a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 1

WANT GOD HEEFT ZOVEEL LIEFDE VOOR DE WERELD DAT HIJ ZIJN ENIGE ZOON HEEFT GEGEVEN, ZODAT IEDER DIE IN HEM GELOOFT, NIET VERLOREN GAAT MAAR EEUWIG LEVEN HEEFT. Johannes 3:16


Dit boek is van:

Ik ben

………………………

jaar

Mijn lievelingstekst is:


Crea

Kinder

bijbel


Het Oude Testament God maakt de wereld Genesis 1 ................................................................................................................ 12 Adam en Eva Genesis 2-3 ................................................................................................................................. 16 De grote watervloed Genesis 6-9 ............................................................................................................. 20 De toren van Babel Genesis 11 ..................................................................................................................... 24 Gods belofte aan Abraham Genesis 11-22 .............................................................................................. 28 Een vrouw voor Isaak Genesis 24 ............................................................................................................ 32 Jozef en zijn dromen Genesis 37 en 39-41 ................................................................................................ 36 Mozes Exodus 1-2 .................................................................................................................................................. 40 God roept Mozes Exodus 3-4 ........................................................................................................................ 44 Door de grote zee Exodus 13-15 ................................................................................................................... 48 De Tien Geboden Exodus 19-34 .................................................................................................................... 52 De muren van Jericho Numeri 13-14 en 27, Deuteronomium 34, Jozua 1-3 en 5-6 ............................ 56 Simson Richteren 13-16 ...................................................................................................................................... 60 David en Goliath

1 Samuël 17 ....................................................................................................................... 64

Jona en de vis Jona 1-4 .................................................................................................................................... 68 De vurige oven Daniël 1-3 .............................................................................................................................. 72 Daniël en de leeuwen Daniël 6 .................................................................................................................. 76


Het Nieuwe Testament De geboorte van Jezus Lukas 1-2 en Mattheüs 1 ..................................................................................... 84 Jezus wordt gedoopt Mattheüs 3, Markus 1, Johannes 1 ...................................................................... 88 Jezus verandert water in wijn Johannes 2 ......................................................................................... 92 De storm die weer stil wordt Lukas 8:22-25 ........................................................................................ 96 Jezus geeft heel veel mensen te eten Mattheüs 14, Markus 6, Lukas 9 ................................... 100 De goede Samaritaan Lukas 10 ................................................................................................................ 104 De goede herder Lukas 15 en Johannes 10:1-18 ........................................................................................ 108 Jezus houdt van kinderen Mattheüs 18-19, Markus 9-10, Lukas 18 ................................................. 112 Lazarus, sta op! Johannes 11 ....................................................................................................................... 116 De laatste dagen van Jezus in Jeruzalem Mattheüs 21, Markus 11, Lukas 19, Johannes 12 .... 120 Jezus sterft Mattheüs 26-27, Markus 14-15, Lukas 22-23, Johannes 13-19 ................................................. 124 De opstanding van Jezus Mattheüs 28, Markus 16, Lukas 24, Johannes 20, 1 Petrus 3 ................ 128 Jezus gaat naar de hemel Lukas 24, Handelingen 1 ........................................................................... 132 Gods prachtige stad Openbaring 4 en 21-22 ......................................................................................... 136 Het gebed van de Here Mattheüs 6 en Lukas 11 ................................................................................... 140


Het Oude Testament


IK BEN DIE IK BEN


U HEBT MIJ ZO MOOI GEMAAKT


God maakt de wereld Genesis 1

G

od maakte de hemel en de aarde, dat kunnen we lezen in de Bijbel. In het begin was de aarde nog donker en woest. Er was geen leven of licht. God zei: ‘Laat er licht zijn!’ En er was licht. God zag dat het licht goed was. Hij noemde het licht ‘dag’ en het donker noemde Hij ‘nacht’. Daarna maakte God alles wat we kennen. In zes dagen! God maakte het droge land en de oceanen. Hij maakte de vissen die in de zee zwemmen, en de vogels die in de lucht vliegen. Toen maakte God twee grote lichten: de zon en de maan. God gaf ze een plekje aan de hemel; de maan voor de nacht en de zon voor overdag. Ook maakte God alle sterren. Daarna maakte God dieren, zoals leeuwen, tijgers en olifanten. Maar ook koeien, schapen en honden. Hij zag dat het goed was. Toch miste er nog iets belangrijks …

12


13


Waar is de verstopte ster?

LAAT ER LICHT ZIJN ‘God maakte de aarde en Hij zag dat het goed was.’ 14


15

Profile for Royal Jongbloed

CreaKinderBijbelDoeboek  

CreaKinderBijbelDoeboek  

Profile for jongbloed