Page 1

bestaat vandaag 15 maart 40 jaar

Gefeliciteerd Nieuwsbrief 31 15 maart 2012


Als Nieuwe Donateur! Stichting Klokhuis is opgericht in 1982 en het doel is het verschaffen van kennis, informatie en hulp aan donateurs om aan hun Apple apparatuur nog meer plezier te beleven. Een greep uit de activiteiten die wij voor onze donateurs ontplooien: elk kwartaal een Klokhuis Magazine met veel interessante artikelen en gratis cd/dvd met veel software, twee keer per jaar een landelijke Appledag, regionale bijeenkomsten, aantrekkelijke aanbiedingen van o.a. Apple en uitsluitend voor donateurs, cursussen en workshops, reparatiedienst voor hardware,

software bestelservice en een helpdesk voor vragen en problemen (24 uur per dag!). Voor maar 30 euro per jaar kunt u er gebruik van maken, aanmelden gaat heel gemakkelijk via onze website: www.klokhuis.nl en per ommegaande ontvangt u dit fraaie welkomstgeschenk.

Grootste Apple gebruikersgroep van Nederland met 2000 donateurs ADVERTENTIE

Aanbevolen door het Apple platform

VIDEOCLUB

COLOFON

DE R ON D E V EN EN 1972 - 40 jaar - 2012

Internet: www.videoclub-derondevenen.nl

BESTUUR 2012 Harm Tersteeg, voorzitter Ton Boxhoorn, vice-voorzitter Annemiek Bastiaenen, secretaris Johan van den Broek, penningmeester Victor Schaeffer, bestuurslid

06 - 209 623 73 - harm_tersteeg@zonnet.nl 0297 - 28 82 97 - ton.boxhoorn@xs4all.nl 020 - 822 04 22 - anbas@casema.nl 0297 - 26 15 99 - johvdbroek@planet.nl 0297 - 25 52 29 - victor.schaeffer@casema.nl

E-mail bestuur videoclubderondevenen@gmail.com Bankrekening Rabobank nr. 1952.32.267 t.n.v. Film-Videoclub De Ronde Venen Informatie over het aanmelden van lid of donateur via internet: Frits van den Broek - fritsvdbroek@planet.nl Videoclub De Ronde Venen. Aangesloten bij district FAA NH'63 en de NOVA. De clubavonden worden gehouden op een donderdagavond (eens in de twee weken) in het Sociaal Cultureel Centrum ’De Boei’ Kerklaan 32, te Vinkeveen. Redactie Nieuwsbrief Frits v.d. Broek redactie / vormgeving 0297 - 26 15 99, fritsvdbroek@planet.nl Nel Bouwhuijzen redactie 0297 - 26 19 82, nelbouwhuijzen@gmail.com Met dank aan onze adverteerders COMPUTER HUIS MIJDRECHT (CHM) - EXPERT, Mijdrecht - STICHTING KLOKHUIS, Vlaardingen LEK Bloemenservice, De Kwakel - DE TOEKOMST Pluimveebedrijf, Waverveen


nummer 31

f e i r b s w u e i digitaleN

VIDEOCLUB DE RONDE VENEN

15 maart 2012

40 jaar Videoclub De Ronde Venen Toen de ‘40’ mezelf overkwam vond ik dat geen feestje waard en nu – inmiddels vijftigplusser – is het me nog steeds een zorg. Veertig jaar voor Videoclub De Ronde Venen (eigenlijk voor welke vereniging dan ook) is een heel ander verhaal. Met name de digitale ontwikkelingen in laatste jaren ontnemen ons meer en meer de behoefte aan verenigingsleven. Op internet is letterlijk alles te vinden van concrete informatie tot virtuele vriendschappen; waarom dan nog wekelijks op de fiets naar een duister zaaltje? Recent hebben we de jaarlijkse ALV gehad en dan blijkt toch weer (of nog steeds…) een grote behoefte aan sociale verbondenheid: samen een film maken, ideeën uitwisselen, betrokken zijn bij andermans werk, leren. Een behoefte die zeer nadrukkelijk werd geuit en gedeeld. Ik leid daar uit af dat verenigingen niet ‘uit’ zijn, en dat geldt zeker voor Videoclub De Ronde Venen. De techniek is sterk veranderd in 40 jaar (hoewel AVCHD net zo ingewikkeld is als celluloid destijds) maar het fenomeen ‘filmen’ is in essentie onveranderd. Het gaat er nog steeds om dat je een verhaal vertelt, dat je de kijker boeit, emotie teweeg brengt, effect creëert. Ook hiervoor staan natuurlijk antwoorden op internet maar samen met anderen mooie films maken is genieten op zich. Dat wij daartoe in staat zijn blijkt wel uit bronzen, zilveren, gouden prijzen van de afgelopen jaren. Doe mij nog maar 40 jaar…

Harm Tersteeg, Voorzitter

NIEUWSBRIEF 3


EEN VERS EI IS TOCH LEKKERDER - GEHAALD BIJ:

PLUIMVEEBEDRIJF J.T.L. VAN SENTEN Particuliere verkoop:

WAVERVEENSEPAD 25, VINKEVEEN Telefoon: 0297 - 261739 Fax: 0297 - 263897 plv.de.toekomst@hetnet.nl TEVENS HET ADRES VOOR DIVERSE SOORTEN JONGE HENNEN

LEVERING AAN GROOTHANDEL & HORECA ADVERTENTIE

SPONSOR VIDEOFESTIVAL

• Elke dag verse snijbloemen • Voor mooie bruidsboeketten en stemmingsvol grafwerk • Plantenbakken en bloemstukken • Bloemen- en groentezaden Groente- en tuinplanten Glas- en aardewerk

Wij bezorgen graag voor u ook in 2012!

LEKBloemenservice

DRECHTDIJK 45, 1424 RB DE KWAKEL • TEL. 0297 - 561578 info@lekbloemenservice.nl ADVERTENTIE 4 NIEUWSBRIEF


SBRIEF 31 W U IE N D U INHO

3 R E T IT ORZ 5/6/9 WOORD VO S 7 FELICITATIE N E N N EGO 10 ZO IS HET B T 11 PERSBERICH ... G IE W E D AAN 12 HIJ STOND MAKEN E G A T R O P 13 CURSUS RE ER MEDIAPLAY en van: Met bijdrag , Johan den Drijver, eg se, Harm Terste Broek, Peter Bastiaan den s, Johan van , Franka Sta rs e k k a s e en e Annelies H n Boxhoorn o T , is lu S r e d Jacques van roek. B n e Frits van d

Want, hoe monteerde ik in die tijd? Ik weet nog, hoe ik daar ook wel twee recorders voor gebruikte. En iedere keer, als je kopieerde, was er kwaliteitsverlies.

Felicitaties 40

Wat een verschil met onze moderne pc en de bewerkingsprogramma’s met alle mogelijkheden, die we daar tegenwoordig in hebben zitten. En wat een kwaliteitsverschil: de VHS-band heeft nu plaats gemaakt voor de digitale dvd. Geen of bijna geen kwaliteitsverlies meer.

De club is jarig. Gefeliciteerd!

Wat is in de loop der jaren het niveau van onze leden omhoog gegaan!

Vanaf 1999 ben ik lid en wat heb ik er veel geleerd! Ik heb er vrienden opgedaan met wie ik film, films bewerk en met wie ik heel veel kennis op videogebied kan uitwisselen. Ik weet nog, hoe het voor mij begon. Ik zag een artikeltje in een lokaal weekblad en dacht, dat ik maar eens een kijkje moest nemen bij die videoclub in De Boei. Als het me wat leek, zou ik me aansluiten. Een klein groepje mensen had zich verzameld, er werd een film vertoond en over deze film gepraat. Aan mij werd gevraagd, wat mijn ervaring was op videogebied en ik vertelde over m’n laatst gemaakte film, waarop mij werd gezegd, dat ik die op de volgende bijeenkomst maar moest meenemen. En zo bleef ik terugkomen bij de club...... Kort na die eerste keer, was er een videofestival van ons toenmalig overkoepelende orgaan in Utrecht, waar ik heenging met een film, die toen natuurlijk nog op VHS-band stond. “Goed gedaan”, zei onze voorzitster, maar ik ben er nog steeds niet van overtuigd, dat de film inderdaad zo ‘goed’ was. Want als ik nu naar m’n eerste films kijk, vind ik ze helemaal niet zo goed! Bovendien was de kwaliteit van de VHS-film nou ook niet om ‘over naar huis te schrijven’.

Ook te danken aan de nieuwe aanpak bij de club omstreeks het jaar 2000. De ‘oude’ leiding moest weg, er werd een ‘coup’ gepleegd, omdat deze ‘oude’ leiding weliswaar iedere clubavond met een nieuw programma vulde, maar de leden nooit inspraak gunde. Met gevolg ook, dat het ledenaantal flink terugliep. Voortaan zouden de leden uitmaken, hoe de videoclub z’n avonden zou invullen. Er zouden ook cursussen worden gegeven voor leden en buitenstaanders. En er kwam onder andere een programmacommissie. De club groeide. Tegenwoordig zijn de films van hoge kwaliteit; veel films worden op festivals bekroond met prijzen. Ons eigen festival in december staat in hoog aanzien en de naam van onze club wordt bij andere videoclubs met ontzag genoemd.

Ik wens onze club nog heel veel mooie videojaren toe! Johan den Drijver

NIEUWSBRIEF 5


Felicitaties 40 40 jaar videoclub

Dat we in deze moderne tijd nog als videoclub bestaan is eigenlijk een hele prestatie. Overal zie je dat alle soorten verenigingen het moeilijk hebben. Moeilijk met het vinden van leden en mensen die de kar willen trekken. En nog moeilijker om centjes te vinden om alles mogelijk te maken. Subsidies, wat is dat? Gelukkig dat onze gemeente ons wel een warm hart toedraagt. En dan zijn er nog de Rabobank, Prins Bernhard fonds, Schipholfonds, VSB fonds en onze donateurs. Daarnaast hebben we ook onze externe projecten waar we een centje mee verdienen. Maar met geld alleen ben je er niet. Het gaat ook over visie. Hoe ga je om met een veranderende maatschappij en hoe speel je daarop in? Vooruitkijken en je aanpassen! Bij een jubileum mag je ook terug kijken. 40 jaar geleden was het filmleven nog eenvoudig. Je stopte een super 8, of 16mm spoel in de camera en ging filmen. Appeltje, eitje. Dat moet je natuurlijk niet tegen de oprichters van onze club zeggen. Want als alles zo makkelijk was, zou er geen behoefte zijn geweest om een filmclub op te richten. Het materiaal was erg duur en moest dagen wachten tot je het terug kreeg. Dat vroeg wel, om precies van te voren bepalen wat je op wilde nemen. Je kon je niet veel takes veroorloven. En dat appeltje kwam later pas. Knippen en plakken ging nog in het echt, met de schaar en lijm. De tijdlijn was een waslijn met afgeknipte stukjes film. Je liet het zien met een projector. Die met een beetje pech een gat brandde in de mooiste shots. Toen kwam de videocamera. Een cultuurschok. Nu kon je ongelimiteerd opnemen wat je wilde. Gelijk terug kijken wat je opgenomen had. In de montage regelde je het wel. Een hele nieuwe manier van werken. De waslijn werd vervangen door een videomixer. Wel nog analoog in VHS en SVHS voor de mensen met kwaliteit in het vaandel. Voor sommige filmers van het eerste uur was deze manier van werken een reden om af te haken. Maar je kreeg er ook iets voor terug. Meters tape met stoeptegels. Het bleef niet bij deze ene verandering. Alles kwam in een stroomversnelling met de komst van de PC/Mac. Via Hi8 analoog en later digitaal op tapes in SD 4:3 (FireWire) nemen we nu op

6 NIEUWSBRIEF

met HDV tapes en op kaartjes in AVCHD 16:9 full HD. En hebben we te maken met veel filmformaten en codex waar je bijna niet uit komt. Om gek van te worden. Daarmee zijn we in 2012 beland. Door alle technische ontwikkelingen zie je ook dat er bij de club(s) veel aandacht voor techniek is. Dat is ook logisch met zoveel techniek die er tegenwoordig beschikbaar is. Wat jammer is, dat er het filmische daardoor op de achtergrond dreigt te raken. Waar gaat je film over? Hoe breng ik het in beeld? Welke emotie wil ik oproepen? Zeg maar het artistieke deel van het filmen. De techniek kan wel met sprongen vooruit zijn gegaan, maar als je geen goed verhaal hebt? Dan zie je een matige film in full HD. Wel scherp natuurlijk. Elke verandering biedt ook nieuwe mogelijkheden. Door internet kun je makkelijk acteurs vinden, of een antwoord zoeken op een vraag. En door de nieuwe technieken kun je nu wel die shots maken om de juiste sfeer neer te zetten die je bedacht hebt. Wat ik zo goed vindt bij onze club is, dat we openstaan staan voor veranderingen. Sterker nog, dat we daarop in weten te spelen. Daardoor weten we in amateur videoland vaak een trend te zetten. Denk daarbij aan onze WEB site en het initiatief van videomailers. Een plek waar videograven elkaar kunnen ontmoeten. Die was er eerder dan de socialmedia. Ons festival “de Ronde Venen Open” waar we als eerste in 16:9 en HD projecteerde. En onze speelfilmprojecten met mensen die geen lid zijn van onze club. Gevonden via internet. Dat kan alleen met leden die hun grenzen willen opzoeken en verleggen. Van vakantiefilm, familiefilm, tot clubfilms of “semi” provisionele films maken. We hebben alles in huis en de wil, om elkaar naar een hoger plan te brengen. Als we de kennis zelf niet in huis hebben, bieden we cursussen, workshops en presentaties op clubavonden aan met externe deskundige. In deze tijd kijk je vaak over de rand van je club heen. Hoe gaat het verder? De technische ontwikkelingen zullen vast door blijven gaan. Wat je in je film stopt blijft mensenwerk. Er over praten en een film maken doe je samen.

Dat doe je in het echt, net als 40 jaar geleden.

CLOSE-UP VERDWIJNT UITTon DEBoxhoorn SCHAPPEN


Zo is het begonnen in 1972.....

tuur

IJF bes

E KRU ROB D

ris

PIER secreta

FONS COM

FRANS V A voorzitt N DINTEREN er

ENKELE OPRICHTERS VAN DE CLUB 15 maart 1972 werd via een oproep advertentie in de krant Filmclub De Ronde Venen opgericht door Frans van Dinteren, voorzitter, helaas al overleden. Fons Compier, secretaris Pieter Laarman, penningmeester Rob de Kruijf, mede oprichter Kees Berkelaar, mede oprichter Fons en Pieter zijn nog steeds lid van onze club.

PIETER LAARMAN penningmeester

Als filmclub begonnen. In 1984 kwam de video op de club, wat nogal wat deining veroorzaakte en zelfs een lid opstapte omdat een videofilm de 1e prijs tijdens een clubwedstrijd wist te winnen. Jullie mogen drie keer raden wie die winnaars waren..... Bij de Speelfilm ‘In het veen kijkt men niet op een Turfje’ werd voor het eerst ‘de making of’ op video opgenomen. Als snel werd de naam Filmclub veranderd in Film-videoclub en nu dus al weer sinds jaren Videoclub De Ronde Venen. Een club die met z’n tijd is meegegroeid en dus nu vandaag 15 maart 40 jaar bestaat.

PROFICIAT!!

Frits van den Broek NIEUWSBRIEF 7


SPONSOR VIDEOFESTIVAL

PRINTER INKTCARTRIDGES - Scherp geprijsd - Origineel, compatible en reconditioned - Gratis bezorging in De Ronde Venen ook 's avonds en in het weekend - Geld terug voor diverse cartridges - Bestellen per telefoon, web of e-mail - Actuele prijslijst op internet

U kunt op verschillende manieren bestellingen bij ons plaatsen. Het beste kunt u het bestelformulier op onze website gebruiken. U mag echter de gegevens zoals we die in het bestelformulier op de website vragen, ook via een e-mail of fax naar ons sturen. U kunt ook bestellingen telefonisch doorgeven. Ons adres is: A.G. Noteboom, Hofland 62, 3641 GG Mijdrecht, het e-mail adres is sales@chm.nl . Ons faxnummer is 0297-257081 en ons telefoonnummer is 0297-257877.

Leden en donateurs van videoclub De Ronde Venen krijgen 10% korting bij betaling binnen 14 dagen.

Internet: www.chm.nl • E-mail: info@chm.nl • Telefoon: 0297 - 25 78 77 ADVERTENTIE

expert

MIJDRECHT

VAN EXPERTS KUN JE MEER VERWACHTEN • Thuisbezorgen van grote artikelen, het meenemen van oude apparaten of het installeren van de zenders op uw nieuwe TV of Video. Zomaar enige voorbeelden waaraan u ziet dat u voor de Beste Service bij Expert aan het juiste adres bent. • Als we zeggen Ruime Keus, bedoelen we ook Ruime Keus. Dat ervaart u direct als u de winkel inloopt.

Wij hebben altijd een uitgebreid assortiment.

BOZENHOVEN 19D, MIJDRECHT - TEL. 0297 - 28 68 45 ADVERTENTIE

8 NIEUWSBRIEF

www.expert.nl


Felicitaties 40 Natuurlijk zijn wij nog steeds geïnteresseerd in de filmclub. Rob heeft er destijds veel tijd in gestoken met Frans van Dinteren, Kees Berkelaar, en Fons Compier. Dat dit voor Rob ook een commerciële kant had zul je wel begrijpen, maar het is een heel fijne tijd geweest om zoveel filmplezier met elkaar te kunnen delen. Wij zullen onze neus op de 15e april laten zien.

Onze club is nooit stil blijven staan, maar altijd met z’n tijd meegegaan. Ik denk dat daarin onze kracht schuilt in vergelijking met andere clubs.

Hartelijke groet Marijke de Kruijf en mede oprichter Rob

Alle leden gefeliciteerd en we maken er een actief jubileumjaar van, ja toch..........

Blijf bij de tijd, actief en blijf je vernieuwen Laten we hopen dat deze actieve maar ook gezellige club nog vele jaren kan toevoegen aan zijn bestaan en we de 50 halen.

Frits van den Broek

ACTIEVE CLUB

Mijn kennismaking met de filmclub dateert uit de jaren ‘80. We hadden toen de rage met 27 mc bakkies. Al gauw maakte ik kennis met Frans van Dinteren. We kwamen zo aan de praat over filmen en ik vertelde hem dat ik al vanaf 1960 smalfilms maakte. Hoofdzakelijk vakantiefilms. Hij vertelde mij dat hij voorzitter was van filmclub De Ronde Venen, die hij samen met andere amateurfilmers op 15 maart 1972 had opgericht. Het leek mij leuk om een kijkje te komen nemen. De club bestond toen 10 jaar en ik was uitgenodigd om de feestavond te komen meemaken. In die jaren ‘80 had ik samen met broer Johan een piratenzender, waar we elke zondagmorgen van 10 tot 12 het ‘koffie uurtje’ uitzonden. In ‘83 zijn we daar mee gestopt vanwege de strenge controle door de radio controledienst, die als je werd gepakt, al je apparatuur in beslag nam. Toen besloot ik lid te worden van de filmclub, dat was dus eind 1983. We hebben in al die jaren dat de club bestaat heel wat veranderingen meegemaakt. De belangrijkste verandering was wel het overstappen van smalfilm naar video en de intrede van de computer. Rond het jaar 2000 ging het minder goed met de club en hadden we nog maar 16 leden. Zoals Johan den Drijver al schreef, stapte de toenmalige secretaris op en besloten de leden zelf de avonden te gaan invullen.

Van harte gefeliciteerd met dit jubileum Ik werk sinds oktober 2011 bij de lokale omroep in Diemen, als vrijwilliger. Ik doe camera, interviews, montage en regie. Ik bedenk ook nieuwe items en formats. Ik ben veel voor de omroep op stap. Ik ben op veel plekken geweest waar je normaal gesproken nooit komt. Alle deuren gaan voor mij open. Ik besteed best heel wat uren aan dit leuke werk. Ik maak mijn video-opnamen met een Sony Z7E en monteer met Premiere Pro CS5. Er is wel een probleem. Ik werk met een heel klein team en de vele opdrachten trekken een zware wissel op ons. We proberen continue nieuwe vrijwilligers te werven, maar dat lukt helaas niet. Voorlopig ga ik gewoon lekker door. Je begrijpt misschien wel dat ik geen tijd en behoefte heb om in clubverband ook nog met video bezig te zijn.

Ik wens jullie veel plezier met de festiviteiten.

Groet, Jan Ronday, donateur

De club groeide en groeide. Technische veranderingen met computer, een website en een goed bestuur zijn de pijlers waarop de videoclub met het huidige ledenaantal van ca 56 leden nu draait. NIEUWSBRIEF 9


Opgesteld voor publicatie door Jacques van der Sluis en Peter Bastiaanse

40 jaar geboeid door film! Videoclub De Ronde Venen is 40 jaar geleden begonnen als vereniging van smalfilmenthousiasten. Anno 2012 is de techniek zo ver gevorderd dat met digitale camera’s en geavanceerde computertechniek semi-professionele resultaten bereikt worden. Zelfs met de smartphone kan tegenwoordig in HD worden gefilmd, kijk maar op internet sites als Youtube en Vimeo. Maar... hoe mooi de techniek ook is en wat je met technische hulpmiddelen ook kunt bereiken, het maken van een goede en boeiende film hangt af van degene die de camera vasthoudt en de creativiteit van de maker.

Zondag 15 april a.s. organiseren wij de

‘VideoMarktdag’

De Boei in Vinkeveen is dan ingericht als markt en studio Geopend van 10.00-16.00 uur. Toegang is gratis. Cultureel Centrum De Boei, Kerklaan 32 Vinkeveen. Tel: 0297-261734 Wat we bieden, in een doorlopend interactief programma: * Cameraregie * Monteren * Animatie * Stop motion * Videoconversie * Scene maken * Auditietraining * Videodoctor * Demonstratie * Open podium * Cinema

Hoe breng ik emotie over? Hoe houd ik de kijker geboeid? (Doen, zelf filmen). Keuzes maken; volgorde, wat gebruik ik en wat niet. (Kill your darlings). Hoe maak je zelf een 3D animatie met ‘open software’ (zelf doen). We maken ter plekke een film d.m.v. aaneengesloten gemaakte foto’s. Hoe maak ik van mijn oude smalfilms een DVD? Spelen van een korte scène o.l.v. een regisseur. (zelf acteren) Screentest met tips voor een auditie. Beantwoorden van technische vragen op het gebied van apparatuur en software. Diverse montagepakketten o.a. van Magix, Apple en Adobe. Breng je eigen film mee voor feed-back. (aanmelden via de website) Vertoning films van onze leden met adviezen en tips.

Op onze ‘Videomarkt’ zijn diverse vakbladen beschikbaar over Film/Video. Ben je hierin geïnteresseerd, stuur dan een e-mail naar peterb@stiaanse.nl (We reserveren er dan een voor je, zolang de voorraad strekt) Videoclub De Ronde Venen is een vereniging met ongeveer 60 leden. We hebben in 40 jaar een enorme know how opgebouwd en we waren de eerste vereniging in Nederland met een eigen, landelijk filmfestival (zie website). Wij maken vakantiefilms, documentaires en speelfilms. Donderdagavond om de 14 dagen is er een clubavond In Cultureel Centrum De Boei, Kerklaan 32 Vinkeveen. Aanvang 20.00 uur.

Informatie: Frits van den Broek - 0297 - 26 15 99 - fritsvdbroek@planet.nl www.videoclub-derondevenen.nl 10 NIEUWSBRIEF


HIJ STOND AAN DE WIEG In gesprek met

Gerrit van der Meer “Ach ja, het was allemaal nog erg primitief in die tijd, 40 jaar geleden. Ik had net een camera gekocht, want ik wilde wel wat vastleggen voor later. De kinderen, vakanties en zo........” Aan het woord is Gerrit van der Meer uit Vinkeveen. In een advertentie had hij het gelezen: of er mensen waren, die zich wilden aansluiten bij een nieuw op te richten filmclub in Vinkeveen. Nou, dat leek hem wel wat. Bovendien kende hij Frans van Dinteren, degene, die de advertentie had gezet. Er waren een 30-tal mensen, die zich opgaven. “We ontmoetten elkaar in het toenmalige dorpshuis in Vinkeveen en onder de leiding van de kersverse voorzitter Frans van Dinteren werden er avonden georganiseerd voor de enthousiaste leden. Ik had Frans ontmoet bij de voetbalvereniging, waarvan hij, Frans dus, als boekhouder, de boeken controleerde. Dat deed hij meestal in zijn kantoortje. Ik was penningmeester van de sportclub en in die hoedanigheid ben ik ook wel bij Frans in het kantoortje geweest. Een aparte vent, die Frans. Ik denk, dat z’n vrouw nooit in dat kantoortje is geweest, want hij had er een heleboel foto’s en plaatjes hangen van schaars tot ongeklede vrouwen. Maar dat had misschien wel te maken met z’n creatieve geest.” Gerrit lacht erom, als hij eraan denkt. “Z’n vrouw Truus was ook lid. Zelf maakte zij geen films, maar ze was wel altijd op de clubavonden en speelde mee in de door Frans gemaakte films.” Op de club kregen de leden opdrachten voor het maken van een film. “Ik herinner me nog een film van Frans: twee fietsen, één damesfiets en een herenfiets, die hij in die film tegen elkaar liet rijden. En daar kwam toen een kinderfietsje van.....!!” Gerrit werkte als veenarbeider op de baggerschuit. Daarvan maakte hij ook films, die nu nog ergens

op zolder moeten liggen. Hij is er nog niet aan toe gekomen om ze op te zoeken en weer eens te bekijken. “Maar ze hebben natuurlijk wel een zekere geschiedkundige waarde. Ik moet ze toch weer eens gaan opzoeken,” geeft Gerrit toe. Hij herinnert zich de films van een zekere Van der Helm uit Mijdrecht: prachtige onderwaterfilms, want hij had een onderwatercamera. Hij maakte die films in Mallorca. Maar op den duur, als Van der Helm weer eens met een film kwam, wisten de leden het wel: weer een onderwaterfilm. “Eigenlijk tot vervelends toe,” beweert Gerrit nu. “Ja, en dan hadden we ook ‘open avonden’. Dan mocht het publiek komen kijken naar onze films. Er was iemand met heel dure apparatuur, maar meestal ging er dan iets fout met de apparaten, zodat de avonden nogal eens in het water vielen.” “Filmen was een dure hobby indertijd. Zo’n drieënhalve minuut film kostte je al gauw twintig gulden, dus bijna 10 euro en dat was, zeker in die tijd, toch een flinke hap uit je portemonnee,” liet Gerrit me weten. “En daar kwam dan ook nog je projector, je scherm en nog een paar benodigde attributen bij. Ja, filmen was toen niet goedkoop. Dat is nu heel veel makkelijker en goedkoper geworden.” Toen de videocamera z’n intrede deed, is Gerrit ermee gestopt. Maar in de begintijd heeft Gerrit nog heel mooie herinneringen. “Ik heb er veel plezier aan het filmen en de filmavonden beleefd. Nu al weer 40 jaar geleden. Feest dus, hè?” En met een “gefeliciteerd en nog vele jaren”, beëindigt Gerrit ons gesprek. Johan den Drijver NIEUWSBRIEF 11


CURSUS REPORTAGE MAKEN o.l.v. Co Vleeshouwer

W

e zijn verheugd dat we Co bereid hebben gevonden deze cursus voor onze leden te ontwikkelen. Doel: Informatie en instructie over het maken van een goede reportage. Een reportage is het in beeld en geluid verslag doen van een belangwekkende gebeurtenis. Maar het vastleggen van die gebeurtenis alleen is niet voldoende om het verhaal aan anderen over te brengen. Daarvoor is ordening vóóraf (research) en ordening achteraf (montage) nodig. De cursus bestaat uit 4 zaterdagen met een clubavond als voorbereiding. De eigen bijdrage voor de totale cursus bedraagt 75 euro per persoon. Je kunt individueel deelnemen of als twee- of drietal. Het is de bedoeling dat de cursisten ook daadwerkelijk een reportage maken. Wil je meedoen aan de cursus stuur dan per omgaande een mailtje naar fmstas@hotmail.com Vol is vol. We hopen dat veel Ronde Veners gaan meedoen aan deze cursus, het is een buitenkans. Co Vleeshouwer is een bevlogen docent, en hij maakt ingewikkelde dingen heel aanschouwelijk.

DATA EN INFO OVER DE CURSUS: CLUBAVOND 10 mei 2012 Reportages bekijken en bespreken. Co neemt ons mee op ontdekking. Hoe zit een goede reportage in elkaar (vanuit perspectief van de kijker)? Het verschil tussen voorbereiden en op avontuur gaan. Welke activiteiten, gebeurtenissen lenen zich voor het maken van een goede reportage? Opmaat voor de cursus. Huiswerkopdracht voor diegenen die gaan deelnemen: Nadenken over onderwerp reportage. ZATERDAG 15 september Reportage(s) bekijken. Waar moet een goede reportage aan voldoen (vanuit perspectief van de maker)? Plan voor eigen reportage over gekozen onderwerp maken. Sparren met andere deelnemers over invulling plan. Co bespreekt plannen die er liggen. Tips en trucs wat betreft research, productie, interview techniek, scripten cameraregie etc. Huiswerkopdracht: reportages bekijken, research doen en eigen plan uitwerken.

12 NIEUWSBRIEF

ZATERDAG 06 oktober Uitgewerkt plan voorleggen en feedback ontvangen van Co en deelnemers. Iedere deelnemer krijgt tijd en aandacht (kan plenair, kan persoonlijk) + VAN PLAN NAAR BEELD!!! Oktober en november Filmen reportage + eerste montage ZATERDAG 01 december Vertonen eerste resultaten ‘groene’ reportages. Feedback door Co. Analyse van montage. ZATERDAG 19 januari 2013 Vertonen verbeterde versies + Feedback door Co. Ieder die dat wil kan de gemaakte reportage vervolgens voorleggen aan de selectiecommissie. Maart 2012 Annelies en Franka

EN DAN NOG EVEN DIT......... Afgelopen weekend heeft de film ZEVENTIGSTERS gedraaid op het Internationaal Filmfestival Assen. Dit is een jaarlijks filmfestival dat vrouw en film als thema heeft. Mededeling: Mijn Canon printer heeft het na 2 jaar en 2 maanden begeven. Helaas. Nu heb ik 2 nieuwe inktpatronen over en evt. ook nog de vrij nieuwe inktpatronen die al in de printer zitten. Als iemand dezelfde cartridges gebruikt dan heb ik dus wat te geef. Het nummer is: 521 BK Meld je bij mij als je er wat aan hebt zodat ik ze a.s. donderdag kan meebrengen. Annelies

2 RACHT 2-01 D F A IE T U n e CONTRIB at na de led 12 wordt ewoonte d 0

Het is de g de contributie over 2 t voor g g vergaderin De contributie bedraa euro. . 1 n rs 6 afgedrage ar. Donateu of ja r e p ro u hebben leden 65 e n donateurs cht van de e n e d le e ll A ver een beri krijgen hiero ster. opt e reniging lo e v e penningme d n a v tschap Het lidmaa t/m 31 december. ri a u 1 januari van 1 jan n dus vóór te e o m n e g Opzeggin gemeld. voor worden aan rdt om de contributie de o o w n d ke p Gevraag ) over te ma . p ra g n e e eoclub 1 april (g g van de vid in n e k re k n a b .267 nr. 1952.32 k n a b o b a gR en. Bankrekenin eoclub De Ronde Ven id -V m t.n.v. Fil


Een cadeautje aan onszelf de 40 jarige videoclub

AANSCHAF

MEDIAPLAYER DUNE MAX HD

Onze nieuwe aanwinst de Mediaplayer Dune Max HD aangekocht voor 1 maart 2012.

H

et voordeel voor onze videoclub van een Mediaplayer is dat hij Full HD kan weergeven en dat we van een ingebouwde Blu-Ray speler gebruik kunnen maken. Behalve Blu-Ray natuurlijk ook DVD’s die aangepast worden voor weergave van Full-HD. Op DVD kunnen ook Blu-Ray bestanden worden gebrand die een lengte mogen hebben van 20 minuten. Dus op deze manier kan je ook HD films weergeven op een DVD. Nog meer voordelen en dat is eigenlijk het belangrijkste voordeel dat hij bijna alle formaten codecs kan lezen via USB-Stick of via HDD - USB. Op 1 maart j.l. hebben verschillende leden bij de Rondreisjury kunnen zien dat hij prima afspeelt met USB-sticks. Een toekomstige aanschaf zou nog een interne harde schijf kunnen zijn die bestanden op kan slaan en een playlist aanmaken. Een playlist betekent dat je films op volgorde kan zetten en afdraaien. Dit medium kan ook worden gebruikt als backup voor het 13e De Ronde Venen Open festival in december 2012. Ook kunnen de films van de club die nu in het archief op tape staan op de harde schijf opgeslagen worden, waardoor we altijd een overzicht van films op een clubavond bij de hand hebben.

Actueel is dan ook dat films, die op USB-stick aangeleverd worden en voldoen aan de criteria van de selectiecommissie, gelijk gecopieerd kunnen worden naar de harde schijf. Het is dan een koud kunstje om de interne harde schijf te koppelen aan een externe schijf om een backup van de schijf te maken en elders te bewaren. We hebben met de Mediaplayer een stap gezet naar een Full HD beamer die voor volgend jaar op de wensenlijst staat van het investeringsvoorstel van afgelopen ledenvergadering van 8 maart 2012. De link naar de mediaplayer http://dune-hd.com/hd_players/current/135-dunehd-max.html

Opslag Hardeschijf bus (intern) SATA-300 Behuizing bay intern 3.5� Schijftype Blu-Ray Videoformaten Divx 3, DivX 4, DivX 5, DivX 6, h.263, h.264, mkv, Mpeg 1, Mpeg 2, Mpeg 4, wmv, xvid Ondertitel ondersteuning .srt (SubRip), .ssa (SubStation Alpha), .sub (Subtitle), .txt (Text) Televisie Eigenschappen 24p, OSD Audioformaten aac, ac3, flac, mp3, Mpeg 4, ogg, wav, wma Audio filters Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS, DTS HD Video uit Component Video, Composite, HDMI, S-Video Audio uit 7.1 Tulp Analoog, Digitaal Optisch (S/PDIF) Hardeschijf bus (extern) 3x USB 2.0 Verbinding (Ethernet) Ethernet 1Gbps Wlan optioneel Ja Mediaspeler chipset Sigma Designs SMP8642 Kleuren Zwart

NIEUWSBRIEF 13

Nieuwsbrief31  

maart 2012