Page 1

Clubblad 124 - februari 2009


VIDEOCLUB

DE RONDE VENEN 1972 - 37 jaar - 2009 Internet: www.videoclub-derondevenen.nl

BESTUUR 2009 Jacques van der Sluis, voorzitter Ton Boxhoorn, vice-voorzitter Annemiek Bastiaenen, secretaris Thea van den Bosch, bestuurslid Johan v.d. Broek, penningmeester

0297 - 28 42 32 0297 - 28 82 97 020 - 822 04 22 0297 - 26 55 44 0297 - 26 15 99

Bankrekening Rabobank nr. 1952.32.267 t.n.v. Film-Videoclub De Ronde Venen Informatie over het aanmelden van lid of donateur via internet: Frits van den Broek, - E-mail fritsvdbroek@planet.nl Kopij voor het mei-nummer 2009, nr. 125 van Close-Up kunt u sturen of e-mailen vóór eind april 2009 naar de redactie: Scholeksterlaan 67, 3645 KB, Vinkeveen E-mail fritsvdbroek@planet.nl

COLOFON Close-Up is het driemaandelijks officieel cluborgaan van VIDEOCLUB DE RONDE VENEN. Aangesloten bij district FAA NH'63 en de NOVA. De clubavonden worden gehouden op een donderdagavond (eens in de twee weken) in het Sociaal Cultureel Centrum ’De Boei’ Kerklaan 32, te Vinkeveen. REDACTIE CLOSE-UP: Frits v.d. Broek redactie / vormgeving 0297 - 26 15 99, e-mail: fritsvdbroek@planet.nl Nel Bouwhuijzen redactie 0297 - 26 19 82, e-mail: nelbouwhuijzen@gmail.com Met dank aan onze adverteerders: CAMCORDER SERVICE, IJmuiden - COMPUTER HUIS MIJDRECHT (CHM) EXPERT, Mijdrecht - STICHTING KLOKHUIS, Vlaardingen LEK Bloemenservice, De Kwakel - DE TOEKOMST Pluimveebedrijf, Waverveen


27e jaargang nr. 124

V I D E O C L UB

d a l b b clu

februari 2009

DE RONDE VENEN

Veranderingen

De Algemene Ledenvergadering is weer achter de rug. Het bestuur is vernieuwd; Frits afgetreden en Thea toegetreden. Tijdens de vergadering hebben we Frits al uitgezwaaid als bestuurslid, maar omdat daar niet iedereen aanwezig was, is het goed om het langs deze weg nog eens te doen. Frits is dit jaar 25 jaar lid van de vereniging en heeft daarvan 22 jaar in het bestuur gezeten. Hij heeft veel “ups” en “downs” van de vereniging meegemaakt. Hij heeft de overgang van smalfilm naar video gezien en de geweldige mogelijkheden die de digitale techniek ons nu biedt meegemaakt en geadopteerd. Want Frits weet als geen ander met die technieken om te gaan en is gewoon meegegroeid. Gelukkig blijft hij nog een aantal taken vast in handen houden: De WEB-site, ons festival “De Ronde Venen Open” en de ledenadministratie. O ja, en vergeet Close-up niet en de nieuwsbrieven. Verandert er dan veel? Jazeker, hij legt zijn bestuursfunctie neer en we zullen wat dat betreft zijn inbreng missen in de besluiten die we als bestuur moeten nemen. Bedankt Frits.

Wie krijgen we daarvoor terug? Thea van den Bosch; in dit blad staat een interview met haar en daaruit leert u haar al beter kennen. Thea zorgt dat de gemiddelde leeftijd van het bestuur met een schok daalt! Daarnaast neemt de vrouwelijke invloed, die na de komst van Annemiek al merkbaar werd, toe. Ze is nog niet zo lang lid van onze vereniging en kan daardoor alles wat we doen objectiever benaderen. Thea, welkom in het bestuur, and have fun! Veel jaren hebben we in de vereniging een Programmacommissie gehad; deze commissie zorgde voor invulling van de 14-daagse clubavonden. Jaap, Sanny, Jos en Joop hebben zich van deze taak goed gekweten en we zijn hen daarom ook veel dank verschuldigd. Tijdens de periode dat zij het programma verzorgden, kwam die dank niet altijd over het voetlicht; je kunt het nu eenmaal niet iedereen naar de zin maken! Zelf weet ik dat het verzorgen van een goed lopend programma veel inspanning vergt en de afgelopen jaren zag het clubprogramma er goed en gevarieerd uit. vervolg op pagina 5


CAMCORDER SERVICE CS videocamera reparatie

VIDEOCLUB DE RONDE VENEN

De Camcorder-reparatiespecialist voor enthousiaste videofilmers Reparaties van videocamera's verlopen voortaan zonder problemen! Want Camcorder Service levert de service die u verwacht. En meer. Binnen het Budget. Doorgaans binnen een week. Snel, klantgericht en professioneel. Met hart voor het vak.

Wat heeft Camcorder Service u nog meer te bieden? U, als ge誰nteresseerde camcordergebruiker, wordt de unieke mogelijkheid geboden het onderzoek te volgen naast de technicus. Dat betekent dat de camera wordt aangesloten en onderzocht op eventuele defecten d.m.v. opname, weergave en het testen van diverse camera-functies. RUIME PARKEERGELEGENHEID VOOR DE DEUR Openingstijden: Maandag t/m vrijdag 09.00-17.00 Na 17.00 na telefonische afspraak Zaterdag ook alleen op afspraak

BETELGEUZESTRAAT 2 1974 AP IJMUIDEN Tel. 0255 - 52 16 33 info@camcorderservice.nl

kijk ook op ADVERTENTIE

www.camcorderservice.nl


Het festivaljaar wat betreft het videofestival De Ronde Venen Open op 13 december. We mogen dan voor de 10e keer het festival organiseren. Ook 20 april hopen we op een feestje als de finale plaatsvindt van De Kei van Utrecht.

INHOUD

2009

Verder in dit clubblad: Er verandert het 茅茅n en ander binnen onze vereniging. Ikzelf treed af als bestuurslid en Thea van den Bosch komt in het bestuur, daarom een interview met ons nieuwe bestuurslid Thea van den Bosch. Ook een artikel over de nieuw te maken speelfilm 'Kim'. Tot slot het verslag over de discussie-avond (om nog eens rustig door te lezen) i.v.m. het invullen van de clubavonden.

Veranderingen 1/5 Clubnieuws 6/7 You Tube HD 9 Speelfilm 10/11 Interview, met Thea van den Bosch 12/13/15 Interview met Thea van den Bosch

Mini workshop Pinnacle 16/17 Verslag discussie-avond 18/19

Medewerkers aan dit clubblad: Annemiek Bastiaenen Thea van den Bosch Nel Bouwhuijzen Ton Boxhoorn Frits van den Broek Johan van den Broek Arie Noteboom Pieter Reintjes Jacques van der Sluis

20 april

Finale Kei van Utrecht Fulco theater IJsselstein

gratis kaarten bestellen bij Frits vd Broek v贸贸r 16 maart

3 CLOSE-UP februari 2009


Aanbevolen door het Apple platform

CLUBWISSELBEKER 2008 GEWONNEN DOOR ADRIAAN WITTEMAN door Frits van den Broek Met zijn animatiefilm SPIJKER heeft Adriaan Witteman de Clubwisselbeker 2008 overgenomen van Jos Maessen. Helaas kon hij door zijn ziekte niet zelf aanwezig zijn op de clubavond van 18 december. Maar hij heeft toch de beker in ontvangst kunnen nemen omdat Johan en ik bij Adriaan op bezoek zijn geweest in Maarssen en hem hebben gefeliciteerd namens de club met het behaalde resultaat. Hij was er erg blij mee. Bij binnenkomst werden we gefilmd door zijn schoonzoon die de overhandiging van de beker op videoband opnam. CLOSE-UP februari 2009

4


Gelukkig hebben ze hun handen niet helemaal van het invullen van het programma afgehaald; ze hebben toegezegd op incidentele wijze hulp te bieden. De nieuwe formule voor het invullen van het programma moet zich nu in de praktijk gaan bewijzen; ons nieuwe bestuurslid Thea, gaat daar een rol bij spelen.

Hoe willen we dit gaan doen?

Op 8 januari hebben we daar een start mee gemaakt door een avond te brainstormen. De leden gaven aan wat ze graag willen en hoe het programma er uit moet gaan zien. Maar het gaat verder; de leden met suggesties hebben ook toegezegd om mee te werken aan de realisatie door zelf een avond te leiden, of hulp te bieden bij het opzetten hiervan. (Een verslag van deze avond staat in dit cluvbblad op de pag. 18 en 19). Dat betekent medeverantwoordelijkheid en dat is een goede ontwikkeling. Hiermee zijn we er nog niet. Om te voorkomen dat op het laatste moment een avond dreigt te mislukken gaan twee coördinatoren op het juiste moment toezien op de uitvoering. Door aan de verantwoordelijke(n) te vragen of alles nog op schema ligt en of hulp nodig is. Jos Maessen heeft zich bereid verklaard om dit samen met Thea van den Bosch op de rails te zetten. Veel succes met deze opzet! De beoordeling van films en de selectie voor NH’63 is een ander heet hangijzer. De selectiecommissie die films kiest voor festivals en vertoning bij andere clubs heeft onder leiding van John van Alten, samen met José Bibian, Aad de Jong en Ed Wijnberg, al veel werk verzet. Er liggen objectieve criteria, die het gemakkelijker maken om een film te bespreken en er is een taakomschrijving gemaakt. Een van de moeilijkste taken voor deze commissie is het beoordelingsaspect. Laat ik voorop stellen dat leden die een film maken deze altijd op een clubavond moeten kunnen vertonen zonder dat er een (gevoelsmatige) drempel is. De film wordt vertoond, besproken en zowel de maker als de leden moeten daar wat van willen leren. Dit geldt voor alle films, met of zonder ambitie van de makers om verder dan de huiselijke kring en de club te gaan. Vinden de maker of de clubleden dat een film boven het gemiddelde uitsteekt, dan gaan er op dat moment andere normen spelen. Als vereniging hebben we de laatste jaren een goede reputatie opgebouwd bij andere verenigingen, NH’63 en de NOVA. Als vereniging mogen en moeten we dus kritisch zijn over de films die buiten verenigingsverband vertoond gaan worden. Hier gaat de selectiecommissie niet alleen selecteren, maar moet dat aspect ook beoordeeld worden, hoe moeilijk dit ook is, In overleg met John hebben we Gerard Verschraagen uitgenodigd om ook zitting te nemen in de selectiecommissie. Gerard is geaccordeerd jurylid van de NOVA en met zijn toetreden zal de commissie aan “gewicht” winnen. De commissie bestaat nu uit vijf mannen; het vrouwelijke element, door een aantal leden gewenst, heeft zeker prioriteit, maar zal nog even moeten wachten. Het was een ALV waarin belangrijke zaken zijn bediscussieerd en besloten; kon je deze keer, door welke reden ook, niet aanwezig zijn, volgend jaar in februari is er weer een, de datum komt tijdig op de WEB-site te staan. Beslis dan mee. Jacques

5 CLOSE-UP februari 2009


UNICA FILMS

CLUB NIEUWS KEI VAN UTRECHT

Zoals jullie inmiddels weten is onze videoclub bij de laatste zes verenigingen geëindigd en dat betekent een finaleplaats. Deze finale zal worden gehouden op maandagavond 20 april in het Fulco theater in IJsselstein. De finalisten horen van een deskundige jury, bestaande uit Machteld Smits (RTV Utrecht), Gerard-Joost Esser (Prins Bernhard Cultuurfonds) en Jacqueline Versteeg (Provinciale Staten Provincie Utrecht) of ze in de prijzen gevallen zijn. Meerdere acts en korte documentaires van de finalisten maken de Grande Finale een avond die je niet mag missen. Inmiddels is er een documentaire over onze club gemaakt en deze zal dus ook op deze finale-avond vertoond worden. Deze documentaire wordt uitgezonden op RTV Utrecht. Als je als lid naar deze avond toe wilt, geef dat dan even door aan Frits van den Broek. Hij kan dan de kaarten in één keer bestellen. Graag even opgeven voor 10 maart. Er zijn 10 vrijkaartjes beschikbaar, komen er meer dan moet er betaald worden.

Op maandag 23 maart a.s. vertonen wij - de Haarlemse Smalfilmliga - de UNICA-films. Daartoe nodigen wij uw leden graag uit. De voorstelling wordt gegeven in de Spaarnezaal van Hotel Restaurant De Zoete Inval te Haarlemmerliede (ons "clubhuis"). Bij binnenkomst eerste zaal rechts. Aanvang 20.00 uur. Graag vóór 10 maart berichten aan Annemiek of je deze avond wilt bijwonen.

Tot ziens in De Zoete Inval.

Hebben jullie de website van Scholierenclub Lariks al eens bezocht. Ze hebben pas een nieuw logo gemaakt. Dat zou ik zeker eens doen. De boys voelen zich tenslotte ook een beetje met onze videoclub verbonden. Ze hebben er mede toe bijgedragen dat we in de finale zitten voor de Kei van Utrecht door veel te stemmen. http://www.josko.nl/lariks CLOSE-UP februari 2009

6


10e VIDEOFESTIVAL DE RONDE VENEN OPEN

Op 13 december van dit jaar hopen we het 10e videofestival De Ronde Venen Open te houden. Het moet vanzelfsprekend een feestelijk videofestival worden. Het festival comité komt eerdaags bijeen om te trachten één en ander te kunnen organiseren en voorbereiden. Zij zouden het zeer op prijs stellen om wat suggesties van onze leden mee te nemen in deze voorbereidingen. Hierbij dus een oproep aan alle leden en donateurs! Kom met je

SUGGESTIE EN IDEEËN

Kijk of je relaties hebt in de filmwereld die willen meedenken en werken aan dit feestelijke videofestival. Wacht niet te lang met je inbreng, want het vergt nogal wat tijd om alles goed voor te bereiden voor de datum van 13 december.

CLUB NIEUWS Tot nu toe wonnen wij drie keer het festival zie onderstaand lijstje: 2003 De Cinesjasten 2004 Video-filmgroep Kennemerland 2005 Videoclub De Ronde Venen 2006 Videoclub OSO 2007 Videoclub De Ronde Venen 2008 Videoclub De Ronde Venen Zou het ons ook dit jaar weer lukken? En mogen we de wisselbeker dan houden? We zullen het 22 maart zien.

Op de clubavond van 5 maart komt de Rondreisjury onze films jureren die worden aangeboden voor een nominatie. Mochten er nominaties worden uitgedeeld dan gaan de films naar het NH'63 Filmgala op 19 april in restaurant, theater en partycenter “La Brêche” te Wormerveer.

De films die wij insturen zijn : DE BERG AF - Een film van Arie Noteboom over het verplichte onderwerp 'haast'. SPIJKER - De animatiefilm van Adriaan Witteman die de clubwisseltrofee wist te winnen. KEIZERSNEDE - de bijzondere film van Jos Hooijman, jullie weten wel van die koe.

7e TAKE FIVE FESTIVAL

KOM 22 MAART NAAR DIT FESTIVAL EN STEUN ONZE CLUB!

RONDREISJURY NH'63

Op Zondag 22 maart wordt voor de 7e keer het Take Five festival in De Kwakel gehouden.

7 CLOSE-UP februari 2009

Via de e-mail volgt nadere informatie over de toegangstijden, enz.


PRINTER INKTCARTRIDGES - Scherp geprijsd - Origineel, compatible en reconditioned - Gratis bezorging in De Ronde Venen ook 's avonds en in het weekend - Geld terug voor diverse cartridges - Bestellen per telefoon, web of e-mail - Actuele prijslijst op internet U kunt op verschillende manieren bestellingen bij ons plaatsen. Het beste kunt u het bestelformulier op onze website gebruiken. U mag echter de gegevens zoals we die in het bestelformulier op de website vragen, ook via een e-mail of fax naar ons sturen. U kunt ook bestellingen telefonisch doorgeven. Ons adres is: A.G. Noteboom, Hofland 62, 3641 GG Mijdrecht, het e-mail adres is sales@chm.nl . Ons faxnummer is 0297-257081 en ons telefoonnummer is 0297-257877. Leden en donateurs van videoclub De Ronde Venen krijgen 10% korting bij betaling binnen 14 dagen.

Internet: www.chm.nl • E-mail: info@chm.nl • Telefoon: 0297 - 25 78 77 ADVERTENTIE

expert

MIJDRECHT

DAAR WORD JE WIJZER VAN • Thuisbezorgen van grote artikelen, het meenemen van oude apparaten of het installeren van de zenders op uw nieuwe TV of Video. Zomaar enige voorbeelden waaraan u ziet dat u voor de Beste Service bij Expert aan het juiste adres bent. • Als we zeggen Ruime Keus, bedoelen we ook Ruime Keus. Dat ervaart u direct als u de winkel inloopt. Wij hebben altijd een uitgebreid assortiment.

BOZENHOVEN 19D, MIJDRECHT - TEL. 0297 - 28 68 45 www.expert.nl ADVERTENTIE


YouTubeHD is een nieuwe dienst van YouTube waarmee je nu al via een Sony PS3 je video producties (en alle andere HDfilmpjes van YouTube) op je eigen grote Full HDTV in de huiskamer kunt vertonen!

zijn videoproducties via (o.a.) YouTube in HD thuis op de buis kan laten zien. Wederom een giga ontwikkeling waarbij het hele traject van DVDtjes branden en verzenden een verloren tijd en een kostbaar proces zal blijken te zijn.

Is dit de doodklap voor publieke TV? Nou wel een behoorlijke dreun. Al menige avond besteden velen van ons, heerlijke avondjes voor de PC buis. Alles over van alles kun je via Google of sites als www.PCZapper.TV vinden. Ja wat je zelf het mooiste vindt kun je dus weer opslaan op een eigen kanaal via www.Dik.NL

Waar wij als Global-DVCers dus toekomstgericht nu mee bezig kunnen zijn, is om alle gemaakte producties (die daarvoor in aanmerking komen) NU op YouTube te knallen! Denk daarbij aan uw eigen specialisatie zoals:

Hoe werkt het? Je kunt nu met de internet browser van de PlayStation 3 gaan naar www.youtube.com/tv. ( Dat gaat (nog) niet op een PC of Mac.) Deze service wordt steeds interessanter omdat er op YouTube nu steeds vaker HDTV kwaliteit wordt aangeboden. Deze mogelijkheid zal op termijn ook een geduchte concurrent blijken voor de huidige kabel- en satelliet-TV bedrijven. YouTube for Television kan overigens ook gedraaid worden op de Nintendo Wii maar die ondersteunt, zoals bekend, geen HD kwaliteit. Let wel: dit is nog maar het begin. Op de CES werd door ‘ onze’ Vincent ook uitgelegd en getoond dat iedere TV bezitter straks (over 1 of 2 jaar) al

9 CLOSE-UP februari 2009

* uw reisverslagen, reisdocumentaires, * stockshots van waar u geweest bent nu al succesvol op www.pond5.com * bedrijfsproducties * doodgewone familiefilms, regionale gebeurtenissen * over auto’s * over sporten etc.etc. U kunt uitgroeien tot een internationaal bekeken topper met aantallen kijkers waar het huidige bestel alleen maar van kon dromen. Mensen die dat materiaal echt willen hebben kunnen het bij u kopen….. Oh JA? … is dit de oplossing om er ook wat aan te verdienen? Ja! Want, er staat bijna onzichtbaar (maar net hinderlijk genoeg) een waterprint link van uw site doorheen… dus net amper zichtbaar maar te hinderlijk om het lukraak te kunnen gebruiken en kopieren! Gelezen in DVC Bulletin uitgave 439


Speelfilm In het verleden heeft onze club, met succes een aantal speelfilms gemaakt. Daar hebben we ook hoog mee gescoord in de amateurfilmwereld. De afgelopen jaren hebben we die traditie weer opgepakt.

Jonathan

De eerste film was Jonathan. Een productie met het jongerencentrum “’t Haventje” uit Vinkeveen. Het moest een moderne versie worden van de barmhartige Samaritaan. Daarmee wilden zij mee met doen met het Bijbelfilmfestival. Resultaat: ze wonnen een prijs.

Verboden liefde

Het volgende speelfilmproject was “Verboden Liefde”. Pieter Reintjes had een script geschreven en benaderde onze club of we dat met hem konden verfilmen. Dat wilden we wel. Een goed script schrijven, is een vak apart. Dat moet je belonen. Dus Pieter mocht ook gelijk de regie doen. Het verhaal gaat over een jongen en meisje. De jongen komt als nieuwkomer in de wijk wonen en ziet het wel zitten met de zus van de “bendeleider” uit de buurt. Ook het meisje vindt hem wel aardig. De leider moet daar niets van hebben. De bende maakt het hem wel duidelijk dat het een verboden liefde is. Nadat de jongen de leider redt van de verdrinkingsdood, komt alles toch goed. Ze worden vrienden en… een happy end. Deze film scoorde zilver op de NOVA manifestatie (zeg maar het NK voor amateurfilmers) zilver.

De soap

In het jaar daarop (2008) stond eigenlijk al de volgende speelfilm op het programma, met de werk titel “Kim”, Ook naar een script van Pieter. Daarover later meer. Onze regiokoepel, NH63, had vorig jaar in samenwerking met stichting “de kunst” een project opgezet. De opdracht was een soap te maken van ongeveer 3 maal 10 minuten afgewisseld met reclames.

Even voor de duidelijkheid. Videoamateurclubs, zoals de onze, zijn georganiseerd. Je kunt het vergelijken met voetbal. Lokaal; Videoclub de Ronde Venen. Regio; HN'63, Landelijk; de NOVA. Internationaal; de UNICA. Er werden ook diverse cursussen aangeboden ter ondersteuning. Onder andere scriptschrijven voor drama, regie en een reclame maken. De afgevaardigden van onze club, die hieraan hebben deelgenomen, maakten hier een, indien mogelijk, een verslag van en dat is beschikbaar voor onze leden. We hebben voorrang geven aan de soap in ons eigen programma en de geplande speelfilm uitgesteld tot dit jaar.

Kim

De afgelopen weken zijn we weer begonnen met de herstart van Kim. Het verhaal gaat over abortus bij tieners. Het is weer naar een script van ons lid Pieter Reintjes. Net als “Verboden liefde”. En erg actueel. Hier in het kort het verhaal: Kim is een gewoon en serieus meisje van ongeveer 17 jaar. Je zou kunnen zeggen dat zij een braaf meisje is. De school (HAVO) gaat wel, zou beter kunnen, en verder is zij erg bezig met dansen. Zij is in een middelgrote stad opgegroeid en woont bij haar moeder die van drank en haar vriendje Maxie houdt. (Dit is de gegeven situatie; over de vader wordt niets gezegd in het verhaal.) Ze is niet wereldvreemd, heeft een mobieltje en is bekend met internet, maar niet zo met MSN. Kim danst liever in haar vrije tijd. Dansen is haar passie. Dansen op de dansschool geeft haar ook een gevoel van veiligheid, warmte, ze krijgt complimentjes, want ze kan het goed. Thuis krijgt Kim geen complimentjes, want haar moeder is een losbol. Dansen is in die zin ook een ontsnapping voor haar. Ze kan vluchten van thuis. CLOSE-UP februari 2009

10


Als Kim zwanger is, komt zij erachter dat zij zelf ook een onverwacht kind is. "Zo moeder zo dochter" zegt haar moeder, maar Kim denkt hierover na en komt tot de conclusie dat zij anders is. Karakters:

Kim

Is een meegaand meisje dat zich laat beïnvloeden door haar omgeving. Haar drinkende moeder neemt zij aanvankelijk voor lief, en zij droomt weg van een danscarrière. Door haar zwangerschap wordt zij uiteindelijk door haar omgeving en door zichzelf gedwongen een moeilijke keuze te maken: het kind behouden of niet. Zo groeit zij naar een jonge vrouw die weet wat zij wil en zich niet laat sturen door anderen. Zij besluit haar kind te behouden en maakt het weer goed met haar moeder. Aan het besluit ligt ten grondslag dat zij een andere moeder wil zijn en is. Zij is niet egoïstisch zoals haar eigen moeder is. Dat haar moeder is ontspoord, wil niet zeggen dat zij gaat ontsporen of haar kind niet zou aankunnen. Dat gaat zij inzien: mijn kind zal niet meemaken wat ik heb meegemaakt. Kim zal niet eindigen met een "Maxie".

Suzan

Is net zo oud als Kim en haar beste vriendin. Zij zijn vaak samen en delen hun geheimen met elkaar. Suzan is, in tegenstelling tot de serieuze Kim, een feestbeest die allerlei vriendjes heeft via o.a. MSN. Als zij hoort dat Kim in verwachting is, wil zij het beste voor Kim. Ze adviseert het weg te laten halen en probeert Kim daarvan te overtuigen. Het is geen liefdesbaby, vindt ze, en Kim moet aan haar danscarrière denken. Door de situatie van Kim ziet Suzan in dat zij niet te veel voor de ander moet denken. Uiteindelijk moet zij Kims beslissing accepteren.

Annette, de moeder Kim

Door omstandigheden leeft Annette (36/37 jaar) een leven met drank en mannen. Zij leidt een losbollig leven om verdriet te vergeten. De relatie met haar dochter is (mede daardoor) niet al te best.

11 CLOSE-UP februari 2009

Door de zwangerschap van Kim wordt zij geconfronteerd met haar eigen situatie en de slechte relatie met Kim. Zij wil tevens niet dat Kim meemaakt wat zij heeft meegemaakt; Kim was ook onverwacht. Annette ziet niet dat Kim en zij uit elkaar groeien, terwijl zij elkaar zo hard nodig hebben. De beslissing die Kim moet nemen, lijkt voor de moeder aanvankelijk eenvoudig, maar op de achtergrond speelt haar eigen situatie. Annette heeft nooit kunnen kiezen en toen zij onverwacht in verwachting was, moest zij het kind laten komen. Nu wil zij niet dat Kim meemaakt wat zij heeft moeten meemaken. Uiteindelijk ziet zij in dat Kim zelf moet beslissen en accepteert zij die beslissing. Waarom zou je mee willen doen met de speelfilm? Iedereen binnen onze club heeft zijn of haar reden om ervaringen op te doen en / of te delen met andere leden. De ervaring heeft geleerd, dat de mensen die met een speelfilmproject hebben meegewerkt, dat als zeer positief hebben ervaren. Super gezellig en leerzaam. Maar wat moet je verwachten als je wilt meedoen? Je kunt zo’n project onderverdelen in drie stukken. Pre productie – Productie – Post Productie. Er zijn diverse taken die hier bij komen kijken: Regie, productie, spelregie, camera, geluid, licht, continuïteit, make-up, props en setdressing, the making of filmen, foto’s maken, monteren, catering, noem maar op. Dus als je iets kunt en wilt aanbieden op de bovenstaande taken, ben je natuurlijk van harte welkom bij de crew. Wil je er meer over weten, of alleen meekijken, is het goed. We gaan in ieder geval een aftrap organiseren, waar alles uitgelegd gaat worden. Als er behoefte aan is, kunnen we ook, buiten de clubavonden om, bij elkaar komen om een bepaald onderwerp uit diepen. Door die manier van aanpak leer je ook veel om je eigen films beter te maken. Wil je actief mee doen, of alleen meekijken, laat het mij weten. Ton Boxhoorn


Thea heeft haar jeugd doorgebracht in Denemarken, Singapore en Hongkong. Zij heeft haar studie Ergotherapie in Amsterdam voltooid, haar man zes jaar geleden op een salsa avond ontmoet en is drie jaar geleden in Vinkeveen komen wonen.

met Thea van den Bosch Thea woont in het hart van Zuiderwaard, Vinkeveen, vlakbij het Zwanenpark. Als wij arriveren liggen haar twee zoontjes Tobias van 3 en Tim van 2 in bed voor hun middagslaapje. De poezen Meri en Izza houden zich wijselijk op een afstand. Echtgenoot Ronald is op zijn werk.

Ook het schilderen gaat Thea goed af zo te zien

Thea is nog maar kort lid van de vereniging n.l. sinds november 2008. Ze is lid geworden omdat ze heel graag filmt en die passie graag met anderen wilde delen. Ze heeft gemerkt dat zich binnen de club veel kennis bevindt. Daarvan wil zij graag profiteren en (t.z.t.) aan bijdragen. Zij maakt films van bruiloften en jubilea. Aanvankelijk deed ze dat gratis voor familie en vrienden maar ze is inmiddels overgegaan naar een semi-professionele basis en vraagt er een relatief kleine vergoeding voor. Over een systeem van vergoedingen ontspint zich een hele discussie. Thea ervaart de club als verbredend. Vakantie documentaires, animaties, korte speelfilms en nog meer. Veel genres om mee te experimenteren en over te leren, met uiteindelijk als doel betere films maken in een eigen stijl. Thea is op de recente ledenvergadering gekozen als bestuurslid van de videoclub als opvolgster van Frits van den Broek. Zij is belast met het coรถrdineren van de programmering. De programmacommissie is opgeheven; de verantwoordelijkheid voor de CLOSE-UP februari 2009

12


Een gezellig eigen hoekje heeft Thea voor haar videohobby.

invulling van de clubavonden is bij de leden zelf neergelegd. Samen met Jos Maessen gaat zij deze nieuwe vorm van programmering vormgeven. Haar montagesysteem is Adobe Premiére Elements. Zeg maar: de consumentenversie. Het bevalt haar goed. Vooral ook de eenvoudige samenwerking met Adobe Photoshop Elements. Ideaal voor foto-film combinaties. Hoewel Elements goed bevalt is Premiére Pro binnen handbereik gekomen. Daarbij zijn de mogelijkheden, in samenwerking met het Adobe CS4 pakket, eindeloos!

13 CLOSE-UP februari 2009

Zij staat daarom ook te popelen om ermee aan de slag te gaan. Thea vindt de videoclub “hartstikke leuk”. Via een advertentie in een van de lokale kranten is ze bij onze club terecht gekomen. Ze is er gewoon heel erg blij mee. Het lijkt haar leuk om samen met andere clubleden een film te maken. Het lijkt haar ook heel goed om samen met clubleden haar films-in-de-maak door te nemen. Thea voelt zich goed opgenomen in de club en heeft eigenlijk geen kritiek op de gang van zaken.


EEN VERS EI IS TOCH LEKKERDER - GEHAALD BIJ:

PLUIMVEEBEDRIJF J.T.L. VAN SENTEN Particuliere verkoop:

WAVERVEENSEPAD 25, VINKEVEEN Telefoon: 0297 - 261739 Fax: 0297 - 263897 E-mail: plv.de.toekomst@hetnet.nl TEVENS HET ADRES VOOR DIVERSE SOORTEN JONGE HENNEN

LEVERING AAN GROOTHANDEL & HORECA ADVERTENTIE

• Elke dag verse snijbloemen • Voor mooie bruidsboeketten en stemmingsvol grafwerk • Plantenbakken en bloemstukken • Bloemen- en groentezaden • Groente- en tuinplanten • Glas- en aardewerk

Wij bezorgen graag voor u!

LEKBloemenservice

DRECHTDIJK 45, 1424 RB DE KWAKEL • TEL. 0297 - 561578 E-mail: info@lekbloemenservice.nl SPONSOR DE RONDE VENEN


Haar werkkamer is de huiskamer waar de monitor zich in een door Thea zelf gemaakte kast bevindt. Dat ziet er goed uit. Op deze plek kan zij goed overzicht houden op het doen en laten van haar zoontjes. Thea houdt van creëren. Zij fotografeert veel en graag en maakt daarvan kaarten, posters, collages en cadeaus. Verder beoefent ze met tussenpozen hobby’s als naaien, schilderen, bakken, boetseren, (grafisch)ontwerpen en activiteiten zoals lezen, dansen, films kijken, meubels maken en speelgoed repareren (een nieuwe kunst in zichzelf). Thea, die komt er wel! Het nieuwe bestuurslid Thea heeft er veel zi in.

15 CLOSE-UP februari 2009

Tekst: Nel Bouwhuijzen Foto’s: Johan van den Broek


MINI WORKSHOP PINNACLE STUDIO 12

W

e hebben ooit het plan gehad om voor de Pinnacle gebruikers onder ons een soort vaste inloopdag te houden waar men met vragen en problemen terecht zou kunnen. We hebber er in 2008 zo één gehad die best wel nuttig was, maar de praktijk leert dat men bij een probleem liever op dat moment wordt geholpen. Een vaste inloop dag betekent bovendien dat ik die dag moet reserveren in mijn agenda en dat is door mijn drukke werkzaamheden niet altijd haalbaar. Vooral als je vooraf niet weet of er wel iemand zal komen. In de praktijk betekent dit dat als er een clublid tegen een probleem aanloopt hij of zij mij belt, waarna we kijken hoe het is op te lossen. Zo kwam de vraag binnen of ik nog eens een herhalingstraining wilde geven voor het gebruik van Pinnacle Studio in dit geval met versie 12. De vraag was afkomstig van Henny Anderson. Na overleg hebben we

besloten ook haar vriendinnen/medeleden Corrie en Carolien uit te nodigen en een middag bij haar thuis aan het werk te gaan. Gelukkig dat ik ook nog even schakelde met Nico Heilig, die ook al met nieuwere versie van Pinnacle Studio aan de slag was geweest. Via hem hoorde ook Nel van de middag en kon zij ook meedoen. In de workshop zijn we nog eens kort door het hele proces van inlezen, bewerken en maken van een film heen gelopen en hebben we met een nieuwe functie gespeeld die Studio 12 heeft gekregen. Deze nieuwe functie is een soort overgang tussen twee clips, waarbij je aanvullende teksten, foto’s of filmbeelden kunt gebruiken binnen een “thema” (standaard vormgeving van de overgang). Gelukkig hadden enkele deelnemers een eigen notebook meegebracht en had Arie ook nog enkele notebooks beschikbaar, zodat ieder een eigen computer had om te oefenen. CLOSE-UP februari 2009

16


Wat we niet vooraf wisten helaas, was dat Studio 12 nogal veel van een computer vraagt. Nog veel meer dan de voorgaande versies. Sommige functies werkten niet goed, omdat de processor te traag was en het geheugen te beperkt. Ondanks die beperkingen zijn we er toch in geslaagd om iedereen de gelegenheid te geven te oefenen met de functies waar men behoefte aan had. Kortom de tijd vloog zoals gewoonlijk voorbij. Al met al weer een geslaagde middag. Voor alle andere Pinnacle gebruikers hierbij dan ook de boodschap: Heb je een probleem of loop je ergens tegen aan, stuur een mailtje of bel me op. Wellicht dat we op deze manier een workshopje/training kunnen organiseren voor leden die tegen gelijksoortige problemen aan lopen. Arie Noteboom

Nawoord van Nel Henny, Carolien en Corry waren na een onderbreking van een paar jaar weer lid geworden van onze club. Zij schaften meteen Studio 12 aan. Waarna behoefte ontstond aan het opfrissen van de kunst van het monteren in het algemeen en het kennismaken met Studio 12 in het bijzonder. Arie bleek bereid een mini workshop te geven. De middag die hieraan is besteed was bijzonder geslaagd en is heel geanimeerd verlopen. Zo’n thematische workshop is zeker voor herhaling vatbaar. Met dank aan Arie.

ZOEK DE ZON OP AAN DE COSTA DEL SOL IN SPANJE

Vlieg naar Malaga en huur onze flat in NERJA, een gezellig Spaans authentiek stadje zonder hoogbouw. Luxe, maar toch tegen een lage prijs!! Van € 25,- tot € 42,50 per dag voor 4 personen, afhankelijk van het seizoen. Balkon, prachtig uitzicht op zee, gratis tuin met zwembad. Speciale winterprijs per maand voor overwinteraars. ADVERTENTIE

17 CLOSE-UP februari 2009

Het zwembad is vrij groot en loopt geleidelijk af. De tuin is geheel met gras bedekt. Er zijn palmboompjes en andere beplantingen.

Informatie bij Johan den Drijver

0297 - 26 37 91


Verslag van de discussieavond 8 januari 2009

Doel van de discussie: Naar mening van de leden wordt de huidige programmacommissie als een succesformule beschouwd. Desondanks hebben de leden van deze commissie, om uiteenlopende redenen, te kennen gegeven te willen stoppen met de wijze waarop de programma-commissie nu haar werk moet uitvoeren. De eerste helft van deze clubavond wordt daarom besteed aan de discussie over een nieuwe opzet van programmacoördinatie waarbij betrokkenheid van zo veel mogelijk leden wordt gestimuleerd.

Aanwezig: 30 leden Na inventarisatie worden de volgende onderwerpen nader besproken: 1. Monteren, uit te splitsen in a. montage technieken b. praktijkavond monteren mbv diverse pakketten 2. Evaluatie maken speelfilm 3. Animatie (eventueel gecombineerd met titels maken) 4. Geluid 5. Basis cursus videofilmen 6. Cameravoering 7. Documentaire 8. Eén minuut film maken 1. Monteren a. Montagetechnieken (leeravond): (Jaap Romeijn) Bestaande uit een avond theorie over hoe organiseer je je eigen werk gericht op selectie scenes, waar en waarom knippen, bepalen volgorde scenes, …ed. Voor deze avond wordt een externe professional ingehuurd. Uitwerking van het geleerde kan worden gepresenteerd in een daarop volgende clubavond .

b. Monteren mbv diverse pakketten (praktijkavond): (Arie Noteboom, John v. Alten) Pakketten die in aanmerking komen: Pinnacle, Apple, Adobe, eventueel kleinere programma’s. Hiervoor zijn een aantal laptops nodig. Het geleerde uit deel a kan in de praktijk worden getoetst dmv presentatie van de resultaten op een clubavond. 2. Evaluatie maken speelfilm (Rob vd Stap, Pieter Reintjes, Ton Boxhoorn) Een hele of halve avond besteden aan ervaringen c.q. lessons learned met het maken en produceren van de speelfilm. Algehele organisatie, synopsis, geluid, licht, onverwachte invloeden van buiten, cameravoering, selectie spelers en locaties. …ed. Hier kunnen we lering uit trekken voor volgende projecten. 3. Animatie (Sanny Fortuin, Gijsbert Tukker) Hier gaat het om de techniek van de wijze waarop een animatiefilm tot stand komt. Er wordt een soort making of gemaakt van dit proces. E.e.a. in combinatie met het vertonen van eigen werk. Het onderwerp `hoe maak ik titels` zal hierin voor zover mogelijk worden meegenomen. 4. Geluid (Annelies Heesakkers, Jaap Romeijn) Over het algemeen hadden de films die op het NH63 festival vertoond zijn problemen met het geluid. NH63 gaat zelf iets doen op dit gebeid, wat is nog onbekend. Zodra hier meer over bekend wordt zullen we bekijken of de aanpak kan worden doorvertaald naar de club. CLOSE-UP februari 2009

18


5. Basiscursus videofilmen (Jacques vd Sluis, Ton Boxhoorn) Met name voor nieuwe clubleden met minder ervaring in het filmen. Met onderwerpen als binnen en buitenopnamen, zoomen, pannen, uitsnedes maken, over de as, camerabehandeling, rijdende camera, belichting, witten, chromakey,…ed. De cursus beslaat 2 avonden, theorie wordt in principe gegeven op een niet clubavond bv 9 april, gevolgd door een praktijkavond op een reguliere clubavond waarop eventuele resultaten kunnen worden getoond en besproken. Clubleden gratis. Via het mediakanaal zal hier ook aandacht aan worden besteed (Annemiek Bastiaenen). Ook bij de aangesloten clubs bij Take Five zal de behoefte worden geïnventariseerd.

pig even opgeschort aangezien er zich yan uit de aanwezigen niemand beschikbaar heeft gesteld dit te organiseren.

6. Cameravoering (Annelies Heesakkers) Door de NOVA is een cursus ontwikkeld van ca 6 avonden waarin m.n de techniek van de camerabediening wordt behandeld. Gevraagd wordt na te gaan in hoeverre hiervan een verkorte versie voor de club kan worden gemaakt en wat de kosten daarvan zullen zijn. In elke geval zal voor dit onderwerp externe deskundigheid worden aangetrokken.

. Afgelopen donderdag 5 februari

7. Documentaire (Annelies Heesakkers) Aanleiding is de gevolgde masterclass. Een avond kan worden gevuld met het laten zien van de aanpak (van research tot resultaat). 8. Eén minuut films (…) Er zijn verschillende eén minuutfilm/ festivals aangekondigd. Geopperd wordt een eigenClub-festival voor één minuut films te organiseren. De vraag is hoe kom je aan onderwerpen. Uitwerking van het idee wordt voorlo-

19 CLOSE-UP februari 2009

EVEN UW EXTRA AANDACHT! De voorzitter concludeert dat de aanwezigen een goede bijdrage hebben geleverd aan het verder invullen van het programma voor 2009. We zijn er nog niet want voor een aantal clubavonden is nog onvoldoende vulling. Daarom met name aan de leden die niet bij de discussie aanwezig zijn geweest de oproep om alsnog met suggesties te komen. Het Bestuur

60 SECONDEN FESTIVAL 17 MEI IN VENLO hebben we gewerkt aan een aantal 1-minuutfilms. Volgens mij kunnen we er een leuk aantal inzenden. De volgende films staan op stapel met tussen haakjes de verantwoordelijke: Begrafenis (Gerard) Takkedag (Cor) Dieren (Gijsbert) Man met handen (Thea) Wasserette (Joop) Zwerver (Rob) Broodjeszaak (Jaap) PCdumpdag (John) Zou mooi zijn als we 8 films insturen. Dan zijn we goed vertegenwoordigd. Planning: Februari = script maken, productie doen (crew, acteurs, props, locaties). Maart = filmen en montage Eind maart/begin april: voorvertoning op clubavond. April = voor 18 april inzenden. Succes iedereen! Pieter Reintjes INFO: voor inschrijfformulier http://www.novafilmvideo.nl/ OMMC2009%20home.htm

Clubblad124  

Februari 2009

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you