Page 1

f e i r b s w u e i N

VIDEOCLUB DE RONDE VENEN nummer 13

EDELSOAP NIEUWS

april/mei 2008

door Rob van der Stap

Beste soapies en mede clubleden,

ZIEKENBOEG

Afgelopen zaterdag heeft de bespreking plaatsgevonden van het soap-script, zoals dit door ondergetekende bewerkt is. Onze script-dokter, Rosanna Dieho, was zeer tevreden. Wij waren het verste van alle verenigingen. Natuurlijk was er best nog wel wat aan te verbeteren. Daar heb ik vandaag dus ook aan gewerkt en de laatste versie ligt nu bij onze regisseur (JosĂŠ Bibian) voor commentaar. Als hij tevreden is stuur ik het nogmaals naar Rosanna voor een laatste check en in parallel naar jullie. Ook ben ik inmiddels aan het plan begonnen voor de rest van het traject.

We krijgen goed nieuws van Adriaan Witteman. Hij heeft ons medegedeeld dat zijn ziekte een voorspoedige wending heeft gekregen en hij weldra weer op de club zal verschijnen.

Komende donderdagavond 24 april, voorafgaand aan de clubavond van 19:00 tot 20:00 in de Boei, hebben wij onze eerste algemene projectvergadering voor het project Edelsoap. We hebben een verhaal gekregen, wat in 3 blokken van 9 minuten verfilmd moet worden. Daartussen moeten 2 reclameblokken worden gemaakt (samen 3 minuten). De agenda voor deze bijeenkomst op 24 april is als volgt: - Uitleg over het programma - Toelichting van het script en reclame concepten - Aanpak: integraal of soap en reclame apart? - Doornemen taken en toewijzing - Planning Met vriendelijke groet, Rob van der Stap

Adriaan Witteman

John van Alten

John moet 23 april worden geopereerd. We wensen hem alle sterkte toe en hopen hem binnen niet al te lange tijd weer op de club te ontmoeten. Jos Hooijman

Jos is niet zo lang geleden geopereerd. We zijn blij dat hij weer actief is binnen de club.

UIT DE BESTUURSKAMER

Highlights uit de bestuursvergadering dd 17-4-2008 tbv nieuwsbrief 13. 22 mei is onze laatste clubavond. Jaap Romeijn roept alle leden op om mee te gaan met een boottocht over de Westeinder plassen. Ditmaal alleen voor leden van onze videoclub. Wil jij ook mee met deze boottocht meld je even bij Jaap Romeijn. We gaan inventariseren of er belangstelling is bij de leden voor een cursus voor amateurfilmers. Professionele docenten komen dan een dagcursus geven op onze club.

☞


Midpoint is van plan een zg TV platform op te richten waarbinnen bv samenwerking met onze videoclub op diverse gebieden tot stand kan komen. Het bestuur ondersteunt deze samenwerking van harte. Ton Boxhoorn is contactpersoon. Het 6e Take Five festival is voor onze vereniging succesvol verlopen. Voor de derde keer wonnen wij de club wisselbeker. Lees er alles over op onze website. Omdat we dit keer de organisatie (voor de 2e keer) in handen hadden zijn we de eerste 4 jaar daarvan gevrijwaard. De kosten van deelname zijn laag (ca 34 euro). De andere clubs trekken zich aan ons op. Aangezien het toch een mogelijkheid biedt om films van leden te laten beoordelen wordt besloten het lidmaatschap te continuëren. John van Alten heeft aan één van de bestuursleden laten weten de projecten-coördinatie op zich te willen nemen. Het bestuur staat achter deze positieve ontwikkeling. Jacques neemt contact op met John om de aanpak te bespreken. Ook de ideeën van Guus Post t.a.v. sponsoring zullen hierin worden betrokken. Aankondiging workshop basiskennis/montage. Uitnodiging workshop Beursvloer Dit betreft uitwisseling van diensten en producten tussen bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties zonder dat daar geld aan te pas komt. Jacques heeft een overzicht gemaakt van wat wij kunnen bieden en welke wensen wij hebben. Door mee te doen worden we opgenomen in een netwerk van bedrijfsdirecteuren en bestuurders. Bij het Apple platform is een aparte pagina op onze website geopend. Daarin wordt aan de hand van filmvoorbeelden een uitleg gegeven met het werken van Final Cut Pro en Final Cut Express. Via de link ‘welkom’ op onze site kom je op deze pagina. Ook voor andere platforms is het mogelijk een specifieke pagina te openen. Voortgang projecten: Anne Frank is afgerond Speelfilm Kim de sponsor is op de hoogte gebracht van de vertraging. Wilnisser Veenmolen opnieuw opgestart. Edelsoap de première is vervroegd naar 23 november. Rob van der Stap is er actief mee bezig. Binnen niet al te lange tijd zullen de opnamen starten. De volgende bestuursvergadering is op donderdag 14 augustus. Wil je een punt op deze vergadering behandeld hebben, stuur deze dan naar onze secretaris Annemiek Bastiaenen.

MUTATIES LEDEN / DONATEURS

Wederom een nieuw lid en een aankomend lid Corina de Waal, Mijdrecht Maico Reule, Nieuwkoop

Het lidmaatschap van Maico vraagt enige bijzondere aandacht. In overleg met zijn begeleider heeft Jacques een brief gemaakt bestemd voor alle leden. Deze brief is inmiddels via de mail verzonden.

CONTRIBUTIE

Nog enkele leden en donateurs hebben hun contributie over 2008 nog niet overgemaakt. LEDEN € 58,- DONATEURS €16,Rabobank nr. 1952.32.267 t.n.v. Film-videoclub De Ronde Venen o.v.v. contributie 2008

TAKE FIVE

Het zevende Take Five festival zal worden gehouden op 22 maart 2009. Wederom is er één verplicht onderwerp bij de drie films die moeten worden ingezonden. Het verplichte onderwerp is ‘HAAST’. Het heeft nog geen haast bij het maken van die film, want haastige spoed is .....maar toch......

AGENDA 28 juni - 5 juli UNICA-festival in Hammamet (Tunesië). 8/9 november Nationale NOVA Manifestatie in het Posthuistheater te Heerenveen. Organisatie: NOVA NOORD. 23 november NH’63: Feestelijke première van de“Edelsoaps” in de kleine zaal van de Philharmonie te Haarlem. Informatie: jpveerden@prettel.nl. Zie ook de website: www.dekunst.net 7 december Negende videofestival De Ronde Venen Open voor amateurfilmers en jong filmtalent. Inschriijven via website de Ronde Venen.

VIDEOCLUB DE RONDE VENEN

Nieuwsbrief13  
Nieuwsbrief13  

MEI 2008..

Advertisement