Page 1

Individen och kollektivet

Prata Pedagogik, Nr 7 © 2012 John Steinberg, författare och Michael Steinberg, fotograf. Fri spridningsrätt medges. Skicka runt till kollegor och vänner.

1


Värderingar Det var inte så länge sedan som de rådande värderingarna i barnuppfostran handlade om ordningsamhet, renlighet och punktlighet. Man skulle ju anpassa sig till kollektivet och underordna sig auktoriteter. Vilka var de rådande värderingarna när du växte upp?

2


Individualister Många menar att barn och ungdomar idag fostras till att vara ”lustorienterade” och individualister. ”Följ ditt hjärta.” ”Ta vara på dina passioner och styrkor.” ”Utnyttja din egen lärstil.” ”Lär dig vad du har lust till.” Det är allt gott och väl men skolan är fortfarande en ”kollektiv” arbetsplats som kräver en hel del anpassning. 3


Konsekvenser Det är bra att ifrågasätta auktoriteter ibland. Det är bra att ha en egen vilja och starka intressen. Men många lärare lever idag i korselden mellan att få gruppen (kollektivet) att fungera samtidigt som individen ska synas och stärkas. Hur får vi denna ekvation att gå ihop? 4


Lagidrott som metafor Fotboll, hockey och andra lagsporter har samma dilemma. Laget behöver fungera som helhet för att lyckas. Alla behöver hjälpas åt mot ett gemensamt mål. Individerna i laget måste ta initiativ och vara kreativa för att laget ska lyckas. Det må vara lättare i idrott med bestämda regler, men utmaningen för en pedagog liknar delvis utmaningen för en idrottscoach - en god balans mellan laget och ”jaget”. 5


Stärk gruppen Teater, musikföreställningar, idrottsaktiviteter, s k skarpa projekt och vissa slags grupparbeten stärker gruppen och sammanhållningen i klassen. Hur kan vi främja den viktiga tanken: ”En för alla, alla för en?”

6


Stärk individen Ta reda på elevernas intressen, kompetenser, erfarenheter och styrkor. Försätt så många elever som möjligt i en situation som ökar sannolikheten både att de lyckas och bidrar till gruppens utveckling. Ett teaterprojekt är ett exempel. Det är ett s. k. skarpt projekt med en deadline, alla behövs på olika sätt för att ro det i hamn – från skådespelare till scenarbetare och publicister. 7


Fråga om kollektivet En vanlig fråga till en elev är ”Vad har du gjort i skolan idag?” eller ”Vad var roligt idag?” Föräldrar (och lärare ibland via utvärderingar) bör även ställa frågan som stärker kollektivet. ”Hur har du hjälpt din lärare idag?" ”Hur har du hjälpt dina klasskamrater idag?” ”Vad har du gjort så att klassen ska kunna fungera ännu bättre?”

8


Gruppen går före individen Individen och den individuella utvecklingen är självklart en prioritet. Däremot är det viktigt att tänka på att individen har svårt för att må bra och prestera bra om inte gruppen fungerar. Stärk gruppen och den kollektiva lagandan. Håller du med om att gruppen ibland är viktigare än individen? 9


Stärk skolidentiteten Hur stärker ni känslan som varje elev har för hela skolan? Hur får skolan ett gott rykte? Hur blir eleverna ännu mer stolta över sin skola? Hur jobbar ni med utåtriktade aktiviteter som stärker skolans ”varumärke”? En stark skolidentitet stärker även klassen som enhet och därmed även individen.

10


Satsa både på individen och kollektivet

John Steinberg: Kurser, föredrag, böcker, hemsida, blogg och handledning om bl a Ledarskap i klassrummet, Att handleda pedagoger, Humanistiskt ledarskap, Digital flow, Hitta elevernas styrkor, Lektionen är helig. Följa John på www.steinberg.se eller www.facebook.com/johnsteinberg1. Kontakt: john@steinberg.se

Michael Steinberg: Lifestyle-fotograf.

Se Michaels portfolio på www.arbetsnarkoman.se. Han tar bilder på barn, ungdomar och pedagoger i deras riktiga miljöer för hemsidor, utställningar och utsmyckning. Kontakt: michael@steinberg.se.

Prata Pedagogik vill starta konversationer om stora och små frågor om hur vi leder, uppmuntrar, utmanar och underlättar inlärning för andra. Skicka detta vidare till kollegor och vänner.

11

Prata Pedagogik Nr 7 Individen och kollektivet  

Prata pedagogik Nr 7 handlar om balansen pedagoger måste ha mellan att ta hänsyn till individen och ändå få gruppen att fungera. Fri spridni...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you