dagar. – En nyhet för i år är att vi har ett mätsystem för att se vilken kapacitet vi har i batteriet och effekt från laddningen och kan alltså basera körsätt och hastighet utifrån faktiska värden. Tidigare har man fått chansa. Större säkerhet i dessa värden kommer att göra otroligt mycket för ”taktiken” under loppet, säger Hanna Steinum. LÄTTARE MED STÅL Med fem månader kvar till start bedömer de att utvecklingen av Solveig ligger långt framme. – Vi har en grundkonstruktion som vi redan hunnit testa och förfina. Batteriet, som vi utvecklat själva, fungerar bra och har bara småjusteringar kvar. Karossen är på gång. Så ja, vi har bra marginaler och kommer att kunna finslipa detaljer, säger John. Bilen kommer i god tid skeppas till Australien för slutjusteringar på plats. – Temperaturen i Australien måste testas på plats. Den påverkar solcellerna negativt när bilen står still och laddas. Det blir helt enkelt för varmt. Så länge vi rullar kyls cellerna av fartvinden. Men när vi står still blir en utmaning, berättar John.

En skillnad från föregående år är att de ersatt kolfiber i ramen med stål. – Även om kolfiber är lättare har vi svårt att göra om det när vi väl satt en konstruktion. Därför har vi valt stål i ramen och det är mycket mer snabbjobbat och anpassningsbart. Vi kan själva fixa små justeringar hela tiden. Det har minskat totalvikten med 35 procent ungefär. Och vikten spelar roll. – Ytan för solcellerna har minskats i regelverket från 6 till 4 m2 så varje gram blir viktigt för hastighet och uthållighet, säger Hanna Steinum. PRISAT FÖR INNOVATION REDAN Redan innan tävlingen i Australien är JU Solar Team vinnare. I början av maj fick de i hård konkurrens med ingenjörsstudenter från hela världen ta emot University Steel Prize. Stålpriset tilldelas den som med hjälp av högkvalitativt stål har skapat en kreativ, innovativ produkt, metod eller design, som har inspirerat juryn till vidare utveckling. JU Solar Team vinner 2017 års utmärkelse för den stålkonstruktion som solbilen Solveigs chassi är byggt av. – Vi är fantastiskt stolta. Även om vårt stora mål är tävlingen i oktober. Det kommer att bli ett fantastiskt äventyr. Adrenalin, nervositet och förväntan när vi står där vid startlinjen, säger Matilda Törnquist. n BATTERIPACK. Studenterna har utvecklat ett eget, mer effektivt batteripack för årets tävling.


24

BLIXTEN MAGASIN · SOMMAR 2017

| JÖNKÖPING ENERGI

FOTO: MASKOT

JÖNKÖPING – CITY

FJÄRRVÄRMENS FÖRDELAR Fjärrvärme är ett miljöanpassat, nästan helt underhållsfritt och mycket prisvärt uppvärmningsalternativ som ger jämn och behaglig inomhustemperatur. Driftsäkerheten är hög och i köpeavtalet ingår 20 års fri service inklusive reserv­ delar. Fjärrvärme finns i stora delar av Jönköpings kommun. Kontakta oss på 036-10 83 45 om du vill ansluta din villa eller fastighet.


BLIXTEN MAGASIN · SOMMAR 2017

| JÖNKÖPING ENERGI

25

Från LAN-party för ”nördarna” under 1990-talet till ett riktigt upplevelseevenemang som lockar en bred och delvis ny publik. Så beskriver Tomas Lyckedal, chief brand officer på Dreamhack, utvecklingen av fenomenet Dreamhack. – Vi vill skapa en upplevelse för våra besökare. En upplevelse som är det största de upplevt. Det måste vi ha som mål, säger han. F

HUR FUNKAR FIBER? Fiber är ett tunt glasrör, tunnare än ett hårstrå! Genom att skicka pulserande ljusstrålar, vilket sker när data överförs genom din kabel, genom glaset kan stora informationsmängder överföras långa sträckor med ljusets hastighet (300 000 km/sek vilket motsvarar 7,5 varv runt jorden på 1 sekund).

FOTO: MARTIN JOHANSSON

OF DREAMHACK


26

BLIXTEN MAGASIN · SOMMAR 2017

| JÖNKÖPING ENERGI

N

är Dreamhack startade var det framförallt kapaciteten i bandbredd som lockade. – Tillgång till en lina som man inte var i närheten av annars. Nu har ju fiberutbyggnaden tagit bort det som ett argument för att åka till Dreamhack. I ärlighetens namn är säkerligen spelupplevelsen bättre hemma idag. Så det är naturligt att eventet utvecklas mer mot upplevelser utanför själva spelandet, säger Lyckedal och nämner bland annat e-sportturneringarna, cosplay och olika uppträdanden under eventet som nya betydande inslag. JÖNKÖPINGS VARUMÄRKE STÄRKS På senare år har Dreamhack anordnat event i Spanien, Tyskland, USA och Kanada. Ändå är det just Jönköping som är ”city of Dreamhack”. – Jönköping ligger bra till geografiskt. Mitt mellan Stockholm, Göteborg och Malmö. Och det finns mässhallar som klarar kapaciteten. Vi har ett långvarigt samarbete till nytta för både oss och Jönköping, säger Lyckedal. För att Dreamhack ska kunna växa ytterligare i Jönköping ser han vissa nyckelfunktioner: – Boendekapacitet och kommunikationer. En höghastighetsbana i framtiden kommer garanterat ta även oss som event framåt. Vi vill gärna vara med och utveckla Jönköping. Tänk bara på turismen i ”Dreamhackgenerationen” – här finns massor av unga som redan har fått en positiv bild av Jönköping genom sina besök på Dreamhack.

FOTO: GABRIEL KULIG

E-SPORT BLIR MAINSTREAM Över 230 000 besöker årligen fysiskt Dreamhacks evenemang runt om i världen. – Lägg sedan till alla som kopplar upp sig mot nätverket, eller följer någon av e-sportturneringarna så handlar det om många miljoner besökare från hela världen. En viktig utmaning för att växa är att bredda målgruppen. – Idag är typbesökaren en teknik- och gamingintresserad man, runt 19 år. En väldigt homogen grupp. Vi tittar därför mycket på hur vi kan utveckla evenemanget för att locka fler kvinnor, andra åldersgrupper, olika bakgrunder etc.


”E-sporten blir allt mer mainstream. Idag är det inte TV-spel eller spela fotboll. Utan både och. Världarna växer ihop. Man refererar till FIFA (spelet) på fotbolls­ träningen eller matchen”

I detta arbete märker Tomas en intressant utveckling. – Tekniken i hemmen idag är inte lika könsuppdelade som när killarna ville ha en speldator på 1990-talet och redan där skapades en teknikklyfta. Idag har alla samma access till teknik i form av telefoner och plattor. Det tror jag kommer att påverka positivt de kommande åren. Han beskriver också en utveckling där e-sporten vinner alltmer gehör. Eller om man så vill; blir allt mer mainstream. – Idag är det inte TV-spel eller spela fotboll. Utan både och. Världarna växer ihop. Man refererar till FIFA (spelet) på fotbollsträningen eller matchen.

”Det finns inget egenvärde i mötet utan det måste finnas något i utbytet som gör det intressant”

HITTA SAMMANHANG I ARBETET Det är få organisationer som får en så tydlig bild av ungdomstrender som Dreamhack. Kunskaper som gör att de blir en intressant spelare när regioner vill utvecklas, företag anställa och så vidare. – En tro på det man gör är viktigt i ”Dreamhackgenerationen”. De kan absolut tänka sig att jobba i fabrik och tillverka ett chip. Bara de vet vad chipet ska används till, förstår sammanhanget och känner att de bidrar med något gott till samhället. Känslan att vara en del av någonting större. Och det ska komma något gott ur det. En annan trend som är tydlig i denna ständigt uppkopplade generation är att de geografiska avstånden suddas ut. – Men det finns också en viss paradox i det. För det blir allt viktigare att vara nära andra människors kunskap. Anledningen att flytta till storstäderna är för att komma närmare kompetenser och människor snarare än att komma närmare ett visst jobb. För den fysiska arbetsplatsen är egentligen geografiskt oviktig. Så länge som du har access till goda kommunikationer som gör att du kan vara i London på ett par timmar, järnvägen till Köpenhamn på en förmiddag och så vidare. Sedan blir flexibiliteten i arbets­ situationen allt viktigare, man mäter resultat och prestation snarare än arbetstimmar.

| JÖNKÖPING ENERGI

27

FOTO: ADELA SZNAJDER

BLIXTEN MAGASIN · SOMMAR 2017

Tomas Lyckedal, chief brand officer på Dreamhack. FOTO: @GREYKARN

Kommer vi behöva fysiska möten i framtiden? – Ja, det tycker jag Dreamhack är ett kvitto på. Så länge det fysiska mötet ser till att bjuda på något som inte kan upplevas i den virtuella världen. Eller kompletterar den virtuella världen på att bra sätt. Sedan ska man ha klart för sig att det spelar ingen roll idag om din arbetskamrat sitter vid skrivbordet intill eller i Köpenhamn. Du kan känna dig mycket närmare kollegan i Köpenhamn. Det finns inget egenvärde i mötet utan det måste finnas något i utbytet som gör det intressant. Men det är väl egentligen ingen ny sanning? avslutar Lyckedal retoriskt. n


28

BLIXTEN MAGASIN · SOMMAR 2017

| JÖNKÖPING ENERGI

E-sport på frammarsch:

JUSTICE FÖRST I SVERIGE

FOTO: MASKOT

Det blåser E-sportsvindar över svenska nätverk och fiberuppkopplingar. Något som inte minst blir tydligt när Blixten Magasin besöker Jönköping University och träffar Hannes Mårtensson. Initiativtagare och ordförande i Justice: – En studentförening som utövar professionellt datorspel, beskriver han. Sedan starten 2015 har nära 200 studenter anslutit sig till föreningen vilket gör den till en av Jönköping Universitys största och snabbast växande föreningar. Dessutom Sveriges första E-sportförening för studenter. – Vi sneglade en hel del på USA och England, där är det vanligt med studentföreningar med egna ligor och turneringar. Medlemmarna är gamingentusiaster från alla utbildningar och det blir en härlig mix av människor, säger Hannes. Just nu har föreningen lag inom bland annat League of Legends, Counter-Strike: Global Offensive, Dota 2, Starcraft 2 och Overwatch. – Det fungerar som ett lag i fotboll ungefär. Med en coach som styr lagets inriktning och leder träningar, anmäler till tävlingar med mera. Hur mycket tränar ni? – Du måste träna individuellt varje dag. Men organiserad träning i lagen sker tre gånger i veckan. Vi tränar snabbhet och teknik, strategi och taktik.

NM. Tyvärr tog vi oss inte till final, men det var otrolig stämning med över 150 personer i pub­liken och över 7 000 som följde live­ streamen. Vad betyder det för er att Dream­hack har en så stark förankring i Jönköping? – Självklart jättemycket. Jag tror faktiskt inte vi hade funnits utan Dreamhack. Vi vill på bästa möjliga sätt spinna vidare på möjligheterna som Dreamhack ger. Varför inte sikta på att Jönköping blir - inte bara Sveriges - utan hela Europas huvudstad för E-sport?

7 000 FÖLJDE FINALEN I våras anordnade Justice Nordiska mästerskapen för studentföreningar. – Vi har ett årligen återkommande LAN-party, Corehack, där vi bjuder in andra studentföreningar. I år blev det dessutom värdskap för

STORA PENGAR Hannes upplever att intresset och utvecklingen för E-sport håller på att ta fart på allvar. Och då inte bara bland entusiasterna. – Idag har nästan alla barn egen

dator, platta eller TV-spel. Dessutom har det blivit stora pengar i den här industrin. Allt från utveckling av spel till hårdvara. Det gör att det finns kapital att pumpa in i E-sporten. Att sedan i terminologin gå från ”spela dator” till ”E-sport” är en viktig markering av att statusen höjts. Hannes spelintresse föddes på en hemma-PC i 5-års åldern. – Jag har spelat mycket Counter-Strike och World of Warcraft. Din styrka som spelare? – Jag är målmedveten. Kan sätta upp ett mål och sedan jobba för att nå dit. Och så gillar jag att göra färdigt det jag har påbörjat. KÖP INTE FÖR STORT Vad krävs för utrustning för att komma igång och spela? – Viktigast är en datormus som ligger bekvämt i handen, en datorskärm med snabb responstid (144 MHz) och ett grafikkort (144 fps) som klarar av spelen.

FJÄRRVÄRME HÅLLER FOLK PÅ FÖTTER Tillsammans med Jönköpings kommun har vi lagt värmeledningar under kullerstenarna på Smedjegatan. Vi har också lagt ledningar i Göteborgsbacken, delar av Östra Storgatan, vid Högskolan och på Lundströms plats. Minskad risk för köer i backen och vi får halkfria trottoarer och gator.


BLIXTEN MAGASIN · SOMMAR 2017

| JÖNKÖPING ENERGI

29

”Jag gillar att ha en extra skärm, där jag kan ha igång sociala medier eller en film samtidigt som jag spelar. Det är en skön lyx”

Men givetvis finns det en massa prylar att köpa för den som vill. Det vanligaste nybörjarmisstaget, enligt Hannes, är att du köper för dyra saker. – En klassiker är att köpa för stor skärm, så att du måste röra på huvudet för att kunna följa spelet med blicken. Det är inte bra för nacken. Bland den uppsjö av prylar som går att köpa för en E-sportare har Hannes en favorit. – Jag gillar att ha en extra skärm, där jag kan ha igång sociala medier eller en film samtidigt som jag spelar. Det är en skön lyx när det inte händer så mycket i spelet. STREAMA DITT SPELANDE Mekaniska tangentbord är en trend bland rutinerade spelare just nu: – Det ger ifrån sig skrivmaskinsliknande ljud och du kan byta ut tangenterna för att passa just din spelstil. Några speciella speltrender? – Det har blivit allt vanligare att du köper ett grundspel. Sedan ingår ett antal uppdateringar som du laddar hem efter hand. Du köper alltså inte ett helt färdigt spelpaket från början utan det utvecklas efterhand. Och du kan köpa till extrabanor med mera. Vad är viktigast för att bli bra på E-sport? – Träna, träna och träna. Titta mycket på andra som spelar. Sedan måste ha du ha passion. Om jag vill bli proffs och tjäna pengar på E-sport, hur ska jag göra då? – Kom igång och streama live (sänd ditt spelande i realtid på internet) och bygg upp en följarbas. Nycklarna för att få många följare? – Du behöver såklart vara hyfsat duktig på själva spelet, men nästan lika viktigt är att vara underhållande och gilla att kommunicera med dina följare, säger Hannes. n


30

BLIXTEN MAGASIN · SOMMAR 2017

| JÖNKÖPING ENERGI

SÅ FUNGERAR KRAFTVÄRMEVERKET

EL- OCH VÄRMEPRODUKTION FÖR ETT HÅLLBART JÖNKÖPING 2014 stod det nybyggda biobränsleeldade kraftvärmeverket klart. Detta blev en perfekt kombination med det avfallseldade verket som funnit sedan 2006. Tillsammans producerar de båda verken 90 % av fjärrvärmebehovet och 30 % av den el som används i Jönköping. I det avfallseldade kraftvärmeverket produceras el och värme hela året. Brännbart avfall från hushåll och verksamheter utgör bränslet. I biobrän­ slepannan används rester från skogsindustrin som bränsle. Pannan är igång under kallmånaderna och står still under sommaren. Tillsammans förser pannorna bland annat fjärrvärmenätet i Jönköping och Huskvarna med värme. Även i Norrahammar och Gränna finns det mindre fjärrvärmenät. Ungefär 30 000 hushåll (läs till exempel om BRF Klostergården på nästan uppslag) och lokaler värms idag med fjärrvärme. Den el som verket producerar motsvarar hushållsel till 25 000 hushåll. KRETSLOPPET SLUTS Från kraftvärmeverkets kontrollrum övervakas hela anläggningen och fjärrvärme-

nätet. Bemannat dygnet runt agerar vi hela tiden för att anpassa till temperaturskiftningar och drifttoppar. Ungefär en femtedel av avfallet blir kvar efter förbränning. Slaggen är brännbart material som matas ut ur pannan. En hel del glas, skrot och sten. Metaller tas tillvara för återvinning. Resten, ett grovt grus, används bland annat som byggnadsmaterial inom deponiområden (soptippar). Flygaskan som bildas i förbränningen innehåller kalk och rester av aktivt kol - transporteras till Norge där den används för att återställa ett över 100 år gammalt kalkbrott. Askan som uppstår i biobränslepannan återförs och sprids i skogarna runt Jönköping. Askan motverkar försurningen av marken och innehåller alla näringsämnen som fanns i veden, förutom kväve. n

VISSTE DU ATT: • De båda pannorna innehåller mer än 20 mil rör. Lika långt som det är från Jönköping till Kolmården. • På en timma bränner vi 20 ton avfall - och gör lika mycket värme och el som en villa behöver på två år. • Skorstenen är 120 m hög. Tabergs topp en bit bort är faktiskt 19 m högre… • Aluminium orsakar problem i vår avfallseldade panna. Så tänk på att lägga förbrukade värmeljus och förpackningar i metallåtervinningen. • Transportbandet som tar biobränslet från bränsleplan in till pannan är 259 meter långt. • Ett lyft med gripskopan motsvarar 1 000 soppåsar (4,6 ton). Mer än ett halvt sopbilslass. • Vi matar in ett lastbilslass med biobränsle i timmen. • 50 000 kubikmeter biobränsle kan lagras på området. • Den energi som kommer från det avfallseldade kraftvärmeverket varje år motsvarar mer än 1 000 tankbilar olja.


BLIXTEN MAGASIN · SOMMAR 2017

| JÖNKÖPING ENERGI

31

FAKTA

De båda verken värmer 30 000 hushåll och lokaler och producerar hushållsel till 25 000 hushåll. AVFALLSELDADE VERKET Energi från kraftvärmeverket Värmeproduktion: 350 GWh/år Elproduktion: 100 GWh/år

BIOBRÄNSLEELDADE VERKET Energi från kraftvärmeverket Värmeproduktion: 320 GWh/år Elproduktion: 120 GWh/år

Ångpanna Avfallskapacitet: 20 ton/h, ca 160 000 ton/år Ugnstyp: Vattenkyld trapprost, yta 64 m2 Ångtemperatur: 380 grader Ångtryck: 41 bar

Ångpanna Biobränslekapacitet: 150 m3/h, ca 550 000 m3/år Ugnstyp: Bubblande Fluidiserande bädd (BFB) Ångtemperatur: 540 grader Ångtryck: 140 bar

Skorstenen är gemensam för båda verken och inne­håller hiss samt tre rökrör. Höjd: 120 m. Area: 40 m2 invändigt. SE KRAFTVÄRMEVERKET FRÅN INSIDAN Vi anordnar regelbundet guidade visningar av Kraft­ värmeverket. Se www.jonkopingenergi.se för aktuella visningstider.

BRÄNSLESILOS för biobränsle som kontinuerligt matas. Helt fyllda innehåller de bränsle för tre dygn.

På BRÄNSLEPLAN kan det lagras upp till 50 000 kubikmeter biobränsle. Medeltransportavståndet för bränslet är 5 mil.

BIOBRÄNSLEELDADE PANNAN. Här eldas biprodukter från skogen. Sågspån, bark, flis blandas i en perfekt bränslemix.

AVFALLSELDADE PANNAN. Här eldas ditt brännbara hushållsavfall.

SKORSTENEN: 120 meter hög. Röken renas i flera steg, som tar bort olika slags föroreningar. Dessutom tas ännu mer värme tillvara som fjärrvärme. Ut ur skorstenen släpps rök med mycket låga föroreningshalter med en temperatur på mellan 35 och 70 grader.


32

Jonas Wallberg, fastighetsskötare på BRF Klostergården och Berth Axelsson, ordförande i föreningen.

BLIXTEN MAGASIN · SOMMAR 2017

| JÖNKÖPING ENERGI

Brf Klostergården: Ny fjärrvärmecentral med smart kommunikation Bostadsrättsföreningen Klostergården, centralt på Torpa i Jönköping, har haft fjärrvärme sedan fastigheterna uppfördes tidigt 1990-tal. – Då installerades vår första fjärrvärmecentral. Med stora ackumulatortankar för varmvattnet. Anläggningen hade blivit lite till åren och behövde ersättas av ett nytt system, berättar Berth Axelsson, ordförande i föreningen. Jönköping Energi hjälpte föreningen med upphandlingen och sedan hösten 2016 är en ny anläggning på plats. – Fjärrvärme var en självklarhet eftersom det fanns i huset sedan tidigare. Sedan ville vi ha en säker och trygg lösning. Totalt består Klostergården av 151 lägenheter och ett antal butiksytor. Ny värmeväxlare och byte av nästan 800 radiatortermostater i lägenheterna genomfördes. Totalt en investering på omkring 900 000 kronor. OPTIMERA SYSTEMET – Gårdshusen och ”stenhusen” har delvis skilda behov för att klara uppvärmningen. Nu ligger de på olika slingor och styrs uti­från sina speciella behov. Det ger bättre komfort för alla parter, säger Jonas, fastighetsskötare på BRF Klostergården.

I det nya systemet finns också en ”smart” funktion som kommunicerar direkt till Jönköping Energi. – Den känner av och felrapporterar direkt och Jönköping Energi skickar personal för åtgärd. En process som går så snabbt. Tidigare behövde vi mer eller mindre känna att något var fel genom att temperaturen sjönk i lägenheterna. Då blev tiden från stopp till åtgärd alldeles för lång, säger Berth Axelsson. Temperaturgivare för att ytterligare finjustera systemet kommer att installeras i 30 av lägenheterna. – Vi är fortfarande i inkörningsperiod och tittar på hur systemet kan utvecklas så optimalt som möjligt. Men det är ganska otroligt att en så här pass slimmad anläggning förser så många lägenheter med värme och varmvatten, säger Berth Axelsson. n


BLIXTEN MAGASIN · SOMMAR 2017

| JÖNKÖPING ENERGI

33

SÅ TAR VI DEN GODA KRAFTEN HEM TILL DIG:

FRÅN KRAFTVERK, VIND OCH VATTEN TILL DIN STRÖMBRYTARE Lampan tänds. Surfplattan laddas. Ugnen blir varm. Självklarheter i din vardag. Självklarheter som kräver en hel del resurser och utrustning i det vi kallar elnätet. Som t ex 3 000 km elkabel, 19 fördelningsstationer, 980 nätstationer, 7 200 kabelskåp, och lokalproducerad kraft från bland annat vatten i Huskvarna och Röttle, vind i Gränna och från kraft­ värmeverket på Torsvik.

Elens väg hem till dig börjar på ett produktionsställe. Som t ex vårt kraftvärmeverk på Torsvik.

Elens väg hem till dig börjar dock lite längre bort än så. I en vattenkraftstation, i ett kärnkraftverk, i kraftvärmeverk (på Torsvik), vindkraftverk eller solcellsanläggningar där det produceras elektricitet. – El kan inte lagras utan måste produceras i samma stund som du trycker på strömbrytaren. Det ställer stora krav på ett tillförlitligt och flexibelt elnät, säger Inger Niss, elnätschef på Jönköping Energi. Från produktionsstället, t ex vindkraftverket, transporteras elen i det så kallade stamnätet. Spänningen är 400 000 volt. – Så hög spänning som möjligt för att minimera förlusterna som blir på vägen, förklarar Inger. 18 FÖRDELNINGSSTATIONER Elen kommer närmare Jönköping, och regionnätet tar över. Med det också en transformering till ny spänningsnivå, vanligtvis 130 000 volt. Framme i Jönköping (närmare bestämt vid Jönköping Energis anläggning på Rosenlund) ska elen till sist leta sig fram hem till dig, med hjälp av lokalnätet. – Då är vi inne på de där 3 000 km kabel som vi nämnde i början, säger Inger Niss. Ett viktigt steg är fördelningsstationerna. – Totalt har vi 19 fördelningsstationer i Jönköping. Här omvandlas spänningen från 40 000 volt till 10 000 volt. En lämplig spänningsnivå för att få ut elen till kvarter och bostadsområden.

Därifrån drar elen vidare till nätstationen i ditt kvarter. – Vi har omkring 980 nätstationer och varje nätstation förser ungefär 55 hushåll. Där transformeras elen en sista gång till 400 volt. Från nätstationen matas elen ut till ett kabelskåp som du har alldeles i närheten av ditt hem. Från kabelskåpet fördelas elen ut till just din strömbrytare. NYA NÄTUTMANINGAR Vad är viktigast för att skapa ett väl fungerande nät? – Elnät byggs väldigt långsiktigt, på senare år har allt mer el börjat produceras mer lokalt i vindkraftverk och med solceller. Det är bra för att komma bort från fossilberoendet, men det ställer högre krav på att nätet kan hantera stora variationer i kapacitetskrav. Vi jobbar ständigt med att utveckla nätet, för att driva det så effektivt som möjligt och för att hålla hög leveranssäkerhet. Med nya smartare lösningar kan vi detektera fel och förebygga elavbrott, samt få indikationer på hur vi bäst bör bygga ut nätet. 2016 investerade vi omkring 65 miljoner kronor i elnätet, säger Inger. n

ELPRISET BESTÅR AV TRE DELAR: 1. Skatter och avgifter till myndigheter. 2. Elnätsavgiften – priset för överföringen av el från producent till konsument via elnätet (ska t ex bekosta kablar, nätstationer, transformatorer m m). 3. Elhandelspriset – det du betalar för den el som du förbrukar.

Från det nationella stamnätet anpassas elens spänning för att fungera optimalt i stadsnätet.

I nätstationen sker ytterligare en transformation och elen fördelas ut. Varje nätstation försörjer cirka 55 hushåll.

Innan elen når fram till din strömbrytare passerar den kabelskåpet. Du samsas med cirka sex grannar om ditt kabelskåp.


34

BLIXTEN MAGASIN · SOMMAR 2017

| JÖNKÖPING ENERGI

Inom fem år står Munksjöstaden färdig. Med över 2 500 boende och fler än 1 000 personer som jobbar på området. – En stadsdel som naturligt ansluter till Torpa och Söder. Istället för en fabrik med taggtråd öppnar vi upp kontakten med vattnet. Vi vill skapa en stadsdel som snabbt tillför något i Jönköping. I magasinen kommer det att vara upplevelser. Den flytande ön och sträckningen av Hälsans stig kommer utgöra ett naturligt stråk för alla som passerar runt Munksjön. En modern och hållbar stadsdel blir en vistelseplats för alla åldrar, säger Tommy Fritz, vd på Tosito.

”Ett projekt som växte fram under utvecklingen av Munksjöstaden är laddstolpar för elbilar”

VI VILL BYGGA HÅLLBARA STADSDELAR Ö ver en kopp kaffe i restaurang Vy i Munksjötornet berättar Tommy om tankarna för stadsdelsutvecklingen. – Munksjötornet blev ett viktigt startskott. Här jobbar idag 400 personer. Huset har lockat många personer att besöka området. Precis så vill vi ha det, det skapar liv och dynamik. 80 lägenheter i etapp 1 är redan inflyttade. Ytterligare 80 är inflyttningsklara i dagarna. I september ytterligare 80 och till jul står 97 hyresrätter klara. – Då öppnar även Hemköp, Wetterhälsan och Kronans apotek. Vi kommer även att släppa på trafiken in på områden från Torparondellen. KALLBADHUS PÅ STRANDÄNGEN I etapp 1 ingår också ytterligare 150 lägenheter, producerade av Lustgården, för inflyttning vår/försommar 2018. – I samband med det öppnar också förskola på området. Dessutom planerar vi nu för ytterligare 300 lägenheter i etapp 2. Munksjöstaden är av förklarliga skäl Tositos största projekt just nu (som sker i


BLIXTEN MAGASIN · SOMMAR 2017

LADDSTOLPAR FÖR ELBILAR Tommy beskriver stadsdelsutvecklingen som ett lagarbete mellan flera aktörer. – Jönköping Energi var tidigt med i utvecklingen genom ett samverkansavtal. Vi visste att vi ville ha fjärrvärme och fjärrkyla från Jönköping Energi - men vi visste inte volymerna. Och så visste vi att vi ville ha fiber överallt. Fördelarna med Jönköping Energi som partner? – Vi gillar det lokala. Där finns det människor bakom. Och vi gillar långsiktig samverkan. Relationer där vi tillsammans står för utveckling. Ett projekt som växte fram under utvecklingen av Munksjöstaden är laddstolpar för elbilar. – Vi hade fyra platser på plats direkt vid öppnandet. Där har Jönköping Energi varit en mycket viktig medspelare. Ingen har svaret idag hur behovet ser ut i framtiden, när har vi behov av 100 laddplatser? 500? Vi testar av marknaden tillsammans. HÅLLBART MED NÄRHETEN Vad är egentligen en hållbar stadsdel? – Människan ska trivas och det ska vara enkelt att göra goda miljöval i vardagen. I vårt arbete innebär det till exempel att välja byggnadsmaterial som lever upp till energikraven. Men vi vill också stimulera våra boende till nya beteenden. Till exempel bjuder vi dem på tre års bilpoolsavgift när de testar vår bil- och cykelpool. Ett slags live­test av ett stort område och vilka behov som kan finnas där. Delningsekonomin är på gång. Storstäderna ligger lite före, men inom bara ett par år är vi ikapp. Även närheten framhåller Tommy när det kommer till hållbarhet. – Endast två år in i Munksjöstadens utveckling kommer vi ha arbetsplatser, bostäder, förskola, apotek, affär, vårdcentral, gym och restaurang. Du kan nästan gå i hemmatofflorna på hela området. Det blir ju en hållbarhet i sig. n

35

FYRA SNABBA FRÅGOR OM ELBILS­LADDNING TILL ERIK WISTRÖM, AFFÄRS­UTVECKLINGSCHEF JÖNKÖPING ENERGI 1. Hur många laddstolpar för elbilar finns i Jönköping idag? – Det finns 21 publika laddstolpar som är öppna för allmänheten i Jönköping.

att vi har en ambition att göra det enkelt för fler att köra elbil genom att vi bygger ut med fler laddstolpar i kommunen.

2. Räcker det inte med ”hemmaladdning”? – Både publik laddning och hemmaladdning kommer att behövas i framtiden. De fyller olika behov. Bedömningar visar att den största delen av all laddning kommer att ske i hemmet eller på jobbet framöver. Men vid längre resor och i samband med parkering på olika platser är publik laddning nödvändigt. Då vill du ha laddmöjlighet på lättillgängliga platser och det ska gå relativt fort.

4. Hur planerar ni för framtiden? – Nybilsförsäljningen för elbilar ökar med 70-80% per år just nu. Det gör att vi tror på en dubblering av antalet laddstolpar i Jönköping de närmsta två åren. Det är viktigt att laddstolparna är placerade där människor vill och behöver ladda. Till en början kommer laddstolpar att sättas upp på nya platser. Successivt med att fler kör elbil så kommer fler laddstolpar att sättas upp på befintliga laddplatser. Fler elbilar bidrar till mindre utsläpp, bättre miljö och minskat buller, vilket är målet för framtiden.

3. Något etableringsprojekt i Jönköping som du särskilt vill lyfta fram? – Vi har i samarbete med Tosito etablerat två laddstolpar vid Munksjötornets garage. De stolparna var de första Jönköping Energi etablerade för publikt bruk. De har använts för att testa systemen och hitta bra upplägg i dialog med Tosito. Vi är stolta över

FAKTA ELBILAR I SVERIGE 2017 Totalt antal: 32 000 Tillväxt senaste 12 månaderna: 73 procent Prognos sista december 2017: 48 000 Publika laddstationer: 3 300 n

FOTO: JÖNKÖPING ENERGI

samarbete med Lustgården och gemensamma bolaget Tolust). Men Tommy lyfter också fram Strandängen där man samarbetar med Vätterhem. – Vi ska vara med i andra etappen och därmed ytterligare 1 000 lägenheter. Även där är den levande stadsdelen nyckeln. Att det blir ett flöde av människor på området utöver de boende. Bland annat planerar vi ett kallbadhus på Strandängen som ett led i denna strävan.

| JÖNKÖPING ENERGI


36

BLIXTEN MAGASIN · SOMMAR 2017

| JÖNKÖPING ENERGI

Tillsammans för ett

KLIMATSMART JKPG Genom ett aktivt arbete för att minska klimatpåverkan sänkte Jönköping Energi under förra året utsläppen motsvarande 30 700 varv runt jorden med bil. Och vi slår oss inte till ro, tillsammans med dig som invånare i Jönköping ska vi fortsätta att jobba för miljön, lokalt och globalt.

E

n av de viktigaste åtgärderna för att minska klimatpåverkan 2013-2015 är det nya biobränsleeldade kraftvärmeverket på Torsvik. Men även ett utbyggt fjärrvärmenät ger miljö­ nytta eftersom det ersätter uppvärmning som inte är lika bra för miljön. Varje år redovisar Jönköping Energi miljöarbetet i ett klimatbokslut. Klimatbokslutet visar vilken klimatpåverkan verksamheten har på samhället. Både egna utsläpp och utsläpp som undviks på andra håll tack vare verksamheten ingår i bokslutet. Våra produkter som värme, el, biogas och stadsnät behövs för att samhället ska fungera och samtidigt vara en del av vår vision att vara en god kraft för ett gott samhälle. Genom att göra klimatbokslut får vi större möjlighet att minska vår påverkan och höja kunskapsnivån hos allmänheten om den klimatnytta vi gör. DET HÄR GÖR VI BLAND ANNAT: Vårt miljöarbete i och kring Jönköping är omfattande. Jönköping Energi är delaktiga i en mängd energilösningar i Jönköping. Genom att göra smarta val i din vardag kan vi tillsammans göra Jönköping mer hållbart. Fjärrvärme. Med fjärrvärme kan vi ta vara på energi som annars skulle gå förlorad. Ofta gör vi dessutom el samtidigt. Vi eldar med hög verkningsgrad och kan använda många olika bränslen. Utsläppen renas effektivt och utsläppen blir mindre per värmd yta.

KLIMATBOKSLUT* 2016 - FAKTA • Jönköping Energi minskade utsläppen av växthusgaser med ca 260 000 ton CO2 år 2015. • Om alla invånare i Jönköping avstod från att köra bil under cirka 16 månader skulle vi få en lika stor minskning av koldioxidut- släppen som Jönköping Energi bidrog med under 2016. • Jönköping Energis bidrag till att sänka klimatpåverkan motsvarar utsläppen från drygt 1 tur och returresa med flyg till New York för alla invånare i kommunen. • Om man ekonomiskt skulle värdera Jön- köping Energis bidrag till minskad klimat- påverkan med hjälp av den svenska kol­- dioxidskatten så motsvarar de minskade utsläppen under 2016 ett värde på nästan 290 miljoner kronor.

Energi ur avfall och biobränsle. På kraftvärmeverket Torsvik gör vi el och värme. I det avfallseldade verket gör vi energi motsvarande 2 000 tankbilar med olja. Sedan 2014 producerar vi också el och värme genom att elda biobränsle (skogens biprodukter) från skogarna runt Jönköping. Värme i retur. Både i Jönköping och Huskvarna tar vi vara på värme från avloppsvatten. Vi värmer fjärrvärmevattnet med värmen från renat avloppsvatten från kommunens reningsverk och från pappersbruket vid Munksjön. Endast förnybar el. Elen som Jönköping Energi säljer är 100 procent förnybar. Ungefär 40 procent är lokalt producerad. Den görs av förnybara och återvunna bränslen som biobränsle och avfall samt sol-, vatten- och vindkraft. Ladda smart. I Jönköping finns flera laddstolpar där du kan ladda din elbil. Några av dem ligger vi bakom, tillsammans med Jönköpings kommun. På sajten uppladdning.nu hittar du vägen dit. Kyla från Vättern. Vi drar nytta av Vätterns kalla vatten. Både Högskolan, statliga verken och många butikslokaler i centrum kyls av fjärrkyla från Vättern och vi slipper på så sätt använda kylmaskiner med freoner. Is blir värme. När isen i Kinnarps Arena kyls av aggregaten där använder vi restvärmen som uppstår för att värma duscharna på Rosenlundsbadet. n * JE gör årligen klimatbokslut och hållbarhetsredovisningar för att säkra att vårt arbete är hållbart idag och för framtiden.


BLIXTEN MAGASIN · SOMMAR 2017

FOTO: SHUTTERSTOCK

”Genom att göra smarta val i din vardag kan vi tillsammans göra Jönköping mer hållbart”

| JÖNKÖPING ENERGI

ÄR DU KLIMATSMART? Varje liten del räknas. Gör en sak eller allt. Alla kan vi göra något. • Bli bättre på att sortera och återvinna. • Ställ bilen och cykla eller gå till jobbet, både du och miljön kommer må bättre. • Rensa kyl- och frys och bjud vännerna på matfest och massor av minirätter. • Reparera en sak som gått sönder istället för att köpa en ny. • Använd plastkassen flera gånger eller använd egen tygpåse. • Skänk vidare en pryl eller klädesplagg som du inte använder. • Byt ut en eller flera glödlampor i hemmet till led. • Duscha lite kortare, både miljön och plånboken mår bättre. • Skippa stand-by, stäng av apparaterna helt som du inte använder regelbundet. • Dra ur laddaren från eluttaget när mobilen är fulladdad. • Möblera energismart! Flytta ut möblerna en bit från elementen så att värmen kan cirkulera effektivare. • Fyll en hel diskmaskin eller tvättmaskin när du använder den. Det går åt lika mycket energi vid halvfullt.

TEORETISK SURFPOTT: 9 720 GB/MÅN… Fiber håller samma hastighet oavsett hur många som använder nätet – och oavsett vad de gör. Detta kan inget annat bredbandsalternativ mäta sig med. T ex 4G-nätet påverkas av antalet användare mot den aktuella masten. Det är också därför många andra lösningar har begränsningar i surfmängd, t ex genom surfpott. Skulle vi leka med tanken att vi ger dig en surfpott via fiber har vi räknat ut att den teoretiskt skulle bli 9 720 GB /mån. Beräknat på en fiberanslutning på 30 Mbit/s, 18 h streaming i HD-kvalitet per person och dygn i ett hushåll på 6 personer. Men nu finns ju som sagt ingen begränsning i hur mycket du surfar med fiber.

37


38

BLIXTEN MAGASIN · SOMMAR 2017

| JÖNKÖPING ENERGI

Utflyktstipset:

NJUT AV NATUREN OCH HISTORIEN VID FORSANDE VATTEN Ljudet är nästan det mest fascinerande. Att bara stanna till, blunda och lyssna på kraften. Kraften av vatten i rörelse. Och så öppnar du ögonen och ser hur vattenmassorna hoppar vigt mellan stenformationerna, kastar sig hit och dit, virvlande för att sedan lugna ner sig. Besök de gamla åfårorna till kraftstationerna i Huskvarna respektive Röttle i sommar. Fantastiska naturupplevelser som dessutom bidrar till Jönköping Energis produktion av lokal energi.

RÖTTLE. Röttle by i närheten av Gränna har berget i ryggen och Vättern framför sig. Det ger karaktär. Som om det inte vore nog letar sig Röttleån ner genom landskapet. Med en fallhöjd på över 100 meter från starten i Bunn blir det såklart dramatiskt. Och vackert. Ortnamnet Röttle har sitt ursprung i Rytlofors - den rytande forsen. Här kan du ana historiens vingslag. Röttle by upplevde sin storhetstid under 1600-talet då Greve Per Brahe d.y förvärvade Västanå Slott och även Röttle by. Vattenkraften i ån utnyttjades till etableringar av olika slag; svärdfejeri, pappersbruk och borrbruk för musköter bland annat.

Parkering: Stor parkering finns norr om Röttle by, men det finns också en mindre mitt i byn.

upp i ån för att leka. Harr på våren och öring på hösten. Valvdammen som ligger uppströms kvarnarna.

Utmärkta leder: Vid den stora parkeringen startar en kortare led - Röttlestigen. Den är drygt någon kilometer och tar dig förbi hamnen och sedan längs ån upp till de gamla kvarnarna.

Kuriosa: En provisorisk kraftstation i Röttle försåg byggandet av tunnlarna och nuvarande kraftstation med el. En helt ny vattenväg anlades direkt från Bunnström genom tunnlar och tub ner till dagens kraftstation i Grännas södra utkant.

Tidsåtgång: Vi tror att du kommer vilja stanna till flera gånger på de vackra stoppen. Avsätt minst en timme. Men ta gärna ut svängarna och avnjuta fikakorgen i hamnen eller vid kvarnarna.

Jönköping Energi-historik: Södra Vätterns Kraft AB bildades 1917 av Jönköping- och Huskvarna stad. Ingår numera i Jönköping Energi.

Missa inte: Kulturmiljön vid kvarnarna Jerusalem och Rasmus. Fiskarna som går

Därför ska du besöka Röttle i sommar: Rogivande kultur- och naturmiljö längs ån.


| JÖNKÖPING ENERGI

39

FOTON RÖTTLE: MASKOT

FOTO: KERSTIN ERICSSON

BLIXTEN MAGASIN · SOMMAR 2017

HUSKVARNAFALLEN. Så centralt. Så vackert. Med en fallhöjd på 116 meter fördelad på åtta fall skapar Huskvarnafallen dramatik mitt i staden. Vandringsleden från Husqvarna Fabriksmuseum till Ebbes kraftstation är naturskön med Huskvarnaån i en djup sprickdal. En audioguide berättar om verkstäder och fabriker, en imponerande industrihistoria. Leden går genom lummiga ädellövskogar och förbi jätteträd, naturminneskyddade bokar och 300-åriga ekar. Små broar och flera trappsteg hjälper dig fram i den branta terrängen. Här har vattnets kraft använts sedan 1600-talet; för kruttillverkning, kanonproduktion och senare energiutvinning.

Parkering: Finns i anslutning till Husqvarna fabriksmuseum.

Även Husqvarna fabriksmuseum förtjänar ett besök.

Utmärkta leder: Pustaleden, knappt 2 km. Bitvis rejäla stigningar så den är ganska krävande.

Kuriosa: Kraftstationerna försåg Husqvarna fabrik och Munksjö bruk med el. Till en början fick även Jönköping stad el för belysning, medan Huskvarna stad inte fick del av detta utan förblev mörkt och istället kunde se hur det lyste i Jönköping…

Tidsåtgång: Räkna med minst en timme. Stigningarna har sitt pris… Missa inte: Går du leden kommer du förbi fallet, turistbron, Ebbes kraftstation (som var ett av de största verken när det byggdes), spegeldammen med mera. Naturen är väldigt vacker. Informationstavlor och en audioguide finns längs hela leden. Passa också på att gå in till kraftstationsområdet och upp mot fallet.

Jönköping Energi-historik: Huskvarna kraftstation, dammar och marken däromkring köptes på 1970-talet av Huskvarnaåns Kraft AB som ingår i Jönköping Energi. Därför ska du besöka Huskvarnafallen i sommar: Härlig natur med mycket historia. Samtidigt en fin motionspromenad. n


40

BLIXTEN MAGASIN · SOMMAR 2017

SENAST TI 1 AUGUASDITT VILL VI HRAG BID

| JÖNKÖPING ENERGI

POSTA ENERGISPARTIPS – VINN ELCYKEL! För oss lokalt, och för jordklotet globalt, är det nödvändigt att arbeta hållbart och smart med de resurser som finns. Därför efterlyser vi nu ditt bästa tips på hur du sparar energi och bidrar till en positiv utveckling i Jönköping. Fotografera din energibesparing, posta på Instagram och tagga med #engodkraft (tänk på att göra inlägget offentligt) så är du med i vår tävling där första pris är en elcykel ECORIDE AMBASSADOR.

Du kan också skicka ditt tävlingsbidrag till tavling@jonkopingenergi.se Senast 1 augusti vill vi ha ditt bidrag. Juryns beslut kan inte överklagas. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.

Trevlig sommarhälsning från Jönköping Energi, en god kraft för ett gott samhälle. Gilla oss på Facebook

Följ oss på Instagram och

Twitter @jonkopingenergi

Profile for Jönköping Energi

Blixten Magasin Sommaren 2017  

Ett energifyllt magasin från Jönköping Energi om utveckling och framtid.

Blixten Magasin Sommaren 2017  

Ett energifyllt magasin från Jönköping Energi om utveckling och framtid.

Advertisement