Page 1


26e jaargang nr. 121

VIDEOCLUB

Blu-ray special mei 2008

d a l b club

DE RON DE VE N E N

2e halfjaar weer vol met activiteiten

H

et eerste halfjaar 2008 zit er weer op wat onze activiteiten voor de videoclub betreffen. Alhoewel er nog genoeg activiteiten deze zomer doorlopen, denk maar even aan de Edelsoap. Voor het tweede halfjaar heeft de programmacommissie weer een actief en leerzaam programma voor ons in petto. Ook de Edelsoap zal nog wel enkele maanden in beslag nemen met opnamen en montage. We hopen dat alles op tijd kaar zal zijn voor de première van 23 november. We doen bij deze nogmaals een dringend beroep op onze leden om mee te helpen met het volbrengen van de Edelsoap. Het is een zeer waardevol leerproces waar we met z'n allen veel van kunnen leren. Ook de nieuwere leden raden we aan om mee te werken om veel ervaring op te doen bij het maken van zo'n zeer interessant en leerzaam project. We hoeven ons dit najaar niet te vervelen en kunnen de camera steeds stand-by houden, want na de Edelsoap

gaan we beginnen aan de uitgestelde speelfilm. Ook daar hebben we veel helpende handen en leden nodig. Onze videoclub staat in het land bekend als een zeer actieve club, aan de leden de taak om dat in praktijk te brengen. Deze projecten vergen een goede organisatie binnen onze vereniging. Het bestuur is dan ook blij met de aanbieding van John van Alten om deze projecten in goede banen te leiden. Hij heeft zich beschikbaar gesteld om als 'projectenbureau' op te treden. Alle nieuwe projecten die bij onze vereniging binnenkomen worden dan via dit 'projectenbureau' gecoĂśrdineerd. John gaat dan op zoek naar leden die aan zo'n project willen meewerken. Hij zal ook bekijken of zo'n project de moeite waard is voor onze club. Een goed initiatief die alles in zich heeft om te slagen! REDACTIONEEL


INHOUD

Stuur je mooiste, leukste of gekste foto in en wij plaatsen deze in het clubblad van augustus!

Alweer het laatste clubblad voor de vakantie. We trekken er met z'n allen op uit, natuurlijk met de camera, om in het najaar weer een spetterende film te laten zien. Denk even aan lessen en adviezen die we het afgelopen winterseizoen op de club hebben meegekregen. Probeer zo'n goede film te maken zodat deze kan meedoen op de avond dat de rondreisjury van NH'63 ons komt bezoeken om nominaties uit te delen. In ieder geval met je film meedoen aan de Clubwisseltrofeewedstrijd in december of met De Ronde Venen Open. Voorlopig, tot in het najaar, stoppen we even met de interviews met leden in dit clubblad.

Redactioneel 1 Woord van de voorzitter 5 Clubnieuws 6/7

Doe ook mee met de prijsvraag en win 5 mini-DV bandjes

Een prettige en zonnige vakantie toegewenst!

Nix niet buitenspelen 9 AVCHD 10/11 Nieuwe opzet platforms voor website 13/14 HDTV - deel 7 - Blu-ray 16/17/18

Alleen voor leden en donateurs (zie pagina 6)

Medewerkers aan dit clubblad: Frits van den Broek Johan van den Broek Fred van Eck Jacques van der Sluis

3 CLOSE-UP mei 2008

Aanmelden voor de Edelsoap het kan nog !


van de voorzitter Nog even en de grote volksverhuizing gaat weer beginnen. Geen clubavonden meer tot september. Individueel en in groepjes filmen we deze zomer natuurlijk door; de soap, de bijbehorende commercials zijn in het stadium gekomen dat er gezocht moet worden naar locaties en er gecast moet worden. Het daadwerkelijke filmen gaat bijna beginnen! Het blijkt niet eenvoudig om iedereen er van te doordringen dat dit een ultiem leerproces is, waar je als ervaren, maar zeker ook als minder ervaren filmer je voordeel mee kunt doen. Er zijn kleine en grotere taken te vervullen. Ook de tijd die het je kost valt erg mee. En het belangrijkste: los van het leerproces…. het is ontzettend leuk om met een groepje zo’n film te maken! Overwin je aarzeling en doe mee, meldt je aan bij Rob v.d. Stap of bij José Bibián. Regionaal doen nog 10 clubs mee. Het is weliswaar geen wedstrijd maar op de gala-avond in november willen we een goed resultaat boeken. Terugkijkend op het afgelopen seizoen mogen we stellen dat er progressie in de vereniging zit; er is hard gewerkt aan een interessante invulling van de clubavonden en van verschillende kanten heb ik signalen ontvangen dat dit ook gewaardeerd wordt. Ook naar buiten vinden we waardering en dat resulteert dan in nominaties van films voor NH'63 en prijswinners die naar de NOVA gaan. Reden om voldaan achterover te leunen? Het maken van een film door de leden is onze “core-business”, het bestaansrecht van onze vereniging. Wanneer je gevoelig bent voor achtergrond “geruis” in de vereniging, dan moet je tot de conclusie komen dat hier nog veel te winnen is. Voor elke filmer, ervaren of onervaren, komt het moment dat de film, waar met veel enthousiasme en inzet aan gewerkt hebt, af is. Je gehele ziel en zaligheid ligt er in en je wilt je “kindje” natuurlijk aan anderen laten zien. Kritiek van anderen, ook al is die goed bedoeld, kan bij de maker hard aankomen. Het kan je doen besluiten om je films niet meer op een clubavond te laten zien. En dat is nu toevallig waarom je lid wordt van een vereniging! Natuurlijk proberen we de beoordeling van films zo goed mogelijk te structureren; opbouwende kritiek aan de hand van vaste criteria waarbij het uitgangspunt is: opbouwende kritiek voor de maker om zijn film te verbeteren. Toch slagen we er kennelijk niet in om iedereen hierbij op de goede wijze te benaderen. De laatste maanden heb ik getracht om de vinger

Aanbevolen door het Apple platform

22 MEI AFSLUITEN SEIZOEN CLUBAVONDEN RONDVAART WESTEINDERPLASSEN VIDEOCAMERA MEENEMEN - informatie volgt

GA JE OOK MEE? GEEF JE DAN OP BIJ JAAP ROMEIJN

CLOSE-UP mei 2008

4

5 CLOSE-UP mei 2008

achter het probleem te krijgen en ik wil hierbij graag mijn gedachten hierover met jullie delen; misschien kunnen we dan komen tot een andere opzet om te beoordelen. Laten we starten bij onze eigen leden: we zijn amateurs en beoordelen vanuit onze eigen ervaring en referentiekader. Dat referentiekader is gevuld met de wetmatigheden als: statief gebruiken, niet over de as, goede belichting, goed geluid e.d. Waarheden die ook bevestigd worden in alle cursusboeken. Het is de techniek waar we in onze beoordeling veel en goed commentaar op kunnen geven; de filmer kan hier zeker zijn of haar voordeel mee doen. Natuurlijk vinden we ook dat de film het verhaal moet vertellen; dit is vaak onderbelicht in onze kritiek. Wanneer je werkt met geaccordeerde juryleden (door de NOVA opgeleid) zie je dat de criteria meestal wat beter gehanteerd worden, maar ook hier geven de wetmatigheden (zie boven) vaak de doorslag. Maken wij ons misschien schuldig aan “kokerdenken” en heeft dit misschien ook iets te maken met onze gemiddelde leeftijd, die aan de hoge kant ligt? Tot zover mijn (zelf)analyse. Bij het formeren van een jury voor ons festival trachten we altijd om naast geaccordeerde juryleden iemand uit de praktijk er bij te halen. Dat lukt regelmatig en dit heeft vaak heftige discussies tot gevolg tussen professional en geaccordeerde juryleden. Een van de laatste discussies waar ik bij zat ging over de wetmatigheden en “het verhaal”. De professional was de mening toegedaan dat het verhaal dat verteld wordt door de film nooit ondergeschikt mag zijn aan de techniek. Als de film je als kijker “meeneemt” dan mag er gezondigd worden tegen de technische wetmatigheden; het valt de kijker niet op. Echter… is het verhaal saai of niet goed verteld, dan wordt er genadeloos gehakt op de techniek. Laten we in het komende seizoen eens wat meer naar het verhaal kijken en de manier waarop de beelden tot stand zijn gekomen. Als we dit in onze beoordeling een groter gewicht geven, dan komt een opmerking over de techniek misschien wat minder zwaar aan, en heeft daardoor meer effect. Er is dus nog een wereld te winnen: iedereen moet zonder aarzeling zijn of haar film kunnen laten zien en willen leren van de opbouwende kritiek. Allen een goede vakantie gewenst en ik hoop jullie in september weer gemotiveerd terug te zien. Jacques


PROJECTEN-BUREAU

CLUB NIEUWS PRIJSVRAAG

CLUBLAD GOED LEZEN!

We nodigen jullie uit dit keer het clubblad goed te lezen, want er valt wat te winnen. O ja? Ja. We hebben een kleine prijsvraag in dit clubblad opgenomen en je kunt er vijf mini-DV bandjes mee winnen. Nou, dat is niet gek. Nee ik bedoel niet de reclame van Mediamarkt: Ik ben toch niet gek. Wat te doen om Mini-Dv bandjes te winnen Lees het clubblad eerst aandachtig door en ga daarna nog eens op zoek naar het woord Blu-ray Tel het aantal keren dat je het woord Blu-ray in de tekst tegenkomt. Stuur het goede antwoord per post of per e-mail naar Frits van den Broek en dat v贸贸r 1 juli. De winnaar krijgt dan vijf nieuwe Mini-DV bandjes. Als er meerdere goede oplossingen zijn, bepaalt het lot de winnaar. Dus zoeken naar het woord Blu-ray en veel succes gewenst. Je bent gek als je niet meedoet!

Omdat er vaak nieuwe projecten bij de videoclub binnenkomen is er een 'Projecten-bureau' in het leven geroepen. John van Alten, onze 'oud'-secretaris, heeft aangeboden dit projectenbureau onder zijn hoede te nemen. Het is ook trouwens een initiatief door hemzelf in het leven geroepen. Uiteraard is het bestuur daar erg blij mee. Wat doet zo'n 'projecten-bureau'? Elk nieuw project wat bij de vereniging via de secretaris binnenkomr gaat naar dit bureau. John gaat dan onderzoeken of dit haalbaar is voor de vereniging. - Zijn er genoeg leden die aan zo'n project willen werken. - Wie kan daar het beste voor benaderd worden. - Hoeveel leden heb je daarvoor nodig. - enz. enz. Allemaal vragen die door John zullen worden onderzocht. Ook het co枚rdineren van verschillende projecten gaat dan via dit 'projectenbureau'. Zo weten het bestuur en de leden precies wat er voor opdrachten lopen en er nog op stapel staan. In de komende Nieuwsbrieven zullen we jullie dan precies op de hoogte houden welke projecten er op dat moment lopen. Een goed initiatief! CLOSE-UP mei 2008

6

NEGENDE VIDEOFESTIVAL

Op 7 december van dit jaar hopen we weer het videofestival De Ronde Venen Open te organiseren. Dit jaar maar liefst voor de negende keer. We rekenen erop dat weer veel en goede films worden ingezonden. Ook dit jaar sponsort de Rabobank ons festival en stelt wederom de Rabobank Jong filmtalentprijs ter beschikking voor aankomende talentvolle filmers tot 20 jaar. Naast de vertrouwde turfstekers is er ook dit jaar weer een jeugdprijs voor filmers tot 16 jaar. Via onze website kun je je inschrijven voor dit negende festival en dat tot 1 november. Ongelooflijk, dat wat als een soort experiment is begonnen nu uitgegroeid is tot een landelijk evenement met een klein internationaal tintje. Want veel Belgische vrienden weten de weg naar ons festival te vinden met meestal goede films. Ook dit jaar rekenen we op onze zuiderburen. Volgend jaar 2009 moet een groot spektakel worden voor ons festival als we het voor de 10e keer hopen te organiseren. Suggesties voor dit feestelijk videofestival zijn van harte welkom !

7 CLOSE-UP mei 2008

CLUB NIEUWS PDF BESTANDEN DOWNLOADEN

Via onze website kun je nu ook PDF bestanden downloaden van o.a. - Basiskennis fotobewerking van Arie Noteboom - Presentatie Foto/Video (24-04) van Arie Noteboom - Storyboard cursus van Rob van der Stap Dit alles is te vinden op de platformsite via de URL: http://web.mac.com/johvdbroek/ Site_2/Platform_keuze.html

Videoclub DE RONDE VENEN


PRINTER INKTCARTRIDGES - Scherp geprijsd - Origineel, compatible en reconditioned - Gratis bezorging in De Ronde Venen ook 's avonds en in het weekend - Geld terug voor diverse cartridges - Bestellen per telefoon, web of e-mail - Actuele prijslijst op internet U kunt op verschillende manieren bestellingen bij ons plaatsen. Het beste kunt u het bestelformulier op onze website gebruiken. U mag echter de gegevens zoals we die in het bestelformulier op de website vragen, ook via een e-mail of fax naar ons sturen. U kunt ook bestellingen telefonisch doorgeven. Ons adres is: A.G. Noteboom, Hofland 62, 3641 GG Mijdrecht, het e-mail adres is sales@chm.nl . Ons faxnummer is 0297-257081 en ons telefoonnummer is 0297-257877. Leden en donateurs van videoclub De Ronde Venen krijgen 10% korting bij betaling binnen 14 dagen.

Internet: www.chm.nl • E-mail: info@chm.nl • Telefoon: 0297 - 25 78 77 ADVERTENTIE

expert

MIJDRECHT

DAAR WORD JE WIJZER VAN • Thuisbezorgen van grote artikelen, het meenemen van oude apparaten of het installeren van de zenders op uw nieuwe TV of Video. Zomaar enige voorbeelden waaraan u ziet dat u voor de Beste Service bij Expert aan het juiste adres bent. • Als we zeggen Ruime Keus, bedoelen we ook Ruime Keus. Dat ervaart u direct als u de winkel inloopt. Wij hebben altijd een uitgebreid assortiment.

BOZENHOVEN 19D, MIJDRECHT - TEL. 0297 - 28 68 45 www.expert.nl ADVERTENTIE

NIX NIET BUITENSPELEN Mijdrecht, 10/03/2008 Betreft: Nix niet buitenspelen

Geachte heer van der Sluis, Op 11 januari heeft een van onze groepen 8 kennis kunnen maken met de film Nix niet buitenspelen. Deze film hebben wij kunnen inpassen in een lessenreeks rondom de Tweede Wereldoorlog. Na onze voorbespreking was ik zeer benieuwd hoe deze film in de praktijk zou uitpakken en of de opdrachten die gedurende de film worden gegeven zouden aanslaan. De voorbereidingen voor deze les waren eenvoudig en kostten weinig tijd (een voordeel in een toch al druk lesprogramma). De kinderen hebben vooraf geen uitleg gehad om ze zo min mogelijk te beïnvloeden in hun reacties. De film, met bijbehorende opdrachten, gaat in op een aantal met de (Tweede Wereld Oorlog) samenhangende thema’s. Verpakt in enerzijds feitenmateriaal en anderzijds een spel/quiz. Door de inhoud en de vaart van de film, bleven de kinderen tot het einde toe geboeid en deden actief mee. De spelelementen in de film stemden tot nadenken, wat ook uit de nabespreking is gebleken. Duidelijk werd hoe makkelijk je soms meegaat in een groepsproces en je mening en je gedrag laat beïnvloeden door dingen die je veronderstelt of waarvan je denkt dat ze van je worden verwacht. Eigenlijk heel abstracte thema’s die op een aansprekende manier voor

9 CLOSE-UP mei 2008

de leerlingen naar voren werden gebracht. De gehanteerde thema’s, het taalgebruik, de snelheid en het spelelement maken het geheel tot een geschikte aanpak binnen een lessenserie over oorlog in het algemeen en de Tweede Wereldoorlog in het bijzonder. Het is leuk dat er eens voor een andere methode is gekozen dan een schriftelijke. Het aanbieden van lesstof op audiovisuele wijze is een goede toevoeging op alles wat op dit gebied al bestaat. De kaartjes waarmee de nabespreking kon worden gevoerd vond ik handig, omdat juist daarmee de meer abstracte thema’s goed ter sprake en ter discussie konden worden gebracht. Kortom, mijn complimenten voor deze film en de gehanteerde aanpak. Ik ben van mening dat deze film een goede aanvulling zou kunnen zijn op bestaande lespakketten en methodes! Vriendelijke groet, Manja van Buul Leerkracht OBS-Eendracht, Mijdrecht


nen bewerken. Realtime montage is (nog) niet aan de orde en is er weer de schone tijd van het wachten aangebroken als we een complex effect of overgang willen gebruiken. Er zal weer veel renderwerk aan te pas gaan komen als u niet een heel snel systeem tot uw beschikking heeft. Maar onze hobby mag toch best weer wat tijd kosten? Zo deden we dit voorheen toch ook altijd?

Een artikel van Fred van Eck nonlineair.nl

AVCHD

NAAST HDV IS ER OOK AVCHD Na HDV (High Definition Video) een formaat erbij met de afkorting AVCHD wat staat voor Advanced Video Codec High Definition. Er wordt hier gebruik gemaakt van de MPEG4-AVC/H.264 codec. Deze codec staat toe om zwaar te comprimeren zonder al te veel in te leveren op de kwaliteit. Het geluid wordt gecomprimeerd door gebruik te maken van de Dolby Digital AC-3 of de Linear PCM standaard. AVCHD is een geheel nieuw High Definitionopnameformaat voor videocamera's dat gezamenlijk is ontwikkeld door Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.

en de Sony Corporation. Met AVCHD kunnen HD-beelden worden vastgelegd op een scala aan media waaronder 8 cm DVD-schijfjes en harddisks. Zowel 1080i- als 720p-signalen worden ondersteund. AVCHD maakt gebruik van uiterst efficiënte codecs voor het beheer van de grote hoeveelheden AV-gegevens die zijn betrokken bij HD-signaalverwerking. De videostroom wordt beheerd door de MPEG-4/H.264codec, die ruim twee keer zo efficiënt is als het standaard MPEG-2 systeem dat wordt gebruikt voor audio van DVD-kwaliteit. AVCHD neemt op en geeft weer in dezelfde hoge kwaliteit als HDV. Voor videomontage betekent dit wel dat uw pc er nog harder aan moet trekken om dit formaat te kunCLOSE-UP mei 2008

10

Gelukkig kunnen de AVCHD camera''s ook opnemen en uitvoeren in standaard defintion(SD) waarna u de opnames wel gewoon kunt bewerken via uw favoriete montageprogramma. Ik hoor een hoop kopers in spé roepen dat ze nog even wachten met een HDV camcorder omdat ze hun montage computer nog niet zo heel lang geleden hebben aangekocht en ze dit formaat nog wel even uitzingen omdat ze anders weer aanpassingen moeten maken. Echter, het voordeel zit hem natuurlijk in het feit dat als je toch een nieuwe camcorder gaat kopen je beter kunt kiezen voor een HDV camcorder omdat je opneemt in de allerhoogste kwaliteit en de camera ook "gewoon" DV kunt laten uitsturen waardoor je toch die opnames kunt afmonteren. Daarbij kun je, voordat dit jaar om is, gewoon met je eigen merk montagesoftware aan de slag omdat dan het AVCHD formaat door iedereen ondersteunt wordt. AVCHD is een formaat dat is "bedacht" door Panasonic en Sony en zal straks een groot marktaandeel gaan opeisen waar we niet omheen kunnen. Inmiddels heeft Canon ook al diverse modellen die opnemen in dit formaat. Panasonic heeft met de hun HDC-SD1 de poort opengezet

11 CLOSE-UP mei 2008

voor het opnemen op een SD-kaartje en heeft de tape nu echt wel zijn langste tijd gehad. Voordeel van zo''n kaartje is dat deze ook steeds goedkoper worden en natuurlijk geen bewegende delen bevatten. En dan dat deze kaartjes zeer compact zijn. Daar komt dan als logisch gevolg nog bij dat de camera''s ook kleiner kunnen worden gemaakt. Niet logisch voor de hobbyist omdat die nog graag een massievere camera willen vasthouden maar voor mensen die hun camera inzetten voor bijvoorbeeld hun sport als parachutespringen en camera''s die onboard worden gemonteerd van een machine of auto, is het erg praktisch dat de camera''s minder last hebben van schokken. Er zijn ook AVCHD camera's welke dit formaat opnemen op een DVD. Voordeel daarbij is dat de opgenomen beelden direct in een Blu-ray speler zijn af te spelen in dito kwaliteit.

De kwaliteit van opnemen in AVCHD is gewoon in één woord samen te vatten; hoog. Zelf heb ik altijd de boot een beetje afgehouden van alles wat niet wordt opgenomen dan tape, maar die mening ga ik nu echt bijstellen. Voor montage zitten er nog tijdelijk wat haken en ogen aan maar ik denk dat we daar volgende jaar hard om kunnen lachen omdat AVCHD dan zo is ingeburgerd dat we de tape waarschijnlijk snel zijn vergeten.


PLATFORM NIEUWS

EEN VERS EI IS TOCH LEKKERDER - GEHAALD BIJ:

PLUIMVEEBEDRIJF J.T.L. VAN SENTEN Particuliere verkoop:

WAVERVEENSEPAD 25, VINKEVEEN Telefoon: 0297 - 261739 Fax: 0297 - 263897 E-mail: plv.de.toekomst@hetnet.nl TEVENS HET ADRES VOOR DIVERSE SOORTEN JONGE HENNEN

LEVERING AAN GROOTHANDEL & HORECA

Nieuwe opzet voor website door Johan van den Broek

Sinds enkele weken is er een idee geopperd om platform pagina’s te openen. Nu heb ik in het verleden een Messageboard geprobeerd te runnen met verschillende platforms. Vragen en antwoorden, maar dat is geen succes geweest, daar werd matig op gereageerd. Sindsdien was het even stil op het web over de platforms. Nu is door mij opnieuw de platforms op het web gezet, met de bedoeling dat mensen hun kennis ook eens

ADVERTENTIE

• Elke dag verse snijbloemen • Voor mooie bruidsboeketten en stemmingsvol grafwerk • Plantenbakken en bloemstukken • Bloemen- en groentezaden • Groente- en tuinplanten • Glas- en aardewerk

Wij bezorgen graag voor u!

LEKBloemenservice

DRECHTDIJK 45, 1424 RB DE KWAKEL • TEL. 0297 - 561578 E-mail: info@lekbloemenservice.nl SPONSOR DE RONDE VENEN

13 CLOSE-UP mei 2008

delen met andere gebruikers. Je kunt dan ook nu eigen teksten of artikelen opsturen met foto’s of movies als bijlage tot 5 MB in de platform opmerkingen op de website of per e-mail tot 50 MB. Als ik de artikelen of foto’s of movies binnen krijg dan ga ik daar mee aan de slag om een het in een leuke layout of vorm te gieten. De movies kunnen tot maximaal het formaat 1024 x 768, kan in Avi of Quicktime. ik zorg voor de conversie naar streaming voor de website.


LEES JIJ OOK DE CLUBBLADEN? PINNACLE

Blu-ray brander special

APPLE Een voorbeeld is de Apple pagina waar ik de laatste weken d.m.v. een screen capture programma voorbeelden van gebruik van FCPro en FCE. In korte movies heb ik een en ander uiteengezet, welke voor de beginnende editor een nuttig geheugen steuntje kan zijn. Ten eerste is een eenvoudige uitleg altijd het beste om de programma’s onder de knie te krijgen. Een volgende serie zou meer over

VIDEO

de trucks en handige extra’s kunnen gaan. Ook voor de andere platforms zijn er beslist mogelijkheden om dit soort uitleg over programma’s op de pagina’s neer te zetten.

Blu-ray

Ideeën om deze opzet nieuw leven in te blazen zijn van harte welkom.

KLIM DAN ÓÓK EENS IN DE PEN!!

URL naar platformsite: http://web.mac.com/johvdbroek/ Site_2/Platform_keuze.html

ZOEK DE ZON OP AAN DE COSTA DEL SOL IN SPANJE

Vlieg naar Malaga en huur onze flat in NERJA, een gezellig Spaans authentiek stadje zonder hoogbouw. Luxe, maar toch tegen een lage prijs!! Van € 25,- tot € 42,50 per dag voor 4 personen, afhankelijk van het seizoen. Balkon, prachtig uitzicht op zee, gratis tuin met zwembad. Speciale winterprijs per maand voor overwinteraars. ADVERTENTIE

CLOSE-UP mei 2008

14

15 CLOSE-UP mei 2008

Het zwembad is vrij groot en loopt geleidelijk af. De tuin is geheel met gras bedekt. Er zijn palmboompjes en andere beplantingen.

Informatie bij Johan den Drijver

0297 - 26 37 91


Blu-ray (7)

LG BE06LU10 externe Blu-ray brander LG Electronics lanceert de Externe Super Multi Blu-ray-brander LG BE06LU10. Dit is het eerste product in een nieuwe generatie van optische Blu-ray-opslagapparatuur. Deze innovatieve en stijlvolle Blu-raybrander is volgens LG de snelste ter wereld. Dit supersnelle apparaat kan Blu-ray-schijven aflezen en branden met een brandsnelheid van 6x. Met deze brander profiteren gebruikers van de snelste mobiele oplossing voor Blu-ray-gegevensopslag. De BE06LU10 is bij uitstek geschikt voor thuis of op kantoor als back-up oplossing voor grote hoeveelheden bestanden, foto’s en bedrijfsdocumenten. De brander kan maximaal 50GB aan data opslaan op schijf. Op een dual layer-schijf van 50GB (BD-R/BD-RE) kan omgerekend negen uur High-Definition video of 23 uur video van standaardkwaliteit worden opgeslagen. Voor laptopgebruikers of eigenaren van meerdere pc’s is de BE06LU10 eveneens ideaal. De brander is namelijk uiterst eenvoudig aan te sluiten: via een USB 2.0-aansluiting op de pc en met de stroomkabel op het elektriciteitsnetwerk. Met een blauwe lichtstraal in het midden van de behuizing heeft de BE06LU10 een opvallend en uniek

design. Daarnaast is het apparaat geschikt voor BD-, HD DVD-, DVD- en CD-formaten. Dit maakt de brander tot de meest universele in de huidige markt. Voornaamste productspecificaties van de LG BE06LU10 Branden BD-R(SL/DL): 6X/4x BD-RE(SL/DL): 2x DVD+R/R DL: 16X/4x DVD+RW/-RW: 8X/6x CD-R/RW: 40X/24x

Echte audiofreaks zullen de BD-1500 waarderen omdat het apparaat veel verder gaat dan standaard Dolby Digital. Met Dolby Digital Plus audioweergave inclusief 7.1 PCM, Dolby TrueHD, DTS-HD High Resolution, Master Audio en Bitstream audio output via HDMI, is TV-kijken en gamen een grote sensatie.

Lezen BD-R/RO(SL): 6x BD-R/ROM(DL): 4,8x BD-RE(SL/DL): 2x HD DVD-ROM(SL/DL): 3x DVD-ROM(SL): 16x

voorganger, kan Blu-ray-discs schrijven met een snelheid van 4x (BD-R) en kan ook HD-DVD ROM-discs afspelen. Ook heeft Plextor extra gebruiksgemak toegevoegd met de geïntegreerde LightScribe-technologie, waarmee eigen tekst en ontwerpen kunnen worden afgedrukt/gebrand op schijven. Rudy de Meirsman, verkoop- en marketingmanager bij Plextor Europe, geeft toelichting: “Plextor heeft een tweede Blu-ray-drive ontwikkeld die sneller is, twee formaten aankan – hij kan ook HD-DVD- discs lezen – en de SATA-interface gebruikt. Plextor heeft een lange traditie in het leveren van kwalitatief hoogstaande, uiterst betrouwbare optische drives en de nieuwe PX-B920SA legt de lat andermaal hoger.

De Samsung BD-P1500 is verkrijgbaar vanaf juni voor een verkoopadviesprijs van 349,- Euro inclusief BTW.

Samsung BD-P1500 Blu-ray Disc speler Samsung introduceert de BD-1500 Full HD Blu-ray Disc-speler voor iedereen die het maximale uit zijn of haar HDTV wil halen. De beelden van de Blu-ray Disc worden 5x scherper weergegeven dan bij DVD. Het geluid is kristalhelder. De BD-1500 speelt Blu-ray Discs, DVD’s en CD’s af en waardeert DVD’s op naar 720p, 1080i en 1080p resoluties. CLOSE-UP mei 2008

Via een HDMI 1.3-poort met CEC is de Samsung BD-P1500 gemakkelijk te verbinden aan andere digitale apparaten. Met zijn ingebouwde Ethernet verbinding hebben gebruikers toegang tot BD Profile 1.1 interactiviteit. Ze kunnen in één klik de laatste firmware upgrades downloaden.

16

Plextor PX-B920SA Blu-ray drive Plextor heeft een nieuwe 4x Blu-ray DVD ReWriter-drive met SATA-interface aangekondigd, de PX-B920SA. De interne dubbelformaat-drive, die voortbouwt op het succes van zijn

17 CLOSE-UP mei 2008

De PX-B920SA maakt niet alleen gebruik van de meest recente Blu-raytechnologie (en leest HD-DVD’s), maar is tevens een zeer veelzijdige dubbellaagse DVD-drive die meerdere formaten - DVD R/RW en RAM – combineert tot één. Hij is geschikt voor schijven van zowel 12 cm als 8cm (in de horizontale stand) en een ruime buffer


Blu-ray van 4 MB voorkomt onderbrekingen van de datastroom. Schrijfsnelheden: 4x BD-R, 2xBD-RE, 16x DVD+R/-R, 8x DVD+RW, 6x DVD-RW, 4x DVD+/-R DL, 5x DVD-RAM, 40x CD-R en 24x CD-RW. Er wordt een uitgebreid assortiment software bijgeleverd: Intervideo WinDVD8, Ulead DVD MovieFactory 5.5, Ulead Burn.Now 4.5. De Plextor PX-B920SA werd ontwikkeld volgens strenge milieu- en recyclingnormen en voldoet aan de EU-richtlijnen RoHS (beperking van gevaarlijke stoffen) en WEEE (afval van elektrische en elektronische apparaten).

Pioneer BDC-S02 Blu-ray Combo Drive onder de 150 Euro De Pioneer BDC-S02 Blu-ray Combo Drive kan een interessante uitbreiding zijn voor uw computer. De zogenaamde combo drive kan Blu-ray materiaal lezen en zowel DVD’s als CD’s lezen en schrijven. Nu Blu-ray als winnaar uit de bus is gekomen als drager van HD video is het zeker de moeite om de multimedia PC ook op HDTV niveau te brengen. Uiteraard moet uw PC wat betreft de overige specificaties, zoals bijvoorbeeld de grafische kaart, wel in staat zijn Blu-ray HD TV kwaliteit weer te geven. De BDC-S02 komt met gebundelde

software voor het afspelen van Blu-ray disc films en het maken en afspelen van DVD’s and CD’s. Volgens Pioneer Europa is de drive onmiddellijk beschikbaar. De Blu-ray Combo drive ziet er uit als een standaard CD of DVD PC drive en past dan ook in een standaard drive opening waardoor montage eenvoudig te doen is. Vaak wordt de Multimedia PC als uitbreiding of als media server gebruikt voor het home theater en Blu-ray vormt dan natuurlijk een mooie aanvulling om HDTV materiaal op de TV of monitor te vertonen.

BDC-S02 Specificaties • Leest BD-ROM/R/RE, schrijft en leest DVD-R/ RW, +R/RW, RAM en CD-R/RW formaten • Buffer under-run protection for DVD/CD • Max. 5X leessnelheid voor BD-ROM/BD-R/RE (Single Layer) • Max. 2X leessnelheid voor BD-ROM/BD-R/RE (Dual Layer) • Max. 12X schrijfsnelheid voor DVD-R/+R • Max. 4X schrijfsnelheid voor DVD-R DL/+R DL (Dual / Double Layer) • Max. 6X schrijfsnelheid voor DVD-RW/+RW • Max. 5X schrijfsnelheid voor DVD-RAM • Max. 24X schrijfsnelheid voorCD-R/RW • DVD data capaciteit: 4.7GB Single Layer disc, 8.5GB Dual/Double Layer disc • Access tijd CD-ROM: 150ms • Access tijd BD-ROM/DVD-ROM: 250ms, 150ms • Interface: Serial ATA Revision 1.0a • IDE Data Transfer Mode: Generation1, 1.5Gbits/sec • Data Buffer 4MB • CD data capaciteit: 650MB / 700MB (12cm disc), 210MB (8cm disc) • Gebundelde Software: CyberLink BD Suite • Afmetingen (B x H x D): 148mm x 42.3mm x 185mm (inclusief hoogte van het frontje) • Netto geweicht: 0,98 kg

CLOSE-UP mei 2008

18

CAMCORDER SERVICE CS videocamera reparatie

VIDEOCLUB DE RONDE VENEN

De Camcorder-reparatiespecialist voor enthousiaste videofilmers Reparaties van videocamera's verlopen voortaan zonder problemen! Want Camcorder Service levert de service die u verwacht. En meer. Binnen het Budget. Doorgaans binnen een week. Snel, klantgericht en professioneel. Met hart voor het vak.

Wat heeft Camcorder Service u nog meer te bieden? U, als geïnteresseerde camcordergebruiker, wordt de unieke mogelijkheid geboden het onderzoek te volgen naast de technicus. Dat betekent dat de camera wordt aangesloten en onderzocht op eventuele defecten d.m.v. opname, weergave en het testen van diverse camera-functies. RUIME PARKEERGELEGENHEID VOOR DE DEUR Openingstijden: Maandag t/m vrijdag 09.00-17.00 Na 17.00 na telefonische afspraak Zaterdag ook alleen op afspraak

BETELGEUZESTRAAT 2 1974 AP IJMUIDEN Tel. 0255 - 52 16 33 info@camcorderservice.nl

kijk ook op ADVERTENTIE

www.camcorderservice.nl

Clubblad121  

Mei 2008....

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you