Page 1

Royal Jongbloed

najaar 2019

Royal Jongbloed POSTBUS 484 8440 AL HEERENVEEN

Verkoop T 088 326 33 96 E VERKOOP@JONGBLOED.COM

BEZOEK ADRES: MARKTWEG 73A 8444 AB HEERENVEEN

Algemeen T 088 326 33 40

t @ROYALJONGBLOED B /ROYALJONGBLOED


ADRESSEN

Royal Jongbloed Postbus 484 8440 AL Heerenveen i www.royaljongbloed.nl o @RoyalJongbloed f /RoyalJongbloed @Royal.Jongbloed

V

Bankgegevens: RABObank BIC: RABONL2U IBAN: NL04 RABO 0313 3721 60

Marketing & communicatie Algemeen: Maaike Sloetjes t 088 326 33 11 e promotie@royaljongbloed.com Margaretha de Haan Marketing corporate, Bijbels, Columbus, Groen, Jongbloed Boeken, Sestra & Willibrord e margaretha.de.haan@ royaljongbloed.com m 06 2299 0816 o @margaretha4RJ

Verkoop binnendienst Jacob Jan Tasma/Henk Wilpstra t 088 326 33 96 e verkoop@royaljongbloed.com i www.royaljongbloed.com

Merle van Herk Marketing Royal Jongbloed Education & Ark Media e merle.van.herk@royaljongbloed.com

Accountmanager Dick te Brake m 06 2128 7668 e dick.te.brake@royaljongbloed.com

Marijke van Otterloo Promotie tijdschriften e marijke.van.otterloo@ royaljongbloed.com

CBC Loodsboot 14 3991 CJ Houten t 030 – 252 6610 Uitgaven van Ark Media: CBC Loodsboot 14 3991 CJ Houten t 030 - 252 6610 e info@cbcboek.nl Heeft u geen CB-aansluiting, neem dan contact op met onze Verkoop binnendienst.

VOOR DE BELGISCHE BOEKHANDEL: Royal Jongbloed Verkoop Binnendienst t 088 326 33 96 e verkoop@royaljongbloed.com

René Slotboom m 06 1553 9719 e rené.slotboom@royaljongbloed.com Manager sales & marketing Arjan Bikker m 06 1547 1068 e arjan.bikker@royaljongbloed.com

RECENSIE-EXEMPLAAR? Recensie-exemplaren kunt u aanvragen via royaljongbloed.nl/ recensie-exemplaar

ONZE UITGAVEN ZIJN TE BESTELLEN BIJ: CB Logistics Postbus 125 4100 AC Culemborg t 0345 – 47 58 75

Leveringsvoorwaarden kunt u aanvragen bij onze Verkoop binnendienst.

Covers kunt u downloaden via royaljongbloed.nl/covers

Ark Media, Columbus, Groen, Jongbloed Boeken, Sestra en Willibrord

Ontwerp: Flashworks vormgeving & digitale media | www.flashworks.nl

Wijzigingen in prijs en uitvoering voorbehouden

91


TOPTITELS VAN DIT NAJAAR

PLU

D

30 +

D

ERTI

S EN

G

AN

‘ SO M S LE N E N WE E LK A A R S LE V E N ’

T WE E L I N G A N D R E A E N PE T R A

T I M Z I N GT PL E I T VOO R

M E E R ZE L FS P OT B I J G E LOV I G E N

D I LE M M A’S VA N E E N DERTIGER

GOO I E N WE H E T ROER NOG EEN KEER OM?

F R A N CA EN HARMEN TREUR

D E ZE L FD E O PVO E D I N G,

V E R SC H I L L E N D E K EUZES

€10.00

NUMMER #1

pag #01

lvnms-jd-luistervandaagnaarmijnstem-omslag-DEF.indd 1

20-06-19 08:52

3


6

BIJBEL & GELOOF

PSALMEN 104

782

PSALMEN 104

overal waar Hij regeert. Prijs nu de heer, o mijn ziel.

De aarde is vervuld van uw kunstenaarschap

De aarde is vervuld van uw kunstenaarschap

104

Prijs de heer, o mijn ziel. heer mijn God, U bent machtig groot,

104

met pracht en met verhevenheid omkleed. 2 Hij gaat gehuld in een mantel van licht,

2

Hij heeft de hemel als zijn tentdak gespreid, 3 zijn zalen op het water gebouwd.

3

Hij maakt van de wolken zijn wagen en beweegt zich voort op de vleugels van de wind. 4 Hij maakt de stormen tot zijn boden

4

en zijn dienaren de laaiende bliksems. 5 Op pijlers heeft Hij de aarde gegrond:

5

zij wankelt niet, nooit ofte nimmer. 6 Als een kleed hebt U de oerzee over haar heen gelegd,

6

de wateren stonden tot boven de bergen. 7 Maar zij vluchtten weg op uw dreigend bevel,

7

op de roep van uw donder weken zij haastig. 8 Langs bergen en dalen stroomden de wateren

8

en vonden de plaats die U voor hen had bestemd. 9 De grens die U schreef zullen ze nooit overschrijden:

zij zullen de aarde nooit weer bedekken.

9

783


BIJBEL & GELOOF

Start van een vernieuwend Bijbelproject

De Overschrijfbijbel is een meditatieve en creatieve

• Meditatief omgaan met de Bijbel

manier om de Bijbel te lezen.

• Rust vinden in het overschrijven van de Bijbeltekst

Deze nieuwe uitgave van de Bijbel brengt de eeuwenoude teksten nog dichterbij de lezer. De ervaring

De Overschrijfbijbel verschijnt met de Willibrordver-

leert: door regelmatig een tekstgedeelte over te

taling.

schrijven, krijgen de woorden opeens meer kracht en betekenis. Bekende zinnen en verhalen komen op een nieuwe manier tot leven. Deze eerste drie uitgaven van deze serie bevatten Psalmen, Spreuken & Prediker en de Evangeliën.

MEDITATIEF

RUST

CREATIEF

SERIE

BIJBELTEKST

Psalmen • €19,90 • paperback • 288 pagina’s • formaat 20,5 x 25 cm • ISBN 978 90 6173 214 3 • NUR 701 • c-NUR 035 • verschijnt oktober 2019 • Royal Jongbloed 9 789061

732143

Spreuken en Prediker • €14,90 • paperback • 136 pagina’s • formaat 20,5 x 25 cm • ISBN 978 90 6173 218 1 • NUR 701 • c-NUR 035 • verschijnt maart 2020 • Royal Jongbloed 9

789061

732181

Evangeliën • €24,90 • paperback • 384 pagina’s • formaat 20,5 x 25 cm • ISBN 978 90 6173 220 4 • NUR 701 • c-NUR 035 • verschijnt januari 2020 • Royal Jongbloed 9

789061

732204

7


8


BIJBEL & GELOOF

YouCat nu ook voor kinderen

Youcat voor kids vormt een moderne, hippe kennismaking met het geloof voor kinderen in de leeftijd van 8-13 jaar. Op een aansprekelijke wijze behandelt deze uitgave de schepping, de geloofsbelijdenis, de

”De Youcat voor kids is een geschikt hulpmiddel voor kinderen

sacramenten, de tien geboden, gebed en het leven

en ouders om met elkaar in gesprek te gaan over het geloof

van Jezus. Met aanspreekpunten voor ouders en

en steeds meer Gods liefde te gaan ontdekken. Ik beveel de Youcat warm aan!”

docenten.

- Paus Franciscus

Youcat voor kids valt in de Youcatserie en bevat leuke illustraties, interessante weetjes en citaten van heiligen. De afbeeldingen en teksten zijn geschikt gemaakt voor een jong publiek. De prachtige opmaak is gedaan in overleg met gezinnen, waardoor Youcat voor kids een essentiële aanvulling is voor elke boekenkast!

Br. Martin Barta, Michaela von Heereman, Bernhard Meuser, Michael Scharf, Clara Steber, Christoph Weiss. De auteurs zijn verbonden

Youcat Jongerenbijbel

aan de Youcat foundation.

€16,00 (in prijs verlaagd)

YOUCAT

CATECHISMUS

Gerelateerd: ISBN 978 90 80844 65 0

KATHOLIEK

GELOOFSBELIJDENIS

€22,95 • paperback • 240 pagina’s • formaat 17 x 23 cm • ISBN 978 90 61732 08 2 • NUR 302 9 789061

732082

• c-NUR 000 • verschijnt september 2019 • Willibrord

9


10

HANDBOEK GEREFORMEERD KERKRECHT

Dr. Herman J. Selderhuis (red.)


BIJBEL & GELOOF

De geschiedenis, theorie en praktijk van het gereformeerd kerkrecht

Kerkrecht en kerkorde zijn voor kerken van essentieel

de beginselen van de kerkordes die functioneren/van

belang. Dat geldt voor het functioneren van de kerk

kracht zijn in de verschillende kerken die vanuit de

naar binnen toe als geloofsgemeenschap, maar ook

Reformatie zijn voortgekomen, en is daarmee breed

voor het functioneren van de kerk als onderdeel van

bruikbaar. Het boek is gericht op allen die actief in

de samenleving. Dit handboek beschrijft de geschie-

de kerk werkzaam zijn en voor studenten die zich op

denis, de theorie en de praktijk van het gereformeer-

hun kerkelijke taken voorbereiden.

de kerkrecht waarbij de actuele situatie van de kerk nadrukkelijk aan de orde komt. Het boek gaat in op

Aan deze uitgave werken mee:

T.E. Boele-Noort, C.T. Boerke, C. van den Broeke, W.J. van Gent, M. Golverdingen, A. van Harten-Tip, H. de Hek, D. Quant, M. Renkema-Hoffman, H.J. Selderhuis, J.L. Schreu-

HANDBOEK

KERKRECHT

REFORMATIE

ders, W. Silfhout, J. Smit, H.A. Speelman, W. van ’t Spijker, P.L. Storm, H.J.Th. Velema, A. Veuger, W.A. Zondag

DR. HERMAN J. SELDERHUIS

KERKORDE

€79,99 • hardcover • ca. 544 pagina’s • formaat 16 x 24 cm • ISBN 978 90 8897 231 7 9 789088 972317

• NUR 700 • c-NUR 044 • verschijnt november 2019 • Groen

11


12

BIJBEL & GELOOF

Over de tijdloze waarde van de Tien Geboden

Zijn de tien geboden vandaag de dag nog steeds

om ze te kennen en toe te passen.

relevant? Moeten ze nog steeds toegepast worden?

Woorden om te leven helpt je bij het begrijpen van,

Wat betekenen ze in het licht van de genade van

gehoorzamen van en verheugen in Gods wet. De ge-

Jezus Christus?

boden leggen onze zonden bloot maar onthullen ook

Kevin DeYoung laat in zijn boek zien dat de tien ge-

de geweldige genade van God door Jezus Christus.

boden tijdloos en goed zijn. Hij bespreekt de betekenis van de geboden en geeft aan dat het belangrijk is

Kevin DeYoung Kevin DeYoung is dominee en assistent-professor Systematische Theologie. Hij blogt en is auteur van verschillende boeken.

TIEN GEBODEN

KEVIN DEYOUNG

WET VAN MOZES

GEHOORZAAMHEID

€18,99 • paperback • ca. 200 pagina’s • formaat 14 x 21 cm • ISBN 978 90 8897 229 4 9 789088 972294

• NUR 700 • c-NUR 002 • verschijnt oktober 2019 • Groen


BIJBEL & GELOOF

De invloed van geloven op de Nederlandse cultuur

God in beeld vanuit de Bijbel

Ook in Nederland heeft God Zich een Huis gebouwd.

Welk beeld van God hebben wij? God wil dat we Hem

Dit Huis is deel van ‘het Grote Huis’ van de geloofs­

liefhebben zoals Hij is. Maar, (hoe) kennen we Hem?

traditie van de kerk van alle tijden en plaatsen. Deze

In Mijn beeld van God spiegelen we ons Godsbeeld

geloofstraditie heeft in belangrijke mate de Neder-

aan hoe God Zichzelf openbaart in de Bijbel. Ds. A.

landse geschiedenis en identiteit bepaald.

van Zetten besteedt daarnaast aandacht aan hoe

Wat zijn de kleuren en contouren van onze geschie-

het fout kan gaan met ons Godsbeeld, bijvoorbeeld

denis? Hoe is onze identiteit gegroeid en veranderd

door onze opvoeding of door ingrijpende levensmo-

in de loop der eeuwen? Waar staan wij vandaag?

menten. Ook actuele vragen over Gods toorn en liefde komen aan de orde.

Dr. Ewald Mackay (1964) is historicus en filosoof.

Ds. A. van Zetten (1971) is predikant van de her-

Hij schreef een tiental boeken op het grensvlak van

vormde gemeenten van Bruchem en Kerkwijk-Delwij-

geschiedenis, theologie en filosofie.

nen-Nederhemert.

ARTIOS

DR. EWALD MACKAY

9 789088 972409

GODSBEELD

ARTIOS

DS. A. VAN ZETTEN

€13,95 • paperback • ca. 200

€13,95 • paperback • ca. 144

pagina’s • formaat 13 x 21 cm •

pagina’s • formaat 13 x 21 cm •

ISBN 978 90 8897 240 9 • NUR

9 789088 972331

ISBN 978 90 8897 233 1 • NUR

704 • c-NUR 050 • verschijnt

700 • c-NUR 001 • verschijnt

november 2019 • Groen

september 2019 • Groen

13


14

BIJBEL & GELOOF

groen

Hoe de zondag zondag is geworden

| theologie

de

in historisch perspectief

Justo L. Gonzáles

Justo Gonzalez geeft in dit boek een toegankelijk,

eigenlijk tot een 7-daagse week zijn gekomen, hoe

historisch overzicht van het ontstaan van de zondag

diverse oude culturen met de zondag omgingen en

zoals wij die nu kennen. Hoe komt het dat christe-

hoe dat heeft geleid tot de 21e eeuwse zondag.

nen vandaag de dag de zondag als rustdag hebben?

Dit boek biedt een historisch fundament onder de

Waarom is de zondag de dag waarop ze naar de kerk

discussie over hoe men de zondag dient te gebrui-

gaan?

ken en werpt een ander licht op de actuele discussie

Op een heldere manier laat Gonzalez zien hoe we

over zondagsrust.

Justo L. González was professor Historische Theologie en dominee. Hij heeft meer dan honderd boeken geschreven, waarvan er een aantal in meer dan tien talen verschenen is.

ZONDAG

GESCHIEDENIS

CHRISTENEN

VIERDE GEBOD

€19,95 • gebonden • ca. 216 pagina’s • formaat 14 x 21 cm • ISBN 978 90 8897 232 4 9 789088 972324

• NUR 700 • c-NUR 000 • verschijnt september 2019 • Groen


BIJBEL & GELOOF

Het licht op Gods beloften

groen

| theologie

Gods beloften voor u over het aanbod van gods genade in de prediking

ds. Iz. Kok

Over de bijbelse onderwerpen van Gods verkiezing

geleverd. Hij heeft over dit onderwerp veel geschre-

en Gods beloften en hun onderlinge verhouding is in

ven, maar weinig gepubliceerd. Uit zijn schriftelijke

de geschiedenis van kerk en theologie veel nage-

nalatenschap is deze bundel samengesteld met

dacht. Hoe dienen deze onderwerpen in de predi-

bijbels-theologische, praktisch-theologische en kerk-

king te functioneren? Bezinning hierop is van groot

historische bijdragen.

belang. Ds. Iz. Kok (1930-1995), in leven hervormd predikant, heeft aan deze bezinning een belangrijke bijdrage

Drs. Iz. Kok (1930-1995) heeft de Hervormde gemeenten van Zegveld, Baarn, Rotterdam-Zuid en Veenendaal als predikant gediend. Van zijn hand verschenen twee boeken eerder al bij Uitgeverij Groen.

GODS BELOFTEN

UITVERKIEZING

DS. IZ. KOK

BEZINNING

€16,95 • paperback • ca. 252 pagina’s • formaat 14 x 21 cm • ISBN 978 90 8897 238 6 9 789088 972386

• NUR 700 • c-NUR 000 • verschijnt september 2019 • Groen

15


16

BIJBEL & GELOOF

"Voor iedereen die anders wil leven"

De Kloosterbijbel is een complete huisbijbel in de

"Als je graag in het klooster te gast bent en in

Willibrordvertaling, aangevuld met 11 kleurenkaternen

dat ritme wilt leven, werken en bidden, lees dan deze

met interessante informatie over het kloosterleven in

Kloosterbijbel. Voor iedereen die anders wil leven!"

de breedste zin van het woord. Deskundigen schrij-

- Leo Fijen, hoofdredacteur KRO-NCRV

ven onder meer over Augustinus, Benedictus, Franciscus en Clara, Vincentius en de daarbij behorende vrouwelijke orde, de Jezuïeten, de Psalmen, Lectio Divina, Ora et labora en de rol van leken, jongeren en gasten. Uiteraard wordt de tekst gecombineerd met mooie (klooster)fotografie.

BIJBEL

WILLIBRORD

KLOOSTER

€59,00 • gebonden • ca. 2080 pagina’s • 11 fullcolourkaternen • formaat 16 x 24 cm 9

789061

731948

• ISBN 978 90 6173 194 8 • NUR 701 • c-NUR 035 • verschijnt september 2019 • Willibrord


BIJBEL & GELOOF

Een bijbel bij de Elisabethbode

Tienduizenden lezers hebben jaar in jaar uit genoten van de bijbelstudies en gedichten in pastoraal magazine Elisabethbode. Ze gebruikten ze persoonlijk, in een gespreksgroep of voor de opening van vergaderingen. "Hoe mooi is het dat de meest inspirerende en indrukwekkende bijdragen nu gebundeld zijn in deze fraai uitgevoerde bijbel voor mensen met levenservaring!" - Thea Westerbeek, hoofdredacteur Elisabethbode

De Elisabethbijbel is een complete huisbijbel in de

matisch gerangschikt rondom de bijbelgedeelten.

Willibrordvertaling. In de 11 extra kleurenkaternen

De bijbel is verfraaid met prachtige natuurbeel-

staan de mooiste en meest indrukwekkende artike-

den van Teun Veldman, de natuurfotograaf van de

len uit de lange geschiedenis van pastoraal maga-

Elisabethbode. Ook is er aandacht voor Elisabeth

zine de Elisabethbode. Denk aan bemoedigende

Mijnhardt, de naamgeefster van het magazine, dat

overdenkingen, gedichten en gebeden. De meditaties

nu alweer zo’n 90 jaar bestaat. De Elisabethbijbel is

zijn geschikt voor bijbelstudie en de gedichten en

een waardevolle en praktisch toepasbare uitgave, die

gebeden goed te gebruiken voor bijvoorbeeld de

aansluit bij zowel de hoogtepunten als de dieptepun-

opening van een vergadering. De katernen zijn the-

ten van het leven.

Gerelateerd: • Zij Lachtbijbel, ISBN 9789065394538

BIJBEL

WILLIBRORD

ELISABETH

PASTORAAL

€59,00 • gebonden • ca. 2080 pagina’s • 11 full colour katernen • formaat 16 x 24 cm 9

789061

731955

• ISBN 978 90 6173 195 5 • NUR 701 • c-NUR 035 • verschijnt september 2019 • Royal Jongbloed

17


18

BIJBEL & GELOOF

Hoe leef je met God volgens de Bergrede

LEVENSWEG

100

dagenboek bij de Bergrede Lieuwejan van Dalen groen

| dagboek

Hoe leef je als christen in deze wereld? Door Jezus

ons leven en geloof. Hoe leef je voor God? Hoe leef

te volgen! Daar heeft Hij Zelf tekst en uitleg over

je met mensen? Hoe leef je met jezelf? Dit dagboek

gegeven. In het Evangelie naar Mattheüs vind je de

gaat in 100 dagen door de Bergrede heen. Het is

Bergrede (Mat. 5-7). Dit deel van de Bijbel behoort

onderwijs voor hoofd, hart en handen!

niet alleen tot de wereldliteratuur, maar bevat ook het ‘basisonderwijs’ voor volgelingen van Jezus. In de Bergrede behandelt Jezus alle basale thema’s van

Lieuwejan van Dalen (1977) is getrouwd met Sari-

Gerelateerd:

anne, vader van vijf kinderen en predikant in Hoogeveen.

• Erewoord, ISBN 9789088972010

In 2018 verscheen bij Uitgeverij Groen het eerste boek van zijn hand: Erewoord!

DAGBOEK

100 DAGEN

BERGREDE

LIEUWEJAN VAN DALEN

€14,95 • paperback • ca. 200 pagina’s • formaat 14 x 21 cm • ISBN 978 90 8897 237 9 9 789088 972379

• NUR 707 • c-NUR 020 • verschijnt oktober 2019 • Groen


BIJBEL & GELOOF

ISBN 978 90 6539 374 6

€ 82,50 • 5e druk

h erzi ene st a t enver t a l i ng

STUDIE B I J B E L

STUDIEBIJBEL

he rz ie n e s t a t env ert a l ing

hsv

STUDIE B I J B E L

Herdrukken

hsv

18-09-14 15:28

9 789065 393746

ISBN 978 90 6173 107 8

€ 42,50 • 3e druk

9

789061

731078

ISBN 978 90 6539 453 8

€ 49,95 • 3e druk

9 789065 394538

19


20 PLU

ERTI

D

30 +

D

AN

‘ SO M S LE N E N WE E LK A A R S LE V E N ’

S EN

G

T WE E L I N G A N D R E A E N PE T R A

T I M Z I N GT PL E I T VO O R

M E E R ZE L FS P OT B I J G E LOV I G E N

D I LE M M A’S VA N E E N DERTIGER

G O O I E N WE H E T ROER NOG EEN KEER OM?

F R A N CA EN HARMEN TREUR

D E ZE L FD E O PVO E D I N G,

V E R SC H I L L E N D E K EUZES

€10.00

NUMMER #1

pag #01


GELOOF & LEVEN

Nieuw magazine voor dertigers

‘Een feestje om mee te werken aan dit veelbelovende blad. Ik kreeg een prachtthema voorgeschoteld: dilemma’s voor dertigers. Naar de rest van het blad ben ik enorm benieuwd. Ik heb er vertrouwen in dat Stel, iets toevoegt en naar meer zal smaken.’ Annemarie van Heijningen-Steenbergen

Spiegelt. Inspireert. Schuurt.

Dertigers en veertigers hebben hun leven goeddeels op de rit. Ze hebben een baan, een woonplaats en wel of geen gezin. Enerzijds is dat veilig, anderzijds kan het kriebelen. Is dit alles? Waar haal ik uitdaging vandaan? Ben ik wie ik had willen worden? Hoe verhoud ik me tot verwachtingen van mijn omgeving? Stel, stelt deze thema’s aan de orde. Franca en haar broer Harmen Treur vertellen hun biografie: de een komt tot geloof, de ander haakt af. Er zijn o.a. rubrieken over een bijzondere sport, het belang van humor en de vorming van een gezond zelfbeeld. Daarnaast is er veel ruimte voor sprekende beeldverhalen. Stel, is spiegelend, verrassend en een beetje ontwrichtend. Met waardering voor achtergrond en

Marja Verhoeve (1982)

opvoeding en respect voor ieders eigenheid.

studeerde Nederlandse Taal en Cultuur en is docent Nederlands aan het Wartburg ColleMet bijdragen van o.a. Cocky Drost, Rick de Gier, Femke

ge. Ze maakte eerder o.a. het

Hagoort, Annemarie van Heijningen, Arnold Huijgen, Pie-

blad Hervst naar aanleiding

ter Verhoeve en Tim van Wijngaarden (TimZingt).

van 500 jaar reformatie.

MAGAZINE

CHRISTELIJK MAGAZINE

SPIEGELEND

DERTIGERS

VEERTIGERS

€ 9,95 • magazine • ca. 96 pagina’s • formaat 22 x 30 cm • ISBN 978 90 8897 239 3 • NUR 9 789088 972393

086 • c-NUR 000 • verschijnt oktober 2019

21


22

GELOOF & LEVEN

Gebaseerd op De vijf talen van de liefde, de bestseller waarvan in Nederland al meer dan 100.000 exemplaren zijn verkocht

Binnen organisaties komen problemen in onderlinge

exemplaren verkocht en het is in 22 talen vertaald.

verhoudingen vaak voort uit de vraag: voelen men-

De achterliggende principes over het menselijk ge-

sen zich gewaardeerd? Dit boek zal je erbij helpen

drag hebben hun nut bewezen in bedrijven, non-

om daar ‘Ja!’ op te antwoorden, door de taal te leren

profit organisaties, ziekenhuizen, scholen, overheids-

waarin je collega’s waardering verstaan.

organen en instellingen met externe medewerkers.

Van deze bestseller zijn in de VS meer dan 175.000

Gary Chapman schreef diverse boeken gebaseerd

Paul White is psycholoog met meer dan 20 jaar

op zijn gedachtegoed van de vijf talen van de liefde.

ervaring.

COMMUNICATIEVAARDIGHEDEN

LEIDERSCHAP

COACHING

MANAGEMENT

€22,90 • paperback • ca. 256 pagina’s • formaat 13,5 x 19,5 cm • ISBN 978 90 6353 729 6 9 789063 537296

• NUR 808 • c-NUR 000 • verschijnt oktober 2019 • Jongbloed Boeken


GELOOF & LEVEN

Rust zoeken te midden van onrust

Vlucht, wees stil en bid legt de vinger op de behoefte

God wiens liefde je zal verwonderen, als je maar lang

aan rust en stilte vandaag, vooral als het gaat om

genoeg stil bent om het te kunnen ontvangen. Door

protestanten die leven vanuit een prestatiegeloof;

middel van oefeningen zoals lectio divina, contem-

we kunnen immers nooit genoeg bidden, dienen of

platief gebed en stilte neemt de auteur je mee naar

bijbellezen? De auteur wil de lezer in dit boek van de

Christus, wiens juk zacht is en wiens last licht is.

onrust die dit met zich meebrengt, leiden naar een

Ed Cyzewski is auteur en redacteur. Hij schrijft veel over het christelijke leven en gebed. Hij woont in Tennessee, Amerika.

GEBED

RUST

STILTE

GELOOFSLEVEN

LECTIO DIVINA

€21,90 • paperback • ca. 224 pagina’s • formaat 14 x 21 cm • ISBN 978 90 85203 26 1 9 789085 203261

• NUR 707 • c-NUR 001 • verschijnt november 2019 • Jongbloed Boeken

23


24

GELOOF & LEVEN

40 dagen met Bonhoeffer

Dietrich Bonhoeffer is een van de belangrijkste kop-

Bonhoeffer beter kennen: de mens Dietrich Bonhoef-

stukken van de Bekennende Kirche en het verzet in

fer zelf, zijn manier van denken, en hopelijk ook Hem

het Derde Rijk. Dichter, marterlaar en kerkvader van

die Dietrich Bonhoeffer in zijn leven navolgde.

de twintigste eeuw. Göpfert heeft voor 40 dagen een tekst uit een van de werken van Bonhoeffer gekozen en die voorzien van achtgrondinformatie, uitleg en toepassingen. Na deze bijbelstudies zal de lezer

Sandro Göpfert is na zijn

Gerelateerd:

theologische studie onder

• Advent & Kerst

andere jeugdwerker geweest

ISBN 9789085202967

in het klooster Volkenroda

€ 14,50

en is nu predikant in Burgstädt.

MEDITATIE

STILLE TIJD

BONHOEFFER

€15,99 • gebonden • ca. 160 pagina’s • formaat 14 x 21 cm • ISBN 978 90 8520 327 8 9 789085 203278

• NUR 707 • c-NUR 001 • verschijnt oktober 2019 • Jongbloed Boeken


GELOOF & LEVEN

Na Lucas nu ook Het jaar van Matteüs

Het jaar van Matteüs begint eind november in de

woord en beeld het leesrooster en is geschikt voor

adventstijd en heeft voor iedere week een fullco-

zowel individueel gebruik als handleiding voor cate-

lour opgemaakte dubbelpagina. Hierop vind je een

chese- en bijbelstudiegroepen.

bijbeltekst en daarbij afwisselend een gebed, een antwoordpsalm of een korte meditatie. Verder zijn er prikkelde oneliners en vragen, die uitnodigen tot bezinning. Het jaar van Matteüs volgt per week in

Wim Timmer werkt als aalmoezenier bij de Dienst

Gerelateerd:

Geestelijke Verzorging van Justitie.

• Het jaar van Lucas, ISBN 978 90 6173 187 0, € 17,50

Erwin Timmermans is onder andere webeditor en ontwerper van offline en online media.

WIM TIMMER

CATECHESE

BIJBELSTUDIE

WEEKBOEK

€17,50 • paperback • 120 pagina’s • formaat 19 x 25 cm • ISBN 978 90 6173 199 3 • NUR 707 9

789061

731993

• c-NUR 046 • verschijnt september 2019 • Jongbloed Boeken

25


26


GELOOF & LEVEN

Dit boek helpt je luisteren naar God en elkaar in een wereld vol afleiding

‘Adam McHugh is het waard om naar te luisteren. Zijn boek is een geschenk aan iedereen die een leven wil ontwikkelen waarover Jezus sprak: “Wie oren heeft om te horen, die hore".’ John Ortberg, bestsellerauteur, presbyteriaans predikant en spreker.

'Van harte aanbevolen!' Susan Cain – auteur van Stil en medeoprichter van quietrevolution.com.

Deze westerse maatschappij is gevuld met lawaai en afleiding, waardoor het vaak moeilijk is om écht te luisteren. Mensen praten langs elkaar heen. Ze willen graag gehoord worden, maar zijn aan de andere kant vaak doof voor wat er wordt gezegd. In zijn boek Luisterend leven stelt McHugh dat luisteren noodzakelijk is voor gezonde relaties, zowel met God als met andere mensen. Maar meer nog is luisteren een manier van leven. McHugh plaatst luisteren in het hart van ons geloof, onze relaties en onze missie in deze wereld. God zelf is een God die hoort en ook wij kunnen leren om te horen wat God zegt door zijn schepping, door zijn Woord en door mensen.

Adam S. McHugh is een presbyteriaanse predikant, schrijver en spreker. Ook is hij als pastor werkzaam bij InterVarsity Christian Fellowship. Zijn boek Luisterend leven won in 2017 de Christianity Today Book Award. Adam S. McHugh woont in California, Amerika.

LUISTEREN

RUST

GELOOFSLEVEN

€20,00 • paperback • ca. 240 pagina’s • formaat 14 x 21 cm • ISBN 978 90 33802 07 2 9 789033 802072

• NUR 707 • c-NUR 001 • verschijnt oktober 2019 • Ark Media

27


28

lvnms-jd-luistervandaagnaarmijnstem-omslag-DEF.indd 1

20-06-19 08:52


GELOOF & LEVEN

Dagboek met aansprekende boodschap

In dit dagboek van Jos Douma komt God heel concreet zelf aan het woord in jouw leven: troostend, bemoedigend, inspirerend en confronterend. Elke dag opnieuw is Gods uitnodiging aan jou: ‘Luister vandaag naar mijn stem.’

De korte meditaties in dit dagboek zijn geschreven vanuit het perspectief van God die zelf aan het woord is. Deze bijbelse bemoedigingen heeft Jos Douma zo geschreven dat ze uitnodigen om in een sfeer van gebed gelezen te worden. De overdenkingen zijn steeds heel direct aan een bijbeltekst verbonden. Luister vandaag naar Mijn stem is een aansprekend dagboek met een krachtige, persoonlijk boodschap.

Fotograaf: Dick Vos

Gerelateerd:

Jos Douma is voorganger van de Plantagekerk

• Samen luisteren in de stilte

in Zwolle en auteur van boeken op het gebied

ISBN 9789033801709

van bijbellezen, geloofsbeleving en kerk-zijn vandaag.

DAGBOEK

GODS WOORD

LUISTEREN

BIDDEN

BEMOEDIGING

€21,99 • gebonden • 384 pagina’s • formaat 13 x 19 cm • ISBN 978 90 33825 18 7 • NUR 707 9 789033 825187

• c-NUR 030 • verschijnt oktober 2019 • Ark Media

29


30


GELOOF & LEVEN

Bijzondere gesprekken met de nabestaanden van de 21 mannen in oranje

Wie waren de mannen in oranje? In een gruwelijke propagandavideo liet IS zien hoe 21 mannen, gekleed in oranje overalls, onthoofd werden op een strand in Libië. Met deze video wilde IS angst zaaien. Maar op de gezinnen van de vermoorde mannen (jonge Koptische migranten uit Egypte) had de video een heel ander effect. De schrijver Martin Mosebach reisde naar Egypte om de families van deze 21 mannen te ontmoeten en hun geloofsvertrouwen te leren begrijpen. Tijdens de gesprekken met de nabestaanden vormde hij zich een beeld van hun – voor hem onbekende – leef-

Foto: © Hagen Schnauss

wereld. Hij ontdekte dat de Koptische ‘Kerk van de Martelaren’ een traditie heeft die verrassend levend blijkt te zijn.

Martin Mosebach werd in 1951 geboren in Frankfurt am Main. Aanvankelijk was hij jurist, maar later heeft hij zich volledig aan het schrijven gewijd. Sinds 1983 zijn er elf romans van zijn hand verschenen, en daarnaast nog verhalen, gedichten en essays over kunst en literatuur, over historische en politieke onderwerpen.

REISVERSLAG

WAARGEBEURDE VERHALEN

WERELDKERK

GELOOFSVERVOLGING

€20,00 • paperback • ca. 224 pagina’s • formaat 14 x 21 cm • ISBN 978 90 33802 08 9 9 789033 802089

• NUR 402 • c-NUR 010 • verschijnt december 2019 • Ark Media

31


32

GELOOF & LEVEN

Stijlvolle geschenken voor kerken bij pastoraat

In Op weg staan 99 korte, aansprekende stukjes die

Een mooi cadeauboek voor pasgelovigen, maar ook

een goed begin bieden om op weg te gaan in geloof

voor christenen die behoefte hebben aan een nieu-

en die je opladen voor de nieuwe dag die voor je ligt.

we start.

Pieter Both legt telkens een link tussen situaties uit het dagelijks leven en het christelijk geloof. Zo is elk stukje herkenbaar en worden het geloof en de Bijbel duidelijk uitgelegd.

Pieter Both is predikant

Gerelateerd:

in Harderwijk. Vanuit zijn

• Leven met een doel, 9789033801785

ervaringen als voorganger van een gemeente en zijn persoonlijke ervaringen leest hij de Bijbel, op zoek naar de raakvlakken tussen de tekst en ons leven.

PASGELOVIGEN

OPLADEN

NIEUWE START

BELIJDENIS

€14,99 • gebonden • 112 pagina’s • formaat 13 x 19 cm • ISBN 978 90 33825 54 5 9 789033 825545

• NUR 713 • c-NUR 002 • verschijnt september 2019 • Ark Media


GELOOF & LEVEN

Aantrekkelijk cadeau bij momenten van geloofskeuze

Maria Riksten

InHem geborgen Gedichten

In Hem geborgen is een bundel met bemoedigende

Een bundel met nog niet eerder verschenen gedich-

gedichten: in welke omstandigheden we ons ook

ten van Frits Deubel, met als thema: onderweg zijn

bevinden, in God mogen we ons geborgen weten.

met God. God leidt ons op onze levensreis. Hij gaat

Met mooie full colour foto’s.

overkant.

met ons mee, helpt ons en brengt ons veilig naar de

Met mooie full colour foto’s.

Maria Riksten-Brouwer is moeder, oma en dichter.

Frits Deubel (1927-2017) was een geliefd dichter. Van

Ze schreef al diverse gedichtenbundels en teksten voor

zijn hand zijn veel gedichtenbundels verschenen.

bijbelse e-cards.

GEDICHTEN

BEMOEDIGING

GEDICHTEN

€9,99 • gebonden • 48 9 789033 826900

pagina’s • formaat 13 x 19 cm • ISBN 978 90 33826 90 0 • NUR

ONDERWEG MET GOD

€9,99 • gebonden • 48 9 789033 826894

pagina’s • formaat 13 x 19 cm • ISBN 978 90 33826 89 4 • NUR

714 • c-NUR 015 • verschijnt

714 • c-NUR 015 • verschijnt

september 2019 • Ark Media

september 2019 • Ark Media

33


34

GELOOF & LEVEN

kort maar krachtig Lia van der Neut

100

woorden voor elke dag groen

| dagboek

De kern van het geloof verwoorden

Voor elke dag een korte overdenking

Voor christenen wordt het steeds moeilijker om te

Kort maar krachtig, 100 woorden voor elke dag is een

verwoorden wat voor hen van wezenlijk belang is. De

bemoedigend dagboek voor elke christen van onge-

samenleving waarin zij participeren groeit heel snel

veer 15 jaar en ouder. Bijbeltekst + Uitleg/Toepassing

weg van de kerk en van de Bijbel. Een belangrijke

= 100 woorden. De bijbelgedeeltes zijn geciteerd uit

vraag is dan ook hoe christenen uitdragen wat God

de Herziene Statenvertaling. Het boekje kan aan tafel

in Zijn Woord van ons vraagt. Zoeken naar woorden,

in het gezin worden gebruikt, maar ook als ‘tussen-

zoeken naar aansluiting. Als een zoutend zout en een

doortje’ tijdens de werkdag.

lichtend licht.

Naast Peter Schalk (red.) werken mee: Diederik van Dijk, André Lagendijk, Pieter Moens, Jan Schreuders en Kees van der Staaij.

Lia van der Neut is getrouwd en moeder van vier volwassen kinderen. Ze is actief betrokken bij de kerk. Als catecheet probeert ze het Evangelie dicht bij jongeren te brengen.

RMU

CHRISTEN ZIJN

WERKVLOER

UITDRAGEN

DAGBOEK

100 WOORDEN

€9,95 • paperback • ca. 96 9 789088 972416

pagina’s • formaat 13 x 21 cm • ISBN 978 90 8897 241 6 • NUR

GEZIN

JONGEREN

BIJBEL

€16,50 • hardcover • ca. 384 9 789088 972355

pagina’s • formaat 10,5 x 14 cm • ISBN 978 90 8897 235 5 • NUR

740 • c-NUR 010 • verschijnt

707 • c-NUR 023 • verschijnt

december 2019 • Groen

september 2019 • Groen


GELOOF & LEVEN

Het fascinerend voorspel van de uittocht uit Egypte

groen

| theologie

De tien plagen Godsgericht over Egyptische goden ds. H.J. Boiten

Deze bijbelstudie tekent het fascinerende voorspel

Wat doet het ertoe dat God in elke plaag de Egypti-

van de uittocht uit Egypte.

sche goden van hun voetstuk stoot? Wat betekent het dat juist Mozes de plagen moet aankondigen?

Waarom is de uittocht niet het gevolg van een

Hoe keren de plagen terug in de geschiedenis? Hoe

slavenopstand? Hoe reageert God op zijn volk, dat

licht hun actualiteit verrassend op, ook voor van-

verslingerd is geraakt aan de afgoden van Egypte?

daag?

Waarom zijn de tien plagen meer dan alleen rampen?

Harm Jan Boiten studeerde theologie aan de TU in Kampen. Hij was parttime docent dogmatiek. Achtereenvolgens was hij gemeentepredikant in Zuidwolde (Dr.), Bedum, Enschede en Amersfoort.

TIEN PLAGEN

ISRAËL

EGYPTE

MOZES

€19,95 • hardcover • full colour • ca. 320 pagina’s • formaat 14 x 21 cm 9 789088 972362

• ISBN 978 90 8897 236 2 • NUR 702 • c-NUR 033 • verschijnt oktober 2019 • Groen

35


36


GELOOF & LEVEN

Zeven prachtige wensboekjes voor speciale momenten Mensen maken veel mee. Je wilt graag een naaste

verschillende kaarten geven in enkele pagina’s een

zijn en iets meer bieden dan een kaartje met ‘sterkte!’

bijbeltekst en een gebed, soms een handreiking, een

erop. Soms is het lastig om woorden van troost en

gedicht van Anje Maria de Sonnaville en ruimte om

bemoediging te vinden.

zelf iets te schrijven. Mooi om te geven, mooi om te

Uitgeverij Filippus biedt iets nieuws: ‘kaarten met iets

krijgen.

meer’. Om weg te geven of te versturen. De zeven

Samengesteld door ds.

Carolina Blokland-den Hertog, ds. Jeroen de Jong en drs. Wiske Uyterlinde-Maris, bestuursleden van uitgeverij Filippus. FILIPPUS

KAART MET EXTRA’S

BEMOEDIGING

GEDICHT

BOODSCHAP

€4,95 • kaart met envelop • 12 pagina’s • formaat 10 x 15 cm • verschijnt augustus 2019 • Te bestellen per 3 stuks voor €14,85 • Groen

9 789076 890586

Als het donker is ISBN 97890 7689 058 6

9 789076 890616

Het wordt stil ISBN 97890 7689 061 6

9 789076 890593

Beterschap ISBN 97890 7689 059 3

9 789076 890623

Uit de diepte ISBN 97890 7689 062 3

9 789076 890609

Gefeliciteerd ISBN 97890 7689 060 9

9 789076 890630

Verhuizen ISBN 97890 7689 063 0

9 789076 890647

Zicht op het einde ISBN 97890 7689 064 7

37


38

GELOOF & LEVEN

Geactualiseerde versie van Duivels dichtbij

Duivels

DICHTBIJ Hoe de duivel je denken en leven beïnvloedt

l Speciaa voor n re e g jo n

STEEF POST

groen

| geloofsopbouw

In 2004 verscheen de eerste druk van Duivels dicht-

Het boek beschrijft de biografie van de Satan, zijn in-

bij. Na een aantal herdrukken volgt nu een geactua-

vloed op de moderne tijdgeest en de manier waarop

liseerde versie. Het boek is geschreven voor christe-

hij ons denken infiltreert. Uiteraard wordt aandacht

lijke jongeren met als doel hen bewust te maken van

besteed aan de strijd tegen satan.

de invloed van de duivel op het denken en doen in het dagelijks leven. Ieder hoofdstuk wordt afgesproken met gespreksvragen.

Dr. Steef Post (1957) is lid van de Gereformeerde Gemeente te Gorinchem en op verschillende manieren betrokken bij jongeren. In het dagelijks leven is hij echtgenoot, vader, opa, schrijver, columnist, mediator, coach en ondernemer.

STEEF POST

JONGEREN

INVLOED DUIVEL

DAGELIJKS LEVEN

€14,95 • paperback • ca. 224 pagina’s • formaat 14 x 21 cm • ISBN 978 90 8897 243 0 9 789088 972430

• NUR 707 • c-NUR 004 • verschijnt oktober 2019 • Groen


39

GEZIN & GELOOF

Natuurlijke geboorteregeling met Sensiplan

NATUURLIJK EN ZEKER Handboek

de sympto-thermale methode voor betrouwbare gezinsplanning

Natuurlijk & zeker geeft informatie over een methode voor natuurlijke geboorteregeling (NFP: Natural Family Planning). Sensiplan biedt een betrouwbaar alternatief, zowel voor hen die meer in harmonie met hun eigen natuur willen leven, als voor hen die hormonale anticonceptiva niet (meer) mogen of kunnen gebruiken. Nu geactualiseerd en opgefrist met een nieuw omslag.

De auteurs van dit boek zijn de artsen dr.

Petra Frank, dr. Elisabeth Raith-Paula, dr. Jutta Sadlik en dr. Ursula Sottong, evenals de pedagogen Astrid Both, Brigitte Hrabé-Lorenz, Günter Lorenz en de psycholoog Notker Klann.

NATUURLIJKE GEBOORTEREGELING

SENSIPLAN

GEZINSPLANNING

KINDERWENS

€24,95 • paperback • ca. 128 pagina’s • formaat 15 x 21,5 cm • ISBN 978 90 8897 242 3 9 789088 972423

• NUR 851 • c-NUR 000 • verschijnt augustus 2019 • Groen

NFP


40


VROUW & GELOOF

Praktische oefeningen voor de multi-vrouw die haar rust bij God wil vinden Oefeningen rondom aandachtig leven Met sfeervolle illustraties

Hier is rust is een boek vol opdrachten en oefeningen die je helpen om aandachtig in het hier & nu te leven en daarin God te ontmoeten. Het biedt veel ruimte voor jouw eigen persoonlijk bid-, denk- en doe-momenten. De teksten zijn reflecterend en meditatief maar ook heel praktisch. Onderwerpen zijn balans, focus, natuur, gewoontepatronen, (on)rust, hoop, leven met aandacht, ont-moeten, verwondering en vrede. Wil jij als christelijke multi-vrouw meer met deze thema’s aan de slag, en zoek je daarin naar een positief christelijke insteek? Dan is dit lees- en werkboek echt iets voor jou.

Veel vrouwen zoeken rust en balans, en stilte en nog zoveel meer. Ze kijken eens wat rond bij boeken over mindfulness, maar missen daar de christelijke insteek. En bovendien: hoe dóe je dat nou praktisch? Joline helpt de vrouwen van nu met dit boek vol uitgeschreven oefeningen en uitleg om rust bij God te vinden. Creatief, uitnodigend en haalbaar voor iedereen!

OEFENINGEN

wordt enthousiast van het geven van de training christfulness, (gast)lessen en workshops, haar man en 2 dochters, spreken, aanbidden en schrijven. Ze leeft hoopvol en vanuit de overtuiging dat hier, recht voor je neus & alleen in relatie met God, échte rust te vinden is.

Janneke Burger, redacteur Sestra

RUST

Joline Zuidema – Blankesteijn (1989)

ONTSPANNING

SPIRITUALITEIT

CHRISTELIJK GELOOF

€19,50 • gebonden • ca. 144 pagina’s • formaat 17 x 22 cm • ISBN 9789492831361 9 789492

831361

• NUR 707 • c-NUR 003 • verschijnt september 2019 • Sestra

41


42


VROUW & GELOOF

Aryenne en Heske vielen in de afgelopen jaren samen ruim 100 kilo af Vanuit de Bijbel hebben we een opdracht gekregen om goed voor onszelf en anderen te zorgen. Twee jonge vrouwen, Aryenne en Heske, die midden in het leven staan, zijn samen een eerlijke strijd aangegaan tegen overgewicht. Ze misten een goed christelijk boek over afvallen met duidelijke recepten en haalbare weekmenu’s voor het hele gezin. Daarom eerlijk en christelijk boek geschreven over goed voor

Dit heb je nodig voor deze twee ontbijt-smoothies

hebben de auteurs vanuit hun eigen ervaringen een jezelf zorgen en afvallen.

200 gr bladspinazie – vers

Zo’n boek was er nog niet eerder!

2 bananen – bevroren

De lijnclub bevat goede, niet ingewikkelde week-

300 ml water

1 kiwi menu’s voor het hele gezin. Een boek boordevol tips, herkenbare situaties en humor. Praktisch in gebruik.

Zo maak je het 1. Was de spinazie en stop deze alvast in de

Een (h)eerlijk boek over afvallen. De anekdotes, ervaringen en vooral de humor maakt dat je blijft lezen. Aryenne en Heske zijn natuurlijk het voorbeeld dat het écht kan lukken! En ja, je krijgt gewoon zin om gezond te gaan leven. Een boek met ervaring, met handige tips én met heerlijke recepten.

blender 2. Voeg alle andere ingrediënten bij elkaar en blender dit goed! 3. Verdeel de groene verse smoothie over twee grote glazen en serveer met een rietje

Alinda Bol, LUV Spakenburg

Aryenne (39) is getrouwd met Johan de Jong en moe-

Heske (33) is getrouwd met Adriaan van Diermen en

der van Sarah en Sophia. Ze is gewichtsconsulente en

moeder van Lieve en Joep.

voedingsdeskundige. Aryenne runt haar eigen praktijk

Ze is leerkracht op de Mr. Groen van Prinstererschool in

Minder & de Jong in Spakenburg.

Spakenburg.

HANDIGE TIPS

REALISTISCHE WEEKMENU’S

€14,99 • 9 789033 801082

AFVALLEN

RECEPTEN

DIEET

paperback • ca. 96 pagina’s • formaat 17 x 24 cm • ISBN 978 90 33801 08 2

• NUR 443 • c-NUR 000 • verschijnt november 2019 • Ark Media

43


44

VROUW & GELOOF

Adventsdagboek en adventskalender ineen 25 dagen toeleven naar het Licht

adventsdagboek + –kalender

daniëlle Heerens

Advent is verwachtingsvol toeleven naar de geboorte

lichtje kunt zijn en het Licht van kerst kunt ver-

van Jezus, het Licht van de wereld, en daardoor een

spreiden. Als extra bevat het dagboek 24 prachtige

mooie tijd om stil te staan bij ‘licht’. Dit adventsdag-

kaarten met daarop de uitgelichte quotes, die je kunt

boek helpt daarbij d.m.v. 25 overdenkingen rondom

uitknippen en ophangen als adventskalender.

dit thema met elke dag een uitgelichte quote en opdracht om licht te geven of te ontvangen. Zo leer je meer over hét Licht en ontdek je hoe je zelf een

Daniëlle Heerens (1990) is

Gerelateerd:

dol op boeken, lezen en schrij-

• Elke dag een cadeautje,

ven, en die passies combineert

ISBN 978 90 33817 78 6,

ze in het werk voor haar tekst-

3e druk

bureau. Eerder verschenen van haar Elke dag een cadeautje

• Sta op en schitter, ISBN 978 90 33826 76 4

en Sta op en schitter.

ADVENT

KERST

ADVENTSKALENDER

DAGBOEK

DANIËLLE HEERENS

€14,99 • paperback • ca. 72 pagina’s • formaat 17 x 24 cm • ISBN 978 90 33884 29 0 9 789033 884290

• NUR 707 • c-NUR 090 • verschijnt oktober 2019 • Ark Media


45 24 nieuwe kerstkaarten voor de Morgensterserie! De serie Morgensterkaarten wordt uitgebreid met 24 nieuwe kerstkaarten. Prachtige nieuwe kaarten om familie, vrienden en bekenden gezegende kerstdagen te wensen of ze hoop en bemoediging te geven door middel van de prachtige, hoopvolle en bemoedigende citaten op de kaarten. De kerstkaarten corresponderen met de mooi vormgegeven citaten uit het Adventsdagboek In het licht

is soms moeilijk begaanbaar en zwaar, maar brengt je wel op

de allermooiste plek: bij God.

van DaniĂŤlle Heerens.

Glory

to the Light of the world, glory, t he Lig ht of t he world is here. Lessen van een

kerstboom:

wees een lichtje in de duisternis je kunt nooit te veel schitteren geef vreugde aan anderen sprankel zo veel je kunt het is niet erg om niet helemaal perfect te zijn

De weg van het licht


46

VROUW & GELOOF

Ontdek door het jaar heen Gods zorg en liefde voor jou In dit prachtige bijbelse dagboek daagt Jennifer Rees Larcombe je uit om élke dag van het jaar heel bewust je leven in Gods handen te leggen en te luisteren naar wat Hij je wil zeggen. De auteur deelt mooie, ontroerende en inspirerende stukjes uit haar eigen leven, waardoor je wordt aangespoord om ook zelf aan de voeten van Jezus te gaan zitten en zijn woorden tot je door te laten dringen. Carianne Ros

Jennifer Rees Larcombe brengt hoop en bemoedi-

Achterin het boek is een index opgenomen op basis

ging in de moeilijkste situaties. In het dagboek Een

van de besproken thema’s, series en bijbelse perso-

jaar onderweg met God neemt de auteur je mee op

nages, waardoor dit dagboek ook te gebruiken is in

een reis waarin je Gods zorg, liefde en genade zult

een kring of bij pastoraal werk.

ontdekken. Ze put hierbij uit inzichten uit haar eigen leven.

Jennifer Rees Larcombe

Gerelateerd:

is een veelgeprezen schrij-

• Belofte van hoop,

ver, spreker en raadsvrouw

ISBN 9789033801730

in Engeland. Ze richtte de Beauty from ashes foundation op, waardoor ze mensen wil bemoedigen die bijvoorbeeld te maken hebben gehad met verlies.

365-DAGENDAGBOEK

VROUW

BEMOEDIGING

GODS LIEFDE

€24,00 • paperback • 400 pagina’s • formaat 14 x 21 cm • ISBN 978 9 033802 10 2 9 789033 802102

• NUR 707 • c-NUR 025 • verschijnt november 2019 • Ark Media


VROUW & GELOOF

Eerlijk boek over moederschap

Moeder-zijn is geweldig. Je beleeft met je kinderen

Met openheid en humor neemt Annemarie ten Brinke

veel mooie momenten. Toch is opvoeden vaak ook

de lezers in haar columns en overdenkingen mee op

gewoon heel hard werken. Met vallen en opstaan,

een zoektocht naar balans in het moederschap. Daar-

want perfecte moeders bestaan niet.

naast delen andere moeders hun ervaringen en tips.

Een eerlijk, verfrissend boek voor moeders.

Annemarie ten Brinke zorgt samen met haar man voor vijf kinderen en is daarnaast leerkracht in het basisonderwijs.

MOEDERS

OPVOEDEN

NIET PERFECT

OUDERSCHAP

€14,99 • paperback • 96 pagina’s • formaat 14 x 21 cm • ISBN 978 90 33802 09 6 9 789033 802096

• NUR 707 • c-NUR 003 • verschijnt september 2019 • Ark Media

GEZIN

47


48

VROUW & GELOOF

Leesplan voor Advent van Zij Lacht "In de twee jaar dat Jacomien overdenkingen schrijft voor Zij Lacht, heeft ze mij meer dan eens verbaasd met haar schrijfsels. Ze heeft de moed om de Bijbel praktisch te maken voor het leven van alledag en weet mensen daarmee te raken en in beweging te zetten. Ze schreef dit inspirerende leesplan, waarin ze je het kerstverhaal opnieuw laat zien door de ogen van onder andere Hannah, Jesaja, Zacharias, Anna en Maria.” - Liza de Jonge, oprichter Zij Lacht

Advent is een bijzondere tijd waarin we bewust

die vol verwachting de lof aan de Messias brengen.

uitzien naar het vieren van de geboorte van Jezus.

Gebed, overdenkingen, liederen, prachtige foto's en

Het moment dat de lang Beloofde werd geboren,

doe-opdrachten helpen jou om mee te gaan in deze

als Redder van de wereld. Dit rijk vormgegeven

aanbidding. Met als doel dat jouw lof vol liefde zich

adventsboek helpt jou om deze dagen je bewust te

zal vermengen met die van duizenden heiligen. Hij,

verwonderen en verheugen over Liefde die kwam.

Jezus, verdient alle eer!

In 11 liederen door de Bijbel heen zien we gelovigen

Jacomien van Urk (1994) wil met woorden laten ‘zien’ hoe prachtig het wonder van genade is. In het dagelijks leven wil ze een inspirator zijn

ADVENT

om verschillende culturen met

Gerelateerd:

elkaar te verbinden.

• Zij Lachtbijbel, ISBN 9789065394538

ZIJ LACHT

KERST

LEESPLAN

KERKELIJK JAAR

€17,99 • integraal gebonden • 96 pagina’s • formaat 17 x 23 cm • ISBN 9789492831316 9 789492

831316

• NUR 707 • c-NUR 022 • verschijnt oktober 2019


VROUW & GELOOF

Opnieuw een prachtig geschenkboek van Lifeprints “Ik zal er zijn” nog steeds in topdrie BCB Inmiddels in derde druk verschenen

Uitgangspunt zijn de zeven verschillende IK BEN

Met dit prachtige boek ontvang je inspiratie en bemoediging voor het leven van elke dag. Er kan zoveel

teksten van Jezus, uitgewerkt in meditaties, liederen,

zijn dat het leven moeilijk en moeizaam maakt. De

citaten en bijbelteksten. De sfeervolle teksten en

belofte van dit boek, is de belofte van Gods Naam: IK

beelden zullen zeker je hart raken.

BEN. Als Jezus deze woorden voor Zichzelf gebruikt, dringt Hij diep door in je leven om je aan te sporen je aan Hem toe te vertrouwen. Met elke IK BEN uitspraak raakt Hij aan een ander aspect van ons bestaan, en wil Hij je laten weten: ook daar ben Ik dicht bij je. Ik weet wat je doormaakt, en Ik help je erdoorheen.

Gerelateerd: • Ik zal er zijn, ISBN 9789492831026

Manuel en Elvire Bus combineren hun creativiteit,

Tineke Tuinder schreef al eerder de teksten voor Ik

geloof en werk in hun bedrijf Lifeprints. Hun missie is

zal er zijn. Tineke is altijd nieuwsgierig naar wat mensen

bemoedigen & inspireren. De producten van Lifeprints

bezighoudt en haar grote passies zijn lezen, schrijven

worden verkocht via christelijke boekhandels en via

en taal.

www.lifeprints.nl.

LIFEPRINTS

BELOFTE

BEMOEDIGING

INSPIRATIE

CADEAUBOEK

€14,95 • gebonden • full color met preeg • 64 pagina’s • formaat 17 x 22 cm 9 789492 831323

• ISBN 978 94 92831 32 3 • NUR 713 • c-NUR 002 * verschijnt oktober 2019 • Sestra

49


50

VROUW & GELOOF

Zelfhulp coaching dit boek schudt aan heilige huisjes, ontroert en verrast!

Je

Gabriëlle Dik-Agteres

bent het al!

STOP MET WORDEN

Worden wie je bent – dat klinkt vast bekend. Veel

Hoe leer je leven vanuit een identiteit die je feitelijk al hebt

christenen zien zichzelf als ‘werk in uitvoering’ en

maar die je zelf niet durft te omarmen? Gabriëlle roept je in

zijn voortdurend op zoek naar Gods plan voor hun

haar boek hartstochtelijk toe om die waardevolle door-God-

leven. Maar is dit wel wat Hij van je vraagt? Dit boek

gegeven identiteit uit te gaan leven. Ze helpt je om aange-

daagt je uit om deze én andere overtuigingen eens

leerde leugens te ontmaskeren en moedigt je met veelzijdige

scherp onder de loep te nemen. Want wat geloof jij

en concrete adviezen aan in de waarheid te gaan staan.

allemaal over jezelf én over God? Wat is waarheid en

Arie de Rover

wat zijn leugens? Gabriëlle vertelt over haar bijzondere genezing en hoe angst haar leven beheerste vanwege haar godsbeeld. Aan de hand van sprekende voorbeelden uit de Bijbel en de dagelijkse praktijk laat ze zien wat er gebeurt als je Gods waarheid over jouw identiteit gaat omarmen.

Gabriëlle Dik-Agteres (47) is getrouwd en heeft een zoon. Zij is eigenaar van het bedrijf Stagecall en geeft presentatie- en communicatietrainingen. Daarnaast coacht ze sprekers.

COACHING

ZELFHULPBOEKEN

IDENTITEIT

ANGST

€ 17,90 • gebonden • ca. 160 pagina’s • formaat 14 x 21 cm • ISBN 978 94 92831 385 • NUR 770 9 789492 831330

• c-NUR 000 • verschijnt oktober 2019


VROUW & GELOOF

Het echte verhaal achter de mooie plaatjes op Instagram

In Wat ik houden wil neemt de bijna dertiger An je mee in haar zoektocht. Minder controle en meer

Anne Marije Baars is

zichzelf worden is haar missie. Ze heeft het voor het

theoloog. Ze woont in de Al-

oog prima voor elkaar: afgestudeerd als theoloog,

blasserwaard en bereikt dage-

influencer via Instagram voor ruim 25000 volgers,

lijks meer dan 25.000 mensen

getrouwd en mama van een lieve dochter. Maar ach-

via haar Instagram account

ter de perfecte plaatjes worstelt ze met burn-outs en

met haar beelden en woorden

depressies. Totdat ze de diagnose autisme krijgt en

rond minimalisme, authentiek

steeds meer gaat ontdekken dat ze juist als zichzelf

leven en kwetsbaarheid.

mooi is. Dat in kwetsbaarheid kracht te vinden is, ook al doet het soms pijn en moet je sorry zeggen. Lees mee, over haar zoektocht naar authenticiteit en hoe

Gerelateerd:

minimalisme hierbij kan helpen.

• Hier is rust, Joline Zuidema, ISBN 9789492831361

We lezen graag de persoonlijke boeken van Henri Nouwen

Haar zoektocht, als ogenschijnlijk geslaagde en

en Brene Brown, over kwetsbaarheid. Anne Marije Baars is

succesvolle dertiger, naar zichzelf en een meer bete-

eindelijk een Nederlandse auteur die in diezelfde taal schrijft:

kenisvolle vorm van ‘succes’ is ongelooflijk puur.

écht leven, eerlijk schrijven en je kracht bij God vinden.

Nienke Wijnants, auteur van de bestseller

Janneke Burger, redacteur Sestra

Het dertigersdilemma

MINIMALISME

AUTHENTICITEIT

€14,95 • 9 789492 831347

PERSOONLIJK VERHAAL

BURNOUT

AUTISME

integraal gebonden • 128 pagina’s • formaat 15 x 20 cm • ISBN 9789492831347

• NUR 770 • c-NUR 000 • verschijnt september 2019 • Sestra

51


52

VROUW & GELOOF

Sestra magazine: altijd verrassend en veelkleurig!

Dit jaar maken we weer een uitgebreid Sestra ma-

• Wat zussen samen doen

gazine om in het najaar (en daarna!) van te genieten.

• Vandaag vieren we feest (en we doen álle voorbereidingen ook gewoon vandaag)

Je leest natuurlijk diepgaande artikelen, boeiende interviews, een fijne mode reportage en creatieve

• Leren stoppen: hoe sluit ik iets op een goede manier af

artikelen.

• Instagram challenge: 14.00 fotomoment • Leven tussen gisteren en morgen • Barbecueën in de winter

Extra: een maand lang kaartjes met quotes voor de

• Ochtendrituelen om je dag goed te beginnen

dag, ochtend, middag én avond. Ook extra bij dit

• Vrouwen die van hun creatieve talenten hun be-

magazine: paperware om je kadootjes mooi in te kunnen pakken

roep maakten • Zelf de mooiste cadeautjes maken én inpakken

“Mooi vormgegeven en inhoudelijk divers blad! Absoluut de

“Goede mix van luchtige en diepgaande artikelen, lekker veel

moeite waard!”

DIY en inspiratie en leuke papergoodies. Daar word ik altijd blij van.” Lezersreacties op het Zomer magazine “Dichtbij”

SESTRA MAGAZINE

CADEAU

TIJDSCHRIFT

ANKERLEZINGEN

VANDAAG

€9,95 • tijdschrift met rug • ca. 128 pagina’s • formaat 210 x 265 cm • ISBN 9789492831354 9 789492 831354

• NUR 086 • c-NUR 000 • verschijnt oktober 2019 • Sestra


VROUW & GELOOF

Gods opdracht om te rusten zal je leven veranderen!

Een van de grootste uitdagingen voor vrouwen in

Deze bijbelstudie volg je als groep. Het boek biedt

deze tijd is om tijd te nemen: je even terugtrekken

vijf bijbelstudies om thuis te doen. Daarnaast krijg

van al je bezigheden en ademhalen. Al in het Oude

je toegang tot online videostudies, die je als groep

Testament gaf God het volk Israël de dag van de

bekijkt. Het boek bevat ook tips voor de groepsleider

sabbat, en nog steeds is dat een van Zijn grootste

en extra vragen.

geschenken voor ons. Als je bezorgd bent, of vermoeid, uitgeput of overprikkeld – dit idee van sabbat zal je leven veranderen!

Priscilla Shirer is een

Gerelateerd:

bekende bijbellerares. In

• Vurig, ISBN 9789491844829

Nederland werd ze bekend

• De wapenrusting van God,

door de film War Room, het

ISBN 9789492831040

bijpassende boek Vurig en de

• Toegewijd,

bijbelstudie De wapenrusting

ISBN 9789492831002

van God.

PRISCILLA SHIRER

BIJBELSTUDIE

RUST

VROUWENGROEPEN

€22,50 • paperback • zwart wit • ca. 224 pagina’s • formaat 17 x 24 cm • ISBN 9789492831378 9 789492 831378

• NUR 707 • c-NUR 046 * verschijnt december 2018 • Sestra

53


54

De Bijbel door de ogen van Willeke Brouwer

Waarom deze drie boeken? Willeke Brouwer: 'In de Bijbel staan prachtige, spannende en meeslepende verhalen over moedige mensen, koningen, strijders, en hun levens vol gevaren, redding, intriges, liefdes, ruzies, hoop en vertrouwen. In kinderbijbels worden die verhalen wat afgezwakt verteld, zodat kinderen het niet al te spannend vinden. De boodschap is vaak het belangrijkst: als je God volgt komt alles goed. Wat als je wel de spanning, de strijd en de twijfels laat zien? En de hitte van de woestijn? De koude

nachten in de tenten? Hoe wist Abraham dat God tot hem sprak? Wat doe je als er een engel voor je neus staat? Welke route liepen Jozef en Maria naar Betlehem? Hoe gevaarlijk was het als je zei dat je Jezus volgde? Met die vragen in mijn achterhoofd ben ik gaan schrijven en tekenen, uit diep respect voor de Bijbel. Het werd een boeiende tocht. Ik nodig je uit om mee te gaan.'


55

KIND & GELOOF

Deel 1 Graphic Novel Bible het kerstverhaal LANDKAART VAN TOEN

wereldrijk WAS, met koning Nebukadnezar aan het hoofd. Het land Juda wordt veroverd tijdens de Slag bij Karkemish in 605 voor Christus

Inmiddels is hij zelf dood, de koning. Mijn vrienden en ik werken nog steeds aan het hof. We mogen onze eigen wetten houden, en bidden tot onze eigen God. Soms probeert iemand ons dwars te zitten, en geeft ons aan omdat we iets verkeerd zouden doen. Ik ben zelfs nog tussen de leeuwen gegooid, omdat ik bad. Mijn hart stond bijna stil, toen ik op de bodem van de leeuwenkuil terechtkwam. Maar de leeuwen hadden totaal geen trek in mij, en gingen zelfs uit mijn buurt! God beschermde mij! Ik wist het, en toch was ik wel opgelucht! Nu ben ik nergens meer bang voor. God is sterker dan die stoere koningen hier!

Het is de tijd van de Romeinse overheersing. De joden hebben het zwaar. Het leven is gevaarlijk en donker. Onder elkaar spreken de joden over een Kind

HIER ZIE

JE DAT Babylonië een machtig

Ze riepen dat God hen beschermde. Dat vond de koning zo indrukwekkend, dat hij een nieuw bevel verzon: ‘Iedereen die iets oneerbiedigs over deze God durft te zeggen, zal in stukken worden gehakt. En zijn huis ook.’ Koning Nebukadnezar was niet van de zachte hand.

ZIE MIJ OP DE BODEM VAN DE LEEUWENKUIL. IK HEB NOG NOOIT ZO HARD GEBEDEN.

dat hen zal redden. Er bestaan voorspellingen over dat Kind. Onbegrijpelijke voorspellingen. –6–

–7–

Er zijn geleerden die de teksten kennen, maar die het niet met elkaar eens zijn.

Willeke Brouwer is auteur, Er gebeuren vreemde dingen. Een engel bezoekt de

illustrator en cartoonist. Na de

aarde en heeft een boodschap.

kunstacademie in Kampen was ze jarenlang illustrator en sinds 15

Twee vrouwen raken onverwacht zwanger. Een man

jaar maakt ze dagelijks een car-

krijgt twee dromen die zijn leven veranderen.

toon voor het Nederlands Dagblad.

Is dit de tijd van het Kind?

Vormgeving door Brigitte

Wolthuis.

voorjaar 2020

najaar 2020

De Koning en het offer € 22,90 • gebonden • luxe uit-

De reis en de belofte ca. € 39,90 • gebonden • luxe

voering • ca. 128 pagina’s • formaat

uitvoering • ca. 400 pagina’s •

20 x 25 cm • ISBN 978 90 6539

formaat 20 x 25 cm • ISBN 978 90

477 4 • NUR 707 • c-NUR 004 •

6539 478 1 • NUR 707 • c-NUR 004

verschijnt februari 2020

• verschijnt najaar 2020

EIGENTIJDS

GRAPHIC NOVEL

RESPECTVOL

HUMOR

€22,90 • gebonden, luxe uitvoering • ca. 128 pagina’s • formaat 20 x 25 cm 9 789065 394767

• ISBN 978 90 6539 476 7 • NUR 707 • c-NUR 004 • verschijnt oktober 2019 • Royal Jongbloed


56


KIND & GELOOF

Duik in de wereld van de bijbelverhalen!

• Had koning Salomo huisdieren?

Ga mee op reis vanaf de schepping, langs de oer-

• Wat zijn de meest bizarre wapens uit de tijd van de

verhalen, de tijd van de aartsvaders, rechters en

rechters?

koningen naar de tijd van Jezus, de zendingsreizen

• Waarom moesten profeten gekke opdrachten

en de eerste gemeenten. De prachtige illustraties brengen de informatie tot

uitvoeren?

leven en de landkaarten en tijdbalken tonen de

• Wat at Jezus tijdens zijn laatste maaltijd met zijn

bijbelverhalen in het grotere geheel. Samen met de

leerlingen?

foto’s van historische plaatsen en vondsten biedt het kinderen een goed tijdsbeeld. Zo komen de verhalen dichterbij dan ooit!

Hanna Holwerda las de Bijbel

Elvera Goedhart studeerde

van kaft tot kaft, noteerde alles

aan de kunstacademie. Naast het

wat kinderen zouden willen weten

illustreren van prentenboeken

en onderzocht de kleinste details.

maakt ze ook originele kunst voor

Samen met een team van bijbelex-

kinderkamers, onder het label

perts vond ze heel veel interessan-

Goed Blauw.

te weetjes over de Bijbel.

Deze experts schreven mee:

Paul Visser

Hetty Lalleman

Embert Messelink

NASLAGWERK

WEETJESBOEK

ENCYCLOPEDIE

Han Wilmink

HANDBOEK

Wolter Rose

BIJBELSEGESCHIEDENIS

€24,99 • gebonden • ca. 160 pagina’s • formaat 21 x 29,7 cm • ISBN 978 90 8543 417 7 9 789085 434177

• NUR 224 • c-NUR 224013 • verschijnt september 2019 • leeftijd: 9-12 jaar • Columbus

57


58

KIND & GELOOF

Memoryspel bij de Ark van Noach

Mijn ark van Noach – memospel is een educatief

De kaarten zijn gerelateerd aan het verhaal van de

en leuk spel waarbij je elke keer twee kaarten moet

ark van Noach. Het spel bevat 36 kaarten. Voor kin-

omdraaien om te zien of er dezelfde afbeelding op

deren vanaf 3 jaar.

staat. Als dat zo is, mag je ze houden. Degene met de meeste paren wint.

SPEL

ARK VAN NOACH

MEMORY

GEHEUGEN

€9,99 • kartondoos • 36 kaarten • formaat 19 x 19 x 4,5 cm • ISBN 978 90 8543 430 6 9 789085 434306

• NUR 023 • c-NUR 000 • verschijnt oktober 2019 • Columbus


KIND & GELOOF

Creatief bezig met de gelijkenissen van Jezus Opdrachten Een paar dagen later

1 De wijze les: Kijk eerst naar je eigen fouten, voordat je een ander

sprak Jezus een grote

op zijn fouten wijst.

menigte toe.

2 Maak van watten een baard en trek er elke keer als je iemand op een fout wijst een pluk vanaf. Hoelang duurt het voordat de baard op is?

‘Jullie letten op elkaars fouten,’ zei Hij, ’maar je eigen fouten zie je niet. Het is alsof je een splinter ziet in het oog van een ander, maar niet ziet dat er in je eigen oog een balk zit.’ En Jezus ging door: ‘Haal eerst die balk uit je eigen oog! Dan kun je zelf weer goed zien. En pas dan kun je de splinter uit het oog van de ander halen.’ Rachel liet het verhaal goed tot zich doordringen. Ze herinnerde zich dat haar nichtje Johanna uitviel tegen haar zus Susanna. Ze stonden samen bij een voerbak, Susanna at nogal gulzig, het stro vloog in het rond. ‘Kun je niet iets netter eten?’ berispte Johanna haar zus, terwijl ze een grote slok water nam uit een emmer. ‘Misschien moet jij iets netter drinken,’ zei Susanna. ‘Moet je nou zien, je morst de helft. En het lijkt wel te regenen uit je mond!’ Rachel besloot er goed op te gaan letten en haar vriendinnen het verhaal

3 Bedenk twee eindregels voor het gedichtje.

van Jezus te vertellen als ze elkaar weer eens de les lazen.

Regels zijn regels, recht is recht.

Ik vind dat het een goed plan was van mijn alleroudste vooroma, en het

Goed is goed en slecht is slecht.

heeft ook nog gewerkt. Mijn familie en vriendinnen kijken eerst naar zichzelf voordat ze elkaar de les lezen. Ik zou het niet in mijn kop halen,

Donker is donker en licht is licht.

maar ik ben ook de kleinste.

Open is open en dicht is dicht. Was alles zo simpel als hier staat, zijn we over alles snel uitgepraat. ............................................................................................................

van de tempelmannen

............................................................................................................

zo kwaad dat hij niet over

27-06-19 11:40

ag in

Het moest net zoveel pijn doen als wanneer

gra n n!

ore

iemand aan haar staart trok. Rachel knikte naar haar vriendinnen dat ze haar

mij

allemaal, was het niet nodig om dicht in de buurt van Jezus te zijn.

ik

zocht een plekje in de schaduw van een olijfboom of hield zich schuil in een verlaten oude schuur. Omdat ze misschien wel de beste oren had van

5

op

Ze ging niet tussen alle mensen staan die naar Jezus luisterden, maar

no

19054 Een boek vol ezelsoren kopie.indd 4-5

in de tijd van Jezus. Samen met haar vriendinnen volgde ze Hem overal.

sk

barstten dan in lachen uit. Rachel

le

Mijn alleroudste vooroma heette Rachel. Ze was een zwerfezel en leefde

vond het helemaal niet om te lachen.

ze

trok. De andere tempelmannen

ij w

(Lukas 6:41-42)

ze

4

zijn baard streek, maar eraan

De

1 de splinter en de balk

Soms werd een

moesten volgen. Ze sjokte naar een wijnpers met een loofhut. Ze gingen onder het bladerdak van de loofhut staan en keken naar de tempelmannen die het korenveld inliepen, in de richting van Jezus en zijn leerlingen. De tempelman die hard aan zijn baard had getrokken, liep op Jezus af. ‘Waarom doen jullie iets wat op sabbat verboden is?’ vroeg hij kwaad. De andere tempelmannen gingen om Jezus heen staan, en herhaalden nogal dreigend de vraag: ‘Waarom doen jullie iets wat op sabbat verboden is?’ Jezus keek hen vriendelijk aan en begon te vertellen over zijn voorvader David. ‘Jullie weten toch dat David naar de tempel ging, toen zijn mannen

Op een sabbat, dat is de joodse rustdag, zag Rachel Jezus en zijn leerlingen door een korenveld lopen. Ze plukten korenaren af, rolden ze tussen hun handen en aten de korrels die overbleven op. Verderop stonden vier tempelmannen, ze praatten druk over allerlei regels waaraan joden zich

honger hadden? Daar pakte hij het offerbrood en at het op. Hij gaf het ook aan zijn mannen, hoewel alleen priesters dat brood mogen eten. Ik bepaal wat je op sabbat wel en niet mag doen.’ De tempelmannen bleven sprakeloos achter en konden niets anders bedenken dan hard aan hun baard trekken.

moesten houden op sabbat. Ze streken over hun lange baarden, om aan iedereen te laten zien dat hun gesprek heel belangrijk was.

2

3

19054 Een boek vol ezelsoren kopie.indd 2-3

27-06-19 11:40

Het hoofd van Evi de ezel zit vol met verhalen. Lang

zo geïllustreerd dat de oren van de luisterende ezel

geleden heeft haar voor-voor-vooroma de verhalen

in een van de vier hoeken van de spread zijn afge-

gehoord en ze doorverteld aan haar kinderen en die

beeld. Hierin kan de lezer de belangrijkste les of regel

op hun beurt weer aan hun kinderen.

van het verhaal opschrijven, die altijd wordt gevolgd door de uitspraak van de luisterende ezel dat hij die

Een boek vol ezelsoren is een creatief denk- en doe-

woorden goed in zijn oren wil knopen, of liever: in zijn

boek over 16 gelijkenissen van Jezus. De verhalen zijn

oren wil vouwen.

Van

Bas Rompa verschenen

Irene Jelier is free­lance

al dertig boeken, waaronder

illustrator. Zij volgt de kunst-

dichtbundels, jeugdromans,

academie in Breda. Zij weet

prentenboeken en AVI-boe-

met haar illustraties een

ken. Bas werkte mee aan

fantasievolle werkelijkheid te

verschillende TV-programma’s

creëren.

waaronder Sesamstraat.

JEZUS

GELIJKENISSEN

EZELSOREN

DOEBOEK

€12,99 • paperback • 80 pagina’s • formaat 29,7 x 21 cm • ISBN 978 90 33835 51 3 • NUR 214 9 789033 835513

• c-NUR 020 • verschijnt september 2019 • Ark Media

59


60


KIND & GELOOF

25 beloftes van God uitgelegd aan kinderen

Door de verhalen van onder anderen Adam en Eva, Abraham, Noach, Jozef, Petrus en Paulus doen kinderen kennis op over God én leren ze waarom ze Hem kunnen vertrouwen en hoe ze elke dag op Hem kunnen bouwen. Aan de hand van 25 beloften, bijbelverhalen, bijbel-

wordt gevraagd zelf ook een belofte aan God te

teksten en toepassingen leren kinderen dat God zich

doen. Het boek sluit nauw aan bij Onwankelbare

ook vandaag altijd aan zijn beloften houdt, ongeacht

hoop van Max Lucado.

de situatie waarin ze zich bevinden. Een prachtig full colour gebonden boek. Bij ieder verhaal staan gerelateerde bijbelteksten en een gebed. De kinderen

Max Lucado is voorganger

Gerelateerd:

van Oak Hills Church in Texas.

• Onwankelbare hoop,

Hij is internationaal bestseller­ auteur.

ISBN 978 90 33801 71 6 • Elke dag een nieuw begin, bijbels dagboek voor kinderen, ISBN 978 90 33832 43 7

FULL COLOUR

BIJBELVERHALEN

GODS BELOFTEN

DEVOTIONAL VOOR KINDEREN

MAX LUCADO

€19,99 • gebonden • full colour • 200 pagina’s • formaat 17 x 22,5 cm • ISBN 978 90 33835 58 2 9 789033 835582

• NUR 224 • c-NUR 013 • verschijnt september 2019 • Ark Media

61


62

KIND & GELOOF

Ideaal kerstcadeau voor de basisschool

De koning wil alle mensen in de stad uitnodigen voor

Een vlot geschreven leesboek met veel humor en

het kerstfeest in het paleis.

een mooie boodschap (gebaseerd op de gelijkenis uit

Hij schrijft voor iedereen een brief. Twee postzakken

Lucas 14:16-24): iedereen is welkom bij God.

vol.

Een mooi kerstcadeau vanaf middenbouw basisschool.

Er is alleen een probleem. De broers Bol & Krom zijn de postbezorgers van de stad. En niemand is zo lui

Kwintessens heeft op basis van dit boek een musical

als zij. Zou dat wel goedkomen?

geschreven, gekoppeld aan de kinderwerkmethode 'Kind op zondag'.

Bram Kasse is vader, do-

Hanne Snel is illustrator.

cent en heeft al veel succes-

Ze maakt zwierige, losse,

volle kinderboeken geschre-

maar vooral vrolijke illustra-

ven. Hij houdt van humor en

ties.

goede verhalen.

KERST

LEESBOEK

BRAM KASSE

HUMOR

GELIJKENIS

€9,99 • gebonden • 64 pagina’s • formaat 16 x 24 cm • ISBN 978 90 33884 28 3 • NUR 227 9 789033 884283

• c-NUR 010 • verschijnt september 2019 • Ark Media


KIND & GELOOF

63

Kerst met Max Lucado

Meesterverteller Max Lucado weet met Een piepklein

Daniël gebaarde met zijn kop naar het midden van de stal, waar alle dieren in een kring stonden. De twee muisjes klommen langs een paal omhoog en keken. In de kribbe lag een pasgeboren kindje te slapen. ‘Wie is hij?’ vroeg Pietje. ‘Hij is de koning,’ antwoordde Miriam. ‘Er is een koning naar Betlehem gekomen, precies zoals jullie hebben gezegd.’

kerstfeest de boodschap van kerst voor kinderen begrijpelijk te maken. Gods liefde is zo groot dat hij zijn zoon stuurde voor iedereen – groot en klein, jong en oud.

Ark Piepklein kerstfeestBIWNL(03)2019DEF202x235 indd 28

Max Lucado is voorganger

Gerelateerd:

in Oak Hills Church in Texas

• Het geluk van de hemel,

(Amerika). Hij is getrouwd en heeft 3 dochters. Lucado heeft

13 06 19 12:49

Ark Piepklein kerstfeestBIWNL(03)2019DEF202x235 indd 29

ISBN 9789033884306 • Lieve kleine ezel,

meer dan 75 boeken op zijn

ISBN 9789085433521

naam staan.

PRENTENBOEK

KERST

LUCADO

€9,99 • gebonden • 32 pagina’s • formaat 20,2 x 23,5 cm • ISBN 978 90 33884 07 8 • NUR 227 9 789033 884078

• c-NUR 010 • verschijnt september 2019 • Ark Media

13 06 19 12:49


64

KIND & GELOOF

Praktisch dagboek vol tips, opdrachten en vrolijke voorbeelden Nathalie de Heer

Door middel van praktische voorbeelden uit de

Praktisch dagboek vol met opdrachten, tips en vrolij-

Bijbel wil de auteur in Binnenstebuiten kinderen in de

ke voorbeelden.

leeftijd van 9-12 jaar leren om naar zichzelf te kijken en aan de slag te gaan met datgene wat ze hebben geleerd. In dit bijbelse dagboek spoort ze hen ook aan om hun blik gericht te houden op Jezus. Hij kent ons door en door. Door in de Bijbel te lezen en naar Gods stem te luisteren leren we niet alleen onszelf, maar juist ook Hem kennen.

Nathalie de Heer is lerares, kindercoach en schrijfster. Ze wordt blij van leuke gesprekken, gezellig koffie drinken, een goed boek lezen en haar gezin.

DAGBOEK

BIJBEL

EMOTIES

GEDRAG

ZELFHULP

€12,50 • paperback • ca. 104 pagina’s • formaat 17 x 17 cm • ISBN 978 90 33835 54 4 9 789033 835544

• NUR 224 • c-NUR 022 • verschijnt oktober 2019 • Ark Media


KIND & GELOOF

Gezellig voorleesboek voor peuters

Tijn blust het vuur Liesbeth van Binsbergen & Willemke Brouwer

Tijn wil graag filmpjes kijken op de tablet, maar zijn kijktijd is voorbij. Boos gaat hij naar buiten. Maar daar is Tessa, die een leuk plan heeft …

Gerelateerd: • Bas moet nodig, ISBN 978 90 8901 426 9

• Bas kleedt zich aan, ISBN 978 90 8901 425 2

• Bas eet een appel, ISBN 978 90 8901 422 1

• Bas wordt nat, ISBN 978 90 8901 423 8

• Goed gepoetst, Bas, ISBN 978 90 8901 424 5

Liesbeth van Binsbergen woont in Rouveen, is

Willemke Brouwer was tien jaar lang kleuterjuf, waarbij ze de leefwereld van haar leerlingen gebruikte

moeder van twee kinderen en

als inspiratiebron voor haar illustratiewerk. Na tien jaar

schrijft al jarenlang kinder-

koos ze toch volledig voor het vak van illustrator, waar

boeken. In 2010 won ze Het

ze tegenwoordig haar creativiteit en ervaring gebruikt bij

Hoogste Woord, de prijs voor

het maken van vrolijke illustraties.

het beste christelijke kinderboek, voor Kom niet dichterbij.

MEDIA-EDUCATIE

MEDIAWIJSHEID

DIGITALISERING

€12,95 • hardcover • ca. 30 pagina’s • formaat 22,5 x 22,5 cm • ISBN 978 90 8901 492 4 9 789089 014924

• NUR 273 • verschijnt september 2019 • 2-6 jaar • Groen Educatief

65


66


KIND & GELOOF

Voorlees­verhaal bij gezins­uitbreiding Grote zus is een vernieuwde heruitgave van een eerder verschenen editie. De afgelopen jaren kreeg Willemijn de Weerd regelmatig de vraag of er naast Grote zus ook een Grote broer variant is. Nu kan op deze vraag eindelijk ja geantwoord worden. Twee herkenbaar geschreven boekjes voor kinderen die zelf een broertje of zusje krijgen of al hebben. Erg leuk om bij zwangerschap of geboorte cadeau te doen aan de grote broer of zus!

Willemijn de Weerd is

Marieke ten Berge illus-

als kinderboekenschrijfster

treert en ontwerpt. Ze houdt

bekend van o.a. de boeken

ervan om het gewone bijzon-

Kikkervisjes in de soep, Voor

der te maken: het vogeltje in

mijn allerbeste vriend en de

de tuin, het flesje dat glinstert

Kinderbijbel bij de HSV. Daar-

in de zon. Haar beeldend werk

naast schrijft ze columns voor

nodigt je uit stil te staan bij de

het Reformatorisch Dagblad en geeft ze workshops. Ze

schoonheid van het alledaagse.

is getrouwd en moeder van vier kinderen.

ZWANGERSCHAP

OPVOEDING

GEZINSUITBREIDING

PRENTENBOEK

€12,50 • hardcover • 32 pagina’s • formaat 19 x 19 cm • Grote zus: 9 789033 835568

9 789033 835551

ISBN 978 90 33835 56 8 • Grote broer: ISBN 978 90 33835 55 1 NUR 273 • c-NUR 000 • verschijnt november 2019 • Ark Media

67


68

KIND & GELOOF

Prachtige kerst­ verhalen van meesterverteller Bob Hartman

Do it yourself adventskalender

Rondjewereld kerstverhalen bevat 38 kerstverhalen

Met deze do-it-yourself Adventskalender bouw je in

van de meesterverteller Bob Hartman, die zeer ge-

aanloop naar Kerst een echte kerststal. Het begint

schikt zijn om voor te lezen in de Adventsperiode, tij-

met de kerststal zelf en als die eenmaal staat komt

dens kerstdiensten in de kerk en op school. Achterin

er elke dag een figuurtje uit het kerstverhaal bij. Voor

het boek zijn voor elk verhaal verteltips opgenomen.

elke dag van advent kun je een figuurtje knutselen met een bijbeltekst erbij.

Marieke ten Berge ontwerpt en illustreert. Met haar illustraties wil ze het gewone bijzonder maken.

Bob Hartman is verhalenverteller, schrijver en predikant. Hij weet als geen ander hoe je de aandacht van kleine en grote luisteraars kunt krijgen en vasthouden.

Marcel Flier is eigenaar van Studio Stijll. Hij inspireert, tekent en ontwerpt dessins, producten en huisstijlen in opdracht.

VERHALEN

KERST

9 789033 883958

VERTELLEN

ADVENT

DIY

ADVENTSKALENDER

KERSTSTAL

KINDEREN

€17,99 • gebonden • 126 pa-

€7,50 • paperback • 18 pagi-

gina’s • formaat 22 x 26,5 cm •

na’s • formaat 21 x 29,7 cm •

ISBN 978 90 33883 95 8 • NUR

9 789033 884276

ISBN 978 90 33884 27 6 • NUR

227 • c-NUR 010 • verschijnt

214 • c-NUR 010 • verschijnt

september 2019 • Ark Media

september 2019 • Ark Media


KIND & GELOOF

Special edition opnieuw leverbaar!

Deze succesvolle titel nu weer leverbaar!

Herdruk van de speciale editie met 3D-illustraties en

Detective bij de Bijbel bevat prachtige, gedetailleerde

pop-ups van Niemand is zoals jij. Een hartverwar-

platen over de tijd van de Bijbel. Dankzij de zoekvra-

mend verhaal voor kinderen, maar ook voor volwas-

gen en uitgebreide uitleg leer je steeds meer over

senen over eigenwaarde en zelfbeeld. Luxe editie.

de achtergronden van de bekendste verhalen uit de Bijbel. Heel geschikt voor kinderen met speurneuzen en arendsogen!

Gerelateerd: • Niemand is zoals jij - cadeauboek, ISBN 9789033828942 • Niemand is zoals jij - prentenboek, ISBN 9789033814242

Max Lucado is schrijver en voorganger in Oak Hills

Peter Martin & Peter Kent

Church in Texas (Amerika). Hij is getrouwd en heeft 3 dochters. Van zijn hand verschenen al meer dan 75 boeken, waarvan vele vertaald in het Nederlands.

LUCADO

KINDERBOEK

9 789033 833083

POP-UP

3D ILLUSTRATIES

ZOEKBOEK

TIJDVANDEBIJBEL

€19,50 • gebonden • 32 pagi-

€11,90 • gebonden • ca. 48

na’s • formaat 23,5 x 26 cm •

pagina’s • formaat 22 x 26 cm

ISBN 978 90 33833 08 3 • NUR

9 789085 434290

• ISBN 978 90 8543 429 0 •

274 • c-NUR 000 • verschijnt

NUR 224 • c-NUR 224012 • ver-

september 2019 • Ark Media

schijnt december 2019 • leeftijd 5-8 jaar • Columbus

69


70

ROBIN JONES GUNN

meer dan genoeg SESTRA ROMAN


FICTIE

Als het leven niet meevalt, zijn je vriendinnen er voor je

‘Meer dan genoeg is een hartverwarmend verhaal over familie, vriendschap en moed dat je nog lang bijblijft.’ – Rachel Hauck, auteur van De bruidsjurk

De verlegen Emily weet niet goed wat ze moet doen als ze door Jennalyn wordt uitgenodigd voor een feestje. Afgezien van Jennalyn kent ze nog niemand en ze is ervan overtuigd dat ze niet tussen deze leuke vrouwen past. Op het feestje leert Emily de andere vrouwen kennen: Tess, Sierra en Christy. En dan gebeurt er iets onverwachts: er ontstaat vriendschap. Die heeft Emily hard nodig als geldzorgen de kop opsteken en de baby waarnaar ze zo intens verlangt, niet komt… Deze eigentijdse roman over vijf vriendinnen die samen de mooie en moeilijke tijden van het leven doormaken raakt je hart!

Gerelateerd: • De kleur van vriendschap,

Robin Gunn Jones houdt van verhalen vertellen

Roxanne Henke, ISBN 9789492831293

en kan het als geen ander. Dat blijkt wel uit het feit dat

• Een tijd om te dansen,

ze al ruim 90 boeken heeft geschreven die wereldwijd

Beth Moran,

geliefd zijn bij vele vrouwen.

ISBN 9789492831149

SESTRA-ROMAN

VRIENDSCHAP

VROUWEN

MOEDERSCHAP

EIGENTIJDSE FICTIE

€21,95 • paperback • ca. 320 pagina’s • formaat 14 x 21 cm • ISBN 9789492831309 • NUR 340 9 789492 831309

• c-NUR 050 • verschijnt november 2019 • Sestra

71


72


FICTIE

Bijzondere ontmoetingen. Een hedendaagse gelijkenis over de lasten die we met ons mee dragen.

Een heethoofdige zakenman die naar de stad komt voor een beslissende vergadering om zijn baan te redden. Een moeder van drie kinderen die hoopt een paar dagen te overleven in het huis van haar zus. En een jonge kunstenaar die de droom van zijn vader najaagt zodat hij zijn eigen droom in leven kan houden. Als David, Gillian en Michael de verkeerde koffer meenemen van de bagageband, geeft de vliegmaatschappij ze de instructie om hun bagage op te halen op een mysterieuze plek. Daar ontmoeten ze de raadselachtige bagageman die hun laat zien dat er meer in hun koffers zit dan ze hebben ingepakt.

David Rawlings is een Australische auteur die

Een hedendaagse gelijkenis over de lasten die we met ons meedragen. De auteur nodigt op inspireren-

al langer dan 25 jaar schrijft. Hij nodigt de lezers uit

de wijze uit om de last te verlichten.

om dieper na te denken over het leven, door middel van verhalen die het alledaagse combineren met het geestelijke.

INSPIREREND

GELIJKENIS

CONFRONTEREND

EIGENTIJDSE FICTIE

€20,00 • paperback • ca. 224 pagina’s • formaat 14 x 21 cm • ISBN 978 90 33802 05 8 9 789033 802058

• NUR 302 • c-NUR 000 • verschijnt oktober 2019 • Ark Media

73


74

FICTIE

Raak verzeild in een spannend avontuur op weg naar vrijheid!

Het is 1521. Storm is de 12-jarige zoon en leerling van

Het verhaal is in 2017 verfilmd onder dezelfde titel.

drukker Klaas Voeten uit Antwerpen. Hij ontdekt dat zijn vader een verboden manuscript van de ketterse

Bij dit boek is ook lesmateriaal voor scholen en ker-

Maarten Luther wil gaan drukken. Vader Klaas voelt

ken beschikbaar.

veel voor Luthers nieuwe geloof dat ingaat tegen de kwalijke praktijken van de kerk. Maar tijdens het

Vanaf ca. 10 jaar.

drukken worden ze betrapt en wordt Klaas gearresteerd. Storm ziet kans om te vluchten, maar waar is hij veilig?

Karen Ingrid van Holst Pellekaan is een Nederlands actrice en (scenario)

Gerelateerd: • Storm (film) - Letters van vuur, EAN: 8719372004326

schrijfster. Zij schreef ook het scenario voor de film Storm.

LUTHER

KATHOLICISME

PROTESTANTISME

SPANNING

REFORMATIE

€12,99 • Gebonden • 216 pagina’s • formaat 14 x 21 cm • ISBN 978 90 33835 57 5 • NUR 283 9 789033 835575

• c-NUR 020 • verschijnt september 2019 • Ark Media


FICTIE

Fictie met een diepere boodschap: de reddende liefde van God

‘David Rhodes trekt alle registers open wanneer hij een

Als hij had geweten dat hij die dag zou sterven, zou

intense gelijkenis over valse rijkdom en de ultieme redding

de stinkend rijke Harry Goldman zijn dag waarschijnlijk anders hebben ingedeeld. Hij raakt verzeild in een

voor het voetlicht brengt. Deze sprankelende, goed geschreven fictie voert feilloos een show op bij de voordeur,

nachtmerrie waarin zijn leven vol geweld en meedo-

terwijl de waarheid door een zijraam naar binnen glipt.’

genloze hebzucht tot op het bot wordt blootgelegd. De dag waarop mr. Goldman stierf is een aangrijpend

Adrian Plass

en ruig avontuur. Het laat de ongelofelijke boodschap van het evangelie zien – dat niemand te ver heen is voor de reddende liefde van God.

David Rhodes is een voormalig journalist en priester uit Engeland. Zijn uitgebreide werk onder daklozen leidde tot het vernieuwende initiatief Retreats on the Streets.

GELIJKENIS

AANGRIJPEND

EVANGELIE

€17,99 • paperback • ca. 192 pagina’s • formaat 14 x 21 cm • ISBN 978 90 33802 06 5 9 789033 802065

• NUR 302 • c-NUR 000 • verschijnt oktober 2019 • Ark Media

75


76

FICTIE

Razzia in Putten: in 2019 75 jaar geleden

Op 1 oktober 1944 vindt in Putten een razzia plaats

concentratiekampen in Duitsland terecht. Ook de

naar aanleiding van een mislukte verzetsaanslag.

vader van Anna, de hoofdpersoon in dit boek, wordt

Meer dan 600 mannen worden afgevoerd naar kamp

weggevoerd. Na de bevrijding wacht Anna in span-

Amersfoort. Later komen de mannen in verschillende

ning af. Zal haar vader weer thuis komen?

Willemijn de Weerd woont in Putten. Maar liefst twee keer won ze de prijs Het Hoogste Woord. Willemijn geeft regelmatig workshops en voorstellingen.

WOII

OORLOG

RAZZIA

PUTTEN

€11,90 • gebonden • ca. 96 pagina’s • formaat 15 x 22,5 cm • ISBN 978 90 8543 432 0 9 789085 434320

• NUR 283 • c-NUR 283060 • verschijnt september 2019 • 8-12 jaar • Columbus


FICTIE

15 jaar Columbus! Special edition voor jonge ontdekkers

Met avontuurlijke

weetJes, proefJes en opdracHten

Columbus! Judith van Helden & Hanna Holwerda

Judith van Helden

Dit boek neemt je mee op reis met Columbus. Je

Durf jij scheepsbeschuit te eten? Maak jij een eigen

stapt met hem aan boord van een zeilschip, steekt

telescoop? Monster aan en … gaan!

de Atlantische Oceaan over en zet als een van de eersten voet aan wal in Indië. Maar … is het Indië wel? Dit boek daagt je met weetjes, experimenten en opdrachten uit zelf op ontdekkingsreis te gaan. Weet jij wat een kwadrant is, en hoe je deze kunt gebruiken?

Hanna Holwerda ging op zoek naar de interessantste weetjes over Columbus en bedacht avontuurlijke opdrachten en proefjes bij het verhaal. Hanna is eigenaar van

COLUMBUS

Judith van Helden (1979)

Educatief Bureau Sterrenschip

is dol op verhalen. Ze heeft

en schreef eerder o.a. Tellen

meerdere kinderboeken op

tot je tolt - over vertellen,

haar naam staan. Samen met

reeksen, vormen en codes in

haar man en vier kinderen

de Bijbel en Knetteren en knal-

woont ze in Zwolle.

len - Bijbels proefjesboek.

ONTDEKKINGSREIZIGER

HISTORIE

AVONTUUR

EXPERIMENTEN

€11,90 • gebonden • ca. 96 pagina’s • formaat 15 x 22,5 cm • ISBN 978 90 8543 433 7 9 789085 434337

• NUR 283 • c-NUR 283060 • verschijnt november 2019 • Avi E6 • 9-12 jaar • Columbus

77


78

FICTIE

Actieboek christelijke kinderboekenmaand 2019

Lau weet niet zo goed wat hij zich moet voorstellen

geheim delen? En lukt het om uiteindelijk de schat

bij het thema van het scoutingweekend. Samen

ook echt te vinden?

met zijn vrienden Luuk en Laila komt hij er al snel achter dat ze inderdaad ‘op wereldreis’ gaan. Met de Zwarte Hand op hun hielen doen ze hun best om alle puzzelstukjes van de schatkaart te vinden. Onderweg ontdekt Lau iets vreemds in het bos. Moet hij zijn

Ook in dit tweede deel van de serie Scouts in actie staan avontuur, plezier en vriendschap centraal.

Liesbeth van Binsbergen

Gerelateerd:

is leerkracht en kinderboeken-

• Welkom bij de welpen,

schrijfster.

ISBN 9789085433859

www.liesbethvanbinsbergen.nl

SCOUTING

VRIENDSCHAP

AVONTUUR

ACTIEBOEK KINDERBOEKENMAAND 2019

€5,95 • gebonden • ca. 96 pagina’s • formaat 15 x 22,5 cm 9 789085 434207

ISBN 978 90 8543 420 7 • NUR

283 • c-NUR 283030 • verschijnt okt 2019 • Avi M5 • 8-10 jaar • Columbus


FICTIE

Een spannend kerstverhaal over juf Fiep!

Het is de dag voor kerst. Buiten is het koud. Maar in

Het is het jong van een ijsbeer, dat met zijn pootje

de klas van juf Fiep is het warm en gezellig. Er ont-

vastzit in een klem.

breekt alleen nog één ding: een boom met lichtjes.

Juf Fiep schiet het diertje meteen te hulp. Maar dan

Groep 3 trotseert de kou om een spar te halen in het

komt de moederbeer achter de struiken vandaan ...

bos. Als de kinderen midden in het bos zijn, horen ze ineens gepiep.

Corien Oranje (schrijver) en Marja Meijer (illustrator)

Gerelateerd: • gooi juf in zee!,

werken al jaren met veel plezier samen aan de boeken over juf

ISBN 9789085434078 • dikke juf fiep,

Fiep. Het is al weer het veertien-

ISBN 9789085434245

de deel in de avi-thrillerreeks.

KERST

WINTER

JUFFIEP

GROEP3

LERENLEZEN

€10,99 • gebonden • ca. 48 pagina’s • formaat 15 x 22,5 cm • ISBN 978 90 8543 431 3 9 789085 434313

• NUR 287 • c-NUR 000 • verschijnt augustus 2019 • Avi E3 • 6-8 jaar • Columbus

79


80

FICTIE

Voorleesbundels zijn aantrekkelijke cadeaus voor jonge gezinnen!

Jan Pieter en de gieter Verhalenbundel Elly Zuiderveld Marijke ten Cate

21-06-19 08:10

Verhalenbundel van vier eerder verschenen delen

Verhalenbundel van twee eerder verschenen delen

van de succesvolle Jan Pieter-serie: Jan Pieter en de

van de Sam en Sara-serie: 25 avonturen van Sam en

gieter, Jan Pieter gaat naar zee, Jan Pieter gaat naar

Sara en Kleuren op de stoep en 21 andere avonturen

school en Jan Pieter krijgt bezoek.

van Sam en Sara. Verrijkt met prachtige illustraties. Leuk om voor te lezen.

Judith van Helden is auteur, tekstschrijver en Elly Zuiderveld-Nieman is getrouwd met Rikkert.

schrijfcoach. Ze heeft inmiddels vele kinderboeken en

Samen vormen ze een zangduo. Elly Zuiderveld is naast

onderwijsmaterialen op haar naam staan. Ze is ge-

zangeres ook televisiepresentatrice en -actrice.

trouwd en heeft vier kinderen.

Marijke ten Cate is een succesvolle illustrator van

Peter van Harmelen

is een illustrator voor kinder-

prentenboeken en kinderbijbels. Haar illustraties hebben

boeken en geboortekaartjes. Daarnaast ontwerpt hij

een vriendelijke, kleurrijke stijl.

flyers, posters en decors.

JAN PIETER

ELLY ZUIDERVELD

9 789085 434351

PRENTENBOEK

VERHALENBUNDEL

€14,90 • gebonden • 96

€14,90 • paperback • 112 pa-

pagina’s • formaat 18 x 18 cm •

gina’s • formaat 20,5 x 22,5 cm

ISBN 978 90 8543 435 1 • NUR

9 789085 434344

• ISBN 978 90 8543 434 4

281 • c-NUR 000 • verschijnt

• NUR 281 • c-NUR 000 •

september 2019 • Columbus

verschijnt september 2019 • Columbus


FICTIE

Herdrukken Simon’s Spectrum

9 789085 431237

9 789085 431398

serie Simon’s Spectrum – deel 1

serie Simon’s Spectrum – deel 2

€ 13,90 • ISBN 978 90 8543 123 7

€ 13,90 • ISBN 978 90 8543 139 8

bert wiersema

MENSENJACHT OP MALLORCA

5

simons spectrum

9 789085 432067

9 789085 432197

serie Simon’s Spectrum – deel 3

serie Simon’s Spectrum – deel 4

serie Simon’s Spectrum – deel 5

€ 13,90 • ISBN 978 90 8543 206 7

€ 13,90 • ISBN 978 90 8543 219 7

€ 13,90 • ISBN 978 90 8543 250 0

9 789085 432500

Verschijnt augustus 2019

Bert Wiersema is docent aardrijkskunde en schrijft spannende boeken voor kinderen en jongeren. Deze serie wordt gekenmerkt door zinderende spanning tegen een boeiende historische achtergrond.

81


84 Boeken voor de 25ste editie van de christelijke kinderboekenmaand Met het thema Op reis Brancheorganisatie BCB organiseert in oktober 2019 voor de 25e keer de Christelijke Kinderboekenmaand met dit jaar als thema

Op reis! Dit thema sluit aan bij het thema van de algemene Kinderboekenweek (2 t/m 13 oktober) Reis mee! Op reis gaan doe je niet een-twee-drie. Het begint met het kiezen van een bestemming. Soms best lastig. En met de voorbereiding. Wat neem ik mee? Hoe kom ik daar? Met de fiets, of met de trein of misschien wel met het vliegtuig? En ook niet onbelangrijk, wie gaat er mee? Op reis gaan is best spannend want je weet nooit precies wat je tegenkomt. Maar dat maakt het ook leuk. Want op reis gaan betekent nieuwe dingen ervaren. Ook in de Bijbel vinden we verhalen over reizen. Denk aan de reizen van Paulus of aan Mozes. Hij leidde de reis van het volk Israël vanuit Egypte naar het beloofde land. Voor meer informatie: www.christelijkekinderboekenmaand.nl

Naast het actieboek Op wereldreis en het boek voor het 15-jarig jubileum van Columbus met de titel Columbus! zijn er nog meer boeken die goed bruikbaar zijn tijdens deze maand. Ze hebben allen iets te maken met op reis gaan naar verschillende landen en het beleven van spannende avonturen en doen van ontdekkingen.

ACTIEBOEK

15-jarig jubileumboek van Columbus

Met avontuurlijke

weetJes, proefJes en opdracHten

Columbus! Judith van Helden & Hanna Holwerda

Judith van Helden

ISBN 9789085434207 • € 5,95

ISBN 9789085434337 • € 11,90


85 Groep 3 + 4

Groep 5 + 6

Groep 7 + 8

ISBN 9789085434085 • € 12,50

ISBN 9789085433996 • € 9,95

ISBN 9789085434276 • € 11,90

ISBN 9789085433675 • € 9,99 Nieuw, verschijnt september ISBN 9789033883958 • € 17,99

Uitbarsting op Lanzarote ISBN 9789085433491 • € 12,50

ISBN 9789085434078 • € 10,99

ISBN 9789085433934 • € 11,95


86

DAGBOEKEN

9789085433644 € 21,50

9789033835445 € 20,99

9789033832437 € 20.99 4e druk

9789033833441 € 20.99 2e druk

9789088972010 € 19,95

9789088971921 € 20,99

9789492831019 € 17,50

9789033800771 € 20,99 4e druk

9789085434153 € 14,90

9789033817786 € 16,50 3e druk

9789033826764 € 20,99

9789085434269 € 16,90

9789085433743 € 15,50

9789088971402 € 20,00 Ook leverbaar: Ontelbaar, 9789088970900


DAGBOEKEN

9789033801020 € 17,50

9789033832444 € 15,50

9789088972034 € 19,95

9789033817885 € 18,50

9789033824999 € 19,99 3e druk

9789033826542 € 20,99

9789033824005 € 19,99 3e druk

9789492831132 € 24,95

9789033826092 € 16,50

9789033816130 € 16,99 4e druk

9789033817953 € 20,99 4e druk

9789033818455 € 16,50 8e druk

9789033818707 € 16,50 6e druk

9789491844867 € 17,99

87


88

KERSTTITELS

Kersttasje 89099 € 0,75

De beloofde koning 9789085433538 € 8,99

Lieve kleine ezel 9789085433521 € 9,50

Mijn kleine verhalendoos 9789085433507 € 17,95

Het geluk van de hemel 9789033884306 € 8,50

De eerste kerst 9789033884382 € 2,99


KERSTTITELS

Jozef en Maria krijgen een kindje 9789033884368 € 7,99

De koude rillingen van Benjamin P. Kleum 9789033884351 € 7,99

Géén gewone koning 9789033884375 € 3,50

Adventure 9789085433149 € 9,50

Advent en Kerst 9789085202967 € 14,50

Loveletters kerstspecial 9789033884337 € 3,99

89


Royal Jongbloed

najaar 2019

Royal Jongbloed POSTBUS 484 8440 AL HEERENVEEN

Verkoop T 088 326 33 96 E VERKOOP@JONGBLOED.COM

BEZOEK ADRES: MARKTWEG 73A 8444 AB HEERENVEEN

Algemeen T 088 326 33 40

t @ROYALJONGBLOED B /ROYALJONGBLOED

Profile for Royal Jongbloed

Najaarscatalogus 2019  

Bijbel & geloof | Geloof & leven | Gezin & geloof | Vrouw & geloof | Kind & geloof | Fictie

Najaarscatalogus 2019  

Bijbel & geloof | Geloof & leven | Gezin & geloof | Vrouw & geloof | Kind & geloof | Fictie

Profile for jongbloed