__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

KØBENHAVN

|

MARTS 2012

|

5. ÅRGANG

|

NR. 1

|

NYHEDER

|

Læs flere nyheder på Andelsportal.dk

Andelsbolig Nyt - nyheder og rådgivning til bestyrelsen

NYHEDER: - Hvad vil Christiansborg med andelsboligmarkedet? - Gør din andelsboligforening forårsklar - Renover din andel og få et hurtigt salg - Foreningerne siger ”ja” til gratis økonomitjek

NYT FRA BLOGGEN: 4 6 8 9

- Når andelsboligforeninger optager realkreditlån - Dårligt købmandsskab - Kan de dyre andelsboliger også være attraktive blog.andelsportal.dk

Andelsboligmarkedet anno 2012 Selv om det i disse år er nærliggende at koble andelsboligmarkedet sammen med ordet krise, har markedet faktisk udviklet sig i en generel positiv retning, hvis man ser henover de seneste 20-30 år.

gens bestyrelse eller var i familie med en, der skulle sælge sin andelsbolig. Sådan er det som nævnt ikke længere.

med ejerboligmarkedet. Så markedets udvikling har været overvejende positiv de seneste årtier.

Alligevel er der udfordringer for markedet, og som køber kan det være en vanskelig del af boligmarkedet

Hvis man googler ordet ”andelsbolig”, vælter det frem med historier om krise og insolvente foreninger, der ligger i retssag om at overleve. Sætter man sig ikke dybere ind i markedet, kan man nemt få det indtryk, at andelsboligmarkedet er ved at bukke under, men sådan forholder det sig langt fra.

Positiv udvikling Sandheden er, at markedet har gennemgået en generel positiv udvikling siden 1980’erne, hvor mange foreninger blev stiftet, da det var muligt at søge økonomisk støtte til at etablere en andelsboligforening. ”En af de helt store udviklinger der er sket på andelsboligmarkedet de seneste årtier, er, at man som køber har nemmere ved at komme ind på markedet uden at kende en i bestyrelsen eller betale sorte penge under bordet. Samtidig minder markedet mere og mere om ejerboligmarkedet, fordi mange andelsboliger bliver solgt til under den maksimale pris, hvilket er godt på grund af de frie markedsvilkår,” siger Lise Nytoft Bergmann, boligøkonom hos Nordea.

Et åbent marked I 1980’erne og 1990’erne havde man som køber nemmere ved at komme ind på andelsboligmarkedet, hvis man for eksempel kendte en i forenin-

at navigere i, lyder det fra Lise Nytoft Bergmann. ”I dag kan markedet være uigennemskueligt, blandt andet fordi nogle nystiftede foreninger er finansieret med usunde midler, hvilket stiller større krav til køberne. Man skal næsten være ekspert for at kunne gennemskue de økonomiske forhold i en forening, og derfor kan det være svært at være køber i dag. Men får man mere gennemsigtighed, vil markedet stabilisere sig selv, og desuden er køberne bevidste om at forholde sig kritisk til foreningens økonomi.” Trods krise er der altså positive elementer på andelsboligmarkedet i form af et åbent marked og ligheder

Porttelefoni Hos Mejlshede Gruppen A/S er vi specialister i porttelefoner og anden elektronisk aflåsning. Vi kan reparere din eksisterende installation eller installere en helt ny porttelefon. Vi servicerer de fleste mærker, og sælger bl.a. Siemens, Videx og Siedle.

w w w.me jlshede .dk 35 39 39 39 Nørrebro ∂ østerbro  Valby

15


2

KØBENHAVN

|

MARTS 2012

|

5. ÅRGANG

|

NR. 1

|

NYHEDER

|

Læs flere nyheder på Andelsportal.dk

Fortsat attraktivt at stifte andelsboligforeninger Skal man stifte en ny andelsboligforening, er der pt. en række attraktive lånevilkår, grundet den økonomiske krise, der er værd at udnytte. Inden den økonomiske krise blev der stiftet en række nye andelsboligforeninger, hvoraf mange af dem blev placeret i og omkring København. Så kom finanskrisen, og flere af dem blev økonomisk klemt, fordi de var stiftet på baggrund af usunde finansieringsmidler. I dag buldrer krisen fortsat på boligmarkedet, og det er nærliggende at tro, at det er usikkert og håbløst at stifte andelsboligforeninger i det marked, der er for tiden. Men faktisk er der flere fordele ved at etablere en ny forening i krisetider.

Gunstige forhold ”Det er fortsat attraktivt at stifte andelsboligforeninger, fordi man slipper for ejendomsværdiskatten sammenlignet med ejerboligmarkedet, og så er renteforholdene gunstige i øjeblikket. Derudover bør enkelte skrækhistorier ikke medføre, at man ikke vil stifte en ny

forening, så man kan sagtens etablere andelsboligforeninger i krisetider,” siger boligøkonom i Nordea Line Nytoft Bergmann. I 1980’erne blev der stiftet mange andelsboligforeninger i Danmark, fordi staten tilbød et økonomisk tilskud, hvilket gjorde det attraktivt at investere i en andelsboligforening.

Fald i boliger De første andelsboligforeninger i Danmark blev stiftet i begyndelsen af 1900-tallet. Grundtanken var,

at man som forening stod stærkere, hvis man var flere, der i fællesskab købte en beboelsesejendom. Denne tanke eksisterer fortsat i landets andelsboligforeninger. Ser man på antallet af stiftede foreninger de seneste år, er antallet faldet i forhold til tidligere. Ifølge tal fra Danmarks Statistik er antallet af andelsboliger i Danmark i gennemsnit vokset med omkring 6400 om året. I 2010 faldt dette tal til 974 nye andelsboliger, hvilket var det laveste antal i 30 år. Stiftelse af en andelsboligforening

forekommer ved nyopførte andelsboliger, ved overtagelse af udlejningsejendom på tvangsauktion, ved køb af udlejningsejendom eller hvor en udlejningsejendom er solgt og lejerne får tilbudt ejendommen til samme pris. Redaktionen Michael Müller (ansv.) Andelsbolig Nyt udgives af AB Gruppen A/S Kristen Bernikows Gade 4 1105 København K. Telefon: 77 33 40 00 E-mail: info@abgruppen.dk Oplag: 3600 ekspl.

Stemplet som dårlig andelsboligforening Dårlig økonomi er aldrig rart, men for en række andelsboligforeninger er det næsten katastrofalt. De er nemlig blevet stemplet som rigtige dårlige andelsboligforeninger. Dagspressen har det seneste års tid jævnligt beskrevet forhold i nogle hårdt ramte københavnske andelsboligforeninger, og senest har man kunne læse uddrag fra en undersøgelse af en række større københavnske andelsboligforeningers økonomi, der kategoriserer navngivne andelsboligforeninger i gode og dårlige foreninger.

Det er ikke så simpelt Jeg er i den grad fortaler for et gennemsigtigt andelsboligmarked, og

at foreningernes økonomi skal være gennemskuelig og let at forstå, men jeg er ikke så sikker på, at jeg synes, at den slags analyser er sagen, hvis målet er en kategorisering i gode og dårlige foreninger. For det første mener jeg ikke, at en forening med stor gæld og en række risikobetonede lån, nødvendigvis er det samme som en dårlig forening. Og for det andet kan en andel i en forening med en række afdragsfrie og variable lån godt være et godt køb, hvis bare prisen er rigtig. For har man for øje - og økonomi til - at boligafgiften kan stige, så kan en andel i en af disse ’dårlige’ foreninger sagtens være det rigtige køb. Boligejerne udnytter jo også afdragsfrihed og billige variabelt forrentede lån. Og har man som

andelskøber luft i sin økonomi til at håndtere en eventuel rentestigning og dermed stigende boligudgifter, så vil rentetilpasningslån ikke være et problem.

Se dig for – tænk dig om Pointen med denne klumme er at sige, at jeg synes, at debatten om andelsboligforeningers økonomi er blevet alt for forenklet. Typisk bliver der sat lighedstegn mellem renteswap, andre nyere lånetyper og ”dårlig forening”. Og det synes jeg er synd – både for potentielle købere og de foreninger, der er blevet stemplet som dårlige. Men som altid gælder: Se dig for – tænk dig om!

JAN HANSEN Klummen er skrevet af direktør Jan Hansen, Andelsbolig foreningernes Fællesrepræsentation - ABF


3

KØBENHAVN

|

MARTS 2012

|

5. ÅRGANG

|

NR. 1

|

NYHEDER

|

Læs flere nyheder på Andelsportal.dk

Boligekspert: Afskaf valuarvurderingen En andelsbolig værdisættes enten ud fra den offentlige vurdering, anskaffelsesprisen eller valuarvurderingen. Den sidste metode, valuarvurderingen, foretages af en valuar, der sætter den pris på boligen, som han eller hun finder rimelig og realistisk.

deringer har vist sig ikke at være. For høje valuarvurderinger er ikke godt, fordi andelshaverne tror på dem, og det er ikke holdbart,” lyder meldingen fra Morten Skak.

De seneste år under den finansielle krise har valuarvurderingen været udskældt, fordi det i flere tilfælde har vist sig, at valuarens vurdering har været sat for højt, hvilket har medført økonomiske tab for flere andelsboligforeninger.

En af de store ting, der adskiller andelsboligmarkedet med ejerboligmarkedet, er maksimalprisen. Enhver andelsbolig har en maksimalpris, som boligen ikke kan handles over, men i stedet bør boligerne handles til den aktuelle markedspris.

Afskaf valuarvurderingen På denne baggrund er der spået tvivl om, hvorvidt valuarvurderingen er en reel måde at værdisætte en andelsboligforening på, og ifølge Morten Skak, boligekspert fra SDU (Syddansk Universitetscenter), er valuarvurderingen ikke et brugbart instrument til værdiansættelsen. Andelsboliger bør ikke værdisættes ud fra de omstridte valuarvurderinger men i stedet på baggrund af en ejendomsvurdering uden et prisloft,

som man kender det fra ejerboligmarkedet. Så kontant er meldingen fra førende boligekspert.

”Fra politisk side bør man afskaffe valuarvurderingerne, fordi man indimellem kan stille spørgsmålstegn ved, om valuarvurderingerne er troværdige, hvilket nogle vur-

Skal handles til markedspriserne

”Efter min opfattelse bør andelsboliger handles til markedspriserne. Der skal selvfølgelig være en vurdering i foreningens regnskab, men det kan man få ved en ejendomsvurdering, og det er i virkeligheden bedre, fordi så bliver køberne ikke forvirret over en valuarvurdering, der er ude af trit med markedet.” Fra politisk side er der umiddelbart ikke flertal for at afskaffe maksimalprisen.


4

KØBENHAVN

|

MARTS 2012

|

5. ÅRGANG

|

NR. 1

|

NYHEDER

|

Læs flere nyheder på Andelsportal.dk

Hvad vil Christiansborg m Andelsboligmarkedet er udfordret på flere områder, men hvad vil partierne og politikerne gøre for at skubbe markedet i en positiv retning. Andelsbolig Nyt har sat fire boligordfører fra Christiansborg i stævne for at høre, hvad de vil stille op med andelsboligmarkedet. Alle fire boligordførere er blevet stille tre følgende spørgsmål:

1

Hvilke udfordringer mener du, andelsboligmarkedet står overfor?

2

Hvad vil dit parti stille op med et andelsboligmarked i krise?

3

Vil dit parti afskaffe maksimalprisen?

Liv Holm Andersen - Boligordfører, De Radikale 1

Andelsboligmarkedet står, som det øvrige boligmarked, svagere, grundet den økonomiske krise. Dette er svært at ændre på et enkelt stående marked, hvorfor vi politisk skal arbejde for generel vækst, som vil spille over på boligmarkedet. Den meget lave markedsrente gør, at andelsboligforeninger, der har optaget lån med såkaldt renteswap, oplever en negativ påvirkning af deres formue. Dette vil være anderledes, når markedsrenten igen stiger. Konkret er der på dette område igangsat en undersøgelse af de private andelsboligforeningers anvendelse af renteswap.

2

Udover ovenfor nævnte undersøgelse er der også indført risikomærkning af lån. Derudover er der forskel på ejerboligmarkedet og andelsboligmarkedet i den henseende, at der på ejerboligmarkedet registreres en række

data, der gør det muligt at udarbejde statistik om bl.a. antal gennemførte handler, prisudviklingen mv., mens dette ikke er tilfældet på andelsboligområdet. Ministeriet overvejer i øjeblikket, hvilke muligheder der er for at sikre købere og sælgere bedre sammenlignelighed og generelt give et bedre overblik over markedet. Altså et spørgsmål om større gennemsigtighed.

3

De nuværende maksimalprisregler medfører, at der er en øvre grænse for prisudviklingen, sådan at vi sikrer et vist udbud af billige boliger. Dette er et gode for mange mennesker i og med, at andelsboligmarkedet generelt sammenlignet med ejerboligmarkedet, er et billigere alternativ. Der er derfor ikke aktuelle planer om at afskaffe maksimalprisreglen.

Louise Schack Elholm - Boligordfører, Venstre

1

Udfordringen er helt klart, at der er problemer med nogle af andelslånene, hvilket kan give en negativ værdi af boligen. Problemerne skyldes blandt andet de omtalte swap-aftaler, der er en central del af årsagen til problemet. Det er et problem for mange foreninger, hvis deres forening får en negativ værdi.

2

Jeg foreslår, at man giver foreningerne mulighed for at vælge markedets frie værdisættelse frem for valuarernes. Som andelshaver skal man have mulighed for at værdisætte sin lejlighed ud fra den pris, som markedet kan

holde til. Hvis det bliver muligt, vil det løse problemet med swap-aftalerne. Der har været mange problemer med brugen af valuarer, og maksimalprisen har været højere end den reelle markedspris. Det er et problem, så det er positivt, hvis man kan vælge maksimalprisen fra.

3

Vi vil gøre det valgtfrit for foreningerne at vælge maksimalprisen. Det vil få den effekt, at det hjælper de insolvente foreninger med swap-aftalerne. Det kan tilføre markedet mere gennemsigtighed.


5

KØBENHAVN

|

MARTS 2012

|

5. ÅRGANG

|

NR. 1

|

NYHEDER

|

Læs flere nyheder på Andelsportal.dk

med andelsboligmarkedet? Jan Johansen - Boligordfører, Socialdemokraterne

1

Andelsboligmarkedet er en gren på boligmarkedet, som vi vil styrke, fordi andelsboliger er en betydelig del af hele boligmarkedet. Jeg synes, at udfordringen er at skabe et styrket marked. Da vi så, at priserne steg helt vildt og så faldt igen, var det meget problematisk, og det skal vi have styr på, ikke sker igen. Derudover er der selve lånetypen med swapaftalerne, der har været godt for nogle, men de har også skabt problemer for nogle andelsboligforeninger. Det er også en problemstilling, der skal være styr på.

2

Vi skal ind og kigge på, hvordan vi kan få markedet videre og igen på rette fode. Socialdemokraterne vil kigge på problemerne i samarbejde med andelsboligmarkedets relevante parter for at få et overblik over de reelle udfordringer. Vi mener, at markedet er et godt alternativ til ejerboligmarkedet, og derfor skal vi fortsætte med at gøre markedet mere gennemskueligt, så man kender prisen på sin

andelsbolig, og har et overblik over foreningens lånetyper. Det er de største udfordringer, mener vi. Vi skal selvfølgelig også se på, om andelsboligforeninger kan blive omfattet af tilskud til energirenoveringer. Vi ved, at nogle foreninger ønsker at komme i gang.

3

Vi vil ikke afskaffe den. Maksimalprisen er det gode ved andelsboligmarkedet, fordi den bevarer forskellen på andels- og ejerboligmarkedet. Ved maksimalprisen kender man prisen ved ikke at slippe den fri på det åbne marked.

Karina Adsbøl - Boligordfører, Dansk Folkeparti 1

For Dansk Folkeparti at se, er der et par åbenlyse problemer. For det første gives lån ofte på baggrund af bankers og realkreditforeningers rådgivning. Her vil det være på sin plads at stille krav om øget ansvar for rådgivningens karakter. Her tænker vi først og fremmest på de svage andelshavere. Eksempelvis ældre over 50 år, som jævnfør Ældre Sagen - for mere end 60 procents vedkommende ikke har adgang til en PC. Dermed er denne gruppe afskåret fra at benytte de mange oplysninger og rådgivning om lånemuligheder, som ligger på internettet. Dernæst er andelsboligmarkedet presset som følge af den internationale finanskrise. Da boligøkonomien boom’ede i 00’erne helt frem til 2008, var der mange andelshavere, som kunne få opskrevet deres boligers værdi og efterfølgende låne penge helt op til det nye prisloft. Det gik som bekendt galt for mange.

2

For at gøre andelsboligmarkedet mere at-

traktivt, kan det være nødvendigt at se på, om man skal arbejde med nye regler for finansiering, så man eksempelvis maksimalt kan låne 80 procent af boligens værdi. Endvidere kan man se på, om det er rimeligt, at andelsboliglån koster op til 13 procent og endda mere i rente. Desuden vil jeg opfordre til, at andelsboligbestyrelser vil øge fokus på økonomiske løsningsmuligheder.

3

Dansk Folkeparti vil gerne tage en sondering omkring den såkaldte maksimalpris, som jo er udregnet efter boligens andel i foreningens formue plus værdi af forbedringer og særligt inventar. Herfra fratrækkes mangler ved boligen.


6

KØBENHAVN

|

MARTS 2012

|

5. ÅRGANG

|

NR. 1

|

NYHEDER

|

Læs flere nyheder på Andelsportal.dk

Gør din andelsboligforening

forårsklar

Foråret står for døren og er en oplagt anledning for andelsboligforeninger til at kaste sig over renoveringsprojekter, man kan tage fat på, når solen skinner og temperaturerne stiger. Få inspiration.

terne, da der typisk ikke falder så meget regn i denne måned, hvilket gør arbejdet noget lettere, også med hensyn til oversvømmelser, som det var tilfældet i sommeren 2011.

Marts er årets første forårsmåned, og de kommende måneder er ideelle til at gennemføre renoveringer af andelsboligen og foreningens fællesarealer. Især udendørsfaciliteterne kan man med fordel kaste sig over og få renoveret, hvis man for eksempel ønsker en nymalet ejendom, nyt gårdanlæg eller nye vinduer, inden at sommeren og varmen banker på.

Renoveringsprojekter til andelsboligforeninger skal nøje planlægges, hvorfor man først og fremmest skal holde et bestyrelsesmøde, hvor andelshaverne bliver enige om, hvilke projekter, der er vigtigst, og hvordan de skal udføres. I den forbindelse er det vigtigt, at økonomien hænger sammen, og at foreningen får et klart overblik over de økonomiske udgifter.

Hvorfor nu? Det siger sig selv, at udendørsrenoveringer er mest bekvemmelige at gennemføre i de lyse og varme måneder, og her kan maj være en god måned at gå i gang med projek-

Grib det korrekt an

Et af de mest oplagte projekter er en renovering af gårdhaven, der er et populært åndehul i boligforeninger om foråret og sommeren. Igen skal man blive enige om, hvilke behov man hver især har som andelshaver, og så skal man benytte

en fagmand, der kan kombinere de økonomiske muligheder med de kommunale krav.

Store eller små projekter Et gårdhaveprojekt kan være alt fra nye krukker med blomster til en stor anlægsopgave med nyt græs, bede, hegn og cykelskurer, legeplads og brolægning. I den forbindelse kan man bestille et anlægsfirma, der kan tilbyde en totalløsning og skabe et nyt gårdmiljø. Andre forårsopgaver kan være en facaderenovering, maleropgaver, opsætning af altaner og opsætning af hegn ud til gaden. Af større opgaver er der udskiftning af vinduer eller taget, hvilket kræver nøje planlægning og et større økonomisk budget, som foreningen i fællesskab skal finde frem til. Mange af opgaverne kan man lave

sammen i fællesskab, især renoveringen af gårdhaven, men nye vinduer, tag og facaderenovering kræver tilbud fra håndværkerfirmaer. I sidste ende kan renoveringsopgaverne være med til at øge værdien af ejendommen og andelsboligerne. Hvis din andelsboligforening har brug for tre uforpligtende håndværkertilbud, kan I indsende jeres opgave via Andelsportal.dk.


Inspirationsmøde

om altaner

Der er i mange andels- og ejerboligforeninger en stor interesse for at få etableret altaner. Derfor inviterer Altan.dk nu dig og din boligforening til en aften hvor du kan blive inspireret gennem en række spændende indlæg fra væsentlige aktører i en altansag.

Tid og sted: Vartov, opgang H, 1. sal, Farvergade 27, 1463 Kbh K. 28. marts 2012 kl. 19.00 - 21.00 Altan.dk er vært for arrangementet, der er gratis. Der vil være forplejning med kaffe/te og kage samt mulighed for at købe øl og vand. Tilmelding er nødvendig og skal ske til Altan.dk på e-mail info@altan.dk senest tirsdag d. 20. marts 2012. Bemærk tilmelding efter først til mølle princippet (max. fire deltagere pr. boligforening). Skriv venligst foreningens navn samt hvor mange personer der deltager. For yderligere information kontakt venligst Lasse Bendixen fra Altan.dk på lb@altan.dk eller 22 28 30 24. Vel mødt til en spændende aften

Program for aftenen: Kommunen: Stadsarkitekt Tina Saaby, Københavns Kommune: • Altanen i storbyen og dens bidrag til det gode byliv. • Hvad siger kommunen? Gode råd og regler. Ejendomsadministratoren: Administrator cand. Jur. Connie Evald Petersen, Administrationsfirmaet: • Muligheder for finansiering og vedtagelse af et altanprojekt. • Sådan kommer jeres forening igennem økonomisk og juridisk. Ejendomsmægleren: Statsaut. Ejendomsmægler & Valuar, Mogens Brask, Home: • Derfor er en altan er en god investering for dig og din lejlighed. Entreprenøren: Thomas Dalkær, Salgschef i Altan.dk: • Eksempel på en altansag fra A-Z. At få altan handler både om produkt og proces.


8

KØBENHAVN

|

MARTS 2012

|

5. ÅRGANG

|

NR. 1

|

NYHEDER

|

Læs flere nyheder på Andelsportal.dk

Renover din andel og få et hurtigt salg

Hvis man ønsker at komme hurtigt af med sin andelsbolig, kan man med fordel foretage mindre og større renoveringer, der i sidste ende kan medføre et hurtigt salg, hvor du undgår en lang liggetid. I disse krisetider på boligmarkedet og andelsboligmarkedet er det ikke ualmindeligt, at boliger står til salg i 6-12 måneder. Årsagen til de lange liggetider er de alt for få købere sammenlignet med det høje antal af udbudte boliger. En anden vigtig årsag er boligernes stand, som køberne naturligvis lægger vægt på. Her kan man som sælger med fordel foretage renoveringer, der kan fremskynde et hurtigt salg.

Maling gør meget ”Det at male sin lejlighed, gerne i en neutral hvid farve, betyder meget og er absolut et plus. Så de små

ting kan bestemt betyde meget for et hurtigt salg, hvad enten det er maling eller afslibning af gulve. Lejligheden skal blot fremstå pæn og attraktiv, så er der gode chancer for et hurtigere salg,” siger direktør hos Andelsboligmæglerne, Jan Nyby, der tilføjer, at en god gammeldags oprydning, hvor overflødige ting og møbler bliver fjernet, også betyder meget. Andelsboligmæglerne sælger kun andelsboliger.

Nyt køkken og bad er attraktivt Ifølge Andelsboligmæglerne er der stor interesse for nyrenoverede lejligheder, da de tager sig pænt og attraktivt ud, hvilket mange efterspørger. Derfor kan det være klogt at ofre lidt penge på at renovere køkkenet eller badeværelset, hvis man vil slippe for de lange liggetider og i stedet opnå et hurtigt salg.

Men spørgsmålet er, om udgiften i forbindelse med renoveringen kan tjene sig ind ved et salg. ”I det nuværende marked kan man ikke være sikker på, at ens investering kan tjenes ind ved et salg. Men renoverer man sin bolig, er der større chancer for, at der ikke kan forhandles om udbudsprisen. Men et hurtigt salg er bestemt muligt, hvis renoveringsarbejdet er lavet ordentligt.”

Hvis du står over for at skulle sælge din andelsbolig, men gerne vil foretage større eller mindre renoveringer, inden den sættes til salg, kan du gratis og uforpligtende indsende din opgave via Andelsportal.dk. Herefter vil du modtage tre kvalificerede tilbud fra vores netværk af landsdækkende leverandører. I dag bliver ca. 20 procent af alle andelsboliger, der er til salg, solgt efter én måned på markedet.

Dét kan være klogt at renovere, inden du sætter boligen til salg:

+ + +

Mal lejligheden hvid. Afslibning af gulve. Renover køkken og bad, så rummene fremstår pæne og indbydende.

+

Sørg for, at vægge, lister og karme fremstår pæne og lyse.


9

KØBENHAVN

|

MARTS 2012

|

5. ÅRGANG

|

NR. 1

|

NYHEDER

|

Læs flere nyheder på Andelsportal.dk

Billigt lån ”Den nye 3,5 procents-obligation, er en ideel mulighed for, at fremtidssikre foreningens realkreditlån med fast lav rente, i de næste 30 år. Renten ligger på et historisk lavt niveau, og både de foreninger der ligger med fastforrentede og variabelt forrentede lån bør overveje deres konverteringsmuligheder. Især de foreninger, der har realkreditlån med en rente på 5 procent eller derover bør kontakte deres bank eller realkreditinstitut,” siger Lasse Andersen.

Andelsboligforeninger siger ”ja” til et økonomitjek Siden Andelsportal.dk og Nordea åbnede op for, at andelsboligforeninger frit kan lade sig økonomitjekke, er tilmeldingerne strømmet ind.

kring 45 foreninger valgt at lade sig økonomitjekke, hvorfor tilbuddet har været en stor succes.

I oktober 2011 indgik Andelsportal. dk og Nordea et samarbejde om at tilbyde andelsboligforeninger i København og omegn et gratis økonomitjek, hvor foreningerne kunne få tjekket deres økonomi med hjælp af boligforeningsrådgivere fra Nordea. Siden er tilmeldingerne strømmet ind, og faktisk har om-

”Vi har i Nordea modtaget mere end 45 henvendelser fra engagerede bestyrelsesmedlemmer, der har bedt om at få foretaget et servicetjek af deres andelsboligforenings økonomi. Det har resulteret i en række udbytterige møder, som vi oplever, giver bestyrelsen et overblik, i forhold til hvilke økonomiske

45 henvendelser

muligheder netop deres forening har,” siger boligforeningsrådgiver Lasse Andersen fra Nordea. Idéen med økonomitjekket er, at andelsboligforeningerne får en snak om deres aktiver, lån og regnskaber med Nordea, der vil fortælle om, hvilke muligheder hver enkel forening har for at omlægge eller optimere deres økonomi. Og med et billigt obligationslån er økonomitjekket ikke blevet mindre interessant.

”Har åbnet vores øjne” Andelsboligforeningen A/B Åbanken er en af de foreninger, der har været til møde med Nordea for at få foretaget et økonomitjek, og foreningens repræsentant Poul Ringsholm er godt tilfreds med forløbet. ”Nordea fremlagde nogle alternative investeringsforslag til vores forening, så det har åbnet vores øjne, og økonomitjekket har været brugbart for os, et scoop vil jeg kalde det.” Det er fortsat muligt for andelsboligforeninger at tilmelde sig et økonomitjek på Andelsportal.dk.


10

KØBENHAVN

|

MARTS 2012

|

5. ÅRGANG

|

NR. 1

|

NYHEDER

|

Læs flere nyheder på Andelsportal.dk

Sådan renoverer du dine vinduer Foråret står for døren, og det er tid til at sætte vinduer i stand, så de er klar til sommeren og ikke mindst den kommende vinter. Og faktisk kan man som privatperson let kaste sig over opgaven. Mange lejligheder er udstyret med charmerende men ældre trævinduer. De gamle vinduer er blevet slidte, malingen skaller af, der kommer fugt i karmen og kulden siver ind. Det giver anledning til at få renoveret de gamle vinduer, og faktisk er det ikke svære, end at man selv kan kaste sig over opgaven, og du vil få genskabt de gamle, nostalgiske vinduer, nu i en flot og miljøvenlig stand.

Skrab malingen af Først og fremmest tager du ruden ud. Måske skal den skiftes. Herefter går du vinduet efter for råd ved at stikke med en skruetrækker i træet. Er det meget blødt, kan det hærdes op i et linoliebad. Skrab den løse maling af og kit af. Herefter kan du slibe det sidste maling af. Bagefter putter du rammen i linolie, bunden

nederst, og lader det stå i et døgn. De gamle beslag tager du af, og bank den gamle maling forsigtigt af skruerne. Er beslagene rustne, kan de stadig bruges ved at male dem med jernmynje, der beskytter beslaget. Sprækker og huller i det gamle træ gør ingenting.

Let af skifte ruden Når du skifter ruderne, skal du blot erhverve dig en glasskærer og små søm. Gå til en glarmester for at finde de ruder, du ønsker, gamle eller nye. Ruden skal have en afstand fra rammen på én til to millimeter. Vær forsigtig, når du skærer i glasset. Efter at ruden er monteret med de små søm, lægges en kitfals. Rul en tynd pølse af linoliekit (kridt og linolie) på rammen, hvorefter ruden presses i. Bagefter lægges kitfasen på udvendig side. Til sidst males vinduets ramme. Mal med linoliemaling, da det holder bedst – i op til ti år. Mal tre gange, og vinduet er nyrenoveret og som nyt fra fabrikken.


11

KØBENHAVN

|

MARTS 2012

|

5. ÅRGANG

|

NR. 1

|

NYHEDER

|

Læs flere nyheder på Andelsportal.dk

vere sit badeværelse, skal man overveje, hvad man ønsker. Det gælder alt fra håndvask og toilet til badekar og valg af fliser. Derudover skal man overveje den rigtige indretning af rummet, hvis man ikke blot skal renovere rummet men bygge et helt nyt badeværelse. Det gælder plads til vaskesøjle, døråbningen og en generel praktisk indretning. Valget af materialer afhænger af ens stil og pengepung. For eksempel valget af fliser, armaturer, skabselementer, WC, håndvask og spejl. Det vigtige er, at din stil slår igennem i rummet.

Husk reglerne

Tips og råd til et nyt badeværelse Hvis du skal i gang med at renovere dit badeværelse eller lave et helt nyt, er der flere ting, der er værd at overveje, inden du går i gang. Alt fra materialer til lovgivning.

Badeværelset er et af hjemmets vigtigste rum til trods for, at det nok er det rum, hvor vi opholder os mindst. Gennem de seneste år er danskerne blevet mere bevidste om at vælge kvalitetsmaterialer og et flot design til badeværelset, men

inden man går i gang med renoveringsarbejdet, gør man klogt i at overveje flere ting.

Flere ting at overveje Inden man går i gang med at reno-

Når man etablerer et badeværelse fra bunden, er der flere regler, man skal overholde som for eksempel vådrumsetableringen, afløb og rørinstallationerne. Derfor skal du hive fat i en uddannet fagmand eller en autoriseret håndværker, der kan guide og hjælpe dig. Hvis dit badeværelse skal bruges til vaskerum, skal du sørge for ekstra udsugning. Derudover skal du tjekke reglerne for, hvor dit badekar må stå samt kravene til fri afstand. Tjek bygningsreglementet for at få det store overblik.


12

KØBENHAVN

|

MARTS 2012

|

5. ÅRGANG

|

NR. 1

|

NYHEDER

|

Læs flere nyheder på Andelsportal.dk

Kom i gang med at brolægge din gårdhave Når en andelsboligforening skal lægge gårdhaven om, er brolægningsarbejdet en af de største opgaver, og her er der mange muligheder for at skabe en flot og attraktiv gård til foreningens beboere. Om foråret og sommeren er det lækkert at kunne sætte sig ned i gårdhaven og nyde varmen. I den forbindelse er det attraktivt, i især storbyerne, at have en brugbar gård, og her spiller brolægningen en væsentlig rolle.

Mange muligheder Der er mange muligheder i valget af brolægning. Man kan både vælge at lægge fliser og træ, og herunder er der mange forskellige typer og muligheder. Fliserne kan blandt andet fås i granit, beton og natursten. Derudover skal man overveje, hvilken størrelse fliserne skal have, og om de skal lægges med brosten som kant rundt om de større 40 x 40-fliser. Mulighederne er mange.

Træ er populært Flere og flere vælger træbeklæd-

Råd Til Haven

v/ Max Voermanns

Tilbyder grøn totalløsning til foreningens nye gårdhave Søndertoften 84 · 2630 Tåstrup · Telefon: 2075 2126

ning til deres gårdhaver, blandt andet fordi det er et naturmateriale, der falder ind i naturen. Man kan vælge mange forskellige planker, men ofte vælger man sibirisk lærk, der er et miljørigtigt materiale og nemt at vedligeholde.

nemt i 25 år og op til 40 år, hvis de indimellem får olie.

Inspiration til brolægningsfliser: - Chaussesten (brosten) - Sorte chaussesten

Det er klogt at placere træterrassen tæt på jorden, da træet ikke så voldsomt udtørrer, som hvis det var én meter over jorden. Plankerne bør lægges med 3-5 mm mellemrum, så træet kan arbejde med temperatursvingninger. Skruerne skal være rustfri, og planker i hårdttræ holder

- Gule klinker (20x20) - Grå bohus brosten - Earl Red granitfliser - Betonfliser i 40x40 - Grå herregårdssten


13

KØBENHAVN

|

MARTS 2012

|

5. ÅRGANG

|

NR. 1

|

NYHEDER

|

Læs flere nyheder på Andelsportal.dk

Udnyt håndværkerfradraget i 2012 Skal du have lavet et nyt køkken, badeværelse eller skiftet vinduer, kan det være en økonomisk god idé at få det gjort i 2012, da du fortsat kan få et håndværkerfradrag på håndværkernes arbejdsløn. Går du med en drøm om at få installeret et nyt køkken eller udskifte det gamle 70’er badeværelse med et nyt og moderne et af slagsen, er der penge at hente, hvis du sætter arbejdet i gang i 2012. Regeringen har nemlig forlænget håndværkerfradraget frem til nytår, hvorfor du som andelshaver fortsat kan få et servicefradrag på op til 30.000 kroner pr. bolig.

15.000 kroner pr. person Når man udskifter et køkken eller badeværelset med et nyere, er en af de største omkostninger håndværkernes løn, men med håndværkerfradraget får du op til 15.000 kroner pr. person over 18 år i hjemmet til håndværkernes arbejdsløn – max 30.000 kroner pr. hjem. Ved et håndværkerfradrag på 15.000 kroner sparer du omkring 5.000 kroner.

Mulighederne for at udnytte håndværkerfradraget er mange, da du kan få et fradrag ved brug af en håndværker. Uanset om det drejer sig om et nyt køkken, nyt bad, afslibning af gulve, en maleropgave, udskiftning af vinduer osv.

på SKAT’s hjemmeside under servicefradraget.

FÅ ET HÅNDVÆRKERFRADRAG TIL: Reparation af køkken og bad | Fornyelse af elinstallationer Udskiftning af vinduer Maler- og tapetserarbejde Reparation af dørlåse | Gulvarbejder

Energitilskud på vej Håndværkerfradraget, der hører under Boligjobordningen, gælder som nævnt frem til udgangen af 2012, hvor tilskudsordningen vil blive erstattet af en energipulje, der giver boligejere et energitilskud til energirenoveringer. Hvor stort tilskuddet bliver, er endnu uvist, men i alt er der afsat én milliard kroner til puljen i 2013 og 2014. Du skal indtaste dine oplysninger i forbindelse med arbejdet på SKAT’s hjemmeside. Du kan også læse mere om håndværkerfradraget

Installation af ventilation


15

KØBENHAVN

|

MARTS 2012

|

5. ÅRGANG

|

|

NR. 1

NYHEDER

|

Læs flere nyheder på Andelsportal.dk

Følg debatten om andelsboligmarkedet på Andelsportal.dk’s nye blog

Bloggen på Andelsportal.dk er forummet, hvor de største og mest relevante aktører på andelsboligmarkedet blogger. Uden omsvøb skriver de ærligt og direkte om den aktuelle udvikling.

Foreningerne bliver derfor voldsomt presset på likviditeten, når andelshaveren efter en lang periode ofte gennem flere år forgæves har forsøgt at sælge sin andel – og til sidst kaster håndklædet i ringen. Jeg ser flere og flere tilfælde hvor andelshaveren vælger at fraflytte andelen i ly af mørket og efterlader nøglerne til foreningen.

” Besty

ud v ise r relsern e ettid lyse ig o er nødt ret mh til a fo heru t nde rening u og få ens r for ana med ha øko ban nom k og ndlet n i ye a kred f t aler itfo reni nge r.

delsn a m ten o t a vet b e l e b d t r nes, a omi e y n s o g k r sat e ø e J d s r r e e g v renin sk bli i o p f ndre y g a i T l , . p t bo a e l ntesw orenk e f g”. r r n i o m f n e l e t l l r a gn me rlig fo e å t d s ” d e for g d o å r b lighe e netyp ynd – s å l r e e nger, r i g n e e j nye r de fo synes g t o e e d lige. r r e å b Og d ø t som ielle k e t l n p e t m po et ste v e l b der er

Følg med på bloggen: BLOG.ANDELSPORTAL.DK


NEMT

 Slip for at udlevere fysiske nøgler i andelsboligforeningens aflåste etageejendomme. BEKEY er et gennemtestet elektronisk nøglesystem, som virker via mobiltelefoner.

SIKKERT

 Få overblik over hvilke bude, servicefolk og håndværkere, der har adgang – og hvornår. BEKEY skaber tryghed i ejendommen, fordi det ikke kan kopieres eller mistes.

GRATIS

 Bestil nu og få BEKEY installeret uden omkostninger for andelsboligforeningen. Det kræver ingen ændringer i jeres dørtelefonanlæg og efterlader ingen synlige tegn.

RING 4343 9990 OG BESTIL BEKEY I DAG www.bekey.dk  info@bekey.dk BEKEY A/S ejes 100 % af det børsnoterede selskab North Media A/S og er stiftet i 2008 for at udvikle, installere og drive et sikkert nøglesystem til gavn for borgere, virksomheder og ejendomme over hele landet.

Profile for AB Gruppen A/S Andelsportal.dk & Ejerportal.dk

Andelsbolig Nyt marts 2012  

Andelsbolig Nyt bliver sendt ud til cirka 3500 formænd i de danske andelsboligforeninger

Andelsbolig Nyt marts 2012  

Andelsbolig Nyt bliver sendt ud til cirka 3500 formænd i de danske andelsboligforeninger

Profile for jokro

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded